Roèník XVIII. ÚNOR 2012 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) Novoroční vyjížďka cyklistů z Přeštic

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Roèník XVIII. ÚNOR 2012 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) Novoroční vyjížďka cyklistů z Přeštic"

Transkript

1 Roèník XVIII. ÚNOR 2012 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydáá Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Sloo starosty Vážení poskytoatelé a příjemci informací, pod ánočním stromečkem jsem našel a k přečtení Vám doporučuji knihu s názem Stee Jobs. Walter Isaacson ní předstauje sílu a tořiost rozporuplné osobnosti jednoho z nejýznamnějších a nejúspěšnějších mužů počítačoého sěta. Akcelerace žiotního díla Stea Jobse jakoby od 70. let minulého století do současnosti charakterizoala stále se zrychlující tempo technologického ýoje a sdílení informací. Za půlstoletí jeho žiota čloěk zdokonalil počítače a jejich klony natolik, že současný sět se bez jejich služeb prakticky neobejde. Díky počítačům se sčítá-násobíumocňuje rozsah, dosah i zásah informací, které do nich čloěk zadáá a které computery pouze zpracoáají a předáají. I pro počítač (techniku) platí dobrý sluha, ale špatný pán (R.U.R). Zmnožení a opakoání informací, předeším těch mediálních, kterými jsme každodenně zahlcoáni z obrazoek a rádií, zyšuje na nás tlak, abychom si z nich ybírali ty zajímaé a podstatné. Už to samotné není snadné a může být i stresující tím praděpodobněji, čím hlouběji informace analyzujeme. Čtení a slyšení, oěřoání a rozážné posuzoání informací potřebují čas. Je pro nás pohodlnější, ale i nebezpečnější přijímat ětšinu informací-nám nabízených i běžně do nás tloukaných-jako skutečnost. Obzlášť u informací, které jsou pro nás důležité nebo které jsou ůči nám negatiní a sahají nám na zdraí, je třeba, abychom je nakonec posoudili lastním selským rozumem. Také mám občas pocit, že mi na zdraí sahá každá zpráa, tehdy se utěšuji, že nejsem sám a že jsem se z nich zatím ždycky yspal. Co se týče městského žiota, trápí mě ta spousta energie, kterou společně ěnujeme ysětloání zaručených zprá (omlouám se ýznamu sloa zaručená). Jednotliě neudělají tolik škody jako zpráa poplašná, součtu si s ní nezadají. Na rozdíl od zpráy poplašné, kterou si lze čas těžko oěřit a na kterou pamatuje zákon, zaručená zpráa zniká z neinformoanosti nebo ze šíření mylné informace, kterou šak máme šanci proěřit si a korigoat před jejím dalším šířením. Ještě bych yzdihl záludnější půlinformaci, z té se zaručená zpráa toří a modifikacích šíří nejlépe. Výsledek buď našte a zaměstná nebo pobaí. Je daleko snazší názor druhého formoat něž mu ho yracet. Proto narhuji, abychom se nazájem snažili informoat tak, aby nás zaručené zpráy přeážně pobaily. Vedení města se bude snažit lépe informoat a hlídat únik půlinformací, občan spekulující s půlinformací se s důěrou obrátí na jeho městský úřad, aby mu ji doplnil do celé nebo potrdil obecnou pradu, že šechno je jinak. Telefon úřadu je , je schránka pro písemné zkazy je na ratech radnice, diskusní fórum je na S dotazy není třeba čekat na zasedání zastupitelsta města, které se koná ze zákona minimálně 4x do roka, ani na měsíčník PN. Váš zájem o osobní diskuzní setkáání se mnou a případně i s dalšími členy edení města zjišťuji únoroé anketní otázce. Aktuálním příkladem zbytečného podráždění přeštické eřejnosti, které bylo zapříčiněno únikem a zeřejněním neúplné informace doproázené spekulací, je problematika parkoání ozidel Přešticích. Spolu s řešitelským týmem si Vás doolujeme pozat na eřejné projednání problematiky parkoání ozidel a nárhu noého parkoacího systému centru Přeštic, které se bude konat pondělí 6. února 2012 od hodin e elkém sále KKC Přeštice. Řešitelský tým Vám prní části jednání poskytne o dané problematice kompletní informace, úodní ucelené informace podáá již dnes na str. 8, 9 těchto noin. Mgr. Antonín Kmoch, starosta Nooroční yjížďka cyklistů z Přeštic Jak už to býá zykem, každoročně 1. ledna se cyklisté z Přeštic a okolí sjíždějí na Přeštické náměstí k nooroční yjížďce. Prní den roku 2012 se e h sjelo na přeštickém náměstí 57 cyklo přátel četně 5 dětských členů Cyklistického oddílu přeštického regionu (COPR) TJ Přeštice. Byla to pořadí již 17. společná jízda na kole okolím Přeštic. Někteří účastníci neynechali ani jednu yjížďku, prní se uskutečnila roce 1996 a naše mládež jela letos popré. Počasí bylo yhoující až na mírné poprcháání. Po společném focení Josefem Kubátem a zájemném popřání si šeho nejlepšího roce 2012 jsme se rozdělili na dě skupiny. Skupina trénoaných a záodníků se rozjela k delší trase směrem k Dolní Lukaici, na Chlumčany, přes Dobřany, Černotím a Přestalky dále na Dnešice, kde se lehce občerstila a pokračoala zpět do Přeštic. Druhá skupina spolu s mládeží COPRu projela trasu 20 km dlouhou Společný snímek účastníků tradiční nooroční yjížďky na startu u kašny na Masarykoě náměstí. Koledníci rozdáali radost Na 14 tisíc kolednických skupinek yrazilo počátkem ledna do ulic, aby se zúčastnilo 12. ročníku nejětší dobroolnické akce u nás Tříkráloé sbírky. V Přešticích a okolních obcích bylo ypraeno 28 skupinek, nichž se ystřídalo 92 dětí a studentů a 23 dospělých. Inspirace přišla z Německa, kde ostatky satých tří králů odpočíají od 12. století katedrále Kolíně nad Rýnem. Koledoání tam dostalo noou náplň padesátých letech 20. století, kdy tam tehdy začali Sternsingen koledníci s hězdou nebo Dreikönigssingen tříkráloí zpěáci shromažďoat finanční prostředky na pomoc misiím rozojoých zemích. Výtěžek koledy směřuje z Německa na pomoc třetímu sětu, dodnes nejde o částky ledajaké. Také Češi nezapomínají na solidaritu s chudšími zeměmi. Menší část prostředků putuje také do zahraničí. V roce 1999 yzkoušela koledoání na dobročinné účely také česká katolická charita Hradci Králoé a na Olomoucku a od roku 2001 celostátně. V letošním roce se podařilo překonat ýsledky z minulých let částkou Kč. V Přešticích se ykoledoalo Kč, Skočicích 4041 Kč, Žeroicích 2490 Kč, Dolní Lukaici 9350 Kč, Lužanech 7555 Kč, Příchoicích 6528 Kč, Roupoě 3800 Kč, Řenčích 3572 Kč, Vodokrtech 2667 Kč, Libákoicích 5164 Kč, Oseku 1685 Kč a Nezdicích 6382 Kč. Pokud Vás koledníci nezastihli doma a rádi byste přispěli, můžete tak učinit dárcoskou SMS: DMS KOLEDA; nebo na účet Tříkráloé sbírky č u České spořitelny. Po několika letech proázelo koledoání teplé počasí, bez sněhu a ledu. Koledníci potěšili dárce koledou, obdaroali sladkostí, kapesním kalendářem a letáčkem o yužití sbírky z minulého roku. Jen e ýjimečných případech byli odmítnuti. V některých okolních obcích byla sbírka yhlášena i obecním rozhlase a podpořili ji také starostoé obcí. Skupiny koledníků spolu také soutěžily o lepší ýsledek koledoání. Farní charita Přeštice děkuje šem za dary, koledníkům, edoucím skupinek a organizátorům sbírky za osobní nasazení, starostům obcí a ochotným úředníkům. Přejeme šem šťastný noý rok Za FCH Přeštice Marie Sedláčkoá, koordinátorka TS přes Skočice, Lužany, Příchoice, kde si prohlédla betlém paní Andrlíkoé a pokračoala přes Víco, Krasace a Dolní Lukaici do Přeštic do restaurace U Koťátek. Tam se obě skupiny sešly. Následoalo občerstení (česnečka, chlebíčky, trocha ánočního cukroí a pro děti palačinky), které zajistil Pepík Hrádek hnací motor COPRu. V teple a suchu jsme si příjemně popoídali o tom, co nás čeká na kole roce 2012 a co chceme šechno objet, poznat a kde si i zazáodit. Jsem rád, že tato tradice jízdy na kole na Noý rok za každého počasí je udržoána. Všem účastníkům a šem, kdo rádi jezdí na kole, chci tímto popřát roce 2012 spoustu šťastných kilometrů a hodně sportoních a osobních úspěchů. Za oddíl cyklistiky TJ Přeštice COPR předseda oddílu Mgr. Jarosla Matas, Tříkráloá sbírka Dolní Lukaici. Foto Radek Hora Foto Josef Kubát Tříkráloá sbírka Přešticích. Foto Stanisla Moráek Město Přeštice yhlašuje diskuzní téma pro měsíc únor Máte zájem o osobní diskusní setkáání se starostou a dalšími členy edení města? Sůj názor k tématu můžete yjádřit diskuzním fóru, které naleznete na weboých stránkách

2 PŘEŠTICKÉ NOVINY ÚNOR 2 Informace Městského úřadu Seznámení občanů s činností městské policie za měsíc prosinec 2011 Dům historie Přešticka Vás ze Dernisáží 8. ledna letošního roku jsme ukončili Domu historie Přešticka ýstaní sezónu Na jedenáct uspořádaných ýsta se přišlo podíat 6120 náštěníků. Všem, kteří do Domu historie Přešticka zaítali, ale také těm z Vás, kteří jste ěnoali předměty do muzejní sbírky, děkujeme. Po nutné technické přestáce, ěnoané ýmalbě interiéru a přípraě noé ýstay, bude muzeum pro eřejnost přístupné od 1. února. Pro rok 2012 jsme připraili plán ýsta, který můžete obdržet nejen Domu historie Přešticka, ale také Informačním centru KKC Přeštice. Prní ýstau jsme nazali Vzduchem, odou, po kolejích sětem modelářů a předstaí se na ní předeším modeláři z Přešticka. V podkroí muzea bude do 26. února jezdit modeloá železnice Josefa Němečka z Přeštic a sá funkční kolejiště předstaí také Klub modelářů z Plzně, Na MP Přeštice bylo oznámeno občany nebo zjištěno strážníky 82 událostí. Celkem bylo zjištěno 28 přestupků, 15 řešeno blokoě, 9 oznámeno spránímu orgánu. 1x zadržen pachatel podezřelý ze spáchání trestného činu ohrožení pod liem náykoé látky, který byl omezen na osobní sobodě, aby bylo zamezeno jeho útěku a k zajištění důkazů, předán dle ěcné příslušnosti k yřízení Policii ČR proeden 1 ýjezd na potulující se psy podařilo se odchytit 2, předáni do městské záchytné stanice měsíci prosinci proedeny 3 akce na neosětlené cyklisty, zýšen dohled hlídek u nákupních středisek, na parkoištích, chatoých oblastech a na hřbitoech důsledku zýšeného pohybu osob a možných krádeží o ánočních sátcích na parkoišti Tř. 1. máje zjištěny klíče od ozidla Citroën zámku zaazadloého prostoru, po zjištění a yrozumění majitele bylo toto zajištěno, 1x řešena nedoolená skládka domoního odpadu e Skočicích odklizena a 1x zjištěna na dětském hřišti Městském parku použitá injekční stříkačka ekologicky zlikidoána na žádost Policie ČR byla proedena asistence hlídky MP jako nezúčastněné osoby při proěrce ýpoědi zjištěného pachatele trestných činů spáchaných na teritoriu města a při uzaírce pozemní komunikace měření hladiny hluku odbornou firmou ul. Hlákoa, dále na žádost MěÚ odbor sociálních ěcí a zdraotnictí při kontrole městského bytu ul. Palackého 3x ýjezd na stížnosti rušení nočního klidu a eřejného pořádku ul. Krátká, na Halíčkoě nám. a městském parku zajištění eřejného pořádku při akcích pořádaných městem době ánoční u kostela Přešticích: dne zpíání s Carminou, dne 24. prosince mše půlnoční a dne kamion Coca-Cola, dne trhy a zpíání na Masarykoě nám. Z další činnosti uádím: Dne e h přijala hlídka oznámení od obsluhy restaurace ul. Průmysloá, že při Vodné, stočné stanoení ceny V poslední době je občany elmi často diskutoána cena odného a stočného. Pokusím se zkrácenou formou ysětlit způsob stanoení této ceny a důody, které město edly k uzaření koncesní smlouy, která tuto cenu stanouje. Zjednodušenou formou řečeno je cena odného a stočného stanoena tak, abychom z ýnosů těchto tržeb dokázali obnooat eškerý odohospodářský majetek města, který toří eřejné rozody kanalizace a ody a objekty sloužící k úpraě ody a čištění splaškoých od. Toto je zároeň podmínkou pro možnost čerpání dotací. Hodnota uedeného odohospodářského majetku města byla podkladem pro ýpočet ceny odného a stočného a eškeré podrobnosti ýpočtu a stanoení ceny odohospodářského majetku města jsou součástí koncesní smlouy, kterou město Přeštice uzařelo dne s proozoatelem odohospodářské infrastruktury města společností ČEVAK, a. s., České Budějoice, která bude odohospodářskou infrastrukturu města proozoat dalších deíti letech ( ). Tato smloua zároeň zaručuje průběhu její platnosti, tedy po dobu 9 let, peně daný způsob ýpočtu ceny. Od 1. ledna letošního roku je cena odného 42,33 Kč za krychloý metr pitné ody a stočného 36,54 Kč za každý krychloý metr ody odpadní (ceny jsou uedeny bez DPH). V následujících letech se bude cena upraoat podle finančního modelu, který je součástí koncesní smlouy. Jeho použitím je zajištěno, že se do ceny mohou promítnout pouze objektině zjistitelné liy, jako např. inflace, změna poptáky a případné úpray DPH nebo jiných daní či poplatků odáděných do státního rozpočtu. Důodem koncesního řízení Přešticích a následného uzaření koncesní smlouy na proozoání odohospodářské infrastruktury byla možnost čerpání dotací z Operačního programu Žiotního prostředí (OPŽP) a potřeba řídit se praidly poskytoatele dotace, tedy Státního fondu žiotního prostředí. Základním požadakem, který praidla stanoují, je tz. udržitelnost. Znamená to, že město má poinnost sůj majetek obnooat tak, aby se nezhoršoal jeho sta, a financoat tuto obnou ýhradně z odného a stočného. Výše odného a stočného tedy musí být takoá, aby potřebné prostředky ytořila. Pro rok 2012 se jedná o částku 11,3 mil. Kč, která je o íce než 2 mil. Kč yšší než předchozím roce. Koncesní smloua zároeň proozoatele zaazuje k proádění opra a údržby odohospodářské infrastruktury za další íce než 1 mil. Kč. V současné době čerpá město Přeštice (mimo jiné menší akce) dotace rámci projektu Čistá Berounka 2 (konkrétně Přešticích se jedná o rekonstrukci a intenzifikaci čistírny odpadních od a obnou jednotné kanalizační sítě délce metrů) a na stabu noé úprany ody. Dotace na tyto dě ýznamné akce předstaují 25,2 milionu korun. Jiří Hlaín, místostarosta přízemním sále uidíte modely lodí, letadel a autíček. Zájemci si budou moci na leteckém trenažéru také yzkoušet jak jim to létá. Je tradicí přeštického muzea pořádat počátku roku tz. rodinné ýstay. Loňská byla ěnoána panenkám a byla opradu úspěšná. Ženy a díky šeho ěku byly děčnými náštěnicemi, tatínkoé a dědečci trpěliě sledoali radost sých ratolestí při přelékání do kostýmů, které byly součástí ýstay. Letošní připraoaná ýstaa je ěnoaná technickým předmětům, patří tedy spíše do mužského sěta. Těším se na to, že muži budou děčnými náštěníky této ýstay a ženy, které je budou doproázet, budou obdioat jejich technické a historické znalosti o šech ystaených lodích, letadlech a mašinkách. Drahomíra Valentoá Dům historie Přešticka počítání tržby uslyšel nějakou ránu a obáá se, že do restaurace nikl zloděj. Hlídka na místě proedla prohlídku celého okolí i samotného objektu, ale žádná osoba nebyla zjištěna. Dne h byla hlídka přiolána do bytoky ul. Karloa, kde do edlejšího bytu nikli da muži, údajně exekutoři. Proedenou kontrolou na místě byli mužích skutečně zjištěni praconíci exekutorského úřadu, kteří zde proáděli ýkon soudního rozhodnutí. Dále byla přiolána dne h na ozidlo Ford, které se ul. S. Čecha samoolně rozjelo a zachytili jej kolemjdoucí občané. Proedeno zajištění ozidla a zjištění proozoatele, který ihned ozidlo zabezpečil a ěc s ním byla yřízena na místě. Dne e h přijala hlídka oznámení od muže ze Střížoa, že na jeho soukromém pozemku nad drůbežárnou neznámá osoba kácí stromy. Na místě zjištěn oznamoatel i podezřelý a po zadokumentoání ěci byla tato oznámena k yřízení na MěÚ odbor sprání a dopraní. Dne e h spatřila hlídka yjíždět z prostoru parkoiště za budoou KKC ozidlo zn. Škoda, které nemělo rozsíceno předepsané osětlení. Hlídka se ydala za ozidlem a zastaila jej ul. Mlýnská. Obhlídkou ozidla bylo zjištěno, že ozidlo nemá platnou TK + ME, řidička nemá u sebe doklady potřebné k řízení motoroého ozidla a z jejího dechu byl cítit zápach po alkoholu. Řidička, žijící Přešticích, byla yzána k dechoé zkoušce na alkohol a detektorem alkoholu jí bylo naměřeno 1,771 promile. Řidička je podezřelá ze spáchání trestného činu ohrožení pod liem náykoé látky, ěc dle ěcné příslušnosti předána hlídce Policie ČR. Je paradoxem, že před půl rokem kontroloala hlídka MP též Přešticích po třetí hodině ranní stejné ozidlo, které řídil manžel ýše uedené ženy žijící Přešticích a který jej též řídil po požití alkoholických nápojů, bylo mu naměřeno 1,432 promile. A pak se říká: Chybami se čloěk učí... Pael Hošťálek, edoucí strážník Městské policie Přeštice Hospodaření města roce 2011 Rozpočet na rok 2011, který byl ýjimečně schálen až 27. ledna, počítal s plánoaným rozpočtoým schodkem e ýši tis. Kč. Hlaním inestičním ýdajem roku měla být akce Čistá Berounka částce tis. Kč. Došlo šak opět k posunu počátku realizace projektu, takže plánoané finanční prostředky byly přesunuty na letošní rok. Protože se tedy roce 2012 uskuteční dě finančně náročné inestiční akce oblasti odohospodářské infrastruktury kromě opožděné Čisté Berounky i ýstaba noé úprany ody, byla kontrola ýdajů rozpočtu po celý minulý rok elmi důsledná. Systém odpoědnosti spráců rozpočtoých kapitol zaedený roce 2009 byl od loňského roku doplněn procesem předběžné kontroly pomocí funkčních agend informačního systému VERA, který se při hlídání rozpočtoých ýdajů plně osědčil. Rozhodným způsobem napomáhá udržení rozpočtoé kázně také dodržoání praidel města pro zadáání zakázek malého rozsahu, neboť šechny zakázky s předpokládanou hodnotou yšší než 50 tisíc korun jsou zadáány pomocí zeřejněných poptáek nebo eřejnou soutěží. Na kladném ýsledku hospodaření se ýrazně podílel relatině přízniý ýoj příjmů, kde se nenaplnila negatiní očekáání z počátku roku. Rozdíl očekáaných a skutečných příjmů činí celkem 19 mil. Kč, ýdaje rozpočtu byly nižší o 3,863 tis. Kč. Do konce roku se tak dodržoáním rozpočtoé kázně spráci rozpočtoých kapitol podařilo ytáhnout rozpočet města z čerených čísel. Rozpočet města roku 2011 skončil rozpočtoým přebytkem e ýši tis. Kč. Po započtení uhrazených splátek úěrů činí finanční bilance roku tis. Kč. Město je tak relatině dobře připraeno na finančně ýjimečně náročný rok Relatině proto, že celkoý ýoj rozpočtu je záislý zejména na daňoých příjmech, kde je pro letošní rok prognóza poměrně pesimistická. Nezbýá než doufat, že předpoklad nižších příjmů opět neyjde, a šetřit na ýdajích tak, jako kdyby yjít mohl. Ea Česákoá, tajemnice městského úřadu Dobroolní hasiči roce 2011 V roce 2011 byli dobroolní hasiči z Přeštic pooláni Hasičským záchranným sborem k 11 zásahům, přičemž se jednalo o 7 požárů, 3 technické pomoci a 1 planý poplach. Nejnáročnějším zásahem, který tral pět hodin při teplotách hluboko pod bodem mrazu, byla likidace požáru stodoly a rodinného domku 22.ledna 2011 e Vlčí. Dále členoé jednotky proedli celkem 23 praconích činností, zejména mytí komunikací, proplachoání kanalizace a dooz ody. Kromě toho 6x drželi požární hlídku při kulturních akcích pořádaných e městě. V rámci preentině ýchoných akcí uspořádali hasiči den oteřených deří, ukázky techniky pro družinu ZŠ Přeštice a tradiční májoé hry s přeštickými Junáky. Tímto dobroolní hasiči z Přeštic děkují šem za přízeň a doolují si ás pozat na tradiční hasičský ples, který bude 18. února od 20 hodin sokoloně.

3 PŘEŠTICKÉ NOVINY ÚNOR 3 Společenská kronika Blahopřejeme k žiotním ýročím. VÝROČÍ 81 let Josef KARBUS Božena KOTOUSOVÁ Frieda KRAUSOVÁ 82 let Václa ZOUBEK Růžena LUKÁŠOVÁ Jana PEŠKOVÁ 83 let Anna KASALOVÁ 84 let Mirosla PFEIFER Marie TICHOTOVÁ Věra POLKOVÁ 89 let Jarosla ŽIŽKA Všem oslaencům přejeme hodně zdraí a pohody do dalších let. Vážení občané Přešticka, ráda bych yjádřila poděkoání městu Přeštice za zpomínkoé setkání k nedožitým 90. narozeninám mého otce MUDr. Františka Šolara, které se uskutečnilo Zejména moc děkuji panu Mgr. Janu Königsmarkoi za zorganizoání celé akce, za hezký článek o tatínkoi listopadoých Přeštických noinách, za kětiny na jeho hrob Blahopřání k 80. narozeninám Jubilejní 80. narozeniny oslaily měsíci lednu tyto naše spoluobčanky: dne paní Bohumila Mlynáříkoá ze Střížoa, dne paní Jana Šizlingoá z Přeštic a dne měly sé jubilejní narozeniny paní Marie Mertloá a paní Alena Vitákoá, obě roněž z Přeštic. Všem oslaenkyním poblahopřál a do dalších let popřál předeším hodně zdraí, štěstí a pohody 2. místostarosta Mgr. Jan Königsmark. Poděkoání Klatoech, za zaslání fotografií a noinoých ýtisků. Zároeň poděkoání patří šem, kteří se tohoto setkání s naší rodinou e Spolkoém domě Přešticích zúčastnili. Celou naši rodinu těší, že řada občanů Přešticka i po dlouhé době na doktora Šolara dobrém zpomíná. Za celou rodinu MUDr. Jaroslaa Liškoá Blahopřání k 90. narozeninám Ani se nechce uěřit, že dne oslail sé 90. narozeniny pan Jan Kalina ze Skočic. Za edení města Přeštice mu k jeho ýznamnému žiotnímu jubileu osobně poblahopřál 2. místostarosta Mgr. Jan Königsmark. Do dalších let mu popřál pené zdraí, pohodu a stále dobrou mysl. Pan Kalina se těší dobrému zdraí a elice rád si zazpomínal na mnohé, co za sůj žiot prožil na soji práci, kolegy, rodinu, ale předeším na sé celožiotní koníčky mysliost a rybaření, kterým se ěnuje dosud. Blahopřání k úctyhodnému ýročí Koncem minulého roku, přesně dne , oslail sé úctyhodné 96. narozeniny pan František Jílek ze Žeroic. Po dohodě s rodinou naštíili oslaence dne společně starosta města Přeštice Mgr. Antonín Kmoch a 2. místostarosta Mgr. Jan Königsmark. Do dalších let popřáli panu Jílkoi k jeho úctyhodným narozeninám předeším hodně zdraí, spokojenosti a pohody. Pan Jílek zpomínal na mnohé, co e sém žiotě zažil. S úctou a láskou hoořil o sé manželce, jejíž zdraotní sta již yžaduje celodenní nemocniční péči a bohužel neumožňuje být společně s ním doma. Velkou oporou jsou panu Jílkoi jeho děti, dcera a syn, se kterými soji manželku s železnou praidelností naštěuje. Toto elice milé předánoční setkání nejlépe přibližují přiložené fotografie. Josef BRABEC Milosla ALBL ÚMRTÍ (1931) (1926) Pozůstalým projeujeme upřímnou soustrast. matrika MěÚ Přeštice Sledujte Vážení občané Městský úřad Přeštice, obor sprání a dopraní, ás touto cestou dostatečném časoém předstihu informuje, že i roce 2012 pokračuje zákonem stanoená poinnost ýměny řídičských průkazů, kdy dle ustanoení 134 odst. 1, písm. b) zákona č. 361/2000 Sb. o proozu na pozemních komunikacích je držitel řidičského průkazu ydaného období od 01. ledna 2001 do 31. prosince 2002 tento si yměnit do 31. prosince Dále ás upozorňujeme, že nadále dle ustanoení 134 odst. 1, písm. c) zákona č. 361/2000 Sb. o proozu na pozemních komunikacích trá poinnost ýměny řídičských průkazů ydaných době od 01. ledna 2003 do 30. dubna 2004 a to do 31. prosince V zájmu úspěšné ýměny shora uedených řidičských průkazů, zejména těch s poinností ýměny do konce roku 2012, bez stresoých situací či jiných problémů neodkládejte ýměnu na poslední chíli a naštite naše pracoiště řidičských průkazů, kde ám praconice rády do jednoho měsíce ýměnu proedou. K ýměně řidičského průkazu je nutné doložit stáající řidičský průkaz, občanský průkaz, yplněnou žádost, l ks fotografie předepsaného formátu a případě změny údajů (nesouhlasí-li bydliště či příjmení s aktuálními údaji) 50 Kč na sprání poplatek. Občané, kteří doršili 60 let ěku, musí mít platnou lékařskou prohlídku. Bc. Daniel Nootný edoucí odboru spráního a dopraního MěÚ Přeštice Blahopřání k 93. narozeninám Dne oslaila sé 93. narozeniny paní Emilie Pickoá z Přeštic. V tento den byla oslaenkyni za město Přeštice předána 2. místostarostou Mgr. Janem Königsmarkem kětina s blahopřáním. Paní Pickoé přejeme do dalších let předeším pené zdraí a hodně pohody. Pan Jan Kalina přijímá gratulaci z rukou Mgr. Jana Königmarka. Děkujeme ám, že nám pomáháte zachraňoat naše kulturní dědictí S trochou nadsázky by se dalo říci, že rok 2011 byl Přešticích rokem zázračného obrazu tz. Přeštické Piety. Tento obraz byl ústředním motiem jak ýstay Domě historie Přešticka, tak i mnoha článků nejen Přeštických noinách. Kůli němu také Spolek pro záchranu historických památek Přešticka yhlásil černu eřejnou sbírku, jejímž cílem bylo shromáždit dostatek finančních prostředků na restauroání nejen zázračného obrazu, ale i jeho kopií, které se spolu se zázračným obrazem nacházejí prostorách chrámu Nanebezetí Panny Marie Přešticích. Restauroání originálu zázračného obrazu nakonec zaplatil jeden místní občan a restauroání obrazu, na němž jsou zachyceny proměny, kterými onen zázračný obraz procházel, financoala rodina, mající k našemu městu blízký ztah. Z eřejné sbírky bylo hrazeno restauroání dalších dou kopií zázračného obrazu. Tyto kopie pocházejí z 18. století. Všem dárcům, kteří přispěli, jakoukoli částkou, mnohokrát děkujeme, neboť není malých darů, zejména tehdy, slouží-li k tak bohulibému účelu. Za dobu trání eřejné sbírky (skončila ) se podařilo shromáždit Kč. Oznámení o nalezeném psu Dne byl Přešticích ul. V Háječku nalezen pes, německý očák, bary černé, stáří cca 3 roky, dobrém stau, hodný a přítulný. Pes je umístěný záchytné stanici města Přeštice ulici V Háječku. Bližší informace poskytne hospodářský odbor MěÚ Přeštice. Restauroání obrazů stálo Kč. Po odečtení bankoních poplatků zůstalo na kontě sbírky ,69 Kč. Tyto peníze hodlá náš spolek použít na restauroání tepaného rámu, němž se ještě e starém gotickém kostele nacházel originál zázračného obrazu a nyní je něm umístěna jedna z jeho kopií. Užití přítomného času je nutné tomto případě chápat pouze obrazně, neboť restauroaná kopie do rámu zatím nebyla ložena. Důodem je špatný sta rámu, respektie silné napadení dřeěného korpusu čerotočem. Na dřeěném podkladu je umístěn elký tepaný štít, který je roněž silně poškozen. Tento štít byl půodně celý postříbřený, ašak nyní je již porchoá stříbrná rsta částečně setřena, resp. opadána. Náklady na restauroání rámu byly yčísleny na Kč, což je částka, která daleko přesahuje možnosti našeho spolku. Naším cílem letošním roce proto bude snaha sehnat chybějící částku, aby tepaný rám mohl být restauroán a celý projekt doeden do zdárného konce. ing. Václa Süss předseda Spolku pro záchranu historických památek Přešticka Pozánka na Den oteřených deří gymnaziální pobočky Vážení rodiče žáků letošních 7. tříd! Vedení Gymnázia Plzeň, Mikulášské nám. 23 a edení města Přeštice si dooluje pozat ás i aše děti, e čtrtek dne od hod., do budoy ZŠ Přeštice, Na Jordáně, na Den oteřených deří gymnaziální pobočky. Budete mít možnost získat nejnoější informace a materiály týkající se studia ašich dětí na odloučené gymnaziální pobočce budoě ZŠ Přeštice po ukončení 7. třídy. Mgr. Jan Königsmark, 2. místostarosta pro školstí, kulturu a sport PRÁCE Starosta města s oslaencem panem Františkem Jílkem. Dcera a syn společně s oslaencem panem Františkem Jílkem.

4 PŘEŠTICKÉ NOVINY ÚNOR 4 Kultura a umění únor Včelařská přednáška RNDr. Šamberk Václa Čas konání: hodin Místo konání: konferenční sál KKC Pořadatel: ZO ČSV Přeštice Jak íla Modroláska splnila tři přání Školní předstaení. Časy konání: 8.30 a hodin Místo konání: elký sál KKC Pořadatel: KKC Přeštice ples ZŠ Přeštice Čas konání: hodin Místo konání: sokolona Přeštice Pořadatel: ZŠ Přeštice Vstupné: 180 Kč Předprodej: IC Přeštice Vernisáž ýstay Šumaa očima Václaa Sklenáře Čas konání: hodin Místo konání: konferenční sál KKC Pořadatel: KKC Přeštice Výstaa Šumaa očima Václaa Sklenáře Oteřeno: po-pá hodin Místo konání: konferenční sál KKC Pořadatel: KKC Přeštice Včelařská přednáška MVDr. Krabec Jan Čas konání: hodin Místo konání: konferenční sál KKC Pořadatel: ZO ČSV Přeštice Zábaná show se Zdeňkem Izerem a Šárkou Vaňkoou Čas konání: hodin Místo konání: elký sál KKC Pořadatel: KKC Přeštice Vstupné: 180 Kč Předprodej: IC Přeštice Carmina s kytarou Pěecký sbor Carmina ás šechny srdečně ze na sé prní ystoupení noém roce. Kytaroý koncert plný zpíání a zábay se uskuteční od hodin e elkém sále KKC Přeštice. Budeme se těšit na šechny přátele hudby a posezení, kteří mají chuť s námi prožít příjemný ečer. Vstupné na koncert bude 80 Kč. Rádi bychom také poděkoali šem našim stálým příznicům za jejich podporu a účast při našich koncertech, dále pak děkujeme městu Přeštice a šem našim sponzorům za jejich finanční příspěky a spolupráci při konání našich akcí. Doufáme, že i letošním roce nám zachoáte přízeň a těšíme se na další setkání a ámi šemi. Carmina V letošním roce si připomínáme 70 let od počátku deportací Židů Termínem deportace označujeme nucené ystěhoání, ysídlení, přesídlení, odlečení, zalečení, násilný transport jedné či íce osob zpraidla z nějakých politických, náboženských, etnických či jiných společenských příčin. V letošním roce uplyne 70 let od počátku deportací Židů. Z Dolní Lukaice byly 26. listopadu 1942 do Klato a poté do koncentračního tábora Terezíně deportoány transportem Cd dě rodiny: Blochoi Hynek Bloch (* ), Regina Blochoá (* ); Schanzeroi Heřman Schanzer (* ), Elsa Schanzeroá (* ), Josef Schanzer (* ). 20. ledna 1943 byli transportem Cq deportoáni do Osětimi, kde zemřeli plynoé komoře. V eidenci obětí holocaustu, edené Židoským muzeem Praze, najdeme jméno Jiří Schanzer (* ), syna Heřmana Schanzera, který roce 1940 odešel z domoa a stoupil do odboje. Při pokusu o přechod maďarských hranic padl do rukou gestapa. Byl odlečen na Sloensko a Morau, ězněn Unierzita 3. ěku Čas konání: hodin Místo konání: konferenční sál KKC Pořadatel: MAS Aktiios Oteřené mistrostí Plzeňského kraje eskymoání Čas konání: hodin Místo konání: plaecký bazén SK Radbuza, Plzeň Pořadatel: KČT Úhlaa, TOM Úhlaa Lukaický masopust Čas konání: hodin Pořadatel: obec Dolní Lukaice, Kulturní komise obce D. Lukaice Hasičský ples Čas konání: hodin Místo konání: sokolona Přeštice Pořadatel: SDH Přeštice Vodokrtský masopust Čas konání: hodin Pořadatel: Ženy Vodokrty Kytaroý koncert Carmina Čas konání: hodin Místo konání: elký sál KKC Vstupné: 80 Kč Pořadatel: Carmina Uherském Hradišti a Brně. Zemřel 27. kětna 1944 koncentračním táboře Buchenwald. V eidenci šak nenajdeme jména: Zdeňka Blochoá (* ) a Josef Bloch (* ). Dle informací pamětnice obce Dolní Lukaice paní Anny Průchoé, Josef Bloch utekl přes hranice do Šédska a Zdeňka odjela ke známým na Šumau, odkud po álce roněž emigroala. V Přešticích byli deportoáni : Rodina Adleroa, Hanakoa, Bedřich Gross, Harmannoa, Kleinoa, Kárancoa, Ornsteinoa, Marie Pickoá, Roubíčkoi (MUDr. Emil Roubíček byl uznáaným lékařem), Zdeňka Strickeroá, Šanceroi, Matylda Waldsteinoá a Weigloi. V Merklíně byli deportoáni : Rodina Ascheroa, Josef Fischl, Alžběta Kleinoá, Mautneroi, Rederoi a MUDr. Jarosla Vesecký. Ve sětě byl 27. leden zolen jako Mezinárodní den památky obětí holocaustu. Mgr. Ea Klepsoá išt ní pe í TIP na ýlet Program na měsíc únor SO: ČERVENÉ POŘÍČÍ HRÁZ Vlakem z Přeštic 8.43 do Čereného Poříčí, zpět z Boro TRASA: Čerené Poříčí Třebícina Bezděko Hráz Mečko Kbel Stropnice Boroy Vede M. Šetkoá (14 km) SO: PŘES KAŠPÁRKOVNU DO BĚŠIN Vlakem z Přeštic 8.43 do Klato (9.11), bus (MHD) 9.15 do Lub. Zpět z Běšin do Klato, z Klato do Přeštic TRASA: Klatoy Luby Újezdec Křištín Střeziměř Kašpárkona Hubeno Běšiny Vede F. Vokáč (12 km) ČT: PROGRAMOVÁ SCHŮZE VE VELKÉ KLUBOVNĚ HOTELU SPORT NE: KYTIČKOVÁ V POSTŘEKOVĚ Vlakem z Přeštic 7.14 do Plzně (7.45), z Plzně 8.09 do Domažlic (9.30), z Domažlic do Trhanoa. Zpět z Postřekoa do Domažlic (16.33), z Domažlic do Klato (17.36), z Klato do Přeštic (18.28). TRASA: Trhano Výhledy Pod Sádkem Pod Haltraou Díly Postřeko Vede V. Řežábek (13 km) PÁ: ROKYCANY HOLOUBKOV Vlakem z Přeštic 8.28 do Plzně, z Plzně 9.17 do Rokycan. Zpět z Holoubkoa do Plzně, z Plzně do Přeštic TRASA: Rokycany Borek Sojkoice Vydřiduch Holoubko Vede J. Hošek (12 km). Změna programu yhrazena! Něco o začátcích skautingu u nás Za zakladatele skautingu je u nás poažoán profesor Antonín Benjamin Sojsík, přestože prní pokusy se skautoáním podnikl ing. F. Hofmeister na jaře roku 1911 Rožmitále, stejně tak trojice gymnaziálních učitelů Maixner, Pakosta a Seifert zapojoali myšlenky skautingu do tělesné ýchoy na berounském gymnáziu. Profesor A. B. Sojsík se seznámil s hnutím, které se šířilo Americe (zakladatel Ernest Thompson Seton) a Anglii (Robert Baden- Powell) při sých cestách po sětě. O skautingu Anglii už slyšel a četl, a tak se ydal roce 2011 do Anglie, kde se seznámil s ýsledky B. Powelloa pedagogického experimentu přímo zemi jeho zniku. Příručku Scouting for Boys přeložil do češtiny a uprail na naše podmínky. Čteřice ysokoškolských profesorů F. Čada, F. Drtina F. Krejčí a T. G. Masaryk slíbili A. B. Sojsíkoi podporu při zaádění skautingu u nás. Tato čteřice usiloala o reformu školního yučoání, bez nadlády římskokatolické círke, bez ojenské kázně, chtěli školu praktickou, neodtrženou od žiota, která podporuje tělesnou ýchou. Tip nejen na zimní ýlet Nedaleko obce Lužany, přesněji na její ýchodní straně, se nachází Lužanská hora, jejíž rchol se nazýá Taneček. A práě tam bych chtěla pozat šechny, kteří se nebojí strmého stoupání za idinou pěkného ýhledu do kraje. Z Lužan se ydejte po silnici směrem na Kbel a prním kopci se dejte naprao do obce Zelená Hora. Před obcí se ám naskýtá nádherný pohled na krajinu okolo Přeštic a obci ás čeká prní kryté posezení, které nejen pro místní obyatele, ale i pro turisty nechala zhotoit obec Lužany. Po malé, třeba občerstoací zastáce, se dejte dále směrem na rchol Taneček. Noě ybudoaný turistický chodník o délce 355 m ze štěrkodrti je upraený, takže trasu zládnou i mladé rodiny s kočárky. V lese určitě nezabloudíte a úspěšně dojdete až na samý rchol Lužanské hory. A tady je od předánočního času umístěn krásný dřeěný altánek o rozměrech 3 x 3 m (iz. fotografie), kde můžete uleit sým unaeným nohám. Tento altánek nechaly zhotoit Lesy ČR, Lesní spráa Přeštice, které e eřejné soutěži ybraly zhotoitele altánku a turistického chodníku Lesní spráu Nýrsko. Altánek nám může symbolizoat hospodu, která zde na rcholu minulosti stáala a která se Skauting měl být noým směrem e školní ýchoě. Podle B. P. příručky a podle našich podmínek bylo ytořeno desatero praidel skautský zákon, kterým se dodnes řídíme. Byly snahy počeštit náze skaut a tak se ujal náze Junák junáctí. Junáctí nabízelo pobyt přírodě, u táboroého ohně, nocoání e stanu, dostatek her na čerstém zduchu, žiot kolektiu stejně starých kamarádů, uplatnění i pro mládež tělesně handicapoanou, která se mohla podílet na mnoha radostech junáckého žiota, zatímco Sokole a jinde žádnou šanci neměla. Do znaku dostal český junák hlau psa od Mikoláše Alše znak hrdých Chodů. Složení skautské hymny se ujal F. S. Procházka a hudbu složil kapelník národního diadla Karel Koařoic. Roku 1912 uspořádal A. B. Sojsík prní tábor s družinou hochů blízkosti Vorloské mysliny na Sázaě. Jakkoli měl být skauting jen doplňkem školní ýchoy, nebo součástí Sokola, stal se krátké době ýchoným hnutím, které se dále šířilo. Podle knihy Úsit českého junáctí od Rudolfa Plajnera upraila Jájina. podle poěsti při jedné tancoačce propadla i s čertem a daekchtiou Káčou. A práě tato poěst inspiroala Antonína Dořáka k napsání opery Čert a Káča. Nyní zimě je pěkný ýhled nejen na Lužany, ale i na prní rcholky Šumay. Sé dojmy můžete zapsat i do náštění knihy. Chtěla bych touto formou poslat elké díky práě Lesům ČR, které turisticky oblíbené místo tak ještě íce zatraktinily. V budoucnu přibydou ještě směroky a informační tabule. Takže obujme boty a zhůru za poěstí o čertoi a Káče. Věra Petrželkoá Altánek na Tanečku. Virtuální unierzita třetího ěku letní semestr začíná Přednášky budou probíhat opět e dou střediscích, na začátku studia si můžete ybrat, kde budete studoat (např. dle dostupnosti místa a jiných ašich preferencí): Kde? Kulturním a komunitním centru Přešticích Kdy začínáme? Pátek 17. února 2012 od 10 hod. Téma? Etika jako ýchodisko z krize společnosti Kde? Na Obecním úřadě Nezdicích Kdy začínáme? Pondělí 13. února 2012 od 10 hod. Téma? Kouzelná geometrie Kdo se může přihlásit ke studiu? senior (statut důchodce) inalidní důchodce bez rozdílu ěku osoby kategorie 50+ (nezaměstnaní, osoby čekající na přiznání důchodu apod.) Cena za semestr (6 přednášek): 300 Kč Bližší informace: Mgr. Martina Hanzlíkoá, projektoá manažerka OS Aktiios, tel: ,

5 PŘEŠTICKÉ NOVINY ÚNOR 5 Proč šak jen Carmina? Proč šak jen Ryboa Česká mše ánoční? Proč šak jen ZUŠ Přešticích? Úaha od přeštického pamětníka Dosud jsem neěděl, jak bych mohl naázat na burcující článek p. Petra Blažka, který jistě nezůstane bez další odezy publika PN a který oteřel, jak se občas cituje po způsobu klasických zdělanců, tu tz. Pandořinu skříňku. Když mne ale jeden z pánů radních požádal, abych napsal článek do PN o Vánočním koncertu duchoní hudby pěeckého ženského sboru Carminy a jejím proedení Ryboy České mše ánoční našem chrámu Nanebezetí Panny Marie, asi možná netušil, že záhy nato také zcela neúmyslně odšpuntoal lahičku s duchemdžinem ní uězněném z jednoho orientálního příběhu tentokrát s duchem nápomocným. Náš ženský pěecký sbor Carmina tímto proedením zaršil sůj elice úspěšný rok. Předtím neděli dne 9. října ystoupil koncertním sále příchoického zámku pod edením sého dirigenta p. Martina Laxy. Vrcholně nepříznié počasí pak znemožnilo ystoupení sboru e společném zpíání šech našich pěeckých těles pod ánočním stromem na Masarykoě náměstí s Českým rozhlasem Plzeň. Carmina se již tradičně účastní koncertantní činnosti i jiných městech našeho Česka a také se začátkem října zúčastnila koncertu hudební skupiny Rangers-Placi Praze, který se konal k 46. ýročí tohoto tělesa a podílela se nemalou měrou při tomto společném ystoupení nejen na sympatiích ystupujících, ale zejména i přihlížejícího obecensta a teleize. V následujících VIP zpráách pak jeden z Placů Mirek Řihošek nasměroal pozornost posluchačů na tento, širší české eřejnosti poměrně méně známý, ženský sbor. Bylo to přátelsky potěšující a galantní gesto pánů z profesionálně, již hluboce široké eřejnosti zažitého tělesa. Také i na pozdějším festialu sboroého zpěu Plzeňském notoání se Carmina jedinečným způsobem uedla mezi četnými sbory z Česka a její ystoupení bylo kitoáno a ohodnoceno odbornou porotou jako příjemně se poslouchající ženský sbor, který má rytmus těle. Vrátím se ještě k již nahoře uedené stati o Ryboce : Mimořádná atmosféra tohoto ánočního času je bohudíky už tradičně, ždy prooněna nejen pečeným cukroím našich maminek, rozzářena nejen sícemi na adentním ěnci a korunoána půlnoční mší, ale zejména pak i stále dokonalejším, hudebně našim uším lahodícím a dojímaým proedením České ánoční mše našem, ně i unitř, rozzářeném a elkolepém stánku Páně. Lichotiá je, i pro naše přeštické patrioty, ždy milá připomínka, že se skladatel této pastorální mše, Jakub Jan Ryba, narodil Přešticích. I zde pak působila neúnaná ruka p. Michala Jánského, který opět noátorským způsobem iluminačně yzdobil chrám nejen pro tuto událost, ale i s hudebním doproodem, pro pozdější ystaení chrámoých jesliček. Co by ale k dokonalému proedení této mše chybělo, sbormistr p. Martin Laxa i naše jistě milé a krásné sboristky ždy zařídí. Pozali si na nezbytnou ýpomoc sé přátele. Byly to jednak mužské hlasy z rokycanského pěeckého sboru Cantate a také ětšinou již dříe zde ystupující sólisté: Jitka Šťastná (soprán), Iana Klimentoá z opery plzeňského diadla J. K. Tyla (alt ), Libor Steiner (tenor) a ze Státní opery Praha onen jedinečný bas Nu, nu proč mi nedáš, spaní pokoje? Mistr Milan Bürger. Mimo Ryboy pastorální mše byl na programu Vánoční zpě (A. Ch. Adam), latinský hymnus Adeste fidelis a záěru tradičně a i s eškerým posluchačstem kostele zazpíaná a srdce dojímající a poznášející ánoční Narodil se Kristus Pán. Založení Carminy, tohoto ženského sboru, příjemně a fundoaně působící pokračoatelky někdejší pěecké tradice našem městě, bylo tedy nesporně záslužným činem. Naázala tak na elkou a slanou hudební historii Přešticích, jejímž nositelem byl kdysi smíšený sbor Skála. Jak je známo, jeho činnost byla tehdy násilně ukončena. Prní dě ěty nadpisu tohoto článku ale směřují k jinému problému. Žádný čtenář prosincoých PN ale asi nepřehlédl tři stejná sloa, již ýše zmíněného článku pana Petra Blažka. Ano, měli jsme kdysi minulosti pány učitele a další ýznamné intelektuály zdělance, kteří byli tz. aantgardou každé obce. Stačí, podíáte-li se do útlé brožurky o osobnostech našeho města, ydané před několika lety. Byli to skutku ětšinou učitelé Přispíali do noin články odborného ražení, edli časopisy, např. i Pod Zelenou horou, psali městskou kroniku jeden po druhém dokud je nezasáhla šemocná ruka elké strany. Byli edoucími různých spolkoých činností, loutkařili, působili coby diadelníci, edli turistické oddíly dospělých i mládeže. Příkladně šak yučoali, přičemž doedli mezi odborný předmět jaksi pašoat jakýkoli, zrona časoě souznějící a hodný lastenecký námět či připomínku jména, např. elkého muže jubilejní ýročí yznačené pro tento den e šech kalendářích buditele, lastence či prezidenta a nebo elkou, pro náš národ ýznamnou událost... každý z nás, pamětníků, to může s nostalgickým pozdechem a tkliou zpomínkou na ně potrdit... Dnes mnoho našich dětí nezná naši historii, mnohdy se smějí otázce a ani neumí odpoědět, neí, neznají, hádají nebo se kardinálně, až směšně pletou... Viz jeden teleizní program, kde jsou to už i ti odrostlejší a někdy i populární osobnosti až se za ně stydím... A tak nám nějak ymizeli z podědomí takoí páni učitelé, že, nebo nám snad ymřeli? Vypadá to, že po meči... Ale naštěstí nám zůstaly ty po přeslici!? Ale kdeže jsou? Máme skutečně jen několik těch státních sátků, a když jsou, už nejsme ani stau, i my občané, yěsit státní lajku, či dát si český praporek za okno. Na mnoha noých budoách už ani nemáme uchycení pro prapor. A že nás k tomu dříe nutili tehdejší mocipáni? A kádroák e čtrti napsal, že jsme si nedali soětský praporek za okno? Ale my už teď přeci nemusíme! Ale, ale a prosím ás, k čemu bychom také měli dnes yěšoat laječky?... A tak Že je 28. října, 17. listopadu, či dokonce brrrr, teď zimě, 1. ledna? To Němci, Rakušané a další Středoeropané jsou jiní chlapáci. A Šýcaři? Ti yěsí lajku i na stožár e sé zahradě. My už dokážeme jen še zesměšňoat, nebo na še nadáat... Měli bychom ale rozlišoat! Mít sůj názor na elké osobnosti je něco jiného, než hodnotit elké a ýznamné události! Asi se opakuji musím tedy znou citoat p. Petra Blažka... A neměli bychom přece jen našim dětem, alespoň něco, o průběhu naší pohnuté národní existence říci? Vyplnit ta prázdná místa jejich mysli a srdcích, probudit jejich pocity, že jsou sice příslušníky malého státu, národa bojujícího od nepaměti o sou existenci srdci Eropy a že mohou být i hrdými Čechy? Vždyť českými prapory se snad už máá jen na fotbaloých hřištích a hokejoých stadionech... také dost neuctiě... A tak se opradu musíme jen dohadoat, zda e škole snad už jen málokdo z yučujících by řekl: Dětičky, jděte se podíat na náměstí (asi ho máme než pro parkoání aut a trhy), bude tam slané a ýznamné připomenutí naší státnosti, budou tam předstaitelé našeho města i našeho parlamentu, řekněte to tatínkoi a mamince, také je jménem nás yučujících pozěte a pokud budou moci, ať přijdou s ámi, my tam příkladně také půjdeme... Ano, íme, že naše ženy jsou zaměstnány. Tehdejší paní učitelky se na rozdíl ode dneška nemohly dáat, chtěly-li být učitelkami. Měly se, a byl to jejich stěžejní úkol, totiž ěnoat cele ne sým dětem, ale eškerým... V našem městě se koná mnoho zajímaých akcí, koncertů, diadelních předstaení a ýsta. A to díky našemu DHP, KKC a edení naší městské kultury, noému diadelnímu spolku Úhlaan, předstaitelům samotného města a dalším patriotům. Vydáají se krásné, barené a cenné informace o městě, jeho širokém okolí a dění něm Přeštických noinách. Zde působí také naše ysoce kalifikoané, obětaě neúnané a také i nenahraditelné ženy... Stálo by ám, drazí přátelé, čtenáři, ale mnohdy za to, abyste se pozeptali, jak příkladně si ede pod tímto širším zorným úhlem ěčnosti (jak říkáal Masaryk) i naše učitelsto... Asi by ám to nejlépe řekly aše lastní děti. A to jsem zcela úmyslně ynechal zmínku o činnostech našich historických učitelů např. J. J. Ryby... Ve městě působí už dlouhá léta i naše základní umělecká škola. Vede si pod edením sého ředitele p. Vacka elice dobře, pořádá koncerty pro sé četné posluchače i žáky. Orchestr je tradičně na ysoké umělecké úroni. Snad už jen chybí ten krásný titul, který by si jistě zasloužila: Ryboa... Měl bych ještě jen jednu malou prosbu či připomínku: Je pamatoáno na budoucnost našeho kůru kostele? Bylo by možno yučoat ZUŠ i hru na arhany? Kdo někdy doufejme, že až dalekém budoucnu, zasedne praidelně, tak, jako Petr Blažek na kůru našeho chrámu za pult a šemi čtyřmi rozezní naše krásné arhany? Sboroý zpě mnohých našich kostelech i latině obstaráají a nastudoáají práě i hudební školy. Pro příklady nemusíme jít daleko. I naše místní a kalitní školní dětské sbory (a zde je nutno yzdihnout příkladnou péči z řad učitelsta), by mohly občas nebo i častěji ypomoci třeba zatím jen při hodných a ětších příležitostech... V minulých dobách se také i o to a s úspěchem staralo naše učitelsto S nemenší úctou už přestárlý občan města a pamětník Jan Mrkička.

6 PŘEŠTICKÉ NOVINY ÚNOR 6 POZVÁNKA VEŘEJNÉ PROJEDNÁVÁNÍ PROBLEMATIKY PARKOVÁNÍ VOZIDEL V PŘEŠTICÍCH Kdy: Kde: elký sál Kulturního a komunitního centra Přeštice Čas: od hodin Jste srdečně záni! Vzpomínka na prezidenta Václaa Hala Tak jako každý rok, i rok loňský 2011 byl plný nečekaných událostí, které nám buď yrazily dech, ykouzlily úsmě na táři, anebo také těch, kůli kterým se naše oči naplnily slzami. Pro každého z nás znamenal rok 2011 něco jiného a každý z nás něco jiného zažil. Ale jsou i určité události, které se naždy zapíší do historie a jednou z těch nejsmutnějších ze sklonku loňského roku je zpráa, která zasáhla neděli 18. prosince bezpochyby snad každého občana České republiky: Z médií jsme se dozěděli elice smutnou zpráu, že zemřel náš býalý prezident pan Václa Hael. Tisíce lidí spontánně yrazily do ulic a na náměstí uctít jeho památku. Předeším Praze hořely síčky, lidé pokládali kětiny na Národní třídě u památníků událostí roku 1989, u sochy s. Václaa na Václaském náměstí, u Haloy ily Dělostřelecké ulici. Památku na býalého prezidenta přišli yjádřit a uctít lidé z celé České republiky. Není diu odešel čloěk, který olinil chod dějin, osobnost, která nás tolik ziditelnila po celém sětě. Byl yhlášen třídenní státní smutek. Na eřejných budoách byly yěšeny černé lajky. Tisíce lidí se přišly poklonit k prezidentoě ystaené raki. Roněž naše město Přeštice uctilo památku pana prezidenta Václaa Hala. Na přeštické radnici bylo pietní místo a občané měli možnost přijít a podepsat se či napsat osobní zkaz do kondolenční knihy. U hlaního chodu do radnice zapaloali občané síčky a pokládali kětiny. Též obou přeštických školních budoách byla důstojná pietní místa k uctění památky našeho býalého pana prezidenta. Vyučující hoořili se sými žáky o osobnosti pana Václaa Hala, o jeho elké zásluze na sobodě naší republiky, o tom jaký byl a co še jeho odkaz pro nás znamená. Čest jeho památce! Mgr. Jan Königsmark, 2. místostarosta pro školstí, kulturu a sport Ocenění z akce Sportoec roku 2011 putuje do Přeštic a Příchoic Již počtrté za sebou se sále dobřanského kulturního zařízení Káčko konalo yhlášení nejlepších sportoců okresu Plzeň-jih za rok 2010, jednotliců a kolektiů. Ocenění přezali i trenéři a rozhodčí. Celou akci organizačně zajistil Plzeňský deník a agentura ČOK.cz, záštitu nad akcí přezal starosta Dobřan Marek Sýkora. Mezi oceněnými byli i zástupci Přešticka. Nejpre byly yhodnoceny nejlepší sportoní kolektiy. Cenu pro nejlepší družsto kategorii žacta přezali zástupci starších žáků oddílu národní házené TJ Příchoice za titul Mistrů republiky, prní místo oblastním přeboru zase znamenalo ocenění nejlepšího kolektiu pro dorostence TJ Přeštice. Oceněni byli da rozhodčí, oba z Přeštic, sudí národní házené Tomáš Chmelík a fotbaloý arbitr Jiří Křen. Do Přeštic putoala ještě jedna hlaní cena. Mezi jednotlici žákoské kategorii byla jako nejlepší yhodnocena Kristýna Burloá, členka přeštického cyklistického oddílu COPR. Samostatnou kategorií je Sportoní hězda Deníku, o které nerozhoduje odborná komise, ale sými hlasy ji ybírají čtenáři těchto noin. Letos nejíce bodů získala členka oddílu národní házené TJ Přeštice Jitka Žiná. Petr Šatra oddíl národní házené TJ Přeštice Oceněný rozhodčí Tomáš Chmelík z oddílu národní házené TJ Přeštice. Oceněná cyklistka Kristýna Burloá. Foto V. Leška Vyhodnocený trenér roku Stanisla Trnka přebírá ocenění. Šibřinky se sokoloně ydařily Ve středu 14. ledna 2012 pořádala Tělocičná jednota Sokola Přeštice dětské ŠIBŘINKY. Můžeme usoudit, že podle počtu náštěníků se bál ydařil. Sokolona byla zaplněna do posledního místečka. Děkujeme skupině ASFALT, která nám pomohla ytořit skělé odpoledne. Sestra Radka Zástupci žákoského družsta národní házené z Příchoic spolu s trenérem Karlem Andrlíkem (prao). Jitka Žiná, členka oddílu národní házené TJ Přeštice. Sportoní hězda je opět z Přeštic Jitka Žiná, členka oddílu národní házené TJ Přeštice, útočnice proligoého celku žen, to je základní sportoní charakteristika ítězky letošní ankety Sportoní hězda Deníku. Jitka hraje národní házenou čtrnáct let a na pomyslnou zeď úspěchů si poěsila řadu medailí. Je mistryní republiky dorostenek, členkou ítězného družsta žen Českém poháru 2009, držitelkou stříbrné a dou bronzoých ligoých medailí a také reprezentoala Čechy při mezizemském utkání Čechy Moraa. Takoá je její sportoní izitka nejětších úspěchů. A jaká je ítězka ankety jinak? Zkusme to několika otázkami a krátkými odpoěďmi. oblíbený film: Pelíšky diadlo: opera Rigoletto kniha: Mikroekonomická analýza práě teď a poinně (še řečeno s elkým úsměem) hudba: EBr a Turbo jídlo: těstoiny na tisíc způsobů, hoězí steak pití: nemusí být ani alkoholické čaj, coca- cola kam bys chtěla yrazit na doolenou: elkým přáním je USA a jinak kamkoli do teplých krajů jakou školu studuješ: Západočeskou unierzitu, magisterské studium na ekonomické fakultě jaké by bylo toje zaměstnání, kdyby sis mohla ybrat: profesionální házenkářka národní házené (smíchy téměř še nedořekla) oblíbený sport mimo NH (třeba u teleize): sportoní gymnastika, olejbal přání pro další roky: osobní do dou let zdárně dostudoat, najít si zajímaé zaměstnání a začít budoat lastní rodinu; sportoní získat s naším družstem titul mistra 1. ligy, zahrát si ještě někdy mezizemské utkání Čechy-Moraa s některou ze sých spoluhráček. A lastně co dodat? Nic. Jen popřát splnění přání. Petr Šatra Děti zcela zaplnily taneční parket. O ýbornou náladu se postarala skupina Asfalt. Jitka Žiná při zápase s Božkoem (e žlutém). Jitka Žiná při střelbě trestného hodu.

7 PŘEŠTICKÉ NOVINY Přeštice čase XXVII. Prostor pod budoou Základní školy Rebcoě ulici byl minulých létech zaplněn noými byty, prodejnami, lékárnou a parkoištěm. Půodně zde stálo několik přízemních domků se zahradami. V místě, kde do Husoy ulice ústí Poděbradoa ulice, byla městská áha a budoa okresního soudu, kde bylo i ězení. Text a foto ing. Jiří Běl a archi Hokejista Jakub Culek naštíil začátkem roku děti dolním zonečku Ve středu 11. ledna naštíil předškolní děti dolním zonečku MŠ Dukelská Jakub Culek, účastník MS do 20 let a hráč Oceanic Rimouski Canada. Leden, měsíc zimních sportů, se přímo nabízel k besedě s hokejistou. Děti byly zědaé, otázky Jakuboi postupně nahráaly jako zkušení spoluhráči. Za odměnu si pak mohly yzkoušet jeho reprezentační dresy a medaile. Děkujeme za náštěu a přejeme našemu hokejistoi mnoho úspěchů. Lenka Macháčkoá učitelka MŠ ÚNOR Vycházka do lesa na Střížoě Adentní čas nám zpříjemnili členoé myslieckého sdružení Přeštice, kteří uspořádali 21. prosince 2011 přírodoědnou ycházku do obecního lesa na Střížoě pro žáky VI. B a VI. E ZŠ Přeštice. Ráno děti nastoupily do autobusu a ten je yezl na okraj lesa, odkud už putoaly po sých. Přiítání panem Palem Jeslínkem bylo elmi srdečné. Atmosféru, která panuje na setkání mysliců na honu, zažily děti na lastní kůži za zuku borlice pana Josefa Jeslínka. Poté se děti rozdělily na dě skupiny. Prní skupinu edl pan Ing. Bc. Josef Karhan a pan Josef Jeslínek, druhou pan Jarosla Strér a pan Pael Jeslínek. Děti se naučily orientaci terénu, praidlům choání přírodě, určoaly druhy stromů, odhadoaly jejich stáří, dozěděly se, co je oboroh, prohlédly si i posed. Také loečtí psi Ron, Jola, Dany a Cita, kteří si hned získali přízeň dětí, přededli, co umí. Součástí ycházky bylo i doplnění krmelce kukuřicí, osem, sušeným maliníkem, kaštany a jinými pamlsky pro zěř. Děti zkontroloaly, zda má zěř i liz Jakub Culek přiezl ukázat dětem sůj dres. My šichni na společné ycházce lese. V dolním zonečku má Kuba oddané fanoušky. Jakubů dres slušel i slečnám. Kulturní a komunitní centrum Přeštice srdečně ze na tanečně-zábanou show NĚKDO TO RÁD V KINĚ od hodin elký sál KKC Vstupné: 180 Kč Zaede Vás do sěta filmů a muzikálů, hodně doplněné i o akrobacii a pantomimu. Těšit se můžete na Uršulu Klukoou, Vlastimila Harapese, Kláru Jandoou a další. Speciální host Jarosla Čejka. 47 PROGRAM CVICENÍ Po 17:00 Út 18:00 St 16:00 Ct 10:00 Ct 16:30 Pá 19:30 Ne18:00 Pilates Cicení seniori Baletní skola Matky s detmi Zumba deti Joga s Mísou Zumba PILATES aby záda nebolela posílení nitř. salů páneního dna REZERVACE A INFORMACE Horní Lukaice 47 Pozánka na lukaický masopust Sobota 18. února 2012 Zahájení 10 hodin před hostincem U Bílé Růže Dolní Lukaici Hudební doprood: Hájenka Občerstení pro masky zajištěno Pořadatel: kulturní komise obce Dolní Lukaice 7 (kamennou sůl). Tak mohly idět, že mysliec je hlaně hospodář, plánoač a až naposledy loec, který loem slabých kusů zěře napomáhá k udržení už tak křehké přírodní ronoáhy. Atmosféru ticha lesa a čerstě napadlého sněhoého poprašku, kterému se mysliecké terminologii říká obnoa, ožiil hlas letícího krkace. Bylo možné idět i stopy černé zěře. Od pořadatelů akce děti obdržely také pěkné dárky pexesa, samolepky a pohlednice s obrázky lesních rostlin a zířat, publikace o přírodě, odznáčky s myslieckými motiy a další. Mnohé jistě yužijí i e škole při ýuce přírodopisu. Děkujeme. A co na nás čekalo na záěr? No přece zahřátí se u ohně a opékání uřtů! O ýborný oňaý čaj se postarala paní Pala Jeslínkoá. Za nás, třídní učitelky i šechny děti VI. B a VI. E, chceme srdečně poděkoat obětaým myslicům i sponzorům Autodopraa Oto Malý, ČSAD Přeštice a redakci časopisu Mysliost. Ing. Martina Mann, tř. uč. VI.B Mgr. Lenka Křížoá, tř. uč. VI.E

8 PŘEŠTICKÉ NOVINY ÚNOR 8 Úod pro eřejné projednáání problematiky parkoání ozidel Přešticích dne inženýrem Police ČR okresu Plzeň-jih i kraje. S dopraním projektantem, který projektuje dopraní staby a parkoiště. Konzultoal problematiku s Ředitelstím silnic a dálnic, s firmami, které dodáají parkoací systémy, i s jinými institucemi. Spolupráce s přeštickou eřejností: Komise poažoala také za hodné informoat občany města prostřednictím Přeštických noin ( 7/2011), že se Přešticích tato problematika začíná řešit a yzala občany, aby se k této problematice yjádřili sými náměty, názory a doporučeními, na které by měla naše komise reagoat. Zároeň bylo oteřeno na noých www stránkách koání ozidel Přešticích: města Přeštice odborné diskuzní téma Problematika parkoání ozidel Přešticích. Podnětů od způsobem oliňují parkoání ozidel Přešti- Snažili jsme se najít faktory, které zásadním eřejnosti šak přišlo minimum, řádu jednotek. cích. Došli jsme k záěru, že jsou následující: Občané se začínají zapojoat do diskuze o tomto * Středem města Přeštice prochází frekentoaná dopraní tepna, státní silnice č. I/27 a město problému až nyní. Co bylo uděláno pro zjištění stau: Přeštice lze jen stěží objet. Řešitelský tým se zaměřil prní řadě na to, * V centru města je umístěno autobusoé zjistit, co bylo doposud uděláno této oblasti e nádraží, kdy autobusoé spoje přitahují mnoho Rada města Přeštice ustaila po komunálních městě, jak se tato problematika doposud řešila. cestujících z okolních obcí i s jejich ozidly, která olbách 12/2010 noou komisi s názem Komise koncepce rozoje, ýstaby a dopray města coán pro edení města ani edením města žádný * Dálniční přiaděč zrychlil a zkrátil cestoání Zjistili jsme, že předchozích letech nebyl zpra- zde dlouhodobě parkují. Přeštice. Tato komise má za úkol zaměřit se na koncepční a ucelený materiál, který by řešil problematiku parkoání ozidel e městě. Doposud ší a přetáhla cestující ze železnice. do Plzně, autobusoá přepraa se stala pohodlněj- složité problémy města s cílem analyzoat jejich příčiny, odhadnout další možný ýoj a narhnout ariantní řešení pro budoucnost. Několikrát jsme za dobu jedenácti měsíců, kdy áno před léty rozsáhlé sídliště, e kterém žije stačila izoloaná řešení nějaké lokalitě města. * V těsné blízkosti centra města bylo ybudo- Jedním z úkolů, který tato komise dostala, bylo na tomto projektu pracoáno, obešli a objeli několik stoek rodin. Mnoho rodin dnes lastní bylo prozkoumat problematiku parkoání ozidel Přeštice, naštíili a nafotili šechna problematická místa e městě, četně šech možných zákoutí, 2, 3 i íce ozidel (služební i dodáky), které íce než jedno ozidlo, některé rodiny lastní Přešticích a přijít s nějakým nárhem na řešení, protože náměstí a okolní ulice, četně přilehlého která by se dala podle našeho názoru budoucnu parkují těchto prostorech. Půodní ýstaba sídliště, jsou přeplněné parkujícími ozidly a situace se stále zhoršuje. Student DF ČVUT se sým týmem lidí proe- s jedním parkoacím místem na byt. yužít pro parkoání ozidel. 70. letech minulého století šak počítala jen V té době se na radu města obrátila firma z Prahy, která městu nabídla, že Přešticích umístí na (dopraní průzkum), týkající se parkoání ozidel širokého okolí z hlediska praconích příležitosdl černu 2011 Přešticích statistické šetření * Město Přeštice je atraktiní pro obyatele ze sé náklady parkoací automaty, a to na náměstí a to na náměstí a e šech ulicích kolem náměstí tí, obchodní ybaeností, nabízenými službami, a do Ryboy ulice s tím, že ybrané finanční prostředky se budou dělit napůl mezi pražskou firmu zde stojí a jak dlouho tam jednotliá ozidla stotiky a pohostinstí. okruhu do 300 metrů. Zjišťoali, kolik ozidel úřady, lékařskými službami, ale i z pohledu turis- a město. Rada města tuto nabídku později odmítla jí. Z kolika procent je dané parkoiště každém Toto še se kumuluje do jednoho problému a to na základě doporučení naší komise. čase zaplněno. Šetření proedli e čtyřech časech, parkoání ozidel. Odborný řešitelský tým: 8.00, e 12.00, a hodin, přesně podle odborné metodiky DF ČVUT (metodou Výchozím problémem parkoání ozidel Co bylo řešitelským týmem zjištěno: Komise se pustila do práce únoru 2011, ytořila sůj řešitelský tým pro řešení této problematiky. Členy tohoto týmu jsou: p. Václa Blažek Dále bylo proedeno šetření ke zjištění majitelů zpoplatněno a ětšina z nás si pamatuje pí Liduš- číselného zápisu SPZ). Přešticích je náměstí. Ještě před pár lety bylo člen Rady města Přeštice proozoatel autoškoly, p. Bc. Daniel Nootný edoucí Odboru nu yužít pro parkoání ozidel. Její stánek dnes stojí před prodejnou potrain jako pozemků e městě, které by se nechaly budoucku Benediktoou, která tam ybírala parkoné. dopray MěÚ Přeštice býalý policista, p. Ing. Podíali jsme se také na město z pohledu projíždějících, ale i parkujících kamionů i autobusů. léty šak edení města rozhodlo o tom, že parko- reklama Domu historie Přešticka. Před několika Marek Procházka do nedána student Dopraní fakulty ČVUT Praha, p. Tomáš Holubář edoucí proozu firmy Parking Plzeň, s.r.o., p. Mgr. ný turistický ruch e městě, protože máme se čím a umožnilo zde olné a neomezené stání ozidel. Vedení našeho města by mělo zájem o zýšeání na náměstí nebude zpoplatněno (reguloáno) Vladimír Frouz zastupitel města. Vedení města prostřednictím této komise naázalo spolupráci s Dopraní fakultou ČVUT Praha a ta poěřila jednoho studenta, aby na téma parkoání Přešticích zpracoal diplomoou práci, která už je k dnešnímu dni předaná na MěÚ. Chtěli jsme nést do řešení parkoání Přešticích nejnoější poznatky z teorie, protože zde řešíme něco na mnoho let dopředu. Vedení města prostřednictím této komise zároeň naázalo spolupráci s firmou Parking pochlubit jako město. Přiítali by to i podnikatelé pohostinstí, ubytoání, obchodu i jinde, když by je naštíil zájezd turistů například na oběd. Zjistili jsme, že autobus s turisty nemá podle dopraního značení a prostoru na parkoání prakticky kde centru města a blízkém okolí zaparkoat a nějaký čas tam stát. Podíali jsme se také na to, jaká je situace s parkoáním kolem hřbitoa, protože když zemře nějaká známá osoba, tak parkují ozidla na státní silnici až na Hlíze směrem na Lužany. Nemluě Zhruba před rokem, když se oteírala rekonstruoaná kašna s přilehlým prostorem, došlo ještě ke zmenšení počtu parkoacích míst pro ozidla na náměstí. Na ploše náměstí je nyní 114 parkoacích míst. Téměř každý den se stáá, že během dopoledne a po poledni se náměstí zaplní až na 100 % sé kapacity. Řidiči, kteří přijedou na náměstí, jej musí několikrát objet, aby zjistili, že tam nezaparkují. Nezbýá jim nic jiného než yjet zpět na elmi frekentoanou státní silnici č. I/27, Plzeň, s.r.o., která pro město Plzeň řeší komplexně parkoání ozidel celé Plzni. Jejich zkušetečních hostů z okolní obce, nebo dokonce da, Samotný ýjezd z náměstí přímo na státní silnici o tom, když tam přijede na pohřeb autobus smu- a jedou hledat místo na parkoání někam jinam. ný praconík, se kterým ěci konzultujeme, je plus nějaká osobní ozidla. je problematický. každodenní praktik, je schopen nám říci, jaké Zkoumali jsme i možné změny směru dopray Dopraním průzkumem bylo studentem DF budou důsledky jakéhokoli našeho opatření, a yužití různých technologií pro parkoání, aby se ČVUT zjištěno, že zhruba těchto ozidel prostě umí nám říci tři kroky dopředu, zatímco zefektinilo parkoání ozidel e městě. (podle aktuální procentní obsazenosti náměstí) my bychom je bolestiě zjišťoali postupně, systémem pokus, omyl. ání ozidel z mnoha úhlů pohledu a hledali jsme před 8.00 hodin ráno až do odpoledne, mnohá Zkrátka, zkoumali jsme problematiku parko- stojí na náměstí celou praconí dobu, tedy již Řešitelský tým konzultoal průběhu předchozích jedenácti měsíců problematiku s dopraním Faktory, které oliňují situaci kolem par- nepohnou a blokují náměstí. Jsou to často ozidla nejoptimálnější nárhy řešení. ozidla až do ečera. A tato ozidla se za celý den Varianta 2 Varianta 3 Varianta 4 lidí, kteří přijedou z okolních obcí na autobusoý spoj do Přeštic, zaparkují, ystoupí, ujdou pět kroků, nastoupí do autobusu a odjíždí na celý den do Plzně, nebo do Klato za prací, či do školy. Dále jsou zde zaparkoány automobily lidí, kteří centru města pracují, případně bydlí blízko náměstí. Dokonce i někteří lidé z Přeštic raději jedou m autem z domoa na náměstí do práce, než aby šli pěšky. Podle názoru edení města i řešitelského týmu by šak nemělo centrum města a jeho náměstí sloužit pro odstaoání ozidel, ale na náměstí by měl mít možnost zaparkoat každý, kdo potřebuje centru města něco krátkodobě yřídit a odjet. Řešitelský tým zkoumal otázku, jakým způsobem tato dlouhodobě parkující ozidla lze ytlačit z náměstí (z centra města) a hlaně kam. Ono těch 65 ozidel (poloina náměstí) yžaduje značný prostor jiné části města. Zkuste se podíat e sém okolí na ulici, kolik tam stojí ozidel a bude Vám hned jasné, o jakém prostoru je řeč. Náměstí Přešticích má také sá specifika. Nelze jej přehradit či zastait natralo parkoací technologií, která by neumožňoala konání jiných akcí na náměstí. Přeštické náměstí je totiž multifunkční, které slouží průběhu roku i k dalším akcím, od mažoretek, přes koncerty, slanosti pia, prodejním ýstaám ozidel, předolebním akcím a podobně. Při průzkumu města bylo také zjištěno na několika místech chybné dopraní značení, které bude potřeba změnit, zejména před zdraotnickými zařízeními, ale i jinde. Uědomili jsme si až na konci naší práce, když jsme formuloali nějaké nárhy na řešení, že byla chyba pro Přeštice, že se e nitrobloku městském parku edle náměstí neybudoaly podzemní garáže, na které se mohly později naést haldy hlíny, které jsou tam nyní. Ano, stálo by to tenkrát o mnoho peněz íce, ale centru města by to pomohlo. Tam by se býalo ešlo elké množstí parkujících ozidel z tohoto sídliště. Vždyť jenom kolem samotného nitrobloku je 600 bytů. A jsme u druhého problému: přilehlých ulicích kolem náměstí, konkrétně Poděbradoě ulici směrem k železničnímu nádraží a na parkoišti (u Fotoateliéru Kubát), Komenského ulici (kde je fotograf Moráek), Mlýnské ulici (kolem Komerční banky dolů), Ostroní ulici ( hasičárna u jezu), na parkoišti Jungmannoě ulici (před firmou paní Volfoé), e Veleslaínoo ulici (kde je Meta), ale i Ryboě ulici (sklenářstí Hurt, a na druhé straně potrainy Aulík), jsou již teď těchto časech hodin zaplněná parkoací místa na 85 % a někde i na 120%! Kdyby tam bylo yznačeno dopraní značení na ozoce, tak se tam neejdou ta ozidla, která tam stojí nyní. (pokračoání článku na straně 9)

9 PŘEŠTICKÉ NOVINY ÚNOR 9 (dokončení článku ze strany 8) V den, kdy tam byl proeden dopraní průzkum, bylo této době e šech těchto ulicích od železničního nádraží až k řece olných součtu cca 40 parkoacích míst. To znamená, že při ytlačení 65 ozidel z náměstí by dalších ozidel se tam už nikam neešlo a muselo by parkoat někde jinde, dále od centra města. Stalo by se šak to, a to je to podstatné, že šechny okolní ulice kolem náměstí by byly dosloa přeplněny ozidly. O Husoě ulici ( hladoá zeď ) ani nemluě. Ale pokud zpoplatníme náměstí a ytlačíme dlouhodobě stojící ozidla, změní choání i část řidičů, kteří na náměstí parkují krátkodobě. Také nebudou chtít platit parkoné. Ti budou mít snahu se také přesunout jinam, na nejbližší nezpoplatněnou plochu. Práě zkušenost z Plzně je takoá, že po zpoplatnění nějaké ulice Plzni lidé parkují noě na nejbližším možném místě (dosloa za rohem, ne na zdálenějším ytořeném parkoišti). A tak bychom po dou měsících od zpoplatnění náměstí a zniku dopraního marasmu nejbližších ulicích kolem náměstí řešili praděpodobně druhou etapu zpoplatnění další části města té nejbližší k náměstí, kam se přesunula ozidla z náměstí. Zkušenosti z Plzně i z jiných měst ukazují, že lidé poté sami chodí na městský úřad a žádají, aby jejich ulice byla zařazena také do parkoací zóny, aby tam mohli zase normálně parkoat, jako předtím. Proto se uažuje (zatím uažuje) při zpoplatnění náměstí o ytoření parkoacích zón ulicích kolem náměstí, aby lidé bydlící dané zóně byli ochráněni před těmito odsunutými ozidly z náměstí. Z toho důodu se také uažuje o tom zaést celý parkoací systém najednou, četně přilehlých zón k náměstí, kdy se dá předpokládat (a je to z Plzně praxi oěřeno), že po zpoplatnění nějaké plochy znikne e městě dočasný problém, než se ěci usadí, ale po dou měsících by byl e městě klid. Proto se nezdá být ýhodné zaádět systém po etapách. A jsme u třetího problému koncepčního řešení parkoání e městě. Řešitelský tým si nad ýsledky tohoto průzkumu uědomil, že už není možné dále pohlížet na problematiku parkoání ozidel Přešticích izoloaně z pohledu jedné odstané plochy, nebo jen náměstí. Ale že tato plocha musí být chápána jako součást celého systému parkoání. A celý parkoací systém musí umět pokrýt kapacitně potřeby města i s ýhledem pro budoucnost. Parkoání ozidel Přešticích je proto potřeba řešit ucelenou koncepcí. V dalších letech je potřeba postupně a cíleědomě budoat další infrastrukturu pro parkoání ozidel. Čtrtým problémem je, že situace není statická, ale postupně se zhoršuje. To dosědčují statistiky oblasti automobiloé dopray i doboé fotografie z Přeštic, které jsme zkoumali. Podle ýsledků celostátního sčítání dopray, které praidelně každých pět let proádí Ředitelstí silnic a dálnic ČR, projelo roce 2010 každý den centrem Přeštic kolem náměstí, za 24 hodin, průměru motoroých ozidel (jednalo se o osobní automobily, značné množstí nákladních automobilů a motocykly), tzn. cca 6000 tisíc ozidel denně oběma směry přes centrum města! S tím tady žijeme. Nedáno se objeil diskuzním fóru na www stránkách města Přeštice diskuzní příspěek, kdy jedna mladá paní napůl nadáala a napůl žádala město, něco tom smyslu: Udělejte už konečně něco s těmi nefunkčními semafory u Spolkoého domu, ždyť se tam nedá bezpečně přejít silnice s malými dětmi! Tak jako jednou přišel den, kdy bylo potřeba Přešticích zaést sětelné semafory, přišel den, kdy je potřeba podle názoru našeho řešitelského týmu začít cíleědomě reguloat parkoání ozidel centru města. Počet automobilů stále narůstá i Přešticích. Mezi léty 2000 a 2005 byl podle průzkumu Ředitelstí silnic a dálnic ČR nárůst dopray na náměstí Přešticích o 7,2 %. Mezi léty 2005 až 2010 byl nárůst kůli hospodářské krizi menší, jen 3,9 %, ale dopraa Přešticích neustále narůstá. Od roku 1990 do roku 2010 byl na náměstí naměřen nárůst dopray o 100 %. Jaká bude situace za několik let? O kolik procent se zýší? Dalších 10 % nárůstu ozidel, což by bylo cca plus 1200 ozidel denně, už bude pro centrum našeho města krizoé. Řada těchto ozidel Přešticích na nějaký čas totiž zaparkuje. A 40 olných parkoacích míst nejbližších ulicích od náměstí není mnoho. Proto se přemýšlí o tom, jak donutit tyto dlouhodobě stojící ozidla na náměstí parkoat relatině delší zdálenosti od centra města. Pokud se podíají čtenáři tohoto článku na internet, zjistí, že podobné problémy neřeší jen Přeštice, ale že se tento problém začíná řešit i dalších městech republiky, která jsou elikostně sronatelná s Přešticemi, například Bechyně, Horní Bříza, Semily a další. Docházkoé zdálenosti Přešticích. Řešitelský tým zkoumal, jak je to Přešticích s docházkoými zdálenostmi z případných parkoišť mimo centrum města, pro dlouhodobě parkující ozy ytlačené z náměstí. Zjistili jsme, že můžeme hoořit o čase do 6 minut. Do 6 minut se nechá dojít od hřbitoa ke kašně na náměstí. Roněž tak od kašny k samoobsluze u Spolkoého domu. Od kašny na železniční nádraží i od kašny na Halíčkoo náměstí k restauraci Šenk. Pokud někdo nezaparkuje ozidlo na náměstí, tak šude od zaparkoaného ozidla do centra města dojde do 6 minut a dříe. Přitom tam bude mít parkoání zdarma po celý den. Ale těchto částech města je potřeba tepre připrait parkoací plochy. Potřebná inestiční ýstaba oblasti parkoání ozidel: Město Přeštice potřebuje postupně budoat infrastrukturu pro parkoání ozidel, která ytlačí z centra města. Jedná se předeším o ybudoání parkoiště Ostroní ulici. Vytoření dalších parkoacích míst kolem železničního nádraží, zejména pro řidiče z okolních obcí, kteří jedou autem na lakoý spoj. Město potřebuje řešit celý složitý prostor pro pakoání kolem hřbitoa, kde jsou zajímaé prostory pro dlouhodobé parkoání, ašak problematické s bezpečným ýjezdem na státní silnici. Potřebuje ybudoat parkoiště sídlišti Na Chmelnicích (V Jelenoě). A postupně řešit i malé plochy pro 2 až 3 ozidla na mnoha místech e městě, četně nitrobloku. Peníze na budoání infrastruktury pro parkoání ozidel: Každá z těchto ýše uedených ětších inestic reprezentuje sedmimístnou částku a je otázka, kde na ni zít peníze? Řešitelský tým narhuje, pokud se bude realizoat parkoací systém, kde budou zpoplatněné nějaké plochy, aby byl rozpočtu města ytořen účet, kam půjdou šechny ybrané peníze z parkoného a z tohoto účtu aby se následně realizoaly potřebné inestice pro oblast parkoání a dopray. Výstaba noých garáží a noého parkoacího domu Přešticích: Řešitelský tým doporučuje edení města, aby edení umožnilo občanům další hromadnou ýstabu garáží, čímž by se mohlo podstatně uleit parkoacím plochám, zejména kolem bytoých jednotek u centra města. Řešitelský tým ytipoal zatím dě lokality, kde by se mohlo ystaět několik desítek dalších garáží. Jedna z lokalit je u garážoého městečka na Pohořku u trati, za Příkrou ulicí. Druhá lokalita je leo před přejezdem železniční trati směrem k býalé cihelně. Někteří občané diskuzi narhují, aby se Přešticích ybudoal parkoací dům pro ětší množstí ozidel, kde by byla ozidla chráněna před liy počasí, zloději a andaly. Vybudoat tento parkoací dům by šak stálo mnoho milionů korun, které město nemá a s nejětší praděpodobností mít nebude. A podle dosaadních průzkumů by za takoé parkoání lidé nechtěli platit tolik, aby se mohly splácet úěry bankám na tuto stabu. Městská policie a parkoání ozidel: Pokud by byl zaeden parkoací systém Přešticích, počítá se s tím, že městská policie by sledoala dodržoání yhlášky města oblasti parkoání. Městská policie by byla ybaena kompetencemi pro řešení přestupků i technickými prostředky na zajištění ozidel. Počítá se s určitými represemi proti těm, kteří by porušoali praidla. Nepočítá se šak s nárůstem počtu praconíků městské policie. Bez represe, která by ynutila respektoání parkoacího systému šak nemá cenu jej ůbec zaádět. Obchat města: Obchat města Přeštice patří do kompetence Ředitelstí silnic a dálnic ČR, respektie jeho pracoiště Plzeň. Skládá se ze dou částí. Jednak prodloužení dálničního přiaděče od Šloic nad Přeštice, zhruba k zátočině nad Přešticemi. Jeho délka bude 6,3 kilometru a bude se jednat o čtyřproudoou silnici. Zatím je uažoáno o zahájení staby roce 2014, která by měla být dokončena 9/2017. Projektoá dokumentace je prý již zpracoána. Celkoá inestice se předpokládá e ýši 1,28 mld. Kč, bez DPH. Poté je e ýhledu (zatím ne plánu) uažoáno o budoání noé silnice prní třídy, která by naazoala na tento ybudoaný přiaděč a tořila by obchat města Přeštice s tím, že za Přešticemi se napojí na stáající komunikaci směrem na Lužany. Silnice bude procházet mezi Přešticemi a Žeroicemi délce 3,7 km. Bude se jednat o inestici e ýši cca 780 milionů Kč bez DPH. S ohledem na ekonomickou krizi jsou tyto termíny ýstaby zatím nejisté. Je tedy praděpodobné, že do roku 2020, než budou ybudoány tyto noé komunikace, se situace automobiloém proozu Přešticích nezlepší, spíše se bude zhoršoat. Obchat města by situaci e městě ýrazně olinil. Problém parkoání ozidel je ícerezortní problém: Staební úřad Přeštice by budoucnu neměl ydat žádné staební poolení, kde nebude projektu dostatečně yřešena otázka parkoání ozidel a neměl by zkolaudoat žádnou stabu, kdy nebyl dodržen projekt z pohledu parkoání ozidel. Příkladem takoého domu Přešticích je noý průchozí žlutý dům, kudy se chodí zadem na městský úřad. Ti, co zde bydlí, nemají žádné parkoací místo. Také rozojoých plánech města musí být s problematikou parkoání ozidel seriózně uažoáno dostatečné kapacitě. Jde i o šířku noých silnic noé zástabě. Je to také o bezpečnosti silničního proozu, o žiotním prostředí, o ztazích mezi lidmi e městě. Da základní dokumenty: V současné době pracuje řešitelský tým se děma základními dokumenty. Diplomoou prací studenta, která řeší z pohledu parkoání celé území města a nárhem parkoacího systému, který řeší jen některé zpoplatněné plochy centru města. Varianty naržených opatření k eřejné diskuzi, ke zlepšení situace oblasti parkoání ozidel e městě. Řešitelský tým předkládá eřejnosti k posouzení 4 základní arianty možných budoucích opatření oblasti parkoání ozidel Přešticích, přičemž každá z těchto ariant má sé když, tak potom : 1. arianta nedělat nic. S parkoáním ozidel Přešticích není zatím žádný problém a blízké době nehrozí. 2. arianta zpoplatnit jen náměstí a ulice, které jsou součástí náměstí. Neytářet žádné další parkoací zóny přilehlých ulicích. Situace se po nějakém čase sama usadí. a) Vjezd a ýjezd na parkoací plochu náměstí nechat tak jak je, přičemž by parkoání bylo zpoplatněno pomocí parkoacího automatu a karet s tím, že by se platilo hned. Nebyl by žádný čas zdarma. b) Udělat jezd na parkoací plochu náměstí z horní strany náměstí přes záoroý systém, který by ydal řidiči lístek. Hodina parkoání by byla na náměstí zdarma, další čas by byl zpoplatněn. Výjezd z parkoiště by byl přes záoroý systém na dolní straně náměstí, kde by řidič ložil lístek do automatu a ten by oteřel záoru, nebo by ukázal řidiči sumu, kolik má zaplatit. Jako Praze na letišti. 3. arianta zpoplatnit náměstí a ulice, které jsou součástí náměstí, plus Komenského a Rybou ulici, četně ulice Na Růžku a nitrobloku. Vytořit tak jednu čerenou parkoací zónu, kde by bylo smíšené placené stání, na lístek z parkoacího automatu, nebo stání na rezidentskou kartu (bydlící občan) či abonentskou kartu (podnikatel tam má proozonu). 4. Varianta (maxima) zpoplatnit náměstí a ulice, které jsou součástí náměstí, plus Komenského a Rybou ulici, četně ulice Na Růžku a nitrobloku. Tím ytořit čerenou zónu. Dále zpoplatnit Mlýnskou ulici, Ostroní, Jungmannou a Veleslaínou ulici tak by znikla zelená zóna. Dále zpoplatnit Husou ulici a Poděbradou ulici a zde ytořit modrou zónu. Ve šech zónách by bylo umožněno parkoat na kartu či na lístek z parkoacího automatu. Naíc zjednosměrnit Poděbradou ulici směrem od železničního nádraží dolů a ytořit zde šikmá parkoací stání po celé délce. Tím pomoci lidem, kteří bydlí tomto prostoru (zejména bytokách dole) a mají zde nedostatek parkoacích míst. U každé arianty jsou možné ještě další drobné modifikace. Narhoané časy zpoplatnění: Pondělí až pátek od 7.00 hodin do hodin. Potom bezplatné stání. Náměstí naíc zážit sobotu dopoledne od 7.00 do hodin, potom bezplatné stání. Uažoané ceny karet. Rezidentská karta do čerené zóny (náměstí) 500 korun na rok, tj. 1,37 Kč na den. Rezidentská karta do modré či zelené zóny 350 Kč na rok, tj. 0,95 Kč na den. Abonentní karta do konkrétní zóny desetinásobek rezidentské ceny na rok pro příslušnou zónu. Jedna karta by platila pro 2-3 SPZ ozidel, přičemž zóně může parkoat jen ozidlo s platnou kartou za sklem. Uažoané ceny parkoacích lístků na náměstí: Prní půlhodina 5 Kč, druhá půlhodina 5 Kč. Každá započatá další hodina 10 Kč. Uažoané ceny parkoacích lístků modré a zelené zóně 5 Kč každá půlhodina. Záěr: Přes šechny emoce a fámy, které kolem parkoacího systému Přešticích posledním období znikly, je reálná situace následoná: Zatím nebylo radou či zastupitelstem města scháleno či rozhodnuto, že by se nějaká parkoací plocha e městě zpoplatňoala. Vedení města zatím o parkoání ozidel ede diskuzi, zkoumá tuto problematiku a snaží se najít nejoptimálnější řešení pro naše město i s ýhledem pro budoucnost. Tyto ueřejněné informace jsou podkladoé materiály určené pro eřejné projednáání problematiky parkoání ozidel e městě a mají sloužit k pochopení celkoé problematiky souislostech. Je jasné, že tato problematika je elmi citliým tématem, které se dotýká elkého množstí občanů, předeším z našeho města. Vedení města neuažuje o tom, že by nejbližších 6 měsících byla nějaká část města pro parkoání ozidel zpoplatňoána, a tudíž není žádný spěch. V případě, že by zastupitelsto města přijalo rozhodnutí o zaedení parkoacího systému Přešticích, je zpracoán časoý harmonogram nutných kroků, který ukazuje, že by tralo minimálně 6 měsíců, než by se uedl parkoací systém do funkčního proozu. Zastupitelsto města může o problematice parkoání ozidel jednat nejdříe březnu 2012 na sém řádném zasedání a zatím není přesně známo, co mu bude předloženo k projednání, čeká se na ýsledek diskuze a odborných posudků k této problematice. Je potřeba zdůraznit, že hlaním cílem těchto regulačních opatření (pomocí zpoplatnění parkoání některých částech města) nejsou získané peníze pro město, ale potřeba reguloat parkoání ozidel a uleit tak centru města. Změnit choání řidičů, ytlačit ozidla z centra a rozptýlit je do ětšího prostoru. Na řešení této problematiky e městě jsou zatím různé názory a yjadřující se občané by se dali rozdělit do několika skupin. Jedna skupina říká, že není potřeba dělat nic, že žádný problém s parkoáním ozidel e městě nikde není. Skutečně je možné nedělat nic. Je to jedna z ariant. Ještě nějakou dobu se bude zdát, že se nic neděje. Město se bude potichu plnit dalšími ozidly, až se zjistí, že už není kde zaparkoat. Může to být za rok, za da či za tři roky. Druhá skupina se kloní k názoru, že stačí zatím zpoplatnit náměstí, aby se náměstí uolnilo a že to bude stačit, pak se uidí. Třetí skupina je toho názoru, že je potřeba začít brát tuto otázku našem městě ážně a začít ji koncepčně a perspektině řešit. Nečekat, až se město zaplní úplně. Pak je zde ještě další skupina, která podlehla konspirační teorii (nebo ji sama uměle ytáří), že edení města chystá tajně něco za zády občanů a proti občanům. Že jim chce zase házet klacky pod nohy a yzýá proto občany k bojkotu. Přičemž tento styl projednáání problematiky parkoání ozidel yhouje jejich zájmům. Věříme, že zeřejněním šech těchto podkladů zjistí tito lidé, že se lastně lámali do oteřených deří, že zde nikdo nic neskrýá a že získali podstatné informace, které doposud neměli k dispozici. Vedení města i řešitelský tým jsou připraeni předstoupit před občany se zjištěnými skutečnostmi a ést oteřenou diskuzi o tomto ěcném problému našeho města. Vést také kultioanou diskuzi nad zjištěnými fakty a předloženými nárhy. Problematika parkoání ozidel našem městě není podle našeho názoru politický problém, ale ěcný problém města, kdy by měla jít politika a politické sympatie a antipatie stranou. Je to o našem městě, e kterém žijeme šichni. Vedení města i řešitelský tým přiítají každý dobrý nápad. Nepřesědčujeme eřejnost, že toto je nejlepší řešení a že lepší neexistuje. Pokud někdo přijde s lepším nárhem, určitě získá naši podporu. Nebojte se ysloit sůj názor. Přispějte do diskuze sými zkušenostmi, poznatky a nárhy. Členoé řešitelského týmu problematiky parkoání ozidel Přešticích: Václa Blažek, Bc. Daniel Nootný, Mgr. Vladimír Frouz, Ing. Marek Procházka, Tomáš Holubář. Pozn.: Další informace k této problematice, které se neešly do těchto noin, jsou ueřejněny na www stránkách města Přeštice.

10 PŘEŠTICKÉ NOVINY ÚNOR 10 Prasečí trhy Přešticích Do roku 1946 odbýaly se trhy na selata Přešticích na náměstí pod patronací sochy s. Václaa. Ten hlídal staré české mray, zatímco z každé sětoé strany beneolentně přihlížejí lidskému hemžení oblíbení patroni města satý Jan Nepomucký, s. Benedikt a s. Kilián. I socha tatíčka Masaryka se nemračila, když pod ní Přeštičtí sým způsobem každý čtrtek doáděli. Býal to sátek nejen enkoa, ale i přeštičtí šeci se rádi přidružili k tomuto sému druhému modrému pondělku. Všude bylo plno řečí, ruchu a kikotu selat, řehotu koní a chuti k žiotu, která se již od ranních hodin zahnízdila e 12 hospodách, držených od nočních hodin hloučkem městských policajtů. I po trhu jsou šichni spokojeni i ten starý prasečkář z Hráze, který si domů místo peněz za sých 28 selat přiezl jen pěknou opici.v tom šak nebyl sám, někteří zúročili prodej selat karbanu. Dnes již neexistující hospody U Kiliánků, U Popelů, U Wiererů, U Hánesů, U Rundů a jediná, která přetrala dodnes U zlaté husy. A další, které byly oblíbené u trhoců, ale i u ostatních náštěníků trhů se zířaty. V pozdějších dobách se selata prodáala na tržišti na Borech,na místě kde jsou nyní obytné domy edle budoucí Prefy. Poté bylo zrušeno i toto tržiště a bylo přeneseno před Jatky směrem na Žeroice. Byly tam ybudoány dřeěné kotce a místo bylo celkem rozlehlé a hodné na trhy. Obchodníků se selaty se žinostenským opráněním zde bylo 18. V Dobřanech 8, Merklíně 5, Pteníně 1, Nepomuku 5, Měčíně 1, Kbelu 1, Lužanech 2, Skočicích 2 a skoro každé druhé esnici po 1. Spousta sedláků obchodoala se selaty na černo. Obchodník měl sé náhončí dohazoače po esnicích, kteří jej informoali, kde a za kolik jsou selata ke koupi a na místě se snažili za proizi mnohdy z obou stran dáti si za klobouk. Jinak to byli untrhandlíři, kteří sami na místě nakoupili a s ýdělkem prodáali obchodníkoi. Pak byli na trzích ještě sasaresníci, kteří těžili z kupujícího i prodáajícího podle toho, kdo jim dal ětší sasares (bakšiš). Byli zde i šamoňáci, jakýsi přechod ke zlodějům. Jméno je již z 15. století, kdy byli Blatné katem sťati 4 šamonští sedláci a dě zámecké služky, kteří zaraždili sého zámeckého pána L. Loreckého ze Skouše a jeho da syny. Za použití tržiště, yhotoení dobytčího listu se ybíral poplatek od 50 haléřů po 2 korunách z každého selete, na něž strážník ydal strzenku. Zemědělci přiáželi selata bryčkách, košatinách i přizpůsobených hnojňácích, opatřených síťoinou. Selata byla nutno umět chytit, yndat z ozu, ukázat jejich délku a za nožičku potěžkat. Když se jich z ozu kupoalo íce, bylo možno si liboolně ybrat, jinak u každého byla jiná cena, kterou se mnohdy dozěděl kupující jen šeptem do ucha. Platilo se hned, jak se uzařel litkup. Obchodníci nosili sé prkenice na zadku kalhotách nebo kapse na prsou. Práce eterináře na trhu spočíala tom, aby zkontroloal průodní dobytkářské listy a zdraotní sta selat. Vždy se našla selata s nějakou nemocí. Často pital jsem selata uhynulá, několik hodin po koupi, aby se zjistila příčina uhynutí. Doba ručení byla dle Občanského zákoníku 6 týdnů. Aby se předešlo soudům, pozastaoala se selata překrmená kůli áze. Nebyli by to Češi, aby jim podod a zlodějina dala klidně spát, ať to byli kupující nebo prodáající. Kdysi jsem pital dě selata, uhynuší druhý den po koupi. Pocházela z Třebýciny. Byla asi kg těžká a jejich žaludek se střey po yrhnutí ážil 7 kg. Normálně měla být áha tak 2-3 kg. Žaludek a střea byla k prasknutí nacpána jemným pískem. Jak se to dokázalo? Selata se nechají 2 dny o hladu a žízni, pak se jim dá do hodně osolené ody písek s otrubami a selata se nacpou k prasknutí. Překrmoání bylo šeobecným zykem Přeštických nejen u selat, ale i u hoězího dobytka. Kanečci se museli prodáat kastroaní, jen kusy určené na cho musili býti ybráni a uznáni, musili býti tz. licentoáni. Kromě eterinářů proáděli kastraci miškaři nebo se jim také říkalo nunádi a řezáči, kteří měli žinostenské opránění a byli pod dozorem úřadů. Oproti tomu se dost zemědělců naučilo řezat kanečky, zde šak docházelo často k malérům a uhynutí. Nebo po takoých umělcích zůstali tz. jednokulčáci, nadělali hodně nepříjemností na jatkách, protože maso mělo typický kančí zápach (jako po moči) a dalo se proto yužíti jen nuceném ýseku. Stáal se také praý opak, že řezník nahlásil zemědělci, že se na jatkách zjistilo, že kanec byl tz. tříkulčák, že prase mělo sobě ještě jedno arle naíc a maso tak bylo znehodnoceno a řezník nemusel yplatit plnou cenu jako za zdraé maso. Hospodář to sice nechápal, ale pak se našel jeden, který chtěl potrzení z Jatek a tím yšly podody řezníků najeo. Od té doby tříkulčáci z Přeštic ymizeli. Ceny selat byly asi takoéto: Kč za 1 kg žié áhy, Kč, Kč, Kč a Kč za 1 kg žié áhy. V roce 1949 bylo na trhu tak 1000 selat a po letech socializace zemědělstí končily trhy na 100 kusech. V létech socializace a sceloání byla snaha trhy rušit, protože tím by se zrušily příjmy kulaků. Byl činěn nátlak i s použitím SNB a jednou dokonce přijel předseda ONV (býalý kočí z Merklína, později major SNB Hradci Králoé) a žádal, aby se trh nekonal. Prohlásil, že když půjde poloina zemědělců do JZD, budeme mít tolik prasat, že nebudeme ědět, co s nimi. Jak to létech budoání socialismu s těmi prasaty bylo a od kolika hodin se stála fronta na kousek bůčku ještě mnozí z čtenářů pamatují. Dle zpomínek pana MVDr. Božetěchy Váchy napsal Slaomír Vácha. Čistá přeštická prasnice 1284 Emilka.V pozadí známý skočický řezník pan Křen kanec Filip (3/4 přeštické prase a 1/4 Sateschwein) z JZD Libkoice JUMP!!! do 30. března 2012 Naše místní akční skupina OS Aktiios e spolupráci s partnery mikroregiony Přešticko, Radyně a Úslaa yhlašuje 3. ročník JUMPu nebo-li grantoého programu pro mládež. JUMP!!! Tak skoč práě teď a chyť sůj nápad, dej průchod sé fantazii a spolu s kamarády si začni sé sny plnit spolu s námi. Jistě umíš něco, co my ne, chceš yzkoušet něco noého, chceš ukázat ostatním, jak užíat žiota, jak se umíš bait a tráit olný čas... možná tím podáš pomocnou ruku dalším... A my tě můžeme finančně podpořit a usnadnit tak cestu... Praidla JUMPu a formulář Žádosti o grant na JUMP OS Aktiios, Nezdice 46, Přeštice, tel. č , , A jak komunikujete s úřadem y? Existují skupiny obyatel, pro které náštěa úřadu není jednoduchou záležitostí. Obecní či městský úřad je sice ětšinou umístěn dosahu bydliště náštěníka, je bezbariéroý, i ozíčkář se něm dokáže pohyboat. Přesto může být pro čloěka se zdraotním postižením zdolání trasy mezi bydlištěm a úřadem ětší komplikací, než by se na prní pohled zdálo, zláště zimním období. Problémy nekončí ani na samotném úřadu kolik úředníků dokáže komunikoat třeba s čloěkem od narození neslyšícím, který má potíže s porozuměním psanému textu a jeho mateřským jazykem je znakoý jazyk? Ve spolupráci s občanským sdružením APPN, které se, mimo jiné, ěnuje zaádění moderních technologií do komunikace neslyšících, bylo práě s ohledem na potřeby zdraotně postižených přizpůsobeno softwaroé prostředí ONIF, umožňující on-line rozhoor úředníka s občanem prostřednictím internetoého připojení, s izuálním kontaktem a archiací záznamu z náštěy. Projekt Virtuální úřad umožňuje, aby občan naštíil úředníka jeho irtuální kanceláři na internetu. Oba se nazájem idí a hooří spolu, záznam náštěy lze následně uložit a dále s ním pracoat. Je možné přizat k rozhooru jednoduchým způsobem další úředníky. Neslyšící občan může yužít on-line tlumočení do znakoého jazyka, kdy se třetím irtuálním účastníkem náštěy stáá službu konající praconík celorepublikoého on-line tlumočnického centra a simultánně překládá zájemný rozhoor úředníkoi do českého jazyka a neslyšícímu do znakoého jazyka, společně ysětlují Marie Horákoá, ředitelka APPN, o.s. a Jarosla Čech, ředitel společnosti, která software yinula. V praxi to ypadá tak, že na weboé stránce úřadu je umístěn graficky proedený příznak či logo, signalizující, zda úředník momentálně je či není online k dispozici. Občan na tento příznak jen klikne a dostane se do irtuálního prostředí on-line kanceláře příslušného úředníka, požádá o stup (tedy zaťuká na deře ) a po poolení stupu (tedy po yzání ) stoupí. Ve irtuální kanceláři lze yužít ideorozhoor nebo chat. Občan komunikuje z pohodlí domoa, prostřednictím počítače a internetu. Vítejte e 21. století. Mgr. Marie Horákoá a Ing. Jarosla Čech Význam Domu historie Přešticka Dům historie Přešticka nabízí široké eřejnosti zajímaé expozice a ýstay již od roku Od sého oteření do roku 2008 byla ředitelkou paní Věra Kokoškoá. V současné době ede DHP jako organizační složku města Přeštice paní Bc. Drahomíra Valentoá. Po stupu do přízemí ás přiítá stálá expozice, která je ěnoána obchodním památkám z 1. poloiny 20. století s kupeckým krámem Karla Fodermajera z Přeštic. V prním patře jsou k idění různé druhy řemesel s nástroji a ýrobky, které přibližují náštěníkům náš region. A e druhém patře je umístěno množstí keramických figurek s různými motiy. Z lastní zkušenosti mohu potrdit, že náštěa DHP opradu stojí za to. Na každém kroku je patrné, že ýstay jsou připraoány elmi pečliě a témata ybírána s citliým důrazem na průřez historií našeho regionu. To dokládá celá řada ýsta za 12 let trání DHP, jako např. Proměny Přeštic, přeštické hospody, Mikroregion Přešticka, 120 let diadla Přešticích, Stopy a doteky Josefa Hláky, 300 let poutě Přešticích apod. Vystaené exponáty šak byly a jsou různorodé. Proto zde byly k idění třeba i fotoobrázky Ey Pilaroé, krojoané panenky atd. To je jen stručný průřez z celé řady uspořádaných ýsta a akcí. Jsem přesědčen, že ýznam Domu historie Přešticka daleko přesahuje hranice našeho regionu i kraje. O tom sědčí pořady, které byly odysílány rozhlasu i teleizi a tím lastně předstaují Přešticko i lidem, kteří u nás třeba ještě ůbec nebyli. Všem, kteří se o to zasluhují, patří náš dík. Nejětší odměnou za tuto práci je jistě náštěnost probíhajících ýsta. Z toho šeho je patrné, že DHP se sými exponáty, často z let minulých, má elký ýznam práě i pro současnost. Tento ýznam idím osobně minimálně e dou roinách. Prní je ta pocitoá a estetická, protože še je krásně proedené a uspořádané. Druhá roina je ta, že DHP seznamuje náštěníky s historií, ale i současností našeho regionu a to i náštěníky z jiných krajů naší republiky, a tím se také naše město stáá známějším. Všem, kteří pracují DHP, přeji tůrčí sílu a nápady do další práce, abychom my náštěníci opět odcházeli z tohoto domu obohaceni o skělé zážitky. Luboš Štych, zastupitel města Přeštice Dolní Lukaice zažije rok slaností a ýročí V roce 2012 si Dolní Lukaici připomeneme různá ýročí. Uplyne např. 300 let od doby, kdy byla dokončena prní etapa ýstaby barokního zámku architektem Jakubem Augustonem mladším. Vrchnost nadále bydlela e staré trzi a nastěhoala se až roce let sé existence letos černu oslaí Sbor dobroolných hasičů Dolní Lukaici. Nárh na založení SDH byl podán 29. prosince 1886, ale k založení došlo až na schůzi obecního zastupitelsta 26. černa Dne 31. března 2012 uplyne 280 let od narození slaného hudebního skladatele Franze Josefa Haydna. Narodil se městečku Rohrau Dolním Rakousku. Už podacáté zaítá do Dolní Lukaice mezinárodní festial Haydnoy hudební slanosti. Tato nejdéle trající přehlídka staré hudby české republice si za dobu sé existence ybudoala pené postaení mezi nejprestižnějšími festialy a plzeňském kraji patří ke zjeům ojedinělým. Letošní dramaturgie festialu přieze do Dolní Lukaice da a možná i tři koncerty. Na tradičním zahajoacím koncertu pátek 14.září ystoupí Orchestr Konzeratoře Plzeň, řízený sým kmenoým dirigentem, posluchačům elmi dobře známým Jiřím Štruncem. Jako sólista se tentokrát předstaí teplický rodák, někdejší člen Vídeňských filharmoniků, houslista Tomáš Vinklát. Abychom se dotkli génioa lukaického pobytu ještě blíže, přiítáme díky laskaosti majitelů lukaického zámku sobotu 15. září dopoledne zámecké kapli s. Jana Nepomuckého, tedy na místě samotným Mistrem Haydnem dotýkaném, prestižní sloenský soubor Musica Aeterna, jedno z nejlepších hudebních těles sého druhu Eropě. Třetí lukaické ystoupení je zatím e fázi plánů a jednání, takže si je ponecháme jako překapení pro posluchače a zejména obyatele Dolní Lukaice. Jubilejní 20. ročník slaností začíná , aby po čtrnácti koncertech a putoání jižním Plzeňskem skončil 22.září lužanské zámecké kapli. Mgr. Ea Klepsoá Turnaj NARAMA OPEN K A R A T E 1. místo kategorii KUMITE (Dorostenci 65 kg) NOVÁK JAN Konalo se Plzni

11 PŘEŠTICKÉ NOVINY ÚNOR 11 Muži TJ Přeštice postupují do semifinále ČP Haloé turnaje e fotbale Poslední prosincoou středu se starší žáci TJ Přeštice utkali se soupeři turnaji Plzni. Haloý turnaj SK Plzeň starší žáci Přeštice Rokycany 4-2 (Ornet, Charát, Zábrš, Baranec), Beroun 1-6 (Kohout), Benešo 1-2 (Míka). Skupina B: 1. Beroun (žák. liga ) 7b, 2. Benešo (ŽL) 7 b, 3. Přeštice 3 b, 4. Rokycany (ŽL) 0 Play off: Přeštice Hořoicko 0-2 o. 7. místo: Přeštice Rakoník 0-3 Celkoé pořadí: 1. Beroun, 2. Klatoy, 3. Benešo, 4. ZČE Plzeň, 5. Rokycany, 6. Hořoicko, 7. Rakoník, 8. Přeštice TJ Přeštice: Jehlík Míka, Ornet, Kohout, Sýkora, Baranec, Rajchart, Charát, Zábrš V Plzni starší žáci ýborně začali (ligoé Rokycany 4-2), ale pak jim došly síly. Byla to Čtrtfinále 38. ročníku Českého poháru mužů sk. I se odehrálo sobotu Plzni, e sportoní hale ZČU na Borských polích. Ač figurují přeštičtí muži na posledním místě proligoé tabulky, odjížděli ke kláním e čtrtfinále Českého poháru s cílem poprat se o postup do semifináloé skupiny. V cestě jim stál lídr proligoé tabulky Plzeň-Újezd, proligoé Opatoice a draé mládí podobě druholigoých Podlázek a Žatce. Hned na úod turnaje naše čekal faorit skupiny Plzeň-Újezd.. Po konečném hizdu se ýsledek zastail na 10:6 pro Plzeň-Újezd. S celkem Opatoic naši sádí prní lize ždy yronané a atraktiní partie a dle předpokladů měl být práě tento zápas soubojem o druhou postupoou příčku. V tomto haloém utkání si naši dokázali již prním poločase ybudoat několikabrankoý náskok, který se pak pokoušeli e zbytku utkání udržet. Oproti proligoým kláním působily Opatoice tomto utkání poněkud odezdaným dojmem a ýsledkem bylo ítězstí Přeštic 15:10. Utkání s druholigoými Podlázky bylo od úodu pod kontrolou Přeštic. Nakonec muži dokráčeli k ítězstí 10:5 a o možném postupu do finále měl rozhodnout poslední zápas se Žatcem. Ten do utkání stoupil elmi draě s cílem potrápit a nejlépe zmařit ambice Přeštic na postup. Našim se úodu nedařilo koncoce a celek ze seerních Čech se tak dostal do edení. Naši nepropadli panice a dokonce poločasu se jim podařilo sronat krok a dostat se do edení. V druhém dějstí se ještě Seeročeši dotáhli, ale Přeštice se zlepšenou obrannou hrou a mnohdy daroanými míči opět utrhly a zítězily 13:10. Postup ještě mohlo zhatit případné ítězstí Žatce nad Plzní-Újezdem posledním utkání turnaje, ale překapení se nekonalo a postup do semifinále tedy mohly slait Přeštice. To se uskuteční opět Plzni na Borských polích 11. února 2012 a soupeřem našich mužů budou celky Plzně-Újezda, Nýřan a Čakoic. Do finále pak posputují da nejlepší. Z ýsledků tohoto turnaje: TJ Plzeň Újezd - TJ Přeštice 10:6, - Žatec 21:8, - Podlázky 16:13, - Opatoice 17:13 TJ Přeštice - Žatec 13:10, - Podlázky 10:5, - Opatoice 15:10 Žatec - Podlázky 10:9, - Opatoice 12:11 Podlázky - Opatoice 11:10 Konečná tabulka: 1. TJ Plzeň-Újezd :40 8 b. 2. TJ Přeštice :35 6 b. 3. TJ Šroubárna Žatec :54 4 b. 4. Sokol Podlázky :46 2 b. 5. Sokol Opatoice n/lab :55 0 b. Sestaa TJ Přeštice: Brankáři: Chmelík Tomáš, Koáč Gabriel Obrana: Zeman Karel, Šik Ondřej, Hajšman Tomáš, Mrskoš Tomáš, Kraus Jan Útok: Lang Rudolf (18 branek), Šelep Kamil (11), Hájek Jarosla (3), Urban Tomáš (2), Ausberger Radek (4), Brada Marek (3), Kydlíček Pael (3) Trenér: Hajšman Václa, edoucí: Chmelík Martin. Stanisla Zadražil oddíl národní házené TJ Přeštice ale ýborná konfrontace s celky ze žákoské ligy. Až na debakl s Berounem náš tým obstál. V neděli 15. ledna se Klatoech uskutečnil haloý turnaj starších žáků. TJ Přeštice FK Nepomuk 0-2, FK Horažďoice 4-4 ( branky: Míka 3, Kuneš ), Viktoria Plzeň (Rajchart, Baranec), Klatoy A 1-1 (Kuneš), Klatoy B 4-1 (Baranec 2, Kuneš, Rajchart), TJ Sušice 1-1 (Kuneš), Kdyně 4-0 (Kuneš 2, Baranec 2). Pořadí: 1. Viktoria Plzeň b, 2. Klatoy A 16 b, 3. Nepomuk 12 b, 4. Sušice 11 b, 5. Přeštice 9 b, 6. Horažďoice 7 b, 7. Klatoy B 4 b, 8. Kdyně 0. TJ Přeštice: Jelínek Míka, Štefl, Ornet, Nosek, Rajchart, Kohout, Kuneš, Baranec, Bluďoský. Martin Knopf, fotbaloý oddíl TJ Přeštice Turnaj e stolním tenisu Jako každý rok na Štěpána se uskutečnil už 13. ročník ánočního turnaje e stolním tenisu sále pohostinstí Řenčích pořádaný sportoním klubem Vodokrty. V pondělí 26. prosince od deíti hodin se opět utkalo deět sportoců u zeleného stolu.přijel i loňský ítěz Rosťa Erhart a také ítěz nedáného turnaje Předenicích Radek Jirák z Borku.Po základní části bylo pořadí následující: 1. R. Erhart, 2. L. Halíček, 3. R. Jirák, 4. L. Louda, 5. M. Kokoška, 6. J. Hodek st., 7. T. Aulík ml., 8. J. Hodek ml., 9. A. Hajžman (jediný zástupce se Řeneč a mimochodem nejmladší účastník). Jsem rád, že si našel cestu ke sportu a doufám,že mu to ydrží.ani další semifináloé zápasy nezměnily pořadí. Luboš Halíček potrdil ítězstí nad Radkem Jirákem, ale nenašel recept na poražení Rosti Erharta a také na Luboše Loudu zbyla už po několikáté bramboroá medaile a prohrál s Radkem Jirákem. Chtěl bych poděkoat šem za účast a popřát jim mnoho sportoních úspěchů noém roce 2012 Luboš Halíček, SK Vodokrty Vítězoé turnaje e stolním tenisu Řenčích. Jistý postup do dalšího kola Českého poháru V poloině ledna se hale ZČU Plzni konalo základní kolo Českého poháru národní házené žen. Zúčastnila se čtyři družsta a zájemné zápasy určily da postupující do semifinále. Nejpre Přeštice porazily Bloice 17:6 (11:2). Přeštický celek e šech řadách přehráal sé soupeřky, ýsledkem bylo narůstající skore, když soupeřky překonaly Klineroou až 16. minutě a snižoaly na 2:9. Ve druhém poločasu dostaly útoku íce prostoru mladší hráčky, proto skore již nenarůstalo tolik. Rozdílnou propast e skore Bloice korigoaly 18. a 20. minutě snížením na 6:17. Branky za Přeštice Žiná 3, Krouparoá 7, Šrámkoá 2, Kasloá 1, Volfoá 4. I druhý zápas skončil ýrazným ítězstím. Přeštice Božko 19:6 (9:1). Výrazně jednostranný ýoj mělo i toto utkání. Obrana Zadražiloá Skáloá Horákoá brance s Klineroou popré kapituloala až jedenadacáté minutě za ýrazného edení 6:0. Předchozí minuty nenechala obrana soupeřkám prostor k ypracoaní šance, ani metr prostoru ke střelbě. Mezera mezi 15. až 21. minutou bez střelené branky přibrzdila přeštický brankostroj. Ve druhém poločasu hodně prostoru útoku dostaly Kasloá a Bradoá A. a dokázaly se i brankoě prosadit. Skóre stoupalo jednostranně, soupeřky byly úspěšné jen z trestných hodů. Branky za Přeštice Žiná 4, Krouparoá 4, Šrámkoá 1, Kasloá 4, Volfoá 4, Bradoá A. 2. Po jistotě postupu do semifinále přišla prohra. Tymáko - Přeštice 17:10 (9:5). Přeštice dokázaly derby držet krok jen do 8. minuty (3:4), dále narůstalo skore jednostranně (20. minuta 3:9). Soupeřky útoku byly rychlejší a přesnější, elkou překážkou pro přeštické útočnice byla brankářka Tymákoa. Dě přeštické branky byla jen malá náplast. Druhý poločas měl dlouho podobný obraz. K částečnému zlepšení došlo na přelomu poločasu, mezi osmou až sedmnáctou minutou se podařilo udržet čisté konto, ale bohužel střelit jen tři branky. Branky za Přeštice Žiná 1, Krouparoá 5, Šrámkoá 1, Volfoá 4. Ostatní zápasy (Tymáko Božko 23:9, Tymáko Bloice 25:8, Bloice Božko 11:17), dále postupuje ítěz Tymáko a druhé Přeštice, třetí skončil Božko, čtrté Bloice. sestaa brankářky H. Klineroá, S. Zadražiloá, obrana L. Zadražiloá, V. Skáloá, H. Horákoá, P. Boškoá, K. Vizingroá, útok J. Žiná, E. Krouparoá, I. Šrámkoá, T. Kasloá, H. Volfoá, A. Bradoá. Hodnocení rozdělil na dě části přeštický trenér Stanisla Zadražil: Splnili jsme poinný úkol, postoupili dále po jistých ýhrách nad Božkoem a Bloicemi. Oba soupeři zdoroali ždy jen několik minut, pak se projeila naše ětší technická yspělost e šech řadách. V těchto zápasech brankářky střídaly po poločase, podobně i obrana, Skáloá a Horákoá, oproti nim Boškoá a Vizingroá. V útoku hodně prostoru dostáaly ty mladší. Proti Tymákou jsme nastoupili s elkým odhodláním, ale ůbec se nám zápas neydařil. Zase jsme dostali lekci z rychlosti, jednoduchosti a nejětší rozdíl byl produktiitě střelby. Dosloa nás ychytala tymákoská Houhoá. Přesnost střelby, to byla nejětší potíž. Semifinále se hraje poloině února, čeká nás ještě hodně práce. Petr Šatra oddíl národní házené TJ Přeštice Národní házenkáři zhodnotili uplynulý rok Oddíloou alnou hromadou zakončili záěru minulého roku přeštičtí národní házenkáři rok Oddíl je přeštické těloýchoné jednotě druhý nejětší, má 223 členů, z toho 115 dospělých a během roku došlo k nárůstu členské základny o necelých dacet členů. Hodně obsáhlý je plán činnosti na rok Patří sem eškerá sportoní činnost i s pořádáním tří turnajů a letního ýcikoého tábora pro mládež. Oddíl si zal na starost i organizaci druhé nejyšší soutěže kategorii mladších žaček, celostátního turnaje Poháru ČR. Členy oddílu čeká práce při úpraě celého areálu. Náš areál je noý, patří mezi nejlepší republice. Máme ještě další plány, kterými chceme ylepšit prostředí. Třeba zázemí pro hlasatele, musíme zajistit pokácení starých, nemocných stromů, připomněl nástinu akcí a práce Stanisla Zadražil. Radostná byla kontrola naplánoaných akcí za rok Bylo konstatoáno splnění e šech bodech, když oddíl naíc organizačně zajistil podzimní školení noých trenérů národní házené. Činnost jednotliých družste zhodnotili trenéři, od přípraky až po družsta dospělých. Úspěšnější tentokráte byly ženské složky. Dorostenky po druhém místu oblasti ybojoaly na celostátním Poháru SNH stříbrné medaile, béčko žen yhrálo oblastní přebor bez ztráty jediného bodu a celek ligoých žen obsadil 3. místo e finále Českého poháru, zde byla jako nejlepší brankářka yhodnocena přeštická m. n. h. Helena Klineroá. Budoucnost oddílu idí dobře Karel Tušek: Po náboru se utořila přípraka, dobře fungují další žákoská družsta. Dobrá práce s mládeží je základ. Mládežnické složky, družsta kluků a děčat e šech kategoriích, to je spráný krok a jistota další činnosti oddílu. Oddíl bez mládeže nemá žádnou budoucnost. Samozřejmě je třeba i dostatek trenérů. Petr Šatra oddíl národní házené TJ Přeštice Oddíloá ýroční schůze národních házenkářů se nesla příjemné atmosféře. Foto Petr Šatra Přijďte podpořit přeštické odáky na mistrostí Plzeňského kraje eskymoání Vodácké oddíly KČT Úhlaa a TOM Úhlaa zou šechny odáky na 3. ročník Oteřeného mistrostí Plzeňského kraje, které se bude konat dne od 10 hodin na plaeckém bazéně SK Radbuza Plzeň, Kozinoa ul. 3. Záod má dě disciplíny: 1. Eskymoání na čas, kdy soutěžící musí absoloat trať, během které musí otočit předepsaný počet eskymáků 2. Eskymoání na počet, kdy soutěžící musí e stanoeném limitu absoloat co možná nejíce eskymáckých obratů. Záod se koná kategoriích muži, ženy, junioři, juniorky, žáci, eteráni, eteránky. Prní tři soutěžící každé kategorii obdrží diplom a hodnotné ceny, ítěz každé kategorii obdrží titul Přeborník Plzeňského kraje eskymoání. Vítězoé z každé kategorie budou poté nominoáni na mistrostí České republiky, které se uskuteční Brně. V loňském roce se na republikoé soutěži umístili zástupci Plzeňského kraje na předních pozicích! Jako doproodný program proběhne ýtarná soutěž pro děti do 15 let o nejkrásnějšího eskymáka, která je určena nejen pro záodníky. Bližší informace a podrobná praidla záodu najdete na Přihlášky posílejte do 16. února 2012 na nebo na tel. číslo na Hanka Žambůrkoá KČT a TOM Úhlaa

12 PŘEŠTICKÉ NOVINY Zimní haloý pohár přípraek 2012 V sobotu se konal Zimní haloý pohár přípraek Plzni, tělocičně ZŠ, Zábělská ulice. Osm družste bylo rozděleno do dou skupin. Hrací doba byla 1x18 min. Soutěže této kategorie se Západočeské oblasti hrají oblíbeným trojkoým systémem, kdy družsta hrají poli e třech hráčích, kteří útočí i brání a hřiště není dělené na třetiny. Praidla jsou ale jako národní házené. Oddíl TJ Přeštice yslal na turnaj 3 družsta, dě díčí a jedno smíšené. A skupina: Sokol Tymáko, TJ Přeštice smíšené, TJ Plzeň Újezd A, TJ Přeštice A díky B skupina: TJ Vřeskoice, TJ Božko, TJ Přeštice B - díky, TJ Plzeň-Újezd B Z ýsledků družste Přeštic e skupinách: TJ Přeštice B díky - Plzeň-Újezd B 3:11, - Božko 1:11, - Vřeskoice 1:6 TJ Přeštice smíšené družsto - Tymáko 3:11, - Plzeň-Újezd A 5:9, - TJ Přeštice A 7:2 TJ Přeštice A díky - Plzeň-Újezd A 2:9, - Tymáko 0:12 Tabulka skupiny A: 1. TJ Vřeskoice 6 bodů 2. TJ Božko 4 b. 3. TJ Plzeň-Újezd B 2 b. 4. TJ Přeštice B 0 b. Tabulka skupiny B: 1. TJ Plzeň-Újezd A 6 b.. 2. Sokol Tymáko 4 b. 3. TJ Přeštice smíšené 2.b. 4. TJ Přeštice A 0 b. Výsledky družste Přeštic e skupině o místo: TJ Přeštice smíšené družsto - TJ Přeštice B 5:5, - TJ Plzeň-Újezd B 9:10 TJ Přeštice B - TJ Přeštice A 7:2 TJ Přeštice A - TJ Plzeň-Újezd B 4:8 Konečné pořadí ZHP přípraek 2012: 1. TJ Vřeskoice chlapci ěkem mladších žáků 2. TJ Plzeň-Újezd A díky hrající soutěž mladších žaček 3. TJ Božko chlapci 4. Sokol Tymáko díky 5. TJ Plzeň-Újezd B chlapci 6. TJ Přeštice smíšené družsto 7. TJ Přeštice B díky 2. tříd 8. TJ Přeštice A díky 3. tříd Palína Sedláčkoá (TJ Přeštice B) yhlášená nejlepší brankářkou turnaje. Sestay družste Přeštic: TJ Přeštice B brankářka: Palína Sedláčkoá hráčky poli: Veronika Routoá (2), Marika Kriegelsteinoá (3), Karolína Sedláčkoá (1), Eelína Sedláčkoá, Helena Voráčkoá (11), Michaela Jelínkoá, Kristýna Nalezená trenér: m.n.h Stanisla Zadražil TJ Přeštice A brankářka: Kristýna Moulisoá hráčky poli: Barbora Steineroá (6 branek), Natálie Hrdonkoá (2), Veronika Šalomoá, Kristýna Kunešoá (1), Lucie Kratochíloá (1), Andrea Halíčkoá, Jana Hrabětoá trenérka: Ea Krouparoá TJ Přeštice smíšené družsto brankáři: Tadeáš Vlček, Matyáš Štýs hráči poli: Milan Janoch (21 branek), Filip Seifert (4), Vojtěch Hrubý (1), Vít Janoušek, Martina Halíčkoá (2), Karolína Mourkoá (1) trenér: Filip Albl Stanisla Zadražil oddíl národní házené TJ Přeštice Tělesná ýchoa pololetí za jedna Prní podzimní soutěží na naší škole býá již tradičně Atletický čtyřboj. Sjíždí se na něj záodníci škol z celého okresu, aby si tu poměřili sé ýkony e sprintu, ytralosti, skoku a hodu. Na stupně nejyšší i letos ystoupila e šech kategoriích družsta naší ZŠ a ybojoala si tak postup do krajského finále, jež se koná letos dubnu. Nejlepšího bodoého hodnocení ůbec (8845 b) dosáhlo družsto mladších díek e složení: Radoá A., Nehasiloá, Šteflíkoá, Šaškoá a Burianoá. Tatáž děčata (posílena o Radoou Elišku) suerénně zítězila na okresním i krajském finále přespolním běhu. Stejně skěle si edli i mladší chlapci (Krs, Wolhmut, Sýkora, Krýsl, Vlach a Hodan). V kategorii starších se prenstí z okresního kola na krajském nepodařilo obhájit - díky doběhly třetí a hoši čtrtí. Orion florbal cup je soutěž pro talentoané florbalisty. Mladší hoši (Ornet, Štefl, Šašek, Sýkora, Šmrha, Skála, Marina, Bluďoský, Krs, Rajchart a Duchek) se ítězstím okresním přeboru probojoali do krajského, kde skončili třetí. Starší hoši čtrtým místem okresním kole opustili soutěž. Dalším haloým sportem k měření ýkonů školní mládeže je košíkoá. Ani zde nenašla jak děčata (Leoroá, Kubešoá, Radoá, Šédoá, Moracoá, Beštoá, Žiná, Šperloá, Šlédroá a Sýkoroá), tak hoši (Hořký, Vintr, Šalom, Kohout, Nosek, Charát, Rajchart, Baranec, Zábrš a Fikrle) sého pokořitele a z turnaje odcházeli se zlatými poháry. Příliš se nám šak nedařilo házené, žáci i žákyně skončili krajském finále na 5. místě. Možná jim chyběla zkušenost z kola okresního, které bylo z nedostatku zájmu škol zrušeno. Naproti tomu elmi yronaná byla utkání na okresním přeboru odbíjené, kde o pořadí na stup- ních ítězů rozhodoal yšší poměr míčů, a tak díky skončily druhé a hoši třetí. Noě jsme yslali sé reprezentantky na okresní turnaj aerobiku. Triumfoala zde hlaně mladší děčata:1. m. Kozloá, 2. m. Voráčkoá, 3. m.machuldoá. Talentoaní fotbalisté naší školy zabodoali e školní futsaloé lize, kdy tým starších žáků krajské kalifikaci skončil druhý a mladší žáci (Bešta, Kokoška, Naxera, Křenek, Drulyak, Běl, Bluďoský, Duchek, Ornet, Štefl, Sýkora) ní zítězili. Nejmasoější akcí byly Projektoé dny TV 8. a 9. ročníku. Ti pohyboě nadanější soupeřili o prenstí e Vánočním turnaji košíkoé a zbylí žáci absoloali ten den exkurze do různých sportoišť města. Zde je čekala jak teoretická, tak hlaně praktická část. Poděkoání patří Mgr. Š. Korcoé (fyzioterapie), pí Dáše Pokorné (spinning), pí Heleně Hodanoé (Zumba, Flirt dance), p. Kreysoi (posilona Blue House) a p. Kotoroi (bowling), kteří přizpůsobili soji praconí dobu i ýši stupného školní mládeži. A tak si myslím, že si ýbornou z TV pololetí rozhodně zasloužíme. Mgr. Ilona Malátoá, ZŠ Přeštice Přátelská utkání fotbaloého oddílu TJ Přeštice Palína Sedláčkoá nejlepší brankářka turnaje. Družsto díek národní házené. Od horní řady zlea: Kriegelsteinoá Marika, Routoá Veronika, Voráčkoá Helena, Sedláčkoá Palína, Sedláčkoá Eelína, Nalezená Kristýna, Sedláčkoá Karolína, Jelínkoá Michaela Steineroí Barbora, Halíčkoá Andrea, Šalomoá Veronika, Hrdonkoá Natálie, Moulisoá Kristýna, Hrabětoá Jana, Kunešoá Kristýna, Kratochíloá Lucie. ÚNOR 12 A muži Zahájili zimní příprau pod edením trénera Luďka Šilhánka a hrajícího asistenta Franty Šambergra V mužstu nedošlo k elkým změnám. O hráče, kterým skončilo hostoání (Luboš Růžička a Jirka Hrdlička), máme nadále zájem. Některé noé hráče budeme zkoušet přípraných zápasech,ale předeším se bude jednat o naše mladé odchoance. Jen Vašek Uzlík se stal sportoním manažerem Senca, a tak na jaře neodehraje plný počet zápasů. Mužsto se zúčastní zimního soustředění na Hamrech termínu Rozpis přátelských zápasů: SO Zbiroh Přeštice ST Přeštice Rapid SO ZČE Plzeň Přeštice SO Nýřany Přeštice ST Bloice Přeštice SO Křimice Přeštice SO Černice Přeštice SO Přeštice Nepomuk (hřiště Přeštice) B muži V mužstu došlo ke změně trénera. Petra Tuška, který se přesunul ke staršímu dorostu, nahradil Standa Trnka, který se pokusí s hráči o malý zázrak, a to zachránit I. B třídu. Bude to elmi těžké, protože 4 získané body na podzim nedáají elkou naději. Rozpis přátelskýh zápasů: SO Sokol Lhota Přeštice B (UMT Zruč) SO Žákaa Přeštice B (hriště Nezěstice ) NE Senco B Přeštice B (UMT Senco) SO Přimda Přeštice B (UMT Tacho) SO Přeštice B Krchleby (NH Přeštice) NE Přeštice B Staňko (NH Přeštice) Martin Knopf, fotbaloý oddíl TJ Přeštice Smíšené družsto házenkářů a házenkářek. Horní řada zlea: Janoch Milan, Seifert Filip, Štýs Matyáš, Janoušek Vít. Spodní řada zlea: Vlček Tadeáš, Mourkoá Karolína, Halíčkoá Martina, Hrubý Vojtěch. Diadelní spolek Úhlaan a KKC 1Přeštice 11113_pf_inzerce_2Q_138x80_Tydenik_Pernstejn.indd si ás doolují pozat od hodin na Masopustní průod sraz masek: Městský park Masky ítány. Soutěž o nejkrásnější masku. Zkusme ytořit noou tradici našem městě. PŘEŠTICKÉ NOVINY ydáá Město Přeštice :24:54 Sídlo redakce Kulturní a komunitní centrum Přeštice, Masarykoo nám. 311, Přeštice, tel Vychází 1x měsíčně, s ýjimkou srpna, nákladu 2000 ýtisků. Cena za 1 ýtisk 8 Kč. Roční předplatné 140 Kč. Příspěky a inzerci přijímá ždy do 15. měsíci KKC Přeštice. Litografie 6 X s.r.o. Tisk NAVA TISK, spol. s r. o. Registroáno OkÚ Plzeň-jih pod po. Č /95. Zodpoědná redaktorka Mgr. Martina Míškoá. Redakce neodpoídá za obsah článků a příspěků poskytnutých čtenáři.

Závěrečný účet města Kouřim za rok 2012. Město Kouřim, Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IC 00235482, DIC CZ00235482

Závěrečný účet města Kouřim za rok 2012. Město Kouřim, Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IC 00235482, DIC CZ00235482 Záěrečný účet města Kouřim za rok 2012 Město Kouřim, Míroé náměstí 145, 281 61 Kouřim IC 00235482, DIC CZ00235482 1 Obsah: 1) Údaje o plnění příjmů a ýdajů za rok 2012 (Příloha č. 1 a č. 2) 2) Hospodářská

Více

2011 Město Horní Slako (dále jen Město") obdrželo dne 20.12.2011 od pana L. J. (dále jen..žadatel") žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o sobodném přístupu k informacím. Žadatel požadoal po

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 1.9.2014

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 1.9.2014 Zápis z eřejného zasedání zastupitelsta obce Terešo konaného dne 1.9.2014 Začátek : 19,00 hodin Přítomno : iz. prezenční listina příloze Omluen: Program: 1. Úod, schálení programu 2. Kontrola plnění minulých

Více

AKTIVITY PROJEKTU V KOSTCE

AKTIVITY PROJEKTU V KOSTCE Číslo ydání: 02/2014 Elektronický zpraodaj projektu Prolomit zeď Unitř tohoto ydání: AKTIVITY PROJEKTU V KOSTCE Aktiity projektu kostce 1 Prorodinná politika města Třebíče 1-2 Podnik podporující rodinu

Více

Zasláno E - mailem. V Roudnici nad Labem 20. února 2010

Zasláno E - mailem. V Roudnici nad Labem 20. února 2010 Zasláno E - mailem r předseda Ústaního soudu České republiky Joštoa 8 660 83 Brno V Roudnici nad Labem 20. února 2010 Věc: Stížnost proti Ústaního soudu České republiky, který podle J 163a zák. 140/1931

Více

Pořádá: Generální partner:

Pořádá: Generální partner: Týnecké Napoleonské slanosti 11.-13.ketna Pořádá: Generální partner: Akci pořádá Císařská Slakoská Garda La Garde Impériale d'austerlitz (G.I.A.) o.s. a obec Velký Týnec e spolupráci se Středoeropskou

Více

PRÍKAZNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

PRÍKAZNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění í 35.RV1SNÍ < ^ CO FrsT*36 5G*VôOocô Smloua č. T-340-00/15 c. PRÍKAZNÍ SMLOUVA uzařená souladu s ustanoením 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platném znění Smluní strany Příkazce: Zapsaná

Více

Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa školy

Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa školy Výroční zpráa o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešo za školní rok 2012/2013 Č.j.: S11/13 1. Základní údaje o škole 1.1 škola náze školy Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešo adresa školy

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Zpracování průkazu energetické náročnosti budov

Zpracování průkazu energetické náročnosti budov NEMOCNICE BŘECLAV, příspěkoá organizace U nemocnice 1, 690 74 Břecla telefon: +420 519 315 111, fax +420 519 372 112, www.nemb.cz IČ: 00 390 780, DIČ: CZ00390780, zapsaná Obchodním rejstříku u Krajského

Více

VLIV SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ NA VĚTRANÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

VLIV SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ NA VĚTRANÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE VLIV SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ N VĚTRNÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE ZÁKLDNÍ PŘEDPOKLDY Konstrukce douplášťoých ětraných střech i fasád ke sé spráné funkci yžadují tralé ětrání, ale případě, že proedeme, zjistíme, že ne

Více

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 Hodnotící zpráva o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 V Přešticích dne 12. 2. 2010 zpracovala koordinátorka projektu Zdravé město Přeštice Eva Česáková Hodnotící

Více

MARKETING A KOMUNIKACE V LESNÍ PEDAGOGICE

MARKETING A KOMUNIKACE V LESNÍ PEDAGOGICE MARKETING A KOMUNIKACE V LESNÍ PEDAGOGICE Seminář: Jak na handicapy lesního pedagoga Kouty n. D.,12.-13. 11. Ing. Jan Řezáč Záměr semináře Vytořit platformu, která finančně, organizačně a metodicky zajistí

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Logo 100%, ochranná zóna loga

Logo 100%, ochranná zóna loga Logo 100%, ochranná zóna loga x Logo 100%, ochranná zóna loga x Kafka školu nejpre Masné naštěoal ulici 12 (1889 1893), Německou poté chlapeckou Německé obecnou gymnázium paláci Golz-Kinských na Staroměstském

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD S TÁBORÁKEM

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD S TÁBORÁKEM e.č. MK ČR A 10345 Vydal: Městský úřad Úsov dne: 30.4. 2010 2/2010 POZVÁNKY V pátek 7. května 2010 se bude konat LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD S TÁBORÁKEM Program: - od 19,00 hodin bude hrát na náměstí dechová hudba

Více

Zúčastním se roznášení betlémského světýlka. prospěšné činnosti (brigády...) 4. Název: v. 5. Název: v. Název: Název:

Zúčastním se roznášení betlémského světýlka. prospěšné činnosti (brigády...) 4. Název: v. 5. Název: v. Název: Název: MOUDROST moje znalosti = edoucí jo = jiná osoba r = rádce k = kamarád 1. Charitatiní činnost S oddílem/družinou se zúčastním charitatiního projektu Zúčastním se roznášení betlémského sětýlka. 2. Jiná charitatiní

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009 Kronika města Lanškrouna Rok 2009 Leden Už poosmadvacáté vyrazili turisté v sobotu na trasy pochodu Na Nový rok první krok, který pořádá lanškrounský odbor Klubu českých turistů. Tentokrát si jeho účastníci

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Když už se někdo potřebuje zbavit pytlů s odpady, ať je prosím aspoň složí na místech určených ke svozu - tedy ke kontejnerům - a nehází

Když už se někdo potřebuje zbavit pytlů s odpady, ať je prosím aspoň složí na místech určených ke svozu - tedy ke kontejnerům - a nehází Sedlišťský zpraodaj 3/2013 Tající sníh odkrýá noé černé skládky, odpady je přitom možné odezdat zdarma T ající sníh postupně odkrýá spoušť, kterou obci přes zimu způsobili andaloé: Černé skládky se objeily

Více

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h.

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h. Festival fantazie 2014 datum začátku akce: 27.06.2014 datum ukončení akce: 06.07.2014 místo konání: KD Junior, sokolovna, kino, hotel Fantazie stručný popis akce: sci-fi, vesmír, technika, horor, záhady,

Více

2008-2009. Základní škola. Vidlatá Seč

2008-2009. Základní škola. Vidlatá Seč VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009 Základní škola Vidlatá Seč 1. Charakteristika školy Základní škola Vidlatá Seč Příspěvková organizace Zřizovatel: Obecní úřad Vidlatá Seč Ředitelka školy: Mgr.Věra Rejsová E-mail:

Více

OVĚŘOVÁNÍ DÉLKY KOTEVNÍCH ŠROUBŮ V MASIVNÍCH KONSTRUKCÍCH ULTRAZVUKOVOU METODOU

OVĚŘOVÁNÍ DÉLKY KOTEVNÍCH ŠROUBŮ V MASIVNÍCH KONSTRUKCÍCH ULTRAZVUKOVOU METODOU XVI. konference absolentů studia technického znalectí s mezinárodní účastí 26. - 27. 1. 2007 Brně OVĚŘOVÁNÍ DÉLKY KOTEVNÍCH ŠROUBŮ V MASIVNÍCH KONSTRUKCÍCH ULTRAZVUKOVOU METODOU Leonard Hobst 1, Lubomír

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Příloha 01. Deskriptory kvalifikačních úrovní Národní soustavy povolání

Příloha 01. Deskriptory kvalifikačních úrovní Národní soustavy povolání Příloha 01 Deskriptory kalifikačních úroní Národní soustay poolání Znalosti teoretické a faktické (aplikoatelné e ýkonu ) Doednosti kognitiní - použíání logického, intuitiního a tůrčího myšlení a doednosti

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Vrchotojanovický měsíčník 03/2013

Vrchotojanovický měsíčník 03/2013 Vrchotojanoický měsíčník 03/2013 Výchoa dětí je činnost, při níž musíme obětoat čas, abychom ho získali. JEAN JACQUES ROUSSEAU ZE SAMOSPRÁVY MĚSTYSE Rada městyse uplynulém období mimo jiné: byla informoána

Více

Miroslav Rovenský a jeho přátelé si vás dovolují pozvat na BENEFIČNÍ SENÁTOUR 2011 27. února 2011-17.00 28. února 2011-18.30 4. březen 2011-17.00 5. března 2011-17.00 12. března 2011-17.00 KLADNO, Kostel

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

DOMOVNÍČEK. Číslo 1/2013. DS Věstonická Domovníček č. 1/2013 Stránka 1

DOMOVNÍČEK. Číslo 1/2013. DS Věstonická Domovníček č. 1/2013 Stránka 1 DOMOVNÍČEK Číslo 1/2013 DS Věstonická Domovníček č. 1/2013 Stránka 1 Slovo ředitele Domova pro seniory Věstonická Ing. Rudolfa Nytla Vážení čtenáři, dnes se Vám dostává do rukou první vydání našeho zpravodaje,

Více

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice Leden 2010 ŽIVOT U NÁS Vážení obyvatelé, právě se Vám dostává do ruky výtisk nultého vydání zpravodaje Život u nás Mé přání je, aby tento zpravodaj vycházel pravidelně

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE PLZEŇ 10. 11.11.2011 DLOUHODOBÁ PÉČE V POJETÍ CHARITY ANEB PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FARNÍ CHARITA -20 LET NAŠÍ ORGANIZACE VE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH Ředitelka Miloslava

Více

PROČ PRÁVĚ MY? Ústí nad Labem. Most Letohrad. Praha Karviná. Jihlava. Hradec Králové. Pardubice

PROČ PRÁVĚ MY? Ústí nad Labem. Most Letohrad. Praha Karviná. Jihlava. Hradec Králové. Pardubice PROČ PRÁVĚ MY? Největší klub ve východních Čechách Perspektivita dlouhodobého vývoje Obsazeny všechny nejvyšší soutěže Výchova mladých hráčů reprezentující klub i Českou republiku na Mistrovství světa

Více

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz KVĚTEN 2013 Rok 2013 KONTEJNERY, TŘÍDĚNÍ ODPADŮ Po obci bylo změněno rozmístění kontejnerů na tříděný odpad. Vznikla nová sběrná místa: za Starou hospodou (plast) a u močidla (plast, sklo). Stará, již

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2003

V Ř E S K O V Á K březen 2003 V Ř E S K O V Á K březen 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, počasí se sice tváří, jako by se ho běh času vůbec netýkal a tak by se leckomu mohlo zdát, že čas vlastně neplyne, ale prostý fakt, že držíte

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2004

V Ř E S K O V Á K březen 2004 V Ř E S K O V Á K březen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,dostává se vám do ruky březnové číslo Vřeskováka a to číslo rozšířené o jeden volný list. Na tomto listu budete mít možnost ovlivnit další

Více

Přehled mateřských škol. zřizovaných statutárním městem Liberec

Přehled mateřských škol. zřizovaných statutárním městem Liberec Přehled mateřských škol zřizoaných statutárním městem Liberec únor 2014 PŘÍLOHA libereckého zpraodaje 1 Mateřské školy Liberci Péče o děti je na prním místě a kalita poskytoaného předškolního zděláání

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

Celostátní setkání pacientů 19. 10. 2012. LYMFOM HELP, o.s.

Celostátní setkání pacientů 19. 10. 2012. LYMFOM HELP, o.s. Celostátní setkání pacientů 19. 10. 2012 LYMFOM HELP, o.s. OBSAH 1. O sdružení a hlavní oblasti činnosti 2. Významné projekty a aktivity v roce 2012 3. Výhled do roku 2013 O SDRUŽENÍ A HLAVNÍ OBLASTI ČINNOSTI

Více

Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie

Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie Volební noviny č. 2 Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie Hnutí NEZÁVISLÍ a sdružení PRO Vratimov bude prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce

LUDĚK MÍČEK starosta obce Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás všechny pozdravil na stránkách našeho zpravodaje. Zima nám utekla a myslím si, že ke spokojenosti nás všech. Naše nově zakoupena sněžná fréza vyjela jednou, ale alespoň

Více

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE.

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE. PŘEPYCHYinfo PŘEHLED AKTUALIT / LEDEN 2016 Vážení spoluobčané, s přibývajícími úkoly, které řeší obecní samospráva, výbory a komise, jsme se rozhodli k vydávání měsíčního listu - aktuálních informací obce

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Košetický zpravodaj. košetických. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu. stromu

Košetický zpravodaj. košetických. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu. stromu Košetický zpravodaj číslo 58 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu Na první adventní neděli 3. prosince připravujeme od 16 hodin Slavnostní rozsvícení vánočního stromu před místním kostelem. Srdečně zveme

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014.

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014. Hezké středeční odpoledne, srdečně Vás vítáme u druhého prosincového zpravodaje Střední školy služeb a řemesel Stochov. Letošní poslední vydání! A tak přejeme vše jen to nejlepší do nového roku 2015. Zůstanete

Více

ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Lenka Brettlová, Ing. Petr Kollert,

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

DOMOVNÍČEK. č. 2/2013. DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1

DOMOVNÍČEK. č. 2/2013. DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1 DOMOVNÍČEK č. 2/2013 DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1 Slovo ředitele Domova pro seniory Věstonická Ing. Rudolf Nytl ředitel DS Věstonická Adventní doba a vánoční svátky jsou čas klidu a pohody,

Více

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání Vážení přátelé - dobrovolní hasiči, dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha,

Více

Kulturně-společenský život v Polici nad Metují. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro 2015

Kulturně-společenský život v Polici nad Metují. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro 2015 Kulturně-společenský život v Polici nad Metují VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro Kulturně-společenský život v Polici nad Metují VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro ZÁKLADNÍ INFORMACE Sběr dat: únor březen Forma distribuce:

Více

dále zaslánu také na tytu adresy

dále zaslánu také na tytu adresy Zasláno E - mailem Prezident České republiky Václa Klaus Praha - Hrad 119 08 dále zaslánu také na tytu adresy Vláda České republiky nábřeží Edarda Beneše 4 118 01 Praha 1 - Malá Strana Poslanecká sněmona

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Kupní smlouva na dodávku lancet, bezpečnostních a testovacích proužků pro glukometry uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Kupní smlouva na dodávku lancet, bezpečnostních a testovacích proužků pro glukometry uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Kupní smloua na dodáku lancet, bezpečnostních a testoacích proužků pro glukometry uzařená níže uedeného dne, měsíce a roku mezi: lancet 1. Kupující Nemocnice Břecla, příspěkoá organizace se sídlem: U Nemocnice

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu.

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu. Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel: Hlavní město Praha pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely Vážení a milí čtenáři, říjen 2012 9. ročník, č. 10 teplé

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na květen 2013 Termín: středa 22. 05. 2013 od 19 hodin v budově OÚ Nedrahovice

Více

ZAJEČOVSKÉ NOVINY ZAJEČOVSKÉ SPOLKY Včelaři v Zaječově Založení včelařského spolku v Zaječově bylo 8.února 1938. Spolek sdružoval včelaře ze Zaječova, Kvaně, Olešné a Jiviny. Měl 28 členů, kteří chovali

Více

Letní mezinárodní seminář karate 2012

Letní mezinárodní seminář karate 2012 Letní mezinárodní seminář karate 2012 Pardubický oddíl na CC 2012: nohoře: mistr Pavel Trunec, Stanislava ubešová, Jan Varmuža, Zdeněk Vyhnálek Martin Goláň, Aleš Mikšík, Jiří Michek, Jan Kučera, Ondřej

Více

Sbírka A - Př. 1.1.5.3

Sbírka A - Př. 1.1.5.3 ..5 Ronoměrný ohyb říklady nejnižší obtížnosti Sbírka A - ř...5. Kolik hodin normální chůze (rychlost 5 km/h) je od rahy zdálen Řím? Kolik dní by tuto zdálenost šel rekreační chodec, který je schoen ujít

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Zápis ze 3. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 09.03.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č.

Zápis ze 3. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 09.03.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č. Zápis ze 3. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 09.03.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č. 221, ÚMČ Praha 7 Seznam členů komise: František Vosecký - předseda PhDr. Richard

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA NA ÚROVNI A1 PODLE SERR PRO TRVALÝ POBYT V ČR (MODELOVÁ VERZE) 1 ČÁST I: Čtení s porozuměním Úloha 1: Čtěte a pracujte s texty. Řešte úlohy 1-7. Je to pravda (ano), nebo není to

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

725. výročí založení města

725. výročí založení města 5/ POZVÁNkA NA 725. VýROČÍ ZALOŽENÍ MĚSTA POČÁTkY Citát měsíce Sponzoři: Město Počátky srdečně ze oslau 725. ýročí založení města sobota 17. kět Dopolední program: Oslay budou zahájeny 8 hodin mší satou

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

Zpráva o činnosti městské policie za rok 2014

Zpráva o činnosti městské policie za rok 2014 Zpráva o činnosti městské policie za rok 2014 - Místní záležitosti veřejného pořádku V roce 2014 se na zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku na území města Nymburka a plnění dalších úkolů

Více

Dynamika vozidla Hnací a dynamická charakteristika vozidla

Dynamika vozidla Hnací a dynamická charakteristika vozidla Dynamika ozidla Hnací a dynamická charakteristika ozidla Zpracoal: Pael BRABEC Pracoiště: VM Tento materiál znikl jako součást projektu In-TECH, který je spoluinancoán Eropským sociálním ondem a státním

Více

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2007 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Informace o povolení k nakládání s vodami a jejich platnost od 1.1.2008 2.

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II.

NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II. NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II. Toronto - Ottawa - Montreal Projekt Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci Neviditelné oběti komunismu II. červenec 2005 strana 2 Neviditelné oběti komunismu II. se uskutečnil za

Více

NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO

NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO Tamara Čopová Jiří Čechák Natálie Havlová Filip Wlodarczyk a Mgr. Zdeněk Brila Náš žákovský tým osmé třídy Základní a mateřské školy Jaroslava Seiferta

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka Po Šluknově a okolí (vůdcovská práce) Antonín Matějka 23. února 2008 1 Úvod Dost často k nám na základnu přijíždí různé návštěvy. A proto jsem se rozhodl napsat pár návrhů na výlety po okolí Šluknova.

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více