Návod k obsluze. Analytické váhy Excellence Modely XPE METTLER TOLEDO. StaticDetect. XPE204

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze. Analytické váhy Excellence Modely XPE METTLER TOLEDO. StaticDetect. www.mt.com XPE204"

Transkript

1 Návod k obsluze Analytické váhy Excellence Modely XPE XPE204 METTLER TOLEDO StaticDetect F F

2

3 Obsah 1 Úvod Pro tento návod k obsluze platí následující konvence: 11 2 Bezpečnostní informace Význam varování a symbolů Bezpečnostní informace o výrobku 12 3 Konstrukce a funkce Přehled Váha Terminál Uživatelské rozhraní Displej Vstupní dialogová okna Zadávání textu a číslic Firmware Uživatelské profily Nastavení specifická pro uživatele Aplikace Nastavení specifická pro aplikaci Nastavení systému Bezpečnostní systém 23 4 Instalace a uvedení do provozu Vybalení Obsah dodávky Umístění Sestavení váhy Střední police krytu Připojení váhy Uvedení váhy do provozu První vážení Zapnutí váhy Vyrovnání váhy Provedení jednoduchého vážení Obsluha skleněného krytu Nastavení úhlu pro odečítání a umístění terminálu Změna úhlu pro odečítání Oddělení terminálu Spodní vážení Montáž jednorázové hliníkové vážicí misky Montáž košíků ErgoClip Připevnění krytu SmartGrid Přeprava váhy Vypnutí váhy Přeprava na krátkou vzdálenost Přeprava na delší vzdálenosti 36 5 Nastavení systému Přehled nastavení systému 40 Obsah 3

4 5.2 Justování/test Úvod do justování a testů Nastavení pro justování a testy Testování/justování - nastavení závaží Testovací sekvence Konfigurace parametrů testovací sekvence Název Přípravy Metoda Akce při chybě Pokyny při chybě Kód uvolnění Záznam v historii GWP Úlohy Stav úloh Přiřazení testovací sekvence úloze Metoda spuštění Definované dny Definovaní uživatelé ProFACT/int. Justování Definice parametrů pro ProFACT Rozšířené možnosti Automatické justování externím testovacím závažím Definice parametrů pro automatické justování Testování justování externím testovacím závažím Definice parametrů pro testování justování Historie testování Protokol - definice zpráv o justování a testech Informace o váze Pohotovostní režim Datum/čas Periferní zařízení Doplněk Správce Konfigurace bezpečnostního systému Změna ID a hesla správce Provedení hlavního resetu Definice přístupových práv uživatelů Záznam operací týkajících se bezpečnosti Funkce upomínky na změnu hesla Definice počtu uživatelů Senzor náklonu 81 6 Nastavení specifická pro uživatele Přehled nastavení specifických pro uživatele Parametry vážení Režim vážení Okolní podmínky Uvolnění naměřené hodnoty 85 4 Obsah

5 6.2.4 Automatická nula Uživatel Uživatelské jméno Jazyk ID a heslo uživatele Dvířka Terminál Jas Výběr barvy Pípnutí Funkce dotyku Úprava dotyku Optická zpětná vazba tlačítka Rychločtení Indikátor stavu Uživatelská tovární nastavení 91 7 Aplikace vážení Nastavení aplikace vážení Výběr funkčních tlačítek Přehled funkčních tlačítek Výběr SmartTrac Výběr informačních polí Specifikace pro automatický výtisk protokolu Výběr váhových jednotek Definování volných váhových jednotek Definice protokolu Specifikace pro ruční výtisk protokolu Formátování výstupních dat (tlačítko přenosu) Výstupní formát Výstup dat do tiskárny Definice identifikací a záhlaví protokolů Pokyny pro zpracování dat čárových kódů Pokyny pro zpracování dat RFID Nastavení funkce MinWeigh Definice a aktivace paměti táry Nastavení funkce automatického tárování Nastavení pro SmartSens a ErgoSens Nastavení pro volitelnou antistatickou soupravu (ionizátor) Nastavení pro elektrostatickou detekci Práce s aplikací vážení Změna rozlišení výsledku vážení Možnosti tárování Práce s čítačem šarží Práce s identifikacemi Navažování do nominální hmotnosti Práce s funkcí "MinWeigh" Justování a testování váhy Justování Justování interním závažím/profact 120 Obsah 5

6 Justování externím testovacím závažím Testování Testování justování interním závažím Testování justování externím testovacím závažím Protokoly Záznamy justování a testů (vzorové záznamy) Práce s funkcí testovací sekvence Spuštění úlohy Metoda EC pro test výstředného zatížení Metoda RP1 pro test opakovatelnosti Metoda RPT1 pro test opakovatelnosti s tárovacím závažím Metoda SE1 pro test citlivosti s jedním testovacím závažím Metoda SE2 pro test citlivosti se dvěma testovacími závažími Metoda SERVICE pro čas upomínky/předběžného varování Metoda SET1 pro test citlivosti s tárovacím závažím a jedním testovacím 127 závažím Metoda SET2 pro test citlivosti s tárovacím závažím a dvěma testovacími závažími Aplikace Statistika Nastavení pro aplikaci Statistika Specifická funkční tlačítka pro použití statistiky Specifická datová pole pro statistiku Specifikace pro automatické zadání hmotnosti Specifické informace protokolu pro statistiku Povolení aditivního režimu Definování mezí přijatelnosti Nastavení pro podavač tablet LV Práce s aplikací Statistika Sběr statistických dat ze série vážení Navažování na nominální hodnotu Vzorový protokol se statistickými hodnotami Vzorce použité pro výpočet statistických hodnot Aplikace receptur Nastavení aplikace receptur Aktivace nebo deaktivace automatického nulování Specifická funkční tlačítka receptur Specifická informační pole receptur Specifické informace protokolu receptur Specifické identifikace receptur Specifická nastavení receptur SmartSens a ErgoSens Definice komponentů Definice aktivace receptur Receptura s pevnými komponenty (absolutní nominální hmotnosti) Receptura s % komponentů (relativní nominální hmotnosti) Práce s aplikací receptur Počáteční nastavení Volná receptura (receptura bez použití databáze receptur) Obsah

7 9.4.3 Automatické zpracování receptur s "pevnými komponenty" (absolutní nominální 157 hmotnosti) Automatické zpracování receptur s "% komponentů" (relativní nominální 158 hmotnosti) Vzorový protokol receptury Informace o změně stávajících komponentů a receptur Aplikace počítání kusů Nastavení aplikace počítání kusů Definování pevného referenčního jednotkového množství Specifická funkční tlačítka pro počítání kusů Specifická datová pole pro počítání kusů Specifikace pro automatické zadání hmotnosti Další jednotka pro počítání kusů Specifická data protokolu pro počítání kusů Specifická nastavení senzorů SmartSens a ErgoSens pro počítání kusů Práce s aplikací počítání kusů Jednoduché počítání kusů Shrnování a pořizování statistiky z počítání kusů Počítání do nominální hodnoty Optimalizace reference Vzorový protokol počtu kusů se statistickými hodnotami Aplikace procentuálního vážení Nastavení pro aplikaci procentuálního vážení Specifické funkční tlačítko pro procentuální vážení Specifická informační pole pro procentuální vážení Další jednotka pro procentuální vážení Specifické informace protokolu pro procentuální vážení Specifická nastavení senzorů SmartSens a ErgoSens pro procentuální vážení Práce s aplikací procentuálního vážení Jednoduché procentuální vážení Procentuální vážení do nominální hmotnosti Vzorový protokol procentuálního vážení Aplikace pro stanovení hustoty Nastavení aplikace pro stanovení hustoty Výběr metody pro stanovení hustoty Výběr pomocné kapaliny Aktivace nebo deaktivace statistiky Specifikace pro výpočet a zobrazení výsledku Specifická funkční tlačítka pro stanovení hustoty Specifická informační pole pro stanovení hustoty Specifické informace protokolu pro stanovení hustoty Specifická nastavení senzorů SmartSens a ErgoSens pro stanovení hustoty Práce s aplikací pro stanovení hustoty Stanovení hustoty neporézních pevných těles Stanovení hustoty kapalin pomocí ponořovaného tělesa Stanovení hustoty pastovitých látek pomocí gamakoule Stanovení hustoty kapalin pomocí pyknometru 193 Obsah 7

8 Stanovení hustoty porézních pevných těles Vzorový protokol stanovení hustoty Použití statistiky hustoty Vzorce použité k výpočtu hustoty Vzorce pro stanovení hustoty pevných těles Vzorce pro stanovení hustoty kapalin a pastovitých látek Tabulka hustoty destilované vody Tabulka hustoty etanolu Aplikace rozdílového vážení Nastavení pro aplikaci rozdílového vážení Specifická funkční tlačítka pro rozdílové vážení Specifická informační pole pro rozdílové vážení Specifické informace protokolu pro rozdílové vážení Chování tlačítka tisku Specifické nastavení pro zpracování dat čárových kódů Definování, úprava, mazání a výběr sérií Definování nové série Úprava stávající série Vymazání série Výběr série pro rozdílové vážení Práce s aplikací rozdílového vážení Různé metody rozdílového vážení Počáteční nastavení Rozdílové vážení s automatickým postupem Rozdílové vážení s ruční sekvencí Příklad protokolu rozdílového vážení Další možnosti Vzorce používané pro výpočet výsledků rozdílového vážení Aplikace kontroly pipety Nastavení aplikace pro kontrolu pipet Specifická nastavení doplňku Quick-Check Specifická nastavení doplňku školení Specifická nastavení pípnutí rozpoznání RFID Specifická funkční tlačítka aplikace pro kontrolu pipet Specifické informace protokolu Quick-Check Specifické informace protokolu školení Práce s aplikací pro kontrolu pipet Kontrola pipet Provádění kontroly Quick-Check Školení Konfigurace pipety Skenování nové pipety se značkou RFID Úprava dat pipety Vzorový protokol kontroly Quick-Check Výpočty pro kontrolu Quick-Check Titrační aplikace Obsah

9 15.1 Nastavení titrační aplikace Specifická nastavení doplňku RFID Specifické identifikace pro titraci Specifická funkční tlačítka titrace Specifické informace protokolu pro titraci Práce s titrační aplikací Údržba Čištění Likvidace Aktualizace firmwaru (softwaru) Jak to funguje Provedení aktualizace Odstraňování poruch Chybové zprávy Stavová hlášení/stavové ikony Co dělat, když...? Specifikace Všeobecné údaje Vysvětlující informace o síťovém zdroji METTLER TOLEDO Specifikace závislá na modelu váhy Rozměry Rozhraní Specifikace RS232C Specifikace připojení "Aux" Příslušenství a náhradní díly Příslušenství Náhradní díly Dodatek Příkazy a funkce rozhraní MT-SICS Postup týkající se úředně ověřovaných vah Doporučené nastavení tiskárny 265 Glosář 266 Rejstřík 269 Obsah 9

10

11 1 Úvod Děkujeme vám, že jste si vybrali váhu METTLER TOLEDO. Váha nabízí mnoho možností vážení a justování s výjimečným pohodlím obsluhy. METTLER TOLEDO je přední výrobce vah pro laboratorní a výrobní použití, jakož i analytických měřicích přístrojů. Globální síť zákaznických služeb a její vysoce kvalifikovaní pracovníci jsou vždy k dispozici, aby pomohli s výběrem příslušenství nebo aby poradili s optimálním použitím váhy. K dispozici jsou různé modely nabízející různé funkční prvky. Modely nabízejí různé váživosti a rozlišení. V tomto návodu jsou zvlášť zdůrazněny ty funkce, které jsou důležité pro provoz. Všechny modely řady XPE nabízejí následující funkce: StaticDetect pro detekci elektrostatických nábojů Motorem poháněný skleněný kryt proti proudění vzduchu pro přesné vážení i v neklidném prostředí. Plně automatické justování ProFACT s interními závažími. Vestavěný senzor náklonu, osvětlená vodováha a asistent programu pro jednoduché a rychlé vyrovnání váhy do vodorovné polohy. Instalované aplikace pro normální vážení, statistiku, receptury, počítání kusů, procentuální vážení, stanovování hustoty, rozdílové vážení, testování pipet a titraci. Vestavěné rozhraní RS232C. Zásuvka pro další rozhraní (volitelné). Dotykový grafický terminál ("dotyková obrazovka") s barevným displejem a indikátorem stavu. Dva bezdotekové programovatelné senzory ( SmartSens ) urychlují často se opakující pracovní postupy. Váha vyhovuje aktuálním normám a směrnicím. Podporuje požadavky, pracovní postupy a protokoly specifikované všemi mezinárodními systémy zajištění kvality, např. GLP (správná laboratorní praxe), GMP (správná výrobní praxe). Váha má ES prohlášení o shodě a společnost METTLER TOLEDO je jako výrobce certifikována podle norem ISO 9001 a ISO Tím máte zajištěno, že je vaše investice dlouhodobě chráněna vysokou kvalitou výrobku a kompletním systémem služeb (opravy, údržba, servis, seřizovací služba). Vyhledání dalších informací u Verze softwaru Tento návod k obsluze je založen na původně nainstalovaném firmwaru (softwaru) verze V Pro tento návod k obsluze platí následující konvence: Označení kláves a tlačítek je uváděno grafickou nebo textovou formou v hranatých závorkách (např. [ ] nebo [Definovat]. 1 2 Tyto symboly označují pokyn: Požadavky Kroky Výsledky Úvod 11

12 2 Bezpečnostní informace 2.1 Význam varování a symbolů Bezpečnostní pokyny jsou označeny signálními slovy a varovnými symboly a zahrnují varování a informace, týkající se bezpečnostních otázek. Nerespektování bezpečnostních pokynů může vést ke zranění osob, poškození přístroje, nesprávné funkci a chybným výsledkům. Signální slova VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ Pozor Poznámka Označuje nebezpečnou situaci se středním rizikem pokud se jí nevyhnete, může vést k vážným zraněním. Označuje nebezpečnou situaci s nízkým rizikem pokud se jí nevyhnete, může vést k poškození zařízení nebo majetku, ke ztrátě dat nebo k lehkým až středně těžkým zraněním. (žádný symbol) Označuje důležité informace o produktu. (žádný symbol) Označuje užitečné informace o produktu. Varovné symboly Obecné nebezpečí Úraz elektrickým proudem Povinné znaky Musí se používat rukavice 2.2 Bezpečnostní informace o výrobku Určené použití Váha slouží k vážení. Používejte ji jen k tomuto účelu. Jakýkoli jiný druh použití nebo provozování, které nespadají do omezení technických specifikací, bez písemného souhlasu společnosti Mettler-Toledo AG jsou považovány za odporující zamýšlenému použití. Váha se nesmí používat ve výbušném prostředí obsahujícím plyny, páru, mlhu, prach nebo hořlavý prach (nebezpečná prostředí). Obecné bezpečnostní informace Tato váha vyhovuje aktuálním průmyslovým normám a uznávaným bezpečnostním předpisům; avšak při používání může představovat nebezpečí. Neotevírejte kryt váhy: Váha neobsahuje žádné díly opravitelné uživatelem. V případě problémů se obraťte na zástupce společnosti METTLER TOLEDO. Přístroj vždy používejte pouze tak, jak je uvedeno v pokynech obsažených v tomto návodu. Bezpodmínečně dodržujte pokyny pro uvedení svého nového přístroje do provozu. Pokud by přístroj nebyl používán podle tohoto návodu k použití, mohlo by dojít k jeho poškození a společnost METTLER TOLEDO neponese žádnou odpovědnost. 12 Úvod

13 Bezpečnost personálu Před použitím váhy je nutné si přečíst tento návod k obsluze a porozumět mu. Tento návod k obsluze je nutné si uchovat k pozdějšímu nahlédnutí. Váha nesmí být nijak měněna nebo upravována. Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství METTLER TOLEDO. Varování UPOZORNĚNÍ Riziko úrazu elektrickým proudem Používejte výhradně originální síťový adaptér dodaný společně s váhou a ujistěte se, že se hodnota napětí, která je na něm uvedena, shoduje s napětím místní elektrické sítě. Adaptér zapojujte pouze do uzemněné elektrické zásuvky. UPOZORNĚNÍ Poškození váhy a) Používejte pouze uvnitř na suchých místech. b) K ovládání klávesnice nepoužívejte špičaté předměty! Váha má velmi robustní konstrukci, stále se však jedná o přesný přístroj. Je nutné s ní manipulovat opatrně. c) Váhu neotevírejte: Váha neobsahuje žádné díly opravitelné uživatelem. V případě problémů se obraťte na zástupce společnosti METTLER TOLEDO. d) Používejte pouze originální příslušenství a periferní zařízení pro váhu od společnosti METTLER TOLEDO. Jsou specificky určené pro tuto váhu. Bezpečnostní informace 13

14 F F 3 Konstrukce a funkce 3.1 Přehled Váha V této kapitole je popsána váha, obslužné a indikační prvky terminálu a provozní koncepce firmwaru váhy XPE204 METTLER TOLEDO StaticDetect 3 15 Pohled zepředu 1 Terminál 2 Displej 3 Tlačítka obsluhy 4 Senzory SmartSens 5 Odkapávací miska StaticDetect pro detekci elektrostatických nábojů 7 Světlo StaticDetect 8 Označení typu 6 Držadlo/spojovací prvek pro manipulaci s dvířky krytu 9 Skleněný kryt 10 Držadlo pro manipulaci s horními dvířky krytu 11 Vodicí lišta pro horní dvířka krytu a přepravní držadlo 12 Demontovatelné klipy pro přívod kabelů nebo trubic 13 Vodováha/senzor náklonu 14 Mřížková vážicí miska (SmartGrid) 15 Indikátor stavu 14 Bezpečnostní informace

15 Zadní strana 1 Aux 1 (konektor pro senzor ErgoSens, ruční nebo nožní spínač) 2 Aux 2 (konektor pro senzor ErgoSens, ruční nebo nožní spínač) 3 Sériové rozhraní RS232C 4 Zásuvka pro další rozhraní (volitelné) 5 Zásuvka pro síťový adaptér 6 Místo pro upevnění pojistky proti odcizení 7 Stavěcí šroub 8 Chladicí těleso (podle modelu) Konstrukce a funkce 15

16 3.1.2 Terminál Hlavní funkce a připojení terminálu Pohled zepředu Popis Vysvětlení 1 SmartSens Dva hands-free senzory. Oběma těmto hands-free senzorům je možné přiřadit konkrétní funkci (např. nulování, tisk nebo nastavení rozlišení displeje). Viz nastavení pro senzory SmartSens a ErgoSens v příslušných aplikacích. Konkrétní funkci lze aktivovat pohybem ruky nad příslušným senzorem (maximální vzdálenost asi 5 cm). Senzor zapípá pro potvrzení, že rozpoznal příkaz. 2 Stavový řádek Zelené ikony na stavovém řádku indikují funkce přiřazené senzoru SmartSens nalevo nebo SmartSens napravo. Symbol F představuje funkční tlačítko. Senzor SmartSens je deaktivován, když nesvítí žádný zelený symbol. Žlutá světelná dioda ve spodní části stavového řádku krátce zasvítí, pokud je zvoleno tlačítko nebo je spuštěna funkce menu. 3 Domů Toto tlačítko se používá pro návrat do uživatelského profilu Home z jakékoli úrovně menu v jakékoli aplikaci. 4 Uživatelský profil Toto tlačítko se používá k zobrazení konkrétního uživatelského profilu. V uživatelském profilu lze uložit různá nastavení. Umožňuje nastavit váhu podle konkrétního uživatele nebo úlohy vážení. 5 Nastavení pro uživatelské profily Pro definování základních nastavení pro každý uživatelský profil. Tato nastavení platí pro všechny uživatelské aplikace. 16 Konstrukce a funkce

17 6 Otevřít/zavřít Pro otvírání a zavírání dvířek skleněného krytu. Pro pohodlnou obsluhu z pravé a levé strany je jedno z těchto tlačítek na obou stranách terminálu. 7 Výběr aplikace Toto tlačítko se používá pro výběr požadované aplikace. 8 Konfigurace Pro zobrazení menu pro konfiguraci aktuální aplikace. Aplikaci lze upravit na konkrétní úlohu pomocí mnoha nastavení. 9 Tisk Toto tlačítko se používá pro přenos dat pomocí rozhraní, např. do tiskárny. Rovněž lze připojit jiná zařízení, např. počítač. Data, která se mají přenášet, lze volně definovat. 10 Zapnuto/vypnuto Pro zapnutí a vypnutí váhy (pohotovostní režim). Doporučuje se váhu neodpojovat od napájení, ledaže se nebude delší dobu používat. 11 Tára Toto tlačítko se používá k ručnímu tárování váhy (nutné pouze pro normální vážení). Když byla váha tárována, zobrazí se symbol Net, který označuje, že všechny zobrazené hmotnosti jsou čisté hmotnosti. Záporná hmotnost není dovolena. Zobrazí se chybové hlášení. Když ikona detektoru ustálení zmizí (malý kroužek nalevo od zobrazení hmotnosti), je uvedena ustálená hmotnost. Postup tárování váhy není stejný jako nulování. 12 Nulování Toto tlačítko se používá pro ruční nastavení nového nulového bodu (pouze v případě, že se váha používá k normálnímu vážení). Po vynulování se všechny hmotnosti (také hmotnost táry) vztahují k tomuto novému nulovému bodu, přičemž platí následující: hmotnost táry = 0, čistá hmotnost (= hrubá hmotnost) = Indikátor stavu Označuje aktuální stav váhy. Indikátor stavu ukazuje, že váha je připravena k použití. Zelená = váha je připravena k použití. Blikající zelená = váha je v provozu. Příklad: Probíhá interní justování. Žlutá = nevyřízená úloha, váhu lze ještě použít. Příklad: Nevyřízené automatické interní justování. Červená = váha nemůže/nesmí být použita. Příklad: Váha není správně vyrovnaná. Konstrukce a funkce 17

18 2 1 2 Zadní strana 1 Připojení systému (kabel terminálu) 2 Stavěcí šroub 3.2 Uživatelské rozhraní Displej Osvětlený, barevný displej terminálu je dotyková obrazovka, tj. obrazovka citlivá na dotyk. Klepnutím na obrazovku jej lze použít pro zobrazení dat, zadávání nastavení a výběr funkcí Podle konkrétních požadavků dané země jsou zvýrazněna nekalibrovaná desetinná místa na kalibrovaných vahách. UPOZORNĚNÍ Nedotýkejte se dotykové obrazovky špičatými nebo ostrými předměty! Dotyková obrazovka by se mohla poškodit Popis Název aplikace Vysvětlení Výběr aplikace. Menu aplikace lze vybrat klepnutím na tuto oblast. Aplikaci lze vybrat zde. Toto menu lze také zobrazit stisknutím tlačítka [ ]. Aktuální uživatelský Zobrazuje aktuální uživatelský profil. profil 2 Datum Datum lze změnit klepnutím na tuto oblast. 18 Konstrukce a funkce

19 3 Čas Čas lze změnit klepnutím na tuto oblast. 4 Stavové ikony Tyto stavové ikony označují zvláštní stavy váhy (např. je nutný servis, je požadováno justování, výměna baterie). Při klepnutí na ikony se zobrazí samostatné okno pro výběr. Při klepnutí na ikony jsou vysvětleny jejich funkce. 5 Hodnota hmotnosti Klepnutím na hmotnost se zobrazí okno s uvedením výsledku ve velkém formátu. Je to výhodné při odečítání hmotnosti z určité vzdálenosti. 6 Jednotka hmotnosti Požadovanou jednotku hmotnosti lze změnit klepnutím na jednotku hmotnosti, např. z mg na g. 7 SmartTrac SmartTrac je grafická pomůcka pro navažování, která zobrazuje okamžitě již použitý a ještě dostupný rozsah váživosti. Klepnutím na tuto oblast lze vybrat různé režimy zobrazení pro SmartTrac nebo jej deaktivovat. 8 Funkční tlačítka Tato oblast je vyhrazená pro Tlacitka funkci umožňující přímý přístup k často potřebným funkcím a nastavením aplikace. Je-li aktivováno více než 5 tlačítek funkcí, lze je vybírat pomocí tlačítek se šipkou. 9 Informační pole Tato oblast se používá k zobrazení dalších informací (informačních polí) týkajících se aktivní aplikace. Klepnutím na informační pole umožňuje zobrazit informační pole a Tlacitka funkci přímo přes výběr menu. Také může být spuštěn asistent vyrovnání. Spořič obrazovky Jestliže se váha 15 minut nepoužívá, displej se automaticky ztlumí a přibližně každých 15 sekund převrátí obrazové body. Když se váha opět použije (např. se zatíží, stiskne se tlačítko), displej se vrátí do normálního stavu Vstupní dialogová okna Dialogové okno klávesnice se používá k zadávání znaků jako jsou písmena, číslice a zvláštní znaky Zadávání textu a číslic Popis Vysvětlení 1 Datové pole Zobrazuje (zadané) alfanumerické a numerické znaky. 2 Klávesnice Oblast pro vstup dat 3 Volba Vybírá různé klávesnice. 1 Zadejte označení. 2 Potvrďte tlačítkem [OK]. Konstrukce a funkce 19

20 Funkce Smaže poslední znak První tiskárna musí být umístěna na konci datového pole Firmware Firmware řídí všechny funkce váhy. Umožňuje justování váhy na konkrétní pracovní prostředí. Firmware je rozdělen takto: Uživatelské profily Nastavení specifická pro uživatele. Aplikace Nastavení specifická pro aplikaci Nastavení systému Zobrazené menu lze kdykoli opustit opětovným stisknutím stejného tlačítka jako pro jeho výběr Uživatelské profily Uživatelské profily se používají k úpravě váhy, aby vyhovovala konkrétním aplikacím a osobním pracovním metodám nebo konkrétním úlohám vážení. Uživatelský profil je soubor uživatelsky definovaných nastavení, která lze vybrat při stisknutí tlačítka. Při zapnutí váhy se automaticky načte poslední aktivní uživatelský profil Popis Vysvětlení 1 Řádek záhlaví Řádek záhlaví zobrazuje prvky pro orientaci a informaci uživatele. 2 Oblast obsahu Oblast obsahu je hlavní pracovní oblastí pro menu a aplikace. Obsah závisí na konkrétní aplikaci nebo spuštěné akci. 3 Domů Profil Home je počáteční bod, k němuž je možné se kdykoli vrátit stisknutím tlačítka [ ]. Obsahuje tovární nastavení pro všechny uživatele. Tato nastavení lze podle potřeby změnit. Doporučuje se neměnit tovární nastavení profilu Home, ale provést úpravy v dalších uživatelských profilech. 4 Uživatelské profily Nastavení v dalších uživatelských profilech lze podle potřeby změnit. Všechna nastavení provedená v aktivním uživatelském profilu jsou uložena pod tímto profilem. V tom jsou zahrnuta nastavení aplikace i nastavení specifická pro uživatele. Nastavení systému se nezmění. Uživatelský profil lze změnit klepnutím na příslušné tlačítko. 20 Konstrukce a funkce

21 Nastavení specifická pro uživatele. Tato nastavení lze použít k úpravě váhy, aby vyhovovala úlohám a pracovním metodám jednotlivých uživatelů. Nastavení lze definovat zvlášť pro každý uživatelský profil a pro profil Home. Je-li vybrán uživatelský profil, automaticky se načtou příslušná nastavení specifická pro uživatele Popis Vysvětlení 1 Řádek záhlaví Řádek záhlaví zobrazuje prvky pro orientaci a informaci uživatele. 2 Oblast obsahu Oblast obsahu je hlavní pracovní oblastí pro menu a aplikace. Obsah závisí na konkrétní aplikaci nebo spuštěné akci. 3 Řádek akcí Řádek akcí obsahuje tlačítka akcí pro provádění konkrétních akcí požadovaných a dostupných v aktivním dialogovém okně (např. Konec, STD, C, OK). 1 Nastavení lze změnit klepnutím na příslušné tlačítko. 2 Pro odchod z nastavení zvolte tlačítko [Konec]. 3 Pro změnu nastavení systému klepněte na tlačítko [Systém]. Konec Systém Aplikace Funkce Ukončení nastavení Zobrazení nastavení systému Aplikace jsou moduly firmwaru k provádění specifických úloh vážení. Váha je při dodání vybavena různými aplikacemi. Po zapnutí váhy se načte poslední aktivní uživatelský profil a poslední použitá aplikace. Aplikace jsou dostupné pod tlačítkem [ ]. Pokyny pro práci se standardními aplikacemi jsou uvedeny v příslušných kapitolách Konstrukce a funkce 21

22 Popis Vysvětlení 1 Řádek záhlaví Řádek záhlaví zobrazuje prvky pro orientaci a informaci uživatele. 2 Oblast obsahu Oblast obsahu je hlavní pracovní oblastí pro menu a aplikace. Obsah závisí na konkrétní aplikaci nebo spuštěné akci. 3 Řádek akcí Řádek akcí obsahuje tlačítka akcí pro provádění konkrétních akcí požadovaných a dostupných v aktivním dialogovém okně (např. Konec, STD, C, OK). Aplikaci lze vybrat klepnutím na příslušné tlačítko. Systém Funkce Zobrazení nastavení systému Nastavení specifická pro aplikaci Tato nastavení lze použít k úpravě aplikací, aby vyhovovaly požadavkům jednotlivých uživatelů. Dostupné možnosti nastavení závisí na vybrané aplikace. Stisknutím tlačítka [ ] se otevře vícestránkové menu s nastaveními pro aktuálně aktivní aplikaci. Informace o možnostech jednotlivých nastavení jsou uvedeny v kapitole týkající se příslušné aplikace. Nastavení lze definovat zvlášť pro každý uživatelský profil a pro profil Home. Když je vybrán uživatelský profil, automaticky se načtou nastavení specifická pro příslušnou aplikaci Popis Vysvětlení 1 Řádek záhlaví Řádek záhlaví zobrazuje prvky pro orientaci a informaci uživatele. 2 Oblast obsahu Oblast obsahu je hlavní pracovní oblastí pro menu a aplikace. Obsah závisí na konkrétní aplikaci nebo spuštěné akci. 3 Řádek akcí Řádek akcí obsahuje tlačítka akcí pro provádění konkrétních akcí požadovaných a dostupných v aktivním dialogovém okně (např. Konec, STD, C, OK). 4 Tlačítko Nastavení Úprav/výběru (např. [Definovat], [Zapnuto], [Vyp.]). Obsah závisí na aplikaci. 5 Šipka Tlačítka se šipkou se používají k posunu o stranu dopředu nebo zpět. 1 Nastavení lze změnit klepnutím na příslušné tlačítko. 2 Potvrďte tlačítkem [OK]. Funkce Strana dopředu Strana zpět Nastavení systému Nastavení systému (např. nastavení pro periferní zařízení) jsou nezávislé na uživatelských profilech a aplikacích a vztahují se na celý vážicí systém. Nastavení systému lze zobrazit stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] a poté tlačítka [Systém]. 22 Konstrukce a funkce

Návod k obsluze. Analytické váhy Excellence Modely XPE METTLER TOLEDO. StaticDetect. www.mt.com XPE204

Návod k obsluze. Analytické váhy Excellence Modely XPE METTLER TOLEDO. StaticDetect. www.mt.com XPE204 Návod k obsluze Analytické váhy Excellence Modely XPE www.mt.com XPE204 METTLER TOLEDO StaticDetect F F Obsah 1 Úvod 11 1.1 Pro tento návod k obsluze platí následující konvence: 11 2 Bezpečnostní informace

Více

Návod k obsluze. Analytické váhy Excellence Modely XSE METTLER TOLEDO. www.mt.com XSE204

Návod k obsluze. Analytické váhy Excellence Modely XSE METTLER TOLEDO. www.mt.com XSE204 Návod k obsluze Analytické váhy Excellence Modely XSE www.mt.com XSE204 METTLER TOLEDO F F Obsah 1 Úvod 11 1.1 Pro tento návod k obsluze platí následující konvence: 11 2 Bezpečnostní informace 12 2.1

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VMS-02C05 INFORMACE Všechny informace v NÁVODU K OBSLUZE musí být pečlivě přečteny a prostudovány. Věnujte pozornost provozním normám a VAROVNÝM hlášením. Jejich nerespektování může vést k poškození zařízení

Více

Návod k obsluze METTLER TOLEDO Analytické váhy XP Excellence Plus

Návod k obsluze METTLER TOLEDO Analytické váhy XP Excellence Plus Návod k obsluze METTLER TOLEDO Analytické váhy XP Excellence Plus LEERE SEITE www.mt.com XP204 Analytické váhy XP Excellence Plus v přehledu 5 8 6 9 7 15 14 5 12 4 11 10 F 3 3 METTLER TOLEDO 2 3 1 4 5

Více

DiskStation. Stručná instalační příručka. ID dokumentu: Synology_QIG_2bayCL_

DiskStation. Stručná instalační příručka. ID dokumentu: Synology_QIG_2bayCL_ DiskStation Stručná instalační příručka ID dokumentu: Synology_QIG_2bayCL_20101028 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Před použitím si pozorně přečtěte tyto bezpečnostní pokyny a uschovejte tuto příručku na bezpečném

Více

Paměťové moduly Uživatelská příručka

Paměťové moduly Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Váha DIBAL G 310. Servisní středisko:

Váha DIBAL G 310. Servisní středisko: UŽIVATELSKÝ MANUÁL Váha DIBAL G 310 Servisní středisko: NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ VÁHY DIBAL G-310 OBSAH 1 POPIS VÁHY... 1 2 ÚVOD... 2 2.1 CHARAKTERISTIKA... 2 2.2 INSTALACE VÁHY... 2 2.3 ÚDRŽBA... 2 2.4 ZAPNUTÍ

Více

Základní řada vah. NewClassic ML Přesné výsledky Kompaktní a přenosné Cenově dostupné. Chytrá volba Švýcarská přesnost

Základní řada vah. NewClassic ML Přesné výsledky Kompaktní a přenosné Cenově dostupné. Chytrá volba Švýcarská přesnost Základní řada vah NewClassic ML Přesné výsledky Kompaktní a přenosné Cenově dostupné Chytrá volba Švýcarská přesnost Vysoký výkon Chytrá volba pro každý rozpočet Přesné výsledky, pohodlná obsluha a přenosné

Více

METTLER TOLEDO. Návod k obsluze. Přesné váhy Excellence Plus Modely XP část 1

METTLER TOLEDO. Návod k obsluze. Přesné váhy Excellence Plus Modely XP část 1 F F F F F F F METTLER TOLEDO F F F Návod k obsluze Přesné váhy Excellence Plus Modely XP část 1 METTLER TOLEDO METTLER TOLEDO Obsah 1 Úvod 5 1.1 Konvence a symboly použité v tomto návodu k použití 6 2

Více

Návod k obsluze. Přesné váhy Excellence Modely XS - část 1

Návod k obsluze. Přesné váhy Excellence Modely XS - část 1 Návod k obsluze Přesné váhy Excellence Modely XS - část 1 Obsah 1 Úvod 5 1.1 Konvence a symboly použité v tomto návodu k použití 6 2 Bezpečnostní informace 7 2.1 Definice signálů varování a symbolů 7

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Paměťové moduly Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce označuje, že uživatel musí pro další informace

Více

Váhy Excellence Modely XA část 2. Návod k obsluze. Terminál Nastavení systému Firmware Aplikace. Vážení Statistika Procentuální vážení Počítání kusů

Váhy Excellence Modely XA část 2. Návod k obsluze. Terminál Nastavení systému Firmware Aplikace. Vážení Statistika Procentuální vážení Počítání kusů Návod k obsluze Váhy Excellence Modely XA část 2 Terminál Nastavení systému Firmware Aplikace Vážení Statistika Procentuální vážení Počítání kusů Analytické váhy XA Excellence Přesné váhy XA Excellence

Více

LASERJET PRO 400 MFP. Stručná referenční příručka M425

LASERJET PRO 400 MFP. Stručná referenční příručka M425 LASERJET PRO 400 MFP Stručná referenční příručka M425 Optimalizace kvality kopírování K dispozici jsou následující možnosti nastavení kvality kopírování: Autom. výběr: Toto nastavení použijte, pokud nemáte

Více

KERN Verze /2015 CZ

KERN Verze /2015 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Mozaiková jehličková tiskárna Telefon: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

AX-C800 Návod k obsluze

AX-C800 Návod k obsluze AX-C800 Návod k obsluze Bezpečnostní pokyny Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo zranění: Nikdy nepřipojujte do dvou vstupních zdířek nebo do libovolné vstupní zdířky a uzemněné kostry napětí

Více

Paměťové moduly. Uživatelská příručka

Paměťové moduly. Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

Paměťové moduly. Uživatelská příručka

Paměťové moduly. Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Návod k obsluze. Sada pro stanovení hustoty pevných látek a kapalin

Návod k obsluze. Sada pro stanovení hustoty pevných látek a kapalin Návod k obsluze Sada pro stanovení hustoty pevných látek a kapalin Obsah 1 Úvod 5 2 Standardní vybavení 6 3 Příprava váhy ke stanovování hustoty 8 4 Princip stanovování hustoty 10 5 Stanovení hustoty

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení.

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení. ZAČNĚTE ZDE Odpovíte-li na některou z otázek ano, přejděte do příslušné části, kde najdete pokyny k instalaci a připojení. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA AccuBANKER AB-260 PŘENOSNÁ POČÍTAČKA BANKOVEK Dovozce: CONSYGEN CZ s.r.o. Opletalova 37, 110 00, Praha 1 Tel:224 212 073, Tel/Fax: 222 895 216, Email: consygen@consygen.cz www.consygen.cz

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

Návod k obsluze. brite WeighOnly Pultová obchodní váha

Návod k obsluze. brite WeighOnly Pultová obchodní váha Návod k obsluze brite WeighOnly Pultová obchodní váha 2 METTLER TOLEDO Návod k obsluze brite WeighOnly Číslo zakázky 30209989 Obsah 1 Vaše nová pultová obchodní váha...4 1.1 Nejdůležitější funkce...4 1.2

Více

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ)

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ) OVLADAČ AC8000 AC8000A KOMPAKTNÍ TERMOSTAT S MIKROPROCESOREM Vlastnosti: čtyří režimy: chlazení/větrání/topení/auto rychlost ventilátoru: vysoká/střední/nízká/automatická tři typy: pouze chlazení/chlazení

Více

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

V300/301. Příručka pro rychlou instalaci. IP telefon. Verze / vydání. Copyright Všechna práva vyhrazena.

V300/301. Příručka pro rychlou instalaci. IP telefon. Verze / vydání. Copyright Všechna práva vyhrazena. V300/301 IP telefon Příručka pro rychlou instalaci Verze 1.00 9/2008 3. vydání Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Přehled Tato příručka pro rychlou instalaci popisuje možnosti nastavení a používání

Více

7 Bezsluchátkový barevný dveřní videotelefon

7 Bezsluchátkový barevný dveřní videotelefon Návod k montáži a obsluze 7 Bezsluchátkový barevný dveřní videotelefon MOVETO V-039C Upozornění 1. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod, naše výrobky namontujte a používejte podle poskytnutých

Více

Uživatelský Návod HUD 01

Uživatelský Návod HUD 01 Uživatelský Návod HUD 01 Úvod o produktu Děkujeme že jste si zakoupili náš automobilový "Head Up" displej, ve zkratce "HUD" displej vztyčená hlava, zařízení které umožňuje řidiči dívat vpřed na cestu a

Více

Jednotky Uživatelská příručka

Jednotky Uživatelská příručka Jednotky Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit

Více

Návod k použití MW 911P2 S-567-01

Návod k použití MW 911P2 S-567-01 Návod k použití MW 911P2 S-567-01 2 3 cz czz Spotřebič není dovoleno používat pro živnostenské účely. Spotřebič je určen výlučně pro použití v domácnosti. Maximální nosnost: 2000 g / 5 Ib Tento návod na

Více

Termoreaktor s kapacitou 25 kyvet

Termoreaktor s kapacitou 25 kyvet Návod k obsluze HI 839800 Termoreaktor s kapacitou 25 kyvet 1 Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si vybral produkt od firmy Hanna Instruments. Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento

Více

Návod k použití pro Počítací váhu ALC3

Návod k použití pro Počítací váhu ALC3 Návod k použití pro Počítací váhu ALC3 Katalogové číslo: 110034 Popis cejchuschopná počítací váha pro suchá prostředí s funkcí počítání kusů schválena pro obchodní užití ve všech zemích EU (OIML III) snímatelná

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java je ochranná známka Sun Microsystems USA, Inc. Logo SD je ochranná známka svého vlastníka. Důležité

Více

Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. KG. Eberspächerstr. 24 D Esslingen

Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. KG. Eberspächerstr. 24 D Esslingen J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů Telefon (ústředna) 00 49 (0)711 939-00 Telefax 00 49 (0)711 939-0500 www.eberspaecher.com

Více

Návod k použití. Programovací přístroj P6. Důležité pokyny:

Návod k použití. Programovací přístroj P6. Důležité pokyny: Návod k použití Programovací přístroj P6 Důležité pokyny: Před montáží programovacího přístroje a jeho uvedením do provozu si prosím důkladně pročtěte tento návod k obsluze. Tento návod k obsluze uložte

Více

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC SALDA Dotykový programovatelný ovladač TPC Příručka pro uživatele TPC Dotyková obrazovka Nastavení a zobrazení teploty vstupního vzduchu Nastavení a zobrazení rychlosti otáčení motoru ventilátoru Zobrazení

Více

Pohon garážových vrat

Pohon garážových vrat Hněvkovského 30/65, 61700 Brno-Komárov Pohon garážových vrat Instalační a uživatelský manuál Upozornění: je důležité pro bezpečnost všech osob, kteří instalují a používají tento pohon garážových vrat,

Více

Návod k instalaci. Myčka nádobí

Návod k instalaci. Myčka nádobí Návod k instalaci Myčka nádobí 1 1 Poznámky Před instalací si přečtěte pozorně tuto příručku. Přečtení návodu Vám pomůže porozumět, jak zapojit přívody, vypouštěcí hadice a přívodní napájecí kabel a najít

Více

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Černá skříňka DVR23 Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Návod k použití Obsah Popis tlačítek...2 Obsluha a funkce...2 Tlačítko VYPÍNAČ...2 Tlačítko REC...2 Tlačítko

Více

Návod k použití. twitter.com/archos. https://blog.archos.com/

Návod k použití. twitter.com/archos.  https://blog.archos.com/ Návod k použití Blahopřejeme k nákupu zařízení od společnosti ARCHOS! Tento stručný návod k obsluze vám v začátcích pomůže se správným použitím zařízení. V případě dalších dotazů týkajících se použití

Více

Paměťové moduly Uživatelská příručka

Paměťové moduly Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Myčky na nádobí Návod k instalaci CDI 45 Poznámky Před instalací si přečtěte pozorně tuto příručku. Přečtení návodu vám pomůže porozumět, jak zapojit přívody, vypouštěcí hadice a přívodní napájecí kabel

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U Bezpečnostní pokyny V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U VÝSTRAHA 1. Ke snížení rizika úrazu elektrickým proudem neodstraňujte kryt výrobku ani jeho zadní část.

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC OBSAH ÚVOD...3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 PROVOZNÍ PODMÍNKY...4 ZAPOJENÍ...5 Připojení do sítě...5 Výstupy...5 OVLÁDÁNÍ...5 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...6

Více

Paměťové moduly Uživatelská příručka

Paměťové moduly Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Návod k obsluze pro termický anemometr TA 888

Návod k obsluze pro termický anemometr TA 888 strana č. 1 Návod k obsluze pro termický anemometr TA 888 Měřicí přístroj TA888 je určen k měření rychlosti proudění vzduchu a teploty. Velký, lehce čitelný LCD displej obsahuje dva velké zobrazovače a

Více

Paměťové moduly Uživatelská příručka

Paměťové moduly Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A 1. Instrukce Tento zdroj má integrovanou analogovou a digitální kontrolní technologii najednou v novém víceúčelovém zdroji energie. Má jak vysokou stabilitu analogového

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

N Á V O D NA O V L Á D Á N Í C U 3 4 5 - S T T R EG ULÁ TOR PRO POD LAHOVÉ VYTÁ P ĚNÍ. Důležitá bezpečtnostní upozornění: Výhody: Technická data

N Á V O D NA O V L Á D Á N Í C U 3 4 5 - S T T R EG ULÁ TOR PRO POD LAHOVÉ VYTÁ P ĚNÍ. Důležitá bezpečtnostní upozornění: Výhody: Technická data N Á V O D NA O V L Á D Á N Í C U 3 4 5 - S T T R EG ULÁ TOR PRO POD LAHOVÉ VYTÁ P ĚNÍ Důležitá bezpečtnostní upozornění: CU 345-STT je 7-dení programovatelný regulator teploty pro podlahové vytápění a

Více

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Video adaptér MI1232

Video adaptér MI1232 Video adaptér MI1232 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + RGB signálu + kamery při couvání do vozidel Mercedes Benz vybavených navigačním systémem Comand APS NTG1 a NTG2 Montážní příručka Informace

Více

ThinkPad Wireless WAN Card. Stručná úvodní příručka

ThinkPad Wireless WAN Card. Stručná úvodní příručka ThinkPad Wireless WAN Card Stručná úvodní příručka Kapitola 1. Popis produktu Pokud váš počítač ThinkPad podporuje kartu bezdrátové sítě WAN (Wide Area Network), můžete tuto kartu bezdrátové sítě WAN

Více

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE MICROMATIC TD 457 INSTRUKCE PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci po omítku

Více

Kalibrátor termon AX-C830. Návod k obsluze

Kalibrátor termon AX-C830. Návod k obsluze Kalibrátor termon AX-C830 Návod k obsluze Bezpečnostní informace Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo jinému zranění: - Nikdy nepřikládejte vyšší napětí než 30 V mezi dvě libovolné zdířky nebo

Více

NÁVOD K OBSLUZE. 600 g x 0.02 g DIGITÁLNÍ VÁHA. Model : GM-600P

NÁVOD K OBSLUZE. 600 g x 0.02 g DIGITÁLNÍ VÁHA. Model : GM-600P 600 g x 0.02 g DIGITÁLNÍ VÁHA Model : GM-600P Koupení této DIGITÁLNÍ VÁHY PRO Vás představuje krok vpřed do oblasti přesného měření. Přečtěte si prosím pozorně následující instrukce a vždy mějte tento

Více

1. Připojení k Internetu

1. Připojení k Internetu Jak připojit pokladnu k systému EET Tento dokument a další návody či doprovodná videa naleznete na: http://www.elektronickaevidencetrzeb.cz/ke-stazeni Sledujte aktuální verzi tohoto dokumentu! Před začátkem

Více

Návod k obsluze počítačové sestavy ASTRA

Návod k obsluze počítačové sestavy ASTRA Návod k obsluze počítačové sestavy ASTRA Blahopřejeme Vám k zakoupení počítačové sestavy ASTRA. Doufáme, že budete s provedením a výkonem Vašeho nového PC ASTRA při práci s ním spokojeni. OBSAH 1. Provozní

Více

Panelový měřič vodivosti model CDCN 201

Panelový měřič vodivosti model CDCN 201 Panelový měřič vodivosti model Prvotní prohlídka Opatrně vyjměte přístroj z krabice a zjistěte, zda nedošlo k mechanickému poškození. Pokud zjistíte jakékoliv poškození, ihned kontaktujte servisní středisko

Více

Jednotky Uživatelská příručka

Jednotky Uživatelská příručka Jednotky Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti

Více

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Černá skříňka DVR23 Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Návod k použití Obsah Popis tlačítek...2 Obsluha a funkce...2 Tlačítko VYPÍNAČ...2 Tlačítko REC...2 Tlačítko

Více

Návod k obsluze. testo 510

Návod k obsluze. testo 510 Návod k obsluze testo 510 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Přípojky senzoru pro měření diferenčního tlaku 3 Displej 4 Tlačítka

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (ios) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Air 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem a

Více

Jednotky Uživatelská příručka

Jednotky Uživatelská příručka Jednotky Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit

Více

Návod k použití pro Stolní váhu

Návod k použití pro Stolní váhu Návod k použití pro Stolní váhu Katalogové číslo: 214091 Úvod, základní pokyny k používání váhy Pokud chcete, aby Vám Vaše váha sloužila spolehlivě a k Vaší spokojenosti, prostudujte prosím tento návod

Více

POČÍTACÍ VÁHA 9222. Pro obchody, řemesla i průmysl. www.soehnle-professional.com. Návod k použití

POČÍTACÍ VÁHA 9222. Pro obchody, řemesla i průmysl. www.soehnle-professional.com. Návod k použití MĚŘIT JE UMĚNÍ POČÍTACÍ VÁHA 9222 Návod k použití Pro obchody, řemesla i průmysl wwwsoehnle-professionalcom ČESKY Počítací Váha 9222 OBSAH 1 Uvedení do provozu S 5 Rozsah dodávky S 5 Instalace S 5 Zapnutí/Vypnutí

Více

ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ POPIS PŘEDNÍHO PANELU

ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ POPIS PŘEDNÍHO PANELU ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ Tento přístroj využívá měnič stejnosměrného napětí s nízkou spotřebou a vysokým poměrem mezi indukčností a akumulací energie k přeměně napětí 9V na stejnosměrné napětí

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA V Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA Obsah 1 Začínáme... 1 1.1 Vzhled... 1 1.2 Nabíjení tabletu a klávesnice... 3 1.3 Vložení karet microsd a SIM... 4 1.4 Připojení k přístupovému

Více

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903 Návod k obsluze Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Varování před potencionálním nebezpečím. Přečtěte si návod k obsluze. Upozornění!Nebezpečné napětí! Riziko úrazu elektrickým

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Návod k použití pro Nerezovou váhu

Návod k použití pro Nerezovou váhu Návod k použití pro Nerezovou váhu Katalogové číslo: 110093 Účel použití Váha Soehnle Professional 9203 je koncipována k vážení zboží. Tato váha je v rámci EU určena k používání bez povinného cejchování.

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 5 6. Tlačítka... 5 7. APP zásuvky... 6 8. Nastavení systému... 6 9. Instalace,

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE TD 457 (MM7592) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci pod omítku

Více

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pečlivě přečtěte důležité bezpečnostní informace, které součástí obsahu tohoto provozního manuálu. Obsah..

Více

INSTALACE MULTIFUNKČNÍHO STROJE bizhub 215

INSTALACE MULTIFUNKČNÍHO STROJE bizhub 215 I. Přeprava stroje Při přepravě/přenosu stroje uchopte stroj za 4 místa, zobrazená na následujícím obrázku (Mark). Hmotnost stroje je 26 kg, pro přepravu použijte odpovídající množství osob. II. Odstranění

Více

HHVB82. Uživatelský manuál. Měřič vibrací, zrychlení a rychlosti. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.

HHVB82. Uživatelský manuál. Měřič vibrací, zrychlení a rychlosti. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar. HHVB82 Uživatelský manuál Měřič vibrací, zrychlení a rychlosti tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.cz 1 OBSAH Str. 1. Vlastnosti. 3 2. Specifikace 3 3. Popis čelního

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

HHTQ88. Měřič kroutícího momentu Příručka pro uživatele -1-

HHTQ88. Měřič kroutícího momentu Příručka pro uživatele -1- HHTQ88 Měřič kroutícího momentu Příručka pro uživatele -1- OBSAH 1. VLASTNOSTI 3 2. SPECIFIKACE. 3 2 1 Obecná specifikace 3 2 2 Displej jednotky / max. rozsah / rozlišení 5 3. POPIS ČELNÍHO PANELU. 5 3

Více

Návod k obsluze. testo 511

Návod k obsluze. testo 511 Návod k obsluze testo 511 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 511 3 Zkrácený návod k obsluze - testo 511 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Přípojky senzoru pro měření tlaku 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

MATRIX DC Napájecí Zdroj

MATRIX DC Napájecí Zdroj 1. ÚVOD 2. VYRÁBĚNÉ MODELY 3. SPECIFIKACE 3-1 Všeobecná 3.2 Specifikace 4. OVLÁDÁNÍ A INDIKACE NA ČELNÍM PANELU a. Čelní panel b. Zadní panel c. 6005L/3010L/1820L/3020L Čelní Panel d. 6005L/3010L/1820L/3020L

Více

PRO MĚŘITELNÝ ÚSPĚCH. Návod k obsluze. www.soehnle-professional.com

PRO MĚŘITELNÝ ÚSPĚCH. Návod k obsluze. www.soehnle-professional.com PRO MĚŘITELNÝ ÚSPĚCH 3020 Návod k obsluze www.soehnle-professional.com Obsah 1.............................................Úvod.................Strana 3 2.....................................Základní funkce.................strana

Více

Návod k obsluze. Analyzátor vlhkosti Excellence HS153. Excellence

Návod k obsluze. Analyzátor vlhkosti Excellence HS153. Excellence Návod k obsluze Analyzátor vlhkosti Excellence HS153 Excellence Obsah 1 Úvod 7 1.1 Konvence a symboly použité v tomto návodu k použití 7 2 Bezpečnostní informace 8 2.1 Definice signálů varování a symbolů

Více

Návod k obsluze. testo 410-2

Návod k obsluze. testo 410-2 Návod k obsluze testo 410-2 2 Krátký návod na testo 410-2 3 Krátký návod na testo 410-2 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Vrtulková sonda 3 Vlhkostní a teplotní senzor 4 Displej 5 Tlačítka 6 Pouzdro

Více

LASEROVÁ VODOVÁHA 400mm

LASEROVÁ VODOVÁHA 400mm LASEROVÁ VODOVÁHA 400mm 10.05-V04-0400 LASEROVÁ VODOVÁHA 400MM Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení výrobku značky PROTECO. TECHNICKÉ PARAMETRY Typ 10.05-V04-0400 Třída laseru II. Výkon laseru 1

Více