IRIS Infračervený izotopový analyzátor

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IRIS Infračervený izotopový analyzátor"

Transkript

1 IRIS Infračervený izotopový analyzátor pro dechové testy pomocí izotopu 13 C v gastroenterologii, hepatologii a výživě - neinvazívní - neradioaktivní - na místě, ad hoc - citlivý, specifický - rychlý a jednoduchý

2 Stabilní izotop 13 C jako diagnostický nástroj Stabilní izotopy ( 13 C, 15 N, 18 O ) jsou bezpečným nástrojem v neinvazivní diagnostice. Vyskytují se volně v přírodě a podílejí se na stavbě našeho těla. Protože nejsou radioaktivní, lze je bez rizika použít u každého, včetně dětí a těhotných žen. Pomocí poměru izotopů 13 C/ 12 C v CO 2 ve vydechovaném vzduchu lze po podání substrátů značených 13 C zjistit a kvantifikovat funkci orgánů, oxidaci substrátu, metabolické funkce či dysfunkce, bakteriální kolonizaci i přerůstání baktérií. Oxid uhličitý, konečný produkt mnoha metabolických procesů, je rychle resorbován a vydýchán. U metabolizovaného substrátu 13 C je 13 CO 2 exhalovaný v dechu měřítkem rychlosti a efektivnosti procesu metabolismu, resp. kapacity orgánových funkcí nebo intenzity bakteriální kolonizace. Svou rychlou reakcí je izotop 13 C ideální pro použití v kinetických studiích. Jiné stabilní izotopy ( 15 N, 18 O nebo deuterium) se též vyskytují volně v přírodě a jsou proto k dispozici pro neinvazivní diagnózu. Na rozdíl od 13 C se však vylučují v moči a dávají svůj signál pouze kumulovaně. Infračervený izotopový analyzátor založený na využití izotopu 13 C Analyzátor IRIS slouží k rutinnímu stanovení obohacení dechu o izotop 13 C. Tento analytický postup dává rychlé a přesné odpovědi na diagnostické otázky, pokud se podá odpovídající substrát přirozeně či uměle značený izotopem 13 C. V gastroenterologii a výživě se tyto neinvazívní dechové testy založené na využití izotopu 13 C využívají k detekci bakteriální kolonizace a přerůstání bakterií, k měření funkce orgánů, vyhodnocení trávení a absorpce uhlovodíků, lipidů a proteinů a ke stanovení oxidační kapacity jater.

3 Možné použití dechových testů:

4 Dechový test s použitím izotopu 13 C v praxi C Triglycerid (2-oktanoyl-1,3-distearoylglycerol) pro dechový test k detekci nedostatečné funkce exokrinního pankreatu a k monitorování substituční enzymové terapie C Škrob pro dechový test k detekci chronické pankreatitidy. Absorpce škrobu je narušena při nedostatečné funkci exokrinního pankreatu C Methacetin/aminopyrin pro dechový test k monitorování demetylační a oxidační funkce hepatocytů. Pro monitorování jaterních onemocnění a stavu po transplantaci jater C Kyselina glykocholová pro dechový test ke zkoumání enterohepatického oběhu žlučových kyselin. Indikuje nadměrný růst bakterií v lačníku nebo ztrátu žlučových kyselin v důsledku poruchy ileální funkce C Triolein/hiolein pro dechový test ke sledování lipolytické aktivity slinivky břišní a k detekci malabsorpce tuku. Může rovněž sloužit namísto analýzy stolice C Leucin pro dechový test ke zkoumání funkce metabolismu aminokyselin, kinetiky a tvorby proteinů C Laktóza (sacharóza) pro dechový test ke zjištění deficience laktózy nebo sacharózy, souhlasí-li výsledky s H 2 dechovým testem. Při odlišném výsledku H 2 testu svědčí o bakteriální kolonizaci tenkého střeva nebo celiakii C Urea pro dechový test ke zjištění infekce Helicobacter pylori a ke kontrole úspěšnosti terapie při eradikaci C Kyselina octová pro dechový test ke stanovení žaludeční motility u tekutých a polotekutých materiálů C Kyselina oktanová pro dechový test k měření žaludeční motility u pevných látek, např. pro úpravu terapie při diabetes mellitus.

5 Analyzátor IRIS Přístroj využívající stabilního izotopu 13 C pro neinvazivní diagnostiku Infračervený izotopový analyzátor měří koncentrace 13 CO 2 a 12 CO 2 z dechového vzorku a uvádí jejich poměr do vztahu ke standardu stabilního izotopu PDB- 13 C. Reprodukovatelnost je lepší než 0.3 delta promile pro široký rozsah poměru stabilních izotopů 13 C/ 12 C a pro široký rozsah koncentrací CO 2 v dechu. Měření se provádí na dechových vzorcích z vaků. Před analýzou není nutné separovat vodu nebo izolovat kysličník uhličitý z dechového vzorku. Autosampler IRIS může provádět analýzu až 16 vzorků v jednom cyklu, přičemž analýza jednoho vzorku trvá 2 minuty. Technické i programové vybavení umožňuje časté, automatizované odebírání vzorků z inkubátorů, respiračních přístrojů nebo procesních linek. Software IRIS je založen na operačním systému Windows a poskytuje databázi ke stanovení a provádění dechových testů, k ukládání dat pacientů a ke sběru výsledků testů u jednotlivých pacientů. U dechového testu analyzátor kontroluje výměnu a měření vzorku, získává a vyhodnocuje data a poskytuje standardizované grafy zachycující rychlost metabolismu, kumulovaného metabolismu a protokolů týkajících se pacientů. Tyto grafy jsou snadno interpretovatelné díky uloženým normálním mezím křivek. Specifikace analyzátoru IRIS Kvalita stanovení poměru izotopů Vnitřní reprodukovatelnost < = 0.3 delta promile pro stanovení poměru izotopů 13 C/ 12 C u dechových vzorků. Stabilita (vnější reprodukovatelnost) < = 0.3 delta promile na 8 dechových vzorků ze stejného dechu. Doba potřebná ke změření jednoho vzorku: 2 minuty. Rozsah koncentrací CO 2 : 0.5 až 5.0 objemových %.

6 Minimální velikost dechového vzorku: 300 ml STP. * * * IRIS Technické údaje Rozměry: šířka 510 mm, hloubka 500 mm, výška 280 mm Navíc prostor pro počítač a tiskárnu. Hmotnost: 25 kg plus počítač a tiskárna Požadavky na zdroj: 115 nebo 230 V, 500 W Rozhraní datového systému: RS 232 Vzorkové rozhraní: hadička 1/8 pro kontinuální odběr vzorků Prostředí: akceptovatelná teplota C a vlhkost až do 70 %. IRIS nejlépe validovaný systém dechového testu v diagnostice Helicobacter pylori založený na využití močoviny značené izotopem 13 C IRIS systém dechového testu založený na využití izotopu 13 C s veškerým softwarovým vybavením nutným ke standardizovanému vyhodnocení pacientovy fyziologické produkce CO 2, rychlosti metabolismu a kumulované dávky.

7 Analyzátor IRIS pro rutinní použití: Nové perspektivy! 1 - Játra Klinické studie a validace u skupin expertů zabývajících se problematikou jater v Erlangenu, Bochumi, Bonnu a Berlíně prokazují, že Dechový test s 13 C methacetinem - změřený a vyhodnocený ve formátu IRIS je platný pro zařazení pacienta do jedné z následujících skupin: Stimulovaný/normální/patologický-necirhózní/Child Pugh A/neboB/nebo C. Práce se skupinami v Bruselu a Erlangenu prokazují, že Dechový test s 13 C aminopyrinem - ve formátu IRIS je platný k podpoře výše uvedené kategorizace se silnou korelací s testem MEGX, protrombinovým časem (%), albuminem (g/dl) a cholesterolem (mg/dl). Má velký význam při prognóze a jako včasný varovný test při nepřijetí transplantátu se schopností sledovat reakci na chirurgický zákrok nebo lékovou terapii, a že Dechový test s 13 C galaktózou - ve formátu IRIS je platná pro vyhodnocení stupně jaterní fibrózy u pacientů s hepatitidou C již v raných stádiích choroby. Centra jaterních transplantací se systém IRIS řadí své pacienty podle prognostických informací získaných pomocí aminopyrinového dechového testu. Začínají rovněž požadovat od klinik, které připravují pacienty na transplantaci jater, data ve formátu IRIS získaná z methacetinového a aminopyrinového dechového testu. 2 - Slinivka břišní lipáza Pomocí standardizovaného vyhodnocení softwarem IRIS se činnost pankreatické luminální lipázy testuje na omezenému pásmu dat normálních jedinců pomocí 13 C triglyceridu (2-oktanoyl-1,3-distearoylglycerol). Dechový test je velmi průkazný pro optimalizaci podávání léků jako náhrada lipázy (velikost a počet pilulek) při očekávaných úsporách 50 až 70 % při celoživotní medikaci. 3 - Aktivita amylázy Kukuřičné výrobky, jako např. kukuřičné vločky nebo kukuřičné sušenky, obsahují přirozený 13 C. 50 až 100 g kukuřičných vloček s trochou nízkotučného mléka jsou přirozeným levným substrátem pro 13 C amylázový test.

8 V Rakousku byla zpracována studie prokazující, že přibližně 80 % pacientů trpících mentálními depresemi má velmi nízkou aktivitu amylázy. Důvody (aktivita metabolitů nebo pouhá akumulace tuku při nízkém využití škrobové energie u pacienta) a závěry se stále ještě zkoumají. 4 - Žaludeční motilita Kyselina n-oktanová značená 13 C pro je velmi vhodná jako náhrada izotopu 99 Tc a radioaktivního snímání žaludeční motility. Pacient se rád vyhne čtyřhodinovému působení scanneru, kliniky se vyhnou problémům s likvidací radioaktivního odpadu. Software IRIS se velmi dobře hodí k vyhodnocení dat z dechového testu pro t lag, t 1/2 a GEC a k převádění dat z dechového testu na scintigrafii. 5 - Žaludeční motilita v intenzivní péči V intenzivní péči by se žaludeční motilita pacientů měla používat při normální výživě nebo při podávání výživy sondou, pokud žaludeční motilita stále ještě funguje. Statisticky stráví tito pacienti pouze polovinu doby na intenzivní péči a septický šok u těchto pacientů bude vyloučen. Oba tyto faktory mají i významný dopad na úsporu nákladů. Dechový test s 13 C kyselinou octovou: 50 mg 13 C kyseliny octové podané v malém množství nápoje nebo s prvními 25 ml výživy podávané nutriční sondou zajistí, že za 15 minut bude k dispozici dechový signál, který ukáže, zda motilita z žaludku do tenkého střeva probíhá či nikoliv. Pro odběr vzorků u pacientů v bezvědomí nebo u velmi malých dětí bylo vyvinuto a validováno zařízení na odběr dechového vzorku s maskou různých velikostí. Zařízení dodává firma Wagner Analysen Technik. 6 - Výdej energie Odborníci na výživu ocení pro měření energetické bilance a přeměny substrátu dechový test 13 C bikarbonátu jako náhradu za nepřímou kalorimetrii. Získání dechových vzorků během krátké doby nahradí těžkopádný proces polohování pacienta pod dechovou helmou po dobu několika hodin. Podařilo se nám najít snadný způsob podávání 13 C značeného bikarbonátu orálně bez ztráty způsobené kyselostí žaludku. Tato metoda stopové látky značené izotopem 13 C nabídne velkou přesnost, jako obvykle s měřením založeným na izotopovém ředění. Vývoj testovacího softwaru a jeho validace stále ještě probíhají.

Charakteristika analýzy:

Charakteristika analýzy: Charakteristika analýzy: Identifikace: DIAGNOSTIKA PORUCHY JATERNÍCH FUNKCÍ, DECHOVÝ TEST S C 13 -METHACETINEM Využití: diagnostika poruch jaterních funkcí (demetylační, oxidační) Referenční mez: viz tabulka

Více

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. MUDr. Petr Kocna, CSc. Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN, Praha

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. MUDr. Petr Kocna, CSc. Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN, Praha DECHOVÉ TESTY MODERNÍ, NEINVAZIVNÍ DIAGNOSTIKA A MUDr. Petr Kocna, CSc. Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN, Praha Dechové testy představují moderní, neinvazivní diagnostický

Více

Vyšetřovací metody v biochemické laboratoři Lanškroun

Vyšetřovací metody v biochemické laboratoři Lanškroun Vyšetřovací metody v biochemické laboratoři Lanškroun Revize: 7.10. 2012 stručný popis a charakteristika biochemická vyšetření řazena abecedně ALP (Alkalická fosfatáza) Alkalická fosfatáza je enzym složený

Více

PORUCHY EXOKRINNÍ FUNKCE PANKREATU

PORUCHY EXOKRINNÍ FUNKCE PANKREATU PORUCHY EXOKRINNÍ FUNKCE PANKREATU SUPLEMENTUM K DOPORUČENÉMU POSTUPU CDP-PL GASTREONTEROLOGIE Autoři doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D. Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP prof. MUDr. Julius Špičák,

Více

Výživa sportovců v období vrcholové přípravy. Bc. Jindřich Zdráhal

Výživa sportovců v období vrcholové přípravy. Bc. Jindřich Zdráhal Výživa sportovců v období vrcholové přípravy Bc. Jindřich Zdráhal Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Práce je zaměřena na výživu sportovců v období intenzivního tréninku. Posuzuje vhodnost použití potravinového

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Hana Berková

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Hana Berková ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Hana Berková FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B5341 Hana Berková Studijní obor: Všeobecná

Více

Vybrané kapitoly z klinické biochemie. Petr Schneiderka a kolektiv. Autorský kolektiv: doc.mudr.petr Schneiderka, CSc.

Vybrané kapitoly z klinické biochemie. Petr Schneiderka a kolektiv. Autorský kolektiv: doc.mudr.petr Schneiderka, CSc. Vybrané kapitoly z klinické biochemie Petr Schneiderka a kolektiv Autorský kolektiv: doc.mudr.petr Schneiderka, CSc. MUDr.Mgr.Milan Jirsa prof.mudr.antonín Kazda, DrSc. MUDr.Petr Kocna, CSc. Mgr.Lukáš

Více

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře Doporučení České společnosti klinické biochemie ČLS JEP a Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře LABORATORNÍ METODY Část

Více

Laboratorní příručka Laboratoř klinické biochemie a hematologie pracoviště Bílovec

Laboratorní příručka Laboratoř klinické biochemie a hematologie pracoviště Bílovec Laboratoř klinické biochemie a hematologie pracoviště Bílovec Vypracoval: MUDr. Martina Fojtíková Mgr. Nikola Manfrinová Schválil: prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D.,MBA Datum platnosti: 15. 9. 2014 Označení

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Nemocnice Šumperk a.s. Nerudova 640/41, 787 52 Šumperk LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Jméno Funkce Podpis Datum Vypracoval Ing. Luděk Šprongl vedoucí LK 27. 4. 2015 Schválil MUDr. Radan předseda 29. 4. 2015 Volnohradský

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola. MILLS, s. r. o.

Vyšší odborná škola, střední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola. MILLS, s. r. o. Vyšší odborná škola, střední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s. r. o. ZVLÁŠTNOSTI V INTENZIVNÍ PÉČI U PACIENTŮ PO TRANSPLANTACI JATER Diplomovaný

Více

"Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu".

Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu. "Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu". Druhý díl: Ovlivnění zdravotního stavu dětí a dospívajících výživou Autorský kolektiv pod vedením prof. MUDr. Karla Martiníka, DrSc. Hradec Králové 2007

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Statim: ano Laboratoř: laboratoř klinické biochemie Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita:

Více

OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE U NEMOCNÉHO PO TRANSPLANTACI JATER

OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE U NEMOCNÉHO PO TRANSPLANTACI JATER FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Lucie Těšínská Studijní obor: Všeobecná sestra 5341R009 OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE U NEMOCNÉHO PO TRANSPLANTACI JATER Bakalářská práce Vedoucí

Více

Zobrazovací metody u onemocnění jater

Zobrazovací metody u onemocnění jater FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345 Petr Balta Studijní obor: Radiologický asistent Zobrazovací metody u onemocnění jater Bakalářská práce Vedoucí práce:

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Statim: ano Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: sérum: 8 hodin při 15-25 C, 72 hodin

Více

KREV Krevní testy Místa pro odběry krve Funkce krve Vznik krevních buněk Typy krevních buněk (Types of Blood Cells)

KREV Krevní testy Místa pro odběry krve Funkce krve Vznik krevních buněk Typy krevních buněk (Types of Blood Cells) KREV Při běžné prohlídce greyhounda nám může připadat, že pes je fyzicky v pořádku, nemá žádné zranění, celkově se zdá být v perfektním stavu. Přesto je dobré získat ještě další informace v jiném provedení.

Více

Výživa při zvýšených nárocích na tělesnou výkonnost. Bc. Jitka Hadrbolcová

Výživa při zvýšených nárocích na tělesnou výkonnost. Bc. Jitka Hadrbolcová Výživa při zvýšených nárocích na tělesnou výkonnost Bc. Jitka Hadrbolcová Diplomová práce 2010 (1) Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce, u kterých

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Statim: ano Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: sérum: 8 hodin při 15-25 C, 72 hodin

Více

VÝŽIVOVÉ PORADENSTVÍ

VÝŽIVOVÉ PORADENSTVÍ MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra podpory zdraví VÝŽIVOVÉ PORADENSTVÍ Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D. Vypracovala: Táňa Wasserbauerová Regenerace

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Statim: ano Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: sérum: 8 hodin při 15-25 C, 72 hodin

Více

NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA určená pro studenty se spec. potřebami

NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA určená pro studenty se spec. potřebami NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA určená pro studenty se spec. potřebami MUDr. OTAKAR KRAFT, PH.D., MBA CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, SRPEN 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní

Více

KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA. Praha

KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA. Praha KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA Praha 2008 Tato skripta vznikla pro potřeby kurzu Klinická a toxikologická analýza, pořádaného v rámci projektu Pražské analytické centrum inovací CZ.04.3.07/4.2.01.1/0002

Více

www.cymedica.com Klinická biochemie Pankreatitida u psů IDEXX Learning Center 22. číslo - květen 2010 str. 1 str. 9 str. 21

www.cymedica.com Klinická biochemie Pankreatitida u psů IDEXX Learning Center 22. číslo - květen 2010 str. 1 str. 9 str. 21 www.cymedica.com 22. číslo - květen 2010 str. 1 str. 9 str. 21 Klinická biochemie Pankreatitida u psů IDEXX Learning Center Obsah 22. čísla: Klinická biochemie interpretace vybraných biochemických parametrů

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Pedagogická fakulta. Katedra výchovy ke zdraví

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Pedagogická fakulta. Katedra výchovy ke zdraví Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra výchovy ke zdraví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Veronika Jirkalová DiS. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2010 Kateřina NOVÁKOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Výživové návyky u zdravotnických pracovníků Kateřina Nováková

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Sp.zn. sukls106268/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Fludeoxyglucose (18F) Biont 200-1300 MBq/ml injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml obsahuje 200-1 300 MBq fludeoxyglucosum

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: stabilita ve fluoridové plazmě: 24 hodin při 15-25

Více

Biochemické a hematologické metody a jejich interpretace

Biochemické a hematologické metody a jejich interpretace Biochemické a hematologické metody a jejich interpretace OBSAH Str. ABR 1 Albumin 15 ALP 17 ALT 18 Amniová tekutina na fosfolipidy 19 Amoniak 20 AMS 22 Anorganický fosfor (ip) 24 AT III 26 Apolipoprotein

Více

Vnitřní a smyslová onemocnění (podpora pro kombinovanou formu studia)

Vnitřní a smyslová onemocnění (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Vnitřní a smyslová onemocnění (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Jitka Pokorná Cíle předmětu: - Poskytnutí základního přehledu

Více