Návod k obsluze. Analytické váhy Excellence Modely XPE METTLER TOLEDO. StaticDetect. XPE204

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze. Analytické váhy Excellence Modely XPE METTLER TOLEDO. StaticDetect. www.mt.com XPE204"

Transkript

1 Návod k obsluze Analytické váhy Excellence Modely XPE XPE204 METTLER TOLEDO StaticDetect F F

2

3 Obsah 1 Úvod Pro tento návod k obsluze platí následující konvence: 11 2 Bezpečnostní informace Význam varování a symbolů Bezpečnostní informace o výrobku 12 3 Konstrukce a funkce Přehled Váha Terminál Uživatelské rozhraní Displej Vstupní dialogová okna Zadávání textu a číslic Firmware Uživatelské profily Nastavení specifická pro uživatele Aplikace Nastavení specifická pro aplikaci Nastavení systému Bezpečnostní systém 23 4 Instalace a uvedení do provozu Vybalení Obsah dodávky Umístění Sestavení váhy Střední police krytu Připojení váhy Uvedení váhy do provozu První vážení Zapnutí váhy Vyrovnání váhy Provedení jednoduchého vážení Obsluha skleněného krytu Nastavení úhlu pro odečítání a umístění terminálu Změna úhlu pro odečítání Oddělení terminálu Spodní vážení Montáž jednorázové hliníkové vážicí misky Montáž košíků ErgoClip Připevnění krytu SmartGrid Přeprava váhy Vypnutí váhy Přeprava na krátkou vzdálenost Přeprava na delší vzdálenosti 36 5 Nastavení systému Přehled nastavení systému 40 Obsah 3

4 5.2 Justování/test Úvod do justování a testů Nastavení pro justování a testy Testování/justování - nastavení závaží Testovací sekvence Konfigurace parametrů testovací sekvence Název Přípravy Metoda Akce při chybě Pokyny při chybě Kód uvolnění Záznam v historii GWP Úlohy Stav úloh Přiřazení testovací sekvence úloze Metoda spuštění Definované dny Definovaní uživatelé ProFACT/int. Justování Definice parametrů pro ProFACT Rozšířené možnosti Automatické justování externím testovacím závažím Definice parametrů pro automatické justování Testování justování externím testovacím závažím Definice parametrů pro testování justování Historie testování Protokol - definice zpráv o justování a testech Informace o váze Pohotovostní režim Datum/čas Periferní zařízení Doplněk Správce Konfigurace bezpečnostního systému Změna ID a hesla správce Provedení hlavního resetu Definice přístupových práv uživatelů Záznam operací týkajících se bezpečnosti Funkce upomínky na změnu hesla Definice počtu uživatelů Senzor náklonu 81 6 Nastavení specifická pro uživatele Přehled nastavení specifických pro uživatele Parametry vážení Režim vážení Okolní podmínky Uvolnění naměřené hodnoty 85 4 Obsah

5 6.2.4 Automatická nula Uživatel Uživatelské jméno Jazyk ID a heslo uživatele Dvířka Terminál Jas Výběr barvy Pípnutí Funkce dotyku Úprava dotyku Optická zpětná vazba tlačítka Rychločtení Indikátor stavu Uživatelská tovární nastavení 91 7 Aplikace vážení Nastavení aplikace vážení Výběr funkčních tlačítek Přehled funkčních tlačítek Výběr SmartTrac Výběr informačních polí Specifikace pro automatický výtisk protokolu Výběr váhových jednotek Definování volných váhových jednotek Definice protokolu Specifikace pro ruční výtisk protokolu Formátování výstupních dat (tlačítko přenosu) Výstupní formát Výstup dat do tiskárny Definice identifikací a záhlaví protokolů Pokyny pro zpracování dat čárových kódů Pokyny pro zpracování dat RFID Nastavení funkce MinWeigh Definice a aktivace paměti táry Nastavení funkce automatického tárování Nastavení pro SmartSens a ErgoSens Nastavení pro volitelnou antistatickou soupravu (ionizátor) Nastavení pro elektrostatickou detekci Práce s aplikací vážení Změna rozlišení výsledku vážení Možnosti tárování Práce s čítačem šarží Práce s identifikacemi Navažování do nominální hmotnosti Práce s funkcí "MinWeigh" Justování a testování váhy Justování Justování interním závažím/profact 120 Obsah 5

6 Justování externím testovacím závažím Testování Testování justování interním závažím Testování justování externím testovacím závažím Protokoly Záznamy justování a testů (vzorové záznamy) Práce s funkcí testovací sekvence Spuštění úlohy Metoda EC pro test výstředného zatížení Metoda RP1 pro test opakovatelnosti Metoda RPT1 pro test opakovatelnosti s tárovacím závažím Metoda SE1 pro test citlivosti s jedním testovacím závažím Metoda SE2 pro test citlivosti se dvěma testovacími závažími Metoda SERVICE pro čas upomínky/předběžného varování Metoda SET1 pro test citlivosti s tárovacím závažím a jedním testovacím 127 závažím Metoda SET2 pro test citlivosti s tárovacím závažím a dvěma testovacími závažími Aplikace Statistika Nastavení pro aplikaci Statistika Specifická funkční tlačítka pro použití statistiky Specifická datová pole pro statistiku Specifikace pro automatické zadání hmotnosti Specifické informace protokolu pro statistiku Povolení aditivního režimu Definování mezí přijatelnosti Nastavení pro podavač tablet LV Práce s aplikací Statistika Sběr statistických dat ze série vážení Navažování na nominální hodnotu Vzorový protokol se statistickými hodnotami Vzorce použité pro výpočet statistických hodnot Aplikace receptur Nastavení aplikace receptur Aktivace nebo deaktivace automatického nulování Specifická funkční tlačítka receptur Specifická informační pole receptur Specifické informace protokolu receptur Specifické identifikace receptur Specifická nastavení receptur SmartSens a ErgoSens Definice komponentů Definice aktivace receptur Receptura s pevnými komponenty (absolutní nominální hmotnosti) Receptura s % komponentů (relativní nominální hmotnosti) Práce s aplikací receptur Počáteční nastavení Volná receptura (receptura bez použití databáze receptur) Obsah

7 9.4.3 Automatické zpracování receptur s "pevnými komponenty" (absolutní nominální 157 hmotnosti) Automatické zpracování receptur s "% komponentů" (relativní nominální 158 hmotnosti) Vzorový protokol receptury Informace o změně stávajících komponentů a receptur Aplikace počítání kusů Nastavení aplikace počítání kusů Definování pevného referenčního jednotkového množství Specifická funkční tlačítka pro počítání kusů Specifická datová pole pro počítání kusů Specifikace pro automatické zadání hmotnosti Další jednotka pro počítání kusů Specifická data protokolu pro počítání kusů Specifická nastavení senzorů SmartSens a ErgoSens pro počítání kusů Práce s aplikací počítání kusů Jednoduché počítání kusů Shrnování a pořizování statistiky z počítání kusů Počítání do nominální hodnoty Optimalizace reference Vzorový protokol počtu kusů se statistickými hodnotami Aplikace procentuálního vážení Nastavení pro aplikaci procentuálního vážení Specifické funkční tlačítko pro procentuální vážení Specifická informační pole pro procentuální vážení Další jednotka pro procentuální vážení Specifické informace protokolu pro procentuální vážení Specifická nastavení senzorů SmartSens a ErgoSens pro procentuální vážení Práce s aplikací procentuálního vážení Jednoduché procentuální vážení Procentuální vážení do nominální hmotnosti Vzorový protokol procentuálního vážení Aplikace pro stanovení hustoty Nastavení aplikace pro stanovení hustoty Výběr metody pro stanovení hustoty Výběr pomocné kapaliny Aktivace nebo deaktivace statistiky Specifikace pro výpočet a zobrazení výsledku Specifická funkční tlačítka pro stanovení hustoty Specifická informační pole pro stanovení hustoty Specifické informace protokolu pro stanovení hustoty Specifická nastavení senzorů SmartSens a ErgoSens pro stanovení hustoty Práce s aplikací pro stanovení hustoty Stanovení hustoty neporézních pevných těles Stanovení hustoty kapalin pomocí ponořovaného tělesa Stanovení hustoty pastovitých látek pomocí gamakoule Stanovení hustoty kapalin pomocí pyknometru 193 Obsah 7

8 Stanovení hustoty porézních pevných těles Vzorový protokol stanovení hustoty Použití statistiky hustoty Vzorce použité k výpočtu hustoty Vzorce pro stanovení hustoty pevných těles Vzorce pro stanovení hustoty kapalin a pastovitých látek Tabulka hustoty destilované vody Tabulka hustoty etanolu Aplikace rozdílového vážení Nastavení pro aplikaci rozdílového vážení Specifická funkční tlačítka pro rozdílové vážení Specifická informační pole pro rozdílové vážení Specifické informace protokolu pro rozdílové vážení Chování tlačítka tisku Specifické nastavení pro zpracování dat čárových kódů Definování, úprava, mazání a výběr sérií Definování nové série Úprava stávající série Vymazání série Výběr série pro rozdílové vážení Práce s aplikací rozdílového vážení Různé metody rozdílového vážení Počáteční nastavení Rozdílové vážení s automatickým postupem Rozdílové vážení s ruční sekvencí Příklad protokolu rozdílového vážení Další možnosti Vzorce používané pro výpočet výsledků rozdílového vážení Aplikace kontroly pipety Nastavení aplikace pro kontrolu pipet Specifická nastavení doplňku Quick-Check Specifická nastavení doplňku školení Specifická nastavení pípnutí rozpoznání RFID Specifická funkční tlačítka aplikace pro kontrolu pipet Specifické informace protokolu Quick-Check Specifické informace protokolu školení Práce s aplikací pro kontrolu pipet Kontrola pipet Provádění kontroly Quick-Check Školení Konfigurace pipety Skenování nové pipety se značkou RFID Úprava dat pipety Vzorový protokol kontroly Quick-Check Výpočty pro kontrolu Quick-Check Titrační aplikace Obsah

9 15.1 Nastavení titrační aplikace Specifická nastavení doplňku RFID Specifické identifikace pro titraci Specifická funkční tlačítka titrace Specifické informace protokolu pro titraci Práce s titrační aplikací Údržba Čištění Likvidace Aktualizace firmwaru (softwaru) Jak to funguje Provedení aktualizace Odstraňování poruch Chybové zprávy Stavová hlášení/stavové ikony Co dělat, když...? Specifikace Všeobecné údaje Vysvětlující informace o síťovém zdroji METTLER TOLEDO Specifikace závislá na modelu váhy Rozměry Rozhraní Specifikace RS232C Specifikace připojení "Aux" Příslušenství a náhradní díly Příslušenství Náhradní díly Dodatek Příkazy a funkce rozhraní MT-SICS Postup týkající se úředně ověřovaných vah Doporučené nastavení tiskárny 265 Glosář 266 Rejstřík 269 Obsah 9

10

11 1 Úvod Děkujeme vám, že jste si vybrali váhu METTLER TOLEDO. Váha nabízí mnoho možností vážení a justování s výjimečným pohodlím obsluhy. METTLER TOLEDO je přední výrobce vah pro laboratorní a výrobní použití, jakož i analytických měřicích přístrojů. Globální síť zákaznických služeb a její vysoce kvalifikovaní pracovníci jsou vždy k dispozici, aby pomohli s výběrem příslušenství nebo aby poradili s optimálním použitím váhy. K dispozici jsou různé modely nabízející různé funkční prvky. Modely nabízejí různé váživosti a rozlišení. V tomto návodu jsou zvlášť zdůrazněny ty funkce, které jsou důležité pro provoz. Všechny modely řady XPE nabízejí následující funkce: StaticDetect pro detekci elektrostatických nábojů Motorem poháněný skleněný kryt proti proudění vzduchu pro přesné vážení i v neklidném prostředí. Plně automatické justování ProFACT s interními závažími. Vestavěný senzor náklonu, osvětlená vodováha a asistent programu pro jednoduché a rychlé vyrovnání váhy do vodorovné polohy. Instalované aplikace pro normální vážení, statistiku, receptury, počítání kusů, procentuální vážení, stanovování hustoty, rozdílové vážení, testování pipet a titraci. Vestavěné rozhraní RS232C. Zásuvka pro další rozhraní (volitelné). Dotykový grafický terminál ("dotyková obrazovka") s barevným displejem a indikátorem stavu. Dva bezdotekové programovatelné senzory ( SmartSens ) urychlují často se opakující pracovní postupy. Váha vyhovuje aktuálním normám a směrnicím. Podporuje požadavky, pracovní postupy a protokoly specifikované všemi mezinárodními systémy zajištění kvality, např. GLP (správná laboratorní praxe), GMP (správná výrobní praxe). Váha má ES prohlášení o shodě a společnost METTLER TOLEDO je jako výrobce certifikována podle norem ISO 9001 a ISO Tím máte zajištěno, že je vaše investice dlouhodobě chráněna vysokou kvalitou výrobku a kompletním systémem služeb (opravy, údržba, servis, seřizovací služba). Vyhledání dalších informací u Verze softwaru Tento návod k obsluze je založen na původně nainstalovaném firmwaru (softwaru) verze V Pro tento návod k obsluze platí následující konvence: Označení kláves a tlačítek je uváděno grafickou nebo textovou formou v hranatých závorkách (např. [ ] nebo [Definovat]. 1 2 Tyto symboly označují pokyn: Požadavky Kroky Výsledky Úvod 11

12 2 Bezpečnostní informace 2.1 Význam varování a symbolů Bezpečnostní pokyny jsou označeny signálními slovy a varovnými symboly a zahrnují varování a informace, týkající se bezpečnostních otázek. Nerespektování bezpečnostních pokynů může vést ke zranění osob, poškození přístroje, nesprávné funkci a chybným výsledkům. Signální slova VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ Pozor Poznámka Označuje nebezpečnou situaci se středním rizikem pokud se jí nevyhnete, může vést k vážným zraněním. Označuje nebezpečnou situaci s nízkým rizikem pokud se jí nevyhnete, může vést k poškození zařízení nebo majetku, ke ztrátě dat nebo k lehkým až středně těžkým zraněním. (žádný symbol) Označuje důležité informace o produktu. (žádný symbol) Označuje užitečné informace o produktu. Varovné symboly Obecné nebezpečí Úraz elektrickým proudem Povinné znaky Musí se používat rukavice 2.2 Bezpečnostní informace o výrobku Určené použití Váha slouží k vážení. Používejte ji jen k tomuto účelu. Jakýkoli jiný druh použití nebo provozování, které nespadají do omezení technických specifikací, bez písemného souhlasu společnosti Mettler-Toledo AG jsou považovány za odporující zamýšlenému použití. Váha se nesmí používat ve výbušném prostředí obsahujícím plyny, páru, mlhu, prach nebo hořlavý prach (nebezpečná prostředí). Obecné bezpečnostní informace Tato váha vyhovuje aktuálním průmyslovým normám a uznávaným bezpečnostním předpisům; avšak při používání může představovat nebezpečí. Neotevírejte kryt váhy: Váha neobsahuje žádné díly opravitelné uživatelem. V případě problémů se obraťte na zástupce společnosti METTLER TOLEDO. Přístroj vždy používejte pouze tak, jak je uvedeno v pokynech obsažených v tomto návodu. Bezpodmínečně dodržujte pokyny pro uvedení svého nového přístroje do provozu. Pokud by přístroj nebyl používán podle tohoto návodu k použití, mohlo by dojít k jeho poškození a společnost METTLER TOLEDO neponese žádnou odpovědnost. 12 Úvod

13 Bezpečnost personálu Před použitím váhy je nutné si přečíst tento návod k obsluze a porozumět mu. Tento návod k obsluze je nutné si uchovat k pozdějšímu nahlédnutí. Váha nesmí být nijak měněna nebo upravována. Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství METTLER TOLEDO. Varování UPOZORNĚNÍ Riziko úrazu elektrickým proudem Používejte výhradně originální síťový adaptér dodaný společně s váhou a ujistěte se, že se hodnota napětí, která je na něm uvedena, shoduje s napětím místní elektrické sítě. Adaptér zapojujte pouze do uzemněné elektrické zásuvky. UPOZORNĚNÍ Poškození váhy a) Používejte pouze uvnitř na suchých místech. b) K ovládání klávesnice nepoužívejte špičaté předměty! Váha má velmi robustní konstrukci, stále se však jedná o přesný přístroj. Je nutné s ní manipulovat opatrně. c) Váhu neotevírejte: Váha neobsahuje žádné díly opravitelné uživatelem. V případě problémů se obraťte na zástupce společnosti METTLER TOLEDO. d) Používejte pouze originální příslušenství a periferní zařízení pro váhu od společnosti METTLER TOLEDO. Jsou specificky určené pro tuto váhu. Bezpečnostní informace 13

14 F F 3 Konstrukce a funkce 3.1 Přehled Váha V této kapitole je popsána váha, obslužné a indikační prvky terminálu a provozní koncepce firmwaru váhy XPE204 METTLER TOLEDO StaticDetect 3 15 Pohled zepředu 1 Terminál 2 Displej 3 Tlačítka obsluhy 4 Senzory SmartSens 5 Odkapávací miska StaticDetect pro detekci elektrostatických nábojů 7 Světlo StaticDetect 8 Označení typu 6 Držadlo/spojovací prvek pro manipulaci s dvířky krytu 9 Skleněný kryt 10 Držadlo pro manipulaci s horními dvířky krytu 11 Vodicí lišta pro horní dvířka krytu a přepravní držadlo 12 Demontovatelné klipy pro přívod kabelů nebo trubic 13 Vodováha/senzor náklonu 14 Mřížková vážicí miska (SmartGrid) 15 Indikátor stavu 14 Bezpečnostní informace

15 Zadní strana 1 Aux 1 (konektor pro senzor ErgoSens, ruční nebo nožní spínač) 2 Aux 2 (konektor pro senzor ErgoSens, ruční nebo nožní spínač) 3 Sériové rozhraní RS232C 4 Zásuvka pro další rozhraní (volitelné) 5 Zásuvka pro síťový adaptér 6 Místo pro upevnění pojistky proti odcizení 7 Stavěcí šroub 8 Chladicí těleso (podle modelu) Konstrukce a funkce 15

16 3.1.2 Terminál Hlavní funkce a připojení terminálu Pohled zepředu Popis Vysvětlení 1 SmartSens Dva hands-free senzory. Oběma těmto hands-free senzorům je možné přiřadit konkrétní funkci (např. nulování, tisk nebo nastavení rozlišení displeje). Viz nastavení pro senzory SmartSens a ErgoSens v příslušných aplikacích. Konkrétní funkci lze aktivovat pohybem ruky nad příslušným senzorem (maximální vzdálenost asi 5 cm). Senzor zapípá pro potvrzení, že rozpoznal příkaz. 2 Stavový řádek Zelené ikony na stavovém řádku indikují funkce přiřazené senzoru SmartSens nalevo nebo SmartSens napravo. Symbol F představuje funkční tlačítko. Senzor SmartSens je deaktivován, když nesvítí žádný zelený symbol. Žlutá světelná dioda ve spodní části stavového řádku krátce zasvítí, pokud je zvoleno tlačítko nebo je spuštěna funkce menu. 3 Domů Toto tlačítko se používá pro návrat do uživatelského profilu Home z jakékoli úrovně menu v jakékoli aplikaci. 4 Uživatelský profil Toto tlačítko se používá k zobrazení konkrétního uživatelského profilu. V uživatelském profilu lze uložit různá nastavení. Umožňuje nastavit váhu podle konkrétního uživatele nebo úlohy vážení. 5 Nastavení pro uživatelské profily Pro definování základních nastavení pro každý uživatelský profil. Tato nastavení platí pro všechny uživatelské aplikace. 16 Konstrukce a funkce

17 6 Otevřít/zavřít Pro otvírání a zavírání dvířek skleněného krytu. Pro pohodlnou obsluhu z pravé a levé strany je jedno z těchto tlačítek na obou stranách terminálu. 7 Výběr aplikace Toto tlačítko se používá pro výběr požadované aplikace. 8 Konfigurace Pro zobrazení menu pro konfiguraci aktuální aplikace. Aplikaci lze upravit na konkrétní úlohu pomocí mnoha nastavení. 9 Tisk Toto tlačítko se používá pro přenos dat pomocí rozhraní, např. do tiskárny. Rovněž lze připojit jiná zařízení, např. počítač. Data, která se mají přenášet, lze volně definovat. 10 Zapnuto/vypnuto Pro zapnutí a vypnutí váhy (pohotovostní režim). Doporučuje se váhu neodpojovat od napájení, ledaže se nebude delší dobu používat. 11 Tára Toto tlačítko se používá k ručnímu tárování váhy (nutné pouze pro normální vážení). Když byla váha tárována, zobrazí se symbol Net, který označuje, že všechny zobrazené hmotnosti jsou čisté hmotnosti. Záporná hmotnost není dovolena. Zobrazí se chybové hlášení. Když ikona detektoru ustálení zmizí (malý kroužek nalevo od zobrazení hmotnosti), je uvedena ustálená hmotnost. Postup tárování váhy není stejný jako nulování. 12 Nulování Toto tlačítko se používá pro ruční nastavení nového nulového bodu (pouze v případě, že se váha používá k normálnímu vážení). Po vynulování se všechny hmotnosti (také hmotnost táry) vztahují k tomuto novému nulovému bodu, přičemž platí následující: hmotnost táry = 0, čistá hmotnost (= hrubá hmotnost) = Indikátor stavu Označuje aktuální stav váhy. Indikátor stavu ukazuje, že váha je připravena k použití. Zelená = váha je připravena k použití. Blikající zelená = váha je v provozu. Příklad: Probíhá interní justování. Žlutá = nevyřízená úloha, váhu lze ještě použít. Příklad: Nevyřízené automatické interní justování. Červená = váha nemůže/nesmí být použita. Příklad: Váha není správně vyrovnaná. Konstrukce a funkce 17

18 2 1 2 Zadní strana 1 Připojení systému (kabel terminálu) 2 Stavěcí šroub 3.2 Uživatelské rozhraní Displej Osvětlený, barevný displej terminálu je dotyková obrazovka, tj. obrazovka citlivá na dotyk. Klepnutím na obrazovku jej lze použít pro zobrazení dat, zadávání nastavení a výběr funkcí Podle konkrétních požadavků dané země jsou zvýrazněna nekalibrovaná desetinná místa na kalibrovaných vahách. UPOZORNĚNÍ Nedotýkejte se dotykové obrazovky špičatými nebo ostrými předměty! Dotyková obrazovka by se mohla poškodit Popis Název aplikace Vysvětlení Výběr aplikace. Menu aplikace lze vybrat klepnutím na tuto oblast. Aplikaci lze vybrat zde. Toto menu lze také zobrazit stisknutím tlačítka [ ]. Aktuální uživatelský Zobrazuje aktuální uživatelský profil. profil 2 Datum Datum lze změnit klepnutím na tuto oblast. 18 Konstrukce a funkce

19 3 Čas Čas lze změnit klepnutím na tuto oblast. 4 Stavové ikony Tyto stavové ikony označují zvláštní stavy váhy (např. je nutný servis, je požadováno justování, výměna baterie). Při klepnutí na ikony se zobrazí samostatné okno pro výběr. Při klepnutí na ikony jsou vysvětleny jejich funkce. 5 Hodnota hmotnosti Klepnutím na hmotnost se zobrazí okno s uvedením výsledku ve velkém formátu. Je to výhodné při odečítání hmotnosti z určité vzdálenosti. 6 Jednotka hmotnosti Požadovanou jednotku hmotnosti lze změnit klepnutím na jednotku hmotnosti, např. z mg na g. 7 SmartTrac SmartTrac je grafická pomůcka pro navažování, která zobrazuje okamžitě již použitý a ještě dostupný rozsah váživosti. Klepnutím na tuto oblast lze vybrat různé režimy zobrazení pro SmartTrac nebo jej deaktivovat. 8 Funkční tlačítka Tato oblast je vyhrazená pro Tlacitka funkci umožňující přímý přístup k často potřebným funkcím a nastavením aplikace. Je-li aktivováno více než 5 tlačítek funkcí, lze je vybírat pomocí tlačítek se šipkou. 9 Informační pole Tato oblast se používá k zobrazení dalších informací (informačních polí) týkajících se aktivní aplikace. Klepnutím na informační pole umožňuje zobrazit informační pole a Tlacitka funkci přímo přes výběr menu. Také může být spuštěn asistent vyrovnání. Spořič obrazovky Jestliže se váha 15 minut nepoužívá, displej se automaticky ztlumí a přibližně každých 15 sekund převrátí obrazové body. Když se váha opět použije (např. se zatíží, stiskne se tlačítko), displej se vrátí do normálního stavu Vstupní dialogová okna Dialogové okno klávesnice se používá k zadávání znaků jako jsou písmena, číslice a zvláštní znaky Zadávání textu a číslic Popis Vysvětlení 1 Datové pole Zobrazuje (zadané) alfanumerické a numerické znaky. 2 Klávesnice Oblast pro vstup dat 3 Volba Vybírá různé klávesnice. 1 Zadejte označení. 2 Potvrďte tlačítkem [OK]. Konstrukce a funkce 19

20 Funkce Smaže poslední znak První tiskárna musí být umístěna na konci datového pole Firmware Firmware řídí všechny funkce váhy. Umožňuje justování váhy na konkrétní pracovní prostředí. Firmware je rozdělen takto: Uživatelské profily Nastavení specifická pro uživatele. Aplikace Nastavení specifická pro aplikaci Nastavení systému Zobrazené menu lze kdykoli opustit opětovným stisknutím stejného tlačítka jako pro jeho výběr Uživatelské profily Uživatelské profily se používají k úpravě váhy, aby vyhovovala konkrétním aplikacím a osobním pracovním metodám nebo konkrétním úlohám vážení. Uživatelský profil je soubor uživatelsky definovaných nastavení, která lze vybrat při stisknutí tlačítka. Při zapnutí váhy se automaticky načte poslední aktivní uživatelský profil Popis Vysvětlení 1 Řádek záhlaví Řádek záhlaví zobrazuje prvky pro orientaci a informaci uživatele. 2 Oblast obsahu Oblast obsahu je hlavní pracovní oblastí pro menu a aplikace. Obsah závisí na konkrétní aplikaci nebo spuštěné akci. 3 Domů Profil Home je počáteční bod, k němuž je možné se kdykoli vrátit stisknutím tlačítka [ ]. Obsahuje tovární nastavení pro všechny uživatele. Tato nastavení lze podle potřeby změnit. Doporučuje se neměnit tovární nastavení profilu Home, ale provést úpravy v dalších uživatelských profilech. 4 Uživatelské profily Nastavení v dalších uživatelských profilech lze podle potřeby změnit. Všechna nastavení provedená v aktivním uživatelském profilu jsou uložena pod tímto profilem. V tom jsou zahrnuta nastavení aplikace i nastavení specifická pro uživatele. Nastavení systému se nezmění. Uživatelský profil lze změnit klepnutím na příslušné tlačítko. 20 Konstrukce a funkce

21 Nastavení specifická pro uživatele. Tato nastavení lze použít k úpravě váhy, aby vyhovovala úlohám a pracovním metodám jednotlivých uživatelů. Nastavení lze definovat zvlášť pro každý uživatelský profil a pro profil Home. Je-li vybrán uživatelský profil, automaticky se načtou příslušná nastavení specifická pro uživatele Popis Vysvětlení 1 Řádek záhlaví Řádek záhlaví zobrazuje prvky pro orientaci a informaci uživatele. 2 Oblast obsahu Oblast obsahu je hlavní pracovní oblastí pro menu a aplikace. Obsah závisí na konkrétní aplikaci nebo spuštěné akci. 3 Řádek akcí Řádek akcí obsahuje tlačítka akcí pro provádění konkrétních akcí požadovaných a dostupných v aktivním dialogovém okně (např. Konec, STD, C, OK). 1 Nastavení lze změnit klepnutím na příslušné tlačítko. 2 Pro odchod z nastavení zvolte tlačítko [Konec]. 3 Pro změnu nastavení systému klepněte na tlačítko [Systém]. Konec Systém Aplikace Funkce Ukončení nastavení Zobrazení nastavení systému Aplikace jsou moduly firmwaru k provádění specifických úloh vážení. Váha je při dodání vybavena různými aplikacemi. Po zapnutí váhy se načte poslední aktivní uživatelský profil a poslední použitá aplikace. Aplikace jsou dostupné pod tlačítkem [ ]. Pokyny pro práci se standardními aplikacemi jsou uvedeny v příslušných kapitolách Konstrukce a funkce 21

22 Popis Vysvětlení 1 Řádek záhlaví Řádek záhlaví zobrazuje prvky pro orientaci a informaci uživatele. 2 Oblast obsahu Oblast obsahu je hlavní pracovní oblastí pro menu a aplikace. Obsah závisí na konkrétní aplikaci nebo spuštěné akci. 3 Řádek akcí Řádek akcí obsahuje tlačítka akcí pro provádění konkrétních akcí požadovaných a dostupných v aktivním dialogovém okně (např. Konec, STD, C, OK). Aplikaci lze vybrat klepnutím na příslušné tlačítko. Systém Funkce Zobrazení nastavení systému Nastavení specifická pro aplikaci Tato nastavení lze použít k úpravě aplikací, aby vyhovovaly požadavkům jednotlivých uživatelů. Dostupné možnosti nastavení závisí na vybrané aplikace. Stisknutím tlačítka [ ] se otevře vícestránkové menu s nastaveními pro aktuálně aktivní aplikaci. Informace o možnostech jednotlivých nastavení jsou uvedeny v kapitole týkající se příslušné aplikace. Nastavení lze definovat zvlášť pro každý uživatelský profil a pro profil Home. Když je vybrán uživatelský profil, automaticky se načtou nastavení specifická pro příslušnou aplikaci Popis Vysvětlení 1 Řádek záhlaví Řádek záhlaví zobrazuje prvky pro orientaci a informaci uživatele. 2 Oblast obsahu Oblast obsahu je hlavní pracovní oblastí pro menu a aplikace. Obsah závisí na konkrétní aplikaci nebo spuštěné akci. 3 Řádek akcí Řádek akcí obsahuje tlačítka akcí pro provádění konkrétních akcí požadovaných a dostupných v aktivním dialogovém okně (např. Konec, STD, C, OK). 4 Tlačítko Nastavení Úprav/výběru (např. [Definovat], [Zapnuto], [Vyp.]). Obsah závisí na aplikaci. 5 Šipka Tlačítka se šipkou se používají k posunu o stranu dopředu nebo zpět. 1 Nastavení lze změnit klepnutím na příslušné tlačítko. 2 Potvrďte tlačítkem [OK]. Funkce Strana dopředu Strana zpět Nastavení systému Nastavení systému (např. nastavení pro periferní zařízení) jsou nezávislé na uživatelských profilech a aplikacích a vztahují se na celý vážicí systém. Nastavení systému lze zobrazit stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] a poté tlačítka [Systém]. 22 Konstrukce a funkce