leden - únor Vážení spoluobčané, 01/2012 z obsahu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "leden - únor Vážení spoluobčané, 01/2012 z obsahu"

Transkript

1 01/2012 leden - únor z obsahu z radnice str. 2-9 radniční hodiny ze zastupitelstva poplatky finanční arbitr sociální reforma dotace kultura str muzeum knihovna oriflame komunikace s úřadem policie informuje str. 12 názory čtenářů str zelenina, ovoce a zdraví spolky a organizace str oddíl KAMARÁD kynologický klub rybářský svaz SDH turistický oddíl škola a školka společenská rubrika str. 20 sport str Týnecký tenis stolní tenis historie str Karel Mesinger inzerce svoz odpadu úprava náměstí str. 26 Vážení spoluobčané, oslavili jsme Nový rok a stačili odtrhnout z letošního kalendáře již první dva listy. Žáci a studenti obdrželi svá pololetní vysvědčení a užívají si týdenních jarních prázdnin. Tuhé mrazy a sněhová nadílka vyzkoušela naši trpělivost a odolnost. Mnozí z nás si dávali nová předsevzetí a snaží se je dodržovat a někteří zase na ně již zapomněli. I naše město vykročilo vstříc novému roku s novými předsevzetími. Zda budou uvedena v život, či nikoliv, to je vždy nejisté. Budeme se ale snažit udělat vše pro to, aby se nám to povedlo. Vybral jsem tři nejdůležitější akce, které jsou pro město v tomto roce klíčové. Mezi ty nejdůležitější patří stavba kanalizace a ČOV. Neuskuteční-li se tato akce, bude muset město řešit problémy s vypouštěním odpadních vod do Labe. Pravdou je, že až od konce roku 2015, ale to datum je, jak se říká, za dveřmi! Podaří-li se městu sehnat potřebné finanční Ilustrační foto. prostředky, bude minimálně deset let splácet 4,5 mil Kč ročně za úvěr a úroky s ním spojené. Dalším projektem je Revitalizace mrtvého ramene Labe Týnec nad Labem. Tato akce je již doprojektována až na malé detaily. Bude připravena dokumentace k územnímu řízení a následné žádosti na Státní fond životního prostředí. Město bude vyčkávat do doby, než bude vypsáno grantové řízení. Pak ihned podá žádost o dotaci na výše uvedenou akci. V nejbližších týdnech má ROP Střední Čechy rozhodnout o tom, zda byla úspěšná žádost o výstavbu multifunkčního hřiště. Nyní prošla žádost kontrolou formálnosti a kompletnosti. Byla shledána splňující všechna kriteria. Teď již vše záleží na výběrové komisi, zda posoudí naši žádost jako oprávněnou a přidělí nám finanční prostředky na stavbu. Město si nechalo zpracovat studii revitalizace Masarykova náměstí. Grafická podoba je uvedena na zadní stránce vydání Týneckého zpravodaje. Pokračování na další straně...

2 z radnice Ve stručnosti se jedná o to, aby byl zasypán septik, na jeho místě pak vytvořeny tři místa pro autobusy s čekárnou. Okolí Mariánského sloupu pak bude ohrazeno pískovcovými sloupy a tím bude zamezeno najíždění osobních vozů do těsné blízkosti kulturní památky a studně. Po okolí náměstí bude vytvořeno 40 parkovacích míst a počítá se i s výsadbou globózních javorů. Nejnákladnější částí bude předělání veřejného osvětlení, předláždění chodníků a odstranění asfaltu z původní dlažby. Je to jen studie a máte-li nějaké připomínky k našemu záměru, řekněte nám je. Rádi si je vyslechneme. Občas slýchám dotazy o tom, že budeme zdražovat poplatek za svoz komunálního odpadu až na 1000,- Kč na obyvatele. Chci Vás upozornit, že poplatek pro letošní rok zůstává stejný a že ze zákona zatím nelze cenu zvyšovat více než na 500,- Kč na obyvatele. Poslanci za TOP 09 navrhují změnu poplatku za svoz TKO a původní varianta opravdu byla až 1000,- Kč, ale tato neprošla. Město Týnec nad Labem, díky Vám, kteří třídíte odpady, nemá tak vysoké náklady na svoz odpadu. V současné době se náklad pohybuje k 700,- Kč na obyvatele. Proto bych Vám všem, kteří třídíte odpady, chtěl poděkovat a vyzývám i další občany, aby takto činili. Zároveň chci upozornit, že kontejnery na tříděný odpad nejsou určeny k uložení komunálního odpadu. Pak dochází k tomu, že celý obsah kontejneru je znehodnocen a končí na skládce a veškerá snaha našich spoluobčanů, kteří třídí, přichází vniveč. Nejvíce se toto děje v lokalitě u Pernerova mlýna. Když jsme už u poplatků a daní, chci Vás upozornit, že město nepřikročilo k zvednutí koeficientu dani z nemovitosti. Daň již byla navýšena státem ze zákona v loňském roce. K tomuto kroku se letos uchýlilo několik městských a obecních úřadů v našem regionu. Myslím si, že na takovýto zoufalý čin je času dost. Krize, která dolehla na nás všechny, vysává z nás čím dál více finančních prostředků. Budeme se spíše snažit provést úsporná opatření. Nezbývá si než přát, aby všechny naše snahy byly postupně korunovány úspěchem. Dušan Žmolil Radniční hodiny: Mnozí z Vás si jistě všimli, že hodiny na radnici se zastavily a zmizely rafiky. Více než sto let starý hodinový stroj potřeboval opravu. Firma pana Michala Kapplera z Poříčan nabídla městu kompletní restaurování a opravu věžních hodin. Předmětem zakázky je: kompletní oprava věžního stroje (rozebrání, vyčištění, znovu složení, namazání, případná výroba nebo oprava opotřebených dílů, vyzkoušení, závěrečná technická a estetická kontrola) v ceně Kč oprava rozvodového mechanismu od stroje k ciferníku v ceně Kč - zhotovení 1 nového ciferníku o předpokládaném rozměru 150cm (materiál nerezový plech nýtovaný na ocelový rám, podklad černý s pozlacenými římskými čísly dle původní apředlohy) v ceně Kč za set (set = jeden ciferník + jeden pár rafik) zhotovení 1 páru rafik (materiál měděný pozlacený plech, opět dle původní předlohy, nýtovaný na ocelovou výztuhu). Ceny jsou uvedeny včetně DPH a zahrnují dopravu, demontáž a následnou zpětnou montáž. Celková doba opravy stroje a zhotovení nového ciferníku a rafik bude cca měsíc a půl. 2

3 z radnice Ze zastupitelstva: Výsledky měření hluku ve Lžovicích. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze provedla, na popud města Týnec nad Labem, kontrolu dodržování limitů hluku z dopravy na sil. II/322 v úseku Lžovice Týnec nad Labem. Ze zápisu vyplývá, že naměřené hlukové limity jsou těsně na hraně ekvivalentní hladiny akustického tlaku hluku stanoveným nařízením vlády jak v době denní, tak i v době noční. Zastupitelstvo města schválilo investiční záměr k realizaci akce a podání žádosti o státní dotaci Ministerstva obrany ČR na restaurování Pomníku obětem světových válek Na Stráni v Týnci nad Labem. Akce Oprava pomníku obětem světových válek celkové finanční náklady Kč, požadovaná dotace ,40,- Kč, spoluúčast žadatele (města) 61035,60,- Kč. ZM schválilo změnu územního plánu na pozemek parc. č. 474/2 v kat. území a obci Týnec nad Labem z ostatní komunikace na ostatní plochy. Náklady na změnu ÚP budou hrazeny žadatelem. Zpráva o bezpečnostní situaci v územním obvodu Obvodního oddělení policie ČR Týnec nad Labem. Komisař npor. Bc. Miroslav Šeda vedoucí OOP Týnec nad Labem předložil městu výše uvedenou zprávu za období Objasněnost trestných činů ve služebním teritoriu OOP Týnec nad Labem je 43,92%. Nejvíce je zastoupena majetková trestná činnost. V rámci přestupkového řízení bylo vyřízeno 348 spisů jedná se o nárůst o 26 spisů oproti roku ZM schválilo uzavřít smlouvu, na doporučení komise, s firmou SAFETY PRO s.r.o., Chválkovická 145/60, Olomouc za cenu ,- Kč bez DPH, která podala nejvýhodnější nabídku. ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo v předloženém znění s doplněním, že v smlouva je platná jen v případě realizace projektu Kanalizace v Týnci nad Labem, Vinařících, Lžovicích a ČOV. Návrh na přemístění sochy sv. Jana Nepomuckého v Týnci nad Labem. Ing. Ondřej Jareš zpracoval návrh na přemístění výše uvedené sochy. Ta se dnes nachází u Pernerovy továrny na vinařické straně u paty bývalého mostu. Pokud město v letošním roce dostane dotaci na její obnovu, je jedinečná příležitost tuto sochu přemístit. Jsou zde dvě varianty. Jedna je na Vinařické straně u paty nového mostu (je vhodnější) a druhá je u autobusové zastávky na Týnecké straně mostu. Je potřeba rozhodnout na jaké místo při rekonstrukci sochu přemístit. Proto byla provedena vizualizace. ZM schvaluje a pověřuje starostu uzavřít smlouvu v předloženém znění na výkup dřevní hmoty s Polabskou lesní s.r.o., Němčice 133, Kolín, IČ: Dále ZM vyhodnotilo jako nejlepší cenové nabídky na pěstební činnost od výše uvedené společnosti a jednotlivé práce doporučené OLH budou prováděny buď na objednávku firmou Polabská lesní s.r.o., či zaměstnanci MěÚ Týnec nad Labem. Ukončení projektu Chodník cyklostezka Lžovice Týnec nad Labem. Dne proběhlo jednání za účasti zástupců firmy PONTEX, města a MěÚ. Na jednání bylo dohodnuto, že firma není schopna bezpečně garantovat projekt chodníku a cyklostezky v místech, které je přínosné pro obyvatele Lžovic. Po dohodě firma nechala zpracovat náklady, které již do projektu vložila a tyto jsou vyčísleny na částku ,- a ,- bez DPH. Byl by sepsán dodatek s tím, že město by zaplatilo tyto částky a uzavřelo dodatek č.2 a bylo by vyrovnáno. Odpadlo by nám doplatit částku za celý projekt ve výši ,- Kč vč DPH, ale jen ,- Kč. Tudíž by město neplatilo ,- Kč. Zastupitelstvo města schvaluje navrženou alternativu - ukončit, po vzájemné dohodě, projekt Chodník cyklostezka Lžovice Týnec nad Labem. Výpověď nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 91/1 v kat. území a obci Týnec nad Labem. Jelikož paní V. M. z Řečan nad Labem uhradila nájemné za pozemek až 16.ledna 2012, a to až po urgenci, která ji byla zaslána dne a splatnost byla k a , požadovalo ZM zrušení nájemní smlouvy a odvoz stánku z místa rohu náměstí. Je již zpracována malá studie na budoucí koncepci náměstí, kde není počítáno s umístěním stánku na rohu křižovatky Masarykova náměstí a ulice Krále Jiřího. Pan V. žádal ústně, pokud bude zastupitelstvo uvažovat o ukončení nájmu, ukončit je k poslednímu červnu Zastupitelé města nesouhlasili s návrhem pana V. (zastupující paní V.) a požadují ukončení nájemní smlouvy pro neplnění podmínek smlouvy k datu s výpovědní lhůtou jeden měsíc. Projednání zprávy výsledku hospodaření za rok Dne 2. února 2012 proběhla kontrola hospodaření na městě Týnec nad Labem. Auditorská skupina konstatovala, že neshledala žádných pochybení a tudíž kontrola byla provedena bez výhrad. Audit je nyní zveřejněn po dobu 15ti dnů, poté bude sejmut a na dalším jednání zastupitelstva bude předložen ke schválení. ZM schválilo pronájem,,ostrova v Týnci nad Labem na pořádání kulturních akcí panu L. Č. z Týnce nad Labem na dny 8 až a panu J. Č. z Týnce nad Labem na den Oba dva žadatelé nebudou platit poplatek ze vstupenek (dle obec. závaz. vyhlášky) a pronájem bude účtován ve výši skutečně spotřebované elektrické energie při zajištění jejich kulturních akcí. ZM souhlasí s výstavbou a umístěním fotovoltaické elektrárny na střeše budovy čp. 85 (ZŠ) umístěné na pozemku p.č. 170 o výměře 2199 m2, v k.ú. a obci Týnec nad Labem za podmínek, že bude upravena střecha této budovy, nebude porušena krytina, bude prověřena nosnost střechy výše uvedené budovy. ZM schválilo vyhlášení finančních příspěvků pro organizace a spolky a souhlasí se změnou podmínek pro jejich poskytování, změněný formulář je přílohou zápisu jednání ZM. Vše je v souladu se z.č.320/2001 Sb.,(zákon o finanční kontrole). Poslední termín (datum) podání žádostí o příspěvek stanovilo ZM Na žádosti podané po stanoveném termínu, nebude brán zřetel. ZM schválilo zakoupení 6 ks hasičských zásahových přileb pro potřeby zásahové jednotky SDH Týnec nad Labem, cena jedné přilby je 6000,- Kč s DPH, celkem cena ,- Kč s DPH. 3

4 z radnice 4

5 z radnice 5

6 z radnice Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám připomněla úhrady místních poplatků, které nás čekají v nejbližší době a jsou to tyto následující úhrady: A) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Sazba poplatku za komunální odpad činí ročně pro: 1) fyzickou osobu, která má na území města trvalý pobyt - 450,-Kč. 2) f y z i c k o u o s o b u, k t e r á m á v e v l a s t n i c t v í s t a v b u u r č e n o u n e b o s l o u ž í c í k i n d i v i d u á l n í r e k r e a c i, n a c h á z e j í c í s e n a ú z e m í m ě s t a, v e které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba - 450,-Kč. 3) Pro držitele průkazu ZTP a ZT-P je stanoven poplatek ve výši - 150,-Kč/osoba/rok. 4) Držitele průkazu ZTP a ZTP-P ve věku do 18-ti let jsou zcela osvobozeni. V této úhradě je zahrnut vývoz BIO popelnic, 2x ročně vývoz velkoobjemového odpadu, svoz kontejnerů na tříděný odpad. Ne vždy se nám ale daří tyto poplatky od všech poplatníků zcela vybrat. Jsou i takoví, kteří si z úhradou za svoz komunálního odpadu nelámou hlavu a je jen otázkou, kam komunální odpad odkládají. Dalším poplatkem je poplatek ze psů B) Sazba poplatku ze psů činí ročně: a) za prvního psa - 80,-Kč b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele - 200,-Kč c ) z a p s a, j e h o ž d r ž i t e l e m j e p o ž i v a t e l i n v a l i d n í h o, s t a r o b n í h o, v d o v s k é h o n e b o v d o v e c k é h o d ů c h o d u, k t e r ý j e j e h o jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu - 30,-Kč. d ) z a d r u h é h o a k a ž d é h o d a l š í h o p s a t é h o ž d r ž i t e l e, p o ž i v a t e l e i n v a l i d n í h o, s t a r o b n í h o, v d o v s k é h o n e b o v d o v e c k é h o důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatele sirotčího - 100,-Kč U výběru tohoto poplatku jsme zcela úspěšní a nemáme na této kapitole žádný nedoplatek, za to bych chtěla majitelům pejsků poděkovat. Splatnost všech těchto poplatků je v našem městě vždy do příslušného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost během roku po , je poplatek za komunální odpad splatný do 30- ti dnů od vzniku poplatkové povinnosti. Jaroslava Motlová Informace o stavbě kanalizace: Výběrové řízení na dodavatele komerčního úvěru proběhlo ve středu 1. února Nabídku podal pouze jeden bankovní ústav. Komise shledala několik formálních nedostatků a vyzvala banku k doplnění dokladů do Banka tento termín využila, ale bohužel nedodala jeden z nutných dokladů k výběrovému řízení. Zastupitelstvo města na základě výsledku výběrového řízení navrhlo vypsat zjednodušené výběrové řízení na poskytnutí bankovního úvěru pro město Týnec nad Labem za účelem dofinancování stavby kanalizace, ve výši 15 milionů Kč. Lhůta pro podání nabídek je jen 21 dní. Bude třeba oslovit 5 bankovních ústavů. Výběrové řízení bude vypsáno v nejbližších dnech. Město Týnec nad Labem má žádost na KÚ Středočeského kraje na dotaci ve výši 10 mil. Kč o které ještě není rozhodnuto. Dále jedná o tom, že SFŽP ČR by městu mohl půjčit částku 40 mil. Kč na dobu deseti let s 1% úrokem. Tato varianta se objevila jako nová a je tudíž neprověřená. Byl učiněn dotaz na Ministerstvo životního prostředí ČR, zda by tato alternativa byla možná. Důležité upozornění: Má proběhnout rekonstrukce silnice II/327 ulice Tyršova. Od domu čp. 10 až po křižovatku se silnicí III/3279 (silnice na Labskou Chrčici). Z výše uvedeného důvodu je třeba uložit kanalizační řád dříve než bude položen finální povrch komunikace. Starosta jednal se zástupci firmy PSVS o dílčím předání staveniště a položení již kanalizačního potrubí v této lokalitě dle projektu a platného stavebního povolení. V případě, že se akce uskuteční a výstavba kanalizace proběhne, bude město mít náskok a v této lokalitě bude již hotovo, v případě, že se akce neuskuteční, bude fakturována tato akce dle rozpisu a domluveny podmínky splátek. Obyvatelé kterých se tato rekonstrukce dotkne upozorňujeme na skutečnost, že v rámci této akce se jim naskýtá jedinečná příležitost výměny stávající vodovodní přípojky za novou. Odpadnou jim starosti s povolením vstupu do vozovky, která je v majetku Krajské správy a údržby silnic. Vodovodní přípojka je v majetku majitele nemovitosti a tudíž si její opravy hradí sám. Termín rekonstrukce bude oznámen v předstihu na úřední desce, rozhlasem a letáčky. 6

7 z radnice Kancelář finančního arbitra - ORGANIZAČNÍ SLOŽKA STÁTU Některé spory s bankou, záložnou, poskytovatelem nebo zprostředkovatelem spotřebitelského úvěru, investiční společností lze řešit u státem zřízeného mimosoudního orgánu - finančního arbitra. Řízení před finančním arbitrem je bezplatné. Co finanční arbitr dělá? Finanční arbitr je orgán příslušný k mimosoudnímu rozhodování sporů, pokud je jinak k rozhodování těchto sporů příslušný český soud. mezi: a) poskytovateli platebních služeb a uživateli platebních služeb při poskytování platebních služeb - například spor zákazníka s bankou o správnost zaúčtované platby nebo spor zákazníka s bankou při zneužití platební karty neoprávněnou osobou, b) vydavateli elektronických peněz a držiteli elektronických peněz při vydávání a zpětné výměně elektronických peněz - například spor držitele předplacené karty jízdného s některými provozovateli veřejné dopravy, c) věřiteli nebo zprostředkovateli a spotřebiteli při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru - například spor zákazníka s věřitelem o odstoupení od úvěrové smlouvy nebo spor o výši poplatku za předčasné splacení úvěru, d) investičními fondy, investičními společnostmi nebo zahraničními investičními společnostmi a spotřebiteli ze standardních fondů kolektivního investování a speciálních fondů kolektivního investování, které shromažďují peněžní prostředky od veřejnosti 1 - například spor zákazníka s investiční společností o správnost účtovaných poplatku. Finanční arbitr usiluje zejména o smírné vyřešení sporů. Kdo je finanční arbitr? Institut finančního arbitra jako mimosoudního orgánu pro řešení sporů byl zřízen již v roce 2003 pro spory z platebního styku. Od července 2011 byla jeho příslušnost rozšířena na spory ze spotřebitelských úvěrů a kolektivního investování. Současně byla zřízena také Kancelář finančního arbitra, organizační složka státu. která plní úkoly spojené se zabezpečením činnosti finančního arbitra. Za výkon své funkce odpovídá finanční arbitr vládě, která ho jmenuje na návrh ministra financí. Jak mohu služeb finančního arbitra využít? Řízení před finančním arbitrem je bezplatné a zahajuje se na návrh zákazníka (spotřebitele) (viz vzor návrhu). Návrh na zahájení řízení před finančním arbitrem lze podat písemně poštou, v elektronické podobě ( em opatřeným zaručeným podpisem nebo prostřednictvím datové schránky) nebo osobně, resp. ústně do protokolu v sídle Kanceláře finančního arbitra. K usnadnění podání návrhu je na stránkách finančního arbitra k dispozici formulář - Kdy finanční arbitr nemůže rozhodnout? Finanční arbitr nemůže rozhodnut zejména tehdy, nemá-li návrh na zahájení řízení veškeré náležitosti. Finanční arbitr dále nemůže rozhodnout, pokud: a) spor nenáleží do působnosti arbitra. b) ve věci samé již rozhodl soud nebo řízení ve věci samé bylo před soudem zahájeno, c) spor je nebo již byl předmětem řízení před arbitrem. d) ve věci samé již bylo rozhodnuto v rozhodčím řízení nebo ve věci samé bylo rozhodčí řízení zahájeno. Jak finanční arbitr v řízení postupuje? Finanční arbitr je povinen rozhodovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, nestranně, spravedlivě a bez průtahů, nehájí tedy zájmy pouze jedné ze stran. V řízení postupuje arbitr podle zákona o finančním arbitrovi s přiměřeným použitím správního řádu. Ve věci finanční arbitr rozhoduje nálezem. Proti nálezu finančního arbitra lze uplatnit opravné prostředky - námitky. Pravomocný nález finančního arbitra je soudně vykonatelný a má tedy účinky srovnatelné se soudním rozhodnutím. V případě nesouhlasu s konečným rozhodnutím finančního arbitra je možné podat k obecnému soudu žalobu o přezkum rozhodnutí. Kde se dozvím více? Kontakt: Kancelář finančního arbitra, organizační složka státu Úřední hodiny sídlo: Praha 1, Legerova 1581 / Pondělí 08:30-15:30 hod. telefon : Úterý 08:30-15:30 hod. fax : Středa 08:30-15:30 hod. Čtvrtek 08:30-15:30 hod. internetová stránka : Pátek 08:30-14:30 hod. facebook: https://www.facebook.com/finarbitr datová schránka : qr9ab9.\ V případě jakýchkoli dotazů souvisejících s činností finančního arbitra nás neváhejte kdykoli kontaktovat. V Praze dne Mgr. Monika Nedelková v. r. finanční arbitr 7

8 z radnice Sociální reforma I. Jistě neušlo Vaší pozornosti, že od ledna 2012 došlo v oblasti sociálních věcí k řadě významných změn. Na základě schválených zákonů v rámci sociální reformy se od sjednotila výplatní místa sociálních dávek. Všechny dávky, které jste si do konce loňského roku vyřizovali na Městském úřadě v Týnci nad Labem nebo Městském úřadě v Kolíně, vyplácí od 1. ledna 2012 Úřad práce ČR, krajská pobočka Příbram, kontaktní pracoviště Kolín. Jedná se o nepojistné sociální dávky - dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro osoby se zdravotním postižením a příspěvek na péči. Z mnoha dílčích dávek pro zdravotně postižené, které byly poskytovány samostatně, vznikly pouze dvě dávky a to příspěvek na mobilitu a příspěvek na kompenzační pomůcky. Ostatní dávky byly k zrušeny. Průkazy mimořádných výhod TP, ZTP, ZTP/P - zůstávají v platnosti i nadále, a to do uplynutí doby platnosti vyznačené v těchto průkazech, nejdéle však do 31. prosince Nově se také zavádějí tzv. Karty sociálních systémů. Karta slouží také jako průkaz osoby se zdravotním postižením. S její pomocí budou moci zdravotně postižení čerpat stejné výhody, jaké mohou čerpat dnes při předložení průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P v současné papírové podobě. Karta může sloužit jako karta platební. Dávky si bude možné vybrat z bankomatu, bude možné platit v obchodě a bude možné s ní platit i převodem na účet. O kartu sociálních systémů nebo o některou z výše uvedených dávek můžete požádat na adrese: Úřad práce ČŘ Krajská pobočka v Příbrami kontaktní pracoviště Kolín Karlovo náměstí Kolín Jednotná úřední doba všech kontaktních pracovišť Úřadu práce ČR je: Pondělí - středa Úterý, čtvrtek, pátek Telefonní kontakt na ÚP: Na Městském úřadě v Týnci nad Labem se mohou občané dle zákona č. 366/2011 Sb., nadále obracet na sociální pracovnici paní Petru Markovou, která bude pro naši oblast poskytovat sociální poradenství, pomáhat při řešení obtížných životních situací a provádět sociální šetření v rodinách. Telefonní kontakt: Petra Marková, MěÚ Týnec nad Labem Vizualizace přemístění sochy 8

9 z radnice Město Týnec nad Labem podalo další žádosti o dotace. Na přelomu měsíce ledna a února bylo zažádáno o státní dotaci na opravu Pomníku obětem 1. a 2. světové války. Pomník se nachází v blízkosti základní školy a jeho poškození je velmi závažné, došlo za léta působení sněhu a mrazu k silnému narušení, trhliny jsou na osmdesáti procentech povrchu díla, na některých místech v trhlinách je hlína s nízkými rostlinami. Navíc je pomník poškozen vandaly sprejerství a ulomení nohy spodního vojáka. Žádost byla podána na Ministerstvo obrany a požadovaná dotace činí Kč. O další dvě dotace bylo zažádáno z Ministerstva pro místní rozvoj. První žádost byla podána na úpravu okolí již zmiňovaného Pomníku, aby došlo k celkové úpravě zamýšlené akce. Požadovaná dotace činí Kč. Poslední projekt se týká obnovy třech Rozcestních křížů, Božích Muk a sochy sv. Jana Nepomuckého v Týnci nad Labem, která bude zároveň přemístěna na nové místo u mostu, aby socha získala důstojnější místo po svém zrestaurování. Celková požadovaná dotace je Kč. Realizační tým MěÚ v Týnci nad Labem Pomník Kříž 1 Kříž 2 Kříž 3 9

10 kultura Kulturní kalendář v regionu MAS Zálabí KDY MÍSTO AKCE Opolánky Masopust Tetov Maškarní bál Opolany Přátelské utkání v kopané Opolany Dětský maškarní karneval Opolany Přátelské utkání v kopané Opolany Noc s Andersenem Týnec nad Labem Kurz jízdy na mořském kajaku pro veřejnost Opolany Pálení Čarodějnic Týnec nad Labem Pohádkový let Konárovice Staročeské máje Ovčáry Staročeské máje Sány Máje Velký Osek Máje Dobšice 125 let SDH Velký Osek Den dětí Muzeum Týnec nad Labem Městské muzeum Týnce nad Labem samozřejmě nemá v době zimní hlavní sezónu. To však ale neznamená, že se tu nic neděje a že muzeum prožívá zimní spánek. Muzeum na přání Asociace muzeí a galerií třídilo své sbírky systémově. Výsledkem byl souhrný seznam sbírkových předmětů roztříděný do jednotlivých kategorií a skupin, který byl v termínu odeslán. Termínově muzeum stihlo i souhrnné hlášení muzea pro ministerstvo kultury o činnosti v roce Lednová inventura oběžných prostředků a materiálu proběhla bez komplikací. Probíhalo dále jednání mezi Muzeem Novojičínska a muzeem naším o výstavě Arcivévoda Karel František Josef jeho cesta z Brandýsa nad Labem přes Nový Jičín do Kolomyje. Arcivévoda Karel se svojí chotí Zitou se tehdy 3. března 1912 zastavili také v Týnci nad Labem a přenocovali tu v Pernerově vile u tehdy významných a známých průmyslníků a podnikatelů Pernerů. Vila byla tehdy opravdu krásná a krásný byl i ostrov s dvěma parky. Jeden byl zařízen způsobem francouzským s bazénkem a fontánou i rybičkami, sochami z Paříže a i malou zbudovanou kapličkou a druhý s letitými duby a nádhernými cizokrajnými dřevinami typu anglického, vhodného i pro jízdu na koních. Pernerové tehdy nechali na vilu připevnit památeční tabulku připomínající tuto událost. Tabulka se dochovala stejně tak jako i vila, ostrov se však od té doby úplně změnil. Muzeu Novojičínska jsme zaslali kolem 20 skenokopií z Pernerovské historické týnecké expozice. Muzeu Novojičínska bude v průběhu dubna zapůjčena také tabulka z Pernerovy vily. Výstava Karel I.- Poslední český král bude otevřena od 18. května 2012 při slavnostním zahájení národního Festivalu muzejních nocí a potrvá do druhé poloviny měsice srpna Hlavním organizátorem výstavy je pan Radek Polách, který nám zaslal celkové průvodní slovo k připravované výstavě pro posouzení části o Týnci nad Labem a týneckých Pernerech a jejich sídlu. Obdrželi jsme i tiskovou zprávu Regionálního muzea v Kolíně s nímž velmi rádi spolupracujeme, právě tak jako se Státním archivem v Kolíně. Návštěvnost všech středisek Regionálního muzea v Kolíně stoupla a v loňském roce překročila počet 45 tisíc návštěvníků. Nejvíce bylo navštěvováno Muzeum lidových staveb v Kouřimi, kam zavítalo 25 tisíc návštěvníků. Návštěvnost se zvýšila i přímo v kolínských budovách, kouřimské pobočce a v Podlipanském muzeu v Českém Brodě. Na rok 2012 Regionální muzeum v Kolíně připravuje výstavu věnovanou 100. výročí úmrtí Františka Kmocha.Bude zahájena v květnu a bude se jí týkat i Muzejní noc 7. června 2012.V Dvořákově muzeu bede stávající expozice pravěku po 44 letech nahrazena novou. Instalovány budou v pobočkách i výstavy Putování Českobrodskem a Putování Kouřimskem v Muzeu v Kouřimi a Muzeu lidových staveb v Kouřimi. Tam bude instalována výstava věnovaná 40. výročí založení Muzea lidových staveb. Do Podlipanského muzea v Čekém Bodě jste zváni na výstavu věnovanou vlakům a železnici. I naše muzeum připravuje několik výstav věnovaných změnám tvářnosti Týnce, historii týneckého sportu a tělovýchovy nebo historii kultury v našem městě. Tak nashledanou na výstavách všech muzeí. Muzeum 10

11 kultura Knihovna Knihovna Karla Hampla byla zřízena v roce 1915 a o 96 let později jsem začala vést po paní Ludmile Vávrové knihovnu já a tak bych vás chtěla seznámit, alespoň ve stručnosti, s chodem a programem knihovny Karla Hampla v Týnci nad Labem. Knihovna je otevřena pro veřejnost od pondělí do čtvrtka nebo v jiný den, dle telefonické domluvy.v současné době v ní najdete téměř knížek a nespočet zajímavých časopisů pro všechny věkové skupiny.s obnovou stále nových titulů nám pomáhá Městský úřad Týnce nad Labem a mezipůjčovní služba s knihovnou v Kutné Hoře, která nám dvakrát ročně nabízí více než 300 zajímavých, nových knížek. Od knížek naučných, literatury pro děti nejmenší i školáky, beletrii, historické romány i detektivky. Hlavním cílem městské knihovny je v dnešní době zadat veškeré tituly naší knihovny do knihovního programu Clavius tak, aby mohl být v nejbližší době spuštěn a ulehčil práci nám i čtenářům.poté si čtenáři budou moci například na našich internetových stránkách vybírat knížky v elektronickém katalogu, budou vědět, jaké tituly naše knihovna vlastní, knihy si mohou zarezervovat a přečíst si u nich stručné obsahy a důležité informace o knížce. Karty čtenářů budou poté elektronické. Claviusu využijeme i pro statistiky čtenářů, upomínek, výpůjček, registrací i inventury. Knihovna je také čím dál tím více využívána jako veřejné, přístupové místo k bezplatnému internetu.každou středu využívají prostoru přísálí maminky s dětmi, kde si mohou děti pohrát s kamarády a využít i čítárnu knihovny a prohlédnout si dětské knížky plné pohádek. Knihovna se zapojila ve spolupráci se Základní školou do projektu Noc s Andersenem, která se uskuteční v naší knihovně, tak jako po celé republice. Jedná se o pohádkovou noc pro děti, kde se budou předčítat pohádky od Boženy Němcové, Karla Čapka, Jiřího Trnky. Noc s Andersenem je jednou z akcí, kterou české knihovny svádí v konkurenci populárnějších médií boj o zájem dětí a dětské čtenářství. Všichni víme, že dnešní způsob života dětské četbě příliš nepřeje-knihy soupeří s mnoha akčními lákadly od bezduchého vysedání před televizní obrazovkou k počítačovým hrám.a přitom existuje docela jednoduchá cesta-dát dětem osobní příklad a ukázat jim, že číst je velké dobrodružství.a to je moc dobře, řečeno slovy Zdeňka Svěráka: Všechny děti potřebují pohádky. Pohádky jsou vláhou pro dětskou duši. A proto si myslím,že Noc s Andersenem je to pravé, co můžeme uspořádat pro děti i my.děti při této pohádkové noci budou plnit i různé soutěže, řešit kvízy s pohádkovou tématikou a hlavně budou mít možnost přespat mezi knížkami plných pohádkových postaviček přímo v knihovně. Bližší informace o knihovně Karla Hampla naleznete na internetových stránkách Těším se na Vaší návštěvu. Lucie Flachbartová-městská knihovnice Knihovnice Lucie Flachbartová 11

12 kultura, policie informuje Oriflame Moc rády jsme s paní Ilonou Mašínovou, direktorkou Oriflame Sweden, přijaly pozvání od vedoucí místní knihovny Lucie Flachbartové, abychom týneckým ženám, v knihovně uspořádaly akci o možnosti používání přírodní švédské kosmetiky Oriflame. Akce se uskutečnila odpoledne. Ženy se sešly v hojném počtu, což svědčí o tom, že je přírodní kosmetika zajímá, že preferují přírodní produkty před chemickými, a že jim není lhostejné, čím své tělo zkrášlují. Ženám byly předvedeny novinky, které firma Oriflame v tomto období uvedla na trh. Dostaly rady jak o sebe pečovat, bylo jim vysvětleno, že péči je potřeba pojmout komplexněji, nestačí se pouze líčit a natírat krémy, ale je nutná i vnitřní výživa těla. V této záležitosti firma Oriflame zakládá kluby Wellness klub krásných žen, z nichž jeden již v Týnci probíhá a další, v případě zájmu, mohou začít A jak komunikujete s úřadem vy? Existují skupiny obyvatel, pro které návštěva úřadu není jednoduchou záležitostí. Obecní či městský úřad je sice většinou umístěn v dosahu bydliště návštěvníka, je bezbariérový, i vozíčkář se v něm dokáže pohybovat. Přesto může být pro člověka se zdravotním postižením zdolání trasy mezi bydlištěm a úřadem větší komplikací, než by se na první pohled zdálo, zvláště v zimním období. Problémy nekončí ani na samotném úřadu kolik úředníků dokáže komunikovat třeba s člověkem od narození neslyšícím, který má potíže s porozuměním psanému textu a jeho mateřským jazykem je znakový jazyk? Ve spolupráci s občanským sdružením APPN, které se, mimo jiné, věnuje zavádění moderních technologií do komunikace neslyšících, bylo právě s ohledem na potřeby zdravotně postižených přizpůsobeno softwarové prostředí ONIF, umožňující online rozhovor úředníka s občanem prostřednictvím internetového připojení, s vizuálním kontaktem a archivací záznamu z návštěvy. probíhat právě v místní knihovně. Všechny akce, které se týkají kosmetiky, bývají pro ženy zajímavé. To je moc dobře, protože není tak úplně správné, když se žena nesnaží své tělo zkrášlovat, opečovávat, líčit, vonět atd. Myslím, že i naše setkání v knihovně se líbilo. Ženy si i trošku zasoutěžily, takže celkový ráz akce proběhl v příjemné a milé atmosféře. V případě zájmu můžeme tyto akce pořádat častěji. Příště je možné ženám nabídnout zdarma měření hydratace a tuku v pleti, aby podle toho mohly volit správné krémy, které právě jejich pleť potřebuje a samozřejmě bychom přivezly ukázat další nově vyvinuté parfémy a jiné výrobky firmy. Děkuji všem ženám, které se zúčastnily a Lucince za příjemné setkání. Marcela Hanušová Priessnitzová Manager Oriflame Sweden Tel Projekt Virtuální úřad umožňuje, aby občan navštívil úředníka v jeho virtuální kanceláři na internetu. Oba se navzájem vidí a hovoří spolu, záznam návštěvy lze následně uložit a dále s ním pracovat. Je možné přizvat k rozhovoru jednoduchým způsobem další úředníky. Neslyšící občan může využít online tlumočení do znakového jazyka, kdy se třetím virtuálním účastníkem návštěvy stává službu konající pracovník celorepublikového online tlumočnického centra a simultánně překládá vzájemný rozhovor úředníkovi do českého jazyka a neslyšícímu do znakového jazyka, společně vysvětlují Marie Horáková, ředitelka APPN, o.s. a Jaroslav Čech, ředitel společnosti, která software vyvinula. V praxi to vypadá tak, že na webové stránce úřadu je umístěn graficky provedený příznak či logo, signalizující, zda úředník momentálně je či není online k dispozici. Občan na tento příznak jen klikne a dostane se do virtuálního prostředí online kanceláře příslušného úředníka, požádá o vstup (tedy zaťuká na dveře ) a po povolení vstupu (tedy po vyzvání ) vstoupí. Ve virtuální Policie informuje Dne v 01:10 hodin v obci Uhlířská Lhota kontrolovali policisté z OOP Týnec nad Labem vozidlo tov. zn. Škoda Felicia, které řídil jednapadesátiletý muž. Dechová zkouška ukázala 2,73 promile alkoholu. Poté byl zadržen a eskortován na OOP Týnec nad Labem, kde bylo řidiči sděleno podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Za tento přečin muži hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok. Až na tři léta odnětí svobody za přečin nebezpečné vyhrožování může být odsouzen třiatřicetiletý muž. Ten v lednu letošního roku vyhrožoval své bývalé manželce zabitím, kdy přidržel kuchyňský nůž u jejího krku. Devatenáctiletý mladík nabízel k prodeji mobilní telefon na internetovém portálu. Požadoval platbu předem na účet. Ale namísto nabízeného telefonu zaslal poškozenému kupujícímu z Týnecka bezcenné a nefunkční předměty. Tento podfuk se mladíkovi nevyplatil, dne mu bylo sděleno podezření z přečinu Podvodu, za který může být odsouzen až na dvě léta. ilustrační foto kanceláři lze využít videorozhovor nebo chat. Občan komunikuje z pohodlí domova, prostřednictvím počítače a internetu. Vítejte ve 21. století. Mgr. Marie Horáková a Ing. Jaroslav Čech 12

13 názory čtenářů Zelenina, ovoce a zdraví Příznivý vliv ovoce a zeleniny na lidský organizmus je znám velmi dlouho, pravděpodobně od nepaměti. Přestože bývá často zdůrazňován jen obsah vitamínů a minerálních látek, má zelenina a ovoce mnohem více zdraví prospěšných látek. Téměř na konci zimy, už v předjaří, je vhodné si tyto látky obsažené v zelenině a ovoci uvědomovat a nezapomínat na ně. Zeleninu a ovoce v čerstvém stavu i ve výrobcích je potřeba pravidelně předkládat ke konzumaci sobě i svým blízkým. Podle archeologických nálezů konzumovali pralidé v paleolitu semena, plody i rostliny, které snad už byly příbuzné s původními planými druhy nejrůznějších druhů zelenin a ovoce. Vývoj těchto druhů pokračoval a později, už v mladší době kamenné, jak je doloženo z archeologických vykopávek i z mírného pásu, byla nalezena semena předchůdců hrachu, bobu, ředkví, z ovocných druhů semena jabloní a srstek (předchůdce rybízu a angreštu). Když kočování pastevců postupně přecházelo k zemědělství a chovatelství, změnil se jídelníček a hlavním zdrojem energie se postupně stávaly obiloviny a maso. Dnes máme nadbytek energeticky bohatých potravin, kterým ale ve většině případů chybějí látky podporující imunitu a snižující rizika chorob. Z poznatků o výživě vycházejí někteří vědci až k doporučením o tzv. paleolitické dietě, která by měla přiblížit stravování co nejvíce tomu, nač je vývojem stavěn náš organizmus. V praxi to znamená jíst více libového masa, zvláště ryb, zeleninu, ovoce, pečivo s vyšším podílem žita a různých zdravých semínek, omezit cukr, tuky a bílou mouku. Hlavní součástí zeleniny a ovoce je voda. Užitkové části, produkty (listy a plody) jí podle druhů zeleniny a ovoce obsahují 65 95%, v ní jsou rozpuštěny organické a anorganické látky ve fyziologicky přijatelné formě. Voda sama nepřináší žádnou energii, je biologicky optimálním roztokem a neobsahuje žádné mikroby. Obsah vody, minerálních látek, vitamínů, jednoduchých cukrů, pektinu, ovocných kyselin a vlákniny dokázaly chemickotechnologické laboratoře stanovit v první polovině minulého století, později byly stanoveny i další zdraví prospěšné látky (rutin, favonidy a jiné látky). Až téměř v dnešní době byl objasněn jejich princip působení v těle, který má vliv na zvýšení imunity, působí proti alergiím a vedlejším účinkům léků. Uvádí se, že flavonidy působí proti riziku kardiovaskulárních a nádorových chorob. V zelenině a ovoci mají flavonidy, spolu s minerálními látkami, příznivý účinek proti bakteriím, jsou také účinnými diuretiky, některé podporují vylučování žluči a snižují krevní tlak. Relativně vyšší množství flavonidů bylo stanoveno v cibuli, česneku, křenu, ředkvi, ředkvičce, rajčatech, okurkách, salátu, rybízu, meruňce a broskvích. Mezi flavonidy jsou asi nejvíce a nejdéle známa diuretika nebo látky působí proti zácpě, látky podporující vylučování žluči. Spolu s flavonidy jsou často uváděny i pozitivní účinky tzv. Antioxidantů, kam současné poznatky řadí i vitamín C a rostlinná barviva (chlorofyly, karotenoidy a antokyany) působí proti nadměrnému množství volných radikálů kyslíku v těle. Je známo, že škodlivé volné radikály kyslíku v těle vznikají při metabolizmu, při zpracování masité stravy a stravy s nadměrným množstvím sacharózy. Rutin (bioflavonidní glykosid), dříve uváděný jako vitamín P je klasický příklad flavonidu. Posiluje cévy, zlepšuje jejich pružnost a zpevňuje je. Rutin rovněž pozitivně ovlivňuje využití vitamínu C, v našich podmínkách je v největším množství obsažen v květech a semenech pohanky (nepravé obilovině), vyskytuje se také v salátu, ve slupce rajčat, jablek, broskvoní, v šípcích, v černém rybízu, lesních borůvkách a brusinkách. Další důležitou látkou jsou vitamíny, v tomto směru některé nezastupitelné, je to především vitamín A a už zmiňovaný vitamín C. Vitamín A má protiinfekční účinek, má i velký význam pro funkci zraku, vývin a růst. V zelenině, ovoci a v jiných plodinách je ve formě provitamínu karoténu, a až v lidském organizmu z něho vzniká vitamín A. Mezi zeleninovými druhy má nejvyšší obsah karoténu - v tomto pořadí - mrkev, rajčata, růžičková kapusta, špenát, salát a další listová zelenina. Tradiční ovocné druhy mírného pásu mají nižší množství karoténu, zjištěno - v tomto pořadí višně 5 7 mg%, meruňky, třešně, broskve, rybíz černý, oříšky lísky obecné. Z netradičních druhů ovoce mají zvláště vysoký obsah karoténu aktinidie ( u nás více známá je kiwi, jeden z druhů rodu Actinidia ) a rakytník řešetlákový mg% (tento cizosprašný dvojdomý druh má v dnes i své odrůdy, s významnými rozdíly v morfologií i hospodářských vlastnostech). Vitamín C, jehož hlavní součástí je kyselina askorbová a askorbin, je důležitý pro prevenci avitaminóz, působí proti špatnému cholesterolu. Ze zelenin je nejbohatším zdrojem vitamínu C zelená paprika, růžičková kapusta, naťová a listová zelenina. Na vzduchu, v teple a světle částečně rozkládá, a proto je nutné se sklizní ovoce a zeleniny zacházet opatrně, příkladně naťovou zeleninu kájet nerezovými nebo keramickými noži a přidávat až do hotových pokrmů. U ovoce byl nejvyšší obsah stanoven v šípcích, až 800 mg % (v původních druzích i zušlechtěných), v černém rybízu v rozpětí 150 až 260 mg%, v závislosti na odrůdě, ročníku a stanovišti. Rybíz červený a bílý a angrešt obsahuje 15 až 60 mg% vitamínu C. Skupina citrusů obsahuje v plodech a slupce mg %,, kiwi (plody aktinidie čínské) okolo 150 mg%.v plodech cizosprašných, drobnoplodých aktinidií (A.argura, A.kolomikta), známých u některých zahrádkářů, byl obsah vitamínu C stanoven v rozpětí mg%. (V případě aktinidií se jedná o zahraniční výsledky a u domácí druhů ovoce o výsledky českých laboratoří, ÚKZÚZ v Brně). Vysoký obsah vitamínu C má rovněž už uvedený rakytník řešetlákový (plody, listy). Poznámka : vyjádření obsahu v mg % znamená mg ve 100 g čerstvé hmoty (plodu, listu a pod.) Z dalších vitamínů, častěji v zelenině, je zastoupen vitamín E (tokoferol). Je důležitý pro činnost nervů, mozku a pro tvorbu krve. Nejvyšší obsah má salát, špenát, chřest, petrželová nať a hrášek, mezi ovocnými druhy plody meruňka a broskvoní. Vitamín K (fylochinon) je potřebný pro normální srážlivost krve. Je přítomen hlavně ve špenátu a zelí. Také obsah vitamínů ze skupiny B je četnější v zelenině, než v ovoci. Vitamíny skupiny B jsou v zelenině zastoupeny takto : Tiamin (B 1) významný pro nervový systém, je obsažen hlavně v hrášku, cibuli, košťálovinách, mrkvi, rajčatech a špenátu, v ovoci v meruňce a broskvích. Riboflavin 13

14 názory čtenářů (B 2) je důležitý pro růst, nervové a kožní buňky, je přítomen ve špenátu, zelených luskovinách, květáku a salátu. Z ovocných druhů byl zjištěn v černém rybízu, meruňce a v broskvích. Pyridoxin (B 6) chrání cévy před kornatěním a přispívá k funkci jater a nervů. Je obsažen hlavně v salátu, bramborách, hrášku, kapustě a rajčatech. Niacin (B 7) podporuje činnost trávícího traktu a nervového ústrojí, je nejvíce zastoupen v hrášku. Kyselina listová (B 9) důležitá pro tvorbu krve, je především ve špenátu, salátové řepě, petrželi a tykvích. Skutečně jen malá množství vitamínu ze skupiny B, ve srovnání se zeleninou, byla zjištěna u některých tradičních ovocných druhů. Byly zjištěny v plodech rybízu černého, meruňky, broskvoně, ve skořápkatém ovoci. Obecně nejvíce vitamínů mají listy a plody, méně řapíky a stonky. Pektin (polysacharid), který je svým vyšším obsahem typickou zdraví prospěšnou látkou pro ovoce, dokáže vázat a z těla odvádět těžké kovy a spolu s vlákninou působí příznivě na peristaltiku střev. Rybíz a angrešt mají ve srovnání s jinými ovocnými druhy vysoký obsahem pektinu (0,3 1,40 %), ale obsah vlákniny relativně nízký (0,30 1,5 u bílého a červeného rybízu, 3,5 5,0 % u černého rybízu, 2,5 3,0 % u angreštu). Zelenina obsahuje v průměru 0,5% pektinu. Působení antioxidantů, z nich zejména rostlinných barviv, pektinu a flavonidů je v současné době předmětem intenzivního zkoumání. Domnívám se, že veřejnosti budou postupně předkládány nové poznatky. Sacharidy a polysacharidy (cukry, škroby, celulóza, lignin a jiné) mají energetický význam, ale v zelenině a v ovoci jsou zastoupeny v malém množství. Uvádí se, že jejich průměrný obsah je 7%. Vláknina na sebe váže vodu a udržuje přiměřenou konzistenci stolice a omezuje riziko zácpy. Zvláště účinná je cibule a mrkev. Vlákninu tvoří polysacharidy, z nich tzv. hrubou vlákninu celulóza, hemicelulóza a lignin. Hrubá vláknina je stravitelná jen do určitého množství, jako balastní produkt příznivě působí na peristaltiku střev a má význam jako proti karcinogenní látka. Glukóza a fruktóza jsou obsaženy ve všech druzích, sacharóza jen u některých zelenin (melouny, tykve, rajčata). Složené cukry (polysacharidy), kam patří především inulin, látka podobná škrobu, je obsažen v černém kořeni, topinamburu, jakonu i jiných druzích zeleniny, která se u nás nepěstuje. Jejich produkty jsou vhodné pro diabetiky, při konzumaci dávají pocit sladkosti, ač neobsahují cukry. Procházejí zažívacím traktem, ale v tenkém střevě nejsou vstřebávány, a proto diabetikovi neškodí. V poslední době je pozornost věnována i stéviim a batátu, které obsahují látky příbuzné inulinu. (Pěkný příspěvek o stévii je uveden v časopisu Zahrádkář, 2012, č. 2 ). Ovocné kyseliny zastoupené převážně kyselinou jablečnou a citrónovou jsou větším podílem obsaženy v ovoci, než v zelenině. Z minerálních látek byl stanoven hořčík, vápník, draslík, křemík i mangan. V zelenině a v ovoci je jich relativně méně, ale spolu s flavonidy regulují významné fyziologické a biochemické funkce v těle, podílejí se na stavbě kostí, zubů, tvorbu enzymů a hormonů. Jsou v lehce přijatelných sloučeninách a obsahem zásadotvorných prvků (draslík, hořčík, sodík, železo) pomáhají udržet zásaditou rovnováhu a regulovat kyselinotvorné složky z masité a moučné potravy. Esenciální látky dávají plodům chuť a vůni, zpříjemňují pocit a prožitek při konzumaci v čerstvém stavu i ve výrobcích z nich. Zdravotní význam zeleniny a ovoce v potravě je vysoký a nezastupitelný, proto bychom měli celoročně dbát na pravidelnou konzumaci těchto přírodních produktů. Podobně bych mohla psát o netradičních druzích, které jsou průběžně zaváděny mezi zeleninu a ovoce, o tzv. nepravých obilovinách (pohance, amarantu, jehož příbuzný druh se česky jmenuje laskavec ohnutý a mezi zahrádkáři je znám jako plevel). Tyto druhy si také zaslouží pozornost pro vysoký obsah uvedených zdraví prospěšných látek. Některé z nich už mají i své odrůdy, snad už klasickým příkladem může být aronie černá (černý jeřáb) a rakytník řešetlákový. Nejen, že se rozšiřují mezi zahrádkáři, často jsou pěstovány i na větších plochách a poté jsou jejich produkty (plody, listy i semena) součástí výrobků zdravé výživy. Na závěr si v této roční době dovolím připomenout obecně známý vysoký význam kysaného zelí, respektive pravidelné zařazování do jídelníčku v podbě salátů z kysaného zelí s cibulkou a olejem (ideální doplněk k masu nebo jitrničkám a jelítkům). Chutné a zdraví prospěšné jsou také různé variace salátů z mrkve, doplněné jablky, oříšky, medem. Zvláště důležité je v zimním a předjarním období pravidelně pít šťávy a mošty z rybízu, malin, jablek, aronie černé i jiného ovoce, které jsme si z přebytků sklizně v létě připravili. Nesmíme zapomínat jíst kompoty, zejména z peckovin, které působí velmi dobře na peristaltiku střev. Šťávu z rakytníku lze v tomto období považovat za lék! Ráno bychom měli svému organizmu dopřát potravinu, která zahřeje a současně dodá některou zdraví prospěšnou látku. Proto bychom si měli alespoň dvakrát až třikrát v týdnu uvařit krupicovou kaši doplněnou semínky pohanky, medem a dobrou zavařeninou. Chtěla bych vzpomenout, jak mé obě babičky, nezapomněly v létě vyrobit a v zimě na stůl předložit levou a chutnou marmeládu ze směsi mrkve a červeného rybízu. Dobrou chuť. Už před více lety zdravotní význam ovoce a zeleniny zhodnotila a v těchto několika větách uvedla Doc. Ing. Eva Pekárková Troníková, tehdy pracovnice Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze- Ruzyni. Mezi námi zahrádkáři známá jako autorka odrůdy rajčete Start F1, první hybridní odrůdy v Československu. Dovolím si ji citovat : Zelenina a ovoce má význam pro zdraví: 1) chutí a vůní podporuje zelenina a ovoce vylučování žaludečních šťáv a žluči 2) dodává organizmu vitamíny a minerální látky 3) převahou zásadotvorných látek příznivě upravuje zásaditou a kyselou složku potravy při trávení 4) dodává organizmu vodu a podporuje její vylučování, takže snižuje krevní tlak 5) obsahem tzv. hrubé vlákniny podporuje střevní peristaltiku a snižuje vstřebávání škodlivin sliznicí střeva 6) nízkou energetickou hodnotou při značném objemu potlačuje pocit hladu a působí proti obezitě. Příznivě působí na činnost ledvin tím, že snižuje množství zbytků potravy, vylučované močí. Únor 2012, Ing. Jana Dlouhá 14

15 spolky a organizace Oddíl KAMARÁD Oddíl KAMARÁD informuje o své činnosti v roce Většinu schůzek jsme strávili v tělocvičně,kde jsme hráli různé hry,nebo ve třídě,kde jsme skládali puzzle,hráli bingo a další stolní hry.byly jsme si s děvčaty zaplavat v Kolíně a od13.2.pořádáme pro děti od první až devátou třídu soutěž - VLNÍME SE S OBRUČÍ. Soutěž končí až 24.února a tak kdo bude vítězem se dozvíte až v dalším vydání. Nyní budeme vyrábět výrobky z korálků, keramické hlíny a z látek - věřím že se dětem povedou. 2.dubna se slaví mezinárodní den dětské knihy. Poprvé se slavil je to vzpomínka narození slavného a oblíbeného dánského spisovatele Andersena. Jeho pohádky milují děti na celém světě.děti navštěvují knihovny, povídají si o spisovatelích, předčítají pohádky, prohlíží knihy, malují postavičky z pohádek a na noc se ukládají v knihovně ke spánku do spacáku na karimatku. Možná že si s nimi přijdou jejich pohádkový hrdinové v noci popovídat.pokud budete mít zájem,aby se této akce zúčastnilo i vaše dítě, dejte mi vědět. Na velikonoční neděli připravujeme pro děti setkání s velikonočním zajícem a jeho kamarády. Pokud by nám chtěl někdo s touto akcí pomoci, budeme moc rádi. Umí-li někdo uplést pomlázku, košík, malovat kraslice, vyráběl, píšťalky či jiné výrobky a chtěl ukázat postup dětem či dospělým bylo by to výborné. Ozvěte se co nejdříve, abychom mohli včas sehnat a nakoupit potřebný materiál. Každý šikula je vítán. Zprávy z Kynologického klubu Po zimním odpočinkovém období se v našem klubu opět rozbíhá výcviková sezóna. Již proběhnou zkoušky podle Národního zkušebního řádu, kde si psovodi ověří úroveň vycvičenosti svých psů. O týden později následuje tradiční jarní závod Memoriál Jiřího Fliegra. Po loňském úspěchu bude během dubna opět zahájen kurs základního výcviku psů pro veřejnost. Předpokládaný rozsah je 10 lekcí po 2 hodinách, každou neděli počasí. Letos nebylo Labe zamrzlé, tak se na ně šlo pod most ke školce. Používáme rybolovnou techniku vláčení, tedy na různé třpytky nebo lov na živou rybku. Začalo to slibně, neboť kolega Josef Hladík ( na snímku ) třetím náhozem zasekl malou štičku, tzv. kudlu. Za pár minut si užil odpoledne. Bližší informace budou zveřejněny na našem webu wbs.cz. Výcvikovým dnem zůstává neděle od 8 do 12 hodin. Základem činnosti klubu je sportovní výcvik psů (poslušnost, obrany, stopy). Rádi přivítáme nové zájemce o sportovní kynologii, i ty, kteří chtějí mít jen poslušného psa. Ondřej Jareš přeháňka s deštěm a jelikož s námi byly na břehu i tři děti, tak jsme se dohodli na návratu do vyhřáté rybárny. Tam na nás čekalo s malým občerstvením několik méně odolných kolegů. U vyuzených ryb a grogu jsme zavzpomínali na letošní zážitky od vody, popřáli jsme si vzájemně všechno dobré do roku nadcházejícího a vyrazili jsme ke svým blízkým domů. Za oddíl Kamarád-J.Fišerová. Z činnosti ČRS MO Stalo se již tradicí, že 30.prosince ráno se sejde na rybárně u koupaliště několik zástupců Petrova cechu. Jako zamykají vodu vodáci, tak i my končíme rybářskou sezonu zamykáním vody. Místo lovu se určí po vzájemné domluvě v závislosti na od nás své Tomáš Burďáček, když mu při náhozu vlétla do Labe i špička prutu. Třpytka na konci ale špičku udržela, takže domů se Tom vracel s kompletním vercajkem. Jako nováček má o zkušenost víc. Asi po hodině se zkazilo počasí, přehnala se sněhová Nerybářům by se mohlo zdát, že v zimě se rybáři o ryby a rybníky nestarají, ale opak je pravdou. Když rybníky zamrznou a zapadají sněhem, musí se, jakmile to síla ledu umožní, hrably vyhrnovat, tzv okna a v ledu prořezávat díry. Je to nutné z toho důvodu, že tlející vodní rostliny a bahno vytváření ve tmě pod ledem čpavek, který následně poškodí rybám žábry a ty nám potom uhynou. Nebudu tady jmenovat, abych někomu neublížil, že jsem ho taky nevyzvedl, ale věřte mi, že je to v mrazech dřina. Chlapi to dělají po práci ve svém volnu a mnohdy nad rámec brigádnických 15

16 spolky a organizace povinností člena. V době zámrzu se mají rybáři možnost dostat k posečení ze břehu už nedosažitelného rákosí. Jak jste si mohli povšimnout, k tomuto zákroku již došlo na rybnících v Mezihoří a vypadají úplně jinak než před měsícem. Na jaře vše vyroste mladé a vodní ptáci si budou mít kde dělat hnízda. Již druhým rokem jsme neuspořádali rybářský ples, ale tradici smažených ryb, v Týnci nad Labem tak oblíbených, se snažíme, z úcty k našim předchůdcům, kteří ji vytvořili, zachovat. Letos jsme se pokusili, jako novinku na vyzkoušení zájmu spoluobčanů, několik málo porcí vyudit. Překvapil nás velký zájem o uzenou rybu a tímto se ještě jednou všem, na které se nedostalo, omlouváme. Uděláme vše pro to, aby se dostalo na všechny při dalším smažení a uzení ryb, které by mělo připadnout na 2.června 2012, jako součást svátků Labe. Petr Procházka předseda MO Činnost SDH Týnec nad Labem v roce 2011 Konec kalendářního roku a začátek roku nového je dobou ke shrnutí činnosti za uplynulé období. Proto si dovolujeme předložit několik zpráv a čísel z naší činnosti. V uplynulém roce byla naše výjezdová jednotka vyzvána k zásahové činnosti operačním střediskem HZS Kolín celkem 16x. Této činnosti se účastnila vždy a to ať už v menším a nebo větším počtu. Zadané úkoly splnila vždy dobře. Časové rozložení výjezdů. Š k o l e n í s e z á v ě r e č n o u z k o u š k o u : -školení výcvikového roku hodnocen každý jednotlivec. Školení se opakuje každý rok, v rozsahu 3x 4hod a je zakončeno závěrečným testem. Pro starší členy je to spíše opakování hlavních zásad při zásahových činnostech a změn ve spojovém řádu. Jako novinka byl prezentován zásah na fotovoltaické solární panely. Hašení těchto zařízení, kterých přibývá i v rodinných domech, z hlediska zasahujících jednotek není jednoduché, protože je nebezpečné a na celém světě na to neexistuje jednotný postup. - školení nosičů dýchací techniky h o d n o c e n k a ž d ý j e d n o t l i v e c Školení obsahuje závěrečný test a praktickou zkoušku. - letecké hašení h o d n o c e n a c e l á j e d n o t k a Jednalo se nácvik činnosti při doplňování hasivem helikoptér nasazených při rozsáhlých požárech. Námětová cvičení 1 x Námětové cvičení proběhlo v obci Ovčáry a jeho účelem bylo procvičit přepravu vody na velkou vzdálenost za použití čerpadel a hadic. Pomoc při organizaci hasičských soutěží a podobných akcí. Celkem 7x, jednalo se většinou o doplňování vody a rozhodčí činnost, +2x Pohádkový les. Celoroční údržba a drobné opravy na technice, věcných prostředcích a výstrojním materiálu. Příprava a přistavení vozidel na technické prohlídky. Také objekty hasičské zbrojnice potřebuji celoroční údržbu. Dle potřeby schůzová činnost. V loňském roce jsme se rozloučili se dvěma dlouholetými členy našeho sboru a to s br. Josefem Hylským z Vinařic a b r. J a r o s l a v e m K o l á č n ý m z T ý n c e. Připomínáme jejich památku. Dále došlo i ke změně na pracovišti HZS v Kolíně. Na místě ředitele územního odboru Kolín skončil z důvodu důchodového věku dlouholetý pracovník plukovník Jan Bradna. Na jeho místo nastoupil podplukovník Vladimír Dynybyl. Tímto si mu dovolujeme popřát mnoho úspěchů a štěstí, v této pro hasiče nelehké době. SDH v Týnci nad Labem přeje všem spoluobčanům zdraví, štěstí a to, aby pomoc hasičů v roce 2012 potřebovali co nejméně. SDH Týnec nad Labem Ještě předkládáme podrobnou zprávu o zásahové činnosti v druhém pololetí roku

17 spolky a organizace Přehled výjezdů zásahové jednotky SDH Týnec nad Labem v druhém pololetí roku ,10 Požár senáže Chrčice Vyjíždí jednotka k požáru skladu senáže mezi obcemi Labské Chrčice a obcí Selmice. Jednalo se o požár velkého množství senáže, takže i když se likvidace zúčastnilo celkem hodně jednotek /SDH Týnec,HZS Přelouč, SDH Kladruby, SDH Řečany, SDH Břehy, SDH Zdechovice/ trvalo uhašení této zásoby sena mnoho hodin.další hromadu práce musel odvést nakladač ze hřebčína Kladruby ,33 Požár budovy Konárovice Uprostřed noční letní bouřky je jednotka vyzvána k výjezdu na požár průmyslové budovy v Konárovicích. Ještě však před výjezdem z Týnce je ze zásahu odvolána. Zjistilo se, že se nejedná o požár, ale o nehlášené pálení ,30hod Požár stohu u obce Tetov Jednalo se o požár stohu slámy. Likvidace této události se účastnilo několik jednotek, za SDH Týnec nad Labem družstvo s tatrou T ,20hod Požár lesa v Krakovanech Požár lesního porostu, jehož příčinou byla zřejmě nedbalost při likvidaci zbytků dřevní hmoty po těžbě. Likvidaci požáru prováděla naše jednotka, jednotka HZS Kolín a HZS Ovčáry s dvěma vozidly dále jednotka SDH Krakovany, která zřídila plnící místo pro zasahující jednotky ,20hod Požár stohu v Rasochách Požár balíkového stohu slámy zapříčinila zřejmě lidská nedbalost, nebo úmysl. V okamžiku příjezdu jednotek hasičů se již nejednalo o záchranu stohu, ale o uchránění blízkého lesa. Likvidaci prováděli HZS Kolín, HZS Ovčáry, SDH Týnec oběma cisternovými vozy, SDH Žíželice a SDH Rasochy zřízením plnícího místa ,15hod Požár bytovky Veletov Likvidace požáru bytovky ve Veletově se naše jednotka účastnila spolu s HZS Kolín, HZS Ovčáry, SDH Žíželice a SDH Veletov. Ke zdolání tohoto požáru bylo třeba použít zasahujícími jednotkami dýchací a výškovou techniku. Podařilo se uchránit majetek v řádu milionů korun, na majetku několika milionová škoda však požárem vznikla. Několik rodin přišlo o byt. Příčinou požáru byla zřejmě závada na elektrické instalaci. Škoda by nemusela být tak velká, kdyby došlo k nahlášení této události dříve ,31hod Požár dřeva v Bělohorské ulici Týnec nad Labem K zásahu na požár uskladněného dřeva na zahradě rodinného domu byla naše jednotka povolána spolu s HZS Kolín a HZS Ovčáry. Příčinou požáru bylo zřejmě žhářství, ale o tom lze zatím jen spekulovat. Jisté je jenom to, že uskladněné dřevo se nezapálilo samo ,36hod Požár komínu rodinného domu v obci Labské Chrčice Nočního zásahu na komín rodinného domu se naše jednotka účastnila spolu s HZS Přelouč a SDH Kladruby. Díky včasnému zásahu škoda nevznikla. Stav komínováho tělesa musí posoudit odborník. Hasiči Lžovice ani v zimě nezahálí Po náročné závodní sezóně 2011 se lžovičtí hasiči připravují na další, která začíná už v dubnu. Díky Městu Týnec nad Labem a ochotě našich členů SDH se v těchto mrazivých dnech provádí rekonstrukce závodní motorové stříkačky. Věříme, že výkonnější motor a drobné úpravy pomohou k dosažení předních umístění v naši reprezentaci. Za SDH Lžovice Blanka Douchová 17

18 spolky a organizace Turistický oddíl mládeže v 2. pololetí 2011 Turistický oddíl mládeže v Týnci nad Labem pokračoval ve své činnosti tradiční akcí letním stanovým táborem v Petrovicích II u Losinského potoka. Letošní táborové téma bylo Hoši od Bobří řeky. V září jsme spolu s několika novými členy podnikli výpravu do kaňonu řeky Jizery u Semil. Došli jsme po lávce Galerii a turistickým tunelem po Riegrově stezce k soutoku s říčkou Kamenicí. Zpět jsme se vraceli přes vyhlídky nad kaňonem. Letošním nejnáročnějším výletem byla cesta Broumovskými stěnami a roklinami. Někteří turisté si sáhli na dno svých sil. Druhý den si už v poklidu prohlédli Broumovský klášter. Nejméně účastníků se vydalo na říjnové cyklotoulky ke skalním útvarům Obří postele u Zdechovic. Většina členů se naopak zúčastnila naší druhé největší akce pro veřejnost Lampionové procházky. V cíli v kempu Marina, po občerstvení, vypuštěné lampiony přání nezpůsobily žádný požár, ani výbuch. Tady jsme také oslavili narozeniny zakladatelky oddílu Alice Knížkové. Na loňskou podzimní exkurzi do cukrovaru v Dobrovici jsme letos navázali exkurzí do pivovaru a pivovarského muzea v Kostelci nad Černými lesy. Koncem listopadu jsme si opět zahráli bowling. Mikulášskou nadílku jsme dostali při Mikulášské jízdě po řepařské drážce, letos prodloužené k chatové osadě Mlýnek. S turistickým rokem jsme se rozloučili zpěvem koled u stromečku v lese. O naší činnosti se můžete dozvědět na webové adrese a také na nové vývěsce na škole. Na vedení a přípravě výletů se letos nejvíce podílel Petr Zemina. O něco méně akcí organizoval Pavel Knížek. Informace nejmladším členům předávala ve škole Alena Darebná, která byla hlavní kuchařkou na letním táboře. Organizačně zajišťovala řadu akcí Zuzana Hájková s rodinou. Jan Hájek mladší nás na dvou výletech provedl Kutnou Horou, Katka a Martina Zeminovy organizovaly hry při noci v myslivecké chatě, táborový program připravil Radek Darebný spolu s Katkou Zeminovou, hlavním vedoucím tábora byl Martin Darebný a po jeho onemocnění Jindřich Riedl. Chod táborové kuchyně dále zajišťovali Marek Šebelka a Jitka Riedlová. Při výletech nám pomáhali Věra Zeminová, Jan Hájek starší, Tadeáš Hájek a Jana Krupková, která je také hospodářkou oddílu. Většina z našich dospělých se podílela na přípravě akcí pro veřejnost. V roce 2011 jsme uspořádali celkem 27 akcí, kterých se zúčastnilo 120 členů. Pavel Knížek zima DPH 2012 brezen 210x148 Tynecky zpravodaj_pks :44 Stránka 1 inzerce FOTO: AGC FLAT GLASS EUROPE ZIMNÍ SLEVA PKS MONT, a.s. Obchodní zastoupení KOLÍN Havlíčkova 915, Kolín 4 tel.: Záruka kvality! ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO na plastová a dřevěná okna Zimní sleva a bonus platí při uzavření smlouvy do konce března 2012, tj. vztahuje se na cenové nabídky zhotovené v období

19 spolky a organizace Výzva pro místní výrobce a řemeslníky! Za poklady venkova se vydává Zálabí díky úspěšné žádosti a dotaci Kč. Cílem projektu je podpora místních výrobců a řemeslníků a zároveň zvýšení kulturního dění v regionech. Celý projekt má mimo jiné napomoci rozvoji cestovního ruchu. V rámci projektu budou probíhat Festivaly řemesel - pro potřeby konání festivalu dojde k nákupu mobiliáře (párty stany, stánky). Dále budou vydány propagační materiály se seznamem místních výrobců. Nedílnou součástí projektu se stane také certifikace výrobců. Který z místních producentů by si nepřál hrazenou propagaci? Lákavá je jistě také možnost prezentace na festivalech, jež budou pořádány každoročně v regionu Zálabí a v regionech našich partnerů: MAS Podlipansku, MAS Krajině srdce a MAS Říčansku. Ze zahraničí pak LAG Karhuseutu Litva a LAG Kaunas District Finsko. Na festivalech budou probíhat workshopy s ukázkou výroby a výukou veřejnosti. Realizace projektu, která probíhá od do , nastartuje nové tradice, vazby a podnikatelské příležitosti v regionech a zahraničí. Případní zájemci o propagaci, certifikaci či o účast na festivalech, se právě nyní mohou hlásit v kanceláři MAS. Kontaktní osobou je Ivana Suchánková tel: ilustrační kresba Škola a školka Zápis do 1. třídy v ZŠ Týnec nad Labem Hory Ve dnech proběhl lyžařský výcvik 7. Tříd a škola v přírodě 4. Třídy. Za šest dnů jsme se naučili na sjezdových lyžích i na běžkách. Sněhu jsme si užili dost. Ani večer jsme se nenudili. Proběhl karneval, diskotéka. Předposlední den byly závody ve slalomu. Nejlepších výsledků (podle času) v jednotlivých disciplínách dosáhli: Puncmann P. 22,54, Buřivalová T. 24,44,-Plicka P. 25,72 Hrušková M. 31,35 Apolenová T. 33,50. Klatka T. Přijďte si protáhnout tělo. TK Pohoda stále cvičí aerobic v pondělí, postavu formujeme v úterý, na stepy můžete přijít ve čtvrtek všechny hodiny začínají od hod - sportovní hala. Kdo má raději pomalejší tempo a chce si protáhnout záda, má také možnost a to ve středu od hod a sraz je před vchodem do ZŠ. Jednou měsíčně také,, zumbujeme pod vedením Verči Cimburkové. Nezapomněly jsme ani na dětičky (4 7 let), které cvičí každý čtvrtek od hod v malé tělocvična ZŠ. Přijďte, budeme se na vás těšit! TK Pohoda V pátek a v sobotu 20. a 21. ledna 2012 se konal na naší škole zápis budoucích prvňáčků. Na jeho přípravě a průběhu se podíleli učitelé prvního i druhého stupně školy a žáci pátého, osmého a devátého ročníku. Ve třídách byla stanoviště, kde na děti čekaly různé úkoly, které jim zadávali žáci devátého ročníku v přestrojení za postavičky ze známých kreslených pohádek O krtečkovi. Každé zapisované dítě doprovázela některá z učitelek 1. stupně a sledovala, jak jsou děti při plnění úkolů šikovné. Třídy byly slavnostně vyzdobeny a pro děti byly připraveny dárky od firmy EVENT marketing, s.r.o. a upomínkové předměty, které pro ně vyrobili jejich budoucí starší spolužáci. Zápisu se zúčastnilo celkem 48 dětí, u jednoho budou rodiče žádat o odklad školní docházky. První třídy budou mít proto příští školní rok celkem 47 dětí. Stejný počet dětí byl naposledy zapisován v roce Budoucími prvňáčky jsou: Tobias Brunclík (Krakovany), Martin Burďáček (Vinařice), Václav Čapek (Konárovice), Ondřej Fanta (Radovesnice II), Frederik Franc (Radovesnice II), Dominik Gabor (Týnec n. L.), Filip Horáček (Lžovice), Jakub Hradecký (Týnec n. L.), Nela Hromádková (Vinařice), Michal Jareš (Týnec n. L.), Erik Jindra (Labské Chrčice), Nikola Koláčná (Týnec n. L.), Anežka Kopecká (Bělušice), Ivana Küblová (Jelen), Pavel Kukeně (Mrzkovice), Matěj Kurka (Týnec n. L.), Karolína Kysilková (Hradišťko II), Sandra Lévayová (Labské Chrčice), Simona Lévayová (Bělušice), David Loukota (Labské Chrčice), Aneta Lovětínská (Bělušice), Ondřej Lovětínský (Bělušice), Tomáš Martinec (Týnec n. L.), Tobiáš Mlika (Týnec n. L.), Zdeněk Nykl (Lžovice), Šimon Pánek (Týnec n. L.), Jan Plachý (Bělušice), Jaroslav Plachý (Bělušice), Kateřina Pokorná (Týnec n. L.), Filip Robovský (Týnec n. L.), Ondřej Robovský (Vinařice), Nela Říhová (Bělušice), Adéla Sabo (Bělušice), Leoš Smutný (Rasochy), Daniel Steiner (Týnec n. L.), Jan Šanda (Bělušice), Filip Šimek (Týnec n. L.), Jana Šteflová (Židovice), Marie Švarcová (Krakovany), Dorothea Tahadlová (Krakovany), Milada Tomková (Týnec n. L.), Tomáš Váňa (Radovesnice II), Tomáš Vejdělek (Týnec n. L.), Barbora Vojáčková (Lipec), Jan Volný (Vinařice), Jakub Zahradník (Týnec n. L.), Filip Zumr (Týnec n. L.). Mgr. Jaromír Snížek ředitel školy 19

20 společenská rubrika Společenská rubrika ************************************************************************ Naši noví občánkové : Zuzana Černá Týnec nad Labem Lukáš Sotona Týnec nad Labem Martin Kaňka - Vinařice Karel Sochor Lžovice Linda Cihlářová Týnec nad Labem Matyáš Motl Týnec nad Labem Matyáš Pánek Týnec nad Labem Patrik Fořt Týnec nad Labem Matěj Litera Týnec nad Labem Ema Kulichová Týnec nad Labem Město Týnec nad Labem blahopřeje k narození Vašich dětí a přeje jim hodně zdraví, štěstí a lásky v jejich životě. Životní jubileum oslavili tito naši spoluobčané : Leden 2012 Dobroslava Zelená Týnec nad Labem Miloslav Kubelka Týnec nad Labem Jaroslava Kesnerová - Vinařice Eva Mihovská Týnec nad Labem Jindřiška Brtková Týnec nad Labem Jarmila Vojtěchová Týnec nad Labem Václav Kesner Vinařice Anna Maláčková Týnec nad Labem Jarmila Šmídová Týnec nad Labem Ladislava Vavřinová Týnec nad Labem Zdenka Hájková Vinařice František Svoboda Týnec nad Labem Eva Koutenská - Lžovice Únor 2012 Petr Malý Týnec nad Labem Danuše Hanáková Týnec nad Labem Vlasta Maisnarová - Lžovice Marie Kostkanová Týnec nad Labem Miroslav Štefek - Vinařice Anna Valentová Lžovice Miroslav Červínek Týnec nad Labem Jiří Tůma Vinařice Věra Suchánková Týnec nad Labem Všem jubilantům k životnímu výročí přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let. Naše řady opustili : Jaroslav Koláčný - Týnec nad Labem Jaroslav Novák - Týnec nad Labem (ul.tyršova) Jaroslav Novák - Týnec nad Labem (ul.hešova) Jaroslava Landgráfová - Týnec nad Labem Jaroslava Skřivánková - Týnec nad Labem Město Týnec nad Labem vyjadřuje upřímnou soustrast všem pozůstalým. Libuše Dumanová, matrikářka 20

Věc: Informace pro občany o možnosti bezplatného řešení sporů s finančními institucemi před státem zřízeným finančním arbitrem

Věc: Informace pro občany o možnosti bezplatného řešení sporů s finančními institucemi před státem zřízeným finančním arbitrem FA ~? '~L IKANCE~~iH~ARB]TRA, ORGAN'~~,ZKA STATU adresováno všem starostkám a starostům měst a obcí České republiky prostřednictvím datových schránek nebo e-mailových adres úřadů Obecnr úrad Vrábče Cocl.,.1

Více

V Praze dne 1. 2. 2012. Informace pro občany o možnosti bezplatného řešení sporů s finančními institucemi před státem zřízeným finančním arbitrem

V Praze dne 1. 2. 2012. Informace pro občany o možnosti bezplatného řešení sporů s finančními institucemi před státem zřízeným finančním arbitrem adresováno všem starostkám a starostům měst a obcí České republiky prostřednictvím datových schránek nebo e-mailových adres úřadů Evidenční číslo: 247/2012 Vyřizuje: Dana Klofáčová tel. 257 042 094 V Praze

Více

IKANCElÁŘFlNANČNíHOARBITRA

IKANCElÁŘFlNANČNíHOARBITRA FA - IKANCElÁŘFlNANČNíHOARBITRA, ORGANIZAČNÍ SLOŽKA STÁTU -. 27-02- 2012 adresováno všem starostkám a starostům měst a obcí České republiky prostřednictvím datových schránek nebo e-mailových adres úřadů

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín. Zápis č.2/2012

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín. Zápis č.2/2012 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Zápis č.2/2012 z veřejného jednání Zastupitelstva města Týnec nad labem, které se uskutečnilo v pondělí 13. února

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo.

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 5-2008 z 5. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 6.5. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

ZÁPIS č. 1/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 17.1. 2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 1/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 17.1. 2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 1/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 17.1. 2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Josef Bedřich, Monika Peniaková, Ing. Petr Kollert,

Více

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Sociální reformy VÝPLATA DÁVEK Od 1. ledna 2012 dojde v rámci celkové sociální reformy k podstatným změnám v oblasti dávek: - pro osoby zdravotně postižené, - pro osoby, které jsou příjemci příspěvku na

Více

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec, I. Machovcová, P. Šeda 1. Úvod a schválení

Více

Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Zálabí, místní akční skupiny za rok 2010

Výroční zpráva občanského sdružení Zálabí, místní akční skupiny za rok 2010 Výroční zpráva občanského sdružení Zálabí, místní akční skupiny za rok 2010 1. Obecná charakteristika období 2. Stav členské základny 3. Orgány sdružení 4. Hlavní aktivity roku 2010 5. Finanční zpráva

Více

PGRLF 2012. Odbor AZV Olomoucký kraj Vypracoval: Ing. Alois Tvrdý Místo konání: Šumvald

PGRLF 2012. Odbor AZV Olomoucký kraj Vypracoval: Ing. Alois Tvrdý Místo konání: Šumvald Odbor AZV Olomoucký kraj Vypracoval: Ing. Alois Tvrdý Místo konání: Šumvald Legislativní normy opatření Nařízení Komise (ES) č. 364/2004 kterým se mění nařízení (ES) č. 70/2001, pokud jde o rozšíření jeho

Více

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger,

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, systému ochrany spotřebitele JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Finanční arbitr České republiky, Vedoucí katedry finančních obchodů BIVS, a. s. Dne 20. června 2006 systému Program: ochrany spotřebitele 1)

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! zdraví a vitalita. nefdesante.cz

PŘEHLED PRODUKTŮ. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! zdraví a vitalita. nefdesante.cz zdraví a vitalita PŘEHLED PRODUKTŮ Platí od 1. 1. 2012 / Doporučené ceny při sazbě 14 % DPH. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! Koupíte-li jakékoliv dva produkty

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák Omluveni: p. Frohlich, p. Čuchal

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 10-2008 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 7.8. 2008 od 18.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ Verze 3 12. května 2014 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5.

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5. OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5. 2012 Přítomni: Jan Chrt, Zuzana Svatá, Jan Kieweg, Jaroslav Kučera, ing.

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 8. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 04. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Více rozmanitosti, více vitality

Více rozmanitosti, více vitality Více rozmanitosti, více vitality Happy life, den za dnem. Pro mého psa vybírám a kupuji jen to nejlepší. Obsahuje výborné drůbeží a jehněčí maso a k tomu denní porci ovoce a zeleniny. To se přece líbí

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Chott, Ing Jára, MgA. Skala, Třeštík, Nová, Černý J.,

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec I. Machovcová, P. Šeda Přítomní občané:

Více

Obsah. Předmluva...9 První část: Trávicí soustava člověka...11

Obsah. Předmluva...9 První část: Trávicí soustava člověka...11 Obsah Předmluva...9 První část: Trávicí soustava člověka...11 První kapitola: Úvod do vědy o stravování člověka...12 Druhá kapitola: Nejdůležitější vědecké objevy v oblasti stravování a trávení...17 Akademik

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název: VY_32_INOVACE_20/09_Zdravý životní styl Téma: Vitamíny a minerální látky Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 26.11.2013

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

RNDr. Milada Kosnarová. Rady a diety pro zdraví

RNDr. Milada Kosnarová. Rady a diety pro zdraví RNDr. Milada Kosnarová Rady a diety pro zdraví Centrum regulativní medicíny 2011 OBSAH Předmluva 7 Úvod 9 1. Držení těla a pohyb 11 2. Stravování 12 1. Plísně a baktérie 14 2. Volné radikály 15 3. Vitamíny

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 Obecní úřad Štíhlice 1 Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 O poplatku za komunální odpad a o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Zápis č. 4. ze zasedání ZM ze dne 27. 4. 2011 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice.

Zápis č. 4. ze zasedání ZM ze dne 27. 4. 2011 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice. Zápis č. 4 ze zasedání ZM ze d 27. 4. 2011 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice. Příští zasedání 25. 5. 2011 od 18.00 v sálu přízemí radnice. Přítomni: dle prezenční listiny (15) Nesplněná ussení: 0 Splněná

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor Složení potravy Bílkoviny 15% denní dávky = 1-1,5 g/24 hod. Význam - obnova a tvorba vlastních bílkovin - obranyschopnost organizmu Jsou nenahraditelné nelze je vytvořit z cukrů ani tuků. Plnohodnotné

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! zdraví a vitalita. nefdesante.cz

PŘEHLED PRODUKTŮ. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! zdraví a vitalita. nefdesante.cz zdraví a vitalita PŘEHLED PRODUKTŮ Platí od 1. 4. 2011 / Doporučené ceny při sazbě 10 % DPH. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! Koupíte-li jakékoliv dva produkty

Více

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 26.2.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 26.2.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 588, ulice Malkovského, Praha 18 - Letňany Identifikační číslo: 271 93 110 Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 26.2.2015 Místo konání: Malkovského 588,

Více

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. 2/2011 z 2. veřejného jednání Zastupitelstva města Týnec nad Labem, konaného dne 27. 1. 2011 od 17.30 hodin

Více

Mastné. kyseliny. omega-3 a omega-6. Výživa pro lepší život

Mastné. kyseliny. omega-3 a omega-6. Výživa pro lepší život SRPEN 2014 Mastné kyseliny omega-3 a omega-6 Esenciální mastné kyseliny naše tělo neumí produkovat v dostatečném množství. Podporují růst, zrak a správnou funkci mozku. & omega 3 omega 6 Mastné kyseliny

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

Kalorické tabulky potravin

Kalorické tabulky potravin BMI, Body Mass Index - jednoduchým výpočtem zjistíte, jak jste na tom s vaší váhou. BMI = hmotnost (kg) / výška (m) 2 BMI je však pouhým statistickým nástrojem, u konkrétních osob se může klinický stav

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Zápis č. 22 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 1. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 22 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 1. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 22 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 1. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Mateřské mléko Nejlepší způsob výživy je mateřské mléko složení je přizpůsobeno výživovým potřebám v různých fázích vývoje Složení mateřského

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod.

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Ve Starých Křečanech, dne 30. ledna 2015 U S N E S E N Í ------------------------- z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany konaného

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - Verze 1 9. července 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 Pondělí Polévka kulajda Zapékané těstoviny s uzeninou, okurkový salát Úterý Polévka květáková Vepřové maso na žampionech, brambor Středa Polévka selská Mexický guláš,

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R.

Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. 2011 1. Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1 Zápis č. 4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. června 2011 1. Úvodní slovo starosty. Seznámení s programem. Přítomno 13 zastupitelů presenční listina příloha č.

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Sluštice. č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Obecně závazná vyhláška. obce Sluštice. č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Obecně závazná vyhláška obce Sluštice č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Sluštice schválilo a vydává dne 2.11.2005 v souladu s ust. 10 písm. d), 84 odst.2 písm.i) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta - omluven Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní

Více

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Hrušky Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Osvětimany se usneslo na svém zasedání dne 15. listopadu 2001 vydat podle ust.

Více

Středočeský kraj Příjemné místo k žití. MVDr. Josef Řihák hejtman Středočeského kraje

Středočeský kraj Příjemné místo k žití. MVDr. Josef Řihák hejtman Středočeského kraje Středočeský kraj Příjemné místo k žití MVDr. Josef Řihák hejtman Středočeského kraje Rozpočet Středočeského kraje celkové příjmy: 15 958 906 000 Kč celkové výdaje: 15 929 419 000 Kč v roce 2013 se podařilo

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

ZPRÁVA. Velké Březno. nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce. k 31. 12. 2007

ZPRÁVA. Velké Březno. nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce. k 31. 12. 2007 ZPRÁVA nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velké Březno k 31. 12. 2007 Zpracovala: Auditorská společnost EKORA s. r. o. se sídlem Šafaříkovo nám. 8, Ústí nad Labem číslo osvědčení

Více

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu

Více

OSVĚŽENÍ MLÉKEM. Karolína Hlavatá

OSVĚŽENÍ MLÉKEM. Karolína Hlavatá OSVĚŽENÍ MLÉKEM Karolína Hlavatá Mléko v dobách našich předků Mléko a mléčné výrobky jsou součástí výživy člověka již od mladší doby kamenné, kdy se člověk usadil a začal pěstovat obilí a chovat dobytek

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 3/2012 v 18.00 hod.

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více