Bezpečnostní pokyny Před pouţitím si přečtěte následující instrukce... 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezpečnostní pokyny... 4 1. Před pouţitím si přečtěte následující instrukce... 5"

Transkript

1

2

3 OBSAH: Bezpečnostní pokyny Před pouţitím si přečtěte následující instrukce Části přístroje BioLite Solo Hlavní část (tělo přístroje) Způsob přiložení prstu na čtečku Nastavení přístroje Registrace administrátora Stand-alone konfigurace Konfigurace Secure I/O Další nastavení Způsob autorizace Zadávání uţivatele/nastavení Zadání/registrace uživatele Editace dat uživatele Vymazání dat uživatele Nastavení displaye a zvuku Datum, čas Podsvícení displaye Zvuk Nastavení přístroje Autorizace In/Out Systém Nejčastěji kladené otázky Chybová hlášení Řešení problémů Souhrn nejčastěji užívaných funkcí Systémová instalace Zapojení kabelů Síťové zapojení & síťová linka RS Zapojení relé Zapojení spínače Elektrotechnická specifikace Instalace držáku zařízení Specifikace

4 Bezpečnostní pokyny Nikdy neodborně neinstalujte a neopravujte přístroj BioLite Solo! Záruka se nevztahuje na poškození přístroje způsobené neodbornou manipulací, instalací nebo opravou. Nikdy neinstalujte zařízení v místě, kde je mezera mezi dveřmi a zárubní větší než 5mm Přístroj nemůže pracovat správně, pokud je mezera mezi dveřmi a zárubní příliš velká. Při pouţívání Dodržujte zadané heslo pro zamezení přístupu neoprávněným osobám. Příliš častá změna hesla se nedoporučuje. V případě příliš častých změn hesla není vyloučen přístup osobám neoprávněným Netiskněte tlačítka přístroje příliš velkou silou a zamezte kontaktu přístroje s ostrými předměty. Příliš velký tlak na tlačítka, úder nebo ostrý způsobit přístroje. předmět může poruchu Vyvarujte se manipulace s přístrojem mokrýma rukama a zamezte kontaktu přístroje s vodou. Přístroj může být vodou nebo zničen. poškozen Nikdy nečistěte přístroj vodou ani mokrým hadříkem. K číštění používejte pouze měkký a suchý hadřík.

5 1. PŘED POUŢITÍM 1.1 Části přístroje BioLite Solo Tělo přístroje Část drţáku k montáţi Část drţáku k montáţi na na zeď zadní stranu přítroje Vruty Hmoţdinky Samosmršťovací buţírka (2 EA) (2 EA) Imbus Adaptér Zobrazené součásti se mohou lišit v závislosti na modelu přístroje. 5

6 1.2 Hlavní část přístroje - tělo No. Název Popis LCD Display Klávesnice LED dioda Operační status, který je zobrazen na displayi, je doplněn světelným a zvukovým signálem Operační status je zobrazen na displayi Tlačítka 0-9 pro vkládání ID a hesla Tlačítko MENU pro vstup do menu Tlačítka < > k pohybu kurzoru Tlačítko ESC pro výstup z menu nebo Tlačítko OK pro potvrzení výběru funkce zrušení volby Tlačítko MENU pro vstup do menu -zelená (zvuk píp,píp,píp,píp ) úspěšná autorizace - červená (zvuk píp,píp,píp ) neúspěšná autorizace - růžová (zvuk píp ) průběh zpracování dat - modrá a světlemodrá, blikající v intervalu 2 sekund (žádný zvuk) normální stav - červená a růžová, blikající v intervalu 2 sekund (žádný zvuk) přístroj je uzamčen nebo nemáte přístup do menu -modrá a červená, blikající v intevalu 2 sekund (žádný zvuk) čas je vynulován, vybitá baterie -červená, blikající v intervalu 2 sekund (žádný zvuk) přístroj je špatně nastaven, kontaktujte dodavatele -žlutá, blikající krátce (žádný zvuk) snímač je připraven pro vložení prstu 4 Snímač otisku prstu Místo pro přiložení prstu 6

7 1.3 Způsob vkládání prstu do snímače BioLite Solo může snadno rozpoznat otisk prstu, i když je prst do snímače vložen v jiné pozici, než je optimální, nicméně správným přiložením prstu do čtecí zóny zajistíte, že přístroj bude pracovat bezchybně a otisk správně rozpozná. Výběr prstu pro načtení do BioLite Solo Až dva otisky prstu mohou být načteny (registrovány) za každého uživatele, a to pro případ zvláštní situace, jako je např. zranění prstu nebo když uživatel jednou rukou nese nějaké břemeno. V případě potíží s rozpoznáváním otisku prstu můžete registrovat jeden otisk prstu dvakrát pro zvýšení rychlosti rozpoznávání. Doporučejeme k registraci použít nejlépe ukazováček nebo prostředníček. V případě užití jiného prstu se může rychlost rozpoznávání snižovat, jelikož je v tomto případě obtížnější vložit prst správně do středu čtecí zóny. Jak správně přiloţit prst do čtecí zóny snímače Položte prst do středu snímače tak, aby bříško prstu bylo celé ve styku s podložkou a otisk mohl být správně načten. Pro načtení/registraci otisku prstu vložte první prst do středu čtecí zóny a vyčkejte, až se na displayi objeví otisk prstu. Po zaznění zvukového signalu ( pip ) prst vyjměte. Následně se na displayi objeví výzva ke znovuvložení prstu. Postup opakujte a načtěte otisk téhož prstu podruhé. Poté se na displayi objeví výzva k vložení druhého prstu. Pokud chcete uložit pouze jeden otisk prstu, stiskněte ESC. Pokud chcete uložit dva otisky, pokračujte stejným postupem jako při ukládání prvního otisku. Place the first Finger 7

8 1.4 Nastavení přístroje Step 1 Vyberte vhodné místo pro instalaci Step 2 Zaregistrujte administrátora Nastavte systém Step 3 - St a n d a lo n e konfigurace ( ) v - S e cu re I / O konfigurace vzdálené relé ( ) Step 4 Vyzkoušejte správnou funkci systému Ověřte správnou funkci ovládání dveří Step 5 Nakonfigurujte systémové prostředí (1.4.4) Step 6 Zaregistrujte uţivatele (2.1) 8

9 1.4.1 Registrace administrátora Při prvním spuštění přístroje není administrátor zaregistrován, zaregistrujte tedy nejprve administrátora pro konfiguraci/nastavení přístroje. 1. Po zapnutí přístroje se zobrazí výzva k zadání ID Zadejte ID Enter ID 1 Enroll Admin 2. Když se na displayi objeví výzva k nastavení operačního módu, směrovými tlačítky (šipkami) nastavte PIN Only a stiskněte OK. Operation Mode PIN Only Enroll 3. Když se na displayi objeví výzva k zadání hesla, zadejte číselné heslo (PIN) Enter PIN **** Enroll 4. Když se na displayi objeví výzva k potvrzení hesla, zadejte znovu stejné heslo (PIN) Confirm PIN **** Enroll 5. Když se na displayi objeví nápis COMPLETED, je operace dokončena. Completed Tento postup je nezbytný pro začátek instalace a s ní související nastavení. Data administrátora můžete pozměnit po dokončení instalace. 9

10 1.4.2 Stand-alone konfigurace Tato konfigurace je nejobvyklejším způsobem instalace 1. Na obrázku je znázorněno zapojení BioLite Solo k příslušným spínačům Viz Instalace držáku a přístroje. Postup viz 5.4 Systémová instalace. 2. Nakonfigurujte vniřní relé. Postup je znázorněn na obrázcích dole. Zařízení In/Out Stiskněte MENU -> vložte ID - > zadejte heslo -> směrovými tlačítky vyberte ikonu DEVICE ikonu In/Out Door In/Out DOOR s stiskněte OK. Relay Exit Button Type Internal Input 0 N.O Door Internal Exit Button INTERNAL a stiskněte OK. Směrovými tlačítky vyberte INPUT 0 a stiskněte OK. Směrovými tlačítky vyberte N.O a stiskněte OK. *N. O / N. C Pokrač. 10

11 Door Sensor Type Opening Mode Input 1 N.O Temporary Open Internal Door Sensor Door Input 1 *Not Use/Input0/Input1 N.O * N. O/ N. C Temporary Open a stiskněte OK. *Temporary Open / Toggle Open Time Held Open Alarm Forced Open Alarm 3 Not Use Not Use Door Door Door Nastavte čas a stiskněte OK. *Časová prodleva se nastavuje Not Use pro Held Open Alarm Not Use pro Forced Open Alarm pro automatické zamykání *NotUse/Sound/Backlight/SIO *NotUse/Sound/Backlight/Sound dveří po uplynutí nastaveného časového limitu Relay 0/SIO Relay 1 and Light/SIO Relay0/SIO Relay1 Complete Když se na displayi objeví nápis Complete, operace je dokončena. Režim ovládání dveří - časovač zavírání: Když jsou dveře odemčené, automaticky se po určitém čase zamknou - dveře jsou odemčeny po úspěšné autorizaci a zůstávaní odemčené až do druhé úspěšné autorizace Pokud vystoupíte z menu před kompletním dokončením nastavení, nastavení nebude uloženo. Dokončete tedy nastavení až se na displayi objeví nápis COMPLETE. 11

12 1.4.3 Konfigurace Secure I/O Propojení BioLite Solo s Secure I/O. 1. Propojení kabelu mezi BioLite Solo, Secure I/O, a spínači (viz.obr.) below. Instalace držáku viz. kapitola Zapojení kabelů podle barevného rozlišení viz. 5.4 Systémová Instalace. 2. Nakonfigurujte nastavení relé, jak je znázorněno na obrázcích dole Device In/Out Stiskněte Menu -> vložte ID -> Zadejte heslo ->směrovými tlačítky ikonu In/Out vyberte ikonu Device Door In/Out Door Relay Exit Button Type SIO Relay 0 SIO Input 0 N.O Door SIO Relay 0 Exit Button SIO Relay 0 SIO Relay 0 (* No t Use /S I O I n p u t 0 / S I O I n p u t 1 ) N.O Pokrač. 12

13 Door Sensor Type Opening Mode SIO Input 1 N.O Temporary Open SIO Relay 0 Door Sensor Door SIO Input1 *Not Use/SIO Input0/SIO Input1 Open Time(sec) 3 Door N.O Held Open Alarm Not Use Door Temporary Open pro nastavení režimu ovládání dveří *Temporary Open / Toggle Forced Open Alarm Not Use Door Zadejte čas Not Use pro nastavení Held Not Use pro nastavení *Čas.prodleva se nastavuje pro Open Alarm Forced Open Alarm a Automatické zamykání dveří po stiskněte OK. uplynutí zvoleného časového * NotUse/Sound/Backlight/ intervalu. Sound & Light/SIO Relay 0 / * NotUse/Sound/Backlight/ SIO Relay 1 Sound & Light/SIO Relay 0 / SIO Relay 1 Complete Operace je dokončena, když se na displayi objeví nápis COMPLETE. Režim ovládání dveří: -Temporary open: po uplynutí nastaveného časového limitu (prodlevy) se dveře automaticky zamknou. -Toggle: dveře se otevřou po první úspěšné autorizace a zamknou se po druhé úspěšné autorizaci. Pokud opustíte menu před dokončením nastavení, konfigurace nebude uložena. Dokončete tedy nastavení, až se na displayi objeví nápis COMPLETE. 13

14 1.4.4 Konfigurace systémového prostředí - nastavení Nastavení data a času viz. 3.1 Datum, čas Nastavení autorizace nastavte po přečtení návodu v kapitole 4.1 Autorizace Nastavení autorizace otisku prstu nastavte po přečtení návodu v kapitole 4.1 Autorizace Nastavení senzoru/snímače otisku prstu nastavte po přečtení návodu v kapitole 4.1 Autorizace 1.5 Metody autorizace Pouze prst BioLite Solo 10:33:02 Access Granted ID : 2 Vložte otisk prstu (prst) uživatele. Dveře se otevřou a na displayi se objeví zpráva o úspěšné autorizaci (vstup povolen). Prst nebo PIN Enter ID Enter Finger or PIN Access Granted 2 **** ID : 2 Zadejte ID uživatele NEBO Zadejte heslo (PIN) uživatele Dveře se otevřou a na displayi se objeví zpráva o úspěšné autorizaci. BioLite Solo 10:33:02 Vložte otisk prstu (prst) uživatele Access Granted ID : 2 Dveře se otevřou a na displayi se objeví zpráva o úspěšné autorizaci V případě registrace pomocí otisku prstu nebo PIN, může uživatel otevřít dveře i za použití pouze otisku prstu. 14

15 Prst a PIN Enter ID Enter Finger Enter PIN 2 **** Zadejte ID uživatele Vložte otisk prstu (prst) uživatele. Zadejte heslo (PIN) uživatele Access Granted ID : 2 Dveře se otevřou a na displayi se objeví zpráva o úspěšné autorizaci (vstup povolen). Pouze PIN Enter ID Enter PIN Access Granted 2 **** ID : 2 Zadejte ID uživatele Zadejte heslo (PIN) uživatele Dveře se otevřou a na displayi se objeví zpráva o úspěšné autorizaci (vstup povolen). 15

16 2. Nastavení uţivatelských dat Tato kapitola popisuje, jak načíst/registrovat, modifikovat a vymazat uživatelská data. 2.1 Načtení/registrace uživatele Uživatele můžete načíst/registrovat tak, jak je znázorněno dole: 1. ikonu User User 2. ikonu Enroll Enroll 3. Na displayi se zobrazí ID, které může být použito. Použijte toto ID nebo zadejte jiné ID Enter ID (číslo 1 8) 3 Enroll ID se používá k editaci nebo vymazání uživatelských dat. 4. Level (Level: General /Administrator) Registrace uživatele a konfigurace nastavení jsou možné pouze. v levelu ADMINISTRATOR. 5. Operation Mode. (Finger Only /PIN Only/Finger or PIN/Finger and PIN) viz 1.5 Metody autorizace. Level General Enroll Operation Mode Finger Only Enroll 16

17 6. Vložte prst nebo PIN v závislosti na vybraném režimu. (heslo: 4 8 čísel, otisk prstu: 1.prst/1.+2. prst) Pouze prst/prst nebo PIN/Prst a PIN Place the first finger Vložte první prst do snímače. Place the first finger again Vložte znovu první prst do snímače. Place the second finger (Skip=ESC) Vložte druhý prst do snímače stejným způsobem. Pokud chcete přeskočit načítání/registraci druhého prstu, stiskněte ESC po znovunačtení prvního prstu. Každý uživatel může registrovat buď jeden nebo dva otisky prstu. Pouze PIN/ Prst a PIN Enter PIN ***** Enroll Confirm PIN ***** Enroll *Pro heslo se doporučuje použít kombinaci 4-8 čísel, které není snadné odhalit. 7. Když je registrace uživatele úspěšně dokončena, na displayi se objeví nápis COMPLETED. *je možné registrovat maximálně 200 uživatelů. Completed 17

18 2.2 Editace uživatelských dat Můžete modifikovat již zadaná uživatelská data. 1. ikonu User User 2. ikonu Edit Edit 3. Vložte ID nebo otisk prstu požadovaného uživatele Enter ID/Finger 4 Edit 4. požadovanou položku, kterou chcete editovat a stiskněte OK. Editovat můžete: Level, Operation Mode, Security Level, Fingerprint, PIN, a Access Timezone. Změna levelu uţivatele Level Edit LEVEL Level General Edit Směrovými tlačítky vyberte GENERAL nebo ADMINISTRATOR. Stiskněte OK. *Registrace uživatele a konfigurace nastavení uživatelských dat jsou možné pouze v levelu Administrator. 18

19 Změna operačního módu uţivatele Operation Mode Edit Operation Mode Operation Mode Finger Only Edit požadovaný operační mód a stiskněte OK. Stiskněte OK. Operační mód: *PIN Only/Finger nebo Pin/Finger a PIN/Finger Only Změna security levelu uţivatele Security Level Edit Security Level a stiskněte OK. Security Level Normal Edit požadovaný security level. Stiskněte OK. *Security Level: *Per Device/Lower/Low/Normal/High/Higher Změna otisku prstu uţivatele Fingerprint Edit Fingerprint Place the first finger Vložte první prst do snímače. Place the first finger again Vložte znovu první prst do snímače. Place the second finger (Skip=ESC) Stejným způsobem zaregistrujte i druhý prst. Pokud chcete registraci druhého prstu přeskočit, stiskněte ESC. 19

20 Změna PIN uţivatele Enter PIN Confirm PIN PIN **** **** Edit Edit Edit Směrovými tlačítky vyberte PIN a stiskněte OK. Zadejte požadované heslo (PIN) a stiskněte OK. Potvrďte heslo jeho opětovným zadáním a stiskněte OK. Změna přístupové časové zóny uţivatele (zkušební autorizace je povolena) Access Timezone Edit Access Timezone a stiskněte OK. Access Timezone Per Device Edit Vyberte požadované nastavení. Stiskněte OK. Access Timezone: *Per Device /Always Allowed/Always Blocked/Per Weekday - Per Device: nastavení přístupové časové zóny viz. 4.1 Autorizace. [V případě výběru Per Weekday] Select Weekday Sunday 1 Timezone Per Weekday Sunday 1 Start Time(hhmm) 0000 End Time(hhmm) V případě výběru časové zóny pro každý den (jak je znázorněno na obrázcích), zadejte čas pro začátek a konec intervalu prodlevy (Start time, End Time). Při výběru Per Weekday: Můžete vybrat maximálně 5 časových zón pro každý den. Pokud ukončíte nastavení bez zadání času, počáteční čas(start time) a konečný čas (end time) se vynulují a časová zóna bude nastavena jako ALWAYS BLOCKED (stále zablokovaná). 20

21 2.3 Vymazání uživatelských dat Můžete vymazat nepotřebná data. 1. ikonu User User 2. ikonu Delete Delete 3. Po zadání ID nebo otisku prstu, které chcete vymazat, stiskněte OK. Enter ID/Finger 4 Delete 4. Po úspěšném dokončení operace se na displayi objeví nápis DELETION *Vymazaný uživatel nemůže být znovu obnoven. V případě potřeby je nutné ho znovu zaregistrovat. Deletion Pokud jsou vymazáni všichni uživatelé včetně administrátora, je třeba nejdříve znovu zaregistrovat administrátora (viz ). 21

22 3. Nastavení displaye a zvuku 3.1 Datum, Čas Je nezbytné nastavit datum a čas pro správné uložení dat v módu Select Weekday nebo pro zápis dat. 1. ikonu Screen, Sound Screen, Sound 2. ikonu Date,Time Date, Time 3. Zadejte správné datum v následujícím formátu (viz.obr.) 4. Zadejte správný čas v následujícím formátu (viz.obr.) Date(YYYYMM00) Date, Time Time(hhmmss) Date, Time 22

23 3.2 Podsvícení displaye 1. ikonu Screen, Sound Screen, Sound 2. ikonu Backlight Backlight 3. požadovaný status podsvícení Mode Always On Backlight Or Mode On at Use Backlight 3.3 Zvuk 1. ikonu Screen, Sound Screen, Sound 2. ikonu Sound Sound 3. požadovaný status nastavení zvuku Mode Off Sound nebo Mode On Sound 23

24 4. Konfigurace 4.1 Autorizace 1. ikonu Device Device 2. ikonu Authorization Authorization 3. požadovanou přístupovou časovou zónu, otisk prstu, mód senzoru Access Timezone Authorization Příklad nastavení přístupové časové zóny Access Timezone Authorization Type Always Allowed Access Timezone Směrovými tlačítky Směrovými tlačítky Stiskněte OK. vyberte Access Timezone vyberte požadované nastavení *Always Allowed/Always Blocked/Per Weekday [Nastavení Per Weekday] Viz. návod pro nastavení Per Weekday na straně 20. Uživatelé mohou použít zde popsané nastavení přístupové časové zóny (viz. nastavení Per Device na straně 20.) Je možné nastavit různé typy časových zón pro jednotlivé uživatele (Always Allowed, Always Blocked nebo Per Weekday (viz. strana 20) Pokud ukončíte nastavení (Weekday Only) bez uložení času, počáteční a konečný čas se vynulují (start time, end time) a zóna bude nastavena jako Always Blocked (stale zablokovaná) 24

25 Příklad nastavení otisku prstu Security Level Fingerprint Authorization Směrovými tlačítky vyberte Fingerprint a stiskněte OK. Security Level Fingerprint Security Level Normal Fingerprint požadovaný mód zabezpečení a stiskněte OK: * Normal /Secure /More Secure Image Quality Fingerprint Image Quality Image Quality Normal Fingerprint požadovanou kvalitu obrázku a stiskněte OK. *Normal/High/Low Sensitivity 7 Sensitivity Fingerprint Sensitivity Fingerprint požadovanou úroveň citlivosti a stiskněte OK. * 0 ~7 Check Duplicate Check Duplicate Fingerprint Not Use Fingerprint Check Duplicate a stiskněte požadované nastavení a OK. stiskněte OK. *Not Use / Use Security Level: umožňuje vyšší stupeň zabezpečení a vyšší citlivost při rozeznávání otisku prstu, ale v případě tohoto nastavení je zvýšená možnost neúspěšné autorizace. Image Quality: Nastavuje se při načítání/registraci otisku prstu. V případě nastavení nízké kvality obrázku (Low), je Sensitivity: otisk prstu snadněji načten, ale není zaručena zcela bezchybná autorizace. Při nastavení vyšší citlivosti (Higher) je sensor snímač otisku prstu citlivější Check Duplicate: Při načítání/registraci uživatele určuje, zda je nebo není otisk prstu již v systému registrován. 25

26 Příklad nastavení módu senzoru (snímače otisku prstu) Sensor Mode Authorization Sensor Mode a stiskněte OK. On Condition Always On Sensor Mode Směrovými tlačítky vyberte požadované nastavení senzoru. Stiskněte OK. Sensor Mode: *Always On / ID Entered / OK Pressed - Always On: Senzor je stále připraven pro vložení prstu. - ID Entered / OK Pressed: vyžaduje zadání ID nebo stisknutí OK před vložením prstu. 4.2 In/Out 1. ikonu Device Device 2. ikonu In/Out In/Out 3. požadované nastavení: Serial Conn.,Tamper On, Door Serial Conn. Příklad nastavení Serial Conn. In/Out Serial Conn. In/Out Serial Conn. a stiskněte OK. Serial Conn. Not Use In/Out požadovanou rychlost přenosu dat. Stiskněte OK. Serial Conn. Speed : Not Use/9600/19200/36400/57600/* Používá se pouze pro přenos dat do počítače. 26

27 Příklad nastavení Tamper On Tamper On In/Out Tamper On Tamper Ignore In/Out požadované nastavení. Stiskněte OK. Tamper: *Ignore/Locked -Locked: Používá se v případě, kdy je přístroj přemísťován - zablokuje se. (Pro odblokování je nutná autorizace administrátora.) Příklad nastavení ovládání dveří (při pouţití vnitřního relé) Relay Exit Button Door In/Out Door. Internal Input 0 Door Internal Internal. požadované nastavení *Not Use/Input 0/ Input 1 Type Door Sensor Type N.O Input 1 N.O Exit Button Internal Door Sensor typ výstupu. * N. O/ N. C Door Sensor. *Not Use/Input požadované nastavení * N. O /N.C Opening Mode Temporary Open Door požadované nastavení. *Temporary Open/Toggle Open Time(sec) 3 Door Zadejte čas (prodlevu) a stiskněte OK. Held Open Alarm Not Use Door požadované nastavení pro Held Open Alarm. *NotUse/Sound/Backlight/Sound & Light/SIORelay0/SIO Relay1 Režim ovládání dveří: Po uplynutí zadaného časového limitu (prodlevy) se dveře automaticky zamknou. Pokrač. 27

28 Held Open Time(sec) Forced Open Alarm 30 Not Use Completed Door Číslenými tlačítky zadejte požadovanou časovou prodlevu Door požadované nastavení pro Forced Open Alarm. Operace je dokončena, když se na displayi objeví nápis COMPLETED. * Not Use/Sound/Backlight/Sound and Light/SIO Relay0/SIO Relay1 Režim ovládání dveří: -Temporary open: po uplynutí nastaveného časového limitu (prodlevy) se dveře automaticky zamknou. -Toggle: dveře se otevřou po první úspěšné autorizace a zamknou se po druhé úspěšné autorizaci. Pokud vystoupíte z menu ještě před kompletním dokončením nastavení, nastavená data nebudou uložena. Dokončete tedy konfiguraci nastavení až se na displayi objeví nápis COMPLETE. Příklad nastavení ovládání dveří (při pouţití SIO relay) Relay Exit Button Door In/Out Směrovými tlačítky vyberte Door. SIO Relay0 Door požadovaný typ relé. SIO Input0 SIO Relay0 požadované nastavení. *Not Use/SIO Input0/SIO Input1 Type Door Sensor Type N.O SIO Input1 N.O Exit Button SIO Relay0 Door Sensor Směrovými tlačítky požadovaný typ výstupu. * N. O/ N. C požadované nastavení dveřního senzoru. vyberte požadovaný typ dveřního senzoru. *Not Use/SIO Input 1 * N. O/ N. C Pokrač. 28

29 Opening Mode Open Time(sec) Held Open Alarm Temporary Open 3 Sound Door Door Door Zadejte čas a stiskněte požadovaný režim ovládání OK. požadované nastavení pro dveří. Held Open Alarm. *Temporary Open/Toggle *Not Use / Sound/Backlight / Sound and Light / SIO Relay0 / SIO Relay1 Režim ovládání dveří: Po uplynutí zadaného časového limitu (prodlevy) se dveře automaticky zavřou. Held Open Alarm(sec) Forced Open Alarm 30 Not Use Complete Door Číselnými tlačítky zadejte časovou prodlevu pro Held Open Alarm a stiskněte OK. Door požadované nastavení pro Forced Open Alarm. Operace je dokončena když se na displayi objeví nápis COMPLETE. *Not Use / Sound/Backlight / Sound and Light / SIO Relay0 / SIO Relay1 Režim ovládání dveří: -Temporary open: po uplynutí nastaveného časového limitu (prodlevy) se dveře automaticky zamknou. -Toggle: dveře se otevřou po první úspěšné autorizace a zamknou se po druhé úspěšné autorizaci. 29

30 4.3 Systém 1. ikonu Device Device 2. ikonu System System 3. požadovanou položku, Factory Default, Delete All Log, Delete User DB, Language Information System Příklad nastavení informací Filter 6/18 16:21(1) Set Time Log Not Use 6/18 14:20(3) Information Log Delete OK Směrovými tlačítky Kompletní zobrazení. vyberte Log. Pří výběru Use Not Use. User All Filter požadovanou informaci a zadejte ID. Směrovými tlačítky můžete zobrazit předchozí a následující zápis Date All Filter informaci a zadejte požadované datum. Filtr: -Not Use: Zobrazí všechny informace. -Use: Zobrazí pouze vybrané informace Event All Filter požadovaný typ. *All/Success/Failure/In/Out/System 6/18 14:20(3) Delete OK 6/18 13:46(3) Enroll OK Vybrané informace se zobrazí na displayi. Směrovými tlačítky můžete zobrazit předchozí a následující zápis. 30

31 Příklad nastavení Information Continued (zobrazení dalších informací) Num. Of User Information Num. Of User. User 4/200 Templates 6/800 Na displayi se objeví požadované informace: číslo uživatele a číslo jeho otisku prstu. Firmware Ver. Information Firmware Ver. Hardware Ver. Information Směrovými tlačítky vyberte Hardware Ver. Firmware Ver. V0.9_ Information Na displayi se zobrazí informace o verzi firmware. Hardware Ver. 1024(Rev.C) Information Na displayi se zobrazí informace o verzi hardware. Tovární nastavení (původní nastavení) Factory Default System Factory Default a stiskněte OK. Initialize? Initialize Initialized Factory Default Směrovými tlačítky potvrďte V případě úspěšného zda chcete nebo nechcete obnovení továrního obnovit tovární nastavení. nastavení se na displayi *Cancel/Initialize objeví nápis Initialized. *V případě obnovení továrního nastavení budou vámi zadaná nastavení vymazána, ale uložená data a databáze uživatelů zůstanou uložena. 31

32 Příklad vymazání všech zápisů (Delete All Log) Delete All Log System Delete All Log a stiskněte OK. Delete? Delete Delete All Log Směrovými tlačítky potvrďte svojí volbu. * Cancel / Delete Deletion V případě úspěšného vymazání se na displayi objeví nápis Deletion. *V tomto případě jsou vymazána všechna in/out uživatelská data a nemohou být znovu obnovena. Vymazání uţivatelské databáze Delete User DB System Delete User DB a stiskněte OK. Delete? Delete Delete User DB Směrovými tlačítky potvrďte svojí volbu vymazání uživatelské databáze. * Cancel /Delete Deletion Vymazání je dokončeno, když se na displayi objeví nápis Deletion. *V tomto případě je uživatelská databáze kompletně vymazána a je třeba neprodleně zaregistrovat administrátora (viz ) *Pokud je uživatelská databáze kompletně vymazána, nelze ji znovu obnovit. Nastavení jazyka Language System Language English Language požadovaný jazyk. *English / Korean Stiskněte OK. 32

33 5. Nejčastěji kladené otázky 5.1 Chybová hlášení Chybová hlášení!unknown ID!Not Matched Vysvětlení Zadávané ID je neznámé, není v databázi. Zadávané heslo nebo otisk se neshodují s uloţenými daty.!duplicate Finger Právě registrovaný otisk jiţ v databázi existuje.!failed Počet uţivatelů dosáhl maxima 200, nemůţete registrovat dalšího.!not Administrator Běţný uţivatel se pokouší vstoupit do menu.!not Authorized Neúspěšná autorizace otisku prstu administátora při vstupu do menu.!wrong PIN Zadávané heslo se neshoduje s heslem uloţeným v databázi.!id In Use!Invalid Value!Failed!Unknown Finger!Access Restricted!No Log!Not Recognizable!Device Locked Právě registrované ID uţivatele jiţ v databází existuje. Zadávaná hodnota je chybná. Zadávané ID uţivatele pro vymazání neexistuje. Zadávaný otisk pro vstup do menu, editaci nebo vymazání dat, neexistuje. Přístup odepřen v důsledku nastavení časové zóny. Ţádná data nejsou uloţena. Uloţená data k danému otisku nemohou být zobrazena, pokud je prst nesprávně vloţen do snímače. Přístroj je blokován, jelikoţ byl otevřen kryt. 33

34 5.2 Řešení problémů Kategorie Problém Řešení Napájení Heslo Otisk prstu Zamykání dveří Napájení je zapojeno, - Když je zařízejí odpojeno od držáku, nemusí fungovat, ale přístroj nepracuje pokud je použit tamper switch.. - Zapojte adaptér nebo síťový kabel. Heslo je ztraceno. - Kontaktujte administrátora a zadejte správné heslo, pokud jste běžný uživatel. -Pokud administrátor ztratí heslo, kontaktujte dodavatele Zamčené dveře se - Zkontrolujte, zda je zadávané heslo správné. neodemknou po - Zkontrolujte, zda jste nedávno heslo nezměnili. zadání hesla a - Pokud nemůžete najít správné heslo, kontaktujte stisknutí OK. administrátora. Otisk prstu byl - BioLite Solo s technologií firmy Suprema vyhrál první cenu FVC2004 zaregistrován, ale a FVC2006, jelikož je světovou jedničkou v rozeznávání otisků prstů. při rozpoznávání - Pro správný výkon rozeznávání je třeba otisk správně zaregistrovat. přístroj hlásí chybu. - Zaregistrujte otisk prstu znovu po přečtení návodu 1.3 Způsob vkládání otisku prstu. - Rychlost rozpoznávání se může lišit v závislosti na použitém prstu, zkuste tedy zaregistrovat otisk jiného prstu. Otisk byl rozeznáván bez potíží, ale náhle nelze rozeznat. I když dveře zavřete, nezamknou se - Zkontrolujte, zda sensor nebo prst nejsou znečištěny(pot, vlhkost, prach). - V případě, že je otisk prstu nějak poškozen, přístroj může tento otisk považovat za otisk neoprávněné osoby. - Očistěte sensor a prst suchým měkkým hadříkem a zkuste to znovu. -Pokud je prst příliš suchý, použijte páru (svůj dech) ke vzlhčení a zkuste to znovu. - Pravděpodobně je poškozen elektrický zámek. Kontaktujte dodavatele. Čas Administrátor Čas není zobrazen správně Vstup administrátora není umožněn, heslo je ztraceno nebo administrator rezignoval. - BioLite Solo má zabudovanou baterii, která může být dlouhým používáním vybita, z tohoto důvodu může být čas nesprávně zobrazen. Nastavne čas podle návodu 3.1 Datum, čas - BioLite Solo umožňuje administrátorovi přístup pouze do menu - Pokud nemáte jinou volbu pro vstup do menu, můžete získat heslo administrátora po dohodě s dodavatelem. Kontaktujte dodavatele. 34

35 5.3 Souhrn funkcí Stručný popis nejčastěji používaných funkcí Klávesa OK se používá k výběru požadované funkce Funkce Registrace administrátora Způsob nastavení (Postup krok za krokem) zadejte ID vyberte PIN Only jako metodu autorizace zadejte heslo znovu zadejte heslo Nastavení data a času Vyberte ikonu Screen&Sound vyberte ikonu Date, Time Registrace uţivatele Změna hesla uţivatele zadejte datum zadejte čas Vyberte ikonu User vyberte ikonu Enroll zadejte ID vyberte General nebo Administrator vyberte metodu autorizace vložte otisk prstu nebo heslo Vyberte ikonu User vyberte ikonu Enroll zadejte ID nebo otisk prstu vyberte Password zadejte požadované heslo zadejte požadované heslo znovu. Změna otisku prstu Vyberte ikonu User vyberte ikonu Enroll zadejte ID nebo uţivatele otisk prstu vyberte Fingerprint vložte otisk prstu uživatele Změna metody autorizace uţivatele vložte otisk prstu uživatele znovu vyberte ikonu User vyberte ikonu Enroll zadejte ID nebo otisk prstu vyberte Operation Mode vyberte požadovanou metodu autorizace. Vymazání uţivatele Vyberte ikonu User vyberte ikonu Delete vložte ID nebo otisk prstu k vymazání Vymazání všech uţivatelů Obnovení továrního nastavení Vyberte ikonu Device vyberte ikonu System vyberte Delete User DB vyberte Delete vyberte ikonu Device vyberte ikonu System vyberte Factorfy Default vyberte Initialize 35

36 5.4 Systémová instalace Barevné rozlišení kabelů Typ Č. Název Barva Dveřní 1 GND Černá spínač 2 SWIN 1 Hnědá & Dveřní 3 GND Černá senzor 4 SWIN 0 Purpurová 5 Normal Close Oranţová (bílý prouţek) Relé 6 Common Zelená (bílý prouţek) 7 Normal Open Šedá (bílý prouţek) Napájení & Síťová linka Power + (12Vdc) Červená 9 Power GND Černá GND Bílá (černý prouţek) Modrá (černý prouţek) Ţlutá (černý prouţek) 36

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

Popis a funkce klávesnice BC-2018

Popis a funkce klávesnice BC-2018 Popis a funkce klávesnice BC-2018 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice s čtečkou otisků prstů používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o.

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o. Sebury Manuál karta / karta a kód / karta nebo kód BC-2000 samostatný provoz Dokumentace vytvořena dne 16. 9. 2008 poslední korekce dne 6. 6. 2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Čtečka karet s klávesnicí

Více

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz Vstupní jednotka E 100 IP Strana 1 Obsah 1. Instalace zařízení:... 3 2. Stručný souhrn k systému řízení přístupu... 4 3. Připojení dveřního zámku:... 4 3.1 Zapojení se společným napájením:... 5 3.2 Zapojení

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka Černá skříňka DVR13 Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte

Více

program PSReader v3.x

program PSReader v3.x Manuál program PSReader v3.x pro konfiguraci a správu přístupového systému (PS) BIS/DALLAS Obsah: 1. Obsluha přístupového systému (PS) pomocí PC... str. 2 1.1. Zvolení metody vyčítání... str. 2 1.2. První

Více

Příručka připojení k webu

Příručka připojení k webu Příručka připojení k webu Verze 0 CZE Příslušné modely Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: ADS-2500W a ADS-2600W Definice poznámek V celé příručce uživatele používáme následující

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Palubní FULL HD kamera s možností GPS

Palubní FULL HD kamera s možností GPS Palubní FULL HD kamera s možností GPS Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově dobře dostupná kamera FULL HD kamera Možnost připojení GPS modulu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1)

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

WELL 8820IP. VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2. Uživatelská příručka

WELL 8820IP. VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2. Uživatelská příručka WELL 8820IP VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2 Uživatelská příručka OBSAH 1 POPIS TELEFONU WELL 8820IP 3 1.1 VZHLED TELEFONU WELL 8820IP...3 1.1.1 Přední panel a klávesnice... 3 1.1.2 Zadní pohled...

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Strana 1 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND spolu s upraveným OpenWrt 1 firmware zajistí připojení a distribuci internetu

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

LA GARD & MECHATRONIC s.r.o.

LA GARD & MECHATRONIC s.r.o. NÁVOD K OBSLUZE LG 39E Multi User Combogard Klávesnice 3035, 3750 nebo 3750K se čtecím kontaktem Zámek 6040-39E (v1.01) LED Kontakt protokolu Všeobecně Každé zmáčknutí tlačítka je potvrzeno signálem (zvukovým

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Návod a popis funkcí pro klávesnici W1-E originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého návodu.

Návod a popis funkcí pro klávesnici W1-E originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého návodu. Návod a popis funkcí pro klávesnici W1-E originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého návodu. FLAJZAR electronics, s.r.o. V 1.00 2010 Upozornění: Před prvním uvedením do provozu se ujistěte,

Více

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte návod k obsluze. Úvod Děkujeme za Vaši

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

GPS tracker RYK-8G012 (TD300)

GPS tracker RYK-8G012 (TD300) GPS tracker RYK-8G012 (TD300) Důležité upozornění: Dříve, než si pořídíte SIM kartu do vašeho GPS trackeru, přečtěte si následující: Pro SIM kartu musí být aktivovány (zapnuty) tyto funkce (služby): hlasové

Více

Externí box 3,5 IDE pro sběrnici USB2.0 a LAN Katalogové číslo: 16.01.4265

Externí box 3,5 IDE pro sběrnici USB2.0 a LAN Katalogové číslo: 16.01.4265 Externí box 3,5 IDE pro sběrnici USB2.0 a LAN Katalogové číslo: 16.01.4265 Typ Čipová sada Konektory Standardy Podpora Přenosová rychlost externí box pro připojení 3,5" IDE zařízení přes USB2.0 nebo přes

Více

Přístupový a docházkový systém

Přístupový a docházkový systém Přístupový a docházkový systém eseries Nadčasový docházkový a přístupový systém Název eseries označuje novou řadu produktů identifikačního systému Aktion s revoluční technologií ACTIVE DEVICE. Instalace,

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL

VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL Před uvedením do provozu si velmi pozorně přečtěte tento provozní manuál. Součástí obsahu jsou důleţité bezpečnostní a provozní informace. 1 Obsah.. Strana 1. Bezpečnostní

Více

HWg-STE HWg-STE PoE MANUÁL

HWg-STE HWg-STE PoE MANUÁL HWg-STE HWg-STE PoE MANUÁL Bezpečnost práce Zařízení odpovídá požadavkům norem platných v ČR, je provozně odzkoušeno a je dodáváno v provozuschopném stavu. Pro udržení zařízení v tomto stavu je nutno řídit

Více

LAN adaptér. Návod k použití

LAN adaptér. Návod k použití LAN adaptér Návod k použití Popis adaptéru Adaptér je určen k propojení loggeru řady S/Rxxxx a PC počítače pomocí sítě Ethernet. V případě vzniku alarmu na loggeru umí LAN adaptér vyslat informační e-mail

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

NWA1100-N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g/n PoE

NWA1100-N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g/n PoE Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g/n PoE Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.2 Uživatelské jméno: admin Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware v1.00 3/2011 Vydání 1 Copyright

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V GSM regulátor Technické údaje Napájecí napětí 230 VAC / 6VDC adaptér (zahrnutý) Spotřeba energie 3 VA Regulační nastavení Pomocí GSM/SMS z běžného mobilního telefonu Slot pro standardní neblokovanou SIM

Více

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prosím přečtěte si pečlivě tento návod před tím, než poprvé měřič použijete. Technické specifikace a ovládací metody, popsané v tomto manuálu, mohou

Více

( VYBERTE VAŠI ZEMI ) Počítadlo hodin nepočítá, když přístroj není připojen na síť napájení.

( VYBERTE VAŠI ZEMI ) Počítadlo hodin nepočítá, když přístroj není připojen na síť napájení. NÁVOD K OBSLUZE ASTRONOMICKÉ SPÍNACÍ HODINY Čtěte pozorně všechny instrukce AST one Rozměry Schéma zapojení AST one je časový spínač určený k ovládání elektrických zařízení mezi západem a východem slunce,

Více

Specifikace přístroje. Popis částí

Specifikace přístroje. Popis částí Návod k použití Specifikace přístroje 1. Specifikace obrazovky: 3.5 TFT, barevná 2. Průměr instalačního otvoru: 12 30 mm 3. Vhodné pro dveře šířky: 42 72 mm nebo 60 90 mm 4. Rozlišení kamery: 300000 pixelů

Více

Manuál snadné instalace počítače All-in-One Compaq 100eu

Manuál snadné instalace počítače All-in-One Compaq 100eu Manuál snadné instalace počítače All-in-One Compaq 100eu Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení All-in-One PC Compaq 100eu od HP. Manuál první pomoci, který právě držíte v rukou, se může stát vaším

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

Návod na použití VM 40

Návod na použití VM 40 Návod na použití VM 40 Obsah Představení... 1 Zapojení svorkovnice... 1 Uchycení jednotky... 2 Příslušenství... 2 Postup instalace... 2 Hlavní menu... 2 Základní ovládání jednotky... 3 Přijetí hovoru z

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

NWA1100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g. Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.

NWA1100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g. Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.2 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware v1.00 Červenec 2008 Vydání 1 Copyright ZyXEL Communications

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka IP -01 P2P manuál Poznámka: Obrázky jsou pouze orientační. 1.Instalace Hardware 1.1 Otevřete balení kamery a jako první nainstalujte WiFi antenna na kameru 1.2 Vložte

Více

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ 2 Úvod Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek Boxed. Před užíváním izákladny, si prosím, pozorně přečtěte tento návod k použití a postupujte podle

Více

Datalogger pro měření vibrací

Datalogger pro měření vibrací Datalogger pro měření vibrací 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte všechny bezpečnostní informace v tomto návodu. Používejte přístroj pouze podle Specifikací v tomto návodu:

Více

Čtečka karet a otisků MA300 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Čtečka karet a otisků MA300 UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1 Čtečka karet a otisků MA300 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Dokumentace vytvořena dne 29.3. 2010 poslední korekce dne 4.7. 2011 2 MA300 je inovovaná čtečka otisků prstů a snímač karet. Může sloužit samostatně nebo

Více

SLITE 200SW Uživatelská příručka

SLITE 200SW Uživatelská příručka SLITE 200SW Uživatelská příručka Vypínač LCD dotyková obrazovka Deska s bílým světlem USB port UV transiluminátor Ethernet USB porty Hlavní vypínač Camera CCD Sony ICX205AL je CCD obrazový senzor s 2.0

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine ČESKÁ VERZE CITO CounterControl Návod pro uživatele CITO ProcessLine 1 Obsah Obsah Úvod 3 Varování 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Přístroj CITO CounterControl 4 Instalace softwaru a ovladače 4 Instalace

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

Multifunkční terminál AXT-300/310

Multifunkční terminál AXT-300/310 TECHNICKÁ DOKUMENTACE VÝROBKU Multifunkční terminál AXT-300/310 Popis zařízení: Terminál s integrovanou 1.3 MegaPixeovou kamerou je založený na platformě průmyslového PC (x86). Je vhodný pro systémy docházky,

Více

www.supremainc.com Uživatelský manuál (Ver 1.7)

www.supremainc.com Uživatelský manuál (Ver 1.7) www.supremainc.com Uživatelský manuál (Ver 1.7) Inovativní přístupový terminál s docházkovým systémem Designově zdařilá čtečka otisků prstů Funkce 2,5" barevný LCD displej s 16 miliony barev zobrazující

Více

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 1 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace

Více

Vážený kliente, 1. Základní informace. Propojení přístrojů. Nastavení protokolu TCP/IP. Registrace počítače

Vážený kliente, 1. Základní informace. Propojení přístrojů. Nastavení protokolu TCP/IP. Registrace počítače Nej TV a,s, pobočka Přerov, tel. 581 333 333, info.prerov@nejtv.cz Vážený kliente, v této příručce předkládáme návod na zprovoznění Vašeho připojení k Intenetu. V případě jakýchkoli potíží s připojením

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Analogový telefonní přístroj AASTRA6730a s napájením z linky

Analogový telefonní přístroj AASTRA6730a s napájením z linky Analogový telefonní přístroj AASTRA6730a s napájením z linky 1 1) Popis přístroje Telefonní přístroje Aastra 6730a patří do produktové řady 67xx společnosti Aastra Telecom a ve své třídě nabízí vynikající

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Návod pro programovatelný ovladač

Návod pro programovatelný ovladač Návod pro programovatelný ovladač Dálkáč Makro 6 Stars Začínáme Pro programování ovladače je zapotřebí mít připojený ovladač do USB portu počítače kabelem USB/mini USB a spustit SW na programování. SW

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Prosinec 2008 Vydání 1 Copyright 2008.

Více

Air Force One 5. Stručná instalační příručka V1.08

Air Force One 5. Stručná instalační příručka V1.08 Air Force One 5 Stručná instalační příručka V1.08 Úvod Kozumi představuje výkonný bridge třídy Wi-Fi N jako venkovní přípojný bod bezdrátové sítě pro poskytovatele internetu za účelem vykrytí poslední

Více

MASTER-MID GPS. Návod k obsluze. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Návod k obsluze. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Návod k obsluze CZ Úvod... 2 Obsah balení... 2 Schéma zařízení... 2 Tlačítka... 3 Zapnutí... 3 Vypnutí... 3 Režim Suspend... 4 Instalace karty microsd...

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ Uživatelská příručka Upozornění (čtěte před prvním použitím): Global position system (GPS) je vlastněn americkým ministerstvem obrany, které má plnou odpovědnost za jeho přesnost a

Více

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Před uvedením zařízení do provozu si nejprve pečlivě přečtěte tento návod! Popis produktu - 2 - 18 16 17 6 1. LCD display 2. Hlavní vypínač

Více

Maximální rozměr fotografie 305x305 mm (větší foto může být použito v případě výkonnějšího počítače).

Maximální rozměr fotografie 305x305 mm (větší foto může být použito v případě výkonnějšího počítače). Návod k použití ÚVOD Děkujeme Vám, že jste si vybrali program od firmy Universal Laser Systems. Autorizovaný program je vytvořen k snadnému a efektivní mu zpracování fotek a k jejich přípravě na laserové

Více

E KR20 Hybridní RFID přístupová čtečka

E KR20 Hybridní RFID přístupová čtečka ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI SYSTÉMŮ ENTRY Přístupové systémy slouží k zajištění ochrany vstupu do prostorů s využitím bezkontaktních přístupových karet, číselných kódů nebo biometrických znaků. Využití systémů

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením v1.00 Přístroj obsahuje 3 nezávislé čítače. Čítače čítají nahoru. Pomocí numerické klávesnice se vkládá požadovaný stav směny a nuluje, popř. koriguje

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA zařízení pro automatickou evidenci letů UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA -1- Obsah Popis zařízení...3 Technická specifikace...3 První zapnutí a nastavení...4 Nabíjení a napajení...4 Základní popis obrazovek...5 Titulní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 46 26

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 46 26 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 95 46 26 Model Hyper Pen 8000 firmy Aiptek představuje grafický (kreslící) tablet za velice výhodnou cenu pro použití v domácích kancelářích, který znamená kompletní řešení zpracování

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

Návod k použití Siemens Gigaset C450 IP pro službu viphone break

Návod k použití Siemens Gigaset C450 IP pro službu viphone break Návod k použití Siemens Gigaset C450 IP pro službu viphone break 1 Siemens Gigaset C450 IP-v07.02 1. Instalace přístroje 1.1. Vzhled přístroje 1.2. Nastavení jazyka Nastavení českého jazyka přenosné části

Více