Karel Langer VLASTNÍ ŽIVOTOPIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Karel Langer VLASTNÍ ŽIVOTOPIS"

Transkript

1 Karel Langer VLASTNÍ ŽIVOTOPIS Narozen 31. října 1903 v zámku Prugy u města Bruck nad Litavou jako šesté dítě v rodině panského kočího. Otec původem z rodiny maloobchodníka v Kunčicích u Kyšperka (dnes obojí Letohrad) byl kočím ve službách hraběte Harracha. Matka, rozená Vančůrová, z rodiny handlíře s dobytkem v Nechanicích u Hradce Králové, kde se poznala s otcem, který tehdy byl službou v zámku Hrádek u Nechanic. Oba dva, jak bylo tehdy zvykem, odešli z domu po skončení školní docházky. Otec ve 14 ti letech ke koním na panství v Kyšperku, matka do učení na švadlenu do Vídně. Po tragické smrti otec (zabit koňmi na Hrádku) přestěhovala se celá rodina do Starých Nechanic (dědina v sousedství městečka Nechanic). Zde jsme začali chodit do školy (z celkem 7mi dětí jsme zbyli tři). Matka se znovu neprovdala a živila rodinu prací na panském velkostatku, našíváním perleťových knoflíků (přičemž málem přišla o zrak) domácím šitím a výpomocemi u sedláků. Uvědomovala si bezvýchodnost podobného života pro naši budoucnost, a proto se rozhodla absolvovat kurs pro porodní asistentky a přestěhovat se do Hradce Králové, kde byly školy, jejichž absolvování nám mělo a také dalo dobrá zaměstnání. Starší bratr absolvoval odbornou školu pro umělecké zpracování kovů, sestra školu pro industriální učitelky (2 roky učila též v Novém Hrozenkově) a já reálku. Pro nedostatek peněz v rodině nemohl jsem jít dál na vysokou školu a tak po roce nezaměstnanosti, v němž jsem půl roku vypomáhal zdarma v kanceláři malé továrničky na zámky a půl roku pracoval ve funkci hlídače hřiště, absolvoval jsem jednoroční abiturientský kurs učitelský v Hradci Králové. Na rozeslané žádosti došly dvě kladné odpovědi. Prvá na dvojtřídku v okrese Frýdek a druhá na měšťanku v Novém Hrozenkově.

2 Životopisná data: 1903 narozen 31. října v Pruggu nad Litavou 1921 absolvování reálky v Hradci Králové 1923 absolvování abiturientského učitelského kursu v Hradci Králové učitel v Novém Hrozenkově, okres Vsetín učitel v Jičíně v Čechách studium na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze 1929 státní stipendium kreslená dokumentace lid. kultury na jižním Valašsku, uložená v Národním muzeu v Praze (spolu s Ant. Strnadlem) kresebná dokumentace pro Okresní muzeum na Vsetíně 1930 spolupráce při organizování Národopisných slavností na Vsetíně 1932 provedení první expozice Okresního muzea na Vsetíně s Antonínem Strnadlem profesor na reálném gymnasiu a učitelském ústavu v Bratislavě 1936 spolupráce při salašnické výstavě v Novém Hrozenkově profesor na reálném gymnasiu a učitelském ústavu v Hradci Králové profesor na škole uměleckých řemesel v Brně 1942 zavedení výroby dřevěných hraček v Novém Hrozenkově, později ve Valašské Bystřici založení a vedení vývojového oddělení Ústředí lidové umělecké výroby v Brně spolupráce na výstavbě Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm spolupráce při budování Památníku národního umělce Ant. Strnadla v Novém Hrozenkově

3 Propagační grafika Karla Langra Před pěti léty (1978) uspořádal Vlastivědný ústav Vsetín v karlovském muzeu ojedinělou výstavu Lidová kultura Valašska v dokumentární kresbě Karla Langra, o které kunsthistorik J. R. Bečák usoudil, že... má asi prvenství v našem českém výstavnictví. Karel Langer v kresebné dokumentaci navázal na dědictví klasiků výtvarného umění. Rozsáhlé soubory jeho národopisných studijních kreseb jsou uloženy v četných moravských muzeích, vlastivědných ústavech i v Národním muzeu v Praze. K letošním 80. narozeninám autora uvádíme ve Valašském muzeu v přírodě malou výstavku jeho propagační grafiky. Tento obor nebývá někdy náležitě doceněn, ačkoli jeho dosah a didaktický i společenský význam je prokazatelně širší a sdělnější než ostatní výtvarné obory. Přesvědčí nás o tom i jeho výstavka, i když je jen nepatrným zlomkem rozsáhlé propagační grafiky autora. Pozoruhodné na ní je to, že v motivaci kreseb pokaždé prosakuje na povrch jeho cit k lidové kultuře, jež dávala uzrát i kultuře národní. Síle jeho kreslířského talentu uplatňovaná při dokumentární kresbě není v propagační grafice popřena, naopak umocňuje její účin a poslání. V některých případech dokonce znásobuje její společenskou užitečnost tím, že se oba obory vzájemně zastupují. Je tomu tak např. u novoročenek Valašského muzea v přírodě, které zdaleka nenaplňovaly jen vžité společenské konvence, ale informovaly též o budovatelských záměrech a dosahovaných výsledcích v rožnovském muzeu. Příležitostná propagační grafika zase hýřila ideovou nápaditostí a myšlenkovou hloubkou. Proto byla pokaždé tak srdečně přijímána blahopřání k MDŽ i jiná individuální blahopřání až po kreslené pozdravy přátelům, které navíc obohacoval autorův filozofický nadhled a poetický cit. Do oboru propagační grafiky záměrně začleňujeme též četné návrhy lidových hraček a upomínkových předmětů a další trojrozměrné předměty (vystřihovánky, obalové krabice aj.), které mnohokrát bohatě posloužily družstvům LIPTA, IRISA, VAMERECKÁ KRAJKA a dodnes slouží i Valašskému muzeu v přírodě. Mnohaletá spolupráce při budování Valašského muzea v přírodě by si zasloužila prezentování i jeho dokumentárních kreseb z tohoto období. (interiér valašské hospody, ploty, amfiteátr, orientační ukazatele aj.). Výstavní prostor to však nedovoluje. Tato malá výstavka propagační grafiky Karla Langra chce být skromným díkem od pracovníků Valašského muzea za jeho častou pomoc i za celoživotní zanícení pro valašskou lidovou kulturu. A je to i upřímný pozdrav k jeho 80. narozeninám.

4 Životopisný nástin Karla Langera Rodiče: Otec syn malorolníka z Kunčic u Letohradu, ze 4 dětí. Matka dcera rolníka, handlíře z Nechanic, okr. Hradec Králové, ze 7 dětí. Otec povoláním panský kočí u hraběte Harracha, matka švadlena, vyučená ve Vídni. Jsem šestý ze sedmi dětí, z nichž přežily jen tři. Narodil jsem se 31. října 1903 v zámku Prugg u města Bruck n/litavou. Roku 1905 otec tragicky zahynul na zámku Hrádek u Nechanic. Matka se čtyřmi dětmi se přestěhovala do Starých Nechanic, kde jí zemřelo čtvrté dítě. Brala nepatrný důchod a musela se přiživovat jako příležitostná zemědělská dělnice, švadlena a našívačka perleťových knoflíků. Aby nám mohla zajistit slušnou existenci, absolvovala kurs pro porodní asistentky a přestěhovala se do Hradce Králové, což nám umožnilo absolvovat střední školy. Staršímu bratrovi odbornou školu pro umělecké zpracování kovů, sestře školu pro industriální učitelky a mně reálku a abiturientský kurs pro učitele obecných škol zatimním učitelem na obecné a měšťanské škole v Novém Hrozenkově, okr. Vsetín vykonával vojenskou prezenční službu v Opavě a Fryštáku (dnešní Karviná II). To mu umožnilo poznat Ostravsko, obě Slezska a Horní Kysucko vyučoval na obecných školách v Jičíně v Čechách byl vyslán jako učitel působící i na učňovské škole do Prahy na tříměsíční kurs u pfr. A. Růžičky, který mu doporučil udělat si zkoušku na Vysokou školu umělecko-průmyslovou, kterou ukončil r státní zkouškou na Vysoké škole technické nastoupil v Bratislavě na Masarykovo reálné gymnázium, pak přešel na nově zřízené II. gymnázium a z něho na Učitelský ústav a s ním spojenou Pedagogickou akademii byl vypovězen s ostatními Čechy ze Slovenska vyučoval na Dívčím reálném gymnáziu v Hradci Králové, kam se přestěhoval i s rodinou přijal nabídnuté místo na Škole uměleckých řemesel v Brně totálně nasazen. Po několika měsících získal místo referenta pro domácí lidovou a uměleckořemeslnou výrobu ve Zvelebovacím ústavu Obchodní a živnostenské komory v Hradci Králové. Zde měl za úkol osobně shlédnout všechna místa a střediska lidové výroby a zanést je do speciálních map východočeského kraje pracoval jako nákupčí drobného dřevěného zboží od lidových výrobců pro družstvo DORKA v Praze, které se v r stalo základem Ústředí lidové a umělecké tvorby. V r se vrátil na ŠUŘ v Brně zprvu jako dočasný správce, pak jako zakladatel a vedoucí oddělení pro drobný umělecký průmysl. V něm r sestavil z žáků loutkařský soubor Ajdivadlo. S ním absolvoval 229 představení v prostoru od Prahy po Košice byla souboru činnost znemožněna. Získané zkušenosti a poznatky byly využity publikačně a v 37 praktických kurzech. Z významnějších uvádím: instruktážní vystoupení na 1.

5 celoslovenském školení v Žilině (1949), technickou a organizační pomoc při budování stálého loutkového divadla v Nitře a při Národním divadle v Bratislavě. Spolupráci s polskými loutkaři ocenil r časopis TEATR ŁALEK takto: Czeski rok, widowisko ludove czeskie oparte na piesniach ludowych, przedstawenie w Sali wakladowej klasy prof. Langera w wykonaniu ucznow WSUP - do najciekawszych przedstawien jakie moglem ogladac w Czechoslowacji byl přizván ke spolupráci na rozšiřování Valašského muzea v Rožnově pod Radhoštěm. Pod vedením nového ředitele Ing. Jana Bečáka mohl plně uplatnit všechny své znalosti valašské hmotné kultury i své vlastní odborné zaměření v oboru grafiky, průmyslového a architektonického návrhářství po přechodu Ing. J. Bečáka do muzea v Olomouci dokumentoval pro něj kresebně lidovou kulturu ve střední Moravě. Od r věnuje se převážně péči o Památník Antonína Strnadla v Novém Hrozenkově. Od r spolupracuje úzce s doc. Dr. Ludvíkem Kunzem kresebnou dokumentací moravského tradičního zemědělství a lidové hudby (nástroje a zvyklosti). Krom toho udržuje příležitostný kontakt s muzei ve Vsetíně a Rožnově pod Radhoštěm. Pedagogická činnost Před válkou zastával funkci jednatele výtvarné sekce Pedagogické společnosti slovenské, vedl kurzy učitelů připravujících se k odborné zkoušce na školy měšťanské, metodické pokyny a zkušenosti uveřejňoval ve všech ročnících odborného časopisu pro učitele výtvarné výchovy Výtvarná výchova. Sestavil koncept učebnice Přípravného kreslení na průmyslových školách. Po řadu let byl členem různých komisí a expertem na mnoha celostátních poradách o organizaci a poslání výtvarných škol. Ve Škole uměleckých řemesel v Brně zastával funkci referenta pro osnovy, v níž vypracoval několik versí osnov a učebních plánů. Veřejná činnost spolupracoval se zakladatelem Ligy Lesní Moudrosti prof. Milošem Seifertem spoluzakladatel Klubu čsl. turistů v Novém Hrozenkově. Účastnil se aktivně I. Valašského roku v Rožnově p/r. a celomoravských Národopisných slavností v Brně spolupracoval s pobočkou Společnosti pro čsl. vzájemnost v Novém Hrozenkově organizoval Národopisné slavnosti na Vsetíně instaloval spolu s Antonínem Strnadlem prvou expozici muzea ve Vsetíně jednatel kreslířské sekce Pedagogické společnosti slovenské v Bratislavě vypracoval libreto celostátní Salašnické výstavy v Novém Hrozenkově

6 člen spolku České dílo v Brně 1945 člen výtvarné sekce při KOR v Brně spoluzakladatel a vedoucí vývojového oddělení Ústředí lidové a umělecké výroby v Brně (v podstatě pokračování v činnosti z totálního nasazení referent pro domácí a řemeslnou výrobu Ústavu pro zvelebování živností v Hradci Králové a v družstvu DORKA ve funkci nákupčího lidových výrobků). Poválečné funkce ve Svazu výtvarných umělců v Brně a Praze Vedoucí UP sekce v Brně Člen přípravného Ústředního výboru SVU v Praze ( ) Člen UP sekce ÚV SVU v Praze ( ) Člen komise SVU v Praze pro hračky a loutky Člen výboru krajské pobočky SVU v Brně Člen umělecké schvalovací komise ČFVU Předseda výtvarné rady VHJ FATRA Napajedla ( ) Člen nákupní komise UP odd. Moravské galerie v Brně Člen nákupní komise Národopisného muzea v Brně Přísežný soudní znalec pro užité umění Člen různých soutěžních porot výtvarných a loutkařských Jiné funkce Předseda loutkařské komise při MěNV a KNV v Brně Předseda poroty pro soutěž loutkařské tvořivosti Elaboráty 1945 Organizace a distribuce výroby hraček (pro min. průmyslu) spoluautor návrhu nové organizace středních výtvarných škol, schváleno MŠ Úloha a obsahová náplň upomínkových upomínkových předmětů (pro ÚLUV a r doplněno pro min. vnitřního obchodu)

7 1948 O oděvní tvorbě (pro Generální ředitelství textilní výroby) 1960 O výtvarném vývoji v průmyslu a systemizaci míst průmyslových výtvarníků (pro Ústřední výtvarnou radu) 1961 O výtvarném vývoji (pro celopodnikovou konferenci VHJ FATRA Napajedla) Řada drobnějších elaborátů pro různé instituce. Činnost literární Příspěvky do periodického tisku: VATRA, časopis Ligy Lesní Moudrosti VÝTVARNÁ VÝCHOVA, pomůcka učitelům kreslení TVAR, měsíčník Ústředí lidové a umělecké výroby. Dal podnět k jeho založení a byl členem první redakční rady VĚCÍ A LIDÉ, založil arch. Vaněk, převzalo ÚLUV, později splynulo s UMĚNÍ A ŘEMESLA, vydávalo ÚLUV i pro potřeby Ústředí uměleckých řemesel ROBOTNÍCKÉ NOVINY, deník soc. demokracie Slovenska (funkce výtvarného referenta ) JEDNOTA čsl. vzájemnosti (péče o marginálie) ĽUDOVÁ TVOŘIVOSŤ, vyd. Matica slovenská v Martine NAŠE VALAŠSKO, sborník o životě valašského lidu VALAŠSKO, vyd. Moravské muzeum v Brně (člen redakční rady) CHATAŘ A CHALUPÁŘ (příspěvky o úpravě interiérů a okolí chalup) VEDOUCÍ PIONÝRŮ (seriály příspěvků o loutkářství a lid. technikách) ZPRÁVY muzea v Gottwaldově (r. 1958) DOMOV Knižní tvorba Atlas ľudových stavieb (Osveta Martin) Bábky a bábkové divadlo (Osveta Martin) Nejmenší divadlo (Mladá Fronta Praha) Český rok folklórní pásmo pro maňáskové divadlo Orbis Praha

8 Útržky ze vzpomínek na Nový Hrozenkov (Obecní úřad N. Hrozenkov) Diafilm o lidovém řezbářství text i obrázky pro Čsl. státní film, oddělení diafilmů. Spoluautor TVOŘIVOST ČESKÉHO LIDU V TRADIČNÍ UMĚLECKÉ VÝROBĚ (stať o dřevě v lidových a uměleckých technikách) Orbis Praha DIVADLO, FILM A ROZHLAS V DRUŽINÁCH MLÁDEŽE (stať o loutkovém divadle) Další publikační činnost rozhlas, televize, denní tisk, periodika, aj. náměty, besedy o umění, kritiky, recenze atd. Práce v oboru užité a volné grafiky Soustavně se věnoval kresebné dokumentaci v etnografii. Soubor, čítající přes převážně perokreseb z Valašska, Hané, ostatní Moravy, Slovenska a Čech, je rozložen v národopisných muzeích v Brně, Olomouci, Vsetíně, Rožnově, Zlíně a Praze. Něco málo v Martině. Kolekce věnovaná lidovým hudebním nástrojům byla reprodukována v knize Doc. Dr. Ludvíka Kunze Handbuch der europaischen Volksmusikinstrumente. Část našla uplatnění v drobných studiích různých autorů. Velké kolekce ze zemědělství, pastýřství, včelařství, lidové architektury, nábytku, keramiky čekají na využití. Pro Moravské zemské muzeum v Brně byly převedeny do perokreseb dokumenty skalních maleb z Austrálie a skalních rytin z Lybie v počtu cca 700 kusů. Valašské muzeum v Rožnově p/r. vydalo deset novoročenek s tématikou stavebního rozvoje, propagační plakát, plakát ke Křičkově opeře Ogaři a řadu různých drobných tiskovin. Zprvu pro potřeby Valašského muzea a později ZD Podhoran v Lukově u Zlína a jiných zájemců byly tisknuty grafické listy k MDŽ. Další plakáty: Ohně čsl. vzájemnosti pořádané na moravskoslovenské hranici, Výstava skla v Novém Hrozenkově, Národopisné slavnosti ve Vsetíně (1930), výstava lidových houslařů v Brně, Výstava prací uměleckého kováře Josefa Langera v Hradci Králové, Letecké dny plachtařů v Novém Hrozenkově a dva plakáty propagující turistiku a lyžařství na Valašsku. Do okrajové tvorby patří několik exlibris, novoročenek apod. Knižní ilustrace Josef Dvořák: Pohádky o vodnících (Borový, Praha 1944)

9 Volná tvorba Cyklus tužkových kreseb Zima na Valašsku, perokreseb Život na Valašsku. Kromě toho ojedinělé krajiny z Valašska a Českomoravské vysočiny. Práce v oboru architektury a nábytkářství Úprava selských stavení pro rekreační účely (dvě pod Pustevnami na Radhošti, jedna v Telecím na Vysočině). Interiéry Stará Valašská hospoda a hospoda Na Posledním groši ve Valašském muzeu v Rožnově p/r. Stylový interiér restaurace Pančava ve Vsetíně Dvě výstavní místnosti v Barvičově domě Karlovského muzea ve Velkých Karlovicích Pamětní síň obětí nacismu v Prlově Stavby Restaurace vybavení interiéru i okolí Památníků Ant. Strnadla v Novém Hrozenkově Komorní amfiteátr ve staré části Valašského muzea v Rožnově pod Radhoštěm. Rekonstrukce hřbitova kol dřevěného kostela ve Valašském muzeu v Rožnově pod Radhoštěm Návrh dřevěného pódia pro Národopisné slavnosti ve Valašském muzeu v Rožnově p/r. Sedm let spolupráce při budování nové části Valašského muzea v Rožnově p/r. Vzorník valašského lidového nábytku s technickými výkresy.

10 Návrhy předmětů z různých materiálů Zde dřeva: Kolekce zvířecích a lidských figurek na hraní a betlém pro družstvo v Novém Hrozenkově. Kolekce zvířecích figurek ze smrkového opáleného a drátěným kartáčem vydrásaného dřevě pro Valašskou Bystřici. Pro prodejnu Valašského muzea v Rožnově p/r.: Kolekce zvířátek skládatelných z destiček, dva druhy skládacích domečků, kolekce domácích ptáků, houpacích, s měnitelným sklonem křídel, kolekce soustruhovaných dekorativních figurek s vkládanými dřevěnými péry, kolekce soustruhovaných výklenkových figurek světců, servírovací destičky, misky na suché pokrmy, soustruhované stolní svícny, kolekce valašských srubů z masivních špalíků, kolekce dětského lidového nábytku na hraní. Pro restauraci Pančava ve Vsetíně dekorativní průsvitné panó z dřevěných dýh ( 1 x 3 m). Z papíru: Skládanky muzejních objektů z potištěného kartonu. Zavedení do lidové výroby stínidel, skládaných z průsvitného papíru (dánská technika) Z kůže: Návrhy knižních vazeb, kazet, dámské kožené galanterie, bižuterie ve spolupráci s mistry knihaři Jindřichem Svobodou z Brna a Josefem Hodkem z Jaroměře

11 Ze skla: Kolekce ozdob na vánoční stromek foukaných ze skla a malovaných pro Doubravici u Dvora Králové Z textilu: Malé gobelínky, paličkované panó pro Valašsku hospodu v Rožnově p/r., řada drobných paličkovaných obrázků ve spolupráci s Marií Poludovou ze Žamberka Ze slámy: Zavedl do lidové výroby italskou techniku vázání ze stébel (stínidla, misky apod.) Náhrobky: Šest ze dřeva, z toho tři pro Valašský Slavín v Rožnově p/r., čtyři z kamene, z toho tři pro Valašský Slavín v Rožnově p/r., tři ze železa, tři železné mříže. Různé návrhy: Reliéfní sloup, reliéfní emblém ze dřeva pro hotel Vlčina ve Frenštátě p/r. Kříž z habrových pňů na oltář kostela ve Valašském muzeu v Rožnově p/r. Dva reliéfní sloupy do expozice Národopisného muzea v Brně Pět figurálních poutačů v nadživotní velikosti na příjezdové cesty k Valašskému muzeu v Rožnově p/r. Kruhové dioráma města Brně (návrh i provedení) pro Planetárium v Brně Panó z vyplétané sítě pro Valašský krůžek v Brně (16 m 2 ).

12 Výstavy: 1978 Vsetín (Lidová kultura Valašska v kresbách K. L.) poř. Vlastivědný ústav Vsetín 1981 Velké Karlovice (Lidová kultura v kresbách K. L.) poř. Etnografické muzeum Moravského muzea v Brně, Krajské vlastivědné muzeum v Olomouci, Valašské muzeum v přírodě v Rožnově p/r., Okresní vlastivědné muzeum na Vsetíně 1983 Rožnov p/r. (Propagační grafika) poř. Valašské muzeum v přírodě Rožnov p/r Nový Hrozenkov (Výběr z celoživotní tvorby K. L.) poř. Obecní úřad v Novém Hrozenkově 1993 Zlín (K. L. výběr z celoživotní tvorby) poř. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně 1998 Vsetín (K. L. výběr z celoživotní tvorba znalce a propagátora lidové kultury) poř. Okresní vlastivědné muzeum Vsetín 1999 Nový Hrozenkov (K. L. výběr z tvorby) poř. Obecní úřad v Novém Hrozenkově (Je nepravděpodobné, že by se v roce 1988 neuskutečnila žádná výstava k jeho 85., zatím jsem nenašla doklad).

Jeho díla jsou zastoupena v muzeích a soukromích sbírkách v Evropě, zámoří a v Austrálii.

Jeho díla jsou zastoupena v muzeích a soukromích sbírkách v Evropě, zámoří a v Austrálii. Milan Ďuriš Milan Ďuriš se narodil v Toužimi. Od roku 1982 se věnuje malbě. V druhé polovině 80. let absolvoval soukromé studium. Je členem Unie výtvarných umělců, v tvůrčí skupině P89 a v Asociaci Momentary

Více

Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola

Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola Žižkovo náměstí 1300/1 130 00 Praha 3 Povinné a nepovinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2010/2011 Termíny

Více

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu:

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze 1 interní pomůcka č. 2: Metodické listy Knihovna Oddělení muzeologie a památkové péče vypracoval David Váhala (aktualizace dokumentu: 16. 10. 2008) (uvedené publikace jsou půjčovány pouze k prezenčnímu

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Test - prověrka vědomostí se zaměřením na kulturu Valašska

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Test - prověrka vědomostí se zaměřením na kulturu Valašska Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Regionální kultura, vy_32_inovace_ma_34_19 Autor PaedDr.

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti Na základě zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 11. dubna 2005

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Živanský Bohdan, Dr. (1900-1947) Inventář NAD č. 434 evidenční pomůcka č. 155 Čakrtová Eva Praha 1955 Dr. Bohdan Živanský Narodil se v Brně

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Položka Cena za VP Počet VP Cena bez DPH Cena s DPH. Dřevěné městečko 20. Mlýnská dolina 12. Valašská dědina 37. Pustevny 8. Grafické zpracování 1

Položka Cena za VP Počet VP Cena bez DPH Cena s DPH. Dřevěné městečko 20. Mlýnská dolina 12. Valašská dědina 37. Pustevny 8. Grafické zpracování 1 CENOVÁ NABÍDKA Zhotovení virtuální a multimediální prezentace VMP pro potřeby www stránek VMP a pro návštěvnické on-line informační terminály Zpracováno pro: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Jméno školy: Střední odborná škola Luhačovice Adresa: Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Tel.: 00420577131067 Fax: 00420577131067 Email: vedeni@sosluhac.cz

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2007/2008

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2007/2008 Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2007/2008 Jméno školy: Střední odborná škola Luhačovice Adresa: Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Tel.: 00420577131067 Fax: 00420577131067 Email: vedeni@sosluhac.cz

Více

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Morava a Slezsko Učební pomůcky:

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Morava a Slezsko Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_39 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922)

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) (1865-1921 [1977]) INVENTÁŘ NAD č. 756 evidenční pomůcka č. 306 PhDr. Zdeněk Vácha Praha 2008-2009 Obsah:

Více

KATALOG DESIGNOVÝCH VÝROBKŮ

KATALOG DESIGNOVÝCH VÝROBKŮ březen 2015 KATALOG DESIGNOVÝCH VÝROBKŮ prodejní benefiční výstavy pro Amelii v galerii KusKovu Výtěžek z prodeje bude použit na podporu bezplatných služeb Amelie, o.s. Radka Jandová věnovala Amelii pět

Více

Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové

Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové Skupiny Podskupiny Počet Geologické 30685 Mineralogické 29185 Drahé kameny 350 Broušené kameny 350 Ostatní drahé kameny 0 Ostatní mineralogické

Více

KAREL ROZUM. Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA. Katalogy - autor kreseb

KAREL ROZUM. Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA. Katalogy - autor kreseb KAREL ROZUM Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA Katalogy - autor kreseb České vánoce. Katalog výstavy, Praha prosinec 1988. Text a katalog Jiřina Langhammerová. Kresby Karel Rozum. 1. vyd. P.,

Více

Informace pro maturanty

Informace pro maturanty Informace pro maturanty Kam po maturitě Vysoká škola Vyšší odborná škola Nástup do zaměstnání Jazykové studium Jiné Kde získat informace U výchovného poradce a na nástěnkách ve škole Výstava Gaudeamus

Více

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE v souladu s ustanovením 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 49/2009 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Kadeřávek František, prof. Ing. Dr. (1920-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 465 evidenční pomůcka č. 172 Honzáková Valerie Praha 1971

Více

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz Cíle projektu: PAMÁTKY A PŘÍRODA KARLOVARSKA Regionální internetová topografická encyklopedie Karlovarského kraje Popularizace Karlovarského kraje a zvýšení zájmu o ochranu

Více

Řešení 1H, 2D, 3B, 4C, 5F, 6E, 7J, 8G, 9I, 10A

Řešení 1H, 2D, 3B, 4C, 5F, 6E, 7J, 8G, 9I, 10A Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_26 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

(zpracovala R. Hýblová)

(zpracovala R. Hýblová) Přehled akcí JČMF organizovaných od roku 1958 do roku 2011 Fyzikální pedagogickou sekcí JČMF (od roku 2006 změna názvu na Fyzikální pedagogickou společnost), popř. Ústřední pedagogickou komisí pro fyziku

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 6. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova.... 3 Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky...

Více

Pravidla pro udělení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Olomouckého kraje

Pravidla pro udělení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Olomouckého kraje Pravidla pro udělení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Olomouckého kraje 1. Obecný úvod Území Olomouckého kraje je velmi bohaté na projevy tradiční lidové kultury. Její součást tvoří i tradiční rukodělná

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Chodníčky za poznáním slovenskomoravského

Chodníčky za poznáním slovenskomoravského Chodníčky za poznáním slovenskomoravského pohraničí Česká republika Slovenská republika Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Odůvodnění projektu spolupráce

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany

Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany MV generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR stanoví v souladu s 24 odst. 1 písm. l) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Peča Václav, JUDr. (1869-1945) Prozatímní inventární seznam NAD č. 640 evidenční pomůcka č. 198 Honzáková Valerie Praha 1971 JUDr. Václav Peča

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

MUZEUM S DOBROVOLNÍKY NEBO BEZ NICH? Mgr. Pavla Vykoupilová

MUZEUM S DOBROVOLNÍKY NEBO BEZ NICH? Mgr. Pavla Vykoupilová MUZEUM S DOBROVOLNÍKY NEBO BEZ NICH? Mgr. Pavla Vykoupilová 2012 podíl MCMP na vypracování Metodického doporučení Ministerstva kultury ČR pro dobrovolnictví v kultuře a umění. 2014 minianketa OTÁZKY: 1.

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda Jaroslav Pivoda Procházky životem počet stran 178, plnobarevný tisk vazba pevná běžná cena 499 Kč včetně DPH naše cena 449 Kč včetně DPH cena K M K 399 Kč včetně DPH ISBN 978-80-86930-64-0 Vydal Jaroslav

Více

Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově

Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově Pomyslný základní kámen mikulovského muzea byl položen před 100 lety a pomyslně na něj poklepali pánové založivší v roce 1913 muzejní spolek. Podnět k

Více

Diplom prvních absolventek. Období tzv.první republiky 1. Období tzv.první republiky 2. Období tzv.první republiky 3

Diplom prvních absolventek. Období tzv.první republiky 1. Období tzv.první republiky 2. Období tzv.první republiky 3 Vývoj ošetřovatelského školství Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové 1860 Florence Nightingal založila v Londýně první ošetřovatelskou školu. 1862 založen Spolek lékařů českých, předseda J. E.

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vetter Quido, prof. (1910-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 577 evidenční pomůcka č. 215 Honzáková Valerie Praha 1971 Prof. Quido Vetter

Více

9. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2010

9. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2010 Věstník NKÚ, plán kontrolní činnosti 343 9. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2010 schválený Kolegiem NKÚ usnesením 7/XVII/2009 na XVII. zasedání, konaném dne 19. 10. 2009 Číslo kontrolní akce: 10/01

Více

co vás čeká a nemine

co vás čeká a nemine co vás čeká a nemine Systém archivů Ministerstvo vnitra Sekce archivní správy a spisové služby Národní archiv Státní oblastní archivy Státní okresní archivy Legislativa Zákon 499/2004 Sb. o archivnictví

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Brožury Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Cestujeme po

Více

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské Délka studia: Čtyři roky.: Splněná povinná školní docházka, zdravotní způsobilost uchazeče doložená lékařem a úspěšně složené talentové zkoušky.

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. roč. Časová

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 4050/ENV/14 Ing. Hlaváčová / l. 2993 27. 1. 2014 Věc: Posuzování

Více

IV. Školy v Plzni. 1. Mužský učitelský ústav v Plzni. 2. Ženský učitelský ústav v Plzni. 3. Ústav pro vzdělávání učitelek mateřských škol v Plzni

IV. Školy v Plzni. 1. Mužský učitelský ústav v Plzni. 2. Ženský učitelský ústav v Plzni. 3. Ústav pro vzdělávání učitelek mateřských škol v Plzni IV. Školy v Plzni IV. 1. Mužský učitelský ústav v Plzni 2. Ženský učitelský ústav v Plzni 3. Ústav pro vzdělávání učitelek mateřských škol v Plzni 4. Cvičná škola při muž. učitelském ústavu v Plzni 5.

Více

Střední odborná škola Luhačovice člen sítě škol UNESCO. člen sítě škol UNESCO od roku 2005 UDRŽENÍ A ZACHOVÁVÁNÍ NÁRODNÍHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

Střední odborná škola Luhačovice člen sítě škol UNESCO. člen sítě škol UNESCO od roku 2005 UDRŽENÍ A ZACHOVÁVÁNÍ NÁRODNÍHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Střední odborná škola Luhačovice člen sítě škol UNESCO člen sítě škol UNESCO od roku 2005 UDRŽENÍ A ZACHOVÁVÁNÍ NÁRODNÍHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Sídlo školy: Lázeňské město Luhačovice Střední odborná škola

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Příkaz ředitelky č. 16/2014

Příkaz ředitelky č. 16/2014 Příkaz ředitelky č. 16/2014 Přijímací řízení přijímání žáků do prvních a vyšších ročníků pro školní rok 2015/2016 V souladu s ustanoveními zákona č. 561/2005 Sb. (školský zákon), v platném znění a vyhlášky

Více

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro a nižší stupeň víceletých gymnázií září prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

Zlomené srdce ----------------- 2009 Realizace z cyklu O lásce

Zlomené srdce ----------------- 2009 Realizace z cyklu O lásce MARKÉTA KOREČKOVÁ Chrudim Narodila se v roce 1975 v Chrudimi. V letech 1989-1992 studovala na SPŠKS v Hořicích, poté v letech 1992-1999 na AVU v Praze, a to intermediální tvorbu u Milana Knížáka a sochařství

Více

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK 1. Základní vývojové etapy dějin muzeí (muzejnictví) v Evropě a jejich charakteristika Etika konzervátorské, restaurátorské a preparátorské práce

Více

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava SKLENĚNÉ VÁNOČNÍ OZDOBY. Minulost, současnost, vize Hlavní budova muzea, 18. listopadu 2010-15. května 2011 Výstava Otcové města Jablonce VII. Výstava

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY září prosinec 2011 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav, 6 tel.: 6 8 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ..07/..00/.7 Název šablony III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí Zašovská 100, 757 01 Valašské Meziříčí

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí Zašovská 100, 757 01 Valašské Meziříčí Projekt UNIV KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení Strategický plán rozvoje dalšího vzdělávání na škole Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí Zašovská 100, 757 01 Valašské

Více

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část 8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS 4.část Božena Němcová (1820 1862) *Vídeň narodila se jako dcera panského kočího Němce Jana Pankla a české služky Terezie Novotné dětství prožila v ratibořickém údolí u České Skalice

Více

MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 1990 2010: UMĚLECKÁ ŠKOLA

MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 1990 2010: UMĚLECKÁ ŠKOLA UMĚLECKÁ ŠKOLA Výtvarné studio v podkroví muzea je součástí Základní umělecké školy Benešov. Přesto, že jeho zřízení v polovině 90. let zabralo muzeu prostory potřebné pro plánované expozice, je jeho činnost

Více

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Ve školním roce 2014-15 probíhala výuka výtvarné výuky v časových dotacích: Prima celá třída, 2 hodiny týdně Sekunda celá třída, 2

Více

SYMPOZIUM UMĚLECKOPRŮMYSLOVÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY 2007

SYMPOZIUM UMĚLECKOPRŮMYSLOVÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY 2007 SYMPOZIUM UMĚLECKOPRŮMYSLOVÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY 2007 PROGRAM 8. 6. 1 OBSAH Společné aktivity...2 Program pro účastníky na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské Kamenický Šenov...3 Program pro účastníky

Více

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_16 Úvodní část seznámení s cílem hodiny: životopis Václava Havla Hlavní část životopis a literární tvorba Václava Havla Závěrečná část zpětná vazba probrané látky Shrnutí

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Havlíček Václav Bakovský Jan ((1882) 1898 1969 (1970)) Prozatímní inventární seznam NAD č. 636 evidenční pomůcka č. 201 Honzáková Valerie Praha

Více

Václav Hejna Ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze, 2. 7. 11. 10. 2009

Václav Hejna Ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze, 2. 7. 11. 10. 2009 - rok 2009 - Svatoslav Krotký Obrazy a kresby, 22. 1. 1. 3. 2009 pozvánka, novinové články (2 ks) Technická univerzita Liberci, Textilní fakulta Textil a oděv, Šperk a sklo pozvánka (2 ks), novinové články

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

XVI. ročník. Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství. Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M

XVI. ročník. Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství. Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M LETNÍ ŠKOLA VÝCHOVY K OBČANSTVÍ A EVROPANSTVÍ XVI. ročník Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M 16. 8. 2009 neděle 09:00

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných INFORMAČNÍ BULLETIN 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP 9/2007 Dne 20. 9. 2007 proběhlo v Hotelu DAKOL v Petrovicích u Karviné 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Na setkání byli všem

Více

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková Ing. Michael Ledvina Působení ve Svazu účetních člen Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele předseda Metodické rady Svazu účetních pro neziskové auditor, člen KA ČR člen Komory certifikovaných účetních

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti aktivity ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima A 2 hodiny týdně Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Jmenovka linie, bod, plocha, písmo Portrét kresba, šrafování, kánon lidské hlavy Keramika modelování základních tvarů, lepení, glazování; plastika

Více

Centrální poradenská činnost

Centrální poradenská činnost Aktivity uváděné v roční zprávě jsou financovány z účelových prostředků Moravskoslezského kraje, dále z vlastních zdrojů Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačního

Více

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 213 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 1) Knihovní fond - k 31. 12. 213 vlastnila knihovna 2.989 svazků knih. Z toho 5.152 svazků

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014) Brožury (větší letáky) Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Erbovní sešity 1968 1971

Erbovní sešity 1968 1971 Erbovní sešity 1968 1971 Erbovní sešit č. 1, srpen 1968 Praha Žižkov, U Památníku 2. Redakční rada: Dr. František Beneš, Adolf F. J. Karlovský, Dr. Zdeněk Mareš, Josef Milde, Dr. Alois Přibyl, CSc., Dr.

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova

Více

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny Dobré odpoledne VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny 1. Památky místního významu 2. Muzea a expozice místního a regionálního dědictví Dědictví musí být ve

Více

KULTURA ČESKÉ REPUBLIKY V ČÍSLECH

KULTURA ČESKÉ REPUBLIKY V ČÍSLECH NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU KULTURA ČESKÉ REPUBLIKY V ČÍSLECH VYBRANÉ ÚDAJE ZE STATISTICKÝCH ŠETŘENÍ PRAHA 2009 WWW.NIPOS-MK.CZ ÚVOD Národní informační a poradenské středisko

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1977. Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1977. Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1977 Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978 79 V Y H L Á Š K A Ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 26. října 1977 o jednotném

Více

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Katedra dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nabízí ve dnech 18. - 21. 11. 2014 všem zájemcům o studium dějin umění volný vstup do přednášek, seminářů a

Více

Výsledky soutěží, hodnocení festivalu

Výsledky soutěží, hodnocení festivalu Výsledky soutěží, hodnocení festivalu Závěry jednání hodnotící komise, udělení cen 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 a 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010 Cena MFF

Více

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.)

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS 2014 Tiskové zprávy vydané 26. října 2014 (zaměření veletrhu)

Více

MAPA POLABÍ. nejzajímavějších míst. Infocentra. Zajímavá místa Polabí. Hrady a zámky. Ubytování / Restaurace. Lázně / Sport.

MAPA POLABÍ. nejzajímavějších míst. Infocentra. Zajímavá místa Polabí. Hrady a zámky. Ubytování / Restaurace. Lázně / Sport. i 3 MAPA nejzajímavějších míst 12 13 POLABÍ 10 3 16 i 2 8 6 14 i 5 i 17 3 12 i Infocentra 4 Zajímavá místa Polabí Hrady a zámky 4 14 11 Muzea / Galerie / Expozice 15 16 1 1 i 2 Ubytování / Restaurace 5

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 380463 380169 Adresa 379967 379967 Tel. 128763 101540 Fax

Více

V roce 1919 byl povolán jako jediný v úvahu přicházející kandidát na post profesora tehdy se tvořící Vysoké školy zvěrolékařské v Brně, která byla

V roce 1919 byl povolán jako jediný v úvahu přicházející kandidát na post profesora tehdy se tvořící Vysoké školy zvěrolékařské v Brně, která byla prof. Antonín Hrůza Prof. AntonínHrůza se narodil 1. ledna 1865 v Plzni. Rodina Hrůzova zde bydlela na nádraží. Otec prof. Hrůzy byl poštovním expeditorem, s čímž souvisela i lokalita jejich bydliště,

Více

260 let vzdělávání v Panské

260 let vzdělávání v Panské 260 let vzdělávání v Panské 2015 Jiří Machač www.panska.cz Obsah 1 Budova bývalého piaristického gymnázia (Panská ulice) 2 1.1 František Křížík..................................... 2 1.2 Piaristé.........................................

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. III. - rozeznává různé přírodní materiály - seznamuje se s rozličnými technikami přechází od hry k experimentu Experimenty s nástroji - kresba: rukou, tužkou, rudkou, uhlem, dřívkem, fixy, malba

Více