logf... mail... toboolean... B.8. Příklady... PTZ Preset tour... PTZ Preset tour s tlačítky stop a restart... Závěr...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "logf... mail... toboolean... B.8. Příklady... PTZ Preset tour... PTZ Preset tour s tlačítky stop a restart... Závěr..."

Transkript

1

2 Obsah Úvod... 5 Důležitá upozornění O IPCorderu Popis systému Systémové požadavky První spuštění... 9 Nalezení IPCorderu... 9 Příprava úložiště Průvodce nastavením Nastavení IPCorderu Síť Datum a čas FTP přístup Úložný prostor Vzdálený přístup Přizpůsobení prostředí Správa kamer a dalších zařízení Vyhledání a přidání zařízení Automatické vyhledání Ruční přidání Správa zabezpečení připojených zařízení Odstranění zařízení Stromy zařízení Nastavení nahrávání Nahrávací režimy Nastavení streamů Časové rozvrhy Události Akce Vytvoření a úprava akce Zdrojový kód Poznámky k videu Prohlížení videa Živé video Pohledy Přehrávání záznamů Export záznamů Stavové monitory Uživatelské účty Vytvoření uživatele Nastavení specifická pro konkrétního uživatele Změna hesla Uživatelské pohledy Údržba systému Aktualizace firmware Tovární nastavení Vypnutí a restart IPCorderu Protokol systémových událostí Záloha a obnovení nastavení

3 8. Kde hledat pomoc... A. Ruční aktualizace firmware... A.1. Stažení klíče z IPCorderu... A.2. Registrace IPCorderu... A.3. Nahrání firmware... B. Popis jazyka Lua... B.1. Základy jazyka Lua... Doplňující informace... B.2. Specifika prostředí Lua v IPCorderu... B.3. Proměnné jednotlivých zařízení... B.4. Akce zařízení... B.5. Událost IncomingCgi... B.6. Speciální proměnné... B.7. Funkce a knihovny... delay... millidelay... log... logf... mail... toboolean... B.8. Příklady... PTZ Preset tour... PTZ Preset tour s tlačítky stop a restart... Závěr

4 Seznam obrázků 1.1. Vyhledání IPCorderu v síti pomocí aplikace Discover Příprava úložiště Nastavení sítě Nastavení u Nastavení data a času Nastavení FTP přístupu Informace o úložném prostoru S.M.A.R.T. informace o stavu disku Nastavení přesměrování portů Příklad výpisu statických tunelů Nastavený vzdálený přístup Přizpůsobení prostředí Světelný pás Přidání nového zařízení Spuštění vyhledávání zařízení Nalezená zařízení Ruční přidání zařízení Strom zařízení Editor stromů zařízení Nahrávací režimy Nastavení streamů Vytvoření a editace rozvrhů Editor akcí Editor zdrojového kódu Poznámky v živém videu, na časové ose a v exportovaném záznamu Akce pro zpracování CGI požadavku Živé video Výběr streamu a další volby Vytvoření nového pohledu Zobrazení záznamů Vysvětlivky barevného značení na časové ose záznamů Vytvoření uživatele a nastavení oprávnění Seznam verzí firmware Obnovení továrního nastavení Vypnutí a restart systému Protokol systémových událostí Záloha a obnovení nastavení Záloha nastavení Obnovení nastavení... A.1. Příprava aktualizace... A.2. Registrace IPCorderu... A.3. Ruční aktualizace... B.1. výstup funkce log()

5 Úvod Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek společnosti KOUKAAM. Před jeho použitím si prosím pečlivě přečtěte tento uživatelský manuál spolu se stručným průvodcem instalací, který je součástí balení. Předejdete tak chybné instalaci či nesprávnému používání IPCorderu. Tento manuál vás postupně provede všemi důležitými funkcemi vašeho nového zařízení IPCorder. Naučíte se IPCorder najít na síti, připravit datové úložiště k použití a nastavit vše potřebné pro provoz. Provede vás postupně vyhledáváním kamer, nastavením pohledů a konfigurací nahrávacích režimů. Přečtěte si pozorně následující upozornění. Zařízení, které jste zakoupili, pracuje pod napětím. Vlivem chybné manipulace může dojít k jeho poškození nebo zranění osoby, která se zařízením manipuluje. 5

6 Důležitá upozornění 1. Výrobce neodpovídá za možné poškození způsobené nesprávným používáním nebo umístěním do nevhodného prostředí. 2. Zařízení není určeno pro venkovní použití. 3. Nepoužívejte zařízení při silných vibracích. 4. Neoprávněné úpravy tohoto zařízení mohou vést k jeho poškození nebo vzniku požáru. 5. Zabraňte styku s kapalinami, nevystavujte zařízení vysokým teplotám. 6. Chraňte zařízení před pádem. 7. Pokud zařízení nefunguje správně, kontaktujte svého prodejce. 6

7 1. O IPCorderu IPCorder je samostatné nahrávací zařízení (Network Video Recorder - NVR) pro systémy IP kamer, a to včetně nejnovějších modelů s vysokým rozlišením. IPCorder představuje řešení nové generace, charakteristické snadným ovládáním, vysokou spolehlivostí, širokým spektrem podporovaných zařízení, kompaktními rozměry a nízkou spotřebou energie. IPCorder umožňuje sledování a ukládání záznamů z IP kamer, jejich snadné vyhledávání, přehrávání a export. Nabízí se také možnost ukládat informace o teplotě, vlhkosti a dalších veličinách či stavech z příslušných senzorů. Kromě rozsáhlých možností nastavení nahrávacích režimů, umí IPCorder také reagovat na různé události v systému například nahrávat video, jen pokud jsou zavřené dveře, otáčet pohyblivými kamerami nebo ovládat externí zařízení. Jako úložiště dat používá IPCorder standardní SATA pevné disky Popis systému Základem systému IPCorder je hardwarové zařízení s webovým rozhraním a možností ovládání přes mobilní aplikace pro zařízení se systémem Android či ios. Uživatel tedy na svém počítači nemusí instalovat žádný speciální software, stačí mu běžný internetový prohlížeč, v případě chytrých telefonů stačí pouze nainstalovat jednoduchou aplikaci. Většinu podporovaných zařízení umí systém automaticky vyhledat a následně nakonfigurovat. Aktuální seznam zařízení, se kterými umí IPCorder pracovat, je dán nainstalovanou verzí firmware. Jejich kompletní seznam je možné vždy nalézt na adrese Počet zařízení, které je možné k IPCorderu připojit, se liší podle konkrétního modelu IPCorderu. Konfiguraci ovládaných zařízení popisuje kapitola 3 Správa kamer a dalších zařízení. Systém je například schopen zahájit nahrávání videa při detekci pohybu nebo při jiné události rozsvítit světlo. Kromě základních reakcí (např. nahrávání videa při detekci pohybu), které se nastavují přímo v nastavení zařízení, se o navázání akcí na události starají uživatelem definovaná pravidla. Jejich zadávání do systému popisuje kapitola 4.5 Akce. Lze určit, za jakých podmínek a po jakou dobu se má video nahrávat. Záznamy se ukládají do centrálního úložiště s databází, díky které lze následně záznamy vyhledat a prohlížet. Data ze senzorů je možné exportovat v podobě tabulek v HTML formátu, videa a obrázky z kamer lze exportovat do souboru. Přístup k uloženým datům popisuje kapitola 5.3 Přehrávání záznamů. Aktuální data ze senzorů systém zobrazuje jednotným způsobem, nezávislým na daném zařízení. Je navíc možné zobrazit výstupy z více různých zařízení najednou. Uživatel si nejdříve zvolí sadu zařízení, ze kterých chce vidět výstupy najednou (tzv. pohled), a poté tuto sadu může zobrazit. Pohledy lze ukládat a upravovat, takže není potřeba pokaždé definovat vše znovu. Zobrazování aktuálních výstupů zařízení popisuje kapitola 5.1 Živé video. 7

8 O IPCorderu 1.2. Systémové požadavky IPCorder je kompatibilní s operačními systémy: Microsoft Windows 2003, 2008, XP, Vista, 7 a 8 (obojí 32- i 64-bitové verze) Mac OS X 10.6, 10.7 a 10.8 Linux 2.6 nebo novější IPCorder je možné ovládat přes webové rozhraní v prohlížečích: Mozilla Firefox 17 ESR, 20 nebo novější (doporučen) Google Chrome 26 nebo novější Internet Explorer 9 a 10 (pouze 32-bitová verze) Internet Explorer 8 (s výkonnostním omezením; pouze 32-bitová verze) Safari 5.1 nebo novější (pouze na Mac OS) Další požadavky: zapnutý JavaScript a Cookies Java SE (doporučena Oracle Java 7) Pro přehrávání záznamů nebo sledování živého videa v kodecích MPEG4 nebo h.264 vyžaduje přehrávač videa dekódovací knihovny. Tyto knihovny jsou automaticky nainstalovány při prvním spuštění přehrávače videa. Potřebný minimální výkon počítače závisí na připojených zařízeních. Doporučená minimální konfigurace je 2GHz procesor a 1GB RAM. Je třeba počítat s velkým zatížením sítě při přenosu videa z kamery (či IPCorderu) k počítači. Při nahrávání z velkého množství kamer je vhodné, aby byl IPCorder připojen ke gigabitovému portu switche. Nepodporované modely Modely KNR-100, KNR-400, KNR-410 a KNR-412 nejsou od série 2.2 podporovány. Tyto modely budou nadále podporovány v servisních vydáních série

9 O IPCorderu 1.3. První spuštění V balení je obsažen Stručný průvodce instalací. Tento průvodce vám pomůže se zprovozněním nového IPCorderu. Nalezení IPCorderu Po prvním připojení do sítě je třeba zjistit IP adresu IPCorderu. Pokud máte v síti zapnuté DHCP a datový kabel byl připojen již během startu, IPCorder získá IP adresu z DHCP serveru. V opačném případě bude dostupný na adrese Ke zjištění IP adresy slouží program Discover, který naleznete na přiloženém CD nebo na adrese Obrázek 1.1. Vyhledání IPCorderu v síti pomocí aplikace Discover IP adresu nalezeného IPCorderu zadejte do webového prohlížeče. Objeví se obrazovka servisního režimu s nástrojem pro vytvoření diskového úložiště. 9

10 O IPCorderu Příprava úložiště Při přípravě diskového úložiště musíte rozhodnout, který typ RAID1 pole použijete. Každý typ má své výhody a nevýhody varianty se liší kapacitou, rychlostí, bezpečností dat a výkonnostními nároky. Podrobnější informace o jednotlivých typech najdete na adrese (anglicky). U jednotlivých disků zvolte typ RAID a vyberte typ pole (RAID type). Obrázek 1.2. Příprava úložiště Tlačítkem Create RAID Array zahájíte vytváření úložiště. To může v závislosti na velikosti disků a typu RAID trvat i několik hodin. Upozornění RAID slouží pouze pro ochranu dat proti poruše disku. Nechrání je proti výpadku napájení. Při výpadku napájení se může stát, že některé záznamy nepůjdou přehrát. Doporučujeme IPCorder napájet pomocí zálohovaného (nepřerušitelného) zdroje. Pokud zaškrtnete políčko Automatically monitor disks with S.M.A.R.T., IPCorder bude automaticky kontrolovat zdraví disků. V případě závady některého disku bude tento disk označen jako broken a pole jako degraded a upozorní vás tak na potřebu výměny disku. Tuto volbu je také třeba zapnout v případě, že chcete ve stavových monitorech2 zobrazovat teploty jednotlivých disků, nebo na ně v akcích3 reagovat pomocí pravidel. Průvodce nastavením Po úspěšném vytvoření datového úložiště naběhne IPCorder do běžného režimu. Nyní je třeba se přihlásit (výchozí uživatelské jméno a heslo je admin / admin) a provést základní nastavení. K tomu slouží průvodce, který je rozdělen do několika kroků: 1 Redundant Array of Independent Disks vizte kapitolu 5.5 Stavové monitory 3 vizte kapitolu 4.5 Akce 2 10

11 O IPCorderu 1. Zvolte výchozí jazyk. Po přečtení licenčního ujednání jej potvrďte tlačítkem Souhlasím. 2. Následně je doporučeno změnit heslo uživatele admin, zvolte dostatečně silné heslo4. 3. V dalším kroku nastavte formát data, času, teploty a další volby týkající se automatického spouštění přehrávače videa, zobrazení náhledů kamer a logování. 4. Zde nastavte, zda se má čas synchronizovat s NTP serverem5 (doporučeno) nebo s časem v počítači, nebo zda jej nastavíte ručně. Dále je třeba nastavit časovou zónu, ve které se IPCorder nachází. 5. V pátém kroku nastavte síť. Můžete zvolit, zda chcete i nadále ponechat zapnuté DHCP, které by vašemu IPCorderu přidělovalo adresu, nebo zvolit adresu IP ručně (doporučeno). 6. Předposlední krok slouží k vyplnění údajů o poštovním serveru. Díky tomuto nastavení můžete být v případě závažné chyby upozorněni em. Důrazně doporučujeme toto nastavení provést. Věnujte pozornost i sekci Upozorňování em. 7. Tímto je IPCorder je připraven k použití. Doporučujeme však ještě aktualizovat firmware na nejnovější verzi. Více v kapitole 7.1 Aktualizace firmware. 4 Silné heslo by mělo obsahovat velká i malá písmena, číslice a speciální znaky. Délka hesla by měla být minimálně 8 znaků. Důrazně doporučujeme toto heslo změnit, aby se do vašeho IPCorderu nemohla přihlásit neoprávněná osoba. 5 Network Time Protocol nástroj pro synchronizaci času ze vzdáleného serveru. 11

12 2. Nastavení IPCorderu Tato kapitola vás postupně provede podrobněji nastavením IPCorderu. Pokud jste použili Průvodce nastavením, většina voleb již bude nastavena Síť Tuto sekci najdete v menu Nastavení Síť. V sekci Informace o síti jsou aktuální hodnoty MAC adresy, IP adresy a síťové masky. V dalších sekcích můžete toto nastavení změnit. Podíváme se na sekci Nastavení sítě. Obrázek 2.1. Nastavení sítě Automatická konfigurace (DHCP) V tomto nastavení se IPCorder pokusí získat síťová nastavení od DHCP serveru. Hodnoty vyplněné v polích IP adresa, maska sítě, brána a DNS server se v tomto případě ignorují. Pokud je nastavena Automatická konfigurace (DHCP) a v síti není aktivní DHCP server, IPCorder nastaví 12

13 Nastavení IPCorderu IP adresu na Při použití DHCP není jisté, že bude mít IPCorder stále stejnou IP adresu, proto doporučujeme nastavit IP adresu staticky. Statická IP adresa Při použití této volby je třeba nastavit parametry ručně. Pokud si nejste hodnotami jisti, obraťte se na správce vaší sítě. Je třeba zadat tyto hodnoty: IP adresa síťová adresa, pod kterou je IPCorder reprezentován v místní síti. Síťová maska ve většině případů můžete použít aktuální masku zobrazenou v sekci Informace o síti. Brána adresa, pod kterou je v místní síti viditelný router, přes který probíhá síťová komunikace do vnějších sítí a Internetu. DNS server adresa serveru, který provádí překlad DNS jmen na IP adresy. Často bývá adresa DNS serveru stejná jako adresa routeru. Prezentovat jako UPnP zařízení pokud je zaškrtnuto, IPCorder bude viditelný například ve složce Místa v síti v systému Windows. V sekci Nastavení domény lze nastavit další síťové parametry. Pokud budete chtít z IPCorderu odesílat y (vizte sekci 2.2 ), je nutné, aby byl SMTP server schopen odesílat zprávy od takto nazvaného zařízení. Pokud váš model IPCorderu podporuje více síťových rozhraní, je k dispozici i sekce Záložní síťové rozhraní. Zaškrtnutím volby Aktivovat druhé síťové rozhraní jako záložní lze nastavit bonding a load balancing. Více informací k nastavení naleznete ve Stručném průvodci instalací, který je součástí balení. Změny v nastavení potvrďte tlačítkem Tlačítko Lokalizovat IPCorder Použít. rozbliká LED diodu na IPCorderu a usnadní tak jeho fyzické nalezení, máte- li v síti IPCorderů více. 13

14 Nastavení IPCorderu IPCorder umožňuje informovat em uživatele o základních událostech a chybách. Možnosti nastavení u najdete v menu Nastavení . Pro správnou funkčnost odesílání ů je potřeba nejprve správně nastavit údaje o SMTP serveru. Pokud si nejste jisti, obraťte se na poskytovatele připojení nebo správce sítě. Obrázek 2.2. Nastavení u V sekci Nastavení SMTP zadejte adresu SMTP serveru, který se stará o odesílání pošty. Pokud server podporuje šifrované spojení, je vhodné zaškrtnout volbu SMTP TLS. Jméno a Heslo je obvykle třeba k přihlášení k SMTP serveru. Na adresu správce budou posílány zprávy o přechodu do servisního režimu, případně další zprávy, jejichž zasílání je zapnuto. Pro správnou funkci odesílání ů je nezbytné, aby SMTP server naslouchal na standardním portu 25. Ten však může být blokován firewallem nebo poskytovatelem připojení. SSL šifrování není podporováno. Pokud chcete, aby y měly v hlavičce jinou adresu odesílatele1, zvolte si ji v sekci Pokročilé možnosti u. Správnost nastavení nyní můžete vyzkoušet tlačítkem Odeslat zkušební . 1 Ve výchozím nastavení bude adresa odesílatele případně jinak řídí se nastavením názvu a domény v kapitole 2.1 Síť. 14

15 Nastavení IPCorderu V sekci Upozorňování em si vyberte události, při kterých má IPCorder odeslat Posílat denní zprávy o funkčnosti zařízení každý den vám přijde zpráva se záznamy z protokolu systémových událostí (vizte kapitolu 7.4 Protokol systémových událostí ). Poslat , když IPCorder nastartuje budete informováni o nastartování IPCorderu do běžného i servisního režimu. Odhalíte tak například noční výpadek napájení. Poslat při události úložiště IPCorder vás bude informovat o závadě pevného disku nebo RAID pole Datum a čas Formulář pro nastavení času se nachází v menu Nastavení Datum a čas. V záhlaví webového rozhraní se zobrazuje aktuální systémový čas IPCorderu. Nejprve volbou oblasti a města specifikujte časové pásmo, ve kterém je IPCorder provozován (může se lišit od času počítače, ze kterého se k IPCorderu připojujete). Obrázek 2.3. Nastavení data a času Pokud je zvolena varianta Povolit NTP synchronizaci, IPCorder si automaticky nastaví čas podle zvoleného NTP serveru a časového pásma. Můžete zvolit vlastní NTP server. Pokud si nejste volbou jistí, ponechte předvolený pool.ntp.org. 15

16 Nastavení IPCorderu V případě, že není dostupný žádný NTP server, použijte možnost čas nastavit ručně, a to zadáním aktuálního času do pole Datum a čas. Je také možné použít volbu Synchronizovat s tímto počítačem, která datum a čas synchronizuje s počítačem, ze kterého se k aplikaci připojujeme FTP přístup FTP2 umožňuje přímý přístup k souborům s nahrávkami a jejich hromadné kopírování. Obrázek 2.4. Nastavení FTP přístupu FTP je ve výchozím nastavení neaktivní. Povolíte ho zaškrtnutím políčka Povolit FTP přístup z menu Nastavení FTP. Nastavte heslo a potvrďte kliknutím na tlačítko Použít. Stejným způsobem můžete heslo později změnit. 2 File Transfer Protocol 16

17 Nastavení IPCorderu 2.5. Úložný prostor Na stránce Nastavení Úložný prostor se zobrazují informace o stavu a zaplnění disků, které aplikace používá. Obrázek 2.5. Informace o úložném prostoru Celková kapacita Celkový prostor využitelný pro ukládání záznamů. V dalším sloupci se nachází časový odhad, tj. celková možná délka nahrávek ze všech kamer. Časový odhad se postupně zpřesňuje, jak na disku přibývají záznamy. Po zapnutí nahrávání vyčkejte na zpřesnění odhadu. Volné místo Aktuálně využitelný prostor pro ukládání záznamů a odhad času. Typ pole Pro jednodiskové modely IPCorderu se zobrazuje hodnota Single, pro vícediskové modely se pak zobrazuje zvolený typ RAID pole. Stav diskového pole Ok: vše v pořádku, Degraded: některé disky z pole jsou mimo provoz, ale pole stále funguje, Failed: mimo provoz je více disků, než je možné k fungování pole, data jsou ztracena. Systém neustále monitoruje volné místo na disku. Pokud místo dochází, začne automaticky mazat nejstarší záznamy. V části Nastavení úložného prostoru je možné upřesnit chování úložiště. IPCorder za běžných okolností odmazává nejstarší záznamy teprve tehdy, kdy začne docházet volné místo. Pokud aktivujete volbu Mazat data starší dnů, IPCorder bude odmazávat záznamy už po uplynutí zadaného počtu dnů. Pokud však nastavíte větší počet dnů, než se vejde na disk, IPCorder bude stále odmazávat staré záznamy tak, aby se nepřeplnil disk - počet zaznamenaných dnů může být menší, než jste nastavili. 17

18 Nastavení IPCorderu Volba Automaticky hlídat disky pomocí S.M.A.R.T. pomůže včas odhalit vadné disky, doporučujeme ji zapnout. Tuto volbu je také třeba zapnout v případě, že chcete ve stavových monitorech3 zobrazovat teploty jednotlivých disků, nebo na ně v akcích4 reagovat pomocí pravidel. Pokud jste provedli změny, uložte je tlačítkem Použít. U každého disku je odkaz Zobrazit podrobnosti - po kliknutí se objeví nové okno s technickými informacemi o zdraví konkrétního disku a můžete také disk otestovat. Obrázek 2.6. S.M.A.R.T. informace o stavu disku Význam jednotlivých položek je podrobně vysvětlen na Wikipedii: S.M.A.R.T.#Known_ATA_S.M.A.R.T._attributes (anglicky). Pokud vám některé hodnoty připadají příliš špatné, konzultujte stav disku s odborníkem. 3 vizte kapitolu 5.5 Stavové monitory vizte kapitolu 4.5 Akce 4 18

19 Nastavení IPCorderu V případě poruchy disku v RAID poli nahraďte disk a počkejte na dokončení synchronizace. Během synchronizace pole je zobrazován stav RAID State: Rebuilding a odhadovaná doba do konce. Synchronizace může trvat i několik hodin v závislosti na typu pole a velikosti disků. Během synchronizace pole se záznamy z kamer neukládají. Pokud nahrazujete více vadných disků v poli5, vyměňte nejprve jeden disk, synchronizujte pole a postup opakujte pro další disky Vzdálený přístup IPCorder umožňuje připojení z Internetu i v případě, že je od Internetu oddělen routerem. Aby fungoval přístup na webové rozhraní IPCorderu a aby se správně zobrazovalo i video z kamer, je třeba na routeru nastavit potřebné parametry. Pokud si tímto nastavením nejste jisti, poraďte se se svým správcem sítě nebo poskytovatelem internetového připojení. Přejděte do sekce Nastavení Vzdálený přístup, jsou zde dvě možnosti: Obrázek 2.7. Nastavení přesměrování portů Automatické nastavení routeru Pokud váš router podporuje ovládaní promocí protokolů UPnP6, může IPCorder řídit vzdálený přístup automaticky, bez nutnosti dalšího nastavení. V tomto nastavení zpřístupňuje IPCorder kamery pouze na dobu, kdy uživatel vzdáleně sleduje živé video. 5 Pouze u typů polí, kde to má význam, tedy např. RAID6 se 4 disky, RAID1 s 3 disky apod. Universal Plug and Play 6 19

20 Nastavení IPCorderu Ruční nastavení routeru Pokud váš router nepodporuje protokol UPnP, je nutné zpřístupnit zařízení pomocí statického přesměrování portů. Toto nastavení konzultujte se správcem sítě. V síti LAN umožňuje IPCorder zadat rozsah portů, které se použijí pro streamy kamer (typicky 2 porty pro každou kameru) a port, který bude použit pro webové rozhraní IPCorderu. Na tyto porty je pak třeba na vašem routeru směrovat provoz z vnější adresy. Pokud umí váš router definovat rozsah portů přesměrovaný na adresu v síti LAN, použijte stejný rozsah jako u nastavení vzdáleného přístupu v IPCorderu. Nakonec přesměrujte z vámi vybraného portu na veřejné adrese provoz na port vybraný pro přístup k webovému rozhraní IPCorderu - Preferovaný webový port. Pokud použijete Ruční nastavení routeru, IPCorder po uložení vygeneruje tabulku s hodnotami pro ruční zadání do webového rozhraní routeru. Tabulku je možné vypsat pomocí tlačítka Stáhnout informace o statických tunelech. Obrázek 2.8. Příklad výpisu statických tunelů Obsah políček je následující: Zařízení jméno zařízení (kamery), pro které je potřeba vytvořit překladový záznam. IP adresa adresa cílového zařízení, kam mají být data přeposílána. V kombinaci s IP adresou udávající, kam mají data směřovat. Na routerech je často označován jako Target port nebo To port. Protokol protokol z rodiny IP, který má být použit. Na routerech je často označován jako Protocol. Port na bráně port na vnější straně routeru, kam mají být data zvnějšku posílána. Je to port v zadaném rozsahu, na routeru často označován jako Source port nebo From port. Časové razítko čas poslední změny v nastavení. Je třeba kontrolovat vždy, když je změněno nastavení sítě IPCorderu, přidána kamera či změněno síťové nastavení kamery. Je nutné, aby byl router nastaven vždy v souladu s tabulkou nejnovějšího data. Příklad: V síti LAN s adresním rozsahem /24 je potřeba zpřístupnit na veřejné adrese IPCorder se dvěma kamerami v režimu nahrávání. Adresa IPCorderu je , adresy kamer jsou a Vnější IP adresa našeho routeru je

21 Nastavení IPCorderu Řešení: 1. Na straně IPCorderu nastavíme rozsah portů na (dva porty pro IPCorder a 2x2 porty pro kamery). Preferovaný webový port nastavíme na Na straně routeru s firewallem nastavíme: a. přesměrování provozu z vnější adresy a portu na vnitřní adresu a port 80 na této adrese, b. přesměrování provozu z vnější adresy a portu na vnitřní adresu a port 1567 (streamování IPCorderu), c. přesměrování provozu z vnější adresy a rozsahu portů na vnitřní adresy jednotlivých kamer a porty 80 a 554 pro každou kameru. Nyní již z vnější sítě máte přístupný IPCorder na adrese 21

22 Nastavení IPCorderu Z vnější sítě jsou zařízení přístupná na adrese ve formátu Údaje z této tabulky je třeba zadat v nastavení tzv. Port Forwardingu či NAT na routeru. Obrázek 2.9. Nastavený vzdálený přístup Pokud je k IPCorderu povolen vzdálený přístup, snaží se IPCorder rozlišit, zda se uživatel připojuje z místní sítě nebo vzdáleně. Je-li detekován vzdálený přístup, zobrazí se na přihlašovací stránce zaškrtávací pole Force local access. Výjimečně se může stát, že je chybně rozpoznán vzdálený přístup, i když je uživatel ve skutečnosti připojen lokálně. V takovém případě je třeba zmíněné pole při přihlášení zaškrtnout. 22

23 Nastavení IPCorderu 2.7. Přizpůsobení prostředí IPCorder umožňuje přizpůsobit své rozhraní. Možnosti přizpůsobení najdete v menu Nastavení Přizpůsobení. Můžete zaměnit výchozí logo IPCorderu za vlastní, typicky logo vaší firmy a nastavit, co se má stát, pokud uživatel na logo klikne. Obrázek Přizpůsobení prostředí 23

24 Nastavení IPCorderu Pokud vlastníte model IPCorderu, který má tzv. světelný pás, máte možnost nastavit chování tohoto světelného pásu. Ve výchozím stavu svítí modře, vybírat lze z několika barev a můžete zvolit buď stálé svícení nebo směr rotace. Obrázek Světelný pás 24

25 3. Správa kamer a dalších zařízení Pod volbou Zařízení lze spravovat seznam zařízení, které jsou v IPCorderu. Na tomto místě lze přidávat další kamery, měnit nastavení, zapínat nahrávání a provádět další operace s přiřazenými zařízeními Vyhledání a přidání zařízení Po zapojení zařízení do sítě je třeba ho přidat do IPCorderu. To lze provést dvěma způsoby. Zařízení ve stejné podsíti je možné přidat pomocí automatického vyhledání. Tento způsob je snazší a rychlejší, není ovšem možné nalézt kamery z jiné podsítě. Proto lze použít i ruční přidání. Obrázek 3.1. Přidání nového zařízení Pro přidání kamery klikněte na tlačítko Přidat ručně Přidat nové a zvolte, zda chcete kameru Vyhledat nebo. 25

26 Správa kamer a dalších zařízení Automatické vyhledání Zvolte možnost Vyhledat a klikněte na tlačítko Spustit vyhledávání. Vyhledávání může trvat v závislosti na velikosti sítě od několika sekund do několika minut. Obrázek 3.2. Spuštění vyhledávání zařízení Zobrazí se výsledky hledání. Klikněte na požadované zařízení, kliknutím na můžete přidat i více zařízení najednou. Je třeba zadat přihlašovací údaje Administrátorský účet, aby bylo možné na zařízení vytvářet uživatele, měnit IP adresu atd. V případě, že zařízení podporuje standard ONVIF (nebo funguje výhradně přes něj), je tato skutečnost uvedena ve sloupci Podpora ONVIF. 26

27 Správa kamer a dalších zařízení Obrázek 3.3. Nalezená zařízení Dále je třeba zvolit Zobrazovací účet aby bylo možné z kamery přehrávat živé video a nahrávat záznamy. Přidání dokončete tlačítkem Přidat vybraná zařízení. Ačkoli většina kamer umožňuje použít pro zobrazení videa anministrátorský účet, z bezpečnostních důvodů doporučujeme vždy vytvořit pro zobrazení zvláštní účet. 27

28 Správa kamer a dalších zařízení Ruční přidání Pro ruční přidání zařízení musíte znát jeho IP adresu, výrobce a model, případně porty, na kterých naslouchá, využívá-li zařízení k přesměrování portů router1. Pokud znáte tyto údaje, můžete zvolit volbu Přidat ručně. V zobrazeném panelu můžete začít přidávat první zařízení. Obdobně jako při Automatickém nalezení vyplňte údaje o uživatelských účtech, případně port a další údaje. Pokud chcete přidat více kamer najednou, použijte tlačítko Nová šablona zařízení. Pokud chcete některé šablony odebrat, můžete jich více označit pomocí klávesy Shift nebo Ctrl. Následně stačí kliknout na Smazat vybraná zařízení. Obrázek 3.4. Ruční přidání zařízení 1 Přesměrování portů (anglicky port forwarding) je metoda směrování portů z jednoho síťového uzlu na druhý. Typickým použitím je umožnění vnějšímu uživateli připojit se na zařízení na vnitřní adrese v místní síti prostřednictvím směrovače, který podporuje technologii překladu síťových adres. Zdroj: Wikipedia. 28

29 Správa kamer a dalších zařízení 3.2. Správa zabezpečení připojených zařízení Úprava zabezpečovacích údajů pro zařízení je možná v menu Zařízení a po kliknutí na zařízení v záložce Zabezpečení. Zde se zobrazují přihlašovací údaje, které používá IPCorder pro přístup k zařízení. V závislosti na typu kamery lze nastavit: Zda použít zabezpečení. Administrátorský účet zde lze změnit jméno a heslo, které se používá pro nastavení zařízení. Je nutné, aby v IPCorderu byl nastaven funkční administrátorský účet zařízení, protože jej IPCorder používá k administraci tohoto zařízení. Vygenerovat nové přihlašovací údaje systém automaticky nahradí příslušný účet na zařízení novým účtem, vybaveným bezpečným náhodně vygenerovaným heslem. Zobrazovací účet používá se pro zobrazení živého videa a pro nahrávání záznamů. Pokud je třeba změnit nějaké hodnoty v IPCorderu i na zařízení, lze zaškrtnout políčko Nastavit na zařízení. Pokud se nedaří některé údaje nastavit, může to být způsobeno tím, že je nesprávně vyplněné administrátorské heslo IPCorder pak nemá oprávnění vytvářet na zařízení uživatelské účty nebo měnit nastavení. Až budete s nastavením hotovi, potvrďte změny tlačítkem Použít. Veškeré změny lze provést i ve společné tabulce přihlašovacích údajů, které se nachází v nabídce Zařízení Tabulka autentizace. Nastavení probíhá totožným způsobem, jako na panelu u jednotlivých zařízení Odstranění zařízení Pokud potřebujete zařízení ze systému odebrat, zvolte nabídku Zařízení a v pravé části vyberte zařízení, která chcete odstranit. Můžete jich vybrat více a tlačítkem Smazat vybrané je odstranit. Upozornění Pokud odstraníte kameru ze systému, budou nenávratně odstraněny i veškeré záznamy z této kamery. Nesnažte se tedy nastavení kamery opravovat odebráním a opětovným přidáním kamery, pokud jsou pro vás tyto záznamy důležité. 29

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

IPCorder KNR-1004/1008

IPCorder KNR-1004/1008 IPCorder KNR-1004/1008 Stručný průvodce instalací Děkujeme Vám za zakoupení výrobku společnosti KOUKAAM a.s. Pro jeho správnou instalaci si prosím přečtěte tento krátký návod. Pro další informace použijte

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

Seznam tabulek. 5.1. Proměnné IPCorderu pro stavové monitory... 27 5.2. Proměnné kamer pro stavové monitory... 27

Seznam tabulek. 5.1. Proměnné IPCorderu pro stavové monitory... 27 5.2. Proměnné kamer pro stavové monitory... 27 Obsah Úvod... vi Důležité upozornění... vii 1. O IPCorderu... 1 1.1. Popis systému... 1 1.2. Systémové požadavky... 2 1.3. První spuštění... 2 Stručný průvodce instalací... 2 Discover... 2 Příprava disků...

Více

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž.

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Obsah 1 Úvod... 1 2 Návod pro připojení do webového rozhraní... 1 2.1 Připojení kamery k WiFi síti... 4 2.2 Postup nastavení

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent.

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nemoagent Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nejdříve je nutné požádat o vytvoření účtu na info@nemoshop.cz, v odpovědi dostanete registrační

Více

Inteligentní řešení kamerového systému

Inteligentní řešení kamerového systému Inteligentní řešení kamerového systému Uživatelský manuál Přehrávání a zálohování záznamů Přehrávání Přehrávání pořízených videozáznamů, zobrazení a vyhledávání neobvyklých událostí a informací o systému

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

IPCorder KRR-8016/24/32/40

IPCorder KRR-8016/24/32/40 IPCorder KRR-8016/24/32/40 Stručný průvodce instalací Děkujeme, že jste zakoupili výrobek společnosti KOUKAAM a.s. Před jeho prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento krátký návod. Pro další informace

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

TerraMaster U1. Domácí NAS server pro multimédia. Uživatelská příručka

TerraMaster U1. Domácí NAS server pro multimédia. Uživatelská příručka TerraMaster U1 Domácí NAS server pro multimédia Uživatelská příručka Pohled zepředu a zezadu Pohled zepředu: LED indikátor Po zapnutí se rozsvítí modré LED světlo, které značí, že je server zapnutý. Po

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení...

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení... Modul Události Obsah Popis modulu... 2 Přístup k modulu... 2 Popis rozhraní... 2 Práce s rozhraním... 3 Selektor událostí... 3 Události na zařízení... 3 Události na vstupu zařízení... 3 Události v rozhraní...

Více

Návod k obsluze. IP kamera Minitar MWIPC-1510G

Návod k obsluze. IP kamera Minitar MWIPC-1510G Návod k obsluze IP kamera Minitar MWIPC-1510G Úvod MWIPC-1510G je bezdrátová web kamera, která umožňuje přes internet zprostředkovat obraz odkudkoliv na světě, aniž by musel být zapnutý počítač. Může se

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

IPCorder KNR-2008/12/16

IPCorder KNR-2008/12/16 IPCorder KNR-2008/12/16 Stručný průvodce instalací Děkujeme Vám za zakoupení výrobku společnosti KOUKAAM a.s. Pro jeho správnou instalaci si prosím přečtěte tento krátký návod. Pro další informace použijte

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

LAN adaptér. Návod k použití

LAN adaptér. Návod k použití LAN adaptér Návod k použití Popis adaptéru Adaptér je určen k propojení loggeru řady S/Rxxxx a PC počítače pomocí sítě Ethernet. V případě vzniku alarmu na loggeru umí LAN adaptér vyslat informační e-mail

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

Easycars Aplikace pro správu autobazaru

Easycars Aplikace pro správu autobazaru Easycars Aplikace pro správu autobazaru Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Požadavky... 2 2 Přihlášení do systému... 3 2.1 Úvodní stránka... 4 3 Správa nabídek vozů a klienů... 5 3.1 Výpis vozidel... 5 3.1.1 Export

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Obsah Úvod...2 Instalace...2 Doporučená hardwarová konfigurace......2 Podporované operační systémy......2 Ještě před instalací......2

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

IP kamery DIGITUS Plug&View

IP kamery DIGITUS Plug&View IP kamery DIGITUS Plug&View Stručný průvodce instalací Obsah balení 1 IP kamera Plug&View 1 napájecí zdroj s kabelem 1 kabel s ethernetem 1 stručný průvodce instalací 1 disk CD s nástroji 1 odnímatelná

Více

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o.

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o. verze 0.1 Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012 VARIANT plus s.r.o. strana 1 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 2. Hlavní okno aplikace... 4 2.1. Menu

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

MobileIron Demo. DATUM VYTVOŘENÍ: 8. srpna 2014. AUTOR: Daniel Vodrážka

MobileIron Demo. DATUM VYTVOŘENÍ: 8. srpna 2014. AUTOR: Daniel Vodrážka DATUM VYTVOŘENÍ: 8. srpna 2014 AUTOR: Daniel Vodrážka Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Co budete potřebovat... 3 Důležité upozornění... 3 Možnosti testování... 3 MobileIron Admin konzole... 4 Registrace ios

Více

Uživatelský manuál Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS

Uživatelský manuál Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS Obsah 1. Obsah balení a instalace pevného disku... 1 1.1 Obsah balení... 1 1.2 Instalace pevného disku (HDD)... 2 1.2.1 Otevření skříně... 2 1.2.2 Demontáž krytu DVR... 2 1.2.3

Více

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS Průvodce rychlou instalací DN-70591 ÚVOD DN-70591 je kombinovaným drátovým/bezdrátovým síťovým zařízení navrženým pro specifické síťové požadavky malých podniků,

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Rychlý průvodce konfigurací verze 4.5

Rychlý průvodce konfigurací verze 4.5 verze 4.5 Pomocí tohoto průvodce nakonfigurujete snadno Mail602 Messaging Server tak, aby : fungovala elektronická pošta (SMTP/POP3), uživatelé mohli surfovat po internetu (Proxy), fungoval WWW server

Více

Na vod k nastavenı e-mailu

Na vod k nastavenı e-mailu Na vod k nastavenı e-mailu 1. Návod k nastavení e-mailových schránek na serveru stribrny.net. Do e-mailových schránek lze přistupovat přes webové rozhraní Webmail nebo přes poštovního klienta. Návod popisuje

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

Příručka pro klientský certifikát

Příručka pro klientský certifikát Příručka pro klientský certifikát OBSAH 1) Instalace programového vybavení do systému Microsoft Windows 2 1. krok - Průvodce instalací 4 2. krok - Dokončení instalace 5 3. krok - Instalace na PC, který

Více

Enterprise Network Center

Enterprise Network Center Centralizovaný systém pro správu síťových zařízení Výchozí nastavení: Uživatelské jméno: root Heslo: root Příručka k rychlé instalaci Verze 1.2 Vydání 1, 03/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Strana 1 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND spolu s upraveným OpenWrt 1 firmware zajistí připojení a distribuci internetu

Více

Copyright c KOUKAAM a.s. 2011

Copyright c KOUKAAM a.s. 2011 IPCorder Uživatelský Manuál 1.4 Copyright c KOUKAAM a.s. 2011 OBSAH Obsah 1 O IPCorderu 3 1.1 Popis systému.............................................. 3 1.2 Systémové požadavky..........................................

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Řešení chybových hlášek. Verze: 2.11 (17. 7. 2015) Jméno souboru:

Řešení chybových hlášek. Verze: 2.11 (17. 7. 2015) Jméno souboru: Řešení chybových hlášek Verze: 2.11 (17. 7. 2015) Vlastník: CEN7350_03 Jméno souboru: FAQ 1 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 1.1. Důležité... 3 1.2. Aktuální informace čtěte... 3 2. Přihlášení jednorázovým

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro 485COM FW 2.x (MODBUS)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro 485COM FW 2.x (MODBUS) pro 485COM FW 2.x (MODBUS) Obsah Obsah 3 1. Instalace 4 1.1 Podpora operačních systémů 4 1.2 Podpora USB modemů 4 1.3 Instalace USB modemu 4 1.4 Instalace aplikace 4 2. Nastavení 5 2.1 Nastavení jazykové

Více

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Česká verze Verze 1.5 Březen 2010 Informační centrum Univerzita Pardubice Obsah Obsah... 1 Windows XP... 2 Windows

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

Fio podpis. Verze 4.0.7

Fio podpis. Verze 4.0.7 Fio podpis Verze 4.0.7 15.5.2015 Obsah 1 Úvod... 3 2 Instalace Fio podpis... 3 2.1 Instalace Java... 3 2.2 Nastavení prostředí... 3 3 Ovládání... 5 3.1 Konfigurace - nastavení aplikace... 5 3.1.1 Vytvoření

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese Freemail Prahy 10 Co umožňuje Freemail Freemail funguje na podobném principu jako běžné e-maily (seznam.cz, centrum.cz apod.). Abyste se lépe ve svém e-mailu orientovali, připravili jsme pro vás jednoduchý

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV

Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení budete pracovat se správou vlastností systému, postupně projdete všechny karty tohoto nastavení a vyzkoušíte

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Návod na nastavení připojení k bezdrátové síti eduroam

Návod na nastavení připojení k bezdrátové síti eduroam Univerzita Pardubice Návod na nastavení připojení k bezdrátové síti eduroam Obsah 1. Nastavení MS Windows XP pro připojení k bezdrátové síti eduroam... 2 2. Instalace certifikátu CESNET CA v prostředí

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC)

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) 1/6 1. Instalace modulu Na internetových stránkách KB na adrese http://www.mojebanka.cz v sekci Stáhněte si

Více

DVR/NVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál Dahua DVR/NVR

DVR/NVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál Dahua DVR/NVR Uživatelský manuál Dahua DVR/NVR Obsah 1. Obsah balení a instalace pevného disku... 1 1.1 Obsah balení... 1 1.2 Instalace pevného disku (HDD)... 1 1.2.1 Otevření skříně... 1 1.2.2 Demontáž krytu DVR...

Více

VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.)

VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.) 1 z 10 VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.) Obsah: A. Úvod B. Popis aplikace C. Instalace D. První spuštění E. Manuál programu VDDMAIL 1. Záložka DDE Server DDE Parametry

Více

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B)

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B) GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 43, 130 00 Praha 3, Česká republika tel. 800 990 990 // info@gts.cz Návod nastavení modemu a spuštění služby (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B) Úvod Vážený zákazníku,

Více

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Vytvořil TEMEX, spol. s r. o. Obsah 1. Úvod... 2 Formáty... 2 Cena... 2 2. Systémové požadavky... 3 Interaktivní PDF verze... 3 HTML

Více

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti.

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti. Obsah Přihlášení k Office 365... 1 Nastavení přeposílání (předávání) doručené pošty... 2 Instalace plného balíku aplikací Office 365 Pro Plus pro studenty... 3 Přihlášení v plné verzi Office 365 Pro Plus

Více

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5 Obsah Přístup k serveru ČMIS Kancelář Online... 2 Úvod... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows XP musí nainstalovat:... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows Vista musí nainstalovat:... 4.NET Framework

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 11. 2. 2015 Verze: 2.2 2015 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3

Více

Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera

Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera První certifikační autorita, a.s. Verze 8.15 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Požadavky na software... 3 3. Instalace kořenového certifikátu

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

OBSAH. Všechna práva vyhrazena. www.kguardsecurity.com

OBSAH. Všechna práva vyhrazena. www.kguardsecurity.com OBSAH Průvodce nastavením sítě..2 Nastavení statické IP.... 5 Nastavení DHCP. 7 Nastavení Kguard free DDNS.. 11 Příručka Port Forwading z IE... 13 Příručka Port Forwarding pro mobilní telefon 17 Použití

Více

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Březen 2015 Začínáme Mobilní přístup na portál Novell Vibe může správce portálu Vibe deaktivovat. Pokud nemůžete přistupovat k mobilnímu rozhraní Vibe podle

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení. Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení

NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení. Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení A S U S T O R C O L L E G E CÍLE KURZU V tomto kurzu se naučíte: 1. Používat AiFoto pro správu fotografií

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool Obsah 1.1... Příprava na aktualizaci 1.2... SyncTool software

Více

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi.

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. GMAIL VERZE NÁVODU A NÁSTOJI Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. VYUŽITÍ PRO e-mail s emailovou schránkou

Více

Instalace webové služby Mydlinka

Instalace webové služby Mydlinka Instalace webové služby Mydlinka Aktualizace dokumentu: 21.10.2014 Obsah 1 Co je to webová služba Mydlinka 2 Požadavky na instalaci a provoz 2.1 SAS 2.2 Databáze 2.3 Operační systém 2.4 Softwarové vybavení

Více

Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP. Test kompatibility nastavení prohlížeče

Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP. Test kompatibility nastavení prohlížeče Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP Test kompatibility nastavení prohlížeče Obsah 1. Podporované operační systémy a prohlížeče... 3 1.1 Seznam podporovaných operačních systémů... 3 1.2 Seznam

Více

Nápověda a postupy. Instalace a aktivace PDF-XChange Viewer Pro. Instalace a aktivace software. Nápověda a postupy. 1 z 9 27.8.

Nápověda a postupy. Instalace a aktivace PDF-XChange Viewer Pro. Instalace a aktivace software. Nápověda a postupy. 1 z 9 27.8. Nápověda a postupy Zde najdete návody a tipy pro práci, které Vám mohou usnadnit práci s produkty PDF-XChange. V případě, že si myslíte, že by zde neměl některý dotaz nebo problematika chybět, napište

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Návod na Lync webinář

Návod na Lync webinář Návod na Lync webinář 1. Po úspěšné registraci na náš webinář obdržíte do své schránky mail s instrukcemi a přístupovým odkazem k přístupu do webináře. Pro otevření jeho internetové aplikace klikněte na

Více

Pro využití aktivního odkazu (modrý a podtržený) použijte klávesu Ctrl + kliknutí myší.

Pro využití aktivního odkazu (modrý a podtržený) použijte klávesu Ctrl + kliknutí myší. Pro využití aktivního odkazu (modrý a podtržený) použijte klávesu Ctrl + kliknutí myší. Při odesílání registrací či hlášení do ISPOP můžete narazit na problémy, které mohou zabraňovat odeslání dokumentů

Více

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ REPOTEC RP-IP0613 Úvod Bandwidth manager REPOTEC (dále jen BM) je levný a jednoduchý omezovač rychlosti pro jakékoliv sítě založené na protokolu TCP/IP. Velice snadno se ovládá

Více

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze 1. Základní údaje 1.1 Popis produktu 1.2 Přední strana kamery 1.3 Zadní strana kamery a popis portů 2. Připojení kamery k počítači 3. Nastavení kamery

Více

T-Cloud Zakázka. Uživatelská příručka

T-Cloud Zakázka. Uživatelská příručka Uživatelská příručka Popis služby Služba T-Cloud ZAKÁZKA (dále jen ZAKÁZKA) poskytuje svým uživatelům informace o 99% veřejných zakázek vypsaných v České republice. Služba nabízí uživatelům následující

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Stručná příručka Klikněte sem pro stažení nejnovější verze dokumentu ESET NOD32 Antivirus poskytuje

Více