Občasník blogu Občanská neposlušnost Červen 2013 Číslo 5

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Občasník blogu Občanská neposlušnost Červen 2013 Číslo 5"

Transkript

1 Občasník blogu Občanská neposlušnost Červen 2013 Číslo 5 Vážení čtenáři blogu Občanská neposlušnost, v tomto pátém čísle občasníku se budu opět zabývat zdravotnictvím. Pokusím se zde odpovědět na otázky zda je pacient na prvním místě, proč naše zdravotnictví jde ke dnu a co za tím vším vlastně je. Úvodem Téma, kterému jsem se rozhodl věnovat, je velmi obsáhlé. Proto mu jsou určena hned dvě čísla občasníku. V minulém čísle jsem se podíval na současný stav i na snahy o reformu, která vůbec neřeší špatnou situaci a spíše nahrává podvodníkům. Popsal jsem i vztah lékaře a pacienta. Takový, s jakým se mnohdy můžeme setkat v ordinacích. V tomto čísle občasníku rozebírám především podivnosti léčby, která nemá za cíl pacienta vyléčit. Jejím cílem je primárně jej udělat na léčbě závislým. V souvislosti s léčbou se zaměřil i na farmaceutické firmy a vnucování léků včetně podivností okolo očkování.

2 2 Podivná léčba Také vás občas napadá, že nemocem je lepší předcházet, než je složitě léčit? A napadá vás také, že léčba a léčebné postupy dnes indikované jsou mnohdy tak nějak podivné? Pokud ano, tak se nemýlíte. Dnes indikované léčebné postupy a léčba obecně řeší především důsledky či projevy nemoci. Nehledá a neřeší skutečné příčiny jejího vzniku. Vědomí této skutečnosti je hlavním důvodem, proč mnozí pacienti stále častěji vyhledávají alternativní způsoby léčby, které upřednostňují. Podívejme se nejdříve na to, co je standardní a alternativní medicína (podrobněji v článku Proč alternativní medicína Dr. Rudolf Zemek): - standardní medicína Prosazuje striktně přírodovědecký pohled, který je svým způsobem pohledem i mechanistickým pohlíží na člověka jako na stroj složený ze součástek, jenž je možno nebo nutno jednotlivě opravovat. Je dnes oficiálně uznávaná a vychází z vědeckého bádání, díky němuž došlo k velkému pokroku ve všech lékařských oborech. Tento pokrok byl důležitý a je přínosný. Existují však typy nemocí, u nichž se léčba nějak zasekla. Jde zejména o nemoci chronické, které dodnes neumíme spolehlivě léčit, a případná léčba může vyvolávat vedlejší nežádoucí účinky. Ty ve své podstatě představují nemoc novou a jsou proto také léčeny. Tak se lehce medicína dostává do bludného kruhu. Jde o medicínu založenou na důkazech a zastává tzv. kauzálnělineární myšlení (předpoklad přímého vztahu mezi zjistitelnou příčinou a prokazatelným účinkem). Znamená to, že tam kde zná příčinu, tak i ji léčí (pak je to léčba příčinná) a tam, kde ji nezná, tak léčí uchopitelné projevy (pak je to léčba symptomatická). - alternativní medicína Alternativní medicíně je především vyčítána neznalost působení netradičních terapií a nemožnost dokázat léčebný efekt. Toto však je vyvažováno skutečností, že je založena na zkušenostech a metodách, které mají mnohdy původ v hluboké minulosti. Chybou alternativní medicíny je fakt, že nejsou zaznamenávány úspěchy, z nichž by vyplynula nezpochybnitelnost léčení. Případné objektivní zaznamenávání průběhů a výsledků léčby by však mohlo pozitivně ovlivnit názory na tento způsob léčby. Samotný princip léčby spočívá v prověření všech možných souvislostí, které mohly vést ke vzniku nemoci. Současně se dbá na stimulaci imunity a samoozdravných procesů těla pacienta. Obě varianty medicíny mají své klady i zápory a je pouze na každém z nás, které budeme více důvěřovat. Nejideálnější variantou by byla samozřejmě spolupráce. Bohužel prozatím není

3 3 možná. Zejména proto, že standardní i alternativní lékař se shodně snaží pacienta přesvědčit, že právě ta jejich léčba je jediná správná a že když vytrvá, pak se snad vyléčí. Avšak mnohdy se stává, že postup toho či onoho je již od základu špatný a pacient už (zejména z důvodu dlouhé časové prodlevy) nemá šanci na zlepšení stavu (v té lepší variantě) nebo má tento přístup fatální důsledky (v nejhorší možné variantě). Zejména proto by se stále mělo pracovat na dalším vzdělávání lékařů i léčitelů a jejich postupnému zapojení do celého procesu léčby formou spolupráce a vzájemného doplňování se. Každý se jistě setkal s přístupem lékařů, kteří, když nefunguje jeden lék, postupně indikují léky další s tím, že jednou to snad vyjde. Každý se také určitě setkal s tím, že lékaři jsou si jistí vlastní neomylností a odmítají pochybení. Toto pramení zejména z přesvědčení, že lékař je osobou vzdělanou a váženou. Možná, že kdyby se více lékaři snažili přiblížit lidem (tedy svým pacientům), pak by se chovali méně nadřazeně a více by naslouchali. A pak by se snad vytratila i podivná léčba, která mnohdy nebere ohledy na aktuální stav pacienta a vycházející z předem nalinkovaných postupů a metod. Jak je to vlastně s léčbou? Abych zde nerozváděl velké množství různých příkladů, zaměřil jsem se pouze na jednu nemoc a její léčbu. Tou nemocí je snad největší strašák dnešní doby rakovina. Diagnostikování této nemoci představuje jeden z největších zásahů do života člověka. Ten navíc začne být z mnoha zdrojů doslova bombardován zaručenými informacemi, jak se léčit. A tyto informace včetně léčby, která je mnohdy velmi vyčerpávající, jsou podstatným stresujícím faktorem, ovlivňujícím další vývoj nemoci. Léčba nádorového onemocnění (tzv. léčebné záměry) je indikována dle typu a pokročilosti nádorového onemocnění a celkovým stavem nemocného (zdroj Wikipedie): - kurativní záměr cílem je nemocného vyléčit a jako kritérium úspěšnosti léčby je uváděno přežití pacienta bez návratu nemoci po určitou dobu (u většiny nádorů 5 let a u některých 10 let) - paliativní záměr cílem je nemocného zbavit projevů a zastavit nebo zpomalit růst nádoru, nemocný pak může žít kvalitním životem několik let i několik desetiletí - symptomatický záměr cílem je udržení kvality života, jelikož je v takovém stavu, že již není naděje na vyléčení nebo zastavení postupu onemocnění

4 4 Při samotné léčbě se využívá mnoho terapií (chirurgie, imunoterapie, radioterapie, chemoterapie a další). Každá z nich má svoje klady i zápory. Zde se podrobněji zaměřím pouze na chemoterapii, tedy podávání cytostatik. Cytostatika brání nádorové buňce v dalším dělení a ničí ji, jelikož má poškozené opravné mechanizmy. Tady by bylo dobré říci kdy a za jakých okolností byla první cytostatika objevena. Došlo k tomu po první světové válce při sledování vojáků, kteří byli zasaženi yperitem. Toxicita cytostatik je všeobecně známa a jejich účinnost je dosti často zpochybňována. Především z toho důvodu, že tato léčba není přesně zacílena na nádor, ale postihuje celý organismus nemocného, oslabuje jej a vyvolává druhotná poškození. Některé z nežádoucích účinků: 1. Bezprostřední (hodiny - dny) - nevolnost a zvracení - záněty žil - lokální nekrózy - alergické reakce - selhávání ledvin - vývojové vady plodu v případě podání těhotné ženě 2. Časné (dny týdny) - snížení hladiny bílých krvinek - snížení hladiny krevních destiček - záněty v dutině ústní - průjem - přítomnost nezralých červených krvinek v krvi 3. Oddálené (týdny měsíce) - chudokrevnost - poškození jater - plicní fibróza 4. Pozdní (měsíce roky) - sterilita - sekundární nádory Lékaři tedy přiznávají, že chemoterapie má nějaké ty nežádoucí účinky, ale stále svorně tvrdí, že také léčí. To je však v ostrém rozporu s faktem, že chemoterapie poškozuje i zdravé buňky a extrémně snižuje imunitu nemocného, díky čemuž je nutná dlouhodobější a složitější léčba, která často tragicky selhává. Lékaři nám vnucují myšlenku, že neexistuje žádná jiná účinná metoda léčby a podporují ji průkazem účinnosti. A používání cytostatik ospravedlňují závažností nádorových onemocnění. Stále častěji se však objevují informace, že toto

5 5 prokázání účinnosti je smyšlenkou, kterou velmi podporují farmaceutické firmy, pro něž je tento způsob léčby velmi výnosným kšeftem. Příkladem může být studie, která prokázala, že u lidí, žijících 5 let od diagnózy, pouze 2,3% v Austrálii a 2,1% v USA je to díky chemoterapii. Studie zde. Výskyt rakoviny ve světě lavinovitě roste a je potřebné se ptát proč. Hodně se mluví o nezdravém způsobu života. Ale málo se naopak ví, že jsme nejspíše vědomě ohrožováni výrobci všeho možného. A to chemikáliemi, které významně narušují endokrinní systém. Ten reguluje a řídí činnost organismu (více zde). V posledních desetiletích došlo k výraznému nárůstu expozice chemickými látkami, které jsou v potravinách, léčivech, pesticidech, výrobcích pro domácnost a dalších. Existují pádné důkazy, že mnohé firmy úspěšně profitují z výroby rakovinotvorných produktů a současně investují do výnosné léčby této nemoci. A navíc také využívají strategie obviň oběť, kdy nám sdělují, že je to vlastně naše vina a jsme to my, kdo má změnit chování. Nová rizika přehledněji: - chemikálie v produktech Jejich množství stále stoupá a pronikají do všech odvětví výroby a produkce. Narušují významně endokrinní systém a mají vliv na zvyšující se počet nádorových onemocnění, genetických mutací a snížení imunity. - znečištění ovzduší Snižuje průměrnou délku života každého člověka o 8,5 měsíce (studie v EU). Vliv znečištění ovzduší se pro těhotné ženy v podstatě rovná pasivnímu kouření. Až 95% obyvatel měst je vystaveno vyšším úrovním jemných částic, než povolují normy Světové zdravotnické organizace. - znečištění vody Zejména jde o pesticidy a léky, které není možné zcela odstranit. Tyto pak snižují imunitu a zvyšují rezistenci mnohých chorob. Všechna tato rizika mají původ ve snaze několika jedinců mít zisk za každou cenu. Na jedné straně tu máme producenty výrobků, u nichž je jasně prokázáno, že obsahují nebezpečné látky. Ti se současně podílejí na zisku druhé strany farmaceutických firem, jejichž cílem není prodávat účinné léky, ale na nemocech vydělávat. Farmamafie Výše uvedeným jsem se dostal až k výrobcům léků, kteří s námi hrají hru na stále úspěšnější léčbu. Tuto hru nám předkládají pod manipulativním označením stále účinnější léky. Ve skutečnosti jde o vývoj a výrobu preparátů, které mají nahradit ty, které již ztrácejí účinnost

6 6 ne proto, že by byly nedokonalé, ale proto, že je u nich záměrně snížena účinnost a jejich plánovité nadužívání (zejména u antibiotik) vyvolává rezistenci u mnoha nemocí. Základem a hlavním důvodem existence obrovského farmaceutického průmyslu je zisk generovaný prodejem produktů, které nenabízí zdraví. Jen zmírňují symptomy a podporují opakovaný vznik nemoci. Někdo může namítnout, že nám léky daly možnost se chorobám bránit. Co ale říct na fakt, že stovky milionů lidí nepřestávají umírat na nemoci, jimž může být úspěšně předcházeno a mohly být do značné míry již dávno eliminovány. Není to vinou shody náhod nebo nedbalosti lékařů. Vymícení nebo úspěšná prevence chorob by významně snížilo návratnost investic farmamafii. Důkazem významného ovlivnění našich životů je například potlačování a zesměšňování přirozených zdravotních terapií starých téměř jako samo lidstvo. Systémy zdravotní péče pak nutí většinu lidí na tomto světě být závislými na farmaceutickém průmyslu a jeho zločinech. Podívejme se na několik příkladů tlaku, který má za cíl generovat větší zisk: 1. Ceny léků Farmaceutické firmy se snaží, aby vláda ČR výrazně zvýšila ceny léků na úroveň srovnatelnou s Německem. Příliš se jim u nás totiž nedaří a tak hledají jiné cesty. A to bez ohledu na fakt, že by na léky mnoho lidí nemělo prostředky. 2. Provize pro lékaře Předepisujte naše léky a něco za to dostanete. To je běžná praxe, která umožní lékaři získat legálně peníze nebo protislužbu na úkor pacienta. Tato praxe je maskována

7 7 jako průzkum účinnosti léku a za každý předepsaný kus má lékař provizi. Jde o tak výnosný obchod, že i sami lékaři vědomě a bez jakéhokoliv jiného podnětu výrobce propagují. 3. Prodáme to jinde Některé léky u nás nejsou nebo jsou nedostatkovým zbožím. Ne proto, že by byl problém s výrobou nebo distribucí. Pro prodejce je totiž výhodnější je prodat v zahraničí. A prodejcem je myšlena česká lékárna, která si opatří distribuční povolení. Zisk je prostě hlavním cílem. Prý není nic špatného na tom, že si lékař může takto vydělat. Co takhle si ale uvědomit, že minimálně o tyto provize a přirážky překupníků by přitom mohly ceny léků zlevnit. Říká se, že cca 75% předních vědců z oblasti medicíny je financováno farmaceutickými firmami. A při schvalování nových léků a jejich uvádění na trh hraje velkou roli korupce. Studie a důkazy o účinnosti léků jsou často manipulovány a nadhodnocovány. Objevila se dokonce informace, že až 94% informací, které jsou uváděny v propagačních materiálech, které jsou zasílány lékařům, nemají žádný vědecký základ. Bohužel lékaři mají tendenci na tyto informace spoléhat. Nové léky u nás schvaluje Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). Při schvalovacím procesu se získávají o léku informace, díky nimž se poté vyhodnocuje poměr mezi jeho prospěchem a riziky. Na základě klinických studií je pak vyhotovena dokumentace, po jejímž zhodnocení je lék případně registrován. Klinické testy jsou však mnohdy zmanipulovány. Dostupné informace hovoří o chybném sestavování testovacích skupin, potlačování kompletních výsledků a zveličování léčivých účinků. Mnohdy jsou navíc léčivé účinky testovány na zvířatech a výsledky těchto testů jsou předkládány jako konečné a klinicky ověřené na lidech. Farmaceutický průmysl se nás snaží promyšlenou kampaní přesvědčit, že na vše existuje nějaký ten lék a že je pro nás vlastně přínosné zobat nějaké ty pilulky na zvýšení imunity, na lepší trávení, na potlačení bolesti, na prevenci, na všechno možné Poptávka po lécích je uměle navyšována vymýšlením nových zdravotních stavů a podmínek, při nichž je možné lék doporučit. Léky a léčivé přípravky (doplňky stravy) se tak staly běžnou součástí našich životů, ač je naše tělo v podstatě nepotřebuje. U běžných nemocí, které nejsou komplikovány nebo nepostihnou oslabeného jedince, pak existují i osvědčené alternativy. Příkladem může být běžná viróza. Stále častěji se můžeme setkávat s vnucováním antibiotik na onemocnění, které lze bezpečně vyléčit během cca týdne odpočinkem a tzv. starými babskými radami. Jenže antibiotika léčí během několika dnů a podpořená přípravky, které utlumí projevy nemoci tak člověk může zůstávat v práci. To však sebou přináší postupné oslabování imunity, nezodpovědné rozšiřování nemoci do okolí, téměř jistý návrat onemocnění v silnější podobě a v neposlední řadě i zvyšování rezistence vůči lékům.

8 8 Pokud chceme být zdraví a nechceme do sebe plnými hrstmi cpát spousty pilulek, pak je potřebné převzít plnou odpovědnost za svůj život. Jako doplnění informací doporučuji tento článek, v němž je rozebrána žaloba podaná u Mezinárodního soudního dvora v Haagu, obviňující farmaceutické společnosti ze zločinného spiknutí. Očkování Jde o proces, kdy se do těla vpraví antigen (látka, která podporuje produkci jedné nebo více protilátek) s cílem navodit jeho imunizaci. Vakcinace má zabránit rozvoji řady infekčních nemocí a propuknutí epidemií. V ČR se oproti mnoha jiným státům provádí kromě dobrovolného očkování také očkování povinné. A patříme tak mezi země s největším počtem povinných očkování na světě. Očkování vymýtilo spoustu nemocí. Má však i svou stinnou stránku, o které se moc nehovoří. Problémem jsou chemické látky, které se do vakcín přidávají a také umělé podporování imunity, což dohromady přináší opačný efekt. Jako příklad zde mohu uvést očkování proti běžným dětským nemocem: 1. Zarděnky Jedná se virové onemocnění, které se projevuje typickou vyrážkou na kůži. Specifická léčba neexistuje a vzhledem k mírnému průběhu u většiny nemocných ani není nutná. Pouze v případě komplikací se mírní následky. Přesto se povinně očkuje po patnáctém měsíci věku dítěte a přeočkovává po 6 až 10 měsících po prvním očkování MMR vakcínou. Očkováním se však možnost nákazy posouvá do dospělého věku, kdy je riziko komplikací a následků daleko větší. 2. Příušnice Akutní infekční onemocnění, napadající příušní slinné žlázy a projevující se otoky a bolestivostí. Průběh onemocnění je obvykle mírný a projevy spontánně vymizí. Komplikace jsou vzácné. Přesto se povinně očkuje jako v případě předchozím. Onemocnění je na pokraji vymizení a dnes tak díky očkování již téměř není možné proděláním nemoci v dětském věku získat doživotní imunitu. 3. Spalničky Virové onemocnění provázené charakteristickou vyrážkou, kašlem, zánětem spojivek a zvýšenou teplotou. Na onemocnění není žádný specifický lék a mírní se pouze projevy nemoci, která sama vymizí. Uvádí se, že v zemích, kde není očkování zavedeno, jsou spalničky nebezpečným a život ohrožujícím onemocněním. Je dobré však doplnit, že z 95% se jedná o země s nízkou úrovní zdravotní péče. Očkování se

9 9 provádí stejně, jako u výše zmíněných nemocí. A stejně tak zvyšuje pravděpodobnost onemocnění v pozdějším věku, kdy jsou komplikace daleko problematičtější. Prodělání nemoci v dětském věku má prokazatelný pozitivní vliv na zralost imunitního systému. MMR vakcína je velmi kontroverzní přípravek, na který se stále více snáší kritika díky vedlejším účinkům a její zbytečnosti. Do spojitosti s aplikací vakcíny se dává rozvoj autismu, který byl v zahraničí již prokázán. Jako i v případě léků, i zde však farmaceutický průmysl tají všechny podstatné informace. Co například říci na fakt, že vakcinace dětí mladších než jeden rok je naprosto nesmyslná a zbytečná, jelikož jejich imunitní systém není natolik vyvinutý, aby na vakcíny správně reagoval. Imunita Pojem imunita označuje schopnost organismu bránit se cizorodým látkám z vnějšího i vnitřního prostředí. Má tři obranné linie, které brání naše tělo před napadením viry, bakteriemi a dalšími patogeny. Je známo, že 80% naší imunity zajišťuje střevní flóra. Tu zajistí správná výživa a probiotika. Probiotika jsou mikroorganismy, které v trávicím traktu redukují ph a škodlivé bakterie a kvasinky. Tím také přispívají k stimulaci imunitního systému. Strava bohatá na probiotika a současně i na prebiotika (těžko stravitelné nebo nestravitelné složky potravin sloužící jako substrát pro mikroflóru střeva obecně vláknina) dokáže zajistit správnou funkci imunity a potlačit vznik mnoha onemocnění. Ne nadarmo se říká více probiotik a méně antibiotik. A na stravu, tedy to, co jíme, se podíváme v příštím čísle občasníku.

10 10 V příštím čísle, které vyjde se podíváme na to, co jíme. Občasník Občanská neposlušnost vydává Text a foto (pokud není uvedeno jinak) - Jan Holeňa. Zdroje informací uváděny v textu. Číslo 5, červen 2013, vydáno dne

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni

SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Příušnice Samostatná práce Informatika a výpočetní technika KIV/IFYER jmeno a prijmeni Obsah 1 Příušnice

Více

P R O B I O T I C K Ý D O P L N Ě K S T R A V Y

P R O B I O T I C K Ý D O P L N Ě K S T R A V Y INOVACE 2010 Inovace 2010 od LR! S formulí PRO12- exkluzivně od LR! P R O B I O T I C K Ý D O P L N Ě K S T R A V Y INOVACE 2010 PROBIOTIC12 Co jsou probiotika? CO JSOU PROBIOTIKA? Lidské střevo obsahuje

Více

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever)

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) Verze č 2016 2. DIAGNÓZA A LÉČBA 2.1 Jak se nemoc diagnostikuje? Obecně se uplatňuje následující postup:

Více

Co je to transplantace krvetvorných buněk?

Co je to transplantace krvetvorných buněk? Co je to transplantace krvetvorných buněk? Transplantace krvetvorných buněk je přenos vlastní (autologní) nebo dárcovské (alogenní) krvetvorné tkáně. Účelem je obnova kostní dřeně po vysoce dávkové chemoterapii

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Co je to toxicita léčby? Toxicita léčby lymfomů Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou? Dá se toxicita předvídat? Existuje

Více

Seznam příloh (výběr)

Seznam příloh (výběr) Seznam příloh (výběr) Příloha 1: Dotazník pro klienty TČM Příloha 2: Dotazník pro pacienty západní medicíny Příloha 3: Dotazník pro praktiky TČM Příloha 4: Dotazník pro lékaře Příloha 1 DOTAZNÍK pro KLIENTY

Více

Proč právě datum 12. 5.?

Proč právě datum 12. 5.? Proč právě datum 12. 5.? Na počest narození britské reformátorky lékařské péče Florence Nightingaleové (1820-1910) osvícené, odvážné a neúnavné ženy, která byla ve druhé polovině svého života upoutána

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Všechno co jste kdy chtěli vědět o onkologii, ale báli jste se zeptat. David Feltl Fakultní nemocnice Ostrava

Všechno co jste kdy chtěli vědět o onkologii, ale báli jste se zeptat. David Feltl Fakultní nemocnice Ostrava Všechno co jste kdy chtěli vědět o onkologii, ale báli jste se zeptat. David Feltl Fakultní nemocnice Ostrava Obsah Proč jsou zhoubné nádory zhoubné? Stručná historie oboru a jednotlivých léčebných metod

Více

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA OBECNĚ 1/ Cíl potlačení aktivity choroby zmírnění až odstranění příznaků choroby navození dlouhodobého, bezpříznakového období - remise

Více

Vývoj nových léčiv. Preklinický výzkum Klinický výzkum

Vývoj nových léčiv. Preklinický výzkum Klinický výzkum Vývoj nových léčiv Preklinický výzkum Klinický výzkum Úvod Léčivo = nejprověřenější potravina vstupující do organismu Ideální léčivo kvalitní, účinné, bezpečné a dostupné Financování výzkumu léčiv souvislost

Více

POVINNÉ VERSUS NEPOVINNÉ OČKOVÁNÍ A EVROPSKÉ OČKOVACÍ KALENDÁŘE PRYMULA R. FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

POVINNÉ VERSUS NEPOVINNÉ OČKOVÁNÍ A EVROPSKÉ OČKOVACÍ KALENDÁŘE PRYMULA R. FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ POVINNÉ VERSUS NEPOVINNÉ OČKOVÁNÍ A EVROPSKÉ OČKOVACÍ KALENDÁŘE PRYMULA R. FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ Očkovací kalendář Snaha optimalizovat schémata a odstupy mezi jednotlivými očkováními. Kalendář

Více

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

7. Hradecké vakcinologické dny, 29.9.-1.10.2011

7. Hradecké vakcinologické dny, 29.9.-1.10.2011 Očkování proti sezónní chřipce výsledky pilotní dotazníkové studie P. Pazdiora, A. Aišmanová Ústav epidemiologie LF UK v Plzni 7. Hradecké vakcinologické dny, 29.9.-1.10.2011 Na základě Doporučení Rady

Více

Hrozba epidemie, pandemie chřipka, HIV

Hrozba epidemie, pandemie chřipka, HIV Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Hrozba epidemie, pandemie chřipka, HIV Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.26 Vzdělávací oblast: Autor:

Více

Unicity, Inc., 2006. Bios Life Complete Odstranění největšího škůdce

Unicity, Inc., 2006. Bios Life Complete Odstranění největšího škůdce Unicity, Inc., 2006 Bios Life Complete Odstranění největšího škůdce PROBLÉM Kardiovaskulární onemocnění a vysoký cholesterol Diagram onemocnění. 1,500,000 1,300,000 1,200,000 900,000 600,000 554,643 300,000

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 11.3.2011 Mgr.Petra Siřínková Rozdělení živé přírody 1.nadříše.PROKARYOTA 1.říše:Nebuněční

Více

Klíšťová encefalitida

Klíšťová encefalitida Klíšťová encefalitida Autor: Michaela Měkýšová Výskyt Česká republika patří každoročně mezi státy s vysokým výskytem klíšťové encefalitidy. Za posledních 10 let připadá přibližně 7 nakažených osob na 100

Více

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 Identifikátor materiálu EU: PRIR - 60 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor PRIR = Oblast/Předmět Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace žáka

Více

Rekurentní horečka spojená s NRLP21

Rekurentní horečka spojená s NRLP21 www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Rekurentní horečka spojená s NRLP21 Verze č 2016 1. CO JE TO REKURENTNÍ HOREČKA SPOJENÁ S NRLP12 1.1 Co je to? Rekurentní horečka spojená s NRLP12 patří mezi

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Veroval. Jistota bez čekání Rychlý a spolehlivý DOMÁCÍ TEST. 10 diagnostických testů pro domácí použití. Alergie/nesnášenlivost.

Veroval. Jistota bez čekání Rychlý a spolehlivý DOMÁCÍ TEST. 10 diagnostických testů pro domácí použití. Alergie/nesnášenlivost. Jistota bez čekání Rychlý a spolehlivý 10 diagnostických testů pro domácí použití Alergie/nesnášenlivost Akutní potíže Prevence Plánování rodičovství Berte své zdravotní potíže vážně! Kvůli každodennímu

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Imunita a infekční nemoci Anotace Pracovní list seznamuje žáka s druhy infekčních chorob a se způsoby jejich

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Když už máš C - zlom :10 Stránka 1 TRITON

Když už máš C - zlom :10 Stránka 1 TRITON TRITON Laura Krekulová, Vratislav Řehák když už máš Céčko Věnováno všem, kteří hledají sílu něco změnit Obsah Máš Céčko?..................................11 Co je Céčko?.................................14

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o lidské imunitě.

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o lidské imunitě. Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o lidské imunitě. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu. imunita infekční

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU OBECNÁ EPIDEMIOLOGIE MGR. IVA COUFALOVÁ

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU OBECNÁ EPIDEMIOLOGIE MGR. IVA COUFALOVÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU OBECNÁ EPIDEMIOLOGIE MGR. IVA COUFALOVÁ EPIDEMIOLOGIE je obor, který zkoumá rozložení infekčních chorob v populaci, sleduje

Více

Mámou i po rakovině. Napsal uživatel

Mámou i po rakovině. Napsal uživatel Ve Fakultní nemocnici Brno vzniklo první Centrum ochrany reprodukce u nás. Jako jediné v ČR poskytuje ochranu v celém rozsahu včetně odběru a zamrazení tkáně vaječníku. Centrum vznikalo postupně od poloviny

Více

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. RAKOVINA PLIC Její projevy: kašel tzv.

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

3. Výdaje zdravotních pojišťoven

3. Výdaje zdravotních pojišťoven 3. Výdaje zdravotních pojišťoven Náklady sedmi zdravotních pojišťoven, které působí v současné době v České republice, tvořily v roce 2013 více než tři čtvrtiny všech výdajů na zdravotní péči. Z pohledu

Více

Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA)

Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA) Verze č 2016 1. CO JE DIRA? 1.1 O co se jedná? Deficit antagonisty IL-1Receptoru (DIRA) je vzácné vrozené onemocnění.

Více

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu J.Minařík, V.Ščudla Mnohočetný myelom Nekontrolované zmnožení nádorově změněných plasmatických buněk v kostní dřeni Mnohočetný = obvykle více oblastí kostní

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum:

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: Šablona:

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

Náchylnost k alergickým onemocněním je skutečně částečně genetický vázaná, čili dědičná.

Náchylnost k alergickým onemocněním je skutečně částečně genetický vázaná, čili dědičná. Jaké jsou nejčastější druhy alergií, lze na ně i dnes zemřít a trápí více děti nebo dospělé? Na vše o alergiích jsme se zeptali Doc. MUDr. Martina Vašákové, Ph.D., primářky Pneumologické kliniky Fakultní

Více

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie?

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie? alergie Potravinové alergie Co to je potravinová alergie? O potravinové alergii hovoříme při neadekvátní reakci organismu na konzumaci stravy, která obsahovala netolerovanou potravinu, popřípadě její určitou

Více

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH poznejme NÁDOROVÁ RIZIKA OBSAH Úvod... 3 Proč bychom se měli dozvědět o svých vlastních rizicích?... 4 Jaké jsou naše služby?... 4 Kdo by měl být vyšetřen?... 5 Jaký je postup při vyšetřování?... 6 Informace

Více

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Klinické studie provedené v Národním onkologickém centru, s nádorovým onemocněním mléčné žlázy, konečníku, střeva, plic a děložního čípku. STANDARDNÍ CHEMOTERAPIE,

Více

OBRANNÝ IMUNITNÍ SYSTÉM

OBRANNÝ IMUNITNÍ SYSTÉM Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_04_BI2 OBRANNÝ IMUNITNÍ SYSTÉM Základní znaky: není vrozená specificky rozpoznává cizorodé látky ( antigeny) vyznačuje se

Více

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence (1) Zaměření se proti nemocem a snaha jim předcházet Opírá se o nejnovější poznatky v etiopatogenezi, výsledky epidemiologických studií Je zaměřena

Více

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Brožura pro účastníky DĚKUJEME VÁM, že jste se rozhodl zúčastnit klinického hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty. V této brožuře najdete

Více

Imunoprofylaxe RSV infekce. M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha

Imunoprofylaxe RSV infekce. M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha Imunoprofylaxe RSV infekce M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha RSV - RNA (objeven 1956) - Skupina paramyxoviridae - 2 skupiny (povrchové

Více

Příloha I. Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci

Příloha I. Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci Příloha I Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci 1 Vědecké závěry S ohledem na hodnotící zprávu výboru PRAC týkající se pravidelně aktualizované zprávy/aktualizovaných zpráv o bezpečnosti (PSUR)

Více

OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ. Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU

OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ. Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU OTTŮV SLOVNÍK NAUČNÝ, 1908 Zdravotnictví, zdravověda (hygiena) jest nauka, která se především obírá studiem nebezpečí

Více

Děti a leukémie. Kódy odpovědí

Děti a leukémie. Kódy odpovědí Děti a leukémie Kódy odpovědí Zadavatel průzkumu: Lucie Malárová Kontakt na zadavatele: L.malarova@seznam.cz Termín sběru dat: 3. 12. 2012-30. 12. 2012 Počet responsí: 114 Průměrná délka vyplňování: 00.03:27

Více

Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře

Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM Urologická klinika VFN a 1.LF UK Praha Epidemiologie Zhoubné nádory močového měchýře jsou 9.

Více

Příloha I. Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci

Příloha I. Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci Příloha I Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci 1 Vědecké závěry S ohledem na hodnotící zprávu výboru PRAC týkající se pravidelně aktualizované zprávy / aktualizovaných zpráv o bezpečnosti (PSUR)

Více

VY_32_INOVACE_07_B_18.notebook. July 08, 2013

VY_32_INOVACE_07_B_18.notebook. July 08, 2013 1 Škola Autor Název Téma SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová VY_32_INOVACE_07_B_18_ZDR Vzdušné nákazy Datum tvorby 6.5.2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0557III/2 Inovace a zkvalitněnívýuky

Více

Očkování v těhotenství. T. Binder, B. Vavřinková Výbor SPaFMM ČGPS Revize R. Prymula, P. Kosina, ČVS JEP

Očkování v těhotenství. T. Binder, B. Vavřinková Výbor SPaFMM ČGPS Revize R. Prymula, P. Kosina, ČVS JEP Očkování v těhotenství T. Binder, B. Vavřinková Výbor SPaFMM ČGPS Revize R. Prymula, P. Kosina, ČVS JEP Obecná pravidla 1) K očkování těhotné ženy je třeba přistupovat individuálně. 2) Vždy je třeba zvážit

Více

Legionelóza, Legionářská nemoc (Leccos)

Legionelóza, Legionářská nemoc (Leccos) Legionelóza, Legionářská nemoc (Leccos) Autor: Alena Kohoutková Výskyt Legionelóza je infekční onemocnění, které je rozšířeno po celém světě. Svůj název dostala podle členů americké legie, kteří se jí

Více

BIOMEDICÍNSKÁ INFORMATIKA A JEJÍ ÚLOHA V PERSONALIZOVANÉ MEDICÍNĚ

BIOMEDICÍNSKÁ INFORMATIKA A JEJÍ ÚLOHA V PERSONALIZOVANÉ MEDICÍNĚ BIOMEDICÍNSKÁ INFORMATIKA A JEJÍ ÚLOHA V PERSONALIZOVANÉ MEDICÍNĚ Petr Lesný 1, Kryštof Slabý 1, Tomáš Holeček 2, Jan Vejvalka 1 1 Fakultní nemocnice v Motole, Praha 2 Fakulta humanitních studií UK, Praha

Více

Příloha III. Úpravy odpovídajících bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace

Příloha III. Úpravy odpovídajících bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Příloha III Úpravy odpovídajících bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Poznámka: Úpravy v souhrnu údajů o přípravku a příbalové informaci mohou být dále aktualizovány příslušnými vnitrostátními

Více

PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ

PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ 1 PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ LINII Být štíhlý je přirozené, být zdravý je normální Martin Hyroš www.pustemkezdravi.cz 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i

Více

HPV COLLEGE se na Vás obrací se žádostí o spolupráci. Prosíme věnujte několik minut svého času přečtením následujících informací.

HPV COLLEGE se na Vás obrací se žádostí o spolupráci. Prosíme věnujte několik minut svého času přečtením následujících informací. VÝZVA HPV COLLEGE Vážená paní doktorko, pane doktore, kolegové, HPV COLLEGE se na Vás obrací se žádostí o spolupráci. Prosíme věnujte několik minut svého času přečtením následujících informací. HPV je

Více

respirační ordinace nemocnice U Sv.Jiří,Plzeň MUDr.D.Pousková s.v.nováková

respirační ordinace nemocnice U Sv.Jiří,Plzeň MUDr.D.Pousková s.v.nováková Desetileté zkušenosti s podáváním bakteriálních imunomodulátorů dětským pacientům respirační ordinace nemocnice U Sv.Jiří,Plzeň MUDr.D.Pousková s.v.nováková Bakteriální imunomodulátory 1. bakteriální vakcíny

Více

Vakcíny z nádorových buněk

Vakcíny z nádorových buněk Protinádorové terapeutické vakcíny Vakcíny z nádorových buněk V. Vonka, ÚHKT, Praha Výhody vakcín z nádorových buněk 1.Nabízejí imunitnímu systému pacienta celé spektrum nádorových antigenů. 2. Jejich

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Nemoci imunitního systému Označení materiálu:

Více

V roce 1981 byly v USA poprvé popsány příznaky nového onemocnění, které později dostalo jméno AIDS /Acquired Immune Deficiency Syndrome/ neboli

V roce 1981 byly v USA poprvé popsány příznaky nového onemocnění, které později dostalo jméno AIDS /Acquired Immune Deficiency Syndrome/ neboli Lenka Klimešová V roce 1981 byly v USA poprvé popsány příznaky nového onemocnění, které později dostalo jméno AIDS /Acquired Immune Deficiency Syndrome/ neboli Syndrom získaného imunodeficitu. V roce 1983

Více

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek?

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek? Co si máme pod tímto projektem představit a proč vznikl? Jedná se o projekt, který ministerstvo zdravotnictví připravilo spolu se zdravotními pojišťovnami a zaměřuje se na prevenci před třemi konkrétními

Více

AKTUÁLNÍ ZMĚNY SPRÁVNÍ PRAXE DOZOROVÝCH ORGÁNŮ A PRAKTICKÉ DOPADY. Efektivní právní služby

AKTUÁLNÍ ZMĚNY SPRÁVNÍ PRAXE DOZOROVÝCH ORGÁNŮ A PRAKTICKÉ DOPADY. Efektivní právní služby AKTUÁLNÍ ZMĚNY SPRÁVNÍ PRAXE DOZOROVÝCH ORGÁNŮ A PRAKTICKÉ DOPADY Efektivní právní služby 1 Definice produktů základní vymezení produktů v oblasti farmacie. Hraniční výrobky rozlišování podle prezentace

Více

HIV (z klinického pohledu)

HIV (z klinického pohledu) HIV (z klinického pohledu) David Jilich HIV centrum, Nemocnice Na Bulovce, Praha 11.12. 2014 Vývoj situace ve světě Changes in incidance rate 2001 to 2009 zdroj: UNAIDS Zákadní charakteristika virová infekce

Více

Rozměr zavřeného průkazu mm

Rozměr zavřeného průkazu mm Přední strana Str. 1 PRŮKAZ PACIENTA užívajícího přípravek Humira (určeno dospělým i dětským pacientům) Rozměr zavřeného průkazu 105 73 mm Je nutné předložit tuto kartičku každému lékaři či zdravotníkovi

Více

Epidemiologie. MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU

Epidemiologie. MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Epidemiologie MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Epidemiologie Studium hromadně se vyskytujících jevů Stanovení opatření intervence Analýza efektivity intervence Epidemiologie

Více

J.Ruprich et al., CZVP SZÚ, Brno 4.12.2014

J.Ruprich et al., CZVP SZÚ, Brno 4.12.2014 J.Ruprich et al., CZVP SZÚ, Brno 4.12.2014 1 Program 1. Úvod, obecné představení projektu Nutrivigilance (prof. J. Ruprich, 35 min.) 10:00 hod 2. Potraviny nového typu (Doc. V. Ostrý, 20 min.) 3. Web Nutrivigilance

Více

Těhotná v průběhu chřipkové epidemie

Těhotná v průběhu chřipkové epidemie Těhotná v průběhu chřipkové epidemie MUDr. Jan Kynčl, Ph.D. Státní zdravotní ústav Praha Oddělení epidemiologie infekčních nemocí 6. konference SIN ČGPS ČLS JEP, 14. únor 2015, Praha Kolik stojí chřipka

Více

Zdraví a jeho determinanty. Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Kamenice 5, Brno

Zdraví a jeho determinanty. Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Kamenice 5, Brno Zdraví a jeho determinanty Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Kamenice 5, 625 00 Brno Zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody a nejen nepřítomnost nemoci nebo vady

Více

Legislativní problematika očkování dospělých. X.Hradecké vakcinologické dny

Legislativní problematika očkování dospělých. X.Hradecké vakcinologické dny Legislativní problematika očkování dospělých X.Hradecké vakcinologické dny Něco z historie Průběžné četné změny právních předpisů.. 2009 změny v organizaci a kompetencích OHS, zejm. distribuce vakcín,

Více

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček Vliv farmaceutických firem na chování lékařů Jiří Vorlíček Základní léčebné možnosti v onkologii chirurgie radioterapie farmakoterapie Farmakoterapie Česká onkologická společnost ČLS JEP dlouhodobě usiluje

Více

MODUL č. III. Epidemiologie a Hygiena

MODUL č. III. Epidemiologie a Hygiena MODUL č. III Epidemiologie a Hygiena Definice epidemiologie a rozdělení Definice: Epidemiologie je nauka o teoretických a praktických otázkách ochrany před chorobami (infekčními i neinfekčními). Rozdělení

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Definice zdraví podle WHO

Definice zdraví podle WHO Zdravotní politika ZDRAVOTNÍ POLITIKA Zdraví a nemoc jsou předmětem sociální politiky. Zdraví je však pojímáno buď úzce (biologický stav člověka) nebo široce (biologicky přijatelné podmínky a prostředí).

Více

Telata SANO KONCEPT VÝŽIVY SKOT

Telata SANO KONCEPT VÝŽIVY SKOT Telata SANO KONCEPT VÝŽIVY SKOT VÍTEJTE Vážený zákazníku, vážený zájemce o naše výrobky, velmi nás těší, že Vás zaujal Sano koncept výživy pro telata. Na následujících stránkách najdete důležité informace

Více

Nové léčebné možnosti v léčbě mnohočetného myelomu GROUP. Roman Hájek 3.9.2005. Lednice

Nové léčebné možnosti v léčbě mnohočetného myelomu GROUP. Roman Hájek 3.9.2005. Lednice Nové léčebné možnosti v léčbě mnohočetného myelomu CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA CZECH CMG M Y E L O M A NADAČNÍ FOND GROUP Roman Hájek 3.9.2005 Lednice

Více

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY TEORIE A PRAXE MUDr. Jarmila Kohoutová Oddělení nemocniční hygieny FNOL V.celostátní konference Medicína katastrof, traumatologické plánování a příprava,

Více

4. Zdravotní péče. Zdravotní stav

4. Zdravotní péče. Zdravotní stav 4. Zdravotní péče Všechna data pro tuto kapitolu jsou převzata z publikací Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Tyto publikace s daty za rok 2014 mají být zveřejněny až po vydání této analýzy,

Více

Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková

Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková Ebola a Česká republika máme se bát? Jaké je riziko, že se Ebola dostane do České republiky a začne se tu šířit? Riziko pro turisty nebo obchodní

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Luivac 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: 1 tableta obsahuje 3 mg Lysatum bacteriale mixtum ex min. 1x10 9 bakterií z každého následujícího

Více

Dospělí: Jeden čípek ráno, večer a po každém vyprázdnění střev. Zavést do rekta zaobleným koncem.

Dospělí: Jeden čípek ráno, večer a po každém vyprázdnění střev. Zavést do rekta zaobleným koncem. sp.zn. sukls186765/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PREPARATION H čípky 23 mg / 69 mg 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivé látky: Faecis extractum fluidum 1,00 % hmot., t.j. 23

Více

RoACTEMRA pro systémovou juvenilní idiopatickou artritidu (sjia) CO BYSTE MĚLI VĚDĚT

RoACTEMRA pro systémovou juvenilní idiopatickou artritidu (sjia) CO BYSTE MĚLI VĚDĚT RoACTEMRA pro systémovou juvenilní idiopatickou artritidu (sjia) CO BYSTE MĚLI VĚDĚT Tato brožura poskytuje klíčové informace pomáhající pacientům se sjia a jejich rodičům/zákonným zástupcům porozumět

Více

Nano World Cancer Day 2014

Nano World Cancer Day 2014 31. ledna 2014 Celoevropská akce ETPN pořádaná současně ve 13 členských zemích Evropské unie Rakousko (Štýrský Hradec), Česká republika (Praha), Finsko (Helsinky), Francie (Paříž), Německo (Erlangen),

Více

www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Majeedův Verze č 2016 1. CO JE MAJEEDŮV SYNDROM? 1.1 Co je to? Majeedův syndrom je vzácné, geneticky podmíněné onemocnění. Pacienti mají projevy chronické

Více

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

1 Zdraví, právo na zdraví

1 Zdraví, právo na zdraví 1 Zdraví, právo na zdraví V současné době není žádný stát na světě schopen zabezpečit takovou zdravotní péči, která by jeho občanům poskytla vše, co medicína umožňuje. Uvedený problém není pouze problémem

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

HIV/AIDS. = smrtelné onemocnění. = nemoc způsobená selháním imunitního systému. = nemoc vyvolává virus HIV. ( virus napadající bílé krvinky )

HIV/AIDS. = smrtelné onemocnění. = nemoc způsobená selháním imunitního systému. = nemoc vyvolává virus HIV. ( virus napadající bílé krvinky ) VÝUKOVÝ MATERIÁL ZPRACOVÁN V RÁMCI PROJEKTU EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV ŠKOLY: STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

IATROGENNÍ ZÁVISLOSTI

IATROGENNÍ ZÁVISLOSTI IATROGENNÍ ZÁVISLOSTI KDY PROBLÉM, KDY MILOSRDENSTVÍ...? Šebeš Andrej, Zimmelová Veronika Psychiatrická léčebna Červený Dvůr, SC Prevent Č.Budějovice VII. Adiktologická konference Jč. Kraje, Červená, říjen

Více

specifickou léčbu, 8. záškrt, 9. spalničky, 10. zarděnky.

specifickou léčbu, 8. záškrt, 9. spalničky, 10. zarděnky. ODHAD RIZIKA A TYPOVÉ SITUACE PŘI PODEZŘENÍ NA VÝSKYT INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ NA PALUBĚ LETADLA PRO POTŘEBU SOUČINNOSTI SE SLOŽKAMI INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU Přehled typových situací při podezření

Více

Pandemický plán Ústeckého kraje. MUDr. Josef Trmal Ph.D.

Pandemický plán Ústeckého kraje. MUDr. Josef Trmal Ph.D. Pandemický plán Ústeckého kraje MUDr. Josef Trmal Ph.D. Pandemický plán Ústeckého kraje Pandemický plán je zpracován v souladu s krizovým a havarijním plánováním a tvoří součást Krizového plánu Ústeckého

Více

Pokrok ve zdravotnických technologiích a hodnota, kterou přináší. Miroslav Palát EUROFORUM

Pokrok ve zdravotnických technologiích a hodnota, kterou přináší. Miroslav Palát EUROFORUM Pokrok ve zdravotnických technologiích a hodnota, kterou přináší Miroslav Palát 18.10.2005 EUROFORUM Poselství prezentace Kolik technologie a za jaké peníze nemá jednoduchou odpověď Je potřeba se rozhodovat

Více