MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Pedagogická fakulta Katedra Výtvarné výchovy Střední umělecká škola grafická v Jihlavě Bakalářská práce Brno 2006 Autor práce:sylvie Rýparová Vedoucí práce:doc.paeddr. Radek Horáček, PhD.

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a použila jen prameny, které jsou uvedené v seznamu použitých materiálů. V Brně dne Sylvie Rýparová 2

3 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala Mgr. Janu Trdému za odbornou pomoc a své rodině za trpělivost a podporu. 3

4 Obsah Úvod.5 1. Střední umělecká škola 6 2. Na startu Budovy školy Hlavní budova SUŠG Ateliéry Propagační výtvarnictví Malířské plenéry Praktická cvičení, stáže Galerie Jána Šmoka Dálková umělecká akademie (DUA) Vyšší odborná škola grafická Vstupní předpoklady studentů Profil absolventa SPŠG Hellichova, Praha Výuka VV v Německu Závěrem Seznam příloh Použité materiály

5 Úvod Tématem mé bakalářské práce je Soukromá střední umělecká škola grafická v Jihlavě. Jen okrajově se pak má práce dotýká Vyšší odborné školy grafické, která je plynulým pokračováním školy střední. Tato střední umělecká škola má v České republice své renomé, rozhodně není školou nenápadnou a v souvislosti se středním odborným školstvím je veřejnosti známá. Píši o historii školy, studijních programech, materiálním vybavení atd. Vzhledem k tomu, že je škola poměrně mladá (od jejího založení uplynulo pouze třináct let), bylo nesnadné najít podklady v literatuře. Opírám se především o novinové články a informace od pedagogů, které jsem kontaktovala osobně. Partnerskou školou SUŠG a VOŠG je Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická v Praze tzv. Hellichovka. Tuto školu jsem na pozvání pana ředitele PhDr. Sehnala navštívila a mohu tak předložit srovnání obou škol. Navštívila jsem také jihlavský Úřad práce, abych se přesvědčila o situaci uplatňování absolventů střední i vyšší odborné školy grafické a přikládám srovnání s jinými středními a středními odbornými školami ve městě Jihlavě. Dále uvádím krátký vhled na německou školu a její přístupy ke vzdělávání žáků, kteří si výtvarnou výchovu vyberou jako volitelný předmět. 5

6 1. Střední umělecká škola Soukromá vyšší odborná škola grafická a Střední umělecká škola grafická, s.r.o. je jednou z největších uměleckých škol v České republice. Střední škola byla založena v roce 1993 a od roku 1997 má i mezinárodní složení studentů. V lednu roku 2001 ji byla udělena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR akreditace pro výuku nového oboru vyšší odborné školy. Vyšší odborná škola grafická a střední umělecká škola grafická jsou zařazeny do sítě škol MŠMT a mají tedy plnou akreditaci pro kvalitní výuku, připravující studenty k maturitě, pro vyšší odborné vzdělání a ke studiu na různých vysokých školách a samozřejmě i k okamžitému profesionálnímu zapojení do praktického života. Základem výuky je vedle teorie zvládnutí kresby, malby, grafiky, keramiky, plastiky a navrhování. Velmi důležité je, aby student uměl vše zpracovat na počítačích v grafických programech a dokázal tak své dílo dobře a efektivně prodat. V roce 2003 oslavila škola 10. výročí založení. Při této příležitosti byl vydán almanach. Grafické školy, tedy střední umělecká a vyšší odborná se každoročně prezentují veřejnosti prospektem, ve kterém nabízí základní informace o škole, dálkové umělecké akademii, přijímacích talentových zkouškách, školném, školní galerii, o činnostech školy. Je doplněn velkým množstvím fotografií z budov školy a ateliérů a také ukázkami prací studentů i pedagogů. Informace o škole můžeme samozřejmě získat i na webových stránkách a Ve školách jsou nově instalovány webové kamery a je tak možné sledovat aktuální pohyb studentů po chodbách školy. Je celkem možné, že studenty brzo napadne, vzhledem ke své hravosti, kreativitě a potřebě se předvést, realizovat vlastní reality show. 6

7 2. Na startu Po patnácti letech pedagogické praxe a po čtyřech letech po absolvování FAMU se rozhodl Mgr. Milan Dušák založit školu podle svých představ. Odborná rada tehdejší ředitelky Školského úřadu mu pomohla a podpořila ho ve smělých plánech. Vzhledem k tomu, že oborem Mgr. Dušáka je fotografie, pohrával si s myšlenkou založit školu s oborem Umělecká fotografie. Po čtrnáctidenním rozhodování od tohoto plánu ustoupil, protože by bylo zapotřebí velké kreativity potencionálních studentů. Oficiálním oborem se tedy stalo Propagační výtvarnictví a užitá grafika. I ostatní umělecké školy, které jako jeden ze svých oborů zvolily uměleckou fotografii nakonec přistoupily k podobným řešením. Ještě ve školním roce 1998/1999 škola nabízela obor Umělecká produkce. Toto studijní zaměření bylo určeno pro absolventy základních škol a škola nevyžadovala talentové zkoušky z kresby a malby. Uplatnění absolventů spočívalo v tom., že jim měl být umožněn vstup na všechny typy humanitně zaměřených škol, včetně škol uměleckých, samostatná práce v multimediální produkci a tvorbě, zřízení a vedení galerií, reklamních agentur a management prodeje výrobků různých firem. Ve školním roce 1999/2000 již tento obor otevřen nebyl, protože studijní program byl již zastaralý, neodpovídal současným požadavkům a nebyl o něj velký zájem. V roce 1993 byla otevřena jedna třída střední školy a dálkové studium. Díky přístupu ke studentům a novým pedagogickým metodám výuky byl zájem o studium čím dál větší, a tak se každým rokem zvyšoval počet tříd, až do dnešní podoby. Dnes má Střední umělecká škola grafická přibližně 360 studentů. V čem Milan Dušák vidí tajemství úspěchu? Člověk musí jít do každého podnikání doslova rovnýma nohama a bez nějakých postraních úmyslů. Možná se to podařilo i proto, že jsem v tom sám, že nemám žádné společníky. Bohužel jsem musel zapomenout na vlastní tvorbu a všechen svůj čas věnovat škole. Vlastně přece jenom něco dělám, ale raději s tím nejdu ven. Samozřejmě mně nahrálo i štěstí. Bez štěstí to nejde. A taky musíte přesně vědět, co chcete, a v zásadních věcech nedělat žádné ústupky. (MF Dnes: Do podnikání musí jít člověk rovnýma nohama, říká Dušák ) 7

8 3. Budovy školy Pro stabilitu školy bylo nutné během let zajistit i vlastní prostory a tak bylo postupně zakoupeno pět budov. Hlavní budova SUŠG, budova ateliérů, budova VOŠG, chata ve Vysoké u Jihlavy, pro realizaci malířských plenérů (viz Kapitola 4.1 Malířské plenéry) a budoucí tělocvična, zakoupená v roce 2005, jejíž předností bude multifunkční využití. V současné době je zde vybudováno podium pro divadlo, připravuje se moderní osvětlení, opona, plátno na promítání, takže budova bude fungovat i jako kino. Nebude chybět ani zázemí pro divadlo i tělocvičnu a navíc se studenti mohou těšit na saunu. Další, čím se tento multifunkční objekt bude moci pochlubit, je kvalitní zvuková technika. Tato více než sto let stará budova má i svoji historii. Během války to byla tělocvična pro Hitlerjugend. Později se účelovost a majitelé měnili a v roce 1991 zde byl založen rockový klub, který byl studenty často navštěvován. Když pak chtělo město klub zavřít a budovu zbourat v petici proti zrušení bylo nejvíc podpisů z řad studentů a pedagogů grafické školy. Nakonec klub přece jen zavřeli, ale nezbourali. V současné době probíhá rekonstrukce, která bude dokončena v srpnu Podle mých informací je ale studentům lhostejné, že budou mít moderní tělocvičnu, jelikož na tělocvik nechodí a většina je z něj osvobozena. Snad pro ně bude přínosem alespoň divadlo, kino a sauna. Další dvě budovy jsou dlouhodobě pronajaty a fungují jako penziony pro pedagogy a studenty. Součástí každého pokoje je vybavení kuchyně kuchyňskou linkou, ledničkou, mikrovlnou troubou, elektrickým sporákem. Ke každé bytové jednotce přísluší vlastní koupelna. Každý student má k dispozici vlastní pracovní stůl s lampou, knihovnu, šatní skříň, noční stolek, válendu s úložným prostorem a všude v pokojích jsou koberce. Že zde není stálý pedagogický dohled je podle školy nevýhodou, studenti si to však nemyslí. Správu penzionu zajišťuje správcová svojí denní kontrolou a úklidem. Já nevýhodu vidím v tom, že nabídka volných ubytovacích míst nepokrývá poptávku. Většina studentů není místních a pokud jim není umožněno ubytování ve školních penzionech, využívají státních Domovů mládeže. V Domovech mládeže se ubytovávají většinou studenti nižších ročníků a postupně jsou vylučováni kvůli nevhodnému chování. Využívají tedy pronájmů. 8

9 3.1 Hlavní budova SUŠG Střední umělecká škola grafická se nachází v renovované čtyřpodlažní budově s velkou zahradou, umístěné ve středu města Jihlavy. Tato budova byla školou zakoupena v roce 1995 a škola se tak stala nezávislou na pronájmech. Chodby v budově školy jsou konstituovány tak, aby plnily funkci galerie studentských prací, ale také k odpočinku jsou ozvučeny reproduktory, vyzdobeny květinami. Kožené pohovky, křesla, židle, architektonicky zajímavě řešená ležení, koberce, to vše zpříjemňuje přestávky, či volné hodiny. Jaké je pak kruté vystřízlivění studentů po nástupu na jiná státní školská zařízení. V této budově školy je osm učeben teorie, studovna, ředitelna, kabinety, sborovna, kanceláře, posilovna, která často využívána není a sociální zařízení včetně sprch. V prvním podlaží budovy je dokonce bezbariérová toaleta, a tak si kladu otázku, zda by mohlo být umožněno studium žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami. Možné by to podle vedení školy bylo, hlavní problém (například v případě vozíčkáře) by však nastal v budově ateliérů, kde není výtah. Oficiálně škola žádné omezení nemá. Budova školy, ale také ateliéry, je chráněna elektronickým zařízením a hlídána bezpečnostní agenturou. Vstup do školy je zajištěn systémem bezkontaktních čipových karet, které vlastní každý student, pedagog i hospodářský pracovník školy. To vše nejen pro bezpečí studentů, ale také proto, že v budově školy je každá třída vybavena televizí, promítacím plátnem, videem a také samozřejmě nechybí počítač připojený k internetu. Každý pedagog ve škole má svojí (školní) ovou adresu např. Tohle je výborný způsob komunikace mezi učiteli a rodiči studentů, kteří nejsou místní a nemohou tak dohlížet na své ratolesti. V některých případech ani nemohou dorazit na rodičovské schůzky. Schůzky rodičů se pravidelně konají v pátek a to 4. a 3. ročníků v 11 hodin, 2. ve 12 hodin a 1. ročníků ve 13 hodin. Hodina schůzek mi připadá poněkud nerozumná vzhledem k tomu, že většina pracujících a nejihlavských rodičů dá přednost záležitostem důležitějším. V tomto případě je forma komunikace elektronickou poštou nezbytná. Pedagogové mají povinnost sdělit rodičům elektronickou poštou, že žák má nepřiměřenou absenci nebo nějaké kázeňské nedostatky. Toto propojení ale funguje nejen mezi rodiči a pedagogy, ale též mezi rodiči a dětmi. Je to levné, rychlé a účelné. SUŠG se řadí mezi málo škol, které mají stoprocentní napojení všech učeben bez omezení délky komunikace. 9

10 3.2 Ateliéry Budova školních ateliérů, která je vzdálena od školy zhruba 350 metrů. To sice není ideální, ale studenti mají rozvrhy tvořeny tak, aby nemuseli často přecházet. Většinou se teoretická výuka odehrává v budově školy dopoledne a umělecká, praktická a časově náročnější část odpoledne na ateliérech. Tyto nejen malířské ateliéry jsou velmi dobře vybaveny a novinkou jsou praktické skříňky pro úschovu například barev, štětců nebo jiných pomůcek a také to, že je zde umožněn vstup i ve venkovní obuvi. Nachází se zde vybavení, které umožňuje maximální uměleckou realizaci. Budova je pětipodlažní a je stoprocentně využita. Je zde 13 plně vybavených ateliérů, některé jsou tvořené i několika místnostmi. V přízemí je sítotisková dílna, v prvním patře grafický ateliér, v druhém ateliér fotografický s černou komorou, ve třetím patře 3 počítačové učebny, které jsou vybavené technikou se softwarem Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Indesign, Macromedia Dreamwaver, Flash. (Detailní informace o parametrech počítačů na SUŠG a VOŠG předkládám v příloze č. 2 Vybavení počítačových učeben ). Tyto učebny disponují také tiskárnami, scannery atd., což dovolí studentům a pedagogům kvalitní výuku v oblasti počítačové grafiky, navrhování, reklamy a internetu. Je možné počítače využívat i mimo vyučování pro vlastní potřebu nebo vyhledávaní informací do výuky. Dále zde je ateliér keramický, sochařský a ateliéry pro kresbu, malbu, navrhování, figurální i velkoformátovou kresbu a malbu. Figurální kresba/malba, je mnohými studenty oblíbená, a proto ještě navštěvují tzv. večerní akt. Tento předmět je dobrovolný, koná se dvakrát týdně a schází se tu studenti z různých ročníků. Škola zajistí akt popřípadě i aktů několik, technika práce je libovolná a studenti se takto připravují do předmětu figurální kresba, ale také na svá autorská díla. Háček vidím v tom, že je večerní akt večerní tj. zhruba od 17. do 20. hodiny a někteří studenti tak tráví ve škole hodin. Vzhledem k tomu, že je pro střední umělecké školy charakteristické poměrně dlouhé vyučování, a u SUŠG tomu není jinak (34-38 vyučovacích hodin týdně,) jiná alternativa se zřejmě nenabízí. Mohu srovnat figurální kresbu, kterou jsem absolvovala já a tu, kterou prochází dnešní třetí ročníky. Dnes již není pravidlem, kresba tužkou, rudkou nebo uhlem, studenti kreslí barevnými pastely, předvádí tak svůj cit pro barvu, mají k dispozici větší prkna, tím pádem i formáty figurálních studií jsou větší a patrná je též snaha zobrazit více detailů např. prsty, chodidla. Někteří se pokoušejí i o portrét. 10

11 4. Propagační výtvarnictví Jak jsem se již uvedla, oborem Střední umělecké školy grafické je propagační výtvarnictví a užitá grafika, avšak škola nemá žádné specifické zaměření, zabývá se všemi obory, aby měl student přehled v grafických odvětvích. (Informace o tom, jaké předměty se ve škole učí a jak jsou časově dotovány jsou uvedeny v příloze č. 1 Učební plán.) A další moje otázka je nasnadě. Žák 9. ročníku základní školy se rozhoduje jakou školu si do přihlášky vybrat. Gymnázium, kde si jako volitelný předmět může vybrat výtvarnou výchovu a může z ní i maturovat, nebo Střední uměleckou školu grafickou. Velký vliv na tomto rozhodnutí jistě mají rodiče a pokud dítko prospívá se samými jedničkami a jenom rádo kreslí volba je jasná. Zlom ale zřejmě nastane v září 2006, kdy se SUŠG vydává do boje o potencionální studenty gymnázií a rozšiřuje studium jazyků (anglický, německý a francouzský jazyk), pro zájemce o studium architektury rozšiřuje studium matematiky a chemie a 3. a 4. ročníkům nabízí nepovinný předmět příprava na vysoké školy. Pokud se i v tomto případě žáček rozhodně studovat gymnázium a během studia zjistí, že příprava na uměleckou vysokou školu nebo obor zde vázne nebo není dostatečná může využít intenzivní výuku na Dálkové umělecké akademii. (viz Kapitola 6. Dálková umělecká akademie) I přesto, že jsou znalosti studentů SUŠG dosti široké, není problém navštěvovat dobrovolné hodiny podle individuálních zájmů studenta a dále své znalosti prohlubovat. Jedná se například o již zmíněný večerní akt, fotografii, grafiku, modelování apod. Pojetí studijního oboru Propagační výtvarnictví 1. Charakteristika studijního oboru Studijní obor propagační výtvarnictví připravuje žáky pro činnost středních výtvarně technických pracovníků v oblasti propagace. Jde o činnosti, které se zaměřují jednak na tvorbu jednotlivých propagačních prostředků, jednak na ucelená řešení propagačních a výstavních akcí, jednak na řešení úprav tiskových prostředků v celém jejich spektru. Obor připravuje žáky také pro studium na vysokých školách, zejména uměleckého směru. 2. Charakteristika obsahu vzdělávání Obsah vzdělání je stanoven tak, aby žáci mohli po úspěšném absolvování studia vykonávat činnosti středních výtvarně technických pracovníků v oblasti propagačního výtvarnictví, aby byli připraveni pro studium na uměleckých školách uměleckého zaměření, případně i příbuzných oborů jiných vysokých škol. 11

12 3. Metody a formy výchovně vzdělávací práce Metody výchovně vzdělávací práce zahrnují činnosti učitele a činnosti žáka. Jsou způsobem realizace obecných didaktických principů na stanoveném obsahu učiva a se zaměřením na cíle studijního oboru. S použitými metodami práce úzce souvisí rozvíjení dovedností a návyků používat odbornou literaturu a vytvářet vnitřní potřebu dále se vzdělávat. Formy výchovně vzdělávací práce tvoří s metodami jednotný celek. Při posuzování forem z hlediska organizace výchovně vzdělávacího procesu je pro tento studijní obor charakteristické, že se vedle běžných způsobů práce ve třídě uplatňují v široké míře zejména praktická cvičení ve školních dílnách, cvičení grafická, laboratorní, ateliérová a též cvičení v exteriéru. Dále i cvičení u význačných výtvarníků a na pracovištích propagačních agentur apod. významnou součástí výchovně vzdělávacího procesu jsou exkurze. Profil absolventa Absolvent Propagačního výtvarnictví je připraven pro budoucí uplatnění v odpovídajících pracovních a společenských funkcích. K nejdůležitějším žádoucím osobnostním rysům absolventa patří následující schopnosti: -samostatně myslet a pohotově rozhodovat -cílevědomě, rozvážně a rozhodně jednat -aplikovat získané vědomosti a dovednosti ve společenské praxi -vytvořit si svůj výtvarný názor a ten dále rozvíjet. Absolventi studijního oboru Propagačního výtvarnictví se mohou uplatnit především: -jako samostatný výtvarník -jako výtvarník propagace (v propagačních agenturách, nakladatelství, vydavatelství, v žurnalistice, v kulturní oblasti) - jako výtvarný redaktor -ve výrobní a obchodní sféře propagace jako propagační výtvarník -ve výstavnickém, reklamním oddělení příslušné firmy -výtvarník DTP studia -vedoucí marketingové firmy (Základní pedagogické dokumenty pro střední odborné školy) 12

13 Zajímalo mě, jak je to opravdu s uplatněním absolventů Střední umělecké školy grafické. Informace jsem hledala na jihlavském Úřadu práce, kde mi poskytli podrobný přehled o evidovaných absolventech středních, středních odborných a vyšších škol v okresu Jihlava. Musím upozornit na fakt, že počty absolventů škol evidovaných na úřadech práce jsou platné ke dni Na konci září, nedlouho po prázdninách, jsou čísla pochopitelně vyšší. (V příloze č.5 Počty absolventů škol evidovaných na úřadech práce předkládám pro srovnání výběr jihlavských škol, včetně Gymnázia, Obchodní akademie nebo Střední průmyslové školy textilní, která má některá zaměření podobná grafické škole a kam se většina neúspěšných uchazečů o studium na SUŠG hlásí.) 4.1 Malířské plenéry V průběhu školního roku jsou do programu školy zařazovány malířské plenéry. Nově jsou také zařazovány ve čtvrtých ročnících. První ročníky na týdenní pobyty mezi stromy jezdí na začátku školního roku, už během září a tyto pobyty tak zejména slouží k rychlejšímu vzájemnému poznání studentů a učitelů po nástupu do školy. Druhé a třetí ročníky je pak absolvují na konci školního roku za účelem zdokonalování se v exteriérové tvorbě. Tyto pobyty jsou organizovány jako soustředění jednotlivých tříd. Od školního roku 2003/2004 jsou všechny plenéry realizovány v nově zakoupené a rekonstruované chatě ve Vysoké u Jihlavy. K dispozici je zde ubytování pro 32 studentů. Střední umělecká škola grafická se tak zařadila mezi umělecké školy s vlastním externím pracovištěm. Chata má posloužit i pro výměnu s jinými školami v ČR, letos je plánovaná návštěva brněnské FAVU. V říjnu roku 2005 se ve Vysoké u Jihlavy odehrál týdenní sochařský plenér. Jedenáct studentů střední i vyšší školy získávalo pod vedením sochaře a pedagoga Radka Dvořáka své první praktické zkušenosti se dřevem. Studenti tvořili podle vlastních návrhů, dozvěděli se, zda je možné jejich návrh realizovat, měli možnost si dřevo sami vybrat a poznali, jaké nástroje se používají i to, jak se s obrovskými kusy dřeva manipuluje. Během soustředění vznikaly různé experimentální a monumentální plastiky. Sochy by měly vyzdobit interiéry a exteriéry grafické školy. (MF Dnes: Soustředění sochařů ) Pro umožnění kontaktu studentů s výtvarným děním jsou v programu školy pravidelné návštěvy výstav a galerií v Brně a v Praze a to dvakrát ročně. Škola hradí dopravu. Účast je povinná. Dále se každoročně organizují zahraniční poznávací zájezdy pro první ročníky do 13

14 Rakouska, konkrétně do Vídně (1 den), pro třetí ročníky Itálie-Florencie, Řím, Neapol a pro čtvrté ročníky Francie-Saint-Denis, Chartres, Paříž. Na těchto zahraničních cestách je účast nepovinná a náklady školou hrazené nejsou. 4.2 Praktická cvičení, stáže Praktická cvičení jsou týdně časově dotovány šesti hodinami. Z toho tři hodiny tráví studenti ve škole a zbylé tři hodiny jsou realizovány blokově na několika pracovištích, jako například v tiskárně v Havlíčkově Brodě, v Horáckém divadle Jihlava, v galerii Jána Šmoka (galerie školy), v oblastní galerii Vysočina atd. Na těchto místech se provádí některé pracovní úkony, které jsou v prostorách školy a školních ateliérů neaplikovatelné. Jedná se především o přípravy osvitů a realizace prospektů, provedení velkoplošných reklam, kulis, vazby knih, laminování tiskovin atd. Student dále získává kontakty na případné budoucí zaměstnavatele, eventuálně zákazníky. Stáže jsou součástí hodnocení studenta během studia. Stáž ve druhém ročníku jsem strávila v tiskárnách v Havlíčkově Brodě, kde jsem 4 dny balila knížky a počítala pivní lístky. Procházela jsem halou, ve které se knihy vázaly, takže jsem získala alespoň představu o provozu tiskárny. Velmi lákavá byla stáž v divadle a byl o ni také velký zájem. Praxe v Horáckém divadle v Jihlavě považuji za velmi poučnou. Měli jsme možnost s pomocí projekčního přístroje malovat poutače, připravovat a vybírat fotografie z představení pro reklamu nebo lepit texty na výlohy divadla. Ve třetím ročníku jsem byla ve školní galerii. Měla jsem větší štěstí, než ostatní studenti, protože se právě chystala vernisáž studentů atelieru Martina Mainera z brněnské FAVU a já se poprvé dostala do zákulisí výstavy. Bohužel většina mých spolužáků tuto možnost neměla. V ročníku čtvrtém byl mým úkolem dozor v Oblastní galerii Vysočiny nad třemi skupinami návštěvníků během čtyř dnů na výstavě Kamila Lhotáka. Stálou expozici jsem samozřejmě znala už nazpaměť a rozpravu o minulých nebo plánovaných výstavách jsem mohla vést pouze s babičkami hlídačkami. Jinak si ale myslím, že studenti mohou vyvinout vlastní iniciativu a vyhlédnout si galerii, výstavní síň, reklamní agenturu nebo například animační studio dle svého vkusu a zajistit si stáž nebo praxi. Z vlastní zkušenosti vím, že studentům vycházejí vstříc a jsou velmi rádi, že jim pokud možno nadaný student vypomůže, zvlášť když ho nemusí finančně ohodnotit. Škola se také účastní různých akcí, soutěží, společných výstav a podobně. (Pro představu uvádím v příloze č.3 Soutěže a výstavy studentů SUŠG za rok 2004/

15 5. Galerie Jána Šmoka Galerie se nachází v přízemí budovy ateliérů a je galerií školní. Byla pojmenována po význačném fotografovi a pedagogovi pražské FAMU, profesorovi Jánu Šmokovi v jehož ateliéru ředitel školy studoval. I přesto, že jako jedna z mála škol má SUŠG svoji vlastní galerii, nevystavují tady pouze její pedagogové a studenti své klauzurní a maturitní práce, ale výstavní činnost galerie je také zaměřena na prezentaci prací studentů a profesorů jiných uměleckých škol a na tvorbu renomovaných českých umělců, jejichž dílo může být inspirativním doplňkem výukových programů obou grafických škol. V poslední době tu vystavoval například Taras Kuščinskij, Svatopluk Kasalý, či Ladislav Šafránek. Galerie tak chce nejen studentům, ale i široké veřejnosti zprostředkovat konfrontační pohled na úroveň tvorby studentů a profesorů jednotlivých škol a umožnit i srovnání s dílem profesionálních umělců. O galerii Jána Šmoka jsem již psala v souvislosti s praktickými cvičeními a stážemi. Studenti by se zde měli učit instalovat díla, učit se komunikovat s návštěvníky galerie, připravovat vernisáže a nahlédnout do zákulisí přípravy výstav. Plán výstav na školní rok 2005/2006 Září 2005 Výstava školních prací studentů SUŠG Říjen 2005 Jiří Samko grafika Listopad 2005 Střední průmyslová škola keramická v Bechyni Prosinec 2005 Eduard Ovčáček obrazy, grafika Leden 2006 Jaroslav Krejčí divadelní fotografie Únor 2006 Skupina 001 malba, grafika Březen 2006 Ladislav Vyskočil plastiky, design Duben 2006 Petr Jochmann obrazy Květen 2006 Ladislav Kukla obrazy Červen 2006 Miroslav Bravenec grafika 15

16 Ředitel Mgr. Milan Dušák nechápe a lituje toho, že studenti se na vernisážích neobjevují ve větším počtu. Galerii mají doslova pod nosem, ale zřejmě u nich převládá nezájem. V případě vernisáže Jaroslava Krejčího je jejich škoda několikanásobně větší, jelikož to, co mohl studentům na živo sdělit v průběhu vernisáže, už bohužel nikomu nepředá. 30.ledna byla výstava ukončena, den před tím Jaroslav Krejčí zemřel. Je možné, že nepřítomnost studentů na vernisážích je zapříčiněna tím, že vernisáže začínají vždy v a studenti často bývají ještě ve výuce, ale vyučující je rádi a ochotně na vernisáže pouštějí a samozřejmě účast ještě doporučují. Jak sami říkají do galerie je nahánějí, bohužel se ale většina bez jejich dohledu vytratí. Studenti jsou samozřejmě rádi, že na škole jsou, ale zároveň to, co je školou nabízeno a doporučováno považují za zkostnatělé, musí být v opozici a uplatňovat tak typický studentský vzdor. 16

17 6. Dálková umělecká akademie (DUA) Studium na dálkové umělecké akademii při Střední umělecké škole grafické je samostatné bez návaznosti na studium některého z oborů schválených Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy. Jeho hlavním smyslem je odborně a úzce specializovaně připravit studenty a vlastní tvorbu, napomoci při rekvalifikaci a zvýšení kvalifikace ve stávajícím pracovním poměru a dále připravit studenty z jiných středních škol ke studiu na vysokých školách uměleckého charakteru. Již jsem se zmiňovala o studentech gymnázií, kteří se zde připravují na přijímací zkoušky například na fakulty pedagogické, architektury apod. Profesionální výuka probíhá v ateliérech (viz Kapitola 3.2 Ateliéry) a je určena všeobecně pro všechny zájemce s tvořivými ambicemi ať už za účelem umělecké přípravy nebo jen touhy začít něco dělat a zdokonalovat se. Připravuje se zde většina žáků devátých tříd k talentovým zkouškám, kteří se chtějí hlásit na SUŠG tzv. nultý ročník (1-2 semestry). Vedení školy uvádí, že 90-95% absolventů nultého ročníku přijme. Novinkou, kterou škola v tomto školním roce (tedy 2005/2006) připravila, je, že pokud má žák zájem studovat na SUŠG, ale zatím neprošel výtvarnou přípravou, přihlásí se na přípravný nultý ročník dálkové umělecké akademie a od září 2005 do ledna 2006 poctivě absolvuje přípravu na talentové zkoušky a následně při přijímacím řízení uspěje, škola mu v 1.ročníku odečte polovinu z ceny školného, které za tuto přípravu zaplatil. Dříve dostávali absolventi přípravky u přijímacích zkoušek 20 bodů k dobru, dnes se na ně hledí stejně jako na ostatní přihlášené. Dálková umělecká akademie probíhá každou sobotu od 9 do 15 hodin. Výuka je dělena do dvou pětiměsíčních semestrů, které začínají v září, únoru nebo během školního roku. Věková hranice je omezena jen minimálně, tedy let. Na akademii jsou studenti přijímáni bez přijímacích, talentových zkoušek. Je zajímavé sledovat jak se v průběhu let měnilo školné. Školní rok 1998/1999 průměrná cena za hodinu je 50Kč, 2000/2001 kresba 60Kč/hodina, kombinované studium 70Kč/hodina, počítačová grafika 100Kč/hodina, 2005/2006 kresba 80Kč/hodina, kombinované studium 90Kč/hodina, počítačová grafika 160Kč/hodina. Škola zabezpečí optimální prostory ateliéru pro výuku zvoleného typu a semestru studia. Dále zajistí základní pomůcky, jako jsou malířské stojany, malířská prkna, základní kreslící papíry (recyklovaný papír, balící papír), tiskařské stroje, litografické kameny a základní vybavení litografické dílny. Ostatní pomůcky (štětce, tužky, barvy, papíry, rámy, plátna, plechy, rydla atd.) si student dle pokynu učitele zajišťuje sám. Škola dále zajišťuje kvalitní výuku dle 17

18 rámcovým učebních osnov stanovených uměleckou akademií. Vyučují zde pedagogové Střední umělecké školy grafické, kteří mají mnohaleté zkušenosti s uměleckým vedením. Délka studia je dobrovolná, ale k získání diplomu je třeba absolvovat 6 semestrů a další 2 strávit závěrečnou prací. Tento diplom však není všeobecně uznáván, jelikož Dálková umělecká akademie nemá udělenu akreditaci od MŠMT. S ohledem na to, že výuka probíhá v mimopracovní době, je studium časově všem přístupné. V současné době jsou na akademii i studenti ze sousedních okresů, ale i ze Znojma, Prahy, Brna a dalších vzdálených míst ČR. 18

19 7. Vyšší odborná škola grafická Vyšší odborná škola grafická je školou novou. Akreditaci od Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy České republiky dostala v lednu roku Vznikla přirozeným odborným vývojem střední umělecké školy. Každoročně škola přijímá až 20 studentů do prvního ročníku. Škola sídlí ve vlastní, nově rekonstruované budově, která má k dispozici celkem 12 učeben. Interiéry jsou projektovány tak, aby studentům byla umožněna individuální výuka v malých pracovních týmech pro jednotlivé vyučovací předměty. Všechny místnosti jsou propojeny lokální sítí a připojeny k internetu stejně jako na SUŠG. V této budově sídlí studijní oddělení VOŠ. Část výuky, a to zejména výtvarná a řemeslná, probíhá i v budově ateliérů střední školy. Tato Vyšší odborná škola je výhradně zaměřena na multimediální uměleckou tvorbu. Tak se nazývá i jediný studijní obor školy. Zaměřuje se na nová umělecká odvětví, trendy dnešní doby, má nabídnout studentům to, co na trhu chybělo. Je žádoucí, aby se studenti v multimédiích dobře uchytili, aby dokázali propojit hardware se softwarem (absolventi fakult informatiky sice bravurně zvládají techniku, ale nejsou schopni dosáhnout kvality, co se umělecké stránky týče). VOŠG studentům nabízí tříleté denní studium. Vzhledem k tomu, že je na škole malé množství studentů, tedy zhruba 20 studentů v ročníku, je výuka poměrně individuální. Vyučujícími nejsou jenom pedagogové z VOŠG, ale také převážně lidé z FAMU, z České Televize a televize Nova, kteří nejsou žádnými nováčky ve svých oborech. V budově školy bylo nutné provést mnoho úprav interiéru budovy a postupně vybavit všechny místnosti nákladnými přístroji. K dispozici jsou výkonné počítače uzpůsobené k stříhání videa s programy jako jsou například Adobe Premiere nebo After Effects. Další počítače jsou také výkonné, ale nejsou uzpůsobené ke stříhání videa, slouží k výuce v programech Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, v 3D programech Maya a 3D Studio Max, nebo Flash. Samozřejmostí je tvorba webových stránek. U každého počítače je tablet. Díky kvalitním programům a také znalostem pedagogů se zde vyučuje v oblasti multimedií tvorba statických 2D a 3D objektů, které jsou pak rozhýbávány v 3D programech nebo například ve Flashi. Ale co by to bylo za reklamu, klip, animaci nebo prezentaci bez zvuku? Cosi nezajímavého a nepoutavého. A tak mají studenti k dispozici počítač pro střih zvuku. Základem pro multimediální tvorbu je znalost klasických technik jako je malba, kresba, animace a podobně. V prvním ročníku se vyučuje to nejzákladnější figurální kresba anatomie pohybu, kresba malba. Ve druhém například klasická animace, scénáristika a dramaturgie. 19

20 Studenti bydlí přímo v budově školy. Na tom by nebylo nic tak zvláštního, ale každý student má vedle své postele přípojku, pomocí které se může připojit na okolní počítače, takže může třeba dokončit svou školní práci nebo se připojit na internet. Upozorňuji, že ubytování zdarma není. Studenti VOŠG mají k dispozici digitální fotoaparát a digitální kameru, které se využívají hlavně při výuce. Teorii tedy pravděpodobně zvládají velice dobře, ale co kreativita, originalita a samostatnost? K těmto řekněme schopnostem jsou vedeni hned po překročení prahu školy. Pokud člověk neumí svou prací někoho ovlivnit, oslovit a následně ji kvalitně zpeněžit, je jeho práce téměř zbytečná. A právě proto je součástí výuky psychologie reklamy, právnické a podnikatelské minimum. Během studia studenti stráví čtyři týdny odbornou praxí nebo plenéry, z toho jeden až dva týdny v zahraničí. 7.1 Vstupní předpoklady studentů Ke studiu oboru multimediální tvorba se přijímají studenti, kteří získali úplné střední vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání. Vzhledem k vysokým nárokům na umělecké a estetické vnímání je však podmínkou studia tohoto oboru úspěšné složení talentových přijímacích zkoušek. To předpokládá u uchazečů o studium výtvarné nadání, kreativitu a jistou orientaci v dějinách umění a kulturním dění vůbec. Vzhledem k zaměření oboru na digitální media je výhodou alespoň základní náhled na práci s počítačovou grafikou. Nejen Střední umělecká škola grafická, ale i Vyšší odborná škola grafická je školou soukromou. Na VOŠG je školné téměř dvojnásobné. Pohybuje se v rozmezí mezi korunami českými měsíčně. Pro první rok studia je školné odstupňované dle výsledku přijímacích talentových zkoušek. V následujících letech pak dle výsledků studia ke konci příslušného ročníku. Školné je opravdu vysoké a není jistě jednoduché ho pokrýt. Škola ale pracuje na různých projektech a pomáhá studentům k novým kontaktům. Toho mohou využít a vydělat tak nějaké peníze a navíc získat dnes tolik nutnou praxi. 7.2 Profil absolventa Škola prezentuje profil absolventa VOŠG takto absolvent ovládá základy klasických výtvarných technik, ale zejména pak nástroje pro digitální tvorbu, montáž, postprodukci a výstup na klasická digitální média. Jeho tvorba zahrnuje statické i dynamické projekty v ploše v prostoru, umí zpracovávat statický i interaktivně a časově proměnný obraz a zvuk. Absolventi jsou schopni samostatně vytvořit scénáře, navrhnout postavy a dramaturgii 20

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE v souladu s ustanovením 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 49/2009 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Volitelné semináře ve 4. ročníku

Volitelné semináře ve 4. ročníku Volitelné semináře ve 4. ročníku Seminář českého jazyka a literatury II (čtyřhodinový) Výuka zahrnuje literární výchovu a jazykovou a komunikační výchovu, které se vzájemně doplňují a prolínají. Rozšiřuje

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE F A K U L T A STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE Program: ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ VÝUKA ARCHITEKTURY NA FSv ČVUT V PRAZE 90. léta: reakce na změnu podmínek vznik programu Pozemní stavby a architektura = inženýrské

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o.: Maturitní okruhy z odborných předmětů 2010

Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o.: Maturitní okruhy z odborných předmětů 2010 NAW WEBOVÉ STRÁNKY 1 Barevné modely (nejen v oblasti webdesignu), fyzikální podstata barvy 2 Zacházení s barvou v oblasti webdesignu a její účinek na psychiku 3 Tvar vizuálních prvků webdesignu, vliv na

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

Ročník: Žák: Učitel: VVS jsou stejné jako v předchozích ročnících, s přihlédnutím k věku a schopnostem žáka.

Ročník: Žák: Učitel: VVS jsou stejné jako v předchozích ročnících, s přihlédnutím k věku a schopnostem žáka. PVV intuitivně ovládá výtvarný jazyk zvládá systém a organizaci práce ve vyučovací jednotce osvojí si správné pracovní návyky naučí se trpělivosti respektuje spolužáky umí spolupracovat ve skupině zapojí

Více

Schéma vzdělávacího systému České republiky

Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma vzdělávacího systému České republiky Doktorský studijní program PhD. 5 Mgr., Ing., MUDr., MVDr.,... 4 1 0 19 Magisterský studijní program Magisterský Istudijní program 1 Bakalářský studijní program

Více

1. KLADENSKÁ SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA (1.KŠPA), S.R.O. Učební plány

1. KLADENSKÁ SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA (1.KŠPA), S.R.O. Učební plány 1. KLADENSKÁ SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA (1.KŠPA), S.R.O. Učební plány Seznamy vyučovaných předmětů včetně hodinových dotací v jednotlivých ročnících a oborech Platné od školního roku 2014/2015

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Informace 2012/2013. Dny otevřených dveří. Umělecké maturitní obory. Průmyslové maturitní obory. Průmyslový učební obor

Informace 2012/2013. Dny otevřených dveří. Umělecké maturitní obory. Průmyslové maturitní obory. Průmyslový učební obor Informace 2012/2013 Dny otevřených dveří 13. října (čtvrtek) a 8. prosince (čtvrtek) 2011 od 8 do 16 hod. V případě zájmu větších skupin o ukázky strojírenské výuky a moderních technologií můžeme poskytnout

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol 1) Které legislativní předpisy a pedagogické dokumenty vymezují pravidla pro určení nabídky profilové části

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň. Nadstavbová část umožňuje:

1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň. Nadstavbová část umožňuje: 1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň Rozvrh hodin v týdnu není chápán jako dogma. Je na učiteli, jak si rozvrhne denní program výuky,

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Hrdlořezy, tel.: 974 845 371, e-mail: vpspraha@skolamv.cz,

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1977. Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1977. Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1977 Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978 79 V Y H L Á Š K A Ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 26. října 1977 o jednotném

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Platné znění části první zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti ŠVP : Dvouleté

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Zaměření IT Podnikání v IT

Zaměření IT Podnikání v IT Zaměření IT Podnikání v IT Nové zaměření Podnikání v IT VOŠ 11. září 2014 Autor: Mgr. Pavel Anderle Zaměření IT Podnikání v IT Nové zaměření Podnikání v IT Předpokládané uplatnění studenta Podnikání v

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

Střednědobý plán práce školy 2009-2013

Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Mgr. Krasulová Anna 1 Oblast ekonomicko a materiálně technická Budova: - zajistit výměnu oken a zateplení

Více

Učební plán. Učební plán ročníkový. 1. stupeň

Učební plán. Učební plán ročníkový. 1. stupeň PLACE HERE Školní vzdělávací program Masarykovy ZŠ Praha - Klánovice, verze 5 Škola, Slavětínská 00, 190 1 Praha 9 - Klánovice Název ŠVP Školní vzdělávací program Masarykovy ZŠ Praha - Klánovice, verze

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Pořadové číslo: 1. Téma Stručná anotace Počet hod

Pořadové číslo: 1. Téma Stručná anotace Počet hod Pořadové číslo: 1 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Německý jazyk 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2014/2015 č.j. GJŠS/13/2015 MŠMT ČR vyhlásilo

Více

Výuka programování na střední průmyslové škole

Výuka programování na střední průmyslové škole Výuka programování na střední průmyslové škole Smíchovská střední průmyslová škola, Praha 5, Preslova 25 Ing. Pavla Kopeluková (učitelka odborných předmětů) Cíle známe Naše cíle jsou jasně stanoveny ve

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Vzdělávací soustava v ČR

Vzdělávací soustava v ČR Vzdělávací soustava v ČR Současná organizace školství vznikla průběhem historie. První základy se vyvíjely v polovině 19. Století. Výchovné a vzdělávací instituce vznikly v různých dobách, v různých sociálních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ Pořadové číslo: 9 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

4.3.2. Pracovní doba pedagogických pracovníků

4.3.2. Pracovní doba pedagogických pracovníků 4.3.2. Pracovní doba pedagogických pracovníků Daná problematika je jedna z nejvíce rozporuplných oblastí a současně třecích ploch mezi vedoucími a řadovými pedagogickými pracovníky ve školách a školských

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Popis realizace IT Škola, název, adresa Střední škola Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška Pulická 695, 518 01 Dobruška Charakteristika školy Kód a název oboru vzdělání

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Výtvarná výchova Ročník TÉMA

Výtvarná výchova Ročník TÉMA Výtvarná výchova Ročník TÉMA 1. 2. Výtvarná výchova Vlastní tvorba Metodika emocionalní Vlastní tvorba Metodika popíše vhodné společenské chování v dané situaci; dokáže projevit kladné vztahy k umění,

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN 22 Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Předměty Zk 1. stupeň 2. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník 6. 7. 8. 9. 6. - 9. ročník Jazyk jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZV 3.1. Cíle a zaměření školy 3.1.1. Východiska ŠVP ZV Objektivní faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy: 1. poloha školy v parkové části města Liberce - Lidových sadech,

Více

Zprávy. Praktické školy

Zprávy. Praktické školy Zprávy Praktické školy Dalšímu vzdělávání zdravotně znevýhodněných žáků s různou mírou mentální retardace slouží systém praktických škol. Tento systém vznikl na základě požadavku pedagogické praxe, která

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2015-2016

Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2015-2016 Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2015-2016 Způsob dosažení cílového stavu v oblasti ICT dle metodického pokynu MŠMT č.j. 27 419/2004-55. Cílový stav pro tento rok je definován obsahem

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium V přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 jsou uchazeči přijímáni ke studiu v bakalářských studijních programech bez

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC MODERNÍ ŠKOLA SE 150 LETOU TRADICÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O STUDIUM 2015 / 2016 OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Školní 764, 396 27 Humpolec Identifikátor školy: 600 008 479 Termín konání inspekce:

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22 Školní vzdělávací program domova mládeže Zpracovala: Martina Czyžová, vychovatelka Schválil: Bedřich Štencel, ředitel školy Identifikační údaje:

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Příprava výroby. 1. Co je to POLYGRAFIE. Vytvořil: Jan Doležal. www.isspolygr.cz. Příprava výroby. DUM číslo: 01 Co je to polygrafie.

Příprava výroby. 1. Co je to POLYGRAFIE. Vytvořil: Jan Doležal. www.isspolygr.cz. Příprava výroby. DUM číslo: 01 Co je to polygrafie. 1. Co je to POLYGRAFIE www.isspolygr.cz Vytvořil: Jan Doležal strana 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 3-4. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název a adresa školy: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Střední škola

Více

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2012/2013

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2012/2013 PARDUBICKÝ KRAJ Jana Pernicová členka Rady Pardubického kraje Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2012/2013 PARDUBICE, ŘÍJEN 2011 Úvod Všem středním školám

Více

Příkaz ředitelky č. 16/2014

Příkaz ředitelky č. 16/2014 Příkaz ředitelky č. 16/2014 Přijímací řízení přijímání žáků do prvních a vyšších ročníků pro školní rok 2015/2016 V souladu s ustanoveními zákona č. 561/2005 Sb. (školský zákon), v platném znění a vyhlášky

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

Kritéria přijímacího řízení do prvního ročníku čtyřletého studia oboru Pedagogické lyceum (kód oboru: 78-42-M/03) pro školní rok 2015/2016

Kritéria přijímacího řízení do prvního ročníku čtyřletého studia oboru Pedagogické lyceum (kód oboru: 78-42-M/03) pro školní rok 2015/2016 Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Lerchova 63, 602 00 Brno Kritéria přijímacího řízení do prvního ročníku čtyřletého studia oboru Pedagogické lyceum (kód oboru: 78-42-M/03)

Více

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Čj.: 3004jj14 V Jevíčku 30. 1. 2014 Vyřizuje: Linhartová Organizace přijímacího řízení na Gymnáziu v Jevíčku Přijímací komise Pro přijímací řízení jmenuji komisi jako

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční ) Žák využívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu

Více

Co se realizovalo v přecházejícím roce:

Co se realizovalo v přecházejícím roce: MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, BRNO, KOCIÁNKA 6 ICT plán školy na období od 2. 9. 2013 do 27. 6. 2014 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-551) Co se realizovalo v přecházejícím

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Katedra dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nabízí ve dnech 18. - 21. 11. 2014 všem zájemcům o studium dějin umění volný vstup do přednášek, seminářů a

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ MOST, s. r. o. Topolová 584, 434 47 MOST MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Studijní obor: Forma studia: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady:

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady: Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze - osmiletého gymnázia a zahraniční školy (též Škola česko-německého setkávání) Předpis byl vypracován na základě

Více

v Hradci Králové, schváleno radou Vč. KNV ze dne 8. listopadu 1965, a po projednání v příslušných orgánech zrušil Odbor školství a kultury Vč.

v Hradci Králové, schváleno radou Vč. KNV ze dne 8. listopadu 1965, a po projednání v příslušných orgánech zrušil Odbor školství a kultury Vč. Historie Kouknutí do minulosti na začátku jistě neuškodí. A tak se podívejme, jak se naše škola zrodila a jakými proměnami prošla. Gymnázium v Hostinném povolil svým rozhodnutím císař František Josef I.

Více

ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín

ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín Školní budova byla postavena pro dívčí vzdělávací institut (1900). Po roce 1945 zde bylo postupně sídlo zdravotnické školy, zvláštní školy a nakonec základní školy (od 1958).

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Organizační směrnice č. 10/2014/SŘ. Systém motivačního hodnocení žáků základní školy a žáků II. stupně základní školy ubytovaných na internátu

Organizační směrnice č. 10/2014/SŘ. Systém motivačního hodnocení žáků základní školy a žáků II. stupně základní školy ubytovaných na internátu Organizační směrnice č. 10/2014/SŘ Systém motivačního hodnocení žáků základní školy a žáků II. stupně základní školy ubytovaných na internátu Čj.: SŠNM/364/2014 Zpracoval: Mgr. Jaroslav Lainz, DiS., speciální

Více