Karel Langer VLASTNÍ ŽIVOTOPIS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Karel Langer VLASTNÍ ŽIVOTOPIS"

Transkript

1 Karel Langer VLASTNÍ ŽIVOTOPIS Narozen 31. října 1903 v zámku Prugy u města Bruck nad Litavou jako šesté dítě v rodině panského kočího. Otec původem z rodiny maloobchodníka v Kunčicích u Kyšperka (dnes obojí Letohrad) byl kočím ve službách hraběte Harracha. Matka, rozená Vančůrová, z rodiny handlíře s dobytkem v Nechanicích u Hradce Králové, kde se poznala s otcem, který tehdy byl službou v zámku Hrádek u Nechanic. Oba dva, jak bylo tehdy zvykem, odešli z domu po skončení školní docházky. Otec ve 14 ti letech ke koním na panství v Kyšperku, matka do učení na švadlenu do Vídně. Po tragické smrti otec (zabit koňmi na Hrádku) přestěhovala se celá rodina do Starých Nechanic (dědina v sousedství městečka Nechanic). Zde jsme začali chodit do školy (z celkem 7mi dětí jsme zbyli tři). Matka se znovu neprovdala a živila rodinu prací na panském velkostatku, našíváním perleťových knoflíků (přičemž málem přišla o zrak) domácím šitím a výpomocemi u sedláků. Uvědomovala si bezvýchodnost podobného života pro naši budoucnost, a proto se rozhodla absolvovat kurs pro porodní asistentky a přestěhovat se do Hradce Králové, kde byly školy, jejichž absolvování nám mělo a také dalo dobrá zaměstnání. Starší bratr absolvoval odbornou školu pro umělecké zpracování kovů, sestra školu pro industriální učitelky (2 roky učila též v Novém Hrozenkově) a já reálku. Pro nedostatek peněz v rodině nemohl jsem jít dál na vysokou školu a tak po roce nezaměstnanosti, v němž jsem půl roku vypomáhal zdarma v kanceláři malé továrničky na zámky a půl roku pracoval ve funkci hlídače hřiště, absolvoval jsem jednoroční abiturientský kurs učitelský v Hradci Králové. Na rozeslané žádosti došly dvě kladné odpovědi. Prvá na dvojtřídku v okrese Frýdek a druhá na měšťanku v Novém Hrozenkově.

2 Životopisná data: 1903 narozen 31. října v Pruggu nad Litavou 1921 absolvování reálky v Hradci Králové 1923 absolvování abiturientského učitelského kursu v Hradci Králové učitel v Novém Hrozenkově, okres Vsetín učitel v Jičíně v Čechách studium na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze 1929 státní stipendium kreslená dokumentace lid. kultury na jižním Valašsku, uložená v Národním muzeu v Praze (spolu s Ant. Strnadlem) kresebná dokumentace pro Okresní muzeum na Vsetíně 1930 spolupráce při organizování Národopisných slavností na Vsetíně 1932 provedení první expozice Okresního muzea na Vsetíně s Antonínem Strnadlem profesor na reálném gymnasiu a učitelském ústavu v Bratislavě 1936 spolupráce při salašnické výstavě v Novém Hrozenkově profesor na reálném gymnasiu a učitelském ústavu v Hradci Králové profesor na škole uměleckých řemesel v Brně 1942 zavedení výroby dřevěných hraček v Novém Hrozenkově, později ve Valašské Bystřici založení a vedení vývojového oddělení Ústředí lidové umělecké výroby v Brně spolupráce na výstavbě Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm spolupráce při budování Památníku národního umělce Ant. Strnadla v Novém Hrozenkově

3 Propagační grafika Karla Langra Před pěti léty (1978) uspořádal Vlastivědný ústav Vsetín v karlovském muzeu ojedinělou výstavu Lidová kultura Valašska v dokumentární kresbě Karla Langra, o které kunsthistorik J. R. Bečák usoudil, že... má asi prvenství v našem českém výstavnictví. Karel Langer v kresebné dokumentaci navázal na dědictví klasiků výtvarného umění. Rozsáhlé soubory jeho národopisných studijních kreseb jsou uloženy v četných moravských muzeích, vlastivědných ústavech i v Národním muzeu v Praze. K letošním 80. narozeninám autora uvádíme ve Valašském muzeu v přírodě malou výstavku jeho propagační grafiky. Tento obor nebývá někdy náležitě doceněn, ačkoli jeho dosah a didaktický i společenský význam je prokazatelně širší a sdělnější než ostatní výtvarné obory. Přesvědčí nás o tom i jeho výstavka, i když je jen nepatrným zlomkem rozsáhlé propagační grafiky autora. Pozoruhodné na ní je to, že v motivaci kreseb pokaždé prosakuje na povrch jeho cit k lidové kultuře, jež dávala uzrát i kultuře národní. Síle jeho kreslířského talentu uplatňovaná při dokumentární kresbě není v propagační grafice popřena, naopak umocňuje její účin a poslání. V některých případech dokonce znásobuje její společenskou užitečnost tím, že se oba obory vzájemně zastupují. Je tomu tak např. u novoročenek Valašského muzea v přírodě, které zdaleka nenaplňovaly jen vžité společenské konvence, ale informovaly též o budovatelských záměrech a dosahovaných výsledcích v rožnovském muzeu. Příležitostná propagační grafika zase hýřila ideovou nápaditostí a myšlenkovou hloubkou. Proto byla pokaždé tak srdečně přijímána blahopřání k MDŽ i jiná individuální blahopřání až po kreslené pozdravy přátelům, které navíc obohacoval autorův filozofický nadhled a poetický cit. Do oboru propagační grafiky záměrně začleňujeme též četné návrhy lidových hraček a upomínkových předmětů a další trojrozměrné předměty (vystřihovánky, obalové krabice aj.), které mnohokrát bohatě posloužily družstvům LIPTA, IRISA, VAMERECKÁ KRAJKA a dodnes slouží i Valašskému muzeu v přírodě. Mnohaletá spolupráce při budování Valašského muzea v přírodě by si zasloužila prezentování i jeho dokumentárních kreseb z tohoto období. (interiér valašské hospody, ploty, amfiteátr, orientační ukazatele aj.). Výstavní prostor to však nedovoluje. Tato malá výstavka propagační grafiky Karla Langra chce být skromným díkem od pracovníků Valašského muzea za jeho častou pomoc i za celoživotní zanícení pro valašskou lidovou kulturu. A je to i upřímný pozdrav k jeho 80. narozeninám.

4 Životopisný nástin Karla Langera Rodiče: Otec syn malorolníka z Kunčic u Letohradu, ze 4 dětí. Matka dcera rolníka, handlíře z Nechanic, okr. Hradec Králové, ze 7 dětí. Otec povoláním panský kočí u hraběte Harracha, matka švadlena, vyučená ve Vídni. Jsem šestý ze sedmi dětí, z nichž přežily jen tři. Narodil jsem se 31. října 1903 v zámku Prugg u města Bruck n/litavou. Roku 1905 otec tragicky zahynul na zámku Hrádek u Nechanic. Matka se čtyřmi dětmi se přestěhovala do Starých Nechanic, kde jí zemřelo čtvrté dítě. Brala nepatrný důchod a musela se přiživovat jako příležitostná zemědělská dělnice, švadlena a našívačka perleťových knoflíků. Aby nám mohla zajistit slušnou existenci, absolvovala kurs pro porodní asistentky a přestěhovala se do Hradce Králové, což nám umožnilo absolvovat střední školy. Staršímu bratrovi odbornou školu pro umělecké zpracování kovů, sestře školu pro industriální učitelky a mně reálku a abiturientský kurs pro učitele obecných škol zatimním učitelem na obecné a měšťanské škole v Novém Hrozenkově, okr. Vsetín vykonával vojenskou prezenční službu v Opavě a Fryštáku (dnešní Karviná II). To mu umožnilo poznat Ostravsko, obě Slezska a Horní Kysucko vyučoval na obecných školách v Jičíně v Čechách byl vyslán jako učitel působící i na učňovské škole do Prahy na tříměsíční kurs u pfr. A. Růžičky, který mu doporučil udělat si zkoušku na Vysokou školu umělecko-průmyslovou, kterou ukončil r státní zkouškou na Vysoké škole technické nastoupil v Bratislavě na Masarykovo reálné gymnázium, pak přešel na nově zřízené II. gymnázium a z něho na Učitelský ústav a s ním spojenou Pedagogickou akademii byl vypovězen s ostatními Čechy ze Slovenska vyučoval na Dívčím reálném gymnáziu v Hradci Králové, kam se přestěhoval i s rodinou přijal nabídnuté místo na Škole uměleckých řemesel v Brně totálně nasazen. Po několika měsících získal místo referenta pro domácí lidovou a uměleckořemeslnou výrobu ve Zvelebovacím ústavu Obchodní a živnostenské komory v Hradci Králové. Zde měl za úkol osobně shlédnout všechna místa a střediska lidové výroby a zanést je do speciálních map východočeského kraje pracoval jako nákupčí drobného dřevěného zboží od lidových výrobců pro družstvo DORKA v Praze, které se v r stalo základem Ústředí lidové a umělecké tvorby. V r se vrátil na ŠUŘ v Brně zprvu jako dočasný správce, pak jako zakladatel a vedoucí oddělení pro drobný umělecký průmysl. V něm r sestavil z žáků loutkařský soubor Ajdivadlo. S ním absolvoval 229 představení v prostoru od Prahy po Košice byla souboru činnost znemožněna. Získané zkušenosti a poznatky byly využity publikačně a v 37 praktických kurzech. Z významnějších uvádím: instruktážní vystoupení na 1.

5 celoslovenském školení v Žilině (1949), technickou a organizační pomoc při budování stálého loutkového divadla v Nitře a při Národním divadle v Bratislavě. Spolupráci s polskými loutkaři ocenil r časopis TEATR ŁALEK takto: Czeski rok, widowisko ludove czeskie oparte na piesniach ludowych, przedstawenie w Sali wakladowej klasy prof. Langera w wykonaniu ucznow WSUP - do najciekawszych przedstawien jakie moglem ogladac w Czechoslowacji byl přizván ke spolupráci na rozšiřování Valašského muzea v Rožnově pod Radhoštěm. Pod vedením nového ředitele Ing. Jana Bečáka mohl plně uplatnit všechny své znalosti valašské hmotné kultury i své vlastní odborné zaměření v oboru grafiky, průmyslového a architektonického návrhářství po přechodu Ing. J. Bečáka do muzea v Olomouci dokumentoval pro něj kresebně lidovou kulturu ve střední Moravě. Od r věnuje se převážně péči o Památník Antonína Strnadla v Novém Hrozenkově. Od r spolupracuje úzce s doc. Dr. Ludvíkem Kunzem kresebnou dokumentací moravského tradičního zemědělství a lidové hudby (nástroje a zvyklosti). Krom toho udržuje příležitostný kontakt s muzei ve Vsetíně a Rožnově pod Radhoštěm. Pedagogická činnost Před válkou zastával funkci jednatele výtvarné sekce Pedagogické společnosti slovenské, vedl kurzy učitelů připravujících se k odborné zkoušce na školy měšťanské, metodické pokyny a zkušenosti uveřejňoval ve všech ročnících odborného časopisu pro učitele výtvarné výchovy Výtvarná výchova. Sestavil koncept učebnice Přípravného kreslení na průmyslových školách. Po řadu let byl členem různých komisí a expertem na mnoha celostátních poradách o organizaci a poslání výtvarných škol. Ve Škole uměleckých řemesel v Brně zastával funkci referenta pro osnovy, v níž vypracoval několik versí osnov a učebních plánů. Veřejná činnost spolupracoval se zakladatelem Ligy Lesní Moudrosti prof. Milošem Seifertem spoluzakladatel Klubu čsl. turistů v Novém Hrozenkově. Účastnil se aktivně I. Valašského roku v Rožnově p/r. a celomoravských Národopisných slavností v Brně spolupracoval s pobočkou Společnosti pro čsl. vzájemnost v Novém Hrozenkově organizoval Národopisné slavnosti na Vsetíně instaloval spolu s Antonínem Strnadlem prvou expozici muzea ve Vsetíně jednatel kreslířské sekce Pedagogické společnosti slovenské v Bratislavě vypracoval libreto celostátní Salašnické výstavy v Novém Hrozenkově

6 člen spolku České dílo v Brně 1945 člen výtvarné sekce při KOR v Brně spoluzakladatel a vedoucí vývojového oddělení Ústředí lidové a umělecké výroby v Brně (v podstatě pokračování v činnosti z totálního nasazení referent pro domácí a řemeslnou výrobu Ústavu pro zvelebování živností v Hradci Králové a v družstvu DORKA ve funkci nákupčího lidových výrobků). Poválečné funkce ve Svazu výtvarných umělců v Brně a Praze Vedoucí UP sekce v Brně Člen přípravného Ústředního výboru SVU v Praze ( ) Člen UP sekce ÚV SVU v Praze ( ) Člen komise SVU v Praze pro hračky a loutky Člen výboru krajské pobočky SVU v Brně Člen umělecké schvalovací komise ČFVU Předseda výtvarné rady VHJ FATRA Napajedla ( ) Člen nákupní komise UP odd. Moravské galerie v Brně Člen nákupní komise Národopisného muzea v Brně Přísežný soudní znalec pro užité umění Člen různých soutěžních porot výtvarných a loutkařských Jiné funkce Předseda loutkařské komise při MěNV a KNV v Brně Předseda poroty pro soutěž loutkařské tvořivosti Elaboráty 1945 Organizace a distribuce výroby hraček (pro min. průmyslu) spoluautor návrhu nové organizace středních výtvarných škol, schváleno MŠ Úloha a obsahová náplň upomínkových upomínkových předmětů (pro ÚLUV a r doplněno pro min. vnitřního obchodu)

7 1948 O oděvní tvorbě (pro Generální ředitelství textilní výroby) 1960 O výtvarném vývoji v průmyslu a systemizaci míst průmyslových výtvarníků (pro Ústřední výtvarnou radu) 1961 O výtvarném vývoji (pro celopodnikovou konferenci VHJ FATRA Napajedla) Řada drobnějších elaborátů pro různé instituce. Činnost literární Příspěvky do periodického tisku: VATRA, časopis Ligy Lesní Moudrosti VÝTVARNÁ VÝCHOVA, pomůcka učitelům kreslení TVAR, měsíčník Ústředí lidové a umělecké výroby. Dal podnět k jeho založení a byl členem první redakční rady VĚCÍ A LIDÉ, založil arch. Vaněk, převzalo ÚLUV, později splynulo s UMĚNÍ A ŘEMESLA, vydávalo ÚLUV i pro potřeby Ústředí uměleckých řemesel ROBOTNÍCKÉ NOVINY, deník soc. demokracie Slovenska (funkce výtvarného referenta ) JEDNOTA čsl. vzájemnosti (péče o marginálie) ĽUDOVÁ TVOŘIVOSŤ, vyd. Matica slovenská v Martine NAŠE VALAŠSKO, sborník o životě valašského lidu VALAŠSKO, vyd. Moravské muzeum v Brně (člen redakční rady) CHATAŘ A CHALUPÁŘ (příspěvky o úpravě interiérů a okolí chalup) VEDOUCÍ PIONÝRŮ (seriály příspěvků o loutkářství a lid. technikách) ZPRÁVY muzea v Gottwaldově (r. 1958) DOMOV Knižní tvorba Atlas ľudových stavieb (Osveta Martin) Bábky a bábkové divadlo (Osveta Martin) Nejmenší divadlo (Mladá Fronta Praha) Český rok folklórní pásmo pro maňáskové divadlo Orbis Praha

8 Útržky ze vzpomínek na Nový Hrozenkov (Obecní úřad N. Hrozenkov) Diafilm o lidovém řezbářství text i obrázky pro Čsl. státní film, oddělení diafilmů. Spoluautor TVOŘIVOST ČESKÉHO LIDU V TRADIČNÍ UMĚLECKÉ VÝROBĚ (stať o dřevě v lidových a uměleckých technikách) Orbis Praha DIVADLO, FILM A ROZHLAS V DRUŽINÁCH MLÁDEŽE (stať o loutkovém divadle) Další publikační činnost rozhlas, televize, denní tisk, periodika, aj. náměty, besedy o umění, kritiky, recenze atd. Práce v oboru užité a volné grafiky Soustavně se věnoval kresebné dokumentaci v etnografii. Soubor, čítající přes převážně perokreseb z Valašska, Hané, ostatní Moravy, Slovenska a Čech, je rozložen v národopisných muzeích v Brně, Olomouci, Vsetíně, Rožnově, Zlíně a Praze. Něco málo v Martině. Kolekce věnovaná lidovým hudebním nástrojům byla reprodukována v knize Doc. Dr. Ludvíka Kunze Handbuch der europaischen Volksmusikinstrumente. Část našla uplatnění v drobných studiích různých autorů. Velké kolekce ze zemědělství, pastýřství, včelařství, lidové architektury, nábytku, keramiky čekají na využití. Pro Moravské zemské muzeum v Brně byly převedeny do perokreseb dokumenty skalních maleb z Austrálie a skalních rytin z Lybie v počtu cca 700 kusů. Valašské muzeum v Rožnově p/r. vydalo deset novoročenek s tématikou stavebního rozvoje, propagační plakát, plakát ke Křičkově opeře Ogaři a řadu různých drobných tiskovin. Zprvu pro potřeby Valašského muzea a později ZD Podhoran v Lukově u Zlína a jiných zájemců byly tisknuty grafické listy k MDŽ. Další plakáty: Ohně čsl. vzájemnosti pořádané na moravskoslovenské hranici, Výstava skla v Novém Hrozenkově, Národopisné slavnosti ve Vsetíně (1930), výstava lidových houslařů v Brně, Výstava prací uměleckého kováře Josefa Langera v Hradci Králové, Letecké dny plachtařů v Novém Hrozenkově a dva plakáty propagující turistiku a lyžařství na Valašsku. Do okrajové tvorby patří několik exlibris, novoročenek apod. Knižní ilustrace Josef Dvořák: Pohádky o vodnících (Borový, Praha 1944)

9 Volná tvorba Cyklus tužkových kreseb Zima na Valašsku, perokreseb Život na Valašsku. Kromě toho ojedinělé krajiny z Valašska a Českomoravské vysočiny. Práce v oboru architektury a nábytkářství Úprava selských stavení pro rekreační účely (dvě pod Pustevnami na Radhošti, jedna v Telecím na Vysočině). Interiéry Stará Valašská hospoda a hospoda Na Posledním groši ve Valašském muzeu v Rožnově p/r. Stylový interiér restaurace Pančava ve Vsetíně Dvě výstavní místnosti v Barvičově domě Karlovského muzea ve Velkých Karlovicích Pamětní síň obětí nacismu v Prlově Stavby Restaurace vybavení interiéru i okolí Památníků Ant. Strnadla v Novém Hrozenkově Komorní amfiteátr ve staré části Valašského muzea v Rožnově pod Radhoštěm. Rekonstrukce hřbitova kol dřevěného kostela ve Valašském muzeu v Rožnově pod Radhoštěm Návrh dřevěného pódia pro Národopisné slavnosti ve Valašském muzeu v Rožnově p/r. Sedm let spolupráce při budování nové části Valašského muzea v Rožnově p/r. Vzorník valašského lidového nábytku s technickými výkresy.

10 Návrhy předmětů z různých materiálů Zde dřeva: Kolekce zvířecích a lidských figurek na hraní a betlém pro družstvo v Novém Hrozenkově. Kolekce zvířecích figurek ze smrkového opáleného a drátěným kartáčem vydrásaného dřevě pro Valašskou Bystřici. Pro prodejnu Valašského muzea v Rožnově p/r.: Kolekce zvířátek skládatelných z destiček, dva druhy skládacích domečků, kolekce domácích ptáků, houpacích, s měnitelným sklonem křídel, kolekce soustruhovaných dekorativních figurek s vkládanými dřevěnými péry, kolekce soustruhovaných výklenkových figurek světců, servírovací destičky, misky na suché pokrmy, soustruhované stolní svícny, kolekce valašských srubů z masivních špalíků, kolekce dětského lidového nábytku na hraní. Pro restauraci Pančava ve Vsetíně dekorativní průsvitné panó z dřevěných dýh ( 1 x 3 m). Z papíru: Skládanky muzejních objektů z potištěného kartonu. Zavedení do lidové výroby stínidel, skládaných z průsvitného papíru (dánská technika) Z kůže: Návrhy knižních vazeb, kazet, dámské kožené galanterie, bižuterie ve spolupráci s mistry knihaři Jindřichem Svobodou z Brna a Josefem Hodkem z Jaroměře

11 Ze skla: Kolekce ozdob na vánoční stromek foukaných ze skla a malovaných pro Doubravici u Dvora Králové Z textilu: Malé gobelínky, paličkované panó pro Valašsku hospodu v Rožnově p/r., řada drobných paličkovaných obrázků ve spolupráci s Marií Poludovou ze Žamberka Ze slámy: Zavedl do lidové výroby italskou techniku vázání ze stébel (stínidla, misky apod.) Náhrobky: Šest ze dřeva, z toho tři pro Valašský Slavín v Rožnově p/r., čtyři z kamene, z toho tři pro Valašský Slavín v Rožnově p/r., tři ze železa, tři železné mříže. Různé návrhy: Reliéfní sloup, reliéfní emblém ze dřeva pro hotel Vlčina ve Frenštátě p/r. Kříž z habrových pňů na oltář kostela ve Valašském muzeu v Rožnově p/r. Dva reliéfní sloupy do expozice Národopisného muzea v Brně Pět figurálních poutačů v nadživotní velikosti na příjezdové cesty k Valašskému muzeu v Rožnově p/r. Kruhové dioráma města Brně (návrh i provedení) pro Planetárium v Brně Panó z vyplétané sítě pro Valašský krůžek v Brně (16 m 2 ).

12 Výstavy: 1978 Vsetín (Lidová kultura Valašska v kresbách K. L.) poř. Vlastivědný ústav Vsetín 1981 Velké Karlovice (Lidová kultura v kresbách K. L.) poř. Etnografické muzeum Moravského muzea v Brně, Krajské vlastivědné muzeum v Olomouci, Valašské muzeum v přírodě v Rožnově p/r., Okresní vlastivědné muzeum na Vsetíně 1983 Rožnov p/r. (Propagační grafika) poř. Valašské muzeum v přírodě Rožnov p/r Nový Hrozenkov (Výběr z celoživotní tvorby K. L.) poř. Obecní úřad v Novém Hrozenkově 1993 Zlín (K. L. výběr z celoživotní tvorby) poř. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně 1998 Vsetín (K. L. výběr z celoživotní tvorba znalce a propagátora lidové kultury) poř. Okresní vlastivědné muzeum Vsetín 1999 Nový Hrozenkov (K. L. výběr z tvorby) poř. Obecní úřad v Novém Hrozenkově (Je nepravděpodobné, že by se v roce 1988 neuskutečnila žádná výstava k jeho 85., zatím jsem nenašla doklad).

TABULKA č do té doby největší bosensko- né předměty z Bosny a Hercegoviny 1901 Vánoční výstava a tržnice řemeslných výrobků

TABULKA č do té doby největší bosensko- né předměty z Bosny a Hercegoviny 1901 Vánoční výstava a tržnice řemeslných výrobků TABULKA č. 4 Výstavy pořádané Průmyslovým muzeem v Chrudimi v letech 1901 1914 rok název výstavy od:-do: lidí poznámka 1901 Výstava kurzových prací 5.5.-12.5. 800 po kurzu zdobení kovů 1901 Výstava obrazů

Více

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm tisková zpráva ze dne 8. března 2016 Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm VALAŠSKÝ ROK 2016 20. 3. 2016, od 10.00 - KVĚTNÁ NEDĚLE v kostele sv. Anny v Dřevěném městečku

Více

Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola

Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola Žižkovo náměstí 1300/1 130 00 Praha 3 Povinné a nepovinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2010/2011 Termíny

Více

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu:

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Státní okresní archiv Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna. Měšťanský střelecký spolek Vyškov.

Státní okresní archiv Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna. Měšťanský střelecký spolek Vyškov. - 63 - PRAMENY ČR MZA Brno - Státní okresní archiv Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna. Měšťanský střelecký spolek Vyškov. HORÁKOVÁ, Eva. O konzervaci střeleckých terčů ve vyškovském muzeu. In JORDÁN,

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Regionální kultura, vy_32_inovace_ma_34_11

Více

Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš

Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš je jednou z nejvýznamnějších osobností generace Národního divadla. Byl předním malířem českých dějin a bezpochyby se podílel na utváření českého umění. Jeho tvorba byla ovlivněna,zvláště

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, OSH Vsetín, tel. 571 417 854

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, OSH Vsetín, tel. 571 417 854 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, OSH Vsetín, tel. 571 417 854 Metodický pokyn pro soutěž Požární ochrana očima dětí pro rok 2008 (soutěž je zařazena do Souboru pedagogicko - organizačních informací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

VOJTĚCH PREISSIG. Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA. Knihy

VOJTĚCH PREISSIG. Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA. Knihy VOJTĚCH PREISSIG Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA Knihy BAREVNÝ lept a barevná rytina. Technické poznámky. 2. přehledové vyd. 50 ve stroji za tisku číslovaných výtisků. Vyzdobil autor.

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Jméno školy: Střední odborná škola Luhačovice Adresa: Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Tel.: 00420577131067 Fax: 00420577131067 Email: vedeni@sosluhac.cz

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Novák Ladislav, Ing.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Novák Ladislav, Ing. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Novák Ladislav, Ing. (1899-1942) Prozatímní inventární seznam NAD č. 439 evidenční pomůcka č. 159 Čakrtová Eva Praha 1954 Ing. Ladislav Novák

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Jeho díla jsou zastoupena v muzeích a soukromích sbírkách v Evropě, zámoří a v Austrálii.

Jeho díla jsou zastoupena v muzeích a soukromích sbírkách v Evropě, zámoří a v Austrálii. Milan Ďuriš Milan Ďuriš se narodil v Toužimi. Od roku 1982 se věnuje malbě. V druhé polovině 80. let absolvoval soukromé studium. Je členem Unie výtvarných umělců, v tvůrčí skupině P89 a v Asociaci Momentary

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Připravil Jiří Kučera HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Miloš Šrámek patří k nejvýznamnějším hostivickým osobnostem. Narodil se 6.

Více

8. PERSPEKTIVY LIDOVÝCH TECHNOLOGIÍ

8. PERSPEKTIVY LIDOVÝCH TECHNOLOGIÍ HOMO FABER 8. PERSPEKTIVY LIDOVÝCH TECHNOLOGIÍ Celosvětové globalizační tendence vedly v r. 1989 25. generální konferenci UNESCO k vydání dokumentu Doporučení k ochraně tradiční a lidové kultury, v němž

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda Jaroslav Pivoda Procházky životem počet stran 178, plnobarevný tisk vazba pevná běžná cena 499 Kč včetně DPH naše cena 449 Kč včetně DPH cena K M K 399 Kč včetně DPH ISBN 978-80-86930-64-0 Vydal Jaroslav

Více

Činnost Sekce dějin farmacie ČFS. Vědecká konference farmacie včera a dnes, Kuks - Dvůr Králové nad Labem 1.5.2004

Činnost Sekce dějin farmacie ČFS. Vědecká konference farmacie včera a dnes, Kuks - Dvůr Králové nad Labem 1.5.2004 Činnost Sekce dějin farmacie ČFS Vědecká konference farmacie včera a dnes, Kuks - Dvůr Králové nad Labem 1.5.2004 POČÁTKY HISTORIE SEKCE 1954 zahájeny práce na dějinách farmacie ( Drábek, Hanzlíček,, Rusek)

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Test - prověrka vědomostí se zaměřením na kulturu Valašska

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Test - prověrka vědomostí se zaměřením na kulturu Valašska Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Regionální kultura, vy_32_inovace_ma_34_19 Autor PaedDr.

Více

Mezinárodní spolupráce univerzit třetího věku jako prostředek zvyšování kvality seniorského vzdělávání

Mezinárodní spolupráce univerzit třetího věku jako prostředek zvyšování kvality seniorského vzdělávání Mezinárodní spolupráce univerzit třetího věku jako prostředek zvyšování kvality seniorského vzdělávání Univerzita třetího věku neprofesní zájmové vzdělávání základním posláním U3V je otevření univerzitních

Více

Knihovny typy a počty. Paměťové instituce 2. Muzejní knihovny. Galerijní knihovny

Knihovny typy a počty. Paměťové instituce 2. Muzejní knihovny. Galerijní knihovny Knihovny typy a počty Paměťové instituce 2 (knihovny muzeí, galerií a archivů, knihovny ve zdravotnictví, knihovny Akademie věd ČR) 1 Veřejné 5415 Školní 3896 Muzeí a galerií - 236 Zdravotnické 109 Vysokoškolské

Více

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze 1 interní pomůcka č. 2: Metodické listy Knihovna Oddělení muzeologie a památkové péče vypracoval David Váhala (aktualizace dokumentu: 16. 10. 2008) (uvedené publikace jsou půjčovány pouze k prezenčnímu

Více

Bohuslava Maříková. Z cyklu Pod bodem mrazu, 2007-2010 Z cyklu Paměť starých zdí, 2014

Bohuslava Maříková. Z cyklu Pod bodem mrazu, 2007-2010 Z cyklu Paměť starých zdí, 2014 Černobílý svět Již podruhé se setkávají na společné výstavě tři spolužáci z brněnské Šuřky, kde studovali fotografii pod vedením K. O. Hrubého. V roce 2011 to byla retrospektiva i nové fotografie z Liptovské

Více

Narodil se 30. dubna 1877 v Jemnici jako jeden z osmi dětí chudého jemnického síťaře.

Narodil se 30. dubna 1877 v Jemnici jako jeden z osmi dětí chudého jemnického síťaře. Roman Havelka - malíř Narodil se 30. dubna 1877 v Jemnici jako jeden z osmi dětí chudého jemnického síťaře. Měšťanskou školu vychodil v Jihlavě, kam se roku 1885 rodina přestěhovala. V roce 1892 byl přijat

Více

Uměleckopr leck ůmys my lo l v o á v muze muz a jako jak nový ý fenomén

Uměleckopr leck ůmys my lo l v o á v muze muz a jako jak nový ý fenomén Uměleckoprůmyslová muzea jako nový fenomén Vznik muzeí Zakládání uměleckoprůmyslových muzeí v 2. polovině 19. století bylo podmíněno mezinárodním reformním hnutím, které chtělo odstranit roztržkumeziuměleckým

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY září prosinec 2011 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Kordovský Adolf

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Kordovský Adolf Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Kordovský Adolf (1926-1958) Prozatímní inventární seznam NAD č. 709 evidenční pomůcka č. 181 Šťovíček Jan Praha 1997 Ing. Adolf Kordovský (1886-1986)

Více

Veřejný program 2012

Veřejný program 2012 Veřejný program 2012 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49 (0) 9674-92 48 77 Fax: +49 (0) 9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2012 4. 1. 2012 I 19.00 h

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2007/2008

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2007/2008 Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2007/2008 Jméno školy: Střední odborná škola Luhačovice Adresa: Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Tel.: 00420577131067 Fax: 00420577131067 Email: vedeni@sosluhac.cz

Více

Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové

Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové Skupiny Podskupiny Počet Geologické 30685 Mineralogické 29185 Drahé kameny 350 Broušené kameny 350 Ostatní drahé kameny 0 Ostatní mineralogické

Více

Informace pro maturanty

Informace pro maturanty Informace pro maturanty Kam po maturitě Vysoká škola Vyšší odborná škola Nástup do zaměstnání Jazykové studium Jiné Kde získat informace U výchovného poradce a na nástěnkách ve škole Výstava Gaudeamus

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

Doprovodné a edukační programy

Doprovodné a edukační programy Doprovodné a edukační programy Historická výstavní budova Velikonoční edukační programy Slezské zemské muzeum připravilo pro zájemce dva Velikonoční edukační programy, které se budou konat od 1. do 30.

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

R e š e r š e. Loutka a její využití na základní škole

R e š e r š e. Loutka a její využití na základní škole R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) Loutka a její využití na základní škole Vypracovala: Krajská vědecká knihovna v Liberci Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec tel. +420-482 412 111 fax

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 50 č. archivní pomůcky: 8951 Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice /1935/ 1945-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2015 O b s a

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 PO 2. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 595 620 045 E-mail: info@nadace-landek.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U Název archivní pomůcky: Rodinný archiv Swetliků, Cheb Časové rozmezí: 1941-1945 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo listu JAF: 549 Evidenční číslo pomůcky:

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník Obor III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Regionální kultura, vy_32_inovace_ma_34_10

Více

semináře pracovníků knihoven muzeí a galerií na fotografiích a v zápisech

semináře pracovníků knihoven muzeí a galerií na fotografiích a v zápisech semináře pracovníků knihoven muzeí a galerií na fotografiích a v zápisech Teplice Oblastní vlastivědné muzeum v Teplicích 1. seminář (4. 6. dubna 1973) Teplice Oblastní vlastivědné muzeum v Teplicích 1.

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 1990 2010: PROPAGACE MUZEA

MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 1990 2010: PROPAGACE MUZEA PROPAGACE MUZEA Od počátku 90. let jsme se pokoušeli používat promyšlené, dostatečně strukturované formy propagace. Dlouhá léta jsme však vzhledem k podprůměrnému rozpočtu neměli prostředky na spolupráci

Více

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE v souladu s ustanovením 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 49/2009 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922)

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) (1865-1921 [1977]) INVENTÁŘ NAD č. 756 evidenční pomůcka č. 306 PhDr. Zdeněk Vácha Praha 2008-2009 Obsah:

Více

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 21 Poezie Václav Hrabě (opravy a úpravy textu)

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 21 Poezie Václav Hrabě (opravy a úpravy textu) Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 21 Poezie (opravy a úpravy textu) Třída: 9. Učivo: Poezie Obsah inovativní výuky: Využití funkcí, nástrojů programu Microsoft Word; využití internetu jako zdroje

Více

KELTSKÉ AKTIVITY JAKO PROSTŘEDEK K PROHLOUBENÍ VÝUKY

KELTSKÉ AKTIVITY JAKO PROSTŘEDEK K PROHLOUBENÍ VÝUKY KELTSKÉ AKTIVITY JAKO PROSTŘEDEK K PROHLOUBENÍ VÝUKY Bc. Anna Frantalová Občanské sdružení Boii o. s., Nasavrky Porada ředitelů základních škol, samostatných školních jídelen a pracovníků ORP 14. 15. 11.

Více

Emilie Heyduková. narozena 3.10.1859 v Písku. 150. výročí narození

Emilie Heyduková. narozena 3.10.1859 v Písku. 150. výročí narození Emilie Heyduková narozena 3.10.1859 v Písku 150. výročí narození Narodila se v rodině píseckého restauratéra Petra Reinera. Navštěvovala vyšší dívčí školu v Písku, kde působil jako profesor Adolf Heyduk,

Více

SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE

SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE Doc. PhDr. Jiří Šetlík, CSc. (nar. 1929) je uznávaným českým historikem umění. V šedesátých. letech byl vedoucím sbírky moderního umění Národní galerie v Praze a v závěru 60. let

Více

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: Číslo projektu: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_23_Tomáš Baťa Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

Výstavní aktivity Spolku pro Plumlovský zámek

Výstavní aktivity Spolku pro Plumlovský zámek Výstavní aktivity Spolku pro Plumlovský zámek V minulých dvou letech byly péčí Spolku pro Plumlovský zámek vybudovány na zámku v Plumlově dvě dlouhodobé dosud instalované expozice keramiky. První z roku

Více

Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Regionální kultura, vy_32_inovace_ma_34_13

Více

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Ve školním roce 2014-15 probíhala výuka výtvarné výuky v časových dotacích: Prima celá třída, 2 hodiny týdně Sekunda celá třída, 2

Více

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007 IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007 Obec: IVANOVICE NA HANÉ (tel. 517 363 251) Datum, čas: Název akce: Místo: Pořadatel: Kino: Ne 1.12.2007 v 18.00 hod. KDYŽ si

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea BRAUNER BOHUSLAV (1855-1935)

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea BRAUNER BOHUSLAV (1855-1935) [Zadejte text.] Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea BRAUNER BOHUSLAV (1855-1935) Prozatímní inventární seznam NAD č. 583 evidenční pomůcka č. 214 Honzáková Valerie Praha 1971 [Zadejte

Více

Nositelé titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje v roce 2015

Nositelé titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje v roce 2015 Nositelé titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje v roce 2015 1. Antonín Hájek, Uherské Hradiště Mařatice Titul obdržen v oboru práce se dřevem soustružení, zdobení cínem, intarzie. Antonín

Více

Vážení hosté benefičního večera, KATALOG DRAŽENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. Mgr. Jiří Pitaš

Vážení hosté benefičního večera, KATALOG DRAŽENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. Mgr. Jiří Pitaš Vážení hosté benefičního večera, každoročně se v čase adventním setkáváme na benefičních akcích pro SKP-CENTRUM, o.p.s., v letošním roce se jedná již o jubilejní X. ročník. Vítám Vás na charitativní dražbě

Více

Zemědělská mistrovská škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Zemědělská mistrovská škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Zemědělská mistrovská škola Stříbro 1956-1960 Inventář Číslo EL NAD: 1049 Evidenční číslo pomůcky: 158 Dana Bízová Tachov 2007 Obsah Úvod...3

Více

MINKA PODHAJSKÁ (* ) Inventář osobního fondu

MINKA PODHAJSKÁ (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE MINKA PODHAJSKÁ (* 1881 1963) Inventář osobního fondu Časové rozmezí: 1903-1961 Značka fondu: 29 Číslo evidenčního listu NAD: 91 Evidenční číslo inventáře: 112 Zpracovala:

Více

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti Na základě zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 11. dubna 2005

Více

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení 1. Projekt Informační centrum a galerie Zvonice Soláň 2. Projekt Galerie v přírodě, valašská zahrada a valašská krajina na Soláni Sdružení pro rozvoj Soláně,o.s.

Více

Vážení hosté benefičního večera, KATALOG DRAŽENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. Mgr. Jiří Pitaš

Vážení hosté benefičního večera, KATALOG DRAŽENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. Mgr. Jiří Pitaš Vážení hosté benefičního večera, jsem rád, že se po roce potkáváme v čase adventu na XI. ročníku benefiční akce pro SKP-CENTRUM, o.p.s. Dovolte mi, přivítat Vás zde v Rytířském sále pardubického zámku,

Více

(zpracovala R. Hýblová)

(zpracovala R. Hýblová) Přehled akcí JČMF organizovaných od roku 1958 do roku 2011 Fyzikální pedagogickou sekcí JČMF (od roku 2006 změna názvu na Fyzikální pedagogickou společnost), popř. Ústřední pedagogickou komisí pro fyziku

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Živanský Bohdan, Dr. (1900-1947) Inventář NAD č. 434 evidenční pomůcka č. 155 Čakrtová Eva Praha 1955 Dr. Bohdan Živanský Narodil se v Brně

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK 1. Základní vývojové etapy dějin muzeí (muzejnictví) v Evropě a jejich charakteristika Etika konzervátorské, restaurátorské a preparátorské práce

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Provozní doba knihovna Dolní náměstí a Informační centrum pondělí pátek: 10:00 18:00 sobota: 9:00 12:00 (Informační centrum + půjčovna 2.

Provozní doba knihovna Dolní náměstí a Informační centrum pondělí pátek: 10:00 18:00 sobota: 9:00 12:00 (Informační centrum + půjčovna 2. únor 2/2009 Masarykova veřejná knihovna Vsetín Dolní náměstí 1356, 755 01 Vsetín tel.: 571 412 143, mobil: 720 449 454 web: http://www.mvk.cz, e-mail: mvk@vs.inext.cz Informační centrum Dolní náměstí 1356,

Více

Položka Cena za VP Počet VP Cena bez DPH Cena s DPH. Dřevěné městečko 20. Mlýnská dolina 12. Valašská dědina 37. Pustevny 8. Grafické zpracování 1

Položka Cena za VP Počet VP Cena bez DPH Cena s DPH. Dřevěné městečko 20. Mlýnská dolina 12. Valašská dědina 37. Pustevny 8. Grafické zpracování 1 CENOVÁ NABÍDKA Zhotovení virtuální a multimediální prezentace VMP pro potřeby www stránek VMP a pro návštěvnické on-line informační terminály Zpracováno pro: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

Úkol č. 1: Zadej na internetu ve Wikipedii heslo Valašské muzeum v přírodě do vyhledávače a prohlédni si obrázky lidových staveb ze skanzenu.

Úkol č. 1: Zadej na internetu ve Wikipedii heslo Valašské muzeum v přírodě do vyhledávače a prohlédni si obrázky lidových staveb ze skanzenu. VY_32_INOVACE_08_ZLÍNSKÝ KRAJ ZAJÍMAVOSTI I. _35 Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY říjen prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

MARTIN SALCMAN (* ) Inventář osobního fondu

MARTIN SALCMAN (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE MARTIN SALCMAN (* 1896 1979) Inventář osobního fondu Časové rozmezí: 1933 1974 Značka fondu: 71 Číslo evidenčního listu NAD: 111 Evidenční číslo inventáře: 63 Zpracovala:

Více

PROJEKT SPECIFICKÉHO VÝZKUMU V ROCE 2013 NA

PROJEKT SPECIFICKÉHO VÝZKUMU V ROCE 2013 NA PROJEKT SPECIFICKÉHO VÝZKUMU V ROCE 2013 NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ Název projektu: Učebnice fyziky v základním školství a na gymnáziu v Českých zemích Odpovědný řešitel: Mgr. Ing.

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen. listopad. prosinec

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen. listopad. prosinec Týdenní dotace: 1h/týden Vyučující: Mgr. Lenka Erberová, Mgr. Věra Antalová, Mgr. Vladimíra Hryzlíková, Ročník: 1. (1. A, 1. B, 1. O) Školní rok 2016/2017 UČIVO 1. Zjišťování výtvarných dovedností - volná

Více

JOSEF HLÁVKA. Štěpánka Bočanová Jakub Hudek Petr Lintner

JOSEF HLÁVKA. Štěpánka Bočanová Jakub Hudek Petr Lintner JOSEF HLÁVKA Štěpánka Bočanová Jakub Hudek Petr Lintner 126TERI 2013/2014 1 ŽIVOTOPIS rakousko-uherský, resp. český, architekt, stavební podnikatel a politik narozen 15. února 1831 v Přešticích zemřel

Více

USNESENÍ VVZ/5/38/2009

USNESENÍ VVZ/5/38/2009 Zápis z 5. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje konané dne 12. května 2009 ve 13:00 hodin, Středí škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem

Více

ROCE 1945. dusan.pavlu@vsfs.cz

ROCE 1945. dusan.pavlu@vsfs.cz ČESKÝ PERIODICKÝ TISK A LEGISLATIVA PO ROCE 1945 doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz 1. VÝCHODISKA NOVÝCH POMĚRŮ PO ROCE 1945 Úvahy exilových reprezentací o nových poměrech po osvobození KOŠICKÝ

Více

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu na rok 2013 zakázka č. 2144

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu na rok 2013 zakázka č. 2144 Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu na rok 2013 zakázka č. 2144 Název projektu: Reálné, modelové a virtuální experimenty ve výuce fyziky Specifikace řešitelského týmu Odpovědný řešitel: Mgr.

Více

Řešení 1H, 2D, 3B, 4C, 5F, 6E, 7J, 8G, 9I, 10A

Řešení 1H, 2D, 3B, 4C, 5F, 6E, 7J, 8G, 9I, 10A Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_26 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

a)zahájení seznámení s novými členy z SOŠ v Lužické ulici, kde se dnešní schůzka uskutečnila.

a)zahájení seznámení s novými členy z SOŠ v Lužické ulici, kde se dnešní schůzka uskutečnila. SCHŮZKA ŽÁKOVSKÉ RADY ZE DNE 24.2.2012 Program: a)zahájení seznámení s novými členy z SOŠ v Lužické ulici, kde se dnešní schůzka uskutečnila. b)soutěž O putovní studentský pohár trvá celý rok a jednotlivé

Více

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy SPOLEČENSTVO HOTOVITELŮ HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ V PRAZE 1851-1949. Inventář. (NAD č.: 312) (Č.

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy SPOLEČENSTVO HOTOVITELŮ HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ V PRAZE 1851-1949. Inventář. (NAD č.: 312) (Č. Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 040601/03 SPOLEČENSTVO HOTOVITELŮ HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ V PRAZE 1851-1949 Inventář (NAD č.: 312) (Č. pomůcky: 537) Jiří Vlasák Praha 2012 Společenstvo hotovitelů

Více

MĚSTA A KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY 4. Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s kraji ČR.

MĚSTA A KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY 4. Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s kraji ČR. MĚSTA A KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY 4 Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s kraji ČR. BRNO leží na soutoku Svitavy a Svratky je druhým největším městem v ČR najdeme

Více

Činnost ČSSI. Doc. Ing. František Kuda, CSc. viceprezident ČSSI pro odborné společnosti předseda ČSMI ČSSI

Činnost ČSSI. Doc. Ing. František Kuda, CSc. viceprezident ČSSI pro odborné společnosti předseda ČSMI ČSSI Činnost ČSSI Doc. Ing. František Kuda, CSc. viceprezident ČSSI pro odborné společnosti předseda ČSMI ČSSI Český svaz stavebních inženýrů je tvůrčí, stavovské, výběrové a neziskové sdružení stavebních inženýrů

Více

5/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

5/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY Změna: 98/2006 Sb. Změna: 126/2009 Sb. Změna: 26/2015 Sb. 5/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 16. prosince 2002 o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury Vláda nařizuje k provedení

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zákrejs Vladimír

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zákrejs Vladimír Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Zákrejs Vladimír (1904-1943) Prozatímní inventární seznam NAD č. 323 evidenční pomůcka č. 114 Holanová Eva Praha 1950 I. Studie a doktorát na

Více

MgA. Sevdalina Kovářová Kostadinova Sevda M

MgA. Sevdalina Kovářová Kostadinova Sevda M MgA. Sevdalina Kovářová Kostadinova Sevda M agistra umění Sevdalina Kovářová Kostadinova Sevda je umělkyně bulharského původu, která působí v ČR více než 15 let. Je narozena v roce 1973 v Bulharsku. Po

Více

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava SKLENĚNÉ VÁNOČNÍ OZDOBY. Minulost, současnost, vize Hlavní budova muzea, 18. listopadu 2010-15. května 2011 Výstava Otcové města Jablonce VII. Výstava

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Metodický pokyn pro 43. ročník soutěže Požární ochrana očima dětí pro rok 2017

Metodický pokyn pro 43. ročník soutěže Požární ochrana očima dětí pro rok 2017 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Vsetín, Svárov 1082, 755 01 Tel: 571165655, email: kancelar@osh-vsetin.cz, starosta@osh-vsetin.cz; www.osh-vsetin.cz Vsetín 30. 11. 2016 Metodický

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vetter Quido, prof. (1910-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 577 evidenční pomůcka č. 215 Honzáková Valerie Praha 1971 Prof. Quido Vetter

Více

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea)

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Dětský pěvecký sbor Melodie (občanské sdružení) T 596 612 102 E sekretariat@zsgepiky.cz W www.zsgepiky.cz Základní

Více

MUZEUM S DOBROVOLNÍKY NEBO BEZ NICH? Mgr. Pavla Vykoupilová

MUZEUM S DOBROVOLNÍKY NEBO BEZ NICH? Mgr. Pavla Vykoupilová MUZEUM S DOBROVOLNÍKY NEBO BEZ NICH? Mgr. Pavla Vykoupilová 2012 podíl MCMP na vypracování Metodického doporučení Ministerstva kultury ČR pro dobrovolnictví v kultuře a umění. 2014 minianketa OTÁZKY: 1.

Více

ZPRAVODAJ Č. 9/2014. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 9/2014. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 9/2014 Vážení přátelé slánského muzea, Jan Zach: Nábřeží v Britské Kolumbii (1950) v hlavní budově byly v režii Města Slaný dokončeny stavební práce, které byly významně podpořeny dotací Evropského

Více

Hana Husenicová: Krajané na Slovensku a kultura

Hana Husenicová: Krajané na Slovensku a kultura Hana Husenicová: Krajané na Slovensku a kultura Český spolek na Slovensku vznikl v krátkém čase po rozdělení Československa za velice pohnutých okolností a citových traumat Čechů, zvláště těch starších.

Více

Aikido Vinohrady Praha, o.s.

Aikido Vinohrady Praha, o.s. Aikido Vinohrady Praha, o.s. Výroční zpráva za rok 2007 Vypracoval Martin Švihla 2.1.2008 Obsah zprávy: Aikido Poslání klubu Činnost klubu Klub v roce 2007 Pravidelná výuka Nepravidelné aktivity (semináře,

Více