(eko)toxikologii. Pavel Babica RECETOX Research Centre for Toxic Compounds in the Environment Masaryk University Brno, Czech Republic

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(eko)toxikologii. Pavel Babica RECETOX Research Centre for Toxic Compounds in the Environment Masaryk University Brno, Czech Republic"

Transkript

1 Adverse Outcome Pathways (AOPs) nový koncept v (eko)toxikologii Pavel Babica RECETOX Research Centre for Toxic Compounds in the Environment Masaryk University Brno, Czech Republic

2 (Eko)toxikologie Studium škodlivých účinků chemických látek na živé organismy - symptomy, mechanismy a léčba otrav, odhady bezpečné dávky, limity pro koncentrace v prostředí Metody Případové a epidemiologické studie (retrospektivní, prospektivní) Experimentální metody (prediktivní) Experimenty s živými organismy in vivo Lidé Zvířata Experimenty s částmi živých organismů ex vivo & in vitro & in chemico Izolované orgány Tkáňové kultury Buněčné organely a extrakty Purifikované biomakromolekuly Počítačové simulace a modelování in silico

3 TOXIKOLOGIE &EXPERIMENTY NA ZVÍŘATECH (Regulatorní) toxikologie od 20. století založena primárně na in vivo metodách experimenty na hlodavcích OECD Test Guidelines většina metod vyvinuta před léty OECD TG / Description 401 Acute oral toxicity, LD Acute dermal toxicity 403 Acute inhalation toxicity 404 Acute dermal irritation / corrosion 405 Acute eye irritation 406 Skin sensitisation 407 Repeat dose oral toxicity (28 days), rodents 408 Repeat dose oral toxicity (90 days), rodents 409 Repeat dose oral toxicity (90 days), non-rodents 410 Repeat dose dermal toxicity (21/28 days), rodents 411 Repeat dose dermal toxicity (90 days), rodents 412 Repeat dose inhalation toxicity (28 days), rodents 413 Repeat dose inhalation toxicity (90 days), rodents 414 Prenatal development toxicity (teratogenicity) 415 One generation reproduction toxicity 416 Two generation reproduction toxicity 417 Toxicokinetics 418 Delayed neurotoxicity of organophosphates (acute) 419 Delayed neurotoxicity of organophosphates (28 day repeat dose) Etické důvody Relevance a spolehlivost Pokrok v technologiích Ne zcela vyhovující í hlediska současných požadavků Nutnost přehodnocení dosavadních přístupů Ekonomická a časová náročnost Zohlednění pokroků a nových objevů v biologii, metodologii, instrumentaci

4 Liebsch et al Arch Toxicol; 2 nd -6 th Report from the Commission to the Council and the European Parliament on the Statistics on the number of animals used for experimental and other scientific purposess EU Celkový pocet zvirat (mil.) Pocet zvirat na toxikologii (mil.) % 7.8% 9.9% 8.5% 8.7% TOTAL TOX 0.6 EU15 EU15 EU15 EU25 EU Toxikologický výzkum ale odpovídá až za 70% těch nejbolestivějších experimentů (dávky jedů způsobující poškození organismu)

5 TOXIKOLOGIE &EXPERIMENTY NA ZVÍŘATECH Eticky diskutabilní - tlak odborné i laické veřejnosti 1959: Russel & Burch: 3Rs principle Replacement - nahrazení in vivo experimentů alternativami Reduction - snížení počtu zvířat pro zjištění požadovaných informací Refinement - snížení bolesti a utrpení Direktiva 86/609/EEC (1986) on the protection of animals used for experimental and other scientific purposes a revidující Dir. 2010/63/EU => aktivní podpora vývoje, validace a zavádění metod v souladu s 3R principem ZEBET - Centre for the Documentation ti and Evaluation of Alternatives ti to Animal Experiments ECVAM (1991), EURL-ECVAM (2011): European Union Reference Laboratory for alternatives to animal testing USA: ICCVAM/NICETAM (Interagency Coordinating Committee on the Validation of Alternative Methods/National Toxicology Program Interagency Center for the Evaluation of Alternative Toxicological Methods) Reg. 1223/2009 (nahrazuje Cosmetic Directive 76/768/EEC 2010 AnnexIII) platí zákaz testování kosmetických produktů a přísad na zvířatech a zákaz marketingu takových produktů v EU Directive 98/8/EC (Biocides testing) Reg. EC 1107/2009 (Plant Protection Products)

6 Rok TG EU Název 3R akce XXX Acute oral toxicity, LD : Replaced by TGs 420, 423 and 425, introducing refinement and reduction) B3 Acute dermal toxicity 1987: Animal test introducing reduction compared to the original TG (lowering of the dose level) l) B2 Acute inhalation toxicity Animal test introducing potential reduction in animal usage compared to original 403, if one sex is more susceptible. Refinement by applying humane endpoints B4, B40 Acute dermal irritation / corrosion 2002: Animal test with a sequential testing strategy for acute dermal irritation and corrosion that introduces refinement and reduction,, including in vitro screens B5 Acute eye irritation 2002: Animal test with a sequential testing strategy for acute eye irritation and corrosion that introduces refinement and reduction, including in vitro screens B6 Skin sensitisation 1992: Animal test introducing reduction by 50% compared to original OECD TG B7 Repeat dose oral toxicity (28 days), 1995: Animal test introducing refinement compared to original OECD TG (more rodents information on best dosing practice, more information from the same animal) B26 Repeat dose oral toxicity (90 days), 1998: Animal test (more information from the same animal than in the original test) rodents B27 Repeat dose oral toxicity (90 days), 1998: Animal test (more information from the same animal than in the original test) non-rodents B8 Repeat dose dermal toxicity (21/28 days), rodents B28 Repeat dose dermal toxicity (90 days), rodents B9 Repeat dose inhalation toxicity (28 days), rodents B29 Repeat dose inhalation toxicity (90 days), rodents B31 Prenatal development toxicity (teratogenicity) Animal test providing more information from the same animal than in the original test method. Animal test providing more information from the same animal than in the original test method. 2001: Animal test (introduces reduction compared to the original OECD TG, requiring 20% fewer animals, more information from the same animals) B32 Carcinogenicity Animal test. A Guidance Document is under development addressing issues on reduction and refinement Chronic toxicity Animal test. A Guidance Document is under development addressing issues on reduction and refinement B33 Combined chronic / carcinogenicity Animal test. A Guidance Document is under development addressing issues on reduction and refinement.

7 Rok TG EU Název 3R akce B1 Acute oral toxicity, fixed dose method 2001: Animal test (reduction and refinement method in comparison with the conventional TG 401), less suffering, smaller number of animals Reproduction / developmental toxicity Animal test (reduction method compared to original TGs), new screening test screening study provides essential information with a minimum number of animals Combined repeat dose with reproduction / developmental screening Animal test (reduction method compared to the individual TGs), combines the new screening test on reproduction toxicity with TG 407, and further reduces the number of animals to an absolute minimum for these combined endpoints B1 Acute oral toxicity, toxic class method 2001 Animal test (reduction method compared to the conventional TG 401), much smaller number of animals (10% of that required for TG 401) Acute oral toxicity, up and down method 2001: Animal test (reduction method compared to the conventional TG 401), smaller number of animals, provides a closer estimate of the LD50 than TGs 420 and Skin absorption: In vitro method In vitro alternative to the in vivo method (TG 427) Skin Sensitisation: Local Lymph Node Assay In Vitro Skin Corrosion: Transcutaneous Electrical Resistance Test (TER) In Vitro Skin Corrosion: Human Skin Model Test Animal test (reduction and refinement method compared to TG 406), provides more information and causes less suffering In vitro test method (ex vivo test) for the corrosion part of TG 404 In vitro test method for the corrosion part of TG In Vitro 3T3 NRU phototoxicity test In vitro test method (no OECD TG existed for an animal test) In Vitro Skin Corrosivity In vitro test method for the corrosion part of TG 404 (for specific applications, only applicable to acids and bases) Acute Inhalation Toxicity: Acute Toxic Class (ATC) Method Bovine Corneal Opacity and Permeability (BCOP) Isolated Chicken Eye (ICE) Test Method Stably Transfected Human Estrogen Receptor-α Transcriptional Activation Assay (STTA) Animal test introducing reduction in animal usage compared to TG 403, and refinement by applying humane endpoints. Animal test introducing reduction in animal usage compared to TG 403, and refinement by applying humane endpoints. An in vitro screening test for identifying potential ocular corrosives and severe irritants in a tiered-testing strategy, as part of a weight-of-evidence approach. In vitro test (could possibly introduce reduction if used in a testing strategy for detection of endocrine disrupting chemicals).

8 TOXIKOLOGIE &EXPERIMENTY NA ZVÍŘATECH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Regulation EC No. 1907/2006) REACH chemikálie s produkcí více než 1 t / rok -> hodnocení toxicity odhadem cca chemických látek (Liebsch 2011, Arch Toxicol 85) kompletní data dnes pouze pro cca 140 látek (Breheny 2011, ATLA 39) s použitím současných metod odhadován požadavek na 9 54 mil. pokusných zvířat (Rovida 2009, Altex 26) ) nejen etický, ale i ekonomický a časový aspekt Annex XI: pravidla pro standardní testování zahrnují možnost interpretace výsledků z in vitro / alternativních testů: Validované testy Vhodné (suitable) testy dostatečně vyvinutých z hlediska mezinárodně uznávaných kritérií ií pro zahájení pre-validačního č procesu (ECHA)

9 TOXIKOLOGIE &EXPERIMENTY NA ZVÍŘATECH 2007: Toxicity Testing in the 21st Century: A Vision and a Strategy (US National Research Council/NAS) Mezidruhové rozdíly Vysoké dávky, krátké doby expozice Hodnocené parametry (smrt, nádor) X chronická expozice, nízké dávky, neletální účinky Předpoklady a extrapolace, faktory nejistoty Nespolehlivost a nerelevantnost tradičních in vivo metod Farmakologie a farmaceutická toxikologie: Pouze 43% shoda výsledků v testů na hlodavcích s výsledky klinických studiích (ECVAM) V klinické fázi testování selhává až 92% potenciálních léčiv (Pampaloni 2009, Rec Patents on Biotech 3) Ekonomická a časová náročnost, zastaralost, etické problémy

10 TOXICITY TESTING IN THE 21ST CENTURY: A VISION AND A STRATEGY Tox21 nově připravená strategie vycházející z aktuálních poznatků a technologií s cílem: 1) Zvýšit počet testovaných látek; 2) Snížit náklady; 3) Zlepšit výpovědní hodnotu výsledků vzhledem k predikci zdravotních rizik a environmentálním koncentracím Primárně lidské buňky a tkáňové kultury in vitro Vlivy na biologické procesy mechanismy buněčné odpovědi, jejichž narušení v organismu vede ke škodlivým účinkům Biomarkery indikující narušení kritických toxických drah a procesů Toxikogenomika Automatizované a robotizované systémy hodnocení (high throughput screening, HTS) Bioinformatika interpretace komplexních mnohorozměrných dat z genomických studií a HTS Targeted testing x Whole-animal l testing Hodnocení rizik - minimalizace narušování toxických drah v exponované populaci Modelování závislosti dávka-odpověď pro narušování toxických drah pomocí počítačové systémové biologie a modelů Modelování struktura-aktivita pro predikci účinků a chování látek Extrapolace in vitro -> in vivo - farmakokinetické modely (PBPK) pro predikci koncentrací látek v krvi a tkáních za specifických expozičních podmínek

11 Tox21 a ToxCast Tox látek 14 koncentrací (rozsah 4 řádů), 3 replikáty 1536j destičky, 2-8 ul objemy 50+ různých in vitro testů a endpointů Robotizace: ToxCast - cca 2000 látek 700+ testů, 300 signálních drah Data dostupná na icss Dashboard: p

12 Hodnocení toxicity chemických látek Tradičně Hodnocení škodlivého účinku na úrovni organismu Chemikálie + Organismus Škodlivé účiky Smrt Inhibice růstu Ovlivnění reprodukce Nádor Kožní iritace Alternativně - Hodnocení účinků na nižších úrovních biologické organizace? - Ex vivo / in vitro / In chemico / In silico metody - Testování s vysokou propustností (HTS high throughput screening) 10^4 Látek + HTS Chemicko-biologické interakce Informace o mechanismech Interakce s receptory Ovlivnění signálních drah Aktivity it enzymůů Ovlivnění buněčných procesů Jak spojit informace o interakcích chemikálií s biologickými systémy (makromolekulami, buňkami, tkáňemi ) s informacemi o relevantních biologických odpovědích, které vedou ke škodlivému účinku (in vivo)?

13 Sep 3-5, 2014, NIH Campus, Bethesda, Maryland, USA P t id k t ž í Prezentace a videa ke stažení:

14 OECD: Koncept Adverse Outcome Pathway Adverse Outcome Pathway Mode of Action Toxicity Pathway Chemical Macro- Molecular Interaction Cellular Response Tissue Effect Organ Response Organism Response Population Response Molecular Initiating Event Key Event 1 Key Event 2 Key Event 3 Adverse Outcome Chemical Property Receptor/Ligand Interactions DNA Binding Protein Oxidation Gene Activation Protein Production Altered Signaling Altered Physiology Disrupted Homeostasis Altered Development / Function Lethality Impaired Development Impaired Reproduction Altered Sex Ratio Extinction In silico, In chemico, In Vitro, Ex vivo In vivo Analytický konstrukt popisující sérii definovaných a kazuálně spojených událostí napříč různými úrovněmi biologické organizace, které vedou k poškození zdraví nebo ekotoxicitě Využití existujících znalostí a informací k propojení dvou ukotvujících bodů: Molecular Initiating Event (MIE) a Adverse Outcome (AO) přes sérií mezikroků, tzv. Key Events Zlepšit možnosti využití informací a dat o mechanismech účinku pro hodnocení rizik a regulační účely AOPs umožňuje propojit výsledky z in vitro studií a in vitro screeningu se škodlivými účinky na úrovni organismu nebo populací

15 Příklad AOP Fibróza jater Analytický konstrukt popisující sérii definovaných a kazuálně spojených událostí napříč různými úrovněmi biologické organizace, které vedou k poškození zdraví nebo ekotoxicitě Využití existujících znalostí a informací k propojení dvou ukotvujících bodů: Molecular Initiating Event (MIE) a Adverse Outcome (AO) přes sérií mezikroků, tzv. Key Events Zlepšit možnosti využití informací a dat o mechanismech účinku pro hodnocení rizik a regulační účely AOPs umožňuje propojit výsledky z in vitro studií a in vitro screeningu se škodlivými účinky na úrovni organismu nebo populací

16 Vývoj AOP Identifikace interakce látky s biologickým systémem na makromolekulární úrovni Kotva 1 =MIE Identifikace konečného důsledku vyvolaného MIE Kotva 2 = AO Identifikace jednotlivých mezikroků na základě známých / dostupných informací o AO Poloautomatizované vyhledávání literatury (budoucnost? => semantické vyhledávací programy (např. Prof. D.Wild, U o Indiana)) Konkrétní AOP: vždy 1 MIE => 1 AOP stejná MIE může vést k jinému AO => vždy nutno definovat jako zvláštní AOP dvě různé MIE mohou vést ke stejnému AO => vždy nutno definovat jako zvláštní AOP počet č tdefinovaných hke není omezen MIE, KE, AO mohou být sdíleny mezi různými AOPs => syntéza & propojení informací do jednoho celku Klíčové události mezikroky, které jsou toxikologicky relevantní a vedou k škodlivému účinku jsou základem pro formulování hypotéz a testování =>musí být experimentálně kvantifikovatelné lze je zpravidla hodnotit pomocí rychlých screeningových metod

17 AOP Hodnocení Completeness (reliability & robustness) Qualitative Understanding Weight-of-Evidence supporting AOP (Bradford-Hill criteria) Quantitative Understanding AOP Framework Podporován a rozvíjen v rámci OECD, USEPA, EC-JCR, USFDA, WHO, US Army OECD Guidance document & a template for developing and assessing adverse outcome pathways (No. 184) Pravidla pro vývoj, hodnocení a schvalování AOP Formální proces Vývoj & podpora informačních nástrojů pro rychlé, široce dostupné sdílení již vytvořených AOP a pro budování nových AOP => Inspirace sociálními médii, crowd-sourcing

18 AOP Wiki https://aopkb.org/aopwiki/index.php/main_page Platforma odvozená od Wiki- pro vývoj a sdílení AOPs Editace možná pouze členy OECD AOP projektu

19 t / -> odkaz na program pro spuštění Effectopedia Vizuální znázornění AOPs v biologickém kontextu: Druh organismu, Životní stádium, Pohlaví, Trvání expozice, Propojení a organizace dat a informací Kvantitativní vztahy (dávka-odpověď, hypotetické, QSAR) V budoucnu i ADME (Absorption, Distribution, Metabolism, Excretion) Otevřená platforma, není nutný formální souhlas pro přispěvatele Kredit pro autory i recenzenty/editory Možno vkládat i fragmenty informací, ne jen celé AOPs => crowd- sourcing Propojení s AOP Wiki & jinými (Export<->Import)

20 From Aladjov, H.: Organizing the AOPs knowledge The Effectopedia way (In: 9th World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences, Prague, 27 Aug 2014)

21 From Aladjov, H.: Organizing the AOPs knowledge The Effectopedia way (In: 9th World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences, Prague, 27 Aug 2014)

22 From Aladjov, H.: Organizing the AOPs knowledge The Effectopedia way (In: 9th World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences, Prague, 27 Aug 2014)

23 From Aladjov, H.: Organizing the AOPs knowledge The Effectopedia way (In: 9th World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences, Prague, 27 Aug 2014)

24 Další zajímavé projekty a databáze TOXNET - searching databases on toxicology, hazardous chemicals, environmental health, and toxic releases ToxRefDB (Toxicity Reference Database) in vivo toxicological data ExpoCast information on human exposures Human Toxome Project information on human exposures Agriculture Health Study Occupational Exposure to Pesticides a cohort study

25 Workshop venue: NIH, Bethesda, Maryland 12 km

26 NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH Hlavní organizace v USA zodpovědná za vládou financovaný biomedicínský výzkum Intramural Research Program (IRP) největší biomedicínská instituce na světě (1200 PIs, 4000 post-docs), 27 ústavů (včetně NCI, NIEHS, NLM ) Extramural Research Program (ERP) hlavní zdroj financování biomedicínského výzkumu v USA i mimo zařízení NIH (univerzity, nemocnice )

27 NIH Campus in Bethesda NIH Clinical Center National Library of Medicine Natcher Bldg.

2. In silico metody In silico toxikologii lze v širším slova smyslu považovat za "něco, co je možné v toxikologii realizovat s využitím počítače".

2. In silico metody In silico toxikologii lze v širším slova smyslu považovat za něco, co je možné v toxikologii realizovat s využitím počítače. Predikční metody "in silico" a softwarové nástroje pro REACH a CLP Ing. Tomáš Novotný (novotny@techemcz.cz), Ing. Zuzana Heřmánková (hermankova@techemcz.cz), TECHEM CZ, s.r.o., Ondříčkova 48, 130 05, Praha

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA IN VITRO METODY A JEJICH RELEVANCE VŮČI SITUACI IN VIVO NOVÉ TRENDY V EXPERIMENTECH S TKÁŇOVÝMI KULTURAMI

MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA IN VITRO METODY A JEJICH RELEVANCE VŮČI SITUACI IN VIVO NOVÉ TRENDY V EXPERIMENTECH S TKÁŇOVÝMI KULTURAMI MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA CENTRUM PRO VÝZKUM TOXICKÝCH LÁTEK V PROSTŘEDÍ IN VITRO METODY A JEJICH RELEVANCE VŮČI SITUACI IN VIVO NOVÉ TRENDY V EXPERIMENTECH S TKÁŇOVÝMI KULTURAMI Bakalářská

Více

HLAVNÍ ŘEŠITEL. IGA_PrF_2014001 Rostliny - biodiverzita a interakce s prostředím Poulíčková Aloisie

HLAVNÍ ŘEŠITEL. IGA_PrF_2014001 Rostliny - biodiverzita a interakce s prostředím Poulíčková Aloisie ČÍSLO NÁZEV PROJEKTU PROJEKTU IGA_PrF_2014001 Rostliny - biodiverzita a interakce s prostředím Poulíčková Aloisie Trendem dnešní doby je komplexní přístup ke studiu rostlin, který spočívá v kombinaci klasických

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2013

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2013 VĚDECKÝ VÝBOR ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2013 1 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE.. 3 1.1. SLOŽENÍ VÝBORU.. 4 2. ZHODNOCENÍ ČINNOSTI VÝBORU 5 2.1. PLÁN ČINNOSTI VÝBORU NA ROK 2013... 8 2.2. ZADANÉ PROJEKTY

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ TOXIKOLOGIE TOXIKOLOGIE V PRAXI

ENVIRONMENTÁLNÍ TOXIKOLOGIE TOXIKOLOGIE V PRAXI ENVIRONMENTÁLNÍ TOXIKOLOGIE TOXIKOLOGIE V PRAXI RNDr. Klára Kobetičová, Ph.D. Ústav chemie ochrany prostředí Vysoká škola chemicko-technologická v Praze OSNOVA REACH Testy SLP Ochrana zvířat Alternativní

Více

HLAVNÍ ŘEŠITEL. Molekulární podstata vybraných hematologických onemocnění a její prognostický význam IGA_LF_2015_001

HLAVNÍ ŘEŠITEL. Molekulární podstata vybraných hematologických onemocnění a její prognostický význam IGA_LF_2015_001 ČÍSLO NÁZEV PROJEKTU PROJEKTU IGA_LF_2015_001 Molekulární podstata vybraných hematologických onemocnění a její prognostický význam Szotkowski Tomáš Myelodysplastický syndrom (MDS) náplní projektu bude

Více

VÝVOJ A KLINICKÉ HODNOCENÍ NOVÝCH LÉČIV

VÝVOJ A KLINICKÉ HODNOCENÍ NOVÝCH LÉČIV VÝVOJ A KLINICKÉ HODNOCENÍ NOVÝCH LÉČIV přehledový článek DEVELOPMENT AND CLINICAL EVALUATION OF NEW DRUGS David Suchý 1, Milan Hora 2, Jindřich Fínek 3 1 Oddělení klinické farmakologie FN, Plzeň 2 Urologická

Více

SPOLEHLIVOST LIDSKÉHO ČINITELE PŘI PROVOZU MODERNÍ TECHNOLOGIE

SPOLEHLIVOST LIDSKÉHO ČINITELE PŘI PROVOZU MODERNÍ TECHNOLOGIE ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 SPOLEHLIVOST LIDSKÉHO ČINITELE PŘI PROVOZU MODERNÍ TECHNOLOGIE Materiály z 44. setkání odborné skupiny pro spolehlivost Praha, září 2011 OBSAH:

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 21.8.2014 L 247/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 900/2014 ze dne 15. července 2014, kterým se přizpůsobuje technickému pokroku nařízení (ES) č. 440/2008, kterým se stanoví zkušební

Více

VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE

VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE Onkologie Suppl. A 00 www.solen.cz ISSN 80-59 Ročník 4. VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE.. prosince 00 Regionální centrum Olomouc Sekce diagnostické a prediktivní onkologie

Více

SOUTH MORAVIAN PROGRAMME FOR DISTINGUISHED RESEARCHERS JIHOMORAVSKÝ PROGRAM PRO ŠPIČKOVÉ VĚDCE

SOUTH MORAVIAN PROGRAMME FOR DISTINGUISHED RESEARCHERS JIHOMORAVSKÝ PROGRAM PRO ŠPIČKOVÉ VĚDCE SOUTH MORAVIAN PROGRAMME FOR DISTINGUISHED RESEARCHERS JIHOMORAVSKÝ PROGRAM PRO ŠPIČKOVÉ VĚDCE Scientists and projects of the third and fourth call Vědci a projekty třetí a čtvrté výzvy Tiráž? Sestavilo

Více

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení) Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení) Centrum pro hospodaření s odpady (CeHO) se v rámci

Více

Plány pro zajištění bezpečnosti vody

Plány pro zajištění bezpečnosti vody World Health Organisation (WHO) Světová zdravotnická organizace Plány pro zajištění bezpečnosti vody Řízení kvality pitné vody od povodí ke spotřebiteli Vydala Světová zdravotnická organizace (WHO) v roce

Více

ehealth INOVACE PRO ZDRAVÍ LEPŠÍ PRÁCE S INFORMACEMI Innovation for health Better handling of information

ehealth INOVACE PRO ZDRAVÍ LEPŠÍ PRÁCE S INFORMACEMI Innovation for health Better handling of information A3pOK2 13.2.2009 11:25 Stránka 1 INOVACE PRO ZDRAVÍ LEPŠÍ PRÁCE S INFORMACEMI Zdraví je prioritou každého z nás, naší společnosti, a tedy logicky i naší politické scény. Chceme lepší zdraví, kvalitnější,

Více

Sborník ze semináře a workshopu VVFaŽP:

Sborník ze semináře a workshopu VVFaŽP: Sborník ze semináře a workshopu VVFaŽP: Nové metody a přístupy k řízení rizik regulovaných škůdců v ČR a legislativní problémy použití biocidů a pesticidů ve skladech rostlinných produktů a ve mlýnech

Více

KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA. Praha

KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA. Praha KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA Praha 2008 Tato skripta vznikla pro potřeby kurzu Klinická a toxikologická analýza, pořádaného v rámci projektu Pražské analytické centrum inovací CZ.04.3.07/4.2.01.1/0002

Více

B I PROSPECT. Dvacátýtřetí ročník Číslo 4/2013. Redakční rada BULLETIN BIOTECHNOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

B I PROSPECT. Dvacátýtřetí ročník Číslo 4/2013. Redakční rada BULLETIN BIOTECHNOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI B I Dvacátýtřetí ročník Číslo 4/2013 PROSPECT Adresa společnosti: VŠCHT v Praze, Technická 3, 166 28 Praha 6, tel.: 220 443 151, fax: 233 334 769, e-mail: Danka.Pokorna@vscht.cz, IČO 00570397, číslo účtu:

Více

BULLETIN. ASOCIACE ČESKÝCH CHEMICKÝCH SPOLEČNOSTÍ Ročník 39 Číslo 3

BULLETIN. ASOCIACE ČESKÝCH CHEMICKÝCH SPOLEČNOSTÍ Ročník 39 Číslo 3 BULLETIN ASOCIACE ČESKÝCH CHEMICKÝCH SPOLEČNOSTÍ Ročník 39 Číslo 3 Obsah Chemické listy 2008, číslo 5 a 6 ČÍSLO 5/2008 ÚVODNÍK 313 REFERÁTY Tvorba fibrinu a jeho degradace 314 R. Kotlín a Jan E. Dyr Cyklus

Více

2011 2015 průmysl 41. founded 1873 ORIGINAL CZECH BEER CONCENTRATE KVPRAB 61 (1) 1 24 (2015) KVPRAB 57 (4) 81 112 (2011)

2011 2015 průmysl 41. founded 1873 ORIGINAL CZECH BEER CONCENTRATE KVPRAB 61 (1) 1 24 (2015) KVPRAB 57 (4) 81 112 (2011) JOURNAL JOURNAl FOR FOR BREWING, BREwING, MALTING MAlTING & & BEVERAGE BEVERAGE INDUSTRY INDUSTRY 211 215 průmysl 41 KVPRAB 61 (1) 1 24 (215) KVPRAB 57 (4) 81 112 (211) založen zaloïen founded 1873 1873

Více

HODNOCENÍ DOPORUČENÝCH POSTUPŮ

HODNOCENÍ DOPORUČENÝCH POSTUPŮ HODNOCENÍ DOPORUČENÝCH POSTUPŮ PRO VÝZKUM A EVALUACI II AGREE II NÁSTROJ Překlad do českého jazyka The AGREE Next Steps Consortium Centrum pro klinické doporučené postupy Ústav sociálního lékařství a zdravotní

Více

Chem. Listy 99, 531 544 (2005)

Chem. Listy 99, 531 544 (2005) THE CHEMISTRY "EUROBACHELOR" Version 2005.1 CHEMICKÝ EUROBAKALÁŘ Verze 2005.1 Dvojjazyčná verze je publikována záměrně, neboť anglická je závazná pro terminologii a obsah při akreditaci přihlášených kurzů

Více

The Competitiveness of the CZ Food Industry

The Competitiveness of the CZ Food Industry Konkurenceschopnost potravinářského sektoru ČR The Competitiveness of the CZ Food Industry Martin Plášil Josef Mezera a kolektiv č. 100 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ústav zemědělské ekonomiky

Více

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic Česká republika / Czech Republic The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development Fund. 2 3 Úvod Introduction Tento vznikl za přispění

Více

Good Practices Catalogue

Good Practices Catalogue Good Practices Catalogue 1 European Union European Regional Development Fund Good practices Identifying and analysing successful experiences of innovation driven cluster, of planning policies in cluster

Více

SoMoPro: introducing International Contribution. SoMoPro: představujeme

SoMoPro: introducing International Contribution. SoMoPro: představujeme SoMoPro: introducing International Contribution to South Moravian science SoMoPro: představujeme Mezinárodní Posily Jihomoravské Vědy South Moravian Programme for Distinguished Researchers Programme of

Více

Biologická léčba karcinomu prsu

Biologická léčba karcinomu prsu Biologická léčba karcinomu prsu speciální příloha Biologická léčba karcinomu prsu vydavatel šéfredaktor odborná redakce jazyková redakce Farmakon Press, spol. s r.o. Košická 30 101 00 Praha 10 tel./fax:

Více

JAK SE RODÍ LÉK, ANEB VYBRANÉ ASPEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE

JAK SE RODÍ LÉK, ANEB VYBRANÉ ASPEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE JAK SE RDÍ LÉK, AEB VYBRAÉ ASPEKTY VÝZKUMU A VÝVJE CHEMICKÝCH LÉČIV STAISLAV RÁDL Zentiva Výzkumný ústav pro farmacii a biochemii, U kabelovny 130, 10201 Praha 10 stanislav.radl@zentiva.cz Došlo 8.7.04,

Více

Zdravotnictví Z v obsahu České republice

Zdravotnictví Z v obsahu České republice Vážení čtenáři, zdravotnické systémy mnoha vyspělých států prochází od 80. let tržně orientovanými reformami. Země s delší zkušeností organizačních změn takového typu již měly možnost zjistit, že procesy

Více

Povodňové škody a nástroje k jejich snížení

Povodňové škody a nástroje k jejich snížení IEEP Povodňové škody a nástroje k jejich snížení Lenka Čamrová, Jiřina Jílková a kol. Praha, 2006 Povodňové škody a nástroje k jejich snížení Lenka Čamrová Jiřina Jílková a kol. Institut pro ekonomickou

Více