ÚVODNÍ SLOVO. Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVODNÍ SLOVO. Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,"

Transkript

1 1 OBSAH Úvodní slovo 2 Výbor České internistické společnosti 3 Organizační a programový výbor kongresu 4 Záštity 5 Odborné společnosti 6 Odborní garanti kongresu 7 Všeobecné informace 8 Informace k aktivní účasti 11 Schéma odborného programu 12 Podrobný program 16 Postery 33 Sborník abstrakt 37 Společenský program 86 Plánky brněnského výstaviště 87 Přehled sponzorů a vystavovatelů 89

2 2 ÚVODNÍ SLOVO Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, je mou milou povinností uvítat Vás na výročním sjezdu České internistické společnosti ČLS JEP v Brně. Dovolte mi, abych především Vám všem poděkoval za to, že jste se rozhodli našeho kongresu zúčastnit. Je samozřejmé, že veliký dík patří brněnským organizátorům vedeným tradičně profesorem Miroslavem Součkem, ale také všem sponzorům, společnosti Meritis, která kongres zajišťuje logisticky a mnoha, mnoha dalším, bez jejichž aktivní participace by kongres nebyl možný. Proč začínám pozvání možná trochu obsáhlejším poděkováním? Hlavně proto, že si uvědomuji, jak je nynější doba pro nás složitá, hektická a v mnohém nejistá. A jak je těžké hledat čas, ale i prostředky na to, kongresů se účastnit, nebo je dokonce organizovat. Ano, žijeme v době ovlivněné především zajímavým konstruktem globální ekonomické krize. Tento konstrukt, vytvořený (nebo snad dokonce způsobený!?) finančníky, investory, ekonomickými experty, se stal záhy poté, co byl bankovní sektor globálně sanován stamiliardami dolarů, rozhodujícím faktorem pro většinu světa. Stejní poradci, kteří nedokázali krizi předvídat, natož ji zabránit, nyní vytvářejí restriktivní scénáře pro všechna odvětví (s výjimkou toho jejich nebo jste slyšeli o úsporách v bankách?). Úsporná opatření platí i pro odvětví, která prosperovala, prosperují a jejichž činnost by v každé společnosti měla fungovat jako páteřní, neopominutelná, a snad i nedotknutelná. Takovým odvětvím je jistě např. zdravotnictví, školství, apod. Fakticky jistě zdravotnictví prosperovalo, prosperuje, naši pacienti dostávají jednu z nejlepších péčí v Evropě. Přesto na nás všechny důsledky krize dopadají a dopadat velmi pravděpodobně budou. A právě v takových chvílích se opravdu pozná kdo je kdo a komu o co jde. Opravdu si nesmírně vážím všech, kteří se chtějí seznámit s nejnovějšími poznatky a samozřejmě, že také všech těch, kteří se jim to snaží umožnit. Ale to se vracím jen k úvodnímu poděkování. Letošní kongres bude jistě dalším stupněm k pomyslné a nedosažitelné dokonalosti. Sestaven s pomocí mnoha dalších společností nabízí maximum toho, co lze ze široké interny za krátkou dobu kongresu obsáhnout. Věřím, že nás řečníci zaujmou, přinesou přehledně ve zkratce to nejzajímavější z jejich oborů ve prospěch nás všech. Výrazem týmové spolupráce v interně budiž sesterská sekce, která ukazuje novou roli sestry v interně, roli partnera lékaře v léčebně preventivní činnosti. Doufám, že už při odjezdu z Brna, plně uspokojeni a plni zážitků z krásného kongresu, se budeme těšit na září 2011 do Prahy, na další kongres naší společnosti. Richard Češka

3 3 XVII. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E VÝBOR ČESKÉ INTERNISTICKÉ SPOLEČNOSTI Předseda Prof. MUDr. Richard Češka, CSc. Čestný předseda Prof. MUDr. Karel Horký, DrSc. Místopředsedové Prof. MUDr. Jiří Widimský jr., CSc. Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. Prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. Vědecký sekretář Prim. MUDr. Luboš Kotík, CSc. Členové Prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc. Prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc. Prof. MUDr. Michal Kršek, CSc. Prim. MUDr. Jan Nedvídek MUDr. Jana Lacinová Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. Revizní komise Prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc. Prim. MUDr. Jan Nebáznivý MUDr. Milan Tržil Pokladník Prim. MUDr. Petr Svačina

4 4 ORGANIZAČNÍ A PROGRAMOVÝ VÝBOR KONGRESU Předseda Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. Členové MUDr. Milan Kuman Prim. MUDr. Petr Svačina Prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. Ilona Růžičková Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně II. interní klinika Lékařské fakulty MU Pekařská Brno tel.: fax: ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ KONGRESU Meritis s.r.o. Obrovského Praha 4 Spořilov tel.: fax: Alžběta Mráčková organizace kongresu tel.: Kateřina Nogová registrace, ubytování tel.: Milena Notová sponzoring a vystavovatelé tel.:

5 5 Záštitu nad XVII. kongresem České internistické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně laskavě převzali: Doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., MBA ministr zdravotnictví České republiky Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. předseda České lékařské společnosti J. E. Purkyně Prof. MUDr. Richard Češka, CSc. předseda České internistické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně Prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc. předseda Slovenskej internistickej spoločnosti Mgr. Michal Hašek hejtman Jihomoravského kraje MUDr. Josef Drbal vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu Jihomoravského kraje Bc. Roman Onderka, MBA primátor Statutárního města Brna Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D. rektor Masarykovy univerzity prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Ing. Petr Koška, MBA ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně MUDr. Roman Kraus, MBA ředitel Fakultní nemocnice Brno Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. ředitel Masarykova onkologického ústavu Ing. Jiří Kuliš generální ředitel Veletrhy Brno, a.s.

6 6 Odborný program XVII. kongresu České internistické společnosti zajišťují: Česká internistická společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně Slovenská internistická spoločnosť Česká angiologická společnost ČLS J. E. Purkyně Česká asociace sester Česká gastroenterologická společnost ČLS J. E. Purkyně Česká gerontologická a geriatrická společnost ČLS J. E. Purkyně Česká hematologická společnost ČLS J. E. Purkyně Česká kardiologická společnost Česká nefrologická společnost Česká onkologická společnost ČLS J. E. Purkyně Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS J. E. Purkyně Česká revmatologická společnost ČLS J. E. Purkyně Česká společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS J. E. Purkyně Česká společnost pro aterosklerózu Česká společnost pro hypertenzi Český institut metabolického syndromu, o.p.s Diabetologická společnost ČLS J. E. Purkyně Endokrinologická společnost ČLS J. E. Purkyně Hepatologická společnost ČLS J. E. Purkyně Sekce klinické farmacie České farmaceutické společnosti ČLS J. E. Purkyně Společnost pro studium a léčbu bolesti ČLS J. E. Purkyně

7 7 Garanti odborných bloků programu XVII. kongresu České internistické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně Česká internistická společnost: R. Češka, Praha, L. Kotík, Praha za výbor České internistické společnosti Slovenská internistická spoločnosť: A. Dukát, Bratislava, Slovenská republika za výbor Slovenské internistické spoločnosti Pracovní skupina mladých internistů: R. Češka, Praha, J. Václavík, Olomouc Ambulantní internisté: J. Lacinová, Praha, M. Tržil, Znojmo Slavnostní blok České lékařské společnosti J. E. Purkyně: V. Palička, Hradec Králové Angiologie: D. Karetová, Praha, K. Roztočil, Praha Ateroskleróza: R. Češka, Praha, V. Soška, Brno Diabetologie: M. Kvapil, Praha, J. Olšovský, Brno Endokrinologie: J. Čáp, Hradec Králové, V. Olšovská, Brno, Enterální a parenterální výživa: L. Sobotka, Hradec Králové Gastroenterologie: P. Dítě, Brno, M. Zavoral, Praha Gerontologie: H. Matějovská Kubešová, Brno, E. Topinková, Praha Hematologie a hemokoagulace: J. Malý, Hradec Králové, M. Penka, Brno Hepatologie: R. Brůha, Praha, P. Husa, Brno Hypertenze: R. Cífková, Praha, J. Widimský jr., Praha Chemoterapeutická sekce: J. Beneš, Praha, R. Neuwirtová, Praha Invazivní kardiologie: M. Aschermann, Praha, P. Widimský, Praha Farmakoterapie, farmakoekonomika: J. Suchopár, Praha, J. Vlček, Hradec Králové Metabolický syndrom: H. Rosolová, Plzeň, M. Souček, Brno za Český institut metabolického syndromu, o.p.s Neinvazivní kardiologie: J. Špinar, Brno, J. Vítovec, Brno Nefrologie: R. Ryšavá, Praha, V. Teplan, Praha, Obezitologie: M. Fried, Praha, Š. Svačina, Praha Onkologie: J. Vorlíček, Brno, R. Vyzula, Brno Pneumologie: V. Kolek, Olomouc, J. Skřičková, Brno Revmatologie: K. Pavelka, Praha, V. Ščudla, Olomouc Sestry: I. Růžičková, Brno Studium bolesti: M. Hakl, Brno, P. Ševčík, Brno

8 8 Všeobecné informace MÍSTO KONÁNÍ KONGRESU Brněnské výstaviště, Výstaviště 1, Pavilon E, vchod u brány č. 4 Registrace: Jednací sály: Posterová sekce: Firemní expozice: pavilon E vstupní hala pavilon E 1. patro pavilon E 1. patro pavilon E přízemí (hala) REGISTRACE Po celou dobu kongresu je registrace umístěna ve vstupní hale pavilonu E. středa čtvrtek pátek sobota Registrační poplatky na místě: členové ČIS nečlenové ČIS čestní členové ČIS, výbor studenti, SZP, lékaři do 35 let doprovodná osoba hodin hodin hodin hodin Kč Kč zdarma 500 Kč 250 Kč Jednodenní registrace: lékaři 500 Kč SZP, studenti 400 Kč Veškeré platby na místě bude možné provést pouze v hotovosti v CZK.

9 9 Registrační poplatek zahrnuje: vstup na odborný program během celého kongresu kongresové materiály volný vstup na výstavu firem účast na slavnostním zahájení s rautem občerstvení během přestávek a obědy Registrační poplatek (jednodenní) zahrnuje: vstup na odborný program 1 den program kongresu volný vstup na výstavu firem 1 den občerstvení během přestávek a oběd 1 den Lékaři s jednodenní registrací dostanou potvrzení o účasti, ne však kredity ČLK. Registrační poplatek (doprovodné osoby) zahrnuje: účast na slavnostním zahájení s rautem Stravování Obědy, káva a lehké občerstvení se budou podávat v přízemí pavilonu E, za prostorem firemních expozic. Obědy budou vydávány ve čtvrtek a v pátek od do hodin. Každý registrovaný účastník obdrží v kongresovém batohu 2 obědové lístky. Sponzor kávy a lehkého občerstvení: CERTIFIKÁTY Potvrzení o účasti a certifikáty budou vydávány u registrace v těchto časech: pátek hodin sobota hodin Po skončení kongresu nebudou certifikáty zasílány poštou.

10 10 Jmenovky Každý účastník kongresu včetně vystavovatelů obdrží při registraci jmenovku, která ho opravňuje ke vstupu do daných prostor. Barvy jmenovek: Červená celokongresová registrace (lékaři) Modrá jednodenní registrace (s vyznačením konkrétního dne) Žlutá VIP, čestní členové ČIS, hosté kongresu Zelená SZP Šedá vystavovatelé Fialová organizační tým Bez jmenovky nebude vstup povolen při ztrátě bude vystavena kopie jmenovky proti úhradě 200 Kč. Vstup do areálu brněnského výstaviště U brány č. 4, pavilon E, vedle hotelu Holiday Inn. Parkování Expoparking krytá garážová stání naproti vstupu do pavilonu E. (Cena parkingu: 10 Kč/hod.) ZASEDÁNÍ VÝBORŮ A REDAKČNÍCH RAD Zasedání redakční rady časopisu Vnitřní lékařství (sál 3, 1. patro) Zasedání výboru České internistické společnosti ČLS JEP (sál 3, 1. patro) Zasedání redakční rady časopisu Kardiologická revue (salónek Alfa, 1. patro) Schůze pracovní skupiny Sdružení ambulantních internistů (salónek Alfa, 1. patro)

11 11 Informace k aktivní účasti Jednací jazyk Jednacím jazykem kongresu bude čeština, slovenština a angličtina (bez simultánního překladu). Informace pro přednášející Přednášky prezentované přes PC (dataprojektor) je nezbytné předat na CD, DVD nebo USB Flash. Přednášky na médiích můžete předávat technikům v sále, ve kterém budete přednášet: od čtvrtka od 7.30 hodin, nejpozději 60 minut před zahájením programu přednáškového bloku Vaší sekce, jinak nemůžeme garantovat bezproblémový průběh Vaší prezentace. Média si vyzvedněte po ukončení programového bloku Vaší sekce. Salónek SLIDE ROOM pro přípravu přednášejících se nachází v 1. patře pavilonu E. POSTERY Postery budou umístěny na panelech o rozměru: 90 cm (šířka) x 180 cm (výška), v prvním patře pavilonu E (ve foyer sálu 1). Posterová sdělení budou vystavena a po dobu konání odborného programu. Instalace posterů je možná od středy od 15:00 hodin. Pomůcky k instalaci budou k dispozici. Pro posterovou sekci bude organizovaná diskuze v těchto časech: Čtvrtek hodin (postery 1 15) Pátek hodin (postery 16 29)

12 12 Schéma odborného programu XVII. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně středa Sál Pre-kongres symposium společnosti SERVIER s.r.o. Nové trendy v kardiovaskulární prevenci SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ KONGRESU Slavnostní přednáška Prof. MUDr. Jiří Widimský, DrSc. (Praha) Otevření výstavy firem Uvítací recepce

13 13 ČTVRTEK coffee break SEKCE A SÁL 1 SEKCE B SÁL 2 SEKCE C SÁL 3 C1 A1 Česká internistická společnost A2 Slavnostní blok ČLS J. E. Purkyně k 80. narozeninám prof. MUDr. Jaroslava Blahoše, DrSc. A3 Slovenská internistická spoločnosť A4 Hypertenze B1 Obezitologie B2 Angiologie oběd Řízená diskuse k posterům (foyer sálu 1) A5 Revmatologie A6 Metabolický syndrom coffee break A7 Farmakoterapie I A8 Farmakoterapie II B3 Diabetologie I B4 Diabetologie II B5 Ateroskleróza B6 Endokrinologie B7 Varia II B8 Varia III C2 Varia I C3 Mladí internisté C4 Gerontologie C5 Chemoteraupetická sekce C6 Terapie bolesti C7 Enterální a parenterální výživa C8 Varia IV

14 14 PÁTEK SEKCE A SÁL 1 SEKCE B SÁL 2 SEKCE C SÁL 3 A9 Invazivní kardiologie A10 Neinvazivní kardiologie coffee break A11 Gastroenterologie I A12 Gastroenterologie II oběd Řízená diskuze k posterům (foyer sálu 1) coffee break Symposium: Boehringer Ingelheim, spol. s r.o. Symposium: Boehringer Ingelheim, spol. s r.o. Symposium: Abbott Laboratories, s.r.o. Symposium: Abbott Laboratories, s.r.o. B9 Pneumologie I B10 Pneumologie II B11 Nefrologie B12 Hematologie a koagulace Symposium: Sanofi-aventis, s.r.o. Symposium: MERCK SHARP & DOHME IDEA, INC. Symposium: Apotex (ČR) spol. s r.o. C9 Plicní hypertenze C10 Sestry I C11 Sestry II C12 Sestry III Symposium: PRO. MED. CS Praha a.s. Symposium: Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. Symposium: Boehringer Ingelheim, spol. s r.o.

15 15 SOBOTA A13 ČIS A14 Ambulantní internisté SEKCE A SÁL 1 SEKCE B SÁL 2 B13 Onkologie B14 Hepatologie XVII. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně Schéma odborného programu

16 16 Podrobný program Sál 1 STŘEDA 29. ZÁŘÍ Pre-kongres symposium společnosti SERVIER s.r.o. Nové trendy v kardiovaskulární prevenci Předsedající: M. Souček (Brno) J. Špinar (Brno) Farmakoterapie pacientů po infarktu myokardu J. Vítovec (Brno) kardiovaskulární riziko u renálních komplikací diabetes mellitus M. Souček (Brno) Variabilita TK jako prediktor cerebrovaskulárních komplikací SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ KONGRESU Slavnostní přednáška J. Widimský (Praha) diagnostika a léčba akutní plicní embolie v roce Otevření výstavy firem uvítací recepce

17 17 ČTVRTEK 30. ZÁŘÍ 2010 Sekce A sál Blok A1 Česká internistická společnost Předsedající: R. Češka (Praha), M. Souček (Brno) R. Češka (Praha) aktuality z České internistické společnosti L. Kotík (Praha) Předpokládané léčebné efekty, které se nepotvrdily J. Škrha (Praha) Postgraduální vzdělávání Blok A2 Slavnostní blok ČLS J. E. Purkyně k 80. narozeninám prof. MUDr. Jaroslava Blahoše, DrSc. Předsedající: R. Češka (Praha), V. Palička (Hradec Králové), P. Svačina (Brno) Coffee break V. Palička (Hradec Králové) osobnost profesora Jaroslava Blahoše J. Marek (Praha) Současný stav a perspektivy léčby hypofyzárních adenomů K. Horký (Praha) aldosteron jako nezávislý rizikový faktor kardiovaskulárních onemocnění J. Blahoš (Praha) krátká historie objevu kalcitoninu Blok A3 Slovenská internistická spoločnosť Předsedající: A. Dukát (Bratislava, Slovenská republika), S. Kiňová (Bratislava, Slovenská republika) S. Kiňová (Bratislava, Slovenská republika) diferenciálna diagnostika hnačiek J. Payer (Bratislava, Slovenská republika) diferenciálna diagnostika tyreotoxikózy Z. Killinger (Bratislava, Slovenská republika) diferenciálna diagnostika low back pain z pohľadu reumatológa

18 Blok A4 Hypertenze Předsedající: M. Souček (Brno), J. Špinar (Brno) J. Widimský jr. (Praha) compliance k léčbě hypertenze R. Cífková (Praha) Existuje karcinogenní účinek antihypertenziv? H. Rosolová (Plzeň) domácí kontrola krevního tlaku Oběd Diskuze k posterům (viz posterová sekce) Blok A5 Revmatologie Předsedající: P. Němec (Brno), K. Pavelka (Praha), V. Ščudla (Olomouc) P. Horák, M. Skácelová, M. Žurek (Olomouc) Fibromyalgie J. Štěpán (Praha) Sekundární osteoporóza navozená léky M. Olejárová (Praha) Interdisciplinární plicní postižení u RA a možné vlivy terapie L. Šenolt (Praha) nové biologické léky pro léčbu revmatických onemocnění Blok A6 Metabolický syndrom Předsedající: R. Češka (Praha), H. Rosolová (Plzeň) Coffee break H. Rosolová (Plzeň) a členové Českého institutu metabolického syndromu, o.p.s. kardiometabolický rizikový profil venkovské populace V. Soška (Brno) Je zvýšená hladina triglyceridů, vyšetřená postprandiálně, rizikovým faktorem? E. Rencová (Hradec Králové) Možnosti ovlivnění diabetického makulárního edému z pohledu oftalmologa

19 Blok A7 Farmakoterapie I Předsedající: J. Suchopár (Praha), J. Vlček (Hradec Králové) J. Suchopár (Praha) nový způsob stanovení úhrad léků z prostředků veřejného zdravotního pojištění M. Doseděl, J. Malý (Hradec Králové) Generická substituce nástroj lékové politiky, který je nutné pochopit analýza mezi lékaři a lékárníky Blok A8 Farmakoterapie II Předsedající: J. Vlček (Hradec Králové), J. Suchopár (Praha) J. Vlček, V. Řeháčková (Hradec Králové) analýza kultury bezpečnosti v nemocnici z pohledu sester a vliv klinické farmacie L. Hromádková, T. Soukup, J. Vlček (Hradec Králové) Vybrané lékové interakce u revmatických nemocných Sekce B sál Blok B1 Obezitologie Předsedající: M. Kunešová (Praha), Š. Svačina (Praha) P. Šrámková (Praha) Bariatrie a diabetes 2. typu M. Matoulek (Praha) Fyzická zátěž u obézního hypertonika? M. Kunešová (Praha) konzervativní léčba obezity Š. Svačina (Praha) trávicí trakt a obezita Blok B2 Angiologie Předsedající: J. Hirmerová (Plzeň), I. Hofírek (Brno) J. Hirmerová (Plzeň) Výskyt žilní trombózy a plicní embolie R. Malý (Hradec Králové) ambulantní léčba žilní trombózy S. Beran (Praha) Endovaskulární léčba žilní trombózy

20 Coffee break Blok B3 Diabetologie I Předsedající: J. Olšovský (Brno), J. Škrha (Praha) J. Škrha (Praha) Současný pohled na diagnostiku diabetu A. Jirkovská (Praha) diabetická noha Blok B4 Diabetologie II Předsedající: M. Anděl (Praha), M. Kvapil (Praha) M. Kvapil (Praha) nefropatie u diabetika M. Anděl (Praha) Hypoglykemie, diferenciální diagnostika Oběd Diskuze k posterům (viz posterová sekce) Blok B5 Ateroskleróza Předsedající: V. Soška (Brno), M. Vrablík (Praha) H. Vaverková (Olomouc) Význam HDL R. Cífková (Praha) HDL-cholesterol, epidemiologická data T. Štulc (Praha) nefarmakologické a farmakologické možnosti ovlivnění HDL-cholesterolu R. Češka (Praha) niacin Tredaptive Blok B6 Endokrinologie Předsedající: J. Čáp (Hradec Králové), J. Marek (Praha) Coffee break J. Čáp (Hradec Králové) Hypernatremie a hyponatremie z pohledu endokrinologa P. Broulík (Praha) Poruchy kalciového metabolizmu v klinické praxi

21 Blok B7 Varia II Předsedající: K. Horký (Praha), J. Špinar (Brno) Č. Čihalík, E. Pospíšilová, P. Tůma (Zlín) diferenciální diagnostika denivelizací ST segmentu na EKG P. Vysočanová, A. Floriánová, J. Špinar (Brno) Léčba, průběh a komplikace hypertenze preexistující a textační v průběhu těhotenství M. Haluzík (Praha) diabetes a nádory: výstupy pro klinickou praxi Blok B8 Varia III Předsedající: J. Nebáznivý (Ústí nad Labem), V. Monhart (Praha) V. Monhart (Praha) klinický význam mikroalbuminurie u pacientů s hypertenzí J. Řehořová, S. Štěpánková, I. Hamtilová, J. Ševčík (Brno) cévní přístupy pro hemodialýzu možnosti a komplikace S. Štěpánková, J. Řehořová, J. Ševčík (Brno) akutní poškození ledvin současný pohled O. Stránský (Brno) Hyponatremie a její endokrinologické příčiny Sekce C sál Blok C2 Varia I Předsedající: M. Kršek (Praha), V. Procházka (Olomouc) B. Kianička (Brno) Endoskopický přístup v diagnostice a léčbě pankreatobiliárních onemocnění po resekci žaludku podle Billrotha II P. Svoboda, M. Konečný, V. Hrabovský, A. Martínek (Ostrava), J. Ehrmann, V. Procházka (Olomouc) Je stále co zlepšovat v péči o pacienty s akutním krvácením do horního trávicího traktu? I. Tozzi, M. Holinka, V. Procházka, J. Zapletalová (Olomouc) Endosonografie v diagnostice extrahepatální biliární obstrukce

22 Coffee break P. Kružliak (Zvolen, Slovenská republika), E. Čičmancová (Bojnice, Slovenská republika) Význam celiakie ako prekancerózy non-hodgkinovho T-lymfómu asociovaného s enteropatiou u geriatrických pacientov kazuistika Blok C3 Mladí internisté Předsedající: L. Kotík (Praha), J. Václavík (Olomouc) B. Lačňák (Bílovec) co se v učebnicích interny nepíše J. Václavík (Olomouc) novinky ve vnitřním lékařství Blok C4 Gerontologie Předsedající: H. Matějovská Kubešová (Brno), T. Bártová (Brno) L. Cabejšková (Brno) Farmakoterapie seniorů a pády H. Matějovská Kubešová (Brno) Vitamin D a frailty P. Mádlová, E. Topinková, D. Fialová, A. Cherubini (Praha) Přetrvává stále diskriminace seniorů v klinickém výzkumu? Výsledky systematického přehledu probíhajících studií u srdečního selhání P. Ambrošová (Brno) klinické aspekty imobilizačního syndromu Oběd Diskuze k posterům (viz posterová sekce) Blok C5 Chemoterapeutická sekce Předsedající: J. Beneš (Praha), H. Rozsypal (Praha) Pneumonie méně obvyklé etiologie Účastníci panelové diskuse: J. Beneš (Praha), H. Rozsypal (Praha) Primární varicelová pneumonie Pneumocystová pneumonie Stafylokoková pneumonie

23 23 chřipková pneumonie Legionelová pneumonie Panelová diskuse Blok C6 Terapie bolesti Předsedající: J. Lejčko (Plzeň), P. Ševčík (Brno) Coffee break P. Ševčík (Brno) Etická dilemata při rozhodování o přechodu z intenzivní na paliativní způsob léčby J. Lejčko (Plzeň) Pacient dlouhodobě léčený opioidy M. Hakl (Brno) novinky v léčbě neuropatické bolesti Blok C7 Enterální a parenterální výživa Předsedající: P. Těšínský (Praha), Z. Zadák (Hradec Králové) L. Sobotka (Hradec Králové) Patofyziologické a klinické důsledky podvýživy u hospitalizovaných nemocných M. Tomíška (Brno) Podvýživa komplikující faktor onkologické léčby P. Těšínský (Praha) Podvýživa v nemocnici častý a nákladný problém i ve vyspělých zemích Blok C8 Varia IV Předsedající: A. Martínek (Ostrava), V. Ščudla (Olomouc) V. Ščudla, T. Pika (Olomouc), Z. Adam (Brno) Současné možnosti diagnostiky a léčby AL-amyloidózy P. Čáp (Praha) Fexofenadin-staronové antihistaminikum I. Hofírek (Brno) rizika vazoneuróz v klinické praxi

24 24 PÁTEK 1. října 2010 Sekce A sál Blok A9 Invazivní kardiologie Předsedající: M. Aschermann (Praha), P. Kala (Brno) Jaká léčba aortální stenózy bude převažovat v roce 2015? P. Němec (Brno) klasická, tzn. chirurgická P. Kala (Brno) Perkutánní, metodou TAVI Videozáznam transfemorální implantace aortální chlopně (moderuje P. Kala, Brno) Videozáznam transapikální implantace aortální chlopně (moderuje P. Němec, Brno) Blok A10 Neinvazivní kardiologie Předsedající: J. Vítovec (Brno), L. Špinarová (Brno) Coffee break M. Souček (Brno) antihypertenzní léčba v roce 2010 R. Češka (Praha) Hypolipidemická léčba v roce 2010 J. Špinar (Brno) antiagregační léčba v roce Blok A11 Gastroenterologie I Předsedající: P. Dítě (Brno), M. Zavoral (Praha) B. Novotná (Brno) Potravinová alergie S. Rejchrt (Hradec Králové) Moderní diagnostika chorob tenkého střeva J. Ehrmann, V. Procházka (Olomouc) Systémové nemoci v gastroenterologii P. Dítě (Brno) Problematika skrytého krvácení do trávicího traktu

25 Blok A12 Gastroenterologie II Předsedající: P. Dítě (Brno), M. Zavoral (Praha) F. Závada (Praha) Eozinofilní ezofagitida staré onemocnění v novém hávu Š. Suchánek (Praha) Screeningová kolonoskopie hledání nového paradigmatu P. Urbánek (Praha) Jak jsme na tom se screeningem hepatocelulárního karcinomu v České republice? M. Zavoral (Praha) Pokroky v diagnostice a léčbě akutní pankreatitidy Oběd Diskuze k posterům (viz posterová sekce) Satelitní symposium Boehringer Ingelheim spol. s r.o. Hypertenze a KV prevence: komu, kdy a co? Předsedající: M. Souček (Brno) M. Kvapil (Praha) Léčíme diabetika s hypertenzí nebo hypertonika s diabetes aneb co bylo dříve kuře či vejce? R. Češka (Praha) komplexní léčba pacienta v riziku se zaměřením na hypertenzi Satelitní symposium Boehringer Ingelheim spol. s r.o. Měníme management žilní a tepenné trombózy Předsedající: M. Penka (Brno) Coffee break M. Penka (Brno) Když hemostáza není v rovnováze A. Tomek (Praha) Kardioembolické mozkové příhody moderní přístup J. Šimek (Praha) Prevence tromboembolických komplikací při fibrilaci síní Satelitní symposium Abbott Laboratories s.r.o. Předsedající: M. Souček (Brno)

26 26 J. Widimský jr. (Praha) Jsou všechny blokátory kalciových kanálů stejné? L. Špinarová (Brno) Co přináší retrospektivní studie s ACEi? Válka mezi Amerikou a Evropou H. Rosolová (Plzeň) Jak řeší kombinační léčba dyslipidemie reziduální riziko našich pacientů M. Souček (Brno) Výsledky léčby hypertenze moxonidinem u pacientů s metabolickým syndromem J. Špinar (Brno) Je fixní kombinace inhibitoru ACE a blokátoru kalciového kanálu optimální? Sekce B sál Blok B9 Pneumologie I Předsedající: V. Kolek (Olomouc), J. Skřičková (Brno) V. Kolek (Olomouc) Sarkoidóza nové aspekty doposud nepoznané nemoci M. Vašáková (Praha) Polékové poškození plic M. Žurková (Olomouc) Plicní lymfangioleiomyomatóza onemocnění, které si vybírá Blok B10 Pneumologie II Předsedající: V. Kolek (Olomouc), J. Skřičková (Brno) Coffee break J. Skřičková (Brno) Biologická léčba v pneumoonkologii P. Jakubec (Olomouc) Plicní sarkomy A. Hrazdirová (Brno) tuberkulóza v r. 2010

27 Blok B11 Nefrologie Předsedající: V. Monhart (Praha), J. Nedvídek (Liberec) V. Monhart (Praha) Současné možnosti vyšetřování mikroalbuminurie a proteinurie u CKD J. Zadražil (Olomouc) Současné možnosti stanovení glomerulární filtrace u CKD V. Bednářová (Praha) Výběr optimální metody pro léčbu terminálního selhání ledvin Blok B12 Hematologie a koagulace Předsedající: J. Malý (Hradec Králové), M. Penka (Brno) J. Malý (Hradec Králové) nová antitrombotika A. Bátorová (Bratislava, Slovenská republika) Vrozené poruchy krevního srážení M. Penka (Brno) národní hemofilický program Oběd Diskuze k posterům (viz posterová sekce) Satelitní symposium Sanofi-aventis s.r.o. Fibrilace síní Předsedající: R. Češka (Praha) R. Češka (Praha) Význam a základní principy léčby AF M. Táborský (Olomouc) Současné možnosti nefarmakologické léčby fibrilace síní J. Špinar (Brno) kontrola rytmu nebo kontrola frekvence? R. Čihák (Praha) nová antiarytmika v nových guidelines pro léčbu pacientů s fibrilací síní

28 Satelitní symposium MERCK SHARP & DOHME IDEA, INC. nové možnosti kombinační léčby dyslipidémie a diabetu u rizikových pacientů Předsedající: R. Češka (Praha), M. Kvapil (Praha) :30 Coffee break R. Češka (Praha) reziduální riziko a možnosti jeho ovlivnění M. Kvapil (Praha) Současná komplexní léčba diabetu snižuje riziko účinně a bezpečně M. Vrablík (Praha) kombinační hypolipidemická léčba: účinná a bezpečná Satelitní symposium Apotex (ČR) spol. s r.o. Předsedající: J. Špinar (Brno), J. Vítovec (Brno) J. Vítovec (Brno) Farmakoterapie po infarktu myokardu léčíme správně? J. Špinar (Brno) Projekt FARIM FARmakoterapie po Infarktu Myokardu v ČR Sekce C sál Blok C9 Plicní hypertenze Proč stojí za to myslet u dušného pacienta na plicní hypertenzi? Předsedající: R. Češka (Praha), P. Jansa (Praha) P. Poláček (Praha) Indikace a interpretace u dušného pacienta pohledem echokardiografisty Z. Skácel (Praha) Indikace a interpretace u dušného pacienta pohledem pneumologa P. Jansa (Praha) Plicní hypertenze jako příčina dušnosti Blok C10 Sestry I Předsedající: B. Břegová (Ostrava), D. Klimentová (Brno)

29 Coffee break I. Růžičková, J. Zvěřinová (Brno) zahájení sesterské sekce XVII. kongresu České internistické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně J. Tvrdíková, E. Kasalová (Praha) Sestra a lékař partneři i ve farmakoterapii M. Bauerová (Brno) Výživa základní životní potřeba A. Mottlová (Brno) Specializovaná nutriční péče v obezitologické ambulanci M. Koukalová, J. Andrášková (Brno) nové možnosti edukace pacienta využitím CGM G. Dvořáková (Brno) komplikace pacientů s dg. DM 2 v průběhu hospitalizace Blok C11 Sestry II Předsedající: S. Krutská (Praha), L. Vítovcová (Brno) V. Gargošová, P. Němec (Brno) Biologická léčba revmatoidní artritidy I. Černá, P. Němec (Brno) Biologická léčba ankylozující spondylitidy A. Reichertová, J. Kulková (Brno) Intradialytická elektrostimulace extenzoru dolních končetin v rehabilitaci chronicky dialyzovaných pacientů M. Indráčková, A. Rešková, M. Zapletalová, H. Prchalová (Brno) Peritoneální program ve FN Brno Blok C12 Sestry III Předsedající: J. Hrušková (Praha), I. Höklová (Brno) I. Folprechtová, V. Veselá, R. Tomčík (Brno) naše první zkušenosti s kapslovou enteroskopií E. Tomanová (Brno) Peroperační endoskopie A. Kučerová, J. Pařenica, J. Špinar (Brno) Využití mechanické srdeční podpory u pacientů v kardiogenním šoku na koronární jednotce M. Rajnochová, B. Břegová, A. Michaličová (Ostrava) akutní plicní embolie konvenční a nekonvenční léčba studie Cassiopea

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E PROGRAM A ABSTRAKTA

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E PROGRAM A ABSTRAKTA XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E PROGRAM A ABSTRAKTA Obsah Úvodní slovo... 2 Výbor České internistické společnosti... 3 Organizační

Více

XX. kongres. České internistické společnosti ČLS JEP. ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester

XX. kongres. České internistické společnosti ČLS JEP. ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester PRAHA XX. kongres České internistické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester 2. 5. října 2013 Kongresové centrum, 5. května 1640/65,

Více

MIKULOV 1. 3. 10. 2009

MIKULOV 1. 3. 10. 2009 Program konference a sborník abstrakt XXVI. KONFERENCE ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO HYPERTENZI XVIII. KONFERENCE PRACOVNÍ SKUPINY PREVENTIVNÍ KARDIOLOGIE ČKS XIV. KONFERENCE PRACOVNÍ SKUPINY SRDEČNÍ SELHÁNÍ ČKS

Více

S V L i n fo r m u j e

S V L i n fo r m u j e S V L i n fo r m u j e Motto: Arnold Schoenberg: "Ideje může rozpoznat jen ten, kdo sám nějaké má. A jen ten může rozpoznat jejich hodnot, kdo jich je sám hoden." MUDr. Jiří Appelt 29. 9. 1939-31. 3. 2011

Více

Sekundární osteoporóza 2012

Sekundární osteoporóza 2012 Sekundární osteoporóza 2012 ISBN: 978-80-87118-06-1 BLOKUJE OSTEOKLASTY DŘÍVE, NEŽ DOSÁHNOU KE KOSTI 1,2 SILNÁ PROTI ZLOMENINÁM Zkrácená informace o přípravku PROLIA Léčivá látka a léková forma: Denosumabum

Více

Výsledky studií prezentovaných v sekci Hot Lines

Výsledky studií prezentovaných v sekci Hot Lines XVII. výroční sjezd České kardiologické společnosti 10. 13. května 2009, Brno, areál BVV Centrum pro plicní hypertenzi II. interní klinika VFN a 1. LF UK U nemocnice 2, 128 08 Praha 2 VOLEJTE ZDARMA: 800

Více

Svatoanenské listy 3/11

Svatoanenské listy 3/11 Svatoanenské listy MK ČR E 19677 3/11 II. interní klinika patří k největším klinickým pracovištím ČR Jednobalónková enteroskopie Odborné kurzy výukového centra Oddělení vzdělávání Svatá Anna slaví 225

Více

NÁRODNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PROGRAM

NÁRODNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PROGRAM NÁRODNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PROGRAM Na vypracování programu se podílely: Česká kardiologická společnost Česká společnost kardiovaskulární chirurgie Česká internistická společnost Česká společnost pro hypertenzi

Více

practicus Chronické srdeční selhání Ordinace nejen na kraji města na návštěvě v ordinaci u MUDr. Vratislava Klímy v Kladně

practicus Chronické srdeční selhání Ordinace nejen na kraji města na návštěvě v ordinaci u MUDr. Vratislava Klímy v Kladně Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP practicus č. 7/2008 ročník 7 t i p t o h o t o č í s l a Ordinace nejen na kraji města na návštěvě v ordinaci u MUDr. Vratislava Klímy v Kladně

Více

Kapitoly. z kardiologie pro praktické lékaře. z obsahu. Epidemiologie, diagnostika a léčba DM 2. typu

Kapitoly. z kardiologie pro praktické lékaře. z obsahu. Epidemiologie, diagnostika a léčba DM 2. typu Kapitoly Ročník 3 Číslo 3/2011 z kardiologie pro praktické lékaře PODPOŘENO EDUKAČNÍMI GRANTY SPOLEČNOSTÍ TEVA A VALEANT z obsahu Epidemiologie, diagnostika a léčba DM 2. typu Péče o pacienty s DM 2. typu

Více

PROGRAM. Návrh úpravy Úhradové vyhlášky pro internu L. Kotík /Praha/

PROGRAM. Návrh úpravy Úhradové vyhlášky pro internu L. Kotík /Praha/ PROGRAM STŘEDA 2. ŘÍJNA 2013 MALÝ SÁL 15.30 16.30 Blok ČIS I: Aktuální problémy ve vnitřním lékařství předsedající: R. Češka, L. Kotík Národní program komplexní interní péče R. Češka /Praha/ Návrh úpravy

Více

sborník Programový Jáchymovské revmatologické dny 2011 7. 9. prosince 2011 Pořadatel: Česká revmatologická společnost ČLS JEP Programový sborník

sborník Programový Jáchymovské revmatologické dny 2011 7. 9. prosince 2011 Pořadatel: Česká revmatologická společnost ČLS JEP Programový sborník Jáchymovské revmatologické dny 2011 Programový sborník 7. 9. prosince 2011 Lečebné sanatorium Akademik Běhounek Lázeňský hotel Radium Palace Pořadatel: Česká revmatologická společnost ČLS JEP ve spolupráci

Více

VALNÁ HROMADA ČKS Čas konání: neděle 16. května od 18.00 hodin Místo konání: Pavilon A, sál Rotunda

VALNÁ HROMADA ČKS Čas konání: neděle 16. května od 18.00 hodin Místo konání: Pavilon A, sál Rotunda 16. 19. května 2010 Veletrhy Brno XVIII. výroční sjezd České kardiologické společnosti Ročník 6 Rozhovory doc. MUDr. Miloš Táborský, CSc. Předseda organizačního výboru (str. 4) prof. MUDr. Aleš Linhart,

Více

POLYFARMAKOTERAPIE VE STÁŘÍ

POLYFARMAKOTERAPIE VE STÁŘÍ XVIII. PRACOVNÍ DNY KLINICKÉ FARMACIE 6.6.2014, Lékařský dům, Praha, Sokolovská 31 Pořadatelé: Sekce klinické farmacie ČFS ČLS JEP Česká geriatrická a gerontologická společnost ČLS JEP Sborník abstrakt

Více

Medicína. Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI. VIII. kongres praktických lékařů a sester PRO PRAXI. Suppl. B. 6. 7. října 2011, HOTEL OLYMPIK TRISTAR, Praha

Medicína. Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI. VIII. kongres praktických lékařů a sester PRO PRAXI. Suppl. B. 6. 7. října 2011, HOTEL OLYMPIK TRISTAR, Praha Medicína PRO PRAXI Suppl. B 2011 www.solen.cz ISSN 1803-5876 Ročník 8. Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI VIII. kongres praktických lékařů a sester 6. 7. října 2011, HOTEL OLYMPIK TRISTAR, Praha Klinika kardiologie,

Více

practicus Diabetes mellitus Ordinace nejen na kraji města...tentokrát na návštěvě u MUDr. Vojislava Ivetiče v Mariboru Z obsahu čísla: č.

practicus Diabetes mellitus Ordinace nejen na kraji města...tentokrát na návštěvě u MUDr. Vojislava Ivetiče v Mariboru Z obsahu čísla: č. Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP practicus č. 2/2009 ročník 8 t i p t o h o t o č í s l a Ordinace nejen na kraji města...tentokrát na návštěvě u MUDr. Vojislava Ivetiče v Mariboru

Více

practicus t i p t o h o t o č í s l a Chronická plicní hypertenze čtěte na str. 10

practicus t i p t o h o t o č í s l a Chronická plicní hypertenze čtěte na str. 10 Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP practicus č. 9/2010 t i p t o h o t o č í s l a Chronická plicní hypertenze čtěte na str. 10 ročník 9 pro praktické lékaře zdarma Vkladem tohoto

Více

Vnitøní lékaøství. časopis České internistické společnosti a Slovenskej internistickej spoločnosti guidelines. ročník 54 březen 2008 supplementum 1

Vnitøní lékaøství. časopis České internistické společnosti a Slovenskej internistickej spoločnosti guidelines. ročník 54 březen 2008 supplementum 1 ISSN 0042-773X Vnitř Lék 2008; 54(Suppl 1) ISSN pro on-line přístup 1801-7592 on-line na www.vnitrnilekarstvi.cz Vnitøní lékaøství časopis České internistické společnosti a Slovenskej internistickej spoločnosti

Více

Neurologie. Abstrakta A2011. XIII. NEURO-SKI Harrachov 2011 PRO PRAXI. Neurol. pro praxi 2011; 12(Suppl. A) www.solen.cz ISBN 978-80-87327-54-8

Neurologie. Abstrakta A2011. XIII. NEURO-SKI Harrachov 2011 PRO PRAXI. Neurol. pro praxi 2011; 12(Suppl. A) www.solen.cz ISBN 978-80-87327-54-8 Neurologie PRO PRAXI A2011 Neurol. pro praxi 2011; 12(Suppl. A) www.solen.cz ISBN 978-80-87327-54-8 Abstrakta XIII. NEURO-SKI Harrachov 2011 17. 19. březen 2011 Současná podoba Neurologické kliniky v areálu

Více

XVI. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních. X. sjezd pracovní skupiny Kardiovaskulární rehabilitace České kardiologické společnosti

XVI. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních. X. sjezd pracovní skupiny Kardiovaskulární rehabilitace České kardiologické společnosti XVI. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních X. sjezd pracovní skupiny Kardiovaskulární rehabilitace České kardiologické společnosti SBORNÍK ABSTRAKT Konstantinovy Lázně 26. - 28. ledna

Více

Náhodný nález GIST u tří bariatrických operací za 6 let MUDr. Ladislav Svoboda /Praha/... 20 Výsledky baratrických/metabolických reoperací doc. MUDr.

Náhodný nález GIST u tří bariatrických operací za 6 let MUDr. Ladislav Svoboda /Praha/... 20 Výsledky baratrických/metabolických reoperací doc. MUDr. Obsah HLAVNÍ PROGRAM... 5 ŠONKOVA PŘEDNÁŠKA... 5 Lipidy a obezita doc. MUDr. Marie Kunešová, CSc. /Praha/... 5 BLOK I Varia I... 6 Obezita v těhotenství a laktaci MUDr. Marian Kacerovský, PhD. /Hradec

Více

Praktické lékárenství

Praktické lékárenství Praktické lékárenství Suppl. A 205 ISSN 803-5906 ISBN 978-80-747-05-3 ROČNÍK. Abstrakta IX. kongres Praktického lékárenství 29. 30. května 205, Clarion Congress Hotel Olomouc Česká farmaceutická společnost

Více

Výroční zpráva SVL ČLS JEP za rok 2008

Výroční zpráva SVL ČLS JEP za rok 2008 Výroční zpráva SVL ČLS JEP za rok 2008 V průběhu roku 2008 se výbor SVL ČLS JEP (SVL) zejména soustředil na zdokonalování kontinuálního vzdělávání praktických lékařů (PL), výzkumných aktivit v oblasti

Více

Kapitoly. z kardiologie pro praktické lékaře. z obsahu. Nová evropská doporučení pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění v klinické praxi

Kapitoly. z kardiologie pro praktické lékaře. z obsahu. Nová evropská doporučení pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění v klinické praxi Kapitoly Ročník 4 Číslo 4/2012 z kardiologie pro praktické lékaře P o d p o ř e n o e d u k a č n í m g r a n t e m s p o l e č n o s t i T e v a z obsahu Nová evropská doporučení pro prevenci kardiovaskulárních

Více

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ Úvodní slovo Vážené kolegyně, vážení kolegové, je mou milou povinností Vás co

Více

Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Fakultní Nemocnice Hradec Králové Fakultní Nemocnice Hradec Králové A EVROPSKÉ PROJEKTY HISTORIE Moderní nemocniční medicína se v Hradci Králové úspěšně vyvíjela od konce 19. století, ale akademické kořeny dnešní Fakultní nemocnice Hradec

Více

KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER XXIX.

KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER XXIX. Pediatrie PRO PRAXI Suppl. A 2011 www.solen.cz ISSN 1803-5892 Ročník 12. Abstrakta KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER XXIX. dny praktické a nemocniční pediatrie 27. 28. května 2011, Hotel NH Olomouc Congress

Více

PROGRAMOVÝ SBORNÍK TŘEBOŇSKÉ REVMATOLOGICKÉ DNY 2013. 9. 11. ledna Třeboň. www.revma.cz/crs2013

PROGRAMOVÝ SBORNÍK TŘEBOŇSKÉ REVMATOLOGICKÉ DNY 2013. 9. 11. ledna Třeboň. www.revma.cz/crs2013 TŘEBOŇSKÉ REVMATOLOGICKÉ DNY 2013 9. 11. ledna Třeboň www.revma.cz/crs2013 Pořádají: Česká revmatologická společnost ČLS JEP, Interní oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. a Lázně Aurora Třeboň Organizace:

Více

Vnitřní lékařství. 61 let ve službách interní medicíny. Sborník abstrakt. XXXIV. dny mladých internistů. Olomouc, 4. 5. 6. 2015

Vnitřní lékařství. 61 let ve službách interní medicíny. Sborník abstrakt. XXXIV. dny mladých internistů. Olomouc, 4. 5. 6. 2015 ISSN 004-773X (print) ISSN 80-759 (online) www.vnitrnilekarstvi.eu Vnitřní lékařství časopis České internistické společnosti a Slovenskej internistickej spoločnosti journal of Czech Society of Internal

Více

24. 25. listopadu 2011

24. 25. listopadu 2011 1 Celostátní lékařský kongres - setkání lékařů Zlínského kraje pořádaný k 80. výročí založení interního oddělení v Baťově nemocnici ve spolupráci s Českou gerontologickou a geriatrickou společností ČLS

Více