INFORMAČNÍ INSTITUT, o.p.s.; Malostranské náměstí 28, Praha 1 Malá Strana; DIČ: CZ ; tel.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMAČNÍ INSTITUT, o.p.s.; Malostranské náměstí 28, 118 00 Praha 1 Malá Strana; DIČ: CZ24723711; www.informacniinstitut.cz tel."

Transkript

1 PROBLEMATIKA VÝBĚRU DANÍ V LÁZEŇSTVÍ Abstrakt: Lázeňská péče, která se poskytuje v lázeňských zařízeních je osvobozena od DPH, protože tím stát podporuje zdravotní péči, jež má na pacienta prokazatelné léčebné účinky. Některá lázeňská zařízení však pod rouškou lázeňské péče poskytují klasické hotelové ubytování také bez DPH, čímž nejenže nekale konkurují lokálním ubytovacím zařízením, ale také porušují zákon o DPH, a tím se odpovědní vedoucí vystavují potenciální trestní odpovědnosti za krácení daně. Studie dochází ke zjištění, že zde existuje reálná možnost, že některá lázeňská zařízení krátí daně, když poskytují krátkodobé ubytování hotelového typu nebo obyčejné relaxačních služby s 0% DPH. Ubytování a relaxační služby nespadají pod zákonnou definici zdravotnických služeb, a proto mají být účtovány ve snížené sazbě s 10% DPH jako ostatní zdravotnické služby nebo ubytování. Samostatnou otázkou je účtování DPH za stravovací služby, které je standartně ve výši 20%. Stát tak přichází na daních o značné prostředky, jejichž výše je odhadována na řádově deseti až stamiliony korun. HLAVNÍ BODY Lázeňská péče dlouhodobá s prokazatelnými léčebnými účinky a na doporučení lékaře je osvobozená od DPH. Doporučení lékaře je hlavním požadavkem pro splnění definice lázeňské péče. Klasické hotelové ubytování, či relaxační služby, jež nejsou zdravotní službou tak, jak ji definuje zákon, nejsou osvobozeny od DPH. Průzkum v lázeňských zřízení definuje 4 kategorie v účtování DPH: flagrantní porušení, porušení, formálně splňují a splňují. Lázně Hodonín, Lednice a Libverda neoddiskutovatelně porušují zákon o DPH. Cílem tohoto dokumentu je zjistit jakým způsobem lázeňská zařízení účtují DPH u krátkodobých pobytů. Nejprve je prezentován výsledek průzkumu u oslovených zařízení, zda-li splňují zákonnou definici lázeňské péče a přitom účtují DPH správně, či nikoli. Následně je probrána legislativní oblast v odvětví zdravotní péče, zejména INFORMAČNÍ INSTITUT, o.p.s.; Malostranské náměstí 28, Praha 1 Malá Strana; DIČ: CZ ; tel.:

2 ve vztahu lázeňské péče k DPH. Poté je rozebrán výsledek vycházející z této analýzy, a to že lázeňská péče musí být dlouhodobá, aby měla prokazatelné léčebné účinky, a že je nutná prohlídka ošetřujícím lékařem, aby bylo možno zajistit odpovídající zdravotní přínos pacientovi. Při průzkumu v lázeňských zařízení bylo osloveno přes 50 zařízení 1, které byly dotazovány na druh zdravotní péče, lékařskou prohlídku, dobu péče a účtování DPH. Výsledek byl rozdělen podle toho, zda-li u zařízení existují důvody k tomu se domnívat, že nesplňují zákonnou definici lázeňské péče a tak nesprávně účtují DPH, či nikoli. Na základě tohoto rozdělení lze zařadit dotazovaná zařízení do 4 kategorií: 1. První skupina zařízení bezostyšně nabízí klasické hotelové ubytování s 0% DPH a to buď bez jakékoli procedury, nebo pouze s formálním splněním nabídky; 2. Druhá skupina zařízení se sice neschovává pod definici lázeňské péče natolik zřejmě jako ta první, ale stále kvůli některým nedostatkům porušují pravidla, když nabízejí služby s 0% DPH; 3. Třetí skupina zařízení nejspíš formálně splňují zákonná pravidla, ale existují pochybnosti, zda-li například konzultaci s lékařem nebo vrchní sestrou lze považovat za dostatečnou; 4. Čtvrtá skupina je ta z oslovených zařízení, která buď splňují požadavky na poskytování lázeňské péče osvobozenou od DPH, nebo ji poskytují správně ve snížené sazbě. 1 Viz tabulka na konci dokumentu v příloze. Strana 2 z 10

3 ad. 1. Za naprosto neoddiskutovatelně flagrantní případ, kdy poskytovaná lázeňská péče nesplňuje zákonnou definici, lze považovat Lázně Hodonín a Lednice. Ty jsou provozovány jednou společností a nabízejí klasické ubytování (tedy i krátkodobé jednodenní pobyty) s daňovou sazbou 0%. Tento postup zdůvodňují například lázně Lednice tím, že k ubytování je jako procedura k dispozici půlhodina v bazénu, což má učinit z pobytu lázeňskou péči, která však není povinná a je na vlastním uvážení zákazníka, zda ji podstoupí. I kdyby zákazník onu půlhodinu v bazénu využil, chybí jakákoliv prohlídka lékařem a nejedná se dlouhodobý léčebný pobyt s prokazatelnými léčebnými účinky. Nejedná se tedy, o zdravotní službu a službu související dle zákonné definice, ale přesto je účtována s 0% DPH. Do balíčku s 0% DPH lázně dokonce přidávají i stravování (polopenze i plnopenze), jež se standardně daní 20%. Ve své podstatě klasické ubytování i se stravováním, a to celé s 0% DPH, dává lázním Hodonín a Lednice nebývalou konkurenční výhodu. Pekuliární je i skutečnost, že lázně jsou provozovány dobrovolným svazkem obcí Hodonín a Lednice a byla na ně udělena vysoká dotace z EU. Akciová společnost Lázně Libverda také zcela bezelstně nabízí klasické hotelové ubytování s 0% DPH a to tak, že se ani nesnaží jako Lázně Hodonín a Lednice vytvořit alespoň náznak zdání, že nabízí něco, co vzdáleně připomíná Strana 3 z 10

4 lázeňskou péči. Lázně Libverda argumentují tím, že poskytují plnění osvobozené od DPH bez nároku na odpočet daně a to podle 58 zákona o DPH. Klasické hotelové ubytování ale není osvobozeno od daně a řadí se do sazby snížené (10%). Takto nabízené klasické ubytování s nulovou sazbou DPH je v prvé řadě v rozporu se zákonem o dani z přidané hodnoty a v řadě druhé, tak pravděpodobně dochází k trestnému činu krácení daně s možností odnětí svobody až na 10 let 2, jednáli se o škodu velkého rozsahu 3. Navíc tento postup není pouze v rozporu se zákonem, nýbrž také vytváří nerovné podmínky na trhu pro ostatní soutěžitele, zejména lokální hotely a penziony, které nemohou svým zákazníkům nabídnout tuto 10% a 20% slevu z ubytování a stravy, a jedná se tak pravděpodobně o nekalou soutěž. ad. 2. Druhá skupina zařízení sice neporušuje pravidla tak, jako skupina předešlá, ale přesto nezapadají do zákonné definice lázeňské péče, ale přesto poskytují různé variace pobytů s 0% DPH. Jejich porušení se většinou objevuje v oblasti lékařské prohlídky, kdy není žádná, nebo jen u některých procedur. Popřípadě k tomu, aby pobyt byl osvobozen od DPH stačí jedna procedura denně a to většinou bez lékařské prohlídky a mnohokrát při pobytech v délce jednoho dne nebo víkendu. Tyto situace však také, nesplňují zákonnou definici lázeňské péče. Jako příklad lze uvést Léčebné lázně Konstantinovy Lázně a.s., Termální lázně Velké Losiny, Státní léčebné lázně Karlova Studánka, Lázně Slatinice a.s., Priessnitzovy léčebné lázně a.s., Lázně Mšené a.s., PARK SPA HOTEL SIRIUS, Lázně Bechyně s.r.o., Státní léčebné lázně Bludov, s.p., Interhotel Central, Lázně Hotel Vráž s.r.o., Sanatoria Klimkovice. ad. 3. Třetí skupina zařízení sice splňuje definici lázeňské péče, když nabízí pobyty osvobozené od DPH, ale to nejspíš pouze po formální stránce. Jedná se zejména o lékařské prohlídky, které jsou vedeny jako konzultace, dotazníky, či kontroly a vypadají spíše jako pouhopouhé posvěcení odpovědné osoby a nikoli prohlídka ošetřujícím lékařem v pravém slova smyslu tak, jak ji definuje zákon. V praxi to vypadá tak, že pacient si sám procedury vybere a na prohlídku přichází jen proto, aby mu byla potvrzena. Je otázka, jestli se opravdu jedná o splnění zákonem daných podmínek pro definici lázeňské péče, ale objektivně logický úsudek inklinuje odst. 4 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákon ve znění zákona č. 306/2009 Sb. 3 Horáček, Petr Za špatné daňové přiznání do basy. Měšec.cz. Shlédnuto 25 listopadu Strana 4 z 10

5 k závěru, že není. Jako příklad lze uvést: LD Palace, Falkensteiner Hotel Grand Spa Marienbad, Sirnaté lázně Ostrožská Nová Ves. ad. 4. Čtvrtá skupina zařízení účtuje lázeňskou péči správně tak, jak ji diktuje zákon. Lázeňskou péči buď účtují s 0% DPH, ale dodržují přitom lékařské prohlídky a všechny ostatní atributy důležité k její uznání tak, jak ji definuje zákon, a v případě že ne, tak účtují správně sníženou 10% sazbu tak, jak to ukládá zákon. Je chvályhodné, že do této kategorie spadá valná většina z oslovených zařízení. Zdravotnictví je oblast hospodářství, kterou má stát podporovat. Duševně i fyzicky zdraví lidé jsou pro stát nejen ekonomickým přínosem. To je taky jeden z důvodu, proč jsou zdravotnické služby mezi něž patří i oblast lázeňství osvobozeny od daňové povinnosti. Zdravotní přínos pro člověka, jež absolvoval dlouhodobou léčebnou proceduru je nepopíratelný. Některá zařízení však pod titulem lázeňských služeb nabízejí ubytování s nulaprocentní sazbou DPH. Tím nejenže porušují daňový zákon krácením daně, ale také vytvářejí nerovné obchodní podmínky pro zařízení nabízející klasické hotelové ubytování. Podle zákona o DPH 4 jsou od daně osvobozeny služby zdravotní péče a související služby, které jsou vymezeny zákonem o veřejném zdravotním pojištění 5 a jsou poskytovány oprávněnými osobami pacientům a dalším osobám. Oprávněnými osobami mohou být jak státní, tak nestátní zdravotnická zařízení 6. Není podstatné, z pohledu plnění osvobození od daně bez nároku na odpočet daně, zda je zdravotní péče a související služba hrazena zdravotními pojišťovnami, či nikoli resp. jaká je forma úhrady. Z toho tedy nevyplývá, pokud poskytujete zdravotní péči pacientům, kteří si ji hradí sami, nebo těm co ji mají hrazenou zdravotní pojišťovnou, je v obou případech tato péče osvobozena od daně bez nároku na odpočet daně, pokud je 4 51 odst. 1 písm. g a 58 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 5 Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů. 6 Zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, 3 odst. 1: v nestátních zařízeních lze poskytovat zdravotní péči... lázeňskou. Strana 5 z 10

6 vymezena zákonem o veřejném zdravotním pojištění a je poskytována oprávněnými osobami. 7 Důležitá je zde pasáž, která říká, že služby zdravotní péče a související služby jsou vymezeny zákonem o veřejném zdravotním pojištění. Ačkoli název zákona dává pocit, že upravuje pouze okolnosti související s veřejným pojištěním, není tomu tak. Základní ustanovení 1 tohoto zákona ustanovuje, že tento zákon upravuje b) rozsah a podmínky za nichž je na základě tohoto zákona poskytována zdravotní péče. Vztahuje se tedy nejen na zdravotní pojištění jako takové, ale i na parametry poskytování zdravotní péče, což potvrzuje i předcházející odstavec tohoto dokumentu. Zákon o veřejném zdravotním pojištění ve svých ustanoveních upravuje, za jakých podmínek jsou poskytovány různé druhy zdravotní péče, přičemž 33 konkrétně upravuje péči lázeňskou. Relevantní je zde odstavec 1 a 2, kde jsou stanoveny základní podmínky, za nichž může být lázeňská péče poskytována. Odstavec 1 33 stanovuje, že lázeňskou péči doporučuje ošetřující lékař 8. Zmíněný odstavec tedy říká, že lázeňskou péči si nemůže člověk naordinovat sám, či někdo s neodpovídající kvalifikací, ale pouze člověk pro danou profesi odborně způsobilý. Navíc zákon o péči o zdraví lidu definuje 9, že lázeňská péče se poskytuje výběrově osobám, jejichž zdravotní stav to vyžaduje. Je přitom logické, že určit, zdali zdravotní stav člověka vyžaduje lázeňskou péči, nebo ve své podstatě úplně jinou péči, může určit pouze osoba odborně způsobilá tedy ošetřující lékař. Odstavec 2 33 dále stanovuje, že Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou 10 určí nemoci a délku léčení, za nichž lze lázeňskou péči poskytnout. Tato vyhláška taxativně vymezuje seznam nemocí s délkou pobytu, přičemž nejkratší doba léčení je 7 Mattauschová, Blanka Osvobození podle 58 zákona o DPH u lázeňské péče. Ministerstvo financí, Odbor 18 DPH. Č.j. 18/21 145/ ; Ref.: Bc.Š.Hesová, odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, definuje ošetřujícího lékaře: a) praktický lékař, praktický lékař pro děti a dorost, zubní lékař, u žen ženský lékař, který registruje pojištěnce, b) lékař poskytující pojištěnci specializovanou ambulantní zdravotní péči, c) lékař poskytující pojištěnci zdravotní péči v zařízení ústavní péče odst. 1 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů. 10 Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 58/1997 Sb., kterou se stanoví indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé, děti a dorost. Strana 6 z 10

7 21 dní. Na tuto vyhlášku odkazuje již výše zmíněné ustanovení zákona o péči o zdraví lidu, když ustanovuje, že seznam nemocí, při nichž může být poskytnuta lázeňská péče, a délku léčebné doby stanoví ministerstvo zdravotnictví. Pokud tedy není poskytována lázeňská péče v souladu s vyhláškou MZ, nejedná se o lázeňskou péči tak, jak ji definuje zákon. Z výše uvedeného tedy jednoznačně vyplývá, že lázeňskou péči určuje pouze ošetřující lékař v souladu s vyhláškou MZ. Veškerá péče podobná lázeňské, kterou však neurčuje lékař, lázeňskou péčí není a nezapadá tedy do definice zdravotní péče a související služby. Takovou službu je nutno oddělit od zákonem vymezené lázeňské péče a lze ji zařadit spíše do kategorie spa relaxační služby; tento druh služeb, ale už není osvobozen od DPH a spadá tedy do sazby snížené (10%) 11. Navíc služby tohoto druhu jsou většinou krátkodobého charakteru a nemají tedy prokazatelné léčebné účinky, které jsou také nutné k tomu, aby zdravotní služby byly osvobozeny od DPH 12. Případný argument, že ačkoli zákon definuje parametry lázeňské péče, ale již nedefinuje péči rehabilitační a za jakých podmínek má být poskytována, a tedy že ji lze poskytovat i bez lékařské prohlídky a relaxační pobyt tak schovat pod titul rehabilitace, je naprosto lichý. Zdravotní péče je osvobozena od DPH právě proto, protože má prokazatelné zdravotní účinky, jinak nemůže být za zdravotní péči vůbec považována. Avšak pouze ošetřující lékař je schopen určit a předepsat, ten druh zdravotní péče, který má na pacienta pozitivní zdravotní účinky. Samotnou zdravotní péči jsou oprávněni poskytovat zdravotničtí pracovníci způsobilí k výkonu daného zdravotnického povolání 13, což u zde probíraného lázeňství je sanitář 14, ten už ale 11 V závislosti na konkrétní specifikaci služby může být zařazena do skupiny 55 (ubytovací služby) nebo 85.1 (zdravotní péče, pokud není osvobozena od daně podle 58) dle přílohy č. 2, seznam služeb podléhajících snížené sazbě, k zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 12 Kulková, Radmila Rozhodnutí o závazném posouzení správnosti zařazení zdanitelného plnění z hlediska sazby daně z přidané hodnoty. Ministerstvo financí, skupina 051, Ústřední finanční a daňové ředitelství, Odbor 49 Metodika a výkon DPH a majetkových daní, Č.j.: 49/31547/ Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů. Strana 7 z 10

8 není automaticky odborně způsobilý k výkonu funkce ošetřujícího lékaře. Proto rehabilitaci, tak jako lázeňskou péči, nemůže určovat člověk, který je v dané problematice neodborně způsobilý, ale může ji naordinovat pouze ošetřující lékař tak, aby měla zdravotní účinky, přičemž za tento úkon přebírá i lékařskou odpovědnost 15. Je nutno říci, že prohlídka ošetřujícím lékařem je klíčová k posuzování, zda-li je jistá služba službou zdravotní, a tedy osvobozena od DPH, či nikoli. Zdravotní služba a službou související je osvobozena od DPH, jak již bylo uvedeno výše, z toho důvodu, že má pozitivní účinek na zdraví ošetřovaného. Ale k tomu, aby byla ošetřovanému určena správná diagnóza a druh léčení, kterého je možno dosáhnout jen při dlouhodobé zdravotní péčí, může určit pouze ošetřující lékař s patřičným vzděláním a kvalifikací a nikoli internista, sanitář, či obyčejný zaměstnanec lázní. Pakliže si chce člověk sám objednat a naordinovat partikulární léčbu v lázních, nebo v jiném zdravotním zařízení v délce jeho volby víkend, týden má na to právo, ale v takovém případě by měl zaplatit DPH ve snížené sazbě 10%. Doporučení ošetřujícího lékaře je opravdu vskutku ona demarkační linie, která je objektivně schopna oddělit zdravotnickou službu a službu související od ostatních zdravotnických služeb, které však již nesplňují zákonnou definici zapadající do 0% DPH, protože pokud dotaženo do absurdna, museli bychom posuzovat masáže, návštěvu posilovny, sauny, či vířivky jako zdravotnickou službu osvobozenou od DPH, což není možné. Lázně jako neplátci DPH si sice nemůžou odečíst DPH na vstupu (tj. při nákupu), ale jejich osvobození od DPH na výstupu (tj. při prodeji tak, jak to dělají některá zařízení podle zjištění této studie) je pro ně pořád co se týče daňové zátěže výhodnější zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče. 15 Neschválený návrh zákona o zdravotní péči, IV. volební období sněmovní tisk 1151, 12, již definoval léčebnou rehabilitaci a současně dával Ministerstvu zdravotnictví zákonné zmocnění určit, podobně jako u lázeňské péče, vyhláškou jednotný indikační seznam léčebné rehabilitace poskytované v rámci následné lůžkové péče [...]. Strana 8 z 10

9 Lázeňství v České republice v roce 2009 navštívilo skoro 650 tisíc hostů při průměrné délce pobytu 11.3 dní, což tvoří skoro 6.7 milionů přenocování 16. Skutečnost, že je něco v nepořádku s určováním co je, nebo není lázeňská péče a s tím související daňová sazba potvrzuje fakt, že byla nalezena celá variace možností, ačkoli potažmo rozdělených do čtyř distinktivních skupin, jak se účtuje DPH při poskytování lázeňské péče. Je nutné ovšem podotknout, že konečně správné a věcně závazné rozhodnutí ohledně daní může pouze odpovědný finanční úřad, případně soud. Tento dokument v žádném případě neaspiruje k redundaci těchto orgánů a ani si neklade za cíl být jakkoliv právně závazný, ale snaží se přispět k ujasnění a sjednocení správného účtování DPH v této oblasti, jelikož je v zájmu nás všech státu, daňových poplatníků, ale i podnikatelů aby existovala jasná pravidla, která jsou uplatňována na všechny stejně. 16 CzechTourism Zahraniční hosté v lázeňských ubyt. zařízeních podle zemí. Shlédnuto. 1 února _2009.xls. Strana 9 z 10

10 Průzkum mezi lázeňskými zařízeními probíhal v roce ovou komunikací. K dispozici je odpověď Ministerstva Financí a závazné stanovisko Ministerstva financí. Zpracovatelé: Petr Cibulka ředitel INFORMAČNÍHO INSTITUTU Ing. Eva Mištínová stážistka Garanti: JUDr. Jaroslav Novák, Ph.D. partner v advokátní kanceláři Toman, Devátý & Partneři, spoluzakladatel Informačního institutu Pavel Kohout ekonom, člen Národní ekonomické rady vlády, spoluzakladatel Informačního institutu Přílohy: 1. Tabulka s výsledky průzkumu 2. Dokumenty k Lázním Lednice 3. ová komunikace s Lázněmi Libverda Přílohy na vyžádání: 1. ová komunikace se všemi oslovenými subjekty 2. Závazné stanovisko Ministerstva financí k DPH 3. Odpověď Ministerstva financí k osvobození podle 58 zákona o DPH u lázeňské péče Strana 10 z 10

Poskytování a úhrada zdravotní péče ze zdravotního pojištění

Poskytování a úhrada zdravotní péče ze zdravotního pojištění Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Poskytování a úhrada zdravotní péče ze zdravotního pojištění Michaela Vetterlová 2008/2009 Prohlašuji,

Více

1. Historie komerčního zdravotního pojištění pro cizince v ČR

1. Historie komerčního zdravotního pojištění pro cizince v ČR Komerční zdravotní pojištění cizinců v ČR březen 2010 Helena Hnilicová, Karolína Dobiášová, Pavel Čižinský *** 1. Historie komerčního zdravotního pojištění pro cizince v ČR Velmi brzy po politických změnách

Více

Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů

Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů III. Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů A. Přehled dosavadní právní úpravy Jednotný systém poskytování komplexní rehabilitace

Více

Důvodová zpráva. Obecná část

Důvodová zpráva. Obecná část Důvodová zpráva Obecná část I. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad 1. Důvod předložení 1.1 Název: Návrh zákona o soukromé bezpečnostní činnosti a soukromé bezpečnostní službě

Více

Zpráva ze systematických návštěv DĚTSKÝCH PSYCHIATRICKÝCH NEMOCNIC

Zpráva ze systematických návštěv DĚTSKÝCH PSYCHIATRICKÝCH NEMOCNIC Zpráva ze systematických návštěv DĚTSKÝCH PSYCHIATRICKÝCH NEMOCNIC 2013 Obsah Použité zkratky... 4 I. Úvod... 5 1. Zákonný podklad systematických návštěv... 5 2. Systematické návštěvy dětských psychiatrických

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Pl.ÚS 1/12 ze dne 27.11.2012 Sloučení parlamentní rozpravy k více návrhům zákonů; Povinnost uchazečů o zaměstnání vykonávat veřejnou službu; Návrh na zrušení zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Více

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group Studie byla spolufinancována Evropskou unií (SROP, opatřen ení 5.2 TP RPS) STUDIE VEŘEJN EJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLN LNÍCH FONDŮ V LETECH 2007-2013 2013 Ministerstvo pro místnm stní rozvoj Odbor

Více

se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 Praha 15.12.2014 Čj. ČTÚ-53 370/2014-603

se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 Praha 15.12.2014 Čj. ČTÚ-53 370/2014-603 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 Praha 15.12.2014 Čj. ČTÚ-53 370/2014-603 Na základě rozkladu, který podala dne 17. 7. 2014 obchodní společnost PPL CZ s.r.o., IČO

Více

ZPRAVODAJ ŘÍJEN 2013

ZPRAVODAJ ŘÍJEN 2013 ZPRAVODAJ ŘÍJEN 2013 a k t u a l i t y NEUMĚJÍ NÁS ZLIKVIDOVAT Můžeš 10/2013 Plnění úrazových a životních pojištění jsou u lidí s postižením problematická. Pojišťovny nabízejí slevy hlavně na povinné ručení

Více

NÁZEV: Metodický pokyn pro realizaci veřejných zakázek v rámci projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II. (dále též jen Metodika )

NÁZEV: Metodický pokyn pro realizaci veřejných zakázek v rámci projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II. (dále též jen Metodika ) NÁZEV: Metodický pokyn pro realizaci veřejných zakázek v rámci projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II. (dále též jen Metodika ) ČÍSLO: MP/93/OSVZ ZMĚNA Č.: PŮVODNÍ ZNĚNÍ PLATNOST OD:

Více

Veřejné zakázky. Ing. Renata Kasalová. O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02.

Veřejné zakázky. Ing. Renata Kasalová. O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02. Veřejné zakázky Ing. Renata Kasalová O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02.0007 1 Obsah Úvod... 3 1 Vysvětlení základních pojmů... 4

Více

Právní analýzu II Analýza

Právní analýzu II Analýza PRÁVNÍ ANALÝZA II Rozbor právního systému České republiky v oblasti sociálních služeb a jejich financování ve vztahu k právu Společenství v oblasti sociálních služeb v obecném zájmu V Praze 14. července

Více

Metodika. přípravy poradců uživatelů sociálních služeb. Jan Michalík

Metodika. přípravy poradců uživatelů sociálních služeb. Jan Michalík Metodika přípravy poradců uživatelů sociálních služeb Jan Michalík Vydáno s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Jan Michalík, Jaroslava Jesenská, Jiří Vencl, 2007 IER,

Více

Vypořádání meziresortního připomínkového řízení

Vypořádání meziresortního připomínkového řízení V. Vypořádání meziresortního připomínkového řízení k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek

Více

LEGISLATIVA PRO CESTOVNÍ RUCH

LEGISLATIVA PRO CESTOVNÍ RUCH LEGISLATIVA PRO CESTOVNÍ RUCH Autoři: JUDr. Bc. Martin Kulhánek, Ph. D. Mgr. Marek Ivičič Mgr. Lucie Jamborová KULHÁNEK Legal Consulting Praha 2006 2 LEGISLATIVA PRO CESTOVNÍ RUCH Vydalo: Ministerstvo

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 21.7.2004

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 21.7.2004 Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 21.7.2004 Přítomni: viz prezenční listina Program: 1. Projednání pracovní verze

Více

Zpráva ze systematických návštěv PROTIALKOHOLNÍCH ZÁCHYTNÝCH STANIC

Zpráva ze systematických návštěv PROTIALKOHOLNÍCH ZÁCHYTNÝCH STANIC Zpráva ze systematických návštěv PROTIALKOHOLNÍCH ZÁCHYTNÝCH STANIC 2014 OBSAH 1 Úvod... 3 1.1 Zákonný podklad systematických návštěv... 3 1.2 Systematické návštěvy protialkoholních záchytných stanic...

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 26.10.2005

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 26.10.2005 Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 26.10.2005 Přítomni: viz prezenční listina Program: 1. Odsouhlasen zápis z jednání

Více

Dávky sociálního zabezpečení podmíněné zdravotním stavem

Dávky sociálního zabezpečení podmíněné zdravotním stavem Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce Dávky sociálního zabezpečení podmíněné zdravotním stavem Tomáš Studýnka 2009 Prohlašuji, že jsem

Více

Smluvní vztahy v sociálních službách. Jan Michalík

Smluvní vztahy v sociálních službách. Jan Michalík Smluvní vztahy v sociálních službách Jan Michalík Smluvní vztahy v sociálních službách Jan Michalík 2008 Vydáno s finanční podporou Evropského sociálního fondu Recenzenti: JUDr. Leoš Vyhnánek PaedDr. Petr

Více

Informace pro klienty Advokátní kanceláře JUDr. Jan Mach

Informace pro klienty Advokátní kanceláře JUDr. Jan Mach J U D r. J a n M A C H Informace pro klienty Advokátní kanceláře JUDr. Jan Mach V uplynulých dnech bylo přijato několik nových zásadních zdravotnických zákonů. Jde zejména o: - zákon o zdravotních službách

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. DIPLOMOVÁ PRÁCE Financování zdravotnictví z pohledu pacienta. Zpracovala: Klára Svitáková

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. DIPLOMOVÁ PRÁCE Financování zdravotnictví z pohledu pacienta. Zpracovala: Klára Svitáková ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Financování zdravotnictví z pohledu pacienta Plzeň 2013 Zpracovala: Klára Svitáková Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma

Více

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ - obecná charakteristika

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ - obecná charakteristika Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ - obecná charakteristika Petra Šourková 2006/2007 Prohlašuji, že jsem

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z předsedy Pavla Rychetského a soudců Stanislava Balíka, Jaroslava Fenyka, Jana Filipa, Vojena Güttlera, Pavla

Více

KONFERENCE ZDRAVOTNICKÉHO PRÁVA Lidé, zdravotnictví a právo

KONFERENCE ZDRAVOTNICKÉHO PRÁVA Lidé, zdravotnictví a právo 3. ročník KONFERENCE ZDRAVOTNICKÉHO PRÁVA Lidé, zdravotnictví a právo 5. 6. 9. 2013 Uherské Hradiště www.vzp.cz Být klientem VZP je správné rozhodnutí uhradí vám preventivní prohlídky 1x za dva roky u

Více

Text nálezu ve věci Pl ÚS 2/08 - návrh na zrušení zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů, oblast sociálního zabezpečení

Text nálezu ve věci Pl ÚS 2/08 - návrh na zrušení zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů, oblast sociálního zabezpečení Text nálezu ve věci Pl ÚS 2/08 - návrh na zrušení zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů, oblast sociálního zabezpečení Ústavní soud rozhodl dne 23. dubna 2008 v plénu ve složení Stanislav Balík, František

Více

Průvodce zdravotní péčí o děti v ČR

Průvodce zdravotní péčí o děti v ČR Průvodce zdravotní péčí o děti v ČR Informační příručka pro cizince, kteří společně se svými dětmi dlouhodobě pobývají v ČR. INSTITUT ZDRAVOTNÍ POLITIKY A EKONOMIKY Kostelec nad Černými lesy 2005 Tato

Více

Zlepší se po volbách podmínky pro české lékaře?

Zlepší se po volbách podmínky pro české lékaře? ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY 4/2010 ROČNÍK 19 V TOMTO ČÍSLE: Co se bude snažit ČLK prosadit po volbách Anketa: Experti politických stran o budoucnosti českého zdravotnictví Podivná zakázka na záhadné

Více

Daňové dopady tzv. švarcsystému

Daňové dopady tzv. švarcsystému JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Diplomová práce Daňové dopady tzv. švarcsystému Vedoucí diplomové práce: Ing. Václav Boněk Autor: Bc. Zuzana

Více

Vážený pan senátor Jiří Čunek Senát Parlamentu ČR Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1 cunekj@senat.cz. V Praze dne 15. 5.

Vážený pan senátor Jiří Čunek Senát Parlamentu ČR Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1 cunekj@senat.cz. V Praze dne 15. 5. Vážený pan senátor Jiří Čunek Senát Parlamentu ČR Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1 cunekj@senat.cz V Praze dne 15. 5. 2015 Vážený pane senátore, obracíme se na Vás jménem níže podepsaných ředitelů

Více