KONCEPCE ZDRAVOTNICTVÍ ÚSTECKÉHO KRAJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONCEPCE ZDRAVOTNICTVÍ ÚSTECKÉHO KRAJE"

Transkript

1 Ú STECKÝ KRAJ KONCEPCE ZDRAVOTNICTVÍ ÚSTECKÉHO KRAJE LŮŽKOVÁ PÉČE ŘÍJEN 200 Zpracovatel: Krajský úřad Ústeckého kraje Bc. Petr Severa vedoucí odboru zdravotnictví

2 OBSAH 1. KE KONCEPCI ZDRAVOTNICTVÍ ÚSTECKÉHO KRAJE LŮŽKOVÁ PÉČE V ÚSTECKÉM KRAJI A VÝCHOZÍ PARAMETRY... A) AKUTNÍ LŮŽKA... B) NÁSLEDNÁ LŮŽKA... C) OPTIMALIZACE SÍTĚ LŮŽEK AKUTNÍ A NÁSLEDNÉ PÉČE... D) SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ ÚSTECKÉHO KRAJE Severovýchod Ústeckého kraje Jihozápad Ústeckého kraje... E) ZÁKLADNÍ DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE.... KONCEPCE ZDRAVOTNICTVÍ KRAJE Z POHLEDU OBORŮ ZDRAVOTNÍ PÉČE... A) AMBULANTNÍ PÉČE Primární ambulantní péče... Pohotovostní péče praktických lékařů, stomatologů a lékárenská pohotovostní péče Ambulantní specializovaná péče... B) LŮŽKOVÁ PÉČE Vnitřní lékařství interna Chirurgie.... Gynekologie a porodnictví.... Pediatrie Neurologie Ortopedie Infekční lékařství Urologie Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Oční lékařství (oftalmologie) tuberkulóza a respirační nemoci (TRN) Dermatovenerologie Anesteziologie a resuscitace Specializovaná péče Následná a ošetřovatelská péče Hospicová péče Akutní péče - celkem Následná péče - celkem... C) PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÁ PÉČE.... KONCEPCE ZDRAVOTNICTVÍ KRAJE Z POHLEDU GEOGRAFICKÉ SPÁDOVOSTI... A) AKUTNÍ LŮŽKOVÁ PÉČE Severovýchod Ústeckého kraje... Děčín... Rumburk... Varnsdorf... koncepce zdravotnictví 2 / říjen 200

3 Ústí nad Labem... Litoměřice... Lovosice... Roudnice nad Labem... Teplice Jihozápad Ústeckého kraje... Bílina... Most... Litvínov... Louny... Žatec... Podbořany... Chomutov... Kadaň.... Specializovaná péče... B) NÁSLEDNÁ LŮŽKOVÁ PÉČE Severovýchod Ústeckého kraje Jihozápad Ústeckého kraje DOPORUČENÁ TRANSFORMACE LŮŽKOVÉ PÉČE V ÚSTECKÉM KRAJI... Vnitřní lékařství interna... Chirurgie... Gynekologie a porodnictví... Pediatrie... Neurologie... Ortopedie... Infekční lékařství... Urologie... Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku... Oční lékařství (oftalmologie)... Tuberkulóza a respirační nemoci (TRN)... Dermatovenerologie... Anesteziologie a resuscitace... Specializovaná péče... Akutní péče - celkem... Následná péče - celkem PROCES NAPLŇOVÁNÍ KONCEPCE ZDRAVOTNICTVÍ ÚSTECKÉHO KRAJE... A) VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ NA ZDRAVOTNÍ PÉČI Ambulantní péče Lůžková péče... B) ORGANIZACE ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ V KRAJI Přenesená působnost Samostatná působnost DOSLOV - DALŠÍ KAPITOLY KONCEPCE ZDRAVOTNICTVÍ.... Materiál Koncepce zdravotnictví Ústeckého kraje lůžková péče říjen 200 byl projednán Radou Ústeckého kraje dne 15. října 200 (usnesení č. 16/7/200). koncepce zdravotnictví / říjen 200

4 1. Ke koncepci zdravotnictví Ústeckého kraje Rada Ústeckého kraje dne 17. července 2002 schválila svým usnesením č. 6/5/2002 základní teze koncepce zdravotnictví. Na základě tohoto usnesení byly zahájeny práce na přípravě potřebných podkladů pro vypracování kompletního dokumentu ke Koncepci zdravotnictví Ústeckého kraje. Byla navázána spolupráce s ústeckou sekcí Asociace českých a moravských nemocnic, se zástupci největších zdravotních pojišťoven působících na území kraje a do přípravy podkladů byla zapojena i Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, příspěvková organizace. K získání konkrétních dat byla oslovena zařízení lůžkové péče a zařízení přednemocniční neodkladné péče bez ohledu na zřizovatele. Základní výsledky vč. zařazení materiálu Ministerstva zdravotnictví Zásady optimalizace sítě zdravotnických zařízení (č.j. 267/2002) byly zpracovány v informaci o materiálech ke Koncepci zdravotnictví Ústeckého kraje, které Rada Ústeckého kraje vzala na vědomí usnesením č. 2/8/2002 na svém jednání 20. listopadu Informace o materiálech ke koncepci zdravotnictví Ústeckého kraje obsahují základní informace o síti zdravotnických zařízení lůžkové péče na území kraje (akutní a následné) a síti zařízení zabezpečujících přednemocniční neodkladnou péči a lékařskou službu první pomoci. Zastupitelstvo Ústeckého kraje svým usnesením č. 9/17/200 ze dne 26. března 200 po projednání uložilo Radě Ústeckého kraje zajistit zpracování návrhu koncepce zdravotnictví na území Ústeckého kraje a to v termínu do konce září 200. Na základě výše uvedeného vznikl materiál Koncepce zdravotnictví Ústeckého kraje rozšířené teze (duben 200), který byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 2/60/200 ze dne 8. dubna 200. Materiál stanovil obecný rozsah sítě lůžkové péče, vč. návrhu počtu lůžek. Dle jednotlivých odborností pro kraj a navrhl stanovení geografické spádovosti Ústeckého kraje zejména rozčlenění kraje na Jihozápad a Severovýchod. V návaznosti na dosud schválené materiály ke koncepci zdravotnictví Ústeckého kraje a na usnesení Vlády České republiky číslo 750 ze dne 21. července 200 k návrhu postupu řešení zadlužení bývalých okresních nemocnic byl zpracován Zdravotní plán Ústeckého kraje září 200 jako další navazující materiál ke koncepci zdravotnictví Ústeckého kraje, specifikujícím návrh optimalizaci lůžkové péče dle spádových oblastí (restrikce lůžek akutní péče a návrh na transformaci lůžek následné péče). Tento materiál byl schválen usnesením Komise zdravotní a sociální Rady Ústeckého kraje č. 9/200 ze dne 18. srpna 200, usnesením Rady Ústeckého kraje č. 29/69/200 ze dne 20. srpna 200 a následně usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 9/19/200 ze dne. září 200. Přesto, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo dne. září 200 jako svůj dokument Zdravotní plán Ústeckého kraje září 200, byly dále zpracovávány podklady k celkové koncepci zdravotnictví Ústeckého kraje. Po průběžném projednání podkladů a veškerých zpracovaných podpůrných materiálů v Komisi zdravotní a sociální Rady Ústeckého kraje v průběhu srpna a září 200 byly práce na koncepci rozděleny na oblast koncepce zdravotnictví / říjen 200

5 lůžkové péče, jejímž výsledkem je tento materiál, a dále na oblast přednemocniční neodkladné péče, která je samostatným materiálem připravovaným v návaznosti na usnesení Rady Ústeckého kraje č. 175/68/200 ze dne 6. srpna 200 (tím bylo uloženo krajskému úřadu zabezpečit veškeré potřebné úkony vedoucí k realizaci jednotného řízení zdravotnické záchranné služby na území kraje od , prostřednictvím Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace). Materiál Koncepce zdravotnictví Ústeckého kraje lůžková péče říjen 200 je materiálem shrnujícím výsledky dlouhodobé přípravy řešení rozsahu sítě zdravotnických zařízení na území Ústeckého kraje. Záměrně již neobsahuje údaje o demografii, geografii, zdravotním stavu obyvatelstva Ústeckého kraje, neboť tyto údaje byly shrnuty v informaci o materiálech ke Koncepci zdravotnictví Ústeckého kraje z 20. listopadu koncepce zdravotnictví 5 / říjen 200

6 2. Lůžková péče v Ústeckém kraji a výchozí parametry souhrn údajů a informací uvedených v dosud schválených materiálech Ke dni bylo na území Ústeckého kraje celkem vykázáno 7.29 lůžek, z nichž.689 spravuje Ústecký kraj ve svých zařízeních, která spadají do kategorie nemocnic II. a III. typu, zajišťujících především lůžkovou péči v nepřetržité provozní době ve všech základních, některých specializovaných a vysoce specializovaných oborech, včetně potřebného zázemí komplementu (komplexní zajištění dostupné akutní péče). Do sumarizace nejsou započtena lůžka ve specializovaných zařízení pro děti do let, ozdravovny a lázeňská péče. Dále se neuvádí lůžka psychiatrických léčeben (Horní Beřkovice, Petrohrad, Louny). Spádová území Ústeckého kraje: IV. kraj III. území II. oblasti Děčín I. místa Děčín Rumburk Varnsdorf Ústecký kraj Ústecký kraj Severovýchod Ústecký kraj Jihozápad Ústí n. Labem Litoměřice Teplice Most Louny Chomutov Ústí n. Labem Litoměřice Lovosice Roudnice n.l. Teplice Bílina Most Litvínov Louny Žatec Podbořany Chomutov Kadaň Návrh sítě zdravotnických zařízení (struktura a počet lůžek v kraji) bude v následujících kapitolách segmentován nejen podle jednotlivých oborů péče, ale také dle spádových oblastí v Ústeckém kraji, které byly specifikovány v rozšířených tezích koncepce zdravotnictví Ústeckého kraje z dubna 200. U jednotlivých oborů bude brán zřetel na potřeby minimální dostupnosti této péče pro jednotlivá spádová místa, oblasti, území či pro celý kraj. a) AKUTNÍ LŮŽKA V Ústeckém kraji je poskytována akutní zdravotní péče na lůžkách, z toto na 650 lůžkách specializované péče. Severovýchodní část kraje disponuje.02 lůžky, Jihozápadní část 2.0 lůžky akutní péče. Dle oborů je struktura počtu lůžek v kraji následující: Interna lůžek; Chirurgie 808 lůžek; Gynekologie 60 lůžek; Pediatrie 658 lůžek; Neurologie 288 lůžek; Ortopedie 190 lůžek; Infekce 15 lůžek; Urologie 118 lůžek; ORL 11 lůžek; Oční 10 lůžek; TRN 175 lůžek; Kožní 101 lůžek; ARO lůžek; specializovaná péče 650 lůžek. Dle doporučeného indexu na 1 tis. obyvatel je žádoucí zachovat v Ústeckém kraji.097 lůžek akutní péče, z nichž na 10 bude poskytována specializovaná zdravotní péče. Severovýchodní část kraje bude disponovat 2.56 lůžky, Jihozápadní část celkem 1.71 lůžky akutní péče. Dle oborů bude struktura počtu lůžek v kraji následující: Interna 918 lůžek; Chirurgie 697 lůžek; Gynekologie 92 lůžek; Pediatrie 51 lůžek; Neurologie 229 lůžek; Ortopedie 172 lůžek; Infekce 16 lůžek; Urologie 107 lůžek; ORL 107 lůžek; Oční 107 lůžek; TRN 107 lůžek; Kožní 82 lůžek; ARO 57 lůžek; specializovaná péče 10 lůžek. koncepce zdravotnictví 6 / říjen 200

7 V Ústeckém kraji tedy přebývá 978 lůžek akutní péče, jejichž restrikce bude provedena postupně, při zajištění maximální dostupnosti a kvality péče ve zdravotnických zařízeních. b) NÁSLEDNÁ LŮŽKA V Ústeckém kraji je poskytována následná zdravotní péče na 1.77 lůžkách. Severovýchodní část kraje disponuje 86 lůžky, Jihozápadní část 51 lůžky následné péče. Dle doporučeného indexu na 1 tis. obyvatel je žádoucí zajistit v Ústeckém kraji lůžek následné péče, Severovýchodní část kraje má disponovat 966 lůžky, Jihozápadní část celkem 71 lůžky následné péče. V Ústeckém kraji je nedostatek 0 lůžek následné péče. c) OPTIMALIZACE SÍTĚ LŮŽEK AKUTNÍ A NÁSLEDNÉ PÉČE Po zhodnocení všech parametrů akutní a následné péče a promítnutí příslušných indexů je třeba zredukovat 675 lůžek akutní péče a transformovat 0 lůžek akutní péče na péči následnou. Koncepce zdravotnictví Ústeckého kraje a zdravotnických zařízení Ústeckého kraje nebude striktně dodržovat výše uvedené hodnoty, chce se jim však co nejblíže přiblížit. Faktické zrušení (restrikce) či transformace jednotek lůžek nepřinese efekt úspory nákladů (náklady jsou tvořeny zejména fixními náklady na provoz a personál), restrikce a transformace se musí zabývat celými odbornými odděleními (či jejich dílčími stanicemi). Indexy akutní lůžkové péče nebudou při optimalizaci sítě překročeny. Tam kde je nedostatek lůžek jednotlivých odborností či dle spádových oblastí, nemusí být indexy počtu akutních ani následných lůžek naplněny. oddělení index oddělení index interní 1,12 urologické 0,1 infekční 0,20 ORL 0,1 TRN 0,1 oční 0,1 neurologické 0,28 kožní 0,10 pediatrické 0,55 ARO 0,07 gynekologické 0,60 ostatní - specializovaná péče 0,50 chirurgické 0,85 lůžka následné a ošetřovatelské péče 2,00 ortopedické 0,21 hospicová lůžka 0,05 počet lůžek akutní péče celkem,5 Hlavním prostředkem pro naplnění této koncepce zdravotnictví se stanou na základě výzvy Ústeckého kraje nová výběrová řízení, která vyhlásí v souladu se zákonem číslo 8/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění, Ministerstvo zdravotnictví. Ústecký kraj bude trvat na vyhlášení uvedených výběrových řízení Ministerstvem zdravotnictví nejpozději v 1. čtvrtletí roku 200. d) SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ ÚSTECKÉHO KRAJE Na území Ústeckého kraje působí 28 lůžkových zdravotnických zařízení, poskytujících akutní i následnou péči. koncepce zdravotnictví 7 / říjen 200

8 1. SEVEROVÝCHOD ÚSTECKÉHO KRAJE Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem - zřizovatel Ústecký kraj - nemocnice tzv. III typu nadregionální působnost ve všech oborech péče, specializovaná a superspecializovaná péče, průřezem všemi obory, dle potřeb zabezpečení této péče (s ohledem na kvalitu a přístrojové vybavení) - poskytuje spektrum superspecializované péče pro celé území Ústeckého kraje Síť oblastních nemocnic (okresní nemocnice) - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem (zřizovatel Ústecký kraj) spádová oblast pro běžnou akutní péči cca 120 tis. obyvatel - Nemocnice Děčín (zřizovatel Ústecký kraj) nemocnice okresního typu, spádová oblast pro běžnou akutní péči cca 90 tis. obyvatel - Městská nemocnice Litoměřice nemocnice okresního typu, spádová oblast pro běžnou akutní péči cca 90 tis. obyvatel - Nemocnice Teplice (zřizovatel Ústecký kraj) nemocnice okresního typu, spádová oblast pro běžnou akutní péči cca 110 tis. obyvatel Ostatní zdravotnická zařízení Ústí nad Labem - Doctus (Ústí n.l.) interní péče - Nemocnice následné péče Ryjice (zřizovatel Ústecký kraj) následná a rehabilitační péče - SENIOR CZ (Ústí n. L) následná a rehabilitační péče Děčín - Lužická nemocnice (Rumburk) komunitní nemocnice, spádová oblast pro běžnou akutní péči cca 50 tis. obyvatel - Nemocnice Varnsdorf následná a rehabilitační péče - VIA Česká Kamenice následná a rehabilitační péče - Neurologie Jiřetín následná a rehabilitační péče Litoměřice - Podřipská nemocnice s poliklinikou (Roudnice n.l.) komunitní nemocnice, spádová oblast pro běžnou akutní péči cca 5 tis. obyvatel - BIALBI (Litoměřice) psychiatrie - Hospic. sv. Štěpána (Litoměřice) hospicová péče - Psychiatrická léčebna Horní Beřkovice Teplice - VITA Duchcov komunitní nemocnice, spádová oblast pro běžnou akutní péči pouze v oboru chirurgie a interna cca 10 tis. obyvatel - Hornická nemocnice Bílina následná a rehabilitační péče 2. JIHOZÁPAD ÚSTECKÉHO KRAJE Síť oblastních nemocnic (okresní nemocnice) - Nemocnice Most (zřizovatel Ústecký kraj) spádová oblast pro běžnou akutní péči cca tis. obyvatel a část okresu Louny, specializovaná péče ve vybraných oborech, dle potřeb zabezpečení této péče - Nemocnice Chomutov (zřizovatel Ústecký kraj) nemocnice okresního typu, spádová oblast pro běžnou akutní péči cca 90 tis. obyvatel a část okresu Louny, specializovaná péče ve vybraných oborech, dle potřeb zabezpečení této péče koncepce zdravotnictví 8 / říjen 200

9 Ostatní zdravotnická zařízení Most - Nemocnice následné péče Most (zřizovatel Ústecký kraj) následná a rehabilitační péče - REMED Meziboří následná a rehabilitační péče Louny - Nemocnice Louny (zřizovatel Ústecký kraj) spádová oblast pro běžnou akutní péči pouze v oboru chirurgie a interna cca 0 tis. obyvatel, následná a rehabilitační péče - Nemocnice Žatec komunitní nemocnice, spádová oblast pro běžnou akutní péči cca 5 tis. obyvatel - Medicina Podbořady následná a rehabilitační péče - Psychiatrická léčebna Petrohrad (zřizovatel Ústecký kraj) - Dětská psychiatrická léčebna Louny Chomutov - Nemocnice Kadaň (zřizovatel Ústecký kraj) komunitní nemocnice, spádová oblast pro běžnou akutní péči cca 5 tis. obyvatel e) ZÁKLADNÍ DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE Z pohledu demografického vývoje patří region stále mezi nejmladší kraje, jehož věkové složení je příznivé pro další populační vývoj, v regionu zůstávají příznivější podíly předprodukční a produkční složky populace. Celková úmrtnost se neliší od české populace, avšak při zohlednění věkové struktury regionu výpočtem očekávané úmrtnosti podle míry úmrtnosti obvyklé v České republice je standardizovaná úmrtnost mužů i žen vyšší (asi %), než je standard ČR. Na vysokých hodnotách celkové úmrtnosti se podílejí zejména okresy Most, Chomutov a Teplice. Pokračovat bude trend snižování úmrtnosti. Zatímco mortalita se snižuje, přibývá polymorbidita vyžadující další medicinské a sociální intervence. Rovněž dochází k prodlužování střední délky života. SPÁDOVÉ OBLASTI IV. III. II. I. POČET OBYVATEL Děčín Děčín Rumburk Varnsdorf Ústí n. Labem Ústí n. Labem Litoměřice Litoměřice Lovosice Roudnice n.l Ústecký Teplice Teplice kraj Bílina Most Most Litvínov 0 10 Louny Louny Žatec Podbořany Chomutov Chomutov Kadaň 869 Zdroj: ČSÚ, Malý lexikon obcí (údaje k ) Severovýchod Jihozápad koncepce zdravotnictví 9 / říjen 200

10 . Koncepce zdravotnictví kraje z pohledu oborů zdravotní péče Na síť zdravotnických zařízení a koncepci jejího rozvoje je nutné mimo jiné nahlížet z pohledu věcného členění na ambulantní péči, lůžkovou péči a přednemocniční neodkladnou péči. Materiál Koncepce zdravotnictví Ústeckého kraje nemusí striktně dodržovat navržené indexy počtu lůžek či ambulantních lékařských míst, musí se jim však co nejblíže přiblížit. Faktické zrušení (restrikce) či transformace jednotek lůžek nepřinese efekt úspory nákladů (náklady jsou tvořeny zejména fixními náklady na provoz a personál), restrikce a transformace se musí zabývat celými odbornými odděleními (či jejich dílčími stanicemi). Indexy akutní lůžkové péče nebudou při optimalizaci sítě překročeny. Tam kde je nedostatek lůžek jednotlivých odborností či dle spádových oblastí, nemusí být indexy počtu akutních ani následných lůžek naplněny. a) AMBULANTNÍ PÉČE 1. PRIMÁRNÍ AMBULANTNÍ PÉČE Do sítě primární ambulantní péče řadíme činnost praktických lékařů pro dospělé, praktických lékařů pro děti, stomatologů a lékařů gynekologů. Současný stav v základní síti obecně nevyžaduje zásadních zásahů. Hlavním regulátorem sítě zdravotnických zařízení primární péče jsou zdravotní pojišťovny. V síti praktických lékařů pro dospělé je zařazeno 5 praktických lékařů pro dospělé. Z celkového počtu praktických lékařů je cca 75% lékařů ve věkové kategorii nad 50 let, 5% nad 60 let a 15% dokonce nad 70 let. Věková skladba představuje významný problém vzniku generačního vakua, neboť zájemci o zařazení do oboru všeobecné lékařství prakticky nejsou. K tomu je třeba podotknout, že v Ústeckém kraji je též vysoký počet registrovaných pacientů na jednoho praktika. V současné době již není možné direktivně obsadit uvolněnou ordinaci a proto je nutné vytvořit rezervu alespoň několika lékařů v kraji, kteří by se připravovali pro obor všeobecného lékařství. Nároky na vzdělání v oboru všeobecné medicíny neustále rostou a do budoucna porostou ještě víc, neboť tlak na rozšíření spektra činností, prováděných v zařízeních praktických lékařů, stále stoupá. Zájmem spádových nemocnic by měla být podpora vytvoření sítě primární medicíny ve vysoké kvalitě, protože jedině při kvalitním terénu se mohou nemocnice zbavit zatížení vyšetřování zbytečných případů. Současně je nutné prohlubovat spolupráci s jednotlivými obcemi všech kategorií (mohou výrazně ovlivnit zájem lékařů o práci ve všeobecném oboru možností bydlení, zvýhodnění pronájmu prostor pro výkon praxe, apod.). Síť praktických lékařů pro děti a dorost je dána počtem dětí a mladistvých na jednoho lékaře, což v Ústeckém kraji odpovídá zhruba dětí a mladistvých (do 19-ti let) na lékařskou praxi. Místní rozdíly oscilují v rozsahu od 800 do registrovaných pacientů.v Ústeckém kraji je stávající počet ordinací dostačující (195 praktických lékařů pro děti a dorost). S ohledem na prognózy demografického vývoje klesající porodnost a odchod koncepce zdravotnictví 10 / říjen 200

11 početně silných ročníků do péče k všeobecným praktickým lékařům je spíše možné, že dojde k zániku některých ordinací. V současné době udávanou potřebnost počtu lékařských praxí PLDD vztaženou na počet obyvatel daného území (tj lékařů na 100 tis. obyvatel) je potřeba účelně změnit v návaznosti na demografické údaje o dětech a mladistvých konkrétního regionu. Síť je nutno přizpůsobit podmínkám geografickým, zohlednit místní infrastrukturu a sociální složení populace regionu. V dohledné době začne též docházet ke generační výměně lékařů v některých ordinací (průměrný věk lékařů se pohybuje okolo 50 let). Zde se očekává obdobný problém nedostatku mladých lékařů, jako je tomu u praktických lékařů pro dospělé. Síť lékařů stomatologů je v současné době v kraji dostatečně naplněna. Podle doporučených indexů má připadnout na 100 tis. obyvatel cca 50 lékařů stomatologů. V Ústeckém kraji pracuje 19 registrovaných stomatologických ordinací. Síť lékařů gynekologů je v současné době v kraji více než dostatečně naplněna. podle doporučených indexů má připadnout na 100 tis. obyvatel cca 9 lékařů gynekologů. V Ústeckém kraji pracuje 107 registrovaných gynekologických ordinací. Pohotovostní péče praktických lékařů, stomatologů a lékárenská pohotovostní péče Z rozboru právní úpravy provedeného Ústeckým krajem k poskytování ambulantní pohotovostní péče jednoznačně vyplývá, že v současné době neexistuje legislativní úprava, která by krajům nařizovala podílet se na provozování a organizaci ambulantní pohotovostní péče. Naopak bylo potvrzeno, že tato zdravotní péče je plně hrazena ze zdravotního pojištění každého jednotlivého pojištěnce a tudíž mají v tomto případě jednotlivé zdravotní pojišťovny povinnost starat se o své pojištěnce a zajistit jim náležitou ambulantní lékařskou péči. Odpovědnost za poskytování a organizaci pohotovostní péče byla současně přenesena na obecní úřady obcí s rozšířenou působností, jako výkon přenesené působnosti, v souladu se zákonem číslo 20/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů. Ústecký kraj se nezříká odpovědnosti za zdraví svých občanů a navrhuje zabezpečit pohotovostní péči v úzké spolupráci s jednotlivými obcemi s rozšířenou působností. Výsledkem spolupráce by mělo být stanovení optimálního rozsahu sítě ordinací pohotovostní péče, vč. finančního krytí jejich provozu. Ústecký kraj se bude dále podílet na úhradě nákladů resp. ztráty provozu pohotovostní péče do výše ½ poloviny nákladů příslušné ordinace v absolutní výši omezené schváleným rozpočtem kraje. Při rozdělování této účelové dotace se bude přihlížet na počet obyvatel v jednotlivých spádových oblastech. 2. AMBULANTNÍ SPECIALIZOVANÁ PÉČE Do sítě primární ambulantní specializované péče řadíme činnost ostatních odborných lékařů. Péče je poskytována převážně samostatnými ambulantními ordinacemi nestátních zdravotnických zařízení, je však současně doplněna ordinacemi ambulancí lůžkových zdravotnických zařízení. V jednotlivých oblastech se síť ambulantních specialistů liší, jak z pohledu hustoty sítě, tak i vybavenosti. Síť specialistů bude průběžně regulována, dle koncepce zdravotnictví 11 / říjen 200

12 doporučených indexů (počtu lékařských míst na 100 tis. obyvatel) bude s ohledem na dostupnost péče směrována zejména na spádové oblasti bývalých okresů. Tam, kde z geografického hlediska je dostupnost péče neuspokojivá, bude směrována na spádové oblasti obcí s rozšířenou působností. obor index obor index obor index 001 a 002 PL kapitace 201 rehabilitace 5,0 0 dermatovenerologie,0 01 praktický stomatolog klinická hematologie 1,5 501 chirurgie 6,0 101 interní lékařství 8,0 20 infekční choroby 0,8 60 gynekologie 9,0 102 angiologie 0,5 205 TBC a resp. nemoci,0 606 ortopedie 5,0 10 diabetologie,0 207 alergologie a imunol.,0 701 ORL 5,0 10 endokrinologie 1,0 209 neurologie 6,0 705 oftalmologie 5,0 105 gastro. a hepatol,0 01 pediatrie,0 706 urologie,0 106 geriatrie 1,0 0 dorostové lék. 1,0 901 klinická psychologie 6,0 107 kardiologie 5,0 05 psychiatrie 6,5 90 klinická logopedie,0 108 nefrologie 1,0 01 nemoci z povolání 1,0 109 revmatologie 1,5 02 klinická onkologie 2,5 b) LŮŽKOVÁ PÉČE 1. VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ INTERNA Vnitřní lékařství zajišťuje komplexní léčebnou a preventivní péči dospělé populaci na úseku interních nemocí, tj.diagnostiku, léčbu a prevenci chorob vnitřních orgánů (ve většině případů nechirurgické povahy) v lůžkových i ambulantních zařízeních. Základními charakteristikami všeobecného vnitřního lékařství je převaha nemocných středního až vyššího věku, polymorbidita nemocných (vyžadující komplexní celostní přístup), rychlé změny zdravotního stavu (vyžadující intenzivní diagnostickou a léčebnou péči), obtížná a zdlouhavá rehabilitace, reedukace a resocializace nemocných, plánování farmakoterapie u polymorbidních nemocných, nutnost znalostí a rozboru lékových interakcí a vedlejších účinků léků. NÁVRH sítě lůžek index OPTIMALIZACE index Stávající STAV (0.6.02) INTERNA 1,12 INTERNA 1,12 INTERNA Děčín Rumburk Varnsdorf Ústí n. L Litoměřice Lovosice Roudnice n.l Teplice Bílina Most Litvínov Louny Žatec Podbořany Chomutov Kadaň Navrhovaná struktura lůžkové péče Ústeckého kraje v oboru vnitřního lékařství by měla zachovat systém odstupňované lůžkové péče. Základní článek by měly tvořit okresní koncepce zdravotnictví 12 / říjen 200

13 nemocnice (tzv. nemocnice II. typu), dále regionální nemocnice (tzv. nemocnice III. typu), a zařízení následné péče. Počet lůžek vychází z indexu 1,12 lůžek na 1 tis. obyvatel. V současné době je počet a dostupnost lůžek v oboru vnitřní lékařství následující: Počet lůžek interní péče je lůžek. Dle doporučeného indexu na 1 tis. obyvatel je žádoucí zachovat v kraji 918 lůžek. K omezení se předpokládá cca 1 lůžek akutní péče. 2. CHIRURGIE Chirurgie patří mezi základní lékařské obory. Její náplní je diagnostika, prevence a léčba chirurgických onemocnění. Charakteristickým rysem odlišujícím chirurgii od ostatních medicínských disciplín, je užívání chirurgických metod (operací), a to jak v diagnostice, tak především v léčbě. Základním oborem chirurgie je všeobecná chirurgie, na kterou navazuje celá řada specializací (hrudní chirurgie, traumatologie, cévní chirurgie, dětská chirurgie, kardiochirurgie, plastická chirurgie apod). Navrhovaná struktura lůžkové péče Ústeckého kraje v oboru chirurgie by měla zachovat systém odstupňované lůžkové péče. Základním typem je dobře vybavená a fungující chirurgická ambulance s lůžkovým zázemím a návazností na integrovaný záchranný systém. Z lůžkových zařízení pak okresní nemocnice (tzv. nemocnice II. typu), která zajišťuje komplexní péči v oboru chirurgie a jejich specializací. Počet lůžek pro akutní péči nesmí být nižší než 50 a počet operací menší než za jeden rok. Počet lůžek vychází z indexu 0,85 lůžek na 1 tis. obyvatel. NÁVRH sítě lůžek index OPTIMALIZACE index Stávající STAV (0.6.02) CHIRURGIE 0,85 CHIRURGIE 0,85 CHIRURGIE Děčín Rumburk Varnsdorf Ústí n. L Litoměřice Lovosice Roudnice n.l Teplice Bílina Most Litvínov Louny Žatec Podbořany Chomutov Kadaň V současné době je počet a dostupnost lůžek v oboru chirurgie následující: Počet lůžek chirurgické péče je 808 lůžek. Dle doporučeného indexu na 1 tis. obyvatel je žádoucí zachovat v kraji 697 lůžek. K omezení se předpokládá cca 111 lůžek akutní péče.. GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ Gynekologie a porodnictví je základním oborem primární zdravotní péče. Její náplní je diagnostika, prevence a léčba nemocí ženského pohlavního ústrojí a prsu, stavů, které souvisí s poruchou funkce pohlavního ústrojí ženy, řízení plodnosti páru ve smyslu koncepce zdravotnictví 1 / říjen 200

14 pozitivním (sterilita, infertilita, asistovaná reprodukce) i negativním (antikoncepce, sterilizace, umělé ukončení těhotenství) a péče o ženu a plod v těhotenství a za porodu a péče o ženu v šestinedělí. NÁVRH sítě lůžek index OPTIMALIZACE index Stávající STAV (0.6.02) GYNEKOLOGIE 0,60 GYNEKOLOGIE 0,60 GYNEKOLOGIE Děčín Rumburk Varnsdorf Ústí n. L Litoměřice Lovosice Roudnice n.l Teplice Bílina Most Litvínov Louny Žatec Podbořany Chomutov Kadaň Navrhovaná struktura lůžkové péče Ústeckého kraje v oboru gynekologie a porodnictví by měla vycházet z minimálních parametrů gynekologicko-porodnického oddělení, tedy minimálně 0 lůžek, dostatečné technické a komplementární zázemí (biochemie, rtg, hematologie, ultrasonografie, laparoskopie, hysteroskopie, intenzivní péče, minimální počet výkonů za rok cca 00 porodů (50 hysterektomií jakýmkoli přístupem, 100 endoskopií), je nutná koexistence oborů: interna, chirurgie, pediatrie, anesteziologie. Počet lůžek vychází z indexu 0,6 lůžek na 1 tis. obyvatel. V současné době je počet a dostupnost lůžek v oboru gynekologie následující: Počet lůžek gynekologické péče je 60 lůžek. Dle doporučeného indexu na 1 tis. obyvatel je žádoucí zachovat v kraji 92 lůžek. K omezení se předpokládá cca 112 lůžek akutní péče.. PEDIATRIE Pediatrie (dětské a dorostové lékařství) je základní lékařský obor, zabývající se dítětem a dospívajícím ve zdraví a nemoci. Zahrnuje vývojové období lidského organizmu od narození až do 19 let. Při léčení nemocí a sledování, zda vývoj probíhá správně, vychází z vědeckých poznatků o vývoji dětského organizmu v širokém slova smyslu, tj. vývoje tělesného, duševního, citového a sociálního, jakož i výkonnosti dítěte. Obor pediatrie je vysoce multidisciplinární (konziliární výkon péče dalších odborníků specialistů). Navrhovaná struktura lůžkové péče Ústeckého kraje v oboru pediatrie by měla vycházet z minimálních parametrů a měla by zachovat systém odstupňované lůžkové péče. Páteř lůžkové pediatrické péče tvoří síť dětských oddělení okresních nemocnic (tzv. nemocnice II. typu) přirozené centrum lůžkové péče spádové oblasti (nemocniční oddělení I. typu budou postupně zanikat s přihlédnutím k místní dostupnosti, odborné úrovni nemocniční pediatrické péče a demografickému vývoji obyvatelstva). Za optimální můžeme považovat velikost spádového území pro dětské oddělení okresního typu tis. dětí koncepce zdravotnictví 1 / říjen 200

15 ve věku 0 19 let. V tomto případě by velikost oddělení (včetně novorozeneckého úseku), měla přesahovat 0 lůžek. Oddělení se začleněnou intenzivní péčí pak nejméně 50 lůžek. Vzhledem k charakteru dětských oddělení (věk pacientů 0-19 let) a spektru onemocnění by obložnost neměla přesáhnout 80%. Počet lůžek vychází z indexu 0,55 lůžek na 1 tis. obyvatel. NÁVRH sítě lůžek index OPTIMALIZACE index Stávající STAV (0.6.02) PEDIATRIE 0,55 PEDIATRIE 0,55 PEDIATRIE - 8 Děčín Rumburk Varnsdorf Ústí n. L Litoměřice Lovosice Roudnice n.l Teplice Bílina Most Litvínov Louny Žatec Podbořany Chomutov Kadaň V současné době je počet a dostupnost lůžek v oboru pediatrie následující: Počet lůžek pediatrické péče je 658 lůžek. Dle doporučeného indexu na 1 tis. obyvatel je žádoucí zachovat v kraji 51 lůžek. K omezení se předpokládá cca 207 lůžek akutní péče. 5. NEUROLOGIE Neurologie je jedním ze základních medicínských oborů. Zabývá se diagnostikou, prevencí a nechirurgickou léčbou onemocnění centrálního a periferního nervového systému a dále velkou částí onemocnění páteře a svalů. Neurologie se zaměřuje zejména na následující zdravotně a společensko-ekonomicky nejzávažnější skupiny onemocnění: cévní onemocnění mozku, demence, extrapyramidové poruchy hybnosti, epilepsie, roztroušená skleróza a bolesti hlavy. Navrhovaná struktura lůžkové péče Ústeckého kraje v oboru neurologie by měla vycházet ze systému dvoustupňové lůžkové péče. Pracoviště nemocnice II. typu (okresní spádová oblast obyvatel) provádí základní diagnostiku a léčbu neurologických onemocnění (základní diagnostika elektrofysiologická a ultrasonografická, v komplementu zdravotnického zařízení musí být trvale dostupná základní neuroradiologická a laboratorní diagnostika včetně vyšetření mozkomíšního moku a nezbytná konziliární služba). Pracoviště nemocnice III. typu (krajské spádová oblast obyvatel) zajišťuje péči v celé šíři oboru na úrovni regionální a nadregionální a může vytvářet vysoce specializované týmy se zaměřením na vybrané oblasti oboru (specializovaná diagnostika elektrofyziologická, ultrasonografická a neuropsychologická, trvale k disposici kompletní neuroradiologická diagnostika CT, MR, angiografie, zajištěna laboratorní diagnostika, oddělení neurochirurgické a anestesiologicko-resuscitační, konziliární služba všech oborů). Počet lůžek vychází z indexu 0,28 lůžek na 1 tis. obyvatel. koncepce zdravotnictví 15 / říjen 200

16 NÁVRH sítě lůžek index OPTIMALIZACE index Stávající STAV (0.6.02) NEUROLOGIE 0,28 NEUROLOGIE 0,28 NEUROLOGIE Děčín Rumburk Varnsdorf Ústí n. L Litoměřice Lovosice Roudnice n.l Teplice Bílina Most Litvínov Louny Žatec 0 Podbořany Chomutov Kadaň V současné době je počet a dostupnost lůžek v oboru neurologie následující: Počet lůžek neurologické péče je 288 lůžek. Dle doporučeného indexu na 1 tis. obyvatel je žádoucí zachovat v kraji 229 lůžek. K omezení se předpokládá cca 59 lůžek akutní péče. 6. ORTOPEDIE NÁVRH sítě lůžek index OPTIMALIZACE index Stávající STAV (0.6.02) ORTOPEDIE 0,21 ORTOPEDIE 0,21 ORTOPEDIE Děčín Rumburk 0 Varnsdorf Ústí n. L Litoměřice Lovosice Roudnice n.l Teplice Bílina Most Litvínov Louny Žatec 0 Podbořany Chomutov Kadaň Ortopedie je chirurgický obor (zahrnující výkony ortopedie a částečně úrazové chirurgie) zabývající se diagnostikou, prevencí, léčením a rehabilitací vrozených nebo získaných onemocnění, deformacemi a funkčními problémy (úrazovými nebo neúrazovými) pohybového aparátu. Funkční specializace oboru se dělí na dětskou ortopedii, spondylochirurgii, traumatologii pohybového ústrojí, alloplastiky velkých kloubů a revmatochirurgii, onkologickou ortopedii, artroskopickou operativu, chirurgii ruky, ortopedickou protetiku a septickou ortopedii. Navrhovaná struktura lůžkové péče Ústeckého kraje v oboru ortopedie by měla vycházet počtu lůžek při indexu 0,28 lůžek na 1 tis. obyvatel. koncepce zdravotnictví 16 / říjen 200

17 V současné době je počet a dostupnost lůžek v oboru ortopedie následující: Počet lůžek ortopedické péče je 190 lůžek. Dle doporučeného indexu na 1 tis. obyvatel je žádoucí zachovat v kraji 172 lůžek. K omezení se předpokládá cca 18 lůžek akutní péče. 7. INFEKČNÍ LÉKAŘSTVÍ Infekční lékařství je samostatný obor zabývající se diagnostikou, léčením a výzkumem nemocí, v jejichž patogenezi hraje rozhodující úlohu infekční proces (nejen infekce přenášené z člověka na člověka, ale všechny nemoci vzniklé interakcí infekčního patogena s vnímavým jedincem). Cíle oboru je poskytovat komplexní léčebnou péči dětem i dospělým, zajišťovat izolaci nemocných nebo karanténu podezřelých z nákazy, provádět diagnostiku a v určitých případech i léčbu nemocí a stavů, kde lze infekční etiologii předpokládat (horečnaté stavy s předpokládanou infekční nebo nejasnou etiologií, poškození jater, uzlinový syndrom, únavový syndrom, exantém nejasného původu apod.), koordinovat zdravotní péči o HIV pozitivní jedince, poskytovat léčebnou péči osobám, které se při prevenci či profylaxi nákazy podrobily zákrokům spojeným s rizikem nežádoucích reakcí či u kterých došlo k postvakcinačním komplikacím. Navrhovaná struktura lůžkové péče v oboru infekce by měla vycházet z toho, že vedoucí pracoviště oboru je součástí fakultní (univerzitní) nemocnice (infekční klinika). Infekční oddělení je pak součástí větších nebo středních nemocnic, které mají dostatečně široký potřebný komplement. Oddělení poskytuje léčebnou péči v plném či omezeném rozsahu dle regionálních potřeb a možností. Počet lůžek vychází z indexu 0,2 lůžek na 1 tis. obyvatel. NÁVRH sítě lůžek index OPTIMALIZACE index Stávající STAV (0.6.02) INFEKCE 0,20 INFEKCE 0,20 INFEKCE Děčín Rumburk 0 Varnsdorf Ústí n. L Litoměřice Lovosice Roudnice n.l Teplice Bílina Most Litvínov Louny Žatec 0 Podbořany Chomutov Kadaň V současné době je počet a dostupnost lůžek v oboru infekční lékařství následující: Počet lůžek infekční péče je 15 lůžek. Dle doporučeného indexu na 1 tis. obyvatel je žádoucí zajistit v kraji 16 lůžek. koncepce zdravotnictví 17 / říjen 200

18 8. UROLOGIE Urologie je převážně chirurgický obor, který se zabývá diagnostikou a léčbou onemocnění nadledvin, ledvin, močových cest, mužského pohlavního ústrojí a retroperitonea. O některé nemocné se dělí s dalšími obory: endokrinologií, nefrologií, gynekologií, chirurgií, sexuologií a psychiatrií. NÁVRH sítě lůžek index OPTIMALIZACE index Stávající STAV (0.6.02) UROLOGIE 0,1 UROLOGIE 0,1 UROLOGIE Děčín Rumburk 0 Varnsdorf Ústí n. L Litoměřice Lovosice 0 Roudnice n.l Teplice Bílina Most Litvínov Louny Žatec Podbořany Chomutov Kadaň Navrhovaná struktura lůžkové péče Ústeckého kraje v oboru urologie by měla vycházet z minimálních parametrů dostupnosti odborné péče. Urologické oddělení zajišťuje komplexní péči s výjimkou péče, která je z ekonomických i zdravotnických důvodů koncentrována na klinická nebo krajská pracoviště (např. extrakorporální litotrypse rázovou vlnou, komplexní endoskopická léčba litiázy, náročnější rekonstrukční operace). Za optimální velikost urologických lůžkových oddělení poskytujících standardní péči je považováno 20 0 lůžek. Počet lůžek vychází z indexu 0,1 lůžek na 1 tis. obyvatel. V současné době je počet a dostupnost lůžek v oboru urologie následující: Počet lůžek urologické péče je 118 lůžek. Dle doporučeného indexu na 1 tis. obyvatel je žádoucí zachovat v kraji 107 lůžek. K omezení se předpokládá cca 11 lůžek akutní péče. 9. OTORINOLARYNGOLOGIE A CHIRURGIE HLAVY A KRKU Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku je samostatným oborem vykonávajícím diagnostickou, léčebnou, rehabilitační, preventivní péči o onemocnění a úrazy větší části splanchnokrania, base lební a měkkých orgánů krku. Péče oboru se týká těchto anatomických oblastí: horní cesty dýchací (tj. nos a vedlejší dutiny nosní, hrtan, hlasové ústrojí a částečně tracheobronchiální strom), horní cesty polykací (hltan, včetně lymfoepiteliálního systému, slinné žlázy, částečně jícen), smyslové orgány (sluchu, rovnováhy, čichu a chuti), lymfatické a vnitřně sekretorické orgány krku (společně s oborem hematologie, onkologie a endokrinologie), nervstvo a obalové tkáně uvedených orgánů. Navrhovaná struktura lůžkové péče Ústeckého kraje v oboru otorinolaryngologie by měla vycházet předpokladu, že nejmenší lůžkovou jednotkou je oddělení okresní koncepce zdravotnictví 18 / říjen 200

19 nemocnice (tzv. nemocnice II. typu). Počet lůžek vychází z indexu 0,1 lůžek na 1 tis. obyvatel. NÁVRH sítě lůžek index OPTIMALIZACE index Stávající STAV (0.6.02) ORL 0,1 ORL 0,1 ORL Děčín Rumburk 0 Varnsdorf Ústí n. L Litoměřice Lovosice 0 Roudnice n.l Teplice Bílina Most Litvínov Louny Žatec Podbořany Chomutov Kadaň V současné době je počet a dostupnost lůžek v oboru otorinolaryngologie následující: Počet lůžek ORL péče je 11 lůžek. Dle doporučeného indexu na 1 tis. obyvatel je žádoucí zachovat v kraji 107 lůžek. K omezení se předpokládá cca lůžek akutní péče. 10. OČNÍ LÉKAŘSTVÍ (OFTALMOLOGIE) Oční lékařství je oborem léčebně preventivní péče, který se zabývá prevencí, diagnostikou, léčením a rehabilitací onemocnění oka a jeho přídatných orgánů a celkovou problematikou zraku. Ve svých postupech uplatňuje kromě konzervativních metod podstatnou měrou i metody chirurgické, vyžadující zcela specifickou operační techniku a vybavení. Nedílnou součástí oftalmologické péče je spolupráce s dalšími obory léčebně preventivní péče a laboratorními obory neurologie, interní lékařství, chirurgie, ušní, nosní a krční lékařství, gynekologie, dětské lékařství, anesteziologie a resuscitace, mikrobiologie, klinické biochemie a imunologie a dalšími. NÁVRH sítě lůžek index OPTIMALIZACE index Stávající STAV (0.6.02) OČNÍ 0,1 OČNÍ 0,1 OČNÍ Děčín Rumburk 0 Varnsdorf Ústí n. L Litoměřice Lovosice 0 Roudnice n.l Teplice Bílina Most Litvínov Louny Žatec Podbořany Chomutov Kadaň koncepce zdravotnictví 19 / říjen 200

20 Navrhovaná struktura lůžkové péče Ústeckého kraje v oboru oftalmologie by měla vycházet z předpokladu, že postačuje jedno lůžkové zařízení pro 250 až 00 tis. obyvatel, s návazností na regionální pracoviště pro 1 1,5 mil. obyvatel. Lze očekávat, že část operační péče bude více poskytována ambulantně ve specializovaných zařízeních. Počet lůžek vychází z indexu 0,1 lůžek na 1 tis. obyvatel. V současné době je počet a dostupnost lůžek v oboru oftalmologie následující: Počet lůžek oftalmologické péče je 10 lůžek. Dle doporučeného indexu na 1 tis. obyvatel je žádoucí zachovat v kraji 107 lůžek. 11. TUBERKULÓZA A RESPIRAČNÍ NEMOCI (TRN) Obor tuberkulóza a respirační nemoci (TRN) je základním lékařským oborem zabývajícím se komplexně problematikou chorob dýchacího ústrojí a tuberkulózy. Jeho předmětem je vyhledávání, prevence, epidemiologie, diagnostika, diferenciální diagnostika, léčba, dispenzarizace a rehabilitace chorob dýchacího ústrojí včetně tuberkulózy (TBC) všech lokalizací (plicní i mimoplicní formy), nádorů dolních dýchacích cest, pleury, mediastina a bránice a pregraduální i postgraduální výuka v oboru. Navrhovaná struktura lůžkové péče Ústeckého kraje v oboru TRN by měla vycházet z předpokladu, že nejmenší lůžkovou jednotkou je oddělení okresní nemocnice (tzv. nemocnice II. typu) dostupné do 0 minut (diagnostika všech plicních onemocnění včetně TBC a bronchogenního karcinomu tam kde to není možné zajistit ambulantně). Oddělení krajského typu by mělo být dostupné do 1 hodiny (diagnostika a léčba komplikovaných onemocnění, respirační insuficience, syndromu spánkové apnoe, fibrotizujících plicních procesů). Počet lůžek vychází z indexu 0,1 lůžek na 1 tis. obyvatel. NÁVRH sítě lůžek index OPTIMALIZACE index Stávající STAV (0.6.02) TRN 0,1 TRN 0,1 TRN Děčín Rumburk 0 Varnsdorf Ústí n. L Litoměřice Lovosice 0 Roudnice n.l Teplice Bílina Most Litvínov Louny Žatec Podbořany Chomutov Kadaň V současné době je počet a dostupnost lůžek v oboru TRN následující: Počet lůžek TRN péče je 175 lůžek. Dle doporučeného indexu na 1 tis. obyvatel je žádoucí zachovat v kraji 107 lůžek. K omezení se předpokládá cca 68 lůžek akutní péče. koncepce zdravotnictví 20 / říjen 200

21 12. DERMATOVENEROLOGIE Dermatovenerologie je základním lékařským oborem, který se zabývá prevencí, diagnostikou, léčením, dispenzarizací, depistáží, epidemiologickým šetřením nemocí kůže, podkoží a přechodných orificiálních sliznic, ale i vnitřních orgánů, pokud souvisejí jejich patologické stavy s kožními a slizničními projevy (choroby kůže, jejich adnex a přechodných sliznic dermatologie, tak choroby venerické resp. sexuálně přenosné venerologie). Choroby kožní a pohlavní patří mezi nečastější onemocnění vůbec. Kožní nemoci z povolání jsou nejčastějšími profesionálními chorobami. Kožní a venerické choroby mají trvale stoupající incidenci. Navrhovaná struktura lůžkové péče Ústeckého kraje v oboru dermatovenerologie vychází z předpokladu, že nejmenší lůžkovou jednotnou je lůžkové oddělení dermatovenerologie pro spádovou oblast 200 tis. obyvatel. Lůžkové oddělení okresní nemocnice i samostatné specializované lůžkové oddělení má minimálně jednu lůžkovou stanici s 15 lůžky, lůžkové oddělení krajské nemocnice má minimálně jednu lůžkovou stanici s 0 lůžky. Počet lůžek vychází z indexu 0,1 lůžek na 1 tis. obyvatel. V současné době je počet a dostupnost lůžek v oboru dermatovenerologie následující: Počet lůžek dermatovenerologické péče je 101 lůžek. Dle doporučeného indexu na 1 tis. obyvatel je žádoucí zachovat v kraji 82 lůžek. K omezení se předpokládá cca 19 lůžek akutní péče. NÁVRH sítě lůžek index OPTIMALIZACE index Stávající STAV (0.6.02) KOŽNÍ 0,10 KOŽNÍ 0,10 KOŽNÍ Děčín Rumburk Varnsdorf Ústí n. L Litoměřice Lovosice 0 Roudnice n.l Teplice Bílina Most Litvínov 5 0 Louny Žatec Podbořany Chomutov Kadaň 1. ANESTEZIOLOGIE A RESUSCITACE Anesteziologie a resuscitace je lékařským oborem, který se zabývá poskytováním, organizováním a zkoumáním anesteziologické, resuscitační a intenzívní péče. Organizace poskytování anesteziologické, resuscitační a intenzívní péče ve zdravotnických zařízeních trvale zabezpečuje (i v době ústavních pohotovostních služeb) odbornou úroveň a nejširší dostupnost oborových činností, zejména provádění anesteziologických výkonů výlučně lékaři oboru anesteziologie a resuscitace, trvalou přítomnost lékaře oboru anesteziologie koncepce zdravotnictví 21 / říjen 200

22 a resuscitace na resuscitačním úseku ARO, dostupnost přiměřené péče (přístrojové a materiálové zabezpečení, její organizační a personální zajištění) kriticky nemocným. NÁVRH sítě lůžek index OPTIMALIZACE index Stávající STAV (0.6.02) ARO 0,07 ARO 0,07 ARO Děčín Rumburk Varnsdorf Ústí n. L Litoměřice Lovosice Roudnice n.l Teplice Bílina Most Litvínov Louny Žatec Podbořany Chomutov 5 0 Kadaň Důvodem k přijetí na resuscitační stanici ARO je zdravotní stav člověka bezprostředně ohroženého selháním životně důležitých funkcí. Resuscitační péče i péče o kriticky nemocné je pokračováním neodkladné resuscitace nebo navazuje na předcházející intenzívní péči. Navrhovaná struktura lůžkové péče Ústeckého kraje v oboru anesteziologie a resuscitace vychází ze skutečnosti, že základní oborovou organizační jednotkou je anesteziologicko-resuscitační oddělení (ARO) v lůžkových zdravotnických zařízeních k zajištění anesteziologické a resuscitační péče a dalších úkolů oboru v době pracovní i mimopracovní, k zajištění výkonů plánovaných i neodkladných. V současné době je počet a dostupnost lůžek v oboru ARO následující: Počet lůžek ARO péče je lůžek. Dle doporučeného indexu na 1 tis. obyvatel je žádoucí zachovat v kraji 57 lůžek. K optimalizaci se předpokládá vyřešit cca 1 lůžek akutní péče. 1. SPECIALIZOVANÁ PÉČE Lůžka akutní specializované péče zahrnují další výše nejmenované obory, resp. specializované podobory péče preventivní, diagnostické a léčebné. Patří sem např. psychiatrie, sexuologie, stomatologie, klinická onkologie, traumatologie, neonatologie apod. Navrhovaná struktura lůžkové péče Ústeckého kraje ve specializované a superspecializované péči musí vycházet z potřebné dostupnosti při zachování maximální kvality a odbornosti poskytované péče (personální a věcné vybavení, přístrojová technika, geografická dostupnost, návaznost péče apod.). Počet lůžek vychází z indexu 0,5 lůžek na 1 tis. obyvatel. koncepce zdravotnictví 22 / říjen 200

23 V současné době je počet a dostupnost lůžek specializované péče následující: Počet lůžek specializované péče je 650 lůžek. Dle doporučeného indexu na 1 tis. obyvatel je žádoucí zachovat v kraji 10 lůžek. K omezení se předpokládá cca 20 lůžek akutní péče. NÁVRH sítě lůžek index OPTIMALIZACE index Stávající STAV (0.6.02) SPECIALIZOVANÁ 0,50 SPECIALIZOVANÁ 0,50 SPECIALIZOVANÁ Děčín Rumburk Varnsdorf Ústí n. L Litoměřice Lovosice Roudnice n.l Teplice Bílina Most Litvínov Louny Žatec Podbořany Chomutov Kadaň 15. NÁSLEDNÁ A OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE Následná a ošetřovatelská péče a lůžka léčebné rehabilitace navazují na akutní péči u zdravotních stavů, které již nevyžadují standardní akutní péči v nemocnici, nepatří však ani do domácího léčení. Péče je poskytována pacientům, u kterých došlo ke zvládnutí akutního stavu a u nichž nelze důvodně očekávat zvrat stability zdravotního stavu. NÁVRH sítě lůžek index OPTIMALIZACE index Stávající STAV (0.6.02) NÁSLEDNÁ a NÁSLEDNÁ a NÁSLEDNÁ a 2,00 2,00 OŠETŘOVATELSKÁ OŠETŘOVATELSKÁ OŠETŘOVATELSKÁ Děčín Rumburk Varnsdorf Ústí n. L Litoměřice Lovosice Roudnice n.l Teplice Bílina Most Litvínov Louny Žatec Podbořany Chomutov Kadaň Do sítě lůžek následné péče zahrnujeme lůžka včasné rehabilitace, ošetřovatelství a následné péče v nemocnicích akutní péče, lůžka nemocnic následné péče a léčeben dlouhodobě nemocných, léčebny tuberkulózy, rehabilitačních ústavů, psychiatrických léčeben a lůžka dalších odborných léčebných ústavů. V současné době je počet a dostupnost lůžek následné a oš. péče následující: koncepce zdravotnictví 2 / říjen 200

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4 1.12.23 Činnost praktických lékařů ve Středočeském kraji v roce 22 Předložená informace

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 2 18.4.2002 Gynekologická péče o y v Jihomoravském kraji v roce 2001 Podkladem pro zpracování

Více

Vývoj mezd ve zdravotnictví v Jihomoravském kraji v I. pololetí 2002

Vývoj mezd ve zdravotnictví v Jihomoravském kraji v I. pololetí 2002 Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13 5.11.2002 Vývoj mezd ve zdravotnictví v Jihomoravském kraji v 2002 Informace o mzdách

Více

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ Zastupitelstva města Doksy

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ Zastupitelstva města Doksy MATERIÁL NA JEDNÁNÍ Zastupitelstva města Doksy Jednání zastupitelstva města dne: 08. 04. 2015 Věc: Odměny uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva a další odměny Předkládá: Ing. Eva Burešová, starostka

Více

Kapitola 6. Důchodci a důchody

Kapitola 6. Důchodci a důchody Kapitola 6. Důchodci a důchody Předmluva ke kapitole: Vývoj počtu osob, které pobírají nějaký typ důchodu není pro Českou republiku nijak příznivý. V ČR pobírá některý z důchodů (kromě sirotčích) 31,0

Více

Systém uznání kvality specializované ambulantní péče. The System of Acreditations of the Specialised Ambulatory (Outpatient s) Care (ASAC)

Systém uznání kvality specializované ambulantní péče. The System of Acreditations of the Specialised Ambulatory (Outpatient s) Care (ASAC) Systém uznání kvality specializované ambulantní péče The System of Acreditations of the Specialised Ambulatory (Outpatient s) Care (ASAC) AKREDITAČNÍ ŘÁD Hlava prvá: Vlastnictví systému ASAC 1 Systém ASAC

Více

Výsledky výběrového řízení

Výsledky výběrového řízení Krajský úřad Libereckého kraje odbor zdravotnictví VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA LIBEREC Krupičková/546 11. února 2015 ruzena.krupickova@kraj-lbc.cz Výsledky výběrového řízení v souladu

Více

Regulační poplatky a doplatky za léky

Regulační poplatky a doplatky za léky Regulační poplatky a doplatky za léky Kapitola 6 - Regulační poplatky a doplatky za léky Regulační poplatky a limity regulačních poplatků a doplatků na léčiva nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 10. 11. 2014 11 Souhrn Gynekologická péče - činnost oboru v Ústeckém kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 14 15.9.2006 Mzdy ve zdravotnictví v Jihočeském kraji v roce 2005 Salaries in

Více

Regionální odbor severních Čech

Regionální odbor severních Čech ZDRAVOTNICTVÍ ÚSTECKÉHO KRAJE 2000 Ústí nad Labem Děčín Most Teplice Chomutov Zpracoval regionální odbor severních Čech Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR Klíšská 30, 401 13 Ústí nad Labem

Více

ECB-PUBLIC ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/[XX*] ze dne 10. dubna 2015 (ECB/2015/17)

ECB-PUBLIC ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/[XX*] ze dne 10. dubna 2015 (ECB/2015/17) CS ECB-PUBLIC ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/[XX*] ze dne 10. dubna 2015 o celkové výši ročních poplatků za dohled za první období placení poplatku a za rok 2015 (ECB/2015/17) RADA GUVERNÉRŮ

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

Zpráva o stavu zdravotnických služeb na Rýmařovsku

Zpráva o stavu zdravotnických služeb na Rýmařovsku MĚSTO RÝMAŘOV Zpráva o stavu zdravotnických služeb na Rýmařovsku 2016 N Á M Ě S T Í M Í R U 1 OBSAH ÚVOD... 3 1 Role hlavních účastníků veřejného zdravotního pojištění... 3 1.1 Pojištěnec:... 3 1.2 Stát:...

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 Odbor správy majetku V Písku dne: 27.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Souhlas s poskytnutím doplatku na bydlení NÁVRH USNESENÍ Rada města k žádosti Úřadu

Více

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci Smlouva o spolupráci Firma VIDA, občanské sdružení adresa Kamenická 25, 170 00, Praha 7 VIDA centrum, Poštovní 239, 269 45 Rakovník, Mgr. Pavla Malafová IČO 266 366 54 dále jen jako smluvní partner a firma

Více

Ročenka. Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2008

Ročenka. Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2008 2008 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2008 V Ročence byly použity reprodukce obrazů vytvořených z výtvarných prací handicapovaných dětí z Evropského výtvarného centra Sněženka. Ročenka

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 24.09.2015

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 24.09.2015 Odbor školství a kultury V Písku dne: 20.08.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 24.09.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh dodatku č. 3 ke zřizovací listině ZŠ E. Beneše NÁVRH USNESENÍ

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 5.11.2015

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 5.11.2015 Vodárenská správa Písek s.r.o. V Písku dne: 20.10.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 5.11.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh kalkulace ceny vodného a stočného pro město Písek na rok

Více

Projekty PPP vní aspekty. Martin Vacek, advokát PETERKA & PARTNERS v.o.s. Praha, Bratislava

Projekty PPP vní aspekty. Martin Vacek, advokát PETERKA & PARTNERS v.o.s. Praha, Bratislava Projekty PPP Právn vní aspekty Martin Vacek, advokát PETERKA & PARTNERS v.o.s. Praha, Bratislava Pojem PPP definice a účel PPP (jak chápat PPP, mýty o PPP) PPP jako prostředek zajišťování veřejných potřeb

Více

PODPORA KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNOVÁNÍ

PODPORA KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNOVÁNÍ PODPORA KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNOVÁNÍ Obecným cílem projektu je podpora vzdělávání na středních a vyšších odborných školách v souladu se vzdělávací strategií MŠMT a s využitím akčního plánování. Uvedený

Více

Zdravotní pojišťovna Počet získaných hlasů Komise (ne)doporučuje uzavřít smlouvu Pořadí

Zdravotní pojišťovna Počet získaných hlasů Komise (ne)doporučuje uzavřít smlouvu Pořadí O D B O R S O C I Á L N Í C H VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ č.j.: KUJCK 22579/2014/OSVZ s.z.: OSVZ 11571/2014/mazi O D DĚLENÍ ZDRAVOTNICTVÍ dat.: 17. 4. 2014 vyřizuje: Marie Zikešová telefon: 386 720 612 e-mail:

Více

Formulář návrhu projektu pro 4. veřejnou soutěž programu ALFA

Formulář návrhu projektu pro 4. veřejnou soutěž programu ALFA Formulář návrhu projektu pro 4. veřejnou soutěž programu ALFA Tento dokument slouží pouze jako předběžný informativní materiál, který není právně závazný, není součástí hodnotícího procesu, nelze se na

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 7. Lekce Nástroje hospodářské politiky státu Struktura lekce:

Více

PODPORA ZAČÍNAJÍCÍCH PODNIKATELŮ A PŘÍLEŽITOSTI PRO ROZVOJ PODNIKÁNÍ V ÚSTECKÉM KRAJI. 2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 13. 14. 6.

PODPORA ZAČÍNAJÍCÍCH PODNIKATELŮ A PŘÍLEŽITOSTI PRO ROZVOJ PODNIKÁNÍ V ÚSTECKÉM KRAJI. 2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 13. 14. 6. PODPORA ZAČÍNAJÍCÍCH PODNIKATELŮ A PŘÍLEŽITOSTI PRO ROZVOJ PODNIKÁNÍ V ÚSTECKÉM KRAJI 2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 13. 14. 6. 2016 Mgr. Martina Želinová Langweilová Krajský úřad Ústeckého

Více

Obec Štědrá. Zřizovací listina

Obec Štědrá. Zřizovací listina Obec Štědrá Zřizovací listina Usnesením zastupitelstva obce č.j. 33/02/01 ze dne 9. 9. 2002 Obec Štědrá zřizuje s účinností od 1. 1. 2003 v souladu s 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Více

Regulační poplatky a doplatky za léky

Regulační poplatky a doplatky za léky VI. Regulační poplatky a doplatky za léky Ročenka VZP ČR 2014 ročenka VZP ČR 2014 Kapitola VI. Regulační poplatky a doplatky za léky Kapitola VI. Regulační poplatky a doplatky za léky Regulační poplatky

Více

5. Důchody a sociální služby

5. Důchody a sociální služby 5. Důchody a sociální služby Problematika důchodů patří mezi citlivá témata a je jednou ze zásadních záležitostí při řízení státu. Otázky typu: kdy půjdu do důchodu, jaký důchod dostanu, jak bude důchod

Více

Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb

Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb (dotace ze státního rozpočtu na rok 2015) Popis způsobu výpočtu optimální výše finanční podpory - Liberecký kraj Kraj bude při výpočtu dotace postupovat

Více

Výzva pro předkládání ţádostí v rámci ROP SV oblast podpory 5.1

Výzva pro předkládání ţádostí v rámci ROP SV oblast podpory 5.1 Výzva pro předkládání ţádostí v rámci ROP SV oblast podpory 5.1 Datum zveřejnění: 10. 1. 2011 ~ 1 ~ REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŢNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŢÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ

Více

Veřejnoprávní smlouva o výkonu sociálně - právní ochrany dětí

Veřejnoprávní smlouva o výkonu sociálně - právní ochrany dětí Veřejnoprávní smlouva o výkonu sociálně - právní ochrany dětí Na základě usnesení Rady města Slavkov u Brna ze dne 21.01.2015, číslo usnesení 139/6/RM/2015 a Zastupitelstva obce Kobeřice u Brna ze dne

Více

MĚSTO HANUŠOVICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2014 O ZÁKAZU ŽEBRÁNÍ NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ

MĚSTO HANUŠOVICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2014 O ZÁKAZU ŽEBRÁNÍ NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ MĚSTO HANUŠOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2014 O ZÁKAZU ŽEBRÁNÍ NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ Zastupitelstvo města Hanušovice se na svém zasedání dne 15.12.2014 2014 usnesením č. 28/2014 usneslo vydat na

Více

Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci

Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci (ze dne 12. prosince 2006) Vláda nařizuje podle 199 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Uživatelská nastavení parametrických modelářů, využití

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.3

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.3 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.3 Radou Ústeckého kraje byl dne 20.8.2014, pod č. usnesení - 459/59R/2014, projednán materiál pod názvem: Transformace služeb

Více

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů UČEBNÍ PLÁN Obor vzdělání: 53 41 N/1. Diplomovaná všeobecná sestra Vzdělávací program: 53 41 N/11 Diplomovaná všeobecná sestra Vyšší odborné studium, denní, tříleté Název Týdenní počet vyučovacích hodin

Více

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Právní předpisy a jejich ustanovení související se zákonným zmocněním k vydávání obecně závazné vyhlášky obce, kterou

Více

Příprava na práci v Jihočeském kraji reg. č. projektu CZ.04.1.03/2.1.00.1/0019

Příprava na práci v Jihočeském kraji reg. č. projektu CZ.04.1.03/2.1.00.1/0019 Národní projekt Příprava na práci v Jihočeském kraji Základní údaje o projektu Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/2.1.00.1/0019 Celková doba trvání realizace projektu: 14. 6. 2005 31. 1. 2008 Realizace

Více

Ekonomika 1. 20. Společnost s ručením omezeným

Ekonomika 1. 20. Společnost s ručením omezeným S třední škola stavební Jihlava Ekonomika 1 20. Společnost s ručením omezeným Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 -

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 6 23.6.2003 Ambulantní péče v oboru gynekologie a činnost ženských oddělení nemocnic v

Více

OSTATNÍ 20. Název materiálu: Záměr výstavby domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda

OSTATNÍ 20. Název materiálu: Záměr výstavby domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Podklady na zasedání ZM dne: 28.01.2016 OSTATNÍ 20. Název materiálu: Záměr výstavby domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Předkládá: Mgr. Petra Houšková Vypracoval: Mgr. Petra Houšková Bc.

Více

OBEC ZBINOHY Zbinohy 13, 588 42 Větrný Jeníkov

OBEC ZBINOHY Zbinohy 13, 588 42 Větrný Jeníkov OBEC ZBINOHY Zbinohy 13, 588 42 Větrný Jeníkov Č.j. : XXXXX NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zbinohy, X.X.2010 Zastupitelstvo obce Zbinohy, jako věcně příslušný správní orgán podle 6 odst. 6 písm.a) zákona

Více

ORGANIZACE VELETRHU Z POHLEDU VYSTAVOVATELE

ORGANIZACE VELETRHU Z POHLEDU VYSTAVOVATELE Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo Projekt k ročníkové práci na téma ORGANIZACE VELETRHU Z POHLEDU VYSTAVOVATELE Vedoucí práce: Ing. Radka Johnová Termín odevzdání

Více

Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu k získání k výkonu povolání - Všeobecný sanitář

Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu k získání k výkonu povolání - Všeobecný sanitář Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu k získání způsobilosti k výkonu povolání - Všeobecný sanitář = péče o veřejné zdraví; zdravotní péče a zdravotnická zařízení; garance státu a společnosti

Více

HODNOTÍCÍ STANDARDY pro hodnocení kvality a bezpečí poskytovatele lůžkové zdravotní péče

HODNOTÍCÍ STANDARDY pro hodnocení kvality a bezpečí poskytovatele lůžkové zdravotní péče CQS - CZECH ASSOCIATION FOR QUALITY CERTIFICATION SECRETARIAT: Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 - Prosek IČ: 69346305 DIČ: CZ69346305 tel.: +420 286 019 533, +420 286 019 534 e-mail: jolsanska@cqs.cz, vfiliac@ezu.cz

Více

Press kit Můžeme se zdravou stravou vyvarovat střevních zánětů?

Press kit Můžeme se zdravou stravou vyvarovat střevních zánětů? Press kit Můžeme se zdravou stravou vyvarovat střevních zánětů? 1 Chronické střevní problémy trápí stále více pacientů V posledních letech roste počet těch, kteří se potýkají s chronickými střevními záněty.

Více

Obyvatelstvo. 1) S pomocí odkazu http://www.census.gov/ipc/www/idb/informationgateway.php porovnejte vybrané státy podle následujících kritérií:

Obyvatelstvo. 1) S pomocí odkazu http://www.census.gov/ipc/www/idb/informationgateway.php porovnejte vybrané státy podle následujících kritérií: Obyvatelstvo Pohyb obyvatel 1) S pomocí odkazu http://www.census.gov/ipc/www/idb/informationgateway.php porovnejte vybrané státy podle následujících kritérií: Státy: Česká republika, Francie, Rusko, Nigérie

Více

ZÁKON. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. Předmět úpravy

ZÁKON. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. Předmět úpravy N á v r h III. ZÁKON ze dne o sloučení některých státních příspěvkových organizací a organizačních složek státu v oboru působnosti Ministerstva zdravotnictví a o změně souvisejících zákonů Parlament se

Více

EHLED OSV za rok 2015 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2015 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2015 N_OSVC lokální aplikace ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2015 Údaje P ehledu 2015 Dle FU(kont): Oznámil da. p.: M l podat na FU:

Více

Žádost o ošet ovné p i vzniku pot eby ošet ování (pé e) v jiném lenském stát EU

Žádost o ošet ovné p i vzniku pot eby ošet ování (pé e) v jiném lenském stát EU 11SSZZadOOsePriVzn.pdf Žádost o ošet ovné p i vzniku pot eby ošet ování (pé e) v jiném lenském stát EU P íjmení a jméno zam stnance rodné íslo 1 Bydlišt (pobyt):.. Zam stnavatel:. Rodinný stav: žiji nežiji

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Behcetova nemoc Verze č 2016 2. DIAGNÓZA A LÉČBA 2.1 Jak se BN diagnostikuje? Diagnóza se stanovuje hlavně na základě klinických projevů, její potvrzení splněním

Více

LÉKAŘI ČR A KOUŘENÍ SOUČASNOSTI

LÉKAŘI ČR A KOUŘENÍ SOUČASNOSTI LÉKAŘI ČR A KOUŘENÍ VÝVOJ OD ROKU 1999 DO VÝVOJ OD ROKU 1999 DO SOUČASNOSTI ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA VÝZKUMU Výsledky reprezentativních sociologických výzkumů lékařů, realizovaných agenturou INRES SONES

Více

V souladu s Principy a prioritami dotačního řízení na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2014 byl Karlovarským krajem zpracován Postup při

V souladu s Principy a prioritami dotačního řízení na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2014 byl Karlovarským krajem zpracován Postup při V souladu s Principy a prioritami dotačního řízení na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2014 byl Karlovarským krajem zpracován Postup při stanovení návrhu výše dotace MPSV na rok 2014 pro poskytovatele

Více

Nepodkročitelná minima odbornosti 818

Nepodkročitelná minima odbornosti 818 Doporučení laboratorní sekce České hematologické společnosti ČLS JEP Zpracoval: M. Pecka a členové laboratorní sekce ČHS ČLS JEP Recenzent: D. Mikulenková a členové laboratorní sekce ČHS ČLS JEP Schváleno

Více

CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ

CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ Chirurgické oddělení zajišťuje lůžkovou i ambulantní specializovanou léčebnou diagnostickou péči pro pacienty z Děčínska a přilehlého okolí. Zabývá se všeobecnou břišní chirurgií,

Více

osobám, které jsou v nich umístěny z jiných než zdravotních důvodů, se snižuje limit pro úhradu degresní hodnotou bodu na 100 %.

osobám, které jsou v nich umístěny z jiných než zdravotních důvodů, se snižuje limit pro úhradu degresní hodnotou bodu na 100 %. O d ů v o d n ě n í Ministerstvo zdravotnictví (dále jen ministerstvo ) zpracovalo návrh vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulačních omezení

Více

AMU1 Monitorování bezpečného života letounu (RYCHLÝ PŘEHLED)

AMU1 Monitorování bezpečného života letounu (RYCHLÝ PŘEHLED) 20. Července, 2009 AMU1 Monitorování bezpečného života letounu (RYCHLÝ PŘEHLED) ZLIN AIRCRAFT a.s. Oddělení Výpočtů letadel E-mail: safelife@zlinaircraft.eu AMU1 Monitorování bezpečného života letounu

Více

Metodický pokyn č. 45. ke změně Pokynů pro zadávání veřejných zakázek ROP SV v souvislosti s novelou zákona o veřejných zakázkách

Metodický pokyn č. 45. ke změně Pokynů pro zadávání veřejných zakázek ROP SV v souvislosti s novelou zákona o veřejných zakázkách ke změně Pokynů pro zadávání veřejných zakázek ROP SV v souvislosti s novelou zákona o veřejných zakázkách Platnost: od 1.4.2012 ~ 2 ~ Řídícího orgánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Více

Co nás čeká po promoci. osudy mladých lékařů

Co nás čeká po promoci. osudy mladých lékařů Co nás čeká po promoci aneb osudy mladých lékařů v Čechách a na Moravě Diskuse ML o.s. se studenty 2. LF UK Motol Občanské sdružení Mladí lékaři nevyhovující systém atestačního vzdělávaní z hlediska náplně

Více

SEKCE Q ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

SEKCE Q ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE SEKCE Q ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE Tato sekce zahrnuje poskytování služeb zdravotní a sociální péče. Tyto činnosti sahají od lékařské péče v nemocnicích a jiných zařízeních přes ústavní péči s určitým podílem

Více

Informace o počtu nezaměstnaných ve Středočeském kraji k 31.03.2012

Informace o počtu nezaměstnaných ve Středočeském kraji k 31.03.2012 31.03.2012 Informace o počtu nezaměstnaných ve Středočeském kraji k 31.03.2012 K 31.03.2012 evidovaly úřady práce Středočeského kraje celkem 52 472 uchazečů o zaměstnání, což je o 1 785 méně než ke konci

Více

Možnosti následné zdravotní a sociální péče

Možnosti následné zdravotní a sociální péče ÚVN Praha U Vojenské nemocnice 1200 169 02 Praha 6 Česká republika e-mail: info@uvn.cz internet: www.uvn.cz Možnosti následné zdravotní a sociální péče Vážená paní, vážený pane, dovolte, abychom Vás a

Více

Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví pro 122. Plenární schůzi RHSD ČR. Informace o aktuální situaci odměňování pracovníků ve zdravotnictví

Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví pro 122. Plenární schůzi RHSD ČR. Informace o aktuální situaci odměňování pracovníků ve zdravotnictví Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví pro 122. Plenární schůzi RHSD ČR Informace o aktuální situaci odměňování pracovníků ve zdravotnictví Obsah 1 Úvod... 2 2 Vývoj mezd a platů mezi lety 2014

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 10. 11. 2014 11 Souhrn Gynekologická péče - činnost oboru v Libereckém kraji v roce

Více

NÁVRH KONCEPCE STRATEGIE SPOLEČNOSTI THERMAL PASOHLÁVKY A.S. 2012-2027

NÁVRH KONCEPCE STRATEGIE SPOLEČNOSTI THERMAL PASOHLÁVKY A.S. 2012-2027 NÁVRH KONCEPCE STRATEGIE SPOLEČNOSTI THERMAL PASOHLÁVKY A.S. 2012-2027 Obsah 1. Strategické cíle společnosti Thermal Pasohlávky a.s.... 2 2. Rekapitulace dílčích projektů... 4 3. Situace (stav srpen 2012)...

Více

Adaptační proces perioperačních sester. Martina Petrásková Oddělení centrálních sálů a sterilizace FN Hradec Králové

Adaptační proces perioperačních sester. Martina Petrásková Oddělení centrálních sálů a sterilizace FN Hradec Králové Adaptační proces perioperačních sester Martina Petrásková Oddělení centrálních sálů a sterilizace FN Hradec Králové Úvod adaptace reakce na změněné životní podmínky adaptabilita - schopnost adaptace adaptační

Více

Zdravotnická legislativa

Zdravotnická legislativa Zdravotnická legislativa - změny zákona 372/2011 Sb. provedené Ústavním soudem - problematika zástupce na základě plné moci 15.12. 2012 Šafránkův pavilon, Plzeň Autor: Hodys T., Přednášející: Mašek, J.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 K 31.12.2007 byla rozhodnutím zřizovatele činnost NvB ukončena a převedena spolu se zaměstnanci na Bíloveckou nemocnici, a.s. Nemocnice v Bílovci, p.o. byla poté sloučena s Nemocnicí

Více

Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji

Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji Popis projektu Projekt Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji připravil

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ podle ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

Více

Lázeňská léčebně rehabilitační péče v ČR Senát ČR. MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek pro zdravotní péči

Lázeňská léčebně rehabilitační péče v ČR Senát ČR. MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek pro zdravotní péči Lázeňská léčebně rehabilitační péče v ČR Senát ČR MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek pro zdravotní péči Lázeňská léčebně rehabilitační péče Lázeňská léčebně rehabilitační péče je nedílnou součástí zdravotních

Více

Příloha III. Dodatky k příslušným bodům souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace

Příloha III. Dodatky k příslušným bodům souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Příloha III Dodatky k příslušným bodům souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace 43 Dodatky jsou součástí odpovídajících bodů souhrnu údajů o přípravku pro monovalentní vakcíny proti spalničkám Bod

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Brně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Brně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Brně Měsíční statistická zpráva červen 2016 Zpracovali: Mgr. Martina Štorová RNDr. Eva Toušková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/jhm/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Aktuální legislativa v oblasti odpadového hospodářství a připravované legislativní záměry

Aktuální legislativa v oblasti odpadového hospodářství a připravované legislativní záměry Aktuální legislativa v oblasti odpadového hospodářství a připravované legislativní záměry Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D. ředitel odboru odpadů Ministerstvo životního prostředí Konference Analytika odpadů 13.

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 93. schůze Rady města Chlumec volební období 2010 2014 konané dne 20.11.2014 od 13:00 do 15:00 hodin v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec

Více

1309 testových otázek BOZP

1309 testových otázek BOZP 1309 testových otázek BOZP 1. aktualizace k 1. 1. 2012 V celé knize se k datu 1. dubna 2012 pojem,,zařízení závodní preventivní péče nahrazuje termínem,,poskytovatel pracovnělékařských služeb. PODKAPITOLA

Více

Databáze invazivních vstupů jako zdroj dat pro účinnou kontrolu infekcí

Databáze invazivních vstupů jako zdroj dat pro účinnou kontrolu infekcí NÁZEV PROJEKTU: Databáze invazivních vstupů jako zdroj dat pro účinnou kontrolu infekcí Projekt do soutěže Bezpečná nemocnice na téma: Co můžeme udělat (děláme) pro zdravotníky, aby mohli poskytovat bezpečnou

Více

Nástroje územního rozvoje

Nástroje územního rozvoje Seminář: Plánování rozvoje obce: strategie, nástroje, inspirace Nástroje územního rozvoje Odbor územního plánování a stavebního řádu Cíle územního plánování Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 IČ: 70890692 Veřejná zakázka:»přístavba Domu umění Galerie 21. století, výběr zhotovitele PD, AD, koordinátora BOZP, IČ«zadávaná

Více

Zásady správné manipulace s pacientem po cévní mozkové příhodě jako metoda prevence poškození zdraví pacienta a personálu

Zásady správné manipulace s pacientem po cévní mozkové příhodě jako metoda prevence poškození zdraví pacienta a personálu Celostátní soutěž Bezpečná nemocnice zastřešující téma soutěže Co můžeme udělat (děláme) pro zdravotníky, aby mohli poskytovat bezpečnou péči Zásady správné manipulace s pacientem po cévní mozkové příhodě

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 1 7 9 9 0 6 IČZ smluvního ZZ 6 1 0 0 4 0 0 0 Číslo smlouvy 3 H 6 1 M 0 0 4 Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Zdravotnická dokumentace převzatá KÚÚK. MUDr. Kyzek Lubomír Vnitřní lékařství Podbořany. Praktické lékařství pro dospělé

Zdravotnická dokumentace převzatá KÚÚK. MUDr. Kyzek Lubomír Vnitřní lékařství Podbořany. Praktické lékařství pro dospělé Zdravotnická dokumentace převzatá KÚÚK 2004 MUDr. Kyzek Lubomír Vnitřní Podbořany MUDr. Kielkowiczová Jolanta Podbořany MUDr. Staněk Otakar Zubní Litoměřice MUDr. Josef Zahrádka Zubní Novosedlice MUDr.

Více

Statut Kolejí a menz v Brně

Statut Kolejí a menz v Brně Návrh Vysoké učení technické v Brně Koleje a menzy v Brně Statut Kolejí a menz v Brně Článek I Úvodní ustanovení 1. Statut Kolejí a menz Vysokého učení technického v Brně (dále jen Kolejí a menz v Brně

Více

Odpady ze zdravotnictví

Odpady ze zdravotnictví Odpady ze zdravotnictví Manipulace s odpady ve VFN v Praze 23.9.2015, konference SNEH, Brno Korcinová Markéta, Königová Jana, Bencko Vladimír Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci. Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci. Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace Návrh VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 117 odst. 5 zákona č..../2006 Sb., o zdravotní péči: Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace

Více

Vedení ošetřovatelské dokumentace s využitím IT technologií. Lenka Gutová

Vedení ošetřovatelské dokumentace s využitím IT technologií. Lenka Gutová Vedení ošetřovatelské dokumentace s využitím IT technologií Lenka Gutová Současnost nemocnice 2012 Vojenská Fakultní Nemocnice v Praze - 8 klinik a 21 odborných oddělení Léčebné zařízení Armády ČR - výcvik

Více

Pokyn pro příjemce dotace

Pokyn pro příjemce dotace Pokyn pro příjemce dotace k zajišťování informačních a propagačních opatření při realizaci projektů podpořených z opatření 2.1 Opatření pro produktivní investice do akvakultury a 2.4. Investice do zpracování

Více

I. Ambulantní zdravotní péče

I. Ambulantní zdravotní péče Česká průmyslová zdravotní pojišťovna bude v roce 2011 hradit zdravotní péči poskytovanou zdravotnickými zařízeními v souladu s 17 odst. 6 Zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění ve znění

Více

Ceny tepelné energie od roku 2012. Stanislav Večeřa

Ceny tepelné energie od roku 2012. Stanislav Večeřa Ceny tepelné energie od roku 2012 Stanislav Večeřa Obsah prezentace Úpravy podmínek pro kalkulaci a sjednání cen tepelné energie v cenovém rozhodnutí ERÚ k cenám tepelné energie s účinností od 1. ledna

Více

Využití fixních a variabilních nákladů pro manažerské rozhodování a finanční řízení

Využití fixních a variabilních nákladů pro manažerské rozhodování a finanční řízení Využití fixních a variabilních nákladů pro manažerské rozhodování a finanční řízení Nákladové funkce Vývoj nákladů v závislosti na změně určité veličiny obvykle objemu výroby, výstupu lze vyjadřovat matematicky,

Více

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov 1 Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov Úvodní komentář k případové studii: Střední zdravotnická škola působí v regionu

Více

Spolupráce MPO s TC AV ČR

Spolupráce MPO s TC AV ČR Spolupráce MPO s TC AV ČR 6. 10. 2014 Spolupráce při podpoře priorit MPO: ZVYŠOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČR PODPORA A ROZVOJ PODNIKÁNÍ INTERNACIONALIZACE MSP PODPORA VÝZKUMU A INOVACÍ TRANSFER TECHNOLOGIÍ

Více

Narození mimo zdravotnická zařízení. Births out of health establishment

Narození mimo zdravotnická zařízení. Births out of health establishment Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 4. 211 7 Souhrn Narození mimo zdravotnická zařízení Births out of health establishment V roce 29 se v České republice

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 167 ze dne 14.03.2016

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 167 ze dne 14.03.2016 č.j.: 189/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 167 ze dne 14.03.2016 Žádost o zábor veřejného prostranství za účelem pořádání akce Jom hašoa 2016 - Den vzpomínání na oběti holocaustu

Více

USNESENÍ Z 3. ZASEDÁNÍ

USNESENÍ Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ŠEBEROV USNESENÍ Z 3. ZASEDÁNÍ Zastupitelstva městské části Praha Šeberov ze dne 22. 1. 2007 I. Zahájení zasedání - program schvaluje program zasedání ZMČ jako celek.

Více

Studie o zkušenostech se špatným zacházením v dětském věku (ACE) realizovaná v ČR ZÁVĚREM. Velemínský Miloš

Studie o zkušenostech se špatným zacházením v dětském věku (ACE) realizovaná v ČR ZÁVĚREM. Velemínský Miloš Studie o zkušenostech se špatným zacházením v dětském věku (ACE) realizovaná v ČR ZÁVĚREM Velemínský Miloš Cílem studie bylo zjistit a zhodnotit frekvenci vybraných rizikových faktorů, které souvisejí

Více

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. člen dozorčí rady. Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. člen dozorčí rady. Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady DNE Telefónica O2 Czech Republic, a.s. a člen dozorčí rady Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady OBSAH: 1. Povinnosti Člena dozorčí rady...3 2. Povinnosti Společnosti...4 3. Závěrečná ustanovení...5

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 13. února 2013 č. 101. Stanovisko

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 13. února 2013 č. 101. Stanovisko VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 13. února 2013 č. 101 Stanovisko vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a

Více

Směrnice Rady města č. 2/2011

Směrnice Rady města č. 2/2011 1 Směrnice Rady města č. 2/2011 PRO VYŘIZOVÁNÍ A EVIDENCI STÍŽNOSTÍ, PETIC, KVALIFIKOVANÉ ŽÁDOSTI, HROMADNÉ PŘIPOMÍNKY A MÍSTNÍHO REFERENDA (TJ. PODÁNÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB - DÁLE JEN PODÁNÍ) Vyřizování

Více