sborový list OBČASNÍK SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PARDUBICÍCH 9-10/2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "sborový list OBČASNÍK SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PARDUBICÍCH 9-10/2006"

Transkript

1 sborový list OBČASNÍK SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PARDUBICÍCH 9-10/2006 tábor dorostu Zderaz 2006

2 Úvodník Papírový pomocník Milí čtenáři, velmi mne těší, že po delší pauze Vás mohu opět přivítat u našeho sborového občasníku. Náš nebeský Otec nám daroval příležitost po prázdninách opět vstoupit do nového školního roku. Věřím, že s většinou z Vás se budu moci setkávat při společných bohoslužbách a jiných příležitostech v Arše i kolem ní. A pokud nemoc nebo jiné mimořádné okolnosti způsobí, že se nebudeme moci vidět a mluvit spolu, pak chceme využít právě Sborového listu, abychom neztratili spojení. Budeme moc rádi, když Sborový list pro Vás nebude jen nabídka ke čtení. Chceme, aby vytvářel také společenství těch, kdo se zajímají o druhé a tento svůj zájem projevují povzbuzením a přímluvnými modlitbami. Neváhejte zajít za tím, o kom jste v časopise četli, zeptat se ho, jak se mu v tom či onom daří. Zkuste využít Sborový list jako svůj modlitební seznam a být tak prostředníky Božího požehnání pro druhé. A kromě čtení a podpory našich vztahů chceme využít Sborový list také jako příležitost pro Vás sdělit něco o sobě, o tom, co prožíváte, na čem pracujete, co Vám Pán Bůh dal - nebo možná nedal... Pokud Vás Pán Bůh něčím osloví, napište to. Platí, že zpravidla čím kratší příspěvek, tím lepší. Když se se svou zkušeností podělíte, Bůh Vaši radost rozmnoží a možná nejednoho potřebného člověka obdarujete. Využijme tedy dobře našeho papírového pomocníka - Sborového listu. Jeho význam a autorita se samozřejmě nedá srovnat s novozákonními listy v Písmu :-). A přece nás může inspirovat apoštolovo slovo ze závěru 1. listu Tesalonickým: Navzájem se povzbuzujte a buďte jeden druhému oporou, jak to již činíte... Modlete se, bratři, i vy za nás! Pozdravte všecky bratry svatým políbením. Zavazuji vás v Pánu, abyste tento list dali přečíst všem bratrům. (1Te 5, ) Líbání jsme v naší kultuře nahradili stiskem ruky - a tím Vás přes stránky Sborového listu srdečně zdraví Samuel Jindra Vše nejlepší! V září a říjnu oslaví narozeniny: Hambálek Martin let Kalvachová Pavlína let Hrudová Rut D let Nosková Alice let Kotasová Dana ml let Koubová Růžena let Veď mě cestou své pravdy a vyučuj mě, vždyť jsi Bůh, má spása, každodenně skládám svou naději v tebe. Žalm 25,

3 Z prádzninového deníčku Archy DOPLNĚNÍ REDAKČNÍ RADY Jako první zprávu z letních proměn v životě Archy si připomeňme, že po odchodu Jany Geldnerové - šéfredaktorky Sborového listu, bylo potřeba najít pro redakci nového spolupracovníka. Byli jsme si vědomi toho, že to není úplně jednoduchý úkol. Role šéfredaktora je nesnadná a nevděčná: jen si představte, že je potřeba pořád někoho honit a navíc při té honičce na nic nezapomenout! Janě se však přesto podařilo najít člověka, který se zkušenostmi dosavadní šéfky redakce nedal zastrašit a odvážně roli přijal: Pavlínu Kalvachovou. Páje tedy děkujeme za její ochotu a vítáme ji v její nové roli! LETNÍ TÁBORY V předprázdninovém čísle Sborového listu jsme našli přehled největších prázdninových akcí, které náš sbor na období léta připravoval. Pokud počítáme jen pět nejpočetnějších (English Camp, tábor dětí, tábor dorostu, sborová dovolená, Relax), počet účastníků při nich vystoupal k číslu 250. Jen z tohoto čísla vidíme, že to není maličkost. Děkujeme všem přípravným týmům a jejich vedoucím za veliký kus práce, který při tom odvedli. Děkujeme Bohu za mnoho vyslyšených modliteb a za naději, že rozsévání jeho slova a tvoření vztahů při těchto akcích přinese trvalý užitek v jeho království. Ne všechny tábory probíhaly hladce: dorostence po týdnu z tábořiště vyhnaly vytrvalé deště a stoupající hladina potoka. Kéž nás to neodradí od chuti pokračovat v dobrém díle, ke kterému nás Bůh povolal! MAROŠ KLAČKO V ARŠE Ještě těsně před prázdninami se na náš sbor obrátila Rada Církve bratrské s nečekanou nabídkou. Bratislavský sbor CB vyslal do Čech na zkušenou svého studenta teologie, bratra Maroše Klačka. Maroš většinu svých studií prožil v Praze a měl zájem nastoupit do některého českého sboru na vikářskou praxi. A tak bylo staršovstvo našeho sboru postaveno před otázku, zda bychom ho chtěli do našeho sboru na tuto praxi přijmout. Během léta jsme se s Marošem setkali. Přestože jsme původně nepočítali s obsazením místa uvolněného po odchodu Petra Geldnera do Poděbrad, viděli jsme v tom určitou příležitost, o níž máme naději, že ji přichystal Pán Bůh. Po uvážení všech okolností jsme nabídku přijali a kladně odpověděl na konci srpna také budoucí vikář. Od začátku října se tedy pracovní kolektiv v Arše rozroste o tohoto nového pracovníka. Jeho pobyt v Pardubicích je připraven na jeden rok. Věříme, že to bude čas, ve kterém náš sbor i Maroš budeme moci jeden druhého z Boží milosti něčím obohatit. NOVÁ TVÁŘ KANCELÁŘÍ Ke konci srpna a na začátku září se v prvním poschodí Archy pilně pracovalo. Pod taktovkou Pavla Kampa se štosy tvárnic, spleť kabelů, pytle se štukem a spousty dalších ingrediencí změnilo v novou příčku a nyní již téměř dokončený prostor dvou kanceláří. V průběhu října budou osazeny také plastové výplně (prosklení a dveře). Nový vedoucí mládeže Honza Kalenský tak bude moci pracovat v příjemném prostoru. Skupinky a různé porady také dostanou k dispozici další prostor ke svým setkáním. Děkujeme Pavlovi za mimořádné nasazení v tomto díle, které se odehrávalo za provozu. Až bude vše zcela dokončeno, necháme se pozvat na den otevřených dveří ve sborových kancelářích!

4 PREVENTIVNÍ PROHLÍDKA ARCHY Na poslední zářijový víkend byla plánována tzv. vizitace sboru. Přestože tuto akci máme již převážně za sebou, dovolte mi krátce vysvětlit její význam. Vizitace je něco podobného jako preventivní prohlídka u lékaře. Koná se v pravidelných intervalech - v případě vizitace sborů jednou za tři až pět let. I sbor je organismem, který může onemocnět. Aby se tomu pokud možno předešlo, jsou Řádem Církve bratrské stanoveny tyto pravidelné vizitace. Roli lékaře u nás měli bratři Tadeáš Firla (CB Český Těšín) a Bronislav Matulík (CB Praha 5). Jejich úkolem bylo během tří dnů se seznámit s životem sboru. Na 21 setkáních se členy sboru nám naslouchali a navštívili některé aktivity sboru. Na základě tohoto obrázku, který si postupně tvořili, pak mluvili se staršími sboru a dalšími pracovníky. Snažili se nám nastavit zrcadlo, podpořit to, co je dobré, naopak upozornit na to, co by se nemuselo dobře rozvíjet. Ledacos nám již vizitátoři sdělili, ale nyní čekáme na vizitační zprávu, která by měla přijít zhruba za měsíc. Členové sboru budou s touto zprávou seznámeni. Jsme vděční za tento nástroj pomoci, který si Bůh k našemu zdraví používá. JUBILEUM ALFY V druhé polovině září odstartoval jubilejní desátý ročník kurzu Alfa. Těší nás, že máme k dispozici příležitost pro ty, kdo prožívají určité osobní hledání a potřebu ujasnit si svůj postoj k víře, k Bohu. Zdá se, že i jubilejní ročník bude dobře využitý. Modleme se za pracovníky v Alfě i za hosty, kteří se programu již účastní. Můžeme zvát naše přátele nebo nabídnout pomoc pracovnímu týmu pod vedením bratra Martina Hambálka. POKRAČOVÁNÍ SVATEBNÍ SEZÓNY V Arše přibývá mladých rodin a podzimní program napovídá, že svatební sezóna ještě nekončí. Modleme se za budoucí novomanžele Čapkovy a Tesárkovy, kteří již za několik týdnů budou pokládat základy své domácnosti a svého manželství. Kéž to nejsou obyčejné stavby, ale chrámy, kde Boží sláva bude jasně patrná! Nezapomínejme v modlitbách ani na všechna ostatní manželství, zvlášť také ta, kde dům je zatím duchovně rozdělený. Z MARIUPOLU DO PARDUBIC Se začátkem října začínají také nové věci v rodině Moniky a Marka Kalvachových. Přivítají Sergeje Čiruka z dětského domova v Mariupolu na Ukrajině, jemuž chtějí dát zakusit opravdový domov. Možná pro mnohé z nás nečekaným způsobem se tak dál rozvíjí spolupráce mezi Archou a domovem Obnvljenie v Mariupolu. Děkujeme Bohu za to, že vyslyšel naše modlitby a velmi přejeme celé rodině, aby ji Bůh v těchto nových věcech chránil, naplnil je svou láskou a statečností. Vytvořme také my všichni v Arše Sergejovi duchovní zázemí i přátelství. NAŠE RADOST I RADOST ANDĚLŮ Radostnou událostí pro celou Archu a dokonce celé nebe byl křest sestry Zdeny Fürbachové. Druhou zářijovou neděli jsme mohli spolu s ní prožit vykročení do nové etapy života. Byli jsme rádi, že s námi mohla být také dcera sestry Fürbachové, která přicestovala z Jihoafrické republiky. Modleme se za sestru i za celou její rodinu. Kéž si nás všechny Pán Bůh používá ke své slávě a k záchraně druhých! Zapsal Samuel Jindra

5 Archa před deseti lety SVĚDECTVÍ NA STAVENIŠTI Druhé desetileté ohlédnutí tentokrát začneme prázdninami v roce Staveniště Archy připomínalo velké mraveniště. K profesním stavitelům se přidali mladí dobrovolníci. Odřekli si dovolenou a přišli pomáhat, aby zrychlili a zlevnili stavební práce. Starší příznivci Archy přišli také. Starali se o jídlo a pití pro brigádníky a udržovali pořádek v dřevěném domku, který stál na protější louce. Sloužil jako zařízení staveniště i jako provizorní kuchyně a jídelna. Archa v té době měla dokončený první strop zádě a začínalo se vyzdívat její druhé podlaží. Pracovní výtah dosud nebyl k dispozici, proto každá ruka schopná vynést na lešení stavební materiál znamenala velkou pomoc. Jako na zavolanou nám přijela pomáhat skupina mladých křesťanů z Nizozemska. Vidíte je na prvním obrázku. Fotografují se před dřevěným domkem. Jsou mezi nimi i naši brigádníci spolu s kazatelem Tomášem Holubcem (druhý zleva). Na druhém snímku jsou milí hosté při práci. Už se tolik neusmívají, zato pilně pracují. Mají značný podíl na včasném vyzdění přídě Archy. V srpnu se betonovala plochá střecha, o měsíc později se zateplovala, svařovaly se ocelové světlíky nad hlavním sálem a nad vchodem. 28. říjen byl dnem pracovního klidu. Na staveništi Archy však bylo živo. Pracovali zde brigádníci z celého pardubického sboru (tehdy ještě včetně chrudimských, prosečských a kvasínských). Odhodlali se k těžké a důležité práci výkopu rýhy pro elektrický kabel. Díky tomu měla Archa do konce roku 1996 nejen svůj zdroj vody a plynu, ale rovněž zdroj elektrického proudu. K zateplení celé stavby však chyběla montáž oken a nezaskleny zůstaly také oba světlíky. Do hlavního sálu Archy pršelo a kolem Vánoc padal i sníh. I v tomto nedokončeném stavu nám Archa působila velkou radost a byla důvodem k našemu velkému děkování Pánu Bohu

6 smělosti nepřidalo. Archa už měla své konečné obrysy a poutala na sebe pozornost. Lidé se zastavovali, aby se o stavbě něco dozvěděli. Zajímala je především hlavní myšlenka stavby. Odpovídali jsme jim rádi, poskytli nám příležitost ke svědectví. Zpočátku jsme byli nesmělí a nepřipraveni na posluchače, kteří nikdy nečetli Bibli, nenavštívili kostel a žijí v představě, že v kosmickém věku už nelze věřit v Boha. Ani hlučné a všední prostředí staveniště, bez nedělní křesťanské atmosféry, nám na OD NOEMA K JEŽÍŠOVI K našemu svědectví jsme však měli velký vzor, muže, který také vydával svědectví na staveništi a dokonce na staveništi archy. Jmenoval se Noe. Byl to muž spravedlivý a bez úhony. Chodil s Bohem, plně mu důvěřoval a poslušně od něho přijal úkol postavit loď k uchování života na zemi. A při tom stavění archy vydával svědectví o Bohu. Apoštol Petr ho pojmenoval kazatelem spravedlnosti / 2.P 2,5 /. Můžeme z toho odvodit, že Noe svým vrstevníkům kázal o Boží spravedlnosti a připravovaném soudu. Jistě jim také připomínal jejich hřích a vštěpoval šanci na záchranu. Přesvědčoval je, že Bůh vyčkává s trestem, dokud se archa staví. Stavěla se dostatečně dlouho, aby si lidé uvědomili, v jak hříšném světě žijí, přijali Boží nabídku záchrany a odvrátili Boží soud. Lidé Boží nabídku záchrany nepřijali. Hodovali a pili, ženili se a vdávali, vznikaly na zemi zrůdy, množila se zlovůle člověka, až do chvíle, kdy Noe se svou rodinou vešel do korábu. Nic nepoznali, protože nevěřili. Přišla potopa, oni zahynuli a Bůh se trápil ve svém srdci. Ale Noe našel u Hospodina milost. / Gn 6,8 /. Spolu se sedmi členy své rodiny byl v arše zachráněn a obdarován novými podmínkami života na zemi. Stal se zakladatelem nového lidského rodu a navázal na řád prvotního stvoření. Jeho prostřednictvím Bůh obnovuje svou smlouvu s lidstvem. Noemova archa je tedy symbolem Boží ochrany a spásy. Obojí chce připomínat i Archa v Polabinách. O tuto myšlenku se opíralo naše svědectví na staveništi. Jistěže jsme k němu připojili i to, co Noe tenkrát ještě nemohl vidět, co však viděli apoštolé a vydali nám o tom svědectví. Je to poselství o Božím Synu, Ježíši Kristu. Jeden z apoštolů, Jan Zebedeus, kterého miloval Ježíš, nám ve svém svědectví napsal: Neboť tak Bůh miloval

7 svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. / J 3,16 /. Spravedlivého Boha, který přichází se svou láskou, tedy poznáváme v jeho Synu Ježíši Kristu. On za nás zemřel a vstal z mrtvých. Apoštolé toho byli svědky. Jeho smrt a vzkříšení jsou znakem nové definitivní smlouvy s lidstvem. Skrze Krista věříme v Boha a získáváme život věčný. Ten začíná už zde na zemi. Na věčnosti přijde jeho plnost přesahující naši zkušenost, naše představy a rozum. Ale tu cestu záchrany, cestu Bohem nabízenou a vyznačenou, však poznat můžeme. Vždy začíná Boží láskou a vede k pokání, k pocitu viny. Čiňte pokání a věřte evangeliu. Tak nám cestu vyznačil sám Pán Ježíš. Stojí za to zrevidovat svůj život a nechat se vést Božím evangeliem. Je to i moje životní zkušenost, moje svědectví. Ladislav Vopelák Myšlenky stále živé (7) Mladá generace má pocit, že s ní přichází lepší svět. Stará garda má naopak pocit, že s ní ten lepší svět odchází. (K.Čapek) Pomlouvání mladých lidí je nezbytná součást duševní hygieny seniorů a znamenitě povzbuzuje jejich krevní oběh. Mysli na to, že při posledním soudu ti promítnou všechny tvoje filmy (Ch.Chaplin) Tajemství úspěchu v životě není dělat to, co se mi líbí, ale nacházet zalíbení v tom, co dělám. Nejdůležitější směrovkou na cestě dítěte k Bohu jsou jeho rodiče. Děti si všímají více toho, co rodiče dělají, nežli toho, co jim radí. Čisté svědomí je tím nejměkčím polštářem. Svědomí, to je ten tichý hlásek, který nám říká, že se někdo dívá. Je třeba 2 let, nežli se naučíme mluvit. Je třeba dalších 50 (60,.), nežli se naučíme mlčet. Řečnictví je jako umění řídit automobil. Napřed musíme vědět, jak zastavit. Dobře načasované mlčení je výmluvnější nežli množství slov. Kéž byste konečně zmlkli. Bylo by to od vás moudré (Job 13,5) verš pro Archu na neděle v 9.00 A jedna na závěr: Beethovenův smyčcový kvartet je v podstatě třením koňských žíní o ovčí střeva. Tento popis ovšem nevylučuje hodnotu díla a možnost vnímat jej úplně jinak. Totéž může platit i o myšlenkách, které jsem vám předkládal. Věřím, že každý ze čtenářů si v nich nějakou tu hodnotu nalezl. Pokud ne a pokládali jste čtení těchto řádků za ztrátu času, tak pro vás mám myšlenku a radu úplně poslední: Přítele chval vždy veřejně a kárej ho mezi čtyřma očima. Připravil Vladimír Lukáš

8 Z pera našich čtenářů KOCOUREK MATÝSEK Začátkem srpna se za dveřmi našeho bytu objevilo malé koťátko. Právě jsem se ráno chystala do práce a šla venčit našeho psa Bobeška. Pohublé koťátko se vyděšeně krčilo u našich dveří a smutně mňoukalo. Než jsem se otočila domů pro misku mléka s nalámanými dětskými piškoty, kotě už vklouzlo do bytu, otíralo se mi o nohy a začalo příst. Nedokázala jsem je vystrčit za dveře a nechat jen tak venku. Řekla jsem si, že si kocourka nechám dopoledne doma a odpoledne napíšu ceduli na domovní nástěnku, aby se přihlásili jeho majitelé. Možná jsou to nějaké děti, které koťátko dostaly za pěkné vysvědčení? Hned to odpoledne jsme ale zjistili, že kotě patří sousedům, kteří mají ještě další dvě dospělé kočky, takže třetí přívažek opravdu příliš nepostrádají. Majitelka nám dokonce sama nabídla, že pokud se nám Matýsek líbí, že nám ho (a docela ráda) věnuje. Samozřejmě se nám líbil, a moc! Byla jsem z tak milého a hodného koťátka přímo nadšená! Matýsek byl totiž naprosto výstavní kocourek; jeho jak havraní křídlo černá lesklá srst pěkně kontrastovala s bílými tlapkami, bílou náprsenkou, tlamičku a očka rámovaly frajersky dlouhé bílé fousky. Ted šlo už jen o to, jak se bude kocourek snášet s naším psem. První dny nebyly zrovna snadné. Náš Bobeš, už jedenáctiletý a občas trochu nevrlý psí strejda, se jen nerad vzdával svých tvrdě vydobytých pozic. O naši lásku a přízeň se rozhodně nehodlal s nikým dělit. Na všechny kočičí nepřístojnosti a poklesky nás upozorňoval svým ukřivděným a tak trochu i hysterickým štěkáním. Museli jsme zdvojnásobit počet misek na jídlo i pití a při krmení držet obě šelmičky odděleně, já stále musela mezi nimi vlát jak bílá vlajka příměří, jak jsem se snažila být spravedlivým rozhodčím všech jejich nelítostných bitev o kořist. Při vaření jsem občas do některé misky šlápla, takže u nás bylo opravdu velmi živo a veselo :-). Ustavičně jsem musela odhánět kocoura ze stolu, z dřezu, nebo ze sporáku s klokotající polévkou. Nacházela jsem Matýska v nejrůznějších krkolomných pozicích, viset na záclonách, nebo na mě záludně vyrážel z téměř dva metry vysoké lednice Matýsek se také projevil jako odvážný dobrodruh a průzkumník, když objevil náš balkon, sousedící ještě s dvěma dalšími byty. Když jsem ho našla balancovat po dřevěném

9 zábradlí v šestém patře, hrůzou se mi zatajil dech. Pro tak živé a pružné drobné tělíčko zdolání několika polic s květináči není žádnou vážnější překážkou, zejména když se některé tak snadno zakymácejí a svým pádem uvolní kocourovi cestičku k dalším výpravám za dobrodružstvím. Je snad jasné, že Matesovo objevitelské nadšení naši sousedé příliš nesdíleli. Navíc jsem zjistila, že naše sousedka je alergická na kočky.. Musela jsem uznat, že tam, kde psovi stačí zdvižený ukazováček a rozkazovací slůvko: Nesmíš!, tam se svérázná šelma kočkovitá nedá omezovat žádnými zákazy ani důmyslnými zátarasy. S Matýskem zkrátka bylo dost radosti, ale postupně i stále více trápení. A co bylo nepřehlédnutelné, hned při příchodu domů, po odemčení bytu, jsem okamžitě ucítila jistý silný nezaměnitelný zápach, který ani kočkolit, suché kočičí WC, nedokázal spolehlivě potlačit. Usoudili jsme, že pokud Matýska nedáme co nejdříve vykastrovat, naše další, doposud pohodové a vlídné sousedské soužití nemá příliš nadějí na úspěch. Jenže na veterinární klinice mi řekli, že kastrace přichází v úvahu nejdříve tak za půl roku. To by tedy znamenalo přestat na několik měsíců úplně používat náš společný balkon a jako ostříž hlídat každý kocourův krok. A tak jsme se během těch pouhých několika týdnů postupně ocitli jako ve vězení všichni, kocourek i my. Ve středu třetího týdne mých smíšených chovatelských pokusů mi zavolal můj bratr a oznámil mi, že o víkendu mi přiveze na víkend babičku. A nastala neřešitelná situace. Když jsem si představila, jak se k mé nemocné matce, ploužící se o berlích ztemnělou noční chodbou, přitočí neviditelný černý kocour a otře se jí o nohy, nechtěla jsem možnou tragédii ani domyslet S lítostí a poraženeckou náladou jsem se tedy vydala k sousedům kocoura vrátit. Jenže na mé zvonění nikdo neotevíral, sousedi už zřejmě odjeli na zaslouženou plánovanou dovolenou na chatu i se svým zvěřincem.. Ve čtvrtek jsem s těžkým srdcem vytiskla v práci Matýskovo foto. Chtěla jsem je dát u jídelny na nástěnku s nápisem: Daruji čistotného tříměsíčního kocourka - do dobrých rukou. Ale pak jsem ani nikam nešla, nemohla jsem. Přemýšlela jsem bezradně: Kdo ví, kdo by se přihlásil? Nemůžu přece našeho Matýska dát komukoliv, koho vůbec neznám, jen abych se ho co nejdřív zbavila. To by ode mne bylo nezodpovědné. Slyšela jsem totiž kdysi od jednoho známého, že inzertní rubriku Daruji dost rádi navštěvují majitelé jistých studenokrevných zvířat. Nesmím dopustit, aby náš Matýsek skončil jako nějaká zhypnotizovaná potrava pro vyhládlého obyvatele nějakého terária. Byla jsem docela bezradná. Moje matka měla přijít už zítra, tj.v pátek odpoledne! Přemýšlela jsem o všech svých známých, kdo by byl ochoten si kocoura vzít aspoň na pár dní domů ale ať jsem přemýšlela sebevíc, na nikoho vhodného jsem nepřišla. A zavřít kocoura na tři dny do pokojíku i s kočkolitem, to nepřicházelo v úvahu, jeho neodbytné mňoukání by nás jistě připravilo o rozum - všechny. Byl čtvrtek večer a já jsem byla čím dál smutnější a bezradnější. Už několik týdnů předem jsem právě na tento večer měla domluvenou návštěvu letního kina. Chtěla jsem dodržet, co jsem slíbila, ale byla jsem bez nálady a vůbec už se mi ani do toho kina nechtělo Dojít s kocourem někam do útulku už taky nestihnu Byla jsem už nachystaná k odchodu a zbývalo mi jen pár minut. Pustila jsem si na počítači Žalm 139, nádhernou hudební a obrazovou podívanou, doplněnou působivými biblickými verši, kterou mi před pár dny mailem poslal můj dobrý kamarád Miloš

10 Pouštěla jsem si ten žalm několikrát za sebou a četla znovu a znovu ten nádherný a vznešený text Ještě nemám slovo na jazyku, a ty, Hospodine, víš už všechno. Vzpomněla jsem si, jak mi kdysi dávno, snad při jednom z prvních čtení Žalmů, napadlo: Jestli je tohle taky Pravda, tak proč se vlastně máme ještě modlit? Vždyť Pán Bůh všechno ví, On ve své jasnozřivosti všechno vidí.tak velmi dobře zná všechny naše starosti, touhy i přání. Proč se vlastně máme modlit? Měla jsem asi tak pouhých 5 minut do plánovaného odchodu z domu. Ozvalo se jemné zaťukání na dveře. Žádnou návštěvu jsem nečekala, tak jsem v první chvíli ani nereagovala. Pak se klepání ozvalo znovu, o něco naléhavěji. Šla jsem otevřít. Za dveřmi stál náš soused, právě ten, jehož manželka je tak alergická na kočky. Lekla jsem se, že snad Matýsek na společném balkoně učinil v jejích ozdobných květináčích další nepřehlédnutelnou stopu Soused se mě zeptal: Máte ještě tu vaši kočičku? Podvědomě jsem se přikrčila a špitla jsem: Jo, máme Copak ten náš Mates zase provedl? Soused se široce usmál a řekl: Ale ne, nic se nestalo. Jel jsem včera do práce a můj kolega se mi náhodou zmínil, že zrovna shání nějakou kočku. Tu jejich totiž nedávno přejelo auto. Víte, oni mají skoro nový domek se zahrádkou No, a tak mě napadlo, když jste mi včera ráno ve výtahu sama říkala, že asi budete muset dát kocoura pryč, nebo někam do útulku Nadšeně jsem vyhrkla: Dám vám hned několik fotek, aby se ten váš známý podíval, jak je Matýsek nádherný! Je to určitě ten nejkrásnější a nejbystřejší kocourek, jakého kdy viděl! Soused mě přerušil: No, myslím, že je mu to celkem jedno. On prostě shání jakoukoliv kočku, jejíž pouhý pach by spolehlivě vypudil všechny myši v okolí. Ale má to jeden háček, musím se stavit pro kocoura jedině zítra odpoledne, jindy se mi to nehodí, jedu služebně na čtrnáct dní pryč. Zůstala jsem vyjeveně stát a jen němě zírat! Moje matka měla na návštěvu přijet právě v pátek odpoledne, tj. jen o pouhé dvě hodiny později! Navíc Luboš měl ten týden odpolední, ale náhodou si na pátek vyměnil s nějakou kolegyní směnu, takže bude celé odpoledne doma A najednou jsem měla pocit, jako by se soukolí pootočilo správným směrem. Hlavolam, co ještě před malou chvílí vypadal jako jeden můj velký a v mých očích naprosto neřešitelný problém, se právě v momentu, kdy jsem už jen smutně věšela hlavu a trápila se nad tím, co jsem si to zase nadrobila, vyřešil! Najednou přišlo ze zcela nečekané strany - jedno jediné - neuvěřitelné a přitom dokonalé a hlavně to jediné správné řešení! Pro Matýska, tak živého kocourka, bude nový domov v domě se zahrádkou přímo ideální! Navíc tam bude vítaný a jistě i užitečný! Zavřela jsem za sousedem pomalu dveře našeho bytu. Došla jsem do obývacího pokoje, sedla si na kraj gauče a zamyšleně jsem hladila předoucí kotě v klíně. Takto se mi to stalo už několikrát. A jistě nejen mně. V momentu, kdy člověk málem rezignuje, když už neví kudy kam, (a nemusí se vždycky jednat jen o věci, kdy jde o život ), Pán Bůh nám přijde nečekaně na pomoc se svým jedině správným řešením. Použije si i tu nejméně pravděpodobnou situaci k uskutečnění svého záměru a ten nečekaný souhrn několika neuvěřitelných náhod nás nenechává na pochybách, že se jedná o zvláštní zásah Boží nepochopitelné a přitom nanejvýš moudré Prozřetelnosti. A jako by se v tu chvíli přede mnou otevřel další duchovní obzor poznání a hlubšího porozumění tomu převzácnému zaslíbení z Písma. Ještě nemám slovo na jazyku, a ty - Hospodine, víš už všechno. Ano, už to vím. Je dobré se modlit, je dobré číst Písmo a

11 hlavně - je dobré každou svou modlitbu začínat díkůvzdáním! Mohla jsem jít v klidu a pokoji do letního kina a přemýšlet, o čem příjemném a milém si budu cestou povídat se svými přáteli. Náhodou se našla vhodná chvíle a pověděla jsem jim i svůj příběh s kocourem Matýskem. Daniela Střihavková Letní akce TÁBOR AWANY A BESÍDKY Zdravím všechny přátele z CB coby člen spřátelené církve, KS. Naše dvě děti, Tomáš a Mája, chodí do Awany ve vašem sboru. Jsem za to moc rád. Vidím na nich, že jim to prospívá. Od září 2005 jsem dostal od Radka Kalenského pozvání spolupracovat v Awaně a po roce působení zde musím říct, že jsem vděčný za tuhle příležitost. Radek je boží služebník, kterému je dobré být nablízku. Práce v celém týmu Awany mi myslím dává hodně dobrého do života. Tak a nyní již k tématu. Tento rok jsem jel s Awanou i na tábor a aby nezůstala naše maminka Jana sama doma, vzali jsme ji také (slouží v dětské besídce v našem sboru, takže nebylo třeba žádného zaučování). Teda, řeknu vám, ten tábor, to je dost dobrá věc. :-) V dnešní době to chce i trochu odvahy poslat dítě někam na tábor, ale tady jsou v boží náruči, je jim tam dobře. Kalenští říkali, že tentokrát byl problém, že nás bylo málo, a proto je to náročnější než obvykle, ale pro mě to byl i tak příjemný čas. Myslím to vážně, když řeknu, že mi to dělalo radost tam být a pracovat s dětmi. Tento tábor jsme jako formu předávání rad do života a biblické moudrosti použili dopravní značky. Děti dostaly na začátku tábora takové pěkné (jako) řidičáky i s fotkou a do připravených kolonek sbíraly body ve formě značek za všechny možné aktivity od nápaditých rozcviček, přes společné hry, až po úspěchy při učení veršíků. Cílem bylo povídat si o verších, které jsou nám užitečné v životě. Jako příklad jsme používali některé dopravní značky, na kterých lze pěkně a přirozeně něco ukázat. Jeden příklad za všechny: značka pozor smyk. Co taková značka říká? Že se tam přede mnou už několik lidí vybouralo, protože tam jsou nečekané nepříjemné okolnosti. Třeba v zatáčce je neodstranitelný jemný písek z přilehlé pláže. Náš život je také cesta a také dostáváme podobná varování. Neopovrhujme varováním od přátel, od rodičů, z Písma. Letos nám také přálo počasí k různým vodním bitvám. V takovém vedru vám to tričko uschne dřív, než protivník vystřílí zásobník :-) Velké teplo také vybízelo ke hrám v lese a zvláště jednu si děti užily, když jsme (spor'ták Erik a já) simulovali nepřátelské jednotky a museli prchat pod palbou jejich šiškometů. V lese děti zažily ještě jednu zajímavou věc. Noční hru. Vyhlédli jsme si čistý kus lesa, a kdo se odvážil, mohl si zkusit projít ve tmě se svíčkou (s krytem proti lesožhářství) napříč úsekem, kde na něj číhalo několik pokušitelů, kteří měli od Pána všeho stvoření zakázáno se jich osobně jakkoliv dotknout, ale mohli je rozptylovat a snažit se sfouknout jim světélko boží přítomnosti v jejich životě. Naštěstí se každý mohl v případě, že takto klopýtl, vrátit na start do boží rodiny, kde mohl znovu načerpat a zažehnout svoje světýlko. Někteří se na startu hodně báli, ale nakonec se všichni vraceli hrdí a stateční. David Halbrštát

12 Letní akce TÁBOR DOROSTU Naše dobrodružství se začalo 31. července tohoto roku. Na tábořišti nás přivítalo sluníčko a...vosy. Obojí jsme přijali a začali se zabydlovat a seznamovat. Na táboře s námi byli také kamarádi z Hradce Králové (v té době ještě spíš neznámí, ale to se mělo brzy změnit). Během odpoledne jsme okoukávali sebe i okolí a zahráli si také nějaké hry. Večer jsme chtěli mít oheň, ale přišla předzvěst dnů budoucích a pršelo. Večerní program byl přesunut ke svíčkám pod střechu jídelny. Ráno bylo slunečné a nikdo na déšť ani nepomyslel. Tábor se začal rozjíždět. Po skupinkách střídala hra hru a jediné, co nás mohlo připoutat na jedno místo, bylo jídlo. Nutno podotknout, že člověku na čerstvém vzduchu vždy velice chutná a ani my jsme nebyli výjimkou. Večer se nám již podařilo strávit společnou chvíli u ohně. Ale nebyl to ledajaký oheň. Byl kouzelný ne, tak to tedy opravdu ne. Své kouzlo sice měl, ale jinak kouzelný nebyl. Byl to sněmovní oheň. Vždy na začátku a na konci tábora je sněmovní oheň. Ten je výjimečný nejen atmosférou, ale i svým průběhem. Každý, kdo je členem Kmene Ohnivý Šíp, má právo být na sněmovní oheň pomalován válečnými barvami (to je velká čest). Byl to první oheň na táboře a po dlouhém dni přišla o něco kratší noc. Ve středu a čtvrtek nás čekalo učení se novým dovednostem kurzíky. Kdybychom věděli, co se bude dít od čtvrtečního poledne, předělali bychom naše plány. Déšť nás uvěznil pod střechou a my mohli pouze vyhlížet nějakou trhlinu mezi mraky. Žádná se však neobjevovala a my se museli zabavit jinak než dováděním v lese. Občas přestalo na chviličku pršet, ale to stačilo akorát tak na přejití od stanu do kuchyně (někdy ani to ne). A tak jsme hráli šachy, piškvorky, karty Přesunuli jsme se také do kasina Las Aškalón, kde jsme měli šanci zjistit, jak velký je kdo hazardér a hráč. S vodou všude kolem jsme se jakžtakž naučili žít a mohli jsme si dokonce zahrát i nějaké hry v lese. Když se průtrž mračen změnila na pouhé mrholení, vyrazili jsme z tábora a hráli například Šiškovou bitvu, Dřevorubce, Latrínu, Stolní fotbal na louce a pár dalších her. Bylo to veselé a za chvíli jsme byli všichni cítit stejnou charakteristickou vůní kouřem. Všechny věci jsme totiž sušili v tee-pee, kde dnem (a velkou částí i nocí) hořel oheň, který zaručoval alespoň určité sucho a teplo

13 I přes déšť a všudypřítomnou vodu jsme však nebyli ochuzeni o noční akci v podobě přepadu. Pár odvážných mládežníků se na nás v noci přijelo podívat a prověřilo schopnosti naší hlídky. Myslím, že to byl zážitek pro všechny zúčastněné. Dorosťáci se na přepad vždy těší a spřádají plány, jak protivníky zneškodnit. A mládežníci se asi většinou v noci a v blátě neperou. V neděli nás navštívili naši milí rodiče. Kromě radosti z toho, že je vidíme, jsme měli radost i z toho, že nám dovezli nové suché a teplé věci. Nemohu na tomto místě nepoděkovat také za buchty, které nám velice zvedly náladu. S rodiči přijelo na tábořiště také sluníčko (třikrát jsme ho viděli dokonce přímo ne jenom přes mraky). Jak se sluníčko objevilo, tak taky zmizelo. Během večera začalo zase pršet. Pršelo večer a pršelo noc Ne, to není písnička, to byla realita. A nebyl to obyčejný déšť. Ráno byla voda v korytě potoka lehce nad normálním stavem a než jsme se stihli nasnídat, bylo koryto plné. Původně jsme chtěli zůstat do odpoledne či do večera, ale čas snídaně nás přesvědčil, že nám společného času už moc dopřáno nebude. Vytasili jsme mobilní telefony a jali se obvolávat rodičovstvo. Skoro pro nás přijeli i hasiči, ale to nakonec nebylo potřeba. Tak se narychlo skončil tábor na Kučerově louce. Ale nebyl to konec našeho společného letního času. Tábor jsme zakončili společným dnem a přespáním v Arše, kdy jsme si mohli zahrát alespoň něco z toho, o co jsme na táboře byli ochuzeni. Ráda bych poděkovala všem, kteří se na chodu tábora a všeho kolem podíleli. Ať už to jsou vedoucí nebo kuchařka, kteří prožívali s dorosťáky chvíle pohody i nepohodlí, či rodiče, kteří nám pomohli (byť jenom buchtou na snídani). Taktéž děkuji všem, kteří se obětovali a přijeli nás v noci navštívit. V neposlední řadě děkuji dorosťákům, že na táboře vydrželi i přes drsné podmínky a byli super. Letní akce Martina Macků Úterý , 14:45, před pardubickou ČEZ arénou postávají hloučky mladých lidí s napakovanými batohy, RELAX taškami...ano! Pardubická mládež odjíždí na svůj každoroční letní pobyt zvaný relax. Probíhá poslední přepočítávání, jsme všichni, a proto můžeme vyrazit směr Žďár nad Sázavou, kde nás v malé obci Zahradiště čeká nádherných 10 dní, které strávíme spolu. Po cestě máme jen jednu zastávku, a to v Chrudimi, kde nakládáme naše chrudimské a skutečské kamarády. Cesta probíhá v klidu a my po hodině a půl plni očekávání vystupujeme v místě našeho nového dočasného bydliště. Čeká nás vybalování a pak první večeře a seznámení s programem a pravidly. Letošní relax vede poprvé Uhlík alias Jan Kalenský. Program dne se od předchozích let nezměnil. Den začínáme ranní modlitebkou, která není povinná. Konec modlitební chvíle se vždy dobře pozná, a to podle kručících žaludků všech modlitebníků, a proto se jde snídat. Po snídani nás čeká dopolední duchovní program. Letos je na téma Jaký je Bůh? Během celého pobytu se dozvídáme, že Bůh je milující, veliký, tvořivý, usmiřující, svrchovaný a bojující. Po programu nás čekají workshopy, ať už tradiční jako volejbal, petanque, hudba, aerobic, nebo netradiční jako

14 sebeobrana, nebo angličtina pod vedením našich dvou kamarádů z USA, Ryana a Andrey Coulsonových. Po workshopech jdem nabrat energii na oběd, který nám stejně jako loni dovážejí z JZD. Čas po obědě každý tráví jinak, ale většina lidí ho tráví trávením na své posteli Odpolední program je různý. Střídá se tzv. organizované a neorganizované odpoledne. Během organizovaných se hrají nějaké společné hry, např. středověké souboje, dobývání Moskvy nebo třeba turnaje v různých sportech. A neorganizovaná odpoledne každý tráví podle svého. Někdo jede na kole, někdo hraje společenské hry, někdo se dívá na film, někdo venku sportuje a někdo jen lenoší. Po večeři opět zvážníme a na diskuzních skupinkách probíráme to, co jsme se dozvěděli dopoledne. Diskuze končí po deváté hodině a pak je opět volný čas, který trávíme různě. Nejčastěji to jsou karetní hry, např. Uno, Bang! a jiné. Den končí pro každého v jinou dobu, ale dřív nebo pozdějc se stejně každý dostanem do svého spacáku. Páteční den měl být ve znamení celodenního výletu. Z celodenního výletu se ale kvůli silnému dopolednímu dešti stává výlet půldenní. Má však svůj jasný cíl! Pouť ve vedlejší vesnici. Ačkoliv kočovní lidé chtějí otevírat své atrakce až ve 4 hodiny odpoledne, skupina 40 lidí je pro ně vidinou velkého zisku a otevírají nám dřív. Nejoblíbenější ze dvou dostupných atrakcí se stává točící lavice, kde i každý nefyzik zažívá účinky odstředivé síly. Celou asi pětiminutovou jízdu nakonec každý zvládá s menšími, nebo většími potížemi. Větší potíže si můžete prohlédnout na fotce Letošní relax je jiný i v tom, že s námi není po celou dobu Šéf. Ten přijíždí až v neděli ráno, ale nikoliv z Chrudimi, nýbrž již z Poděbrad. Má pro nás připravený program, ale hlavní věc, která nás s ním ten den čeká, je rozlučková párty. Párty je ve stylu 60. let. A proč zrovna šedesátých? No protože Šéf se skoro v šedesátých letech narodil Šéf však nic netuší, a proto je velmi překvapen, když se začínají objevovat holky v krátkých barevných sukních, s barevnými náušnicemi a účesy, které v dnešní době nejsou úplně moderní. Za to, jak všechny holky skvěle vypadaly, může i naše milá sestra Jiřinka Ubralová, které tímto velmi děkujeme za její dar všech možných náušnic, náhrdelníků, náramků. Po zazpívání darovné písně: Tu kytáru my koupili jsme tobě se exšéfovi předává společný dar (byla to kytara, jak už bylo v darovné písni naznačeno). A pak u sestřihů z videa začínáme vzpomínat na to, co jsme se Šéfem zažili. Naše vzpomínání je však narušeno další tajnou akcí, a to svázáním a únosem Uhlíka. Bez

15 jeho vědomí je pro něj připraveno malé oficiální přivítání do role vedoucího pardubické mládeže. Bouchá šampaňské (samozřejmě dětské, protože na celém relaxu je zákaz požívání alkoholických nápojů a ani tato událost neměla výjimku ), zaznívá píseň Vedoucí od skupiny Chinaski a našemu novému panu vedoucímu, jak se mu už od začátku relaxu říká, slibují jeho mládežníci slib, že ho budou poslouchat atd. Sama jsem zvědavá, jak dlouho nám to vydrží Středeční a zároveň poslední večer mají prostor naše osobní svědectví. Zaznívají vážně úžasné věci, jak Bůh působí v životech jednotlivých lidí. Zaznívá i výzva. Bůh je tento večer velmi silně přítomen. A pro mnohé z nás se poslední večer relaxu stává velmi silným zážitkem. Čtvrtek , 11:00, všichni účastníci sedí v autobuse a koukají se na vzdalující se rekreační objekt v Zahradišti. Relax 2006 končí a my se už teď těšíme na ten další! Na závěr bych chtěla poděkovat celému sboru za modlitby! Všechny přímluvy byly velice cítit, Bůh s námi na relaxu byl a mnohých z nás se dotýkal, chránil nás od úrazů a nemocí a působil mezi námi Svou láskou, takže se nevyskytly ani žádné neshody mezi námi. A za to Mu patří DÍK! Roštěna Kalenská Letní akce SBOROVÁ DOVOLENÁ v Loučné nad Desnou viděno očima jedné maminky Když jsme se blížili k místu naší letošní dovolené, měla jsem poněkud smíšené pocity. Na jednu stranu jsem se moc těšila na všechny přátele, na akce, které podnikneme, i na to, že nebudu muset celý týden vařit. Na druhou stranu Velké Losiny a Šumpersko jsem měla už po mnoho let spojené s čarodějnickými procesy, o kterých jsem kdysi hodně četla, a teď jsem s lítostí i úzkostí musela myslet na lidi, kteří se stali jejich obětí. Vnímala jsem to dost intenzivně. Kolem nás byla krásná krajina, přesně to, co mám ráda hory a lesy. A už jsem si představovala, jak budeme stoupat na vrcholy. Stoupat! To slovo si dovolím zdůraznit, protože stoupání se stalo jakýmsi hlavním bodem a nejdůležitější náplní celého našeho pobytu. Začalo to být jasné, už když jsme přijeli k penziónu Oáza, kde jsme byli ubytovaní. Byl postaven spíše na výšku než na šířku, spíše se tyčil, než rozprostíral, a tak jsme začali stoupat do pater. Někteří níž, někteří výš a pár jedinců až do jakéhosi vlaštovčího hnízda, které se pak stalo základnou našich čajových a kávových dýchánků (nejen za deštivého počasí). Pán Bůh nám přál počasí deštivé i slunné, ale většinou jsme si

16 jím nebyli zrovna jisti. V penziónu jsme se sešli v počtu 64. Někteří bohužel pro nemoc nedorazili. Věk účastníků zahrnoval opět všechny kategorie, od toho zralého až po maličké děti a jedno miminko. Strava byla celkem dobrá, personál ochotný. Ale vraťme se ke stoupání. Jedním z prvních míst, na které jsme vystoupali, byla věž šumperské radnice. Zatímco se někteří členové kochali výhledem po městě a do krajiny (kam až jim mlha dovolila), jiní, především matky, se spíše soustředili na sledování vlastních potomků kolem zábradlí. Po vysvětlení, že jsem z nich nervózní a že se o ně bojím, se na mne jedno dítko zahledělo a suše utrousilo: Mamka jako mamka. Tak nevím Všechny pamětihodnosti Šumperka jsme si prohlédli i s průvodkyní a bylo to tak náročné, že jsme si šli ztracenou energii doplnit do cukrárny. K méně náročným a přitom příjemným akcím patřila návštěva sboru Bratrské jednoty babtistů v Šumperku, kde jsme si poslechli kázání na téma, jak a čím správně projevovat lásku. Nenáročná, leč poučná, byla také návštěva poslední Ruční papírny ve Velkých Losinách a také přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně, kde nám však příliš nepřálo počasí. Poněkud náročnější už bylo vystoupat na zříceninu Nového hradu. Ale pak to přišlo. Stoupání na Praděd. Po delším období dešťů, konečně slunný den, vhodný ke zdolávání vrcholů. Toto napadlo nás a ještě mnoho a mnoho dalších lidí. Údolí Bílé Opavy je skutečně překrásné, ale místy tam byl provoz jako na Václavském náměstí. Turisté byli před námi, za námi, turistům jsme se vyhýbali na úzkých pěšinkách. Míjeli jsme krásné vodopády, místa, která by stála za to, aby si člověk sedl a jen tak je tiše pozoroval. Ale my jsme šli a šli, neboť Praděd byl ještě daleko a večeře v penziónu v 18 hod. Ale nakonec se to podařilo a my jsme vrchol slavně zdolali. Nebyli jsme tam sice pravda první, už tam před námi někdo postavil rozhlednu, ale to nevadilo. Využili jsme toho a zdolali jsme i rozhlednu výtahem. Většina z nás zjistila, že má u sebe úplně jiné děti, než se kterými původně vyrazila, což ovšem vůbec nevadilo.všechny byly z velké rodiny v Arše a všichni se o své nové svěřence dobře a rádi postarali. To je totiž jeden z mnoha milých jevů, které na sborových dovolených fungují. Jo a večeři jsme stihli. Následující den se v rámci odpočinku, za prudkého sluníčka, konalo velké fotbalové utkání. Jako typická žena (omlouvám se, pokud jste jiné) nevím, kdo vyhrál. Jen jsem hluboce soucítila s každým hráčem, který spadl na tu hroznou černou škváru, a obdivovala jsem, jak dokáží čelit bolesti. Omyl. Opět se projevila moje neznalost, neboť povrch hřiště byl umělý, nebyla to škvára, ale guma a hráče nic nebolelo, pokud ovšem nenarazili jeden do druhého. Odpoledne se šli někteří z nás opláchnout a zarelaxovat si do termálního koupaliště ve Velkých Losinách. Možná že někteří z nás byli při tom oplachování poněkud bujařejší a hlasitější, ale užili jsme si to. Když jsem připlavala ke skupince našich dorosťáků a podotkla jsem, že se tam naprosto nekřesťansky mezi sebou topí, bylo mi okamžitě odpovězeno: Ale počítáme při tom andělíčky. Jejich zbožné uvažování mne dojalo, a tak jsem se zdržela dalších připomínek. Z koupaliště jsme odcházeli vonící po zkažených vejcích a unavení jako koťata. Nebo tedy alespoň já. Večery v Oáze byly také příjemné, zajímavé a poučné díky hostům, kteří přijeli, a díky lidem, kteří je pozvali. Byl mezi námi bratr Světlík se svojí paní z hnutí A ROCHA. Pověděl nám spoustu zajímavých a užitečných informací z přírody a hlavně ze života

17 ptactva. Pro mne byla velmi zajímavá informace, jak čelit ve městě holubům, ale jak čelit ve vlastním domě vrabcům, nevěděl ani bratr Světlík. Dalším milým hostem byl vojenský kaplan, bratr Kloubek s manželkou. Jeho vyprávění o pobytu v Kuvajtu, o životě mezi vojáky i mezi místními obyvateli bylo myslím zajímavé pro nás všechny, kteří jsme se ho zúčastnili. A někteří z nás si bratra Kloubka užili i coby narychlo aranžovaní asistenti. Dalším hostem byla sestra Petra Toušková, která nám vyprávěla o svém pobytu v Izraeli. Poučení, které jsem si odnesla z jejího příběhu, jak česká Petra putovala do Petry jordánské, je toto: nebojte se, Pán Bůh je všude s vámi a když se někam nemůžete dostat, pošle vám klidně i autobus plný Švédů. Jeden večer měli pěkný program také manželé Kalenští a jiný večer jsme si mohli poslechnout zajímavé svědectví manželů Vojvodíkových. Ale teď se zase vrátíme ke stoupání. Bohužel některým účastníkům dovolené stoupla i teplota, k čemuž se přidaly i žaludeční problémy, takže následně pak stoupaly k nebi naše modlitby za jejich uzdravení. Poslední velké stoupání zůstane v mých vzpomínkách hluboce uloženo, bylo to stoupání z Červenohorského sedla. Někteří z nás zvolili kratší trasu, protože se naši potomci chtěli ještě projet na motokárách. Kratší cesta se však ukázala být delší. A tak když jsme se spolu s dalšími maminkami, celé upachtěné, blížily k cíli své cesty, ukuly jsme plán. Příště totiž dáme všechny starší děti na starost mužům, ať si zdolávají vrcholy, a my si s malými dětmi sedneme k nějakému krásnému potůčku nebo vodopádku a ani se od tamtu nehneme. Ale prosím nikomu to neříkejte, oni o tom tatínkové ještě nevědí, tak ať se nám dopředu zbytečně nevyděsí. Regina Bornová Téma NEBEZPEČNÁ REALITA Koncem roku 2003 jsem uveřejnil článek Tři domy, kde jsem mimo jiné napsal: Co vede osmnáctileté americké mladíky, vyrostlé v sekulárně humanistických rodinách, aby si dali tu velmi nejednoduchou práci a odjeli do Afghánistánu, kde se dali do služeb Al-Kajdy? Že je jich málo? Zatím! Vzpomněl jsem si na tato slova, když média přinesla zprávu, že tři z čtyřiadvaceti zadržených teroristů, kteří se připravovali vyhodit do povětří letadla startující z Británie, byli poměrně nedávní konvertité k islámu z řad Evropanů. Jeden podobný konvertita byl mezi strůjci loňského útoku na londýnské metro. Obávám se, že při dalších podobných útocích podíl konvertitů stoupne na víc než na současnou jednu osminu. Mezi zadrženými teroristy byla rovněž jedna žena, matka půlročního dítěte. Při bojích mezi Izraelem a Hizballáhem v Libanonu vzbudila pozornost médií smrt osmadvaceti lidí v jednom Izraelci bombardovaném domě šlo převážně o děti. Z téhož domu byly odpalovány kaťuše na severní Izrael. Děti byly v onom domě přes výzvy Izraele k obyvatelstvu, aby toto místo opustilo. Z dostupných okolností nelze učinit jiný závěr, než že Hizballáh tam nechal děti záměrně snad proto, aby získal mediální body

18 Máme co do činění s hnutím, pro které zřejmě lidský život má pramalou cenu ať už cizí, ať už vlastní. Zkoumáme-li rodinné pozadí atentátníků, neobstojí tvrzení, že zoufalé akty sebevražedných útočníků či jiných teroristů jsou na vrub jejich zoufalé chudobě či útlaku. Mám za to, že zvláště my v Čechách si neuvědomujeme vážnost situace. Často slyším poukaz na to, že ne všichni muslimové jsou stejní, že terorismus podporuje jenom menšina. Volby na palestinských územích, v nichž zvítězil Hamás, zasadily tomuto mínění takřka smrtelnou ránu. To, že nebyla smrtelná úplně, lze přičíst zaslepenosti, s níž mnozí příslušníci západní civilizace nechtějí vnímat fakta a dávají přednost setrvávání ve svých iluzích. Netvrdím samozřejmě, že všichni muslimové jsou stejní a že všichni mají stejný přístup k životu a k terorismu. Atentátníci mají ovšem mezi muslimy mnohem větší podporu, než jsou si Evropané zatím schopni připustit. Dnes již mohou muslimové i v našich nejvýznamnějších médiích (nedávno i v Mladé frontě Dnes) publikovat názory, že příslušníci Hizballáhu vlastně žádní teroristé nejsou a že jediným řešením je likvidace státu Izrael. Vzhledem k tomu, že podle před dvěma lety proběhnuvších průzkumů evropského veřejného mínění považuje velká část evropského obyvatelstva Izrael za největší hrozbu světovému míru, se nedá očekávat, že Evropa bude Izrael zachraňovat, jakmile se Írán nebo nějaké jiná země rozhodne s Izraelem definitivně skoncovat. Shodnu se s muslimy v jednom: Evropa je bezbožná, a proto na ni dolehnou Boží soudy. Podstatný rozdíl mezi námi je v tom, že muslimové zánik evropské civilizace toužebně vyhlížejí a budou se z něj radovat, kdežto já bych rád, kdyby mohly být Boží soudy odvráceny a kdyby bylo možno evropskou civilizaci zachránit. A samozřejmě se s muslimy neshodnu v tom, jaký bůh tyto soudy vykoná a jaký Bůh tyto soudy dopustí. Tento článek píši jako upozornění. Vícekrát jsem již psal, že i kdyby nebylo žádných teroristů, muslimové mohou v Evropě získat převahu čistě na základě demografického vývoje. Varuji však, že budeme vidět stále více konverzí k islámu u evropských obyvatel, jejichž předkové neměli s islámem nic společného. Vyhráno nemá ani Amerika. Ateizmus tam sice není tak silný jako v Evropě, podařilo se mu však získat velice silné pozice především v akademickém světě a v soudnictví. Amerika je na rozhraní a zůstává otázkou, kudy se bude ubírat další vývoj. V Evropě je církev odkecaná ; nemá prakticky žádnou autoritu. Ne proto, že by proti ní bojovali pohané a ateisté ti jí, alespoň na čas, ve východní části Evropy trošičku pomohli. Církev ztratila moc, protože opustila Boží Slovo. Málokdy dokáže hovořit jasně, bez vytáček. Mnohdy se ráda přizpůsobí světu někdy ho dokonce maličko předběhne. (Nedávno jsem zaslechl názor, že evoluční teorie má nejzapálenější zastánce mezi evangelickými faráři.) Rozhodně nedokáže příliš inspirovat. Není to tím, že by byla tak mimosvětská. Je to tím, že se od světa příliš neliší. Satanovi se podařilo v Evropě církev vyřadit z boje tím, že jí vyrazil z ruky meč Ducha Boží Slovo. Církev pak nedokáže duchovně bránit sama sebe natož celý evropský kontinent! Nástupu islámu by mohlo zabránit pouze masivní probuzení. Masivnímu probuzení by předcházelo ještě masivnější pokání. A že by Evropu ochránil převládající sekulární humanismus? Ani náhodou! Převzato. Dan Drápal, 15. srpna

19 Nedělní sbírky 3. září září září září ,- Kč 5 710,- Kč 2 891,- Kč 3 673,- Kč Program na říjen a listopad :30 Setkání pracovníků s dětmi s kazatelem Konference Awany v Arše :00 18:00 TEEčko 16:30 Setkání vedoucích skupinek se staršovstvem :00 Pracovní setkání staršovstva Sborový výlet do Polska :30 14:00 Odpoledne s novomanželi v Arše :30 Modlitební setkání staršovstva :00 Pracovní setkání staršovstva : :00 Bohoslužba s vysluhováním VP a s vysláním vedoucích mládeže do služby Loučení s Loučnou - pro účastníky sborové dovolené Svatba Daniele Čapka a Martiny Macků na Kunětické hoře Svatba Ondřeje Tesárka a Michaely Kučerové v Arše Seniorátní pastorálečka kazatelů a vikářů v Hradci Králové Bohoslužba s uvedením vikáře Maroše Klačka do služby. Slouží tajemník CB K. Fojtík Uzávěrka příštího čísla Sborového listu Těšíme se na vaše příspěvky!

20 Pozvánka Evangelikální teologický seminář Vyšší odborná škola teologická a sociální vás zve na: Evangelikální teologickou konferenci listopadu 2006 Sbor Církve bratrské, Praha 1, Soukenická 15 Téma: Církev mužů a žen Zveme kazatele a pastýře sboru, učitele teologických škol, studenty teologie, starší a pracovníky sboru a všechny zainteresované křesťany. Letošní rok jsme zvolili velice aktuální a praktické téma týkající se vztahu mezi muži a ženami v rodině, v církvi a ve společnosti. Muži a ženy jsou si ve své osobnosti, významu a postavení před Bohem plne rovni a navzájem se doplňují. V čem je jádro zralého mužství a ženství? Existují rozdíly mezi rolí mužu a žen? Na tyto a další otázky bychom rádi slyšeli odpovedi z pohledu Písma, psychologie a praktických zkušeností mužu a žen v církvi. Hlavním hostem konference bude: Anna Robbins, PhD. Vyučuje na London School of Theology teologii, etiku a apologetiku. Dalšími řečníky budou evangelikální teologové a odborníci v oblasti pastorace a psychologie. Přihlášku najdete na webové stránce ETS Informace: tel , PROGRAM: pondělí 09,00 Úvod Karel Taschner, Th.D. 09,30 Muž a žena v Písmu Dr. Anna Robbins, profesorka London School of Theology 10,15 Muž a žena v pohledu psychologie PhDr. Pavla Cimlerová 11,00 Prestávka 11,30 Role muže v rodine Ing. Pavel Raus, M.A. Clin.Psych., M.A.Theol. 13,00 polední přestávka 14,30 Role ženy v rodine Mgr. Dana Staňková 16,00 přestávka 16,30 Panelová diskuse k přednáškám moderuje David Javornický, Th.D. 18,00 Závěr prvního dne konference

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

ŘÍJEN. strana: 1 E_O-N

ŘÍJEN. strana: 1 E_O-N strana: 1 E_O-N V pátek 26.9. se šestka zúčastnila akce pořádané společností EON. Anička nám popsala, jak celá akce probíhala. V pátek jsme měli akci EON-trak. Chvíli jsme se učili a pak šli do EON-trucku.

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

Měsíčník členů a přátel sboru

Měsíčník členů a přátel sboru 10 2015 Měsíčník členů a přátel sboru Očekáváte mnoho, a je z toho málo. Co přivezete domů, to rozfoukám. A proč? praví Hospodin zástupů. Protože můj chrám je v troskách a vy se staráte každý jen o svůj

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny:

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha PŘEČTI SI: 17,1-7 KLÍČOVÝ VERŠ: 17,5 C9 Ve dnech Eliáše

Více

Září Vítání prvňáčků

Září Vítání prvňáčků Září Vítání prvňáčků Letošní školní rok začal v pondělí 3.září. Již tradičně se všichni budoucí prvňáčci (letos jich je 48) shromáždili se svými rodiči na školním hřišti. Čekaly tam na ně paní učitelky

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

1. KAPITOLA. Pýcha předchází pád

1. KAPITOLA. Pýcha předchází pád 1. KAPITOLA Pýcha předchází pád Babi, co je to? Babička vzhlédla od práce. Pro všechno na světě, holčičko, kde jsi to našla? Na půdě, odpověděla jsem. Co je to, babičko? Babička se pousmála a odpověděla:

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky 2. Lekce klavíru Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky klavíru, svírala noty a snažila se potlačit napjaté chvění, které před lekcemi cítívala. Windy! Pojď dál, pojď dál! Drobná, elegantně oblečená

Více

Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1

Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1 Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1 Spasení - záchrana, smíření s Bohem, věčný život máme jistotu, že jsme spasení? Nevědět, mít nejistotu, jestli jsem spasen je hrozné. Bůh to ví, a proto

Více

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sborový dopis - září 2009 Co se tu stalo o prázdninách?...byly dokončeny opravy věže horního kostela! Věž je opravdu

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval:

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Zachariáš a Alžběta Zachariáš a Alžběta byli velmi smutní. Moc si přáli mít

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

"Marcela," představila se nejistě a téměř kajícně.

Marcela, představila se nejistě a téměř kajícně. "Marcela," představila se nejistě a téměř kajícně. "Ivan Toman," zareagoval stereotypně jako po každém zazvonění telefonu, a teprve poté si uvědomil, kdo volá. "To jsi ty, Marcelo?" nechtěl věřit tomu,

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

César farao Herodes Jakub

César farao Herodes Jakub Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro starší žáky PoznejBibli 1. LEKCE: První Vánoce - To není možné! Jaký nejlepší dárek jsi kdy k Vánocům

Více

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři,

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři, 1.11. 2015 1 1. čtení: Mt 19, 1-12 Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli Základ kázání: Mal 2, 9-17 Milé sestry, milí bratři, asi jste také již mnohokrát zaslechli, že Čechách posledních dvacet

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Opravdu pošle dobrý Bůh lidi do pekla? - I

Opravdu pošle dobrý Bůh lidi do pekla? - I kázání Poděbrady, 7.7.2013 Opravdu pošle dobrý Bůh lidi do pekla? - I Úvod Když jsme v červnu uzavírali pohled na události, o kterých Bible píše, že jsou budoucností ještě i pro nás, tak to byl pohled

Více

2. DEN PŘÍJEZD A ZAHÁJENÍ

2. DEN PŘÍJEZD A ZAHÁJENÍ Klub Pathfinder O prázdninách se naši pathfindeři zúčastnili mezinárodního evropského CAMPOREE, které připravilo Interevropské oddělení dětí a mládeže. CO JE CAMPOREE Týdenní až desetidenní prázdninové

Více

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček Časopis dětí z DD Opava Dětský domováček Září 2015 0 Úvodník Stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přišel první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází i váš dětský

Více

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let)

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) JAOS povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) Kapitola I. Jak to začalo a jak to u nás vypadá? Proč zrovna já? Koukej, ať už jsi zpátky v regenerační komoře! řekl nějaký hlas, když

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

Telefonní budka. Varovný telefonát

Telefonní budka. Varovný telefonát MEZI NEBEM A ZEMÍ Mezi nebem a zemí Telefonní budka Tohle se prý stalo nedávno, někde na Kladně. Jednu mladou dívku právě proti její vůli opustil přítel a k tomu se přidaly jak problémy ve škole, tak

Více

Program sobot a ostatních setkání:

Program sobot a ostatních setkání: Program sobot a ostatních setkání: Dopolední bohoslužba Odpolední shromáždění 6.9. Daniel Kašlík Zkouška sborového zpěvu 13.9. VP Ludvík Švihálek/Daniel Kašlík 20.9. Lenka Chromíková 27.9. Daniel Kašlík

Více

Pozvání na večer modliteb a chval. Hledáme byt LISTOPAD/2015

Pozvání na večer modliteb a chval. Hledáme byt LISTOPAD/2015 Kontakty KAZATEL Rostislav Staněk tel: 602 323 941 email: rostislav.stanek@cb.cz STARŠÍ Jiří Kubát tel: 605 421 299 email: kubat.jiri@tiscali.cz Jiří Lejsek tel: 734 473 808 email: lejsek.jiri@gmail.com

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury)

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Bleskový výsadek MOA v Anglii (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Rakovník jsme opouštěli ve středu 12. 9. kolem třetí hodiny odpolední. Přijel pro nás zájezdový autobus, kterým jsme po chvíli dorazili

Více

Rodina v Bibli I. Téma Rodina v Bibli

Rodina v Bibli I. Téma Rodina v Bibli Rodina v Bibli I. Dnešní téma by mělo být aktuální pro většinu přítomných. Téma Rodina v Bibli/ne manželství, ale rodina/. Většina z nás žijeme uprostřed rodiny ať už v roli rodičů, dětí, dědečků či babiček.

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Pátek. Výbušná po tátovi. Jenovéfa Boková. 6. 9. 2013 / č. 36/ samostatně neprodejné

Pátek. Výbušná po tátovi. Jenovéfa Boková. 6. 9. 2013 / č. 36/ samostatně neprodejné Pátek 6. 9. 2013 / č. 36/ samostatně neprodejné Jenovéfa Boková Výbušná po tátovi Obsah Václavák už lidem nedoporučuji. Rozhovor s Markem Bakerem, autorem bedekrů o Česku. O neplatičích a kukačkách. Jak

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

RSC Rock Solid Club solid rock pevná skála

RSC Rock Solid Club solid rock pevná skála 1 Čau děcka, já jsem Janka a jsem členem RSC klubu a chci vás s ním trochu seznámit. Zkratka RSC znamená Rock Solid Club a solid rock znamená v angličtině pevná skála. Každé úterý se scházíme u vás na

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Jak se v parku narodil dráček

Jak se v parku narodil dráček Jak se v parku narodil dráček Klárka a Matýsek jsou dobří kamarádi. Nejradši chodí ven do parku. Hrají si s dalšími kamarády na schovku SCHOVKA POD DEKOU, na honěnou HONIČKA SE ZÁCHRANOU nebo si jen tak

Více

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 SLOVO ÚVODEM Je tady průběh dalšího týdne a s ním přichází i náš bulvár. Opět jsme si pro Vás připravili drby z našich Vávrovických hasičských řad a nově i slibovaný

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano?

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Dělám to teď dobře. Velice ráda Vás vidím! Já také, drahá, já také. Jste tak hezká! A toto je moje tchýně. Och, ano? Celá rodina je tady, dobrá! Dobrá, zpět k vaší poezii.

Více

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA).

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Svatební obřad ELCA Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Direktář obřadu Manželství je dar od Boha, zamýšlený

Více

Já hraji na klávesy - N. Matesová

Já hraji na klávesy - N. Matesová L. Šindlerová Já hraji na klávesy - N. Matesová Na klávesy hraju letos poprvé, ale už umím mnoho písniček, například Maličká su, Když jsem jel do Prahy, Vadí nevadí, Okoř a mnoho dalších písniček. Na klávesy

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

VÝPRAVY A AKCE KMENE. Strá nká 1

VÝPRAVY A AKCE KMENE. Strá nká 1 Kmen Ťapáč Liga lesní moudrosti Zázvorkova 1999, Praha 13 - Lužiny www.tapac.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA KMENE ŤAPÁČ ROK 2014 Tento dokument obsahuje výroční zprávu kmene Ťapáč za uplynulý rok. Jsou zde

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku 1 Vršovice 6.3.2011 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v Neděli masopustní a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost

Více

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 1 Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 2 Copyright Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-7512-073-1 (epub) 978-80-7512-074-8 (mobipocket) 978-80-7512-075-5 (pdf)

Více

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen.

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Kázání, Levice, 25.10.2015 Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Jan 6:14 21 Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali: "Opravdu je to ten Prorok, který má přijít na svět!"

Více

Týden od 23. září do 29. září 2007

Týden od 23. září do 29. září 2007 Týden od 23. září do 29. září 2007 HOSPODIN A IZRAEL NAPLNĚNÍ NAVZDORY SELHÁNÍ Texty na tento týden: Ex 3,6 14; 6,6 8; Joz 24,1 18; Jr 5,19.22; Ez 16,26 29.34; Oz 9,1; J 20,21; Fp 4,4; 1 Te 1,6; 1 J 2,12

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

Ahoj kamarádi, tak co íkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kte í malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo!

Ahoj kamarádi, tak co íkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kte í malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo! Ahoj kamarádi, tak co říkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kteří malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo! Vždyť je to ostuda, když se lidi k sobě chovají tak surově

Více

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Konečně už nám vysvitlo sluníčko, a tak jsme si ho vyrazili užít ven, do přírody. Čas na psaní Deváťáckých novin jsme si ale samozřejmě také našli. V tomto čísle se dozvíte, co se dělo od 6.

Více

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí.

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. Jenom proto, že je hezky, každý čeká, že budete venku a skotačitˮ nebo tak něco. A když venku netrávíte každou vteřinu, hned

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku Pierre Franckh 21 způsobů, jak najít lásku Důležité upozornění: Rady uveřejněné v této knížce byly autorem a nakladatelstvím pečlivě zpracovány a prověřeny, nemůže však za ně být převzata jakákoliv záruka.

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

Jakmile Theo odešel ze soudní budovy, vrátil se do reality. Kapitola 15

Jakmile Theo odešel ze soudní budovy, vrátil se do reality. Kapitola 15 Kapitola 15 Jakmile Theo odešel ze soudní budovy, vrátil se do reality. Na chvilku se mu podařilo zapomenout na vlastní problém a ztratit se v potrhlém světě plivající lamy. Slečna Petunie byla bez sebe

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 číslo: 20

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 číslo: 20 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 číslo: 20 Obsah: Slovo ředitele školy,projektový den, divadelní představení, Podzimní radovánky, výlet do Prahy, vyhodnocení

Více

Terra Batida Porto, Portugalsko www.terrabatida.com

Terra Batida Porto, Portugalsko www.terrabatida.com Žena podnikatelka a nápad Maria Gabriel začala s podnikáním v roce 2003. Přestože v té době měla stálou práci v mezinárodní telekomunikační společnosti, cítila, že potřebuje něco jiného něco, co by ji

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno Co to je osobní asistence? Diecézní charita Brno Příručka pro zájemce o službu osobní asistence OSOBNÍ ASISTENCE je služba, která pomáhá, když někdo potřebuje pomoc. Pomáhá každý den, pomáhá u člověka

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!.

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!. Vtaženi! V neděli 8. prosince jsme se pilně připravovali na večer na hodinu modlitby, chvály, uctívání Musím říct, že jsem z toho měla opravdu nádherný pocit. Zažila jsem silnou Boží přítomnost a věřím,

Více

poznejbibli b12 biblické příběhy pro děti

poznejbibli b12 biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: Vedoucí skupiny: 1. Příběh Josef a anděl poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Matouš 1,18-25 Na Josefa a Marii čekala spousta

Více

O nás 3/2014. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře

O nás 3/2014. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře O nás 3/2014 Časopis sboru Církve bratrské v Táboře Milí čtenáři, bratři a sestry, všude se setkáváme s nejrůznějšími problémy. V našich každodenních životech doma a v zaměstnání, v politice, v církvi

Více

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku Ve znamení Kříže Výpisky z poutního deníku Tuto pouť jsem pojal jako křížovou cestu (každý den bude jedno zastavení) a chci jí obětovat za to, aby se lidé v naší farnosti otevřeli působení Ducha svatého.

Více

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje?

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? 1 2 Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Rozpor? Bůh je láska 1. Janova 4,16. Mnozí lidé znají tento text z dopisu učedníka Jana a často bývá také citován v kázáních.

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více