MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Pedagogická fakulta Katedra Výtvarné výchovy Střední umělecká škola grafická v Jihlavě Bakalářská práce Brno 2006 Autor práce:sylvie Rýparová Vedoucí práce:doc.paeddr. Radek Horáček, PhD.

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a použila jen prameny, které jsou uvedené v seznamu použitých materiálů. V Brně dne Sylvie Rýparová 2

3 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala Mgr. Janu Trdému za odbornou pomoc a své rodině za trpělivost a podporu. 3

4 Obsah Úvod.5 1. Střední umělecká škola 6 2. Na startu Budovy školy Hlavní budova SUŠG Ateliéry Propagační výtvarnictví Malířské plenéry Praktická cvičení, stáže Galerie Jána Šmoka Dálková umělecká akademie (DUA) Vyšší odborná škola grafická Vstupní předpoklady studentů Profil absolventa SPŠG Hellichova, Praha Výuka VV v Německu Závěrem Seznam příloh Použité materiály

5 Úvod Tématem mé bakalářské práce je Soukromá střední umělecká škola grafická v Jihlavě. Jen okrajově se pak má práce dotýká Vyšší odborné školy grafické, která je plynulým pokračováním školy střední. Tato střední umělecká škola má v České republice své renomé, rozhodně není školou nenápadnou a v souvislosti se středním odborným školstvím je veřejnosti známá. Píši o historii školy, studijních programech, materiálním vybavení atd. Vzhledem k tomu, že je škola poměrně mladá (od jejího založení uplynulo pouze třináct let), bylo nesnadné najít podklady v literatuře. Opírám se především o novinové články a informace od pedagogů, které jsem kontaktovala osobně. Partnerskou školou SUŠG a VOŠG je Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická v Praze tzv. Hellichovka. Tuto školu jsem na pozvání pana ředitele PhDr. Sehnala navštívila a mohu tak předložit srovnání obou škol. Navštívila jsem také jihlavský Úřad práce, abych se přesvědčila o situaci uplatňování absolventů střední i vyšší odborné školy grafické a přikládám srovnání s jinými středními a středními odbornými školami ve městě Jihlavě. Dále uvádím krátký vhled na německou školu a její přístupy ke vzdělávání žáků, kteří si výtvarnou výchovu vyberou jako volitelný předmět. 5

6 1. Střední umělecká škola Soukromá vyšší odborná škola grafická a Střední umělecká škola grafická, s.r.o. je jednou z největších uměleckých škol v České republice. Střední škola byla založena v roce 1993 a od roku 1997 má i mezinárodní složení studentů. V lednu roku 2001 ji byla udělena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR akreditace pro výuku nového oboru vyšší odborné školy. Vyšší odborná škola grafická a střední umělecká škola grafická jsou zařazeny do sítě škol MŠMT a mají tedy plnou akreditaci pro kvalitní výuku, připravující studenty k maturitě, pro vyšší odborné vzdělání a ke studiu na různých vysokých školách a samozřejmě i k okamžitému profesionálnímu zapojení do praktického života. Základem výuky je vedle teorie zvládnutí kresby, malby, grafiky, keramiky, plastiky a navrhování. Velmi důležité je, aby student uměl vše zpracovat na počítačích v grafických programech a dokázal tak své dílo dobře a efektivně prodat. V roce 2003 oslavila škola 10. výročí založení. Při této příležitosti byl vydán almanach. Grafické školy, tedy střední umělecká a vyšší odborná se každoročně prezentují veřejnosti prospektem, ve kterém nabízí základní informace o škole, dálkové umělecké akademii, přijímacích talentových zkouškách, školném, školní galerii, o činnostech školy. Je doplněn velkým množstvím fotografií z budov školy a ateliérů a také ukázkami prací studentů i pedagogů. Informace o škole můžeme samozřejmě získat i na webových stránkách a Ve školách jsou nově instalovány webové kamery a je tak možné sledovat aktuální pohyb studentů po chodbách školy. Je celkem možné, že studenty brzo napadne, vzhledem ke své hravosti, kreativitě a potřebě se předvést, realizovat vlastní reality show. 6

7 2. Na startu Po patnácti letech pedagogické praxe a po čtyřech letech po absolvování FAMU se rozhodl Mgr. Milan Dušák založit školu podle svých představ. Odborná rada tehdejší ředitelky Školského úřadu mu pomohla a podpořila ho ve smělých plánech. Vzhledem k tomu, že oborem Mgr. Dušáka je fotografie, pohrával si s myšlenkou založit školu s oborem Umělecká fotografie. Po čtrnáctidenním rozhodování od tohoto plánu ustoupil, protože by bylo zapotřebí velké kreativity potencionálních studentů. Oficiálním oborem se tedy stalo Propagační výtvarnictví a užitá grafika. I ostatní umělecké školy, které jako jeden ze svých oborů zvolily uměleckou fotografii nakonec přistoupily k podobným řešením. Ještě ve školním roce 1998/1999 škola nabízela obor Umělecká produkce. Toto studijní zaměření bylo určeno pro absolventy základních škol a škola nevyžadovala talentové zkoušky z kresby a malby. Uplatnění absolventů spočívalo v tom., že jim měl být umožněn vstup na všechny typy humanitně zaměřených škol, včetně škol uměleckých, samostatná práce v multimediální produkci a tvorbě, zřízení a vedení galerií, reklamních agentur a management prodeje výrobků různých firem. Ve školním roce 1999/2000 již tento obor otevřen nebyl, protože studijní program byl již zastaralý, neodpovídal současným požadavkům a nebyl o něj velký zájem. V roce 1993 byla otevřena jedna třída střední školy a dálkové studium. Díky přístupu ke studentům a novým pedagogickým metodám výuky byl zájem o studium čím dál větší, a tak se každým rokem zvyšoval počet tříd, až do dnešní podoby. Dnes má Střední umělecká škola grafická přibližně 360 studentů. V čem Milan Dušák vidí tajemství úspěchu? Člověk musí jít do každého podnikání doslova rovnýma nohama a bez nějakých postraních úmyslů. Možná se to podařilo i proto, že jsem v tom sám, že nemám žádné společníky. Bohužel jsem musel zapomenout na vlastní tvorbu a všechen svůj čas věnovat škole. Vlastně přece jenom něco dělám, ale raději s tím nejdu ven. Samozřejmě mně nahrálo i štěstí. Bez štěstí to nejde. A taky musíte přesně vědět, co chcete, a v zásadních věcech nedělat žádné ústupky. (MF Dnes: Do podnikání musí jít člověk rovnýma nohama, říká Dušák ) 7

8 3. Budovy školy Pro stabilitu školy bylo nutné během let zajistit i vlastní prostory a tak bylo postupně zakoupeno pět budov. Hlavní budova SUŠG, budova ateliérů, budova VOŠG, chata ve Vysoké u Jihlavy, pro realizaci malířských plenérů (viz Kapitola 4.1 Malířské plenéry) a budoucí tělocvična, zakoupená v roce 2005, jejíž předností bude multifunkční využití. V současné době je zde vybudováno podium pro divadlo, připravuje se moderní osvětlení, opona, plátno na promítání, takže budova bude fungovat i jako kino. Nebude chybět ani zázemí pro divadlo i tělocvičnu a navíc se studenti mohou těšit na saunu. Další, čím se tento multifunkční objekt bude moci pochlubit, je kvalitní zvuková technika. Tato více než sto let stará budova má i svoji historii. Během války to byla tělocvična pro Hitlerjugend. Později se účelovost a majitelé měnili a v roce 1991 zde byl založen rockový klub, který byl studenty často navštěvován. Když pak chtělo město klub zavřít a budovu zbourat v petici proti zrušení bylo nejvíc podpisů z řad studentů a pedagogů grafické školy. Nakonec klub přece jen zavřeli, ale nezbourali. V současné době probíhá rekonstrukce, která bude dokončena v srpnu Podle mých informací je ale studentům lhostejné, že budou mít moderní tělocvičnu, jelikož na tělocvik nechodí a většina je z něj osvobozena. Snad pro ně bude přínosem alespoň divadlo, kino a sauna. Další dvě budovy jsou dlouhodobě pronajaty a fungují jako penziony pro pedagogy a studenty. Součástí každého pokoje je vybavení kuchyně kuchyňskou linkou, ledničkou, mikrovlnou troubou, elektrickým sporákem. Ke každé bytové jednotce přísluší vlastní koupelna. Každý student má k dispozici vlastní pracovní stůl s lampou, knihovnu, šatní skříň, noční stolek, válendu s úložným prostorem a všude v pokojích jsou koberce. Že zde není stálý pedagogický dohled je podle školy nevýhodou, studenti si to však nemyslí. Správu penzionu zajišťuje správcová svojí denní kontrolou a úklidem. Já nevýhodu vidím v tom, že nabídka volných ubytovacích míst nepokrývá poptávku. Většina studentů není místních a pokud jim není umožněno ubytování ve školních penzionech, využívají státních Domovů mládeže. V Domovech mládeže se ubytovávají většinou studenti nižších ročníků a postupně jsou vylučováni kvůli nevhodnému chování. Využívají tedy pronájmů. 8

9 3.1 Hlavní budova SUŠG Střední umělecká škola grafická se nachází v renovované čtyřpodlažní budově s velkou zahradou, umístěné ve středu města Jihlavy. Tato budova byla školou zakoupena v roce 1995 a škola se tak stala nezávislou na pronájmech. Chodby v budově školy jsou konstituovány tak, aby plnily funkci galerie studentských prací, ale také k odpočinku jsou ozvučeny reproduktory, vyzdobeny květinami. Kožené pohovky, křesla, židle, architektonicky zajímavě řešená ležení, koberce, to vše zpříjemňuje přestávky, či volné hodiny. Jaké je pak kruté vystřízlivění studentů po nástupu na jiná státní školská zařízení. V této budově školy je osm učeben teorie, studovna, ředitelna, kabinety, sborovna, kanceláře, posilovna, která často využívána není a sociální zařízení včetně sprch. V prvním podlaží budovy je dokonce bezbariérová toaleta, a tak si kladu otázku, zda by mohlo být umožněno studium žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami. Možné by to podle vedení školy bylo, hlavní problém (například v případě vozíčkáře) by však nastal v budově ateliérů, kde není výtah. Oficiálně škola žádné omezení nemá. Budova školy, ale také ateliéry, je chráněna elektronickým zařízením a hlídána bezpečnostní agenturou. Vstup do školy je zajištěn systémem bezkontaktních čipových karet, které vlastní každý student, pedagog i hospodářský pracovník školy. To vše nejen pro bezpečí studentů, ale také proto, že v budově školy je každá třída vybavena televizí, promítacím plátnem, videem a také samozřejmě nechybí počítač připojený k internetu. Každý pedagog ve škole má svojí (školní) ovou adresu např. Tohle je výborný způsob komunikace mezi učiteli a rodiči studentů, kteří nejsou místní a nemohou tak dohlížet na své ratolesti. V některých případech ani nemohou dorazit na rodičovské schůzky. Schůzky rodičů se pravidelně konají v pátek a to 4. a 3. ročníků v 11 hodin, 2. ve 12 hodin a 1. ročníků ve 13 hodin. Hodina schůzek mi připadá poněkud nerozumná vzhledem k tomu, že většina pracujících a nejihlavských rodičů dá přednost záležitostem důležitějším. V tomto případě je forma komunikace elektronickou poštou nezbytná. Pedagogové mají povinnost sdělit rodičům elektronickou poštou, že žák má nepřiměřenou absenci nebo nějaké kázeňské nedostatky. Toto propojení ale funguje nejen mezi rodiči a pedagogy, ale též mezi rodiči a dětmi. Je to levné, rychlé a účelné. SUŠG se řadí mezi málo škol, které mají stoprocentní napojení všech učeben bez omezení délky komunikace. 9

10 3.2 Ateliéry Budova školních ateliérů, která je vzdálena od školy zhruba 350 metrů. To sice není ideální, ale studenti mají rozvrhy tvořeny tak, aby nemuseli často přecházet. Většinou se teoretická výuka odehrává v budově školy dopoledne a umělecká, praktická a časově náročnější část odpoledne na ateliérech. Tyto nejen malířské ateliéry jsou velmi dobře vybaveny a novinkou jsou praktické skříňky pro úschovu například barev, štětců nebo jiných pomůcek a také to, že je zde umožněn vstup i ve venkovní obuvi. Nachází se zde vybavení, které umožňuje maximální uměleckou realizaci. Budova je pětipodlažní a je stoprocentně využita. Je zde 13 plně vybavených ateliérů, některé jsou tvořené i několika místnostmi. V přízemí je sítotisková dílna, v prvním patře grafický ateliér, v druhém ateliér fotografický s černou komorou, ve třetím patře 3 počítačové učebny, které jsou vybavené technikou se softwarem Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Indesign, Macromedia Dreamwaver, Flash. (Detailní informace o parametrech počítačů na SUŠG a VOŠG předkládám v příloze č. 2 Vybavení počítačových učeben ). Tyto učebny disponují také tiskárnami, scannery atd., což dovolí studentům a pedagogům kvalitní výuku v oblasti počítačové grafiky, navrhování, reklamy a internetu. Je možné počítače využívat i mimo vyučování pro vlastní potřebu nebo vyhledávaní informací do výuky. Dále zde je ateliér keramický, sochařský a ateliéry pro kresbu, malbu, navrhování, figurální i velkoformátovou kresbu a malbu. Figurální kresba/malba, je mnohými studenty oblíbená, a proto ještě navštěvují tzv. večerní akt. Tento předmět je dobrovolný, koná se dvakrát týdně a schází se tu studenti z různých ročníků. Škola zajistí akt popřípadě i aktů několik, technika práce je libovolná a studenti se takto připravují do předmětu figurální kresba, ale také na svá autorská díla. Háček vidím v tom, že je večerní akt večerní tj. zhruba od 17. do 20. hodiny a někteří studenti tak tráví ve škole hodin. Vzhledem k tomu, že je pro střední umělecké školy charakteristické poměrně dlouhé vyučování, a u SUŠG tomu není jinak (34-38 vyučovacích hodin týdně,) jiná alternativa se zřejmě nenabízí. Mohu srovnat figurální kresbu, kterou jsem absolvovala já a tu, kterou prochází dnešní třetí ročníky. Dnes již není pravidlem, kresba tužkou, rudkou nebo uhlem, studenti kreslí barevnými pastely, předvádí tak svůj cit pro barvu, mají k dispozici větší prkna, tím pádem i formáty figurálních studií jsou větší a patrná je též snaha zobrazit více detailů např. prsty, chodidla. Někteří se pokoušejí i o portrét. 10

11 4. Propagační výtvarnictví Jak jsem se již uvedla, oborem Střední umělecké školy grafické je propagační výtvarnictví a užitá grafika, avšak škola nemá žádné specifické zaměření, zabývá se všemi obory, aby měl student přehled v grafických odvětvích. (Informace o tom, jaké předměty se ve škole učí a jak jsou časově dotovány jsou uvedeny v příloze č. 1 Učební plán.) A další moje otázka je nasnadě. Žák 9. ročníku základní školy se rozhoduje jakou školu si do přihlášky vybrat. Gymnázium, kde si jako volitelný předmět může vybrat výtvarnou výchovu a může z ní i maturovat, nebo Střední uměleckou školu grafickou. Velký vliv na tomto rozhodnutí jistě mají rodiče a pokud dítko prospívá se samými jedničkami a jenom rádo kreslí volba je jasná. Zlom ale zřejmě nastane v září 2006, kdy se SUŠG vydává do boje o potencionální studenty gymnázií a rozšiřuje studium jazyků (anglický, německý a francouzský jazyk), pro zájemce o studium architektury rozšiřuje studium matematiky a chemie a 3. a 4. ročníkům nabízí nepovinný předmět příprava na vysoké školy. Pokud se i v tomto případě žáček rozhodně studovat gymnázium a během studia zjistí, že příprava na uměleckou vysokou školu nebo obor zde vázne nebo není dostatečná může využít intenzivní výuku na Dálkové umělecké akademii. (viz Kapitola 6. Dálková umělecká akademie) I přesto, že jsou znalosti studentů SUŠG dosti široké, není problém navštěvovat dobrovolné hodiny podle individuálních zájmů studenta a dále své znalosti prohlubovat. Jedná se například o již zmíněný večerní akt, fotografii, grafiku, modelování apod. Pojetí studijního oboru Propagační výtvarnictví 1. Charakteristika studijního oboru Studijní obor propagační výtvarnictví připravuje žáky pro činnost středních výtvarně technických pracovníků v oblasti propagace. Jde o činnosti, které se zaměřují jednak na tvorbu jednotlivých propagačních prostředků, jednak na ucelená řešení propagačních a výstavních akcí, jednak na řešení úprav tiskových prostředků v celém jejich spektru. Obor připravuje žáky také pro studium na vysokých školách, zejména uměleckého směru. 2. Charakteristika obsahu vzdělávání Obsah vzdělání je stanoven tak, aby žáci mohli po úspěšném absolvování studia vykonávat činnosti středních výtvarně technických pracovníků v oblasti propagačního výtvarnictví, aby byli připraveni pro studium na uměleckých školách uměleckého zaměření, případně i příbuzných oborů jiných vysokých škol. 11

12 3. Metody a formy výchovně vzdělávací práce Metody výchovně vzdělávací práce zahrnují činnosti učitele a činnosti žáka. Jsou způsobem realizace obecných didaktických principů na stanoveném obsahu učiva a se zaměřením na cíle studijního oboru. S použitými metodami práce úzce souvisí rozvíjení dovedností a návyků používat odbornou literaturu a vytvářet vnitřní potřebu dále se vzdělávat. Formy výchovně vzdělávací práce tvoří s metodami jednotný celek. Při posuzování forem z hlediska organizace výchovně vzdělávacího procesu je pro tento studijní obor charakteristické, že se vedle běžných způsobů práce ve třídě uplatňují v široké míře zejména praktická cvičení ve školních dílnách, cvičení grafická, laboratorní, ateliérová a též cvičení v exteriéru. Dále i cvičení u význačných výtvarníků a na pracovištích propagačních agentur apod. významnou součástí výchovně vzdělávacího procesu jsou exkurze. Profil absolventa Absolvent Propagačního výtvarnictví je připraven pro budoucí uplatnění v odpovídajících pracovních a společenských funkcích. K nejdůležitějším žádoucím osobnostním rysům absolventa patří následující schopnosti: -samostatně myslet a pohotově rozhodovat -cílevědomě, rozvážně a rozhodně jednat -aplikovat získané vědomosti a dovednosti ve společenské praxi -vytvořit si svůj výtvarný názor a ten dále rozvíjet. Absolventi studijního oboru Propagačního výtvarnictví se mohou uplatnit především: -jako samostatný výtvarník -jako výtvarník propagace (v propagačních agenturách, nakladatelství, vydavatelství, v žurnalistice, v kulturní oblasti) - jako výtvarný redaktor -ve výrobní a obchodní sféře propagace jako propagační výtvarník -ve výstavnickém, reklamním oddělení příslušné firmy -výtvarník DTP studia -vedoucí marketingové firmy (Základní pedagogické dokumenty pro střední odborné školy) 12

13 Zajímalo mě, jak je to opravdu s uplatněním absolventů Střední umělecké školy grafické. Informace jsem hledala na jihlavském Úřadu práce, kde mi poskytli podrobný přehled o evidovaných absolventech středních, středních odborných a vyšších škol v okresu Jihlava. Musím upozornit na fakt, že počty absolventů škol evidovaných na úřadech práce jsou platné ke dni Na konci září, nedlouho po prázdninách, jsou čísla pochopitelně vyšší. (V příloze č.5 Počty absolventů škol evidovaných na úřadech práce předkládám pro srovnání výběr jihlavských škol, včetně Gymnázia, Obchodní akademie nebo Střední průmyslové školy textilní, která má některá zaměření podobná grafické škole a kam se většina neúspěšných uchazečů o studium na SUŠG hlásí.) 4.1 Malířské plenéry V průběhu školního roku jsou do programu školy zařazovány malířské plenéry. Nově jsou také zařazovány ve čtvrtých ročnících. První ročníky na týdenní pobyty mezi stromy jezdí na začátku školního roku, už během září a tyto pobyty tak zejména slouží k rychlejšímu vzájemnému poznání studentů a učitelů po nástupu do školy. Druhé a třetí ročníky je pak absolvují na konci školního roku za účelem zdokonalování se v exteriérové tvorbě. Tyto pobyty jsou organizovány jako soustředění jednotlivých tříd. Od školního roku 2003/2004 jsou všechny plenéry realizovány v nově zakoupené a rekonstruované chatě ve Vysoké u Jihlavy. K dispozici je zde ubytování pro 32 studentů. Střední umělecká škola grafická se tak zařadila mezi umělecké školy s vlastním externím pracovištěm. Chata má posloužit i pro výměnu s jinými školami v ČR, letos je plánovaná návštěva brněnské FAVU. V říjnu roku 2005 se ve Vysoké u Jihlavy odehrál týdenní sochařský plenér. Jedenáct studentů střední i vyšší školy získávalo pod vedením sochaře a pedagoga Radka Dvořáka své první praktické zkušenosti se dřevem. Studenti tvořili podle vlastních návrhů, dozvěděli se, zda je možné jejich návrh realizovat, měli možnost si dřevo sami vybrat a poznali, jaké nástroje se používají i to, jak se s obrovskými kusy dřeva manipuluje. Během soustředění vznikaly různé experimentální a monumentální plastiky. Sochy by měly vyzdobit interiéry a exteriéry grafické školy. (MF Dnes: Soustředění sochařů ) Pro umožnění kontaktu studentů s výtvarným děním jsou v programu školy pravidelné návštěvy výstav a galerií v Brně a v Praze a to dvakrát ročně. Škola hradí dopravu. Účast je povinná. Dále se každoročně organizují zahraniční poznávací zájezdy pro první ročníky do 13

14 Rakouska, konkrétně do Vídně (1 den), pro třetí ročníky Itálie-Florencie, Řím, Neapol a pro čtvrté ročníky Francie-Saint-Denis, Chartres, Paříž. Na těchto zahraničních cestách je účast nepovinná a náklady školou hrazené nejsou. 4.2 Praktická cvičení, stáže Praktická cvičení jsou týdně časově dotovány šesti hodinami. Z toho tři hodiny tráví studenti ve škole a zbylé tři hodiny jsou realizovány blokově na několika pracovištích, jako například v tiskárně v Havlíčkově Brodě, v Horáckém divadle Jihlava, v galerii Jána Šmoka (galerie školy), v oblastní galerii Vysočina atd. Na těchto místech se provádí některé pracovní úkony, které jsou v prostorách školy a školních ateliérů neaplikovatelné. Jedná se především o přípravy osvitů a realizace prospektů, provedení velkoplošných reklam, kulis, vazby knih, laminování tiskovin atd. Student dále získává kontakty na případné budoucí zaměstnavatele, eventuálně zákazníky. Stáže jsou součástí hodnocení studenta během studia. Stáž ve druhém ročníku jsem strávila v tiskárnách v Havlíčkově Brodě, kde jsem 4 dny balila knížky a počítala pivní lístky. Procházela jsem halou, ve které se knihy vázaly, takže jsem získala alespoň představu o provozu tiskárny. Velmi lákavá byla stáž v divadle a byl o ni také velký zájem. Praxe v Horáckém divadle v Jihlavě považuji za velmi poučnou. Měli jsme možnost s pomocí projekčního přístroje malovat poutače, připravovat a vybírat fotografie z představení pro reklamu nebo lepit texty na výlohy divadla. Ve třetím ročníku jsem byla ve školní galerii. Měla jsem větší štěstí, než ostatní studenti, protože se právě chystala vernisáž studentů atelieru Martina Mainera z brněnské FAVU a já se poprvé dostala do zákulisí výstavy. Bohužel většina mých spolužáků tuto možnost neměla. V ročníku čtvrtém byl mým úkolem dozor v Oblastní galerii Vysočiny nad třemi skupinami návštěvníků během čtyř dnů na výstavě Kamila Lhotáka. Stálou expozici jsem samozřejmě znala už nazpaměť a rozpravu o minulých nebo plánovaných výstavách jsem mohla vést pouze s babičkami hlídačkami. Jinak si ale myslím, že studenti mohou vyvinout vlastní iniciativu a vyhlédnout si galerii, výstavní síň, reklamní agenturu nebo například animační studio dle svého vkusu a zajistit si stáž nebo praxi. Z vlastní zkušenosti vím, že studentům vycházejí vstříc a jsou velmi rádi, že jim pokud možno nadaný student vypomůže, zvlášť když ho nemusí finančně ohodnotit. Škola se také účastní různých akcí, soutěží, společných výstav a podobně. (Pro představu uvádím v příloze č.3 Soutěže a výstavy studentů SUŠG za rok 2004/

15 5. Galerie Jána Šmoka Galerie se nachází v přízemí budovy ateliérů a je galerií školní. Byla pojmenována po význačném fotografovi a pedagogovi pražské FAMU, profesorovi Jánu Šmokovi v jehož ateliéru ředitel školy studoval. I přesto, že jako jedna z mála škol má SUŠG svoji vlastní galerii, nevystavují tady pouze její pedagogové a studenti své klauzurní a maturitní práce, ale výstavní činnost galerie je také zaměřena na prezentaci prací studentů a profesorů jiných uměleckých škol a na tvorbu renomovaných českých umělců, jejichž dílo může být inspirativním doplňkem výukových programů obou grafických škol. V poslední době tu vystavoval například Taras Kuščinskij, Svatopluk Kasalý, či Ladislav Šafránek. Galerie tak chce nejen studentům, ale i široké veřejnosti zprostředkovat konfrontační pohled na úroveň tvorby studentů a profesorů jednotlivých škol a umožnit i srovnání s dílem profesionálních umělců. O galerii Jána Šmoka jsem již psala v souvislosti s praktickými cvičeními a stážemi. Studenti by se zde měli učit instalovat díla, učit se komunikovat s návštěvníky galerie, připravovat vernisáže a nahlédnout do zákulisí přípravy výstav. Plán výstav na školní rok 2005/2006 Září 2005 Výstava školních prací studentů SUŠG Říjen 2005 Jiří Samko grafika Listopad 2005 Střední průmyslová škola keramická v Bechyni Prosinec 2005 Eduard Ovčáček obrazy, grafika Leden 2006 Jaroslav Krejčí divadelní fotografie Únor 2006 Skupina 001 malba, grafika Březen 2006 Ladislav Vyskočil plastiky, design Duben 2006 Petr Jochmann obrazy Květen 2006 Ladislav Kukla obrazy Červen 2006 Miroslav Bravenec grafika 15

16 Ředitel Mgr. Milan Dušák nechápe a lituje toho, že studenti se na vernisážích neobjevují ve větším počtu. Galerii mají doslova pod nosem, ale zřejmě u nich převládá nezájem. V případě vernisáže Jaroslava Krejčího je jejich škoda několikanásobně větší, jelikož to, co mohl studentům na živo sdělit v průběhu vernisáže, už bohužel nikomu nepředá. 30.ledna byla výstava ukončena, den před tím Jaroslav Krejčí zemřel. Je možné, že nepřítomnost studentů na vernisážích je zapříčiněna tím, že vernisáže začínají vždy v a studenti často bývají ještě ve výuce, ale vyučující je rádi a ochotně na vernisáže pouštějí a samozřejmě účast ještě doporučují. Jak sami říkají do galerie je nahánějí, bohužel se ale většina bez jejich dohledu vytratí. Studenti jsou samozřejmě rádi, že na škole jsou, ale zároveň to, co je školou nabízeno a doporučováno považují za zkostnatělé, musí být v opozici a uplatňovat tak typický studentský vzdor. 16

17 6. Dálková umělecká akademie (DUA) Studium na dálkové umělecké akademii při Střední umělecké škole grafické je samostatné bez návaznosti na studium některého z oborů schválených Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy. Jeho hlavním smyslem je odborně a úzce specializovaně připravit studenty a vlastní tvorbu, napomoci při rekvalifikaci a zvýšení kvalifikace ve stávajícím pracovním poměru a dále připravit studenty z jiných středních škol ke studiu na vysokých školách uměleckého charakteru. Již jsem se zmiňovala o studentech gymnázií, kteří se zde připravují na přijímací zkoušky například na fakulty pedagogické, architektury apod. Profesionální výuka probíhá v ateliérech (viz Kapitola 3.2 Ateliéry) a je určena všeobecně pro všechny zájemce s tvořivými ambicemi ať už za účelem umělecké přípravy nebo jen touhy začít něco dělat a zdokonalovat se. Připravuje se zde většina žáků devátých tříd k talentovým zkouškám, kteří se chtějí hlásit na SUŠG tzv. nultý ročník (1-2 semestry). Vedení školy uvádí, že 90-95% absolventů nultého ročníku přijme. Novinkou, kterou škola v tomto školním roce (tedy 2005/2006) připravila, je, že pokud má žák zájem studovat na SUŠG, ale zatím neprošel výtvarnou přípravou, přihlásí se na přípravný nultý ročník dálkové umělecké akademie a od září 2005 do ledna 2006 poctivě absolvuje přípravu na talentové zkoušky a následně při přijímacím řízení uspěje, škola mu v 1.ročníku odečte polovinu z ceny školného, které za tuto přípravu zaplatil. Dříve dostávali absolventi přípravky u přijímacích zkoušek 20 bodů k dobru, dnes se na ně hledí stejně jako na ostatní přihlášené. Dálková umělecká akademie probíhá každou sobotu od 9 do 15 hodin. Výuka je dělena do dvou pětiměsíčních semestrů, které začínají v září, únoru nebo během školního roku. Věková hranice je omezena jen minimálně, tedy let. Na akademii jsou studenti přijímáni bez přijímacích, talentových zkoušek. Je zajímavé sledovat jak se v průběhu let měnilo školné. Školní rok 1998/1999 průměrná cena za hodinu je 50Kč, 2000/2001 kresba 60Kč/hodina, kombinované studium 70Kč/hodina, počítačová grafika 100Kč/hodina, 2005/2006 kresba 80Kč/hodina, kombinované studium 90Kč/hodina, počítačová grafika 160Kč/hodina. Škola zabezpečí optimální prostory ateliéru pro výuku zvoleného typu a semestru studia. Dále zajistí základní pomůcky, jako jsou malířské stojany, malířská prkna, základní kreslící papíry (recyklovaný papír, balící papír), tiskařské stroje, litografické kameny a základní vybavení litografické dílny. Ostatní pomůcky (štětce, tužky, barvy, papíry, rámy, plátna, plechy, rydla atd.) si student dle pokynu učitele zajišťuje sám. Škola dále zajišťuje kvalitní výuku dle 17

18 rámcovým učebních osnov stanovených uměleckou akademií. Vyučují zde pedagogové Střední umělecké školy grafické, kteří mají mnohaleté zkušenosti s uměleckým vedením. Délka studia je dobrovolná, ale k získání diplomu je třeba absolvovat 6 semestrů a další 2 strávit závěrečnou prací. Tento diplom však není všeobecně uznáván, jelikož Dálková umělecká akademie nemá udělenu akreditaci od MŠMT. S ohledem na to, že výuka probíhá v mimopracovní době, je studium časově všem přístupné. V současné době jsou na akademii i studenti ze sousedních okresů, ale i ze Znojma, Prahy, Brna a dalších vzdálených míst ČR. 18

19 7. Vyšší odborná škola grafická Vyšší odborná škola grafická je školou novou. Akreditaci od Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy České republiky dostala v lednu roku Vznikla přirozeným odborným vývojem střední umělecké školy. Každoročně škola přijímá až 20 studentů do prvního ročníku. Škola sídlí ve vlastní, nově rekonstruované budově, která má k dispozici celkem 12 učeben. Interiéry jsou projektovány tak, aby studentům byla umožněna individuální výuka v malých pracovních týmech pro jednotlivé vyučovací předměty. Všechny místnosti jsou propojeny lokální sítí a připojeny k internetu stejně jako na SUŠG. V této budově sídlí studijní oddělení VOŠ. Část výuky, a to zejména výtvarná a řemeslná, probíhá i v budově ateliérů střední školy. Tato Vyšší odborná škola je výhradně zaměřena na multimediální uměleckou tvorbu. Tak se nazývá i jediný studijní obor školy. Zaměřuje se na nová umělecká odvětví, trendy dnešní doby, má nabídnout studentům to, co na trhu chybělo. Je žádoucí, aby se studenti v multimédiích dobře uchytili, aby dokázali propojit hardware se softwarem (absolventi fakult informatiky sice bravurně zvládají techniku, ale nejsou schopni dosáhnout kvality, co se umělecké stránky týče). VOŠG studentům nabízí tříleté denní studium. Vzhledem k tomu, že je na škole malé množství studentů, tedy zhruba 20 studentů v ročníku, je výuka poměrně individuální. Vyučujícími nejsou jenom pedagogové z VOŠG, ale také převážně lidé z FAMU, z České Televize a televize Nova, kteří nejsou žádnými nováčky ve svých oborech. V budově školy bylo nutné provést mnoho úprav interiéru budovy a postupně vybavit všechny místnosti nákladnými přístroji. K dispozici jsou výkonné počítače uzpůsobené k stříhání videa s programy jako jsou například Adobe Premiere nebo After Effects. Další počítače jsou také výkonné, ale nejsou uzpůsobené ke stříhání videa, slouží k výuce v programech Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, v 3D programech Maya a 3D Studio Max, nebo Flash. Samozřejmostí je tvorba webových stránek. U každého počítače je tablet. Díky kvalitním programům a také znalostem pedagogů se zde vyučuje v oblasti multimedií tvorba statických 2D a 3D objektů, které jsou pak rozhýbávány v 3D programech nebo například ve Flashi. Ale co by to bylo za reklamu, klip, animaci nebo prezentaci bez zvuku? Cosi nezajímavého a nepoutavého. A tak mají studenti k dispozici počítač pro střih zvuku. Základem pro multimediální tvorbu je znalost klasických technik jako je malba, kresba, animace a podobně. V prvním ročníku se vyučuje to nejzákladnější figurální kresba anatomie pohybu, kresba malba. Ve druhém například klasická animace, scénáristika a dramaturgie. 19

Základní myšlenkou existence školy je oživení tradiční řemeslné tvorby v regionu severní Moravy, s přesahem do dalších míst republiky.

Základní myšlenkou existence školy je oživení tradiční řemeslné tvorby v regionu severní Moravy, s přesahem do dalších míst republiky. Základní myšlenkou existence školy je oživení tradiční řemeslné tvorby v regionu severní Moravy, s přesahem do dalších míst republiky. Výroční zprávu předkládá: Ing. Jaroslav Prokop, ředitel školy Ostrava,

Více

Základní myšlenkou existence školy je oživení tradiční řemeslné tvorby v regionu severní Moravy, s přesahem do dalších míst republiky.

Základní myšlenkou existence školy je oživení tradiční řemeslné tvorby v regionu severní Moravy, s přesahem do dalších míst republiky. Základní myšlenkou existence školy je oživení tradiční řemeslné tvorby v regionu severní Moravy, s přesahem do dalších míst republiky. Výroční zprávu předkládá: Ing. Jaroslav Prokop, ředitel školy Ostrava,

Více

JIŘÍ ŽIŽKA FOTOGRAFICKÁ TVORBA PEDAGOGŮ ATELIÉRU REKLAMNÍ FOTOGRAFIE FAKULTY MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

JIŘÍ ŽIŽKA FOTOGRAFICKÁ TVORBA PEDAGOGŮ ATELIÉRU REKLAMNÍ FOTOGRAFIE FAKULTY MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ JIŘÍ ŽIŽKA FOTOGRAFICKÁ TVORBA PEDAGOGŮ ATELIÉRU REKLAMNÍ FOTOGRAFIE FAKULTY MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Slezská univerzita Filozoficko přírodovědecká fakulta Institut tvůrčí

Více

Název RVP. Počet týdnů Datum Platnost. Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace. Poděbradova 33, 702 00 OSTRAVA. Mgr.

Název RVP. Počet týdnů Datum Platnost. Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace. Poděbradova 33, 702 00 OSTRAVA. Mgr. Identifikační údaje Název ŠVP Grafika a animace Platnost 1.9.2010 Forma studia Koordinátor Délka studia v letech: 4.0 denní forma vzdělávání MgA. Jiří Hrdina Název RVP Počet týdnů Datum Platnost RVP 82-41-M/05

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) zpracovaný dle RVP G

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) zpracovaný dle RVP G ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) zpracovaný dle RVP G Motivační název: Vzdělaný člověk má stálé bohatství v sobě. Gymnázium, Šumperk

Více

Informační bulletin Školského komplexu

Informační bulletin Školského komplexu Informační bulletin Školského komplexu Gymnázium J. G. Mendela a jeho zařízení a Základní umělecká škola, školská právnická osoba I. Německé zemské gymnasium, základní škola a mateřská škola, o. p. s.

Více

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn)

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54.0049

Více

Škola s dobrým výhledem

Škola s dobrým výhledem Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Škola s dobrým výhledem Školní vzdělávací program pro čtyřleté gymnázium Dokument vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia

Více

Škola s dobrým startem

Škola s dobrým startem Školní vzdělávací program Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín pro gymnázium se sportovní přípravou Škola s dobrým startem Dokument vychází z Rámcového vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia.

Školní vzdělávací program Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia. Školní vzdělávací program Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia Otevřená škola II Dokument vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ILUSTRACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ILUSTRACE Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ILUSTRACE Kód a název oboru:

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk REDIZO 600171388 IČ 00851167. Školní vzdělávací program

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk REDIZO 600171388 IČ 00851167. Školní vzdělávací program Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk REDIZO 600171388 IČ 00851167 Školní vzdělávací program Obchodník 1 Varianta A-n Naše zboží: znalost a kompetence

Více

KKK - kooperace, komunikace, konkurenceschopnos

KKK - kooperace, komunikace, konkurenceschopnos Školní vzdělávací program KKK - kooperace, komunikace, konkurenceschopnos gymnázium (čtyřleté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací

Více

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Školní vzdělávací program Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Gymnázium čtyřleté, 7941K/41 Gymnázium osmileté, 7941K/81 (vyšší stupeň) Vzdělávací institut INTEGRA BRNO gymnázium, základní škola,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Technické lyceum Schválila ředitelka školy dne 29. srpna 2014 s platností od 1. září

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Velikost školy... 5 2.2 Vybavení školy... 5 2.2.1 Materiální vybavení... 5 2.2.2 Prostorové vybavení... 5 2.2.3 Technické vybavení... 7

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í G y m n á z i a, Č e s k é B u d ě j o v i c e, Č e s k á 6 4 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 203 204 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 203/204 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 3. 8. 204, případně

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006. Střední průmyslová škola sdělovací techniky

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006. Střední průmyslová škola sdělovací techniky Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Název školy: Střední průmyslová škola sdělovací techniky Praha 1, Panská 3 Poslední rozhodnutí o

Více

Školní vzdělávací program (zpracováno podle RVP Ekonomika a podnikání 63-41-M/01)

Školní vzdělávací program (zpracováno podle RVP Ekonomika a podnikání 63-41-M/01) Školní vzdělávací program (zpracováno podle RVP Ekonomika a podnikání 63-41-M/01) Název školního vzdělávacího programu: Provoz a řízení kulturních subjektů Stupeň poskytovaného vzdělání: střední odborné

Více

2013/2014 www.vsps-su.cz

2013/2014 www.vsps-su.cz 2013/2014 dny otevřených dveří SPŠ pro výtvarné obory 20. 10. 23. 10. 2014, 9 17 hod. SPŠ ostatní obory 1. 12. 5. 12. 2014, 9 17. hod., pátek 9 12 hod. VOŠ 18. 3. 2015 9 17 hod. Výroční zpráva VOŠ a SPŠ

Více

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP)

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) Úvod Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) FOTOGRAFIE Kód a název

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Gymnázium osmileté, 7941K/81 (nižší stupeň) Vzdělávací institut INTEGRA BRNO gymnázium, základní škola, mateřská škola, s.r.o. (od 1. 9. 2015)

Více

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická 78-42-M/01Technické lyceum Verze z 11. 06. 2008 Platnost od 1. 9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

ŠVP GYMNÁZIA LIBEREC JERONÝMOVA 425/27

ŠVP GYMNÁZIA LIBEREC JERONÝMOVA 425/27 ŠVP GYMNÁZIA LIBEREC JERONÝMOVA 425/27 OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM zpracováno podle ŠVP ZV a ŠVP GV Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Liberec, Jeronýmova 425/27 příspěvková organizace č.j.:

Více

1. Identifikační údaje. 4 2. Charakteristika vzdělávacího programu 5 2.1. Identifikační údaje oboru.. 5 2.2. Charakteristika školního vzdělávacího

1. Identifikační údaje. 4 2. Charakteristika vzdělávacího programu 5 2.1. Identifikační údaje oboru.. 5 2.2. Charakteristika školního vzdělávacího Obsah strana 1 1. Identifikační údaje. 4 2. Charakteristika vzdělávacího programu 5 2.1. Identifikační údaje oboru.. 5 2.2. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 5 2.3. Charakteristika školy.

Více

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín. Otevřená škola I. Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého gymnázia

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín. Otevřená škola I. Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého gymnázia Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Otevřená škola I Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého gymnázia Dokument vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Textové editory a tabulkové procesory a jejich možnosti na ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Textové editory a tabulkové procesory a jejich možnosti na ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Textové editory a tabulkové procesory a jejich možnosti na ZŠ Bakalářská práce Brno 2007 Autor práce: Jana Stránská,

Více