T E C H N I C K Á P Ř Í R U Č K A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "T E C H N I C K Á P Ř Í R U Č K A"

Transkript

1 T E C H N I C K Á P Ř Í R U Č K A MAINPRESS LISOVANÝ POTRUBNÍ SYSTÉM S RADIÁLNÍM LISOVÁNÍM VÍCEVRSTEVNÉHO PLASTOHLINÍKOVÉHO POTRUBÍ Obsah: 1. Přehled systému 2 - oblast použití 2 - potenciál pro úsporu energie 2 - živostní prostředí 2 - Mainpress vícevrstvé lisovací potrubí 3 2. Systémová technika Potrubí Konstrukce potrubí Přehled systémových údajů Návod na použití podmínky montáže Ohýbání Tepelná délková roztažnost Pokládka a upevnění potrubního vedení Ochrana před vnější korozí Izolace potrubního vedení Tepelná ochrana u obvodových zdí MAINPRESS vytápěcí a sanitární instalace Možnosti zapojení v soustavě Dimenzování potrubní sítě 14 - tabulky pro tlakové ztráty třením v potrubí Uvedení do provozu Proplachování Výpočet tepelné zátěže Tlaková zkouška Vyregulování soustavy Předání soustavy. Zaškolení, údržba Vzorový zkušební protokol k instalaci otopných těles 30 1

2 5. Přehled DIN normy PŘEHLED SYSTÉMU Oblast použití Lisovaný plastohliníkový systém MAINPRESS stanovuje vysokou laťku v rozvodech vytápění a sanity. Je ideální pro rychlou a bezpečnou montáž díky snadnému ohýbání potrubí s tvarovou stabilitou. Vytápěcí a sanitární systémy pro obytné, komerční a průmyslové objekty musí splňovat širokou škálu náročných požadavků. S pomocí odborného projektování nabízí koncepce systému MAINPRESS řešení energeticky úsporného ohřevu v oblasti etážového a ústředního vytápění, stejně jako u sanitárních rozvodů. Přívodní topné médium o teplotách v rozmezí 75 C - 40 C, případně i nižších, proudí potrubím s hladkým vnitřním povrchem. Tím dochází k nižším tepelným tepelných zdrojů a potrubního systému MAINPRESS lze dosáhnout značné úspory energie. Životní prostředí Kromě výše uvedených aspektů se v současnosti u systémů vytápění musí zohledňovat i vztah k životnímu prostředí. Použitím materiálů šetrných k životnímu prostředí a díky zpracování s téměř nulovým odpadem splňuje lisovaný potrubní systém MAINPRESS vysoké požadavky na ochranu životního prostředí. ztrátám na potrubí, jelikož teplotní rozdíl Δθ mezi vytápěnou místností a vnějškem je menší. Potenciál pro úsporu energie V souladu s platnou normou EnEV je systém schopen poskytovat optimální řešení s nízkou energetickou náročností. Efektivní kombinací moderních, energeticky úsporných technologií 2

3 MAINPRESS vícevrstvé lisovací potrubí Potrubí MAINPRESS je odolné vícevrstvé plastohliníkové potrubí PE-RT/Alu/PE-RT. Díky stoprocentní kyslíkové bariéře z hliníkové mezivrstvy je systém MAINPRESS (potrubí + tvarovky + příslušenství) vhodný pro použití jak ve vytápěcích, tak v sanitárních instalacích. DIN 1988 pro sanitární instalace DIN EN pro instalace vytápění DIN EN 1264 a DIN pro plošné vytápění Vnitřní řízení jakosti produktů prostřednictvím průběžného testování parametrů ve výrobním procesu, stejně jako pravidelná kontrola jakosti externími nezávislými zkušebními instituty zaručují, že jsou dodrženy všechny požadavky aktuálně platných norem pro potrubí DIN 4726, DIN 4721 i DIN EN ISO Časový průběh tlakové deformace polyetylénu PE-RT vs. PE-X Tlak (bar) Čas (hod) Časový průběh tlakové deformace potrubí PE-RT Dowlex ve srovnání s potrubím PE-X (zdroj: PE-RT 2388 z měrové zprávy Bodycote, PE-X z DIN 16892) 3

4 2. Systémová technika Přednosti Lisovaný potrubní systému MAINPRESS zaručuje díky těsnění prostřednictvím masivních o-kroužků trvale a dokonale těsné spoje s ověřením DVGW pro vytápění a vnitřní sanitární rozvody. Fixovaný lisovací nátrubek tvarovky je opatřen průhledovými otvory pro vizuální kontrolu, zda je potrubí před zalisováním dostatečně nasunuto do tvarovky. Toto jsou zřejmé a nesporné přednosti systému MAINPRESS: 100% Alu kyslíková bariéra vícevrstvého potrubí ohebné potrubí s tvarovou stabilitou ohybu a odolností proti korozi úspora tvarovek díky snadnému ohýbání potrubí až do Ø 32 mm při správné manipulaci krátká doba montáže připojení pro všechna otopná tělesa běžně dostupná na trhu variabilita individuálních řešení nízká drsnost potrubí široký sortiment Teplotní rozsah použití Potrubní systém Mainpress se vyznačuje vysokou zatížitelností pro tato teplotní rozmezí: Teplota Provozní tlak Omezení do 70 C 10 bar žádné (trvalá provozní teplota) max. 95 C 6 bar krátkodobě Oblast použití Nízkoteplotní vytápění, vytápění otopnými tělesy a sanitární instalace při provozní teplotě do max. 70 C Pozor! Lisovaný systém MAINPRESS nesmí být používán v zařízeních, jako jsou solární zařízení či dálkové teplovodní rozvody s provozními teplotami nad 70 C. Je nutné zajistit, aby v žádné provozní situaci nebyly překročeny výše uvedené parametry použití. Pro dotazy na další oblasti použití kontaktujte, prosím, společnost Maincor. Minimální teplota pro použití potrubního systému je 10 C. Přípustná provozní teplota používání lisovacího nářadí nesmí klesnout pod zámrzný bod. 4

5 2.1 Potrubí Konstrukce potrubí Haftvermittler adhezivní mezivrstva Přehled systémových údajů Rozměry Jednotka 16 x 2 20 x 2,25 25 x 2,5 32 x 3 40 x 4 50 x 4,5 63 x 6 Vnitřní průměr mm di = 12 di = 15,5 di = 20 di = 26 di = 32 di = 41 di = 51 Délka kotouče* m Délka tyče m 3,5 3,5 3,5 3, Vnitřní objem l/m 0,113 0,189 0,314 0,531 0,803 1,320 2,041 Drsnost potrubí k (mm) 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 Tepelná vodivost W/m (m x K) 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Koeficient roztažnosti mm/m xk 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 Poloměr ohybu mm (5 x D) 80 (5 x D) 100 (5 x D) ruční Poloměr ohybu Mm (4 x D) 64 (4 x D) 80 (4 x D) 100 (4 x D) s pružinou Rozteče úchytů m 0,80 0,90 0,90 0, θ =70 C - horizontální m 1,20 1,30 1,50 1,60 1,30 1,50 1,60 - vertikální m 1,50 1,60 1,80 1,80 1,60 1,80 1,80 *další balení na vyžádání. 5

6 2.2 Návod na instalaci Postup lisování ve 4 krocích Krok 1 Potrubí Mainpress mm uřízněte kolmo k ose na požadovanou délku profesionálními nůžkami! Krok 2 Hranu řezu zbavte důkladně otřepů pomocí odhrotovače, aby nedošlo k poškození o-kroužků. Hladkost hrany zkontrolujte před nasazením potrubí do tvarovky. Krok 3 Nasaďte tvarovku na potrubí. Otvorem pro vizuální kontrolu přesvědčte o správné hloubce nasunutí. Krok 4 Lisovací čelisti typu U-Kontur nasaďte na nátrubek tvarovky mezi dorazy mimo plastový kroužek(!) a spoj zalisujte pomocí vhodného lisovacího nářadí (viz katalog MAINPRESS). Upozornění Provozní teplota pro používání systému MAINPRESS by neměla klesnout pod 10 C. Potrubí je kromě toho nutno skladovat v nezámrzných podmínkách. TIP Zejména u delších kotoučů bude montáž s použitím odvíječe potrubí snazší Ohýbání Potrubí MAINPRESS lze v zásadě ohýbat při dodržení minimálních poloměrů ohnutí (viz odst ). Ohýbání je možné ručně nebo pomocí vnějších a vnitřních ohýbacích pružin. Při ručním ohýbání trubky použijte obě ruce. Potrubí se nesmí ohýbat v těsném okolí lisovací tvarovky. To způsobí, že se na kolenou vytvoří drobné trhliny. Při ohýbání pomocí vnitřní pružiny nejprve zbavte hranu potrubí otřepů a poté zasuňte pružinu co nejdál do trubky, aby z ní byl vidět jen kus. Při ohýbání nesmí být na vnějším plášti potrubí viditelné žebrování. Potrubí s trhlinou se nesmí používat! Dodržujte minimální poloměry ohnutí! Doporučení ohledně ohýbání: (viz 2.1.2) Potrubí se nesmí ohýbat v těsné blízkosti tvarovky. Začátek ohybu musí být minimálně 5 cm od tvarovky. Při ohnutí u tvarovky hrozí riziko zlomení nebo vytažení potrubí, viz příklad 1 a 2: 6

7 2.2.2 Tepelná délková roztažnost Tepelná délková roztažnost Při pokládání potrubí MAINPRESS je nutné zohlednit tepelnou délkovou roztažnost následkem zahřívání. Délkové změny musí probíhat bez poškození potrubní sítě a bez hluku. U menších topných a sanitárních zařízení lze roztažnost řídit pomocí změny směru vedení. Při větších délkových změnách u přímého vedení nad cca 20m délky je nutno instalovat kompenzační rameno, resp. pevné body. Při projektování i samotné pokládce vždy zohledněte tato doporučení. Poznámka: Pro stanovení tepelné délkové roztažnosti použijte následující vztah: Délková roztažnost (mm) = Koeficient teplotní roztažnosti (mm/m k) teplotní rozdíl (k) Koeficient tepelné roztažnosti pro potrubí MAINPRESS je následující: α = 0,025 mm/m x K Příklad: Potrubí MAINPRESS o počáteční délce l 0 = 6 m se zahřeje z 10 C na 60 C (Δθ = 50 K). Výsledná změna délky se vypočte takto: Δl = l 0 x α x Δθ = 6 m x 0,025 mm/(m x K) x 50 K = 7,5 mm Tepelná roztažnost / mm Délka potrubí / m 7

8 2.2.3 Pokládka a upevnění potrubního vedení Potrubní vedení v konstrukci podlahy je nutné naplánovat tak, aby se nekřížilo. Vedení by mělo probíhat co nejpříměji, paralelně s osami místností a stěnami. Křížení potrubí vede zpravidla k větším stavebním výškám, kterým lze předejít pečlivým plánováním. Pro upevnění potrubí MAINPRESS lze používat pouze svěrné objímky a příchytky č i další upevňovací přípravky vhodné pro dané dimenze materiál potrubí. Zohlednit je nutné požadavky na protihlukovou izolaci a délkovou roztažnost. Při upevnění je nutné rovněž zohlednit celkovou hmotnost s ohledem na provisy potrubí. Rozteče jednotlivých úchytů naleznete v přehledu systémových údajů v odst Prostupy zdmi a stropy je nutné provést tak, aby byly dodrženy předpisy pro oblast požární ochrany a ochrany proti hluku v budovách. Přímý kontakt s konstrukčními částmi zdí a betonovými prefabrikáty je nepřípustný. Lisovací tvarovky a potrubí Mainpress je nutné chránit před vnějšími vlivy, jako jsou agresivní média a látky, UV-záření aj. Utěsnění prostupů stěnami a stropy se provede, dle případu použití, v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany před hlukem i s platnými technologikými postupy. Dodržujte ustanovení směrnice MLAR 03/2000 ohledně požadavků na požární ochranu, přepážek (MLAR 03/200, odst. 4) i žáruvzdorných přepážek podle obecných stavebně technických předpisů. Pro požadavky na ochranu proti hluku platí normy DIN 4109 a VDI 4100 (přípustná hladina hluku obytná budova) Ochrana před vnější korozí Tvarovky MAINPRESS je v případě potřeby nutné chránit pomocí vhodné izolace před vnější korozí, která vzniká působením vlhkosti, kyslíku, vzduchu s obsahem soli, či agresivních látek Izolace potrubního vedení Topná potrubí je nutné izolovat proti tepelným ztrátám. V souladu s nařízením o úsporách energie (EnEV) se doporučuje opatřit potrubní vedení a armatury příslušnou izolací o tloušťce uvededné v následující tabulce: 8

9 Izolace potrubního vedení podle EnEV Tabulka 1: Požadavky pro omezení tepelných ztrát teplovodního rozvodu vytápění a vedení teplé vody a armatur, 14, příloha 5, EnEV 2009 Řádek Druh vedení /Armatury Minimální tloušťka izolační vrstvy* 1 Vnitřní průměr do 22 mm 20 mm 2 Vnitřní průměr od 22 mm do 35 mm 30 mm 3 Vnitřní průměr od 35 do 100 mm rovná vnitřnímu průměru 4 Vnitřní průměr nad 100 mm 100 mm 5 Vedení a armatury dle řádků 1 až 4 v prostupech stěnami a zdmi, v místě křížení vedení, na spojovacích místech vedení, u centrálních rozdělovačů 6 Vedení centrálního vytápění dle řádků 1 až 4 mezi vytápěnými místnostmi různých uživatelů 7 Vedení dle řádku 6 v konstrukci podlahy 6 mm *vztaženo na tepelnou vodivost 0,035 W/(mK) 50% požadavků z řádků 1 až 4 50% požadavků z řádků 1 až 4 Tabulka 2: Vysvětlivky / příklady vytápění k 14, příloha 5, tabulka 1, EnEV 2009 Vytápění Vícegenrační dům/ nebytový dům s více uživateli Rodinný dům/ nebytový dům 1 uživatel Rozvody v nevytápěných prostorech a sklepech 100% 100% Rozvody v obvodových zdech, venkovních 100% 100% dílech, mezi nevytápěnou a vytápěnou místností, v šachtách a kanálech Rozvody pro zásobení více různých uživatelů 100% bez požadavku Rozvody v podlaze i přípojná vedení topných okruhů proti zemi/nevytápěným prostorům 1) Rozvody a armatury v prostupech zdmi a 100% 50% 100% 50% stropy, v místě křížení vedení, na spojovacích místech vedení, u centrálních rozdělovačů Rozvody v konstrukčních dílech, mezi 50% bez požadavku vytápěnými místnostmi různých uživatelů Rozvody položené v konstrukci podlahy, mezi viz EnEV, Tab.1 bez požadavku vytápěnými místnostmi různých uživatelů příloha 5, řádek 7 2) Rozvody topení mezi vytápěnými místnostmi bez požadavku 2) nebo v konstrukčních dílech mezi vytápěnými místnostmi jednoho uživatele a oddělitelné 1) Excentrické/asymetrické izolační chráničky pro snížení tepelných ztrát jsou přípustné. Jmenovitá tloušťka přitom odpovídá požadavku na chaldné straně. Podrobnosti viz stavebně technické postupy konkrétního výrobce izolace. 2) Ačkoliv zde nebyly stanoveny žádné normativní požadavky, izolace je nutná z následujících důvodů: ochrana před korozí, ochrana proti hlučnosti proudící kapaliny, izolace zvuků šířících se hmotou, snížení tepelné ztráty. 9

10 2.2.6 Tepelná ochrana u obvodových zdí U stoupaček nebo vodorovných rozvodů v obvodových zdech nesmí být účinnost tepelné izolace nižší než ta, stanovaná v DIN To obecně vyžaduje ve vodicích drážkách pro potrubí ve zdi použít dodatečnou izolaci mezi izolovaným potrubím a zdivem. Doporučuje se přitom dodržujte hloubku drážky a referenční izolaci dle nařízení o úsporách energie (EnEV 2009 izolace potrubí). Předizolované potrubí MAINPRESS je v nabídce v těchto dimenzích/izolačních tloušťkách: Označení/Dimenze: Obj. číslo: Balení Tloušťka izolace: 5 mm 10

11 3. MAINPRESS vytápěcí a sanitární instalace Při plánování vytápěcích soustav je nutné zohlednit kromě nařízení a norem i obecně platné stavební a technické postupy. Ekonomické hledisko Ekologické hledisko Opatření k provozu zařízení Nároky na komfort, pohodlí Výběr systému, typ energie zdroje tepla, kvalita Opatření k úsporám energie, likvidace Bezporuchový provoz, poradenství, servis, bezpečnost Dobré rozložení a regulace teploty v prostorách Při projektování, instalaci a provozu topných soustav v budovách je zapotřebí dodržet, příp. zohlednit následující zákony / nařízení / normy / směrnice /doporučení: Zákony a nařízení Nařízení o úsporách energie platné v CZ a EU (např. EnEV) Zákony na nakládání s energií a vytápění (např. EEWarmeG) Zákony o využívání obnovitelných energií (např. EEG/2004) Směrnice a doporučení VDI 2050/1 Ústřední vytápění v budovách; technické základy pro projektování a realizaci a provoz VDI 2067 Hospodárnost technických zařízení budov, základy a výpočet nákladů MLAR 03/2000 a další Požárně bezpečnostní opatření, přepážky dle MLAR 03/200 odst.4, přepážky v ověřených systémech s obecným stavebně technickým povolením Normy DIN DIN EN Tepelné soustavy v budovách - výpočet tepelného výkonu DIN 4708/1 Centrální zařízení pro ohřev vody, pojmy a podklady pro výpočty DIN V 4701/10 Energetické hodnocení topných a klimatizačních zařízení, vytápění, ohřevu pitné vody a větrání DIN 4109 Hluková ochrana v pozemních stavbách DIN EN 1282 Bezpečnostní zařízení tepelných soustav DIN Nařízení ohledně zadávání stavebních prací část C, obecně technické smluvní podmínky pro stavební činnosti, vytápěcí zařízení a centrální zařízení pro ohřev vody Výpočet tepelného zatížení provede odborná firma dle obecně uznávaných pravidel a norem platných v místě realizace. 11

12 3.1 Možnosti zapojení v soustavě Jednopotrubní otopná soustava Zapojení otopných těles není paralelní, nýbrž sériové, v řadě za sebou na průběžném okruhovém vedení. Výsledkem je nákladově velmi výhodné potrubní vedení. Existují 2 možnosti zapojení: Soustava s nucenou cirkulací (soustava A) Soustava s paralelním zapojením (soustava B) Možnosti zapojení: Soustava B Soustava A Obr.: Jednopotrubní otopná soustava např. vertikální rozvody Soustava s paralelním zapojením Soustava s nucenou cirkulací u přiměřeného rozvržení či u regulace vícecestnými termostatickými ventily výhodnější pro horizontální rozvody, možnost uzavření jednotlivých podlaží a bytů rozpočty a měření měření spotřeby tepla otopná tělesa napojena na průběžné okruhové vedení (krátká trasa) individuální regulace není možná omezuje se na centrální reegulaci se rovnocennými požadavky na vytápění, přípustné v neobývaných objektech 12

13 13

14 A B C A nucený okruh B sací armatura paralelního zapojení C trojcestný termostatický ventil Obr. : jednopotrubní otopná soustava např. vertikální rozvody Dvoupotrubní otopná soustava vytápění Otopná tělesa jsou napojená vždy jak na přívodní, tak na zpětné potrubí a mají zhruba stejnou přívodní teplotu. Rozlišení systémů dvoupotrubní otopné soustavy dle způsobu rozvodu: horní rozvod spodní rozvod horizontální rozvod Obrázek: Paralelní uspořádání v rámci okruhového vedení dvoupotrubní otopné soustavy 14

15 15

16 3.2 Dimenzování potrubní sítě Obrázek: Hvězdicové uspořádání s rozdělovačem topných okruhů Jednotlivá otopná tělesa jsou napojena na centrální přívodní a zpětné vedení v podlaze v izolační vrstvě plovoucího potěru nebo ve stropním podhledu. Možné uspořádání potrubního vedení: okruhové uspořádání přívodního a zpětného potrubí s odbočkami k jednotlivým otopným tělesům hvězdicové uspořádání napojení otopných těles z centrálního rozdělovače U obou typů uspořádání je s použitím lisovaného systému MAINPRESS instalace obzvlášť ekonomická a velmi jednoduchá. 16

17 Předpoklady pro dimenzování teplovodního vytápění s čerpadlem: zahrnout otopná tělesa + jejich tepelný výkon do schématu potrubní sítě stanovit přesně trasu vedení potrubí očíslovat jednotlivé otopné trasy od zdroje tepla k otopným tělesům zanést konkrétní tepelné výkony a délky potrubí do schématu soustavy Výchozí hodnoty pro odhad dimenzování potrubního vedení Č. Vedení Odhad jmenovitého průměru 1 Přípojná vedení pro otopná tělesa 16 x 2 2 Stoupačky pro 2-3 tělesa 20 x 2,25 až 25 x 2,5 3 Stoupačka a horizontální rozvod od 5 těles 25 x 2,5 až 32 x 3 Označení jednotlivých odporů: Označení jednotlivých odporů Napojení armatury koleno dlouhé / krátké Přechodové koleno vněj. / vnitř. závit Změna směru přes oblouk Grafické symboly Součinitel ztrát ζ 1,8 1,8 3,8 T-kus odbočka 4,8 T-kus průběžný 3,3 Označení jednotlivých odporů T-kus protisměrný rozdělení průtoku Grafické symboly Součinitel ztrát ζ 8,7 Redukce 1,7 Vývod rozdělovače 1,8 Dvojitá nástěnka odbočka Dvojitá nástěnka průběžná 4,0 1,7 17

18 Tabulky pro tlakové ztráty třením v potrubí Tlaková ztráta vody třením v potrubí v závislosti na tepelném toku Q, resp. hmotnostním průtoku m při střední teplotě vody 50 C a teplotním spádu ΔT = 10K (55 C/45 C) 18

19 19

20 Tabulky pro tlakové ztráty třením v potrubí Tlaková ztráta vody třením v potrubí v závislosti na tepelném toku Q, resp. hmotnostním průtoku m při střední teplotě vody 50 C a teplotním spádu ΔT = 10K (55 C/45 C) 20

21 21

22 Tabulky pro tlakové ztráty třením v potrubí Tlaková ztráta vody třením v potrubí v závislosti na tepelném toku Q, resp. hmotnostním průtoku m při střední teplotě vody 60 C a teplotním spádu ΔT = 20K (70 C/50 C) 22

23 23

24 24

25 Tabulky pro tlakové ztráty třením v potrubí Tlaková ztráta vody třením v potrubí v závislosti na tepelném toku Q, resp. hmotnostním průtoku m při střední teplotě vody 60 C a teplotním spádu ΔT = 20K (70 C/50 C) 25

26 26

27 Tabulky pro tlakové ztráty třením v potrubí Tlaková ztráta vody třením v potrubí v závislosti na tepelném toku Q, resp. hmotnostním průtoku m při střední teplotě vody 62,5 C a teplotním spádu ΔT = 15K (70 C/55 C) 27

28 28

29 Tabulky pro tlakové ztráty třením v potrubí Tlaková ztráta vody třením v potrubí v závislosti na tepelném toku Q, resp. hmotnostním průtoku m při střední teplotě vody 62,5 C a teplotním spádu ΔT = 15K (70 C/55 C) 29

30 30

31 31

32 3.3 Uvedení do provozu Proplachování Pro zajištění bezpečného provozu sítě musí před vlastní instalací rozvodů teplé vody proběhnout dokonalé propláchnutí potrubí. Odstraní se přitom nečistoty a zbytky z montáže. Metoda proplachování: proplachování směsí vzduchu a vody (DIN ) Citlivé armatury (např. magnetické ventily, termostatické baterie) by měly být instalovány až po procesu proplachování. Rozhodně dbejte pokynů pro montáž od jejich výrobce. Doporučení: proplachujte po úsecích (podle velikosti soustavy) proplachujte po patrech Systémy teplé vody mimo provoz, musí být z hygienických důvodů a při riziku zamrznutí kompletně vyprázdněny Výpočet tepelné zátěže Plánování a dimenzování otopných soustav se provádí vypočtením tepelné zátěže budovy podle DIN EN Obvykle se pro kalkulaci a výpočet kubatur použijí kalkulační technické programy pro plánování budov, projektové dokumentace nebo výpočty stanovené autorizovaným odborníkem Tlaková zkouška Před zakrytím rozvodů je nutné provést tlakovou zkoušku. U teplovodních topení se provede tlaková zkouška podle VOB/C DIN 18380, 2003, a to tlakem, který odpovídá 1,5 násobku provozního tlaku (str. 28). Armatury a ústrojí, které nejsou pro tlakovou zkoušku zařízené, se instalují až po zkoušce. Pro kontrolu lze nainstalovat výplňkové prvky. Tlakové zkoušky se zaznamenají formou protokolů, které musí obsahovat následující údaje: datum údaje o soustavě zkušební tlak doba trvání tlakové zátěže Zkoušení rozvodů teplé vody (DIN ) Pro instalace teplé vody se provede tlaková zkouška podle DIN Zkouška se provede formou předběžné a hlavní zkoušky. Příprava tlakových zkoušek: citlivé armatury (např. odečtová zařízení) se nahradí úseky potrubí soustava se naplní od nejnižšího bodu filtrovanou vodou zbavenou vzduchu odběrná místa se odvzdušní tak, aby bylo možno konstatovat, že vytéká voda bez vzduchu k soustavě se připojí zkušební přístroj pro měření tlaku připravit zkušební protokol a zaznamenat všechny údaje o soustavě 32

33 3.3.4 Vyregulování soustavy Podle normy VOB/C -DIN je nutné provést seřízení hydrauliky soustavy. To má zajistit, aby byly všechny tepelné spotřebiče (otopná tělesa) zásobovány, příp. rovnoměrně zahřívány s ohledem na příslušné tepelné výkony / spotřebu tepla. Konečné nastavení technických hodnot (např. přívodní teplota, natápěcí křivka) se provede na konci první topné periody, příp. po dohotovení objektu. Pro řádné udržení tlaku je nutné správně nastavit vstupní tlak expanzní nádoby s membránou. Vyregulování by mělo být provedeno výhradně oprávněnou osobou Předání soustavy, zaškolení, předání díla a údržba Odběr: úplné přezkoušení soustavy dodržení technických a právních předpisů ověření funkčnosti v rámci zkušebního provozu Obecně Pro Vaše dotazy jsou Vám k dispozici naši pracovníci. Obraťte se, prosím, na technické oddělení nebo na své regionální obchodní zástupce. Zákazníci společnosti Maincor mají také po registraci možnost využívat na našich webových stránkách bezplatně základní programy pro výpočet otopných soustav. Údaje a technická data uvedená v příručkách, prospektech a jiných písemných podkladech, jako např. výkresech či návrzích, musí zákazník před převzetím a použitím sám ověřit. Zákazník nemůže z těchto podkladů a dodatečných služeb v případě vzniklé škody v žádném případě odvozovat žádné nároky vůči společnosti Maincor nebo jejím zaměstnanců, pakliže tito nejednali úmyslně či s hrubou nedbalostí. Společnost Maincor si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění provádět přiměřené a proveditelné změny na svých produktech, a to i u takových, které již jsou předmětem objednávky. Zaškolení a předání: provádí dodavatel soustavy zahrnuje odsouhlasení a předání zkušebních protokolů, návodu na údržbu a ovládání Údržba: Pro otopné soustavy, které vyžadují kvalifikovaný obslužný personál, musí dle DIN dodavatel poskytnout návody na provoz, údržbu i ovládání. 33

34 Předloha pro Zkušební protokol pro radiátorové vytápěcí instalace Stavební záměr: Stavební úsek: Max. přípustní provozní tlak:...[bar] Výška soustavy:...[m] Projektovaná teplota přívodní teplota:... [ C] teplota zpátečky:......[ C] Osoba provádějící zkoušku:.. Zahájení zkoušky: datum:... čas:... zkušební tlak:... [bar] Ukončení zkoušky: datum:... čas:... pokles tlaku:...[bar] max. 0,2 bar Výše uvedená otopná soustava byla zahřáta dne na teplotu uvedenou v projektové dokumentaci a nebyly zjištěny žádné netěsnosti. Po ochlazení se také neobjevily žádné netěsnosti. Při riziku zamrznutí je nutné přistoupit k vlastním opatřením (např. použití izolací nebo jiných ochranných prostředků proti zamrznutí). Pakliže není při řádném provozu soustavy nutná žádná ochrana před zamrznutím, odstraní se ochranné prostředky proti zamrznutí vyprázdněním a propláchnutím soustavy s minimálně trojitou výměnou vody. Do vody byl přidán ochranný prostředek proti zamrznutí: ano ne Postup uvedený výše: ano ne Schválení: Montér (Datum, podpis) Stavbyvedoucí (Datum, Podpis) Instalující firma firma (Datum, podpis) 34

35 Tlaková zkouška podle DIN 1988 část 2 Tlaková zkouška u potrubního systému MAINPRESS se provede podle DIN 1988, část 2, po dokončení instalace. Nejprve se provede vizuální kontrola každého spoje. Je nutné dbát na to, aby byly lisovací tvarovky správně zalisované. Pro kontrolu tlaku se musí použít jen ty přístroje, které jsou schopné znázornit pokles tlaku o min. 0,1 bar. Tlakoměr se k systému připojí v jeho nejnižším místě. Předběžná zkouška Jako základ pro zkušební tlak (15 bar) musí být během zkoušky použit provozní tlak 5 bar. Tento zkušební tlak se musí během 30 minut v 10 minutových intervalech dvakrát vrátit na počáteční zkušební tlak. Po uplynutí 30 minut nesmí tlak klesnout o více než 0,6 bar (0,1 bar za 5 minut) a nesmí se vyskytnout žádné netěsnosti. Hlavní zkouška Hlavní zkouška proběhne hned po zkoušce předběžné. Zkušební tlak odečtený po předběžné zkoušce nesmí po dvou hodinách klesnout o více než 0,2 bar. Netěsnosti se nesmí vyskytnou na žádném kontrolovaném místě. Možná je kontrola pomocí vzduchu či inertních plynů. Řiďte se směrnicí Provedení tlakové zkoušky stlačeným vzduchem či intertními plyny pro instalace teplé vody podle DIN TRWI. Zvláštní upozornění při zkoušce stlačeným vzduchem či inertním plynem Všechny rozvody je nutné uzavřít kovovými zátkami, krytkami, zástrčkami či záslepkami. Tlakové nádoby či ohřívače teplé vody je nutno od potrubní sítě oddělit. Odborné provedení instalace se ověřuje vizuální kontrolou všech lisovacích tvarovek. Při hledání netěsností lze použít sprej pro detekování netěsností. Nutné je zabránit vnější korozi. Zvláštní upozornění k proplachování potrubních vedení dle DIN 1988 část 2 V návaznosti na tlakovou zkoušku se celý systém důkladně propláchne, a to dle postupů uvedených v DIN 1988 část 2. O tlakových zkouškách se musí vést zápisy a doklady. 35

36 Předloha pro tlakovou zkoušku Protokol z tlakové zkoušky podle DIN 1988, část 1, pro rozvody teplé vody Tlaková zkouška s vodou jako zkušebním médiem Stavební záměr:. Stavební úsek:. Osoba/firma provádějící zkoušku: PŘEDBĚŽNÁ ZKOUŠKA: Zkušební doba cca 60 minut Zkušební tlak = max. přípustný provozní tlak 10 bar + 5 bar = 15 bar (vztaženo na nejnižší bod soustavy) Zahájení:..(datum, čas) Zkušební tlak (bar) Poté do 30 minut v 10minutových odstupech dvakrát obnovení zkušebního tlaku, opět 30 minut počkat a odečíst výsledný zkušební tlak (max. úbytek tlaku 0,6 bar). Ukončení: (datum, čas) Zkušební tlak.. (bar) HLAVNÍ ZKOUŠKA: Zkušební doba cca 120 minut Zahájení: (datum, čas) Ukončení:.(datum, čas) Zkušební tlak..(bar) Zkušební tlak..(bar) Potvrzení: Na výše uvedené soustavě nebyly zjištěny žádné netěsnosti, a to ani během předběžné, ani hlavní zkoušky. (místo, datum) (razítko, podpis, dodavatel) 36

37 (místo, datum) (razítko, podpis, zákazník) Předloha pro tlakovou zkoušku Protokol z tlakové zkoušky podle DIN 1988, část 2, pro rozvody teplé vody Zkušební tlakové médium: stlač. vzduch bez obs. oleje dusík CO 2 Stavební záměr:.. Stavební úsek:.. Osoba/firma provádějící zkoušku:. KONTROLA TĚSNOSTI Zkušební tlak 110 mbar, zkušební doba do 100 litrů výkonového objemu - min. 30 minut Každých 100 litrů se zkušební doba prodlouží o 10 minut. Výkonový objem:. litrů Počká se na požadovanou teplotu a ustálený stav, poté začne zkušební doba. Zahájení: (datum, čas) Ukončení:.(datum, čas) Zkušební tlak (bar) Zkušební tlak (bar) KONTROLA TĚSNOSTI Za zvýšeného tlaku Zkušební tlak: 63 x 6 mm, max. 3 bar, 63 x 6 mm, max. 1 bar, zkušební doba do 100 litrů výkonového objemu min. 30 minut. Každých 100 litrů se zkušební doba prodlouží o 10 minut. Počká se na požadovanou teplotu a ustálený stav, poté začne zkušební doba. Zahájení:... (datum, čas) Ukončení:.(datum, čas) Zkušební tlak.(bar) Zkušební tlak. (bar) Potvrzení: Na výše uvedené soustavě nebyly zjištěny žádné netěsnosti, a to ani během předběžné, ani hlavní zkoušky. (místo, datum) (razítko, podpis, dodavatel) 37

38 (místo, datum) (razítko, podpis, zákazník) Předloha pro protokol z proplachování Soustava s teplou vodou Protokol z proplachování podle DIN 1988, část 2, pro rozvody teplé vody Stavební záměr:.. Stavební úsek:.. Osoba/firma provádějící zkoušku:. Potrubí: vícevrstvé potrubí PE-RT vícevrstvé potrubí PE-RT/Alu/PE-RT Spojovací technika: lisovaný systém MAINPRESS Max. jmenovitý průměr vodorovných rozvodů Min. počet odběrných míst DN Směrodatná hodnota pro minimální počet odběrných míst, vztažený na max. jmenovitý průměr vodorovných rozvodů. Délka rozvodů na jeden proplachovaný úsek by neměla překročit 100 m! Odběrná místa se zavřou jedno po druhém, poté co se v posledním místě prováděl proplach alespoň 5 minut! Etážové uzávěry, předuzávěry (údržbové armatury) byly během procesu proplachování zcela otevřené. Citlivé armatury a ústrojí jsou demontované a místo nich použity výplňkové kusy, příp. jsou přemostěny flexibilními rozvody. Regulační ventily, perlátory a provzdušňovače byly demontovány. Teplá voda použitá pro proplach je filtrovaná, klidový tlak pw = (bar). Filtry na nečistoty a lapače nečistot byly po propláchnutí vodou vyčištěny. Propláchnutí proběhlo směrem od hlavních uzavíracích armatur postupně po jednotlivých úsecích až k nejvzdálenějšímu odběrnému místu. Propláchnutí soustavy teplé vody proběhlo v pořádku. (místo, datum) (razítko, podpis, dodavatel) 38

T E C H N I C K Á P Ř Í R U Č K A

T E C H N I C K Á P Ř Í R U Č K A T E C H N I C K Á P Ř Í R U Č K A MAINOX LISOVANÝ POTRUBNÍ SYSTÉM Z NEREZAVĚJÍCÍ OCELI MAINSTEEL LISOVANÝ POTRUBNÍ SYSTÉM Z UHLÍKOVÉ POZINKOVANÉ OCELI Obsah: 1. Úvod 2 - Instalace 2 - Roztažnost 4 - Ohýbání

Více

[ Vzduch ] Systém Logafix. [ Voda ] [ Země ] [ Buderus ] Montážní předpis. Vydání 2007 Platí od 1. 6. 2007. Teplo je náš živel

[ Vzduch ] Systém Logafix. [ Voda ] [ Země ] [ Buderus ] Montážní předpis. Vydání 2007 Platí od 1. 6. 2007. Teplo je náš živel [ Vzduch ] [ Voda ] Systém Logafix [ Země ] [ Buderus ] Montážní předpis Vydání 2007 Platí od 1. 6. 2007 Teplo je náš živel Vlastnosti systému Logafix Moderní systém pro instalace tlakových rozvodů pitné

Více

INZ 5 TDI. 2009-2010 Jan Kušnír

INZ 5 TDI. 2009-2010 Jan Kušnír INZ 5 TDI 2009-2010 Jan Kušnír TDI Ústřední vytápění Charakteristika systému: Systém: Materiál rozvodu: Spoje na potrubí: tlakový uzavřený, dvoutrubkový, teplovodní (do 110 C) měď, popř. plast (PP-R, PEX,

Více

UNIFITT SYSTÉM PŘIPOJENÍ RADIÁTORŮ

UNIFITT SYSTÉM PŘIPOJENÍ RADIÁTORŮ OBSAH 1. 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 2.24 2.25 3. 4. 4.1 4.1.1 4.1.2 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 5. 5.1 5.2 VŠEOBECNÝ POPIS SYSTÉMU

Více

T E C H N I C K Á P Ř Í R U Č K A

T E C H N I C K Á P Ř Í R U Č K A T E C H N I C K Á P Ř Í R U Č K A MAINPEX LISOVANÝ POTRUBNÍ SYSTÉM VÍCEVRSTEVNÉHO PLASTOHLINÍKOVÉHO POTRUBÍ S POSUVNÝMI OBJÍMKAMI Obsah: Mainpex jednoduché zpracování pro větší komfort 2 Mainpex dokonalý

Více

Regulační ventil HERZ

Regulační ventil HERZ Regulační ventil HERZ Regulátor průtoku Technický list pro 4001 Vydání CZ 0610 Montážní rozměry v mm DN G L H1 H2 B1 B2 L1 L2 1 4001 21 15 3/4 G 66 59 61,5 49 63 48 81 1 4001 22 20 1 G 76 60 61,5 51 68,5

Více

Ventil E-Z. Pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy ENGINEERING ADVANTAGE

Ventil E-Z. Pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy ENGINEERING ADVANTAGE Termostatický ventil s radiátorovým připojením Ventil E-Z Pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE Popis

Více

Ventil E-Z. Termostatický ventil s radiátorovým připojením Pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy

Ventil E-Z. Termostatický ventil s radiátorovým připojením Pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy Ventil E-Z Termostatický ventil s radiátorovým připojením Pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy IMI HEIMEIER / Termostatické ventily a šroubení / Ventil E-Z Ventil E-Z E-Z ventil s ponornou trubkou

Více

TECHNICKÝ LIST 1) Výrobek: VÍCEVRSTVÉ POTRUBÍ 2) Typ: IVAR.TURATEC 3) Charakteristika použití: 9/9

TECHNICKÝ LIST 1) Výrobek: VÍCEVRSTVÉ POTRUBÍ 2) Typ: IVAR.TURATEC 3) Charakteristika použití: 9/9 1) Výrobek: VÍCEVRSTVÉ POTRUBÍ 2) Typ: IVAR.TURATEC 3) Charakteristika použití: Kvalita kombinovaná s flexibilitou a cenou stojí za úspěchem vícevrstvého plastového potrubí IVAR.TURATEC. Potrubí IVAR.TURATEC

Více

2.1 Potrubní systémy - voda, topení

2.1 Potrubní systémy - voda, topení LISOVANÉ POTRUBNÍ ROZVODY COSmOFLEX VÍCEVRSTVÉ POTRUBÍ Nejdokonalejší potrubní technologie k rozvodům ÚT, podlahovému vytápění a sanitárním rozvodům, spojuje se svěrným šroubením TA a RA nebo pressfitinkami,

Více

Vliv zateplení objektů na vytápěcí soustavu, nové provozní stavy a topné křivky

Vliv zateplení objektů na vytápěcí soustavu, nové provozní stavy a topné křivky Vliv zateplení objektů na vytápěcí soustavu, nové provozní stavy a topné křivky V současnosti se u řady stávajících bytových objektů provádí zvyšování tepelných odporů obvodového pláště, neboli zateplování

Více

F.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

F.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB F.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB F.1.4.a.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1.4.a.2 VÝKRESY ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ ÚT 1 1. P.P. - ústřední vytápění ÚT 2 1. N.P. - ústřední vytápění ÚT 3 2.N.P. - ústřední vytápění ÚT 4 3.N.P.

Více

Vekotec. Armatury pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou Připojovací šroubení pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou

Vekotec. Armatury pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou Připojovací šroubení pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou Vekotec Armatury pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou Připojovací šroubení pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou IMI HEIMEIER / Termostatické ventily a šroubení / Vekotec Vekotec

Více

Armatury pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou

Armatury pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou Vekotrim Armatury pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou Připojovací šroubení s uzavíracími kulovými kohouty pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou IMI HEIMEIER / Termostatické

Více

Armatura VHS s integrovaným přednastavením, uzavíratelná a s vypouštěním

Armatura VHS s integrovaným přednastavením, uzavíratelná a s vypouštěním Armatura VHS s integrovaným přednastavením, uzavíratelná a s vypouštěním Použití Přímý Rohový Armatura VHS je ideální regulátor pro moderní radiátory se spodním napojením, i pro univerzální nebo koupelnová

Více

Návod k instalaci a údržbě

Návod k instalaci a údržbě Návod k instalaci a údržbě Návod k instalaci a obsluze VPA 450/300 Obecně Ohřívače vody VPA jsou speciálně vyvinuty pro kombinaci s tepelnými čerpadly. Tyto ohřívače lze také použít v kombinaci s jinými

Více

Vytápění budov Otopné soustavy

Vytápění budov Otopné soustavy ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Vytápění budov Otopné soustavy 109 Systémy vytápění Energonositel Zdroj tepla Přenos tepla Vytápění prostoru Paliva Uhlí Zemní plyn Bioplyn

Více

Montážní návod. Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH

Montážní návod. Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH Montážní návod Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH Obsah Obsah.............................................................. Strana 1.

Více

Pájený výměník tepla, XB

Pájený výměník tepla, XB Popis / aplikace Deskové výměníky tepla pájené mědí řady X jsou určené pro použití v soustavách centrálního zásobování teplem (tzn. v klimatizačních soustavách, a v soustavách určených pro vytápění nebo

Více

Ceník. Podlahové vytápění 02/2011. www.toptherm.info. Ceník je platný od 01. 02. 2011 do vydání nového, výrobce si vyhrazuje právo na změny.

Ceník. Podlahové vytápění 02/2011. www.toptherm.info. Ceník je platný od 01. 02. 2011 do vydání nového, výrobce si vyhrazuje právo na změny. Ceník 02/2011 Podlahové vytápění Ceník je platný od 01. 02. 2011 do vydání nového, výrobce si vyhrazuje právo na změny. 1. Trubky - jsou vyrobeny v EU a výrobce je držitelem certifikace dle DIN EN ISO

Více

www.ivarcs.cz TECHNICKÝ LIST 1) Výrobek: VSUVKA PUSH - PPSU 2) Typ: IVAR.PUSH - V 3) Charakteristika použití: 1/5

www.ivarcs.cz TECHNICKÝ LIST 1) Výrobek: VSUVKA PUSH - PPSU 2) Typ: IVAR.PUSH - V 3) Charakteristika použití: 1/5 1) Výrobek: VSUVKA PUSH - PPSU 2) Typ: IVAR.PUSH - V 3) Charakteristika použití: Novinka v oblasti spojování trubek systém IVAR.PUSH umožňuje instalaci rozvodů bez potřeby lisování tvarovek a tedy bez

Více

Technika vedení potrubí ocel

Technika vedení potrubí ocel Megapress s SC-Contur Technika vedení potrubí ocel CZ 3/ Ceník 0 Změny vyhrazeny. F Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami z nelegované oceli.0308 pro černé, pozinkované, průmyslově lakované a

Více

Větrací systémy s rekuperací tepla

Větrací systémy s rekuperací tepla Větrací systémy s rekuperací tepla Vitovent 300 5825 965-3 CZ 09/2010 5825 965 CZ Systém větrání s rekuperací tepla a dálkovým ovládáním 5825 837-4 CZ 09/2010 Vitovent 300 H systém větrání bytů s rekuperací

Více

Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku.

Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku. 1 Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku. Podkladem pro zpracování PD byly stavební výkresy a konzultace se zodpovědným projektantem a zástupci investora.

Více

SYSTÉMY UPONOR CENÍK 2007. Uponor Profi systém. Uponor MLC systém. Uponor Profi Plus systém. Uponor Quick & Easy systém.

SYSTÉMY UPONOR CENÍK 2007. Uponor Profi systém. Uponor MLC systém. Uponor Profi Plus systém. Uponor Quick & Easy systém. SYSTÉMY UPONOR CENÍK 2007 Uponor Profi systém Uponor MLC systém Uponor Profi Plus systém Uponor Quick & Easy systém Uponor Ecoflex Obsah: Ceník Uponor MLC systém... 5 - vícevrstvé (PE-RT/Al/PE-RT) potrubí

Více

Technika vedení potrubí ocel

Technika vedení potrubí ocel Megapress Technika vedení potrubí ocel F2 CZ 3/16 Katalog 2016 Změny vyhrazeny. Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami z nelegované oceli 1.0308 pro černé, pozinkované, průmyslově lakované a práškovou

Více

Regulux N 4.2.1 09.2000 CZ

Regulux N 4.2.1 09.2000 CZ Regulux N Zpětné regulační a uzavírací šroubení s vypouštěním 4.2.1 09.2000 CZ Popis Konstrukce Popis Šroubení pro uzavírání, přednastavení, plnění a vypouštění. Rozměry dle DIN 3842 řada 1. Rohové nebo

Více

Návod na montáž. www.solarpower.cz

Návod na montáž. www.solarpower.cz Návod na montáž DHW www.solarpower.cz Bezpečnostní pokyny: Prosím přečtěte si pečlivě návod k instalaci, než produkt uvedete do provozu. Předejdete tím poškození systému, které by mohlo vzniknout v důsledku

Více

Regutec. Uzavírací radiátorové šroubení ENGINEERING ADVANTAGE. Regutec je uzavírací radiátorové šroubení pro teplovodní soustavy s nuceným oběhem.

Regutec. Uzavírací radiátorové šroubení ENGINEERING ADVANTAGE. Regutec je uzavírací radiátorové šroubení pro teplovodní soustavy s nuceným oběhem. Uzavírací šroubení Regutec Uzavírací radiátorové šroubení Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE Regutec je uzavírací radiátorové šroubení pro

Více

Třícestné radiátorové ventily. Termostatické ventily bez nastavení, s automatickou regulací obtoku

Třícestné radiátorové ventily. Termostatické ventily bez nastavení, s automatickou regulací obtoku Třícestné radiátorové ventily Termostatické ventily bez nastavení, s automatickou regulací obtoku IMI HEIMEIER / Termostatické ventily a šroubení / Třícestné radiátorové ventily Třícestné radiátorové ventily

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek Niersberger Instalace, s.r.o. Tyršova 2075 256 01 Benešov Telefon (+420) 317 721 741-2 Fax (+420) 317 721 841 E-mail: instalace@niersberger.cz IČO 64577252 DIČ CZ64577252 TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary Dokumentace pro provedení stavby Zařízení vytápění 1. Technická zpráva Obsah: 1. Identifikační údaje stavby 2. Podklady 3. Úvod a základní informace 4. Technický popis 5. Požadavky na jednotlivé profese

Více

SYMPATIK Vila Aku. Obrázek RD

SYMPATIK Vila Aku. Obrázek RD SYMPATIK Vila Aku Obrázek RD Obr. Budova SYSTHERM SYMPATIK Vila Aku je předávací stanice, určená pro individuální vytápění a přípravu teplé vody v rodinných domech a malých objektech připojených na systémy

Více

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí. F1 Prestabo s SC-Contur

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí. F1 Prestabo s SC-Contur Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí F1 Prestabo F1 Systémové trubky a lisovací tvarovky z nelegované oceli. Použití v souladu se stanovením výrobce Systém Prestabo je schválen pro použití

Více

Kvalita kombinovaná s flexibilitou a cenou stojí za úspěchem vícevrstvého plastového

Kvalita kombinovaná s flexibilitou a cenou stojí za úspěchem vícevrstvého plastového 1) Výrobek: VÍCEVRSTVÉ POTRUBÍ 2) Typ: IVAR.TURATEC 3) Charakteristika použití: Kvalita kombinovaná s flexibilitou a cenou stojí za úspěchem vícevrstvého plastového potrubí TURATEC. Potrubí TURATEC je

Více

T01 Technická zpráva. Investor Místo zakázky Stupeň projektu Projektant Zodpovědný projektant

T01 Technická zpráva. Investor Místo zakázky Stupeň projektu Projektant Zodpovědný projektant Investor Místo zakázky Stupeň projektu Projektant Zodpovědný projektant Obec Dolní Bečva, Dolní Bečva 340, 756 55 Dolní Bečva Dolní Bečva 578, 756 55 Dolní Bečva Projekt pro stavební povolení Ing. Ludvík

Více

Regutec. Uzavírací šroubení Uzavírací radiátorové šroubení

Regutec. Uzavírací šroubení Uzavírací radiátorové šroubení Regutec Uzavírací šroubení Uzavírací radiátorové šroubení IMI HEIMEIER / Termostatické ventily a šroubení / Regutec Regutec Regutec je uzavírací radiátorové šroubení pro teplovodní soustavy s nuceným oběhem.

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

UT Ústřední vytápění

UT Ústřední vytápění UT Ústřední vytápění Františka 2.01 D.1.4A TZ UT - 1 z 6 OBSAH: Úvod:... 3 Situace:... 3 Tepelná bilance a výpočty:... 3 CELKOVÁ ENERGETICKÁ NÁROČNOST STAVBY :... 3 Zdroj tepla:... 4 Odvod spalin... 4

Více

Zpráva o kontrole kotle a vnitřních rozvodů tepla

Zpráva o kontrole kotle a vnitřních rozvodů tepla Zpráva o kontrole kotle a vnitřních rozvodů tepla Jméno majitele/správce Adresa kontrolovaného objektu Identifikace systému vytápění Celková podlahová plocha Za celý objekt neuvedeno. Kotelna vytápí jen

Více

Technické informace pro montáž a provoz Solární stanice S

Technické informace pro montáž a provoz Solární stanice S Technické informace pro montáž a provoz Solární stanice S Změny vyhrazeny. Obsah 1. Bezpečnostní pokyny 1 1.1 Předpisy/směrnice 1 1.2 Použití odpovídající účelu 1 2. Technické údaje 2 3. Montáž 5 3.1 Nástěnná

Více

Technika vedení potrubí měď/červený bronz

Technika vedení potrubí měď/červený bronz Profipress S Technika vedení potrubí /červený bronz A3 CZ 3/16 Ceník 2016 Změny vyhrazeny. Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami z mědi a červeného bronzu testovaný podle DVGW pracovního listu

Více

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA INVESTOR: Vladimíra Tučková, Nová Ves 109, 691 23, Pohořelice NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA VYTAPĚNÍ Obsah projektu : Technická zpráva Výkresová

Více

Armatury pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou

Armatury pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou Vekolux Armatury pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou Připojovací šroubení s vypouštěním pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou IMI HEIMEIER / Termostatické ventily a šroubení

Více

Návod k instalaci. Veria AquaMat

Návod k instalaci. Veria AquaMat Návod k instalaci Veria AquaMat Specifikace výrobku Veria AquaMat Veria AquaMat je systém vodního temperování podlahy, který je díky své nízké instalační výšce (cca 10 mm) mimořádně vhodný k sanování stávajících

Více

D a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459)

D a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459) P R O J E K T Y, S. R. O, H A V Í Ř S K Á 1 6, 5 8 6 0 1 K A N C E L Á Ř : C H L U M O V A 1, 5 8 6 0 1 D.1.4.2 a TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U

Více

TECHNICKÝ KATALOG 2014. Ballorex Thermo - termostatický cirkulační ventil

TECHNICKÝ KATALOG 2014. Ballorex Thermo - termostatický cirkulační ventil TECHNICKÝ KATALOG 2014 Ballorex Thermo - termostatický cirkulační ventil Obsah Úvod str. 3-7 Montážní návod str. 8-9 Příklad použití ventilu str. 10 Technická data str. 11-22 Příklad návrhu str. 23 2 Úvod

Více

FlowCon S. Instalace Provoz Uvedení do provozu

FlowCon S. Instalace Provoz Uvedení do provozu FlowCon S Instalace Provoz Uvedení do provozu Obsah: Technické údaje a přehled funkcí 2 1. Instalace 3 2. Propláchnutí a naplnění systému 4 3. Vypuštění systému 5 4. Zpětný ventil 5 5. Bezpečnostní zařízení

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 1) Výrobek: RTL VENTIL IC-BOX 2) Typ: IVAR.IC-BOX 2 IVAR.IC-BOX 3 3) Instalace: 4) Funkční popis: 5) Montážní postup:

NÁVOD K POUŽITÍ 1) Výrobek: RTL VENTIL IC-BOX 2) Typ: IVAR.IC-BOX 2 IVAR.IC-BOX 3 3) Instalace: 4) Funkční popis: 5) Montážní postup: 1) Výrobek: RTL VENTIL IC-BOX 2) Typ: IVAR.IC-BOX 2 IVAR.IC-BOX 3 IVAR.IC-BOX 2 IVAR.IC-BOX 3 3) Instalace: Instalace a uvedení do provozu musí být prováděno výhradně kvalifikovaným personálem a v souladu

Více

Ventily pro samotížné a jednotrubkové soustavy. Termostatické ventily Termostatický ventil bez nastavení

Ventily pro samotížné a jednotrubkové soustavy. Termostatické ventily Termostatický ventil bez nastavení Ventily pro samotížné a jednotrubkové soustavy Termostatické ventily Termostatický ventil bez nastavení IMI HEIMEIER / Termostatické ventily a šroubení / Ventily pro samotížné a jednotrubkové soustavy

Více

Stupeň PD: D2.4a Ústřední vytápění, stlačený vzduch + přeložky plynu a vody. Datum: prosinec 2015. Číslo výtisku. plynu a vody

Stupeň PD: D2.4a Ústřední vytápění, stlačený vzduch + přeložky plynu a vody. Datum: prosinec 2015. Číslo výtisku. plynu a vody Energeticko-technická Profese: Stavební úpravy výrobních hal a snížení energetické náročnosti objektů společnosti na pozemcích D2.4a Ústřední vytápění, stlačený vzduch + přeložky Datum: prosinec 2015 Číslo

Více

Kombiventil pro otopná tělesa

Kombiventil pro otopná tělesa 2 85 Kombiventil pro otopná tělesa Mini-kombiventil pro dvoutrubkové topné rozvody. VPD... VPE... Mini-kombiventil je termostatický ventil s integrovanou regulací diferenčního tlaku. Slouží k optimálnímu

Více

Technika vedení potrubí PE-Xc/Al/PE/červený bronz

Technika vedení potrubí PE-Xc/Al/PE/červený bronz Pexfit Technika vedení potrubí PE-Xc/Al/PE/červený bronz L5 CZ 3/16 Ceník 2016 Změny vyhrazeny. Lisovací spojovací systém pro instalace pitné vody podle DIN 1988 a DIN 50930 6 a instalace vytápění, přezkoušeno

Více

Návod pro montáž, provoz a údržbu Stav k 11/02

Návod pro montáž, provoz a údržbu Stav k 11/02 tlakové expanzní nádoby pro topné, solární a chladicí systémy Návod pro montáž, provoz a údržbu Stav k 11/02 Všeobecně Obecné bezpečnostní pokyny Reflex jsou membránové tlakové expanzní nádoby podle EU

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOKUMENTACE

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOKUMENTACE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Akce KLIMENTSKÁ Rekonstrukce 2.NP Místo Klimentská 1246/1, Praha 1, 110 00 Investor HOMEGLOBE, a.s. Generální projektant Building s.r.o. Peckova 13, Praha 8, 186 00 Projektant části

Více

1) Výrobek: VÍCEVRSTVÉ POTRUBÍ ALPEX TURATEC MH (trubka v trubce)

1) Výrobek: VÍCEVRSTVÉ POTRUBÍ ALPEX TURATEC MH (trubka v trubce) 1) Výrobek: VÍCEVRSTVÉ POTRUBÍ ALPEX TURATEC MH (trubka v trubce) 2) Typ: IVAR.TURATEC MH 3) Charakteristika použití: Kvalita kombinovaná s flexibilitou stojí za úspěchem vícevrstvého plastového potrubí

Více

Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora.

Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VSC ecocompact VSC S aurocompact Protože myslí dopředu. ecocompact revoluce ve vytápění

Více

D06F. Honeywell. Redukční ventily REGULÁTOR TLAKU S VYVÁŽENOU REGULAČNÍ KUŽELKOU A SE STUPNICÍ NASTAVENÍ. Použití. Hlavní rysy.

D06F. Honeywell. Redukční ventily REGULÁTOR TLAKU S VYVÁŽENOU REGULAČNÍ KUŽELKOU A SE STUPNICÍ NASTAVENÍ. Použití. Hlavní rysy. srpen 2007 D06F Redukční ventily REGULÁTOR TLAKU S VYVÁŽENOU REGULAČNÍ KUŽELKOU A SE STUPNICÍ NASTAVENÍ KATALOGOVÝ LIST Použití Redukční ventily D06F chrání vodovodní potrubí a připojené spotřebiče před

Více

Předizolované potrubí

Předizolované potrubí Předizolované potrubí S PUR IZOLACÍ Široký výběr materiálů předizolovaného potrubí Předizolované potrubí od DN 20 do DN 1200 Vysoká tepelná odolnost izolační PUR pěny Nízké tepelné ztráty Uponor Infra

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ 1, Úvod Tato dokumentace pro výběr dodavatele řeší vytápění a přípravu TUV na akci: ENERGETICKÁ ÚSPORNÁ OPATŘENÍ změna zdroje tepla z olejového kotle na elektrický s

Více

Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem Stacionární kondenzační kotel s vestavěným solárním zásobníkem

Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem Stacionární kondenzační kotel s vestavěným solárním zásobníkem Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem Stacionární kondenzační kotel s vestavěným solárním zásobníkem VSC ecocompact VSC S aurocompact ecocompact - revoluce ve vytápění Pohled na vnitřní

Více

1.VŠEOBECNĚ 2.TEPELNÁ BILANCE

1.VŠEOBECNĚ 2.TEPELNÁ BILANCE 1.VŠEOBECNĚ Prováděcí projekt řeší vytápění přístavby v objektu Varšavská 19, Praha 2. Jako podklady pro projekt ÚT byly použity: o Stavební výkresy objektu o ČSN 06 0210 Výpočet tepelných ztrát budov

Více

Projekční a montážní podklady. Systémy připojení otopných těles a univerzální systém rozvodů vytápění a vody

Projekční a montážní podklady. Systémy připojení otopných těles a univerzální systém rozvodů vytápění a vody Projekční a montážní podklady Systémy připojení otopných těles a univerzální systém rozvodů vytápění a vody 02/2014 Systémy vytápění a rozvodů vody pro různá použití Rodinný dům, byt podlahové vytápění

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení BT01 TZB II HARMONOGRAM CVIČENÍ AR 2012/2012 Týden Téma cvičení Úloha (dílní úlohy) Poznámka Stanovení součinitelů prostupu tepla stavebních Zadání 1, slepé matrice konstrukcí

Více

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE Objekt Základní školy a tělocvičny v obci Loučovice Loučovice 231, 382 76 Loučovice Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný

Více

Pro dvoubodové připojení otopných těles v 1-trubkových i 2-trubkových soustavách, přímé i rohové provedení, s připojením R1/2 nebo G3/4

Pro dvoubodové připojení otopných těles v 1-trubkových i 2-trubkových soustavách, přímé i rohové provedení, s připojením R1/2 nebo G3/4 Design-Edition Multilux 4 Set Pro dvoubodové připojení otopných těles v 1-trubkových i 2-trubkových soustavách, přímé i rohové provedení, s připojením R1/2 nebo G3/4 Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování

Více

Návod pro montáž a údržbu sálavých panelů

Návod pro montáž a údržbu sálavých panelů Návod pro montáž a údržbu sálavých panelů Bezpečnostní předpisy Hmotnost v kg/m Provedení Model Standard Speciál Protože jsou panely těžké (viz tabulku hmotností), musí být transportovány minimálně dvěmi

Více

F.1.4. ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB

F.1.4. ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB Investor: AURUM DEVELOPMENT s.r.o. U LIBEŇSKÉHO PIVOVARU 2015/10, PRAHA 8 Akce: REZIDENCE AURUM NA PLÁNI 1430/7, PRAHA 5 - SMÍCHOV Místo realizace: NA PLÁNI 1430/7, PRAHA 5 - SMÍCHOV Datum: ČERVEN 2011

Více

Ventily pro otopná tělesa

Ventily pro otopná tělesa EN - Přímý ventil (D) Rohový ventil (E) entily pro otopná tělesa D E pro -trubkové otopné soustavy, stavební délka podle normy DIN Pro regulaci prostorové teploty v jednotlivých místnostech entily pro

Více

CENÍK 2013 KOMPONENTY PRO SOLÁRNÍ A TOPNÉ SYSTÉMY PRACOVNÍ STANICE PRO SOLÁRNÍ SYSTÉMY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

CENÍK 2013 KOMPONENTY PRO SOLÁRNÍ A TOPNÉ SYSTÉMY PRACOVNÍ STANICE PRO SOLÁRNÍ SYSTÉMY A PŘÍSLUŠENSTVÍ KOMPONENTY PRO SOLÁRNÍ A TOPNÉ SYSTÉMY PRACOVNÍ STANICE PRO SOLÁRNÍ SYSTÉMY A PŘÍSLUŠENSTVÍ CENÍK 2013 SFERATEC s.r.o. Krále Jana 511, 58301 Chotěboř Telefon: +420 566 466 245 Email: info@sferatec.cz www.sferatec.cz

Více

Projekční a montážní podklady. Suchý systém podlahového vytápění KB 12

Projekční a montážní podklady. Suchý systém podlahového vytápění KB 12 Projekční a montážní podklady Suchý systém podlahového vytápění KB 12 03/2012 Systémy vytápění a rozvodů vody pro různá použití Rodinný dům, byt podlahové vytápění 1.2.3, TAC, KB 12 stěnové a stropní vytápění/chlazení

Více

VENTILY PRO OTOPNÁ TĚLESA

VENTILY PRO OTOPNÁ TĚLESA 06 EN - Přímý ventil VDN Rohový ventil VEN Axiální ventil VUN VENTILY PRO OTOPNÁ TĚLESA PRO DVOUTRUBKOVÉ OTOPNÉ SOUSTAVY STAVEBNÍ DÉLKA PODLE NORMY NF (zkrácená) VDN VEN VUN Ventil z mosazi, poniklován

Více

Potřeba tepla na vytápění (tepelná ztráta celého objektu) je stanovena podle ČSN060210 výpočtovým programem a je 410,0kW.

Potřeba tepla na vytápění (tepelná ztráta celého objektu) je stanovena podle ČSN060210 výpočtovým programem a je 410,0kW. VYTÁPĚNÍ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Podkladem pro zpracování projektové

Více

13/7.3 VNITŘNÍ ROZVODY VODY

13/7.3 VNITŘNÍ ROZVODY VODY STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ DETAILY V OBRAZE Část 13, Díl 7, Kapitola 3, str. 1 13/7.3 VNITŘNÍ ROZVODY VODY Zajišťuje dopravu vody od hlavního uzávěru vnitřního vodovodu ke všem výtokům a zařízením. Při návrhu

Více

Regulační technika 05-R2. Modul: Sekce: Ekvitermní regulace

Regulační technika 05-R2. Modul: Sekce: Ekvitermní regulace Ekvitermní regulátor calormatic 400 reguluje tepelný výkon kotle v závislosti na venkovní teplotě a přizpůsobuje ho podmínkám topného systému. Regulátor je vybaven týdenním časovým programem s displejem

Více

V5001P Kombi-Auto Automatický vyvažovací ventil

V5001P Kombi-Auto Automatický vyvažovací ventil Honeywell V5001P Kombi-Auto Automatický vyvažovací ventil Katalogový list Aplikace Automatický vyvažovací ventil V5001P Kombi-Auto se používá pro zajištění hydraulického vyvážení otopných i chladicích

Více

S obráceným směrem toku. Termostatické ventily Termostatický ventil s přesným nastavením a bez přednastavení

S obráceným směrem toku. Termostatické ventily Termostatický ventil s přesným nastavením a bez přednastavení S obráceným směrem toku Termostatické ventily Termostatický ventil s přesným nastavením a bez přednastavení IMI HEIMEIER / Termostatické ventily a šroubení / S obráceným směrem toku S obráceným směrem

Více

Informace o cenách Teplovodní vytápění

Informace o cenách Teplovodní vytápění B20-S rovné Informace o cenách Výhody výrobku: Obsah dodávky: W Kompaktní otopné těleso pro teplovodní vytápění W Připojení zdola, rozteč připojení dle stavební délky W Možnost provozu přídavného elektrického

Více

EURO- Sluneční kolektory typ C20/C22

EURO- Sluneční kolektory typ C20/C22 TECHNICKÁ INFORMACE EURO- Sluneční kolektory typ C/C22 Wagner & Co Vysoce průhledné bezpečnostní sklo nebo antireflexní bezp. sklo Pryžové těsnění EPDM s vulkanizačním spojením rohů Eloxovaný hliníkový

Více

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. Regulace. Co je to regulace?

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. Regulace. Co je to regulace? ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Regulace 242 Co je to regulace? Zařízení, na jehož impuls se mění jeden nebo více provozních parametrů otopné soustavy teplota hmotnostní

Více

Kombinovaný automatický vyvažovací ventil AB-PM ventil DN 15-25, PN 16

Kombinovaný automatický vyvažovací ventil AB-PM ventil DN 15-25, PN 16 Datový list Kombinovaný automatický vyvažovací ventil AB-PM ventil DN 15-25, PN 16 Popis AB-PM je kombinovaný automatický vyvažovací ventil. Nabízí tři funkce v kompaktním tělese ventilu: 1. Regulátor

Více

Systémová akumulační nádrž 600 V7-R Návod k obsluze

Systémová akumulační nádrž 600 V7-R Návod k obsluze Systémová akumulační nádrž 600 V7-R Návod k obsluze Obsah strana 1 Obecně...3 1.1 Použití 3 1.1.1 Příklad použití systémové akumulační nádrže 3 2 Popis...4 3 Upozornění...4 4 Konstrukce systémové akumulační

Více

ZPRÁVA O KONTROLE KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE

ZPRÁVA O KONTROLE KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE EMI-TEST s.r.o. Na Sibiři 451 549 54 Police nad Metují ZPRÁVA O KONTROLE KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE podle 3 odstavec 1 a 3 vyhlášky 194/2013 Sb., o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie číslo 0043/14

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

Calis TS RD Třícestný ventil 100 %

Calis TS RD Třícestný ventil 100 % Calis TS RD Třícestný ventil 100 % pro vytápění a chlazení Technický list pro 7761 RD Vydání AUT 0506 Vydání CZ 0109 Ventilová vložka (horní díl) Objednací číslo Dimenze R A B C kvs dp (bar) max. 1 7761

Více

KOMPONENTY PRO INSTALACE

KOMPONENTY PRO INSTALACE 4 KOMPONENTY PRO INSTLE Komponenty pro instalace 93 Kompenzátory délkové roztažnosti 94 Komponenty pro odvzdušnění a plnění 95 Rozdělovače vody pro připojení vodoměrů, průchodky pro bytová jádra 96 Křížení

Více

Vzduchotechnika. Tepelná bilance řešené části objektu: Bilance spotřeby energie a paliva:

Vzduchotechnika. Tepelná bilance řešené části objektu: Bilance spotřeby energie a paliva: TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektové dokumentaci zařízení pro vytápění staveb Projekt: OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD- Rekonstrukce operačních sálů ortopedie Investor: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245 Stupeň

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 1) Výrobek: SYSTÉM NEREZOVÝCH VLNOVCOVÝCH TRUBEK - LISOVACÍ ZPŮSOB II. 2) Typ: IVAR.

NÁVOD K POUŽITÍ 1) Výrobek: SYSTÉM NEREZOVÝCH VLNOVCOVÝCH TRUBEK - LISOVACÍ ZPŮSOB II. 2) Typ: IVAR. 1) Výrobek: SYSTÉM NEREZOVÝCH VLNOVCOVÝCH TRUBEK - LISOVACÍ ZPŮSOB II. 2) Typ: IVAR.SITE 4) Instalace: Instalaci a uvedení do provozu, stejně jako připojení elektrických komponentů, musí provádět výhradně

Více

Rozdělovač podlahového vytápění FHD

Rozdělovač podlahového vytápění FHD Rozdělovač podlahového vytápění FHD Použití Rozdělovač FHD je využíván v soustavách podlahového vytápění k regulaci průtoku vody. Každá trubka soustavy podlahového vytápění je připojena k rozdělovači,

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

Wavin SiTech+ Odhlučněný systém vnitřní kanalizace

Wavin SiTech+ Odhlučněný systém vnitřní kanalizace Kanalizační systémy KATALOG VÝROBKŮ Wavin SiTech+ Odhlučněný systém vnitřní kanalizace www.wavin.cz SiTech+ Katalog výrobků 1 Obsah Výhody systému 3 Charakteristika a vlastnosti systému 4 Technické údaje

Více

01 Instalační sítě. Roman Vavřička. ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí.

01 Instalační sítě. Roman Vavřička. ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí. 01 Instalační sítě Roman Vavřička ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí 1/20 http://utp.fs.cvut.cz Roman.Vavricka@fs.cvut.cz Úvod Co jsou zdravotně technické instalace? Zdravotně technickými

Více

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí L5 Pexfit

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí L5 Pexfit Ceník 2012 - SK Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí Pexfit Všechny spojky kompletně s lisovacími pouzdry. Kompletní systém PE-Xc se systémovými trubkami Pexfit pro instalaci pitné vody a

Více

Armatury + systémy Premium Stanice pro připojení zdroje tepla na otopný okruh. Přehled výrobků

Armatury + systémy Premium Stanice pro připojení zdroje tepla na otopný okruh. Přehled výrobků Armatury + systémy Premium Stanice pro připojení zdroje tepla na otopný okruh Přehled výrobků 1 b a r 0 O V Armatury pro připojení ke kotli Oventrop nabízí sestavu pro připojení ke kotli, která obsahuje

Více

NOVINKA. Nejúčinnější způsob jak ušetřit energii. Podkrovní prvky FERMACELL P+D. Profi-tip FERMACELL:

NOVINKA. Nejúčinnější způsob jak ušetřit energii. Podkrovní prvky FERMACELL P+D. Profi-tip FERMACELL: Profi-tip FERMACELL: Podkrovní prvky FERMACELL P+D Nejúčinnější způsob jak ušetřit energii Nový podkrovní prvek FERMACELL P+D splňuje požadavky na součinitel prostupu tepla stropu pod nevytápěnou půdou

Více

Návod na montáž.

Návod na montáž. Návod na montáž RLG-E www.solarpower.cz Bezpečnostní pokyny: Prosím přečtěte si pečlivě návod k instalaci, než produkt uvedete do provozu. Předejdete tím poškození systému, které by mohlo vzniknout v důsledku

Více

Vyvažovací a uzavírací ventily. BOA-Control SAR. PN 16 DN ⅜"-2" DN 10-50 Vnitřní závit. Typový list

Vyvažovací a uzavírací ventily. BOA-Control SAR. PN 16 DN ⅜-2 DN 10-50 Vnitřní závit. Typový list BOA-Control SAR PN 16 DN ⅜"-2" DN 10-50 Vnitřní závit Typový list Impressum Typový list BOA-Control SAR KSB Aktiengesellschaft Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného svolení společnosti

Více

HAKL BDv. Elektrický zásobníkový ohřívač vody. Návod k montáži a obsluze. Německý certifikát kvality

HAKL BDv. Elektrický zásobníkový ohřívač vody. Návod k montáži a obsluze. Německý certifikát kvality HAKL BDv Elektrický zásobníkový ohřívač vody Návod k montáži a obsluze Z Německý certifikát kvality Z Popis výrobku: Elektrické ohřívače vody HAKL BDv se řadí do produktové řady tvořené tlakovými zásobníky

Více

Zateplení a změna vytápění ZŠ Vraclav Ústřední vytápění Rozpočtové náklady Základ pro DPH (0%) DPH (0%) Cena za objekt celkem Základ pro DPH (15%) DPH (15%) Cena za objekt celkem Základ pro DPH (21%) DPH

Více