Teplo a úhrada za teplo čtěte na straně 4 Převést si byt do vlastnictví a co dál? čtěte na straně 5 Zateplování domů v roce 2002 čtěte na straně 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Teplo a úhrada za teplo čtěte na straně 4 Převést si byt do vlastnictví a co dál? čtěte na straně 5 Zateplování domů v roce 2002 čtěte na straně 6"

Transkript

1 31/02 Vyúčtování záloh. plateb... čtěte na straně 2 Nová budova OSBD pro pronájem... čtěte na straně 2 Jak správně platit nájem čtěte na straně 3 Teplo a úhrada za teplo čtěte na straně 4 Převést si byt do vlastnictví a co dál? čtěte na straně 5 Zateplování domů v roce 2002 čtěte na straně 6 Věnujme se požární ochraně čtěte na straně 6 Plošná termoregulace - úspory čtěte na straně 7 Dotazy - odpovědi čtěte na straně 8 P Ř E D S TAV E N S T V O D R U Ž S T VA I N F O R M U J E Na minulém shromáždění delegátů dostalo představenstvo úkol připomínkovat u Ministerstva pro místní rozvoj 5 vyhlášky 372/2001 Sb., která stanovuje pravidla pro rozúčtování nákladů na dodávané teplo a teplou vodu mezi konečné spotřebitele. Připomínám, že tento paragraf stanovuje, že základní složka nákladů na dodávku teplé užitkové vody ve výši 30% se rozděluje mezi konečné spotřebitele podle podlahové plochy bytu. Dne jsme zaslali dopis na legislativní odbor Ministerstva pro místní rozvoj s žádostí o vysvětlení tohoto paragrafu a zároveň jako Na svém 30. zasedání představenstvo mimo jiné pozastavilo využívání produktu stavebního spoření pro samosprávy. Tento produkt je známý pod označením REKOFOND, i když REKOFOND nebyl jediný nabízený spořící produkt. K tomuto kroku vedly připomínku k novelizaci této vyhlášky. Odpověď jsme obdrželi Odpověď obsahuje podrobné zdůvodnění zvýšení základní složky z 10% na 30%. Stručně řečeno, je to obdoba jakéhosi paušálu, ve kterém se odrážejí náklady na průběžnou pohotovost v dodávce teplé vody, která musí být zajišťována bez ohledu na to, jestli spotřebitel vodu odebírá či nikoliv. Podobné zavedení nebo zvýšení paušálů jsme v nedávné době zažili i u poplatků za elektřinu či telefon. Zdůvodnění použití kritéria velikosti podlahové plochy pro rozúčtování této složky je v dopise dva důvody: špatná komunikace se stavebními spořitelnami a skutečnost, že úvěr ze stavebního spoření lze podle nových pravidel použít pouze na investiční akce, kam rozhodně nespadají opravy, jako je například zateplení pláště budovy nebo výměna mnohem stručnější a v podstatě obsahuje rezolutní konstatování, že tento způsob nejlépe odráží strukturu nákladů na průběžnou pohotovost v dodávce teplé vody a je tedy nejlepší. Autorka dopisu - ředitelka odboru bytové politiky Ing. Grabmullerová připomíná, že toto kritérium není nové, obsahovaly je už předchozí vyhlášky od roku Znamená to, že zatím stále platí zmíněná vyhláška a tedy i naše směrnice pro rozúčtování se všemi důsledky, které pro mnohé nájemníky znamenají razantní navýšení měsíčních záloh v předpisu nájemného. oken. Stavební spoření pak často jen blokuje prostředky samosprávy po dobu 5 let. RNDr. Jiří Bárta Předseda představenstva HUMANITÁRNÍ POMOC OBLASTEM POSTIŽENÝM ZÁPLAVAMI Představenstvo OSBD Česká Lípa rozhodlo poskytnout pomoc postiženým povodněmi. Na opravu obecního majetku byla předána částka Kč obci HROBCE v okrese Litoměřice. Obec Hrobce byla vybrána ze seznamu nejpostiženějších obcí uveřejněného OÚ Litoměřice. Každý člen družstva se tak podílí částkou cca 10 Kč na humanitárním příspěvku. Návrh představenstva podpořila kontrolní komise. Samostatně přispěly i samosprávy ze Stráže pod Ralskem. Samospráva č. 620 poskytla částku 5000,-Kč a samospráva č. 615 částku 4000,- Kč z FBH. Byly nakoupeny dezinfekční a čistící prostředky, balená voda, atd. Vše bylo odevzdáno do sběrného střediska Městského úřadu Stráž pod Ralskem. redakce Zpravodaje 1

2 VYÚČTOVÁNÍ ZÁLOHOVÝCH PLATEB ZA ROK 2001 A JEHO DOPAD DO EKONOMIKY DRUŽSTVA Úvodem chci poděkovat všem, kteří se postarali o to, že vyúčtování bylo provedeno včas a v očekávané kvalitě. Každoročně dochází při pořizování dat potřebných k vyúčtování k chybám. Množství takto pořizovaných dat je cca 25 tisíc údajů u jednotlivců a 3 tis. údajů u samospráv. Vyúčtováváme až 9 položek na jednu samosprávu a pro téměř 10 tisíc klientů. Počet reklamací, které byly v průběhu reklamačního období uplatněny, byl dvacet sedm. Z toho osm bylo zapříčiněno správou družstva chybami při pořizování dat z podkladů. Ostatní byly způsobeny činnostmi subjektů mimo správu. Převážně se jednalo o chyby v odečtových listech měřidel či osoboměsíců. O finančních aspektech VZP 2001 lze říci, že přeplatky se snížily oproti loňsku téměř na polovinu. Důvodem tohoto snížení byla úprava zálohových plateb v polovině roku Úprava byla provedena podle skutečných spotřeb každého jednotlivého bytu v předchozím roce. Dalším vlivem byla větší klimatická náročnost zimy na konci roku Na tomto místě bych rád zdůraznil, že každý uživatel bytu může požádat o individuální změnu zálohových plateb na služby, a to jak směrem nahoru, tak i směrem dolů. Může tak učinit na našich internetových stránkách, nebo v úředních dnech na přepážce nájemného.v poslední době registrujeme daleko více žádostí o snížení záloh, než žádostí o jejich zvýšení. Je to především reakce na úpravy nájmu od , kde došlo u některých uživatelů k velmi významným změnám z důvodu novelizace příslušné legislativy. Vyúčtování zálohových plateb má i příznivý dopad na snížení dluhů na nájemném a starých pohledávkách. Z přeplatků jsme zadrželi téměř 1,35 mil. Kč na dluhy na nájemném a 864 tis. Kč na pohledávky právního oddělení. Úsilí správy družstva přináší své plody a můžeme konstatovat, že celkové dluhy na nájemném se dostaly na historicky nejnižší částku pod 4,8 mil. Kč. - PM - Mnozí z vás se při pohledu na polozbořený objekt bývalé údržby OSBD v Barvířské ulici ptají, proč se v práci nepokračuje a nestaví se? Odpověď je prostá, bohužel nikterak uspokojivá. Nemáme zatím vyřízená potřebná povolení. O vydání územního rozhodnutí jsme požádali Územní rozhodnutí nám bylo vydáno stavebním odborem města České Lípy dne V zákonné lhůtě se proti rozhodnutí odvolal vlastník sousední nemovitosti fi. CL CENTRUM s.r.o. Jeho námitky se týkaly skutečnosti, že stavba bude stínit na jeho pozemek, že stavba neřeší projekčně dostavbu nad průjezdem do našeho dvora a stavba přinese s sebou zvýšený provoz na křižovatce za Snížení dluhů na nájmu v 06/02 je patrné každoročně po započtení přeplatků z vyúčtování zálohových plateb. NOVÁ BUDOVA OSBD PRO PRONÁJEM BANCE ČSOB mostem u řeky Ploučnice. Je pochopitelné, že tyto námitky nesouvisejí přímo s umístěním stavby a proto Okresní úřad Č. Lípa, jako odvolací orgán, potvrdil rozhodnutí stavebního úřadu města. Bohužel nás ale tyto procedurální záležitosti značně zdržely a konečné rozhodnutí o platnosti územního rozhodnutí jsme získali až Den na to jsme podali žádost o vydání stavebního povolení. Všichni účastníci stavebního řízení měli možnost podat námitky do Stavební povolení jsme obdrželi V době, kdy je psán tento článek, tak ještě nenabylo právní moci. Pokud se soused opět odvolá, je reálné předpokládat, že platné stavební povolení můžeme obdržet tak v polovině října. Termín kolaudace k a zahájení pronájmu budovy bance od je zcela určitě nereálný. Budoucí nájemce banka ČSOB i dodavatelská firma Ralsko, a.s. jsou o stavu věci informováni a posunutí termínů bude dojednáno až po získání platného stavebního povolení. Ze strany investora a budoucího pronajímatele OSBD Česká Lípa je jednoznačně prokazatelné, že nezavinil případné nedodržení termínů smluvně zavázaných a tudíž nemůže být sankcionován. Touto informací chceme naše družstevníky seznámit se skutečným stavem věci a předejít zbytečným dohadům a spekulacím. - J.K. - 2

3 J A K S P R Á V N Ě P L AT I T N Á J E M Existují následující možnosti placení nájmu: 1/ inkaso SIPO 2000 Na základě žádosti uživatele bytu tuto službu zajišťuje správa družstva. Uživatel musí dodat na správu družstva pouze spojové číslo, což je desetimístné číslo uvedené na složence SIPO. Pokud uživatel nemá ještě SIPO zřízené, je povinen provést registraci na SIPO a její kopii dodat na správu družstva. Službu SIPO lze zavést při dodání spojového čísla do 10.dne v měsíci od následujícího měsíce. Při dodání spojového čísla po 10.dnu v měsíci dojde k zavedení služby až od druhého následujícího měsíce. Stejně je tomu i při požadavku na zrušení služby SIPO. Lze se vždy v konkrétním případě domluvit na správě družstva. 2/ inkaso ze sporožirového účtu České spořitelny a.s. Česká Lípa (přes disketu) Na základě žádosti uživatele bytu tuto službu zajišťuje správa družstva. Ke správnému průběhu musí být inkaso z účtu povoleno majitelem účtu. To zajistí majitel účtu u spořitelny, povolením inkasa z účtu ve prospěch OSBD Česká Lípa. Je potřeba upozornit na skutečnost, že povolení inkasa se neprovádí ve prospěch účtu, které má družstvo vytištěno na nájemním předpise, ale ve prospěch sběrného účtu č /0800, které má družstvo u České spořitelny a.s. výhradně pro tento účel zřízen. Uživatel může stanovit limit a tím ochránit účet před inkasem, se kterým by nesouhlasil. Dále může být tato služba použita i pro jiné druhy plateb směrem na OSBD pokud se uživatel a družstvo dohodnou (splátky apod.). 3/ inkaso z libovolného bankovního účtu ve všech bankách ČR Na základě žádosti uživatele bytu tuto službu zajišťuje správa družstva. Ke správnému průběhu musí být inkaso z účtu povoleno majitelem účtu. To zajistí majitel účtu u banky, povolením inkasa z účtu ve prospěch účtu, které má družstvo vytištěno na nájemním předpise ( /0300 u ČSOB Česká Lípa). Uživatel může stanovit limit a tím ochránit účet před inkasem, se kterým by nesouhlasil. Dále může být tato služba použita i pro jiné druhy plateb směrem na OSBD, pokud se uživatel a družstvo dohodnou (splátky apod.). 4/ vlastním trvalým nebo jednotlivým příkazem z účtu uživatele bytu na účet OSBD Tento způsob hrazení je plně v režii uživatele a družstvo v takovém případě nezajišťuje nic. U těchto uživatelů dochází velmi často k opoždění ve změně trvalého příkazu, a často i k jiným odchylkám platby od předpisu. Je nutno dodat, že tento způsob platby je pro obě strany tím nejdražším, který je možný. Obě strany platí poplatky za položku. Dále na straně plátce dochází minimálně dvakrát do roka ke změně trvalého příkazu a tím i k dalším poplatkům za tuto službu. 5/ srážkou ze mzdy u zaměstnavatele uživatele bytu Tento způsob si zajišťuje individuálně uživatel bytu po dohodě se svým zaměstnavatelem. Tento způsob platby je pro plátce nejvýhodnější. Ne každý zaměstnavatel je však ochoten tuto službu zajistit. Pro družstvo se tento způsob zlevňuje v závislosti na počtu zaměstnanců u jednoho zaměstnavatele platícího nájmy za své zaměstnance. Důvodem je kumulace plateb jednotlivců do jedné platby od zaměstnavatele a to vede ke snížení nákladů za položky na straně družstva. V mimořádných případech lze využít i dalších způsobů placení nájmu 6/ do pokladny OSBD V úředních dnech je možné platit na pokladně družstva nájem i jiné poplatky. Tento způsob není možné zařadit mezi běžné, neboť kapacita pokladny správy družstva by nestačila obsloužit více lidí. Další negativní faktor je následná obsluha hotovosti a její transport do banky. 7/ složenkou typu A-V Složenku vystavuje správa družstva. Používá se pro první dvě platby po převodu bytu na jiného uživatele, nebo ve zvláštních případech, kdy nelze využít jiný výše uvedený způsob platby. 8/ složit v pokladně ČSOB hotovost na účet OSBD Používá se zcela zřídka z důvodu nedostatečného dokladování na straně OSBD a také z důvodu toho, že je tato transakce pro plátce zpoplatněna. Pro všechny druhy plateb však platí následující zásady: Konstantní symbol používejte Variabilní symbol je uveden na nájemním předpisu k danému bytu! Nelze pro platbu za dva různé byty (nebo byt a garáž) použít jeden variabilní symbol! Číslo účtu OSBD Česká Lípa je /0300 u ČSOB Česká Lípa (neplatí pro variantu č.2) Plaťte vždy jen částku uvedenou na platném nájemním předpisu. Plaťte včas, aby nedošlo ke zbytečným nesrovnalostem. Doporučený termín je do 15. dne v měsíci, poslední termín je 25. den v měsíci. Závěr Nejvýhodnější varianty pro obě strany tedy družstvo a uživatele bytu jsou varianty 1., 2. a 3. Ty jsou co do komfortu i ceny nejzajímavější. Pokud bych měl hodnotit varianty z pohledu plátce, je nejlacinější a nejpohodlnější prostřednictvím SIPO. - ME - 3

4 T E P L O A Ú H R A D A Z A T E P L O S T Á L E Ž H AV É T É M A Ústřední vytápění bytů ve své nejobecnější podobě představuje technické zařízení, které má v konkrétních bytech zabezpečit vhodné prostředí, které můžeme nazvat tepelnou pohodou. Míra tepelné pohody je dána celou řadou ukazatelů, jejichž vliv na lidské tělo je různě intenzivní. Mezi rozhodující ukazatele tepelné pohody bezesporu patří teplota vzduchu. Prostředkem k dosažení určité teploty je dodané teplo. Toto teplo lze chápat pouze jako prostředek k docílení tepelné pohody. Je sice nevyhnutelnou podmínkou, ale jeho množství není v jednoznačném vztahu s tepelnou pohodou. Malá dodávka tepla neznamená vždy nízkou tepelnou pohodu, vysoká dodávka tepla neznamená vždy dosažení vyhovující tepelné pohody. V každé situaci však člověk nejvíce vnímá okolní teplotu. Neopomenutelným ukazatelem tepelné pohody je i vědomí, že za tepelnou pohodu je nutno platit a každý stupeň Celsia navíc představuje zvýšení úhrady o 6 %. Rozpočítávání nákladů na vytápění na jednotlivé konečné spotřebitele není ani zdaleka jednoduchou záležitostí. Zvlášť náročná je bezpečná znalost poměrně složité legislativy, jíž se musí rozúčtování řídit ( vyhl.č. 372/2001 Sb.). Tato je pro potřeby našeho družtva zapracována do Směrnice o rozúčtování č Koneční spotřebitelé uživatelé bytů, tedy vy, kdo podle náměru indikátorů a příbuzných zařízení platíte za teplo, se ani tolik o potřebné informace o těchto indikátorech nezajímáte, jako spíše reklamujete úhradu za teplo. Příčin těchto reklamací je hodně, ale indikátory za ně zpravidla nemohou. Nejčastější příčiny jsou dvě. První příčinou je neuvědomění si skutečnosti, že kterýkoliv indikátor není absolutním měřícím přístrojem, nýbrž pouhou smluvní pomůckou, a že jeho indikace, neboli náměr není teplem, ani žádnou fyzikální hodnotou. Jako druhý zdroj reklamací je obvykle nedůvěra k výpočtovému postupu firem, který probíhá od okamžiku zaznamenání náměru až po vystavení účtu za vytápění. Rostoucí náklady na vytápění nezvyšují pouze hladinu adrenalinu konečných spotřebitelů nad doklady ročního vyúčtování dodávky služeb ( vyúčtování zálohových plateb), ale iniciují jak logickou otázku Skutečně jsme tolik tepla spotřebovali?, tak i poněkud nelogické, ale v našich podmínkách častější Proč mám platit tolik zrovna já a soused ne? Na těchto rozdílech má největší podíl chování uživatele bytu neboli spotřební složka (60% z celkových nákladů). Základním kritériem pro rozúčtování spotřební složky nákladů na vytápění je konečný dosažený výsledný efekt, to je tepelná pohoda míra vytápění a nikoliv instalovaný výkon topného tělesa. Uplatněním korekčních činitelů odvozených od výkonu topného tělesa, dochází k přenášení poměrné části nákladů na vytápění na uživatele bytů či nebytových prostor, kteří mají místnosti vybaveny topnými tělesy o vyšším výkonu z důvodu větší tepelné ztráty místnosti, aby přes jejich nepříznivé situování v objektu byla zajištěna tepelná pohoda, jako u ostatních užívaných prostorách v domě v souladu s jejich užíváním. Tím by vzniklo to, že uživatelé bytů s méně tepelně exponovanými místnostmi by byli při úhradě nákladů za teplo nutně zvýhodněni oproti uživatelům bytů s více exponovanými místnostmi. Aby k tomu nedocházelo, je proti korekčnímu činiteli na výkon tělesa postavena korekce na polohu místnosti (koeficienty polohy místností). Dalším velkým problémem je nulový náměr na indikátoru. Tímto se v těchto místnostech korekce na výkon tělesa vynuluje a tato místnost do rozúčtování spotřební složky nevstupuje. To je způsobeno tím, že někteří uživatelé převážně středových bytů úplně vypnou po celý rok topné těleso a využívají pouze tepla ze stoupaček a přenosu tepla vnitřními stěnami od sousedních bytů. Tím minimalizují své náklady pouze na náklady základní složky a pokud ta je ve výši 40%, platí za teplo pouze náklady, které odpovídají vytápění pouze na cca. 13 stupňů C. Přitom jim teplota v bytě neklesne pod 18 stupňů C. Základní složka nákladů na vytápění je stanovena v našich objektech na 40% z celkových nákladů a podíl těchto nákladů je rozúčtován v poměru započitatelných podlahových ploch bytů či nebytových prostor. Další pokračování příště. Pa 4

5 PŘEVÉST SI BYT DO VLASTNICTVÍ A CO DÁL? Co by měli vědět budoucí vlastníci bytů. Propagace vlastnictví bytů u nás bohužel postrádá informace o tom, co čeká vlastníky bytů při běžném provozu domu poté, až opadne privatizační nadšení. Z teorie a hlavně ze zkušeností správy bytů ve smíšeném vlastnictví lze konstatovat: Převodem bytu do vlastnictví se vlastník stává s ostatními vlastníky bytů spoluvlastníkem domu přesněji jeho společných částí. Je to sice zcela jasné,ale zájemci o vlastnictví bytu většinou netuší, že po převodu bytu se stávají členy společenství vlastníků domu. Tedy kolektivu, jehož složení a solventnost se bude měnit, např.: změnou vlastníků, nepředvídaný mi událostmi, ztrátou zaměstnání, atd. O povinnostech a problémech spoluvlastnictví domu a jeho správě má většina vlastníků vědomosti jen minimální a nedostatečné. Dokonce se setkáváme s názorem: Jako vlastník nebudu muset nikomu nic platit. Rozumně uvažující uživatel ovšem ví, že přinejmenším bude muset platit za odebrané služby a přispívat na správu, opravy a údržbu společných částí domu jichž je spoluvlastníkem. V našem družstvu máme převedeno cca 4% bytů do osobního vlastnictví a těmto vlastníkům vykonáváme správu bytů. Do roku 2010 bude pravděpodobně převedeno do vlastnictví dalších 27% bytů, z čehož vyplývá, že tato problematika se bude týkat zhruba třetiny původně družstevních bytů. V několika případech již vzniklo společenství vlastníků se všemi právními důsledky. Situaci při správě těchto bytů nám bohužel velmi komplikuje zákon č. 72/94 Sb. Věříme, že naši zákonodárci si uvědomí závažnost této právní normy a její dopady na běžný život jejich voličů, a budou se poctivě věnovat přípravě zcela nového zákona řešícího tuto problematiku. Nejpodstatnější problémy, které život přináší: Ve společenství vlastníků jednotek jeho členové mj. ručí za závazky společenství vlastníků v poměru, který odpovídá velikosti spoluvlastnických podílů na společných částech domu. Upravený zákon o vlastnictví bytů vytváří ze spoluvlastníků domu právnickou osobu, neboli firmu. Jde v podstatě o družstvo vlastníků bytů se stanovami, volenými orgány, zápisy do obchodního rejstříku, se společným hospodařením, účetnictvím atp. S tím vlastníci bytů nepočítali. Vyrovnat se s novými povinnostmi nebude pro vlastníky bytu-spoluvlastníky domu jednoduché ani levné. Spoluvlastníci rozhodují o společných částech domu na shromáždění vlastníků, kde v našem případě nájemce družstevních bytů zastupuje statutárního zástupce vlastníka družstva. Toto shromáždění se koná nejméně jednou ročně. To jen dotvrzuje poznatek, že vlastníci bytů si neuvědomují kolektivní spoluvlastnictví domu. Po převodu bytu pak vlastníci zjišťují, že velký a finančně silný kolektiv družstva vyměnili za kolektiv, ale spoluvlastníků jednoho domu. A tento kolektiv je finančně zranitelnější než družstvo. Navíc s hospodařením družstva jsou uživatelé bytů pravidelně seznamováni, zatím co informace o finanční síle jednotlivých spoluvlastníků jsou nedostupné. Spoluvlastníci domu mají často rozdílné názory na nutnost oprav domu. Např. o opravu střechy mají zájem hlavně ti, kterým zatéká do bytu. Ostatní je mohou přehlasovat a oprava bude odsunuta na pozdější dobu. Rozdíl panuje i v názorech na výši měsíčních plateb na opravy a rekonstrukce. Ti odpovědnější spoluvlastníci doporučují vyššími platbami na velké opravy našetřit, méně odpovědní nebo finančně slabí prosazují nízké platby. V případě koupě vlastnického bytu je kupující ručitelem daně z převodu nemovitosti. Je nutné se zamyslet, jak budou spoluvlastníci postupovat při řešení případných sporů o placení příspěvků na správu, údržbu a opravy společných částí domu a neplacení dodávaných služeb. Málokdo si uvědomuje, že tyto dluhy má dlužník vůči společenství vlastníků, které je při soudním jednání v roli navrhovatele /žalobce/. Kdo bude společenství u soudu zastupovat? Tyto otázky je nutno si položit a míru nedoplatků udržovat na nejnižší možné míře, protože vysoké pohledávky ohrožují fungování celého domu. Žalostně malá je znalost zákona mezi novými vlastníky bytů spoluvlastníky domu. Nejde jen o zákon o vlastnictví bytů, ale o ustanovení stavebního zákona, vyhlášky o revizích elektrických a plynových spotřebičů i jejich rozvodu v bytech. Například neprovádění revizí může mít za následek vážné ohrožení provozu domu. Vlastníci bytů si většinou neuvědomují, že rozdíl oproti dřívější době, kdy revize zajišťovalo ve všech bytech družstvo, je to nyní jejich povinnost. Někteří spoluvlastníci provádějí stavební úpravy bytu bez ohlášení stavebnímu odboru MÚ nebo bez stavebního povolení. Nabyli dojmu, že ve svém bytě si mohou jako vlastníci dělat cokoliv. Nedomyslí, že některé úpravy např. týkající se statiky, mohou ohrozit ostatní spoluvlastníky domu. Záležitost bezpečného provozu domu je velmi závažná. Řada vlastníků v bytech nebydlí a jsou neznámo kde. Pokud např. dojde k nějaké poruše a voda z jejich bytu jen promáčí strop jiného bytu, není možnost přístupu do bytu-soukromého majetku-, neboť nevzniká ohrožení obyvatel domu. Voda se uzavře a spoluvlastníci si na otevření vody nějakou dobu počkají. V mnoha bytech bydlí cizinci, se kterými se často správce domu nebo ostatní vlastníci nedomluví. Uvedené problémy při spoluvlastnictví domu se samozřejmě nevyskytují v každém takovém domě. Tímto článkem nechceme odradit od spoluvlastnictví domu. Chtěli bychom spíše přispět k uvážlivému rozhodování a lepší informovanosti. LA, TI 5

6 V Ě N UJ M E S E P OŽ Á R N Í O C H R A N Ě V minulých vydáních družstevního zpravodaje jsem vás postupně seznamovala s kroky, které OSBD podniká na úseku požární ochrany. Hlavním úkolem pro tento rok bylo zpřístupnění hydrantových systémů, které někteří nájemníci uzamykali do předsíněk před jejich byty. Celkem se problém týkal 30 domů stejného stavebního typu. V minulém roce bylo rozesláno 191 výzev k odemčení a zpřístupnění hydrantů. V letošním roce bylo rozesláno 87 výzev, což je již o 104 výzev méně než loni. Na tyto výzvy kladně reagovala více než polovina oslovených nájemníků a hydranty si na vlastní náklady nechali přemístit mimo předsíňku. Do konce tohoto roku budou opět provedeny kontroly přístupnosti hydrantů a nájemníci, kteří doposud nereagovali na výzvy, budou vyzváni již přes právní oddělení a jejich jednání bude klasifikováno jako hrubé porušování povinností člena družstva se všemi právními důsledky z toho plynoucími. Dalším opatřením na úseku požární ochrany, které se nám daří plnit, bylo vyklizení prostorů za výtahovými šachtami a společných prostor ve sklepě. Celkem bylo vyklizeno 15 samospráv, to je 42 vchodů z celkového množství 52 domů stejného typu. V dalším vyklízení společných prostorů budeme pokračovat i v dalším období. Zejména požár, který vznikl v souvislosti se skladováním různého materiálu ve výše uvedených prostorách, nás přesvědčil o nezbytnosti a správnosti uvedeného kroku. Do konce tohoto roku budou také zkolaudovány přístavby komor v prostoru vedle výtahů ve výškových domech na sídlišti Špičák a Lada v České Lípě. Do konce měsíce srpna nabylo stavební povolení právní moci a ihned na to budou do jednotlivých vchodů vyvěšena oznámení stavba povolena. Všichni nájemníci, kteří v pokladně OSBD zaplatili poplatek ve výši 200,- Kč, mají souhlas ostatních nájemníků na patře a stavbu uvedou do souladu s vypracovaným projektem, se budou moci přihlásit do konce roku 2002 ke zkolaudování stavby u stavebního technika OSBD p. Císaře. Ostatní nájemníci, kteří nebudou mít všechny výše uvedené náležitosti, budou muset komoru do konce roku 2002 odstranit na svoje náklady. Dále bych chtěla upozornit všechny předsedy samospráv, že do mají opět možnost pojistit hasební zařízení a to přes technika PO pí. Závrskou. Že je toto pojištění pro samosprávu výhodné, mohou potvrdit na samosprávách, na kterých k odcizení nebo poškození hasebního vybavení došlo a jsou již pojištěny. Za dobu, kdy existuje pojištění nedošlo k jedinému případu, kdy by nebylo sjednané pojistné plněno. V letošním roce došlo zatím ke dvěma požárům se škodou 6.563,- Kč. Vzniklé požáry byly zaviněny hlavně nedbalostí a porušováním předpisů v oblasti požární ochrany, zejména již výše zmiňovaným uskladňováním věcí na místech, které zákon ani vyhláška nepřipouští. Proto bych chtěla znovu apelovat na všechny uživatele bytů v majetku OSBD, aby všechna opatření a nařízení na úseku požární ochrany brali velice vážně a všech výzev požárního technika uposlechli. Přispějete tím k zajištění ochrany vašeho zdraví a majetku. Jana Závrská ZATEPLOVÁNÍ DOMŮ V ROCE 2002 DOBRÝ START Zateplených domů je v našem družstvu velmi málo a tempo zvyšování jejich počtu pomalé. Tak jsme vždy smutně rekapitulovali v minulosti. Přes nesporné přednosti má zateplování jeden velký nedostatek je relativně drahé. Družstevní zdroje by při únosné době splatnosti Práce na zateplení domu sam. 734 v Novém Boru Hřebenka kolem deseti let nestačily pokrýt potřebu všech a tak jsme se museli letos naučit půjčovat si peníze od komerčních bank. Díky tomu se však podstatně rozšířily naše finanční možnosti a místo peněz jsme nyní limitováni spíše kapacitními možnostmi správy a samozřejmě také klimatickými podmínkami, vhodnými pro zateplovací práce. Takže rok 2002 je poměrně hektický a ve srovnání s ostatními roky na zateplování mimořádně plodný. Letos se můžeme pochlubit opravdu velkou úrodou zateplených domů či štítů. V letošním roce jsme totiž zateplili již šest domů, dalších pět dokončujeme a dva ještě připravujeme v těchto dnech k zahájení. Celkem tedy třináct domů bude v letošním roce celoplošně zatepleno! A k tomu ještě šest domů si nechalo či nechá zateplit alespoň štíty nebo jednu průčelní stěnu. Mnoho domů spojilo zateplení s dalšími opravami, např. nové vchodové dveře, zvonky, poštovní schránky, výměna lodžiových zábradlí, nová dlažba na lodžiích, výměna oken za plastová. Pracovalo a pracuje se hlavně v Novém Boru, České Lípě, ale i v Doksech, Mimoni či Zahrádkách. Celkové náklady se pohybují řádově kolem 22,5 miliónů korun. Radostnou rekapitulaci letošní aktivity nám trochu kazí obavy o splnění všech Oprava vesnické výstavby sam. 772 Volfartice dohodnutých termínů skončení prací, neboť po zkušenostech z minulých let bychom nechtěli protáhnout zateplování do podzimních či dokonce zimních měsíců. A co bude příští rok? Záleží samozřejmě nejvíce na aktivitě samotných samospráv a ochotě či možnosti nájemníků splácet formou zvýšeného nájmu úvěr. Pracovníci správy jsou schopni opět připravit přes zimní a jarní měsíce další objekty k zateplení tak, abychom mohli po zimě zahájit další zateplovací sezónu. - vk - 6

7 PLOŠN Á TE R MOREGUL ACE HODNOCE NÍ Ú SPOR LEGISLATIVNÍ SLOUPEK V letech 1999 až 2000 jsme na základě rozhodnutí shromáždění delegátů prováděli plošnou termoregulaci všech domů a bytů na centrálních zdrojích tepla. Smyslem celé akce bylo zajistit uživatelům bytů možnost regulace teploty místnosti podle individuální potřeby a dosáhnout úspor ve spotřebě tepla např. i zohledněním jiných tepelných zisků jako je vaření, žehlení, sluneční svit apod. Při hodnocení dosažených úspor jsme vyšli tis. GJ rozmezích (deklarovaných 15 % úspor). Finanční stránka úspor (cca 27 mil. za dva roky!) navíc ukazuje, že návratnost 1,5 2 roky je dodržena, neboť celková cena se pohybovala kolem 24 mil. Kč. Se zvyšujícími se cenami tepla se dosahované úspory projeví jako zisk jednotlivých uživatelů. Plošnou montáží termoregulační techniky jsme v první řadě umožnili našim družstevníkům ovlivnit množství spotřebovaného tepla a to přesně v době, V jednom z předchozích čísel našeho Zpravodaje jsem vám slíbil, že vás postupně seznámím s dokumenty, které slouží k organizaci a řízení našeho družstva. Zaměřím se především na dokumenty nebo jejich části, které mají širší platnost. Je to nutné proto, že ne všechny řády a směrnice jsou záživné, natož zábavné čtení a že legislativní sloupek má omezený prostor. Bude to tedy seznamování na pokračování. Naše družstvo má šest základních dokumentů a třicet doplňujících. Mimo ně ředitel vydává vlastní pokyny pro řízení správy družstva. Základními dokumenty jsou: Stanovy (č ), Zásady vnitřního řízení (č ), Jednací řád (č ), Organizační řád (č ), Plány oprav a investic (č ) a Volební řád (č ). Číslo udává význam dokumentu, jeho pořadí a poslední čtyřčíslí měsíc a rok vydání. Stanovy a Volební řád má každý z Vás doma, takže je není třeba představovat. rok z celkových ročních spotřeb všech domů za období Jako výchozí byl vzat rok 1999 a s ním byly porovnány následující dva roky. Pomocí metody denostupňů byla eliminována různá náročnost jednotlivých zim tím, že v poměru počtu denostupňů byla upravena celková spotřeba GJ. Pro výpočet finanční úspory byla vzata průměrná roční cena tepla v České Lípě, což je dominantní dodavatel (rok ,54 Kč; rok ,75 Kč) Uvedená čísla v tabulce : Schématické znázornění spotřeb tepla, přepočtených v závislosti na náročnost zimy : I při zjednodušení, které nepostihuje některé faktory (kromě různého chování nájemníků i časová posloupnost montáže TRG) celkem jasně výše uvedená čísla ukazují, že dosahované úspory jsou v očekávaných kdy cena tepla poměrně razantně stoupala. Nepřehlédnutelná je také skutečnost, že jsme se tím zařadili mezi progresivní družstva v republice, která během krátké doby dvou let provedla stoprocentní termoregulaci bytů připojených na centrálních zdrojích tepla. Správnost tohoto rozhodnutí potvrdila také legislativa, která termoregulaci uzákonila jako povinnost a to do konce roku Není pochyb, že termoregulace přinesla značné úspory již během prvních dvou let a zaplatila se. Nelze si ani představit, jak by vypadaly platby za teplo při dnešních cenách a při původním stavu radiátorových ventilů. Součástí plošné termoregulace byla i montáž Rok Přepočt. spotřeba Úspora v % Úspora v GJ Úspora v mil. Kč , , poměrových měřidel, které mají velký motivační vliv na chování uživatelů a nutí nainstalovanou techniku používat. - vk - Zásady vnitřního řízení stanovují působnost a povinnosti představenstva, předsedy představenstva, ředitele správy družstva a vedoucích úseků. Jak je tedy patrné, nemají širší platnost. Jednací řád má v úvodním ustanovení větu, že upravuje postup orgánů družstva při jejich jednání a rozhodování. Jeho ustanovení jsou závazná pro všechny členy družstva, jejich orgány a pracovníky správy. Tento řád stejně jako ostatní dokumenty upřesňuje jednání členů a všech orgánů, které vychází ze Stanov. Jednací řád mimo obecných ustanovení má části věnované shromáždění delegátů, představenstvu, kontrolní komisi, samosprávám, delegátům SD a poradním orgánům. Upřesňuje především vše, co se týká volených orgánů a členů, a to jak jejich jednání, tak i práv a povinností (odvolání, stížnosti, zápisy atd.). Značná pozornost je věnována vlastnímu jednání shromáždění delegátů, a to jak po stránce formální, tak i obsahové. Je to proto, že výsledky jeho jednání musí odpovídat zákonným ustanovením. Tolik krátce k jednacímu řádu. Ing. Jindřich Pacovský 7

8 DOTA Z Y O DPOVĚ DI Před několika lety jsme se s manželem rozvedli a družstevní byt, ve kterém bydlíme připadl mně. Manžel má právo užívat byt, dokud nedostane byt náhradní, což se dosud nestalo a nevím ani, kdy se tak stane. Nepřispívá mi na nájemné. Mohu s tím něco dělat? Rozvedený manžel, který bydlí do doby přidělení náhradního bytu, má povinnost na náklady bydlení přispívat, jinak by mu vzniklo na úkor nájemce tzv. bezdůvodné obohacení, které by musel uhradit nájemci bytu. Určitý problém vzniká v těchto případech s určením rozsahu tohoto obohacení. Určující by byla zřejmě výměra obytných místností, které manžel užívá. Pokud užívá i společné části bytu, pak i z poměru těchto částí. Tuto část příspěvku musí stanovit nájemce bytu. Pokud bývalý manžel nebude chtít uhrazovat dobrovolně dohodnutou částku, nezbude nic jiného než se domáhat zaplacení cestou soudní, ale to pouze vždy jen za minulé období. J.N. Sondy DRUŽSTVO A KOMUNÁLNÍ VOLBY Komunální politika se bezprostředně dotýká občana a bezesporu ovlivňuje i spokojené bydlení v daném městě či obci. Důkazem toho je spousta žádostí a stížností z řad našich družstevníků, které se týkají problematiky spadající do kompetence měst a obcí. Porušování pravidel občanského soužití, záležitosti veřejného pořádku, čistota obce a svoz komunálního odpadu. Je toho hodně co obec či město má na svých bedrech. Vedle již zmíněných témat je to i správa a provoz zařízení sloužících občanům, údržba zeleně, péče o školská, zdravotní a kulturní střediska, program územního plánování, zajištění ochrany a tvorby Denně vyřídí sekretariát ředitele v průměru sto přijatých písemností. Jedná se zejména o dopisy, sdělení, faktury, atd. Tyto pak jsou přiděleny k vyřízení na jednotlivá pracoviště správy OSBD. Mimo to sekretariát vyřizuje také vaše telefonické dotazy, kterých je na rozdíl od písemností mnohem více. NEPŘEHLÉDNĚTE! zdravého životního prostředí, péče o hospodářský a kulturní rozvoj. Určitě není tento výčet úplný, ale je velmi důležité jak je naplňován. K tomu, aby byl plněn, je třeba si zvolit správné a důvěryhodné zastupitele. Lidi, kteří se chtějí starat o záležitosti denních problémů, ochotné se zabývat také těmi vašimi drobnými trápeními. V komunálních volbách budou jistě kandidovat také členové našeho družstva. Pokud jsou to pro vás důvěryhodní občané, bude dobře jim vyjádřit svou podporu v zájmu možnosti ovlivňovat celkovou kulturu bydlení v našem regionu. J.K. OSBD Česká Lípa nabízí velmi levně vyřazený kancelářský nábytek. Informace u pana Císaře - tel.: 0425 / ( ), 0605 / Dále družstvo nabízí k odprodeji vyřazenou výpočetní techniku. Informace u pana Basla - tel.: 0425 / ( ), Pronajmeme nebytový prostor v České Lípě Pražská ulice (Lada) o velikosti 190m 2 od Měsíční nájem cca 6000,- Kč. Informace u paní Dittrichové - tel.: 0425 / ( ). Paní Nováková - sekretariát OSBD INZERCE TERMI s.r.o. nabízí: ZASKLENÍ LODŽIÍ Rámový i bezrámový zasklívací systém pro zasklení lodžií, balkonů a výklenků domů a pro dělící příčky interiérů. Systém zajišťuje minimalizaci tepelných ztrát, ochranu proti nepřízni počasí, hluku, prachu a exhalacím. Uzamčením a použitím bezpečnostní výplně se stává účinnou překážkou proti vloupání. Nabízíme dva možné systémy: - rámový systém Glasa hliníkové profily sklo dle výběru - bezrámový systém Optimi kalené sklo Bližší informace na tel.: Tel , VÍTE, ŽE... Několika slovy, několika čísly z okresu Definitivní výsledky sčítání lidu, bytů a domů v roce 2001 ukazují na celou řadu zajímavých údajů. Z celkového počtu obyvatel okresu se k české národnosti hlásilo 93,3 % obyvatel, 2 % k slovenské a 0,8 % k německé národnosti, na ostatní národnosti připadá 3,9 %. Cizinců na našem okrese s dlouhodobým pobytem bylo 1 577, z toho celá jedna čtvrtina připadá na Ukrajince a 14,5 % na Vietnamce. K náboženskému vyznání se hlásí 15 % obyvatel okresu, z toho k římskokatolické církvi celé tři čtvrtiny a k českobratrské církvi evangelické 4,3 % a husitské církvi 3,9 % obyvatel. Růžena Králová Prameny: Vybrané údaje SLBD 2001 ZPRAVODAJ OSBD Neprodejné Vydává: jednou za dva měsíce Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Náklad: 9500 ks Redakční rada: p. Tichna, ing. Švejdová, p. Mader, p. Kulík, pí. Králová, p. Kratochvíl Tel.: , Fax: , Produkce: Ajeto Graphics, T.G.M. 43, Nový Bor, Tel.: , Fax: , 8

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

Článek I. Předmět úpravy

Článek I. Předmět úpravy Směrnice č.2/2011 O nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Článek I. Předmět úpravy (1) Tato směrnice upravuje: a) nájemné v bytech

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5. Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014 Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.2015 V roce 2014 byla do fondu oprav předepisována částka ve

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

Vnitrodružstevní směrnice. pro rozúčtování úhrad spojených s užíváním bytu a nebytového prostoru (služeb)

Vnitrodružstevní směrnice. pro rozúčtování úhrad spojených s užíváním bytu a nebytového prostoru (služeb) Vnitrodružstevní směrnice pro rozúčtování úhrad spojených s užíváním bytu a nebytového prostoru (služeb) Vnitrodružstevní směrnice byla zpracována v souladu se Stanovami SBD "Mír" Teplice, Zásadami pro

Více

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod.

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. Zápis z jednání shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560, 561, 562, 563 a 564 se sídlem Praha 5, Jinonice, Bochovská 564/7 konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. v posluchárně č.

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9 Úvodní slovo autora 11 1 BytZ všeobecně 1.1 Předpoklady vzniku jednotek v budově podle BytZ 14 1.2 Vlastník budovy a povinnost převádět jednotky

Více

Směrnice o nájemném z bytu

Směrnice o nájemném z bytu Směrnice o nájemném z bytu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 14.5.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Směrnice o nájemném z bytu Čl. 1 Předmět úpravy (1) Tyto směrnice upravují

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 553780700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553732965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU

Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu vydává tato pravidla pro odborné použití ustanovení 6, zákona č.67/2013sb., kterým se upravují některé

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnosti realitní kanceláře při převodu vlastnického práva k jednotce (bytové nebo nebytové) Činnost realitní kanceláře při převodu členských

Více

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Úvod Směrnice upravuje vztahy mezi družstvem a členy nájemci družstevních bytů, členy vlastníky bytů, nečleny vlastníky

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

Metodika zpracování ročního vyúčtování nákladů Společenství a Stezce 489/6, Praha 10

Metodika zpracování ročního vyúčtování nákladů Společenství a Stezce 489/6, Praha 10 Metodika zpracování ročního vyúčtování nákladů Společenství a Stezce 489/6, Praha 10 1 / 6 Obsah Obecný přehled... 3 Metodika rozúčtování jednotlivých nákladových položek... 4 Zkrácený přehled metodiky

Více

ČLENSKÁ SCHŮZE BD. BD Lehovec 904,Kukelská 904/3, 198 00 Praha 9

ČLENSKÁ SCHŮZE BD. BD Lehovec 904,Kukelská 904/3, 198 00 Praha 9 ČLENSKÁ SCHŮZE BD BD Lehovec 904,Kukelská 904/3, 198 00 Praha 9 PROGRAM SCHŮZE 1. ÚVOD A VOLBA MANDÁTOVÉ, NÁVRHOVÉ A VOLEBNÍ KOMISE 2. ZPRÁVA MANDÁTOVÉ KOMISE 3. SCHVALOVÁNÍ NOVÝCH STANOV 4. INFORMACE

Více

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit:

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit: Platební řád Bytové družstvo Lucemburská 2136/16 podle článku 26 a násl. Stanov Bytového družstva přijímá a schvaluje tato pravidla pro platby členů družstva (dále jen Platební řád ): Článek 1. A/ Členové

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

Zpráva k účetní závěrce za rok 2010.

Zpráva k účetní závěrce za rok 2010. Zpráva k účetní závěrce za rok 2010. Společenství Archangelská 864,865,868 (dale jen společenství ) je právnickou osobou, je zapsáno v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu S, vložka

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 553780700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553732965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky.

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Obecně prospěšné bytové družstvo Teplice P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Pravidla jsou stanovena se zřetelem na předpis

Více

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů Zastupitelstvo města Havířova Usnesením č.138/4/zm/07 ze dne 18.6.2007 Usnesením č.436/9/zm/08, bod 1.2. ze dne 14.4.2008 Usnesením č.485/10/zm/08, bod 2 ze dne 23.6.2008 Usnesením č.119/5zm/2011, ze dne

Více

2 Vymezení pojmů. Pro účely této vyhlášky se rozumí

2 Vymezení pojmů. Pro účely této vyhlášky se rozumí VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. října 2001 č. 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové

Více

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží NOVÝ ŽIVOT, stavební bytové družstvo, se sídlem Bučovice, Slovenská 910, okres Vyškov PSČ 685 01 IČ 00050318 S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: Úvodní

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 109 Rozeslána dne 16. října 2015 Cena Kč 71, O B S A H : 269. Vyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům 270. Vyhláška,

Více

Organizační směrnice č. 4/12 - včetně dodatků

Organizační směrnice č. 4/12 - včetně dodatků Organizační směrnice č. 4/12 - včetně dodatků STANOVENÍ VÝŠE POPLATKŮ ZA NEBĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ A TECHNICKÉ ÚKONY Směrnice stanovuje výše poplatků, které nejsou řešeny Stanovami OSBD a jinými předpisy.

Více

Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012

Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012 Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012 Výtah elektrická energie hrazeno ve službách dle počtu nahlášených osob v bytové jednotce *). Spotřeba

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

Směrnice pro služby spojené s užíváním bytu a jejich vyúčtování

Směrnice pro služby spojené s užíváním bytu a jejich vyúčtování Směrnice č. 2/2006 Strana 1 (celkem 5) Směrnice pro služby spojené s užíváním bytu a jejich vyúčtování Obecné pojmy: 1. Pověřený pracovník (k odečtům poměrových měřidel vody a indikátorů topných nákladů)

Více

Platební řád BD Slancova, Praha 8

Platební řád BD Slancova, Praha 8 Platební řád BD Slancova, Praha 8 Bytové družstvo Slancova, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Slancova přijímá a schvaluje tato pravidla pro úhradu nájmů družstevních bytů (příspěvků

Více

Informace z organizačně-právního úseku

Informace z organizačně-právního úseku V Tišnově dne 10.12.2009 Zpravodaj č. 2/2009 Informace z organizačně-právního úseku Informace o převodech bytů do osobního vlastnictví K 30.6.2009 požádalo 41 družstevníků o převod bytu do osobního vlastnictví,

Více

čl. l Předmět a rozsah úpravy

čl. l Předmět a rozsah úpravy Z Á S A D Y pro stanovení výše nájemného z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a místností nesloužících k bydlení (garáže) (1) Tyto zásady upravují

Více

Město Strakonice. ZÁSADY PRODEJE BYTŮ ve vlastnictví města Strakonice

Město Strakonice. ZÁSADY PRODEJE BYTŮ ve vlastnictví města Strakonice Město Strakonice ZÁSADY PRODEJE BYTŮ ve vlastnictví města Strakonice Schváleno Městským zastupitelstvem dne 9.5.2001 (čl. III. bod 1, IV. a VI c) schválen ZM dne 16.6.2004) (čl. III. bod 1 a čl. VII. schválen

Více

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Organizační směrnice 1/11- včetně dodatků PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Úvod Směrnice upravuje způsob stanovení

Více

SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ

SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ č. 2 029-0514 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Směrnice stanoví tvorbu a způsob rozúčtování nájemného a cen služeb mezi družstvem a nájemcem, popřípadě

Více

Pravidla Domovní správy

Pravidla Domovní správy ;/0 Městský úřad Stráž pod Ralskem Pravidla Domovní správy schválené Radou města Stráž pod Ralskem dne 20. prosince 2010 usnesením č. R/425/2010 Datum účinnosti: 1. ledna 2011 Strana 1 (celkem 5) Domovní

Více

Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin. Zpráva o činnosti představenstva

Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin. Zpráva o činnosti představenstva Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin Zpráva o činnosti představenstva Níže jsou uvedeny činnosti, které byly zajišťovány členy představenstva

Více

INFORMACE SPRÁVCE O HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ 1-12/2014 a stavu ke dni 30.4.2015 SUBJEKT : SVJ Ladova 5/2043 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

INFORMACE SPRÁVCE O HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ 1-12/2014 a stavu ke dni 30.4.2015 SUBJEKT : SVJ Ladova 5/2043 ZÁKLADNÍ ÚDAJE INFORMACE SPRÁVCE O HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ 1-12/2014 a stavu ke dni 30.4.2015 SUBJEKT : SVJ Ladova 5/2043 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Správce : Green Lions a.s., Vocelova 1, Praha 2, tel. 224 217 069 Facility Manager

Více

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008:

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: Příloha č.1 Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: údaje v Kč hospodářský výsledek 199 ZOBF 1 586 271 příjmy z

Více

Co je to vlastně nájem?

Co je to vlastně nájem? 1. kapitola > Bytová potřeba 11 nájemního bydlení a nájemních smluv. Pro smlouvy obecně platí, že pokud byly uzavřeny do konce roku 2013, budou se řídit i nadále původní právní úpravou. Nájemní smlouvy

Více

Nabídka ceny na vedení účetnictví a správu nemovitosti

Nabídka ceny na vedení účetnictví a správu nemovitosti Nabídka ceny na vedení účetnictví a správu nemovitosti zpracovaná pro paní Janu Putnovou předseda výboru Společenství vlastníků pro dům Jugoslávská 32, Brno IČ: 03621804 Stránka 1 z 5 Na základě Vaší poptávky

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00 Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00 1) zahájení, informace o činnosti Výboru SVJ 2) projednání návrhu nových stanov

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY vyhotovené podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé

Více

c) poskytováním teplé užitkové vody - dodávka centrálně připravované teplé užitkové vody konečným spotřebitelům,

c) poskytováním teplé užitkové vody - dodávka centrálně připravované teplé užitkové vody konečným spotřebitelům, 372/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. října 2001, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody

Více

372/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva pro místní rozvoj. ze dne 12. října 2001, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii

372/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva pro místní rozvoj. ze dne 12. října 2001, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii 372/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. října 2001, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody

Více

152/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví prav...

152/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví prav... Stránka č. 1 z 6 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil předpisu: Titul předpisu: Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody, měrné

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Verze vnitřních směrnic: č. 1 Vypracovala: Bc. Michaela Hartlová DiS. Schválili: Ing. Miroslav Balatka, předseda výboru SVJ Petr Soukup,

Více

Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb tel. 354 440 111

Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb tel. 354 440 111 Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb tel. 354 440 111 čj.: MaP 6137/2015 V Chebu dne 26. 01. 2015 Z Á M Ě R města Cheb prodat nemovitý majetek

Více

P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů I.

P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů I. Strana 1 (celkem 21) P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů I. VLASTNÍK Družstvo Něvská 687/688 IČ: 265 03 581

Více

Zastupitelstvo města Žlutice

Zastupitelstvo města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice Z á s a d y postupu při prodeji bytů a bytových domů z majetku města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice se usneslo na zásadách postupu, podle kterých budou převáděny panelové

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

Sazebník. příspěvku na správu a plateb za úkony správy SBD Třinec

Sazebník. příspěvku na správu a plateb za úkony správy SBD Třinec Sazebník příspěvku na správu a plateb za úkony správy SBD Třinec (schváleno shromážděním delegátů dne 25.4.2007, doplněn usnesením SD 28.11.2007, 17.6.2009, 23.6.2010, 22.06.2011, 12.06.2013, 18.06.2014,

Více

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Nabídka na komplexní správu nemovitosti Společenství pro dům K Botiči 409/2 Praha 10 - Vršovice kontakt: Lenka Skalická Kancelář: Bystrá 761, Praha

Více

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Zásady upravující poskytování plnění spojených s užíváním bytů a postup při určování

Více

Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh. Směrnice č. 3/2002

Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh. Směrnice č. 3/2002 Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh Směrnice č. 3/2002 pro rozúčtování nákladů za spotřebované teplo pro vytápění, za spotřebovanou TUV a za VaS v domech spravovaných

Více

LIBERECKÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO STADION. IČ : 25049593 se sídlem Jeronýmova 494/20, 460 07 LIBEREC 7

LIBERECKÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO STADION. IČ : 25049593 se sídlem Jeronýmova 494/20, 460 07 LIBEREC 7 LIBERECKÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO STADION IČ : 25049593 se sídlem Jeronýmova 494/20, 460 07 LIBEREC 7 Program náhradní členské schůze dne 29.1.2015 1) 19:05 Zahájení, volba orgánů členské schůze HLASOVAT 2) 19:10

Více

Vyúčtování 2014. Důležité informace

Vyúčtování 2014. Důležité informace Vyúčtování 2014...1 Důležité informace...1 Způsob rozúčtování nákladů...2 Rozúčtování nákladů na spotřebu vody...2 Rozúčtování nákladů tepla...3 Rozúčtování tepla pro ústřední topení...3 Rozúčtování tepla

Více

Komentář k vyúčtování zálohových plateb hrazených Společenstvím vlastníků jednotek domu čp.1701/55 v období od 1.1.2004 do 31.12.

Komentář k vyúčtování zálohových plateb hrazených Společenstvím vlastníků jednotek domu čp.1701/55 v období od 1.1.2004 do 31.12. Komentář k vyúčtování zálohových plateb hrazených Společenstvím vlastníků jednotek domu čp.1701/55 v období od 1.1.2004 do 31.12.2004 Skutečné náklady na provoz celé budovy činily v roce 2004 celkem 13

Více

Zpráva o hospodaření za rok 2014

Zpráva o hospodaření za rok 2014 Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560,561,562,563 a 564 Bochovská 564/7, Praha 5 Jinonice, 158 00 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Vypracovala: 3.4.2015 Jan Bláha 1 Finanční prostředky Pokladna

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Zpráva o hospodaření Zajištění a financování služeb Veškeré platby členů SVJ související s úhradou předpisů a záloh na zajišťované služby byly řádně vedeny a za rok 2014 jsou

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ Schválené shromážděním delegátů dne 6. 6. 2007 a 2. 11. 2011 Zásady hospodaření SBD Rozvoj Shromáždění delegátů

Více

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby.

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. Směrnice S 106/11 ZÁSADY PRO STANOVENÍ A ROZÚČTOVÁNÍ NÁJEMNÉHO Z BYTŮ A GARÁŽÍ A STANOVENÍ ÚHRADY I. ÚČEL: Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. II. NAHRAZUJE: Směrnici S 106/03 schválenou představenstvem

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

Podklady ve čtvrtek, 17.záři 2015 v 17:30 hod v restauraci U vodárny

Podklady ve čtvrtek, 17.záři 2015 v 17:30 hod v restauraci U vodárny Podklady pro jednání 7. shromáždění Společenství vlastníků jednotek pro dům Řipská 6/1445, které se uskuteční ve čtvrtek, 17.záři 2015 v 17:30 hod v restauraci U vodárny (Praha 3, Korunní 75, velký salonek)

Více

Z á s a d y. pro prodej bytů, nebytových prostor a bytových domů z majetku města Staré Město

Z á s a d y. pro prodej bytů, nebytových prostor a bytových domů z majetku města Staré Město Z á s a d y pro prodej bytů, nebytových prostor a bytových domů z majetku města Staré Město I. Úvodní ustanovení 1. Město Staré Město (dále jen město) má ve svém majetku k 30.6.2007 celkem 54 bytových

Více

Správce právě pro vás

Správce právě pro vás Správce právě pro vás Dovolte nám představit společnost Bytové centrum Schönberg,s.r.o. Společnost se zabývá správou budov a zajišťováním revitalizací včetně financování v návaznosti na dostupných dotacích

Více

Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Platnost od 1. 1. 2011 Nerudova 1190/3 674 01 Třebíč IČ 00050016

Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Platnost od 1. 1. 2011 Nerudova 1190/3 674 01 Třebíč IČ 00050016 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Platnost od 1. 1. 2011 Nerudova 1190/3 674 01 Třebíč IČ 00050016 Směrnice č. 01/2011 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění

Více

Příloha č. 1. stanov společenství vlastníků Vinohradská 3216 Pravidla pro stanovování záloh a vyúčtování provozu domu

Příloha č. 1. stanov společenství vlastníků Vinohradská 3216 Pravidla pro stanovování záloh a vyúčtování provozu domu Příloha č. 1. stanov společenství vlastníků Vinohradská 3216 Pravidla pro stanovování záloh a vyúčtování provozu domu Tento dokument stanovuje pravidla finančního hospodaření domu Vinohradská 3216 od 1.1.2014

Více

Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.1.2015 1.1.2015 0

Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.1.2015 1.1.2015 0 Směrnice k používání a provozu měřičů teplé užitkové vody, studené vody a tepla a k rozúčtování spotřeby a nákladů na tepelnou energii v souladu s vyhláškou č. 372/01 Sb. Datum platnosti: Datum účinnosti:

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 22 Stavební spoření 2014 1 I. Úvodní ustanovení. V souladu se stanovami Stavebního bytového družstva Letohrad

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most konaného dne 22.11.2009 od 19,00 hodin ve společných prostorách domu č.p. 908 Jednání se konalo dne 22.11.2011

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB).

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Co to je? Průkaz energetické náročnosti budovy je hodnotící protokol. Vedle tepelněizolačních vlastností hodnotí budovu z hlediska všech energií, které do ní

Více

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů 1. Tato směrnice upravuje Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné v družstevních bytech a družstevních nebyt. prostorech (dále jen byt

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena

Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena níže uvedeného dne, měsíce a roku Bytové družstvo IMOBILIEN sídlem družstva je : Hanychovská 886/16b, Liberec 3, 46010 IČ : 27291120 zapsané v

Více

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva)

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) Statut fondu pro financování investičních výdajů, zejména rekonstrukcí a modernizací bytových domů a jejich příslušenství

Více

67/2013 ZÁKON. ze dne 19. února 2013,

67/2013 ZÁKON. ze dne 19. února 2013, 67/2013 ZÁKON ze dne 19. února 2013, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

1 27.8.2009 ÚČETNÍ METODIKA. C I H E L N A, družstvo

1 27.8.2009 ÚČETNÍ METODIKA. C I H E L N A, družstvo 1 27.8.2009 ÚČETNÍ METODIKA C I H E L N A, družstvo 2 27.8.2009 Účetní metodika slouží k popisu účtů a významu jejich použití ve společnosti CIHELNA družstvo. Jednotlivé účty nesou název a náplň, případně

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000 O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000 Obce Morkovice - Slížany o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Obce Morkovice - Slížany -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU.

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 a 575 a ve smyslu zákona č.72/1994sb. v platném znění, kterým se upravují některé

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 které se konalo dne 24. června 2014 od 18 hodin v kinosále ZŠ Bronzová č.p. 2027, 155 00 Praha 5. Bod 1) programu Prezence členů a kontrola

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY PANEL 2013 + (NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 468/2012 Sb.) - Příjem žádostí od 11. ledna 2013 - Finanční zdroje 210 mil. Kč startovací rozpočet

Více

NABÍDKA na výkon komplexní správy domovního a bytového fondu poskytované MČ, městům a obcím, bytovým družstvům, soukromým domům, fyzickým osobám

NABÍDKA na výkon komplexní správy domovního a bytového fondu poskytované MČ, městům a obcím, bytovým družstvům, soukromým domům, fyzickým osobám TOMMI holding, spol. s r.o. NABÍDKA na výkon komplexní správy domovního a bytového fondu poskytované MČ, městům a obcím, bytovým družstvům, soukromým domům, fyzickým osobám 1 Vážení, dovolte, abychom Vám

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: 1. Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

Smlouvu o postoupení pohledávek

Smlouvu o postoupení pohledávek Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: čl. 1. Smluvní strany 1) Městská část Praha 13 se sídlem Sluneční náměstí 13/2580, Praha 13, PSČ 158 00 IČ 00241687, DIČ: CZ00241687 bankovní spojení., číslo

Více

SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ

SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ č. 2 029-1115 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Směrnice stanoví tvorbu a způsob rozúčtování nájemného a cen služeb mezi družstvem a nájemcem, popřípadě

Více

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zastupitelstvo města Znojma se na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2011 usnesením č. 31/2011, bodem č. 1322 usneslo vydat

Více

Zpráva o hospodaření za rok 2013

Zpráva o hospodaření za rok 2013 Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560,561,562,563 a 564 Bochovská 564/7, Praha 5 Jinonice, 158 00 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Vypracovala: 14.3.2014 Jan Bláha 1 Finanční prostředky Pokladna

Více

Z p r á v a o hospodaření přehled o příjmech a výdajích : od 1. ledna do. 31.12. 2013. AKTIVA:.. 20 984 661,74 z toho:

Z p r á v a o hospodaření přehled o příjmech a výdajích : od 1. ledna do. 31.12. 2013. AKTIVA:.. 20 984 661,74 z toho: * Bytové družstvo U Soutoku: Praha 4 - Modřany, U zastávky 1544/7 IČO : 63 08 17 50 * Z p r á v a o hospodaření přehled o příjmech a výdajích : od 1. ledna do. 31.12. 2013 AKTIVA:.. 20 984 661,74 z toho:

Více