report Slovo úvodem Nové mokré odsíření v Plzeňské energetice v běžném provozu Výstavba teplovodu do Bohumína úspěšně pokračuje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "report Slovo úvodem Nové mokré odsíření v Plzeňské energetice v běžném provozu Výstavba teplovodu do Bohumína úspěšně pokračuje"

Transkript

1 informační občasník vydání 1/2010 report Nové mokré odsíření v Plzeňské energetice v běžném provozu Slovo úvodem Dne byla zástupcům města Plzně, městských obvodů, průmyslových podniků a ZČU úspěšně představena nová odsiřovací jednotka Plzeňské energetiky. Generálním dodavatelem stavby za 430 milionů korun byla společnost TENZA, a.s. Do trvalého provozu byla odsiřovací jednotka uvedena začátkem října loňského roku. Společnost TENZA je stabilním a dlouholetým partnerem Plzeňské energetiky, a konkrétně čištěním spalin v jejím provozu se zabývá již od roku 2002, kdy formou komplexního hodnocení posoudila stav původního polosuchého odsiřovacího zařízení v souvislosti s novými emisními limity. Následně v rámci plnění grantového úkolu MPO provedla několik zkoušek technologie tzv. souběžného odsíření. Parametry původního odsíření však neumožňovaly dostatečné zvýšení účinnosti a Plzeňská energetika tedy vypsala výběrové řízení na stavbu nového odsiřovacího zařízení, které by zajistilo plnění emisních limitů i ročních emisních stropů daných provozovateli legislativou. Společnost TENZA ve výběrovém řízení spolu se zahraničním partnerem ENVIRO- SERV GmbH uspěla, mj. díky vysokému stupni využití původních objektů a části technologických zařízení. Výstavba technologie probíhala z velké části za plného nebo částečného provozu zdroje a v omezeném čase a prostoru, což kladlo vysoké nároky na koordinaci jednotlivých subdodavatelů. Nová odsiřovací jednotka pracuje na bázi mokré vápencové vypírky, což je nejmodernější technologie pro snižování množství emisí síry. Oproti ostatním odsiřovacím technologiím má lepší účinnost, což se pozitivně projeví v provozní ekonomice. pokračování str. 2 Výstavba teplovodu do Bohumína úspěšně pokračuje Vážení přátelé, je mi potěšením Vám představit první vydání firemního zpravodaje Tenza Report. Naše společnost prošla během uplynulých let zásadním vývojem a z původně malé firmy se vyprofilovala ve významného dodavatele investičních celků v oblasti energetiky a tepelné techniky. Počet našich zaměstnanců se zněkolikanásobil, objem práce a množství našich projektů významně vzrostlo a oblast působnosti našich aktivit již překročila rámec České republiky. Došel jsem k závěru, že je potřeba novou cestou informovat nejen naše zaměstnance, ale i obchodní partnery a dodavatele o dění ve společnosti TENZA, a.s. Na několika stránkách naleznete zásadní události, ovlivňující chod a podnikání naší společnosti, i to, co možná není na první pohled tak důležité, ale neméně přispívá k firemní kultuře a spokojenosti nás všech. Neobejdu se však bez Vašich připomínek a námětů, které jsou pro mne velice důležité. Ať už to bude kritika naší práce či věcná připomínka s dobrým nápadem, budu za Váš zájem vděčný. Jsem přesvědčen, že se nám společnými silami podaří vytvořit zajímavý a obsahově poutavý firemní zpravodaj a podpořit tak sdílení informací mezi zaměstnanci, spolupracujícími organizacemi i širokou veřejností. Krásný začátek léta Vám přeje Ing. Karel Sázavský generální ředitel TENZA, a.s. Vpolích mezi Bohumínem a Dětmarovicemi byla v květnu loňského roku slavnostně zahájena výstavba přivaděče za 500 milionů korun. Teplo jím bude proudit z elektrárny Dětmarovice do Bohumína. První dodávky začnou na podzim 2010 a bohumínským přinesou zhruba pětinovou úsporu plateb za vytápění a teplou vodu. Generálním dodavatelem stavby je společnost TENZA, náklady na výstavbu hradí Skupina ČEZ. Podle starosty Bohumína Petra Víchy bylo pro město prioritou zajistit v době, kdy pomalu končí životnost stávajících kotelen, kvalitní dodávky tepla za co nejnižší cenu. Ačkoliv se odběratelé v průběhu výstavby musí smířit s některými omezeními, na konci procesu se mohou těšit na výrazné úspory v cenách tepla. Investor stavby ČEZ Teplárenská, a. s. má s dodávkami dálkového tepla bohaté zkušenosti. V sedmi krajích vytápí domácností. Teplem z Dětmarovic zásobuje město Orlová. Podle generálního ředitele ČEZ Teplárenská, a.s. Vladimíra Gulta, umožní rozšíření dodávky do Bohumína zvýšit společnou výrobu elektřiny a tepla v elektrárně, což snižuje spotřebu paliva a zároveň šetří životní prostředí. Výstavba centrálního zásobování teplem v Bohumíně je rozdělena do pěti etap. První tři etapy úpravy na elektrárně, výstavba teplovodu z Dětmarovic do Bohumína a stavba hlavního tepelného okruhu v samotném centru Bohumína byly zahájeny již v uplynulém roce. Letos stavba pokračuje zbývajícími dvěma etapami realizací jižní tepelné větve a rekonstrukcí městských domovních kotelen. První sezona hokejového klubu TENZA Už několikátou zimu TENZA pro svoje zaměstnance zajišťuje pronájem ledové plochy ke sportovnímu vyžití. Ledová plocha dříve bývala rozdělena na skupinu borců s hokejkami a kroužící (kraso)bruslaře. Hojná účast hokejových nadšenců vedla vloni našeho kolegu Filipa Burjanka k nápadu organizovat pravidelné hraní ledního hokeje. pokračování str. 2 pokračování str. 5 1

2 Nové mokré odsíření v Plzeňské energetice pokračování ze str. 1 Touto technologií se nám podaří snížit množství emisí oxidu siřičitého a prachu ve srovnání s původní technologií odsíření o více než polovinu. Zároveň přispějeme ke zlepšení kvality ovzduší a životního prostředí v Plzni a blízkém okolí, uvedl generální ředitel Plzeňské energetiky Václav Pašek. Charakteristickým jevem provozu mokré odsiřovací technologie je vodní pára, která vychází z nového komínu, který má výšku 90 m. Součástí výstavby ocelového absorbéru s komínem byla mimořádná technická operace, kterou zajišťoval jeden z největších jeřábů v ČR s nosností 800 tun a délkou ramena 110 metrů. S pomocí menšího jeřábu nejprve zvedl 62 metrů dlouhý a 60 tun vážící komín do svislé polohy, a poté jej usadil na 28 metrů vysokou válcovou nádobu absorbéru. Vnitřní povrch absorbéru a komínu je chráněn 4 8 mm silným pogumováním, na vybraných místech pak PTFE povlakem. Stejný jeřáb zajišťoval i další technicky zajímavé řešení demontáž původní 40 m vysoké schodišťové věže (ve třech částech) a následně její montáž na nové místo. Zásluhou kvalitního týmu pracovníků společnosti TENZA, vstřícnosti provozovatele a kázně všech subdodavatelů se podařilo dílo realizovat ve stanovených termínech. Následné zkoušky a zkušební provoz potvrdily schopnost nového zařízení spolehlivě plnit požadované parametry s určitou rezervou, která umožní bezpečně překlenovat i krátkodobá období spalování sirnatějšího uhlí. TENZA dosáhla rekordního obratu Vytápěcí jednotka je provedena jako sestava palivového hospodářství, skládající se z vlastního spalova- Navzdory ekonomické recesi se stal rok 2009 pro naši společnost nejúspěšnějším v historii. Celkový obrat, jenž dosáhl úrovně 1,5 mld. Kč, byl doprovázen odpovídajícím růstem hospodářského výsledku. Těchto výsledků společnost dosáhla zejména díky vhodnému strategickému plánování vedení společnosti dokázalo úspěšně vyhodnotit tendence a potřeby trhu ve střednědobém horizontu obrat v mil. CZK Vývoj obratu společnosti TENZA report a těmto pak přizpůsobit jak profesní, tak kapacitní strukturu společnosti. Samozřejmou podmínkou úspěchu byla schopnost získat potřebné zakázky. Do budoucna tak má společnost díky zmíněné orientaci a struktuře aktivit dobrou výchozí pozici pro získávání a realizaci zakázek v oblasti velkých investičních celků náročnějších jak technologicky, tak finančně Výstavba teplovodu do Bohumína.. pokračování ze str. 1 Kotle spalující obilnou slámu Společnost TENZA, a.s. získala v roce 2005 grant od Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky na vývoj teplovodních kotlů o výkonu 80 až 100 kw, spalujících obilnou slámu. Zúročením práce výzkumného a vývojového týmu společnosti TENZA, a.s. byla v březnu loňského roku instalace teplovodního kotle na balíkovanou obilnou slámu ve slovenských Želiezovcích. Kotel o výkonu 2 MW dodávající teplo a teplou vodu pro 15 odběrných míst, včetně šesti stovek bytů je tak příkladem úspěšné realizace dalšího projektu v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie. cího zařízení s tlakovou částí, odvodu a čištění spalin, soustavy přívodu vzduchu, řízení a elektroinstalace. Umožňuje náhlé změny výkonu, rychlé najetí ze studeného i teplého stavu na plný výkon a je určena pro všechny druhy provozních zatížení. TENZA jako generální dodavatel stavby vybuduje v rámci výstavby teplovodu 22 kilometrů tepelných sítí za použití předizolovaného potrubí v dimenzích DN 32 až DN 350. Při stavbě se odtěží přes m 3 zeminy, pro obsyp podzemního potrubí firma použije více než tun písku, vybuduje téměř m 2 prozatímních komunikací, více než 92 provizorních přemostění a 400 metrů protlaků. Výstavbě teplovodu předcházelo hledání optimální trasy teplovodu tak, aby došlo k co nejmenší kolizi se zelení. TENZA se při budování hlavního přivaděče musí vyrovnat s komplikovaným územím ochranného pásma Českých drah, které je navíc charakteristické vysokou hladinou spodní vody. Práce v trvale podmáčeném podloží navíc letos výrazně zkomplikovaly přívalové deště. Před městem se přivaděč začne dělit a vplétat do ulic ke svým budoucím zákazníkům. Konce každého takového paprsku budou osazeny předávacími stanicemi (celkem 74 stanic), které budou transformovat teplo pro ústřední topení a teplou užitkovou vodu. Stavba probíhá za plného provozu s krátkodobými uzávěrkami jednotlivých úseků. Dobrá spolupráce s občany, institucemi a investorem je podmínkou úspěšného zvládnutí stavby společným cílem je přece ozdravení ovzduší v Bohumíně vybudováním cesty ekologického tepla z elektrárny, sdělil generální ředitel společnosti TENZA Karel Sázavský. Město si od nového řešení dodávky tepla slibuje nižší cenu za teplo, její dlouhodobou stabilitu, která je garantována koncesní smlouvou. Díky výstavbě teplovodu se sníží negativní dopady na životní prostředí, optimálně se využijí současné kotelny, předávací stanice a nově vybudované teplovodní rozvody, aniž by měla výstavba teplovodu vliv na rozpočet města. Zkušební topná sezóna čeká Bohumín v letech

3 report Rekonstrukce brněnské spalovny pod dohledem společnosti TENZA vrcholí Brněnská spalovna prochází v rámci projektu Odpadové hospodářství Brno (OHB) rekonstrukcí, která má přinést zdvojnásobení množství energeticky zhodnoceného odpadu. Společnost TENZA je správcem stavby projektu OHB. Na základě zpřísněných legislativních a technických požadavků na provoz zařízení pro energetické využívání odpadů se společnost SAKO Brno, a. s. rozhodla pro zásadní přestavbu a modernizaci spalovny v Brně. Projekt rekonstrukce spalovny řeší komplexní nakládání s komunálními odpady jak ve městě Brně, tak především v Jihomoravském kraji a zároveň naplnění materiálového a energetického využívání odpadů a omezení skládkování biologicky rozložitelných odpadů. Energetické využití odpadů tedy představuje využití jejich energetického potenciálu a tím dosažení úspor primárních neobnovitelných zdrojů surovin a energií a je tak zajištěna vysoká úroveň péče o životní prostředí. Zhotovitelem projektu Odpadové hospodářství Brno se stalo mezinárodní sdružení společností Constructions Industrielles de la Méditeranée CNIM, Société Anonyme a Siemens s.r.o. Správcem stavby, zodpovědným za provádění inženýrské činnosti včetně komplexní supervize nad přestavbou a modernizací pak společnost TENZA, a.s. Spalovna komunálních odpadů SAKO Brno, a.s. je významným tepelným zdrojem pro město Brno. Při spalování komunálního odpadu je vyráběná pára dodávána mj. do systému centrálního zásobování tepla do města Brna. Po provedení rekonstrukce spalovny a dokončení projektu OHB se bude od roku 2010 vyrábět i nezanedbatelné množství elektrické energie v režimu kombinované výroby elektrické a tepelné energie. Vyprodukovaná elektrická energie bude pokrývat vlastní spotřebu spalovny, zbylá část pak bude dodávána do rozvodné sítě. Z tohoto pohledu je v rámci rekonstrukce spalovny významná instalace dvou nových parních kotlů (každý 51,6 t/h), turbosoustrojí 22,7 MWe s jedním regulovaným odběrem a navazující vzduchový kondenzátor. Nově instalované zařízení dle technických požadavků spalovny bude umožňovat výrobu tepla a elektrické energie v různých kombinacích od maximálního odběrového provozu, kdy je vyráběno pouze minimální množství elektrické energie, až po plně kondenzační provoz, kdy je vyráběna pouze elektrické energie a není dodáváno žádné teplo. Realizované technické řešení rekonstrukce spalovny tak umožňuje pružně měnit dodávky tepelné i elektrické energie externím spotřebitelům podle nejvýhodnějších odběrových podmínek. Případné výpadky v odběru tepla externími spotřebiteli neomezují provoz spalovny, protože neodebranou páru lze díky kondenzační turbíně použít ke zvýšení výroby elektrické energie. Na aktuální stav projektu jsme se zeptali vedoucího týmu správce stavby společnosti TENZA ing. Pavla Depiaka: Stavební a montážní práce včetně individuálních zkoušek jednotlivých strojů a zařízení již byly dokončeny, teď momentálně probíhá zkoušení technologických celků, včetně nastavení regulací a provozních parametrů. Po nezbytném provedení komplexních zkoušek provozu celého zařízení, následném zkušebním provozu a kolaudaci již nebude nic bránit dokončení a předání celého díla. Hlavní požadované efekty a přínosy projektu energetické využití směsných komunálních odpadů v množství 224 tis. tun ročně výroba tepelné energie ve formě páry s tím, že její využití bude následovné: - výroba elektrické energie pro vlastní spotřebu společnosti SAKO Brno, a.s. a prostřednictvím distribuční společnosti také pro dodávku do rozvodné sítě - topné účely pro vlastní spotřebu SAKO Brno, a.s. a pro dodávku do systému centrálního zásobování teplem města Brna - ohřev vody pro samostatně realizovanou horkovodní výměníkovou stanici splnění platných emisních limitů sledovaných znečišťujících látek instalací nového efektivního systému čištění spalin s předpokládanou vysokou provozní spolehlivostí materiálové dotřídění separovaných složek komunálního odpadu v množství 10 tis. tun/rok využití zbytků ze spalování (škváry) pro stavební účely Stavíme kotelnu na biomasu v Žatci Vpolovině loňského roku byl v Žatci zahájen rozsáhlý projekt rekonstrukce tepelného hospodářství. Projekt zahrnuje výstavbu nové kotelny na biomasu s ORC modulem v lokalitě Perč a vybudování horkovodu, který přivede vyrobené teplo do města Žatec. Již na podzim 2009 byl vybudován horkovod z předizolovaného potrubí LOGSTOR v dimenzi 2 x DN 300 a délce trasy 1600 m. Nová kotelna vyroste na betonové ploše vedle současné uhelné kotelny z roku 1987, která zůstane zachována i do budoucna. V nové ORC jednotce se bude pálit biomasa, vyrábět se z ní bude kromě tepla také elektrická energie. Tu bude ŽT dodávat do distribuční sítě a zisk z ní spolu s předpokládaným prodejem emisních povolenek má částečně krýt náklady na zahájenou rekonstrukci. Využívat se bude biomasa Jedním z hlavních cílů projektu je vícezdrojová palivová základna kromě uhlí, jehož ceny a dostupnost jsou do budoucna nejisté, se bude nově využívat i biomasa. Pro obyvatele města by tento projekt měl do budoucna přinést stabilní ceny tepla, lepší ovzduší a díky přeložení horkovodu do země se zlepší ráz krajiny. To, že bude ŽT pálit biomasu, je příležitost pro zemědělce z regionu, kteří se tak mohou stát jejími dodavateli, vyplynulo ze slov Miroslava Legutka, předsedy představenstva ŽT. Nový zdroj v Žatci se stane teprve třetí a výkonem největší kogenerační jednotkou s ORC zařízením v ČR. Co se týče výkonu a spalovaných druhů paliv přiřadí se tak k několika málo obdobným srovnatelným ORC zařízením v Evropě. Vprosinci roku 2009 TENZA, a.s. postavila a zprovoznila v obci Velký Karlov na Znojemsku svou první velkou fotovoltaickou elektrárnu s instalovaným výkonem 2,875 MWp. TENZA se tak stala součástí dynamicky se rozvíjejícího energetického odvětví výroby a distribuce elektrické energie pocházející ze slunečního záření. Jde o instalaci fotovoltaického systému pro přímou výrobu elektrické energie ze slunečního záření včetně V novém kogeneračním zdroji je instalován termo-olejový kotel Kohlbach s topeništěm o jmenovitém příkonu 11,5 MWt. Kotel umožňuje spalovat paliva v různém rozmezí vlhkosti a různé skladby: nekvalitní kůru, piliny i štěpku, které jsou jinak odpadním produktem. Spalování paliva je řízeno nejmodernější metodou zónového spalování. Vyhoření paliva probíhá nejprve v primární zóně v pod-stechiometrické oblasti, v dalších postupných zónách spalovací komory je optimalizované množství vzduchu dávkováno podle obsahu kyslíku měřeného za kotlem tzv. Lambda sondou. Teplo z ORC jednotky bude zásobovat městskou rozvodnou sítí konečné spotřebitele, občany Žatce, kteří jsou připojeni na dodávky tepla z CZT. Teplonosná rozvodná síť a připojené zdroje tepla - včetně nového energocentra s ORC jednotkou - jsou provozovány Žateckou teplárenskou a.s., která je zároveň investorem této pozoruhodné akce. Příležitost pro zemědělce a levné teplo Pro obyvatele Žatce bude důležitá právě nízká cena za teplo. Do budoucna by se po splacení úvěru měly peníze z hospodaření ŽT stát pro samotné město vítaným zdrojem k posílení jeho rozpočtu, řekl starosta Erich Knoblauch. Podle slov Františka Paulíka, technického ředitele společnosti TENZA, bude technologie ORC jednotky v Perči ta nejmodernější, která je aktuálně na trhu. Celkový výkon bude 10 MW. Z toho 1,8 MW je elektrická a 8 MW tepelná energie, upřesnil. Práce na přeložení horkovodu skončily loni v září, nová kotelna začne sloužit obyvatelům Žatce od července TENZA postavila fotovoltaickou elektrárnu ve Velkém Karlově trafostanic. Výstavba FVE je provedena na pozemcích bývalého areálu provozu živočišné výroby, kde byla v rámci realizace provedena demolice všech původních staveb. Stavba je provedena na rovinatém pozemku se všesměrnou expozicí. V rámci technologie bylo instalováno panelů společně se třemi trafostanicemi s transformátory 2x1000 kva a 1x800 kva. Vyvedení elektrického výkonu do distribuční soustavy je prostřednictvím přípojky VN 22 kv o celkové délce 2,9 km. Provoz zařízení je koncipován jako bezobslužný. 3

4 Výzkum a vývoj parního motoru V polovině roku 2007 byl zahájen vývoj parního motoru. Proč právě parního motoru? Na to jsme se zeptali vedoucího výzkumu a vývoje společnosti TENZA Stanislava Kramla: Před zahájením vývoje jsme provedli analýzu vhodnosti jednotlivých technologií pro přeměnu tepelné energie na elektrickou energii. V uvažovaném rozsahu výkonů byl parní motor vyhodreport Výstavba v Uherském Hradišti dokončena Vpolovině prosince 2009 proběhly garanční zkoušky soustrojí turbogenerátoru, v průběhu kterých bylo ověřeno a potvrzeno dosažení stanovených výkonových parametrů ve všech předpokládaných režimech provozu nového energetického zdroje. Těmito zkouškami tak byla dokončena celá výstavba a realizace nového energetického zdroje CTZ, s.r.o. v Uherském Hradišti. vých kotlů, které byly vybaveny unifikovaným systémem s napojením každého kotle na centrální řízení z velína. S připojením autonomního systému řízení turbogenerátoru, dopravních cest, výměníkové stanice se celé řízení energetického zdroje automatizovalo. Součástí této modernizace byla i obnova všech prvků polní instrumentace. Pro soustrojí turbogenerátoru byla nově vybudovaná strojovna napojena na stávající budovy kotelny, ve které je mimo soustrojí turbogenerátoru zařazen i nový základní deskový ohřívák. Po kolaudaci bylo celé dílo ve zkráceném termínu předáno investorovi do zkušebního provozu v dubnu Při klimatických podmínkách, které umožnily provoz zdroje s plným výkonem, byly dokončeny i garanční zkoušky celého díla. Realizace nového kotle vycházela z nutnosti stabilizace vlastního energetického zdroje společnosti CTZ, s.r.o., ukončení provozu náhradního plynového zdroje k dokrývání celkové potřeby páry pro vytápění budov, ohřev teplé vody a pro technologické účely provozu navazující průmyslové zóny. Výstavba nové strojovny s instalovaným soustrojím turbogenerátoru zajistí kogenerační výrobu páry a elektrické energie s podstatným zvýšením celkové účinnosti energetického zdroje. Výstavba zdroje byla zahájena v březnu roku 2008 prováděním nezbytných demoličních prací ve stávající budově kotelny a stavební přípravou před zahájením vlastní montáže technologie. Stěžejní práce v oblasti stavební části proběhly na nových základech pro kotel, nových základech pro trafostanici a zejména při výstavbě nové přístavby pro umístění turbogenerátoru s příslušenstvím. Při zakládání těchto staveb bylo nutné zohlednit nestabilní štěrkopískové podloží a poměrně vysokou hladinu spodních vod, což vyžadovalo provedení pilotáže. V květnu 2008 byla zahájena montáž zařízení hnědouhelného roštového kotle, který byl uveden do zkušebního provozu v prosinci téhož roku, včetně provedení garančních zkoušek, které prokázaly projektované parametry kotle (jmenovitý parní výkon 12 t/h; účinnost kotle 85%; tlak páry 14 bar; teplota páry 220 C). Při zkouškách byly rovněž prokázány předepsané emisní limity ve všech předpokládaných režimech provozu kotle. S ohledem na zavedení výroby elektrické energie bylo rovněž nutné vybudovat novou trafostanici pro podmínky vyvedení vyrobené elektrické energie do sítě. V průběhu realizace celého projektu došlo k rozšíření původního záměru o kompletní výměnu a rekonstrukci stávajících dílčích řídicích systémů jednotli- Výzkum a vývoj Přísun sušené suroviny do sušičky velmi vlhkých materiálů Pracovníci výzkumného a vývojového oddělení společnosti TENZA vyhledávají nová progresivní řešení, která přinášejí firmě výhody v náročném konkurenčním prostředí. V rámci výzkumné a vývojové činnosti byly zdokonaleny metody tepelných a hydraulických výpočtů teplosměnných aparátů. Pro komunální čistírny odpadních vod byla vyvinuta a experimentálně ověřena technologie hygienizace kalů pasterizací s následnou rekuperací tepla. Potřeba spolehlivého sledování stavu potrubních sítí vedla k zavedení dvou dosud nepoužívaných přesných metod vyhledávání poruch u systémů NORDIC. V roce 2005 získala TENZA od Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky granty na výzkum souběžného odsiřování spalin a vývoj technologie pro jeho průmyslovou aplikaci a na vývoj teplovodních kotlů o výkonu 80 až 1000 kw spalujících obilnou slámu. V roce 2006 byly naší společnosti přiděleny granty na vývoj pístového parního motoru a sušárny velmi vlhkých látek s energetickým využitím odpadního tepla. nocen jako nejperspektivnější a měl by tvořit součást technologií pro výrobu tepla a elektřiny u malých zdrojů, kdy menší parní turbínky mají výrazně nižší účinnost. Parní motor bude dodáván převážně jako součást kompletních technologií, tedy i se zdrojem páry, vyvedením tepla a dalšími částmi nutnými pro provoz. Své uplatnění najde jak u zdrojů odpadního tepla, tak i v soustavách nově budovaných za účelem kogenerace spalováním tuhých paliv, zejména pak biomasy. Výzkum a vývoj sušárny velmi vlhkých látek Projekt vývoje sušárny velmi vlhkých látek vznikl na základě požadavku provozovatelů technologií, při nichž vznikají produkty, které je potřeba vysušit. Sušení jako takové je energeticky poměrně náročný proces. Cílem projektu probíhajícího v letech bylo dosáhnout takových provozních parametrů, aby bylo možno teplo po sušení dále využívat na relativně vysoké teplotní úrovni. Výsledkem práce našeho výzkumného týmu je sušárna, která po vysušení látek i o velmi vysoké vlhkosti umožní zpětně využít podstatnou část tepla vloženého do sušení, a to o teplotní úrovni až 90 C (95 C), uvedl Stanislav Kraml. Projekty výzkumu a vývoje souběžného odsiřování spalin, teplovodních kotlů na obilnou slámu, pístového parního motoru a sušárny velmi vlhkých látek byly provedeny za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. 4

5 ZE ŽIVOTA SPOLEČNOSTI Společnost TENZA podporuje mimopracovní aktivity zaměstnanců. Ve firmě vzniklo několik sportovních oddílů hraje se hokej, futsal, fotbal. Každou zimu společnost organizuje lyžařské zájezdy a bruslení. Někteří zaměstnanci naopak využívají méně aktivní formu odpočinku - relaxaci ve wellness centru v Lednici. report První sezona hokejového klubu TENZA pokračování ze str. 1 Od ledna 2009 byly s finanční podporou firmy zajištěny stálé pronájmy ledových ploch specielně pro naše amatérské hokejisty. I samotný organizátor byl překvapen, kolik se našlo nadšenců, kteří jsou ochotni navléci na sebe výstroj, brusle a v 6 ráno vyjet na led. Úspěšná první sezona, rostoucí nadšení a výkonnost vedly naše amatérské hráče k rozhodnutí založit hokejový team HC TENZA Brno. Ten už má ve své první sezoně za sebou několik prestižních utkání s podobnými firemními hokejovými týmy z městských lig České republiky. Výsledky našich hokejistů a jiné novinky ze života klubu můžete sledovat na webových stránkách Jako již každou zimu, i letos vypravila TENZA pro své sjezdaře autobus do rakouského střediska Stuhleck Úspěšné tažení futsalového týmu TENZA v zimní lize BRNO OPEN Milivoj Pospíšil letos inicioval sestavení nového futsalového týmu TENZA, který přihlásil do dlouhodobého zimního turnaje BRNO OPEN Tohoto prestižního turnaje pořádaného B.A.F. se účastnilo 32 týmů a TENZA si mezi nimi vedla velmi dobře. V základní skupině osmi týmů se umístila na 2. místě a postoupila tak do osmifinálové skupiny, kde nenašla přemožitele. Naši futsalisté si tak zajistili účast ve finálovém dni celé soutěže. Z nejdůležitějšího zápasu turnaje BRNO OPEN 2010 o postup mezi nejlepší čtyři týmy odešel team TENZA čestně poražen nejtěsnějším rozdílem (2: 3) loňským vítězem tohoto turnaje teamem Gladiators. TENZA tak zakončila turnaj na konečném děleném místě a to je na mužstvo, které bylo složeno speciálně pro tuto příležitost, více než úspěch. Sílu týmu navíc negativně ovlivnila zranění několika hráčů základní sestavy. I přesto TENZA z celkových 12 zápasů odehraných na turnaji prohrála jen třikrát a to vždy těsným jednobrankovým rozdílem (celkové skóre 40:14). Úspěšné účinkování futsalistů Tenzy ještě podtrhnulo první místo futsalového klubu Tomson, jehož registrovanými členy jsou zaměstnanci společnosti Marek Hrůza a Petr Kopřiva. Hrůza se stal hrdinou finálového penaltového rozstřelu, ve kterém proměnil pokutový kop hned třikrát po sobě a zařídil tak celkové vítězství pro svůj tým. Výsledky teamu TENZA: 4. osmifinálová skupina Brno Open - neděle Tenza - Madrid 2:2 (2:0) Tenza - SOŠ OOM B 5:0 (3:0) Vinohrady - Tenza 0:1 (0:1) čtvrtfinále Brno Open - neděle Gladiators - Tenza 3:2 (1:1) finále Brno Open: Oknoservis - Tomson B 2:2 (2:2) pk 5:6 - HC TENZA Brno Dětský den Další z mimopracovních aktivit společnosti TENZA, a.s. je pořádání akcí pro nejmenší rodinné příslušníky zaměstnanců při příležitosti dětského dne. V minulých letech jsme se potkávali a bavili v oddychovém areálu líšeňské restaurace Eldorádo. V letošním roce navštívíme zábavní rodinný park Bongo, na který děti jistě jen tak nezapomenou. V hale na ploše 2800 m 2 se nachází spousta atrakcí, z nichž každá představuje jiný světadíl či zemi. Za jediné odpoledne mohou děti uskutečnit dobrodružnou cestu kolem světa. Futsalový team TENZA na finálovém dni turnaje Brno Open 5

6 report POMÁHÁME Naše společnost podporuje množství projektů především z oblasti sportu, kultury a sociálních služeb pro děti. Namátkově zmiňme brněnský Klokánek, nadační fond handicapovaných dětí EMIL, fotbal v Plzni, Bohumíně, Habartově a mnoha dalších městech a obcích, basketbal ve Strakonicích, inline jízdy ulicemi Brna, boxerské turnaje... V této rubrice bychom čtenářům rádi podrobněji přiblížili některé z těchto projektů. TENZA sponzorem brněnského Klokánku Klokánek je projekt Fondu ohrožených dětí, jehož cílem je nabídnout dětem namísto ústavní výchovy přechodnou rodinnou péči na dobu, dokud se nemohou vrátit zpět do své rodiny, nebo dokud pro ně není nalezena trvalá náhradní rodinná péče. Služby zařízení jsou poskytovány dětem, které nemohou zůstat ve svém rodinném prostředí z důvodů sociálního ohrožení, a to zejména zanedbáváním, týráním a pohlavním zneužíváním, domácím násilím, bytovou krizí nebo proto, že v době hospitalizace rodiče nebo jiné nepřítomnosti rodičů (např. výkon trestu) není nikdo, kdo by se o dítě postaral. Cílovou skupinou jsou sociálně ohrožené děti od 0 do 18 let. Péče o děti je realizována na bázi rodinné výchovy v samostatných bytech, zařízených jako běžné byty pro rodinu s dětmi. O tři až čtyři děti nepřetržitě ve dne v noci střídavě po týdnu pečují dvě stálé opatrovatelky po všech stránkách tak jako v rodině nakupují, vaří, pečují o domácnost, hrají si s dětmi, učí se s nimi, chodí s nimi na procházku. Děti zůstávají v Klokánku až do doby, než se mohou vrátit domů nebo než jsou umístěny do trvalé náhradní rodiny (pokud návrat do vlastní rodiny není možný). Průměrná doba pobytu dětí v Klokánku je půl roku. Kolem šedesáti procent dětí se vrací k rodičům, asi třicet procent přechází do trvalé náhradní péče. Zbývajících deset procent završuje ukončení pobytu v Klokánku zletilostí či umístěním do jiného zařízení. V současné době je v Klokánku Brno 38 dětí. BLAHOPŘEJEME V tomto období slaví jubilea tito naši kolegové - všem jim srdečně blahopřejeme. VÍTÁME Řady zaměstnanců TENZA, a.s. rozšířili v poslední době kolegové ŽIVOTNÍ JUBILEA PRACOVNÍ JUBILEA Libuše Benešová, dělnice Ing. Prokop Nosek, technik Miloslav Paleček (60) Ing. Stanislav Kraml (50) Ilona Jochová (15) Ing. František Paulík (15) Radim Bíreš, technik Ing. Martin Daněk, asistent manažera projektu Vítězslav Dosedla, stavbyvedoucí Ing. Lenka Nováková, samostatný projektant Ing. Štěpán Oliva, manažer projektu Eva Pětníková, dělnice Ing. Tomáš Ryba (50) Jaroslav Sukup (40) Ing. Radoslav Lekeš (10) Ing. Stanislav Hanák (10) Bc. Ondřej Dostál, technik Soňa Fojtíková, dělnice Ing. Monika Hanušová, asistentka obchodního manažera Ing. Viktor Piše, manažer projektu Pavlína Procházková, technik kvality Ing. Tomáš Rybka, technik Ing. Michal Hrubý (40) Leoš Vorel (40) Jiří Horák, zámečník Ing. Pavel Kučera, projektant vodohospodářských staveb Ing. Roman Školník, technik Ing. Barbora Vraná, vedoucí oddělení propagace Tenza Report firemní periodikum, vydává: TENZA, a.s. Brno Svatopetrská 7, PSČ Odpovědný redaktor: Ing. Barbora Vraná telefon: Výtisk zdarma Design, layout a tisk: JEREWAN s.r.o. telefon:

report Slovo úvodem Retrofit stávajícího odsíření v Elektrárně Opatovice,

report Slovo úvodem Retrofit stávajícího odsíření v Elektrárně Opatovice, informační občasník číslo 9 / leden 2015 report Jan Blanik absolvoval Fakultu strojního inženýrství VUT v Brně, obor Parní turbíny. První pracovní zkušenosti získal v OKE (Ostravsko-karvinské elektrárny,

Více

Realizujeme vaše představy

Realizujeme vaše představy Realizujeme vaše představy 1 PROFIL TENZA, a.s. je významnou českou společností poskytující činnosti a služby zejména ve strojírenském a stavebním průmyslu se zaměřením na energetiku. Klíčové místo ve

Více

Modernizace a retrofity turbín, jeden z nosných programů Doosan Škoda Power

Modernizace a retrofity turbín, jeden z nosných programů Doosan Škoda Power Technický týdeník 25 3. 16. 12. 2013 17 Modernizace a retrofity turbín, jeden z nosných programů Doosan Škoda Power Součást nadnárodní skupiny Doosan Heavy Industries and Construction (DHIC), Doosan Škoda

Více

komplexní obnovy Tušimic

komplexní obnovy Tušimic ENERGETICKÉ Energetické INVESTIČNÍ investiční CELKY ENERGETICKÉ celky: INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ Úspěšné INVESTIČNÍ CELKY završení ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY komplexní obnovy ENERGETICKÉ Tušimic INVESTIČNÍ

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VÝROČNÍ ZPRÁVA MVV Energie CZ a.s. je dynamicky se rozvíjející teplárenská společnost působící především na Moravě a v severních Čechách. Společnost MVV Energie CZ a.s. byla založena v říjnu 1993 a od

Více

Výroční zpráva 2014. Veolia Energie ČR, a.s.

Výroční zpráva 2014. Veolia Energie ČR, a.s. Výroční zpráva 2014 Veolia Energie ČR, a.s. Obsah 1 Identifikační a obecné údaje společnosti 2 1.1 Základní údaje 2 1.2 Charakteristika společnosti 3 1.3 Orgány společnosti 4 1.4 Organizační struktura

Více

PraÏská teplárenská a.s. je jednou z nejvût ích teplárensk ch. spoleãností v âeské republice.

PraÏská teplárenská a.s. je jednou z nejvût ích teplárensk ch. spoleãností v âeské republice. 1 PraÏská teplárenská a.s. je jednou z nejvût ích teplárensk ch spoleãností v âeské republice. Obsah Profil společnosti Vývoj nejdůležitějších ekonomických ukazatelů Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 5, DUBEN 2007

ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 5, DUBEN 2007 ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 5, DUBEN 2007 představení ČEZ Logistika Zelená energie I & C Energo turistické stezky ČEZ 2 obsah 2 Minianketa MINIANKETA: MYSLÍTE SI, ŽE BY SE ČESKÁ REPUBLIKA

Více

Úvodní slovo jednatelů

Úvodní slovo jednatelů Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo jednatelů 4 Profil Společnosti 4 Základní informace 5 Společníci 6 Údaje o dozorčích a statutárních orgánech 6 Dozorčí rada 7 Jednatelé Společnosti 8 Správa a

Více

červen 2009 FutureMotion Energie zítřka Zaměříme se na nové technologie

červen 2009 FutureMotion Energie zítřka Zaměříme se na nové technologie červen 2009 FutureMotion Energie zítřka Zaměříme se na nové technologie 32 4 39 20 31 46 Obsah 4 Budoucnost energetiky Solární elektrárny a odsolování mořské vody 6 Svět ČEZ Výsledky hospodaření Skupiny

Více

V Modřicích postaví pasivní dům pro seniory

V Modřicích postaví pasivní dům pro seniory Hlavní téma Úspory energií Zaměřeno na informační technologie měsíčník pro firmy a veřejnou správu listopad 2011 Úspory měst a obcí Nejlepší paneláky na Moravě Na návštěvě v Kotvrdovicích 2 4 6 V Modřicích

Více

ROČNÍK 7 / ČÍSLO 1 / 2014

ROČNÍK 7 / ČÍSLO 1 / 2014 ROČNÍK 7 / ČÍSLO 1 / 2014 ČKD MAGAZÍN 1 Obrázek z titulky: Práce na projektu Yunus Emre v Turecku pokračují 04 05 06 17 21 21 22 2 ČKD MAGAZÍN OBSAH ČKD PRAHA DIZ by se měla stát perfektně projektově...

Více

magazín časopis zaměstnanců čkd group ročník 3 / číslo 1 / 2010

magazín časopis zaměstnanců čkd group ročník 3 / číslo 1 / 2010 magazín časopis zaměstnanců čkd group ročník 3 / číslo 1 / 2010 Rozhovor s Karlem Polákem, generálním ředitelem ČKD ENERGY a obchodním ředitelem ČKD GROUP (strana 3) Aktuální projekty firem ČKD GROUP (strany

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

Nervozita v nákladní dopravě roste

Nervozita v nákladní dopravě roste Hlavní téma EnERGEtIKa ZaměřEno na DoPRavU měsíčník pro firmy a veřejnou správu červen 2012 Nákupy energií v e-aukcích 2 Jak se tiskne na úřadech 10 Po celém kraji s jednou jízdenkou 14 Nervozita v nákladní

Více

červen 2010 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Přidáváme plyn Buďte věrní našim barvám! Odebírejte od Skupiny ČEZ i plyn

červen 2010 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Přidáváme plyn Buďte věrní našim barvám! Odebírejte od Skupiny ČEZ i plyn červen 2010 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Přidáváme plyn Buďte věrní našim barvám! Odebírejte od Skupiny ČEZ i plyn 32 6 16 10 34 42 Obsah 4 Aktuality 6 Událost měsíce Kalamitní stav na severu Moravy

Více

TEPLÁRNA STRAKONICE. a.s. výroční zpráva

TEPLÁRNA STRAKONICE. a.s. výroční zpráva TEPLÁRNA STRAKONICE a.s. 2010 výroční zpráva obsah výroční zpráva Dle ustanovení 21 zákona 563/1991 Sb., zákon o účetnictví, ve znění platných předpisů. PROFIL SPOLEČNOSTI 2 ZÁKLADNÍ UKAZATELE 3 HODNOCENÍ

Více

Obrázek z titulky: Pohled na stavbu z chladicí věže, Adularya 2 ČKD MAGAZÍN

Obrázek z titulky: Pohled na stavbu z chladicí věže, Adularya 2 ČKD MAGAZÍN ČKD MAGAZÍN 1 Obrázek z titulky: Pohled na stavbu z chladicí věže, Adularya 04 05 09 13 18 21 22 2 ČKD MAGAZÍN OBSAH ČKD GROUP prodala společnost ČKD KOMPRESORY... Start dodávek do tureckého Yunus Emre

Více

ROČNÍK 23 2013. Cena 30 Kč TEPELNÁ ČERPADLA INOVATIVNÍ TOPENÍ A CHLAZENÍ

ROČNÍK 23 2013. Cena 30 Kč TEPELNÁ ČERPADLA INOVATIVNÍ TOPENÍ A CHLAZENÍ 1 2 ROČNÍK 23 2013 Cena 30 Kč TEPELNÁ ČERPADLA INOVATIVNÍ TOPENÍ A CHLAZENÍ Vážení členové cechu, profesní přátelé, milí čtenáři! Časopis CTI INFO ISSN 1214-7583 MK ČR E 16344 Cech topenářů a instalatérů

Více

časopis zaměstnanců čkd group ročník 5 / číslo 2 / 2012 1927 2012 Značka ČKD slaví 85 let své existence

časopis zaměstnanců čkd group ročník 5 / číslo 2 / 2012 1927 2012 Značka ČKD slaví 85 let své existence magazín časopis zaměstnanců čkd group ročník 5 / číslo 2 / 2012 1927 2012 Značka ČKD slaví 85 let své existence u obsah editorial Vážené kolegyně, vážení kolegové, končíme rok 2012. Je dobré, že skupina

Více

Obsah. Dalkia Česká republika, a.s.

Obsah. Dalkia Česká republika, a.s. výroční zpráva 2013 Dalkia Česká republika, a.s. je tradičním výrobcem a dodavatelem tepla pro města a jejich obyvatele, průmyslové podniky, zdravotnická a školská zařízení, veřejné instituce a obchodní

Více

Obsah. Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7. 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11

Obsah. Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7. 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11 Obsah Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11 2. Vytápění budov v sektoru služeb a průmyslu 12 Formy vytápění 12 Technologické možnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 1. SčV, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 1. SčV, a.s. 2 0 1 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 1. SčV, a.s. OBSAH 3 Základní údaje 4 Statutární orgány společnosti 5 Klíčové údaje 6 Úvodní slovo generálního ředitele 7 Organizační struktura 8 NAŠE SLUŽBY Výroba a distribuce

Více

10/2011 09/2012 Teplárny Brno, a.s.

10/2011 09/2012 Teplárny Brno, a.s. 10/2011 09/2012 Teplárny Brno, a.s. 10/2011 09/2012 Teplárny Brno, a.s. Okružní 25 638 00 Brno mail@teplarny.cz www.teplarny.cz 1. Obsah 2. PROFIL SPOLEČNOSTI................................................................

Více

DOBRÁ VOLBA PRO ČECHY?

DOBRÁ VOLBA PRO ČECHY? DOBRÁ VOLBA PRO ČECHY? Srdečně zdravím všechny naše maloodběratele i velkoodběratele a přeji všem krásné slunečné jaro a zvláště vydařené prázdniny a dovolené. Skončila nám topná sezóna, tak mi dovolte

Více

MVV news / září 2009. Společnosti ve skupině MVV Energie CZ:

MVV news / září 2009. Společnosti ve skupině MVV Energie CZ: ZPRAVODAJ SKUPINY MVV news / září 2009 Představujeme Uherské Hradiště a CTZ s.r.o. Miroslav Kovářík o projektech MVV Energie CZ Tisková zpráva: Forenzní audit potvrdil oprávněnost ceny tepla Projekt EPC:

Více

Výroční zpráva 2014 Obsah

Výroční zpráva 2014 Obsah Výroční zpráva 2014 Obsah Základní údaje o společnosti Úvodní slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2014 Předmět činnosti O společnosti

Více

červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery

červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery 24 32 8 16 36 34 Obsah 4 ČEZ nej Jaderná elektrárna Dukovany 6 Listárna

Více

NOVÝ ZDROJ FLUIDNÍHO SPALOVÁNÍ VE STRAKONICÍCH

NOVÝ ZDROJ FLUIDNÍHO SPALOVÁNÍ VE STRAKONICÍCH NOVÝ ZDROJ FLUIDNÍHO SPALOVÁNÍ VE STRAKONICÍCH SBORNÍK KONFERENCE 4. 9. 2014 hrad Strakonice 1 2 KONFERENCE Nový zdroj fluidního spalování ve Strakonicích 4. 9. 2014 od 11:00 hod. v Rytířském sále na strakonickém

Více

1. PŘEHLED ZÁKLADNÍCH DŮVODŮ PROČ UVAŽOVAT O KVET...1

1. PŘEHLED ZÁKLADNÍCH DŮVODŮ PROČ UVAŽOVAT O KVET...1 OBSAH 1. PŘEHLED ZÁKLADNÍCH DŮVODŮ PROČ UVAŽOVAT O KVET...1 2. KRITÉRIA PRO SPRÁVNOU VOLBU KVET...7 2.1 ENERGETICKÉ KRITÉRIUM...7 2.2 EKOLOGICKÉ KRITÉRIUM...9 2.3 EKONOMICKÉ KRITÉRIUM...12 2.3.1 Investiční

Více