ČESKÝ SVAZ KARATE SOUTĚŽ KATA. Zkušební listina pro KATA soudce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÝ SVAZ KARATE SOUTĚŽ KATA. Zkušební listina pro KATA soudce"

Transkript

1 ČESKÝ SVAZ KARATE SOUTĚŽ KATA Zkušební listina pro KATA soudce Tento list s otázkami a list s řešením musí být vrácen zkoušejícímu. Prosím nevpisujte ani neoznačujte odpověď na listu s otázkami. Všechny vaše odpovědi musí být vepsány na samostatný papír. Řádně zkontrolujte, zda jste vepsali vaše jméno, číslo a další požadované informace na každou stránku listu s řešením Během konání zkoušky nesmíte mít žádné další papíry či knihy na stole. Kdokoliv bude přistižen jak podvádí nebo se domlouvá s dalšími uchazeči, nebude mít možnost dále pokračovat ve zkoušce, což znamená automaticky vyloučení ze zkoušky Pokud si nejste jisti jak správně postupovat nebo máte další otázky ke způsobu zkoušení, obraťte se pouze na vašeho zkoušejícího. Výsledek teoretické i praktické zkoušky bude zaslán oddílu nebo klubu uchazeče. Září 2009

2 SOUTĚŽ KATA Část 1. ANO/NE Na list s řešením zapište X do odpovídajícího okénka.odpověď je možno považovat za správnou, pokud platí za všech okolností, v ostatních případech je nesprávná.za každou správnou odpověď je jeden bod. 1. V soutěži kata, se nesmí vyhrnout rukávy kimona. 2. Kalhoty mohou být kratší, aby zakrývaly pouze polovinu lýtek. 3. V Shitei kata jsou v kata povoleny jen drobné úpravy. 4. V Tokui kata, jsou povoleny některé varianty jednotlivých škol. 5. Tokui kata není dovoleno opakovat pouze Shitei kata je možné opakovat. 6. Ve třetím kole soutěžící, který použije variaci kata bude diskvalifikován. 7. Po dokončení kata Aka opustí zápasiště, aby zde čekal na výkon Ao. 8. Jestliže kata nevyhovuje pravidlům nebo jsou zde další nepřesnosti, hlavní soudce smí zavolat další soudce, aby se shodli na konečném výsledku. 9. Pokud je soutěžící diskvalifikován, hlavní soudce zkříží a roztáhne praporky jako signál Torimasen v soutěži Kumite. 10. Při Hantei závodník, který obdrží většinu hlasů bude vyhlášen jako vítěz zapisovatelem/oznamovatelem. 11. Po Hantei, když soudci sundají praporky, hlavní soudce prohlásí vítěze praporkem dané barvy. 12. V Hantei, pokud jeden soudce dá pro Aka, jeden pro Ao, a další pro Hikiwake, bude použita kata pro nerozhodný výsledek. 13. V kata musí být ukázána koncentrace, síla a potencionální účinek techniky. 14. Soudci by měli posuzovat správný Kihon stylu, který je demonstrován. 15. Bod začátku pro kata je označen malým křížem uvnitř hranice soutěžní plochy. 16. Soutěžící musí začít i skončit kata v tomto bodě. 17. Hlavní soudce oznamuje začátek cvičení soutěžícího hvizdem z píšťaly. 18. Soupeřům ze zemí, odkud pochází medailoví vítězové, by se mělo dostat zvláštního ohledu a péče. 19. Bod začátku pro kata je dva metry uvnitř zápasnické plochy a a čelem k hlavnímu sudímu. 20. Povel člena družstva pro začátek a konec kata není považován za vnější signál

3 21. V Shitei kata jsou povoleny drobné změny, které jsou dány závodníkovou školou. 22. V Shitei kata závodník, který opakuje tuto kata, nebude diskvalifikován. 23. Závodník, který během cvičení kata zastaví, bude diskvalifikován 24. V repasáži jsou povoleny pouze Tokui kata. 25. Jednou předvedená kata již nemůže být opakována. 26. Je zodpovědností trenéra nebo závodníka ujistit se o správnosti/vhodnosti kata pro dané kolo. 27. Tabule skóre ukáže závodníkovi pokud kata není vhodná pro dané kolo. 28. Jestliže se závodník nedostaví a je prohlášen Kiken, vítězí automaticky soupeř. 29. Závodník, jehož soupeř se nedostavil a byl prohlášen Kiken, nemůže použít kata, kterou oznámil u stolku rozhodčích, v dalším kole. 30. Čas, povolený na Bunkai v soutěži družstev ve finále, je pět minut. 31. Obsazení u stolku pro skóre je časoměřiči, zapisovatelé stavu skóre a oznamovatelé/vyhlašovatelé. 32. Zápasiště pro kata je velikosti 12x12 metrů. 33. Jestliže se dostaví 16 závodníků, není vyžadována Shitei kata. 34. Soudce v soutěži kata nemůže být stejné národnosti jako ani jeden ze závodníků 35. Ačkoliv nejsou stuhy nebo jiné ozdoby do vlasů povoleny v soutěži kumite, v soutěžích kata je lze použít 36. Družstvo, které se neukloní po dokončení KATA a před začátkem Bunkai, bude diskvalifikováno 37. V zápasech o medaile semifinále a finále Kata družstev předvedou soutěžící týmy demonstraci významu Kata (Bunkai) 38. Panel tří nebo pěti rozhodčích bude pro každý zápas stanoven komisí rozhodčích nebo kontrolorem zápasové plochy 39. Po uplynutí dostatečného času pro spočtení hlasů (přibližně 2 5 sekund) a dalším krátkém hvizdu na píšťalku jsou praporky stženy dolů. 40. Závodnice musí mít pod kimonem čisté bílé triko. 41. Kalhoty musí být dost dlouhé, aby zakryly alespoň polovinu lýtka, a nesmí dosahovat pod kotník. 42. Nošení neschváleného oděvu, oblečení nebo vybavení je zakázáno. 43. Nenápadná gumička nebo sponka pro culík je v soutěži kata dovolena 44. V zápasech o medaile soutěže Kata družstev předvedou týmy demonstraci významu Kata (BUNKAI)

4 Část 2. Možnost výběru Na papír s řešením napište písmeno, které podle vás považujete za správnou odpověď.každá správně zodpovězená otázka je hodnocena jedním bodem. 1. Při hodnocení provedení soutěžícího nebo týmu soudcové sledují demonstraci významu cvičení kata. a)reálnou b) rychlou c) výbornou d) praktickou 2. Při hodnocení provedení soutěžícího nebo týmu soudcové sledují porozumění v kata (Bunkai). a) vysvětlení b) kihonu c) technik d) principů 3. Při hodnocení provedení soutěžícího nebo družstva, soudci sledují správné načasování, rytmus,, stabilitu a ohnisko síly (Kime). a)hara b) rychlost c)postoje d)kihon 4. Při hodnocení provedení soutěžícího nebo družstva, soudci sledují a koncentraci. a)kime b) reálnost c)správné dýchání d)správné soustředění a pozornost (chakugan) 5. Při hodnocení provedení soutěžícího nebo družstva, soudci sledují správné postoje (Dachi) s náležitým tlakem v nohou,a chodidly na zemi. a)nehybnými b) jemně stojícími c)sevřenými d) celou plochou 6. Při hodnocení provedení soutěžícího nebo družstva, soudci sledují správné v oblasti břicha (Hara). a)svaly b)uvolnění c)napětí d)držení těla 7. Při hodnocení provedení soutěžícího nebo družstva, soudci sledují správnou formu (Kihon), který je předváděn. a)stylu b)kata c)karate do d)národní federace 8. Výkon by měl být také ohodnocen s ohledem na náročné momenty. a)důrazné b)úderové c) lehké d) další 9. V soutěži kata družstev je bez vnějších vlivů přidaný faktor. a) ukončení b) synchronizace c) začátek d) výběr kata 10. Kata není tanec nebo vystoupení. a)bojové b)sólo c) týmové d) divadelní 11. V družstvu kata všichni členové musí začít kata a směrem k hlavnímu soudci. a)dohromady b)se šikovností, zručností c) zároveň d) stejným směrem 12. Členové týmu musí demonstrovat ve všech aspektech cvičení kata. a) synchronizaci b) pevnost, celistvost c)šikovnost, zručnost d) porozumění 13. Prudké dupání, plácání do hrudi, paží nebo karate gi a nepřirozené výdechy jsou všechno příklady. a) síly b) vnějších znaků c) dobrého načasování d) špatného pochopení 14. Bunkai znamená výklad kata. a)rytmu b)zásad c)významu d)historie

5 15. V prvních dvou kolech si soutěžící smí vybrat. a)opakovanou kata b)pouze Tokui kata c)pouze Shitei kata d)záleží na počtu zúčastněných závodníků 16. Při finále družstev v kata, předvedou týmy Kata Bunkai. Je jim dovoleno. a)předvést jakékoliv kata z předchozích kol b) využít další členů ze své delegace c) tři minuty na předvedení d) pět minut na předvedení 17. Které z těchto kata nejsou na seznamu WKF Tokui kata. a)tekki Sandan b)chatanyara Rohai c)seiyunchin d)wanshu 18. Doplňte dvě Shitei Kata pro Goju. 19. Doplňte dvě Shitei Kata pro Shoto. 20. Doplňte dvě Shitei Kata pro Shito. 21. Doplňte dvě Shitei Kata pro Wado. 22. Vyjmenujte kritéria pro rozhodnutí v soutěži kata? (jeden bod za každou správnou odpověď) a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) 23. Kolik Shitei kata je potřeba při 64 závodnících? 24. Kolik Tokui kata je požadováno při 64 závodnících? 25. Kolik Shitei kata je požadováno při 32 závodnících? 26. Kolik Tokui kata je potřeba při 32 závodnících? 27. Kolik kata celkově je stanoveno na seznamu WKF Tokui kata Goju ryu? 28. Kolik kata celkově je stanoveno na seznamu WKF Tokui kata Wado ryu? 29. Kolik kata celkově je stanoveno na seznamu WKF Tokui kata Shotokan? 30. Kolik kata celkově je stanoveno na seznamu WKF Tokui kata Shito ryu?

SOUTĚŽNÍ ŘÁD A AMATÉRSKÁ PRAVIDLA KULTURISTIKY, KLASICKÉ KULTURISTIKY, FITNESS, BODYFITNESS, FITNESS DĚTÍ A BIKINY PRO ČESKOU REPUBLIKU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD A AMATÉRSKÁ PRAVIDLA KULTURISTIKY, KLASICKÉ KULTURISTIKY, FITNESS, BODYFITNESS, FITNESS DĚTÍ A BIKINY PRO ČESKOU REPUBLIKU SOUTĚŽNÍ ŘÁD A AMATÉRSKÁ PRAVIDLA KULTURISTIKY, KLASICKÉ KULTURISTIKY, FITNESS, BODYFITNESS, FITNESS DĚTÍ A BIKINY PRO ČESKOU REPUBLIKU 2011 Pro seminář rozhodčích v Nymburce 25. - 26. 2. 2006 zpracoval

Více

KIN-BALL sport. oficiální pravidla VERZE 3. Vydává Český svaz kin-ballu ve spolupráci s ČASPV, překlad z anglického originálu Martina Mlýnková 110314

KIN-BALL sport. oficiální pravidla VERZE 3. Vydává Český svaz kin-ballu ve spolupráci s ČASPV, překlad z anglického originálu Martina Mlýnková 110314 KIN-BALL sport oficiální pravidla P Vydává Český svaz kin-ballu ve spolupráci s ČASPV, překlad z anglického originálu Martina Mlýnková 110314 VERZE 3 Článek 1. Definice 1 Článek 2. Pomůcky a vybavení 1

Více

1.1.3 Změny a výklad pravidel a soutěžního řádu vydává pouze Výkonný výbor (VV) SKFČR.

1.1.3 Změny a výklad pravidel a soutěžního řádu vydává pouze Výkonný výbor (VV) SKFČR. 1. SOUTĚŽNÍ ŘÁD Toto je rozdílová verze pravidel, viz informace níže (žlutý rámeček). 1.1 PŮSOBNOST A ZÁVAZNOST PRAVIDEL A SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU 1.1.1. Tato pravidla a soutěžní řád jsou závazné pro všechny pořadatele,

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD JKA ČR 2015

SOUTĚŽNÍ ŘÁD JKA ČR 2015 SOUTĚŽNÍ ŘÁD JKA ČR 2015 1 1. Základní ustanovení a) Vyplývají ze schválených stanov. b) Soutěží řízených JKA se zúčastňují členové sportovních oddílů a klubů, kteří jsou registrováni v JKA, pokud není

Více

OBSAH 1. Soutěžní řád 2. Amatérská pravidla kulturistiky a klasické kulturistiky 3. Amatérská pravidla fitness 4. Pravidla kategorie fitness dětí

OBSAH 1. Soutěžní řád 2. Amatérská pravidla kulturistiky a klasické kulturistiky 3. Amatérská pravidla fitness 4. Pravidla kategorie fitness dětí OBSAH 1. Soutěžní řád... 3 1.1 Působnost a závaznost pravidel a soutěžního řádu... 3 1.2 Soutěže a jejich dělení... 3 1.3 Soutěže mistrovské... 4 1.4 Soutěže nemistrovské... 4 1.5 Pořádání a schvalování

Více

ROZPIS MISTROVSKÝCH, DLOUHODOBÝCH A KVALIFIKAČNÍCH SOUTĚŽÍ 2014

ROZPIS MISTROVSKÝCH, DLOUHODOBÝCH A KVALIFIKAČNÍCH SOUTĚŽÍ 2014 ROZPIS MISTROVSKÝCH, DLOUHODOBÝCH A KVALIFIKAČNÍCH SOUTĚŽÍ 2014 Zpracoval: Roman KALOUS sportovní ředitel ČSJu Vydání ze dne 7.3.2014 1 USTANOVENÍ PRO VŠECHNY MISTROVSKÉ SOUTĚŽE ČSJU... 4 1.1 Pořadatel...

Více

PRAVIDLA SPORTOVNÍHO AEROBIKU

PRAVIDLA SPORTOVNÍHO AEROBIKU PRAVIDLA SPORTOVNÍHO AEROBIKU 2015-2016 Obsah Obsah... 2 1 ÚVOD... 5 1. 1 Oficiální mezinárodní soutěže FISAF INTERNATIONAL sportovní aerobik a fitness... 5 1. 2 Systém soutěží... 5 1. 3 Platnost pravidel...

Více

ŘÁDY A PRAVIDLA 2. STÁLÁ ZAŘÍZENÍ

ŘÁDY A PRAVIDLA 2. STÁLÁ ZAŘÍZENÍ XXIX PRAVIDLA TENISU (1. 3. 2010) PRAVIDLA TENISU Obsah Předmluva 1. Dvorec 2. Stálá zařízení 3. Míč 4. Raketa 5. Stav ve hře 6. Stav v sadě 7. Stav v zápase 8. Podávající a přijímající 9. Volba stran

Více

ROZPIS MISTROVSKÝCH, DLOUHODOBÝCH A KVALIFIKAČNÍCH SOUTĚŽÍ 2015

ROZPIS MISTROVSKÝCH, DLOUHODOBÝCH A KVALIFIKAČNÍCH SOUTĚŽÍ 2015 ROZPIS MISTROVSKÝCH, DLOUHODOBÝCH A KVALIFIKAČNÍCH SOUTĚŽÍ 2015 Zpracoval: Roman KALOUS sportovní ředitel ČSJu Vydání ze dne 17.2.2015 1 USTANOVENÍ PRO VŠECHNY MISTROVSKÉ SOUTĚŽE ČSJU... 4 1.1 Pořadatel...

Více

ŘÁDY MEZINÁRODNÍ ŠESTIDENNÍ MOTOCYKLOVÉ SOUTĚŽE FIM ENDURO

ŘÁDY MEZINÁRODNÍ ŠESTIDENNÍ MOTOCYKLOVÉ SOUTĚŽE FIM ENDURO ŘÁDY MEZINÁRODNÍ ŠESTIDENNÍ MOTOCYKLOVÉ SOUTĚŽE FIM ENDURO 2013 rok 2013 2 Obsah Ustanovení 061 Mezinárodní šestidenní soutěž FIM enduro (ISDE)... 3-47 Normy FIM pro pořadatele ISDE.... 48-53 Články, pozměněné

Více

Rybář, který se již zúčastnil Mistrovství světa nebo mezinárodní soutěže, kde reprezentoval stát, už nemůže soutěžit za stát jiný.

Rybář, který se již zúčastnil Mistrovství světa nebo mezinárodní soutěže, kde reprezentoval stát, už nemůže soutěžit za stát jiný. -1- Oficiální mezinárodní soutěže musí být organizovány národními federacemi přidruženými k C.I.P.S.. Federace zajišťující organizaci je oficiálně zodpovědná za příslušnou soutěž. -2- Připuštěni budou

Více

Zkušební řád & pravidla «OBEDIENCE» v České republice

Zkušební řád & pravidla «OBEDIENCE» v České republice Zkušební řád & pravidla «OBEDIENCE» v České republice Duben 2008 OBSAH Část I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1 Definice vybraných pojmů 3 2 Podmínky účasti týmů na soutěžích obedience 4 3 Pravomoci a povinnosti

Více

ŘÁDY MEZINÁRODNÍ ŠESTIDENNÍ MOTOCYKLOVÉ SOUTĚŽE FIM ENDURO

ŘÁDY MEZINÁRODNÍ ŠESTIDENNÍ MOTOCYKLOVÉ SOUTĚŽE FIM ENDURO ŘÁDY MEZINÁRODNÍ ŠESTIDENNÍ MOTOCYKLOVÉ SOUTĚŽE FIM ENDURO 2015 rok 2015 2 Obsah Ustanovení 061 Mezinárodní šestidenní soutěž FIM enduro (ISDE)... 3-49 Normy FIM pro pořadatele ISDE.... 50-55 Články, pozměněné

Více

Návrhy změn pravidel pro rok 2015

Návrhy změn pravidel pro rok 2015 1. Změny v obecné části Návrhy změn pravidel pro rok 2015 Návrh č. 1 Strana č. 1 pravidel- úvodní text Připomínky, náměty a návrhy změn k celému Sportovnímu řádu laskavě adresujte na e-mail: jvosahlo@atlas.cz.

Více

PRAVIDLA STOLNÍHO TENISU Č A S T

PRAVIDLA STOLNÍHO TENISU Č A S T PRAVIDLA STOLNÍHO TENISU Č A S T 2012-2013 OBSAH PRAVIDLA STOLNÍHO TENISU Stůl 2.1 Síťka 2.2 Míček 2.3 Pálka 2.4 Definice některých pojmů 2.5 Správné podání 2.6 Správné vrácení míčku 2.7 Postup hry 2.8

Více

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Článek 1. - Základní ustanovení 1.1. Soutěžní řád Šachového svazu České republiky (dále jen SŘ) stanoví základní podmínky organizace a řízení šachových soutěží

Více

Zkušební řád & pravidla «OBEDIENCE» v České republice

Zkušební řád & pravidla «OBEDIENCE» v České republice Zkušební řád & pravidla «OBEDIENCE» v České republice Červenec 2012 OBSAH Část I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1 Definice vybraných pojmů...3 2 Podmínky účasti ve třídách obedience...4 3 Zdravotní stav...5

Více

Pravidla vodního lyžování 2010 čluny Strana 1 (celkem 74) ČESKÝ SVAZ VODNÍHO LYŽOVÁNÍ PRAVIDLA VODNÍHO LYŽOVÁNÍ ČLUNY

Pravidla vodního lyžování 2010 čluny Strana 1 (celkem 74) ČESKÝ SVAZ VODNÍHO LYŽOVÁNÍ PRAVIDLA VODNÍHO LYŽOVÁNÍ ČLUNY Pravidla vodního lyžování 2010 čluny Strana 1 (celkem 74) ČESKÝ SVAZ VODNÍHO LYŽOVÁNÍ PRAVIDLA VODNÍHO LYŽOVÁNÍ ČLUNY 2010 Pravidla vodního lyžování 2010 čluny Strana 2 (celkem 74) OBSAH : Pravidlo 1 VŠEOBECNÁ

Více

Českomoravská kynologická unie ZKUŠEBNÍ ŘÁD. pro. mezinárodní zkoušky pracovních psů. mezinárodní zkoušku psa stopaře

Českomoravská kynologická unie ZKUŠEBNÍ ŘÁD. pro. mezinárodní zkoušky pracovních psů. mezinárodní zkoušku psa stopaře Českomoravská kynologická unie M e z i n á r o d n í k y n o l o g i c k á f e d e r a c e FCI ZKUŠEBNÍ ŘÁD pro mezinárodní zkoušky pracovních psů a mezinárodní zkoušku psa stopaře Z pověření FCI komise

Více

Soutěžní, Registrační a Přestupní řád

Soutěžní, Registrační a Přestupní řád Soutěžní, Registrační a Přestupní řád Svaz potápěčů České republiky Vydání 2015/01 Obsah SOUTĚŽNÍ ŘÁD 1. Základní ustanovení... 4 2. Organizace soutěží ve sportovním potápění... 4 3. Plánování soutěží...

Více

SPORTOVNÍ ŘÁD ČESKÉ REPUBLIKY PRO LETECKÉ MODELÁŘE. SVAZ MODELÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY Klub leteckých modelářů České republiky

SPORTOVNÍ ŘÁD ČESKÉ REPUBLIKY PRO LETECKÉ MODELÁŘE. SVAZ MODELÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY Klub leteckých modelářů České republiky SPORTOVNÍ ŘÁD ČESKÉ REPUBLIKY PRO LETECKÉ MODELÁŘE SVAZ MODELÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY Klub leteckých modelářů České republiky 2014 Základní dokument je v aktualizovaném znění platném pro rok 2014. Jediná oficiální

Více

Pravidla basketbalu 2014

Pravidla basketbalu 2014 Pravidla basketbalu 2014 Schváleno FIBA Central Board Platná od 1. října 2014 Z anglického originálu Official Basketball Rules 2014 Copyright FIBA Překlad: Mgr. Robert Vyklický, Ing. Jan Baloun Lektor:

Více

Datum vydání: 01/2008. Strana : 1. Revize č. : 1

Datum vydání: 01/2008. Strana : 1. Revize č. : 1 Strana : 1 1. Úvod. 1.1. Tato pravidla pro pořádání soutěţe slouţí k zajištění organizačně bezchybného průběhu Soutěţe Mistrovství České republiky v Jiu-Jitsu Randori. 1.2 Soutěţní pravidla soutěţe Mistrovství

Více

INVAZIVNÍ PLÁŽOVÉ SPORTOVNÍ HRY

INVAZIVNÍ PLÁŽOVÉ SPORTOVNÍ HRY INVAZIVNÍ PLÁŽOVÉ SPORTOVNÍ HRY Filozofie Hlavní myšlenkou plážových sportovních her bylo aktivní využití volného času na pláži u moře => plnohodnotné využití volného času. Postupem času se tato idea měnila

Více

7. názvy jednotlivých kategorií mohou být upraveny v rozpisech jednotlivých závodů: např. muži open, expert, apod.

7. názvy jednotlivých kategorií mohou být upraveny v rozpisech jednotlivých závodů: např. muži open, expert, apod. VŠEOBECNÁ PRAVIDLA I. Licence a klasifikace (rozdělení) závodníků 1. V souladu s generálními reglementy UCI se vydávají mezinárodní licence cestou členských cyklistických svazů v rámci UCI. 2. Licence

Více

Pravidlová kniha CMOSA

Pravidlová kniha CMOSA Pravidlová kniha CMOSA Czech Mini Golf Open System Association (dále jen CMOSA) podporuje rozvoj Adventure golfu, Putting golfu, Fantasy golfu, Crazy golfu a Putt- Puttu v České republice a úzce spolupracuje

Více

TESTOVÉ OTÁZK Y PRO ROZHODČÍ V POŽÁRNÍM SPORTU upraveno na pravidla vydaná pokynem č. 17/2010

TESTOVÉ OTÁZK Y PRO ROZHODČÍ V POŽÁRNÍM SPORTU upraveno na pravidla vydaná pokynem č. 17/2010 TESTOVÉ OTÁZK Y PRO ROZHODČÍ V POŽÁRNÍM SPORTU upraveno na pravidla vydaná pokynem č. 17/2010 Úvodní ustanovení - pravidla l a 2 1. Vztahují se pravidla požárního sportu vydaná Pokynem generálního ředitele

Více

SPORTOVNÍ ŘÁD CZECH DRIFT SERIES

SPORTOVNÍ ŘÁD CZECH DRIFT SERIES SPORTOVNÍ ŘÁD CZECH DRIFT SERIES Tento řád vstoupil v platnost dne 1.1.2014 Strana 1 (celkem 27) OBSAH Preambule... 3 Status... 3 VŠEOBECNĚ... 4 1. Účastníci soutěže... 4 2. Přihlášky... 5 3. Automobily

Více

ŘÁDY A PRAVIDLA. 2. Struktura přebornických soutěží jednotlivců

ŘÁDY A PRAVIDLA. 2. Struktura přebornických soutěží jednotlivců ŘÁDY A PRAVIDLA I SOUTĚŽNÍ ŘÁD Platný od 1. 10. 2007 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Soutěžní řád stanoví organizaci a řízení tenisových soutěží hraných na území České republiky (dále jen ČR), včetně mezinárodních,

Více