T E C H N I C K Á P Ř Í R U Č K A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "T E C H N I C K Á P Ř Í R U Č K A"

Transkript

1 T E C H N I C K Á P Ř Í R U Č K A MAINPRESS LISOVANÝ POTRUBNÍ SYSTÉM S RADIÁLNÍM LISOVÁNÍM VÍCEVRSTEVNÉHO PLASTOHLINÍKOVÉHO POTRUBÍ Obsah: 1. Přehled systému 2 - oblast použití 2 - potenciál pro úsporu energie 2 - živostní prostředí 2 - Mainpress vícevrstvé lisovací potrubí 3 2. Systémová technika Potrubí Konstrukce potrubí Přehled systémových údajů Návod na použití podmínky montáže Ohýbání Tepelná délková roztažnost Pokládka a upevnění potrubního vedení Ochrana před vnější korozí Izolace potrubního vedení Tepelná ochrana u obvodových zdí MAINPRESS vytápěcí a sanitární instalace Možnosti zapojení v soustavě Dimenzování potrubní sítě 14 - tabulky pro tlakové ztráty třením v potrubí Uvedení do provozu Proplachování Výpočet tepelné zátěže Tlaková zkouška Vyregulování soustavy Předání soustavy. Zaškolení, údržba Vzorový zkušební protokol k instalaci otopných těles 30 1

2 5. Přehled DIN normy PŘEHLED SYSTÉMU Oblast použití Lisovaný plastohliníkový systém MAINPRESS stanovuje vysokou laťku v rozvodech vytápění a sanity. Je ideální pro rychlou a bezpečnou montáž díky snadnému ohýbání potrubí s tvarovou stabilitou. Vytápěcí a sanitární systémy pro obytné, komerční a průmyslové objekty musí splňovat širokou škálu náročných požadavků. S pomocí odborného projektování nabízí koncepce systému MAINPRESS řešení energeticky úsporného ohřevu v oblasti etážového a ústředního vytápění, stejně jako u sanitárních rozvodů. Přívodní topné médium o teplotách v rozmezí 75 C - 40 C, případně i nižších, proudí potrubím s hladkým vnitřním povrchem. Tím dochází k nižším tepelným tepelných zdrojů a potrubního systému MAINPRESS lze dosáhnout značné úspory energie. Životní prostředí Kromě výše uvedených aspektů se v současnosti u systémů vytápění musí zohledňovat i vztah k životnímu prostředí. Použitím materiálů šetrných k životnímu prostředí a díky zpracování s téměř nulovým odpadem splňuje lisovaný potrubní systém MAINPRESS vysoké požadavky na ochranu životního prostředí. ztrátám na potrubí, jelikož teplotní rozdíl Δθ mezi vytápěnou místností a vnějškem je menší. Potenciál pro úsporu energie V souladu s platnou normou EnEV je systém schopen poskytovat optimální řešení s nízkou energetickou náročností. Efektivní kombinací moderních, energeticky úsporných technologií 2

3 MAINPRESS vícevrstvé lisovací potrubí Potrubí MAINPRESS je odolné vícevrstvé plastohliníkové potrubí PE-RT/Alu/PE-RT. Díky stoprocentní kyslíkové bariéře z hliníkové mezivrstvy je systém MAINPRESS (potrubí + tvarovky + příslušenství) vhodný pro použití jak ve vytápěcích, tak v sanitárních instalacích. DIN 1988 pro sanitární instalace DIN EN pro instalace vytápění DIN EN 1264 a DIN pro plošné vytápění Vnitřní řízení jakosti produktů prostřednictvím průběžného testování parametrů ve výrobním procesu, stejně jako pravidelná kontrola jakosti externími nezávislými zkušebními instituty zaručují, že jsou dodrženy všechny požadavky aktuálně platných norem pro potrubí DIN 4726, DIN 4721 i DIN EN ISO Časový průběh tlakové deformace polyetylénu PE-RT vs. PE-X Tlak (bar) Čas (hod) Časový průběh tlakové deformace potrubí PE-RT Dowlex ve srovnání s potrubím PE-X (zdroj: PE-RT 2388 z měrové zprávy Bodycote, PE-X z DIN 16892) 3

4 2. Systémová technika Přednosti Lisovaný potrubní systému MAINPRESS zaručuje díky těsnění prostřednictvím masivních o-kroužků trvale a dokonale těsné spoje s ověřením DVGW pro vytápění a vnitřní sanitární rozvody. Fixovaný lisovací nátrubek tvarovky je opatřen průhledovými otvory pro vizuální kontrolu, zda je potrubí před zalisováním dostatečně nasunuto do tvarovky. Toto jsou zřejmé a nesporné přednosti systému MAINPRESS: 100% Alu kyslíková bariéra vícevrstvého potrubí ohebné potrubí s tvarovou stabilitou ohybu a odolností proti korozi úspora tvarovek díky snadnému ohýbání potrubí až do Ø 32 mm při správné manipulaci krátká doba montáže připojení pro všechna otopná tělesa běžně dostupná na trhu variabilita individuálních řešení nízká drsnost potrubí široký sortiment Teplotní rozsah použití Potrubní systém Mainpress se vyznačuje vysokou zatížitelností pro tato teplotní rozmezí: Teplota Provozní tlak Omezení do 70 C 10 bar žádné (trvalá provozní teplota) max. 95 C 6 bar krátkodobě Oblast použití Nízkoteplotní vytápění, vytápění otopnými tělesy a sanitární instalace při provozní teplotě do max. 70 C Pozor! Lisovaný systém MAINPRESS nesmí být používán v zařízeních, jako jsou solární zařízení či dálkové teplovodní rozvody s provozními teplotami nad 70 C. Je nutné zajistit, aby v žádné provozní situaci nebyly překročeny výše uvedené parametry použití. Pro dotazy na další oblasti použití kontaktujte, prosím, společnost Maincor. Minimální teplota pro použití potrubního systému je 10 C. Přípustná provozní teplota používání lisovacího nářadí nesmí klesnout pod zámrzný bod. 4

5 2.1 Potrubí Konstrukce potrubí Haftvermittler adhezivní mezivrstva Přehled systémových údajů Rozměry Jednotka 16 x 2 20 x 2,25 25 x 2,5 32 x 3 40 x 4 50 x 4,5 63 x 6 Vnitřní průměr mm di = 12 di = 15,5 di = 20 di = 26 di = 32 di = 41 di = 51 Délka kotouče* m Délka tyče m 3,5 3,5 3,5 3, Vnitřní objem l/m 0,113 0,189 0,314 0,531 0,803 1,320 2,041 Drsnost potrubí k (mm) 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 Tepelná vodivost W/m (m x K) 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Koeficient roztažnosti mm/m xk 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 Poloměr ohybu mm (5 x D) 80 (5 x D) 100 (5 x D) ruční Poloměr ohybu Mm (4 x D) 64 (4 x D) 80 (4 x D) 100 (4 x D) s pružinou Rozteče úchytů m 0,80 0,90 0,90 0, θ =70 C - horizontální m 1,20 1,30 1,50 1,60 1,30 1,50 1,60 - vertikální m 1,50 1,60 1,80 1,80 1,60 1,80 1,80 *další balení na vyžádání. 5

6 2.2 Návod na instalaci Postup lisování ve 4 krocích Krok 1 Potrubí Mainpress mm uřízněte kolmo k ose na požadovanou délku profesionálními nůžkami! Krok 2 Hranu řezu zbavte důkladně otřepů pomocí odhrotovače, aby nedošlo k poškození o-kroužků. Hladkost hrany zkontrolujte před nasazením potrubí do tvarovky. Krok 3 Nasaďte tvarovku na potrubí. Otvorem pro vizuální kontrolu přesvědčte o správné hloubce nasunutí. Krok 4 Lisovací čelisti typu U-Kontur nasaďte na nátrubek tvarovky mezi dorazy mimo plastový kroužek(!) a spoj zalisujte pomocí vhodného lisovacího nářadí (viz katalog MAINPRESS). Upozornění Provozní teplota pro používání systému MAINPRESS by neměla klesnout pod 10 C. Potrubí je kromě toho nutno skladovat v nezámrzných podmínkách. TIP Zejména u delších kotoučů bude montáž s použitím odvíječe potrubí snazší Ohýbání Potrubí MAINPRESS lze v zásadě ohýbat při dodržení minimálních poloměrů ohnutí (viz odst ). Ohýbání je možné ručně nebo pomocí vnějších a vnitřních ohýbacích pružin. Při ručním ohýbání trubky použijte obě ruce. Potrubí se nesmí ohýbat v těsném okolí lisovací tvarovky. To způsobí, že se na kolenou vytvoří drobné trhliny. Při ohýbání pomocí vnitřní pružiny nejprve zbavte hranu potrubí otřepů a poté zasuňte pružinu co nejdál do trubky, aby z ní byl vidět jen kus. Při ohýbání nesmí být na vnějším plášti potrubí viditelné žebrování. Potrubí s trhlinou se nesmí používat! Dodržujte minimální poloměry ohnutí! Doporučení ohledně ohýbání: (viz 2.1.2) Potrubí se nesmí ohýbat v těsné blízkosti tvarovky. Začátek ohybu musí být minimálně 5 cm od tvarovky. Při ohnutí u tvarovky hrozí riziko zlomení nebo vytažení potrubí, viz příklad 1 a 2: 6

7 2.2.2 Tepelná délková roztažnost Tepelná délková roztažnost Při pokládání potrubí MAINPRESS je nutné zohlednit tepelnou délkovou roztažnost následkem zahřívání. Délkové změny musí probíhat bez poškození potrubní sítě a bez hluku. U menších topných a sanitárních zařízení lze roztažnost řídit pomocí změny směru vedení. Při větších délkových změnách u přímého vedení nad cca 20m délky je nutno instalovat kompenzační rameno, resp. pevné body. Při projektování i samotné pokládce vždy zohledněte tato doporučení. Poznámka: Pro stanovení tepelné délkové roztažnosti použijte následující vztah: Délková roztažnost (mm) = Koeficient teplotní roztažnosti (mm/m k) teplotní rozdíl (k) Koeficient tepelné roztažnosti pro potrubí MAINPRESS je následující: α = 0,025 mm/m x K Příklad: Potrubí MAINPRESS o počáteční délce l 0 = 6 m se zahřeje z 10 C na 60 C (Δθ = 50 K). Výsledná změna délky se vypočte takto: Δl = l 0 x α x Δθ = 6 m x 0,025 mm/(m x K) x 50 K = 7,5 mm Tepelná roztažnost / mm Délka potrubí / m 7

8 2.2.3 Pokládka a upevnění potrubního vedení Potrubní vedení v konstrukci podlahy je nutné naplánovat tak, aby se nekřížilo. Vedení by mělo probíhat co nejpříměji, paralelně s osami místností a stěnami. Křížení potrubí vede zpravidla k větším stavebním výškám, kterým lze předejít pečlivým plánováním. Pro upevnění potrubí MAINPRESS lze používat pouze svěrné objímky a příchytky č i další upevňovací přípravky vhodné pro dané dimenze materiál potrubí. Zohlednit je nutné požadavky na protihlukovou izolaci a délkovou roztažnost. Při upevnění je nutné rovněž zohlednit celkovou hmotnost s ohledem na provisy potrubí. Rozteče jednotlivých úchytů naleznete v přehledu systémových údajů v odst Prostupy zdmi a stropy je nutné provést tak, aby byly dodrženy předpisy pro oblast požární ochrany a ochrany proti hluku v budovách. Přímý kontakt s konstrukčními částmi zdí a betonovými prefabrikáty je nepřípustný. Lisovací tvarovky a potrubí Mainpress je nutné chránit před vnějšími vlivy, jako jsou agresivní média a látky, UV-záření aj. Utěsnění prostupů stěnami a stropy se provede, dle případu použití, v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany před hlukem i s platnými technologikými postupy. Dodržujte ustanovení směrnice MLAR 03/2000 ohledně požadavků na požární ochranu, přepážek (MLAR 03/200, odst. 4) i žáruvzdorných přepážek podle obecných stavebně technických předpisů. Pro požadavky na ochranu proti hluku platí normy DIN 4109 a VDI 4100 (přípustná hladina hluku obytná budova) Ochrana před vnější korozí Tvarovky MAINPRESS je v případě potřeby nutné chránit pomocí vhodné izolace před vnější korozí, která vzniká působením vlhkosti, kyslíku, vzduchu s obsahem soli, či agresivních látek Izolace potrubního vedení Topná potrubí je nutné izolovat proti tepelným ztrátám. V souladu s nařízením o úsporách energie (EnEV) se doporučuje opatřit potrubní vedení a armatury příslušnou izolací o tloušťce uvededné v následující tabulce: 8

9 Izolace potrubního vedení podle EnEV Tabulka 1: Požadavky pro omezení tepelných ztrát teplovodního rozvodu vytápění a vedení teplé vody a armatur, 14, příloha 5, EnEV 2009 Řádek Druh vedení /Armatury Minimální tloušťka izolační vrstvy* 1 Vnitřní průměr do 22 mm 20 mm 2 Vnitřní průměr od 22 mm do 35 mm 30 mm 3 Vnitřní průměr od 35 do 100 mm rovná vnitřnímu průměru 4 Vnitřní průměr nad 100 mm 100 mm 5 Vedení a armatury dle řádků 1 až 4 v prostupech stěnami a zdmi, v místě křížení vedení, na spojovacích místech vedení, u centrálních rozdělovačů 6 Vedení centrálního vytápění dle řádků 1 až 4 mezi vytápěnými místnostmi různých uživatelů 7 Vedení dle řádku 6 v konstrukci podlahy 6 mm *vztaženo na tepelnou vodivost 0,035 W/(mK) 50% požadavků z řádků 1 až 4 50% požadavků z řádků 1 až 4 Tabulka 2: Vysvětlivky / příklady vytápění k 14, příloha 5, tabulka 1, EnEV 2009 Vytápění Vícegenrační dům/ nebytový dům s více uživateli Rodinný dům/ nebytový dům 1 uživatel Rozvody v nevytápěných prostorech a sklepech 100% 100% Rozvody v obvodových zdech, venkovních 100% 100% dílech, mezi nevytápěnou a vytápěnou místností, v šachtách a kanálech Rozvody pro zásobení více různých uživatelů 100% bez požadavku Rozvody v podlaze i přípojná vedení topných okruhů proti zemi/nevytápěným prostorům 1) Rozvody a armatury v prostupech zdmi a 100% 50% 100% 50% stropy, v místě křížení vedení, na spojovacích místech vedení, u centrálních rozdělovačů Rozvody v konstrukčních dílech, mezi 50% bez požadavku vytápěnými místnostmi různých uživatelů Rozvody položené v konstrukci podlahy, mezi viz EnEV, Tab.1 bez požadavku vytápěnými místnostmi různých uživatelů příloha 5, řádek 7 2) Rozvody topení mezi vytápěnými místnostmi bez požadavku 2) nebo v konstrukčních dílech mezi vytápěnými místnostmi jednoho uživatele a oddělitelné 1) Excentrické/asymetrické izolační chráničky pro snížení tepelných ztrát jsou přípustné. Jmenovitá tloušťka přitom odpovídá požadavku na chaldné straně. Podrobnosti viz stavebně technické postupy konkrétního výrobce izolace. 2) Ačkoliv zde nebyly stanoveny žádné normativní požadavky, izolace je nutná z následujících důvodů: ochrana před korozí, ochrana proti hlučnosti proudící kapaliny, izolace zvuků šířících se hmotou, snížení tepelné ztráty. 9

10 2.2.6 Tepelná ochrana u obvodových zdí U stoupaček nebo vodorovných rozvodů v obvodových zdech nesmí být účinnost tepelné izolace nižší než ta, stanovaná v DIN To obecně vyžaduje ve vodicích drážkách pro potrubí ve zdi použít dodatečnou izolaci mezi izolovaným potrubím a zdivem. Doporučuje se přitom dodržujte hloubku drážky a referenční izolaci dle nařízení o úsporách energie (EnEV 2009 izolace potrubí). Předizolované potrubí MAINPRESS je v nabídce v těchto dimenzích/izolačních tloušťkách: Označení/Dimenze: Obj. číslo: Balení Tloušťka izolace: 5 mm 10

11 3. MAINPRESS vytápěcí a sanitární instalace Při plánování vytápěcích soustav je nutné zohlednit kromě nařízení a norem i obecně platné stavební a technické postupy. Ekonomické hledisko Ekologické hledisko Opatření k provozu zařízení Nároky na komfort, pohodlí Výběr systému, typ energie zdroje tepla, kvalita Opatření k úsporám energie, likvidace Bezporuchový provoz, poradenství, servis, bezpečnost Dobré rozložení a regulace teploty v prostorách Při projektování, instalaci a provozu topných soustav v budovách je zapotřebí dodržet, příp. zohlednit následující zákony / nařízení / normy / směrnice /doporučení: Zákony a nařízení Nařízení o úsporách energie platné v CZ a EU (např. EnEV) Zákony na nakládání s energií a vytápění (např. EEWarmeG) Zákony o využívání obnovitelných energií (např. EEG/2004) Směrnice a doporučení VDI 2050/1 Ústřední vytápění v budovách; technické základy pro projektování a realizaci a provoz VDI 2067 Hospodárnost technických zařízení budov, základy a výpočet nákladů MLAR 03/2000 a další Požárně bezpečnostní opatření, přepážky dle MLAR 03/200 odst.4, přepážky v ověřených systémech s obecným stavebně technickým povolením Normy DIN DIN EN Tepelné soustavy v budovách - výpočet tepelného výkonu DIN 4708/1 Centrální zařízení pro ohřev vody, pojmy a podklady pro výpočty DIN V 4701/10 Energetické hodnocení topných a klimatizačních zařízení, vytápění, ohřevu pitné vody a větrání DIN 4109 Hluková ochrana v pozemních stavbách DIN EN 1282 Bezpečnostní zařízení tepelných soustav DIN Nařízení ohledně zadávání stavebních prací část C, obecně technické smluvní podmínky pro stavební činnosti, vytápěcí zařízení a centrální zařízení pro ohřev vody Výpočet tepelného zatížení provede odborná firma dle obecně uznávaných pravidel a norem platných v místě realizace. 11

12 3.1 Možnosti zapojení v soustavě Jednopotrubní otopná soustava Zapojení otopných těles není paralelní, nýbrž sériové, v řadě za sebou na průběžném okruhovém vedení. Výsledkem je nákladově velmi výhodné potrubní vedení. Existují 2 možnosti zapojení: Soustava s nucenou cirkulací (soustava A) Soustava s paralelním zapojením (soustava B) Možnosti zapojení: Soustava B Soustava A Obr.: Jednopotrubní otopná soustava např. vertikální rozvody Soustava s paralelním zapojením Soustava s nucenou cirkulací u přiměřeného rozvržení či u regulace vícecestnými termostatickými ventily výhodnější pro horizontální rozvody, možnost uzavření jednotlivých podlaží a bytů rozpočty a měření měření spotřeby tepla otopná tělesa napojena na průběžné okruhové vedení (krátká trasa) individuální regulace není možná omezuje se na centrální reegulaci se rovnocennými požadavky na vytápění, přípustné v neobývaných objektech 12

13 13

14 A B C A nucený okruh B sací armatura paralelního zapojení C trojcestný termostatický ventil Obr. : jednopotrubní otopná soustava např. vertikální rozvody Dvoupotrubní otopná soustava vytápění Otopná tělesa jsou napojená vždy jak na přívodní, tak na zpětné potrubí a mají zhruba stejnou přívodní teplotu. Rozlišení systémů dvoupotrubní otopné soustavy dle způsobu rozvodu: horní rozvod spodní rozvod horizontální rozvod Obrázek: Paralelní uspořádání v rámci okruhového vedení dvoupotrubní otopné soustavy 14

15 15

16 3.2 Dimenzování potrubní sítě Obrázek: Hvězdicové uspořádání s rozdělovačem topných okruhů Jednotlivá otopná tělesa jsou napojena na centrální přívodní a zpětné vedení v podlaze v izolační vrstvě plovoucího potěru nebo ve stropním podhledu. Možné uspořádání potrubního vedení: okruhové uspořádání přívodního a zpětného potrubí s odbočkami k jednotlivým otopným tělesům hvězdicové uspořádání napojení otopných těles z centrálního rozdělovače U obou typů uspořádání je s použitím lisovaného systému MAINPRESS instalace obzvlášť ekonomická a velmi jednoduchá. 16

17 Předpoklady pro dimenzování teplovodního vytápění s čerpadlem: zahrnout otopná tělesa + jejich tepelný výkon do schématu potrubní sítě stanovit přesně trasu vedení potrubí očíslovat jednotlivé otopné trasy od zdroje tepla k otopným tělesům zanést konkrétní tepelné výkony a délky potrubí do schématu soustavy Výchozí hodnoty pro odhad dimenzování potrubního vedení Č. Vedení Odhad jmenovitého průměru 1 Přípojná vedení pro otopná tělesa 16 x 2 2 Stoupačky pro 2-3 tělesa 20 x 2,25 až 25 x 2,5 3 Stoupačka a horizontální rozvod od 5 těles 25 x 2,5 až 32 x 3 Označení jednotlivých odporů: Označení jednotlivých odporů Napojení armatury koleno dlouhé / krátké Přechodové koleno vněj. / vnitř. závit Změna směru přes oblouk Grafické symboly Součinitel ztrát ζ 1,8 1,8 3,8 T-kus odbočka 4,8 T-kus průběžný 3,3 Označení jednotlivých odporů T-kus protisměrný rozdělení průtoku Grafické symboly Součinitel ztrát ζ 8,7 Redukce 1,7 Vývod rozdělovače 1,8 Dvojitá nástěnka odbočka Dvojitá nástěnka průběžná 4,0 1,7 17

18 Tabulky pro tlakové ztráty třením v potrubí Tlaková ztráta vody třením v potrubí v závislosti na tepelném toku Q, resp. hmotnostním průtoku m při střední teplotě vody 50 C a teplotním spádu ΔT = 10K (55 C/45 C) 18

19 19

20 Tabulky pro tlakové ztráty třením v potrubí Tlaková ztráta vody třením v potrubí v závislosti na tepelném toku Q, resp. hmotnostním průtoku m při střední teplotě vody 50 C a teplotním spádu ΔT = 10K (55 C/45 C) 20

21 21

22 Tabulky pro tlakové ztráty třením v potrubí Tlaková ztráta vody třením v potrubí v závislosti na tepelném toku Q, resp. hmotnostním průtoku m při střední teplotě vody 60 C a teplotním spádu ΔT = 20K (70 C/50 C) 22

23 23

24 24

25 Tabulky pro tlakové ztráty třením v potrubí Tlaková ztráta vody třením v potrubí v závislosti na tepelném toku Q, resp. hmotnostním průtoku m při střední teplotě vody 60 C a teplotním spádu ΔT = 20K (70 C/50 C) 25

26 26

27 Tabulky pro tlakové ztráty třením v potrubí Tlaková ztráta vody třením v potrubí v závislosti na tepelném toku Q, resp. hmotnostním průtoku m při střední teplotě vody 62,5 C a teplotním spádu ΔT = 15K (70 C/55 C) 27

28 28

29 Tabulky pro tlakové ztráty třením v potrubí Tlaková ztráta vody třením v potrubí v závislosti na tepelném toku Q, resp. hmotnostním průtoku m při střední teplotě vody 62,5 C a teplotním spádu ΔT = 15K (70 C/55 C) 29

30 30

31 31

32 3.3 Uvedení do provozu Proplachování Pro zajištění bezpečného provozu sítě musí před vlastní instalací rozvodů teplé vody proběhnout dokonalé propláchnutí potrubí. Odstraní se přitom nečistoty a zbytky z montáže. Metoda proplachování: proplachování směsí vzduchu a vody (DIN ) Citlivé armatury (např. magnetické ventily, termostatické baterie) by měly být instalovány až po procesu proplachování. Rozhodně dbejte pokynů pro montáž od jejich výrobce. Doporučení: proplachujte po úsecích (podle velikosti soustavy) proplachujte po patrech Systémy teplé vody mimo provoz, musí být z hygienických důvodů a při riziku zamrznutí kompletně vyprázdněny Výpočet tepelné zátěže Plánování a dimenzování otopných soustav se provádí vypočtením tepelné zátěže budovy podle DIN EN Obvykle se pro kalkulaci a výpočet kubatur použijí kalkulační technické programy pro plánování budov, projektové dokumentace nebo výpočty stanovené autorizovaným odborníkem Tlaková zkouška Před zakrytím rozvodů je nutné provést tlakovou zkoušku. U teplovodních topení se provede tlaková zkouška podle VOB/C DIN 18380, 2003, a to tlakem, který odpovídá 1,5 násobku provozního tlaku (str. 28). Armatury a ústrojí, které nejsou pro tlakovou zkoušku zařízené, se instalují až po zkoušce. Pro kontrolu lze nainstalovat výplňkové prvky. Tlakové zkoušky se zaznamenají formou protokolů, které musí obsahovat následující údaje: datum údaje o soustavě zkušební tlak doba trvání tlakové zátěže Zkoušení rozvodů teplé vody (DIN ) Pro instalace teplé vody se provede tlaková zkouška podle DIN Zkouška se provede formou předběžné a hlavní zkoušky. Příprava tlakových zkoušek: citlivé armatury (např. odečtová zařízení) se nahradí úseky potrubí soustava se naplní od nejnižšího bodu filtrovanou vodou zbavenou vzduchu odběrná místa se odvzdušní tak, aby bylo možno konstatovat, že vytéká voda bez vzduchu k soustavě se připojí zkušební přístroj pro měření tlaku připravit zkušební protokol a zaznamenat všechny údaje o soustavě 32

33 3.3.4 Vyregulování soustavy Podle normy VOB/C -DIN je nutné provést seřízení hydrauliky soustavy. To má zajistit, aby byly všechny tepelné spotřebiče (otopná tělesa) zásobovány, příp. rovnoměrně zahřívány s ohledem na příslušné tepelné výkony / spotřebu tepla. Konečné nastavení technických hodnot (např. přívodní teplota, natápěcí křivka) se provede na konci první topné periody, příp. po dohotovení objektu. Pro řádné udržení tlaku je nutné správně nastavit vstupní tlak expanzní nádoby s membránou. Vyregulování by mělo být provedeno výhradně oprávněnou osobou Předání soustavy, zaškolení, předání díla a údržba Odběr: úplné přezkoušení soustavy dodržení technických a právních předpisů ověření funkčnosti v rámci zkušebního provozu Obecně Pro Vaše dotazy jsou Vám k dispozici naši pracovníci. Obraťte se, prosím, na technické oddělení nebo na své regionální obchodní zástupce. Zákazníci společnosti Maincor mají také po registraci možnost využívat na našich webových stránkách bezplatně základní programy pro výpočet otopných soustav. Údaje a technická data uvedená v příručkách, prospektech a jiných písemných podkladech, jako např. výkresech či návrzích, musí zákazník před převzetím a použitím sám ověřit. Zákazník nemůže z těchto podkladů a dodatečných služeb v případě vzniklé škody v žádném případě odvozovat žádné nároky vůči společnosti Maincor nebo jejím zaměstnanců, pakliže tito nejednali úmyslně či s hrubou nedbalostí. Společnost Maincor si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění provádět přiměřené a proveditelné změny na svých produktech, a to i u takových, které již jsou předmětem objednávky. Zaškolení a předání: provádí dodavatel soustavy zahrnuje odsouhlasení a předání zkušebních protokolů, návodu na údržbu a ovládání Údržba: Pro otopné soustavy, které vyžadují kvalifikovaný obslužný personál, musí dle DIN dodavatel poskytnout návody na provoz, údržbu i ovládání. 33

34 Předloha pro Zkušební protokol pro radiátorové vytápěcí instalace Stavební záměr: Stavební úsek: Max. přípustní provozní tlak:...[bar] Výška soustavy:...[m] Projektovaná teplota přívodní teplota:... [ C] teplota zpátečky:......[ C] Osoba provádějící zkoušku:.. Zahájení zkoušky: datum:... čas:... zkušební tlak:... [bar] Ukončení zkoušky: datum:... čas:... pokles tlaku:...[bar] max. 0,2 bar Výše uvedená otopná soustava byla zahřáta dne na teplotu uvedenou v projektové dokumentaci a nebyly zjištěny žádné netěsnosti. Po ochlazení se také neobjevily žádné netěsnosti. Při riziku zamrznutí je nutné přistoupit k vlastním opatřením (např. použití izolací nebo jiných ochranných prostředků proti zamrznutí). Pakliže není při řádném provozu soustavy nutná žádná ochrana před zamrznutím, odstraní se ochranné prostředky proti zamrznutí vyprázdněním a propláchnutím soustavy s minimálně trojitou výměnou vody. Do vody byl přidán ochranný prostředek proti zamrznutí: ano ne Postup uvedený výše: ano ne Schválení: Montér (Datum, podpis) Stavbyvedoucí (Datum, Podpis) Instalující firma firma (Datum, podpis) 34

35 Tlaková zkouška podle DIN 1988 část 2 Tlaková zkouška u potrubního systému MAINPRESS se provede podle DIN 1988, část 2, po dokončení instalace. Nejprve se provede vizuální kontrola každého spoje. Je nutné dbát na to, aby byly lisovací tvarovky správně zalisované. Pro kontrolu tlaku se musí použít jen ty přístroje, které jsou schopné znázornit pokles tlaku o min. 0,1 bar. Tlakoměr se k systému připojí v jeho nejnižším místě. Předběžná zkouška Jako základ pro zkušební tlak (15 bar) musí být během zkoušky použit provozní tlak 5 bar. Tento zkušební tlak se musí během 30 minut v 10 minutových intervalech dvakrát vrátit na počáteční zkušební tlak. Po uplynutí 30 minut nesmí tlak klesnout o více než 0,6 bar (0,1 bar za 5 minut) a nesmí se vyskytnout žádné netěsnosti. Hlavní zkouška Hlavní zkouška proběhne hned po zkoušce předběžné. Zkušební tlak odečtený po předběžné zkoušce nesmí po dvou hodinách klesnout o více než 0,2 bar. Netěsnosti se nesmí vyskytnou na žádném kontrolovaném místě. Možná je kontrola pomocí vzduchu či inertních plynů. Řiďte se směrnicí Provedení tlakové zkoušky stlačeným vzduchem či intertními plyny pro instalace teplé vody podle DIN TRWI. Zvláštní upozornění při zkoušce stlačeným vzduchem či inertním plynem Všechny rozvody je nutné uzavřít kovovými zátkami, krytkami, zástrčkami či záslepkami. Tlakové nádoby či ohřívače teplé vody je nutno od potrubní sítě oddělit. Odborné provedení instalace se ověřuje vizuální kontrolou všech lisovacích tvarovek. Při hledání netěsností lze použít sprej pro detekování netěsností. Nutné je zabránit vnější korozi. Zvláštní upozornění k proplachování potrubních vedení dle DIN 1988 část 2 V návaznosti na tlakovou zkoušku se celý systém důkladně propláchne, a to dle postupů uvedených v DIN 1988 část 2. O tlakových zkouškách se musí vést zápisy a doklady. 35

36 Předloha pro tlakovou zkoušku Protokol z tlakové zkoušky podle DIN 1988, část 1, pro rozvody teplé vody Tlaková zkouška s vodou jako zkušebním médiem Stavební záměr:. Stavební úsek:. Osoba/firma provádějící zkoušku: PŘEDBĚŽNÁ ZKOUŠKA: Zkušební doba cca 60 minut Zkušební tlak = max. přípustný provozní tlak 10 bar + 5 bar = 15 bar (vztaženo na nejnižší bod soustavy) Zahájení:..(datum, čas) Zkušební tlak (bar) Poté do 30 minut v 10minutových odstupech dvakrát obnovení zkušebního tlaku, opět 30 minut počkat a odečíst výsledný zkušební tlak (max. úbytek tlaku 0,6 bar). Ukončení: (datum, čas) Zkušební tlak.. (bar) HLAVNÍ ZKOUŠKA: Zkušební doba cca 120 minut Zahájení: (datum, čas) Ukončení:.(datum, čas) Zkušební tlak..(bar) Zkušební tlak..(bar) Potvrzení: Na výše uvedené soustavě nebyly zjištěny žádné netěsnosti, a to ani během předběžné, ani hlavní zkoušky. (místo, datum) (razítko, podpis, dodavatel) 36

37 (místo, datum) (razítko, podpis, zákazník) Předloha pro tlakovou zkoušku Protokol z tlakové zkoušky podle DIN 1988, část 2, pro rozvody teplé vody Zkušební tlakové médium: stlač. vzduch bez obs. oleje dusík CO 2 Stavební záměr:.. Stavební úsek:.. Osoba/firma provádějící zkoušku:. KONTROLA TĚSNOSTI Zkušební tlak 110 mbar, zkušební doba do 100 litrů výkonového objemu - min. 30 minut Každých 100 litrů se zkušební doba prodlouží o 10 minut. Výkonový objem:. litrů Počká se na požadovanou teplotu a ustálený stav, poté začne zkušební doba. Zahájení: (datum, čas) Ukončení:.(datum, čas) Zkušební tlak (bar) Zkušební tlak (bar) KONTROLA TĚSNOSTI Za zvýšeného tlaku Zkušební tlak: 63 x 6 mm, max. 3 bar, 63 x 6 mm, max. 1 bar, zkušební doba do 100 litrů výkonového objemu min. 30 minut. Každých 100 litrů se zkušební doba prodlouží o 10 minut. Počká se na požadovanou teplotu a ustálený stav, poté začne zkušební doba. Zahájení:... (datum, čas) Ukončení:.(datum, čas) Zkušební tlak.(bar) Zkušební tlak. (bar) Potvrzení: Na výše uvedené soustavě nebyly zjištěny žádné netěsnosti, a to ani během předběžné, ani hlavní zkoušky. (místo, datum) (razítko, podpis, dodavatel) 37

38 (místo, datum) (razítko, podpis, zákazník) Předloha pro protokol z proplachování Soustava s teplou vodou Protokol z proplachování podle DIN 1988, část 2, pro rozvody teplé vody Stavební záměr:.. Stavební úsek:.. Osoba/firma provádějící zkoušku:. Potrubí: vícevrstvé potrubí PE-RT vícevrstvé potrubí PE-RT/Alu/PE-RT Spojovací technika: lisovaný systém MAINPRESS Max. jmenovitý průměr vodorovných rozvodů Min. počet odběrných míst DN Směrodatná hodnota pro minimální počet odběrných míst, vztažený na max. jmenovitý průměr vodorovných rozvodů. Délka rozvodů na jeden proplachovaný úsek by neměla překročit 100 m! Odběrná místa se zavřou jedno po druhém, poté co se v posledním místě prováděl proplach alespoň 5 minut! Etážové uzávěry, předuzávěry (údržbové armatury) byly během procesu proplachování zcela otevřené. Citlivé armatury a ústrojí jsou demontované a místo nich použity výplňkové kusy, příp. jsou přemostěny flexibilními rozvody. Regulační ventily, perlátory a provzdušňovače byly demontovány. Teplá voda použitá pro proplach je filtrovaná, klidový tlak pw = (bar). Filtry na nečistoty a lapače nečistot byly po propláchnutí vodou vyčištěny. Propláchnutí proběhlo směrem od hlavních uzavíracích armatur postupně po jednotlivých úsecích až k nejvzdálenějšímu odběrnému místu. Propláchnutí soustavy teplé vody proběhlo v pořádku. (místo, datum) (razítko, podpis, dodavatel) 38

Projekční a montážní podklady. Systémy stěnového a stropního vytápění/chlazení

Projekční a montážní podklady. Systémy stěnového a stropního vytápění/chlazení Projekční a montážní podklady Systémy stěnového a stropního vytápění/chlazení 02/2014 Systémy vytápění a rozvodů vody pro různá použití Rodinný dům, byt podlahové vytápění 1. 2. 3, TAC, KB 12 stěnové a

Více

TECHNICKÉ INFORMACE FIRMY REHAU PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ 864600 CZ

TECHNICKÉ INFORMACE FIRMY REHAU PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ 864600 CZ TECHNICKÉ INFORMACE FIRMY REHAU PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ 864600 CZ Technické změny vyhrazeny Platí od: květen 2010 www.rehau.cz Stavebnictví Automobilový průmysl Průmysl TECHNICKÉ INFORMACE K TECHNICKÉMU

Více

Návod k montáži a obsluze 0150.15.14

Návod k montáži a obsluze 0150.15.14 Jednotky odlučovačů tuku pro samostatnou instalaci a úplnou likvidaci podle DIN EN 1825 a DIN 4040-100 Nerez ocel (1.4571) Provedení Typ oválné kulaté Základní provedení LIPUREX- O nebo R Rozšíření stupně

Více

Podlahové topení Technická specifikace 10-98

Podlahové topení Technická specifikace 10-98 Podlahové topení Technická specifikace 10-98 PE-Xa/PAM ü b S ZWÜRZBURG e r w a c ht JISTOTA SE ZÁRUKOU JISTOTA SE ZÁRUKOU Podlahové Topení Pohoda 2 Úspora energie 2 Oblasti použití 2 Značka kvality RAL

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem)

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem) NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40 (s vodou chlazeným podstavcem) 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé

Více

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939.

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939. Originální návod k obsluze 2939.8/0-CS Secochem-Ex Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem Připojovací rozměry podle EN 22 858/ISO 2858 Ochrana proti výbuchu

Více

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split Projekční podklady Vydání 04/2013 Fügen Sie auf der Vorgabeseite das zur Produktgruppe passende Bild ein. Sie finden die Bilder auf der Referenzseite 14: Buderus Product groups. Anordnung im Rahmen: -

Více

XXL. Krbová vložka. provozu. Upozornění: SPARTHERM Feuerungstechnik. Melle D - 49324 - 2 -

XXL. Krbová vložka. provozu. Upozornění: SPARTHERM Feuerungstechnik. Melle D - 49324 - 2 - Varia 1V H 2 O XXL Krbová vložka s teplovodním výměníkem Návod k montáži a provozu Upozornění: V případě, že nebudou dodrženy pokyny uvedené v návodu k montáži nebo návodu k provozu, zanikají veškeré nároky

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody reset min Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody 45 55 65 75 85 reset max max max min max 6 720 613 627-00.1O DAGAS PLUS 03-28 BT DAGAS

Více

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé uhlí z modelové řady BENEKOV C a tím projevenou důvěru k

Více

MORA5109 (18 ST) Servisní manuál. Návod kobsluze. Podklady pro projekci. Předpis pro instalaci, uvedení do provozu, seřízení aúdržbu PAP

MORA5109 (18 ST) Servisní manuál. Návod kobsluze. Podklady pro projekci. Předpis pro instalaci, uvedení do provozu, seřízení aúdržbu PAP MORA506 (8 KK) MORA507 (8 SK) MORA508 (8 KT) MORA509 (8 ST) MORA50 (4 KK) MORA5 (4 SK) MORA5 (4 KT) MORA53 (4 ST) MORA54 (3 KK) MORA55 (3 SK) MORA56 (35 KT) MORA57 (35 ST) Servisní manuál Podklady pro

Více

EOLO Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

EOLO Star 24 3 E Návod k použití a upozornění EOLO Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030588CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 CL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 CL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více

DOR F. Návod k instalaci. DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D DOR F 45D

DOR F. Návod k instalaci. DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D DOR F 45D Návod k instalaci DOR F KOTEL NA PEVNÁ PALIVA DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D DOR F 45D DOR F 12 WT DOR F 16 WT DOR F 20 WT DOR F 24 WT DOR F 25 Max WT DOR

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE VIADRUS G 34

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE VIADRUS G 34 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE VIADRUS G 34 2 Vážený zákazníku děkujeme Vám za zakoupení plynového kotle VIADRUS G 34 a tím projevenou důvěru k firmě ŽDB a.s. Bohumín, Závod topenářské techniky VIADRUS.

Více

Zdroje zemního plynu. Struktura primárních energetických zdrojů. Teplo a elektřina; 8,12 % Celková spotřeba: 1 823 PJ. Plynná paliva; 17,44 %

Zdroje zemního plynu. Struktura primárních energetických zdrojů. Teplo a elektřina; 8,12 % Celková spotřeba: 1 823 PJ. Plynná paliva; 17,44 % Mechanik plynových zařízení / Sudijní texty k přednáškám z praxe / Zdroje zemního plynu, Libor Čagala Zdroje zemního plynu Struktura primárních energetických zdrojů 1996 Celková spotřeba: 1 823 PJ Teplo

Více

Instalace, provoz a údržba

Instalace, provoz a údržba Instalace, provoz a údržba VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY Providing indoor climate comfort CHILLER_AC-IOM-0708-CZ OBSAH VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY A SPLIT JEDNOTKY NÁVOD NA INSTALACI, PROVOZ A ÚDRŽBU Ref:

Více

Návod k instalaci. Logano S111-2 x (WT) Kotel na pevná paliva. Rozsah výkonu od 13,5 kw do 45 kw 6 720 802 322 (2011/11) CZ 6 720 648 407-00.

Návod k instalaci. Logano S111-2 x (WT) Kotel na pevná paliva. Rozsah výkonu od 13,5 kw do 45 kw 6 720 802 322 (2011/11) CZ 6 720 648 407-00. Návod k instalaci Kotel na pevná paliva 6 720 648 407-00.1T Logano S111-2 x (WT) Rozsah výkonu od 13,5 kw do 45 kw 6 720 802 322 (2011/11) CZ Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny. 3 1.1

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY energetické hodnocení budov Plamínkové 1564/5, Praha 4, tel. 241 400 533, www.stopterm.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Bukolská č.p. 772-774, Praha 8 červenec 2013 Průkaz energetické náročnosti

Více

Solární systémy Tepelná čerpadla HPSol HPSol V WPSol 300 Plánovací příručka Schüco Solární systémy Plánovací příručka pro Schüco tepelná čerpadla HPSol, HPSol V a HPSol 300, Číslo produktu 29 625 Verze

Více

A B C D E F G. Návod k. Návod k použití. Přeprava / Instalace. Uvedení do provozu / Seřízení. Příslušenství se stručným návodem k použití

A B C D E F G. Návod k. Návod k použití. Přeprava / Instalace. Uvedení do provozu / Seřízení. Příslušenství se stručným návodem k použití MOS 0712-2 Návod k 031132 Návod k použití Přeprava / Instalace Uvedení do provozu / Seřízení Příslušenství se stručným návodem k použití Řízení / Popis funkcí Technická data Rejstřík A B C D E F G LEK

Více

TEPELNÁ ČERPADLA. Ing. Otakar Galas Ing. Veronika Šípková

TEPELNÁ ČERPADLA. Ing. Otakar Galas Ing. Veronika Šípková TEPELNÁ ČERPADLA Ing. Otakar Galas Ing. Veronika Šípková Obsah 1 ÚVOD.......................................................................... 2 2 NEJČASTĚJŠÍ CHYBY V NÁVRHU OTOPONÝCH SOUSTAV S TEPELNÝM

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM PRO 14 TKX.A, TX.A, TXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM

Více

Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy místních sítí. DSO_TX_B01_04_02 Účinnost od: 15.05.2010

Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy místních sítí. DSO_TX_B01_04_02 Účinnost od: 15.05.2010 Stran: 1 / 32 Tento dokument a všechny informace v něm obsažené (dále jen dokument ) jsou vlastnictvím VČP Net, s.r.o. Dokument nesmí být bez souhlasu VČP Net, s.r.o. užíván, zejména upravován, reprodukován

Více

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20 Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh Kalivoda, Líbal, Černý VSB VS 24 Technické podmínky pro elektrické vybavení strojů, strojních zařízení a přípravků ve ŠKODA AUTO a.s. Obsah: 1. Všeobecné požadavky...

Více

Systém žebrovaného kanalizačního potrubí z PP KATALOG VÝROBKŮ TECHNICKÝ MANUÁL. Ultra Rib 2

Systém žebrovaného kanalizačního potrubí z PP KATALOG VÝROBKŮ TECHNICKÝ MANUÁL. Ultra Rib 2 Systém žebrovaného kanalizačního potrubí z PP KATAOG VÝROBKŮ TECHNICKÝ MANUÁ Ultra Rib 2 Obsah Charakteristika a výhody systému..................... 4 Ultra RIB 2 SN 16...................................

Více

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO PROJEKTOVÁNÍ, PROVÁDĚNÍ A UVÁDĚNÍ DO PROVOZU STAVEB SOUSTAVY ZÁSOBOVÁNÍ TEPELNOU ENERGIÍ

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO PROJEKTOVÁNÍ, PROVÁDĚNÍ A UVÁDĚNÍ DO PROVOZU STAVEB SOUSTAVY ZÁSOBOVÁNÍ TEPELNOU ENERGIÍ PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO PROJEKTOVÁNÍ, PROVÁDĚNÍ A UVÁDĚNÍ DO PROVOZU STAVEB SOUSTAVY ZÁSOBOVÁNÍ TEPELNOU ENERGIÍ 1. ÚVOD Pražská teplárenská a.s. (dále jen PT) vydává Připojovací podmínky pro projektování,

Více

NÁVOD k instalaci, obsluze a údržbě Přímotopný elektrický kotel. Daline PTE

NÁVOD k instalaci, obsluze a údržbě Přímotopný elektrický kotel. Daline PTE NÁVOD k instalaci, obsluze a údržbě Přímotopný elektrický kotel OBSAH 1 VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 4 1.1 Použité symboly 4 1.2 Bezpečnostní pokyny 4 2 ROZSAH DODÁVKY 5 3 ÚDAJE O VÝROBKU

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více