T E C H N I C K Á P Ř Í R U Č K A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "T E C H N I C K Á P Ř Í R U Č K A"

Transkript

1 T E C H N I C K Á P Ř Í R U Č K A MAINPRESS LISOVANÝ POTRUBNÍ SYSTÉM S RADIÁLNÍM LISOVÁNÍM VÍCEVRSTEVNÉHO PLASTOHLINÍKOVÉHO POTRUBÍ Obsah: 1. Přehled systému 2 - oblast použití 2 - potenciál pro úsporu energie 2 - živostní prostředí 2 - Mainpress vícevrstvé lisovací potrubí 3 2. Systémová technika Potrubí Konstrukce potrubí Přehled systémových údajů Návod na použití podmínky montáže Ohýbání Tepelná délková roztažnost Pokládka a upevnění potrubního vedení Ochrana před vnější korozí Izolace potrubního vedení Tepelná ochrana u obvodových zdí MAINPRESS vytápěcí a sanitární instalace Možnosti zapojení v soustavě Dimenzování potrubní sítě 14 - tabulky pro tlakové ztráty třením v potrubí Uvedení do provozu Proplachování Výpočet tepelné zátěže Tlaková zkouška Vyregulování soustavy Předání soustavy. Zaškolení, údržba Vzorový zkušební protokol k instalaci otopných těles 30 1

2 5. Přehled DIN normy PŘEHLED SYSTÉMU Oblast použití Lisovaný plastohliníkový systém MAINPRESS stanovuje vysokou laťku v rozvodech vytápění a sanity. Je ideální pro rychlou a bezpečnou montáž díky snadnému ohýbání potrubí s tvarovou stabilitou. Vytápěcí a sanitární systémy pro obytné, komerční a průmyslové objekty musí splňovat širokou škálu náročných požadavků. S pomocí odborného projektování nabízí koncepce systému MAINPRESS řešení energeticky úsporného ohřevu v oblasti etážového a ústředního vytápění, stejně jako u sanitárních rozvodů. Přívodní topné médium o teplotách v rozmezí 75 C - 40 C, případně i nižších, proudí potrubím s hladkým vnitřním povrchem. Tím dochází k nižším tepelným tepelných zdrojů a potrubního systému MAINPRESS lze dosáhnout značné úspory energie. Životní prostředí Kromě výše uvedených aspektů se v současnosti u systémů vytápění musí zohledňovat i vztah k životnímu prostředí. Použitím materiálů šetrných k životnímu prostředí a díky zpracování s téměř nulovým odpadem splňuje lisovaný potrubní systém MAINPRESS vysoké požadavky na ochranu životního prostředí. ztrátám na potrubí, jelikož teplotní rozdíl Δθ mezi vytápěnou místností a vnějškem je menší. Potenciál pro úsporu energie V souladu s platnou normou EnEV je systém schopen poskytovat optimální řešení s nízkou energetickou náročností. Efektivní kombinací moderních, energeticky úsporných technologií 2

3 MAINPRESS vícevrstvé lisovací potrubí Potrubí MAINPRESS je odolné vícevrstvé plastohliníkové potrubí PE-RT/Alu/PE-RT. Díky stoprocentní kyslíkové bariéře z hliníkové mezivrstvy je systém MAINPRESS (potrubí + tvarovky + příslušenství) vhodný pro použití jak ve vytápěcích, tak v sanitárních instalacích. DIN 1988 pro sanitární instalace DIN EN pro instalace vytápění DIN EN 1264 a DIN pro plošné vytápění Vnitřní řízení jakosti produktů prostřednictvím průběžného testování parametrů ve výrobním procesu, stejně jako pravidelná kontrola jakosti externími nezávislými zkušebními instituty zaručují, že jsou dodrženy všechny požadavky aktuálně platných norem pro potrubí DIN 4726, DIN 4721 i DIN EN ISO Časový průběh tlakové deformace polyetylénu PE-RT vs. PE-X Tlak (bar) Čas (hod) Časový průběh tlakové deformace potrubí PE-RT Dowlex ve srovnání s potrubím PE-X (zdroj: PE-RT 2388 z měrové zprávy Bodycote, PE-X z DIN 16892) 3

4 2. Systémová technika Přednosti Lisovaný potrubní systému MAINPRESS zaručuje díky těsnění prostřednictvím masivních o-kroužků trvale a dokonale těsné spoje s ověřením DVGW pro vytápění a vnitřní sanitární rozvody. Fixovaný lisovací nátrubek tvarovky je opatřen průhledovými otvory pro vizuální kontrolu, zda je potrubí před zalisováním dostatečně nasunuto do tvarovky. Toto jsou zřejmé a nesporné přednosti systému MAINPRESS: 100% Alu kyslíková bariéra vícevrstvého potrubí ohebné potrubí s tvarovou stabilitou ohybu a odolností proti korozi úspora tvarovek díky snadnému ohýbání potrubí až do Ø 32 mm při správné manipulaci krátká doba montáže připojení pro všechna otopná tělesa běžně dostupná na trhu variabilita individuálních řešení nízká drsnost potrubí široký sortiment Teplotní rozsah použití Potrubní systém Mainpress se vyznačuje vysokou zatížitelností pro tato teplotní rozmezí: Teplota Provozní tlak Omezení do 70 C 10 bar žádné (trvalá provozní teplota) max. 95 C 6 bar krátkodobě Oblast použití Nízkoteplotní vytápění, vytápění otopnými tělesy a sanitární instalace při provozní teplotě do max. 70 C Pozor! Lisovaný systém MAINPRESS nesmí být používán v zařízeních, jako jsou solární zařízení či dálkové teplovodní rozvody s provozními teplotami nad 70 C. Je nutné zajistit, aby v žádné provozní situaci nebyly překročeny výše uvedené parametry použití. Pro dotazy na další oblasti použití kontaktujte, prosím, společnost Maincor. Minimální teplota pro použití potrubního systému je 10 C. Přípustná provozní teplota používání lisovacího nářadí nesmí klesnout pod zámrzný bod. 4

5 2.1 Potrubí Konstrukce potrubí Haftvermittler adhezivní mezivrstva Přehled systémových údajů Rozměry Jednotka 16 x 2 20 x 2,25 25 x 2,5 32 x 3 40 x 4 50 x 4,5 63 x 6 Vnitřní průměr mm di = 12 di = 15,5 di = 20 di = 26 di = 32 di = 41 di = 51 Délka kotouče* m Délka tyče m 3,5 3,5 3,5 3, Vnitřní objem l/m 0,113 0,189 0,314 0,531 0,803 1,320 2,041 Drsnost potrubí k (mm) 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 Tepelná vodivost W/m (m x K) 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Koeficient roztažnosti mm/m xk 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 Poloměr ohybu mm (5 x D) 80 (5 x D) 100 (5 x D) ruční Poloměr ohybu Mm (4 x D) 64 (4 x D) 80 (4 x D) 100 (4 x D) s pružinou Rozteče úchytů m 0,80 0,90 0,90 0, θ =70 C - horizontální m 1,20 1,30 1,50 1,60 1,30 1,50 1,60 - vertikální m 1,50 1,60 1,80 1,80 1,60 1,80 1,80 *další balení na vyžádání. 5

6 2.2 Návod na instalaci Postup lisování ve 4 krocích Krok 1 Potrubí Mainpress mm uřízněte kolmo k ose na požadovanou délku profesionálními nůžkami! Krok 2 Hranu řezu zbavte důkladně otřepů pomocí odhrotovače, aby nedošlo k poškození o-kroužků. Hladkost hrany zkontrolujte před nasazením potrubí do tvarovky. Krok 3 Nasaďte tvarovku na potrubí. Otvorem pro vizuální kontrolu přesvědčte o správné hloubce nasunutí. Krok 4 Lisovací čelisti typu U-Kontur nasaďte na nátrubek tvarovky mezi dorazy mimo plastový kroužek(!) a spoj zalisujte pomocí vhodného lisovacího nářadí (viz katalog MAINPRESS). Upozornění Provozní teplota pro používání systému MAINPRESS by neměla klesnout pod 10 C. Potrubí je kromě toho nutno skladovat v nezámrzných podmínkách. TIP Zejména u delších kotoučů bude montáž s použitím odvíječe potrubí snazší Ohýbání Potrubí MAINPRESS lze v zásadě ohýbat při dodržení minimálních poloměrů ohnutí (viz odst ). Ohýbání je možné ručně nebo pomocí vnějších a vnitřních ohýbacích pružin. Při ručním ohýbání trubky použijte obě ruce. Potrubí se nesmí ohýbat v těsném okolí lisovací tvarovky. To způsobí, že se na kolenou vytvoří drobné trhliny. Při ohýbání pomocí vnitřní pružiny nejprve zbavte hranu potrubí otřepů a poté zasuňte pružinu co nejdál do trubky, aby z ní byl vidět jen kus. Při ohýbání nesmí být na vnějším plášti potrubí viditelné žebrování. Potrubí s trhlinou se nesmí používat! Dodržujte minimální poloměry ohnutí! Doporučení ohledně ohýbání: (viz 2.1.2) Potrubí se nesmí ohýbat v těsné blízkosti tvarovky. Začátek ohybu musí být minimálně 5 cm od tvarovky. Při ohnutí u tvarovky hrozí riziko zlomení nebo vytažení potrubí, viz příklad 1 a 2: 6

7 2.2.2 Tepelná délková roztažnost Tepelná délková roztažnost Při pokládání potrubí MAINPRESS je nutné zohlednit tepelnou délkovou roztažnost následkem zahřívání. Délkové změny musí probíhat bez poškození potrubní sítě a bez hluku. U menších topných a sanitárních zařízení lze roztažnost řídit pomocí změny směru vedení. Při větších délkových změnách u přímého vedení nad cca 20m délky je nutno instalovat kompenzační rameno, resp. pevné body. Při projektování i samotné pokládce vždy zohledněte tato doporučení. Poznámka: Pro stanovení tepelné délkové roztažnosti použijte následující vztah: Délková roztažnost (mm) = Koeficient teplotní roztažnosti (mm/m k) teplotní rozdíl (k) Koeficient tepelné roztažnosti pro potrubí MAINPRESS je následující: α = 0,025 mm/m x K Příklad: Potrubí MAINPRESS o počáteční délce l 0 = 6 m se zahřeje z 10 C na 60 C (Δθ = 50 K). Výsledná změna délky se vypočte takto: Δl = l 0 x α x Δθ = 6 m x 0,025 mm/(m x K) x 50 K = 7,5 mm Tepelná roztažnost / mm Délka potrubí / m 7

8 2.2.3 Pokládka a upevnění potrubního vedení Potrubní vedení v konstrukci podlahy je nutné naplánovat tak, aby se nekřížilo. Vedení by mělo probíhat co nejpříměji, paralelně s osami místností a stěnami. Křížení potrubí vede zpravidla k větším stavebním výškám, kterým lze předejít pečlivým plánováním. Pro upevnění potrubí MAINPRESS lze používat pouze svěrné objímky a příchytky č i další upevňovací přípravky vhodné pro dané dimenze materiál potrubí. Zohlednit je nutné požadavky na protihlukovou izolaci a délkovou roztažnost. Při upevnění je nutné rovněž zohlednit celkovou hmotnost s ohledem na provisy potrubí. Rozteče jednotlivých úchytů naleznete v přehledu systémových údajů v odst Prostupy zdmi a stropy je nutné provést tak, aby byly dodrženy předpisy pro oblast požární ochrany a ochrany proti hluku v budovách. Přímý kontakt s konstrukčními částmi zdí a betonovými prefabrikáty je nepřípustný. Lisovací tvarovky a potrubí Mainpress je nutné chránit před vnějšími vlivy, jako jsou agresivní média a látky, UV-záření aj. Utěsnění prostupů stěnami a stropy se provede, dle případu použití, v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany před hlukem i s platnými technologikými postupy. Dodržujte ustanovení směrnice MLAR 03/2000 ohledně požadavků na požární ochranu, přepážek (MLAR 03/200, odst. 4) i žáruvzdorných přepážek podle obecných stavebně technických předpisů. Pro požadavky na ochranu proti hluku platí normy DIN 4109 a VDI 4100 (přípustná hladina hluku obytná budova) Ochrana před vnější korozí Tvarovky MAINPRESS je v případě potřeby nutné chránit pomocí vhodné izolace před vnější korozí, která vzniká působením vlhkosti, kyslíku, vzduchu s obsahem soli, či agresivních látek Izolace potrubního vedení Topná potrubí je nutné izolovat proti tepelným ztrátám. V souladu s nařízením o úsporách energie (EnEV) se doporučuje opatřit potrubní vedení a armatury příslušnou izolací o tloušťce uvededné v následující tabulce: 8

9 Izolace potrubního vedení podle EnEV Tabulka 1: Požadavky pro omezení tepelných ztrát teplovodního rozvodu vytápění a vedení teplé vody a armatur, 14, příloha 5, EnEV 2009 Řádek Druh vedení /Armatury Minimální tloušťka izolační vrstvy* 1 Vnitřní průměr do 22 mm 20 mm 2 Vnitřní průměr od 22 mm do 35 mm 30 mm 3 Vnitřní průměr od 35 do 100 mm rovná vnitřnímu průměru 4 Vnitřní průměr nad 100 mm 100 mm 5 Vedení a armatury dle řádků 1 až 4 v prostupech stěnami a zdmi, v místě křížení vedení, na spojovacích místech vedení, u centrálních rozdělovačů 6 Vedení centrálního vytápění dle řádků 1 až 4 mezi vytápěnými místnostmi různých uživatelů 7 Vedení dle řádku 6 v konstrukci podlahy 6 mm *vztaženo na tepelnou vodivost 0,035 W/(mK) 50% požadavků z řádků 1 až 4 50% požadavků z řádků 1 až 4 Tabulka 2: Vysvětlivky / příklady vytápění k 14, příloha 5, tabulka 1, EnEV 2009 Vytápění Vícegenrační dům/ nebytový dům s více uživateli Rodinný dům/ nebytový dům 1 uživatel Rozvody v nevytápěných prostorech a sklepech 100% 100% Rozvody v obvodových zdech, venkovních 100% 100% dílech, mezi nevytápěnou a vytápěnou místností, v šachtách a kanálech Rozvody pro zásobení více různých uživatelů 100% bez požadavku Rozvody v podlaze i přípojná vedení topných okruhů proti zemi/nevytápěným prostorům 1) Rozvody a armatury v prostupech zdmi a 100% 50% 100% 50% stropy, v místě křížení vedení, na spojovacích místech vedení, u centrálních rozdělovačů Rozvody v konstrukčních dílech, mezi 50% bez požadavku vytápěnými místnostmi různých uživatelů Rozvody položené v konstrukci podlahy, mezi viz EnEV, Tab.1 bez požadavku vytápěnými místnostmi různých uživatelů příloha 5, řádek 7 2) Rozvody topení mezi vytápěnými místnostmi bez požadavku 2) nebo v konstrukčních dílech mezi vytápěnými místnostmi jednoho uživatele a oddělitelné 1) Excentrické/asymetrické izolační chráničky pro snížení tepelných ztrát jsou přípustné. Jmenovitá tloušťka přitom odpovídá požadavku na chaldné straně. Podrobnosti viz stavebně technické postupy konkrétního výrobce izolace. 2) Ačkoliv zde nebyly stanoveny žádné normativní požadavky, izolace je nutná z následujících důvodů: ochrana před korozí, ochrana proti hlučnosti proudící kapaliny, izolace zvuků šířících se hmotou, snížení tepelné ztráty. 9

10 2.2.6 Tepelná ochrana u obvodových zdí U stoupaček nebo vodorovných rozvodů v obvodových zdech nesmí být účinnost tepelné izolace nižší než ta, stanovaná v DIN To obecně vyžaduje ve vodicích drážkách pro potrubí ve zdi použít dodatečnou izolaci mezi izolovaným potrubím a zdivem. Doporučuje se přitom dodržujte hloubku drážky a referenční izolaci dle nařízení o úsporách energie (EnEV 2009 izolace potrubí). Předizolované potrubí MAINPRESS je v nabídce v těchto dimenzích/izolačních tloušťkách: Označení/Dimenze: Obj. číslo: Balení Tloušťka izolace: 5 mm 10

11 3. MAINPRESS vytápěcí a sanitární instalace Při plánování vytápěcích soustav je nutné zohlednit kromě nařízení a norem i obecně platné stavební a technické postupy. Ekonomické hledisko Ekologické hledisko Opatření k provozu zařízení Nároky na komfort, pohodlí Výběr systému, typ energie zdroje tepla, kvalita Opatření k úsporám energie, likvidace Bezporuchový provoz, poradenství, servis, bezpečnost Dobré rozložení a regulace teploty v prostorách Při projektování, instalaci a provozu topných soustav v budovách je zapotřebí dodržet, příp. zohlednit následující zákony / nařízení / normy / směrnice /doporučení: Zákony a nařízení Nařízení o úsporách energie platné v CZ a EU (např. EnEV) Zákony na nakládání s energií a vytápění (např. EEWarmeG) Zákony o využívání obnovitelných energií (např. EEG/2004) Směrnice a doporučení VDI 2050/1 Ústřední vytápění v budovách; technické základy pro projektování a realizaci a provoz VDI 2067 Hospodárnost technických zařízení budov, základy a výpočet nákladů MLAR 03/2000 a další Požárně bezpečnostní opatření, přepážky dle MLAR 03/200 odst.4, přepážky v ověřených systémech s obecným stavebně technickým povolením Normy DIN DIN EN Tepelné soustavy v budovách - výpočet tepelného výkonu DIN 4708/1 Centrální zařízení pro ohřev vody, pojmy a podklady pro výpočty DIN V 4701/10 Energetické hodnocení topných a klimatizačních zařízení, vytápění, ohřevu pitné vody a větrání DIN 4109 Hluková ochrana v pozemních stavbách DIN EN 1282 Bezpečnostní zařízení tepelných soustav DIN Nařízení ohledně zadávání stavebních prací část C, obecně technické smluvní podmínky pro stavební činnosti, vytápěcí zařízení a centrální zařízení pro ohřev vody Výpočet tepelného zatížení provede odborná firma dle obecně uznávaných pravidel a norem platných v místě realizace. 11

12 3.1 Možnosti zapojení v soustavě Jednopotrubní otopná soustava Zapojení otopných těles není paralelní, nýbrž sériové, v řadě za sebou na průběžném okruhovém vedení. Výsledkem je nákladově velmi výhodné potrubní vedení. Existují 2 možnosti zapojení: Soustava s nucenou cirkulací (soustava A) Soustava s paralelním zapojením (soustava B) Možnosti zapojení: Soustava B Soustava A Obr.: Jednopotrubní otopná soustava např. vertikální rozvody Soustava s paralelním zapojením Soustava s nucenou cirkulací u přiměřeného rozvržení či u regulace vícecestnými termostatickými ventily výhodnější pro horizontální rozvody, možnost uzavření jednotlivých podlaží a bytů rozpočty a měření měření spotřeby tepla otopná tělesa napojena na průběžné okruhové vedení (krátká trasa) individuální regulace není možná omezuje se na centrální reegulaci se rovnocennými požadavky na vytápění, přípustné v neobývaných objektech 12

13 13

14 A B C A nucený okruh B sací armatura paralelního zapojení C trojcestný termostatický ventil Obr. : jednopotrubní otopná soustava např. vertikální rozvody Dvoupotrubní otopná soustava vytápění Otopná tělesa jsou napojená vždy jak na přívodní, tak na zpětné potrubí a mají zhruba stejnou přívodní teplotu. Rozlišení systémů dvoupotrubní otopné soustavy dle způsobu rozvodu: horní rozvod spodní rozvod horizontální rozvod Obrázek: Paralelní uspořádání v rámci okruhového vedení dvoupotrubní otopné soustavy 14

15 15

16 3.2 Dimenzování potrubní sítě Obrázek: Hvězdicové uspořádání s rozdělovačem topných okruhů Jednotlivá otopná tělesa jsou napojena na centrální přívodní a zpětné vedení v podlaze v izolační vrstvě plovoucího potěru nebo ve stropním podhledu. Možné uspořádání potrubního vedení: okruhové uspořádání přívodního a zpětného potrubí s odbočkami k jednotlivým otopným tělesům hvězdicové uspořádání napojení otopných těles z centrálního rozdělovače U obou typů uspořádání je s použitím lisovaného systému MAINPRESS instalace obzvlášť ekonomická a velmi jednoduchá. 16

17 Předpoklady pro dimenzování teplovodního vytápění s čerpadlem: zahrnout otopná tělesa + jejich tepelný výkon do schématu potrubní sítě stanovit přesně trasu vedení potrubí očíslovat jednotlivé otopné trasy od zdroje tepla k otopným tělesům zanést konkrétní tepelné výkony a délky potrubí do schématu soustavy Výchozí hodnoty pro odhad dimenzování potrubního vedení Č. Vedení Odhad jmenovitého průměru 1 Přípojná vedení pro otopná tělesa 16 x 2 2 Stoupačky pro 2-3 tělesa 20 x 2,25 až 25 x 2,5 3 Stoupačka a horizontální rozvod od 5 těles 25 x 2,5 až 32 x 3 Označení jednotlivých odporů: Označení jednotlivých odporů Napojení armatury koleno dlouhé / krátké Přechodové koleno vněj. / vnitř. závit Změna směru přes oblouk Grafické symboly Součinitel ztrát ζ 1,8 1,8 3,8 T-kus odbočka 4,8 T-kus průběžný 3,3 Označení jednotlivých odporů T-kus protisměrný rozdělení průtoku Grafické symboly Součinitel ztrát ζ 8,7 Redukce 1,7 Vývod rozdělovače 1,8 Dvojitá nástěnka odbočka Dvojitá nástěnka průběžná 4,0 1,7 17

18 Tabulky pro tlakové ztráty třením v potrubí Tlaková ztráta vody třením v potrubí v závislosti na tepelném toku Q, resp. hmotnostním průtoku m při střední teplotě vody 50 C a teplotním spádu ΔT = 10K (55 C/45 C) 18

19 19

20 Tabulky pro tlakové ztráty třením v potrubí Tlaková ztráta vody třením v potrubí v závislosti na tepelném toku Q, resp. hmotnostním průtoku m při střední teplotě vody 50 C a teplotním spádu ΔT = 10K (55 C/45 C) 20

21 21

22 Tabulky pro tlakové ztráty třením v potrubí Tlaková ztráta vody třením v potrubí v závislosti na tepelném toku Q, resp. hmotnostním průtoku m při střední teplotě vody 60 C a teplotním spádu ΔT = 20K (70 C/50 C) 22

23 23

24 24

25 Tabulky pro tlakové ztráty třením v potrubí Tlaková ztráta vody třením v potrubí v závislosti na tepelném toku Q, resp. hmotnostním průtoku m při střední teplotě vody 60 C a teplotním spádu ΔT = 20K (70 C/50 C) 25

26 26

27 Tabulky pro tlakové ztráty třením v potrubí Tlaková ztráta vody třením v potrubí v závislosti na tepelném toku Q, resp. hmotnostním průtoku m při střední teplotě vody 62,5 C a teplotním spádu ΔT = 15K (70 C/55 C) 27

28 28

29 Tabulky pro tlakové ztráty třením v potrubí Tlaková ztráta vody třením v potrubí v závislosti na tepelném toku Q, resp. hmotnostním průtoku m při střední teplotě vody 62,5 C a teplotním spádu ΔT = 15K (70 C/55 C) 29

30 30

31 31

32 3.3 Uvedení do provozu Proplachování Pro zajištění bezpečného provozu sítě musí před vlastní instalací rozvodů teplé vody proběhnout dokonalé propláchnutí potrubí. Odstraní se přitom nečistoty a zbytky z montáže. Metoda proplachování: proplachování směsí vzduchu a vody (DIN ) Citlivé armatury (např. magnetické ventily, termostatické baterie) by měly být instalovány až po procesu proplachování. Rozhodně dbejte pokynů pro montáž od jejich výrobce. Doporučení: proplachujte po úsecích (podle velikosti soustavy) proplachujte po patrech Systémy teplé vody mimo provoz, musí být z hygienických důvodů a při riziku zamrznutí kompletně vyprázdněny Výpočet tepelné zátěže Plánování a dimenzování otopných soustav se provádí vypočtením tepelné zátěže budovy podle DIN EN Obvykle se pro kalkulaci a výpočet kubatur použijí kalkulační technické programy pro plánování budov, projektové dokumentace nebo výpočty stanovené autorizovaným odborníkem Tlaková zkouška Před zakrytím rozvodů je nutné provést tlakovou zkoušku. U teplovodních topení se provede tlaková zkouška podle VOB/C DIN 18380, 2003, a to tlakem, který odpovídá 1,5 násobku provozního tlaku (str. 28). Armatury a ústrojí, které nejsou pro tlakovou zkoušku zařízené, se instalují až po zkoušce. Pro kontrolu lze nainstalovat výplňkové prvky. Tlakové zkoušky se zaznamenají formou protokolů, které musí obsahovat následující údaje: datum údaje o soustavě zkušební tlak doba trvání tlakové zátěže Zkoušení rozvodů teplé vody (DIN ) Pro instalace teplé vody se provede tlaková zkouška podle DIN Zkouška se provede formou předběžné a hlavní zkoušky. Příprava tlakových zkoušek: citlivé armatury (např. odečtová zařízení) se nahradí úseky potrubí soustava se naplní od nejnižšího bodu filtrovanou vodou zbavenou vzduchu odběrná místa se odvzdušní tak, aby bylo možno konstatovat, že vytéká voda bez vzduchu k soustavě se připojí zkušební přístroj pro měření tlaku připravit zkušební protokol a zaznamenat všechny údaje o soustavě 32

33 3.3.4 Vyregulování soustavy Podle normy VOB/C -DIN je nutné provést seřízení hydrauliky soustavy. To má zajistit, aby byly všechny tepelné spotřebiče (otopná tělesa) zásobovány, příp. rovnoměrně zahřívány s ohledem na příslušné tepelné výkony / spotřebu tepla. Konečné nastavení technických hodnot (např. přívodní teplota, natápěcí křivka) se provede na konci první topné periody, příp. po dohotovení objektu. Pro řádné udržení tlaku je nutné správně nastavit vstupní tlak expanzní nádoby s membránou. Vyregulování by mělo být provedeno výhradně oprávněnou osobou Předání soustavy, zaškolení, předání díla a údržba Odběr: úplné přezkoušení soustavy dodržení technických a právních předpisů ověření funkčnosti v rámci zkušebního provozu Obecně Pro Vaše dotazy jsou Vám k dispozici naši pracovníci. Obraťte se, prosím, na technické oddělení nebo na své regionální obchodní zástupce. Zákazníci společnosti Maincor mají také po registraci možnost využívat na našich webových stránkách bezplatně základní programy pro výpočet otopných soustav. Údaje a technická data uvedená v příručkách, prospektech a jiných písemných podkladech, jako např. výkresech či návrzích, musí zákazník před převzetím a použitím sám ověřit. Zákazník nemůže z těchto podkladů a dodatečných služeb v případě vzniklé škody v žádném případě odvozovat žádné nároky vůči společnosti Maincor nebo jejím zaměstnanců, pakliže tito nejednali úmyslně či s hrubou nedbalostí. Společnost Maincor si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění provádět přiměřené a proveditelné změny na svých produktech, a to i u takových, které již jsou předmětem objednávky. Zaškolení a předání: provádí dodavatel soustavy zahrnuje odsouhlasení a předání zkušebních protokolů, návodu na údržbu a ovládání Údržba: Pro otopné soustavy, které vyžadují kvalifikovaný obslužný personál, musí dle DIN dodavatel poskytnout návody na provoz, údržbu i ovládání. 33

34 Předloha pro Zkušební protokol pro radiátorové vytápěcí instalace Stavební záměr: Stavební úsek: Max. přípustní provozní tlak:...[bar] Výška soustavy:...[m] Projektovaná teplota přívodní teplota:... [ C] teplota zpátečky:......[ C] Osoba provádějící zkoušku:.. Zahájení zkoušky: datum:... čas:... zkušební tlak:... [bar] Ukončení zkoušky: datum:... čas:... pokles tlaku:...[bar] max. 0,2 bar Výše uvedená otopná soustava byla zahřáta dne na teplotu uvedenou v projektové dokumentaci a nebyly zjištěny žádné netěsnosti. Po ochlazení se také neobjevily žádné netěsnosti. Při riziku zamrznutí je nutné přistoupit k vlastním opatřením (např. použití izolací nebo jiných ochranných prostředků proti zamrznutí). Pakliže není při řádném provozu soustavy nutná žádná ochrana před zamrznutím, odstraní se ochranné prostředky proti zamrznutí vyprázdněním a propláchnutím soustavy s minimálně trojitou výměnou vody. Do vody byl přidán ochranný prostředek proti zamrznutí: ano ne Postup uvedený výše: ano ne Schválení: Montér (Datum, podpis) Stavbyvedoucí (Datum, Podpis) Instalující firma firma (Datum, podpis) 34

35 Tlaková zkouška podle DIN 1988 část 2 Tlaková zkouška u potrubního systému MAINPRESS se provede podle DIN 1988, část 2, po dokončení instalace. Nejprve se provede vizuální kontrola každého spoje. Je nutné dbát na to, aby byly lisovací tvarovky správně zalisované. Pro kontrolu tlaku se musí použít jen ty přístroje, které jsou schopné znázornit pokles tlaku o min. 0,1 bar. Tlakoměr se k systému připojí v jeho nejnižším místě. Předběžná zkouška Jako základ pro zkušební tlak (15 bar) musí být během zkoušky použit provozní tlak 5 bar. Tento zkušební tlak se musí během 30 minut v 10 minutových intervalech dvakrát vrátit na počáteční zkušební tlak. Po uplynutí 30 minut nesmí tlak klesnout o více než 0,6 bar (0,1 bar za 5 minut) a nesmí se vyskytnout žádné netěsnosti. Hlavní zkouška Hlavní zkouška proběhne hned po zkoušce předběžné. Zkušební tlak odečtený po předběžné zkoušce nesmí po dvou hodinách klesnout o více než 0,2 bar. Netěsnosti se nesmí vyskytnou na žádném kontrolovaném místě. Možná je kontrola pomocí vzduchu či inertních plynů. Řiďte se směrnicí Provedení tlakové zkoušky stlačeným vzduchem či intertními plyny pro instalace teplé vody podle DIN TRWI. Zvláštní upozornění při zkoušce stlačeným vzduchem či inertním plynem Všechny rozvody je nutné uzavřít kovovými zátkami, krytkami, zástrčkami či záslepkami. Tlakové nádoby či ohřívače teplé vody je nutno od potrubní sítě oddělit. Odborné provedení instalace se ověřuje vizuální kontrolou všech lisovacích tvarovek. Při hledání netěsností lze použít sprej pro detekování netěsností. Nutné je zabránit vnější korozi. Zvláštní upozornění k proplachování potrubních vedení dle DIN 1988 část 2 V návaznosti na tlakovou zkoušku se celý systém důkladně propláchne, a to dle postupů uvedených v DIN 1988 část 2. O tlakových zkouškách se musí vést zápisy a doklady. 35

36 Předloha pro tlakovou zkoušku Protokol z tlakové zkoušky podle DIN 1988, část 1, pro rozvody teplé vody Tlaková zkouška s vodou jako zkušebním médiem Stavební záměr:. Stavební úsek:. Osoba/firma provádějící zkoušku: PŘEDBĚŽNÁ ZKOUŠKA: Zkušební doba cca 60 minut Zkušební tlak = max. přípustný provozní tlak 10 bar + 5 bar = 15 bar (vztaženo na nejnižší bod soustavy) Zahájení:..(datum, čas) Zkušební tlak (bar) Poté do 30 minut v 10minutových odstupech dvakrát obnovení zkušebního tlaku, opět 30 minut počkat a odečíst výsledný zkušební tlak (max. úbytek tlaku 0,6 bar). Ukončení: (datum, čas) Zkušební tlak.. (bar) HLAVNÍ ZKOUŠKA: Zkušební doba cca 120 minut Zahájení: (datum, čas) Ukončení:.(datum, čas) Zkušební tlak..(bar) Zkušební tlak..(bar) Potvrzení: Na výše uvedené soustavě nebyly zjištěny žádné netěsnosti, a to ani během předběžné, ani hlavní zkoušky. (místo, datum) (razítko, podpis, dodavatel) 36

37 (místo, datum) (razítko, podpis, zákazník) Předloha pro tlakovou zkoušku Protokol z tlakové zkoušky podle DIN 1988, část 2, pro rozvody teplé vody Zkušební tlakové médium: stlač. vzduch bez obs. oleje dusík CO 2 Stavební záměr:.. Stavební úsek:.. Osoba/firma provádějící zkoušku:. KONTROLA TĚSNOSTI Zkušební tlak 110 mbar, zkušební doba do 100 litrů výkonového objemu - min. 30 minut Každých 100 litrů se zkušební doba prodlouží o 10 minut. Výkonový objem:. litrů Počká se na požadovanou teplotu a ustálený stav, poté začne zkušební doba. Zahájení: (datum, čas) Ukončení:.(datum, čas) Zkušební tlak (bar) Zkušební tlak (bar) KONTROLA TĚSNOSTI Za zvýšeného tlaku Zkušební tlak: 63 x 6 mm, max. 3 bar, 63 x 6 mm, max. 1 bar, zkušební doba do 100 litrů výkonového objemu min. 30 minut. Každých 100 litrů se zkušební doba prodlouží o 10 minut. Počká se na požadovanou teplotu a ustálený stav, poté začne zkušební doba. Zahájení:... (datum, čas) Ukončení:.(datum, čas) Zkušební tlak.(bar) Zkušební tlak. (bar) Potvrzení: Na výše uvedené soustavě nebyly zjištěny žádné netěsnosti, a to ani během předběžné, ani hlavní zkoušky. (místo, datum) (razítko, podpis, dodavatel) 37

38 (místo, datum) (razítko, podpis, zákazník) Předloha pro protokol z proplachování Soustava s teplou vodou Protokol z proplachování podle DIN 1988, část 2, pro rozvody teplé vody Stavební záměr:.. Stavební úsek:.. Osoba/firma provádějící zkoušku:. Potrubí: vícevrstvé potrubí PE-RT vícevrstvé potrubí PE-RT/Alu/PE-RT Spojovací technika: lisovaný systém MAINPRESS Max. jmenovitý průměr vodorovných rozvodů Min. počet odběrných míst DN Směrodatná hodnota pro minimální počet odběrných míst, vztažený na max. jmenovitý průměr vodorovných rozvodů. Délka rozvodů na jeden proplachovaný úsek by neměla překročit 100 m! Odběrná místa se zavřou jedno po druhém, poté co se v posledním místě prováděl proplach alespoň 5 minut! Etážové uzávěry, předuzávěry (údržbové armatury) byly během procesu proplachování zcela otevřené. Citlivé armatury a ústrojí jsou demontované a místo nich použity výplňkové kusy, příp. jsou přemostěny flexibilními rozvody. Regulační ventily, perlátory a provzdušňovače byly demontovány. Teplá voda použitá pro proplach je filtrovaná, klidový tlak pw = (bar). Filtry na nečistoty a lapače nečistot byly po propláchnutí vodou vyčištěny. Propláchnutí proběhlo směrem od hlavních uzavíracích armatur postupně po jednotlivých úsecích až k nejvzdálenějšímu odběrnému místu. Propláchnutí soustavy teplé vody proběhlo v pořádku. (místo, datum) (razítko, podpis, dodavatel) 38

2.1 Potrubní systémy - voda, topení

2.1 Potrubní systémy - voda, topení LISOVANÉ POTRUBNÍ ROZVODY COSmOFLEX VÍCEVRSTVÉ POTRUBÍ Nejdokonalejší potrubní technologie k rozvodům ÚT, podlahovému vytápění a sanitárním rozvodům, spojuje se svěrným šroubením TA a RA nebo pressfitinkami,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek Niersberger Instalace, s.r.o. Tyršova 2075 256 01 Benešov Telefon (+420) 317 721 741-2 Fax (+420) 317 721 841 E-mail: instalace@niersberger.cz IČO 64577252 DIČ CZ64577252 TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

Více

UT Ústřední vytápění

UT Ústřední vytápění UT Ústřední vytápění Františka 2.01 D.1.4A TZ UT - 1 z 6 OBSAH: Úvod:... 3 Situace:... 3 Tepelná bilance a výpočty:... 3 CELKOVÁ ENERGETICKÁ NÁROČNOST STAVBY :... 3 Zdroj tepla:... 4 Odvod spalin... 4

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA INVESTOR: Vladimíra Tučková, Nová Ves 109, 691 23, Pohořelice NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA VYTAPĚNÍ Obsah projektu : Technická zpráva Výkresová

Více

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary Dokumentace pro provedení stavby Zařízení vytápění 1. Technická zpráva Obsah: 1. Identifikační údaje stavby 2. Podklady 3. Úvod a základní informace 4. Technický popis 5. Požadavky na jednotlivé profese

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení BT01 TZB II HARMONOGRAM CVIČENÍ AR 2012/2012 Týden Téma cvičení Úloha (dílní úlohy) Poznámka Stanovení součinitelů prostupu tepla stavebních Zadání 1, slepé matrice konstrukcí

Více

KOMPONENTY PRO INSTALACE

KOMPONENTY PRO INSTALACE 4 KOMPONENTY PRO INSTLE Komponenty pro instalace 93 Kompenzátory délkové roztažnosti 94 Komponenty pro odvzdušnění a plnění 95 Rozdělovače vody pro připojení vodoměrů, průchodky pro bytová jádra 96 Křížení

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 ING. JIŘÍ SÍTAŘ ING. JIŘÍ SÍTAŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLKA V ŽELEŠICÍCH ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A NUCENÉ VĚTRÁNÍ (VZT) Projektová dokumentace řeší ústřední vytápění objektu Mateřské

Více

eur-o-press eur-o-press Instalační systém pro topení a sanitu eur-o-press - vícevrstvé trubky pro topení a sanitu

eur-o-press eur-o-press Instalační systém pro topení a sanitu eur-o-press - vícevrstvé trubky pro topení a sanitu Instalační systém pro topení a sanitu eur-o-press Ceník IS 1 / 2014 platný od ledna 2014 ( ceny bez DPH ) eur-o-press - vícevrstvé trubky pro topení a sanitu provozní teplota 95 o C, provozní tlak 10 barů

Více

Armatury a systémy Premium Armatury pro instalaci pitné vody Aquastrom T plus Aquastrom C Aquastrom P. Přehled výrobků

Armatury a systémy Premium Armatury pro instalaci pitné vody Aquastrom T plus Aquastrom C Aquastrom P. Přehled výrobků Armatury a systémy Premium Armatury pro instalaci pitné vody Aquastrom T plus Aquastrom C Aquastrom P Přehled výrobků Všeobecné podmínky a předpisy Popis a funkce systém s patrovými vývody TWZ TWW celková

Více

PR Č LÁ NKY Pomá há me Vá m, vybrát si

PR Č LÁ NKY Pomá há me Vá m, vybrát si PR Č LÁ NKY Pomá há me Vá m, vybrát si PODLAHOVÉ TOPENÍ SPRÁVNÝ SYSTÉM PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ MUSÍ DODRŽET NĚKOLIK PRAVIDEL Vybrali jste si do své novostavby či rekonstrukce podlahové vytápění a nevíte,

Více

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW VIESMANN VITOMAX 300 LT Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW List technických údajů Obj.č.: viz ceník, ceny na dotaz VITOMAX 300 LT Typ M343 Nízkoteplotní olejový/plynový

Více

BAZÉNOVÝ VÝMĚNÍK PX 15, PX 25, PX 32, PX 45

BAZÉNOVÝ VÝMĚNÍK PX 15, PX 25, PX 32, PX 45 BAZÉNOVÝ VÝMĚNÍK PX 15, PX 25, PX 32, PX 45 Technické informace, návod k instalaci a obsluze Člen MONIER GROUP Budoucnost patří slunci Zdroj energie, který se vyplatí využít Celosvětovou roční potřebu

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 01 - Vytápění. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. Stavba: Objekt: KSO: IČ: DIČ: Projektant: DIČ: Poznámka: 0,00 0,00 0,00 0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU. 01 - Vytápění. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. Stavba: Objekt: KSO: IČ: DIČ: Projektant: DIČ: Poznámka: 0,00 0,00 0,00 0,00 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: 01 - Vytápění KSO: Místo: Zadavatel: Uchazeč: Projektant: Datum: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Poznámka: Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH

Více

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště Vitocrossal 300. Popis výrobku A Digitální regulace kotlového okruhu Vitotronic B Vodou chlazená spalovací komora z ušlechtilé oceli C Modulovaný plynový kompaktní hořák MatriX pro spalování s velmi nízkým

Více

TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ

TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ flexelec specialista pro systémy udržování teploty POKYNY PRO INSTALACI TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ Hudcova 76, Brno, tel.: 541 613 629 www.revos.cz OBSAH OBSAH str. 2 ÚVOD str. 3 Všeobecné pokyny str. 3

Více

NOVÝ Zpětný ventil. Typ 561 a 562. www.titan-plastimex.cz

NOVÝ Zpětný ventil. Typ 561 a 562. www.titan-plastimex.cz NOVÝ Zpětný ventil Typ 561 a 562 www.titan-plastimex.cz VÝHODY Nové zpětné ventily jsou maximálně spolehlivé a výkonné díky optimalizované geometrii proudění vede k vašemu prospěchu a vyššímu zisku. Zpětné

Více

elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění Vysoce účinné sluneční ploché kolektory Xelios vyráběné v EU jsou osvědčeným výrobkem nejen v evropských klimatických podmínkách.

Více

Akumulační nádrže typ NADO

Akumulační nádrže typ NADO Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže typ NADO Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz CZ - Provozně

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Zpětné klapky s dvojitým diskem. Těleso z uhlíkové oceli a z nerez oceli Velikosti 50 až 300 mm (2 až 12") PN 20/třída 150 a PN 50/třída 300

Zpětné klapky s dvojitým diskem. Těleso z uhlíkové oceli a z nerez oceli Velikosti 50 až 300 mm (2 až 12) PN 20/třída 150 a PN 50/třída 300 Katalogový list 8485.1/3--64 Zpětné klapky MODEL 2000 Zpětné klapky s dvojitým diskem Těleso z uhlíkové oceli a z i i 50 až 300 mm (2 až 12") PN 20/třída 150 a PN 50/třída 300 Použití Průmyslové procesy,

Více

Průtok [m 3 /h] [l/s] Výkon [kw] ProdukTy Pro aplikace na Pevná Paliva PrůVodCE ESBE

Průtok [m 3 /h] [l/s] Výkon [kw] ProdukTy Pro aplikace na Pevná Paliva PrůVodCE ESBE dimenzování PlNÍCÍ jednotky ŘAdy ltc dimenzování PlNÍCÍ jednotky ŘAdy ltc 1 Začneme v dolní části diagramu s výkonem kotle (například 18 kw), pokračujeme horizontálně k hodnotě Δt (doporučená výrobcem

Více

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA Řešení pro nový dům i rekonstrukci Výrobky řady THERMA V byly navrženy s ohledem na potřeby při rekonstrukcích (zrušení nebo výměna kotle) i výstavbách nových domů.

Více

Comfosystems Vzorový návrh kompaktního systému větrání Zehnder pro byty

Comfosystems Vzorový návrh kompaktního systému větrání Zehnder pro byty Comfosystems Vzorový návrh kompaktního systému větrání Zehnder pro byty always around you Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Když chcete mít i na malém prostoru hodně čerstvého vzduchu. Jak

Více

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu.

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu. Návod k použití ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby 0..08_V. 08/0 edice Překlad z německého originálu Montáž u vstupu do sprchového koutu (žlab s horizontální přírubou) Montáž u stěny ve sprchovém koutu

Více

ROZPIS 68 COSMO. Poz. Ks Předmět T6-PLAN OTOPNÉ TĚLESO SE STŘEDOVÝM PŘIPOJENÍM

ROZPIS 68 COSMO. Poz. Ks Předmět T6-PLAN OTOPNÉ TĚLESO SE STŘEDOVÝM PŘIPOJENÍM 68 COSMO T6-PLAN OTOPNÉ TĚLESO SE STŘEDOVÝM PŘIPOJENÍM ze zastudena válcovaného ocelového plechu podle normy EN 442-1, pozinkovaný přední díl tloušťky 1 mm, základní povlak vypalován podle normy DIN 55900

Více

15 2227 D.1.1. 2. K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ TOMÁŠ SLAVÍK DPS 5/2015 REVIZE/REVISIONS

15 2227 D.1.1. 2. K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ TOMÁŠ SLAVÍK DPS 5/2015 REVIZE/REVISIONS K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) AKCE/PROJECT OIP ÚSTÍ NAD LABEM - REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE INVESTOR/DEVELOPER ČR STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE KOLÁŘSKÁ 451/13, 746 01 OPAVA MÍSTO STAVBY/LOCATION

Více

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 Úvod Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší

Více

kapitola 5 - lisovací tvarovky FRABOPRESS C-STEEL pro topné systémy

kapitola 5 - lisovací tvarovky FRABOPRESS C-STEEL pro topné systémy kapitola 5 - lisovací tvarovky FRABOPRESS C-STEEL pro topné systémy 5 2010 FRABOPRESS C-STEEL tvarovky z uhlíkové oceli FRABOPRESS C-STEEL je systém složený z trubek a lisovacích tvarovek z uhlíkové oceli,

Více

Stanice pro ohřev pitné vody Regumaq X-30 / Regumaq XZ-30

Stanice pro ohřev pitné vody Regumaq X-30 / Regumaq XZ-30 X-30 / XZ-30 Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001. Datový list Rozsah pouití: Skupiny armatur Oventrop X-30 a XZ-30 umožňují hygienický ohřev pitné vody na základě principu

Více

www.lg.cz infolinka 810 555 810

www.lg.cz infolinka 810 555 810 Společnost LG Electronics CZ, s.r.o. neručí za tiskové chyby, které se mohou v katalogu vyskytnout. Změna technických parametrů bez předchozího ohlášení je možná. Použití jakékoliv části obsahu katalogu

Více

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory.

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory. Zvýhodněné sestavy tepelných čerpadel Topné systémy skládající se z tepelného čerpadla v kombinaci se zásobníkovým ohřívačem teplé vody a dalším instalačním příslušenstvím. Vitocal: využijte naši špičkovou

Více

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ NEJUNIVERZÁLNĚJŠÍ SYSTÉM PRO NOVOSTAVBY A REKONSTRUKCE REVOLUČNÍ TECHNOLOGIE INOVATIVNÍ MATERIÁLY ŠVÉDSKÁ KVALITA

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ NEJUNIVERZÁLNĚJŠÍ SYSTÉM PRO NOVOSTAVBY A REKONSTRUKCE REVOLUČNÍ TECHNOLOGIE INOVATIVNÍ MATERIÁLY ŠVÉDSKÁ KVALITA PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ NEJUNIVERZÁLNĚJŠÍ SYSTÉM PRO NOVOSTAVBY A REKONSTRUKCE REVOLUČNÍ TECHNOLOGIE INOVATIVNÍ MATERIÁLY ŠVÉDSKÁ KVALITA SYSTÉM OPTIHEAT OPTIHeat je ucelený systém teplovodního vytápění

Více

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení Datový list Regulátor diferenčního tlaku s omezovačem průtoku (PN 16) AVPB montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení AVPB-F montáž do vratného potrubí, pevné nastavení Použití Regulátor se skládá

Více

HEYMAN v technice pro klimatizaci & vytápění

HEYMAN v technice pro klimatizaci & vytápění HEYMAN v technice pro klimatizaci & vytápění Tato prezentace představuje přehled našich praktických příkladů použití z oblasti průmyslu, který se zabývá výrobou zařízení pro vytápění, větrání, klimatizaci

Více

PŘÍLOHA Č. I/2. Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech

PŘÍLOHA Č. I/2. Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech A. Úspory energie na vytápění A.1 Celkové zateplení PŘÍLOHA Č. I/2 Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech V této oblasti jsou podporována opatření (mj. zateplení obvodových případně vnitřních

Více

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení:

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 17 VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných

Více

c) poskytováním teplé užitkové vody - dodávka centrálně připravované teplé užitkové vody konečným spotřebitelům,

c) poskytováním teplé užitkové vody - dodávka centrálně připravované teplé užitkové vody konečným spotřebitelům, 372/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. října 2001, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody

Více

Knihovna standardů Zak. č.: U-120613 DOMIA ART s.r.o. Barvičova 4, Brno e-mail: info@domiaart.cz tel.: 543 23 66 11

Knihovna standardů Zak. č.: U-120613 DOMIA ART s.r.o. Barvičova 4, Brno e-mail: info@domiaart.cz tel.: 543 23 66 11 STAVBA: Rekonstrukce bytového domu Klíčova7, Tržní 10, Brno List č.1 KNIHOVNA STANDARDŮ PRVKŮ TOPENÍ STAVBA: Rekonstrukce bytového domu Klíčova7, Tržní 10, Brno List č.2 Obsah: 1. Izolace... 3 1.1 Izolace

Více

Uponor Renovis technické informace PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ

Uponor Renovis technické informace PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ Uponor Renovis technické informace PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ 6 Nízkoteplotní, suchý systém s rychlou montáží určený zejména pro renovace Popis systému Komponenty systému Sálavé vytápění představuje nejúčinnější

Více

X-tra Collection - Exkluzivní termostatické ventily řady X pro designové radiátory

X-tra Collection - Exkluzivní termostatické ventily řady X pro designové radiátory X-tra Collection - Exkluzivní termostatické ventily řady X pro designové radiátory Použití X-tra Collection je nová řada termostatických radiátorových ventilů pro připojení designových otopných těles a

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

SC-C01-20 / SC-C01-30. Solární panel NÁVOD K INSTALACI

SC-C01-20 / SC-C01-30. Solární panel NÁVOD K INSTALACI SC-C01-20 / SC-C01-30 Solární panel NÁVOD K INSTALACI OBSAH 1. Specifikace 2 2. Bezpečnostní pokyny 3 3. Doporučení 4 4. Údržba 6 5. Návod k sestavení 7 2 1. Specifikace Typ SC-20 SC-30 A - délka 1460

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

Kanalizační systémy. Katalog výrobků

Kanalizační systémy. Katalog výrobků Kanalizační systémy Katalog výrobků KG systém SN2 a SN4 OBSAH 1) Trubky 3 KGEM trubka s hrdlem - DN 250/SN2 KGEM trubka s hrdlem - DN 300/SN2 KGEM trubka s hrdlem - DN 400/SN2 KGEM trubka s hrdlem - DN

Více

www.ivarcs.cz TECHNICKÝ LIST 1) Výrobek: KOTLOVÝ MODUL BEZ ROZDĚLOVAČE nesměšovaný 2) Typ: PAW.HEAT BLOC D31 3) Charakteristika použití:

www.ivarcs.cz TECHNICKÝ LIST 1) Výrobek: KOTLOVÝ MODUL BEZ ROZDĚLOVAČE nesměšovaný 2) Typ: PAW.HEAT BLOC D31 3) Charakteristika použití: 1) Výrobek: KOTLOVÝ MODUL BEZ ROZDĚLOVAČE nesměšovaný 2) Typ: PAW.HEAT BLOC D31 3) Charakteristika použití: Současné moderní topné systémy vyžadují odpovídající technické, spolehlivé, funkční, ale i estetické

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Průkaz energetické náročnosti budovy má umožnit majiteli a uživateli jednoduché a jasné porovnání kvality budov z pohledu spotřeb energií Ověřovací nástroj kvality zpracování

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

Kompaktní teplovzdušné jednotky

Kompaktní teplovzdušné jednotky Účinnost přes 91,5 %! Kompaktní velikost - ideální do omezených prostorů Pro instalace v uzavřených i větraných prostorech Automaticky zapalované hořáky s dálkovým zavíráním a spouštěním u všech modelů

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

Stropní indukční vyústě

Stropní indukční vyústě T 2.4/6/CZ/4 Stropní indukční vyústě Typ DID-E Jednostranný výfuk vzduchu The art of handling air Chilled Beams No. 09.2.432 Popis Popis 2 Popis funkce 3 Provedení Rozměry 4 Instalace 5 Montáž 6 Definice

Více

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) Tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) kompaktní tepelné čerpadlo s doplňkovým elektroohřevem ARIANEXT COMPACT 8 kw ARIANEXT PLUS

Více

6.1 Popis opatření Dále jsou vysvětlena uvažovaná opatření: 6.1.1 4.1.3 Zateplení podlahové konstrukce Popis

6.1 Popis opatření Dále jsou vysvětlena uvažovaná opatření: 6.1.1 4.1.3 Zateplení podlahové konstrukce Popis 6.1 opatření Dále jsou vysvětlena uvažovaná opatření: 6.1.1 4.1.3 Zateplení podlahové konstrukce Do stávající vzduchové vrstvy je vpravena izolace. Pro toto se hodí nejvíce sypké nebo vfoukávané izolační

Více

eur-o-press - ceník 1/2014

eur-o-press - ceník 1/2014 1 eur-o-press - vícevrstvé trubky pro topení a sanitu provozní teplota 95 C, provozní tlak 10 barů poloměr ohybu s/bez ohýbací pružiny 3xd/5xd, koef. délkové roztažnosti 2,4x10-5 K -1 eur-o-press TRIS-UP

Více

Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M)

Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M) Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

Návod k montáži sálavých panelů WATERSTRIP WS a WP od firmy FRACCARO

Návod k montáži sálavých panelů WATERSTRIP WS a WP od firmy FRACCARO Návod k montáži sálavých panelů WATERSTRIP WS a WP od firmy FRACCARO Poslední aktualizace: 09 2011 Stropní vytápění do průmyslové, obchodní, společenské a sportovní objekty, vhodné pro celoplošný ohřev

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví VYHLÁŠKA kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení

Více

Tepelná čerpadla vzduch/voda. pro venkovní instalaci

Tepelná čerpadla vzduch/voda. pro venkovní instalaci Tepelná čerpadla vzduch/voda pro venkovní instalaci 4 Wärme pumpen Natur bewahren Tepelná čerpadla vzduch/voda Na první pohled: vytápění a příprava teplé vody venkovní instalace malý instalační náklad

Více

Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2

Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2 Kostečka Group spol. s r.o. Borského 1011/1 CZ 152 00 Praha 5 IČ: 14501899 DIČ: CZ14501899 Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2 Účel použití: Domácí úpravna vody JUDO PROmi je určena k filtraci

Více

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Regulátory tlakové diference DAL 516 Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE

Více

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Návod k obsluze 818630-00. Průhledítko Vaposkop

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Návod k obsluze 818630-00. Průhledítko Vaposkop GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 Návod k obsluze 818630-00 Průhledítko Vaposkop VK 14, VK 16 Obsah Důležité pokyny Strana Rozsah použití...4 Bezpečnostní pokyny...4 Nebezpečí...4 DGRL (Směrnice pro tlaková

Více

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát VÝVOJ, VÝROBA, PRODEJ A SERVIS PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ tel : 313 521 511 fax : 313 521 553, 313 521 554 E-mail: permon@permon.cz www.permon.cz Návod k používání

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zařízení, zajišťující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být montován ve smyslu ČSN 33 2000-1-701 ed 2. Pokud budou ohřívače instalovány

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník

Více

Boiler Elektro. Návod k montáži Strana 2

Boiler Elektro. Návod k montáži Strana 2 Boiler Elektro Návod k montáži Strana Boiler Elektro (elektrický bojler) Obsah Použité symboly... Model... Návod k montáži 4 Návod k montáži Volba umístění a montáž... Přípojka vody... 3 Montáž pojistného/vypouštěcího

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ.

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ. OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ. 02 VÍCE KVALITY PRO VÁŠ DOMOV VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ SNÍŽENÉ NÁKLADY NA ENERGIE MINIMÁLNÍ NÁROČNOST NA OPRAVY A ÚDRŽBU FINSTRAL vyrábí

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw. platný od dubna 2015. www.alpha-innotec.cz

ČESKÁ REPUBLIKA. Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw. platný od dubna 2015. www.alpha-innotec.cz ČESKÁ REPUBLIKA Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw platný od dubna 2015 www.alpha-innotec.cz Přehled tepelných výkonů přehled tepelných čerpadel podle tepelného výkonu alterra tepelná čerpadla

Více

Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné. Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch

Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné. Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Zehnder vše pro komfortní, zdravé a energeticky úsporné vnitřní klima Vytápění, chlazení,

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

VPA 300/200 MOS 0524-1 031001 VPA 300/200 CZ. Návod k instalaci zásobníku NIBE VPA 300/200 smaltovaný a Cu LEK

VPA 300/200 MOS 0524-1 031001 VPA 300/200 CZ. Návod k instalaci zásobníku NIBE VPA 300/200 smaltovaný a Cu LEK MOS 0524-1 031001 VPA 300/200 CZ R VPA 300/200 CZ Návod k instalaci zásobníku NIBE VPA 300/200 smaltovaný a Cu LEK LEK LEK CZ 1 Vybavení 1 studená voda vstup 2 teplá voda výstup 3 teplá voda cirkulace

Více

solární systémy Brilon SUNPUR Trubicové solární kolektory www.brilon.cz

solární systémy Brilon SUNPUR Trubicové solární kolektory www.brilon.cz solární systémy Brilon SUNPUR Trubicové solární kolektory www.brilon.cz Proč zvolit vakuové solární kolektory Sunpur? Vakuové kolektory SUNPUR jsou při srovnání s tradičními plochými kolektory mnohem účinnější,

Více

Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u

Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u s vyváženým jednosedlovým kulovým ventilem Použití Regulátor teploty pro chladicí instalace s regulačními termostaty pro pracovní body od -10 do +250

Více

WolfAkademie: Nabídka seminářů z oblasti vytápění, větrání a klimatizace

WolfAkademie: Nabídka seminářů z oblasti vytápění, větrání a klimatizace WolfAkademie: Nabídka seminářů z oblasti vytápění, větrání a klimatizace Od odborníků. Pro odborníky. WolfAkademie: zažijte techniku všemi smysly V dnešní době se technický svět mění velmi rychle, produkty

Více

VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla

VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. čísla a ceny: viz ceník VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných sítí, k oddělování systémů v topných

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

NEO-FIP SOLARNÍ ABSORBÉR pro ohřev bazénové vody

NEO-FIP SOLARNÍ ABSORBÉR pro ohřev bazénové vody NEO-FIP SOLARNÍ ABSORBÉR pro ohřev bazénové vody Vyrobeno v Německu Kompletováno v ČR Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pro Vaší maximální spokojenost a dlouhou životnost výrobku

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Slivenec "Na Štěpánce" etapa II Lb 4 Účel budovy: bytový dům Kód obce:

Více

VIESMANN VITOCAL 300/350. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300 VITOCAL 350. země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw

VIESMANN VITOCAL 300/350. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300 VITOCAL 350. země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw VIESMANN VITOCAL 300/350 tepelné čerpadlo země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, rejstřík 11 VITOCAL 300 Typ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ PLYNOVOD - OPZ

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ PLYNOVOD - OPZ REKONSTRUKCE DOMOVNÍHO OVODU TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ OVOD - OPZ Obsah: 1. ÚVOD... 2 2. INSTALOVANÉ SPOTŘEBIČE... 2 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ... 3 3.1 Nové rozvody plynu... 3 3.2 Niky pro umístění

Více

Technické parametry plastových oken

Technické parametry plastových oken Technické parametry plastových oken Schüco Corona CT 70 Nadčasový, bezpečný, efektivní systém Okenní systém Corona CT 70 je univerzálem v oblasti plastových okenních systémů s vysokou tepelnou izolací

Více

Technická data. Technická data. Technická data

Technická data. Technická data. Technická data Technická data Tepelné čerpadlo vzduch-voda Hydro-box HWS- HWS- 802H-E 802XWH**-E 1102H-E 1402XWH**-E 1402H-E 1402XWH**-E Topný výkon Jmenovitý příkon topení Účinnost topení COP Chladící výkon Jmenovitý

Více

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce.

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce. Typový list 7338.1/10-64 AKG-A/AKGS-A Uzavírací klapky se samotěsnícím závěrem krytu spřírubami event. s přivařovacími konci PN 63-160 DN 80/80-300/250 Oblasti použití Průmyslová zařízení, elektrárny,

Více

Schüco VentoTherm Integrovaný okenní větrací systém s rekuperací

Schüco VentoTherm Integrovaný okenní větrací systém s rekuperací Schüco VentoTherm Integrovaný okenní větrací systém s rekuperací Schüco VentoTherm - efektivní systémové řešení větrání objektu Efektivní větrání budov je v současnosti téma, které stále více zaměstnává

Více

Tepelné čerpadlo vzduch. voda

Tepelné čerpadlo vzduch. voda Tepelné čerpadlo vzduch voda Tepelné čerpadlo Váš krok správným směrem! Budoucnost patří ekologickému vytápění a chlazení! Tepelné čerpadlo získává teplo ze svého okolí v tomto případě ze vzduchu a transportuje

Více

CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ

CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ e-mail: teplozlin@volny.cz www.teplozlin.cz CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ CZT ve Zlíně má dlouholetou tradici. Zdroj tepla původně jako energetický zdroj Baťových závodů, dnes Alpiq Generation (CZ)

Více

Sedlové ventily VF 2, VL 2 - dvoucestné VF 3, VL 3 trojcestné

Sedlové ventily VF 2, VL 2 - dvoucestné VF 3, VL 3 trojcestné Datový list Sedlové ventily VF 2, VL 2 - dvoucestné VF 3, VL 3 trojcestné Popis Ventily poskytují kvalitní a cenově příznivé řešení pro většinu aplikací vytápění i chlazení s médiem - voda. Tyto ventily

Více

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle Závěsné kondenzační kotle VU, VUW ecotec plus a Zásobník s vrstveným ukládáním teplé vody actostor VIH CL 20 S Výhody kondenzační techniky Snižování spotřeby energie při vytápění a ohřevu teplé vody se

Více

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ Kategorie projektu: Enersol a praxe Jméno, příjmení žáka: Kateřina Čermáková

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více