Algebra blokových schémat Osnova kurzu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Algebra blokových schémat Osnova kurzu"

Transkript

1 Osnova kurzu 1) Základní pojmy; algoritmizace úlohy 2) Teorie logického řízení 3) Fuzzy logika 4) Algebra blokových schémat 5) Vlastnosti členů regulačních obvodů Automatizace - Ing. J. Šípal, PhD 1

2 Osnova přednášky Větvení energie a informace Modelování informačního toku Základní pravidla a podmínky algebry blokových schémat Sériové řazení bloků Paralelní řazení bloků Antiparalelní řazení bloků Zjednodušování schémat Opakovací otázky Automatizace - Ing. J. Šípal, PhD 2

3 Větvení energie a informace {E1 n E 2 } E= i=1 E n E i Automatizace - Ing. J. Šípal, PhD 3

4 Větvení energie a informace Automatizace - Ing. J. Šípal, PhD 4

5 Modelování informačního toku Člen regulačního obvodu x 1 vstupní veličina x 2 výstupní veličina G= x 2 x 1 Vztah bez časové závislosti statický Vztah s časovou závislostí dynamický Přenos je poměr výstupní veličiny ku vstupní veličině Automatizace - Ing. J. Šípal, PhD 5

6 Modelování informačního toku Blok = systém (řídící nebo řízený) Součtový člen Rozdílový člen Směr informačního toku Automatizace - Ing. J. Šípal, PhD 6

7 Modelování informačního toku Sériové zapojení Automatizace - Ing. J. Šípal, PhD 7

8 Modelování informačního toku Paralelní součtové zapojení Automatizace - Ing. J. Šípal, PhD 8

9 Modelování informačního toku Paralelní rozdílové zapojení Automatizace - Ing. J. Šípal, PhD 9

10 Modelování informačního toku Antiparalelní (zpětnovazební) rozdílové zapojení Automatizace - Ing. J. Šípal, PhD 10

11 Modelování informačního toku Antiparalelní (zpětnovazební) součtové zapojení Automatizace - Ing. J. Šípal, PhD 11

12 Osnova přednášky Větvení energie a informace Modelování informačního toku Základní pravidla a podmínky algebry blokových schémat Sériové řazení bloků Paralelní řazení bloků Antiparalelní řazení bloků Zjednodušování schémat Opakovací otázky Automatizace - Ing. J. Šípal, PhD 12

13 Základní pravidla algebry blokových schémat Komutativní zákon nezáleží na pořadí bloků Princip superpozice obecný signál můžeme rozložit na složky a po průchodu dynamickým členem je opět sečíst Podmínky: Obvod obsahuje pouze lineární členy Předpokládáme, že nedochází k ovlivňování jednotlivých členů navzájem. To znamená, že předpokládáme nekonečné vstupní impedance a nulové výstupní impedance. Signály postupují pouze ve směru šipek Automatizace - Ing. J. Šípal, PhD 13

14 Základní pravidla algebry blokových schémat Sériové řazení G 1 = X 1 X 0 G 2 = X 2 X 1 G= X 2 X 0 = X 2 X 1 X 1 X 0 G=G 1 G 2 Automatizace - Ing. J. Šípal, PhD 14

15 Základní pravidla algebry blokových schémat Sériové řazení G=G 1 G 2 G n n G= j=1 G j Automatizace - Ing. J. Šípal, PhD 15

16 Základní pravidla algebry blokových schémat Paralelní řazení G 1 = X 1 X 0 G 2 = X 2 X 0 X V =X 2 X 1 G=G 1 G 2 Automatizace - Ing. J. Šípal, PhD 16

17 Základní pravidla algebry blokových schémat Paralelní řazení G=G 1 G 2 G n n G= i=1 G i Automatizace - Ing. J. Šípal, PhD 17

18 Základní pravidla algebry blokových schémat Paralelní řazení G 1 = X 1 X 0 G 2 = X 2 X 0 X V =X 1 X 2 G=G 1 G 2 Automatizace - Ing. J. Šípal, PhD 18

19 Základní pravidla algebry blokových schémat Paralelní řazení G=G 1 ±G 2 ± ±G n n G= i=1 ±1 G i Automatizace - Ing. J. Šípal, PhD 19

20 Základní pravidla algebry blokových schémat Antiparalelní řazení G 1 = X 1 X R = X V X R G 2 = X 2 X V X R =X 0 X 2 G G= 1 1 G 1 G 2 Automatizace - Ing. J. Šípal, PhD 20

21 Základní pravidla algebry blokových schémat Antiparalelní řazení G 1 = X 1 X R = X V X R G 2 = X 2 X V X R =X 0 X 2 G G= 1 1 G 1 G 2 Automatizace - Ing. J. Šípal, PhD 21

22 Základní pravidla algebry blokových schémat G G= 1 1 G 1 G 2 Přenos je vyjádřen zlomkem, kde v čitateli je přenos přímé cesty a ve jmenovateli 1 a přenos rozpojené zpětné vazby. Znaménko záleží podle typu vazby, záporné pro kladnou a kladné pro zápornou zpětnou vazbu. Automatizace - Ing. J. Šípal, PhD 22

23 Osnova přednášky Větvení energie a informace Modelování informačního toku Základní pravidla a podmínky algebry blokových schémat Sériové řazení bloků Paralelní řazení bloků Antiparalelní řazení bloků Zjednodušování schémat Opakovací otázky Automatizace - Ing. J. Šípal, PhD 23

24 Zjednodušování schémat Automatizace - Ing. J. Šípal, PhD 24

25 Zjednodušování schémat Automatizace - Ing. J. Šípal, PhD 25

26 Zjednodušování schémat G 1,2 =G 1 G 2 G 3,4 = G 3 p 1 G 3 G 4 Automatizace - Ing. J. Šípal, PhD 26

27 Zjednodušování schémat G 1,2 =G 1 G 2 G 3,4 = G 3 p 1 G 3 G 4 G 1,2,3,4,6 =G 1,2 G 3,4 G 6 Automatizace - Ing. J. Šípal, PhD 27

28 Zjednodušování schémat G 1,2,3,4,6 =G 1,2 G 3,4 G 6 G 1,2,3,4,6 = G 1 p G 2 G 3 G 6 p 1 G 3 G 4 G G 1,2,3,4,5,6 = 1,2,3,4,6 1 G 1,2,3,4,6 G 5 Automatizace - Ing. J. Šípal, PhD 28

29 Zjednodušování schémat G 1,2,3,4,5,6 = G 1 G 2 G 3 G 6 1 G 3 p G 4 1 G 1 G 2 G 3 p G 6 1 G 3 G 4 G 5 Automatizace - Ing. J. Šípal, PhD 29

30 Zjednodušování schémat Jaký je výsledný přenos následujícího řazení bloků: G 1 = 1 3 G 2 = 1 p 3 G 3 = 1 3 G 4 = 3 1 G 5 = 3 2 G 6 = 1 p 3 Automatizace - Ing. J. Šípal, PhD 30

31 Opakovací otázky 1. Porovnejte větvení informace a energie. 2. Vysvětlete pojem přenos. 3. Popište a nakreslete typová zapojení. 4. Jaké platí zákony v algebře blokových schémat. 5. Za jakých podmínek lze použít k řešení algebru blokových schémat. 6. Jakým způsobem nahradíme sériově řazené bloky. 7. Jakým způsobem nahradíme paralelně řazené bloky. 8. Jakým způsobem nahradíme antiaparalelně řazené bloky. Automatizace - Ing. J. Šípal, PhD 31

AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I.

AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I. AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I. Automatizační systémy. Prostředky automatického řízení, jejich rozdělení, vlastnosti a fyzikální principy. Automatické řízení výrobních procesů: logické řízení, regulační technika,

Více

ELEKTRICKÉ OBVODY 1. - TEORETICKÉ OTÁZKY

ELEKTRICKÉ OBVODY 1. - TEORETICKÉ OTÁZKY ELEKTRICKÉ OBVODY 1. - TEORETICKÉ OTÁZKY 1. Definujte elektrický proud procházející průřezem vodiče a uveďte jeho jednotku. 2. Definujte elektrické napětí mezi dvěma body v elektrickém poli a uveďte jeho

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky. Semestrální práce RLC obvody

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky. Semestrální práce RLC obvody Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky Semestrální práce RLC obvody Michaela Šebestová 28.6.2009 Obsah 1 Úvod 2 Teorie elektrotechniky 2.1 Použité teorémy fyziky 2.1.1

Více

Elektrické obvody: teorie a příklady. Martin Černík

Elektrické obvody: teorie a příklady. Martin Černík Martin Černík Liberec 2014 . Text a ilustrace: Ing. Martin Černík, Ph.D. Revize textu: doc. Ing. Milan Kolář, CSc. Recenze: Ing. Jan Václavík c Martin Černík, Liberec 2014 Technická univerzita v Liberci

Více

Mikroprocesorová technika

Mikroprocesorová technika FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Mikroprocesorová technika Garant předmětu: Ing. Václav Michálek, CSc. Autoři textu: Ing. Jiří Šebesta Mikroprocesorová

Více

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky.

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky. Základní otázky pro teoretickou část zkoušky. Platí shodně pro prezenční i kombinovanou formu studia. 1. Síla současně působící na elektrický náboj v elektrickém a magnetickém poli (Lorentzova síla) 2.

Více

Elektrotechnika 2 - laboratorní cvičení

Elektrotechnika 2 - laboratorní cvičení Elektrotechnika 2 - laboratorní cvičení Garant předmětu: doc. Ing. Jiří Sedláček, CSc. Autoři textu: doc. Ing. Jiří Sedláček, CSc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D. Brno 0.2.200 Obsah ZAŘAZENÍ PŘEDMĚT VE

Více

Témata pro přípravu žáků na závěrečnou zkoušku učební obor 26-51-H/001 Elektrikář zaměření slaboproud

Témata pro přípravu žáků na závěrečnou zkoušku učební obor 26-51-H/001 Elektrikář zaměření slaboproud Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Témata pro přípravu žáků na závěrečnou zkoušku učební obor 26-51-H/001 Elektrikář zaměření slaboproud Písemná část: 1. Návrh napájecího zdroje - schéma

Více

Číslicová elektronika. Ondřej Novák a kolektiv autorů

Číslicová elektronika. Ondřej Novák a kolektiv autorů Číslicová elektronika Ondřej Novák a kolektiv autorů Liberec 24 Bibliografická reference těchto skript: NOVÁK, O. a kol. Číslicová elektronika.. vydání. Liberec: Technická univerzita v Liberci, Fakulta

Více

Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE)

Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE) Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE) Studijní program Vojenské technologie, 5ti-leté Mgr. studium (voj). Výuka v 1. a 2. semestru, dotace na semestr 24-12-12 (Př-Cv-Lab). Rozpis výuky

Více

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, DUKELSKÁ 13 PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE Provedl: Tomáš PRŮCHA Datum: 23. 1. 2009 Číslo: Kontroloval: Datum: 4 Pořadové číslo žáka: 24

Více

Elektronika. Ing. Jaroslav Bernkopf

Elektronika. Ing. Jaroslav Bernkopf Elektronika Ing. Jaroslav Bernkopf 8. května 204 Obsah. Zákony... 7. Ohmův zákon... 7.2 Kirchhoffův zákon I o proudech... 7.3 Kirchhoffův zákon II o napětích... 8 2. Pasivní součástky lineární... 8 2.

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO

INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Praktikum z výkonové elektroniky

Praktikum z výkonové elektroniky UNIVERZITA OBRANY Fakulta vojenských technologií Katedra elektrotechniky S-3708 Praktikum z výkonové elektroniky Autor: Ing. Jan Leuchter, Ph.D. ISBN 978-80-7231-210-8 BRNO 2006 Obsah Obsah Předmluva.

Více

Uvěďte metriky hodnocení PC, které lze získat z benchmarků. Doba CPU Hodinová frekvence Počet instrukcí CPI

Uvěďte metriky hodnocení PC, které lze získat z benchmarků. Doba CPU Hodinová frekvence Počet instrukcí CPI Uvěďte metriky hodnocení PC, které lze získat z benchmarků. (2) (Př. 3) Doba CPU provedením programu; Hodinová frekvence; Počet instrukcí získává se obtížně (pomocí simulátorů nebo HW čítačů) závisí na

Více

Analogové elektronické obvody Laboratorní cvičení

Analogové elektronické obvody Laboratorní cvičení FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Analogové elektronické obvody Laboratorní cvičení Autor textu: Prof Ing Dalibor Biolek, CSc Brno 2003 FEKT Vysokého učení

Více

Fázový závěs. 1. Zadání:

Fázový závěs. 1. Zadání: Fázový závěs 1. Zadání: A. Na ázovém závěsu (IO NE 565 ve školním přípravku) změřte: a) vlastní kmitočet 0 oscilátoru řízeného napětím (VCO) b) závislost kmitočtu VCO na řídicím napětí (vstup VCO IN) v

Více

Způsoby realizace této funkce:

Způsoby realizace této funkce: KOMBINAČNÍ LOGICKÉ OBVODY U těchto obvodů je výstup určen jen výhradně kombinací vstupních veličin. Hodnoty výstupních veličin nezávisejí na předcházejícím stavu logického obvodu, což znamená, že kombinační

Více

Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta. elektrických obvodů. Filip Devera. Katedra matematiky a didaktiky matematiky

Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta. elektrických obvodů. Filip Devera. Katedra matematiky a didaktiky matematiky Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Řešení úhoh z oblasti elektrických obvodů Filip Devera Katedra matematiky a didaktiky matematiky Vedoucí bakalářské práce: Prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

Více

Osnovy inovované výuky

Osnovy inovované výuky Registrační číslo projektu: Název projektu: Produkt č.1 CZ.1.07/1.1.16/02.0119 Automatizace názorně Osnovy inovované výuky oboru Technik automatizace a elektroniky Kolektiv autorů 2014 Obsah 1. Automatizace

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

Počítačová podpora automatického řízení - CAAC

Počítačová podpora automatického řízení - CAAC XXVI. AR '2001 eminar, Instruments and Control, Ostrava, April 26-27, 2001 Paper 47 Počítačová podpora automatického řízení - CAAC NAVRÁTIL, Pavel 1 & BALÁTĚ, Jaroslav 2 1 Ing., Institut Informačních Technologií,

Více

SBÍRKA PŘÍKLADŮ Z ČÍSLICOVÉ TECHNIKY

SBÍRKA PŘÍKLADŮ Z ČÍSLICOVÉ TECHNIKY ČÍSLIOVÁ TEHNIK SÍRK PŘÍKLŮ Z ČÍSLIOVÉ TEHNIKY UČENÍ TEXTY Ing Vladimír VLOUH Projekt č: Z107/110/030018 Obsah 1 ČÍSELNÉ SOUSTVY 3 PŘEVOY MEZI ČÍSELNÝMI SOUSTVMI 7 3 RITMETIKÉ OPERE V ČÍS SOUSTVÁH 17 4

Více

Základní poznatky o vedení elektrického proudu, základy elektroniky

Základní poznatky o vedení elektrického proudu, základy elektroniky Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Katedra technické a informační výchovy Základní poznatky o vedení elektrického proudu, základy elektroniky PaedDr. Ing. Josef Pecina, CSc. Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.

Více

Měření technologických veličin

Měření technologických veličin Měření technologických veličin Výukové texty Ing Miroslav Fribert Dr. 1 Obsah 1. Měřicí řetězec 2. Pasivní snímače 3. Aktivní snímače 4. Převodníky signálu ze snímačů 5. Měření teploty 6. Měření tlaku

Více

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY. Ing. Jiří Vlček

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY. Ing. Jiří Vlček ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY Ing. Jiří Vlček Soubory Zákl.1 4 jsem zpracoval pro studenty a radioamatéry k bezplatnému používání. Žádám uživatele, aby tuto publikaci v rámci svých možností co nejvíce šířili

Více

6. Členění počítačového hardware Architektura procesoru, Paměťová hierarchie, Systémová rozhranní, Uživatelská rozhraní

6. Členění počítačového hardware Architektura procesoru, Paměťová hierarchie, Systémová rozhranní, Uživatelská rozhraní 1. Základní vlastnosti číslicového počítače: Nespojité diskrétní (digitální, číslicové) zobrazení dat 2. Mooreův zákon o vývoji hustoty integrace Procesory: Logická kapacita: o 30% za rok, Hodinová frekvence:

Více

Teorie systémů a řízení

Teorie systémů a řízení VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ ECHNICKÁ UNIVERZIA V OSRAVĚ FAKULA HORNICKO - GEOLOGICKÁ INSIU EKONOMIKY A SYSÉMŮ ŘÍZENÍ eorie ytémů a řízení Prof.Ing.Aloi Burý,CSc. OSRAVA 2007 Předmluva Studijní materiály eorie

Více

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Registrační číslo projektu Název projektu Produkt č. 6 CZ.1.07/1.1.16/02.0119 Automatizace názorně Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Střední škola technická a gastronomická,

Více

Základní definice el. veličin

Základní definice el. veličin Stýskala, 2002 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Vítězslav Stýskala, Jan Dudek Oddíl 1 Určeno pro studenty komb. formy FBI předmětu 452081 / 06 Elektrotechnika Základní definice el. veličin Elektrický

Více