INFORMAČNÍ INSTITUT, o.p.s.; Malostranské náměstí 28, Praha 1 Malá Strana; DIČ: CZ ; tel.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMAČNÍ INSTITUT, o.p.s.; Malostranské náměstí 28, 118 00 Praha 1 Malá Strana; DIČ: CZ24723711; www.informacniinstitut.cz tel."

Transkript

1 PROBLEMATIKA VÝBĚRU DANÍ V LÁZEŇSTVÍ Abstrakt: Lázeňská péče, která se poskytuje v lázeňských zařízeních je osvobozena od DPH, protože tím stát podporuje zdravotní péči, jež má na pacienta prokazatelné léčebné účinky. Některá lázeňská zařízení však pod rouškou lázeňské péče poskytují klasické hotelové ubytování také bez DPH, čímž nejenže nekale konkurují lokálním ubytovacím zařízením, ale také porušují zákon o DPH, a tím se odpovědní vedoucí vystavují potenciální trestní odpovědnosti za krácení daně. Studie dochází ke zjištění, že zde existuje reálná možnost, že některá lázeňská zařízení krátí daně, když poskytují krátkodobé ubytování hotelového typu nebo obyčejné relaxačních služby s 0% DPH. Ubytování a relaxační služby nespadají pod zákonnou definici zdravotnických služeb, a proto mají být účtovány ve snížené sazbě s 10% DPH jako ostatní zdravotnické služby nebo ubytování. Samostatnou otázkou je účtování DPH za stravovací služby, které je standartně ve výši 20%. Stát tak přichází na daních o značné prostředky, jejichž výše je odhadována na řádově deseti až stamiliony korun. HLAVNÍ BODY Lázeňská péče dlouhodobá s prokazatelnými léčebnými účinky a na doporučení lékaře je osvobozená od DPH. Doporučení lékaře je hlavním požadavkem pro splnění definice lázeňské péče. Klasické hotelové ubytování, či relaxační služby, jež nejsou zdravotní službou tak, jak ji definuje zákon, nejsou osvobozeny od DPH. Průzkum v lázeňských zřízení definuje 4 kategorie v účtování DPH: flagrantní porušení, porušení, formálně splňují a splňují. Lázně Hodonín, Lednice a Libverda neoddiskutovatelně porušují zákon o DPH. Cílem tohoto dokumentu je zjistit jakým způsobem lázeňská zařízení účtují DPH u krátkodobých pobytů. Nejprve je prezentován výsledek průzkumu u oslovených zařízení, zda-li splňují zákonnou definici lázeňské péče a přitom účtují DPH správně, či nikoli. Následně je probrána legislativní oblast v odvětví zdravotní péče, zejména INFORMAČNÍ INSTITUT, o.p.s.; Malostranské náměstí 28, Praha 1 Malá Strana; DIČ: CZ ; tel.:

2 ve vztahu lázeňské péče k DPH. Poté je rozebrán výsledek vycházející z této analýzy, a to že lázeňská péče musí být dlouhodobá, aby měla prokazatelné léčebné účinky, a že je nutná prohlídka ošetřujícím lékařem, aby bylo možno zajistit odpovídající zdravotní přínos pacientovi. Při průzkumu v lázeňských zařízení bylo osloveno přes 50 zařízení 1, které byly dotazovány na druh zdravotní péče, lékařskou prohlídku, dobu péče a účtování DPH. Výsledek byl rozdělen podle toho, zda-li u zařízení existují důvody k tomu se domnívat, že nesplňují zákonnou definici lázeňské péče a tak nesprávně účtují DPH, či nikoli. Na základě tohoto rozdělení lze zařadit dotazovaná zařízení do 4 kategorií: 1. První skupina zařízení bezostyšně nabízí klasické hotelové ubytování s 0% DPH a to buď bez jakékoli procedury, nebo pouze s formálním splněním nabídky; 2. Druhá skupina zařízení se sice neschovává pod definici lázeňské péče natolik zřejmě jako ta první, ale stále kvůli některým nedostatkům porušují pravidla, když nabízejí služby s 0% DPH; 3. Třetí skupina zařízení nejspíš formálně splňují zákonná pravidla, ale existují pochybnosti, zda-li například konzultaci s lékařem nebo vrchní sestrou lze považovat za dostatečnou; 4. Čtvrtá skupina je ta z oslovených zařízení, která buď splňují požadavky na poskytování lázeňské péče osvobozenou od DPH, nebo ji poskytují správně ve snížené sazbě. 1 Viz tabulka na konci dokumentu v příloze. Strana 2 z 10

3 ad. 1. Za naprosto neoddiskutovatelně flagrantní případ, kdy poskytovaná lázeňská péče nesplňuje zákonnou definici, lze považovat Lázně Hodonín a Lednice. Ty jsou provozovány jednou společností a nabízejí klasické ubytování (tedy i krátkodobé jednodenní pobyty) s daňovou sazbou 0%. Tento postup zdůvodňují například lázně Lednice tím, že k ubytování je jako procedura k dispozici půlhodina v bazénu, což má učinit z pobytu lázeňskou péči, která však není povinná a je na vlastním uvážení zákazníka, zda ji podstoupí. I kdyby zákazník onu půlhodinu v bazénu využil, chybí jakákoliv prohlídka lékařem a nejedná se dlouhodobý léčebný pobyt s prokazatelnými léčebnými účinky. Nejedná se tedy, o zdravotní službu a službu související dle zákonné definice, ale přesto je účtována s 0% DPH. Do balíčku s 0% DPH lázně dokonce přidávají i stravování (polopenze i plnopenze), jež se standardně daní 20%. Ve své podstatě klasické ubytování i se stravováním, a to celé s 0% DPH, dává lázním Hodonín a Lednice nebývalou konkurenční výhodu. Pekuliární je i skutečnost, že lázně jsou provozovány dobrovolným svazkem obcí Hodonín a Lednice a byla na ně udělena vysoká dotace z EU. Akciová společnost Lázně Libverda také zcela bezelstně nabízí klasické hotelové ubytování s 0% DPH a to tak, že se ani nesnaží jako Lázně Hodonín a Lednice vytvořit alespoň náznak zdání, že nabízí něco, co vzdáleně připomíná Strana 3 z 10

4 lázeňskou péči. Lázně Libverda argumentují tím, že poskytují plnění osvobozené od DPH bez nároku na odpočet daně a to podle 58 zákona o DPH. Klasické hotelové ubytování ale není osvobozeno od daně a řadí se do sazby snížené (10%). Takto nabízené klasické ubytování s nulovou sazbou DPH je v prvé řadě v rozporu se zákonem o dani z přidané hodnoty a v řadě druhé, tak pravděpodobně dochází k trestnému činu krácení daně s možností odnětí svobody až na 10 let 2, jednáli se o škodu velkého rozsahu 3. Navíc tento postup není pouze v rozporu se zákonem, nýbrž také vytváří nerovné podmínky na trhu pro ostatní soutěžitele, zejména lokální hotely a penziony, které nemohou svým zákazníkům nabídnout tuto 10% a 20% slevu z ubytování a stravy, a jedná se tak pravděpodobně o nekalou soutěž. ad. 2. Druhá skupina zařízení sice neporušuje pravidla tak, jako skupina předešlá, ale přesto nezapadají do zákonné definice lázeňské péče, ale přesto poskytují různé variace pobytů s 0% DPH. Jejich porušení se většinou objevuje v oblasti lékařské prohlídky, kdy není žádná, nebo jen u některých procedur. Popřípadě k tomu, aby pobyt byl osvobozen od DPH stačí jedna procedura denně a to většinou bez lékařské prohlídky a mnohokrát při pobytech v délce jednoho dne nebo víkendu. Tyto situace však také, nesplňují zákonnou definici lázeňské péče. Jako příklad lze uvést Léčebné lázně Konstantinovy Lázně a.s., Termální lázně Velké Losiny, Státní léčebné lázně Karlova Studánka, Lázně Slatinice a.s., Priessnitzovy léčebné lázně a.s., Lázně Mšené a.s., PARK SPA HOTEL SIRIUS, Lázně Bechyně s.r.o., Státní léčebné lázně Bludov, s.p., Interhotel Central, Lázně Hotel Vráž s.r.o., Sanatoria Klimkovice. ad. 3. Třetí skupina zařízení sice splňuje definici lázeňské péče, když nabízí pobyty osvobozené od DPH, ale to nejspíš pouze po formální stránce. Jedná se zejména o lékařské prohlídky, které jsou vedeny jako konzultace, dotazníky, či kontroly a vypadají spíše jako pouhopouhé posvěcení odpovědné osoby a nikoli prohlídka ošetřujícím lékařem v pravém slova smyslu tak, jak ji definuje zákon. V praxi to vypadá tak, že pacient si sám procedury vybere a na prohlídku přichází jen proto, aby mu byla potvrzena. Je otázka, jestli se opravdu jedná o splnění zákonem daných podmínek pro definici lázeňské péče, ale objektivně logický úsudek inklinuje odst. 4 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákon ve znění zákona č. 306/2009 Sb. 3 Horáček, Petr Za špatné daňové přiznání do basy. Měšec.cz. Shlédnuto 25 listopadu Strana 4 z 10

5 k závěru, že není. Jako příklad lze uvést: LD Palace, Falkensteiner Hotel Grand Spa Marienbad, Sirnaté lázně Ostrožská Nová Ves. ad. 4. Čtvrtá skupina zařízení účtuje lázeňskou péči správně tak, jak ji diktuje zákon. Lázeňskou péči buď účtují s 0% DPH, ale dodržují přitom lékařské prohlídky a všechny ostatní atributy důležité k její uznání tak, jak ji definuje zákon, a v případě že ne, tak účtují správně sníženou 10% sazbu tak, jak to ukládá zákon. Je chvályhodné, že do této kategorie spadá valná většina z oslovených zařízení. Zdravotnictví je oblast hospodářství, kterou má stát podporovat. Duševně i fyzicky zdraví lidé jsou pro stát nejen ekonomickým přínosem. To je taky jeden z důvodu, proč jsou zdravotnické služby mezi něž patří i oblast lázeňství osvobozeny od daňové povinnosti. Zdravotní přínos pro člověka, jež absolvoval dlouhodobou léčebnou proceduru je nepopíratelný. Některá zařízení však pod titulem lázeňských služeb nabízejí ubytování s nulaprocentní sazbou DPH. Tím nejenže porušují daňový zákon krácením daně, ale také vytvářejí nerovné obchodní podmínky pro zařízení nabízející klasické hotelové ubytování. Podle zákona o DPH 4 jsou od daně osvobozeny služby zdravotní péče a související služby, které jsou vymezeny zákonem o veřejném zdravotním pojištění 5 a jsou poskytovány oprávněnými osobami pacientům a dalším osobám. Oprávněnými osobami mohou být jak státní, tak nestátní zdravotnická zařízení 6. Není podstatné, z pohledu plnění osvobození od daně bez nároku na odpočet daně, zda je zdravotní péče a související služba hrazena zdravotními pojišťovnami, či nikoli resp. jaká je forma úhrady. Z toho tedy nevyplývá, pokud poskytujete zdravotní péči pacientům, kteří si ji hradí sami, nebo těm co ji mají hrazenou zdravotní pojišťovnou, je v obou případech tato péče osvobozena od daně bez nároku na odpočet daně, pokud je 4 51 odst. 1 písm. g a 58 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 5 Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů. 6 Zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, 3 odst. 1: v nestátních zařízeních lze poskytovat zdravotní péči... lázeňskou. Strana 5 z 10

6 vymezena zákonem o veřejném zdravotním pojištění a je poskytována oprávněnými osobami. 7 Důležitá je zde pasáž, která říká, že služby zdravotní péče a související služby jsou vymezeny zákonem o veřejném zdravotním pojištění. Ačkoli název zákona dává pocit, že upravuje pouze okolnosti související s veřejným pojištěním, není tomu tak. Základní ustanovení 1 tohoto zákona ustanovuje, že tento zákon upravuje b) rozsah a podmínky za nichž je na základě tohoto zákona poskytována zdravotní péče. Vztahuje se tedy nejen na zdravotní pojištění jako takové, ale i na parametry poskytování zdravotní péče, což potvrzuje i předcházející odstavec tohoto dokumentu. Zákon o veřejném zdravotním pojištění ve svých ustanoveních upravuje, za jakých podmínek jsou poskytovány různé druhy zdravotní péče, přičemž 33 konkrétně upravuje péči lázeňskou. Relevantní je zde odstavec 1 a 2, kde jsou stanoveny základní podmínky, za nichž může být lázeňská péče poskytována. Odstavec 1 33 stanovuje, že lázeňskou péči doporučuje ošetřující lékař 8. Zmíněný odstavec tedy říká, že lázeňskou péči si nemůže člověk naordinovat sám, či někdo s neodpovídající kvalifikací, ale pouze člověk pro danou profesi odborně způsobilý. Navíc zákon o péči o zdraví lidu definuje 9, že lázeňská péče se poskytuje výběrově osobám, jejichž zdravotní stav to vyžaduje. Je přitom logické, že určit, zdali zdravotní stav člověka vyžaduje lázeňskou péči, nebo ve své podstatě úplně jinou péči, může určit pouze osoba odborně způsobilá tedy ošetřující lékař. Odstavec 2 33 dále stanovuje, že Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou 10 určí nemoci a délku léčení, za nichž lze lázeňskou péči poskytnout. Tato vyhláška taxativně vymezuje seznam nemocí s délkou pobytu, přičemž nejkratší doba léčení je 7 Mattauschová, Blanka Osvobození podle 58 zákona o DPH u lázeňské péče. Ministerstvo financí, Odbor 18 DPH. Č.j. 18/21 145/ ; Ref.: Bc.Š.Hesová, odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, definuje ošetřujícího lékaře: a) praktický lékař, praktický lékař pro děti a dorost, zubní lékař, u žen ženský lékař, který registruje pojištěnce, b) lékař poskytující pojištěnci specializovanou ambulantní zdravotní péči, c) lékař poskytující pojištěnci zdravotní péči v zařízení ústavní péče odst. 1 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů. 10 Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 58/1997 Sb., kterou se stanoví indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé, děti a dorost. Strana 6 z 10

7 21 dní. Na tuto vyhlášku odkazuje již výše zmíněné ustanovení zákona o péči o zdraví lidu, když ustanovuje, že seznam nemocí, při nichž může být poskytnuta lázeňská péče, a délku léčebné doby stanoví ministerstvo zdravotnictví. Pokud tedy není poskytována lázeňská péče v souladu s vyhláškou MZ, nejedná se o lázeňskou péči tak, jak ji definuje zákon. Z výše uvedeného tedy jednoznačně vyplývá, že lázeňskou péči určuje pouze ošetřující lékař v souladu s vyhláškou MZ. Veškerá péče podobná lázeňské, kterou však neurčuje lékař, lázeňskou péčí není a nezapadá tedy do definice zdravotní péče a související služby. Takovou službu je nutno oddělit od zákonem vymezené lázeňské péče a lze ji zařadit spíše do kategorie spa relaxační služby; tento druh služeb, ale už není osvobozen od DPH a spadá tedy do sazby snížené (10%) 11. Navíc služby tohoto druhu jsou většinou krátkodobého charakteru a nemají tedy prokazatelné léčebné účinky, které jsou také nutné k tomu, aby zdravotní služby byly osvobozeny od DPH 12. Případný argument, že ačkoli zákon definuje parametry lázeňské péče, ale již nedefinuje péči rehabilitační a za jakých podmínek má být poskytována, a tedy že ji lze poskytovat i bez lékařské prohlídky a relaxační pobyt tak schovat pod titul rehabilitace, je naprosto lichý. Zdravotní péče je osvobozena od DPH právě proto, protože má prokazatelné zdravotní účinky, jinak nemůže být za zdravotní péči vůbec považována. Avšak pouze ošetřující lékař je schopen určit a předepsat, ten druh zdravotní péče, který má na pacienta pozitivní zdravotní účinky. Samotnou zdravotní péči jsou oprávněni poskytovat zdravotničtí pracovníci způsobilí k výkonu daného zdravotnického povolání 13, což u zde probíraného lázeňství je sanitář 14, ten už ale 11 V závislosti na konkrétní specifikaci služby může být zařazena do skupiny 55 (ubytovací služby) nebo 85.1 (zdravotní péče, pokud není osvobozena od daně podle 58) dle přílohy č. 2, seznam služeb podléhajících snížené sazbě, k zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 12 Kulková, Radmila Rozhodnutí o závazném posouzení správnosti zařazení zdanitelného plnění z hlediska sazby daně z přidané hodnoty. Ministerstvo financí, skupina 051, Ústřední finanční a daňové ředitelství, Odbor 49 Metodika a výkon DPH a majetkových daní, Č.j.: 49/31547/ Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů. Strana 7 z 10

8 není automaticky odborně způsobilý k výkonu funkce ošetřujícího lékaře. Proto rehabilitaci, tak jako lázeňskou péči, nemůže určovat člověk, který je v dané problematice neodborně způsobilý, ale může ji naordinovat pouze ošetřující lékař tak, aby měla zdravotní účinky, přičemž za tento úkon přebírá i lékařskou odpovědnost 15. Je nutno říci, že prohlídka ošetřujícím lékařem je klíčová k posuzování, zda-li je jistá služba službou zdravotní, a tedy osvobozena od DPH, či nikoli. Zdravotní služba a službou související je osvobozena od DPH, jak již bylo uvedeno výše, z toho důvodu, že má pozitivní účinek na zdraví ošetřovaného. Ale k tomu, aby byla ošetřovanému určena správná diagnóza a druh léčení, kterého je možno dosáhnout jen při dlouhodobé zdravotní péčí, může určit pouze ošetřující lékař s patřičným vzděláním a kvalifikací a nikoli internista, sanitář, či obyčejný zaměstnanec lázní. Pakliže si chce člověk sám objednat a naordinovat partikulární léčbu v lázních, nebo v jiném zdravotním zařízení v délce jeho volby víkend, týden má na to právo, ale v takovém případě by měl zaplatit DPH ve snížené sazbě 10%. Doporučení ošetřujícího lékaře je opravdu vskutku ona demarkační linie, která je objektivně schopna oddělit zdravotnickou službu a službu související od ostatních zdravotnických služeb, které však již nesplňují zákonnou definici zapadající do 0% DPH, protože pokud dotaženo do absurdna, museli bychom posuzovat masáže, návštěvu posilovny, sauny, či vířivky jako zdravotnickou službu osvobozenou od DPH, což není možné. Lázně jako neplátci DPH si sice nemůžou odečíst DPH na vstupu (tj. při nákupu), ale jejich osvobození od DPH na výstupu (tj. při prodeji tak, jak to dělají některá zařízení podle zjištění této studie) je pro ně pořád co se týče daňové zátěže výhodnější zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče. 15 Neschválený návrh zákona o zdravotní péči, IV. volební období sněmovní tisk 1151, 12, již definoval léčebnou rehabilitaci a současně dával Ministerstvu zdravotnictví zákonné zmocnění určit, podobně jako u lázeňské péče, vyhláškou jednotný indikační seznam léčebné rehabilitace poskytované v rámci následné lůžkové péče [...]. Strana 8 z 10

9 Lázeňství v České republice v roce 2009 navštívilo skoro 650 tisíc hostů při průměrné délce pobytu 11.3 dní, což tvoří skoro 6.7 milionů přenocování 16. Skutečnost, že je něco v nepořádku s určováním co je, nebo není lázeňská péče a s tím související daňová sazba potvrzuje fakt, že byla nalezena celá variace možností, ačkoli potažmo rozdělených do čtyř distinktivních skupin, jak se účtuje DPH při poskytování lázeňské péče. Je nutné ovšem podotknout, že konečně správné a věcně závazné rozhodnutí ohledně daní může pouze odpovědný finanční úřad, případně soud. Tento dokument v žádném případě neaspiruje k redundaci těchto orgánů a ani si neklade za cíl být jakkoliv právně závazný, ale snaží se přispět k ujasnění a sjednocení správného účtování DPH v této oblasti, jelikož je v zájmu nás všech státu, daňových poplatníků, ale i podnikatelů aby existovala jasná pravidla, která jsou uplatňována na všechny stejně. 16 CzechTourism Zahraniční hosté v lázeňských ubyt. zařízeních podle zemí. Shlédnuto. 1 února _2009.xls. Strana 9 z 10

10 Průzkum mezi lázeňskými zařízeními probíhal v roce ovou komunikací. K dispozici je odpověď Ministerstva Financí a závazné stanovisko Ministerstva financí. Zpracovatelé: Petr Cibulka ředitel INFORMAČNÍHO INSTITUTU Ing. Eva Mištínová stážistka Garanti: JUDr. Jaroslav Novák, Ph.D. partner v advokátní kanceláři Toman, Devátý & Partneři, spoluzakladatel Informačního institutu Pavel Kohout ekonom, člen Národní ekonomické rady vlády, spoluzakladatel Informačního institutu Přílohy: 1. Tabulka s výsledky průzkumu 2. Dokumenty k Lázním Lednice 3. ová komunikace s Lázněmi Libverda Přílohy na vyžádání: 1. ová komunikace se všemi oslovenými subjekty 2. Závazné stanovisko Ministerstva financí k DPH 3. Odpověď Ministerstva financí k osvobození podle 58 zákona o DPH u lázeňské péče Strana 10 z 10

ROyAL SPA - Váš partner v oblasti lázeňství

ROyAL SPA - Váš partner v oblasti lázeňství komplexní LÁZEŇSkÁ LÉČBA PŘÍSPĚVkOVÁ LÁZEŇSkÁ LÉČBA ROyAL SPA - Váš partner v oblasti lázeňství Lázeňské hotely MIRAMARE Luhačovice Lázeňský hotel ROYAL Mariánské Lázně SIRNATÉ LÁZNĚ Ostrožská Nová Ves

Více

NÁVRH NA LÁZEÒSKOU PÉÈI - díl 6 pouèení pacienta JAK S VZP ČR DO LÁZNÍ 1. Lázeňskou péči jako nezbytnou součást léčebného procesu doporučuje pojištěnci ošetřující lékař přímo na návrhu v části lékařská

Více

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE PROJEKTOVÝ TÝM LTC Dr Zajac MUDr Hroboň Mgr. Roubal Mgr. Hanuš Mgr. Válková NÁRŮST VÝDAJŮ NA AKUTNÍ A DLOUHODOBOU ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČI DO ROKU 2050 ( KULATÝ

Více

Základní informace ke konání výběrového řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb

Základní informace ke konání výběrového řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb Základní informace ke konání výběrového řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb Kontaktní referentky: Marie Šourková - místnost N1.444 tel: 495 817 502 e-mail: msourkova@kr-kralovehradecky.cz

Více

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s.

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s. 17. - 18. 4. 2013 Hospitality & Tourism Summit - Hotel Aquapalace Praha TVORBA PRODUKTOVÉ NABÍDKY NA ROK 2013 Ing. Jiří Dědek, MBA obchodní ředitel Lázně Luhačovice, a.s. Spa & Wellness Nature Resorts

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 1 30. 3. 2007 Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2006 Balneologic Care in

Více

Informace GFŘ k uplatnění daně z přidané hodnoty ve zdravotnictví od 1.4.2012

Informace GFŘ k uplatnění daně z přidané hodnoty ve zdravotnictví od 1.4.2012 Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce 3, Odbor Nepřímých daní V Praze dne: 29.3.2012 čj. 11964 /12-3210-011695 vyřizuje/linka: Ing. Hušáková/4142 Informace GFŘ k uplatnění

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Lázeňské služby Téma Ročník Autor Lázeňské služby čtvrtý

Více

6/8 Prodej zdravotnického zafiízení lékafiské praxe

6/8 Prodej zdravotnického zafiízení lékafiské praxe VEDENÍ LÉKA SKÉ PRAXE 6/8.1 str. 1 6/8 Prodej zdravotnického zafiízení lékafiské praxe 6/8.1 Úvod Mgr. Jakub Uher SPL ČR S určitou pravidelností se objevují návrhy na legislativní úpravu podrobněji upravující

Více

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. TÉMATA K ABSOLUTORIU - zkouška z odborných předmětů Vzdělávací program: MANAGEMENT V LÁZEŇSTVÍ DÁLKOVÉ STUDIUM

Více

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví. Tisková konference 18.11.2010

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví. Tisková konference 18.11.2010 Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví Tisková konference 18.11.2010 Cíl projektu HEZR cílem projektu je veřejnosti pravidelně zprostředkovat názor odborné

Více

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna v roce 2014 hradí poskytovatelům zdravotních služeb (dále PZS) zdravotní péči v souladu se Zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

ZÁKON České národní rady ze dne 19. března 1992 o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ZÁKON České národní rady ze dne 19. března 1992 o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 160 ZÁKON České národní rady ze dne 19. března 1992 o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy

Více

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ PŘÍSPĚVKOVÁ A KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ PÉČE. CENÍK 2015 v Kč. v Mariánských Lázních

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ PŘÍSPĚVKOVÁ A KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ PÉČE. CENÍK 2015 v Kč. v Mariánských Lázních MARIÁNSKÉ LÁZNĚ PŘÍSPĚVKOVÁ A KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ PÉČE v Mariánských Lázních CENÍK 2015 v Kč PŘÍSPĚVKOVÁ LÁZEŇSKÁ PÉČE 2015 PŘÍSPĚVKOVÁ LÁZEŇSKÁ PÉČE Cena v Kč za osobu / noc zahrnuje ubytování a plnou

Více

Ekonomická stránka CR

Ekonomická stránka CR Ekonomická stránka CR Příjmy, výdaje a bilance ZCR za rok 2007 až 2012 (v mil. Kč) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 příjmy ze ZCR 132 914,1 139 828,2 133 118,2 132 623,0 135 954,0 135 007,0 137 815,0

Více

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče Smlouva o poskytování závodní preventivní péče uzavřená dle 51 a 491 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), ve smyslu ustanovení

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

I. Souhrnná textová informace 2

I. Souhrnná textová informace 2 Zpráva o lázeňské léčebně rehabilitační péči poskytované pacientům v Karlových Varech v roce 2014 zpracovaná na základě údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky Obsah: strana I. Souhrnná textová

Více

REKONDICE 2015. Celostátní rekondiční pobyty pro členy Klubu bechtěreviků. Týdenní rekondiční pobyty. Jáchymov (neděle sobota)

REKONDICE 2015. Celostátní rekondiční pobyty pro členy Klubu bechtěreviků. Týdenní rekondiční pobyty. Jáchymov (neděle sobota) REKONDICE 2015 Celostátní rekondiční pobyty pro členy Klubu bechtěreviků Jáchymov (neděle sobota) Týdenní rekondiční pobyty Termín: 15. 21. února, 22. 28. února, 1. 7. března 2015 Ubytování: 2lůžkové pokoje

Více

ABC Zdravotnictví ČR. Otázky ke zkouškám:

ABC Zdravotnictví ČR. Otázky ke zkouškám: ABC Zdravotnictví ČR Otázky ke zkouškám: 1. Vysvětlete pojem Zdravotní péče, co jím rozumíme, jaké druhy znáte Co rozumíme pod pojmy péče: dispenzární diagnostická léčebná ošetřovatelská lékárenská posudková

Více

Komplexní lázeňská péče Premium

Komplexní lázeňská péče Premium Komplexní lázeňská péče Premium Minimální délka pobytu 12 nocí, doporučeno nejméně 14 nocí ubytování plná penze uvítací nápoj vstupní vyšetření u lékaře laboratorní vyšetření dle indikace lékaře pitná

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Sociální politika 1. ročník Studijní obor: Sociální činnost ZDRAVOTNÍ POLITIKA zdraví je stav úplného tělesného, duševního a sociálního blaha jedince zdravotní stav lidí determinuje mnoho faktorů: genetické

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA: OD 1. ČERVNA DO 30.

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA: OD 1. ČERVNA DO 30. BESKYDSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM 739 12 Čeladná 42; info@brc.cz; www.brc.cz CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA:

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Olomouc 2 4.5.2005 Lázeňská v Olomouckém kraji v roce 2004 Balneologic Care in the Olomoucký Region

Více

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Tisková konference ČAS dne 10.9.2010 Analýza ČAS identifikace zásadních problémů 4/2009 Špatné finanční ohodnocení; Chybné zařazení v platových třídách;

Více

d) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu***)

d) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu***) Příloha 5 Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností (K 7 odst. 6) Živnost

Více

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Právní předpisy upravující

Více

Rozhodnutí o změně oprávnění k poskytování zdravotních služeb

Rozhodnutí o změně oprávnění k poskytování zdravotních služeb r-- Wo:J C o' rc. AGISTRÁ T HLA VNÍHO MĚSTA PRAHY Sp.zn.: S-MHMPI1446204112/ZDR DBOR SPRÁ VNÍCH ČINNOSTÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČI 0/ -337_ T.. 1 Sp.zn.: Datum vyhotovení: S-MHMP/1446204112/ZDR

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

zeňství a 7. konference SLM ČR Karlovy Vary 7.-8.10.2004 STVÍ Z POHLEDU VZP ČR Karlovy Vary 8.10.2004 Pavel Šebánek

zeňství a 7. konference SLM ČR Karlovy Vary 7.-8.10.2004 STVÍ Z POHLEDU VZP ČR Karlovy Vary 8.10.2004 Pavel Šebánek 11. salón n lázel zeňství a 7. konference SLM ČR Karlovy Vary 7.-8.10.2004 LÁZE ZEŇSTV STVÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Z POHLEDU VZP ČR Karlovy Vary 8.10.2004 Pavel Šebánek 1 CESTOVNÍ RUCH je jedním z nejdůležitějších

Více

Údaje o žadateli: Jméno, příjmení, titul:... Rodné příjmení:... Státní občanství:... Adresa místa trvalého pobytu: ulice... č.p./č.o.

Údaje o žadateli: Jméno, příjmení, titul:... Rodné příjmení:... Státní občanství:... Adresa místa trvalého pobytu: ulice... č.p./č.o. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Magistrát hlavního města Prahy Odbor zdravotní, sociální péče a prevence Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1, pracoviště Charvátova 145/9, Praha 1 Ž Á D O S T o udělení oprávnění k poskytování

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Citace: 116/2012 Sb. Částka: 44/2012 Sb. Na straně

Více

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o.

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice 47/012 Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. Obsah 1. Úvod...2 1.1. Základní pojmy...2 1.2. Použité

Více

Spa Boutique Hotel LÖWENSTEIN **** +

Spa Boutique Hotel LÖWENSTEIN **** + Spa Boutique Hotel LÖWENSTEIN **** + Nabízíme celkem 16 komfortně vybavených apartmánů ve 4 kategoriích. V designu interiéru hotelu upřednostňujeme čisté linie, u vybavení apartmánů kombinujeme moderní

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH Úvodní slovo ředitelky Léčebných lázní...3 Identifikační údaje organizace...4 Organizační struktura...5 Vedení organizace... 6 Provozy a oddělení...

Více

Ceník č. 13 úředně stanovené ceny = maximální ceny stanovené Ministerstvem zdravotnictví

Ceník č. 13 úředně stanovené ceny = maximální ceny stanovené Ministerstvem zdravotnictví O B L A S T N Í N E M O C N I C E J I Č Í N a. s. Bolzanova ul. čp. 512, 506 43 J i č í n, tel. 582111, fax. 523514 Ceník č. 13 úředně stanovené ceny = maximální ceny stanovené Ministerstvem zdravotnictví

Více

Aktuální změny v legislativě zdravotnických prostředků. Odbor farmacie Mgr. Kateřina Pavlíková

Aktuální změny v legislativě zdravotnických prostředků. Odbor farmacie Mgr. Kateřina Pavlíková Aktuální změny v legislativě zdravotnických prostředků Odbor farmacie Mgr. Kateřina Pavlíková Základní ustanovení Nový zákon o zdravotnických prostředcích účinnost: 1.4 2015 sjednocuje význam pojmů tak,

Více

Údaje o žadateli: Obchodní firma (název):... Adresa sídla:

Údaje o žadateli: Obchodní firma (název):... Adresa sídla: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Magistrát hlavního města Prahy Odbor zdravotní, sociální péče a prevence Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1, pracoviště Charvátova 145/9, Praha 1 Ž Á D O S T o udělení oprávnění k poskytování

Více

Odborová organizace nabízí svým členům rehabilitační pobyty i v roce 2010

Odborová organizace nabízí svým členům rehabilitační pobyty i v roce 2010 Odborová organizace nabízí svým členům rehabilitační pobyty i v roce 2010 Vzhledem ke kladným ohlasům členů ČMOSA na rehabilitační pobyty v letošním roce jsou zabezpečeny tyto pobyty i na rok 2010. Týdenní

Více

omezení pro úhrady uvedené v 3 až 15, poskytované těmito smluvními poskytovateli zdravotních služeb (dále jen poskytovatel ):

omezení pro úhrady uvedené v 3 až 15, poskytované těmito smluvními poskytovateli zdravotních služeb (dále jen poskytovatel ): Strana 4034 Sbírka zákonů č. 324 / 2014 Částka 129 324 VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2014 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 Ministerstvo zdravotnictví

Více

Informace GFŘ k uplatnění DPH u zdravotnických prostředků od 1. 1. 2013

Informace GFŘ k uplatnění DPH u zdravotnických prostředků od 1. 1. 2013 Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor Nepřímých daní V Praze čj. 4818/13/70001-21000-011695 Informace GFŘ k uplatnění DPH u zdravotnických prostředků

Více

TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY. tam, kde pramení Vaše zdraví a klid

TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY. tam, kde pramení Vaše zdraví a klid TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY tam, kde pramení Vaše zdraví a klid TERMÁLNÍ RESORT PASOHLÁVKY - - lázně nového typu 1. Činnost společnosti 2. Příležitost na trhu 3. Koncept termálního resortu 4. Přínosy

Více

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví. Tisková konference 22.2.2011

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví. Tisková konference 22.2.2011 Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví Tisková konference 22.2.2011 Cíl projektu HEZR cílem projektu je veřejnosti pravidelně zprostředkovat názor odborné

Více

LEGISLATIVNÍ VÝKLAD. Poskytování stravného zaměstnavatelem. www.ca-staff.cz

LEGISLATIVNÍ VÝKLAD. Poskytování stravného zaměstnavatelem. www.ca-staff.cz Poskytování stravného zaměstnavatelem Žádný právní předpis neukládá zaměstnavateli povinnost poskytovat zaměstnancům stravování nebo jim na stravování přispívat (zaměstnavatel má pouze povinnost stravování

Více

DPH a zdravotnictví. Ing. Jana Rybáková daňový poradce

DPH a zdravotnictví. Ing. Jana Rybáková daňový poradce DPH a zdravotnictví Ing. Jana Rybáková daňový poradce Právní úprava DPH v ČR vyplývá z následující úpravy EU: Směrnice Rady 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty - český zákon o DPH z

Více

Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA

Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA Současný stav Posledních 20 let zdravotně sociální péče jedná se o ní Posledních 20 let

Více

Typ B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

Typ B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU ČÍSLO DODATKU PŘÍLOHA č. 2 - Vstupní formulář / V-13 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE Účinnost smlouvy ode dne.. Účinnost změn v příloze ode dne.. B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IDENTIFIKAČNÍ

Více

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková Novinky v legislativě Alice Strnadová Dana Jurásková Česká asociace sester Česká asociace sester je odborná, stavovská dobrovolná, nezisková, nepolitická organizace s právní subjektivitou. Je to největší

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE: 1. K VYDÁNÍ REGISTRACE NESTÁTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (dále jen NZZ)

ZÁKLADNÍ INFORMACE: 1. K VYDÁNÍ REGISTRACE NESTÁTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (dále jen NZZ) ZÁKLADNÍ INFORMACE: 1. K VYDÁNÍ REGISTRACE NESTÁTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (dále jen NZZ) 2. K VYDÁNÍ SOUHLASU S PERSONÁLNÍM A VĚCNÝM VYBAVENÍM, S DRUHEM A ROZSAHEM ZDRAVOTNÍ PÉČE POSKYTOVANÉ NESTÁTNÍM

Více

PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen

Více

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání N á v r h VYHLÁŠKA ze dne o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, zdravotnického pracovníka nebo

Více

N á v r h věcného záměru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

N á v r h věcného záměru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování N á v r h věcného záměru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování A. Přehled právních předpisů, k nimž se věcný záměr zákona váže Věcný záměr zákona se váže zejména k těmto právním

Více

Lázeňská rehabilitační klinika

Lázeňská rehabilitační klinika ANENSKÉ SLATINNÉ LÁZNĚ A. S. LÁZNĚ BĚ LOHRAD MEDICAL SPA Lázeňská rehabilitační klinika L ÁZEŇSKÁ REHABILITAČNÍ KLINIKA Hotel Anna Marie kompletní spektrum léčebných procedur velký rehabilitační bazén

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Vyhláška č. 619/2006 Sb.,

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Vyhláška č. 619/2006 Sb., SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Vyhláška č. 619/2006 Sb., kterou se stanoví hodnoty bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulační omezení objemu poskytnuté péče hrazené z

Více

Úprava pracovní doby ve zdravotnictví změna zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Úprava pracovní doby ve zdravotnictví změna zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo zdravotnictví ČR Č.j. 31530/2007 V Praze dne 4. října 2007 68. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody České republiky Věc: Úprava pracovní doby ve zdravotnictví změna zákona č.

Více

ZDRAVOTNÍ SLUŽBY. Praha, 30.6.2008

ZDRAVOTNÍ SLUŽBY. Praha, 30.6.2008 ZDRAVOTNÍ SLUŽBY Praha, 30.6.2008 ZÁKON O ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH Terminologie Definice q Zdravotní péče odborná zdravotní péče zdravotní služby q q Ošetřující zdravotnický pracovník léčebný plán pacient

Více

Pracovněprávní 2 2012

Pracovněprávní 2 2012 Pracovněprávní 2 2012 OBSAH Aktuálně: Smluvní pokuta v pracovním právu Téma: Pracovnělékařská péče Pracovnělékařské služby Hlavní změny povinností ošetřujících lékařů pokud jde o režim dočasné pracovní

Více

- Novela zákona č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu provedená zákonem č. 260/2001 Sb.

- Novela zákona č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu provedená zákonem č. 260/2001 Sb. Název přednášeného tématu: Právní aspekty zdravotnické dokumentace: Souhrn: Novela zákona č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu provedená zákonem č. 260/2001 Sb. legislativně upravuje charakter zdravotnické

Více

Reforma zdravotnictví

Reforma zdravotnictví Reforma zdravotnictví Reformní zákony postup schvalování Malá novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Reformní zákony postup schvalování Zákon o zdravotních službách a podmínkách

Více

Systém kolektivní péče o malé děti do 6 let v České republice. Kamila Svobodová Jana Barvíková

Systém kolektivní péče o malé děti do 6 let v České republice. Kamila Svobodová Jana Barvíková Systém kolektivní péče o malé děti do 6 let v České republice Kamila Svobodová Jana Barvíková Systém kolektivní péče o malé děti Tradiční formy péče - jesle - mateřské školy Ziskové (komerční) formy péče

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2015 srpen 2015 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2015 srpen 2015 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2015 srpen 2015

Více

CENOVÁ ROZHODNUTÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ZE DNE 20. PROSINCE 2007, KTERÝMI SE STANOVÍ

CENOVÁ ROZHODNUTÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ZE DNE 20. PROSINCE 2007, KTERÝMI SE STANOVÍ Věstník MZ ČR CENOVÁ ROZHODNUTÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ZE DNE 20. PROSINCE 2007, KTERÝMI SE STANOVÍ 1. podmínky cenové regulace léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, způsoby cenové

Více

ve znění pozdějších předpisů

ve znění pozdějších předpisů Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2012 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 2-01: Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách platu ve zdravotnických

Více

Komplexní lázeňská péče Premium

Komplexní lázeňská péče Premium Komplexní lázeňská péče Premium Minimální délka pobytu 12 nocí, doporučeno nejméně 14 nocí ubytování plná penze uvítací nápoj vstupní vyšetření u lékaře laboratorní vyšetření dle indikace lékaře pitná

Více

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Verze 012.001_návrh (doplnění pro verzi 012 zvýrazněno červeně) 1 / 7 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 1a. Definice případu hospitalizace Časové vymezení Hospitalizační

Více

Uskutečňování vzdělávání v Psychiatrické nemocnici Bohnice

Uskutečňování vzdělávání v Psychiatrické nemocnici Bohnice Směrnice PNB Revize č.: 1 Platné od: 01. 03. 2015 Strana: 1 z 7 S 1/2011 Výtisk č.: 1 Uskutečňování vzdělávání v Psychiatrické nemocnici Bohnice VYPRACOVAL KONTROLOVAL SCHVÁLIL Jméno a příjmení Ing. Jitka

Více

Řízení lidských zdrojů a akreditace. Ing. Lenka Nétková

Řízení lidských zdrojů a akreditace. Ing. Lenka Nétková Řízení lidských zdrojů a akreditace Ing. Lenka Nétková Základní PSJ a SOP Personální práce Vzdělávání a odborný rozvoj Popis pracovních míst Pracovní doba a dovolená na zotavenou Poskytování platu Posuzování

Více

Lázeňská léčebně rehabilitační péče v roce 2013. Balneal Care in 2013

Lázeňská léčebně rehabilitační péče v roce 2013. Balneal Care in 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 4. 2014 4 Souhrn Lázeňská léčebně rehabilitační péče v roce 2013 Balneal Care in 2013 Tato Aktuální informace přináší

Více

Reklamní právo v praxi MARKETING V DOBĚ KRIZE

Reklamní právo v praxi MARKETING V DOBĚ KRIZE Reklamní právo v praxi MARKETING V DOBĚ KRIZE Legislativní omezení cenové komunikace Petr Kůta Mgr. Libor Štajer, advokát 13.05.2009 OBSAH Právní předpisy Nekalé obchodní praktiky Nekalá soutěž Praktické

Více

Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013

Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013 Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, 662 50 Brno Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013 I. Výkony bez vazby na odbornost Jedná se o výkony prováděné v osobním zájmu a na žádost fyzických osob nebo v

Více

Lázeňská péče v roce 2012. Balneal Care in 2012

Lázeňská péče v roce 2012. Balneal Care in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 5. 2013 9 Lázeňská péče v roce 2012 Balneal Care in 2012 Souhrn Tato Aktuální informace přináší vybrané údaje o

Více

Situace a nové trendy v oblasti benefitů v ČR a jejich daňová optimalizace

Situace a nové trendy v oblasti benefitů v ČR a jejich daňová optimalizace Situace a nové trendy v oblasti benefitů v ČR a jejich daňová optimalizace Martina Wolfová 6 May 2003 Jana Kořínková Situace a nové trendy v oblasti zaměstnaneckých výhod (benefitů) v ČR současná situace

Více

D-07-01 CENÍK ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ A SLUŽEB

D-07-01 CENÍK ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ A SLUŽEB Nemocnice Boskovice s.r.o. Otakara Kubína 179, 680 21 Boskovice www.nembce.cz D-07-01 CENÍK ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ A SLUŽEB platnost od 20.10.2014 I. Zdravotní služby mající za cíl ochranu lidského zdraví

Více

ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, 798 11 Prostějov

ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, 798 11 Prostějov SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE uzavřena v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., podle 52 Poskytovatel služby ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, Prostějov, PSČ 798 11, IČO 276 85 934 a Klient

Více

Radek Policar 1.10.2013

Radek Policar 1.10.2013 Nadstandardy ve zdravotní péči po vyhlášení nálezu Ústavního soudu ČR Radek Policar 1.10.2013 Milníky do 30. 11. 2011 bez nadstandardů 1. 12. 2011 až 4. 8. 2013 základní varianta ekonomicky náročnější

Více

Novinky v regulaci reklamy LP a ZP

Novinky v regulaci reklamy LP a ZP Státní ústav pro kontrolu léčiv [ 1 ] Novinky v regulaci reklamy LP a ZP Státní ústav pro kontrolu léčiv [ 2 ] Novela zákona o regulaci reklamy (navrhovaná účinnost od 1.1.2013) eklep.vlada.cz: č.j. předkladatele

Více

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Úplné znění Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Schváleno usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92,

Více

1/2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY PRO VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY OD 1. 1. 2011

1/2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY PRO VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY OD 1. 1. 2011 Aktuální informace str. 1 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY PRO VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY OD 1. 1. 2011 Vybrané účetní jednotky se musí řídit těmito změněnými a doplněnými předpisy: 1. vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Státní dozor v pojišťovnictví

Státní dozor v pojišťovnictví Státní dozor v pojišťovnictví Regulaci pojistného trhu provádí státní dozor. Většinou ve formě instituce, která je samostatná a přímo podřízená vládě nebo v rámci některého z ministerstev, institut dozoru

Více

Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR

Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR 3 základní druhy sociálních služeb v ČR Služby sociální péče Sociální prevence Sociální poradenství

Více

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, Praha 1, PSČ 117 22 Sekce metodiky a výkonu daní V Praze Č. j.: 58463/13/7001-21000-101206 Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých

Více

Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle 2958 občanského zákoníku)

Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle 2958 občanského zákoníku) Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle 2958 občanského zákoníku) D. Technická část Zdravotní stav poškozeného po úrazu, nemoci nebo

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Podnikání fyzických a právnických osob Ekonomika lesního hospodářství 1. cvičení Podnikání

Více

Největším bohatstvím je zdraví (Virgil. 70 př. n. l.) CENÍK 2013

Největším bohatstvím je zdraví (Virgil. 70 př. n. l.) CENÍK 2013 Největším bohatstvím je zdraví (Virgil. 70 př. n. l.) CENÍK 2013 Hotel SwissHouse Apartments & Spa Zeyerova 87, 353 01 Mariánské Lázně, Česká republika Tel +420 354 602 200 GSM +420 777 602 213 www.swisshouse.cz

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31.

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. března 2005 http://www.denik.obce.cz OBSAH: strana 1. Úroky na bankovních účtech

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

ABSOLUTORIUM. Témata pro teoretickou zkoušku z odborných předmětů

ABSOLUTORIUM. Témata pro teoretickou zkoušku z odborných předmětů ABSOLUTORIUM Témata pro teoretickou zkoušku z odborných předmětů Předmět: Technika služeb cestovního ruchu Studijní skupina: 4. VOŠ ds Školní rok: 2014/2015 l. Význam ubytovacích služeb ve vztahu k CR.

Více

REKONDICE 2013 PODZIM

REKONDICE 2013 PODZIM REKONDICE 2013 PODZIM Celostátní rekondiční pobyty pro členy Klubu bechtěreviků o. s. Jáchymov (neděle sobota) TÝDENNÍ REKONDIČNÍ POBYTY Termín: 17. 23. listopadu, 24. 30. listopadu, 1. 7. prosince 2013

Více

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích.

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Všeobecně Daně v Bavorsku Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Kromě toho existuje řada daňových úlev a

Více

INFORMACE PRO KLIENTY 1

INFORMACE PRO KLIENTY 1 INFORMACE PRO KLIENTY 1 leden 2012 Cestovní náhrady Vážená klientko, vážený kliente! V důsledku změn Zákoníku práce s účinností od 1. 1. 2012 došlo i k zásadním změnám v oblasti poskytování cestovních

Více