Bezpečnostní pokyny Před pouţitím si přečtěte následující instrukce... 5

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezpečnostní pokyny... 4 1. Před pouţitím si přečtěte následující instrukce... 5"

Transkript

1

2

3 OBSAH: Bezpečnostní pokyny Před pouţitím si přečtěte následující instrukce Části přístroje BioLite Solo Hlavní část (tělo přístroje) Způsob přiložení prstu na čtečku Nastavení přístroje Registrace administrátora Stand-alone konfigurace Konfigurace Secure I/O Další nastavení Způsob autorizace Zadávání uţivatele/nastavení Zadání/registrace uživatele Editace dat uživatele Vymazání dat uživatele Nastavení displaye a zvuku Datum, čas Podsvícení displaye Zvuk Nastavení přístroje Autorizace In/Out Systém Nejčastěji kladené otázky Chybová hlášení Řešení problémů Souhrn nejčastěji užívaných funkcí Systémová instalace Zapojení kabelů Síťové zapojení & síťová linka RS Zapojení relé Zapojení spínače Elektrotechnická specifikace Instalace držáku zařízení Specifikace

4 Bezpečnostní pokyny Nikdy neodborně neinstalujte a neopravujte přístroj BioLite Solo! Záruka se nevztahuje na poškození přístroje způsobené neodbornou manipulací, instalací nebo opravou. Nikdy neinstalujte zařízení v místě, kde je mezera mezi dveřmi a zárubní větší než 5mm Přístroj nemůže pracovat správně, pokud je mezera mezi dveřmi a zárubní příliš velká. Při pouţívání Dodržujte zadané heslo pro zamezení přístupu neoprávněným osobám. Příliš častá změna hesla se nedoporučuje. V případě příliš častých změn hesla není vyloučen přístup osobám neoprávněným Netiskněte tlačítka přístroje příliš velkou silou a zamezte kontaktu přístroje s ostrými předměty. Příliš velký tlak na tlačítka, úder nebo ostrý způsobit přístroje. předmět může poruchu Vyvarujte se manipulace s přístrojem mokrýma rukama a zamezte kontaktu přístroje s vodou. Přístroj může být vodou nebo zničen. poškozen Nikdy nečistěte přístroj vodou ani mokrým hadříkem. K číštění používejte pouze měkký a suchý hadřík.

5 1. PŘED POUŢITÍM 1.1 Části přístroje BioLite Solo Tělo přístroje Část drţáku k montáţi Část drţáku k montáţi na na zeď zadní stranu přítroje Vruty Hmoţdinky Samosmršťovací buţírka (2 EA) (2 EA) Imbus Adaptér Zobrazené součásti se mohou lišit v závislosti na modelu přístroje. 5

6 1.2 Hlavní část přístroje - tělo No. Název Popis LCD Display Klávesnice LED dioda Operační status, který je zobrazen na displayi, je doplněn světelným a zvukovým signálem Operační status je zobrazen na displayi Tlačítka 0-9 pro vkládání ID a hesla Tlačítko MENU pro vstup do menu Tlačítka < > k pohybu kurzoru Tlačítko ESC pro výstup z menu nebo Tlačítko OK pro potvrzení výběru funkce zrušení volby Tlačítko MENU pro vstup do menu -zelená (zvuk píp,píp,píp,píp ) úspěšná autorizace - červená (zvuk píp,píp,píp ) neúspěšná autorizace - růžová (zvuk píp ) průběh zpracování dat - modrá a světlemodrá, blikající v intervalu 2 sekund (žádný zvuk) normální stav - červená a růžová, blikající v intervalu 2 sekund (žádný zvuk) přístroj je uzamčen nebo nemáte přístup do menu -modrá a červená, blikající v intevalu 2 sekund (žádný zvuk) čas je vynulován, vybitá baterie -červená, blikající v intervalu 2 sekund (žádný zvuk) přístroj je špatně nastaven, kontaktujte dodavatele -žlutá, blikající krátce (žádný zvuk) snímač je připraven pro vložení prstu 4 Snímač otisku prstu Místo pro přiložení prstu 6

7 1.3 Způsob vkládání prstu do snímače BioLite Solo může snadno rozpoznat otisk prstu, i když je prst do snímače vložen v jiné pozici, než je optimální, nicméně správným přiložením prstu do čtecí zóny zajistíte, že přístroj bude pracovat bezchybně a otisk správně rozpozná. Výběr prstu pro načtení do BioLite Solo Až dva otisky prstu mohou být načteny (registrovány) za každého uživatele, a to pro případ zvláštní situace, jako je např. zranění prstu nebo když uživatel jednou rukou nese nějaké břemeno. V případě potíží s rozpoznáváním otisku prstu můžete registrovat jeden otisk prstu dvakrát pro zvýšení rychlosti rozpoznávání. Doporučejeme k registraci použít nejlépe ukazováček nebo prostředníček. V případě užití jiného prstu se může rychlost rozpoznávání snižovat, jelikož je v tomto případě obtížnější vložit prst správně do středu čtecí zóny. Jak správně přiloţit prst do čtecí zóny snímače Položte prst do středu snímače tak, aby bříško prstu bylo celé ve styku s podložkou a otisk mohl být správně načten. Pro načtení/registraci otisku prstu vložte první prst do středu čtecí zóny a vyčkejte, až se na displayi objeví otisk prstu. Po zaznění zvukového signalu ( pip ) prst vyjměte. Následně se na displayi objeví výzva ke znovuvložení prstu. Postup opakujte a načtěte otisk téhož prstu podruhé. Poté se na displayi objeví výzva k vložení druhého prstu. Pokud chcete uložit pouze jeden otisk prstu, stiskněte ESC. Pokud chcete uložit dva otisky, pokračujte stejným postupem jako při ukládání prvního otisku. Place the first Finger 7

8 1.4 Nastavení přístroje Step 1 Vyberte vhodné místo pro instalaci Step 2 Zaregistrujte administrátora Nastavte systém Step 3 - St a n d a lo n e konfigurace ( ) v - S e cu re I / O konfigurace vzdálené relé ( ) Step 4 Vyzkoušejte správnou funkci systému Ověřte správnou funkci ovládání dveří Step 5 Nakonfigurujte systémové prostředí (1.4.4) Step 6 Zaregistrujte uţivatele (2.1) 8

9 1.4.1 Registrace administrátora Při prvním spuštění přístroje není administrátor zaregistrován, zaregistrujte tedy nejprve administrátora pro konfiguraci/nastavení přístroje. 1. Po zapnutí přístroje se zobrazí výzva k zadání ID Zadejte ID Enter ID 1 Enroll Admin 2. Když se na displayi objeví výzva k nastavení operačního módu, směrovými tlačítky (šipkami) nastavte PIN Only a stiskněte OK. Operation Mode PIN Only Enroll 3. Když se na displayi objeví výzva k zadání hesla, zadejte číselné heslo (PIN) Enter PIN **** Enroll 4. Když se na displayi objeví výzva k potvrzení hesla, zadejte znovu stejné heslo (PIN) Confirm PIN **** Enroll 5. Když se na displayi objeví nápis COMPLETED, je operace dokončena. Completed Tento postup je nezbytný pro začátek instalace a s ní související nastavení. Data administrátora můžete pozměnit po dokončení instalace. 9

10 1.4.2 Stand-alone konfigurace Tato konfigurace je nejobvyklejším způsobem instalace 1. Na obrázku je znázorněno zapojení BioLite Solo k příslušným spínačům Viz Instalace držáku a přístroje. Postup viz 5.4 Systémová instalace. 2. Nakonfigurujte vniřní relé. Postup je znázorněn na obrázcích dole. Zařízení In/Out Stiskněte MENU -> vložte ID - > zadejte heslo -> směrovými tlačítky vyberte ikonu DEVICE ikonu In/Out Door In/Out DOOR s stiskněte OK. Relay Exit Button Type Internal Input 0 N.O Door Internal Exit Button INTERNAL a stiskněte OK. Směrovými tlačítky vyberte INPUT 0 a stiskněte OK. Směrovými tlačítky vyberte N.O a stiskněte OK. *N. O / N. C Pokrač. 10

11 Door Sensor Type Opening Mode Input 1 N.O Temporary Open Internal Door Sensor Door Input 1 *Not Use/Input0/Input1 N.O * N. O/ N. C Temporary Open a stiskněte OK. *Temporary Open / Toggle Open Time Held Open Alarm Forced Open Alarm 3 Not Use Not Use Door Door Door Nastavte čas a stiskněte OK. *Časová prodleva se nastavuje Not Use pro Held Open Alarm Not Use pro Forced Open Alarm pro automatické zamykání *NotUse/Sound/Backlight/SIO *NotUse/Sound/Backlight/Sound dveří po uplynutí nastaveného časového limitu Relay 0/SIO Relay 1 and Light/SIO Relay0/SIO Relay1 Complete Když se na displayi objeví nápis Complete, operace je dokončena. Režim ovládání dveří - časovač zavírání: Když jsou dveře odemčené, automaticky se po určitém čase zamknou - dveře jsou odemčeny po úspěšné autorizaci a zůstávaní odemčené až do druhé úspěšné autorizace Pokud vystoupíte z menu před kompletním dokončením nastavení, nastavení nebude uloženo. Dokončete tedy nastavení až se na displayi objeví nápis COMPLETE. 11

12 1.4.3 Konfigurace Secure I/O Propojení BioLite Solo s Secure I/O. 1. Propojení kabelu mezi BioLite Solo, Secure I/O, a spínači (viz.obr.) below. Instalace držáku viz. kapitola Zapojení kabelů podle barevného rozlišení viz. 5.4 Systémová Instalace. 2. Nakonfigurujte nastavení relé, jak je znázorněno na obrázcích dole Device In/Out Stiskněte Menu -> vložte ID -> Zadejte heslo ->směrovými tlačítky ikonu In/Out vyberte ikonu Device Door In/Out Door Relay Exit Button Type SIO Relay 0 SIO Input 0 N.O Door SIO Relay 0 Exit Button SIO Relay 0 SIO Relay 0 (* No t Use /S I O I n p u t 0 / S I O I n p u t 1 ) N.O Pokrač. 12

13 Door Sensor Type Opening Mode SIO Input 1 N.O Temporary Open SIO Relay 0 Door Sensor Door SIO Input1 *Not Use/SIO Input0/SIO Input1 Open Time(sec) 3 Door N.O Held Open Alarm Not Use Door Temporary Open pro nastavení režimu ovládání dveří *Temporary Open / Toggle Forced Open Alarm Not Use Door Zadejte čas Not Use pro nastavení Held Not Use pro nastavení *Čas.prodleva se nastavuje pro Open Alarm Forced Open Alarm a Automatické zamykání dveří po stiskněte OK. uplynutí zvoleného časového * NotUse/Sound/Backlight/ intervalu. Sound & Light/SIO Relay 0 / * NotUse/Sound/Backlight/ SIO Relay 1 Sound & Light/SIO Relay 0 / SIO Relay 1 Complete Operace je dokončena, když se na displayi objeví nápis COMPLETE. Režim ovládání dveří: -Temporary open: po uplynutí nastaveného časového limitu (prodlevy) se dveře automaticky zamknou. -Toggle: dveře se otevřou po první úspěšné autorizace a zamknou se po druhé úspěšné autorizaci. Pokud opustíte menu před dokončením nastavení, konfigurace nebude uložena. Dokončete tedy nastavení, až se na displayi objeví nápis COMPLETE. 13

14 1.4.4 Konfigurace systémového prostředí - nastavení Nastavení data a času viz. 3.1 Datum, čas Nastavení autorizace nastavte po přečtení návodu v kapitole 4.1 Autorizace Nastavení autorizace otisku prstu nastavte po přečtení návodu v kapitole 4.1 Autorizace Nastavení senzoru/snímače otisku prstu nastavte po přečtení návodu v kapitole 4.1 Autorizace 1.5 Metody autorizace Pouze prst BioLite Solo 10:33:02 Access Granted ID : 2 Vložte otisk prstu (prst) uživatele. Dveře se otevřou a na displayi se objeví zpráva o úspěšné autorizaci (vstup povolen). Prst nebo PIN Enter ID Enter Finger or PIN Access Granted 2 **** ID : 2 Zadejte ID uživatele NEBO Zadejte heslo (PIN) uživatele Dveře se otevřou a na displayi se objeví zpráva o úspěšné autorizaci. BioLite Solo 10:33:02 Vložte otisk prstu (prst) uživatele Access Granted ID : 2 Dveře se otevřou a na displayi se objeví zpráva o úspěšné autorizaci V případě registrace pomocí otisku prstu nebo PIN, může uživatel otevřít dveře i za použití pouze otisku prstu. 14

15 Prst a PIN Enter ID Enter Finger Enter PIN 2 **** Zadejte ID uživatele Vložte otisk prstu (prst) uživatele. Zadejte heslo (PIN) uživatele Access Granted ID : 2 Dveře se otevřou a na displayi se objeví zpráva o úspěšné autorizaci (vstup povolen). Pouze PIN Enter ID Enter PIN Access Granted 2 **** ID : 2 Zadejte ID uživatele Zadejte heslo (PIN) uživatele Dveře se otevřou a na displayi se objeví zpráva o úspěšné autorizaci (vstup povolen). 15

16 2. Nastavení uţivatelských dat Tato kapitola popisuje, jak načíst/registrovat, modifikovat a vymazat uživatelská data. 2.1 Načtení/registrace uživatele Uživatele můžete načíst/registrovat tak, jak je znázorněno dole: 1. ikonu User User 2. ikonu Enroll Enroll 3. Na displayi se zobrazí ID, které může být použito. Použijte toto ID nebo zadejte jiné ID Enter ID (číslo 1 8) 3 Enroll ID se používá k editaci nebo vymazání uživatelských dat. 4. Level (Level: General /Administrator) Registrace uživatele a konfigurace nastavení jsou možné pouze. v levelu ADMINISTRATOR. 5. Operation Mode. (Finger Only /PIN Only/Finger or PIN/Finger and PIN) viz 1.5 Metody autorizace. Level General Enroll Operation Mode Finger Only Enroll 16

17 6. Vložte prst nebo PIN v závislosti na vybraném režimu. (heslo: 4 8 čísel, otisk prstu: 1.prst/1.+2. prst) Pouze prst/prst nebo PIN/Prst a PIN Place the first finger Vložte první prst do snímače. Place the first finger again Vložte znovu první prst do snímače. Place the second finger (Skip=ESC) Vložte druhý prst do snímače stejným způsobem. Pokud chcete přeskočit načítání/registraci druhého prstu, stiskněte ESC po znovunačtení prvního prstu. Každý uživatel může registrovat buď jeden nebo dva otisky prstu. Pouze PIN/ Prst a PIN Enter PIN ***** Enroll Confirm PIN ***** Enroll *Pro heslo se doporučuje použít kombinaci 4-8 čísel, které není snadné odhalit. 7. Když je registrace uživatele úspěšně dokončena, na displayi se objeví nápis COMPLETED. *je možné registrovat maximálně 200 uživatelů. Completed 17

18 2.2 Editace uživatelských dat Můžete modifikovat již zadaná uživatelská data. 1. ikonu User User 2. ikonu Edit Edit 3. Vložte ID nebo otisk prstu požadovaného uživatele Enter ID/Finger 4 Edit 4. požadovanou položku, kterou chcete editovat a stiskněte OK. Editovat můžete: Level, Operation Mode, Security Level, Fingerprint, PIN, a Access Timezone. Změna levelu uţivatele Level Edit LEVEL Level General Edit Směrovými tlačítky vyberte GENERAL nebo ADMINISTRATOR. Stiskněte OK. *Registrace uživatele a konfigurace nastavení uživatelských dat jsou možné pouze v levelu Administrator. 18

19 Změna operačního módu uţivatele Operation Mode Edit Operation Mode Operation Mode Finger Only Edit požadovaný operační mód a stiskněte OK. Stiskněte OK. Operační mód: *PIN Only/Finger nebo Pin/Finger a PIN/Finger Only Změna security levelu uţivatele Security Level Edit Security Level a stiskněte OK. Security Level Normal Edit požadovaný security level. Stiskněte OK. *Security Level: *Per Device/Lower/Low/Normal/High/Higher Změna otisku prstu uţivatele Fingerprint Edit Fingerprint Place the first finger Vložte první prst do snímače. Place the first finger again Vložte znovu první prst do snímače. Place the second finger (Skip=ESC) Stejným způsobem zaregistrujte i druhý prst. Pokud chcete registraci druhého prstu přeskočit, stiskněte ESC. 19

20 Změna PIN uţivatele Enter PIN Confirm PIN PIN **** **** Edit Edit Edit Směrovými tlačítky vyberte PIN a stiskněte OK. Zadejte požadované heslo (PIN) a stiskněte OK. Potvrďte heslo jeho opětovným zadáním a stiskněte OK. Změna přístupové časové zóny uţivatele (zkušební autorizace je povolena) Access Timezone Edit Access Timezone a stiskněte OK. Access Timezone Per Device Edit Vyberte požadované nastavení. Stiskněte OK. Access Timezone: *Per Device /Always Allowed/Always Blocked/Per Weekday - Per Device: nastavení přístupové časové zóny viz. 4.1 Autorizace. [V případě výběru Per Weekday] Select Weekday Sunday 1 Timezone Per Weekday Sunday 1 Start Time(hhmm) 0000 End Time(hhmm) V případě výběru časové zóny pro každý den (jak je znázorněno na obrázcích), zadejte čas pro začátek a konec intervalu prodlevy (Start time, End Time). Při výběru Per Weekday: Můžete vybrat maximálně 5 časových zón pro každý den. Pokud ukončíte nastavení bez zadání času, počáteční čas(start time) a konečný čas (end time) se vynulují a časová zóna bude nastavena jako ALWAYS BLOCKED (stále zablokovaná). 20

21 2.3 Vymazání uživatelských dat Můžete vymazat nepotřebná data. 1. ikonu User User 2. ikonu Delete Delete 3. Po zadání ID nebo otisku prstu, které chcete vymazat, stiskněte OK. Enter ID/Finger 4 Delete 4. Po úspěšném dokončení operace se na displayi objeví nápis DELETION *Vymazaný uživatel nemůže být znovu obnoven. V případě potřeby je nutné ho znovu zaregistrovat. Deletion Pokud jsou vymazáni všichni uživatelé včetně administrátora, je třeba nejdříve znovu zaregistrovat administrátora (viz ). 21

22 3. Nastavení displaye a zvuku 3.1 Datum, Čas Je nezbytné nastavit datum a čas pro správné uložení dat v módu Select Weekday nebo pro zápis dat. 1. ikonu Screen, Sound Screen, Sound 2. ikonu Date,Time Date, Time 3. Zadejte správné datum v následujícím formátu (viz.obr.) 4. Zadejte správný čas v následujícím formátu (viz.obr.) Date(YYYYMM00) Date, Time Time(hhmmss) Date, Time 22

23 3.2 Podsvícení displaye 1. ikonu Screen, Sound Screen, Sound 2. ikonu Backlight Backlight 3. požadovaný status podsvícení Mode Always On Backlight Or Mode On at Use Backlight 3.3 Zvuk 1. ikonu Screen, Sound Screen, Sound 2. ikonu Sound Sound 3. požadovaný status nastavení zvuku Mode Off Sound nebo Mode On Sound 23

24 4. Konfigurace 4.1 Autorizace 1. ikonu Device Device 2. ikonu Authorization Authorization 3. požadovanou přístupovou časovou zónu, otisk prstu, mód senzoru Access Timezone Authorization Příklad nastavení přístupové časové zóny Access Timezone Authorization Type Always Allowed Access Timezone Směrovými tlačítky Směrovými tlačítky Stiskněte OK. vyberte Access Timezone vyberte požadované nastavení *Always Allowed/Always Blocked/Per Weekday [Nastavení Per Weekday] Viz. návod pro nastavení Per Weekday na straně 20. Uživatelé mohou použít zde popsané nastavení přístupové časové zóny (viz. nastavení Per Device na straně 20.) Je možné nastavit různé typy časových zón pro jednotlivé uživatele (Always Allowed, Always Blocked nebo Per Weekday (viz. strana 20) Pokud ukončíte nastavení (Weekday Only) bez uložení času, počáteční a konečný čas se vynulují (start time, end time) a zóna bude nastavena jako Always Blocked (stale zablokovaná) 24

25 Příklad nastavení otisku prstu Security Level Fingerprint Authorization Směrovými tlačítky vyberte Fingerprint a stiskněte OK. Security Level Fingerprint Security Level Normal Fingerprint požadovaný mód zabezpečení a stiskněte OK: * Normal /Secure /More Secure Image Quality Fingerprint Image Quality Image Quality Normal Fingerprint požadovanou kvalitu obrázku a stiskněte OK. *Normal/High/Low Sensitivity 7 Sensitivity Fingerprint Sensitivity Fingerprint požadovanou úroveň citlivosti a stiskněte OK. * 0 ~7 Check Duplicate Check Duplicate Fingerprint Not Use Fingerprint Check Duplicate a stiskněte požadované nastavení a OK. stiskněte OK. *Not Use / Use Security Level: umožňuje vyšší stupeň zabezpečení a vyšší citlivost při rozeznávání otisku prstu, ale v případě tohoto nastavení je zvýšená možnost neúspěšné autorizace. Image Quality: Nastavuje se při načítání/registraci otisku prstu. V případě nastavení nízké kvality obrázku (Low), je Sensitivity: otisk prstu snadněji načten, ale není zaručena zcela bezchybná autorizace. Při nastavení vyšší citlivosti (Higher) je sensor snímač otisku prstu citlivější Check Duplicate: Při načítání/registraci uživatele určuje, zda je nebo není otisk prstu již v systému registrován. 25

26 Příklad nastavení módu senzoru (snímače otisku prstu) Sensor Mode Authorization Sensor Mode a stiskněte OK. On Condition Always On Sensor Mode Směrovými tlačítky vyberte požadované nastavení senzoru. Stiskněte OK. Sensor Mode: *Always On / ID Entered / OK Pressed - Always On: Senzor je stále připraven pro vložení prstu. - ID Entered / OK Pressed: vyžaduje zadání ID nebo stisknutí OK před vložením prstu. 4.2 In/Out 1. ikonu Device Device 2. ikonu In/Out In/Out 3. požadované nastavení: Serial Conn.,Tamper On, Door Serial Conn. Příklad nastavení Serial Conn. In/Out Serial Conn. In/Out Serial Conn. a stiskněte OK. Serial Conn. Not Use In/Out požadovanou rychlost přenosu dat. Stiskněte OK. Serial Conn. Speed : Not Use/9600/19200/36400/57600/* Používá se pouze pro přenos dat do počítače. 26

27 Příklad nastavení Tamper On Tamper On In/Out Tamper On Tamper Ignore In/Out požadované nastavení. Stiskněte OK. Tamper: *Ignore/Locked -Locked: Používá se v případě, kdy je přístroj přemísťován - zablokuje se. (Pro odblokování je nutná autorizace administrátora.) Příklad nastavení ovládání dveří (při pouţití vnitřního relé) Relay Exit Button Door In/Out Door. Internal Input 0 Door Internal Internal. požadované nastavení *Not Use/Input 0/ Input 1 Type Door Sensor Type N.O Input 1 N.O Exit Button Internal Door Sensor typ výstupu. * N. O/ N. C Door Sensor. *Not Use/Input požadované nastavení * N. O /N.C Opening Mode Temporary Open Door požadované nastavení. *Temporary Open/Toggle Open Time(sec) 3 Door Zadejte čas (prodlevu) a stiskněte OK. Held Open Alarm Not Use Door požadované nastavení pro Held Open Alarm. *NotUse/Sound/Backlight/Sound & Light/SIORelay0/SIO Relay1 Režim ovládání dveří: Po uplynutí zadaného časového limitu (prodlevy) se dveře automaticky zamknou. Pokrač. 27

28 Held Open Time(sec) Forced Open Alarm 30 Not Use Completed Door Číslenými tlačítky zadejte požadovanou časovou prodlevu Door požadované nastavení pro Forced Open Alarm. Operace je dokončena, když se na displayi objeví nápis COMPLETED. * Not Use/Sound/Backlight/Sound and Light/SIO Relay0/SIO Relay1 Režim ovládání dveří: -Temporary open: po uplynutí nastaveného časového limitu (prodlevy) se dveře automaticky zamknou. -Toggle: dveře se otevřou po první úspěšné autorizace a zamknou se po druhé úspěšné autorizaci. Pokud vystoupíte z menu ještě před kompletním dokončením nastavení, nastavená data nebudou uložena. Dokončete tedy konfiguraci nastavení až se na displayi objeví nápis COMPLETE. Příklad nastavení ovládání dveří (při pouţití SIO relay) Relay Exit Button Door In/Out Směrovými tlačítky vyberte Door. SIO Relay0 Door požadovaný typ relé. SIO Input0 SIO Relay0 požadované nastavení. *Not Use/SIO Input0/SIO Input1 Type Door Sensor Type N.O SIO Input1 N.O Exit Button SIO Relay0 Door Sensor Směrovými tlačítky požadovaný typ výstupu. * N. O/ N. C požadované nastavení dveřního senzoru. vyberte požadovaný typ dveřního senzoru. *Not Use/SIO Input 1 * N. O/ N. C Pokrač. 28

29 Opening Mode Open Time(sec) Held Open Alarm Temporary Open 3 Sound Door Door Door Zadejte čas a stiskněte požadovaný režim ovládání OK. požadované nastavení pro dveří. Held Open Alarm. *Temporary Open/Toggle *Not Use / Sound/Backlight / Sound and Light / SIO Relay0 / SIO Relay1 Režim ovládání dveří: Po uplynutí zadaného časového limitu (prodlevy) se dveře automaticky zavřou. Held Open Alarm(sec) Forced Open Alarm 30 Not Use Complete Door Číselnými tlačítky zadejte časovou prodlevu pro Held Open Alarm a stiskněte OK. Door požadované nastavení pro Forced Open Alarm. Operace je dokončena když se na displayi objeví nápis COMPLETE. *Not Use / Sound/Backlight / Sound and Light / SIO Relay0 / SIO Relay1 Režim ovládání dveří: -Temporary open: po uplynutí nastaveného časového limitu (prodlevy) se dveře automaticky zamknou. -Toggle: dveře se otevřou po první úspěšné autorizace a zamknou se po druhé úspěšné autorizaci. 29

30 4.3 Systém 1. ikonu Device Device 2. ikonu System System 3. požadovanou položku, Factory Default, Delete All Log, Delete User DB, Language Information System Příklad nastavení informací Filter 6/18 16:21(1) Set Time Log Not Use 6/18 14:20(3) Information Log Delete OK Směrovými tlačítky Kompletní zobrazení. vyberte Log. Pří výběru Use Not Use. User All Filter požadovanou informaci a zadejte ID. Směrovými tlačítky můžete zobrazit předchozí a následující zápis Date All Filter informaci a zadejte požadované datum. Filtr: -Not Use: Zobrazí všechny informace. -Use: Zobrazí pouze vybrané informace Event All Filter požadovaný typ. *All/Success/Failure/In/Out/System 6/18 14:20(3) Delete OK 6/18 13:46(3) Enroll OK Vybrané informace se zobrazí na displayi. Směrovými tlačítky můžete zobrazit předchozí a následující zápis. 30

31 Příklad nastavení Information Continued (zobrazení dalších informací) Num. Of User Information Num. Of User. User 4/200 Templates 6/800 Na displayi se objeví požadované informace: číslo uživatele a číslo jeho otisku prstu. Firmware Ver. Information Firmware Ver. Hardware Ver. Information Směrovými tlačítky vyberte Hardware Ver. Firmware Ver. V0.9_ Information Na displayi se zobrazí informace o verzi firmware. Hardware Ver. 1024(Rev.C) Information Na displayi se zobrazí informace o verzi hardware. Tovární nastavení (původní nastavení) Factory Default System Factory Default a stiskněte OK. Initialize? Initialize Initialized Factory Default Směrovými tlačítky potvrďte V případě úspěšného zda chcete nebo nechcete obnovení továrního obnovit tovární nastavení. nastavení se na displayi *Cancel/Initialize objeví nápis Initialized. *V případě obnovení továrního nastavení budou vámi zadaná nastavení vymazána, ale uložená data a databáze uživatelů zůstanou uložena. 31

32 Příklad vymazání všech zápisů (Delete All Log) Delete All Log System Delete All Log a stiskněte OK. Delete? Delete Delete All Log Směrovými tlačítky potvrďte svojí volbu. * Cancel / Delete Deletion V případě úspěšného vymazání se na displayi objeví nápis Deletion. *V tomto případě jsou vymazána všechna in/out uživatelská data a nemohou být znovu obnovena. Vymazání uţivatelské databáze Delete User DB System Delete User DB a stiskněte OK. Delete? Delete Delete User DB Směrovými tlačítky potvrďte svojí volbu vymazání uživatelské databáze. * Cancel /Delete Deletion Vymazání je dokončeno, když se na displayi objeví nápis Deletion. *V tomto případě je uživatelská databáze kompletně vymazána a je třeba neprodleně zaregistrovat administrátora (viz ) *Pokud je uživatelská databáze kompletně vymazána, nelze ji znovu obnovit. Nastavení jazyka Language System Language English Language požadovaný jazyk. *English / Korean Stiskněte OK. 32

33 5. Nejčastěji kladené otázky 5.1 Chybová hlášení Chybová hlášení!unknown ID!Not Matched Vysvětlení Zadávané ID je neznámé, není v databázi. Zadávané heslo nebo otisk se neshodují s uloţenými daty.!duplicate Finger Právě registrovaný otisk jiţ v databázi existuje.!failed Počet uţivatelů dosáhl maxima 200, nemůţete registrovat dalšího.!not Administrator Běţný uţivatel se pokouší vstoupit do menu.!not Authorized Neúspěšná autorizace otisku prstu administátora při vstupu do menu.!wrong PIN Zadávané heslo se neshoduje s heslem uloţeným v databázi.!id In Use!Invalid Value!Failed!Unknown Finger!Access Restricted!No Log!Not Recognizable!Device Locked Právě registrované ID uţivatele jiţ v databází existuje. Zadávaná hodnota je chybná. Zadávané ID uţivatele pro vymazání neexistuje. Zadávaný otisk pro vstup do menu, editaci nebo vymazání dat, neexistuje. Přístup odepřen v důsledku nastavení časové zóny. Ţádná data nejsou uloţena. Uloţená data k danému otisku nemohou být zobrazena, pokud je prst nesprávně vloţen do snímače. Přístroj je blokován, jelikoţ byl otevřen kryt. 33

34 5.2 Řešení problémů Kategorie Problém Řešení Napájení Heslo Otisk prstu Zamykání dveří Napájení je zapojeno, - Když je zařízejí odpojeno od držáku, nemusí fungovat, ale přístroj nepracuje pokud je použit tamper switch.. - Zapojte adaptér nebo síťový kabel. Heslo je ztraceno. - Kontaktujte administrátora a zadejte správné heslo, pokud jste běžný uživatel. -Pokud administrátor ztratí heslo, kontaktujte dodavatele Zamčené dveře se - Zkontrolujte, zda je zadávané heslo správné. neodemknou po - Zkontrolujte, zda jste nedávno heslo nezměnili. zadání hesla a - Pokud nemůžete najít správné heslo, kontaktujte stisknutí OK. administrátora. Otisk prstu byl - BioLite Solo s technologií firmy Suprema vyhrál první cenu FVC2004 zaregistrován, ale a FVC2006, jelikož je světovou jedničkou v rozeznávání otisků prstů. při rozpoznávání - Pro správný výkon rozeznávání je třeba otisk správně zaregistrovat. přístroj hlásí chybu. - Zaregistrujte otisk prstu znovu po přečtení návodu 1.3 Způsob vkládání otisku prstu. - Rychlost rozpoznávání se může lišit v závislosti na použitém prstu, zkuste tedy zaregistrovat otisk jiného prstu. Otisk byl rozeznáván bez potíží, ale náhle nelze rozeznat. I když dveře zavřete, nezamknou se - Zkontrolujte, zda sensor nebo prst nejsou znečištěny(pot, vlhkost, prach). - V případě, že je otisk prstu nějak poškozen, přístroj může tento otisk považovat za otisk neoprávněné osoby. - Očistěte sensor a prst suchým měkkým hadříkem a zkuste to znovu. -Pokud je prst příliš suchý, použijte páru (svůj dech) ke vzlhčení a zkuste to znovu. - Pravděpodobně je poškozen elektrický zámek. Kontaktujte dodavatele. Čas Administrátor Čas není zobrazen správně Vstup administrátora není umožněn, heslo je ztraceno nebo administrator rezignoval. - BioLite Solo má zabudovanou baterii, která může být dlouhým používáním vybita, z tohoto důvodu může být čas nesprávně zobrazen. Nastavne čas podle návodu 3.1 Datum, čas - BioLite Solo umožňuje administrátorovi přístup pouze do menu - Pokud nemáte jinou volbu pro vstup do menu, můžete získat heslo administrátora po dohodě s dodavatelem. Kontaktujte dodavatele. 34

35 5.3 Souhrn funkcí Stručný popis nejčastěji používaných funkcí Klávesa OK se používá k výběru požadované funkce Funkce Registrace administrátora Způsob nastavení (Postup krok za krokem) zadejte ID vyberte PIN Only jako metodu autorizace zadejte heslo znovu zadejte heslo Nastavení data a času Vyberte ikonu Screen&Sound vyberte ikonu Date, Time Registrace uţivatele Změna hesla uţivatele zadejte datum zadejte čas Vyberte ikonu User vyberte ikonu Enroll zadejte ID vyberte General nebo Administrator vyberte metodu autorizace vložte otisk prstu nebo heslo Vyberte ikonu User vyberte ikonu Enroll zadejte ID nebo otisk prstu vyberte Password zadejte požadované heslo zadejte požadované heslo znovu. Změna otisku prstu Vyberte ikonu User vyberte ikonu Enroll zadejte ID nebo uţivatele otisk prstu vyberte Fingerprint vložte otisk prstu uživatele Změna metody autorizace uţivatele vložte otisk prstu uživatele znovu vyberte ikonu User vyberte ikonu Enroll zadejte ID nebo otisk prstu vyberte Operation Mode vyberte požadovanou metodu autorizace. Vymazání uţivatele Vyberte ikonu User vyberte ikonu Delete vložte ID nebo otisk prstu k vymazání Vymazání všech uţivatelů Obnovení továrního nastavení Vyberte ikonu Device vyberte ikonu System vyberte Delete User DB vyberte Delete vyberte ikonu Device vyberte ikonu System vyberte Factorfy Default vyberte Initialize 35

36 5.4 Systémová instalace Barevné rozlišení kabelů Typ Č. Název Barva Dveřní 1 GND Černá spínač 2 SWIN 1 Hnědá & Dveřní 3 GND Černá senzor 4 SWIN 0 Purpurová 5 Normal Close Oranţová (bílý prouţek) Relé 6 Common Zelená (bílý prouţek) 7 Normal Open Šedá (bílý prouţek) Napájení & Síťová linka Power + (12Vdc) Červená 9 Power GND Černá GND Bílá (černý prouţek) Modrá (černý prouţek) Ţlutá (černý prouţek) 36

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0.

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0. Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0.9 1 Obsah 1 Obsah... 1 1. ÚVOD... 2 1.1 Úvodní informace...

Více

Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem AVC 790 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1.

Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem AVC 790 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1. Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem AVC 790 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1.1) Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje

Více

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu.

Více

OBSAH Kapitola 1 - Představení Kapitola 2 - Instalace Kapitola 3 - Základní funkce a instrukce Kapitola 4 - Menu a průvodce nastavením

OBSAH Kapitola 1 - Představení Kapitola 2 - Instalace Kapitola 3 - Základní funkce a instrukce Kapitola 4 - Menu a průvodce nastavením 1 2 OBSAH Kapitola 1 - Představení 1.1 Představení DVR 1.2 Hlavní vlastnosti a specifikace Kapitola 2 - Instalace 2.1 Instalace pevného disku a DVD mechaniky 2.1.1 Instalace pevného disku 2.1.2 Instalace

Více

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA UPOZORNĚNÍ Zabezpečovací kamery mohou být zákony Vašeho státu zakázány. Síťová kamera není jenom kamera vybavená velmi výkonným web serverem, ale také mnohostranný

Více

Osmikanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4 a zálohováním přes rozhraní USB AVC785 Uživatelský manuál

Osmikanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4 a zálohováním přes rozhraní USB AVC785 Uživatelský manuál Osmikanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4 a zálohováním přes rozhraní USB Uživatelský manuál 1 2 OBSAH HLAVNÍ RYSY 5 OBSAH BALENÍ 5 PŘEDNÍ PANEL 6 ZADNÍ PANEL 7 PŘÍKLAD INSTALACE 8 UVEDENÍ

Více

Čtyřkanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4/MJPEG a ethernetovým rozhraním AVC760 Uživatelský manuál v1.0

Čtyřkanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4/MJPEG a ethernetovým rozhraním AVC760 Uživatelský manuál v1.0 Čtyřkanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4/MJPEG a ethernetovým rozhraním AVC760 Uživatelský manuál v1.0 AVC760 AVC760 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ Nepoužívejte přiložený adaptér s jinými zařízeními!

Více

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 8/16 KANÁLŮ VER X4K(A01)-V1.0 Děkujeme vám za zakoupení tohoto digitálního video rekordéru. Před použitím tohoto DVR pročtěte pozorně tuto uživatelskou příručku.

Více

Bezpečnostní upozornění

Bezpečnostní upozornění Bezpečnostní upozornění 2 Nevhodné používání by mohlo způsobit trvalé poškození. -Tento napájecí adaptér používejte pouze pro tento přístroj. U jiných zařízení ho nepoužívejte, protože by mohl způsobit

Více

MITSUBISHI. Video Server Box MODEL DX-VS1UE INSTALAČNÍ A PROVOZNÍ PŘÍRUČKA

MITSUBISHI. Video Server Box MODEL DX-VS1UE INSTALAČNÍ A PROVOZNÍ PŘÍRUČKA MITSUBISHI Video Server Box INSTALAČNÍ A PROVOZNÍ PŘÍRUČKA MODEL DX-VS1UE TATO PŘÍRUČKA OBSAHUJE DŮLEŽITÉ ÚDAJE. POZORNĚ SI JI PŘEČTĚTE PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE. rev. 1.1-02-05-2003 Důležité I. Důležité

Více

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

LCD monitory HP L1750, L1950, L1710, L1910, L1908w, L1908wm, L1945w, L1945wv, L2208w a L2245w. Uživatelská příručka

LCD monitory HP L1750, L1950, L1710, L1910, L1908w, L1908wm, L1945w, L1945wv, L2208w a L2245w. Uživatelská příručka LCD monitory HP L1750, L1950, L1710, L1910, L1908w, L1908wm, L1945w, L1945wv, L2208w a L2245w. Uživatelská příručka 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista

Více

Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem KPD 674 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1.

Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem KPD 674 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1. Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem KPD 674 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1.1) Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje

Více

Uživatelský manuál XELTEK. Série programátorů Superpro 5000. Rychlé, samostatné, 144pinové programátory

Uživatelský manuál XELTEK. Série programátorů Superpro 5000. Rychlé, samostatné, 144pinové programátory Uživatelský manuál XELTEK Série programátorů Superpro 5000 Rychlé, samostatné, 144pinové programátory XELTEK 1296 Kifer Rd. Unit 605 Sunnyvale, CA 94086 Tel: (408) 530-8080 Fax: (408) 530-0096 www.xeltek.com

Více

http://www.viakom.cz ordér Digitáln Návod k obsluze sledují návod a uschovejte ho pro další CPD507 V0.983

http://www.viakom.cz ordér Digitáln Návod k obsluze sledují návod a uschovejte ho pro další CPD507 V0.983 http://www.viakom.cz Digitáln lní Video Rekord ordér Návod k obsluze Před manipulací se zařízen zením si, prosím, pečliv livěprostudujte následujn sledují návod a uschovejte ho pro další využit ití. CPD507

Více

SE544. Upozornění na vyvolání poplachu na telefon. Volitelný modul dálkového startu motoru. Uživatelská příručka

SE544. Upozornění na vyvolání poplachu na telefon. Volitelný modul dálkového startu motoru. Uživatelská příručka SE544 Zabezpečovací systém pro automobily s ovládáním prostřednictvím dálkového ovladače nebo aplikace v chytrém mobilním telefonu (iphone, BlackBerry, Android, Windows Mobile) Upozornění na vyvolání poplachu

Více

Digitální videorekordéry Movitec

Digitální videorekordéry Movitec Digitální videorekordéry Movitec Verze 2014.04-04 Veškerá práva vyhrazena. Publikování, šíření nebo kopírování jakékoli části této příručky bez předchozího souhlasu MOVIBIO s.r.o. je zakázáno. 1. Bezpečnostní

Více

REALTIME DVR 6016 - pro 16 kamer + 4x Audio, H.264

REALTIME DVR 6016 - pro 16 kamer + 4x Audio, H.264 REALTIME DVR 6016 - pro 16 kamer + 4x Audio, H.264 Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu. Symbol

Více

Kapitola 1. Úvod... 4 Vlastnosti... 4 Specifikace... 6

Kapitola 1. Úvod... 4 Vlastnosti... 4 Specifikace... 6 Úvod 1 Kapitola 1. Úvod... 4 Vlastnosti... 4 Specifikace... 6 Video...6 Audio...6 Konektory...7 Poplach...7 2.1 Přední panel...13 2.2 Zadní panel...15 2.3 Dálkové ovládání...16 3.1 Zapojení...18 3.2 Instalace

Více

7. PŘIPOJENÍ VAŠEHO SYSTÉMU

7. PŘIPOJENÍ VAŠEHO SYSTÉMU TM OBSAH 1. BEZPEČNOST................... 3 2. ÚVOD.......................... 3 3. VLASTNOSTI.................... 3 4. DÁLKOVÝ OVLADAČ............. 4 5. FRONT PANEL.................. 5 6. ZADNÍ PANEL...................

Více

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Regulační model: T06G Regulační typ: T06G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače.

Více

HMR-IP20DAI / DAIP. Uživatelský manuál

HMR-IP20DAI / DAIP. Uživatelský manuál HMR trade, s.r.o. Pelhřimovská 2/1071 140 00 Praha 4 tel.: +420 241 402 168-9 fax: +420 241 402 167 www.hmrtrade.cz info@hmrtrade.cz HMR-IP20DAI / DAIP Uživatelský manuál Varování: Pro snížení rizika požáru

Více

Uživatelský manuál OXE DV2004H / DV2008H. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

Uživatelský manuál OXE DV2004H / DV2008H. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Uživatelský manuál OXE DV2004H / DV2008H Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Kapitola 1 Úvod Hlavní funkce Optimalizovaná komprese

Více

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA UPOZORNĚNÍ Zabezpečovací kamery mohou být zákony Vašeho státu zakázány. Síťová kamera není jenom kamera vybavená velmi výkonným web serverem, ale také mnohostranný

Více

MDR 751/757/759. Uživatelský návod v.1.0

MDR 751/757/759. Uživatelský návod v.1.0 MDR 751/757/759 Uživatelský návod v.1.0 MDR 751/757/759 1 www.eurosat.cz Důležité upozornění EUROSAT cs Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování

Více

Dell OptiPlex 3020 Small Form Factor Příručka majitele

Dell OptiPlex 3020 Small Form Factor Příručka majitele Dell OptiPlex 3020 Small Form Factor Příručka majitele Regulační model: D08S Regulační typ: D08S001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu

Více

SM-G925F. Uživatelská příručka. Czech. 04/2015. Rev.1.1. www.samsung.com

SM-G925F. Uživatelská příručka. Czech. 04/2015. Rev.1.1. www.samsung.com SM-G925F Uživatelská příručka Czech. 04/2015. Rev.1.1 www.samsung.com Obsah Základy 4 Nejdříve si přečtěte 5 Obsah balení 6 Rozvržení zařízení 8 Karta SIM nebo USIM 10 Baterie 15 Zapínání a vypínání zařízení

Více

revolutionary dispensing solutions Dávkovací systémy pro prádelny Bright Logic Revision 1.2

revolutionary dispensing solutions Dávkovací systémy pro prádelny Bright Logic Revision 1.2 revolutionary dispensing solutions Dávkovací systémy pro prádelny Bright Logic Revision 1.2 www.dozitplus.cz OBSAH Základní činnost...3 Bezpečnostní opatření...4 Programování: Z počítače (Notebooku).....13

Více

4-kanálový digitální USB video rekordér. Obj. č.: 75 17 04. Popis a ovládací prvky. Připojení

4-kanálový digitální USB video rekordér. Obj. č.: 75 17 04. Popis a ovládací prvky. Připojení Popis a ovládací prvky 4-kanálový digitální USB video rekordér Obj. č.: 75 17 04 Vážený zákazníku, 1 4) Video vstupy pro připojení kamer (cinch) 5. Audio vstup (cinch) pro připojení audio signálu (cinch)

Více

Systém řízení přístupu

Systém řízení přístupu Systém řízení přístupu (Fingerprint Access Control systém) Ver: 3.5.0.17 Strana 1 Obsah 1. Úvod... 4 1.1 Požadavky na hardware... 4 1.2 Upřesnění pojmů... 4 2. Instalace a odinstalace programu... 5 2.1

Více