PSK3-4. Přístupová práva. setfacl z balíčku acl.)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PSK3-4. Přístupová práva. setfacl z balíčku acl.)"

Transkript

1 PSK3-4 Název školy: Autor: Anotace: Vzdělávací oblat: Předmět: Tematická oblat: Výledky vzdělávání: Klíčová lova: Druh učebního materiálu: Vyšší odborná škola a Střední průmylová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka Přítupová práva v OS Unix/Linux Informační a komunikační technologie Počítačové ítě a komunikační technika (PSK) Operační ytém Linux/Unix Žák zjišťuje a natavuje ům přítupová práva, vyvětluje jejich význam Linux, Unix, hell, l -l, chmod, owner, uer, group Online vzdělávací materiál Typ vzdělávání: Střední vzdělávání, 4. ročník, technické lyceum Ověřeno: Zdroj: VOŠ a SPŠE Olomouc; Třída: 4L Přítupová práva Vlatní poznámky, Vilém Vychodil: Linux Příručka čekého uživatele Přítupová práva v Unixu umožňují ve víceuživatelkém ytému definovat přítup k adreářům a ům na základě uživatelkých účtů nebo kupin uživatelů. Kontrola přítupu umožňuje na ytémové úrovni zabránit uživatelům, aby záměrně nebo omylem cizí data poškodili nebo zneužili. Základní oprávnění (označována také jako tradiční unixová oprávnění), která v unixových ytémech pocházejí z přelomu 60. a 70. let minulého toletí, kdy počítače měly velmi málo paměti (řádově deítky kb) a pomalé proceory. Oprávnění byla proto vytvořena co nejjednodušeji, aby e minimalizovala režie operačního ytému při jejich interpretaci. (Pro pokročilejší a jemnější práci přítupovými právi louží tzv. Acce control lit, který ale muí mít podporu na konkrétním ovém ytému. Pro manipulaci přítupovými právy e potom používají programy getfacl a etfacl z balíčku acl.) 1

2 Pravidla Každý objekt v ovém ytému (, adreář) má v i-uzlu (inode) uloženy náledující informace: typ u (obyčejný, adreář, ymbolický odkaz, zařízení, pojmenovaná roura, ocket) vlatníka a kupinu, kterému patří trojice oprávnění pro vlatníka, kupinu a otatní uživatele r (čtení), w (zápi) a x (pouštění) Při práci objekty v ovém ytému platí tato pravidla: nově vytvořený objekt patří uživateli, který ho vytvořil, a primární kupině tohoto uživatele nově vytvořený objekt má implicitně oprávnění určená příkazem umak oprávnění může měnit vlatník objektu nebo právce ytému (root) vlatníka může měnit pouze root, v některých případech i majitel kupinu může měnit root, v některých případech i majitel Operační ytém nezaahuje do zapaných údajů, pokud nemuí. Proto při přejmenování nedojde k ovlivnění oprávnění ani vlatníka či kupiny. Naopak při kopírování patří kopie tomu, kdo i ji vytvořil. Při přeunu záleží na tom, jetli je potřeba vytvořit nový i- uzel (při přeunu mezi různými ovými ytémy jde vlatně o kopírování náledným mazáním originálu) nebo nikoliv (jde vlatně o variantu přejmenování). Výpi přítupových práv Přítupová práva lze zjiti příkazem l -l: l -l l -l adrear l -dl adrear Výtup příkazu l -l /tmp drwxr-x--x 2 pepa doma 4096 říj 7 18:54 adrear Ve výpiu první znak udává druh u d adreář - běžný l p c b ymbolický odkaz pojmenovaná roura znakové zařízení blokové zařízení ocket Dále je 9 znaků zobrazujících přítupová práva. Dále čílo udává počet jmen u. Dále jméno vlatníka pepa a kupiny vlatníků 2

3 doma. Dále velikot u, datum polední změny a nakonec jméno u. Přílušnot uživatele ke kupině natavuje adminitrátor ytému. Přítupová práva e zobrazují ve třech trojicích: vlatník, kupina, otatní. r právo pro čtení (read) w x t právo pro zápi (write) právo pro pouštění (execute) SUID bit nebo GUID bit, e bude pouštět právy vlatníka nebo kupiny Sticky bit rwxr-x--x rwx vlatník (pepa) může čít pát a pouštět r-x kupina vlatníků (doma) může čít a pouštět --x otatní uživatelé mohou pouštět Změna přítupových práv Změna přítupových práv e provádí příkazem chmod (change mod) podle náledujícího chématu: u + r chmod g - w o = x a X t Příkaz chmod go-rw chmod g=r chmod -R u+w adrear chmod a-w chmod a+x * Příklady použití programu chmod popi odebere kupině a otatním právo pro čtení a zápi nataví kupině právo pouze pro čtení přidá vlatníkovy právo pro zápi -R provede na všech ech v adreáři a v podadreářích všem (all) uživatelům e odebere právo pro zápi přidá všem právo pro pouštění, ale jen adreářům nebo tam, kde už je nataveno. Číelný zápi přítupových práv Práva rwxr-x--x bychom mohli zapat jako Každou trojici binárních znaků může interpretovat jako omičkovou čílici -- tedy 751. Příkaz chmod potom může vypadat takto: chmod 640 pubor 3

4 Interpretace přítupových práv Přítupová práva e rozdílně interpretují pro y a pro adreáře. Interpretace pro y Právo r umožňuje uživateli čít obah u a právo w měnit jeho obah. Ale právo w u u není rozhodující při jeho mazání nebo přepání. Jde píše o "příznak ochrany proti zápiu". Právo x umožňuje uživateli putit. Sputitelný může být buď binární nebo může jít o kript. O možnoti jeho puštění nerozhoduje přípona, ale právě jeho přítupová práva. Speciální přítupová práva Právo pro uživatele nebo kupinu je označované jako tzv. SUID a SGUI. Pokud je nataveno je program puštěn tak jako by ho putil jeho vlatník nebo kupina vlatníků. Příkladem použití může být například změna hela: Hela uživatelů jou uložena v u /etc/pawd nebo /etc/hadow, do kterých běžný uživatel nemůže zapiovat ( hadow nemůže dokonce ani čít). Při změně hela je ale potřeba změněné helo do těchto ů zapat. Proto má program /ur/bin/pawd nataven SUID bit a patří uživateli root. Po puštění běží program pawd právy roota a helo může být do přílušného u zapáno. Nebo: Některé hry zapiují doažené kóre do u, aby mohli hráči vé výkony porovnat. Takový by muel mít právo zápiu pro všechny uživatele v ytému. Hráči by pak nadno mohli tento měnit a vé doažené kóre neférově zvyšovat. Proto je program hrou věřen peciální kupině (např. game) a je mu nataven SGID bit. Soubor e kóre pak bude mít právo zápiu přidělené jen kupině game. Do u e kóre tak puštěná hra může zapiovat, kdežto uživatelé nemohou měnit. Pokud je nataven Sticky bit t ponechává e jeho obah ve vyrovnávací paměti, což urychlí jeho další puštění. V oučané době e příliš nepoužívá. Interpretace pro adreáře U adreářů právo w znamená možnot v adreáři vytvářet nebo mazat y. Nerozhoduje tedy právo zápiu pro, ale pro adreář ve kterém je umítěn. Právo r říká, že uživatel může vypat jména ů v adreáři a právo x říká, že do adreáře může vtoupit nebo jím "proplout" k podadreáři. Pro "normální" pří tup k adreáři je zapotřebí právo r i x. Chceme-li například dílet adreář otatními uživateli provedeme náledující: 4

5 mkdir ~/public chmod 711 ~ l -ld ~ drwx--x--x 2 pepa doma 4096 říj 7 18:59 /home/pepa chmod -R go-rwx ~/* chmod 755 public l -ld ~/public drwxr-xr-x 2 pepa doma 4096 říj 7 18:59 /home/pepa/public Tím je domovký adreář nataven tak, že v něm nelze nic čít, ale zároveň jím lze "proplout" do adreáře public, kde je čtení již povoleno. Speciální přítupová práva Je li nataveno právo pro kupinu (GUID) budou nově vytvořené y v adreáři náležet kupině, které náleží adreář. Pokud je nataven ticky bit t může uživatel v adreáři mazat jen vé vlatní y. Jinak by mohl (pod by měl v adreáři právo zápiu) mazat i y vlatněné jiným uživatelem. Výchozí přítupová práva O přítupových právech nově vytvořených ů rozhoduje uživatelká maka (uer mak). Tu lze zobrazit a natavit příkazem umak. umak 026 Pokud je vytvářen nový adreář jou jeho přítupová práva logickým rozdílem číla 777 a uživatelké maky. Nově vytvořený adreář tedy bude mít práva rwxr-x--x Pokud je vytvářen nový jou jeho přítupová práva logickým rozdílem číla 666 a uživatelké maky. Nově vytvořený tedy bude mít práva rw-r Natavení uživatelké maky na hodnotu 022 provedeme příkazem umak 022 5

Matlab & Simulink. studijní materiály pro předmět Základy kybernetiky. Libor Kupka

Matlab & Simulink. studijní materiály pro předmět Základy kybernetiky. Libor Kupka Matlab & Simulink tudijní materiály pro předmět Základy kybernetiky Libor Kupka Obah Předmluva... 5 Úvod... 7 Základy práce v protředí MATLAB... 9. Práce v příkazovém řádku...3. Proměnné v MATLABu...5.3

Více

Charakteristika operačního systému GNU/Linux

Charakteristika operačního systému GNU/Linux Charakteristika operačního systému GNU/Linux OS Unixového typu - filozofie, procesy, uživatelé, souborový systém, základní programy a další věci jsou shodné s Unixovými standardy Víceúlohový OS - jeden

Více

Katedra informačního inženýrství

Katedra informačního inženýrství Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačního inženýrství Bakalářská práce Administrace SUSE Linuxu Jiří Malák 2009 ČZU v Praze !!! Místo této strany vložíte zadání

Více

Teorie systémů a řízení

Teorie systémů a řízení VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ ECHNICKÁ UNIVERZIA V OSRAVĚ FAKULA HORNICKO - GEOLOGICKÁ INSIU EKONOMIKY A SYSÉMŮ ŘÍZENÍ eorie ytémů a řízení Prof.Ing.Aloi Burý,CSc. OSRAVA 2007 Předmluva Studijní materiály eorie

Více

Okruhy otázek teoretické části zkoušky 2009

Okruhy otázek teoretické části zkoušky 2009 Okruhy otázek teoretické části zkoušky 2009 1. Start a instalace systému. kernel, SMP, runlevely, zavaděče systému, diskové oddíly, swap, (softwarový) RAID, výběr filesystému, LVM, distribuce, dpkg/rpm/portage.

Více

Operační systémy. Tomáš Vojnar IOS 2010/2011. Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií Božetěchova 2, 612 66 Brno

Operační systémy. Tomáš Vojnar IOS 2010/2011. Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií Božetěchova 2, 612 66 Brno Operační systémy IOS 2010/2011 Tomáš Vojnar Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií Božetěchova 2, 612 66 Brno ÚÓ Ò Ö ØºÚÙØ ÖºÞ Správa souborů p.1/76 Správa souborů Správa souborů

Více

SUSE Linux Enterprise Desktop

SUSE Linux Enterprise Desktop SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP2 10. dubna 2008 Uživatelská příručka KDE www.novell.com Uživatelská příručka KDE Veškerý obsah je chráněn autorskými právy Novell, Inc Právní upozornění Tato příručka

Více

Začínáme s Linuxem. Jakub Šerých

Začínáme s Linuxem. Jakub Šerých Začínáme s Linuxem Jakub Šerých Obsah PODĚKOVÁNÍ 8 ÚVOD 8 Používané konvence 8 1 HISTORIE 9 1.1 Vývoj systému UNIX 9 1.2 Vývoj Linuxu 10 2 DISTRIBUCE 11 2.1 Debian 12 3 ARCHITEKTURA SYSTÉMU 13 3.1 Jádro

Více

Programové vybavení pro zálohování a synchronizaci dat

Programové vybavení pro zálohování a synchronizaci dat Programové vybavení pro zálohování a synchronizaci dat Program equipment for backup and synchronization of data Bc. Martin Stuchlík Diplomová práce 2011 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky,

Více

Otázka 27 Zadání Architektura OS Unix Interpret příkazů Bourne Again Shell Souborový systém OS Unix

Otázka 27 Zadání Architektura OS Unix Interpret příkazů Bourne Again Shell Souborový systém OS Unix Otázka 27 Zadání Architektura OS Unix Interpret příkazů Bourne Again Shell Souborový systém OS Unix Předmět: YD38UOS Z ákladní pojmy Firmware Je zcela základní programové vybavení, které bývá integrální

Více

Principy operačních systémů II

Principy operačních systémů II Principy operačních systémů II Jiří Fišer 30. září 2007 Obsah 1 Souborový systém 7 1.1 Svazek................................... 8 1.2 Vyrovnávací paměti........................... 9 1.3 Vnitřní representace

Více

DHCP, DNS, skupiny a domény

DHCP, DNS, skupiny a domény DHCP, DNS, skupiny a domény DHCP DHCP je název protokolu z rodiny TCP/IP nebo označení odpovídajícího DHCP serveru či klienta. Používá se pro automatickou konfiguraci počítačů připojených do počítačové

Více

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC. Studijní opora

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC. Studijní opora Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC Studijní opora Název projektu: Zkvalitňujeme cestu k poznání Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0143 POUŽÍVÁNÍ

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování Metodická příručka pro učitele InspIS SET modul školní testování Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická. Bakalářská práce. Jiří Šebek

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická. Bakalářská práce. Jiří Šebek ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Bakalářská práce 2012 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra grafiky a interakce [DCGI] Webová aplikace (eshop)

Více

Virtuální stroje pro Linux

Virtuální stroje pro Linux Ð Û Å«Æ ±²³ µ ¹º»¼½¾ Ý MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Virtuální stroje pro Linux BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Jaroslav Tomeček Brno, jaro 2007 Prohlášení Prohlašuji, ˇze tato bakalářská práce je mým původním

Více

SPRÁVA SÍTÍ NOVELL NETWARE. příručka k semináři

SPRÁVA SÍTÍ NOVELL NETWARE. příručka k semináři SPRÁVA SÍTÍ NOVELL NETWARE příručka k semináři Rozvojový projekt Systémová podpora Informačního centra jako Centra excelence Projekt v rámci realizace I. Etapy Státní informační politiky ve vzdělávání

Více

COLOR TELEVISION VISION 3 26-3941 T VISION 3 32-3941 T

COLOR TELEVISION VISION 3 26-3941 T VISION 3 32-3941 T COLOR TELEVISION VISION 3 26-3941 T VISION 3 32-3941 T c OBSAH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 INSTALACE A BEZPEČNOST 6 OBECNÉ

Více

Diplomová práce. Konfigurace Linuxového serveru. Jiří Malák

Diplomová práce. Konfigurace Linuxového serveru. Jiří Malák Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačního inženýrství Diplomová práce Konfigurace Linuxového serveru Jiří Malák 2011 ČZU v Praze Prohlášení Prohlašuji, že jsem

Více

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK ŠKOLY

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK ŠKOLY Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK ŠKOLY Jakub Englický, Šimon Polan Gymnázium Zikmunda Wintra, Rakovník Náměstí Jana Žižky

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

Realizace portálu pro anonymní oznamování přestupků proti zákonu policii

Realizace portálu pro anonymní oznamování přestupků proti zákonu policii České vysoké učení technické v Praze Fakulta Elektrotechnická Bakalářská práce Realizace portálu pro anonymní oznamování přestupků proti zákonu policii Ladislav Janík Vedoucí práce: ing. Martin Komárek

Více

Základy práce v operačním systému Windows 7. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v operačním systému Windows 7. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v operačním systému Windows 7 Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Operační systém MS Windows 7... 3 2. Základní pojmy OS... 4 3. Popis

Více

Karty rychlé nápovědy pro Moodle verze 2.3

Karty rychlé nápovědy pro Moodle verze 2.3 Karty rychlé nápovědy pro Moodle verze 2.3 Karty rychlé nápovědy Moodle Karty rychlé nápovědy Moodle vznikly za účelem vytvoření rychlé nápovědy pro uživatele LMS systému Moodle, především pak s ohledem

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav automatizace a informatiky DATABÁZOVÉ SYSTÉMY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav automatizace a informatiky DATABÁZOVÉ SYSTÉMY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav automatizace a informatiky DATABÁZOVÉ SYSTÉMY (doplňující text ke konzultacím v 3. ročníku kombinovaného bakalářského studia oboru Aplikovaná

Více

Část I: Windows. Slezská univerzita v Opavě. Ústav informatiky

Část I: Windows. Slezská univerzita v Opavě. Ústav informatiky Šárka Vavrečková Operační systémy cvičení Část I: Windows Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta Ústav informatiky Opava, poslední aktualizace 27. března 2012 Anotace: Tento dokument

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDEGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY Didaktické aplikace v aplikaci MS Excel 2007 ve vyučování matematiky na 2. st. Základních škol Magisterská diplomová práce OLOMOUC

Více

TABULKOVÝ KALKULÁTOR

TABULKOVÝ KALKULÁTOR Název projektu: Zkvalitňujeme cestu k poznání Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0143 TABULKOVÝ KALKULÁTOR Autor: Ing. Miroslav Hrdý Tato studijní opora byla vytvořena pro projekt Zkvalitňujeme cestu k

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více