Obsah PŘEDMLUVA...21 ÚVOD...27

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah PŘEDMLUVA...21 ÚVOD...27"

Transkript

1 Kapitoly, zastavení a další části publikace (obrázky, tabulky, seznam literatury, slovník, rejstřík), u nichž není autor uveden, napsal či sestavil Jiří Krásný, u ostatních kapitol a zastavení jsou připojena jména spoluautorů. PŘEDMLUVA ÚVOD VŠEOBECNÁ ČÁST VĚDA O PODZEMNÍCH VODÁCH: HYDROGEOLOGIE...29 Zastavení 1 Podzemní voda VZNIK, VÝVOJ A NÁPLŇ HYDROGEOLOGIE...33 Zastavení 2 Hydrogeologie: mladý obor s pradávnými kořeny...33 Zastavení 3 Ota Hynie zakladatel české hydrogeologie...35 Zastavení 4 České a mezinárodní odborné a profesní hydrogeologické organizace VÝZNAM A CÍLE REGIONÁLNÍCH HYDROGEOLOGICKÝCH STUDIÍ METODIKA REGIONÁLNÍHO HYDROGEOLOGICKÉHO STUDIA...43 Zastavení 5 Podzemní voda a hydrogeologie v českých právních předpisech (J. V. Datel A. Grmela) VLIV GEOLOGIE NA CHARAKTER HYDROGEOLOGICKÉHO PROSTŘEDÍ HYDRAULICKÉ PARAMETRY A JEJICH PROSTOROVÉ ROZDĚLENÍ REGIONÁLNĚ PŘEVLÁDAJÍCÍ HODNOTY MĚŘÍTKOVÝ EFEKT, REPREZENTATIVNÍ ELEMENTÁRNÍ OBJEM...63 Zastavení 6 Vliv hydrogeologické a geomorfologické pozice na rozdělení hydraulických parametrů POUŽITELNOST REGIONÁLNÍCH HODNOCENÍ HYDRAULICKÝCH PARAMETRŮ: DISKUSE A NEJISTOTY PROUDĚNÍ PODZEMNÍCH VOD: VLIV PŘÍRODNÍCH A ANTROPOGENNÍCH FAKTORŮ ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI PROUDĚNÍ PODZEMNÍCH VOD...71 Zastavení 7 Rychlost proudění podzemní vody a změny piezometrického napětí, role času v hydrogeologii VERTIKÁLNÍ HYDRODYNAMICKÁ ZONÁLNOST A REGIONÁLNÍ RYSY PROUDĚNÍ PODZEMNÍCH VOD REŽIM PODZEMNÍCH VOD A JEHO PROJEVY (S. Čurda s použitím podkladů J. Kessla)...81

2 10 Obsah 1.9 ZDROJE PODZEMNÍCH VOD: PŘÍRODNÍ, INDUKOVANÉ, UMĚLÉ PŘÍRODNÍ ZDROJE PODZEMNÍCH VOD Infiltrace Zastavení 8 Infiltrace a preferenční proudění v nenasycené zóně (M. Císlerová) Podzemní průtok Odtok podzemní vody Stanovení podzemního odtoku podle vydatnosti pramenů Stanovení podzemního odtoku pomocí podzemního napájení povrchových toků INDUKOVANÉ ZDROJE PODZEMNÍCH VOD UMĚLÉ ZDROJE PODZEMNÍCH VOD PŘÍRODNÍ KVALITA PODZEMNÍCH VOD A JEJÍ ANTROPOGENNÍ OVLIVNĚNÍ VLASTNOSTI A TVORBA KVALITY PODZEMNÍCH VOD ZA PŘÍRODNÍCH PODMÍNEK (J. Šantrůček) HORIZONTÁLNÍ A VERTIKÁLNÍ HYDROCHEMICKÁ ZONÁLNOST (J. Krásný J. Šantrůček) ANTROPOGENNÍ OVLIVNĚNÍ KVALITY PODZEMNÍCH VOD (J. Šantrůček) MOŽNOSTI REGIONÁLNÍHO HODNOCENÍ A ZNÁZORNĚNÍ KVALITY PODZEMNÍCH VOD (J. Krásný J. Šantrůček) POUŽITÍ IZOTOPOVÝCH METOD V HYDROGEOLOGII (J. Šilar) STABILNÍ IZOTOPY RADIONUKLIDY MINERÁLNÍ VODY TRADICE A SOUČASNOST Zastavení 9 Minerální vody, plyny a peloidy přírodní léčivé zdroje s tradicí (J. Dvořák) CO JSOU MINERÁLNÍ VODY? (J. Krásný s použitím podkladů M. Keprty) Zastavení 10 Schizofrenie kolem minerálních vod minerální, mineralizované, stolní, balené a pitné vody Zastavení 11 Peloidy, jejich třídění a vztah k podzemním vodám, peloidoterapie (J. Dvořák) VYUŽITELNÉ MNOŽSTVÍ PODZEMNÍCH VOD ZÁKLADNÍ POJMY Zastavení 12 Bezpečné odběry versus nadměrné využívání podzemních vod OCEŇOVÁNÍ VYUŽITELNÉHO MNOŽSTVÍ PODZEMNÍCH VOD (J. Krásný s použitím podkladů J. Šantrůčka) Zastavení 13 Konceptuální a numerické modely: jsou terénní (hydro)geologové vymírajícím druhem? HYDROGEOLOGICKÉ MAPY A ŘEZY VÝVOJ NÁZORŮ NA SESTAVOVÁNÍ HYDROGEOLOGICKÝCH MAP, JEJICH VÝZNAM DĚLENÍ A OBSAH HYDROGEOLOGICKÝCH MAP PRINCIPY A METODIKA SESTAVOVÁNÍ HYDROGEOLOGICKÝCH MAP HYDROGEOLOGICKÉ ŘEZY...138

3 HYDROGEOLOGICKÁ REGIONALIZACE PRINCIPY HYDROGEOLOGICKÉ REGIONALIZACE ZÁKLADNÍ TYPY HYDROGEOLOGICKÉHO PROSTŘEDÍ ZVODNĚNÉ SYSTÉMY REGIONÁLNÍ ČÁST ČESKÁ REPUBLIKA: PŘEHLED PŘÍRODNÍCH POMĚRŮ GEOLOGICKÝ VÝVOJ A HYDROGEOLOGICKÉ ČLENĚNÍ ČESKÉ REPUBLIKY PALEOHYDROGEOLOGICKÝ A PALEOKLIMATICKÝ VÝVOJ ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY HYDROGEOLOGICKÁ PROZKOUMANOST ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ ZDROJE O HYDROGEOLOGICKÝCH POMĚRECH ČESKA, POUŽITÉ PODKLADY HYDROGEOLOGICKÁ PROVINCIE ČESKÉHO MASIVU HYDROGEOLOGICKÝ MASIV PLATFORMA ČESKÉHO MASIVU Základní charakteristika a rozsah Přehled přírodních poměrů Geologický přehled Všeobecná hydrogeologická charakteristika Zastavení 14 Platforma fundament platformní základ; hydrogeologický masiv puklinově porézní či tvrdé horniny Zastavení 15 Tvrdé horniny: jejich rozšíření, praktický a teoretický význam pro hydrogeologii a další obory Hydraulické vlastnosti hornin Prostorové rozdělení a regionálně převládající hodnoty transmisivity Vliv různých petrografických typů hornin Hloubkové změny propustnosti Proudění podzemních vod Podzemní odtok přírodní zdroje podzemních vod Kvalita podzemních vod Zastavení 16 Historie a současnost acidifikace podzemních vod Česka (Z. Hrkal) Minerální a termální vody Západočeská oblast minerálních vod Zastavení 17 Minerální vody karlovarského typu: jejich původ a ochrana Karlovy Vary Minerální vody v okolí Karlových Varů Kyselka u Karlových Varů Korunní Klášterec nad Ohří Jáchymov Zastavení 18 Slavná i pohnutá minulost dnešních lázní Jáchymov Mariánské Lázně Lázně Kynžvart Konstantinovy Lázně Široké okolí Mariánských Lázní

4 12 Obsah Minerální vody krystalinika v okolí chebské pánve Střední a východní Podkrušnohoří a dolní Poohří Teplice Zastavení 19 Průval na Dole Döllinger: katastrofální ovlivnění teplických terem a jeho důsledky Čachovice Bílina Louny Lugikum Vratislavice nad Nisou Lázně Libverda Výskyty minerálních vod v okolí Libverdy Janské Lázně Běloves Výskyty minerálních vod v okolí Bělovsi Severní část moravosilezika Bludov Velké Losiny Karlova Studánka Další výskyty minerálních vod v Hrubém a Nízkém Jeseníku a Drahanské vrchovině Jeseník nad Odrou Využití podzemních vod hydrogeologického masivu Antropogenní ovlivnění a principy ochrany podzemních vod KARBONÁTOVÉ VÝSKYTY Základní charakteristika a rozsah Geologický přehled Zastavení 20 Kras a krasové jevy, pseudokras (J. Krásný s použitím podkladů J. Bruthanse) Všeobecná hydrogeologická charakteristika karbonátového prostředí Hlavní výskyty karbonátových hornin v Česku Krystalické vápence Moldanubikum Lugikum Moravosilezikum Karbonáty bohemika Český kras Výskyt v Železných horách Relikty pláště středočeského plutonu Nemetamorfované karbonáty moravosilezika Základní charakteristika, rozsah, geologický přehled Moravský kras Javoříčský a Mladečský kras, okolí Litovle Výchozy devonu v Hornomoravském úvalu a Mohelnické brázdě Minerální vody v karbonátech moravosilezika Slatinice

5 13 Zastavení 21 Slapové jevy a projevy zemětřesení v podzemních vodách českých zemí (J. Krásný s použitím podkladů Z. Pospíšila) Horní Moštěnice Hranický devon včetně termální kyselky v Teplicích nad Bečvou Teplice nad Bečvou PERMOKARBONSKÉ PÁNVE A DALŠÍ VÝSKYTY Základní charakteristika a rozsah Přehled přírodních poměrů Geologický přehled Všeobecná hydrogeologická charakteristika Typ hydrogeologického prostředí, hydrogeologická tělesa a jejich hydraulické vlastnosti Zvodněné systémy, proudění a přírodní zdroje podzemních vod Kvalita podzemních vod. Minerální a termální vody Využití podzemních vod Antropogenní ovlivnění podzemních vod Zastavení 22 Minulé a současné vlivy těžby nerostných surovin na hydrogeologické poměry (A. Grmela J. Krásný) Jednotlivé permokarbonské pánve a další výskyty Plzeňská pánev Manětínská pánev Radnická pánev Žihelská pánev Kladensko-rakovnická pánev Mšensko-roudnická pánev Českokamenická pánev Mnichovohradišťská pánev Podkrkonošská pánev Vnitrosudetská pánev Orlická pánev (poorlický perm) a výskyty permu v Orlických horách Blanický příkop Boskovický příkop Jihlavský příkop Krušnohorská oblast Hornoslezská pánev (A. Grmela J. Krásný) Zastavení 23 Vývoj zásobování ostravské aglomerace vodou (A. Grmela) ČESKÁ KŘÍDOVÁ PÁNEV Základní charakteristika a rozsah Přehled přírodních poměrů Geologický přehled Stratigrafické členění křídových sedimentů Základní rysy rozšíření sedimentů české křídové pánve Rozšíření a litologická charakteristika křídových souvrství Tektonika jako významné kritérium vymezení hydrogeologických celků...444

6 14 Obsah Všeobecná hydrogeologická charakteristika Typy hydrogeologického prostředí, hydrogeologická tělesa Rozšíření hydrogeologických těles, hydraulické vlastnosti Proudění podzemních vod, zvodněné systémy, megasystém české pánve Zastavení 24 Prameny a přírony do toků v české křídové pánvi a jejich prostorové rozdělení Přírodní zdroje podzemních vod Kvalita podzemních vod Minerální a termální vody Zastavení 25 Objevy neznámých podzemních vod v posledním století Využitelné množství podzemních vod Antropogenní ovlivnění a principy ochrany podzemních vod Podrobnější dělení české křídové pánve podle zvodněných systémů a hydrogeologických oblastí Děčínskosněžnický zvodněný systém Benešovsko-ústecký zvodněný systém Bílinská hydrogeologická oblast Zastavení 26 Výskyty hořkých vod v Česku a jejich geneze Zaječice Žatecko-lounský zvodněný systém Břvany Boleslavsko-mělnický zvodněný systém Zastavení 27 Historie a současnost zásobování vodou v Praze Zastavení 28 Kvantitativní a kvalitativní vlivy těžby uranu v oblasti Stráže pod Ralskem Roudnicko-mochovská hydrogeologická oblast Novobydžovský zvodněný systém Poděbrady Velimsko-čáslavská hydrogeologická oblast Zvodněný systém Dlouhé meze Miletínský zvodněný systém Lázně Bělohrad Královédvorský zvodněný systém Podorlický zvodněný systém Hronovsko-svatoňovický zvodněný systém Polický zvodněný systém Vysokomýtský zvodněný systém Svitavský zvodněný systém Zastavení 29 Minulost a současnost zásobování Brna vodou (H. Kříž) Kyšperský zvodněný systém Hydrogeologická oblast moravských křídových výskytů Králický zvodněný systém a příkop Divoké Orlice JIHOČESKÉ PÁNVE Základní chrakteristika a rozsah Přehled přírodních poměrů

7 Geologický přehled Všeobecná hydrogeologická charakteristika Hydrogeologická tělesa, hydraulické vlastnosti Proudění podzemních vod, zvodněné systémy Přírodní zdroje podzemních vod Kvalita podzemních vod Využití podzemních vod Antropogenní ovlivnění a principy ochrany podzemních vod Vymezené hydrogeologické celky Budějovický zvodněný systém Horusický zvodněný systém Třeboňský zvodněný systém Protivínská a soběslavská hydrogeologická oblast TERCIÉRNÍ PÁNVE A DALŠÍ VÝSKYTY, NEOVULKANITY Chebská pánev (J. Dvořák J. Krásný) Základní charakteristika a rozsah Přehled přírodních poměrů Geologický přehled Rozšíření hydrogeologických těles a jejich hydraulické vlastnosti Proudění podzemních vod, zvodněné systémy Přírodní zdroje podzemních vod Kvalita podzemních vod. Minerální vody Františkovy Lázně Soos Využití podzemních vod Antropogenní ovlivnění prostých podzemních a minerálních vod, principy jejich ochrany Sokolovská pánev Základní charakteristika a rozsah Přehled přírodních poměrů Geologický přehled Rozšíření hydrogeologických těles a jejich hydraulické vlastnosti Proudění podzemních vod, zvodněné systémy Kvalita podzemních vod, minerální a termální vody Využití podzemních vod Antropogenní ovlivnění podzemních vod, jejich ochrana Zastavení 30 Těžba v sokolovské pánvi a její vztah k ochraně karlovarských terem Mostecká (severočeská) pánev Základní charakteristika a rozsah Přehled přírodních poměrů Geologický přehled Rozšíření hydrogeologických těles a jejich hydraulické vlastnosti Proudění podzemních vod, zvodněné systémy Kvalita podzemních vod, minerální vody Využití podzemních vod...718

8 16 Obsah Antropogenní ovlivnění hydrogeologických poměrů (J. Krásný s použitím podkladů V. Macůrka) Zastavení 31 Důlní katastrofy důsledky neznalosti, či podcenění hydrogeologických poměrů? (A. Grmela J. Krásný) Hrádecká část žitavské pánve Základní charakteristika a rozsah Přehled přírodních poměrů Geologický přehled Rozšíření hydrogeologických těles a jejich hydraulické vlastnosti Proudění podzemních vod, zvodněné systémy Kvalita podzemních vod Využití podzemních vod Antropogenní ovlivnění podzemních vod Ostatní terciérní výskyty v Českém masivu Základní charakteristika a rozsah Regionální rozšíření geologický přehled Hydrogeologická charakteristika Neovulkanity Základní charakteristika a rozsah Přehled přírodních poměrů Geologický přehled Hydrogeologická charakteristika HYDROGEOLOGICKÁ PROVINCIE KARPAT FLYŠOVÉ PÁSMO Základní charakteristika a rozsah Přehled přírodních poměrů Geologický přehled Rozšíření hydrogeologických těles a jejich hydraulické vlastnosti Zvodněné systémy, proudění a přírodní zdroje podzemních vod Kvalita podzemních vod Minerální vody Luhačovice Kostelec u Zlína Šaratice Využití podzemních vod Možnosti antropogenního ovlivnění KARPATSKÁ PŘEDHLUBEŇ Základní charakteristika a rozsah Přehled přírodních poměrů Geologický přehled Rozšíření hydrogeologických těles a jejich hydraulické vlastnosti Proudění podzemních vod, zvodněné systémy Kvalita podzemních vod Minerální vody Darkov Klimkovice Polanka n. Odrou...781

9 17 Brodek u Přerova Skalka u Prostějova Chropyně Využití podzemních vod Antropogenní ovlivnění VÍDEŇSKÁ PÁNEV Základní charakteristika a rozsah Přehled přírodních poměrů Geologický přehled Rozšíření hydrogeologických těles a jejich hydraulické vlastnosti Proudění podzemních vod, zvodněné systémy Zastavení 32 Ropa, plyn a podzemní voda Kvalita podzemních vod Minerální vody Hodonín Ostrožská Nová Ves Petrov Sedlec u Mikulova Využití podzemních vod Antropogenní ovlivnění KVARTÉRNÍ SEDIMENTY ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA A ROZŠÍŘENÍ KVARTÉRNÍCH SEDIMENTŮ PŘÍRODNÍ POMĚRY GEOLOGICKÝ PŘEHLED HYDROGEOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA KVARTÉRNÍCH SEDIMENTŮ Fluviální sedimenty a jejich hlavní výskyty Fluviální sedimenty v povodí Labe a Ohře Zastavení 33 Hydrogeologický charakter a vodohospodářský význam soutokových oblastí řek a přehloubených koryt Fluviální sedimenty v povodí Vltavy Fluviální sedimenty v povodí Moravy a Dyje Fluviální sedimenty v povodí Odry Glacigenní sedimenty a jejich hlavní výskyty Glacigenní sedimenty v severních Čechách Glacigenní sedimenty na severní Moravě a ve Slezsku Další výskyty glacigenních sedimentů SOUHRN A POROVNÁNÍ RŮZNÝCH HYDROGEOLOGICKÝCH PROSTŘEDÍ A ZVODNĚNÝCH SYSTÉMŮ ČESKA HYDRAULICKÉ PARAMETRY HORNIN Průlinově porézní horniny Horniny s dvojnou pórovitostí Puklinově porézní horniny Horniny s puklinovou až krasovou pórovitostí Závěry o výši a prostorovém rozdělení propustnosti...864

10 18 Obsah 3.2 ZVODNĚNÉ SYSTÉMY, REGIONÁLNÍ PROUDĚNÍ A DOBY ZDRŽENÍ PODZEMNÍCH VOD (J. Krásný J. Šilar) PŘÍRODNÍ ZDROJE PODZEMNÍCH VOD REŽIM PODZEMNÍCH VOD (S. Čurda s použitím podkladů J. Kessla) Zastavení 34 Pozorovací sítě podzemních vod v Česku (S. Čurda s použitím podkladů J. Kessla) KVALITA PODZEMNÍCH VOD SVRCHNÍ HYDROCHEMICKÉ ZÓNY (J. Krásný J. Šantrůček) Zastavení 35 Významné prameny, akratopegy a zaniklé lázně MINERÁLNÍ VODY A KVALITA PODZEMNÍCH VOD HLUBŠÍCH ZÓN VZTAH HYDROGEOLOGICKÝCH, HYDRODYNAMICKÝCH A HYDROCHEMICKÝCH DAT APLIKOVANÁ HYDROGEOLOGICKÁ PROBLEMATIKA VYUŽITELNOST A OCHRANA PODZEMNÍCH VOD ANTROPOGENNÍ OVLIVNĚNÍ PŘÍRODNÍHO HYDROGEOLOGICKÉHO PROSTŘEDÍ (J. Krásný J. Šantrůček) Zastavení 36 Globální klimatické změny, možný dopad na zdroje podzemních vod a perspektivy budoucího využívání podzemních vod (Z. Hrkal J. Krásný) HYDROGEOLOGICKÉ ASPEKTY RŮZNÉHO VYUŽITÍ PŘÍRODNÍHO PROSTŘEDÍ Význam hydrogeologie pro územní plánování Podzemní zásobníky plynu Hlubinná úložiště rizikových odpadů Zastavení 37 Úvahy o možnostech výstavby hlubinných úložišť radioaktivních odpadů v Česku pohled (hydro)geologa Využití zemského tepla geotermální energie (J. V. Datel J. Krásný) Zastavení 38 Hydrogeologické aspekty využívání geotermální energie (J. V. Datel) Zastavení 39 Hydrogeolog a vrty pro tepelná čerpadla v nejsvrchnější části zemské kůry (J. V. Datel s použitím podkladů S. Šedy) Uplatnění hydrogeologie při revitalizaci těžbou ovlivněných území PŘILEHLÉ OBLASTI OKOLNÍCH STÁTŮ GEOLOGICKO-HYDROGEOLOGICKÁ POZICE ČESKA VE STŘEDNÍ EVROPĚ ČESKÝ MASIV A JEHO OKOLÍ ZA HRANICEMI ČESKA Rakousko Německo Polsko (H. Marszałek, překlad J. Krásný) ALPSKO-KARPATSKá MEGAPROVINCIE ZA HRANICEMI ČESKA Slovensko Polsko (H. Marszałek, překlad J. Krásný) Rakousko Německo STŘEDOEVROPSKÁ NÍŽINA...970

11 19 ZÁVĚR: JAK DÁL V HYDROGEOLOGII? Zastavení 40 Hydrogeologie v kontextu geologického vzdělávání, výzkumu a průzkumu v Česku minulost, současný stav a perspektivy VYBRANÁ LITERATURA A. PŘEHLED HLAVNÍCH GEOLOGICKÝCH A HYDROGEOLOGICKÝCH PODKLADŮ Vybrané geologické publikace zabývající se celým územím Česka a bývalého Československa Výběr geologických map a vysvětlivek k mapám pokrývajícím celé území Česka a bývalého Československa Hydrogeologické mapy pokrývající celé území Česka a bývalého Československa nebo jeho větší části Významné hydrogeologické edice, periodické a neperiodické publikace B. ABECEDNÍ SEZNAM CITACÍ REJSTŘÍK LOKALIT, HYDROGEOLOGICKÝCH a GEOLOGICKÝCH jednotek a TERMÍNŮ slovník základních hydrogeologických termínů english SUMMARY VOLNÉ PŘÍLOHY Příl. 1 Hydrogeologické a geologické členění České republiky Příl. 2 Hlavní typy hydrogeologického prostředí ČR, převládající velikost a variabilita transmisivity Příl. 3 Přírodní zdroje podzemních vod České republiky Příl. 4 Chemické složení podzemních vod zóny intenzivního proudění v České republice (převážně svrchní hydrodynamické a hydrochemické zóny) Příl. 5 Minerální vody a chemismus podzemních vod hlubších hydrochemických zón ČR Příl. 6 Významné odběry podzemních vod v České republice v r Příl. 7 Česká křídová pánev: situace, základní charakteristika a hydrogeologicky významné strukturní prvky Příl. 8 Schematický hydrogeologický řez českou křídovou pánví A A ve směru SZ JV ze severních Čech od Hřenska na Moravu k Březové nad Svitavou Příl. 9 Schematické hydrogeologické řezy severní a západní částí české křídové pánve Příl. 10 Schematické hydrogeologické řezy střední a východní částí české křídové pánve Příl. 11 Geologicko-hydrogeologická pozice České republiky ve střední Evropě Příl. 12 Stylizovaný geologicko-hydrogeologický řez střední Evropou mezi Baltským a Jaderským mořem Příl. 13 English translation of titles and legends of Annexes 1 12

Bechyně širší prozatímní ochranné pásmo ochranné pásmo II. stupně PLZ - PEL

Bechyně širší prozatímní ochranné pásmo ochranné pásmo II. stupně PLZ - PEL Přehled ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů a přírodních minerálních vod v ČR Název pásma Původní označení Nové označení Druh dle zák.č.20/1966 Sb. a vyhl.mz č.26/1972 Sb. dle zák.č.164/2001 Sb.

Více

VÝZNAM REGIONÁLNÍCH HYDROGEOLOGICKÝCH STUDIÍ PODZEMNÍCH VOD. Univerzita Karlova Praha

VÝZNAM REGIONÁLNÍCH HYDROGEOLOGICKÝCH STUDIÍ PODZEMNÍCH VOD. Univerzita Karlova Praha VÝZNAM REGIONÁLNÍCH HYDROGEOLOGICKÝCH STUDIÍ PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A OCEŇOVÁNÍ ZDROJŮ PODZEMNÍCH VOD Jiří Krásný Univerzita Karlova Praha Přírodovědecká fakulta Většina současných hydrogeologických úkolů

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Česká republika geomorfologické členění

Česká republika geomorfologické členění Česká republika geomorfologické členění Mgr. Lubor Navrátil, Ph.D. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Lubor

Více

Využitelné množství p.v. hydrologický bilanční model x hydraulický model

Využitelné množství p.v. hydrologický bilanční model x hydraulický model Vodním zdrojem jsou povrch. a podz. vody, které jsou využívány, nebo mohou být využívány pro uspokojení potřeb člověka, zejména pro pitné účely ( 2 (8) z.254/2001sb.) Zdroje podzemní vody jsou přednostně

Více

MĚSTA A KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY 4. Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s kraji ČR.

MĚSTA A KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY 4. Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s kraji ČR. MĚSTA A KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY 4 Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s kraji ČR. BRNO leží na soutoku Svitavy a Svratky je druhým největším městem v ČR najdeme

Více

POVRCH ČESKÉ REPUBLIKY

POVRCH ČESKÉ REPUBLIKY POVRCH ČESKÉ REPUBLIKY Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s povrchem ČR. POVRCH ČESKÉ REPUBLIKY přirozené hranice ČR tvoří většinou hory, na jihu pak řeka střed

Více

Krajní body. Česká republika

Krajní body. Česká republika Krajní body Česká republika Poloha Česká republika Poloha Sámova říše (7. století) Velká Morava 9. stol. Boleslavská říše 10. století Přemyslovský stát ve 13. století Lucemburkové (14. stol.) Jagellonci

Více

Geografie České republiky. Cestovní ruch

Geografie České republiky. Cestovní ruch Geografie České republiky Cestovní ruch Cestovní ruch Do roku 1989 převládal domácí cestovní ruch (95 % všech cest) převládal krátkodobý, neorganizovaný i neorganizovaný CR, koncentrovaný do letní sezóny

Více

Podpovrchové vody v ČR

Podpovrchové vody v ČR Podpovrchové vody v ČR 1 Rozložení podpovrchových vod nerovnoměrné většina Českého masivu hlubinné vyvřeliny, krystalické břidlice voda puklinová sedimentární horniny (2H, 3H, 4H) voda průlinová hladina

Více

VY_32_INOVACE_D53_VL4-5_KRAJE_A_KRAJSKÁ_MĚSTA_ČR

VY_32_INOVACE_D53_VL4-5_KRAJE_A_KRAJSKÁ_MĚSTA_ČR VY_32_INOVACE_D53_VL4-5_KRAJE_A_KRAJSKÁ_MĚSTA_ČR Název: Kraje a krajská města ČR Autor: Mgr. Milena Hrabalová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Vlastivěda

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 28/10. Název materiálu: Povrch České republiky. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Zpracoval: Pavel Šulák

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 28/10. Název materiálu: Povrch České republiky. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Zpracoval: Pavel Šulák Číslo materiálu: Název materiálu: Povrch České republiky daltonský list Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Pavel Šulák Dalton - Povrch České republiky A. pracuj samostatně a tiše B. posledních

Více

Mgr.J.Mareš VODSTVO ČR EU-VK VY_32_INOVACE _655. Díky poloze můžeme ČR označit za střechu Evropy.

Mgr.J.Mareš VODSTVO ČR EU-VK VY_32_INOVACE _655. Díky poloze můžeme ČR označit za střechu Evropy. Mgr.J.Mareš VODSTVO ČR EU-VK VY_32_INOVACE _655 Díky poloze můžeme ČR označit za střechu Evropy. Úmoří ČR Povodí- z určitého území voda stéká do jedné řeky Úmoří- z určitého území je voda odváděna do jednoho

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu. Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu. Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784 Název a číslo projektu: Moderní škola, CZ.1.07/1.4.00/21.3331 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Přehled provedených prací a použité metody Česká geologická služba

Přehled provedených prací a použité metody Česká geologická služba Přehled provedených prací a použité metody Česká geologická služba Renáta Kadlecová a kol. Cíle projektu Zhodnotit přírodní zdroje podzemních vod v 56 rajonech s použitím moderních technologií, včetně

Více

Březovský vodovod - voda pro Brno. Josef Slavík

Březovský vodovod - voda pro Brno. Josef Slavík Březovský vodovod - voda pro Brno Josef Slavík Přehledná situace Hydrogeologický rajón 4232 nejjižnější souvislý výběžek České křídové tabule, zakončený brachysynklinálním uzávěrem Hg rajón 4232 - Ústecká

Více

ZEMĚPIS 9.ROČNÍK PŘÍRODNÍ POMĚRY ČR 19.3.2013

ZEMĚPIS 9.ROČNÍK PŘÍRODNÍ POMĚRY ČR 19.3.2013 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací materiál

Více

Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd.

Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd. Prir2 II-4 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd. Anotace: Materiál učební text - poznámky 4. ročník Člověk přetváří krajinu Slouží k ověření znalostí o krajině v ČR Ověřeno 21. 3. 2012

Více

MĚSTA A KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY 2. Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s kraji ČR.

MĚSTA A KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY 2. Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s kraji ČR. MĚSTA A KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY 2 Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s kraji ČR. ČESKÉ BUDĚJOVICE leží na soutoku Vltavy a Malše město je proslulé výrobou piva

Více

162 Obr. 21. Schéma paleohydrogeologického vývoje Českého masivu v povariském období Akumulační etapa: infiltrační promývací etapy:

162 Obr. 21. Schéma paleohydrogeologického vývoje Českého masivu v povariském období Akumulační etapa: infiltrační promývací etapy: 162 2. Regionální část Za těchto podmínek je proto možno odhadovat hloubkový dosah připovrchové zóny prostých podzemních vod během humidních období maximálně v řádu desítek metrů. Také křídové kolektory

Více

Geologický vývoj a stavba ČR

Geologický vývoj a stavba ČR Geologický vývoj a stavba ČR GEOLOGICKÁ STAVBA ČESKÉ REPUBLIKY dva základní geologické útvary hranici tvoří spojnice měst Znojmo, Brno, Ostrava a) Český masiv Starší, oblé, částečně zarovnané hřbety hercynské

Více

Rizikovéčinnosti ovlivňující vodárenské využívání podzemních vod

Rizikovéčinnosti ovlivňující vodárenské využívání podzemních vod Rizikovéčinnosti ovlivňující vodárenské využívání podzemních vod RNDr. Svatopluk Šeda OHGS s.r.o. Při posuzování rizikových činností patří mezi klíčové úlohy hydrogeologů definovat místo výskytu vodárensky

Více

Z P R Á V A. Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry

Z P R Á V A. Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry Z P R Á V A O H O D N O C E N Í M N O Ž S T V Í P O D Z E M N Í C H V O D V D Í LČÍM POVODÍ HORNÍ ODRY ZA ROK 2012 Povodí Odry, státní podnik, odbor vodohospodářských

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ŘEKY - TEST

ČESKÁ REPUBLIKA ŘEKY - TEST ČESKÁ REPUBLIKA ŘEKY - TEST 1. Jak se jmenuje řeka, která pramení na Šumavě? a) Ohře c) Labe 2. Jak se jmenuje řeka, která pramení v Krkonoších? a) Svitava b) Labe c) Dyje 3. Jak se jmenuje řeka, která

Více

Studny ZDENĚK ZELINKA. Kopané a vrtané studny bez sporů se sousedy a škodlivých látek ve vodě

Studny ZDENĚK ZELINKA. Kopané a vrtané studny bez sporů se sousedy a škodlivých látek ve vodě Studny 158 ZDENĚK ZELINKA Kopané a vrtané studny bez sporů se sousedy a škodlivých látek ve vodě Studny Zdeněk Zelinka GRADA PUBLISHING Obsah Úvod... 7 1 Co je podzemní voda... 8 1.1 Voda průlinová...

Více

MODEL ZATÁPĚNÍ STAŘIN DŮLNÍCH DĚL OSTRAVSKÉ ČÁSTI OKR

MODEL ZATÁPĚNÍ STAŘIN DŮLNÍCH DĚL OSTRAVSKÉ ČÁSTI OKR 1/33 MODEL ZATÁPĚNÍ STAŘIN DŮLNÍCH DĚL OSTRAVSKÉ ČÁSTI OKR Grycz David Malucha Pavel Rapantová Naďa Osnova prezentace Úvod geologické a hydrogeologické poměry české části hornoslezské pánve (HSP) Zdroje

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

HYDROLOGIE Téma č. 6. Povrchový odtok

HYDROLOGIE Téma č. 6. Povrchový odtok HYDROLOGIE Téma č. 6 Povrchový odtok Vznik povrchového odtoku Část srážkové vody zachycena intercepcí: = Srážky, které padají na vegetaci, se zde zachytí a částečně vypaří Int. závisí na: druhu a hustotě

Více

VODSTVO ČR pracovní list

VODSTVO ČR pracovní list VODSTVO ČR pracovní list VY_52_INOVACE_CVSD2_11_4B Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Člověk ve světě místo kde ţijeme Anotace: Autor: Vzdělávací cíl: Kompetenční cíl: Pracovní list se zabývá vodstvem ČR. V

Více

Matematické modelování proudění podzemních vod a jeho využití ve vodárenské praxi

Matematické modelování proudění podzemních vod a jeho využití ve vodárenské praxi Matematické modelování proudění podzemních vod a jeho využití ve vodárenské prai Naďa Rapantová VŠB-Technická univerzita Ostrava APLIKACE MATEMATICKÉHO MODELOVÁNÍ V HYDROGEOLOGII řešení environmentálních

Více

Zeměpis Česká republika. ČR fyzicko geografická část test

Zeměpis Česká republika. ČR fyzicko geografická část test ČR fyzicko geografická část test Číslo projektu Kódování materiálu Označení materiálu Název školy Autor Anotace Předmět Tematická oblast Téma Očekávané výstupy Klíčová slova Druh učebního materiálu Ročník

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Rebilance zásob podzemních vod

Rebilance zásob podzemních vod Rebilance zásob podzemních vod Česká geologická služba Doba řešení projektu 7/2010 12/2015 náklady: 623 mil. Kč Konec projektu 3/2016 Renáta Kadlecová a kol. OPŽP - Prioritní osa 6, oblast podpory 6.6.

Více

Karlovarský kraj Ústecký kraj

Karlovarský kraj Ústecký kraj Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Karlovarský kraj Ústecký kraj VY_32_INOVACE_PRE.3.11 1.

Více

REGIONÁLNÍ GEOLOGIE REGIONÁLNÍ GEOL ČR G5021 G502 CVIČENÍ Č. 10 1 Voždová Lenka 2014

REGIONÁLNÍ GEOLOGIE REGIONÁLNÍ GEOL ČR G5021 G502 CVIČENÍ Č. 10 1 Voždová Lenka 2014 REGIONÁLNÍ GEOLOGIE ČR G5021 CVIČENÍ Č. 10 Voždová Lenka 2014 Platformní pokryv Českého masivu nezvrásněné, horizontálně/subhorizontálně uložené sedimenty bez regionální metamorfózy Uložen transgresivně

Více

FG metody výzkumu malé oblasti

FG metody výzkumu malé oblasti FG metody výzkumu malé oblasti Geografická poloha turistická mapa 1 : 50 000 lze využít autoatlas, turistické průvodce, případně materiály obecního úřadu, internetové stránky obce, kraje apod. Geologická

Více

Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_VL.4.305 Anotace Seznámení se s územním členěním České republiky, práce s mapou. Autor Bc. Marie Muchová

Více

Umělá infiltrace na lokalitě Káraný jako nástroj řešení nedostatku podzemní vody pro vodárenské využití

Umělá infiltrace na lokalitě Káraný jako nástroj řešení nedostatku podzemní vody pro vodárenské využití Umělá infiltrace na lokalitě Káraný jako nástroj řešení nedostatku podzemní vody pro vodárenské využití Marek Skalický Národní dialog o vodě 2015: Retence vody v krajině Medlov, 9. 10. června 2015 Časté

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav, 6 tel.: 6 8 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ..07/..00/.7 Název šablony III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Seminář z Geomorfologie 2. Zdroje dat

Seminář z Geomorfologie 2. Zdroje dat Seminář z Geomorfologie 2. Zdroje dat Téma datum 1 Úvod podmínky, zadaní 26. září 2016 2 Zdroje dat pro geomorfologii sídla 3. října 2016 3 Geomorfologická regionalizace 10. října 2016 4 Geomorfologické

Více

Jedeme do lázní Objevte krásu českých lázní

Jedeme do lázní Objevte krásu českých lázní B4 B5 A5 9 mm 7 mm 9 mm mm 4,7 mm 4 mm lázeňství 7 mm 9,3 mm turistika mm příroda památky lázeňství Objevte krásu českých lázní Bechyně, Bílina, BludOv, dubí, FrantiškOvy lázně, hodonín, JáchymOv, Janské

Více

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 1. Nejrozsáhlejší česká nížina se jmenuje Hornomoravský úval. (Ne. Polabí) 2. Na horu Javořice se můžeme vydat na Českomoravské vrchovině. (Ano.) 3. Řeka Labe protéká na dolním toku Českým středohořím.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. www.voda.mze.cz www.voda.env.cz

ČESKÁ REPUBLIKA. www.voda.mze.cz www.voda.env.cz ČESKÁ REPUBLIKA je vnitrozemský stát ve střední části Evropy, který náleží do oblasti mírného klimatického pásu severní polokoule. Celková délka státních hranic České republiky představuje 2 290,2 km.

Více

Hydrogeologický posudek. Louka u Litvínova - k.ú st.p.č.157

Hydrogeologický posudek. Louka u Litvínova - k.ú st.p.č.157 Hydrogeologický posudek Louka u Litvínova - k.ú. 687219 st.p.č.157 Prosinec 2013 Výstup : Zadavatel : Investor : hydrogeologický posudek příčiny průniku a podmáčení budovy OÚ Ing. Křesák - SDP Litvínov

Více

VY_32_INOVACE_Z8 16. Téma: Práce s tematickými mapami. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vzdělávací obor: Zeměpis

VY_32_INOVACE_Z8 16. Téma: Práce s tematickými mapami. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vzdělávací obor: Zeměpis VY_32_INOVACE_Z8 16 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Regiony České republiky Téma: Práce s tematickými mapami Jméno autora: Mgr. Lucie Racková Datum ověření

Více

Projekt Rebilance zásob podzemních vod a jeho význam

Projekt Rebilance zásob podzemních vod a jeho význam Projekt Rebilance zásob podzemních vod a jeho význam Česká geologická služba 2010 2016 Renáta Kadlecová a kol. OPŽP - Prioritní osa 6, oblast podpory 6.6. SPOLUPRÁCE vědecké instituce: Geofyzikální ústav

Více

letní semestr akademického roku 2012/2013 Předmětem zápočtu budou dva podklady:

letní semestr akademického roku 2012/2013 Předmětem zápočtu budou dva podklady: REGIONÁLNÍ GEOLOGIE ČR (REGEO - LS 2012/2013 - LDF) Harmonogram výuky volitelného předmětu letní semestr akademického roku 2012/2013 20. února 8. května, 12 týdnů výuky (včetně dvou státních svátků, vycházejících

Více

OVĚŘOVÁNÍ VLASTNOSTÍ A INTERAKCÍ HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ V OBLASTI NEOVLIVNĚNÉ TĚŽBOU URANU

OVĚŘOVÁNÍ VLASTNOSTÍ A INTERAKCÍ HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ V OBLASTI NEOVLIVNĚNÉ TĚŽBOU URANU OVĚŘOVÁNÍ VLASTNOSTÍ A INTERAKCÍ HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ V OBLASTI NEOVLIVNĚNÉ TĚŽBOU URANU VLADIMÍR EKERT, LADISLAV GOMBOS, VÁCLAV MUŽÍK DIAMO, státní podnik odštěpný závod Těžba a úprava uranu Stráž pod

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Výrazem samostatnosti státu jsou státní symboly. Nejdůležitější jsou: - státní vlajka - státní znak /malý a velký/ - státní hymna

ČESKÁ REPUBLIKA. Výrazem samostatnosti státu jsou státní symboly. Nejdůležitější jsou: - státní vlajka - státní znak /malý a velký/ - státní hymna ČESKÁ REPUBLIKA Vznikla 1. ledna 1993 poté, co se Československá republika rozdělila na dva samostatné státy Českou republiku a Slovenskou republiku. Výrazem samostatnosti státu jsou státní symboly. Nejdůležitější

Více

A. POPIS OBLASTI POVODÍ

A. POPIS OBLASTI POVODÍ A. POPIS OBLASTI POVODÍ A.1. Všeobecný popis oblasti povodí Moravy A.1.1. Vymezení oblasti povodí Moravy A.1.1.1. Hranice oblasti povodí A.1.1.2. Výškové poměry v území A.1.2. Geomorfologické poměry A.1.3.

Více

Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (Příroda a svět) III/2/PS/1/2/13.

Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (Příroda a svět) III/2/PS/1/2/13. Název projektu: Pořadové číslo projektu: Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity: Sada: Název DUM: Anotace: Klíčová slova: Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně. Autor materiálu - Mgr. Lukáš Kučera

Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně. Autor materiálu - Mgr. Lukáš Kučera Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně Autor materiálu - Mgr. Lukáš Kučera Povrch České republiky Česká vysočina Autor materiálu - Mgr. Lukáš Kučera Digitální učební materiál pro výuku zeměpisu

Více

Rešerše geotechnických poměrů v trase přeložky silnice II/154 v Třeboni

Rešerše geotechnických poměrů v trase přeložky silnice II/154 v Třeboni Název akce: Studie proveditelnosti přeložky silnice II/154 a železniční tratě v Třeboni včetně napojení na silnici I/34, 2.etapa Rešerše geotechnických poměrů v trase přeložky silnice II/154 v Třeboni

Více

Sborník geologických věd Journal of Geological Sciences

Sborník geologických věd Journal of Geological Sciences Sborník geologických věd Journal of Geological Sciences Hydrogeologie, INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE hydrogeology, ENGINEERING GEOLOGY 23 Česká geologická služba praha 2006 Vědecký redaktor doc. RNDr. Zbyněk Hrkal,

Více

Labe. Bílina. Morava. Česká řeka s největším povodím. Pramení v Krkonoších, území naší republiky opouští za Hřenskem. Labe v Ústí nad Labem?

Labe. Bílina. Morava. Česká řeka s největším povodím. Pramení v Krkonoších, území naší republiky opouští za Hřenskem. Labe v Ústí nad Labem? Labe Česká řeka s největším povodím. Pramení v Krkonoších, území naší republiky opouští za Hřenskem. Otázka: Která řeka se vlévá do Labe v Ústí nad Labem? Bílina Vlévá se zleva do Labe v Ústí nad Labem.

Více

292_2002_Sb. 292/2002 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zemědělství. ze dne 13. června o oblastech povodí. Změna: 390/2004 Sb.

292_2002_Sb. 292/2002 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zemědělství. ze dne 13. června o oblastech povodí. Změna: 390/2004 Sb. 292/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 13. června 2002 o oblastech povodí Změna: 390/2004 Sb. Ministerstvo zemědělství stanoví podle 25 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně

Více

Syntetická mapa zranitelnosti podzemních vod

Syntetická mapa zranitelnosti podzemních vod Syntetická mapa zranitelnosti podzemních vod projekt NAZV QH82096 DOBA ŘEŠENÍ 2008 2012 RNDr. Pavel Novák Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. 5.6. 2014 Brno Projektový tým Výzkumný ústav meliorací

Více

70. výročí uranového průmyslu v České republice 50 let těžby uranu v severních Čechách

70. výročí uranového průmyslu v České republice 50 let těžby uranu v severních Čechách 70. výročí uranového průmyslu v České republice 50 let těžby uranu v severních Čechách Ing. Tomáš Rychtařík ředitel DIAMO, s. p., Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem, Hornické sympozium 2016 Příbram

Více

Předmět úpravy. Vymezení pojmů

Předmět úpravy. Vymezení pojmů 391/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2004 o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy

Více

Hydrologické poměry ČR

Hydrologické poměry ČR Hydrologické poměry ČR Objem odtoku Průměrně 55 mld m 3 vody 686 mm/rok třetinové pravidlo odtok vodními toky přibližně 27 % 15 mld m 3 vody (ročně kolísá mezi 8 25 mld. m 3 ) rozložení odtoku: povodí

Více

Okruhy SZZ Krajinné vodní hospodářství (bakalářské studium)

Okruhy SZZ Krajinné vodní hospodářství (bakalářské studium) Okruhy SZZ Krajinné vodní hospodářství (bakalářské studium) GEOMORFOLOGIE 1. Základy klasifikace georeliéfu, geomorfologická terminologie 2. Globální geomorfologii tektonika litosférických desek 3. Strukturní

Více

Geomorfologické poměry sídla

Geomorfologické poměry sídla Geomorfologické poměry sídla s Témata prezentací Geomorfologické poměry obce Zaměření regionální geomorfologie ČR, typy reliéfu vybrané tvary reliéfu Text: +/- 5 10 stran jednotlivci Téma: obec, město

Více

SLEDOVÁNÍ RADIOCHEMICKÝCH UKAZATELŮ V JEDNOTLIVÝCH SLOŽKÁCH HYDROSFÉRY V RÁMCI MONITOROVACÍ SÍTĚ. Pavel Stierand

SLEDOVÁNÍ RADIOCHEMICKÝCH UKAZATELŮ V JEDNOTLIVÝCH SLOŽKÁCH HYDROSFÉRY V RÁMCI MONITOROVACÍ SÍTĚ. Pavel Stierand SLEDOVÁNÍ RADIOCHEMICKÝCH UKAZATELŮ V JEDNOTLIVÝCH SLOŽKÁCH HYDROSFÉRY V RÁMCI MONITOROVACÍ SÍTĚ Pavel Stierand Rámcový program monitoringu zpracováno podle požadavků Rámcové směrnice 2000/60/ES programy

Více

Předběžné výsledky technických prací, realizovaných v rámci projektu v Olomouckém kraji

Předběžné výsledky technických prací, realizovaných v rámci projektu v Olomouckém kraji Předběžné výsledky technických prací, realizovaných v rámci projektu v Olomouckém kraji Jiří Michna hydogeologie, GEOtest, a.s. Součástí projektu Rebilance zásob podzemních vod byly v rámci aktivity 4

Více

VY_32_INOVACE_06_Českomoravská subprovincie_11

VY_32_INOVACE_06_Českomoravská subprovincie_11 VY_32_INOVACE_06_Českomoravská subprovincie_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: listopad

Více

Krkonoše. Smrk. Jeseníky

Krkonoše. Smrk. Jeseníky Krkonoše Nejvyšší pohoří v České republice najdeme na severu Čech při hranici s Polskem. Pokrývá je smrkový les. K nejnápadnějším vrcholům patří Kozí hřbety, Luční hora, Studniční hora a samozřejmě Sněžka.

Více

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 3.

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 3. Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012 část 3. Vrty pro tepelná čerpadla Do 1.8. 2010 se vrty pro tepelná čerpadla systému země x voda i voda x voda považovala za vodní díla a pro jejich provádění bylo zapotřebí

Více

Studium vlivu pokračováním těžby hnědého uhlí v dole Turów na podzemní a povrchové vody v ČR. Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D. a kol.

Studium vlivu pokračováním těžby hnědého uhlí v dole Turów na podzemní a povrchové vody v ČR. Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D. a kol. Studium vlivu pokračováním těžby hnědého uhlí v dole Turów na podzemní a povrchové vody v ČR Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D. a kol. 1 Záměr rozšíření a prohloubení těžby na dole Turów o cca 100 m a do těsné

Více

JAKUB ŠTEFEČKA GEOtest, a.s., Šmahova 1244/112 Brno stefecka@geotest.cz

JAKUB ŠTEFEČKA GEOtest, a.s., Šmahova 1244/112 Brno stefecka@geotest.cz NUMERICKÝ MODEL PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY V HYDROGEOLOGICKÉM RAJONU VYŠKOVSKÉ BRÁNY NUMERICAL MODEL OF GROUNDWATER FLOW IN THE VYSKOVSKA BRANA HYDROGEOLOGICAL ZONE JAKUB ŠTEFEČKA GEOtest, a.s., Šmahova 1244/112

Více

Kompromisy při zpracování a hodnocení výsledků hydraulických modelů na příkladu hodnocení vodního zdroje Bzenec komplex

Kompromisy při zpracování a hodnocení výsledků hydraulických modelů na příkladu hodnocení vodního zdroje Bzenec komplex Kompromisy při zpracování a hodnocení výsledků hydraulických modelů na příkladu hodnocení vodního zdroje Bzenec komplex 29.3.2017 Jablonné nad Orlicí Matematické modelování (obecně hydrogeologie) ve svých

Více

Rebilance zásob podzemních vod

Rebilance zásob podzemních vod Rebilance zásob podzemních vod Doba řešení projektu 7/2010 12/2015 Česká geologická služba náklady: 623 mil. Kč OPŽP - Prioritní osa 6, oblast podpory 6.6. Renáta Kadlecová a kol. projekt navazuje na systematické

Více

v oblastech těžt ěžby nerostných surovin

v oblastech těžt ěžby nerostných surovin Jímání podzemní vody v oblastech těžt ěžby nerostných surovin Arnošt G r m e l a Naďa R a p a n t o v á Konference Podzemní vody ve vodárenské praxi 28. března 2014 Dolní Morava Důlní a těžebníčinnost

Více

POSILUJÍCÍ ZDROJ PITNÉ VODY PETROVICE VE SLEZSKU. projekt hydrogeologických prací na pozemkové parc. č. 734/1, k.ú. Petrovice ve Slezsku

POSILUJÍCÍ ZDROJ PITNÉ VODY PETROVICE VE SLEZSKU. projekt hydrogeologických prací na pozemkové parc. č. 734/1, k.ú. Petrovice ve Slezsku POSILUJÍCÍ ZDROJ PITNÉ VODY PETROVICE VE SLEZSKU projekt hydrogeologických prací na pozemkové parc. č. 734/1, k.ú. Petrovice ve Slezsku Krnov, říjen 2015 2 Název akce : Petrovice zdroj pitné vody provedení

Více

Příprava mechanizovaných ražeb tunelů v ČR

Příprava mechanizovaných ražeb tunelů v ČR Ing.Miroslav Kochánek Dokumentace pro územní rozhodnutí prodloužení trasy 12,7 km 8 nových stanic zlepšení kvality dopravní obsluhy S-Z sektoru města (redukce autobusových linek) posun stávajícího koncového

Více

Průběžné výsledky hydraulického modelu proudění podzemní vody v rajonech Kvartéru Odry a Opavy (1510 a 1520)

Průběžné výsledky hydraulického modelu proudění podzemní vody v rajonech Kvartéru Odry a Opavy (1510 a 1520) Průběžné výsledky hydraulického modelu proudění podzemní vody v rajonech Kvartéru Odry a Opavy (1510 a 1520) RNDr. Svatopluk Šeda, Doc. Ing. Naďa Rapantová, CSc. a Ing. Jiří Beránek Rajón 1510 Kvartér

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

P o s l e d n í s t a v textu podle Čl. II vyhlášky č. 390/2004 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. července 2004

P o s l e d n í s t a v textu podle Čl. II vyhlášky č. 390/2004 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. července 2004 P o s l e d n í s t a v textu podle Čl. II vyhlášky č. 390/2004 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. července 2004 292 VYHLÁŠKA ze dne 13. června 2002 o oblastech povodí, ve znění vyhlášky č. 390/2004 Sb.,

Více

GEOoffice, s.r.o., kontaktní

GEOoffice, s.r.o., kontaktní Úvod do problematiky vsakování vod, výklad základních pojmů v oboru hydrogeologie Ing. Radim Ptáček, Ph.D GEOoffice, s.r.o., kontaktní e-mail: ptacek@geooffice.cz Vymezení hlavních bodů problematiky týkajících

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 28/12. Název materiálu: Hydrologie České republiky. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 28/12. Název materiálu: Hydrologie České republiky. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: Název materiálu: Hydrologie České republiky daltonský list Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracovala: Mgr. Pavel Šulák Dalton - Hydrologie České republiky A. pracuj samostatně

Více

HODNOCENÍ JAKOSTI PODZEMNÍCH VOD

HODNOCENÍ JAKOSTI PODZEMNÍCH VOD povodí Berounky za rok 5 Jakost podzemní vody v ukazateli: Chloridy (mg/l) Hydrogeologický rajón Minimum Maximum A B C * D Hydrogeologické rajóny v kvartérních fluviálních sedimentech 3 5, 5, 5, 3 3,5

Více

Přednáška VI. Regionální geologie. klíčová slova: Český masiv, Karpatská soustava, regionálněgeologické

Přednáška VI. Regionální geologie. klíčová slova: Český masiv, Karpatská soustava, regionálněgeologické Přednáška VI. Regionální geologie klíčová slova: Český masiv, Karpatská soustava, regionálněgeologické jednotky. 1 Regionální (oblastní) geologie je obor, jehož úkolem je zkoumat geologické složení zemské

Více

režimu vodního toku, (2) Správci povodí a státní podnik Lesy České republiky pozdějších předpisů.

režimu vodního toku, (2) Správci povodí a státní podnik Lesy České republiky pozdějších předpisů. Strana 2645 252 VYHLÁŠKA ze dne 2. srpna 2013 o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy

Více

Středočeská pánev potenciální uložiště CO2

Středočeská pánev potenciální uložiště CO2 Středočeská pánev potenciální uložiště CO2 1 Obsah geologie, stratigrafie kolektory, izolanty žatecká pánev 2 Středočeská pánev (~6000 km 2 ) Komplex extenzních pánví s klastickou kontinentální výplní

Více

Složení a vlastnosti přírodních vod

Složení a vlastnosti přírodních vod Vodní zdroje Složení a vlastnosti přírodních vod Podzemní vody obsahují především železo, mangan, sulfan, oxid uhličitý, radon a amonné ionty. Povrchové vody obsahují především suspendované a koloidní

Více

Geofyzika jako klíčová metoda pro vyhledávání hydrogeologických struktur v Mohelnické brázdě a v povodí Blaty

Geofyzika jako klíčová metoda pro vyhledávání hydrogeologických struktur v Mohelnické brázdě a v povodí Blaty Geofyzika jako klíčová metoda pro vyhledávání hydrogeologických struktur v Mohelnické brázdě a v povodí Blaty Skácelová Z., Česká geologická služba pracoviště Jeseník Co je základním principem geofyzikálního

Více

Rebilance zásob podzemních vod

Rebilance zásob podzemních vod Rebilance zásob podzemních vod Doba řešení projektu 7/2010 12/2015 Česká geologická služba náklady: 623 mil. Kč OPŽP - Prioritní osa 6, oblast podpory 6.6. Renáta Kadlecová a kol. Spolupráce Vědecké instituce:

Více

0 SANGEO, v. o. s. Bylany 75, Bylany. EMPLA spol. s r. o. Za Škodovkou Hradec Králové

0 SANGEO, v. o. s. Bylany 75, Bylany. EMPLA spol. s r. o. Za Škodovkou Hradec Králové 0 SANGEO, v. o. s. Bylany 75, 538 01 Bylany EMPLA spol. s r. o. Za Škodovkou 305 503 11 Hradec Králové Váš dopis značky/ ze dne Naše značka Vyřizuje V Bylanech dne Věc: 242/SAN-P/08 Ing. Drahokoupil 11.12.2008

Více

Geologická stavba České republiky - Západní Karpaty

Geologická stavba České republiky - Západní Karpaty Geologická stavba České republiky - Západní Karpaty pracovní list Mgr. Libuše VODOVÁ, Ph.D. Katedra biologie PdF MU vodova@ped.muni.cz Druhý z pracovních listů zaměřených na geologickou stavbu České republiky

Více

Vyhledání a hodnocení lokalit pro výstavbu regionální skládky ve městě Durres v Albánii

Vyhledání a hodnocení lokalit pro výstavbu regionální skládky ve městě Durres v Albánii Vyhledání a hodnocení lokalit pro výstavbu regionální skládky ve městě Durres v Albánii Obsah Úvod Stávající skládka Porto Romano Požadavky zadavatele Přírodní charakteristiky svozové oblasti Metodika

Více

Problematika výpočtu základního odtoku v Jihočeských pánvích Abstrakt : Klíčová slova: 1. Budějovická pánev

Problematika výpočtu základního odtoku v Jihočeských pánvích Abstrakt : Klíčová slova: 1. Budějovická pánev Problematika výpočtu základního odtoku v Jihočeských pánvích Eva Novotná ČHMÚ, oddělení podzemních vod, Na Šabatce 17, Praha novotna@chmi.cz, tel. 244032350 Abstrakt : Referát seznamuje s problematikou

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

Problematika vsakování odpadních vod v CHKO

Problematika vsakování odpadních vod v CHKO 1 Problematika vsakování odpadních vod v CHKO 2 CHKO jsou území určená k ochraně rozsáhlejších území s převahou přirozených nebo polopřirozených ekosystémů. V rámci ČR máme v současné době 24 těchto území.

Více

TEPELNÉ VLASTNOSTI HORNIN A JEJICH VLIV NA VYUŽITÍ ZEMNÍHO TEPLA

TEPELNÉ VLASTNOSTI HORNIN A JEJICH VLIV NA VYUŽITÍ ZEMNÍHO TEPLA Konference Alternativní zdroje energie 2016 21. a 22. června 2016 Kroměříž TEPELNÉ VLASTNOSTI HORNIN A JEJICH VLIV NA VYUŽITÍ ZEMNÍHO TEPLA Mgr. Michal Havlík, Ing. arch. Pavel Cihelka, Stavební geologie

Více

Maturitní otázky do zeměpisu

Maturitní otázky do zeměpisu Maturitní otázky do zeměpisu 1. Geografie jako věda Předmět a objekt geografie a jeho vývoj v průběhu staletí. Postavení geografie v systému věd. Význam geografie pro život současného člověka. Uplatnění

Více

Ing. Zdeněk Lusk Dubnice 124 PSČ 471 26

Ing. Zdeněk Lusk Dubnice 124 PSČ 471 26 Ing. Zdeněk Lusk Dubnice 124 PSČ 471 26 Veškeré hydrogeologické a inženýrsko geologické práce, posudková činnost, posudky dle zákona 100/2001Sb. E.I.A Oprávněné osoby: RNDr. Lusková Olga, RNDr. Lusk Karel

Více

Řešení problémů nedostatečných zdrojů vody v důsledku sucha

Řešení problémů nedostatečných zdrojů vody v důsledku sucha Řešení problémů nedostatečných zdrojů vody v důsledku sucha Mgr. Lucie Potočárová Obsah Výskyt vody na Zemi Úkoly vodního hospodářství Nové zdroje podzemní vody Potřebná administrativa Výskyt vody na Zemi

Více

Práce s geologickou mapou

Práce s geologickou mapou Práce s geologickou mapou Geologická mapa představuje model geologického prostředí, tj. zmenšený a zobecněný obraz geologické stavby území zobrazený na vhodném topografickém podkladu. Dělení geologických

Více

Příběh vody. Pracovní list otázky na probíranou tematiku. Návaznost na exkurzi vodní dílo Vír, Březová nad Svitavou

Příběh vody. Pracovní list otázky na probíranou tematiku. Návaznost na exkurzi vodní dílo Vír, Březová nad Svitavou Příběh vody Příběh vody Obsah výukového bloku stručný přehled forem výskytu vody (vizkvarta), podrobný výklad Kámen a voda podpovrchová voda, zdroje vzniku a doplňování podzemních vod, druhy vody v horninách,

Více

Datum ověření: 14.6.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741. Název materiálu: TEST OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_S2_Z36_36

Datum ověření: 14.6.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741. Název materiálu: TEST OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_S2_Z36_36 Název materiálu: TEST OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_S2_Z36_36 Aktivita, vhodná jako podpora přímé výuky. Slouží k procvičení, Anotace upevnění či ověření znalosti učiva o České republice.

Více

GEOLOGICKÝ PRŮZKUM PRO ZEMĚDĚLSKÉ VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY TNV 75 4112

GEOLOGICKÝ PRŮZKUM PRO ZEMĚDĚLSKÉ VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY TNV 75 4112 ODVĚTVOVÁ TECHNICKÁ NORMA VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Leden 2014 MZe ČR GEOLOGICKÝ PRŮZKUM PRO ZEMĚDĚLSKÉ VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY TNV 75 4112 Obsah Strana Předmluva... 2 Úvod. 3 1 Předmět normy... 4 2 Citované dokumenty...

Více