Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.andrologickykongres.cz www.andrologickasekce.cz"

Transkript

1

2 ISBN

3 1. mezinárodní andrologický kongres v České republice Program a sborník abstrakt Editor: MUDr. Jiří Heráček Vydavatel: 3. LF UK, Ruská 87, , Praha 10 Tisk: TNM PRINT s.r.o., Nové Město 14, , Chlumec nad Cidlinou Grafické zpracování: TNM PRINT s.r.o., Šumavská 5, , Praha 2 1. vydání, 2006 Počet stran: 88 Náklad: 160 ks ISBN

4 Dopravu zajišťuje svými vozy firma DaimlerChrysler Automotive Bohemia s.r.o., Daimlerova 2, Praha 4 Chodov, tel

5 Urologická klinika 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy ve spolupráci se Sanatoriem Pronatal, soukromým urologickým centrem Androgeos, Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady a Urologickou klinikou Fakultní nemocnice v Brně pořádají na zámku Štiřín mezinárodní andrologický kongres v České republice Záštita prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc., předseda Akademie věd České republiky doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc., děkan 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Prezident kongresu MUDr. Vladimír Sobotka Sekretář kongresu MUDr. Jiří Heráček Organizační výbor MUDr. Jiří Heráček, Ing. Jitka Pinkasová, MUDr. Vladimír Sobotka Vědecký výbor prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc. (předseda) Mgr. Martina Brokešová, MUDr. Vladimír Gregor, prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., MUDr. Jiří Heráček, Mgr. David Chládek, prof. MUDr. Václav Mandys, DrSc., doc. MUDr. Tonko Mardešić, CSc., prof. MVDr. Jiří Rubeš, CSc., MUDr. Vladimír Sobotka, prof. MUDr. Luboslav Stárka, DrSc., doc. MUDr. Marta Šnajderová, CSc., doc. MUDr. Michael Urban, MVDr. Dagmara Zudová, Ph.D. Pozvaní zahraniční hosté prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., Bratislava, Slovensko Dr. Luca Gianaroli, Bologna, Itálie MUDr. Ivan Kubiš, Banská Bystrica, Slovensko Dr. Rafal Kurzawa, Szczecin, Polsko Günter Löscher, MBA, Koblach, Rakousko doc. MUDr. Jozef Marenčák, Ph.D., Skalica, Slovensko prof. Dr. Eberhard Nieschlag, FRCP, Münster, Německo prof. Dr. Manuela Simoni, Ph.D., Münster, Německo Místo konání, registrace účastníků zámek Štiřín, Ringhofferova 711, Štiřín 1

6 Jednací jazyk čeština, slovenština, angličtina (tlumočení) Registrace účastníků čtvrtek ,00 18,00 hod pátek ,00 18,00 hod Při registraci účastníci obdrží kongresové materiály, jmenovku, stravenky a vstupenky na společenský program. Všichni účastníci jsou povinni jmenovku nosit viditelně v průběhu konání celého kongresu. Kongresový poplatek Kongresový poplatek zahrnuje: vstup do přednáškových sálů a účast na odborném programu vstup do prostor výstavy firem účast na slavnostním zahájení účast na společenském večeru kongresové materiály dopolední a odpolední coffee break , oběd Výstava firem V průběhu celé akce probíhá výstava firem ve vyhrazených prostorech kongresového centra Štiřín. Organizační a technické zajištění MUDr. Jiří Heráček, Urologická klinika FN KV, Šrobárova 50, , Praha 10, telefon: , fax: , Ing. Jitka Pinkasová, Sanatorium Pronatal, Na Dlouhé Mezi 4/12, , Praha 4, telefon: , fax: , Ubytování Ubytování účastníků je zajištěno v hotelu zámku Štiřín**** a dále v hotelu René***, který je asi 8 km od konferenčního centra Štiřín. Ubytování si hradí každý z účastníků sám. Doprava Konferenční centrum Štiřín - Hotel zámek Štiřín**** leží asi 25 km jihovýchodně od centra Prahy. Na dálnici D1 směr Praha-Brno lze odbočit na Velké Popovice (Exit 15 Všechromy), Štiřín se nachází cca 3 km za Velkými Popovicemi; nebo lze odbočit ze starobenešovské silnice (č. 603) v obci Želivec, vzdálené od Štiřína cca 1 km. Kyvadlová doprava na odborný i společenský program mezi hotely Štiřín a René je zajištěna. Pojištění Organizátoři nepřebírají žádnou odpovědnost za ztrátu nebo poškození osobního majetku, nebo finanční ztrátu, ani zranění osob, nemoc či smrt účastníků kongresu. Garant kongresu, akreditace Kongres je akreditovanou akcí České lékařské komory. Účastník získá potvrzení o udělení 17 kreditů v systému celoživotního vzdělávání lékařů. Další informace 2

7 Department of Urology of the 3 rd Faculty of Medicine, Charles University, in collaboration with Sanatorium Pronatal, private urological centre Androgeos, the University Hospital of Královské Vinohrady and the Department of Urology of the University Hospital in Brno holds in the Štiřín Chateau from February 23 rd to 25 th st International Congress of Andrology in the Czech Republic Patronage Prof. Dr. Václav Pačes, Ph.D., Chairman of The Academy of Science of the Czech Republic Assoc. Prof. Dr. Bohuslav Svoboda, Ph.D., Dean of the 3 rd Faculty of Medicine, Charles University, Prague Prof. Dr. Jan Žaloudík, Ph.D., Dean of the Faculty of Medicine, Masaryk University, Brno Congress President Vladimír Sobotka, M.D. Congress Secretary Jiří Heráček, M.D. Organizational Committee Jiří Heráček, M.D., Jitka Pinkasová, Vladimír Sobotka, M.D. Scientific Committee Prof. Dr. Dalibor Pacík, Ph.D. (President), Martina Brokešová, Vladimír Gregor, M.D., Prof. Dr. Tomáš Hanuš, Ph.D., Jiří Heráček, M.D., David Chládek, Prof. Dr. Václav Mandys, Ph.D., Assoc. Prof. Dr. Tonko Mardešić, Ph.D., Prof. Dr. Jiří Rubeš, Ph.D., Vladimír Sobotka, M.D., Prof. Dr. Luboslav Stárka, Ph.D., Assoc. Prof. Dr. Marta Šnajderová, Ph.D., Assoc. Prof. Dr. Michael Urban, Dr. Dagmara Zudová, Ph.D. Invited Speakers Prof. Dr. Ján Breza, Ph.D., Bratislava, Slovakia Dr. Luca Gianaroli, Bologna, Italy Dr. Ivan Kubiš, Banská Bystrica, Slovakia Dr. Rafal Kurzawa, Szczecin, Poland Günter Löscher, MBA, Koblach, Austria Assoc. Prof. Dr. Jozef Marenčák, Ph.D., Skalica, Slovakia Prof. Dr. Eberhard Nieschlag, FRCP, Münster, Germany Prof. Dr. Manuela Simoni, Ph.D., Münster, Germany Congress Site and Registration Štiřín Chateau, Ringhofferova 711, Štiřín 3

8 Official Languages Czech, Slovak, English (interpretation) Participants Registration Thursday 23 rd 12 pm 18 pm Friday 24 th 8 am 18 pm Registrated participant obtains Congress materials, name badge, meal vouchers, and tickets for social parties. All participants are asked to carry name badge visibly the whole time during the Congress. Registration Fee The registration fee includes: admission to the lecture halls and participation in the scientific programme admission to the exhibition areas participation in the opening ceremony on February 23, 2006 participation in the social party on February 24, 2006 Congress materials morning and afternoon coffee breaks on February 23 25, lunch February 24, 2006 Exhibition An Exhibition is opened alongside with the Congress in the Štiřín Congress Centre. Organizational and Technical Background Jiří Heráček, M.D., Department of Urology, FN KV, Šrobárova 50, , Prague 10, Czech Republic; tel.: , fax: , Jitka Pinkasová, Sanatorium Pronatal, Na Dlouhé Mezi 4/12, , Prague 4, Czech Republic; tel.: , fax: , 585, Accommodation The accommodation is booked in Hotel Zámek Štiřín**** and in Hotel René*** which is located about 8 km from Štiřín Conference Centre. Accommodation is not reimbursed, participants pay their own accommodation bill. Transportation Štiřín Conference Centre and Hotel Zámek Štiřín is 25 km southeast from the Capital. On the highway D1 from Prague to Brno turn towards Velké Popovice (Exit 15 Všechromy), Štiřín is about 3 km passed Velké Popovice; it is also possible to turn from the Old Benešov road (rd. 603) in Želivec and than continue for 1 km further to Štiřín. Shuttle bus will be available between Štiřín and René Hotels for participants attending scientific and social programs. Insurance The Congress Organizers are not taking responsibility for neither loss or damage of personal belongings, financial loss nor injury, illness and death of participants of the Congress. CME Accreditation The Congress is accredited by The Czech Medical Association. The participant obtains a certificate granted 17 credits in a system of the Continuing Medical Education. Further Information 4

9 ODBORNÝ PROGRAM SCIENTIFIC PROGRAMME ČTVRTEK THURSDAY February 23, 2006 od REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ PARTICIPANTS REGISTRATION Salonek SUKŮV SUK s Parlour SCHŮZE ANDROLOGICKÉ SEKCE ČESKÉ UROLOGICKÉ SPOLEČNOSTI MEETING OF ANDROLOGICAL SECTION OF THE CZECH UROLOGICAL SOCIETY Salonek LOVECKÝ HUNTER s Parlour UVÍTACÍ PŘÍPITEK WELCOME DRINK Coffee break Sál SALMŮV SALM s hall ZAHÁJENÍ KONGRESU CONGRESS OPENING Současnost a budoucnost andrologie v České republice Current and future in andrology in the Czech Republic V. Sobotka Sanatorium Pronatal I. PREIMPLANTAČNÍ GENETICKÁ DIAGNOSTIKA PREIMPLANTATION GENETIC DIAGNOSIS Moderace: D. Zudová (Sanatorium Pronatal), L. Gianaroli (SISMER, Bologna, Italy) I/1 Male factor and embryo aneuploidy L. Gianaroli SISMER, Bologna, Italy I/2 Význam preimplantační genetické diagnostiky u nositelů balancovaných translokací The effect of preimplantation genetic diagnosis in carriers of balanced translocations T. Brachtlová, M. Kosařová, D. Zudová Sanatorium Pronatal 5

10 15.30 I/3 Preimplantační genetická diagnostika chromosomálních abnormit embryí realita a budoucnost Preimplantation genetic diagnosis for the embryo chromosomal abnormity state of the art in present and time to come K. Veselá REPROMEDA Brno GENPROGRESS Brno I/4 Vývoj PGD a přehled výsledků v Sanatoriu Pronatal Trend and the results of PGD in Sanatorium Pronatal D. Zudová 1, T. Brachtlová 1, D. Hlinka 1, M. Kosařová 1, V. Gregor 1,2, T. Mardešić 1, V. Sobotka 1 1 Sanatorium Pronatal 2 Oddělení lékařské genetiky FTN Krč I/5 Molecular cytogenetic examination of gametes J. Diblík 1, P. Paulasová 1, M. Montag 2, C. Magli 3, F. Pellestor 4, M. Macek Sr. 1, Š. Vilímová 1 1 Center of Reproductive Genetics, Institute of Biology and Medical Genetics, Charles University 2 nd School of Medicine, University Hospital Motol, Prague 2 Universitäts - Frauenklinik Bonn, Germany 3 SISMER, Bologna, Italy 4 CNRS UPR 1142, Institute of Human Genetics, Montpellier, France I/6 Preimplantation genetic diagnosis for the embryo aneuploidy in couples with male factor of infertility K. Veselá, P. Trávník, J. Veselý, J. Rubeš, E. Oráčová, G. Tauwinklová, L. Hromadová REPROMEDA Brno GENPROGRESS Brno II. KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE QUALITY IN HEALTH CARE Moderace: M. Brokešová (Sanatorium Pronatal), G. Loescher (MTC Koblach, Austria) II/1 Zdravotnická dokumentace jako součást řízené kvality zdravotní péče Medical documentation a part of QM in health care M. Brokešová, V. Sobotka Sanatorium Pronatal II/2 ISO 9000 und European Tissue Directive Trends and Consequences in Western Europe G. Loescher MTC Koblach, Austria II/3 Více než 5leté zkušenosti centra asistované reprodukce s prací v systému řízené kvality Experiences with the work of quality management system in the center of assisted reproduction for more than five years V. Sobotka, T. Mardešić, M. Brokešová Sanatorium Pronatal Coffee break III. HYPOGONADISMY HYPOGONADISMS Moderace: L. Stárka (Endokrinologický ústav), M. Šnajderová (Pediatrická klinika, 2. LF UK a FN Motol) 6

11 17.00 III/1 Význam spolupráce napříč obory u poruch mužského pohlavního vývoje s manifestací v dětství a adolescenci The impact of interdisciplinary collaboration in malfunctions of male sexual development in childhood and adolescence M. Šnajderová Endokrinologické oddělení, Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol III/2 Rizika hormonální substituční terapie Risks of hormonal substitution therapy J. Heráček, M. Urban Urologická klinika, 3. LF UK a FN KV Androgeos III/3 The evaluation of prostate transrectal sonography, PSA, free PSA and f/t PSA in term of four years testosterone substitution therapy in Kallmann syndrome J. Heráček 1,4, M. Šnajderová 2, V. Sobotka 3, J. Kuncová 1, M. Lukeš 1, R. Zachoval 1, M. Záleský 1, M. Urban 1,4 1 Department of Urology, 3 rd Medical Faculty, Charles University 2 Department of Paediatrics, 2 nd Medical Faculty, Charles University 3 Sanatorium Pronatal 4 Androgeos III/4 Androgenní alopecie příznak mužského ekvivalentu polycystických ovárií nebo metabolického syndromu? Androgenetic alopecia the sign of male equivalent of polycystic ovary syndrome or metabolic syndrome? M. Dušková Endokrinologický ústav III/5 Léčba chlapeckého hypogonadismu nové aspekty Therapy of hypogonadism in boys new aspects B. Kalvachová Endokrinologický ústav Sál SALMŮV SALM s hall SYMPOZIUM SPOLEČNOSTI NIKON NICON SYMPOSIUM Možnosti zobrazovacích technik v rámci PGD Possibilities of imaging methods in PGD Restaurace ATIS Restaurant ATIS SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ, SPOLEČENSKÝ VEČER OPENING CEREMONY, SOCIAL PARTY 7

12 PÁTEK FRIDAY February 24, 2006 Restaurace ATIS Restaurant ATIS PRACOVNÍ SNÍDANĚ SPOLEČNOSTI ELI LILLY ELI LILLY OFFICIAL BREAKFAST Novinka v oblasti léčby ED: První velká head to head studie mezi PDE 5 inhibitory News in ED treatment: First big head-to-head study among PDE 5 inhibitors Sál SALMŮV SALM s hall I. PŘEDNÁŠKY HOSTŮ LECTURES OF INVITED SPEAKERS Moderace: D. Pacík (Urologická klinika, LF MU a FN Brno), J. Heráček (Urologická klinika, 3. LF UK a FN KV) 8.15 I/1 Current status of hormonal male contraception E. Nieschlag Institute of Reproductive Medicine of the University of Münster, Germany 8.30 I/2 Priapismus je stále problémom v urológii? Priapism, is it still a problem in urology? J. Breza, J. Dubravický, J. Štefančík Urologická klinika, LF UK a FN Bratislava, Slovensko 8.45 I/3 Quality control of semen analysis R. Kurzawa IVF Unit, Pomeranian Medical University, Szczecin, Poland II. CHRONICKÁ PÁNEVNÍ BOLEST CHRONIC PELVIC PAIN Moderace: M. Urban (Urologická klinika, 3. LF UK a FN KV), L. Zámečník (Urologická klinika, 1. LF UK a VFN) 9.00 II/1 Syndrom chronické pánevní bolesti a sexuální funkce Chronic pelvic pain syndrom and sexual function M. Urban, J. Heráček Urologická klinika, 3. LF UK a FN KV Androgeos 9.15 II/2 Chronická pánevní bolest u intersticiální cystitidy Chronic pelvic pain in interstitial cystitis L. Zámečník Urologická klinika, 1. LF UK a VFN 9.30 II/3 Patofyziologie pánevních bolestí The pathophysiology of pelvic pains R. Rokyta Ústav normální, patologické a klinické fyziologie, 3. LF UK a FN KV 8

13 9.45 II/4 Kazuistiky Case reports M. Urban Urologická klinika, 3. LF UK a FNKV Androgeos 9.50 II/5 Chronická pánevní bolest a sexuální dysfunkce u prostatitidy Chronic pelvic pain and sexual dysfunction in prostatitis L. Zámečník, V. Soukup Urologická klinika, 1. LF UK a VFN 9.55 II/6 Chronická pánevní bolest muže společným pohledem urologa a anatoma Chronic pelvic pain in men and point of view by urologist and anatomist M. Urban 1,2, V. Báča 3, J. Heráček 1,2, M. Očenášek 4, R. Grill 1,3 1 Urologická klinika, 3. LF UK a FN KV 2 Androgeos - privátní urologie a centrum pánevní bolesti 3 Centrum integrovaného studia pánve, 3. LF UK a FN KV 4 Ústav pro péči o matku a dítě, Praha Coffee break III. OPERAČNÍ METODY V ANDROLOGII SURGERY METHODS IN ANDROLOGY Moderace: P. Hanek (Urologická klinika, 2. LF UK a FN Motol), A. Khamzin (Urologická klinika, LF MU a FN Brno) III/1 Možnosti urologa v rekonstrukci obstrukce semenných cest Chances of urologist in treatment of semen tract obstruction D. Pacík Urologická klinika, LF MU a FN Brno III/2 Dlouhodobé výsledky mikrochirurgické varikokelektomie Long-term results of microsurgical varicocelectomy M. Nussir Urologická klinika, LF MU a FN Brno III/3 Robotika v urologii a andrologii Robotic surgery in urology and andrology J. Heráček, M. Urban Urologická klinika, 3. LF UK a FN KV Androgeos III/4 Technické přednosti robotického operačního systému da Vinci - naše iniciální zkušenosti The technical advantages of the robotic da Vinci operative system our initial experience I. Kolombo, P. Beňo, M. Toběrný, M. Bartůněk Centrum robotické chirurgie a urologie, Nemocnice Na Homolce III/5 Operační korekce u pacientů s induratio penis plastica Peyroni disease and surgical possibility for reconstruction P. Navrátil 1, L. Hejzlar 2, I. McCoil 2 1 Urologická klinika, LF UK a FN HK 2 Andrologické centrum, Hradec Králové III/6 Třináctileté zkušenosti s laparoskopickou operací varikokély 13 years experience with laparoscopic varicocolectomy M. Hrabec, V. Študent Urologická klinika, LF UP a FN Olomouc 9

14 IV. EREKTILNÍ DYSFUNKCE ERECTILE DYSFUNCTION Moderace: D. Pacík (Urologická klinika, LF MU a FN Brno), I. Kubiš (DPC, Banská Bystrica, Slovensko) IV/1 Řešení komplikací implantace inflatabilní penilní protézy Treatment of implanted inflatable penile prosthesis complications D. Pacík Urologická klinika, LF MU a FN Brno IV/2 Léčba nízkoprůtokového priapismu Treatment of low flow priapism P. Hanek 1, I. Kawaciuk 1, L. Hyršl 1, V. Janík 2, R. Pádr 2, J. Vojáček 3 1 Urologická klinika, 2. LF UK a FN Motol 2 Klinika zobrazovacích metod, 2. LF UK a FN Motol 3 Kardiochirurgická klinika, 2. LF UK a FN Motol IV/3 Medikamentózní terapie u komplikovaných případů ED Drug therapy in complicated cases of erectile dysfunction L. Zámečník Urologická klinika, 1. LF UK a VFN IV/4 Využití lokální aplikace interferonu-alfa 2b v léčbě induratio penis plastica Local aplication of interferon-alfa 2b in induratio penis plastica therapy L. Zámečník, J. Stolz, V. Soukup, T. Hanuš Urologická klinika, 1. LF UK a VFN IV/5 Postavení intrakavernózních injekcí v současné terapii ED Current position of intracavernous applications of vasoactive drugs P. Navrátil 1, L. Hejzlar 2, I. Mc Coil 2 1 Urologická klinika, LF UK a FN HK 2 Andrologické centrum, Hradec Králové IV/6 Pozoruhodný "nežiadúci účinok" tadalafilu u pacientov s ED Remarkable adverse event of tadalafil in patients with erectile dysfunction I. Kubiš Diagnosticko preventívne centrum, Banská Bystrica, Slovenská republika Oběd Lunch V. GENETIKA A MUŽSKÁ INFERTILITA GENETICS AND MALE INFERTILITY Moderace: J. Rubeš (VÚVeL Brno), D. Stejskal (Gennet) V/1 Vyšetření spermií pomocí fluorescenční in situ hybridizace Examination of sperm by fluorescence in situ hybridization J. Rubeš 1,3, E. Oráčová 1,2, K. Veselá 2, R. Rybář 1,2, V. Hořínová 4, M. Vozdová 1 1 Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno 2 Sanatorium REPROMEDA, Brno 3 GENPROGRESS, Brno 4 Genetická poradna, Jihlava V/2 Molekulárně genetické vyšetření mužů s poruchami reprodukce Molecular genetic assays in infertile men M. Kosařová, Š. Mašková, V. Gregor Sanatorium Pronatal 10

15 13.45 V/3 Genetické vyšetření mužů ze souboru MESA a TESE Genetic examination of MESA and TESE patients R. Gaillyová 1, M. Vilémová 1, B. Ravčuková 1, I. Valášková 1, R. Beharka 2, D. Pacík 2, I. Crha 3, P. Ventruba 3 1 Oddělení lékařské genetiky, LF MU a FN Brno 2 Gynekologicko-porodnická klinika, LF MU a FN Brno 3 Urologická klinika, LF MU a FN Brno V/4 Vyšetření spermií nositelů balancovaných translokací metodou FISH The examination of spermatozoa from carriers of balanced translocations using the fluorescence in situ hybridization method E. Oráčová 1,2, M. Vozdová 1, J. Rubeš 1,2 1 Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno 2 Sanatorium REPROMEDA, Brno V/5 Prevalence and types of Y chromosome microdeletions in Czech infertile males M. Zámečníková 1, A. Krebsová 1, K. Spejchalová 1, Š.Vilímová 1, M. Macek Sr. 1 1 Institute of Biology and Medical Genetics, UH Motol, Charles University, Prague, Czech Republic VI. PORANĚNÍ MÍCHY A PÁNVE V UROANDROLOGII TRAUMA OF SPINAL CORD AND PELVIS IN URO-ANDROLOGY Moderace: T. Hanuš (Urologická klinika, 1. LF UK a VFN), J. Heráček (Urologická klinika, 3. LF UK a FN KV) VI/1 Poranění míchy z pohledu urologa Spinal cord injury: urological management T. Hanuš Urologická klinika, 1. LF UK a VFN VI/2 Poranění míchy z pohledu androloga Andrologist point of view on spinal cord injury J. Heráček Urologická klinika, 3. LF UK a FN KV Androgeos VI/3 Poranění míchy z pohledu lékaře spinální jednotky Spinal cord injury according to doctor of spinal cord unit J. Kříž Spinální jednotka při Klinice rehabilitace, 2. LF UK a FN Motol VI/4 Poranění pánve v andrologii Trauma of pelvis in andrology R. Grill, V. Džupa, V. Báča, M. Očenášek Centrum integrovaného studia pánve, 3. LF UK VI/5 Sexuální dysfunkce po poranění míchy Sexual dysfunctions in male after spinal cord injury J. Heráček 1,2, M. Urban 1,2, V. Sobotka 3, R. Zachoval 1, J. Kuncová 4, M. Lukeš 1, Záleský 1 1 Urologická klinika, 3. LF UK a FN KV 2 Androgeos 3 Sanatorium Pronatal 4 U.O. Urologia Universitaria, Universitá di Pisa, Itálie 11

16 14.55 VI/6 MikroTESE efektivní odběr spermií u pacientů po míšním poranění MicroTESE effective method of sperm retrieval after spinal cord injury V. Sobotka 1, D. Chládek 1, D. Hlinka 1, J. Heráček 2 1 Sanatorium Pronatal 2 Urologická klinika, 3. LF UK a FN KV Coffee break VII. GENETIKA A REPRODUKČNÍ ANDROLOGIE GENETICS AND REPRODUCTIVE ANDROLOGY Moderace: R. Gaillyová (Oddělení lékařské genetiky, LF MU a FN Brno), V. Gregor (Oddělení lékařské genetiky FTN Krč) VII/1 Androgenetic aspect of prenatal diagnosis D. Stejskal Gennet VII/2 Genetické příčiny hypogonadismu u mužů Genetic causes of hypogonadism in men V. Gregor Oddělení lékařské genetiky FTN Krč Sanatorium Pronatal VII/3 Preimplantační genetická diagnostika princip a využití u páru s androgenním faktorem sterility Preimplantation genetic diagnosis significance in couples with androgenic sterility D. Zudová Sanatorium Pronatal VII/4 Azoospermie u nosičů CFTR genu Azoospermia in carriers of CFTR gene P. Hanek 1, Š. Vilímová 1, P. Potužníková 2 1 Urologická klinika, 2. LF UK a FN Motol 2 Ústav biologie a lékařské genetiky, 2. LF UK a FN Motol VII/5 Mužský faktor sterility na Slovensku a možný vplyv chemických faktorov prostredia The male factor of infertility in Slovakia and influence of environmental chemical factors I. Konýčková 1, J. Války 1, R. Toman 2, S. Mindendek 2, A. Calamar 1, P. Balogh 1 1 Iscare, Bratislava 2 SPU, Nitra VII/6 CFTR gene mutations and variants IVS8 (TG)n/IVS8 (T)n and 1540 A/G in Czech and German patients with the non-obstructive azoospermia and severe oligospermia M. Macek Sr. 1, A. Krebsová 1, P. van der Ven 2, M. Zámečníková 1, M. Matějčková 1, S. Vilímová 1, A. Sobek 3, M. Macek Jr. 1 1 Institute of Biology and Medical Genetics, Charles University 2 nd School of Medicine, University Hospital Motol, Prague, Czech Republic 2 Clinic of Obstetrics and Gynecology, University of Bonn, Germany 3 Fertimed private infertility center, Olomouc, Czech Republic VIII. BENIGNÍ HYPERPLAZIE PROSTATY A SEXUALITA BENIGN PROSTATIC HYPERPLASIA AND SEXUALITY Moderace: R. Zachoval (Urologická klinika, 3. LF UK a FN KV), V. Študent (Urologická klinika, LF UP a FN Olomouc) 12

17 16.30 VIII/1 LUTS a sexuální dysfunkce LUTS and sexual dysfunction D. Pacík Urologická klinika, LF MU a FN Brno VIII/2 Sexuální dysfunkce po operaci BHP Sexual dysfunction after BPH surgery V. Študent Urologická klinika, LF UP a FN Olomouc VIII/3 Sexuální dysfunkce a medikamentózní léčba BHP Sexual dysfunctions and medicamentous treatment of benign prostatic hyperplasia R. Zachoval Urologická klinika, 3. LF UK a FN KV VIII/4 Léčba hypogonadismu a prostata Treatment of hypogonadism and prostate J. Štefančík, J. Dubravický, J. Breza Urologická klinika, LF UK a FNsP Bratislava VIII/5 Symptomy dolních močových cest a skóre IIEF ve studii KAPROS v Olomouckém kraji Low urinary tract symptoms and IIEF score in study KAPROS in the region of Olomouc V. Študent, M. Hrabec Urologická klinika, LF UP a FN Olomouc Coffee break Sál SALMŮV SALM s hall SYMPOZIUM SPOLEČNOSTI SCHERING SCHERING SYMPOSIUM Nebido nová možnost léčby hypogonadismu Nebido a new tool in hypogonadism treatment Restaurace ATIS Restaurant ATIS SPOLEČENSKÝ VEČER SOCIAL PARTY 13

18 SOBOTA SATURDAY February 25, 2006 Restaurace ATIS Restaurant ATIS PRACOVNÍ SNÍDANĚ SPOLEČNOSTI ASTRA ZENECA ASTRA ZENECA OFFICIAL BREAKFAST Lokálně pokročilý karcinom prostaty Locally advanced prostate cancer Sál SALMŮV SALM s hall I. PŘEDNÁŠKY HOSTŮ LECTURES OF INVITED SPEAKERS Moderace: D. Pacík (Urologická klinika, LF MU a FN Brno), J. Heráček (Urologická klinika, 3. LF UK a FN KV) 8.30 I/1 Y chromosome and male infertility M. Simoni Institute of Reproductive Medicine of the University of Münster, Germany 8.45 I/2 Adult onset hypogonadism: current trends of therapy J. Marenčák Urologické oddelenie NsP Skalica, Slovensko II. LABORATORNÍ METODY POSUZOVÁNÍ KVALITY EJAKULÁTU LABORATORY METHODS IN EJACULATE QUALITY EVALUATION Moderace: J. Pěknicová (ÚMG AV), J. Marenčák (Urologické odd. NsP Skalica, Slovensko) 9.00 II/1 Normální spermiogram dle manuálu WHO 1998 nevylučuje andrologickou sterilitu páru Normal spermiogram according to the manual WHO in 1998 does not eliminate andrological sterility of a couple D. Chládek, V. Sobotka Sanatorium Pronatal 9.15 II/2 Využití monoklonálních protilátek proti proteinům lidských spermií v asistované reprodukci Application of monoclonal antibodies against human sperm proteins in assisted reproduction J. Pěknicová, D. Chládek, O. Teplá Ústav molekulární genetiky Akademie věd ČR 9.30 II/3 Kryokonzervace spermatu před onkologickou léčbou 10 let zkušeností Sperm banking before gonadotoxic treatment 10 years experience I. Crha 1, P. Ventruba 1, J. Žáková 1, J. Jarkovský 2, E. Geryk 3 1 Gynekologicko porodnická klinika Masarykovy univerzity a FN Brno 2 Centrum biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita 3 Národní onkologický registr, Masarykův onkologický ústav 9.35 II/4 Circulating neuroactive C21- and C19- steroids in young men before and after ejaculation L. Stárka 1, M. Hill 1, H. Havlíková 1, L. Kancheva 1, V. Sobotka 2, J. Heráček 3 1 Institute of Endocrinology, Prague 2 Sanatorium Pronatal, Prague 3 Urological Clinic, 3 rd Medical Faculty, Charles University 14

19 9.40 II/5 Comparison of standard spermiogram evaluation with computer-aided sperm analysis S. Doubravská, J. Diblík, J. Ichová, Š. Vilímová, M. Macek Sr. Center of Reproductive Genetics, Institute of Biology and Medical Genetics, Charles University 2 nd School of Medicine, University Hospital Motol, Prague Coffee break III. KARCINOM PROSTATY A SEXUALITA PROSTATE CANCER AND SEXUALITY Moderace: L. Jarolím (Urologická klinika, 2. LF UK a FN Motol), M. Lukeš (Urologická klinika, 3. LF UK a FN KV) III/1 Nervy šetřící radikální prostatektomie Nerve sparing radical prostatectomy D. Pacík Urologická klinika, LF MU a FN Brno III/2 Erektilní dysfunkce po radioterapii Erectile dysfunction after radiotherapy of prostate carcinoma P. Šlampa Masarykův onkologický ústav Brno III/3 Hormonální androgenní deprivace a sexuální funkce Hormonal androgen deprivation and sexual functions V. Vít, D. Pacík Urologická klinika, LF MU a FN Brno III/4 Časné použití tadalafilu u pacientů po bilaterální nervy šetřící radikální prostatektomii Early use of tadalafil in patients after bilateral nerve sparing radical prostatectomy M. Lukeš, M. Urban, J. Heráček, M. Záleský, R. Zachoval Urologická klinika, 3. LF UK a FN KV III/5 Zhodnocení kontinence a erektilní funkce u pacientů po radikální prostatektomii Evaluation of continence and erectile function in patients after radical prostatectomy M. Lukeš, M. Urban, R. Grill, M. Záleský, J. Heráček, J. Sachová, R. Zachoval Urologická klinika, 3. LF UK a FN KV III/6 Význam šetření váčků při radikální prostatektomii Value of seminal vesicle sparing during radical prostatectomy L. Jarolím, I. Kawaciuk, M. Schmidt, M. Rejchrt, P. Hanek, L. Hyršl, P. Dušek, V. Kaliská, P. Verner Urologická klinika, 2. LF UK a FN Motol IV. TAKE HOME MESSAGE Moderace: D. Pacík (Urologická klinika, LF MU a FN Brno), V. Sobotka (Sanatorium Pronatal), J. Heráček (Urologická klinika, 3. LF UK a FN KV) VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍ PREZENTACE THE BEST PRESENTATION ANNOUNCEMENT ZÁVĚR KONGRESU CONGRESS CLOSING 15

20

21 MALE FACTOR AND EMBRYO ANEUPLOIDY L. Gianaroli SISMER, Bologna, Italy Nedodán Not submitted 17

22 VÝZNAM PREIMPLANTAČNÍ GENETICKÉ DIAGNOSTIKY PRO NOSITELE BALANCOVANÉ TRANSLOKACE THE EFFECT OF PREIMPLANTATION GENETIC DIAGNOSIS IN CARRIERS OF BALANCED TRANSLOCATIONS T. Brachtlová, M. Kosařová, D. Zudová Sanatorium Pronatal Úvod: Část pacientů přicházejících do centra asistované reprodukce jsou nositelé balancované translokace a právě jim umožňuje preimplantační genetická diagnostika výrazně zvýšit pravděpodobnost úspěšného těhotenství a narození zdravého dítěte. Soubor a metody: Preimplantační genetická diagnostika translokací byla zařazena do rutinního provozu našeho pracoviště v květnu Do současnosti bylo vyšetření provedeno u 12 nositelů balancované translokace v 17 cyklech. Diagnostika se týkala jak nositelů robertsonské translokace, tak nositelů reciproké translokace. Před vlastní preimplantační genetickou diagnostikou byly u každého páru testovány specifické DNA sondy na periferní krvi nositele balancované translokace. Samotná preimplantační genetická diagnostika byla prováděna na blastomerách třídenního embrya ve dvou hybridizačních kolech a výsledkem analýzy bylo zhodnocení numerického zastoupení 2 až 8 chromozomů v závislosti na typu translokace. Výsledky: Celkový průměrný věk pacientek byl 33,7 let. Celkem bylo analyzováno 111 embryí s 99,16% úspěšností. Z celkového počtu embryí bylo transferovatelných 22,6 %, ET byl proveden v 53 %. Zaznamenány byly 2 gravidity. Při srovnání obou skupin translokací byl průměrný věk u robetsonských translokací 32,6 let, u reciprokých translokací 34,6 let. U robetsonských translokací bylo vyšetřeno celkem 45 embryí s 98,2% úspěšností, transferovatelných bylo 35,7 % embryí. U reciprokých translokací bylo celkem vyšetřeno 66 embryí se 100% úspěšností, transferovatelných bylo 10,8 % embryí. Závěr: Srovnáním výsledků z našeho pracoviště a z dostupné literatury jasně vyplývá, že preimplantační genetická diagnostika u nositelů robertsonské translokace vykazuje vyšší procento geneticky normálních embryí než u nositelů reciprocké translokace. 18

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY Račanská E. 1, Huser M. 1, Schwarz D. 2, Šnábl I. 2, Ventruba P. 1 1) Gynekologicko porodnická klinika LF MU a FN Brno 2) Institut biostatistiky a analýz LF a PřF MU Abstrakt

Více

Seznam publikační a přednáškové činnosti MUDr. Jiří Heráček, Ph.D.

Seznam publikační a přednáškové činnosti MUDr. Jiří Heráček, Ph.D. Seznam publikační a přednáškové činnosti MUDr. Jiří Heráček, Ph.D. Monografie vydaná v češtině, vedoucí autor: 1. HERÁČEK, Jiří, URBAN, Michael, et al. Urologie pro studenty (Urology for Students) [online].

Více

Bezpečné využití dlouhodobých žilních vstupů napříč obory

Bezpečné využití dlouhodobých žilních vstupů napříč obory pozvánka a program Top Hotel Praha 3. 11. 2015 Společnost pro porty a permanentní katetry SPPK Vás zve na Mezinárodní vědeckou konferenci Bezpečné využití dlouhodobých žilních vstupů napříč obory - Novinky

Více

PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE

PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE Redakce DMEV vítá veškerá oznámení o vědeckých a postgraduálních seminářích konaných v České republice i upozornění na mezinárodní akce. Oznámení o plánovaných akcích

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

Asistovaná reprodukce 2012. Assisted reproduction 2012

Asistovaná reprodukce 2012. Assisted reproduction 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 18. 12. 2013 56 Souhrn Asistovaná reprodukce 2012 Assisted reproduction 2012 V roce 2012 provozovalo činnost 39 center

Více

NEWSLETTER. obsah. Preimplantační genetická diagnostika nová metoda screeningu 24 chromozomů metodou Array CGH...2

NEWSLETTER. obsah. Preimplantační genetická diagnostika nová metoda screeningu 24 chromozomů metodou Array CGH...2 Srpen 2012 8 obsah Preimplantační genetická diagnostika nová metoda screeningu 24 chromozomů metodou Array CGH...2 Zachování fertility nové možnosti v GENNETu...3 Hysteroskopie bez nutnosti celkové anestezie...4

Více

12. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE 23. SYMPOZIUM OZNÁMENÍ 12. 13. LISTOPADU 2013 BRNO, HOTEL INTERNATIONAL

12. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE 23. SYMPOZIUM OZNÁMENÍ 12. 13. LISTOPADU 2013 BRNO, HOTEL INTERNATIONAL 12. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE 23. SYMPOZIUM OZNÁMENÍ 12. 13. LISTOPADU 2013 BRNO, HOTEL INTERNATIONAL Sekce asistované reprodukce ČGPS ČLS JEP Gynekologicko-porodnická klinika MU a FN Brno www.ivfbrno.cz

Více

David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3

David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3 David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3 Klinika reprodukční medicíny a gynekologie Zlín 1 Imalab s.r.o. Zlín 2 Beckman Coulter ČR, a Imunoanalytická laboratoř,

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 2014 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Onkologická sekce

Více

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY Annual report 2012 General Information Name Address Czech Stem Cells Registry (CSCR ) Český registr dárců krvetvorných buněk Institute for Clinical and Experimental Medicine Pavilon Z4 Vídeňská 1958/9

Více

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze přednosta prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika VFN a 1. LF UK se letos

Více

Asistovaná reprodukce 2013. Assisted reproduction 2013

Asistovaná reprodukce 2013. Assisted reproduction 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 6 Souhrn Asistovaná reprodukce 2013 Assisted reproduction 2013 V roce 2013 provozovalo činnost 41 center

Více

THE EFFECT OF AGE ON DOG SEMEN QUALITATIVE PARAMETERS

THE EFFECT OF AGE ON DOG SEMEN QUALITATIVE PARAMETERS THE EFFECT OF AGE ON DOG SEMEN QUALITATIVE PARAMETERS Doleželík R., Vágenknechtová M., Hošek M., Máchal L. Department of Animal Breeding, Fakulty of Agronomy, Mendel University in Brno, Zemědělská 1, 613

Více

SOUČASNÝ STAV LÉČBY PORUCH RŮSTU. R. Pomahačová. Plzeň. lék. Sborn. 80, 2014: 107 111

SOUČASNÝ STAV LÉČBY PORUCH RŮSTU. R. Pomahačová. Plzeň. lék. Sborn. 80, 2014: 107 111 Plzeň. lék. Sborn. 80, 2014: 107 111 SOUČASNÝ STAV LÉČBY PORUCH RŮSTU R. Pomahačová Dětská klinika FN a LF UK v Plzni Růst dítěte je za fyziologických okolností zákonitým procesem. Do dvou let věku dítě

Více

1.1. Lidská sexualita v kontextu historického vývoje. 1.2. Novodobé poznatky související se sexualitou

1.1. Lidská sexualita v kontextu historického vývoje. 1.2. Novodobé poznatky související se sexualitou Obsah Předmluva 1. Historie lidské sexuality 1.1. Lidská sexualita v kontextu historického vývoje 1.2. Novodobé poznatky související se sexualitou 1.3. Sexuologie jako klinický a vědecký obor 2. Mýty a

Více

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR První anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci

Více

PŘEHLED SEMINÁŘŮ POŘÁDANÝCH LŮŽKOVÝMI UROLOGICKÝMI PRACOVIŠTI V I. POLOLETÍ ROKU 2002

PŘEHLED SEMINÁŘŮ POŘÁDANÝCH LŮŽKOVÝMI UROLOGICKÝMI PRACOVIŠTI V I. POLOLETÍ ROKU 2002 PŘEHLED SEMINÁŘŮ POŘÁDANÝCH LŮŽKOVÝMI UROLOGICKÝMI PRACOVIŠTI V I. POLOLETÍ ROKU 2002 Vážení kolegové, po dohodě s ambulantními urology na sjezdu v Novém Městě na Moravě a se souhlasem Katedry urologie

Více

Pokroky v urogynekologii

Pokroky v urogynekologii Urologické oddělení Nemocnice Kyjov pod záštitou Sekce urodynamiky, neurologie a urogynekologie České urologické společnosti ČLS J. E. Purkyně a České akademie urologie pořádá ve dnech 4. 6. - 5. 6. 2015

Více

Vyšetření neplodného muže podle WHO versus realita v ČR. MUDr.. Vladimír Kubíček, CSc. Centrum andrologické péče www.androcare.cz

Vyšetření neplodného muže podle WHO versus realita v ČR. MUDr.. Vladimír Kubíček, CSc. Centrum andrologické péče www.androcare.cz Vyšetření neplodného muže podle WHO versus realita v ČR MUDr.. Vladimír Kubíček, CSc. Centrum andrologické péče www.androcare.cz Mužská reprodukční kapacita je deficientní nejméně u 50 % infertilních párů.

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

CENÍK ASISTOVANÉ REPRODUKCE KLINIKY REPRODUKČNÍ MEDICÍNY A GYNEKOLOGIE ZLÍN PLATNÝ OD 1. 6. 2014

CENÍK ASISTOVANÉ REPRODUKCE KLINIKY REPRODUKČNÍ MEDICÍNY A GYNEKOLOGIE ZLÍN PLATNÝ OD 1. 6. 2014 CENÍK ASISTOVANÉ REPRODUKCE KLINIKY REPRODUKČNÍ MEDICÍNY A GYNEKOLOGIE ZLÍN PLATNÝ OD 1. 6. 2014 Ceník stanoví ceny za léčebné výkony poskytnuté na Klinice reprodukční medicíny a gynekologie ve Zlíně.

Více

VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CMG CZECH GROUP M Y E L O M A Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA

VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CMG CZECH GROUP M Y E L O M A Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CZECH CMG M Y E L O M A GROUP Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA Zhodnocení spolupráce Přehled molekulárně cytogenetických

Více

Metodika. Registr pacientů RESET. (REgistr SElárních Tumorů) Stav k 19.09.2011

Metodika. Registr pacientů RESET. (REgistr SElárních Tumorů) Stav k 19.09.2011 Metodika Registr pacientů RESET (REgistr SElárních Tumorů) Stav k 19.09.2011 Cíl studie Cíl projektu: - Zjistit důležitá data prevalence makroprolaktinomů v ČR a SR - Popsat jednotlivé používané léčebné

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru REPRODUKČNÍ MEDICÍNA

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru REPRODUKČNÍ MEDICÍNA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru REPRODUKČNÍ MEDICÍNA 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru reprodukční medicína je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

S t u d y P l a n W M TS

S t u d y P l a n W M TS Czech University of Life Sciences in Prague (CULS Prague) S t u d y P l a n W M TS Credits: Every student needs at least 120 ECTS for the whole study (about 0 ECTS in every year). Student has 66 ECTS for

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

V ENDOKRINOLOGII VII. HRADECKÝ POSTGRADUÁLNÍ KURZ. 12. 14. května 2016. Univerzita Hradec Králové Hradecká 1227/4 INFORMACE

V ENDOKRINOLOGII VII. HRADECKÝ POSTGRADUÁLNÍ KURZ. 12. 14. května 2016. Univerzita Hradec Králové Hradecká 1227/4 INFORMACE ČESKÁ ENDOKRINOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI SE SUBKATEDROU ENDOKRINOLOGIE KATEDRY INTERNÍCH OBORŮ LF UK A 4. INTERNÍ HEMATOLOGICKOU KLINIKOU LF UK A FN V HRADCI KRÁLOVÉ pod záštitou děkana

Více

2. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO 2011

2. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO 2011 Záštitu nad kolokviem převzaly: Evropská onkologická společnost Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Česká onkologická společnost Česká urologická společnost Česká

Více

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní zahájení... 3 09:00 10:30 State of Art v onkologii... 3

Více

12. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI O NEMOCECH PRSU

12. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI O NEMOCECH PRSU Senologická sekce ČGPS ČLS JEP Gynekologicko - porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol pořádají 12. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI O NEMOCECH PRSU Komplikace diagnostiky a léčby nemocí prsu Senologie pro praxi Hormony

Více

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4.

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4. Program konference X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA PROGRAM Čtvrtek 12.4.2012 19.00

Více

LÉKAŘSKÉ SYMPOZIUM MODULACE (MDM) V LÉKAŘSKÉ PRAXI TOP HOTEL PRAHA 4.10.2010

LÉKAŘSKÉ SYMPOZIUM MODULACE (MDM) V LÉKAŘSKÉ PRAXI TOP HOTEL PRAHA 4.10.2010 LÉKAŘSKÉ SYMPOZIUM FYZIKÁLNÍ LÉČBA METODOU MESODIENCEFALICKÉ MODULACE (MDM) V LÉKAŘSKÉ PRAXI TOP HOTEL PRAHA 4.10.2010 Motto Prof.MUDr.Vladimir A. Pavlov, DrSc: Mesodiencefalická modulace je jediná metoda

Více

CENÍK ASISTOVANÉ REPRODUKCE KLINIKY REPRODUKČNÍ MEDICÍNY A GYNEKOLOGIE ZLÍN PLATNÝ OD 3. 6. 2015

CENÍK ASISTOVANÉ REPRODUKCE KLINIKY REPRODUKČNÍ MEDICÍNY A GYNEKOLOGIE ZLÍN PLATNÝ OD 3. 6. 2015 CENÍK ASISTOVANÉ REPRODUKCE KLINIKY REPRODUKČNÍ MEDICÍNY A GYNEKOLOGIE ZLÍN PLATNÝ OD 3. 6. 2015 Ceník stanoví ceny za léčebné výkony poskytnuté na Klinice reprodukční medicíny a gynekologie ve Zlíně.

Více

X. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma:

X. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma: Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

Tipy a triky urologické operativy

Tipy a triky urologické operativy 2. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 28. března 2014 Výukové centrum LF UK a FN Hradec Pořádá Urologická klinika LF UK a FN Hradec a Aesculap Akademie pod záštitou České urologické

Více

XXXIV. FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXIV. FLEBOLOGICKÉ DNY XXXIV. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní úãastí Novinky v diagnostice a léãbû Ïilních onemocnûní HRADEC KRÁLOVÉ 2. - 3. fiíjna 2009 pofiádá âeská flebologická spoleãnost âeské lékafiské spoleãnosti J. E.

Více

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315 Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5 Compotech Cup v lodních třídách / in classes D-One, 7P CTL 161315 Datum / date: 04.06.2016 05.06.2016 místo konání : Kemp Jestřábí 1, Lipno Černá v Pošumaví

Více

SEVEROčESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGů

SEVEROčESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGů SEVEROčESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGů ZABÝVAJÍCÍCH SE ULTRAZVUKOVOU DIAGNOSTIKOU FINÁLNÍ INFORMACE www.bos-congress.cz/gyn2014 TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ 11. 13. dubna 2014, BEST WESTERN Hotel VLADIMIR, Masarykova

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Androgenní substituce pohledem urologa

Androgenní substituce pohledem urologa Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Míčovna Pražský hrad 24.října 2015 Androgenní substituce pohledem urologa Libor Zámečník Urologická klinika VFN a 1. LF UK TH klinika Praha Víme, že Hladina testosteronu

Více

Projekt CAMELIA Projekt ALERT

Projekt CAMELIA Projekt ALERT Projekt Alert akutní leukemie klinický registr x Web projektu Diskusní klub projektu Management dat Služby IS Help Zpět Analytické nástroje Prohlížeč dat Expertní služby x Projekt CAMELIA Projekt ALERT

Více

Katedra porodní asistence LF MU Brno Poruchy plodnosti - příčiny, diagnostika, léčba

Katedra porodní asistence LF MU Brno Poruchy plodnosti - příčiny, diagnostika, léčba Katedra porodní asistence LF MU Brno Poruchy plodnosti - příčiny, diagnostika, léčba I. Crha, P. Janků LIDSKÁ NEPLODNOST Definice WHO: Dvojice je považována za neplodnou, pokud žena neotěhotní do 2 let

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 Pořadatel: Plavecký klub Hradec Králové, Eliščino nábřeží 842, 500 03 Hradec

Více

Tipy a triky urologické operativy

Tipy a triky urologické operativy 2. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 28. března 2014 Výukové centrum LF UK a FN Hradec Králové Pořádá Urologická klinika LF UK a FN Hradec Králové a Aesculap Akademie pod záštitou České

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

PROGRAM KONFERENCE. Poslední aktualizace: 1. listopadu 2013 S výhradou dodatečných změn a úprav

PROGRAM KONFERENCE. Poslední aktualizace: 1. listopadu 2013 S výhradou dodatečných změn a úprav PROGRAM KONFERENCE Poslední aktualizace: 1. listopadu 2013 S výhradou dodatečných změn a úprav Středa, 27. listopadu 18.00 20.00 Registrace foyer recepce, Hotel Zámek Vráž 18.00 20.00 Stavba doprovodné

Více

Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP

Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP Členská základna K datu 31.12.2004 byl počet členů Společnosti lékařské genetiky (SLG) celkem 227. Oproti roku 2003 došlo k navýšení o 41 nově přihlášených

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Doporučený postup č. 3. Genetické laboratorní vyšetření v reprodukční genetice

Doporučený postup č. 3. Genetické laboratorní vyšetření v reprodukční genetice Účinnost k 1. 12. 2014 Doporučený postup č. 3 Genetické laboratorní vyšetření v reprodukční genetice Stav změn: 1. vydání Základním předpokladem genetického laboratorního vyšetření v reprodukční genetice

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

Urologická příprava pacienta do registru čekatelů na TL. Pavel Navrátil RTC při Urologické klinice FN a LF UK v Hradci Králové

Urologická příprava pacienta do registru čekatelů na TL. Pavel Navrátil RTC při Urologické klinice FN a LF UK v Hradci Králové Urologická příprava pacienta do registru čekatelů na TL Pavel Navrátil RTC při Urologické klinice FN a LF UK v Hradci Králové Základní předpoklady vstupu do registru čekatelů 1. Vyloučení malignity 2.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI LÉKAŘSKÁ FAKULTA Ústav ošetřovatelství a porodní asistence ZMAPOVÁNÍ EDUKOVANOSTI PACIENTŮ S ANGINOU PECTORIS Z POHLEDU VŠEOBECNÉHO OŠETŘOVATELE Bakalářská práce PAVEL BĚLUNEK

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně pořádá pod záštitou České společnosti pro ortopedii a traumatologii Profesní odborové unie zdravotních

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 1 30. 3. 2007 Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2006 Balneologic Care in

Více

OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka

OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka Předseda Prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc. Fyziologický ústav 1. LF UK, Albertov 5, 128 00 Praha 2 e-mail: jaroslav.pokorny@lf1.cuni.cz Členové Prof.

Více

XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních

XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních Místo a termín: Konstantinovy Lázně, LH Alžbětin Dvůr od 30.1.2009 do 1.2.2009

Více

POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ. Needle year classes of Scots pine progenies. Jarmila Nárovcová. Abstract

POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ. Needle year classes of Scots pine progenies. Jarmila Nárovcová. Abstract POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ Needle year classes of Scots pine progenies Jarmila Nárovcová Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Výzkumná stanice Opočno Na Olivě 550

Více

Tipy a triky urologické operativy

Tipy a triky urologické operativy 3. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 24. dubna 2015 Výukové centrum LF UK a Pořádá Urologická klinika LF UK a a Aesculap Akademie pod záštitou České urologické společnosti České akademie

Více

XI. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma:

XI. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma: Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

IMUNOLOGIE REPRODUKCE V TEORII A PRAXI

IMUNOLOGIE REPRODUKCE V TEORII A PRAXI IMUNOLOGIE REPRODUKCE V TEORII A PRAXI REPRODUKČNÍ IMUNOLOGIE Z. Ulčová-Gallová 1, J. Madar 2, K. Nouza 2, R. Kinský 2, J. Pěknicova 3, T. Mardešic 4, H. Tlaskalová- Hogenová 3, P. Panzner 1, O. Cinek

Více

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda Besedy pro zdraví Besedy pro zdraví je projekt osvětových přednášek a besed, který v základních a středních školách v celé ČR realizuje Agentura J.L.M. s podporou Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Přednášky

Více

výrobky Z plastů plastic products

výrobky Z plastů plastic products výrobky Z plastů plastic products 285 MEDIN, a.s. NÁSTROJE PRO CHIRURGII INSTRUMENTS FOR SURGERY 443 285 Výrobky z plastů Plastic Products 444 NÁSTROJE PRO CHIRURGII INSTRUMENTS FOR SURGERY MEDIN, a.s.

Více

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Vzácná onemocnění a česká interna Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění INTERNA Vnitřní lékařství

Více

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Vlasta Sýkorová Oddělení molekulární endokrinologie Endokrinologický ústav, Praha Nádory štítné žlázy folikulární buňka parafolikulární

Více

Časné operace rozštěpu rtu a inteligenční kvocient ve 3-7 letech

Časné operace rozštěpu rtu a inteligenční kvocient ve 3-7 letech Časné operace rozštěpu rtu a inteligenční kvocient ve 3-7 letech Jan Janota Thomayerova nemocnice, Praha 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze Rizika a benefity časné operace z hlediska neuropsychického

Více

Downův syndrom. Renata Gaillyová OLG FN Brno

Downův syndrom. Renata Gaillyová OLG FN Brno Downův syndrom Renata Gaillyová OLG FN Brno Zastoupení genetických chorob a vývojových vad podle etiologie 0,6 %-0,7% populace má vrozenou chromosomovou aberaci incidence vážných monogenně podmíněných

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

1 tobolka obsahuje 40 mg testosteroni undecanoas, což odpovídá 25,3 mg testosteronum.

1 tobolka obsahuje 40 mg testosteroni undecanoas, což odpovídá 25,3 mg testosteronum. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Undestor 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 tobolka obsahuje 40 mg testosteroni undecanoas, což odpovídá 25,3 mg testosteronum. Přípravek obsahuje oranžovou

Více

Můj život s genetikou

Můj život s genetikou Můj život s genetikou Aneta Mikulášová Molekulární biologie a genetika Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita Univerzitní vzdělávání genetiky 150 roků po Mendelovi Brno, 29. 5. 2015 Studium Molekulární

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

Zpřístupnění populačních epidemiologických registrů pro výuku: Národní onkologický registr ČR on-line

Zpřístupnění populačních epidemiologických registrů pro výuku: Národní onkologický registr ČR on-line Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno Zpřístupnění populačních epidemiologických registrů pro výuku: Národní onkologický registr ČR on-line Mužík J., Dušek L., Kubásek M., Koptíková

Více

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Druhá anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům 26. 27. leden 2012 Clarion Congress Hotel Prague****

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace PREZIDENT SYMPOZIA: doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D. přednosta Urologická klinika

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2011. Activity in the field of diabetology, care for diabetics in 2011

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2011. Activity in the field of diabetology, care for diabetics in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 24. 8. 2012 39 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2011 Activity in the field of diabetology, care

Více

Sborník prezentací 2. Celostátní konference České společnosti robotické chirurgie ČLS JEP

Sborník prezentací 2. Celostátní konference České společnosti robotické chirurgie ČLS JEP Sborník prezentací 2. Celostátní konference České společnosti robotické chirurgie ČLS JEP Robotická chirurgie 2012 Trendy, koncepce a ekonomika Praha, 11. září 2012 Obsah: 2 Sdělení ČSRCH ČLS JEP MUDr.

Více

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif Accommodation & meeting point 1: Hotel Luník on Friday, 3 July, 17.30 (1) Prague public transport (MHD) by red metro line C get off at I. P. Pavlova station further on foot according to map below, ~ 5

Více

MORAVSKÉ UROLOGICKÉ SYMPOZIUM

MORAVSKÉ UROLOGICKÉ SYMPOZIUM 4 MORAVSKÉ UROLOGICKÉ SYMPOZIUM Čtvrtek 20. 3. 2014 / lékařská sekce 14.00 Slavnostní zahájení doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D., 14.10 16.00 Doktorandský studijní program garant doc. MUDr. Vladimír Študent,

Více

I. Ostravské urologicko-neurologické dny

I. Ostravské urologicko-neurologické dny Sekce neurourologie, urodynamiky a urogynekologie České urologické společnosti České lékařské společnosti J.E.Purkyně pořádá workshop I. Ostravské urologicko-neurologické dny Ostrava Hotel Park-Inn 23.-24.

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Stanovení SHBG při sledování neplodnosti žen

Stanovení SHBG při sledování neplodnosti žen Stanovení SHBG při sledování neplodnosti žen Dana Sichertová Centrální laboratoř biochemie, Nemocnice Třebíč SHBG globulin vážící sexuální hormon SHBG, jeho vznik a vlastnosti transportní protein pro testosteron

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

UPLATNĚNÍ IT NÁSTROJŮ PŘI PODPOŘE MODERNÍCH SLUŽEB ZDRAVOTNICTVÍ

UPLATNĚNÍ IT NÁSTROJŮ PŘI PODPOŘE MODERNÍCH SLUŽEB ZDRAVOTNICTVÍ UPLATNĚNÍ IT NÁSTROJŮ PŘI PODPOŘE MODERNÍCH SLUŽEB ZDRAVOTNICTVÍ ISSS 2010 Tomáš Butor 12. dubna 2010 ASSECO GROUP Profile: S&S, HW&Integration Sectors: Banking & Finance, Public, Gen. Business, Healthcare

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

UŢÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK MEZI ADOLESCENTY Z ÚSTAVNÍCH ZAŘÍZENÍ Substance use among adolescents from institutional facilities

UŢÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK MEZI ADOLESCENTY Z ÚSTAVNÍCH ZAŘÍZENÍ Substance use among adolescents from institutional facilities UŢÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK MEZI ADOLESCENTY Z ÚSTAVNÍCH ZAŘÍZENÍ Substance use among adolescents from institutional facilities Blanka GRUBEROVÁ 1, Eva ŃOTOLOVÁ 2 Abstrakt Současná společnost je význačná

Více

Mendelův odkaz: 150 let génia genetiky (lékařská genetika od Mendela až po současnost)

Mendelův odkaz: 150 let génia genetiky (lékařská genetika od Mendela až po současnost) Společnost lékařské genetiky ČLS JEP Oddělení lékařské genetiky FN Brno Mendelovo muzeum Masarykovy University Brno Mendelův odkaz: 150 let génia genetiky (lékařská genetika od Mendela až po současnost)

Více

Key words: injury children Czech Republic European Union prevention

Key words: injury children Czech Republic European Union prevention SROVNÁNÍ STANDARDIZOVANÉ ÚMRTNOSTI DĚTÍ NA ÚRAZY V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAHRANIČÍM COMPARISON OF STANDARDIZED INJURY MORTALITY RATES OF CHILDREN IN THE CZECH REPUBLIC AND IN FOREIGN COUNTRIES Dominika Průchová

Více

4. setkání hrudních chirurgů. Hotel & Congress centre PRIMAVERA. Plzeň 3. 6. 2010. www.hrudnichir-plzen.cz

4. setkání hrudních chirurgů. Hotel & Congress centre PRIMAVERA. Plzeň 3. 6. 2010. www.hrudnichir-plzen.cz 4. setkání hrudních chirurgů 4. setkání hrudních chirurgů Hotel & Congress centre PRIMAVERA Plzeň 3. 6. 2010 www.hrudnichir-plzen.cz Chirurgická klinika LF UK a FN Plzeň Česká chirurgická společnost ČLS

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 30. 10. 2014 4 Souhrn Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v Olomouckém kraji v

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více