Ph- chronické myeloproliferativní choroby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ph- chronické myeloproliferativní choroby"

Transkript

1 Chronické Ph negativní myeloproliferativní nemoci K. Indrák

2 Ph- chronické myeloproliferativní choroby BCR/ABL BCR/ABL Chronická myeloidní leukémie Polycytemia vera Esenciální trombocytémie Idiopatická myelofibróza Baxter a kol., Lancet, Marec 2005 James a kol., Nature, Apríl 2005 Levine a kol., Cancer Cell, Apríl 2005 Kralovics a kol., N Engl J Med, Apríl 2005 Zhao a kol., J Biol Chem., Jún 2005 JAK2 V617F

3 Polycytemia vera Esenciální trombocytémie Idiopatická myelofibrosa R. Kralowicz OHD 2007

4 Definice pravé polycytemie (PV) Chronické klonální myeloproliferativní onemocnění charakterizované excesivní, na cytokínech nezávislou myeloproliferací především erytroidní řady zvýšení objemu cirkulující erytromasy a různě vyjádřené zmnožení trombocytů a granulocytů

5 Epidemiologie PV Incidence 1,0-2,5/ obyvatel/rok Incidence i prevalence lineárně s věkem Medián 60 let (40-70 let) Familiární výskyt je vzácný

6 Symptomatologie PV 2/3 nemocných asymptomatických Bolesti hlavy, těžká hlava, závratě, tinitus, zdvojené vidění, skotomy, tranzitorní nedostatečnost zásobení CNS, dušnost, poruchy zraku, svědění kůže - zvláště po koupeli, erytromelalgie, dna Trombotické komplikace u 1/3 nemocných (IM, CMP, HŽT, EP, Budd-Chiariho syndrom), 1/4 nemocných má krvácivé komplikace Riziko trombo-embolických a krvácivých komplikací při chirurgických zákrocích

7 Nejčastější příčiny úmrtí nemocných s PV a) Trombózy či a krvácení b) Přechod do myelofibrózy c) Přechod do akutní leukemie

8 Budd-Chiari syndrom a PV Budd Chiari sy - relativně častá komplikace PV Vysoce riziková je kombinace PV, trombofilní mutace a hormonální antikoncepce TIPS je efektivní léčbou B-Ch sy, ale jen na přechodnou dobou Léčebnou metodou B-Ch sy je transplantace jater

9 Klinické projevy Triáda příznaků: Bolest břicha, hepatomegalie, ascites (mírný ikterus, periferní otoky (v případě trombózy v. cava inferior) ale i asymptomatické formy) Klinické projevy závisejí na: Rozsahu a rychlosti uzávěru jaterní žíly Žilní kolaterální cirkulaci

10 Obstrukce žilního systému u Budd-Chiariho syndromu Síť Částečná stenóza Trombus Zvětšený kaudální lalok Véna cava inferior Portální žíla

11 Budd-Chiari syndrom u pacientky s primární polycytemií Žena, narozena 1977, hormonální antikoncepce 2002: Při preventivní prohlídce zvýšená hodnota Hb a Le, subj. bez potíží, obj. b.p.n. Dg. závěr: polycytemia vera, 46XX, neklonální změny, pozitivita JAK2 Heterozygot MTHFR Terapie: venepunkce, Ibustrin terapie INF, zjištěna hepatosplenomegalie a elevace jaterních testů - Budd-Chiariho sy (trombóza hepatálních žil + stenoza v. cava inf.)

12 Budd-Chiari syndrom u pacientky s primární polycytemií Leu Hb Tr ALT GMT Bili 13 17

13 Etiopatogeneze PV Získaná mutace v hemopoetickém progenitoru Selektivní expanze a snížená apoptóza prekurzorů všech myeloidních řad Potlačení normální polyklonální hematopoesy In vitro vznikakí erytroidní kolonie bez přítomnosti EPO, mutace JAK2 V617F aktivuje EPOr

14 Bodová mutace V617F v JAK2 tyrozinové kináze Epo, Trombopoetin IL 3, GM-CSF Vznik tyrozinové kinázy s konstitutivní aktivitou (gain of function) Proliferační výhoda Proliferace Diferenciace Apoptóza P P JAK2 P P protein P P JAK2 P P STATs STATs P Hypersenzitivita na cytokiny STATs P mrna STATs P P Buněčné jádro P

15 INCIDENCE JAK2 V617F u Ph- MPN

16 Mutace exonu 12 u V617F negativních Ph- MPN

17 Revidovaná WHO diagnostická kritéria PV 2007 Velká kritéria: 1. Hb >185 g/l ( ); >165 g/l ( ) nebo objemu erymasy o >25% ( v případě jakékoliv nejasnosti i vyšetření objemu cirkulující krve) 2. Přítomnost JAK2V617F nebo funkčně podobné mutace (např. JAK2 v exonu 12) Malá kriteria 1. Hypercelularita kostní dřeně s trilineární hyperproliferací 2. Nízká hladina EPO 3. Tvorba endogenních erytroidních kolonií bez přítomnosti ESP

18 Diferenciální diagnóza Chybná diagnóza PV může být častější, než si připouštíme Odlišení PV od ostatních erytrocytóz mutace JAK2V617F U mladých osob vyloučit vrozené familiární primární erytrocytózy Při pozitivitě JAK2V617F vyloučit ostatní chronické Ph- MPN (ET, PMF) Vyloučit i Ph+ CML

19 Terapie PV Primum non nocere Cíl - snížit riziko trombotických a krvácivých komplikací, omezit progresi do myelofibrózy nebo leukemické transformace Jedinou kurativní metodou je ATKB Léčbou 1. linie venepunkce s cílem Hk 0,45, kterou se snažíme udržovat Součástí prevence arteriálních trombóz je antiagregační léčba: 100 mg aspirinu u nemocných bez jeho kontraindikace

20 Riziko trombotických komplikací Počet trombóz při různých hodnotách Hkt Počet komplikací na 10 pacientů/rok 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 (Hkt)

21 Současná stratifikace dle rizika u nemocných s PV a ET Věk >60 roků Předchozí trombóza Nízké riziko žádný faktor Vysoké riziko 1 faktor Bez cytoredukční léčby Cytoredukční léčba

22 Doporučení pro léčbu PV STOP kouření! Diagnóza PV Pokud pacient špatně snáší venepunkce nebo má známky progresivní myeloproliferace (progrese splenomegalie, progresivní leukocytóza a trombocytóza 1500x10 9 /l) nebo vysoké riziko trombózy Venepunkce k udržení Hk <0,45 + ASA 100 mg/den Cytoredukční léčba: Hydroxyurea, IFN alfa v 1. linii v každém věku, ve 2. linii HU nebo IFN; u starých nemocných Busulfan

23 Průběh PV Relativně benigní neoplázie s mnohaletou nadějí na přežití Stádia: 1. Pletorické - proliferativní 2. Vyčerpaná fáze s progresí splenomegalie nebo postpolycytemická MF 3. Vznik MDS nebo transformace do BZ AL Komplikace - IM (7,3%), CMP (8,8%), TEN (5,2%) Velké krvácení, většinou do GIT, nebývá u PV časté

24 Přežití nemocných s PV Am J Med 117:755, 2004

25 Esenciální trombocytémie (ET) Definice: Klonální onemocnění, charakterizované trvalým zmnožením trombocytů v periferní krvi ( 450x10 9 /l) Často trombotické nebo krvácivé komplikace

26 Epidemiologie Incidence neznámá, snad 0,5-2,5/ obyvatel a rok Především střední a vyšší věkové kategorie, nejčastěji osoby mezi roky, medián 60 let Muži:ženy vyrovnaný poměr s výjimkou mladších žen, které bývají postiženy mírně častěji než muži. Vzácně familiární

27 Symptomatologie 50% asymptomatických U zbytku mají 2/3 arteriální (IM nebo CMP) nebo žilní trombózu (HŽT má až ¼ nemocných s ET) a/nebo trombózy drobných cév s erytromelalgií a mikrovaskulární ischemií prstů s gangrénami Mikrovaskulární ischemie - bolesti hlavy, vertigo, poruchy zraku, vzácně Budd-Chiariho syndrom, trombóza horní končetiny nebo opakované potraty 1/3 symptomatických má krvácivé komplikace v důsledku funkčních poruch tr. nebo získané von Willebrandovy choroby při tr 1500x10 9 /l

28 Etiopatogeneze ET Není známá Klonální onemocnění vycházející z multipotentní krvetvorné progenitorové buňky Familiární ET je vrozená, autozomálně dominantní

29 Diagnostická kritéria ET (WHO 2008) 4 kritéria! 1. Trvalé počty trombocytů >450x10 9 /l 2. V trepanobiopsii proliferace megakaryocytů se zvýšeným zastoupením zvětšených zralých megakaryocytů 3. Nález nesplňuje kritéria jiných MPN či MDS 4. Mutace JAK2 V617F, v případě negativity nutno vyloučit reaktivní trombocytemii

30 Diferenciální diagnóza Není znám specifický genetický marker Dg. - dlouhodobá trombocytémie, molekulárně - genetické mutace, především JAK2(V617F) V diferenciální diagnóze vyloučit ostatní CMPN PMF (chybění fibrózy), Ph+ CML, MDS a sekundární trombocytémie: krvácení, infekce, stav po splenektomii, nádory, systémová onemocnění atd.

31 Cíle léčby u ET Minimalizovat riziko trombotických nebo krvácivých komplikací, transformace do AL a PMF Léčit trombotické či krvácivé komplikace a zvládat rizikové situace jako jsou gravidita či operace. Nízké dávky antiagregační léčby jen při průkazu JAK2V617F, velká opatrnost u nemocných s tr >1000x10 9 /l Antiagregační léčba u gravidních žen s ET

32 Doporučení pro léčbu ET 1. Ukončit kouření! Anamnéza/existence trombózy nebo významné hemoragické komplikace nebo věk Diagnóza ET Negativní trombotická anamnéza, bezpříznakové onemocnění, Tr<1500x10 9 /l a věk <60 roků Cytoredukční léčba: Hydroxyurea jako 1. volba (pečlivě zvážit u osob <40 let), IFN nebo anagrelid jako 2. linie Bez cytoredukční léčby; přehodnocení v případě komplikací. Nejasný přínos ASA u nemocných s nízkým rizikem.

33 Průběh ET Relativně benigní nádorové onemocnění s mnohaletou nadějí na přežití Hlavní příčiny morbidity a mortality - trombóza a krvácení Vzácná je transformace do jiné CMPN Mimořádně vzácná je transformace do AL

34

35 Primární myelofibróza (PMF) Definice chronická klonální myeloproliferativní neoplázie. Mutace na úrovni multipotentní hemopoetické buňky. Proliferace progenitorů megakaryocytů a granulocytů v kostní dřeni. V plně rozvinutém stádiu přítomnost dřeňové fibrózy, extramedulární hematopoesy a erytroleukoemoidního KO SYNONYMA: Chronická idiopatická myelofibróza (CIMF), myelofibróza s myeloidní metaplázií, agnogenní myeloidní metaplázie, chronická megakaryocytárně-granulocytární myelóza, idiopatická myelofibróza

36 Epidemiologie Incidence 0,5-1,5/ /rok Poměr mužů a žen vyrovnaný Nemoc středního a vyššího věku, vzácně <50 let, medián 65 let

37 Symptomatologie PMF Částo dlouhodobě asymptomatická, diagnóza u ¼ nemocných náhodně Zvýšená únavnost, slabost, dušnost, bušení u srdce, zvýšené teploty, váhový úbytek, svědění kůže, noční poty, dnavé potíže a bolesti kostí Splenomegalie (1/3 extrémní s bolestí pod LOŽ vystřelující do levého ramene), průjmy, malabsorpce, kachektizace, 2/3 mírná hepatomegalie Postupně anémie, počáteční leukocytóza a trombocytemie vystřídána pancytopenií, zvětšováním sleziny, portální hypertenzí, zvětšování jater

38 Etiopatogeneze PMF 60% nemocných mutace JAK2 V617F, 10% mutace MPL genu, který kóduje TPOr Konstitutivní mobilizace CD34+ tvořících 24x více megakaryocytů než u zdravých osob Zmnožení retikulinových vláken a kolagenních svazků v KD Rozsah fibrózy koreluje s výskytem dysmorfních megakaryocytů Fibroblastická proliferace je reakcí na uvolněné cytokiny a EMH není efektivní součástí krvetvorby

39 Diagnostická kritéria PMF (WHO 2008) Velká kritéria: Megakaryocytární proliferace s atypiemi*, retikulinová a/nebo kolagenní fibróza Vyloučeny ostatní Ph- MPN, CML, MDS Přítomnost mutace JAK2 V617F nebo MPL515>L/K; v případě negativity nutno vyloučit sekundární fibrózu kostní dřeně * Malé i velké megakaryocyty se změněným nukleocytoplazmatickým poměrem a hyperchromatinním kulatým nebo nepravidelně ohraničeným jádrem v těsných klastrech

40 Znaky primární myelofibrózy

41 Diagnostická kritéria PMF (WHO 2008) Malá kritéria: Leukoerytroblastóza Zvýšená hodnota sérové LDH Anémie Hmatná splenomegalie Pro stanovení diagnózy musí být spleněna všechna 3 velká a 2 malá kritéria

42 Diferenciální diagnóza PMF Vyloučit CML, Ph negativní MPN a reaktivní fibrózu (nádory, systémové mastocytózy, HIV, TBC, angioimunoblastické lymfadenopatie, systémové choroby atd.) U 15% nemocných s PV vznikne po řadě let klasická sekundární postpolycytemická MF Pancytopenii a poruchy buněčné maturace nacházíme i u MDS V dif. dg. může pomoci nález poikilocytů, výrazné splenomegalie a dřeňové fibrózy, kterými se PMF liší od MDS

43 Aktuální riziková stratifikace PMF: Rozhodnutí vycházející z konsenzu ELN

44 Nový prognostický skórovací systém pro PMF

45 Dynamický prognostický model pro predikci přežití u nemocných s PMF

46 Cíl léčby u PMF Prodloužení OS a, pokud je to možné, i vyléčení, které ale může být v současnosti dosaženo jen alogenní transplantací krvetvorných buněk Paliace má být orientována na kvalitu života, která je hlavním cílem této léčby. (Anémie, významná splenomegalie a konstituční příznaky)

47 Doporučení pro léčbu PMF

48 Doporučení pro léčbu PMF

49

50

51

52 ASCT Selekční kritéria: 1. Vysoký IPSS (medián OS cca 27 měsíců) nebo střední (medián OS cca 48 měsíců) 2. Nutná transfuzní léčba ( medián OS cca 20 měsíců) nebo nepříznivá cytogenetika (medián OS cca 40 měsíců) 3. Zvážit přídatné nepříznivé faktory pro výsledek ASCT (počet obdržených transfuzí, významná splenomegalie, nepříbuzenský dárce, zvýšení indexu specifické komorbidity u ASCT, vysoký věk, pokročilost choroby a neúplně HLA shodný nepříbuzný dárce

53 Výsledky ASCT u PMF 289 nemocných z databáze Centra pro mezinárodní transplantaci kostní dřeně (CIBMTR) Medián věku 47 roků (hranice roků) Den 100 TRM: 18% u HLA identického příbuzného a 35% pro nepříbuznou ASCT 5-letý OS byl 37% (příbuzenský) a 30% nepříbuzenský DFS byl 33% resp. 27%

54

55 DĚKUJI ZA POZORNOST Děkuji za pozornost

Diagnostika a léčba BCR/ABL-negativních myeloproliferativních onemocnění principy a východiska doporučení CZEMP

Diagnostika a léčba BCR/ABL-negativních myeloproliferativních onemocnění principy a východiska doporučení CZEMP Přehledný referát Diagnostika a léčba BCR/ABL-negativních myeloproliferativních onemocnění principy a východiska doporučení CZEMP J. Schwarz 1, M. Penka 2, V. Campr 1,3, D. Pospíšilová 4, L. Křen 5, L.

Více

Doporuèený postup diagnostiky a terapie esenciální trombocytemie a trombocytemie provázející jiné myeloproliferativní choroby

Doporuèený postup diagnostiky a terapie esenciální trombocytemie a trombocytemie provázející jiné myeloproliferativní choroby Doporuèené postupy Doporuèený postup diagnostiky a terapie esenciální trombocytemie a trombocytemie provázející jiné myeloproliferativní choroby M. Penka 1, J. Schwarz 2, R. Pytlík 3, M. Doubek 4, Y. Brychtová

Více

CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE

CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE informace pro pacienty a jejich blízké MUDr. Daniela Žáčková Česká leukemická skupina pro život 2012 CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE informace pro pacienty a jejich blízké MUDr.

Více

ČASOPIS SPOLEČNOSTI PRO TRANSFUZNÍ LÉKAŘSTVÍ A ČESKÉ HEMATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI. Supplementum

ČASOPIS SPOLEČNOSTI PRO TRANSFUZNÍ LÉKAŘSTVÍ A ČESKÉ HEMATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI. Supplementum ROČNÍK 16 ŘÍJEN / 2010 ČASOPIS SPOLEČNOSTI PRO TRANSFUZNÍ LÉKAŘSTVÍ A ČESKÉ HEMATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI Doporučené léčebné postupy v hematologii Vypracovala Česká hematologická společnost ČLS JEP Supplementum

Více

Leukemie a lymfomy v humánní medicíně. Hematologická onkologie

Leukemie a lymfomy v humánní medicíně. Hematologická onkologie Hematologická onkologie Leukemie a lymfomy v humánní medicíně Prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. mdoubek@fnbrno.cz MUDr. František Folber ffolber@fnbrno.cz Doc. MUDr. Andrea Janíková, Ph.D. ajanikova@fnbrno.cz

Více

Myelodysplastický syndrom, diagnostika a léčba

Myelodysplastický syndrom, diagnostika a léčba 535 Myelodysplastický syndrom, diagnostika a léčba MUDr. Jana Vondráková, Ph.D. Hematoonkologická klinika FN Olomouc a LF UP v Olomouci V článku jsou shrnuty současné poznatky a nejdůležitější informace

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Neupogen 0,3mg/ ml Injekční roztok / koncentrát pro infuzní roztok Neupogen 30 MU/0,5 ml Neupogen 48 MU/0,5 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce/

Více

Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc

Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Akutní leukémie (AL) Představují heterogenní skupinu chorob charakterizovaných kumulací klonu nevyzrálých, nádorově

Více

HEMATOONKOLOGICKÝ ATLAS KRVE A KOSTNÍ DŘENĚ

HEMATOONKOLOGICKÝ ATLAS KRVE A KOSTNÍ DŘENĚ HEMATOONKOLOGICKÝ ATLAS KRVE A KOSTNÍ DŘENĚ Hlavní autoři: MUDr. Petra Kačírková Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha Pořadatelka díla, autorka textů týkajících se cytologie a genetiky, autorka

Více

Primární imunitní trombocytopenie (ITP)

Primární imunitní trombocytopenie (ITP) Primární imunitní trombocytopenie (ITP) doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA Informace pro pacienty Interní hematologická klinika 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské

Více

Zhoubná onemocnění krvetvorby. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Zhoubná onemocnění krvetvorby. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Zhoubná onemocnění krvetvorby Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Hemopoeza (http://masonposner.com/afisheyeview/2010/03/blood-stem-cells-come-in-different-types/) Hemopoeza (http://vysetrenia-krvi.meu.zoznam.sk/krvotvorba/)

Více

AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE. informace pro pacienty a jejich blízké. kolektiv autorů

AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE. informace pro pacienty a jejich blízké. kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE informace pro pacienty a jejich blízké kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE informace pro pacienty a jejich blízké kolektiv autorů Kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE

Více

Dispenzární skupiny a pravidla dispenzarizace hematologických pacientů

Dispenzární skupiny a pravidla dispenzarizace hematologických pacientů Dispenzární skupiny a pravidla dispenzarizace hematologických pacientů Doporučení pro klinickou praxi v zařízeních AGEL Onkologické centrum J.G. Mendela Centrum pro trombózu a hemostázu Nový Jičín J.Gumulec,

Více

Problematika transplantací se zaměřením na kostní dřeň

Problematika transplantací se zaměřením na kostní dřeň Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Ústav experimentální biologie Oddělení fyziologie a imunologie živočichů Problematika transplantací se zaměřením na kostní dřeň Bakalářská práce Brno 2007 Nela

Více

Jedno pero obsahuje 60 milionů IU rekombinantního interferonum alfa-2b produkovaného v E.coli rekombinantní DNA technologií, v 1,2 ml roztoku.

Jedno pero obsahuje 60 milionů IU rekombinantního interferonum alfa-2b produkovaného v E.coli rekombinantní DNA technologií, v 1,2 ml roztoku. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU IntronA 60 milionů IU injekční roztok ve vícedávkovém peru 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedno pero obsahuje 60 milionů IU rekombinantního interferonum alfa-2b produkovaného

Více

Diagnostika a léčba akutních leukemií

Diagnostika a léčba akutních leukemií 366 Diagnostika a léčba akutních leukemií MUDr. Mgr. Cyril Šálek, Ph.D. Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha Akutní leukemie jsou souborem nádorových onemocnění krvetvorby vycházejících z krvetvorné

Více

Bolest u onkologicky nemocných pacientů. Petra Kadlecová

Bolest u onkologicky nemocných pacientů. Petra Kadlecová Bolest u onkologicky nemocných pacientů Petra Kadlecová Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Tématem bakalářské práce je Bolest u onkologicky nemocných pacientů. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou

Více

ZPRÁVA O STAVU PROJEKTU V ROCE 2013

ZPRÁVA O STAVU PROJEKTU V ROCE 2013 CAMELIA Datum vydání: 25.2.2014 CAMELIA SK ZPRÁVA O STAVU PROJEKTU V ROCE 2013 Vydáno dne: 25. 2. 2014 : Mgr. Zuzana Zbožínková, RNDr. Jan Mužík, Ph.D. Schválil: Ing. Petr Brabec, IBA +, Jan Mužík Schválil

Více

Zhoubné nádory ledvinného parenchymu dospělého věku

Zhoubné nádory ledvinného parenchymu dospělého věku Zhoubné nádory ledvinného parenchymu dospělého věku Definice Zhoubné nádory ledvinného parenchymu tvoří u dospělých 1-2 % všech zhoubných nádorů. Nejčastějším nádorem je karcinom. Převážně se vyskytujícím

Více

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Imatinib Richter 100 mg potahované tablety

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Imatinib Richter 100 mg potahované tablety 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Imatinib Richter 100 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje imatinibum 100 mg (jako imatinibi mesilas). Úplný seznam pomocných

Více

Chronická lymfocytární leukemie (CLL)

Chronická lymfocytární leukemie (CLL) Chronická lymfocytární leukemie (CLL) doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA INFORMACE PRO PACIENTY Oddělení klinické hematologie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Více

Akutní myeloidní leukémie

Akutní myeloidní leukémie Akutní myeloidní leukémie Prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D. Ústav klinické a experimentální hematologie 1. LF a ÚHKT AML - incidence Geneticky heterogenní nemoc s akumulací získaných genetických alterací

Více

Postupy diagnostiky a léčby leukemií a jejich infekčních komplikací u dospělých pacientů. Doporučení České leukemické skupiny pro život (CELL)

Postupy diagnostiky a léčby leukemií a jejich infekčních komplikací u dospělých pacientů. Doporučení České leukemické skupiny pro život (CELL) Postupy diagnostiky a léčby leukemií a jejich infekčních komplikací u dospělých pacientů. Doporučení České leukemické skupiny pro život (CELL) 2013 Editoři: Michael Doubek a Jiří Mayer Vydání monografie

Více

Anémie příznaky dělení

Anémie příznaky dělení Hematopatologie Hematopatologie onemocnění erytrocytů anémie polyglobulie onemocnění leukocytů leukocytóza leukopénie nádory leukémie, mnohočetný myelom onemocnění trombocytů krvácivé stavy (hemoragická

Více

Doporučené postupy v uroonkologii

Doporučené postupy v uroonkologii Doporučené postupy v uroonkologii Uroonkologická sekce ČUS ve spolupráci s ČOS připravila Doporučené postupy v uroonkologii, které všichni urologové a onkologové v nejbližší době obdrží poštou. Zhoubné

Více

Multidisciplinární kooperace v onkologii

Multidisciplinární kooperace v onkologii Leden 2010 číslo 01 Odborný onkologický časopis pro mezioborovou spolupráci Multidisciplinární kooperace v onkologii Ekonomická krize ve zdravotnictví Postavení podpůrné léčby v rámci onkologické terapie

Více

Chronická plicní hypertenze

Chronická plicní hypertenze DOPORUČENÍ PRO Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jde však o doporučení, nikoli předpisy, proto je nutný individuální přístup ke každému

Více

Jedna potahovaná tableta obsahuje ponatinibum 15 mg (ve formě ponatinibi hydrochloridum).

Jedna potahovaná tableta obsahuje ponatinibum 15 mg (ve formě ponatinibi hydrochloridum). Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky. Podrobnosti

Více

Onkologické centrum J.G.Mendela Nový Jičín

Onkologické centrum J.G.Mendela Nový Jičín Sborník abstrakt a prezentací přednášek z lékařské konference pořádané pod záštitou Okresního sdružení České lékařské komory, Spolku lékařů České lékařské společnosti J.E.Purkyně a starosty města IX. Pařízkův

Více

Evropský informační manuál pro dospělé pacienty s akutní lymfoblastickou leukémií (ALL)

Evropský informační manuál pro dospělé pacienty s akutní lymfoblastickou leukémií (ALL) Evropský informační manuál pro dospělé pacienty s akutní lymfoblastickou leukémií (ALL) Autoři: European LeukemiaNet, projekt 6, Akutní lymfoblastická leukémie (leden 2007) J. M. Ribera, J. M. Sancho Oddělení

Více