OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY..."

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2011/2012

2 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Charakteristika školy Název školy, adresa, kontakty Kontakty ostatní Datum posledního zařazení do sítě škol Vzdělávací program školy Součásti školy k Počet tříd a žáků (bez VOŠ), včetně žáků závěrečných ročníků Údaje o zaměstnancích (stav k ) Další údaje o pedagogických pracovnících za rok 2011/ Přehled o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Předplatné odborných časopisů pro výuku, včetně hospodářského úseku, školní jídelny a domova mládeže Výuka vedená odborně kvalifikovaným učitelem Učební plán Učební plány podle ŠVP LUPA Učební plány podle ŠVP střední odborné školy Volitelné předměty ve školním roce 2011/2012: Zájmové kroužky ve školním roce 2011/2012: Přehled školních aktivit Údaje o přijímacím řízení Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ v denní formě studia Údaje o přijímacím řízení podle jednotlivých studijních oborů v denním studiu Údaje o přijímacím řízení do studijních oborů VOŠ Výsledky výchovy a vzdělávání Prospěch žáků - celkové údaje Výsledky maturitních zkoušek - podle studijních oborů Hodnocení výsledků výchovného poradenství Zpráva výchovné poradkyně Zpráva metodiků prevence Účast školy na rozvojových programech vyhlášených MŠMT, krajem, případně jiným subjektem Spolupráce školy se sociálními partnery (úřadem práce, zaměstnavateli a dalšími)

3 4.6 Účast žáků v soutěžích Tabulky oborových soutěží Zpráva Centra celoživotního vzdělávání na Gymnáziu a Střední odborné škole v Plasích za školní rok Výsledky kontrol provedených v průběhu školního roku a evidované stížnosti ČŠI Počet evidovaných stížností: Činnost školy Zpráva o činnosti školské rady Zpráva o činnosti operačního sboru Zpráva o činnosti sdružení rodičů Zpráva o činnosti Akademického vršíčku Plasy, o.s Zpráva o činnosti studentské rady Aktivity školy uspořádané pro veřejnost Závěrečné zhodnocení školního roku 2011/ Přílohy ke zprávě o činnosti školy Tandem návštěva praktikantů VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK

4 Výroční zpráva o činnosti školy 1 Charakteristika školy 1.1 Název školy, adresa, kontakty Název školy: Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy Adresa školy: Plasy, Školní 280 budova gymnázia: Plasy, Stará cesta 363 budova SOŠ: Plasy, Školní 280 Ústředna gymnázia: Ústředna SOŠ: Ředitelka školy Mgr. Markéta Lorenzová, tel: Zástupce ředitelky pro gymnázium Mgr. Petra Poláková, tel: Zástupce ředitelky pro SOŠ, statutární zástupce Ing. Miloslav Ouda, tel: Výchovná poradkyně Mgr. Bohuslava Karbanová, tel: Web: IZO školy: IZO DM: IZO jídelny: IČ: Bankovní spojení: /0800 IBAN: CZ BIC: GIBACZPX Identifikátor zařízení - REDIZO: ID datové schránky: Zřizovatel: mcdkpef Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň 3

5 1.2 Kontakty ostatní Sekretariát gymnázia, Stará cesta 363 tel. a fax: Sekretariát SOŠ, Školní 280 tel.: Vedení školy ředitelka: Mgr. Markéta Lorenzová, tel: zástupce ředitelky pro gymnázium: Mgr. Petra Poláková, tel: zástupce ředitelky pro SOŠ, statutární zástupce ředitelky: Ing. Miloslav Ouda, tel: Domov mládeže tel: mobil: Školní jídelna pro gymnázium na ZŠ Plasy vedoucí školní jídelny Základní školy Plasy Jana Sklenářová tel: Školní jídelna SOŠ vedoucí školní jídelny SOŠ Libuše Majerová tel: Pronájem tělocvičny gymnázia zástupce ředitelky pro gymnázium: Mgr. Petra Poláková tel: Pronájem tělocvičny a ubytování na SOŠ Libuše Majerová, Markéta Boudová, Eva Černá: tel: Kurzy pro veřejnost na gymnáziu zástupce ředitelky pro gymnázium: Mgr. Petra Poláková tel:

6 Kurzy pro veřejnost na SOŠ Mgr. Pavel Bulín, Datum posledního zařazení do sítě škol Datum posledního zařazení do sítě škol: Poslední změna zařazení: Vzdělávací program školy gymnázium: o dobíhající obory K/401, K/801 o obory podle ŠVP LUPA K/81, K/41 V 1., 2., 3., 4., 5., 6. a 7. ročníku osmiletého gymnázia a v 1., 2. a 3. ročníku čtyřletého gymnázia probíhala výuka podle ŠVP LUPA. SOŠ: o dobíhající obory 4141M/001, 6341M/004 o obory podle ŠVP 4141M/01, 4341M/01, 6341M/02 V 1., 2. a 3. ročníku SOŠ probíhala výuka podle vzdělávacích programů ŠVP: Veterinářství Plasy, Obchodní akademie Plasy, Agropodnikání Plasy. Vzdělávání v maturitních třídách obou součástí probíhalo podle generalizovaného plánu MŠMT. 1.5 Součásti školy k IZO a název součásti Kapacita součásti /cílová/ Počet uživatelů celkem 1) Počet vlastních uživatelů (žáků) 2) Počet Z toho počet pracovníků pedagogických součásti celkem Fyz. Přep. pracovníků Fyz. Přep škola , , školní jídelna , školní jídelna cizí strávníci , domov mládeže domov mládeže cizí žáci (SŠ Kralovice) ) žáci + dospělí 2) údaje pouze za denní formu studia Pozn.: Pokud je stravování /ubytování/ prováděno jako doplňková činnost, uveďte pro kolik strávníků /ubytovaných/ a počet zaměstnanců, kteří jsou pro tuto činnost vyčleněni. 5

7 1.6 Počet tříd a žáků (bez VOŠ), včetně žáků závěrečných ročníků Kód a název oboru Počet žáků ve všech formách studia k k třídy K/401 gymnázium K/801 gymnázium K/41 gymnázium K/81 gymnázium M/001 Agropodnikání Z toho počet žáků denního studia Oborové skupiny 4141M/01 Agropodnikání Plasy M/01 Veterinářství Plasy M/004 Obchodní akademie M/02 Obchodní akademie Plasy Celkem: Průměrný počet žáků na třídu (započítány i dvouoborové třídy): 21,5 žáka Pokles žáků proti školnímu roku 2010/2011 činí: 8 žáků 2 Údaje o zaměstnancích (stav k ) Počet pracovníků celkem fyzický/přepočtený Z toho počet ped. prac. fyzický/přepoč. Počet pedag. prac. se vzděláním VŠ/SŠ Průměrná délka pedagog. praxe /za všechny ped. pracovníky/ 62 /54,572 44/39,134 40/4 16 Vyučující se vzděláním SŠ je absolvent hudební konzervatoře a vyučuje hudební výchovu, vyučující PEK a obě vychovatelky na domově mládeže. 2.1 Další údaje o pedagogických pracovnících za rok 2011/2012 Titul Jméno Vzdělání Aprobace Délka praxe Bc. Andrlová Tereza JČU PF Ch, Bi 1 Mgr. Bartůšková Lucie ZČU PF Aj, Ch, M 14 Mgr. Benešová Jaroslava MFF UK Praha M, PEK, Dg 36 PaedDr. Bicanová Ivana ZČU PF D, Nj, Rj 27 Ing. Buchtelík Petr JČU ZF Odborné př. agro. 9 Mgr. Buchtelíková Petra ZČU PF M, Nj 7 Mgr. Bulín Pavel ZČU PF Čj, D 28 Mgr. Bulínová Lucie ZČU PF Aj, Ch 20 Mgr. Cejthamrová Markéta ZČU PF Aj, Čj, D 22 Černá Eva SZeŠ, st. zkouška z PEK PEK 25 Mgr. Domabylová Jaroslava PF Č. Bud. M, F 23 Mgr. Helusová Daniela ZČU PF M, OV 5 Mgr. Chocholatý Karel ZČU PF Z, TV 32 6

8 Titul Jméno Vzdělání Aprobace Délka praxe Ing. Janská Iveta VŠE Praha Odborné př. eko. 23 Mgr. Jůzlová Ilona ZČU PF Aj, Čj, OBN 10 Mgr. Karbanová Bohuslava ZČU PF D, Rj 25 Mgr. Karbanová Václava ZČU PF Aj 20 Mgr. Kebortová Eva ZČU PF Čj, Hv 21 Mgr. Košařová Radka PF UK Praha Nj, M 30 Mgr. Koudelová Jana PřFa UK Praha Bi, M 22 Mgr. Kovaříková Hana FF UK Praha Čj, Rj 32 Ing. Kožíšek Václav VŠZ Praha, MF Odborné př. agro. 39 Ing. Kundrát Milan VŠZ Brno, AF Bi, odborné př. agro. 30 Mgr. Lorenzová Markéta MFF UK Praha M, F 31 Ing. Matasová Věra VŠZ Praha, PEF Odborné př. eko. 31 Mgr. Motis Jiří ZČU PF M, F 25 Mgr. Müllerová Kateřina ZČU PF Čj, Nj 4 Mgr. Nová Šárka ZČU PF Aj 11 Ing. Ouda Miloslav VŠZ Praha, MF Odborné př. mech. 32 Mgr. Poláková Petra ZČU PF autoškola Z, OV, Rj 23 Ing. Mgr. Popel Karel FSI ČVUT Praha -stroj. FTVS Praha TV, M 23 Rada Jan Konzervatoř Plzeň Hv 34 Ing. Rom Jan VŠE Praha Odborné př. eko. 33 MVDr. Sloupová Markéta Fakulta vet. lékař., VFU Brno Odborné př. veter. 3 Ing. Svoboda Petr VŠZ Č. Bud., EF Odborné př. chov. 33 Mgr. Špelinová Hana ZČU PF Aj, D 36 Mgr. Tramba Marek ZČU PF Čj, OBN 10 Mgr. Tymrová Renáta ZČU PF Vv, Aj, Čj 14 Mgr. Varga Ivan PedF. Banská Bystrica Bi, M 28 Mgr. Votíková Václava ZČU PF Z, Tv 21 Ing. Zajíčková Dana VŠE Praha Odborné př. eko. 27 Ing. Zíková Šárka VŠE Praha, UK Praha Nj, odborné př. eko. 23 Vítková Anna Střední pedagogická škola vychovatelka 31 Hubková Alena Střední pedagogická škola vychovatelka 24 Průměrná délka praxe pedagogického pracovníka: 16 let 2.2 Přehled o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Dalšího vzdělávání se účastnilo 17 pedagogickým pracovníků ve 14 aktivitách. Vzdělávání bylo zaměřeno na nové didaktické techniky, marketing vzdělávání dospělých, zdokonalovací kurz němčiny pro SŠ, spisová služba, rozšíření poznatků z oblasti finanční gramotnosti, podklady pro bankovnictví, podpora talentovaných žáků, botanický víkend, software Bakalář, nové postupy ve vyučování němčiny, kurz pro kvalifikovaného lektora vzdělávání dospělých, podzimní škola mikrobiologie 2011, práce s interaktivní tabulí. Mgr. Daniela Helusová si rozšiřuje aprobaci IVT na ZČU v Plzni. Mgr. Ilona Jůzlová si rozšiřuje aprobaci ANJ pro střední školu na ZČU v Plzni. 7

9 Finanční náklady na DVPP: ,- Kč 2.3 Předplatné odborných časopisů pro výuku, včetně hospodářského úseku, školní jídelny a domova mládeže Název Frekvence cena Kdo odebírá SOŠ Zemědělská škola měsíčně 400,00 Ing. Kožíšek Bridge 439,00 Mgr. Bulínová Rozhledy měsíčně 388,00 Černá - PEK Myslivost (bez měsíčně prázdnin) 780,00 Ing. Buchtelík Farmář měsíčně 540,00 Ing. Buchtelík Zemědělec měsíčně 734,00 Ing. Buchtelík Náš chov měsíčně 648,00 Ing. Svoboda Mechanizace měsíčně 648,00 Ing. Ouda Hospodářské noviny denně 5 670,00 kab. EKO Účetnictví měsíčně 1 488,00 Ing. Rom Živá historie dvouměsíční 258,00 Mgr. Bulín Plzeňský deník jen pátky 364,00 domov mládeže Mladá Fronta denně 4 188,00 domov mládeže Řízení školy měsíčně 2 305,00 ředitelka, zástupce Školství týdeník 1 100,00 ředitelka, zástupce Učitelské noviny 46 čísel 1 794,00 ředitelka, zástupce Věstník 650,00 ředitelka, zástupce Finanční zpravodaj 650,00 Majerová Průvodce PaM měsíčně 888,00 Majerová Výživa dvouměsíční 534,00 Majerová Gymnázium Dějiny a současnost měsíčně 663,00 Mgr. Karbanová B. Koktejl 270,00 Mgr. Votíková Historický obzor dvouměsíční 456,00 Mgr. Karbanová B. Lidé a země 539,00 Mgr. Votíková Psychologie 490,00 Mgr. Poláková M,F,informatika 370,00 Mgr. Motis Dnešní svět 698,00 sborovna Hurra! 2 ks zdarma PaedDr. Bicanová Freundschaft 2 ks zdarma PaedDr. Bicanová Bridge 3 ks zdarma Mgr. Špelinová 2.4 Výuka vedená odborně kvalifikovaným učitelem Předmět Celkový počet hodin odučených týdně Z toho odučených aprobovaně Hudební výchova 8 0 PEK 14 4 V sestavě nejsou uvedeny předměty, které jsou vyučovány plně aprobovaně. 8

10 Osm neaprobovaných hodin hudební výchovy učili absolventi konzervatoře. Deset hodin týdně písemné a elektronické komunikace odučila absolventka obchodní akademie s dlouholetou praxí. 9

11 2.5 Učební plán Učební plány podle ŠVP LUPA Gymnázium nižší LUPA Gymnázium nižší P S T Q 15 Český jazyk Jazyk a jazyková komunikace 12 Cizí jazyk Člověk a společnost 11 Matematika a její aplikace 16 Matematika Člověk a příroda Cizí jazyk Občanská výchova Dějepis Zeměpis Zeměpis Fyzika Chemie Biologie Informační a komunikační technologie 1 IVT Umění a kultura 10 Člověk a zdraví 10 Člověk a svět práce 3 Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Výchova ke zdraví 1 ICT 1 1 Cvičení z Volitelný předmět: M_cvičení 1 Čj_cvičení 1 Ps_cvičení 1 Bi_cvičení F_cvičení Z_cvičení 1 Ch_cvičení Celkem Min Max

12 Gymnázium vyšší LUPA - Gymnázium vyšší Vzdělávací oblasti RVP Zkratka předmětu Název činnosti K Sx Sp Ok ŠVP + 12 Čj Český jazyk Jazyk a jazyková komunikace 12 Aj Anglický jazyk /4 12/13 0/1 12 Nj, Rj Další cizí jazyk /4 12/13 0/1 Matematika a její aplikace 10 M Matematika 4 4 3/5 3/5 14/18 4/8 F Fyzika /3 Ch Chemie /3 Člověk a příroda Bi Biologie /3 36 G Geografie Gl Geologie K 38 2 Člověk a společnost OSZ Občanský a /3 společenskovědní H základ Historie /3 G Geografie * 0/3 Člověk a svět práce 2 PK Profese a kariéra Umění a kultura 4 Hob/Vob Hudební obor/výtvarný obor Člověk a zdraví 8 2/2 2/2 4 0 TV Tělesná výchova VZ Vzdělání ke zdraví Informatika a informační a komunikační technologie Volitelné vzdělávací aktivity ICT Informatika a ICT Adm Administrativa 2 8 Volitelné předměty 2 4/2 14/12 19/15 11/7 Celkem Min Max

13 2.5.2 Učební plány podle ŠVP střední odborné školy Agropodnikání Plasy Agropodnikání Plasy Počet týdenních vyučovacích hodin Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Celkem A. Povinné vyučovací předměty a) základní předměty Český jazyk a literatura Cizí jazyk Dějepis Zeměpis Občanská nauka Fyzika Matematika Informační a komunikační technologie Tělesná výchova Právo Biologie Chemie Základy mechanizace Pěstování rostlin Chov zvířat Ekonomika a podnikání Motorová vozidla T Zpracování zeměd. produktů Ekonomika Praxe Písemná a elektron. komunikace Motorová vozidla B Ochrana rostlin Účetnictví Mechanizace a doprava Management a marketing b) výběrové předměty Konverzace v CJ Informatika *) Myslivost *) Praxe (týdny) Učební Odborné Individuální Vysvětlivky: *) žák si volí jeden z předmětů 12

14 Veterinářství Plasy Veterinářství Plasy Počet týdenních vyučovacích hodin Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Celkem A. Povinné vyučovací předměty a) základní předměty Český jazyk a literatura Cizí jazyk Dějepis Občanská nauka Fyzika Matematika Informační a komunikační technologie Tělesná výchova Právo Biologie Chemie Anatomie a fyziologie zvířat Chov zvířat Výživa zvířat Reprodukce zvířat Mikrobiologie a parazitologie Nemoci zvířat Hygiena potravin Zpracování zeměd. produktů Laboratorní technika Ekonomika Praxe Písemná a elektron. komunikace Latina Motorová vozidla B Inseminace Mechanizace a doprava Kynologie Farmakologie b) výběrové předměty Myslivost *) Informatika *) Konverzace v CJ Praxe (týdny) Učební Odborné (prázdninové) Individuální Vysvětlivky: *) žák si volí jeden z předmětů 13

15 Obchodní akademie Plasy Cestovní ruch Obchodní akademie Plasy zaměření Cestovní ruch Počet týdenních vyučovacích hodin Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Celkem A. Povinné vyučovací předměty Český jazyk a literatura První cizí jazyk 3(3) 3(3) 3(3) 3(3) 12(12) Druhý cizí jazyk 3(3) 3(3) 3(3) 3(3) 12(12) Občanská nauka Dějepis Hospodářský zeměpis Matematika Fyzika Zakl. přírodních věd Zbožíznalství Ekonomika 3 3 2(1) 2 10(1) Účetnictví - 3(1) 3(1) 4(2) 10(4) Statistika ! Informační a komunikační technologie 2(2) 2(2) 2(2) - 6(6) Písemná a elektronická komunikace 2(2) 2(2) 2(2) - 6(6) Správní právo Tělesná výchova 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 8(8) Daně Ekonomie Fiktivní firma (2) 2(2) Konverzace v CJ Technika cestovního ruchu Bankovnictví a finance Hotelnictví v anglickém jazyce Odborná praxe (týdny) týdny 14

16 Obchodní akademie Plasy Počítače a grafika Obchodní akademie Plasy zaměření Počítače a grafika Počet týdenních vyučovacích hodin Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Celkem A. Povinné vyučovací předměty Český jazyk a literatura První cizí jazyk 3(3) 3(3) 3(3) 3(3) 12(12) Druhý cizí jazyk 3(3) 3(3) 3(3) 3(3) 12(12) Občanská nauka Dějepis Hospodářský zeměpis Matematika Fyzika Zakl. přírodních věd Zbožíznalství Ekonomika 3 3 2(1) 2 10(1) Účetnictví - 3(1) 3(1) 4(2) 10(4) Statistika Informační a komunikační technologie 2(2) 2(2) 2(2) 2 8(6) Písemná a elektronická komunikace 2(2) 2(2) 2(2) - 6(6) Správní právo Tělesná výchova 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 8(8) Daně Ekonomie Fiktivní firma (2) 2(2) Konverzace v CJ Technika cestovního ruchu Bankovnictví a finance Hotelnictví v anglickém jazyce Odborná praxe (týdny) týdny 15

17 2.5.3 Volitelné předměty ve školním roce 2011/2012: Nižší gymnázium Vyšší gymnázium Agropodnikání Obchodní akademie Veterinářství Cviční z matematiky Cvičení z psychologie Cvičení z biologie Programování Matematika 3 Matematika 5 Seminář ze ZSV Seminář z dějepisu Seminář ze zeměpisu Seminář z fyziky Seminář z biologie Hudební obor Výtvarný obor Seminář z anglického jazyka Seminář z německého jazyka Programování Konverzace v CJ Informatika Myslivost Informační a komunikační technologie 4. ročník Technika cestovního ruchu 4. ročník Konverzace v CJ Informatika Myslivost Zájmové kroužky ve školním roce 2011/2012: Kroužek Sportovní gymnastika Basketbal Matematika- příprava k maturitě Německý jazyk Italský jazyk Francouzský jazyk Vedoucí kroužku Mgr. Karel Chocholatý Ing. et Mgr. Karel Popel Mgr. Jaroslava Domabylová Mgr. Radka Košařová Mgr. Šárka Nová Mgr. Zdeněk Janíček 16

18 2.6 Přehled školních aktivit 1.9. (Čt) 6.9. (Út) 7.9. (St) 8.9. (Čt) 9.9. (Pá) (So) (Ne) Termín Akce Třídy Učitelé 10:00 14:00 16:00 8:00-15:40 8:00-15:40 12:45-16:15 16:00 Maturitní zkoušky termín profilové části opravné maturitní zkoušky na SOŠ Maturitní zkoušky termín profilové části opravné maturitní zkoušky na gymnáziu Úvodní třídní schůzky úvodní informace pro rodiče žáků primy a 1. ročníku gymnázia Studentská rada - SOŠ sborovna školy Sigmondova naučná stezka exkurze v rámci projektu Naučné stezky Plzeňska jako prvek environmentální výchovy - pilotní ověřování podzimní varianty Den, kdy svítí Světlušky charitativní sbírka pro Nadační fond Českého rozhlasu na pomoc zrakově postiženým účastní se 10 studentů 4. ročníku Sigmondova naučná stezka exkurze v rámci projektu Naučné stezky Plzeňska jako prvek environmentální výchovy - pilotní ověřování podzimní varianty Schůzka učitelů tělesné výchovy škol okresu Plzeň-sever v Plzni Výměnný pobyt s Gymnáziem Sansepolcro, Itálie odjezd 9. září v hod. návrat 17. září v dopoledních hodinách. Studentská rada - gymnázium od 7:25 v učebně dějepisu Výměnný pobyt s Gymnáziem Sansepolcro, Itálie odjezd 9. září v hod. návrat 17. září v dopoledních hodinách. Výměnný pobyt s Gymnáziem Sansepolcro, Itálie odjezd 9. září v hod. 4.A 4. 5.A Ouda Miloslav, Bulín Pavel, Bulínová Lucie, Janská Iveta, Karbanová Václava, Müllerová Kateřina, Rom Jan Karbanová Bohuslava, Oravec Milan, Poláková Petra, Matasová Věra, Tramba Marek Karbanová Bohuslava, Nová Šárka, Votíková Václava, Zíková Šárka, Lorenzová Markéta Oravec Milan, Poláková Petra Oravec Milan, Poláková Petra Popel Karel Bartůšková Lucie, Nová Šárka Bartůšková Lucie, Nová Šárka Bartůšková Lucie, Nová Šárka 17

19 12.9. (Po) (Út) 8:00-14:00 8:00-14:00 8:00-15:40 10:00-11:40 15:00 návrat 17. září v dopoledních hodinách. Týdenní praxe 4.AG, učitel Ing Petr Svoboda Výměnný pobyt s Gymnáziem Sansepolcro, Itálie odjezd 9. září v hod. návrat 17. září v dopoledních hodinách. Týdenní praxe 4.AG, učitel Ing Petr Svoboda Sigmondova naučná stezka exkurze v rámci projektu Naučné stezky Plzeňska jako prvek environmentální výchovy - pilotní ověřování podzimní varianty Vyprávění Václava Větvičky o rostlinách a životě s autogramiádou a prodejem jeho knihy v archivu Třídní schůzky pro 1.ročníky SOŠ v posluchárně - představení vedení a učitelů, druhá část s třídními učiteli ve třídách Výměnný pobyt s Gymnáziem Sansepolcro, Itálie odjezd 9. září v hod. návrat 17. září v dopoledních hodinách. 2.A 7.A, 3. Bartůšková Lucie, Nová Šárka Kebortová Eva, Poláková Petra Kovaříková Hana, Motis Jiří Karbanová Bohuslava, Votíková Václava, Lorenzová Markéta, Ouda Miloslav, Bulín Pavel, Bulínová Lucie, Helusová Daniela Bartůšková Lucie, Nová Šárka 18

20 14.9. (St) (Čt) (Pá) (So) (Ne) (Po) 8:00-15:40 8:00-14:00 11:40-13:15 8:00-14:00 8:00-14:00 8:00-14:00 8:00 14:00 Sigmondova naučná stezka exkurze v rámci projektu Naučné stezky Plzeňska jako prvek environmentální výchovy - pilotní ověřování podzimní varianty Týdenní praxe 4.AG, učitel Ing Petr Svoboda Do Německa na zkušenou přednáška o možnostech vycestování studentů do Německa (dobrovolnická služba, výměnné pobyty přes Tandem, česko-německá setkání mládeže...) Výměnný pobyt s Gymnáziem Sansepolcro, Itálie odjezd 9. září v hod. návrat 17. září v dopoledních hodinách. Týdenní praxe 4.AG, učitel Ing Petr Svoboda Výměnný pobyt s Gymnáziem Sansepolcro, Itálie odjezd 9. září v hod. návrat 17. září v dopoledních hodinách. Dny vědy, Plzeň fyzikální a přírodovědná stanoviště v ulicích Plzně Týdenní praxe 4.AG, učitel Ing Petr Svoboda Výměnný pobyt s Gymnáziem Sansepolcro, Itálie odjezd 9. září v hod. návrat 17. září v dopoledních hodinách. Výměnný pobyt s Gymnáziem Sansepolcro, Itálie odjezd 9. září v hod. návrat 17. září v dopoledních hodinách. Jazyková expedice do Velké Británie jazykový a poznávací pobyt v Londýně a okolí účastní se 34 studentů Týdenní praxe 3AG, učitel Ing Petr Buchtelík a 3V učitel Petr Svoboda Interaktivní tabule setkání na e-learning Jazyková expedice do Velké Británie 3.A 3.OA, 3.V, 3.AG Kebortová Eva, Poláková Petra Buchtelíková Petra, Karbanová Václava, Zajíčková Dana Bartůšková Lucie, Nová Šárka Bartůšková Lucie, Nová Šárka 3.A Domabylová Jaroslava 3.V, 3.AG Bartůšková Lucie, Nová Šárka Bartůšková Lucie, Nová Šárka Cejthamrová Markéta, Tymrová Renáta Buchtelík Petr, Svoboda Petr Bicanová Ivana, Nová Šárka, Lorenzová Markéta, Ouda Miloslav Cejthamrová Markéta, Tymrová Renáta 19

21 20.9. (Út) (St) (Čt) 8:00 8:00 8:00-16:00 8:00 jazykový a poznávací pobyt v Londýně a okolí účastní se 34 studentů Týdenní praxe 3AG, učitel Ing Petr Buchtelík a 3V učitel Petr Svoboda Školení UNIV 2 KRAJE vzdělávání dospělých na SOU Stavebním, Borská 55 Jazyková expedice do Velké Británie jazykový a poznávací pobyt v Londýně a okolí účastní se 34 studentů Týdenní praxe 3AG, učitel Ing Petr Buchtelík a 3V učitel Petr Svoboda Školení UNIV 2 KRAJE vzdělávání dospělých na SOU Stavebním, Borská 55 Malá kopaná okresní kolo v malé kopané ve Třemošné Jazyková expedice do Velké Británie jazykový a poznávací pobyt v Londýně a okolí účastní se 34 studentů Týdenní praxe 3AG, učitel Ing Petr Buchtelík a 3V učitel Petr Svoboda 3.V, 3.AG 3.V, 3.AG 3.V, 3.AG Buchtelík Petr, Svoboda Petr Helusová Daniela, Karbanová Václava Cejthamrová Markéta, Tymrová Renáta Buchtelík Petr, Svoboda Petr Tramba Marek Chocholatý Karel Cejthamrová Markéta, Tymrová Renáta Buchtelík Petr, Svoboda Petr 20

22 23.9. (Pá) (Po) 8:00-15:40 8:00 8:00-15:40 12:00-13:30 8:00-15:40 8:00 Naučná stezka Zábělá exkurze v rámci projektu Naučné stezky Plzeňska jako prvek environmentální výchovy - pilotní ověřování podzimní varianty Jazyková expedice do Velké Británie jazykový a poznávací pobyt v Londýně a okolí účastní se 34 studentů Adaptační kurz seznamovací pobyt pro žáky 1.ročníku v Chvojkovském mlýně Týdenní praxe 3AG, učitel Ing Petr Buchtelík a 3V učitel Petr Svoboda Naučná stezka Zábělá exkurze v rámci projektu Naučné stezky Plzeňska jako prvek environmentální výchovy - pilotní ověřování podzimní varianty Velká výstava hub v konventu Odborný seminář pro lektory nízkoprahových kurzů českého jazyka pro cizince na Ústavu jazykové a odborné přípravy Karlovy univerzity v Praze Adaptační kurz seznamovací pobyt pro žáky 1.ročníku v Chvojkovském mlýně Jazyková expedice do Velké Británie jazykový a poznávací pobyt v Londýně a okolí účastní se 34 studentů Naučná stezka Zábělá exkurze v rámci projektu Naučné stezky Plzeňska jako prvek environmentální výchovy - pilotní ověřování podzimní varianty Adaptační kurz seznamovací pobyt pro žáky primy v Chvojkovském mlýně Adaptační kurz seznamovací pobyt pro žáky 1.OA, 1.V a 1.AG v Chvojkovském mlýně 2.A 1. 3.V, 3.AG 4.A 1.V, 1.AG 1. 5.A 1.A, 1.OA, 1.V, 1.AG 1.OA, 1.V, 1.AG Kebortová Eva, Poláková Petra Cejthamrová Markéta, Tymrová Renáta Votíková Václava, Zíková Šárka Buchtelík Petr, Svoboda Petr Oravec Milan, Poláková Petra Koudelová Jana Müllerová Kateřina Votíková Václava, Zíková Šárka Cejthamrová Markéta, Tymrová Renáta Oravec Milan, Poláková Petra Karbanová Bohuslava, Nová Šárka, Bulín Pavel, Bulínová Lucie, Müllerová Kateřina Bulín Pavel, Bulínová Lucie, Müllerová Kateřina 8:00-15:40 Naučná stezka Zábělá 3.A Kebortová Eva, 21

23 27.9. (Út) 8:00 exkurze v rámci projektu Naučné stezky Plzeňska jako prvek environmentální výchovy - pilotní ověřování podzimní varianty Adaptační kurz seznamovací pobyt pro žáky primy v Chvojkovském mlýně Adaptační kurz seznamovací pobyt pro žáky 1.OA, 1.V a 1.AG v Chvojkovském mlýně 1.A, 1.OA, 1.V, 1.AG 1.OA, 1.V, 1.AG Poláková Petra Karbanová Bohuslava, Nová Šárka, Bulín Pavel, Bulínová Lucie, Müllerová Kateřina Bulín Pavel, Bulínová Lucie, Müllerová Kateřina (Čt) Fyzikálně-zeměpisná exkurze Jižní Čechy - JE Temelín, Kleť, VE Lipno, Klášter Zlatá Koruna 8.A, 4. Motis Jiří, Votíková Václava (Pá) Fyzikálně-zeměpisná exkurze Jižní Čechy - JE Temelín, Kleť, VE Lipno, Klášter Zlatá Koruna 8.A, 4. Motis Jiří, Votíková Václava (Po) (Út) 13:30 Školení BOZP pro vedoucí pracovníky Specializační kurz prevence rizikového chování Studentská rada - SOŠ o velké přestávce ve sborovně školy Lorenzová Markéta, Ouda Miloslav, Oravec Milan Votíková Václava 22

24 5.10. (St) (Čt) 8:00-15:40 8:00 8:00-15:40 10:00 10:00-13:30 18:00-20:00 Přespolní běh - okresní kolo přebor škol Plzeň-sever na Velké louce, pořáda G a SOŠ Plasy a ZŠ Plasy, účast 6 družstev naší školy Naučná stezka Odlezelské jezero exkurze v rámci projektu Naučné stezky Plzeňska jako prvek environmentální výchovy - pilotní ověřování podzimní varianty Výměnný pobyt Gymnázium Steyr (Rakousko) Školení UNIV 2 KRAJE vzdělávání dospělých na SOUE, Vejprnická, Plzeň Setkání VP setkání VP na ÚP v Plzni, prezentace SŠ, informace PPP Naučná stezka Odlezelské jezero exkurze v rámci projektu Naučné stezky Plzeňska jako prvek environmentální výchovy - pilotní ověřování podzimní varianty Školení UNIV 2 KRAJE vzdělávání dospělých na SOUE, Vejprnická, Plzeň Školení obsluhy laboratorních přístrojů v laboratoři biologie a chemie. Provede LABO Praha, Matura. Přednáška Stanislava Motla: Kam zmizel zlatý poklad České republiky "O tom, jak jsme museli spojencům platit zlatem za to, že naši vojáci mohli po jejich boku umírat ve válce proti Hitlerovi..." 4.A 2.A Oravec Milan, Poláková Petra Bicanová Ivana, Zíková Šárka Ouda Miloslav, Buchtelík Petr Karbanová Bohuslava Kebortová Eva, Poláková Petra Ouda Miloslav, Buchtelík Petr Andrlová Tereza, Koudelová Jana, Sloupová Markéta kino Střela od hodin Výměnný pobyt Gymnázium Steyr (Rakousko) Bicanová Ivana, Zíková Šárka (Pá) Výměnný pobyt Gymnázium Steyr (Rakousko) Bicanová Ivana, Zíková Šárka (So) Výměnný pobyt Gymnázium Steyr (Rakousko) Bicanová Ivana, Zíková Šárka :30 Myslivost - střelby, praktický výcvik zacházení se 3.AG Buchtelík Petr 23

25 (Út) (Čt) (Pá) 8:00-15:40 13:30 10:00-10:45 zbraní na střelnici dle tematického plánu předmětu myslivost. Corny pohár - okresní kolo Přebor školy v lehké atletice vyššího gymnázia a zároveň okresní fináel SŠ na hřišti u gymnázia. Zač hodin. Naučná stezka Odlezelské jezero exkurze v rámci projektu Naučné stezky Plzeňska jako prvek environmentální výchovy - pilotní ověřování podzimní varianty Myslivost - střelby, praktický výcvik zacházení se zbraní na střelnici dle tematického plánu předmětu myslivost. Přespolní běh - krajské kolo Účast družstva dorostenců a dorostenek na soutěži AŠSK v Chlumčanech (celkem 24 studentů). Operační sbor gymnázia ředitelna školy Studentská rada - gymnázium od 7:25 v učebně dějepisu 3.A Poláková Petra, Kloučková Jitka 3.V Buchtelík Petr Popel Karel Bicanová Ivana, Domabylová Jaroslava, Motis Jiří, Lorenzová Markéta, Poláková Petra 24

26 (So) (Po) 8:00-15:40 8:00 Seminář k výuce českého jazyka pro cizince, institut pro integraci cizinců, Praha Ekologická olympiáda krajské kolo - Spálené Poříčí 3. ročník - Volek M., Janda P., Moutelíková K. Ekologická olympiáda krajské kolo - Spálené Poříčí 3. ročník - Volek M., Janda P., Moutelíková K. Naučná stezka Odlezelské jezero exkurze v rámci projektu Naučné stezky Plzeňska jako prvek environmentální výchovy - pilotní ověřování podzimní varianty Týdenní praxe 2.AG a 2.V Buc, Svo 5.A 2.V, 2.AG Müllerová Kateřina Kundrát Milan Kundrát Milan Oravec Milan, Kloučková Jitka Buchtelík Petr, Svoboda Petr (Út) 8:00 Týdenní praxe 2.AG a 2.V Buc, Svo 2.V, 2.AG Buchtelík Petr, Svoboda Petr (St) 8:00 Týdenní praxe 2.AG a 2.V Buc, Svo 2.V, 2.AG Buchtelík Petr, Svoboda Petr (Čt) 8:00 8:00-14:30 Týdenní praxe 2.AG a 2.V Buc, Svo Veletrh cestovního ruchu ITEP v Plzni návštěva veletrhu cestovního ruchu v rámci předmětu Technika cestovního ruchu, propagační materiály pro výuku, seznámení s regionálními památkami, venkovský cestovní ruch, lázeňský a kongresový cestovní ruch 2.V, 2.AG 3.OA, 4.OA Buchtelík Petr, Svoboda Petr Janská Iveta, Zajíčková Dana (Pá) 8:00 Týdenní praxe 2.AG a 2.V Buc, Svo 2.V, 2.AG Buchtelík Petr, Svoboda Petr (Út) 8:00-10:00 10:30-13:30 Návštěva kina film "Lidice", vstupné pro žáka je 40,-Kč Návštěva kina film "Lidice", vstupné pro žáka 1.OA, 2.OA, 3.OA, 4.OA, 1.V, 2.V, 3.V, 1.AG, 2.AG, 3.AG, 4.AG 2.A, 3.A, 4.A, 5.A, Buchtelík Petr (4.AG), Bulín Pavel (1.AG), Bulínová Lucie (1.OA), Helusová Daniela (2.AG), Janská Iveta (4.OA), Karbanová Václava (2.OA), Tramba Marek (3.AG), Zajíčková Dana (3.OA) Benešová Jaroslava (4.A ), Bicanová Ivana 25

I. Výroční zpráva o činnosti školy

I. Výroční zpráva o činnosti školy I. Výroční zpráva o činnosti školy Charakteristika školy Název školy, adresa Název školy: Gymnázium, Plasy, Stará cesta 363 Adresa školy: Gymnázium, Plasy, Stará cesta 363, 331 01 Právní forma: Příspěvková

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2012-2013 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. a z 7 vyhl. č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 GYMNÁZIUM, STRAKONICE, MÁCHOVA 174 Název školy: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Sídlo školy: Máchova 174, Strakonice I, PSČ 386 48 Zřizovatel

Více

Zpráva o činnosti školy

Zpráva o činnosti školy Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 15. 9. 2010 ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147 IČO: 62540041 Ulice, číslo:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Vimperk, Pivovarská 69 dle 10, odst. 3 zákona č. 561/2001 (Školský zákon) a 7, odst. 1 vyhlášky 15/2005

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 Gymnázium Uherské Hradiště Obsah: 1. Charakteristika školského zařízení... 3 2. Přehled vzdělávacích programů... 4 3. Údaje o pracovnících školy... 6 4. Údaje o dalším vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Gymnázia a Střední odborné školy ekonomické, Vimperk, Pivovarská 69

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Gymnázia a Střední odborné školy ekonomické, Vimperk, Pivovarská 69 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Gymnázia a Střední odborné školy ekonomické, Vimperk, Pivovarská 69 školní rok 2011 2012 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje...

Více

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů vzdělávání... 5 3. Přehled pracovníků školy... 10 4. Údaje o

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 (podle vyhlášky 15/2005 Sb.) I. Výroční zpráva o činnosti školy 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy, adresa: Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy, Nár. mučedníků

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Charakteristika školy, vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy

Více

Gymnázia, Vlašim, Tylova 271 se sídlem Tylova 271, 258 01 Vlašim IČ: 61664545

Gymnázia, Vlašim, Tylova 271 se sídlem Tylova 271, 258 01 Vlašim IČ: 61664545 Výroční zpráva Gymnázia, Vlašim, Tylova 271 se sídlem Tylova 271, 258 01 Vlašim IČ: 61664545 za školní rok 2013/14 Zpracovala RNDr. Chroustová Věra, ředitelka Gymnázia, Vlašim, Tylova 271. OBSAH: 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2013/2014 I. Výroční zpráva o činnosti školy 1.Charakteristika školy 1.1.Název školy Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 za školní rok 2007 2008

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 za školní rok 2007 2008 Gymnázium Joachima Barranda Beroun, Talichova 824, Beroun 2, 26601 tel., 311 623435, 311 621232, fax: 311 623435 e mail: lidinsky@mail.gymberoun.cz, www.gymberoun.cz č.j. 312 /2008 Výroční zpráva o činnosti

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada 4 3. Charakteristika školy 5-6 4. Přehled oborů vzdělání a učebních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín náměstí T. G. Masaryka 2734-9, 760 01 Zlín Obsah 1. Gymnázium 4 Charakteristika školy 4 Školská rada 5 Sdružení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Vimperk, Pivovarská 69 dle 10, odst. 3 zákona č. 561/2001 (Školský zákon) a 7, odst. 1 vyhlášky 15/2005

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 (veškeré údaje jsou podle stavu k 31.08.2013, případně po opravných zkouškách a doklasifikaci, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002-2003

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002-2003 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002-2003 OBCHODNÍ AKADEMIE, HAVLÍČKŮV BROD, U TROJICE 2005 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Historie vzniku Obchodní akademie v Havlíčkově Brodě

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Název školy: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Sídlo školy: Máchova 174, Strakonice I, PSČ 386 48 Zřizovatel školy: Jihočeský kraj

Název školy: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Sídlo školy: Máchova 174, Strakonice I, PSČ 386 48 Zřizovatel školy: Jihočeský kraj VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 GYMNÁZIUM, STRAKONICE, MÁCHOVA 174 Název školy: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Sídlo školy: Máchova 174, Strakonice I, PSČ 386 48 Zřizovatel

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

GYMNÁZIUM, ÚSTÍ NAD LABEM, JATEČNÍ 22, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA

GYMNÁZIUM, ÚSTÍ NAD LABEM, JATEČNÍ 22, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA GYMNÁZIUM, ÚSTÍ NAD LABEM, JATEČNÍ 22, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2006 / 2007 Název: Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace Sídlo organizace: Jateční 22, 400

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Gymnázium, Hranice, Zborovská 293 Zborovská 293, 753 11 Hranice www.gymnaziumhranice.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Hranice, září 2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole... 4

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Gymnázium, Moravská Třebová, Svitavská 310 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Čj.: GMT-378/2012 V Moravské Třebové dne 30. 9. 2012 2 I. Základní údaje o škole Název školy: Gymnázium,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 GYMNÁZIUM J. SEIFERTA o. p. s. fakultní škola při PedF UK Vysočanské nám. 500, 190 00 Praha 9 Tel/fax (+420) 266310724, 266313753-55 http://www.gymjs.net e-mail:

Více

Velké Meziříčí dne 8. 10. 2013 Mgr. Marie Paľovová, ředitelka. Školská rada schválila Výroční zprávu dne 8. 10. 2013.

Velké Meziříčí dne 8. 10. 2013 Mgr. Marie Paľovová, ředitelka. Školská rada schválila Výroční zprávu dne 8. 10. 2013. V Ý R OČNÍ Z P R Á V A Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 HOTELOVÁ ŠKOLA SVĚTLÁ A OBCHODNÍ AKADEMIE U Světlé 36, 594 23 Velké Meziříčí, tel.: 566 522 837 Zřizovatel: Kraj Vysočina se sídlem v Jihlavě

Více