logf... mail... toboolean... B.8. Příklady... PTZ Preset tour... PTZ Preset tour s tlačítky stop a restart... Závěr...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "logf... mail... toboolean... B.8. Příklady... PTZ Preset tour... PTZ Preset tour s tlačítky stop a restart... Závěr..."

Transkript

1

2 Obsah Úvod... 5 Důležitá upozornění O IPCorderu Popis systému Systémové požadavky První spuštění... 9 Nalezení IPCorderu... 9 Příprava úložiště Průvodce nastavením Nastavení IPCorderu Síť Datum a čas FTP přístup Úložný prostor Vzdálený přístup Přizpůsobení prostředí Správa kamer a dalších zařízení Vyhledání a přidání zařízení Automatické vyhledání Ruční přidání Správa zabezpečení připojených zařízení Odstranění zařízení Stromy zařízení Nastavení nahrávání Nahrávací režimy Nastavení streamů Časové rozvrhy Události Akce Vytvoření a úprava akce Zdrojový kód Poznámky k videu Prohlížení videa Živé video Pohledy Přehrávání záznamů Export záznamů Stavové monitory Uživatelské účty Vytvoření uživatele Nastavení specifická pro konkrétního uživatele Změna hesla Uživatelské pohledy Údržba systému Aktualizace firmware Tovární nastavení Vypnutí a restart IPCorderu Protokol systémových událostí Záloha a obnovení nastavení

3 8. Kde hledat pomoc... A. Ruční aktualizace firmware... A.1. Stažení klíče z IPCorderu... A.2. Registrace IPCorderu... A.3. Nahrání firmware... B. Popis jazyka Lua... B.1. Základy jazyka Lua... Doplňující informace... B.2. Specifika prostředí Lua v IPCorderu... B.3. Proměnné jednotlivých zařízení... B.4. Akce zařízení... B.5. Událost IncomingCgi... B.6. Speciální proměnné... B.7. Funkce a knihovny... delay... millidelay... log... logf... mail... toboolean... B.8. Příklady... PTZ Preset tour... PTZ Preset tour s tlačítky stop a restart... Závěr

4 Seznam obrázků 1.1. Vyhledání IPCorderu v síti pomocí aplikace Discover Příprava úložiště Nastavení sítě Nastavení u Nastavení data a času Nastavení FTP přístupu Informace o úložném prostoru S.M.A.R.T. informace o stavu disku Nastavení přesměrování portů Příklad výpisu statických tunelů Nastavený vzdálený přístup Přizpůsobení prostředí Světelný pás Přidání nového zařízení Spuštění vyhledávání zařízení Nalezená zařízení Ruční přidání zařízení Strom zařízení Editor stromů zařízení Nahrávací režimy Nastavení streamů Vytvoření a editace rozvrhů Editor akcí Editor zdrojového kódu Poznámky v živém videu, na časové ose a v exportovaném záznamu Akce pro zpracování CGI požadavku Živé video Výběr streamu a další volby Vytvoření nového pohledu Zobrazení záznamů Vysvětlivky barevného značení na časové ose záznamů Vytvoření uživatele a nastavení oprávnění Seznam verzí firmware Obnovení továrního nastavení Vypnutí a restart systému Protokol systémových událostí Záloha a obnovení nastavení Záloha nastavení Obnovení nastavení... A.1. Příprava aktualizace... A.2. Registrace IPCorderu... A.3. Ruční aktualizace... B.1. výstup funkce log()

5 Úvod Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek společnosti KOUKAAM. Před jeho použitím si prosím pečlivě přečtěte tento uživatelský manuál spolu se stručným průvodcem instalací, který je součástí balení. Předejdete tak chybné instalaci či nesprávnému používání IPCorderu. Tento manuál vás postupně provede všemi důležitými funkcemi vašeho nového zařízení IPCorder. Naučíte se IPCorder najít na síti, připravit datové úložiště k použití a nastavit vše potřebné pro provoz. Provede vás postupně vyhledáváním kamer, nastavením pohledů a konfigurací nahrávacích režimů. Přečtěte si pozorně následující upozornění. Zařízení, které jste zakoupili, pracuje pod napětím. Vlivem chybné manipulace může dojít k jeho poškození nebo zranění osoby, která se zařízením manipuluje. 5

6 Důležitá upozornění 1. Výrobce neodpovídá za možné poškození způsobené nesprávným používáním nebo umístěním do nevhodného prostředí. 2. Zařízení není určeno pro venkovní použití. 3. Nepoužívejte zařízení při silných vibracích. 4. Neoprávněné úpravy tohoto zařízení mohou vést k jeho poškození nebo vzniku požáru. 5. Zabraňte styku s kapalinami, nevystavujte zařízení vysokým teplotám. 6. Chraňte zařízení před pádem. 7. Pokud zařízení nefunguje správně, kontaktujte svého prodejce. 6

7 1. O IPCorderu IPCorder je samostatné nahrávací zařízení (Network Video Recorder - NVR) pro systémy IP kamer, a to včetně nejnovějších modelů s vysokým rozlišením. IPCorder představuje řešení nové generace, charakteristické snadným ovládáním, vysokou spolehlivostí, širokým spektrem podporovaných zařízení, kompaktními rozměry a nízkou spotřebou energie. IPCorder umožňuje sledování a ukládání záznamů z IP kamer, jejich snadné vyhledávání, přehrávání a export. Nabízí se také možnost ukládat informace o teplotě, vlhkosti a dalších veličinách či stavech z příslušných senzorů. Kromě rozsáhlých možností nastavení nahrávacích režimů, umí IPCorder také reagovat na různé události v systému například nahrávat video, jen pokud jsou zavřené dveře, otáčet pohyblivými kamerami nebo ovládat externí zařízení. Jako úložiště dat používá IPCorder standardní SATA pevné disky Popis systému Základem systému IPCorder je hardwarové zařízení s webovým rozhraním a možností ovládání přes mobilní aplikace pro zařízení se systémem Android či ios. Uživatel tedy na svém počítači nemusí instalovat žádný speciální software, stačí mu běžný internetový prohlížeč, v případě chytrých telefonů stačí pouze nainstalovat jednoduchou aplikaci. Většinu podporovaných zařízení umí systém automaticky vyhledat a následně nakonfigurovat. Aktuální seznam zařízení, se kterými umí IPCorder pracovat, je dán nainstalovanou verzí firmware. Jejich kompletní seznam je možné vždy nalézt na adrese Počet zařízení, které je možné k IPCorderu připojit, se liší podle konkrétního modelu IPCorderu. Konfiguraci ovládaných zařízení popisuje kapitola 3 Správa kamer a dalších zařízení. Systém je například schopen zahájit nahrávání videa při detekci pohybu nebo při jiné události rozsvítit světlo. Kromě základních reakcí (např. nahrávání videa při detekci pohybu), které se nastavují přímo v nastavení zařízení, se o navázání akcí na události starají uživatelem definovaná pravidla. Jejich zadávání do systému popisuje kapitola 4.5 Akce. Lze určit, za jakých podmínek a po jakou dobu se má video nahrávat. Záznamy se ukládají do centrálního úložiště s databází, díky které lze následně záznamy vyhledat a prohlížet. Data ze senzorů je možné exportovat v podobě tabulek v HTML formátu, videa a obrázky z kamer lze exportovat do souboru. Přístup k uloženým datům popisuje kapitola 5.3 Přehrávání záznamů. Aktuální data ze senzorů systém zobrazuje jednotným způsobem, nezávislým na daném zařízení. Je navíc možné zobrazit výstupy z více různých zařízení najednou. Uživatel si nejdříve zvolí sadu zařízení, ze kterých chce vidět výstupy najednou (tzv. pohled), a poté tuto sadu může zobrazit. Pohledy lze ukládat a upravovat, takže není potřeba pokaždé definovat vše znovu. Zobrazování aktuálních výstupů zařízení popisuje kapitola 5.1 Živé video. 7

8 O IPCorderu 1.2. Systémové požadavky IPCorder je kompatibilní s operačními systémy: Microsoft Windows 2003, 2008, XP, Vista, 7 a 8 (obojí 32- i 64-bitové verze) Mac OS X 10.6, 10.7 a 10.8 Linux 2.6 nebo novější IPCorder je možné ovládat přes webové rozhraní v prohlížečích: Mozilla Firefox 17 ESR, 20 nebo novější (doporučen) Google Chrome 26 nebo novější Internet Explorer 9 a 10 (pouze 32-bitová verze) Internet Explorer 8 (s výkonnostním omezením; pouze 32-bitová verze) Safari 5.1 nebo novější (pouze na Mac OS) Další požadavky: zapnutý JavaScript a Cookies Java SE (doporučena Oracle Java 7) Pro přehrávání záznamů nebo sledování živého videa v kodecích MPEG4 nebo h.264 vyžaduje přehrávač videa dekódovací knihovny. Tyto knihovny jsou automaticky nainstalovány při prvním spuštění přehrávače videa. Potřebný minimální výkon počítače závisí na připojených zařízeních. Doporučená minimální konfigurace je 2GHz procesor a 1GB RAM. Je třeba počítat s velkým zatížením sítě při přenosu videa z kamery (či IPCorderu) k počítači. Při nahrávání z velkého množství kamer je vhodné, aby byl IPCorder připojen ke gigabitovému portu switche. Nepodporované modely Modely KNR-100, KNR-400, KNR-410 a KNR-412 nejsou od série 2.2 podporovány. Tyto modely budou nadále podporovány v servisních vydáních série

9 O IPCorderu 1.3. První spuštění V balení je obsažen Stručný průvodce instalací. Tento průvodce vám pomůže se zprovozněním nového IPCorderu. Nalezení IPCorderu Po prvním připojení do sítě je třeba zjistit IP adresu IPCorderu. Pokud máte v síti zapnuté DHCP a datový kabel byl připojen již během startu, IPCorder získá IP adresu z DHCP serveru. V opačném případě bude dostupný na adrese Ke zjištění IP adresy slouží program Discover, který naleznete na přiloženém CD nebo na adrese Obrázek 1.1. Vyhledání IPCorderu v síti pomocí aplikace Discover IP adresu nalezeného IPCorderu zadejte do webového prohlížeče. Objeví se obrazovka servisního režimu s nástrojem pro vytvoření diskového úložiště. 9

10 O IPCorderu Příprava úložiště Při přípravě diskového úložiště musíte rozhodnout, který typ RAID1 pole použijete. Každý typ má své výhody a nevýhody varianty se liší kapacitou, rychlostí, bezpečností dat a výkonnostními nároky. Podrobnější informace o jednotlivých typech najdete na adrese (anglicky). U jednotlivých disků zvolte typ RAID a vyberte typ pole (RAID type). Obrázek 1.2. Příprava úložiště Tlačítkem Create RAID Array zahájíte vytváření úložiště. To může v závislosti na velikosti disků a typu RAID trvat i několik hodin. Upozornění RAID slouží pouze pro ochranu dat proti poruše disku. Nechrání je proti výpadku napájení. Při výpadku napájení se může stát, že některé záznamy nepůjdou přehrát. Doporučujeme IPCorder napájet pomocí zálohovaného (nepřerušitelného) zdroje. Pokud zaškrtnete políčko Automatically monitor disks with S.M.A.R.T., IPCorder bude automaticky kontrolovat zdraví disků. V případě závady některého disku bude tento disk označen jako broken a pole jako degraded a upozorní vás tak na potřebu výměny disku. Tuto volbu je také třeba zapnout v případě, že chcete ve stavových monitorech2 zobrazovat teploty jednotlivých disků, nebo na ně v akcích3 reagovat pomocí pravidel. Průvodce nastavením Po úspěšném vytvoření datového úložiště naběhne IPCorder do běžného režimu. Nyní je třeba se přihlásit (výchozí uživatelské jméno a heslo je admin / admin) a provést základní nastavení. K tomu slouží průvodce, který je rozdělen do několika kroků: 1 Redundant Array of Independent Disks vizte kapitolu 5.5 Stavové monitory 3 vizte kapitolu 4.5 Akce 2 10

11 O IPCorderu 1. Zvolte výchozí jazyk. Po přečtení licenčního ujednání jej potvrďte tlačítkem Souhlasím. 2. Následně je doporučeno změnit heslo uživatele admin, zvolte dostatečně silné heslo4. 3. V dalším kroku nastavte formát data, času, teploty a další volby týkající se automatického spouštění přehrávače videa, zobrazení náhledů kamer a logování. 4. Zde nastavte, zda se má čas synchronizovat s NTP serverem5 (doporučeno) nebo s časem v počítači, nebo zda jej nastavíte ručně. Dále je třeba nastavit časovou zónu, ve které se IPCorder nachází. 5. V pátém kroku nastavte síť. Můžete zvolit, zda chcete i nadále ponechat zapnuté DHCP, které by vašemu IPCorderu přidělovalo adresu, nebo zvolit adresu IP ručně (doporučeno). 6. Předposlední krok slouží k vyplnění údajů o poštovním serveru. Díky tomuto nastavení můžete být v případě závažné chyby upozorněni em. Důrazně doporučujeme toto nastavení provést. Věnujte pozornost i sekci Upozorňování em. 7. Tímto je IPCorder je připraven k použití. Doporučujeme však ještě aktualizovat firmware na nejnovější verzi. Více v kapitole 7.1 Aktualizace firmware. 4 Silné heslo by mělo obsahovat velká i malá písmena, číslice a speciální znaky. Délka hesla by měla být minimálně 8 znaků. Důrazně doporučujeme toto heslo změnit, aby se do vašeho IPCorderu nemohla přihlásit neoprávněná osoba. 5 Network Time Protocol nástroj pro synchronizaci času ze vzdáleného serveru. 11

12 2. Nastavení IPCorderu Tato kapitola vás postupně provede podrobněji nastavením IPCorderu. Pokud jste použili Průvodce nastavením, většina voleb již bude nastavena Síť Tuto sekci najdete v menu Nastavení Síť. V sekci Informace o síti jsou aktuální hodnoty MAC adresy, IP adresy a síťové masky. V dalších sekcích můžete toto nastavení změnit. Podíváme se na sekci Nastavení sítě. Obrázek 2.1. Nastavení sítě Automatická konfigurace (DHCP) V tomto nastavení se IPCorder pokusí získat síťová nastavení od DHCP serveru. Hodnoty vyplněné v polích IP adresa, maska sítě, brána a DNS server se v tomto případě ignorují. Pokud je nastavena Automatická konfigurace (DHCP) a v síti není aktivní DHCP server, IPCorder nastaví 12

13 Nastavení IPCorderu IP adresu na Při použití DHCP není jisté, že bude mít IPCorder stále stejnou IP adresu, proto doporučujeme nastavit IP adresu staticky. Statická IP adresa Při použití této volby je třeba nastavit parametry ručně. Pokud si nejste hodnotami jisti, obraťte se na správce vaší sítě. Je třeba zadat tyto hodnoty: IP adresa síťová adresa, pod kterou je IPCorder reprezentován v místní síti. Síťová maska ve většině případů můžete použít aktuální masku zobrazenou v sekci Informace o síti. Brána adresa, pod kterou je v místní síti viditelný router, přes který probíhá síťová komunikace do vnějších sítí a Internetu. DNS server adresa serveru, který provádí překlad DNS jmen na IP adresy. Často bývá adresa DNS serveru stejná jako adresa routeru. Prezentovat jako UPnP zařízení pokud je zaškrtnuto, IPCorder bude viditelný například ve složce Místa v síti v systému Windows. V sekci Nastavení domény lze nastavit další síťové parametry. Pokud budete chtít z IPCorderu odesílat y (vizte sekci 2.2 ), je nutné, aby byl SMTP server schopen odesílat zprávy od takto nazvaného zařízení. Pokud váš model IPCorderu podporuje více síťových rozhraní, je k dispozici i sekce Záložní síťové rozhraní. Zaškrtnutím volby Aktivovat druhé síťové rozhraní jako záložní lze nastavit bonding a load balancing. Více informací k nastavení naleznete ve Stručném průvodci instalací, který je součástí balení. Změny v nastavení potvrďte tlačítkem Tlačítko Lokalizovat IPCorder Použít. rozbliká LED diodu na IPCorderu a usnadní tak jeho fyzické nalezení, máte- li v síti IPCorderů více. 13

14 Nastavení IPCorderu IPCorder umožňuje informovat em uživatele o základních událostech a chybách. Možnosti nastavení u najdete v menu Nastavení . Pro správnou funkčnost odesílání ů je potřeba nejprve správně nastavit údaje o SMTP serveru. Pokud si nejste jisti, obraťte se na poskytovatele připojení nebo správce sítě. Obrázek 2.2. Nastavení u V sekci Nastavení SMTP zadejte adresu SMTP serveru, který se stará o odesílání pošty. Pokud server podporuje šifrované spojení, je vhodné zaškrtnout volbu SMTP TLS. Jméno a Heslo je obvykle třeba k přihlášení k SMTP serveru. Na adresu správce budou posílány zprávy o přechodu do servisního režimu, případně další zprávy, jejichž zasílání je zapnuto. Pro správnou funkci odesílání ů je nezbytné, aby SMTP server naslouchal na standardním portu 25. Ten však může být blokován firewallem nebo poskytovatelem připojení. SSL šifrování není podporováno. Pokud chcete, aby y měly v hlavičce jinou adresu odesílatele1, zvolte si ji v sekci Pokročilé možnosti u. Správnost nastavení nyní můžete vyzkoušet tlačítkem Odeslat zkušební . 1 Ve výchozím nastavení bude adresa odesílatele případně jinak řídí se nastavením názvu a domény v kapitole 2.1 Síť. 14

15 Nastavení IPCorderu V sekci Upozorňování em si vyberte události, při kterých má IPCorder odeslat Posílat denní zprávy o funkčnosti zařízení každý den vám přijde zpráva se záznamy z protokolu systémových událostí (vizte kapitolu 7.4 Protokol systémových událostí ). Poslat , když IPCorder nastartuje budete informováni o nastartování IPCorderu do běžného i servisního režimu. Odhalíte tak například noční výpadek napájení. Poslat při události úložiště IPCorder vás bude informovat o závadě pevného disku nebo RAID pole Datum a čas Formulář pro nastavení času se nachází v menu Nastavení Datum a čas. V záhlaví webového rozhraní se zobrazuje aktuální systémový čas IPCorderu. Nejprve volbou oblasti a města specifikujte časové pásmo, ve kterém je IPCorder provozován (může se lišit od času počítače, ze kterého se k IPCorderu připojujete). Obrázek 2.3. Nastavení data a času Pokud je zvolena varianta Povolit NTP synchronizaci, IPCorder si automaticky nastaví čas podle zvoleného NTP serveru a časového pásma. Můžete zvolit vlastní NTP server. Pokud si nejste volbou jistí, ponechte předvolený pool.ntp.org. 15

16 Nastavení IPCorderu V případě, že není dostupný žádný NTP server, použijte možnost čas nastavit ručně, a to zadáním aktuálního času do pole Datum a čas. Je také možné použít volbu Synchronizovat s tímto počítačem, která datum a čas synchronizuje s počítačem, ze kterého se k aplikaci připojujeme FTP přístup FTP2 umožňuje přímý přístup k souborům s nahrávkami a jejich hromadné kopírování. Obrázek 2.4. Nastavení FTP přístupu FTP je ve výchozím nastavení neaktivní. Povolíte ho zaškrtnutím políčka Povolit FTP přístup z menu Nastavení FTP. Nastavte heslo a potvrďte kliknutím na tlačítko Použít. Stejným způsobem můžete heslo později změnit. 2 File Transfer Protocol 16

17 Nastavení IPCorderu 2.5. Úložný prostor Na stránce Nastavení Úložný prostor se zobrazují informace o stavu a zaplnění disků, které aplikace používá. Obrázek 2.5. Informace o úložném prostoru Celková kapacita Celkový prostor využitelný pro ukládání záznamů. V dalším sloupci se nachází časový odhad, tj. celková možná délka nahrávek ze všech kamer. Časový odhad se postupně zpřesňuje, jak na disku přibývají záznamy. Po zapnutí nahrávání vyčkejte na zpřesnění odhadu. Volné místo Aktuálně využitelný prostor pro ukládání záznamů a odhad času. Typ pole Pro jednodiskové modely IPCorderu se zobrazuje hodnota Single, pro vícediskové modely se pak zobrazuje zvolený typ RAID pole. Stav diskového pole Ok: vše v pořádku, Degraded: některé disky z pole jsou mimo provoz, ale pole stále funguje, Failed: mimo provoz je více disků, než je možné k fungování pole, data jsou ztracena. Systém neustále monitoruje volné místo na disku. Pokud místo dochází, začne automaticky mazat nejstarší záznamy. V části Nastavení úložného prostoru je možné upřesnit chování úložiště. IPCorder za běžných okolností odmazává nejstarší záznamy teprve tehdy, kdy začne docházet volné místo. Pokud aktivujete volbu Mazat data starší dnů, IPCorder bude odmazávat záznamy už po uplynutí zadaného počtu dnů. Pokud však nastavíte větší počet dnů, než se vejde na disk, IPCorder bude stále odmazávat staré záznamy tak, aby se nepřeplnil disk - počet zaznamenaných dnů může být menší, než jste nastavili. 17

18 Nastavení IPCorderu Volba Automaticky hlídat disky pomocí S.M.A.R.T. pomůže včas odhalit vadné disky, doporučujeme ji zapnout. Tuto volbu je také třeba zapnout v případě, že chcete ve stavových monitorech3 zobrazovat teploty jednotlivých disků, nebo na ně v akcích4 reagovat pomocí pravidel. Pokud jste provedli změny, uložte je tlačítkem Použít. U každého disku je odkaz Zobrazit podrobnosti - po kliknutí se objeví nové okno s technickými informacemi o zdraví konkrétního disku a můžete také disk otestovat. Obrázek 2.6. S.M.A.R.T. informace o stavu disku Význam jednotlivých položek je podrobně vysvětlen na Wikipedii: S.M.A.R.T.#Known_ATA_S.M.A.R.T._attributes (anglicky). Pokud vám některé hodnoty připadají příliš špatné, konzultujte stav disku s odborníkem. 3 vizte kapitolu 5.5 Stavové monitory vizte kapitolu 4.5 Akce 4 18

19 Nastavení IPCorderu V případě poruchy disku v RAID poli nahraďte disk a počkejte na dokončení synchronizace. Během synchronizace pole je zobrazován stav RAID State: Rebuilding a odhadovaná doba do konce. Synchronizace může trvat i několik hodin v závislosti na typu pole a velikosti disků. Během synchronizace pole se záznamy z kamer neukládají. Pokud nahrazujete více vadných disků v poli5, vyměňte nejprve jeden disk, synchronizujte pole a postup opakujte pro další disky Vzdálený přístup IPCorder umožňuje připojení z Internetu i v případě, že je od Internetu oddělen routerem. Aby fungoval přístup na webové rozhraní IPCorderu a aby se správně zobrazovalo i video z kamer, je třeba na routeru nastavit potřebné parametry. Pokud si tímto nastavením nejste jisti, poraďte se se svým správcem sítě nebo poskytovatelem internetového připojení. Přejděte do sekce Nastavení Vzdálený přístup, jsou zde dvě možnosti: Obrázek 2.7. Nastavení přesměrování portů Automatické nastavení routeru Pokud váš router podporuje ovládaní promocí protokolů UPnP6, může IPCorder řídit vzdálený přístup automaticky, bez nutnosti dalšího nastavení. V tomto nastavení zpřístupňuje IPCorder kamery pouze na dobu, kdy uživatel vzdáleně sleduje živé video. 5 Pouze u typů polí, kde to má význam, tedy např. RAID6 se 4 disky, RAID1 s 3 disky apod. Universal Plug and Play 6 19

20 Nastavení IPCorderu Ruční nastavení routeru Pokud váš router nepodporuje protokol UPnP, je nutné zpřístupnit zařízení pomocí statického přesměrování portů. Toto nastavení konzultujte se správcem sítě. V síti LAN umožňuje IPCorder zadat rozsah portů, které se použijí pro streamy kamer (typicky 2 porty pro každou kameru) a port, který bude použit pro webové rozhraní IPCorderu. Na tyto porty je pak třeba na vašem routeru směrovat provoz z vnější adresy. Pokud umí váš router definovat rozsah portů přesměrovaný na adresu v síti LAN, použijte stejný rozsah jako u nastavení vzdáleného přístupu v IPCorderu. Nakonec přesměrujte z vámi vybraného portu na veřejné adrese provoz na port vybraný pro přístup k webovému rozhraní IPCorderu - Preferovaný webový port. Pokud použijete Ruční nastavení routeru, IPCorder po uložení vygeneruje tabulku s hodnotami pro ruční zadání do webového rozhraní routeru. Tabulku je možné vypsat pomocí tlačítka Stáhnout informace o statických tunelech. Obrázek 2.8. Příklad výpisu statických tunelů Obsah políček je následující: Zařízení jméno zařízení (kamery), pro které je potřeba vytvořit překladový záznam. IP adresa adresa cílového zařízení, kam mají být data přeposílána. V kombinaci s IP adresou udávající, kam mají data směřovat. Na routerech je často označován jako Target port nebo To port. Protokol protokol z rodiny IP, který má být použit. Na routerech je často označován jako Protocol. Port na bráně port na vnější straně routeru, kam mají být data zvnějšku posílána. Je to port v zadaném rozsahu, na routeru často označován jako Source port nebo From port. Časové razítko čas poslední změny v nastavení. Je třeba kontrolovat vždy, když je změněno nastavení sítě IPCorderu, přidána kamera či změněno síťové nastavení kamery. Je nutné, aby byl router nastaven vždy v souladu s tabulkou nejnovějšího data. Příklad: V síti LAN s adresním rozsahem /24 je potřeba zpřístupnit na veřejné adrese IPCorder se dvěma kamerami v režimu nahrávání. Adresa IPCorderu je , adresy kamer jsou a Vnější IP adresa našeho routeru je

21 Nastavení IPCorderu Řešení: 1. Na straně IPCorderu nastavíme rozsah portů na (dva porty pro IPCorder a 2x2 porty pro kamery). Preferovaný webový port nastavíme na Na straně routeru s firewallem nastavíme: a. přesměrování provozu z vnější adresy a portu na vnitřní adresu a port 80 na této adrese, b. přesměrování provozu z vnější adresy a portu na vnitřní adresu a port 1567 (streamování IPCorderu), c. přesměrování provozu z vnější adresy a rozsahu portů na vnitřní adresy jednotlivých kamer a porty 80 a 554 pro každou kameru. Nyní již z vnější sítě máte přístupný IPCorder na adrese 21

22 Nastavení IPCorderu Z vnější sítě jsou zařízení přístupná na adrese ve formátu Údaje z této tabulky je třeba zadat v nastavení tzv. Port Forwardingu či NAT na routeru. Obrázek 2.9. Nastavený vzdálený přístup Pokud je k IPCorderu povolen vzdálený přístup, snaží se IPCorder rozlišit, zda se uživatel připojuje z místní sítě nebo vzdáleně. Je-li detekován vzdálený přístup, zobrazí se na přihlašovací stránce zaškrtávací pole Force local access. Výjimečně se může stát, že je chybně rozpoznán vzdálený přístup, i když je uživatel ve skutečnosti připojen lokálně. V takovém případě je třeba zmíněné pole při přihlášení zaškrtnout. 22

23 Nastavení IPCorderu 2.7. Přizpůsobení prostředí IPCorder umožňuje přizpůsobit své rozhraní. Možnosti přizpůsobení najdete v menu Nastavení Přizpůsobení. Můžete zaměnit výchozí logo IPCorderu za vlastní, typicky logo vaší firmy a nastavit, co se má stát, pokud uživatel na logo klikne. Obrázek Přizpůsobení prostředí 23

24 Nastavení IPCorderu Pokud vlastníte model IPCorderu, který má tzv. světelný pás, máte možnost nastavit chování tohoto světelného pásu. Ve výchozím stavu svítí modře, vybírat lze z několika barev a můžete zvolit buď stálé svícení nebo směr rotace. Obrázek Světelný pás 24

25 3. Správa kamer a dalších zařízení Pod volbou Zařízení lze spravovat seznam zařízení, které jsou v IPCorderu. Na tomto místě lze přidávat další kamery, měnit nastavení, zapínat nahrávání a provádět další operace s přiřazenými zařízeními Vyhledání a přidání zařízení Po zapojení zařízení do sítě je třeba ho přidat do IPCorderu. To lze provést dvěma způsoby. Zařízení ve stejné podsíti je možné přidat pomocí automatického vyhledání. Tento způsob je snazší a rychlejší, není ovšem možné nalézt kamery z jiné podsítě. Proto lze použít i ruční přidání. Obrázek 3.1. Přidání nového zařízení Pro přidání kamery klikněte na tlačítko Přidat ručně Přidat nové a zvolte, zda chcete kameru Vyhledat nebo. 25

26 Správa kamer a dalších zařízení Automatické vyhledání Zvolte možnost Vyhledat a klikněte na tlačítko Spustit vyhledávání. Vyhledávání může trvat v závislosti na velikosti sítě od několika sekund do několika minut. Obrázek 3.2. Spuštění vyhledávání zařízení Zobrazí se výsledky hledání. Klikněte na požadované zařízení, kliknutím na můžete přidat i více zařízení najednou. Je třeba zadat přihlašovací údaje Administrátorský účet, aby bylo možné na zařízení vytvářet uživatele, měnit IP adresu atd. V případě, že zařízení podporuje standard ONVIF (nebo funguje výhradně přes něj), je tato skutečnost uvedena ve sloupci Podpora ONVIF. 26

27 Správa kamer a dalších zařízení Obrázek 3.3. Nalezená zařízení Dále je třeba zvolit Zobrazovací účet aby bylo možné z kamery přehrávat živé video a nahrávat záznamy. Přidání dokončete tlačítkem Přidat vybraná zařízení. Ačkoli většina kamer umožňuje použít pro zobrazení videa anministrátorský účet, z bezpečnostních důvodů doporučujeme vždy vytvořit pro zobrazení zvláštní účet. 27

28 Správa kamer a dalších zařízení Ruční přidání Pro ruční přidání zařízení musíte znát jeho IP adresu, výrobce a model, případně porty, na kterých naslouchá, využívá-li zařízení k přesměrování portů router1. Pokud znáte tyto údaje, můžete zvolit volbu Přidat ručně. V zobrazeném panelu můžete začít přidávat první zařízení. Obdobně jako při Automatickém nalezení vyplňte údaje o uživatelských účtech, případně port a další údaje. Pokud chcete přidat více kamer najednou, použijte tlačítko Nová šablona zařízení. Pokud chcete některé šablony odebrat, můžete jich více označit pomocí klávesy Shift nebo Ctrl. Následně stačí kliknout na Smazat vybraná zařízení. Obrázek 3.4. Ruční přidání zařízení 1 Přesměrování portů (anglicky port forwarding) je metoda směrování portů z jednoho síťového uzlu na druhý. Typickým použitím je umožnění vnějšímu uživateli připojit se na zařízení na vnitřní adrese v místní síti prostřednictvím směrovače, který podporuje technologii překladu síťových adres. Zdroj: Wikipedia. 28

29 Správa kamer a dalších zařízení 3.2. Správa zabezpečení připojených zařízení Úprava zabezpečovacích údajů pro zařízení je možná v menu Zařízení a po kliknutí na zařízení v záložce Zabezpečení. Zde se zobrazují přihlašovací údaje, které používá IPCorder pro přístup k zařízení. V závislosti na typu kamery lze nastavit: Zda použít zabezpečení. Administrátorský účet zde lze změnit jméno a heslo, které se používá pro nastavení zařízení. Je nutné, aby v IPCorderu byl nastaven funkční administrátorský účet zařízení, protože jej IPCorder používá k administraci tohoto zařízení. Vygenerovat nové přihlašovací údaje systém automaticky nahradí příslušný účet na zařízení novým účtem, vybaveným bezpečným náhodně vygenerovaným heslem. Zobrazovací účet používá se pro zobrazení živého videa a pro nahrávání záznamů. Pokud je třeba změnit nějaké hodnoty v IPCorderu i na zařízení, lze zaškrtnout políčko Nastavit na zařízení. Pokud se nedaří některé údaje nastavit, může to být způsobeno tím, že je nesprávně vyplněné administrátorské heslo IPCorder pak nemá oprávnění vytvářet na zařízení uživatelské účty nebo měnit nastavení. Až budete s nastavením hotovi, potvrďte změny tlačítkem Použít. Veškeré změny lze provést i ve společné tabulce přihlašovacích údajů, které se nachází v nabídce Zařízení Tabulka autentizace. Nastavení probíhá totožným způsobem, jako na panelu u jednotlivých zařízení Odstranění zařízení Pokud potřebujete zařízení ze systému odebrat, zvolte nabídku Zařízení a v pravé části vyberte zařízení, která chcete odstranit. Můžete jich vybrat více a tlačítkem Smazat vybrané je odstranit. Upozornění Pokud odstraníte kameru ze systému, budou nenávratně odstraněny i veškeré záznamy z této kamery. Nesnažte se tedy nastavení kamery opravovat odebráním a opětovným přidáním kamery, pokud jsou pro vás tyto záznamy důležité. 29

Síťový videorekordér Absolution

Síťový videorekordér Absolution Síťový videorekordér Absolution Uživatelská příručka Obsah 1. Bezpečnostní upozornění... 3 2. Poznámky... 3 3. Základní informace o produktu... 3 3.1. Charakteristika... 3 3.2. Vlastnosti... 3 3.3. Instalace...

Více

Digitální videorekordéry Movitec

Digitální videorekordéry Movitec Digitální videorekordéry Movitec Verze 2014.04-04 Veškerá práva vyhrazena. Publikování, šíření nebo kopírování jakékoli části této příručky bez předchozího souhlasu MOVIBIO s.r.o. je zakázáno. 1. Bezpečnostní

Více

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA UPOZORNĚNÍ Zabezpečovací kamery mohou být zákony Vašeho státu zakázány. Síťová kamera není jenom kamera vybavená velmi výkonným web serverem, ale také mnohostranný

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

Videorekordéry SICURIT VDGPRS4, VDGPRS8. Příručka pro instalaci & programování

Videorekordéry SICURIT VDGPRS4, VDGPRS8. Příručka pro instalaci & programování Videorekordéry SICURIT VDGPRS4, VDGPRS8 Příručka pro instalaci & programování Verze 1.1 Copyright 2005, SICURIT CS, spol. s r.o. Právo na změnu technické specifikace a tiskové chyby vyhrazeno. Obsah tohoto

Více

Kerio Control. Kerio Technologies

Kerio Control. Kerio Technologies Kerio Control Příručka administrátora Kerio Technologies 2012 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje konfiguraci a správu produktu Kerio Control ve verzi 7.4.0. Změny

Více

Kerio Connect. Kerio Technologies

Kerio Connect. Kerio Technologies Kerio Connect Příručka administrátora Kerio Technologies 2012 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje produkt: Kerio Connect ve verzi 7.4. Změny vyhrazeny. Aktuální verzi

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

Kerio Connect. Kerio Technologies

Kerio Connect. Kerio Technologies Kerio Connect Příručka administrátora Kerio Technologies 2011 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje produkt: Kerio Connect ve verzi 7.2. Změny vyhrazeny. Aktuální verzi

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 5

ESET NOD32 ANTIVIRUS 5 ESET NOD32 ANTIVIRUS 5 Uživatelská příručka (platná pro verzi produktu 5.0 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Pro stáhnutí nejnovější verze dokumentu klikněte zde

Více

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA UPOZORNĚNÍ Zabezpečovací kamery mohou být zákony Vašeho státu zakázány. Síťová kamera není jenom kamera vybavená velmi výkonným web serverem, ale také mnohostranný

Více

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 2009 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent jsou obchodní

Více

Uživatelská příručka programu SmartSolutions

Uživatelská příručka programu SmartSolutions Uživatelská příručka programu SmartSolutions 2011 www.lexmark.com Obsah O programu SmartSolutions...4 Co je to SmartSolutions?...4 Doporučené systémové požadavky...5 Popis Střediska řešení...7 Popis Střediska

Více

Uživatelská příručka Synology DiskStation

Uživatelská příručka Synology DiskStation Vychází ze systému DSM 4.0 ID dokumentu Syno_UsersGuide_DS_20120321 1 Obsah Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Začněte s programem Synology DiskStation Manager Instalace stanice Synology DiskStation... 7 Přihlaste

Více

CZ doplněk k anglickému originálu

CZ doplněk k anglickému originálu CHATEAU V-GUARD Důležitá upozornění úvodem: CZ doplněk k anglickému originálu - tento manuál, resp. tento je český doplněk, byl vytvořen k hardwarovým verzím VG4C-XP, VG4C-XP-V, VG8C-XP-TV, VG4C-RT4 a

Více

2N OfficeRoute UMTS Gateway

2N OfficeRoute UMTS Gateway 2N OfficeRoute UMTS Gateway Příručka uživatele Verze 1.8.0 Firmware 2.3.12 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které

Více

1 1 Pˇ ríruˇ cka administrátora Kerio Technologies 1 1

1 1 Pˇ ríruˇ cka administrátora Kerio Technologies 1 1 1 1 Příručka administrátora Kerio Technologies 1 1 2 2 C 2001-2003 Kerio Technologies. Všechna práva vyhrazena. Datum vydání: 13. 6. 2003 Aktuální verze produktu: Kerio MailServer 5.6.3. Změny vyhrazeny.

Více

IPCorder KRR-8016/24/32/40

IPCorder KRR-8016/24/32/40 IPCorder KRR-8016/24/32/40 Stručný průvodce instalací Děkujeme, že jste zakoupili výrobek společnosti KOUKAAM a.s. Před jeho prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento krátký návod. Pro další informace

Více

Manuál programu SendMails

Manuál programu SendMails Strana I Manuál programu SendMails Part I O programu SendMails 1 1 Instalace... 2 2 Registrace... 2 3 Kontakt... 3 Part II Práce s programem 3 1 Způsob... zasílání zpráv 5 Přes SMTP server... 5 Kde získat

Více

REALTIME DVR 6016 - pro 16 kamer + 4x Audio, H.264

REALTIME DVR 6016 - pro 16 kamer + 4x Audio, H.264 REALTIME DVR 6016 - pro 16 kamer + 4x Audio, H.264 Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu. Symbol

Více

Uživatelská příručka Synology NAS

Uživatelská příručka Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20150506 Obsah Kapitola 1: Ú vod Kapitola 2: Začínáme se systémem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS a systému DSM... 8 Přihlášení do systému

Více

9.2.1. Okamžité zjištění stavu stanic... 26 9.2.2. Kontrola stavu stanic pomocí s-test... 27 9.3. Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI...

9.2.1. Okamžité zjištění stavu stanic... 26 9.2.2. Kontrola stavu stanic pomocí s-test... 27 9.3. Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI... Obsah 1. Úvod... 4 1.1. Obecný popis řešení OptimAccess... 4 1.2. Klíčové funkce modulů OptimAccess... 4 1.2.1. OptimAccess Standard... 4 1.2.2. OptimAccess Extension... 4 1.2.3. OptimAccess WorkSpy...

Více

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Obsah Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Začněte s programem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS

Více

LuxRiot instalační manuál verze 1.6.12. Instalační manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA

LuxRiot instalační manuál verze 1.6.12. Instalační manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA Instalační manuál Verze 1.6.12-1- 2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA Úvodní informace o programu LuxRiot je softwarový balík, určený pro sledování a ukládání dat z kamer. Umožňuje přijímat

Více

Kerio MailServer 6. Kerio Technologies

Kerio MailServer 6. Kerio Technologies Kerio MailServer 6 Příručka administrátora Kerio Technologies Kerio Technologies. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje produkt: Kerio MailServer ve verzi 6.7 aktualizované vydání. Změny vyhrazeny.

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Uživatelská příručka (platná pro produkty verze 8.0 a vyšší) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Klikněte sem pro stažení nejnovější

Více

4. Neoprávněné úpravy tohoto zařízení mohou vést k jeho poškození nebo vzniku požáru.

4. Neoprávněné úpravy tohoto zařízení mohou vést k jeho poškození nebo vzniku požáru. Obsah Úvod... 4 Důležité upozornění... 5 1. Představení... 6 1.1. Charakteristika... 6 1.2. Specifikace... 7 1.3. Minimální požadavky na systém... 7 2. Rozhraní zařízení... 8 2.1. Čelní pohled... 8 2.2.

Více

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s.

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s. Sticky Password 5.0 manuál 2012 Lamantine Software, a.s. 2 Sticky Password 5.0 manuál Obsah Kapitola I Sticky Password 4 Kapitola II Rozhraní Sticky Password 4 1 Tlačítko... rychlého spouštění 5 2 Okno

Více

Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně. příručka uživatele

Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně. příručka uživatele Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně příručka uživatele autor: Hanuš Vavrčík (vavrcik@mendelu.cz) poslední revize: 2008-11-21 (po 1. korektuře) Autor nenese odpovědnost za ztrátu dat, ani

Více

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Revize: Jiří Mutina Verze: 1.03 Datum revize: 31. 3. 2015

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Revize: Jiří Mutina Verze: 1.03 Datum revize: 31. 3. 2015 Autor: Stanislav Chromý Revize: Jiří Mutina Verze: 1.03 Datum revize: 31. 3. 2015 Obsah 1. Co je to Themio/Loginet?... 3 2. Nároky na systém... 3 2.1. Co je potřeba na provoz programu Themio/Loginet?...

Více