(eko)toxikologii. Pavel Babica RECETOX Research Centre for Toxic Compounds in the Environment Masaryk University Brno, Czech Republic

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(eko)toxikologii. Pavel Babica RECETOX Research Centre for Toxic Compounds in the Environment Masaryk University Brno, Czech Republic"

Transkript

1 Adverse Outcome Pathways (AOPs) nový koncept v (eko)toxikologii Pavel Babica RECETOX Research Centre for Toxic Compounds in the Environment Masaryk University Brno, Czech Republic

2 (Eko)toxikologie Studium škodlivých účinků chemických látek na živé organismy - symptomy, mechanismy a léčba otrav, odhady bezpečné dávky, limity pro koncentrace v prostředí Metody Případové a epidemiologické studie (retrospektivní, prospektivní) Experimentální metody (prediktivní) Experimenty s živými organismy in vivo Lidé Zvířata Experimenty s částmi živých organismů ex vivo & in vitro & in chemico Izolované orgány Tkáňové kultury Buněčné organely a extrakty Purifikované biomakromolekuly Počítačové simulace a modelování in silico

3 TOXIKOLOGIE &EXPERIMENTY NA ZVÍŘATECH (Regulatorní) toxikologie od 20. století založena primárně na in vivo metodách experimenty na hlodavcích OECD Test Guidelines většina metod vyvinuta před léty OECD TG / Description 401 Acute oral toxicity, LD Acute dermal toxicity 403 Acute inhalation toxicity 404 Acute dermal irritation / corrosion 405 Acute eye irritation 406 Skin sensitisation 407 Repeat dose oral toxicity (28 days), rodents 408 Repeat dose oral toxicity (90 days), rodents 409 Repeat dose oral toxicity (90 days), non-rodents 410 Repeat dose dermal toxicity (21/28 days), rodents 411 Repeat dose dermal toxicity (90 days), rodents 412 Repeat dose inhalation toxicity (28 days), rodents 413 Repeat dose inhalation toxicity (90 days), rodents 414 Prenatal development toxicity (teratogenicity) 415 One generation reproduction toxicity 416 Two generation reproduction toxicity 417 Toxicokinetics 418 Delayed neurotoxicity of organophosphates (acute) 419 Delayed neurotoxicity of organophosphates (28 day repeat dose) Etické důvody Relevance a spolehlivost Pokrok v technologiích Ne zcela vyhovující í hlediska současných požadavků Nutnost přehodnocení dosavadních přístupů Ekonomická a časová náročnost Zohlednění pokroků a nových objevů v biologii, metodologii, instrumentaci

4 Liebsch et al Arch Toxicol; 2 nd -6 th Report from the Commission to the Council and the European Parliament on the Statistics on the number of animals used for experimental and other scientific purposess EU Celkový pocet zvirat (mil.) Pocet zvirat na toxikologii (mil.) % 7.8% 9.9% 8.5% 8.7% TOTAL TOX 0.6 EU15 EU15 EU15 EU25 EU Toxikologický výzkum ale odpovídá až za 70% těch nejbolestivějších experimentů (dávky jedů způsobující poškození organismu)

5 TOXIKOLOGIE &EXPERIMENTY NA ZVÍŘATECH Eticky diskutabilní - tlak odborné i laické veřejnosti 1959: Russel & Burch: 3Rs principle Replacement - nahrazení in vivo experimentů alternativami Reduction - snížení počtu zvířat pro zjištění požadovaných informací Refinement - snížení bolesti a utrpení Direktiva 86/609/EEC (1986) on the protection of animals used for experimental and other scientific purposes a revidující Dir. 2010/63/EU => aktivní podpora vývoje, validace a zavádění metod v souladu s 3R principem ZEBET - Centre for the Documentation ti and Evaluation of Alternatives ti to Animal Experiments ECVAM (1991), EURL-ECVAM (2011): European Union Reference Laboratory for alternatives to animal testing USA: ICCVAM/NICETAM (Interagency Coordinating Committee on the Validation of Alternative Methods/National Toxicology Program Interagency Center for the Evaluation of Alternative Toxicological Methods) Reg. 1223/2009 (nahrazuje Cosmetic Directive 76/768/EEC 2010 AnnexIII) platí zákaz testování kosmetických produktů a přísad na zvířatech a zákaz marketingu takových produktů v EU Directive 98/8/EC (Biocides testing) Reg. EC 1107/2009 (Plant Protection Products)

6 Rok TG EU Název 3R akce XXX Acute oral toxicity, LD : Replaced by TGs 420, 423 and 425, introducing refinement and reduction) B3 Acute dermal toxicity 1987: Animal test introducing reduction compared to the original TG (lowering of the dose level) l) B2 Acute inhalation toxicity Animal test introducing potential reduction in animal usage compared to original 403, if one sex is more susceptible. Refinement by applying humane endpoints B4, B40 Acute dermal irritation / corrosion 2002: Animal test with a sequential testing strategy for acute dermal irritation and corrosion that introduces refinement and reduction,, including in vitro screens B5 Acute eye irritation 2002: Animal test with a sequential testing strategy for acute eye irritation and corrosion that introduces refinement and reduction, including in vitro screens B6 Skin sensitisation 1992: Animal test introducing reduction by 50% compared to original OECD TG B7 Repeat dose oral toxicity (28 days), 1995: Animal test introducing refinement compared to original OECD TG (more rodents information on best dosing practice, more information from the same animal) B26 Repeat dose oral toxicity (90 days), 1998: Animal test (more information from the same animal than in the original test) rodents B27 Repeat dose oral toxicity (90 days), 1998: Animal test (more information from the same animal than in the original test) non-rodents B8 Repeat dose dermal toxicity (21/28 days), rodents B28 Repeat dose dermal toxicity (90 days), rodents B9 Repeat dose inhalation toxicity (28 days), rodents B29 Repeat dose inhalation toxicity (90 days), rodents B31 Prenatal development toxicity (teratogenicity) Animal test providing more information from the same animal than in the original test method. Animal test providing more information from the same animal than in the original test method. 2001: Animal test (introduces reduction compared to the original OECD TG, requiring 20% fewer animals, more information from the same animals) B32 Carcinogenicity Animal test. A Guidance Document is under development addressing issues on reduction and refinement Chronic toxicity Animal test. A Guidance Document is under development addressing issues on reduction and refinement B33 Combined chronic / carcinogenicity Animal test. A Guidance Document is under development addressing issues on reduction and refinement.

7 Rok TG EU Název 3R akce B1 Acute oral toxicity, fixed dose method 2001: Animal test (reduction and refinement method in comparison with the conventional TG 401), less suffering, smaller number of animals Reproduction / developmental toxicity Animal test (reduction method compared to original TGs), new screening test screening study provides essential information with a minimum number of animals Combined repeat dose with reproduction / developmental screening Animal test (reduction method compared to the individual TGs), combines the new screening test on reproduction toxicity with TG 407, and further reduces the number of animals to an absolute minimum for these combined endpoints B1 Acute oral toxicity, toxic class method 2001 Animal test (reduction method compared to the conventional TG 401), much smaller number of animals (10% of that required for TG 401) Acute oral toxicity, up and down method 2001: Animal test (reduction method compared to the conventional TG 401), smaller number of animals, provides a closer estimate of the LD50 than TGs 420 and Skin absorption: In vitro method In vitro alternative to the in vivo method (TG 427) Skin Sensitisation: Local Lymph Node Assay In Vitro Skin Corrosion: Transcutaneous Electrical Resistance Test (TER) In Vitro Skin Corrosion: Human Skin Model Test Animal test (reduction and refinement method compared to TG 406), provides more information and causes less suffering In vitro test method (ex vivo test) for the corrosion part of TG 404 In vitro test method for the corrosion part of TG In Vitro 3T3 NRU phototoxicity test In vitro test method (no OECD TG existed for an animal test) In Vitro Skin Corrosivity In vitro test method for the corrosion part of TG 404 (for specific applications, only applicable to acids and bases) Acute Inhalation Toxicity: Acute Toxic Class (ATC) Method Bovine Corneal Opacity and Permeability (BCOP) Isolated Chicken Eye (ICE) Test Method Stably Transfected Human Estrogen Receptor-α Transcriptional Activation Assay (STTA) Animal test introducing reduction in animal usage compared to TG 403, and refinement by applying humane endpoints. Animal test introducing reduction in animal usage compared to TG 403, and refinement by applying humane endpoints. An in vitro screening test for identifying potential ocular corrosives and severe irritants in a tiered-testing strategy, as part of a weight-of-evidence approach. In vitro test (could possibly introduce reduction if used in a testing strategy for detection of endocrine disrupting chemicals).

8 TOXIKOLOGIE &EXPERIMENTY NA ZVÍŘATECH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Regulation EC No. 1907/2006) REACH chemikálie s produkcí více než 1 t / rok -> hodnocení toxicity odhadem cca chemických látek (Liebsch 2011, Arch Toxicol 85) kompletní data dnes pouze pro cca 140 látek (Breheny 2011, ATLA 39) s použitím současných metod odhadován požadavek na 9 54 mil. pokusných zvířat (Rovida 2009, Altex 26) ) nejen etický, ale i ekonomický a časový aspekt Annex XI: pravidla pro standardní testování zahrnují možnost interpretace výsledků z in vitro / alternativních testů: Validované testy Vhodné (suitable) testy dostatečně vyvinutých z hlediska mezinárodně uznávaných kritérií ií pro zahájení pre-validačního č procesu (ECHA)

9 TOXIKOLOGIE &EXPERIMENTY NA ZVÍŘATECH 2007: Toxicity Testing in the 21st Century: A Vision and a Strategy (US National Research Council/NAS) Mezidruhové rozdíly Vysoké dávky, krátké doby expozice Hodnocené parametry (smrt, nádor) X chronická expozice, nízké dávky, neletální účinky Předpoklady a extrapolace, faktory nejistoty Nespolehlivost a nerelevantnost tradičních in vivo metod Farmakologie a farmaceutická toxikologie: Pouze 43% shoda výsledků v testů na hlodavcích s výsledky klinických studiích (ECVAM) V klinické fázi testování selhává až 92% potenciálních léčiv (Pampaloni 2009, Rec Patents on Biotech 3) Ekonomická a časová náročnost, zastaralost, etické problémy

10 TOXICITY TESTING IN THE 21ST CENTURY: A VISION AND A STRATEGY Tox21 nově připravená strategie vycházející z aktuálních poznatků a technologií s cílem: 1) Zvýšit počet testovaných látek; 2) Snížit náklady; 3) Zlepšit výpovědní hodnotu výsledků vzhledem k predikci zdravotních rizik a environmentálním koncentracím Primárně lidské buňky a tkáňové kultury in vitro Vlivy na biologické procesy mechanismy buněčné odpovědi, jejichž narušení v organismu vede ke škodlivým účinkům Biomarkery indikující narušení kritických toxických drah a procesů Toxikogenomika Automatizované a robotizované systémy hodnocení (high throughput screening, HTS) Bioinformatika interpretace komplexních mnohorozměrných dat z genomických studií a HTS Targeted testing x Whole-animal l testing Hodnocení rizik - minimalizace narušování toxických drah v exponované populaci Modelování závislosti dávka-odpověď pro narušování toxických drah pomocí počítačové systémové biologie a modelů Modelování struktura-aktivita pro predikci účinků a chování látek Extrapolace in vitro -> in vivo - farmakokinetické modely (PBPK) pro predikci koncentrací látek v krvi a tkáních za specifických expozičních podmínek

11 Tox21 a ToxCast Tox látek 14 koncentrací (rozsah 4 řádů), 3 replikáty 1536j destičky, 2-8 ul objemy 50+ různých in vitro testů a endpointů Robotizace: ToxCast - cca 2000 látek 700+ testů, 300 signálních drah Data dostupná na icss Dashboard: p

12 Hodnocení toxicity chemických látek Tradičně Hodnocení škodlivého účinku na úrovni organismu Chemikálie + Organismus Škodlivé účiky Smrt Inhibice růstu Ovlivnění reprodukce Nádor Kožní iritace Alternativně - Hodnocení účinků na nižších úrovních biologické organizace? - Ex vivo / in vitro / In chemico / In silico metody - Testování s vysokou propustností (HTS high throughput screening) 10^4 Látek + HTS Chemicko-biologické interakce Informace o mechanismech Interakce s receptory Ovlivnění signálních drah Aktivity it enzymůů Ovlivnění buněčných procesů Jak spojit informace o interakcích chemikálií s biologickými systémy (makromolekulami, buňkami, tkáňemi ) s informacemi o relevantních biologických odpovědích, které vedou ke škodlivému účinku (in vivo)?

13 Sep 3-5, 2014, NIH Campus, Bethesda, Maryland, USA P t id k t ž í Prezentace a videa ke stažení:

14 OECD: Koncept Adverse Outcome Pathway Adverse Outcome Pathway Mode of Action Toxicity Pathway Chemical Macro- Molecular Interaction Cellular Response Tissue Effect Organ Response Organism Response Population Response Molecular Initiating Event Key Event 1 Key Event 2 Key Event 3 Adverse Outcome Chemical Property Receptor/Ligand Interactions DNA Binding Protein Oxidation Gene Activation Protein Production Altered Signaling Altered Physiology Disrupted Homeostasis Altered Development / Function Lethality Impaired Development Impaired Reproduction Altered Sex Ratio Extinction In silico, In chemico, In Vitro, Ex vivo In vivo Analytický konstrukt popisující sérii definovaných a kazuálně spojených událostí napříč různými úrovněmi biologické organizace, které vedou k poškození zdraví nebo ekotoxicitě Využití existujících znalostí a informací k propojení dvou ukotvujících bodů: Molecular Initiating Event (MIE) a Adverse Outcome (AO) přes sérií mezikroků, tzv. Key Events Zlepšit možnosti využití informací a dat o mechanismech účinku pro hodnocení rizik a regulační účely AOPs umožňuje propojit výsledky z in vitro studií a in vitro screeningu se škodlivými účinky na úrovni organismu nebo populací

15 Příklad AOP Fibróza jater Analytický konstrukt popisující sérii definovaných a kazuálně spojených událostí napříč různými úrovněmi biologické organizace, které vedou k poškození zdraví nebo ekotoxicitě Využití existujících znalostí a informací k propojení dvou ukotvujících bodů: Molecular Initiating Event (MIE) a Adverse Outcome (AO) přes sérií mezikroků, tzv. Key Events Zlepšit možnosti využití informací a dat o mechanismech účinku pro hodnocení rizik a regulační účely AOPs umožňuje propojit výsledky z in vitro studií a in vitro screeningu se škodlivými účinky na úrovni organismu nebo populací

16 Vývoj AOP Identifikace interakce látky s biologickým systémem na makromolekulární úrovni Kotva 1 =MIE Identifikace konečného důsledku vyvolaného MIE Kotva 2 = AO Identifikace jednotlivých mezikroků na základě známých / dostupných informací o AO Poloautomatizované vyhledávání literatury (budoucnost? => semantické vyhledávací programy (např. Prof. D.Wild, U o Indiana)) Konkrétní AOP: vždy 1 MIE => 1 AOP stejná MIE může vést k jinému AO => vždy nutno definovat jako zvláštní AOP dvě různé MIE mohou vést ke stejnému AO => vždy nutno definovat jako zvláštní AOP počet č tdefinovaných hke není omezen MIE, KE, AO mohou být sdíleny mezi různými AOPs => syntéza & propojení informací do jednoho celku Klíčové události mezikroky, které jsou toxikologicky relevantní a vedou k škodlivému účinku jsou základem pro formulování hypotéz a testování =>musí být experimentálně kvantifikovatelné lze je zpravidla hodnotit pomocí rychlých screeningových metod

17 AOP Hodnocení Completeness (reliability & robustness) Qualitative Understanding Weight-of-Evidence supporting AOP (Bradford-Hill criteria) Quantitative Understanding AOP Framework Podporován a rozvíjen v rámci OECD, USEPA, EC-JCR, USFDA, WHO, US Army OECD Guidance document & a template for developing and assessing adverse outcome pathways (No. 184) Pravidla pro vývoj, hodnocení a schvalování AOP Formální proces Vývoj & podpora informačních nástrojů pro rychlé, široce dostupné sdílení již vytvořených AOP a pro budování nových AOP => Inspirace sociálními médii, crowd-sourcing

18 AOP Wiki https://aopkb.org/aopwiki/index.php/main_page Platforma odvozená od Wiki- pro vývoj a sdílení AOPs Editace možná pouze členy OECD AOP projektu

19 t / -> odkaz na program pro spuštění Effectopedia Vizuální znázornění AOPs v biologickém kontextu: Druh organismu, Životní stádium, Pohlaví, Trvání expozice, Propojení a organizace dat a informací Kvantitativní vztahy (dávka-odpověď, hypotetické, QSAR) V budoucnu i ADME (Absorption, Distribution, Metabolism, Excretion) Otevřená platforma, není nutný formální souhlas pro přispěvatele Kredit pro autory i recenzenty/editory Možno vkládat i fragmenty informací, ne jen celé AOPs => crowd- sourcing Propojení s AOP Wiki & jinými (Export<->Import)

20 From Aladjov, H.: Organizing the AOPs knowledge The Effectopedia way (In: 9th World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences, Prague, 27 Aug 2014)

21 From Aladjov, H.: Organizing the AOPs knowledge The Effectopedia way (In: 9th World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences, Prague, 27 Aug 2014)

22 From Aladjov, H.: Organizing the AOPs knowledge The Effectopedia way (In: 9th World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences, Prague, 27 Aug 2014)

23 From Aladjov, H.: Organizing the AOPs knowledge The Effectopedia way (In: 9th World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences, Prague, 27 Aug 2014)

24 Další zajímavé projekty a databáze TOXNET - searching databases on toxicology, hazardous chemicals, environmental health, and toxic releases ToxRefDB (Toxicity Reference Database) in vivo toxicological data ExpoCast information on human exposures Human Toxome Project information on human exposures Agriculture Health Study Occupational Exposure to Pesticides a cohort study

25 Workshop venue: NIH, Bethesda, Maryland 12 km

26 NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH Hlavní organizace v USA zodpovědná za vládou financovaný biomedicínský výzkum Intramural Research Program (IRP) největší biomedicínská instituce na světě (1200 PIs, 4000 post-docs), 27 ústavů (včetně NCI, NIEHS, NLM ) Extramural Research Program (ERP) hlavní zdroj financování biomedicínského výzkumu v USA i mimo zařízení NIH (univerzity, nemocnice )

27 NIH Campus in Bethesda NIH Clinical Center National Library of Medicine Natcher Bldg.

QSAR Application Toolbox nářadí pro tvorbu validovaných modelů QSAR

QSAR Application Toolbox nářadí pro tvorbu validovaných modelů QSAR QSAR Application Toolbox nářadí pro tvorbu validovaných modelů QSAR Státní zdravotní ústav, Šrobárova 48, 10042, Praha 10 Marian Rucki, Miloň Tichý, 2008 Stručný úvod OECD aktivita pro zvýšení akceptování

Více

Zjišťování toxicity látek

Zjišťování toxicity látek Zjišťování toxicity látek 1. Úvod 2. Literární údaje 3. Testy in vitro 4. Testy na zvířatech in vivo 5. Epidemiologické studie 6. Zjišťování úrovně expozice Úvod Je známo 2 10 7 chemických látek. Prostudování

Více

OPVK CZ.1.07/2.2.00/28.0184

OPVK CZ.1.07/2.2.00/28.0184 OPVK CZ.1.07/2.2.00/28.0184 Základy ADME a toxického hodnocení léčiv v preklinickém vývoji OCH/ADME LS 2012/2013 Metodické přístupy ke studiu toxických účinků vyvíjených látek při vývoji léčiv 10.4.2013

Více

Aplikace výsledků projektu by měla vést ke zlepšení legislativy Evropské unie v oblasti regulace motorových emisí.

Aplikace výsledků projektu by měla vést ke zlepšení legislativy Evropské unie v oblasti regulace motorových emisí. Představení projektu MEDETOX Jan Topinka 1, Michal Vojtíšek 2 1 Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i., jtopinka@biomed.cas.cz ; 2 Technická univerzita v Liberci Předmětem mezioborového projektu MEDETOX

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880. pracovní list. Hygiena a toxikologie. Experimentální toxikologie. Mgr. Alexandra Šlegrová

CZ.1.07/1.5.00/34.0880. pracovní list. Hygiena a toxikologie. Experimentální toxikologie. Mgr. Alexandra Šlegrová Název školy Číslo projektu STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Název projektu Klíčová aktivita Označení materiálu:

Více

Jak použít údaje ze studií in vitro ke splně ní požadavků na informace dle nařízení REACH. Webinářo požadavcích na informace 30.

Jak použít údaje ze studií in vitro ke splně ní požadavků na informace dle nařízení REACH. Webinářo požadavcích na informace 30. Jak použít údaje ze studií in vitro ke splně ní požadavků na informace dle nařízení REACH Webinářo požadavcích na informace 30. listopadu 2009 Přehled Nařízení REACH a zkoušky in vitro Kritéria pro použití

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

Hodnocení bezpečnosti kosmetických prostředků

Hodnocení bezpečnosti kosmetických prostředků Hodnocení bezpečnosti kosmetických prostředků v současnosti a dle nových požadavků bez testů na zvířatech MUDr.Dagmar Jírová,CSc. Vedoucí, Národní referenční centrum pro kosmetiku Státní zdravotní ústav

Více

HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK Z POŽITÍ A DERMÁLNÍHO KONTAKTU NAFTALENU V ŘECE OSTRAVICI

HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK Z POŽITÍ A DERMÁLNÍHO KONTAKTU NAFTALENU V ŘECE OSTRAVICI ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 20, Suppl. 1(2012): 47-51 ISSN 1335-0285 HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK Z POŽITÍ A DERMÁLNÍHO KONTAKTU NAFTALENU V ŘECE OSTRAVICI Jana Jurčíková,

Více

DŮSLEDKY ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ Z DOPRAVY NA ZDRAVOTNÍ STAV POPULACE

DŮSLEDKY ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ Z DOPRAVY NA ZDRAVOTNÍ STAV POPULACE DŮSLEDKY ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ Z DOPRAVY NA ZDRAVOTNÍ STAV POPULACE Radim J. Šrám, Ústav experimentální mediciny AV ČR sram@biomed.cas.cz Komise pro dopravu RVUR, Praha, 3. 7. 2015 17. Zasedání WHO Květen

Více

MATEMATICKÁ BIOLOGIE

MATEMATICKÁ BIOLOGIE INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita MATEMATICKÁ BIOLOGIE Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Studijní obor Matematická biologie Masarykova

Více

Ochrana zdraví osob pracujících s nanomateriály v aktivitách zahraničních institucí (WHO, BAuA)

Ochrana zdraví osob pracujících s nanomateriály v aktivitách zahraničních institucí (WHO, BAuA) Ochrana zdraví osob pracujících s nanomateriály v aktivitách zahraničních institucí (WHO, BAuA) Jaroslav Mráz Státní zdravotní ústav Praha Centrum hygieny práce a pracovního lékařství 1 Bundesanstalt fürarbeitsschutz

Více

Vývoj nových léčiv. Preklinický výzkum Klinický výzkum

Vývoj nových léčiv. Preklinický výzkum Klinický výzkum Vývoj nových léčiv Preklinický výzkum Klinický výzkum Úvod Léčivo = nejprověřenější potravina vstupující do organismu Ideální léčivo kvalitní, účinné, bezpečné a dostupné Financování výzkumu léčiv souvislost

Více

Centrum základního výzkumu v oblasti nanotoxikologie v ČR

Centrum základního výzkumu v oblasti nanotoxikologie v ČR Centrum základního výzkumu v oblasti nanotoxikologie v ČR Ústav experimentální medicíny AV ČR Praha Seminář CZTPIS, Praha, 2.11. 2011 Problémy studia bezpečnosti nanotechnologií v České republice Nerealistický

Více

: Sikaflex AT-Connection

: Sikaflex AT-Connection ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo přípravku : Těsnicí

Více

The Social Life of Health Information 2011

The Social Life of Health Information 2011 The Social Life of Health Information 2011 USA 74 % dospělých uživatelů internetu 80 % vyhledávalo informace o zdraví 27 % online sledování zdraví 25 % shlédlo video z oblasti zdravotnictví 18 % vyhledávalo

Více

Jaroslav Mráz. Státní zdravotní ústav, Praha

Jaroslav Mráz. Státní zdravotní ústav, Praha (Vyráběné) nanomateriály a hygiena práce: co nového v ČR a ve světě? Jaroslav Mráz Státní zdravotní ústav, Praha Základní výzkum, nové technologie, nové produkty Situace na tuzemských pracovištích, potenciální

Více

Časné fáze klinických studií

Časné fáze klinických studií Časné fáze klinických studií Mikulov, 13.4.2012 Regina Demlová, FÚ LF MU a MOÚ Stávající situace v klinickém výzkumu Počet nových látek v klinickém výzkumu (NMEs) v posledních 15-20-ti letech narůstá Počet

Více

ANALÝZA RIZIK. RNDr. Klára Kobetičová, Ph.D. ENVIRONMENTÁLNÍ TOXIKOLOGIE

ANALÝZA RIZIK. RNDr. Klára Kobetičová, Ph.D. ENVIRONMENTÁLNÍ TOXIKOLOGIE ENVIRONMENTÁLNÍ TOXIKOLOGIE ANALÝZA RIZIK RNDr. Klára Kobetičová, Ph.D. Laboratoř ekotoxikologie a LCA, Ústav chemie ochrany prostředí, Fakulta technologie ochrany prostředí, VŠCHT Praha OSNOVA Analýza

Více

2. In silico metody In silico toxikologii lze v širším slova smyslu považovat za "něco, co je možné v toxikologii realizovat s využitím počítače".

2. In silico metody In silico toxikologii lze v širším slova smyslu považovat za něco, co je možné v toxikologii realizovat s využitím počítače. Predikční metody "in silico" a softwarové nástroje pro REACH a CLP Ing. Tomáš Novotný (novotny@techemcz.cz), Ing. Zuzana Heřmánková (hermankova@techemcz.cz), TECHEM CZ, s.r.o., Ondříčkova 48, 130 05, Praha

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

Hodnocení zdravotních rizik expozice hluku

Hodnocení zdravotních rizik expozice hluku Hodnocení zdravotních rizik expozice hluku Dana Potužníková dana.potuznikova@zu.cz Národní referenční laboratoř pro komunální hluk 24.11.2011 HRA, PVZ co to je? Hodnocení zdravotních rizik (Health Risk

Více

BEZPEÈNOSTNÍ LIST. Tento List o bezpeènostních údajích, jejich prezentace a redakce jsou v souladu s naøízením è. 1907/2006 TRANSNET T.A.M.

BEZPEÈNOSTNÍ LIST. Tento List o bezpeènostních údajích, jejich prezentace a redakce jsou v souladu s naøízením è. 1907/2006 TRANSNET T.A.M. 1. IDENTIFIKACE VÝROBKU A SPOLEÈNOSTI Obchodní název: Úèel použití TRANSNET T.A.M. Oblast a typ použití Tekutá kyselina Èi¹tení ¾eleznièních/silnièních cisteren Identifikace spoleènosti Výrobce HYPRED

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Thomsit K 112 Strana 1 z 8 Č. BL. : 383579 Datum revize: 10.07.2014 Datum výtisku: 19.08.2014 1.1 Identifikátor výrobku Thomsit K 112 ODDÍL 1: Identifikace

Více

Bioinformatika a výpočetní biologie KFC/BIN. I. Přehled

Bioinformatika a výpočetní biologie KFC/BIN. I. Přehled Bioinformatika a výpočetní biologie KFC/BIN I. Přehled RNDr. Karel Berka, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci Definice bioinformatiky (Molecular) bio informatics: bioinformatics is conceptualising biology

Více

Témata prezentace. Základní údaje o české VaVaI. Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit)

Témata prezentace. Základní údaje o české VaVaI. Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit) Témata prezentace Základní údaje o české VaVaI Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit) Velké výzkumné infrastruktury a centra excelentního výzkumu Projekty MZV (České technologické

Více

Vývoj nového léčiva. as. MUDr. Martin Votava, PhD.

Vývoj nového léčiva. as. MUDr. Martin Votava, PhD. Vývoj nového léčiva as. MUDr. Martin Votava, PhD. Příprava na vývoj a registraci LP Náklady na vývoj: 800 mil USD Doba vývoje: 10 let Úspěšnost: 0,005% - 0,001% Vývoj nového léčivého přípravku IND NDA

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Výrobek: Železitá žluť FEPREN TM Y

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Výrobek: Železitá žluť FEPREN TM Y BEZPEČNOSTNÍ LIST podle REGULATION (EC) No 1907/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 18 December 2006, concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

Více

PROGNÓZA POČTU ŽÁKŮ A STUDENTŮ V ČR DO ROKU 2050

PROGNÓZA POČTU ŽÁKŮ A STUDENTŮ V ČR DO ROKU 2050 PROGNÓZA POČTU ŽÁKŮ A STUDENTŮ V ČR DO ROKU 2050 VÝSLEDKY A MOŽNOSTI A FORECAST OF NUMBER OF PUPILS AND STUDENTS TO THE YEAR 2050 OUTCOMES AND POSSIBILITIES VLADIMÍR HULÍK Klíčová slova: demografické prognózování,

Více

Analýza rizik (01) Základní pojmy a definice

Analýza rizik (01) Základní pojmy a definice Centre of Excellence Analýza rizik (01) Základní pojmy a definice Ivan Holoubek RECETOX, Masaryk University, Brno, CR holoubek@recetox. recetox.muni.cz; http://recetox.muni muni.cz Analýza rizik Risk analysis

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Vyskocilova 1/1410 140 21 Praha 4 Czech Republic Telefonní číslo +420 26130 7310

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Vyskocilova 1/1410 140 21 Praha 4 Czech Republic Telefonní číslo +420 26130 7310 BEZPEČNOSTNÍ LIST 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Označení přípravku Synonymum/synonyma Použití látky nebo přípravku Verze č. 02 Datum revize Chemická rodina Číslo CAS Identifikace

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Rex Color Strana 1 z 11 Č. BL. : 59281 Datum revize: 10.04.2015 Datum výtisku: 15.04.2015 1.1 Identifikátor výrobku Rex Color ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi

Více

Competitive Intelligence v medicínském a farmaceutickém prostředí

Competitive Intelligence v medicínském a farmaceutickém prostředí IKI 2008 Informace, konkurenceschopnost, inovace 22.1. 2008 v Praze Competitive Intelligence v medicínském a farmaceutickém prostředí Richard Papík, Ústav informačních studií a knihovnictví, Filozofická

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 500 05 Hradec Králové, Heyrovského 1203, Česká republika, http://www.faf.cuni.cz tel. +420495067111, fax +420495518002 V Hradci Králové,

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Pattex Standard Strana 1 z 8 Č. BL. : 285165 Datum revize: 16.05.2014 Datum revize v ČR: 02.06.2014 1.1 Identifikátor výrobku Pattex Standard ODDÍL 1:

Více

RNDr. Klára Kobetičová, Ph.D.

RNDr. Klára Kobetičová, Ph.D. ENVIRONMENTÁLNÍ TOXIKOLOGIE ÚVODNÍ PŘEDNÁŠKA RNDr. Klára Kobetičová, Ph.D. Laboratoř ekotoxikologie a LCA, Ústav chemie ochrany prostředí, Fakulta technologie ochrany prostředí, VŠCHT Praha ÚVOD Předmět

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Ceresit CT 7 Strana 1 z 7 Č. BL. : 497761 Datum revize: 27.01.2015 Datum výtisku: 25.03.2015 Nahrazuje verzi ze dne: - 1.1 Identifikátor výrobku Ceresit

Více

Bezpečnost výrobků. určených spotřebitelům. MUDr.Dagmar Jírová,CSc. Vedoucí Centrum laboratoří a Odbor toxikologie Státní zdravotní ústav

Bezpečnost výrobků. určených spotřebitelům. MUDr.Dagmar Jírová,CSc. Vedoucí Centrum laboratoří a Odbor toxikologie Státní zdravotní ústav Bezpečnost výrobků určených spotřebitelům MUDr.Dagmar Jírová,CSc. Vedoucí Centrum laboratoří a Odbor toxikologie Státní zdravotní ústav Ochrana zdraví spotřebitele ověření bezpečnosti spotřebních výrobků

Více

13082/12 hm 1 DG B 4B

13082/12 hm 1 DG B 4B RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 6. srpna 2012 (07.08) (OR. en) 13082/12 DENLEG 76 AGRI 531 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 27. července 2012 Příjemce: Generální sekretariát Rady

Více

Propojení výuky oborů Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0032

Propojení výuky oborů Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0032 Propojení výuky oborů Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0032 Dithiokarbamáty: objev a historie 1. Co je známo o toxikologii pesticidů zinebu

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Loctite Super Bond Strana 1 z 11 Č. BL. : 228085 Datum revize: 26.02.2015 Datum výtisku: 01.04.2015 Nahrazuje verzi ze dne: 05.02.2014 1.1 Identifikátor

Více

S t u d y P l a n W M TS

S t u d y P l a n W M TS Czech University of Life Sciences in Prague (CULS Prague) S t u d y P l a n W M TS Credits: Every student needs at least 120 ECTS for the whole study (about 0 ECTS in every year). Student has 66 ECTS for

Více

Embassy of the United States of America

Embassy of the United States of America Program Malých grantů Přihláška of the United States of America Děkujeme vám za zájem o program Malých grantů Velvyslanectví USA v Praze. Jelikož v každém grantovém kole obvykle dostáváme 100 až 170 přihlášek,

Více

Využití metody pasivního vzorkování. -pro stanovení toxicity a genotoxicity vzorků volného ovzduší

Využití metody pasivního vzorkování. -pro stanovení toxicity a genotoxicity vzorků volného ovzduší Využití metody pasivního vzorkování -pro stanovení toxicity a genotoxicity vzorků volného ovzduší - využití pro analýzu zdravotních rizik -(případové studie) Pavel Čupr, Jana Klánová, Tomáš Bartoš, Ivan

Více

Na jeden aspekt problému s dopravou jsme zapomněli. Přestáváme se pohybovat, zapomínáme chodit a jezdit na kole. Zdeněk Hamřík

Na jeden aspekt problému s dopravou jsme zapomněli. Přestáváme se pohybovat, zapomínáme chodit a jezdit na kole. Zdeněk Hamřík Na jeden aspekt problému s dopravou jsme zapomněli. Přestáváme se pohybovat, zapomínáme chodit a jezdit na kole Zdeněk Hamřík Přehled Zdravotní sektor se zajímá o cyklistiku Pohyb a zdraví Epidemie nadváhy

Více

Vzdělávání v Biomedicínské a Zdravotnické Informatice

Vzdělávání v Biomedicínské a Zdravotnické Informatice Vzdělávání v Biomedicínské a Zdravotnické Informatice Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. EuroMISE Centrum Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky 1. LF UK a ÚI AV ČR Satelitní seminář EFMI STC 2013,

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR. Legislativa v chemickém průmyslu

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR. Legislativa v chemickém průmyslu Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Legislativa v chemickém průmyslu Základní informace VUOS a.s. Historie: založení 1941 privatizace 1997 člen skupiny Agrofert Počet pracovníků:

Více

Hodnocení rizika chemických látek v ECHA. M. Rucki Státní zdravotní ústav, Praha

Hodnocení rizika chemických látek v ECHA. M. Rucki Státní zdravotní ústav, Praha Hodnocení rizika chemických látek v ECHA M. Rucki Státní zdravotní ústav, Praha Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) sídlo v Helsinkách, Finsko bude zajišťovat registraci, hodnocení, povolování

Více

Stanovení biomarkerů oxidativního stresu u kapra obecného (Cyprinus carpio L.) po dlouhodobém působení simazinu Hlavní řešitel Ing.

Stanovení biomarkerů oxidativního stresu u kapra obecného (Cyprinus carpio L.) po dlouhodobém působení simazinu Hlavní řešitel Ing. Stanovení biomarkerů oxidativního stresu u kapra obecného (Cyprinus carpio L.) po dlouhodobém působení simazinu Hlavní řešitel Ing. Alžběta Stará Vedoucí projektu dr. hab. Ing. Josef Velíšek, Ph.D. 1 Úvod

Více

BEZPECNOSTNÍ LIST. (v souladu s narízením Komise (EU) c. 453/2010) ODDÍL 1: Identifikace látky/smesi a spolecnosti/podniku

BEZPECNOSTNÍ LIST. (v souladu s narízením Komise (EU) c. 453/2010) ODDÍL 1: Identifikace látky/smesi a spolecnosti/podniku BEZPECNOSTNÍ LIST (v souladu s narízením Komise (EU) c. 453/2010) Identifikátor výrobku ODDÍL 1: Identifikace látky/smesi a spolecnosti/podniku Název výrobku Registracní císlo REACH Hydrogen peroxide Nelze

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Lékařská fakulta STUDIUM ÚČINKŮ ZÁŘENÍ A CHEMICKÝCH FAKTORŮ NA BUNĚČNÉ A TKÁŇOVÉ SYSTÉMY

Univerzita Palackého v Olomouci. Lékařská fakulta STUDIUM ÚČINKŮ ZÁŘENÍ A CHEMICKÝCH FAKTORŮ NA BUNĚČNÉ A TKÁŇOVÉ SYSTÉMY Univerzita Palackého v Olomouci Lékařská fakulta STUDIUM ÚČIKŮ ZÁŘEÍ A CHEMICKÝCH FAKTORŮ A BUĚČÉ A TKÁŇOVÉ SYSTÉMY RDr. Kristina Kejlová Školitel: Doc. RDr. Hana Kolářová, CSc. Školicí pacoviště: Ústav

Více

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. března 2013 o ochraně veřejného zdraví před endokrinními disruptory (2012/2066(INI))

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. března 2013 o ochraně veřejného zdraví před endokrinními disruptory (2012/2066(INI)) P7_TA-PROV(2013)0091 Ochrana veřejného zdraví před endokrinními disruptory Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. března 2013 o ochraně veřejného zdraví před endokrinními disruptory (2012/2066(INI))

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

Biotechnology Research and Technology Transfer. BioReTT. Projekt, který boří mýtus o černé Ostravě

Biotechnology Research and Technology Transfer. BioReTT. Projekt, který boří mýtus o černé Ostravě Biotechnology Research and Technology Transfer BioReTT Projekt, který boří mýtus o černé Ostravě Musí historie být i jedinou budoucností Ostravy? Kdyžne -můžeme si dovolit např. toto? Asi ještě ne Můžeme

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Inovace studia molekulární a buněčné biologie Inovace studia molekulární a buněčné biologie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. MBIO1/Molekulární biologie 1 Tento projekt je spolufinancován

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Ceresit CT77 Strana 1 z 9 Č. BL. : 523167 Datum revize: 08.06.2015 Datum výtisku: 21.08.2015 Nahrazuje verzi ze dne: 02.12.2014 1.1 Identifikátor výrobku

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. 2-pyrrolidon, Alkyldiol, Etylenglykol, Glycerol, Substituční trifenylmethanová sůl č. 1, Substituční xanthyliová sůl č.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. 2-pyrrolidon, Alkyldiol, Etylenglykol, Glycerol, Substituční trifenylmethanová sůl č. 1, Substituční xanthyliová sůl č. BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název nebo označení směsi Registrační číslo Synonymy Datum vydání Číslo verze 02 Datum revize

Více

Glasreinigungstücher

Glasreinigungstücher Vyhotoveno dne: 24.01.2013, Revize 24.01.2013 Version 01 Strana 1 / 7 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 1.2.1 1.2.2 Cisticí Nejsou známy. 1.3 Podrobné údaje o dodavateli materiálový list Technické informace

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č.1907/2006 Datum revize: 06/19/14 www.restek.com

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č.1907/2006 Datum revize: 06/19/14 www.restek.com Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č.1907/2006 Datum revize: 06/19/14 www.restek.com ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. identifikace látky nebo přípravku 31231, 31231-5XX,

Více

ÚDAJE O BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S MATERIÁLEM podle 31 nařízení

ÚDAJE O BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S MATERIÁLEM podle 31 nařízení ÚDAJE O BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S MATERIÁLEM podle 31 nařízení 01 IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Platnost Datum tisku Poslední revize Verze EU, CH 02.01.2013 15.04.2013 V13 CZ 1.1 Identifikátor

Více

MKT Injektionsmörtel VMZ, Comp. A

MKT Injektionsmörtel VMZ, Comp. A MKT Injektionsmörtel VMZ, Comp. A Datum vydání 15.07.2015, Revize 03.09.2013 Verze 01 Strana 1 / 8 1.1 Identifikátor výrobku MKT Injektionsmörtel VMZ, Comp. A 1.2 1.2.1 1.2.2 Nejsou žádné známy. 1.3 Identifikace

Více

eligible for treatment

eligible for treatment Vás zve na konferenci na téma: VIRY VYVOLÁVAJÍCÍ PANDEMIE: VIRUS HIV Anotace/Annotation The UNAIDS strategy aims to t advance global progress in achieving country set targets for universal access to HIV

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Somat Extra Power Strana 1 z 9 Č. BL. : 165188 Datum revize: 07.08.2015 Datum výtisku: 07.08.2015 Nahrazuje verzi ze dne: 24.1.2013 1.1 Identifikátor

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 23.02. 2009 Strana 1 (celkem 8) ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název: PEM čisticí prášek s dezinfekční přísadou Identifikační číslo: nemá

Více

Citation Statistics. zpráva společné komise. Int. Mathematical Union. Int. Council of Industrial and Applied Mathematics. Institute of Statistics

Citation Statistics. zpráva společné komise. Int. Mathematical Union. Int. Council of Industrial and Applied Mathematics. Institute of Statistics Citation Statistics zpráva společné komise Int. Mathematical Union Int. Council of Industrial and Applied Mathematics Institute of Statistics Citace ze zadání: The drive towards more transparency and accountability

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Pattex CF 920 Strana 1 z 9 Č. BL. : 346625 Datum revize: 29.05.2015 Datum výtisku: 19.06.2015 Nahrazuje verzi ze dne: 26.09.2014 1.1 Identifikátor výrobku

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Klára Kobetičová 12.12.2012. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Klára Kobetičová 12.12.2012. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 3rd SETAC CEE Annual Meeting 2012 Školení účastníků projektu Inovace a rozvoj výuky ekoinovací v bakalářských oborech akreditovaných na FTOP VŠCHT Praha Klára Kobetičová 12.12.2012 Pořadatel 17.-19.9.2012

Více

O sinicích, epidemiologických studích a pitné vodě

O sinicích, epidemiologických studích a pitné vodě O sinicích, epidemiologických studích a pitné vodě Petr Pumann Vodárenská biologie 2011 2.-3.2.2011, Praha Sinice produkují lidské zdraví ohrožující látky Sinice se vyskytují některých vodárenských zdrojích

Více

PYROKATECHIN 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU. Pyrokatechin 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI BEZPEČNOSTNÍ LIST

PYROKATECHIN 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU. Pyrokatechin 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI BEZPEČNOSTNÍ LIST BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) PYROKATECHIN Datum vydání: 18.11.2010 Datum revize: 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název: Indexové

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Chlorid železitý bezvodý. Iron(III) chloride anhydrous, Ferric chloride anhydrous Molární hmotnost: 162,21 Molekulový vzorec: FeCl 3

Chlorid železitý bezvodý. Iron(III) chloride anhydrous, Ferric chloride anhydrous Molární hmotnost: 162,21 Molekulový vzorec: FeCl 3 BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006/EC (REACH), ve znění nařízení č.453/2010/ec Datum vydání: 28.12.2010 Datum revize: 1.6.2015 CHLORID ŽELEZITÝ BEZVODÝ ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI

Více

Zdroje dat o kvalitě ovzduší a možnosti práce s nimi imise RNDr. Leona Matoušková, Ph.D.

Zdroje dat o kvalitě ovzduší a možnosti práce s nimi imise RNDr. Leona Matoušková, Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zdroje dat o kvalitě ovzduší a možnosti práce s nimi imise RNDr. Leona Matoušková, Ph.D. Webové stránky ČHMÚ www.chmi.cz

Více

Infogram: Nová platforma pro podporu informačního vzdělávání

Infogram: Nová platforma pro podporu informačního vzdělávání Infogram: Nová platforma pro podporu informačního vzdělávání Bc. Eva DOHNÁLKOVÁ Česká zemědělská univerzita v Praze, Studijní a informační centrum dohnalko@sic.czu.cz PhDr. Hana LANDOVÁ, Ph.D. Česká zemědělská

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle Nařízení (ES) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle Nařízení (ES) č. 453/2010 Dle anglického originálu ze dne: 16.12.2013 Strana 1 (celkem 5) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: NARA BLOC 1.2 Příslušná určená použití

Více

Příprava obsahu registrační dokumentace Elektronické podání. Tomáš Doležal

Příprava obsahu registrační dokumentace Elektronické podání. Tomáš Doležal Příprava obsahu registrační dokumentace Elektronické podání Tomáš Doležal Historie dokumentantace 1980s: první aktivity v USA 1990s: Computer Aided New Drug Application (CANDAs) enda Guideline DAMOS (Německo)

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Ceresit Stop Plísni All in One Strana 1 z 11 Č. BL. : 426417 Datum revize: 13.07.2015 Datum výtisku: 02.09.2015 Nahrazuje verzi ze dne: 03.12.2014 1.1

Více

HODNOCENÍ POTENCIÁLNÍ ADITIVITY A INTERAKCÍ VE SMĚSÍCH CHEMICKÝCH LÁTEK V PRACOVNÍM PROSTŘEDÍ

HODNOCENÍ POTENCIÁLNÍ ADITIVITY A INTERAKCÍ VE SMĚSÍCH CHEMICKÝCH LÁTEK V PRACOVNÍM PROSTŘEDÍ HYGIENA 2012 57(2 60 67 PŮVODNÍ PRÁCE HODNOCENÍ POTENCIÁLNÍ ADITIVITY A INTERAKCÍ VE SMĚSÍCH CHEMICKÝCH LÁTEK V PRACOVNÍM PROSTŘEDÍ EVALUATION OF THE POTENTIAL ADITIVITY AND INTERACTIONS IN MIXTURES OF

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES. ze dne 18. prosince 2006,

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES. ze dne 18. prosince 2006, L 396/852 CS Úřední věstník Evropské unie 30.12.2006 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES ze dne 18. prosince 2006, kterou se mění směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních

Více

Žádáme o registraci na dobu 5 let (do konce roku 2008) pro nakládání s dvěma VRT - toxiny cyanobakterií - microcystin a anatoxin.

Žádáme o registraci na dobu 5 let (do konce roku 2008) pro nakládání s dvěma VRT - toxiny cyanobakterií - microcystin a anatoxin. --------------------VZOR--------------------- Pro: Státní úřad pro jadernou bezpečnost RNDr. Karin Šedivá, OKZCHBZ Senovážné nám. 9 110 00 Praha 1 Věc: Žádost o registraci pro nakládání s VRT Vážení přátelé,

Více

Chemické látky v Evropě:

Chemické látky v Evropě: TISKOVÝ MATERIÁL červen 2003 Chemické látky v Evropě: od zátěže minulosti k vizi budoucnosti 1. Chemické látky mimo naší kontrolu Přestože Evropská unie je jedním z největších výrobců chemikálií na světě,

Více

GENOTOXICITA A ZMĚNY V GENOVÉ EXPRESI

GENOTOXICITA A ZMĚNY V GENOVÉ EXPRESI GENOTOXICITA A ZMĚNY V GENOVÉ EXPRESI INDUKOVANÉ PŮSOBENÍM ORGANICKÝCH LÁTEK Z PRACHOVÝCH ČÁSTIC V OVZDUŠÍ Kateřina Hanzalová Oddělení genetické ekotoxikologie Ústav experimentální medicíny AV ČR v.v.i.

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Pattex CF 850 Strana 1 z 10 Č. BL. : 210001 Datum revize: 24.10.2014 Datum výtisku: 09.12.2014 1.1 Identifikátor výrobku Pattex CF 850 složka A Obsahuje:

Více

Zpřístupnění populačních epidemiologických registrů pro výuku: Národní onkologický registr ČR on-line

Zpřístupnění populačních epidemiologických registrů pro výuku: Národní onkologický registr ČR on-line Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno Zpřístupnění populačních epidemiologických registrů pro výuku: Národní onkologický registr ČR on-line Mužík J., Dušek L., Kubásek M., Koptíková

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Studium biologie na PřF UK v Praze Bakalářské studijní programy / obory Biologie Biologie ( duhový bakalář ) Ekologická a evoluční biologie ( zelený

Více

CYTO projekt: Studie průniku cytostatik přes pokožku a orální epitel

CYTO projekt: Studie průniku cytostatik přes pokožku a orální epitel CYTO projekt: Studie průniku cytostatik přes pokožku a orální epitel PharmDr. Doležalová, Mgr.Odráška, Mgr. Gorná, Vejpustková, R., doc.mgr.bláha,ph.d. Ústavní lékárna, Masarykův onkologický ústav Profesní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení ES č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení ES č. 453/2010 1 / 7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název: Identifikační číslo: Neuvedeno směs Registrační číslo: Neuvedeno směs 1.2 Příslušná určená použití látky nebo

Více

COMPARISON OF VOLATILE OIL CONTENT EVALUATION METHODS OF SPICE PLANTS SROVNÁNÍ METOD STANOVENÍ OBSAHU SILICE V KOŘENINOVÝCH ROSTLINÁCH

COMPARISON OF VOLATILE OIL CONTENT EVALUATION METHODS OF SPICE PLANTS SROVNÁNÍ METOD STANOVENÍ OBSAHU SILICE V KOŘENINOVÝCH ROSTLINÁCH COMPARISON OF VOLATILE OIL CONTENT EVALUATION METHODS OF SPICE PLANTS SROVNÁNÍ METOD STANOVENÍ OBSAHU SILICE V KOŘENINOVÝCH ROSTLINÁCH Růžičková G. Ústav pěstování a šlechtění rostlin, Agronomická fakulta,

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Barclay D-Quat

BEZPEČNOSTNÍ LIST Barclay D-Quat BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název výrobku 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Určení použití Herbicide

Více

Aktualizovaný pokyn KLH-12

Aktualizovaný pokyn KLH-12 Státní ústav pro kontrolu léčiv [ 1 ] Aktualizovaný pokyn KLH-12 Požadavky na doklady GMP pro klinická hodnocení PharmDr. et Mgr. Kateřina Buršíková RNDr. Petr Stránský [ 2 ] Zkratky IMP hodnocený léčivý

Více

VÝZNAM EXPOZIČNÍCH CEST PRO BIODOSTUPNOST CHROMU V PŮDNÍM PROSTŘEDÍ. KLÁRA KOBETIČOVÁ, ZDEŇKA PETROVÁ a VLADIMÍR KOČÍ. Úvod

VÝZNAM EXPOZIČNÍCH CEST PRO BIODOSTUPNOST CHROMU V PŮDNÍM PROSTŘEDÍ. KLÁRA KOBETIČOVÁ, ZDEŇKA PETROVÁ a VLADIMÍR KOČÍ. Úvod VÝZNAM EXPOZIČNÍCH CEST PRO BIODOSTUPNOST CHROMU V PŮDNÍM PROSTŘEDÍ KLÁRA KOBETIČOVÁ, ZDEŇKA PETROVÁ a VLADIMÍR KOČÍ Ústav chemie ochrany prostředí, Vysoká škola chemickotechnologická v Praze, Technická

Více

Profi MP4 Bezpečnostní list podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP)

Profi MP4 Bezpečnostní list podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP) Datum vydání: 01.06.2015 Nahrazuje vydání z: 02.01.2014 ODDÍL 1 IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Název látky Synonyma Chemický název a látka Obchodní název Číslo

Více

EKONOMIKA VÝROBY MLÉKA V ROCE 2011 ECONOMICS OF MILK PRODUCTION 2011

EKONOMIKA VÝROBY MLÉKA V ROCE 2011 ECONOMICS OF MILK PRODUCTION 2011 EKONOMIKA VÝROBY MLÉKA V ROCE 2011 ECONOMICS OF MILK PRODUCTION 2011 P. Kopeček Agrovýzkum Rapotín s.r.o. ABSTRACT Periodical data on costs, producer prices and profitability of milk production from 2001

Více

Address for returning of the passport accordance with Article 6 point 4 of Regulation (EC) No 1760/2000

Address for returning of the passport accordance with Article 6 point 4 of Regulation (EC) No 1760/2000 COMPETENT AUTHORITY responsible for ensuring compliance with Regulation (EC) No 1760/2000 title I is: Ministry of Agriculture of the Czech Republic Těšnov 17 117 05 Prague 1 Czech Republic Contact person:

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Pedagogická činnost na VŠE v Praze. Vysoká škola ekonomická v Praze

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Pedagogická činnost na VŠE v Praze. Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Osobní údaje Mgr. Ing. Pavel Král, Ph.D., 31. leden 1978 bydliště Přestavlky 5, 25791 Sedlec-Prčice (Přestavlky) Vzdělání 2002 Ing. VŠE, Fakulta managementu Ekonomika a

Více

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Strana: 1 / 9 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy, synonyma: Registrační číslo REACH: Real rez a vodní kámen Hit na rez

Více

Chlorid železnatý tetrahydrát

Chlorid železnatý tetrahydrát BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení 453/2010/EC Datum vydání: 8.2.2011 Datum revize: 1.6.2015 CHLORID ŽELEZNATÝ TETRAHYDRÁT ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI

Více

MUDr. Milan Cabrnoch. poslanec Evropského parlamentu. 20. října 2005, Kutná Hora

MUDr. Milan Cabrnoch. poslanec Evropského parlamentu. 20. října 2005, Kutná Hora Zdravotní politika MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu 20. října 2005, Kutná Hora 1 motto: zdravotní péče je služba jako každá jiná; má svého zákazníka s jeho očekáváním a svého poskytovatele,

Více

Kit Components. V5171 cgmp-dependent Protein Kinase, 6,000u. Components: cgmp-dependent Protein Kinase (alpha Isozyme)

Kit Components. V5171 cgmp-dependent Protein Kinase, 6,000u. Components: cgmp-dependent Protein Kinase (alpha Isozyme) 10/28/2015 Kit Components Product code Description V5171 cgmp-dependent Protein Kinase, 6,000u Components: V517 cgmp-dependent Protein Kinase (alpha Isozyme) strana 1/7 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi

Více