Občasník blogu Občanská neposlušnost Červen 2013 Číslo 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Občasník blogu Občanská neposlušnost Červen 2013 Číslo 5"

Transkript

1 Občasník blogu Občanská neposlušnost Červen 2013 Číslo 5 Vážení čtenáři blogu Občanská neposlušnost, v tomto pátém čísle občasníku se budu opět zabývat zdravotnictvím. Pokusím se zde odpovědět na otázky zda je pacient na prvním místě, proč naše zdravotnictví jde ke dnu a co za tím vším vlastně je. Úvodem Téma, kterému jsem se rozhodl věnovat, je velmi obsáhlé. Proto mu jsou určena hned dvě čísla občasníku. V minulém čísle jsem se podíval na současný stav i na snahy o reformu, která vůbec neřeší špatnou situaci a spíše nahrává podvodníkům. Popsal jsem i vztah lékaře a pacienta. Takový, s jakým se mnohdy můžeme setkat v ordinacích. V tomto čísle občasníku rozebírám především podivnosti léčby, která nemá za cíl pacienta vyléčit. Jejím cílem je primárně jej udělat na léčbě závislým. V souvislosti s léčbou se zaměřil i na farmaceutické firmy a vnucování léků včetně podivností okolo očkování.

2 2 Podivná léčba Také vás občas napadá, že nemocem je lepší předcházet, než je složitě léčit? A napadá vás také, že léčba a léčebné postupy dnes indikované jsou mnohdy tak nějak podivné? Pokud ano, tak se nemýlíte. Dnes indikované léčebné postupy a léčba obecně řeší především důsledky či projevy nemoci. Nehledá a neřeší skutečné příčiny jejího vzniku. Vědomí této skutečnosti je hlavním důvodem, proč mnozí pacienti stále častěji vyhledávají alternativní způsoby léčby, které upřednostňují. Podívejme se nejdříve na to, co je standardní a alternativní medicína (podrobněji v článku Proč alternativní medicína Dr. Rudolf Zemek): - standardní medicína Prosazuje striktně přírodovědecký pohled, který je svým způsobem pohledem i mechanistickým pohlíží na člověka jako na stroj složený ze součástek, jenž je možno nebo nutno jednotlivě opravovat. Je dnes oficiálně uznávaná a vychází z vědeckého bádání, díky němuž došlo k velkému pokroku ve všech lékařských oborech. Tento pokrok byl důležitý a je přínosný. Existují však typy nemocí, u nichž se léčba nějak zasekla. Jde zejména o nemoci chronické, které dodnes neumíme spolehlivě léčit, a případná léčba může vyvolávat vedlejší nežádoucí účinky. Ty ve své podstatě představují nemoc novou a jsou proto také léčeny. Tak se lehce medicína dostává do bludného kruhu. Jde o medicínu založenou na důkazech a zastává tzv. kauzálnělineární myšlení (předpoklad přímého vztahu mezi zjistitelnou příčinou a prokazatelným účinkem). Znamená to, že tam kde zná příčinu, tak i ji léčí (pak je to léčba příčinná) a tam, kde ji nezná, tak léčí uchopitelné projevy (pak je to léčba symptomatická). - alternativní medicína Alternativní medicíně je především vyčítána neznalost působení netradičních terapií a nemožnost dokázat léčebný efekt. Toto však je vyvažováno skutečností, že je založena na zkušenostech a metodách, které mají mnohdy původ v hluboké minulosti. Chybou alternativní medicíny je fakt, že nejsou zaznamenávány úspěchy, z nichž by vyplynula nezpochybnitelnost léčení. Případné objektivní zaznamenávání průběhů a výsledků léčby by však mohlo pozitivně ovlivnit názory na tento způsob léčby. Samotný princip léčby spočívá v prověření všech možných souvislostí, které mohly vést ke vzniku nemoci. Současně se dbá na stimulaci imunity a samoozdravných procesů těla pacienta. Obě varianty medicíny mají své klady i zápory a je pouze na každém z nás, které budeme více důvěřovat. Nejideálnější variantou by byla samozřejmě spolupráce. Bohužel prozatím není

3 3 možná. Zejména proto, že standardní i alternativní lékař se shodně snaží pacienta přesvědčit, že právě ta jejich léčba je jediná správná a že když vytrvá, pak se snad vyléčí. Avšak mnohdy se stává, že postup toho či onoho je již od základu špatný a pacient už (zejména z důvodu dlouhé časové prodlevy) nemá šanci na zlepšení stavu (v té lepší variantě) nebo má tento přístup fatální důsledky (v nejhorší možné variantě). Zejména proto by se stále mělo pracovat na dalším vzdělávání lékařů i léčitelů a jejich postupnému zapojení do celého procesu léčby formou spolupráce a vzájemného doplňování se. Každý se jistě setkal s přístupem lékařů, kteří, když nefunguje jeden lék, postupně indikují léky další s tím, že jednou to snad vyjde. Každý se také určitě setkal s tím, že lékaři jsou si jistí vlastní neomylností a odmítají pochybení. Toto pramení zejména z přesvědčení, že lékař je osobou vzdělanou a váženou. Možná, že kdyby se více lékaři snažili přiblížit lidem (tedy svým pacientům), pak by se chovali méně nadřazeně a více by naslouchali. A pak by se snad vytratila i podivná léčba, která mnohdy nebere ohledy na aktuální stav pacienta a vycházející z předem nalinkovaných postupů a metod. Jak je to vlastně s léčbou? Abych zde nerozváděl velké množství různých příkladů, zaměřil jsem se pouze na jednu nemoc a její léčbu. Tou nemocí je snad největší strašák dnešní doby rakovina. Diagnostikování této nemoci představuje jeden z největších zásahů do života člověka. Ten navíc začne být z mnoha zdrojů doslova bombardován zaručenými informacemi, jak se léčit. A tyto informace včetně léčby, která je mnohdy velmi vyčerpávající, jsou podstatným stresujícím faktorem, ovlivňujícím další vývoj nemoci. Léčba nádorového onemocnění (tzv. léčebné záměry) je indikována dle typu a pokročilosti nádorového onemocnění a celkovým stavem nemocného (zdroj Wikipedie): - kurativní záměr cílem je nemocného vyléčit a jako kritérium úspěšnosti léčby je uváděno přežití pacienta bez návratu nemoci po určitou dobu (u většiny nádorů 5 let a u některých 10 let) - paliativní záměr cílem je nemocného zbavit projevů a zastavit nebo zpomalit růst nádoru, nemocný pak může žít kvalitním životem několik let i několik desetiletí - symptomatický záměr cílem je udržení kvality života, jelikož je v takovém stavu, že již není naděje na vyléčení nebo zastavení postupu onemocnění

4 4 Při samotné léčbě se využívá mnoho terapií (chirurgie, imunoterapie, radioterapie, chemoterapie a další). Každá z nich má svoje klady i zápory. Zde se podrobněji zaměřím pouze na chemoterapii, tedy podávání cytostatik. Cytostatika brání nádorové buňce v dalším dělení a ničí ji, jelikož má poškozené opravné mechanizmy. Tady by bylo dobré říci kdy a za jakých okolností byla první cytostatika objevena. Došlo k tomu po první světové válce při sledování vojáků, kteří byli zasaženi yperitem. Toxicita cytostatik je všeobecně známa a jejich účinnost je dosti často zpochybňována. Především z toho důvodu, že tato léčba není přesně zacílena na nádor, ale postihuje celý organismus nemocného, oslabuje jej a vyvolává druhotná poškození. Některé z nežádoucích účinků: 1. Bezprostřední (hodiny - dny) - nevolnost a zvracení - záněty žil - lokální nekrózy - alergické reakce - selhávání ledvin - vývojové vady plodu v případě podání těhotné ženě 2. Časné (dny týdny) - snížení hladiny bílých krvinek - snížení hladiny krevních destiček - záněty v dutině ústní - průjem - přítomnost nezralých červených krvinek v krvi 3. Oddálené (týdny měsíce) - chudokrevnost - poškození jater - plicní fibróza 4. Pozdní (měsíce roky) - sterilita - sekundární nádory Lékaři tedy přiznávají, že chemoterapie má nějaké ty nežádoucí účinky, ale stále svorně tvrdí, že také léčí. To je však v ostrém rozporu s faktem, že chemoterapie poškozuje i zdravé buňky a extrémně snižuje imunitu nemocného, díky čemuž je nutná dlouhodobější a složitější léčba, která často tragicky selhává. Lékaři nám vnucují myšlenku, že neexistuje žádná jiná účinná metoda léčby a podporují ji průkazem účinnosti. A používání cytostatik ospravedlňují závažností nádorových onemocnění. Stále častěji se však objevují informace, že toto

5 5 prokázání účinnosti je smyšlenkou, kterou velmi podporují farmaceutické firmy, pro něž je tento způsob léčby velmi výnosným kšeftem. Příkladem může být studie, která prokázala, že u lidí, žijících 5 let od diagnózy, pouze 2,3% v Austrálii a 2,1% v USA je to díky chemoterapii. Studie zde. Výskyt rakoviny ve světě lavinovitě roste a je potřebné se ptát proč. Hodně se mluví o nezdravém způsobu života. Ale málo se naopak ví, že jsme nejspíše vědomě ohrožováni výrobci všeho možného. A to chemikáliemi, které významně narušují endokrinní systém. Ten reguluje a řídí činnost organismu (více zde). V posledních desetiletích došlo k výraznému nárůstu expozice chemickými látkami, které jsou v potravinách, léčivech, pesticidech, výrobcích pro domácnost a dalších. Existují pádné důkazy, že mnohé firmy úspěšně profitují z výroby rakovinotvorných produktů a současně investují do výnosné léčby této nemoci. A navíc také využívají strategie obviň oběť, kdy nám sdělují, že je to vlastně naše vina a jsme to my, kdo má změnit chování. Nová rizika přehledněji: - chemikálie v produktech Jejich množství stále stoupá a pronikají do všech odvětví výroby a produkce. Narušují významně endokrinní systém a mají vliv na zvyšující se počet nádorových onemocnění, genetických mutací a snížení imunity. - znečištění ovzduší Snižuje průměrnou délku života každého člověka o 8,5 měsíce (studie v EU). Vliv znečištění ovzduší se pro těhotné ženy v podstatě rovná pasivnímu kouření. Až 95% obyvatel měst je vystaveno vyšším úrovním jemných částic, než povolují normy Světové zdravotnické organizace. - znečištění vody Zejména jde o pesticidy a léky, které není možné zcela odstranit. Tyto pak snižují imunitu a zvyšují rezistenci mnohých chorob. Všechna tato rizika mají původ ve snaze několika jedinců mít zisk za každou cenu. Na jedné straně tu máme producenty výrobků, u nichž je jasně prokázáno, že obsahují nebezpečné látky. Ti se současně podílejí na zisku druhé strany farmaceutických firem, jejichž cílem není prodávat účinné léky, ale na nemocech vydělávat. Farmamafie Výše uvedeným jsem se dostal až k výrobcům léků, kteří s námi hrají hru na stále úspěšnější léčbu. Tuto hru nám předkládají pod manipulativním označením stále účinnější léky. Ve skutečnosti jde o vývoj a výrobu preparátů, které mají nahradit ty, které již ztrácejí účinnost

6 6 ne proto, že by byly nedokonalé, ale proto, že je u nich záměrně snížena účinnost a jejich plánovité nadužívání (zejména u antibiotik) vyvolává rezistenci u mnoha nemocí. Základem a hlavním důvodem existence obrovského farmaceutického průmyslu je zisk generovaný prodejem produktů, které nenabízí zdraví. Jen zmírňují symptomy a podporují opakovaný vznik nemoci. Někdo může namítnout, že nám léky daly možnost se chorobám bránit. Co ale říct na fakt, že stovky milionů lidí nepřestávají umírat na nemoci, jimž může být úspěšně předcházeno a mohly být do značné míry již dávno eliminovány. Není to vinou shody náhod nebo nedbalosti lékařů. Vymícení nebo úspěšná prevence chorob by významně snížilo návratnost investic farmamafii. Důkazem významného ovlivnění našich životů je například potlačování a zesměšňování přirozených zdravotních terapií starých téměř jako samo lidstvo. Systémy zdravotní péče pak nutí většinu lidí na tomto světě být závislými na farmaceutickém průmyslu a jeho zločinech. Podívejme se na několik příkladů tlaku, který má za cíl generovat větší zisk: 1. Ceny léků Farmaceutické firmy se snaží, aby vláda ČR výrazně zvýšila ceny léků na úroveň srovnatelnou s Německem. Příliš se jim u nás totiž nedaří a tak hledají jiné cesty. A to bez ohledu na fakt, že by na léky mnoho lidí nemělo prostředky. 2. Provize pro lékaře Předepisujte naše léky a něco za to dostanete. To je běžná praxe, která umožní lékaři získat legálně peníze nebo protislužbu na úkor pacienta. Tato praxe je maskována

7 7 jako průzkum účinnosti léku a za každý předepsaný kus má lékař provizi. Jde o tak výnosný obchod, že i sami lékaři vědomě a bez jakéhokoliv jiného podnětu výrobce propagují. 3. Prodáme to jinde Některé léky u nás nejsou nebo jsou nedostatkovým zbožím. Ne proto, že by byl problém s výrobou nebo distribucí. Pro prodejce je totiž výhodnější je prodat v zahraničí. A prodejcem je myšlena česká lékárna, která si opatří distribuční povolení. Zisk je prostě hlavním cílem. Prý není nic špatného na tom, že si lékař může takto vydělat. Co takhle si ale uvědomit, že minimálně o tyto provize a přirážky překupníků by přitom mohly ceny léků zlevnit. Říká se, že cca 75% předních vědců z oblasti medicíny je financováno farmaceutickými firmami. A při schvalování nových léků a jejich uvádění na trh hraje velkou roli korupce. Studie a důkazy o účinnosti léků jsou často manipulovány a nadhodnocovány. Objevila se dokonce informace, že až 94% informací, které jsou uváděny v propagačních materiálech, které jsou zasílány lékařům, nemají žádný vědecký základ. Bohužel lékaři mají tendenci na tyto informace spoléhat. Nové léky u nás schvaluje Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). Při schvalovacím procesu se získávají o léku informace, díky nimž se poté vyhodnocuje poměr mezi jeho prospěchem a riziky. Na základě klinických studií je pak vyhotovena dokumentace, po jejímž zhodnocení je lék případně registrován. Klinické testy jsou však mnohdy zmanipulovány. Dostupné informace hovoří o chybném sestavování testovacích skupin, potlačování kompletních výsledků a zveličování léčivých účinků. Mnohdy jsou navíc léčivé účinky testovány na zvířatech a výsledky těchto testů jsou předkládány jako konečné a klinicky ověřené na lidech. Farmaceutický průmysl se nás snaží promyšlenou kampaní přesvědčit, že na vše existuje nějaký ten lék a že je pro nás vlastně přínosné zobat nějaké ty pilulky na zvýšení imunity, na lepší trávení, na potlačení bolesti, na prevenci, na všechno možné Poptávka po lécích je uměle navyšována vymýšlením nových zdravotních stavů a podmínek, při nichž je možné lék doporučit. Léky a léčivé přípravky (doplňky stravy) se tak staly běžnou součástí našich životů, ač je naše tělo v podstatě nepotřebuje. U běžných nemocí, které nejsou komplikovány nebo nepostihnou oslabeného jedince, pak existují i osvědčené alternativy. Příkladem může být běžná viróza. Stále častěji se můžeme setkávat s vnucováním antibiotik na onemocnění, které lze bezpečně vyléčit během cca týdne odpočinkem a tzv. starými babskými radami. Jenže antibiotika léčí během několika dnů a podpořená přípravky, které utlumí projevy nemoci tak člověk může zůstávat v práci. To však sebou přináší postupné oslabování imunity, nezodpovědné rozšiřování nemoci do okolí, téměř jistý návrat onemocnění v silnější podobě a v neposlední řadě i zvyšování rezistence vůči lékům.

8 8 Pokud chceme být zdraví a nechceme do sebe plnými hrstmi cpát spousty pilulek, pak je potřebné převzít plnou odpovědnost za svůj život. Jako doplnění informací doporučuji tento článek, v němž je rozebrána žaloba podaná u Mezinárodního soudního dvora v Haagu, obviňující farmaceutické společnosti ze zločinného spiknutí. Očkování Jde o proces, kdy se do těla vpraví antigen (látka, která podporuje produkci jedné nebo více protilátek) s cílem navodit jeho imunizaci. Vakcinace má zabránit rozvoji řady infekčních nemocí a propuknutí epidemií. V ČR se oproti mnoha jiným státům provádí kromě dobrovolného očkování také očkování povinné. A patříme tak mezi země s největším počtem povinných očkování na světě. Očkování vymýtilo spoustu nemocí. Má však i svou stinnou stránku, o které se moc nehovoří. Problémem jsou chemické látky, které se do vakcín přidávají a také umělé podporování imunity, což dohromady přináší opačný efekt. Jako příklad zde mohu uvést očkování proti běžným dětským nemocem: 1. Zarděnky Jedná se virové onemocnění, které se projevuje typickou vyrážkou na kůži. Specifická léčba neexistuje a vzhledem k mírnému průběhu u většiny nemocných ani není nutná. Pouze v případě komplikací se mírní následky. Přesto se povinně očkuje po patnáctém měsíci věku dítěte a přeočkovává po 6 až 10 měsících po prvním očkování MMR vakcínou. Očkováním se však možnost nákazy posouvá do dospělého věku, kdy je riziko komplikací a následků daleko větší. 2. Příušnice Akutní infekční onemocnění, napadající příušní slinné žlázy a projevující se otoky a bolestivostí. Průběh onemocnění je obvykle mírný a projevy spontánně vymizí. Komplikace jsou vzácné. Přesto se povinně očkuje jako v případě předchozím. Onemocnění je na pokraji vymizení a dnes tak díky očkování již téměř není možné proděláním nemoci v dětském věku získat doživotní imunitu. 3. Spalničky Virové onemocnění provázené charakteristickou vyrážkou, kašlem, zánětem spojivek a zvýšenou teplotou. Na onemocnění není žádný specifický lék a mírní se pouze projevy nemoci, která sama vymizí. Uvádí se, že v zemích, kde není očkování zavedeno, jsou spalničky nebezpečným a život ohrožujícím onemocněním. Je dobré však doplnit, že z 95% se jedná o země s nízkou úrovní zdravotní péče. Očkování se

9 9 provádí stejně, jako u výše zmíněných nemocí. A stejně tak zvyšuje pravděpodobnost onemocnění v pozdějším věku, kdy jsou komplikace daleko problematičtější. Prodělání nemoci v dětském věku má prokazatelný pozitivní vliv na zralost imunitního systému. MMR vakcína je velmi kontroverzní přípravek, na který se stále více snáší kritika díky vedlejším účinkům a její zbytečnosti. Do spojitosti s aplikací vakcíny se dává rozvoj autismu, který byl v zahraničí již prokázán. Jako i v případě léků, i zde však farmaceutický průmysl tají všechny podstatné informace. Co například říci na fakt, že vakcinace dětí mladších než jeden rok je naprosto nesmyslná a zbytečná, jelikož jejich imunitní systém není natolik vyvinutý, aby na vakcíny správně reagoval. Imunita Pojem imunita označuje schopnost organismu bránit se cizorodým látkám z vnějšího i vnitřního prostředí. Má tři obranné linie, které brání naše tělo před napadením viry, bakteriemi a dalšími patogeny. Je známo, že 80% naší imunity zajišťuje střevní flóra. Tu zajistí správná výživa a probiotika. Probiotika jsou mikroorganismy, které v trávicím traktu redukují ph a škodlivé bakterie a kvasinky. Tím také přispívají k stimulaci imunitního systému. Strava bohatá na probiotika a současně i na prebiotika (těžko stravitelné nebo nestravitelné složky potravin sloužící jako substrát pro mikroflóru střeva obecně vláknina) dokáže zajistit správnou funkci imunity a potlačit vznik mnoha onemocnění. Ne nadarmo se říká více probiotik a méně antibiotik. A na stravu, tedy to, co jíme, se podíváme v příštím čísle občasníku.

10 10 V příštím čísle, které vyjde se podíváme na to, co jíme. Občasník Občanská neposlušnost vydává Text a foto (pokud není uvedeno jinak) - Jan Holeňa. Zdroje informací uváděny v textu. Číslo 5, červen 2013, vydáno dne

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Co je to toxicita léčby? Toxicita léčby lymfomů Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou? Dá se toxicita předvídat? Existuje

Více

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA OBECNĚ 1/ Cíl potlačení aktivity choroby zmírnění až odstranění příznaků choroby navození dlouhodobého, bezpříznakového období - remise

Více

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 11.3.2011 Mgr.Petra Siřínková Rozdělení živé přírody 1.nadříše.PROKARYOTA 1.říše:Nebuněční

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie?

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie? alergie Potravinové alergie Co to je potravinová alergie? O potravinové alergii hovoříme při neadekvátní reakci organismu na konzumaci stravy, která obsahovala netolerovanou potravinu, popřípadě její určitou

Více

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Klinické studie provedené v Národním onkologickém centru, s nádorovým onemocněním mléčné žlázy, konečníku, střeva, plic a děložního čípku. STANDARDNÍ CHEMOTERAPIE,

Více

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence (1) Zaměření se proti nemocem a snaha jim předcházet Opírá se o nejnovější poznatky v etiopatogenezi, výsledky epidemiologických studií Je zaměřena

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

MODUL č. III. Epidemiologie a Hygiena

MODUL č. III. Epidemiologie a Hygiena MODUL č. III Epidemiologie a Hygiena Definice epidemiologie a rozdělení Definice: Epidemiologie je nauka o teoretických a praktických otázkách ochrany před chorobami (infekčními i neinfekčními). Rozdělení

Více

RoACTEMRA pro systémovou juvenilní idiopatickou artritidu (sjia) CO BYSTE MĚLI VĚDĚT

RoACTEMRA pro systémovou juvenilní idiopatickou artritidu (sjia) CO BYSTE MĚLI VĚDĚT RoACTEMRA pro systémovou juvenilní idiopatickou artritidu (sjia) CO BYSTE MĚLI VĚDĚT Tato brožura poskytuje klíčové informace pomáhající pacientům se sjia a jejich rodičům/zákonným zástupcům porozumět

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Imunita a infekční nemoci Anotace Pracovní list seznamuje žáka s druhy infekčních chorob a se způsoby jejich

Více

Vakcíny z nádorových buněk

Vakcíny z nádorových buněk Protinádorové terapeutické vakcíny Vakcíny z nádorových buněk V. Vonka, ÚHKT, Praha Výhody vakcín z nádorových buněk 1.Nabízejí imunitnímu systému pacienta celé spektrum nádorových antigenů. 2. Jejich

Více

Operace hrtanu. MUDr. Ale Slavíãek. Triton

Operace hrtanu. MUDr. Ale Slavíãek. Triton TRITON Operace hrtanu MUDr. Ale Slavíãek Triton Aleš Slavíček Operace hrtanu Vyloučení odpovědnosti vydavatele Autor i vydavatel věnovali maximální možnou pozornost tomu, aby informace zde uvedené odpovídaly

Více

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Brožura pro účastníky DĚKUJEME VÁM, že jste se rozhodl zúčastnit klinického hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty. V této brožuře najdete

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

1 Zdraví, právo na zdraví

1 Zdraví, právo na zdraví 1 Zdraví, právo na zdraví V současné době není žádný stát na světě schopen zabezpečit takovou zdravotní péči, která by jeho občanům poskytla vše, co medicína umožňuje. Uvedený problém není pouze problémem

Více

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Imunoprofylaxe RSV infekce. M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha

Imunoprofylaxe RSV infekce. M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha Imunoprofylaxe RSV infekce M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha RSV - RNA (objeven 1956) - Skupina paramyxoviridae - 2 skupiny (povrchové

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček Vliv farmaceutických firem na chování lékařů Jiří Vorlíček Základní léčebné možnosti v onkologii chirurgie radioterapie farmakoterapie Farmakoterapie Česká onkologická společnost ČLS JEP dlouhodobě usiluje

Více

Těhotná v průběhu chřipkové epidemie

Těhotná v průběhu chřipkové epidemie Těhotná v průběhu chřipkové epidemie MUDr. Jan Kynčl, Ph.D. Státní zdravotní ústav Praha Oddělení epidemiologie infekčních nemocí 6. konference SIN ČGPS ČLS JEP, 14. únor 2015, Praha Kolik stojí chřipka

Více

Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění

Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění Vývoj léčivých přípravků 2 Představení společnosti SOTIO je česká biotechnologická společnost vyvíjející nové léčivé přípravky zaměřené na léčbu

Více

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH poznejme NÁDOROVÁ RIZIKA OBSAH Úvod... 3 Proč bychom se měli dozvědět o svých vlastních rizicích?... 4 Jaké jsou naše služby?... 4 Kdo by měl být vyšetřen?... 5 Jaký je postup při vyšetřování?... 6 Informace

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

VY_32_INOVACE_07_B_18.notebook. July 08, 2013

VY_32_INOVACE_07_B_18.notebook. July 08, 2013 1 Škola Autor Název Téma SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová VY_32_INOVACE_07_B_18_ZDR Vzdušné nákazy Datum tvorby 6.5.2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0557III/2 Inovace a zkvalitněnívýuky

Více

Myelom Možnosti léčby relapsu

Myelom Možnosti léčby relapsu Myelom Možnosti léčby relapsu MUDr. Jan Straub Pacientský seminář 3.6. 2013 Praha Průběh onemocnění v závislosti na léčbě Primoterapie Léčba 1. relapsu Léčba 2. relapsu 1. relaps 2. relaps Klinické projevy

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

STŘEDNÍ ZDRAVONICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SPECIÁLNÍ FARMAKOLOGIE KLINICKÁ PROPEDEUTIKA ANTIMYKOTIKA ROČNÍK: 3. ŠKOLNÍ ROK: 2012 / 2013

STŘEDNÍ ZDRAVONICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SPECIÁLNÍ FARMAKOLOGIE KLINICKÁ PROPEDEUTIKA ANTIMYKOTIKA ROČNÍK: 3. ŠKOLNÍ ROK: 2012 / 2013 STŘEDNÍ ZDRAVONICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SPECIÁLNÍ FARMAKOLOGIE KLINICKÁ PROPEDEUTIKA ANTIMYKOTIKA ROČNÍK: 3. ŠKOLNÍ ROK: 2012 / 2013 STUDIJNÍ OBOR: ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT OBSAH 1.Úvod...3 2. Historický vývoj

Více

Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková

Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková Ebola a Česká republika máme se bát? Jaké je riziko, že se Ebola dostane do České republiky a začne se tu šířit? Riziko pro turisty nebo obchodní

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

Celostátní setkání pacientů s lymfomem 19.10.2012 v Praze Únava během léčby a po jejím ukončení

Celostátní setkání pacientů s lymfomem 19.10.2012 v Praze Únava během léčby a po jejím ukončení Celostátní setkání pacientů s lymfomem 19.10.2012 v Praze Únava během léčby a po jejím ukončení Petra Obrtlíková 1. Interní klinika VFN Únava nejčastější příznak udáváný u pacientů s nádorovým onemocněním.

Více

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo.

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. European Association for Palliative Care (EAPC - Evropská asociace paliativní

Více

Atopický ekzem a mikrobiologická terapie

Atopický ekzem a mikrobiologická terapie Atopický ekzem a mikrobiologická terapie Často slýcháme o probioticích a nikdo neví správně, kudy tato cesta vede. A proč by se to mělo týkat kožního onemocnění? Čtenář našich stránek ví, že na ekzém se

Více

Mohl by brain shuttle dopravit léky pro Huntingtonovu chorobu tam, kde jsou potřebné?

Mohl by brain shuttle dopravit léky pro Huntingtonovu chorobu tam, kde jsou potřebné? Novinky ve výzkumu Huntingtonovy nemoci. Ve srozumitelném jazyce. Napsáno vědci. Určeno široké huntingtonské veřejnosti. Mohl by "brain shuttle" dopravit léky pro Huntingtonovu chorobu tam, kde jsou potřebné?

Více

Průvodce použitím přípravku YERVOY (ipilimumab)

Průvodce použitím přípravku YERVOY (ipilimumab) Průvodce použitím přípravku YERVOY (ipilimumab) Informační brožura pro pacienty Yervoy podléhá dalšímu sledování, které umožní rychlé získávání nových informací o bezpečnosti. Pokud se u Vás vyskytne jakýkoli

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek?

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek? Co si máme pod tímto projektem představit a proč vznikl? Jedná se o projekt, který ministerstvo zdravotnictví připravilo spolu se zdravotními pojišťovnami a zaměřuje se na prevenci před třemi konkrétními

Více

Definice zdraví podle WHO

Definice zdraví podle WHO Zdravotní politika ZDRAVOTNÍ POLITIKA Zdraví a nemoc jsou předmětem sociální politiky. Zdraví je však pojímáno buď úzce (biologický stav člověka) nebo široce (biologicky přijatelné podmínky a prostředí).

Více

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Ovzduší a zdraví MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Systém monitorování zdravotního stavu obyvatel ČR ve vztahu k životnímu prostředí koordinované pravidelné aktivity ke sledování přímých

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Přenosné a parazitární NZP u zdravotnických pracovníků MUDr. Markéta Petrovová Prof. MUDr. Petr Brhel, CSc.

Přenosné a parazitární NZP u zdravotnických pracovníků MUDr. Markéta Petrovová Prof. MUDr. Petr Brhel, CSc. Přenosné a parazitární NZP u zdravotnických pracovníků MUDr. Markéta Petrovová Prof. MUDr. Petr Brhel, CSc. Klinika pracovního lékařství LF MU a FN USA v Brně Obsah analýza NZP u zdravotnických pracovníků

Více

Bacteria shrink tumors in humans, dogs

Bacteria shrink tumors in humans, dogs Bacteria shrink tumors in humans, dogs Mitch, L. (2014): Bacteria shrink tumors in humans, dogs, Science. Crlíková Hana Svobodová Vendula OPVK (CZ.1.07/2.2.00/28.0032) Bakterie injekce škodlivých bakterií

Více

Pacienti ÚHKT a pár postřehů z psychologie. PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://klimes.mysteria.cz

Pacienti ÚHKT a pár postřehů z psychologie. PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://klimes.mysteria.cz Pacienti ÚHKT a pár postřehů z psychologie PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://klimes.mysteria.cz Obsah Dotazníkové šetření ÚHKT Achillova pata - pozdní diagnosa Škodlivé obranné reakce Symbolické

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Infekční onemocnění

Hygiena a školní zdravotnictví. Infekční onemocnění Hygiena a školní zdravotnictví Infekční onemocnění Základní pojmy Původci: bakterie, viry, červi (hlísti, hlístice), členovci Inkubační doba: interval od proniknutí původců nákazy do organismu po první

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí na Labem

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí na Labem Zdravotní ústav se sídlem v Ústí na Labem www.zuusti.cz Podnikatelské fórum - Zdravotnictví a balneologie Ústí nad Labem 21. září 2015 Územní působnost Výkonná centra Centrum imunologie a mikrobiologie

Více

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU MUDr. Miroslava Schützová 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele 20. - 21. listopadu 2009 Karlova Studánka ČESKÁ MYELOMOVÁ

Více

Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví

Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví Bratislava, 2. února 2011 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik e-mail: miroslav.suta (zavináč) centrum.cz http://suta.blog.respekt.ihned.cz

Více

Zdravotní účinky čaje Pu Er

Zdravotní účinky čaje Pu Er Zdravotní účinky čaje Pu Er Zdravotní účinky čaje Pu Er Chceme-li diskutovat zdravotní účinky čajů Pu Er, máme obvykle na mysli tmavé čaje Pu Er (Shu Cha 熟 茶 ). U těchto čajů, oproti jiným, můžeme skutečně

Více

Pandemický plán Ústeckého kraje. MUDr. Josef Trmal Ph.D.

Pandemický plán Ústeckého kraje. MUDr. Josef Trmal Ph.D. Pandemický plán Ústeckého kraje MUDr. Josef Trmal Ph.D. Pandemický plán Ústeckého kraje Pandemický plán je zpracován v souladu s krizovým a havarijním plánováním a tvoří součást Krizového plánu Ústeckého

Více

Martina Havlíčková Helena Jiřincová. NRL pro chřipku, Státní zdravotní ústav

Martina Havlíčková Helena Jiřincová. NRL pro chřipku, Státní zdravotní ústav Pandemic H1N1 2009 Martina Havlíčková Helena Jiřincová NRL pro chřipku, Státní zdravotní ústav Z historie H1N1 1916-1917 pravděpodobná cirkulace viru, malá ohniska, lokální epidemie ve vojenských táborech,

Více

ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY

ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY Pavel Rauch Ústav biochemie a mikrobiologie, VŠCHT Praha Týden bezpečnosti potravin, VŠCHT Praha, květen 2006 ALERGIE JAKO MÓDA SOUČASNOSTI 20% POPULACE VĚŘÍ, ŽE MÁ INTOLERANCI

Více

Změny v játrech u pacientů s Huntingtonovou chorobou naznačují, že bychom se měli zabývat změnami v celém těle

Změny v játrech u pacientů s Huntingtonovou chorobou naznačují, že bychom se měli zabývat změnami v celém těle Novinky ve výzkumu Huntingtonovy nemoci. Ve srozumitelném jazyce. Napsáno vědci. Určeno široké huntingtonské veřejnosti. Změny v játrech u pacientů s Huntingtonovou chorobou naznačují, že bychom se měli

Více

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 2012 Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 Alfida s.r.o., Čelákovice Staré Splavy, hotel Borný 20.9.2012 Výsledky měření na přístroji EAV z 20. 9. 2012 Rekondiční

Více

Změna klimatu a lidské zdraví. Brno, 4. května 2010

Změna klimatu a lidské zdraví. Brno, 4. května 2010 Změna klimatu a lidské zdraví Brno, 4. května 2010 odborný konzultant v oblasti zdravotních a ekologických rizik e-mail: miroslav.suta (at) centrum.cz Světový den zdraví 2008 Globální hrozba pro zdraví

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií Klinické sledování Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Informace pro pacienta Vážená paní, vážený pane, Na základě dosud provedených

Více

sp.zn. sukls108697/2012

sp.zn. sukls108697/2012 sp.zn. sukls108697/2012 Příbalová informace: informace pro uživatele Pentasa Sachet 2g granule s prodlouženým uvolňováním mesalazinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

IATROGENNÍ ZÁVISLOSTI

IATROGENNÍ ZÁVISLOSTI IATROGENNÍ ZÁVISLOSTI KDY PROBLÉM, KDY MILOSRDENSTVÍ...? Šebeš Andrej, Zimmelová Veronika Psychiatrická léčebna Červený Dvůr, SC Prevent Č.Budějovice VII. Adiktologická konference Jč. Kraje, Červená, říjen

Více

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Prof. MVDr. Lenka VORLOVÁ, Ph.D. a kolektiv FVHE VFU Brno Zlín, 2012 Mléčné výrobky mají excelentní postavení mezi výrobky živočišného původu - vyšší biologická

Více

FitLine All-in-1000 Plus

FitLine All-in-1000 Plus Probiotický - nové heslo? Mluvíme-li dnes o jogurtu a jiných kysaných mléčných výrobcích, nesmí chybět pojem probiotický. Ale co toto slovo vlastně znamená? Probiotica ( probiotický ) = pro život - jsou

Více

Edukační materiál. Yervoy (ipilimumab) Časté otázky Brožura pro. zdravotníky

Edukační materiál. Yervoy (ipilimumab) Časté otázky Brožura pro. zdravotníky Edukační materiál Yervoy (ipilimumab) Časté otázky Brožura pro zdravotníky Přípravek YERVOY je indikován k léčbě pokročilého melanomu (neresekovatelného nebo metastazujícího) u dospělých. 1 Tento léčivý

Více

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných?

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Ondřej Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Téma utrpení a důstojnosti užívají stoupenci i odpůrci eutanázie Nevyléčitelné onemocnění

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O KLINICKÝCH STUDIÍCH

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O KLINICKÝCH STUDIÍCH OBSAH CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O KLINICKÝCH STUDIÍCH Co to jsou klinické studie..................2 Charakteristika klinických studií...........3 Proč jsou klinické studie důležité...........4 Jak mohou být

Více

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Venháčová J., Venháčová P. Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD červen 2011 Nejčastější přidružené autoimunitní choroby

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

PREDIKCE, PREVENCE A PERSONIZOVANÝ PŘÍSTUP U TYREOIDÁLNÍCH CHOROB

PREDIKCE, PREVENCE A PERSONIZOVANÝ PŘÍSTUP U TYREOIDÁLNÍCH CHOROB PREDIKCE, PREVENCE A PERSONIZOVANÝ PŘÍSTUP U TYREOIDÁLNÍCH CHOROB V. Zamrazil Endokrinologický ústav, Praha Subkatedra endokrinologie IPVZ, Praha TYREOPATIE MODEL APLIKACE PPPM SOUČASNÝ STAV KLINICKÉ TYREOIDOLOGIE

Více

Pracovní skupina pro zpřístupnění léčebného konopí v ČR: postup a výsledky

Pracovní skupina pro zpřístupnění léčebného konopí v ČR: postup a výsledky Pracovní skupina pro zpřístupnění léčebného konopí v ČR: postup a výsledky Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA děkan 1. LF UK v Praze a předseda pracovní skupiny Oficiální název skupiny Společná pracovní

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

Co znamená aktivní sledování?

Co znamená aktivní sledování? Aktivní sledování Tento základní přehled je určen pro muže, kteří chtějí získat podrobnější informace o přístupu k léčbě rakoviny prostaty, jenž se nazývá aktivní sledování. Tyto informace mohou být užitečné

Více

Epidemie Q horečky v Nizozemí a situace v ČR

Epidemie Q horečky v Nizozemí a situace v ČR Epidemie Q horečky v Nizozemí a situace v ČR Kateřina Fabiánová, Čestmír Beneš SZÚ Praha 24. Pečenkovy epidemiologické dny, 15. 17. 9.2010 České Budějovice Epidemiologické charakteristiky Původce: Coxiella

Více

Popis přípravku : Prášek: bílý lyofilizát. Rozpouštědlo: čirá bezbarvá tekutina

Popis přípravku : Prášek: bílý lyofilizát. Rozpouštědlo: čirá bezbarvá tekutina SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MENINGOCOCCAL POLYSACCHARIDE A+C VACCINE Prášek pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna dávka (0,5 ml) rozpuštěné

Více

EDUCAnet gymnázium a střední odborná škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz Mikrosvět II.

EDUCAnet gymnázium a střední odborná škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz Mikrosvět II. Mikrosvět II. Mikrobiologický projekt Třída se rozdělí na čtyři skupiny, každá ze skupin dostane zadání viz dále, na základě zadání vytvoří poster, který budou prezentovat ostatním, poster bude obsahovat

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře

Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře Myšlenky pro současnost a budoucnost MUDr.Bohumil Skála,PhD Praktický lékař pro dospělé Brno 2006 Vize Paliativní

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

1. CO JE PŘÍPRAVEK VIDAZA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

1. CO JE PŘÍPRAVEK VIDAZA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Vidaza 25 mg/ml prášek pro přípravu injekční suspenze Azacitidinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než vám začne být tento přípravek podáván.

Více

Poznáváme homeopatii. Jak šetrně léčit psy a kočky. MVDr. Michaela Švaříčková, MVDr. Václav Holzbauer

Poznáváme homeopatii. Jak šetrně léčit psy a kočky. MVDr. Michaela Švaříčková, MVDr. Václav Holzbauer MVDr. Michaela Švaříčková, MVDr. Václav Holzbauer Poznáváme homeopatii Jak šetrně léčit psy a kočky Máme doma štěně, kotě Růst a dospívání Stáří Domácí homeopatická lékárna Ukázka knihy z internetového

Více

Andělika lékařská kořen

Andělika lékařská kořen Andělika lékařská kořen Andělika bývá v Číně používána za bylinu gynekologického významu, používanou při bolestivé menstruci a při problémech v přechodu ženy. Dále bývá používána Uklidnění a posílení nervové

Více

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková TRITON Rakovina tlustého stfieva a koneãníku Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková Jitka Abrahámová, Ludmila Boublíková, Drahomíra Kordíková Rakovina tlustého

Více

Biorezonanční terapie BICOM

Biorezonanční terapie BICOM Chceme, aby se Vám dařilo dobře! Biorezonanční terapie BICOM celostní přístup a vysoká úspěšnost léčení příčin onemocnění - ne pouze příznaků metoda bez léků a bez vedlejších účinků možnost léčby běžně

Více

Větrání v nových a stávajících budovách, rizika vzniku plísní a podmínky plnění dotačních titulů

Větrání v nových a stávajících budovách, rizika vzniku plísní a podmínky plnění dotačních titulů Větrání v nových a stávajících budovách, rizika vzniku plísní a podmínky plnění dotačních titulů Konference ČKAIT 14. dubna 2015 Ing. Zuzana Mathauserová Státní zdravotní ústav Praha Co se dá ovlivnit

Více

ZPRÁVY České parazitologické společnosti

ZPRÁVY České parazitologické společnosti ZPRÁVY České parazitologické společnosti Ročník 22, číslo 2 červen 2014 ISSN 1211-7897 Nelegální prodej antiparazitik na internetu Alternativní medicína V loňském říjnovém čísle Zpráv České parazitologické

Více

Mnohočetný myelom. Jan Straub a kolektiv. (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké. Česká myelomová skupina

Mnohočetný myelom. Jan Straub a kolektiv. (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké. Česká myelomová skupina Mnohočetný myelom (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké Jan Straub a kolektiv Česká myelomová skupina 12m Tato příručka je určena nemocným, kterým bylo zjištěno onemocnění

Více

Analýza zdravotního stavu Vsetín - komentář

Analýza zdravotního stavu Vsetín - komentář Analýza zdravotního stavu - komentář Předkládaný materiál analyzuje a vyhodnocuje nejdůležitější ukazatele a charakteristiky zdravotního stavu obyvatelstva města a okresu a srovnává je s s průměry Zlínského

Více

Evropské asociace proti rakovině děložního čípku

Evropské asociace proti rakovině děložního čípku Evropské asociace proti rakovině děložního čípku Založena 2002, řízena představenstvem 125 institucí ze 34 zemí Cíl: šířit informace o karcinomu hrdla děložního a možnostech prevence tohoto onemocnění

Více

Žádost o dovoz veterinárního léčivého přípravku registrovaného v jiném členském státě

Žádost o dovoz veterinárního léčivého přípravku registrovaného v jiném členském státě Pokyn Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv ÚSKVBL / REG 1/2008 Žádost o dovoz veterinárního léčivého přípravku registrovaného v jiném členském státě Platnost od: 17.3. 2008 Platnost

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Vakcína proti Haemophilus influenzae b 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Vakcína proti Haemophilus influenzae b 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Act-HIB Vaccine, prášek pro přípravu inj. roztoku s rozpouštědlem Vakcína proti Haemophilus influenzae b 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka:

Více