Krajští zastupitelé schválili na

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Krajští zastupitelé schválili na"

Transkript

1 Evropské fondy eřejné i soukromé subjekty mohou požádat o čerpání dotací z evropských fondů na různé investiční akce. Plzeňský kraj při té příležitosti vyhlásil pět grantových schémat. strana 2 Prezentace kraje Plzeňský kraj využívá ke své prezentaci různé způsoby. Kromě účasti na veletrzích cestovního ruchu například vydává kvalitní vícejazyčné materiály..strana 6 Obnova památek roce 2004 poskytl Plzeňský kraj finanční prostředky na obnovu 87 památek v soukromém vlastnictví, které se nacházejí v památkových rezervacích. strana 7 Krajští zastupitelé schválili na svém zasedání 21. prosince loňského roku nový rozpočet Plzeňského kraje. Jeho příprava tentokrát nebyla příliš standardní. době sestavování rozpočtu totiž nebylo jasné, zda začne platit zákon o rozpočtovém určení daní, který by do krajského rozpočtu přinesl mnohem více peněz. Pokud by rozpočtové určení daní neprošlo, obrat schvalovaného rozpočtu by se pohyboval kolem 900 milionů korun vlastních příjmů. Kdyby zákon vstoupil v platnost, ta částka by byla nepoměrně vyšší, na vlastních příjmech z daňových výnosů to je 2,8 miliardy korun, říká náměstek hejtmana pro oblast ekonomiky ladislav ilímec. edení kraje nakonec připravilo rozpočet, který počítal s vyššími daňovými výnosy, pro NÁKLAD ÝTISKŮ OĚŘEN AUDITORSKOU FIRMOU Kraj má vyrovnaný rozpočet Rozpočet není jen souhrn čísel. Je to vlastně příběh toho, co kraj v rámci svého hospodaření v tomto roce podpoří, říká ladislav ilímec. případ potřeby ale byly zároveň připraveny škrty, kdyby kraje tento podíl z daňových výnosů nedostaly. Podobně se rozhodlo jen několik krajů, nakonec se ale ukázalo, že jsme situaci odhadli správně. Senát se rozpočtovým určením daní nezabýval a zákon nabyl 3. ledna 2005 účinnosti. Jsem rád, že jsme nemuseli sestavovat rozpočtové provizorium a nezvolili ani cestu původního rozpočtu, protože by nám to nyní dělalo problémy, vysvětluje ladislav ilímec. Kraj tak má pro letošní rok téměř trojnásobek vlastních příjmů oproti roku loňskému. Toho využije zejména pro navýšení investic do jedné z krajských priorit, kterou je doprava. íce peněz kraj také proinvestuje v oblasti školství a kultury. Největší položku ve výdajové části rozpočtu činí doprava. Letos plánujeme investiční akce za zhruba 350 milionů korun. tom jsou zahrnuty nejen akce, které musely bezpodmínečně začít nebo pokračovat, ale také projekty, které byly původně dohodnuty se Státním fondem dopravní infrastruktury, které jsme už nemohli změnit. Navýšení oproti loňskému roku je o 80 %, vypočítává náměstek hejtmana ilímec. ětší množství finančních prostředků se objevilo také v rozpočtových kapitolách pro školství a kulturu, kde výrazně přibylo investičních akcí. Rozpočet počítá i s určitou inflací, takže dojde k tříprocentnímu navýšení neinvestičních příspěvků pro krajské organizace. O 50 % vzrostly také příspěvky na cestovní ruch. Navýšení příjmů umožnilo zachovat osvědčené programy, snažíme se je ale zjednodušit. oblasti rozvoje venkova nebudou dva dotační programy, ale pouze jeden, částka pro venkov ale zůstává stejná, tedy zhruba 60 milionů korun. Podobně bude kraj i nadále podporovat výstavbu víceúčelových hřišť, drobné vodohospodářské stavby a další věci. Novinkou v rozpočtu je financování grantových schémat vyhlášených s podporou Evropské unie v oblasti sociální péče, cestovního ruchu, místních komunikací, podpory drobných a středních podnikatelů. S užitím prostředků EU ze strukturálních fondů to však není vůbec jednoduché. EU platí totiž až následně. Plzeňský kraj se bude v letech podílet na těchto grantových schématech čtyřiceti miliony korun, ale u dalších 240 milionů hrazených převážně Evropskou unií musí zaplatit nejprve ze svých prostředků. Stát krajům na tyto účely žádné peníze nepřevedl, proto jsme nechali v rozpočtu opticky větší rezervu. Nechceme se zadlužovat. Máme prostředky na předfinancování projektů v rezervě, vysvětluje ladislav ilímec. Pokračování na straně 3 Ročník 3 číslo / Pro občany Plzeňského kraje ZDARMA Noviny jsou součástí projektu ýstava ukazuje ohrožené KULTURNÍ PAMÁTKY předsálí Jednacího sálu Zastupitelstva Plzeňského kraje v 1. patře budovy Krajského úřadu Plzeňského kraje byla zahájena fotografická výstava Odkazy minulosti 2. Jedná se o pokračování úspěšného projektu z přelomu let , kdy obdobná výstava barevných, dokumentaristicky pojatých fotografií zachycujících ohrožené kulturní památky regionu putovala po Plzeňském a Karlovarském kraji. ernisáž zahájila náměstkyně hejtmana pro oblast cestovního ruchu Olga Kalčíková (na fotografii s autorem Ondřejem aculíkem), která výstavě popřála, aby vystavené fotografické snímky stejně jako v minulém roce zhlédlo několik tisíc návštěvníků. Dokumentární fotografie ukazují, kam až došla systematická nepodpora památkové péče za totality, ale možná nám výstava ukáže, co máme dělat my, a bohužel nám možná i ukáže, co již třeba nezachráníme. Doufám, že i publicita přispěje k zachránění více památek, než kdybychom rezignovali nad stavem kulturního a historického prostředí kraje, uvedla Olga Kalčíková. Podle ní je realizování obdobných projektů v souladu s přímým naplňováním koncepce památkové péče, kterou přijal Plzeňský kraj. Poslední den, kdy návštěvníci budou moci zhlédnout výstavu Odkazy minulosti 2 v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje, bude pátek 28. ledna. (RED) Sloupek radního MDr. áclav Červený, 1. náměstek hejtmana Plzeňského kraje ážení spoluobčané, velice si vážím toho, že vám mohu na počátku roku 2005 popřát mnoho spokojenosti a úspěchů ve veškerém vašem konání. osobním životě pak pohodu a zdraví. Rok, do kterého vstupujeme, je prvním rokem nově zvoleného Zastupitelstva Plzeňského kraje. Přestože volby do krajských zastupitelstev konané na konci loňského roku přinesly částečné změny v personálním obsazení, jsem přesvědčen, že vedení Plzeňského kraje bude svou práci konat stejně dobře a svědomitě. Nové vedení Plzeňského kraje chce pokračovat v tom, co se osvědčilo a bylo užitečné, a udělat maximum, aby se lidem v Plzeňském kraji žilo lépe. S rokem 2005 nás čekají nemalé úkoly. první řadě se jedná zejména o ty, které bezprostředně souvisí se vstupem naší republiky do Evropské unie. Tím, že se Česká republika stala právoplatným členem EU, měla již v předešlém roce možnost čerpat dotace z evropských fondů. letošním roce potom budeme mít možnost čerpat tyto dotace již naplno. Abychom byli v tomto směru úspěšní, je nutné být dobře připraveni, zejména po stránce odborné. Jen s dobře nachystanými projekty máme šanci s žádostmi o dotace z fondů EU pro nejrůznější resorty uspět. K tomu, abychom se stali úspěšnými v čerpání evropských dotací, je nutné aktivně spolupracovat s ostatními kraji v republice, především s Jihočeským krajem, a vzájemně si vyměňovat své poznatky a zkušenosti. Určité změny nastanou také v oblasti financování kraje. tomto volebním období bude Plzeňský kraj hospodařit s vyššími daňovými příjmy. Pokračování na straně 3 Nejvíc peněz z rozpočtu stojí doprava Z celkového rozpočtu Plzeňského kraje půjde 47 % do dopravy. Kromě dotací na zajištění dopravní obslužnosti kraj financuje provoz šesti organizací správy a údržby silnic, které zajišťují zimní a letní údržbu a opravy silnic. Na dorovnání ztráty dopravcům dáme zhruba 590 milionů korun, 470 milionů potřebují na provoz silničáři a 347 milionů je vyčleněno na investice do silnic II. a III. třídy, což je o 41 milionů více než v roce 2004, říká radní pro oblast dopravy Miroslav Jaroš. Do roku 2006 má kraj vyčerpat ze Společného regionálního operačního programu 186 milionů korun. Tyto peníze z Evropské unie chce kraj použít na některé investiční akce. Čerpání evropských peněz je podmíněno stavební připraveností a vydaným stavebním povolením minimálně v letošním roce, abychom stihli peníze do příštího roku vyčerpat. Probíhá stavební řízení na Částkovu ulici v Plzni, Druhou nejnákladnější kapitolou z oblasti dopravy je údržba silnic. letošním roce si letní a zimní údržba vyžádá náklady ve výši 470 milionů korun. ILUSTRAČNÍ FOTO: ZDENĚK AIZ kde bude ve spolupráci s městem provedena kompletní obnova povrchu vozovky včetně inženýrských sítí. Dále je to nové napojení velkého průmyslového závodu v Chanovicích, nový most u obce Svržno a mimoúrovňové křížení silnice s železnicí mezi Železnou Rudou a Špičákem, vypočítává Miroslav Jaroš investiční akce, na které přispěje z větší části EU. Pokračování na straně 3

2 2 Informace z úřadu Slovo zastupitele ážení čtenáři, mezi hlavní priority činnosti zastupitelů každoročně patří schvalování rozpočtu. Správně nastavený rozpočet by měl umožnit rovnoměrný rozvoj Plzeňského kraje. Z této zásady vycházel i klub KSČM, který projednával předložený návrh rozpočtu. lastnímu schvalování předcházelo projednání návrhu rozpočtu ve finančním výboru, kde klub KSČM má své zastoupení. Seminář, který byl zorganizován k rozpočtu na rok 2005, byl z naší strany hodnocen kladně jak po obsahové stránce, tak výkladu. elkým nedostatkem, který neumožnil větší účast zastupitelů, bylo pozvání na poslední chvíli. Je nutné na takovéto závažné akce zvát zastupitele alespoň s týdenním předstihem a písemně. Nelze poukazovat na to, že pozvánka byla na internetu. Seminář byl přínosem hlavně pro nové zastupitele. Další vadou bylo, že neměli, zvláště S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne zemřel po krátké a těžké nemoci Ing. Miroslav Pihrt, člen Zastupitelstva Plzeňského kraje a předseda Klubu zastupitelů za KSČM. závěru loňského roku zastupitelé Plzeňského kraje jednomyslně odsouhlasili finanční pomoc ve výši korun ysokým Tatrám, které v listopadu 2004 zasáhla ničivá vichřice. Tato přírodní katastrofa způsobila nejen obrovské škody na lesním porostu, ale i na majetku občanů. Představitelé Plzeňského kraje si po zkušenostech s povodní v roce 2002 uvědomují, v jaké tíživé situaci jsou obyvatelé postižené oblasti, a rozhodli se přispět finančním darem na likvidaci škod. inzerce noví zastupitelé, možnost srovnání s rozpočtem na rok Na základě všech těchto informací a vzhledem k tomu, že máme zájem pracovat ve prospěch občanů Plzeňského kraje, se rozhodl klub KSČM navrhovaný rozpočet podpořit. edly nás k tomu tyto skutečnosti: navrhovaný rozpočet byl předložen jako vyrovnaný nezadlužuje kraj, v rozpočtu byla navrhována finanční rezerva, která vznikla z přebytku hospodaření a ze změny rozpočtového určení daní I RSDr. Zdeňka Hornofová (KSČM) niciativa Společenství Interreg IIIA je zaměřena na podporu spolupráce sousedících regionů v příhraničních oblastech a je částečně financována z Evropského fondu regionálního rozvoje. Žádost o finanční podporu z Interregu IIIA mohou podat obce, města, kraje, organizace zřizované krajem či státem, zájmová sdružení právnických osob, hospodářské a agrární komory a neziskové organizace. Žádosti mohou být předkládány průběžně, přičemž projednány jsou vždy na nejbližším zasedání Řídícího výboru programu, který rozhoduje o poskytnutí dotace na konkrétní předložené projekty. Program Interreg je rozdělen na jednotlivé hranice, Z těchto finančních prostředků se budou moci financovat další oblasti a akce, které nemohly být zahrnuty do rozpočtu nebo jejich financování nebylo akceptováno při schvalování státního rozpočtu. Klub KSČM bude důsledně sledovat hospodaření s touto finanční rezervou. Zda to skutečně bude například na dostavbu nemocnice v Domažlicích nebo na rozvoj vědecko-technického parku, či založení muzea Český les nebo zakoupení budovy pro střední průmyslové školy jako centrum odborné výchovy. Zastupitelé za KSČM jsou rovněž přesvědčeni, že i sociální oblast by z této rezervy mohla čerpat finanční prostředky pro svůj další rozvoj. K rajská rada u všech schválených grantových schémat vyhlásila 1. kolo podání k předkládání konkrétních projektů do 4. dubna Žadatelé tak na zpracování návrhu získají tři měsíce. Následující měsíc pracovníci příslušného odboru krajského úřadu žádosti posoudí a výběrová komise schválená radou doporučí radním vybrané žádosti k možnému podpisu smlouvy. První ze schválených grantových schémat byla Podpora rekonstrukce a budování místních komunikací v Plzeňském kraji. Tato podpora je zaměřena na investiční akce v městech a obcích, které měly k maximálně 5000 obyvatel. Oproti předcházejícímu návrhu přičemž Plzeňský kraj spadá společně s Jihočeským a Karlovarským do programu Iniciativy INTERREG na českobavorské hranici. Kraj vyhlásil grantová schémata Radní Plzeňského kraje na svém druhém zasedání vyhlásili pro následující období další grantová schémata, jejichž prostřednictvím by jednotliví žadatelé z celého Plzeňského kraje mohli získat až 270 milionů korun z fondů Evropské unie. yhlášení všech schémat musí proběhnout do konce roku 2006 a proces jejich realizace musí být ukončen v roce byl výběr žadatelů rozšířen (původně se tento program týkal pouze obcí do 2000 obyvatel). Navíc žadatelem se mohou stát i obce nad 5000 obyvatel, ale případná rekonstrukce se musí týkat pouze komunikací v místní části do 2000 obyvatel. Celková výše finanční podpory z fondů Evropské unie pro náš kraj v rámci tohoto programu může dosáhnout necelých 40 milionů korun. Další tři schválená grantová schémata se týkala cestovního ruchu. Konkrétně se jedná o schémata: Podpora malých a středních podniků při rozvoji služeb v cestovním ruchu v Plzeňském kraji (finanční krytí z EU přesahuje 21 milionů korun) Podpora malých a středních podniků při rozvoji regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v Plzeňském kraji (finanční krytí z EU přesahuje 41 milionů korun) Podpora veřejných subjektů při rozvoji služeb v cestovním ruchu v Plzeňském kraji (finanční krytí z EU přesahuje 15 milionů korun) Největší objem finančních prostředků je k dispozici žadatelům v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Zde financování z Evropské unie pro Plzeňský kraj přesahuje 80 milionů korun. Představitelé Plzeňského kraje věří, že se včas sejde dostatečné množství kvalitních projektů, které budou moci být podporovány z peněz Evropské unie. Podávání žádostí do Iniciativy Společenství INTERREG IIIA ČR-Bavorsko Finanční pomoc ysokým Tatrám prosinci 2004 Řídící výbor v Marktredwitzu doporučil k financování z Interregu IIIA celkem 12 projektů z Plzeňského kraje, 4 projekty z Karlovarského a 1 projekt z Jihočeského, o celkové podpoře z Evropského fondu regionálního rozvoje téměř 42 milionů korun. Řídící výbor stanovil své další jednání na 19.dubna 2005, přičemž nejzazší termín předložení projektových žádostí, které budou na tomto jednání schvalovány, je 8.únor Do uvedeného data mohou žadatelé předkládat své žádosti o podporu z Interregu IIIA na Sekretariát Regionální rady soudržnosti (Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň). Pracovníci Sekretariátu poskytují po celou dobu příjmu žádostí konzultace, které se konají zpravidla ve čtvrtek, a je možné se na ně objednat u Ladislavy Khaurové (tel: , ). Další informace k Interregu IIIA jsou k dispozici na webových stránkách Plzeňského kraje pod logem SROP a na stránkách ministerstva pro místní rozvoj: Modernizaci záchranky komplikuje její sídlo Plzeňský kraj je jediným z krajů v České republice, na který stát převedl zřizovatelské povinnosti záchranné služby, aniž by na něj převedl i sídlo záchranky. Plzeňští záchranáři tak sedí v budově, která patří fakultní nemocnici. Je to pro nás velmi komplikované. Záchranka sídlí v budově, za kterou nemocnici platíme nájemné a navíc nemůžeme do této budovy investovat. Potřebujeme zmodernizovat operační středisko, aby vyhovovalo současným potřebám a trendům, což je v současné situaci obtížné a drahé, říká radní pro oblast zdravotnictví Pavel Karpíšek. Plzeňský kraj chce problém se sídlem záchranné služby v letošním roce definitivně vyřešit, aby tato služba občanům byla co nejkvalitnější. Zvažujeme několik možných variant. úvahu přichází přestěhování záchranky do zcela nových prostor, což je v tuto chvíli vzhledem k nákladům nereálné a proto nevylučujeme dodatečnou dohodu s ministerstvem zdravotnictví o převodu stávajícího sídla záchranářů na kraj. Jako vhodná možnost se jeví přestěhování záchranky do prostor ojenské nemocnice v Plzni, kterou stát možná v letošním roce převede na Plzeňský kraj, dodává radní Pavel Karpíšek. Krajská rada se tímto problémem bude zabývat v nejbližší době. Začal 7. ročník soutěže Zlatý erb kraj Plzeňský kraj ve spolupráci se Sdružením Zlatý erb. Cílem soutěže je podpořit modernizaci místní a regionální veřejné správy prostřednictvím rozvoje informačních služeb. Sběr přihlášek končí 31. ledna Soutěží se v kategoriích: - nejlepší webové stránky města - nejlepší webové stránky obce - nejlepší elektronická služba lednu byl zahájen sběr přihlášek do 7. ročníku soutěže Zlatý erb o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí. Soutěž je podobně jako v loňském ročníku organizována v krajských a v navazujícím celostátním kole. Krajské kolo soutěže vyhlašuje Předmětem soutěže jsou oficiální weby a elektronické služby místní a regionální veřejné správy. Uzávěrka příjmu ohlášení je v pondělí ve hod. Bližší informace najdete na stránkách soutěže: nebo na telefonu

3 Informace z kraje 3 Kraj musí svoji pomoc lépe zacílit Novým radním Plzeňského kraje pro oblasti regionálního rozvoje, zemědělství a podpory fondů EU se po podzimních krajských volbách stal Jiří Kalista. Ten považuje za důležité smysluplně pokračovat v rozvoji kraje a zlepšovat současný stav v jemu svěřených oblastech. Jak vnímáte oblast regionálního rozvoje a co považujete za nejdůležitější? Ze zákona o regionálním rozvoji vyplývá, že kraje jako samosprávné celky mají povinnost spravovat rozvoj svého území rovnoměrným a vyváženým způsobem. Nesmí dojít k tomu, aby některé oblasti zaostávaly a jiné dostávaly více. Některé regiony jsou už vzhledem ke svému předchozímu vývoji řídce osídleny, s čímž souvisí i možnosti pracovních příležitostí, rozvoj infrastruktury, možnosti bydlení a další důležité věci. To si musíme uvědomovat při rozdělování pomoci jednotlivým regionům. Nejvíc peněz stojí doprava Dokončení ze strany 1 Dalšími plány v oblasti dopravy je pokračování v optimalizaci dopravní obslužnosti. Do tohoto projektu se kraj snaží zapojit i jednotlivé obce, které by měly obslužnost spolufinancovat. Musím přiznat, že ne se všemi se nám podařilo dohodnout. Obce byly informovány až v posledním čtvrtletí loňského roku, takže mnohé, které zatím do tohoto systému nepřispívaly, nestačily tuto kapitolu zařadit do svých rozpočtů, což je pochopitelné, vysvětluje radní Jaroš. Součástí optimalizace dopravy v kraji je rozšíření taktové dopravy. Ta zatím funguje na trati Plzeň Klatovy, kde po jejím zavedení stoupl počet cestujících o 11 %. Od poloviny prosince funguje taktová doprava také na trati Plzeň Domažlice. I tady kraj očekává zvýšení zájmu cestujících, kterým pravidelné odjezdy vlaků usnadňují cestování. Zpravidelnila se také frekvence vlaků ve směru Plzeň Beroun. Střípky lzeňsko ylepšit kanalizaci i čistírny odpadních vod si bude moci Přada obcí v Plzeňském kraji. Evropská komise totiž souhlasila, že Evropská unie městu Plzeň dá přes 1,2 miliardy korun na vybudování vodárenských staveb a kanalizace. Devět obcí z Mikroregionu Radbuza se navíc podělí o téměř 600 milionů korun, kterými bude unie dotovat projekt Čistá Radbuza. eclov Meclovský obecní úřad se v prosinci přestěhoval z nevyho- prostor staticky narušeného domu do zrekonstruované Mvujících budovy bývalé mateřské školky. Nový objekt obecního úřadu prošel celkovou opravou, která si vyžádala investici dvou milionů korun s tím, že krajský úřad poskytl dotaci 280 tisíc. lenčí pod Čerchovem Obyvatelům Klenčí, kteří před nedávnem Kvyjádřili v petici nesouhlas s rozšiřováním výroby firmy Rosenberg, dali kontroloři z České inspekce životního prostředí za pravdu. Ti provedli v areálu firmy neohlášenou kontrolu. Při ní zjistili, že firma nevybavila odsávací zařízení lapačem organických látek. anovice nad Úhlavou Nový víceúčelový sál ve čtvrtek slavnostně Jotevřeli v Janovicích nad Úhlavou. Sál je určen zejména pro sportování nohejbal, volejbal, sálovou kopanou i cvičení. Janovičtí ho však využijí i pro kulturní účely koncerty či menší zábavy. Na otevření sálu přijel vedle řady pozvaných hostů a starostů okolních obcí i hejtman Plzeňského kraje Petr Zimmermann. ušice Lavina protestů se zvedla proti rozhodnutí sušické radnice, Skterá hodlá kvůli opravám historické kašny porazit starou jedli na náměstí. S plánem nesouhlasí čtvrtina obyvatel, kteří podepsali protestní petici. Zastupitelé budou o stromu jednat v únoru. Do té doby bude stát. Sušická radnice chce pokácet strom kvůli opravě kašny. Kořeny jedle totiž narušují základy stavby. Proti tomu se však zvedla bouře nevole. tříbro Stříbrští konšelé se připojili k výzvě krajského úřadu a obcí STachovska a německého Waidhausu, která zásadně odmítá znovuobnovení průjezdu hraničním přechodem Rozvadov - Waidhaus na staré silnici do Německa pro vozidla o hmotnosti nad 3,5 tuny. Pokud by se podařilo přechod zprůjezdnit pro kamiony, obyvatelé by se opět dočkali kolon kamionů, které by ve směru na Plzeň nemusely platit poplatek za jízdu po dálnici. lzeň Po čtvrtstoletí mají Plzeňané znovu přestupní jízdenky v měst- hromadné dopravě. Umožní jim to ojedinělý projekt Plzeňské Pské karty, který začal od začátku nového roku v Plzni fungovat. Přestupní jízdenku je možné si zakoupit přímo ve vozech prostřednictvím samoobslužného odbavovacího terminálu Cardman, kterých dopravní podnik pořídil celkem 740, v každém voze jsou minimálně dva. Co konkrétně chcete v této oblasti udělat? Kraj má vyčleněny určité finanční prostředky, kterými chce stimulovat rozvoj jednotlivých regionů. To neznamená stoprocentní dotace, ale podporu oblastí, které si bez pomoci z vnějšku nedokážou pomoci. Ta pomoc ale musí být koncepční. Když například bude potřeba opravit místní komunikaci v některé obci, je nutné zjistit, v jakém stavu jsou inženýrské sítě pod ní, aby nedošlo k tomu, že novou silnici za pár let bude nutné rozkopat kvůli kanalizaci nebo plynu. Tam, kde mají podobné problémy už vyřešené, budeme pomáhat v těch oblastech, které obce nebo jejich obyvatele nejvíc pálí. Do budoucna je třeba vyhodnotit všechny dotační programy, které existují, a postupně je začít optimalizovat tak, aby kraj podporoval ty oblasti, které nemají možnost získat pomoc z jiných zdrojů. Jaká je podpora z fondů Evropské unie? Peníze z EU tečou do Plzeňského kraje několika směry prostřednictví různých operačních programů. Budeme se snažit, aby v nejbližší době byl příjemcem řady dotací kraj, který má větší šanci dotace získat i je smysluplněji rozdělit mezi konečné příjemce. Tím usnadníme žadatelům zpracovávání Jak zúročíte své předchozí zkušenosti na novém působišti? Pracoval jsem 18 let ve stavebnictví, v oboru pozemních staveb, takže doprava je obor mně blízký. Mám praxi v oblasti přípravy a projektování staveb, což chci zúročit při řízení resortu dopravy. Co považujete za důležité ve vám svěřeném oboru udělat hned? Pokud chceme zlepšovat stav komunikací, musíme do nich především investovat. ětší důraz ale musíme klást na přípravu těchto staveb, která je velmi dlouhodobá, na rozdíl od vlastní realizace. období před patnácti lety tomu bylo naopak. ím, že přípravu nesmíme podcenit časově ani finančně. Dobře připravená stavba umožňuje krátkou a bezproblémovou realizaci. Investiční akce v dopravě stojí hodně žádostí, které budou předkládat kraji, a nikoliv přímo orgánům EU. Pro nás ale to bude znamenat větší časovou a pracovní náročnost. Přesto rada již vyhlásila prvních pět grantových schémat, kde mohou zájemci požádat o dotaci na různé projekty. Máte na starosti také zemědělství. Co připravujete pro tuto oblast? Kraj si vůči zemědělství a zemědělcům musí najít určitou pozici, jak se k zemědělství bude stavět. Zemědělství je masivně podporováno ze státních peněz, přes krajský úřad pouze projdou cílené dotace z ministerstev, na jejichž rozdělování nemá kraj žádný vliv. Musíme si ujasnit, zda chceme modulaci zemědělského sektoru ovlivňovat finančně, nebo jinak. Dát do této oblasti pár milionů nemá velký význam. Možnost, jak navázat užší spojení s tímto sektorem, vidím ve spolupráci s budoucími krajskými informačními středisky, která vznikají na popud Evropské komise a budou nutným předpokladem pro příjem peněz z EU. Tady vidím možnost zprostředkovávání kontaktů mezi krajem a informačními středisky, abychom zpočátku alespoň monitorovali činnost zemědělského sektoru. Není nám lhostejné, co se v oblasti zemědělství děje, ale zatím nehodláme na jeho rozvoj uvolňovat větší finanční prostředky. zhledem k tomu, že se jedná o velmi zajímavé a důležité téma, naplánoval Odbor fondů a programů Evropské unie seminář Kraj má vyrovnaný rozpočet Dokončení ze strany 1 Speciální rezervu má oblast zdravotnictví. Na neočekávané výdaje a zejména obnovu majetku nemocnic je v rozpočtu zhruba 30 milionů Kč. Tentokrát jsme při sestavování rozpočtu museli být velmi opatrní. Je něco jiného sestavovat rozpočet na 900 milionů než na téměř 3 miliardy. Zvýšení příjmů neznamená automaticky násobně více peněz na odstranění v minulosti zanedbaných oblastí. ětšina z těchto O INFORMAČNÍ SEMINÁŘE BYL ZÁJEM souvislosti s lednovým vyhlášením prvního kola výzvy k předkládání projektů do grantových schémat Plzeňského kraje zorganizoval Odbor fondů a programů Evropské unie Krajského úřadu Plzeňského kraje informační seminář s názvem Grantová schémata Plzeňského kraje. hned na čtyřech místech v Plzeňském kraji tak, aby zájemci ze vzdálenějších míst neměli problémy s dopravou. Semináře se uskutečnily začátkem ledna v Tachově, Plzni, Kdyni a Sušici. O finanční prostředky z grantových schémat si mohou zažádat veřejné subjekty, neziskové organizace a drobní, malí a střední podnikatelé. zhledem k tomu, že projekty do grantových schémat se mohou předkládat do 4. dubna 2005, byl o semináře velký zájem. Největší účast měl seminář konaný v Plzni, a to především z řad zástupců měst a obcí. Účastníci semináře se dozvěděli základní informace k jednotlivým grantovým schématům, k jejich možnostem a podmínkám, jaké aktivity jsou v rámci grantových schémat podporované, jaké náležitosti má mít projektová žádost apod. Dále bylo zájemcům o dotaci doporučeno konzultovat své projektové záměry s manažery jednotlivých grantových schémat, neboť se tak mohou vyvarovat zbytečných chyb a nedostatků při přípravě projektové žádosti. Grantová schémata jsou dotační programy Plzeňského kraje, které jsou částečně financovány v rámci čerpání přidělených finančních prostředků Evropské unie ze Společného regionálního operačního programu (SROP). Grantová schémata jsou zaměřena na podporu sociální integrace v regionu, na zlepšení kvality místních komunikací v obcích, na rozvoj služeb a infrastruktury cestovního ruchu jak pro podnikatele, tak veřejné subjekty, na rozvoj infrastruktury cestovního ruchu pro podnikatele a na podporu malého a středního podnikání. šechny informace ke grantovým schématům a požadavky na projekty, včetně kontaktů na manažery, jsou pro jednotlivá grantová schémata sepsány do Pokynů pro žadatele, které jsou k dispozici ke stažení na pod logem Společného regionálního operačního programu (SROP). peněz. Odkud je budete čerpat? Zákon o rozpočtovém určení daní nám zajistil více peněz pro kraj, důležitou součástí financování staveb v oblasti dopravy představuje také čerpání peněz z Evropské unie. Množství peněz z jednotlivých evropských programů je dané, naším cílem je všechny tyto prostředky vyčerpat na spolufinancování investičních akcí. Stát převedl na kraje silnice II. a II. třídy. Co bude vaším cílem při jejich správě? Na tyto komunikace se soustřeďuje náš zájem. Naší snahou je získat co nejvíce prostředků na jejich opravy a rekonstrukce a dostat tyto silnice do referenčního stavu, kdy jsou na tom tak, že se minimalizují nároky na jejich údržbu. vlastních peněz je spojena s novými povinnostmi krajů, které nám stát od předává. Z hlediska navazování na minulé roky jsme se ocitli opět tak trochu v bodě nula, a proto jsme byli poněkud konzervativnější. Odmítáme, na rozdíl od vlády, jít cestou zadlužování. Navíc usilujeme o to, abychom loni získanou výbornou známku kraje s nejlepším ratingem udrželi, uzavírá náměstek hejtmana ladislav ilímec. Krajské komunikace chceme co nejkvalitnější Novým radním Plzeňského kraje, který má na starosti oblast dopravy, je Miroslav Jaroš. Doprava je oblast, kam plyne nejvíce peněz z krajského rozpočtu. Studenti krajských škol bodují Studenti středních škol a učilišť zřizovaných Plzeňským krajem se pravidelně úspěšně umísťují na různých soutěžních přehlídkách škol v celé republice. minulém roce zabodovali na soutěžní přehlídce konzervatoří studenti z Plzně. Dá se říci, že po pražské konzervatoři dopadla naše škola na soutěži v Pardubicích nejlépe, což považujeme za velký úspěch. oborech klavír, akordeon a zpěv získali naši studenti titul absolutního vítěze a dalších šest nejvyšších ocenění v konkurenci jedenácti škol, říká ředitel plzeňské konzervatoře Miroslav Brejcha. Studenti z krajských škol ale zaznamenávají úspěchy i v dalších oborech. elmi dobře dopadli také učni ze Střední potravinářské školy a učiliště v Klatovech, kteří se probojovali do národního kola v oborech číšník, kuchař a cukrář. Nedávno vyhráli na soutěžní přehlídce stavebních profesí naši obkladači a zedníci z učiliště v Horní Bříze. To koresponduje i s faktem, o kterém se příliš nemluví, a tím je nejnižší procento nezaměstnaných absolventů ze všech krajů České republiky. To samo o sobě svědčí nejen o tom, že mladí lidé v Plzeňském kraji po absolvování školy mají zájem pracovat, ale i o jejich velmi dobré profesní připravenosti, říká náměstek hejtman áclav Červený. Podle něj je také důležité připravit krajské školy na příchod slabších ročníků, který je očekáván za několik let. Zájem o víceletá gymnázia a střední školy bude stejný, pokles je ale očekáván učňovském školství. To bude muset být na takové úrovni, aby studenty a jejich rodiče zaujalo jak kvalitou, tak další perspektivou uplatnění. Sloupek radního Dokončení ze strany 1 I přesto, že nebylo splněno, co bylo původně dohodnuto a schváleno vládou. Jedním z důvodů, proč tomu tak je, jsou výsledky voleb do krajských zastupitelstev, které vzaly doposud nejsilnější vládní straně v republice chuť splnit dohodnuté. I když se neobjeví žádné další finanční prostředky v rozpočtu kraje, budeme mít větší možnost rozhodovat o prioritách a využití vlastních zdrojů. Další peníze má potom kraj možnost získat z Evropské unie. Již před ánocemi byl 21. prosince Zastupitelstvem Plzeňského kraje schválen rozpočet na rok 2005, který je vyrovnaný. Počítá se v něm rovněž se solidní rezervou ve výši cca osm procent z celkové částky rozpočtu PK. Tyto peníze jsou určeny také na spolufinancování projektů z jednotlivých evropských fondů, bez nichž by jejich realizace nebyla možná. Značné změny přinesou kraji nové zákony. Zejména v oblasti školství bude potřeba soustředit se na uplatnění nového školského zákona a zákona o pedagogických pracovnících. Závěrem mi dovolte, abych vám poděkoval za podporu, kterou jste dali všem, již zodpovídají za rozvoj Plzeňského kraje, a do nového roku 2005 vám ještě jednou popřál vše dobré.

4

5 Inzerce 5 Časopis přírodní lékař - Nutné pro zdraví! objednávky předplatného na bezplatné telefonní lince: nebo žádejte u svých trafikantů! Předplatné 99! Kč a jedno číslo pouhých 10 Kč! Záruka 2 roky, nejlevnější, nejlepší ŽALUZIE, ROLETY SÍTĚ PROTI HMYZU!vykupujeme staré žaluzie na protiúčet! , , Jihlavská 611, Praha 4 HLEDÁME TECHNIKY, spolupracovníky vlastní ŽL, mobil, auto SC-10377/1 pro montáž našich výrobků sleva 50 % z ceny montáže hliníkových žaluzií pátá žaluzie na plastová okna Platnost do ZDARMA NA TOMTO MÍSTĚ BY MOHL BÝT ÁŠ INZERÁT TAK NA CO JEŠTĚ ČEKÁTE OLEJTE Noviny do každé domácnosti Inzerujte v projektu Český domov náklad více jak měsíčně pokrytí 70 % území ČR distribuce přímo do schránek nejlevnější inzerce Info telefon: , mobil:

6 6 Informace z kraje Kraj se prezentoval na veletrhu Regiontour 2005 Již tradičně se od 13. do 16. ledna konal v Brně veletrh cestovního ruchu Regiontour Plzeňský kraj na svém stánku v rámci své prezentace již potřetí představoval produkty cestovního ruchu týkající se našeho kraje. Jsem ráda, že hned na začátku roku jsme měli možnost prezentovat nové materiály a vlastně se poměřit v konkurenci ostatních krajů. ždy je to dobrá příležitost načerpat zajímavé podněty a postřehy, ale je to i zatěžkávací zkouška spolupráce s našimi partnery před zahraničními veletrhy a zároveň příležitost pozvat cíleně českou veřejnost k návštěvě našeho krásného kraje, říká inzerce Revoluční angličtina bez biflování a gramatiky Pro ty, co nemají čas se učit. Pro začátečníky, věčné začátečníky i pokročilé bez rozdílu věku. Z pozorněte! Jak to, že vůbec mluvíte? Přemýšleli jste o tom někdy? šichni jsme se ve škole učili cizí jazyk, ale 95 % z nás ho neovládá. A ještě si většina lidí myslí, že jsou na jazyky hloupí. Jenže to je omyl. Nejsme hloupí. Protože kdybychom byli, pak bychom se nenaučili ani mateřský jazyk. Dokonce i mentálně retardovaní jedinci se naučí mluvit. Naučit se první (mateřskou řeč) je nejtěžší ze všech řečí. U dalších jazyků totiž můžeme porovnávat nové poznatky se starými. A jak se tedy naučíte první řeč? Rozhodující je jazykové prostředí. Tříleté dítě asi hodin ze svého života prospalo, ale dalších hodin na něj působilo jazykové (zvukové) okolí. Nejdříve začalo chápat, pak mluvit a nakonec přišlo na řadu psaní a čtení. e třech letech již hodně rozumí a také samo mluví, i když ještě ne na úrovni. Stejně tak, i když pomaleji, to zvládnou i retardované děti. Naše první řeč je čeština a další jazyk ovládají pouze děti z vícejazyčného prostředí. e Švýcarsku a zemích Beneluxu je několik rozdílných úředních řečí a lidé je ovládají. Myslíte si, že lidé ve Švýcarsku nebo v Beneluxu jsou chytřejší než my? Ne, to určitě nejsou. Jen od dětství žijí ve vícejazyčném prostředí. A nyní přijde to nejzajímavější. I když tomu asi nebudete věřit, přesto se vy náměstkyně hejtmana Olga Kalčíková, která společně s hejtmanem Petrem Zimmermannem a ostatními členy Rady Plzeňského kraje tento veletrh navštívila. Stejně jako v minulých dvou letech měl Plzeňský kraj společný stánek s krajem Jihočeským. Podoba plzeňsko jihočeské expozice byla pro rok 2005 částečně změněna a zmodernizována. Charakteristickým prvkem je nadčasovější vzhled, který koresponduje dospělí můžete naučit další řeč stejně jednoduše jako kdysi svou mateřskou řeč. Spoluautoři metody TAXUS Learning Ivo Toman a Martina Králíčková spojili postup malých dětí s moderními poznatky o mozku. yužili i toho, že vy již umíte číst, a tedy dokážete zapojit obě mozkové polokoule současně: posloucháním originální angličtiny a čtením doslovných překladů. Doslovné překlady jsou z hlediska češtiny nesprávné, ale pro pochopení angličtiny správné, neboť anglicky mluvící lidé používají jiný slovosled než my. Pokud byste používali český slovosled, cizinec by Taxus Learning funguje u všech typů lidí vám nerozuměl, i kdybyste vyslovovali jednotlivá slova správně. Takto se naučíte myslet anglicky a získáte i dobrou výslovnost. Špatný přízvuk mají lidé hlavně proto, že danou řeč nemají dostatečně dlouho naposlouchanou. Teorii a gramatiku vůbec neprobíráte. Tu pochopíte z doslovných překladů. Ostatně, děti jdou do první třídy a gramatiku již umí. Až ve škole zjistí, jak je to vlastně těžké. s novými trendy ve světovém výstavnictví. Projevilo se to v celkovém zaoblení, využití neonového osvětlení, bylo zrušeno patro nad centrálním zázemím a odstraněny dva poutače v podobě balonů. Původně zelené ladění vystřídala kombinace barev modré a stříbrné. ýstavní plocha je rozdělena do tří částí centrální část, která spojuje expozici Plzeňského a Jihočeského kraje symbolizuje společnou přírodní oblast Šumavu. Prostor v rámci expozice Plzeňského kraje byl stejně jako v minulých letech nabídnut dalším spoluvystavovatelům z řad obcí, mikroregionů a dalších subjektů, takže návštěvníci se mohli blíže seznámit s oblastmi: Klatovsko Chudenicko, Severní Plzeňsko, Sušicko Kašpersko, Rokycansko Zbirožsko, Pošumaví, Domažlicko, Horšovskotýnsko, Tachovsko či s městem Plzní. První dva dny veletrhu byly určeny odborné veřejnosti, víkend pak patřil všem, kteří se zajímají o cestovní ruch v konkrétních oblastech České republiky i ve světě. Na stolech Plzeňského kraje se návštěvníci poprvé setkali s novou řadou propagačních materiálů, které podrobně rozvádějí témata z image prospektu Přijďte a prožijte, který je proveden v pěti jazykových mutacích a loni na podzim získal 2. místo v kategorii Nejlepší cizojazyčný propagační materiál kraje v soutěži Náš kraj Návštěvníci veletrhu se také seznámili s materiálem informujícím o mezinárodní cyklotrase Regensburg Plzeň Praha. Řada z nich si odnesla přehledný kalendář kulturních akcí pro celý rok Životní prostředí a zdraví spolu souvisejí Oblast životního prostředí má v nové Radě Plzeňského kraje na starosti plzeňský lékař Boris Kreuzberg. Se svou nominací je spokojen, životní prostředí a zdraví obyvatel podle něj jdou ruku v ruce. Už jste se seznámil s působností odboru životního prostředí, se kterým budete úzce spolupracovat? elmi mile mě překvapila obrovská diverzita tohoto odboru. Pracuje tam 40 odborníků specializovaných na zoologické nebo botanické problémy, odpadové hospodářství, ovzduší, vodohospodářství a mnoho dalších. Imponuje mi na tom prolínání jednotlivých oborů, které je zde velmi zřejmé. Otázka životního prostředí se stává velmi důležitou pro samotné přežití na této planetě. Zlepšení životního prostředí ale není jednoduchý úkol, takže jak na to? Od loňského roku jsme členy Evropské unie, která se regenerací přírody na starém a naší společností už hodně využitém kontinentu intenzivně zajímá. Udržitelný vývoj do budoucna je to, co může budoucím generacím umožnit život na této přelidněné planetě. Musíme se vypořádat s přírodou, která se vůči lidstvu brání, a musíme s ní umět vycházet. A to je úkol ekologie a životního prostředí. Dají se ekologické zájmy skloubit se současným rozvojem lidské společnosti? Tady cítím určitý rozpor mezi jednotlivými zájmovými skupinami, které se mohou zúčastňovat řešení různých problémů. Mým úkolem bude najít určitou míru jednotlivých argumentů zúčastněných stran a najít cestu, která bude pro všechny přijatelná a prospěšná. Jaký je váš nejbližší úkol? Bezprostředně mě a celý odbor životního prostředí čeká prosazení koncepce odpadového hospodářství Plzeňského kraje. Minulé zastupitelstvo se na této problematice nedokázalo shodnout, takže poslouchám různé názory na tuto otázku. Samo o sobě by toto téma nemělo být konfliktní. Je to vlastně návod, který kraj dává všem městům a obcím, jak hospodařit s komunálním odpadem. Ten kraj chrlí ve velkém a my musíme dát několik variant řešení, aby hospodaření s odpadem v kraji bylo integrované, ekonomické a aby výsledné znečištění životního prostředí bylo co nejmenší. dohledné době se určitě dostanu také k problému zatím stále ještě nevyhlášené Chráněné krajinné oblasti Český les, dále zlepšení spolupráce se šumavským národním parkem nebo čerpání peněz z evropských fondů na rozjeté a připravované vodohospodářské projekty Plzeňského kraje. Dokonce ani slovíčka se nebudete učit a přitom s TAXUS Learning získáte slovní zásobu přes 4000 slov. TAXUS Learning je vybaven pozitivními podprahovými záznamy. Kromě 9 modrých výukových CD obsahuje i 3 červená CD, která vám vytvoří tiché anglické prostředí, a knihu s 270 obrázky, ve které je tato metoda podrobně popsaná. 14 hodin mluveného slova obsahuje 7960 vět. Postup je jako u dítěte. Nejdříve poslouchat a pochopit, pak mluvit a nakonec číst a psát. Každý jiný postup je nepřirozený. Nejdříve si vědomě projdete lekci na modrém audio CD. Pak si tutéž lekci na červeném CD pouštíte velice potichu, na samém prahu slyšitelnosti stále dokola. Musí to být tak potichu, že vás to nijak neruší, a vy se přitom můžete věnovat čemukoliv jinému. Dívat se na televizi, pracovat, bavit se, jet autem, sportovat, prostě cokoliv vás napadne. áš mozek se tím bude podvědomě zabývat a vy se učíte, aniž byste však měli ty nepříjemné pocity, že se musíte 14. ROČNÍK ELETRHU HOLIDAY WORLD Příprava 14. ročníku prestižního, středoevropského veletrhu je v plném proudu. Tisíce pracovníků cestovních kanceláří již nyní připravují nejenom řadu kvalitních a příjemných nabídek, jak strávit klidnou a pohodovou dovolenou, ale i řadu netradičních novinek. Partnerská země Ukrajina představí svou kreativní nabídku. Návštěvníci se opět setkají s tradičními zástupci mezinárodního cestování, ale i s novými uchazeči o jejich přízeň. ýrazněji se bude prezentovat samostatným pavilonem Indie. Široká škála nabízených služeb, zajímavé ceny, bonusy, to vše se pro vás již tradičně chystá. Součástí veletrhu bude také prodejní výstava ybavení na dovolenou Plzeňský kraj se na veletrhu bude prezentovat spolu s Plzeňským Prazdrojem a městem STŘÍBRNÁ ZA PROPAGACI KRAJE Plzeňský kraj získal 2. místo v kategorii Nejlepší cizojazyčný propagační materiál kraje v soutěži Náš kraj 2004, jejíž již třetí ročník připravil vydavatelský dům COT media. Zástupci Plzeňského kraje převzali toto ocenění v prosinci 2004 na výročním a v historii českého cestovního ruchu tradičně největším setkání profesionálů turistického průmyslu na Žofíně. Plzeňský kraj do této soutěže zaslal svůj propagační materiál, tzv. image prospekt Přijďte a prožijte, který je proveden v pěti jazykových mutacích (čeština, angličtina, němčina, italština a ruština) a který na základě výběrového řízení zhotovilo pro Plzeňský kraj s využitím grantu Ministerstva pro místní rozvoj ze Státního programu podpory Plzeň. Je to vlastně první společná prezentace těchto institucí. Cílem je představit tyto subjekty společně a přilákat co nejvíce zákazníků do pivovaru, města Plzeň a Plzeňského kraje. Expozice se jmenuje Plzeňská pivnice, a jak název napovídá, bude se prezentovat jako typická česká hospůdka z 30. let 1. republiky. Po celou dobu veletrhu budou pro návštěvníky připraveny zajímavé doprovodné akce soutěž, přednášky, výstavy fotografií, přehlídka zeměpisných a cestopisných filmů Worldfilm. Součástí programu bude i možnost strávit sobotní odpoledne s National Geographic. eletrh Holiday World se koná 19. a 20. února 2005 vždy od 9 do 18 hodin na výstavišti v Praze 7 Holešovicích. cestovního ruchu nakladatelství Kletr Plzeň. Jsem ráda, že se tento prospekt lidem líbí, a navíc si ho cení i odborná veřejnost, což dokládá i cena v podobě krásné skleněné skulptury ve tvaru republiky, kterou jsme získali na Žofíně. ážím si velice toho, že byla oceněna dílčí práce i realizované nápady, říká Olga Kalčíková, náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje pro cestovní ruch a marketing. učit. Navíc toto může jet několik hodin denně v práci nebo u vás doma a celá rodina má tak vytvořeno anglické prostředí z výrazů, které již vaše podvědomí zná z doslovných překladů. Nemusíte se kvůli tomu odstěhovat do ciziny. To je ideální postup pro ty lidí, kteří nemají čas na intenzivní vědomé učení se. Což je vlastně většina z nás! Pokud se ám něco zdá nadsazené, pak vězte, že pouze naše školství v nás vypěstovalo poznání, že cizí jazyky jsou těžké. Systém výuky angličtiny ve škole je totiž špatný, neboť tam musíte ihned nahlas číst a psát. A hlavně učit se slovíčka. Biflování jednotlivých slov je přímo rakovinou pro naše znalosti jazyků. Proč? Ze dvou důvodů. raťme se k dětem. Kdo z rodičů mluví na své děti jednotlivými slovy? Navíc samotné slovo zní úplně jinak, než slovo spojené s jinými do vět. Tyto i další objevy metody TAXUS Learning stojí 5990 Kč (dobírka Kč, posílá se ještě v den objednání). Máte je napořád a navíc pro celou rodinu. Pro srovnání, jedna hodina konverzace s anglickým lektorem stojí asi 300 Kč na hodinu. Návratnost TAXUS Learning je asi 20 takových hodin. Máte málo času na učení a chcete poznat vylepšenou cestu poznávání dětí? Pak kontaktujte společnost TAXUS International s. r. o., která sídlí v ulici Na Pankráci 49, Praha 4. Mobil: (nonstop) SC-10340/3

7 Památky 7 Obnova soukromých památkových objektů se daří Rada Plzeňského kraje schválila v loňském roce programy Zachování a obnovy hodnot historického stavebního fondu na území památkových zón a rezervací a Zachování a obnovu nemovitých kulturních památek na území Plzeňského kraje. Komise pro výběr žadatelů o poskytnutí dotací z těchto programů posoudila 176 žádostí, ze kterých 87 doporučila k realizaci. Cílem této podpory je zachování potenciálu kulturního dědictví Plzeňského kraje a obnova dochovaných památkových, architektonických a urbanistických kvalit území památkových zón a rezervací. Obnova těchto památek je velmi náročná jak pro vlastníky objektů, tak pro úřad. Peněz na opravy je stále málo, přesto se podařilo opravit řadu objektů. Jsme rádi, že soukromým majitelům památkových objektů může finančně pomoci Plzeňský kraj. Na státní dotaci nemají podle zákona o památkové péči nárok, proto kraj vyhlásil tyto dva dotační programy, aby majitelům objektů mohl přispět na finančně náročné opravy, říká památkové péče lasta Frouzová. Pro soukromé majitele je pomoc kraje motivací, aby objekt neznehodnotili nevhodným zásahem, ale snažili se ho opravit do původní podoby. Taková rekonstrukce památek je přitom mnohem dražší, než klasická oprava. Dotace z krajských programů tak alespoň kompenzují majitelům zvýšené náklady. Majitel roubené chalupy v Klenčí pod Čerchovem, která navíc není památkou, ale nachází se v památkové rezervaci, ji opravil nejdražším památkářským způsobem. Sám vyrobil nové ručně tesané trámy a dal budovu do původního stavu. Tím navíc inspiroval sousedy z okolí, kteří se rozhodli následovat jeho příkladu a také požádali o dotaci na navýšení nákladů spojené s náročnou obnovou, aby jejich objekty po rekonstrukci byly v původním stavu, dodává lasta Frouzová. Představitelům Plzeňského kraje se vyplatilo, že si jako první ze všech krajů uvědomili komplikovanou situaci majitelů památkových objektů a uvolnili 2 miliony na jejich podporu. Z těchto peněz bylo uspokojeno mnoho vlastníků, kteří by se bez této pomoci do obnovy objektů nepustili. e stejné politice bude kraj pokračovat i v letošním roce. Bohy Podkraš. Mlýn Nová střecha nad mlýnicí Podkrašovského mlýna v obci Bohy, který poškodila povodeň. Krajský úřad Plzeňského kraje P. O. BOX 313, Škroupova 18, Plzeň elektronická adresa: telefon spojovatelka: provolba: ; fax: úřední hodiny pondělí , středa ORGANIZAČNÍ SCHÉMA ÚŘADU: Ředitel KÚPK Mgr. Jiří Leščinský odbor kancelář hejtmana Bc. Alena Šatrová odbor kancelář ředitele Mgr. Štěpánka Haladová odbor vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad Ing. Jan Nový odbor cestovního ruchu Ing. Ludmila Navrátilová odbor informatiky áclav Koudele odbor ekonomický Ing. Roman Reiser odbor regionálního rozvoje RNDr. Emil Chochole Takto vypadala roubená chalupa v Klenčí pod Čerchovem při rekonstrukci, kdy bylo nutné vyměnit poškozené ručně tesané trámy. Nová publikace o lidové architektuře Plzeňský kraj vydal publikaci o vesnických památkových rezervacích a zónách. Ta mapuje několik desítek vesnických sídel v oblasti českého západu, které vláda po mnoha letech příprav začala v roce 1995 prohlašovat za památkové rezervace a zóny. loňském roce došlo k dílčímu doplnění seznamu vesnických památkových zón, a byl tak dán předpoklad k realizaci ochrany i těch památek, které dlouhou dobu stály stranou zájmu jednotlivců i skupin. Publikace je určena především pro obce a majitele objektů, které se nacházejí v chráněných územích, a bude k dispozici na obecních úřadech. Plzeňský kraj patří k regionům, kde je největší množství vesnických památkových zón a rezervací. Kultura a památky nezůstávají stranou Další novou tváří v Radě Plzeňského kraje je Martin Baxa, který má na starosti oblasti kultury a památkové péče. Už začal pracovat na dalším rozvoji obou oblastí, které mají pro letošní rok v rozpočtu vyčleněny větší finanční prostředky, než v letech minulých. Přicházíte s novou koncepcí, nebo nastupujete do rozjetého vlaku? oblasti památek je nutné navázat na to, co už se podařilo udělalo v minulém období. Na lednovém zasedání rady budeme projednávat dva grantové programy Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje a Zachování a zhodnocení historického stavebního fondu na území památkových rezervací a zón. Pro tyto programy je v krajském rozpočtu připraveno 15 milionů korun. Z těchto peněz budeme podporovat opravy památek soukromých vlastníků a obnovu veřejných prostranství v památkových zónách. Je to velmi užitečný nástroj na podporu žadatelů, kteří jsou tlačeni požadavky památkové péče a mají dobrou vůli jim vyhovět. Celkový pohled na zrekonstruovanou roubenku v Klenčí pod Čerchovem Krajský úřad Plzeňského kraje vydal publikaci Památky Plzeňského kraje. Ta má sloužit zejména odborné veřejnosti. Je to vlastně Jaká je situace v oblasti kultury? Tento resort se dělí na dvě části. Tou první jsou příspěvkové organizace zřizované krajem. Zde je dlouhodobým cílem podporovat jejich činnost, která je velmi důležitá, ale komplikovaná vzhledem k omezenému množství finančních prostředků a tomu, že na ně stát uvaluje různé povinnosti, jako je péče o archeologické nálezy atd. Tyto organizace potřebují velké množství peněz nejen na provoz, ale také na investice. Je pozitivní, že se do rozpočtu pro letošní rok podařilo zařadit navýšení finančních prostředků. Druhou částí je podpora jednotlivých kulturních akcí. Stejně jako v minulých letech podpoříme filmový festival Finále, na který v rozpočtu čeká 700 tisíc korun, stranou ale nezůstane ani festival Divadlo, Smetanovské dny a řada dalších kulturních akcí v celém kraji. I pro oblast kultury bude v letošním roce vypsán grantový program. Památky Plzeňského kraje náš metodický materiál, podle kterého budeme postupovat v oblasti památkové péče. Je to vlastně koncepce její podpory, říká kultury, památkové péče a cestovního ruchu lasta Frouzová. Publikace je určena pracovníkům památkového ústavu, krajským úředníkům, starostům i vlastníkům památkových objektů, kteří se v oblasti památkové péče pohybují. Kniha se objeví v krajských muzeích, archivech a knihovnách. Kromě odborného textu publikace obsahuje řadu obrazových materiálů, jsou tam překrásné fotografie, veduty, staré mapy, seznam všech památkových objektů z celého kraje a mnoho dalších informací, dodává lasta Frouzová. Kniha vyšla v nákladu 1500 kusů, k dostání bude v krajských muzeích. RED odbor životního prostředí Mgr. ladimír Dlouhý odbor majetku a hospodářského rozvoje Ing. Alena Hemrová odbor školství, mládeže a sportu PaedDr. Zdeněk Oulík odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Mgr. lasta Frouzová odbor sociálních věcí a zdravotnictví Erika Kunešová odbor dopravy a silničního hospodářství Ing. Jaroslav ejprava odbor krizového řízení Ing. Milan Řihošek odbor právní JUDr. Blanka Žižková útvar interního auditu vedoucí Ing. Martin Zaoral odbor fondů a programů EU Mgr. Petr Pelcl

8 8 Zajímavosti Fotohádanka minulém čísle jsme chtěli znát jméno vrchu, na kterém stojí válcová kaple. Správná odpověď je Ovčí vrch (696,7 m) položený asi 5 km severozápadně od Konstantinových Lázní. Ten tvoří důstojný protějšek památnému Švamberku. Právě odtud se otevírají nejpůsobivější pohledy směrem ke hradu. Své jméno obdržel zřejmě po panském ovčínu, který u jeho paty stával. Děti dětem Mezinárodní filmový festival Kids for Kids Festival prezentuje filmy pro děti vytvořené dětmi. Třetí ročník tohoto festivalu se bude konat v Řecku ve dnech června Součástí festivalu je soutěž o nejlepší film ve třech kategoriích (animace, živá produkce, 1minutový film). Zúčastnit se mohou děti a mládež celého světa ve dvou věkových kategorií: 6 12 a let. Uzávěrka pro přihlášení do soutěže je 15. března šechny potřebné informace (podrobnosti soutěže, pravidla, formuláře pro přihlášení) naleznete na webových stránkách: Knihovna pro nevidomé Knihovna pro nevidomé v Plzni je detašovaným oddělením Studijní a vědecké knihovny v Plzni. Služby tohoto oddělení jsou určeny výhradně nevidomým, slabozrakým a těm, kteří z nějakého důvodu nemohou sami číst, tedy i dyslektikům nebo těžce zdravotně postiženým občanům. Přihlášku nového čtenáře proto musí potvrdit odborný lékař nebo organizace zrakově postižených. T RED oto pracoviště je vybaveno zvukovým signálem, pomáhajícím těžce zrakově postiženým najít vchod do knihovny. Signál se zapíná ve výpůjčních hodinách každé pondělí a ve středu od 10 do 12 hodin, od 13 do 19 a ve čtvrtek od 13 do 15 hodin. Knihovní fond knihovny tvoří tzv. zvukové knihy. Jedná se o klasické tištěné knihy všech literárních žánrů převedené v nezkrácené verzi do zvukové podoby. Zvukové knihy jsou načítány profesionálními speakery z řad herců pražských divadel a rozhlasu a nahrávány na kazety v nahrávacích studiích Macanovy knihovny a tiskárny v Praze. rch sehrál úlohu v boji bezdružických poddaných proti jejich vrchnosti, která vešla do dějin pod názvem bitva na Ovčím vrchu. Zprávy o vydrancování bezdružického zámku poddanými v roce 1680 se sice v historických studiích běžně uvádějí, ale historický materiál k této jistě zajímavé epizodě místních dějin chybí. Po vyplundrování zámku, Kromě toho Studijní a vědecká knihovna uvolňuje každý rok finanční prostředky na nákup kazet a CD s vážnou i populární hudbou a jazykovými kurzy na doplnění a obohacení fondu audiálních dokumentů. e fondu knihovny jsou zastoupeny všechny literární žánry od detektivek, románů pro ženy, cestopisů, historických i válečných románů, klasických románů českých i světových autorů až po literaturu pro děti a mládež. Čtenář si může půjčit i jazykové kurzy němčiny a angličtiny ve zvukové podobě. Pro dětské čtenáře má knihovna ve fondu řadu titulů od pohádek pro nejmenší čtenáře až po tituly doporučené školní četby. který náležel majiteli panství Kryštofu z Heissensteinu, se údajně sedláci uchýlili na Ovčí vrch, kde se opevnili. Podle tradice je počet vzbouřenců odhadován na 500. Za jejich vůdce je uváděn Hans Muck ze Zhořce. Podle pověsti se na střetnutí s vojskem sedláci připravovali a vyrobili si děla z třešňových kmenů stažených železnými obručemi. Tyto po domácku vyrobené zbraně je ale hned při prvním použití zradily. Proti sedlákům usazeným na Ovčím vrchu zaútočily dne 6. května 1680 dvě kompanie Harantových kyrysníků vedené princem z Holštejnu. Jejich útok byl prý zahájen kolem 6. hodiny večerní dělovou střelbou z protějšího Švamberka po níž zůstalo na Ovčím vrchu ležet 49 mrtvých a 20 těžce raněných sedláků. Na straně vojáků nejsou hlášeny ztráty. Oběti povstání byly ve dnech května pohřbeny na hřbitovech v Čelivi a Krsech. Mezi pohřbenými byl podle čelivské matriky zemřelých i domnělý vůdce povstání Hans Muck. Majitelka panství Marie Františka z Heissensteinu nechala na bojišti v letech vystavět kapli Smrtelných úzkostí Kristových. Kapli obdařila nadací, z níž byla financována každoroční zádušní mše sloužená vždy 31. května. Kaple, která spadala pod čelivskou faru, byla za Josefa II. roku 1787 uzavřena. roce 1903 byla kaple na příkaz knížete Löwensteina obnovena. Stavbu vedl knížecí stavitel Hubert Tentokrát chceme znát jméno objektu na snímku. Odpovědi se zpáteční adresou posílejte na adresu: Plzeňský kraj redakce, Husova 29, Plzeň, Tippmann za stavebního dozoru Jana Korna. Oltářní menza a portál vstupu byly vytvořeny z hradišťského čediče zpracovaného ve vrchnostenském lomu. ysvěcení kaple se konalo 13. července 1906 pražským arcibiskupem Skrbenským. Zařízení interiéru, mezi nímž byly i sochy apoštolů a Krista na hoře Olivetské přenesené ze Švamberka, silně pozlacené svícny a další cennosti, bylo zničeno po roce Dnes je Ovčí vrch položený Novinkou v nabídce nových titulů pro slabozraké uživatele jsou komentáře k filmům natočené na kazetách. Slabozraký občan tak může sledovat se svojí rodinou videokazetu s filmem, ke kterému si pouští kazetu s podrobným komentářem jednotlivých scén filmu. Pro zajímavost stránková tištěná kniha je načtena asi na 10 15devadesáti minutových kazetách. Pokud by si však čtenář chtěl vypůjčit kompletní vydání Káji Maříka, musí se připravit na to, že si z knihovny odnese 50 kazet! Plzeňští čtenáři si mohou zvukové knihy půjčovat osobně ve výše uvedených půjčovních hodinách, čtenáři bydlící mimo Plzeň pak mohou využít zásilkové služby. Počítáno je i s tím, že někteří zrakově postižení čtenáři ze zdravotních důvodů nemohou navštěvovat knihovnu osobně, zvukové knihy jim mohou vybírat i půjčovat rodinní příslušníci po předložení občanského průkazu. Čtenář si může půjčit zvukové knihy na jeden měsíc, výpůjční dobu je možné po dohodě s pracovnicí knihovny prodloužit ještě o jeden měsíc. Každý čtenář dostává několikrát do roka tištěný katalog přírůstků zvukových knih, podle kterého si vybírá tituly, o které má zájem. mimo značené turistické cesty poměrně málo navštěvovaný. Do daleka viditelná válcová kaple připomínající svým tvarem rotundu nestojí na vrcholu kopce, ale na planině pod hlavním vrcholem. Nedaleko kaple stojí kamenná mohyla, která je rovněž pomníkem selské rebelie. minulosti byla na jižním svahu Ovčího vrchu popisována stará šachta. Po přezkoumání oltáře se zjistilo, že jeho sokl byl vystavěn ze stejné antimonové rudy, která byla objevena i v místech zaniklého dolu. Tímto zjištěním bylo stáří lomu datováno do období kolem roku 1680, kdy byla kaple vystavěna. Z došlých odpovědí jsme vylosovali tři výherce, kteří obdrží od Krajského úřadu Plzeňského kraje věcnou cenu. Na tu se mohou těšit: Karel Machulda, Příchovice Miroslava Lepičová, Tlučná Karel Bláha, Koloveč Regionální soutěž žáků středních škol a učilišť Náměstek hejtmana áclav Červený si prohlédl ukázky studentských prací z různých oborů. Praktické ukázky toho, co se ve škole naučily, předvedly také studentky oborů kadeřnice, kosmetička a dámská krejčová. sále Domu kultury Inwest v Plzni se 12. ledna 2005 konal IX. ročník regionální soutěže pro žáky oborů aranžér aranžérka, kadeřník kadeřnice, kosmetička, dámská krejčová a oděvnictví, kuchař číšník, prodavač prodavačka a provoz služeb. Pořadateli této soutěže, která se konala pod záštitou 1. náměstka hejtmana Plzeňského kraje áclava Červeného, byly ISŠŽ Plzeň, SOŠ a SOU obchodní Plzeň, SOU Domažlice a zúčastněné střední odborné školy a učiliště. Jedná se o jedinečnou soutěž středních škol a učilišť převážně z Plzeňského kraje, kde žáci a studenti předvádějí na profesionální úrovni vše to, co se ve svém oboru naučili ve škole. Jedná se o jedinečnou záležitost, neboť v obdobném rozsahu není v celé České republice pořádána žádná srovnatelná soutěž, která by v sobě zahrnovala takový počet studijních oborů. Tuto akci přivítali i rodiče žáků vycházejících základní školu, kteří se rozhodují, na které škole budou jejich děti pokračovat ve svém studiu. Pracovnice knihovny pomáhají čtenářům s výběrem zvukových knih, informují čtenáře o nových kompenzačních pomůckách pro zrakově postižené a upozorňují na služby, které zrakově postiženým poskytují jiné organizace. Půjčování zvukových knih je zdarma, pokud však čtenář ztratí některou kazetu, je povinen ztrátu nahradit na vlastní náklady. Obracíme se na čtenáře tohoto článku, aby se zamysleli, zda nemají ve svém okolí někoho, kdo by potřeboval služby naší knihovny a komu by zvukové knihy zpříjemnily a obohatily život. Noviny Krajského úřadu Plzeňského kraje vydává Krajský úřad Plzeňského kraje ve vydavatelství Strategic Consulting, s. r. o. vydavatel Jan Čížek ( ), šéfredaktor David Hrdina ( , Redakční rada: Bc. Alena Šatrová ( ), Mgr. Jiří Leščinský, Ing. Šárka Tomanová DTP Pavel Huml ( , inzerce ěra Lingurášová ( , adresa redakce: Husova 29; Plzeň, tel./fax: , adresa vydavatele: Na Poříčí 8, Praha 1, tel: , tel/fax: distribuce výtisků zdarma tiskne LTAA-LABE-PRESS, a. s. náklad výtisků ověřen auditorskou společností ABC Registrováno pod číslem MK ČR E 14873

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2017 2021, s Rozpočtovými pravidly

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Úvod 1. Dotační programy Plzeňského kraje v roce 2015 pro oblast ŽP 2. Národní dotační

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

ANALÝZA ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ EU V OBDOBÍ 2004-2007

ANALÝZA ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ EU V OBDOBÍ 2004-2007 ANALÝZA ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ EU V OBDOBÍ 2004-2007 Podle aktuálních údajů se k 31. 12. podařilo beze zbytku vyčerpat peníze vyčleněné v evropských fondech na rok 2004, a to i v programech pro hlavní město

Více

FOND VYSOČINY 2012 1

FOND VYSOČINY 2012 1 FOND VYSOČINY 2012 1 Co je to Fond Vysočiny? -účelový rozvojový Fond Vysočiny založen jako systém grantové a dotační politiky kraje v březnu 2002 nástroj regionální politiky - FOND sdružuje část rozvojových

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Praha Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Praha Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Praha 8.12. 2005 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Radka Soukupová Struktura příspěvku 1. Společný regionální

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

Z á p i s. MVDr. Pavel Bělobrádek, Ing. Lubomír Svatý. Program jednání:

Z á p i s. MVDr. Pavel Bělobrádek, Ing. Lubomír Svatý. Program jednání: Z á p i s z 1. jednání Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 22. 1. 2013 od 9.00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Dle prezenční listiny

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Obce a podpora venkovského cestovního ruchu

Obce a podpora venkovského cestovního ruchu VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA Obce a podpora venkovského cestovního ruchu PaeDdr. Václav Petrus I. Obecné předpoklady Zk. 128/2000 Sb. o obcích, orgány obce Zk. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech,

Více

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2006. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje celkovou

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Ing. Marta Novotná vedoucí oddělení regionálního rozvoje Krajský úřad Olomouckého kraje Koncepce zemědělsk lské politiky a rozvoje venkova Olomouckého kraje Důsledná

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Nadace Partnerství. Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012. 1.

Nadace Partnerství. Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012. 1. Nadace Partnerství Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012 1. Cíl grantu Podpora vzniku nových a obnova stávajících zelených veřejných prostranství

Více

Běžné výdaje. Saldo (příjmy - výdaje) ~ ! -- --,

Běžné výdaje. Saldo (příjmy - výdaje) ~ ! -- --, , v AVRH ROZPOCT TECKÉHO KRAJE A ROK 2010 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2010 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu se schváleným rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 6. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV. I. 2 Realizace místní rozvojové

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová

DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Evropské zdroje

Více

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014 MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ Srpen 2014 Nadace ČEZ Oranžové hřiště pro rok 2014 Podporované aktivity: Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních,

Více

výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha

výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha Hlavní město Praha vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v rámci grantového schématu Rozvoj lidských zdrojů

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 52. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 52. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 52. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu REVITALIZACE VYBRANÝCH PAMÁTEK II. Identifikace výzvy

Více

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konané dne

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konané dne 5. Předkládá: Rada Olomouckého kraje Zpracoval: RNDr. Ivan Kosatík náměstek hejtmana Ing. Jiří Juřena vedoucí ekonomického odboru Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konané dne 24.6.2004 Rozpočet

Více

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s.

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Výroční zpráva za rok 2006 pro jednoduché čtení Napsal : Ivo Vykydal, předseda Republikového výboru Sdružení Slovníček V tomto

Více

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury Veřejné slyšení Senát PČR 03. 03. 2014 Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 impuls pro veřejné slyšení RV NNO:

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok Specifikace výzev. Únor 2014

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok Specifikace výzev. Únor 2014 Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2014 Specifikace výzev Únor 2014 Je uvedena specifikace výzev, které budou vyhlášeny po datu aktualizace plánu výzev, nebo jsou k tomuto datu otevřeny. Výzvy prioritní

Více

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů KRAJ II. třídy v km III.třídy v km Celkem Podíl silnic v rámci ČR v % Pořadí Rozloha v km2 Počet obyvatel Počet obyvatel na km2

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Hlavní aktivity regionální politiky v roce 2012

Hlavní aktivity regionální politiky v roce 2012 Hlavní aktivity regionální politiky v roce 2012 Příprava a schválení Strategie regionálního rozvoje 2014+ Novela zákona o podpoře regionálního rozvoje Hlavní aktivity pro rok 2012 Příprava a schválení

Více

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin 8934/2016-OLP Z Á P I S ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dne 31.03.2016 Úřad vlády České republiky Přítomni / omluveni:

Více

Návrh programu na 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Návrh programu na 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Návrh programu na 2. zasedání Zastupitelstva konaného dne 26. 02. 2013 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 1. zasedání Zastupitelstva konaného dne 29. 1. 2013, určení zapisovatelky 2.

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště

23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Komplex veletrhů Mezinárodní veletrh investičních příležitostí, podnikání a rozvoje v regionech Mezinárodní veletrh komunálních technologií a služeb Mezinárodní veletrh

Více

Oznámení o vyhlášení kola

Oznámení o vyhlášení kola Královéhradecký kraj Oznámení o vyhlášení kola Grantové schéma na podporu medializace Královéhradeckého kraje prostřednictvím propagačních a informačních kampaní (podopatření 4.1.2 Podpora regionálních

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR Veletrh ve všeobecné informační zkratce

Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR Veletrh ve všeobecné informační zkratce Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR 2014 16-19.1.2014 Veletrh ve všeobecné informační zkratce Tandem veletrhů cestovního ruchu GO a REGIONTOUR byl oficiálně zahájen v pavilonu P přestřižením pásky, kterého

Více

Zdravý Kraj Vysočina a MA21. v roce 2016

Zdravý Kraj Vysočina a MA21. v roce 2016 Zdravý Kraj Vysočina a MA21 v roce 2016 Organizační struktura Zodpovědný politik: Ing. Bc. Martin Hyský Koordinátorka: Bc. Jana Böhmová Pracovní skupina projektu Zdravý kraj a MA21 při Výboru regionálního

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

Zaměření činnosti a přehled aktivit EUREGIA EGRENSIS v roce 2016

Zaměření činnosti a přehled aktivit EUREGIA EGRENSIS v roce 2016 Zaměření činnosti a přehled aktivit EUREGIA EGRENSIS v roce 2016 1. Program Evropské územní spolupráce - EÚS Malé projekty EÚS Euregio Egrensis se stane v tomto plánovacím období správcem i administrátorem

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů 4. ročník odborné konference EVROPSKÉ FONDY 2014 20. února 2014, zastupitelský sál MHMP Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního

Více

Grantový systém Zdravého města Třebíče - Obecná pravidla pro rok 2015

Grantový systém Zdravého města Třebíče - Obecná pravidla pro rok 2015 Grantový systém Zdravého města Třebíče - Obecná pravidla pro rok 2015 Obsah: 1. Úvod 2. Grantové programy pro rok 2015 3. Časový harmonogram 4. Manuál pro předkladatele žádostí a projektů 5. Organizační

Více

Palackého náměstí 196/6, Ivančice, IČ: Z Á P I S SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU MR IVANČICKO

Palackého náměstí 196/6, Ivančice, IČ: Z Á P I S SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU MR IVANČICKO Z Á P I S SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU MR IVANČICKO konaná dne 26. září 2016 v 17:00 hod. v kanceláři Mikroregionu Ivančicko, Zemědělská ul. 2, Ivančice Přítomní členové správního výboru: Naděžda Chajmová,

Více

Grantový systém Zdravého města Třebíč obecná pravidla pro rok 2011

Grantový systém Zdravého města Třebíč obecná pravidla pro rok 2011 Grantový systém Zdravého města Třebíč obecná pravidla pro rok 2011 Obsah: 1. Úvod 2. Grantové programy pro rok 2011 3. Časový harmonogram 4. Manuál pro předkladatele žádostí a projektů 5. Organizační zajištění

Více

egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v Libereckém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes čtyři miliony korun

egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v Libereckém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes čtyři miliony korun egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v Libereckém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes čtyři miliony korun Vzdělávání úředníků zastřešují v obcích a krajích tzv. egon

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Směrnice Rady města Proseč Pravidla pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit Rada města Proseč se na svém zasedání dne 23. 10. 2012 usnesením

Více

Návrh rozpočtu Pk na rok 2011 a jeho vazby na rozpočty obcí a měst

Návrh rozpočtu Pk na rok 2011 a jeho vazby na rozpočty obcí a měst Návrh rozpočtu Pk na rok 2011 a jeho vazby na rozpočty obcí a měst Pardubický kraj Návrh rozpočtu Pk na rok 2011 a jeho vazby na rozpočty obcí a měst Ing. Roman LÍNEK náměstek hejtmana pověřený zastupováním

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

11254/14 in/zc/kno 1 DGG 2B

11254/14 in/zc/kno 1 DGG 2B RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 24. června 2014 (OR. en) 11254/14 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Pracovní skupina pro strukturální opatření Příjemce: Předmět: Výbor stálých zástupců (část I)/Rada FIN 435 FSTR

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev 5. 10. 2011 Plán výzev ROP Moravskoslezsko na 2. pololetí 2011 a 1. pololetí 2012 Specifikace výzev

Více

Výroční konference ROP SZ

Výroční konference ROP SZ Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Vize přestane být snem Výroční konference ROP SZ Příklad dobré praxe z Ústí nad Labem Karlovy Vary, 12.11.2009 Obsah projektu: rekonstrukce budovy Muzea

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Strategický plán rozvoje města Jindřichův Hradec

Strategický plán rozvoje města Jindřichův Hradec Strategický plán rozvoje města Jindřichův Hradec Listopad 2015 1 OBSAH Úvodní slovo starosty. 3 Popis dokumentu 4 Popis procesu tvorby dokumentu... 5 Struktura dokumentu.. 6 Schvalovací proces dokumentu..

Více

Váš kraj, Váš rozpočet

Váš kraj, Váš rozpočet Váš kraj, Váš rozpočet Dotazníkové šetření Váš kraj, Váš rozpočet Šetření probíhalo pro občany Jihomoravského kraje od 2.října do 7. listopadu 2012 Tři kategorie respondentů Neidentifikovaný občan Identifikovaný

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 12. 2015 Bod programu: 13 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu 1. Identifikace výzvy Číslo kola výzvy: 01 kontinuální Celková částka

Více

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2017

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2017 PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2017 LISTOPAD 2016 Kontrolní akce zařazené do plánu kontrolní činnosti 17/01 Peněžní prostředky státu poskytované z Programu záchrany architektonického dědictví na záchranu

Více

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 RNDr.Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Národní programy v roce 2011 Program obnovy a rozvoje venkova Podpora revitalizace

Více

Příloha IV.3.1. Kultura Odbor školství, kultury a sportu

Příloha IV.3.1. Kultura Odbor školství, kultury a sportu Příloha IV.3. Kultura Odbor školství, kultury a sportu Příloha IV.3. - Kultura k Programovému dokumentu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Města Valašské Meziříčí (dále jen Program nebo programový

Více

Evropská integrace a Česká republika

Evropská integrace a Česká republika ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta TEZE k diplomové práci Evropská integrace a Česká republika Zhodnocení přínosů vstupu ČR do EU z krátkodobého hlediska Autor: Bc. Jitka Bendlová

Více

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 příloha č. 2 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 zpracuje ekonomický odbor na základě podkladů předložených jednotlivými příkazci operací

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 32. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 32. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 32. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

1. výzva k předkládání žádostí o dotace

1. výzva k předkládání žádostí o dotace Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí MAS Ekoregion Úhlava, o.s. 1. výzva k předkládání žádostí o dotace Strategický plán LEADER (SPL) Marketingová značka

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Ř/227/09 ZN/7/Ř/09 DATUM: 03.12.2009 Oznámení o konání 11. zasedání Zastupitelstva

Více

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MAS Dolnobřežansko provedla v průběhu měsíce května dotazníkové šetření mezi zástupci veřejného, neziskového a soukromého sektoru

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Dotační zpravodaj. č. 3/2015

Dotační zpravodaj. č. 3/2015 Dotační zpravodaj č. 3/2015 Aktuální informace o dění ve světě dotací z fondů EU Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb, Tel: 354 426 140 IČO: 48

Více

NOVÉ MUZEUM BETLÉMŮ V TŘEBECHOVICÍCH POD OREBEM

NOVÉ MUZEUM BETLÉMŮ V TŘEBECHOVICÍCH POD OREBEM NOVÉ MUZEUM BETLÉMŮ V TŘEBECHOVICÍCH POD OREBEM Město Třebechovice pod Orebem, známé především díky Třebechovickému muzeu betlémů, otevřelo novou budovu. Muzeum betlémů je otevřeno pro veřejnost od 5.

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 4. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 4. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 4. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2 Realizace místní rozvojové strategie

Více

Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu

Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu ucelená nabídka turistických programů a produktů zaměřených na různé tematické oblasti nabídka turistických programů a produktů

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje Příloha č. 1 Text 32. výzvy ROP NUTS II Jihozápad pro dílčí projekty IPRM JZ/001: Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ DÍLČÍCH PROJEKTŮ V RÁMCI

Více

PRAVIDLA. Podpora konání kulturních a společenských akcí v regionu MAS Blanský les Netolicko 2014

PRAVIDLA. Podpora konání kulturních a společenských akcí v regionu MAS Blanský les Netolicko 2014 Podpora konání kulturních a společenských akcí v regionu MAS Blanský les Netolicko 2014 PRAVIDLA Obsah 1. Základní rámec programu... 3 1.1 Název grantového programu... 3 1.2 Zdůvodnění programu... 3 1.3

Více

Důvodová zpráva. Zastupitelstvo Olomouckého kraje Strana 1 (celkem 142) 6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2009 návrh rozpočtu

Důvodová zpráva. Zastupitelstvo Olomouckého kraje Strana 1 (celkem 142) 6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2009 návrh rozpočtu Důvodová zpráva 1. Finanční hospodaření Olomouckého kraje se řídí ročním rozpočtem, který na základě ustanovení 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje

Více

PROGRAM ROZVOJE EKOLOGICKÉ VÝCHOVY,VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY (EVVO) V ÚSTECKÉM KRAJI NA OBDOBÍ LET

PROGRAM ROZVOJE EKOLOGICKÉ VÝCHOVY,VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY (EVVO) V ÚSTECKÉM KRAJI NA OBDOBÍ LET PROGRAM ROZVOJE EKOLOGICKÉ VÝCHOVY,VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY (EVVO) V ÚSTECKÉM KRAJI NA OBDOBÍ LET 2009-2012 Program rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) v Ústeckém kraji na období 2009-2012

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

Projekty Karlovarského kraje s podporou ROP Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Projekty Karlovarského kraje s podporou ROP Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad Projekty Karlovarského kraje s podporou ROP Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad Realizované projekty Kraj vynaložil na její vybudování 98, 1 milionu korun, z toho 85 procent financí získal

Více

Vývoj příjmů a výdajů

Vývoj příjmů a výdajů Hospodaření města sledované z hlediska příjmů a výdajů celkem byla ve sledovaném období 2000-2006 ztrátové ve výši 17,2 mil. Kč. Celkové výdaje převýšily příjmy zejména v letech 2000-2003. V letech 2004

Více

5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci

5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci MAS Horní Pomoraví o.p.s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem LEADER (SPL) V HARMONII S PŘÍRODOU 5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2. Realizace

Více

20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová. Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013

20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová. Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013 20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013 Prioritní osy ROP Prioritní osy a oblasti podpory ROP NUTS 2 Střední Čechy Prioritní osa 1 Doprava Prioritní

Více