Povídky ze SASPI (PRŮŘEZ AUTORSKOU TVORBOU)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Povídky ze SASPI (PRŮŘEZ AUTORSKOU TVORBOU)"

Transkript

1 Povídky ze SASPI (PRŮŘEZ AUTORSKOU TVORBOU) Pavel Šimík (+kolektiv autorů) - 1 -

2 Povídky ze SASPI (PRŮŘEZ AUTORSKOU TVORBOU) Pavel Šimík (+kolektiv autorů) texty povídek, grafická úprava a zpracování textu: Pavel Šimík (Šíma) texty spoluautorských děl (včetně námětu i děje): Irena Novotná (Maura) Lukáš Navrátil (Povídkář) Zdeněk Pelant (Pelion) Tato kniha je v elektronické podobě. Může být šířena zdarma, avšak autoři zakazují jakékoliv zasahování do textu, včetně formátování, nebo vyjímání částí textu, pokud nejde o doslovnou citaci. Případné chyby v textu (překlepy a nedoklepy) jsou vyhrazeny

3 Předmluva Texty v této knize uvedené jsou nejen výsledkem mého literárního snažení po dobu hostování na literárním serveru SASPI (www.saspi.cz), kde jsem potkal hodně lidí, kteří spolu se mnou sdíleli onu potřebu vyjádření svých myšlenek v nějaké hmatatelné podobě, tedy prostřednictvím psaných textů (ať už šlo o povídky, úvahy, či jiné prozaické útvary a také poezii). Určitě je lepší svá dílka někde publikovat, než aby jen tak neležela ladem kdesi na dně zaprášeného šuplíku. Nikdy jsem si nemyslel, že bych byl schopen psát také kratší díla, tedy povídky, protože do této doby jsem plodil pouze novely (ne-li romány) a na povídkovou tvorbu jsem nezamýšlel. Díky tomu se nemožné stalo skutkem a já jsem s pomocí múz (a také některých spoluautorů, na které zde nesmím zapomenout) stvořil nepřeberné množství (více, či méně, povedených) povídek, úvah a dokonce i básní. Nikdy bych si nemyslel, jak zábavné může být psaní pro širokou čtenářskou obec. Jednou z mnoha věcí, které mi pomohly při mé povídkové tvorbě byla ona zpětná vazba a ohlasy čtenářů na má dílka, kdy mi čtenáři a autoři svými komentáři naznačili, co je v mém způsobu psaní špatné (kde bych se měl zlepšit) a v čem vynikám (lépe řečeno: co mi už jde). Přestože jde v případě SASPI o společenství amatérských spisovatelů, byly pro mne tyto reakce přínosem. Pro každého autora, který se chce ve své práci (spisovatele) stále zlepšovat a růst je jeho čtenářská obec neocenitelnou složkou v jeho umělecké dráze. Protože jen dobře a konstruktivně míněná kritika má tendenci ukázat autorovi tu správnou cestu, aby byly jeho texty čtivé a čtenáři se k němu rádi vraceli... Snad v těchto povídkách, úvahách a básních naleznete také ono kouzlo a vůni dobrodružství a dálek v tomto nekonečném prostoru lidské fantazie, kde je dost místa pro každého umělce, který se jen trochu snaží přinést něco nového pro své čtenáře, aby je snad i na malý okamžik unesl z onoho každodenního stereotypu. Nebudu vás tedy rušit a nechám vás, ať si vyberete to, co vám zrovna vyhovuje, či jen tak padne do oka. Psaní (i čtení) zdar! Autor - 3 -

4 Část první: Díla spoluautorská Zde předkládám několik textů, na kterých se podíleli také další autoři ze SASPI (buďto částmi textu, námětem, nebo dobrými radami - jako pomyslní režiséři, či dramaturgové). Jsem rád, že došlo ke spáchání těchto dílek, jejichž tvorba mi přinesla nové zkušenosti z práce v týmu, protože do této chvíle jsem psal své texty pouze sám za sebe

5 (Maura/šíma) Nanebevzetí Platóna Tento příběh vznikl ve spolupráci s Maurou, která mi poskytla (nejen) důležité rozhovory mezi Mistrem a redaktorem blíže nejmenovaného Rádia! Ono, cestování časem není žádná hračka, nebo legrace? :-) Nevím jak Mistr Platón, ale já v tom děsně plavu! V čem? No přece v čase... ***** Jak se zdá, je lidský život přes veškerou vědeckotechnickou revoluci stále zastřen oním tajemným závojem, který všechna zjištěná fakta zamlžuje a zase otevírá před pohledem nejen normálních lidí, ale také vědců a dalších pracovníků. Ti, ano, ti především se podílejí na tom velkém humbuku ve vývoji lidstva! Nač to školení? Vysvětlím! Vesmír je, jak je známo, trojrozměrný, pokud si jej představíme jako obyčejnou krychli, má tři strany, které se táhnou do nekonečná. Výšku, šířku a délku. Jak je velký? To raději nechme na Pánubohu. Existuje zde však ještě jeden prostor a tím je čas! Čas? Ano, jak se zdá, je čas oním čtvrtým rozměrem ve Vesmíru. Pokud nebudeme řešit otázky typu: Je Vesmír opravdu vícerozměrový, či snad vícedimenzionální? Na tyto otázky Vám bohužel, milí čtenář, odpovědět nemohu. Vraťme se však k problematice času. Jak víte, jde jej rozdělit do tří částí: to co bylo (minulost), to co je (současnost) a to co bude (budoucnost). Když se podíváme na čas minulý, je to jasné, co bylo, bylo a nejde na tom nic změnit! Současností je právě ono teď, čili čas přítomný. Neustále v něm žijeme a neustále přesouváme své prožitky do času minulého. Co se týče budoucnosti, je zde poněkud malý problém! Je totiž nejistá! Proč je tu řeč o čase, to brzy pochopíte. Řeč totiž bude o jistém panu Platónovi! Ano, přesně o něm. Žil někdy v době před naším letopočtem (před Kristem) a jeho život a dílo je nezměrné. Říká Vám toto jméno něco? Cožpak neznáte neúnavného politika, cestovatele a filosofa? Jeho učení se přece přednáší na universitách! Nebohý muž však netušil jednu věc a totiž, že čas je velice zrádnou konstantou. Není stálý a jeho vnímání se nám může lišit díky našim vlastním prožitkům. Někdy se táhne a někdy letí. Ale o to tu, konec konců, nejde! V době jeho pobývání na Sicílii (v Syrakusách na dvoře Dionýsa a Dióna) se mu stala jedna nemilá věc. Byl totiž přenesen v čase! Stalo se mu to uprostřed oběda, když se právě natahoval po chutném melounu. Jak je to možné? Jednoduše! Asi v třicátém pátém století po Kristu, v době nevím které vědeckotechnické revoluce přišel člověk na jednu věc, že může cestovat časem. Jen tak, bez ničeho! Je to k nevíře, ale stalo se. Žádná lidská činnost však není nikdy bez následku. Jednou se stala strašná chyba! Její následky jsou viditelné dodnes! Jaké? Například lidé vynalezli atomovou bombu již v první polovině dvacátého století za doby trvání takzvané Druhé světové války! Shodili dvě - 5 -

6 pumy na Hirošimu a Nagasaki! Říkáte si, že jde o banalitu? Vždyť každý den umírá na světě mnoho (tisíce) lidí? Ano, samozřejmě, ale... Náš hrdina, bájný Platón, byl přenesen jistou časoprostorovou anomálií, o které se Vám tady nechci zmiňovat, (stejně byste to nepochopili), do doby právě onoho dvacátého prvního století! A co čert nechtěl, pardon, co Bůh nechtěl, zrovna do míst, které se nazývaly Česká republika Praha (hlavní město). Myslíte si: No a co? Ale to je chyba, jak k tomu nebohý Platón přijde? Víte kolik je to století? Jaký šok musel prožít? Z doby galér, řeckých měst a egyptských pyramid se dostal do doby atomového věku, kdy lidé létají vzduchem, ne-li do Vesmíru. Jednoho by z toho trefil šlak. Takže co se stalo? Náš muž byl unesen jakousi bouří a přenesen na Karlův most nad Vltavou. Lidé v Praze jsou na ledacos zvyklí a tak si mnozí návštěvníci (včetně turistů) mysleli, že zde nějaký blázen zase točí historický film. Ale co ten kostým? Co ten účes a ta podoba? Nebohý mistr filosofie si prohlížel sochy na mostě, nevěřícně hleděl na domy a jeho zrak spočinul na panorama Hradčan. Kde to jsem, ó velký Die? To si řekl v duchu. Co se mi to stalo? Zemřel jsem snad a nyní se nacházím v Tartaru? To by tomu tak odpovídalo. Tak si asi nějak představuji. Ten zápach, ten spěch a ty lidi v podivných oblecích. tógy. Mistr byl zmaten. Rozhlížel se, kam by zmizel, ale lidé ho obklopovali a dotýkali se jeho Nerozuměl řeči těch lidí okolo, ale poslouchal a v duchu si opakoval slova, která se mu zdály důležitá. Kde je Sicílie? Kde jsou Syrakusy? Kde je má doba? Až lidem začalo docházet, že o žádný film patrně nejde. Nikde neviděli štáb, kamery, zvukaře ani osvětlení. Něco zde nebylo v pořádku. Co zde dělal onen muž v tóze? Uprchl snad z Bohnic? Ptali se sami sebe. Nebo jde o nějakou recesi? Muž se zdál být zdráv, jen trochu vyplašený a tak jen pokrčili rameny. Několik Japonců se na něj zubilo a žvatlalo tou svou hatmatilkou. Co si o nich nebohý Platón myslel? To ví jen Bůh. Konečně, má v tom prsty

7 Že nelze porovnat Platónovu přítomnost ve dvacátém prvním století s atomovou bombou? Nelze, ale mistr byl sám nabitou zbraní a nikdo na to nebyl připraven. A tak bloudil městem a divil se podivnému šatu lidí. Neznámým vozům, které jezdily bez koní. Lodím na Vltavě, které pluly, ač neměly vesla. Byl zmaten divokým rejem v ulicích Prahy. Nic zde nepoznával a nic mu nebylo povědomé. Jen to, že ho zastavovaly dívky v podivném, nestydatém šatě a dělaly na něho posunky, jako za jeho dob. Tak přeci něco zůstalo z mé doby, myslí si filozof a prchá od nich co nejdál. Pro jistotu. Možná, že si místy přál, aby se mohl vrátit zpět do své doby. Vysvětlete Platónovi, co je to žárovka! Co je elektřina, bezdrátový přenos a štěpení jádra! Nic z toho by nepochopil. A vy už něco z tohoto příběhu chápete? Ne? Tak to jsme na tom stejně. Co naplat. Zachránil ho jeden redaktor z radia, které bylo na pokraji krachu. Ráno mu řekl šéf buď přineseš do večera nějakou bombu nebo ráno už nechoď, já to tu balím. Kdyby ho redaktor nevzal pod paži a důvěrně s ním nezačal hovořit, určitě by jej sebrala hlídka Policie, která náhle zbystřila pozornost, když uviděla muže v tóze. To by byla katastrofa, protože Platon neměl občanku ani pas a neuměl česky a neuměl hlavně vysvětlit, kde se tu vzal, čím přijel a kdy zase odjede. Jistě by vzbudil zájem cizinecké policie a všech těch orgánů, kteří by se ho dotazovali, zda chce zvolit azyl a podstrkovali mu lejstra, kterých se bál i dotknout. V tom případě by musel být podroben lékařské prohlídce, která by skončila deportací do ústavu pro duševně nemocné. Nikdo by mu neuvěřil, že není z naší doby. Zůstal by určitě uvězněn v jednom z pokojů psychiatrie, dokud by se neprohlásil za něco jiného, než-li ve skutečnosti byl, nebo by nezemřel potupnou smrtí, stovky, ba tisíce let od své doby. Nezešíleli byste z toho? Já určitě ano. Promiňte, ale musel jsem se Mistra zastat. Nuže zmíněný redaktor se Platóna ujal, napojil ho, dal mu najíst a zavedl jej do oné místnosti, kde blažení vypouštějí to, co jejich tělo nestráví. Mistr se již ničemu nedivil, když už ne naoko, pak v duchu jistě ne. Začínal svou přítomnost brát jako pouhé dobrodružné povyražení do doby budoucí, jinak by se musel opravdu pomátnout na rozumu. Ale jeho stavovská čest mu to konečně nedovolovala! Platón přespal v jednom kamrlíku v budově rádia a slíbil onomu redaktoru rozhovor (živé interview) do éteru. Nu? Neříkal jsem, že bude Platón hotovou bombou? Tedy, pokud tomu posluchači skutečně uvěří a náš návštěvník z času minulých neskončí opravdu v léčebně pro dlouhodobě choré! Těšíte se na rozhovor? Já také! Určitě bude mít něco do sebe! Ale nyní je ještě noc a náš hrdina bez bázně a hany ještě spí a zlehounka oddechuje. O čem se mu zdá? Nejspíš o jeho době a o tom, jak kdysi žil. Nechme jej spát a počkejme si na nové jitro, až se slunce vyhoupne nad obzor stověžaté matičky - 7 -

8 Prahy a ona pomyslná puma vybuchne! Ale nyní nechme mluvit redaktora. Ten svůj jedinečný zážitek určitě vypoví sám. A už ho slyším... Sedím a čekám, až se otevřou vysoké dveře a vejde on. Slíbil mi, že mi poskytne malé interview, než se setmí. Jsem rozrušen, ale moje setkávání s filozofy a básníky není vzácné, však uvidíte, u každého rozhovoru jsem si dělal pečlivé poznámky. Á... už vchází. Překladatelka s ním. Myslel jsem si, že si ta bába dělá legraci, ale skutečně se mi prokázala, že umí starořečtinu diplomem z Karlovy university. Měl jsem štěstí! Redaktor: Dobrý večer. Platón: Zdráv buď. Skoro jsem se zamotal na chodbách a jeden dobrý chlapík si myslel, že jsem od divadla (jemný smích). Redaktor: Jak se vám daří? Co říkáte na ten náš svět? Platón: Je to stejné, jako za mne. Konečně, jinak by nevznikla filosofie, kdyby na světě bylo všechno, jak má být, ne? Redaktor: To samé se říká o bibli. Platón: O bibli? To neznám. Kdo ji napsal? Redaktorka: Bůh. Platón: Který? Upřesněte to. Redaktor: Ten, který si říká: " Jsem který jsem". Platón: Tak toho neznám. Má nějaké dlouhé jméno. Redaktor: Četla jsem o vás, ve vašem životopise, že jste se znal se Sokratem. Platón: To je pravda. Osm let jsem byl v jeho blízkosti. Byl jsem jím přímo nadšen. Dnes, když se tak dívám zpátky, byl největší z velikých, nikdo ho překonal, i když se něm říkalo všelicos a někteří ho i pomlouvali. Bylo to prostý muž, ale jeho myšlenky byly vznešené. To víte, hřešil na svobodu a taky na ni doplatil Znelíbil se a tak ho odstranili. Chudák. Ale já jsem ztratil svého učitele a to byla vážná věc. Kde hledat jemu podobného? Redaktor: Chápu vás. V naší době máme mnoho učitelů, že nevíme co s nimi. Nikdo si ani nevšimne, když nějaký chybí. Platón (s údivem): To oni jsou také popravováni? Redaktor: Ne, to ne. Ale odcházejí ze škol za jinou prací, aby se mohli lépe uživit

9 Platón: To je jak za našich časů. Kdepak, to bylo vždycky těžké a nevděčné povolání. Redaktor: Prý jste byl v Egyptě a snad i v Indii. Platón: Ano, to byly docela nešťastné výpravy. To víte, všude hrozilo, že vás chytí a uvalí na vás otroctví., Já byl šlechtic a svobodný muž. To, co jsem v těchto zemích viděl, to nemělo skoro žádný význam, protože většinu času jsem řešil zdravotní problémy ze špatného ubytování a vody, ze špíny a nepořádku. Redaktor: Ale přesto jste byl do otroctví vzat, jak praví vaši životopisci. Platón: Já jsem ještě žádný svůj životopis nečetl. Vlastně, ani nemůžu, protože nerozumím vašim jazykům. Ti toho tam asi nakecali, což? Redaktor: Jak to bylo tedy při té cestě na Sicílii? Platón: Žil jsem na dvoře tyrana Dionýsa a Dióna. Slušní a učenliví lidé. To bylo v Syrakusách. Tam jsem se po těch cestách docela vzpamatoval. Dión mi svěřil do výchovy Dionýsa a já měl z něho vychovat vládce s neomezenou mocí. Redaktor: Založil jste slavnou akademii v Athénách. Platón: Ano, byla to škola v zahradě. Chtěl jsem, aby se v ní učilo i po mé smrti. Tolik jsem se namáhal. A myslíte si, že jsem učil za plat? Omyl, já to dělal zadarmo. Redaktor: Co je to Éros? Platón: Já vám něco namaluji. Podívejte se: Kdo se chce povznést k poznávání idejí? Ten, kdo má filozofický pud. A tomu pudu já říkám - "Éros". Je to vlastně touha smrtelníka se povznést k nesmrtelnosti. Redaktor: A nyní se dostáváme na závěr k pojmu, nebo idei platonické lásky. My si ji vysvětlujeme ve smyslu neopětované či "duchovní" lásky mezi mužem a ženou, z níž je vyloučen sexuální styk. Je to tak správně? Platón: Ale to jste se zmýlili. To jste si spletli. Napsal jsem: "Špatný je nízký, přízemní milovník, který více než duši miluje pouhé tělo." Chápete to? Redaktor: Není to tak těžké pochopit. Platón: Jsem už velmi unaven. Pro dnešek se rozloučíme. Redaktor: Ano. Příště se na vás pořádně nachystám. Platón: Buďte hodně zdráv

10 Lidi, co to slyšeli, byli u vytržení. Ale co já vím, redaktor rychle Platona uklidil a pak šel za šéfem pro pochvalu. Ten byl rudý vzteky, sotva popadal dech. Co to bylo za kravinu? řval na něho. Ten rozhovor? Jo, ten blábol, řval šéfredaktor a chytal se za srdce. On tu skutečně byl, šéfe, bránil se redaktor a couval ke dveřím. Já vám ho přivedu. Nikoho sem nevoď. Dostal jsem naléhavý dotaz až ukázal prstem nahoru a zbledl. Buďme rádi, že nás oba nezavřou do blázince. Tohle nějak vysvětlíme. Najednou se budova otřásla a oba se chytli nejbližšího nábytku. Uslyšeli jen smích a pozdrav ve staročeštině. Šéfredaktor se popadl za srdce a málem omdlel. Redaktor k němu přiskočil a chtěl mu poskytnout první pomoc. Byl hrubě odstrčen. Sbal si fidlátka, já také balím. Ráno rozhlas předám a uvidíme, jestli nás někdo zaměstná. Asi si budeme muset změnit totožnost, ty blbče! řekl sípavě. Vím jen to, že ti dva pracují v pouliční směnárně za malým okénkem, aby na ně nebylo příliš vidět. Moc se spolu nebaví. Jen tak ty nejnutnější pracovní věci a podobně. Proč? V elektřinu přece také věříme? Proč bychom neměli věřit tomu, že k nám promlouval veliký Platón? Vy jste jej slyšeli, ale oba muži, kteří nyní pracují v onom malém kamrlíku, jež se nazývá směnárna, jej dokonce i viděli! A náš milý redaktor? Mohl se jej dokonce dotknout (prstem) a to se nepoštěstí hned tak někomu! Věříte mi? Ne? To je tak, když nikdo ničemu nechce uvěřit

11 CHOBOTNIČKA (Povídkář/šíma) Toto dílko vzniklo jako počin dvou autorů (šímy a nejmenovaného básníka). Je psáno stylem: "každý jeden řádek" a patrně neoplývá přílišnou kvalitou! Přímé řeči jsem tam vložil sám, se *souhlasem* svého spoluautora, který mi ke všemu dal volnou ruku! No, vlastně o tom ani neví (nechce se k tomuto dílu hlásit)! ***** V naší malé nemocnici, potkal jsem tam chobotnici. "Copak se děje maminko? Budete mít miminko?" Byla malá, studená, sahala mi sotva po kolena! "Já vám nevím, panáčku, dítě bude asi na sračku!" Říkala, že bude rodit, a já se z toho začal potit. "Snad to nebude tak zlé, vaše dítě bude určitě zdravé!" Nosítka nám ztěžkla v ruce, pronesla se chobotnice. "Ale copak vás nemá, mladý muži, jsem chobotnička, v tom to vězí!" Vezli jsme ji na sál rychle, chobotnice se tvářila zpychle. "Ale to přece není žádná věda, dítě se narodí, jaképak běda!" Vlítli jsme tam hezky svižně. doktor již se tvářil vážně. "Tak už jste tady, mladá paní? Čekáme jen na vás, jaképak stání?"

12 Položili jsme ji pěkně, něžně, chapadla jí držím pevně! "Tatínek je tu také? To je div! Bude to macek, všem na obdiv!" Chobotničák táta hledí, jak jeho milá tiše rodí. "Nebojte se milá matinko, za chvíli budete mít miminko!" Za hodinu tichý pláč, z dítěte je zavináč. "Copak je to za caparta? Který chodbou náhle chvátá?" Všechno nakonec dobře dopadlo, a rodička neztratila jediné chapadlo. "Tak se mějte, milá, rodičko, ale zpotil jsem se maličko!" Věnováno chobotničce z lásky, ať vám žádné porody nedělají vrásky!

13 (Maura/šíma) MIKULÁŠSKÉ PŘEKVAPENÍ Upozornění: Následující dílko není vhodné pro děti mladší 15 let, prosíme rodiče, aby své ratolesti uložili do postele, děkujeme! Pokus o hru... Hrají: On a Ona (manželé), Mikuláš, Anděl, Čert Výprava a stavby: šíma Námět: Maura Produkce: šíma Scénář a režie: šíma ***** Je večer 5. prosince a Ona i On si chystají večeři. On se na ni úkosem dívá a je mu divné, že se pořád usmívá. On (medově): Miláčku, ty jsi dnes taková veselá... Ona (s úsměvem): A proč bych nebyla, vždyť dnes přijde Mikuláš. On (trochu nakvašeně): Prosím tě, nejsme na to už trochu staří? Ona (rezolutně): Já tedy ne! On utírá nádobí a skládá ho do šuplíku. Dívá se však občas, jak se jeho žena vesele točí kolem stolu a připravuje chlebíčky a jednohubky. On: Nepřeháníš to trošku? Ona (olizuje si prst s pomazánkou): Ani ne. Tedy co myslíš? On (netrpělivě): No, s tím chystáním... Copak to všechno sním? Ona: Ale uvidíš, že to i strávíš, a rád. On (tiše dumá): Pro koho to všechno je? To chceš nakrmit také čerta i anděla?

14 Ona (culící se): Kdo si počká, ten se dočká! Zlobil jsi? On (zamračeně): Pořád tě nějak nechápu! Od kdy k nám chodí Mikuláš? Tobě přeskočilo... Ona (spokojeně): Tak a je to, ještě něco k pití... To byla otázka, nebo konstatování? On (překvapeně): Co jako? Opírá se o jednu ze židlí u stolu a dívá se nevěřícně na svou drahou polovičku. Venku řinčí čerti řetězy a kdoví čím... Ona (s rukama v umyvadle): Ty vážně nevěříš na Mikuláše? Nikdy jsi na něj nevěřil? On (nejistě): Na Mikuláše? Vždyť je naprosto vymyšlený... Ona (sebejistě): Neřekla bych... Uvidíme! On (sedá si na židli naproti dveřím do kuchyně): Tak dobře, nechám se podat, o co tady jde? Ona: Neřeknu! Je to tajemství! On (nasupeně): Tajemství? Jsi jako slepičí prdelka, pro tebe není nic tajemstvím... Co máš s tím Mikulášem? Ty s ním chodíš? Ona: Jo a také s čertem a andělem dohromady... On (nechápavě): Cože? Ty se mi tu přiznáváš, že chrápeš s jiným? Ona: Ne s jiným, s Mikulášem... On: Mikuláš přece neexistuje! Kdo je to! Ona: Copak jej neznáš? Má bílé vousy, chodí v bílém a na hlavě má takovou srandovní čepici a v ruce hůl! Jo, také má na zádech takovou tu věc s dárky... On (zamyšleně): Krosnu? Ona (s utěrkou v rukou): Jo! On: Ale pořád nechápu, co s ním máš... Ona: S kým? On (nazlobeně): No s tím Mikulášem! Zvuk zvonku u dveří. Bouchání, klepání a řinčení za dveřmi. Halasení čerta i Mikuláše na chodbě

15 Ona: To nepůjdeš ani otevřít? On: Komu? Ona: Mikuláši, přeci! On (rezolutně): Ne, jdi si tam sama, já nikam nejdu! Ona: Jak myslíš, zůstaneš tady? Znáš nějakou básničku? On: Na co? Ona: Abys dostal dárek... On (pohrdavě): S jedním dárečkem už žiju hezky dlouho! Nejspíš jsem si hřál na prsou hada! Ona: Jdu otevřít, tak si něco připrav! On (překvapeně): Ty ho chceš pustit dovnitř? Ona (stojí ve dveřích): A proč ne? Ty bys v mikulášský čas nepustil Mikuláše s čerty a anděly do domu? On: Tak ho sem přiveď, budu čekat na ten zázrak! Ona (sladce): Hlupáčku... On (nasupeně): Žádnou básničku, ani písničku, neumím... Vytluč si to z hlavy! Ona: Pozdě drahý... Tři, dva, jedna, teď! Čert s andělem vpadnou do bytu. Mikuláš jde pomalu za nimi a mračí se na celé kolo. Čert chrastí řetězy a dělá kravál, anděl se jen tiše dívá a na něco čeká. Čert: Tak copak, človíčku, byl jsi hodný po celý rok? On (nazlobeně): Co je ti do toho? Čert: Podívejme na člobrdu! Zlobí i na Mikuláše, asi si tě odneseme sebou do peklíčka! On (stále na židli otočený k příchozím): Tak si to zkuste! Nic vám neřeknu, ani nezazpívám! Anděl: Takový hezký kluk a tak ošklivý... Ty, ty, ty! On: Cože? Anděl: Jestli nebudeš hodný, dostaneš na zadek a čert si tě pak odnese sebou! Nechceš raději něco

16 říci Mikulášovi? On: Nejsem malé dítě! Ona: Nechcete se posadit? Určitě vám po tom pobíhání po sídlišti pořádně vyhládlo! A uctít návštěvu přeci není žádný hřích! On (nasupeně): Pro mě za mě, ať si jdou! Na Mikuláše nevěřím... Čert: Máš poslední možnost, panáčku, jinak propadneš Peklu! Anděl: Rozmysli si to, ty nemáš strach, chlapečku? On: Nechte toho, nebo vás vyhodím z bytu! Ona (pobaveně): No tak, copak neznáš ani jednu říkanku, nebo básničku? Malé děti toho ví víc, než-li ty! Tak jim něco řekni a dají ti pokoj! On (již ve stoje vedle stolu): Už toho mám dost... Mikuláš: Copak tě, človíčku, nic netěší? Čertu sice trochu haraší v hlavě, ale takové už Peklo je a můj milý andělíček je nevinnost sama! Tak nám řekni nějakou tu básničku, nebo zazpívej, ať můžeme jít zase o kus dál! Ostatní děti čekají... On (rezolutně): Já nejsem žádné dítě! Mikuláš (bodře): Všichni jsme jako malé děti a často máme radost s maličkostí! Potěš nás a my tě také potěšíme! Pozor, abys nelitoval, človíčku! Ona (stále opřená o futra kuchyňských dveří): Být tebou, tak je poslechnu! On: A co by mi mohl dát falešný Mikuláš s ještě falešnějším čertem a andělem? Mikuláš (pobaveně): Nic není takové, jak se na první pohled zdá! Anděl (vystrkuje nahé stehno ze své kutny): Človíčku, dej se na pokání... Čert (s vrtícím se ocasem): Máš úplně poslední možnost, jinak propadneš životem a to doslova! Mikuláš: No tak děti, nezlobte! Ona (zavrtí hlavou): No tohle, takový starý kocour a nic si nepamatuje! Styď se! On: Proč bych se měl stydět? Co je to za maškarádu? Vždyť všichni vypadají, jako převlečené ženské od tebe z práce! Mikuláš: No, no, no! Jen abys nelitoval!

17 On: Čeho? Čert: Když budeš hodný... Anděl: Tak něco uvidíš, brouku! Mikuláš: No tak, buďte hodní! Tak co, řekneš nám něco hezkého, kluku? On: Co to má znamenat? Ona (s úsměvem): Není dneska Mikuláše? Je, tak nekoukej a dělej! On (zmateně): Co mám dělat? Ona: Pojď s námi do obýváku, brouku! On: Tobě přeskočilo... Všichni se vydají do vedlejší místnosti. Televize je vypnutá. Za okny se ozývá stále totéž Mikulášské harašení. Anděl i čert pomalu odhazují své převleky. Mikuláš se tiše culí a pozoruje, co se bude dít dál... Čert: Řekni něco! Anděl: Něco hezkého... On: Co jako? Čert: Třeba říkanku! Anděl: Nenech se prosit, nebo odejdeme! On nevěří svým očím. Anděl i čert před ním stojí v uzoučkých bikinách a usmívají se na něj. Mikuláš se stále nehýbe. On se otočí ke své ženě a s otevřenými ústy na ni zírá. Ona: Nechtěj, abych si myslela, že jsi vážně takový ňouma! Kdy se ti naskytne taková příležitost, mít vedle sebe takové krásné ženy a takřka nahaté? On (nechá se posadit na gauč, z každé strany má jednu dívku): Co mám dělat? Mikuláš: Tak nám něco pověz! On: Já si na nic nevzpomínám! Mikuláš (zvolna k němu přistupuje): Jestli mi něco řekneš hezkého, ukážu ti, co pod tou kutnou mám a nejen pod ní... On (velmi nejistě s pohledem na své manželce): A ty to necháš jen tak?

18 Ona (křenící se): Je přeci Mikuláš, ještě jsi to nepochopil? Tak řekni jim něco? Mikuláš: Prosíííím! On: Pec nám spadla... Pec nám spadla, kdopak nám ji postaví... Mikuláš: Ještě! Čert s andělem (svlečení) se k němu tisknou a třou o něj svá bujná poprsí. On, naprosto zmožený, jen sedí mezi nimi, jako hromádka neštěstí. Mikuláš zvolna odhazuje své přestrojení... On: Starý pecař není doma a mladý to neumí... Ona (s úsměvem na tváři): Tak vidíš jak ti to jde! On: A tobě to vůbec nevadí? Ona: Vždyť spolu vůbec nic špatného neděláte, nebo snad ano? Copak nejde o čerta, anděla a Mikuláše? Mikuláš (již takřka svlečený): Jak je to dál? Jestli mi to řekneš až do konce, sednu si ti na klín jen tak, bez ničeho! On: Zavoláme kominíka... Mikuláš (pomalu si sedá na jeho klín): A ze začátku jsi byl takový ošklivý klučina! On (s oroseným čelem): Já jsem zapomněl, jak je to dál! Mikuláš: To vůbec nevadí, určitě si vzpomeneš na jinou říkanku! On (s Mikulášovými ňadry u nosu): Prší, prší, jen se leje, kam koníčky pojedeme... Ona (s červenýma ušima a pobaveně): Nechám tě tu s nima chvíli pohromadě, pak přijďte všichni do kuchyně, občerstvení čeká! On (nevěřícně): Ty mě tu s nima necháš samotného? Ona (pobaveně): Copak to není sen každého mužského? On: Pojedeme na luka, až kukačka zakuká... Mikuláš (vrtící se na jeho klíně): Vidíš, jak ti to jde! Pokračuj, když ji řekneš celou, dostaneš od nás dárek! Anděl (mlsně): Překvapení

19 Čert (rošťácky): Bude se ti to líbit! On: Ale já jsem ženatý! Čert, anděl i Mikuláš (dohromady): Ale my to víme! On (zavalen dívčími těly): Kukačka už zakukala, má panenka zaplakala. Ty kukačko nekukej... Mikuláš (sladce): No a ještě? On (nemohoucně): Má panenko neplakej! Mikuláš (pomalu vstává): To stačí! Nepůjdeme se podívat do kuchyně na to překvapení? On (kontroluje svůj poklopec): Vy už chcete jít? Mikuláš (starostlivě): Ale vždyť jsi nás původně nechtěl ani vidět! A teď bys nás nepustil k jiným malým dětem? Copak se to sluší a patří? Anděli a čerte, vemte si své přestrojení! On (naprosto zmateně vstává z křesla): Co bude v kuchyni? Mikuláš: Přeci ten dáreček, jak jsme ti slíbili! Čert (s čertím ocasem v ruce): A běž, nebo tě praštím! Anděl (s úsměvem): Ty nejsi zvědavý? Já bych byl! Všichni vejdou do kuchyně a tam stojí manželka dotyčného muže v rajcovním spodním prádle opřená o stůl. On na ni chvíli zírá a pak pohlédne na již oděné představitele čerta, anděla a Mikuláše, kteří se nenechají dvakrát pobízet a zvesela si sednou ke stolu. Ona (sladce): Až dojíme, půjdu si vybrat svůj dárek od Mikuláše! Líbím se ti? On (zcela nechápavým hlasem): A co Anděl, Čert a Mikuláš? Ona (s úsměvem): Půjdou zase dál... Já ti nestačím, brouku? Nebo chceš jít s čertem do Pekla? V Nebi tě chtít nebudou a Mikuláš nebude mít na tebe čas! On: Ale... Ona (když vyprovázejí Mikulášovu družinu na chodbu): A co jim řekneš? On: Na shledanou! /Konec/ Věnováno: "Od Mikuláše všem lidem dobré vůle! A nezlobte..." tolik citace pána v bílém! ;-)

20 (Pelion/šíma) Není papír jako papír! Toto dílko je kolektivní prací šímy a Peliona (nebo Peliona a šímy)! ;-) Záleží, jak si vyberete a po dlouhém čase tvorby, pilování a dohadování... Nekecám, tak nějak to bylo! Tedy vzniklo toto naše společné dílko... Co říci na závěr? Snad mě za to můj kolega nepřizabije, tedy za tento proslov! A snad se vám to bude líbit! ***** Léto bylo sotva v polovině. S úrodou to vypadalo bídně a Sam Cooper se lopotil na svém poli, jak mohl a co mu síly stačily, aby něco málo sklidil a splatil tak své dluhy. Žil z ruky do huby a když měl chvilku, přivydělával si jako přepravce zboží všeho druhu. Docela mu to vyhovovalo, ale jeho traktoru zřejmě ne. Znovu si usmyslel, že bude stávkovat na tom nejnevhodnějším místě. Odnikud nikam se táhla zaprášená cesta, která by už dávno potřebovala nový koberec. Asfalt na krajnici pomalu praskal a lámal se na kusy. Horké a slunečné dny mu nedávaly valnou naději na přežití. Hic nepomáhal ani Samovi, který zůstal znovu trčet v snad největší prdeli světa, v rovinaté krajině bez kopců a kopečků. Kam se jeho bystré oko podívalo, všude vidělo jenom hlínu a kamení. Prostě ten správný vidlácký kraj. Bylo právě poledne a na kraji silnice stál nepojízdný traktor s vlečkou. Z jeho přední části trčel Samův zadek ve starých a ušpiněných riflích. Vítr rozfoukával pletence drobného chomáčí a všudypřítomný prach. Slunce stálo vysoko na obloze a připékalo jako blázen. Muž z pod otevřené kapoty starého traktoru nadával jako otrlý námořník a potil se jako prase. Kapající zbytek palivové směsi syčel na asfaltu. Prostě pravá americká balada. Když tu kus před ním zastavil evropský bourák. Několikrát mu zaškytal motor a pak nastalo zlověstné ticho. Sam si ho hned nevšiml a dál se hrabal v motoru. Ruce jej pálily na sluncem rozpáleném kovu motoru a jeho krytu. Děravou hadičkou pomalu odkapávala nafta a hezky zasyčela pokaždé, když kapky dopadly na otevřený prostor motoru, nebo na horký asfalt. Zpocený Sam, opravující traktor se vysoukal z pod kapoty a snažil se narovnat si záda záklonem. Prohnul se jako žena při orgasmu a pak si odplivl. Neúspěšný pokus. Slina mu tančila po bradě a zavlažovala světlé strniště. Zrakem starého pistolníka pohlédl na stojící černé auto a přemýšlel, zda letos řádně vyplnil daňové formuláře a ostatní papíry. Daně zaplatil a zatím nic nikomu nedluží, ale jestli to půjde takhle dál, kdo ví, co se ještě stane. Ve voze seděl nasraný muž s černými vlasy, černými slunečními brýlemi, v černém obleku a černých polobotkách. Jen košili měl bílou jako sníh v Alpách. Sam si chvíli myslel, že na něj přišla FBI kvůli nelegálnímu pěstování konopí, ale kdo by se sem sral pro těch pár keříků. Srovnal si veliký a neforemný širák a pomalým krokem se vydal k stojícímu automobilu. Zapálil si a nedbal faktu, že za ním stál jeho starý traktor s popraskanými žílami. V tom horku by jistě vybuchl jako rachejtle, tedy pokud mu v nádrži zůstalo ještě nějaké to palivo. Prosím vás, nevíte náhodou, kde je tu nejbližší pumpa? zeptal se ho muž v černém poté, co vykoukl z otevřeného okénka a prosebně se na Sama podíval

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let)

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) JAOS povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) Kapitola I. Jak to začalo a jak to u nás vypadá? Proč zrovna já? Koukej, ať už jsi zpátky v regenerační komoře! řekl nějaký hlas, když

Více

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš.

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš. Měsíc Do kluků jídlo doslova padalo. Jednak měli hlad jako vlci, ale také se už nemohli dočkat, až začnou pozorovat. Sotva dojedli poslední sousto, poprosili tatínka, aby jim dalekohled vynesl na zahradu.

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

Petra Soukupová. K moři

Petra Soukupová. K moři Petra Soukupová K moři Brno 2011 Petra Soukupová, 2007 Host vydavatelství, s. r. o., 2007, 2011 (elektronické vydání) ISBN 978 80 7294 420 0 Rodičům PETROVY DVĚ ŽENY 1/ Petr a Magda se potkávají Magda

Více

Copyright Eric Kahn Gale, 2011, 2013 Translation Květa Kaláčková, 2013 Nakladatelství JOTA, s. r. o., 2013 ISBN 978-80-7462-381-3

Copyright Eric Kahn Gale, 2011, 2013 Translation Květa Kaláčková, 2013 Nakladatelství JOTA, s. r. o., 2013 ISBN 978-80-7462-381-3 Copyright Eric Kahn Gale, 2011, 2013 Translation Květa Kaláčková, 2013 Nakladatelství JOTA, s. r. o., 2013 ISBN 978-80-7462-381-3 Jak dělat potíže, aniž by ses do nich sám namočil, jak řídit školu a být

Více

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých šišky vypadají jako velké hnědé knoflíky. V lese zavládlo

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

14 16 KH-57-03-297 -CS-C

14 16 KH-57-03-297 -CS-C 14 16 KH-57-03-297-CS-C Vy krásné vlaštovky! Evropská komise Tuto publikaci zpracovalo Generální ředitelství pro životní prostředí. Vychází ve všech úředních jazycích Evropské unie. Publikace je také k

Více

Zvedám mobil a ve sluchátku se ozve jeho hlas. Je tichý a velice pomalý.

Zvedám mobil a ve sluchátku se ozve jeho hlas. Je tichý a velice pomalý. Dnes ráno se mi vstává líp. Hlava mě nebolí a dokonce se mi už ani nemotá. Jsem desátý den po otřesu mozku a stále špatně spím. V nákupním centru nás s dcerou napadl cizí vyšinutý chlap a poranil mi krční

Více

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5 Klasické pohádky Medvídek Pú Page 1/5 Tady jde ze schodů za Kryštůfkem Robinem Michal Medvěd hlavou napřed, bum, bum, bum. Jinak to ani neumí, ale někdy mu připadá, že to přece jen musí jít taky jinak,

Více

Samuel van Tongel. Nevinnosti I

Samuel van Tongel. Nevinnosti I Samuel van Tongel Nevinnosti I Studený vítr ochlazoval jinak teplý večer při svitu zapadajícího slunce, jehož barva se měnila při každém mraku, který se na překrásném oranžovo-modrém nebi ocitl. Na stromech

Více

A Vike šel domů a vysadil dveře hlavního vchodu. Pak ohnul dvě pružné, pevné mladé břízky, které stá-

A Vike šel domů a vysadil dveře hlavního vchodu. Pak ohnul dvě pružné, pevné mladé břízky, které stá- Soutěž Následujícího dne v šest hodin ráno se Halvar a Vike posilnili několika miskami ovesné polévky, kterou matka Ylva uměla tak výborně vařit, a vydali se k hromadám kamení. Mezi oběma hromadami byl

Více

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09 Žába Nenávidím žáby. Všechna zvířata mám rád, vím, že co do vznešenosti jsou si všechny výtvory přírody rovné, jen k žábám prostě cítím nepřekonatelný odpor. Povím vám proč, a to i přesto, že mi stačí

Více

Ahoj kamarádi, tak co íkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kte í malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo!

Ahoj kamarádi, tak co íkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kte í malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo! Ahoj kamarádi, tak co říkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kteří malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo! Vždyť je to ostuda, když se lidi k sobě chovají tak surově

Více

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera Když mladý muž Neměl by vůbec nic. stejného smýšlení. slyšel ropuchu mluvit tak odvážně a logicky, beznadějně se zamiloval. Od té doby se pokaždé, cestou ze školy u ní zastavil na kus řeči. Jednoho dne,

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Mikulášské překvapení Pavel Šimík Šíma

Mikulášské překvapení Pavel Šimík Šíma Mikulášské překvapení text: 2014 autor ilustrace: 2014 web images námět: Maura (Irena Novotná) Mikulášské překvapení (text neprošel plnou redakční úpravou překlepy a nedoklepy jsou vyhrazeny) - 2 - Věnováno:

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

Pohádkové povídání. - pro děti i dospělé -

Pohádkové povídání. - pro děti i dospělé - Pohádkové povídání - pro děti i dospělé - Knížka Pohádkové povídání vznikla v roce 2009 v rámci výzkumné práce: Problematika znakového jazyka a možnost jeho využití v pohádkách pro sluchově postižené děti

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

Kaštan zavrtí ocáskem a vděčně Adélce olízne dlaň. Pak vzrušeně zavětří a odběhne do křoví. Křoví se křiví na všechny strany a Kaštan v něm šmejdí

Kaštan zavrtí ocáskem a vděčně Adélce olízne dlaň. Pak vzrušeně zavětří a odběhne do křoví. Křoví se křiví na všechny strany a Kaštan v něm šmejdí 1. Kaštan je pes. Jezevčík. Má dlouhé tělo a krátké nohy. A štěká. Haf, haf, volá na Adélku. Adélka není pes. Adélka je holka. Má dlouhé hnědé vlasy a legračně pihovatý pršáček. Sehne se ke Kaštanovi a

Více

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské.

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské. 1. kapitola (Petra) Stojím na chodbě budovy FSV UK a snažím se zorientovat v plánku. Nervózně si přitom pohrávám s propiskou. Náhle za sebou uslyším povědomý hlas: Honzo, kolikrát jsem ti říkal, že nechci,

Více

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska.

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska. Byla to láska Kytička milostné poezie Obsah: Když jsem byla hodně malá Pomalu vrůstám do tebe Kdybych to dovedl Byla to láska Magdaléna Štěpán Křivánek GRANO SALIS NETWORK 2004 www.granosalis.cz Když jsem

Více

Tim 2,2 o.s. - www.web4kids.cz. 10. Omluva

Tim 2,2 o.s. - www.web4kids.cz. 10. Omluva 10. Omluva Tim 2,2 o.s. - www.web4kids.cz Podívej, kdo sem jde, upozornil Štefan přítele. Ten se napřímil a pohlédl k cestě. Po ní pomalu přicházel Viktor. No, ty lenochu, zasmál se mu Gimo naproti, když

Více

Bůh to zařídí? Miroslav Krejčí ilustrace Miroslav krejčí starší. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Bůh to zařídí? Miroslav Krejčí ilustrace Miroslav krejčí starší. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Bůh to zařídí? Miroslav Krejčí ilustrace Miroslav krejčí starší Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w.

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam FAJN TROCHU OČISTNÉ ANO Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam se chtěl zamyslet nad možnými důsledky. Ve světle její reakce považoval za nutné to probrat detailněji. Nekaz to kouzlo, požádala

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

ISBN 978-80-257-1023-4

ISBN 978-80-257-1023-4 Z anglického originálu The Counselor. A Screenplay, vydaného nakladatelstvím Vintage Books v New Yorku roku 2013, přeložil Petr Fantys. Ilustrace na přebalu Jozef Gertli Danglár. Přebal a grafická úprava

Více

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla Jednoho dne na jeho límci. tento malý hmyz ven, měl učitel narozeniny. Ti lidé se zase předem domluvili: Co kdybychom vyhlásili soutěž o nejlepší oblečení jako dárek na učitelovy narozeniny? Musely ho

Více

Binky a kouzelná kniha Binky and the Book of Spells

Binky a kouzelná kniha Binky and the Book of Spells Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího

Více

Trpaslíci se vraceli domů po celodenní dřině v diamantových dolech.

Trpaslíci se vraceli domů po celodenní dřině v diamantových dolech. 1 SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ Ach, to léto! Trpaslíci se vraceli domů po celodenní dřině v diamantových dolech. Každý nesl v jedné ruce krumpáč a v druhé kyblík. Jak tak pochodovali lesem, hřálo je do zad

Více

VÝPRAVA DO NEZNÁMA Dnešní den je pro myší kluky Otíka a Tomíka opravdu výjimečný. Čeká je výprava do neznáma a půjdou úplně, ale úplně sami. Buďte opatrní, nabádal je táta, když se rozcházeli v předsíni

Více

2. Kapitola - Útěk. Kurtis:,,Mě se neptej..." Já:,,A jak ale mohl vzít roha?"

2. Kapitola - Útěk. Kurtis:,,Mě se neptej... Já:,,A jak ale mohl vzít roha? 2. Kapitola - Útěk,,Pink..probuď se!!" Já:,,Ehh...coo?? Nazdar Kurte.." Kurt:,,Pink, máme problém..pamatuješ na toho včerejšího návštěvníka?" Já:,,Na toho se nedá zapomenout...*zíív*" Kurt:,,Výborně..je

Více

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí NOCTURNO 2014 Do hlubin Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí Jsme to, nejsme to my zakletý v jantaru váhání Dívej se na

Více

Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda

Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda a věděl proč. Levou zadní tlapku měl malou a hubenou, vypadala spíš jako uschlý vrbový lístek než jako pořádná myší noha, a tak si každou cestu musel předem

Více

Zuzana Pospíšilová ilustrovala Jana Valentovičová. Výlet do Pekla. čte pro. prv. ňáč. čte pro. prv. ňáč

Zuzana Pospíšilová ilustrovala Jana Valentovičová. Výlet do Pekla. čte pro. prv. ňáč. čte pro. prv. ňáč Zuzana Pospíšilová ilustrovala Jana Valentovičová Výlet do Pekla prv čte pro ky ní ňáč prv čte pro ky ní ňáč Zuzana Pospíšilová ilustrovala Jana Valentovičová Výlet do Pekla Upozornění pro čtenáře a uživatele

Více

Jak ho oblékli -12- -13-

Jak ho oblékli -12- -13- Protože něco takovýho jsi ještě neviděl čert, kterýho sem poslali z pekla za trest, že prej když je dobrák, tak že mezi ně nepatří, že je pro peklo nepoužitelnej, směje se Melichárek, celý v černém starodávném

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

ČTVRTÁ ITERACE. Nevyhnutelně se začnou vynořovat základní nestability. IAN MALCOLM

ČTVRTÁ ITERACE. Nevyhnutelně se začnou vynořovat základní nestability. IAN MALCOLM ČTVRTÁ ITERACE Nevyhnutelně se začnou vynořovat základní nestability. IAN MALCOLM HLAVNÍ CESTA Do střechy elektromobilu bubnoval déšť. Tim cítil, jak ho brýle pro noční vidění nepříjemně tlačí do čela.

Více

Můj pohled pozorování

Můj pohled pozorování Můj pohled pozorování Přemysl Vřeský Veselí nad Moravou 2013 Ájurvédská Instituce Dhanvantri, Praha ÚVOD Jmenuji se Přemysl Vřeský a ukončil jsem druhý ročník studia Ajurvédské instituce Dhanvantri obor

Více

PŮJČIT SI ZÁPALKU Překlad: Adéla Nakládalová

PŮJČIT SI ZÁPALKU Překlad: Adéla Nakládalová PŮJČIT SI ZÁPALKU Překlad: Adéla Nakládalová Můžete si myslet, že půjčit si zápalku na ulici je docela jednoduchá věc. Ovšem každý člověk, který to kdy zkusil, vás ujistí, že tak to rozhodně není. A každý

Více

Příběhy se šťastným koncem Zapomenuté jehňátko

Příběhy se šťastným koncem Zapomenuté jehňátko Příběhy se šťastným koncem Zapomenuté jehňátko také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Příběhy se šťastným koncem Zapomenuté jehňátko e- kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena.

Více

SEDM ZLATÝCH OBLÁČKŮ

SEDM ZLATÝCH OBLÁČKŮ SEDM ZLATÝCH OBLÁČKŮ VOJTĚCH FILIP VĚNOVÁNO BOHU 3 4 Copyright Autor: Vojtěch Filip Fotografie na obálce s laskavým svolením Petra Pospíšila, Hoher Bogen 2009 Vydal: Martin Koláček E-knihy jedou 2014 ISBN:

Více

Tohle byla jedna z mnoha etap jejího života, která měla brzy skončit. Alespoň tak jsem to vnímala a bála se toho, že to skončí příliš brzy.

Tohle byla jedna z mnoha etap jejího života, která měla brzy skončit. Alespoň tak jsem to vnímala a bála se toho, že to skončí příliš brzy. Tohle byla jedna z mnoha etap jejího života, která měla brzy skončit. Alespoň tak jsem to vnímala a bála se toho, že to skončí příliš brzy. Nedokázala jsem si představit život bez ní a to i přesto, že

Více

A jakmile stanula nad bílou kaluží, jasné světlo rázem zhaslo. Dívka se souhlasně podívala na svůj stín. Dobrá práce, řekla mu.

A jakmile stanula nad bílou kaluží, jasné světlo rázem zhaslo. Dívka se souhlasně podívala na svůj stín. Dobrá práce, řekla mu. Kapitola 2. ARIA Venku bylo zataženo. Žádná modrá obloha, ani slunce, ani stín. Proto bylo tak zvláštní, když se uprostřed parkoviště před nemocnicí jeden stín objevil. Nejdřív to byla jen taková skvrna,

Více

To znamená, že jste tlustý ožrala. Odpověděla mi. Ale teď vážně. Pokračovala. Musíte zhubnout, nebo vám začnu předepisovat prášky.

To znamená, že jste tlustý ožrala. Odpověděla mi. Ale teď vážně. Pokračovala. Musíte zhubnout, nebo vám začnu předepisovat prášky. Neviditelnost Tomáš Dušek Byl jsem na kontrole. Našli mi v krvi zbytkový alkohol a špatný cholesterol. Ptal jsem se své doktorky, co to znamená. To znamená, že jste tlustý ožrala. Odpověděla mi. Ale teď

Více

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ 1 Copyright Radomír Hanzelka, 2013 www.radomirhanzelka.cz Všechna práva vyhrazena Vytiskla a vydala: Nová Forma s.r.o. www.novaforma.cz Vydání první ISBN 2

Více

Alison Gross Am G C E7 Am G C Dm E7 1. Když zapadlo slunce a vkradla se noc a v šedivých mracích se ztrácel den, Am G C E7 Am G Am a když síly zla ve tmě převzaly moc, tu Alison Gross vyšla z hradu ven.

Více

Otevře dveře. aby mohli jít se mnou.

Otevře dveře. aby mohli jít se mnou. Jsem samotná matka Otevře dveře. Protože doma nemám se čtyřmi dětmi. Mistryně mi vždy dělala společnost, umožnila mi mnohokrát z něčeho se dostat. Speciálně chci poděkovat Mistryni. Není zač. Děkuji vám,

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

1. KAPITOLA. Pýcha předchází pád

1. KAPITOLA. Pýcha předchází pád 1. KAPITOLA Pýcha předchází pád Babi, co je to? Babička vzhlédla od práce. Pro všechno na světě, holčičko, kde jsi to našla? Na půdě, odpověděla jsem. Co je to, babičko? Babička se pousmála a odpověděla:

Více

3. Kousky veršů (Poupata)

3. Kousky veršů (Poupata) 1. esta poslední kapky (Poupata) mi mi 1. Sklenici vína dolej nám, ó, Pane, mi mi dokud tam na dně něco zbejvá, Pane, nebudem vědět o těle, duše se vínem umeje, nebudem bdít a nebudem spát, ó, Pane. 2.

Více

Dagmar Pospíšilová VY_32_INOVACE_ČJ5-L_12_DETEKTIVNÍ PŘÍBĚHY CZ.1.07/1.4.00/21.3536 ANOTACE

Dagmar Pospíšilová VY_32_INOVACE_ČJ5-L_12_DETEKTIVNÍ PŘÍBĚHY CZ.1.07/1.4.00/21.3536 ANOTACE Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov Autor: Téma sady: Název výstupu: Dagmar Pospíšilová Český jazyk pro 5. ročník - literatura VY_32_INOVACE_ČJ5-L_12_DETEKTIVNÍ PŘÍBĚHY Datum vytvoření:

Více

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky S fotografiemi Část peněz ze zisku této knihy věnuje na podporu centra www.nightlife.mypage.cz Brána k uzdravení Těla, Duše i Světa.

Více

Závidím svému hrobu protože on se dočká naplnění

Závidím svému hrobu protože on se dočká naplnění Závidím svému hrobu protože on se dočká naplnění Závidím svému hrobu protože on se dočká naplnění B a r b o r a L í p o v á Závidím svému hrobu protože on se dočká naplnění 1999 2009 Barbora Lípová,

Více

Jak se v parku narodil dráček

Jak se v parku narodil dráček Jak se v parku narodil dráček Klárka a Matýsek jsou dobří kamarádi. Nejradši chodí ven do parku. Hrají si s dalšími kamarády na schovku SCHOVKA POD DEKOU, na honěnou HONIČKA SE ZÁCHRANOU nebo si jen tak

Více

Ježibaba: Čert: Vodník: Princ Král. Kašpárek: Princezna. les, smrk komnata podhradí, smrk. Kašpárek, ježibaba (princezna), vodník, čert

Ježibaba: Čert: Vodník: Princ Král. Kašpárek: Princezna. les, smrk komnata podhradí, smrk. Kašpárek, ježibaba (princezna), vodník, čert Ježibaba Čert Vodník Princ Král Kašpárek Princezna les, smrk komnata podhradí, smrk Kašpárek, ježibaba (princezna), vodník, čert Děti! Taky jste si všimly, že většina pohádek je o krásných princeznách

Více

Zuzana Pospíšilová ilustroval Drahomír Trsťan

Zuzana Pospíšilová ilustroval Drahomír Trsťan Zuzana Pospíšilová ilustroval Drahomír Trsťan Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována ani šířena v papírové,

Více

S e t k á n í š e s t é B o u ř e

S e t k á n í š e s t é B o u ř e S e t k á n í š e s t é B o u ř e Utíkáš po trávě, studí tě do bosých nohou, prší a z dálky duní bouřka. Dům není daleko, když zrychlíš utečeš hromům za svými zády. Nechceš se otočit, ale dunění se blíží

Více

Mgr. et Bc. Michael Novotný. Veršované pohádky

Mgr. et Bc. Michael Novotný. Veršované pohádky Mgr. et Bc. Michael Novotný Veršované pohádky Copyright Autor: Michael Novotný Ilustrace: Barbora Lišková Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2015 ISBN: 978-80-7512-337-4 (epub) 978-80-7512-338-1 (mobipocket)

Více

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano?

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Dělám to teď dobře. Velice ráda Vás vidím! Já také, drahá, já také. Jste tak hezká! A toto je moje tchýně. Och, ano? Celá rodina je tady, dobrá! Dobrá, zpět k vaší poezii.

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá.

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. To jsem JÁ 1I JMENUJI SE: Baví mě: To je otisk mé ruky: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. 2I Jmenuji se......... a je mi... let. Žiju společně s: Bydlím v: Nejvíc

Více

Čteme se skřítkem Alfrédem

Čteme se skřítkem Alfrédem Jiřina Bednářová Čteme se skřítkem Alfrédem Čtení s porozuměním a hry s jazykem Edika Brno 2012 Čteme se skřítkem Alfrédem Čtení s porozuměním a hry s jazykem Jiřina Bednářová Odborná korektura: Alena

Více

O letadélku Káňeti. Knihu od Bohumila Říhy. převyprávěly a nakreslily děti z MATEŘÍDOUŠKY Berlín, třídy ABC-do-ouška.

O letadélku Káňeti. Knihu od Bohumila Říhy. převyprávěly a nakreslily děti z MATEŘÍDOUŠKY Berlín, třídy ABC-do-ouška. O letadélku Káňeti Knihu od Bohumila Říhy převyprávěly a nakreslily děti z MATEŘÍDOUŠKY Berlín, třídy ABC-do-ouška. Tomešovic rodině se narodila Anežka. O tři roky později se jim narodil kluk Vojta. -

Více

Už kráčí anděl kolem domečku, v každé ruce zlatou svíčičku, také však nese velkou knihu, a teď už spíme v Ježíšově jménu.

Už kráčí anděl kolem domečku, v každé ruce zlatou svíčičku, také však nese velkou knihu, a teď už spíme v Ježíšově jménu. Kajsa Nebojsa Přála bych vám vidět domek, v kterém bydlela Kaj sa Ne bojsa. Byl tak maličký a tak milý, že by člověk skoro uvěřil, že je to domeček z pohádky, kde žijí trpaslíci a skřítkové. Stál v úzké

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Myši vzhůru nohama. podle Roalda Dahla

Myši vzhůru nohama. podle Roalda Dahla podle Roalda Dahla B yl jednou jeden starý pán, kterému bylo 87 let a jmenoval se Labon. Celý svůj život to byl klidný a mírumilovný člověk. Byl velmi chudý, ale velmi šťastný. Když Labon zjistil, že má

Více

Ahoj kamarádi, pokud mě ještě neznáte, jmenuji se Foxík. A hrozně rád bych byl vaším kamarádem. Mohli bychom si spolu povídat o tom, co jsme zažili a

Ahoj kamarádi, pokud mě ještě neznáte, jmenuji se Foxík. A hrozně rád bych byl vaším kamarádem. Mohli bychom si spolu povídat o tom, co jsme zažili a Ahoj kamarádi, pokud mě ještě neznáte, jmenuji se Foxík. A hrozně rád bych byl vaším kamarádem. Mohli bychom si spolu povídat o tom, co jsme zažili a čemu jsme se naučili. Máma s tátou mi říkali, že se

Více

Potrestat nebo nepotrestat

Potrestat nebo nepotrestat 3 Potrestat nebo nepotrestat Náš třetí seminář ještě nezačal. Lidé byli pořád seskupeni do malých hloučků a hluboce zabraní do konverzace. Zaslechla jsem útržky vět. Za to, co řekla, má měsíc domácího

Více

Pod Kingstonem. Mobil hlasitě zapípal.

Pod Kingstonem. Mobil hlasitě zapípal. Pod Kingstonem Mobil hlasitě zapípal. Jsou lidé, které zapípání mobilu dokáže vážně vyvést z míry. Mohou pak začít splašeně pobíhat, křičet, ohrožovat všechno a všechny ve svém dosahu. Jiní zase začnou

Více

Hurvínkovo přání. Vyšlo také v tištěné verzi. Objednat můžete na www.fragment.cz www.albatrosmedia.cz

Hurvínkovo přání. Vyšlo také v tištěné verzi. Objednat můžete na www.fragment.cz www.albatrosmedia.cz Hurvínkovo přání Vyšlo také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz www.albatrosmedia.cz Martin Klásek, Ondřej Lážnovský Hurvínkovo přání e-kniha Copyright Albatros Media a. s., 2016 Všechna

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Soutěžní básně. Soubor A. Vzdychne malíř Podzimek. - Mám se vrátit s prázdnou domů? Franta s Jendou, čerti malí, pod tím oknem fotbal hráli.

Soutěžní básně. Soubor A. Vzdychne malíř Podzimek. - Mám se vrátit s prázdnou domů? Franta s Jendou, čerti malí, pod tím oknem fotbal hráli. Soubor A Gorila Protože prý gorile Ta vám, lidi, měla ránu! Chechtal se jí celý prales, co je tohle za vynález. Když si vyšla na sluníčko, zebrám smíchem prasklo tričko, a když vlezla do houští, smáli

Více

1. kapitola. Najednou se odněkud přiřítil chlapec, o něco málo starší, než já. Co tu děláš? zeptal se překvapeně.

1. kapitola. Najednou se odněkud přiřítil chlapec, o něco málo starší, než já. Co tu děláš? zeptal se překvapeně. 1. kapitola Muselo se něco stát! Tohle přece není normální! víří mi hlavou. Okolo mě jezdily tanky a motorky. Co se to děje? Náhle mi hlavou bleskla strašlivá myšlenka: ocitla jsem se v minulosti. Ano,

Více

GIO: PŘÍBĚH AFRICKÉHO CHLAPCE

GIO: PŘÍBĚH AFRICKÉHO CHLAPCE 1 Tereza Čierníková GIO: PŘÍBĚH AFRICKÉHO CHLAPCE 2 PROLOG Henry Vans znovu objíždí svět! Cestopisec Henry Vans, který po svých deseti letech cestování nasbíral tisíce a tisíce informací o zemích z celého

Více

CESTA NA KONEC SVĚTA aneb pouť do Santiaga de Compostela. Václav Klein

CESTA NA KONEC SVĚTA aneb pouť do Santiaga de Compostela. Václav Klein CESTA NA KONEC SVĚTA aneb pouť do Santiaga de Compostela Václav Klein Text a fotografie 2015 Václav Klein Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-7536-012-0

Více

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici Kašpárek (Vypravěč) Princ Janči Chůva (Babička) Žába Princezna Janička Král Čert Světnice Vesnice Komnata Podhradí Les Přídavné kulisy: studna Smrk Kašpárek nebo vypravěč: Byl jednou jeden princ. Janči

Více

Řehořovi bylo jasné, co Markétka zamýšlí, chce odvést matku do bezpečí a jeho pak zahnat ze stěny dolů. Ale jen ať si to zkusí! Řehoř sedí na svém

Řehořovi bylo jasné, co Markétka zamýšlí, chce odvést matku do bezpečí a jeho pak zahnat ze stěny dolů. Ale jen ať si to zkusí! Řehoř sedí na svém f r a n z k a f k a Řehořovi bylo jasné, co Markétka zamýšlí, chce odvést matku do bezpečí a jeho pak zahnat ze stěny dolů. Ale jen ať si to zkusí! Řehoř sedí na svém obraze a nevydá ho. Raději skočí Markétce

Více

to byla jsem starší. Člověk stárne každým dnem, ale to hle bylo jiné, horší, definovatelné. Bylo mi osmnáct. A tolik Edwardovi nikdy nebude.

to byla jsem starší. Člověk stárne každým dnem, ale to hle bylo jiné, horší, definovatelné. Bylo mi osmnáct. A tolik Edwardovi nikdy nebude. 1. OSLAVA Byla jsem na devadesát devět procent přesvědčená, že je to jenom sen. Důvodů, proč jsem si byla tak jistá, bylo víc. Zaprvé jsem stála v zářivém kuželu slunečního světla v takovém tom oslepujícím

Více

35 Kapitola druhá 36 Přípitek Patrové budovy, roztroušené na úpatí vysoké hory, zůstávaly dlouho po ránu v jejím stínu. V půl osmé se v trávě na záhonech ještě drželo studené vlhko od noční rosy, ale celé

Více

Už je to tady zas, že? podivil se Charlie. Kam jsme se dostali tentokrát? Do Zakázaného města! prohlásila Louisa a rozhlížela se kolem.

Už je to tady zas, že? podivil se Charlie. Kam jsme se dostali tentokrát? Do Zakázaného města! prohlásila Louisa a rozhlížela se kolem. KAPITOLA 2 Frankie pocí l na tvářích lehký závan větru. Zamrkal, a když se mu před očima vyjasnilo, uviděl, jak stojí před velkou klenutou bránou. Byla natřená několika barvami červenou, oranžovou a zelenou.

Více

www.robotikmechacek.cz

www.robotikmechacek.cz ISBN 978-80-260-3610-4 (epub) ISBN 978-80-260-3611-1 (PDF) ISBN 978-80-260-3612-8 (MobiPocket) www.robotikmechacek.cz Na webu můžete výhodně koupit také elektronickou či tištěnou verzi prvního dílu knihy

Více

O Klárce. Rivel Arosis. Povídání o jedné zatím malé holčičce a jejích nejlepších kamarádkách. Klárka a nemluvně

O Klárce. Rivel Arosis. Povídání o jedné zatím malé holčičce a jejích nejlepších kamarádkách. Klárka a nemluvně O Klárce Rivel Arosis Povídání o jedné zatím malé holčičce a jejích nejlepších kamarádkách. Klárka a nemluvně Po nebi se již zas prohánějí oblační beránci a spásají modř, řekla by určitě Klářina milovaná

Více

Fantastický Svět Pana Kaňky

Fantastický Svět Pana Kaňky Fantastický Svět Pana Kaňky Adam Nehůdka je chlapec, jenž velmi rád četl knížky. Doma a ve škole se mu nikdy nic nedařilo, a tak byl poslán do Akademie pana Kaňky. Chodili tam chlapci, jejichž jména začínala

Více

něco přišlo. Začali tedy spolu hovořit o všem možném, co je napadlo, nikoliv ale o moři, o ostrově a o muminím

něco přišlo. Začali tedy spolu hovořit o všem možném, co je napadlo, nikoliv ale o moři, o ostrově a o muminím Tak se mi zdá, řekla, tak se mi zdá, že nadešel čas, abychom podnikli nějaký opravdu pěkný výlet. S jídelním košem. A šla rovnou zpátky k majáku, aby se dala do balení. Když maminka sbalila všechno potřebné

Více

Jana Javorská PROČ ŽENY NEKOUŘÍ DOUTNÍKY. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Jana Javorská PROČ ŽENY NEKOUŘÍ DOUTNÍKY. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz 1 Jana Javorská PROČ ŽENY NEKOUŘÍ DOUTNÍKY 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U

Více

Někteří lidé ho charakterizují jako věčného kluka. Souhlasíš s nimi? A co z toho pro tebe vyplývalo? Teda kromě toho užívání

Někteří lidé ho charakterizují jako věčného kluka. Souhlasíš s nimi? A co z toho pro tebe vyplývalo? Teda kromě toho užívání Ale já jsem se chtěla o Jirkovi Hrzánovi dozvědět něco bližšího. Tak jsem o něm začala psát sama. No, sama jak se to vezme. Pročetla jsem dostupné materiály, ale především jsem na něj nechala vzpomínat

Více

V září usednete do školních lavic, někteří z Vás úplně poprvé. Čekají tu noví kamarádi, nové zážitky a setkání.

V září usednete do školních lavic, někteří z Vás úplně poprvé. Čekají tu noví kamarádi, nové zážitky a setkání. Ahoj kluci a holky, jsem rád, že se zase po prázdninách znovu setkáváme. Už jste mi chyběli. Sluníčko nám v létě svítilo opravdu hodně a tak jste si určitě všichni pořádně odpočinuli a skvěle si to dlouhé

Více

Kdo by si v obchodě vybral shnilý pomeranč nebo banán namísto zdravého? Kdo by si koupil nakřáplé vajíčko nebo prasklý hrnek? Vždycky raději sáhnu vedle a vezmu si to lepší. A je to tak správně, je to

Více

Lotr šibeničník budižkničema. Postava otroka v římské komedii

Lotr šibeničník budižkničema. Postava otroka v římské komedii Lotr šibeničník budižkničema Postava otroka v římské komedii 2. pol. 3. stol. př. n. l. 21 dochovaných komedií masky hráli jen muži typizované postavy: mladík, otrok, otec, kuplíř, voják, dívka, stařec,

Více

FRANTA sedí na gauči a čte si noviny. OZVE se zvonek. Franta jde otevřít dveře a v nich stojí PEPA. FRANTA Ty volé. Zdar volé. PEPA No nazdar vole.

FRANTA sedí na gauči a čte si noviny. OZVE se zvonek. Franta jde otevřít dveře a v nich stojí PEPA. FRANTA Ty volé. Zdar volé. PEPA No nazdar vole. 1 1 NÁVŠTĚVA INT. BYT sedí na gauči a čte si noviny. OZVE se zvonek. Franta jde otevřít dveře a v nich stojí. Ty volé. Zdar volé. No nazdar vole. Ty vole. No jo vole. Tak co vole? Ale vole... znáš to vole.

Více

POPELKA. Mateřská škola, základní škola a Dětský domov Ivančice, Široká 42. Autor: Mgr. Marta Kvasničková

POPELKA. Mateřská škola, základní škola a Dětský domov Ivančice, Široká 42. Autor: Mgr. Marta Kvasničková POPELKA Mateřská škola, základní škola a Dětský domov Ivančice, Široká 42 Autor: Mgr. Marta Kvasničková Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět:

Více

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí.

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. Jenom proto, že je hezky, každý čeká, že budete venku a skotačitˮ nebo tak něco. A když venku netrávíte každou vteřinu, hned

Více