3. září 2004 Cena 6,00 Kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3. září 2004 Cena 6,00 Kč"

Transkript

1 16/2004 Slovo starostky Proměny města V dnešním poprázdninovém slově bych se chtěla věnovat jedné významné nemovité kulturní památce umístěné přímo v centru sušického náměstí městské kašně a její chystané proměně. Zastupitelstvo města na svém červnovém jednání schválilo zařazení první etapy rekonstrukce kašny v rámci rozpočtového opatření, jako investici letošního roku. Město požádalo Krajský úřad Plzeňského kraje o příspěvek na obnovu této historické památky a získalo částku 350 tis. Kč, dalších 500 tis. Kč uvolnilo zastupitelstvo z rozpočtu města. Byla zadáno zpracování projektové dokumentace, které provedla firma VH TRES, spol. s r. o., České Budějovice ve spolupráci s akademickým sochařem Ivanem Tláškem. Pokud budu citovat popis stávajícího objektu z Průvodní a technické zprávy dozvíme se mimo jiné, že v těsné blízkosti stávající kašny se nachází ozdobná jedle, která evidentně významně poškozuje podzákladí této nemovité památky svým kořenovým systémem, strom zároveň potlačuje možný pohled na kašnu pohledově dominuje náměstí namísto objektu kašny tak, jak to na náměstí přirozeně původně bývalo. Bazén kašny je tvořen žulovými stěnovými bloky, dno kašny je pokryto vrstvou betonu, která velmi pravděpodobně zakrývá původní žulové plotny. Uprostřed kašny je situován centrální dřík sloup výšky cca 3,6 m nad dnem, nesoucí mušli pro přepad vody. Mušle je opatřena v současnosti plechovou prorezivělou nadstavbou nepůvodní z poválečné doby, hyzdící vzhled objektu. Bazén z vnější strany a přelivná mušle jsou zdobeny nízkým rostlinným reliéfem. Styky bloků stěn jsou opraveny nevhodnými neprofesionálně provedenými plombami. Vodní hospodářství kašny bylo patrně v době vzniku kašny řešeno gravitačním přívodem vody od výše ležící akumulační nádržky s odtokem mimo objekt. Původně, jak staré ob- Kam směřují plány města? Do konce roku 2004 zbývají necelé čtyři měsíce. Leccos se za uplynulého tři čtvrtě roku ve městě změnilo. K lepšímu nebo k horšímu to posoudí každý sám. Co ještě chce vedení města v letošním roce stihnout? Které významné investiční akce jsou v plánu pro nejbližší budoucnost? O odpovědi jsme požádali starostku JUDr. Jiřinu Rippelovou. K těm významnějším akcím, které se ještě v letošním roce dočkají realizace, případně budou zahájeny a jsou v určitém stupni přípravy (probíhá výběrové řízení, nebo je uzavřena smlouva a akce se bude zahajovat, příp. se dokončuje stavební řízení) zcela určitě patří 7. a 11. etapa rekonstrukce kanalizace, vodovodního řadu a komunikace ve III. městské čtvrti. Tato rekonstrukce se bude týkat zejména ulic Hájkova a Hluboká. Investiční náklad po skončeném výběrové řízení činí více než 16 mil. Kč, z toho podíl města činí 8 mil. Kč, zbytek činí získaná státní dotace. Dále bych jmenovala akci, o které píši v jiné části dnešních Sušických novin jedná se o rekonstrukci historické kašny, zahajovat se bude rekonstrukce staré Dlouhoveské ulice, připravuje se realizace bezdrátového městského rozhlasu do obcí Divišov a Dolní Staňkov, v jejímž rámci bude také instalována signalizace úniku čpavku na zimním stadionu a doladěna slyšitelnost rozhlasu v některých problémových částech města. Ve fázi probíhajícího výběrového řízení je instalace městského kamerového systému, který by měl pomoci ochránit zejména lokality, kde dochází ke zvýšenému riziku páchání přestupků, příp. trestných činů. Předposlední akci, kterou bych ráda uvedla, je úprava přechodů pro postižené spoluobčany, nyní probíhá za účasti policie ČR řízení v ulici T. G. M. A na závěr před několika dny došlo k předání staveniště v areálu kasáren Stavebnímu podniku Klatovy, a. s., který zde bude pro město zahajovat výstavbu 44 bytů pro mladé a příjmově vymezené skupiny obyvatel. Můžete v krátkosti zhodnotit zmíněnou dobu z hlediska dokončených akcí, jejich průběhu, naplnění? Jak jste spokojená s dosavadním vývojem? V letošním roce bylo, tak jako v letech minulých dokončeno několik významnějších akcí, které zcela určitě napomohly k rozvoji našeho města. Ať už je to rekonstrukce bývalého Onkologického oddělení sušické nemocnice, výstavba 96 bytových jednotek v Kaštanové ulici, rekonstrukce radnice, tři etapy rekonstrukce kanalizace, vodovodního řadu a komunikace v ulicích Dlouhoveská, Krátká Mariánská, Nuželická. Nepodařilo se nám prozatím zajistit zdroj pitné vody pro chatu s rozhlednou Svatobor, bohužel ani ve sto dvaceti metrech pod zemí nebyl dostatečný zdroj vody, byť vydatnost zdroje posuzovali nezávisle dva proutkaři. Nedávno, také prostřednictvím našich novin, byli osloveni občané města, aby na radnici směrovali své připomínky ohledně kritického stavu komunikací. Už proběhlo jejich vyhodnocení? Které městské části jsou na tom nejhůře? Kdy se počítá se zahájením oprav silnic a chodníků komplexně, nebo po částech? Jaké to předpokládá náklady? Lze dosáhnout na některou z dotací nebo grantů? Stav komunikací v Sušici je v některých částech města opravdu žalostný. Komunikace budou prioritou při sestavování rozpočtu na rok Je pravdou, že do této sféry se v minulých letech neinvestovalo tolik, kolik by bylo potřeba. Odbor majetku a rozvoje města připravil na poslední jednání rady města přehled komunikací vyžadujících nutné opravy. Seznam nebyl vůbec krátký. Je pravda, že je vždy žádoucí, aby rekonstrukce byla provedena komplexně, včetně inženýrských sítí a náklady na celkové rekonstrukce se šplhají do závratných výšek. Zatím jenom předběžně uvedu, že pevně věřím, že se v příštím roce dočká generální opravy ulice 5. května, že bude dobudováno parkoviště u Pekařství Rendl, které je projekčně připraveno. Další investice budou předmětem diskuzí vedených při sestavování rozpočtu. Pokud se týká získání dodací, ať už ze státního, krajského, či»evropského«, má město připraveno několik akcí v oblasti komunikací a některé z nich bude realizovat v rámci velkého projektu spolu s dalšími, zejména jihočeskými městy jedná se o komunikace a sítě za PDA, v lokalitě nádraží a III. čtvrti města. Se začátkem školního roku se opět množí diskuse na téma počet škol v Sušici a jejich naplnění. Změnila se nějak situace ohledně počtu a obsazenosti tří sušických ZŠ? Uvažuje se o nějakých zásadních změnách? O sloučení základních škol se zatím v žádném kompetentním orgánu města nejednalo, v současné době tuto záležitost nepovažuji za aktuální a finanční úspora při sloučení si myslím by nebyla tak výrazná. Spíše je otázkou, jaký bude osud některých okolních venkovských škol, které se opravdu potýkají s nedostatkem žáků a jak se tato skutečnost projeví na počtu žáků v sušických školách. I nová bytová výstavba a příliv lidí z jiných míst bude mít vliv na počet žáků v našich školách. Otázka počtu škol v Sušici bude určitě diskusí pro příští zastupitelstva. as 3. září 2004 Cena 6,00 Kč Studenti Michal Kočí a Lukáš Zábranský ze Sušice dosáhli velkého úspěchu, když obsadili 3. místo v národním kole studentských soutěží Junior Achievement. Jednalo se o počítačovou simulaci trhu, během níž si studenti stanovují cenu svých výrobků (Echopenů), určují, kolik se bude vyrábět, plánují rozpočty na marketing a na výzkum a vývoj a investují do továren a zařízení. Tato rozhodnutí od nich vyžadují schopnost plánovat a analyticky myslet. Nezisková organizace Junior Achievement byla v USA založena roku 1919 a česká pobočka razové dokumenty vypovídají, zahrnovala kašna jen přelivnou plochou mušli s přívodem vody, ze které přepadala voda do bazénu kašny pro použití obyvatel města. Až v druhé polovině dvacátého století vznikla na mušli plechová stromečková náfoto M. FIŠER stavba, hyzdící celý objekt, dnes zcela prorezivělá. Nadstavba zřejmě měla za účel kromě vyšší dominance vodních střiků i umístění komunistického symbolu na vrcholu sloupu. Zároveň v poválečné době došlo i k úpravě vodního režimu na necirkulační. Tolik citace ke stávajícímu stavu kašny a nyní mi dovolte seznámit vás s navrženými opatřeními rekonstrukce. Rekonstrukce proběhne ve čtyřech rovinách: 1. sochařsko-kamenické, 2. stavebně-konstrukční, 3. vodního hospodářství, 4. vystrojení kašny. Práce na obnově kašny by měly začít v září letošního roku a zrekonstruovaná kašna by mohla být uvedena do provozu před zahájením příští turistické sezóny. Zájemci o podrobnější informace se mohou obracet na Ing. V. Marešovou z odboru majetku a rozvoje města. JUDr. JIŘINA RIPPELOVÁ CZECH TOP 100 v Trojském zámečku roku 1992 díky panu Tomášovi Baťovi. 17. června v Trojském zámečku byl v rámci akce CZECH TOP 100 výše uvedeným studentům slavnostně předán certifikát za jejich velmi pěkné umístění. Předávání se zúčastnily i některé velmi významné osobnosti českého politického a kulturního života, např. Z. Škromach, J. Zahradil, J. Dienstbier, M. Vašut, F. Slováček, V. Kulhánek (předseda představenstva Škoda Auto, a. s.), a další. Gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů! Ing. ZDEŇKA FARTÁKOVÁ Přečtěte si začíná bruslařská sezóna na zimním stadionu osud hotelu Otava stále nejasný pozvánka na Mistrovství ČR v požárním sportu aktuálně z jednání Rady města dějiny sušického sirkařství (seriál) filmové hity v sušickém kině Městské kulturní středisko hledá promítače pro kino v Sušici s platným osvědčením. Informace na tel září ve hod. Sokolovna Pouťová zábava hraje Fortuna 11. září v hod. Promenádní koncert dechovky Solovačka na sušickém náměstí 18. září v hod. Dámský krejčí komedie G. Feydaua v úpravě a režii Mgr. V. Diviše v podání Divadelního sdružení Tyl Hartmanice, vstupenky od 6. září v MKS Cyklus Vivat Musica 23. září v hod. Smetanův sál Koncert kytarového dua J. Hlobil a V. Želinský 25. září ve hod. Staropražští heligonkáři K tanci i poslechu, stolové uspořádání. Rezervace a předprodej vstupenek v MKS Vyberte si z aktuální nabídky zájezdů Cestovní agentury MKS dovolenou v tuzemsku i v zahraničí na poslední chvíli Volná místa čtvrtek 23. září 2004 Litoměřice Zahrada Čech sobota 23. října 2004 Č. Budějovice Hobby podzim Přihlášky a bližší informace k zájezdům v kanceláři MKS, na tel , nebo na

2 strana 2 Na lince Sušice Paříž Nebo také z brány Šumavy do centra módy se přes Vysokou školu umělecko-průmyslovou vydal na studia sušický rodák, čtyřiadvacetiletý módní návrhář Jakub Polanka. Módní návrhářství není zrovna z těch profesí nejběžnějších, pro někoho může mít příchuť exotiky nebo čehosi nehmatatelného, nepochopitelného. Jakub měl ale jasno poměrně brzy jak on sám říká, už od raného dětství se chtěl tomuto oboru věnovat a své zájmy směřoval k naplnění svých cílů. Na VŠUP v Praze studuje obor design obuvi a oděvních doplňků, ten však nyní na rok přerušil. Možnost vzdělávání v oboru módního návrhářství u nás ne zcela naplňuje jeho představy, proto se přihlásil a jako první z deseti studentů byl přijat na roční stáž v úzce výběrovém pařížském Institutu Francais de la Mode (IFM), odkud vycházejí ti nejlepší profesionálové do světa módy. V institutu projde roční stáží opravdu pouze deset nejlepších a nejnadanějších návrhářů, s nimiž po dobu jejich působení spolupracuje široký realizační tým. Jaké to je, pohybovat se v mašinérii byznysu zvaného móda? Je to nepředstavitelně rychle se rozvíjející obchod, ve kterém nemáte čas se na nic ohlížet. Samozřejmě je to o kreativitě, nápadech i řemesle. Je to vždy o dokonalé spolupráci týmu lidí, kteří se podílejí na vytvoření té či oné kolekce podle požadavků zákazníka. Neexistuje postoj každý sám za sebe. V rámci vzdělávání na institutu spolupracujeme s nejrůznějšími firmami zvučných jmen tvořili jsme například pro firmy Channel, Hermes, Louis Vuiton a další. Je to pro mě fascinující svět, který se nezastaví ani na chvilku. Jakub už má na svém kontě několik významných úspěchů ve své tvorbě v roce 2001 mu byl propůjčen titul Výtvarník roku za kolekci dvanácti modelů, kterou představil v Brně, tento titul později znovu obhájil, dvakrát byl oceněn Design centrem ČR, ze zahraničí si pak přivezl cenu Fashion & Technology z Florencie, úspěchy posbíral i v Miláně a v Londýně. Studium v Paříži je roční, ukončíte jej v lednu následujícího roku. Co bude následovat? Vzhůru do bruslí! Ne, nečtete špatně, opravdu si už v září můžete jít zabruslit na sušický zimní stadion. V uplynulých měsících, kdy byl stadion uzavřen, tu docházelo k nejrůznějším opravám a úpravám tak, aby byla stoprocentně připravena další sezóna. Nejvýraznější opravou prošly mantinely kolem ledové plochy byly kompletně zrenovovány včetně nových nátěrů a výměny okopávacích desek. Generální opravu si vyžádala rovněž chladící věž č. 1, provedeny byly nátěry trubkového rozvodu ve čpavkovém kanále. Tyto a další drobné úpravy, včetně nutné opravy rolby na led, v řádu několika desítek tisíc korun, zajistili svépomocí zaměstnanci stadionu. Generální oprava kondenzátoru ve strojovně chlazení z větší části náhradu za dosluhující zařízení a revize technických zařízení byla zadána specializované firmě Chlarex z Veselí nad Lužnicí. Celkem si tyto náklady vyžádaly částku téměř 700 tisíc korun z rozpočtu města. Veřejné bruslení začíná v neděli 5. září ve hodin, rozpis bruslení budeme pravidelně uveřejňovat v SN, aktuální rozpis na straně 8. as Kaleidoskop Na závěr stáže připraví všech deset návrhářů společnou prezentaci toho nejlepšího, čeho ve světě módy dokázali. Vzhledem k tomu, že je tento institut velmi prestižní a úzce po celou dobu spolupracuje se společnostmi světových jmen, mají už také zmíněné firmy jasno v tom, kterého návrháře osloví pro své zakázky. Co vás čeká ještě teď, v nejbližší době? Na září připravujeme výstavu ve městě hedvábí, v Lyonu. Je to společný projekt 5 6 tvůrců z východní Evropy, ze známých jmen uvedu např. Moniku Drápalovou nebo Kateřinu Geislerovou, která velmi úspěšně působí ve Francii už jedenáct let. O náročnosti této profese nikdo nepochybuje. Jak odpočíváte? Odpočinu si vždy doma, v Sušici na Šumavě. Její krásná příroda, klid, přátelé a milé prostředí jsou obrovským zdrojem energie, kterou tu čerpám. V Paříži nemám čas odpočívat, Tam se nesmíte zastavit ani na chvilku. Proto jezdím relaxovat domů. Tady to mám rád. as Státní jazyková škola v Sušici Informace k zahájení školního roku Uzávěrka přihlášek pro školní rok je 9. září v hod. Do této doby je ještě možno provést zápis zájemců o studium a získat potřebné informace, vždy mezi hodinou (pondělí čtvrtek), informace také na tel , Harmonogram informativních schůzek Anglický jazyk rodiče a děti pondělí 6. září 2004 v hod. v pracovně Aj Anglický jazyk dospělí pondělí 6. září 2004 v hod. v pracovně Aj Anglický jazyk děti úterý 7. září 2004 v hod. Německý jazyk děti úterý 7. září 2004 v hod. Německý jazyk dospělí pondělí 6. září 2004 v hod. v pracovně Nj Francouzský jazyk úterý 7. září 2004 v hod. Španělský jazyk úterý 7. září 2004 v hod. Upozornění: Přístup do pavilonu D je po 16. hodině možný pouze zadním vchodem (kolem sportovního areálu školy). Akreditace škola zajišťuje kvalifikační požadavky jazykových znalostí v souladu s Usnesením vlády České republiky z 6. listopadu 2002 č a organizuje podnikové kurzy a školení v požadovaném rozsahu. Poskytuje potřebná osvědčení. Mgr. PAVEL KAHLE, ZŘŠ SJŠ Úpravna vody funguje spolehlivě Už více než rok funguje nová úpravna vody v Sušici v hodnotě více než 55 miliónů korun, už více než rok zásobuje obyvatele kvalitní pitnou vodou. Dosavadní provoz úpravny vody v prameništi Luh prokázal, že nejen samotné zařízení úpravny, ale celý systém zásobování města pitnou vodou funguje spolehlivě. Během prvního roku provozu nové úpravny jsme řešili pouze drobné technické problémy, které neměly žádný dopad na obyvatele Sušice. Voda dodávaná z nové úpravny především odpovídá hygienickým požadavkům podle Zákona o ochraně veřejného zdraví. Vzhledem k posílení zdrojů z povrchových toků a také postupnému snižování ztrát ve vodovodní síti je s dostatečnou rezervou zajišťován Osud hotelu Otava je stále nejasný V březnovém vydání Sušických novin jsme informovali o stále neutěšeném stavu objektu bývalého hotelu Otava (naproti sídlišti Vojtěška). Začátkem března bylo svoláno jednání současných devatenácti (!) soukromých spolumajitelů jedné poloviny nemovitosti a státu majitel druhé poloviny zastoupeného Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), kde bylo dosaženo dohody o provedení nejnutnějších zabezpečovacích prací. Ty spočívaly v doplnění oplocení směrem k ulici Volšovská, dále i na vchodech do objektu pro zabránění vstupu neoprávněných osob, což bylo splněno. Neznámými vandaly došlo však nejméně dvakrát k demontáži oplocení, což následně řešil denní objem kvalitní pitné vody dodávaný do veřejného vodovodu, uvedl Jiří Stara, hlavní technolog společnosti 1. JVS, a. s., která provozuje vodohospodářské sítě v Sušici. Historie budování velkých a středních úpraven vody v Česku sahá hluboko do minulého století. Dnes jich jsou v ČR stovky. Město Sušice, které úpravnu vody v minulosti nevybudovalo, bylo v tomto směru raritou. Řešení kvality vody v Sušici se stalo prioritou naší společnosti i tamní radnice od samotného počátku působení 1. JVS, a. s., ve městě. Výsledkem našich společných úvah byla orientace na již vybudované zdroje vody v prameništi Luh. V září 2000 pak sušické zastupitelstvo rozhodlo o výstavbě úpravny vody, sdělil Jiří Stara. Důležité olympijské klání se odehrávalo nejen na letních OH v Athénách, ale i v Kamensku u Blovic ve druhé půli července. Olympijské hry starého Řecka si totiž 85 účastníků (72 ve věku do 18 let) letního tábora pořádaného pionýrskou skupinou Otava zvolilo jako letošní téma. Počasí přálo, sportovalo se jako o život, našel se čas na zábavu Ideální prázdniny. Však si také všichni pobyt v Kamensku každý rok pochvalují a rádi se sem vracejí. Letos si táborníci vyzkoušeli také pobyt mimo základnu po dobu několika dnů. Jedni se na pětidenní túru vydali pěšky, druzí na kole. Všichni se v pořádku vrátili a soudě podle spokojených výrazů se jim výlet i dvoutýdenní pobyt v krásném prostředí líbil a slíbili si zase za rok na shledanou. V přírodě můžete ale zažít leccos i vy, když přijmete pozvání PS Otava na další Podzimní sraz v autokempu Nové Městečko, v sobotu 18. září Pro všechny je tu připraven celodenní program od 10 do 17 hodin (azimutové kufrování, opičí dráha, lanová síť, střelba ze vzduchovky, šlapadlo, ukázka ohnišť a uzlů, od 15 hodin ukázka výcviku psů, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. A jak dál? Dohodnou se vlastníci na společném postupu, nebo objekt zchátrá a zůstane tu jen oplocená ruina? S jistotou se v současné době nedá potvrdit ani jedno, ani druhé. Vyjádření největšího spoluvlastníka státu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových je následující: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZ- SVM) postupuje na základě platných právních předpisů. ÚZSVM je příslušný hospodařit s částí nemovitosti bývalého hotelu Otava na základě mezinárodní majetkoprávní dohody. V současné době vede ÚZSVM intenzivní šetření o osobě původního vlastníka (případně jeho právních nástupců) Celkové náklady činily více než 55 milionů korun a financována byla z prostředků města a programu ministerstva zemědělství. Stavba je komplexním dílem, které zahrnuje budovu s vlastní úpravárenskou technologií, novou infrastrukturu, například v podobě příjezdové komunikace, přípojky plynu a kanalizace, zrekonstruované technologické vybavení vodojemů a nově vybudovaný lokální vodárenský dispečink. Společnost 1. JVS, a. s., je členem Veolia Water, největší skupiny na českém vodohospodářském trhu na municipální i průmyslové úrovni. Společnost Veolia Water zásobuje obyvatel, její roční obrat v roce 2003 dosáhl 9,6 mld. Kč a zaměstnává osob. jk Olympiáda nejen v Athénách jezdecký klub Jiřičná ) na místě bude možnost opéct si vlastní vuřty, pití bude zajištěno. Ve třiceti korunách startovného je zahrnuto i losování na kole štěstí. Do Nového Městečka můžete dojít pěšky, dojet na kole, autem nebo zvláštním autobusem vypraveným v hodin od klubovny PS Otava (zpět v hodin z Nového Městečka, příspěvek na dopravu 10 Kč). Den plný zábavy je realizován za finanční podpory MŠMT v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží a za podpory MÚ Sušice a OÚ Dlouhá Ves. ps této části nemovitosti, aby s těmito mohl být projednán další postup v tomto případu. Důvodem je skutečnost, že v květnu roku 2004 bylo Ministerstvem financí ČR vydáno stanovisko, ve kterém je citováno usnesení Ústavního soudu č. j. 265/99. Zde se uvádí, že»mezinárodní majetkoprávní dohoda nemůže být titulem pro přechod vlastnického práva na stát, neboť předpokladem vnitrostátní účinnosti takové dohody je nutná její předchozí recepce státem prostřednictvím aktu vnitrostátní povahy. Takový akt nebyl nikdy přijat«. Usnesením Ústavního soudu je vlastnictví státu zpochybněno. O vývoj situace se budeme i nadále zajímat a informovat na našich stránkách. as

3 Aktuality strana jednání Rady města se konalo 16. srpna Rada přijala tato usnesení: RM nesouhlasila s podáním žádosti na KÚ PK o získání finančních prostředků na zpracování strategického plánu rozvoje soc. služeb v působnosti pověřeného města III. RM schválila dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 2/2003 Město Sušice 4 o dodávce architektonických, projektových a inženýrských prací mezi Městem Sušice a Ing. arch. Karlem Jandou. RM schválila přípravu realizace 2 ks tapisérií do obřadní síně výtvarnicí Vladimírou Kunešovou a pověřila starostku jednáním v upřesněné podobě smlouvy o vytvoření díla. RM schválila příspěvek na přípravu publikace Města ČR ve výši Kč pro firmu PF ART, s. r. o., Gromešova 4, Brno. RM schválila příspěvek na připravovanou propagaci Sušického betlému u příležitosti konání Kongresu světové federace betlémářů ve výši Kč. RM schválila předložený Organizační řád MÚ pro zabezpečení příprav na krizové stavy a mimořádné situace a realizaci opatření. Výstavba 96 b. j. přidělení bytu: RM schválila smlouvu o budoucí smlouvě mezi Městem Sušice a Richardem Pitelem, Hrádek, a pověřila starostku města podpisem smlouvy. RM schválila dodatek ke smlouvě s firmou Investtel, s. r. o., Klatovy, v souvislosti s rozšířením a změnami projektu strukturované kabeláže v budově radnice nám. Svobody 138, v celkové částce Kč a pověřila starostku jeho podpisem. Bude hrazeno z položky 6125 ORG RM souhlasila v rámci výjimečné přípustnosti stavby s návrhem umístění stavby zahradního domku na nářadí na pozemku p. č. 1644/4 v k. ú. Sušice nad Otavou. RM souhlasila v rámci výjimečné přípustnosti stavby s návrhem umístění stavby objektu individuální rekreace na pozemku p. č. 699/5 v k. ú. Sušice nad Otavou. RM souhlasila v rámci výjimečné přípustnosti stavby s návrhem umístění stavby objektu individuální rekreace na pozemku p. č. 1165/18 v k. ú. Sušice n. Otavou. RM souhlasila v rámci výjimečné přípustnosti stavby s návrhem umístění stavby řadové garáže na pozemku p. č. 380/1 v k. ú. Sušice nad Otavou. RM vzala na vědomí zápis z jednání komise majetku a rozvoje města. RM vzala na vědomí zápis z jednání bytové komise. Město Sušice nabízí k pronajmutí tyto volné nebytové prostory: jednu místnost s malým skladem a částí chodby ve 2. patře budovy čp. 132/III v Sušici (budova býv. rehabilitace) pět místností, chodba a sociální zařízení v přízemí objektu č. p. 255/II (budova bývalé divize). Bližší informace na OMRM MÚ, tel Pravidelná zasedání zastupitelstva města Sušice se uskuteční: 22. září, 24. listopadu, 15. prosince 2004 Pravidelná jednání městské rady: 13. a 27. září, 11. a 25. října, 8. a 22. listopadu a 6. prosince Zasedání rady města září 2004 od 10 do 17 hod. Srdečně vás zveme na tradiční pouťovou výstavu bonsají, která se koná ve vstupní hale základní školy Lerchova ulice. V průběhu výstavy ukázky tvarování RM souhlasila s rozšířením bytu č. 8, 1+1/IV. kat., ul. Pod Kalichem 125, Sušice, jehož jsou spolunájemci Martin a Pavel Nový, o jednu místnost bytu č. 7, 0+1/ IV. kat., ul. Pod Kalichem 125, Sušice, na náklady spolunájemců Martina a Pavla Nových. RM souhlasila s přidělením bytu 0+1/I. kat., ul. Kaštanová 1159, Sušice Žanetě Bachroňové na dobu určitou jednoho roku. RM souhlasila s přidělením bytu 1+1/I. kat., ul. Volšovská 857, Sušice, Miroslavě Pojarové na dobu určitou jednoho roku. RM revokuje své usnesení č. 298 ze dne 21. června 2004 ve věci přidělení bytu č. 4, 2+1/II. kat., ul. Lerchova 710, Sušice, pro manžele Kaliských. RM souhlasila s přidělením bytu 2+1/II. kat., ul. Lerchova 710, Sušice, manželům Míčkovým na dobu určitou jednoho roku. RM odkládá přidělení bytu 4+1/ I. kat., ul. 5. května 719 na příští jednání rady. RM odkládá přidělení bytu 3+1/ I. kat., ul. 5. května 718 na příští jednání rady. RM odkládá přidělení bytu 3+1/ I. kat., ul. Kaštanová 1166 na příští jednání rady. RM uložila bytové referentce prověřit podklady pro přidělení bytu pro žadatele o byt 3+1 na prvních třech místech pořadníku. RM nesouhlasila s výměnou bytů mezi Jitkou Mottlovou, ul. Kaštanová 1160, Sušice, a Annou Čadkovou, ul. Kaštanová 1161, Sušice. RM revokuje usnesení č. 179 ze dne ve věci přidělení bezbariérového bytu 1+1/I. kat., objekt B, ul. Kaštanová, Sušice pro p. Otu Dudu. RM revokuje usnesení č. 237 ze dne ve věci přidělení bezbariérového bytu 1+1/I. kat., objekt A, ul. Kaštanová, Sušice pro p. Jaromíra Sejkota. RM nesouhlasila s žádostí Miluše Sedláčkové, aby na živnostenském listě Sedláčkové bylo uvedeno místo podnikání ul. Kaštanová, čp. 1164, Sušice. RM souhlasila s povolením rekonstrukce bytového jádra v bytě č. 6, ul. Karla Čapka 875, Sušice, na náklady nájemce bytu p. Marie Lederbuchové. Žadatelka si musí zajistit patřičné stavební povolení na odboru výstavby a územního plánování městského úřadu v Sušici. RM odkládá souhlas s uzavřením nájemních smluv na garážová stání v domě A, B a C v Kaštanové ul. v Sušici. RM uložila OMRM pozvat na příští jednání rady města zástupce firmy Ingem Plzeň. RM souhlasila na základě poptávkového řízení s uzavřením mandátní smlouvy pro výkon správy 96 bytových jednotek v Kaštanové ul. v Sušici s firmou Bytservis, Tichá 873, Sušice a uložila OMRM svolat jednání zainteresovaných stran. RM neschválila pronájem části pozemkové parcely č. 1357/1 v k. ú. Sušice paní Karině Slánské, bytem ve Žďáru u Mariánských Lázní. RM schválila pronájem části pozemkových parcel č a 1026/3 v k. ú. Sušice nad Otavou p. Vlastimilu Lagronovi pro pořádání Sušické pouti za cenu Kč za celou dobu pronájmu. RM schválila Dodatky č. 1 k nájemním smlouvám pro Vladimíra Möstla a Pavla Prančla, které upravují smlouvy v čl. 3 odstavci 6, ve smyslu prodloužení lhůty k opravám pronajatých objektů o 6 měsíců, tj. do RM schválila pronájem nebytových prostor na stavební parcele č v k. ú. Sušice Zdeňku Klechovi. RM schválila pronájem části pozemkové parcely č. 2256/1 v k. ú. Sušice o výměře 432 m 2 panu Jaroslavu Motlíkovi na pořádání vánočních trhů v době od do za minimální výši nájemného Kč. RM doporučuje zastupitelstvu města odprodej části pozemkové parcely č. 1955/1 PK v k. ú. Sušice stavební firmě Šperl, s. r. o., Sušice s tím, že cena bude určená zastupitelstvem města. RM uložila OMRM zajistit srovnávací sestavení na ppč. 2257/2 v k. ú. Sušice nad Otavou. RM souhlasila s uzavřením Smlouvy o dílo na akci: Garáže v areálu FÚ a ZUŠ Sušice s firmou HLAVSA, s. r. o., stavební práce Sušice, v celkové výši Kč včetně DPH a doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 19 částka ve výši Kč bude převedena z pol. 5901, org. 73 rezerva investice a provoz. RM souhlasila s uzavřením Smlouvy o dílo na akci: Oprava komunikace Stará Dlouhoveská s firmou SWIETELSKY, s. r. o., Sušice, v celkové výši Kč včetně DPH a pověřila starostku města podpisem smlouvy o dílo. RM souhlasila s uzavřením Smlouvy o dílo na akci: Oprava cyklostezky v úseku Sušice Čepice s firmou Stavební firma ŠPERL, s. r. o., Pražská 57, Sušice, v celkové výši Kč včetně DPH a pověřila starostku města podpisem smlouvy o dílo. RM uložila OMRM zajistit zpracování cenové nabídky na vybudování sedlové střechy na administrativní budově SuTes, s. r. o., Sušice. RM souhlasila s doplněním seznamu firem pro výzvu k podání nabídky na akci: Sušice Nuželická ul. 7. a 11. etapa rekonstrukce komunikací včetně rekonstrukce vodoteče rozšíření akce o firmy Stavební podnik Klatovy, a. s., a Sušické technické služby, s. r. o. Dále souhlasila s doplněním komise pro otevírání obálek a pro vyhodnocení nabídek o dva členy: Ing. Petr Kocman, Ing. Vladimír Marek. RM souhlasila s předloženým návrhem Smlouvy o dílo projektová dokumentace, včetně inženýrské činnosti na akce Sušice podchycení volné kanalizační výusti v Drahelinkách a Sušice Odkanalizování pravého břehu Otavy v lokalitě Pod Stráží s firmou EKOEKO, s. r. o., Husova 13, České Budějovice, v celkové výši Kč včetně DPH a pověřila starostku města smlouvu podepsat. RM doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 20 na tuto akci. Částka ve výši Kč bude převedena z pol. 5901, org. 73 rezerva investice a provoz. RM souhlasila s umístěním dvou vitrín s mapami města Sušice firmy AGENCE Cestr, s. r. o., Střelecká 907, Hradec Králové, a to v ulici Dlouhoveská a na nám. Svobody, za budovou radnice s tím, že MKS bude využívat k informování část úřední desky. RM souhlasila s návrhem smlouvy o dílo na akci: Umístění přístřešku autobusové zastávky u zimního stadionu s firmou RAMO, stavební sdružení, Pravdova 1077, Sušice, v celkové výši Kč včetně DPH. Akce bude hrazena z položky údržba města. RM nesouhlasila se zadáním projekčního řešení dopravního značení a úpravy provozu na komunikacích okolo tzv. Červené a pověřila OMRM jednáním v této věci se zástupci Otavských strojíren, a. s., a Středního odborného učiliště zemědělského Sušice. RM vzala na vědomí předložený Přehled komunikací vyžadujících nutné opravy na území města Sušice. RM vzala na vědomí předložené Vyhodnocení plnění akcí z rozpočtu města za rok 2004 v agendě investičních techniků. RM nesouhlasila s vybudováním dělící příčky v půdních prostorách v domě čp. 737 a 738 rozdělením domu Villaniho čp. 737 vzhledem k podepsaným KS a doporučuje majitelům b. j. řešit rozdělení domu po jeho prodeji. RM schválila cenovou nabídku konzervátorských a restaurátorských prací za obrazy městského úřadu předloženou panem Pavlem Mlsem, Sušice, v celkové ceně Kč. as Uzavírka náměstí Z důvodu přípravy a pořádání pouťových trhů 4. a 5. září bude sušické náměstí uzavřeno pro veškerou dopravu od pátku 3. září od hodin do neděle 5. září do hodin. Děkujeme za pochopení. MP Sušice Mistrovství ČR v požárním sportu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve spolupráci s Městem Sušice, HZS Klatovy, Krajským sdružením Plzeňského kraje, Okresním sdružením hasičů Klatovy a Sborem dobrovolných hasičů Sušice město vás zvou na Mistrovství České republiky družstev Sborů dobrovolných hasičů SH ČMS v požárním sportu, které se uskuteční ve dnech v Sušici. Mistrovství je pořádané v rámci oslav 140. výročí založení dobrovolného hasičstva v ČR, jen o deset let kratší dobu svého trvání slaví v letošním roce Sbor dobrovolných hasičů Sušice město. Svědky slavnostního zahájení můžete být v pátek 17. září v hodin na sušickém náměstí, před radnicí, v sobotu a v neděli pak můžete fandit družstvům v jednotlivých disciplinách na stadionu TJ. V sobotu od 8 00 hodin budou hasiči soutěžit v běhu na 100 m s překážkami, poběží se štafeta m a v podvečer zhruba kolem půl šesté bude první soutěžní den družstev mužů i žen vyhodnocen. Divácky patrně nejatraktivnější disciplina požární útok bude zahájena v neděli od 8 30 hodin. Neméně zajímavé bude jistě utkání o výjimečný kýblšpric, součástí Mistrovství je také volba MISS hasička roku Závěrečné vyhlášení všech soutěží je plánováno na nedělní poledne. Česká křesťanská akademie Sušice Pohodlný nákup s GE Capital připravuje poutní zájezd do jižních Čech 2. října Zájemci se mohou přihlásit nejpozději do 17. září 2004 na tel Ing. V. Šmídl, nebo na tel , I. Vilhelmová. Podrobnější informace k zájezdu na vývěsce ČKA. Společnost GE Capital Multiservis představila nový úvěrový produkt Internetový spotřebitelský úvěr Multiservis. Úvěr, s jehož pomocí se dá nakupovat z pohodlí domova na internetu, bude uveden do praxe v první polovině září tohoto roku. Princip využití Internetového spotřebitelského úvěru Multiservis je velmi jednoduchý. Při výběru zboží v internetovém obchodu si zákazník při určení způsobu platby vybere položku Multiservis úvěr a odešle jím učiněnou objednávku. Po odeslání objednávky je zákazník automaticky přesměrován na webové stránky GE Capital Multiservis, kde si jednoduše vyplní žádost o úvěr. Při žádosti o spotřebitelský úvěr si přitom může vybrat z několika druhů úvěru a rozhodnout se, který typ pro něj bude nejvýhodnější. S Internetovým spotřebitelským úvěrem Multiservis mohou spotřebitelé nakupovat nejen jednoduše a rychle, ale navíc z pohodlí vlastního domova. Sami si přitom mohou vybrat dobu splatnosti i to, zda chtějí mít výši splátky variabilní nebo naopak pevně stanovenou po celou dobu splatnosti, uvedl Jiří Pathy, předseda představenstva a generální ředitel společnosti GE Capital Multiservis. Po vyplnění žádosti o úvěr bude zákazníkovi v reálném čase zobrazeno rozhodnutí, zda byl úvěr schválen, a toto rozhodnutí je rovněž okamžitě doručeno prostřednictvím u. Po potvrzení zákazníkem je o rozhodnutí informován také internetový obchod, ve kterém zákazník provedl svou objednávku. V případě schválení spotřebitelského úvěru internetový obchod vytiskne smlouvu o úvěru a společně s objednaným zbožím ji doručí zákazníkovi, který ji podepíše při převzetí zboží. Při doručení zboží je doručovatel povinen pouze zkontrolovat totožnost zákazníka podle občanského průkazu. Není tedy vyžadováno žádné potvrzení o výši příjmu či jiný doklad totožnosti, dodal Jiří Pathy. Zavedením Internetového spotřebitelského úvěru Multiservis potvrdila společnost GE Capital Multiservis opět svou roli inovátora na českém splátkovém trhu. Již na konci první poloviny letošního roku například jako první splátková společnost zrušila povinnost dokládat výši příjmu žadatele o úvěr. Prostřednictvím Multiservis úvěru a O. K. karty lze nakoupit v nejširší síti prodejen v ČR ve více než obchodech. Při žádosti o produkty GE Capital Multiservis není třeba ručitele. Zákazník tak nemusí žádat nikoho ze svých blízkých o jištění úvěru. Nákup zboží na splátky je velmi rychlý, pohodlný a jednoduchý. Nákupní úvěrová O. K. karta má nejnižší úrokovou sazbu na českém trhu 1,89 % měsíčně. O. K. karta je založena na principu revolvingového (automaticky se obnovujícího) úvěru. Zákazník pouze jedinkrát uzavře smlouvu a při každém dalším nákupu se již prokazuje pouze O. K. kartou a občanským průkazem. Životnost této úvěrové karty je prakticky neomezena. Úvěrový rámec je u O. K. karty 20 násobkem zvolené měsíční platby a pohybuje se v rozmezí Kč. Spotřebitelský úvěr Multiservis umožňuje nakoupit zboží bez potřebné hotovosti. Na rozdíl od leasingu se ihned po nákupu na úvěr stává zákazník vlastníkem zakoupeného zboží. Multiservis úvěr může zákazník využít až do částky Kč. U úvěru do Kč není potřeba potvrzení o zákazníkově příjmu. Multiservis úvěr je možné kdykoliv předčasně splatit. Veškeré podrobné informace získají zákazníci rovněž na všech obchodních místech GE Capital Bank, a. s. tz

1. října 2004 Cena 6,00 Kč. Tři sta třicet tři stříbrných stříkaček

1. října 2004 Cena 6,00 Kč. Tři sta třicet tři stříbrných stříkaček 18/2004 Parkování stále chybí Dokončená výstavba 96 b. j. slibovala přinést lepší parkovací možnosti i pro stávající sídliště Vojtěška. Podle občanů tomu tak není, parkovací prostory jsou stále nedostatečné.

Více

Dočkali se maturity patrně nebylo ještě dostatečně zralých, proto se pět z nich bude celé prázdniny učit, aby při podzimním

Dočkali se maturity patrně nebylo ještě dostatečně zralých, proto se pět z nich bude celé prázdniny učit, aby při podzimním 12/2004 Slovo starostky o investicích Příjemný čas blížících se prázdnin a dovolených je pro nás, představitele města, také dobou k hodnocení toho, co bylo z plánu rozpočtu v letošním roce v prvním pololetí

Více

9. září 2005 Cena 6,00 Kč

9. září 2005 Cena 6,00 Kč 16/2005 Další nové byty Rekonstrukce objektu v bývalém prostoru kasáren na Nádražní ulici, kde vzniklá 44 nových bytů, by měla být ukončena v únoru příštího roku. Jedná se o bytové jednotky pro příjmově

Více

Policie musí být vidět

Policie musí být vidět 9/2008 2. května 2008 Cena 6,00 Kč Výuka Šumavou končí Naše Šumava a Bavorský les 2008 Regionální projekt Výuka Šumavou bude zakončen uspořádáním výstavy z prací 12 zúčastněných škol. Vernisáž výstavy

Více

22. srpna 2003 Cena 5,80 Kč. Zákaz kouření i rozdělávání ohňů

22. srpna 2003 Cena 5,80 Kč. Zákaz kouření i rozdělávání ohňů 15/2003 Slovo starostky Vážení spoluobčané, letošní velmi horké a suché léto se chýlí ke konci a já věřím, že většina z nás s nadšením očekává příchod dní, které nebudou lámat teplotní rekordy. Možná někteří

Více

mohou zakoupit vstupenky nejen na nedělní, ale i na pondělní a úterní představení. Na náměstí pak budou týmy sbírat

mohou zakoupit vstupenky nejen na nedělní, ale i na pondělní a úterní představení. Na náměstí pak budou týmy sbírat 7/2007 6. dubna 2007 Cena 6,00 Kč Vrácenou lahví pomůžete! V rámci propagace nového českého filmu Zdeňka a Jana Svěrákových Vratné lahve připravila Poštovní spořitelna dobročinnou akci Města Sobě, která

Více

Nové vedení MKS Od prvního dubna letošního roku se ředitelkou Městského kulturního střediska v Sušici stala

Nové vedení MKS Od prvního dubna letošního roku se ředitelkou Městského kulturního střediska v Sušici stala 8/2012 20. dubna 2012 23. ročník Cena 7,00 Kč Osm festivalových koncertů můžete navštívit ve dnech 20. 22. dubna při příležitosti 9. ročníku festivalu dětských pěveckých sborů Je kraj, kde voní tráva.

Více

Revitalizace sídlišť začíná

Revitalizace sídlišť začíná 11/2010 4. června 2010 Cena 7,00 Kč Brána Šumavy zahájila letní sezónu Rušný květen, který v Sušici hostil mj. mezinárodní konferenci, domácí i zahraniční kapely při hudebních pořadech i účastníky přeshraničních

Více

12/2012 15. června 2012 23. ročník

12/2012 15. června 2012 23. ročník 12/2012 15. června 2012 23. ročník Cena 7,00 Kč Král potvrdil městu privilegia Český král Václav IV., syn Karla IV. a vnuk Jana Lucemburského, potvrdil privilegia udělená královskému městu Sušice. Stalo

Více

25. března 2005 Cena 6,00 Kč. Starostové Prácheňska diskutovali. Zejména o svých zkušenostech

25. března 2005 Cena 6,00 Kč. Starostové Prácheňska diskutovali. Zejména o svých zkušenostech 6/2005 Kde jsou hranice? V úterý a ve středu ráno se po Sušici objevily letáky (jinak se ta úprava opravdu nedá nazvat) imitující smuteční oznámení za poraženou jedli na sušickém náměstí. Nelze dost dobře

Více

Znáte ty nejlepší? zavolejte!

Znáte ty nejlepší? zavolejte! 6/2003 21. března 2003 Cena 5,80 Kč Pod věží možná bývala kaple V prosinci loňského roku bylo započato s rozsáhlou rekonstrukcí objektu radnice. Hlavním důvodem celkových úprav prostor je reorganizace

Více

Se starostou na aktuální témata

Se starostou na aktuální témata 6/2008 21. března 2008 Cena 6,00 Kč Po roce znovu sčítáme škody Festival Je kraj, kde voní tráva 2008 Ještě nejsou odstraněny všechny následky loňského řádění orkánu Kyrill a republika znovu sčítá škody

Více

ČSSD Klatovy. V úterý 9. listopadu se, po. RNDr. Ivanem Havlíčkem a předsedou senátního klubu. Rippelovou na radnici, poté

ČSSD Klatovy. V úterý 9. listopadu se, po. RNDr. Ivanem Havlíčkem a předsedou senátního klubu. Rippelovou na radnici, poté 21/1999 19. listopadu 1999 Cena 5,80 Kč Kupní smlouva na ČOV podepsána! Jak jsme již několikrát naše čtenáře informovali, Město Sušice bylo nuceno zvažovat koupi čistírny odpadních vod a převést ji tak

Více

Penzion slaví 4. narozeniny

Penzion slaví 4. narozeniny 9/99 7. května 1999 Cena 4,80 Kč Finanční úřad upozorňuje Vzhledem k blížícímu se termínu zaplacení daně z nemovitosti Finanční úřad v Sušici rozšiřuje pokladní hodiny takto: 10. 5. 21. 5.: pondělí: 8

Více

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč 22/2010 3. prosince 2010 Cena 7,00 Kč Vyrůstali jsme s loutkami V dnešních novinách najdete konec seriálu o loutkovém divadle, který pro vás připravila jeho dlouholetá členka, MUDr. Jaroslava Prajerová.

Více

Písek pro všechny? Aktuálně z radnice

Písek pro všechny? Aktuálně z radnice 13/2010 2. července 2010 Cena 7,00 Kč Zámecká brána se otevřela Oficiální zahájení provozu kulturního, společenského a ubytovacího centra Zámek Hrádek proběhlo ve čtvrtek 24. června za přítomnosti významných

Více

Solo, Solo, co se s tebou stalo?

Solo, Solo, co se s tebou stalo? 9/0 Aktuálně z radnice Parkoviště na Tržišti bude levnější. Předpokládaná cena výstavby nového parkoviště Na Tržišti se pohybovala kolem 5,5 milionu korun bez DPH. Po otevření obálek s nabídkami, které

Více

Nezaměstnanost. je dlouhodobý problém. Aktuálně z radnice. Nejlepší filmy uvidíte v Sušici. Pekhart se po dvou letech vrací do Slavie

Nezaměstnanost. je dlouhodobý problém. Aktuálně z radnice. Nejlepší filmy uvidíte v Sušici. Pekhart se po dvou letech vrací do Slavie 4/2009 20. února 2009 Cena 7,00 Kč Pekhart se po dvou letech vrací do Slavie Zpátky na místě činu. Anglická mise sušického rodáka, fotbalového útočníka Tomáše Pekharta, na čas skončila. Devatenáctiletý

Více

Sběrna stále nefunguje

Sběrna stále nefunguje 6/2000 24. března 2000 Cena 5,80 Kč Sběrna stále nefunguje Klasický obrázek z posledních týdnů zavřená vrata Sběrných surovin, před nimi se povaluje spousta odpadu. Proč? Jednoduše proto, že sběrna neměla

Více

Boj o žáka jde o dotace Střední školy bez přijímaček?

Boj o žáka jde o dotace Střední školy bez přijímaček? 7/2009 3. dubna 2009 Cena 7,00 Kč Sbor slaví čtyřicítku a s veselou! Je to až neuvěřitelné, ale sušickému dětskému sboru je letos opravdu 40 let! Za každou svíčkou na narozeninovém dortu se skrývá jeden

Více

S čím hospodaří město v letošním roce?

S čím hospodaří město v letošním roce? 6/2006 S čím hospodaří město v letošním roce? Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 22. 2. 2006 rozpočet pro rok 2006. Celkový rozpočet města se skládá ze tří základních částí: příjmy ve

Více

Aktuálně z radnice. Chata na Svatoboru je opravená. Čeká nás Otava Cup i Velká cena města Sušice. Květen plný oslav a výročí

Aktuálně z radnice. Chata na Svatoboru je opravená. Čeká nás Otava Cup i Velká cena města Sušice. Květen plný oslav a výročí 10/2009 15. května 2009 Cena 7,00 Kč Květen plný oslav a výročí Aktuálně z radnice Slavnostní vernisáže výstavy dvou českých a dvou německých výtvarnic nazvané Ženy/4/ Frauen se v pátek 1. května v Muzeu

Více

Nemocnice zůstává městu

Nemocnice zůstává městu 5/2013 8. března 2013 24. ročník Cena 7,00 Kč Aktuálně z radnice Sušice má nové divadlo, tedy nový ochotnický divadelní spolek. Vznikl 16. února pod názvem SušDivOch. Více na str. 2 Ohrožení pitné vody

Více

Informační měsíčník občanů Semilska. Kyselo v Semilech

Informační měsíčník občanů Semilska. Kyselo v Semilech Ročník xx. Číslo 1 Leden 2012 Informační měsíčník občanů Semilska Semilské noviny slaví své dvacetiny Kdo by si pomyslel, že Semilské noviny již tak brzo oslaví dvě desetiletí od doby, kdy prvně přinesly

Více

Co se děje na řece? Nemocnice před dokončením. Zhruba před měsícem uplynuly

Co se děje na řece? Nemocnice před dokončením. Zhruba před měsícem uplynuly 21/2001 16. listopadu 2001 Cena 5,80 Kč Úřad práce v Klatovech, detašované pracoviště Sušice, oznamuje, že od 26. 11. 2001 bude přestěhován do rekonstruovaného objektu bývalých kasáren v Nádražní ulici.

Více

Regionální disparity a regionální politika

Regionální disparity a regionální politika 18/98 9. října 1998 Cena 4,80 Kč Lidé nemají peníze, ani jistotu, že budou mít práci Sololit se potýká s existenčními problémy Problémy Sololitu, jedné z dceřiných společností Sola, a. s., začaly vycházet

Více

Bagry ve Staroměstském rybníku

Bagry ve Staroměstském rybníku 1-2 leden-únor 2011 ROÈNÍK XXII cena: 6 Kè Bagry ve Staroměstském rybníku Když se před třemi lety budoval kanalizační sběrač přes Staroměstský rybník, věřili jsme, že bagry budou pokračovat dále na odbahňování.

Více

15. července 2005 Cena 6,00 Kč. které vykazují nezaměstnanost

15. července 2005 Cena 6,00 Kč. které vykazují nezaměstnanost 14/2005 15. července 2005 Cena 6,00 Kč Slovo starostky Vážení spoluobčané, rok 2005 se přehoupl do své druhé poloviny a právě prožíváme jednu z jeho nejhezčích částí, čas prázdnin a dovolených. V uplynulých

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Spolkový život v osadách drží nad vodou hasiči. Měsíčník Města Prachatice. VII. ročník, číslo 10 (říjen 2005)

Radniční list. Starostův sloupek. Spolkový život v osadách drží nad vodou hasiči. Měsíčník Města Prachatice. VII. ročník, číslo 10 (říjen 2005) Radniční list Měsíčník Města Prachatice VII. ročník, číslo 10 (říjen 2005) Starostův sloupek Vyslechnout si názory a zkušenosti mnoha úředníků, kteří každodenně přicházejí do styku s desítkami lidí, kteří

Více

ROČNÍK V. LEDEN 2013 www.klatovy.cz ZDARMA. Úterý 19. 2. 2013 od 19.00 h. malý sál Kulturního domu

ROČNÍK V. LEDEN 2013 www.klatovy.cz ZDARMA. Úterý 19. 2. 2013 od 19.00 h. malý sál Kulturního domu informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK V. LEDEN 2013 www.klatovy.cz ZDARMA Všímavost je velká pomoc Vážení spoluobčané, okamžiky změny letopočtu, kdy se právě uplynuvší rok stává minulostí, přímo vybízí

Více