GSM SMS alarm - zabezpečovací systém

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GSM SMS alarm - zabezpečovací systém"

Transkript

1 CZ GSM SMS alarm - zabezpečovací systém Uživatelská příručka LYD-111 Pro lepší pochopení tohoto výrobku, si před jeho použitím důkladně prostudujte tuto uživatelskou příručku. Příslušenství: Centrální jednotka Dálkový ovládač PIR snímač Detektor otevření dveří Síťový adaptér Návod k použití 1 ks 2 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks.

2 Obsah: Přehled funkcí (2) Nastavení SMS čísla (8) Ovládací panel (2) Vymazání SMS čísla (9) Nastavení funkcí (4) Programování chráněné zóny (9) Inicializace (4) Nastavení doma aktivované chráněné zóny (9) Nastavení vstupu (4) Zvukový záznam (9) Nastavení výstupu (4) Nastavení sirény (10) Obnovení nastavení z výroby (4) Provozní pokyny (10) Kódování dálkových ovladačů (4) Stav systému (10) Vymazání dálkového ovladače (5) Aktivace při odchodu (10) Kódování chráněné zóny (5) Výstup alarmu (10) Vymazání chráněné zóny (5) Domácí aktivace (11) Změna hesla (6) Deaktivace (11) Změna provozního hesla (6) Telefonát v případě alarmu (11) Změna programového hesla (6) Ovládání na dálku (12) Nastavení hodin (6) Tísňové volání (12) Nastavení časování (7) Funkce vytáčení telefonního čísla (12) Časování aktivace (7) Přehled událostí alarmů (12) Časování vypnutí (7) Údržba (13) Ovládání časování (7) Kontrola systému (13) Nastavení čísla pro alarm (8) Poznámky (13) Vymazání telefonního čísla (8) Technické parametry (14) Seznam příslušenství (14)

3 Přehled funkcí: 7 drátově a 99 bezdrátově chráněných zón LCD displej s hodinami Pípnutí při každé operaci 3 skupiny pro časované zapnutí a vypnutí Lze uložit až 6 telefonních čísel: v případě poplachu, systém automaticky zavolá na tato čísla. Lze uložit až 3 SMS čísla: v případě poplachu, systém automaticky odešle na tato čísla upozorňující SMS. 10 sekundový odkazový záznam Vestavěný umělý digitální hlasový oznam Vestavěná umělá zpráva v angličtině Uživatelé mohou na klávesnici alarmu iniciovat hovory jako z telefonu Funkce jednotlačítkového ovládání: Aktivace při odchodu, domácí aktivace, aktivace na dálku SOS alarm, požár, únik plynu, alarm dveří, chodby, okna, balkonu a ohraničení místa Funkce programování chráněné zóny pro reálný čas, zpoždění, 24 hodin denně, Bypass Bezdrátové kódování: jednoduše lze přidat další bezdrátové příslušenství Aktivace, vypnutí, monitorování a hovor po telefonu přes dálkové ovládání Záložní baterie AAA NI-HI: alarm, pokud je napájení vypnuté S cílem získat na centrální jednotce dobrý signál ze všech bezdrátových komponentů, umístěte centrální jednotku do středu chráněného prostoru. Ujistěte se, že se nachází v dostatečné vzdálenosti od velkých kovových objektů, betonových zdí a domácích elektrických spotřebičů, které by mohly způsobit vysokofrekvenční rušení. Ovládací panel centrální jednotky alarmu: Displej funkcí Displej chráněných zón Klávesnice Mikrofon Aktivace Deaktivace Siréna Tísňové volání Ukončení hovoru

4 Zadní strana centrální jednotky alarmu: Místo pro SIM kartu Upevňovací otvor Hlavní spínač Kanál pro vývod vodičů DC 12 V napájecí napětí Svorky pro vodiče Panel proudových obvodů Prostor pro baterie Svorkovnice: alarm Indikátor stavu Hodiny / chráněná zóna Aktivovaný / neaktivovaný požár únik plynu alarm okno alarm dveře tísňové volání alarm pokoj alarm balkón alarm ohraničení Nastavení funkcí Inicializace Prosím, vložte SIM kartu, připojte síťový adaptér a zapněte systém. Všechny kontrolky se rozsvítí na 2 sekundy a ozve se dlouhé pípnutí, tehdy systém začne bootování. Pak se na LCD obrazovce zobrazí čas, symbol [GSM] začne blikat a jednotka začne rozpoznávat GSM síť, dokud nezazní dlouhé pípnutí. Pak symbol [GSM] zhasne, což znamená, že systém je deaktivován.

5 Nakonec zapněte vypínač baterie. Vstup do nastavování V deaktivovaném stavu zadejte 4místné heslo na klávesnici ovládacího panelu a stiskněte tlačítko [#] pro potvrzení. Uslyšíte potvrzovací tón: Ve stejné době symbol [SET] svítí bez blikání a na obrazovce se zobrazí [0000], což znamená, že jste vstoupili do nastavování systému. Můžete provést různá nastavení, dokud je systém nepřetržitě v režimu nastavování. Systém automaticky ukončí nastavování a vrátí se do neaktivního stavu, pokud nestisknete žádný kláves na klávesnici po dobu 40 sekund. Poznámka: Pro opravu údaje v režimu nastavování stiskněte tlačítko zadaná čísla. Výchozí heslo systému je [8888]. Provozní režim: [XXXX] [#] X představuje nové 4místné heslo., kterým můžete odstranit Ukončení konfigurace Stiskněte tlačítka [*] a [#] a tehdy centrální jednotka vydá dlouhé pípnutí a ukončí nastavování. Symbol [SET] zhasne a systém se vrátí do neaktivního stavu. Provozní režim: [*] [#] Obnovení nastavení z výroby V deaktivovaném stavu pomocí klávesnice zadejte [ ] a stiskněte tlačítko [#], všechny kontrolky se rozsvítí na 2 sekundy a ozve se dlouhé pípnutí. V centrální jednotce se všechna zadaná nastavení zruší a systém se vrátí k továrnímu nastavení. Provozní režim: [ ] [#] Kódování dálkových ovladačů Dálkové ovladače musí být kódovány k poplašnímu systému, pro správnou funkci. V režimu nastavování pomocí klávesnice zadejte [20], zadejte číslo dálkového ovládání [1-8] a poté stiskněte tlačítko [#]. Centrální jednotka vydá dlouhé pípnutí a ozve se "kódování dálkového ovladače". Kontrolka [ ]svítí bez blikání. Stiskněte jedno tlačítko na dálkovém ovladači. Centrální jednotka vydá dlouhé pípnutí a ozve se "kódování ukončeno". Kontrolka [ ] zhasne, což znamená, že kódování dálkového ovladače bylo úspěšné. Provozní režim: [20] [A] [#] Symbol [A] označuje číslo dálkového ovladače 1-8. Můžete přidat až 8 dálkových ovladačů.

6 Vymazání dálkového ovladače Dálkovým ovladačem nelze ovládat centrální jednotku, pokud byl vymazán. V režimu nastavování pomocí klávesnice zadejte [21] pak zadejte číslo dálkového ovladače [1-8] a stiskněte tlačítko [#]. Centrální jednotka vydá dlouhé pípnutí, kontrolka [Signal] jednou blikne a ozve se "vymazání ukončeno". Provozní režim: [21] [A] [#] Symbol A označuje číslo dálkového ovladače 1-8. Kódování chráněné zóny Bezdrátové senzory musí být kódovány k centrální jednotce, aby byli schopné generovat alarm. V režimu nastavování pomocí klávesnice zadejte [23], poté zadejte požadované číslo / kód chráněné zóny [01-99] a stiskněte tlačítko [#]. Centrální jednotka vydá dlouhé pípnutí a na obrazovce se zobrazí číslo chráněné zóny. Ozve se hlášení: "kódování detektoru". Pak zakódujte bezdrátový senzor, který vyšle signál centrální jednotce. Po zachycení signálu, centrální jednotka vydá dlouhé pípnutí a ozve se "kódování ukončeno". Kontrolka [ ] tehdy zhasne. Provozní režim: [23] [XX] [#] XX udává: číslo chráněné zóny Vymazání chráněné zóny Bezdrátovým senzorem nelze ovládat centrální jednotku, pokud byl vymazán. V režimu nastavování pomocí klávesnice zadejte [24], poté zadejte požadované číslo chráněné zóny [01-99] a stiskněte [#]. Centrální jednotka vydá dlouhé pípnutí a kontrolka chráněné zóny jednou zabliká a ozve se "vymazání ukončeno". Provozní režim: [24] [XX] [#] XX udává: číslo chráněné zóny Změna hesla 1. Změna provozního hesla Provozní heslo se používá k deaktivaci nebo k dálkovému ovládání. V režimu nastavování pomocí klávesnice zadejte [30], poté zadejte 4místné heslo a stiskněte tlačítko [#]. Centrální jednotka vydá dlouhé pípnutí a ozve se "nastavení ukončeno". Provozní režim: [30] [XXXX] [#] XXXX udává: nové 4místné heslo Například: změna hesla na 1012 Provozní režim: [30] [1012] [#]

7 2. Změna programového hesla Pomocí programového hesla lze vstoupit do programování systému V režimu nastavování pomocí klávesnice zadejte [31] poté zadejte 4místné heslo a stiskněte tlačítko [#]. Centrální jednotka vydá dlouhé pípnutí a ozve se "nastavení ukončeno". Provozní režim: [31] [XXXX] [#] XXXX udává: nové 4místné heslo Například: změna hesla pro 2846 Provozní režim: [31] [2846] [#] Poznámka: provozní a programové heslo nemůže být totéž číslo! Nastavení hodin V režimu nastavování pomocí klávesnice zadejte odpovídající kód [32], poté zadejte poslední dvě číslice roku [AA], dvěma číslicemi měsíc [BB] a dvěma číslicemi den [CC], následně zadejte dvěma číslicemi hodinu [DD] (24 hodinový systém), dvěma číslicemi minutu [EE], dvěma číslicemi sekundu [FF] a poté stiskněte tlačítko [#]. Centrální jednotka vydá dlouhé pípnutí a ozve se "nastavení ukončeno". Provozní režim: [32] [AA] [BB] [CC] [DD] [EE] [FF] [#] AA udává: poslední 2 číslice v aktuálním roce BB udává: 2 číslice aktuálního měsíce CC udává: 2 číslice aktuálního dne DD udává: 2 číslice aktuální hodiny EE udává: 2 číslice aktuální minuty FF udává: 2 číslice aktuální sekundy Například: nastavení času jako 15:35:40, říjen 1. Provozní režim: [32] [09] [10] [01] [15] [35] [40] [#] Nastavení časování 1 Časování aktivace V režimu nastavování pomocí klávesnice zadejte [33-35], poté zadejte hodinu [AA] a minutu [BB] kdy chcete aktivovat systém a poté stiskněte tlačítko [#]. Centrální jednotka vydá dlouhé pípnutí a ozve se "nastavení ukončeno". Provozní režim: [XX] [AA] [BB] [#] XX udává: kód adresy 33, 34, 35 pro aktivaci v požadovaném čase. AA udává: hodinu v nastaveném čase BB udává: minutu Například: nastavení aktivace na 10 hod. 45 min. večer Provozní režim: [33] [22] [45] [#] 2 Časování vypnutí V režimu nastavování pomocí klávesnice zadejte [36-38], poté zadejte hodinu [AA] a minutu [BB] kdy

8 chcete systém deaktivovat a poté stiskněte tlačítko [#]. Centrální jednotka vydá dlouhé pípnutí a ozve se "nastavení ukončeno". Provozní režim: [XX] [AA] [BB] [#] XX udává: kód adresy 36, 37, 38 pro deaktivaci v požadovaném čase. AA udává: hodinu v nastaveném čase BB udává: minutu Například: nastavení deaktivace 7 hod. 55 min. večer Provozní režim: [36] [19] [55] [#] 3 Ovládání časování V režimu nastavování pomocí klávesnice zadejte kód [39], poté zadejte číslo, které udává zapnutí aktivace / deaktivace systému [1/0] a poté stiskněte tlačítko [#]. Centrální jednotka vydá dlouhé pípnutí a ozve se "nastavení ukončeno". Výchozí nastavení je, že tato funkce je vypnuta. Provozní režim: [39] [0/1] [#] 0: Vypne funkci časování aktivace / deaktivace 1: Zapne funkci časování aktivace / deaktivace Například: Zapnutí funkce časování aktivace / deaktivace Provozní režim: [39] [1] [#] Nastavení čísla pro alarm V režimu nastavování pomocí klávesnice zadejte [51] [56], pak zadejte číslo (mobilu nebo pevné linky) pro příjem alarmu a poté stiskněte tlačítko [#]. Centrální jednotka vydá dlouhé pípnutí kontrolka [Signal] jednou blikne a ozve se "nastavení ukončeno", což znamená, že telefonní číslo pro zvukový alarm bylo úspěšně nastaveno. Provozní režim: [XX] [YY.YY] [#] XX udává: pořadové číslo telefonního čísla l-6 nastaveného pro alarm [51] - [56] YY.YY udává: telefonní číslo přijímající alarm. Například: nastavte telefonní číslo jako první v pořadí, volané v případě alarmu. Provozní režim: [51] [ ] [#] Vymazání telefonního čísla V režimu nastavování pomocí klávesnice zadejte [51] - [56], a pak na centrální jednotce stiskněte tlačítko [#]. Centrální jednotka vydá dlouhé pípnutí kontrolka [Signal] jednou blikne a ozve se "vymazání ukončeno", což znamená, že zadané telefonní číslo je úspěšně vymazáno. Provozní režim: [XX] [#] XX udává: pořadové číslo telefonního čísla l-6 nastaveného pro alarm [51] - [56] Například: vymažte ze systému v pořadí třetí telefonní číslo. Provozní režim: [53] - [#]

9 Nastavení SMS čísla SMS číslo pro příjem alarmu slouží k tomu, že v případě, kdy systém generuje alarm, bude automaticky odeslána varovná SMS zpráva na zadané číslo mobilního telefonu. Můžete zadat až 3 SMS čísla. V režimu učení pomocí klávesnice zadejte [57] - [59], poté zadejte číslo mobilního telefonu pro příjem varovné SMS a stiskněte tlačítko [#] pro potvrzení. Centrální jednotka vydá dlouhé pípnutí kontrolka [Signal] jednou blikne a ozve se "nastavení ukončeno", což znamená, že telefonní číslo bylo úspěšně zadáno. Provozní režim: [XX] [YY.YY] [#] XX udává: číslo skupin příjemců zprávy, od první skupiny po třetí skupinu [57] - [59] YY.YY udává číslo pro příjem SMS. Například: nastavení prvního čísla pro příjem SMS Provozní režim: [57] [ ] [#] Vymazání SMS čísla V režimu nastavování pomocí klávesnice zadejte [57] - [59] a poté stiskněte tlačítko [#] pro potvrzení. Centrální jednotka vydá dlouhé pípnutí kontrolka [Signal] jednou blikne a ozve se "vymazání ukončeno", což znamená, že zadané číslo pro SMS bylo úspěšně vymazáno. Provozní režim: [XX] [#] XX udává: skupinu telefonních čísel příjemců zprávy, od první skupiny po třetí skupinu [57] - [59] Například: odstranění prvního čísla pro příjem SMS ze systému Provozní režim: [57] [#] Programování chráněné zóny Pokud hodláte změnit charakteristiku alarmu v chráněné zóně, například vypnout sirénu v případě poplachu, můžete tak učinit naprogramováním chráněné zóny. V režimu nastavování pomocí klávesnice zadejte [60], pak číslo chráněné zóny [01-99], následně typ vstupní chráněné zóny [1-4], číslo místa vstupní chráněné zóny [1-8], pak vyberte možnost vypnout / zapnout sirénu [ 0/1] a nakonec stiskněte tlačítko [#]. Centrální jednotka vydá dlouhé pípnutí a ozve se "nastavení ukončeno". Provozní režim: [60] [AA] [B] [C] [D] [#] AA: číslo chráněné zóny [01-99]: udává čísla zón 1-99 B: typ chráněné zóny [1]: zóna chráněná okamžitě [2]: zóna chráněná se 40 sekundovým zpožděním [3]: zóna chráněna 24 hodin denně [4]: deaktivována chráněná zóna C: Místo chráněné zóny [1] SOS alarm [2] Požár [3] Únik plynu [4] Alarm dveří [5] Alarm chodby [6] Alarm okna [7] Alarm balkónu [8] Alarm hranice místa D: siréna zapnout / vypnout [0] Vypnuto [1] Zapnuto Například: nastavení 12 chráněné zóny na 24 hodinový zvukový alarm pro případ požáru Provozní režim: [60] [12] [3] [2] [1] [#] Nastavení doma aktivované chráněné zóny Pokud chcete mít některé senzory aktivovány a některé ne, pak použijte funkci [Domácí aktivace]. V režimu nastavování pomocí klávesnice zadejte příslušný kód [61], pak vyberte číslo příslušné chráněné zóny [01-99], následně zvolte [Domácí aktivace], poté vyberte alarm [0/1] a nakonec

10 stiskněte tlačítko [#] pro potvrzení. Centrální jednotka vydá dlouhé pípnutí a ozve se "nastavení ukončeno". Provozní režim: [61] [XX] [A] [#] XX udává: [01-99] chráněné zóny 1-99 A udává: [0] Domácí aktivace, ale bez alarmu [1] Domácí aktivace s alarmem Například: nastavení 11 chráněné zóny na domácí aktivaci a alarm. (Provozní režim: [61] [11] [1] [#] Například: nastavení 12 chráněné zóny na domácí aktivaci bez alarmu. (Pokud chcete aby při zapnutí domácí aktivace daný senzor nesignalizoval, například senzor umístěný v ložnici) Provozní režim: [61] [12] [0] [#] Zvukový záznam V režimu nastavování pomocí klávesnice zadejte [701] a poté stiskněte tlačítko [#]. Centrální jednotka vydá dlouhé pípnutí a kontrolka [ ] bude svítit, po odečtení 10 sekund se začne nahrávat zvuk: tehdy řekněte text mírným hlasem, ve vzdálenosti 30 cm od centrální jednotky; po 10 sekundách centrální jednotka vydá zvukový signál, což signalizuje ukončení nahrávání a poté přehraje nahraný text. Provozní režim: [701] [#] Nastavení sirény V režimu nastavování pomocí klávesnice zadejte [75]. Ovládání aktivace / deaktivace dálkovým ovladačem: hlasitá nebo tichá - tlačítko [0/1] a poté stiskněte tlačítko [#]. Centrální jednotka vydá dlouhé pípnutí a ozve se "nastavení ukončeno". Provozní režim: [75] [A] [#] A udává: [0] Siréna vypnuta; [1] Siréna zapnuta; Přednastavené: [0] Siréna vypnuta Například: zapnutí sirény v případě aktivace / deaktivace Provozní režim: [75] [1] [#] Provozní pokyny Stav systému. K dispozici jsou čtyři následující stavy: Aktivovaný: 1-99 zóna bude alarmovat, pokud senzor vyšle signál. Domácí aktivace: v aktivovaném stavu mohou generovat alarm pouze senzory nastavené na [Domácí aktivaci]. Deaktivovaný: 1-99 zóna nebude alarmovat, pokud se některý senzor aktivuje (kromě zóny chráněné 24 hodin denně) Systém v režimu nastavování: V tomto režimu žádná chráněná zóna negeneruje alarm v případě aktivace senzoru.

11 Dálkové ovládání Uživatelé mohou dálkovým ovladačem nastavit systém, jako je aktivace, domácí aktivace, tísňové volání, deaktivace a pod. Aktivace při odchodu: Stiskněte tlačítko. Vypnutí: Stiskněte tlačítko. Domácí aktivace: Stiskněte tlačítko. Tísňové volání: Stiskněte tlačítko, systém bude jedenkrát alarmovat. Aktivace při odchodu To znamená, že se zapne kompletní ochrana domu, když všichni odejdou. Všechny senzory jsou vždy funkční. Pokud některý senzor vydá signál (vloupání, požár, únik plynu, atd.), Zabezpečovací systém začne alarmovat. Stiskněte tlačítko [Odchod ] na klávesnici, systém tehdy vydá pípnutí, celkem 100-krát. Signalizace [Aktivace při odchodu] bude nepřetržitá bez blikání. To znamená, že aktivace při odchodu byla úspěšná. Aktivovaný stav: Stiskněte tlačítko [Odchod ] Domácí aktivace To znamená, že ten, kdo se zdržuje doma je v bezpečí tak, že periferní senzory dveří, oken, balkonu a hranic místa jsou aktivní, zatímco vnitřní pohybové senzory jsou vypnuty, aby se zabránilo falešnému poplachu, kvůli osobám pobývajícím doma. Takže, pokud zvolíte domácí aktivaci pak se některé senzory aktivují a některé se deaktivují. Ovládání na centrální jednotce: Stiskněte tlačítko [Doma ] na klávesnici Ovládání dálkovým ovladačem: Stiskněte tlačítko [ ] na dálkovém ovladači Deaktivace To znamená, že se zastaví alarm když je spuštěn poplach a vypne se systém. Pokud po deaktivaci senzor vyšle signál, pak centrální jednotka alarmovat nebude (kromě zón chráněných 24 hodin denně). Pomocí klávesnice zadejte heslo a stiskněte tlačítko [#]. Kontrolky [Odchod] nebo [Domů] zhasnou. To znamená, že deaktivace systému byla úspěšná. Ovládání dálkovým ovladačem: Stiskněte tlačítko [ Ovládání na centrální jednotce: Zadejte heslo + [#] ] na dálkovém ovladači

12 Telefonát v případě alarmu Pokud dojde k poplachu, centrální jednotka systému začne vytáčet zadaná telefonní čísla. Pokud na telefonát nikdo neodpoví, systém automaticky vytočí následující zadané telefonní číslo. Systém 3-krát za sebou vytočí jednotlivá zadaná čísla. Při příjmu hovoru, systém přehraje nahraný zvuk. Systém lze nastavit pomocí klávesnice telefonu nebo mobilního telefonu. Pokud zavěsíte aniž jste hovor přijali, systém 3-krát za sebou vytočí všechna zadaná čísla. Stiskněte tlačítko [*]: Přečtěte si varovné informace. Stiskněte tlačítko [1]: Centrální jednotka zastaví alarm a aktivuje se, zastaví se další vytáčení uživatelů. Stiskněte tlačítko [2]: Centrální jednotka zastaví alarm a deaktivuje se, zastaví se další vytáčení. Stiskněte tlačítko [3]: Vypne sirénu a umožní odposlech po dobu 30 sekund. Chcete-li i nadále sledovat, poté znovu stiskněte tlačítko [3] a monitorování se prodlouží o dalších 30 sekund. Stiskněte tlačítko [4]: Centrální jednotka vytvoří 30 sekundové obousměrné (interkom) připojení. Během této doby nelze mobilním telefonem ovládat centrální jednotku. Ovládání na dálku Vytočte telefonem (mobilem) předem naprogramované číslo centrální jednotky. Po jednom zazvonění se ozve následující výzva "Zadejte prosím heslo." Pokud je zadané heslo správné, pak uslyšíte následující menu: - Stiskněte tlačítko 1 pro aktivaci - Stiskněte tlačítko 2 pro deaktivaci - Stiskněte tlačítko 3 pro monitorování - Stiskněte tlačítko 4 pro funkci interkom. Pokud je zadané heslo nesprávné, pak uslyšíte následující výzvu "nesprávné heslo, zadejte ho prosím znovu" Stiskněte tlačítko [1] pro aktivaci, pokud byla úspěšná, pak uslyšíte následující zprávu "Systém je aktivován". Stiskněte tlačítko [2] pro deaktivaci, pokud byla úspěšná, pak uslyšíte následující zprávu "Systém je deaktivován". Stiskněte tlačítko [3] pro 30 sekund trvající monitorování, pokud chcete i nadále sledovat, poté znovu stiskněte tlačítko [3] a monitorování se prodlouží o dalších 30 sekund. Stiskněte tlačítko [4]-pro obousměrný dialog (30 sekund). Během této doby nefunguje ovládání centrální jednotky Tísňové volání Stiskněte tlačítko [Pomoc ] na klávesnici, nebo tlačidlo [ ] na dálkovém ovladači nebo bezdrátové tísňové tlačítko. Centrální jednotka generuje alarm a začne vytáčet nastavená telefonní čísla uživatelů. Funkce vytáčení telefonního čísla V deaktivovaném stavu, kdy centrální jednotka neiniciuje žádný telefonát, lze zařízení použít jako telefon pevné linky. Vytočte telefonní číslo pomocí klávesnice, stiskněte tlačítko [ ] na centrální jednotce, ta vydá zvukový signál a kontrolka [Signal] bude blikat. Po ukončení hovoru stiskněte tlačítko [ ], tehdy se centrální jednotka dostane do neaktivního stavu.

13 Přehled událostí alarmů V deaktivovaném stavu zadejte [* 0 #]. Tehdy centrální jednotka vydá dlouhé pípnutí a vstoupí do režimu přehledu událostí alarmů. Pak zobrazí alarm a číslo chráněné zóny. Na LCD displeji se zobrazí přesný čas alarmu této chráněné zóny. Stiskněte tlačítko 2, tehdy budete moci zkontrolovat předchozí poplachovou událost. Stiskněte tlačítko 8 pro návrat k přehledu a stiskněte [* #] pro opuštění režimu. Například: 7. alarm v 51. chráněné zóně, čas alarmu: LCD displej zobrazí na dobu jedné sekundy: a pak zobrazí čas alarmu: Kontrola GSM signálu Před instalací centrální jednotky je třeba zkontrolovat GSM signál pro zvolení nejlepšího místa, aby zařízení mohlo fungovat správně. V režimu nastavování zadejte kód [81] #. Centrální jednotka tehdy vydá dlouhé pípnutí a zobrazí následující: 00 + XX (XX udává intenzitu signálu). Tato intenzita se musí pohybovat v rozmezí Pokud bude nižší než 07, pak budete muset změnit umístění. Například v případě, že je intenzita signálu 12, zobrazí se následující: Údržba Kontrola systému Ačkoliv je použití zabezpečovacího systému běžné, vyžaduje pravidelnou údržbu a kontroly, aby bylo zajištěno, že bude zařízení spolehlivě a bezpečně pracovat. Zpravidla každé tři měsíce je nutno provést důkladnou kontrolu na centrální jednotce. Doporučuje se jednou za měsíc zkontrolovat senzory, ale pokud to není možné, pak alespoň jednou za tři měsíce. Kontrola centrální jednotky: 1. Lze ji správně aktivovat / deaktivovat? 2. Bude správně vytáčet číslo v případě alarmu? 3. Je schopna správně přijímat signály z bezdrátových senzorů? 4. Baterie pracují správně? Kontrola bezdrátových senzorů: 1. Zkontrolujte signalizaci bezdrátových senzorů, zda signalizují správně. 2. Zkontrolujte baterie všech senzorů, zda dostávají náležité napětí. 3. Zkontrolujte, zda bezdrátové senzory vysílají signál do centrální jednotky Poznámka: Prosím nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte výrobek bez povolení, protože to může způsobit nehody a chyby a bude zrušena platnost záruky.

14 Chraňte výrobek před pádem na zem a před pádem tvrdých předmětů na něj, mohlo by to vést ke vzniku poruchy a poškození. Bez vyžádání povolení a schválení od kompetentních úřadů, nenastavujte centrální jednotku na "110", "119", nebo na telefonní číslo policie. Technické údaje: Vstupné napětí DC 12V / 1A Spotřeba proudu v pohotovostním stavu <55mA Spotřeba proudu při poplachu <450mA Bezdrátová frekvence 433,92MHz GSM frekvence 900/1800/1900 MHz Záložní baterie Ni-Mh AAA x 6ks DC 7.2V Hlasitost sirény 110dB Chráněná zóna Aktivace Domácí aktivace Typ Poplachová informace Siréna Zóna 1 platná neplatná v reálném čase Alarm dveře Ano Zóna 2 platná neplatná v reálném čase Alarm chodba Ano Zóna 3 platná platná v reálném čase Alarm okno Ano Zóna 4 platná platná v reálném čase Alarm balkón Ano Zóna 5 platná platná 24 hod. Alarm požár Ano Zóna 6 platná platná 24 hod. Alarm plyn Ano Tlačítko tísňového volání platná platná 24 hod. Tísňový alarm Ne Zóna 7-99 platná neplatná v reálném čase Tísňový alarm Ano Drátově chráněná zóna(96-99) platná neplatná v reálném čase Tísňový alarm Ano Provozní heslo 6666 Dálkové ovládání Zap. Heslo ovládáni na dálku 1234 Siréna Vyp. Doba zvuku sirény 180 sec. Doma Volitelně

15 CE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ My,...GLOBAL EXPORT-IMPORT KFT. (název maďarského výrobce, zástupce nebo importéra) 1151 BUDAPEST SZÉKELY ELEK U. 11. Registr.č ). (sídlo a číslo registrace / podnikatelského průkazu) sami, na vlastní zodpovědnost prohlašujeme, že níže uvedný výrobek.. (typ výrobku, model, určení, u individuálních zařízení výrobní číslo) Bytový alarm LYD-111. Původ výrobku, jméno výrobce, adresa In compliance with EU harmonized directives & standards na který se vztahuje prohlášení (z pověření výrobce, jako maďarský zástupce a dovozce), odpovídá zásadním požadavkům, obsažených v 3. vyhlášky 5/2004 (IV.13.) MEHVM, o rádiových zařízeních a telekomunikačních konečných zařízeních, jakož i o uznání jejich odpovídajícnosti, dále odpovídá požadavkům níže uvedených norem telekomunikačních (Rádio telekomunikačních), elektro bezpečnostně-technických a norem elektromagnetické snášenlivosti, respektive ostatním normativním dokumentům. TCT W Zdravotní (přesné označení souladných evropských, nebo maďarských národních norem, respektive normativních dokumentů). Název osvědčujícího orgánu a číslo osvědčení v případě rádiového zařízení², respektive výrobku, neodpovídajícího normě: Výrobek je opatřen označením o shodě CE (CE). Adresa, místo úschovy podkladové technické dokumentace k tomuto prohlášení: 1151 Budapest Székely Elek u Budapešt, SÓLYOM PÉTER v.r. JEDNATEL Jméno osoby (osob) opravněných k zastoupení, zařazení IMPORTÉR / DISTRIBUTOR GLOBAL EXPORT IMPORT KFT. H-1151 BUDAPEST SZEKELY E. U. 11. ZEMĚ PŮVODU: ČÍNA

Několik slov o Vašem systému

Několik slov o Vašem systému Několik slov o Vašem systému Bezpečnostní systém DSC je zkonstruován tak, aby Vám poskytoval co možná největší pohodlí. Přečtěte si pečlivě tuto příručku. Instalační technik Vám vysvětlí všechny příkazy

Více

ESIM264/364 UŽIVATELSKÝ MANUÁL VERZE 2.1

ESIM264/364 UŽIVATELSKÝ MANUÁL VERZE 2.1 ESIM264/364 VERZE 2.1 Uživatelský manuál v2.1 Platný pro ESIM264/364 Bezpečnostní instrukce: Dodržujte prosím následující bezpečnostní instrukce pro zajištění maximální bezpečnosti obsluhy a případných

Více

BEZDRÁTOVÁ IP KAMERA SE SKLÁPĚNÍM A OTÁČENÍM NÁVOD K POUŽITÍ / QUICK GUIDE / RYCHLÁ PŘÍRUČKA KATALOGOVÉ ČÍSLO: APM-J011-WS

BEZDRÁTOVÁ IP KAMERA SE SKLÁPĚNÍM A OTÁČENÍM NÁVOD K POUŽITÍ / QUICK GUIDE / RYCHLÁ PŘÍRUČKA KATALOGOVÉ ČÍSLO: APM-J011-WS CZ BEZDRÁTOVÁ IP KAMERA SE SKLÁPĚNÍM A OTÁČENÍM NÁVOD K POUŽITÍ / QUICK GUIDE / RYCHLÁ PŘÍRUČKA KATALOGOVÉ ČÍSLO: APM-J011-WS Děkujeme, že jste si zakoupil námi distribuovaný výrobek! IE Prohlížeč www.global-export-import.hu

Více

návod k obsluze 3G kamera FLAJZAR GSM-CAM2 Český výrobek

návod k obsluze 3G kamera FLAJZAR GSM-CAM2 Český výrobek návod k obsluze 3G kamera FLAJZAR GSM-CAM2 Český výrobek Poslední aktualizace 14.10.2013 Představení kamery 3G kamera FLAJZAR GSM-CAM2 miniaturní 3G kamera pohlídá váš dům, byt, garáž či chalupu vyfotí

Více

GSM komunikátor JA-60GSM instalační manuál

GSM komunikátor JA-60GSM instalační manuál CANCEL MENU NAMES CALLS WRITE READ SPA C E MUTE FLASH REDIAL SPEAK ER SMS CALL GSM komunikátor JA-60GSM instalační manuál Komunikátor je určen pro zabezpečovací ústředny JA-60, 63 a 65. Slouží ke komunikaci

Více

zachytí pohyb citlivým snímáním tepla lidského těla

zachytí pohyb citlivým snímáním tepla lidského těla OBSAH OBSAH... 1 1. EYE-02 BEZPEČNOSTNÍ KAMERA - ÚVOD... 1 1.1 Úvod Základní funkce... 1 1.2 Začínáme... 2 1.3 Vnitřní části kamery EYE-02... 2 2. INSTALACE KAMERY... 2 2.1 Obsah balení... 2 2.2 Instalace...

Více

AL-20 TRIO. Infračervený poplašný systém s automatickým vytáčením Auto - Dialer. Uživatelský manuál

AL-20 TRIO. Infračervený poplašný systém s automatickým vytáčením Auto - Dialer. Uživatelský manuál AL-20 TRIO Infračervený poplašný systém s automatickým vytáčením Auto - Dialer Uživatelský manuál BEZDRÁTOVÝ BEZPEČNOSTNÍ POPLAŠNÝ SYSTÉM S AUTOMATICKÝM TELEFONOVANÍM AUTO-DIALER UŽIVATELSKÝ MANUÁL -2-

Více

Řada Motorola D1010. Digitální bezdrátový telefon se. Výstraha

Řada Motorola D1010. Digitální bezdrátový telefon se. Výstraha Řada Motorola D1010 Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem Výstraha Používejte jen dobíjecí baterie. Sluchátko před prvním použitím nabíjejte po dobu 24 hodin. Blahopřejeme vám ke koupi digitálního

Více

1 Základy 1.1 Přehled 1.2 Bezpečnostní pokyny 1.3 Bezpečnostní upozornění a informace

1 Základy 1.1 Přehled 1.2 Bezpečnostní pokyny 1.3 Bezpečnostní upozornění a informace 1 1 Základy 1.1 Přehled Děkujeme, že jste si zvolili GSM/GPRS digitální mobilní telefon. Po přečtení si návodu k použití budete svůj telefon umět dokonale používat a budete moci využívat všechny jeho funkce

Více

Obsah Popis........................................................... 3 Obsah sady AZOR................................................

Obsah Popis........................................................... 3 Obsah sady AZOR................................................ Obsah Popis... 3 Obsah sady AZOR... 4 Komunikátor AZ-10K... 4 Čtečka ovládacích čipů AZ-10D... 5 Detektor otevření AZ-10M... 5 Detektor pohybu AZ-10P... 6 Instalace... 7 Montáž detektoru otevření... 7

Více

JA-82Y GSM Komunikátor

JA-82Y GSM Komunikátor Komunikátor je komponentem systému OASiS 80 firmy JABLOTRON ALARMS. Je určen ke komunikaci sítí GSM. Instaluje se přímo do skříně ústředny OASiS a umožňuje: hlásit události formou SMS zpráv (až na 8 tel.

Více

Instalace CA-1803 Athos RESET 1 do vozidla, které nemá od výrobce dálkové ovládání centrálního zamykání

Instalace CA-1803 Athos RESET 1 do vozidla, které nemá od výrobce dálkové ovládání centrálního zamykání Instalace CA-1803 Athos RESET 1 do vozidla, které nemá od výrobce dálkové ovládání centrálního zamykání V tomto režimu autoalarm umožňuje: řídit centrální zamykání vozu (pokud je instalováno) dálkovým

Více

Instalace CA-1803 BT Athos RESET 3 GSM pager pro vozidla s autoalarmem nebo pro jiné aplikace

Instalace CA-1803 BT Athos RESET 3 GSM pager pro vozidla s autoalarmem nebo pro jiné aplikace Instalace CA-1803 BT Athos RESET 3 GSM pager pro vozidla s autoalarmem nebo pro jiné aplikace V tomto režimu CA-1803BT umožňuje: automatické odesílání SMS zpráv při aktivaci vstupů a informačních SMS zpráv

Více

(CZ) NÁVOD. poslední aktualizace 22.11.2012. Před použitím alarmu EMA si prosím řádně přečtěte Přílohu 1, obsahující technické a servisní informace!

(CZ) NÁVOD. poslední aktualizace 22.11.2012. Před použitím alarmu EMA si prosím řádně přečtěte Přílohu 1, obsahující technické a servisní informace! (CZ) NÁVOD poslední aktualizace 22.11.2012 Před použitím alarmu EMA si prosím řádně přečtěte Přílohu 1, obsahující technické a servisní informace! 1 2 VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU, děkujeme Vám za zakoupení revolučního

Více

Instalace CA-1803 BT Athos RESET 1 do vozidla, které nemá od výrobce dálkové ovládání centrálního zamykání

Instalace CA-1803 BT Athos RESET 1 do vozidla, které nemá od výrobce dálkové ovládání centrálního zamykání Instalace CA-1803 BT Athos RESET 1 do vozidla, které nemá od výrobce dálkové ovládání centrálního zamykání V tomto režimu autoalarm umožňuje: řídit centrální zamykání vozu (pokud je instalováno) dálkovým

Více

2N EasyGate Pro. GSM brána. Uživatelský manuál 1.0.1

2N EasyGate Pro. GSM brána. Uživatelský manuál 1.0.1 2N EasyGate Pro GSM brána Uživatelský manuál Verze 1.0.1 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které společnost vyvíjí,

Více

GSM bezpečnostní kamera EYE-02

GSM bezpečnostní kamera EYE-02 GSM bezpečnostní kamera EYE-02 Buď v obraze...... vždy a všude. Kamera EYE-02: 10 Kryt baterie 6 GSM anténa 2 Infračervený PIR senzor 7 Zapnutí / vypnutí 8 Napájení 3 Zelené světlo 4 Červené světlo 1 Objektiv

Více

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550 Uživatelská příručka SIP bezdrátový telefon Model č. KX-TGP500 B61 Model č. KX-TGP550 T61 Zobrazený model je KX-TGP500. Zobrazený model je KX-TGP550. Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic.

Více

Mobilní telefon. Návod k použití

Mobilní telefon. Návod k použití Mobilní telefon Návod k použití 2 OBSAH Bezpečnostní pokyny... 8 Část I. Začínáme... 9 Uvedení telefonu do provozu... 9 Vložení baterie... 9 Vložení SIM karty... 10 Vyjmutí SIM karty... 10 Vložení paměťové

Více

D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty. Podrobný návod k použití

D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty. Podrobný návod k použití D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty Podrobný návod k použití Obsah Důležité pokyny...3 Váš telefon...5 Vložení SIM karet, pam. karty a baterie...7 Nabíjení baterie...8 Umístění antén...8 Zapnutí

Více

Návod k použití. GSM telefon. EVOLVE Survivor GX780. www.evolve.cz

Návod k použití. GSM telefon. EVOLVE Survivor GX780. www.evolve.cz Návod k použití GSM telefon EVOLVE Survivor GX780 www.evolve.cz Upozornění Tento produkt byl vytvořen tak aby vyhovoval standardu voděodolnosti IPX4. S ohledem na mnoho různých způsobů používání, jako

Více

verze 1.6, leden 2012 Robot:

verze 1.6, leden 2012 Robot: Uživatelská příručka verze 1.6, leden 2012 Robot: XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUROBOTAXXX a XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUOVLÁDACÍJEDNOTKYXXX XXXZNÁMKASOZNAČENÍME67XXX 2 UR5 Obsah 1 Začínáme 7 1.1 Úvod......................................

Více

Uživatelská příručka UBIQUAM U-400

Uživatelská příručka UBIQUAM U-400 Uživatelská příručka UBIQUAM U-400 Uživatelská příručka UBIQUAM U-400 Bezpečnostní upozornění NEPOUŽÍVEJTE tento přístroj během řízení auta. Telefonování během řízení auta je zakázané. Ověřte si zákony

Více

Ego GX445 uživatelský manuál ww.evolve.cz

Ego GX445 uživatelský manuál ww.evolve.cz GSM telefon Ego GX445 uživatelský manuál ww.evolve.cz 1 Prosíme přečtěte si tato jednoduchá pravidla. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo nezákonné. Bezpečné řízení Netelefonujte během řízení. Pro

Více

MG5000, MG5050. SP5500, SP6000, SP7000 verze. 2.40

MG5000, MG5050. SP5500, SP6000, SP7000 verze. 2.40 MG, SP MG5000, MG5050 verze 2.40 SP5500, SP6000, SP7000 verze. 2.40 Instalační kód: 000000 Hlavní master kód: 123456 VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 568 841 440 technická linka

Více

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 8/16 KANÁLŮ VER X4K(A01)-V1.0 Děkujeme vám za zakoupení tohoto digitálního video rekordéru. Před použitím tohoto DVR pročtěte pozorně tuto uživatelskou příručku.

Více

S5200 S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE. P ÍRUâKA UÎIVATELE S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE P/N : MMBB0192719 (1.0) H. âesky SLOVENSKY ENGLISH

S5200 S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE. P ÍRUâKA UÎIVATELE S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE P/N : MMBB0192719 (1.0) H. âesky SLOVENSKY ENGLISH S5200 âesky SLOVENSKY ENGLISH S5200 P ÍRUâKA UÎIVATELE P ÍRUâKA UÎIVATELE S5200 P ÍRUâKA UÎIVATELE Obsah této pfiíruãky se mûïe li it od va eho telefonu v závislosti na softwaru telefonu nebo mobilním

Více

2N Helios Force 2N Helios Safety

2N Helios Force 2N Helios Safety 2N Helios Force 2N Helios Safety Dveřní interkomy Instalační manuál Verze 1.0.0 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám,

Více

Digitální videorekordéry Movitec

Digitální videorekordéry Movitec Digitální videorekordéry Movitec Verze 2014.04-04 Veškerá práva vyhrazena. Publikování, šíření nebo kopírování jakékoli části této příručky bez předchozího souhlasu MOVIBIO s.r.o. je zakázáno. 1. Bezpečnostní

Více

SP6 SP6 BOX verze 2.20

SP6 SP6 BOX verze 2.20 EA SP6 SP6 BOX verze 2.20 Uživatelský návod Verze 2.04 LICENČNÍ PODMÍNKY Výrobce produktu zaručuje, že je výhradním majitelem dodaného produktu a všech autorských práv s produktem spojených, a že je ze

Více