PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY. Bakalářská práce. Finanční management Šimon Nohavica

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY. Bakalářská práce. Finanční management. 2009 Šimon Nohavica"

Transkript

1 PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY Bakalářská práce Finanční management 2009 Šimon Nohavica

2 Prohlašuji, že jsem celou práci vypracoval samostatně. V Olomouci dne 21. července i

3 Děkuji vedoucímu práce Mgr. Jiřímu Zacpalovi, Ph.D. za věcné rady a připomínky při řešení zadaného úkolu a panu Bc. Josefu Čermákovi za pomoc při řešení. ii

4 Obsah 1 ÚVOD CÍLE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE ZPŮSOB ŘEŠENÍ FTP UŽIVATELS KÁ ČÁST INSTALACE PROGRAMU SPUŠTĚNÍ APLIKACE Vytvoření nového uživatele Typy uživatelský účtů HLAVNÍ OKNO APLIKACE Textová část Testová část Menu aplikace Změna hesla Předvolby Stavový řádek ZÁVĚREČNÝ TEST ADMINIS TRÁTORS KÁ ČÁS T ZMĚNA FTP ZMĚNIT HESLO AKTUALIZACE ÚDAJE Z FTP VYTVOŘIT TEST UPRAV ÚROVEŇ NÁZVY SOUBORŮ Název kapitol Název testu PROGRAMÁTORS KÁ ČÁST POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ PROGRAMU Formulář login.vb Hlavní procedury a funkce login.vb Formulář vytvor_uzivatele.vb Formulář finman.vb Hlavní procedury a funkce finman.vb Modul ftp_pristup.vb Module_xor.vb Modul spolecne_fce.vb Modul testovani.vb Hlavní procedury a funkce testovani.vb Modul komprese.vb Formulář komprim.vb Formulář tabulka.vb ZÁVĚR CONCLUS IONS POUŽITÁ LITERATURA A ZDROJE PŘÍLOHY SEZNAM OBRÁZKŮ i

5 1 Úvod Tato aplikace byla vytvořena jako podpůrná učební pomůcka pro studenty předmětu Finanční management na katedře aplikované ekonomie, Filosofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Cílem disciplíny je uvést posluchače do základní problematiky finančního řízení a vztahů, které s touto činností souvisí, a to v podobě vymezení základních pojmů a jejich aplikace v konkrétní činnosti podniku prostřednictvím zadaných úkolů k samostatnému řešení. [4] 1.1 Cíle bakalářské práce Vytvoření výukového programu pro předmět Finanční management. Aplikace by měla obsahovat výukovou část, ve které by byla popsána teorie. Poslední část tvoří testovací část. Měla by existovat možnost testy ukládat a hodnotit. Aplikace by měla obsahovat lektorskou část pro editaci textů a testů. 1.2 Způsob řešení Celá aplikace je řešena tak, aby ji bylo možno ihned po nainstalování používat bez jakéhokoliv nastavování. Mezi hlavní přednosti aplikace patří, že není vázána pouze na jeden konkrétní počítač, ale po založení účtu je možné přihlásit se z jakéhokoliv počítače s nainstalovanou aplikací a připojeného k internetu. Tento systém je řešen pomocí FTP serveru. Na tomto serveru jsou uloženy veškeré uživatelské účty a aktualizační soubory. Tyto soubory si aplikace může kdykoliv, pokud je zapotřebí, stáhnout a používat. Řešení pomocí FTP serveru jsem zvolil proto, že práce s ním je velmi jednoduchá a jeho dostupnost je možná prakticky odkudkoliv s aktivním připojením k internetu. Faktem ale je, že největší problémy jsem při vytváření aplikace měl právě s komunikací s FTP serverem. A co je to tedy FTP? 1

6 1.2.1 FTP FTP je zkratka anglických slov File Transfer Protocol. Hlavním účelem je přenos souborů mezi počítači. Pro komunikaci a přenos souborů jsou použity porty 20 a 21. Port 21 je vyhrazen pro přenos příkazů mezí FTP serverem a klientem. Přes port 20 se pak přenášejí samotná data. Více o FTP se lze dozvědět například na Wikipedii [5]. 2

7 2 Uživatelská část 2.1 Instalace programu Program je nutné nainstalovat na lokální pevný disk. V závislosti na již nainstalovaných komponentech mohou být pro tuto akci zapotřebí administrátorská práva uživatele. Při instalaci aplikace se může stát, že bude zapotřebí připojení k internetu, aby bylo možné stáhnout komponenty nutné pro správný běh aplikace. Aplikaci je možné používat na systémech Microsoft Windows XP a novější obsahující Microsoft.NET Framework verze 3.5 a novější. 2.2 Spuštění aplikace Při spuštění aplikace se zobrazí dialogové okno vybízející k zadání uživatelského jména a hesla. Viz obrázek 1. Obrázek 1 Přihlašovací dialog Pokud uživatel není zaregistrován, může si pomocí odkazu Vytvořit nového uživatele založit nový účet. 3

8 2.2.1 Vytvoření nového uživatele Každý uživatel je povinen založit si vlastní uživatelský účet. Aby mohl být účet úspěšně vytvořen, je zapotřebí aktivního připojení k internetu. Uživatelský účet se vytváří pomocí přiloženého formuláře, viz obrázek 2. Obrázek 2 Okno pro založení nového uživatele Zde uživatel zadá své jméno, příjmení, uživatelské jméno a heslo. Do polí uživatelské jméno a heslo nelze zadávat znaky #, *, $, /, \ a +. Klepnutím na tlačítko Vytvoř uživatele se vytvoří uživatelský účet na lokálním disku a FTP serveru zároveň. Pokud není navázáno spojení s FTP serverem, není účet vytvořen Typy uživatelský účtů V programu lze vytvořit dva typy účtů: běžný uživatel administrátor Účtů s oprávněním běžného uživatele lze vytvořit neomezený počet (v závislosti na kapacitě FTP serveru). Nejsou na ně kladeny žádné specifické nároky při zadávání identifikačních údajů, vyjma toho, že nelze zadávat znaky, které byly jmenovány v kapitole Vytvoření nového uživatele. Administrátorský účet lze vytvořit pouze jeden jediný. Při vytváření tohoto účtu musí být splněny stejné podmínky jako pro běžné uživatele plus tyto další: 4

9 do pole Jméno je nutno zadat Administrátor do pole Uživ. jméno je zapotřebí vyplnit admin 2.3 Hlavní okno aplikace Po úspěšném přihlášení se uživateli zobrazí hlavní okno aplikace, viz obrázek 3. Při každém spuštění jsou automaticky kontrolovány aktualizace programu, tato možnost se dá nastavit v menu předvolby kapitola Předvolby. Obrázek 3 Hlavní okno aplikace V tomto okně lze vyčíst základní údaje o přihlášeném uživateli, je zde zobrazen seznam kapitol, které má uživatel zpřístupněny k pročítání, a odkaz na test k příslušné kapitole. 5

10 2.3.1 Textová část Tato část programu slouží k pročítání textů. Je zde zobrazen počet kapitol a příslušné podkapitoly, které může uživatel pročítat. Kapitoly, ke kterým má uživatel přístup, jsou závislé na dosažené úrovni. Tato úroveň se dá zvýšit splněním testu, který je přiřazen ke každé kapitole, více v odstavci Testová část. Po kliknutí na název kapitoly v levé části okna se zobrazí příslušný text v pravé části aplikace, viz obrázek 4. Obrázek 4 Pročítání textů Primárním účelem tohoto zobrazení je studování vybraného textu. Sekundárně lze pak s takto zobrazeným textem provádět následují operace: pomocí menu Text se dá zobrazený text zvětšovat nebo zmenšovat pomocí kontextového menu, schovaného pod pravým tlačítkem myši, lze označený text kopírovat do schránky nebo je možné jednoduše zkopírovat celý zobrazený text 6

11 pomocí pole Hledej se dají ve vybrané kapitole vyhledávat zadané výrazy či fráze pro pohodlnější pročítaní je také možno skrýt panel s výběrem kapitol, více v odstavci Menu aplikace Testová část Do této části aplikace se uživatel dostane po vybrání možnosti Test ke kapitole X, kdy X označuje číslo kapitoly. Po zvládnutí všech dílčích testů za každou kapitolou bude na místě Test ke kapitole X zobrazen odkaz na Závěrečný test. Zobrazení aplikace se změní po vzoru, který je znázorněn na obrázku 5. V pravé části okna se zobrazí otázka a k ní příslušné odpovědi, ze kterých uživatel zaškrtnutím políčka vybere tu, kterou považuje za správnou. Dále se zde nachází tlačítka pro posun mezi jednotlivými otázkami, tlačítko pro vyhodnocení testu a informace o tom, na které otázce se uživatel z celkového počtu otázek nachází. Obrázek 5 Testovací část 7

12 Mezi jednotlivými otázkami je možno se libovolně pohybovat a vyplňovat je v jakémkoliv pořadí. Případná změna již zvolené odpovědi se provede pouhým označením jiné možnosti. Po stisknutí tlačítka Vyhodnotit se celý test vyhodnotí. Pokud nebyly zodpovězeny všechny otázky, je možné se k těmto položkám před vyhodnocením vrátit a doplnit je. V případě, že uživatel nedosáhne požadované hranice správných odpovědí, začíná mu běžet 5minutový interval, po který není možno spustit test znovu. Pokud uživatel dosáhne úspěšnosti odpovědí 60% a více, je test považován za splněný Menu aplikace Obrázek 6 - Menu aplikace Menu Soubor obsahuje následující možnosti: Aktualizace tato možnost slouží k manuální aktualizaci za běhu aplikace. Po vybrání této možnosti program vyhodnotí, zda jsou dostupné aktualizace a pokud ano, jsou tyto aktualizace stáhnuty a nainstalovány. Tato možnost není aktivní, pokud nebylo při spuštění programu navázáno spojení s FTP serverem. Odhlásit uživatele při zvolení této možnosti je aktuálně přihlášený uživatel odhlášen a je zobrazena úvodní tabulka s výzvou pro přihlášení uživatele, viz kapitola Spuštění aplikace. Ukončit tato možnost uzavře celý program. Menu Nastavení obsahuje tyto možnosti: Změna hesla umožňuje změnu hesla uživatele, viz kapitola Změna hesla. Předvolby zobrazí jednoduchý dialog pro nastavení aplikace, viz kapitola Předvolby. Skrýt/Zobrazit panel s výběrem tato možnost skryje/zobrazí strom s výběrem textů a testu. 8

13 Ikona v pravém horním rohu zobrazí informační okno. Toto okno je možno zavřít klepnutím na něj. Obrázek 7 - Informační okno Změna hesla Po vybrání možnosti Změna hesla se zobrazí dialog, obrázek 8, který poskytuje uživateli možnost změny hesla potřebného pro přihlášení: Obrázek 8 - Změna hesla Zde musí uživatel pro ověření zadat své aktuální heslo a nové heslo. Po kliknutí na tlačítko Změnit heslo bude heslo, v případě že byla všechna pole vyplněna korektně, změněno. 9

14 Předvolby Tato možnost skrývá dialog pro jednoduché nastavení aplikace. Nastavení, která lze měnit, ukazuje následující obrázek. Obrázek 9 - Menu předvoleb Kontrolovat aktualizace při spuštění (doporučeno) - Pokud je zvolena tato možnost, budou se při každém spuštění programu kontrolovat dostupné aktualizace na FTP serveru. Budou-li nějaké nalezeny, automaticky se stáhnou a nainstalují. Nezobrazovat upozornění na práci v offline režimu - Tato možnost zakáže/povolí zobrazení informačního okna při spouštění aplikace, pokud nebylo navázáno spojení s FTP serverem. Toto okno vypadá následovně: Obrázek 10 - Informační okno o práci v offline režimu - Volba Příště již tuto zprávu nezobrazovat má stejný efekt jako položka Nezobrazovat upozornění na práci v offline režimu. 10

15 Zobrazit standardní ukazatel aktualizace - Tato možnost se vztahuje k nastavení ukazatele průběhu aktualizace, který se zobrazí v informačním okně během aktualizace. Tento ukazatel se na některých systémech nezobrazuje korektně. Okno aktualizace ukazuje obrázek 11. Obrázek 11 - Okno aktualizace - Křížek v rohu tohoto okna slouží pouze k zavření okna, nikoliv k ukončení aktualizace. Pokud již aktualizace běží, nelze ji žádným způsobem ukončit a je nutné ji nechat proběhnout celou. Skrýt stavový řádek - Tato volba skryje/zobrazí stavový řádek, více o stavovém řádku v kapitole Stavový řádek. Použít vlastní prohlížeč - Pokud je v pročítaném textu obsažen hypertextový odkaz, je zvýrazněn a po kliknutí na něj je otevřen v prohlížeči Internet Explorer. V případě preference jiného prohlížeče ho lze přes toto nastavení zvolit. Jako výchozí je zvolen Internet Explorer. Po úpravě kterékoliv hodnoty se změna projeví okamžitě a bude aktivní i při následujících spuštěních aplikace. Toto nastavení je však vázáno na konkrétní uživatelský účet na konkrétním počítači. 11

16 2.3.4 Stavový řádek Obrázek 12 - Stavový řádek Ve stavovém řádku jsou zobrazeny údaje o právě přihlášeném uživateli jméno a dosažená úroveň. Dále je v pravém dolním rohu zobrazena ikona, která má za úkol informovat o tom, zda se při přihlášení podařilo spojit s FTP serverem či nikoliv. Mohou se zde vyskytovat ještě další dvě položky, které nejsou na obrázku 12 znázorněny. První z nich je pohyblivý ukazatel, který informuje o probíhající aktualizaci. Druhá je pak zobrazena při načítání textu nebo cvičení a ukazuje průběh načtení příslušného dokumentu. 12

17 2.4 Závěrečný test Možnost vyplnit závěrečný test se studentovi zobrazí až po splnění všech testů přiřazených ke každé kapitole. Závěrečný test se od testů za každou z kapitol téměř v ničem neliší. Pokud chce student provádět závěrečný test, je nutné, aby při jeho zahajování zadal vyučující/administrátor své heslo a určil, na kolik otázek bude student odpovídat. Situaci ukazuje obrázek 13. Obrázek 13 - Závěrečný test Tato akce vyžaduje připojení k internetu, aby bylo možno ověřit správnost zadaného administrátorského hesla. 13

18 3 Administrátorská část Kromě možností, které má běžný uživatel, má administrátor ještě další práva, která si popíšeme v této kapitole. Podmínkou přihlášení administrátora je spuštění aplikace v příkazovém řádku s parametrem admin. Typicky to bude vypadat takto: finman.exe /admin Další podmínkou pro přihlášení administrátora je použití uživatelského jména admin a k němu příslušného hesla. Pokud vše proběhne korektně, bude místo hlavního okna aplikace (viz obrázek 3) zobrazena nabídka administrátorského režimu. Tato nab ídka vypadá následovně: Obrázek 14 - Administrace Po výběru jedné z možností je zobrazeno příslušné nové okno, které dovoluje provádět administrátorská nastavení. 3.1 Změna FTP Tato položka slouží pro změnu údajů potřebných pro přihlášení k FTP serveru. Tyto údaje jsou uloženy v textovém souboru s názvem ftp.txt. Umístění tohoto souboru je z části závislé na verzi operačního systému. Soubor se nachází ve složce společné pro všechny uživatele Data aplikací/finman. Pokud však bude provedena tato změna, je nutné zajistit, aby se tento textový soubor dostal ke všem uživatelům programu. Ti jej pak musí nahrát do patřičné složky, jinak nebude možné, aby program komunikoval s novým FTP serverem. Další krok, který je nutno udělat, a který program neumí, je vytvoření složek users a texty na novém serveru s přenesením veškerého obsahu, který v nich byl na původním serveru. Pokud z nějakého důvodu není možné data zkopírovat, je nutné do složky texty umístit textový soubor s názvem aktualizace.txt a obsahem 0. Toto ovšem způsobí, že veškeré uživatelské účty a vydané aktualizace bude nutno znovu vytvořit. Pokud tyto podmínky nebudou splněny, nelze očekávat, že program bude korektně fungovat. 14

19 Okno pro změnu FTP vypadá následovně: Obrázek 15 - Změna FTP Po vyplnění všech předepsaných údajů je vygenerován nový šifrovaný soubor, který přepíše aktuálně používaný soubor ftp.txt. Od následujícího spuštění programu se aplikace bude přihlašovat k takto změněnému FTP serveru. 3.2 Změnit heslo Přes toto tlačítko se otevře nové okno, které je naprosto stejné jako okno pro změnu hesla běžného uživatele a má i stejnou funkčnost. Toto okno je znázorněno na obrázku 8. 15

20 3.3 Aktualizace Aktualizace jsou jednou z nejdůležitějších položek administrátorského režimu. Pomocí tohoto okna je možné na FTP server přidávat aktualizační balíčky, které si pak každá nainstalovaná aplikace s přístupem na internet stáhne na lokální disk. Okno pro přípravu souborů k aktualizaci je znázorněno na obrázku 16. Obrázek 16 - Aktualizace Tlačítkem Přidat soubory lze vybrat položky, které se mají nahrát na FTP server. Lze vybrat jak soubory pro textovou část, tak i soubory obsahující cvičení. Tyto soubory však musí splňovat určitý formát názvu, viz kapitola Názvy souborů. Tlačítkem Nahraj na FTP se provede veškerá příprava pro přenos i samotné překopírování na FTP server. Pokud se uživatel rozhodne některé z vybraných souborů z aktualizace odebrat, učiní tak jednoduchým dvojklikem na jejich název v seznamu souborů. 16

21 3.4 Údaje z FTP Přes tento formulář má administrátor možnost nahlédnout do záznamů všech uživatelů používajících aplikaci. Jsou zde zobrazeny tyto údaje: jméno a příjmení, uživatelské jméno, dosažená úroveň, heslo a procentuální úspěšnost v závěrečném testu. Jak vypadá tento výpis, ukazuje obrázek 17. Obrázek 17 - Údaje o uživatelích Po kliknutí na tlačítko Zobrazit údaje se vyplní tabulka příslušnými údaji. Tabulka bude mít právě tolik řádků, kolik je zaregistrovaných uživatelů, resp. kolik je textových souborů ve složce users na FTP serveru. Z toho také plyne nutnost aktivního internetového připojení během akce. Tato tabulka má pouze informativní charakter a není možné žádným způsobem zobrazené údaje měnit. 17

22 3.5 Vytvořit test Formulář pro vytváření testů je také jednou z velmi podstatných částí administrátorského režimu. Sestává ze dvou částí, z nichž první slouží pro prohlížení otázek v testu, druhá pak nabízí možnost přidávání nových otázek a upravování stávajících. První část prohlížení otázek: Obrázek 18 - Vytváření testů část 1 Tato část slouží zejména pro prohlížení testu před tím, než je vytvořen. Jsou zde tlačítka vlevo a vpravo (označená zelenou šipkou), která slouží pro listování mezi otázkami. Pomocí tlačítka Upravit lze modifikovat právě zobrazenou otázku. Tlačítko Přidat otázku otevře nové okno, přes které je možné do testu přidat otázku novou. Do pole Test ke kapitole je třeba napsat číslo kapitoly, ke které příslušný test náleží. Tlačítkem Vytvořit se vygeneruje soubor, který je možné pomocí aktualizací nahrát na FTP server a zpřístupnit jej tak všem uživatelům viz kapitola Aktualizace. 18

23 Druhou částí je přidávání otázek do testu: Obrázek 19 - Vytváření testů část 2 Po vyplnění pole Počet odpovědí se v části Odpovědi vygeneruje příslušný počet polí, do kterých se zapisují jednotlivé odpovědi na otázku. Situaci ukazuje následující obrázek. Obrázek 20 - Vytváření testů vygenerování polí pro odpovědi Do pole Otázka se vepíše testová otázka. Pole Odpovědi slouží pro zadání možných odpovědí na testovou otázku. Na místo Správná odpověď se zapisuje číslo 19

24 odpovědi, která je považována za správnou. Kliknutím na tlačítko Hotovo se otázka přidá do testu. Tímto způsobem je možné do jednoho testu přidat libovolný počet otázek, avšak jedna otázka může obsahovat maximálně 9 různých odpovědí. 3.6 Uprav úroveň Tímto dialogem je možné manuálně změnit dosaženou úroveň uživatele Administrátor na libovolnou hodnotu. Obrázek 21 - Změna úrovně administrátora Po zadání hodnoty a stisknutí tlačítka Změnit je hodnota změněna a uložena. 3.7 Názvy souborů Aby program rozpoznal a správně zařadil soubory do příslušné části (texty nebo testy), a v případě textů i do správné podúrovně, je potřeba dodržovat určitá pravidla při volbě názvů souborů Název kapitol Název kapitol musí splňovat následující formát: X.X.X.X_Název souboru.rtf kde symbol X značí číslo od 1 do 99, Název souboru je jakýkoliv text označující název kapitoly, _ značí mezeru. 20

25 3.7.2 Název testu Názvy testu se generují automaticky při vytváření testů pomocí formuláře k tomu určeného, viz kapitola Vytvořit testy. Formát vygenerovaného názvu má následující tvar: testx.fmt část X zde značí číslo kapitoly, ke které tento konkrétní test náleží. Například test ke kapitole 2 bude mít název souboru následující: test2.fmt. 21

26 4 Programátorská část Tato část dokumentace je podrobněji zaměřena na jednotlivé části programu z hlediska programátorského. Jsou zde popsány jeho stěžejní části. 4.1 Popis jednotlivých částí programu Formulář login.vb Tento prvek se stará o přihlášení uživatele k programu. K tomu dochází při každém spuštění programu, nebo pokud se uživatel odhlásí z aplikace a přihlašuje se jiný Hlavní procedury a funkce login.vb Sub prihlasit() - Toto je hlavní procedura, která kontroluje správnost zadaných přihlašovacích údajů, a rozhoduje, zda informace pro přihlášení budou načteny z místního souboru nebo ze souboru z FTP serveru Formulář vytvor_uzivatele.vb Pomocí tohoto formuláře se vytvářejí noví uživatelé. Nejprve je na FTP zkontrolováno, zda uživatelské jméno již nebylo vytvořeno. Pokud ne, vytvoří se uživatelský účet ve formě textového souboru na lokálním disku i FTP. Data v tomto souboru jsou šifrována pomocí funkce kodovani, kapitola Module_xor.vb. Každý vytvořený soubor obsahuje tyto údaje: jméno a příjmení uživatele, přihlašovací jméno a heslo, číslo, reprezentující dosaženou úroveň, čas, za který může uživatel znovu spustit/opakovat test, informace o úspěšnosti v závěrečném testu, čas poslední aktualizace/změny některého z výše uvedených údajů, podle tohoto času, se při přihlašování rozhoduje, který ze souborů (na disku nebo na FTP serveru) je novější, čili který bude použit pro přihlášení. 22

27 4.1.3 Formulář finman.vb V této části jsou obsaženy téměř veškeré funkce a procedury, které slouží pro pročítání testů, testování a aktualizaci. Mezi ty nejdůležitější patří: Hlavní procedury a funkce finman.vb Public Sub NactiStrom() - Procedura, která zajišťuje zobrazení jednotlivých kapitol ve stromové struktuře + zobrazení odkazu na příslušný test. Sub aktualizace() - Procedura, která zjišťuje, zda jsou na FTP serveru dostupné aktualizační soubory. Toto ověřování probíhá pomocí souboru aktualizace.ini umístěného v adresáři společného pro všechny uživatele Data aplikací/finman. V tomto souboru je uchovávána informace o poslední stažené aktualizaci. Tato informace je číslo, které uvádí, jaký aktualizační balíček byl naposledy stažen. Na FTP serveru je v adresáři texty umístěn soubor aktualizace.txt, ve kterém jsou obsaženy (také ve formě čísel) informace o všech dostupných aktualizacích. Pokud je poslední číslo ze souboru z FTP serveru vyšší než číslo uložené v souboru na disku, je dostupný nový aktualizační soubor, který se automaticky stáhne a aplikuje. To se děje pomocí procedury stahni(). Sub stahni() - Účelem této procedury je stažení aktualizace a umístění do správného adresáře (texty nebo testy) v závislosti na povaze souboru s aktualizací. Function vyhodnoceni_testu() - Funkce, která je volána po zmáčknutí tlačítka Vyhodnotit v testovací části, rozhoduje, zda byl test splněn, a pokud ano, navýší dosaženou úroveň uživatele a aktualizuje položky ve stromové struktuře. Pokud není test splněn, spouští odpočítávání času, po který nelze znovu spustit test. Sub generuj_test() - Jedná se o proceduru, která zajišťuje vygenerování závěrečného testu. Závěrečný test se skládá z náhodně vybraných otázek ze všech dílčích testů. 23

28 Sub nacti_test( ) - Procedura, která se stará o načtení a zobrazení testu Modul ftp_pristup.vb Tento modul obsahuje veškeré procedury a funkce potřebné pro správnou komunikaci s FTP serverem. Tyto funkce jsem převzal a upravil z MSDN. Zdrojové kódy těchto funkcí lze nalézt na MSDN [1] Module_xor.vb Tento modul obsahuje jedinou funkci kodovani( ), která je realizována pomocí operace xor. Tímto způsobem se šifrují veškerá citlivá data (informace o uživatelích, přihlašovací údaje k FTP serveru) Modul spolecne_fce.vb V této části jsou uloženy jednoduché funkce, které jsou volány z různých částí programu. Zejména je to procedura set_ini( ) a funkce read_ini( ), které se starají o ukládání a načítaní uživatelských nastavení programu Modul testovani.vb V tomto modulu je řešeno načítání testů. Po načtení souboru s příslušným testem jsou otázky uloženy do kolekce. Každá položka této kolekce obsahuje strukturu, která plně popisuje každou otázku, její odpovědi a správnou odpověď Hlavní procedury a funkce testovani.vb Public Sub nacti_test( ) - Tato procedura ukládá jednotlivé otázky a jejich odpovědi do kolekce. 24

29 Public Sub zobraz_rbutony( ) - Pomocí této procedury se generují a zobrazují tzv. radiobuttony (zaškrtávací políčka) pro jednotlivé odpovědi Modul komprese.vb Tento modul obsahuje dvě procedury sub rozbal() a sub zabal(). Jak už napovídá samotný název, jedná se o procedury zajišťující kompresi a dekompresi souborů. Zdrojové kódy těchto funkcí lze nalézt na MSDN [1] Formulář komprim.vb Hlavním účelem tohoto prvku je nahrávání aktualizací na FTP server. Po vybrání souborů určených pro aktualizaci jsou tyto nejprve zakódovány pomocí bitového posunu, poté jsou pomocí výše zmíněné procedury zabal() zkomprimovány a následně spolu s informacemi o aktualizaci nahrány na FTP server Formulář tabulka.vb Jak bylo popsáno v kapitole Údaje z FTP, slouží tento formulář k zobrazení informací o jednotlivých uživatelích. Informace o uživatelích jsou načítány ze souborů z FTP. Tyto se nejdříve dočasně zkopírují do adresáře společného pro všechny uživatele Data aplikací/finman. Poté jsou přidány požadované informace do tabulky a následně je tento soubor smazán. Tato akce se děje pro všechny uživatelské účty. 25

30 Závěr Cílem této aplikace bylo vytvořit studijní motivační pomůcku pro studenty předmětu Finanční management. Aplikace je stavěna jednoduše a přehledně a i ovládání je naprosto intuitivní. Vzhledem k rozšiřitelnosti aplikace pomocí aktualizací a možnosti změny FTP serveru je možné po naplnění aplikace příslušnými daty použít tento program i v jiných předmětech, než pro který byl původně určen. 26

31 Conclusions The main purpose of this application was create a study aid for students of subject Financial management. Application is really easy to use for everybody. Considering possibilities of this software, it can be adequately use in another subjects, what for was originally create. 27

32 Použitá literatura a zdroje [1] Microsoft Developer Network (MSDN) Dostupné z WWW <http://www.msdn.com> [2] PETROUTSOS, Evangelos. Myslíme v jazyku Visual Basic.NET - 1. díl. Praha: Grada, s. ISBN [3] PETROUTSOS, Evangelos. Myslíme v jazyku Visual Basic.NET - 2. díl. Praha: Grada, s. ISBN [4] STAG, Univerzita Palackého v Olomouci Dostupné z WWW <https://stagweb.upol.cz/> [5] Wikipedie, otevřená encyklopedie Dostupné z WWW <http://cs.wikipedia.org/wiki/hlavní_strana> 28

33 Přílohy Seznam obrázků OBRÁZEK 1 PŘIHLAŠOVACÍ DIALOG... 3 OBRÁZEK 2 OKNO PRO ZALOŽENÍ NOVÉHO UŽIVATELE... 4 OBRÁZEK 3 HLAVNÍ OKNO APLIKACE... 5 OBRÁZEK 4 PROČÍTÁNÍ TEXTŮ... 6 OBRÁZEK 5 TES TOVACÍ ČÁS T... 7 OBRÁZEK 6 - MENU APLIKACE... 8 OBRÁZEK 7 - INFORMAČNÍ OKNO... 9 OBRÁZEK 8 - ZMĚNA HESLA... 9 OBRÁZEK 9 - MENU PŘEDVOLEB OBRÁZEK 10 - INFORMAČNÍ OKNO O PRÁCI V OFFLINE REŽIMU OBRÁZEK 11 - OKNO AKTUALIZACE OBRÁZEK 12 - S TAVOVÝ ŘÁDEK OBRÁZEK 13 - ZÁVĚREČNÝ TEST OBRÁZEK 14 - ADMINIS TRACE OBRÁZEK 15 - ZMĚNA FTP OBRÁZEK 16 - AKTUALIZACE OBRÁZEK 17 - ÚDAJE O UŽIVATELÍCH OBRÁZEK 18 - VYTVÁŘENÍ TES TŮ ČÁST OBRÁZEK 19 - VYTVÁŘENÍ TES TŮ ČÁST OBRÁZEK 20 - VYTVÁŘENÍ TES TŮ VYGENEROVÁNÍ POLÍ PRO ODPOVĚDI OBRÁZEK 21 - ZMĚNA ÚROVNĚ ADMINIS TRÁTORA

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Easycars Aplikace pro správu autobazaru

Easycars Aplikace pro správu autobazaru Easycars Aplikace pro správu autobazaru Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Požadavky... 2 2 Přihlášení do systému... 3 2.1 Úvodní stránka... 4 3 Správa nabídek vozů a klienů... 5 3.1 Výpis vozidel... 5 3.1.1 Export

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

plussystem Příručka k instalaci systému

plussystem Příručka k instalaci systému plussystem Příručka k instalaci systému Tato příručka je určena zejména prodejcům systému a případně koncovým uživatelům. Poskytuje návod, jak provést potřebná nastavení komponent. ITFutuRe s.r.o. 26.2.2015

Více

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4 CRM SYSTÉM KORMORÁN PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA Obsah 1 Administrace systému 3 1.1 Uživatelské účty.................................. 3 1.2 Přístupová práva................................. 3 1.3 Moduly.......................................

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2005 Lukáš Trombik OBSAH ÚVOD... 1 SPUŠTĚNÍ... 1 POPIS OVLÁDÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 1 POPIS KLIENTSKÉ ČÁSTI... 1 POPIS ADMINISTRÁTORSKÉ ČÁSTI...

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Nápověda k aplikaci EA Script Engine

Nápověda k aplikaci EA Script Engine Nápověda k aplikaci EA Script Engine Object Consulting s.r.o. 2006 Obsah Nápověda k aplikaci EA Script Engine...1 1. Co je EA Script Engine...2 2. Důležité upozornění pro uživatele aplikace EA Script Engine...3

Více

Informační systém pro e-learning manuál

Informační systém pro e-learning manuál Informační systém pro e-learning manuál Verze 1.00 Úvod Tento dokument popisuje způsob práce s informačním systémem pro elektronické vzdělávání. Systém je určený pro vytvoření elektronického kurzu a jeho

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Strana 2 Versiondog 3.0.3 Nová verze systému Versiondog 3.0.3 přináší oproti verzi 2.5.1 celou řadu nových funkčností a rozšíření typů komponent

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ

Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ Verze: 2.2 Účinnost od: 12. 3. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Verze: 2.2 Základní uživatelská

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Demoprojekt Damocles 2404

Demoprojekt Damocles 2404 Vizualizační a řídicí systém kategorie SCADA/HMI Demoprojekt Damocles 2404 (časově omezený demoprojekt pro zařízení Damocles 2404 společnosti HW group s.r.o.) Verze systému: 3.7.1.9 Poslední revize dokumentu:

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro lokálního administrátora Vytvořeno dne: 15. 4. 2011 Aktualizováno: 17. 6. 2011 Verze: 1.0 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...4 1.1 Cíl dokumentu...4 1.2

Více

Certifikační autorita PostSignum

Certifikační autorita PostSignum Certifikační autorita PostSignum Generování klíčů a instalace certifikátu pomocí programu PostSignum Tool Plus na čipové kartě, USB tokenu verze 1.0.0 Uživatelská dokumentace Březen 2010 Strana 1 (celkem

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

SW Diana v.2. Dokumentace on-line aplikace evidence členů ČMMJ. Uživatelský manuál role člen

SW Diana v.2. Dokumentace on-line aplikace evidence členů ČMMJ. Uživatelský manuál role člen SW Diana v.2 Dokumentace on-line aplikace evidence členů ČMMJ Uživatelský manuál role člen 1 Obsah 1.Slovníček základních pojmů...3 1.Obecné informace...4 1.Technické informace...4 2.Validace a chybová

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Zpracoval Datum Verze Popis změn

Zpracoval Datum Verze Popis změn Uživatelský manuál Zpracoval Datum Verze Popis změn Grant Avakjan 29.09.2010 1.0 Vytvoření manuálu Grant Avakjan 14.10.2010 2.0 Aktualizace dokumentu Aleš Danda 2. 8. 2011 2.1 Aktualizace dokumentu popis

Více

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly...

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly... 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Přihlášení... 2 4. Přizpůsobení prostoru... 3 5. Sdílení fotografií... 5 6. Moduly... 11 7. Popis některých modulů... 12 8. Rozložení modulů... 14 2. Úvod Vlastní

Více

Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV

Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV verze 1.2 Praha 18.12.2002 Obsah WEB aplikace určené pro sběry dat do CEP, CEZ a RIV plně podporují práci s certifikáty.

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

FIO API PLUS. Verze 1.1.1

FIO API PLUS. Verze 1.1.1 FIO API PLUS Verze 1.1.1 www.fio.cz Verze 29. 5. 2015 OBSAH: 1 FUNKČNÍ POPIS... 2 2 INSTALACE APLIKACE... 2 3 ZÍSKÁNÍ TOKENU... 2 4 PŘIDÁNÍ ÚČTU / TOKENU DO APLIKACE... 3 5 STAŽENÍ DAT... 3 Periodické

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC)

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) 1/6 1. Instalace modulu Na internetových stránkách KB na adrese http://www.mojebanka.cz v sekci Stáhněte si

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o.

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Internetový portál O.K.V. nám slouží: k pořízení smlouvy o úvěru se zákazníkem k vytištění smlouvy k vygenerování a odeslání pořízených dat

Více

Dokumentace k produktu IceWarp Notifikační nástroj

Dokumentace k produktu IceWarp Notifikační nástroj Dokumentace k produktu IceWarp Notifikační nástroj Notifikační nástroj umožňuje propojit pracovní stanicí s aplikací IceWarp Web klient. Kromě funkcí pro upozorňování na nové události je pomocí ní možné

Více

e-learningový systém EDU

e-learningový systém EDU Sdružení CEPAC - Morava e-learningový systém EDU příručka lektora Kapitola: Přihlášení a základní orientace v uživatelském Obsah Přihlášení a základní orientace v uživatelském... 3 Změna údajů... 4 1.1

Více

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent.

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nemoagent Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nejdříve je nutné požádat o vytvoření účtu na info@nemoshop.cz, v odpovědi dostanete registrační

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1 Elektronické zpracování dotazníků AGEL Verze 2.0.0.1 1 Obsah 2 Přihlášení do systému... 1 3 Zápis hodnot dotazníků... 2 3.1 Výběr formuláře pro vyplnění dotazníku... 2 3.2 Vyplnění formuláře dotazníku...

Více

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA SŠ

Více

E-learningovýsystém Moodle

E-learningovýsystém Moodle E-learningovýsystém Moodle Jan Povolný Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Co je to Moodle? - systém pro tvorbu a správu elektronických výukových kurzů

Více

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o.

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o. verze 0.1 Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012 VARIANT plus s.r.o. strana 1 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 2. Hlavní okno aplikace... 4 2.1. Menu

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora zřizované organizace Vytvořeno dne: 30. 6. 2011 Aktualizováno: 17. 10. 2014 Verze: 2.1 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele tj. jak snadno a rychle vyplnit žádost o dotaci z Plzeňského kraje, jak vložit vyúčtování Datum: 16.7.2015 Verze: 1.0 Obsah Úvodní strana aplikace edotace... 3 Krok

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

Část 1 Zřízení Profilu Zadavatele Část 2 Uveřejnění dokumentů na zřízený profil zadavatele Část 3 Menu 1) Změna hesla 2) Moje ID

Část 1 Zřízení Profilu Zadavatele Část 2 Uveřejnění dokumentů na zřízený profil zadavatele Část 3 Menu 1) Změna hesla 2) Moje ID Část 1 Zřízení Profilu Zadavatele Část 2 Uveřejnění dokumentů na zřízený profil zadavatele Část 3 Menu 1) Změna hesla 2) Moje ID Část 1 Zřízení Profilu Zadavatele Krok 1. Ve svém internetovém prohlížeči

Více

Reinstalace programu

Reinstalace programu Reinstalace programu 0 Reinstalace programu AMICUS Před reinstalací programu AMICUS si připravte licenční list programu, zálohovací médium odpovídající kapacity (nejlépe flash disk nebo externí disk) a

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka XENIA - systém pro zpracování dokumentů Verze manuálu: 1.0 Verze systému XENIA: 2.30 YDS s.r.o. http://yds.cz http://xenia.cz 2 Obsah Obsah... 3 Předmluva... 5 1. Elektronická archivace...

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

Uživatelská příručka DMS

Uživatelská příručka DMS Verze 4.1 Uživatelská příručka DMS Pro: Univerzita Palackého v Olomouci Křižkovského 8, Olomouc - ORIGINAL Zpracoval: Lenka Zať ková Pokud nakládání s informacemi v tomto dokumentu nepodléhá podmínkám

Více

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro verze pro operační systém Symbian 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony NOKIA s operačním Symbian a vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

Vítejte v aplikaci Objednejse-online.

Vítejte v aplikaci Objednejse-online. Vítejte v aplikaci Objednejse-online. 1. První přihlášení do aplikace Objednejse-online 2. Můj účet 2.1 osobní údaje 2.2 Moje rezervace 2.2.1 Detail rezervace 2.2.2 Řazení rezervací 2.3 Moje stránka 3.

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

Akce. 1. Spuštění modulu Akce

Akce. 1. Spuštění modulu Akce Akce Modul slouží k přehledu a zadávání údajů o akcích do centrální databáze VUT. Data jsou pořizována za účelem předávání údajů o výsledcích výzkumu a vývoje do Rejstříku informací o výsledcích (RIV),

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa Daniel Beznoskov, 2 IT A Skupina 1 Úvod Prohlášení o autorství Prohlašuji, že jsem individuální projekt z předmětu webových stránek na

Více

RSS NÁVOD K POUŽITÍ. Na internetu lze najít spoustu jednoduchých RSS čteček. Níže pár samostatných specializovaných programů:

RSS NÁVOD K POUŽITÍ. Na internetu lze najít spoustu jednoduchých RSS čteček. Níže pár samostatných specializovaných programů: RSS NÁVOD K POUŽITÍ Technologie RSS umožňuje uživatelům internetu přihlásit se k odběru novinek z webové stránky, která nabízí RSS zdroj (RSS kanál, RSS feed). Z jednoho místa pak lze přehledně sledovat

Více

Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera

Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera První certifikační autorita, a.s. Verze 8.15 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Požadavky na software... 3 3. Instalace kořenového certifikátu

Více

Svolávací systém Uživatelský manuál

Svolávací systém Uživatelský manuál Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 14. srpna 2013 Číslo

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze)

Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze) Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze) Proces instalace probíhá automaticky. V jednotlivých krocích se instalují všechny aktuálně potřebné programy. To se liší podle operačního systému

Více

Návod k instalaci S O L U T I O N S

Návod k instalaci S O L U T I O N S Návod k instalaci SOLUTIONS Návod k instalaci Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.techis.eu www.elvac.eu +420 597 407 507 Obchod: +420 597 407 511 obchod@techis.eu Podpora: +420 597 407 507 support@techis.eu

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.2 Poslední aktualizace: 14. února 2013 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to KONTROLA INSOLVENCE 3 1.2 Po prvním spuštění 3 1.3 Založení účtu

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

Návod k použití programu Business Plan

Návod k použití programu Business Plan Návod k použití programu Business Plan Osnova Po spuštění programu... 3 Otevření existujícího projektu... 4 Prostředí programu... 5 Váš obchodní plán... 6 Náhled a tisk... 6 Uložení... 6 Vážený uživateli,

Více

APS Control Panel. Ovládací panel systému APS mini Plus pro SW balík APS Administrator. Uživatelská příručka

APS Control Panel. Ovládací panel systému APS mini Plus pro SW balík APS Administrator. Uživatelská příručka APS Control Panel Ovládací panel systému APS mini Plus pro SW balík APS Administrator Uživatelská příručka 2004 2015,TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, Praha, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno

Více

Instalační manuál. HelpDesk

Instalační manuál. HelpDesk Instalační manuál HelpDesk 2 HelpDesk Obsah 1. Úvod... 3 2. Softwarové nároky aplikace... 4 3. Instalace... 5 3.1. Instalace PHP... 5 3.2. Instalace HelpDesk... 5 3.3. Instalace Deamon... 5 4. Prvotní

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro 485COM FW 2.x (MODBUS)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro 485COM FW 2.x (MODBUS) pro 485COM FW 2.x (MODBUS) Obsah Obsah 3 1. Instalace 4 1.1 Podpora operačních systémů 4 1.2 Podpora USB modemů 4 1.3 Instalace USB modemu 4 1.4 Instalace aplikace 4 2. Nastavení 5 2.1 Nastavení jazykové

Více

Průvodce instalací aplikace MIPS

Průvodce instalací aplikace MIPS Průvodce instalací aplikace MIPS Stažení souboru s aplikací MIPS Z internetových stránek Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i. (http://www.vubp.cz) je ke stažení aplikace v komprimované podobě s

Více

WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ

WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ Zpracováno na základě podkladů poskytnutých organizátory akce Lange Nacht der Kirchen, Rakousko. Domovská stránka Noci kostelů je založena na databázi, která vedle běžných

Více

1. ÚVOD A INFORMACE O APLIKACI -3- 2. PŘÍSTUP DO SYSTÉMU IS LUCI A BEZPEČNOST -4- - 3. PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA K SYSTÉMU -5-

1. ÚVOD A INFORMACE O APLIKACI -3- 2. PŘÍSTUP DO SYSTÉMU IS LUCI A BEZPEČNOST -4- - 3. PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA K SYSTÉMU -5- MANUÁL K APLIKACI 1 OBSAH: 1. ÚVOD A INFORMACE O APLIKACI -3-2. PŘÍSTUP DO SYSTÉMU IS LUCI A BEZPEČNOST -4- - 3. PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA K SYSTÉMU -5-4. HELPDESK ASISTENCE A DŮLEŽITÉ KONTAKTY -6-5. PRŮVODCE OBRAZOVKAMI

Více

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz Obsah DS Archiv... 2 Nastavení připojení k internetu... 2 Nastavení aplikace... 3 Nastavení databáze... 4 Nastavení datové schránky... 4 Příjem zpráv z datové schránky... 6 Odeslání zprávy... 7 Ověření

Více

Kerio VPN Client. Kerio Technologies

Kerio VPN Client. Kerio Technologies Kerio VPN Client Příručka uživatele Kerio Technologies 2013 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje program Kerio VPN Client ve verzi 7.3 pro Windows. Změny vyhrazeny.

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské příručky

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Manuál k administraci

Manuál k administraci Manuál k administraci webových stránek WeWeb WeWeb řešení pro každého WeWeb řešení pro každého V tomto podrobném návodu se dozvíte, jakým způsobem upravovat vaše webové stránky, pomocí administračního

Více

MANUÁL K DATABÁZI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A

MANUÁL K DATABÁZI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A MANUÁL K DATABÁZI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A INVESTIČNÍCH ZÁMĚRŮ Oživení, o. s. srpen 2008 za finanční podpory Nadace Open Society Fund Praha WWW.BEZKORUPCE.CZ 1 Obsah: str. Účel a základní charakteristika databáze

Více

Manuál pro studenty. Obsah

Manuál pro studenty. Obsah Manuál pro studenty Studovat můžete v čase, který Vám vyhovuje a z jakéhokoliv prostředí. Náklady na cestovné a ubytování tímto ušetříte! Kurz Vás nebude nic stát! Počet kurzů bude záviset jen na Vás.

Více

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu Instalace programu OZO z www stránek či odkazu z e-mailu První instalaci programu OZO pro rok 2015 si vždy musíte zvolit volbu PLNÁ VERZE PROGRAMU. Upgrade programu OZO 2015 si můžete stahovat až v době,

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti.

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti. Obsah Přihlášení k Office 365... 1 Nastavení přeposílání (předávání) doručené pošty... 2 Instalace plného balíku aplikací Office 365 Pro Plus pro studenty... 3 Přihlášení v plné verzi Office 365 Pro Plus

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více