report Slovo úvodem Nové mokré odsíření v Plzeňské energetice v běžném provozu Výstavba teplovodu do Bohumína úspěšně pokračuje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "report Slovo úvodem Nové mokré odsíření v Plzeňské energetice v běžném provozu Výstavba teplovodu do Bohumína úspěšně pokračuje"

Transkript

1 informační občasník vydání 1/2010 report Nové mokré odsíření v Plzeňské energetice v běžném provozu Slovo úvodem Dne byla zástupcům města Plzně, městských obvodů, průmyslových podniků a ZČU úspěšně představena nová odsiřovací jednotka Plzeňské energetiky. Generálním dodavatelem stavby za 430 milionů korun byla společnost TENZA, a.s. Do trvalého provozu byla odsiřovací jednotka uvedena začátkem října loňského roku. Společnost TENZA je stabilním a dlouholetým partnerem Plzeňské energetiky, a konkrétně čištěním spalin v jejím provozu se zabývá již od roku 2002, kdy formou komplexního hodnocení posoudila stav původního polosuchého odsiřovacího zařízení v souvislosti s novými emisními limity. Následně v rámci plnění grantového úkolu MPO provedla několik zkoušek technologie tzv. souběžného odsíření. Parametry původního odsíření však neumožňovaly dostatečné zvýšení účinnosti a Plzeňská energetika tedy vypsala výběrové řízení na stavbu nového odsiřovacího zařízení, které by zajistilo plnění emisních limitů i ročních emisních stropů daných provozovateli legislativou. Společnost TENZA ve výběrovém řízení spolu se zahraničním partnerem ENVIRO- SERV GmbH uspěla, mj. díky vysokému stupni využití původních objektů a části technologických zařízení. Výstavba technologie probíhala z velké části za plného nebo částečného provozu zdroje a v omezeném čase a prostoru, což kladlo vysoké nároky na koordinaci jednotlivých subdodavatelů. Nová odsiřovací jednotka pracuje na bázi mokré vápencové vypírky, což je nejmodernější technologie pro snižování množství emisí síry. Oproti ostatním odsiřovacím technologiím má lepší účinnost, což se pozitivně projeví v provozní ekonomice. pokračování str. 2 Výstavba teplovodu do Bohumína úspěšně pokračuje Vážení přátelé, je mi potěšením Vám představit první vydání firemního zpravodaje Tenza Report. Naše společnost prošla během uplynulých let zásadním vývojem a z původně malé firmy se vyprofilovala ve významného dodavatele investičních celků v oblasti energetiky a tepelné techniky. Počet našich zaměstnanců se zněkolikanásobil, objem práce a množství našich projektů významně vzrostlo a oblast působnosti našich aktivit již překročila rámec České republiky. Došel jsem k závěru, že je potřeba novou cestou informovat nejen naše zaměstnance, ale i obchodní partnery a dodavatele o dění ve společnosti TENZA, a.s. Na několika stránkách naleznete zásadní události, ovlivňující chod a podnikání naší společnosti, i to, co možná není na první pohled tak důležité, ale neméně přispívá k firemní kultuře a spokojenosti nás všech. Neobejdu se však bez Vašich připomínek a námětů, které jsou pro mne velice důležité. Ať už to bude kritika naší práce či věcná připomínka s dobrým nápadem, budu za Váš zájem vděčný. Jsem přesvědčen, že se nám společnými silami podaří vytvořit zajímavý a obsahově poutavý firemní zpravodaj a podpořit tak sdílení informací mezi zaměstnanci, spolupracujícími organizacemi i širokou veřejností. Krásný začátek léta Vám přeje Ing. Karel Sázavský generální ředitel TENZA, a.s. Vpolích mezi Bohumínem a Dětmarovicemi byla v květnu loňského roku slavnostně zahájena výstavba přivaděče za 500 milionů korun. Teplo jím bude proudit z elektrárny Dětmarovice do Bohumína. První dodávky začnou na podzim 2010 a bohumínským přinesou zhruba pětinovou úsporu plateb za vytápění a teplou vodu. Generálním dodavatelem stavby je společnost TENZA, náklady na výstavbu hradí Skupina ČEZ. Podle starosty Bohumína Petra Víchy bylo pro město prioritou zajistit v době, kdy pomalu končí životnost stávajících kotelen, kvalitní dodávky tepla za co nejnižší cenu. Ačkoliv se odběratelé v průběhu výstavby musí smířit s některými omezeními, na konci procesu se mohou těšit na výrazné úspory v cenách tepla. Investor stavby ČEZ Teplárenská, a. s. má s dodávkami dálkového tepla bohaté zkušenosti. V sedmi krajích vytápí domácností. Teplem z Dětmarovic zásobuje město Orlová. Podle generálního ředitele ČEZ Teplárenská, a.s. Vladimíra Gulta, umožní rozšíření dodávky do Bohumína zvýšit společnou výrobu elektřiny a tepla v elektrárně, což snižuje spotřebu paliva a zároveň šetří životní prostředí. Výstavba centrálního zásobování teplem v Bohumíně je rozdělena do pěti etap. První tři etapy úpravy na elektrárně, výstavba teplovodu z Dětmarovic do Bohumína a stavba hlavního tepelného okruhu v samotném centru Bohumína byly zahájeny již v uplynulém roce. Letos stavba pokračuje zbývajícími dvěma etapami realizací jižní tepelné větve a rekonstrukcí městských domovních kotelen. První sezona hokejového klubu TENZA Už několikátou zimu TENZA pro svoje zaměstnance zajišťuje pronájem ledové plochy ke sportovnímu vyžití. Ledová plocha dříve bývala rozdělena na skupinu borců s hokejkami a kroužící (kraso)bruslaře. Hojná účast hokejových nadšenců vedla vloni našeho kolegu Filipa Burjanka k nápadu organizovat pravidelné hraní ledního hokeje. pokračování str. 2 pokračování str. 5 1

2 Nové mokré odsíření v Plzeňské energetice pokračování ze str. 1 Touto technologií se nám podaří snížit množství emisí oxidu siřičitého a prachu ve srovnání s původní technologií odsíření o více než polovinu. Zároveň přispějeme ke zlepšení kvality ovzduší a životního prostředí v Plzni a blízkém okolí, uvedl generální ředitel Plzeňské energetiky Václav Pašek. Charakteristickým jevem provozu mokré odsiřovací technologie je vodní pára, která vychází z nového komínu, který má výšku 90 m. Součástí výstavby ocelového absorbéru s komínem byla mimořádná technická operace, kterou zajišťoval jeden z největších jeřábů v ČR s nosností 800 tun a délkou ramena 110 metrů. S pomocí menšího jeřábu nejprve zvedl 62 metrů dlouhý a 60 tun vážící komín do svislé polohy, a poté jej usadil na 28 metrů vysokou válcovou nádobu absorbéru. Vnitřní povrch absorbéru a komínu je chráněn 4 8 mm silným pogumováním, na vybraných místech pak PTFE povlakem. Stejný jeřáb zajišťoval i další technicky zajímavé řešení demontáž původní 40 m vysoké schodišťové věže (ve třech částech) a následně její montáž na nové místo. Zásluhou kvalitního týmu pracovníků společnosti TENZA, vstřícnosti provozovatele a kázně všech subdodavatelů se podařilo dílo realizovat ve stanovených termínech. Následné zkoušky a zkušební provoz potvrdily schopnost nového zařízení spolehlivě plnit požadované parametry s určitou rezervou, která umožní bezpečně překlenovat i krátkodobá období spalování sirnatějšího uhlí. TENZA dosáhla rekordního obratu Vytápěcí jednotka je provedena jako sestava palivového hospodářství, skládající se z vlastního spalova- Navzdory ekonomické recesi se stal rok 2009 pro naši společnost nejúspěšnějším v historii. Celkový obrat, jenž dosáhl úrovně 1,5 mld. Kč, byl doprovázen odpovídajícím růstem hospodářského výsledku. Těchto výsledků společnost dosáhla zejména díky vhodnému strategickému plánování vedení společnosti dokázalo úspěšně vyhodnotit tendence a potřeby trhu ve střednědobém horizontu obrat v mil. CZK Vývoj obratu společnosti TENZA report a těmto pak přizpůsobit jak profesní, tak kapacitní strukturu společnosti. Samozřejmou podmínkou úspěchu byla schopnost získat potřebné zakázky. Do budoucna tak má společnost díky zmíněné orientaci a struktuře aktivit dobrou výchozí pozici pro získávání a realizaci zakázek v oblasti velkých investičních celků náročnějších jak technologicky, tak finančně Výstavba teplovodu do Bohumína.. pokračování ze str. 1 Kotle spalující obilnou slámu Společnost TENZA, a.s. získala v roce 2005 grant od Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky na vývoj teplovodních kotlů o výkonu 80 až 100 kw, spalujících obilnou slámu. Zúročením práce výzkumného a vývojového týmu společnosti TENZA, a.s. byla v březnu loňského roku instalace teplovodního kotle na balíkovanou obilnou slámu ve slovenských Želiezovcích. Kotel o výkonu 2 MW dodávající teplo a teplou vodu pro 15 odběrných míst, včetně šesti stovek bytů je tak příkladem úspěšné realizace dalšího projektu v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie. cího zařízení s tlakovou částí, odvodu a čištění spalin, soustavy přívodu vzduchu, řízení a elektroinstalace. Umožňuje náhlé změny výkonu, rychlé najetí ze studeného i teplého stavu na plný výkon a je určena pro všechny druhy provozních zatížení. TENZA jako generální dodavatel stavby vybuduje v rámci výstavby teplovodu 22 kilometrů tepelných sítí za použití předizolovaného potrubí v dimenzích DN 32 až DN 350. Při stavbě se odtěží přes m 3 zeminy, pro obsyp podzemního potrubí firma použije více než tun písku, vybuduje téměř m 2 prozatímních komunikací, více než 92 provizorních přemostění a 400 metrů protlaků. Výstavbě teplovodu předcházelo hledání optimální trasy teplovodu tak, aby došlo k co nejmenší kolizi se zelení. TENZA se při budování hlavního přivaděče musí vyrovnat s komplikovaným územím ochranného pásma Českých drah, které je navíc charakteristické vysokou hladinou spodní vody. Práce v trvale podmáčeném podloží navíc letos výrazně zkomplikovaly přívalové deště. Před městem se přivaděč začne dělit a vplétat do ulic ke svým budoucím zákazníkům. Konce každého takového paprsku budou osazeny předávacími stanicemi (celkem 74 stanic), které budou transformovat teplo pro ústřední topení a teplou užitkovou vodu. Stavba probíhá za plného provozu s krátkodobými uzávěrkami jednotlivých úseků. Dobrá spolupráce s občany, institucemi a investorem je podmínkou úspěšného zvládnutí stavby společným cílem je přece ozdravení ovzduší v Bohumíně vybudováním cesty ekologického tepla z elektrárny, sdělil generální ředitel společnosti TENZA Karel Sázavský. Město si od nového řešení dodávky tepla slibuje nižší cenu za teplo, její dlouhodobou stabilitu, která je garantována koncesní smlouvou. Díky výstavbě teplovodu se sníží negativní dopady na životní prostředí, optimálně se využijí současné kotelny, předávací stanice a nově vybudované teplovodní rozvody, aniž by měla výstavba teplovodu vliv na rozpočet města. Zkušební topná sezóna čeká Bohumín v letech

3 report Rekonstrukce brněnské spalovny pod dohledem společnosti TENZA vrcholí Brněnská spalovna prochází v rámci projektu Odpadové hospodářství Brno (OHB) rekonstrukcí, která má přinést zdvojnásobení množství energeticky zhodnoceného odpadu. Společnost TENZA je správcem stavby projektu OHB. Na základě zpřísněných legislativních a technických požadavků na provoz zařízení pro energetické využívání odpadů se společnost SAKO Brno, a. s. rozhodla pro zásadní přestavbu a modernizaci spalovny v Brně. Projekt rekonstrukce spalovny řeší komplexní nakládání s komunálními odpady jak ve městě Brně, tak především v Jihomoravském kraji a zároveň naplnění materiálového a energetického využívání odpadů a omezení skládkování biologicky rozložitelných odpadů. Energetické využití odpadů tedy představuje využití jejich energetického potenciálu a tím dosažení úspor primárních neobnovitelných zdrojů surovin a energií a je tak zajištěna vysoká úroveň péče o životní prostředí. Zhotovitelem projektu Odpadové hospodářství Brno se stalo mezinárodní sdružení společností Constructions Industrielles de la Méditeranée CNIM, Société Anonyme a Siemens s.r.o. Správcem stavby, zodpovědným za provádění inženýrské činnosti včetně komplexní supervize nad přestavbou a modernizací pak společnost TENZA, a.s. Spalovna komunálních odpadů SAKO Brno, a.s. je významným tepelným zdrojem pro město Brno. Při spalování komunálního odpadu je vyráběná pára dodávána mj. do systému centrálního zásobování tepla do města Brna. Po provedení rekonstrukce spalovny a dokončení projektu OHB se bude od roku 2010 vyrábět i nezanedbatelné množství elektrické energie v režimu kombinované výroby elektrické a tepelné energie. Vyprodukovaná elektrická energie bude pokrývat vlastní spotřebu spalovny, zbylá část pak bude dodávána do rozvodné sítě. Z tohoto pohledu je v rámci rekonstrukce spalovny významná instalace dvou nových parních kotlů (každý 51,6 t/h), turbosoustrojí 22,7 MWe s jedním regulovaným odběrem a navazující vzduchový kondenzátor. Nově instalované zařízení dle technických požadavků spalovny bude umožňovat výrobu tepla a elektrické energie v různých kombinacích od maximálního odběrového provozu, kdy je vyráběno pouze minimální množství elektrické energie, až po plně kondenzační provoz, kdy je vyráběna pouze elektrické energie a není dodáváno žádné teplo. Realizované technické řešení rekonstrukce spalovny tak umožňuje pružně měnit dodávky tepelné i elektrické energie externím spotřebitelům podle nejvýhodnějších odběrových podmínek. Případné výpadky v odběru tepla externími spotřebiteli neomezují provoz spalovny, protože neodebranou páru lze díky kondenzační turbíně použít ke zvýšení výroby elektrické energie. Na aktuální stav projektu jsme se zeptali vedoucího týmu správce stavby společnosti TENZA ing. Pavla Depiaka: Stavební a montážní práce včetně individuálních zkoušek jednotlivých strojů a zařízení již byly dokončeny, teď momentálně probíhá zkoušení technologických celků, včetně nastavení regulací a provozních parametrů. Po nezbytném provedení komplexních zkoušek provozu celého zařízení, následném zkušebním provozu a kolaudaci již nebude nic bránit dokončení a předání celého díla. Hlavní požadované efekty a přínosy projektu energetické využití směsných komunálních odpadů v množství 224 tis. tun ročně výroba tepelné energie ve formě páry s tím, že její využití bude následovné: - výroba elektrické energie pro vlastní spotřebu společnosti SAKO Brno, a.s. a prostřednictvím distribuční společnosti také pro dodávku do rozvodné sítě - topné účely pro vlastní spotřebu SAKO Brno, a.s. a pro dodávku do systému centrálního zásobování teplem města Brna - ohřev vody pro samostatně realizovanou horkovodní výměníkovou stanici splnění platných emisních limitů sledovaných znečišťujících látek instalací nového efektivního systému čištění spalin s předpokládanou vysokou provozní spolehlivostí materiálové dotřídění separovaných složek komunálního odpadu v množství 10 tis. tun/rok využití zbytků ze spalování (škváry) pro stavební účely Stavíme kotelnu na biomasu v Žatci Vpolovině loňského roku byl v Žatci zahájen rozsáhlý projekt rekonstrukce tepelného hospodářství. Projekt zahrnuje výstavbu nové kotelny na biomasu s ORC modulem v lokalitě Perč a vybudování horkovodu, který přivede vyrobené teplo do města Žatec. Již na podzim 2009 byl vybudován horkovod z předizolovaného potrubí LOGSTOR v dimenzi 2 x DN 300 a délce trasy 1600 m. Nová kotelna vyroste na betonové ploše vedle současné uhelné kotelny z roku 1987, která zůstane zachována i do budoucna. V nové ORC jednotce se bude pálit biomasa, vyrábět se z ní bude kromě tepla také elektrická energie. Tu bude ŽT dodávat do distribuční sítě a zisk z ní spolu s předpokládaným prodejem emisních povolenek má částečně krýt náklady na zahájenou rekonstrukci. Využívat se bude biomasa Jedním z hlavních cílů projektu je vícezdrojová palivová základna kromě uhlí, jehož ceny a dostupnost jsou do budoucna nejisté, se bude nově využívat i biomasa. Pro obyvatele města by tento projekt měl do budoucna přinést stabilní ceny tepla, lepší ovzduší a díky přeložení horkovodu do země se zlepší ráz krajiny. To, že bude ŽT pálit biomasu, je příležitost pro zemědělce z regionu, kteří se tak mohou stát jejími dodavateli, vyplynulo ze slov Miroslava Legutka, předsedy představenstva ŽT. Nový zdroj v Žatci se stane teprve třetí a výkonem největší kogenerační jednotkou s ORC zařízením v ČR. Co se týče výkonu a spalovaných druhů paliv přiřadí se tak k několika málo obdobným srovnatelným ORC zařízením v Evropě. Vprosinci roku 2009 TENZA, a.s. postavila a zprovoznila v obci Velký Karlov na Znojemsku svou první velkou fotovoltaickou elektrárnu s instalovaným výkonem 2,875 MWp. TENZA se tak stala součástí dynamicky se rozvíjejícího energetického odvětví výroby a distribuce elektrické energie pocházející ze slunečního záření. Jde o instalaci fotovoltaického systému pro přímou výrobu elektrické energie ze slunečního záření včetně V novém kogeneračním zdroji je instalován termo-olejový kotel Kohlbach s topeništěm o jmenovitém příkonu 11,5 MWt. Kotel umožňuje spalovat paliva v různém rozmezí vlhkosti a různé skladby: nekvalitní kůru, piliny i štěpku, které jsou jinak odpadním produktem. Spalování paliva je řízeno nejmodernější metodou zónového spalování. Vyhoření paliva probíhá nejprve v primární zóně v pod-stechiometrické oblasti, v dalších postupných zónách spalovací komory je optimalizované množství vzduchu dávkováno podle obsahu kyslíku měřeného za kotlem tzv. Lambda sondou. Teplo z ORC jednotky bude zásobovat městskou rozvodnou sítí konečné spotřebitele, občany Žatce, kteří jsou připojeni na dodávky tepla z CZT. Teplonosná rozvodná síť a připojené zdroje tepla - včetně nového energocentra s ORC jednotkou - jsou provozovány Žateckou teplárenskou a.s., která je zároveň investorem této pozoruhodné akce. Příležitost pro zemědělce a levné teplo Pro obyvatele Žatce bude důležitá právě nízká cena za teplo. Do budoucna by se po splacení úvěru měly peníze z hospodaření ŽT stát pro samotné město vítaným zdrojem k posílení jeho rozpočtu, řekl starosta Erich Knoblauch. Podle slov Františka Paulíka, technického ředitele společnosti TENZA, bude technologie ORC jednotky v Perči ta nejmodernější, která je aktuálně na trhu. Celkový výkon bude 10 MW. Z toho 1,8 MW je elektrická a 8 MW tepelná energie, upřesnil. Práce na přeložení horkovodu skončily loni v září, nová kotelna začne sloužit obyvatelům Žatce od července TENZA postavila fotovoltaickou elektrárnu ve Velkém Karlově trafostanic. Výstavba FVE je provedena na pozemcích bývalého areálu provozu živočišné výroby, kde byla v rámci realizace provedena demolice všech původních staveb. Stavba je provedena na rovinatém pozemku se všesměrnou expozicí. V rámci technologie bylo instalováno panelů společně se třemi trafostanicemi s transformátory 2x1000 kva a 1x800 kva. Vyvedení elektrického výkonu do distribuční soustavy je prostřednictvím přípojky VN 22 kv o celkové délce 2,9 km. Provoz zařízení je koncipován jako bezobslužný. 3

4 Výzkum a vývoj parního motoru V polovině roku 2007 byl zahájen vývoj parního motoru. Proč právě parního motoru? Na to jsme se zeptali vedoucího výzkumu a vývoje společnosti TENZA Stanislava Kramla: Před zahájením vývoje jsme provedli analýzu vhodnosti jednotlivých technologií pro přeměnu tepelné energie na elektrickou energii. V uvažovaném rozsahu výkonů byl parní motor vyhodreport Výstavba v Uherském Hradišti dokončena Vpolovině prosince 2009 proběhly garanční zkoušky soustrojí turbogenerátoru, v průběhu kterých bylo ověřeno a potvrzeno dosažení stanovených výkonových parametrů ve všech předpokládaných režimech provozu nového energetického zdroje. Těmito zkouškami tak byla dokončena celá výstavba a realizace nového energetického zdroje CTZ, s.r.o. v Uherském Hradišti. vých kotlů, které byly vybaveny unifikovaným systémem s napojením každého kotle na centrální řízení z velína. S připojením autonomního systému řízení turbogenerátoru, dopravních cest, výměníkové stanice se celé řízení energetického zdroje automatizovalo. Součástí této modernizace byla i obnova všech prvků polní instrumentace. Pro soustrojí turbogenerátoru byla nově vybudovaná strojovna napojena na stávající budovy kotelny, ve které je mimo soustrojí turbogenerátoru zařazen i nový základní deskový ohřívák. Po kolaudaci bylo celé dílo ve zkráceném termínu předáno investorovi do zkušebního provozu v dubnu Při klimatických podmínkách, které umožnily provoz zdroje s plným výkonem, byly dokončeny i garanční zkoušky celého díla. Realizace nového kotle vycházela z nutnosti stabilizace vlastního energetického zdroje společnosti CTZ, s.r.o., ukončení provozu náhradního plynového zdroje k dokrývání celkové potřeby páry pro vytápění budov, ohřev teplé vody a pro technologické účely provozu navazující průmyslové zóny. Výstavba nové strojovny s instalovaným soustrojím turbogenerátoru zajistí kogenerační výrobu páry a elektrické energie s podstatným zvýšením celkové účinnosti energetického zdroje. Výstavba zdroje byla zahájena v březnu roku 2008 prováděním nezbytných demoličních prací ve stávající budově kotelny a stavební přípravou před zahájením vlastní montáže technologie. Stěžejní práce v oblasti stavební části proběhly na nových základech pro kotel, nových základech pro trafostanici a zejména při výstavbě nové přístavby pro umístění turbogenerátoru s příslušenstvím. Při zakládání těchto staveb bylo nutné zohlednit nestabilní štěrkopískové podloží a poměrně vysokou hladinu spodních vod, což vyžadovalo provedení pilotáže. V květnu 2008 byla zahájena montáž zařízení hnědouhelného roštového kotle, který byl uveden do zkušebního provozu v prosinci téhož roku, včetně provedení garančních zkoušek, které prokázaly projektované parametry kotle (jmenovitý parní výkon 12 t/h; účinnost kotle 85%; tlak páry 14 bar; teplota páry 220 C). Při zkouškách byly rovněž prokázány předepsané emisní limity ve všech předpokládaných režimech provozu kotle. S ohledem na zavedení výroby elektrické energie bylo rovněž nutné vybudovat novou trafostanici pro podmínky vyvedení vyrobené elektrické energie do sítě. V průběhu realizace celého projektu došlo k rozšíření původního záměru o kompletní výměnu a rekonstrukci stávajících dílčích řídicích systémů jednotli- Výzkum a vývoj Přísun sušené suroviny do sušičky velmi vlhkých materiálů Pracovníci výzkumného a vývojového oddělení společnosti TENZA vyhledávají nová progresivní řešení, která přinášejí firmě výhody v náročném konkurenčním prostředí. V rámci výzkumné a vývojové činnosti byly zdokonaleny metody tepelných a hydraulických výpočtů teplosměnných aparátů. Pro komunální čistírny odpadních vod byla vyvinuta a experimentálně ověřena technologie hygienizace kalů pasterizací s následnou rekuperací tepla. Potřeba spolehlivého sledování stavu potrubních sítí vedla k zavedení dvou dosud nepoužívaných přesných metod vyhledávání poruch u systémů NORDIC. V roce 2005 získala TENZA od Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky granty na výzkum souběžného odsiřování spalin a vývoj technologie pro jeho průmyslovou aplikaci a na vývoj teplovodních kotlů o výkonu 80 až 1000 kw spalujících obilnou slámu. V roce 2006 byly naší společnosti přiděleny granty na vývoj pístového parního motoru a sušárny velmi vlhkých látek s energetickým využitím odpadního tepla. nocen jako nejperspektivnější a měl by tvořit součást technologií pro výrobu tepla a elektřiny u malých zdrojů, kdy menší parní turbínky mají výrazně nižší účinnost. Parní motor bude dodáván převážně jako součást kompletních technologií, tedy i se zdrojem páry, vyvedením tepla a dalšími částmi nutnými pro provoz. Své uplatnění najde jak u zdrojů odpadního tepla, tak i v soustavách nově budovaných za účelem kogenerace spalováním tuhých paliv, zejména pak biomasy. Výzkum a vývoj sušárny velmi vlhkých látek Projekt vývoje sušárny velmi vlhkých látek vznikl na základě požadavku provozovatelů technologií, při nichž vznikají produkty, které je potřeba vysušit. Sušení jako takové je energeticky poměrně náročný proces. Cílem projektu probíhajícího v letech bylo dosáhnout takových provozních parametrů, aby bylo možno teplo po sušení dále využívat na relativně vysoké teplotní úrovni. Výsledkem práce našeho výzkumného týmu je sušárna, která po vysušení látek i o velmi vysoké vlhkosti umožní zpětně využít podstatnou část tepla vloženého do sušení, a to o teplotní úrovni až 90 C (95 C), uvedl Stanislav Kraml. Projekty výzkumu a vývoje souběžného odsiřování spalin, teplovodních kotlů na obilnou slámu, pístového parního motoru a sušárny velmi vlhkých látek byly provedeny za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. 4

5 ZE ŽIVOTA SPOLEČNOSTI Společnost TENZA podporuje mimopracovní aktivity zaměstnanců. Ve firmě vzniklo několik sportovních oddílů hraje se hokej, futsal, fotbal. Každou zimu společnost organizuje lyžařské zájezdy a bruslení. Někteří zaměstnanci naopak využívají méně aktivní formu odpočinku - relaxaci ve wellness centru v Lednici. report První sezona hokejového klubu TENZA pokračování ze str. 1 Od ledna 2009 byly s finanční podporou firmy zajištěny stálé pronájmy ledových ploch specielně pro naše amatérské hokejisty. I samotný organizátor byl překvapen, kolik se našlo nadšenců, kteří jsou ochotni navléci na sebe výstroj, brusle a v 6 ráno vyjet na led. Úspěšná první sezona, rostoucí nadšení a výkonnost vedly naše amatérské hráče k rozhodnutí založit hokejový team HC TENZA Brno. Ten už má ve své první sezoně za sebou několik prestižních utkání s podobnými firemními hokejovými týmy z městských lig České republiky. Výsledky našich hokejistů a jiné novinky ze života klubu můžete sledovat na webových stránkách Jako již každou zimu, i letos vypravila TENZA pro své sjezdaře autobus do rakouského střediska Stuhleck Úspěšné tažení futsalového týmu TENZA v zimní lize BRNO OPEN Milivoj Pospíšil letos inicioval sestavení nového futsalového týmu TENZA, který přihlásil do dlouhodobého zimního turnaje BRNO OPEN Tohoto prestižního turnaje pořádaného B.A.F. se účastnilo 32 týmů a TENZA si mezi nimi vedla velmi dobře. V základní skupině osmi týmů se umístila na 2. místě a postoupila tak do osmifinálové skupiny, kde nenašla přemožitele. Naši futsalisté si tak zajistili účast ve finálovém dni celé soutěže. Z nejdůležitějšího zápasu turnaje BRNO OPEN 2010 o postup mezi nejlepší čtyři týmy odešel team TENZA čestně poražen nejtěsnějším rozdílem (2: 3) loňským vítězem tohoto turnaje teamem Gladiators. TENZA tak zakončila turnaj na konečném děleném místě a to je na mužstvo, které bylo složeno speciálně pro tuto příležitost, více než úspěch. Sílu týmu navíc negativně ovlivnila zranění několika hráčů základní sestavy. I přesto TENZA z celkových 12 zápasů odehraných na turnaji prohrála jen třikrát a to vždy těsným jednobrankovým rozdílem (celkové skóre 40:14). Úspěšné účinkování futsalistů Tenzy ještě podtrhnulo první místo futsalového klubu Tomson, jehož registrovanými členy jsou zaměstnanci společnosti Marek Hrůza a Petr Kopřiva. Hrůza se stal hrdinou finálového penaltového rozstřelu, ve kterém proměnil pokutový kop hned třikrát po sobě a zařídil tak celkové vítězství pro svůj tým. Výsledky teamu TENZA: 4. osmifinálová skupina Brno Open - neděle Tenza - Madrid 2:2 (2:0) Tenza - SOŠ OOM B 5:0 (3:0) Vinohrady - Tenza 0:1 (0:1) čtvrtfinále Brno Open - neděle Gladiators - Tenza 3:2 (1:1) finále Brno Open: Oknoservis - Tomson B 2:2 (2:2) pk 5:6 - HC TENZA Brno Dětský den Další z mimopracovních aktivit společnosti TENZA, a.s. je pořádání akcí pro nejmenší rodinné příslušníky zaměstnanců při příležitosti dětského dne. V minulých letech jsme se potkávali a bavili v oddychovém areálu líšeňské restaurace Eldorádo. V letošním roce navštívíme zábavní rodinný park Bongo, na který děti jistě jen tak nezapomenou. V hale na ploše 2800 m 2 se nachází spousta atrakcí, z nichž každá představuje jiný světadíl či zemi. Za jediné odpoledne mohou děti uskutečnit dobrodružnou cestu kolem světa. Futsalový team TENZA na finálovém dni turnaje Brno Open 5

6 report POMÁHÁME Naše společnost podporuje množství projektů především z oblasti sportu, kultury a sociálních služeb pro děti. Namátkově zmiňme brněnský Klokánek, nadační fond handicapovaných dětí EMIL, fotbal v Plzni, Bohumíně, Habartově a mnoha dalších městech a obcích, basketbal ve Strakonicích, inline jízdy ulicemi Brna, boxerské turnaje... V této rubrice bychom čtenářům rádi podrobněji přiblížili některé z těchto projektů. TENZA sponzorem brněnského Klokánku Klokánek je projekt Fondu ohrožených dětí, jehož cílem je nabídnout dětem namísto ústavní výchovy přechodnou rodinnou péči na dobu, dokud se nemohou vrátit zpět do své rodiny, nebo dokud pro ně není nalezena trvalá náhradní rodinná péče. Služby zařízení jsou poskytovány dětem, které nemohou zůstat ve svém rodinném prostředí z důvodů sociálního ohrožení, a to zejména zanedbáváním, týráním a pohlavním zneužíváním, domácím násilím, bytovou krizí nebo proto, že v době hospitalizace rodiče nebo jiné nepřítomnosti rodičů (např. výkon trestu) není nikdo, kdo by se o dítě postaral. Cílovou skupinou jsou sociálně ohrožené děti od 0 do 18 let. Péče o děti je realizována na bázi rodinné výchovy v samostatných bytech, zařízených jako běžné byty pro rodinu s dětmi. O tři až čtyři děti nepřetržitě ve dne v noci střídavě po týdnu pečují dvě stálé opatrovatelky po všech stránkách tak jako v rodině nakupují, vaří, pečují o domácnost, hrají si s dětmi, učí se s nimi, chodí s nimi na procházku. Děti zůstávají v Klokánku až do doby, než se mohou vrátit domů nebo než jsou umístěny do trvalé náhradní rodiny (pokud návrat do vlastní rodiny není možný). Průměrná doba pobytu dětí v Klokánku je půl roku. Kolem šedesáti procent dětí se vrací k rodičům, asi třicet procent přechází do trvalé náhradní péče. Zbývajících deset procent završuje ukončení pobytu v Klokánku zletilostí či umístěním do jiného zařízení. V současné době je v Klokánku Brno 38 dětí. BLAHOPŘEJEME V tomto období slaví jubilea tito naši kolegové - všem jim srdečně blahopřejeme. VÍTÁME Řady zaměstnanců TENZA, a.s. rozšířili v poslední době kolegové ŽIVOTNÍ JUBILEA PRACOVNÍ JUBILEA Libuše Benešová, dělnice Ing. Prokop Nosek, technik Miloslav Paleček (60) Ing. Stanislav Kraml (50) Ilona Jochová (15) Ing. František Paulík (15) Radim Bíreš, technik Ing. Martin Daněk, asistent manažera projektu Vítězslav Dosedla, stavbyvedoucí Ing. Lenka Nováková, samostatný projektant Ing. Štěpán Oliva, manažer projektu Eva Pětníková, dělnice Ing. Tomáš Ryba (50) Jaroslav Sukup (40) Ing. Radoslav Lekeš (10) Ing. Stanislav Hanák (10) Bc. Ondřej Dostál, technik Soňa Fojtíková, dělnice Ing. Monika Hanušová, asistentka obchodního manažera Ing. Viktor Piše, manažer projektu Pavlína Procházková, technik kvality Ing. Tomáš Rybka, technik Ing. Michal Hrubý (40) Leoš Vorel (40) Jiří Horák, zámečník Ing. Pavel Kučera, projektant vodohospodářských staveb Ing. Roman Školník, technik Ing. Barbora Vraná, vedoucí oddělení propagace Tenza Report firemní periodikum, vydává: TENZA, a.s. Brno Svatopetrská 7, PSČ Odpovědný redaktor: Ing. Barbora Vraná telefon: Výtisk zdarma Design, layout a tisk: JEREWAN s.r.o. telefon:

R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y

R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y HISTORIE Historie společnosti 1993 - založena společnost s ručením omezeným 1999 - TENZA transformována na akciovou společnost 2000 zavedení systému managementu

Více

O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů

O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů TISKOVÁ ZPRÁVA O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů Do užší nominace 13. ročníku soutěže Projekty roku v soustavách zásobování teplem a chladem bylo za rok 2014 do čtyř kategorií vybráno

Více

Vícepalivový tepelný zdroj

Vícepalivový tepelný zdroj Vícepalivový tepelný zdroj s kombinovanou výrobou elektrické energie a tepla z biomasy systémem ORC v Třebíči Historie projektu vícepalivového tepelného zdroje s kombinovanou výrobou el. energie a tepla

Více

Realizujeme vaše představy

Realizujeme vaše představy Realizujeme vaše představy 1 PROFIL TENZA, a.s. je významnou českou společností poskytující činnosti a služby zejména ve strojírenském a stavebním průmyslu se zaměřením na energetiku. Klíčové místo ve

Více

MODERNIZACE CZT MĚSTA KOPŘIVNICE. prezentace pro Teplárenské dny 24. 04. 2014

MODERNIZACE CZT MĚSTA KOPŘIVNICE. prezentace pro Teplárenské dny 24. 04. 2014 MODERNIZACE CZT MĚSTA KOPŘIVNICE prezentace pro Teplárenské dny 24. 04. 2014 Město Kopřivnice zásobování teplem současnost Rozvoj města (výstavba sídlišť) úzce spojen s rozvojem automobilky TATRA (60.

Více

Exkurze do elektrárny Dětmarovice

Exkurze do elektrárny Dětmarovice Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633, 280 02 Kolín 2 Exkurze do elektrárny Dětmarovice 5. - 7.10.2011 Podzimní setkání členů Klubu světa energie Mgr. Milan Kašpar a Mgr. Oldřich Keltner Zpracoval:

Více

Příprava a realizace projektu ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO. Václav Hnaníček, vedoucí projektu SAKO Brno, a.s.

Příprava a realizace projektu ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO. Václav Hnaníček, vedoucí projektu SAKO Brno, a.s. Příprava a realizace projektu ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO Václav Hnaníček, vedoucí projektu SAKO Brno, a.s. Obsah Základní informace o projektu Příprava projektu Realizační fáze Rady a doporučení Konečný

Více

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012 Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR Ing. Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Listopad 2012 Spotřeba HU a ZP v ČR Celková spotřeba hnědého uhlí a zemního plynu v ČR v letech 2002-2011 2 Emise

Více

Výtopna na biomasu - zdroj energie pro obec ALTERNATIVNÍ ENERGIE 6/2001 Ing. Karel Srdečný, EkoWatt

Výtopna na biomasu - zdroj energie pro obec ALTERNATIVNÍ ENERGIE 6/2001 Ing. Karel Srdečný, EkoWatt Výtopna na biomasu - zdroj energie pro obec ALTERNATIVNÍ ENERGIE 6/2001 Ing. Karel Srdečný, EkoWatt Jednou z možností, jak zajistit ekologické a komfortní vytápění v obci, je výstavba centrálního zdroje

Více

Z e l e n á e n e r g i e

Z e l e n á e n e r g i e Z e l e n á e n e r g i e Předvídat směry vývoje společnosti ve stále více globalizované společnosti vyžaduje nejen znalosti, ale i určitý stupeň vizionářství. Při uplatnění takových předpovědí v reálném

Více

Kotle na biopaliva. KSM-Multistoker XXL 350 1000 kw. dřevní štěpka, pelety, brikety

Kotle na biopaliva. KSM-Multistoker XXL 350 1000 kw. dřevní štěpka, pelety, brikety Kotle na biopaliva dřevní štěpka, pelety, brikety KSM-Multistoker XXL 350 1000 kw Plně automatické kotle na štěpku, dřevěné a slaměné pelety a brikety s výkonem 350 1000 kw Kotle značky KSM-Stoker vyrábí

Více

CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ

CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ e-mail: teplozlin@volny.cz www.teplozlin.cz CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ CZT ve Zlíně má dlouholetou tradici. Zdroj tepla původně jako energetický zdroj Baťových závodů, dnes Alpiq Generation (CZ)

Více

Energetické využití odpadů. Ing. Michal Jirman

Energetické využití odpadů. Ing. Michal Jirman Energetické využití odpadů Ing. Michal Jirman KOGENERAČNÍ BLOKY A SPALOVÁNÍ ODPADŮ Propojení problematiky odpadů, ekologie a energetiky Pozitivní dopady na zlepšení životního prostředí Efektivní výroba

Více

Vyhodnocení programu Efekt 2007

Vyhodnocení programu Efekt 2007 Vyhodnocení programu Efekt 2007 Program EFEKT (dále jen Program) je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie vyhlašovaného každoročně vládou ČR. Program

Více

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Strana 4772 Sbírka zákonů č.349 / 2010 349 VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

Únor 2008 V měsíci únoru probíhala výroba kotle na pracovišti firmy Vlček tepelná a spalovací technika s.r.o, výroba turbíny u jejího dodavatele. V areálu CTZ s.r.o.. v prostorách kotelny, byly zahájeny

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU Dny malých obcí Praha, 10.3.2009 Vyškov, 12.3.2009 Jan Hanuš, KB EU Point, Komerční banka ÚVOD Závazek ČR vyrábět do roku 2010 celých 8% elektrické energie

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Kotle Úvod do problematiky Základní způsoby získávání energie Spalováním

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 503 Digitální učební materiál Autor: Mgr. Pavel Kleibl Datum: 21. 3. 2012 Ročník: 9. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Energie Téma:

Více

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní Elektrická přípojka nn Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební Elektrická přípojka

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Profil společnosti ENESA a.s. Společnost ENESA byla založena v srpnu 2005 Hlavním předmětem naší práce je vyvíjet a realizovat projekty

Více

Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji

Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji Ing. Libor Lenža Regionální energetické centrum, o. p. s. Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji Odborný seminář Biomasa jako zdroj energie 6. 7. června 2006 Ostravice Zlínský kraj Proč biomasa?

Více

STUDIE - vyhodnocení ekonomických důvodů a výhodnosti výstavby vlastní plynovodní kotelny

STUDIE - vyhodnocení ekonomických důvodů a výhodnosti výstavby vlastní plynovodní kotelny STUDIE - vyhodnocení ekonomických důvodů a výhodnosti výstavby vlastní plynovodní kotelny Název stavby: Instalace plynové kotelny bytového domu, ul. Píškova Místo stavby : Píškova 1960/40, Praha 13 Charakter

Více

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně O Z N Á M E N Í údajů pro stanovení výše ročního poplatku pro malý zdroj znečišťování ovzduší za rok (dle ust. 19, odst. 16 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů,

Více

Teplárna Otrokovice a.s.

Teplárna Otrokovice a.s. Teplárna Otrokovice a.s. Historie společnosti 30.léta 20.století: postavena elektrárna, zásobuje elektřinou a teplem (kombinovaná výroba) areál Baťových závodů, sídliště Bahňák, obchodní centrum a hotel

Více

enia úspor v podnikoch rodná konferencia ENEF 2012 16.10. - 18.10. 2012 Energetický audit - príklady Michal Židek VŠB - TU Ostrava - 1 -

enia úspor v podnikoch rodná konferencia ENEF 2012 16.10. - 18.10. 2012 Energetický audit - príklady Michal Židek VŠB - TU Ostrava - 1 - Energetický audit - príklady riešenia enia úspor v podnikoch 10. medzinárodn rodná konferencia ENEF 2012 16.10. - 18.10. 2012 Michal Židek VŠB - TU Ostrava VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM - 1 - OSNOVA 1.

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 214 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

Moderní kotelní zařízení

Moderní kotelní zařízení Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra energetiky Moderní kotelní zařízení Text byl vypracován s podporou projektu CZ.1.07/1.1.00/08.0010 Inovace odborného vzdělávání

Více

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014. Funkce, výhody a nevýhody CZT. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o.

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014. Funkce, výhody a nevýhody CZT. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o. DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014 Funkce, výhody a nevýhody CZT Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o. Zdroje tepla Historie rozvoje teplárenství v ČR a jeho současná pozice na energetickém trhu OBDOBÍ

Více

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY Hradec Králové 2015 DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY Centrální zásobování teplem a spalovny komunálních odpadů doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc Ing. Jiří Moskalík, Ph.D. Obsah Vznik a členění produkovaných odpadů

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Dne 3. 10. 2012 vyšla ve Sbírce zákonů tiskem změna pod číslem 318/2012 Sb. Platnost novely zákona je od 1. 1. 2013. Co je nového? Jen vybrané podstatné

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce STUDIE PROVEDITELNOSTI Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce BŘEZEN 2013 1 Identifikační údaje 1.1 Zadavatel Název organizace Obec Věžná Adresa Věžná 1 Statutární zástupce

Více

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU Sídlo/kancelář: Březinova 42, Brno Pobočka: Místecká 901, Paskov Česká Republika eveco@evecobrno.cz www.evecobrno.cz INTRODUCTION Společnost EVECO

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

21.4.2015. Energetické využití a technologie spalování uhelného multiprachu v soustavách CZT a průmyslových energetikách

21.4.2015. Energetické využití a technologie spalování uhelného multiprachu v soustavách CZT a průmyslových energetikách 21.4.2015 Energetické využití a technologie spalování uhelného multiprachu v soustavách CZT a průmyslových energetikách 2 SÍDLA SPOLEČNOSTÍ 3 SCHÉMA KOTELNY NA UHELNÝ PRACH sklad paliva a dávkování parní

Více

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Vážený pan Ing. Jan Mládek, ministr Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1 V Praze, dne 28. dubna 2014

Více

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. Potenciál úspor a zvyšování účinnosti v energetice v kontextu nových technologií 10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. 0 Energetické

Více

STAV PROJEKTŮ OBNOVY ZDROJŮ SKUPINY ČEZ V ČR A ZKUŠENOSTI S DODAVATELI

STAV PROJEKTŮ OBNOVY ZDROJŮ SKUPINY ČEZ V ČR A ZKUŠENOSTI S DODAVATELI STAV PROJEKTŮ OBNOVY ZDROJŮ SKUPINY ČEZ V ČR A ZKUŠENOSTI S DODAVATELI listopad 2013 Ing. Václav Matys manažer útvaru výstavba klasických elektráren ČEZ, a. s. OSNOVA Komplexní obnova elektrárny Tušimice

Více

Energy Performance Contracting v budovách Pardubického kraje. 29.4.2013 Siemens, s.r.o., Building Technologies/ BAU/ LCM E

Energy Performance Contracting v budovách Pardubického kraje. 29.4.2013 Siemens, s.r.o., Building Technologies/ BAU/ LCM E Příklady dobré praxe ve veřejném sektoru Energy Performance Contracting v budovách Pardubického kraje 1 Budovy a energie Spotřebují 40% vyrobené energie Produkují 21% emisí CO 2 Industry (direct emissions

Více

Dobrý den ze Zlatých Hor

Dobrý den ze Zlatých Hor Dobrý den ze Zlatých Hor Prezentace projektu města Zlatých Hor Rekonstrukce centrálního vytápění sídliště ve Zlatých Horách 1 Přehled prezentace Místopis Historie a současnost města Správní začlenění Představení

Více

Možnosti výroby elektřiny z biomasy

Možnosti výroby elektřiny z biomasy MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY Možnosti výroby elektřiny z biomasy Tadeáš Ochodek, Jan Najser Žilinská univerzita 22.-23.5.2007 23.5.2007 Cíle summitu EU pro rok 2020 20 % energie

Více

WE MAKE YOUR IDEAS A REALITY. Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná: CFB FGD technologie tzv. na klíč

WE MAKE YOUR IDEAS A REALITY. Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná: CFB FGD technologie tzv. na klíč Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná: CFB FGD technologie tzv. na klíč Teplárna Karviná TKV Významný producent tepla a elektrické energie v Moravskoslezském kraji Celkový tepelný výkon 248 MW Celkový

Více

PROSUN KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ESS. alternative energy systems s.r.o.

PROSUN KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ESS. alternative energy systems s.r.o. PROSUN alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie nyní využíváme v oblasti instalace solárních systémů, plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel

Více

Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP

Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP Miroslav Zmeškal Státní fond životního prostředí ČR Krajské pracoviště Zlín J.A.Bati 5520 Oblasti podpory Prioritní osa 2.1 Zlepšování kvality ovzduší

Více

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Prof. Ing. Petr Stehlík, CSc. Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství Ing.

Více

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností B. Fyzické osoby I. Oblasti podpory Finanční podpora na výměnu

Více

PLYNOVÉ KOGENERAČNÍ JEDNOTKY

PLYNOVÉ KOGENERAČNÍ JEDNOTKY PLYNOVÉ KOGENERAČNÍ JEDNOTKY Záleží nám na prostředí, ve kterém žijeme. Mnoho lidí, organizací a státních institucí nám předkládá modely ekologického chování, které mají chránit životní prostředí, zvláště

Více

Projekty a reference

Projekty a reference Projekty a reference Energetické centrum Globus Ostrava - jedinečná realizace ostrovního provozu v Evropě V rámci smluvního vztahu s developerskou společností Praha West Investment, k.s., dceřinou společností

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. OZE v ČR: Základní fakta 6000 Spotřeba OZE: 4,7 % celkové spotřeby

Více

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Druh dokumentace: Odborný posudek Objednatel: Společenství pro dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Dukelských hrdinů 2614/7, 690 02 Břeclav Akce: Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských

Více

PROSUN BIOPLYNOVÉ STANICE BIOFERM. alternative energy systems s.r.o.

PROSUN BIOPLYNOVÉ STANICE BIOFERM. alternative energy systems s.r.o. PROSUN alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie nyní využíváme v oblasti instalace solárních systémů, plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel

Více

Technologie zplyňování biomasy

Technologie zplyňování biomasy Technologie zplyňování biomasy Obsah prezentace Profil společnosti Proces zplyňování Zplyňovací technologie Generátorový plyn Rozdělení technologií Typy zplyňovacích jednotek Čištění plynu Systém GB Gasifired

Více

doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o.

doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o. doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o. Úvod do problematiky Současná energetická spotřeba v České republice je pokryta z více než 50 % domácími zdroji primární energie. Ukazatel dovozní energetické

Více

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Klimatické změny odpovědnost generací Hotel Dorint Praha Don Giovanni 11.4.2007 Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Tomáš Sýkora ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

Více

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011. Malé spalovací zdroje. Milan Kyselák

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011. Malé spalovací zdroje. Milan Kyselák OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011 Malé spalovací zdroje Milan Kyselák Obsah 1. Spotřeba a ceny paliv pro domácnosti 2. Stav teplovodních kotlů v domácnostech 3. Vhodná opatření pro

Více

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy Úvod do problematiky Možnosti energetického využití biomasy Cíle Uvést studenta do problematiky energetického využití biomasy Klíčová slova Biomasa, energie, obnovitelný zdroj 1. Úvod Biomasa představuje

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2008 ze dne 18. listopadu 2008, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku therm PRo 14 XZ, txz therm 20 LXZ, tlxz therm 28 LXZ, tlxz therm 20 LXZe.A, tlxze.a therm 28 LXZe.A therm PRo 14 KX, tkx therm 28 LXZ.A 5, tlxz.a 5 therm 20 LXZe.A

Více

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ Kategorie projektu: Enersol a praxe Jméno, příjmení žáka: Kateřina Čermáková

Více

EPC jako ověřená cesta k úsporám

EPC jako ověřená cesta k úsporám EPC jako ověřená cesta k úsporám Energy Performance Contracting v objektech Pardubického kraje Ing. Radim Kohoutek, ředitel útvaru energetických služeb 1 Obsah: Co víme o budovách Co je to EPC Princip

Více

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel:

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel: bytových domů Zpracovatel: HANA LONDINOVÁ energetický auditor leden 2010 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 1.1 Cíl energetické rozvahy... 3 1.2 Datum vyhotovení rozvahy... 3 1.3 Zpracovatel rozvahy... 3 2 Popsání

Více

TRONIC CONTROL. Nad Safinou I č.p.449 252 42 Vestec u Prahy tel./fax: 266 710 254-5 602 250 629 e-mail: info@tronic.cz http//www.tronic.

TRONIC CONTROL. Nad Safinou I č.p.449 252 42 Vestec u Prahy tel./fax: 266 710 254-5 602 250 629 e-mail: info@tronic.cz http//www.tronic. TRONIC CONTROL Nad Safinou I č.p.449 252 42 Vestec u Prahy tel./fax: 266 710 254-5 602 250 629 e-mail: info@tronic.cz http//www.tronic.cz Firemní program Výrobní oblast vývoj a výroba řídicích systémů

Více

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav elektroenergetiky Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Systémy pro vytápění a přípravu TUV doc. Ing. Petr

Více

Dalkia v Ostravě. Radek Sandri. 11.9.2013, seminář Smart City Ostrava, VŠB-TUO

Dalkia v Ostravě. Radek Sandri. 11.9.2013, seminář Smart City Ostrava, VŠB-TUO Dalkia v Ostravě Radek Sandri 11.9.2013, seminář Smart City Ostrava, VŠB-TUO Skupina Dalkia v České republice 8 společností: Dalkia Česká republika Dalkia Kolín Dalkia Mariánské Lázně Olterm & TD Olomouc

Více

web: http://www.tenergo.cz e-mail: tenergo@tenergo.cz tel.: +420 543 421 281 fax: +420 543 421 299

web: http://www.tenergo.cz e-mail: tenergo@tenergo.cz tel.: +420 543 421 281 fax: +420 543 421 299 Využívání odpadního tepla u kogeneračních jednotek Na úvod upřesnění názvu této přednášky autor chce nasměřovat aktuální pohled na implementaci kogeneračních jednotek do systémů CZT. Dřívější pohled byl

Více

ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07

ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Krátké představení výzkumného úkolu a použité metody Rámcový popis opatření Ekonomika opatření

Více

záměnou kotle a zateplením

záměnou kotle a zateplením Úroveň snížen ení emisí záměnou kotle a zateplením Mgr. Veronika Hase Seminář: : Technologické trendy při p i vytápění pevnými palivy Horní Bečva 9.11. 10.11. 2011 Obsah prezentace Účel vypracování studie

Více

Energetický management města Litoměřice. Praha, 12. května 2015

Energetický management města Litoměřice. Praha, 12. května 2015 Energetický management města Litoměřice Praha, 12. května 2015 Strategický plán rozvoje Strat města Litoměřice Činnosti energetického managementu a ochrany klimatu A Energetický plán města Geotermální

Více

Veřejné finance pro místní energetickou soběstačnost

Veřejné finance pro místní energetickou soběstačnost Ondřej Pašek Veřejné finance pro místní energetickou soběstačnost 12.5.2015, Praha Udržitelná energetika ve slibech Programové prohlášení Vlády ČR 2013: Upravíme zákon o podporovaných zdrojích energie

Více

Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu. Irena Kojanová

Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu. Irena Kojanová Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu Irena Kojanová OBSAH Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu Žádosti o povolení provozu pro

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

S námi budete dostatečně připraveni. Stručná příručka o změnách ve vytápěcí technice podle směrnice o ekodesignu (ErP)

S námi budete dostatečně připraveni. Stručná příručka o změnách ve vytápěcí technice podle směrnice o ekodesignu (ErP) S námi budete dostatečně připraveni Stručná příručka o změnách ve vytápěcí technice podle směrnice o ekodesignu (ErP) 02 03 Získejte všechny podstatné informace od firmy Wolf o požadavcích a povinném označování

Více

NEUSTÁLÉ ZDRAŽOVÁNÍ ZEMNÍHO PLYNU A ENERGIÍ ZPŮSOBIL VYROVNÁVÁNÍ CEN NĚKTERÝCH TOPNÝCH MÉDIÍ.

NEUSTÁLÉ ZDRAŽOVÁNÍ ZEMNÍHO PLYNU A ENERGIÍ ZPŮSOBIL VYROVNÁVÁNÍ CEN NĚKTERÝCH TOPNÝCH MÉDIÍ. NEUSTÁLÉ ZDRAŽOVÁNÍ ZEMNÍHO PLYNU A ENERGIÍ ZPŮSOBIL VYROVNÁVÁNÍ CEN NĚKTERÝCH TOPNÝCH MÉDIÍ. PROPAN V PROVOZNÍCH NÁKLADECH SROVNATELNÝ SE ZEMNÍM PLYNEM PROPANOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ: Skládá se z baterie nádrží,

Více

Produkty a zákaznické služby

Produkty a zákaznické služby Produkty a zákaznické služby Dodavatel zařízení a služeb pro energetiku naši lidé / kvalitní produkty / chytrá řešení / vyspělé technologie Doosan Škoda Power součást společnosti Doosan Doosan Škoda Power

Více

Projekt EPC v Národním divadle aneb snížení nákladů s garancí. Ivo Slavotínek

Projekt EPC v Národním divadle aneb snížení nákladů s garancí. Ivo Slavotínek Projekt EPC v Národním divadle aneb snížení nákladů s garancí Ivo Slavotínek Modernizace energetického hospodářství Národního divadla 2 Budovy a zázemí Národního divadla Národní divadlo tvoří 4 nadzemní

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

C-Energy Bohemia s.r.o.

C-Energy Bohemia s.r.o. C-Energy Bohemia s.r.o. Ekologizace a obnova teplárny v Plané nad Lužnicí Ing. Libor Doležal, GŘ Duben 2015 Obsah C-Energy Bohemia - představení Historie teplárny v Plané nad Lužnicí Projekt Ekologizace

Více

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s.

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. 1 2000 Udržitelný scénář vývoje spotřeby energie spotřeba PEZ (PJ) 1800 1600 1400 1200 1000

Více

PROENERGY KONTEJNEROVÉ KONDENZAČNÍ KOTELNY. Modelová řada ProGAS 90-840. ProSun - alternative energy systems s.r.o.

PROENERGY KONTEJNEROVÉ KONDENZAČNÍ KOTELNY. Modelová řada ProGAS 90-840. ProSun - alternative energy systems s.r.o. PROENERGY ProSun - alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie využíváme v oblasti dodávky a instalace plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel,

Více

Moderní způsoby vytápění domů s využitím biomasy. Ing. T. Voříšek, SEVEn, o.p.s. Seminář Vytápění biomasou 2009, Luhačovice, 13.-14.

Moderní způsoby vytápění domů s využitím biomasy. Ing. T. Voříšek, SEVEn, o.p.s. Seminář Vytápění biomasou 2009, Luhačovice, 13.-14. Moderní způsoby vytápění domů s využitím biomasy Ing. T. Voříšek, SEVEn, o.p.s. Seminář Vytápění biomasou 2009, Luhačovice, 13.-14. května 2009 Obsah Co je charakteristické pro moderní způsob vytápění

Více

Energetická politika a rozvoj města Litoměřice. Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015

Energetická politika a rozvoj města Litoměřice. Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015 Energetická politika a rozvoj města Litoměřice Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015 Strategický plán rozvoje Strat města Litoměřice Činnosti energetického managementu a ochrany

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE Ing. Zdeněk Kobza Rockwool a.s., Cihelní 769, 735 31

Více

Možnosti využití TEPLA z BPS

Možnosti využití TEPLA z BPS Možnosti využití TEPLA z BPS Proč využívat TEPLO z bioplynové stanice Zlepšení ekonomické bilance BPS Výkupní ceny, dotace Tlak na max. využití TEPLA Možnosti využití TEPLA Vytápění objektů, příprava teplé

Více

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví VYHLÁŠKA kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení

Více

Energetické využití biomasy Hustopeče 2010 5. až 6. května. úprav vajících ch uhelných kotlů. Možnosti. EKOL, spol. s r.o., Brno.

Energetické využití biomasy Hustopeče 2010 5. až 6. května. úprav vajících ch uhelných kotlů. Možnosti. EKOL, spol. s r.o., Brno. Energetické využití biomasy Hustopeče 2010 5. až 6. května Možnosti úprav stávaj vajících ch uhelných kotlů na spalování biomasy EKOL, spol. s r.o., Brno divize kotlů Ing. Jiří Jelínek OBSAH: obecné možnosti

Více

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky PŘÍPOJKY NN 1. Všeobecné podmínky 2. Druhy přípojek 3. Dodávka elektrické energie 4. Skladba ceny za elektrickou energii

Více

Kounice 607,608,614,615

Kounice 607,608,614,615 Plynová kotelna U Výtopny 921, Horní Slavkov Výroba výkon na zdroji 18,400 MW Počet zdrojů : čtyři Rozvod horkovodní ( nad 110 C ) 2,874 km Teplovodní do 110 C 4,467 km Přenosová kapacita 24,417 MW t Kounice

Více

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny 200 let První brněnské strojírny Řešení využití odpadů v nové produktové linii PBS Spalování odpadů Technologie spalování vytříděného odpadu, kontaminované dřevní hmoty Depolymerizace a možnosti využití

Více

KONTEJNEROVÉ MIKRO-KOGENERAČNÍ JEDNOTKY

KONTEJNEROVÉ MIKRO-KOGENERAČNÍ JEDNOTKY KONTEJNEROVÉ MIKRO-KOGENERAČNÍ JEDNOTKY Energie pro budoucnost Brno 8/10/2013 1/14 Michal Schrimpel, Roman Mašika Skupina ČKD GROUP je společenství inženýrských a výrobních firem podnikajících v segmentech:

Více

Technická data. Technická data. Technická data

Technická data. Technická data. Technická data Technická data Tepelné čerpadlo vzduch-voda Hydro-box HWS- HWS- 802H-E 802XWH**-E 1102H-E 1402XWH**-E 1402H-E 1402XWH**-E Topný výkon Jmenovitý příkon topení Účinnost topení COP Chladící výkon Jmenovitý

Více

Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie - Část A (resort MPO) -

Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie - Část A (resort MPO) - Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie - Část A (resort MPO) - Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu odbor elektroenergetiky Obsah prezentace: 1. Státního

Více

Studie uplatnění tepelných čerpadel pro bytový dům

Studie uplatnění tepelných čerpadel pro bytový dům Dny teplárenství a energetiky 2015 (22. 4. 2015) Studie uplatnění tepelných čerpadel pro bytový dům Ing. Michal Žlebek VŠB-TU Ostrava Výzkumné energetické centrum Obsah Stávající stav CZT v ČR Zdroje tepla

Více

Tepelné čerpadlo vzduch. voda

Tepelné čerpadlo vzduch. voda Tepelné čerpadlo vzduch voda Tepelné čerpadlo Váš krok správným směrem! Budoucnost patří ekologickému vytápění a chlazení! Tepelné čerpadlo získává teplo ze svého okolí v tomto případě ze vzduchu a transportuje

Více

Pasivní panelák a to myslíte vážně?

Pasivní panelák a to myslíte vážně? Centre for renewable energy and energy efficiency Pasivní panelák a to myslíte vážně? Ing. Karel Srdečný Výzvy blízké budoucnosti Č. Budějovice listopad 2012 Krátké představení výzkumného úkolu a použité

Více

(Úspory energie a obnovitelné zdroje

(Úspory energie a obnovitelné zdroje Možnosti technické pomoci při zlepšov ování environmentáln lní výkonnosti (Úspory energie a obnovitelné zdroje energie v ubytovacích ch zařízen zeních) Jaroslav Jakubes, ENVIROS Obsah prezentace Kontext

Více

Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu Program EKO-ENERGIE investiční podpora projektů OZE a úspor energie v období 2007-2013 Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha duben 2007 Projekty podpořené v období 04-06 Program eko-energie

Více