Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.andrologickykongres.cz www.andrologickasekce.cz"

Transkript

1

2 ISBN

3 1. mezinárodní andrologický kongres v České republice Program a sborník abstrakt Editor: MUDr. Jiří Heráček Vydavatel: 3. LF UK, Ruská 87, , Praha 10 Tisk: TNM PRINT s.r.o., Nové Město 14, , Chlumec nad Cidlinou Grafické zpracování: TNM PRINT s.r.o., Šumavská 5, , Praha 2 1. vydání, 2006 Počet stran: 88 Náklad: 160 ks ISBN

4 Dopravu zajišťuje svými vozy firma DaimlerChrysler Automotive Bohemia s.r.o., Daimlerova 2, Praha 4 Chodov, tel

5 Urologická klinika 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy ve spolupráci se Sanatoriem Pronatal, soukromým urologickým centrem Androgeos, Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady a Urologickou klinikou Fakultní nemocnice v Brně pořádají na zámku Štiřín mezinárodní andrologický kongres v České republice Záštita prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc., předseda Akademie věd České republiky doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc., děkan 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Prezident kongresu MUDr. Vladimír Sobotka Sekretář kongresu MUDr. Jiří Heráček Organizační výbor MUDr. Jiří Heráček, Ing. Jitka Pinkasová, MUDr. Vladimír Sobotka Vědecký výbor prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc. (předseda) Mgr. Martina Brokešová, MUDr. Vladimír Gregor, prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., MUDr. Jiří Heráček, Mgr. David Chládek, prof. MUDr. Václav Mandys, DrSc., doc. MUDr. Tonko Mardešić, CSc., prof. MVDr. Jiří Rubeš, CSc., MUDr. Vladimír Sobotka, prof. MUDr. Luboslav Stárka, DrSc., doc. MUDr. Marta Šnajderová, CSc., doc. MUDr. Michael Urban, MVDr. Dagmara Zudová, Ph.D. Pozvaní zahraniční hosté prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., Bratislava, Slovensko Dr. Luca Gianaroli, Bologna, Itálie MUDr. Ivan Kubiš, Banská Bystrica, Slovensko Dr. Rafal Kurzawa, Szczecin, Polsko Günter Löscher, MBA, Koblach, Rakousko doc. MUDr. Jozef Marenčák, Ph.D., Skalica, Slovensko prof. Dr. Eberhard Nieschlag, FRCP, Münster, Německo prof. Dr. Manuela Simoni, Ph.D., Münster, Německo Místo konání, registrace účastníků zámek Štiřín, Ringhofferova 711, Štiřín 1

6 Jednací jazyk čeština, slovenština, angličtina (tlumočení) Registrace účastníků čtvrtek ,00 18,00 hod pátek ,00 18,00 hod Při registraci účastníci obdrží kongresové materiály, jmenovku, stravenky a vstupenky na společenský program. Všichni účastníci jsou povinni jmenovku nosit viditelně v průběhu konání celého kongresu. Kongresový poplatek Kongresový poplatek zahrnuje: vstup do přednáškových sálů a účast na odborném programu vstup do prostor výstavy firem účast na slavnostním zahájení účast na společenském večeru kongresové materiály dopolední a odpolední coffee break , oběd Výstava firem V průběhu celé akce probíhá výstava firem ve vyhrazených prostorech kongresového centra Štiřín. Organizační a technické zajištění MUDr. Jiří Heráček, Urologická klinika FN KV, Šrobárova 50, , Praha 10, telefon: , fax: , Ing. Jitka Pinkasová, Sanatorium Pronatal, Na Dlouhé Mezi 4/12, , Praha 4, telefon: , fax: , Ubytování Ubytování účastníků je zajištěno v hotelu zámku Štiřín**** a dále v hotelu René***, který je asi 8 km od konferenčního centra Štiřín. Ubytování si hradí každý z účastníků sám. Doprava Konferenční centrum Štiřín - Hotel zámek Štiřín**** leží asi 25 km jihovýchodně od centra Prahy. Na dálnici D1 směr Praha-Brno lze odbočit na Velké Popovice (Exit 15 Všechromy), Štiřín se nachází cca 3 km za Velkými Popovicemi; nebo lze odbočit ze starobenešovské silnice (č. 603) v obci Želivec, vzdálené od Štiřína cca 1 km. Kyvadlová doprava na odborný i společenský program mezi hotely Štiřín a René je zajištěna. Pojištění Organizátoři nepřebírají žádnou odpovědnost za ztrátu nebo poškození osobního majetku, nebo finanční ztrátu, ani zranění osob, nemoc či smrt účastníků kongresu. Garant kongresu, akreditace Kongres je akreditovanou akcí České lékařské komory. Účastník získá potvrzení o udělení 17 kreditů v systému celoživotního vzdělávání lékařů. Další informace 2

7 Department of Urology of the 3 rd Faculty of Medicine, Charles University, in collaboration with Sanatorium Pronatal, private urological centre Androgeos, the University Hospital of Královské Vinohrady and the Department of Urology of the University Hospital in Brno holds in the Štiřín Chateau from February 23 rd to 25 th st International Congress of Andrology in the Czech Republic Patronage Prof. Dr. Václav Pačes, Ph.D., Chairman of The Academy of Science of the Czech Republic Assoc. Prof. Dr. Bohuslav Svoboda, Ph.D., Dean of the 3 rd Faculty of Medicine, Charles University, Prague Prof. Dr. Jan Žaloudík, Ph.D., Dean of the Faculty of Medicine, Masaryk University, Brno Congress President Vladimír Sobotka, M.D. Congress Secretary Jiří Heráček, M.D. Organizational Committee Jiří Heráček, M.D., Jitka Pinkasová, Vladimír Sobotka, M.D. Scientific Committee Prof. Dr. Dalibor Pacík, Ph.D. (President), Martina Brokešová, Vladimír Gregor, M.D., Prof. Dr. Tomáš Hanuš, Ph.D., Jiří Heráček, M.D., David Chládek, Prof. Dr. Václav Mandys, Ph.D., Assoc. Prof. Dr. Tonko Mardešić, Ph.D., Prof. Dr. Jiří Rubeš, Ph.D., Vladimír Sobotka, M.D., Prof. Dr. Luboslav Stárka, Ph.D., Assoc. Prof. Dr. Marta Šnajderová, Ph.D., Assoc. Prof. Dr. Michael Urban, Dr. Dagmara Zudová, Ph.D. Invited Speakers Prof. Dr. Ján Breza, Ph.D., Bratislava, Slovakia Dr. Luca Gianaroli, Bologna, Italy Dr. Ivan Kubiš, Banská Bystrica, Slovakia Dr. Rafal Kurzawa, Szczecin, Poland Günter Löscher, MBA, Koblach, Austria Assoc. Prof. Dr. Jozef Marenčák, Ph.D., Skalica, Slovakia Prof. Dr. Eberhard Nieschlag, FRCP, Münster, Germany Prof. Dr. Manuela Simoni, Ph.D., Münster, Germany Congress Site and Registration Štiřín Chateau, Ringhofferova 711, Štiřín 3

8 Official Languages Czech, Slovak, English (interpretation) Participants Registration Thursday 23 rd 12 pm 18 pm Friday 24 th 8 am 18 pm Registrated participant obtains Congress materials, name badge, meal vouchers, and tickets for social parties. All participants are asked to carry name badge visibly the whole time during the Congress. Registration Fee The registration fee includes: admission to the lecture halls and participation in the scientific programme admission to the exhibition areas participation in the opening ceremony on February 23, 2006 participation in the social party on February 24, 2006 Congress materials morning and afternoon coffee breaks on February 23 25, lunch February 24, 2006 Exhibition An Exhibition is opened alongside with the Congress in the Štiřín Congress Centre. Organizational and Technical Background Jiří Heráček, M.D., Department of Urology, FN KV, Šrobárova 50, , Prague 10, Czech Republic; tel.: , fax: , Jitka Pinkasová, Sanatorium Pronatal, Na Dlouhé Mezi 4/12, , Prague 4, Czech Republic; tel.: , fax: , 585, Accommodation The accommodation is booked in Hotel Zámek Štiřín**** and in Hotel René*** which is located about 8 km from Štiřín Conference Centre. Accommodation is not reimbursed, participants pay their own accommodation bill. Transportation Štiřín Conference Centre and Hotel Zámek Štiřín is 25 km southeast from the Capital. On the highway D1 from Prague to Brno turn towards Velké Popovice (Exit 15 Všechromy), Štiřín is about 3 km passed Velké Popovice; it is also possible to turn from the Old Benešov road (rd. 603) in Želivec and than continue for 1 km further to Štiřín. Shuttle bus will be available between Štiřín and René Hotels for participants attending scientific and social programs. Insurance The Congress Organizers are not taking responsibility for neither loss or damage of personal belongings, financial loss nor injury, illness and death of participants of the Congress. CME Accreditation The Congress is accredited by The Czech Medical Association. The participant obtains a certificate granted 17 credits in a system of the Continuing Medical Education. Further Information 4

9 ODBORNÝ PROGRAM SCIENTIFIC PROGRAMME ČTVRTEK THURSDAY February 23, 2006 od REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ PARTICIPANTS REGISTRATION Salonek SUKŮV SUK s Parlour SCHŮZE ANDROLOGICKÉ SEKCE ČESKÉ UROLOGICKÉ SPOLEČNOSTI MEETING OF ANDROLOGICAL SECTION OF THE CZECH UROLOGICAL SOCIETY Salonek LOVECKÝ HUNTER s Parlour UVÍTACÍ PŘÍPITEK WELCOME DRINK Coffee break Sál SALMŮV SALM s hall ZAHÁJENÍ KONGRESU CONGRESS OPENING Současnost a budoucnost andrologie v České republice Current and future in andrology in the Czech Republic V. Sobotka Sanatorium Pronatal I. PREIMPLANTAČNÍ GENETICKÁ DIAGNOSTIKA PREIMPLANTATION GENETIC DIAGNOSIS Moderace: D. Zudová (Sanatorium Pronatal), L. Gianaroli (SISMER, Bologna, Italy) I/1 Male factor and embryo aneuploidy L. Gianaroli SISMER, Bologna, Italy I/2 Význam preimplantační genetické diagnostiky u nositelů balancovaných translokací The effect of preimplantation genetic diagnosis in carriers of balanced translocations T. Brachtlová, M. Kosařová, D. Zudová Sanatorium Pronatal 5

10 15.30 I/3 Preimplantační genetická diagnostika chromosomálních abnormit embryí realita a budoucnost Preimplantation genetic diagnosis for the embryo chromosomal abnormity state of the art in present and time to come K. Veselá REPROMEDA Brno GENPROGRESS Brno I/4 Vývoj PGD a přehled výsledků v Sanatoriu Pronatal Trend and the results of PGD in Sanatorium Pronatal D. Zudová 1, T. Brachtlová 1, D. Hlinka 1, M. Kosařová 1, V. Gregor 1,2, T. Mardešić 1, V. Sobotka 1 1 Sanatorium Pronatal 2 Oddělení lékařské genetiky FTN Krč I/5 Molecular cytogenetic examination of gametes J. Diblík 1, P. Paulasová 1, M. Montag 2, C. Magli 3, F. Pellestor 4, M. Macek Sr. 1, Š. Vilímová 1 1 Center of Reproductive Genetics, Institute of Biology and Medical Genetics, Charles University 2 nd School of Medicine, University Hospital Motol, Prague 2 Universitäts - Frauenklinik Bonn, Germany 3 SISMER, Bologna, Italy 4 CNRS UPR 1142, Institute of Human Genetics, Montpellier, France I/6 Preimplantation genetic diagnosis for the embryo aneuploidy in couples with male factor of infertility K. Veselá, P. Trávník, J. Veselý, J. Rubeš, E. Oráčová, G. Tauwinklová, L. Hromadová REPROMEDA Brno GENPROGRESS Brno II. KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE QUALITY IN HEALTH CARE Moderace: M. Brokešová (Sanatorium Pronatal), G. Loescher (MTC Koblach, Austria) II/1 Zdravotnická dokumentace jako součást řízené kvality zdravotní péče Medical documentation a part of QM in health care M. Brokešová, V. Sobotka Sanatorium Pronatal II/2 ISO 9000 und European Tissue Directive Trends and Consequences in Western Europe G. Loescher MTC Koblach, Austria II/3 Více než 5leté zkušenosti centra asistované reprodukce s prací v systému řízené kvality Experiences with the work of quality management system in the center of assisted reproduction for more than five years V. Sobotka, T. Mardešić, M. Brokešová Sanatorium Pronatal Coffee break III. HYPOGONADISMY HYPOGONADISMS Moderace: L. Stárka (Endokrinologický ústav), M. Šnajderová (Pediatrická klinika, 2. LF UK a FN Motol) 6

11 17.00 III/1 Význam spolupráce napříč obory u poruch mužského pohlavního vývoje s manifestací v dětství a adolescenci The impact of interdisciplinary collaboration in malfunctions of male sexual development in childhood and adolescence M. Šnajderová Endokrinologické oddělení, Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol III/2 Rizika hormonální substituční terapie Risks of hormonal substitution therapy J. Heráček, M. Urban Urologická klinika, 3. LF UK a FN KV Androgeos III/3 The evaluation of prostate transrectal sonography, PSA, free PSA and f/t PSA in term of four years testosterone substitution therapy in Kallmann syndrome J. Heráček 1,4, M. Šnajderová 2, V. Sobotka 3, J. Kuncová 1, M. Lukeš 1, R. Zachoval 1, M. Záleský 1, M. Urban 1,4 1 Department of Urology, 3 rd Medical Faculty, Charles University 2 Department of Paediatrics, 2 nd Medical Faculty, Charles University 3 Sanatorium Pronatal 4 Androgeos III/4 Androgenní alopecie příznak mužského ekvivalentu polycystických ovárií nebo metabolického syndromu? Androgenetic alopecia the sign of male equivalent of polycystic ovary syndrome or metabolic syndrome? M. Dušková Endokrinologický ústav III/5 Léčba chlapeckého hypogonadismu nové aspekty Therapy of hypogonadism in boys new aspects B. Kalvachová Endokrinologický ústav Sál SALMŮV SALM s hall SYMPOZIUM SPOLEČNOSTI NIKON NICON SYMPOSIUM Možnosti zobrazovacích technik v rámci PGD Possibilities of imaging methods in PGD Restaurace ATIS Restaurant ATIS SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ, SPOLEČENSKÝ VEČER OPENING CEREMONY, SOCIAL PARTY 7

12 PÁTEK FRIDAY February 24, 2006 Restaurace ATIS Restaurant ATIS PRACOVNÍ SNÍDANĚ SPOLEČNOSTI ELI LILLY ELI LILLY OFFICIAL BREAKFAST Novinka v oblasti léčby ED: První velká head to head studie mezi PDE 5 inhibitory News in ED treatment: First big head-to-head study among PDE 5 inhibitors Sál SALMŮV SALM s hall I. PŘEDNÁŠKY HOSTŮ LECTURES OF INVITED SPEAKERS Moderace: D. Pacík (Urologická klinika, LF MU a FN Brno), J. Heráček (Urologická klinika, 3. LF UK a FN KV) 8.15 I/1 Current status of hormonal male contraception E. Nieschlag Institute of Reproductive Medicine of the University of Münster, Germany 8.30 I/2 Priapismus je stále problémom v urológii? Priapism, is it still a problem in urology? J. Breza, J. Dubravický, J. Štefančík Urologická klinika, LF UK a FN Bratislava, Slovensko 8.45 I/3 Quality control of semen analysis R. Kurzawa IVF Unit, Pomeranian Medical University, Szczecin, Poland II. CHRONICKÁ PÁNEVNÍ BOLEST CHRONIC PELVIC PAIN Moderace: M. Urban (Urologická klinika, 3. LF UK a FN KV), L. Zámečník (Urologická klinika, 1. LF UK a VFN) 9.00 II/1 Syndrom chronické pánevní bolesti a sexuální funkce Chronic pelvic pain syndrom and sexual function M. Urban, J. Heráček Urologická klinika, 3. LF UK a FN KV Androgeos 9.15 II/2 Chronická pánevní bolest u intersticiální cystitidy Chronic pelvic pain in interstitial cystitis L. Zámečník Urologická klinika, 1. LF UK a VFN 9.30 II/3 Patofyziologie pánevních bolestí The pathophysiology of pelvic pains R. Rokyta Ústav normální, patologické a klinické fyziologie, 3. LF UK a FN KV 8

13 9.45 II/4 Kazuistiky Case reports M. Urban Urologická klinika, 3. LF UK a FNKV Androgeos 9.50 II/5 Chronická pánevní bolest a sexuální dysfunkce u prostatitidy Chronic pelvic pain and sexual dysfunction in prostatitis L. Zámečník, V. Soukup Urologická klinika, 1. LF UK a VFN 9.55 II/6 Chronická pánevní bolest muže společným pohledem urologa a anatoma Chronic pelvic pain in men and point of view by urologist and anatomist M. Urban 1,2, V. Báča 3, J. Heráček 1,2, M. Očenášek 4, R. Grill 1,3 1 Urologická klinika, 3. LF UK a FN KV 2 Androgeos - privátní urologie a centrum pánevní bolesti 3 Centrum integrovaného studia pánve, 3. LF UK a FN KV 4 Ústav pro péči o matku a dítě, Praha Coffee break III. OPERAČNÍ METODY V ANDROLOGII SURGERY METHODS IN ANDROLOGY Moderace: P. Hanek (Urologická klinika, 2. LF UK a FN Motol), A. Khamzin (Urologická klinika, LF MU a FN Brno) III/1 Možnosti urologa v rekonstrukci obstrukce semenných cest Chances of urologist in treatment of semen tract obstruction D. Pacík Urologická klinika, LF MU a FN Brno III/2 Dlouhodobé výsledky mikrochirurgické varikokelektomie Long-term results of microsurgical varicocelectomy M. Nussir Urologická klinika, LF MU a FN Brno III/3 Robotika v urologii a andrologii Robotic surgery in urology and andrology J. Heráček, M. Urban Urologická klinika, 3. LF UK a FN KV Androgeos III/4 Technické přednosti robotického operačního systému da Vinci - naše iniciální zkušenosti The technical advantages of the robotic da Vinci operative system our initial experience I. Kolombo, P. Beňo, M. Toběrný, M. Bartůněk Centrum robotické chirurgie a urologie, Nemocnice Na Homolce III/5 Operační korekce u pacientů s induratio penis plastica Peyroni disease and surgical possibility for reconstruction P. Navrátil 1, L. Hejzlar 2, I. McCoil 2 1 Urologická klinika, LF UK a FN HK 2 Andrologické centrum, Hradec Králové III/6 Třináctileté zkušenosti s laparoskopickou operací varikokély 13 years experience with laparoscopic varicocolectomy M. Hrabec, V. Študent Urologická klinika, LF UP a FN Olomouc 9

14 IV. EREKTILNÍ DYSFUNKCE ERECTILE DYSFUNCTION Moderace: D. Pacík (Urologická klinika, LF MU a FN Brno), I. Kubiš (DPC, Banská Bystrica, Slovensko) IV/1 Řešení komplikací implantace inflatabilní penilní protézy Treatment of implanted inflatable penile prosthesis complications D. Pacík Urologická klinika, LF MU a FN Brno IV/2 Léčba nízkoprůtokového priapismu Treatment of low flow priapism P. Hanek 1, I. Kawaciuk 1, L. Hyršl 1, V. Janík 2, R. Pádr 2, J. Vojáček 3 1 Urologická klinika, 2. LF UK a FN Motol 2 Klinika zobrazovacích metod, 2. LF UK a FN Motol 3 Kardiochirurgická klinika, 2. LF UK a FN Motol IV/3 Medikamentózní terapie u komplikovaných případů ED Drug therapy in complicated cases of erectile dysfunction L. Zámečník Urologická klinika, 1. LF UK a VFN IV/4 Využití lokální aplikace interferonu-alfa 2b v léčbě induratio penis plastica Local aplication of interferon-alfa 2b in induratio penis plastica therapy L. Zámečník, J. Stolz, V. Soukup, T. Hanuš Urologická klinika, 1. LF UK a VFN IV/5 Postavení intrakavernózních injekcí v současné terapii ED Current position of intracavernous applications of vasoactive drugs P. Navrátil 1, L. Hejzlar 2, I. Mc Coil 2 1 Urologická klinika, LF UK a FN HK 2 Andrologické centrum, Hradec Králové IV/6 Pozoruhodný "nežiadúci účinok" tadalafilu u pacientov s ED Remarkable adverse event of tadalafil in patients with erectile dysfunction I. Kubiš Diagnosticko preventívne centrum, Banská Bystrica, Slovenská republika Oběd Lunch V. GENETIKA A MUŽSKÁ INFERTILITA GENETICS AND MALE INFERTILITY Moderace: J. Rubeš (VÚVeL Brno), D. Stejskal (Gennet) V/1 Vyšetření spermií pomocí fluorescenční in situ hybridizace Examination of sperm by fluorescence in situ hybridization J. Rubeš 1,3, E. Oráčová 1,2, K. Veselá 2, R. Rybář 1,2, V. Hořínová 4, M. Vozdová 1 1 Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno 2 Sanatorium REPROMEDA, Brno 3 GENPROGRESS, Brno 4 Genetická poradna, Jihlava V/2 Molekulárně genetické vyšetření mužů s poruchami reprodukce Molecular genetic assays in infertile men M. Kosařová, Š. Mašková, V. Gregor Sanatorium Pronatal 10

15 13.45 V/3 Genetické vyšetření mužů ze souboru MESA a TESE Genetic examination of MESA and TESE patients R. Gaillyová 1, M. Vilémová 1, B. Ravčuková 1, I. Valášková 1, R. Beharka 2, D. Pacík 2, I. Crha 3, P. Ventruba 3 1 Oddělení lékařské genetiky, LF MU a FN Brno 2 Gynekologicko-porodnická klinika, LF MU a FN Brno 3 Urologická klinika, LF MU a FN Brno V/4 Vyšetření spermií nositelů balancovaných translokací metodou FISH The examination of spermatozoa from carriers of balanced translocations using the fluorescence in situ hybridization method E. Oráčová 1,2, M. Vozdová 1, J. Rubeš 1,2 1 Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno 2 Sanatorium REPROMEDA, Brno V/5 Prevalence and types of Y chromosome microdeletions in Czech infertile males M. Zámečníková 1, A. Krebsová 1, K. Spejchalová 1, Š.Vilímová 1, M. Macek Sr. 1 1 Institute of Biology and Medical Genetics, UH Motol, Charles University, Prague, Czech Republic VI. PORANĚNÍ MÍCHY A PÁNVE V UROANDROLOGII TRAUMA OF SPINAL CORD AND PELVIS IN URO-ANDROLOGY Moderace: T. Hanuš (Urologická klinika, 1. LF UK a VFN), J. Heráček (Urologická klinika, 3. LF UK a FN KV) VI/1 Poranění míchy z pohledu urologa Spinal cord injury: urological management T. Hanuš Urologická klinika, 1. LF UK a VFN VI/2 Poranění míchy z pohledu androloga Andrologist point of view on spinal cord injury J. Heráček Urologická klinika, 3. LF UK a FN KV Androgeos VI/3 Poranění míchy z pohledu lékaře spinální jednotky Spinal cord injury according to doctor of spinal cord unit J. Kříž Spinální jednotka při Klinice rehabilitace, 2. LF UK a FN Motol VI/4 Poranění pánve v andrologii Trauma of pelvis in andrology R. Grill, V. Džupa, V. Báča, M. Očenášek Centrum integrovaného studia pánve, 3. LF UK VI/5 Sexuální dysfunkce po poranění míchy Sexual dysfunctions in male after spinal cord injury J. Heráček 1,2, M. Urban 1,2, V. Sobotka 3, R. Zachoval 1, J. Kuncová 4, M. Lukeš 1, Záleský 1 1 Urologická klinika, 3. LF UK a FN KV 2 Androgeos 3 Sanatorium Pronatal 4 U.O. Urologia Universitaria, Universitá di Pisa, Itálie 11

16 14.55 VI/6 MikroTESE efektivní odběr spermií u pacientů po míšním poranění MicroTESE effective method of sperm retrieval after spinal cord injury V. Sobotka 1, D. Chládek 1, D. Hlinka 1, J. Heráček 2 1 Sanatorium Pronatal 2 Urologická klinika, 3. LF UK a FN KV Coffee break VII. GENETIKA A REPRODUKČNÍ ANDROLOGIE GENETICS AND REPRODUCTIVE ANDROLOGY Moderace: R. Gaillyová (Oddělení lékařské genetiky, LF MU a FN Brno), V. Gregor (Oddělení lékařské genetiky FTN Krč) VII/1 Androgenetic aspect of prenatal diagnosis D. Stejskal Gennet VII/2 Genetické příčiny hypogonadismu u mužů Genetic causes of hypogonadism in men V. Gregor Oddělení lékařské genetiky FTN Krč Sanatorium Pronatal VII/3 Preimplantační genetická diagnostika princip a využití u páru s androgenním faktorem sterility Preimplantation genetic diagnosis significance in couples with androgenic sterility D. Zudová Sanatorium Pronatal VII/4 Azoospermie u nosičů CFTR genu Azoospermia in carriers of CFTR gene P. Hanek 1, Š. Vilímová 1, P. Potužníková 2 1 Urologická klinika, 2. LF UK a FN Motol 2 Ústav biologie a lékařské genetiky, 2. LF UK a FN Motol VII/5 Mužský faktor sterility na Slovensku a možný vplyv chemických faktorov prostredia The male factor of infertility in Slovakia and influence of environmental chemical factors I. Konýčková 1, J. Války 1, R. Toman 2, S. Mindendek 2, A. Calamar 1, P. Balogh 1 1 Iscare, Bratislava 2 SPU, Nitra VII/6 CFTR gene mutations and variants IVS8 (TG)n/IVS8 (T)n and 1540 A/G in Czech and German patients with the non-obstructive azoospermia and severe oligospermia M. Macek Sr. 1, A. Krebsová 1, P. van der Ven 2, M. Zámečníková 1, M. Matějčková 1, S. Vilímová 1, A. Sobek 3, M. Macek Jr. 1 1 Institute of Biology and Medical Genetics, Charles University 2 nd School of Medicine, University Hospital Motol, Prague, Czech Republic 2 Clinic of Obstetrics and Gynecology, University of Bonn, Germany 3 Fertimed private infertility center, Olomouc, Czech Republic VIII. BENIGNÍ HYPERPLAZIE PROSTATY A SEXUALITA BENIGN PROSTATIC HYPERPLASIA AND SEXUALITY Moderace: R. Zachoval (Urologická klinika, 3. LF UK a FN KV), V. Študent (Urologická klinika, LF UP a FN Olomouc) 12

17 16.30 VIII/1 LUTS a sexuální dysfunkce LUTS and sexual dysfunction D. Pacík Urologická klinika, LF MU a FN Brno VIII/2 Sexuální dysfunkce po operaci BHP Sexual dysfunction after BPH surgery V. Študent Urologická klinika, LF UP a FN Olomouc VIII/3 Sexuální dysfunkce a medikamentózní léčba BHP Sexual dysfunctions and medicamentous treatment of benign prostatic hyperplasia R. Zachoval Urologická klinika, 3. LF UK a FN KV VIII/4 Léčba hypogonadismu a prostata Treatment of hypogonadism and prostate J. Štefančík, J. Dubravický, J. Breza Urologická klinika, LF UK a FNsP Bratislava VIII/5 Symptomy dolních močových cest a skóre IIEF ve studii KAPROS v Olomouckém kraji Low urinary tract symptoms and IIEF score in study KAPROS in the region of Olomouc V. Študent, M. Hrabec Urologická klinika, LF UP a FN Olomouc Coffee break Sál SALMŮV SALM s hall SYMPOZIUM SPOLEČNOSTI SCHERING SCHERING SYMPOSIUM Nebido nová možnost léčby hypogonadismu Nebido a new tool in hypogonadism treatment Restaurace ATIS Restaurant ATIS SPOLEČENSKÝ VEČER SOCIAL PARTY 13

18 SOBOTA SATURDAY February 25, 2006 Restaurace ATIS Restaurant ATIS PRACOVNÍ SNÍDANĚ SPOLEČNOSTI ASTRA ZENECA ASTRA ZENECA OFFICIAL BREAKFAST Lokálně pokročilý karcinom prostaty Locally advanced prostate cancer Sál SALMŮV SALM s hall I. PŘEDNÁŠKY HOSTŮ LECTURES OF INVITED SPEAKERS Moderace: D. Pacík (Urologická klinika, LF MU a FN Brno), J. Heráček (Urologická klinika, 3. LF UK a FN KV) 8.30 I/1 Y chromosome and male infertility M. Simoni Institute of Reproductive Medicine of the University of Münster, Germany 8.45 I/2 Adult onset hypogonadism: current trends of therapy J. Marenčák Urologické oddelenie NsP Skalica, Slovensko II. LABORATORNÍ METODY POSUZOVÁNÍ KVALITY EJAKULÁTU LABORATORY METHODS IN EJACULATE QUALITY EVALUATION Moderace: J. Pěknicová (ÚMG AV), J. Marenčák (Urologické odd. NsP Skalica, Slovensko) 9.00 II/1 Normální spermiogram dle manuálu WHO 1998 nevylučuje andrologickou sterilitu páru Normal spermiogram according to the manual WHO in 1998 does not eliminate andrological sterility of a couple D. Chládek, V. Sobotka Sanatorium Pronatal 9.15 II/2 Využití monoklonálních protilátek proti proteinům lidských spermií v asistované reprodukci Application of monoclonal antibodies against human sperm proteins in assisted reproduction J. Pěknicová, D. Chládek, O. Teplá Ústav molekulární genetiky Akademie věd ČR 9.30 II/3 Kryokonzervace spermatu před onkologickou léčbou 10 let zkušeností Sperm banking before gonadotoxic treatment 10 years experience I. Crha 1, P. Ventruba 1, J. Žáková 1, J. Jarkovský 2, E. Geryk 3 1 Gynekologicko porodnická klinika Masarykovy univerzity a FN Brno 2 Centrum biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita 3 Národní onkologický registr, Masarykův onkologický ústav 9.35 II/4 Circulating neuroactive C21- and C19- steroids in young men before and after ejaculation L. Stárka 1, M. Hill 1, H. Havlíková 1, L. Kancheva 1, V. Sobotka 2, J. Heráček 3 1 Institute of Endocrinology, Prague 2 Sanatorium Pronatal, Prague 3 Urological Clinic, 3 rd Medical Faculty, Charles University 14

19 9.40 II/5 Comparison of standard spermiogram evaluation with computer-aided sperm analysis S. Doubravská, J. Diblík, J. Ichová, Š. Vilímová, M. Macek Sr. Center of Reproductive Genetics, Institute of Biology and Medical Genetics, Charles University 2 nd School of Medicine, University Hospital Motol, Prague Coffee break III. KARCINOM PROSTATY A SEXUALITA PROSTATE CANCER AND SEXUALITY Moderace: L. Jarolím (Urologická klinika, 2. LF UK a FN Motol), M. Lukeš (Urologická klinika, 3. LF UK a FN KV) III/1 Nervy šetřící radikální prostatektomie Nerve sparing radical prostatectomy D. Pacík Urologická klinika, LF MU a FN Brno III/2 Erektilní dysfunkce po radioterapii Erectile dysfunction after radiotherapy of prostate carcinoma P. Šlampa Masarykův onkologický ústav Brno III/3 Hormonální androgenní deprivace a sexuální funkce Hormonal androgen deprivation and sexual functions V. Vít, D. Pacík Urologická klinika, LF MU a FN Brno III/4 Časné použití tadalafilu u pacientů po bilaterální nervy šetřící radikální prostatektomii Early use of tadalafil in patients after bilateral nerve sparing radical prostatectomy M. Lukeš, M. Urban, J. Heráček, M. Záleský, R. Zachoval Urologická klinika, 3. LF UK a FN KV III/5 Zhodnocení kontinence a erektilní funkce u pacientů po radikální prostatektomii Evaluation of continence and erectile function in patients after radical prostatectomy M. Lukeš, M. Urban, R. Grill, M. Záleský, J. Heráček, J. Sachová, R. Zachoval Urologická klinika, 3. LF UK a FN KV III/6 Význam šetření váčků při radikální prostatektomii Value of seminal vesicle sparing during radical prostatectomy L. Jarolím, I. Kawaciuk, M. Schmidt, M. Rejchrt, P. Hanek, L. Hyršl, P. Dušek, V. Kaliská, P. Verner Urologická klinika, 2. LF UK a FN Motol IV. TAKE HOME MESSAGE Moderace: D. Pacík (Urologická klinika, LF MU a FN Brno), V. Sobotka (Sanatorium Pronatal), J. Heráček (Urologická klinika, 3. LF UK a FN KV) VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍ PREZENTACE THE BEST PRESENTATION ANNOUNCEMENT ZÁVĚR KONGRESU CONGRESS CLOSING 15

20

21 MALE FACTOR AND EMBRYO ANEUPLOIDY L. Gianaroli SISMER, Bologna, Italy Nedodán Not submitted 17

22 VÝZNAM PREIMPLANTAČNÍ GENETICKÉ DIAGNOSTIKY PRO NOSITELE BALANCOVANÉ TRANSLOKACE THE EFFECT OF PREIMPLANTATION GENETIC DIAGNOSIS IN CARRIERS OF BALANCED TRANSLOCATIONS T. Brachtlová, M. Kosařová, D. Zudová Sanatorium Pronatal Úvod: Část pacientů přicházejících do centra asistované reprodukce jsou nositelé balancované translokace a právě jim umožňuje preimplantační genetická diagnostika výrazně zvýšit pravděpodobnost úspěšného těhotenství a narození zdravého dítěte. Soubor a metody: Preimplantační genetická diagnostika translokací byla zařazena do rutinního provozu našeho pracoviště v květnu Do současnosti bylo vyšetření provedeno u 12 nositelů balancované translokace v 17 cyklech. Diagnostika se týkala jak nositelů robertsonské translokace, tak nositelů reciproké translokace. Před vlastní preimplantační genetickou diagnostikou byly u každého páru testovány specifické DNA sondy na periferní krvi nositele balancované translokace. Samotná preimplantační genetická diagnostika byla prováděna na blastomerách třídenního embrya ve dvou hybridizačních kolech a výsledkem analýzy bylo zhodnocení numerického zastoupení 2 až 8 chromozomů v závislosti na typu translokace. Výsledky: Celkový průměrný věk pacientek byl 33,7 let. Celkem bylo analyzováno 111 embryí s 99,16% úspěšností. Z celkového počtu embryí bylo transferovatelných 22,6 %, ET byl proveden v 53 %. Zaznamenány byly 2 gravidity. Při srovnání obou skupin translokací byl průměrný věk u robetsonských translokací 32,6 let, u reciprokých translokací 34,6 let. U robetsonských translokací bylo vyšetřeno celkem 45 embryí s 98,2% úspěšností, transferovatelných bylo 35,7 % embryí. U reciprokých translokací bylo celkem vyšetřeno 66 embryí se 100% úspěšností, transferovatelných bylo 10,8 % embryí. Závěr: Srovnáním výsledků z našeho pracoviště a z dostupné literatury jasně vyplývá, že preimplantační genetická diagnostika u nositelů robertsonské translokace vykazuje vyšší procento geneticky normálních embryí než u nositelů reciprocké translokace. 18

XVIII. andrologické sympozium a I. feminologické sympozium. 31. května 1. června 2013 Městské divadlo Český Krumlov Krčma U dwau Maryí

XVIII. andrologické sympozium a I. feminologické sympozium. 31. května 1. června 2013 Městské divadlo Český Krumlov Krčma U dwau Maryí Sympatibulum České společnosti pro sexuální medicínu: XVIII. andrologické sympozium a I. feminologické sympozium Central European Collaboration on Sexual Medicine CECSM Meeting 31. května 1. června 2013

Více

KONGRES s mezinárodní účastí Letovice Care

KONGRES s mezinárodní účastí Letovice Care KONGRES s mezinárodní účastí Letovice Care 31. 5. - 1. 6. 2013 Kulturní dům MKS Letovice, Česká republika Pořadatelé akce: Petřivalského nadace, NMB Letovice, KPS ČCHS, ČAS, Fondazione Rosa Gallo. Organizátor

Více

Psychiatrie PRO PRAXI

Psychiatrie PRO PRAXI Psychiatrie PRO PRAXI Suppl. B 2009 Suppl. B ISBN 978-80-87327-02-9 ročník 10 VII. mezioborová konference o poruchách příjmu potravy a obezitě s mezinárodní účastí VII. International and Interdisciplinary

Více

Seznam literatury Urologické kliniky 1.LF UK a VFN za r. 2013

Seznam literatury Urologické kliniky 1.LF UK a VFN za r. 2013 Seznam literatury Urologické kliniky 1.LF UK a VFN za r. 2013 BABJUK, Marek - BRISUDA, Antonín - SOUKUP, Viktor - HRBÁČEK, Jan - ČAPOUN, Otakar - HOŘÍNEK, Aleš - KORABEČNÁ, Marie - PAZOURKOVÁ, Eva - MIKURČÍK,

Více

DRUHÉ OZNÁMENÍ SECOND ANNOUNCEMET

DRUHÉ OZNÁMENÍ SECOND ANNOUNCEMET XVI. XVI. kongres kongres České České ortodontické ortodontické společnosti společnosti Nové Adalbertinum / Hradec Králové / Česká republika XVI th Congress of the Czech Orthodontic Society XVI th Congress

Více

Newsbulletin České společnosti pro sexuální medicínu

Newsbulletin České společnosti pro sexuální medicínu EDIČNÍ RADA: Karel Kočí, MUDr., CSc. Vladimír Kubíček, MUDr., CSc. Tonko Mardešić, doc., MUDr. CSc. Marta Šnajderová, doc., MUDr. CSc. Ondřej Trojan, MUDr. Petr Weiss, prof., PhDr. Ph.D. Newsbulletin České

Více

Cukrovka plíživě prostupuje českou populací. Možnosti, trendy a budoucnost molekulární diagnostiky v rámci laboratoře synlab genetics

Cukrovka plíživě prostupuje českou populací. Možnosti, trendy a budoucnost molekulární diagnostiky v rámci laboratoře synlab genetics Synlabianer červenec září 2015 Čtvrtletník XII. časopis pro pacienty a lékaře Cukrovka plíživě prostupuje českou populací Štítná žláza skrytý problém Čechů synlab získal pro svůj další rozvoj strategického

Více

Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine Ústav ošetrovateľstva TEÓRIA, VÝSKUM A VZDELÁVANIE V OŠETROVATEĽSTVE

Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine Ústav ošetrovateľstva TEÓRIA, VÝSKUM A VZDELÁVANIE V OŠETROVATEĽSTVE Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine Ústav ošetrovateľstva TEÓRIA, VÝSKUM A VZDELÁVANIE V OŠETROVATEĽSTVE MARTIN 2014 Editori Mgr. Ivana Bóriková, PhD. Mgr. Ivan Farský,

Více

NOR ČR. Novotvary 2007 ČR. Cancer Incidence 2007 in the Czech Republic

NOR ČR. Novotvary 2007 ČR. Cancer Incidence 2007 in the Czech Republic NOR ČR Novotvary 2007 ČR Cancer Incidence 2007 in the Czech Republic Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR ve spolupráci s Národním onkologickým

Více

MEFANET.2010 + + + November 24 25, 2010 Brno, Hotel Voroněž, Czech Republic

MEFANET.2010 + + + November 24 25, 2010 Brno, Hotel Voroněž, Czech Republic MEFANET.2010 4 th conference of Czech and Slovak faculties of medicine with international participation, focused on e-learning and medical informatics in the education of medical disciplines November 24

Více

OBSAH: ročník III - číslo 4 - prosinec 2002

OBSAH: ročník III - číslo 4 - prosinec 2002 OBSAH: Fotografie k článku 50 let činnosti Tkáňové banky FN Brno - Skladovací kontejnery s transplantáty v tekutém dusíku Fotografie k článku Z historie Neonatologického oddělení FN Brno Fotografie k článku

Více

HLAVNÍ ŘEŠITEL. IGA_PrF_2014001 Rostliny - biodiverzita a interakce s prostředím Poulíčková Aloisie

HLAVNÍ ŘEŠITEL. IGA_PrF_2014001 Rostliny - biodiverzita a interakce s prostředím Poulíčková Aloisie ČÍSLO NÁZEV PROJEKTU PROJEKTU IGA_PrF_2014001 Rostliny - biodiverzita a interakce s prostředím Poulíčková Aloisie Trendem dnešní doby je komplexní přístup ke studiu rostlin, který spočívá v kombinaci klasických

Více

OSTEOLOGICKÝ BULLETIN

OSTEOLOGICKÝ BULLETIN OBSAH OSTEOLOGICKÝ BULLETIN REDAKČNÍ RADA Šéfredaktor: Prof. MUDr. Milan Bayer, CSc., Hradec Králové Zástupce šéfredaktora: Doc. MUDr. Štěpán Kutílek, CSc., Pardubice Užší rada: MUDr. Jan Rosa, Praha MUDr.

Více

State of the Art v onkologii

State of the Art v onkologii Leden 2014 Odborný onkologický časopis pro mezioborovou spolupráci Pod záštitou Evropské onkologické společnosti State of the Art v onkologii Karcinom slinivky břišní: současný standard léčby Imunoterapie

Více

Nadstandardní lékařská péče v České republice

Nadstandardní lékařská péče v České republice ZDRAVÍ Nadstandardní lékařská péče v České republice MODERN Všeobecné lékařství Estetická medicína a plastická chirurgie Gynekologie Business a lidé Lázeňství, wellness Rehabilitace S-Press Publishing

Více

Celostátní sjezd Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP a 44. výroční cytogenetická konference. Sborník. Třeboň, 7. - 9. září 2011 Lázně Aurora

Celostátní sjezd Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP a 44. výroční cytogenetická konference. Sborník. Třeboň, 7. - 9. září 2011 Lázně Aurora Celostátní sjezd Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP a 44. výroční cytogenetická konference Sborník Třeboň, 7. - 9. září 2011 Lázně Aurora ISBN 978-80-260-0415-8 Organizační výbor: Mgr. Ondřej Scheinost

Více

NOR ČR. Novotvary 2009 ČR. Cancer Incidence 2009 in the Czech Republic

NOR ČR. Novotvary 2009 ČR. Cancer Incidence 2009 in the Czech Republic NOR ČR Novotvary 2009 ČR Cancer Incidence 2009 in the Czech Republic Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR ve spolupráci s Národním onkologickým

Více

VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE

VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE Onkologie Suppl. A 00 www.solen.cz ISSN 80-59 Ročník 4. VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE.. prosince 00 Regionální centrum Olomouc Sekce diagnostické a prediktivní onkologie

Více

XIV. KONGRES ČESKÉ ORTODONTICKÉ SPOLEČNOSTI XIV th CONGRESS OF THE CZECH ORTHODONTIC SOCIETY

XIV. KONGRES ČESKÉ ORTODONTICKÉ SPOLEČNOSTI XIV th CONGRESS OF THE CZECH ORTHODONTIC SOCIETY XIV. KONGRES ČESKÉ ORTODONTICKÉ SPOLEČNOSTI XIV th CONGRESS OF THE CZECH ORTHODONTIC SOCIETY ANGELO HOTEL / Plzeň / Česká republika 26. 28. 9. 2013 DRUHÉ OZNÁMENÍ SECOND ANNOUNCEMENT XIV. KONGRES ČESKÉ

Více

Benigní prostatická hyperplazie Mikční dysfunkce Erektilní dysfunkce Guidelines BPH Americké urologické asociace

Benigní prostatická hyperplazie Mikční dysfunkce Erektilní dysfunkce Guidelines BPH Americké urologické asociace 4 2013 11. ročník Benigní prostatická hyperplazie Mikční dysfunkce Erektilní dysfunkce Guidelines BPH Americké urologické asociace NOVÁ INDIKACE Nemá váš pacient s ED 2 problémy 1 řešení Cialis 5 mg denně

Více

Fotografie k článku Perinatologická péče. Fotografie k článku Představujeme Vám - oddělení dětské onkologie

Fotografie k článku Perinatologická péče. Fotografie k článku Představujeme Vám - oddělení dětské onkologie OBSAH: Fotografie k článku Aktuality - nová ambulance pro hojení chronických ran Fotografie k článku Aktuality - nová komunikační věž v Porodnici Fotografie k článku Perinatologická péče Fotografie k článku

Více

Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii

Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii 18. Kubátův podologický den Novinky v diagnostice a léčení chorob pohybového aparátu mezioborové aspekty Lékařský dům v Praze 8. 3. 9. 3. 2013 Vydává Společnost

Více

Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie

Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie Časopis České neurologické společnosti ČLS JEP, České neurochirurgické společnosti ČLS JEP, Slovenskej neurologickej spoločnosti SLS, Slovenskej neurochirurgickej

Více

ehealth INOVACE PRO ZDRAVÍ LEPŠÍ PRÁCE S INFORMACEMI Innovation for health Better handling of information

ehealth INOVACE PRO ZDRAVÍ LEPŠÍ PRÁCE S INFORMACEMI Innovation for health Better handling of information A3pOK2 13.2.2009 11:25 Stránka 1 INOVACE PRO ZDRAVÍ LEPŠÍ PRÁCE S INFORMACEMI Zdraví je prioritou každého z nás, naší společnosti, a tedy logicky i naší politické scény. Chceme lepší zdraví, kvalitnější,

Více

Moravského urologického sympozia

Moravského urologického sympozia Suppl. A 2015 17. ročník ISBN 978-80-7471-095-7 Moravského urologického sympozia Pořadatel: Urologická klinika LF UK a FN Hradec Králové a občanské sdružení Muž 21. století, o.s. 5. 6. 3. 2015 Karlova

Více

DRUHÉ OZNÁMENÍ SECOND ANNOUNCEMENT. www.kongrescos.cz

DRUHÉ OZNÁMENÍ SECOND ANNOUNCEMENT. www.kongrescos.cz www.kongrescos.cz DRUHÉ OZNÁMENÍ SECOND ANNOUNCEMENT XIII. KONGRES ČESKÉ ORTODONTICKÉ SPOLEČNOSTI 20. 22. 9. 2012 LUHAČOVICE, Společenský dům Martin Kotas Prezident kongresu President of the Congress Vážené

Více

HLAVNÍ ŘEŠITEL. Molekulární podstata vybraných hematologických onemocnění a její prognostický význam IGA_LF_2015_001

HLAVNÍ ŘEŠITEL. Molekulární podstata vybraných hematologických onemocnění a její prognostický význam IGA_LF_2015_001 ČÍSLO NÁZEV PROJEKTU PROJEKTU IGA_LF_2015_001 Molekulární podstata vybraných hematologických onemocnění a její prognostický význam Szotkowski Tomáš Myelodysplastický syndrom (MDS) náplní projektu bude

Více

Bulletin dětské endokrinologie Ročník 3. / číslo 3 / prosinec 2012

Bulletin dětské endokrinologie Ročník 3. / číslo 3 / prosinec 2012 Bulletin dětské endokrinologie Ročník 3. / číslo 3 / prosinec 2012 Bulletin dětské endokrinologie redakce Vedoucí redaktor: MUDr. Milan Šikut Medical Director, Ipsen Pharma Redakční rada: MUDr. Ivana Čermáková

Více

bonus USB flash disk kompletní přednášky biomarkery Expert Lecture

bonus USB flash disk kompletní přednášky biomarkery Expert Lecture sborník přednášek bonus USB flash disk kompletní přednášky biomarkery Expert Lecture 7. dubna 2011, Kampus Masarykovy univerzity Brno Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, Postgraduální kurz: Karcinom

Více

Vážení přátelé, V Brně dne 1. března 2007. prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc. s kolektivem Centra asistované reprodukce

Vážení přátelé, V Brně dne 1. března 2007. prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc. s kolektivem Centra asistované reprodukce Vážení přátelé, v letošním roce oslavíme dvacáté páté výročí narození prvního dítěte po mimotělním oplození v České republice na naší klinice. Během tohoto období zaznamenaly metody asistované reprodukce

Více