Povídky ze SASPI (PRŮŘEZ AUTORSKOU TVORBOU)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Povídky ze SASPI (PRŮŘEZ AUTORSKOU TVORBOU)"

Transkript

1 Povídky ze SASPI (PRŮŘEZ AUTORSKOU TVORBOU) Pavel Šimík (+kolektiv autorů) - 1 -

2 Povídky ze SASPI (PRŮŘEZ AUTORSKOU TVORBOU) Pavel Šimík (+kolektiv autorů) texty povídek, grafická úprava a zpracování textu: Pavel Šimík (Šíma) texty spoluautorských děl (včetně námětu i děje): Irena Novotná (Maura) Lukáš Navrátil (Povídkář) Zdeněk Pelant (Pelion) Tato kniha je v elektronické podobě. Může být šířena zdarma, avšak autoři zakazují jakékoliv zasahování do textu, včetně formátování, nebo vyjímání částí textu, pokud nejde o doslovnou citaci. Případné chyby v textu (překlepy a nedoklepy) jsou vyhrazeny

3 Předmluva Texty v této knize uvedené jsou nejen výsledkem mého literárního snažení po dobu hostování na literárním serveru SASPI (www.saspi.cz), kde jsem potkal hodně lidí, kteří spolu se mnou sdíleli onu potřebu vyjádření svých myšlenek v nějaké hmatatelné podobě, tedy prostřednictvím psaných textů (ať už šlo o povídky, úvahy, či jiné prozaické útvary a také poezii). Určitě je lepší svá dílka někde publikovat, než aby jen tak neležela ladem kdesi na dně zaprášeného šuplíku. Nikdy jsem si nemyslel, že bych byl schopen psát také kratší díla, tedy povídky, protože do této doby jsem plodil pouze novely (ne-li romány) a na povídkovou tvorbu jsem nezamýšlel. Díky tomu se nemožné stalo skutkem a já jsem s pomocí múz (a také některých spoluautorů, na které zde nesmím zapomenout) stvořil nepřeberné množství (více, či méně, povedených) povídek, úvah a dokonce i básní. Nikdy bych si nemyslel, jak zábavné může být psaní pro širokou čtenářskou obec. Jednou z mnoha věcí, které mi pomohly při mé povídkové tvorbě byla ona zpětná vazba a ohlasy čtenářů na má dílka, kdy mi čtenáři a autoři svými komentáři naznačili, co je v mém způsobu psaní špatné (kde bych se měl zlepšit) a v čem vynikám (lépe řečeno: co mi už jde). Přestože jde v případě SASPI o společenství amatérských spisovatelů, byly pro mne tyto reakce přínosem. Pro každého autora, který se chce ve své práci (spisovatele) stále zlepšovat a růst je jeho čtenářská obec neocenitelnou složkou v jeho umělecké dráze. Protože jen dobře a konstruktivně míněná kritika má tendenci ukázat autorovi tu správnou cestu, aby byly jeho texty čtivé a čtenáři se k němu rádi vraceli... Snad v těchto povídkách, úvahách a básních naleznete také ono kouzlo a vůni dobrodružství a dálek v tomto nekonečném prostoru lidské fantazie, kde je dost místa pro každého umělce, který se jen trochu snaží přinést něco nového pro své čtenáře, aby je snad i na malý okamžik unesl z onoho každodenního stereotypu. Nebudu vás tedy rušit a nechám vás, ať si vyberete to, co vám zrovna vyhovuje, či jen tak padne do oka. Psaní (i čtení) zdar! Autor - 3 -

4 Část první: Díla spoluautorská Zde předkládám několik textů, na kterých se podíleli také další autoři ze SASPI (buďto částmi textu, námětem, nebo dobrými radami - jako pomyslní režiséři, či dramaturgové). Jsem rád, že došlo ke spáchání těchto dílek, jejichž tvorba mi přinesla nové zkušenosti z práce v týmu, protože do této chvíle jsem psal své texty pouze sám za sebe

5 (Maura/šíma) Nanebevzetí Platóna Tento příběh vznikl ve spolupráci s Maurou, která mi poskytla (nejen) důležité rozhovory mezi Mistrem a redaktorem blíže nejmenovaného Rádia! Ono, cestování časem není žádná hračka, nebo legrace? :-) Nevím jak Mistr Platón, ale já v tom děsně plavu! V čem? No přece v čase... ***** Jak se zdá, je lidský život přes veškerou vědeckotechnickou revoluci stále zastřen oním tajemným závojem, který všechna zjištěná fakta zamlžuje a zase otevírá před pohledem nejen normálních lidí, ale také vědců a dalších pracovníků. Ti, ano, ti především se podílejí na tom velkém humbuku ve vývoji lidstva! Nač to školení? Vysvětlím! Vesmír je, jak je známo, trojrozměrný, pokud si jej představíme jako obyčejnou krychli, má tři strany, které se táhnou do nekonečná. Výšku, šířku a délku. Jak je velký? To raději nechme na Pánubohu. Existuje zde však ještě jeden prostor a tím je čas! Čas? Ano, jak se zdá, je čas oním čtvrtým rozměrem ve Vesmíru. Pokud nebudeme řešit otázky typu: Je Vesmír opravdu vícerozměrový, či snad vícedimenzionální? Na tyto otázky Vám bohužel, milí čtenář, odpovědět nemohu. Vraťme se však k problematice času. Jak víte, jde jej rozdělit do tří částí: to co bylo (minulost), to co je (současnost) a to co bude (budoucnost). Když se podíváme na čas minulý, je to jasné, co bylo, bylo a nejde na tom nic změnit! Současností je právě ono teď, čili čas přítomný. Neustále v něm žijeme a neustále přesouváme své prožitky do času minulého. Co se týče budoucnosti, je zde poněkud malý problém! Je totiž nejistá! Proč je tu řeč o čase, to brzy pochopíte. Řeč totiž bude o jistém panu Platónovi! Ano, přesně o něm. Žil někdy v době před naším letopočtem (před Kristem) a jeho život a dílo je nezměrné. Říká Vám toto jméno něco? Cožpak neznáte neúnavného politika, cestovatele a filosofa? Jeho učení se přece přednáší na universitách! Nebohý muž však netušil jednu věc a totiž, že čas je velice zrádnou konstantou. Není stálý a jeho vnímání se nám může lišit díky našim vlastním prožitkům. Někdy se táhne a někdy letí. Ale o to tu, konec konců, nejde! V době jeho pobývání na Sicílii (v Syrakusách na dvoře Dionýsa a Dióna) se mu stala jedna nemilá věc. Byl totiž přenesen v čase! Stalo se mu to uprostřed oběda, když se právě natahoval po chutném melounu. Jak je to možné? Jednoduše! Asi v třicátém pátém století po Kristu, v době nevím které vědeckotechnické revoluce přišel člověk na jednu věc, že může cestovat časem. Jen tak, bez ničeho! Je to k nevíře, ale stalo se. Žádná lidská činnost však není nikdy bez následku. Jednou se stala strašná chyba! Její následky jsou viditelné dodnes! Jaké? Například lidé vynalezli atomovou bombu již v první polovině dvacátého století za doby trvání takzvané Druhé světové války! Shodili dvě - 5 -

6 pumy na Hirošimu a Nagasaki! Říkáte si, že jde o banalitu? Vždyť každý den umírá na světě mnoho (tisíce) lidí? Ano, samozřejmě, ale... Náš hrdina, bájný Platón, byl přenesen jistou časoprostorovou anomálií, o které se Vám tady nechci zmiňovat, (stejně byste to nepochopili), do doby právě onoho dvacátého prvního století! A co čert nechtěl, pardon, co Bůh nechtěl, zrovna do míst, které se nazývaly Česká republika Praha (hlavní město). Myslíte si: No a co? Ale to je chyba, jak k tomu nebohý Platón přijde? Víte kolik je to století? Jaký šok musel prožít? Z doby galér, řeckých měst a egyptských pyramid se dostal do doby atomového věku, kdy lidé létají vzduchem, ne-li do Vesmíru. Jednoho by z toho trefil šlak. Takže co se stalo? Náš muž byl unesen jakousi bouří a přenesen na Karlův most nad Vltavou. Lidé v Praze jsou na ledacos zvyklí a tak si mnozí návštěvníci (včetně turistů) mysleli, že zde nějaký blázen zase točí historický film. Ale co ten kostým? Co ten účes a ta podoba? Nebohý mistr filosofie si prohlížel sochy na mostě, nevěřícně hleděl na domy a jeho zrak spočinul na panorama Hradčan. Kde to jsem, ó velký Die? To si řekl v duchu. Co se mi to stalo? Zemřel jsem snad a nyní se nacházím v Tartaru? To by tomu tak odpovídalo. Tak si asi nějak představuji. Ten zápach, ten spěch a ty lidi v podivných oblecích. tógy. Mistr byl zmaten. Rozhlížel se, kam by zmizel, ale lidé ho obklopovali a dotýkali se jeho Nerozuměl řeči těch lidí okolo, ale poslouchal a v duchu si opakoval slova, která se mu zdály důležitá. Kde je Sicílie? Kde jsou Syrakusy? Kde je má doba? Až lidem začalo docházet, že o žádný film patrně nejde. Nikde neviděli štáb, kamery, zvukaře ani osvětlení. Něco zde nebylo v pořádku. Co zde dělal onen muž v tóze? Uprchl snad z Bohnic? Ptali se sami sebe. Nebo jde o nějakou recesi? Muž se zdál být zdráv, jen trochu vyplašený a tak jen pokrčili rameny. Několik Japonců se na něj zubilo a žvatlalo tou svou hatmatilkou. Co si o nich nebohý Platón myslel? To ví jen Bůh. Konečně, má v tom prsty

7 Že nelze porovnat Platónovu přítomnost ve dvacátém prvním století s atomovou bombou? Nelze, ale mistr byl sám nabitou zbraní a nikdo na to nebyl připraven. A tak bloudil městem a divil se podivnému šatu lidí. Neznámým vozům, které jezdily bez koní. Lodím na Vltavě, které pluly, ač neměly vesla. Byl zmaten divokým rejem v ulicích Prahy. Nic zde nepoznával a nic mu nebylo povědomé. Jen to, že ho zastavovaly dívky v podivném, nestydatém šatě a dělaly na něho posunky, jako za jeho dob. Tak přeci něco zůstalo z mé doby, myslí si filozof a prchá od nich co nejdál. Pro jistotu. Možná, že si místy přál, aby se mohl vrátit zpět do své doby. Vysvětlete Platónovi, co je to žárovka! Co je elektřina, bezdrátový přenos a štěpení jádra! Nic z toho by nepochopil. A vy už něco z tohoto příběhu chápete? Ne? Tak to jsme na tom stejně. Co naplat. Zachránil ho jeden redaktor z radia, které bylo na pokraji krachu. Ráno mu řekl šéf buď přineseš do večera nějakou bombu nebo ráno už nechoď, já to tu balím. Kdyby ho redaktor nevzal pod paži a důvěrně s ním nezačal hovořit, určitě by jej sebrala hlídka Policie, která náhle zbystřila pozornost, když uviděla muže v tóze. To by byla katastrofa, protože Platon neměl občanku ani pas a neuměl česky a neuměl hlavně vysvětlit, kde se tu vzal, čím přijel a kdy zase odjede. Jistě by vzbudil zájem cizinecké policie a všech těch orgánů, kteří by se ho dotazovali, zda chce zvolit azyl a podstrkovali mu lejstra, kterých se bál i dotknout. V tom případě by musel být podroben lékařské prohlídce, která by skončila deportací do ústavu pro duševně nemocné. Nikdo by mu neuvěřil, že není z naší doby. Zůstal by určitě uvězněn v jednom z pokojů psychiatrie, dokud by se neprohlásil za něco jiného, než-li ve skutečnosti byl, nebo by nezemřel potupnou smrtí, stovky, ba tisíce let od své doby. Nezešíleli byste z toho? Já určitě ano. Promiňte, ale musel jsem se Mistra zastat. Nuže zmíněný redaktor se Platóna ujal, napojil ho, dal mu najíst a zavedl jej do oné místnosti, kde blažení vypouštějí to, co jejich tělo nestráví. Mistr se již ničemu nedivil, když už ne naoko, pak v duchu jistě ne. Začínal svou přítomnost brát jako pouhé dobrodružné povyražení do doby budoucí, jinak by se musel opravdu pomátnout na rozumu. Ale jeho stavovská čest mu to konečně nedovolovala! Platón přespal v jednom kamrlíku v budově rádia a slíbil onomu redaktoru rozhovor (živé interview) do éteru. Nu? Neříkal jsem, že bude Platón hotovou bombou? Tedy, pokud tomu posluchači skutečně uvěří a náš návštěvník z času minulých neskončí opravdu v léčebně pro dlouhodobě choré! Těšíte se na rozhovor? Já také! Určitě bude mít něco do sebe! Ale nyní je ještě noc a náš hrdina bez bázně a hany ještě spí a zlehounka oddechuje. O čem se mu zdá? Nejspíš o jeho době a o tom, jak kdysi žil. Nechme jej spát a počkejme si na nové jitro, až se slunce vyhoupne nad obzor stověžaté matičky - 7 -

8 Prahy a ona pomyslná puma vybuchne! Ale nyní nechme mluvit redaktora. Ten svůj jedinečný zážitek určitě vypoví sám. A už ho slyším... Sedím a čekám, až se otevřou vysoké dveře a vejde on. Slíbil mi, že mi poskytne malé interview, než se setmí. Jsem rozrušen, ale moje setkávání s filozofy a básníky není vzácné, však uvidíte, u každého rozhovoru jsem si dělal pečlivé poznámky. Á... už vchází. Překladatelka s ním. Myslel jsem si, že si ta bába dělá legraci, ale skutečně se mi prokázala, že umí starořečtinu diplomem z Karlovy university. Měl jsem štěstí! Redaktor: Dobrý večer. Platón: Zdráv buď. Skoro jsem se zamotal na chodbách a jeden dobrý chlapík si myslel, že jsem od divadla (jemný smích). Redaktor: Jak se vám daří? Co říkáte na ten náš svět? Platón: Je to stejné, jako za mne. Konečně, jinak by nevznikla filosofie, kdyby na světě bylo všechno, jak má být, ne? Redaktor: To samé se říká o bibli. Platón: O bibli? To neznám. Kdo ji napsal? Redaktorka: Bůh. Platón: Který? Upřesněte to. Redaktor: Ten, který si říká: " Jsem který jsem". Platón: Tak toho neznám. Má nějaké dlouhé jméno. Redaktor: Četla jsem o vás, ve vašem životopise, že jste se znal se Sokratem. Platón: To je pravda. Osm let jsem byl v jeho blízkosti. Byl jsem jím přímo nadšen. Dnes, když se tak dívám zpátky, byl největší z velikých, nikdo ho překonal, i když se něm říkalo všelicos a někteří ho i pomlouvali. Bylo to prostý muž, ale jeho myšlenky byly vznešené. To víte, hřešil na svobodu a taky na ni doplatil Znelíbil se a tak ho odstranili. Chudák. Ale já jsem ztratil svého učitele a to byla vážná věc. Kde hledat jemu podobného? Redaktor: Chápu vás. V naší době máme mnoho učitelů, že nevíme co s nimi. Nikdo si ani nevšimne, když nějaký chybí. Platón (s údivem): To oni jsou také popravováni? Redaktor: Ne, to ne. Ale odcházejí ze škol za jinou prací, aby se mohli lépe uživit

9 Platón: To je jak za našich časů. Kdepak, to bylo vždycky těžké a nevděčné povolání. Redaktor: Prý jste byl v Egyptě a snad i v Indii. Platón: Ano, to byly docela nešťastné výpravy. To víte, všude hrozilo, že vás chytí a uvalí na vás otroctví., Já byl šlechtic a svobodný muž. To, co jsem v těchto zemích viděl, to nemělo skoro žádný význam, protože většinu času jsem řešil zdravotní problémy ze špatného ubytování a vody, ze špíny a nepořádku. Redaktor: Ale přesto jste byl do otroctví vzat, jak praví vaši životopisci. Platón: Já jsem ještě žádný svůj životopis nečetl. Vlastně, ani nemůžu, protože nerozumím vašim jazykům. Ti toho tam asi nakecali, což? Redaktor: Jak to bylo tedy při té cestě na Sicílii? Platón: Žil jsem na dvoře tyrana Dionýsa a Dióna. Slušní a učenliví lidé. To bylo v Syrakusách. Tam jsem se po těch cestách docela vzpamatoval. Dión mi svěřil do výchovy Dionýsa a já měl z něho vychovat vládce s neomezenou mocí. Redaktor: Založil jste slavnou akademii v Athénách. Platón: Ano, byla to škola v zahradě. Chtěl jsem, aby se v ní učilo i po mé smrti. Tolik jsem se namáhal. A myslíte si, že jsem učil za plat? Omyl, já to dělal zadarmo. Redaktor: Co je to Éros? Platón: Já vám něco namaluji. Podívejte se: Kdo se chce povznést k poznávání idejí? Ten, kdo má filozofický pud. A tomu pudu já říkám - "Éros". Je to vlastně touha smrtelníka se povznést k nesmrtelnosti. Redaktor: A nyní se dostáváme na závěr k pojmu, nebo idei platonické lásky. My si ji vysvětlujeme ve smyslu neopětované či "duchovní" lásky mezi mužem a ženou, z níž je vyloučen sexuální styk. Je to tak správně? Platón: Ale to jste se zmýlili. To jste si spletli. Napsal jsem: "Špatný je nízký, přízemní milovník, který více než duši miluje pouhé tělo." Chápete to? Redaktor: Není to tak těžké pochopit. Platón: Jsem už velmi unaven. Pro dnešek se rozloučíme. Redaktor: Ano. Příště se na vás pořádně nachystám. Platón: Buďte hodně zdráv

10 Lidi, co to slyšeli, byli u vytržení. Ale co já vím, redaktor rychle Platona uklidil a pak šel za šéfem pro pochvalu. Ten byl rudý vzteky, sotva popadal dech. Co to bylo za kravinu? řval na něho. Ten rozhovor? Jo, ten blábol, řval šéfredaktor a chytal se za srdce. On tu skutečně byl, šéfe, bránil se redaktor a couval ke dveřím. Já vám ho přivedu. Nikoho sem nevoď. Dostal jsem naléhavý dotaz až ukázal prstem nahoru a zbledl. Buďme rádi, že nás oba nezavřou do blázince. Tohle nějak vysvětlíme. Najednou se budova otřásla a oba se chytli nejbližšího nábytku. Uslyšeli jen smích a pozdrav ve staročeštině. Šéfredaktor se popadl za srdce a málem omdlel. Redaktor k němu přiskočil a chtěl mu poskytnout první pomoc. Byl hrubě odstrčen. Sbal si fidlátka, já také balím. Ráno rozhlas předám a uvidíme, jestli nás někdo zaměstná. Asi si budeme muset změnit totožnost, ty blbče! řekl sípavě. Vím jen to, že ti dva pracují v pouliční směnárně za malým okénkem, aby na ně nebylo příliš vidět. Moc se spolu nebaví. Jen tak ty nejnutnější pracovní věci a podobně. Proč? V elektřinu přece také věříme? Proč bychom neměli věřit tomu, že k nám promlouval veliký Platón? Vy jste jej slyšeli, ale oba muži, kteří nyní pracují v onom malém kamrlíku, jež se nazývá směnárna, jej dokonce i viděli! A náš milý redaktor? Mohl se jej dokonce dotknout (prstem) a to se nepoštěstí hned tak někomu! Věříte mi? Ne? To je tak, když nikdo ničemu nechce uvěřit

11 CHOBOTNIČKA (Povídkář/šíma) Toto dílko vzniklo jako počin dvou autorů (šímy a nejmenovaného básníka). Je psáno stylem: "každý jeden řádek" a patrně neoplývá přílišnou kvalitou! Přímé řeči jsem tam vložil sám, se *souhlasem* svého spoluautora, který mi ke všemu dal volnou ruku! No, vlastně o tom ani neví (nechce se k tomuto dílu hlásit)! ***** V naší malé nemocnici, potkal jsem tam chobotnici. "Copak se děje maminko? Budete mít miminko?" Byla malá, studená, sahala mi sotva po kolena! "Já vám nevím, panáčku, dítě bude asi na sračku!" Říkala, že bude rodit, a já se z toho začal potit. "Snad to nebude tak zlé, vaše dítě bude určitě zdravé!" Nosítka nám ztěžkla v ruce, pronesla se chobotnice. "Ale copak vás nemá, mladý muži, jsem chobotnička, v tom to vězí!" Vezli jsme ji na sál rychle, chobotnice se tvářila zpychle. "Ale to přece není žádná věda, dítě se narodí, jaképak běda!" Vlítli jsme tam hezky svižně. doktor již se tvářil vážně. "Tak už jste tady, mladá paní? Čekáme jen na vás, jaképak stání?"

12 Položili jsme ji pěkně, něžně, chapadla jí držím pevně! "Tatínek je tu také? To je div! Bude to macek, všem na obdiv!" Chobotničák táta hledí, jak jeho milá tiše rodí. "Nebojte se milá matinko, za chvíli budete mít miminko!" Za hodinu tichý pláč, z dítěte je zavináč. "Copak je to za caparta? Který chodbou náhle chvátá?" Všechno nakonec dobře dopadlo, a rodička neztratila jediné chapadlo. "Tak se mějte, milá, rodičko, ale zpotil jsem se maličko!" Věnováno chobotničce z lásky, ať vám žádné porody nedělají vrásky!

13 (Maura/šíma) MIKULÁŠSKÉ PŘEKVAPENÍ Upozornění: Následující dílko není vhodné pro děti mladší 15 let, prosíme rodiče, aby své ratolesti uložili do postele, děkujeme! Pokus o hru... Hrají: On a Ona (manželé), Mikuláš, Anděl, Čert Výprava a stavby: šíma Námět: Maura Produkce: šíma Scénář a režie: šíma ***** Je večer 5. prosince a Ona i On si chystají večeři. On se na ni úkosem dívá a je mu divné, že se pořád usmívá. On (medově): Miláčku, ty jsi dnes taková veselá... Ona (s úsměvem): A proč bych nebyla, vždyť dnes přijde Mikuláš. On (trochu nakvašeně): Prosím tě, nejsme na to už trochu staří? Ona (rezolutně): Já tedy ne! On utírá nádobí a skládá ho do šuplíku. Dívá se však občas, jak se jeho žena vesele točí kolem stolu a připravuje chlebíčky a jednohubky. On: Nepřeháníš to trošku? Ona (olizuje si prst s pomazánkou): Ani ne. Tedy co myslíš? On (netrpělivě): No, s tím chystáním... Copak to všechno sním? Ona: Ale uvidíš, že to i strávíš, a rád. On (tiše dumá): Pro koho to všechno je? To chceš nakrmit také čerta i anděla?

14 Ona (culící se): Kdo si počká, ten se dočká! Zlobil jsi? On (zamračeně): Pořád tě nějak nechápu! Od kdy k nám chodí Mikuláš? Tobě přeskočilo... Ona (spokojeně): Tak a je to, ještě něco k pití... To byla otázka, nebo konstatování? On (překvapeně): Co jako? Opírá se o jednu ze židlí u stolu a dívá se nevěřícně na svou drahou polovičku. Venku řinčí čerti řetězy a kdoví čím... Ona (s rukama v umyvadle): Ty vážně nevěříš na Mikuláše? Nikdy jsi na něj nevěřil? On (nejistě): Na Mikuláše? Vždyť je naprosto vymyšlený... Ona (sebejistě): Neřekla bych... Uvidíme! On (sedá si na židli naproti dveřím do kuchyně): Tak dobře, nechám se podat, o co tady jde? Ona: Neřeknu! Je to tajemství! On (nasupeně): Tajemství? Jsi jako slepičí prdelka, pro tebe není nic tajemstvím... Co máš s tím Mikulášem? Ty s ním chodíš? Ona: Jo a také s čertem a andělem dohromady... On (nechápavě): Cože? Ty se mi tu přiznáváš, že chrápeš s jiným? Ona: Ne s jiným, s Mikulášem... On: Mikuláš přece neexistuje! Kdo je to! Ona: Copak jej neznáš? Má bílé vousy, chodí v bílém a na hlavě má takovou srandovní čepici a v ruce hůl! Jo, také má na zádech takovou tu věc s dárky... On (zamyšleně): Krosnu? Ona (s utěrkou v rukou): Jo! On: Ale pořád nechápu, co s ním máš... Ona: S kým? On (nazlobeně): No s tím Mikulášem! Zvuk zvonku u dveří. Bouchání, klepání a řinčení za dveřmi. Halasení čerta i Mikuláše na chodbě

15 Ona: To nepůjdeš ani otevřít? On: Komu? Ona: Mikuláši, přeci! On (rezolutně): Ne, jdi si tam sama, já nikam nejdu! Ona: Jak myslíš, zůstaneš tady? Znáš nějakou básničku? On: Na co? Ona: Abys dostal dárek... On (pohrdavě): S jedním dárečkem už žiju hezky dlouho! Nejspíš jsem si hřál na prsou hada! Ona: Jdu otevřít, tak si něco připrav! On (překvapeně): Ty ho chceš pustit dovnitř? Ona (stojí ve dveřích): A proč ne? Ty bys v mikulášský čas nepustil Mikuláše s čerty a anděly do domu? On: Tak ho sem přiveď, budu čekat na ten zázrak! Ona (sladce): Hlupáčku... On (nasupeně): Žádnou básničku, ani písničku, neumím... Vytluč si to z hlavy! Ona: Pozdě drahý... Tři, dva, jedna, teď! Čert s andělem vpadnou do bytu. Mikuláš jde pomalu za nimi a mračí se na celé kolo. Čert chrastí řetězy a dělá kravál, anděl se jen tiše dívá a na něco čeká. Čert: Tak copak, človíčku, byl jsi hodný po celý rok? On (nazlobeně): Co je ti do toho? Čert: Podívejme na člobrdu! Zlobí i na Mikuláše, asi si tě odneseme sebou do peklíčka! On (stále na židli otočený k příchozím): Tak si to zkuste! Nic vám neřeknu, ani nezazpívám! Anděl: Takový hezký kluk a tak ošklivý... Ty, ty, ty! On: Cože? Anděl: Jestli nebudeš hodný, dostaneš na zadek a čert si tě pak odnese sebou! Nechceš raději něco

16 říci Mikulášovi? On: Nejsem malé dítě! Ona: Nechcete se posadit? Určitě vám po tom pobíhání po sídlišti pořádně vyhládlo! A uctít návštěvu přeci není žádný hřích! On (nasupeně): Pro mě za mě, ať si jdou! Na Mikuláše nevěřím... Čert: Máš poslední možnost, panáčku, jinak propadneš Peklu! Anděl: Rozmysli si to, ty nemáš strach, chlapečku? On: Nechte toho, nebo vás vyhodím z bytu! Ona (pobaveně): No tak, copak neznáš ani jednu říkanku, nebo básničku? Malé děti toho ví víc, než-li ty! Tak jim něco řekni a dají ti pokoj! On (již ve stoje vedle stolu): Už toho mám dost... Mikuláš: Copak tě, človíčku, nic netěší? Čertu sice trochu haraší v hlavě, ale takové už Peklo je a můj milý andělíček je nevinnost sama! Tak nám řekni nějakou tu básničku, nebo zazpívej, ať můžeme jít zase o kus dál! Ostatní děti čekají... On (rezolutně): Já nejsem žádné dítě! Mikuláš (bodře): Všichni jsme jako malé děti a často máme radost s maličkostí! Potěš nás a my tě také potěšíme! Pozor, abys nelitoval, človíčku! Ona (stále opřená o futra kuchyňských dveří): Být tebou, tak je poslechnu! On: A co by mi mohl dát falešný Mikuláš s ještě falešnějším čertem a andělem? Mikuláš (pobaveně): Nic není takové, jak se na první pohled zdá! Anděl (vystrkuje nahé stehno ze své kutny): Človíčku, dej se na pokání... Čert (s vrtícím se ocasem): Máš úplně poslední možnost, jinak propadneš životem a to doslova! Mikuláš: No tak děti, nezlobte! Ona (zavrtí hlavou): No tohle, takový starý kocour a nic si nepamatuje! Styď se! On: Proč bych se měl stydět? Co je to za maškarádu? Vždyť všichni vypadají, jako převlečené ženské od tebe z práce! Mikuláš: No, no, no! Jen abys nelitoval!

17 On: Čeho? Čert: Když budeš hodný... Anděl: Tak něco uvidíš, brouku! Mikuláš: No tak, buďte hodní! Tak co, řekneš nám něco hezkého, kluku? On: Co to má znamenat? Ona (s úsměvem): Není dneska Mikuláše? Je, tak nekoukej a dělej! On (zmateně): Co mám dělat? Ona: Pojď s námi do obýváku, brouku! On: Tobě přeskočilo... Všichni se vydají do vedlejší místnosti. Televize je vypnutá. Za okny se ozývá stále totéž Mikulášské harašení. Anděl i čert pomalu odhazují své převleky. Mikuláš se tiše culí a pozoruje, co se bude dít dál... Čert: Řekni něco! Anděl: Něco hezkého... On: Co jako? Čert: Třeba říkanku! Anděl: Nenech se prosit, nebo odejdeme! On nevěří svým očím. Anděl i čert před ním stojí v uzoučkých bikinách a usmívají se na něj. Mikuláš se stále nehýbe. On se otočí ke své ženě a s otevřenými ústy na ni zírá. Ona: Nechtěj, abych si myslela, že jsi vážně takový ňouma! Kdy se ti naskytne taková příležitost, mít vedle sebe takové krásné ženy a takřka nahaté? On (nechá se posadit na gauč, z každé strany má jednu dívku): Co mám dělat? Mikuláš: Tak nám něco pověz! On: Já si na nic nevzpomínám! Mikuláš (zvolna k němu přistupuje): Jestli mi něco řekneš hezkého, ukážu ti, co pod tou kutnou mám a nejen pod ní... On (velmi nejistě s pohledem na své manželce): A ty to necháš jen tak?

18 Ona (křenící se): Je přeci Mikuláš, ještě jsi to nepochopil? Tak řekni jim něco? Mikuláš: Prosíííím! On: Pec nám spadla... Pec nám spadla, kdopak nám ji postaví... Mikuláš: Ještě! Čert s andělem (svlečení) se k němu tisknou a třou o něj svá bujná poprsí. On, naprosto zmožený, jen sedí mezi nimi, jako hromádka neštěstí. Mikuláš zvolna odhazuje své přestrojení... On: Starý pecař není doma a mladý to neumí... Ona (s úsměvem na tváři): Tak vidíš jak ti to jde! On: A tobě to vůbec nevadí? Ona: Vždyť spolu vůbec nic špatného neděláte, nebo snad ano? Copak nejde o čerta, anděla a Mikuláše? Mikuláš (již takřka svlečený): Jak je to dál? Jestli mi to řekneš až do konce, sednu si ti na klín jen tak, bez ničeho! On: Zavoláme kominíka... Mikuláš (pomalu si sedá na jeho klín): A ze začátku jsi byl takový ošklivý klučina! On (s oroseným čelem): Já jsem zapomněl, jak je to dál! Mikuláš: To vůbec nevadí, určitě si vzpomeneš na jinou říkanku! On (s Mikulášovými ňadry u nosu): Prší, prší, jen se leje, kam koníčky pojedeme... Ona (s červenýma ušima a pobaveně): Nechám tě tu s nima chvíli pohromadě, pak přijďte všichni do kuchyně, občerstvení čeká! On (nevěřícně): Ty mě tu s nima necháš samotného? Ona (pobaveně): Copak to není sen každého mužského? On: Pojedeme na luka, až kukačka zakuká... Mikuláš (vrtící se na jeho klíně): Vidíš, jak ti to jde! Pokračuj, když ji řekneš celou, dostaneš od nás dárek! Anděl (mlsně): Překvapení

19 Čert (rošťácky): Bude se ti to líbit! On: Ale já jsem ženatý! Čert, anděl i Mikuláš (dohromady): Ale my to víme! On (zavalen dívčími těly): Kukačka už zakukala, má panenka zaplakala. Ty kukačko nekukej... Mikuláš (sladce): No a ještě? On (nemohoucně): Má panenko neplakej! Mikuláš (pomalu vstává): To stačí! Nepůjdeme se podívat do kuchyně na to překvapení? On (kontroluje svůj poklopec): Vy už chcete jít? Mikuláš (starostlivě): Ale vždyť jsi nás původně nechtěl ani vidět! A teď bys nás nepustil k jiným malým dětem? Copak se to sluší a patří? Anděli a čerte, vemte si své přestrojení! On (naprosto zmateně vstává z křesla): Co bude v kuchyni? Mikuláš: Přeci ten dáreček, jak jsme ti slíbili! Čert (s čertím ocasem v ruce): A běž, nebo tě praštím! Anděl (s úsměvem): Ty nejsi zvědavý? Já bych byl! Všichni vejdou do kuchyně a tam stojí manželka dotyčného muže v rajcovním spodním prádle opřená o stůl. On na ni chvíli zírá a pak pohlédne na již oděné představitele čerta, anděla a Mikuláše, kteří se nenechají dvakrát pobízet a zvesela si sednou ke stolu. Ona (sladce): Až dojíme, půjdu si vybrat svůj dárek od Mikuláše! Líbím se ti? On (zcela nechápavým hlasem): A co Anděl, Čert a Mikuláš? Ona (s úsměvem): Půjdou zase dál... Já ti nestačím, brouku? Nebo chceš jít s čertem do Pekla? V Nebi tě chtít nebudou a Mikuláš nebude mít na tebe čas! On: Ale... Ona (když vyprovázejí Mikulášovu družinu na chodbu): A co jim řekneš? On: Na shledanou! /Konec/ Věnováno: "Od Mikuláše všem lidem dobré vůle! A nezlobte..." tolik citace pána v bílém! ;-)

20 (Pelion/šíma) Není papír jako papír! Toto dílko je kolektivní prací šímy a Peliona (nebo Peliona a šímy)! ;-) Záleží, jak si vyberete a po dlouhém čase tvorby, pilování a dohadování... Nekecám, tak nějak to bylo! Tedy vzniklo toto naše společné dílko... Co říci na závěr? Snad mě za to můj kolega nepřizabije, tedy za tento proslov! A snad se vám to bude líbit! ***** Léto bylo sotva v polovině. S úrodou to vypadalo bídně a Sam Cooper se lopotil na svém poli, jak mohl a co mu síly stačily, aby něco málo sklidil a splatil tak své dluhy. Žil z ruky do huby a když měl chvilku, přivydělával si jako přepravce zboží všeho druhu. Docela mu to vyhovovalo, ale jeho traktoru zřejmě ne. Znovu si usmyslel, že bude stávkovat na tom nejnevhodnějším místě. Odnikud nikam se táhla zaprášená cesta, která by už dávno potřebovala nový koberec. Asfalt na krajnici pomalu praskal a lámal se na kusy. Horké a slunečné dny mu nedávaly valnou naději na přežití. Hic nepomáhal ani Samovi, který zůstal znovu trčet v snad největší prdeli světa, v rovinaté krajině bez kopců a kopečků. Kam se jeho bystré oko podívalo, všude vidělo jenom hlínu a kamení. Prostě ten správný vidlácký kraj. Bylo právě poledne a na kraji silnice stál nepojízdný traktor s vlečkou. Z jeho přední části trčel Samův zadek ve starých a ušpiněných riflích. Vítr rozfoukával pletence drobného chomáčí a všudypřítomný prach. Slunce stálo vysoko na obloze a připékalo jako blázen. Muž z pod otevřené kapoty starého traktoru nadával jako otrlý námořník a potil se jako prase. Kapající zbytek palivové směsi syčel na asfaltu. Prostě pravá americká balada. Když tu kus před ním zastavil evropský bourák. Několikrát mu zaškytal motor a pak nastalo zlověstné ticho. Sam si ho hned nevšiml a dál se hrabal v motoru. Ruce jej pálily na sluncem rozpáleném kovu motoru a jeho krytu. Děravou hadičkou pomalu odkapávala nafta a hezky zasyčela pokaždé, když kapky dopadly na otevřený prostor motoru, nebo na horký asfalt. Zpocený Sam, opravující traktor se vysoukal z pod kapoty a snažil se narovnat si záda záklonem. Prohnul se jako žena při orgasmu a pak si odplivl. Neúspěšný pokus. Slina mu tančila po bradě a zavlažovala světlé strniště. Zrakem starého pistolníka pohlédl na stojící černé auto a přemýšlel, zda letos řádně vyplnil daňové formuláře a ostatní papíry. Daně zaplatil a zatím nic nikomu nedluží, ale jestli to půjde takhle dál, kdo ví, co se ještě stane. Ve voze seděl nasraný muž s černými vlasy, černými slunečními brýlemi, v černém obleku a černých polobotkách. Jen košili měl bílou jako sníh v Alpách. Sam si chvíli myslel, že na něj přišla FBI kvůli nelegálnímu pěstování konopí, ale kdo by se sem sral pro těch pár keříků. Srovnal si veliký a neforemný širák a pomalým krokem se vydal k stojícímu automobilu. Zapálil si a nedbal faktu, že za ním stál jeho starý traktor s popraskanými žílami. V tom horku by jistě vybuchl jako rachejtle, tedy pokud mu v nádrži zůstalo ještě nějaké to palivo. Prosím vás, nevíte náhodou, kde je tu nejbližší pumpa? zeptal se ho muž v černém poté, co vykoukl z otevřeného okénka a prosebně se na Sama podíval

Mikulášské překvapení Pavel Šimík Šíma

Mikulášské překvapení Pavel Šimík Šíma Mikulášské překvapení text: 2014 autor ilustrace: 2014 web images námět: Maura (Irena Novotná) Mikulášské překvapení (text neprošel plnou redakční úpravou překlepy a nedoklepy jsou vyhrazeny) - 2 - Věnováno:

Více

Život jako hra. Pavel Šimík Šíma - 2 - text 2014 autor (sbírka textů z Povídek ze SASPI 1-4) ilustrace 2014 autor (free clipart & images)

Život jako hra. Pavel Šimík Šíma - 2 - text 2014 autor (sbírka textů z Povídek ze SASPI 1-4) ilustrace 2014 autor (free clipart & images) Život jako hra text 2014 autor (sbírka textů z Povídek ze SASPI 1-4) ilustrace 2014 autor (free clipart & images) text neprošel plnou redakční úpravou (překlepy a nedoklepy jsou vyhrazeny) - 2 - Několik

Více

Jak se (ne)stát spisovatelem

Jak se (ne)stát spisovatelem Jak se (ne)stát spisovatelem (POVÍDÁNÍ O TVŮRČÍM PSANÍ) Pavel Šimík (šíma) - 1 - Jak se (ne)stát spisovatelem copyright 2009 Pavel Šimík ukázky textů 2007 2009 Pavel Šimík texty povídkové 2007 2009 Pavel

Více

Texty s láskou autorské texty. Sborník vydaný při příležitosti konání divadelního festivalu JID 20-13. Lence.

Texty s láskou autorské texty. Sborník vydaný při příležitosti konání divadelního festivalu JID 20-13. Lence. Texty s láskou Texty s láskou autorské texty Sborník vydaný při příležitosti konání divadelního festivalu JID 20-13. Lence. Redakce: Jan Bušta, Alena Mikulíková Sazba a design: Jan Bušta Korektury: Alena

Více

Vyškovský cedník 2014

Vyškovský cedník 2014 Vyškovský cedník 2014 Sborník oceněných prací literární soutěže pro děti a mládež Vyškovska Tři brány komunitní nadace pro vědění, umění a civilizaci Klub přátel KKD Knihovna Karla Dvořáčka 2 Obsah Úvodní

Více

Na tom panství, zla a démonů lůně, znějí poslední kroky umrlce duně tam šíří se temnota na svém trůně.

Na tom panství, zla a démonů lůně, znějí poslední kroky umrlce duně tam šíří se temnota na svém trůně. III Semeniště zla Na tom panství, zla a démonů lůně, znějí poslední kroky umrlce duně tam šíří se temnota na svém trůně. 22. 12. 1995 Kasumi pustili z nemocnice krátce před Vánoci. V tu dobu Black Mirror

Více

Irena Eliášová LISTOPAD

Irena Eliášová LISTOPAD Irena Eliášová LISTOPAD 1 Irena Eliášová LISTOPAD KHER www.kher.cz ISBN 978-80-87780-03-9 Tato kniha vznikla bez vynaložení jakýchkoliv finančních prostředků. Nakladatelství KHER z celého srdce děkuje

Více

Lovkyně. Lukáš Konvalina

Lovkyně. Lukáš Konvalina Posel smrti VIII Lovkyně Lukáš Konvalina Cesta, jež nás opravdu zocelí, není ta, kterou si sami vybereme, ale ta, po které jsme donuceni kráčet. Obsah I Vyvolené... 5 I Časy minulé... 7 II - Matka... 11

Více

Laketown. 1. ledna. Lovec vzdechů

Laketown. 1. ledna. Lovec vzdechů 1. ledna Laketown 2003 Městečko Laketown je poklidné místo, kde se krásně žije, kde jsou vždy milí lidé a kde existuje dům, jehož minulost je temnější, než tma v pytli. Skupina teenageřů se musí spojit,

Více

Název: Znamení blíženců Autor: Lenka Lanczová Nakladatelství: Erika, 1994 Stav: naskenováno, Rumcajs Tato kniha pochází z Knihovny digitálních dokumentů. Slouží pouze pro potřeby těžce zrakově postižených.

Více

39. ročník literární soutěže TRAPSAVEC 2013

39. ročník literární soutěže TRAPSAVEC 2013 3 4 39. ročník literární soutěže TRAPSAVEC 2013 5 6 Výsledky 39. ročníku literární soutěže TRAPSAVEC 2013 Zlatý Trapsavec Noční návštěva Petr Dollyk Doležal * Malý Trapsavec čestné uznání pro nejlépe ohodnocenou

Více

Sborník vítězných prací z literární a filmové soutěže

Sborník vítězných prací z literární a filmové soutěže Sborník vítězných prací z literární a filmové soutěže Muzeum Fráni Šrámka, 2012 www.franasramek.cz Vážení čtenáři, vážené čtenářky, milí autoři a milé autorky, během roku 2011 a 2012 prošlo Muzeum Fráni

Více

2013/2014 ALMANACH ŽÁKOVSKÝCH PRACÍ (6. A, 6. B, 7. B, 8. A, 8. B) Zpracovala Mgr. Jana Táborková ZŠ jazyků Karlovy Vary

2013/2014 ALMANACH ŽÁKOVSKÝCH PRACÍ (6. A, 6. B, 7. B, 8. A, 8. B) Zpracovala Mgr. Jana Táborková ZŠ jazyků Karlovy Vary 2013/2014 ALMANACH ŽÁKOVSKÝCH PRACÍ (6. A, 6. B, 7. B, 8. A, 8. B) Zpracovala Mgr. Jana Táborková ZŠ jazyků Karlovy Vary MINIPROJEKT 6. TŘÍD BÁSEŇ (6.A, 6.B) 2 MINIPROJEKT NA ZÁŘÍ/ŘÍJEN BÁSEŇ (6.A, 6.B)

Více

Jakub Horák. vydalo nakladatelství Radost. ilustrace Obadiah J. Watkinson. věnovánu Pavlu Nádvorníkovi a Petru Lukášovi ISBN 80-85189-10-0

Jakub Horák. vydalo nakladatelství Radost. ilustrace Obadiah J. Watkinson. věnovánu Pavlu Nádvorníkovi a Petru Lukášovi ISBN 80-85189-10-0 Jakub Horák vydalo nakladatelství Radost ilustrace Obadiah J. Watkinson věnovánu Pavlu Nádvorníkovi a Petru Lukášovi ISBN 80-85189-10-0 KAPITOLA 1 Ztroskotání 21. 8. Moře je klidné, plavba pokračuje podle

Více

Ze šuplíku fantasie. 2. sborník

Ze šuplíku fantasie. 2. sborník Ze šuplíku fantasie 2013 2. sborník 2. sborník literární soutěže Ze šuplíku fantasie 2013 Střední škola KNIH, o. p. s. Globální vzdělávání pro udržitelný rozvoj v sítí spolupracujících škol, obce a ekologických

Více

7. díl. Zlodějíček z pátých hradeb. ukázka

7. díl. Zlodějíček z pátých hradeb. ukázka SEDMÝ SMYSL 7. díl Zlodějíček z pátých hradeb ukázka Ilka Pacovská Praha 2010 Vítězství Rasiů Je zbytečné sahat po zbrani. Jsi zbaven své funkce a zatčen. Nejsem si vědom žádného provinění. A tebe, pane,

Více

Záskok. a jiné povídky. Jaroslav Kříž

Záskok. a jiné povídky. Jaroslav Kříž Záskok a jiné povídky Jaroslav Kříž Obsah: Záskok... 2 Role... 23 Původ... 40 Osvobození... 62 Záměna...74 Druhý život...89 Dvojník... 104 1 Záskok Musíš to pro mě udělat. Prostě musíš. Nemám rád řeči

Více

Sborník nejlepších literárních prací

Sborník nejlepších literárních prací Tajuplná Litovel Sborník nejlepších literárních prací O CENU JOSEFA JUNGMANNA 1. ročník 2012 Eva Nováková, 9.A Tajuplná Litovel svou minulost skrývá, odvál ji čas, v jejím nitru však stále přebývá.. Ivana

Více

POVÍDÁNÍ VE TMĚ. Almanach literárních a výtvarných prací dětí z Považské Bystrice a Rožnova pod Radhoštěm

POVÍDÁNÍ VE TMĚ. Almanach literárních a výtvarných prací dětí z Považské Bystrice a Rožnova pod Radhoštěm POVÍDÁNÍ VE TMĚ aneb když je černá hodinka, povídá si rodinka Almanach literárních a výtvarných prací dětí z Považské Bystrice a Rožnova pod Radhoštěm 2011 Natália Deáková Svetlonos Martin Rezák Rozprávanie

Více

Pravá tvář. Motto: Můžeme si být jisti, že někoho známe, a přitom, Podívej se kolem sebe a ujisti se, komu věříš. Zda si to zaslouží?

Pravá tvář. Motto: Můžeme si být jisti, že někoho známe, a přitom, Podívej se kolem sebe a ujisti se, komu věříš. Zda si to zaslouží? Pravá tvář Info k povídce: Otec dětí, který byl pro ně vzorem spravedlnosti, pravdy a lásky, se mění. Anebo se stává tím, kým doopravdy je? Skrýval svoji pravou podstatu, mnoho let. Nyní je tomu konec

Více

Vyšlo ve Středisku volného času Bájo Česká Skalice v dubnu 2011

Vyšlo ve Středisku volného času Bájo Česká Skalice v dubnu 2011 ČALAMÁDA - SPECIÁLNÍ LITERÁRNÍ ČÍSLO - ZLATÁ SLOVA Č A L A M Á D A S m ě s z a j í m a v é h o č t e n í v e v y s m á t é m n á l e v u Vyšlo ve Středisku volného času Bájo Česká Skalice v dubnu 2011

Více

Šimonovy pracovní listy 16

Šimonovy pracovní listy 16 www.predskolaci.cz Předškoláci.cz 2 / 60 www.predskolaci.cz Slovo úvodem Proč vznikla e-kniha Pohádky? Aby byla volně a zdarma šířena pro nekomerční účely. Komu je e- kniha určena? Všem, kteří věnují čas

Více

Únos na planetu Thiaoouba. Michel Desmarquet

Únos na planetu Thiaoouba. Michel Desmarquet Únos na planetu Thiaoouba Michel Desmarquet Může zdát jako pohádka, ale přečtěte si všechno a poznáte spoustu moudrosti. Pokud by to bylo všechno jen vymyšlený příběh, je naplněn pozoruhodným starobylým

Více

Menšiny mezi námi 2009

Menšiny mezi námi 2009 Menšiny mezi námi 2009 Obsah Editorial předsedkyně ROMEA, o. s. 2 Předmluva koordinátora projektu 3 Výtvarná část kategorie do 10 let Zuzana Gorolová, Jan Kica, Kateřina Bačová, Eva Horváthová, Mario

Více

nápoje. Dobře, dala si tu kávu. Teď je načase vypadnout. Dokáže dnes z toho pokoje vyjít? Jistě, dokáže. Prostě musí. Sarabess se na sebe zahleděla

nápoje. Dobře, dala si tu kávu. Teď je načase vypadnout. Dokáže dnes z toho pokoje vyjít? Jistě, dokáže. Prostě musí. Sarabess se na sebe zahleděla Věnováno čtyřem vynikajícím moudrým lidem, kvůli kterým je můj každodenní život veselejší a snadnější. Buduje přirozeně jmenovat v abecedním pořadí; takže Audrey a Michaele Bernsteinovi, Martine Friedmane

Více

oho jarního rána bylo nebe průzračné, modré a jiskřivé. Slunce se třpytilo a k zemi se

oho jarního rána bylo nebe průzračné, modré a jiskřivé. Slunce se třpytilo a k zemi se Findë úruva Anna Koroleva lostris.net Místo: Menegroth, Doriath Doba: První věk, ~ od 1012 do 1100 T oho jarního rána bylo nebe průzračné, modré a jiskřivé. Slunce se třpytilo a k zemi se snášel sněhobílý

Více

CESTA ZE ŠKOLY R i c h a r d V a c u l a

CESTA ZE ŠKOLY R i c h a r d V a c u l a CESTA ZE ŠKOLY R i c h a r d V a c u l a SOUBOR POVÍDEK A BÁSNÍ [ 2005 2007 ] CESTA ZE ŠKOLY R i c h a r d V a c u l a P o s t ř e h t e a m 0 9. 2 0 0 7 w w w. p o s t r e h. c o m Cesta do školy aneb

Více

Úvod do literárně-výtvarného soutěžení

Úvod do literárně-výtvarného soutěžení Úvod do literárně-výtvarného soutěžení Důvod, proč psát úvod, může být dvojí: chválit vás a ponoukat k další tvorbě a doufat, že nezpychnete a nezakrníte; anebo kritizovat vás a zasypávat radami a doufat,

Více