ÚVOD. Ročenka města Kopřivnice 1997

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVOD. Ročenka města Kopřivnice 1997"

Transkript

1 ÚVOD Již potřetí se Vám dostává do rukou ucelená řada základních údajů o životě města Kopřivnice za uplynulý rok. Rozvoj města byl v roce 1997 negativně ovlivňován jak potížemi na straně příjmů města, tak následky katastrofické povodně počátkem července. Přesto ekonomické ukazatelé města vykazují zatím největší získané finanční zdroje, které byly použity na rozsáhlou investiční výstavbu. Dořešil se dlouholetý problém dostavby centra města a uskutečnily se desítky potřebných akcí, vyplývajících ze strategických programových dokumentů města. S potěšením konstatuji i vyšší přirozený přírůstek obyvatelstva, který se stabilizací v oblasti zaměstnanosti dává naději na zdravý vývoj města v dalším období. Ing. Josef Jalůvka starosta města Kopřivnice 1

2 I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE O OBYVATELSTVU K Počet obyvatel trvale bydlících: z toho: žen (50,58 %) mužů (49,41 %) VĚKOVÉ SLOŽENÍ OBYVATEL MĚSTA KOPŘIVNICE - STAV 1997 (podíly jednotlivých věkových skupin) věková skupina podíl v procentech počet dětská složka (0-14) 22, , , , ,01 mladší produktivní věk (15-34) 34, , , , , muži 2,29 starší produktivní věk (35-54; 59) 30, produktivní věk celkem (15-54; 59) 64, ženy 2, , , ,12 poproduktivní věk 13, obyvatel celkem průměrný věk 33,45 (ženy 34,50; muži 32,57) 2

3 VÝVOJ DEMOGRAFICKÝCH PROCESŮ Ukazatel Absolutní počet Procenta Živě narození v tom chlapci ,26 - děvčata ,74 Zemřelí z toho do 1 roku věku 2 Přistěhovalí 306 Vystěhovalí 449 Přírůstek obyvatel celkem v tom přirozený stěhování 143 Sňatky 193 (v Kopřivnici 137) Rozvody 88 SROVNÁNÍ VÝVOJE DEMOGRAFICKÝCH PROCESŮ v letech Ukazatel/rok Živě narození na obyvatel 10,9 10,3 10,7 Zemřelí na obyvatel 7,1 5,9 5,8 Přirozený přírůstek na obyvatel 3,8 4,4 4,9 Sňatky na obyvatel 7,3 7,3 8,0 Rozvody na 100 sňatků 42,3 56,8 45,5 ZEMŘELÍ PODLE VĚKU V ROCE 1997 Věk Absolutní počet Procenta Do 1 roku 2 1, , muži 28 20, ženy 5 3, ženy 4 2, ,29 70 a více 66 47,14 Celkem ,00 Průměrný věk zemřelých: 65,2 3

4 KLASIFIKACE ÚMRTÍ PODLE HLAVNÍCH PŘÍČIN SMRTI Absolutní počet Procenta 1. Novotvary 21 15,00 2. Nemoci cévního ústrojí 72 51,43 3. Nemoci dýchacího ústrojí 10 7,14 4. Poranění, sebevraždy, vraždy 12 8,57 5. Jaterní cirhóza 5 3,57 6. Ostatní 20 14,29 4

5 VÝVOJ NEZAMĚSTNANOSTI NA POBOČCE ÚŘADU PRÁCE V KOPŘIVNICI v roce 1997 Ředitel: Mgr. Zdeněk Petr Sídlo: Kopřivnice, Záhumenní 562 Pobočka Kopřivnice zahrnuje kromě města (včetně místních částí) i obce Závišice, Ženklava a Štramberk. pobočka Kopřivnice město Kopřivnice Ukazatele 1. EU 2. Žen 3. UPHZ 4. MH 5. HZ 1. EU 2. MN Období abs. % abs. % v tis. Kč 1/ , ,71 7, ,65 2/ , ,99 7, ,61 3/ , ,13 6, ,35 4/ , ,83 6, ,33 5/ , ,77 6, ,10 6/ , ,41 6, ,05 7/ , ,67 6, ,49 8/ , ,77 6, ,52 9/ , ,39 6, ,38 10/ , ,63 6, ,20 11/ , ,41 6, ,24 12/ , ,13 6, ,43 Vysvětlivky: 1. EU - evidovaných uchazečů celkem 2. z toho žen 3. UPHZ - z toho uchazečů pobírajících hmotné zabezpečení 4. MN - míra nezaměstnanosti 5. HZ - vyplacené hmotné zabezpečení (v tis. Kč) POBOČKA KOPŘIVNICE - strukturální údaje (k ) Věk do abs procenta 10,7 12,8 13,8 12,7 11,3 11,8 12,6 8,9 5,4 z toho žen procenta 62,0 53,1 50,0 63,6 51,8 50,4 60,0 58,8 9,1 Vzdělání základní vyučení střední vysokoškolské Procenta 29,8 42,0 25,7 2,5 z toho žen: Procenta 54,6 40,4 72,3 40,0 5

6 II. INFORMACE Z MATRIKY, SPOLEČENSKÝ AKTIV Matrika městského úřadu provádí v matričním obvodu (tzn. Kopřivnice včetně místních částí a obec Závišice) zápisy narozených dětí, úmrtí občanů, povoluje změny jmen a příjmení, vystavuje duplikáty a výpisy z matričních knih pro použití v České republice i v cizině, ověřuje opisy listin a podpisy občanů. V roce 1997 matrika zaznamenala počet - narození 0 - úmrtí 36 (z toho 1 v Závišicích) - sňatků 137 z toho: církevních 26 s cizincem 16 - změn příjmení 6 provedla - ověření podpisů, listin (pro ověřování není vymezen matriční obvod) Vybrané správní poplatky Kč. Společenský aktiv města Kopřivnice organizoval v roce 1997: - věnování vkladních knížek novorozencům - slavnostní předání maturitních vysvědčení 6 obřadů pro 122 absolventů - přivítání žáků prvních tříd v základních školách (421 dětí) - jubilejní svatby - žádný obřad - blahopřání jubilantům: let let let let - 12 nad 90 let - 22 jubilantů Nejstarší kopřivnická občanka - paní Marie Danilewiczová (narozená ) 6

7 III. VOLENÉ ORGÁNY, MĚSTSKÝ ÚŘAD Městské zastupitelstvo jako nejvyšší samosprávný orgán města bylo řádně zvoleno ve volbách na podzim roku 1994 v počtu 21 členů. Zastupitelstvo pracovalo na úkolech, které vycházely z plánu činnosti na rok 1997 (podle zákona o obcích) a na úkolech, které vyplynuly z potřeb města. V roce 1997 se uskutečnilo celkem 5 řádných zasedání a 5 pracovních seminářů, na nichž se zúčastňovalo zastupitelstvo v tomto složení: Jméno a příjmení člena MZ politická příslušnost účast na jednání MZ/pracovní seminář 1. Mgr. Milan BUREŠ ODS 4/2 2. PhDr. Emanuel GREPL KSČM, NK 2/0 3. Petr CHROMEČKA ODS 5/3 4. Ing. Josef JALŮVKA ODS 5/5 5. Alois JANEK KDU-ČSL 2/2 6. Ing. Oldřich JAŠEK ČSSD, NK 5/3 7. MUDr. Zdeněk KAFKA Bohuslav FICEK ODS ODS rezignace k /4 8. RSDr. Karel KUBOŠ KSČM 5/0 9. Ing. Zdeněk KUNČAR ODS 5/5 10. Václav MALEŇÁK SPR-RSČ 5/5 11. Jaromír MAROŇ KDU-ČSL, bezp. 5/5 12. Milena MOJŽÍŠOVÁ ČSSD 5/3 13. Zdeněk OSTRÝ Sdruž. NK, bezp. 0/0 14. Ing. Josef PAVELKA KSČM, NK 5/4 15. PharmDr. Marie PEŠLOVÁ KDU-ČSL, bezp. 5/5 16. Alena PIŠTĚLÁKOVÁ Marek KUTÁČ ODS ODS rezignace k /4 17. Ing. Jaroslav PONEC ODS 5/1 18. Oldřich RYS ODS 4/3 19. Ing. Jaroslav ŠULA KDU-ČSL 5/2 20. MUDr. Richard VÁNĚ Sdruž. NK, bezp. 5/1 21. Miroslav VESELÝ KSČM 5/5 Poznámka: ČSSD KDU-ČSL KSČM NK ODS SPR-RSČ Sdruž.NK Česká strana sociálně demokratická Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová Komunistická strana Čech a Moravy Nezávislý kandidát Občanská demokratická strana Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa Sdružení nezávislých kandidátů 7

8 Nejdůležitější rozhodnutí městského zastupitelstva v roce obecně závazné vyhlášky města Kopřivnice (OZVMK): * č. 1/1997 o dani z nemovitosti * č. 2/1997 o úplatném stání motorových vozidel na území města * č. 3/1997 o provozování výherních hracích přístrojů * č. 4/1997, kterou se zrušuje OZVMK č. 12/1993 o stání vozidel a odstraňování vraků na území města Kopřivnice * č. 5/1997, kterou se zrušuje OZVMK č. 9/1992 o dani z nemovitosti * č. 6/1997 o úplatném stání motorových vozidel na území města * č. 7/1997, kterou se mění účinnost OZVMK č. 3/1997 o provozování výherních hracích přístrojů * č. 8/1997 o chovu a držení zvířat na území města Kopřivnice * č. 9/1997 o místním poplatku ze psů * č. 10/1997, kterou se zrušuje OZVMK č. 3/1997 o provozování výherních hracích automatů * č. 11/1997 o vytvoření a použití účelového fondu města Kopřivnice v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu pro rok projekty a studie města, zakládání organizací... schválení: * Komplexní součinnostní program prevence kriminality v Kopřivnici pro rok 1997 * strategie prodeje pozemků pro dostavbu městského centra * zřízení příspěvkové organizace Kulturní dům Kopřivnice k * vstup města Kopřivnice do Sdružení měst a obcí na ochranu beskydského regionu * zrušení příspěvkové organizace Technické služby k * souhlas se založením obecně prospěšné společnosti Regionální muzeum - zakládací smlouva uzavřena mezi městem Kopřivnice a TATRA, a. s.,

9 MĚSTSKÁ RADA jako 7členný výkonný orgán města působila v roce 1997 v tomto složení: Starosta města: Ing. Josef Jalůvka Zástupce starosty: Ing. Zdeněk Kunčar Uvolněný člen MR: Petr Chromečka Členové: Mgr. Milan Bureš, rezignace k 6/97, nahrazen: Jaromírem Maroněm (od ) Ing. Oldřich Jašek Ing. Jaroslav Ponec MUDr. Richard Váně Jednání rady se pravidelně zúčastňoval tajemník městského úřadu Ing. Josef Jiřík a tisková mluvčí města PhDr. Milada Podolská. Městská rada jednala podle plánu činnosti, řešila úkoly, které jí ukládá zákon o obcích a další úkoly, vyplývající z potřeb města. V roce 1997 se uskutečnilo celkem 17 řádných a 5 mimořádných zasedání. Městská rada spolupracovala s těmito komisemi: * komise místních částí - Vlčovice (předseda Jan Kahánek) - Lubina (předseda Petr Chromečka) - Mniší (předsedkyně Alena Pištěláková do , od 4/97 Ing. Jan Jalůvka) * letopisecká (předseda PhDr. Emanuel Grepl) - zrušena ve 3/97 pro nečinnost * finanční (předseda Ing. Oldřich Jašek) * kontrolní (předseda Václav Maleňák) * pro výchovu a vzdělávání (předseda Mgr. Milan Bureš - do , od 7/97 Jaromír Maroň) * pro mezinárodní vztahy (předseda Ing. Josef Skřivánek) * pro projednávání přestupků (předsedkyně JUDr. Jitka Hoferková) * pro prevenci kriminality (předseda Ing. Zdeněk Kunčar) 9

10 MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Sídlo: Záhumenní 1152, Kopřivnice, tel: pracoval v roce 1997 v tomto uspořádání: Starosta města: Ing. Josef Jalůvka politická odpovědnost za: - ekonomický rozvoj - regionální spolupráci - rozvoj a prezentaci města - cestovní ruch - sport, kulturu, školství - kroniku města - marketing, public relation Zástupce starosty: Ing. Zdeněk Kunčar politická odpovědnost za: - technickou infrastrukturu - bydlení, dopravu - prevenci kriminality - vyřizování stížností a námětů obyvatel města - sociální péči a služby, zdravotnictví - marketing, public relation Uvolněný člen městské rady: Petr Chromečka politická odpovědnost za: - městskou policii - plnění úkolů v místních částech - čistotu a pořádek na území města, technické služby města - životní prostředí, zemědělství, lesnictví - marketing, public relation Tajemník MÚ: Ing. Josef Jiřík řídí a kontroluje činnost všech odborů MÚ, tj.: sídlo: ul. Záhumenní ) Kancelář starosty - sekretariát starosty - kultura, mezinárodní vztahy, cestovní ruch - odd. Kopřivnických novin - od 6/97 spadá přímo pod řízení tajemníka MÚ - městská knihovna - detašované pracoviště Sokolovská ul. (od 12/97 patří pod KDK, p. o.) - městské informační centrum - detašované pracoviště Obránců míru

11 2) Kancelář tajemníka - sekretariát tajemníka - personální záležitosti - odd. právní - odd. občansko-hospodářské a správní (matrika, evidence obyvatel, vnitřní správa) 3) Finanční odbor - odd. finanční účtárny - odd. rozpočtů - evidence majetku města 4) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - péče o rodinu a dítě - péče o staré a postižené občany, sociální služby, kluby důchodců - péče o zvláštní skupinu obyvatel (nezaměstnaní, společensky méně přizpůsobiví) - jesle (poslední jesle na území města zrušeny k 6/97) - klub Kamarád 5) Obecní živnostenský úřad 6) Kontrolní útvar 7) Informační datové centrum 8) Odbor školství 9) Manažer prevence kriminality - působí na MÚ od 7/97 sídlo: ul. Štefánikova 58 10) Odbor životního prostředí, vodního hospodářství a zemědělství 11) Odbor majetkové správy a rozvoje - odd. investiční - odd. technicko-evidenční - odd. ekonomicko-evidenční - odd. správy a privatizace bytového fondu 12) Stavební úřad, silniční hospodářství a doprava 13) Odbor rozvoje města V roce 1997 pracovalo na MÚ 93 zaměstnanců (přepočtený stav). 11

12 IV. MĚSTSKÁ POLICIE Městská policie Kopřivnice vznikla na základě rozhodnutí městského zastupitelstva na počátku roku Velitel městské policie: Jan Müller Sídlo městské policie: Kopřivnice, Česká 318 Počet zaměstnanců k lednu 1997: civilní pracovnice Počet zaměstnanců k prosinci 1997: civilní pracovnice z počtu 21 strážníků jsou 4 ženy Spravovaný obvod městské policie zahrnuje město Kopřivnice včetně místních částí Lubina, Vlčovice a Mniší. Toto uzemí je rozděleno na rajóny, které jsou přiděleny jednotlivým strážníkům. Nová funkce strážníků městské policie v r. 1997: správa městského psího útulku Rozpočet MP na rok 1997 (v tis. Kč): 5 630,7 Příjmy MP za rok 1997 (v tis. Kč): - blokové pokuty 108,9 - pokuty uložené, na místě nezaplacené 15,7 - parkovací automaty 65,3 - pult centralizované ochrany * 238,6 Celkový příjem za rok 1997 (v tis. Kč) 428,5 * K prosinci roku 1997 bylo na pult centralizované ochrany napojeno 52 objektů. Vývoj rozpočtu městské policie rok výdaje v tis. Kč příjmy v tis. Kč , , , , , ,5 12

13 Rámcový přehled nejčastěji řešených přestupků a provedených zásahů: - nasazení technického prostředku botička další dopravní přestupky přestupek veřejného pohoršení přestupek majetkového charakteru 50 - přestupek proti občanskému soužití 84 - přestupek rušení nočního klidu 99 - přestupek neuposlechnutí výzvy veřejného činitele 5 - přestupek znečištění veřejného prostranství 23 - přestupek proti vyhláškám města spolupráce s jednotlivými odbory MÚ přestupek neoprávněného záboru veřejného prostranství 12 - zásahy při pochůzkové činnosti (akce, žádosti občanů) předání případů Policii ČR (P ČR) na MP se obrátila o pomoc P ČR celkem ve 49 případech - zjištění trestných činů 12 - zadržení pachatelů na místě 8 13

14 V. ROZPOČET MĚSTA Komentář k hospodaření města Kopřivnice v roce 1997 A) Příjmová stránka rozpočtu (viz tab. č. 1) * vzhledem k celkové ekonomické situaci v ČR dochází v celkovém objemu inkasovaných daňových výnosů ke stagnaci (meziroční pokles o 0,14 %), přičemž se na celkových příjmech (včetně úvěru a zapojení zůstatku z roku 1996) podílely ve výši 24 %, z hlediska jednotlivých druhů daňových výnosů dochází (viz tab. č. 2) a) u daně ze závislé činnosti ke zvýšení výnosů o cca 5,1 % b) u daně z příjmů fyzických osob z podnikání ke zvýšení o cca 22 % c) u daně z příjmů právnických osob ke snížení o cca 12,5 % d) u daně z nemovitosti ke snížení o cca 19 % * dotace ze státního rozpočtu, rozpočtu OkÚ příp. dalších zdrojů se v roce 1997 mírně zvýšily zejména díky dotacím na odstraňování povodňových škod, dostavbu KOZ II, prevenci kriminality a dostavbu CO - krytů (KOZ II), podíl dotací na celkových příjmech představuje cca 14 %. * k zabezpečení investičních potřeb města byl čerpán v r investiční úvěr (včetně půjčky města Nový Jičín na dostavbu psího útulku) v celkové výši tis. Kč, což představuje podíl na celkových příjmech města ve výši 34 %. * vlastní příjmy města ve výši cca tis. Kč jsou tvořeny příjmy rozpočtové organizace Technických služeb (cca tis. Kč), příjmy města ze školkovného, stravného, příjmy městské policie, příjmy z běžné činnosti odborů, příjmy pronájmu majetku (byly podstatně ovlivněny předplaceným pronájmem Technického muzea ve výši tis. Kč ze strany TATRA, a. s.), uvedené vlastní příjmy představují podíl na celkových příjmech města ve výši cca 20 %. * ostatní příjmy (zejména prodej pozemků a nemovitostí, veřejná sbírka, dary, úroky) ve výši cca tis. Kč se podílí na celkových příjmech cca 2 %, současně byl zapojen do rozpočtu města zůstatek z roku 1996 ve výši cca tisíc Kč a prostředky z odpisů a převodu hospodářského výsledku bytového hospodářství z roku 1996 ve výši cca tis. Kč, což představuje celkový podíl na příjmech rozpočtu cca 6 %. 14

15 B) Výdajová stránka rozpočtu * výdaje rozpočtu byly podstatně ovlivněny realizací investičních akcí a oprav většího rozsahu (např. dostavba KOZ II, dostavba CO krytů, plynofikace Vlčovice - Mniší, parkoviště - sídliště Sever, útulek pro psy, generální oprava ledové plochy zimního stadionu, kompostárna, oprava komunikací a mostů, areál pro skateboard, oprava MŠ Zd. Buriana ap.), kapitálové výdaje dosáhly cca tisíc Kč a představují 52 % celkových výdajů. * běžné výdaje rozpočtu, které reprezentují pravidelně se opakující výdaje představují ve svém úhrnu částku cca tisíc Kč a podílí se na celkových výdajích cca 41 %. * splátky úvěrů dosáhly v roce 1997 částky cca tis. Kč (ovlivněno v roce 1997 jednorázovou splátkou starých úvěrů z nového úvěru přijatého v roce 1997), na celkových výdajích se tato splátka podílí cca 7 %. Tabulka č. 1 Struktura vybraných hlavních příjmů města Kopřivnice graf Vlastní příjmy bez daňových výnosů , , , ,3 A Daňové výnosy (včetně poplatků) , , , ,2 B Dotace , , , ,4 C Úvěry (skutečné čerpání) 5 000, , , ,6 D Půjčka ze St. fondu životního prostředí 0, , ,0 0,0 E Dotace ze St. fondu životního prostředí 0,0 0, ,0 0,0 F Ostatní příjmy (prodeje, dary, úroky) , , , ,4 G C e l k e m , , , ,9 15

16 Komentář ke struktuře hlavních příjmů: A) - ovlivněno položkou rozpočtu - Příjem z pronájmu Technického muzea ve výši tisíc Kč od TATRA, a. s. B) - daně včetně poplatků vykázaly v roce 1997 stagnaci ve srovnání s přírůstkem mezi roky 1995 a 1996 C) - dotace se v roce 1997 mírně zvýšily díky dotacím na odstraňování povodňových škod, dostavbu KOZ II, na prevenci kriminality a dostavbu CO krytů v KOZ II 16

17 D) - meziroční nárůst vzhledem k čerpání investičního úvěru ve výši cca tis. Kč G) - nebyly realizovány významnější prodeje majetku Analýza zadluženosti a stav peněžních prostředků: Dluhová služba v roce 1997 činila ,3 tis. Kč a nesplacené úvěry představovaly k cca ,1 tis. Kč. Tabulka č. 2 Analýza daňových výnosů v roce 1997 (v tis. Kč) daň z příjmů fyzických daň z příjmů fyzických daň z příjmů daň z c e l k e m osob ze závislé činnosti osob z podnikání právnických osob nemovitostí leden 872,4 602,4 579,6 125, ,3 únor 2 607, ,9 17, ,7 březen 2 108, , ,9 9, ,8 duben 1 319,6 33, ,6 2, ,2 květen 791, ,4 3, ,- červen 2 646, , , , ,1 červenec 2 341, , , , ,8 srpen 2 161,8 316,3 0 37, ,8 září 1 706, , , ,6 říjen 3 047, , , , ,2 listopad 2 066,1 283, ,2 8, ,2 prosinec 4 078, , , , ,3 17

18 Meziroční srovnání daňových výnosů (kumulovaně) Daň z příjmů fyz. Daň z příjmů fyz. Daň z příjmů Daň osob ze závis. čin. osob z podnikání právnických osob z nemovitostí c e l k e m červen , , , , , , , , ,4 červenec , , , , , , , , , ,2 srpen , , , , , , , , , ,- září , , , , , , , , , ,6 říjen , , , , , , , , , ,6 listopad , , , , , , , , , ,8 prosinec , , , , , , , , , ,1 18

19 19

20 Peněžní tok města Kopřivnice v roce 1997 (včetně započtení splátky starých úvěrů ve výši tis. Kč v 3/1997) m ě s í č n í k u m u l o v a n ě měsíc příjmy výdaje saldo měsíc příjmy výdaje saldo převod z r ,0 1/ , , ,1 1/ , , ,9 2/ , , ,6 2/ , , ,3 3/ , ,6-750,1 3/ , , ,2 4/ , , ,2 4/ , , ,0 5/ , , ,7 5/ , , ,7 6/ , , ,3 6/ , , ,6 7/ , , ,3 7/ , , ,9 8/ , , ,5 8/ , , ,4 9/ , , ,9 9/ , , ,5 10/ , , ,3 10/ , , ,8 11/ , , ,7 11/ , , ,1 12/ , , ,6 12/ , , ,7 Komentář: - v období 1-5/1997 byly peněžní výdaje vyšší než příjmy (vzniklé záporné saldo bylo kompenzováno zapojením zůstatku peněžních prostředků z roku 1996) - v období 6-7/1997, 10/1997 byly příjmy vyšší než výdaje díky inkasu některých daňových výnosů (daň z příjmů z podnikání, daň z příjmů právnických osob) - peněžní tok byl celkově z hlediska příjmů a výdajů nerovnoměrný, a proto docházelo zejména v 1. pololetí 1997 k čerpání kontokorentního úvěru - zůstatek peněžních prostředků k byl 8 323,7 tis. Kč 20

21 21

22 22 Ročenka města Kopřivnice 1997

23 VI. PODNIKOVÁ SFÉRA PODNIKÁNÍ (Podle údajů živnostenského rejstříku obecního živnostenského úřadu - OŽÚ) Živnostenské listy vydané za rok 1997 OŽÚ O S O B Y živnosti volné z toho živnost: z toho živnost: koupě zboží zprostř. obchodu za účelem... a služeb 1. tuzemské z toho: fyzické právnické zahraniční z toho: fyzické právnické CELKEM O S O B Y Nové podnikatelské subjekty za rok 1997 v oblasti živností volných 1. tuzemské 320 z toho: fyzické 295 právnické 26* 2. zahraniční 16 z toho: fyzické 16 právnické - CELKEM 336 * Struktura nově založených právnických osob za rok 1997: Společnost s ručením omezeným 24 Veřejná obchodní společnost 1 Příspěvková organizace 1 Akciová společnost 0 Sdružení 0 23

24 O S O B Y Zrušená živnostenská oprávnění za rok 1997 na vlastní žádost z podnětu ŽÚ 1. tuzemské 27 5 z toho: fyzické 25 5 právnické 2-2. zahraniční - - z toho: fyzické - - právnické - - CELKEM 27 5 Počet platných živnostenských oprávnění (PŽO) a podnikatelů ke dni živnosti volné (celkem) PŽO celkem z toho pro osoby pro cizince pro zahr. osoby (2+3) fyzické právnické (podle občanství) (podle živn. zákona) podnikatelů Údaje ze živnostenského rejstříku vedeného Okresním živnostenským úřadem v Novém Jičíně Počet vydaných živnostenských oprávnění ke dni oblast Kopřivnice: živnosti živnosti živnosti koncesované vázané řemeslné Počet podnikatelů celkem (živnosti volné, řemeslné, vázané, koncese) ke dni oblast Kopřivnice: Podnikatelé z toho osoby fyzické právnické

25 ROZHODUJÍCÍ FIRMY OVLIVŇUJÍCÍ REGION KOPŘIVNICE (řazeno podle počtu zaměstnanců - nad 25) Pořadí Název firmy Sídlo firmy č. tel., fax firmy: TATRA, a. s. Štefánikova ; Slévárna TATRA, a. s. Štefánikova /25 18; Nářaďovna TATRA, Štefánikova 1163 s. r. o. 89/23 69; Kovárna TATRA, a. s. Štefánikova /26 62; Údržba TATRA, s. r. o. Štefánikova /23 45; Energetika TATRA, a. s. Štefánikova /31 77; Doprava TATRA, a. s. Štefánikova /29 40 ; TATRAREST, s. r. o. Štefánikova /20 67; Městský úřad Záhumenní ; Foto Morava, s. r. o. Máchova ; Hotel P Beam, s. r. o. Záhumenní ; Vyšší odborná škola, Husova 1302 SPŠ a OA ; Technické služby Štefánikova 58 města Kopřivnice ; MIS music, o. p. s. Příbor, Jičínská TATRAREX Precision Casting, s. r. o. Štefánikova ; Finanční úřad Záhumenní Ludvík Moravia, s. r. o. Sokolovská ; Adelard, s. r. o. Štefánikova ; Charakteristika produktu konstrukce, výroba a prodej nákladních automobilů výroba a prodej odlitků konstrukce, výroba, údržba a prodej nářadí pro strojírenskou výrobu výroba a prodej výkovků pro automobilový průmysl údržba budov, strojů, rozvodů výroba, nákup, distribuce a prodej energií a obslužné činnosti závodová doprava pro a. s. TATRA, mezinárodní kamionová doprava, spediční činnost, osobní doprava stravovací služby pro a. s., TATRA, hostinská a ubytovací činnost výkon státní správy a samosprávy zpracování fotomateriálu, malo a velkoobchod s fotografickými potřebami, provozování stanice PHM hotelové a stravovací služby, zubní ambulance a zubní laboratoř střední a vyšší vzdělávání v technických a ekonomických oborech viz. kapitola XVI. základní umělecké školství; výroba hudebních stojanů, zvučení a výroba audiozáznamů výroba přesných odlitků metodou vytavitelného modelu pro automobilový průmysl daňová správa propagace, reklama, provozování restaurace, správa KD Kopřivnice, kulturní činnost stavební výroba včetně řemesel (zámečnic., stolař. a klempířská výr.) 25

26 19. M. Blažek - Kovotrend Štefánikova /24 05; dtto 20. Střední škola podnikání Štefánikova 117 a managementu ČSAD Ostrava, a. s. Dělnická ; Česká spořitelna, a. s. Záhumenní ; Moravasport, a. s. Pod stadionem ; Komerční banka, a. s. Čs. armády ; Realitní kancelář Česká 318 REKAZ, s. r. o ; Bohuslav Sklář NaVápenkách ; strojírenská výroba - trezory střední vzdělávání v ekonomických oborech osobní doprava, autoservis peněžní ústav zámečnická výroba peněžní ústav správce městských bytů výroba žaluzií, okenních rolet a garážových vrat FIRMY A ORGANIZACE S PODÍLEM MĚSTA KOPŘIVNICE Název Ředitel Adresa Telefon Fax Správa sportovišť, p. o. Ing. Milan Gilar Náměstí T. G. M , Kulturní dům, p. o. Ing. Stanislav Schäfer Obránců míru Středisko soc. služeb Alena Dvořáková Česká , města Kopřivnice Slumeko, s. r. o. (do 12/97 TS MK) Karel Březina Štefánikova , KTK, s. r. o. Ing. Jan Bittner Obránců míru CPR, s. r. o. Ing. Lenka Cágová Štefánikova /36 91, 89/ /25 89 Vysvětlivky: p. o. - příspěvková organizace KTK, s. r. o. - Kabelové televize Kopřivnice, s. r. o. CPR, s. r. o. - Centrum podnikání a rozvoje, s. r. o. 26

27 INSTITUCE A ÚŘADY VE MĚSTĚ název adresa telefon Finanční úřad Záhumenní Česká spořitelna Záhumenní Komerční banka, a. s. Čs. armády Česká pojišťovna, a. s. Štefánikova Bratrská revírní pokladna Záhumenní Všeobecná zdravotní pojišťovna Štefánikova Česká národní zdravotní pojišťovna Kadláčkova Úřad práce Kopřivnice Záhumenní Česká pošta Školní RMS, přepážka SCP Kadláčkova Městský úřad Kopřivnice Záhumenní Banka Haná Štefánikova Okresní stavební bytové družstvo Karla Čapka Živnostenská pojišťovna Záhumenní

28 VII. BYTOVÝ FOND A PRIVATIZACE a) obecní byty Podle údajů oddělení pro správu a privatizaci bytového fondu je k ve vlastnictví města Kopřivnice byty v obecních domech. Struktura obecních bytů: bytů celkem k 1/ z toho v minulosti prodáno v majetku města k 12/ kat. I II III. 2 2 Projekt privatizace bytového fondu byl schválen městským zastupitelstvem v roce V roce 1997 byl schválen upravený Projekt prodeje bytových domů v Kopřivnici, který pozměnil zvláště podmínky prodeje domu či bytu jiné osobě, než stávajícímu majiteli (cena se v tomto případě neodvíjí od schváleného cenového klíče, ale od znaleckého posudku). V roce 1997 byly zprivatizovány: * domy na ul. Dukelské č. p. 692 a 693 (prodáno 18 bytů, průměrná cena 3+1 cca 110 tis. Kč) * domy na ul. Wolkerově č. p. 674 a 675 (prodáno 8 bytů, průměrná cena 3+1 cca 100 tis. Kč) * formou dražby prodán byt 3+1 na ul. Dukelské za 555 tis. Kč Zisk z privatizace: 3 387,3 tis. Kč. Úpravy, vestavby obecních bytů v roce 1997: * výstavba dvou bezbariérových bytů na ul. Sokolovská č. p. 405 (přebudování nebytových prostor po České spořitelně, a. s., za poskytnutí státní dotace) * ve 12/97 zahájena výstavba 2 půdních bytů 3+1 formou střešní vestavby na ulici Sokolovská č. p. 394 (poskytnuta státní dotace) Správu bytového fondu i nadále zajišťuje Realitní agentura Josef Zima - REKAZ. b) družstevní byty Ke konci roku 1997 bylo v domech okresního stavebního bytového družstva evidováno bytů, z toho do vlastnictví bylo převedeno 315 bytů. c) rodinné domy V roce 1997 bylo dokončeno sedm rodinných domů, čímž se jejich počet v Kopřivnici zvýšil na

29 VIII. INVESTIČNÍ VÝSTAVBA Investiční akce financované z rozpočtu města Kopřivnice v roce 1997 Název akce, realizace odborem náklady (tis. Kč) Odbor majetkové správy a rozvoje Rekonstrukce objektu č. 318 (PD) 49,6 Půdní vestavby ul. Sokolovská (PD) 20,0 Domov důchodců (PD) 1 240,5 Cyklostezky (PD + R) 103,7 *1 Oprava místních komunikací - křižovatka Pod Palárnou (PD) 46,0 Stěhování městské knihovny KOZ I. (PD) 287,9 Studie kruhový objekt u MÚ 87,2 Energetická studie města (dotace EA 150 tis. Kč) 448,9 KOZ II. Etapa (dostavba) ,0 Plošná plynofikace Vlčovice - Mniší (PD + R) 9 594,7 KOZ - CO kryty 8 736,8 *2 Útulek pro psy Vlčovice (R) 2 139,4 *3 Výstavba bezbariérových bytů (R) 973,5 *4 Parkoviště sídliště Sever (PD + R) 3 250,2 Rekonstrukce zastávek ČSAD (PD + R) 706,8 Elektroinstalace Štefánikova ul. 58 (PD + R) 148,5 Kanalizace Wolkerova ul. 800 (R) 668,4 Předlažby chodníků (PD + R) 312,5 Kompostárna (PD + R) 3 998,0 GO ledové plochy zimního stadionu 6 321,6 Řešení oprav TUV (R) 980,2 *5 Opravy místních komunikací a mostů 883,1 Půdní vestavby (PD - dotace) 84,0 Odbor školství (viz. Kapitola XI.) 4 713,4 Kancelář starosty * památky 200,9 * oprava kostela v Lubině 66,3 * GO vily I. Šustaly (PD) 68,7 * přístavba tenisové kurty 139,8 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví * sídliště Sever - klub Kamarád 130,0 Kancelář tajemníka * plynofikace, přípojky hasiči 68,3 Odbor rozvoje města * areál pro skateboard a kolečkové brusle (PD) 935,1 *6 celkem ,0 29

ÚVOD. Ročenka města Kopřivnice 1998

ÚVOD. Ročenka města Kopřivnice 1998 ÚVOD Pro zájemce o dění v Kopřivnici, pro zaměstnance nejrůznějších institucí ve městě, pro archiváře a historiky je již počtvrté vydáván sborník základních údajů ze života našeho města. Dostáváte do rukou

Více

ZÁPIS DO KRONIKY MĚSTA KOPŘIVNICE

ZÁPIS DO KRONIKY MĚSTA KOPŘIVNICE ZÁPIS DO KRONIKY MĚSTA KOPŘIVNICE ZA ROK 1999 1. OBSAH I. ÚVOD 1. Obsah 2-3 2. Úvod 4 II. PRUBĚH ROKU 1. Kopřivnický kalendář 5-10 2. Počasí 10-13 III. OBYVATELSTVO 1. Všeobecné údaje 14 2. Demografické

Více

KRONIKA KOPŘIVNICE ROK 2005

KRONIKA KOPŘIVNICE ROK 2005 KRONIKA KOPŘIVNICE ROK 2005 Zpracoval: Mgr.Zdeněk Babinec KRONIKA...1 Úvod...3 Kopřivnický kalendář...4 Leden... 4 Únor... 5 Březen... 5 Duben... 6 Květen... 7 Červen... 7 Červenec... 8 Srpen... 9 Září...

Více

VYDÁVÁ MĚSTO ŽAMBERK V DUBNU R.2004 NÁKLADEM 2 450 KS ZA PODPORY SPONZORŮ: RIETER, ZEZ, AGRO, FITMIN, TISKÁRNA KERSCHBAUM

VYDÁVÁ MĚSTO ŽAMBERK V DUBNU R.2004 NÁKLADEM 2 450 KS ZA PODPORY SPONZORŮ: RIETER, ZEZ, AGRO, FITMIN, TISKÁRNA KERSCHBAUM ŽAMBERK 2003 V ČÍSLECH VYDÁVÁ MĚSTO ŽAMBERK V DUBNU R.2004 NÁKLADEM 2 450 KS ZA PODPORY SPONZORŮ: RIETER, ZEZ, AGRO, FITMIN, TISKÁRNA KERSCHBAUM Fotografie na obalu: Mgr.Vilém Křečan Ilustrační fota:k

Více

Kronika města Chodova za rok 2000

Kronika města Chodova za rok 2000 Kronika města Chodova za rok 2000 Úvod Poslední rok starého milénia, rok 2000, byl z rozhodnutí OSN vyhlášen Mezinárodním rokem kultury a Mezinárodním rokem díkuvzdání. Přesto řada událostí nenasvědčovala,

Více

Rok 2009 v Kopřivnici

Rok 2009 v Kopřivnici KRONIKA KOPŘIVNICE ROK 2009 1 Obsah Rok 2009 v Kopřivnici... 3 Městský úřad Kopřivnice... 12 Zastupitelstvo města... 12 Rada města... 14 Městská policie... 17 Činnost jednotky Sboru dobrovolných hasičů...

Více

Koncepce podpory sportu města Kopřivnice. do roku 2022

Koncepce podpory sportu města Kopřivnice. do roku 2022 Koncepce podpory sportu města Kopřivnice do roku 2022 Zpracovali: Členové komise sportovní Oddělení školství, kultury a cestovního ruchu Správa sportovišť Kopřivnice Místostarosta města Ing. Miroslav Kopečný

Více

Obsah textové části 1.Úvod...1. 2. Příjmová část rozpočtu...7

Obsah textové části 1.Úvod...1. 2. Příjmová část rozpočtu...7 Obsah textové části 1.Úvod...1 2. Příjmová část rozpočtu...7 2.1. Členění...7 2.2. Komentáře k daňovým a nedaňovým příjmům...7 Městská policie - odpovědné místo 100...7 Odbor ochrany životního prostředí

Více

OSTROVSKÝ. MĚSÍČNÍK VII. ročník Město Ostrov v roce 2004 Zastupitelstvo města ZDARMA

OSTROVSKÝ. MĚSÍČNÍK VII. ročník Město Ostrov v roce 2004 Zastupitelstvo města ZDARMA TOP SERVISZ OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK VII. ročník Město Ostrov v roce 2004 Zastupitelstvo města Členové zastupitelstva města zasedali šestkrát na řádném zasedání zastupitelstva a přijali 234 usnesení. Jedno mimořádné

Více

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Hospodaření města Sokolova v roce 2005 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno v zastupitelstvu města dne 16.12.2004). Následně byl v zastupitelstvu města

Více

Základní charakteristiky finančního hospodaření města

Základní charakteristiky finančního hospodaření města Z p r á v a o č i n n o s t i o d b o r ů m ě s t s k é h o ú ř a d u v H l i n s k u v r o c e 2 0 0 7 O d b o r v n i t ř n í c h v ě c í Odbor vnitřních věcí vznikl nově dne 1. září 2007, a to na základě

Více

Integrovaný plán rozvoje města Náchoda problémová zóna u nemocnice

Integrovaný plán rozvoje města Náchoda problémová zóna u nemocnice OBSAH ÚVOD... 2 1 SOULAD S NADŘAZENÝMI STRATEGICKÝMI DOKUMENTY... 3 1.1 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁCHODA... 3 1.2 INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NÁCHODA ROZVOJ LÁZEŇSKÉHO MĚSTA... 3 1.3 STRATEGICKÝ

Více

Strategický plán ekonomického a územního rozvoje města Orlové v období 2008 až 2030

Strategický plán ekonomického a územního rozvoje města Orlové v období 2008 až 2030 Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Města Orlové pro období 2008-2030 Strategický plán ekonomického a územního rozvoje města Orlové v období 2008 až 2030 prosinec 2007 duben 2008 Děkuji všem,

Více

obyvatelstvo celkem 30.599 29.490 x 126.567 x 639.369 10.302.215 10.230.060

obyvatelstvo celkem 30.599 29.490 x 126.567 x 639.369 10.302.215 10.230.060 4. Ekonomika 4.1 Ekonomická struktura Ekonomická základna města Šumperk je spojena s historií samotného města, městskými privilegií, přírodními podmínkami a postavením města v rámci hierarchie sídel. Řemeslné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY ZA ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY ZA ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY ZA ROK 2008 OBSAH: Editorial... 1 Přehled nejdůležitějších změn v roce 2008... 2 Charakteristika magistrátu... 3 Odbor financí a ekonomiky (OFE)...

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 MĚSTO ČESKÝ BROD Výroční zpráva za rok 2013 náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334 Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz cesbrod@cesbrod.cz Obsah 1. Úvod...3 1.1 Základní údaje o městě...3

Více

Názvy priorit budou upřesněny (konkretizovány) v Cílech priorit. Názvy priorit budou upřesněny (konkretizovány) v Cílech priorit.

Názvy priorit budou upřesněny (konkretizovány) v Cílech priorit. Názvy priorit budou upřesněny (konkretizovány) v Cílech priorit. Názvy priorit budou upřesněny (konkretizovány) v Cílech priorit. Názvy priorit budou upřesněny (konkretizovány) v Cílech priorit. Profil města STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ROŽNOV POD RADHOŠTĚM OBSAH

Více

Pro rok 2008 je navržený rozpočet ve výši 2.033.409 tis. Kč, celkový rozpočet příjmů 1.962.962 tis. Kč a financování 70.447tis. Kč.

Pro rok 2008 je navržený rozpočet ve výši 2.033.409 tis. Kč, celkový rozpočet příjmů 1.962.962 tis. Kč a financování 70.447tis. Kč. 1. Úvod Pro rok 2008 je navržený rozpočet ve výši 2.033.409 tis. Kč, celkový rozpočet příjmů 1.962.962 tis. Kč a financování 70.447tis. Kč. Příjmy Rozpočet daňových příjmů je navržen ve výši 1.244.507

Více

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015 Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015 OBSAH PŘÍJMY... 2 Třída 1 daňové příjmy... 2 Třída 2 nedaňové příjmy... 6 Třída 3 kapitálové dotace... 9 Třída 4 přijaté dotace... 9 Ostatní příjmy... 10 Financování...

Více

Profil města. Strategický plán rozvoje města Moravská Třebová

Profil města. Strategický plán rozvoje města Moravská Třebová Strategický plán rozvoje města Moravská Třebová 2007 2020 Profil města Vypracovali: Městský úřad Moravská Třebová Výbor zastupitelstva města pro strategický rozvoj města AQE advisors, a. s. Aktualizace

Více

č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003

č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003 č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003 Slovo starostky Vážení spoluobčané, uběhlo sto dnů od voleb a je tedy čas na krátké bilancování. Jak už jsme informovali, nejtěžším úkolem bylo umístit v Říčanech agendy převedené

Více

Město Rozpočet města 2000 České Budějovice

Město Rozpočet města 2000 České Budějovice 1.Úvod Pro rok 2000 je navržen rozpočet ve výši 1.531.454 tis. Kč, z toho celkový rozpočet příjmů činí 1.237.220 tis. Kč a financování 294.234 tis. Kč (způsobené především zapojením finančních prostředků

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a V ý r o č n í z p r á v a starostky obce Šilheřovice za rok 2012 Zpracovala: Ing. Jarmila Thomasová, starostka obce, ve spolupráci se zaměstnanci obecního úřadu červen 2013 OBSAH: A. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Více

Kronika města Chodova za rok 2007 Úvod

Kronika města Chodova za rok 2007 Úvod Kronika města Chodova za rok 2007 Úvod V symbolický den 7.7.2007 byly zveřejněny výsledky celosvětového hlasování o nových sedmi divech světa jsou jimi Socha Krista Spasitele v Rio de Janeiro v Brazílii,

Více

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotína 2008 kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Obsah : Počasí 4 Události v České republice a ve světě 5 Úřad městské části Radotín Správa věcí veřejných 8 Veřejná zasedání MZ 10 Kancelář

Více

Program rozvoje města Varnsdorf

Program rozvoje města Varnsdorf Program rozvoje města Varnsdorf na období od 2015 do 2020 Měsíc a rok zpracování: červen 2015 Program rozvoje města Varnsdorf byl schválen zastupitelstvem města dne 25. 6. 2015, usnesením č. 64/2015. 1

Více

K R O N I K A. Moravský Krumlov Okres Znojmo. Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000.

K R O N I K A. Moravský Krumlov Okres Znojmo. Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000. 1 K R O N I K A Moravský Krumlov Okres Znojmo Rok 2009 Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000. 2 Poezie živlů v Moravském Krumlově V rámci zpracované Marketingové

Více

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Obsah: Rok 2012 - rok velkých investic Činnost městského úřadu Odbor vnitřních věcí Odbor fi nanční Odbor správy majetku a

Více

esko v roce 2007 KVĚTEN V polovině května začala mánie v lezení na Mount Everest. Nejvyšší horu světa (8 848 m) pokořila první Češka Klára Poláčková.

esko v roce 2007 KVĚTEN V polovině května začala mánie v lezení na Mount Everest. Nejvyšší horu světa (8 848 m) pokořila první Češka Klára Poláčková. Obsah Česko v roce 2007... 2 Kopřivnický kalendář 2007... 4 Obyvatelstvo... 19 Zdravotnictví... 31 Život na radnici... 32 Hospodaření města... 38 Rozvoj a výstavba... 44 Životní prostředí... 59 Kultura...

Více

KRONIKA MĚSTA ŠLUKNOVA 2013

KRONIKA MĚSTA ŠLUKNOVA 2013 1 KRONIKA MĚSTA ŠLUKNOVA 2013 2 OBSAH I. Politický a veřejný život města... 4 A. Politický a veřejný život města... 4 Rada města... 4 Zastupitelstvo... 4 Struktura a činnost městského úřadu... 4 Vyhlášky

Více