Obsah PŘEDMLUVA...21 ÚVOD...27

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah PŘEDMLUVA...21 ÚVOD...27"

Transkript

1 Kapitoly, zastavení a další části publikace (obrázky, tabulky, seznam literatury, slovník, rejstřík), u nichž není autor uveden, napsal či sestavil Jiří Krásný, u ostatních kapitol a zastavení jsou připojena jména spoluautorů. PŘEDMLUVA ÚVOD VŠEOBECNÁ ČÁST VĚDA O PODZEMNÍCH VODÁCH: HYDROGEOLOGIE...29 Zastavení 1 Podzemní voda VZNIK, VÝVOJ A NÁPLŇ HYDROGEOLOGIE...33 Zastavení 2 Hydrogeologie: mladý obor s pradávnými kořeny...33 Zastavení 3 Ota Hynie zakladatel české hydrogeologie...35 Zastavení 4 České a mezinárodní odborné a profesní hydrogeologické organizace VÝZNAM A CÍLE REGIONÁLNÍCH HYDROGEOLOGICKÝCH STUDIÍ METODIKA REGIONÁLNÍHO HYDROGEOLOGICKÉHO STUDIA...43 Zastavení 5 Podzemní voda a hydrogeologie v českých právních předpisech (J. V. Datel A. Grmela) VLIV GEOLOGIE NA CHARAKTER HYDROGEOLOGICKÉHO PROSTŘEDÍ HYDRAULICKÉ PARAMETRY A JEJICH PROSTOROVÉ ROZDĚLENÍ REGIONÁLNĚ PŘEVLÁDAJÍCÍ HODNOTY MĚŘÍTKOVÝ EFEKT, REPREZENTATIVNÍ ELEMENTÁRNÍ OBJEM...63 Zastavení 6 Vliv hydrogeologické a geomorfologické pozice na rozdělení hydraulických parametrů POUŽITELNOST REGIONÁLNÍCH HODNOCENÍ HYDRAULICKÝCH PARAMETRŮ: DISKUSE A NEJISTOTY PROUDĚNÍ PODZEMNÍCH VOD: VLIV PŘÍRODNÍCH A ANTROPOGENNÍCH FAKTORŮ ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI PROUDĚNÍ PODZEMNÍCH VOD...71 Zastavení 7 Rychlost proudění podzemní vody a změny piezometrického napětí, role času v hydrogeologii VERTIKÁLNÍ HYDRODYNAMICKÁ ZONÁLNOST A REGIONÁLNÍ RYSY PROUDĚNÍ PODZEMNÍCH VOD REŽIM PODZEMNÍCH VOD A JEHO PROJEVY (S. Čurda s použitím podkladů J. Kessla)...81

2 10 Obsah 1.9 ZDROJE PODZEMNÍCH VOD: PŘÍRODNÍ, INDUKOVANÉ, UMĚLÉ PŘÍRODNÍ ZDROJE PODZEMNÍCH VOD Infiltrace Zastavení 8 Infiltrace a preferenční proudění v nenasycené zóně (M. Císlerová) Podzemní průtok Odtok podzemní vody Stanovení podzemního odtoku podle vydatnosti pramenů Stanovení podzemního odtoku pomocí podzemního napájení povrchových toků INDUKOVANÉ ZDROJE PODZEMNÍCH VOD UMĚLÉ ZDROJE PODZEMNÍCH VOD PŘÍRODNÍ KVALITA PODZEMNÍCH VOD A JEJÍ ANTROPOGENNÍ OVLIVNĚNÍ VLASTNOSTI A TVORBA KVALITY PODZEMNÍCH VOD ZA PŘÍRODNÍCH PODMÍNEK (J. Šantrůček) HORIZONTÁLNÍ A VERTIKÁLNÍ HYDROCHEMICKÁ ZONÁLNOST (J. Krásný J. Šantrůček) ANTROPOGENNÍ OVLIVNĚNÍ KVALITY PODZEMNÍCH VOD (J. Šantrůček) MOŽNOSTI REGIONÁLNÍHO HODNOCENÍ A ZNÁZORNĚNÍ KVALITY PODZEMNÍCH VOD (J. Krásný J. Šantrůček) POUŽITÍ IZOTOPOVÝCH METOD V HYDROGEOLOGII (J. Šilar) STABILNÍ IZOTOPY RADIONUKLIDY MINERÁLNÍ VODY TRADICE A SOUČASNOST Zastavení 9 Minerální vody, plyny a peloidy přírodní léčivé zdroje s tradicí (J. Dvořák) CO JSOU MINERÁLNÍ VODY? (J. Krásný s použitím podkladů M. Keprty) Zastavení 10 Schizofrenie kolem minerálních vod minerální, mineralizované, stolní, balené a pitné vody Zastavení 11 Peloidy, jejich třídění a vztah k podzemním vodám, peloidoterapie (J. Dvořák) VYUŽITELNÉ MNOŽSTVÍ PODZEMNÍCH VOD ZÁKLADNÍ POJMY Zastavení 12 Bezpečné odběry versus nadměrné využívání podzemních vod OCEŇOVÁNÍ VYUŽITELNÉHO MNOŽSTVÍ PODZEMNÍCH VOD (J. Krásný s použitím podkladů J. Šantrůčka) Zastavení 13 Konceptuální a numerické modely: jsou terénní (hydro)geologové vymírajícím druhem? HYDROGEOLOGICKÉ MAPY A ŘEZY VÝVOJ NÁZORŮ NA SESTAVOVÁNÍ HYDROGEOLOGICKÝCH MAP, JEJICH VÝZNAM DĚLENÍ A OBSAH HYDROGEOLOGICKÝCH MAP PRINCIPY A METODIKA SESTAVOVÁNÍ HYDROGEOLOGICKÝCH MAP HYDROGEOLOGICKÉ ŘEZY...138

3 HYDROGEOLOGICKÁ REGIONALIZACE PRINCIPY HYDROGEOLOGICKÉ REGIONALIZACE ZÁKLADNÍ TYPY HYDROGEOLOGICKÉHO PROSTŘEDÍ ZVODNĚNÉ SYSTÉMY REGIONÁLNÍ ČÁST ČESKÁ REPUBLIKA: PŘEHLED PŘÍRODNÍCH POMĚRŮ GEOLOGICKÝ VÝVOJ A HYDROGEOLOGICKÉ ČLENĚNÍ ČESKÉ REPUBLIKY PALEOHYDROGEOLOGICKÝ A PALEOKLIMATICKÝ VÝVOJ ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY HYDROGEOLOGICKÁ PROZKOUMANOST ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ ZDROJE O HYDROGEOLOGICKÝCH POMĚRECH ČESKA, POUŽITÉ PODKLADY HYDROGEOLOGICKÁ PROVINCIE ČESKÉHO MASIVU HYDROGEOLOGICKÝ MASIV PLATFORMA ČESKÉHO MASIVU Základní charakteristika a rozsah Přehled přírodních poměrů Geologický přehled Všeobecná hydrogeologická charakteristika Zastavení 14 Platforma fundament platformní základ; hydrogeologický masiv puklinově porézní či tvrdé horniny Zastavení 15 Tvrdé horniny: jejich rozšíření, praktický a teoretický význam pro hydrogeologii a další obory Hydraulické vlastnosti hornin Prostorové rozdělení a regionálně převládající hodnoty transmisivity Vliv různých petrografických typů hornin Hloubkové změny propustnosti Proudění podzemních vod Podzemní odtok přírodní zdroje podzemních vod Kvalita podzemních vod Zastavení 16 Historie a současnost acidifikace podzemních vod Česka (Z. Hrkal) Minerální a termální vody Západočeská oblast minerálních vod Zastavení 17 Minerální vody karlovarského typu: jejich původ a ochrana Karlovy Vary Minerální vody v okolí Karlových Varů Kyselka u Karlových Varů Korunní Klášterec nad Ohří Jáchymov Zastavení 18 Slavná i pohnutá minulost dnešních lázní Jáchymov Mariánské Lázně Lázně Kynžvart Konstantinovy Lázně Široké okolí Mariánských Lázní

4 12 Obsah Minerální vody krystalinika v okolí chebské pánve Střední a východní Podkrušnohoří a dolní Poohří Teplice Zastavení 19 Průval na Dole Döllinger: katastrofální ovlivnění teplických terem a jeho důsledky Čachovice Bílina Louny Lugikum Vratislavice nad Nisou Lázně Libverda Výskyty minerálních vod v okolí Libverdy Janské Lázně Běloves Výskyty minerálních vod v okolí Bělovsi Severní část moravosilezika Bludov Velké Losiny Karlova Studánka Další výskyty minerálních vod v Hrubém a Nízkém Jeseníku a Drahanské vrchovině Jeseník nad Odrou Využití podzemních vod hydrogeologického masivu Antropogenní ovlivnění a principy ochrany podzemních vod KARBONÁTOVÉ VÝSKYTY Základní charakteristika a rozsah Geologický přehled Zastavení 20 Kras a krasové jevy, pseudokras (J. Krásný s použitím podkladů J. Bruthanse) Všeobecná hydrogeologická charakteristika karbonátového prostředí Hlavní výskyty karbonátových hornin v Česku Krystalické vápence Moldanubikum Lugikum Moravosilezikum Karbonáty bohemika Český kras Výskyt v Železných horách Relikty pláště středočeského plutonu Nemetamorfované karbonáty moravosilezika Základní charakteristika, rozsah, geologický přehled Moravský kras Javoříčský a Mladečský kras, okolí Litovle Výchozy devonu v Hornomoravském úvalu a Mohelnické brázdě Minerální vody v karbonátech moravosilezika Slatinice

5 13 Zastavení 21 Slapové jevy a projevy zemětřesení v podzemních vodách českých zemí (J. Krásný s použitím podkladů Z. Pospíšila) Horní Moštěnice Hranický devon včetně termální kyselky v Teplicích nad Bečvou Teplice nad Bečvou PERMOKARBONSKÉ PÁNVE A DALŠÍ VÝSKYTY Základní charakteristika a rozsah Přehled přírodních poměrů Geologický přehled Všeobecná hydrogeologická charakteristika Typ hydrogeologického prostředí, hydrogeologická tělesa a jejich hydraulické vlastnosti Zvodněné systémy, proudění a přírodní zdroje podzemních vod Kvalita podzemních vod. Minerální a termální vody Využití podzemních vod Antropogenní ovlivnění podzemních vod Zastavení 22 Minulé a současné vlivy těžby nerostných surovin na hydrogeologické poměry (A. Grmela J. Krásný) Jednotlivé permokarbonské pánve a další výskyty Plzeňská pánev Manětínská pánev Radnická pánev Žihelská pánev Kladensko-rakovnická pánev Mšensko-roudnická pánev Českokamenická pánev Mnichovohradišťská pánev Podkrkonošská pánev Vnitrosudetská pánev Orlická pánev (poorlický perm) a výskyty permu v Orlických horách Blanický příkop Boskovický příkop Jihlavský příkop Krušnohorská oblast Hornoslezská pánev (A. Grmela J. Krásný) Zastavení 23 Vývoj zásobování ostravské aglomerace vodou (A. Grmela) ČESKÁ KŘÍDOVÁ PÁNEV Základní charakteristika a rozsah Přehled přírodních poměrů Geologický přehled Stratigrafické členění křídových sedimentů Základní rysy rozšíření sedimentů české křídové pánve Rozšíření a litologická charakteristika křídových souvrství Tektonika jako významné kritérium vymezení hydrogeologických celků...444

6 14 Obsah Všeobecná hydrogeologická charakteristika Typy hydrogeologického prostředí, hydrogeologická tělesa Rozšíření hydrogeologických těles, hydraulické vlastnosti Proudění podzemních vod, zvodněné systémy, megasystém české pánve Zastavení 24 Prameny a přírony do toků v české křídové pánvi a jejich prostorové rozdělení Přírodní zdroje podzemních vod Kvalita podzemních vod Minerální a termální vody Zastavení 25 Objevy neznámých podzemních vod v posledním století Využitelné množství podzemních vod Antropogenní ovlivnění a principy ochrany podzemních vod Podrobnější dělení české křídové pánve podle zvodněných systémů a hydrogeologických oblastí Děčínskosněžnický zvodněný systém Benešovsko-ústecký zvodněný systém Bílinská hydrogeologická oblast Zastavení 26 Výskyty hořkých vod v Česku a jejich geneze Zaječice Žatecko-lounský zvodněný systém Břvany Boleslavsko-mělnický zvodněný systém Zastavení 27 Historie a současnost zásobování vodou v Praze Zastavení 28 Kvantitativní a kvalitativní vlivy těžby uranu v oblasti Stráže pod Ralskem Roudnicko-mochovská hydrogeologická oblast Novobydžovský zvodněný systém Poděbrady Velimsko-čáslavská hydrogeologická oblast Zvodněný systém Dlouhé meze Miletínský zvodněný systém Lázně Bělohrad Královédvorský zvodněný systém Podorlický zvodněný systém Hronovsko-svatoňovický zvodněný systém Polický zvodněný systém Vysokomýtský zvodněný systém Svitavský zvodněný systém Zastavení 29 Minulost a současnost zásobování Brna vodou (H. Kříž) Kyšperský zvodněný systém Hydrogeologická oblast moravských křídových výskytů Králický zvodněný systém a příkop Divoké Orlice JIHOČESKÉ PÁNVE Základní chrakteristika a rozsah Přehled přírodních poměrů

7 Geologický přehled Všeobecná hydrogeologická charakteristika Hydrogeologická tělesa, hydraulické vlastnosti Proudění podzemních vod, zvodněné systémy Přírodní zdroje podzemních vod Kvalita podzemních vod Využití podzemních vod Antropogenní ovlivnění a principy ochrany podzemních vod Vymezené hydrogeologické celky Budějovický zvodněný systém Horusický zvodněný systém Třeboňský zvodněný systém Protivínská a soběslavská hydrogeologická oblast TERCIÉRNÍ PÁNVE A DALŠÍ VÝSKYTY, NEOVULKANITY Chebská pánev (J. Dvořák J. Krásný) Základní charakteristika a rozsah Přehled přírodních poměrů Geologický přehled Rozšíření hydrogeologických těles a jejich hydraulické vlastnosti Proudění podzemních vod, zvodněné systémy Přírodní zdroje podzemních vod Kvalita podzemních vod. Minerální vody Františkovy Lázně Soos Využití podzemních vod Antropogenní ovlivnění prostých podzemních a minerálních vod, principy jejich ochrany Sokolovská pánev Základní charakteristika a rozsah Přehled přírodních poměrů Geologický přehled Rozšíření hydrogeologických těles a jejich hydraulické vlastnosti Proudění podzemních vod, zvodněné systémy Kvalita podzemních vod, minerální a termální vody Využití podzemních vod Antropogenní ovlivnění podzemních vod, jejich ochrana Zastavení 30 Těžba v sokolovské pánvi a její vztah k ochraně karlovarských terem Mostecká (severočeská) pánev Základní charakteristika a rozsah Přehled přírodních poměrů Geologický přehled Rozšíření hydrogeologických těles a jejich hydraulické vlastnosti Proudění podzemních vod, zvodněné systémy Kvalita podzemních vod, minerální vody Využití podzemních vod...718

8 16 Obsah Antropogenní ovlivnění hydrogeologických poměrů (J. Krásný s použitím podkladů V. Macůrka) Zastavení 31 Důlní katastrofy důsledky neznalosti, či podcenění hydrogeologických poměrů? (A. Grmela J. Krásný) Hrádecká část žitavské pánve Základní charakteristika a rozsah Přehled přírodních poměrů Geologický přehled Rozšíření hydrogeologických těles a jejich hydraulické vlastnosti Proudění podzemních vod, zvodněné systémy Kvalita podzemních vod Využití podzemních vod Antropogenní ovlivnění podzemních vod Ostatní terciérní výskyty v Českém masivu Základní charakteristika a rozsah Regionální rozšíření geologický přehled Hydrogeologická charakteristika Neovulkanity Základní charakteristika a rozsah Přehled přírodních poměrů Geologický přehled Hydrogeologická charakteristika HYDROGEOLOGICKÁ PROVINCIE KARPAT FLYŠOVÉ PÁSMO Základní charakteristika a rozsah Přehled přírodních poměrů Geologický přehled Rozšíření hydrogeologických těles a jejich hydraulické vlastnosti Zvodněné systémy, proudění a přírodní zdroje podzemních vod Kvalita podzemních vod Minerální vody Luhačovice Kostelec u Zlína Šaratice Využití podzemních vod Možnosti antropogenního ovlivnění KARPATSKÁ PŘEDHLUBEŇ Základní charakteristika a rozsah Přehled přírodních poměrů Geologický přehled Rozšíření hydrogeologických těles a jejich hydraulické vlastnosti Proudění podzemních vod, zvodněné systémy Kvalita podzemních vod Minerální vody Darkov Klimkovice Polanka n. Odrou...781

9 17 Brodek u Přerova Skalka u Prostějova Chropyně Využití podzemních vod Antropogenní ovlivnění VÍDEŇSKÁ PÁNEV Základní charakteristika a rozsah Přehled přírodních poměrů Geologický přehled Rozšíření hydrogeologických těles a jejich hydraulické vlastnosti Proudění podzemních vod, zvodněné systémy Zastavení 32 Ropa, plyn a podzemní voda Kvalita podzemních vod Minerální vody Hodonín Ostrožská Nová Ves Petrov Sedlec u Mikulova Využití podzemních vod Antropogenní ovlivnění KVARTÉRNÍ SEDIMENTY ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA A ROZŠÍŘENÍ KVARTÉRNÍCH SEDIMENTŮ PŘÍRODNÍ POMĚRY GEOLOGICKÝ PŘEHLED HYDROGEOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA KVARTÉRNÍCH SEDIMENTŮ Fluviální sedimenty a jejich hlavní výskyty Fluviální sedimenty v povodí Labe a Ohře Zastavení 33 Hydrogeologický charakter a vodohospodářský význam soutokových oblastí řek a přehloubených koryt Fluviální sedimenty v povodí Vltavy Fluviální sedimenty v povodí Moravy a Dyje Fluviální sedimenty v povodí Odry Glacigenní sedimenty a jejich hlavní výskyty Glacigenní sedimenty v severních Čechách Glacigenní sedimenty na severní Moravě a ve Slezsku Další výskyty glacigenních sedimentů SOUHRN A POROVNÁNÍ RŮZNÝCH HYDROGEOLOGICKÝCH PROSTŘEDÍ A ZVODNĚNÝCH SYSTÉMŮ ČESKA HYDRAULICKÉ PARAMETRY HORNIN Průlinově porézní horniny Horniny s dvojnou pórovitostí Puklinově porézní horniny Horniny s puklinovou až krasovou pórovitostí Závěry o výši a prostorovém rozdělení propustnosti...864

10 18 Obsah 3.2 ZVODNĚNÉ SYSTÉMY, REGIONÁLNÍ PROUDĚNÍ A DOBY ZDRŽENÍ PODZEMNÍCH VOD (J. Krásný J. Šilar) PŘÍRODNÍ ZDROJE PODZEMNÍCH VOD REŽIM PODZEMNÍCH VOD (S. Čurda s použitím podkladů J. Kessla) Zastavení 34 Pozorovací sítě podzemních vod v Česku (S. Čurda s použitím podkladů J. Kessla) KVALITA PODZEMNÍCH VOD SVRCHNÍ HYDROCHEMICKÉ ZÓNY (J. Krásný J. Šantrůček) Zastavení 35 Významné prameny, akratopegy a zaniklé lázně MINERÁLNÍ VODY A KVALITA PODZEMNÍCH VOD HLUBŠÍCH ZÓN VZTAH HYDROGEOLOGICKÝCH, HYDRODYNAMICKÝCH A HYDROCHEMICKÝCH DAT APLIKOVANÁ HYDROGEOLOGICKÁ PROBLEMATIKA VYUŽITELNOST A OCHRANA PODZEMNÍCH VOD ANTROPOGENNÍ OVLIVNĚNÍ PŘÍRODNÍHO HYDROGEOLOGICKÉHO PROSTŘEDÍ (J. Krásný J. Šantrůček) Zastavení 36 Globální klimatické změny, možný dopad na zdroje podzemních vod a perspektivy budoucího využívání podzemních vod (Z. Hrkal J. Krásný) HYDROGEOLOGICKÉ ASPEKTY RŮZNÉHO VYUŽITÍ PŘÍRODNÍHO PROSTŘEDÍ Význam hydrogeologie pro územní plánování Podzemní zásobníky plynu Hlubinná úložiště rizikových odpadů Zastavení 37 Úvahy o možnostech výstavby hlubinných úložišť radioaktivních odpadů v Česku pohled (hydro)geologa Využití zemského tepla geotermální energie (J. V. Datel J. Krásný) Zastavení 38 Hydrogeologické aspekty využívání geotermální energie (J. V. Datel) Zastavení 39 Hydrogeolog a vrty pro tepelná čerpadla v nejsvrchnější části zemské kůry (J. V. Datel s použitím podkladů S. Šedy) Uplatnění hydrogeologie při revitalizaci těžbou ovlivněných území PŘILEHLÉ OBLASTI OKOLNÍCH STÁTŮ GEOLOGICKO-HYDROGEOLOGICKÁ POZICE ČESKA VE STŘEDNÍ EVROPĚ ČESKÝ MASIV A JEHO OKOLÍ ZA HRANICEMI ČESKA Rakousko Německo Polsko (H. Marszałek, překlad J. Krásný) ALPSKO-KARPATSKá MEGAPROVINCIE ZA HRANICEMI ČESKA Slovensko Polsko (H. Marszałek, překlad J. Krásný) Rakousko Německo STŘEDOEVROPSKÁ NÍŽINA...970

11 19 ZÁVĚR: JAK DÁL V HYDROGEOLOGII? Zastavení 40 Hydrogeologie v kontextu geologického vzdělávání, výzkumu a průzkumu v Česku minulost, současný stav a perspektivy VYBRANÁ LITERATURA A. PŘEHLED HLAVNÍCH GEOLOGICKÝCH A HYDROGEOLOGICKÝCH PODKLADŮ Vybrané geologické publikace zabývající se celým územím Česka a bývalého Československa Výběr geologických map a vysvětlivek k mapám pokrývajícím celé území Česka a bývalého Československa Hydrogeologické mapy pokrývající celé území Česka a bývalého Československa nebo jeho větší části Významné hydrogeologické edice, periodické a neperiodické publikace B. ABECEDNÍ SEZNAM CITACÍ REJSTŘÍK LOKALIT, HYDROGEOLOGICKÝCH a GEOLOGICKÝCH jednotek a TERMÍNŮ slovník základních hydrogeologických termínů english SUMMARY VOLNÉ PŘÍLOHY Příl. 1 Hydrogeologické a geologické členění České republiky Příl. 2 Hlavní typy hydrogeologického prostředí ČR, převládající velikost a variabilita transmisivity Příl. 3 Přírodní zdroje podzemních vod České republiky Příl. 4 Chemické složení podzemních vod zóny intenzivního proudění v České republice (převážně svrchní hydrodynamické a hydrochemické zóny) Příl. 5 Minerální vody a chemismus podzemních vod hlubších hydrochemických zón ČR Příl. 6 Významné odběry podzemních vod v České republice v r Příl. 7 Česká křídová pánev: situace, základní charakteristika a hydrogeologicky významné strukturní prvky Příl. 8 Schematický hydrogeologický řez českou křídovou pánví A A ve směru SZ JV ze severních Čech od Hřenska na Moravu k Březové nad Svitavou Příl. 9 Schematické hydrogeologické řezy severní a západní částí české křídové pánve Příl. 10 Schematické hydrogeologické řezy střední a východní částí české křídové pánve Příl. 11 Geologicko-hydrogeologická pozice České republiky ve střední Evropě Příl. 12 Stylizovaný geologicko-hydrogeologický řez střední Evropou mezi Baltským a Jaderským mořem Příl. 13 English translation of titles and legends of Annexes 1 12

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY 1

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY 1 REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY 1 REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY 2 1. Poloha, rozloha a historický vývoj České republiky rozloha : 78 864 km 2 počet obyvatel

Více

Podkladový materiál pro ministra životního prostředí k problematice nekonvenčního zemního plynu z břidlic a podzemního zplyňování uhlí

Podkladový materiál pro ministra životního prostředí k problematice nekonvenčního zemního plynu z břidlic a podzemního zplyňování uhlí Podkladový materiál pro ministra životního prostředí k problematice nekonvenčního zemního plynu z břidlic a podzemního zplyňování uhlí RNDr. Vlastimila Dvořáková se spolupracovníky RNDr. Juraj Franců,

Více

PLÁN OBLASTI POVODÍ BEROUNKY

PLÁN OBLASTI POVODÍ BEROUNKY PLÁN OBLASTI POVODÍ BEROUNKY ČÁST A POPIS OBLASTI POVODÍ TEXT Povodí Vltavy, státní podnik prosinec 2009 Obsah: A.1. Všeobecný popis oblasti povodí... 1 A.1.1 Vymezení oblasti povodí... 1 A.1.2 Geomorfologické

Více

Obsah 3 Geologické, inž.geologické a hydrogeologické hodnocení jednotlivých báňských oblastí. 3 3.1 Sokolovská pánev západní a východní část..

Obsah 3 Geologické, inž.geologické a hydrogeologické hodnocení jednotlivých báňských oblastí. 3 3.1 Sokolovská pánev západní a východní část.. strana ៧匷. ydr d í j d t vý áň ý tí.. 匷 匷 v á 匷á v 匷á 匷 d í vý d í თ呗á t.. 3.1.1 Přehled geologie sokolovské pánve. 3 3.1.2 Formování sokolovské pánve (stratigrafie, petrografie) 4 3.1.3 Všeobecná hydrogeologická

Více

Projekt průzkumných prací na hypotetické lokalitě 2010

Projekt průzkumných prací na hypotetické lokalitě 2010 Česká geologická služba Projekt průzkumných prací na hypotetické lokalitě 2010 Závěrečná zpráva J. Procházka et al. srpen 2010 Správa úložišť radioaktivních odpadů Projekt průzkumných prací na hypotetické

Více

METODIKA STANOVENÍ PRAHOVÝCH HODNOT PRO PODZEMNÍ VODU V INTERAKCI S POVRCHOVOU VODOU

METODIKA STANOVENÍ PRAHOVÝCH HODNOT PRO PODZEMNÍ VODU V INTERAKCI S POVRCHOVOU VODOU Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Oddělení ochrany podzemních vod Ing. Marie Kozlová METODIKA STANOVENÍ PRAHOVÝCH HODNOT PRO PODZEMNÍ VODU V INTERAKCI S POVRCHOVOU VODOU VaV SP/Ze1/153/07

Více

PLÁN OBLASTI POVODÍ HORNÍ VLTAVY

PLÁN OBLASTI POVODÍ HORNÍ VLTAVY PLÁN OBLASTI POVODÍ HORNÍ VLTAVY ČÁST A POPIS OBLASTI POVODÍ TEXT Povodí Vltavy, státní podnik prosinec 2009 Obsah: A.1. Všeobecný popis oblasti povodí... 1 A.1.1 Vymezení oblasti povodí... 1 A.1.2 Geomorfologické

Více

SUROVINOVÁ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY

SUROVINOVÁ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY SUROVINOVÁ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY ČERVENEC 2012 1 ZÁKLADNÍ VIZE: I. PŘEDNOSTNÍ VYUŽÍVÁNÍ DOMÁCÍCH NEROSTNÝCH ZDROJŮ II. PŘEMĚNA ODPADŮ NA ZDROJE Ministerstvo průmyslu a obchodu zpracováním aktualizace

Více

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Ing. Miroslav Vraný, Jindřišská 1748, 53002 Pardubice tel./fax: +420 466 657 509; mobil: +420 602 434 897; e-mail: farmprojekt@volny.cz Vyhodnocení

Více

Přednáška IX. Nerostné zdroje surovin. klíčová slova: ložisko nerostných surovin, ložisková geologie, rudy, nerudy, energetické suroviny

Přednáška IX. Nerostné zdroje surovin. klíčová slova: ložisko nerostných surovin, ložisková geologie, rudy, nerudy, energetické suroviny Přednáška IX. Nerostné zdroje surovin klíčová slova: ložisko nerostných surovin, ložisková geologie, rudy, nerudy, energetické suroviny 1 Nerostné zdroje surovin Mezi nerostné suroviny patří: půda a voda,

Více

Co to vlastně je geologické ukládání CO 2?

Co to vlastně je geologické ukládání CO 2? Co to vlastně je geologické ukládání? Zodpovědné využívání fosilních paliv Odstranění hlavního zdroje skleníkových plynů Vrácení uhlíku zpět do podzemí Poskytnutí času potřebného pro rozvoj energetických

Více

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZPRÁVA O STAVU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZPRÁVA O STAVU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZPRÁVA O STAVU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2012 Stav ke dni 31. 12. 2012 Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2012

Více

OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020

OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020 OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DLE PŘÍLOHY Č. 7 CITOVANÉHO ZÁKONA) Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020 ÚSTÍ NAD LABEM Duben 2013 OBSAH Strana ÚVOD... 5

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz stavitel Ochranné hráze na vodních tocích Prof. Ing. Jaromír Říha, CSc. Grada Publishing Tato publikace vyšla za podpory: projektu NAZV č. QH81223

Více

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pracovní verze 1 srpen 2014 Nositel: Magistrát hlavního města Prahy Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Úvod... 4 1

Více

HLUBINNÉ ARTÉSKÉ VODY V BRNĚNSKÉ KOTLINĚ POTENCIÁLNÍ NÁHRADNÍ ZDROJ VODY

HLUBINNÉ ARTÉSKÉ VODY V BRNĚNSKÉ KOTLINĚ POTENCIÁLNÍ NÁHRADNÍ ZDROJ VODY HLUBINNÉ ARTÉSKÉ VODY V BRNĚNSKÉ KOTLINĚ POTENCIÁLNÍ NÁHRADNÍ ZDROJ VODY Milan Čáslavský Stav se zásobováním vodou se v důsledku explozivního nárůstu lidské populace a negativních dopadů civilizačních

Více

Stručná geologie základu Českého masivu a jeho karbonského a permského pokryvu

Stručná geologie základu Českého masivu a jeho karbonského a permského pokryvu Stručná geologie základu Českého masivu a jeho karbonského a permského pokryvu Jan Cháb K. Breitr, O. Fatka, J. Hladil, J. Kalvoda, Z. Šimůnek, P. Štorch, Z. Vašíček, J. Zajíc, J. Zapletal Vydavatelství

Více

2.4. Havárie spojené s únikem nebezpečných látek (dále jen havárie )... 20 2.4.1. Dopad havárií... 21 2.4.2. Činnost zabezpečovaná složkami IZS...

2.4. Havárie spojené s únikem nebezpečných látek (dále jen havárie )... 20 2.4.1. Dopad havárií... 21 2.4.2. Činnost zabezpečovaná složkami IZS... Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR (včetně JSDH) v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým

Více

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 2008

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 2008 POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 2008 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 2008 Brno, Ústav územního rozvoje 2009 ISBN 978-80-87318-04-1

Více

č íslo 1 roč ník 5 únor 2007

č íslo 1 roč ník 5 únor 2007 č íslo 1 roč ník 5 únor 2007 h l a v n í t é m a : G E O D I V E R Z I T A Nechme planetu pět minut odpočívat! Sítě geoparků Posthornická krajina plná překvapení Půl tisíce let říčních úprav Dětský domov

Více

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Studijní opora k akci v rámci projektu CZ.1.07/1.3.05/03.0030 Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede Celkový počet stran: 40 Autor:

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Určí geografickou polohu ČR, posoudí a další aspekty polohy

Více

Odhad dopadů klimatické změny na hydrologickou bilanci v ČR a možná adaptační opatření

Odhad dopadů klimatické změny na hydrologickou bilanci v ČR a možná adaptační opatření Odhad dopadů klimatické změny na hydrologickou bilanci v ČR a možná adaptační opatření Martin Hanel, Ladislav Kašpárek, Magdalena Mrkvičková, Stanislav Horáček, Adam Vizina, Oldřich Novický, Renata Fridrichová

Více

B) Oblast kvantity vod

B) Oblast kvantity vod B) Oblast kvantity vod Obsah části B) str. 1. Úvod 4 2. Základní pojmy, legislativní vymezení a stanovení cílů 5 3. Vývoj v zásobování vodou 8 4. Vodohospodářská soustava povodí Odry 9 4.1 Manipulační

Více

Modelování vlivu klimatických změn na hydrologický režim v České republice

Modelování vlivu klimatických změn na hydrologický režim v České republice Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i. Modelování vlivu klimatických změn na hydrologický režim v České republice Ladislav Kašpárek Scénáře klimatické změny jsou používány podle doporučení Mezinárodního

Více

VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, V. V. I.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, V. V. I. VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, V. V. I. STAV LESNÍCH PŮD JAKO URČUJÍCÍ FAKTOR VÝVOJE ZDRAVOTNÍHO STAVU, BIODIVERZITY A NAPLŇOVÁNÍ PRODUKČNÍCH I MIMOPRODUKČNÍCH FUNKCÍ LESŮ Zpráva o průběhu

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH ZMĚN ČÁSTI C F NÁVRHY ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU DHV CR,

Více

Integrovanou strategii území (ISÚ) MAS Lašsko. Analytické podklady

Integrovanou strategii území (ISÚ) MAS Lašsko. Analytické podklady Příprava podkladů pro Integrovanou strategii území (ISÚ) MAS Lašsko Analytické podklady Místní akční skupina Lašsko červen 2014 Obsah Navazující strategie... 4 Úvod... 6 Základní popis území působnosti

Více

Návrh. AKTUALIZACE č. 1 POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY. Bodový text

Návrh. AKTUALIZACE č. 1 POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY. Bodový text Návrh AKTUALIZACE č. 1 POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY Bodový text Politika územního rozvoje České republiky 2008 schválená usnesením vlády č. 929 ze dne 20. července 2009 se mění takto: 1. Článek

Více