ÚVOD. Ročenka města Kopřivnice 1997

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVOD. Ročenka města Kopřivnice 1997"

Transkript

1 ÚVOD Již potřetí se Vám dostává do rukou ucelená řada základních údajů o životě města Kopřivnice za uplynulý rok. Rozvoj města byl v roce 1997 negativně ovlivňován jak potížemi na straně příjmů města, tak následky katastrofické povodně počátkem července. Přesto ekonomické ukazatelé města vykazují zatím největší získané finanční zdroje, které byly použity na rozsáhlou investiční výstavbu. Dořešil se dlouholetý problém dostavby centra města a uskutečnily se desítky potřebných akcí, vyplývajících ze strategických programových dokumentů města. S potěšením konstatuji i vyšší přirozený přírůstek obyvatelstva, který se stabilizací v oblasti zaměstnanosti dává naději na zdravý vývoj města v dalším období. Ing. Josef Jalůvka starosta města Kopřivnice 1

2 I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE O OBYVATELSTVU K Počet obyvatel trvale bydlících: z toho: žen (50,58 %) mužů (49,41 %) VĚKOVÉ SLOŽENÍ OBYVATEL MĚSTA KOPŘIVNICE - STAV 1997 (podíly jednotlivých věkových skupin) věková skupina podíl v procentech počet dětská složka (0-14) 22, , , , ,01 mladší produktivní věk (15-34) 34, , , , , muži 2,29 starší produktivní věk (35-54; 59) 30, produktivní věk celkem (15-54; 59) 64, ženy 2, , , ,12 poproduktivní věk 13, obyvatel celkem průměrný věk 33,45 (ženy 34,50; muži 32,57) 2

3 VÝVOJ DEMOGRAFICKÝCH PROCESŮ Ukazatel Absolutní počet Procenta Živě narození v tom chlapci ,26 - děvčata ,74 Zemřelí z toho do 1 roku věku 2 Přistěhovalí 306 Vystěhovalí 449 Přírůstek obyvatel celkem v tom přirozený stěhování 143 Sňatky 193 (v Kopřivnici 137) Rozvody 88 SROVNÁNÍ VÝVOJE DEMOGRAFICKÝCH PROCESŮ v letech Ukazatel/rok Živě narození na obyvatel 10,9 10,3 10,7 Zemřelí na obyvatel 7,1 5,9 5,8 Přirozený přírůstek na obyvatel 3,8 4,4 4,9 Sňatky na obyvatel 7,3 7,3 8,0 Rozvody na 100 sňatků 42,3 56,8 45,5 ZEMŘELÍ PODLE VĚKU V ROCE 1997 Věk Absolutní počet Procenta Do 1 roku 2 1, , muži 28 20, ženy 5 3, ženy 4 2, ,29 70 a více 66 47,14 Celkem ,00 Průměrný věk zemřelých: 65,2 3

4 KLASIFIKACE ÚMRTÍ PODLE HLAVNÍCH PŘÍČIN SMRTI Absolutní počet Procenta 1. Novotvary 21 15,00 2. Nemoci cévního ústrojí 72 51,43 3. Nemoci dýchacího ústrojí 10 7,14 4. Poranění, sebevraždy, vraždy 12 8,57 5. Jaterní cirhóza 5 3,57 6. Ostatní 20 14,29 4

5 VÝVOJ NEZAMĚSTNANOSTI NA POBOČCE ÚŘADU PRÁCE V KOPŘIVNICI v roce 1997 Ředitel: Mgr. Zdeněk Petr Sídlo: Kopřivnice, Záhumenní 562 Pobočka Kopřivnice zahrnuje kromě města (včetně místních částí) i obce Závišice, Ženklava a Štramberk. pobočka Kopřivnice město Kopřivnice Ukazatele 1. EU 2. Žen 3. UPHZ 4. MH 5. HZ 1. EU 2. MN Období abs. % abs. % v tis. Kč 1/ , ,71 7, ,65 2/ , ,99 7, ,61 3/ , ,13 6, ,35 4/ , ,83 6, ,33 5/ , ,77 6, ,10 6/ , ,41 6, ,05 7/ , ,67 6, ,49 8/ , ,77 6, ,52 9/ , ,39 6, ,38 10/ , ,63 6, ,20 11/ , ,41 6, ,24 12/ , ,13 6, ,43 Vysvětlivky: 1. EU - evidovaných uchazečů celkem 2. z toho žen 3. UPHZ - z toho uchazečů pobírajících hmotné zabezpečení 4. MN - míra nezaměstnanosti 5. HZ - vyplacené hmotné zabezpečení (v tis. Kč) POBOČKA KOPŘIVNICE - strukturální údaje (k ) Věk do abs procenta 10,7 12,8 13,8 12,7 11,3 11,8 12,6 8,9 5,4 z toho žen procenta 62,0 53,1 50,0 63,6 51,8 50,4 60,0 58,8 9,1 Vzdělání základní vyučení střední vysokoškolské Procenta 29,8 42,0 25,7 2,5 z toho žen: Procenta 54,6 40,4 72,3 40,0 5

6 II. INFORMACE Z MATRIKY, SPOLEČENSKÝ AKTIV Matrika městského úřadu provádí v matričním obvodu (tzn. Kopřivnice včetně místních částí a obec Závišice) zápisy narozených dětí, úmrtí občanů, povoluje změny jmen a příjmení, vystavuje duplikáty a výpisy z matričních knih pro použití v České republice i v cizině, ověřuje opisy listin a podpisy občanů. V roce 1997 matrika zaznamenala počet - narození 0 - úmrtí 36 (z toho 1 v Závišicích) - sňatků 137 z toho: církevních 26 s cizincem 16 - změn příjmení 6 provedla - ověření podpisů, listin (pro ověřování není vymezen matriční obvod) Vybrané správní poplatky Kč. Společenský aktiv města Kopřivnice organizoval v roce 1997: - věnování vkladních knížek novorozencům - slavnostní předání maturitních vysvědčení 6 obřadů pro 122 absolventů - přivítání žáků prvních tříd v základních školách (421 dětí) - jubilejní svatby - žádný obřad - blahopřání jubilantům: let let let let - 12 nad 90 let - 22 jubilantů Nejstarší kopřivnická občanka - paní Marie Danilewiczová (narozená ) 6

7 III. VOLENÉ ORGÁNY, MĚSTSKÝ ÚŘAD Městské zastupitelstvo jako nejvyšší samosprávný orgán města bylo řádně zvoleno ve volbách na podzim roku 1994 v počtu 21 členů. Zastupitelstvo pracovalo na úkolech, které vycházely z plánu činnosti na rok 1997 (podle zákona o obcích) a na úkolech, které vyplynuly z potřeb města. V roce 1997 se uskutečnilo celkem 5 řádných zasedání a 5 pracovních seminářů, na nichž se zúčastňovalo zastupitelstvo v tomto složení: Jméno a příjmení člena MZ politická příslušnost účast na jednání MZ/pracovní seminář 1. Mgr. Milan BUREŠ ODS 4/2 2. PhDr. Emanuel GREPL KSČM, NK 2/0 3. Petr CHROMEČKA ODS 5/3 4. Ing. Josef JALŮVKA ODS 5/5 5. Alois JANEK KDU-ČSL 2/2 6. Ing. Oldřich JAŠEK ČSSD, NK 5/3 7. MUDr. Zdeněk KAFKA Bohuslav FICEK ODS ODS rezignace k /4 8. RSDr. Karel KUBOŠ KSČM 5/0 9. Ing. Zdeněk KUNČAR ODS 5/5 10. Václav MALEŇÁK SPR-RSČ 5/5 11. Jaromír MAROŇ KDU-ČSL, bezp. 5/5 12. Milena MOJŽÍŠOVÁ ČSSD 5/3 13. Zdeněk OSTRÝ Sdruž. NK, bezp. 0/0 14. Ing. Josef PAVELKA KSČM, NK 5/4 15. PharmDr. Marie PEŠLOVÁ KDU-ČSL, bezp. 5/5 16. Alena PIŠTĚLÁKOVÁ Marek KUTÁČ ODS ODS rezignace k /4 17. Ing. Jaroslav PONEC ODS 5/1 18. Oldřich RYS ODS 4/3 19. Ing. Jaroslav ŠULA KDU-ČSL 5/2 20. MUDr. Richard VÁNĚ Sdruž. NK, bezp. 5/1 21. Miroslav VESELÝ KSČM 5/5 Poznámka: ČSSD KDU-ČSL KSČM NK ODS SPR-RSČ Sdruž.NK Česká strana sociálně demokratická Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová Komunistická strana Čech a Moravy Nezávislý kandidát Občanská demokratická strana Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa Sdružení nezávislých kandidátů 7

8 Nejdůležitější rozhodnutí městského zastupitelstva v roce obecně závazné vyhlášky města Kopřivnice (OZVMK): * č. 1/1997 o dani z nemovitosti * č. 2/1997 o úplatném stání motorových vozidel na území města * č. 3/1997 o provozování výherních hracích přístrojů * č. 4/1997, kterou se zrušuje OZVMK č. 12/1993 o stání vozidel a odstraňování vraků na území města Kopřivnice * č. 5/1997, kterou se zrušuje OZVMK č. 9/1992 o dani z nemovitosti * č. 6/1997 o úplatném stání motorových vozidel na území města * č. 7/1997, kterou se mění účinnost OZVMK č. 3/1997 o provozování výherních hracích přístrojů * č. 8/1997 o chovu a držení zvířat na území města Kopřivnice * č. 9/1997 o místním poplatku ze psů * č. 10/1997, kterou se zrušuje OZVMK č. 3/1997 o provozování výherních hracích automatů * č. 11/1997 o vytvoření a použití účelového fondu města Kopřivnice v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu pro rok projekty a studie města, zakládání organizací... schválení: * Komplexní součinnostní program prevence kriminality v Kopřivnici pro rok 1997 * strategie prodeje pozemků pro dostavbu městského centra * zřízení příspěvkové organizace Kulturní dům Kopřivnice k * vstup města Kopřivnice do Sdružení měst a obcí na ochranu beskydského regionu * zrušení příspěvkové organizace Technické služby k * souhlas se založením obecně prospěšné společnosti Regionální muzeum - zakládací smlouva uzavřena mezi městem Kopřivnice a TATRA, a. s.,

9 MĚSTSKÁ RADA jako 7členný výkonný orgán města působila v roce 1997 v tomto složení: Starosta města: Ing. Josef Jalůvka Zástupce starosty: Ing. Zdeněk Kunčar Uvolněný člen MR: Petr Chromečka Členové: Mgr. Milan Bureš, rezignace k 6/97, nahrazen: Jaromírem Maroněm (od ) Ing. Oldřich Jašek Ing. Jaroslav Ponec MUDr. Richard Váně Jednání rady se pravidelně zúčastňoval tajemník městského úřadu Ing. Josef Jiřík a tisková mluvčí města PhDr. Milada Podolská. Městská rada jednala podle plánu činnosti, řešila úkoly, které jí ukládá zákon o obcích a další úkoly, vyplývající z potřeb města. V roce 1997 se uskutečnilo celkem 17 řádných a 5 mimořádných zasedání. Městská rada spolupracovala s těmito komisemi: * komise místních částí - Vlčovice (předseda Jan Kahánek) - Lubina (předseda Petr Chromečka) - Mniší (předsedkyně Alena Pištěláková do , od 4/97 Ing. Jan Jalůvka) * letopisecká (předseda PhDr. Emanuel Grepl) - zrušena ve 3/97 pro nečinnost * finanční (předseda Ing. Oldřich Jašek) * kontrolní (předseda Václav Maleňák) * pro výchovu a vzdělávání (předseda Mgr. Milan Bureš - do , od 7/97 Jaromír Maroň) * pro mezinárodní vztahy (předseda Ing. Josef Skřivánek) * pro projednávání přestupků (předsedkyně JUDr. Jitka Hoferková) * pro prevenci kriminality (předseda Ing. Zdeněk Kunčar) 9

10 MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Sídlo: Záhumenní 1152, Kopřivnice, tel: pracoval v roce 1997 v tomto uspořádání: Starosta města: Ing. Josef Jalůvka politická odpovědnost za: - ekonomický rozvoj - regionální spolupráci - rozvoj a prezentaci města - cestovní ruch - sport, kulturu, školství - kroniku města - marketing, public relation Zástupce starosty: Ing. Zdeněk Kunčar politická odpovědnost za: - technickou infrastrukturu - bydlení, dopravu - prevenci kriminality - vyřizování stížností a námětů obyvatel města - sociální péči a služby, zdravotnictví - marketing, public relation Uvolněný člen městské rady: Petr Chromečka politická odpovědnost za: - městskou policii - plnění úkolů v místních částech - čistotu a pořádek na území města, technické služby města - životní prostředí, zemědělství, lesnictví - marketing, public relation Tajemník MÚ: Ing. Josef Jiřík řídí a kontroluje činnost všech odborů MÚ, tj.: sídlo: ul. Záhumenní ) Kancelář starosty - sekretariát starosty - kultura, mezinárodní vztahy, cestovní ruch - odd. Kopřivnických novin - od 6/97 spadá přímo pod řízení tajemníka MÚ - městská knihovna - detašované pracoviště Sokolovská ul. (od 12/97 patří pod KDK, p. o.) - městské informační centrum - detašované pracoviště Obránců míru

11 2) Kancelář tajemníka - sekretariát tajemníka - personální záležitosti - odd. právní - odd. občansko-hospodářské a správní (matrika, evidence obyvatel, vnitřní správa) 3) Finanční odbor - odd. finanční účtárny - odd. rozpočtů - evidence majetku města 4) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - péče o rodinu a dítě - péče o staré a postižené občany, sociální služby, kluby důchodců - péče o zvláštní skupinu obyvatel (nezaměstnaní, společensky méně přizpůsobiví) - jesle (poslední jesle na území města zrušeny k 6/97) - klub Kamarád 5) Obecní živnostenský úřad 6) Kontrolní útvar 7) Informační datové centrum 8) Odbor školství 9) Manažer prevence kriminality - působí na MÚ od 7/97 sídlo: ul. Štefánikova 58 10) Odbor životního prostředí, vodního hospodářství a zemědělství 11) Odbor majetkové správy a rozvoje - odd. investiční - odd. technicko-evidenční - odd. ekonomicko-evidenční - odd. správy a privatizace bytového fondu 12) Stavební úřad, silniční hospodářství a doprava 13) Odbor rozvoje města V roce 1997 pracovalo na MÚ 93 zaměstnanců (přepočtený stav). 11

12 IV. MĚSTSKÁ POLICIE Městská policie Kopřivnice vznikla na základě rozhodnutí městského zastupitelstva na počátku roku Velitel městské policie: Jan Müller Sídlo městské policie: Kopřivnice, Česká 318 Počet zaměstnanců k lednu 1997: civilní pracovnice Počet zaměstnanců k prosinci 1997: civilní pracovnice z počtu 21 strážníků jsou 4 ženy Spravovaný obvod městské policie zahrnuje město Kopřivnice včetně místních částí Lubina, Vlčovice a Mniší. Toto uzemí je rozděleno na rajóny, které jsou přiděleny jednotlivým strážníkům. Nová funkce strážníků městské policie v r. 1997: správa městského psího útulku Rozpočet MP na rok 1997 (v tis. Kč): 5 630,7 Příjmy MP za rok 1997 (v tis. Kč): - blokové pokuty 108,9 - pokuty uložené, na místě nezaplacené 15,7 - parkovací automaty 65,3 - pult centralizované ochrany * 238,6 Celkový příjem za rok 1997 (v tis. Kč) 428,5 * K prosinci roku 1997 bylo na pult centralizované ochrany napojeno 52 objektů. Vývoj rozpočtu městské policie rok výdaje v tis. Kč příjmy v tis. Kč , , , , , ,5 12

13 Rámcový přehled nejčastěji řešených přestupků a provedených zásahů: - nasazení technického prostředku botička další dopravní přestupky přestupek veřejného pohoršení přestupek majetkového charakteru 50 - přestupek proti občanskému soužití 84 - přestupek rušení nočního klidu 99 - přestupek neuposlechnutí výzvy veřejného činitele 5 - přestupek znečištění veřejného prostranství 23 - přestupek proti vyhláškám města spolupráce s jednotlivými odbory MÚ přestupek neoprávněného záboru veřejného prostranství 12 - zásahy při pochůzkové činnosti (akce, žádosti občanů) předání případů Policii ČR (P ČR) na MP se obrátila o pomoc P ČR celkem ve 49 případech - zjištění trestných činů 12 - zadržení pachatelů na místě 8 13

14 V. ROZPOČET MĚSTA Komentář k hospodaření města Kopřivnice v roce 1997 A) Příjmová stránka rozpočtu (viz tab. č. 1) * vzhledem k celkové ekonomické situaci v ČR dochází v celkovém objemu inkasovaných daňových výnosů ke stagnaci (meziroční pokles o 0,14 %), přičemž se na celkových příjmech (včetně úvěru a zapojení zůstatku z roku 1996) podílely ve výši 24 %, z hlediska jednotlivých druhů daňových výnosů dochází (viz tab. č. 2) a) u daně ze závislé činnosti ke zvýšení výnosů o cca 5,1 % b) u daně z příjmů fyzických osob z podnikání ke zvýšení o cca 22 % c) u daně z příjmů právnických osob ke snížení o cca 12,5 % d) u daně z nemovitosti ke snížení o cca 19 % * dotace ze státního rozpočtu, rozpočtu OkÚ příp. dalších zdrojů se v roce 1997 mírně zvýšily zejména díky dotacím na odstraňování povodňových škod, dostavbu KOZ II, prevenci kriminality a dostavbu CO - krytů (KOZ II), podíl dotací na celkových příjmech představuje cca 14 %. * k zabezpečení investičních potřeb města byl čerpán v r investiční úvěr (včetně půjčky města Nový Jičín na dostavbu psího útulku) v celkové výši tis. Kč, což představuje podíl na celkových příjmech města ve výši 34 %. * vlastní příjmy města ve výši cca tis. Kč jsou tvořeny příjmy rozpočtové organizace Technických služeb (cca tis. Kč), příjmy města ze školkovného, stravného, příjmy městské policie, příjmy z běžné činnosti odborů, příjmy pronájmu majetku (byly podstatně ovlivněny předplaceným pronájmem Technického muzea ve výši tis. Kč ze strany TATRA, a. s.), uvedené vlastní příjmy představují podíl na celkových příjmech města ve výši cca 20 %. * ostatní příjmy (zejména prodej pozemků a nemovitostí, veřejná sbírka, dary, úroky) ve výši cca tis. Kč se podílí na celkových příjmech cca 2 %, současně byl zapojen do rozpočtu města zůstatek z roku 1996 ve výši cca tisíc Kč a prostředky z odpisů a převodu hospodářského výsledku bytového hospodářství z roku 1996 ve výši cca tis. Kč, což představuje celkový podíl na příjmech rozpočtu cca 6 %. 14

15 B) Výdajová stránka rozpočtu * výdaje rozpočtu byly podstatně ovlivněny realizací investičních akcí a oprav většího rozsahu (např. dostavba KOZ II, dostavba CO krytů, plynofikace Vlčovice - Mniší, parkoviště - sídliště Sever, útulek pro psy, generální oprava ledové plochy zimního stadionu, kompostárna, oprava komunikací a mostů, areál pro skateboard, oprava MŠ Zd. Buriana ap.), kapitálové výdaje dosáhly cca tisíc Kč a představují 52 % celkových výdajů. * běžné výdaje rozpočtu, které reprezentují pravidelně se opakující výdaje představují ve svém úhrnu částku cca tisíc Kč a podílí se na celkových výdajích cca 41 %. * splátky úvěrů dosáhly v roce 1997 částky cca tis. Kč (ovlivněno v roce 1997 jednorázovou splátkou starých úvěrů z nového úvěru přijatého v roce 1997), na celkových výdajích se tato splátka podílí cca 7 %. Tabulka č. 1 Struktura vybraných hlavních příjmů města Kopřivnice graf Vlastní příjmy bez daňových výnosů , , , ,3 A Daňové výnosy (včetně poplatků) , , , ,2 B Dotace , , , ,4 C Úvěry (skutečné čerpání) 5 000, , , ,6 D Půjčka ze St. fondu životního prostředí 0, , ,0 0,0 E Dotace ze St. fondu životního prostředí 0,0 0, ,0 0,0 F Ostatní příjmy (prodeje, dary, úroky) , , , ,4 G C e l k e m , , , ,9 15

16 Komentář ke struktuře hlavních příjmů: A) - ovlivněno položkou rozpočtu - Příjem z pronájmu Technického muzea ve výši tisíc Kč od TATRA, a. s. B) - daně včetně poplatků vykázaly v roce 1997 stagnaci ve srovnání s přírůstkem mezi roky 1995 a 1996 C) - dotace se v roce 1997 mírně zvýšily díky dotacím na odstraňování povodňových škod, dostavbu KOZ II, na prevenci kriminality a dostavbu CO krytů v KOZ II 16

17 D) - meziroční nárůst vzhledem k čerpání investičního úvěru ve výši cca tis. Kč G) - nebyly realizovány významnější prodeje majetku Analýza zadluženosti a stav peněžních prostředků: Dluhová služba v roce 1997 činila ,3 tis. Kč a nesplacené úvěry představovaly k cca ,1 tis. Kč. Tabulka č. 2 Analýza daňových výnosů v roce 1997 (v tis. Kč) daň z příjmů fyzických daň z příjmů fyzických daň z příjmů daň z c e l k e m osob ze závislé činnosti osob z podnikání právnických osob nemovitostí leden 872,4 602,4 579,6 125, ,3 únor 2 607, ,9 17, ,7 březen 2 108, , ,9 9, ,8 duben 1 319,6 33, ,6 2, ,2 květen 791, ,4 3, ,- červen 2 646, , , , ,1 červenec 2 341, , , , ,8 srpen 2 161,8 316,3 0 37, ,8 září 1 706, , , ,6 říjen 3 047, , , , ,2 listopad 2 066,1 283, ,2 8, ,2 prosinec 4 078, , , , ,3 17

18 Meziroční srovnání daňových výnosů (kumulovaně) Daň z příjmů fyz. Daň z příjmů fyz. Daň z příjmů Daň osob ze závis. čin. osob z podnikání právnických osob z nemovitostí c e l k e m červen , , , , , , , , ,4 červenec , , , , , , , , , ,2 srpen , , , , , , , , , ,- září , , , , , , , , , ,6 říjen , , , , , , , , , ,6 listopad , , , , , , , , , ,8 prosinec , , , , , , , , , ,1 18

19 19

20 Peněžní tok města Kopřivnice v roce 1997 (včetně započtení splátky starých úvěrů ve výši tis. Kč v 3/1997) m ě s í č n í k u m u l o v a n ě měsíc příjmy výdaje saldo měsíc příjmy výdaje saldo převod z r ,0 1/ , , ,1 1/ , , ,9 2/ , , ,6 2/ , , ,3 3/ , ,6-750,1 3/ , , ,2 4/ , , ,2 4/ , , ,0 5/ , , ,7 5/ , , ,7 6/ , , ,3 6/ , , ,6 7/ , , ,3 7/ , , ,9 8/ , , ,5 8/ , , ,4 9/ , , ,9 9/ , , ,5 10/ , , ,3 10/ , , ,8 11/ , , ,7 11/ , , ,1 12/ , , ,6 12/ , , ,7 Komentář: - v období 1-5/1997 byly peněžní výdaje vyšší než příjmy (vzniklé záporné saldo bylo kompenzováno zapojením zůstatku peněžních prostředků z roku 1996) - v období 6-7/1997, 10/1997 byly příjmy vyšší než výdaje díky inkasu některých daňových výnosů (daň z příjmů z podnikání, daň z příjmů právnických osob) - peněžní tok byl celkově z hlediska příjmů a výdajů nerovnoměrný, a proto docházelo zejména v 1. pololetí 1997 k čerpání kontokorentního úvěru - zůstatek peněžních prostředků k byl 8 323,7 tis. Kč 20

21 21

22 22 Ročenka města Kopřivnice 1997

23 VI. PODNIKOVÁ SFÉRA PODNIKÁNÍ (Podle údajů živnostenského rejstříku obecního živnostenského úřadu - OŽÚ) Živnostenské listy vydané za rok 1997 OŽÚ O S O B Y živnosti volné z toho živnost: z toho živnost: koupě zboží zprostř. obchodu za účelem... a služeb 1. tuzemské z toho: fyzické právnické zahraniční z toho: fyzické právnické CELKEM O S O B Y Nové podnikatelské subjekty za rok 1997 v oblasti živností volných 1. tuzemské 320 z toho: fyzické 295 právnické 26* 2. zahraniční 16 z toho: fyzické 16 právnické - CELKEM 336 * Struktura nově založených právnických osob za rok 1997: Společnost s ručením omezeným 24 Veřejná obchodní společnost 1 Příspěvková organizace 1 Akciová společnost 0 Sdružení 0 23

24 O S O B Y Zrušená živnostenská oprávnění za rok 1997 na vlastní žádost z podnětu ŽÚ 1. tuzemské 27 5 z toho: fyzické 25 5 právnické 2-2. zahraniční - - z toho: fyzické - - právnické - - CELKEM 27 5 Počet platných živnostenských oprávnění (PŽO) a podnikatelů ke dni živnosti volné (celkem) PŽO celkem z toho pro osoby pro cizince pro zahr. osoby (2+3) fyzické právnické (podle občanství) (podle živn. zákona) podnikatelů Údaje ze živnostenského rejstříku vedeného Okresním živnostenským úřadem v Novém Jičíně Počet vydaných živnostenských oprávnění ke dni oblast Kopřivnice: živnosti živnosti živnosti koncesované vázané řemeslné Počet podnikatelů celkem (živnosti volné, řemeslné, vázané, koncese) ke dni oblast Kopřivnice: Podnikatelé z toho osoby fyzické právnické

25 ROZHODUJÍCÍ FIRMY OVLIVŇUJÍCÍ REGION KOPŘIVNICE (řazeno podle počtu zaměstnanců - nad 25) Pořadí Název firmy Sídlo firmy č. tel., fax firmy: TATRA, a. s. Štefánikova ; Slévárna TATRA, a. s. Štefánikova /25 18; Nářaďovna TATRA, Štefánikova 1163 s. r. o. 89/23 69; Kovárna TATRA, a. s. Štefánikova /26 62; Údržba TATRA, s. r. o. Štefánikova /23 45; Energetika TATRA, a. s. Štefánikova /31 77; Doprava TATRA, a. s. Štefánikova /29 40 ; TATRAREST, s. r. o. Štefánikova /20 67; Městský úřad Záhumenní ; Foto Morava, s. r. o. Máchova ; Hotel P Beam, s. r. o. Záhumenní ; Vyšší odborná škola, Husova 1302 SPŠ a OA ; Technické služby Štefánikova 58 města Kopřivnice ; MIS music, o. p. s. Příbor, Jičínská TATRAREX Precision Casting, s. r. o. Štefánikova ; Finanční úřad Záhumenní Ludvík Moravia, s. r. o. Sokolovská ; Adelard, s. r. o. Štefánikova ; Charakteristika produktu konstrukce, výroba a prodej nákladních automobilů výroba a prodej odlitků konstrukce, výroba, údržba a prodej nářadí pro strojírenskou výrobu výroba a prodej výkovků pro automobilový průmysl údržba budov, strojů, rozvodů výroba, nákup, distribuce a prodej energií a obslužné činnosti závodová doprava pro a. s. TATRA, mezinárodní kamionová doprava, spediční činnost, osobní doprava stravovací služby pro a. s., TATRA, hostinská a ubytovací činnost výkon státní správy a samosprávy zpracování fotomateriálu, malo a velkoobchod s fotografickými potřebami, provozování stanice PHM hotelové a stravovací služby, zubní ambulance a zubní laboratoř střední a vyšší vzdělávání v technických a ekonomických oborech viz. kapitola XVI. základní umělecké školství; výroba hudebních stojanů, zvučení a výroba audiozáznamů výroba přesných odlitků metodou vytavitelného modelu pro automobilový průmysl daňová správa propagace, reklama, provozování restaurace, správa KD Kopřivnice, kulturní činnost stavební výroba včetně řemesel (zámečnic., stolař. a klempířská výr.) 25

26 19. M. Blažek - Kovotrend Štefánikova /24 05; dtto 20. Střední škola podnikání Štefánikova 117 a managementu ČSAD Ostrava, a. s. Dělnická ; Česká spořitelna, a. s. Záhumenní ; Moravasport, a. s. Pod stadionem ; Komerční banka, a. s. Čs. armády ; Realitní kancelář Česká 318 REKAZ, s. r. o ; Bohuslav Sklář NaVápenkách ; strojírenská výroba - trezory střední vzdělávání v ekonomických oborech osobní doprava, autoservis peněžní ústav zámečnická výroba peněžní ústav správce městských bytů výroba žaluzií, okenních rolet a garážových vrat FIRMY A ORGANIZACE S PODÍLEM MĚSTA KOPŘIVNICE Název Ředitel Adresa Telefon Fax Správa sportovišť, p. o. Ing. Milan Gilar Náměstí T. G. M , Kulturní dům, p. o. Ing. Stanislav Schäfer Obránců míru Středisko soc. služeb Alena Dvořáková Česká , města Kopřivnice Slumeko, s. r. o. (do 12/97 TS MK) Karel Březina Štefánikova , KTK, s. r. o. Ing. Jan Bittner Obránců míru CPR, s. r. o. Ing. Lenka Cágová Štefánikova /36 91, 89/ /25 89 Vysvětlivky: p. o. - příspěvková organizace KTK, s. r. o. - Kabelové televize Kopřivnice, s. r. o. CPR, s. r. o. - Centrum podnikání a rozvoje, s. r. o. 26

27 INSTITUCE A ÚŘADY VE MĚSTĚ název adresa telefon Finanční úřad Záhumenní Česká spořitelna Záhumenní Komerční banka, a. s. Čs. armády Česká pojišťovna, a. s. Štefánikova Bratrská revírní pokladna Záhumenní Všeobecná zdravotní pojišťovna Štefánikova Česká národní zdravotní pojišťovna Kadláčkova Úřad práce Kopřivnice Záhumenní Česká pošta Školní RMS, přepážka SCP Kadláčkova Městský úřad Kopřivnice Záhumenní Banka Haná Štefánikova Okresní stavební bytové družstvo Karla Čapka Živnostenská pojišťovna Záhumenní

28 VII. BYTOVÝ FOND A PRIVATIZACE a) obecní byty Podle údajů oddělení pro správu a privatizaci bytového fondu je k ve vlastnictví města Kopřivnice byty v obecních domech. Struktura obecních bytů: bytů celkem k 1/ z toho v minulosti prodáno v majetku města k 12/ kat. I II III. 2 2 Projekt privatizace bytového fondu byl schválen městským zastupitelstvem v roce V roce 1997 byl schválen upravený Projekt prodeje bytových domů v Kopřivnici, který pozměnil zvláště podmínky prodeje domu či bytu jiné osobě, než stávajícímu majiteli (cena se v tomto případě neodvíjí od schváleného cenového klíče, ale od znaleckého posudku). V roce 1997 byly zprivatizovány: * domy na ul. Dukelské č. p. 692 a 693 (prodáno 18 bytů, průměrná cena 3+1 cca 110 tis. Kč) * domy na ul. Wolkerově č. p. 674 a 675 (prodáno 8 bytů, průměrná cena 3+1 cca 100 tis. Kč) * formou dražby prodán byt 3+1 na ul. Dukelské za 555 tis. Kč Zisk z privatizace: 3 387,3 tis. Kč. Úpravy, vestavby obecních bytů v roce 1997: * výstavba dvou bezbariérových bytů na ul. Sokolovská č. p. 405 (přebudování nebytových prostor po České spořitelně, a. s., za poskytnutí státní dotace) * ve 12/97 zahájena výstavba 2 půdních bytů 3+1 formou střešní vestavby na ulici Sokolovská č. p. 394 (poskytnuta státní dotace) Správu bytového fondu i nadále zajišťuje Realitní agentura Josef Zima - REKAZ. b) družstevní byty Ke konci roku 1997 bylo v domech okresního stavebního bytového družstva evidováno bytů, z toho do vlastnictví bylo převedeno 315 bytů. c) rodinné domy V roce 1997 bylo dokončeno sedm rodinných domů, čímž se jejich počet v Kopřivnici zvýšil na

29 VIII. INVESTIČNÍ VÝSTAVBA Investiční akce financované z rozpočtu města Kopřivnice v roce 1997 Název akce, realizace odborem náklady (tis. Kč) Odbor majetkové správy a rozvoje Rekonstrukce objektu č. 318 (PD) 49,6 Půdní vestavby ul. Sokolovská (PD) 20,0 Domov důchodců (PD) 1 240,5 Cyklostezky (PD + R) 103,7 *1 Oprava místních komunikací - křižovatka Pod Palárnou (PD) 46,0 Stěhování městské knihovny KOZ I. (PD) 287,9 Studie kruhový objekt u MÚ 87,2 Energetická studie města (dotace EA 150 tis. Kč) 448,9 KOZ II. Etapa (dostavba) ,0 Plošná plynofikace Vlčovice - Mniší (PD + R) 9 594,7 KOZ - CO kryty 8 736,8 *2 Útulek pro psy Vlčovice (R) 2 139,4 *3 Výstavba bezbariérových bytů (R) 973,5 *4 Parkoviště sídliště Sever (PD + R) 3 250,2 Rekonstrukce zastávek ČSAD (PD + R) 706,8 Elektroinstalace Štefánikova ul. 58 (PD + R) 148,5 Kanalizace Wolkerova ul. 800 (R) 668,4 Předlažby chodníků (PD + R) 312,5 Kompostárna (PD + R) 3 998,0 GO ledové plochy zimního stadionu 6 321,6 Řešení oprav TUV (R) 980,2 *5 Opravy místních komunikací a mostů 883,1 Půdní vestavby (PD - dotace) 84,0 Odbor školství (viz. Kapitola XI.) 4 713,4 Kancelář starosty * památky 200,9 * oprava kostela v Lubině 66,3 * GO vily I. Šustaly (PD) 68,7 * přístavba tenisové kurty 139,8 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví * sídliště Sever - klub Kamarád 130,0 Kancelář tajemníka * plynofikace, přípojky hasiči 68,3 Odbor rozvoje města * areál pro skateboard a kolečkové brusle (PD) 935,1 *6 celkem ,0 29

Přehled poskytnutých dotací z dotačního programu 1/OŠK/2015

Přehled poskytnutých dotací z dotačního programu 1/OŠK/2015 Tabulka byla zpracována k 01.10.2015. Přehled poskytnutých dotací z dotačního programu 1/OŠK/2015 Subjekt Téma a název projektu Výše dotace ASK Tatra Kopřivnice č. 4 - trenérská činnost 12 082 Kč ASK Tatra

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

Analýza daňových výnosů v roce 2005 ( v tis.kč ) - měsíční

Analýza daňových výnosů v roce 2005 ( v tis.kč ) - měsíční Analýza daňových výnosů v roce 2005 ( v ) - měsíční Tab.č.1 daň z příjmů fyzických daň z příjmů fyzických daň z příjmů daň z příjmů fyz. daň z přidané daň z c e l k e m osob ze závislé činnosti osob z

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. 1 MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2004 Rozpočet projednán dne: 3.3.2003 ve finančním výboru dne: 10.3.2003 v radě města dne: 25.3.2003 v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

TEREZA RAUCHOVÁ. Analytická část. Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020.

TEREZA RAUCHOVÁ. Analytická část. Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. TEREZA RAUCHOVÁ Analytická část Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. 1. Druhy pozemků Závazné kontextové indikátory území MAS získané

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2017

Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

Základní ukazatele o obci

Základní ukazatele o obci Základní ukazatele o obci Název obce: Polička Druh sledov. místa (statut.město, město, městys...) město První písemná zpráva 1200 Katastrální plocha 3311 Počet katastrů 4 Počet částí obce (CO) 6 Poč.měst.částí(MC),měst.obvodů(MO)

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2014

Rozpočet města Třešť na rok 2014 Rozpočet města Třešť na rok 2014 schválen na 23. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 267/S,OS/2013-9/12-Z ze dne 9. 12. 2013 Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové

Více

Základní ukazatele o obci

Základní ukazatele o obci Základní ukazatele o obci Název obce: Sádek Druh sledov. místa (statut.město, město, městys...) obec První písemná zpráva 1557 Katastrální plocha 991 Počet katastrů 1 Počet částí obce (CO) 1 Poč.měst.částí(MC),měst.obvodů(MO)

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 USNESENÍ č. 76/09-14 Z I. schvaluje 1. Rozpočtové opatření č. 39/2014 par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a

Více

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49%

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 27 802 787,43 49% Příjmy celkem bez financování 46 839,700 15 127 132,35

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

ÚVOD. Ročenka města Kopřivnice 1998

ÚVOD. Ročenka města Kopřivnice 1998 ÚVOD Pro zájemce o dění v Kopřivnici, pro zaměstnance nejrůznějších institucí ve městě, pro archiváře a historiky je již počtvrté vydáván sborník základních údajů ze života našeho města. Dostáváte do rukou

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ Správní obvod Frýdlant nad Ostravicí sousedí na jihu z části se Slovenskem a dále se Zlínským krajem. Na západě jeho hranici tvoří obce správního obvod Frenštát pod Radhoštěm, hranici tvoří obce správního

Více

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31%

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2013 rozpočet RO č. 1 plnění v tis. Kč v tis. Kč v Kč % k R PŘÍJMY CELKEM 56 254,860 1 622,095 23 530 339,48 42% Příjmy celkem bez financování 46

Více

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2012 Schváleno: ZM 12/2012 ze dne 21.2.2012 v tis. Kč Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Daňové příjmy 60 007 DPFO - závislá činnost 10 339 DPFO

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

Plnění rozpočtu města k

Plnění rozpočtu města k Plnění rozpočtu města k 30.11.2003 Příjmy v tis. Kč 702 Vodní hospodářství a životní prostředí - celkem 280,0 322,0 115,0 třídění odpadu 280,0 322,0 115,0 714 Školství celkem 1986,9 1451,6 73,1 mateřské

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 Příjmy celkem bez financování 46 839,700 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 36 975,000 30% z výnosu

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 1. Daňové příjmy 108 360 600 závazný ukazatel 2. Nedaňové příjmy 26 003 900 3. Kapitálové příjmy - 4. Přijaté transfery 16 224 678 minimální Součet příjmů 150 589 178 minimální

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM ,900

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM ,900 Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 54 448,900 Příjmy celkem bez financování 50 448,900 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 37 485,000 30% z výnosu

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009 Rozpočet projednán dne: 12.11.2008 dne: 19.11.2008 dne: 11.12.2008 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1 Paragraf Položka Rozpočet města Toužim na rok 2016 - příjmy Název 1 1111 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 100 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Položka číslo. rozpočet 2015

Položka číslo. rozpočet 2015 Rozpočet 216 schválený vyvěsit org. ZJ UZ rozpočet 215 příloha 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 7 15 74, 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 98 18, 1113

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne

Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne 11.12.2003 Položka Druhové třídění p ř í j m y v ý d a j e Daně: 1111 Daň z příjmů FO ze záv. činnosti 7 600,00 1112 Daň z příjmů FO - podnikání 3 500,00 1113

Více

Schválený rozpočet města na r.2004 Příjmy v tis. Kč

Schválený rozpočet města na r.2004 Příjmy v tis. Kč Schválený rozpočet města na r.2004 Příjmy 702 Vodní hospodářství a životní prostředí - celkem 400,0 třídění odpadu 400,0 714 Školství celkem 1800,0 mateřské školy příspěvky rodičů 695,0 mateřské školy

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Rozpočet města Nového Města na Moravě na rok 2006

Rozpočet města Nového Města na Moravě na rok 2006 Rozpočet města Nového Města na Moravě na rok Rozpočet příjmů na rok Text Daňové příjmy celkem 102 860,0 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 17 500,0 Daň z příjmů FO ze SVČ 16 500,0 Daň z příjmů

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Ročenka města Kopřivnice 2001

Ročenka města Kopřivnice 2001 ÚVOD Vážení přátelé, dámy a pánové, vzali jste do rukou již sedmý ročník Ročenky města Kopřivnice s množstvím základních údajů ze života našeho města v roce 2001. Ročenka se tak již pevně stala tradicí

Více

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Město Vratimov hospodařilo v roce 2013 dle schváleného rozpočtu ve výši 128.267.012,- Kč, který byl v průběhu roku dle potřeby upraven na 129.278.243,95 Kč. Příjmy:

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Rozpočtovaná oblast výdajů

Rozpočtovaná oblast výdajů Příloha 10.3. k Závěrečnému účtu za rok 2015 - Čerpání výdajů Vyvěšeno: 6.6.2016 Sejmuto: 24.6.2016 Schválený rozpočet 2015 (tis. Kč) SR Upravený rozpočet 2015 (tis. Kč) UR Skutečnost k 31.12.2015 skutečnost

Více

Vyúčtování hospodaření města Ústí nad Orlicí za rok 2013

Vyúčtování hospodaření města Ústí nad Orlicí za rok 2013 Vyúčtování hospodaření města Ústí nad Orlicí za rok 2013 Účetní závěrka města Ústí nad Orlicí k 31.12.2013 je zveřejněna na: http://monitor.statnipokladna.cz/2013/obce/detail/00279676 A - Rozpočtové hospodaření

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 -1- SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 Příjmy: Kapitálové příjmy 150 Běžné příjmy daňové 34 426 Běžné příjmy nedaňové 24 431 Přijaté transfery 4 112 Příjmy celkem: 63 119 Výdaje: Běžné výdaje

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015 1. Daňové příjmy 103 639 940 závazný ukazatel 2. Nedaňové příjmy 26 269 994 3. Kapitálové příjmy 260 000 4. Přijaté transfery 14 209 066 minimální Součet příjmů 144 379 000

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč Příjmy. Schváleno: 55/2016 -RADA dne

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč Příjmy. Schváleno: 55/2016 -RADA dne PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.09. 2016 Schváleno: 55/2016 -RADA dne 22.9. 2016 Název položky rozpočtu v tis. Kč rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá % Daňové

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2017

Rozpočet města Třešť na rok 2017 Rozpočet města Třešť na rok 2017 schválen na 16. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 188/S,OS/2016-12/12-Z ze dne 12. 12. 2016 Město Třešť Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Návrh rozpočtu na rok 2017

Návrh rozpočtu na rok 2017 Město Železný Brod náměstí 3. května 1 IČO 00262633 Návrh rozpočtu na rok 2017 členění dle rozp.skl. Zdroj příjmu Příjmy Celkem Daňové příjmy 77 170 1111 Daň ze závislé činnosti 15 790 1112 Daň z příjmu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč Příjmy. Schváleno: 57/2016 -RADA dne

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč Příjmy. Schváleno: 57/2016 -RADA dne PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.10. 2016 Schváleno: 57/2016 -RADA dne 20.10. 2016 Název položky rozpočtu v tis. Kč Příjmy Výdaje rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost

Více

Rozpočtové opatření č. 1/2016

Rozpočtové opatření č. 1/2016 Rozpočtové opatření č. 1/2016 1. Úprava rozpočtu v návaznosti na schválený státní a v návaznosti na změny ve finančních vztazích k jiným rozpočtům povinná rozpočtová opatření: - příspěvek ze státního rozpočtu

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení Rozpočet na rok 2005 Příjmy : Daňové příjmy 18010 Nedaňové příjmy 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení 1 Základní škola 2,8 Bytové a nebytové hospodářství

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2016 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 73/10 dne 18. prosince 2015 PŘÍJEM Třída Třída

Více

ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka

ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka v tis. Kč text Příjem daní a poplatků - 1031 1111 1 080,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 500,00 " ze sam. čin. 1113 80,00

Více

Schválený rozpočet města na rok 2017 (údaje v tis. Kč)

Schválený rozpočet města na rok 2017 (údaje v tis. Kč) Schválený rozpočet města na rok 2017 (údaje v tis. Kč) Příjmy celkem 196 341,20 Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví 1 283,50 Příspěvky od obcí na pohotovost stomatologů 63,00 Příjmy na lékařskou

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

RÝMAŘOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

RÝMAŘOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Rýmařov se rozkládá na západní výspě Moravskoslezského kraje. Na severu a východě sousedí s obcemi správního obvodu Bruntál a na západě a jihu jeho hranici tvoří obce Olomouckého kraje. Tento

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 19. 12. 2007

Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 19. 12. 2007 Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 1236 - Rada města po projednání rozpočtové opatření městské policie k rozpočtu Městské policie Kopřivnice na rok 2007 ve znění návrhu předloženého

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč. Název položky rozpočtu

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč. Název položky rozpočtu PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.11. 2016 Schváleno: 60/2016 -RADA dne 16.11. 2016 Název položky rozpočtu Daňové příjmy 82 573 71 917 10 656 87 DPFO - závislá činnost 15 612 14

Více

O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb

O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb pro souběh voleb do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů města Kopřivnice podle zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění

Více

Rozpočet města Bechyně na rok 2000

Rozpočet města Bechyně na rok 2000 Rozpočet města Bechyně na rok 2000 schváleno na zasedání ZM 5.4.2000 PŘÍJMY: položka 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 610 000 položka 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012 Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012 ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 -1- ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 Příjmy: Kapitálové příjmy 1 054 Běžné příjmy daňové 31 755 Běžné příjmy nedaňové 11 909 Přijaté transfery 3 254 Příjmy celkem: 47 972 Výdaje: Běžné výdaje 31 417

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2010 Rozpočet projednán dne: 10.3.2010 dne: 10.3.2010 dne: 25.3.2010 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 391 26 Tučapy u Soběslavi č.p.19 Tel.: 381 594 716, 381 594 736 e-mail: outucapy@volny.cz www.tucapy.cz NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013 Rozpočet města Třešť na rok 2013 Schválen na 17. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 193/S,OS/2012-10/12-Z dne 10. 12. 2012. Obsah: Souhrnné údaje.. 1 A) Příjmy rozpočtu.... 1 1) daňové příjmy

Více

Souhrnný komentář k hospodaření města Kopřivnice za rok 2008 (viz bod B) závěrečného účtu - souhrnná tabulka plnění příjmů a výdajů rozpočtu)

Souhrnný komentář k hospodaření města Kopřivnice za rok 2008 (viz bod B) závěrečného účtu - souhrnná tabulka plnění příjmů a výdajů rozpočtu) Souhrnný komentář k hospodaření města Kopřivnice za rok 2008 (viz bod B) závěrečného účtu - souhrnná tabulka plnění příjmů a výdajů rozpočtu) I. oblast plnění příjmů (zdrojů) a výdajů (plateb,rezerv) rozpočtu

Více

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Věcný obsah rozp. Index 16/15 Příjmy 40 23 189 75 194 790,2 70 836,3 1,76 Daňové příjmy 35 353,2 177 74 180 146,2 41 169,6 1,16 Nedaňové příjmy 1 491,4 3 51 3 579,2 1 426,2 0,96

Více

P Ř Í J M Y - závazné ukazatele (v tis. Kč)

P Ř Í J M Y - závazné ukazatele (v tis. Kč) 1 ROZPOČET MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 2016 "rozpočtové třídy" 2016 2.4.2016 celkem P Ř Í J M Y - závazné ukazatele (v tis. Kč) 10 - ODBOR ROZVOJE MĚSTA Administrace Krajského programu obnovy venkova 2 3,00

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2012 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet za rok 2012 ) Rozpočet a

Více

Návrh rozpočtu na rok 2016

Návrh rozpočtu na rok 2016 Návrh rozpočtu na rok 2016 pol. název položky specifikace výdaje návrh na 2016 poznámky Příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních 1111 požitků 6 337 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 195

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknova schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

ROZPOČET OBCE DVORCE NA ROK 2010

ROZPOČET OBCE DVORCE NA ROK 2010 Stránka 1 Položka RS: Paragraf RS: P Ř Í J M Y v tisících Kč 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti /org.2612 1 820,00 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti-dle počtu zaměstnanců /org.4634 250,00 1112

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA PÍSEK NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA PÍSEK NA ROK 2015 příloha č. 1 ROZPOČTU MĚSTA PÍSEK NA ROK 2015 P Ř Í J M Y R O Z P O Č T U D A Ň O V É P Ř Í J M Y Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů celkem 191 875 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku celkem 141

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2009. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2009. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2009 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2009 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Kulturní a sportovní kalendář města na rok 2011

Kulturní a sportovní kalendář města na rok 2011 Kulturní a sportovní kalendář města na rok 2011 Vážení občané, návštěvníci, v tomto kulturním a sportovním kalendáři přinášíme plánované informace o kulturních akcích pořádaných jak městem Horní tak i

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 Město Holýšov U S N E S E N Í 110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 122.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 110. (9.) zasedání: 1) Zahájení 2)

Více

Zpracoval: finanční odbor - Věra Vráblíková, Monika Maisová, Vlasta Chýlová Předkládá: ing. Miroslav Miloš

Zpracoval: finanční odbor - Věra Vráblíková, Monika Maisová, Vlasta Chýlová Předkládá: ing. Miroslav Miloš Zpracoval: finanční odbor - Věra Vráblíková, Monika Maisová, Vlasta Chýlová Předkládá: ing. Miroslav Miloš Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou V souladu s ust. 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2

Více

Schválený rozpočet na rok 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 MĚSTO CVIKOV Městský úřad - finanční odbor Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov, IČO: 2641, DIČ: CZ2641, tel. 487 829 21, fax 487 751 411, mailto:mesto@cvikov.cz Schválený rozpočet na rok 215 Příjmy

Více

Rozpočet příjmů na rok 2012

Rozpočet příjmů na rok 2012 Rozpočet příjmů na rok 2012, pol. Text Rozpočet 2012 v tis. Kč 1111 Daň z příjmů FO (závislá činnost) 4200 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 100 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 350 1121 Daň z příjmů

Více