Bezpečnostní pokyny Před pouţitím si přečtěte následující instrukce... 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezpečnostní pokyny... 4 1. Před pouţitím si přečtěte následující instrukce... 5"

Transkript

1

2

3 OBSAH: Bezpečnostní pokyny Před pouţitím si přečtěte následující instrukce Části přístroje BioLite Solo Hlavní část (tělo přístroje) Způsob přiložení prstu na čtečku Nastavení přístroje Registrace administrátora Stand-alone konfigurace Konfigurace Secure I/O Další nastavení Způsob autorizace Zadávání uţivatele/nastavení Zadání/registrace uživatele Editace dat uživatele Vymazání dat uživatele Nastavení displaye a zvuku Datum, čas Podsvícení displaye Zvuk Nastavení přístroje Autorizace In/Out Systém Nejčastěji kladené otázky Chybová hlášení Řešení problémů Souhrn nejčastěji užívaných funkcí Systémová instalace Zapojení kabelů Síťové zapojení & síťová linka RS Zapojení relé Zapojení spínače Elektrotechnická specifikace Instalace držáku zařízení Specifikace

4 Bezpečnostní pokyny Nikdy neodborně neinstalujte a neopravujte přístroj BioLite Solo! Záruka se nevztahuje na poškození přístroje způsobené neodbornou manipulací, instalací nebo opravou. Nikdy neinstalujte zařízení v místě, kde je mezera mezi dveřmi a zárubní větší než 5mm Přístroj nemůže pracovat správně, pokud je mezera mezi dveřmi a zárubní příliš velká. Při pouţívání Dodržujte zadané heslo pro zamezení přístupu neoprávněným osobám. Příliš častá změna hesla se nedoporučuje. V případě příliš častých změn hesla není vyloučen přístup osobám neoprávněným Netiskněte tlačítka přístroje příliš velkou silou a zamezte kontaktu přístroje s ostrými předměty. Příliš velký tlak na tlačítka, úder nebo ostrý způsobit přístroje. předmět může poruchu Vyvarujte se manipulace s přístrojem mokrýma rukama a zamezte kontaktu přístroje s vodou. Přístroj může být vodou nebo zničen. poškozen Nikdy nečistěte přístroj vodou ani mokrým hadříkem. K číštění používejte pouze měkký a suchý hadřík.

5 1. PŘED POUŢITÍM 1.1 Části přístroje BioLite Solo Tělo přístroje Část drţáku k montáţi Část drţáku k montáţi na na zeď zadní stranu přítroje Vruty Hmoţdinky Samosmršťovací buţírka (2 EA) (2 EA) Imbus Adaptér Zobrazené součásti se mohou lišit v závislosti na modelu přístroje. 5

6 1.2 Hlavní část přístroje - tělo No. Název Popis LCD Display Klávesnice LED dioda Operační status, který je zobrazen na displayi, je doplněn světelným a zvukovým signálem Operační status je zobrazen na displayi Tlačítka 0-9 pro vkládání ID a hesla Tlačítko MENU pro vstup do menu Tlačítka < > k pohybu kurzoru Tlačítko ESC pro výstup z menu nebo Tlačítko OK pro potvrzení výběru funkce zrušení volby Tlačítko MENU pro vstup do menu -zelená (zvuk píp,píp,píp,píp ) úspěšná autorizace - červená (zvuk píp,píp,píp ) neúspěšná autorizace - růžová (zvuk píp ) průběh zpracování dat - modrá a světlemodrá, blikající v intervalu 2 sekund (žádný zvuk) normální stav - červená a růžová, blikající v intervalu 2 sekund (žádný zvuk) přístroj je uzamčen nebo nemáte přístup do menu -modrá a červená, blikající v intevalu 2 sekund (žádný zvuk) čas je vynulován, vybitá baterie -červená, blikající v intervalu 2 sekund (žádný zvuk) přístroj je špatně nastaven, kontaktujte dodavatele -žlutá, blikající krátce (žádný zvuk) snímač je připraven pro vložení prstu 4 Snímač otisku prstu Místo pro přiložení prstu 6

7 1.3 Způsob vkládání prstu do snímače BioLite Solo může snadno rozpoznat otisk prstu, i když je prst do snímače vložen v jiné pozici, než je optimální, nicméně správným přiložením prstu do čtecí zóny zajistíte, že přístroj bude pracovat bezchybně a otisk správně rozpozná. Výběr prstu pro načtení do BioLite Solo Až dva otisky prstu mohou být načteny (registrovány) za každého uživatele, a to pro případ zvláštní situace, jako je např. zranění prstu nebo když uživatel jednou rukou nese nějaké břemeno. V případě potíží s rozpoznáváním otisku prstu můžete registrovat jeden otisk prstu dvakrát pro zvýšení rychlosti rozpoznávání. Doporučejeme k registraci použít nejlépe ukazováček nebo prostředníček. V případě užití jiného prstu se může rychlost rozpoznávání snižovat, jelikož je v tomto případě obtížnější vložit prst správně do středu čtecí zóny. Jak správně přiloţit prst do čtecí zóny snímače Položte prst do středu snímače tak, aby bříško prstu bylo celé ve styku s podložkou a otisk mohl být správně načten. Pro načtení/registraci otisku prstu vložte první prst do středu čtecí zóny a vyčkejte, až se na displayi objeví otisk prstu. Po zaznění zvukového signalu ( pip ) prst vyjměte. Následně se na displayi objeví výzva ke znovuvložení prstu. Postup opakujte a načtěte otisk téhož prstu podruhé. Poté se na displayi objeví výzva k vložení druhého prstu. Pokud chcete uložit pouze jeden otisk prstu, stiskněte ESC. Pokud chcete uložit dva otisky, pokračujte stejným postupem jako při ukládání prvního otisku. Place the first Finger 7

8 1.4 Nastavení přístroje Step 1 Vyberte vhodné místo pro instalaci Step 2 Zaregistrujte administrátora Nastavte systém Step 3 - St a n d a lo n e konfigurace ( ) v - S e cu re I / O konfigurace vzdálené relé ( ) Step 4 Vyzkoušejte správnou funkci systému Ověřte správnou funkci ovládání dveří Step 5 Nakonfigurujte systémové prostředí (1.4.4) Step 6 Zaregistrujte uţivatele (2.1) 8

9 1.4.1 Registrace administrátora Při prvním spuštění přístroje není administrátor zaregistrován, zaregistrujte tedy nejprve administrátora pro konfiguraci/nastavení přístroje. 1. Po zapnutí přístroje se zobrazí výzva k zadání ID Zadejte ID Enter ID 1 Enroll Admin 2. Když se na displayi objeví výzva k nastavení operačního módu, směrovými tlačítky (šipkami) nastavte PIN Only a stiskněte OK. Operation Mode PIN Only Enroll 3. Když se na displayi objeví výzva k zadání hesla, zadejte číselné heslo (PIN) Enter PIN **** Enroll 4. Když se na displayi objeví výzva k potvrzení hesla, zadejte znovu stejné heslo (PIN) Confirm PIN **** Enroll 5. Když se na displayi objeví nápis COMPLETED, je operace dokončena. Completed Tento postup je nezbytný pro začátek instalace a s ní související nastavení. Data administrátora můžete pozměnit po dokončení instalace. 9

10 1.4.2 Stand-alone konfigurace Tato konfigurace je nejobvyklejším způsobem instalace 1. Na obrázku je znázorněno zapojení BioLite Solo k příslušným spínačům Viz Instalace držáku a přístroje. Postup viz 5.4 Systémová instalace. 2. Nakonfigurujte vniřní relé. Postup je znázorněn na obrázcích dole. Zařízení In/Out Stiskněte MENU -> vložte ID - > zadejte heslo -> směrovými tlačítky vyberte ikonu DEVICE ikonu In/Out Door In/Out DOOR s stiskněte OK. Relay Exit Button Type Internal Input 0 N.O Door Internal Exit Button INTERNAL a stiskněte OK. Směrovými tlačítky vyberte INPUT 0 a stiskněte OK. Směrovými tlačítky vyberte N.O a stiskněte OK. *N. O / N. C Pokrač. 10

11 Door Sensor Type Opening Mode Input 1 N.O Temporary Open Internal Door Sensor Door Input 1 *Not Use/Input0/Input1 N.O * N. O/ N. C Temporary Open a stiskněte OK. *Temporary Open / Toggle Open Time Held Open Alarm Forced Open Alarm 3 Not Use Not Use Door Door Door Nastavte čas a stiskněte OK. *Časová prodleva se nastavuje Not Use pro Held Open Alarm Not Use pro Forced Open Alarm pro automatické zamykání *NotUse/Sound/Backlight/SIO *NotUse/Sound/Backlight/Sound dveří po uplynutí nastaveného časového limitu Relay 0/SIO Relay 1 and Light/SIO Relay0/SIO Relay1 Complete Když se na displayi objeví nápis Complete, operace je dokončena. Režim ovládání dveří - časovač zavírání: Když jsou dveře odemčené, automaticky se po určitém čase zamknou - dveře jsou odemčeny po úspěšné autorizaci a zůstávaní odemčené až do druhé úspěšné autorizace Pokud vystoupíte z menu před kompletním dokončením nastavení, nastavení nebude uloženo. Dokončete tedy nastavení až se na displayi objeví nápis COMPLETE. 11

12 1.4.3 Konfigurace Secure I/O Propojení BioLite Solo s Secure I/O. 1. Propojení kabelu mezi BioLite Solo, Secure I/O, a spínači (viz.obr.) below. Instalace držáku viz. kapitola Zapojení kabelů podle barevného rozlišení viz. 5.4 Systémová Instalace. 2. Nakonfigurujte nastavení relé, jak je znázorněno na obrázcích dole Device In/Out Stiskněte Menu -> vložte ID -> Zadejte heslo ->směrovými tlačítky ikonu In/Out vyberte ikonu Device Door In/Out Door Relay Exit Button Type SIO Relay 0 SIO Input 0 N.O Door SIO Relay 0 Exit Button SIO Relay 0 SIO Relay 0 (* No t Use /S I O I n p u t 0 / S I O I n p u t 1 ) N.O Pokrač. 12

13 Door Sensor Type Opening Mode SIO Input 1 N.O Temporary Open SIO Relay 0 Door Sensor Door SIO Input1 *Not Use/SIO Input0/SIO Input1 Open Time(sec) 3 Door N.O Held Open Alarm Not Use Door Temporary Open pro nastavení režimu ovládání dveří *Temporary Open / Toggle Forced Open Alarm Not Use Door Zadejte čas Not Use pro nastavení Held Not Use pro nastavení *Čas.prodleva se nastavuje pro Open Alarm Forced Open Alarm a Automatické zamykání dveří po stiskněte OK. uplynutí zvoleného časového * NotUse/Sound/Backlight/ intervalu. Sound & Light/SIO Relay 0 / * NotUse/Sound/Backlight/ SIO Relay 1 Sound & Light/SIO Relay 0 / SIO Relay 1 Complete Operace je dokončena, když se na displayi objeví nápis COMPLETE. Režim ovládání dveří: -Temporary open: po uplynutí nastaveného časového limitu (prodlevy) se dveře automaticky zamknou. -Toggle: dveře se otevřou po první úspěšné autorizace a zamknou se po druhé úspěšné autorizaci. Pokud opustíte menu před dokončením nastavení, konfigurace nebude uložena. Dokončete tedy nastavení, až se na displayi objeví nápis COMPLETE. 13

14 1.4.4 Konfigurace systémového prostředí - nastavení Nastavení data a času viz. 3.1 Datum, čas Nastavení autorizace nastavte po přečtení návodu v kapitole 4.1 Autorizace Nastavení autorizace otisku prstu nastavte po přečtení návodu v kapitole 4.1 Autorizace Nastavení senzoru/snímače otisku prstu nastavte po přečtení návodu v kapitole 4.1 Autorizace 1.5 Metody autorizace Pouze prst BioLite Solo 10:33:02 Access Granted ID : 2 Vložte otisk prstu (prst) uživatele. Dveře se otevřou a na displayi se objeví zpráva o úspěšné autorizaci (vstup povolen). Prst nebo PIN Enter ID Enter Finger or PIN Access Granted 2 **** ID : 2 Zadejte ID uživatele NEBO Zadejte heslo (PIN) uživatele Dveře se otevřou a na displayi se objeví zpráva o úspěšné autorizaci. BioLite Solo 10:33:02 Vložte otisk prstu (prst) uživatele Access Granted ID : 2 Dveře se otevřou a na displayi se objeví zpráva o úspěšné autorizaci V případě registrace pomocí otisku prstu nebo PIN, může uživatel otevřít dveře i za použití pouze otisku prstu. 14

15 Prst a PIN Enter ID Enter Finger Enter PIN 2 **** Zadejte ID uživatele Vložte otisk prstu (prst) uživatele. Zadejte heslo (PIN) uživatele Access Granted ID : 2 Dveře se otevřou a na displayi se objeví zpráva o úspěšné autorizaci (vstup povolen). Pouze PIN Enter ID Enter PIN Access Granted 2 **** ID : 2 Zadejte ID uživatele Zadejte heslo (PIN) uživatele Dveře se otevřou a na displayi se objeví zpráva o úspěšné autorizaci (vstup povolen). 15

16 2. Nastavení uţivatelských dat Tato kapitola popisuje, jak načíst/registrovat, modifikovat a vymazat uživatelská data. 2.1 Načtení/registrace uživatele Uživatele můžete načíst/registrovat tak, jak je znázorněno dole: 1. ikonu User User 2. ikonu Enroll Enroll 3. Na displayi se zobrazí ID, které může být použito. Použijte toto ID nebo zadejte jiné ID Enter ID (číslo 1 8) 3 Enroll ID se používá k editaci nebo vymazání uživatelských dat. 4. Level (Level: General /Administrator) Registrace uživatele a konfigurace nastavení jsou možné pouze. v levelu ADMINISTRATOR. 5. Operation Mode. (Finger Only /PIN Only/Finger or PIN/Finger and PIN) viz 1.5 Metody autorizace. Level General Enroll Operation Mode Finger Only Enroll 16

17 6. Vložte prst nebo PIN v závislosti na vybraném režimu. (heslo: 4 8 čísel, otisk prstu: 1.prst/1.+2. prst) Pouze prst/prst nebo PIN/Prst a PIN Place the first finger Vložte první prst do snímače. Place the first finger again Vložte znovu první prst do snímače. Place the second finger (Skip=ESC) Vložte druhý prst do snímače stejným způsobem. Pokud chcete přeskočit načítání/registraci druhého prstu, stiskněte ESC po znovunačtení prvního prstu. Každý uživatel může registrovat buď jeden nebo dva otisky prstu. Pouze PIN/ Prst a PIN Enter PIN ***** Enroll Confirm PIN ***** Enroll *Pro heslo se doporučuje použít kombinaci 4-8 čísel, které není snadné odhalit. 7. Když je registrace uživatele úspěšně dokončena, na displayi se objeví nápis COMPLETED. *je možné registrovat maximálně 200 uživatelů. Completed 17

18 2.2 Editace uživatelských dat Můžete modifikovat již zadaná uživatelská data. 1. ikonu User User 2. ikonu Edit Edit 3. Vložte ID nebo otisk prstu požadovaného uživatele Enter ID/Finger 4 Edit 4. požadovanou položku, kterou chcete editovat a stiskněte OK. Editovat můžete: Level, Operation Mode, Security Level, Fingerprint, PIN, a Access Timezone. Změna levelu uţivatele Level Edit LEVEL Level General Edit Směrovými tlačítky vyberte GENERAL nebo ADMINISTRATOR. Stiskněte OK. *Registrace uživatele a konfigurace nastavení uživatelských dat jsou možné pouze v levelu Administrator. 18

19 Změna operačního módu uţivatele Operation Mode Edit Operation Mode Operation Mode Finger Only Edit požadovaný operační mód a stiskněte OK. Stiskněte OK. Operační mód: *PIN Only/Finger nebo Pin/Finger a PIN/Finger Only Změna security levelu uţivatele Security Level Edit Security Level a stiskněte OK. Security Level Normal Edit požadovaný security level. Stiskněte OK. *Security Level: *Per Device/Lower/Low/Normal/High/Higher Změna otisku prstu uţivatele Fingerprint Edit Fingerprint Place the first finger Vložte první prst do snímače. Place the first finger again Vložte znovu první prst do snímače. Place the second finger (Skip=ESC) Stejným způsobem zaregistrujte i druhý prst. Pokud chcete registraci druhého prstu přeskočit, stiskněte ESC. 19

20 Změna PIN uţivatele Enter PIN Confirm PIN PIN **** **** Edit Edit Edit Směrovými tlačítky vyberte PIN a stiskněte OK. Zadejte požadované heslo (PIN) a stiskněte OK. Potvrďte heslo jeho opětovným zadáním a stiskněte OK. Změna přístupové časové zóny uţivatele (zkušební autorizace je povolena) Access Timezone Edit Access Timezone a stiskněte OK. Access Timezone Per Device Edit Vyberte požadované nastavení. Stiskněte OK. Access Timezone: *Per Device /Always Allowed/Always Blocked/Per Weekday - Per Device: nastavení přístupové časové zóny viz. 4.1 Autorizace. [V případě výběru Per Weekday] Select Weekday Sunday 1 Timezone Per Weekday Sunday 1 Start Time(hhmm) 0000 End Time(hhmm) V případě výběru časové zóny pro každý den (jak je znázorněno na obrázcích), zadejte čas pro začátek a konec intervalu prodlevy (Start time, End Time). Při výběru Per Weekday: Můžete vybrat maximálně 5 časových zón pro každý den. Pokud ukončíte nastavení bez zadání času, počáteční čas(start time) a konečný čas (end time) se vynulují a časová zóna bude nastavena jako ALWAYS BLOCKED (stále zablokovaná). 20

21 2.3 Vymazání uživatelských dat Můžete vymazat nepotřebná data. 1. ikonu User User 2. ikonu Delete Delete 3. Po zadání ID nebo otisku prstu, které chcete vymazat, stiskněte OK. Enter ID/Finger 4 Delete 4. Po úspěšném dokončení operace se na displayi objeví nápis DELETION *Vymazaný uživatel nemůže být znovu obnoven. V případě potřeby je nutné ho znovu zaregistrovat. Deletion Pokud jsou vymazáni všichni uživatelé včetně administrátora, je třeba nejdříve znovu zaregistrovat administrátora (viz ). 21

22 3. Nastavení displaye a zvuku 3.1 Datum, Čas Je nezbytné nastavit datum a čas pro správné uložení dat v módu Select Weekday nebo pro zápis dat. 1. ikonu Screen, Sound Screen, Sound 2. ikonu Date,Time Date, Time 3. Zadejte správné datum v následujícím formátu (viz.obr.) 4. Zadejte správný čas v následujícím formátu (viz.obr.) Date(YYYYMM00) Date, Time Time(hhmmss) Date, Time 22

23 3.2 Podsvícení displaye 1. ikonu Screen, Sound Screen, Sound 2. ikonu Backlight Backlight 3. požadovaný status podsvícení Mode Always On Backlight Or Mode On at Use Backlight 3.3 Zvuk 1. ikonu Screen, Sound Screen, Sound 2. ikonu Sound Sound 3. požadovaný status nastavení zvuku Mode Off Sound nebo Mode On Sound 23

24 4. Konfigurace 4.1 Autorizace 1. ikonu Device Device 2. ikonu Authorization Authorization 3. požadovanou přístupovou časovou zónu, otisk prstu, mód senzoru Access Timezone Authorization Příklad nastavení přístupové časové zóny Access Timezone Authorization Type Always Allowed Access Timezone Směrovými tlačítky Směrovými tlačítky Stiskněte OK. vyberte Access Timezone vyberte požadované nastavení *Always Allowed/Always Blocked/Per Weekday [Nastavení Per Weekday] Viz. návod pro nastavení Per Weekday na straně 20. Uživatelé mohou použít zde popsané nastavení přístupové časové zóny (viz. nastavení Per Device na straně 20.) Je možné nastavit různé typy časových zón pro jednotlivé uživatele (Always Allowed, Always Blocked nebo Per Weekday (viz. strana 20) Pokud ukončíte nastavení (Weekday Only) bez uložení času, počáteční a konečný čas se vynulují (start time, end time) a zóna bude nastavena jako Always Blocked (stale zablokovaná) 24

25 Příklad nastavení otisku prstu Security Level Fingerprint Authorization Směrovými tlačítky vyberte Fingerprint a stiskněte OK. Security Level Fingerprint Security Level Normal Fingerprint požadovaný mód zabezpečení a stiskněte OK: * Normal /Secure /More Secure Image Quality Fingerprint Image Quality Image Quality Normal Fingerprint požadovanou kvalitu obrázku a stiskněte OK. *Normal/High/Low Sensitivity 7 Sensitivity Fingerprint Sensitivity Fingerprint požadovanou úroveň citlivosti a stiskněte OK. * 0 ~7 Check Duplicate Check Duplicate Fingerprint Not Use Fingerprint Check Duplicate a stiskněte požadované nastavení a OK. stiskněte OK. *Not Use / Use Security Level: umožňuje vyšší stupeň zabezpečení a vyšší citlivost při rozeznávání otisku prstu, ale v případě tohoto nastavení je zvýšená možnost neúspěšné autorizace. Image Quality: Nastavuje se při načítání/registraci otisku prstu. V případě nastavení nízké kvality obrázku (Low), je Sensitivity: otisk prstu snadněji načten, ale není zaručena zcela bezchybná autorizace. Při nastavení vyšší citlivosti (Higher) je sensor snímač otisku prstu citlivější Check Duplicate: Při načítání/registraci uživatele určuje, zda je nebo není otisk prstu již v systému registrován. 25

26 Příklad nastavení módu senzoru (snímače otisku prstu) Sensor Mode Authorization Sensor Mode a stiskněte OK. On Condition Always On Sensor Mode Směrovými tlačítky vyberte požadované nastavení senzoru. Stiskněte OK. Sensor Mode: *Always On / ID Entered / OK Pressed - Always On: Senzor je stále připraven pro vložení prstu. - ID Entered / OK Pressed: vyžaduje zadání ID nebo stisknutí OK před vložením prstu. 4.2 In/Out 1. ikonu Device Device 2. ikonu In/Out In/Out 3. požadované nastavení: Serial Conn.,Tamper On, Door Serial Conn. Příklad nastavení Serial Conn. In/Out Serial Conn. In/Out Serial Conn. a stiskněte OK. Serial Conn. Not Use In/Out požadovanou rychlost přenosu dat. Stiskněte OK. Serial Conn. Speed : Not Use/9600/19200/36400/57600/* Používá se pouze pro přenos dat do počítače. 26

27 Příklad nastavení Tamper On Tamper On In/Out Tamper On Tamper Ignore In/Out požadované nastavení. Stiskněte OK. Tamper: *Ignore/Locked -Locked: Používá se v případě, kdy je přístroj přemísťován - zablokuje se. (Pro odblokování je nutná autorizace administrátora.) Příklad nastavení ovládání dveří (při pouţití vnitřního relé) Relay Exit Button Door In/Out Door. Internal Input 0 Door Internal Internal. požadované nastavení *Not Use/Input 0/ Input 1 Type Door Sensor Type N.O Input 1 N.O Exit Button Internal Door Sensor typ výstupu. * N. O/ N. C Door Sensor. *Not Use/Input požadované nastavení * N. O /N.C Opening Mode Temporary Open Door požadované nastavení. *Temporary Open/Toggle Open Time(sec) 3 Door Zadejte čas (prodlevu) a stiskněte OK. Held Open Alarm Not Use Door požadované nastavení pro Held Open Alarm. *NotUse/Sound/Backlight/Sound & Light/SIORelay0/SIO Relay1 Režim ovládání dveří: Po uplynutí zadaného časového limitu (prodlevy) se dveře automaticky zamknou. Pokrač. 27

28 Held Open Time(sec) Forced Open Alarm 30 Not Use Completed Door Číslenými tlačítky zadejte požadovanou časovou prodlevu Door požadované nastavení pro Forced Open Alarm. Operace je dokončena, když se na displayi objeví nápis COMPLETED. * Not Use/Sound/Backlight/Sound and Light/SIO Relay0/SIO Relay1 Režim ovládání dveří: -Temporary open: po uplynutí nastaveného časového limitu (prodlevy) se dveře automaticky zamknou. -Toggle: dveře se otevřou po první úspěšné autorizace a zamknou se po druhé úspěšné autorizaci. Pokud vystoupíte z menu ještě před kompletním dokončením nastavení, nastavená data nebudou uložena. Dokončete tedy konfiguraci nastavení až se na displayi objeví nápis COMPLETE. Příklad nastavení ovládání dveří (při pouţití SIO relay) Relay Exit Button Door In/Out Směrovými tlačítky vyberte Door. SIO Relay0 Door požadovaný typ relé. SIO Input0 SIO Relay0 požadované nastavení. *Not Use/SIO Input0/SIO Input1 Type Door Sensor Type N.O SIO Input1 N.O Exit Button SIO Relay0 Door Sensor Směrovými tlačítky požadovaný typ výstupu. * N. O/ N. C požadované nastavení dveřního senzoru. vyberte požadovaný typ dveřního senzoru. *Not Use/SIO Input 1 * N. O/ N. C Pokrač. 28

29 Opening Mode Open Time(sec) Held Open Alarm Temporary Open 3 Sound Door Door Door Zadejte čas a stiskněte požadovaný režim ovládání OK. požadované nastavení pro dveří. Held Open Alarm. *Temporary Open/Toggle *Not Use / Sound/Backlight / Sound and Light / SIO Relay0 / SIO Relay1 Režim ovládání dveří: Po uplynutí zadaného časového limitu (prodlevy) se dveře automaticky zavřou. Held Open Alarm(sec) Forced Open Alarm 30 Not Use Complete Door Číselnými tlačítky zadejte časovou prodlevu pro Held Open Alarm a stiskněte OK. Door požadované nastavení pro Forced Open Alarm. Operace je dokončena když se na displayi objeví nápis COMPLETE. *Not Use / Sound/Backlight / Sound and Light / SIO Relay0 / SIO Relay1 Režim ovládání dveří: -Temporary open: po uplynutí nastaveného časového limitu (prodlevy) se dveře automaticky zamknou. -Toggle: dveře se otevřou po první úspěšné autorizace a zamknou se po druhé úspěšné autorizaci. 29

30 4.3 Systém 1. ikonu Device Device 2. ikonu System System 3. požadovanou položku, Factory Default, Delete All Log, Delete User DB, Language Information System Příklad nastavení informací Filter 6/18 16:21(1) Set Time Log Not Use 6/18 14:20(3) Information Log Delete OK Směrovými tlačítky Kompletní zobrazení. vyberte Log. Pří výběru Use Not Use. User All Filter požadovanou informaci a zadejte ID. Směrovými tlačítky můžete zobrazit předchozí a následující zápis Date All Filter informaci a zadejte požadované datum. Filtr: -Not Use: Zobrazí všechny informace. -Use: Zobrazí pouze vybrané informace Event All Filter požadovaný typ. *All/Success/Failure/In/Out/System 6/18 14:20(3) Delete OK 6/18 13:46(3) Enroll OK Vybrané informace se zobrazí na displayi. Směrovými tlačítky můžete zobrazit předchozí a následující zápis. 30

31 Příklad nastavení Information Continued (zobrazení dalších informací) Num. Of User Information Num. Of User. User 4/200 Templates 6/800 Na displayi se objeví požadované informace: číslo uživatele a číslo jeho otisku prstu. Firmware Ver. Information Firmware Ver. Hardware Ver. Information Směrovými tlačítky vyberte Hardware Ver. Firmware Ver. V0.9_ Information Na displayi se zobrazí informace o verzi firmware. Hardware Ver. 1024(Rev.C) Information Na displayi se zobrazí informace o verzi hardware. Tovární nastavení (původní nastavení) Factory Default System Factory Default a stiskněte OK. Initialize? Initialize Initialized Factory Default Směrovými tlačítky potvrďte V případě úspěšného zda chcete nebo nechcete obnovení továrního obnovit tovární nastavení. nastavení se na displayi *Cancel/Initialize objeví nápis Initialized. *V případě obnovení továrního nastavení budou vámi zadaná nastavení vymazána, ale uložená data a databáze uživatelů zůstanou uložena. 31

32 Příklad vymazání všech zápisů (Delete All Log) Delete All Log System Delete All Log a stiskněte OK. Delete? Delete Delete All Log Směrovými tlačítky potvrďte svojí volbu. * Cancel / Delete Deletion V případě úspěšného vymazání se na displayi objeví nápis Deletion. *V tomto případě jsou vymazána všechna in/out uživatelská data a nemohou být znovu obnovena. Vymazání uţivatelské databáze Delete User DB System Delete User DB a stiskněte OK. Delete? Delete Delete User DB Směrovými tlačítky potvrďte svojí volbu vymazání uživatelské databáze. * Cancel /Delete Deletion Vymazání je dokončeno, když se na displayi objeví nápis Deletion. *V tomto případě je uživatelská databáze kompletně vymazána a je třeba neprodleně zaregistrovat administrátora (viz ) *Pokud je uživatelská databáze kompletně vymazána, nelze ji znovu obnovit. Nastavení jazyka Language System Language English Language požadovaný jazyk. *English / Korean Stiskněte OK. 32

33 5. Nejčastěji kladené otázky 5.1 Chybová hlášení Chybová hlášení!unknown ID!Not Matched Vysvětlení Zadávané ID je neznámé, není v databázi. Zadávané heslo nebo otisk se neshodují s uloţenými daty.!duplicate Finger Právě registrovaný otisk jiţ v databázi existuje.!failed Počet uţivatelů dosáhl maxima 200, nemůţete registrovat dalšího.!not Administrator Běţný uţivatel se pokouší vstoupit do menu.!not Authorized Neúspěšná autorizace otisku prstu administátora při vstupu do menu.!wrong PIN Zadávané heslo se neshoduje s heslem uloţeným v databázi.!id In Use!Invalid Value!Failed!Unknown Finger!Access Restricted!No Log!Not Recognizable!Device Locked Právě registrované ID uţivatele jiţ v databází existuje. Zadávaná hodnota je chybná. Zadávané ID uţivatele pro vymazání neexistuje. Zadávaný otisk pro vstup do menu, editaci nebo vymazání dat, neexistuje. Přístup odepřen v důsledku nastavení časové zóny. Ţádná data nejsou uloţena. Uloţená data k danému otisku nemohou být zobrazena, pokud je prst nesprávně vloţen do snímače. Přístroj je blokován, jelikoţ byl otevřen kryt. 33

34 5.2 Řešení problémů Kategorie Problém Řešení Napájení Heslo Otisk prstu Zamykání dveří Napájení je zapojeno, - Když je zařízejí odpojeno od držáku, nemusí fungovat, ale přístroj nepracuje pokud je použit tamper switch.. - Zapojte adaptér nebo síťový kabel. Heslo je ztraceno. - Kontaktujte administrátora a zadejte správné heslo, pokud jste běžný uživatel. -Pokud administrátor ztratí heslo, kontaktujte dodavatele Zamčené dveře se - Zkontrolujte, zda je zadávané heslo správné. neodemknou po - Zkontrolujte, zda jste nedávno heslo nezměnili. zadání hesla a - Pokud nemůžete najít správné heslo, kontaktujte stisknutí OK. administrátora. Otisk prstu byl - BioLite Solo s technologií firmy Suprema vyhrál první cenu FVC2004 zaregistrován, ale a FVC2006, jelikož je světovou jedničkou v rozeznávání otisků prstů. při rozpoznávání - Pro správný výkon rozeznávání je třeba otisk správně zaregistrovat. přístroj hlásí chybu. - Zaregistrujte otisk prstu znovu po přečtení návodu 1.3 Způsob vkládání otisku prstu. - Rychlost rozpoznávání se může lišit v závislosti na použitém prstu, zkuste tedy zaregistrovat otisk jiného prstu. Otisk byl rozeznáván bez potíží, ale náhle nelze rozeznat. I když dveře zavřete, nezamknou se - Zkontrolujte, zda sensor nebo prst nejsou znečištěny(pot, vlhkost, prach). - V případě, že je otisk prstu nějak poškozen, přístroj může tento otisk považovat za otisk neoprávněné osoby. - Očistěte sensor a prst suchým měkkým hadříkem a zkuste to znovu. -Pokud je prst příliš suchý, použijte páru (svůj dech) ke vzlhčení a zkuste to znovu. - Pravděpodobně je poškozen elektrický zámek. Kontaktujte dodavatele. Čas Administrátor Čas není zobrazen správně Vstup administrátora není umožněn, heslo je ztraceno nebo administrator rezignoval. - BioLite Solo má zabudovanou baterii, která může být dlouhým používáním vybita, z tohoto důvodu může být čas nesprávně zobrazen. Nastavne čas podle návodu 3.1 Datum, čas - BioLite Solo umožňuje administrátorovi přístup pouze do menu - Pokud nemáte jinou volbu pro vstup do menu, můžete získat heslo administrátora po dohodě s dodavatelem. Kontaktujte dodavatele. 34

35 5.3 Souhrn funkcí Stručný popis nejčastěji používaných funkcí Klávesa OK se používá k výběru požadované funkce Funkce Registrace administrátora Způsob nastavení (Postup krok za krokem) zadejte ID vyberte PIN Only jako metodu autorizace zadejte heslo znovu zadejte heslo Nastavení data a času Vyberte ikonu Screen&Sound vyberte ikonu Date, Time Registrace uţivatele Změna hesla uţivatele zadejte datum zadejte čas Vyberte ikonu User vyberte ikonu Enroll zadejte ID vyberte General nebo Administrator vyberte metodu autorizace vložte otisk prstu nebo heslo Vyberte ikonu User vyberte ikonu Enroll zadejte ID nebo otisk prstu vyberte Password zadejte požadované heslo zadejte požadované heslo znovu. Změna otisku prstu Vyberte ikonu User vyberte ikonu Enroll zadejte ID nebo uţivatele otisk prstu vyberte Fingerprint vložte otisk prstu uživatele Změna metody autorizace uţivatele vložte otisk prstu uživatele znovu vyberte ikonu User vyberte ikonu Enroll zadejte ID nebo otisk prstu vyberte Operation Mode vyberte požadovanou metodu autorizace. Vymazání uţivatele Vyberte ikonu User vyberte ikonu Delete vložte ID nebo otisk prstu k vymazání Vymazání všech uţivatelů Obnovení továrního nastavení Vyberte ikonu Device vyberte ikonu System vyberte Delete User DB vyberte Delete vyberte ikonu Device vyberte ikonu System vyberte Factorfy Default vyberte Initialize 35

36 5.4 Systémová instalace Barevné rozlišení kabelů Typ Č. Název Barva Dveřní 1 GND Černá spínač 2 SWIN 1 Hnědá & Dveřní 3 GND Černá senzor 4 SWIN 0 Purpurová 5 Normal Close Oranţová (bílý prouţek) Relé 6 Common Zelená (bílý prouţek) 7 Normal Open Šedá (bílý prouţek) Napájení & Síťová linka Power + (12Vdc) Červená 9 Power GND Černá GND Bílá (černý prouţek) Modrá (černý prouţek) Ţlutá (černý prouţek) 36

Obsah...3 Bezpečnostní pokyny...5

Obsah...3 Bezpečnostní pokyny...5 Obsah Obsah...3 Bezpečnostní pokyny...5 1. Před použitím...6 1.1 Dodávka...6 1.2 Popis přístroje...7 1.3 Jak přiložit prst...8 1.4 Oživení přístroje...10 1.4.1 Registrace administrátora...11 1.4.2 Nastavení

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

Popis a funkce klávesnice BC-2018

Popis a funkce klávesnice BC-2018 Popis a funkce klávesnice BC-2018 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice s čtečkou otisků prstů používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání

Více

Autonomní přístupový sytém IBA-7612

Autonomní přístupový sytém IBA-7612 Autonomní přístupový sytém IBA-7612 Přístupový systém s digitální klávesnící. Technické specifikace: Napájecí napětí: DC12V Pracovní proud: max. 130 ma Klidový proud: 40 ma Relé na zámek: max 5A Auxiliary

Více

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem DVR12 Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem Uživatelská příručka Obsah 1. Popis kamery a ovládací prvky...2 2. Obsah balení...2 3. Napájení a spuštění...3

Více

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce kamery... 1 Popis kamery

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

Nástroj Setup. Uživatelská příručka

Nástroj Setup. Uživatelská příručka Nástroj Setup Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou

Více

Popis a funkce klávesnice K3

Popis a funkce klávesnice K3 Popis a funkce klávesnice K3 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice K3 používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání dveří, ovládání zabezpečovacích

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla Uživatelská příručka Obsah Funkce kamery... 2 Obsah balení... 2 Spuštění a nabíjení... 3 Popis kamery a ovládacích prvků...

Více

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 1.1 Mechanické časti a jejich funkce Připojení kabelů Hlavní port pro připojení DJ: BUS: Připojení k nepolarizované sběrnici PL: Vstup externího napájení

Více

EntryProx Návod k použití

EntryProx Návod k použití EntryProx Návod k použití Uchovejte seznam uživatelů na bezpečném místě! Pro vytvoření seznamu můžete použít přiloženou šablonu.. Neprogramujte žádného uživatele na pozici 1 ( User Location 1), ta slouží

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Čtečka karet a otisků SF101 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Čtečka karet a otisků SF101 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Čtečka karet a otisků SF101 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Dokumentace vytvořena dne 29.3. 2010 poslední korekce dne 4.7. 2011 1 Základní popis SF 101 je čtečka otisků prstů a karet. Čtečka pracuje jak autonomně,

Více

www.eletur.cz E-mail: info@eletur.cz

www.eletur.cz E-mail: info@eletur.cz www.eletur.cz E-mail: info@eletur.cz Úvod Uživatelská příručka 1. Úvod, Vlastnosti a Specifikace Sebury stouch W-w/ stouch W-s/ skey W-w/ skey W-s jsou zařízení pro samostatnou kontrolu vstupu, která obsahují

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

Návod na použití. Návod na použití. Dveřní jednotka PC-D244-K. Stránka 1

Návod na použití. Návod na použití. Dveřní jednotka PC-D244-K. Stránka 1 Dveřní jednotka PCD244K Stránka 1 1.1 Mechanické časti a jejich funkce Připojení kabelů Hlavní port pro připojení: BUS: Připojení k nepolarizované sběrnici PL: Vstup externího napájení zámku. Připojte

Více

Průvodce instalací ve venkovním prostředí

Průvodce instalací ve venkovním prostředí Průvodce instalací ve venkovním prostředí 1 1. INSTALACE ZAŘÍZENÍ (1) Přiložte montážní šablonu na stěnu. Vyvrtejte otvory podle značek na šabloně (díry pro šrouby a vedení). (2) Odstraňte šroub na spodní

Více

Palubní kamera s FULL HD

Palubní kamera s FULL HD Palubní kamera s FULL HD Návod k obsluze Výhody produktu: FULL HD kamera GPS funkce Miniaturní rozměry www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1) 6 IR diod 2) Indikátor 3) 2,7 TFT displej

Více

Secutron TaxiGuard SE- CG1T-SD

Secutron TaxiGuard SE- CG1T-SD Secutron TaxiGuard SE- CG1T-SD Návod k obsluze Hlavní výhody: Jednoduché ovládání podpora SD karty až 64Gb www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Úvod Tento kamerový systém do auta slouží ke zaznamenávání průběhu

Více

Stručný návod na ovládání a zapojení CCTV Videotelefonu *H1017

Stručný návod na ovládání a zapojení CCTV Videotelefonu *H1017 - 0 - Stručný návod na ovládání a zapojení CCTV Videotelefonu *H1017 Před samotnou instalací CCTV Videotelefonu si, prosím, přečtěte Uživatelský manuál pro H1017 CCTV Videotelefon. Úplný a aktuální uživatelský

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Kamera do auta HQS-205B je zařízení pro nenáročné uživatele, kterým

Více

BDVR 2.5. Návod na použití

BDVR 2.5. Návod na použití Vážený zákazníku! Děkujeme Vám, za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis Zařízení 2 1) SD slot 2) Zelená LED (spuštěné zařízení)

Více

HTT-102 DVB-T HD modulátor

HTT-102 DVB-T HD modulátor HTT-102 DVB-T HD modulátor HTT-101 slouží k převodu nekomprimovaného obrazového a zvukového signálu v digitálním formátu připojeného na rozhraní HDMI na komprimovaný transportní tok MPEG-4 HD (H.264) a

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

UniScan 2. , s.r.o. Autorizovaný distributor firmy IMPRO Technologies Ltd. pro Českou republiku www.magtrade.cz. Uživatelský manuál.

UniScan 2. , s.r.o. Autorizovaný distributor firmy IMPRO Technologies Ltd. pro Českou republiku www.magtrade.cz. Uživatelský manuál. UniScan 2 Uživatelský manuál verze 2/2015, s.r.o. Autorizovaný distributor firmy IMPRO Technologies Ltd. pro Českou republiku Ovládání systému UniScan 2 Kontroler UniScan 2 lze ovládat jednoduše pomocí

Více

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz Vstupní jednotka E 100 IP Strana 1 Obsah 1. Instalace zařízení:... 3 2. Stručný souhrn k systému řízení přístupu... 4 3. Připojení dveřního zámku:... 4 3.1 Zapojení se společným napájením:... 5 3.2 Zapojení

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

DVR přijímač. Návod k použití. Hlavní výhody produktu:

DVR přijímač. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: DVR přijímač Návod k použití Hlavní výhody produktu: Možnost podrobného nastavení jednotlivých funkcí Možnost připojit a nahrávat záznam ze dvou kamer najednou (1. kamera video, 2. kamera fotky) Síťový

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

OBSAH. 1. Bezpečnostní pokyny. 1. Bezpečnostní pokyny.3. 2. Popis produktu...4. 3. Ovládání...5. 4. Instalace a zapojení.12. 5. Technické parametry 14

OBSAH. 1. Bezpečnostní pokyny. 1. Bezpečnostní pokyny.3. 2. Popis produktu...4. 3. Ovládání...5. 4. Instalace a zapojení.12. 5. Technické parametry 14 OBSAH 1. Bezpečnostní pokyny.3 2. Popis produktu....4 3. Ovládání...5 4. Instalace a zapojení.12 5. Technické parametry 14 1. Bezpečnostní pokyny Ujistěte se, že splňujete následující bezpečnostní pokyny

Více

PC-D218-ID. pro 2-vodičový systém D2. Uživatelský návod. www.domovni-videotelefony.cz

PC-D218-ID. pro 2-vodičový systém D2. Uživatelský návod. www.domovni-videotelefony.cz PC-D218-ID pro 2-vodičový systém D2 Uživatelský návod www.domovni-videotelefony.cz 1.1 Mechanické části a jejich funkce Připojení kabelů +12V: 12VDC výstup napájení LK-(GND): Napájení zem LK+(COM): Napájení

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

FULL HD kamera do auta s GPS a gyroskopem

FULL HD kamera do auta s GPS a gyroskopem FULL HD kamera do auta s GPS a gyroskopem Návod k obsluze Výhody produktu: FULL HD kamera GPS funkce Miniaturní rozměry www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1) Reproduktor 2) IR přísvit

Více

Secutron Mini DVR. Návod k obsluze. Hlavní výhody: Jednoduché ovládání. podpora SD karty až 64Gb. www.spyobchod.cz Stránka 1

Secutron Mini DVR. Návod k obsluze. Hlavní výhody: Jednoduché ovládání. podpora SD karty až 64Gb. www.spyobchod.cz Stránka 1 Secutron Mini DVR Návod k obsluze Hlavní výhody: Jednoduché ovládání podpora SD karty až 64Gb www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 2.1 Pohled přední strana 1. SD slot - Slot pro SD kartu 2. IR

Více

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Černá skříňka DVR23 Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Návod k použití Obsah Popis tlačítek...2 Obsluha a funkce...2 Tlačítko VYPÍNAČ...2 Tlačítko REC...2 Tlačítko

Více

USB inspekční kamera s 3,5 WiFi LCD monitorem

USB inspekční kamera s 3,5 WiFi LCD monitorem USB inspekční kamera s 3,5 WiFi LCD monitorem Návod k použití Hlavní výhody produktu: Bezdrátově připojitelný LCD monitor 720P kvalita nahrávání a 3M fotek www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Obsah

Více

Průměr jádra vodiče pro propojení videotelefonu a dveřní stanice: Průmyslové CCTV kamery se připojují pomocí koaxiálního kabelu.

Průměr jádra vodiče pro propojení videotelefonu a dveřní stanice: Průmyslové CCTV kamery se připojují pomocí koaxiálního kabelu. Bezpečností upozornění před instalací zařízení - Nepřipojujte zařízení do sítě 230V současně s jinými zařízeními - V zapnutém stavu nepřipojujte další zařízení - Pro čištění nepoužívejte vodu, olejové

Více

Displej pro solární regulátor MT50

Displej pro solární regulátor MT50 Displej pro solární regulátor MT50 Tento manuál obsahuje důležité informace a rady pro instalaci, použití výrobku, řešení problémů, atd. Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod. Tento displej

Více

Combo Scan II Combo Scan II 5M 2.4

Combo Scan II Combo Scan II 5M 2.4 Combo Scan II Combo Scan II 5M 2.4 Uživatelský manuál Verze 1.02 Březen 2011 -1- Obsah I. Rozbalení Combo Scan II......2 II. Vložení filmů do držáků...........3 III. Začínáme...6 IV. Obsluha skeneru...14

Více

Systém domácího video vrátného DPM-471-1 -

Systém domácího video vrátného DPM-471-1 - Systém domácího video vrátného DPM-471-1 - 1. Popis částí přední pohled zadní pohled 1. TFT-LCD panel (dotykový) 2. rámeček 3. montážní otvory 4. přípojný konektor 5. repro 6. LED signalizace při použití

Více

Návod na EB 3004 NET Sata

Návod na EB 3004 NET Sata Návod na EB 3004 NET Sata Heslo defaultní v zařízení 1111, přes síť jméno: ADMIN heslo: 111111 Obsah balení 1) Jednotka DVR 2) Dálkový ovladač (baterie přibaleny) 3) Zdroj 19V DC 4) Napájecí kabel ke zdroji

Více

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE INSTALACE PCTV DELUXE Tato část popisuje, jak nainstalovat PCTV Deluxe po hardwarové i softwarové stránce. Během instalace bude vytvořena programová skupina PCTV Deluxe

Více

FULL HD kamera do auta s gyroskopem a možností GPS

FULL HD kamera do auta s gyroskopem a možností GPS FULL HD kamera do auta s gyroskopem a možností GPS Návod k obsluze Výhody produktu: FULL HD kamera GPS funkce Gyroskop pro monitoring náhlých změn směru www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu

Více

Návod k montáži a obsluze. BAREVNÝ DVEŘNÍ VIDEOTELEFON pro 2 bytové jednotky MOVETO 2V-035

Návod k montáži a obsluze. BAREVNÝ DVEŘNÍ VIDEOTELEFON pro 2 bytové jednotky MOVETO 2V-035 Návod k montáži a obsluze BAREVNÝ DVEŘNÍ VIDEOTELEFON pro 2 bytové jednotky MOVETO 2V-035 Upozornění Obsah Stručný úvod...1 Úvod k tlačítkům (vnitřní monitor)...1 Úvod k tlačítkům (venkovní jednotka)...

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC 8portů MPC8701 - Katalogové číslo: 14.99.3220 16portů MPC16501 - Katalogové číslo: 14.99.3221 VLASTNOSTI - Ovládání 8/16 PC pomocí jedné konzole (PS/2 klávesnice,

Více

Automobilový DVB-T tuner 80 555

Automobilový DVB-T tuner 80 555 Automobilový DVB-T tuner 80 555 Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 2 Popis přístroje... 2 Dálkový ovladač... 3 Nabídka nastavení... 4 Teletext... 6 Možné problémy a jejich

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Návod na použití 2 BDVR HD IR Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor

Více

Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera.

Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera. Upozornění : V E-book můžete prohlížet pouze sobory v textovém formátu (TXT). Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera. 1) Focus control : Pro zooming použijte klávesy PREVIOUS/NEXT. 2)

Více

MONTÁŽNÍ / UŽIVATELSKÝ NÁVOD ISD COMBI (LIGHT) docházkový snímač

MONTÁŽNÍ / UŽIVATELSKÝ NÁVOD ISD COMBI (LIGHT) docházkový snímač MONTÁŽNÍ / UŽIVATELSKÝ NÁVOD ISD COMBI (LIGHT) OBSAH 1 Technické parametry... 3 2 Rozměry snímače... 4 3 Používání snímače... 5 3.1 Základní používání snímače... 5 3.2 Popis klávesnice... 5 3.2.1 ISD COMBI...

Více

Uživatelská příručka. www.eletur.cz E-mail: info@eletur.cz

Uživatelská příručka. www.eletur.cz E-mail: info@eletur.cz Uživatelská příručka www.eletur.cz E-mail: info@eletur.cz . Obsah balení Název Počet ks Poznámka Přístupová jednotka Q3 Uživatelská příručka Plastové hmoždinky 2 Samořezné šrouby 2 Šroubováček Pro bezpečnostní

Více

W1-A manuál Sebury W1-A Manuál Kód + karta samostatný provoz 2 samostatné reléové výstupy

W1-A manuál Sebury W1-A Manuál Kód + karta samostatný provoz 2 samostatné reléové výstupy Sebury W1-A Manuál Kód + karta samostatný provoz 2 samostatné reléové výstupy Dokumentace vytvořena dne 29.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Kódová klávesnice, se čtečkou karet. Autorizace Počet

Více

KEYBPTZ3DL8VGA. uživatelský manuál

KEYBPTZ3DL8VGA. uživatelský manuál KEYBPTZ3DL8VGA uživatelský manuál Obecné informace Klávesnice je univerzálním ovládacím prvkem pro PTZ kamery a zobrazovací matice, řízení se provádí ve spojení sběrnicí RS-485, je podporována většina

Více

Autonomní zámek LOG2

Autonomní zámek LOG2 Autonomní zámek LOG2 Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Verze hardware LOG3.6 popis LOG2-6.doc - strana 1 (celkem 9) Popis funkce Modul LOG2 slouží pro ovládání a kontrolu vstupů pomocí

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. HD kamera do auta HQS-205A je špičkové řešení pro náročné uživatele

Více

manuál Manuál Kód + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 26.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1

manuál Manuál Kód + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 26.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Sebury W1-B Manuál Kód + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 26.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Kódová klávesnice, se čtečkou karet. Je možné zapojit do větších

Více

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ: IP 64 2 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ: Čtěte pokyny : všechny bezpečnostní a provozní pokyny musí být přečteny před uvedením zařízení do provozu. Je nutno dodržovat všechna bezpečnostní upozornění pokyny pro údržbu,

Více

Multimediální systém s dotykovým displejem pro vozy VOLVO XC60

Multimediální systém s dotykovým displejem pro vozy VOLVO XC60 Multimediální systém s dotykovým displejem pro vozy VOLVO XC60 Uživatelská příručka Obsah 1. Instrukce k bezpečnému užívání... 2 2. Dotykový displej... 3 2.1 Ovládání dotykového displeje... 3 2.2 Hlavní

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Citlivý diktafon s aktivací hlasem

Citlivý diktafon s aktivací hlasem Citlivý diktafon s aktivací hlasem Návod k obsluze Hlavní výhody VOR/AVR nastavitelná citlivost u aktivace hlasem Čtyři úrovně kvality nahrávání Doba nepřetržitého nahrávání až 12 hodin na jedno nabití

Více

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Černá skříňka DVR23 Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Návod k použití Obsah Popis tlačítek...2 Obsluha a funkce...2 Tlačítko VYPÍNAČ...2 Tlačítko REC...2 Tlačítko

Více

DS-430DVR2. Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. Uživatelská příručka

DS-430DVR2. Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. Uživatelská příručka DS-430DVR2 Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka Uživatelská příručka Předmluva Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje

Více

Návod k montáži a obsluze. Bezsluchátkový barevný dveřní videotelefon MOVETO V-034

Návod k montáži a obsluze. Bezsluchátkový barevný dveřní videotelefon MOVETO V-034 Návod k montáži a obsluze Bezsluchátkový barevný dveřní videotelefon MOVETO V-034 Obsah Stručný úvod...1 Funkce......1 Úvod k tlačítkům...1 Montáž základní desky...2 Schéma zapojení vnitřního monitoru...3

Více

Sebury F007. Manuál. otisk prstu. samostatný provoz. Dokumentace vytvořena dne 8. 6. 2011. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o.

Sebury F007. Manuál. otisk prstu. samostatný provoz. Dokumentace vytvořena dne 8. 6. 2011. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o. Sebury F007 Manuál otisk prstu samostatný provoz Dokumentace vytvořena dne 8. 6. 2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Čtečka otisků prstů pro venkovní / vnitřní použití. Čtečka je autonomní, provoz

Více

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o.

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o. Sebury Manuál karta / karta a kód / karta nebo kód BC-2000 samostatný provoz Dokumentace vytvořena dne 16. 9. 2008 poslední korekce dne 6. 6. 2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Čtečka karet s klávesnicí

Více

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí MLE2 a MLE8 Datalogery událostí Zapisovač počtu pulsů a událostí Návod k obsluze modelů MLE2 MLE8 Doporučujeme vytisknout tento soubor, abyste jej mohli používat, když se budete učit zacházet se zapisovačem.

Více

DAH 1500. MP3 přehrávač. Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0

DAH 1500. MP3 přehrávač. Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0 DAH 1500 MP3 přehrávač Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0 Péče a údržba: Nepoužívejte při manipulaci s přehrávačem nepřiměřenou sílu. Chraňte před mechanickým poškozením, pády,

Více

Ovládací PTZ klávesnice SC-3100 Uživatelský a instalační manuál

Ovládací PTZ klávesnice SC-3100 Uživatelský a instalační manuál Ovládací PTZ klávesnice SC-3100 Uživatelský a instalační manuál Ovládací klávesnice SC-3100 je určena pro ovládání PTZ zařízení, obsahuje 28 funkčních kláves, 3D joystick a LCD display. Vlastnosti : Jedna

Více

NÁVOD K INSTALACI a OBSLUZE

NÁVOD K INSTALACI a OBSLUZE NÁVOD K INSTALACI a OBSLUZE Schüco čtečka otisků prstů AP 1 Schüco čtečka otisků prstů AP 3 Schüco čtečka otisků prstů AP PC 242 328 242 329 242 330 242 331 242 332 242 333 Systém kontroly oprávnění vstupu

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Upozornění před instalací Když bude ze síťové kamery vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě ji vypněte. Neumisťujte síťovou kameru do blízkosti zdrojů tepla, například televizoru nebo trouby. Chraňte

Více

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka Černá skříňka DVR13 Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Vstupní stanice videotelefonu VERIA Model VERIA: 213, 214, 21, 220, 222, 230 VERIA 21 VERIA 222 VERIA 214 VERIA 213 VERIA 220 VERIA 230 Před použitím si prosím pečlivě prostudujte

Více

A-LINK IPC2. Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Síťová Kamera. Průvodce rychlým nastavením

A-LINK IPC2. Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Síťová Kamera. Průvodce rychlým nastavením A-LINK IPC2 Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Síťová Kamera Průvodce rychlým nastavením 1 Začínáme Obsah balení Zkontrolujte obsah balení, zda obsahuje všechny uvedené díly. V případě, kdy nějaká ze součástí chybí

Více

Návod k softwaru BTML_FG_CE5_V4 pro PDA

Návod k softwaru BTML_FG_CE5_V4 pro PDA Návod k softwaru BTML_FG_CE5_V4 pro PDA Požadavky na systém Windows mobile 5 nebo vyšší.net compact framework 2.0 nebo vyšší CPU podpora pro ARM command collection 10MB volné paměti Podpora Bluetooth Instalace

Více

Jak rychle začít s novým CCTV Videotelefonem *H1027 / *H1028?

Jak rychle začít s novým CCTV Videotelefonem *H1027 / *H1028? - 0 - Jak rychle začít s novým CCTV Videotelefonem *H1027 / *H1028? Před samotnou instalací CCTV Videotelefonu si prosím přečtěte Uživatelský manuál pro H1027/ H1028 CCTV Videotelefon. Úplný aktuální uživatelský

Více

Ovládací PTZ klávesnice

Ovládací PTZ klávesnice Ovládací PTZ klávesnice WTX-1200A Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8:00 16:30) www.variant.cz cctv@variant.cz Tato

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Mikrodiktafon EDIC-mini Tiny B22

Mikrodiktafon EDIC-mini Tiny B22 Mikrodiktafon EDIC-mini Tiny B22 Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Vysoká výdrž Miniaturní rozměry Kvalitní záznam zvuku www.spyshops.cz Stránka 1 1. Začátek 1.1 Obsah balení Rekordér USB kabel

Více

Digitální tlačítkové moduly pro DUO systém TD2100MA

Digitální tlačítkové moduly pro DUO systém TD2100MA Digitální tlačítkové moduly pro DUO systém TD2100MA 14-ti tlačítkový modul pro dveřní stanice DUO systému jsou dodávány v antivandal kovovém provedení Matrix s LCD zobrazovacím displejem. Technická specifikace:

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze B CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

PC-D247. pro 2-vodičový systém D2 Uživatelský manuál. www.domovni-videotelefony.cz

PC-D247. pro 2-vodičový systém D2 Uživatelský manuál. www.domovni-videotelefony.cz PC-D247 pro 2-vodičový systém D2 Uživatelský manuál www.domovni-videotelefony.cz Úvod Dveřní stanice je osazena barevnou CCD kamerou s úhlem objektivu 105. Noční vidění umožňují vysoce svítivé bílé LED.

Více

Průvodce rychlým nastavením

Průvodce rychlým nastavením Průvodce rychlým nastavením Cisco Small Business Switche Série 200 Obsah balení Switch série 200 Kit pro uchycení do racku (rackové modely) Napájecí adaptér / Napájecí kabel Ethernetový kabel Průvodce

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 4 6. Tlačítka... 5 7. Nastavení Systému... 5 8. HDMI... 7 9. Instalace, odinstalace

Více

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Specifikace přístroje: - Nahrávání ve smyčce (pokud je planá kapacity paměti, automaticky se začne přemazávat nejstarší záznam - Nahrávání videa jedním tlačítkem

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. -Tlačítko ON/OFF. Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. -Tlačítko ON/OFF. Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí UŽIVATELSKÝ MANUÁL Použití videokamery do auta -Tlačítko ON/OFF Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí Stiskněte opět tlačítko napájení OFF modrá kontrolka zhasne Upozornění:

Více

Domovní videotelefon PM-473M ---------------------------------------------------------------------------------------------- - 1 -

Domovní videotelefon PM-473M ---------------------------------------------------------------------------------------------- - 1 - Domovní videotelefon PM-473M ---------------------------------------------------------------------------------------------- info@domovni-videotelefony.cz ------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Inteligentní konfigurovatelný switch pro 2. vrstvu (2 Layer) Verze 3.70 Červenec 2007 Vydání 1

Inteligentní konfigurovatelný switch pro 2. vrstvu (2 Layer) Verze 3.70 Červenec 2007 Vydání 1 Inteligentní konfigurovatelný switch pro 2. vrstvu (2 Layer) Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatelské jméno: admin Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 3.70 Červenec

Více

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál B Series Waterproof Model IP Kamera Uživatelský manuál Obsah 1 ÚVODEM... 3 2 VZHLED A ROZHRANÍ... 3 3 PŘIPOJENÍ KE KAMEŘE Z VAŠÍ LAN SÍTĚ... 4 4 PŘIPOJENÍ KAMERY PŘES WAN ROZHRANÍ... 8 5 DALŠÍ NASTAVENÍ...

Více

NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484

NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484 NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484 OBSAH 1. Popis 2. Propojení modulu s PC 3. Instalace a spuštění programu CS-484 4. POPIS JEDNOTLIVÝCH ZÁLOŽEK 4.1. Připojení 4.1.1 Připojení modulu 4.2. Nastavení

Více

Rychlý referenční průvodce

Rychlý referenční průvodce Rychlý referenční průvodce VT55 & OBDII 1-888-621-TPMS 1-888-621-8767 Sekce A Všeobecný popis Sekce B Spuštění Senzoru / Popis Výsledků Sekce C Použití OBDII Funkce / Update Proces Sekce D Instalace USB

Více

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje:

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje: Kamera Angel Eye Návod k použití Výhody přístroje: Delší výdrž při nepřetržitém nahrávání videa až 6 hodin Ideální k ukrytí do oděvu, např. do knoflíku DVR přijímač s možností použít kartu až 32GB www.spyshops.cz

Více

FilmScan35 II. -Patent pending- Uživatelský manuál

FilmScan35 II. -Patent pending- Uživatelský manuál FilmScan35 II -Patent pending- Uživatelský manuál -1- Obsah I. Obsah balení FilmScan35 II... 2 II. Vložení filmu do držáků... 3 III. Začínáme... 7 IV. Průvodce funkcemi... 12 V. Specifikace... 29 -2- I.

Více