Karel Langer VLASTNÍ ŽIVOTOPIS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Karel Langer VLASTNÍ ŽIVOTOPIS"

Transkript

1 Karel Langer VLASTNÍ ŽIVOTOPIS Narozen 31. října 1903 v zámku Prugy u města Bruck nad Litavou jako šesté dítě v rodině panského kočího. Otec původem z rodiny maloobchodníka v Kunčicích u Kyšperka (dnes obojí Letohrad) byl kočím ve službách hraběte Harracha. Matka, rozená Vančůrová, z rodiny handlíře s dobytkem v Nechanicích u Hradce Králové, kde se poznala s otcem, který tehdy byl službou v zámku Hrádek u Nechanic. Oba dva, jak bylo tehdy zvykem, odešli z domu po skončení školní docházky. Otec ve 14 ti letech ke koním na panství v Kyšperku, matka do učení na švadlenu do Vídně. Po tragické smrti otec (zabit koňmi na Hrádku) přestěhovala se celá rodina do Starých Nechanic (dědina v sousedství městečka Nechanic). Zde jsme začali chodit do školy (z celkem 7mi dětí jsme zbyli tři). Matka se znovu neprovdala a živila rodinu prací na panském velkostatku, našíváním perleťových knoflíků (přičemž málem přišla o zrak) domácím šitím a výpomocemi u sedláků. Uvědomovala si bezvýchodnost podobného života pro naši budoucnost, a proto se rozhodla absolvovat kurs pro porodní asistentky a přestěhovat se do Hradce Králové, kde byly školy, jejichž absolvování nám mělo a také dalo dobrá zaměstnání. Starší bratr absolvoval odbornou školu pro umělecké zpracování kovů, sestra školu pro industriální učitelky (2 roky učila též v Novém Hrozenkově) a já reálku. Pro nedostatek peněz v rodině nemohl jsem jít dál na vysokou školu a tak po roce nezaměstnanosti, v němž jsem půl roku vypomáhal zdarma v kanceláři malé továrničky na zámky a půl roku pracoval ve funkci hlídače hřiště, absolvoval jsem jednoroční abiturientský kurs učitelský v Hradci Králové. Na rozeslané žádosti došly dvě kladné odpovědi. Prvá na dvojtřídku v okrese Frýdek a druhá na měšťanku v Novém Hrozenkově.

2 Životopisná data: 1903 narozen 31. října v Pruggu nad Litavou 1921 absolvování reálky v Hradci Králové 1923 absolvování abiturientského učitelského kursu v Hradci Králové učitel v Novém Hrozenkově, okres Vsetín učitel v Jičíně v Čechách studium na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze 1929 státní stipendium kreslená dokumentace lid. kultury na jižním Valašsku, uložená v Národním muzeu v Praze (spolu s Ant. Strnadlem) kresebná dokumentace pro Okresní muzeum na Vsetíně 1930 spolupráce při organizování Národopisných slavností na Vsetíně 1932 provedení první expozice Okresního muzea na Vsetíně s Antonínem Strnadlem profesor na reálném gymnasiu a učitelském ústavu v Bratislavě 1936 spolupráce při salašnické výstavě v Novém Hrozenkově profesor na reálném gymnasiu a učitelském ústavu v Hradci Králové profesor na škole uměleckých řemesel v Brně 1942 zavedení výroby dřevěných hraček v Novém Hrozenkově, později ve Valašské Bystřici založení a vedení vývojového oddělení Ústředí lidové umělecké výroby v Brně spolupráce na výstavbě Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm spolupráce při budování Památníku národního umělce Ant. Strnadla v Novém Hrozenkově

3 Propagační grafika Karla Langra Před pěti léty (1978) uspořádal Vlastivědný ústav Vsetín v karlovském muzeu ojedinělou výstavu Lidová kultura Valašska v dokumentární kresbě Karla Langra, o které kunsthistorik J. R. Bečák usoudil, že... má asi prvenství v našem českém výstavnictví. Karel Langer v kresebné dokumentaci navázal na dědictví klasiků výtvarného umění. Rozsáhlé soubory jeho národopisných studijních kreseb jsou uloženy v četných moravských muzeích, vlastivědných ústavech i v Národním muzeu v Praze. K letošním 80. narozeninám autora uvádíme ve Valašském muzeu v přírodě malou výstavku jeho propagační grafiky. Tento obor nebývá někdy náležitě doceněn, ačkoli jeho dosah a didaktický i společenský význam je prokazatelně širší a sdělnější než ostatní výtvarné obory. Přesvědčí nás o tom i jeho výstavka, i když je jen nepatrným zlomkem rozsáhlé propagační grafiky autora. Pozoruhodné na ní je to, že v motivaci kreseb pokaždé prosakuje na povrch jeho cit k lidové kultuře, jež dávala uzrát i kultuře národní. Síle jeho kreslířského talentu uplatňovaná při dokumentární kresbě není v propagační grafice popřena, naopak umocňuje její účin a poslání. V některých případech dokonce znásobuje její společenskou užitečnost tím, že se oba obory vzájemně zastupují. Je tomu tak např. u novoročenek Valašského muzea v přírodě, které zdaleka nenaplňovaly jen vžité společenské konvence, ale informovaly též o budovatelských záměrech a dosahovaných výsledcích v rožnovském muzeu. Příležitostná propagační grafika zase hýřila ideovou nápaditostí a myšlenkovou hloubkou. Proto byla pokaždé tak srdečně přijímána blahopřání k MDŽ i jiná individuální blahopřání až po kreslené pozdravy přátelům, které navíc obohacoval autorův filozofický nadhled a poetický cit. Do oboru propagační grafiky záměrně začleňujeme též četné návrhy lidových hraček a upomínkových předmětů a další trojrozměrné předměty (vystřihovánky, obalové krabice aj.), které mnohokrát bohatě posloužily družstvům LIPTA, IRISA, VAMERECKÁ KRAJKA a dodnes slouží i Valašskému muzeu v přírodě. Mnohaletá spolupráce při budování Valašského muzea v přírodě by si zasloužila prezentování i jeho dokumentárních kreseb z tohoto období. (interiér valašské hospody, ploty, amfiteátr, orientační ukazatele aj.). Výstavní prostor to však nedovoluje. Tato malá výstavka propagační grafiky Karla Langra chce být skromným díkem od pracovníků Valašského muzea za jeho častou pomoc i za celoživotní zanícení pro valašskou lidovou kulturu. A je to i upřímný pozdrav k jeho 80. narozeninám.

4 Životopisný nástin Karla Langera Rodiče: Otec syn malorolníka z Kunčic u Letohradu, ze 4 dětí. Matka dcera rolníka, handlíře z Nechanic, okr. Hradec Králové, ze 7 dětí. Otec povoláním panský kočí u hraběte Harracha, matka švadlena, vyučená ve Vídni. Jsem šestý ze sedmi dětí, z nichž přežily jen tři. Narodil jsem se 31. října 1903 v zámku Prugg u města Bruck n/litavou. Roku 1905 otec tragicky zahynul na zámku Hrádek u Nechanic. Matka se čtyřmi dětmi se přestěhovala do Starých Nechanic, kde jí zemřelo čtvrté dítě. Brala nepatrný důchod a musela se přiživovat jako příležitostná zemědělská dělnice, švadlena a našívačka perleťových knoflíků. Aby nám mohla zajistit slušnou existenci, absolvovala kurs pro porodní asistentky a přestěhovala se do Hradce Králové, což nám umožnilo absolvovat střední školy. Staršímu bratrovi odbornou školu pro umělecké zpracování kovů, sestře školu pro industriální učitelky a mně reálku a abiturientský kurs pro učitele obecných škol zatimním učitelem na obecné a měšťanské škole v Novém Hrozenkově, okr. Vsetín vykonával vojenskou prezenční službu v Opavě a Fryštáku (dnešní Karviná II). To mu umožnilo poznat Ostravsko, obě Slezska a Horní Kysucko vyučoval na obecných školách v Jičíně v Čechách byl vyslán jako učitel působící i na učňovské škole do Prahy na tříměsíční kurs u pfr. A. Růžičky, který mu doporučil udělat si zkoušku na Vysokou školu umělecko-průmyslovou, kterou ukončil r státní zkouškou na Vysoké škole technické nastoupil v Bratislavě na Masarykovo reálné gymnázium, pak přešel na nově zřízené II. gymnázium a z něho na Učitelský ústav a s ním spojenou Pedagogickou akademii byl vypovězen s ostatními Čechy ze Slovenska vyučoval na Dívčím reálném gymnáziu v Hradci Králové, kam se přestěhoval i s rodinou přijal nabídnuté místo na Škole uměleckých řemesel v Brně totálně nasazen. Po několika měsících získal místo referenta pro domácí lidovou a uměleckořemeslnou výrobu ve Zvelebovacím ústavu Obchodní a živnostenské komory v Hradci Králové. Zde měl za úkol osobně shlédnout všechna místa a střediska lidové výroby a zanést je do speciálních map východočeského kraje pracoval jako nákupčí drobného dřevěného zboží od lidových výrobců pro družstvo DORKA v Praze, které se v r stalo základem Ústředí lidové a umělecké tvorby. V r se vrátil na ŠUŘ v Brně zprvu jako dočasný správce, pak jako zakladatel a vedoucí oddělení pro drobný umělecký průmysl. V něm r sestavil z žáků loutkařský soubor Ajdivadlo. S ním absolvoval 229 představení v prostoru od Prahy po Košice byla souboru činnost znemožněna. Získané zkušenosti a poznatky byly využity publikačně a v 37 praktických kurzech. Z významnějších uvádím: instruktážní vystoupení na 1.

5 celoslovenském školení v Žilině (1949), technickou a organizační pomoc při budování stálého loutkového divadla v Nitře a při Národním divadle v Bratislavě. Spolupráci s polskými loutkaři ocenil r časopis TEATR ŁALEK takto: Czeski rok, widowisko ludove czeskie oparte na piesniach ludowych, przedstawenie w Sali wakladowej klasy prof. Langera w wykonaniu ucznow WSUP - do najciekawszych przedstawien jakie moglem ogladac w Czechoslowacji byl přizván ke spolupráci na rozšiřování Valašského muzea v Rožnově pod Radhoštěm. Pod vedením nového ředitele Ing. Jana Bečáka mohl plně uplatnit všechny své znalosti valašské hmotné kultury i své vlastní odborné zaměření v oboru grafiky, průmyslového a architektonického návrhářství po přechodu Ing. J. Bečáka do muzea v Olomouci dokumentoval pro něj kresebně lidovou kulturu ve střední Moravě. Od r věnuje se převážně péči o Památník Antonína Strnadla v Novém Hrozenkově. Od r spolupracuje úzce s doc. Dr. Ludvíkem Kunzem kresebnou dokumentací moravského tradičního zemědělství a lidové hudby (nástroje a zvyklosti). Krom toho udržuje příležitostný kontakt s muzei ve Vsetíně a Rožnově pod Radhoštěm. Pedagogická činnost Před válkou zastával funkci jednatele výtvarné sekce Pedagogické společnosti slovenské, vedl kurzy učitelů připravujících se k odborné zkoušce na školy měšťanské, metodické pokyny a zkušenosti uveřejňoval ve všech ročnících odborného časopisu pro učitele výtvarné výchovy Výtvarná výchova. Sestavil koncept učebnice Přípravného kreslení na průmyslových školách. Po řadu let byl členem různých komisí a expertem na mnoha celostátních poradách o organizaci a poslání výtvarných škol. Ve Škole uměleckých řemesel v Brně zastával funkci referenta pro osnovy, v níž vypracoval několik versí osnov a učebních plánů. Veřejná činnost spolupracoval se zakladatelem Ligy Lesní Moudrosti prof. Milošem Seifertem spoluzakladatel Klubu čsl. turistů v Novém Hrozenkově. Účastnil se aktivně I. Valašského roku v Rožnově p/r. a celomoravských Národopisných slavností v Brně spolupracoval s pobočkou Společnosti pro čsl. vzájemnost v Novém Hrozenkově organizoval Národopisné slavnosti na Vsetíně instaloval spolu s Antonínem Strnadlem prvou expozici muzea ve Vsetíně jednatel kreslířské sekce Pedagogické společnosti slovenské v Bratislavě vypracoval libreto celostátní Salašnické výstavy v Novém Hrozenkově

6 člen spolku České dílo v Brně 1945 člen výtvarné sekce při KOR v Brně spoluzakladatel a vedoucí vývojového oddělení Ústředí lidové a umělecké výroby v Brně (v podstatě pokračování v činnosti z totálního nasazení referent pro domácí a řemeslnou výrobu Ústavu pro zvelebování živností v Hradci Králové a v družstvu DORKA ve funkci nákupčího lidových výrobků). Poválečné funkce ve Svazu výtvarných umělců v Brně a Praze Vedoucí UP sekce v Brně Člen přípravného Ústředního výboru SVU v Praze ( ) Člen UP sekce ÚV SVU v Praze ( ) Člen komise SVU v Praze pro hračky a loutky Člen výboru krajské pobočky SVU v Brně Člen umělecké schvalovací komise ČFVU Předseda výtvarné rady VHJ FATRA Napajedla ( ) Člen nákupní komise UP odd. Moravské galerie v Brně Člen nákupní komise Národopisného muzea v Brně Přísežný soudní znalec pro užité umění Člen různých soutěžních porot výtvarných a loutkařských Jiné funkce Předseda loutkařské komise při MěNV a KNV v Brně Předseda poroty pro soutěž loutkařské tvořivosti Elaboráty 1945 Organizace a distribuce výroby hraček (pro min. průmyslu) spoluautor návrhu nové organizace středních výtvarných škol, schváleno MŠ Úloha a obsahová náplň upomínkových upomínkových předmětů (pro ÚLUV a r doplněno pro min. vnitřního obchodu)

7 1948 O oděvní tvorbě (pro Generální ředitelství textilní výroby) 1960 O výtvarném vývoji v průmyslu a systemizaci míst průmyslových výtvarníků (pro Ústřední výtvarnou radu) 1961 O výtvarném vývoji (pro celopodnikovou konferenci VHJ FATRA Napajedla) Řada drobnějších elaborátů pro různé instituce. Činnost literární Příspěvky do periodického tisku: VATRA, časopis Ligy Lesní Moudrosti VÝTVARNÁ VÝCHOVA, pomůcka učitelům kreslení TVAR, měsíčník Ústředí lidové a umělecké výroby. Dal podnět k jeho založení a byl členem první redakční rady VĚCÍ A LIDÉ, založil arch. Vaněk, převzalo ÚLUV, později splynulo s UMĚNÍ A ŘEMESLA, vydávalo ÚLUV i pro potřeby Ústředí uměleckých řemesel ROBOTNÍCKÉ NOVINY, deník soc. demokracie Slovenska (funkce výtvarného referenta ) JEDNOTA čsl. vzájemnosti (péče o marginálie) ĽUDOVÁ TVOŘIVOSŤ, vyd. Matica slovenská v Martine NAŠE VALAŠSKO, sborník o životě valašského lidu VALAŠSKO, vyd. Moravské muzeum v Brně (člen redakční rady) CHATAŘ A CHALUPÁŘ (příspěvky o úpravě interiérů a okolí chalup) VEDOUCÍ PIONÝRŮ (seriály příspěvků o loutkářství a lid. technikách) ZPRÁVY muzea v Gottwaldově (r. 1958) DOMOV Knižní tvorba Atlas ľudových stavieb (Osveta Martin) Bábky a bábkové divadlo (Osveta Martin) Nejmenší divadlo (Mladá Fronta Praha) Český rok folklórní pásmo pro maňáskové divadlo Orbis Praha

8 Útržky ze vzpomínek na Nový Hrozenkov (Obecní úřad N. Hrozenkov) Diafilm o lidovém řezbářství text i obrázky pro Čsl. státní film, oddělení diafilmů. Spoluautor TVOŘIVOST ČESKÉHO LIDU V TRADIČNÍ UMĚLECKÉ VÝROBĚ (stať o dřevě v lidových a uměleckých technikách) Orbis Praha DIVADLO, FILM A ROZHLAS V DRUŽINÁCH MLÁDEŽE (stať o loutkovém divadle) Další publikační činnost rozhlas, televize, denní tisk, periodika, aj. náměty, besedy o umění, kritiky, recenze atd. Práce v oboru užité a volné grafiky Soustavně se věnoval kresebné dokumentaci v etnografii. Soubor, čítající přes převážně perokreseb z Valašska, Hané, ostatní Moravy, Slovenska a Čech, je rozložen v národopisných muzeích v Brně, Olomouci, Vsetíně, Rožnově, Zlíně a Praze. Něco málo v Martině. Kolekce věnovaná lidovým hudebním nástrojům byla reprodukována v knize Doc. Dr. Ludvíka Kunze Handbuch der europaischen Volksmusikinstrumente. Část našla uplatnění v drobných studiích různých autorů. Velké kolekce ze zemědělství, pastýřství, včelařství, lidové architektury, nábytku, keramiky čekají na využití. Pro Moravské zemské muzeum v Brně byly převedeny do perokreseb dokumenty skalních maleb z Austrálie a skalních rytin z Lybie v počtu cca 700 kusů. Valašské muzeum v Rožnově p/r. vydalo deset novoročenek s tématikou stavebního rozvoje, propagační plakát, plakát ke Křičkově opeře Ogaři a řadu různých drobných tiskovin. Zprvu pro potřeby Valašského muzea a později ZD Podhoran v Lukově u Zlína a jiných zájemců byly tisknuty grafické listy k MDŽ. Další plakáty: Ohně čsl. vzájemnosti pořádané na moravskoslovenské hranici, Výstava skla v Novém Hrozenkově, Národopisné slavnosti ve Vsetíně (1930), výstava lidových houslařů v Brně, Výstava prací uměleckého kováře Josefa Langera v Hradci Králové, Letecké dny plachtařů v Novém Hrozenkově a dva plakáty propagující turistiku a lyžařství na Valašsku. Do okrajové tvorby patří několik exlibris, novoročenek apod. Knižní ilustrace Josef Dvořák: Pohádky o vodnících (Borový, Praha 1944)

9 Volná tvorba Cyklus tužkových kreseb Zima na Valašsku, perokreseb Život na Valašsku. Kromě toho ojedinělé krajiny z Valašska a Českomoravské vysočiny. Práce v oboru architektury a nábytkářství Úprava selských stavení pro rekreační účely (dvě pod Pustevnami na Radhošti, jedna v Telecím na Vysočině). Interiéry Stará Valašská hospoda a hospoda Na Posledním groši ve Valašském muzeu v Rožnově p/r. Stylový interiér restaurace Pančava ve Vsetíně Dvě výstavní místnosti v Barvičově domě Karlovského muzea ve Velkých Karlovicích Pamětní síň obětí nacismu v Prlově Stavby Restaurace vybavení interiéru i okolí Památníků Ant. Strnadla v Novém Hrozenkově Komorní amfiteátr ve staré části Valašského muzea v Rožnově pod Radhoštěm. Rekonstrukce hřbitova kol dřevěného kostela ve Valašském muzeu v Rožnově pod Radhoštěm Návrh dřevěného pódia pro Národopisné slavnosti ve Valašském muzeu v Rožnově p/r. Sedm let spolupráce při budování nové části Valašského muzea v Rožnově p/r. Vzorník valašského lidového nábytku s technickými výkresy.

10 Návrhy předmětů z různých materiálů Zde dřeva: Kolekce zvířecích a lidských figurek na hraní a betlém pro družstvo v Novém Hrozenkově. Kolekce zvířecích figurek ze smrkového opáleného a drátěným kartáčem vydrásaného dřevě pro Valašskou Bystřici. Pro prodejnu Valašského muzea v Rožnově p/r.: Kolekce zvířátek skládatelných z destiček, dva druhy skládacích domečků, kolekce domácích ptáků, houpacích, s měnitelným sklonem křídel, kolekce soustruhovaných dekorativních figurek s vkládanými dřevěnými péry, kolekce soustruhovaných výklenkových figurek světců, servírovací destičky, misky na suché pokrmy, soustruhované stolní svícny, kolekce valašských srubů z masivních špalíků, kolekce dětského lidového nábytku na hraní. Pro restauraci Pančava ve Vsetíně dekorativní průsvitné panó z dřevěných dýh ( 1 x 3 m). Z papíru: Skládanky muzejních objektů z potištěného kartonu. Zavedení do lidové výroby stínidel, skládaných z průsvitného papíru (dánská technika) Z kůže: Návrhy knižních vazeb, kazet, dámské kožené galanterie, bižuterie ve spolupráci s mistry knihaři Jindřichem Svobodou z Brna a Josefem Hodkem z Jaroměře

11 Ze skla: Kolekce ozdob na vánoční stromek foukaných ze skla a malovaných pro Doubravici u Dvora Králové Z textilu: Malé gobelínky, paličkované panó pro Valašsku hospodu v Rožnově p/r., řada drobných paličkovaných obrázků ve spolupráci s Marií Poludovou ze Žamberka Ze slámy: Zavedl do lidové výroby italskou techniku vázání ze stébel (stínidla, misky apod.) Náhrobky: Šest ze dřeva, z toho tři pro Valašský Slavín v Rožnově p/r., čtyři z kamene, z toho tři pro Valašský Slavín v Rožnově p/r., tři ze železa, tři železné mříže. Různé návrhy: Reliéfní sloup, reliéfní emblém ze dřeva pro hotel Vlčina ve Frenštátě p/r. Kříž z habrových pňů na oltář kostela ve Valašském muzeu v Rožnově p/r. Dva reliéfní sloupy do expozice Národopisného muzea v Brně Pět figurálních poutačů v nadživotní velikosti na příjezdové cesty k Valašskému muzeu v Rožnově p/r. Kruhové dioráma města Brně (návrh i provedení) pro Planetárium v Brně Panó z vyplétané sítě pro Valašský krůžek v Brně (16 m 2 ).

12 Výstavy: 1978 Vsetín (Lidová kultura Valašska v kresbách K. L.) poř. Vlastivědný ústav Vsetín 1981 Velké Karlovice (Lidová kultura v kresbách K. L.) poř. Etnografické muzeum Moravského muzea v Brně, Krajské vlastivědné muzeum v Olomouci, Valašské muzeum v přírodě v Rožnově p/r., Okresní vlastivědné muzeum na Vsetíně 1983 Rožnov p/r. (Propagační grafika) poř. Valašské muzeum v přírodě Rožnov p/r Nový Hrozenkov (Výběr z celoživotní tvorby K. L.) poř. Obecní úřad v Novém Hrozenkově 1993 Zlín (K. L. výběr z celoživotní tvorby) poř. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně 1998 Vsetín (K. L. výběr z celoživotní tvorba znalce a propagátora lidové kultury) poř. Okresní vlastivědné muzeum Vsetín 1999 Nový Hrozenkov (K. L. výběr z tvorby) poř. Obecní úřad v Novém Hrozenkově (Je nepravděpodobné, že by se v roce 1988 neuskutečnila žádná výstava k jeho 85., zatím jsem nenašla doklad).

Editorial Zamyšlení nad naším časopisem

Editorial Zamyšlení nad naším časopisem 1 Editorial Zamyšlení nad naším časopisem Vážení čtenáři, dostáváte do rukou další číslo BaB, které vychází s určitým zpožděním čekalo se na některé příspěvky a v podstatě žádné nezůstaly odloženy. V tomto

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VILÉMA PETRŽELKY V OSTRAVĚ

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VILÉMA PETRŽELKY V OSTRAVĚ MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra hudební výchovy ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VILÉMA PETRŽELKY V OSTRAVĚ B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E Brno 2006 Vedoucí bakalářské práce: doc. Mgr. Vladimír

Více

Historie školství v Chrudimi se zaměřením na střední školy

Historie školství v Chrudimi se zaměřením na střední školy UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPOLEČENSKÝCH VĚD Monika Lupoměská III. ročník prezenční studium Obor: Společenské vědy přírodopis Historie školství v Chrudimi se zaměřením

Více

Muzeum Kroměřížska, p. o.

Muzeum Kroměřížska, p. o. ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2010 Muzeum Kroměřížska, p. o. Adresa organizace: Ředitel organizace: Zprávu vypracoval (a): Telefon: Muzeum Kroměřížska, p. o. Velké náměstí

Více

Ředitel organizace: PhDr. Jan Krist Telefon: 518 306 611, 518 306 610, 601 505 472 Fax: 518 306 615 E-mail: info@nulk.cz Internet: www.nulk.

Ředitel organizace: PhDr. Jan Krist Telefon: 518 306 611, 518 306 610, 601 505 472 Fax: 518 306 615 E-mail: info@nulk.cz Internet: www.nulk. NÁRODNÍ ÚSTAV LIDOVÉ KULTURY VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY VE STRÁŽNICI ZA ROK 2003 Předkladatel: Adresa: Národní ústav lidové kultury Zámek č. 672, 696 62 Strážnice IČO: 00094927 Ředitel organizace:

Více

KAREL VLČEK. K OSMDESÁTINÁM TEXTILNÍHO ODBORNÍKA, NÁVRHÁŘE, PEDAGOGA A VÝTVARNÍKA

KAREL VLČEK. K OSMDESÁTINÁM TEXTILNÍHO ODBORNÍKA, NÁVRHÁŘE, PEDAGOGA A VÝTVARNÍKA Orlické hory a Podorlicko 20: 381 401 (2013) 2014 MGOH Rychnov n. Kn., ISSN 0475-0640, ISBN 978-80-86076-72-0 KAREL VLČEK. K OSMDESÁTINÁM TEXTILNÍHO ODBORNÍKA, NÁVRHÁŘE, PEDAGOGA A VÝTVARNÍKA Vlastimil

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědná fakulta Jana Kazíková Obor: Knihovnictví a informatika Dějiny veřejných knihoven ve Studénce Bakalářská práce The history of public libraries in Studénka

Více

Almanach ZŠ Koryčany. ke 100. výročí školy. Podle dochovaných kronik a archivu školy sestavili O. Kalandrová, V. Vrbová a M.

Almanach ZŠ Koryčany. ke 100. výročí školy. Podle dochovaných kronik a archivu školy sestavili O. Kalandrová, V. Vrbová a M. 1 Almanach ZŠ Koryčany ke 100. výročí školy Podle dochovaných kronik a archivu školy sestavili O. Kalandrová, V. Vrbová a M. Zapletal 2 3 Obsah: Obsah:... 4 Slovo pana ředitele úvodem... 6 Sto let... 8

Více

Jana Frýdlová Fotografie na grafické škole v Praze. Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta Institut tvůrčí fotografie

Jana Frýdlová Fotografie na grafické škole v Praze. Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta Institut tvůrčí fotografie Jana Frýdlová Fotografie na grafické škole v Praze Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta Institut tvůrčí fotografie Opava, září 2007 Jana Frýdlová Fotografie na grafické škole v

Více

Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2012

Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2012 Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2012 Obsah: ČÁST A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 Údaje o zpracovateli... 3 Muzejní a kulturně-vzdělávací oddělení... 5 Sbírkotvorná

Více

VĚSTNÍK. Norská podpora českým muzeím Muzeum loutek v Plzni. číslo 6. ročník. www.cz-museums.cz

VĚSTNÍK. Norská podpora českým muzeím Muzeum loutek v Plzni. číslo 6. ročník. www.cz-museums.cz VĚSTNÍK ASOCIACE MUZEÍ A GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY Norská podpora českým muzeím Muzeum loutek v Plzni www.cz-museums.cz číslo 6 ročník 09 s Národní soutěž muzeí Gloria musaealis 2009 Vážená muzea a galerie,

Více

Výročí regionálních osobností na. září 2014. Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice

Výročí regionálních osobností na. září 2014. Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice Výročí regionálních osobností na září 2014 Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice Baarová, Lída - herečka * 07. 09. 1914 - Praha + 27. 10. 2000 - Salcburk (Rakousko) Místa působení: Praha, Rakousko

Více

Obec Huslenky a Základní škola Huslenky vás srdečně zvou na oslavu. 120. výročí založení školy na Bařinách

Obec Huslenky a Základní škola Huslenky vás srdečně zvou na oslavu. 120. výročí založení školy na Bařinách HUSLENKY ZPRAVODAJ OBCE HUSLENKY ČÍSLO 18 - ŘÍJEN 2007. ZDARMA. Obec Huslenky a Základní škola Huslenky vás srdečně zvou na oslavu 120. výročí založení školy na Bařinách která se koná v neděli 14. října

Více

Z P R A V O D A J. Komise pro lidové stavitelství, sídla a bydlení. České národopisné společnosti

Z P R A V O D A J. Komise pro lidové stavitelství, sídla a bydlení. České národopisné společnosti Z P R A V O D A J Komise pro lidové stavitelství, sídla a bydlení České národopisné společnosti 2009 Obrázek na přední straně obálky: Chalupy v Herálci, okres Žďár nad Sázavou. Kresba Karla Beneše, 5.

Více

Stálé rubriky 2 MÍSTNÍ KULTURA. Podzimní dovětek ke kronikám a ještě něco navíc...příloha

Stálé rubriky 2 MÍSTNÍ KULTURA. Podzimní dovětek ke kronikám a ještě něco navíc...příloha Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech 10 2004 Všichni jsme původně z venkova Městská knihovna Slavonice Malá sonda do kultury Středočeského kraje Aš město tří výrazných kultur Jak se žije kronikáři

Více

KRONIKA města Dvůr Králové nad Labem za rok 1994

KRONIKA města Dvůr Králové nad Labem za rok 1994 KRONIKA města Dvůr Králové nad Labem za rok 1994 Autorka kroniky: Hana Orálková 17. února: Co se musí umět. Hudebně výchovný pořad Pavla Nováka pro žáky II. Stupně základních škol 18. února: Ples firmy

Více

Husitské muzeum v Táboře

Husitské muzeum v Táboře Husitské muzeum v Táboře nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum.cz Výroční zpráva za rok 2003 Vypracoval:

Více

VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK. čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 2 / 2015 / ročník XXV

VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK. čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 2 / 2015 / ročník XXV VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 2 / 2015 / ročník XXV STÁLÁ EXPOZICE Historie Mariánské Týnice a mariánský kult - nejnovější archeologické nálezy - Santiniho

Více

čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 2 / 2009 / ročník XIX

čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 2 / 2009 / ročník XIX VLASTIVÌDNÝ SBORNÍK čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 2 / 2009 / ročník XIX STÁLÁ EXPOZICE - Pravěké osídlení, archeologické nálezy - Gotické umění a život ve středověku - Bývalá

Více

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 Brno, únor 2011 1 Muzeum města Brna si v roce 2010 připomnělo padesáté výročí své existence na hradě Špilberku. Prvního listopadu roku 1960 se stal kdysi

Více

Dotzauer 339339. D: Topographie der Stadt Graßlitz sammt Ortschaften im Jahre 1821 (ed. R. Dotzauer), 1870. L: BL 1, s. 275; EBL, s. 116.

Dotzauer 339339. D: Topographie der Stadt Graßlitz sammt Ortschaften im Jahre 1821 (ed. R. Dotzauer), 1870. L: BL 1, s. 275; EBL, s. 116. Dotzauer 339339 Dotzauer, Johann Florian, * 11. 5. 1788 Kraslice, 10. 3. 1851 Kraslice, vojenský úředník, lékař, lékárník Vystudoval gymnázium v Chebu, pokračoval ve studiu na medicíně v Praze a ve Vídni,

Více

FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ

FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Sdružená uměnovědná studia LUCIE CHOCHOLOVÁ FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ (Bakalářská diplomová práce) Vedoucí práce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA ZA ROK 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA ZA ROK 2007 MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM VÝROČNÍ ZPRÁVA MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA ZA ROK 2007 Brno 2008 Moravské zemské muzeum 1 Zelný trh 6 Brno 659 37 IČ:00094862 Tel.: 533 435 + kl. zaměstnance Fax: +420 435 325 adresa

Více

MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE VE SVITAVÁCH Máchova alej 1, Svitavy www.muzeum.svitavy.cz; e-mail: muzeum@muzeum.svitavy.cz, tel.

MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE VE SVITAVÁCH Máchova alej 1, Svitavy www.muzeum.svitavy.cz; e-mail: muzeum@muzeum.svitavy.cz, tel. MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE VE SVITAVÁCH Máchova alej 1, Svitavy www.muzeum.svitavy.cz; e-mail: muzeum@muzeum.svitavy.cz, tel.: +420461532704 Vypracovala a předkládá: Mgr. Blanka Čuhelová, ředitelka Městského

Více

ZIMA 2014. Kapitoly z historie přírodovědného oddělení libereckého muzea díl II. Miloslav Nevrlý, bývalý vedoucí přírodovědného oddělení SM

ZIMA 2014. Kapitoly z historie přírodovědného oddělení libereckého muzea díl II. Miloslav Nevrlý, bývalý vedoucí přírodovědného oddělení SM ZIMA 2014 ČTVRTLETNÍK SEVEROČESKÉHO MUZEA V LIBERCI Informační a programové periodikum. K dostání zdarma v síti informačních center a muzeí Libereckého kraje a Eurorionu Nisa. V nákladu 2 000 ks vydává

Více

Kronika obce Bělá pod Bezdězem. Bělá pod Bezdězem. Kronika r. 2005

Kronika obce Bělá pod Bezdězem. Bělá pod Bezdězem. Kronika r. 2005 Bělá pod Bezdězem Kronika r. 2005 Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Úvod Současné události Každodenní život Zajímavosti Volný čas Spolky - Tělovýchova a sport Korfbalový oddíl Oddíl házené Spolek amatérských cyklistů,

Více

Archiv oborové komise konzervátorů, restaurátorů a preparátorů

Archiv oborové komise konzervátorů, restaurátorů a preparátorů Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav archeologie a muzeologie Muzeologie Bc. Aneta Čepičková posluchačka třetího ročníku bakalářského prezenčního studia muzeologie Archiv oborové komise konzervátorů,

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Husitské muzeum v Táboře nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husitskemuzeum.cz www.husitskemuzeum.cz Výroční zpráva za rok

Více

Prezident republiky Václav Klaus udělil ve výročí vzniku republiky 28. října 2007 Medaili Za zásluhy o stát Anně Honové.

Prezident republiky Václav Klaus udělil ve výročí vzniku republiky 28. října 2007 Medaili Za zásluhy o stát Anně Honové. V y d á v á M ě s t o U B l i s t o p a d 2 0 0 7 č í s l o 1 7 Z D A R M A w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Medaile Za zásluhy o stát Anně Honové Nositelem Ceny města je Milan

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 - SLADOVNA PÍSEK o.p.s. (dle Zákona o obecně prospěšných společnostech č. 248/1995 Sb., platné verzi pro rok 2010)

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 - SLADOVNA PÍSEK o.p.s. (dle Zákona o obecně prospěšných společnostech č. 248/1995 Sb., platné verzi pro rok 2010) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 - SLADOVNA PÍSEK o.p.s. (dle Zákona o obecně prospěšných společnostech č. 248/1995 Sb., platné verzi pro rok 2010) 1. PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM ROCE 2010 S

Více