Dotazník pro majitele kočky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dotazník pro majitele kočky"

Transkript

1 Dtazník pr majitele kčky Záznam připravil/a: Majitel: Jmén majitele: Telefn: Adresa: Kčka: Jmén zvířete: Věk zvířete: Plemen zvířete: Phlaví zvířete: Kastrát: ANO/NE V klika letech byl zvíře kastrván? Důvd kastrace: Změnil se chvání p kastraci? Naskakuje vaše kčka/kcur na vás neb na statní zvířata? Pkud se jedná nekastrvanu kčku, měla kťata? Jaku byla matku? Zdraví (vyplní šetřující lékař): Klinický stav: Datum psledníh klinickéh vyšetření:

2 Změnil se zdravtní stav d pslední návštěvy? Je kčka bézní? Sučasné chrby a medikace: Chrby prdělané v minulsti: Chvání kčky v rdinaci: Prjevy nervzity (zakružkujte všechny hdící se): záškuby srsti, slinění, agrese (prskání, vrčení, výstražné kvílení, švihání casem, naježení, přikrčení, uši sklpené dzadu, útk tlapku, kusání, ukrývání se, jiné) Sebevědmé chvání (zakružkujte všechny hdící se): zájem klí, uši vztyčené, cas vztyčený rvně neb d tazníku, neklade dpr vyšetření, tírá se hlavu ruce a předměty Chdíte s kčku d veterinární rdinace na pravidelné prhlídky? Je kčka pravidelně čkvaná a dčervvaná? Histrie Půvd ktěte: půvd neznámý (klnsti?), narzen pldivké kčce ve městě, narzen pldivké kčce na vesnici, narzen v útulku (název útulku), narzen v bytě nezkušeným majitelům, narzen v bytě zkušeným chvatelů, narzen v chvatelské stanici (jmén chvatelské stanice) C je znám matce: půvd neznámý, pvaha matky (prsím ppište): Byly u matky pzrvány pruchy chvání? C je znám tci: půvd neznámý, pvaha tce (prsím ppište): Byly u tce pzrvány pruchy chvání?

3 C je znám živtě ktěte mezi týdnem věku?: detaily nejsu známy, žil jen s matku bez surzenců, žil jen s matku a surzenci, žil v blízksti lidí, ale bez příméh kntaktu, žil v blízksti jiných zvířat, ale bez příméh kntaktu, žil v kntaktu s lidmi, ale ne s jinými zvířaty, žil v kntaktu s jinými zvířaty (druhy zvířat), žil v kntaktu s lidmi i jinými zvířaty (druhy zvířat) Pkud žil v mezi 2. a 7. týdnem věku v kntaktu s lidmi, šl (u všech uveďte věk)?: dspělé muže, dspělé ženy, dspělé muže a ženy, děti, dspělé a děti, fyzicky pstižené (druh pstižení), mentálně pstižené Klikátý je sučasný majitel? Pkud není sučasný majitel prvním majitelem: klik majitelů kčka měla a c nich víme? jak dluh žila u jedntlivých majitelů? prč se s ní předešlí majitelé rzlučili? Důvd pr přízení kčky sučasným majitelem: Prč si sučasný majitel přídil právě tut kčku: Vykazvala kčka u některých z předešlých majitelů pruchu chvání? Škrábání na nevhdných místech Agrese vůči lidem Agrese vůči jiným kčkám Agrese vůči jiným zvířatům, vyjma kček Mčení na nevhdných místech Kálení na nevhdných místech Sebepškzvání Jiné (např. pžírání látky)

4 Sučasný stav O jaku pruchu chvání se v tét chvíli jedná (zaškrtněte prsím všechny, které se hdí): Škrábání na nevhdných místech Agrese vůči lidem Agrese vůči jiným kčkám Agrese vůči jiným zvířatům, vyjma kček Mčení na nevhdných místech Kálení na nevhdných místech Sebepškzvání Jiné (např. pžírání látky) Jak dluh je nežáducí chvání pzrván? Jde pakvaný prblém? Mění se nějak pzrvaný prblém (častst, intenzita, atd.) Kdy začal majitel nežáducí chvání řešit? Jaké krky byly dsud pdniknuty v nápravě chvání? (Včetně trestů) Změnila se nějak situace pté, c se prblém začal řešit? Kdy k prblému dšl napsled? Uveďte detaily sučasnéh prblému: Škrábání na nevhdných místech

5 Na jakých místech škrábe? Agrese vůči lidem Jak se prjevuje? Na kh v dmácnsti útčí? Je agrese spjena s knkrétní situací neb činnstí (např. kartáčvání, zvedání kčky d náručí, atd.)? Agrese vůči jiným kčkám Jak se prjevuje? Agrese vůči jiným zvířatům, vyjma kček Jak se prjevuje? Mčení na nevhdných místech Jak čast kčka mčí mim taletu? Mčí pkaždé jinam neb na stejná místa? Ppište přesně, kam kčka mčí?

6 Jde velké mnžství mči neb jen pár kapek? Mčí na vdrvné plchy? Mčí na svislé plchy? Mčí d pstele? Mčí na věci majitelů? (Např. Bty, kabelky, blečení, atd.) Jak čast mčí kčka d talety? 100% času, 75% času, 25% času, nikdy Kálení na nevhdných místech Jak čast kčka kálí mim taletu? Kálí pkaždé jinam neb na stejná místa? Ppište přesně, kam kčka kálí? Kálí kčka i d talety neb puze mim? Jak trus vypadá? Obsahuje převahu nějakéh knkrétníh materiálu? (granule, tráva, chlupy, atd.) Je ve stlici krev/hlen? Páchne stlice výrazně? Navštěvuje kčka i taletu, neb kálí jen mim ni?

7 Pkud navštěvuje taletu, snaží se bezúspěšně tlačit neb jen mčí? Sebepškzvání Jak se kčka pškzuje? (Líže se, kuše se, škrábe se, atd.) Na jakých místech se pškzuje? V případě, že se jedná jinu pruchu chvání, pužijte prsím zadní stranu tht frmuláře pr detailní ppis prblému. Cucá kčka majitele neb jeh blečení (ppřípadě jakékliv látky)? Olizuje/čistí se kčka více/méně než dřív? Prstředí Klik žije v dmácnsti sb (věk, phlaví)? dspělí muže, dspělé ženy, dspělé muže a ženy, děti, dspělé a děti, fyzicky pstižené (druh pstižení), mentálně pstižení Klik hdin tráví který člen dmácnsti dma a jak čast je pryč? Odešel někd z těch, které měla kčka ráda z dmu?

8 Jak se kčka chvá, když přijde návštěva? Klik žije v dmácnsti kček (věk, phlaví, plemen, kastráti?)? Která z kček přišla d dmácnsti jak první? (v jakém věku?, z jakéh prstředí?) Jak prbíhal seznamvání? Prjevvaly/prjevují se nějaké pruchy chvání i u statních kček? Klik žije v dmácnsti zvířat, vyjma kček? (věk, phlaví, plemen, kastráti)? Jak splu zvířata kmunikují? Žeru zvířata splečně? Všímá si jedna kčka druhé při pužívání talety? (Kd se zajímá kh? Jakým způsbem?) Změnil se nějak chvání kčky, pkud vám d rdiny přibyl nvý přírůstek? (zvíře neb dítě) Pkud an, jak?

9 Prstředí, v němž kčka žije garsnka neb 1+1, byt větší než 1+1, rdinný dmek, garáž, sklep, jiné Má kčka přístup ven? d zahrady, d ulice, na střechu, atd. Chdí kčka ven sama neb ji majitel dprvází? Pužívá kčka kčičí dvířka? Stane se někdy, že se kčičími dvířky vetře dvnitř cizí kčka? Jak v takvém případě dmácí kčka reaguje? Pkud žije kčka jen uvnitř, jak velku plchu bývá? Jedná se kčku, která mhla v minulsti chdit ven a v sučasnsti je jen dma? Vidí kčka z kna jiné kčky venku? Jak na ně reaguje? Jak kčka reaguje na jiné kčky venku, když je také venku? Jsu v bytě místnsti, kam nemá kčka přístup? Které t jsu?

10 Jsu v bytě místa, kam kčka nesmí? (stůl, skříně, atd.) Jaké úkryty má kčka v bytě? Může kčka šplhat na vyvýšená místa v bytě? (nábytek, lednička, atd.) Kde kčka bvykle dpčívá/spí? Stěhvali jste se někdy? Dšl ve vaší dmácnsti k velkým přestavbám neb reknstrukcím? Kdy? Kntakt Jak byste ppsali svu kčku?: klidná, hyperaktivní, bjácná, nervózní, plachá, stranící se statních, milující, atd. Jak byste hdntili mazlivst své kčky na škále 1-10, kde 10 je nejmazlivější? Mazlí se s vámi kčka v pslední dbě více méně nevidíte rzdíl?

11 Vyhledává kčka vaši přítmnst? Ppište, jak se kčka chvá, když ji chcete phladit: např. tírá si hlavu vaši ruku, uhýbá, syčí, utíká, atd. Změnil se nějak chvání kčky vůči vám v pslední dbě? Pkud an, jak? Změnil se nějak chvání kčky vůči jiným členům rdiny v pslední dbě? Pkud an, jak? Škrabadl Má kčka škrabadl? Jak je škrabadl velké? Kde je škrabadl umístěn? Krmě škrabadla, kde kčka v bytě škrábe? Žrádl Čím krmíte svu kčku? Klik žrádla dstává? Změnili jste v pslední dbě značku krmení? (z jakéh na jaké) Jak čast je kčka krmena? Lví kčka?

12 Jak čast vyměňujete kčce vdu? Odkud kčka pije? Kde jsu její misky s vdu umístěny? Jaká je vzdálenst mezi miskami s jídlem a vdu? Jaká je vzdálenst mezi miskami s jídlem/vdu a taletu? Jaké jsu blíbené maškrtky mim standardní ptravu? Taleta Má kčka k dispzici taletu uvnitř neb využívá jen zahrady? Klik kčičích talet má kčka k dispzici? Kde jsu talety umístěné? (prsím detailní ppis, ftgrafii místnsti, neb náčrtek) O jaký typ talety se jedná? (Velikst, uzavřená vs. tevřená mísa, autmaticky se čistící, atd.) Jaké má rzměry? (včetně výšky kraje) Jak čast je taleta čištěná? Jaký tip steliva pužíváte? Změnili jste tip steliva někdy neb pužíváte stále ten stejný?

13 Pužíváte v taletách výstelku pd steliv? (nviny, igelit, atd.) Zaznamenali jste někdy, že má kčka btíže s mčením neb defekváním? Našli jste někdy v taletě krev? Stává se někdy, že kčku na taletě někd záměrně neb nezáměrně vyruší? (Jiná kčka, pes, děti, náš rychlý vstup d místnsti, atd.) Hraní Hrajete si se svu kčku? (nezaměňvat s mazlením) Jak čast? Jak dluh trvá každé hraní? Jak si hrajete? Jaké hračky má kčka k dispzici, když si s ní nehrajete? Hraje si kčka sama? Hraje si kčka s statními kčkami v dmácnsti?

Příloha č. 1: Psychomotorické hry pro seniory

Příloha č. 1: Psychomotorické hry pro seniory Přílha č. 1: Psychmtrické hry pr seniry Jedná se výňatek z článku Stará, G., Wiednervá, V. Psychmtrické hry pr seniry. In Aktivní v každém věku IV. Odbrný seminář zaměřený na aplikvané phybvé aktivity

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2014/2015 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA - Identifikační údaje MŠ Jahda: - Název: Sukrmá mateřská

Více

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, které se bude konat dne 27. července 2012 od 18.00 hod v budově OÚ.

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, které se bude konat dne 27. července 2012 od 18.00 hod v budově OÚ. http://www.nazadusi.webzdarma.cz/ http://www.luznice.cm/2012/ LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ Čísl: 27. / 2012 pr týden: 25. 7. 2012 1. 8. 2012 pravidelně nepravidelný týdeník z Lužnice a klí POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

Více

Přepravní podmínky letecké společnosti Tunisair 2015

Přepravní podmínky letecké společnosti Tunisair 2015 Přepravní pdmínky letecké splečnsti Tunisair 2015 Všechny níže uvedené instrukce jsu určeny k zajištění vaší bezpečnsti. Najděte si něklik minut k jejich přečtení.bezpečná cesta bez btíží začíná seznámením

Více

KAMPAŇ ZA NAHRAZENÍ POKUSŮ NA ZVÍŘATECH NEWSLETTER SVOBODY ZVÍŘAT I/2011. Vážení přátelé,

KAMPAŇ ZA NAHRAZENÍ POKUSŮ NA ZVÍŘATECH NEWSLETTER SVOBODY ZVÍŘAT I/2011. Vážení přátelé, Vážení přátelé, úvdem bych Vám ráda ppřála vše dbré d nvéh rku. Dufáme, že i v rce 2011 nám zachváte přízeň a pmůžete nám vytvářet lepší svět pr zvířata. I lets Vám budeme pravidelně každé dva měsíce psílat

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

JIHOČESKÁ LESNÍ ŠKOLA Igora Slatkovského SMYSL SKAUTINGU. absolventská práce. Igora Slatkovského JČLŠ ROČNÍK XVIII. 2014

JIHOČESKÁ LESNÍ ŠKOLA Igora Slatkovského SMYSL SKAUTINGU. absolventská práce. Igora Slatkovského JČLŠ ROČNÍK XVIII. 2014 JIHOČESKÁ LESNÍ ŠKOLA Igra Slatkvskéh abslventská práce SMYSL SKAUTINGU JIHOČESKÁ LESNÍ ŠKOLA Igra Slatkvskéh Junák svaz skautů a skautek ČR Jihčeský kraj - KRAJ PĚTILISTÉ RŮŽE Krajinská 384/40a, České

Více

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Výběrové šetření. o zdravotním stavu. české populace 1996 HIS CR 96

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Výběrové šetření. o zdravotním stavu. české populace 1996 HIS CR 96 Ústav zdravtnických infrmací a statistiky České republiky Výběrvé šetření zdravtním stavu české ppulace 1996 HIS CR 96 Šetření zdravtním stavu HISCR96 Pužití krátkých výtahů z tét publikace v dalších pracích

Více

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU Adresát: Nejvyšší státní zastupitelství České Republiky Značka: SL11 OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU dle 180 (neprávněné nakládání s sbními údaji) trestníh zákníku

Více

Práva nemocných dětí je třeba respektovat bez ohledu na to, zda je jim péče, kterou dostávají, poskytována v domácím prostředí nebo v nemocnici.

Práva nemocných dětí je třeba respektovat bez ohledu na to, zda je jim péče, kterou dostávají, poskytována v domácím prostředí nebo v nemocnici. Charta práv hspitalizvaných dětí /Charta EACH/ byla přijata v rce 1988 v hlandském Leidenu a je jakýmsi přehledem práv, která mají všechny děti v suvislsti s hspitalizací a t jak před svým pbytem v nemcnici,

Více

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI NA OTÁZKY 13. ROČNÍKU SOUTĚŽE POZNEJ A CHRAŇ PRAŽSKOU PŘÍRODU

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI NA OTÁZKY 13. ROČNÍKU SOUTĚŽE POZNEJ A CHRAŇ PRAŽSKOU PŘÍRODU Pznej a chraň pražsku přírdu 13. rčník, 01/30. ČSOP-Trója SPRÁVNÉ ODPOVĚDI NA OTÁZKY 13. ROČNÍKU SOUTĚŽE POZNEJ A CHRAŇ PRAŽSKOU PŘÍRODU 1. O výskytu zvířat na určité lkalitě, například v Kunratickém lese,

Více

Strategie zajistí firmě zisk

Strategie zajistí firmě zisk Navazujeme na časpis TYP z první republiky. STRATEGIE ANO ČI NE? C je strategie? Častkrát dstávám na jednáních tázku, c je vlastně ta strategie, kteru mají pdnikatelé mít. Pmůžeme si citací z Wikipedie.

Více

Hodnocení žáků na ZŠ. Ing. Blanka Smolíková

Hodnocení žáků na ZŠ. Ing. Blanka Smolíková Hdncení žáků na ZŠ Ing. Blanka Smlíkvá Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Předlžená bakalářská práce se zabývá tématem hdncení žáků na ZŠ. Teretická část je rzdělena na dvě základní blasti. První pjednává

Více

číslo 2 23. ledna 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 2 23. ledna 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Placení pplatku za kmunální dpad důležité změny str 1 S Martini d nvéh rku str 6 Prdej městských bytů str 24 Blanenský uličník Křížkvskéh str 5 Tříkrálvá sbírka str 6 Zpravdaj města Blanska čísl 2 2 ledna

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LIBEREC 2012 LUCIE BENEŠOVÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Studijní prgram: B3107 Textil Studijní br: 3107R007 Textilní

Více

2 XENOMORPHS: an. and

2 XENOMORPHS: an. and 2 XENOMORPHS: an Abslutalien and AnAlienHlakres3 JOINED TO CREATE MONSTER WORK -2009- Abslutalien and AnAlienHlakres3. All rights reserved. 1 / 38 1. Psychlgie práce, manažerská psychlgie, základní směry,

Více

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS:

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS: Nárky DGS na rdiče a rdinu, psychické prblémy při DGS: zkušensti p 11 letech Ing. Lenka Palatvá předsedkyně bčanskéh sdružení Di Gerge.s. Praha, 12.12. 2013 Hlavní bdy Obsah Úvd 1-3 Psychické prblémy rdičů

Více

MINIMUM ZE SPOLEČENSKÉHO STYKU A DIPLOMATICKÉHO PROTOKOLU

MINIMUM ZE SPOLEČENSKÉHO STYKU A DIPLOMATICKÉHO PROTOKOLU MINIMUM ZE SPOLEČENSKÉHO STYKU A DIPLOMATICKÉHO PROTOKOLU - 1 - 1. SPOLEČENSKÝ STYK... - 3-1.1 ZÁSADY SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ, ZÁKLADNÍ POJMY... - 3-1.2 SPOLEČENSKÉ PŘEDNOSTI... - 3-1.3 POZDRAVY... - 5-1.4

Více

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000 Kč Úrkvá sazba : 7,9 % až 16,1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání Mateřská škla TASOV Název: PÍSNIČKOVÝ SVĚT platnst: 2010 2013 1 P Í S N I Č K O V Ý S V Ě T = MY S PÍSNIČKOU JDEM KROK ZA KROKEM MĚSÍC PO MĚSÍCI CELÝM

Více

Pravidla pro MethanCity: Bod obnovy

Pravidla pro MethanCity: Bod obnovy Pravidla pr MethanCity: Bd bnvy 1. Obecná pravidla pr všechny účastníky LARPu 2. Herní předměty 3. Idezlčiny 4. Zbraně a munice 5. Zásahvé bdy, zranění a bj 6. Agónie a léčení 7. Smrt a respawn 8. Ozáření

Více

Podle typu hostitele a způsobů infekce lze viry rozdělovat do dalších skupin:

Podle typu hostitele a způsobů infekce lze viry rozdělovat do dalších skupin: Maturitní kruhy: Pčítačvé viry (druhy, charakteristiky, antivirvá chrana) Pčítačvá infiltrace: neprávněný vstup d pčítačvéh systému, např. MALWARE= malicius sftware, škdlivý sftware (viry, červy, trjské

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

TÝMOVÉ ROLE Ska nagi. Týmové role

TÝMOVÉ ROLE Ska nagi. Týmové role Týmvé rle Každý člen má v týmu určitu rli. Zde uvádíme jednu z mžných klasifikací (tut klasifikaci uvádíme prt, že je pměrně ppulární mezi něklika různými rganizacemi pr pbyt v přírdě; půvdně vychází z

Více

VIDA sociální služby, s.r.o. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE

VIDA sociální služby, s.r.o. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE VIDA sciální služby, s.r.. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE platná d 01.08.2015 KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME Charakteristika sbní asistence Osbní asistence je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu

Více

DĚTSKÉ HRY V SOCIÁLNÍ KOMUNIKACI SKUPINY DĚTÍ

DĚTSKÉ HRY V SOCIÁLNÍ KOMUNIKACI SKUPINY DĚTÍ DĚTSKÉ HRY V SOCIÁLNÍ KOMUNIKACI SKUPINY DĚTÍ Dana Bittnervá OBSAH ÚVOD CHARAKTERISTIKA HERNÍHO REPERTOÁRU Kategrizace pdle Rgera Caillise Členění her pdle symbliky v sciální kmunikaci dětí Sciální kmunikace

Více

FUNDRAISINGOVÝ ARGUMENTÁŘ

FUNDRAISINGOVÝ ARGUMENTÁŘ FUNDRAISINGOVÝ ARGUMENTÁŘ pr Kampaň 2014 aneb Pslání a finanční ptřeby Hspice a jak je přelžit d srzumitelné řeči Zpracvali Alena Vtavvá Petr Hruška Hspic Sv. Jiří.p.s. Cheb Fundraisingvý argumentář 2014

Více

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive.

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive. Verze 6.1, 8/2008 Uživatelský manuál WebActive s.r..,hviezdslavva 16, 400 03 Ústí nad Labem www.webactive.cz - inf@webactive.cz Úvd Cntent Management Server WebJet (dále jen CMS WebJet) je systém pr ucelenu

Více

Obsah Seznam organizací poskytujících sociální a související služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ

Obsah Seznam organizací poskytujících sociální a související služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA KRAVAŘE Obsah Seznam rganizací pskytujících sciální a suvisející služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Šklní rk: 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa škly, pr kteru platí tent MPP Jmén a příjmení ředitele Telefn na ředitele 573 380 682 Minimální preventivní prgram ZŠ praktická a ZŠ speciální

Více