Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, Ostrava - Moravská Ostrava

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava"

Transkript

1 Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, Ostrava - Moravská Ostrava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 č.j.: ZUŠ-Sok/103/2014 Obsah: A. Základní údaje o škole B. Přehled oborů vzdělávání C. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy D. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy E. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků F. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů G. Údaje o DVPP H. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti I. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI J. Základní údaje o hospodaření školy K. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů L. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení M. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů N. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Zhodnocení 2

3 A. Základní údaje o škole Název školy: Adresa: Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, Ostrava-Moravská Ostrava Právní forma: příspěvková organizace IČ: IZO: Kontakty: tel.: fax.: Zřizovatel školy: Ředitel školy: Statutární zástupce ředitele: Moravskoslezský kraj Krajský úřad Ostrava, 28. října 117, Ostrava-Moravská Ostrava PhDr. Jaromír Zubíček, ArtD. PhDr. Jiří Kusák, Ph.D. Odloučené pracoviště: ZŠ Lhotka, Těsnohlídkova 19 Datum zařazení do sítě škol: 1. leden 1999 Celková kapacita školy: Pedagogická rada: Umělecká rada: 690 žáků Ředitel ZUŠ zřizuje pedagogickou radu školy, kterou tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy, dále zřizuje jako svůj poradní orgán školy uměleckou radu a určuje vedoucí jednotlivých oborů a oddělení. Umělecká rada školy pracovala ve školním roce 2013/2014 ve složení 10 členů. Členové umělecké rady se scházeli jednou v měsíci, hodnotili jednotlivé akce školy za uplynulé období, sestavovali plán práce měsíce následujícího, rovněž se podíleli na organizaci školních a třídních koncertů a veškerých společensko-kulturních akcí reprezentujících školu na veřejnosti. Členové umělecké rady jsou rovněž jednotlivými předsedy oddělení a oborů ZUŠ. 3

4 B. Přehled oborů vzdělávání Seznam studijních oborů a počty žáků: Školní rok 2013/ Hudební obor 345 žáků 2. Výtvarný obor 103 žáků 3. Taneční obor 52 žáků 4. Literárně dramatický obor 25 žáků Přehled učebních plánů v oborech: Hudební obor Všechny učební plány hudební oboru, podle kterých vyučujeme, byly schváleny MŠMT ČR dne pod č.j / Přehled učebních plánů hudebního oboru: - přípravné studium UP č. 1b - hra na klavír UP č. 2a - hra na elektronické klávesové nástroje UP č. 2b - hra na housle, violu a violoncello UP č. 3 - hra na zobcovou flétnu UP č. 5a - Hra na přípravný dechový nástroj UP č. 5b - hra na klarinet, příčnou flétnu, saxofon a bicí nástroje UP č. 6 - hra na kytaru UP č. 8 - hra na akordeon UP č. 9 - pěvecká hlasová výchova UP č hra na klávesové, smyčcové, dechové nástroje, hra na cimbál, kytaru, akordeon a bicí nástroje s možností hry na příbuzné a elektronické nástroje UP č pěvecká výchova a zpěv UP č. 13 Výtvarný obor Přípravné studium, I. stupeň základního studia, II. stupeň základního studia a rozšířené vyučování (příprava na střední a vysoké školy uměleckého zaměření) se řídí UP pod č.j / , který byl schválen MŠMT ČR dne Taneční obor Přípravné studium a I. stupeň základního studia se řídí UP pod č.j / , jenž byl schválen MŠMT ČR ze dne II. stupeň základního studia, rozšířené studium se řídí UP vydaným pod č.j /2003 schváleným MŠMT ČR ze dne Literárně-dramatický obor Přípravný stupeň, I. a II. stupeň základního studia dramatické výchovy se řídí inovovanými UP vydanými pod č.j / s platností od a pod č. j / s platností od Školní vzdělávací program Platný od č. j.: ZUŠ-Sok/114/2013. Studijní zaměření ; 5.2; 5.3;

5 C. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Počet zaměstnanců ve školním roce 2013/2014 fyz. přep. Interní pedagogičtí zaměstnanci 28 17,3 Externí pedagogičtí zaměstnanci 7 2,1 Interní nepedagogičtí zaměstnanci 3 3,0 Externí nepedagogičtí zaměstnanci 2 1,0 Celkem 40 23,4 Stav k Interní pedagogičtí pracovníci Číslo pracovníka Vzdělání Aprobace Délka praxe 3072 VŠ zpěv konzervatoř klavír VŠ - doktorát zpěv konzervatoř klavír nad konzervatoř housle konzervatoř klarinet nad VŠ zpěv VŠ akordeon VŠ hudební nauka konzervatoř klavír nad VŠ klavír VŠ výtvarný obor VŠ - bc. příčná flétna VŠ - doktorát hudební nauka VŠ kytara konzervatoř klavír nad VŠ violoncello VŠ - studuje výtvarný obor konzervatoř LDO VŠ klavír VŠ- doc. hudební nauka konzervatoř akordeon konzervatoř kytara VŠ souborová hra konzervatoř kytara konzervatoř balet VŠ - doktorát klavír VŠ klarinet 6 Stav k Externí pedagogičtí pracovníci Číslo pracovníka Vzdělání Aprobace konzervatoř housle konzervatoř - studuje korepetice TO VŠ klavír VŠ korepetice TO konzervatoř - studuje bicí nástroje konzervatoř - studuje klavír Stav k

6 D. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy Škola přijímá žáky na základě úspěšného absolvování přijímací nebo talentové zkoušky pro obor hudební, výtvarný, taneční a literárně-dramatický. Hudební obor 187 Výtvarný obor 62 Taneční obor 37 Lit.-dramatický obor 18 Celkem 304 Přijatí žáci na šk. rok 2013/ Údaje o počtu žáků, absolventů E. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Školní rok 2013/2014 Počet žáků z toho absolventi I.stupeň II.stupeň Hudební obor Výtvarný obor Taneční obor Lit.-dramatický obor Celkem Údaje o výsledcích závěrečných zkoušek a ročníkových zkoušek Školní rok 2013/2014 prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo Hudební obor Výtvarný obor Taneční obor Lit.-dramatický obor Celkem Údaje o přijetí žáků školy na střední a vysoké školy JKGO přijati 2 žáci (klavír, klarinet) Soukromá střední škola uměleckých řemesel - návrhářství oděvů - přijat 1 žák VŠB - obor architektura - přijati 3 žáci 6

7 4. Soutěže Pěvecká soutěž B. Martinů - Praha - 1. místo - 1 žák Okresní kolo národních soutěží ZUŠ - hra na klavír - 1. místo - 6 žáků; 3. místo - 3 žáci Okresní kolo národních soutěží ZUŠ - ve hře na smyčc. nástroje - 1. místo - 2 žáci; 2. místo - 1 žák Okresní kolo národních soutěží ZUŠ - ve hře na kytaru - 2. místo - 1 žák; 3. místo 3 žáci; čestné uznání - 1 žák Krajské kolo národních soutěží ZUŠ ve hře na klavír -1. místo - 1 žák; 3. místo - 1 žák Krajské kolo národních soutěží ZUŠ VO - 1. místo - 1 žák Pro Bohemia Ostrava místo - 2 žáci; čestné uznání - 2 žáci Mezinárodní akordeonová soutěž - Ostrava místo - 1 žák Krajské kolo národních soutěží ZUŠ jazzových a ostatních orchestrů - 1. místo - Taneční kapela Combo; Zvláštní ocenění poroty za vynikající instrumentální výkon -1 žák Celostátní kolo národních soutěží ZUŠ ve hře na klavír - 3. místo - 1 žák XIII Mezinárodní festival akordeonistov - Euromusette - Golden tango 1. místo - 1 žák ročník soutěže Prague Junior Note - 3. místo - 1 žák; čestné uznání - 1 žák F. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Problematiku prevence sociálně patologických jevů u dětí řeší organizační řád školy vydaný ředitelem školy ve směrnici č. 2 Školní a klasifikační řád ZUŠ, č. 3 Pracovní řád a č. 13 Spolupráce školy s policií tak, aby se prevence sociálně patologických jevů u žáků stala přirozenou součástí výuky jednotlivých předmětů a nebyla pojímána jako nadstandardní aktivita škol. Každý pedagogický pracovník dbá, aby uplatňovaná prevence sociálně patologických jevů u žáků byla prováděna komplexně, tj. ve všech oblastech, jichž se prevence sociálně patologických jevů u žáků dotýká. Důraz je kladen především na oblast zdravého životního stylu, oblast společenskovědní a oblast sociálně-právní. Ředitel školy vytváří podmínky pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů zejména řešením aktuálních problémů souvisejících s výskytem sociálně patologických jevů ve škole, podporou týmové spolupráce pedagogických pracovníků školy s rodiči. Metodicky vede činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování apod.). 7

8 G. Údaje o DVPP Ve školním roce 2013/2014 se naši pedagogičtí zaměstnanci zúčastnili těchto seminářů, kurzů, školení, studií a přednášek: Přednáška Akademia muzyczna Katowice,,Sesja naukova - 1 pedagog Kytarový Seminář - Ostravská setkání s kytarou: Vyučování hry na kytaru na ZUŠ - JKGO - 1 pedagog Akordeonový Seminář - Ostravská setkání s akordeonem - JKGO - odborný lektor - 1 pedagog Interpretační seminář I. Kahánka - Církevní konzervatoř v Opavě - 2 pedagogové Akordeonový Seminář - Ostravská setkání s akordeonem - JKGO - odborný lektor - 1 pedagog Seminář Bjarke Mogensen - Žilina - 1 pedagog Setkání přátel komorní hudby a interpretační seminář - Litomyšl pedagog Letní škola barokní hudby - XII. ročník - Holešov - 1 pedagog Celoroční vzdělávací akce Doktorandské studium na KHV PdF OU - 1 pedagog Doktorandské studium na Akademii hudby K. Szymanowskeho Katowice - 1 pedagog Následné magisterské studium na KHV PdF OU - 2 pedagogové Magisterské studium na KVV PdF OU - 1 pedagog Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky - ŠM - 1 pedagog H. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Aktivity žáků a školní akce: Vítání občánků radnice Ostrava- Mor. Ostrava vystoupili 4 žáci HO Slavnostní zahajovací koncert sál školy vystoupili žáci HO Vinobraní Domov důchodců Hladnovská Ostrava-Přívoz vystoupilo 10 žáků HO Vítání občánků radnice Ostrava- Mor. Ostrava vystoupili 4 žáci HO Salón Jana Zrzavého nesoutěžní přehlídka výtvarných prací žáků ZUŠ ZUŠ Solná, Opava prezentace prací žáku VO Jazztalent Přehlídka Jazzových a Tanečních kapel hudební klub Parník vystoupila Taneční kapela Combo 5 žáků HO Vítání občánků radnice Ostrava, Mor. Ostrava vystoupili 2 žáci HO Podzimní koncert sál školy vystoupili žáci HO Výstava Mikrosvět Knihovna Ostrava-Přívoz prezentace prací žáku VO Mikulášské setkání sál školy (2x) Vánoční setkání Středisko KAFIRA o.p.s., vystoupilo 13 žáků HO Vánoční koncert I. sál školy vystoupili žáci HO Vánoční koncert v kapli sv. Urbana v Ostravě-Lhotce vystoupilo 15 žáků HO Vánoční setkání sál školy vystoupili žáci smyčc. oddělení HO 8

9 Vánoční koncert II. sál školy vystoupili žáci HO Vánoční světlo Adventní vystoupení žáků LDO, TO a VO multimediální třída a prostory budovy ZUŠ vystoupili žáci LDO, TO a VO Vánoční světlo Adventní vystoupení žáků LDO, TO a VO multimediální třída a prostory budovy ZUŠ vystoupili žáci LDO, TO a VO Taneční vystoupení Lázně Klimkovice vystoupili žáci TO Školní kolo celostátních soutěží ZUŠ ve hře na kytaru sál školy Do okresního kola postoupilo 5 žáků HO Školní kolo celostátních soutěží ZUŠ ve hře na smyčc. nástroje sál školy Do okresního kola postoupili 3 žáci HO Slavnostní pololetní koncert sál školy vystoupili žáci HO Školní kolo celostátních soutěží ZUŠ ve hře na klavír sál školy Do okresního kola postoupilo 9 žáků HO Vítání občánků radnice Ostrava, Mor. Ostrava vystoupilo 5 žáků HO Školní koncert sál školy vystoupili žáci HO Okresní kolo celostátních soutěží ZUŠ hra na klavír sál školy Jarní koncert sál školy vystoupili žáci TO, HO VII. ročník nesoutěžní přehlídky Máme rádi baroko Církevní konzervatoř Opava vystoupili 2 žáci HO Vítání občánků radnice Ostrava-Mor. Ostrava vystoupili 4 žáci HO Koncert v klubu důchodců Gajdošova 39 vystoupilo 12 žáků HO Koncert v Hlučíně Odbor sociální péče vystoupili 4 žáci HO Hommage a Carl Czerny 2014 Praha vystoupili 2 žáci HO Koncert populární hudby sál školy vystoupili žáci HO Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje sál školy Mezinárodní akordeonová soutěž Ostrava 2014 III. ročník sál školy Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ LDO Sólový a slovesný projev ZUŠ Krnov účast žáků LDO Absolventský koncert č. 1 sál školy vystoupilo 5 žáků HO Absolventský koncert č. 2 sál školy vystoupilo 5 žáků HO Jarní salón XIV ročník s tématickým názvem Světlo budova školy Prezentace prací žáku VO Koncert pro společnost KAFIRA o.p.s. Středisko KAFIRA o.p.s., - vystoupilo 14 žáků HO Koncert ke dni matek sál školy vystoupili žáci HO Absolventský koncert č. 3 sál školy vystoupilo 8 žáků HO Velice modrý pták a jiné příběhy Divadelní představení a pásma textů žáků LDO a VO Divadlo Loutek vystoupili žáci LDO a VO Vítání občánků radnice Ostrava- Mor. Ostrava vystoupilo 5 žáků HO Velice modrý pták Divadelní představení a pásma textů žáků LDO a VO Divadlo Loutek vystoupili žáci LDO a VO Absolventský koncert č. 4 sál školy vystoupilo 5 žáků HO Slavnostní závěrečný koncert sál školy vystoupili žáci HO Interpretační soutěž pedagogických fakult ČR a SR Pořádá Pdf OU a ZUŠ Sokolská 15, Ostrava Moravská Ostrava budova ZUŠ Sokolská Slavnostní vyřazení absolventů sál školy 9

10 Slavnostní pasování MŠ Repinova sál školy vystoupili 3 žáci HO Mezinárodní klarinetové a saxofonové kurzy XIII. Ročník ZUŠ Sokolská tř. 15, Ostrava Moravská Ostrava ve spolupráci s Uměleckou agenturou Presto budova ZUŠ Sokolská tř Třídní koncerty (17x) Aktivity pedagogů: Librex Ostrava Dny židovské kultury 1. pedagog Quintet Koncert Třebíč 1. pedagog Quintet Koncert Moravský Krumlov 1. pedagog Koncert posluchačky JAMU Barbory Čechové Třebovický altánek klavírní spolupráce 1 pedagog Koncert pedagogů Opava 1. pedagog Rakousko Koncerty pedagogů Církevní konzervatoře 1. pedagog natáčení CD Quintet 1. pedagog J. J. Ryba: Česká mše vánoční Brno 1. pedagog Chrámový koncert s Kysuckým komorním orchestrem ve Zborově 1. pedagog Učitelský koncert sál ZUŠ Sokolská tř pedagogů Pro Bohemia Ostrava 2014 XII. ročník mezinárodní interpretační soutěže klavírní spolupráce, ocenění poroty 1 pedagog J. Zach: Mše ve spolupráci s OU Ostrava 1. pedagog Premiéra operety J.Offenbach: Orfeus v podsvětí Konzervatoř v Žilině 1. pedagog Vokálně varhanový večer v Domě umění ŠKO Žilina 1. pedagog Koncert studentů pedagogické fakulty Ostravské univerzity v klubu Parník Ostrava dramaturgie koncertu 1. pedagog Noc kostelů Ostrava 1. pedagog TEMPLFEST Ostrava Adash 1. pedagog Ostrava a její skladatelé III. koncert v rámci Janáčkova máje 2014 Vítkovický zámek 1. pedagog Slavnostní vyřazení absolventů sál ZUŠ Sokolská tř pedagogové XXIII. Bělotínský týden zpěvu SPŠ Hranice sbormistr 1. Pedagog - Folklorní koncerty v souboru "Valašský vojvoda" 1 pedagog - Hudební redakce ČRo Ostrava 1 pedagog - Ensemble Baroque Quintet 1 pedagog - CM Iršava 1 pedagog - Vedení Vysokoškolského pěveckého sboru Ostravské univerzity 1 pedagog - Vedení Ostravského smíšeného sboru 1 pedagog - Vedení pěveckého sboru Bosanova 1 pedagog - člen operního sboru NDMS 1 pedagog - člen JFO 1 pedagog - člen DLo-Ostrava 1 pedagog - Ansámbl RETRO 30 1 pedagog 10

11 - publikační činost v tuzemských a zahraničních sbornících 1 pedagog - přednášková činost: University of Cordoba, University of Santander 1 pedagog - stálý host Slezské divadlo Opava 1 pedagog - stálý host Národní divadlo moravskoslezské Ostrava 1 pedagog - stálý host Státní opera Banská Bystrica 1 pedagog - stálý host Státní divadlo Košice 1 pedagog Účast pedagogů v porotách soutěží: Přehlídka českých konzervatoří Pardubice - člen poroty - 1 pedagog Okresní kolo celostátních soutěží ZUŠ hra na klavír - tajemník soutěže - 1 pedagog Okresní kolo celostátních soutěží ZUŠ - ve hře na kytaru - člen poroty - 1 pedagog Okresní kolo celostátních soutěží ZUŠ - ve hře na kytaru - člen poroty - 1 pedagog Swingová akordeonová soutěž Kysucké N. Mesto - člen poroty - 1 pedagog Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje - tajemník soutěže - 1 pedagog Mezinárodní akordeonová soutěž - Ostrava III. ročník - člen poroty - 1 pedagog; tajemník soutěže - 1 pedagog Golden tango Rajecké Teplice - člen poroty - 1 pedagog Spolupráce školy s dalšími subjekty: - Janáčkova konzervatoř a gymnázium Ostrava - Ostravská univerzita Pedagogická fakulta, Filozofická fakulta a Fakulta umění - MŠ, ZŠ a SŠ v rámci obvodu Moravská Ostrava a Přívoz - ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz - JFO - Knihovna města Ostravy dětské a hudební oddělení - Knihovna Ostrava-Přívoz dětské oddělení - Multižánrové centrum Cooltour - Magistrát města Ostravy - DPS Ostrava: Hladnovská, Ostrava Muglinov - Domov pro seniory Slunečnice, Ostrava-Poruba - Husův sbor CČSH, Ostrava-Hrabůvka - Spolupráce se ZŠ Lhotka u Ostravy Účast na životě v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz: - nabídka výchovných koncertů a doprovodných hudebních vstupů - nábory talentovaných žáků - autorské výstavy, vernisáže - taneční vystoupení při různých příležitostech - spolupráce s Moravskoslezským krajem odborem školství - pořádání koncertů v obvodě Moravská Ostrava a Přívoz - vítání občánků 11

12 I. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI ČŠI. Ve školním roce 2013/2014 neproběhla na ZUŠ Ostrava - Moravská Ostrava kontrola J. Základní údaje o hospodaření školy 1. Účetní období roku 2013 rok 2013 Příjmy - výnosy ,15 Výdaje - náklady ,00 Výsledek hospodaření ,15 Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku roku 2013 Výsledek hospodaření ,15 Plnění rezervního fondu ,15 Plnění fondu odměn 0,00 Uhrazení ztrát z minulých let 0,00 v tom: Mzdové náklady 2013 stanoveno vyčerpáno nevyčerpáno ÚZ: přímé náklady celkem , ,00 0,00 prostředky na platy , ,00 0,00 OON , ,00 0,00 zákonné odvody , , ,00 příděl do FKSP , ,00 280,00 ONIV přímý , , ,00 ÚZ: 134 účelově určeno na náhradu nákladů Mezinárodní , ,00 0,00 soutěže Ostrava 2014 Závazný ukazatel celkem , ,00 0,00 Limit přepočteného počtu zaměstnanců 22,57 22,247 0,323 Stav peněžních fondů k Investiční fond ,61 Rezervní fond ,07 FKSP ,71 Fond odměn ,00 12

13 2. Účetní období leden - srpen 2014 Mzdové náklady leden - srpen 2014 vyčerpáno k Vyčerpáno v stanoveno % prostředky na platy , ,00 67% OON , ,00 53% z toho: odstupné 0,00 0,00 Stav peněžních fondů k Investiční fond ,72 Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření ,22 FKSP ,71 Fond odměn ,00 Rezervní fond z ostatních titulů 5.000,00 Prostředky na provoz jsou rovnoměrně čerpány. K. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, příspěvková organizace se ve školním roce 2013/2014 zapojila do projektu Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách organizovaného Moravskoslezským krajem v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko , prioritní osa 2 Podpora prosperity regionu, oblast podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb, dílčí oblast podpory Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání. L. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, příspěvková organizace se ve školním roce 2013/2014 zapojovala do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání, pouze formou vysílání zaměstnanců na akce realizované jinými organizacemi. Rovněž jeden pedagog přednášel v rámci DVPP. 13

14 M. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Ve školním roce 2013/2014 požádala škola o dar k projektu Mezinárodní akordeonová soutěž Ostrava 2014 Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz. Cílem projektu bylo získání finančních prostředků k realizaci akce pořádané školou. Výše požadované částky: ,- Kč Výše obdržené částky: ,- Kč Škola zároveň požádala zřizovatele o finanční příspěvek k zajištění organizace akce Mezinárodní akordeonová soutěž Ostrava Výše požadované částky: ,- Kč Výše obdržené částky: ,- Kč Dále škola v rámci partnerství spolupořádala s uměleckou agenturou Presto Mezinárodní klarinetové a saxofonové kurzy. Finanční prostředky na projekt zajistil partner. N. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Na ZUŠ Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, příspěvková organizace působí základní organizace ČMOS pracovníků školství. Vzájemná spolupráce mezi vedením školy a odborovou organizací na vytváření kolektivní smlouvy a směrnicí FKSP je dobrá. Rovněž kontrola na úseku BOZP a PO je plněna důsledně. Základní dokumenty: - kolektivní smlouva 2013 (č. j.: ZUŠ-Sok/23/2013, platnost do ) - kolektivní smlouva 2014 (č. j.: ZUŠ-Sok/171/2013, platnost do ) - vnitřní směrnice čerpání FKSP (č. j.: ZUŠ-Sok/172/2013, platnost do další úpravy) 14

15 Zhodnocení Situace na ZUŠ Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, příspěvková organizace se díky obětavé práci většiny pedagogických i nepedagogických zaměstnanců školy nadále vyvíjí pozitivně. Úroveň vzdělávání je stabilní, což je patrno i na ocenění žáků na soutěžích a přehlídkách. Pedagogičtí pracovníci všech čtyř oborů se ve školním roce 2013/2014 aktivně zapojili do bohatého školního či mimoškolního dění, což je patrno na úrovni veřejných akcí pořádaných školou. Vedení školy se systematicky snažilo o vylepšování podmínek výuky a školy, zkvalitněním nástrojového parku, modernizací a opravami interiéru školy. Vedení rovněž usilovalo o další možnosti zapojení do kulturního života regionu např. organizací III. ročníku Mezinárodní akordeonové soutěže Ostrava 2014, či realizací Mezinárodních klarinetových a saxofonových kurzů určených pro pedagogy Moravskoslezského kraje. Výroční zprávu o činnosti školy projednala a schválila pedagogická rada 29. září V Ostravě dne 29. září 2014 PhDr. Jaromír Zubíček, ArtD. ředitel školy 15

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel. / fax: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní

Více

Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2013/2014 Strana 1/72. Vypracoval Mgr. Kamil Trávníček ředitel školy

Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2013/2014 Strana 1/72. Vypracoval Mgr. Kamil Trávníček ředitel školy Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2013/2014 Strana 1/72 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Vypracoval Mgr. Kamil Trávníček ředitel školy Výroční zpráva o činnosti ZUŠ

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel.: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz OBSAH Strana I. Základní charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel.: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: info@zuskrnov.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

za školní rok 2012/2013

za školní rok 2012/2013 Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava - Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Předkládá Mgr. Pavla Kovalová ředitelka školy I. ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 22-23 Základní údaje o škole: Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA, OPAVA, příspěvková organizace Výroční zpráva je zpracována podle vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvkové organizace za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti - ZUŠ B. Smetany, Karviná-Mizerov, šk. rok

Více

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2011/2012 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: zuskrnov@cbox.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Základní umělecká škola Viléma Petrželky, Ostrava - Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace

Základní umělecká škola Viléma Petrželky, Ostrava - Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace Základní umělecká škola Viléma Petrželky Ostrava-Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Předkládá: Mgr. Aleš Bína, ředitel

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace. za školní rok 2006/2007

Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace. za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-74/10-Z Základní umělecká škola Uherský Brod Adresa: Mariánské nám. 61, 688 01 Uherský Brod Identifikátor:

Více

školní rok 2012-2013

školní rok 2012-2013 Základní umělecká škola F.X. Richtera Holešov Bezručova 675, 769 01 Holešov, tel. : 573 395 283 E-mail: zusholesov@tiscali.cz www : zusholesov.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Č. j. ZUSBC 47/2012 Základní umělecká škola, Bílovec, Pivovarská 124, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Ondřej Langr, ředitel OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-240/09-14 Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA UHERSKÝ BROD ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Mgr. Hana Mahdalová * 1. Charakteristika školy název: sídlo školy: Základní umělecká škola Uherský Brod Mariánské náměstí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH školní rok 2013 2014 Obsah : 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy a přehled oborů vzdělání 3. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za školní rok 2010/2011... Mgr. Zdeněk Babinec ředitel školy Obsah: a) základní

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-127/09-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-127/09-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-127/09-14 Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov-Město, Na Schodech 1, příspěvková

Více

ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013. Základní umělecká škola Zlín

ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013. Základní umělecká škola Zlín ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013 Základní umělecká škola Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Zlín školní rok 2012/2013 Charakteristika školy 1. Název školy: Základní umělecká škola Zlín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní umělecká škola Heleny Salichové Ostrava - Polanka n/o, 1. května 330, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2012/201 /2013 Zpracoval: 23. 9. 2013 Mgr.art. Petr Kotek

Více

VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010

VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 ZÁKLAD Í UMĚLECKÁ ŠKOLA, KLAD O 5. KVĚT A 1870, 272 01 KLAD O PŘÍSPĚVKOVÁ ORGA IZACE Č. 10301 IČ: 67673627 Strana 1 (celkem 12) VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice Vašátkova 343, 250 88 Čelákovice Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 www.zus.celakovice.cz Obsah 1. Hlavní údaje o škole... 3 2. Organizace

Více