Oznámení RSSP. Úřad práce. Za vodu zaplatíme opět více. Zápisy dětí do 1. tříd základních škol v Sušici pro školní rok 2002/2003. na nové pracoviště

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oznámení RSSP. Úřad práce. Za vodu zaplatíme opět více. Zápisy dětí do 1. tříd základních škol v Sušici pro školní rok 2002/2003. na nové pracoviště"

Transkript

1 1/ ledna 2002 Cena 5,80 Kč Za vodu zaplatíme opět více Zastupitelstvo města Sušice odsouhlasilo na svém zasedání dne 14. prosince zvýšení ceny vodného za kubík vody o 2,40 Kč a stočného o 0,80 Kč bez DPH pro rok Cena vodného bude tedy v letošním roce činit 11,36 Kč a stočného 24,80 Kč, celkem 36,16 Kč za m 3 vody. Zeptala jsem se Ing. Miloše Kratochvíla, ředitele společnosti 1. JVS, na důvody tohoto kroku. Uvědomuji si, že jakékoli zvyšování cen je krokem nepopulárním. Přesto bych rád sdělil občanům města Sušice, že jsme se při stanovování ceny vodného a stočného snažili udržet co možná nejnižší míru navýšení a myslím, že se nám to v rámci daných možností povedlo. Nejvíce se ovšem na cenách podepsaly nové zákony pro vodohospodářskou oblast, které vstoupily v platnost 1. ledna Jak ovlivnilo přijetí nových vodohospodářských zákonů tvorbu cen vodného a stočného? Nové zákony stanovují řadu zcela nových povinností, jejichž plnění stojí peníze. Jedná se zejména o zavedení nových poplatků poplatků za odběr podzemních vod a za vypouštěný objem odpadních vod. Navýšeny jsou poplatky za uložení odpadu, více peněz bude stát likvidace čistírenských kalů. To vše zaplatí občané, roli výběrčího přisoudil stát provozovatelům, čili nám. Platby za tyto poplatky ovšem poputují v plné výši do státní pokladny. Jak jsou na tom sušičtí občané ve srovnání s jinými obcemi? Sušice je cenově pod regionálním i celostátním průměrem. Když se podíváme, jaká je situace v jihočeských obcích spravovaných Jihočeským vodárenským svazem, kde občané zaplatí v příštím roce téměř 50 Kč za kubík vody, domnívám se, že cena v Sušici je stále na přijatelné úrovni. Jsme si vědomi, že kvalita vody zde není taková, jakou bychom si všichni představovali, ale v tuto chvíli již společně s městem budujeme novou úpravnu vody. Nedávno (pozn. v říjnu 2001) jsme přispěli ke zlepšení hospodaření s vodou uvedením nové zrekonstruované čistírny odpadních vod do provozu. Městu jsme odvedli v minulém roce Kč nájemného. Z toho budou uhrazeny tyto rozsáhlé investiční akce. Navržená cena vytváří současně dobrý základ pro narovnání vodného v budoucnu. Co byste popřál občanům Sušice do nového roku? Přejme si společně především pevné zdraví, spokojenost a vzájemné lidské porozumění. Mým velkým přáním je, abychom co nejdříve dokončili novou úpravnu vody a zabezpečili tak občanům Sušice kvalitní pitnou vodu. Dobrý nový rok! Děkuji. ANDREA STAŇKOVÁ Osmý ročník kadeřnické soutěže žákyň 2. a 3. ročníku se odehrál ve středu 5. prosince v Sokolovně. Této akce, kterou pořádá SOU a OU Sušice, se již tradičně zúčastnila partnerská škola z Waldkirchenu s prezentací svých učebních oborů (řada návštěvníků si odnesla domů srdíčka z břidlice, která byla ukázkou dovednosti německých pokrývačů) a praktickou ukázkou účesové tvorby. Partnerská spolupráce obou škol započala už v roce 1994 a v současné době je na vysoké úrovni obě školy ocenila v tomto roce Nadace Roberta Bosche a cena jim bude předána v lednu 2002 v Berlíně. Mezi významné hosty patřili zástupci České školní inspekce a Školského úřadu Plzeňského kraje. Dívky soutěžily v kategoriích pánský a dámský účes. Vítězkou se stala Václava Kopelentová, druhé místo obsadila Eva Samiecová a na třetím místě skončila Zuzana Nová. Tyto žákyně postupují do regionálního kola kadeřnické soutěže. Nedílnou součástí soutěžního dne bylo nejen představení jednotlivých oborů školy formou výstavek, ukázkami prací a programem, do kterého se zapojily mimo současných žáků i některé bývalé absolventky, ale také prezentace firem, s nimiž škola spolupracuje. Žáci oboru malířské, natěračské a lakýrnické práce předvedli teoretické i praktické ukázky vázání štětců, postupu nátěru na dřevo a provádění žilkování. Zástupci oboru zedník hovořili o tom, že je možné na škole získat výuční list i po maturitě. Truhláři sdělili svůj pracovní program textem písně, kterou sborově zazpívali. Textilní obory představila učitelka odborných předmětů. Bývalé absolventky oboru kadeřník předvedly ukázky účesů pro různé společenské události. Celý program zpestřovaly vtipné reakce žáků na zvídavé otázky moderátora. O pohodu a dobrou náladu soutěžících i diváků se postarala hudební skupina Orchidea. Ve stejný den se mohli zájemci seznámit s činností SOU a OU v Poštovní ul. v Sušici přímo v budově školy, kde probíhal Den otevřených dveří. Možnosti prohlédnout si budovu a pracoviště odborného výcviku využili zejména žáci, kteří se rozhodují o svém budoucím povolání. sou Zápisy dětí do 1. tříd základních škol v Sušici pro školní rok 2002/2003 Zápisy dětí do prvních tříd pro následující školní rok budou probíhat v těchto termínech: ZŠ Komenského sobota hodin pondělí hodin ZŠ T. G. Masaryka pondělí hodin úterý hodin ZŠ Lerchova pondělí hodin úterý hodin Pro jednotlivé obvody ZŠ jsou obecně závaznou vyhláškou Města Sušice stanoveny spádové obvody. Tím není dotčeno právo rodičů vybrat si pro své dítě školu jinou. Příslušná vyhláška je zveřejněna na úřední desce ve vestibulu radnice. O zařazení dítěte do ZŠ rozhoduje ředitel školy. V případě, že počet přihlášených žáků je vyšší, než lze přijmout, jsou do ZŠ přednostně zařazeni žáci s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu této školy. Ve školním roce 2002/2003 nastoupí do základních škol v Sušici přibližně 104 dětí (z toho je 19 odkladů z loňského roku). Celkem budou otevřeny čtyři první třídy, z toho dvě v ZŠ Lerchova ul., jedna v ZŠ Komenského ul. a jedna v ZŠ T. G. Masaryka. K zápisu je třeba mít s sebou rodný list dítěte. Upozornění pro rodiče dětí ZŠ a MŠ Od 1. ledna 2002 nedochází ve školních jídelnách ZŠ a MŠ ke změně výše stravného. Stravné zůstává stejné: Mateřská škola svačina 4 Kč oběd 13 Kč svačina 4 Kč celkem 21 Kč Základní škola I. stupeň 15 Kč II. stupeň 16 Kč Přečtěte si kradli alkohol i parohy loupežné přepadení v Sušici zastupitelstvo města schválilo ceny vodného a stočného pro letošní rok aktuality z jednání rady a zastupitelstva města čtenářské příspěvky veterinář radí kulturní pozvánky vyhlášky o odpadech stanoví povinnosti čtěte v příloze Oznámení RSSP Oznamujeme žadatelům o dávky SSP, že Okresní úřad Klatovy RSSP kontaktní místo Sušice bude od 16. ledna 2002 přemístěn z budovy polikliniky na nové pracoviště v Nádražní ul. čp (budova bývalých kasáren). Provozní doba zůstává nezměněna. Úřad práce se stěhuje do bývalých kasáren Úřad práce Sušice se v současnosti stěhuje do bývalých kasáren v Nádražní ulici. Z uvedeného důvodu je pracoviště Úřadu práce až do 15. ledna 2002 uzavřeno. Nové pracoviště v Nádražní ul. čp. 1226, které bude fungovat od poloviny ledna 2002, oznamuje změnu telefonního čísla: ústředna 0187/ fax 0187/

2 strana 2 Od sedmdesátky do pětasedmdesátky V letošním roce oslaví ZŠ T. G. Masaryka 75. výročí svého vzniku. Od svých sedmdesátin v roce 1997 škola prožila dalších pět úspěšných let. Došlo ke zlepšení prostředí: byla dokončena 2. etapa obnovy fasády hlavní budovy, úprava hřiště, vybudování běžecké dráhy s umělým povrchem, zlepšení vnitřního prostředí školy nové vitríny, akvárium, literáti školy, učební pomůcky, lavice a židle, úprava šaten, vytvoření dvou učeben počítačů. Co dále škola nabízí svým žákům rozšířenou výuku jazyků již od 1. třídy formou nepovinného vyučování nebo volitelných předmětů (druhý jazyk) zvýšenou péči o dyslektické děti odborné vedení ve školních kroužcích a příprava na soutěže (recitace, zpěv, sport, vaření, dovednosti ) výtvarné výstavy žáků a učitelů v Muzeu Šumavy účast žáků v akcích spojených s tradicemi Májka, Vánoce, Velikonoce, Dny Sušice, karneval na ledě protidrogové programy (besedy, literární a sportovní soutěže) v rámci programu Phare konverzační setkání s bavorskými žáky lyžování, bruslení a plavecký výcvik K 75. výročí připravujeme vydání výročního almanachu. Vyzýváme všechny pamětníky, kteří vlastní dosud neuveřejněné dokumenty (v Almanachu 1997), aby nám je zapůjčili; uzávěrka je 28. února Informace pro rodiče Školu si můžete prohlédnout v Den otevřených dveří v pondělí 21. ledna a navštívit vyučování první a druhou vyučovací hodinu ( ; ) ve všech třídách školy. Zápis žáků do 1. třídy se koná v pondělí a v úterý vždy od 14 do 17 hodin. Laboratoř klinické biochemie a hematologie je od 4. ledna 2002 přestěhována do prostor monobloku Nemocnice Sušice, o. p. s. Konec roku 2001 v oblasti Sušicka nezaznamenal zvýšený nápad trestné činnosti a v tomto období policejní zápisník zapsal tyto případy: Před Vánocemi se neznámý zloděj vloupal do výlohy sušického pneuservisu, rozbil kamenem výlohu a z ní odcizil vystavený plechový disk na osobní automobil. Škoda se vyšplhala na korun. Do neuzamčeného osobního automobilu zn. Peugeot 205 vnikl neznámý zloduch, který využil krátkodobé nepozornosti majitelky. Z vozidla odcizil 29leté ženě kabelku s finanční hotovostí, černou peněženku, deštník, fotoaparát, OTP vozidla, mobilní telefon a OP a ŘP poškozené ženy. Majitelka škodu vyčíslila na korun. Zřejmě masíčko potřeboval na Vánoce neznámý zloděj, který v Bílenicích vnikl do objektu farmy hospodářských zvířat a odcizil Městská policie v Sušici si na nečinnost nemohla stěžovat ani v období vánočních svátků. Kromě obvyklých dopravních přestupků, stížností nebo doručování úředních dopisů řešila také závažnější případy: Pracovnicí bytového odboru MÚ Sušice byli strážníci požádáni o přítomnost při soudním vystěhování. Jednalo se o nájemníky, kteří neplatí nájem a v garsonce (!) chovají 8 psů. Na poslední chvíli bylo vystěhování odvoláno, neboť se provinilý nájemník s s pracovnicí úřadu domluvil na řešení vzniklé situace. V předvánočním shonu řešila Městská policie také několik případů krádeží v obchodech. Většinou se jednalo o zanedbatelné položky, co je však překvapující, je věk zlodějek: slečna L 15 let, slečna M 14 let, slečna V 12 Odevzdávejte prosím materiál v recepci monobloku. Informace pro diabetiky v péči MUDr. Kožnarové Odběry pro diabetickou poradnu v monobloku (po příchodu se prosím informujte v recepci). Zloději chtěli zřejmě oslavovat * * * kradl se alkohol i parohy * * * dva kusy prasat o celkové váze kolem 160 kg. Prasata odtáhl přes dvůr, kde je zabil a odvezl. Policistům se podařilo vypátrat pachatele, který loňského července odcizil ze sušického panelového domu, z prostor kočárkárny, kolo v hodnotě korun. Ani na Štědrý den si nadal pokoj poberta, který v Sušici, v ul. 5. května, rozbil ventilační okno u restaurace, vnikl do objektu a odcizil čtyři litry rumu, dva litry fernetu, 1 kg kávy a větší množství cigaret různých značek. Škoda dosahuje výše korun. Stejný osud potkal další sušickou restauraci a to hned na Loupežné přepadení Terčem loupežného přepadení se stal vietnamský obchodník. Pachatel ozbrojený pistolí vtrhl do jeho obchodu a požadoval peníze. Napadený muž mu je vydal a ihned poté, co čtyřiačtyřicetiletý lupič zmizel, oznámil přepadení na policii. Policie ČR již pachatele tohoto trestného činu zajistila a předala vyšetřovateli. Kradly slečny i starší paní druhý vánoční svátek. Zloděj zde majiteli odcizil přesně nezjištěné množství cigaret, 6 lahví alkoholu a 1 kg kávy. Do panelového domu v Hartmanicích vnikl neznámý pachatel, který na dveřích jedné sklepní kóje vytrhl visací zámek a odcizil 90 kusů jeleního paroží. Škoda byla vyčíslena na korun. Do jedné z chat v chatové oblasti v Sušici se vloupal zloděj, který 34leté majitelce odcizil malou PB láhev, elektrickou sekačku, svícen, spací pytel, toustovač, varnou konvici, láhev vína a další různé potravin. Škoda dosáhla výše korun. PČR, av Aktuality let paní S. 64 let. Vzhledem k nízkému věku pachatelek musela MP tyto případy krádeží odložit, paní S. musela zaplatit pokutu několikanásobně vyšší, než byla hodnota kradeného zboží. Stížnosti na hluk, který způsobuje zábavná pyrotechnika, zaznamenávala MP již od začátku měsíce. Bohužel tuto skutečnost dosud nelze nijak řešit, ani pokutovat; na nejfrekventovanějších místech hlučné zábavy provádí MP častější kontroly. Ti, kteří mají radost z výbuchů způsobených petardami a rachejtlemi, by si měli uvědomit, že ne všichni musejí sdílet jejich radost s nimi (výbuchy lekají především starší občany a malé děti) a podle toho zvolit vhodné místo a dobu k provozování této zábavy. Neustálým problémem je domovní odpad, který někteří odkládají kam jim libo. Zvláště oblíbený je parčík s uzamčeným kontejnerem ležící naproti GO GO baru. Městská policie může vytipovat viníka, ale bez dostatečných důkazů nelze nikoho obvinit. Nálezy je zajímavé, že k jízdním kolům, která má MP uskladněna na strážnici, se dosud nikdo nepřihlásil. Také nepozorní občané, kteří postrádají své klíče, se mohou informovat rovněž na služebně MP. Od začátku prosince rozdali strážníci MP pouze 12 botiček, přestupky dále řešili vypsáním předvolání nepřítomného pachatele dopravního přestupku (celkem 30 ). Pokud se provinilec dostaví na strážnici na tuto výzvu, je přestupek řešen s menším postihem než v případech, kdy je nutné jej znovu obesílat dopisem a předvoláním. MP,as Nová registrace v knihovně * upozornění pro čtenáře sušické knihovny * Vzhledem k tomu, že Městská knihovna v Sušici přechází dnem 1. února 2002 na plně automatizovaný výpůjční systém, prosíme všechny čtenáře o malou laskavost. Z provozně technických důvodů je nutné provést kompletní přeregistrování všech výpůjček, a proto prosíme čtenáře, aby při své první návštěvě knihovny po 1. únoru 2002 přinesli všechny vypůjčené knihy. Pokud budou chtít některé výpůjčky prodloužit, mohou si je ihned po zaregistrování znovu odnést. V případě, že si nějaké knihy a časopisy ponechají déle doma a k registraci je nepředloží, nebudou mít možnost vypůjčit si další svazky. Pracovnice knihovny se všem čtenářům omlouvají za tuto drobnou komplikaci, ale v tomto případě jde o nezbytnost, která, jak doufáme, napomůže v budoucnu ke zkvalitnění našich služeb. vf Zpráva z 23. jednání rady města v Sušici dne 19. listopadu Jednání řídila starostka JUDr. J. Rippelová. Přítomno sedm členů rady. Rada města souhlasila s poskytnutím finančního příspěvku Českému svazu včelařů Sušice ve výši Kč. Rada města pověřila vedoucího finančního odboru p. Petra Málka získáním potřebných informací, týkajících se rekonstrukce rozhledny Karla Klostermanna na Javorníku, zejména výše nákladů stavby, předpokládaný termín zahájení stavby. Po získání těchto podkladů rada, případně zastupitelstvo města, posoudí žádost obce Vacov. Rada města v Sušici souhlasila s realizací bezdrátového rozhlasu v Sušici jako součásti městského informačního systému a do rozpočtu na rok 2002 navrhuje vyčlenit částku ve výši Kč s tím, že bude požádáno o dotaci na realizaci výše uvedené investiční akce. Rada města souhlasila s podnájmem prostor kantýny v budově nemocnice a se zveřejněním pronájmu na úřední desce radnice. Rada města jmenovala do výběrové komise na podnájem prostor kantýny v budově nemocnice pana ing. Petra Kocmana a náhradníka JUDr. Miloslava Formana. Rada města souhlasila s technickým zhodnocením budovy nemocnice, spočívajícím v montáži žaluzií a vestavěných stolů, a souhlasila se zaplacením nákladů ve výši Kč za žaluzie a Kč za stoly. Rada města vzala na vědomí informaci o možnosti zakoupeni Příručky pro obyvatele: Pro případ ohrožení. Rada města souhlasila s osazením 9ti kusů bezdotykových ovládačů vody nad umyvadly v prostorách kuchyně v rámci rekonstrukce nemocnice monoblok, v celkové ceně díla Kč, vč. DPH. Rada města souhlasila s osazením nového lapolu ve venkovním prostoru areálu nemocnice, potřebného pro provoz kuchyně, v rámci rekonstrukce nemocnice monoblok, v ceně díla Kč. Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit návrh kalkulace č. 1 o to zvýšení vodného o 2,40 Kč a stočného o 0,80 Kč, celkem o 3,20 Kč. Zasedání rady města Cena vodného 11,36 Kč Cena stočného 24,80 Kč Celkem 36,16 Kč s tím, že nájemné bude ve výši Kč ročně. Rada města akceptovala nabídku firmy Conduco, a. s., Pražská 1246/22, České Budějovice na zpracování rozvojového projektu na areál kasáren Kalich, PDA, areál kaple v objektu velitelství, objekt bývalé porodnice a souhlasila se zahájením prací dle nabídky na 1. a 2. část nabídky v roce 2001 a pověřila starostku zajištěním a vyčleněním finančních prostředků na dokončení přípravných prací v rozpočtu města roku Rada města souhlasila s realizací výjimečné přípustnosti stavby čerpací stanice PHM na ppč. 1926/10 v k. ú. jako stavby dočasné na dobu tří let s možností dalšího prodloužení max. do doby zahájení stavby plánované komunikace. Rada města souhlasila s realizací zástavby bytových domů na pozemcích 941/45 a 941/46 dle navržené zastavovací studie zpracované firmou FGF, s. r. o., Sušice jako staveb výjimečně přípustných dle podkladu pro posouzení výjimečné přípustnosti staveb bytových domů v lokalitě Zahradní čtvrť Vojtěška ze dne RM souhlasila s výměnou městských bytů Kaštanová 1159, Sušice a Sirkařská 977, Sušice. RM souhlasila s výměnou městských bytů Smetanova 783, Sušice, a Karla Čapka 875, Sušice. Rada města rozhodla o přidělení městského bytu 1+1/I. kat., Pravdova 1068, Sušice na dobu určitou jednoho roku. Rada města schválila seznam uchazečů na obsazení 9ti bytového domu v lokalitě Zahradní čtvrť Vojtěška Sušice. RM doporučila zastupitelstvu schválit odprodej částí pozemků parc. č. 36/1 a 472/1 v k. ú. Nuzerov v rozsahu situačního náčrtu č. 138/2001 firmy SORS, s. r. o., Sušice, do podílového vlastnictví, za cenu 110 Kč za l m 2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené. Rada města projednala žádost o revokaci rozhodnutí rady města a žádost o koupi ppč. 2363/4 v k. ú. Sušice a rozhodla o postoupení této žádosti na jednání zastupitelstva města dne Rada města souhlasila s podnájmem části pozemku parc. č. 206/5 v k. ú. Sušice nad Otavou, pronajatého na základě nájemní smlouvy ze dne , a to Zasedání Rady města a Zastupitelstva města v roce 2002 Další zasedání RM, která se schází každých čtrnáct dní, se uskuteční 21. ledna Zasedání ZM s účinností od Rada souhlasila se záměrem výpůjčky vyznačené části pozemku parc. č v k. ú. Sušice nad Otavou a se zveřejněním na úřední desce. Rada města vzala na vědomí žádost o stanovisko města k prodeji pozemků firmy Jihozápadní dřevařské, a. s., se sídlem Nádražní 166/II Sušice. Rada rozhodla o pronájmu nebytových prostor haly o výměře 77 m 2 v areálu Sola za účelem využití jako skladu v oboru oprav dopravních pásů a transportérů, s účinností od , na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou šest měsíců, za roční nájemné ve výši Kč za rok. Rada města souhlasila se záměrem pronájmu zahrady ppč. 149/2 v Sušici a se zveřejněním na úřední desce. Rada města souhlasila s Dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo č. ČOV/ 01/01 na akci rekonstrukce ČOV v Sušici, mezi Městem Sušice a firmou VSB, a. s., Primátorská 36/323, Praha 8. Rada města ustanovila komisi pro otevírání obálek a vyhodnocení veřejné soutěže na zajištění provozování a údržby veřejného osvětlení v majetku Města Sušice komisi v tomto složení: Ing. Petr Kocman, Ing. Zdeněk Bachan, p. Josef Maršát, p. Vladimír Maršát, p. Petr Málek, Ing. Ladislav Michálek, Jiří Pour ředitel TS Klatovy, náhradník: Ing. Vladimír Mirvald. Komise se sejde ve středu v hodin. Rada města vzala na vědomí zápis z dozorčí rady Sušických městských lesů, spol. s r. o., Sušice, ze dne Rada města souhlasila se zakoupením pěti kusů fotografií z leteckého snímkování města Sušice. Rada města souhlasila s prezentací města na veletrhu cestovního ruchu v Utrechtu (Holandsko) tou formou, že uhradí část nákladů spojených s vysláním pracovnice RRA Šumava ve výši do Kč, která bude dle dispozic prezentovat naše město. (Další zprávy ze zasedání RM a ZM na následující straně) 13. února, 10. dubna, 5. června a 11. září 2002

3 Aktuality strana 3 Zpráva z 24. jednání rady města v Sušici dne 3. prosince Jednání řídila starostka JUDr. J. Rippelová. Přítomno sedm členů rady. Rada města schválila výběr dodavatele na akci: Stavební úpravy sociálního zařízení objektu čp. 255 v Sušici ZUŠ firmu Sušická stavební, s. r. o., Tichá ul. 873, Sušice s nabídkovou cenou Kč včetně DPH. Rada města pověřila starostku podpisem smlouvy o dílo. RM souhlasila se zadáním PD na řešení havarijního stavu kanalizace v ulici Villaniho v Sušici a souhlasila se zadáním zpracování PD na řešení parkovacích míst pro občany žijící v této ulici. Rada města projednala žádost o vyčištění a zachování obecní studny v Divišově doručenou majiteli zahradních domků. RM doporučila následující řešení: zajistit označení studny jako užitkové a svolat jednání s žadateli a nabídnout žadatelům převzetí a provozování této studny ve vlastní režii. Rada města vzala na vědomí zápis z projednání rekonstrukce kašen ve městě Sušice. Rada města souhlasila se zpracováním investičního záměru na rekonstrukce obou městských kašen. RM uložila paní starostce jednat se Sušickým holdingem o ceně za možný odprodej 2 21 b. j. v Scheinostově ulici čp RM schválila záměr odprodeje zahrady parc. č. 703/52 v k. ú. Sušice nad Otavou a zveřejnění tohoto záměru na úřední desce. RM rozhodla o pronájmu: zděné garáže na st. p. č. 657 v k. ú. Sušice nad Otavou o výměře 18,40 m 2 ČR Finančnímu ředitelství v Plzni, se sídlem Hálkova 14, Plzeň, a to na dobu neurčitou, s účinností od , s výpovědní lhůtou tři měsíce, za roční nájemné ve výši Kč. zděné garáže na st. p. č. 657 v k. ú. Sušice nad Otavou o výměře 18,70 m 2 SML, spol. s r. o., se sídlem Volšovská 1214, Sušice II, a to na dobu neurčitou, s účinností od , s výpovědní lhůtou tři měsíce, za roční nájemné ve výši Kč. části pozemku st. p. č. 657 v k. ú. Sušice nad Otavou o výměře 20 m 2 pro umístění plechové garáže ČR Ministerstvu financí, se sídlem Letenská 15, Praha l, a to na dobu neurčitou, s účinností od , s výpovědní lhůtou tři měsíce, za roční nájemné ve výši Kč. Rada města rozhodla o pronájmu jedné místnosti v objektu čp. 255/II v Sušici na st. p. č o výměře 15 m 2 firmě ART ME- TAL CZ, s. r. o., se sídlem Jablonec nad Nisou, za účelem zřízení kanceláře firmy, a to na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce, s účinností od , za roční nájemné ve výši Kč. Rada města souhlasila se záměrem pronájmu nebytových prostor bývalé kaple v sousedství FÚ a se zveřejněním na úřední desce. RM rozhodla o výpůjčce dvou místností o celk. výměře 30,90 m 2 v objektu čp. 255/II na st. p. č v k. ú. Sušice nad Otavou p. Fr. Chodovi, bytem Janovice nad Úhlavou 242, za účelem provozování kontaktní kanc. pro službu drogově závislým, s účinností od Vypůjčitel uhradí měsíčně paušální popl. 500 Kč na el., vodné, stočné a topení. Rada města doporučila zastupitelstvu schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene vedení veřejné telekomunikační sítě k pozemku parc. č. PK 1162 ve vlastnictví Města Sušice, s firmou ČESKÝ TELECOM, a. s., se sídlem Olšanská 5, Praha 3, podle přiloženého návrhu smlouvy. Rada souhlasila s podáním žádosti na OkÚ Klatovy o bezúplatný převod objektu čp. 260 se zastavěnou plochou č. 586/4 o výměře 264 m 2, dále sousedního objektu čp. 246 na zast. ploše č. 580/9 o výměře 200 m 2 a přilehlého chodníku parc. č. 580/28, vše v k. ú. Sušice nad Otavou. RM schválila záměr bezúplatného převodu pozemku parc. č v k. ú. Sušice nad Otavou z vlastnictví ČR Okresního úřadu Klatovy do vlastnictví Města Sušice a ukládá zveřejnění záměru na úřední desce. Rada souhlasila s podáním příslušné žádosti o bezúplatný převod a do jeho uskutečnění o povolení stavby. RM vzala na vědomí informaci o prodeji pozemků na Sadové. Rada města schválila předloženou dohodu s nájemcem nebytových prostor v areálu ČOV v Sušici firmou HSF International, s. r. o., o přístupu a příjezdu do areálu ČOV v souvislosti s pronájmem. RM vzala na vědomí informaci o vyúčtování poskytnuté zdravotní péče za 1. pololetí roku 2001 a uložila tajemníkovi doplnit podklady pro zastupitelstvo města o plán hospodaření nemocnice na rok 2001 a o konkrétní vyčíslení částek způsobujících ztrátu nemocnice v roce Rada města doporučila zastupitelstvu města poskytnout nemocnici v roce 2002 bezúročnou půjčku ve výši Kč s dobou splatnosti ve dvou splátkách, první splátku ve výši Kč splatit do konce roku 2004 a druhou splátku ve výši Kč splatit do konce roku RM vzala na vědomí Zprávu o výsledku kontroly OkÚ Klatovy v oblasti výkonu státní správy u Městského úřadu v Sušici. RM navrhla do orgánů transformovaných technických služeb na o. p. s. jmenovat do správní rady 6 členů a do dozorčí rady 3 členy. Rada města uložila tajemníkovi předložit zastupitelstvu města k diskusi návrh obecně závazné vyhlášky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav a diskoték. Rada města souhlasila s Dodatkem č. 6 ke smlouvě o dílo č. N/ 02/98 na akci rekonstrukce nemocnice monoblok Sušice, mezi Městem Sušice a firmou Jihospol, a. s., Písecká silnice 893, Strakonice, týkající se dodávky a montáže 9ti kusů bezdotykových vodovodních baterií a nového tukového lapolu, v celkové částce Kč, vč. DPH, a pověřuje pí. starostku podpisem dodatku. Potřebné finanční prostředky budou čerpány z položky č. 6121, 3522, org monoblok. RM souhlasila s tím, aby na příští jednání rady byly pozvány tyto tři firmy: Západočeská energetika, a. s., Guldenerova 19, Plzeň, Eltodo Citelum, spol. s r. o., Novodvorská 1010/14, Praha 4 a Technické služby Sušice. RM ve smyslu 40 Stavebního zákona č. 50/1976 Sb., (jakožto navrhovatel územního rozhodnutí) upustila od původního záměru, výstavby tří rodinných dvojdomků v lokalitě ulic Sadová a Na Výsluní, parc. č. 775/5, 774/6 a 774/5 Zasedání rady a zastupitelstva města v k. ú. Sušice, na které bylo vydáno územní rozhodnutí. RM souhlasila s uhrazením částky firmě Šumavaplan, spol. s r. o., Sušice za provedené práce na akci Stavební a technologické úpravy kotelny nemocnice Sušice SO 03, v celkové výši Kč, vč. DPH. Finanční částka bude čerpána z položky č. 6121, 3522, org monoblok. RM v rámci dohadovacího řízení při povolování výjimečné přípustnosti stavby bytových domů v Zahradní čtvrti Vojtěška souhlasila s předloženým návrhem firmy EGF, spol. s r. o. a uložila paní starostce ve spolupráci s firmou Stavoplast KL, s. r. o., Stachy vypracovat podklady pro územní a stavební řízení na uvedenou výstavbu. Rada města souhlasila se zadáním zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení firmě EGF, spol. s r. o., Sušice na 2 6 b.j. v uvedené lokalitě. Rada vzala na vědomí vyhodnocení akce kácení starých vrb na nábřeží J. Seitze, které proběhlo ve dnech Zpráva z 25. jednání rady města v Sušici dne 17. prosince Jednání řídila starostka JUDr. J. Rippelová. Přítomno sedm členů rady. Rada města souhlasila se záměrem výstavby prodejny nábytku na pozemku p. č. 1354/4 v k. ú. Sušice nad Otavou. Rada města schválila výměnu bytů U Kapličky 720, Sušice a Volšovská 903, Sušice. Rada města schválila výměnu bytů Volšovská 857, Sušice a Kaštanová 1180, Sušice. Rada města schválila výměnu bytů Sirkařská 980, Sušice a Tichá 881, Sušice. Rada města vzala zápis z bytové komise č. 10 ze dne 10. prosince 2001 na vědomí. RM schválila výběr dodavatele na akci Rekonstrukce komunikace ulice Na Štěbetce Sušice firmu Silnice Klatovy, a. s., provoz Sušice Dobršín, Sušice s nabídkovou cenou Kč včetně DPH. RM pověřila starostku podpisem smlouvy o dílo. Rada města nesouhlasila s realizací instalace osobního výtahu do Domu s pečovatelskou službou č. p. 145/I a zahrnutí do rozpočtu města na rok RM jmenovala komisi pro vyhodnocení cenových nabídek na zpracování projektové dokumentace domku čp. 156 ul. V Brance ve složení: Ing. Petr Kocman, Václav Hrabý, Jaroslava Koutná. RM vzala na vědomí informaci o převzetí PDA a souhlasila se zajištěním temperování v objektu, dle možností technického stavu otopné soustavy objektu. RM nesouhlasila s prodejem vyznačené části pozemku parc. č. 149/4 v k. ú. Sušice nad Otavou. RM nesouhlasila s odkoupením pozemku ppč. 1926/4 v Sušici. Rada města projednala žádost o revokaci usnesení č. 353 ze dne týkající se zřízení věcného břemene přístupu a příjezdu a odprodeje části ppč. 4/I v Sušici se závěrem, že žádá žadatele o zpracování studie řešení území včetně finanční účasti zájemců. Rada města rozhodla o snížení nájemného za pronájem místností v objektu čp. 255/II v Sušici na st. p. č Václavu Krčmářovi a Aleši Krulichovi z původní částky Kč na 500 Kč za rok, s účinností od Rada města rozhodla o pronájmu jedné místnosti v objektu čp. 255/II v Sušici na st. p. č o výměře 15,4 m 2 p. Jiřímu Novákovi, za účelem zkoušení hudební skupiny, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce, s účinností od , za roční nájemné ve výši 500 Kč. Rada města rozhodla o pronájmu jedné místnosti a části soc. zařízení v objektu čp. 873/II v Sušici o celkové výměře 39 m 2 p. Romanu Bigaszovi, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce, s účinností od , za roční nájemné ve výši Kč. RM schválila předložené dodatky č. 1 ke smlouvám o nájmu nebytových prostor s nájemcem Hasičským záchr. sborem Plzeňského kraje v objektu rozhledny Svatobor a v objektu čp. 1/I v Sušici a pověřila starostku jejich podpisem. RM rozhodla o pronájmu zahrady části pozemku parc. č. 149/2 v k. ú. Sušice nad Otavou o výměře 545 m 2, s účinností od s výpovědní lhůtou tři měsíce, za roční nájemné Kč. Rada města rozhodla o výpůjčce části pozemku parc. č v k. ú. Sušice o výměře m 2 pro TJ Sušice, za účelem přípravy fotbalových mužstev TJ Sušice, na období od do RM dala nájemci komplexu městského zahradnictví v Sušici souhlas k podnájmu bytu velikosti 4+1 v čp. 348/II v Sušici, a to na dobu určitou od do RM souhlasila se zpracováním geometrického plánu na 17 míst pro zděné garáže v lokalitě Hrádecká na pozemcích parc. č. 377/1, 377/2 a 377/15 podle studie firmy Spolprojekt. RM doporučila zastupitelstvu schválit bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 75/2 v k. ú. Petrovice, označených v g. p. č /2001 firmy SORS, s. r. o., Sušice těmito parc. č.: st. 193 o výměře 20 m 2, 75/17 o výměře 204 m 2, 75/16 o výměře 884 m 2, celkem 1108 m 2, z vlastnictví Města Sušice do vlastnictví Obce Petrovice. Rada souhlasila se zadáním zpracování znaleckého posudku. Obec Petrovice uhradí veškeré náklady s převodem spojené. RM doporučila zastupitelstvu schválit záměr bezúplatného převodu pozemku parc. č. 979 v k. ú. Sušice nad Otavou o výměře 364 m 2 z vlastnictví ČR Pozemkového fondu do vlastnictví Města Sušice a ukládá zveřejnění záměru na úřední desce. Rada souhlasila s podáním příslušné žádosti o bezúplatný převod a do jeho uskutečnění o povolení stavby. Rada města souhlasila s předloženým návrhem smlouvy o dílo firmy CONDUCO, a. s., na zpracování rozvojového projektu na vybrané objekty a pověřila starostku jejím podpisem. Rada města doporučila zastupitelstvu města požádat Pozemkový fond o převod pozemků 1930/2 a 1930/4 v k. ú. Sušice do vlastnictví města za účelem bytové výstavby a ČR Ministerstvo vnitra o převod pozemků parc. č a 1933/2 v k. ú. Sušice do vlastnictví města za stejným účelem. Rada města jmenovala komisi na vyhodnocení poptávky Městského informačního systému pro Město Sušice ve složení: Jan Květoň, Václav Marc, Ing. Zdeněk Bachan, Jaroslava Koutná, Zdeněk Chudý a JUDr. Jiřina Rippelová. Rada města doporučila zastupitelstvu města vybrat nového provozovatele veřejného osvětlení v majetku Města Sušice. RM v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., plnící funkci zřizovatele vůči přísp. org. Domov důchodců Kněžice, odvolala podle 65 zákoníku práce ředitelku Domova důchodců Kněžice paní Jaroslavu Fleischmannovou ke dni RM v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., plnící funkci zřizovatele vůči příspěvkové organizaci Domov důchodců Kněžice, jmenovala podle 27 zákoníku práce do funkce ředitelky Domova důchodců Kněžice paní Zlatuši Gersdorfovou s účinností od Rada města vzala na vědomí nabídku na dodávku elektronického hlasovacího systému Ministr. Rada města neakceptovala nabídku na sepsání historické monografie Sušice. RM schválila harmonogram jednání rady města a zastupitelstva města v roce 2002 dle přílohy. RM souhlasila s poskytnutím jednorázové odměny dle 81 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, občanům za jejich práci ve výborech zastupitelstva a komisích rady v roce 2001 dle předložené přílohy. Rada města schválila zápis ze zasedání dozorčí rady Sušických městských lesů ze dne a schválila odměny za II. pololetí roku RM schválila vytvoření sociálního fondu společnosti Sušických městských lesů ve výši Kč. RM neschválila nabídku firmy ACR Alfa na prezentaci v publikaci Praha a turistické perly ČR. Zpráva z 32. zasedání zastupitelstva města v Sušici dne 12. prosince Jednání řídila starostka JUDr. J. Rippelová. Přítomno 18 členů zastupitelstva. Omluveni MUDr. Jan Krouský, ing. Markéta Prosserová, Vladimír Beneš. ZM schválilo ceny vodného ve výši 11,36 a stočného ve výši 24,80 Kč bez DPH pro rok zakoupení nových kopírovacích strojů zn. Minolta EP 1054 v celkové ceně ,20 Kč ( Kč ,20 Kč toner). Tato částka bude čerpána z rezervy na provozní výdaje. ZM schválilo poskytnutí dotace nemocnici v roce 2001 ve výši Kč na pokrytí schodku hospodaření v roce 2001, který vznikl z důvodů krácení příjmů od zdravotní pojišťovny. ZM schválilo poskytnutí bezúročné půjčky nemocnici v roce 2002 ve výši Kč s dobou splatnosti do roku ZM schválilo rozpočtovou změnu ve výši Kč na poskytnutí dotace nemocnici v roce Tato částka bude čerpána z položky na úpravnu vody. ZM v návaznosti na své usnesení ze dne písm a), bod 9) schválilo návrh notářského zápisu smlouvy o zajištění závazku formou blankosměnky a svěřeneckou smlouvu uzavřenou mezi Městem Sušice a společností SPAK VSD Austria, a. s., sepsanou notářem JUDr. Vlastimilem Heřmanem. Zastupitelstvo města bere na vědomí prohlášení firmy SPAK GmbH, Mautner- Markhof-Gasse 28 32, A 1110 Wien ze dne Zastupitelstvu města schválilo navýšení finančních prostředků na akci Oprava místní komunikace Pod Svatoborem, Jana Jáši, Pod Antonínem o částku 115 tis. Kč. Toto navýšení bude čerpáno z rezervy na provozní výdaje. ZM schválilo rozpočtovou změnu navýšení finančních prostředků na akci Revizní šachta u Sokolovny o částku 12 tis. Kč. Toto navýšení bude čerpáno z rezervy na provozní výdaje. ZM schválilo rozp. změnu navýšení finančních prostředků na akci Rekonstrukce kanalizace a opravy vodovodního řadu v ul. U Kapličky v Sušici o částku 271 tis. Kč. Toto navýšení bude čerpáno z rezervy na provozní výdaje. ZM schválilo rozpočtovou změnu navýšení finančních prostředků na akci Stavební úpravy šaten a ubytovny LTC Zimní stadion o částku 122 tis. Kč. Toto navýšení bude čerpáno z rezervy na provozní výdaje. rozpočtovou změnu Vypracování projektové dokumentace na akci Přípojka dešťové kanalizace ul. Křičkova Sušice v celkové částce 25 tis. Kč. Tato částka bude čerpána z rezervy na projekty. rozpočtovou změnu Vypracování projektové dokumentace na akci Rekonstrukce a modernizace objektu čp.138/i Radnice v celkové částce 257 tis. Kč. Tato částka bude čerpána z položky akce Rekonstrukce rehabilitace. rozpočtovou změnu Vypracování projektové dokumentace na akci Rekonstrukce a modernizace objektu 131/III Pravá interna v celkové částce 61 tis. Kč. Tato částka bude čerpána z položky akce Rekonstrukce rehabilitace. ZM schválilo do doby schválení rozpočtu pro rok 2002 toto rozpočtové provizorium: Město Sušice bude hradit pouze platby základních provozních výdajů nutných k zajištění činnosti a výdajů, které jsou k dnešnímu dni smluvně podloženy a smlouvy byly projednány v radě města nebo zastupitelstvu města. Smlouvu o podmínkách zřízení a provozu stavby ulice V brance mezi Městem Sušice a Správou a údržbou silnic Klatovy, Za kasárny 324/IV, Klatovy. ZM schválilo Smlouvu o podmínkách zřízení a provozu stavby ulice Nádražní Sušice úpravna vody dochlorace na síti mezi Městem Sušice a Správou a údržbou silnic Klatovy, Za kasárny 324/IV, Klatovy. ZM schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene ulice Pražská mezi Městem Sušice a Povodí Vltavy, státní podnik se sídlem Praha Holečkova 8, Praha. Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na Regiontour 2002, který se koná v Brně ve dnech Částka na tuto akci činí Kč. rozpočtovou změnu ve výši 35 tis. Kč s tím, že tato částka bude čerpána z položky rezerva na provozní výdaje. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2002 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem. dokončení na 2. straně přílohy

4 strana 4 Vzpomínka Dne 13. prosince 2001 jsme vzpomněli již 5. výročí úmrtí naší milované maminky a babičky, paní Anny Fuxové ze Sušice. Za tichou vzpomínku všem děkují dcera a vnučka s rodinami. Dne 20. ledna 2002 vzpomeneme 1. výročí úmrtí naší drahé paní Anny Holinkové. Za tichou vzpomínku děkují manžel Ota, dcera Radka a syn Jan s rodinou. Kytičku květů už jen mohu Vám dát a na vás oba vzpomínat Dne 8. ledna 2002 tomu bylo 6 let, co mne navždy opustil manžel a 20. listopadu 2001 tomu bylo rovněž 6 let, kdy můj syn odešel navždy tam, odkud se nikdo nevrací. Děkuji všem, kteří vzpomenou se mnou. Manželka a matka Vladislava Lerochová z Dlouhé Vsi. Dne 5. ledna 2002 uplynul rok, co nás navždy opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček, bratr, švagr a kamarád, pan Václav Žežulka ze Sušice. Děkujeme všem přátelům a známým za tichou vzpomínku. Vzpomínají manželka, synové a dcera s rodinami. Dne 3. ledna 2002 jsme vzpomněli 4. výročí úmrtí paní Marie Schwarzové ze Zaluží. Vzpomínají vnuci Petr a František s rodinami. Opustili nás Václav Krčmář, Josef Holík, Věra Krištofová, Ilona Jurgová, Michal Mikuláš, Františka Rybová, Josef Vaněček, František Vejstrk, Karel Vaněk, Jiřina Gregorová, Marie Makrlíková, František Korál, Karel Kreis, Marie Kratejlová, Anežka Hůlková, Emilie Zatloukalová. Vítáme nové občánky *Pavel Neumann * Denisa Koppová * Veronika a Viktorie Renčovy * Filip Regal * Jan Krejčí * Gratulace Dne 4. ledna 2002 oslavila krásné 80. narozeniny paní Anna Ciňková z Kadešic. Vše nejlepší, hodně zdraví a Božího požehnání přejí děti s rodinami, vnuk Miroslav s manželkou Ilonou a pravnuk Michal, který 3. ledna 2002 oslavil 10. narozeniny. Poděkování Svaz diabetiků ČR ÚO Sušice děkuje všem sponzorům za jejich příspěvky. Bylo nám tak umožněno prodloužit rekondiční pobyt pro členy našeho svazu ve Zdíkově na Šumavě. Úspěšný rok 2002 všem přeje ANNA URBÁNKOVÁ, předsedkyně svazu Základní škola Dlouhá Ves přeje všem hodně zdraví a osobních i pracovních úspěchů v roce 2002 a zároveň tímto děkuje za spolupráci svým sponzorům, Obecními úřadu v Dlouhé Vsi, MKS Sušice a dopisovatelce Klatovského deníku a Sušických novin paní Marii Bubeníkové. KRISTINA POPELOVÁ, ředitelka ZŠ Dlouhá Ves Společenská kronika Rok v pranostikách LEDEN Leden zaujímá mezi ostatními měsíci čestné postavení, protože zahajuje nový kalendářní rok. Toto výsadní postavení však neměl odjakživa Římané totiž klidně vystačili s deseti měsíci. Římský rok počínal březnem, tedy na jaře. Změna nastala v roce 154 před naším letopočtem, kdy se počátek konzulátu přesunul z 15. března na 1. leden. Tak vznikl dodnes dodržovaný počátek roku. Římané svůj první měsíc nazvali symbolicky Januarius, podle boha Januse, boha počátku dne a všeho dění. My jsme si první měsíc v roce pojmenovali po svém a dali jsme mu krásné a poetické jméno leden, což zřejmě pochází odtud, že celou přírodou u nás poutá (měl by poutat) led. A co nám prozrazují lednové pranostiky? 15. ledna Pavla poustevníka Na den svatého Pavla poustevníka pěkný den dobrý rok; větrný den mokrý rok. 16. ledna Marcela Na svatého Marcela zima leze do těla. 17. ledna Antonína poustevníka Svatý Antonín poustevník přináší led, nebo jej láme; nemá-li žádný, vyrobí ho hned. 18. ledna Prisky Na svatého Priska pod saněmi píská. 19. ledna Kanuta Na svatého Kanuta přichází zima krutá. 20. ledna Fabiána a Šebestiána O svatém Fabiánu a Šebestiánu zalézá zima za nehty i otužilému cikánu. Na svatého Šebestiána se musí někdo utopit, nebo zmrznout. Nezmrzne li cikán do Fabiána a Šebestiána, potom už nezmrzne. 21. ledna Anežky Římské O svaté Anežce od kamen se nechce. Svatá Anežka kape ze stříšky, sedláče schovej zhryzky. Svatá Anežka když laskavá, vypustí skřivana z rukáva. 26. ledna Polykarpa Na svatého Polykarpa plná sněhu každá škarpa 28. ledna Karla Velikého Je-li Karel Veliký málo ledový, únor to zase napraví 29. ledna Františka Saleského Na Saleského Františka meluzína si často zapíská. S moudrými o ženách a mužích Moderní láska přináší víc objetí než obětí. V. RICHTER Dva milostné dopisy píšeme těžko: první a poslední. F. PETRARCA Jsou dvě životní tragédie. Jedna je, když nedostaneme, po čem srdce touží a ta druhá, když to dostaneme. G. B. SHAW Láska založená na kráse umírá stejně brzo jako krása. J. DONNE Polibky nejsou věčné, vaření ano. G. MEREDITH Láska je vydržet s někým po celý život. V. PÁRAL Řekla: Pojď ke mně před bouří se skrýt. B. DYLAN Nic neposiluje lásku tak, jako nepřekonatelné překážky. L. de VEGA Červenka v palčivém létě chce něčím zakrýt své planoucí peří. Já zase hledám polštář z tvých vlasů, abych v něm schoval hlavu. I. ANDERSON Láska je slepá, ale vášni je to v podstatě také všechno fuk. J. THUBER Všechno lidské může být malé a nízké, nebo vznešené a krásné. Také láska. Záleží na tom, kdo miluje. Ale i špatná láska je lepší než žádná. V. JURÁNKOVÁ Abys byl milován, miluj. M. MARTIALIS Je pozoruhodné, s jakou lehkostí romantické dívky zapomínají na své sny, když se jim naskytne zjev méně ideální, ale zato bezpečnější. R. ROLLAND Láska je ta nejdůležitější věc na světě, a přitom se nejsnadněji opotřebuje. C. LELOUCH Ledový krunýř na řece Eskymo ponechme horkému létu Den dlouží se jen pozvolna a tiše Erb jeho dosud z rampouchů a závějí Nadějí v něm však už cosi dýše Naše příjmení J. Doubravický (Měsíce) P Pfeif(f)er z něm. pištec Picmaus z něm. rejsek Pichl z něm. bouček, snad i z něm. Bühel = chlumek Pik stč. citoslovce, pik = hněv, barva v kartách, místo klidu při hře na honěnou Piksa, Pixa spiknutí, chytrost, snad i z příd. jm. piknosý Pilař výrobce pil, provozovatel vodní pily Pilík píla = míč, píle = pilnost, péče Pilous druh hmyzu, který ničí uskladněné obilí Pinta dutá míra (čtyři žejdlíky), nádoba s víkem, stuha Pirný patrně z příd. jména pirný = péřový Pištora z lat. pekař Plachta loktuše na trávu, hrubé plátno na krytí vozu, též z plachý Pletánek cop, pletený koláč Plha ze sl. plhat = šplhat, z valaš. plha = brhlík nebo šoupálek Plichta vtíravý člověk, intrikán, rovnost při hře, ze slov. plichtit kazit, intrikovat Plojhar z něm. Bleicher = bělič Podval základní trám ve stropě, podklad hřídele mlýnského kola Pohl, Pohle z něm. Pohl = Polák Ponert o os. jména Bonhart (Bernhart): bero medvěd, hart tvrdý, silný Postránecký kdo bydlel v ústraní Potužník ze sl. potužit = posílit, přitáhnout Prajer z něm. Brauer sládek Profous původně vojenský policejní funkcionář, pak správce voj. věznice, dozorce v hřebčíně Prorok biblická postava, věštec, hadač Příplata záplata Puchmeltr něm slož. Puch = stoupa, melter = mlynář, tedy mlynář od stoupy Putna velká nádoba na vodu Pytl z něm. Büttel = biřic, úřední sluha Ze šumavského kalendáře Málo známá česká přísloví Bohatý se diví, čím se chudý živí O jednomu prospívá, druhému škodí Člověka za jazyk, vola za rohy lapají Čí moc, toho právo Dobré svědomí je lepší než tisíc svědků Horší jazyk falešníka, než-li kopí protivníka Chudobě chybí mnoho, lakotě všechno Kapka štěstí nad bečku moudrosti Milují se jako vlk s beranem Mrcha mrše nesmrdí Moudrý člověk má srdce v hrudi, hloupý na jazyku Oheň zlato, nouze přítele zkouší Pomyje, dokavadž s nimi nehneme, nesmrdí Rozumí tomu jako osel harfě Žene vodu na dva mlýny a chybí mu oba Zle bývá odbyto, co je zle nabyto Zadku holého nikdo neoloupí

5 Vyrůstala jsem na šumavské samotě, jako nejstarší z osmi dětí. V chalupě se nás sešlo s rodiči, babičkou a dědou dvanáct osob. Vánoční čas na vsích a samotách byl pro každého velkým svátkem. Nejen hlavní svátky vánoční, ale celý advent, který začíná čtvrtou nedělí před Štědrým dnem. Letos o Vánocích, přímo na Štědrý den bylo tak kouzelné počasí s jiskřivým sněhem a azurovým nebem, že jsem musela jít tuto krásu vnímat do přírody. Jako doprovod jsem si vzala našeho bílého retriewera. Zpočátku jsem obešla všechny známé a popřála hezké Vánoce a pak jsem šla směrem ke Svatoboru a nahoře mezi několika borovicemi (toto místo určitě znáte, je odtud vidět celá Sušice), jsou vidět i šumavské kopce a tam jsem vzpomínala na své dětské Vánoce. Na tomto místě jsem se opřela o jednu borovici, slunce mile hřálo, náš Matěj se proháněl ve sněhu, všude klid a mír. Zadívala jsem se směrem ke Zhůří, tam totiž, pokud bych přešla les vpravo, bych došla po hodině na Jelenov, kde naše rodina bydlela. Matka pocházela z Paští, kde jsem se narodila i já. Paště přešly do vojenského pásma, nikdo tam nesměl a matka se často zastavila na louce, odkud na její rodiště bylo vidět a se slzami v očích říkávala, že by se tam ještě jednou chtěla podívat. Tenkrát jsem její stesk po místech, kde prožívala dětství vůbec nechápala, dnes už to dávno vím, co to je za touhu, vrátit se do míst, kde jsme prožívali ta nejkrásnější léta dětství. Matce se toto přání nevyplnilo, když Paště byly zpřístupněny, ona už tu dálku fyzicky nezvládla. Škoda! Přiznám se, že i já často vyjdu tam, kde se v dáli rýsuje krajina mého dětství; mám ještě tu výhodu, že tam několikrát do roka zajdu a navštívím známá místa. Tentokrát mě o Štědrém dnu tato krajina tak přitahovala a jak jsem byla opřená o strom, zavřela jsem oči a v duchu si nechala přehrát film mých dětských Vánoc. Nejkrásnější vzpomínky mám na období začátku školní docházky, v rozmezí asi od 7 do 11 let mého věku. Škola byla na Svojších a my, děti z okolních osad a samot, jsme se brodily sněhem, takže jsme na vyučování dorazily jako sněhuláci. Šatstvo jsme si museli sušit u kamen, na opěradlech židlí a pára, která vycházela z našich sušících se svršků, měla nezapomenutelnou vůni, jíž si vybavuji dodnes. Pokud byla vánice tak nás domů paní učitelka Vlčková nepustila čekali jsme, až sněhová bouře vysype z duchny své poslední vločky, někdy také až pro nás rodiče přijdou. Cestu do školy a zpět jsme si krátili tím, že jsme si vyhrabávali v závějích tunely a těmi prolézali. Nejhezčí zábavou ale bylo lehnout si na sníh se školní brašnou na zádech (leckdo vlastnil dřevěnou) a pohybovat na sněhu rukama takže to vypadalo že dotyčný má mnoho rukou, že s nimi začíná mávat a že vzlétne. Proto jsme tomu také říkali dělat andělíčky. Dovedete si asi představit, v jakém stavu jsme dorazili domů. Nejhorším momentem bylo, když rodiče šli nakupovat a viděli ve sněhu otisky našich těl a brašen. Neexistovalo žádné alibi otisky byly tak usvědčující, že jsme poslouchali kázání, se studem a se svěšenými hlavami, ve kterých se nám už ale rojily jiné lumpárny, které provedeme příště. Neměli to rodiče s námi lehké. Často se jim v duchu omlouvám a obdivuji jejich trpělivost a shovívavost. My, venkovské děti jsme zimu milovaly byla časem her, sáňkovaček, časem krásných večerů při draní peří, kdy se vyprávěly různé pověsti. Polínka v kamnech praskala, ženy draly peří, tátové a dědové klábosili, hráli karty a popíjeli šípkový čaj nebo čaj ze sušených jablečných slupek. Někdy si chlapi dali pivo nebo něco ostřejšího. Ale to bylo víceméně při doderkách. Žilo se velice skromně v každé chalupě se to jen hemžilo dětmi a živitel byl pouze jeden to byl otec, který většinou pracoval jako lesní dělník. Rodinu muselo uživit hospodářství a žena matka, která byla vždy pilířem a důvěrníkem dětí. Pro nás venkovské nemělo léto to pravé kouzlo, i když byly prázdniny. Čekalo nás tolik povinností, které začaly hned zjara museli jsme pomáhat s přípravou brambor na sadbu, na polích rozkydat hnůj, sázet brambory, v létě senoseč (bez mechanizace), vše ručně proto také každé dítě dovedlo sekat kosou! Podzim byl už volnější vybírat brambory, naskládat dřevo do hranic. Toho muselo být hodně, protože se topilo jenom dřevem a zima byla dlouhá. Vařilo se na sporácích na dřevo takže se i v létě topilo několik hodin. Na samotách, odkud nás většina pocházela, nebyla ještě elektřina, úkoly se psaly při petrolejce. Vánoční čas pro nás začal Adventem, který jsme my děti prožívaly jinak než dospělí. Ti to prožívali takovým vnitřním duchovním těšením na narození Spasitele, ale my děti jsme se oddávaly netajenému těšení na Ježíška. Mně osobně ovlivnila nejvíce vnímání Vánoc naše paní učitelka, která s námi nacvičovala divadla. O Vánocích jsme pak všem rodičům zahráli živý Betlém doprovázený mluveným slovem a množstvím koled. Je to nezapomenutelný zážitek, těžko se dá popsat. Představte si v takové početné rodině, jakou byla ta naše, Štědrý den! Především byl idylický. Otec, tělem i duší dřevorubec, na Štědrý den tak nějak zjemněl, dopoledne s námi vyrazil do lesa, kde už měl vyhlédnutou jedličku tu jsme pak husím pochodem ve sněhu dopravili domů. Zůstala stát v předsíni, aby z ní opadal a roztál sníh nic se zatím nedělo, očekávání toho nejhezčího ale už viselo ve vzduchu. V poledne byla k obědu hrachová nebo bramborová polévka, k večeři švestková omáčka s vánočkou žádný kuba, žádný kapr, ale pořád to těšení i kdyby se podávalo sebelepší jídlo, nic to na něm nemohlo změnit. Okolo páté hodiny odpolední se musel nakrmit všechen dobytek ve stáji, psi i kočky, drůbež, nesmělo se zapomenout na žádného živého tvorečka. Otec zasadil jedličku do vlastnoručně vyrobeného dřevěného stojánku, postavil ji do parádního pokoje a my děti jsme pod ni musely dát trochu sena a vánočku, protože u nás Ježíšek přijížděl na saních, které táhl oslík. Nevím, jak přijížděl k jiným dětem, ale u nás to byla přesně tak, jak píši. Matka nás jednoho po druhém vykoupala v neckách a odvedla spát s tím, že až Ježíšek nadělí, přijde nás vzbudit. Pak se odehrávalo to tajemno, které jsme skutečně vnímali jako zázrak. O půlnoci nás přišla matka vzbudit, že už Ježíšek přijel, abychom vstali, šli se pomodlit a poděkovat za dárky. My žasli nad ozdobeným stromkem byl až do stropu a byl vždy tak ověšen, že se mu prohýbaly větve. Ne čokoládou, ale pečeným cukrovím s provlečenou nitkou, červenými jablíčky, ořechy, kostkami cukru obalenými staniolem a barevnými ozdobami, řetězy z papíru a ze slámy, které jsme vyráběli ve škole. Pod stromečkem jsme nacházeli skromné dárky vždy to byla pro každého nějaká domácky vyrobená hračka většinou ze dřeva, nezbytné pletené punčochy z ovčí vlny, které příšerně kousaly, chlupatá trika zapínaná na zádech nitěnými knoflíky (v rozkroku byl ponechán nesešitý otvor, takže celé tělo bylo v teple, uzavřené jako ve skafandru, ale pozadí nahé s cumlem od košile). To byla doba, než k nám dorazily punčocháče! My ale měli z takových dárků nepopsatelnou radost, hráli jsme si skoro do rána a na Boží hod dopoledne jsme chodili obdivovat stromečky po sousedech, kteří bydleli nejblíže takové 3 až 4 kilometry. Na takové Vánoce se nedá zapomenout! Dodnes obdivuji otce, který byl dosti tvrdým člověkem, pravým horalem, že dokázal svýma upracovanýma rukama tak precizně ozdobit stromek. Jako odrostlejší děti jsme začaly chodit na půlnoční mši do kostela v Rejštejně. Mše nebyla o půlnoci protože farář měl tři farnosti kašperskohorskou, rejštejnskou a na Srní, takže ta v Rejštejně se konávala okolo osmé hodiny večerní, přibližně 8 10 km od našich domovů jako Svojše, Kozí Hřbety, Jelenov, Puchingrův dvůr atd. Sraz jsme si dali, jak děti tak i dospělí, na Svojších a odtud jsme šli pěšky společně tam i zpět. Čas krásného dětství utekl tak rychle, že tyto krásné chvíle, ač v jiném stylu, už dnes zažívají naše vnoučata i pravnoučata. To co jsem napsala, nejsou sebrané spisky od starousedlíků, ale můj skutečně krásně prožitý dětský svět v době Vánoc, ve skromnosti a pokoře. Při vzpomínání pod Svatoborem, při zavřených očích se ze mne stala na pár minut opět ta malá copatá holka, jako tenkrát o Vánocích. Náš Matěj se bezstarostně proháněl sněhem, na azurově modré obloze ve vzdušném koridoru zanechávala tři letadla svou bílou stopu, já koukala směrem k místům, kde jsem strávila dětství, ale clona slz mi bránila v jasném výhledu. Myslím si však, že na místa nám drahá bychom došli i poslepu. S přibývajícími léty si vzpomínky vybavuji mnohem častěji. Krásné bylo, když byly děti malé, jezdili jsme s nimi k rodičům na Jelenov každé Vánoce: děda na nás čekal na Svojších se saněmi taženými koněm ověšeným rolničkami. Říkal mu Fuksa a dodnes si pamatuji hlásek mého, dnes už dvaačtyřicetiletého syna, jak volal: Fuci, vije! Pak se rodiče odstěhovali do Rejštejna a já s manželem jsme tam jezdili na půlnoční která začala v osm hodin večer, poseděli jsme u nich zhruba do jedenácté hodiny a já jsem pak ještě šla na půlnoční i v Sušici. I když Vánoce strávené na venkově jsou jiné než ty ve městě, snažím se co nejvíce dodržovat zažité zvyky. První neděli adventní zhotovuji adventní věnce, zdobím okna, balím dárky, píšu vánoční přání, večer zapálím první adventní svíčku a prožívám pěknou černou hodinku. 4. prosince jdu nařezat barborky, které vždy na Vánoce rozkvetou a začínám péci těch mých 20 druhů cukroví. Snažím se dělat vše s předstihem, aby mi zbyl čas na to krásné vnitřní těšení vždyť to znáte! Od poloviny prosince začínají v Sušici vánoční koncerty navštívím každý, těsně před Štědrým dnem (letos ) nám už pravidelně nabízí skupinka obětavých lidí na sušickém náměstí živý betlém se skutečným miminkem, s postavičkami živých pastýřů, koledníčků se živými zvířátky (ovce, jehňátka, kozy), letos i se živým velbloudem. Zazpívají krásné koledy, my okolostojící se přidáme a koledníčci z řad účinkujících každému přinesou perníček s rozsvícenou svíčičkou. Bývá to krásné a dojemné a je to taková tečka za adventním časem, a jasný bod před nejkrás- Z historie Vánoční vzpomínání nějšími svátky roku. Na tomto představení se neplatí žádné vstupné je to čistě věc konaná skupinkou lidí s vůlí udělat druhým radost a to se jim stoprocentně daří. Děkujeme! Nebylo by na škodu o příštích Vánocích, kdybychom my, přihlížející, přišli k jesličkám též s nějakými dary Ježíškovi, třeba ve formě ovoce nebo různých pamlsků, kterých je v té době v každé domácnosti spousta. Účinkující děti by si to zasloužily. Uskutečněme to příště. Konečně nastává Štědrý den, na který se těším jako za mlada. Jsem sice sama, přesto Vánoce prožívám idylicky. Nejlepší lék na chmurné myšlenky je projít se přírodou a letošní počasí se sněhem k tomu přímo vybízelo. Letos jsem od místa vzpomínání pokračovala na Horní Dvorce, Páteček a přes Luh domů s psím doprovodem. Pravidelně každý rok na Štědrý den odpoledne zajdu na hřbitov, tiše zavzpomínat na ty, kteří už Vánoce s námi nemohou strávit. Při zpáteční cestě jsem se zastavila na Fufernách, nakrmila kachny a labutě u Pelantů a tichým podvečerem jsem se vracela domů. Zavolala jsem synovi a jeho rodině a popřáli jsme si hezké svátky. Protože ke mně přijíždějí vždy 27. prosince, mám Štědrý den ještě jednou i s nadělováním. Večeřím u dceřiny rodiny a po rozdání dárků přejdeme ke mně a různě se bavíme. Boží Hod, ten trávím doma, začnu si číst knížku (nikdy nechybí mezi dárky), poslouchám hudbu a vyřizuji korespondenci na kterou mi nezbyl čas před Vánoci. Na Štěpána, to už jsem nečinnost nemohla vydržet, jsem se těsně po obědě vydala do přírody. Tentokrát jsem svoje kroky nasměrovala na Krásnou vyhlídku, Rok a přes Kalich domů. Nepotkala jsem nikoho, ani stopy ve sněhu nebyly, já šla ve sněhu, zavátými cestami, tichou krajinou a bylo mi příjemně. Ani netušíte, jak člověku, trochu unavenému takovou procházkou a ošlehanému větrem, doma v teple chutná obyčejný chleba namazaný sádlem, posypaný cibulkou a zapíjený dobrým čajem. Ke spokojenosti stačí málo pozitivní myšlenky a trochu skromnosti. Pocit, že na nás někdo myslí, že se můžeme na někoho spolehnout v nesnázích, že máme přátele a že máme někde v sobě takové malé místečko, které je vyhrazeno pro dobré slovo, poděkování a lásku k druhým. Domorazská stráž Když ještě kolem Domorazu stávaly obranné hradby, nemuseli se Domorazští příliš obávat nějakých nebezpečí. To jednou přitáhli k Domorazu Švédové a mysleli, že do vesnice vniknou snadno. Ale pěkně se zmýlili. Když došli k bráně, která stávala před domorazskou krčmou, halasili a mysleli, že jsou pány světa. A když byli těsně před branou, najednou se zčistajasna před nimi zabouchla těžká dubová vrata. Jejich kapitán byl náhle jako opařený. Rozhlédl se po svých vojácích a na všech viděl překvapení. Aby neztratil pověst chrabrého velitele, musel okamžitě něco zavelet. Nenapadlo ho nic jiného, než zavelet k líci zbraň.všech sedm vojáků okamžitě přiložilo ručnice k líci a čekalo na další povel. Jenom Jorgen Sturgk vystřelil do vrat. A tu se nad vraty objevila rozezlená hlava souseda Rudla, tehdejšího domorazského krčmáře. To jste si dovolili hodně, a jak se rozhlédl po vojácích, vykřikl ještě holobrádci. Chvíli se nedělo nic. Kapitán Duhellson se ještě rozhodoval a za branou byla slyšet nějaká horečnatá činnost. A Domorazští dlouho nečekali. Náhle se přehnula přes hradbu vedle brány kovářka Kotiška a s velkým rozmachem hodila na kapitána starou podkovu. V tu ránu zase za hradbou zmizela, ale vzápětí se vynořili nad hradbou její tři synové a krčmář, mladý Poleda, Vít Kůrka s dvěma syny a mrštili po vojácích otřepané cukle. Bylo vidět, že jsou zvyklí házet a že všichni umí trefit. Zatímco kapitán Duhellson ležel před branou v tratolišti krve, ostatních sedm vojáků stále ještě stálo s pažbou u líce, ale nevěřícně přitom koukalo po svém kapitánovi. A tak byli skvělým terčem pro naše obranáře. Všem roztrhly tvář, ruku nebo hruď některé z otřepaných cuklí, které proti nim vyletěly na povel kovářky. Už ani jednoho nenapadlo vystřelit. Pohodili ručnice, sebrali ze země svého kapitána a utíkali na nedaleký vršíček pod velikou hrušku. Jen Jorge Stürgk s Malmonem Johannsonem sbírali poztrácené pušky a belhali za nimi na vršíček. Johannson měl funkci zbrojíře a byl by potrestán, kdyby se nějaká ručnice ztratila. Konečně se pod hruškou sešli všichni. Kapitán v tu chvíli už jenom chroptěl. Když se dobelhal malý Stürgk, ukázal na něj prstem a z posledních sil ze sebe vysoukal Já jsem nechtěl střílet za to můžeš ty. Pak chvíli lapal po dechu, byla na něm vidět veliká bolest. Podkova mu roztrhla krk a ranhojič Swen mu sice stlačoval tepnu, ale bylo vidět, jak kapitánovi rychle dohasíná život. Ještě s posledními silami řekl: Vraťte se domů a už nestřílejte. Pak ještě chvíli lapal po dechu a řekl: Sem se nevracejte. To byla jeho poslední slova. Zbylo sedm vojáků bez velitele. Swen zatlačil velitelovi oči svýma zakrvácenýma rukama a všichni seděli jak zařezaní. Hruška nad nimi ševelila svým listím a z vojáků by slova nevyrazil. Krev už jim přestala téci, každý si zatlačil svou ránu kusem čisté látky, který pro takové případy nosili. Nikomu se nechtělo zvedat a odejít. Nakonec malý Stürgk vytáhl bodák a začal hloubit jámu. Ostatní na něj smutně hleděli. Nikomu se nechtělo věřit že mají mrtvého kapitána a že všechno proběhlo jen s jediným výstřelem. Z jejich strany. Domorazští je za branou pozorovali. Tak daleko už házet nemohli a střelné zbraně neměli. Ostatně, vypadalo to tak, že už ani dál útočit nemusí. Přiblížil se večer. Vojáci na vršíčku stále ještě nemohli uvěřit tomu, co se vlastně stalo a jenom malý Stürgk, na kterého velitel ukázal prstem před svou smrtí, kopal velitelovi jámu na poslední odpočinutí. Vesničané k večeru pochopili, že se už nemají čeho obávat. Trvalo to dlouhou dobu, ale nakonec bránu otevřeli a pomalu se přiblížili na vršíček ke zdecimovaným vojákům. Přinesli i krumpáč a lopatu, protože z dálky viděli co se stalo. Vlasatý krčmář Růdl pokynul Jírovi Kotišů a mladému Vítovi Kůrků a ti vystřídali malého Stürgka v hloubení hrobu. Když byli hotovi, kovářka poslala mladšího synka domů, aby přinesl halenu po jejím nebožtíkovi. Když Jiřík přišel, odstrojila velitele ze zakrváceného mundůru a oblékla mu vybělenou halenu. Pak švédští vojáci uložili svého velitele na dno hrobu a domorazská děvčata, pro která poslal sedlák strana 5 Ke konci svého psaní prozradím něco, co jsem dosud svěřila jen svým nejlepším přátelům. Mám přítelkyni Helču, bydlí v Bílině, a s tou jsme si vzájemně slíbily, že o Štědrém večeru si v určitý čas zazvoníme na zvoneček a popřejeme si v duchu krásné vánoční svátky. Tohle děláme už léta a tvrdíme, že to zvonění skutečně slyšíme. Mně se tento zvyk tak zalíbil, že si vyberu chvíli, kdy mě nikdo nesleduje, rozsvítím stromeček a všechny svíčky ve svícnech, vezmu miniaturní kovový zvoneček jemně zvoním a nevzpomínám jenom na Helču, ale na všechny příbuzné, na děti, na vnoučata, vzpomenu si přitom na spolužáky, se kterými se pravidelně scházíme, posílám pozdrav bývalým spolupracovníkům a všem známým. Děkuji lidem, kteří v tento čas pracují, např. lékařům a sestřičkám a mnoha jiným. Zvoním a zdravím všechny dobré lidi, vzpomínám na své zákazníky, které jsem více než tři roky obsluhovala v malém krámku v Sušici. Moje zvonění patřilo i vám v redakci Sušických novin. A cililink! všem čtenářům těchto řádků. Mějte se moc hezky, a to nejen o Vánocích! MARIE MALÁ Kůrka, zasypala jeho tělo květinami. Pak chvíli postáli všichni nad otevřeným hrobem a rozjímali. Nejstarší ze Švédů byl ranhojič Swen který byl i kaprálem. Teď všichni čekali na jeho slova. Těžko je hledal. Nakonec řekl Hier steht ein Birnbaum im rauschenden Böhmenland und unter uns liegt unser guter Hauptmann. A někdejší domorazský zeman Zdeněk k tomu dodal: A bude tady ležet jako upomínka na zbůhdarmá zabíjení a války. Pak uplynulo několik století. Už dávno a dávno ani nikdo nevěděl co se událo na vršíčku s šumící hruškou. Nikdo sem nejezdil ze Švédska z rodiny Duhallsonů, ani nikdo z domorazských sem už nenosil květiny. Už se dávno zapomnělo, že tady na tom místě si podali ruce Švédové s českými vesničany na znamení míru ještě mnoho let před tím, než byl podepsán mír ve vzdáleném Westfallen na ukončení třicet let trvajících válek. Ten místní památníček na válečnou příhodu a vítězství Domorazských ještě o dvě století později překryla jiná událost. To když se tu chtěl schovat před bouřkou jeden domorazský sedlák, ale blesk ho přitom zabil. Křížek který je na zdejším vršíčku, je tu od té druhé příhody. A uplynulo ještě víc než jedno století a do Domorazu přišli i chalupáři na místa někdejších chalupníků. Tak tomu bylo i u chalupníků, kteří se dávno po třicetileté válce usídlili před někdejší domorazskou branou. Všimněte si, když vcházíte do Domorazu, že vás vítá několik vysokých a štíhlých cypřišů. Na levé straně, u Spaloučků, je to takový mohutný cypřiš, který připomíná někdejší kovářku Kotišku. A na protější straně je to několik cypřišů, které připomínají i její syny, ty větší zas připomínají krčmáře Šimona Rudla a sedláka Víta Kůrku. A tak to ve světě chodí kolem dokola. Máme tu připomenutí někdejších obranářů Domorazu, které tu vysadili až po několika staletích chalupáři z daleka. I oni tady ale srostli kořeny těch štíhlých stromů obranářů s místní, i když už zapomenutou historkou. BENÍK A ZDENĚK PAPEŠOVI

6 strana 6 Čtenáři nám píší Soustředění při zdobení perníčků. To často slýchávám nejen od mladých lidí v Dlouhé Vsi. Někdy mne to zarazí, vždyť opak je pravdou. Základní škola přece své akce pořádá pro všechny občany, nejen pro ty, jejichž děti do školy chodí. Všichni jsou zváni rozvěšenými plakáty a někdy je akce vyhlašována místním rozhlasem. A právě ti největší reptalové na všech akcích chybí! A tak přestaňte reptat a pojďte se s námi bavit příležitostí máte dost. V listopadu se událo akcí hned několik. Přihlásilo se asi deset zájemců o hraní loutkového divadla a tak se uskutečnila první schůzka. Divadélko je nainstalováno v hudební a společenské třídě základní školy, hra je rozepsána, úlohy rozděleny a 20. prosince na Vánoční besídce byla premiéra. Další zajímavou akcí bylo zdobení perníčků s paní Chadimovou ze Strakonic. Přišly ženy, které chtěly nejen vidět a umět, ale Prý se tu nic neděje Porota ještě v dobrém rozmaru, při pohledu na plný stůl. Pod pokličkou také získané vědomosti využít při předvánočním pečení. Paní Chadimová všem nadiktovala recept na perník, který vydrží až tři roky(!) jedlý, recept na neroztékající se bílkovou polevu a předvedla tvoření některých vzorů. I když už jsou Vánoce za námi, musím připomenout, že ukázky vánoční vazby Hanky Šebestové v místním kině stály za to. Přijely i návštěvnice ze Sušice, a tak to má být. Vesničtí se jezdí bavit do města, ale může to být i naopak. Bitka o hotové výrobky se dala čekat, a tak se Hanka naštěstí trochu předzásobila a vše dopadlo dobře a k plné spokojenosti přítomných i pořadatelů. Další krásnou a neméně zajímavou akcí bylo Posezení s ochutnávkou, konané na samý závěr měsíce. K posouzení kulinářských výrobků místních žen zasedla slavná porota. Jejími členy byli: Luboš Ragas (manažer Heleny Růžičkové), Karel Bláha (sólista Karlínského divadla), Jiří Tomáš Blažek (redaktor Českého rozhlasu Plzeň) a pan Milan Žitný, starosta Dlouhé Vsi. Ti všichni měli vskutku nelehký úkol ochutnat i ohodnotit všech 19 jídel nejrůznějších druhů a chutí, která se zde sešla. Naštěstí to jejich zažívání sneslo bez větší úhony a první cenu pozlacenou konvici Heleny Růžičkové si odnesl jediný soutěžící muž, pan František Soukup, za kyselé rybí závitky. Pan Bláha přítomným krásně zazpíval, předvedl komickou scénku, a v závěru poděkoval za krásný a poučný večer. Slibuji, že recepty na jídla, která byla ochutnávána nejen porotou, ale při kávě a vínečku i ostatními přítomnými, budu postupně uveřejňovat Pod pokličkou v Sušických novinách spolu s těmi, které mi v závěru večera prozradila na oplátku porota. Máte se na co těšit! Ještě stále máte pocit, že se v dlouhé Vsi nic neděje? MARIE BUBENÍKOVÁ Posezení s ochutnávkou soutěžní recepty Ořechové řezy Jitka Barossová 50 dkg hl. mouky, 1 Hera, 3 lžíce cukru, 2 lžíce smetany (mléka), 2 celá vejce, 2 dkg droždí, na špičku nože jedlé sody Uděláme těsto, z něhož vyválíme čtyři placky, každou pomažeme džemem a posypeme náplní. Plech se nemastí. Necháme na plechu vykynout a pak upečeme. Povrch polijeme čokoládou. Náplň: 25 dkg cukru a 25 dkg ořechů smícháme dohromady. Plněný hermelín Kristina Popelová Na jeden kus: 1 hermelín, 1 lžíce másla, 2 lžíce mletých ořechů Hermelín rozkrojíme, vydlabeme lžičkou vnitřek. Hmotu, máslo a ořechy smícháme a plníme připravený hermelín. Půlky dáme opět na sebe a zabalíme do alobalu. Necháme 24 hodin uležet a pak podáváme ozdobené čerstvým ovocem. Čalamáda z červené řepy Emilie Jůzová 2,5 kg červené řepy rozvařit a nastrouhat, přidat 1 kg zelí, 1 kg paprik, 0,5 kg cibule, 0,5 l octa, 1 4 kg cukru, 0,5 l oleje a jedno Deko Všechno promíchat a nechat 24 hodin uležet. Naplníme do sklenic a necháme cca 20 minut sterilizovat. Ochutnala a zapsala MARIE BUBENÍKOVÁ Veterinář radí Kočka náš společník i přítel Ptáme se MVDr. Radka Švejdy z Veterinárního centra MVDr. Jiřího Zeleného v Sušici. Z roztomilého kotěte nám vyrostl třeba zdatný Mikeš. Jaké nemoci ohrožují nejčastěji dospělé kočky a jaká očkování byste doporučil? V současné době se kočky vakcinují proti těmto chorobám: infekční panleukopenie, infekční rhinotracheitida, chlamydiosa, infekční leukemie, vzteklina a infekční zánět pobřišnice. Očkování koček proti vzteklině je velmi důležité vzhledem k jejich způsobu života a možnosti nakažení od volně žijících zvířat. Je nutné si uvědomit, že vzteklina je neléčitelná, vždy smrtelně končící nemoc pro všechny druhy zvířat a člověka. Stejně jako u psů je doporučena každoroční revakcinace. Infekční panleukopenie u koček je parvovirové onemocnění známé pod lidovým názvem mor koček. Je to opět akutně probíhající a smrtelné onemocnění. Často kočky onemocní také infekční rýmou, kašlou, frkají a špatně se jim dýchá. Je to chronické onemocnění způsobené virem infekční rhinotracheitidy, které můžou na dýchacích cestách zanechat i trvalé následky. I proti tomuto onemocnění spolu s chlamydiózou je možno kočku naočkovat. Kdy a proč kastrovat? Jaký význam má kastrace? Je mnoho důvodů, proč se zvířata kastrují. Ze zdravotních důvodů, za účelem požadované změny chování, aby se nepřemnožil určitý druh. Vzhledem k tomu, že kočky mají obdivuhodnou schopnost množit se téměř geometrickou řadou a zároveň je mnoho koček chováno v bytech, je dnes kastrace koček téměř běžná. Nekastrovaná zvířata jsou často agresivní, mají nechtěné potomky, nepříjemně si značí své teritorium a toulají se. Proto se mnoho majitelů rozhodne nechat své kočky vykastrovat. Doporučujeme nechat zvíře vykastrovat zhruba ve stáří jednoho roku, tedy v období, kdy je již pohlavně a tělesně vyspělé. Zejména příliš brzo kastrovaní kocouři pak mívají v pozdějším věku problémy se zúženými močovými cestami a následné potíže při močení. Kastrovaná zvířata bývají klidnější, nehrozí jim nebezpečí úrazu v boji s ostatními jedinci a zároveň je zde i vyšší ochrana proti přenosným onemocněním. Uběhne ještě hodně času, než z našeho malého Mikeška bude stařec, ale přeci jen bychom měli být připraveni. Jaké je kočičí stáří? Kočky většinou žijí let. Bohužel v našich podmínkách, není-li kočka chována jen v bytě, nebývá tento vysoký věk častý. Mnoho koček totiž předčasně ukončí svůj život pod koly aut, nezřídka bývají obětí lidské nenávisti. Kočky se však skutečně mohou dožít vysokého věku i díky svým majitelům, kteří jim poskytnou potřebnou péči a výživu. Aby kočky zůstaly ve vynikající kondici, potřebují stejně jako jejich majitelé správně vyváženou dietu, dostatek pohybu a zábavy. Trpí stará kočka nemocemi? Kočky stejně jako ostatní živí tvorové jsou ve stáří náchylnější Na Vacovsku v poledne nechodila bába Polednice, ale dědek Poledník. Sotva se slunce přiblížilo k nadhlavníku, což je v létě neklamný úkaz, že je poledne, už bylo vidět Poledníka, jak se blíží od Mladíkova k Vacovu. Bral to zkratkami a tak nebylo vzácností vidět mezi pěšinami v obilí sunoucí se postavu v dlouhém plášti a s nemožně pomačkanou hučkou na hlavě. Zdálky připomínal tak trochu Krakonoše, ale kdo přišel k němu blíž, byl notně zklamán. Zatímco Krakonoš dbal na svůj zevnějšek, tenhle dědek Poledník ani dost málo. Jeho plášť byl samá záplata a díra, černý a promaštěný, jakoby ho protáh soudkem s kolomazí, klobouk jakbysmet, vlasy až za uši a vousiska, ty vypadaly jako mnohaleté zarostlé roští. Když jsme jako děti táhli za ním v houfu, takhle jsme na něj pokřikovali: Poledníku, kýho výra co to máš jen za kabát? Vždyť je na něm samá díra a záplaty akorát! Za to nám dědek Poledník hrozil svou sukovicí, ale jinak nám nic neudělal. Ba, někdy nám dal dokonce šňupnout ze svého paklíku šňupacího tabáku. To jsme si na něj vymysleli takovéhle říkadlo: My jsme děti malé, chudé, jeden šňupec neubude! Samozřejmě že mezi námi nebyly jen chudé děti. Tak Vašek Fialů byl syn pana řídícího, Vendelín Kojzarů byl syn pana starosty a můj tatínek byl dokonce velitelem četnické stanice. Protože dědek Poledník podomní obchod ani žebrotu neprovozoval, četníkům jeho polední návštěvy celkem nevadily. A že by se někdo Poledníka mohl bát, tak to sotva. Jednou vypadal dokonce tak zbědovaně, že mamince to nedalo a odlila drobet polévky od oběda: Doneseš tady v hrnku trochu polévky Poledníkovi! Když jsem mu polévku přinesl, vyndal ze zamaštěné kapsy zamaštěného kabátu zamaštěnou lžíci (brr, já bych jí nevzal do pusy), kastrůlek vyprázdnil a slušně poděkoval. Za to jsem pak dostal jeden šňupeček tabáku navíc. Když si Poledník odbyl svou polední pochůzku, brzy ho bylo zase vidět, jak mizí pěšinami v obilí k Mladíkovu. V jedné věci ale poskytoval dědek Poledník neocenitelnou službu. Protože chodíval v pravé poledne, sousedé si podle něj seřizovali hodinky. Věžní hodiny na kostele byly totiž tenkrát trvale porouchané. Jakmile se Poledník přiblížil k Vacovu, sousedé vytahovali z kapsiček u vesty kapesní hodinky značky Rozkopf, většinou na řetízku a dávali si ručičky do zákrytu. Tenkrát totiž míval rádio jen pan starosta, a to ještě byla velká vymoženost. Někdy se ale stalo, že Poledník se zdržel v hospodě Na zatáčce v Čábuzích, a to pak sousedé hartusili, co že je to za pořádek, že neví, kolik je hodin a že si půjdou k některým onemocněním. U starších koček to bývají zejména problémy s ledvinami, u kocourů s močovými cestami. Abychom pokud možno předcházeli těmto problémům nebo se je snažili zmírnit, je vhodné při jakýchkoliv zaznamenaných potížích i s příjmem tekutin navštívit veterináře. Vhodnou léčbou a speciální dietou je možno snižovat nepříznivé účinky tohoto onemocnění. Starší kočky bývají dík snížené imunitě náchylnější k infekčním onemocněním, je proto dobré je i ve vysokém stáří pravidelně vakcinovat a odčervovat. Také zhoršený zrak či sluch znesnadňují orientaci a komunikaci vašeho mazlíčka. Při dostatečné péči a známém prostředí je však kočka schopna žít plnohodnotný život i ve vysokém věku. Proč a kdy utratit zvíře? Ačkoli každý majitel zvířete se jej nikdy nechce vzdát a rád by co nejvíce prodloužil život svému domácímu mazlíčkovi, vždy přijde ta chvíle, kdy je třeba se rozhodnout o euthanasii zvířete. Může to být i u zvířete mladšího, kdy nevyléčitelné onemocnění znemožňuje kočce plnohodnotný a spokojený život. U koček je to například virová leukémie, která působí vážné poruchy imunitního systému, napadá další orgány a často navozuje tvorbu nádorů. Není jednoduché se rozloučit se svým dlouholetým kočičím společníkem. Ale rozhodneme-li se pro utracení starého a nemocného zvířete, pomůžeme mu tak bezbolestným způsobem odejít důstojně do kočičího ráje. nk Příště: domácí mazlíček morče Dědek Poledník stěžovat. Kam a komu, to ale nikdo nevěděl. Někteří rodiče, co měli rozjívené děti, žádali Poledníka, jestli by za přiměřený honorář nemohl občas postrašit jejich nezvedené ratolesti. To ale Poledník zásadně odmítal. On že tu není od toho, aby strašil děti, od toho jsou tu prý čerti na Mikuláše a vůbec co si to o něm myslí, on že je tu jen kvůli přesnému času. A jestli prý si přejí strašit někoho o polednách, že může požádat svou profesní kolegyni Polednici, ta bude chodit místo něho a ta že je svých povinností velice dbalá. Toho se však všichni zalekli, protože dědek Poledník jim byl přeci jen bližší. Také my děti jsme raději vídaly Poledníka, než nějakou divou ženu o berličce hnáty křivé, hlas vichřice podoba. A tak k obecní spokojenosti zůstalo vše při starém. Dědek Poledník se dál objevoval mezi pěšinami v obilí, sousedé si dál podle něj nařizovali hodinky a my děti jsme si alespoň jednou za čas mohly pořádně kýchnout z jeho šňupacího paklíku. JIŘÍ KOLÁŘ Průměr Celostátní průměr platu není přece zlý. Na průměr je třeba všechno brát. Je-li jeden opařený, druhý namrzlý, je jim v průměru tak akorát. volfram

7 Kultura strana 7 Filmy, které musíte vidět Filmový klub Planeta opic ledna Třiatřicet let po dnes už klasické sci-fi inspirované románem francouzského spisovatele Pierra Boullea přichází do kin nový stejnojmenný snímek renomovaného hollywoodského režiséra Tima Burtona. V tomto případě však nejde jen o zmodernizovanou verzi původního filmu. Je ovšem zachována situace pozemského astronauta, který se ocitá na neznámé planetě obývané inteligentní opičí civilizací. Lidský druh tu zůstává v podřízeném postavení bezduchých zvířat. Tajemství tohoto uspořádání objevuje hrdina v zakázané zóně a i závěr filmu vyzní stejně razantně jako v původní verzi. Uváděný snímek je však obohacen o satirickou rovinu, líčící společenské zřízení, kulturu, denní zvyky a náboženství opičí civilizace. Lidské a opičí role mají však mnoho společného oběma je vlastní dobyvačnost, arogantní pýcha, která může nabývat až destruktivních rozměrů. I když závěr filmu nabízí scény smíření a společné existence obou společenství, návrat k začátkům již není možný. Autor se netají sympatiemi k jinému než lidskému druhu, podrobně zkoumá strukturu jiné společnosti, jež se však v tom nejhorším opičí po té lidské. Stejně jako v původní verzi, kdy autor masek byl oceněn Oscarem, i současná výtvarník Rick Baker se své úlohy zhostil precizně a se ctí. Časopis Cinema hodnotí 80 % super. Začalo to jedné žhavé noci ledna Černá kriminální komedie režiséra norského původu Haralda Zwarta oživuje dávný filmový motiv osudové ženy, lstivě využívající k vlastnímu prospěchu zamilované muže. Barman Randy, advokát Carl a detektiv Dehling vyprávějí každý svému důvěrníkovi o setkání se svůdnou Jewel, kterou poznali během jedné noci. Jednotlivé verze příběhu se prolínají a ústí v rozuzlení odpovídajícímu zvolenému žánru. Do role osudové ženy, která vystupuje jako vamp, domina nebo hospodyňka obsadil režisér svůdnou Liv Tylerovou. Časopis Cinema hodnotí 80 % super. Dracula ledna Americký horor opět oživuje legendární postavu z románu Brama Stokera, kterou tentokrát přivádí do ulic současného Londýna a New Orleansu. Tvůrci filmu navíc přišli s neobvyklou, byť hypotetickou teorií o upírově skutečném původu. Upírský hrabě je sto let zavřen ve stříbrné rakvi ve střežené podzemní kobce u svého odvěkého nepřítele, který marně hledá odpověď na otázku, jak lze hraběte opravdu zlikvidovat. Obvyklé metody na něj totiž neplatí. Upír je v roce 2000 náhodně probuzen skupinou lupičů a vydá se do masopustního New Orleansu a teprve zde se podaří odhalit Draculovu skutečnou identitu a jeho slabinu. Tvůrci snímku se netají inspirací nejlepšími filmovými adaptacemi tématu a opírají se o zavedenou charakterizaci hlavního hrdiny jako postavy noblesního šlechtice, oplývajícího přirozenou i nadpřirozenou psychickou silou, a přitom hluboce trpícího svým prokletím. Časopis Cinema hodnotí 60 % O. K. Sejměte Cartera ledna Klasická britská kriminálka z roku 1971 se dočkala svého hollywoodského remaku. Charakter filmu určuje osobnost hlavního představitele Sylvestera Stallonea, který své projekty často svěřuje začínajícím nebo málo známý režisérům, ti se ovšem musejí do jisté míry přizpůsobit ladění a duchu stalloneovek. Tak je tomu i v tomto případě, kdy se dnes už pětapadesátiletý herec zjevně obrací k mladšímu publiku. Tomu odpovídají jak rytmus vyprávění a hudba, tak otcovský charakter titulní postavy. Sylvester Stallone zde hraje Jacka Cartera, vymahače dluhů z lasvegaského kasina, který přijíždí do Seattlu na pohřeb mladšího bratra. Protože má podezření, že nešlo o autonehodu, ale o vraždu, zahájí na vlastní pěst pátrání po příčinách a vinících. Zatímco hrdina původního snímku byl zločincem posedlým vlastní osobní mstou, protagonistu nové verze ovládá touha stát se nástrojem spravedlivého vykoupení společnosti i sebe sama. Časopis Cinema hodnotí 60 % O. K. Benefiční koncert pro Petrklíč Konec listopadu je spojený se svátkem patronky všech hudebníků sv. Cecílie a pro každou muzikantskou dušičku je nejkrásnější oslava ta, která je plná hudby. Proto jsme se letos rozhodli uspořádat na svátek svaté Cecílie koncert, kde by pro své přátele a kamarády mohli zahrát a zazpívat muzikanti, kteří svou radost z notiček poskládaných do taktů nemají možnost kdy jindy ji naplno projevit. Myšlenka koncertu křesťanských kapel vznikla už o prázdninách, ale pořád chyběl hlubší smysl, z kterého by se dala udělat tradice tak se zrodil nápad benefiční koncert na pomoc tělesně postiženým dětem ze Sušice. Proto jsme se rozhodli každým rokem na Vánoce pomáhat těmto dětem a výtěžek koncertu poslat na konto občanského sdružení Petrklíč, občanskému sdružení na pomoc tělesně postiženým dětem ze Sušice. A tak se 24. listopadu 2001 v hodin rozsvítily na faře svíčky, zhaslo světlo a do ticha zaznělo úvodní slovo Copak? Nevěříte mi, že se to událo o Vánocích? Tak počítejte se mnou. Koncert se konal týden před začátkem adventu před novým křesťanským rokem, to znamená týden před Silvestrem a to jsou každý rok přece Vánoce Nemyslíte, že jsou to ty nejkrásnější Vánoce, jaké si člověk může přát bez urputného honění se za čistými policemi, co nejkrásnějšími dárky, co nejlepším jídlem a za navštívením co největšího počtu příbuzných? Něco dávat a mít z toho radost to by měl asi být ten pravý smysl Vánoc. A my jsme tyto Vánoce oslavili jak se patří. Po úvodním slovu a přivítání hostů z německého Zwieselu, nastoupila na scénu Sušická Kytarovka pod vedením Ing. Václava Švehly a rozzářila rytmickými písničkami líčka všech přítomných. Sušická Kytarovka funguje již v sušické farnosti desítky let, přežila dokonce i temno minulého režimu a tradičně hraje při sobotních večerních mších svatých za doprovodu kytar, keyboardu, houslí a rytmických nástrojů. Po Kytarovce nastoupila formace HOHO Honza Zdeněk a Honza Pelech a na své si přišli milovníci vážné hudby všichni přítomní se zatajeným dechem pozorovali, co se všechno dá zahrát na housle, klavír a akoredon co dodat? Možná jen bravo a klobouk dolů. Po naprosto špičkovém výkonu sušických mladých pánů umělců, který byl pohlazením po dušičce, se představila dívčí rocková kapela Fable z německého Zwieselu vedle křesťanských písniček zazněly i skladby z jejich tvorby a do rytmu bicích bylo slyšet cinkání peněz, které se mezitím shromažďovaly do kasičky. Koncert skončil, ale vrchol večera všechny přítomné teprve čekal (a teď nemyslím občerstvení na chodbě). Slova se ujal předseda Kolpingovy rodiny Dobrá Voda u Hartmanic Pavel Kopecký a předal kasičku, která oběhla sál, do rukou zástupkyně sdružení Petrklíč D. Novákové. Ačkoli účast na koncertu nebyla valná, odevzdalo se na konto Petrklíč poměrně velké množství peněz v přepočtu i s markami více než korun. Obrovské díky patří nejen všem účinkujícím Sušické Kytarovce, formaci HOHO, kapele Fable kteří svým umem a kouskem sebe přispěli nemalým dílem, ale i všem přítomným, kteří dokázali naplnit kasičku, dát alespoň trošku naděje tělesně postiženým dětem. Pro ně bude z peněz vydělaných benefičním koncertem sponzorován rehabilitační stůl a možná se povede zajistit jim i hipoterapii. Děkuji také přátelům z Bavorska, kteří přijeli až ze Zwieselu. Děkuji jménem Petrklíče Kolpingově rodině Zwiesel, která přispěla částkou 500 DM a zároveň koncert podpořila svou účastí. A zároveň doufám, že vás všechny, kdo jste strávili večer 24. listopadu 2001 na sušické faře, koncert neodradil, ale naopak, že se vám zalíbil a za rok že se uvidíme znovu a třeba i s vašimi přáteli. Ještě jednou díky vám všem a těším se za rok na shledanou. Jménem občanského sdružení Petrklíč DAGMAR NOVÁKOVÁ Nevěra čtvrtek 24. ledna Ingmar Bergman již dlouhá léta nefilmuje, ale podle jeho předloh vznikají stále nová a nová díla. Zatím poslední, právě uváděný snímek, realizovala herečka a dlouholetá Bergmanova družka Liv Ullmanová. Podle autobiograficky laděného scénáře natočila strhující psychologické drama, jež je další variací na téma manželských a mimomanželských vztahů legendárního severského Mistra. Ingmar Bergman řešil ve svém textu vlastní trýznivé vzpomínky na vztah, který prožil v roce Komorní drama se odvíjí především v dialogu mezi tvůrcem a herečkou v pracovně na nevlídném mořském pobřeží. Kultivovaně natočený snímek nese četné rysy Bergmanova stylu, ale zároveň i pečeť ženské ruky. Dominantní jsou strhující herecké výkony Leny Endreové a Erlanda Josephsona. Časopis Cinema hodnotí 80 % super. Vážení filmoví diváci, se vstupem do nového roku se znovu ohlašuje Filmový klub kina Sušice, který v našem městě pracuje již od roku 1996 a přinesl náročným filmovým divákům celou řadu světových i českých filmových titulů. Ve své práci bude klub pokračovat i letos, a proto připomínáme možnost stát se jeho členem. Získat členství ve FK není nic složitého stačí si kdykoliv před Filmový klub Sušice večerním promítáním v pokladně kina zakoupit průkazku člena za celoroční poplatek 40 Kč, platnou pro celý rok Členové zaplatí nižší vstupné u vybraných klubových filmů a u titulů významných akcí, např. Projekt 100. Navíc každý člen může získat v Městském kulturním středisku (Sokolovna) po předložení průkazky klubu roční předplatné Sušických novin, kde přináší podrobné informace o programu FK i celém hracím profilu kina. Věříme, že naše nabídka bude pro vás zajímavá a rádi ve Filmovém klubu Sušice uvítáme nové členy. Rádi přivítáme i vaše podněty a připomínky týkající se výběru filmů a budeme se těšit na každou vaši návštěvu v sušickém kině. sz Kino ve čtvrtém čtvrtletí 2001 Pravidelně sledujeme návštěvnost kina s cílem připravit pro naše diváky co nejširší nabídku filmů všech žánrů. Jak se nám to podařilo a kolik diváků naše kino navštívilo, posuďte sami: počet odehraných filmových titulů z toho premiér počet diváků představení filmového klubu počet diváků FK dětská představení počet diváků školní představení počet dětí Žebříček nejúspěšnějších titulů: titul průměrný počet diváků na 1 představení repríza 1. Královský slib Pearl Harbor Babí léto 90 březen Tmavomodrý svět Příběh rytíře 64 únor Jak ukrást Dagmaru 51 únor Lara Croft: Tomb Raider Divoké včely 42 březen Jurský park Čokoláda 35 Nabídka zajímavých filmových premiér ve 1. čtvrtletí 2002 leden Planeta opic, Začalo to jedné žhavé noci, Dracula 2000, Sejměte Cartera, A. I.: Umělá inteligence, Mach, Šebestová a kouzelné sluchátko, Operace Hacker únor Deník princezny, Jako kočky a psi, Pán prstenů, Moulin Rouge, Prci, prci, prcičky 2, Jedinečný, Skleněný dům březen Amorres Peros, Přísaha, Jeepers, Creepers, Bratrstvo vlků, Záhada Blair Witch 2, Podzimní návrat, Rok ďábla, Banditi V měsících únoru a březnu proběhne v našem kině přehlídka vynikajících děl světové kinematografie Projekt Podrobné informace o programu najdete v příštím čísle Sušických novin. O podrobném programu našeho kina budete i nadále podrobně informováni na plakátech a v Sušických novinách. sz Kino v roce spokojených diváků Po uplynutí roku vždy sledujeme, jaká byla návštěvnost našeho kina, které filmy se vám nejvíce líbily, jaké byly výsledky dětských představení. Nejinak tomu je i nyní, kdy vám přinášíme statistiku návštěvnosti kina za rok V posledních letech se návštěvnost kina zlepšila a přesto, že do statistiky celostátní jsou započítány i výsledky multikin v Praze a Brně, dostalo se sušické kino nad celostátní průměr v počtu diváků. Z toho vyplývá, že jsou v Sušici pravidelní návštěvníci tohoto kulturního zařízení a navíc je kino součástí kulturní nabídky i pro diváky v širokém okolí. Naší snahou proto i nadále bude zajišťovat co nejdříve atraktivní premiéry našich i zahraničních filmů a podrobně vás informovat o programu kina. Věřím, že naši diváci zachovají svému kinu přízeň a pracovníci kina se již teď těší na vaši návštěvu v roce Jaké jsou tedy výsledky činnosti sušického kina? počet odehraných filmových titulů z toho premiér počet diváků celkem představení filmového klubu + filmové přehlídky počet diváků FK dětská představení počet diváků školní představení počet dětí Žebříček nejúspěšnějších titulů podle návštěvnosti: 1. Kytice 6. Královský slib 2. Tmavomodrý svět 7. Z pekla štěstí 2 3. Rebelové 8. Hannibal 4. Mumie se vrací 9. Pearl Harbor 5. Trosečník 10. Samotáři sz

8 strana 8 Sport 100% úspěšnost Čas vánočních turnajů Vítězství ve všech soutěžích okresního přeboru ve stolním tenisu, kterých se zúčastnila to je bilance Ivy Zippererové, hráčky oddílu KOC Sušice. Konkrétně to znamená, že tato mladá hráčka zvítězila ve všech šesti kategoriích vypsaných pro ženy a dorostenky (dvouhra, čtyřhra a smíšená čtyřhra). Úspěch je o to cennější, že se tohoto turnaje, který se uskutečnil 8. prosince v Plánici, zúčastnilo Stejně jako tito neohrožení predátoři nastupovali hokejisté TJ Sušice A proti soupeřům na domácím ledě v prosincových zápasech. Sehráli tři dramatická a bojovná utkání, ve kterých nebyla nouze o rychlé akce, bitky a překvapivé zvraty. V neděli 9. prosince odstartovali druhé kolo oblastního přeboru soubojem s Vimperkem. Domácí měli zpočátku znatelnou převahu, dvakrát vedli (Pitel za asistence Tománka) a na konci druhé třetiny hráli přesilovku pět na tři. Tu však nevyužili a 15 minut před koncem přišla sprcha v podobě vedoucího gólu hostů. Přestože v této části utkání měli vimperští více ze hry, hráči Sušice nesložili zbraně, zabojovali a čtyři minuty před koncem se jim podařilo vyrovnat. Za remízu 3:3 tak získali premiérový mistrovský bod. celkem 75 hráčů, což je nejvíce za posledních deset let. V takto početném startovním poli se neztratili ani další sušičtí hráči. Tři vítězství (dvouhra, čtyřhra, smíšená čtyřhra) vybojoval ve své kategorii dorostenec P. Lariš. Jeho spoluhráč pro čtyřhru J. Jarab obsadil v jednotlivcích 2. místo, přičemž na stupních vítězů je doplnil 3. místem J. Aschenbrenner, Stejně tak ve čtyřhře vystoupili na stupně Lvi na zimáku vítězů jen členové KOC Sušice. Kromě zmiňovaných hráčů to byli R. Růžička, K. Aschenbrenner a L. Hanzík. Mezi ženami společně s I. Zippererovou zvítězila ve čtyřhře Š. Baierlová, která samostatně obsadila 3. místo a ve čtyřhře s P. Holým 2. místo. V. Sommer vybojoval mezi muži ve čtyřhře 3. místo. Z uvedených výsledků je patrné, že oddíl KOC Sušice se stal nejlepším týmem turnaje. Jestliže nelítostný souboj se soupeřem v tabulce Vimperkem se dal očekávat, vyrovnané utkání s vedoucím týmem tabulky Českým Krumlovem o týden později předpokládal málokdo. O to větším překvapením byla sebevědomá hra domácích hokejistů v první třetině a vyrovnávací gól na 2:2 (Murcko, Kalný) ve druhé části hry. To však nebylo ze strany sušických zdaleka všechno. Omráčený a zpitomělý soupeř nestačil sledovat nastartované sušické motorové myši, a tak po chvíli brankář hostů musel zákonitě lovit puk ze své sítě potřetí (Turhobr). Tento stav však zřejmě zatemnil vimperskému rozhodčímu zrak a když ve třetí třetině zvýšil Pitel na 4:2, přestal rozlišovat hráče úplně. Tak se stalo, že po bitce, vyprovokované a živené zoufalými hosty, vyloučil domácí hokejisty. Nabídnutou přesilovku pět na tři hosté dokonale využili a vyrovnali na 4:4. Za tohoto stavu pět minut před koncem utkání strčil rozhořčený divák do rozhodčího, který předvedl tragický taneček a odjel předčasně ukončit zápas. 26. prosince přivítala Sušice Davidův servis z Českých Budějovic. V nejklidnějším utkání této série domácí v první třetině dvakrát vyrovnávali (Turhobr, Beneš), ale pak jim hosté odskočili o tři branky. Sušičtí se ale nevzdali a do poslední třetiny vstoupili ofenzívou, kterou dvěma brankami završil Murcko. V dramatickém závěru gól už nepadl a tak Sušice prohrála 4:5. Na domácím ledě můžete sledovat áčko až 26. ledna od hodin v zápase proti Veselí nad Lužnicí. Vánoce jsou svátky klidu! Zaznívá každoročně ze školních lavic, ale pro sportovce je to především čas přátelského měření sil. Nejlepší byl Obst Třetím kolem byl ukončen již XVI. ročník Velké ceny vedoucího DM SOUz Sušice ve střelbě ze vzduchové pušky. Střílelo se 3 20 ran na terč 7 3 cm a do konečného hodnocení byly počítány dva lepší výsledky střelby. Po celá tři kola sváděli boj o prvenství Václav Obst a Jan Trapl. Pořadí chlapci 1. Václav Obst 347 b. 2. Jan Trapl 346 b. 3. Pavel Míka 338 b. 4. Josef Král 337 b. 5. Vít Blahouš 334 b. 6. Petr Roub 334 b. Pořadí dívky 1. Eva Samiecová 295 b. 2. Eliška Borárošová 281 b. 3. Miloslava Tomanová 272 b. Velké ceny mládeže se zúčastnilo 32 chlapců a dívek z obou učilišť, gymnázia a základních škol v Sušici. Sponzorem závodu byla Asociace víceúčelových činností a sportů města Sušice. k Například fotbalisté se sešli v Sušici na 10. ročníku Vánočního halového turnaje. Z devíti zúčastněných celků si vítězství vybojoval tým 1. FC Bukovina, který ve finále porazil družstvo Škodováků 3:1 (Kolařík, Vierer, Brabec). V boji o třetí místo porazila Kotelna Kožuch 4:2. Volejbalisté se zase sešli ke svému vánočnímu turnaji ve dvou tělocvičnách základní školy v Lerchově ulici, kde téměř 40 účastníků vytvořilo šest družstev, o jejichž složení rozhodoval los. Následné souboje pak přinášely zajímavé a netradiční momenty, a to zejména proto, že účastníky losování jsou tradičně ženy i muži. O vánočního kapra je název turnaje ve stolním tenisu, který už po patnácté uspořádal oddíl ze Žichovic. O doslovném uplatnění názvu akce se přesvědčili vítězové turnaje 1. K. Aschenbrenner, 2. J. Baierl, a ve čtyřhře 1. I. Zippererová, K. Aschenbrenner, 2. L. Hanzík, J. Baierl a 3. J. Vichr a J. Dlouhý, kteří si odnesli živého kapra. Mladí hráči KOC Sušice L. Hanzík a K. Aschenbrenner. Výsledky Bc Sušice Murcko a Turhobr oslavili vyrovnávací gól z Novákovy čepele čtyři minuty před koncem v utkání proti Vimperku. Rozehrávač M. Vávra zahajuje útočnou akci. Na útoku se dále podílí P. Řeřicha (č. 12) a P. Kožnar (č. 10). Souboj o první místo v tabulce mezi týmy Bc Sušice a Klatovy B se odehrál 21. prosince v tělocvičně základní školy v Lerchově ulici a skončil vítězně pro domácí basketbalisty. Jaké výsledky má Bc Sušice v polovině sezóny? Po devíti zápasech má na svém kontě sedm výher a dvě prohry úspěšnost 78 %. V útoku střelilo celkem 680 bodů s průměrem 75,60 b na zápas, což je o 5 bodů více nežli v minulé sezóně. Nedokázalo zabránit soupeři ve střelení 559 bodů. To znamená 62,11 bodu na zápas. To je téměř stejný průměr, jaký BcS mělo minulou sezónu. Obrana BcS je vynikající. Jedna z nejlepších skupiny. BcS dává za zápas průměrně 3,33 tříbodových košů. Dohromady jich za půl sezóny střelilo 30. Hráči BcS faulují přibližně dvacetkrát za zápas, celkem porušili pravidla 174 krát. Nejlepšími střelci BcS jsou Marek Vávra 19,89 bodů na zápas a Pavel Kalný 16,88 bodů. Podrobné statistiky všech hráčů naleznete brzy na internetových stránkách klubu. Tabulka soutěže Pořadí Výhry/Prohry Skóre Body 1. Sušice : Klatovy B : Přeštice : Domažlice D : Rokycany C : Slavoj A : Slavoj B : Holýšov : Loko Plzeň C : Stod : Internetová adresa: basketbalsusice.webpark.cz Klement blokuje pronikajícího Vimperáka. Brankář Farný kontroluje puk. V sobotu (17 00 ) a v neděli (10 00 ) se Bc Sušice střetne na domácí palubovce v hale ZŠ Lerchova s dalšími soupeři TJ Holýšov A a Jiskra Domažlice D. Přijďte se podívat, jste zváni! Stranu připravil ED-

9 Inzerce strana 11 Město Sušice nabízí k pronajmutí tyto volné nebytové prostory: celý objekt bývalého Posádkového domu armády (PDA) na st. p. č. 531 v Sušici, včetně pěti zděných garáží pro osobní a dodávkové automobily celý objekt čp. 298/II na st. p. č. 657 v Sušici (dosud nevyužitý objekt v areálu bývalého velitelství v sousedství Finančního úřadu) tři místnosti o celkové výměře 16 m 2 v objektu č. p. 255/II v Sušici (prodejna nábytku) vhodné pro kanceláře, učebny apod. dvě místnosti o výměře 38 a 46 m 2 v objektu čp. 873/II v Sušici (sídlo Bytservisu) Bližší informace o konkrétních podmínkách pronájmu poskytne hospodářsko-právní odbor MÚ Sušice, tel. 0187/ (nebo osobně radnice, č. dveří 18). Pro volnou chvíli kvíz o filmu 1) Jaký film získal v roce 1994 Českého lva? a) Díky za každé nové ráno b) Jízda c) Indiánské léto 2) Jak se jmenuje komedie zjevně zaujatá proti mužům? a) Housata b) Holky z porcelánu c) Hra o jablko 3) Poslední filmovou roli si Věra Ferbasová zahrála ve filmu: a) Což takhle dát si špenát? b) Jáchyme, hoď ho do stroje c) Jen ho nechte ať se bojí 4) Kdo ztvárnil postavu krále Zikmunda ve snímku Otakara Vávry Jan Hus? a) Eduard Kohout b) Otomar Korbelář c) Jan Pivec 5) Baladický příběh Kráva natočil Karel Kachyňa podle povídky: a) J. Š. Baara b) I. Hermanna c) V. Raise 6) Alois Novák, Mařenka, Zuzanka, cestovní kancelář. O jaký film jde? a) Život je pes b) Kristián c) Roztomilý člověk 7) Anketa mezi novináři v roce 1994 určila za nejlepší český film všech dob: a) Lásky jedné plavovlásky b) Ostře sledované vlaky c) Markéta Lazarová 8) Kdo režíroval komedii Na samotě u lesa? a) Ladislav Smoljak b) Jiří Menzel c) Oldřich Lipský 9) Režisér Karel Kachyňa se objevil také ve dvou filmech svých kolegů jako herec. Ve kterých? a) Akumulátor I., Kulový blesk b) Jára Cimrman ležící, spící; Marečku, podejte mi pero c) Nejistá sezóna, Obecná škola 10) Kdo si zahrál postavu Tona Brtka v oscarovém filmu Jana Kádára a Elmara Klose Obchod na korze? a) Josef Somr b) Vlastimil Brodský c) Jozef Kroner 11) Filmový debut si Josef Somr jako vězeňský lékař odbyl ve filmu: a) Temnota b) Obžalovaný c) Nevinný 12) Jaký film Věry Chytilové byl ve své době považován za skandální a stal se dokonce předmětem parlamentních interpelací? a) Sedmikrásky b) Panelstory aneb Jak se rodí sídliště c) Ovoce stromů rajských jíme 13) Nudný a osvícený král Rosebud IV. se koří umění herečky Evelyny Kelettiové v jakém filmu? a) Zítra vstanu a opařím se čajem b) Čtyři vraždy stačí, drahoušku c) Pane, vy jste vdova 14) Režisér Otakar Vávra debutoval jako režisér dvěma mimořádnými filmy najednou. Jakými? a) Panenství, Filozofská historie b) Pacientka dr. Hegla, Okouzlená c) Noční motýl, Filozofská historie 15) Dětský film Páni kluci je inspirován knihou a) Dobrodružství Huckelberryho Finna b) Dobrodružství Toma Sawyera c) Oliver Twist Správné odpovědi: 1a, 2c, 3b, 4c, 5a, 6b, 7c, 8b, 9c, 10c, 11b, 12a, 13c, 14a, 15b. Bydlím, bydlíš, bydlíme Nájemníci se nemusejí obávat razantního zvyšování nájmu od ledna Zrušení vyhlášky č. 176/1993 Sb., O nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu Ústavním soudem ke dni , neznamená, že bude možné jednostranně kdykoli zvyšovat nájemné, tak jak bylo občas prezentováno. Neinformovanost v této oblasti je ovšem lehce zneužitelná V Cenovém věstníku č. 01/2002, vydaném v Praze dne 5. prosince 2001, vydalo Ministerstvo financí ČR seznam zboží s regulovanými cenami. V části Maximální ceny stanovené Ministerstvem financí jsou nově uvedeny ceny za nájem bytu. Od do se stanovuje stejná výše maximálního nájemného, jaká byla k podle (již neplatné) vyhlášky č. 176/1993 Sb., O nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu. Pouze podlahová plocha, od které se odvozuje celková výše nájemného, se zvyšuje, protože plocha záchodu, koupelny, koupelnového nebo sprchového koutu, spíže, komory, balkonu, lodžie, terasy a sklepa se počítala dosud jednou polovinou. S účinnosti od se maximální nájemné stanoví jako součin podlahové plochy bytu a maximálního základního měsíčního nájemného v obci za 1 m 2 pro příslušnou kategorii bytu. Maximální základní měsíční nájemné za 1 m 2 podlahové plochy bytu se stanoví podle vzorce: N t+1 = N t K i N t+1 maximální základní nájemné v obci za 1 m 2 podlahové plochy bytu příslušné kategorie platné od 1. července 2002, N t maximální základní měsíční nájemné v obci za 1 m 2 podlahové plochy bytu příslušné kategorie platné k 31. prosince 2001, K i koeficient růstu nájemného vyjadřující průměrné měsíční tempo růstu úhrnného indexu cen stavebních prací v předcházejícím roce, stanovený rozhodnutím Ministerstva financí a zveřejněný v Cenovém věstníku do 1. března 2002 SON Sdružení nájemníků ČR, Místní organizace Sušice P. O. Box 30, Sušice, tel. 0607/ , Regulace nájemného od 1. ledna 2002 Maximální základní měsíční nájemné v obci za 1 m 2 se zaokrouhluje na dvě desetinná místa. Pronajímatel oznámí nájemci zvýšení nájemného přede dnem jeho splatnosti. V této části jsou dále rozčleněny byty do čtyřech kategorií, s parametry totožnými se zrušenou vyhláškou č. 176/1993 Sb., včetně snížení základního měsíčního nájemného z důvodu nižší kvality bytu. Novinkou je možnost zvýšit základní měsíční nájemné, pokud došlo k zateplení domu, které prokazatelně vedlo k úspoře tepla. Jsou zde poměrně přesně definovány podmínky, za kterých ke zvýšení základního měsíčního nájmu může takto dojít. Vychází se ze zjištěné skutečné spotřeby tepla v technických jednotkách před zateplením a po zateplení. Tento rozdíl se násobí cenou tepla, čímž se zjistí roční úspora tepla za dům v korunách. Úspora se promítne do nájemného do nejvýše 30 %; na jednotlivé byty se tato částka rozúčtuje v poměru jejich podlahové plochy. Nájemné se tak, jako dosud, navyšuje o nájemné za předměty vybavení bytu. Určí se jako dvanáctina z částky, vypočtené ročním opotřebením z pořizovacích nákladů. Pořizovací náklady předmětu tvoří kupní cena, cena za dopravu a montáž, případně úrok z úvěru, za který byl předmět pořízen a po dohodě i další náklady. Regulace nájemného se nevztahuje na nájemné z bytů, u nichž se po 1. lednu 2002 sjednává nájemní smlouva s novým nájemcem, kromě přechodu nájmu, výměny bytu, bytové náhrady a služebních bytů. Služby poskytované s užíváním bytu Mezi dodavatelem služby a pronajímatelem nebo u služeb poskytovaných přímo pronajímatelem, mezi pronajímatelem a nájemcem lze sjednat ceny za služby ve výši stanovené rozhodnutím cenového orgánu nebo do výše ceny obvyklé v daném místě a čase. Ceny za ústřední vytápění, dodávku teplé vody, úklid společných prostor, užívání výtahu, dodávku vody z vodovodů a vodáren, odvádění odpadních vod kanalizacemi, užívání domovní prádelny, osvětlení společných prostor v domě, kontrolu a čistění komínů, odvoz a likvidaci komunálního odpadu, odvoz splašků a čistění žump a vybavení bytu společnou televizní a rozhlasovou anténou rozúčtuje pronajímatel na jednotlivé nájemce podle zvláštního předpisu nebo rozhodnutí cenového orgánu nebo nově také podle dohody pronajímatele s polovinou nájemců v domě v ostatních případech. Ceny služeb se rozúčtují (v případě, že nedojde k jiné dohodě) za: užívání domovní prádelny, žehlírny a sušárny sazbami za jednu hodinu provozu nebo dohodnutou jednotku výkonu kontrolu a čistění komínů podle počtu využívaných vyústění do komína vybavení bytu zařízením pro příjem televizního a rozhlasového signálu sazbou za jeden byt jiné služby, zejména úklid a osvětlení společných prostor, odvoz a likvidace komunálního odpadu, odvoz splašků a čistění žump a užívání výtahu, podle počtu členů domácnosti Do cen služeb nelze zahrnout tu část nákladů, která je spojena s nájmem nebytových prostor v domě; náklady za výtah platí vždy ti nájemci, kteří výtah užívají, avšak vždy od třetího nadzemního podlaží. Za člena domácnosti se počítá nájemce a osoby, pátek sobota neděle pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota Kdy na led? od krajský přebor žáků 5. tř. TJ Sušice Č. Krumlov od okresní přebor mužů TJ Sušice B Malá Víska od do hod. žákovský turnaj 2. a 3. tř. (Strakonice, Klatovy, Vimperk, Sušice) od krajský přebor žáků 5. tř. TJ Sušice HC Klatovy od krajský přebor mužů TJ Sušice Veselí n. Lužnicí které s ním trvale žijí a společně uhrazují náklady; nově to jsou také osoby, které byt nebo část bytu užívají po dobu, která v součtu činí tři měsíce v kalendářním roce. Pokud nejsou zálohy na ceny služeb stanoveny zvláštním předpisem, sjednají se dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem. Jestli k dohodě nedojde, měsíční zálohy na služby se stanoví jako podíl z předpokládané roční ceny služby, odvozené z ceny služby v uplynulém roce. Skutečná výše cen a záloh se zúčtuje vždy za kalendářní rok, nejpozději s vyúčtováním otopného období, a není-li dodáváno teplo ani teplá voda, pak do 31. srpna následujícího roku. Tento postup platí, pokud není zvláštním předpisem nebo rozhodnutím cenového orgánu stanoveno jinak nebo pokud se pronajímatel s nájemcem nedohodnou jinak. Nadále zůstává možnost požádat pronajímatele o doložení výše cen služeb, výši měsíčních záloh a řádné vyúčtování záloh. Cenový výměr č. 01/2002 řeší dočasně situaci, kdy vyhláška o nájemném z bytu již neplatí (k ) a zákon o nájemném nebyl poslaneckou sněmovnou schválený. Bylo sice (a nadále je) možné sjednat podmínky nájmu dohodou, ovšem existovala vysoká pravděpodobnost soudních žalob. Cenový výměr zahrnuje navíc služby spojené s užíváním bytu, účtování kterých není jinak neřešeno. MO SON Sušice neděle Broušení bruslí: v pondělí a ve čtvrtek od 17 do 19 hodin Upozornění je nezbytné mít ochranné rukavice!

10 strana 12 Kultura Oblastní kulturní přehled od 11. do 25. ledna 2002 Sušice Program kina Začátky představení, není-li uvedeno jinak, vždy ve hod. Filmy označené * uvádíme premiérově. Informace a předprodej vstupenek od hod. v pokladně kina nebo na tel. 0187/ ledna (pátek) Shrek * Animovaná komedie pohádka naruby pro veškerou mládež do 99 let. USA, titulky, 88 min., přístupný ledna (sobota pondělí) Planeta opic/planet of the Apes * Nejnovější verze slavného románu, podívaná, v níž nechybí dobrodružství, humor, vynikající masky nesmíte si nechat ujít. Hrají T. Roth, M. Wahlberg aj., režie T. Burton. USA, titulky, 105 min., od 12 let ledna (úterý středa) Vymítač ďábla/the Exorcist 2000 Souboj víry s démony, souboj o nevinnou duši malého děvčátka. Úspěšný horor. Hrají E. Burstyn, M. von Sydow aj., režie William Friedkin. USA, titulky, 135 min., od 15 let ledna (čtvrtek pátek) Začalo to jedné žhavé noci * Černá komedie s jednou sexbombou a třemi muži v jednom baru. Hrají Liv Tylerová, Michael Douglas aj., režie H. Zwart. USA, titulky, 93 min., od 15 let ledna (sobota neděle) Dracula 2000 * Nový horor na staré téma touha a hřích jsou staré jako lidstvo samo. Hrají J. Waddell, G. Butler aj., režie P. Lussier. USA, titulky, 99 min., od 12 let ledna (pondělí úterý) Sejměte Cartera/Get Carter * Akční thriller o pomstě za zavražděného bratra. Hrají Sylvester Stallone, Michael Caine, Mickey Rourke aj., režie Stephen T. Kay. USA, titulky, 103 min., od 12 let. 23. ledna (středa) Evoluce/Evolution Sci-fi komedie užijte si konec světa! Hrají David Duchovny, Orlando Jones, Julianne Mooreová aj., režie I. Reitman. USA, titulky, 104 min., přístupný. 24. ledna (čtvrtek) Filmový klub Nevěra/Trolösa * Strhující psychologické drama milostného trojúhelníku. Hrají Lena Endreová, Erland Josphson, Krister Henriksson aj., režie Liv Ullmanová, scénář Ingmar Bergman. Švédsko/Norsko/ Finsko/Itálie, titulky, 155 min., od 15 let ledna (pátek sobota) Scary Movie 2 * Pokračování velmi úspěšného snímku, parodie na známé snímky. Hrají Anna Farisová, Marlon Wayans aj., režie Keenen Ivory Wayans. USA, titulky, 90 min., přístupný ledna (neděle pondělí) Taxi, Taxi/Taxi 2 Akční komedie o návštěvě japonského velvyslance u policie v Marseille. Krásná auta, krásné ženy, superrychlá jízda Hrají Sami Naceri, Frédéric Diefenthal aj., režie Gérard Krawczyk, scénář Luc Besson. Francie, český dabing, 82 min., přístupný. Společenská zábava NENECHTE SI UJÍT! sobota 19. ledna 2002 od hod. Sokolovna II. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA SUŠICE Hraje Malá muzika Nauše Pepíka. Program: předtančení, bublinová show V. Strassera, půlnoční ohňostroj, raut po celý večer od firmy FLOKO Klatovy. Květinovou výzdobu zajišťuje Studio GARDEN Sušice. Rezervace a prodej vstupenek v kanceláři MKS, tel. 0187/ sobota 26. ledna ve hod. Sokolovna VII. benefiční sklářský ples Pořádá Rückl Crystal, a. s., sklárna Annín, hraje Orchidea. 22. ledna v hod. Sokolovna JEPPE ŘÁDÍ aneb Pryč s prachem všednosti Divadelní společnost Josefa Dvořáka. O fantastovi, který se vysmál jámě, kterou mu jiní kopali. Hrají J. Dvořák, D. Schlehrová, K. Gult, J. Veit, M. Duchek, H. Ulrichová. Semináře Hana Šebestová, Aranžování květin, Hrádek u Sušice 95, Sušice. Tel. 0187/ , 0777/ Muzeum Sušice Tel., fax 0187/ Muzeum je v zimních měsících uzavřeno, návštěvy pouze pro předem ohlášené výpravy v počtu minimálně 10 osob, objednávky a informace na uvedeném tel. čísle. Stálá expozice sušické sirkařství, dějiny regionu, Karel Klostermann, sušický cínový poklad, kapucínská knihovna. Tělovýchova, sport, relaxace Fitness centrum Valerie Míčková sportovní hala sídliště Vojtěška pondělí pátek a hod. sobota hod. Šipky Každý čtvrtek od hodin v restauraci Lidový dům se hraje: otevřené turnaje jednotlivců Sušický šipkový Open Cup. Informace Městská knihovna, Na Vršku 60, tel Půjčovna pro dospělé, čítárna, studovna, internet, kopírování: pondělí, středa, pátek Půjčovna pro děti: pondělí, středa, pátek a hod hod. Městské kulturní středisko Sokolovna Předprodej vstupenek na kulturní akce, tel pondělí čtvrtek a hod. redakce SN tel , fax 0187/ Kino pokladna otevřena od hod., tel Městské informační středisko nám. Svobody radnice, tel. 0187/ , fax 0187/ nebo Hartmanice Muzeum Dr. Šimona Adlera v Dobré Vodě Stálá expozice věnovaná kultuře a tradicím židovské menšiny v Čechách. Tel. 0187/ Kašperské Hory Muzea, výstavy Muzeum historických motocyklů Tel. 0187/ , 019/ denně a hod. Expozice České hračky. Muzeum Šumavy Tel. 0187/ (historické pracoviště), (přírodovědné pracoviště) Muzeum v zimním období uzavřeno, otevřeno pouze pro předem objednané výpravy v počtu minimálně 10 osob, informace na uvedeném tel. čísle. Galerie Kašperské Hory úterý sobota neděle, pondělí Informace na tel. 0187/ Šumavské betlémy (výstava potrvá do konce února 2002) hod. zavřeno Muzeum Šumavy Železná Ruda Tel. 0186/ , celoroční provoz úterý sobota hod. neděle hod. Stálá expozice: dekorativní sklo, památky sklářského rodu Abele, historický nábytek, šumavské hamernictví. Informace Městská knihovna, tel. 0187/ pondělí a středa hod. pátek hod. Městské kulturní středisko, tel. 0187/ Informace pro turisty o možnostech ubytování, stravování, turistických trasách, pořádaných akcích, prodej map, propagačních materiálů, regionálních publikací a pohledů, předprodej vstupenek, veřejná internetová stanice. Horažďovice Kino Otava Tel. 0187/ ledna (oba dny ve hod.) Legenda o slavném návratu Někomu je shůry dáno Autentický příběh. USA, titulky, od 12 let ledna (oba dny pouze ve hod.) Deník Bridget Jonesové Nevychovaná. Nekontrolovatelná, Neprovdaná. Komedie. V. Británie, titulky, od 12 let ledna (pátek 20 00, sobota a hod.) Jak ukrást Dagmaru Bláznivá komedie o českém agentovi 007 naruby. V. Británie, titulky, od 12 let ledna (oba dny ve hod.) Jurský park 3 Přežijí jen ti, kteří o dinosaurech vědí všechno a nebo nic! USA, titulky, od 12 let. Společenská zábava Kulturní dům, tel. 0187/ pátek 11. ledna 2002 Zahájení Tanečního kurzu pro pokročilé (věkem) Přihlášky do konce roku 2001, kurzovné na jeden pár 600 Kč, celkem 5 lekcí. Informace a přihlášky v kanceláři MKS na tel. 0187/ sobota 12. ledna od hod. Hasičský Ples Hraje FORTUNA sobota 19. ledna ve hod. 5. Prácheňský reprezentační ples Pořádá Kulturní středisko a Město Horažďovice. Hraje UFO Klatovy, harmonikové duo Renata a Josef Pospíšil, předtančení, prezentace firem a podnikatelů, raut SOU Horažďovice, míchané nápoje středa 23. ledna v hod. Jeppe řádí Divadelní společnost Josefa Dvořáka. sobota 26. ledna ve hod. Sporťácký ples Hraje Fortuna, předtančení, tombola. neděle 27. ledna ve hod. Posezení s písničkou K tanci a poslechu hraje Honza Vondrášek. Krytý plavecký bazén Tel. 0187/ pondělí středa čtvrtek neděle Veškeré informace na internetových stránkách: www. bazen.horazdovice.cz hod hod. Informační centrum Prácheň Horažďovice,tel. 0187/ Městské muzeum Horažďovice Tel. 0187/ Klatovy Galerie U bílého jednorožce úterý neděle a hod. Tel. 0186/ Výstavy Hana Rysová Fotografie (přízemí) Jan Vičar Mezi Válci II. (1. patro) Procházka po krajině (2. patro) krajina a příroda v českém umění 20. století; ze sbírek Galerie Klatovy/Klenová úterý 15. ledna v hod. zahájení výstavy Jože Plečnik fotografie architekta sobota 12. ledna v hod. Komentovaná prohlídka probíhajících výstav Za účasti autorů Hany Rysové, Jana Vičiara a kurátora výstav Marcela Fišera. Galerie Klenová Janovice n. Úhlavou, tel. 0186/ Galerie Klenová je pro veřejnost od listopadu do konce března 2002 uzavřena! Informace Stálá divadelní scéna Klatovy 0186/ Úřední hodiny pro vyřizování vašich záležitostí Městský úřad Sušice tel pondělí a středa a hod. pátek a hod. úterý a čtvrtek nejsou úřední dny VZP ČR Sušice pondělí, středa a hod. úterý, čtvrtek, pátek a hod. Úřad práce tel pondělí, středa hod. úterý, pátek hod. čtvrtek (pouze pro prvotní evidenci!) hod. Referát státní sociální podpory OÚ tel pondělí, středa hod. pátek hod. Notář (radnice 2. patro) pondělí hod. Katastrální úřad tel pondělí hod. středa hod. Finanční úřad tel , (ústředna) Klostermannova ul. 629 (za bývalou divizí) pondělí, středa hod. Telefonní čísla, která bychom měli znát: záchranná služba 155 lékařská pohotovost (poliklinika) požární ochrana 150 městská policie Policie ČR 158, 0187/ Zájezdový program MKS Sušice leden duben 2002 návštěva divadelních a muzikálových představení dle aktuální nabídky (informace v novinách a na plakátech) sobota 18. května 2002 Vídeň sobota 1. června 2002 Praha ZOO sobota 15. června 2002 Salzburg sobota 20. července 2002 Hrádek u Nechanic Dobrošov sobota 3. srpna 2002 Slatiňany Žleby sobota 17. srpna 2002 Dvůr Králové nad Labem ZOO Safari sobota 14. září 2002 Drážďany sobota 23. listopadu 2002 Předvánoční Zwiesel sobota 7. prosince Vánoční Vídeň Český Krumlov divadlo (otáčivé hlediště) sobota 22. června 2002 Muzikál Divotvorný hrnec čtvrtek 4. července 2002 Činohra Tři mušketýři pátek 23. srpna 2002 Sen noci svatojánské jako pravidelný čtrnáctideník vydává Městské kulturní středisko v Sušici. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb SN. Příspěvky představují názory a postoje pisatelů. Adresa redakce: MKS, T. G. M. 120/I, Sušice, tel Internet mkssu, Odpovědná redaktorka PhDr. Ludmila Szvitková. Grafická úprava Milena Hálková, Karel Viták, tiskne Typos Klatovy. Cena 5,80 Kč. Povoleno OÚ Klatovy pod č. j. 72/ /92.

11 strana 1 Zastupitelstvo Města Sušice se na svém zasedání dne 12. prosince 2001 rozhodlo vydat podle ustanovení 17 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a v souladu s ustanoveními 10 písm. a) a 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku: Článek 1 Obecná ustanovení 1) Tato obecně závazná vyhláška (dále jen vyhláška ) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem (dále jen nakládání s odpady ), vznikajících na území města Sušice, které mají původ v činnosti fyzických osob. 2) Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území města trvalý pobyt nebo se na území města zdržují. 3) Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu, mohou na základě písemné smlouvy s městem využít systému zavedeného městem pro nakládání s odpady. Článek 2 Základní pojmy 1) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, (dále jen zákon ). 2) Nebezpečným odpadem je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů obsaženém v prováděcím právním předpise k zákonu a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k zákonu. 3) Komunálním odpadem je veškerý odpad vznikající na území města při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. 4) Objemný odpad je komunální odpad, který nelze vzhledem k některým jeho vlastnostem (např. velikost, hmotnost) shromažďovat v běžných sběrných odpadových nádobách. 5) Nakládáním s odpady je jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování. 6) Původcem odpadů je právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpady vznikající na území města, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadů považuje město. Město se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu určeném; město se současně stane vlastníkem těchto odpadů. 7) Oprávněnou osobou je každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle zákona nebo podle zvláštních právních předpisů. Článek 3 Povinnosti při nakládání s komunálním odpadem 1) Každý je povinen předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. 2) Každý je povinen nakládat s odpady pouze způsobem stanoveným zákonem a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí. 3) Fyzické osoby jsou povinny odkládat komunální odpad na místech k tomu určených a komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování podle systému stanoveného touto vyhláškou, pokud odpad samy nevyužijí v souladu se zákonem a zvláštními právními předpisy. Článek 4 Nakládání s komunálním odpadem 1) Nakládání s odpady, které mají původ v činnosti fyzických osob, zajišťuje oprávněná osoba, vybraná městem podle zvláštních předpisů 1), dle smluvně dohodnutého systému. 2) Odpad je povoleno ukládat pouze do nádob a zařízení určených ke shromažďování odpadů. Do nádob lze ukládat pouze tu složku komunálního odpadu, která je na nádobě jednoznačným způsobem vyznačena. Pokud není na nádobě vyznačena žádná složka komunálního odpadu, má se za to, že je do ní ukládán komunální odpad, který zbyl po vytřídění (např. smetí, popel, saze, kuchyňské odpady). 3) Nádoby na odpad je zakázáno umisťovat na veřejném prostranství, kromě dočasného umístění odpadových nádob určených k vyprázdnění. Výjimku z tohoto ustanovení může v odůvodněných případech povolit Městský úřad v Sušici, který současně určí místo k trvalému umístění odpadových nádob na veřejném prostranství. 4) Odpadové nádoby musí být vlastníkem, popř. nájemcem po vyprázdnění odstraněny z veřejného prostranství co nejdříve, aby nepřekážely chodcům a vozidlům. 5) Pro shromažďování a třídění komunálního odpadu jsou fyzickým osobám k dispozici tyto sběrné nádoby a zařízení: a) sběrné odpadové nádoby (popelnice, kontejnery) slouží k ukládání zbytkového odpadu po vytřídění, vyprazdňování (svoz) těchto sběrných odpadových nádob se provádí podle dohodnutého harmonogramu 27, 42, 52 nebo 104 ročně, b) velkoobjemové kontejnery na bioodpad (listí, tráva, větvičky) slouží k ukládání bioodpadu, vyprazdňování těchto sběrných nádob se provádí podle zveřejněného harmonogramu, c) velkoobjemové kontejnery na objemný odpad slouží k ukládání objemného odpadu, vyprazdňování kontejnerů se provádí podle zveřejněného harmonogramu, d) kontejnery na tříděný odpad (např. zvony, plastové nádoby, kovové kontejnery) slouží k ukládání jednotlivých vytříděných složek komu- příloha Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem nálního odpadu s cílem získat zdroje druhotných surovin papíru, skla, PET lahví, e) sběrné středisko odpadů v ulici Na Hrázi 270 (areál technických služeb) slouží k ukládání nebezpečných složek komunálního odpadu (např. olejové filtry, odpadní oleje, zbytky barev a rozpouštědel a jejich obaly, olověné akumulátory, odpad rtuti, výbojky, zářivky, textilní materiál znečistěný organickými škodlivinami, monočlánky). Dále je možné zde uložit, železný šrot, opotřebované pneumatiky, elektrické spotřebiče (televizory, rádia, lednice apod.), f) kontejnery na vyřazené léky v lékárnách, g) kontejnery na monočlánky ve specializovaných obchodech. 6) Do nádob a zařízení uvedených pod písm. a), až d), nepatří a je zakázáno odkládat nebezpečný odpad vytříděný z komunálního odpadu uvedený pod písm. e), f) a g). Článek 5 Nakládání se stavebním odpadem 1) Stavební odpad, vzniklý při stavební činnosti fyzických osob popřípadě právnických nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, bude odkládán do velkoobjemových kontejnerů oprávněné osoby, které budou odvezeny a zneškodněny na náklady fyzické osoby (občana), právnické nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání. 2) Možnost zajistit si odvoz a zneškodnění tohoto odpadu v souladu se zákonem vlastními prostředky se nevylučuje. Článek 6 Nakládání s odpadem z čištění komunikací, údržby veřejné zeleně a hřbitovů 1) Odpad z čištění veřejných komunikací a odpad ze hřbitovů je ukládán na skládku. 2) Bioodpad z veřejné zeleně je ukládán na kompostárně. Zastupitelstvo Města Sušice se na svém zasedání dne 12. prosince 2001 rozhodlo vydat podle ustanovení 15 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními 10 písm. a) a 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku: Článek 1 Základní ustanovení 1) Obecně závazná vyhláška (dále jen vyhláška ) stanoví poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen poplatek ) a způsob jeho vybírání na území města Sušice. 2) Správu poplatku vykonává Město Sušice (dále jen správce poplatku ) a v řízení ve věcech poplatku se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990, o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak. 3) Poplatek se platí městu, na jehož území má fyzická osoba trvalý pobyt nebo se na jeho území nachází stavba určená nebo sloužící k individuální rekreaci 1). Článek 2 Poplatník 1) Poplatek platí: a) fyzická osoba, která má ve městě trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odveden společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny městu oznámit příjmení, jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí, b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. Článek 3 Sazba poplatku 1) Sazba poplatku pro poplatníka podle Článku 2 písm. a) i b) této vyhlášky činí 365 Kč a je tvořena: a) z částky 250 Kč za kalendářní rok (podle 10b, odst. 3 písm. a) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), b) z částky 115 Kč za kalendářní rok (podle 10b, odst. 3 písm. b) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů). Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů města za rok 2000 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. 2) Rozúčtování nákladů města na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na fyzickou osobu a rok je stanoveno v příloze č. 1 této vyhlášky. 3) V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví Článek 7 Povinnosti oprávněné osoby 1) Provádět sběr, svoz a zneškodňování komunálního odpadu a poskytovat služby s tím spojené řádně a v souladu se zákonem a ostatními obecně závaznými předpisy, touto vyhláškou. 2) Pravidelný svoz bude prováděn v dohodnutých svozových dnech a časových intervalech. 3) Zajišťovat čistotu v místě vyprazdňování odpadových nádob a kontejnerů bezprostředně po svozu, tj. po jejich vyprázdnění. 4) Zajišťovat uložení odpadových nádob a kontejnerů na původní či smluvními stranami dohodnuté místo. 5) V případě neuskutečnění svozu vlivem nepředvídatelných okolností, oprávněná osoba zajistí náhradní svoz. Článek 8 Úhrada za nakládání s odpady Úhrada za nakládání s odpady se provádí poplatkem, který stanoví Obecně závazná vyhláška č. 1/2001, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Článek 9 Kontrolní činnost Dohled nad nakládáním s odpadem provádí Městský úřad v Sušici. Článek 10 Sankce Porušení povinností při nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem bude postihováno podle obecně závazných právních předpisů 2). Článek 11 Zrušovací ustanovení Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/1998, o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem ze dne 28. ledna Článek 12 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna Ing. Petr Kocman místostarosta JUDr. Jiřina Rippelová starostka 1) zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 2) zákon č. 2000/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů Obecně závazná vyhláška č. 3/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni v měsíci. Článek 4 Oznamovací povinnost 1) Poplatník podle Článku 2 písm. a) této vyhlášky je povinen oznámit správci poplatku do 30ti dnů od nabytí účinnosti této vyhlášky jméno, příjmení a data narození osob, za které odvádí poplatek. 2) Poplatník podle Článku 2 písm. a) této vyhlášky je povinen oznámit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti ve městě v důsledku změny trvalého pobytu, a to nejpozději do 30ti dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 3) Pokud bude za poplatníky odvádět poplatek společný zástupce (vlastník či správce domu), doručí do správci poplatku prohlášení, ve kterém uvede jméno, příjmení a data narození osob, za které poplatek odvádí (příloha č. 2 této vyhlášky). Změnu rozsahu společného zastupování je společný zástupce (vlastník či správce domu) povinen bez zbytečného odkladu ohlásit správci poplatku. Pokud nedojde k výše uvedené změně (příp. ke změně společného zástupce), není společný zástupce (vlastník či správce domu) povinen uvedená data znovu oznamovat. 4) Poplatník podle Článku 2 písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci, a to nejpozději do 30ti dnů ode dne, kdy tato změna nastala. Článek 5 Vznik a zánik poplatkové povinnosti 1) Poplatek se platí od prvního dne měsíce následujícího po dni, kdy poplatková povinnost vznikla. 2) Zaniknou-li poplatkové povinnosti, zaniká povinnost platit poplatek uplynutím měsíce, v němž tato skutečnost nastala. Zajištěný přeplatek na poplatku se vrátí na základě žádosti poplatníka, činí-li více než 50 Kč. Článek 6 Splatnost poplatku 1) Poplatek u poplatníka podle Článku 2 písm. a) této vyhlášky je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. března a 30. září kalendářního roku. 2) Poplatek u poplatníka podle Článku 2 písm. b) této vyhlášky je splatný jednorázově nejpozději do 31. března kalendářního roku. 3) Poplatek placený ve splátkách lze uhradit i jednorázově, a to v termínu první splátky. 4) Vznikne-li poplatková povinnost během roku, je poplatek splatný do 30ti dnů od vzniku poplatkové povinnosti. dokončení na 2. straně přílohy

12 příloha strana 2 Obecně závazná vyhláška č. 3/2001 Článek 7 Osvobození od poplatku 1) U rodiny se třemi a více dětmi ve věku do 18 let, resp. nezaopatřenými dětmi do 26 let 2) žijícími s rodiči ve společné domácnosti, je od poplatku osvobozeno třetí a další dítě. Uvedené skutečnosti doloží poplatník (zákonný zástupce poplatníka) předložením rodných listů dětí, případně dalším potvrzením dokládající nezaopatřenost dítěte (např. potvrzení o studiu). 2) Poplatník splňující podmínky podle Článku 2 písm. a) i b) této vyhlášky je osvobozen od poplatku podle Článku 2 písm. b) této vyhlášky. 3) Vznik nároku na osvobození je poplatník (zákonný zástupce, opatrovník) povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození. Ve stejné lhůtě a stejným způsobem je poplatník povinen oznámit správci poplatku zánik nároku na osvobození. Článek 8 Slevy poplatku Osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP P je poskytována sleva ve výši 50 Kč Článek 9 Snížení, prominutí poplatku Správce poplatku může na základě písemné žádosti poplatníka v jednotlivých případech poplatek snížit nebo prominout, a to z důvodu zmírnění nebo odstranění tvrdosti. Článek 10 Vyměření poplatku, sankce 1) Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené poplatky až o 50 %. Poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru. 2) Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou povinnost nepeněžité povahy, může správce poplatku uložit pokutu podle ustanovení 37 a 37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. 3) Pokud poplatník nesplní svoji ohlašovací nebo poplatkovou povinnost určenou touto vyhláškou, lze dlužný poplatek vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém ohlašovací (poplatková) povinnost vznikla. 4) Promlčecí lhůty jsou posuzovány podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Článek 11 Účinnost vyhlášky Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne Ing. Petr Kocman místostarosta JUDr. Jiřina Rippelová starostka 1) 3 vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 2) 11 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (dokončení z 1. strany přílohy) Vážení spoluobčané, dovolte, abych vás prostřednictvím tohoto článku informoval o některých nových skutečnostech týkajících se nakládání s odpady v našem městě. Od 1. ledna 2002 nabyl účinnosti zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, který zrušil starý zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, a provedl změnu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění. Obdobně jako starý zákon o odpadech i tato nová právní úprava stanovuje povinnosti právnickým a fyzickým osobám při nakládání s odpady, pravidla pro předcházení vzniku odpadů a též stanovuje působnost orgánů veřejné správy. Podle 17 tohoto zákona obec (v našem případě město) může ve své samostatné působnosti stanovit obecně závaznou vyhláškou systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jeho území, včetně systému nakládání se stavebním odpadem. Fyzické osoby jsou povinny odkládat komunální odpad na místech k tomu určených a ode dne, kdy tak město stanoví obecně závaznou vyhláškou, komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování podle systému stanoveného městem, pokud odpad samy nevyužívají v souladu se zákonem a zvláštními právními předpisy. Samozřejmě, že výše uvedené není pro vás nic nového, protože i stará právní úprava zákonem č. 125/1997 Sb., o odpadech, a na jeho základě městem vydaná obecně závazná vyhláška č. 2/1998, o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem tyto povinnosti upravovaly. Nové je však to, že zákon o odpadech novelizoval zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, tak, že město může zavést poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Město Sušice využilo možností daných zákony a městské zastupitelstvo schválilo na svém zasedání dne 12. prosince 2001 obecně zá- Zasedání rady a zastupitelstva města vazné vyhlášky č. 2/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem a č. 3/2001, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Obě obecně závazné vyhlášky nabývají účinnosti od 1. ledna 2002 a jejich celý text je uveden výše. Nyní mě dovolte, abych je stručně okomentoval. První obecně závazná vyhláška č. 2/2001 vychází ze stejných zásad jako předchozí vyhláška č. 2/1998, která se tímto ruší. Tato vyhláška nepřináší žádné zásadnější změny kromě zrušení povinnosti prokazování využívání nebo zneškodňování odpadu fyzickými osobami, jež je v souvislosti se zavedením nového místního poplatku již zbytečné. Vzhledem k tomu, že systém nakládání s komunálním odpadem je již čtyři roky v Sušici uplatňován a poměrně funguje, domnívám se, že není nutné tuto vyhlášku více komentovat a postačí, když si ji každý přečte. O to více se budu věnovat druhé vyhlášce č. 3/2001, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která zavádí nový místní poplatek (tzv. kapitační platbu = platbu na hlavu). Článek 1 této vyhlášky stanoví co vyhláška upravuje a pro koho je závazná. Je důležité si všimnout, že poplatek se platí městu, které vykonává správu poplatku a přitom postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Článek 2 definuje přesně podle zákona dva poplatníky. Prvním je fyzická osoba, která má trvalý pobyt ve městě. Zde je nutné upozornit, že poplatníkem je každá fyzická osoba, která má ve městě trvalý pobyt. Není proto rozhodný věk. Důležitým je pouze fakt trvalého pobytu, který má každý zletilý občan zaznamenám v občanském průkazu a děti mají trvalý pobyt podle svých rodičů. Druhým je fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba (jde o tzv. chataře a chalupáře). V těchto případech se platí poplatek ve výši poplatku za jednu fyzickou osobu. Článek 3 stanovuje sazbu poplatku ve výši 365 Kč na osobu a rok. Zákon stanoví maximální horní hranici poplatku 500 Kč. Poplatek se ze zákona skládá ze dvou částek maximálně 250 Kč za osobu a rok (tzv. paušál za provoz systému), a 250 Kč za osobu, stanovených na základě skutečných nákladů obce vynaložených v předchozím roce na sběr, svoz netříděného komunálního odpadu. V roce 2000 byly skutečné náklady za netříděný komunální odpad ,80 Kč. Při počtu osob a 135 nemovitostí sloužících k rekreaci dojdeme k 346,8 Kč na osobu/rok. V částce 346,8 Kč nejsou zahrnuty náklady na separaci, uliční smetky a hřbitovní odpad. Z této vypočtené částky se město rozhodlo zahrnout do poplatku částku 115 Kč. Poplatek se podle vyhlášky stanovuje na 365 Kč, kde paušál za provoz systému je stanoven částkou 250 Kč a 115 Kč je stanoveno ze skutečných nákladů. Zde je nutné upozornit, že částka 365 Kč na osobu a rok zcela nepokrývá výdaje města na likvidaci odpadů a město odpadové hospodářství dotuje z rozpočtu. Článek 4 upravuje velmi důležitou oznamovací povinnost poplatníka, kdy každý poplatník je povinen oznámit správci poplatku do konce měsíce ledna jméno, příjmení a data narození osob za které odvádí poplatek. Pro toto oznámení je pro ulehčení práce připraven formulář, který obsahuje kolonky na veškeré požadované údaje. Oznamovací povinnost a zaplacení poplatku je možné splnit za více osob (např. rodinu, dům) na jednom formuláři (zde se mluví o společném zástupci), kterým může být i vlastník domu nebo správce. Poplatník oznamuje do 30ti dnů také zánik poplatkové povinnosti. Článek 5 upravuje vznik poplatkové povinnosti, kde platí zásada, že poplatek se platí od prvního dne následujícího měsíce, kdy poplatková povinnost vznikla. Článek 6 vyhlášky je velmi důležitý, protože upravuje splatnost poplatku ve dvou splátkách k a každého roku a je dána možnost splatit poplatek jednorázově, ale pouze v termínu první splátky. Vznikne-li poplatková povinnost během roku (např. přistěhováním, narozením) je poplatek splatný do 30ti dnů. Zde je nutné připomenout, že poplatek je možné zaplatit bankovním převodem, složenkou nebo v hotovosti v pokladně. Článek 7 vyhlášky upravuje osvobození od poplatku, kdy jsou zvýhodněny vícečlenné rodiny a osoby, které mají trvalý pobyt v Sušici a současně na jejím území vlastní rekreační objekt. Článek 8 poskytuje slevu osobám se ZTP P a článek 9 upravuje možnost snížení nebo prominutí poplatku (zde jde o výjimečnou možnost s přihlédnutím ke konkrétním skutečnostem případu). Článek 10 se zabývá nepopulární, ale nutnou kontrolní a sankční činností. Bohužel, bez nich to nejde a doufám, že sankce nebude nutné používat ve zvýšené míře. Tolik stručný komentář vyhlášek. Doufám, že přispěje k jejích lepšímu pochopení. PETR NOVÁK, tajemník MěÚ ZM schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2002 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunál. odpadů. Zastupitelstvo města rozhodlo o odprodeji vyznačených částí pozemků parc. č. 36/1 a 472/1 v k. ú. Nuzerov, v rozsahu situačního náčrtu č. 138/2001 firmy SORS, s. r. o., Sušice. dokončení ze strany 3 Zastupitelstvo města rozhodlo nevyhovět žádosti o revokaci rozhodnutí zastupitelstva ze dne , bod b, odst. 1, týkající se prodeje části ppč. 2364/4 a 2363/11 v k. ú. Sušice nad Otavou Ing. Vladimíru Mirvaldovi. ZM rozhodlo o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene vedení veřejné telekomunikační sítě k pozemku parc. č. PK 1162 ve vlastnictví Města Sušice, s firmou ČESKÝ TELECOM, a. s., se sídlem Olšanská 5, Praha 3, podle přiloženého návrhu smlouvy. Zastupitelstvo města rozhodlo o odprodeji STL plynovodů, včetně STL plynovodních přípojek v Sušici, III. čtvrť, realizovaných v rámci akce Sušice plynofikace města, IV. etapa a specifikovaných v bodu II. kupní smlouvy mezi Městem Sušice a Západočeskou plynárenskou, a. s., E. Beneše 2439/ /72, Plzeň, a to za cenu Kč, splatnou dle návrhu platebního kalendáře bodu III. kupní smlouvy. ZM pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy. ZM schválilo rozpočtovou změnu v roce 2001 a to tak, že splátka ve výši Kč vyplývající z této kupní smlouvy bude převedena do položky rezerva na provozní výdaje. Zastupitelstvo města nesouhlasilo se zpětným odkoupením pozemku parc. č v k. ú. Sušice nad Otavou od společnosti KREUZER PANGRAC, k. s., za navrhovaných podmínek. ZM nedoporučilo rekonstruovat světelné signalizační zařízení na křižovatce ulic Příkopy Mostní v Sušici a odkládá případné řešení této křižovatky na další roky. ZM vzalo na vědomí informaci Nemocnice Sušice, o. p. s., o vyúčtování poskytnuté zdravotní péče za 1. pololetí roku ZM vzalo na vědomí informaci o stavu přípravy obecně závazné vyhlášky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav a diskoték se změnou čl. 3 odst. 5 týkající se času končení provozu takto: PO, ČT, NE PÁ, SO ZM předkládá veřejnosti návrh obecně závazné vyhlášky. ZM vzalo na vědomí zprávu o činnosti kontrolního a revizního výboru za rok Zastupitelstvo města uložilo vedení města zahrnout půjčku nemocnici v roce 2002 do rozpočtu města na rok Zastupitelstvo města uložilo správní radě Nemocnice, o. p. s., poskytovat 1 za čtvrtletí členům zastupitelstva informaci o plnění přijatých opatření. Zastupitelstvo města zvolilo přísedící okresního soudu dle seznamu z přípisu Okresního soudu v Klatovech ze dne ZM zrušilo pozastavení platnosti Zásad prodeje bytového fondu, vydaných dne a souhlasilo s pokračováním prodeje bytového fondu podle těchto zásad. ZM navrhlo do funkce přísedícího Okresního soudu v Klatovech JUDr. Miloslava Formana, Villaniho 712, Sušice. Mgr. PETR NOVÁK, tajemník MěÚ Sušice

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích.

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích. Město Horažďovice Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

73. SCHŮZE. Rada města schvaluje předložený program jednání doplněný o body Výpůjčka majetku záměr (4.7) a Odběr vody z vodovodního řádu (10.1).

73. SCHŮZE. Rada města schvaluje předložený program jednání doplněný o body Výpůjčka majetku záměr (4.7) a Odběr vody z vodovodního řádu (10.1). ZÁPIS USNESENÍ 23. ČERVENCE 2013 RADA MĚ STA N EJDKU Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, Omluveni: p. Drobný, p. Cingroš, Hosté: 0 73. SCHŮZE Rada města schvaluje předložený program jednání

Více

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 12. ŘÍJNA 2007 Přítomni: 5 členů RM Omluveni: tajemník Hosté : / R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE č. RM/767/34/07 RM schvaluje změnu programu schůze s přesunutím bodu 4.9 na příští schůzi

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Usnesení Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Zastupitelstvo obce Koloveč: Schvaluje: 1. navržený program jednání 2. zápis a usnesení ze 4. jednání

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 10. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis z 45. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 6.8.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 45. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 6.8.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 45. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 6.8.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Zbyněk Parma Jaroslav Kučera

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. řádné jednání rady městské části, konané dne 1. 2. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013

Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013 Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013 Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Jana Ponocná, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth, Bc. Jan Mlynář Antonín

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 263/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 18. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku ZÁPIS USNESENÍ 14. DUBNA 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 78. SCHŮZE Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Místo konání: Obec Hroubovice místnost obecního úřadu, Hroubovice č.p. 51 Doba konání: Přítomní zastupitelé: 23.1.2015 od 18:00 hodin Miroslava Štveráková,

Více

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 539 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Stránka č. 1 z 7 ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Příjmy Tř. 1 v Kč Daňové příjmy 20000000 Správní poplatky 600000 Místní poplatky psi 55000 veř. prostr. 30000 automaty 400000 Tř. 2 kom. odpady 1400000 Tř. 4

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis. z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Fořt, MUDr. Blažek,MUDr. Forstová JUDr. Marková - právnička

Více

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Přítomni: p. Fischer, MUDr. Forstová, pí. Houžvičková, MUDr. Chaloupka, Mgr.

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 1. Pacht nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem pozemku

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 8. zasedání ze dne 25.2. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 25.1.2010 U S N E S E N Í 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 76/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM. p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková, p.mištíková

Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM. p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková, p.mištíková Zastupitelstva města, které se konalo 1/10 Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: viz. presenční listina p. Horáková, p. Šimoník p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková,

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013 Dopis od společnosti REAL SPACE s.r.o. ze dne 31.10.2013 ve věci odstoupení od Smlouvy o

Více

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin 9/06/2015- RO-U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin Přítomni: Bc. Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav 1 Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 1. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 1. Schválení programu Usnesení č. 78/2010 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 7. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Datum konání: 10.11. 2011 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: J Blinka, Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z.Fiala, P. Holzhauserová, JUDr. M

Více

Rada města Usnesení č. 19/10

Rada města Usnesení č. 19/10 Rada města Usnesení č. 19/10 z jednání rady města konaného dne 29.11.2010 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 49 90 RM schvaluje 49) opatření k zabezpečení průběhu inventarizačních prací na majetku MěÚ

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Hlasování o programu: pro: proti: 0 Verifikace emisních redukcí za rok 2011

Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Hlasování o programu: pro: proti: 0 Verifikace emisních redukcí za rok 2011 Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny, s pozdějším příchodem Ing. N.Bustové Ing. K. Kocina Program jednání: 1.

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Přítomni: Mazuchová, Šnajberková, Čížková, Kindlová, Šimáček, Záboj Omluveni: Vlasák Nepřítomni: ------- Ověřovatel: Šimáček Program: I. Volba ověřovatele

Více

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice Zastupitelé městyse schválili: Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 Jmenování paní Dany Andrlové do funkce ředitelky MŠ Chudenice, okres Klatovy, příspěvkové organizace.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.9.2008 236/14z předložený program 14. zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

64. VÝPIS Z USNESENÍ

64. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 64. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 07.10.2008 901/2008-64. RM V a) bere na vě d o m í Zápis ze škodní komise ze dne 03.09.2008, b) s c h

Více

RO 13. Kontrola usnesení z minulých schůzí. 11. 5. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 13. Kontrola usnesení z minulých schůzí. 11. 5. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 13. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil z 10. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 21.5.2003 od 14:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu ---------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil Rada po

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Jana Ponocná,, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran, Ing. Ladislav Tóth Ing. Martin Košťál

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé.

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé. ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 86. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Šoustalová, p. Schwarzová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, p. Kaššák, Hosté: 0 Pozn.: Zveřejněna

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Petr Šikola, JUDr.

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zapisovatel: Jmenovaní ověřovatelé: Přítomni: osm zastupitelů

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 25. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 9. 2010 v 9:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Nedoma,

Více

Z Á P I S Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 27. 10. 2004

Z Á P I S Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 27. 10. 2004 Z Á P I S Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 27. 10. 2004 MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Místo konání: Čas konání: 27. 10. 2004 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Ing. Pavel Bartoníček, p. Karel Ležák,

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis č. 5/2012. konaného dne 12. prosince 2012

Zápis č. 5/2012. konaného dne 12. prosince 2012 Zápis č. 5/2012 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 12. prosince 2012 1. Úvodní slovo starosty. Přítomno 11 zastupitelů, 4 omluveni presenční listina příloha č. 1. Host:

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 3 z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 37. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 12. 2009 v 8:15 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání:

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí úvěru 2. Vyrozumění ve věci

Více

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zápis č.24 z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zastupitelstvo města po projednání a hlasování ne zveřejnění záměru prosté směny bez doplatku a to části parcely KN číslo 961/5

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním: Splněno:

Více

Z Á P I S č. 9/2015. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 30. 3. 2015

Z Á P I S č. 9/2015. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 30. 3. 2015 Z Á P I S č. 9/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 30. 3. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Tajemník: Ing. R. Dědič Starosta zahájil jednání

Více

ZÁPIS. Hlasování: PRO PROTI ZDRŽEL SE 7 0 0. 2. Byla provedena kontrola usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení byla splněna.

ZÁPIS. Hlasování: PRO PROTI ZDRŽEL SE 7 0 0. 2. Byla provedena kontrola usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení byla splněna. ZÁPIS z 25.zasedání zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 25.2.2010 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: (7) 8 členů ZO Omluveni: ing. Beránek, pí. Formánková dostavila

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 22. prosince 2004 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Ing. Pavel Bartoníček, p. Karel

Více

Usnesení č. 8/2011 z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 14. prosince 2011

Usnesení č. 8/2011 z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 14. prosince 2011 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 8/2011 z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 14. prosince 2011 106/8/2011/ZMS schválilo program 8. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 429/16R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Městská část Praha Zličín. Usnesení z 6. zasedání Rady MČ Praha Zličín dne 9. 3. 2015

Městská část Praha Zličín. Usnesení z 6. zasedání Rady MČ Praha Zličín dne 9. 3. 2015 Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 3. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu (605/11, 614/13) o Výměna van v BD čp. 261-265

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu 1. Zahájení Jednání ZO zahájil starosta obce Vladimír Tomášek v 18 hod. Přivítal

Více

Usnesení. přísp. 2007

Usnesení. přísp. 2007 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 29.10.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 21 členů

Více