MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Pedagogická fakulta Katedra Výtvarné výchovy Střední umělecká škola grafická v Jihlavě Bakalářská práce Brno 2006 Autor práce:sylvie Rýparová Vedoucí práce:doc.paeddr. Radek Horáček, PhD.

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a použila jen prameny, které jsou uvedené v seznamu použitých materiálů. V Brně dne Sylvie Rýparová 2

3 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala Mgr. Janu Trdému za odbornou pomoc a své rodině za trpělivost a podporu. 3

4 Obsah Úvod.5 1. Střední umělecká škola 6 2. Na startu Budovy školy Hlavní budova SUŠG Ateliéry Propagační výtvarnictví Malířské plenéry Praktická cvičení, stáže Galerie Jána Šmoka Dálková umělecká akademie (DUA) Vyšší odborná škola grafická Vstupní předpoklady studentů Profil absolventa SPŠG Hellichova, Praha Výuka VV v Německu Závěrem Seznam příloh Použité materiály

5 Úvod Tématem mé bakalářské práce je Soukromá střední umělecká škola grafická v Jihlavě. Jen okrajově se pak má práce dotýká Vyšší odborné školy grafické, která je plynulým pokračováním školy střední. Tato střední umělecká škola má v České republice své renomé, rozhodně není školou nenápadnou a v souvislosti se středním odborným školstvím je veřejnosti známá. Píši o historii školy, studijních programech, materiálním vybavení atd. Vzhledem k tomu, že je škola poměrně mladá (od jejího založení uplynulo pouze třináct let), bylo nesnadné najít podklady v literatuře. Opírám se především o novinové články a informace od pedagogů, které jsem kontaktovala osobně. Partnerskou školou SUŠG a VOŠG je Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická v Praze tzv. Hellichovka. Tuto školu jsem na pozvání pana ředitele PhDr. Sehnala navštívila a mohu tak předložit srovnání obou škol. Navštívila jsem také jihlavský Úřad práce, abych se přesvědčila o situaci uplatňování absolventů střední i vyšší odborné školy grafické a přikládám srovnání s jinými středními a středními odbornými školami ve městě Jihlavě. Dále uvádím krátký vhled na německou školu a její přístupy ke vzdělávání žáků, kteří si výtvarnou výchovu vyberou jako volitelný předmět. 5

6 1. Střední umělecká škola Soukromá vyšší odborná škola grafická a Střední umělecká škola grafická, s.r.o. je jednou z největších uměleckých škol v České republice. Střední škola byla založena v roce 1993 a od roku 1997 má i mezinárodní složení studentů. V lednu roku 2001 ji byla udělena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR akreditace pro výuku nového oboru vyšší odborné školy. Vyšší odborná škola grafická a střední umělecká škola grafická jsou zařazeny do sítě škol MŠMT a mají tedy plnou akreditaci pro kvalitní výuku, připravující studenty k maturitě, pro vyšší odborné vzdělání a ke studiu na různých vysokých školách a samozřejmě i k okamžitému profesionálnímu zapojení do praktického života. Základem výuky je vedle teorie zvládnutí kresby, malby, grafiky, keramiky, plastiky a navrhování. Velmi důležité je, aby student uměl vše zpracovat na počítačích v grafických programech a dokázal tak své dílo dobře a efektivně prodat. V roce 2003 oslavila škola 10. výročí založení. Při této příležitosti byl vydán almanach. Grafické školy, tedy střední umělecká a vyšší odborná se každoročně prezentují veřejnosti prospektem, ve kterém nabízí základní informace o škole, dálkové umělecké akademii, přijímacích talentových zkouškách, školném, školní galerii, o činnostech školy. Je doplněn velkým množstvím fotografií z budov školy a ateliérů a také ukázkami prací studentů i pedagogů. Informace o škole můžeme samozřejmě získat i na webových stránkách a Ve školách jsou nově instalovány webové kamery a je tak možné sledovat aktuální pohyb studentů po chodbách školy. Je celkem možné, že studenty brzo napadne, vzhledem ke své hravosti, kreativitě a potřebě se předvést, realizovat vlastní reality show. 6

7 2. Na startu Po patnácti letech pedagogické praxe a po čtyřech letech po absolvování FAMU se rozhodl Mgr. Milan Dušák založit školu podle svých představ. Odborná rada tehdejší ředitelky Školského úřadu mu pomohla a podpořila ho ve smělých plánech. Vzhledem k tomu, že oborem Mgr. Dušáka je fotografie, pohrával si s myšlenkou založit školu s oborem Umělecká fotografie. Po čtrnáctidenním rozhodování od tohoto plánu ustoupil, protože by bylo zapotřebí velké kreativity potencionálních studentů. Oficiálním oborem se tedy stalo Propagační výtvarnictví a užitá grafika. I ostatní umělecké školy, které jako jeden ze svých oborů zvolily uměleckou fotografii nakonec přistoupily k podobným řešením. Ještě ve školním roce 1998/1999 škola nabízela obor Umělecká produkce. Toto studijní zaměření bylo určeno pro absolventy základních škol a škola nevyžadovala talentové zkoušky z kresby a malby. Uplatnění absolventů spočívalo v tom., že jim měl být umožněn vstup na všechny typy humanitně zaměřených škol, včetně škol uměleckých, samostatná práce v multimediální produkci a tvorbě, zřízení a vedení galerií, reklamních agentur a management prodeje výrobků různých firem. Ve školním roce 1999/2000 již tento obor otevřen nebyl, protože studijní program byl již zastaralý, neodpovídal současným požadavkům a nebyl o něj velký zájem. V roce 1993 byla otevřena jedna třída střední školy a dálkové studium. Díky přístupu ke studentům a novým pedagogickým metodám výuky byl zájem o studium čím dál větší, a tak se každým rokem zvyšoval počet tříd, až do dnešní podoby. Dnes má Střední umělecká škola grafická přibližně 360 studentů. V čem Milan Dušák vidí tajemství úspěchu? Člověk musí jít do každého podnikání doslova rovnýma nohama a bez nějakých postraních úmyslů. Možná se to podařilo i proto, že jsem v tom sám, že nemám žádné společníky. Bohužel jsem musel zapomenout na vlastní tvorbu a všechen svůj čas věnovat škole. Vlastně přece jenom něco dělám, ale raději s tím nejdu ven. Samozřejmě mně nahrálo i štěstí. Bez štěstí to nejde. A taky musíte přesně vědět, co chcete, a v zásadních věcech nedělat žádné ústupky. (MF Dnes: Do podnikání musí jít člověk rovnýma nohama, říká Dušák ) 7

8 3. Budovy školy Pro stabilitu školy bylo nutné během let zajistit i vlastní prostory a tak bylo postupně zakoupeno pět budov. Hlavní budova SUŠG, budova ateliérů, budova VOŠG, chata ve Vysoké u Jihlavy, pro realizaci malířských plenérů (viz Kapitola 4.1 Malířské plenéry) a budoucí tělocvična, zakoupená v roce 2005, jejíž předností bude multifunkční využití. V současné době je zde vybudováno podium pro divadlo, připravuje se moderní osvětlení, opona, plátno na promítání, takže budova bude fungovat i jako kino. Nebude chybět ani zázemí pro divadlo i tělocvičnu a navíc se studenti mohou těšit na saunu. Další, čím se tento multifunkční objekt bude moci pochlubit, je kvalitní zvuková technika. Tato více než sto let stará budova má i svoji historii. Během války to byla tělocvična pro Hitlerjugend. Později se účelovost a majitelé měnili a v roce 1991 zde byl založen rockový klub, který byl studenty často navštěvován. Když pak chtělo město klub zavřít a budovu zbourat v petici proti zrušení bylo nejvíc podpisů z řad studentů a pedagogů grafické školy. Nakonec klub přece jen zavřeli, ale nezbourali. V současné době probíhá rekonstrukce, která bude dokončena v srpnu Podle mých informací je ale studentům lhostejné, že budou mít moderní tělocvičnu, jelikož na tělocvik nechodí a většina je z něj osvobozena. Snad pro ně bude přínosem alespoň divadlo, kino a sauna. Další dvě budovy jsou dlouhodobě pronajaty a fungují jako penziony pro pedagogy a studenty. Součástí každého pokoje je vybavení kuchyně kuchyňskou linkou, ledničkou, mikrovlnou troubou, elektrickým sporákem. Ke každé bytové jednotce přísluší vlastní koupelna. Každý student má k dispozici vlastní pracovní stůl s lampou, knihovnu, šatní skříň, noční stolek, válendu s úložným prostorem a všude v pokojích jsou koberce. Že zde není stálý pedagogický dohled je podle školy nevýhodou, studenti si to však nemyslí. Správu penzionu zajišťuje správcová svojí denní kontrolou a úklidem. Já nevýhodu vidím v tom, že nabídka volných ubytovacích míst nepokrývá poptávku. Většina studentů není místních a pokud jim není umožněno ubytování ve školních penzionech, využívají státních Domovů mládeže. V Domovech mládeže se ubytovávají většinou studenti nižších ročníků a postupně jsou vylučováni kvůli nevhodnému chování. Využívají tedy pronájmů. 8

9 3.1 Hlavní budova SUŠG Střední umělecká škola grafická se nachází v renovované čtyřpodlažní budově s velkou zahradou, umístěné ve středu města Jihlavy. Tato budova byla školou zakoupena v roce 1995 a škola se tak stala nezávislou na pronájmech. Chodby v budově školy jsou konstituovány tak, aby plnily funkci galerie studentských prací, ale také k odpočinku jsou ozvučeny reproduktory, vyzdobeny květinami. Kožené pohovky, křesla, židle, architektonicky zajímavě řešená ležení, koberce, to vše zpříjemňuje přestávky, či volné hodiny. Jaké je pak kruté vystřízlivění studentů po nástupu na jiná státní školská zařízení. V této budově školy je osm učeben teorie, studovna, ředitelna, kabinety, sborovna, kanceláře, posilovna, která často využívána není a sociální zařízení včetně sprch. V prvním podlaží budovy je dokonce bezbariérová toaleta, a tak si kladu otázku, zda by mohlo být umožněno studium žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami. Možné by to podle vedení školy bylo, hlavní problém (například v případě vozíčkáře) by však nastal v budově ateliérů, kde není výtah. Oficiálně škola žádné omezení nemá. Budova školy, ale také ateliéry, je chráněna elektronickým zařízením a hlídána bezpečnostní agenturou. Vstup do školy je zajištěn systémem bezkontaktních čipových karet, které vlastní každý student, pedagog i hospodářský pracovník školy. To vše nejen pro bezpečí studentů, ale také proto, že v budově školy je každá třída vybavena televizí, promítacím plátnem, videem a také samozřejmě nechybí počítač připojený k internetu. Každý pedagog ve škole má svojí (školní) ovou adresu např. Tohle je výborný způsob komunikace mezi učiteli a rodiči studentů, kteří nejsou místní a nemohou tak dohlížet na své ratolesti. V některých případech ani nemohou dorazit na rodičovské schůzky. Schůzky rodičů se pravidelně konají v pátek a to 4. a 3. ročníků v 11 hodin, 2. ve 12 hodin a 1. ročníků ve 13 hodin. Hodina schůzek mi připadá poněkud nerozumná vzhledem k tomu, že většina pracujících a nejihlavských rodičů dá přednost záležitostem důležitějším. V tomto případě je forma komunikace elektronickou poštou nezbytná. Pedagogové mají povinnost sdělit rodičům elektronickou poštou, že žák má nepřiměřenou absenci nebo nějaké kázeňské nedostatky. Toto propojení ale funguje nejen mezi rodiči a pedagogy, ale též mezi rodiči a dětmi. Je to levné, rychlé a účelné. SUŠG se řadí mezi málo škol, které mají stoprocentní napojení všech učeben bez omezení délky komunikace. 9

10 3.2 Ateliéry Budova školních ateliérů, která je vzdálena od školy zhruba 350 metrů. To sice není ideální, ale studenti mají rozvrhy tvořeny tak, aby nemuseli často přecházet. Většinou se teoretická výuka odehrává v budově školy dopoledne a umělecká, praktická a časově náročnější část odpoledne na ateliérech. Tyto nejen malířské ateliéry jsou velmi dobře vybaveny a novinkou jsou praktické skříňky pro úschovu například barev, štětců nebo jiných pomůcek a také to, že je zde umožněn vstup i ve venkovní obuvi. Nachází se zde vybavení, které umožňuje maximální uměleckou realizaci. Budova je pětipodlažní a je stoprocentně využita. Je zde 13 plně vybavených ateliérů, některé jsou tvořené i několika místnostmi. V přízemí je sítotisková dílna, v prvním patře grafický ateliér, v druhém ateliér fotografický s černou komorou, ve třetím patře 3 počítačové učebny, které jsou vybavené technikou se softwarem Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Indesign, Macromedia Dreamwaver, Flash. (Detailní informace o parametrech počítačů na SUŠG a VOŠG předkládám v příloze č. 2 Vybavení počítačových učeben ). Tyto učebny disponují také tiskárnami, scannery atd., což dovolí studentům a pedagogům kvalitní výuku v oblasti počítačové grafiky, navrhování, reklamy a internetu. Je možné počítače využívat i mimo vyučování pro vlastní potřebu nebo vyhledávaní informací do výuky. Dále zde je ateliér keramický, sochařský a ateliéry pro kresbu, malbu, navrhování, figurální i velkoformátovou kresbu a malbu. Figurální kresba/malba, je mnohými studenty oblíbená, a proto ještě navštěvují tzv. večerní akt. Tento předmět je dobrovolný, koná se dvakrát týdně a schází se tu studenti z různých ročníků. Škola zajistí akt popřípadě i aktů několik, technika práce je libovolná a studenti se takto připravují do předmětu figurální kresba, ale také na svá autorská díla. Háček vidím v tom, že je večerní akt večerní tj. zhruba od 17. do 20. hodiny a někteří studenti tak tráví ve škole hodin. Vzhledem k tomu, že je pro střední umělecké školy charakteristické poměrně dlouhé vyučování, a u SUŠG tomu není jinak (34-38 vyučovacích hodin týdně,) jiná alternativa se zřejmě nenabízí. Mohu srovnat figurální kresbu, kterou jsem absolvovala já a tu, kterou prochází dnešní třetí ročníky. Dnes již není pravidlem, kresba tužkou, rudkou nebo uhlem, studenti kreslí barevnými pastely, předvádí tak svůj cit pro barvu, mají k dispozici větší prkna, tím pádem i formáty figurálních studií jsou větší a patrná je též snaha zobrazit více detailů např. prsty, chodidla. Někteří se pokoušejí i o portrét. 10

11 4. Propagační výtvarnictví Jak jsem se již uvedla, oborem Střední umělecké školy grafické je propagační výtvarnictví a užitá grafika, avšak škola nemá žádné specifické zaměření, zabývá se všemi obory, aby měl student přehled v grafických odvětvích. (Informace o tom, jaké předměty se ve škole učí a jak jsou časově dotovány jsou uvedeny v příloze č. 1 Učební plán.) A další moje otázka je nasnadě. Žák 9. ročníku základní školy se rozhoduje jakou školu si do přihlášky vybrat. Gymnázium, kde si jako volitelný předmět může vybrat výtvarnou výchovu a může z ní i maturovat, nebo Střední uměleckou školu grafickou. Velký vliv na tomto rozhodnutí jistě mají rodiče a pokud dítko prospívá se samými jedničkami a jenom rádo kreslí volba je jasná. Zlom ale zřejmě nastane v září 2006, kdy se SUŠG vydává do boje o potencionální studenty gymnázií a rozšiřuje studium jazyků (anglický, německý a francouzský jazyk), pro zájemce o studium architektury rozšiřuje studium matematiky a chemie a 3. a 4. ročníkům nabízí nepovinný předmět příprava na vysoké školy. Pokud se i v tomto případě žáček rozhodně studovat gymnázium a během studia zjistí, že příprava na uměleckou vysokou školu nebo obor zde vázne nebo není dostatečná může využít intenzivní výuku na Dálkové umělecké akademii. (viz Kapitola 6. Dálková umělecká akademie) I přesto, že jsou znalosti studentů SUŠG dosti široké, není problém navštěvovat dobrovolné hodiny podle individuálních zájmů studenta a dále své znalosti prohlubovat. Jedná se například o již zmíněný večerní akt, fotografii, grafiku, modelování apod. Pojetí studijního oboru Propagační výtvarnictví 1. Charakteristika studijního oboru Studijní obor propagační výtvarnictví připravuje žáky pro činnost středních výtvarně technických pracovníků v oblasti propagace. Jde o činnosti, které se zaměřují jednak na tvorbu jednotlivých propagačních prostředků, jednak na ucelená řešení propagačních a výstavních akcí, jednak na řešení úprav tiskových prostředků v celém jejich spektru. Obor připravuje žáky také pro studium na vysokých školách, zejména uměleckého směru. 2. Charakteristika obsahu vzdělávání Obsah vzdělání je stanoven tak, aby žáci mohli po úspěšném absolvování studia vykonávat činnosti středních výtvarně technických pracovníků v oblasti propagačního výtvarnictví, aby byli připraveni pro studium na uměleckých školách uměleckého zaměření, případně i příbuzných oborů jiných vysokých škol. 11

12 3. Metody a formy výchovně vzdělávací práce Metody výchovně vzdělávací práce zahrnují činnosti učitele a činnosti žáka. Jsou způsobem realizace obecných didaktických principů na stanoveném obsahu učiva a se zaměřením na cíle studijního oboru. S použitými metodami práce úzce souvisí rozvíjení dovedností a návyků používat odbornou literaturu a vytvářet vnitřní potřebu dále se vzdělávat. Formy výchovně vzdělávací práce tvoří s metodami jednotný celek. Při posuzování forem z hlediska organizace výchovně vzdělávacího procesu je pro tento studijní obor charakteristické, že se vedle běžných způsobů práce ve třídě uplatňují v široké míře zejména praktická cvičení ve školních dílnách, cvičení grafická, laboratorní, ateliérová a též cvičení v exteriéru. Dále i cvičení u význačných výtvarníků a na pracovištích propagačních agentur apod. významnou součástí výchovně vzdělávacího procesu jsou exkurze. Profil absolventa Absolvent Propagačního výtvarnictví je připraven pro budoucí uplatnění v odpovídajících pracovních a společenských funkcích. K nejdůležitějším žádoucím osobnostním rysům absolventa patří následující schopnosti: -samostatně myslet a pohotově rozhodovat -cílevědomě, rozvážně a rozhodně jednat -aplikovat získané vědomosti a dovednosti ve společenské praxi -vytvořit si svůj výtvarný názor a ten dále rozvíjet. Absolventi studijního oboru Propagačního výtvarnictví se mohou uplatnit především: -jako samostatný výtvarník -jako výtvarník propagace (v propagačních agenturách, nakladatelství, vydavatelství, v žurnalistice, v kulturní oblasti) - jako výtvarný redaktor -ve výrobní a obchodní sféře propagace jako propagační výtvarník -ve výstavnickém, reklamním oddělení příslušné firmy -výtvarník DTP studia -vedoucí marketingové firmy (Základní pedagogické dokumenty pro střední odborné školy) 12

13 Zajímalo mě, jak je to opravdu s uplatněním absolventů Střední umělecké školy grafické. Informace jsem hledala na jihlavském Úřadu práce, kde mi poskytli podrobný přehled o evidovaných absolventech středních, středních odborných a vyšších škol v okresu Jihlava. Musím upozornit na fakt, že počty absolventů škol evidovaných na úřadech práce jsou platné ke dni Na konci září, nedlouho po prázdninách, jsou čísla pochopitelně vyšší. (V příloze č.5 Počty absolventů škol evidovaných na úřadech práce předkládám pro srovnání výběr jihlavských škol, včetně Gymnázia, Obchodní akademie nebo Střední průmyslové školy textilní, která má některá zaměření podobná grafické škole a kam se většina neúspěšných uchazečů o studium na SUŠG hlásí.) 4.1 Malířské plenéry V průběhu školního roku jsou do programu školy zařazovány malířské plenéry. Nově jsou také zařazovány ve čtvrtých ročnících. První ročníky na týdenní pobyty mezi stromy jezdí na začátku školního roku, už během září a tyto pobyty tak zejména slouží k rychlejšímu vzájemnému poznání studentů a učitelů po nástupu do školy. Druhé a třetí ročníky je pak absolvují na konci školního roku za účelem zdokonalování se v exteriérové tvorbě. Tyto pobyty jsou organizovány jako soustředění jednotlivých tříd. Od školního roku 2003/2004 jsou všechny plenéry realizovány v nově zakoupené a rekonstruované chatě ve Vysoké u Jihlavy. K dispozici je zde ubytování pro 32 studentů. Střední umělecká škola grafická se tak zařadila mezi umělecké školy s vlastním externím pracovištěm. Chata má posloužit i pro výměnu s jinými školami v ČR, letos je plánovaná návštěva brněnské FAVU. V říjnu roku 2005 se ve Vysoké u Jihlavy odehrál týdenní sochařský plenér. Jedenáct studentů střední i vyšší školy získávalo pod vedením sochaře a pedagoga Radka Dvořáka své první praktické zkušenosti se dřevem. Studenti tvořili podle vlastních návrhů, dozvěděli se, zda je možné jejich návrh realizovat, měli možnost si dřevo sami vybrat a poznali, jaké nástroje se používají i to, jak se s obrovskými kusy dřeva manipuluje. Během soustředění vznikaly různé experimentální a monumentální plastiky. Sochy by měly vyzdobit interiéry a exteriéry grafické školy. (MF Dnes: Soustředění sochařů ) Pro umožnění kontaktu studentů s výtvarným děním jsou v programu školy pravidelné návštěvy výstav a galerií v Brně a v Praze a to dvakrát ročně. Škola hradí dopravu. Účast je povinná. Dále se každoročně organizují zahraniční poznávací zájezdy pro první ročníky do 13

14 Rakouska, konkrétně do Vídně (1 den), pro třetí ročníky Itálie-Florencie, Řím, Neapol a pro čtvrté ročníky Francie-Saint-Denis, Chartres, Paříž. Na těchto zahraničních cestách je účast nepovinná a náklady školou hrazené nejsou. 4.2 Praktická cvičení, stáže Praktická cvičení jsou týdně časově dotovány šesti hodinami. Z toho tři hodiny tráví studenti ve škole a zbylé tři hodiny jsou realizovány blokově na několika pracovištích, jako například v tiskárně v Havlíčkově Brodě, v Horáckém divadle Jihlava, v galerii Jána Šmoka (galerie školy), v oblastní galerii Vysočina atd. Na těchto místech se provádí některé pracovní úkony, které jsou v prostorách školy a školních ateliérů neaplikovatelné. Jedná se především o přípravy osvitů a realizace prospektů, provedení velkoplošných reklam, kulis, vazby knih, laminování tiskovin atd. Student dále získává kontakty na případné budoucí zaměstnavatele, eventuálně zákazníky. Stáže jsou součástí hodnocení studenta během studia. Stáž ve druhém ročníku jsem strávila v tiskárnách v Havlíčkově Brodě, kde jsem 4 dny balila knížky a počítala pivní lístky. Procházela jsem halou, ve které se knihy vázaly, takže jsem získala alespoň představu o provozu tiskárny. Velmi lákavá byla stáž v divadle a byl o ni také velký zájem. Praxe v Horáckém divadle v Jihlavě považuji za velmi poučnou. Měli jsme možnost s pomocí projekčního přístroje malovat poutače, připravovat a vybírat fotografie z představení pro reklamu nebo lepit texty na výlohy divadla. Ve třetím ročníku jsem byla ve školní galerii. Měla jsem větší štěstí, než ostatní studenti, protože se právě chystala vernisáž studentů atelieru Martina Mainera z brněnské FAVU a já se poprvé dostala do zákulisí výstavy. Bohužel většina mých spolužáků tuto možnost neměla. V ročníku čtvrtém byl mým úkolem dozor v Oblastní galerii Vysočiny nad třemi skupinami návštěvníků během čtyř dnů na výstavě Kamila Lhotáka. Stálou expozici jsem samozřejmě znala už nazpaměť a rozpravu o minulých nebo plánovaných výstavách jsem mohla vést pouze s babičkami hlídačkami. Jinak si ale myslím, že studenti mohou vyvinout vlastní iniciativu a vyhlédnout si galerii, výstavní síň, reklamní agenturu nebo například animační studio dle svého vkusu a zajistit si stáž nebo praxi. Z vlastní zkušenosti vím, že studentům vycházejí vstříc a jsou velmi rádi, že jim pokud možno nadaný student vypomůže, zvlášť když ho nemusí finančně ohodnotit. Škola se také účastní různých akcí, soutěží, společných výstav a podobně. (Pro představu uvádím v příloze č.3 Soutěže a výstavy studentů SUŠG za rok 2004/

15 5. Galerie Jána Šmoka Galerie se nachází v přízemí budovy ateliérů a je galerií školní. Byla pojmenována po význačném fotografovi a pedagogovi pražské FAMU, profesorovi Jánu Šmokovi v jehož ateliéru ředitel školy studoval. I přesto, že jako jedna z mála škol má SUŠG svoji vlastní galerii, nevystavují tady pouze její pedagogové a studenti své klauzurní a maturitní práce, ale výstavní činnost galerie je také zaměřena na prezentaci prací studentů a profesorů jiných uměleckých škol a na tvorbu renomovaných českých umělců, jejichž dílo může být inspirativním doplňkem výukových programů obou grafických škol. V poslední době tu vystavoval například Taras Kuščinskij, Svatopluk Kasalý, či Ladislav Šafránek. Galerie tak chce nejen studentům, ale i široké veřejnosti zprostředkovat konfrontační pohled na úroveň tvorby studentů a profesorů jednotlivých škol a umožnit i srovnání s dílem profesionálních umělců. O galerii Jána Šmoka jsem již psala v souvislosti s praktickými cvičeními a stážemi. Studenti by se zde měli učit instalovat díla, učit se komunikovat s návštěvníky galerie, připravovat vernisáže a nahlédnout do zákulisí přípravy výstav. Plán výstav na školní rok 2005/2006 Září 2005 Výstava školních prací studentů SUŠG Říjen 2005 Jiří Samko grafika Listopad 2005 Střední průmyslová škola keramická v Bechyni Prosinec 2005 Eduard Ovčáček obrazy, grafika Leden 2006 Jaroslav Krejčí divadelní fotografie Únor 2006 Skupina 001 malba, grafika Březen 2006 Ladislav Vyskočil plastiky, design Duben 2006 Petr Jochmann obrazy Květen 2006 Ladislav Kukla obrazy Červen 2006 Miroslav Bravenec grafika 15

16 Ředitel Mgr. Milan Dušák nechápe a lituje toho, že studenti se na vernisážích neobjevují ve větším počtu. Galerii mají doslova pod nosem, ale zřejmě u nich převládá nezájem. V případě vernisáže Jaroslava Krejčího je jejich škoda několikanásobně větší, jelikož to, co mohl studentům na živo sdělit v průběhu vernisáže, už bohužel nikomu nepředá. 30.ledna byla výstava ukončena, den před tím Jaroslav Krejčí zemřel. Je možné, že nepřítomnost studentů na vernisážích je zapříčiněna tím, že vernisáže začínají vždy v a studenti často bývají ještě ve výuce, ale vyučující je rádi a ochotně na vernisáže pouštějí a samozřejmě účast ještě doporučují. Jak sami říkají do galerie je nahánějí, bohužel se ale většina bez jejich dohledu vytratí. Studenti jsou samozřejmě rádi, že na škole jsou, ale zároveň to, co je školou nabízeno a doporučováno považují za zkostnatělé, musí být v opozici a uplatňovat tak typický studentský vzdor. 16

17 6. Dálková umělecká akademie (DUA) Studium na dálkové umělecké akademii při Střední umělecké škole grafické je samostatné bez návaznosti na studium některého z oborů schválených Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy. Jeho hlavním smyslem je odborně a úzce specializovaně připravit studenty a vlastní tvorbu, napomoci při rekvalifikaci a zvýšení kvalifikace ve stávajícím pracovním poměru a dále připravit studenty z jiných středních škol ke studiu na vysokých školách uměleckého charakteru. Již jsem se zmiňovala o studentech gymnázií, kteří se zde připravují na přijímací zkoušky například na fakulty pedagogické, architektury apod. Profesionální výuka probíhá v ateliérech (viz Kapitola 3.2 Ateliéry) a je určena všeobecně pro všechny zájemce s tvořivými ambicemi ať už za účelem umělecké přípravy nebo jen touhy začít něco dělat a zdokonalovat se. Připravuje se zde většina žáků devátých tříd k talentovým zkouškám, kteří se chtějí hlásit na SUŠG tzv. nultý ročník (1-2 semestry). Vedení školy uvádí, že 90-95% absolventů nultého ročníku přijme. Novinkou, kterou škola v tomto školním roce (tedy 2005/2006) připravila, je, že pokud má žák zájem studovat na SUŠG, ale zatím neprošel výtvarnou přípravou, přihlásí se na přípravný nultý ročník dálkové umělecké akademie a od září 2005 do ledna 2006 poctivě absolvuje přípravu na talentové zkoušky a následně při přijímacím řízení uspěje, škola mu v 1.ročníku odečte polovinu z ceny školného, které za tuto přípravu zaplatil. Dříve dostávali absolventi přípravky u přijímacích zkoušek 20 bodů k dobru, dnes se na ně hledí stejně jako na ostatní přihlášené. Dálková umělecká akademie probíhá každou sobotu od 9 do 15 hodin. Výuka je dělena do dvou pětiměsíčních semestrů, které začínají v září, únoru nebo během školního roku. Věková hranice je omezena jen minimálně, tedy let. Na akademii jsou studenti přijímáni bez přijímacích, talentových zkoušek. Je zajímavé sledovat jak se v průběhu let měnilo školné. Školní rok 1998/1999 průměrná cena za hodinu je 50Kč, 2000/2001 kresba 60Kč/hodina, kombinované studium 70Kč/hodina, počítačová grafika 100Kč/hodina, 2005/2006 kresba 80Kč/hodina, kombinované studium 90Kč/hodina, počítačová grafika 160Kč/hodina. Škola zabezpečí optimální prostory ateliéru pro výuku zvoleného typu a semestru studia. Dále zajistí základní pomůcky, jako jsou malířské stojany, malířská prkna, základní kreslící papíry (recyklovaný papír, balící papír), tiskařské stroje, litografické kameny a základní vybavení litografické dílny. Ostatní pomůcky (štětce, tužky, barvy, papíry, rámy, plátna, plechy, rydla atd.) si student dle pokynu učitele zajišťuje sám. Škola dále zajišťuje kvalitní výuku dle 17

18 rámcovým učebních osnov stanovených uměleckou akademií. Vyučují zde pedagogové Střední umělecké školy grafické, kteří mají mnohaleté zkušenosti s uměleckým vedením. Délka studia je dobrovolná, ale k získání diplomu je třeba absolvovat 6 semestrů a další 2 strávit závěrečnou prací. Tento diplom však není všeobecně uznáván, jelikož Dálková umělecká akademie nemá udělenu akreditaci od MŠMT. S ohledem na to, že výuka probíhá v mimopracovní době, je studium časově všem přístupné. V současné době jsou na akademii i studenti ze sousedních okresů, ale i ze Znojma, Prahy, Brna a dalších vzdálených míst ČR. 18

19 7. Vyšší odborná škola grafická Vyšší odborná škola grafická je školou novou. Akreditaci od Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy České republiky dostala v lednu roku Vznikla přirozeným odborným vývojem střední umělecké školy. Každoročně škola přijímá až 20 studentů do prvního ročníku. Škola sídlí ve vlastní, nově rekonstruované budově, která má k dispozici celkem 12 učeben. Interiéry jsou projektovány tak, aby studentům byla umožněna individuální výuka v malých pracovních týmech pro jednotlivé vyučovací předměty. Všechny místnosti jsou propojeny lokální sítí a připojeny k internetu stejně jako na SUŠG. V této budově sídlí studijní oddělení VOŠ. Část výuky, a to zejména výtvarná a řemeslná, probíhá i v budově ateliérů střední školy. Tato Vyšší odborná škola je výhradně zaměřena na multimediální uměleckou tvorbu. Tak se nazývá i jediný studijní obor školy. Zaměřuje se na nová umělecká odvětví, trendy dnešní doby, má nabídnout studentům to, co na trhu chybělo. Je žádoucí, aby se studenti v multimédiích dobře uchytili, aby dokázali propojit hardware se softwarem (absolventi fakult informatiky sice bravurně zvládají techniku, ale nejsou schopni dosáhnout kvality, co se umělecké stránky týče). VOŠG studentům nabízí tříleté denní studium. Vzhledem k tomu, že je na škole malé množství studentů, tedy zhruba 20 studentů v ročníku, je výuka poměrně individuální. Vyučujícími nejsou jenom pedagogové z VOŠG, ale také převážně lidé z FAMU, z České Televize a televize Nova, kteří nejsou žádnými nováčky ve svých oborech. V budově školy bylo nutné provést mnoho úprav interiéru budovy a postupně vybavit všechny místnosti nákladnými přístroji. K dispozici jsou výkonné počítače uzpůsobené k stříhání videa s programy jako jsou například Adobe Premiere nebo After Effects. Další počítače jsou také výkonné, ale nejsou uzpůsobené ke stříhání videa, slouží k výuce v programech Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, v 3D programech Maya a 3D Studio Max, nebo Flash. Samozřejmostí je tvorba webových stránek. U každého počítače je tablet. Díky kvalitním programům a také znalostem pedagogů se zde vyučuje v oblasti multimedií tvorba statických 2D a 3D objektů, které jsou pak rozhýbávány v 3D programech nebo například ve Flashi. Ale co by to bylo za reklamu, klip, animaci nebo prezentaci bez zvuku? Cosi nezajímavého a nepoutavého. A tak mají studenti k dispozici počítač pro střih zvuku. Základem pro multimediální tvorbu je znalost klasických technik jako je malba, kresba, animace a podobně. V prvním ročníku se vyučuje to nejzákladnější figurální kresba anatomie pohybu, kresba malba. Ve druhém například klasická animace, scénáristika a dramaturgie. 19

20 Studenti bydlí přímo v budově školy. Na tom by nebylo nic tak zvláštního, ale každý student má vedle své postele přípojku, pomocí které se může připojit na okolní počítače, takže může třeba dokončit svou školní práci nebo se připojit na internet. Upozorňuji, že ubytování zdarma není. Studenti VOŠG mají k dispozici digitální fotoaparát a digitální kameru, které se využívají hlavně při výuce. Teorii tedy pravděpodobně zvládají velice dobře, ale co kreativita, originalita a samostatnost? K těmto řekněme schopnostem jsou vedeni hned po překročení prahu školy. Pokud člověk neumí svou prací někoho ovlivnit, oslovit a následně ji kvalitně zpeněžit, je jeho práce téměř zbytečná. A právě proto je součástí výuky psychologie reklamy, právnické a podnikatelské minimum. Během studia studenti stráví čtyři týdny odbornou praxí nebo plenéry, z toho jeden až dva týdny v zahraničí. 7.1 Vstupní předpoklady studentů Ke studiu oboru multimediální tvorba se přijímají studenti, kteří získali úplné střední vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání. Vzhledem k vysokým nárokům na umělecké a estetické vnímání je však podmínkou studia tohoto oboru úspěšné složení talentových přijímacích zkoušek. To předpokládá u uchazečů o studium výtvarné nadání, kreativitu a jistou orientaci v dějinách umění a kulturním dění vůbec. Vzhledem k zaměření oboru na digitální media je výhodou alespoň základní náhled na práci s počítačovou grafikou. Nejen Střední umělecká škola grafická, ale i Vyšší odborná škola grafická je školou soukromou. Na VOŠG je školné téměř dvojnásobné. Pohybuje se v rozmezí mezi korunami českými měsíčně. Pro první rok studia je školné odstupňované dle výsledku přijímacích talentových zkoušek. V následujících letech pak dle výsledků studia ke konci příslušného ročníku. Školné je opravdu vysoké a není jistě jednoduché ho pokrýt. Škola ale pracuje na různých projektech a pomáhá studentům k novým kontaktům. Toho mohou využít a vydělat tak nějaké peníze a navíc získat dnes tolik nutnou praxi. 7.2 Profil absolventa Škola prezentuje profil absolventa VOŠG takto absolvent ovládá základy klasických výtvarných technik, ale zejména pak nástroje pro digitální tvorbu, montáž, postprodukci a výstup na klasická digitální média. Jeho tvorba zahrnuje statické i dynamické projekty v ploše v prostoru, umí zpracovávat statický i interaktivně a časově proměnný obraz a zvuk. Absolventi jsou schopni samostatně vytvořit scénáře, navrhnout postavy a dramaturgii 20

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE v souladu s ustanovením 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 49/2009 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-1131/11-M Název kontrolované osoby: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31

Více

Studium. Forma denního řádného vyššího odborného studia na VOŠ/ UP v Písku, je rozvržena na období 6 semestrů, tedy 3 let.

Studium. Forma denního řádného vyššího odborného studia na VOŠ/ UP v Písku, je rozvržena na období 6 semestrů, tedy 3 let. Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová v Písku, nabízí studentům jedinečnou možnost vzdělání v akreditovaných oborech Konzervování a restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby a Restaurování kovů.

Více

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK Čtyřleté denní studium INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2009-2010 010 www.zas-me.cz Informace o studiu Střední zahradnická škola v Mělníku (SZaŠ) je největší a nejstarší

Více

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE F A K U L T A STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE Program: ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ VÝUKA ARCHITEKTURY NA FSv ČVUT V PRAZE 90. léta: reakce na změnu podmínek vznik programu Pozemní stavby a architektura = inženýrské

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy 1. Identifikační údaje programu dalšího Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD, Pelhřimov, s.r.o. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech - vnitřní předpis vedení školy

Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech - vnitřní předpis vedení školy - 1 - Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech vnitřní předpis vedení školy Nová (reformovaná) maturitní zkouška se skládá

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Návrh systému volitelných předmětů

Návrh systému volitelných předmětů Návrh systému volitelných předmětů šestileté studium v předmaturitním ročníku - 2009/10 Týdenní počet hodin v rozvrhu žáka je 33. 1. Povinné předměty - výuka organizovaná podle tříd Český jazyk 5 Cizí

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Hrdlořezy, tel.: 974 845 371, e-mail: vpspraha@skolamv.cz,

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA FAKULTY DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA FAKULTY DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA FAKULTY DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara (dále

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Obsahové vymezení Výtvarný obor navazuje na výtvarnou výchovu základní školy a vychází ze vzdělávacího obsahu Výtvarného oboru v RVP G. Časové vymezení

Více

Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o.: Maturitní okruhy z odborných předmětů 2010

Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o.: Maturitní okruhy z odborných předmětů 2010 NAW WEBOVÉ STRÁNKY 1 Barevné modely (nejen v oblasti webdesignu), fyzikální podstata barvy 2 Zacházení s barvou v oblasti webdesignu a její účinek na psychiku 3 Tvar vizuálních prvků webdesignu, vliv na

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Střednědobý plán práce školy 2009-2013

Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Mgr. Krasulová Anna 1 Oblast ekonomicko a materiálně technická Budova: - zajistit výměnu oken a zateplení

Více

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie 3 UČEBNÍ PLÁN Název školy: Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie Zaměření: Ekonomika a finance Datum platnosti od: 1. 9. 2015 Kategorie

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Tisková zpráva k projektu ArtCrossing - multimediální vzdělávací projekt pro žáky, studenty a učitele V Praze, dne 27. 8. 2008

Tisková zpráva k projektu ArtCrossing - multimediální vzdělávací projekt pro žáky, studenty a učitele V Praze, dne 27. 8. 2008 Tisková zpráva k projektu ArtCrossing - multimediální vzdělávací projekt pro žáky, studenty a učitele V Praze, dne 27. 8. 2008 Národní galerie prezentuje netradiční model spolupráce se současnými umělci

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

1. KLADENSKÁ SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA (1.KŠPA), S.R.O. Učební plány

1. KLADENSKÁ SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA (1.KŠPA), S.R.O. Učební plány 1. KLADENSKÁ SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA (1.KŠPA), S.R.O. Učební plány Seznamy vyučovaných předmětů včetně hodinových dotací v jednotlivých ročnících a oborech Platné od školního roku 2014/2015

Více

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel.: 974 685 111, e-mail:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Fakulta multimediálních komunikací

Fakulta multimediálních komunikací Fakulta multimediálních komunikací (FMK) uskutečňuje studijní program Mediální a komunikační studia, obor Marketingové komunikace a studijní program Výtvarná umění, obor Multimedia a design a studijní

Více

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN 22 Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Předměty Zk 1. stupeň 2. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník 6. 7. 8. 9. 6. - 9. ročník Jazyk jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Proč studovat na GJKT Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Maturitní video Co je naším hlavním cílem? poskytnout všeobecné vzdělání a rozvinout specifické dovednosti umožnit absolventům

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Výuka programování na střední průmyslové škole

Výuka programování na střední průmyslové škole Výuka programování na střední průmyslové škole Smíchovská střední průmyslová škola, Praha 5, Preslova 25 Ing. Pavla Kopeluková (učitelka odborných předmětů) Cíle známe Naše cíle jsou jasně stanoveny ve

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Garant studijního programu Architektura a stavitelství v rámci celoživotního vzdělávání Doc. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.

Garant studijního programu Architektura a stavitelství v rámci celoživotního vzdělávání Doc. Ing. Martina Peřinková, Ph.D. Studijní plán oborů v programu Architektura a v rámci celoživotního vzdělávání vyučovaných na Fakultě stavební VŠB - TU Ostrava garantovaný Katedrou architektury Studijní obory Rekonstrukce a konverze

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady:

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady: Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze - osmiletého gymnázia a zahraniční školy (též Škola česko-německého setkávání) Předpis byl vypracován na základě

Více

Ročník: Žák: Učitel: VVS jsou stejné jako v předchozích ročnících, s přihlédnutím k věku a schopnostem žáka.

Ročník: Žák: Učitel: VVS jsou stejné jako v předchozích ročnících, s přihlédnutím k věku a schopnostem žáka. PVV intuitivně ovládá výtvarný jazyk zvládá systém a organizaci práce ve vyučovací jednotce osvojí si správné pracovní návyky naučí se trpělivosti respektuje spolužáky umí spolupracovat ve skupině zapojí

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1985. Uverejnené: 14.08.1985 Účinnosť od: 01.09.1985

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1985. Uverejnené: 14.08.1985 Účinnosť od: 01.09.1985 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1985 Uverejnené: 14.08.1985 Účinnosť od: 01.09.1985 61 V Y H L Á Š K A ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 18. července 1985 o dalším

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ ICT PLÁN ŠKOLY Metodický pokyn MŠMT č.j.27 419/2004-55 Standard ICT služeb a Metodický pokyn č.j.27 670/2004-551 stanovuje zpracování ICT plánu školy. Základní charakteristika ZŠ a MŠ Název: Základní škola

Více

2. Komu je služba poskytována.

2. Komu je služba poskytována. TLOSKOV KONTAKT: CHLISTOVSKÁ HANA, TELEFON: 317 740 206 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Ateliér je umístěn ve druhém patře hlavní budovy - Zámku. Přístup je bezbariérový, je možno

Více

Zprávy. Praktické školy

Zprávy. Praktické školy Zprávy Praktické školy Dalšímu vzdělávání zdravotně znevýhodněných žáků s různou mírou mentální retardace slouží systém praktických škol. Tento systém vznikl na základě požadavku pedagogické praxe, která

Více

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva)

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Seminář z českého jazyka Rozšiřuje, prohlubuje a procvičuje učivo gramatiky, slohu a

Více

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem)

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) OBECNÉ INFORMACE: Koncepce tohoto studia jevytvořena ve spolupráci Gymnázia Jana Nerudy, Hudební školy hl. města Prahy a pedagogů

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VOŠ A SPŠ VARNSDORF CESTOVNÍ RUCH nábor březen 2011

VOŠ A SPŠ VARNSDORF CESTOVNÍ RUCH nábor březen 2011 VOŠ A SPŠ VARNSDORF CESTOVNÍ RUCH nábor březen 2011 1 VOŠ a SPŠ Cestovní ruch 407 47 Varnsdorf 5, Mariánská 1100 65-43- N / Cestovní ruch PROFIL ABSOLVENTA Odborné kompetence Po ukončení studia absolvent

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014 PRAXE DO FIREM Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem Praha 6. 11. 2014 OBSAH PREZENTACE 1. Představení projektu Praxe do firem 2. Hlavní zjištění

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Výhled potřeb školy v oblasti vybavení informačními a komunikačními technologiemi pro rok 2006 aktualizovaný ke konci r. 2007

Výhled potřeb školy v oblasti vybavení informačními a komunikačními technologiemi pro rok 2006 aktualizovaný ke konci r. 2007 Výhled potřeb školy v oblasti vybavení informačními a komunikačními technologiemi pro rok 2006 aktualizovaný ke konci r. 2007 Vybavování školy informačními a komunikačními technologiemi (dále ICT) se v

Více

Marketingová komunikace organizace

Marketingová komunikace organizace Zadání projektu pro finále soutěže pro téma Marketingová komunikace organizace Stručná charakteristika řešeného problému Helvetia College je vysoká škola, která má své kořeny ve Švýcarsku. V ČR začíná

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip

Ostravská univerzita v Ostravě. Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip Ostravská univerzita v Ostravě Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip Proč studovat informatiku Pochopení problematiky moderního a stále se rozvíjejícího oboru. Široké uplatnění v rámci informatických

Více

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ŠKOLA, KDE SI SVŮJ POCIT ÚSPĚCHU ZAŽIJE KAŽDÉ DÍTĚ ŠKOLA,KDE UČITELÉ I ŽÁCI PŘEMÝŠLEJÍ NAD TÍM, CO, JAK A PROČ DĚLAJÍ CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE Zdroj:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

Absolvent oboru knihovnictví - knihovník 2.0. Božena Děcká

Absolvent oboru knihovnictví - knihovník 2.0. Božena Děcká Absolvent oboru knihovnictví - knihovník 2.0 Božena Děcká Stručná historie knihovnického vzdělávání v Brně 1/2 1952 1954 knihovnická větev pedagogického gymnázia 1954 1961 osvětová škola 1961 1996 Střední

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE

Více

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9 4. Učební plán 4.1 Učební plán pro 1. stupeň Časová v RVP ZV Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem Rozdělení disponibilní časové Český jazyk a 35 9 8 9 9 8 43 8 Jazyk a jazyková

Více

Nová maturita od roku 2011

Nová maturita od roku 2011 Nová maturita od roku 2011 Základní charakteristika Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky

Více

Učební plány 2013/2014

Učební plány 2013/2014 Střední odborná škola, Český Těšín, přísp. org. od 1. 1. 2014 ALBRECHTOVA střední škola, Český Těšín, p.o. Učební plány 2013/2014 p. č. číslo oboru obor ročník 1 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ 1.-4. ŠVP: Hotelnictví

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

rozhodnutí o stanovení jednotných kritérií přijímacího řízení a předpokládaném počtu přijímaných uchazečů

rozhodnutí o stanovení jednotných kritérií přijímacího řízení a předpokládaném počtu přijímaných uchazečů VYHLÁŠENÍ PRVNÍHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 OBOR VZDĚLÁVÁNÍ 63-41-M/02 OBCHODNÍ AKADEMIE rozhodnutí o stanovení jednotných kritérií

Více

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3.1 Výběr a výchova učitelů autoškol (jejich předpoklady, odbornost a vzdělání) Zákon 247/2000 Sb. v pozdějším znění specifikuje podmínky pro udělení profesního

Více

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek.

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. NABÍDKA KURZŮ AKTUÁLNĚ Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. Kontakt pro další informace a přihlášky: lukesova@spseplzen.cz VYHLÁŠKA 50 Školení

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 PROVOZNÍ ŘÁD SOU

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 PROVOZNÍ ŘÁD SOU STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 PROVOZNÍ ŘÁD SOU Praha, září 2012 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Provozní řád je, podle ust. 28 odst. 1, písm. g) a 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Pořadové číslo: 12. 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace:

Pořadové číslo: 12. 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Pořadové číslo: 12 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Výtvarná výchova 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava. okresní pracoviště Třebíč. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava. okresní pracoviště Třebíč. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava okresní pracoviště Třebíč Inspekční zpráva Střední zemědělská a ekonomická škola Třebíč Žižkova 505, 674 23 Třebíč Identifikátor ředitelství: 600

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ... 3 KONTAKTY... 3 ADRESA SÍDLA STUDIJNÍHO

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

Maturitní zkouška v roce 2015 vnitřní předpis vedení školy

Maturitní zkouška v roce 2015 vnitřní předpis vedení školy - 1 - Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Maturitní zkouška v roce 2015 vnitřní předpis vedení školy Úvodní informace MŠMT ve své tiskovém zprávě z 27. 7. 2012 zveřejnilo rozhodnutí

Více