3. září 2004 Cena 6,00 Kč

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3. září 2004 Cena 6,00 Kč"

Transkript

1 16/2004 Slovo starostky Proměny města V dnešním poprázdninovém slově bych se chtěla věnovat jedné významné nemovité kulturní památce umístěné přímo v centru sušického náměstí městské kašně a její chystané proměně. Zastupitelstvo města na svém červnovém jednání schválilo zařazení první etapy rekonstrukce kašny v rámci rozpočtového opatření, jako investici letošního roku. Město požádalo Krajský úřad Plzeňského kraje o příspěvek na obnovu této historické památky a získalo částku 350 tis. Kč, dalších 500 tis. Kč uvolnilo zastupitelstvo z rozpočtu města. Byla zadáno zpracování projektové dokumentace, které provedla firma VH TRES, spol. s r. o., České Budějovice ve spolupráci s akademickým sochařem Ivanem Tláškem. Pokud budu citovat popis stávajícího objektu z Průvodní a technické zprávy dozvíme se mimo jiné, že v těsné blízkosti stávající kašny se nachází ozdobná jedle, která evidentně významně poškozuje podzákladí této nemovité památky svým kořenovým systémem, strom zároveň potlačuje možný pohled na kašnu pohledově dominuje náměstí namísto objektu kašny tak, jak to na náměstí přirozeně původně bývalo. Bazén kašny je tvořen žulovými stěnovými bloky, dno kašny je pokryto vrstvou betonu, která velmi pravděpodobně zakrývá původní žulové plotny. Uprostřed kašny je situován centrální dřík sloup výšky cca 3,6 m nad dnem, nesoucí mušli pro přepad vody. Mušle je opatřena v současnosti plechovou prorezivělou nadstavbou nepůvodní z poválečné doby, hyzdící vzhled objektu. Bazén z vnější strany a přelivná mušle jsou zdobeny nízkým rostlinným reliéfem. Styky bloků stěn jsou opraveny nevhodnými neprofesionálně provedenými plombami. Vodní hospodářství kašny bylo patrně v době vzniku kašny řešeno gravitačním přívodem vody od výše ležící akumulační nádržky s odtokem mimo objekt. Původně, jak staré ob- Kam směřují plány města? Do konce roku 2004 zbývají necelé čtyři měsíce. Leccos se za uplynulého tři čtvrtě roku ve městě změnilo. K lepšímu nebo k horšímu to posoudí každý sám. Co ještě chce vedení města v letošním roce stihnout? Které významné investiční akce jsou v plánu pro nejbližší budoucnost? O odpovědi jsme požádali starostku JUDr. Jiřinu Rippelovou. K těm významnějším akcím, které se ještě v letošním roce dočkají realizace, případně budou zahájeny a jsou v určitém stupni přípravy (probíhá výběrové řízení, nebo je uzavřena smlouva a akce se bude zahajovat, příp. se dokončuje stavební řízení) zcela určitě patří 7. a 11. etapa rekonstrukce kanalizace, vodovodního řadu a komunikace ve III. městské čtvrti. Tato rekonstrukce se bude týkat zejména ulic Hájkova a Hluboká. Investiční náklad po skončeném výběrové řízení činí více než 16 mil. Kč, z toho podíl města činí 8 mil. Kč, zbytek činí získaná státní dotace. Dále bych jmenovala akci, o které píši v jiné části dnešních Sušických novin jedná se o rekonstrukci historické kašny, zahajovat se bude rekonstrukce staré Dlouhoveské ulice, připravuje se realizace bezdrátového městského rozhlasu do obcí Divišov a Dolní Staňkov, v jejímž rámci bude také instalována signalizace úniku čpavku na zimním stadionu a doladěna slyšitelnost rozhlasu v některých problémových částech města. Ve fázi probíhajícího výběrového řízení je instalace městského kamerového systému, který by měl pomoci ochránit zejména lokality, kde dochází ke zvýšenému riziku páchání přestupků, příp. trestných činů. Předposlední akci, kterou bych ráda uvedla, je úprava přechodů pro postižené spoluobčany, nyní probíhá za účasti policie ČR řízení v ulici T. G. M. A na závěr před několika dny došlo k předání staveniště v areálu kasáren Stavebnímu podniku Klatovy, a. s., který zde bude pro město zahajovat výstavbu 44 bytů pro mladé a příjmově vymezené skupiny obyvatel. Můžete v krátkosti zhodnotit zmíněnou dobu z hlediska dokončených akcí, jejich průběhu, naplnění? Jak jste spokojená s dosavadním vývojem? V letošním roce bylo, tak jako v letech minulých dokončeno několik významnějších akcí, které zcela určitě napomohly k rozvoji našeho města. Ať už je to rekonstrukce bývalého Onkologického oddělení sušické nemocnice, výstavba 96 bytových jednotek v Kaštanové ulici, rekonstrukce radnice, tři etapy rekonstrukce kanalizace, vodovodního řadu a komunikace v ulicích Dlouhoveská, Krátká Mariánská, Nuželická. Nepodařilo se nám prozatím zajistit zdroj pitné vody pro chatu s rozhlednou Svatobor, bohužel ani ve sto dvaceti metrech pod zemí nebyl dostatečný zdroj vody, byť vydatnost zdroje posuzovali nezávisle dva proutkaři. Nedávno, také prostřednictvím našich novin, byli osloveni občané města, aby na radnici směrovali své připomínky ohledně kritického stavu komunikací. Už proběhlo jejich vyhodnocení? Které městské části jsou na tom nejhůře? Kdy se počítá se zahájením oprav silnic a chodníků komplexně, nebo po částech? Jaké to předpokládá náklady? Lze dosáhnout na některou z dotací nebo grantů? Stav komunikací v Sušici je v některých částech města opravdu žalostný. Komunikace budou prioritou při sestavování rozpočtu na rok Je pravdou, že do této sféry se v minulých letech neinvestovalo tolik, kolik by bylo potřeba. Odbor majetku a rozvoje města připravil na poslední jednání rady města přehled komunikací vyžadujících nutné opravy. Seznam nebyl vůbec krátký. Je pravda, že je vždy žádoucí, aby rekonstrukce byla provedena komplexně, včetně inženýrských sítí a náklady na celkové rekonstrukce se šplhají do závratných výšek. Zatím jenom předběžně uvedu, že pevně věřím, že se v příštím roce dočká generální opravy ulice 5. května, že bude dobudováno parkoviště u Pekařství Rendl, které je projekčně připraveno. Další investice budou předmětem diskuzí vedených při sestavování rozpočtu. Pokud se týká získání dodací, ať už ze státního, krajského, či»evropského«, má město připraveno několik akcí v oblasti komunikací a některé z nich bude realizovat v rámci velkého projektu spolu s dalšími, zejména jihočeskými městy jedná se o komunikace a sítě za PDA, v lokalitě nádraží a III. čtvrti města. Se začátkem školního roku se opět množí diskuse na téma počet škol v Sušici a jejich naplnění. Změnila se nějak situace ohledně počtu a obsazenosti tří sušických ZŠ? Uvažuje se o nějakých zásadních změnách? O sloučení základních škol se zatím v žádném kompetentním orgánu města nejednalo, v současné době tuto záležitost nepovažuji za aktuální a finanční úspora při sloučení si myslím by nebyla tak výrazná. Spíše je otázkou, jaký bude osud některých okolních venkovských škol, které se opravdu potýkají s nedostatkem žáků a jak se tato skutečnost projeví na počtu žáků v sušických školách. I nová bytová výstavba a příliv lidí z jiných míst bude mít vliv na počet žáků v našich školách. Otázka počtu škol v Sušici bude určitě diskusí pro příští zastupitelstva. as 3. září 2004 Cena 6,00 Kč Studenti Michal Kočí a Lukáš Zábranský ze Sušice dosáhli velkého úspěchu, když obsadili 3. místo v národním kole studentských soutěží Junior Achievement. Jednalo se o počítačovou simulaci trhu, během níž si studenti stanovují cenu svých výrobků (Echopenů), určují, kolik se bude vyrábět, plánují rozpočty na marketing a na výzkum a vývoj a investují do továren a zařízení. Tato rozhodnutí od nich vyžadují schopnost plánovat a analyticky myslet. Nezisková organizace Junior Achievement byla v USA založena roku 1919 a česká pobočka razové dokumenty vypovídají, zahrnovala kašna jen přelivnou plochou mušli s přívodem vody, ze které přepadala voda do bazénu kašny pro použití obyvatel města. Až v druhé polovině dvacátého století vznikla na mušli plechová stromečková náfoto M. FIŠER stavba, hyzdící celý objekt, dnes zcela prorezivělá. Nadstavba zřejmě měla za účel kromě vyšší dominance vodních střiků i umístění komunistického symbolu na vrcholu sloupu. Zároveň v poválečné době došlo i k úpravě vodního režimu na necirkulační. Tolik citace ke stávajícímu stavu kašny a nyní mi dovolte seznámit vás s navrženými opatřeními rekonstrukce. Rekonstrukce proběhne ve čtyřech rovinách: 1. sochařsko-kamenické, 2. stavebně-konstrukční, 3. vodního hospodářství, 4. vystrojení kašny. Práce na obnově kašny by měly začít v září letošního roku a zrekonstruovaná kašna by mohla být uvedena do provozu před zahájením příští turistické sezóny. Zájemci o podrobnější informace se mohou obracet na Ing. V. Marešovou z odboru majetku a rozvoje města. JUDr. JIŘINA RIPPELOVÁ CZECH TOP 100 v Trojském zámečku roku 1992 díky panu Tomášovi Baťovi. 17. června v Trojském zámečku byl v rámci akce CZECH TOP 100 výše uvedeným studentům slavnostně předán certifikát za jejich velmi pěkné umístění. Předávání se zúčastnily i některé velmi významné osobnosti českého politického a kulturního života, např. Z. Škromach, J. Zahradil, J. Dienstbier, M. Vašut, F. Slováček, V. Kulhánek (předseda představenstva Škoda Auto, a. s.), a další. Gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů! Ing. ZDEŇKA FARTÁKOVÁ Přečtěte si začíná bruslařská sezóna na zimním stadionu osud hotelu Otava stále nejasný pozvánka na Mistrovství ČR v požárním sportu aktuálně z jednání Rady města dějiny sušického sirkařství (seriál) filmové hity v sušickém kině Městské kulturní středisko hledá promítače pro kino v Sušici s platným osvědčením. Informace na tel září ve hod. Sokolovna Pouťová zábava hraje Fortuna 11. září v hod. Promenádní koncert dechovky Solovačka na sušickém náměstí 18. září v hod. Dámský krejčí komedie G. Feydaua v úpravě a režii Mgr. V. Diviše v podání Divadelního sdružení Tyl Hartmanice, vstupenky od 6. září v MKS Cyklus Vivat Musica 23. září v hod. Smetanův sál Koncert kytarového dua J. Hlobil a V. Želinský 25. září ve hod. Staropražští heligonkáři K tanci i poslechu, stolové uspořádání. Rezervace a předprodej vstupenek v MKS Vyberte si z aktuální nabídky zájezdů Cestovní agentury MKS dovolenou v tuzemsku i v zahraničí na poslední chvíli Volná místa čtvrtek 23. září 2004 Litoměřice Zahrada Čech sobota 23. října 2004 Č. Budějovice Hobby podzim Přihlášky a bližší informace k zájezdům v kanceláři MKS, na tel , nebo na

2 strana 2 Na lince Sušice Paříž Nebo také z brány Šumavy do centra módy se přes Vysokou školu umělecko-průmyslovou vydal na studia sušický rodák, čtyřiadvacetiletý módní návrhář Jakub Polanka. Módní návrhářství není zrovna z těch profesí nejběžnějších, pro někoho může mít příchuť exotiky nebo čehosi nehmatatelného, nepochopitelného. Jakub měl ale jasno poměrně brzy jak on sám říká, už od raného dětství se chtěl tomuto oboru věnovat a své zájmy směřoval k naplnění svých cílů. Na VŠUP v Praze studuje obor design obuvi a oděvních doplňků, ten však nyní na rok přerušil. Možnost vzdělávání v oboru módního návrhářství u nás ne zcela naplňuje jeho představy, proto se přihlásil a jako první z deseti studentů byl přijat na roční stáž v úzce výběrovém pařížském Institutu Francais de la Mode (IFM), odkud vycházejí ti nejlepší profesionálové do světa módy. V institutu projde roční stáží opravdu pouze deset nejlepších a nejnadanějších návrhářů, s nimiž po dobu jejich působení spolupracuje široký realizační tým. Jaké to je, pohybovat se v mašinérii byznysu zvaného móda? Je to nepředstavitelně rychle se rozvíjející obchod, ve kterém nemáte čas se na nic ohlížet. Samozřejmě je to o kreativitě, nápadech i řemesle. Je to vždy o dokonalé spolupráci týmu lidí, kteří se podílejí na vytvoření té či oné kolekce podle požadavků zákazníka. Neexistuje postoj každý sám za sebe. V rámci vzdělávání na institutu spolupracujeme s nejrůznějšími firmami zvučných jmen tvořili jsme například pro firmy Channel, Hermes, Louis Vuiton a další. Je to pro mě fascinující svět, který se nezastaví ani na chvilku. Jakub už má na svém kontě několik významných úspěchů ve své tvorbě v roce 2001 mu byl propůjčen titul Výtvarník roku za kolekci dvanácti modelů, kterou představil v Brně, tento titul později znovu obhájil, dvakrát byl oceněn Design centrem ČR, ze zahraničí si pak přivezl cenu Fashion & Technology z Florencie, úspěchy posbíral i v Miláně a v Londýně. Studium v Paříži je roční, ukončíte jej v lednu následujícího roku. Co bude následovat? Vzhůru do bruslí! Ne, nečtete špatně, opravdu si už v září můžete jít zabruslit na sušický zimní stadion. V uplynulých měsících, kdy byl stadion uzavřen, tu docházelo k nejrůznějším opravám a úpravám tak, aby byla stoprocentně připravena další sezóna. Nejvýraznější opravou prošly mantinely kolem ledové plochy byly kompletně zrenovovány včetně nových nátěrů a výměny okopávacích desek. Generální opravu si vyžádala rovněž chladící věž č. 1, provedeny byly nátěry trubkového rozvodu ve čpavkovém kanále. Tyto a další drobné úpravy, včetně nutné opravy rolby na led, v řádu několika desítek tisíc korun, zajistili svépomocí zaměstnanci stadionu. Generální oprava kondenzátoru ve strojovně chlazení z větší části náhradu za dosluhující zařízení a revize technických zařízení byla zadána specializované firmě Chlarex z Veselí nad Lužnicí. Celkem si tyto náklady vyžádaly částku téměř 700 tisíc korun z rozpočtu města. Veřejné bruslení začíná v neděli 5. září ve hodin, rozpis bruslení budeme pravidelně uveřejňovat v SN, aktuální rozpis na straně 8. as Kaleidoskop Na závěr stáže připraví všech deset návrhářů společnou prezentaci toho nejlepšího, čeho ve světě módy dokázali. Vzhledem k tomu, že je tento institut velmi prestižní a úzce po celou dobu spolupracuje se společnostmi světových jmen, mají už také zmíněné firmy jasno v tom, kterého návrháře osloví pro své zakázky. Co vás čeká ještě teď, v nejbližší době? Na září připravujeme výstavu ve městě hedvábí, v Lyonu. Je to společný projekt 5 6 tvůrců z východní Evropy, ze známých jmen uvedu např. Moniku Drápalovou nebo Kateřinu Geislerovou, která velmi úspěšně působí ve Francii už jedenáct let. O náročnosti této profese nikdo nepochybuje. Jak odpočíváte? Odpočinu si vždy doma, v Sušici na Šumavě. Její krásná příroda, klid, přátelé a milé prostředí jsou obrovským zdrojem energie, kterou tu čerpám. V Paříži nemám čas odpočívat, Tam se nesmíte zastavit ani na chvilku. Proto jezdím relaxovat domů. Tady to mám rád. as Státní jazyková škola v Sušici Informace k zahájení školního roku Uzávěrka přihlášek pro školní rok je 9. září v hod. Do této doby je ještě možno provést zápis zájemců o studium a získat potřebné informace, vždy mezi hodinou (pondělí čtvrtek), informace také na tel , Harmonogram informativních schůzek Anglický jazyk rodiče a děti pondělí 6. září 2004 v hod. v pracovně Aj Anglický jazyk dospělí pondělí 6. září 2004 v hod. v pracovně Aj Anglický jazyk děti úterý 7. září 2004 v hod. Německý jazyk děti úterý 7. září 2004 v hod. Německý jazyk dospělí pondělí 6. září 2004 v hod. v pracovně Nj Francouzský jazyk úterý 7. září 2004 v hod. Španělský jazyk úterý 7. září 2004 v hod. Upozornění: Přístup do pavilonu D je po 16. hodině možný pouze zadním vchodem (kolem sportovního areálu školy). Akreditace škola zajišťuje kvalifikační požadavky jazykových znalostí v souladu s Usnesením vlády České republiky z 6. listopadu 2002 č a organizuje podnikové kurzy a školení v požadovaném rozsahu. Poskytuje potřebná osvědčení. Mgr. PAVEL KAHLE, ZŘŠ SJŠ Úpravna vody funguje spolehlivě Už více než rok funguje nová úpravna vody v Sušici v hodnotě více než 55 miliónů korun, už více než rok zásobuje obyvatele kvalitní pitnou vodou. Dosavadní provoz úpravny vody v prameništi Luh prokázal, že nejen samotné zařízení úpravny, ale celý systém zásobování města pitnou vodou funguje spolehlivě. Během prvního roku provozu nové úpravny jsme řešili pouze drobné technické problémy, které neměly žádný dopad na obyvatele Sušice. Voda dodávaná z nové úpravny především odpovídá hygienickým požadavkům podle Zákona o ochraně veřejného zdraví. Vzhledem k posílení zdrojů z povrchových toků a také postupnému snižování ztrát ve vodovodní síti je s dostatečnou rezervou zajišťován Osud hotelu Otava je stále nejasný V březnovém vydání Sušických novin jsme informovali o stále neutěšeném stavu objektu bývalého hotelu Otava (naproti sídlišti Vojtěška). Začátkem března bylo svoláno jednání současných devatenácti (!) soukromých spolumajitelů jedné poloviny nemovitosti a státu majitel druhé poloviny zastoupeného Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), kde bylo dosaženo dohody o provedení nejnutnějších zabezpečovacích prací. Ty spočívaly v doplnění oplocení směrem k ulici Volšovská, dále i na vchodech do objektu pro zabránění vstupu neoprávněných osob, což bylo splněno. Neznámými vandaly došlo však nejméně dvakrát k demontáži oplocení, což následně řešil denní objem kvalitní pitné vody dodávaný do veřejného vodovodu, uvedl Jiří Stara, hlavní technolog společnosti 1. JVS, a. s., která provozuje vodohospodářské sítě v Sušici. Historie budování velkých a středních úpraven vody v Česku sahá hluboko do minulého století. Dnes jich jsou v ČR stovky. Město Sušice, které úpravnu vody v minulosti nevybudovalo, bylo v tomto směru raritou. Řešení kvality vody v Sušici se stalo prioritou naší společnosti i tamní radnice od samotného počátku působení 1. JVS, a. s., ve městě. Výsledkem našich společných úvah byla orientace na již vybudované zdroje vody v prameništi Luh. V září 2000 pak sušické zastupitelstvo rozhodlo o výstavbě úpravny vody, sdělil Jiří Stara. Důležité olympijské klání se odehrávalo nejen na letních OH v Athénách, ale i v Kamensku u Blovic ve druhé půli července. Olympijské hry starého Řecka si totiž 85 účastníků (72 ve věku do 18 let) letního tábora pořádaného pionýrskou skupinou Otava zvolilo jako letošní téma. Počasí přálo, sportovalo se jako o život, našel se čas na zábavu Ideální prázdniny. Však si také všichni pobyt v Kamensku každý rok pochvalují a rádi se sem vracejí. Letos si táborníci vyzkoušeli také pobyt mimo základnu po dobu několika dnů. Jedni se na pětidenní túru vydali pěšky, druzí na kole. Všichni se v pořádku vrátili a soudě podle spokojených výrazů se jim výlet i dvoutýdenní pobyt v krásném prostředí líbil a slíbili si zase za rok na shledanou. V přírodě můžete ale zažít leccos i vy, když přijmete pozvání PS Otava na další Podzimní sraz v autokempu Nové Městečko, v sobotu 18. září Pro všechny je tu připraven celodenní program od 10 do 17 hodin (azimutové kufrování, opičí dráha, lanová síť, střelba ze vzduchovky, šlapadlo, ukázka ohnišť a uzlů, od 15 hodin ukázka výcviku psů, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. A jak dál? Dohodnou se vlastníci na společném postupu, nebo objekt zchátrá a zůstane tu jen oplocená ruina? S jistotou se v současné době nedá potvrdit ani jedno, ani druhé. Vyjádření největšího spoluvlastníka státu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových je následující: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZ- SVM) postupuje na základě platných právních předpisů. ÚZSVM je příslušný hospodařit s částí nemovitosti bývalého hotelu Otava na základě mezinárodní majetkoprávní dohody. V současné době vede ÚZSVM intenzivní šetření o osobě původního vlastníka (případně jeho právních nástupců) Celkové náklady činily více než 55 milionů korun a financována byla z prostředků města a programu ministerstva zemědělství. Stavba je komplexním dílem, které zahrnuje budovu s vlastní úpravárenskou technologií, novou infrastrukturu, například v podobě příjezdové komunikace, přípojky plynu a kanalizace, zrekonstruované technologické vybavení vodojemů a nově vybudovaný lokální vodárenský dispečink. Společnost 1. JVS, a. s., je členem Veolia Water, největší skupiny na českém vodohospodářském trhu na municipální i průmyslové úrovni. Společnost Veolia Water zásobuje obyvatel, její roční obrat v roce 2003 dosáhl 9,6 mld. Kč a zaměstnává osob. jk Olympiáda nejen v Athénách jezdecký klub Jiřičná ) na místě bude možnost opéct si vlastní vuřty, pití bude zajištěno. Ve třiceti korunách startovného je zahrnuto i losování na kole štěstí. Do Nového Městečka můžete dojít pěšky, dojet na kole, autem nebo zvláštním autobusem vypraveným v hodin od klubovny PS Otava (zpět v hodin z Nového Městečka, příspěvek na dopravu 10 Kč). Den plný zábavy je realizován za finanční podpory MŠMT v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží a za podpory MÚ Sušice a OÚ Dlouhá Ves. ps této části nemovitosti, aby s těmito mohl být projednán další postup v tomto případu. Důvodem je skutečnost, že v květnu roku 2004 bylo Ministerstvem financí ČR vydáno stanovisko, ve kterém je citováno usnesení Ústavního soudu č. j. 265/99. Zde se uvádí, že»mezinárodní majetkoprávní dohoda nemůže být titulem pro přechod vlastnického práva na stát, neboť předpokladem vnitrostátní účinnosti takové dohody je nutná její předchozí recepce státem prostřednictvím aktu vnitrostátní povahy. Takový akt nebyl nikdy přijat«. Usnesením Ústavního soudu je vlastnictví státu zpochybněno. O vývoj situace se budeme i nadále zajímat a informovat na našich stránkách. as

3 Aktuality strana jednání Rady města se konalo 16. srpna Rada přijala tato usnesení: RM nesouhlasila s podáním žádosti na KÚ PK o získání finančních prostředků na zpracování strategického plánu rozvoje soc. služeb v působnosti pověřeného města III. RM schválila dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 2/2003 Město Sušice 4 o dodávce architektonických, projektových a inženýrských prací mezi Městem Sušice a Ing. arch. Karlem Jandou. RM schválila přípravu realizace 2 ks tapisérií do obřadní síně výtvarnicí Vladimírou Kunešovou a pověřila starostku jednáním v upřesněné podobě smlouvy o vytvoření díla. RM schválila příspěvek na přípravu publikace Města ČR ve výši Kč pro firmu PF ART, s. r. o., Gromešova 4, Brno. RM schválila příspěvek na připravovanou propagaci Sušického betlému u příležitosti konání Kongresu světové federace betlémářů ve výši Kč. RM schválila předložený Organizační řád MÚ pro zabezpečení příprav na krizové stavy a mimořádné situace a realizaci opatření. Výstavba 96 b. j. přidělení bytu: RM schválila smlouvu o budoucí smlouvě mezi Městem Sušice a Richardem Pitelem, Hrádek, a pověřila starostku města podpisem smlouvy. RM schválila dodatek ke smlouvě s firmou Investtel, s. r. o., Klatovy, v souvislosti s rozšířením a změnami projektu strukturované kabeláže v budově radnice nám. Svobody 138, v celkové částce Kč a pověřila starostku jeho podpisem. Bude hrazeno z položky 6125 ORG RM souhlasila v rámci výjimečné přípustnosti stavby s návrhem umístění stavby zahradního domku na nářadí na pozemku p. č. 1644/4 v k. ú. Sušice nad Otavou. RM souhlasila v rámci výjimečné přípustnosti stavby s návrhem umístění stavby objektu individuální rekreace na pozemku p. č. 699/5 v k. ú. Sušice nad Otavou. RM souhlasila v rámci výjimečné přípustnosti stavby s návrhem umístění stavby objektu individuální rekreace na pozemku p. č. 1165/18 v k. ú. Sušice n. Otavou. RM souhlasila v rámci výjimečné přípustnosti stavby s návrhem umístění stavby řadové garáže na pozemku p. č. 380/1 v k. ú. Sušice nad Otavou. RM vzala na vědomí zápis z jednání komise majetku a rozvoje města. RM vzala na vědomí zápis z jednání bytové komise. Město Sušice nabízí k pronajmutí tyto volné nebytové prostory: jednu místnost s malým skladem a částí chodby ve 2. patře budovy čp. 132/III v Sušici (budova býv. rehabilitace) pět místností, chodba a sociální zařízení v přízemí objektu č. p. 255/II (budova bývalé divize). Bližší informace na OMRM MÚ, tel Pravidelná zasedání zastupitelstva města Sušice se uskuteční: 22. září, 24. listopadu, 15. prosince 2004 Pravidelná jednání městské rady: 13. a 27. září, 11. a 25. října, 8. a 22. listopadu a 6. prosince Zasedání rady města září 2004 od 10 do 17 hod. Srdečně vás zveme na tradiční pouťovou výstavu bonsají, která se koná ve vstupní hale základní školy Lerchova ulice. V průběhu výstavy ukázky tvarování RM souhlasila s rozšířením bytu č. 8, 1+1/IV. kat., ul. Pod Kalichem 125, Sušice, jehož jsou spolunájemci Martin a Pavel Nový, o jednu místnost bytu č. 7, 0+1/ IV. kat., ul. Pod Kalichem 125, Sušice, na náklady spolunájemců Martina a Pavla Nových. RM souhlasila s přidělením bytu 0+1/I. kat., ul. Kaštanová 1159, Sušice Žanetě Bachroňové na dobu určitou jednoho roku. RM souhlasila s přidělením bytu 1+1/I. kat., ul. Volšovská 857, Sušice, Miroslavě Pojarové na dobu určitou jednoho roku. RM revokuje své usnesení č. 298 ze dne 21. června 2004 ve věci přidělení bytu č. 4, 2+1/II. kat., ul. Lerchova 710, Sušice, pro manžele Kaliských. RM souhlasila s přidělením bytu 2+1/II. kat., ul. Lerchova 710, Sušice, manželům Míčkovým na dobu určitou jednoho roku. RM odkládá přidělení bytu 4+1/ I. kat., ul. 5. května 719 na příští jednání rady. RM odkládá přidělení bytu 3+1/ I. kat., ul. 5. května 718 na příští jednání rady. RM odkládá přidělení bytu 3+1/ I. kat., ul. Kaštanová 1166 na příští jednání rady. RM uložila bytové referentce prověřit podklady pro přidělení bytu pro žadatele o byt 3+1 na prvních třech místech pořadníku. RM nesouhlasila s výměnou bytů mezi Jitkou Mottlovou, ul. Kaštanová 1160, Sušice, a Annou Čadkovou, ul. Kaštanová 1161, Sušice. RM revokuje usnesení č. 179 ze dne ve věci přidělení bezbariérového bytu 1+1/I. kat., objekt B, ul. Kaštanová, Sušice pro p. Otu Dudu. RM revokuje usnesení č. 237 ze dne ve věci přidělení bezbariérového bytu 1+1/I. kat., objekt A, ul. Kaštanová, Sušice pro p. Jaromíra Sejkota. RM nesouhlasila s žádostí Miluše Sedláčkové, aby na živnostenském listě Sedláčkové bylo uvedeno místo podnikání ul. Kaštanová, čp. 1164, Sušice. RM souhlasila s povolením rekonstrukce bytového jádra v bytě č. 6, ul. Karla Čapka 875, Sušice, na náklady nájemce bytu p. Marie Lederbuchové. Žadatelka si musí zajistit patřičné stavební povolení na odboru výstavby a územního plánování městského úřadu v Sušici. RM odkládá souhlas s uzavřením nájemních smluv na garážová stání v domě A, B a C v Kaštanové ul. v Sušici. RM uložila OMRM pozvat na příští jednání rady města zástupce firmy Ingem Plzeň. RM souhlasila na základě poptávkového řízení s uzavřením mandátní smlouvy pro výkon správy 96 bytových jednotek v Kaštanové ul. v Sušici s firmou Bytservis, Tichá 873, Sušice a uložila OMRM svolat jednání zainteresovaných stran. RM neschválila pronájem části pozemkové parcely č. 1357/1 v k. ú. Sušice paní Karině Slánské, bytem ve Žďáru u Mariánských Lázní. RM schválila pronájem části pozemkových parcel č a 1026/3 v k. ú. Sušice nad Otavou p. Vlastimilu Lagronovi pro pořádání Sušické pouti za cenu Kč za celou dobu pronájmu. RM schválila Dodatky č. 1 k nájemním smlouvám pro Vladimíra Möstla a Pavla Prančla, které upravují smlouvy v čl. 3 odstavci 6, ve smyslu prodloužení lhůty k opravám pronajatých objektů o 6 měsíců, tj. do RM schválila pronájem nebytových prostor na stavební parcele č v k. ú. Sušice Zdeňku Klechovi. RM schválila pronájem části pozemkové parcely č. 2256/1 v k. ú. Sušice o výměře 432 m 2 panu Jaroslavu Motlíkovi na pořádání vánočních trhů v době od do za minimální výši nájemného Kč. RM doporučuje zastupitelstvu města odprodej části pozemkové parcely č. 1955/1 PK v k. ú. Sušice stavební firmě Šperl, s. r. o., Sušice s tím, že cena bude určená zastupitelstvem města. RM uložila OMRM zajistit srovnávací sestavení na ppč. 2257/2 v k. ú. Sušice nad Otavou. RM souhlasila s uzavřením Smlouvy o dílo na akci: Garáže v areálu FÚ a ZUŠ Sušice s firmou HLAVSA, s. r. o., stavební práce Sušice, v celkové výši Kč včetně DPH a doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 19 částka ve výši Kč bude převedena z pol. 5901, org. 73 rezerva investice a provoz. RM souhlasila s uzavřením Smlouvy o dílo na akci: Oprava komunikace Stará Dlouhoveská s firmou SWIETELSKY, s. r. o., Sušice, v celkové výši Kč včetně DPH a pověřila starostku města podpisem smlouvy o dílo. RM souhlasila s uzavřením Smlouvy o dílo na akci: Oprava cyklostezky v úseku Sušice Čepice s firmou Stavební firma ŠPERL, s. r. o., Pražská 57, Sušice, v celkové výši Kč včetně DPH a pověřila starostku města podpisem smlouvy o dílo. RM uložila OMRM zajistit zpracování cenové nabídky na vybudování sedlové střechy na administrativní budově SuTes, s. r. o., Sušice. RM souhlasila s doplněním seznamu firem pro výzvu k podání nabídky na akci: Sušice Nuželická ul. 7. a 11. etapa rekonstrukce komunikací včetně rekonstrukce vodoteče rozšíření akce o firmy Stavební podnik Klatovy, a. s., a Sušické technické služby, s. r. o. Dále souhlasila s doplněním komise pro otevírání obálek a pro vyhodnocení nabídek o dva členy: Ing. Petr Kocman, Ing. Vladimír Marek. RM souhlasila s předloženým návrhem Smlouvy o dílo projektová dokumentace, včetně inženýrské činnosti na akce Sušice podchycení volné kanalizační výusti v Drahelinkách a Sušice Odkanalizování pravého břehu Otavy v lokalitě Pod Stráží s firmou EKOEKO, s. r. o., Husova 13, České Budějovice, v celkové výši Kč včetně DPH a pověřila starostku města smlouvu podepsat. RM doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 20 na tuto akci. Částka ve výši Kč bude převedena z pol. 5901, org. 73 rezerva investice a provoz. RM souhlasila s umístěním dvou vitrín s mapami města Sušice firmy AGENCE Cestr, s. r. o., Střelecká 907, Hradec Králové, a to v ulici Dlouhoveská a na nám. Svobody, za budovou radnice s tím, že MKS bude využívat k informování část úřední desky. RM souhlasila s návrhem smlouvy o dílo na akci: Umístění přístřešku autobusové zastávky u zimního stadionu s firmou RAMO, stavební sdružení, Pravdova 1077, Sušice, v celkové výši Kč včetně DPH. Akce bude hrazena z položky údržba města. RM nesouhlasila se zadáním projekčního řešení dopravního značení a úpravy provozu na komunikacích okolo tzv. Červené a pověřila OMRM jednáním v této věci se zástupci Otavských strojíren, a. s., a Středního odborného učiliště zemědělského Sušice. RM vzala na vědomí předložený Přehled komunikací vyžadujících nutné opravy na území města Sušice. RM vzala na vědomí předložené Vyhodnocení plnění akcí z rozpočtu města za rok 2004 v agendě investičních techniků. RM nesouhlasila s vybudováním dělící příčky v půdních prostorách v domě čp. 737 a 738 rozdělením domu Villaniho čp. 737 vzhledem k podepsaným KS a doporučuje majitelům b. j. řešit rozdělení domu po jeho prodeji. RM schválila cenovou nabídku konzervátorských a restaurátorských prací za obrazy městského úřadu předloženou panem Pavlem Mlsem, Sušice, v celkové ceně Kč. as Uzavírka náměstí Z důvodu přípravy a pořádání pouťových trhů 4. a 5. září bude sušické náměstí uzavřeno pro veškerou dopravu od pátku 3. září od hodin do neděle 5. září do hodin. Děkujeme za pochopení. MP Sušice Mistrovství ČR v požárním sportu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve spolupráci s Městem Sušice, HZS Klatovy, Krajským sdružením Plzeňského kraje, Okresním sdružením hasičů Klatovy a Sborem dobrovolných hasičů Sušice město vás zvou na Mistrovství České republiky družstev Sborů dobrovolných hasičů SH ČMS v požárním sportu, které se uskuteční ve dnech v Sušici. Mistrovství je pořádané v rámci oslav 140. výročí založení dobrovolného hasičstva v ČR, jen o deset let kratší dobu svého trvání slaví v letošním roce Sbor dobrovolných hasičů Sušice město. Svědky slavnostního zahájení můžete být v pátek 17. září v hodin na sušickém náměstí, před radnicí, v sobotu a v neděli pak můžete fandit družstvům v jednotlivých disciplinách na stadionu TJ. V sobotu od 8 00 hodin budou hasiči soutěžit v běhu na 100 m s překážkami, poběží se štafeta m a v podvečer zhruba kolem půl šesté bude první soutěžní den družstev mužů i žen vyhodnocen. Divácky patrně nejatraktivnější disciplina požární útok bude zahájena v neděli od 8 30 hodin. Neméně zajímavé bude jistě utkání o výjimečný kýblšpric, součástí Mistrovství je také volba MISS hasička roku Závěrečné vyhlášení všech soutěží je plánováno na nedělní poledne. Česká křesťanská akademie Sušice Pohodlný nákup s GE Capital připravuje poutní zájezd do jižních Čech 2. října Zájemci se mohou přihlásit nejpozději do 17. září 2004 na tel Ing. V. Šmídl, nebo na tel , I. Vilhelmová. Podrobnější informace k zájezdu na vývěsce ČKA. Společnost GE Capital Multiservis představila nový úvěrový produkt Internetový spotřebitelský úvěr Multiservis. Úvěr, s jehož pomocí se dá nakupovat z pohodlí domova na internetu, bude uveden do praxe v první polovině září tohoto roku. Princip využití Internetového spotřebitelského úvěru Multiservis je velmi jednoduchý. Při výběru zboží v internetovém obchodu si zákazník při určení způsobu platby vybere položku Multiservis úvěr a odešle jím učiněnou objednávku. Po odeslání objednávky je zákazník automaticky přesměrován na webové stránky GE Capital Multiservis, kde si jednoduše vyplní žádost o úvěr. Při žádosti o spotřebitelský úvěr si přitom může vybrat z několika druhů úvěru a rozhodnout se, který typ pro něj bude nejvýhodnější. S Internetovým spotřebitelským úvěrem Multiservis mohou spotřebitelé nakupovat nejen jednoduše a rychle, ale navíc z pohodlí vlastního domova. Sami si přitom mohou vybrat dobu splatnosti i to, zda chtějí mít výši splátky variabilní nebo naopak pevně stanovenou po celou dobu splatnosti, uvedl Jiří Pathy, předseda představenstva a generální ředitel společnosti GE Capital Multiservis. Po vyplnění žádosti o úvěr bude zákazníkovi v reálném čase zobrazeno rozhodnutí, zda byl úvěr schválen, a toto rozhodnutí je rovněž okamžitě doručeno prostřednictvím u. Po potvrzení zákazníkem je o rozhodnutí informován také internetový obchod, ve kterém zákazník provedl svou objednávku. V případě schválení spotřebitelského úvěru internetový obchod vytiskne smlouvu o úvěru a společně s objednaným zbožím ji doručí zákazníkovi, který ji podepíše při převzetí zboží. Při doručení zboží je doručovatel povinen pouze zkontrolovat totožnost zákazníka podle občanského průkazu. Není tedy vyžadováno žádné potvrzení o výši příjmu či jiný doklad totožnosti, dodal Jiří Pathy. Zavedením Internetového spotřebitelského úvěru Multiservis potvrdila společnost GE Capital Multiservis opět svou roli inovátora na českém splátkovém trhu. Již na konci první poloviny letošního roku například jako první splátková společnost zrušila povinnost dokládat výši příjmu žadatele o úvěr. Prostřednictvím Multiservis úvěru a O. K. karty lze nakoupit v nejširší síti prodejen v ČR ve více než obchodech. Při žádosti o produkty GE Capital Multiservis není třeba ručitele. Zákazník tak nemusí žádat nikoho ze svých blízkých o jištění úvěru. Nákup zboží na splátky je velmi rychlý, pohodlný a jednoduchý. Nákupní úvěrová O. K. karta má nejnižší úrokovou sazbu na českém trhu 1,89 % měsíčně. O. K. karta je založena na principu revolvingového (automaticky se obnovujícího) úvěru. Zákazník pouze jedinkrát uzavře smlouvu a při každém dalším nákupu se již prokazuje pouze O. K. kartou a občanským průkazem. Životnost této úvěrové karty je prakticky neomezena. Úvěrový rámec je u O. K. karty 20 násobkem zvolené měsíční platby a pohybuje se v rozmezí Kč. Spotřebitelský úvěr Multiservis umožňuje nakoupit zboží bez potřebné hotovosti. Na rozdíl od leasingu se ihned po nákupu na úvěr stává zákazník vlastníkem zakoupeného zboží. Multiservis úvěr může zákazník využít až do částky Kč. U úvěru do Kč není potřeba potvrzení o zákazníkově příjmu. Multiservis úvěr je možné kdykoliv předčasně splatit. Veškeré podrobné informace získají zákazníci rovněž na všech obchodních místech GE Capital Bank, a. s. tz

4 strana 4 Společenská kronika Vzpomínky Smrt prošla kolem, život jde dál. Rozprostřel závoj protkaný bolem, v něm ukryt je žal Dne 17. srpna 2004 tomu byly 4 roky, co nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan Bohumil Samek ze Sušice. S láskou stále vzpomínají manželka, syn Martin, dcera Jana, Pavla a vnuci Martínek a Tomášek. Dne 24. srpna 2004 uplynulo sedm smutných let, kdy byl jednou krutou ranou ukončen mladý život Ing. Olega Kuneše. S trvalou bolestí a láskou vzpomínají rodiče, syn Jakub a bratr Ilja. Olegu, moc nám tu scházíš. Máma. Gratulace Kouzlo štěstí nespočívá v bohatství, ani v kráse, ale v harmonii dvou srdcí, která patří k sobě. Dne 1. září 2004 oslavili manželé Terezie a Mojmír Maškovi ze Sušice 50 let společného života. Do dalších let štěstí, zdraví a pohodu přeje dcera Ivana, vnoučata Petra a Michal, zeť Milan. Divadelní sdružení Tyl v Hartmanicích uvede v sušické Sokolovně komedii o třech dějstvích Dámský krejčí od George Feydeaua v úpravě a režii Mgr. Václava Diviše. Osoby a obsazení Ménier, lékař Milan Vierer Yvonna, jeho manželka Ivana Potužníková Štěpán, jejich sluha Josef Lád Paní Estragonová, tchýně Jana Cibulková Paní d Herblay Anna Medveděva Albín Bohouš Krutiš Zuzana Albínová Zuzana Navrátilová Dubois, domácí Mgr. Miloslav Matoušek Růžena Andrea Vachoušková Nanetka Hana Kolářová Představení uvidíte v sobotu 18. září v hodin, předprodej vstupenek od 6. září v MKS Sušice, tel Dne 9. července 2004 uplynul smutný rok od úmrtí pana Karla Přibka ze Sušice, který by 10. srpna 2004 oslavil 73. narozeniny. Za vzpomínku děkuje dcera Naďa s manželem, vnuci Pavel a David. Opustili nás Čestmír Vadlejch (1927), Emilie Vondrysková (1923), Josef Vlasák (1935), František Niebauer (1915), Anežka Jelínková (1919), Miroslava Sedlecká (1935). Připomeneme si * Mansvet Klička varhaník, narodil se v Klatovech, zemřel také v Klatovech. Syn Jana Kličky, houslisty děkanského kostela v Klatovech. Vyučil se sklářem, ale za podpory svého příbuzného Leopolda Měchury se věnoval též hudbě a zpěvu. Jeho dům se stal střediskem umělců a literátů. Založil pěveckou školu. Od roku 1860 ředitelem kůru, od roku 1873 učitelem zpěvu na gymnasiu, od roku 1863 sbormistrem pěveckého sboru Šumavan. RNDr. Josef Kunský univerzitní profesor, Narodil se v Sušici, zde také zemřel Doktor geografických věd, profesor fyzického zeměpisu a geomorfologie na UK, člen korespondent ČSAV, čestný člen našich i zahraničních vědeckých společností. Hlavní pozornost věnoval všeobecnému fyzickému zeměpisu a krasovým i glaciálním jevům. Zajímal se též o glaciální šumavská jezera a jejich ledovcové kary. * Julius Myslík novinář, narodil se v Sušici, zemřel ve Lhotě (okres Mělník). Pseudonym Bodlák. Zprvu stavební asistent, pak redaktor Práva lidu, Volně Myšlenky a Havlíčka, tajemník Pensijního ústavu v Praze. Autor několika literárních prací. * PhDr. Lubor Niederle profesor UK, narodil se v Klatovech, zemřel v Praze. Profesor národopisu a archeologie na pražské Univerzitě Karlově. Ladislav Stehlík spisovatel, narodil se v Bělčicích, zemřel v Praze, pochován byl v Bělčicích. Působil jako učitel v Leteticích, Hudčicích, Koupi, Myslívu, od roku 1945 v Praze. Přispíval do různých novin a časopisů. Svá díla doplňoval svými kresbami, jako své záslužné dílo Země zamyšlená, jehož třetí díl je výhradně věnován Šumavě. Václav Vavrýn učitel, narodil se r v Čichticích (okr. Prachatice), zemřel v Sušici. Dlouholetý sbormistr pěveckého sboru Svatobor. Jaroslav Vrchlický básník, dramatik, překladatel, narodil se v Lounech, zemřel v Domažlicích. Vlastním jménem Emil Frída. Maturoval na klatovském gymnáziu, v Praze začal studovat teologii, ale po prvním semestru přešel na filozofickou fakultu, na níž studoval historii, filozofii a románské jazyky (současně učil češtinu francouzského historika Ernesta Denise). Stal se vychovatelem v hraběcí rodině v Itálii, byl suplentem na učitelském ústavu v Praze a r se stal tajemníkem české techniky. Pak působil jako redaktor a divadelní referent. Při založení České akademie věd a umění byl jmenován členem a současně prvním tajemníkem IV. uměleckého odboru. Roku 1898 řádným profesorem všeobecné literatury na pražské univerzitě. Byl čestným členem několika zahraničních akademií, r byl jmenován členem Panské sněmovny. Čtyři roky před svou smrtí prožil převážně v Domažlicích. Autor řady básní, próz, dramat, překladů a literárních kritik i esejistiky. V díle Čechy, vydaném pražským nakladatelem Ottou, jsou jeho stati o Šumavě: Královský Hvozd, Průsmyk kdyňský, Domažlicko, Od Eisensteinu k Pláním. Dárcům krve Transfúzní oddělení NsP Klatovy oznamuje odběry krve na stanovených místech, vždy v době od do hod Klatovy sanitární den Klatovy Sušice MÚ Sušice informuje 96 b. j. Sušice nová výstavba sídliště Vojtěška Dosud NENÍ OBSAZENO ještě několik posledních bytů. K dispozici jsou dále dva městské bezbariérové byty o velikosti 1+1 v této lokalitě. Zájemci o uvedené byty mohou zasílat své žádosti na adresu MÚ Sušice, nám. Svobody 138, Sušice. Aktuální informace na (bytová výstavba), nebo na tel , Zdeňka Faitová.

5 Z dějin sušického sirkařství (2) Počátkem 40. let Vojtěch Scheinost navázal spolupráci s místním obchodníkem Bernardem Fürthem. Nejstarší písemné doklady o této spolupráci jsou z roku 1842, ale pravděpodobně začala již o rok dříve. Jejich společenství zpočátku nebylo veřejné. Oprávnění k výrobě měl Scheinost a Fürth byl jeho věřitelem a tichým společníkem. Potřebné prostory pro novou výrobu zápalek našli v horním Ráji pod Svatoborem. Již v září 1942 však podal Bernard Fürth městu vlastní žádost o povolení výroby zápalek a fosforu, v níž kromě jiného uvádí, že podnik zaměstnává 80 osob, zejména dětí. Magistrát žádost doporučil a oprávnění bylo v prosinci téhož roku Fürthovi vydáno. Fürth po krátkém čase celou výrobu nakonec koupil, stal se majitelem podniku a Scheinost se stal ředitelem a technickým vedoucím. Fürth se zavázal vybavit továrnu stroji, vyhradil si nákup surovin a veškerý zisk. Do vlastní výroby nesměl zasahovat. Na druhé straně Scheinost se zavázal k doživotnímu vedení podniku, ručil za dobrou jakost sirek a za škody ve výrobě. Již v roce 1843 zřídil Bernard Fürth filiálku ve Zlaté Koruně, která se až do roku 1876 stala důležitým doplňkem výroby v Sušici. Zároveň začal pomýšlet na stavbu nové továrny v Sušici, protože jednotlivé části výroby byly rozmístěny na mnoha místech ve městě. Například v bývalém hostinci v Ráji byla kancelář, v sále se hobloval drát, na chodbě a půdě se vázaly svazky, ve světničce byla laboratoř, v kuchyni se sířila dřívka, ve stodole byl sklad dřeva. Ve Fürthově domě čp. 130 se dělaly bedničky a fidibusy, na půdě a ve sklepě byl sklad. V jiném domě se zhotovovaly a upravovaly krabičky, jinde byly sklady surovin, ve Votrubově cihelně se vyráběl fosfor a v kůlně hostinského Rokyckého v čp. 120 se nakládalo zboží. O rozsahu výroby svědčí následující údaj v sušické sirkárně bylo v roce 1843 zaměstnáno 224 osob a ve Zlaté Koruně 74 osob. Přes náročná a zdlouhavá jednání se sušickým magistrátem dokázal Bernard Fürth do konce roku 1844 stavbu nové sirkárny zdárně dokončit. Dne 9. prosince 1844 se v nově postavené továrně konala taneční zábava za společné účasti místních katolíků i židů. V roce 1847, kdy zde bylo zaměstnáno již 350 osob, byla továrna rozšířena o další křídlo. Z kupce Bernarda Fürtha se stal vlivný a mocný člověk a přestože zpočátku doma nebyl jako židovský obchodník příliš v oblibě, získával postupně podporu úřadů i sušického magistrátu, který při každé příležitosti zdůrazňoval význam a užitečnost jeho podnikání především právě proto, že poskytuje místním lidem práci. Kromě dělníků zaměstnaných přímo v továrně se na výrobě dřevěného drátu a krabiček podílelo na přelomu 40. a 50. let kolem jednoho tisíce domáckých pracovníků. Více než polovinu všech pracovníků továrny však tvořily ženy a velice výhodná byla pro majitele také práce dětská (v roce Občanské sdružení Šumava nad zlato pořádá v rámci tématiky Národní park informační přednášky ze sousedních NP. Nejprve přijal pozvání bývalý a dlouholetý ředitel Národního parku Bavorský les Dr. Bibelriether, který 4. června v informačním centru NP Šumava v Kašperských Horách na toto téma promluvil. Pan Dr. Bibelriether přednesl svoje vývody relativně krátce a navodil atmosféru k čilé diskusi, kde bylo možné hlouběji proniknout k tématům, o něž byl mezi posluchači zvláštní zájem tj. další vývoj Šumavy. Občanskému sdružení Šumava nad zlato jde o budoucnost Šumavy a o budoucnost Národního parku, který má vliv na celý region. Těsné sousedství obou parků dává veřejnosti možnost porovnávat a přemýšlet o dané tématice. Z přednášky Dr. Biebelriethera uvádíme stručný přehled: Mé výroky se mohou opřít o vlastní zkušenosti jako ředitele 1. německého Národního parku v Bavorském lese od roku1969 do r Opírají se i o mé další mezinárodní zkušenosti v současné době coby místopředsedy komise pro národní parky IUCN, generálního sekretáře a presidenta federace EUROPARK, která je zastřešující organizací velkoplošných chráněných oblastí v 36 evropských zemích. V posledních deseti letech jsem navštívil více než 300 NP ve všech světadílech a přitom jsem se seznámil s jejich významem a integrací pro tyto oblasti. Šumava dříve zlato dřevo sklo Šumava byla vždy relativně chudá oblast. Přírodní bohatství a suroviny, především dřevo, představovaly základ obživy obyvatelstva. To se ovšem během posledních desetiletí změnilo. Tak, jak je dnes dřevo coby znovu obnovitelná surovina důležité, o to je v dnešní světové konkurenci těžší vytvořit produkcí dřeva potřebný výdělek. Se sklem je to obdobné. Oproti tomu se v posledních letech krok za krokem otvírá nový pramen příjmů, především od roku 1990 turismus. Ale nejprve krátký popis toho, co je vůbec národní park. Co je Národní park? V Bavorském lese byl založen v r první německý národní park. Tehdy v bývalém Československu existovaly již starší národní parky, jako např. východní Tatry, severní Krkonoše. Národní park Šumava byl založen až v roce Tehdy existovalo v Evropě již 200 národních parků a v roce 2000 jich bylo již 320. Národní parky jsou v trendu. Čím to je? Tím, že se stále více lidí zajímá o ochranu přírody? Možná, že to také hraje roli. Hlavně jsou to však politická rozhodnutí od zřizovaní národních parků si politikové slibují pozitivní hospodářský regionální rozvoj. V polovině minulého století nebylo ještě jasné, co je národní park. Dnes je jeho definice jasná a je celosvětově uznávaná. Kdo se této definice nedrží, provozuje podvod (Etikettenschwindl) a ten kdo to dělá, škodí především regionu ve kterém se park nachází. Národní park je velkoplošná chráněná oblast přírody, ve které se neprovozuje ochrana určitých druhů nebo biotopů, ale kde se chrání přirozený a nerušený vývoj celku. Je to oblast, ve které miliony let trvající evoluce může nerušeně probíhat. V národních parcích, jak jsem to kdysi formuloval, platí princip: Přírodu nechat přírodou! Čím se národní park liší od velkoplošných oblastí divoké přírody, nebo přísných přírodních reservací, je od založení prvního národního parku roku 1874 v USA platný cíl, že národní parky jsou otevřeny pro návštěvníky, kteří chtějí poznat prožít původní přírodu. Lidé jsou tedy v národních parcích vítanými hosty. Dřevorubci, lovci, rybáři a jim podobní využivatelé přírody nemají v národním parku co pohledávat. Ti mají dostatek místa na sledování svých zájmů mimo takto chráněné oblasti. Hospodářské využívání přírody narušuje masivním způsobem přirozený vývoj v soustavě životních seskupení. To je v národním parku nepřípustné. To je jakoby se v africkém národním parku Serengety mohli odstřelovat třeba lvi. Národní park turistika Stále více lidí hledá ve své dovolené původní přírodu. Takzvaná přírodní turistika má ve světě devítiprocentní roční přírůstek. To bylo zkoumáno v posledních létech a zveřejněno loňského roku, kromě dalších čísel, na světové konferenci Národních parků v Durbanu/Jižní Afrika. Proč chce stále více lidí užívat přírodu? Vysvětluji si to takto: stále více lidí v Německu až 80 % žije ve velkoměstských zastavěných oblastech, ty jsou stále hlučnější a hektičtější, stále vzdálenější přírodě. Základní potřebu člověka přírodu vnímat, prožít les, se lidé pokouší uspokojit během dovolené, výletu či cestou do volné přírody. Několik příkladů z Bavorského lesa Vědecký průzkum prokázal, že v roce 1980, teprve deset let po založení Národního parku BW, návštěvníci, kteří přijeli na dovolenou kvůli národnímu parku, vydali Historie 1846 měly děti pracovní dobu v délce 11 hodin s dvěma malými přestávkami). Dobová zpráva sekretáře sušického magistrátu Karla Havlíka z roku 1847 charakterizuje Bernarda Fürtha také jako podnikavého muže, který však: přitom dbá všeho, co je k prospěchu dělníků. V poslední době se zjistilo, že v některých továrnách se rozšiřuje nemoc, způsobená výpary fosforu. Podnikatel dal proto ve všech dílnách, kde se pracuje s fosforem, zavést větrání, jímž se škodlivé páry rychle odvedou. Důležité bylo i to, že Fürth používal ve své výrobě téměř výhradně domácí suroviny a to, že sám vyráběl i fosfor, který se jinak dovážel za vysoké ceny ze zahraničí. Tím se výroba zápalek velmi zlevnila. Sortiment zboží, které sušická továrna v této době vyráběla a nabízela, byl poměrně pestrý: vyráběly se obyčejné zednické zápalky, které tvořily největší objem výroby, salonní zápalky bez síry, zápalky vlhkuvzdorné nebo voskové, luxusní pestrobarevné briliantové zápalky s různými vůněmi z vonných pryskyřic, zápalky ripsové, které byly často vyráběné z cedrového dřeva a patřily mezi nejdražší, fidibusy k zapalování dýmek a trny v podobě kvítků nebo hvězdiček k zapalování doutníků. Z rozvoje svého úspěšného podniku se však Bernard Fürth dlouho netěšil. Zemřel uprostřed práce 26. září Pochován je na starém sušickém židovském hřbitově. TOMÁŠ CIHLÁŘ, ZDEŇKA ŘEZNÍČKOVÁ Nechte přírodu přírodou! milionů marek, které zůstaly v regionu. Do roku 1990 turistika neustále narůstala. V roce 1990 bylo dle průzkumu návštěvníky, kteří přišli do NP, vydáno již milionů DM. Současně se stal turismus v této oblasti nejdůležitějším hospodářským odvětvím. Park je lákadlem pomocí něho turistický ruch tvoří 40 % celkového hrubého sociálního produktu těchto okresů. Příjmy z turistiky převyšují o mnohonásobek možné příjmy, které by kdy mohly být vytvořeny produkcí dřeva nebo lovem, pokud by národní park byl provozován hospodářsky, jako lesnický podnik. NP nabízí kromě toho více než dvojnásobek pracovních příležitostí pro domácí obyvatelstvo, nežli by mohl lesnický podnik této velikosti vůbec poskytnout. Vývoj turismu v posledních 15 letech. Je skutečností, že odlehlé venkovské oblasti se dostávají vlivem negativního vývoje v zemědělství a lesnictví, ale i únikem drobných podniků, do kritické hospodářské situace. To je důvod, proč v celé Evropě abychom na tomto kontinentě zůstali, se stále více regionů snaží rozvinout turismus jako svoji hospodářskou oporu. Je rovněž skutečností, že konkurence v boji o turistu, o přírodně orientovaného turistu, je stále ostřejší. Přestože souběžně počet turistů nestoupá, počítá se v příštích letech s nárůstem turistického potenciálu starších lidí. Jaké možnosti dává národní park? Na příkladu NP Bavorský les se jasně ukazuje, že lesní krajina, která je vytyčená jako Národní park a konsekventně přírodu ochraňuje, má jako turistická oblast daleko větší šanci na úspěch mezi návštěvníky, než-li srovnatelná krajina jako například Schwarzwald nebo jiné středohoří v Německu bez statutu Národního parku. Národní park je pozitivně obsazený pojem. Národní parky zřizují zařízení pro různé skupiny návštěvníků od rodin s dětmi přes starší skupiny přátel přírody, zařízení, která v jiných běžných oblastech nejsou financovatelná. NP nabízejí servisní programy, které jsou od stále většího počtu lidí s povděkem přijímány. Předpokladem ovšem je, já to opakuji ještě jednou, že národní park musí opravdu národním parkem být a nestát se pouze nálepkovým podvodem. V Německu ví dnes 90 procent občanů, jaké hlavní cíle národní park sleduje. Stále méně hostů akceptuje, že jsou v národním parku používány těžařské stroje, nebo motorové pily, nebo že je možné potkat lesníka se zbraní přes rameno jako, když jde na lov. Jaké možnosti má NP Šumava? Šumava a Bavorský les jsou společně největší zalesněnou plochou ve střední, západní a jižní Evropě. Oba NP jsou společně největší lesní chráněnou oblastí v Evropě. Pokud oba Národní parky využijí možnosti konsekventně a bez kompromisů, jako velký chráněný prostor zážitků a setkání s původní divokou přírodou, kdy odpovídající zařízení a nabídky různým skupinám budou správně směrovány tak, jako je to celosvětově v národních parcích zvykem, srozumitelně umožní setkání s divokou přírodou, otevře se pro region Šumava a její obyvatele obrovská šance rozvoje trvale udržitelného života. pm strana 5 Z počátků sušického divadelnictví I. Od začátku byly potíže Před několika léty mně přinesl sušický rodák a bývalý aktivní pracovník v sušickém kulturním životě pan Karel Kliment strojopis nástinu dějin sušického ochotnického divadla. Autorem byl prof. Vladimír Holý, ředitel Muzea Šumavy v Sušici. Protože hodnověrně je doloženo uvedení opery Hieronymus Knicker od Ditterse von Dittersdorfa dne 27. února 1810, uplyne v příštím roce od této události již 195 let. Počátky ovšem sahají ještě hlouběji do minulosti města. Divadlo se v Sušici určitě hrálo již roku 1800, ale doklady jsou zatím neověřené a sporé. Holého odborná práce se soustřeďuje především na osobnost zakladatele moderního českého divadla Josefa Kajetána Tyla a jeho vřelý vztah k Sušici, JUDr. Josefu Ambroži Gabrielovi i sušickým ochotníkům. V roce 1845 v Sušici Tylova společnost ve spolupráci s místními ochotníky uvedla premiérově na českém venkově novou Tylovu veselohru Paní Marjánka, matka pluku. Protože od tylovského uvedení uplyne v příštím roce 160 let a od uvedení sušickými ochotníky v roce let, je zde další kulatý číselný důvod k ohlédnutí. V neposlední řadě bych chtěl tímto seriálem článků vzdát čest osobnosti pana profesora Vladimíra Holého. V době, kterou zvykově označujeme jako české národní obrození s tím, že název omezujeme jen na kulturní a společenské národní dění, sehrávalo divadlo svou velikou a dodnes nedoceněnou roli. Rozšiřovalo kulturní obzory, znamenalo pro obec společenskou událost a pokud se hrálo česky, podporovalo rozvoj kultivované mateřštiny. Zvlášť opomíjena bývá činnost loutkoherců. A právě oni zajížděli se svými pimprlaty do nejzapadlejších koutů a přinášeli kulturní povznesení. Mnohé první loutkoherecké rodiny pocházely z našeho kraje, např. kořeny Kludských sahají do šumavského Podlesí, Lagronů na Kolinecko, Dubských a Flachsů k Horažďovicím atd. Zhruba z přelomu 1. a 2. poloviny 19. století uvádí V. Holý několik příkladů začínajících ochotnických divadelních scén v regionu. O dvou se zmiňuje ve svých Pamětech revolucionář roku 1848 Josef Václav Frič. V roce 1843 poznal v Rabí kroužek žen vlastenek (v originále dokonce je uvedeno slovo přehorlivých) pod vedením jisté paní Vrchňové. V zimě kroužek sehrál vždy několik představení. Všechny role výhradně byly obsazeny ženami, neboť mužové prý byli vlažní a odrodilí. Další divadelní scénu našel J. V. Frič v Hůrkách u známé sklářské rodiny Abeleů. Popisu Hůrek věnuje v Pamětech delší zmínku. Shodou okolností abeleovské divadlo zažil též baron Ferdinand Kotz za návštěvy bavorského Ludwigsthalu. Divadlo se hrálo na jevišti složeném ze tří beden a mělo se tak stát v roce Po návratu do svého zámečku v Hlavňovicích uspořádal baron se svými přáteli podobnou divadelní kratochvíli. Kotz ještě zmiňuje divadelní představení v Kolinci. Hrálo se 1. října 1846 za velkého zájmu početného publika. Barona nenadchlo. Výprava prý připomínala pimprlové divadélko, zpěvy a celé provedení nestály za nic. U sušických divadelních ochotnických začátků stáli kolem roku 1800 městský lékař MUDr. Ondřej Tonner, měšťané Martin de Angelis a Josef Kekeisen, lékárník Ignác Firbas a hlavní aktér a snad jakýsi principál společnosti magistrátní rada Augustin Růžička. V radnici vlastním nákladem postavili ve velké síni jeviště a chtěli připraviti sobě, vzdělané části města a sousedství občas příjemný večer volbou dobrých kusů, jak se píše doslova. Hrálo se výhradně německy a zváni byli vedle vážených sušických rodin statkáři z okolních vsí. Finanční výtěžek se rozděloval chudým. V roce 1808 se finance skládaly do zvláštního chudinského fondu. Podle záznamu z roku 1810 je vidět, že se první průkopníci sušické divadelní scény pustili i do oper. V roce 1810 krajský úřad provozování divadla zakázal. Dne písemně uvádí důvody. V divadle hrají někteří veřejní úředníci, což je výslovně zakázáno, navíc hraní komedií je bez vyššího schválení zakázáno, zvláště měšťanstvu a úřednictvu. Nejvíce na krajském úřadě měli spadeno na Růžičku, jehož vystupování bylo hodnoceno jako lehkomyslný a smělý přestupek. Magistrát dostal ostrou písemnou výtku, pukrmistr byl odsouzen k pokutě 10 říšských tolarů, které složil do chudinského fondu. Krajský úřad si pro jistotu vyžádal seznam dosud uváděných her i jejich aktérů. Zákaz to byl nemilý, poněvadž ochotníci právě nastudovali již výše zmíněnou operu. Našla se schůdná cesta. Ostatně v obcházení zákonů a nařízení byl český člověk vynalézavý odedávna, protože ho k tomu vedla právě nesmyslná a hloupá byrokracie. Ignác Firbas oznámil oficiálně magistrátu, že v úterý 27. února uspořádá se nikoli divadlo, nýbrž nezakazovaná hudební akademie. Pro krátkost času nelze akademii odvolat, neboť do okolí a rodin ve městě již byly rozeslány pozvánky. Tak se v Sušici přece jen hrálo! Augustin Růžička také nelenil. Sestavil pro krajský úřad žádost o povolení divadelních produkcí. Jsou velkým přínosem. Jednak výtěžek slouží šlechetným účelům, jednak se pod dozorem městské policie uvádějí hry rozvíjející vkus, cit a smysl diváků pro hudbu. Šlechetné účely uvedl dva: finanční podporu místního ostrostřeleckého spolku jako důležitého prvku domobrany a příspěvek dobročinnému ústavu. Divadla nakonec byla přece jen povolena krajský úřad povolil provedení šesti představení ročně. V roce 1811 se patrně vůbec nehrálo. Divadelní společnost byla rozladěna ze zbytečné ztráty 600 zlatých, finančního základu budoucího dobročinného ústavu pro sušické chudé. O jmění přišla na základě nového vládního patentu. Další dva roky divadlo živořilo. V roce 1814 se situace poněkud zlepšila. V tomto roce totiž divadelní produkce vykázaly příjem přesahující 300 zl. 15. prosince 1814 vyhotovila divadelní společnost zakládací listinu se stanovami ústavu. Základní jmění se mělo postupně navyšovat z darů, sbírek, odkazů a samozřejmě divadelních produkcí až do plánované výše zl. Při této částce bude možno z úroků vydržovat celoročně dvanáct nejchudších obyvatel města na přijatelné životní úrovni. Zakládací listinu schválily biskupská konzistoř v Českých Budějovicích a zemské gubernium v Praze. O další činnosti se dozvídáme z pamětní knihy, kterou ochotníci v roce 1815 založili. Podle studie prof. V. Holého připravil Milan Pokorný.

6 strana 6 Navázali jsme nové přátelství Taneční oddělení ZUŠ má první zahraniční přátele. Jsou to děvčata tanečního souboru Usmiech z polské Koscierzyny. Třiatřicet děvčat ve věku 9 13 let se svou vedoucí Beatou Murglin a ostatními učiteli pobývalo v Sušici od 28. června do 3. července. Připravili jsme pro ně pestrý program. Pěší výlet Povydřím a společný seminář prověřily jejich fyzickou kondici. Ve středu 30. června jsme navštívili hrad Rabí a plavecký bazén v Horažďovicích. Večer proběhlo společné vystoupení v Sokolovně. Diváci viděli zajímavý program charakter tance polského souboru Usmiech se blíží parketovým formacím, dívky tančily v rytmu samby, mamba, twistu apod. Ze sušické ZUŠ vystoupily děti 4. a 5. ročníku a taneční soubor Proměny. Jelikož přátelé z Koscierzyny projevili zájem vidět naše hlavní město, vypravili jsme je na celodenní výlet do Prahy. Děkuji Petře Novákové, která se jako průvodce této akce ujala vzala na sebe nemalou zodpovědnost. Poslední den jsme prožili společně v Jiřičné u Petrovic. Děti Téměř vždy jsme citliví ke krajině, kde se cítíme doma a kterou máme rádi. Jak ale dosáhnout onoho pocitu domova? Krom jiného k němu patří pojmenování krajiny pomístními názvy (Křemcha, Pazderna), vytvoření optického a duchovního středu teritoria (Straším byl vždy kulturním centrem tohoto kraje) a konečné polidštění krajiny pomocí příběhů a pověstí (ze Soběšic, Pohorska, z Lazen, Malče, z Damíče). Zhruba po dvou letech lektoři začátek kurzu konec kurzu program: Aktuální nabídka zájezdů Cestovní agentury MKS čtvrtek 23. září Litoměřice zahrada Čech sobota 23. října Hobby České Budějovice sobota 20. listopadu předvánoční Zwiesel sobota 4. prosince vánoční Vídeň Na uvedené zájezdy se můžete přihlásit v kanceláři MKS (Sokolovna 1. patro), nebo telefonicky na čísle Polský taneční soubor Usmiech na nádvoří velhartického hradu. Reflexní terapie pro začátečníky i pokročilé chata U Jakuba Prášily září Čtenáři nám píší Beáta a Július Patakyovi 24. září v hod. 26. září ve hod. reflexní diagnostika, uvolnění páteře, maximální body, body první pomoci, práce ve dvojicích, zpívání manter cena kurzu Kč informace a přihlášky na tel , uspořádaly Jaroslava Sucháčová a Mgr. Ludmila Hromádková druhý díl pověstí, které nasbírala paní učitelka Anna Dušková v letech Tyto pověsti, záhadné příběhy a zkazky mají pro nás své osobité kouzlo a zvláštní půvab, který ještě umocňují poetické snímky Jana Kavaleho a kresby Martina Sekyry. Když jsem tuto půvabnou knížku zhruba pětadvaceti pověstí pročítal, vzpomněl jsem si na slova Josefa Holečka, která se tu projely na koních, pochutnaly si na výborném obědě a ještě se našel čas i na nákupy dárků a útratu posledních peněz. V podvečer jsme se všichni přesunuli na velhartický hrad, kde se uskutečnilo druhé společné vystoupení. Škoda jen, že přišlo málo diváků. Nádvoří hradu skýtá jedinečnou kulisu a vytváří zvláštní atmosféru pro tanec i hudbu. Počasí nám přálo a všichni jsme se společně sešli opět v Jiřičné u táborového ohně. I tady se projevila dětská radost a přátelství, které nezná hranic. Polská děvčata poděkovala písní všem učitelům a rodinám, které se jich u nás ujaly. S radostí jsme pak přijali pozvání do polské Koscierzyny nedaleko Gdaňska, kam se vypravíme v příštím roce. Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří se na této krásné akci podíleli všem rodinám které poskytly ubytování a stravu, sponzorům: Optika D & O, Solo dřevařská, a. s., Pekařství Rendl, Obchod u Motlíků, Pony klub Jiřičná, Klimo Klatovy a také paní Nusbauerové, která nám milé setkání zprostředkovala. HANA KOPOVÁ, učitelka TO ZUŠ Z podhůří Šumavy Návrat jsem si kdysi vypsal z jeho románu Naši: U naší krasavice (tj. Šumavy) musíš prodlet a zdomácnět Jakmile jsi jí srdcem pojal, srdce od ní neodloučíš, ani kdybys byl od ní odtržen na sebedelší dobu a sebevětší vzdálenost A to je i případ Strašínských, pečlivě mapujících otisky prastarých šlépějí svého kraje. Dokladem může být i situační plánek označující přibližná místa děje pověstí. Zkuste se i vy vydat krok za krokem v oněch stopách za poznáním i dojmy tohoto kouzelného kraje. Příležitost k tomu máte již 11. a 12. září, kdy obec oslaví 750 let od svého vzniku a zároveň bude tradiční pouť. Při té příležitosti můžete navštívit kostel Narození Panny Marie a poslechnout si odborné slovo P. Františka X. Halaše, navštívit výstavu fotografií Jana Kavaleho o jeho historii či zhlédnout komponovaný pořad o historii Strašínska. Možná vás to přivede k objevení tohoto nevšedního kraje, který už kdysi pro nás zachytila kronikářka a paní učitelka A. Dušková. IVAN NIKL Pan Novák navštívil po mnoha letech s rodinou Sušici, aby se pochlubil městem, kde se před padesáti lety narodil. Rozhodl se, že bude fungovat jako rodinný průvodce. Na tuto roli se důkladně připravil. Nejprve si oživil všechny vzpomínky na rodné město, když zde pobýval jako školák. Pak prostudoval všechny dostupné turistické příručky. Teď se právě nachází uprostřed sušického náměstí a seznamuje rodinu s historií města a památnými budovami. Paní Nováková a osmiletá Petra poslouchají výklad hlavy rodiny o historické radnici, renesanční architektuře muzea, jejich pohled se stáčí na budovu bývalé lékárny se zajímavými sgrafity. Opomenuta nezůstala ani výrazná architektura hotelu Fialka, kdysi chlouba Sušice, nyní žalostná ruina. Pozornosti se dostává i lípě svobody. Rodina se teď nachází v blízkosti kašny proti muzeu a pozoruje čilý ruch a lidské hemžení. A právě v těchto místech si Petra něčeho všimla. Mezi armádou dlažebních kostek je velká kamenná deska s nerovným povrchem, připomínajícím jakýsi nahrubo vytesaný obrazec. Tati, proč je tady ta deska, když jsou kolem všude jen samé kostky? ptá se zvídavá dcerka. A tu si pan Novák vzpomněl na dávnou pověst o té desce, kterou kdysi, už neví od koho, slyšel. zvláště to klatovské, ale dá to práci! Vyvážená dramaturgie vedení Stálé divadelní scény, které dobře zná vytříbený vkus náročného klatovského, sušického i horažďovického publika, volí a střídá představení náročná i komedie, pořady veselé s vážnými, neboť takový je život kolem nás. Zvláště letošní nabídka pro divadelní sezónu 2004/2005 se zdá být velmi přitažlivá! Chtěl bych se v této krátké informaci zaměřit na předplatné klubových pořadů v Klatovech a v Sušici, vždyť zvláště v Sušici je ještě řada míst volných. Tato zvláštní forma divadelního umění je mezi diváky oblíbena z řady důvodů: především je to komorní prostředí, jehož ve velkém sálu nelze dosáhnout. Diváci si mohou na herce doslova sáhnout, často s nimi mohou komunikovat, téměř vždy se tak vytvoří vnímavá atmosféra. Nezanedbatelné jsou i finanční výhody: cena předplatného deseti titulů v sezóně činí 700 Kč, ale při snaze (často neúspěšné) dostat se do klubu mimo předplatné, je cena vstupenky 120 Kč, tedy o 50 Kč vyšší. Předplatitelé tedy ušetří čas i peníze, mají po celý rok své jisté. Letošní nabídka potěší každého, kdo má divadlo rád. Hned v září se představí nositelka Ceny Thálie, herečka Národního divadla Praha, T. Medvecká v komedii P. Nilina Poprvé vdaná, tu vystřídají zajímavé vzpomínky spisovatele, herce a písničkáře J. Buriana v pořadu Zlaté časy televize. Vynikající novela A. Lustiga Motlitba pro Kateřinu Horovitzovou je zdramatizována pod názvem Čekání a uvede ji divadlo Dagmar z Karlových Varů v listopadu. Dobrá a milá M. D. Rettigová se ve fiktivní návštěvě octne v české škole 21. století, a to v provedení plzeňských umělců. Vynikající herec tzv. divadla jednoho herce Josef Nechutný se tentokrát představí v pořadu Lyže z jasanu podle povídky Oty Pavla Pohádka o Raškovi. U rytířského kamene Správná otázka, dí otec. Té desce se říká kámen neštěstí, někdo ho nazývá také rytířský kámen a váže se k němu jedna prastará pověst. Tady je. Před mnoha a mnoha lety, když Sušice měla ještě ráz středověkého města, žil ve zdejším kraji jeden rytíř, kterému se říkalo rytíř z Rumerskirchenu. Byl to takový potulný rytíř, chvíli dlel zde, chvíli onde, nejvíce času ale pobýval na zámku ve Volšovech. Rytíř vedl dost nevázaný a dobrodružný život. Jeho oblíbenou zábavou byly hony, freje a pitky. Tati, co jsou to freje? zeptala se Petra. Freje? To je něco jako prohánět ženské, odtušil otec a pokračoval. Jednou se rytíř zase opil, sedl na koně a projížděl se po zámku, kde byla kaple. A tu mu sám rohatý našeptal rouhavou myšlenku. Rytíř vzal bambitku a třikrát vystřelil do okna kaple, kde visel obraz sv. Anny Samotřetí a obraz prostřelil. Ten prostřelený obraz je prý dosud na zdejší faře. Pak odjel pobavit se s nějakými slečnami do Sušice. Ráno, když od nich odcházel, splašil se mu na náměstí kůň, on spadl z koně a na místě se zabil. Na tom místě byl pak položen obdélníkový kámen, který tu vidíte. Protože smrt rytíře si lidé vyložili jako trest boží, rytíř nesměl být pochován na hřbitově. Byl tedy pochován před hřbitovní Divadlo stále ještě žije, A tak bychom mohli pokračovat. V únoru např. uvede chebské divadlo pod názvem Dávno, dávno již tomu slavnou Zprávu o pohřbívání v Čechách o Boženě Němcové od Fr. Pavlíčka. Z repertoáru divadla Alfred z Prahy uvidíme komediální komiks BLISS, v němž se představí mladý herecký talent vítěz festivalu pro mladé herce v Polsku. O Velikonocích nás potěší brněnská skupina Gajdoši, na květen si dvojice J. Molavcová a A. Strejček připravila výběr veršů a písní o potřebě lásky odvěký dialog mezi mužem a ženou nazvali Láska v proměnách věků. Na závěr znovu bonbónek v podání T. Fischerové a hudebníka D. Dobiáše doposlechneme poetickou koláž Jeden čas seje, jeden plody sbírá A tak mi nezbývá jen upřímně doporučit: Nelitujte peněz a pokuste se ještě v září předplatné klubových večerů získat v SDS Klatovy ( ), nebo v Sušici v MKS ( ). Určitě nebudete litovat. Za klub přátel divadelního umění Mgr. Miroslav Sulan. zdí u Matky Boží. Na jeho hrob prý byla dána druhá polovina té desky. Zřejmě muselo jít o dost velkou desku a také druhotného použití, protože náhrobní díl později skončil v základech jednoho domu na Burince. Panuje pověst, že kdo tuto desku u kašny překročí nebo na ni šlápne, stihne ho neštěstí. V lepším případě ho bude bolet hlava. Je to ovšem jen pověst, dodal rychle pan Novák a to varování netřeba brát doslova. Není také jisto, jestli celá ta pověst není jen pouhá smyšlenka. A co znamená ten vytesaný obrazec na desce? zeptala se paní Nováková. To se nepodařilo zjistit. Asi šlo o kámen druhotného použití a ten obrazec mohl původně sloužit zcela jinému účelu. Zde pan Novák dokončil svůj výklad. Romantická pověst natolik zaujala, že všichni tři se nahrnuli k desce a pečlivě si ji prohlíželi. Pozor, nepřekračovat! varoval pan Novák. A tak pověst nepověst, všichni dávali pozor, aby desku nepřekročili, nebo do ní nešlápli. Co kdyby na tom bylo přeci jen něco pravdy, i když jde jen o pověru. Plni dojmů z podivuhodné pověsti pak pokračovali v cestě za dalšími sušickými památkami. JIŘÍ KOLÁŘ Údaje o pověsti poskytla historička Muzea Šumavy v Sušici Mgr. Jana Bartošová

7 Program kina Sušice Kultura Filmy, které musíte vidět Filmový klub strana 7 Začátky představení, není-li uvedeno jinak, vždy ve hod. Filmy označené * uvádíme premiérově. Informace a předprodej vstupenek od hod. v pokladně kina nebo na tel Změna programu vyhrazena! (pátek sobota) Zloděj životů/taking Lives * V Montrealu řeší speciální agentka FBI pomocí svých zvláštních schopností odhalení sériového vraha. Hrají Angelina Jolie, Kiefer Sutherland aj., režie D. J. Caruso. USA, titulky, 103 min., od 12 let. Vstupné 60 Kč (neděle pondělí) Lupiči paní domácí/the Ladykillers * Skupina lupičů chystá loupež století, podcenili však schopnosti své domácí. Hrají Tom Hanks, Irma P. Hall aj., režie Joel a Ethan Coenovi. Vynikající komedie. USA, titulky, 104 min., přístupný. Vstupné 60 Kč. Rozhodně si nenechte ujít! (úterý středa) Troja/Troy Historický velkofilm na motivy Homérovy Íliady, desetiletá válka řeckých a trójských hrdinů. Hrají Brad Pitt, Orlando Bloom aj., režie Wolfgang Petersen. USA, titulky, 60 min., od 12 let. Vstupné 60 Kč. Rozhodně si nenechte ujít, hrajeme naposledy! 9. (čtvrtek) Filmový klub Party Monster * Pozoruhodný příběh podle skutečných událostí odehrávajících se v pomíjivě třpytivém světě taneční scény počátku 90 let. na Manhattanu. Hrají Macaulay Culkin, Marilyn Manson aj., režie Fenton Bailey. USA, titulky, 99 min., od 15 let. Vstupné 55 Kč (pátek sobota) Den poté/the Day After Tomorrow V Antarktidě se odlomil obrovský ledovec, následovaly prudké změny klimatu na celé zeměkouli, nastává velká globální změna. Nepřítelem lidí se nestávají cizí vetřelci, ale sama těžce zkoušená příroda Hrají Denis Quaid, Jake Gyllenhaal aj., režie Roland Emmerich. USA, český dabing, 127 min., od 12 let. Vstupné 55 Kč. Rozhodně si nenechte ujít, hrajeme naposledy! (neděle pondělí) Čínská Odyssea/Tianxia wushuang * Pohádkový příběh, či spíše odyssea plná smíchu, lásky, přátelství a akčních scén. Nejlepší hongkongský film roku Hrají Tony Leung Chiu wai, Jacky Pang aj., režie Jeff Lau. Hong Kong, titulky, 105 min., od 12 let. Vstupné 55 Kč. Rozhodně si nenechte ujít! (pondělí úterý) Hrajeme od hod. U nás na farmě/home on the Range * Tři krávy, kůň a mnoho dalších zvířátek brání svůj domov před zákeřným banditou Slimem. USA, český dabing, 76 min., přístupný. Vstupné 58 Kč (úterý středa) Stepfordské paničky/stepford Wives * Oscarový přepis literární předlohy Iry Levina z tajemného městečka Stepford, kde je všechno až příliš dokonalé. Proč? Hrají Nicole Kidman, Matthew Broderick aj., režie Frank Oz. Vstupné 55 Kč. USA, titulky, od 12 let. Rozhodně si nenechte ujít! (pátek) 50 a stále poprvé/50 First Dates * Představte si, že svou dívku musíte získávat každý den znovu a znovu V nové komedii hrají Adam Sandler, Drew Barrymore aj., režie Peter Segal. USA, titulky, 99 min., přístupný. Vstupné 60 Kč. Pozvánka na výstavu Proměny Sušice v Muzeu Šumavy Město Sušice nikdy nezažilo překotný stavební rozvoj ani žádné bouřlivé události, které by výrazně ovlivnily podobu města. Samozřejmě kromě častých požárů, kterým v minulosti podlehla řada historicky cenných budov. Neexistují ani téměř žádné obrazy, kresby či veduty, které by nám ukázaly, jak vypadalo město v 16. nebo třeba v 18. století. Až teprve vynález fotografie umožnil uchovat vzpomínku na to, co kde stálo nebo naopak, co kde a kdy ještě nestálo. Víte například, jak vypadala původní rozhledna na Svatoboru a kaple Anděla Strážce na vrchu Stráž? Jaké domy stály na dnešní Sirkařské ulici před tím, než se tam postavilo panelákové sídliště a jak vypadala křižovatka v místech dnešní prodejny Zlatá Otava? Pamatuje si ještě někdo na starý most přes Otavu s kapličkou uprostřed, na podobu nábřeží před regulací řeky a zbouráním části městských hradeb nebo třeba na Schwarzkopfovu továrnu na výrobu bot? Zajímá vás, jaký vzhled měla Sušice za tzv. první republiky nebo třeba v sedmdesátých letech 20. století, na čem se podepsal zub času, co za posledních sto let definitivně ze Sušice zmizelo a co naopak přibylo? Pokud ano, tak se přijďte podívat do sušického muzea na výstavu nazvanou PROMĚNY SUŠICE. Zahájení této výstavy proběhne v Muzeu Šumavy v sobotu 4. září v hodin dopoledne. Do té doby zkuste třeba uhodnou, která část Sušice je zachycena na fotografii. Pokud nevíte, odpověď najdete také na uvedené výstavě. zř Zloděj životů září Kriminální psychothriller, jehož děj se odehrává v kanadském Montrealu, kde kriminalisté objasňují sérii záhadných vražd. Speciálně povolaná agentka FBI zjistí, že vrah své oběti zabíjí proto, aby získal jejich identitu a mohl dál spokojeně žít. Jsou to však právě nevšední schopnosti, které agentku zavedou do slepé uličky, vrahovi se podaří zcela ochromit její mysl. V hlavní roli se představí Angelina Jolie. Lupiči paní domácí září Kriminální komedie renomovaných autorů Joela a Ethana Coenových je typickou ukázkou anglického černého humoru. Zdvořilý profesor si najme pokoj v domku černošské vdovy. Pobožná stará dáma netuší, že pod záminkou zkoušek staré hudby hloubí podnájemník a jeho čtyři kumpáni v jejím sklepě tunel, kterým chtějí vyloupit místní kasino. Svérázní lupiči nakonec loupež provedou, ale paní domácí je přistihne. Ve snaze zlikvidovat ji, zlikvidují lupiči nakonec sami sebe. Autoři vsadili na jistotu starosvětské atmosféry, vtipné dialogy a situační komiku a jejich záměr se jim dokonale vydařil. V roli ctihodného profesora lupiče uvidíte Toma Hankse. Časopis Cinema hodnotí 80 % super. Čínská Odyssea září Maléry pana účetního po čínsku to je nová historická komedie. Najdeme zde v různém poměru od každého trochu pohádka, komedie, dobrodružný historický velkofilm s akčními scénami, muzikálové prvky a romantický příběh. Vše je mistrovsky promícháno i s trochou parodické nadsázky. Děj se odehrává v době dynastie Ming ( ), kdy v Zakázaném městě vládne pevnou rukou císařovna vdova a není se co divit, že princezna a její císařský bratr se pokusí o útěk. Zmizet se podaří však jen princezně, která v mužském převleku dorazí do malého městečka a skamarádí se s místním výtržníkem. Vše se pořádně zamotá, když vyjde najevo pravda o pohlaví a původu nového přítele. Přijďte se podívat na zábavný a osvěžující film s vtipnými postřehy, nápaditými bojovými scénami a pěknou muzikou, který se stal nejlepším hongkongským filmem roku Časopis Cinema hodnotí 80 % super. Stepfordské paničky září Vítá vás Stepford: Městečko, které je až příliš krásné a jeho obyvatelé až příliš roztomilí. Všechno je zde dokonalé záhony jsou upravené, domky uklizené, neexistuje tu zločinnost. Manželé tráví většinu času v Pánském klubu, manželky, ustrojené jako z katalogu, neustále uklízejí, poslouchají své drahé polovičky na slovo a usmívají se. Všechny zdejší páry jsou dokonale šťastné. Nově příchozí úspěšná televizní producentka Joanna s manželem a dětmi se nestačí divit. Film byl natočen podle románu Iry Levina, na rozdíl od předlohy je však laděn spíše komediálně vyznačuje se vtipnými dialogy, kvalitními herci i zajímavým námětem. A pokud se chcete dozvědět, co je na městečku Stepford tak zvláštní, přijďte do kina. Časopis Cinema hodnotí 60 % O. K. 50 a stále poprvé září Romantická komedie Petera Segala staví na popularitě obou hlavních představitelů Drew Barrymore a Adama Sandlera, roztomilosti zvířecích oblíbenců i havajském prostředí. Hrdinkou je středoškolská učitelka výtvarné výchovy, která po autonehodě trpí ztrátou krátkodobé paměti. Všechny nové informace udrží v paměti pouze jeden den. Vše se změní, když se do ní zamiluje veterinář z vodního parku, ale taková láska, kdy je pro vaši vyvolenou každý den novinkou, dá každému zabrat Časopis Cinema hodnotí 60 % O. K. Symbiosis 2004 Horažďovice workshop architektury V rámci studentského workshopu vás zveme (KD Horažďovice, začátek vždy v hodin) 3. září PhDr. Jiří Kotalík Památkáři versus architekti přednáška 4. září PhDr. Jana Tichá Proměna města v informačním věku přednáška 5. září Veřejná prezentace projektů vernisáž výstavy Party Monster 9. září Snímek natočený podle autobiografické knihy Jamese St. Jamese, vypráví příběh o autorově přátelství i rivalitě s Michaelem Aligem, který přišel v 80. letech ze Středozápadu dobýt velkoměsto a kterého zasvětili do tajů nočního života New Yorku. Michael toužil pořádat lepší, nápaditější a originálnější večírky než slavný Andy Warhol, a když tento umělec v roce 1987 zemřel, udělal Michael kariéru spoluvytvořil excentrickou módu tzv. Club Kids. Po rychlém vzestupu následoval i rychlý pád Michael se dal na drogy a nakonec skončil jako vrah ve vězení. Snímek zachycuje extravagantní oblečení, účesy, masky i líčení a klubovou scénu s drogami i veřejně přiznanou homosexualitou. Zároveň odhaluje prázdnotu a beznaděj, jež se za bezduchým pozlátkem skrývala. V uváděném filmu se na plátno vrací slavný představitel dětských rolí Macaulay Culkin. Hrajeme pro děti od hod. U nás na farmě září Nejnovější animovaný film společnosti Walta Disneye, v němž zvířátka brání svůj domov před zákeřným banditou Slimem. Ten spřádá plány, jak se zmocnit mléčné farmy kousek nebes a tak se spojí tři odhodlané krávy s koněm Buckem a dalšími obyvateli farmy, aby společnými silami svůj domov ubránili. Film je uváděn v českém znění. Víte, co je Oscar? Legendy, které nevyhrály Jdete na velmi známý, vynikající film a hádali byste se, že získal určitě několik Oscarů? A vidíte, nemusí to být pravda. Udělení ceny je přece jenom vždy dohodou určité skupiny lidí a diváci mohou mít úplně jiný názor. Prestižní cena sice film lépe uvede, přinese nové role oceněným tvůrců i hercům, ale skutečnou kvalitu filmu prověří až čas. Které filmy tedy nevyhrály, ale určitě by mohly? Diktátor 1940 Charlie Chaplin v nedostižné parodii na diktátory všech dob Občan Kane 1941 pro mnohé nejskvělejší film s Orsonem Wellesem Někdo to rád horké 1959 komedie všech komedií a hraje se pořád Psycho 1960 strhující horor klasika filmové hrůzy Alfreda Hitchcocka E. T. Mimozemšťan 1982 kultovní film pro děti i rodiče Zachraňte vojína Ryana 1998 Jaká byla invaze v Normandii? Film vám to ukáže. Samozřejmě, že každého filmového diváka napadají další tituly, které by si ocenění zasloužily. Nejdůležitější však vždy je, aby film oslovil diváky, přinesl do jejich života radost, někdy smutek, zamyšlení i poučení. A takových filmů se naštěstí natáčí pořád ještě dost. sz

8 strana 8 Ze Sušice na Old Trafford aneb cesta fotbalové naděje Tomáše Pekharta Tomáš Pekhart (nar ) v 15 letech dosahuje ve své fotbalové kariéře stále větších úspěchů. Po loňském přestupu do žákovského celku Slavie Praha, kde se stal kapitánem a téměř nepostradatelným hráčem, se dostal i do užšího výběru české reprezentace do 16 let. A nejen to. Se Slavií také dokázal zvítězit v celoevropském finále turnaje Nike cup, což se jinému mládežnickému celku z České republiky doposud nepodařilo. V následujícím exkluzivním rozhovoru jsme se ptali Tomáše i na věci, které s fotbalem tak úplně nesouvisí a také na jeho plány do budoucna. Tomáši, ty ses teď vrátil z turnaje z anglického Manchesteru, kam jste se se Slavií probojovali po vítězství na celoevropském finále Nike cupu v Helsinkách. Jak to tam probíhalo? Při zápasech jsme měli děsnou smůlu. Dostali jsme nejvyrovnanější skupinu. První zápas jsme prohráli s Arsenalem 1:0 a nedali obrovské šance. Druhý zápas jsme porazili Paris St. Germain 2:1. Ve třetím utkání s chilským Colo Colo jsme padli 3:1 a v posledním zápase skupiny proti japonskému celku nám k postupu stačilo o jeden gól vyhrát. Bohužel jsme jen remizovali a skončili ve skupině až poslední. Také jsme se byli podívat na zápase A týmu Manchesteru a dokonce jsme si s nimi mohli i zatrénovat. Ze všeho mám samozřejmě fotky, videa. V Anglii jsi byl ještě jako člen žákovského celku. Loňská sezóna však byla pro tebe jako žáka poslední. Teď přeskakuji ročník a jdu rovnou do slávistického C dorostu. To je mladší»a«dorost hrající 1. ligu. Já už jsem za ně ale občas nastupoval i v loňské sezóně. Za poslední rok se ti jistě změnil život. Ze Sušice si odešel do úplně neznámého prostředí v Praze. Byla ta změna pro tebe hodně těžká? Ze začátku určitě. V Sušici mi všechno dělala máma. Přišel jsem do Prahy a musel jsem si v mnoha věcech poradit sám. Byl to skok. Za ten rok jsem si ale už docela zvykl a je to mnohem lepší. Ty jsi teď navíc dokončil základní školu. Co tě čeká od září? Byl jsem přijat na Obchodní akademii v Praze. A nechtělo se ti spíš na nějakou sportovní školu? To ne, já už fotbalu mám takhle dost. Na téhle škole je navíc výborný ředitel, který spolupracuje se Slavií a říkal mi, že má pro sportovce pochopení. V loňském ročníku jsi nastupoval jako kapitán v prvoligovém žákovském celku Slavie. Jak pro vás dopadla sezóna, mimo to, že jste se stali vítězi evropské části Nike cupu? Svoji skupinu jsme vyhráli a pak jsme byli na mistrovství republiky. Tam jsme totálně vyhořeli, protože jsme byli utahaní z těch Helsinek. Před tvým přestupem do Slavie jsi ještě jednu sezónu působil na hostování v Klatovech, kde si také hrál žákovskou ligovou soutěž. Zde proběhli tvé první kontakty se Slavií? Do Klatov jsem šel ze Sušice právě proto, že se tam ten rok začala hrát liga. Byli jsme ve skupině i se Slavií. Tam si mě nejspíš všimli. Lezení na umělé stěně Chcete si vyzkoušet moderní adrenalinový sport? Chcete zlepšit svou fyzickou a psychickou kondici? Aktivně si odpočinout, nebo zábavně strávit deštivé odpoledne společně s dětmi? Nabízíme vám program lezení na umělé stěně pod odborným dohledem školených instruktorů (vlastní Certifikát Českého horolezeckého svazu). Lezení probíhá na umělé horolezecké stěně v krytém plaveckém bazénu v Horažďovicích ve stejné provozní době s bazénem. Cena programu pro jednu osobu je 50 Kč/hod., minimální počet čtyři účastníci. Po dohodě je možno připravit program pro menší nebo větší skupiny zájemců, pro kolektivy, dětské tábory, školy v přírodě apod. Cena zahrnuje odbornou instruktáž, jištění, bezpečnostní prostředky a zapůjčení materiálu účastníkům. Cena nezahrnuje vstupné do bazénu. Účastníci potřebují pouze sportovní oblečení, kraťasy, tričko, případně jen plavky. Kontakt: Air.Point, tel , , Veřejné bruslení neděle úterý čtvrtek sobota úterý čtvrtek neděle Broušení bruslí: každé úterý a čtvrtek od do hodin. Upozornění je nezbytné mít ochranné rukavice! Změna časů i termínů vyhrazena aktuální informace na tel: Sport Ty si měl ale nabídky i z jiných mužstev Já jsem původně měl jít z Klatov do Viktorie Plzeň. Ten den, kdy jsem to Slavii podepsal, jsem už měl být na soustředění s Viktorkou. A v současné době o odchodu ze Slavie neuvažuješ? (Tomáš se usměje) To zatím asi ne. Ale třeba na turnaji v Manchesteru hráči dostávali smlouvy. Byli tam kluci z Německa z Kolína nad Rýnem a těm je zástupci Manchesteru dali. Mezinárodní fotbal, to už je asi oproti našem ligovým soutěžím něco jiného. No, je to hlavně strašně vyrovnané. Nedáš šanci a končíš. V Sušici jsi nastupoval především v obraně. Jak to, že ses přeškolil na útočníka? Už poslední rok v Sušici jsem hrával středního záložníka. Za krajské výběry jsem ale hrál pořád v útoku. Do Plzně jsem měl jít také jako útočník a ve Slavii už mě na jiný post nechtěli. Ty ses také dostal do širšího výběru reprezentace do 16 let. Už máš za sebou nějaké zápasy v národním dresu? Teď jsem byl týden na srazu. Zápas jsem odehrál zatím pouze jeden. V září ale budeme hrát dvakrát se Slovenskem, letíme do Turecka, Irska a tak. Hlavně vůbec nebudu ve škole. Asi dostanu individuální plán. V mladším dorostu»a«se hraje systémem víkend středa víkend a jezdí se například až do Ostravy nebo Olomouce. Takže třeba 2 dny vůbec nebudu ve škole. A nechybí ti lidé ze Sušice? (Tomáš chvíli váhá) Tak, rád se sem vracím za kamarády. Ale v Praze je to taky dobrý. A co trenéři ve Slavii? Teď se to docela proházelo. Třeba starší»a«dorost trénují Jinoch s Nečasem (bývalí hráči Slavie, pozn. red.). Sice je příprava, obzvlášť teď v dorostu, náročná, ale na trenéry si nemůžu stěžovat. Jak vidíš své šance v dorostu? Počítáš s místem v základní sestavě? Snad jo. A jestli hrát nebudu, tak mě vrátí do mladšího»b«dorostu, kde bych měl šanci hrát mnohem větší. Bylo by to lepší i kvůli reprezentaci, protože těžko by vzali hráče z lavičky. Je rozdíl, když dáš třeba 40 gólů v»b«dorostu než sedět v»a«dorostu. Ty máš dokonce i internetové stránky, které ti vytvořil tvůj bratr. Mohl bys prozradit adresu? jon Hlavňovická puška II. ročník Zajímavá soutěž ve střelbě z malorážné pušky se konala v neděli 15. srpna na sportovní střelnici v Hlavňovicích. Pro závodníky byl připraven trojboj (na 50 m) skládající se z 10 ran vsedě Výsledky trojboje: 1. Makrlík Miroslav Sušice 245 bodů rozstřel 2. Mautner Jiří Hlavňovice 245 bodů rozstřel 3. Potužák Aleš Běšiny 244 bodů 4. Pešl Ladislav Hlavňovice 235 bodů 5. Mautner Jan Hlavňovice 234 bodů 6. Pytel Jan Hlavňovice 232 bodů Výtečně připravená soutěž vyvrcholila předáním medailí, věcných cen a příslibem uspořádat tuto soutěž i v příštím roce. mm, foto O. Varcoller Již devátým rokem odolává sušický soudek přijmout stálého majitele. Příštím rokem však bude jeho nezávislost po letech opět ohrožena. Nekompromisní pravidlo totiž přiřkne natrvalo tuto putovní trofej tomu, kdo na tradičním smíšeném volejbalovém turnaji O putovní soudek města Sušice zvítězí třikrát za sebou. A Mišáci letos zvítězili podruhé Na volejbalové kurty sušického sportovního areálu se v sobotu 21. srpna postavilo opět patnáct družstev z celé republiky. Tři antukové kurty určily počet skupin a los definoval soupeře v základní části. Oddíl TJ Sušice letos postavil dokonce dvě družstva, obě však los svedl proti sobě již v základní skupině. Navíc skupina obsahovala i favorizované Kokosy z Plzně a překvapivě vyzrálý Milín. Oba sušické týmy si smlsly na moravské Mokré B. Áčko svedlo vyrovnaný souboj s Milínem, ale hosté byli nakonec úspěšnější, a tak o poslední postupové místo bojovaly oba domácí celky. Áčko potvrdilo své abecední nasazení, zvítězilo a postoupilo do bojů o 7. až 9. místo. Béčko ve složení J. Kankrlík, M. Nový, P. Pajma, E. Lískovec, M. Kankrlíková, M. Podlipská, L. Chmelíková a Z. Kan- Ve dnech 14. a 15. srpna 2004 se uskutečnil v Benátkách nad Jizerou již 35. ročník závodu O štít města Benátek ve vodním slalomu. Tento podnik je mezi slalomáři vyhlášený a tomu také odpovídala účast. Například v nejpočetněji obsazené kategorii K1M startovaly na dvě stovky kajakářů. Sušický Klub vodních sportů reprezentovalo 13 závodníků a mezi ostatními se rozhodně neztratili. Nejúspěšnější byli Marie Benešová a Vladislav Galuška, kteří ve svých kategoriích K1Ž a K1M obsadili druhá místa, V. Galuška pak zároveň v absolutní s oporou loktů, 10 ran vstoje opora pevná tyč, 10 ran vstoje opora volná tyč, vše na terč 11/16 cm. Vyrovnané výsledky na předních místech svědčí nejen o náročnosti této soutěže, ale také o výborné připravenosti střelců. Těch se na hlavňovické střelnici sešlo ze čtyřech střeleckých klubů a čtyřech mysliveckých sdružení celkem devětadvacet. Mišáci vyhráli i s měkkým»i«celkové pořadí v turnaji: 1. Mišáci Radotín 2. Kokosy Plzeň 3. Sýkory Brno 4. Sokol Milín 5. Kdyně A 6. Mokrá A 7. TJ Sušice A krlíková se proslavilo dvěma nepříjemnými výrony v kotníku a skončilo na 10. až 12. místě. Ve finálové skupině porazilo áčko ve složení J. Dolejšová, M. Křížová, Č. Kříž, P. Blažek, T. Michalík, J. Blažek a M. Benírške Kdyni B 2:0 a s plzeňskými Rumbuříky svedlo napínavý souboj. První set Sušice prohrála 22:25, ve druhém však po soustředěném výkonu zvítězila 25:21. Jediný míč tak rozhodl o vítězství domácích a celkově sedmém místě. Sušici se tak nepodařilo zopakovat vyrovnaný finálový souboj o prvenství z minulého roku, i když nehrála špatně. Družstvo předvedlo svůj obvyklý standard, některé hostující celky však zaznamenaly výrazné zlepšení. Finále tentokrát obstarali Mišáci s Kokosy. Zřejmě vidina definitivního zisku soudku povzbudila k vítězství radotínské Mišáky vedené sušickým rodákem M. Šmrhou. Své choutky však budou muset potvrdit příští rok. Do té doby ale sušičtí jistě zapracují na výkonnostním růstu a nedopustí, aby došlo k takové nenahraditelné ztrátě. ED 8. Rumbuříci Plzeň 9. Kdyně B TJ Sušice B, Plánice, Hartmanice Klíšťata Velhartice, Horní Slavkov, Mokrá B Úspěšní slalomáři v Benátkách klasifikaci mezi všemi kajakáři místo šesté. V kategorii K1M dorost mladší dosáhli Jan Potužák na páté, Aleš Vozka na desáté a Tomáš Vadlejch na 22. místo. Mezi staršími žáky obsadil Ondřej Bouzek osmnácté a mezi mladšími Filip Bouzek dvaadvacáté místo. V kategorii C1 mladší dorost se umístil Jan Vadlejch na 12. místě, v absolutním pořadí byl Josef Valenta třiatřicátý. V září proběhnou v jednotlivých kategoriích mistrovství ČR. Věříme, že slalomáři zúročí celoroční přípravu a obstojí. Budeme jim držet palce. A. GALUŠKOVÁ

9 Inzerce/Informace strana 11 Název kroužku Popis Vedoucí Zájmové útvary DDM Sušice pro šk. rok 2004/2005 Cena/ školní rok Datum, čas první schůzky v DDM Sport Judo zač. pro děti od 6 let Kämpf 650 Kč Judo pokr. Kämpf 650 Kč Gymnastika pro děti od 7 let Prchlíková 500 Kč Roztleskávačky taneční aerobik od 7 let Prchlíková 500 Kč Aerobic 1 pro dívky od 6 let Mgr. Knězová 500 Kč Aerobic 2 cvičení pro chlapce Prchlíková 500 Kč Tenis zač. pod vedením zkušeného trenéra Vachoušek J Kč Tenis pokr. pod vedením zkušeného trenéra Vachoušek J Kč Minikopaná + pro malé i velké zájemce o fotbal streethockey a hokej Prchlíková 650 Kč Sporťáček 1 pro děti od 7do 10 let Prchlíková 650 Kč Sporťáček 2 pro děti od 10 do 15 let Prchlíková 650 Kč Turistický a cykloturistický pro zájemce o pobyt v přírodě Prchlíková 500 Kč Zdravotní cvičení správné držení těla, správné dýchání aj.; pro děti od 6 let Prchlíková 500 Kč Badminton pro děti od 6 let v malých skupinách pod vedením trenéra Prchlíková 700 Kč Šachy pro zájemce od 7 let Holý 500 Kč Hudba a divadlo Kytara bez not zač. pro děti od 9 let Mottl 550 Kč Kytara bez not pokr. Mottl 550 Kč Flétna pro zač. i pokročilé Prchlíková 500 Kč Keybord pro začátečníky, od 9 let Prchlíková 500 Kč Dramatický nahlédnutí do divadelních tajů, práce na představení Mgr. Hynštová 500 Kč Žonglování ž. míčky, devil stick, pouliční show Mgr. Hynštová 250 Kč Jazykové Angličtina zač. pro předškoláky a děti 1. a 2. třídy Mgr. Hynštová 500 Kč Angličtina pokr. Mgr. Hynštová 500 Kč Němčina zač. pro předškoláky a děti 1. a 2. třídy Mgr. Knězová 500 Kč Německá konverzace Mgr. Knězová 500 Kč Ruština pro začátečníky Mgr. Knězová 500 Kč Tvořivé Holka šikulka zač. od 9 let vaření, práce s materiály, batikování, malování porcelánu, besedy Šímová 500 Kč Holka šikulka pokr. Šímová 500 Kč Kuchtílek vaření pro kluky i holky od 8 let Šímová 500 Kč Dívčí klub móda, cvičení, zručnost, besedy, pro dívky od 10 let Šímová 500 Kč Keramický I. modelování, práce s hlínou, malba Šímová 500 Kč Keramický II. model., točení na kruhu, malba Šímová 500 Kč Název kroužku Popis Vedoucí Vážení rodiče, Cena/ školní rok Datum, čas první schůzky v DDM Modelářské Modelář létající modely, pro chlapce i dívky JUDr. Hájek 500 Kč Elektronika pro zájemce od 11 let PaedDr. Rebstöck 500 Kč Přírodovědné Rybáři zač. pro zájemce o rybaření od 10 let Štěpánek 500 Kč Rybáři pokr. Marek 500 Kč Počítače Programování zač. základy ovládání PC Mgr. Knězová 500 Kč Programování pokr. Šlechta 500 Kč PC internet práce s internetem Mgr. Knězová 500 Kč Předškoláci Sluníčko pro děti od 3 let Šímová, Prchlíková 30 Kč Klubíčko pro děti od 3 let Šímová, Prchlíková 30 Kč Hňácáníčko keramika pro předškoláky práce s hlínou, modelování Šímová 500 Kč Malý sporťáček cvičení a sport. hry pro samostatné děti od 3 let Prchlíková 500 Kč Dospělí Jóga v evropském pojetí Řáhová 20 Kč/hod Aerobik cvičení při hudbě Prchlíková 20 Kč/hod Kondiční cvičení posilování s overballem, gumou, činkami Prchlíková 20 Kč/hod Relaxační techniky prvky jógy, či kungu, tai či, cvičení na páteř, orgánové dráhy Faltusová 25 Kč/hod Kluby Doučování pro děti od 7 do 15 let Mgr. Knězová 40 Kč indiv. domluva Stolní tenis Prchlíková 10 Kč Kulečník Prchlíková 10 Kč Internet Šímová 40 Kč (členové ZÚ 20 Kč) Videoklub Šímová 10 Kč nabízíme vašemu dítěti strávit účelně volný čas, najít si nové záliby a koníčky. Naše práce je prevencí kriminality a drogových závislostí. Děti navážou nové kontakty a mají možnost strávit víkendy na soustředěních kroužků a o prázdninách na letních táborech. Školné je placeno ročně, v přepočtu od 15 Kč/týdně (u některých kroužků jsou zohledněny vyšší náklady na provoz). NOVINKA: dítě navštěvující více kroužků zaplatí za dva plnou cenu a ostatní ZDARMA (mimo tenisu), a v klubu internetu získá slevu 50 % z ceny. Při pobytu na letním táboře obdrží člen kroužků DDM slevu 10 % z ceny tábora!

10 strana 12 Kultura Oblastní kulturní přehled od 3. do 17. září 2004 Sušice Společenská zábava sobota 4. září od hod. Sokolovna Pouťová zábava hraje FORTUNA Promenádní koncert na sušickém náměstí 11. září od hod. hraje SOLOVAČKA pátek 10. a 17. září v hod. Sokolovna Lekce Kurzu taneční a společenské výchovy. MKS stále přijímá přihlášky do kurzu pouze chlapci! neděle 12. září od hod. Pro dobrou náladu hraje harmonikář J. Vodnrášek sobota 18. září od hod. Sokolovna Dámský krejčí komedie G. Feydaua v úpravě a režii Mgr. V. Diviše v podání DS Tyl Hartmanice Cyklus koncertů Vivat Musica podzimní část čtvrtek 23. září v hod. Smetanův sál Koncert kytarového dua J. Hlobil a V. Želinský sobota 25. září ve hod. Sokolovna K tanci a poslechu hrají Staropražští heligonkáři Předprodej vstupenek od 6. září v MKS. Tradiční Kloub Sokolovna tel neděle 5. září od hod. Santos Pouťová zábava hraje Orchidea každý pátek od hod. PDA Sušice diskotéka Muzeum Šumavy Sušice Tel., fax: úterý sobota a hod. neděle hod. od 4. září do 31. říjen 2004 Proměny Sušice výstava fotografií věnovaná proměnám Sušice za posledních sto let. od 3. do 30. září Výtvarné práce Václava Součka a jeho vnuků Miroslava a Radovana Hrabého Zimní stadion Sušice neděle 5. září od hodin zahájení veřejného bruslení více na str. 8 Informace Městská knihovna, Na Vršku 60, tel Půjčovna pro dospělé, čítárna, studovna, internet, kopírování: pondělí, středa, pátek Půjčovna pro děti: pondělí, středa, pátek a hod hod. Městské kulturní středisko Sokolovna předprodej vstupenek na kulturní akce tel pondělí čtvrtek a hod. Redakce SN tel , fax: Kino pokladna otevřena od hod. tel , Informační středisko budova radnice (náměstí) pondělí pátek a hod. sobota hod. tel , nebo Hartmanice Muzeum Dr. Šimona Adlera v Dobré Vodě denně mimo pondělí a hod. Stálá expozice věnovaná kultuře a tradicím židovské menšiny v Čechách. Tel Informace Městské informační středisko a městská knihovna, veřejná internetová stanice Tel , úterý, čtvrtek sobota a středa a Kašperské Hory Společenská zábava aktuální informace o časech na tel září Závod Západočeské oblasti v orientačním běhu pro širokou veřejnost Mistrovství Západočeské oblasti v nočním orientačním běhu 19. září Závod Západočeské oblasti v orientačním běhu 18. září v hod. IS NP Šumava Slavnosti padajícího listí dopoledne plné her a soutěží září výstavní síň radnice výstava obrazů Marie Tefrové každou sobotu od hod. Sokolovna Disco pořádá R. Volf (disco vždy, pokud není plánovaná jiná akce) Muzea, výstavy Muzeum historických motocyklů tel , denně a hod. Expozice České hračky Muzeum Šumavy tel (historické pracoviště) (přírodovědné pracoviště, pokladna) stálá expozice Život a příroda Šumavy, šumavské sklářství úterý neděle a hod. výstava Memento mori Smrt jako brána do věčnosti v historických dílech výtvarného umění, výstava ve spolupráci s více než desítkou českých muzeí a galerií. Trvá do Galerie Kašperské Hory tel v prostoru Galerie prodejna skla a upomínkových předmětů úterý neděle hod. výstava Umění lehce erotické něžné motivy ve výtvarné kultuře století. Trvá do Informace Městská knihovna tel pondělí, středa hod. pátek hod. Městské kulturní a informační středisko tel. kultura , informace veřejná internetová stanice Železná Ruda Muzeum Šumavy úterý sobota a hod. neděle hod. Stálá expozice: dekorativní sklo, památky sklářského rodu Abele, historický nábytek, šumavské hamernictví tel Horažďovice Kino Otava Tel Změna programu vyhrazena! září (oba dny ve hod.) Motýl Příběh o hledání vzácného motýla a nalezení cenného přátelství. Komedie. Francie, titulky, od 12 let září (oba dny ve hod.) Dvanáct do tuctu Čím více, tím hůře! Rodinná komedie. USA, titulky, přístupný září (oba dny ve hod.) Hříšný tanec 2 Vášeň a salsa v žáru havanských nocí. Taneční romance. USA, titulky, od 12 let září (oba dny ve hod.) Van Helsing Jediné jméno, ze kterého má zlo strach! Akční dobrodružný film. USA, titulky, od 12 let září (oba dny ve hod.) Král Artuš Legenda o králi Artušovi znovu ožívá. Historické drama. USA, titulky, od 12 let. Společenská zábava Kulturní dům Horažďovice, tel neděle 5. září Symbiosis 2004 Workshop architektury Vernisáž, veřejná prezentace projektů září Veletrh SPAR středa 22. září v hod. Veřejné zasedání zastupitelstva města pátek 24. září v hod. Zahájení Kurzu tance a společenského chování Informační centrum zámek (naproti muzeu) tel , úterý pátek hod. sobota hod. Městské muzeum tel úterý neděle hod. celoročně badatelské služby dotazy možno em: Nová expozice Všechno je jinak Unikátní nálezy, doklady, zbroje od pravěku až do 19. století. trvá do konce září výstavy v zámecké věži konfrontační prostor VĚŽ Konfrontační fotografie Jiřího Lukeše a Lukáše Steklíka Klatovy Barokní lékárna denně kromě pondělí a hod. Galerie U Bílého jednorožce úterý neděle a hodin. tel , Cesty k monumentalitě malby F. Ronovského trvá do 19. září Špionážní fotografie F. Skála trvá do 19. září Retrospektiva výtvarnice Alena Kučerová trvá do 31. října Galerie Klenová Janovice n. Úhlavou, tel Sýpka Klenová Startpoint Prize CZ 2004 výstava absolventů českých výtvarných škol, spojená s udělením ceny trvá do 3. října J. Besmáková kresby loňská laureátka ceny Startpoint trvá do 3. října Zámek Klenová Stálá expozice historického nábytku a českého umění 20. století ze sbírek galerie. Podstatnou část expozice tvoří dílo Vilmy Vrbové Kotrbové denně kromě pondělí a hod. Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše úterý pátek a hod. tel , Čarovné paličky paličkované práce členek Krajkářského klubu Klatovy trvá do 26. září 2004 Krajkářské školství v ČR významná centra krajkářských technik v naší republice trvá do 26. září Knihovna archiv studovna pondělí a středa a hod. Chanovice Záchranný projekt pro ohrožené objekty lidového stavitelství v terénu jihozápadních Čech. Volně přístupná exteriérová expozice. Pro hromadné výpravy (20 45 osob) po předchozím objednání na adrese: s výkladem průvodce. Kulturní památky Hrad Rabí tel., fax: , denně mimo pondělí (září) , hod. konírna na hradním nádvoří Obrázky pro duši Šumava fotografie Miroslava Zámečníka, fotografie z cest Šumavou a z objevování Cesty trvá do konce září kostel Nejsvětější Trojice v podhradí Obrázky pro duši Ze světa lesních samot K. Klostermann M. Zámečník do poloviny září Hrad Velhartice tel , denně mimo pondělí (září) a hod. do 30. září Verneovky podle Karla Zemana originální hravá expozice pro děti i dospělé s možností projít se tajemným světem J. Verna ve filmových kulisách K. Zemana Hrad Kašperk tel , denně mimo pondělí (září) hod. Veřejnosti jsou nyní zpřístupněny také prostory západní věže. Hrad Švihov tel denně mimo pondělí (září) , hod. Noční prohlídky Termíny: září, září 2004 v pátek od 22 hod., v sobotu od 19 hod. Rezervace vstupenek předem na tel Telefonní čísla, která bychom měli znát Městský úřad (ústředna) lékařská pohotovost 155 požární ochrana 150 městská policie , Policie ČR 158, Úřad práce tel pondělí, středa hod. úterý, pátek hod. čtvrtek (pouze pro prvotní evidenci) hod. Referát státní sociální podpory tel pondělí, středa hod. pátek hod. Katastrální úřad tel pondělí hod. středa hod. Finanční úřad tel , pondělí, středa hod. Poruchy elektřiny, plynu, vody (nepřetržitá služba) Západočeská energetika Plzeň Zubní pohotovost hod. 4. a 5. září MUDr. Ildžová a 12. září MUDr. Lamborová a 19. září MUDr. Prunner jako pravidelný čtrnáctideník vydává Městské kulturní středisko v Sušici. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb SN. Příspěvky představují názory a postoje pisatelů. Za obsah inzerátů zodpovídá zadavatel. Adresa redakce: MKS, T. G. M. 120/I, Sušice, tel Internet Odpovědná redaktorka PhDr. Ludmila Szvitková. Grafická úprava Milena Hálková, Karel Viták, tiskne Typos Klatovy. Cena 6 Kč. Povoleno OÚ Klatovy pod č. j. 72/ /92.

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 39. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 11. 2008 v 8:00 hod. Přítomni: Hůrková, Kobylková, Nedoma, Vejvodová (přišla v 8:40 h) Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 6 Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Den konání: 29. 7. 2015 Přítomní radní: Omluven: Přítomni: číslo jednání: 36/2015/RM Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec,

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Stavba Prodloužení autobusové zastávky Sídliště Zličín návrh Dodatku

Více

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 2. března 2011 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, MUDr. Bohumil Vašek, p. Libor Dobner,

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 22 dne 1. 12. 2008 tyto Zásady postupu při prodeji bytů a bytových

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 30. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 9. 2009 v 10:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová

Více

ze 4. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 14. 2. 2007 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

ze 4. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 14. 2. 2007 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 14. 2. 2007 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Česák, RNDr. Haltuf, Hruška, RNDr. Janoušek,

Více

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Přítomní: Omluveni: Hosté: Ing. Petr Vítek, Jiří Marčan, Ing. Lenka Stemberková,,

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 11.11.2013 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 731/50/2012/RMS schválila návrh programu 50. schůze rady města Slatiňany 732/50/2012/RMS schválila ceny

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 46. řádné jednání rady městské části, konané dne 15. 12. 2014 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Dobrovolný svazek obcí VODOVOD HAMR Palackého nám. 46/II., 379 01 Třeboň, IČO: 60818361, DIČ: CZ60818361 Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2 0 0 9 Třeboň, dne 31.1.2010

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 22. prosince 2004 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Ing. Pavel Bartoníček, p. Karel

Více

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Park a prameništi, spojovací chodník do Metropole 1.I. vzala na vědomí informaci o projednávání souhlasů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více

Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Jmenování členů redakční rady 1.I. jmenovala

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

č.j. 3/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 27. 4. 2012

č.j. 3/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 27. 4. 2012 1 č.j. 3/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 27. 4. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 27.4.2012 18:06 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 27.4.2012 20:00

Více

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER Z á p i s z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním

Více

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh nájemní smlouvy pozemky v k.ú. Třebonice

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha Omluven: Michaela

Více

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 38. řádné jednání rady městské části, konané dne 8. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA č. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PŘEVODU ZEMĚDĚLSKÝCH A LESNÍCH POZEMKŮ Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která

Více

z 34. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 3. 5. 2004 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu

z 34. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 3. 5. 2004 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu z 34. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 3. 5. 2004 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu --------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Navrátil, Ing. Vosáhlo, PaedDr.

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 5 zastupitelů (B.Holeček a R Svoboda omluveni), 12 občanů,

Více

340 22 Nýrsko okres Klatovy

340 22 Nýrsko okres Klatovy O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel., fax : 376390180, 376390014, 376390015, 376390058 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 6. 4. 2010 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu

Více

Z Á P I S. z jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 22. 2. 2012 ve Stožci

Z Á P I S. z jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 22. 2. 2012 ve Stožci Z Á P I S z jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 22. 2. 2012 ve Stožci Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ Stožec dne 15. 2. 2012. Jednání

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně.

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008 Přítomni: Ivana Vlková, Vlasta Tišlerová, Michaela Jůzková, Josef Brouček, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Stanislav

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

1. Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva

1. Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva Z á p i s ze zasedání zastupitelstva Obce Tišnovská Nová Ves konaného dne : 7.2.2013 v 19,00 hod. v budově obecního úřadu č.p. 29 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Obec Sviny Čj.9 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

Z Á P I S. z 43. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 27.3.2014 ve Stožci

Z Á P I S. z 43. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 27.3.2014 ve Stožci Z Á P I S z 43. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 27.3.2014 ve Stožci Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ Stožec dne 20.3.2014. Jednání

Více

U s n e s e n í. z 1. jednání zastupitelstva Obce Jindřichovice konaného dne 21.02.2006. Zastupitelstvo obec: I. schvaluje:

U s n e s e n í. z 1. jednání zastupitelstva Obce Jindřichovice konaného dne 21.02.2006. Zastupitelstvo obec: I. schvaluje: U s n e s e n í z 1. jednání zastupitelstva Obce Jindřichovice konaného dne 21.02.2006 Zastupitelstvo obec: I. schvaluje: Usnes.1/06 Rozpočet na rok 2006 vyvěšen od 3.2.2006 do 22.2.2006: - příjmy 4.595.300,--

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Dne 16.8.2004 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

Zápis č. 23 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 1.6.2015

Zápis č. 23 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 1.6.2015 Zápis č. 23 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 1.6.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík,Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Jan Křikava Hosté : Mgr. Koppová, p. Vondal zástupci zřizovatele

Více

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání:

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí úvěru 2. Vyrozumění ve věci

Více

RM 01/14/07 RM 02/14/07

RM 01/14/07 RM 02/14/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 14. zasedání dne 19.3.2007 RM 01/14/07 postup na odstranění autovraku vozu Liaz u objektu tzv. Cikorky dle zákona č. 13/1992 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 10. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA č. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PŘEVODU ZEMĚDĚLSKÝCH A LESNÍCH POZEMKŮ Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří

Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří konané dne 8. 2. 2007 v Říčanech Přítomni: obec Hvozdec: Bc. Jana Švédová obec Chudčice: Vladimír Kalus obec Javůrek : Karel Jobánek obec Ostrovačice

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Podnět nájemce Sobínského rybníka. 1.I. vzala na vědomí 1. podnět

Více

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni)

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni) -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 26. 2. 2014 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 7 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 4 členi

Více