leden - únor Vážení spoluobčané, 01/2012 z obsahu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "leden - únor Vážení spoluobčané, 01/2012 z obsahu"

Transkript

1 01/2012 leden - únor z obsahu z radnice str. 2-9 radniční hodiny ze zastupitelstva poplatky finanční arbitr sociální reforma dotace kultura str muzeum knihovna oriflame komunikace s úřadem policie informuje str. 12 názory čtenářů str zelenina, ovoce a zdraví spolky a organizace str oddíl KAMARÁD kynologický klub rybářský svaz SDH turistický oddíl škola a školka společenská rubrika str. 20 sport str Týnecký tenis stolní tenis historie str Karel Mesinger inzerce svoz odpadu úprava náměstí str. 26 Vážení spoluobčané, oslavili jsme Nový rok a stačili odtrhnout z letošního kalendáře již první dva listy. Žáci a studenti obdrželi svá pololetní vysvědčení a užívají si týdenních jarních prázdnin. Tuhé mrazy a sněhová nadílka vyzkoušela naši trpělivost a odolnost. Mnozí z nás si dávali nová předsevzetí a snaží se je dodržovat a někteří zase na ně již zapomněli. I naše město vykročilo vstříc novému roku s novými předsevzetími. Zda budou uvedena v život, či nikoliv, to je vždy nejisté. Budeme se ale snažit udělat vše pro to, aby se nám to povedlo. Vybral jsem tři nejdůležitější akce, které jsou pro město v tomto roce klíčové. Mezi ty nejdůležitější patří stavba kanalizace a ČOV. Neuskuteční-li se tato akce, bude muset město řešit problémy s vypouštěním odpadních vod do Labe. Pravdou je, že až od konce roku 2015, ale to datum je, jak se říká, za dveřmi! Podaří-li se městu sehnat potřebné finanční Ilustrační foto. prostředky, bude minimálně deset let splácet 4,5 mil Kč ročně za úvěr a úroky s ním spojené. Dalším projektem je Revitalizace mrtvého ramene Labe Týnec nad Labem. Tato akce je již doprojektována až na malé detaily. Bude připravena dokumentace k územnímu řízení a následné žádosti na Státní fond životního prostředí. Město bude vyčkávat do doby, než bude vypsáno grantové řízení. Pak ihned podá žádost o dotaci na výše uvedenou akci. V nejbližších týdnech má ROP Střední Čechy rozhodnout o tom, zda byla úspěšná žádost o výstavbu multifunkčního hřiště. Nyní prošla žádost kontrolou formálnosti a kompletnosti. Byla shledána splňující všechna kriteria. Teď již vše záleží na výběrové komisi, zda posoudí naši žádost jako oprávněnou a přidělí nám finanční prostředky na stavbu. Město si nechalo zpracovat studii revitalizace Masarykova náměstí. Grafická podoba je uvedena na zadní stránce vydání Týneckého zpravodaje. Pokračování na další straně...

2 z radnice Ve stručnosti se jedná o to, aby byl zasypán septik, na jeho místě pak vytvořeny tři místa pro autobusy s čekárnou. Okolí Mariánského sloupu pak bude ohrazeno pískovcovými sloupy a tím bude zamezeno najíždění osobních vozů do těsné blízkosti kulturní památky a studně. Po okolí náměstí bude vytvořeno 40 parkovacích míst a počítá se i s výsadbou globózních javorů. Nejnákladnější částí bude předělání veřejného osvětlení, předláždění chodníků a odstranění asfaltu z původní dlažby. Je to jen studie a máte-li nějaké připomínky k našemu záměru, řekněte nám je. Rádi si je vyslechneme. Občas slýchám dotazy o tom, že budeme zdražovat poplatek za svoz komunálního odpadu až na 1000,- Kč na obyvatele. Chci Vás upozornit, že poplatek pro letošní rok zůstává stejný a že ze zákona zatím nelze cenu zvyšovat více než na 500,- Kč na obyvatele. Poslanci za TOP 09 navrhují změnu poplatku za svoz TKO a původní varianta opravdu byla až 1000,- Kč, ale tato neprošla. Město Týnec nad Labem, díky Vám, kteří třídíte odpady, nemá tak vysoké náklady na svoz odpadu. V současné době se náklad pohybuje k 700,- Kč na obyvatele. Proto bych Vám všem, kteří třídíte odpady, chtěl poděkovat a vyzývám i další občany, aby takto činili. Zároveň chci upozornit, že kontejnery na tříděný odpad nejsou určeny k uložení komunálního odpadu. Pak dochází k tomu, že celý obsah kontejneru je znehodnocen a končí na skládce a veškerá snaha našich spoluobčanů, kteří třídí, přichází vniveč. Nejvíce se toto děje v lokalitě u Pernerova mlýna. Když jsme už u poplatků a daní, chci Vás upozornit, že město nepřikročilo k zvednutí koeficientu dani z nemovitosti. Daň již byla navýšena státem ze zákona v loňském roce. K tomuto kroku se letos uchýlilo několik městských a obecních úřadů v našem regionu. Myslím si, že na takovýto zoufalý čin je času dost. Krize, která dolehla na nás všechny, vysává z nás čím dál více finančních prostředků. Budeme se spíše snažit provést úsporná opatření. Nezbývá si než přát, aby všechny naše snahy byly postupně korunovány úspěchem. Dušan Žmolil Radniční hodiny: Mnozí z Vás si jistě všimli, že hodiny na radnici se zastavily a zmizely rafiky. Více než sto let starý hodinový stroj potřeboval opravu. Firma pana Michala Kapplera z Poříčan nabídla městu kompletní restaurování a opravu věžních hodin. Předmětem zakázky je: kompletní oprava věžního stroje (rozebrání, vyčištění, znovu složení, namazání, případná výroba nebo oprava opotřebených dílů, vyzkoušení, závěrečná technická a estetická kontrola) v ceně Kč oprava rozvodového mechanismu od stroje k ciferníku v ceně Kč - zhotovení 1 nového ciferníku o předpokládaném rozměru 150cm (materiál nerezový plech nýtovaný na ocelový rám, podklad černý s pozlacenými římskými čísly dle původní apředlohy) v ceně Kč za set (set = jeden ciferník + jeden pár rafik) zhotovení 1 páru rafik (materiál měděný pozlacený plech, opět dle původní předlohy, nýtovaný na ocelovou výztuhu). Ceny jsou uvedeny včetně DPH a zahrnují dopravu, demontáž a následnou zpětnou montáž. Celková doba opravy stroje a zhotovení nového ciferníku a rafik bude cca měsíc a půl. 2

3 z radnice Ze zastupitelstva: Výsledky měření hluku ve Lžovicích. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze provedla, na popud města Týnec nad Labem, kontrolu dodržování limitů hluku z dopravy na sil. II/322 v úseku Lžovice Týnec nad Labem. Ze zápisu vyplývá, že naměřené hlukové limity jsou těsně na hraně ekvivalentní hladiny akustického tlaku hluku stanoveným nařízením vlády jak v době denní, tak i v době noční. Zastupitelstvo města schválilo investiční záměr k realizaci akce a podání žádosti o státní dotaci Ministerstva obrany ČR na restaurování Pomníku obětem světových válek Na Stráni v Týnci nad Labem. Akce Oprava pomníku obětem světových válek celkové finanční náklady Kč, požadovaná dotace ,40,- Kč, spoluúčast žadatele (města) 61035,60,- Kč. ZM schválilo změnu územního plánu na pozemek parc. č. 474/2 v kat. území a obci Týnec nad Labem z ostatní komunikace na ostatní plochy. Náklady na změnu ÚP budou hrazeny žadatelem. Zpráva o bezpečnostní situaci v územním obvodu Obvodního oddělení policie ČR Týnec nad Labem. Komisař npor. Bc. Miroslav Šeda vedoucí OOP Týnec nad Labem předložil městu výše uvedenou zprávu za období Objasněnost trestných činů ve služebním teritoriu OOP Týnec nad Labem je 43,92%. Nejvíce je zastoupena majetková trestná činnost. V rámci přestupkového řízení bylo vyřízeno 348 spisů jedná se o nárůst o 26 spisů oproti roku ZM schválilo uzavřít smlouvu, na doporučení komise, s firmou SAFETY PRO s.r.o., Chválkovická 145/60, Olomouc za cenu ,- Kč bez DPH, která podala nejvýhodnější nabídku. ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo v předloženém znění s doplněním, že v smlouva je platná jen v případě realizace projektu Kanalizace v Týnci nad Labem, Vinařících, Lžovicích a ČOV. Návrh na přemístění sochy sv. Jana Nepomuckého v Týnci nad Labem. Ing. Ondřej Jareš zpracoval návrh na přemístění výše uvedené sochy. Ta se dnes nachází u Pernerovy továrny na vinařické straně u paty bývalého mostu. Pokud město v letošním roce dostane dotaci na její obnovu, je jedinečná příležitost tuto sochu přemístit. Jsou zde dvě varianty. Jedna je na Vinařické straně u paty nového mostu (je vhodnější) a druhá je u autobusové zastávky na Týnecké straně mostu. Je potřeba rozhodnout na jaké místo při rekonstrukci sochu přemístit. Proto byla provedena vizualizace. ZM schvaluje a pověřuje starostu uzavřít smlouvu v předloženém znění na výkup dřevní hmoty s Polabskou lesní s.r.o., Němčice 133, Kolín, IČ: Dále ZM vyhodnotilo jako nejlepší cenové nabídky na pěstební činnost od výše uvedené společnosti a jednotlivé práce doporučené OLH budou prováděny buď na objednávku firmou Polabská lesní s.r.o., či zaměstnanci MěÚ Týnec nad Labem. Ukončení projektu Chodník cyklostezka Lžovice Týnec nad Labem. Dne proběhlo jednání za účasti zástupců firmy PONTEX, města a MěÚ. Na jednání bylo dohodnuto, že firma není schopna bezpečně garantovat projekt chodníku a cyklostezky v místech, které je přínosné pro obyvatele Lžovic. Po dohodě firma nechala zpracovat náklady, které již do projektu vložila a tyto jsou vyčísleny na částku ,- a ,- bez DPH. Byl by sepsán dodatek s tím, že město by zaplatilo tyto částky a uzavřelo dodatek č.2 a bylo by vyrovnáno. Odpadlo by nám doplatit částku za celý projekt ve výši ,- Kč vč DPH, ale jen ,- Kč. Tudíž by město neplatilo ,- Kč. Zastupitelstvo města schvaluje navrženou alternativu - ukončit, po vzájemné dohodě, projekt Chodník cyklostezka Lžovice Týnec nad Labem. Výpověď nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 91/1 v kat. území a obci Týnec nad Labem. Jelikož paní V. M. z Řečan nad Labem uhradila nájemné za pozemek až 16.ledna 2012, a to až po urgenci, která ji byla zaslána dne a splatnost byla k a , požadovalo ZM zrušení nájemní smlouvy a odvoz stánku z místa rohu náměstí. Je již zpracována malá studie na budoucí koncepci náměstí, kde není počítáno s umístěním stánku na rohu křižovatky Masarykova náměstí a ulice Krále Jiřího. Pan V. žádal ústně, pokud bude zastupitelstvo uvažovat o ukončení nájmu, ukončit je k poslednímu červnu Zastupitelé města nesouhlasili s návrhem pana V. (zastupující paní V.) a požadují ukončení nájemní smlouvy pro neplnění podmínek smlouvy k datu s výpovědní lhůtou jeden měsíc. Projednání zprávy výsledku hospodaření za rok Dne 2. února 2012 proběhla kontrola hospodaření na městě Týnec nad Labem. Auditorská skupina konstatovala, že neshledala žádných pochybení a tudíž kontrola byla provedena bez výhrad. Audit je nyní zveřejněn po dobu 15ti dnů, poté bude sejmut a na dalším jednání zastupitelstva bude předložen ke schválení. ZM schválilo pronájem,,ostrova v Týnci nad Labem na pořádání kulturních akcí panu L. Č. z Týnce nad Labem na dny 8 až a panu J. Č. z Týnce nad Labem na den Oba dva žadatelé nebudou platit poplatek ze vstupenek (dle obec. závaz. vyhlášky) a pronájem bude účtován ve výši skutečně spotřebované elektrické energie při zajištění jejich kulturních akcí. ZM souhlasí s výstavbou a umístěním fotovoltaické elektrárny na střeše budovy čp. 85 (ZŠ) umístěné na pozemku p.č. 170 o výměře 2199 m2, v k.ú. a obci Týnec nad Labem za podmínek, že bude upravena střecha této budovy, nebude porušena krytina, bude prověřena nosnost střechy výše uvedené budovy. ZM schválilo vyhlášení finančních příspěvků pro organizace a spolky a souhlasí se změnou podmínek pro jejich poskytování, změněný formulář je přílohou zápisu jednání ZM. Vše je v souladu se z.č.320/2001 Sb.,(zákon o finanční kontrole). Poslední termín (datum) podání žádostí o příspěvek stanovilo ZM Na žádosti podané po stanoveném termínu, nebude brán zřetel. ZM schválilo zakoupení 6 ks hasičských zásahových přileb pro potřeby zásahové jednotky SDH Týnec nad Labem, cena jedné přilby je 6000,- Kč s DPH, celkem cena ,- Kč s DPH. 3

4 z radnice 4

5 z radnice 5

6 z radnice Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám připomněla úhrady místních poplatků, které nás čekají v nejbližší době a jsou to tyto následující úhrady: A) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Sazba poplatku za komunální odpad činí ročně pro: 1) fyzickou osobu, která má na území města trvalý pobyt - 450,-Kč. 2) f y z i c k o u o s o b u, k t e r á m á v e v l a s t n i c t v í s t a v b u u r č e n o u n e b o s l o u ž í c í k i n d i v i d u á l n í r e k r e a c i, n a c h á z e j í c í s e n a ú z e m í m ě s t a, v e které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba - 450,-Kč. 3) Pro držitele průkazu ZTP a ZT-P je stanoven poplatek ve výši - 150,-Kč/osoba/rok. 4) Držitele průkazu ZTP a ZTP-P ve věku do 18-ti let jsou zcela osvobozeni. V této úhradě je zahrnut vývoz BIO popelnic, 2x ročně vývoz velkoobjemového odpadu, svoz kontejnerů na tříděný odpad. Ne vždy se nám ale daří tyto poplatky od všech poplatníků zcela vybrat. Jsou i takoví, kteří si z úhradou za svoz komunálního odpadu nelámou hlavu a je jen otázkou, kam komunální odpad odkládají. Dalším poplatkem je poplatek ze psů B) Sazba poplatku ze psů činí ročně: a) za prvního psa - 80,-Kč b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele - 200,-Kč c ) z a p s a, j e h o ž d r ž i t e l e m j e p o ž i v a t e l i n v a l i d n í h o, s t a r o b n í h o, v d o v s k é h o n e b o v d o v e c k é h o d ů c h o d u, k t e r ý j e j e h o jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu - 30,-Kč. d ) z a d r u h é h o a k a ž d é h o d a l š í h o p s a t é h o ž d r ž i t e l e, p o ž i v a t e l e i n v a l i d n í h o, s t a r o b n í h o, v d o v s k é h o n e b o v d o v e c k é h o důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatele sirotčího - 100,-Kč U výběru tohoto poplatku jsme zcela úspěšní a nemáme na této kapitole žádný nedoplatek, za to bych chtěla majitelům pejsků poděkovat. Splatnost všech těchto poplatků je v našem městě vždy do příslušného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost během roku po , je poplatek za komunální odpad splatný do 30- ti dnů od vzniku poplatkové povinnosti. Jaroslava Motlová Informace o stavbě kanalizace: Výběrové řízení na dodavatele komerčního úvěru proběhlo ve středu 1. února Nabídku podal pouze jeden bankovní ústav. Komise shledala několik formálních nedostatků a vyzvala banku k doplnění dokladů do Banka tento termín využila, ale bohužel nedodala jeden z nutných dokladů k výběrovému řízení. Zastupitelstvo města na základě výsledku výběrového řízení navrhlo vypsat zjednodušené výběrové řízení na poskytnutí bankovního úvěru pro město Týnec nad Labem za účelem dofinancování stavby kanalizace, ve výši 15 milionů Kč. Lhůta pro podání nabídek je jen 21 dní. Bude třeba oslovit 5 bankovních ústavů. Výběrové řízení bude vypsáno v nejbližších dnech. Město Týnec nad Labem má žádost na KÚ Středočeského kraje na dotaci ve výši 10 mil. Kč o které ještě není rozhodnuto. Dále jedná o tom, že SFŽP ČR by městu mohl půjčit částku 40 mil. Kč na dobu deseti let s 1% úrokem. Tato varianta se objevila jako nová a je tudíž neprověřená. Byl učiněn dotaz na Ministerstvo životního prostředí ČR, zda by tato alternativa byla možná. Důležité upozornění: Má proběhnout rekonstrukce silnice II/327 ulice Tyršova. Od domu čp. 10 až po křižovatku se silnicí III/3279 (silnice na Labskou Chrčici). Z výše uvedeného důvodu je třeba uložit kanalizační řád dříve než bude položen finální povrch komunikace. Starosta jednal se zástupci firmy PSVS o dílčím předání staveniště a položení již kanalizačního potrubí v této lokalitě dle projektu a platného stavebního povolení. V případě, že se akce uskuteční a výstavba kanalizace proběhne, bude město mít náskok a v této lokalitě bude již hotovo, v případě, že se akce neuskuteční, bude fakturována tato akce dle rozpisu a domluveny podmínky splátek. Obyvatelé kterých se tato rekonstrukce dotkne upozorňujeme na skutečnost, že v rámci této akce se jim naskýtá jedinečná příležitost výměny stávající vodovodní přípojky za novou. Odpadnou jim starosti s povolením vstupu do vozovky, která je v majetku Krajské správy a údržby silnic. Vodovodní přípojka je v majetku majitele nemovitosti a tudíž si její opravy hradí sám. Termín rekonstrukce bude oznámen v předstihu na úřední desce, rozhlasem a letáčky. 6

7 z radnice Kancelář finančního arbitra - ORGANIZAČNÍ SLOŽKA STÁTU Některé spory s bankou, záložnou, poskytovatelem nebo zprostředkovatelem spotřebitelského úvěru, investiční společností lze řešit u státem zřízeného mimosoudního orgánu - finančního arbitra. Řízení před finančním arbitrem je bezplatné. Co finanční arbitr dělá? Finanční arbitr je orgán příslušný k mimosoudnímu rozhodování sporů, pokud je jinak k rozhodování těchto sporů příslušný český soud. mezi: a) poskytovateli platebních služeb a uživateli platebních služeb při poskytování platebních služeb - například spor zákazníka s bankou o správnost zaúčtované platby nebo spor zákazníka s bankou při zneužití platební karty neoprávněnou osobou, b) vydavateli elektronických peněz a držiteli elektronických peněz při vydávání a zpětné výměně elektronických peněz - například spor držitele předplacené karty jízdného s některými provozovateli veřejné dopravy, c) věřiteli nebo zprostředkovateli a spotřebiteli při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru - například spor zákazníka s věřitelem o odstoupení od úvěrové smlouvy nebo spor o výši poplatku za předčasné splacení úvěru, d) investičními fondy, investičními společnostmi nebo zahraničními investičními společnostmi a spotřebiteli ze standardních fondů kolektivního investování a speciálních fondů kolektivního investování, které shromažďují peněžní prostředky od veřejnosti 1 - například spor zákazníka s investiční společností o správnost účtovaných poplatku. Finanční arbitr usiluje zejména o smírné vyřešení sporů. Kdo je finanční arbitr? Institut finančního arbitra jako mimosoudního orgánu pro řešení sporů byl zřízen již v roce 2003 pro spory z platebního styku. Od července 2011 byla jeho příslušnost rozšířena na spory ze spotřebitelských úvěrů a kolektivního investování. Současně byla zřízena také Kancelář finančního arbitra, organizační složka státu. která plní úkoly spojené se zabezpečením činnosti finančního arbitra. Za výkon své funkce odpovídá finanční arbitr vládě, která ho jmenuje na návrh ministra financí. Jak mohu služeb finančního arbitra využít? Řízení před finančním arbitrem je bezplatné a zahajuje se na návrh zákazníka (spotřebitele) (viz vzor návrhu). Návrh na zahájení řízení před finančním arbitrem lze podat písemně poštou, v elektronické podobě ( em opatřeným zaručeným podpisem nebo prostřednictvím datové schránky) nebo osobně, resp. ústně do protokolu v sídle Kanceláře finančního arbitra. K usnadnění podání návrhu je na stránkách finančního arbitra k dispozici formulář - Kdy finanční arbitr nemůže rozhodnout? Finanční arbitr nemůže rozhodnut zejména tehdy, nemá-li návrh na zahájení řízení veškeré náležitosti. Finanční arbitr dále nemůže rozhodnout, pokud: a) spor nenáleží do působnosti arbitra. b) ve věci samé již rozhodl soud nebo řízení ve věci samé bylo před soudem zahájeno, c) spor je nebo již byl předmětem řízení před arbitrem. d) ve věci samé již bylo rozhodnuto v rozhodčím řízení nebo ve věci samé bylo rozhodčí řízení zahájeno. Jak finanční arbitr v řízení postupuje? Finanční arbitr je povinen rozhodovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, nestranně, spravedlivě a bez průtahů, nehájí tedy zájmy pouze jedné ze stran. V řízení postupuje arbitr podle zákona o finančním arbitrovi s přiměřeným použitím správního řádu. Ve věci finanční arbitr rozhoduje nálezem. Proti nálezu finančního arbitra lze uplatnit opravné prostředky - námitky. Pravomocný nález finančního arbitra je soudně vykonatelný a má tedy účinky srovnatelné se soudním rozhodnutím. V případě nesouhlasu s konečným rozhodnutím finančního arbitra je možné podat k obecnému soudu žalobu o přezkum rozhodnutí. Kde se dozvím více? Kontakt: Kancelář finančního arbitra, organizační složka státu Úřední hodiny sídlo: Praha 1, Legerova 1581 / Pondělí 08:30-15:30 hod. telefon : Úterý 08:30-15:30 hod. fax : Středa 08:30-15:30 hod. Čtvrtek 08:30-15:30 hod. internetová stránka : Pátek 08:30-14:30 hod. facebook: https://www.facebook.com/finarbitr datová schránka : qr9ab9.\ V případě jakýchkoli dotazů souvisejících s činností finančního arbitra nás neváhejte kdykoli kontaktovat. V Praze dne Mgr. Monika Nedelková v. r. finanční arbitr 7

8 z radnice Sociální reforma I. Jistě neušlo Vaší pozornosti, že od ledna 2012 došlo v oblasti sociálních věcí k řadě významných změn. Na základě schválených zákonů v rámci sociální reformy se od sjednotila výplatní místa sociálních dávek. Všechny dávky, které jste si do konce loňského roku vyřizovali na Městském úřadě v Týnci nad Labem nebo Městském úřadě v Kolíně, vyplácí od 1. ledna 2012 Úřad práce ČR, krajská pobočka Příbram, kontaktní pracoviště Kolín. Jedná se o nepojistné sociální dávky - dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro osoby se zdravotním postižením a příspěvek na péči. Z mnoha dílčích dávek pro zdravotně postižené, které byly poskytovány samostatně, vznikly pouze dvě dávky a to příspěvek na mobilitu a příspěvek na kompenzační pomůcky. Ostatní dávky byly k zrušeny. Průkazy mimořádných výhod TP, ZTP, ZTP/P - zůstávají v platnosti i nadále, a to do uplynutí doby platnosti vyznačené v těchto průkazech, nejdéle však do 31. prosince Nově se také zavádějí tzv. Karty sociálních systémů. Karta slouží také jako průkaz osoby se zdravotním postižením. S její pomocí budou moci zdravotně postižení čerpat stejné výhody, jaké mohou čerpat dnes při předložení průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P v současné papírové podobě. Karta může sloužit jako karta platební. Dávky si bude možné vybrat z bankomatu, bude možné platit v obchodě a bude možné s ní platit i převodem na účet. O kartu sociálních systémů nebo o některou z výše uvedených dávek můžete požádat na adrese: Úřad práce ČŘ Krajská pobočka v Příbrami kontaktní pracoviště Kolín Karlovo náměstí Kolín Jednotná úřední doba všech kontaktních pracovišť Úřadu práce ČR je: Pondělí - středa Úterý, čtvrtek, pátek Telefonní kontakt na ÚP: Na Městském úřadě v Týnci nad Labem se mohou občané dle zákona č. 366/2011 Sb., nadále obracet na sociální pracovnici paní Petru Markovou, která bude pro naši oblast poskytovat sociální poradenství, pomáhat při řešení obtížných životních situací a provádět sociální šetření v rodinách. Telefonní kontakt: Petra Marková, MěÚ Týnec nad Labem Vizualizace přemístění sochy 8

9 z radnice Město Týnec nad Labem podalo další žádosti o dotace. Na přelomu měsíce ledna a února bylo zažádáno o státní dotaci na opravu Pomníku obětem 1. a 2. světové války. Pomník se nachází v blízkosti základní školy a jeho poškození je velmi závažné, došlo za léta působení sněhu a mrazu k silnému narušení, trhliny jsou na osmdesáti procentech povrchu díla, na některých místech v trhlinách je hlína s nízkými rostlinami. Navíc je pomník poškozen vandaly sprejerství a ulomení nohy spodního vojáka. Žádost byla podána na Ministerstvo obrany a požadovaná dotace činí Kč. O další dvě dotace bylo zažádáno z Ministerstva pro místní rozvoj. První žádost byla podána na úpravu okolí již zmiňovaného Pomníku, aby došlo k celkové úpravě zamýšlené akce. Požadovaná dotace činí Kč. Poslední projekt se týká obnovy třech Rozcestních křížů, Božích Muk a sochy sv. Jana Nepomuckého v Týnci nad Labem, která bude zároveň přemístěna na nové místo u mostu, aby socha získala důstojnější místo po svém zrestaurování. Celková požadovaná dotace je Kč. Realizační tým MěÚ v Týnci nad Labem Pomník Kříž 1 Kříž 2 Kříž 3 9

10 kultura Kulturní kalendář v regionu MAS Zálabí KDY MÍSTO AKCE Opolánky Masopust Tetov Maškarní bál Opolany Přátelské utkání v kopané Opolany Dětský maškarní karneval Opolany Přátelské utkání v kopané Opolany Noc s Andersenem Týnec nad Labem Kurz jízdy na mořském kajaku pro veřejnost Opolany Pálení Čarodějnic Týnec nad Labem Pohádkový let Konárovice Staročeské máje Ovčáry Staročeské máje Sány Máje Velký Osek Máje Dobšice 125 let SDH Velký Osek Den dětí Muzeum Týnec nad Labem Městské muzeum Týnce nad Labem samozřejmě nemá v době zimní hlavní sezónu. To však ale neznamená, že se tu nic neděje a že muzeum prožívá zimní spánek. Muzeum na přání Asociace muzeí a galerií třídilo své sbírky systémově. Výsledkem byl souhrný seznam sbírkových předmětů roztříděný do jednotlivých kategorií a skupin, který byl v termínu odeslán. Termínově muzeum stihlo i souhrnné hlášení muzea pro ministerstvo kultury o činnosti v roce Lednová inventura oběžných prostředků a materiálu proběhla bez komplikací. Probíhalo dále jednání mezi Muzeem Novojičínska a muzeem naším o výstavě Arcivévoda Karel František Josef jeho cesta z Brandýsa nad Labem přes Nový Jičín do Kolomyje. Arcivévoda Karel se svojí chotí Zitou se tehdy 3. března 1912 zastavili také v Týnci nad Labem a přenocovali tu v Pernerově vile u tehdy významných a známých průmyslníků a podnikatelů Pernerů. Vila byla tehdy opravdu krásná a krásný byl i ostrov s dvěma parky. Jeden byl zařízen způsobem francouzským s bazénkem a fontánou i rybičkami, sochami z Paříže a i malou zbudovanou kapličkou a druhý s letitými duby a nádhernými cizokrajnými dřevinami typu anglického, vhodného i pro jízdu na koních. Pernerové tehdy nechali na vilu připevnit památeční tabulku připomínající tuto událost. Tabulka se dochovala stejně tak jako i vila, ostrov se však od té doby úplně změnil. Muzeu Novojičínska jsme zaslali kolem 20 skenokopií z Pernerovské historické týnecké expozice. Muzeu Novojičínska bude v průběhu dubna zapůjčena také tabulka z Pernerovy vily. Výstava Karel I.- Poslední český král bude otevřena od 18. května 2012 při slavnostním zahájení národního Festivalu muzejních nocí a potrvá do druhé poloviny měsice srpna Hlavním organizátorem výstavy je pan Radek Polách, který nám zaslal celkové průvodní slovo k připravované výstavě pro posouzení části o Týnci nad Labem a týneckých Pernerech a jejich sídlu. Obdrželi jsme i tiskovou zprávu Regionálního muzea v Kolíně s nímž velmi rádi spolupracujeme, právě tak jako se Státním archivem v Kolíně. Návštěvnost všech středisek Regionálního muzea v Kolíně stoupla a v loňském roce překročila počet 45 tisíc návštěvníků. Nejvíce bylo navštěvováno Muzeum lidových staveb v Kouřimi, kam zavítalo 25 tisíc návštěvníků. Návštěvnost se zvýšila i přímo v kolínských budovách, kouřimské pobočce a v Podlipanském muzeu v Českém Brodě. Na rok 2012 Regionální muzeum v Kolíně připravuje výstavu věnovanou 100. výročí úmrtí Františka Kmocha.Bude zahájena v květnu a bude se jí týkat i Muzejní noc 7. června 2012.V Dvořákově muzeu bede stávající expozice pravěku po 44 letech nahrazena novou. Instalovány budou v pobočkách i výstavy Putování Českobrodskem a Putování Kouřimskem v Muzeu v Kouřimi a Muzeu lidových staveb v Kouřimi. Tam bude instalována výstava věnovaná 40. výročí založení Muzea lidových staveb. Do Podlipanského muzea v Čekém Bodě jste zváni na výstavu věnovanou vlakům a železnici. I naše muzeum připravuje několik výstav věnovaných změnám tvářnosti Týnce, historii týneckého sportu a tělovýchovy nebo historii kultury v našem městě. Tak nashledanou na výstavách všech muzeí. Muzeum 10

11 kultura Knihovna Knihovna Karla Hampla byla zřízena v roce 1915 a o 96 let později jsem začala vést po paní Ludmile Vávrové knihovnu já a tak bych vás chtěla seznámit, alespoň ve stručnosti, s chodem a programem knihovny Karla Hampla v Týnci nad Labem. Knihovna je otevřena pro veřejnost od pondělí do čtvrtka nebo v jiný den, dle telefonické domluvy.v současné době v ní najdete téměř knížek a nespočet zajímavých časopisů pro všechny věkové skupiny.s obnovou stále nových titulů nám pomáhá Městský úřad Týnce nad Labem a mezipůjčovní služba s knihovnou v Kutné Hoře, která nám dvakrát ročně nabízí více než 300 zajímavých, nových knížek. Od knížek naučných, literatury pro děti nejmenší i školáky, beletrii, historické romány i detektivky. Hlavním cílem městské knihovny je v dnešní době zadat veškeré tituly naší knihovny do knihovního programu Clavius tak, aby mohl být v nejbližší době spuštěn a ulehčil práci nám i čtenářům.poté si čtenáři budou moci například na našich internetových stránkách vybírat knížky v elektronickém katalogu, budou vědět, jaké tituly naše knihovna vlastní, knihy si mohou zarezervovat a přečíst si u nich stručné obsahy a důležité informace o knížce. Karty čtenářů budou poté elektronické. Claviusu využijeme i pro statistiky čtenářů, upomínek, výpůjček, registrací i inventury. Knihovna je také čím dál tím více využívána jako veřejné, přístupové místo k bezplatnému internetu.každou středu využívají prostoru přísálí maminky s dětmi, kde si mohou děti pohrát s kamarády a využít i čítárnu knihovny a prohlédnout si dětské knížky plné pohádek. Knihovna se zapojila ve spolupráci se Základní školou do projektu Noc s Andersenem, která se uskuteční v naší knihovně, tak jako po celé republice. Jedná se o pohádkovou noc pro děti, kde se budou předčítat pohádky od Boženy Němcové, Karla Čapka, Jiřího Trnky. Noc s Andersenem je jednou z akcí, kterou české knihovny svádí v konkurenci populárnějších médií boj o zájem dětí a dětské čtenářství. Všichni víme, že dnešní způsob života dětské četbě příliš nepřeje-knihy soupeří s mnoha akčními lákadly od bezduchého vysedání před televizní obrazovkou k počítačovým hrám.a přitom existuje docela jednoduchá cesta-dát dětem osobní příklad a ukázat jim, že číst je velké dobrodružství.a to je moc dobře, řečeno slovy Zdeňka Svěráka: Všechny děti potřebují pohádky. Pohádky jsou vláhou pro dětskou duši. A proto si myslím,že Noc s Andersenem je to pravé, co můžeme uspořádat pro děti i my.děti při této pohádkové noci budou plnit i různé soutěže, řešit kvízy s pohádkovou tématikou a hlavně budou mít možnost přespat mezi knížkami plných pohádkových postaviček přímo v knihovně. Bližší informace o knihovně Karla Hampla naleznete na internetových stránkách Těším se na Vaší návštěvu. Lucie Flachbartová-městská knihovnice Knihovnice Lucie Flachbartová 11

12 kultura, policie informuje Oriflame Moc rády jsme s paní Ilonou Mašínovou, direktorkou Oriflame Sweden, přijaly pozvání od vedoucí místní knihovny Lucie Flachbartové, abychom týneckým ženám, v knihovně uspořádaly akci o možnosti používání přírodní švédské kosmetiky Oriflame. Akce se uskutečnila odpoledne. Ženy se sešly v hojném počtu, což svědčí o tom, že je přírodní kosmetika zajímá, že preferují přírodní produkty před chemickými, a že jim není lhostejné, čím své tělo zkrášlují. Ženám byly předvedeny novinky, které firma Oriflame v tomto období uvedla na trh. Dostaly rady jak o sebe pečovat, bylo jim vysvětleno, že péči je potřeba pojmout komplexněji, nestačí se pouze líčit a natírat krémy, ale je nutná i vnitřní výživa těla. V této záležitosti firma Oriflame zakládá kluby Wellness klub krásných žen, z nichž jeden již v Týnci probíhá a další, v případě zájmu, mohou začít A jak komunikujete s úřadem vy? Existují skupiny obyvatel, pro které návštěva úřadu není jednoduchou záležitostí. Obecní či městský úřad je sice většinou umístěn v dosahu bydliště návštěvníka, je bezbariérový, i vozíčkář se v něm dokáže pohybovat. Přesto může být pro člověka se zdravotním postižením zdolání trasy mezi bydlištěm a úřadem větší komplikací, než by se na první pohled zdálo, zvláště v zimním období. Problémy nekončí ani na samotném úřadu kolik úředníků dokáže komunikovat třeba s člověkem od narození neslyšícím, který má potíže s porozuměním psanému textu a jeho mateřským jazykem je znakový jazyk? Ve spolupráci s občanským sdružením APPN, které se, mimo jiné, věnuje zavádění moderních technologií do komunikace neslyšících, bylo právě s ohledem na potřeby zdravotně postižených přizpůsobeno softwarové prostředí ONIF, umožňující online rozhovor úředníka s občanem prostřednictvím internetového připojení, s vizuálním kontaktem a archivací záznamu z návštěvy. probíhat právě v místní knihovně. Všechny akce, které se týkají kosmetiky, bývají pro ženy zajímavé. To je moc dobře, protože není tak úplně správné, když se žena nesnaží své tělo zkrášlovat, opečovávat, líčit, vonět atd. Myslím, že i naše setkání v knihovně se líbilo. Ženy si i trošku zasoutěžily, takže celkový ráz akce proběhl v příjemné a milé atmosféře. V případě zájmu můžeme tyto akce pořádat častěji. Příště je možné ženám nabídnout zdarma měření hydratace a tuku v pleti, aby podle toho mohly volit správné krémy, které právě jejich pleť potřebuje a samozřejmě bychom přivezly ukázat další nově vyvinuté parfémy a jiné výrobky firmy. Děkuji všem ženám, které se zúčastnily a Lucince za příjemné setkání. Marcela Hanušová Priessnitzová Manager Oriflame Sweden Tel Projekt Virtuální úřad umožňuje, aby občan navštívil úředníka v jeho virtuální kanceláři na internetu. Oba se navzájem vidí a hovoří spolu, záznam návštěvy lze následně uložit a dále s ním pracovat. Je možné přizvat k rozhovoru jednoduchým způsobem další úředníky. Neslyšící občan může využít online tlumočení do znakového jazyka, kdy se třetím virtuálním účastníkem návštěvy stává službu konající pracovník celorepublikového online tlumočnického centra a simultánně překládá vzájemný rozhovor úředníkovi do českého jazyka a neslyšícímu do znakového jazyka, společně vysvětlují Marie Horáková, ředitelka APPN, o.s. a Jaroslav Čech, ředitel společnosti, která software vyvinula. V praxi to vypadá tak, že na webové stránce úřadu je umístěn graficky provedený příznak či logo, signalizující, zda úředník momentálně je či není online k dispozici. Občan na tento příznak jen klikne a dostane se do virtuálního prostředí online kanceláře příslušného úředníka, požádá o vstup (tedy zaťuká na dveře ) a po povolení vstupu (tedy po vyzvání ) vstoupí. Ve virtuální Policie informuje Dne v 01:10 hodin v obci Uhlířská Lhota kontrolovali policisté z OOP Týnec nad Labem vozidlo tov. zn. Škoda Felicia, které řídil jednapadesátiletý muž. Dechová zkouška ukázala 2,73 promile alkoholu. Poté byl zadržen a eskortován na OOP Týnec nad Labem, kde bylo řidiči sděleno podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Za tento přečin muži hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok. Až na tři léta odnětí svobody za přečin nebezpečné vyhrožování může být odsouzen třiatřicetiletý muž. Ten v lednu letošního roku vyhrožoval své bývalé manželce zabitím, kdy přidržel kuchyňský nůž u jejího krku. Devatenáctiletý mladík nabízel k prodeji mobilní telefon na internetovém portálu. Požadoval platbu předem na účet. Ale namísto nabízeného telefonu zaslal poškozenému kupujícímu z Týnecka bezcenné a nefunkční předměty. Tento podfuk se mladíkovi nevyplatil, dne mu bylo sděleno podezření z přečinu Podvodu, za který může být odsouzen až na dvě léta. ilustrační foto kanceláři lze využít videorozhovor nebo chat. Občan komunikuje z pohodlí domova, prostřednictvím počítače a internetu. Vítejte ve 21. století. Mgr. Marie Horáková a Ing. Jaroslav Čech 12

13 názory čtenářů Zelenina, ovoce a zdraví Příznivý vliv ovoce a zeleniny na lidský organizmus je znám velmi dlouho, pravděpodobně od nepaměti. Přestože bývá často zdůrazňován jen obsah vitamínů a minerálních látek, má zelenina a ovoce mnohem více zdraví prospěšných látek. Téměř na konci zimy, už v předjaří, je vhodné si tyto látky obsažené v zelenině a ovoci uvědomovat a nezapomínat na ně. Zeleninu a ovoce v čerstvém stavu i ve výrobcích je potřeba pravidelně předkládat ke konzumaci sobě i svým blízkým. Podle archeologických nálezů konzumovali pralidé v paleolitu semena, plody i rostliny, které snad už byly příbuzné s původními planými druhy nejrůznějších druhů zelenin a ovoce. Vývoj těchto druhů pokračoval a později, už v mladší době kamenné, jak je doloženo z archeologických vykopávek i z mírného pásu, byla nalezena semena předchůdců hrachu, bobu, ředkví, z ovocných druhů semena jabloní a srstek (předchůdce rybízu a angreštu). Když kočování pastevců postupně přecházelo k zemědělství a chovatelství, změnil se jídelníček a hlavním zdrojem energie se postupně stávaly obiloviny a maso. Dnes máme nadbytek energeticky bohatých potravin, kterým ale ve většině případů chybějí látky podporující imunitu a snižující rizika chorob. Z poznatků o výživě vycházejí někteří vědci až k doporučením o tzv. paleolitické dietě, která by měla přiblížit stravování co nejvíce tomu, nač je vývojem stavěn náš organizmus. V praxi to znamená jíst více libového masa, zvláště ryb, zeleninu, ovoce, pečivo s vyšším podílem žita a různých zdravých semínek, omezit cukr, tuky a bílou mouku. Hlavní součástí zeleniny a ovoce je voda. Užitkové části, produkty (listy a plody) jí podle druhů zeleniny a ovoce obsahují 65 95%, v ní jsou rozpuštěny organické a anorganické látky ve fyziologicky přijatelné formě. Voda sama nepřináší žádnou energii, je biologicky optimálním roztokem a neobsahuje žádné mikroby. Obsah vody, minerálních látek, vitamínů, jednoduchých cukrů, pektinu, ovocných kyselin a vlákniny dokázaly chemickotechnologické laboratoře stanovit v první polovině minulého století, později byly stanoveny i další zdraví prospěšné látky (rutin, favonidy a jiné látky). Až téměř v dnešní době byl objasněn jejich princip působení v těle, který má vliv na zvýšení imunity, působí proti alergiím a vedlejším účinkům léků. Uvádí se, že flavonidy působí proti riziku kardiovaskulárních a nádorových chorob. V zelenině a ovoci mají flavonidy, spolu s minerálními látkami, příznivý účinek proti bakteriím, jsou také účinnými diuretiky, některé podporují vylučování žluči a snižují krevní tlak. Relativně vyšší množství flavonidů bylo stanoveno v cibuli, česneku, křenu, ředkvi, ředkvičce, rajčatech, okurkách, salátu, rybízu, meruňce a broskvích. Mezi flavonidy jsou asi nejvíce a nejdéle známa diuretika nebo látky působí proti zácpě, látky podporující vylučování žluči. Spolu s flavonidy jsou často uváděny i pozitivní účinky tzv. Antioxidantů, kam současné poznatky řadí i vitamín C a rostlinná barviva (chlorofyly, karotenoidy a antokyany) působí proti nadměrnému množství volných radikálů kyslíku v těle. Je známo, že škodlivé volné radikály kyslíku v těle vznikají při metabolizmu, při zpracování masité stravy a stravy s nadměrným množstvím sacharózy. Rutin (bioflavonidní glykosid), dříve uváděný jako vitamín P je klasický příklad flavonidu. Posiluje cévy, zlepšuje jejich pružnost a zpevňuje je. Rutin rovněž pozitivně ovlivňuje využití vitamínu C, v našich podmínkách je v největším množství obsažen v květech a semenech pohanky (nepravé obilovině), vyskytuje se také v salátu, ve slupce rajčat, jablek, broskvoní, v šípcích, v černém rybízu, lesních borůvkách a brusinkách. Další důležitou látkou jsou vitamíny, v tomto směru některé nezastupitelné, je to především vitamín A a už zmiňovaný vitamín C. Vitamín A má protiinfekční účinek, má i velký význam pro funkci zraku, vývin a růst. V zelenině, ovoci a v jiných plodinách je ve formě provitamínu karoténu, a až v lidském organizmu z něho vzniká vitamín A. Mezi zeleninovými druhy má nejvyšší obsah karoténu - v tomto pořadí - mrkev, rajčata, růžičková kapusta, špenát, salát a další listová zelenina. Tradiční ovocné druhy mírného pásu mají nižší množství karoténu, zjištěno - v tomto pořadí višně 5 7 mg%, meruňky, třešně, broskve, rybíz černý, oříšky lísky obecné. Z netradičních druhů ovoce mají zvláště vysoký obsah karoténu aktinidie ( u nás více známá je kiwi, jeden z druhů rodu Actinidia ) a rakytník řešetlákový mg% (tento cizosprašný dvojdomý druh má v dnes i své odrůdy, s významnými rozdíly v morfologií i hospodářských vlastnostech). Vitamín C, jehož hlavní součástí je kyselina askorbová a askorbin, je důležitý pro prevenci avitaminóz, působí proti špatnému cholesterolu. Ze zelenin je nejbohatším zdrojem vitamínu C zelená paprika, růžičková kapusta, naťová a listová zelenina. Na vzduchu, v teple a světle částečně rozkládá, a proto je nutné se sklizní ovoce a zeleniny zacházet opatrně, příkladně naťovou zeleninu kájet nerezovými nebo keramickými noži a přidávat až do hotových pokrmů. U ovoce byl nejvyšší obsah stanoven v šípcích, až 800 mg % (v původních druzích i zušlechtěných), v černém rybízu v rozpětí 150 až 260 mg%, v závislosti na odrůdě, ročníku a stanovišti. Rybíz červený a bílý a angrešt obsahuje 15 až 60 mg% vitamínu C. Skupina citrusů obsahuje v plodech a slupce mg %,, kiwi (plody aktinidie čínské) okolo 150 mg%.v plodech cizosprašných, drobnoplodých aktinidií (A.argura, A.kolomikta), známých u některých zahrádkářů, byl obsah vitamínu C stanoven v rozpětí mg%. (V případě aktinidií se jedná o zahraniční výsledky a u domácí druhů ovoce o výsledky českých laboratoří, ÚKZÚZ v Brně). Vysoký obsah vitamínu C má rovněž už uvedený rakytník řešetlákový (plody, listy). Poznámka : vyjádření obsahu v mg % znamená mg ve 100 g čerstvé hmoty (plodu, listu a pod.) Z dalších vitamínů, častěji v zelenině, je zastoupen vitamín E (tokoferol). Je důležitý pro činnost nervů, mozku a pro tvorbu krve. Nejvyšší obsah má salát, špenát, chřest, petrželová nať a hrášek, mezi ovocnými druhy plody meruňka a broskvoní. Vitamín K (fylochinon) je potřebný pro normální srážlivost krve. Je přítomen hlavně ve špenátu a zelí. Také obsah vitamínů ze skupiny B je četnější v zelenině, než v ovoci. Vitamíny skupiny B jsou v zelenině zastoupeny takto : Tiamin (B 1) významný pro nervový systém, je obsažen hlavně v hrášku, cibuli, košťálovinách, mrkvi, rajčatech a špenátu, v ovoci v meruňce a broskvích. Riboflavin 13

14 názory čtenářů (B 2) je důležitý pro růst, nervové a kožní buňky, je přítomen ve špenátu, zelených luskovinách, květáku a salátu. Z ovocných druhů byl zjištěn v černém rybízu, meruňce a v broskvích. Pyridoxin (B 6) chrání cévy před kornatěním a přispívá k funkci jater a nervů. Je obsažen hlavně v salátu, bramborách, hrášku, kapustě a rajčatech. Niacin (B 7) podporuje činnost trávícího traktu a nervového ústrojí, je nejvíce zastoupen v hrášku. Kyselina listová (B 9) důležitá pro tvorbu krve, je především ve špenátu, salátové řepě, petrželi a tykvích. Skutečně jen malá množství vitamínu ze skupiny B, ve srovnání se zeleninou, byla zjištěna u některých tradičních ovocných druhů. Byly zjištěny v plodech rybízu černého, meruňky, broskvoně, ve skořápkatém ovoci. Obecně nejvíce vitamínů mají listy a plody, méně řapíky a stonky. Pektin (polysacharid), který je svým vyšším obsahem typickou zdraví prospěšnou látkou pro ovoce, dokáže vázat a z těla odvádět těžké kovy a spolu s vlákninou působí příznivě na peristaltiku střev. Rybíz a angrešt mají ve srovnání s jinými ovocnými druhy vysoký obsahem pektinu (0,3 1,40 %), ale obsah vlákniny relativně nízký (0,30 1,5 u bílého a červeného rybízu, 3,5 5,0 % u černého rybízu, 2,5 3,0 % u angreštu). Zelenina obsahuje v průměru 0,5% pektinu. Působení antioxidantů, z nich zejména rostlinných barviv, pektinu a flavonidů je v současné době předmětem intenzivního zkoumání. Domnívám se, že veřejnosti budou postupně předkládány nové poznatky. Sacharidy a polysacharidy (cukry, škroby, celulóza, lignin a jiné) mají energetický význam, ale v zelenině a v ovoci jsou zastoupeny v malém množství. Uvádí se, že jejich průměrný obsah je 7%. Vláknina na sebe váže vodu a udržuje přiměřenou konzistenci stolice a omezuje riziko zácpy. Zvláště účinná je cibule a mrkev. Vlákninu tvoří polysacharidy, z nich tzv. hrubou vlákninu celulóza, hemicelulóza a lignin. Hrubá vláknina je stravitelná jen do určitého množství, jako balastní produkt příznivě působí na peristaltiku střev a má význam jako proti karcinogenní látka. Glukóza a fruktóza jsou obsaženy ve všech druzích, sacharóza jen u některých zelenin (melouny, tykve, rajčata). Složené cukry (polysacharidy), kam patří především inulin, látka podobná škrobu, je obsažen v černém kořeni, topinamburu, jakonu i jiných druzích zeleniny, která se u nás nepěstuje. Jejich produkty jsou vhodné pro diabetiky, při konzumaci dávají pocit sladkosti, ač neobsahují cukry. Procházejí zažívacím traktem, ale v tenkém střevě nejsou vstřebávány, a proto diabetikovi neškodí. V poslední době je pozornost věnována i stéviim a batátu, které obsahují látky příbuzné inulinu. (Pěkný příspěvek o stévii je uveden v časopisu Zahrádkář, 2012, č. 2 ). Ovocné kyseliny zastoupené převážně kyselinou jablečnou a citrónovou jsou větším podílem obsaženy v ovoci, než v zelenině. Z minerálních látek byl stanoven hořčík, vápník, draslík, křemík i mangan. V zelenině a v ovoci je jich relativně méně, ale spolu s flavonidy regulují významné fyziologické a biochemické funkce v těle, podílejí se na stavbě kostí, zubů, tvorbu enzymů a hormonů. Jsou v lehce přijatelných sloučeninách a obsahem zásadotvorných prvků (draslík, hořčík, sodík, železo) pomáhají udržet zásaditou rovnováhu a regulovat kyselinotvorné složky z masité a moučné potravy. Esenciální látky dávají plodům chuť a vůni, zpříjemňují pocit a prožitek při konzumaci v čerstvém stavu i ve výrobcích z nich. Zdravotní význam zeleniny a ovoce v potravě je vysoký a nezastupitelný, proto bychom měli celoročně dbát na pravidelnou konzumaci těchto přírodních produktů. Podobně bych mohla psát o netradičních druzích, které jsou průběžně zaváděny mezi zeleninu a ovoce, o tzv. nepravých obilovinách (pohance, amarantu, jehož příbuzný druh se česky jmenuje laskavec ohnutý a mezi zahrádkáři je znám jako plevel). Tyto druhy si také zaslouží pozornost pro vysoký obsah uvedených zdraví prospěšných látek. Některé z nich už mají i své odrůdy, snad už klasickým příkladem může být aronie černá (černý jeřáb) a rakytník řešetlákový. Nejen, že se rozšiřují mezi zahrádkáři, často jsou pěstovány i na větších plochách a poté jsou jejich produkty (plody, listy i semena) součástí výrobků zdravé výživy. Na závěr si v této roční době dovolím připomenout obecně známý vysoký význam kysaného zelí, respektive pravidelné zařazování do jídelníčku v podbě salátů z kysaného zelí s cibulkou a olejem (ideální doplněk k masu nebo jitrničkám a jelítkům). Chutné a zdraví prospěšné jsou také různé variace salátů z mrkve, doplněné jablky, oříšky, medem. Zvláště důležité je v zimním a předjarním období pravidelně pít šťávy a mošty z rybízu, malin, jablek, aronie černé i jiného ovoce, které jsme si z přebytků sklizně v létě připravili. Nesmíme zapomínat jíst kompoty, zejména z peckovin, které působí velmi dobře na peristaltiku střev. Šťávu z rakytníku lze v tomto období považovat za lék! Ráno bychom měli svému organizmu dopřát potravinu, která zahřeje a současně dodá některou zdraví prospěšnou látku. Proto bychom si měli alespoň dvakrát až třikrát v týdnu uvařit krupicovou kaši doplněnou semínky pohanky, medem a dobrou zavařeninou. Chtěla bych vzpomenout, jak mé obě babičky, nezapomněly v létě vyrobit a v zimě na stůl předložit levou a chutnou marmeládu ze směsi mrkve a červeného rybízu. Dobrou chuť. Už před více lety zdravotní význam ovoce a zeleniny zhodnotila a v těchto několika větách uvedla Doc. Ing. Eva Pekárková Troníková, tehdy pracovnice Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze- Ruzyni. Mezi námi zahrádkáři známá jako autorka odrůdy rajčete Start F1, první hybridní odrůdy v Československu. Dovolím si ji citovat : Zelenina a ovoce má význam pro zdraví: 1) chutí a vůní podporuje zelenina a ovoce vylučování žaludečních šťáv a žluči 2) dodává organizmu vitamíny a minerální látky 3) převahou zásadotvorných látek příznivě upravuje zásaditou a kyselou složku potravy při trávení 4) dodává organizmu vodu a podporuje její vylučování, takže snižuje krevní tlak 5) obsahem tzv. hrubé vlákniny podporuje střevní peristaltiku a snižuje vstřebávání škodlivin sliznicí střeva 6) nízkou energetickou hodnotou při značném objemu potlačuje pocit hladu a působí proti obezitě. Příznivě působí na činnost ledvin tím, že snižuje množství zbytků potravy, vylučované močí. Únor 2012, Ing. Jana Dlouhá 14

15 spolky a organizace Oddíl KAMARÁD Oddíl KAMARÁD informuje o své činnosti v roce Většinu schůzek jsme strávili v tělocvičně,kde jsme hráli různé hry,nebo ve třídě,kde jsme skládali puzzle,hráli bingo a další stolní hry.byly jsme si s děvčaty zaplavat v Kolíně a od13.2.pořádáme pro děti od první až devátou třídu soutěž - VLNÍME SE S OBRUČÍ. Soutěž končí až 24.února a tak kdo bude vítězem se dozvíte až v dalším vydání. Nyní budeme vyrábět výrobky z korálků, keramické hlíny a z látek - věřím že se dětem povedou. 2.dubna se slaví mezinárodní den dětské knihy. Poprvé se slavil je to vzpomínka narození slavného a oblíbeného dánského spisovatele Andersena. Jeho pohádky milují děti na celém světě.děti navštěvují knihovny, povídají si o spisovatelích, předčítají pohádky, prohlíží knihy, malují postavičky z pohádek a na noc se ukládají v knihovně ke spánku do spacáku na karimatku. Možná že si s nimi přijdou jejich pohádkový hrdinové v noci popovídat.pokud budete mít zájem,aby se této akce zúčastnilo i vaše dítě, dejte mi vědět. Na velikonoční neděli připravujeme pro děti setkání s velikonočním zajícem a jeho kamarády. Pokud by nám chtěl někdo s touto akcí pomoci, budeme moc rádi. Umí-li někdo uplést pomlázku, košík, malovat kraslice, vyráběl, píšťalky či jiné výrobky a chtěl ukázat postup dětem či dospělým bylo by to výborné. Ozvěte se co nejdříve, abychom mohli včas sehnat a nakoupit potřebný materiál. Každý šikula je vítán. Zprávy z Kynologického klubu Po zimním odpočinkovém období se v našem klubu opět rozbíhá výcviková sezóna. Již proběhnou zkoušky podle Národního zkušebního řádu, kde si psovodi ověří úroveň vycvičenosti svých psů. O týden později následuje tradiční jarní závod Memoriál Jiřího Fliegra. Po loňském úspěchu bude během dubna opět zahájen kurs základního výcviku psů pro veřejnost. Předpokládaný rozsah je 10 lekcí po 2 hodinách, každou neděli počasí. Letos nebylo Labe zamrzlé, tak se na ně šlo pod most ke školce. Používáme rybolovnou techniku vláčení, tedy na různé třpytky nebo lov na živou rybku. Začalo to slibně, neboť kolega Josef Hladík ( na snímku ) třetím náhozem zasekl malou štičku, tzv. kudlu. Za pár minut si užil odpoledne. Bližší informace budou zveřejněny na našem webu wbs.cz. Výcvikovým dnem zůstává neděle od 8 do 12 hodin. Základem činnosti klubu je sportovní výcvik psů (poslušnost, obrany, stopy). Rádi přivítáme nové zájemce o sportovní kynologii, i ty, kteří chtějí mít jen poslušného psa. Ondřej Jareš přeháňka s deštěm a jelikož s námi byly na břehu i tři děti, tak jsme se dohodli na návratu do vyhřáté rybárny. Tam na nás čekalo s malým občerstvením několik méně odolných kolegů. U vyuzených ryb a grogu jsme zavzpomínali na letošní zážitky od vody, popřáli jsme si vzájemně všechno dobré do roku nadcházejícího a vyrazili jsme ke svým blízkým domů. Za oddíl Kamarád-J.Fišerová. Z činnosti ČRS MO Stalo se již tradicí, že 30.prosince ráno se sejde na rybárně u koupaliště několik zástupců Petrova cechu. Jako zamykají vodu vodáci, tak i my končíme rybářskou sezonu zamykáním vody. Místo lovu se určí po vzájemné domluvě v závislosti na od nás své Tomáš Burďáček, když mu při náhozu vlétla do Labe i špička prutu. Třpytka na konci ale špičku udržela, takže domů se Tom vracel s kompletním vercajkem. Jako nováček má o zkušenost víc. Asi po hodině se zkazilo počasí, přehnala se sněhová Nerybářům by se mohlo zdát, že v zimě se rybáři o ryby a rybníky nestarají, ale opak je pravdou. Když rybníky zamrznou a zapadají sněhem, musí se, jakmile to síla ledu umožní, hrably vyhrnovat, tzv okna a v ledu prořezávat díry. Je to nutné z toho důvodu, že tlející vodní rostliny a bahno vytváření ve tmě pod ledem čpavek, který následně poškodí rybám žábry a ty nám potom uhynou. Nebudu tady jmenovat, abych někomu neublížil, že jsem ho taky nevyzvedl, ale věřte mi, že je to v mrazech dřina. Chlapi to dělají po práci ve svém volnu a mnohdy nad rámec brigádnických 15

16 spolky a organizace povinností člena. V době zámrzu se mají rybáři možnost dostat k posečení ze břehu už nedosažitelného rákosí. Jak jste si mohli povšimnout, k tomuto zákroku již došlo na rybnících v Mezihoří a vypadají úplně jinak než před měsícem. Na jaře vše vyroste mladé a vodní ptáci si budou mít kde dělat hnízda. Již druhým rokem jsme neuspořádali rybářský ples, ale tradici smažených ryb, v Týnci nad Labem tak oblíbených, se snažíme, z úcty k našim předchůdcům, kteří ji vytvořili, zachovat. Letos jsme se pokusili, jako novinku na vyzkoušení zájmu spoluobčanů, několik málo porcí vyudit. Překvapil nás velký zájem o uzenou rybu a tímto se ještě jednou všem, na které se nedostalo, omlouváme. Uděláme vše pro to, aby se dostalo na všechny při dalším smažení a uzení ryb, které by mělo připadnout na 2.června 2012, jako součást svátků Labe. Petr Procházka předseda MO Činnost SDH Týnec nad Labem v roce 2011 Konec kalendářního roku a začátek roku nového je dobou ke shrnutí činnosti za uplynulé období. Proto si dovolujeme předložit několik zpráv a čísel z naší činnosti. V uplynulém roce byla naše výjezdová jednotka vyzvána k zásahové činnosti operačním střediskem HZS Kolín celkem 16x. Této činnosti se účastnila vždy a to ať už v menším a nebo větším počtu. Zadané úkoly splnila vždy dobře. Časové rozložení výjezdů. Š k o l e n í s e z á v ě r e č n o u z k o u š k o u : -školení výcvikového roku hodnocen každý jednotlivec. Školení se opakuje každý rok, v rozsahu 3x 4hod a je zakončeno závěrečným testem. Pro starší členy je to spíše opakování hlavních zásad při zásahových činnostech a změn ve spojovém řádu. Jako novinka byl prezentován zásah na fotovoltaické solární panely. Hašení těchto zařízení, kterých přibývá i v rodinných domech, z hlediska zasahujících jednotek není jednoduché, protože je nebezpečné a na celém světě na to neexistuje jednotný postup. - školení nosičů dýchací techniky h o d n o c e n k a ž d ý j e d n o t l i v e c Školení obsahuje závěrečný test a praktickou zkoušku. - letecké hašení h o d n o c e n a c e l á j e d n o t k a Jednalo se nácvik činnosti při doplňování hasivem helikoptér nasazených při rozsáhlých požárech. Námětová cvičení 1 x Námětové cvičení proběhlo v obci Ovčáry a jeho účelem bylo procvičit přepravu vody na velkou vzdálenost za použití čerpadel a hadic. Pomoc při organizaci hasičských soutěží a podobných akcí. Celkem 7x, jednalo se většinou o doplňování vody a rozhodčí činnost, +2x Pohádkový les. Celoroční údržba a drobné opravy na technice, věcných prostředcích a výstrojním materiálu. Příprava a přistavení vozidel na technické prohlídky. Také objekty hasičské zbrojnice potřebuji celoroční údržbu. Dle potřeby schůzová činnost. V loňském roce jsme se rozloučili se dvěma dlouholetými členy našeho sboru a to s br. Josefem Hylským z Vinařic a b r. J a r o s l a v e m K o l á č n ý m z T ý n c e. Připomínáme jejich památku. Dále došlo i ke změně na pracovišti HZS v Kolíně. Na místě ředitele územního odboru Kolín skončil z důvodu důchodového věku dlouholetý pracovník plukovník Jan Bradna. Na jeho místo nastoupil podplukovník Vladimír Dynybyl. Tímto si mu dovolujeme popřát mnoho úspěchů a štěstí, v této pro hasiče nelehké době. SDH v Týnci nad Labem přeje všem spoluobčanům zdraví, štěstí a to, aby pomoc hasičů v roce 2012 potřebovali co nejméně. SDH Týnec nad Labem Ještě předkládáme podrobnou zprávu o zásahové činnosti v druhém pololetí roku

17 spolky a organizace Přehled výjezdů zásahové jednotky SDH Týnec nad Labem v druhém pololetí roku ,10 Požár senáže Chrčice Vyjíždí jednotka k požáru skladu senáže mezi obcemi Labské Chrčice a obcí Selmice. Jednalo se o požár velkého množství senáže, takže i když se likvidace zúčastnilo celkem hodně jednotek /SDH Týnec,HZS Přelouč, SDH Kladruby, SDH Řečany, SDH Břehy, SDH Zdechovice/ trvalo uhašení této zásoby sena mnoho hodin.další hromadu práce musel odvést nakladač ze hřebčína Kladruby ,33 Požár budovy Konárovice Uprostřed noční letní bouřky je jednotka vyzvána k výjezdu na požár průmyslové budovy v Konárovicích. Ještě však před výjezdem z Týnce je ze zásahu odvolána. Zjistilo se, že se nejedná o požár, ale o nehlášené pálení ,30hod Požár stohu u obce Tetov Jednalo se o požár stohu slámy. Likvidace této události se účastnilo několik jednotek, za SDH Týnec nad Labem družstvo s tatrou T ,20hod Požár lesa v Krakovanech Požár lesního porostu, jehož příčinou byla zřejmě nedbalost při likvidaci zbytků dřevní hmoty po těžbě. Likvidaci požáru prováděla naše jednotka, jednotka HZS Kolín a HZS Ovčáry s dvěma vozidly dále jednotka SDH Krakovany, která zřídila plnící místo pro zasahující jednotky ,20hod Požár stohu v Rasochách Požár balíkového stohu slámy zapříčinila zřejmě lidská nedbalost, nebo úmysl. V okamžiku příjezdu jednotek hasičů se již nejednalo o záchranu stohu, ale o uchránění blízkého lesa. Likvidaci prováděli HZS Kolín, HZS Ovčáry, SDH Týnec oběma cisternovými vozy, SDH Žíželice a SDH Rasochy zřízením plnícího místa ,15hod Požár bytovky Veletov Likvidace požáru bytovky ve Veletově se naše jednotka účastnila spolu s HZS Kolín, HZS Ovčáry, SDH Žíželice a SDH Veletov. Ke zdolání tohoto požáru bylo třeba použít zasahujícími jednotkami dýchací a výškovou techniku. Podařilo se uchránit majetek v řádu milionů korun, na majetku několika milionová škoda však požárem vznikla. Několik rodin přišlo o byt. Příčinou požáru byla zřejmě závada na elektrické instalaci. Škoda by nemusela být tak velká, kdyby došlo k nahlášení této události dříve ,31hod Požár dřeva v Bělohorské ulici Týnec nad Labem K zásahu na požár uskladněného dřeva na zahradě rodinného domu byla naše jednotka povolána spolu s HZS Kolín a HZS Ovčáry. Příčinou požáru bylo zřejmě žhářství, ale o tom lze zatím jen spekulovat. Jisté je jenom to, že uskladněné dřevo se nezapálilo samo ,36hod Požár komínu rodinného domu v obci Labské Chrčice Nočního zásahu na komín rodinného domu se naše jednotka účastnila spolu s HZS Přelouč a SDH Kladruby. Díky včasnému zásahu škoda nevznikla. Stav komínováho tělesa musí posoudit odborník. Hasiči Lžovice ani v zimě nezahálí Po náročné závodní sezóně 2011 se lžovičtí hasiči připravují na další, která začíná už v dubnu. Díky Městu Týnec nad Labem a ochotě našich členů SDH se v těchto mrazivých dnech provádí rekonstrukce závodní motorové stříkačky. Věříme, že výkonnější motor a drobné úpravy pomohou k dosažení předních umístění v naši reprezentaci. Za SDH Lžovice Blanka Douchová 17

18 spolky a organizace Turistický oddíl mládeže v 2. pololetí 2011 Turistický oddíl mládeže v Týnci nad Labem pokračoval ve své činnosti tradiční akcí letním stanovým táborem v Petrovicích II u Losinského potoka. Letošní táborové téma bylo Hoši od Bobří řeky. V září jsme spolu s několika novými členy podnikli výpravu do kaňonu řeky Jizery u Semil. Došli jsme po lávce Galerii a turistickým tunelem po Riegrově stezce k soutoku s říčkou Kamenicí. Zpět jsme se vraceli přes vyhlídky nad kaňonem. Letošním nejnáročnějším výletem byla cesta Broumovskými stěnami a roklinami. Někteří turisté si sáhli na dno svých sil. Druhý den si už v poklidu prohlédli Broumovský klášter. Nejméně účastníků se vydalo na říjnové cyklotoulky ke skalním útvarům Obří postele u Zdechovic. Většina členů se naopak zúčastnila naší druhé největší akce pro veřejnost Lampionové procházky. V cíli v kempu Marina, po občerstvení, vypuštěné lampiony přání nezpůsobily žádný požár, ani výbuch. Tady jsme také oslavili narozeniny zakladatelky oddílu Alice Knížkové. Na loňskou podzimní exkurzi do cukrovaru v Dobrovici jsme letos navázali exkurzí do pivovaru a pivovarského muzea v Kostelci nad Černými lesy. Koncem listopadu jsme si opět zahráli bowling. Mikulášskou nadílku jsme dostali při Mikulášské jízdě po řepařské drážce, letos prodloužené k chatové osadě Mlýnek. S turistickým rokem jsme se rozloučili zpěvem koled u stromečku v lese. O naší činnosti se můžete dozvědět na webové adrese a také na nové vývěsce na škole. Na vedení a přípravě výletů se letos nejvíce podílel Petr Zemina. O něco méně akcí organizoval Pavel Knížek. Informace nejmladším členům předávala ve škole Alena Darebná, která byla hlavní kuchařkou na letním táboře. Organizačně zajišťovala řadu akcí Zuzana Hájková s rodinou. Jan Hájek mladší nás na dvou výletech provedl Kutnou Horou, Katka a Martina Zeminovy organizovaly hry při noci v myslivecké chatě, táborový program připravil Radek Darebný spolu s Katkou Zeminovou, hlavním vedoucím tábora byl Martin Darebný a po jeho onemocnění Jindřich Riedl. Chod táborové kuchyně dále zajišťovali Marek Šebelka a Jitka Riedlová. Při výletech nám pomáhali Věra Zeminová, Jan Hájek starší, Tadeáš Hájek a Jana Krupková, která je také hospodářkou oddílu. Většina z našich dospělých se podílela na přípravě akcí pro veřejnost. V roce 2011 jsme uspořádali celkem 27 akcí, kterých se zúčastnilo 120 členů. Pavel Knížek zima DPH 2012 brezen 210x148 Tynecky zpravodaj_pks :44 Stránka 1 inzerce FOTO: AGC FLAT GLASS EUROPE ZIMNÍ SLEVA PKS MONT, a.s. Obchodní zastoupení KOLÍN Havlíčkova 915, Kolín 4 tel.: Záruka kvality! ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO na plastová a dřevěná okna Zimní sleva a bonus platí při uzavření smlouvy do konce března 2012, tj. vztahuje se na cenové nabídky zhotovené v období

19 spolky a organizace Výzva pro místní výrobce a řemeslníky! Za poklady venkova se vydává Zálabí díky úspěšné žádosti a dotaci Kč. Cílem projektu je podpora místních výrobců a řemeslníků a zároveň zvýšení kulturního dění v regionech. Celý projekt má mimo jiné napomoci rozvoji cestovního ruchu. V rámci projektu budou probíhat Festivaly řemesel - pro potřeby konání festivalu dojde k nákupu mobiliáře (párty stany, stánky). Dále budou vydány propagační materiály se seznamem místních výrobců. Nedílnou součástí projektu se stane také certifikace výrobců. Který z místních producentů by si nepřál hrazenou propagaci? Lákavá je jistě také možnost prezentace na festivalech, jež budou pořádány každoročně v regionu Zálabí a v regionech našich partnerů: MAS Podlipansku, MAS Krajině srdce a MAS Říčansku. Ze zahraničí pak LAG Karhuseutu Litva a LAG Kaunas District Finsko. Na festivalech budou probíhat workshopy s ukázkou výroby a výukou veřejnosti. Realizace projektu, která probíhá od do , nastartuje nové tradice, vazby a podnikatelské příležitosti v regionech a zahraničí. Případní zájemci o propagaci, certifikaci či o účast na festivalech, se právě nyní mohou hlásit v kanceláři MAS. Kontaktní osobou je Ivana Suchánková tel: ilustrační kresba Škola a školka Zápis do 1. třídy v ZŠ Týnec nad Labem Hory Ve dnech proběhl lyžařský výcvik 7. Tříd a škola v přírodě 4. Třídy. Za šest dnů jsme se naučili na sjezdových lyžích i na běžkách. Sněhu jsme si užili dost. Ani večer jsme se nenudili. Proběhl karneval, diskotéka. Předposlední den byly závody ve slalomu. Nejlepších výsledků (podle času) v jednotlivých disciplínách dosáhli: Puncmann P. 22,54, Buřivalová T. 24,44,-Plicka P. 25,72 Hrušková M. 31,35 Apolenová T. 33,50. Klatka T. Přijďte si protáhnout tělo. TK Pohoda stále cvičí aerobic v pondělí, postavu formujeme v úterý, na stepy můžete přijít ve čtvrtek všechny hodiny začínají od hod - sportovní hala. Kdo má raději pomalejší tempo a chce si protáhnout záda, má také možnost a to ve středu od hod a sraz je před vchodem do ZŠ. Jednou měsíčně také,, zumbujeme pod vedením Verči Cimburkové. Nezapomněly jsme ani na dětičky (4 7 let), které cvičí každý čtvrtek od hod v malé tělocvična ZŠ. Přijďte, budeme se na vás těšit! TK Pohoda V pátek a v sobotu 20. a 21. ledna 2012 se konal na naší škole zápis budoucích prvňáčků. Na jeho přípravě a průběhu se podíleli učitelé prvního i druhého stupně školy a žáci pátého, osmého a devátého ročníku. Ve třídách byla stanoviště, kde na děti čekaly různé úkoly, které jim zadávali žáci devátého ročníku v přestrojení za postavičky ze známých kreslených pohádek O krtečkovi. Každé zapisované dítě doprovázela některá z učitelek 1. stupně a sledovala, jak jsou děti při plnění úkolů šikovné. Třídy byly slavnostně vyzdobeny a pro děti byly připraveny dárky od firmy EVENT marketing, s.r.o. a upomínkové předměty, které pro ně vyrobili jejich budoucí starší spolužáci. Zápisu se zúčastnilo celkem 48 dětí, u jednoho budou rodiče žádat o odklad školní docházky. První třídy budou mít proto příští školní rok celkem 47 dětí. Stejný počet dětí byl naposledy zapisován v roce Budoucími prvňáčky jsou: Tobias Brunclík (Krakovany), Martin Burďáček (Vinařice), Václav Čapek (Konárovice), Ondřej Fanta (Radovesnice II), Frederik Franc (Radovesnice II), Dominik Gabor (Týnec n. L.), Filip Horáček (Lžovice), Jakub Hradecký (Týnec n. L.), Nela Hromádková (Vinařice), Michal Jareš (Týnec n. L.), Erik Jindra (Labské Chrčice), Nikola Koláčná (Týnec n. L.), Anežka Kopecká (Bělušice), Ivana Küblová (Jelen), Pavel Kukeně (Mrzkovice), Matěj Kurka (Týnec n. L.), Karolína Kysilková (Hradišťko II), Sandra Lévayová (Labské Chrčice), Simona Lévayová (Bělušice), David Loukota (Labské Chrčice), Aneta Lovětínská (Bělušice), Ondřej Lovětínský (Bělušice), Tomáš Martinec (Týnec n. L.), Tobiáš Mlika (Týnec n. L.), Zdeněk Nykl (Lžovice), Šimon Pánek (Týnec n. L.), Jan Plachý (Bělušice), Jaroslav Plachý (Bělušice), Kateřina Pokorná (Týnec n. L.), Filip Robovský (Týnec n. L.), Ondřej Robovský (Vinařice), Nela Říhová (Bělušice), Adéla Sabo (Bělušice), Leoš Smutný (Rasochy), Daniel Steiner (Týnec n. L.), Jan Šanda (Bělušice), Filip Šimek (Týnec n. L.), Jana Šteflová (Židovice), Marie Švarcová (Krakovany), Dorothea Tahadlová (Krakovany), Milada Tomková (Týnec n. L.), Tomáš Váňa (Radovesnice II), Tomáš Vejdělek (Týnec n. L.), Barbora Vojáčková (Lipec), Jan Volný (Vinařice), Jakub Zahradník (Týnec n. L.), Filip Zumr (Týnec n. L.). Mgr. Jaromír Snížek ředitel školy 19

20 společenská rubrika Společenská rubrika ************************************************************************ Naši noví občánkové : Zuzana Černá Týnec nad Labem Lukáš Sotona Týnec nad Labem Martin Kaňka - Vinařice Karel Sochor Lžovice Linda Cihlářová Týnec nad Labem Matyáš Motl Týnec nad Labem Matyáš Pánek Týnec nad Labem Patrik Fořt Týnec nad Labem Matěj Litera Týnec nad Labem Ema Kulichová Týnec nad Labem Město Týnec nad Labem blahopřeje k narození Vašich dětí a přeje jim hodně zdraví, štěstí a lásky v jejich životě. Životní jubileum oslavili tito naši spoluobčané : Leden 2012 Dobroslava Zelená Týnec nad Labem Miloslav Kubelka Týnec nad Labem Jaroslava Kesnerová - Vinařice Eva Mihovská Týnec nad Labem Jindřiška Brtková Týnec nad Labem Jarmila Vojtěchová Týnec nad Labem Václav Kesner Vinařice Anna Maláčková Týnec nad Labem Jarmila Šmídová Týnec nad Labem Ladislava Vavřinová Týnec nad Labem Zdenka Hájková Vinařice František Svoboda Týnec nad Labem Eva Koutenská - Lžovice Únor 2012 Petr Malý Týnec nad Labem Danuše Hanáková Týnec nad Labem Vlasta Maisnarová - Lžovice Marie Kostkanová Týnec nad Labem Miroslav Štefek - Vinařice Anna Valentová Lžovice Miroslav Červínek Týnec nad Labem Jiří Tůma Vinařice Věra Suchánková Týnec nad Labem Všem jubilantům k životnímu výročí přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let. Naše řady opustili : Jaroslav Koláčný - Týnec nad Labem Jaroslav Novák - Týnec nad Labem (ul.tyršova) Jaroslav Novák - Týnec nad Labem (ul.hešova) Jaroslava Landgráfová - Týnec nad Labem Jaroslava Skřivánková - Týnec nad Labem Město Týnec nad Labem vyjadřuje upřímnou soustrast všem pozůstalým. Libuše Dumanová, matrikářka 20

V Praze dne 1. 2. 2012. Informace pro občany o možnosti bezplatného řešení sporů s finančními institucemi před státem zřízeným finančním arbitrem

V Praze dne 1. 2. 2012. Informace pro občany o možnosti bezplatného řešení sporů s finančními institucemi před státem zřízeným finančním arbitrem adresováno všem starostkám a starostům měst a obcí České republiky prostřednictvím datových schránek nebo e-mailových adres úřadů Evidenční číslo: 247/2012 Vyřizuje: Dana Klofáčová tel. 257 042 094 V Praze

Více

Věc: Informace pro občany o možnosti bezplatného řešení sporů s finančními institucemi před státem zřízeným finančním arbitrem

Věc: Informace pro občany o možnosti bezplatného řešení sporů s finančními institucemi před státem zřízeným finančním arbitrem FA ~? '~L IKANCE~~iH~ARB]TRA, ORGAN'~~,ZKA STATU adresováno všem starostkám a starostům měst a obcí České republiky prostřednictvím datových schránek nebo e-mailových adres úřadů Obecnr úrad Vrábče Cocl.,.1

Více

IKANCElÁŘFlNANČNíHOARBITRA

IKANCElÁŘFlNANČNíHOARBITRA FA - IKANCElÁŘFlNANČNíHOARBITRA, ORGANIZAČNÍ SLOŽKA STÁTU -. 27-02- 2012 adresováno všem starostkám a starostům měst a obcí České republiky prostřednictvím datových schránek nebo e-mailových adres úřadů

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 5-2008 z 5. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 6.5. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 11-2010 z 11. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

N á v r h na zahájení řízení před finančním arbitrem

N á v r h na zahájení řízení před finančním arbitrem N á v r h na zahájení řízení před finančním arbitrem Finančnímu arbitrovi, jako osobě příslušné k rozhodování sporů podle 1 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů,

Více

NÁVRH - komentář k závěrečnému účtu Obce Nesovice k 31.12.2009

NÁVRH - komentář k závěrečnému účtu Obce Nesovice k 31.12.2009 NÁVRH - komentář k závěrečnému účtu Obce Nesovice k 31.12.2009 Příjmy : Příjmy v oblasti daní nelze žádným způsobem ovlivnit. Ostatní příjmy byly upraveny dle skutečnosti, pouze v jednom případě zůstalo

Více

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015 Přítomno: 9 členů zastupitelstva (všichni) Hosté: František Čala, Eva Čalová, Ing. P. František Kuběna Program: 1) Zahájení 2) Ověření zápisu z minulého zastupitelstva a volba ověřovatelů zápisu 3) Projednání

Více

N á v r h na zahájení řízení před finančním arbitrem

N á v r h na zahájení řízení před finančním arbitrem N á v r h na zahájení řízení před finančním arbitrem Finančnímu arbitrovi, jako osobě příslušné k rozhodování sporů podle 1 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů,

Více

N á v r h na zahájení řízení před finančním arbitrem

N á v r h na zahájení řízení před finančním arbitrem N á v r h na zahájení řízení před finančním arbitrem Finančnímu arbitrovi, jako osobě příslušné k rozhodování sporů podle 1 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Na obecním úřadě vám pomůžeme zřídit datovou schránku Odpadové hospodářství obce

Na obecním úřadě vám pomůžeme zřídit datovou schránku Odpadové hospodářství obce Obyvatelstvo K 31.12.2013 žilo v obci 349 obyvatel. Tříkrálová sbírka V Tříkrálové sbírce 2014 se v obci vybrala částka 5.007,- Kč. Všem občanům, kteří přispěli děkujeme. Poděkování patří také dětským

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis Z 19. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala 7. 12. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

Zápis Z 19. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala 7. 12. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Zápis Z 19. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala 7. 12. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: Michal Kulhánek, Michal Šidák, Marie Dvořanová, Jaromír Dvořák, Karel Turek, Ladislav

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

Českou hrušku dej si hned, vždyť je sladká jako med.

Českou hrušku dej si hned, vždyť je sladká jako med. Českou hrušku dej si hned, vždyť je sladká jako med. Hrušky jsou ovocem, které pomáhá tvému tělu zbavit se škodlivin. Zralé hrušky jsou šťavnaté a zdají se být hodně sladké. Ve skutečnosti však obsahují

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Datum : 30.3. 2010 Začátek : 19.00 Místo : OÚ Hatín Zasedání řídil : starosta Ing. Jiří Boček Přítomní členové zastupitelstva

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, ověřovatelů zápisu

Více

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00772/09 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 20. 07. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Duchajová, Červenka, Gutová, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. Omluveni: Barbier, Hlava, Chvoj po bodu

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák Omluveni: p. Frohlich, p. Čuchal

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Mimosoudní vyrovnání sporů v oblasti platebních služeb

Mimosoudní vyrovnání sporů v oblasti platebních služeb v oblasti platebních služeb JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠFS Praha, externí spolupracovník katedry BaP VŠE Praha a předseda předsednictva sdružení

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

ZÁPIS č. 1/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 17.1. 2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 1/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 17.1. 2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 1/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 17.1. 2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Josef Bedřich, Monika Peniaková, Ing. Petr Kollert,

Více

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu Přítomní: Program: dle prezenční listiny přítomno: 6 (85 %) omluven Ing. Vachalec 1) Zahájení a návrh

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Usnesení z 10. zasedání Rady města Staré Město ze dne 28.3.2011

Usnesení z 10. zasedání Rady města Staré Město ze dne 28.3.2011 Usnesení z 10. zasedání Rady města Staré Město ze dne 28.3.2011 57) RM schvaluje v rámci kontroly usnesení zásady výběru poplatků za odpady v tomto znění: 1) Podnikatel se sídlem podnikání ve Starém Městě,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín. Zápis č.2/2012

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín. Zápis č.2/2012 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Zápis č.2/2012 z veřejného jednání Zastupitelstva města Týnec nad labem, které se uskutečnilo v pondělí 13. února

Více

Definice pojmu VLÁKNINA. Zdroje a význam vlákniny. Doporučený příjem vlákniny děti, dospělí

Definice pojmu VLÁKNINA. Zdroje a význam vlákniny. Doporučený příjem vlákniny děti, dospělí Mgr. Jana Petrová Mgr. Jana Stávková Definice pojmu VLÁKNINA Zdroje a význam vlákniny Doporučený příjem vlákniny děti, dospělí Souhrnný název pro jedlé části rostlin nebo analogické (obdobné) sacharidy,

Více

ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015

ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015 ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

Vyhláška. 1. Vyhlašovatel: NAXOS Brno a.s. se sídlem: Brno, Brno - město, Údolní 567/33, PSČ: 602 00 IČ: 29213177

Vyhláška. 1. Vyhlašovatel: NAXOS Brno a.s. se sídlem: Brno, Brno - město, Údolní 567/33, PSČ: 602 00 IČ: 29213177 Vyhláška kterou se upravují podmínky a průběh Výběrového řízení (dále jen "VŘ") prováděného dle Prováděcích podmínek č. III/03/2010 Bytový dům Luhačovice 1. Vyhlašovatel: NAXOS Brno a.s. se sídlem: Brno,

Více

Město Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem Č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z S. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 6. března 2013 Přítomní: Bc. Věra Reslová,

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Kácení dřevin rostoucích mimo les

Kácení dřevin rostoucích mimo les Kácení dřevin rostoucích mimo les 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Kácení dřevin rostoucích mimo les dle 8 zákona o ochraně přírody a krajiny. 4. Základní informace

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, které se konalo dne 13.2.2008

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, které se konalo dne 13.2.2008 OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, které se konalo dne 13.2.2008 Přítomni: 8 (zastupitelé p.brtek, p.ledvina, p.linhartová se dostavili po schválení programu) Hosté: 4 Zahájení

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 23. dubna 2014

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 23. dubna 2014 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 23. dubna 2014 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Milan Paták ml., Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička Omluveni: x Zapisovatel:

Více

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 4/2008 obce Křesetice, které se konalo dne 3.6.2008

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 4/2008 obce Křesetice, které se konalo dne 3.6.2008 Obec Křesetice Zápis ze zasedání Zastupitelstva 4/2008 obce Křesetice, které se konalo dne 3.6.2008 Přítomni: 7 (p.linhartová, Havránková a Černý se dostavili po schválení ověřovatelů) Omluveni: 1 (p.

Více

ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH

ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s 91 odst. 1 zákona 128/2000 Sb.

Více

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 92/4/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 3. zasedání ZMě. 93/4/15. ZMě schvaluje program 4. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 29.1.2015

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 29.1.2015 Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 29.1.2015 Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu Doudleby Začátek: 18:00 hodin Zasedání řídil: starosta obce Zdeněk Šmíd Přítomno:

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská

Více

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Chott, Ing Jára, MgA. Skala, Třeštík, Nová, Černý J.,

Více

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 1) Plnění příjmů a výdajů v roce 2011 (v tis. Kč): schválený rozpočet upravený rozpočet plnění v tis. Kč plnění v % PŘÍJMY: Tř. 1 daňové příjmy 7.741,5 7.741,5

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Obec Nová Telib. Zápis č. 10. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 20.10.2015

Obec Nová Telib. Zápis č. 10. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 20.10.2015 Zápis č. 10 z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 20.10.2015 Přítomen: Ing. Hájek Jan Nepřítomen: Křovina Jiří (omluven) Lic. Truneček Jan Rybář Václav Dlouhý Jaroslav Vacek Jiří Poupová

Více

Zápis č. 4/2012. Za ověřovatele tohoto zápisu byli zvoleni pan Pavel Kalášek a pan Petr Vojta. 13-0-2

Zápis č. 4/2012. Za ověřovatele tohoto zápisu byli zvoleni pan Pavel Kalášek a pan Petr Vojta. 13-0-2 z jednání zastupitelstva Zápis č. 4/2012 Městyse Jimramov konaného dne 31. 5.2012 v budově radnice v Jimramově Přítornni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Hejtmánek Oldřich, Ing. Homolka Josef,

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 2-2008 z 2. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 28.2. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 2. řádné jednání Rady města, konané dne 21.1.2015 kancelář starosty 1. (100) I/14 Červený Kostelec, OŽK 2. (101) Červený Kostelec, rekonstrukce

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2007 Rozpočet města Městec Králové na rok 2007 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2006. Z roku 2006 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 Obec Nový Ples IČO: 00272892 Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř e-mail:novy.ples@cbox.cz Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 3/2012 v 18.00 hod.

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 30. dubna 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 30. dubna 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 30. dubna 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno: 6 členů zastupitelstva

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie, Svoboda Miroslav,

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

ZÁPIS č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:30 hodin dne 19. května 2015

ZÁPIS č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:30 hodin dne 19. května 2015 ZÁPIS č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:30 hodin dne 19. května 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek (nepřítomen omluven),

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Antoš Roman, Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Hlasování: hlasů pro Kontrola usnesení z 38. zasedání ZMě dne 24.4.2014. Trvá nebo splněno

Hlasování: hlasů pro Kontrola usnesení z 38. zasedání ZMě dne 24.4.2014. Trvá nebo splněno 39. zasedání zastupitelstva města Abertamy konané dne 29.5.2014 v zasedací místnosti MěU Abertamy od 17:00 hod. ukončení v 19.10 hod. ------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod.

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Přítomni: Kačírková Iva, Sladký Daniel, Chadraba Jan, Haluza Karel, Gahura Jan, Jež Miroslav, Kloubová

Více

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Místo konání: Obec Hroubovice místnost obecního úřadu, Hroubovice č.p. 51 Doba konání: Přítomní zastupitelé: 23.1.2015 od 18:00 hodin Miroslava Štveráková,

Více

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Místo a čas: budova obecního úřadu 18,00 hodin Přítomni: 6 Omluveni: 1 Zastupitelstvo obce Přední Výtoň je usnášeníschopné Ověřovatelé

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta - omluven Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Zápis č. 2/2015. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. ledna 2015 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 2/2015. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. ledna 2015 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 2/2015 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. ledna 2015 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 2. zasedání Rady města

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 2.5. 2011, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: pří zahájení 7 členů, od projednávání

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 16.06. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Barbier, Duchajová, Červenka, Gutová, Hlava, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. UVÍTÁNÍ PŘEDSEDAJÍCÍ PAN

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 10-2008 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 7.8. 2008 od 18.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015

ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015 ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více