Návod k obsluze. Analytické váhy Excellence Modely XPE METTLER TOLEDO. StaticDetect. XPE204

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze. Analytické váhy Excellence Modely XPE METTLER TOLEDO. StaticDetect. www.mt.com XPE204"

Transkript

1 Návod k obsluze Analytické váhy Excellence Modely XPE XPE204 METTLER TOLEDO StaticDetect F F

2

3 Obsah 1 Úvod Pro tento návod k obsluze platí následující konvence: 11 2 Bezpečnostní informace Význam varování a symbolů Bezpečnostní informace o výrobku 12 3 Konstrukce a funkce Přehled Váha Terminál Uživatelské rozhraní Displej Vstupní dialogová okna Zadávání textu a číslic Firmware Uživatelské profily Nastavení specifická pro uživatele Aplikace Nastavení specifická pro aplikaci Nastavení systému Bezpečnostní systém 23 4 Instalace a uvedení do provozu Vybalení Obsah dodávky Umístění Sestavení váhy Střední police krytu Připojení váhy Uvedení váhy do provozu První vážení Zapnutí váhy Vyrovnání váhy Provedení jednoduchého vážení Obsluha skleněného krytu Nastavení úhlu pro odečítání a umístění terminálu Změna úhlu pro odečítání Oddělení terminálu Spodní vážení Montáž jednorázové hliníkové vážicí misky Montáž košíků ErgoClip Připevnění krytu SmartGrid Přeprava váhy Vypnutí váhy Přeprava na krátkou vzdálenost Přeprava na delší vzdálenosti 36 5 Nastavení systému Přehled nastavení systému 40 Obsah 3

4 5.2 Justování/test Úvod do justování a testů Nastavení pro justování a testy Testování/justování - nastavení závaží Testovací sekvence Konfigurace parametrů testovací sekvence Název Přípravy Metoda Akce při chybě Pokyny při chybě Kód uvolnění Záznam v historii GWP Úlohy Stav úloh Přiřazení testovací sekvence úloze Metoda spuštění Definované dny Definovaní uživatelé ProFACT/int. Justování Definice parametrů pro ProFACT Rozšířené možnosti Automatické justování externím testovacím závažím Definice parametrů pro automatické justování Testování justování externím testovacím závažím Definice parametrů pro testování justování Historie testování Protokol - definice zpráv o justování a testech Informace o váze Pohotovostní režim Datum/čas Periferní zařízení Doplněk Správce Konfigurace bezpečnostního systému Změna ID a hesla správce Provedení hlavního resetu Definice přístupových práv uživatelů Záznam operací týkajících se bezpečnosti Funkce upomínky na změnu hesla Definice počtu uživatelů Senzor náklonu 81 6 Nastavení specifická pro uživatele Přehled nastavení specifických pro uživatele Parametry vážení Režim vážení Okolní podmínky Uvolnění naměřené hodnoty 85 4 Obsah

5 6.2.4 Automatická nula Uživatel Uživatelské jméno Jazyk ID a heslo uživatele Dvířka Terminál Jas Výběr barvy Pípnutí Funkce dotyku Úprava dotyku Optická zpětná vazba tlačítka Rychločtení Indikátor stavu Uživatelská tovární nastavení 91 7 Aplikace vážení Nastavení aplikace vážení Výběr funkčních tlačítek Přehled funkčních tlačítek Výběr SmartTrac Výběr informačních polí Specifikace pro automatický výtisk protokolu Výběr váhových jednotek Definování volných váhových jednotek Definice protokolu Specifikace pro ruční výtisk protokolu Formátování výstupních dat (tlačítko přenosu) Výstupní formát Výstup dat do tiskárny Definice identifikací a záhlaví protokolů Pokyny pro zpracování dat čárových kódů Pokyny pro zpracování dat RFID Nastavení funkce MinWeigh Definice a aktivace paměti táry Nastavení funkce automatického tárování Nastavení pro SmartSens a ErgoSens Nastavení pro volitelnou antistatickou soupravu (ionizátor) Nastavení pro elektrostatickou detekci Práce s aplikací vážení Změna rozlišení výsledku vážení Možnosti tárování Práce s čítačem šarží Práce s identifikacemi Navažování do nominální hmotnosti Práce s funkcí "MinWeigh" Justování a testování váhy Justování Justování interním závažím/profact 120 Obsah 5

6 Justování externím testovacím závažím Testování Testování justování interním závažím Testování justování externím testovacím závažím Protokoly Záznamy justování a testů (vzorové záznamy) Práce s funkcí testovací sekvence Spuštění úlohy Metoda EC pro test výstředného zatížení Metoda RP1 pro test opakovatelnosti Metoda RPT1 pro test opakovatelnosti s tárovacím závažím Metoda SE1 pro test citlivosti s jedním testovacím závažím Metoda SE2 pro test citlivosti se dvěma testovacími závažími Metoda SERVICE pro čas upomínky/předběžného varování Metoda SET1 pro test citlivosti s tárovacím závažím a jedním testovacím 127 závažím Metoda SET2 pro test citlivosti s tárovacím závažím a dvěma testovacími závažími Aplikace Statistika Nastavení pro aplikaci Statistika Specifická funkční tlačítka pro použití statistiky Specifická datová pole pro statistiku Specifikace pro automatické zadání hmotnosti Specifické informace protokolu pro statistiku Povolení aditivního režimu Definování mezí přijatelnosti Nastavení pro podavač tablet LV Práce s aplikací Statistika Sběr statistických dat ze série vážení Navažování na nominální hodnotu Vzorový protokol se statistickými hodnotami Vzorce použité pro výpočet statistických hodnot Aplikace receptur Nastavení aplikace receptur Aktivace nebo deaktivace automatického nulování Specifická funkční tlačítka receptur Specifická informační pole receptur Specifické informace protokolu receptur Specifické identifikace receptur Specifická nastavení receptur SmartSens a ErgoSens Definice komponentů Definice aktivace receptur Receptura s pevnými komponenty (absolutní nominální hmotnosti) Receptura s % komponentů (relativní nominální hmotnosti) Práce s aplikací receptur Počáteční nastavení Volná receptura (receptura bez použití databáze receptur) Obsah

7 9.4.3 Automatické zpracování receptur s "pevnými komponenty" (absolutní nominální 157 hmotnosti) Automatické zpracování receptur s "% komponentů" (relativní nominální 158 hmotnosti) Vzorový protokol receptury Informace o změně stávajících komponentů a receptur Aplikace počítání kusů Nastavení aplikace počítání kusů Definování pevného referenčního jednotkového množství Specifická funkční tlačítka pro počítání kusů Specifická datová pole pro počítání kusů Specifikace pro automatické zadání hmotnosti Další jednotka pro počítání kusů Specifická data protokolu pro počítání kusů Specifická nastavení senzorů SmartSens a ErgoSens pro počítání kusů Práce s aplikací počítání kusů Jednoduché počítání kusů Shrnování a pořizování statistiky z počítání kusů Počítání do nominální hodnoty Optimalizace reference Vzorový protokol počtu kusů se statistickými hodnotami Aplikace procentuálního vážení Nastavení pro aplikaci procentuálního vážení Specifické funkční tlačítko pro procentuální vážení Specifická informační pole pro procentuální vážení Další jednotka pro procentuální vážení Specifické informace protokolu pro procentuální vážení Specifická nastavení senzorů SmartSens a ErgoSens pro procentuální vážení Práce s aplikací procentuálního vážení Jednoduché procentuální vážení Procentuální vážení do nominální hmotnosti Vzorový protokol procentuálního vážení Aplikace pro stanovení hustoty Nastavení aplikace pro stanovení hustoty Výběr metody pro stanovení hustoty Výběr pomocné kapaliny Aktivace nebo deaktivace statistiky Specifikace pro výpočet a zobrazení výsledku Specifická funkční tlačítka pro stanovení hustoty Specifická informační pole pro stanovení hustoty Specifické informace protokolu pro stanovení hustoty Specifická nastavení senzorů SmartSens a ErgoSens pro stanovení hustoty Práce s aplikací pro stanovení hustoty Stanovení hustoty neporézních pevných těles Stanovení hustoty kapalin pomocí ponořovaného tělesa Stanovení hustoty pastovitých látek pomocí gamakoule Stanovení hustoty kapalin pomocí pyknometru 193 Obsah 7

8 Stanovení hustoty porézních pevných těles Vzorový protokol stanovení hustoty Použití statistiky hustoty Vzorce použité k výpočtu hustoty Vzorce pro stanovení hustoty pevných těles Vzorce pro stanovení hustoty kapalin a pastovitých látek Tabulka hustoty destilované vody Tabulka hustoty etanolu Aplikace rozdílového vážení Nastavení pro aplikaci rozdílového vážení Specifická funkční tlačítka pro rozdílové vážení Specifická informační pole pro rozdílové vážení Specifické informace protokolu pro rozdílové vážení Chování tlačítka tisku Specifické nastavení pro zpracování dat čárových kódů Definování, úprava, mazání a výběr sérií Definování nové série Úprava stávající série Vymazání série Výběr série pro rozdílové vážení Práce s aplikací rozdílového vážení Různé metody rozdílového vážení Počáteční nastavení Rozdílové vážení s automatickým postupem Rozdílové vážení s ruční sekvencí Příklad protokolu rozdílového vážení Další možnosti Vzorce používané pro výpočet výsledků rozdílového vážení Aplikace kontroly pipety Nastavení aplikace pro kontrolu pipet Specifická nastavení doplňku Quick-Check Specifická nastavení doplňku školení Specifická nastavení pípnutí rozpoznání RFID Specifická funkční tlačítka aplikace pro kontrolu pipet Specifické informace protokolu Quick-Check Specifické informace protokolu školení Práce s aplikací pro kontrolu pipet Kontrola pipet Provádění kontroly Quick-Check Školení Konfigurace pipety Skenování nové pipety se značkou RFID Úprava dat pipety Vzorový protokol kontroly Quick-Check Výpočty pro kontrolu Quick-Check Titrační aplikace Obsah

9 15.1 Nastavení titrační aplikace Specifická nastavení doplňku RFID Specifické identifikace pro titraci Specifická funkční tlačítka titrace Specifické informace protokolu pro titraci Práce s titrační aplikací Údržba Čištění Likvidace Aktualizace firmwaru (softwaru) Jak to funguje Provedení aktualizace Odstraňování poruch Chybové zprávy Stavová hlášení/stavové ikony Co dělat, když...? Specifikace Všeobecné údaje Vysvětlující informace o síťovém zdroji METTLER TOLEDO Specifikace závislá na modelu váhy Rozměry Rozhraní Specifikace RS232C Specifikace připojení "Aux" Příslušenství a náhradní díly Příslušenství Náhradní díly Dodatek Příkazy a funkce rozhraní MT-SICS Postup týkající se úředně ověřovaných vah Doporučené nastavení tiskárny 265 Glosář 266 Rejstřík 269 Obsah 9

10

11 1 Úvod Děkujeme vám, že jste si vybrali váhu METTLER TOLEDO. Váha nabízí mnoho možností vážení a justování s výjimečným pohodlím obsluhy. METTLER TOLEDO je přední výrobce vah pro laboratorní a výrobní použití, jakož i analytických měřicích přístrojů. Globální síť zákaznických služeb a její vysoce kvalifikovaní pracovníci jsou vždy k dispozici, aby pomohli s výběrem příslušenství nebo aby poradili s optimálním použitím váhy. K dispozici jsou různé modely nabízející různé funkční prvky. Modely nabízejí různé váživosti a rozlišení. V tomto návodu jsou zvlášť zdůrazněny ty funkce, které jsou důležité pro provoz. Všechny modely řady XPE nabízejí následující funkce: StaticDetect pro detekci elektrostatických nábojů Motorem poháněný skleněný kryt proti proudění vzduchu pro přesné vážení i v neklidném prostředí. Plně automatické justování ProFACT s interními závažími. Vestavěný senzor náklonu, osvětlená vodováha a asistent programu pro jednoduché a rychlé vyrovnání váhy do vodorovné polohy. Instalované aplikace pro normální vážení, statistiku, receptury, počítání kusů, procentuální vážení, stanovování hustoty, rozdílové vážení, testování pipet a titraci. Vestavěné rozhraní RS232C. Zásuvka pro další rozhraní (volitelné). Dotykový grafický terminál ("dotyková obrazovka") s barevným displejem a indikátorem stavu. Dva bezdotekové programovatelné senzory ( SmartSens ) urychlují často se opakující pracovní postupy. Váha vyhovuje aktuálním normám a směrnicím. Podporuje požadavky, pracovní postupy a protokoly specifikované všemi mezinárodními systémy zajištění kvality, např. GLP (správná laboratorní praxe), GMP (správná výrobní praxe). Váha má ES prohlášení o shodě a společnost METTLER TOLEDO je jako výrobce certifikována podle norem ISO 9001 a ISO Tím máte zajištěno, že je vaše investice dlouhodobě chráněna vysokou kvalitou výrobku a kompletním systémem služeb (opravy, údržba, servis, seřizovací služba). Vyhledání dalších informací u Verze softwaru Tento návod k obsluze je založen na původně nainstalovaném firmwaru (softwaru) verze V Pro tento návod k obsluze platí následující konvence: Označení kláves a tlačítek je uváděno grafickou nebo textovou formou v hranatých závorkách (např. [ ] nebo [Definovat]. 1 2 Tyto symboly označují pokyn: Požadavky Kroky Výsledky Úvod 11

12 2 Bezpečnostní informace 2.1 Význam varování a symbolů Bezpečnostní pokyny jsou označeny signálními slovy a varovnými symboly a zahrnují varování a informace, týkající se bezpečnostních otázek. Nerespektování bezpečnostních pokynů může vést ke zranění osob, poškození přístroje, nesprávné funkci a chybným výsledkům. Signální slova VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ Pozor Poznámka Označuje nebezpečnou situaci se středním rizikem pokud se jí nevyhnete, může vést k vážným zraněním. Označuje nebezpečnou situaci s nízkým rizikem pokud se jí nevyhnete, může vést k poškození zařízení nebo majetku, ke ztrátě dat nebo k lehkým až středně těžkým zraněním. (žádný symbol) Označuje důležité informace o produktu. (žádný symbol) Označuje užitečné informace o produktu. Varovné symboly Obecné nebezpečí Úraz elektrickým proudem Povinné znaky Musí se používat rukavice 2.2 Bezpečnostní informace o výrobku Určené použití Váha slouží k vážení. Používejte ji jen k tomuto účelu. Jakýkoli jiný druh použití nebo provozování, které nespadají do omezení technických specifikací, bez písemného souhlasu společnosti Mettler-Toledo AG jsou považovány za odporující zamýšlenému použití. Váha se nesmí používat ve výbušném prostředí obsahujícím plyny, páru, mlhu, prach nebo hořlavý prach (nebezpečná prostředí). Obecné bezpečnostní informace Tato váha vyhovuje aktuálním průmyslovým normám a uznávaným bezpečnostním předpisům; avšak při používání může představovat nebezpečí. Neotevírejte kryt váhy: Váha neobsahuje žádné díly opravitelné uživatelem. V případě problémů se obraťte na zástupce společnosti METTLER TOLEDO. Přístroj vždy používejte pouze tak, jak je uvedeno v pokynech obsažených v tomto návodu. Bezpodmínečně dodržujte pokyny pro uvedení svého nového přístroje do provozu. Pokud by přístroj nebyl používán podle tohoto návodu k použití, mohlo by dojít k jeho poškození a společnost METTLER TOLEDO neponese žádnou odpovědnost. 12 Úvod

13 Bezpečnost personálu Před použitím váhy je nutné si přečíst tento návod k obsluze a porozumět mu. Tento návod k obsluze je nutné si uchovat k pozdějšímu nahlédnutí. Váha nesmí být nijak měněna nebo upravována. Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství METTLER TOLEDO. Varování UPOZORNĚNÍ Riziko úrazu elektrickým proudem Používejte výhradně originální síťový adaptér dodaný společně s váhou a ujistěte se, že se hodnota napětí, která je na něm uvedena, shoduje s napětím místní elektrické sítě. Adaptér zapojujte pouze do uzemněné elektrické zásuvky. UPOZORNĚNÍ Poškození váhy a) Používejte pouze uvnitř na suchých místech. b) K ovládání klávesnice nepoužívejte špičaté předměty! Váha má velmi robustní konstrukci, stále se však jedná o přesný přístroj. Je nutné s ní manipulovat opatrně. c) Váhu neotevírejte: Váha neobsahuje žádné díly opravitelné uživatelem. V případě problémů se obraťte na zástupce společnosti METTLER TOLEDO. d) Používejte pouze originální příslušenství a periferní zařízení pro váhu od společnosti METTLER TOLEDO. Jsou specificky určené pro tuto váhu. Bezpečnostní informace 13

14 F F 3 Konstrukce a funkce 3.1 Přehled Váha V této kapitole je popsána váha, obslužné a indikační prvky terminálu a provozní koncepce firmwaru váhy XPE204 METTLER TOLEDO StaticDetect 3 15 Pohled zepředu 1 Terminál 2 Displej 3 Tlačítka obsluhy 4 Senzory SmartSens 5 Odkapávací miska StaticDetect pro detekci elektrostatických nábojů 7 Světlo StaticDetect 8 Označení typu 6 Držadlo/spojovací prvek pro manipulaci s dvířky krytu 9 Skleněný kryt 10 Držadlo pro manipulaci s horními dvířky krytu 11 Vodicí lišta pro horní dvířka krytu a přepravní držadlo 12 Demontovatelné klipy pro přívod kabelů nebo trubic 13 Vodováha/senzor náklonu 14 Mřížková vážicí miska (SmartGrid) 15 Indikátor stavu 14 Bezpečnostní informace

15 Zadní strana 1 Aux 1 (konektor pro senzor ErgoSens, ruční nebo nožní spínač) 2 Aux 2 (konektor pro senzor ErgoSens, ruční nebo nožní spínač) 3 Sériové rozhraní RS232C 4 Zásuvka pro další rozhraní (volitelné) 5 Zásuvka pro síťový adaptér 6 Místo pro upevnění pojistky proti odcizení 7 Stavěcí šroub 8 Chladicí těleso (podle modelu) Konstrukce a funkce 15

16 3.1.2 Terminál Hlavní funkce a připojení terminálu Pohled zepředu Popis Vysvětlení 1 SmartSens Dva hands-free senzory. Oběma těmto hands-free senzorům je možné přiřadit konkrétní funkci (např. nulování, tisk nebo nastavení rozlišení displeje). Viz nastavení pro senzory SmartSens a ErgoSens v příslušných aplikacích. Konkrétní funkci lze aktivovat pohybem ruky nad příslušným senzorem (maximální vzdálenost asi 5 cm). Senzor zapípá pro potvrzení, že rozpoznal příkaz. 2 Stavový řádek Zelené ikony na stavovém řádku indikují funkce přiřazené senzoru SmartSens nalevo nebo SmartSens napravo. Symbol F představuje funkční tlačítko. Senzor SmartSens je deaktivován, když nesvítí žádný zelený symbol. Žlutá světelná dioda ve spodní části stavového řádku krátce zasvítí, pokud je zvoleno tlačítko nebo je spuštěna funkce menu. 3 Domů Toto tlačítko se používá pro návrat do uživatelského profilu Home z jakékoli úrovně menu v jakékoli aplikaci. 4 Uživatelský profil Toto tlačítko se používá k zobrazení konkrétního uživatelského profilu. V uživatelském profilu lze uložit různá nastavení. Umožňuje nastavit váhu podle konkrétního uživatele nebo úlohy vážení. 5 Nastavení pro uživatelské profily Pro definování základních nastavení pro každý uživatelský profil. Tato nastavení platí pro všechny uživatelské aplikace. 16 Konstrukce a funkce

17 6 Otevřít/zavřít Pro otvírání a zavírání dvířek skleněného krytu. Pro pohodlnou obsluhu z pravé a levé strany je jedno z těchto tlačítek na obou stranách terminálu. 7 Výběr aplikace Toto tlačítko se používá pro výběr požadované aplikace. 8 Konfigurace Pro zobrazení menu pro konfiguraci aktuální aplikace. Aplikaci lze upravit na konkrétní úlohu pomocí mnoha nastavení. 9 Tisk Toto tlačítko se používá pro přenos dat pomocí rozhraní, např. do tiskárny. Rovněž lze připojit jiná zařízení, např. počítač. Data, která se mají přenášet, lze volně definovat. 10 Zapnuto/vypnuto Pro zapnutí a vypnutí váhy (pohotovostní režim). Doporučuje se váhu neodpojovat od napájení, ledaže se nebude delší dobu používat. 11 Tára Toto tlačítko se používá k ručnímu tárování váhy (nutné pouze pro normální vážení). Když byla váha tárována, zobrazí se symbol Net, který označuje, že všechny zobrazené hmotnosti jsou čisté hmotnosti. Záporná hmotnost není dovolena. Zobrazí se chybové hlášení. Když ikona detektoru ustálení zmizí (malý kroužek nalevo od zobrazení hmotnosti), je uvedena ustálená hmotnost. Postup tárování váhy není stejný jako nulování. 12 Nulování Toto tlačítko se používá pro ruční nastavení nového nulového bodu (pouze v případě, že se váha používá k normálnímu vážení). Po vynulování se všechny hmotnosti (také hmotnost táry) vztahují k tomuto novému nulovému bodu, přičemž platí následující: hmotnost táry = 0, čistá hmotnost (= hrubá hmotnost) = Indikátor stavu Označuje aktuální stav váhy. Indikátor stavu ukazuje, že váha je připravena k použití. Zelená = váha je připravena k použití. Blikající zelená = váha je v provozu. Příklad: Probíhá interní justování. Žlutá = nevyřízená úloha, váhu lze ještě použít. Příklad: Nevyřízené automatické interní justování. Červená = váha nemůže/nesmí být použita. Příklad: Váha není správně vyrovnaná. Konstrukce a funkce 17

18 2 1 2 Zadní strana 1 Připojení systému (kabel terminálu) 2 Stavěcí šroub 3.2 Uživatelské rozhraní Displej Osvětlený, barevný displej terminálu je dotyková obrazovka, tj. obrazovka citlivá na dotyk. Klepnutím na obrazovku jej lze použít pro zobrazení dat, zadávání nastavení a výběr funkcí Podle konkrétních požadavků dané země jsou zvýrazněna nekalibrovaná desetinná místa na kalibrovaných vahách. UPOZORNĚNÍ Nedotýkejte se dotykové obrazovky špičatými nebo ostrými předměty! Dotyková obrazovka by se mohla poškodit Popis Název aplikace Vysvětlení Výběr aplikace. Menu aplikace lze vybrat klepnutím na tuto oblast. Aplikaci lze vybrat zde. Toto menu lze také zobrazit stisknutím tlačítka [ ]. Aktuální uživatelský Zobrazuje aktuální uživatelský profil. profil 2 Datum Datum lze změnit klepnutím na tuto oblast. 18 Konstrukce a funkce

19 3 Čas Čas lze změnit klepnutím na tuto oblast. 4 Stavové ikony Tyto stavové ikony označují zvláštní stavy váhy (např. je nutný servis, je požadováno justování, výměna baterie). Při klepnutí na ikony se zobrazí samostatné okno pro výběr. Při klepnutí na ikony jsou vysvětleny jejich funkce. 5 Hodnota hmotnosti Klepnutím na hmotnost se zobrazí okno s uvedením výsledku ve velkém formátu. Je to výhodné při odečítání hmotnosti z určité vzdálenosti. 6 Jednotka hmotnosti Požadovanou jednotku hmotnosti lze změnit klepnutím na jednotku hmotnosti, např. z mg na g. 7 SmartTrac SmartTrac je grafická pomůcka pro navažování, která zobrazuje okamžitě již použitý a ještě dostupný rozsah váživosti. Klepnutím na tuto oblast lze vybrat různé režimy zobrazení pro SmartTrac nebo jej deaktivovat. 8 Funkční tlačítka Tato oblast je vyhrazená pro Tlacitka funkci umožňující přímý přístup k často potřebným funkcím a nastavením aplikace. Je-li aktivováno více než 5 tlačítek funkcí, lze je vybírat pomocí tlačítek se šipkou. 9 Informační pole Tato oblast se používá k zobrazení dalších informací (informačních polí) týkajících se aktivní aplikace. Klepnutím na informační pole umožňuje zobrazit informační pole a Tlacitka funkci přímo přes výběr menu. Také může být spuštěn asistent vyrovnání. Spořič obrazovky Jestliže se váha 15 minut nepoužívá, displej se automaticky ztlumí a přibližně každých 15 sekund převrátí obrazové body. Když se váha opět použije (např. se zatíží, stiskne se tlačítko), displej se vrátí do normálního stavu Vstupní dialogová okna Dialogové okno klávesnice se používá k zadávání znaků jako jsou písmena, číslice a zvláštní znaky Zadávání textu a číslic Popis Vysvětlení 1 Datové pole Zobrazuje (zadané) alfanumerické a numerické znaky. 2 Klávesnice Oblast pro vstup dat 3 Volba Vybírá různé klávesnice. 1 Zadejte označení. 2 Potvrďte tlačítkem [OK]. Konstrukce a funkce 19

20 Funkce Smaže poslední znak První tiskárna musí být umístěna na konci datového pole Firmware Firmware řídí všechny funkce váhy. Umožňuje justování váhy na konkrétní pracovní prostředí. Firmware je rozdělen takto: Uživatelské profily Nastavení specifická pro uživatele. Aplikace Nastavení specifická pro aplikaci Nastavení systému Zobrazené menu lze kdykoli opustit opětovným stisknutím stejného tlačítka jako pro jeho výběr Uživatelské profily Uživatelské profily se používají k úpravě váhy, aby vyhovovala konkrétním aplikacím a osobním pracovním metodám nebo konkrétním úlohám vážení. Uživatelský profil je soubor uživatelsky definovaných nastavení, která lze vybrat při stisknutí tlačítka. Při zapnutí váhy se automaticky načte poslední aktivní uživatelský profil Popis Vysvětlení 1 Řádek záhlaví Řádek záhlaví zobrazuje prvky pro orientaci a informaci uživatele. 2 Oblast obsahu Oblast obsahu je hlavní pracovní oblastí pro menu a aplikace. Obsah závisí na konkrétní aplikaci nebo spuštěné akci. 3 Domů Profil Home je počáteční bod, k němuž je možné se kdykoli vrátit stisknutím tlačítka [ ]. Obsahuje tovární nastavení pro všechny uživatele. Tato nastavení lze podle potřeby změnit. Doporučuje se neměnit tovární nastavení profilu Home, ale provést úpravy v dalších uživatelských profilech. 4 Uživatelské profily Nastavení v dalších uživatelských profilech lze podle potřeby změnit. Všechna nastavení provedená v aktivním uživatelském profilu jsou uložena pod tímto profilem. V tom jsou zahrnuta nastavení aplikace i nastavení specifická pro uživatele. Nastavení systému se nezmění. Uživatelský profil lze změnit klepnutím na příslušné tlačítko. 20 Konstrukce a funkce

21 Nastavení specifická pro uživatele. Tato nastavení lze použít k úpravě váhy, aby vyhovovala úlohám a pracovním metodám jednotlivých uživatelů. Nastavení lze definovat zvlášť pro každý uživatelský profil a pro profil Home. Je-li vybrán uživatelský profil, automaticky se načtou příslušná nastavení specifická pro uživatele Popis Vysvětlení 1 Řádek záhlaví Řádek záhlaví zobrazuje prvky pro orientaci a informaci uživatele. 2 Oblast obsahu Oblast obsahu je hlavní pracovní oblastí pro menu a aplikace. Obsah závisí na konkrétní aplikaci nebo spuštěné akci. 3 Řádek akcí Řádek akcí obsahuje tlačítka akcí pro provádění konkrétních akcí požadovaných a dostupných v aktivním dialogovém okně (např. Konec, STD, C, OK). 1 Nastavení lze změnit klepnutím na příslušné tlačítko. 2 Pro odchod z nastavení zvolte tlačítko [Konec]. 3 Pro změnu nastavení systému klepněte na tlačítko [Systém]. Konec Systém Aplikace Funkce Ukončení nastavení Zobrazení nastavení systému Aplikace jsou moduly firmwaru k provádění specifických úloh vážení. Váha je při dodání vybavena různými aplikacemi. Po zapnutí váhy se načte poslední aktivní uživatelský profil a poslední použitá aplikace. Aplikace jsou dostupné pod tlačítkem [ ]. Pokyny pro práci se standardními aplikacemi jsou uvedeny v příslušných kapitolách Konstrukce a funkce 21

22 Popis Vysvětlení 1 Řádek záhlaví Řádek záhlaví zobrazuje prvky pro orientaci a informaci uživatele. 2 Oblast obsahu Oblast obsahu je hlavní pracovní oblastí pro menu a aplikace. Obsah závisí na konkrétní aplikaci nebo spuštěné akci. 3 Řádek akcí Řádek akcí obsahuje tlačítka akcí pro provádění konkrétních akcí požadovaných a dostupných v aktivním dialogovém okně (např. Konec, STD, C, OK). Aplikaci lze vybrat klepnutím na příslušné tlačítko. Systém Funkce Zobrazení nastavení systému Nastavení specifická pro aplikaci Tato nastavení lze použít k úpravě aplikací, aby vyhovovaly požadavkům jednotlivých uživatelů. Dostupné možnosti nastavení závisí na vybrané aplikace. Stisknutím tlačítka [ ] se otevře vícestránkové menu s nastaveními pro aktuálně aktivní aplikaci. Informace o možnostech jednotlivých nastavení jsou uvedeny v kapitole týkající se příslušné aplikace. Nastavení lze definovat zvlášť pro každý uživatelský profil a pro profil Home. Když je vybrán uživatelský profil, automaticky se načtou nastavení specifická pro příslušnou aplikaci Popis Vysvětlení 1 Řádek záhlaví Řádek záhlaví zobrazuje prvky pro orientaci a informaci uživatele. 2 Oblast obsahu Oblast obsahu je hlavní pracovní oblastí pro menu a aplikace. Obsah závisí na konkrétní aplikaci nebo spuštěné akci. 3 Řádek akcí Řádek akcí obsahuje tlačítka akcí pro provádění konkrétních akcí požadovaných a dostupných v aktivním dialogovém okně (např. Konec, STD, C, OK). 4 Tlačítko Nastavení Úprav/výběru (např. [Definovat], [Zapnuto], [Vyp.]). Obsah závisí na aplikaci. 5 Šipka Tlačítka se šipkou se používají k posunu o stranu dopředu nebo zpět. 1 Nastavení lze změnit klepnutím na příslušné tlačítko. 2 Potvrďte tlačítkem [OK]. Funkce Strana dopředu Strana zpět Nastavení systému Nastavení systému (např. nastavení pro periferní zařízení) jsou nezávislé na uživatelských profilech a aplikacích a vztahují se na celý vážicí systém. Nastavení systému lze zobrazit stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] a poté tlačítka [Systém]. 22 Konstrukce a funkce

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Návod k obsluze. Analyzátor vlhkosti Excellence HS153. Excellence

Návod k obsluze. Analyzátor vlhkosti Excellence HS153. Excellence Návod k obsluze Analyzátor vlhkosti Excellence HS153 Excellence Obsah 1 Úvod 7 1.1 Konvence a symboly použité v tomto návodu k použití 7 2 Bezpečnostní informace 8 2.1 Definice signálů varování a symbolů

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o.

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o. VÁHY SÉRIE ABW A AIN Instrukční příručka Servisní knížka VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 e-mail: vahypro@vahypro.cz OBSAH: UWE typ Výrobní číslo Záruční

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Stručná referenční příručka Tisk na zvláštní papír, štítky a průhledné fólie 1. V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk. 2. Vyberte produkt a pak klikněte

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Mobilní paletová váha, Paletový vozík s váhou Typ: KPZ 74 a KPZ 74E. Mobilní vážení? Šetří Váš čas a Vaše peníze! Za příplatek: Vestavěná tiskárna

Mobilní paletová váha, Paletový vozík s váhou Typ: KPZ 74 a KPZ 74E. Mobilní vážení? Šetří Váš čas a Vaše peníze! Za příplatek: Vestavěná tiskárna Kvalitní německá konstrukce Mobilní paletová váha, Paletový vozík s váhou Typ: KPZ 74 a KPZ 74E Váživost až 1500 kg Mobilní vážení = úspora času Nezávislý na napájení z el. sítě Robustní konstrukce Velký

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine ČESKÁ VERZE CITO CounterControl Návod pro uživatele CITO ProcessLine 1 Obsah Obsah Úvod 3 Varování 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Přístroj CITO CounterControl 4 Instalace softwaru a ovladače 4 Instalace

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty - 2-16 Nový výškoměr Chcete-li dosáhnout přesných výsledků jednoduše a rychleji, je zde nový výškoměr. Výškoměr je použitelný v dílně i ve výrobě. Přesně jak to od našich měřidel očekáváte. Uživatelsky

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Nejjednodušší volání přes Internet. SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP. Kroky potřebné pro konfiguraci: Doplňkové informace:

Nejjednodušší volání přes Internet. SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP. Kroky potřebné pro konfiguraci: Doplňkové informace: SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP Tento dokument obsahuje stručný návod pro zprovoznění telefonní služby Sipy na telefonu Siemens Gigaset A580IP. Slouží pouze jako pomůcka pro bleskovou konfiguraci.

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu...

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu... Obsah Upozornění...2 Obsah balení...3 Návod k instalaci...3 Montáž monitoru...3 Opětovné zabalení monitoru...4 Nastavení úhlu pohledu...4 Připojení zařízení...5 Zapnutí přívodu elektrické energie...5 Úprava

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

SLITE 200SW Uživatelská příručka

SLITE 200SW Uživatelská příručka SLITE 200SW Uživatelská příručka Vypínač LCD dotyková obrazovka Deska s bílým světlem USB port UV transiluminátor Ethernet USB porty Hlavní vypínač Camera CCD Sony ICX205AL je CCD obrazový senzor s 2.0

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod OCS-L Elektronická závěsná váha Uživatelský návod Obsah Úvod 3 1 Technické údaje 3 2 Rozměry váhy 4 3 Čelní panel 5 3.1 Funkce tlačítek 5 3.2 Význam symbolů 5 4 Obsluha 6 4.1 Provoz z baterií 6 4.2 Zapnutí

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM PRU VODCE RYCHLÝM SPUŠTE NÍM NAVIGACE ÚVODNÍ STRANA C ESKY Začínáme Při prvním použití navigace se automaticky spustí počáteční nastavení. Postupujte následovně: Vyberte jazyk programu.

Více

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL CZECH Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Zvolte jazyk programu. Pokud

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B Návod k obsluze zásuvné karty ZMSKS B CZ 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled výrobků 3 5. Uvedení do provozu 4 6.

Více

Bezdrátová termostatická hlavice

Bezdrátová termostatická hlavice Bezdrátová termostatická hlavice Model: TRV10RF INSTALAČNÍ MANUÁL Obsah krabice Obsah balení Ikony použité v tomto návodě: Bezpečnostní pokyny Důležitá informace Tip Obsah : Obsah balení Úvod Shoda výrobku

Více

PARROT CK3100. Návod k použití. www.parrot.com

PARROT CK3100. Návod k použití. www.parrot.com PARROT CK3100 Návod k použití www.parrot.com Obsah balení LCD displej Napájecí kabel Elektronická řídící jednotka Mikrofon Kabel funkce Mute Návod k použití MONTÁŽ CK3100 Instalace elektronické jednotky

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

PDC tester G5.V2 Návod k obsluze

PDC tester G5.V2 Návod k obsluze PDC tester G5.V2 Návod k obsluze Obsah PDC tester G5.V2... 1 Návod k obsluze... 1 Obsah... 3 1.0 Představení... 4 1.1Přehled... 4 1.2Hlavní vlastnosti... 4 2.0 Bezpečnost/ Bezpečnostní opatření... 4 2.1

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6 VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE OBSAH 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 3.1 PRINCIP ČINNOSTI 4 3.2 VLOŽENÍ ŠTÍTKŮ S OZNAČENÍM TLAČÍTEK KLÁVESNICE 5 4 MODULY

Více

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí MHD v mobilu Aplikace MHD v mobilu umí zobrazovat offline (bez nutnosti připojení) jízdní řády MHD na obrazovce mobilního telefonu. Aplikaci pro konkrétní město je možné stáhnout z našich stránek zdarma.

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

IP kamery DIGITUS Plug&View

IP kamery DIGITUS Plug&View IP kamery DIGITUS Plug&View Stručný průvodce instalací Obsah balení 1 IP kamera Plug&View 1 napájecí zdroj s kabelem 1 kabel s ethernetem 1 stručný průvodce instalací 1 disk CD s nástroji 1 odnímatelná

Více

Vážící sada, Váha na vysokozdvižné vozíky

Vážící sada, Váha na vysokozdvižné vozíky Kvalitní německá konstrukce Průmyslové provedení Vážící sada, Váha na vysokozdvižné vozíky Typ: KPZ 76-1 a KPZ 76-1E Jednoduchá obsluha Velká tlačítka Výborná čitelnost Podsvícení displaye Vysoká přesnost

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka Inteligentní parkovací asistent 80350 Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah balení... 2 Postup montáže... 2 Přehled funkcí a ovládání... 4 Technické specifikace... 8 Informace o výrobku

Více

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové Upozornění Bezpečnostní opatření a údržba Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití Nevystavuje výrobek vlhkosti nebo kondenzaci, hrozí úraz elektrickým proudem a poškození výrobku Nezakrývejte ventilační

Více

Digitální tabule. Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži

Digitální tabule. Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži Digitální tabule Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži Logo 3M a značka 3M jsou obchodní známky 3M Company. Prosinec 2005 78-6970-9435-3 Copyright 2005, 3M Company. Všechna práva vyhrazena.

Více

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772...

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772... Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772... Informace Připojení Dostupnost Uživatelské rozhraní 1 Rozdíl mezi aktualizací aplikačních souborů přístrojů a aktualizací firmwaru Aktualizace

Více

Acer Aspire S7-191. Stručné pokyny

Acer Aspire S7-191. Stručné pokyny Acer Aspire S7-9 Stručné pokyny Registrace produktu Doporučujeme vám, abyste si při prvním použití produkt zaregistrovali. Získáte tak přístup k některým užitečným výhodám, například: Rychlejší služby

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 46 26

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 46 26 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 95 46 26 Model Hyper Pen 8000 firmy Aiptek představuje grafický (kreslící) tablet za velice výhodnou cenu pro použití v domácích kancelářích, který znamená kompletní řešení zpracování

Více

Bezpečnostní video ProfiCAM II

Bezpečnostní video ProfiCAM II Instalační příručka Bezpečnostní záznamové video pro sledování objektu kamerami. Video je vybaveno detekcí pohybu, vzdáleným přístupem přes internet a českým interaktivním ovládáním pomocí dálkového ovladače

Více

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ Uživatelská příručka Upozornění (čtěte před prvním použitím): Global position system (GPS) je vlastněn americkým ministerstvem obrany, které má plnou odpovědnost za jeho přesnost a

Více

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka Upozornění: a) Před používáním si pozorně přečtěte tyto instukce. b) Nedotýkejte se přívodního kabelu mokrýma rukama. c) Při vytahování napájecího kabelu netahejte

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

Příručka uživatele. Série PBK9 Vysoce přesné váhové plošiny

Příručka uživatele. Série PBK9 Vysoce přesné váhové plošiny Příručka uživatele Série PBK9 Vysoce přesné váhové plošiny Blahopřejeme k výběru kvality a přesnosti METTLER TOLEDO. Správné používání nového zařízení v souladu s touto Příručkou uživatele a pravidelná

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače.

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. BC1000 Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. Info Postupy, vlastnosti, chování Bluetooth HF sady BC 1000 popisované v tomto návodu k použití se mohou lišit v závislosti na značce, typu

Více