K K OCHRANA SPOTŘEBITELE. Mgr. Iva Sedláčková, Mgr. Vít Křížka ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDR. JAROSLAVA KALENDOVÁ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K K OCHRANA SPOTŘEBITELE. Mgr. Iva Sedláčková, Mgr. Vít Křížka ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDR. JAROSLAVA KALENDOVÁ"

Transkript

1 DVOÁTNÍ NCELÁŘ JUDR. JROSLV LENDOVÁ OCHRN SPOTŘEBITELE Mgr. Iva Sedláčková, Mgr. Vít řížka

2 Citát Marka Twaina Rozdávat rady je zbytečné. Moudrý si poradí sám a hlupák stejně neposlechne.

3 OBSH ideová a právní východiska ochrany spotřebitele právní úprava reklamace zboží při koupi nejčastější mýty o reklamacích právní úprava spotřebitelských úvěrů DVOÁTNÍ NCELÁŘ JUDR. JROSLV LENDOVÁ

4 PROČ CHRÁNIT SPOTŘEBITELE? DVOÁTNÍ NCELÁŘ JUDR. JROSLV LENDOVÁ dvokátní kancelář alendová Hybešova 726/42, Brno Mgr. Iva Sedláčková advokátní koncipientka

5 (NE)OMEZENOST? Naše potřeby jsou neomezené, ale množství našich peněz a naše touha pracovat jsou značně omezené. Rozum má své meze, ale lidská blbost je neomezená. DVOÁTNÍ NCELÁŘ JUDR. JROSLV LENDOVÁ

6 PROČ CHRÁNIT SPOTŘEBITELE? smluvní svoboda ochrana slabší smluvní strany DVOÁTNÍ NCELÁŘ JUDR. JROSLV LENDOVÁ

7 HISTORICÉ OŘENY Institut poctivosti hostinských (16. století): Na tom zuostáno, aby purkmistr a rada každého města k hospodářům, kteříž by hosté chovali, dohlédli, a to opatřili, aby v slušnosti od lidí za jídla, pití i obroky brali a lidi nepřetahovali. jakož v některých hospodách se to přihází, že na menší míru prodávají, nežli sami kupují, při tom by se to našlo takového každá vrchnost dostatečně aby trestala. DVOÁTNÍ NCELÁŘ JUDR. JROSLV LENDOVÁ

8 EVROPSÁ VÝCHODIS Pařížský summit (1972) předběžný program EHS o ochraně spotřebitele a informační politice vymezení 5 základních spotřebitelských práv: ochrana zdraví a bezpečnosti ochrana ekonomických zájmů náhrada škody informace vzdělávání a zastoupení DVOÁTNÍ NCELÁŘ JUDR. JROSLV LENDOVÁ

9 TŘI ZÁLDNÍ EVROPSÉ SMĚRNICE směrnice Rady 93/13/EHS o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách směrnice Rady 85/577/EHS o ochraně spotřebitele při smlouvách sjednaných mimo provozovnu směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES o ochraně spotřebitele z hlediska smluv sjednávaných na dálku DVOÁTNÍ NCELÁŘ JUDR. JROSLV LENDOVÁ

10 OCHRN SPOTŘEBITELE PO LISBONSÉ SMLOUVĚ sdílená pravomoc (podílí se na ní EU i členské státy) průřezové odvětví ( požadavky vyplývající z ochrany spotřebitele budou brány v úvahu při vymezování a provádění jiných politik a činností Unie ) čl. 38 Listiny základních práv EU ( v politikách Unie je zajištěna vysoká úroveň ochrany spotřebitele ) DVOÁTNÍ NCELÁŘ JUDR. JROSLV LENDOVÁ

11 Citát lberta Einsteina Pouze dvě věci jsou nekonečné: vesmír a lidská hloupost. Tou první si však nejsem tak jist.

12 DO JE SPOTŘEBITEL? DVOÁTNÍ NCELÁŘ JUDR. JROSLV LENDOVÁ dvokátní kancelář alendová Hybešova 726/42, Brno Mgr. Iva Sedláčková advokátní koncipientka

13 SPOTŘEBITEL ČESÉ PRÁVO EVROPSÉ PRÁVO 52 odst. 3 občanského zákoníku 2 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele deset různých směrnic rozhodnutí Soudního dvora ve věci Idealservice a Pinto DVOÁTNÍ NCELÁŘ JUDR. JROSLV LENDOVÁ

14 SPOTŘEBITEL V EVROPSÝCH SMĚRNICÍCH směrnice směrnice č. 85/577/EHS směrnice č. 93/13/EHS směrnice č. 98/6/ES definice spotřebitele jakákoli fyzická osoba, která v transakcích spadajících do oblasti působnosti této směrnice jedná za účelem, který nelze považovat za jeho podnikatelskou činnost nebo výkon povolání fyzická osoba, která ve smlouvách, na které se vztahuje tato směrnice, jedná pro účely, které nespadají do rámce její obchodní nebo výrobní činnosti nebo povolání fyzická osoba, která kupuje výrobek pro účely nespadající do její obchodní nebo pracovní činnosti osoba, která si koupí nebo se zaváže, že si koupí soubor služeb [ ] směrnice č. 90/314/EHS a dalších 6 směrnic [ ] (vždy fyzická osoba) DVOÁTNÍ NCELÁŘ JUDR. JROSLV LENDOVÁ

15 SPOTŘEBITEL fyzická osoba DVOÁTNÍ NCELÁŘ JUDR. JROSLV LENDOVÁ

16 SPOTŘEBITEL fyzická osoba při uzavírání a plnění smlouvy DVOÁTNÍ NCELÁŘ JUDR. JROSLV LENDOVÁ

17 SPOTŘEBITEL fyzická osoba při uzavírání a plnění smlouvy nejednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání DVOÁTNÍ NCELÁŘ JUDR. JROSLV LENDOVÁ

18 PRŮMĚRNÝ SPOTŘEBITEL DVOÁTNÍ NCELÁŘ JUDR. JROSLV LENDOVÁ

19 PRŮMĚRNÝ ČESÝ SPOTŘEBITEL DVOÁTNÍ NCELÁŘ JUDR. JROSLV LENDOVÁ

20 PRŮMĚRNÝ ČESÝ SPOTŘEBITEL žena 42 let vychovává 1,5 dítěte ukončené střední vzdělání s maturitou 74,8 kg 172,4 cm DVOÁTNÍ NCELÁŘ JUDR. JROSLV LENDOVÁ

21 PRŮMĚRNÝ SPOTŘEBITEL DVOÁTNÍ NCELÁŘ JUDR. JROSLV LENDOVÁ

22 PRŮMĚRNÝ SPOTŘEBITEL DVOÁTNÍ NCELÁŘ JUDR. JROSLV LENDOVÁ

23 PRŮMĚRNÝ SPOTŘEBITEL Je vhodné chránit před nekalými obchodními praktikami všechny spotřebitele; nicméně Soudní dvůr shledal nezbytným posuzovat vliv na pomyslného běžného spotřebitele. Tato směrnice [ ] vychází z pojmu průměrného spotřebitele, který má dostatek informací a je v rozummé míře pozorný a opatrný, s ohledem na sociální, kulturní a jazykové faktory, jak je vykládán Soudním dvorem. (směrnice 2005/29/ES) DVOÁTNÍ NCELÁŘ JUDR. JROSLV LENDOVÁ

24 J SPRÁVNĚ RELMOVT? DVOÁTNÍ NCELÁŘ JUDR. JROSLV LENDOVÁ dvokátní kancelář alendová Hybešova 726/42, Brno Mgr. Iva Sedláčková advokátní koncipientka

25 Vtipy o reklamacích Haló, mám tu reklamaci. Z mého vodovodního kohoutku teče voda. To je snad v pořádku. Co byste čekal, že by mělo téct? Podle výše složenky aspoň Heineken! Proč Somálci reklamovali Peugeot 306? Protože se jich tam vejde jen 305. Do obchodu vejde rozhněvaná blondýnka a oznamuje prodavačce: Přišla jsem reklamovat tuhle konzervu. Ehm, dobře. co je s ní? Píše se tu, že vydrží čtyři měsíce. já jsem ji snědla sotva za pět minut!

26 PRÁVNÍ ÚPRV RELMCE smluvní úprava (reklamační řády apod.) RELMCE podle občanského zákoníku podle obchodního zákoníku DVOÁTNÍ NCELÁŘ JUDR. JROSLV LENDOVÁ

27 ZÁRUČNÍ DOB smluvní úprava: alespoň 2 roky, popř. 1 rok dle občanského zákoníku: dva roky; po dobu 6 měsíců tzv. shoda s kupní smlouvou dle obchodního zákoníku: jeden rok DVOÁTNÍ NCELÁŘ JUDR. JROSLV LENDOVÁ

28 NÁROY Z VD Vady odstranitelné: odstranění vady výměna věci a odstoupení od smlouvy (opakovaná vada nebo více vad) Vady neodstranitelné: výměna věci, odstoupení od smlouvy DVOÁTNÍ NCELÁŘ JUDR. JROSLV LENDOVÁ

29 NEJČSTĚJŠÍ MÝTY O RELMCI DVOÁTNÍ NCELÁŘ JUDR. JROSLV LENDOVÁ dvokátní kancelář alendová Hybešova 726/42, Brno Mgr. Iva Sedláčková advokátní koncipientka

30 MÝTUS Č. 1 upující má stejná práva, i když si věc kupuje od souseda. spotřebitel slabší smluvní strana podnikatel silnější smluvní strana DVOÁTNÍ NCELÁŘ JUDR. JROSLV LENDOVÁ

31 MÝTUS Č. 2 Tato smlouva je uzavřena dle obchodního zákoníku, tudíž se na spotřebitele ustanovení občanského zákoníku nevztahují. 262 odst. 4 obchodního zákoníku kogentní DVOÁTNÍ NCELÁŘ JUDR. JROSLV LENDOVÁ

32 MÝTUS Č. 3 Ta smlouva byla uzavřena na tržnici ve stánku, nejedná se tedy o prodej zboží v obchodě. jakýkoli prodej (kamenná prodejna, stánky, virtuální e-shop, ) DVOÁTNÍ NCELÁŘ JUDR. JROSLV LENDOVÁ

33 MÝTUS Č. 4 Pan vedoucí už tady není. Přijďte s reklamací zítra. povinnost poctivosti prodeje výrobků a služeb ( klamavá praktika ) 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele DVOÁTNÍ NCELÁŘ JUDR. JROSLV LENDOVÁ

34 MÝTUS Č. 5 Toto není vada. Ten telefon vám zkorodoval, protože jste ho vystavil vlhku. shoda s kupní smlouvou zákonná záruka DVOÁTNÍ NCELÁŘ JUDR. JROSLV LENDOVÁ

35 MÝTUS Č. 6 To musíte reklamovat v provozovně, ve které jste to koupil. My s tím nemáme nic společného. 13 zákona o ochraně spotřebitele nejbližší provozovna náhrada nutných nákladů DVOÁTNÍ NCELÁŘ JUDR. JROSLV LENDOVÁ

36 MÝTUS Č. 7 Bez záručního listu nemůžete reklamovat. záruční list je pouze jedním z možných důkazů postačí kopie, výpis z účtu, DVOÁTNÍ NCELÁŘ JUDR. JROSLV LENDOVÁ

37 MÝTUS Č. 8 Bez původního obalu vám nemůžeme reklamaci přijmout. žádný zákon nestanoví povinnost věc reklamovat v původním obalu DVOÁTNÍ NCELÁŘ JUDR. JROSLV LENDOVÁ

38 MÝTUS Č. 9 Tu cestu do Brna kvůli reklamaci vám nezaplatíme. úhrada nutných nákladů jízdné, poštovné, demontáž věci, znalecký posudek, DVOÁTNÍ NCELÁŘ JUDR. JROSLV LENDOVÁ

39 MÝTUS Č. 10 Toto není smlouva uzavřená přes internet, protože jste si zboží vyzvedl v kamenném obchodě. okamžik uzavření smlouvy okamžik převzetí věci DVOÁTNÍ NCELÁŘ JUDR. JROSLV LENDOVÁ

40 SPOTŘEBITELSÝ ÚVĚR DVOÁTNÍ NCELÁŘ JUDR. JROSLV LENDOVÁ dvokátní kancelář alendová Hybešova 726/42, Brno Mgr. Iva Sedláčková advokátní koncipientka

41 PŮJČ ÚVĚR dočasné postoupení majetku věřitelem na principu návratnosti dlužníkovi, který je ochoten tuto půjčku po uplynutí nebo v průběhu doby splatnosti vrátit, popř. zaplatit ještě určitý úrok ve formě (peněžité nebo věcné) prémie DVOÁTNÍ NCELÁŘ JUDR. JROSLV LENDOVÁ

42 Citát Michaela Howarda Nevěřím, že něčí chudoba je způsobena bohatstvím jiných. Nevěřím, že něčí neschopnost je způsobena schopností jiných. Nevěřím, že něčí nemoc se zhoršuje zdravím jiných.

43 PŮJČ ÚVĚR: ROZDÍLY PŮJČ ÚVĚR právní úprava občanský zákoník obchodní zákoník předmět věci genericky určené peníze úročení bezúročná/úročná vždy úročný smluvní typ reálný kontrakt konsenzuální kontrakt DVOÁTNÍ NCELÁŘ JUDR. JROSLV LENDOVÁ

44 SPOTŘEBITELSÝ ÚVĚR Spotřebiteli je při sjednávání úvěru poskytována zvláštní ochrana podle zákona č. 634/1992 Sb., o spotřebitelském úvěru, spočívající zejména v: poskytování informací o úvěru povinnost věřitele posuzovat bonitu dlužníka úpravu zániku smlouvy a možnost předčasného splacení zvýšená ochrana při mimosoudním řešení sporů správním dozoru nad poskytovateli úvěru DVOÁTNÍ NCELÁŘ JUDR. JROSLV LENDOVÁ

45 INFORMČNÍ POVINNOST Ten, kdo nabízí spotřebitelský úvěr, musí uvádět mj. v reklamě tyto informace: RPSN, výpůjční úrokovou sazbu, celkovou výši úvěru, výši jednotlivých splátek, dobu trvání spotřebitelského úvěru, v případě spotřebitelského úvěru ve formě odložené platby za konkrétní zboží nebo službu jejich cenu a výši případné zálohy a informaci o povinnosti uzavřít smlouvu o doplňkové službě související s úvěrem. DVOÁTNÍ NCELÁŘ JUDR. JROSLV LENDOVÁ

46 RPSN udává procentuální podíl z dlužné částky, který musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku v souvislosti se splátkami, správou a dalšími výdaji spojenými s čerpáním úvěru zahrnuje též: poplatky za uzavření smlouvy (administrativní poplatky), poplatky za správu úvěru, poplatky za vedení účtu, poplatky za převody peněžních prostředků, první navýšená splátka (akontace) vždy roční (p. a.) RPSN by se mělo pohybovat mezi % pokud poskytovatel RPSN neuvede, je jím poskytnutý úvěr automaticky úročen diskontní sazbou ČNB DVOÁTNÍ NCELÁŘ JUDR. JROSLV LENDOVÁ

47 PRŮMĚRNÉ RPSN U BNOVNÍCH ÚVĚRŮ Měsíc RPSN úvěrů na spotřební zboží RPSN úvěrů na koupi nemovitosti 12/ ,923 3,700 11/ ,519 3,831 10/ ,204 3,980 9/ ,272 3,966 8/ ,282 4,015 7/ ,297 4,053 6/ ,145 4,075 5/ ,144 4,133 4/ ,207 4,180 3/ ,995 4,165 2/ ,251 4,115 1/ ,459 4,094 12/ ,774 4,084 11/ ,136 4,140 DVOÁTNÍ NCELÁŘ JUDR. JROSLV LENDOVÁ

48 SPORY TÝJÍCÍ SE ÚVĚRŮ DVOÁTNÍ NCELÁŘ JUDR. JROSLV LENDOVÁ dvokátní kancelář alendová Hybešova 726/42, Brno Mgr. Iva Sedláčková advokátní koncipientka

49 MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ Rozhodčí řízení rozhodčí doložky v úvěrové smlouvě - nesmí způsobovat výraznou nerovnováhu mezi stranami, jinak jsou neplatné jako nepřiměřené smluvní ujednání puč na ad hoc rozhodce rozsudek Vrchního soudu v Praze, sp. zn. 12 Cmo 496/2008 přednost evropského práva ochrany spotřebitele rozhodčí doložka samostatně informace o rozhodčím řízení DVOÁTNÍ NCELÁŘ JUDR. JROSLV LENDOVÁ

50 SOUDNÍ PŘEZUM ROZHODČÍCH NÁLEZŮ nově možnost věcného soudního přezkumu 31 zákona o rozhodčím řízení Soud na návrh kterékoliv strany zruší rozhodčí nález, jestliže: [ ] g) rozhodce nebo stálý rozhodčí soud rozhodoval spor ze spotřebitelské smlouvy v rozporu s právními předpisy stanovenými na ochranu spotřebitele nebo ve zjevném rozporu s dobrými mravy nebo veřejným pořádkem, h) rozhodčí smlouva týkající se sporů ze spotřebitelských smluv neobsahuje informace požadované v 3 odst. 5, popřípadě tyto informace jsou záměrně nebo v nezanedbatelném rozsahu neúplné, nepřesné nebo nepravdivé, nebo [ ] m DVOÁTNÍ NCELÁŘ JUDR. JROSLV LENDOVÁ

51 SMLUVNÍ ÚROY Z PRODLENÍ Úroky z prodlení: smluvní zákonné dle nařízení vlády nezákonnost smluvních úroků z prodlení rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 32 Odo 873/2006 neplatné jsou vyšší i nižší úroky DVOÁTNÍ NCELÁŘ JUDR. JROSLV LENDOVÁ

52 ÚROČENÍ ÚROŮ anatocismus = úrok z prodlení z úroku (řádného úroku, nikoli z úroku z prodlení) anotacismus je dle Nejvyššího soudu nemožný (rozsudek sp. zn. 33 Odo 657/2005) možné je ovšem, aby úroky přirůstaly k jistině DVOÁTNÍ NCELÁŘ JUDR. JROSLV LENDOVÁ

53 Děkujeme za pozornost DVOÁTNÍ NCELÁŘ JUDR. JROSLV LENDOVÁ

ze dne 21. dubna 2010 o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Předmět úpravy

ze dne 21. dubna 2010 o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Předmět úpravy Z Á K O N č. 145/2010 Sb. ze dne 21. dubna 2010 o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 1 Předmět úpravy Tento

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 V. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 V. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 V. volební období 1055 Vládní návrh na vydání zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů 34 ZÁKON ze dne o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

Podepsat můžeš, přečíst musíš!

Podepsat můžeš, přečíst musíš! průvodce Průvodce spotřebitele Podepsat můžeš, přečíst musíš! 1 1 PRŮVODCE SPOTŘEBITELE Podepsat můžeš, přečíst musíš! (O spotřebitelských půjčkách a úvěrech) Leden 2005 Ing. Libor Dupal, JUDr. Ing. Otakar

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST 1 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů (dále jen zákon ) je transpozicí

Více

Manuál pro. insolvence. sociální pracovníky. v oblasti. Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PRAHA, 2011

Manuál pro. insolvence. sociální pracovníky. v oblasti. Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PRAHA, 2011 Manuál pro sociální pracovníky insolvence v oblasti Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PORADNA PRO OBČANSTVÍ / občanská a lidská práva PRAHA, 2011 Tato publikace vychází díky laskavé podpoře Evropské

Více

Zákon č. 145/2010 Sb.

Zákon č. 145/2010 Sb. Zákon č. 145/2010 Sb. o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, s účinností od 1. ledna 2011, který nahrazuje zákon č. 321/2001 Sb. - o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru

Více

Osobní finance Půjčky a úvěry

Osobní finance Půjčky a úvěry Katedra práva Osobní finance Půjčky a úvěry Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. 20.11.2013 Půjčky

Více

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy I. ÚVOD...VIII II. OBECNĚ K OCHRANĚ SPOTŘEBITELE A JEJÍ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ...VIII III. ÚPRAVA OCHRANY

Více

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014 Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014 Účelem obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen OP ) společnosti ACEMA Credit

Více

Spotřebitelské úvěry Právně metodický výklad. 1. Obecný právní rámec

Spotřebitelské úvěry Právně metodický výklad. 1. Obecný právní rámec Spotřebitelské úvěry Právně metodický výklad 1. Obecný právní rámec Právní úprava tzv. spotřebitelského úvěru spočívá plně v zákoně č. 321/2001 Sb. o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru

Více

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ Umíme si půjčovat? (Podepsat můžeš, přečíst musíš!) Libor Dupal, Otakar Schlossberger, Petr Toman Průvodce spotřebitele, svazek č. 10 Umíme si půjčovat?,

Více

SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/48/ES. ze dne 23. dubna 2008

SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/48/ES. ze dne 23. dubna 2008 L 133/66 CS Úřední věstník Evropské unie 22.5.2008 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS

Více

O d ů v o d n ě n í :

O d ů v o d n ě n í : F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.cz Evidenční číslo: FA/2834/2015 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

FA/SU/112/2014 N á l e z

FA/SU/112/2014 N á l e z F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.cz Evidenční číslo: FA/2656/2015 Spisová značka (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

Zadlužování domácností a jeho legislativní, ekonomické a sociální důsledky na Šumpersku. Bc. Božena Mildová

Zadlužování domácností a jeho legislativní, ekonomické a sociální důsledky na Šumpersku. Bc. Božena Mildová Zadlužování domácností a jeho legislativní, ekonomické a sociální důsledky na Šumpersku Bc. Božena Mildová Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Diplomová práce mapuje současná legislativní a sociální opatření

Více

Dobrá legislativa před špatně podepsanou smlouvou neochrání

Dobrá legislativa před špatně podepsanou smlouvou neochrání Dobrá legislativa před špatně podepsanou smlouvou neochrání Vybrané položky ve smlouvě celkovou částkou splatnou spotřebitelem součet celkové výše spotřebitelského úvěru a celkových nákladů spotřebitelského

Více

O d ů v o d n ě n í : 1. Předmět řízení před finančním arbitrem a zkoumání podmínek řízení

O d ů v o d n ě n í : 1. Předmět řízení před finančním arbitrem a zkoumání podmínek řízení F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.cz Evidenční číslo: FA/3937/2014 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: Věřitel RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Klient obchodní společnost: V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná

Více

R o z h o d n u t í o n á m i t k á ch

R o z h o d n u t í o n á m i t k á ch F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.cz Evidenční číslo: FA/4101/2014 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

Standard finanční gramotnosti dospělého občana projektu SEKO

Standard finanční gramotnosti dospělého občana projektu SEKO Příloha č. 5 Standard finanční gramotnosti dospělého občana projektu SEKO Cílový stav Kvalifikační standard Kategorie Téma Podtéma Výsledek (Profil absolventa) OVĚŘENÍ 1. A. Peníze A. 1 Formy peněz Hotovostní

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE. Smluvní strany

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE. Smluvní strany RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č. Smluvní strany Zapůjčitel (dále jen Věřitel ) Firma: Mutuo s r.o. Sídlo: Praha 9, Běchovice, Podnikatelská 565, PSČ 190 11 IČO: 24753378 DIČ: CZ24753378 Zapsaný: v OR vedeném

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 20. května 2010 Cena Kč 58, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 20. května 2010 Cena Kč 58, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 52 Rozeslána dne 20. května 2010 Cena Kč 58, O B S A H : 145. Zákon o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů 146. Zákon o označování a sledovatelnosti

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Get Money, s.r.o., se sídlem Praha 4 - Michle, Jaurisova 515/4, PSČ 140 00, IČ: 291 49 142, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským

Více

info@vypujcime.cz bankovní spojení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení: Dnešního dne uzavřeli Vypůjčíme s.r.o., IČ: 03186792, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228095, jejímž

Více

Důvodová zpráva. k návrhu zákona o úvěru pro spotřebitele OBECNÁ ČÁST

Důvodová zpráva. k návrhu zákona o úvěru pro spotřebitele OBECNÁ ČÁST Důvodová zpráva k návrhu zákona o úvěru pro spotřebitele OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad Viz přílohu k důvodové zprávě k návrhu zákona o úvěru pro spotřebitele.

Více

EU LEGAL NEWS OBSAH BŘEZEN 2011. (nejen) v oblasti soutěže a regulace PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

EU LEGAL NEWS OBSAH BŘEZEN 2011. (nejen) v oblasti soutěže a regulace PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česká a slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem EU LEGAL NEWS BŘEZEN 2011 (nejen) v oblasti soutěže a regulace Vážení klienti, dovolte, abych Vám představil nové

Více

Všeobecné obchodní podmínkysmlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 01/2015

Všeobecné obchodní podmínkysmlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 01/2015 Všeobecné obchodní podmínkysmlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 01/2015 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů 2014 OBSAH: I. ÚVODNÍ SLOVO FINANČNÍHO ARBITRA 3 II. EXKURS

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. Obchodní podmínky pro půjčky poskytované společností SIM PŮJČKA s.r.o., se sídlem Praha 5, Astlova 3205/1, PSČ 150 00, IČ 015 48 689, zapsaná v obchodním

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu nejenkrby.cz

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu nejenkrby.cz Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu nejenkrby.cz Obchodní firma: Obchody na dosah, spol. s r.o. Sídlo: Metylovice 558, PSČ 73949 Identifikační číslo: 28586751 DIČ: CZ28586751 Spisová značka: C 33233

Více