Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.andrologickykongres.cz www.andrologickasekce.cz"

Transkript

1

2 ISBN

3 1. mezinárodní andrologický kongres v České republice Program a sborník abstrakt Editor: MUDr. Jiří Heráček Vydavatel: 3. LF UK, Ruská 87, , Praha 10 Tisk: TNM PRINT s.r.o., Nové Město 14, , Chlumec nad Cidlinou Grafické zpracování: TNM PRINT s.r.o., Šumavská 5, , Praha 2 1. vydání, 2006 Počet stran: 88 Náklad: 160 ks ISBN

4 Dopravu zajišťuje svými vozy firma DaimlerChrysler Automotive Bohemia s.r.o., Daimlerova 2, Praha 4 Chodov, tel

5 Urologická klinika 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy ve spolupráci se Sanatoriem Pronatal, soukromým urologickým centrem Androgeos, Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady a Urologickou klinikou Fakultní nemocnice v Brně pořádají na zámku Štiřín mezinárodní andrologický kongres v České republice Záštita prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc., předseda Akademie věd České republiky doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc., děkan 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Prezident kongresu MUDr. Vladimír Sobotka Sekretář kongresu MUDr. Jiří Heráček Organizační výbor MUDr. Jiří Heráček, Ing. Jitka Pinkasová, MUDr. Vladimír Sobotka Vědecký výbor prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc. (předseda) Mgr. Martina Brokešová, MUDr. Vladimír Gregor, prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., MUDr. Jiří Heráček, Mgr. David Chládek, prof. MUDr. Václav Mandys, DrSc., doc. MUDr. Tonko Mardešić, CSc., prof. MVDr. Jiří Rubeš, CSc., MUDr. Vladimír Sobotka, prof. MUDr. Luboslav Stárka, DrSc., doc. MUDr. Marta Šnajderová, CSc., doc. MUDr. Michael Urban, MVDr. Dagmara Zudová, Ph.D. Pozvaní zahraniční hosté prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., Bratislava, Slovensko Dr. Luca Gianaroli, Bologna, Itálie MUDr. Ivan Kubiš, Banská Bystrica, Slovensko Dr. Rafal Kurzawa, Szczecin, Polsko Günter Löscher, MBA, Koblach, Rakousko doc. MUDr. Jozef Marenčák, Ph.D., Skalica, Slovensko prof. Dr. Eberhard Nieschlag, FRCP, Münster, Německo prof. Dr. Manuela Simoni, Ph.D., Münster, Německo Místo konání, registrace účastníků zámek Štiřín, Ringhofferova 711, Štiřín 1

6 Jednací jazyk čeština, slovenština, angličtina (tlumočení) Registrace účastníků čtvrtek ,00 18,00 hod pátek ,00 18,00 hod Při registraci účastníci obdrží kongresové materiály, jmenovku, stravenky a vstupenky na společenský program. Všichni účastníci jsou povinni jmenovku nosit viditelně v průběhu konání celého kongresu. Kongresový poplatek Kongresový poplatek zahrnuje: vstup do přednáškových sálů a účast na odborném programu vstup do prostor výstavy firem účast na slavnostním zahájení účast na společenském večeru kongresové materiály dopolední a odpolední coffee break , oběd Výstava firem V průběhu celé akce probíhá výstava firem ve vyhrazených prostorech kongresového centra Štiřín. Organizační a technické zajištění MUDr. Jiří Heráček, Urologická klinika FN KV, Šrobárova 50, , Praha 10, telefon: , fax: , Ing. Jitka Pinkasová, Sanatorium Pronatal, Na Dlouhé Mezi 4/12, , Praha 4, telefon: , fax: , Ubytování Ubytování účastníků je zajištěno v hotelu zámku Štiřín**** a dále v hotelu René***, který je asi 8 km od konferenčního centra Štiřín. Ubytování si hradí každý z účastníků sám. Doprava Konferenční centrum Štiřín - Hotel zámek Štiřín**** leží asi 25 km jihovýchodně od centra Prahy. Na dálnici D1 směr Praha-Brno lze odbočit na Velké Popovice (Exit 15 Všechromy), Štiřín se nachází cca 3 km za Velkými Popovicemi; nebo lze odbočit ze starobenešovské silnice (č. 603) v obci Želivec, vzdálené od Štiřína cca 1 km. Kyvadlová doprava na odborný i společenský program mezi hotely Štiřín a René je zajištěna. Pojištění Organizátoři nepřebírají žádnou odpovědnost za ztrátu nebo poškození osobního majetku, nebo finanční ztrátu, ani zranění osob, nemoc či smrt účastníků kongresu. Garant kongresu, akreditace Kongres je akreditovanou akcí České lékařské komory. Účastník získá potvrzení o udělení 17 kreditů v systému celoživotního vzdělávání lékařů. Další informace 2

7 Department of Urology of the 3 rd Faculty of Medicine, Charles University, in collaboration with Sanatorium Pronatal, private urological centre Androgeos, the University Hospital of Královské Vinohrady and the Department of Urology of the University Hospital in Brno holds in the Štiřín Chateau from February 23 rd to 25 th st International Congress of Andrology in the Czech Republic Patronage Prof. Dr. Václav Pačes, Ph.D., Chairman of The Academy of Science of the Czech Republic Assoc. Prof. Dr. Bohuslav Svoboda, Ph.D., Dean of the 3 rd Faculty of Medicine, Charles University, Prague Prof. Dr. Jan Žaloudík, Ph.D., Dean of the Faculty of Medicine, Masaryk University, Brno Congress President Vladimír Sobotka, M.D. Congress Secretary Jiří Heráček, M.D. Organizational Committee Jiří Heráček, M.D., Jitka Pinkasová, Vladimír Sobotka, M.D. Scientific Committee Prof. Dr. Dalibor Pacík, Ph.D. (President), Martina Brokešová, Vladimír Gregor, M.D., Prof. Dr. Tomáš Hanuš, Ph.D., Jiří Heráček, M.D., David Chládek, Prof. Dr. Václav Mandys, Ph.D., Assoc. Prof. Dr. Tonko Mardešić, Ph.D., Prof. Dr. Jiří Rubeš, Ph.D., Vladimír Sobotka, M.D., Prof. Dr. Luboslav Stárka, Ph.D., Assoc. Prof. Dr. Marta Šnajderová, Ph.D., Assoc. Prof. Dr. Michael Urban, Dr. Dagmara Zudová, Ph.D. Invited Speakers Prof. Dr. Ján Breza, Ph.D., Bratislava, Slovakia Dr. Luca Gianaroli, Bologna, Italy Dr. Ivan Kubiš, Banská Bystrica, Slovakia Dr. Rafal Kurzawa, Szczecin, Poland Günter Löscher, MBA, Koblach, Austria Assoc. Prof. Dr. Jozef Marenčák, Ph.D., Skalica, Slovakia Prof. Dr. Eberhard Nieschlag, FRCP, Münster, Germany Prof. Dr. Manuela Simoni, Ph.D., Münster, Germany Congress Site and Registration Štiřín Chateau, Ringhofferova 711, Štiřín 3

8 Official Languages Czech, Slovak, English (interpretation) Participants Registration Thursday 23 rd 12 pm 18 pm Friday 24 th 8 am 18 pm Registrated participant obtains Congress materials, name badge, meal vouchers, and tickets for social parties. All participants are asked to carry name badge visibly the whole time during the Congress. Registration Fee The registration fee includes: admission to the lecture halls and participation in the scientific programme admission to the exhibition areas participation in the opening ceremony on February 23, 2006 participation in the social party on February 24, 2006 Congress materials morning and afternoon coffee breaks on February 23 25, lunch February 24, 2006 Exhibition An Exhibition is opened alongside with the Congress in the Štiřín Congress Centre. Organizational and Technical Background Jiří Heráček, M.D., Department of Urology, FN KV, Šrobárova 50, , Prague 10, Czech Republic; tel.: , fax: , Jitka Pinkasová, Sanatorium Pronatal, Na Dlouhé Mezi 4/12, , Prague 4, Czech Republic; tel.: , fax: , 585, Accommodation The accommodation is booked in Hotel Zámek Štiřín**** and in Hotel René*** which is located about 8 km from Štiřín Conference Centre. Accommodation is not reimbursed, participants pay their own accommodation bill. Transportation Štiřín Conference Centre and Hotel Zámek Štiřín is 25 km southeast from the Capital. On the highway D1 from Prague to Brno turn towards Velké Popovice (Exit 15 Všechromy), Štiřín is about 3 km passed Velké Popovice; it is also possible to turn from the Old Benešov road (rd. 603) in Želivec and than continue for 1 km further to Štiřín. Shuttle bus will be available between Štiřín and René Hotels for participants attending scientific and social programs. Insurance The Congress Organizers are not taking responsibility for neither loss or damage of personal belongings, financial loss nor injury, illness and death of participants of the Congress. CME Accreditation The Congress is accredited by The Czech Medical Association. The participant obtains a certificate granted 17 credits in a system of the Continuing Medical Education. Further Information 4

9 ODBORNÝ PROGRAM SCIENTIFIC PROGRAMME ČTVRTEK THURSDAY February 23, 2006 od REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ PARTICIPANTS REGISTRATION Salonek SUKŮV SUK s Parlour SCHŮZE ANDROLOGICKÉ SEKCE ČESKÉ UROLOGICKÉ SPOLEČNOSTI MEETING OF ANDROLOGICAL SECTION OF THE CZECH UROLOGICAL SOCIETY Salonek LOVECKÝ HUNTER s Parlour UVÍTACÍ PŘÍPITEK WELCOME DRINK Coffee break Sál SALMŮV SALM s hall ZAHÁJENÍ KONGRESU CONGRESS OPENING Současnost a budoucnost andrologie v České republice Current and future in andrology in the Czech Republic V. Sobotka Sanatorium Pronatal I. PREIMPLANTAČNÍ GENETICKÁ DIAGNOSTIKA PREIMPLANTATION GENETIC DIAGNOSIS Moderace: D. Zudová (Sanatorium Pronatal), L. Gianaroli (SISMER, Bologna, Italy) I/1 Male factor and embryo aneuploidy L. Gianaroli SISMER, Bologna, Italy I/2 Význam preimplantační genetické diagnostiky u nositelů balancovaných translokací The effect of preimplantation genetic diagnosis in carriers of balanced translocations T. Brachtlová, M. Kosařová, D. Zudová Sanatorium Pronatal 5

10 15.30 I/3 Preimplantační genetická diagnostika chromosomálních abnormit embryí realita a budoucnost Preimplantation genetic diagnosis for the embryo chromosomal abnormity state of the art in present and time to come K. Veselá REPROMEDA Brno GENPROGRESS Brno I/4 Vývoj PGD a přehled výsledků v Sanatoriu Pronatal Trend and the results of PGD in Sanatorium Pronatal D. Zudová 1, T. Brachtlová 1, D. Hlinka 1, M. Kosařová 1, V. Gregor 1,2, T. Mardešić 1, V. Sobotka 1 1 Sanatorium Pronatal 2 Oddělení lékařské genetiky FTN Krč I/5 Molecular cytogenetic examination of gametes J. Diblík 1, P. Paulasová 1, M. Montag 2, C. Magli 3, F. Pellestor 4, M. Macek Sr. 1, Š. Vilímová 1 1 Center of Reproductive Genetics, Institute of Biology and Medical Genetics, Charles University 2 nd School of Medicine, University Hospital Motol, Prague 2 Universitäts - Frauenklinik Bonn, Germany 3 SISMER, Bologna, Italy 4 CNRS UPR 1142, Institute of Human Genetics, Montpellier, France I/6 Preimplantation genetic diagnosis for the embryo aneuploidy in couples with male factor of infertility K. Veselá, P. Trávník, J. Veselý, J. Rubeš, E. Oráčová, G. Tauwinklová, L. Hromadová REPROMEDA Brno GENPROGRESS Brno II. KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE QUALITY IN HEALTH CARE Moderace: M. Brokešová (Sanatorium Pronatal), G. Loescher (MTC Koblach, Austria) II/1 Zdravotnická dokumentace jako součást řízené kvality zdravotní péče Medical documentation a part of QM in health care M. Brokešová, V. Sobotka Sanatorium Pronatal II/2 ISO 9000 und European Tissue Directive Trends and Consequences in Western Europe G. Loescher MTC Koblach, Austria II/3 Více než 5leté zkušenosti centra asistované reprodukce s prací v systému řízené kvality Experiences with the work of quality management system in the center of assisted reproduction for more than five years V. Sobotka, T. Mardešić, M. Brokešová Sanatorium Pronatal Coffee break III. HYPOGONADISMY HYPOGONADISMS Moderace: L. Stárka (Endokrinologický ústav), M. Šnajderová (Pediatrická klinika, 2. LF UK a FN Motol) 6

11 17.00 III/1 Význam spolupráce napříč obory u poruch mužského pohlavního vývoje s manifestací v dětství a adolescenci The impact of interdisciplinary collaboration in malfunctions of male sexual development in childhood and adolescence M. Šnajderová Endokrinologické oddělení, Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol III/2 Rizika hormonální substituční terapie Risks of hormonal substitution therapy J. Heráček, M. Urban Urologická klinika, 3. LF UK a FN KV Androgeos III/3 The evaluation of prostate transrectal sonography, PSA, free PSA and f/t PSA in term of four years testosterone substitution therapy in Kallmann syndrome J. Heráček 1,4, M. Šnajderová 2, V. Sobotka 3, J. Kuncová 1, M. Lukeš 1, R. Zachoval 1, M. Záleský 1, M. Urban 1,4 1 Department of Urology, 3 rd Medical Faculty, Charles University 2 Department of Paediatrics, 2 nd Medical Faculty, Charles University 3 Sanatorium Pronatal 4 Androgeos III/4 Androgenní alopecie příznak mužského ekvivalentu polycystických ovárií nebo metabolického syndromu? Androgenetic alopecia the sign of male equivalent of polycystic ovary syndrome or metabolic syndrome? M. Dušková Endokrinologický ústav III/5 Léčba chlapeckého hypogonadismu nové aspekty Therapy of hypogonadism in boys new aspects B. Kalvachová Endokrinologický ústav Sál SALMŮV SALM s hall SYMPOZIUM SPOLEČNOSTI NIKON NICON SYMPOSIUM Možnosti zobrazovacích technik v rámci PGD Possibilities of imaging methods in PGD Restaurace ATIS Restaurant ATIS SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ, SPOLEČENSKÝ VEČER OPENING CEREMONY, SOCIAL PARTY 7

12 PÁTEK FRIDAY February 24, 2006 Restaurace ATIS Restaurant ATIS PRACOVNÍ SNÍDANĚ SPOLEČNOSTI ELI LILLY ELI LILLY OFFICIAL BREAKFAST Novinka v oblasti léčby ED: První velká head to head studie mezi PDE 5 inhibitory News in ED treatment: First big head-to-head study among PDE 5 inhibitors Sál SALMŮV SALM s hall I. PŘEDNÁŠKY HOSTŮ LECTURES OF INVITED SPEAKERS Moderace: D. Pacík (Urologická klinika, LF MU a FN Brno), J. Heráček (Urologická klinika, 3. LF UK a FN KV) 8.15 I/1 Current status of hormonal male contraception E. Nieschlag Institute of Reproductive Medicine of the University of Münster, Germany 8.30 I/2 Priapismus je stále problémom v urológii? Priapism, is it still a problem in urology? J. Breza, J. Dubravický, J. Štefančík Urologická klinika, LF UK a FN Bratislava, Slovensko 8.45 I/3 Quality control of semen analysis R. Kurzawa IVF Unit, Pomeranian Medical University, Szczecin, Poland II. CHRONICKÁ PÁNEVNÍ BOLEST CHRONIC PELVIC PAIN Moderace: M. Urban (Urologická klinika, 3. LF UK a FN KV), L. Zámečník (Urologická klinika, 1. LF UK a VFN) 9.00 II/1 Syndrom chronické pánevní bolesti a sexuální funkce Chronic pelvic pain syndrom and sexual function M. Urban, J. Heráček Urologická klinika, 3. LF UK a FN KV Androgeos 9.15 II/2 Chronická pánevní bolest u intersticiální cystitidy Chronic pelvic pain in interstitial cystitis L. Zámečník Urologická klinika, 1. LF UK a VFN 9.30 II/3 Patofyziologie pánevních bolestí The pathophysiology of pelvic pains R. Rokyta Ústav normální, patologické a klinické fyziologie, 3. LF UK a FN KV 8

13 9.45 II/4 Kazuistiky Case reports M. Urban Urologická klinika, 3. LF UK a FNKV Androgeos 9.50 II/5 Chronická pánevní bolest a sexuální dysfunkce u prostatitidy Chronic pelvic pain and sexual dysfunction in prostatitis L. Zámečník, V. Soukup Urologická klinika, 1. LF UK a VFN 9.55 II/6 Chronická pánevní bolest muže společným pohledem urologa a anatoma Chronic pelvic pain in men and point of view by urologist and anatomist M. Urban 1,2, V. Báča 3, J. Heráček 1,2, M. Očenášek 4, R. Grill 1,3 1 Urologická klinika, 3. LF UK a FN KV 2 Androgeos - privátní urologie a centrum pánevní bolesti 3 Centrum integrovaného studia pánve, 3. LF UK a FN KV 4 Ústav pro péči o matku a dítě, Praha Coffee break III. OPERAČNÍ METODY V ANDROLOGII SURGERY METHODS IN ANDROLOGY Moderace: P. Hanek (Urologická klinika, 2. LF UK a FN Motol), A. Khamzin (Urologická klinika, LF MU a FN Brno) III/1 Možnosti urologa v rekonstrukci obstrukce semenných cest Chances of urologist in treatment of semen tract obstruction D. Pacík Urologická klinika, LF MU a FN Brno III/2 Dlouhodobé výsledky mikrochirurgické varikokelektomie Long-term results of microsurgical varicocelectomy M. Nussir Urologická klinika, LF MU a FN Brno III/3 Robotika v urologii a andrologii Robotic surgery in urology and andrology J. Heráček, M. Urban Urologická klinika, 3. LF UK a FN KV Androgeos III/4 Technické přednosti robotického operačního systému da Vinci - naše iniciální zkušenosti The technical advantages of the robotic da Vinci operative system our initial experience I. Kolombo, P. Beňo, M. Toběrný, M. Bartůněk Centrum robotické chirurgie a urologie, Nemocnice Na Homolce III/5 Operační korekce u pacientů s induratio penis plastica Peyroni disease and surgical possibility for reconstruction P. Navrátil 1, L. Hejzlar 2, I. McCoil 2 1 Urologická klinika, LF UK a FN HK 2 Andrologické centrum, Hradec Králové III/6 Třináctileté zkušenosti s laparoskopickou operací varikokély 13 years experience with laparoscopic varicocolectomy M. Hrabec, V. Študent Urologická klinika, LF UP a FN Olomouc 9

14 IV. EREKTILNÍ DYSFUNKCE ERECTILE DYSFUNCTION Moderace: D. Pacík (Urologická klinika, LF MU a FN Brno), I. Kubiš (DPC, Banská Bystrica, Slovensko) IV/1 Řešení komplikací implantace inflatabilní penilní protézy Treatment of implanted inflatable penile prosthesis complications D. Pacík Urologická klinika, LF MU a FN Brno IV/2 Léčba nízkoprůtokového priapismu Treatment of low flow priapism P. Hanek 1, I. Kawaciuk 1, L. Hyršl 1, V. Janík 2, R. Pádr 2, J. Vojáček 3 1 Urologická klinika, 2. LF UK a FN Motol 2 Klinika zobrazovacích metod, 2. LF UK a FN Motol 3 Kardiochirurgická klinika, 2. LF UK a FN Motol IV/3 Medikamentózní terapie u komplikovaných případů ED Drug therapy in complicated cases of erectile dysfunction L. Zámečník Urologická klinika, 1. LF UK a VFN IV/4 Využití lokální aplikace interferonu-alfa 2b v léčbě induratio penis plastica Local aplication of interferon-alfa 2b in induratio penis plastica therapy L. Zámečník, J. Stolz, V. Soukup, T. Hanuš Urologická klinika, 1. LF UK a VFN IV/5 Postavení intrakavernózních injekcí v současné terapii ED Current position of intracavernous applications of vasoactive drugs P. Navrátil 1, L. Hejzlar 2, I. Mc Coil 2 1 Urologická klinika, LF UK a FN HK 2 Andrologické centrum, Hradec Králové IV/6 Pozoruhodný "nežiadúci účinok" tadalafilu u pacientov s ED Remarkable adverse event of tadalafil in patients with erectile dysfunction I. Kubiš Diagnosticko preventívne centrum, Banská Bystrica, Slovenská republika Oběd Lunch V. GENETIKA A MUŽSKÁ INFERTILITA GENETICS AND MALE INFERTILITY Moderace: J. Rubeš (VÚVeL Brno), D. Stejskal (Gennet) V/1 Vyšetření spermií pomocí fluorescenční in situ hybridizace Examination of sperm by fluorescence in situ hybridization J. Rubeš 1,3, E. Oráčová 1,2, K. Veselá 2, R. Rybář 1,2, V. Hořínová 4, M. Vozdová 1 1 Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno 2 Sanatorium REPROMEDA, Brno 3 GENPROGRESS, Brno 4 Genetická poradna, Jihlava V/2 Molekulárně genetické vyšetření mužů s poruchami reprodukce Molecular genetic assays in infertile men M. Kosařová, Š. Mašková, V. Gregor Sanatorium Pronatal 10

15 13.45 V/3 Genetické vyšetření mužů ze souboru MESA a TESE Genetic examination of MESA and TESE patients R. Gaillyová 1, M. Vilémová 1, B. Ravčuková 1, I. Valášková 1, R. Beharka 2, D. Pacík 2, I. Crha 3, P. Ventruba 3 1 Oddělení lékařské genetiky, LF MU a FN Brno 2 Gynekologicko-porodnická klinika, LF MU a FN Brno 3 Urologická klinika, LF MU a FN Brno V/4 Vyšetření spermií nositelů balancovaných translokací metodou FISH The examination of spermatozoa from carriers of balanced translocations using the fluorescence in situ hybridization method E. Oráčová 1,2, M. Vozdová 1, J. Rubeš 1,2 1 Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno 2 Sanatorium REPROMEDA, Brno V/5 Prevalence and types of Y chromosome microdeletions in Czech infertile males M. Zámečníková 1, A. Krebsová 1, K. Spejchalová 1, Š.Vilímová 1, M. Macek Sr. 1 1 Institute of Biology and Medical Genetics, UH Motol, Charles University, Prague, Czech Republic VI. PORANĚNÍ MÍCHY A PÁNVE V UROANDROLOGII TRAUMA OF SPINAL CORD AND PELVIS IN URO-ANDROLOGY Moderace: T. Hanuš (Urologická klinika, 1. LF UK a VFN), J. Heráček (Urologická klinika, 3. LF UK a FN KV) VI/1 Poranění míchy z pohledu urologa Spinal cord injury: urological management T. Hanuš Urologická klinika, 1. LF UK a VFN VI/2 Poranění míchy z pohledu androloga Andrologist point of view on spinal cord injury J. Heráček Urologická klinika, 3. LF UK a FN KV Androgeos VI/3 Poranění míchy z pohledu lékaře spinální jednotky Spinal cord injury according to doctor of spinal cord unit J. Kříž Spinální jednotka při Klinice rehabilitace, 2. LF UK a FN Motol VI/4 Poranění pánve v andrologii Trauma of pelvis in andrology R. Grill, V. Džupa, V. Báča, M. Očenášek Centrum integrovaného studia pánve, 3. LF UK VI/5 Sexuální dysfunkce po poranění míchy Sexual dysfunctions in male after spinal cord injury J. Heráček 1,2, M. Urban 1,2, V. Sobotka 3, R. Zachoval 1, J. Kuncová 4, M. Lukeš 1, Záleský 1 1 Urologická klinika, 3. LF UK a FN KV 2 Androgeos 3 Sanatorium Pronatal 4 U.O. Urologia Universitaria, Universitá di Pisa, Itálie 11

16 14.55 VI/6 MikroTESE efektivní odběr spermií u pacientů po míšním poranění MicroTESE effective method of sperm retrieval after spinal cord injury V. Sobotka 1, D. Chládek 1, D. Hlinka 1, J. Heráček 2 1 Sanatorium Pronatal 2 Urologická klinika, 3. LF UK a FN KV Coffee break VII. GENETIKA A REPRODUKČNÍ ANDROLOGIE GENETICS AND REPRODUCTIVE ANDROLOGY Moderace: R. Gaillyová (Oddělení lékařské genetiky, LF MU a FN Brno), V. Gregor (Oddělení lékařské genetiky FTN Krč) VII/1 Androgenetic aspect of prenatal diagnosis D. Stejskal Gennet VII/2 Genetické příčiny hypogonadismu u mužů Genetic causes of hypogonadism in men V. Gregor Oddělení lékařské genetiky FTN Krč Sanatorium Pronatal VII/3 Preimplantační genetická diagnostika princip a využití u páru s androgenním faktorem sterility Preimplantation genetic diagnosis significance in couples with androgenic sterility D. Zudová Sanatorium Pronatal VII/4 Azoospermie u nosičů CFTR genu Azoospermia in carriers of CFTR gene P. Hanek 1, Š. Vilímová 1, P. Potužníková 2 1 Urologická klinika, 2. LF UK a FN Motol 2 Ústav biologie a lékařské genetiky, 2. LF UK a FN Motol VII/5 Mužský faktor sterility na Slovensku a možný vplyv chemických faktorov prostredia The male factor of infertility in Slovakia and influence of environmental chemical factors I. Konýčková 1, J. Války 1, R. Toman 2, S. Mindendek 2, A. Calamar 1, P. Balogh 1 1 Iscare, Bratislava 2 SPU, Nitra VII/6 CFTR gene mutations and variants IVS8 (TG)n/IVS8 (T)n and 1540 A/G in Czech and German patients with the non-obstructive azoospermia and severe oligospermia M. Macek Sr. 1, A. Krebsová 1, P. van der Ven 2, M. Zámečníková 1, M. Matějčková 1, S. Vilímová 1, A. Sobek 3, M. Macek Jr. 1 1 Institute of Biology and Medical Genetics, Charles University 2 nd School of Medicine, University Hospital Motol, Prague, Czech Republic 2 Clinic of Obstetrics and Gynecology, University of Bonn, Germany 3 Fertimed private infertility center, Olomouc, Czech Republic VIII. BENIGNÍ HYPERPLAZIE PROSTATY A SEXUALITA BENIGN PROSTATIC HYPERPLASIA AND SEXUALITY Moderace: R. Zachoval (Urologická klinika, 3. LF UK a FN KV), V. Študent (Urologická klinika, LF UP a FN Olomouc) 12

17 16.30 VIII/1 LUTS a sexuální dysfunkce LUTS and sexual dysfunction D. Pacík Urologická klinika, LF MU a FN Brno VIII/2 Sexuální dysfunkce po operaci BHP Sexual dysfunction after BPH surgery V. Študent Urologická klinika, LF UP a FN Olomouc VIII/3 Sexuální dysfunkce a medikamentózní léčba BHP Sexual dysfunctions and medicamentous treatment of benign prostatic hyperplasia R. Zachoval Urologická klinika, 3. LF UK a FN KV VIII/4 Léčba hypogonadismu a prostata Treatment of hypogonadism and prostate J. Štefančík, J. Dubravický, J. Breza Urologická klinika, LF UK a FNsP Bratislava VIII/5 Symptomy dolních močových cest a skóre IIEF ve studii KAPROS v Olomouckém kraji Low urinary tract symptoms and IIEF score in study KAPROS in the region of Olomouc V. Študent, M. Hrabec Urologická klinika, LF UP a FN Olomouc Coffee break Sál SALMŮV SALM s hall SYMPOZIUM SPOLEČNOSTI SCHERING SCHERING SYMPOSIUM Nebido nová možnost léčby hypogonadismu Nebido a new tool in hypogonadism treatment Restaurace ATIS Restaurant ATIS SPOLEČENSKÝ VEČER SOCIAL PARTY 13

18 SOBOTA SATURDAY February 25, 2006 Restaurace ATIS Restaurant ATIS PRACOVNÍ SNÍDANĚ SPOLEČNOSTI ASTRA ZENECA ASTRA ZENECA OFFICIAL BREAKFAST Lokálně pokročilý karcinom prostaty Locally advanced prostate cancer Sál SALMŮV SALM s hall I. PŘEDNÁŠKY HOSTŮ LECTURES OF INVITED SPEAKERS Moderace: D. Pacík (Urologická klinika, LF MU a FN Brno), J. Heráček (Urologická klinika, 3. LF UK a FN KV) 8.30 I/1 Y chromosome and male infertility M. Simoni Institute of Reproductive Medicine of the University of Münster, Germany 8.45 I/2 Adult onset hypogonadism: current trends of therapy J. Marenčák Urologické oddelenie NsP Skalica, Slovensko II. LABORATORNÍ METODY POSUZOVÁNÍ KVALITY EJAKULÁTU LABORATORY METHODS IN EJACULATE QUALITY EVALUATION Moderace: J. Pěknicová (ÚMG AV), J. Marenčák (Urologické odd. NsP Skalica, Slovensko) 9.00 II/1 Normální spermiogram dle manuálu WHO 1998 nevylučuje andrologickou sterilitu páru Normal spermiogram according to the manual WHO in 1998 does not eliminate andrological sterility of a couple D. Chládek, V. Sobotka Sanatorium Pronatal 9.15 II/2 Využití monoklonálních protilátek proti proteinům lidských spermií v asistované reprodukci Application of monoclonal antibodies against human sperm proteins in assisted reproduction J. Pěknicová, D. Chládek, O. Teplá Ústav molekulární genetiky Akademie věd ČR 9.30 II/3 Kryokonzervace spermatu před onkologickou léčbou 10 let zkušeností Sperm banking before gonadotoxic treatment 10 years experience I. Crha 1, P. Ventruba 1, J. Žáková 1, J. Jarkovský 2, E. Geryk 3 1 Gynekologicko porodnická klinika Masarykovy univerzity a FN Brno 2 Centrum biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita 3 Národní onkologický registr, Masarykův onkologický ústav 9.35 II/4 Circulating neuroactive C21- and C19- steroids in young men before and after ejaculation L. Stárka 1, M. Hill 1, H. Havlíková 1, L. Kancheva 1, V. Sobotka 2, J. Heráček 3 1 Institute of Endocrinology, Prague 2 Sanatorium Pronatal, Prague 3 Urological Clinic, 3 rd Medical Faculty, Charles University 14

19 9.40 II/5 Comparison of standard spermiogram evaluation with computer-aided sperm analysis S. Doubravská, J. Diblík, J. Ichová, Š. Vilímová, M. Macek Sr. Center of Reproductive Genetics, Institute of Biology and Medical Genetics, Charles University 2 nd School of Medicine, University Hospital Motol, Prague Coffee break III. KARCINOM PROSTATY A SEXUALITA PROSTATE CANCER AND SEXUALITY Moderace: L. Jarolím (Urologická klinika, 2. LF UK a FN Motol), M. Lukeš (Urologická klinika, 3. LF UK a FN KV) III/1 Nervy šetřící radikální prostatektomie Nerve sparing radical prostatectomy D. Pacík Urologická klinika, LF MU a FN Brno III/2 Erektilní dysfunkce po radioterapii Erectile dysfunction after radiotherapy of prostate carcinoma P. Šlampa Masarykův onkologický ústav Brno III/3 Hormonální androgenní deprivace a sexuální funkce Hormonal androgen deprivation and sexual functions V. Vít, D. Pacík Urologická klinika, LF MU a FN Brno III/4 Časné použití tadalafilu u pacientů po bilaterální nervy šetřící radikální prostatektomii Early use of tadalafil in patients after bilateral nerve sparing radical prostatectomy M. Lukeš, M. Urban, J. Heráček, M. Záleský, R. Zachoval Urologická klinika, 3. LF UK a FN KV III/5 Zhodnocení kontinence a erektilní funkce u pacientů po radikální prostatektomii Evaluation of continence and erectile function in patients after radical prostatectomy M. Lukeš, M. Urban, R. Grill, M. Záleský, J. Heráček, J. Sachová, R. Zachoval Urologická klinika, 3. LF UK a FN KV III/6 Význam šetření váčků při radikální prostatektomii Value of seminal vesicle sparing during radical prostatectomy L. Jarolím, I. Kawaciuk, M. Schmidt, M. Rejchrt, P. Hanek, L. Hyršl, P. Dušek, V. Kaliská, P. Verner Urologická klinika, 2. LF UK a FN Motol IV. TAKE HOME MESSAGE Moderace: D. Pacík (Urologická klinika, LF MU a FN Brno), V. Sobotka (Sanatorium Pronatal), J. Heráček (Urologická klinika, 3. LF UK a FN KV) VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍ PREZENTACE THE BEST PRESENTATION ANNOUNCEMENT ZÁVĚR KONGRESU CONGRESS CLOSING 15

20

21 MALE FACTOR AND EMBRYO ANEUPLOIDY L. Gianaroli SISMER, Bologna, Italy Nedodán Not submitted 17

22 VÝZNAM PREIMPLANTAČNÍ GENETICKÉ DIAGNOSTIKY PRO NOSITELE BALANCOVANÉ TRANSLOKACE THE EFFECT OF PREIMPLANTATION GENETIC DIAGNOSIS IN CARRIERS OF BALANCED TRANSLOCATIONS T. Brachtlová, M. Kosařová, D. Zudová Sanatorium Pronatal Úvod: Část pacientů přicházejících do centra asistované reprodukce jsou nositelé balancované translokace a právě jim umožňuje preimplantační genetická diagnostika výrazně zvýšit pravděpodobnost úspěšného těhotenství a narození zdravého dítěte. Soubor a metody: Preimplantační genetická diagnostika translokací byla zařazena do rutinního provozu našeho pracoviště v květnu Do současnosti bylo vyšetření provedeno u 12 nositelů balancované translokace v 17 cyklech. Diagnostika se týkala jak nositelů robertsonské translokace, tak nositelů reciproké translokace. Před vlastní preimplantační genetickou diagnostikou byly u každého páru testovány specifické DNA sondy na periferní krvi nositele balancované translokace. Samotná preimplantační genetická diagnostika byla prováděna na blastomerách třídenního embrya ve dvou hybridizačních kolech a výsledkem analýzy bylo zhodnocení numerického zastoupení 2 až 8 chromozomů v závislosti na typu translokace. Výsledky: Celkový průměrný věk pacientek byl 33,7 let. Celkem bylo analyzováno 111 embryí s 99,16% úspěšností. Z celkového počtu embryí bylo transferovatelných 22,6 %, ET byl proveden v 53 %. Zaznamenány byly 2 gravidity. Při srovnání obou skupin translokací byl průměrný věk u robetsonských translokací 32,6 let, u reciprokých translokací 34,6 let. U robetsonských translokací bylo vyšetřeno celkem 45 embryí s 98,2% úspěšností, transferovatelných bylo 35,7 % embryí. U reciprokých translokací bylo celkem vyšetřeno 66 embryí se 100% úspěšností, transferovatelných bylo 10,8 % embryí. Závěr: Srovnáním výsledků z našeho pracoviště a z dostupné literatury jasně vyplývá, že preimplantační genetická diagnostika u nositelů robertsonské translokace vykazuje vyšší procento geneticky normálních embryí než u nositelů reciprocké translokace. 18

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY Annual report 2012 General Information Name Address Czech Stem Cells Registry (CSCR ) Český registr dárců krvetvorných buněk Institute for Clinical and Experimental Medicine Pavilon Z4 Vídeňská 1958/9

Více

David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3

David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3 David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3 Klinika reprodukční medicíny a gynekologie Zlín 1 Imalab s.r.o. Zlín 2 Beckman Coulter ČR, a Imunoanalytická laboratoř,

Více

Vyšetření neplodného muže podle WHO versus realita v ČR. MUDr.. Vladimír Kubíček, CSc. Centrum andrologické péče www.androcare.cz

Vyšetření neplodného muže podle WHO versus realita v ČR. MUDr.. Vladimír Kubíček, CSc. Centrum andrologické péče www.androcare.cz Vyšetření neplodného muže podle WHO versus realita v ČR MUDr.. Vladimír Kubíček, CSc. Centrum andrologické péče www.androcare.cz Mužská reprodukční kapacita je deficientní nejméně u 50 % infertilních párů.

Více

Asistovaná reprodukce 2012. Assisted reproduction 2012

Asistovaná reprodukce 2012. Assisted reproduction 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 18. 12. 2013 56 Souhrn Asistovaná reprodukce 2012 Assisted reproduction 2012 V roce 2012 provozovalo činnost 39 center

Více

Tipy a triky urologické operativy

Tipy a triky urologické operativy 2. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 28. března 2014 Výukové centrum LF UK a FN Hradec Králové Pořádá Urologická klinika LF UK a FN Hradec Králové a Aesculap Akademie pod záštitou České

Více

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní zahájení... 3 09:00 10:30 State of Art v onkologii... 3

Více

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4.

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4. Program konference X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA PROGRAM Čtvrtek 12.4.2012 19.00

Více

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze přednosta prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika VFN a 1. LF UK se letos

Více

Můj život s genetikou

Můj život s genetikou Můj život s genetikou Aneta Mikulášová Molekulární biologie a genetika Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita Univerzitní vzdělávání genetiky 150 roků po Mendelovi Brno, 29. 5. 2015 Studium Molekulární

Více

VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CMG CZECH GROUP M Y E L O M A Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA

VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CMG CZECH GROUP M Y E L O M A Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CZECH CMG M Y E L O M A GROUP Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA Zhodnocení spolupráce Přehled molekulárně cytogenetických

Více

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Druhá anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům 26. 27. leden 2012 Clarion Congress Hotel Prague****

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Tipy a triky urologické operativy

Tipy a triky urologické operativy 3. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 24. dubna 2015 Výukové centrum LF UK a Pořádá Urologická klinika LF UK a a Aesculap Akademie pod záštitou České urologické společnosti České akademie

Více

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Vzácná onemocnění a česká interna Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění INTERNA Vnitřní lékařství

Více

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif Accommodation & meeting point 1: Hotel Luník on Friday, 3 July, 17.30 (1) Prague public transport (MHD) by red metro line C get off at I. P. Pavlova station further on foot according to map below, ~ 5

Více

Mendelův odkaz: 150 let génia genetiky (lékařská genetika od Mendela až po současnost)

Mendelův odkaz: 150 let génia genetiky (lékařská genetika od Mendela až po současnost) Společnost lékařské genetiky ČLS JEP Oddělení lékařské genetiky FN Brno Mendelovo muzeum Masarykovy University Brno Mendelův odkaz: 150 let génia genetiky (lékařská genetika od Mendela až po současnost)

Více

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Vlasta Sýkorová Oddělení molekulární endokrinologie Endokrinologický ústav, Praha Nádory štítné žlázy folikulární buňka parafolikulární

Více

ESA Publication Course a jiné aktivity European Society of Anaesthesiology. Petr Štourač KARIM FN Brno a LF MU

ESA Publication Course a jiné aktivity European Society of Anaesthesiology. Petr Štourač KARIM FN Brno a LF MU ESA Publication Course a jiné aktivity European Society of Anaesthesiology Petr Štourač KARIM FN Brno a LF MU Souhrn ESA Publication Course 2011 - Visegrád Jak publikovat v zahraničních odborných časopisech

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

Urologická příprava pacienta do registru čekatelů na TL. Pavel Navrátil RTC při Urologické klinice FN a LF UK v Hradci Králové

Urologická příprava pacienta do registru čekatelů na TL. Pavel Navrátil RTC při Urologické klinice FN a LF UK v Hradci Králové Urologická příprava pacienta do registru čekatelů na TL Pavel Navrátil RTC při Urologické klinice FN a LF UK v Hradci Králové Základní předpoklady vstupu do registru čekatelů 1. Vyloučení malignity 2.

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Ask your provider Obsah této brožury slouží k podání informací

Ask your provider Obsah této brožury slouží k podání informací Jednoduchý A simple, safe a bezpečný blood test that s vysokou offers highly citlivostí sensitive stanovení. results An advanced non-invasive test Moderní neinvazivní krevní test for fetal trisomy assessment

Více

Czech Society for Experimental and Clinical Pharmacology and Toxicology, Czech Medical Association J. Ev.Purkyne Slovak Toxicology Society (SETOX)

Czech Society for Experimental and Clinical Pharmacology and Toxicology, Czech Medical Association J. Ev.Purkyne Slovak Toxicology Society (SETOX) Czech Society for Experimental and Clinical Pharmacology and Toxicology, Czech Medical Association J. Ev.Purkyne Slovak Toxicology Society (SETOX) University Hospital Hradec Králové in cooperation with

Více

GYN. REPRODUKCE. - kryptorchizmus a anorchie u chlapců - některé případy předčasné puberty - testikulární disgeneze - předčasná menopauza

GYN. REPRODUKCE. - kryptorchizmus a anorchie u chlapců - některé případy předčasné puberty - testikulární disgeneze - předčasná menopauza GYN. REPRODUKCE NÁZEV : AMH = Anti-Müllerian hormon POUŽITÍ : Anti-Müllerian hormon (AMH) je dimerní glykoprotein, složený ze dvou monomerů o molekulové hmotnosti 72 kda. AMH patří do rodiny transformujícího

Více

TESTIKULÁRNÍ ANEUPLOIDIE SPERMIÍ MUŽŮ S TRANSVERZÁLNÍ LÉZÍ MÍŠNÍ

TESTIKULÁRNÍ ANEUPLOIDIE SPERMIÍ MUŽŮ S TRANSVERZÁLNÍ LÉZÍ MÍŠNÍ původní práce TESTIKULÁRNÍ ANEUPLOIDIE SPERMIÍ MUŽŮ S TRANSVERZÁLNÍ LÉZÍ MÍŠNÍ TESTICULAR SPERM ANEUPLOIDY IN MEN WITH SPINAL CORD INJURY strana 36 Jiří Heráček 1,2,3, Vladimír Sobotka 1,2,4, Miluše Vozdová

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 5. 2010 23 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Zeptejte se svého lékaře

Zeptejte se svého lékaře Jednoduchý a bezpečný krevní test, který nabízí vysokou citlivost stanovení Neinvazivní test, který vyhodnocuje riziko onemocnění chromozomálního původu, jako je např. Downův syndrom, a nabízí také možnost

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE Předseda: Stanislav Štípek, prof., MUDr., DrSc. Ústav lékařske biochemie a laboratorní disgnostiky 1. LF UK Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 tel.: 224 964 283 fax: 224

Více

GYN. REPRODUKCE. - kryptorchizmus a anorchie u chlapců - některé případy předčasné puberty - testikulární disgeneze - předčasná menopauza

GYN. REPRODUKCE. - kryptorchizmus a anorchie u chlapců - některé případy předčasné puberty - testikulární disgeneze - předčasná menopauza GYN. REPRODUKCE NÁZEV : AMH = Anti-Müllerian hormon POUŽITÍ : Anti-Müllerian hormon (AMH) je dimerní glykoprotein, složený ze dvou monomerů o molekulové hmotnosti 72 kda. AMH patří do rodiny transformujícího

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Variabilita heterochromatinové oblasti lidského chromosomu 9 z evolučního a klinického hlediska

Variabilita heterochromatinové oblasti lidského chromosomu 9 z evolučního a klinického hlediska Variabilita heterochromatinové oblasti lidského chromosomu 9 z evolučního a klinického hlediska A. Šípek jr. (1), R. Mihalová (1), A. Panczak (1), L. Hrčková (1), P. Lonský (2), M. Janashia (1), M. Kohoutová

Více

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015:

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015: Age related MAcular DEgeneration And MAcular Diabetic Edema USed in Patients treated with anti-vegf treatment in the Czech Republic Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015: Hodnocení

Více

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti: Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát hlavního města Prahy Druhá anonce

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Život s hemofilií Hemofilie Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Genetika Chybná genetická informace

Více

Huntingtonova choroba

Huntingtonova choroba Huntingtonova choroba Renata Gaillyová OLG FN Brno Huntingtonova choroba je dědičné neurodegenerativní onemocnění mozku, které postihuje jedince obojího pohlaví příznaky se obvykle začínají objevovat mezi

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 1 30. 3. 2007 Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2006 Balneologic Care in

Více

Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2006

Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2006 Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2006 Výbor Společnosti lékařské genetiky si dovoluje předložit svým členům Výroční zprávu za rok 2006. Tato zpráva je stručným výčtem aktivit

Více

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů. 1/ 13 Klepnutím lze upravit styl předlohy Klepnutím lze upravit styl předlohy www.splab.cz Soft biometric traits in de identification process Hair Jiri Prinosil Jiri Mekyska Zdenek Smekal 2/ 13 Klepnutím

Více

Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2009

Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2009 Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2009 Výbor Společnosti lékařské genetiky si dovoluje předložit svým členům Výroční zprávu za rok 2009. Tato zpráva je stručným výčtem aktivit

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

Liga proti rakovině Praha

Liga proti rakovině Praha Liga proti rakovině Praha 22 let činnosti Ligy Prof. MUDr. Zdeněk Dienstbier, DrSc. Tři hlavní dlouhodobé programy: Soustavná informovanost veřejnosti o nádorové prevenci Snaha o zlepšení kvality života

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

Přehled výzkumných aktivit

Přehled výzkumných aktivit Přehled výzkumných aktivit ROK 2004 Lenka Zahradová Laboratoř experimentální hematologie a buněčné imunoterapie Oddělení klinické hematologie FNB Bohunice Přednosta: prof. MUDr. M. Penka, CSc. Oddělení

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

I. Ostravské urologicko-neurologické dny

I. Ostravské urologicko-neurologické dny Sekce neurourologie, urodynamiky a urogynekologie České urologické společnosti České lékařské společnosti J.E.Purkyně pořádá workshop I. Ostravské urologicko-neurologické dny Ostrava Hotel Park-Inn 23.-24.

Více

Příloha list Laboratorní příručky

Příloha list Laboratorní příručky _ Datum aktualizace: 15. 2.2014 Příloha list Laboratorní příručky Název metody: ASGPR Název metody na výsledcích laboratorního vyšetření: S_ASGPR IgG Jednotky: index Indikace: diferenciální diagnostika

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno Preventivní programy v onkologii Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno mediální obraz onkologie dnes.. skutečné pojištění.. onkologie zítra snad prevence, časný záchyt, cena /přínos

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL)-BREF World Health Organization 2004 All rights reserved. Publications

Více

PROGRAMME AND ABSTRACT BOOK

PROGRAMME AND ABSTRACT BOOK PROGRAMME AND ABSTRACT BOOK The 7th Symposium & Workshop on Molecular Pathology and Histo(cyto)chemistry The 96th Seminar of the Czech Division of the International Academy of Pathology The 3rd Olomouc

Více

Sarkosin jako jednoduchý test na rakovinu prostaty analytická studie přednášky Natalia Cernei

Sarkosin jako jednoduchý test na rakovinu prostaty analytická studie přednášky Natalia Cernei Název: Školitel: Sarkosin jako jednoduchý test na rakovinu prostaty analytická studie přednášky Natalia Cernei Datum: 20.1.2011 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0148 Název projektu: Mezinárodní spolupráce

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

CURRENT APPROACH TO THE TREATMENT OF MOVEMENT DISORDERS

CURRENT APPROACH TO THE TREATMENT OF MOVEMENT DISORDERS Univerzita Palackého v Olomouci Sekce extrapyramidových onemocnění České neurologické společnosti a Česká lékařská komora pořádají MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM CURRENT APPROACH TO THE TREATMENT OF MOVEMENT DISORDERS

Více

číslo kódu samoplátci cizí st.přísl. 1. Vyšetření ultrazvuk 09139 310,00 Kč 341,00 Kč 2. Cílené vyšetření gynekologem 63022 220,00 Kč 242,00 Kč

číslo kódu samoplátci cizí st.přísl. 1. Vyšetření ultrazvuk 09139 310,00 Kč 341,00 Kč 2. Cílené vyšetření gynekologem 63022 220,00 Kč 242,00 Kč CENÍK č. 116/2010-09.5 Vyšetření před umělým přerušením těhotenství Pro Gynekologicko-porodnickou kliniku byla provedena kalkulace výkonů za úhradu. Toto vyšetření není hrazeno zdravotní pojišťovnou. Hodnota

Více

Příčiny a projevy abnormálního vývoje

Příčiny a projevy abnormálního vývoje Příčiny a projevy abnormálního vývoje Ústav histologie a embryologie 1. LF UK v Praze MUDr. Filip Wagner Předmět: Obecná histologie a obecná embryologie (B02241) 1 Vrozené vývojové vady vývojové poruchy

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

DIAGNOSTIKA A LÉČBA PORUCH PLODNOSTI

DIAGNOSTIKA A LÉČBA PORUCH PLODNOSTI DIAGNOSTIKA A LÉČBA PORUCH PLODNOSTI Tonko Mardešić a kolektiv Tato kniha si nečiní nárok na úplné popsání všech aspektů diagnostiky a léčby poruch plodnosti. Spíše se zabývá nejvýznamnějšími tématy, se

Více

Vrozené chromozomové aberace v České republice v období 1994 2013

Vrozené chromozomové aberace v České republice v období 1994 2013 Vrozené chromozomové aberace v České republice v období 1994 213 Vladimír Gregor 1,2.3, Antonín Šípek 1,2,4, Antonín Šípek jr. 1,5, Oddělení lékařské genetiky, Thomayerova nemocnice, Praha 1 Oddělení lékařské

Více

Vrozené chromozomové aberace v České republice v období 1994 2013

Vrozené chromozomové aberace v České republice v období 1994 2013 Vrozené chromozomové aberace v České republice v období 1994 213 Vladimír Gregor 1,2.3, Antonín Šípek 1,2,4, Antonín Šípek jr. 1,5, Oddělení lékařské genetiky, Thomayerova nemocnice, Praha 1 Oddělení lékařské

Více

XVIII. andrologické sympozium a I. feminologické sympozium

XVIII. andrologické sympozium a I. feminologické sympozium Sympatibulum České společnosti pro sexuální medicínu: XVIII. andrologické sympozium a I. feminologické sympozium 31. května 1. června 2013 Městské divadlo Český Krumlov Krčma U dwau Maryí Pořadatel: Česká

Více

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., MUDr. Rudolf Červený PhD., MUDr.Helena Hovorová, MUDr. Oto Košta, PhD., prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc., Doc. MUDr.

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Program konference XI. workshop mnohočetný myelom a roční setkání České myelomové skupiny 26.-27.4.2013 Hotel Galant, Mikulov. Program konference

Program konference XI. workshop mnohočetný myelom a roční setkání České myelomové skupiny 26.-27.4.2013 Hotel Galant, Mikulov. Program konference Program konference XI. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov 1 CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA 1 PROGRAM Pátek 26.4.2013

Více

TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY)

TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY) POZVÁNKA na XV. VÁNOČNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM které se koná 13. 14. PROSINCE 2012 V LÁZEŇSKÉM DOMĚ BEETHOVEN V TEPLICÍCH TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY) Sympozium

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11.

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. listopadu 2013 Personalizovaná vs standardní péče Cílená léčba Spojení diagnostiky

Více

ODBORNÝ PROGRAM ZIMNÍ UROLOGICKÉ SYMPOZIUM Špindlerův Mlýn, 11. 15.1.2015

ODBORNÝ PROGRAM ZIMNÍ UROLOGICKÉ SYMPOZIUM Špindlerův Mlýn, 11. 15.1.2015 verze: 8.1.2015 ODBORNÝ PROGRAM ZIMNÍ UROLOGICKÉ SYMPOZIUM Špindlerův Mlýn, 11. 15.1.2015 16.00 18.00 SEKCE I. Andrologie moderace L. Zámečník / M. Chocholatý Neděle 11/1/2015 úvod M. Chocholatý J. Breza

Více

XXI. LUHAČOVICKÉ PEDIATRICKÉ DNY na téma Dětská neurologie a gynekologie

XXI. LUHAČOVICKÉ PEDIATRICKÉ DNY na téma Dětská neurologie a gynekologie Česká pediatrická společnost ČLS JEP Masarykova univerzita Lékařská fakulta MU Brno ČLK Zlín a Lázně Luhačovice a.s. si Vás dovolují pozvat na XXI. LUHAČOVICKÉ PEDIATRICKÉ DNY na téma Dětská neurologie

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Institut vzdělávání a poradenství UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE Fakulta prírodných vied Katedra zoológie a antropológie UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: 545-0206 Garantující institut: Garant předmětu: Investice a investiční rozhodování Institut ekonomiky a systémů řízení RNDr. Radmila Sousedíková,

Více

Dr. Luc Colemont Sint-Vincentius Hospital Antwerp Belgium

Dr. Luc Colemont Sint-Vincentius Hospital Antwerp Belgium Dr. Luc Colemont Sint-Vincentius Hospital Antwerp Belgium Imagine you could save one life by writing an article Would you do that? Představte si, že napsáním článku byste mohli zachránit sto životů. Udělali

Více

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas MS 2008 WOC 2008 Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas Vážení návštěvníci Mistrovství světa v orientačním běhu 2008! Vítáme vás

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp Název školy:alth and disease Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Projekt ncrnapain: Charakteristika projektu I

Projekt ncrnapain: Charakteristika projektu I Projekt ncrnapain: Charakteristika projektu I Název: Non-coding RNAs in neurogenic and neuropathic pain mechanisms and their application for risk assessment, patient stratification and personalised pain

Více

výboru ČSKB Tomáš Zima Pardubice 24.9.2012

výboru ČSKB Tomáš Zima Pardubice 24.9.2012 Zpráva o činnosti výboru ČSKB Tomáš Zima Pardubice 24.9.2012 Činnost výboru innost výboru I Zasedání výboru 1x měsíčně Zástupci ČSKB v IFCC a EFLM prof. Racek - IFCC a EFCC, national representant in EC4

Více

Jiří Šantavý, Ishraq Dhaifalah, Vladimír Gregor

Jiří Šantavý, Ishraq Dhaifalah, Vladimír Gregor Moto: Nejvyšším štěstím každé rodiny je zdravé dítě Jiří Šantavý, Ishraq Dhaifalah, Vladimír Gregor ČLK, 14. února 2013 Úvod Od poznání možností, které nám nabízí prenatální diagnostika, se embryo či později

Více

List of Presentations and Minutes

List of Presentations and Minutes Summary BESTUFS II national seminar in the Czech Republic 20 th May 2008 Freight Urban Transport Centrum dopravniho vyzkumu Lisenska 33a Brno List of Presentations and Minutes Invitation Doc. Ing. Karel

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

Vaše cesta ke zdravému dítěti

Vaše cesta ke zdravému dítěti Vážení klienti, Vaše cesta ke zdravému dítěti Preimplantační genetická diagnostika Sanatorium REPROMEDA patří již téměř 15 let mezi přední česká i evropská centra reprodukční medicíny. Již od počátku své

Více