Internetový informační portál INTEGRI INFO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Internetový informační portál INTEGRI INFO"

Transkript

1 Internetový informační portál INTEGRI INFO Obsah: Internetový informační portál INTEGRI INFO Přihlášení Struktura informačního portálu Lišta hlavního menu Rychlé volby Plocha pro zobrazení údajů Používání informačního portálu Výběr prostoru Zobrazení přehledů Zobrazení financí Změna hesla Použití rychlých voleb Tisk Chybová hlášení Odhlášení se z informačního portálu

2 Internetový informační portál INTEGRI INFO Internetový informační portál INTEGRI INFO umožňuje uživatelům a samosprávám prohlížení jim dostupných údajů z informačního systému bytového družstva prostřednictvím Internetu. Každý uživatel přístupuje do Internetového informačního portálu pod svým uživatelským jménem a heslem. Běžný uživatel může být zařazen do následujících skupin podle přístupových práv: uživatel má právo prohlížet údaje vlastního prostoru v SBD nebo SVJ funkcionář domu (správce domu / člen samosprávy) má právo prohlížet údaje samosprávy nebo SVJ funkcionář družstva má právo prohlížet údaje družstva (eventuelně spravovaných SVJ) 2

3 1. Přihlášení Pro přístup do Internetového informačního portálu INTEGRI INFO nejdříve zadejte do webového prohlížeče adresu, na které je portál provozován. Pozn. Pokud se k portálu přistupuje zabezpečeně prostřednictvím SSL (respektive https) protokolu (adresa v prohlížeči začíná https://), je třeba po zadání adresy do prohlížeče nejdříve přijmout certifikát zabezpečení. Načte se úvodní přihlašovací stránka: Pro vstup do privátní zóny informačního portálu zadejte přidělené uživatelské jméno a heslo a stiskněte tlačítko Přihlášení. 3

4 Upozornění: V případě, že špatně zadáte své uživatelské jméno nebo heslo, systém Vás nepřihlásí a bude Vám zobrazena následující stránka: Pozn. Pokud zadáte 4x po sobě špatné heslo, bude Vám odepřen další přístup do systému a váš účet bude zablokován. Pro opětovné aktivování přístupu se musíte obrátit na vaše bytové družstvo. 4

5 2. Struktura informačního portálu Pracovní plocha Internetového informačního portálu INTEGRI INFO se skládá ze tří částí: Lišta hlavního menu Rychlé volby Plocha pro zobrazení údajů 2.1 Lišta hlavního menu Nachází se v horní části a nabízí každému uživateli všechny jemu dostupné funkce. Skládá se ze šesti položek: Úvodní stránka Výběr Přehledy Finance slouží k návratu na úvodní stránku, která se načítá po přihlášení slouží k výběru firmy / domu / prostoru v domě / prostoru, o kterém se mají zobrazovat informace (viz. kapitola 3.1 Výběr prostoru) základní přehledy o vybraném prostoru (popis prostoru, předpisy, salda,...) (viz. kapitola 3.2 Zobrazení přehledů) finanční informace o prostoru (splátky anuit, půjčky,...) 5

6 Uživatelé Odhlášení (viz. kapitola 3.3 Zobrazení financí) umožňuje nastavování účtů uživatelů internetového informačního portálu (viz. kapitola 3.4 Správa uživatelů) slouží pro odhlášení právě přihlášeného uživatele 2.2 Rychlé volby Nachází se v levé části a nabízí rychlý přístup do nejvíce používaných funkcí, s tím, že pro tyto funkce nelze specifikovat žádné parametry jako je např. období (zobrazí se pouze aktuální období). Více viz. kapitola 3.5 Použití rychlých voleb. Rychlé volby pro uživatele Rychlé volby pro funkcionáře 2.3 Plocha pro zobrazení údajů Slouží pro zobrazení údajů na základě výběru z lišty hlavního menu nebo rychlých voleb a také pro zadávání některých parametrů. 6

7 3. Používání informačního portálu 3.1 Výběr prostoru Pro jakoukoli práci s Internetovým informačním portálem INTEGRI INFO je vždy potřeba mít vybraný prostor, pro který se budou zobrazovat informace Uživatel Jste-li běžný uživatel (tzn. člen družstva / vlastník), který má jen jeden prostor, načte se Vám tento prostor automaticky po přihlášení. Pokud máte více přístupných prostor, načte se Vám po přihlášení automaticky první ze zobrazeného seznamu (Povolené objekty). Vybírat mezi prostory můžete dvěma způsoby (pozn. aktuálně vybraný objekt je v seznamu povolených objektů označen oranžovým kolečkem): Zvolte z lišty hlavního menu Výběr a následně vyberte prostor ze zobrazeného seznamu. 7

8 Vyberte prostor přímo ze zobrazeného seznamu Povolené objekty. 8

9 3.1.2 Funkcionář domu (správce domu / člen samosprávy /...) Je-li váš uživatelský účet zařazený do skupiny funkcionář domu, máte možnost prohlížet informace o všech prostorech ve vašem domě. Po přihlášení musíte nejdříve vybrat prostor v domě, o kterém chcete informace zobrazit z lišty hlavního menu: Výběr Prostoru v domě. 9

10 Nyní vyberte prostor ze zobrazeného seznamu. 10

11 3.1.3 Funkcionář družstva Je-li váš uživatelský účet zařazený do skupiny funkcionář družstva, máte možnost prohlížet informace o všech prostorech ve všech domech a prostorech družstva (eventuelně i ostatních firem spravovaných SVJ / BD). Po přihlášení musíte nejdříve vybrat dům, ze kterého pak budete vybírat prostory z lišty hlavního menu: Výběr Domu. Poté můžete vybírat konkrétní prostor, o kterém chcete zobrazit informace: Výběr Prostoru v domě (viz. funkcionář domu). 11

12 3.2 Zobrazení přehledů Uživatel Přehled vybraného prostoru Slouží k zobrazení informací o adrese prostoru a dalších detailech vztahujících se k prostoru jako je variabilní symbol, vlastnický vztah, podlahová plocha, velikost atd. Zvolte z lišty hlavního menu: Přehledy Vybraného prostoru. Zobrazí se Vám informace o aktuálním vybraném prostoru. 12

13 Předpis prostoru Slouží k zobrazení informací o předpisu vybraného prostoru na zvolený měsíc. 13

14 Zvolte z lišty hlavního menu: Přehledy Předpis prostoru. Zadejte měsíc a rok v přednastaveném tvaru a stiskněte tlačítko Dále. 14

15 Zobrazí se Vám předpis vybraného prostoru pro zvolený měsíc. 15

16 Pohledávky a úhrady Slouží k zobrazení informací o pohledávkách a úhradách vybraného prostoru za zvolené období. Zvolte z lišty hlavního menu: Přehledy Pohledávky a úhrady. 16

17 Zadejte datum od a datum do v přednastaveném tvaru a stiskněte tlačítko Dále. Zobrazí se Vám pohledávky a úhrady (saldo) vybraného prostoru za dané období. 17

18 Vyúčtování prostoru Slouží k zobrazení informací o vyúčtování vybraného prostoru za zvolený rok. Zvolte z lišty hlavního menu: Přehledy Vyúčtování prostoru. Zadejte rok a stiskněte tlačítko Dále. 18

19 Zobrazí se Vám vyúčtování vybraného prostoru za vybraný rok. 19

20 Vyúčtování domu Slouží k zobrazení informací o vyúčtování vybraného domu za zvolený rok. Zvolte z lišty hlavního menu: Přehledy Vyúčtování domu. Zadejte rok a stiskněte tlačítko Dále. 20

21 Zobrazí se Vám vyúčtování vybraného domu za vybraný rok. 21

22 Kontakty domu Slouží k zobrazení kontaktních informací samosprávy vybraného domu. Zvolte z lišty hlavního menu: Přehledy Kontakty domu. Zobrazí se Vám tabulka s kontakty. 22

23 Kontakty družstva Slouží k zobrazení kontaktních informací vašeho družstva. Zvolte z lišty hlavního menu: Přehledy Kontakty družstva. Zobrazí se Vám tabulka s kontakty. 23

24 3.2.2 Funkcionář domu a funkcionář družstva Saldo domu Je-li váš uživatelský účet zařazený do skupiny funkcionář domu nebo funkcionář družstva, máte oproti běžnému uživateli možnost v přehledech navíc prohlížet saldo vybraného domu a detaily salda pro jednotlivá čísla popisná a byty v nich za vybraný rok. Zvolte z lišty hlavního menu: Přehledy Saldo domu. 24

25 Zadejte rok, za který se má saldo zobrazit a stiskněte tlačítko Dále. Zobrazí se Vám celkové saldo vybraného domu za vybraný rok. Pomocí detailu můžete zobrazit detailní rozpis salda za jednotlivé byty 25

26 Prostřednictvím políčka Filtr můžete zobrazit informace pouze za nájem bytů, vyúčtování atd. dle popisu. Po zadání stiskněte tlačítko Zobrazit. Prostřednictvím detailu u jednotlivých položek zobrazíte detaily příslušného salda. 26

27 3.3 Zobrazení financí Výkaz domu V sekci Výkaz domu se v současnosti nachází výkazy vybraného domu za jednotlivá období. Tyto výkazy jsou uloženy ve formě PDF dokumentů. V závislosti na rozhodnutí družstva a na informacích, které výkazy obsahují, mají k výkazům přístup buď i běžní uživatelé informačního portálu nebo pouze uživatelé zařazení do skupin funkcionář domu, funkcionář družstva. Pozn. Pro prohlížení výkazů domů musíte mít v počítači nainstalovaný program Adobe Reader. Zvolte z lišty hlavního menu: Finance Výkaz domu. 27

28 Vyberte položku ze seznamu PDF výkazů domu za jednotlivá období. 28

29 3.4 Změna hesla Pro změnu vašeho stávajícího přihlašovacího hesla do internetového informačního portálu INTEGRI INFO zvolte z lišty hlavního menu: Uživatelé Změna hesla. 29

30 Zadejte Původní heslo a do políček Nové heslo a Potvrzení hesla vaše nové heslo (heslo musí mít 6-10 znaků) a stiskněte Změnit. Při příštím přihlášení už budete muset použít nově nastavené heslo. 30

31 3.5 Použití rychlých voleb Přehled prostoru Detail prostoru Předpis prostoru Pohledávky a úhrady Vyúčtování prostoru Přehled domu Vyúčtování domu Kontakty domu Saldo domu Finance přehledy Výkaz domu Ostatní Kontakty družstva viz. Přehled vybraného prostoru v kapitole viz. Předpis prostoru v kapitole Pozn. Zobrazí se informace za poslední měsíc. viz. Pohledávky a úhrady v kapitole Pozn. Zobrazí se informace od začátku roku do akt. Data viz. Vyúčtování prostoru v kapitole Pozn. Zobrazí se informace za poslední uzavřený tj. minulý rok viz. Vyúčtování domu v kapitole Pozn. Zobrazí se informace za poslední uzavřený tj. minulý rok viz. Kontakty domu v kapitole viz. Saldo domu v kapitole Pozn. Zobrazí se informace za aktuální rok. Pozn. Volba dostupná pouze pro funkcionáře domu a funkcionáře družstva viz. Výkaz domu v kapitole 3.3 Pozn. Podle družstva volba buď dostupná pro všechny uživatele nebo pouze pro funkcionáře domu a družstva. viz. Kontakty družstva v kapitole

32 3.6 Tisk Na stránkách přehledů lze pro optimalizaci výstupu pro tiskárnu použít volbu Tisk stránky. 32

33 Otevře se optimalizovaná stránka a zároveň se vám přímo nabídne okno s výběrem tiskárny a nastavením tisku. 33

34 3.7 Chybová hlášení V případě, že se pokusíte zobrazit stránku, pro kterou nejsou v systému data, objeví se následující upozornění: V případě, že nemáte vybraný prostor a pokusíte se zobrazit stránku, pro kterou tento výběr předem vyžaduje, objeví se následující upozornění: 34

35 4. Odhlášení se z informačního portálu Po ukončení práce s internetovým informačním portálem INTEGRI INFO se odhlaste pomocí volby Odhlášení ze svého uživatelského účtu! Po odhlášení se načte úvodní přihlašovací obrazovka. 35

Uživatelská příručka. 2011 EXCON, a.s.

Uživatelská příručka. 2011 EXCON, a.s. Uživatelská příručka 2011 EXCON, a.s. Naše správa domu je webový informační systém, který umožňuje bytovým družstvům a společenstvím vlastníků přehledně a trvale organizovat dokumenty spojené s jejich

Více

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část Uživatelská příručka aplikace WebKlient klientská část Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 255 721 111 E-mail: info@cmzrb.cz www: http://www.cmzrb.cz

Více

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele tj. jak snadno a rychle vyplnit žádost o dotaci z Plzeňského kraje, jak vložit vyúčtování Datum: 16.7.2015 Verze: 1.0 Obsah Úvodní strana aplikace edotace... 3 Krok

Více

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o.

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Internetový portál O.K.V. nám slouží: k pořízení smlouvy o úvěru se zákazníkem k vytištění smlouvy k vygenerování a odeslání pořízených dat

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více

Obsah 1. Všeobecné informace... 4

Obsah 1. Všeobecné informace... 4 Uživatelská příručka pro Virtuální centrum karet společnosti Slovnaft Česká republika spol. s r.o. Obsah 1. Všeobecné informace... 4 1.1. Technické požadavky... 4 1.1.1. Internet Explorer... 4 1.2. Bezpečnost...

Více

MULTISCHRÁNKA. Uživatelská příručka. Aplikace pro obsluhu datových schránek. (návod k používání) Ver. 1.0

MULTISCHRÁNKA. Uživatelská příručka. Aplikace pro obsluhu datových schránek. (návod k používání) Ver. 1.0 MULTISCHRÁNKA Aplikace pro obsluhu datových schránek Uživatelská příručka (návod k používání) Ver. 1.0 Obsah MULTISCHRÁNKA... 1 Než začnete s instalací... 3 Používané zkratky:... 3 Přehled příkazů (tlačítek)

Více

On-line Broker MANUÁL

On-line Broker MANUÁL On-line Broker MANUÁL OBSAH 1. O Aplikaci On-line Broker (OLB) 3 2. PŘIHLÁŠENÍ 4 3. NASTAVENÍ 5 4. MENU OBCHODY 6 10 NASTAVENÍ 6 JAK UZAVŘU OBCHOD? 7 OBJEDNÁVKA 8 SPRÁVA EVIDOVANÝCH OBJEDNÁVEK 9 5. PLATEBNÍ

Více

MagnusWeb Uživatelská příručka

MagnusWeb Uživatelská příručka MW UP 1.7 MagnusWeb Uživatelská příručka OBSAH 1. Popis aplikace 2 2. Přihlášení, pracovní plocha, změna hesla. 3 3. Vyhledávání 10 4. Strom.. 14 5. Report.. 15 6. Výběry. 16 7. Monitoring 17 8. Finanční

Více

Návod na ovládání vipilot, verze 1.0.7

Návod na ovládání vipilot, verze 1.0.7 Návod na ovládání vipilot, verze 1.0.7 1. Spuštění a přihlášení k vipilotu Upozornění: Funkčnost služeb viphone je závislá na typu poskytovaného tarifu. Je tedy možné, že některé z následujících služeb

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 1.0 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah 1.Popis modulu Kalendář...3

Více

Příručka pro uživatele služby Mobilní banka. Uživatelská příručka

Příručka pro uživatele služby Mobilní banka. Uživatelská příručka Příručka pro uživatele služby Mobilní banka Uživatelská příručka Obsah příručky 1. STRUČNÝ POPIS APLIKACE... 3 1.1. KOMU JE SLUŽBA URČENA... 3 1.2. ORIENTACE V APLIKACI A OVLÁDÁNÍ... 3 1.3. AKTIVACE SLUŽBY

Více

CarControl. Uživatelská a administrační příručka. verze 7.4-12. 06. 2009. Uživatelská a administrační příručka O 2 CarControl

CarControl. Uživatelská a administrační příručka. verze 7.4-12. 06. 2009. Uživatelská a administrační příručka O 2 CarControl CarControl Uživatelská a administrační příručka verze 7.4-12. 06. 2009 2007 Telefónica O 2 Czech Republic, a.s. Úvod 1 Obsah Úvod 5 Nastavení internetového prohlížeče... 5 Blokování automaticky otevíraných

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

Uživatelská příručka IS Argis 2.3.3

Uživatelská příručka IS Argis 2.3.3 Uživatelská příručka IS Argis 2.3.3 Nouzové hospodářství pro správní úřad kraj verze 1.0 Uživatelská příručka IS Argis 2.3.3 Nouzové hospodářství pro správní úřad kraj verze 1.0 Zpracovala: Ing. Miloslava

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.2 Poslední aktualizace: 14. února 2013 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to KONTROLA INSOLVENCE 3 1.2 Po prvním spuštění 3 1.3 Založení účtu

Více

Sberbank Online Banking

Sberbank Online Banking Sberbank Online Banking JAK FUNGUJE SBERBANK ONLINE BANKING Sberbank Online Banking funguje na principu zabezpečené webové aplikace. Klient stanoví ve Smlouvě o elektronické komunikaci mezi bankou a klientem

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95 PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95 Obsah 1. Kde získat formulář žádosti... 4 Úvodní stránka... 13 Registrace

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky uživatelská příručka pro dodavatele, verze 2.3 2010 QCM, s.r.o. Obsah Úvod...3 Požadavky na provoz systému E-ZAK...3 Zabezpečení...4 Přihlášení...4

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování Metodická příručka pro učitele InspIS SET modul školní testování Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice

Více

LookDet Dispečerský systém Uživatel

LookDet Dispečerský systém Uživatel LookDet Dispečerský systém Uživatel Návod na obsluhu Verze 1.04 lookdet_u_g_cz_104 AMiT, spol. s r. o. nepřejímá žádné záruky, pokud se týče obsahu této publikace a vyhrazuje si právo měnit obsah dokumentace

Více

Mobilní banka 2 Uživatelská příručka

Mobilní banka 2 Uživatelská příručka Mobilní banka 2 Uživatelská příručka Mobilní banka 2 Uživatelská příručka Obsah 1 Co je Mobilní banka 2... 3 1.1 Jak získám Mobilní banku 2... 3 1.2 Technické podmínky pro provozování služby Mobilní banka

Více

Příručka ke školení IS ARGIS 2.1

Příručka ke školení IS ARGIS 2.1 SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV Příručka ke školení IS ARGIS 2.1 pro krajské úřady verze 1.0 Informační systém ARGIS ÚVOD Správa státních hmotných rezerv (dále jen SSHR) vyvíjí a provozuje Informační systém

Více

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Revize: Jiří Mutina Verze: 1.03 Datum revize: 31. 3. 2015

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Revize: Jiří Mutina Verze: 1.03 Datum revize: 31. 3. 2015 Autor: Stanislav Chromý Revize: Jiří Mutina Verze: 1.03 Datum revize: 31. 3. 2015 Obsah 1. Co je to Themio/Loginet?... 3 2. Nároky na systém... 3 2.1. Co je potřeba na provoz programu Themio/Loginet?...

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro lokálního administrátora Vytvořeno dne: 15. 4. 2011 Aktualizováno: 17. 6. 2011 Verze: 1.0 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...4 1.1 Cíl dokumentu...4 1.2

Více

Příručka pro práci s aplikací RDM

Příručka pro práci s aplikací RDM Obsah Úvod... 1 Požadavky na prostředí... 1 Popis systému... 2 Pracovní plocha a základní ovládání... 2 Role pro práci s registrem... 4 Pracovní postupy... 4 Vyhledání subjektu... 4 Založení subjektu...

Více