romantická inspirace lidovým folklórem pro dekoraci, obhajoba ekonomických a sociálních reforem, boj proti industriální společnosti.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "romantická inspirace lidovým folklórem pro dekoraci, obhajoba ekonomických a sociálních reforem, boj proti industriální společnosti."

Transkript

1 Arts and Crafts Objevuje se téma uměleckých řemesel, představovaných jako homogenní a ucelené hnutí. Začíná na konci 19. století a končí kolem roku Šlo o negaci v 19. století zrozené industrializované společnosti, která se vracela k rukodělné práci jako nejkrásnější a tvrdila, že průmysl a strojová výroba je nebezpečí společnosti. Hnutí se orientovala na romantické tradice středověku a protestantismu, čerpala z myšlenek Johna Ruskina a Williama Morrise. Venkovské pojetí života a návrat k přírodě se projevil především ve velkém ovlivnění výstavby rodinných domů inspirovaných anglickými venkovskými domy (lidovější cottage a panský manor). Estetika hnutí ovlivnila moderní styl přelomu 19. a 20. století (secese, art nouveau, modern style, Jugendstill). Hlavní představitelé: John Ruskin, William Morris, Richard Norman Shaw ( ), Philip Speakman Webb ( ), Charles Robert Ashbee ( ), M. H. Baillie Scott ( ). Hlavní principy hnutí: Obhajoba tradičního řemesla při užití jednoduchých forem, středověká romantická inspirace lidovým folklórem pro dekoraci, obhajoba ekonomických a sociálních reforem, boj proti industriální společnosti. Významné události a stavby Arts and Crafts 1883 Založení Arts and Crafts Exhibition Society 1883 Začátek vydávání časopisu The Studio popagujícího Modern Style Red House, venkovský dům pro Williama morese, anglické hrabství Kent, Phillip Speakman Webb. Nepravidelný racionální půdorys tvaru L, zcela odlišný od všech předchozích pravidel architektury. Vstupní hala s rohovým schodištěm které vedlo do druhého podlaží s intimnějšími prostory dům je tak členěn na společenskou (hala, jídelna, kuchyně, salon) a intimní část (ložnice a salon pro rodinu). Ze vstupních hal se postupně staly hlavní obytné prostory. V místnostech byly krby, obvykle umístěné na osu symetrie. Fasáda postrádá ozdoby, je z režného zdiva (přiznání přírodního materiálu), zvýrazněna je studna, viditelné jsou komíny vysoké kvůli nižší výšce místností. Základem interiérové estetiky se stávají ornamenty a rostlinné dekory. Dbá se na řemeslné detaily, vznikají modelové řady nábytku s jednoduchými plochami a zasklenými vitrínami (řada Mission od G. Stickleyho), interiéry jsou stylizovány do jednotného designu (trámy, dveře, nábytek). Venkovský sům Leyes Wood, sídlo pro Jamese W. Temple, Norman Shaw 1868 velké prosklené plochy drobně členěných oken, ateliér s vrchním osvětlením. Werkbund Ke hnutí Arts and Crafts začali posléze vzhlížet i architekti z Evropského kontinentu. Významný byl Hermann Muthesius, sepsal knihu Das Englische Haus a posléze zakládá umělecký svaz Werkbund, který kopíruje myšlenky Arts and Crafts a přepisuje je do německého prostředí. Hnutí se tává vzorem pro další spolky po celé Evropě. Vlastní dům Hermanna Muthesia učesanější půdorys, vyšší místnosti a širší schodiště (vinou německých předpisů), nábytek také geometrický. Elena Klinik, Kassel, Muthesius 1913 bay window

2 Modern style Styl inspirovaný hnutím Arts and Crafts, víceméně jeho pokračování v Británii. Hlavní roli hrál Skot Charles Mackintosh 1857 Vznik School of Design v Londýně 1891 Vytvoření Century Gild v Londýně (dílna pro interiéry) Whitechapel Art Gallery, Londýn, Charles Harrison Towsend Windy Hill House, Charles Rennie Macintosh , omítka. Hill House, Helensburgh, Mackintosh Uměleckopůmyslová škola, Glasgow, Mackintosh velká ateliérová okna, fasáda bez ozdob z kamenného zdiva, princip souborného uměleckého díla jeden styl od kliky až po plot. Významné řešení knihovny. House for an Art Lover, Glasgow, Mackintosh, projekt , postaven až Dodnes vyráběné interiérové prvky. Willow Tearooms, Mackintosh, estetika postavena už nejen na přírodních materiálech, ale i na barevnosti lakovaný nábytek. Typické jsou Mackintoshovy židle s vysokým opěradlem. Art Nouveau Stylově nejvýraznější směr modernismu v Evropě, především frankofonních zemích, jehož kořeny sahají do středověku, především v chápání konstrukce, materiálu a prostoru využití kamene i jako obkladového materiálu. Ovlivnění geometrismem Skota Ch. R. Mackintoshe. Styl vytvořil jedinečné celky především v Bruselu, ( považován za hlavní secesní evropské město, domy opisují středověkou parcelaci jsou úzké a dlouhé), Nancy, Paříži a Lille. Rostlinný dekor je uplatněn jako v jiných centrech, nicméně s větší výtvarnou expresí a zaujetím pro plastičnost. Art noveau proniklo také do interiérů v charakteristické podobě nábytku. Začátek vydávání časopisu Art et Décoration, Francie Hotel Tassel, Brusel, Victor Horta, , půdorys svázán úzkou parcelou v bloku, vzniká univerzální základ do příčného konstrukčního systému schodiště osvětlené zenitálním oknem shora je uvnitř dispozice, kolem něj je uzel jádra, na obě strany jsou umístěny obytné místnosti. Fasáda je ještě souměrná, kopíruje historické předlohy a doplňuje je o moderní prvky. Schodiště podpírá litinový sloup, který už postrádá klasické trojdělení a nabývá tvaru expresivně vyjádřeného rostlinného dekoru. Hotel Van Eetvelde, Brusel, Victor Horta 1895, na fasádě přiznána železná konstrukce, která tvoří i hlavní estetickou formu interiéru v rostlinami inspirované podobě). Maison Saint-Cyr, dům na velmi úzké parcele s kovovými balkony podepřenými sloupy, vše oblých rostlinně tvarovaných tvarů. V horním patře je kruhové okno, které se stává klasickým prvkem art noveau architektury. Maison Cauchie, Paul Cauchie, Architektem výtvarník, dům podobný Mackintoshově tvorbě, kruhové okno s balkonem, elegantní vertikální budova, na fasádě figurální malby. Maison du Peuple (Lidový dům), Brusel, Victor Horta, , zbořen 1965, kulturní dům určený pro sociálně slabší vrstvy. Ve fasádě patrné železo, půdorys dán maximálním zastavěním získaného nároží zbytkových parcel, dispozice dána množstvím provozů koncertní sál pod subtilní kovovou konstrukcí na střeše, salony podporující spolkovou činnost, obchody v přízemí, restaurace. Pozemní vstupy do metra, Paříž, Hector Guimard, 1900 Old England Store, 1898, Brusel Stoclet Palace, Brusel, Josef Hofmann , palác pro bankéře, architektura předznamenávající Artdeco. Geometrický a uspořádaný charakter, hlavní budova s věží, upravená zahrada, fasáda z mramorových desek a bronzu. Architektura v jednotě spojená se sochařstvím (Klimt) a malířstvím. Interiéry zdobeny mramorem, bohatě vyvedená hala, jídelna a koupelna. Prostorová uvolněnost (i v koupelně).

3 Ecole de Nancy Škola uměleckého řemesla založená 1901(umělecký sklář Émil Gallé a další umělečtí řemeslníci Vallin, Majorelle, Daum, Prouvé, děti těch všech se staly architekty), styl převzat z Art Nouveau, velkou roli hrají sklo, železo, kámen a barevná keramika. Ze školy vyšli architekti Gutton, Weissenburger, Emil André, Henri Sauvage, Emile Vallin, Hector Guimard. Zdroje myšlení jsou v historii, především v pozdní gotice a renesanci Palais Ducal v Nancy z roku 1512 má portál vyhnaný až nad střechu, prvek často používaný v Art Nouveau. Dům a obchod v Nancy, Henri a Henry Gutton, rue Benit, , železná konstrukce předsazeného nárožního portálu. Dům v Nancy na Rue Louis Majorelle, Henri Sauvage , forma anglického cottage s francouzskými klasickými prvky především v půdoryse. Mnoho rozdílných detailů, odlišná nepravidelná okna, asymetrie, přesto ale bytelnost a soudržnost. V jídelně umístěn krb na ose a v centru místnosti, osy hrají v interiéru velkou roli, stejně tak barokizující schodiště. Maison Huot, Nancy, Emile André 1903 maximální až manýristické rozvolnění art nouveau architektury, konstrukční podstata jednotlivých prvků nahrazena jen dekorativností. Vejčité okno. Maison Bergeret, Nancy, Lucien Weissenburger , společně s truhlářem a kovářem Majorellem a sklářem Gruberem. Villa Marguerite, Nancy, Henry Gutton 1905, Parc du Saurupt - zahradní město s individuální zástavbou movitých vlastníků. Mnoho různorodých prvků. Art Nouveau v Katalánsku Z hlediska světového vývoje se zde Art Nouveau vyvinulo ve zcela výjimečný styl, který v sobě mísil estetické i konstrukční vlivy křesťanské středověké a islámské maurské architektury (kupole apod. převzaté z rané křesťanské architektury doplněné typicky islámskou velkou barevností a dekorativními geometrickými ornamenty provedenými často v majolice, barvené vypalované keramice). Hlavním představitelem byl Antonio y Cornet Gaudí. Kromě výše zmíněných věcí hrála v jeho tvorbě také velká katolická zbožnost a tudíž inspirace ve středověké křesťanské architektuře gotice apod. Velkou roli sehrál Eusebio Güell [Gwel], textilní továrník, který se stal velkým mecenášem a obdivovatelem Gaudího tvorby a umožnil mu tak zrealizovat cokoli, co navrhl. Gaudího díla tak nejsou poznamenána kompromisy a ustupováním investorům. Gaudí se opíral o tradiční materiály, formy a stavební postupy používal kámen (vyztužený železnými tyčemi; z co nejbližších zdrojů) a cihly, s betonem pracoval pouze ve formě nevyztuženého cementu. Finca (farma) Güell, Casa Vicens, , monumentálně působící dům, islámské vzory, bohatě detailně členěno vertikálně i horizontálně Palacio Güell, , komplikovaný městský palác se středověkými prvky (zvětšené fiály na atice), skeletovitost, především v interiéru převýšené oblouky. Casa Batló, , přestavba domu z první pol. 19. stol, práce s kamenem a glazovanou keramikou, promyšlené a originální komponenty, obklady často skládány ze střípků. Casa Milá , architektura zcela podřízena organickému uvolnění, komíny přetvořeny do obrovských fiál, kovová zábradlí balkonů. Ocelová sloupová konstrukce obkládaná kamenem. Park Güell, , zahradní město se vším základním vybavením - izolované domy v zeleni a obchodní a administrativní centrum. Centrum v motivu antické agory s monumentálním schodištěm

4 Colonia Güell, Santa Coloma de Cervello, 1898, , dělnická kolonie, spolupráce s Beliverem a Bellvehlem. Spojení spíše utopického města a textilní fabriky, nedokončená kaple. Kaple a krypta, Santa Coloma de Cervello, nekonvenční a originální, postavil jen kryptu, kámen a cihly, středověký prostor, ale deformovaný podle statických principů zakřivené sloupy, zešikmené stěny. Gaudí navrhl také nábytek. V sakristii režná cementová omítka a režné cihly. Sagrada Familia, vzniklo Sdružení Stoupenců sv. Josefa, které stavbu propagovalo a prosazovalo začala stavba neogotické katedrály (Francisco de Paul del Villar y Lozano), který po roce po neshodách stavbu opustil. Sdružení sestavila komisi pro vybrání nového architekta. Předseda komise Joan Martorell i Montells doporučil Gaudího a uvedl ho Eusebiu Güellovi. Na začátku Gaudího práce byl hotový věnec kaplí. Gaudí navrhl robustní a monumentální formu na středověkém principu převedeném do novogotiky. Jde o širokou pětilodní katedrálu s věncem kaplí a s transeptem. V návrhu jsou ještě kruhové kaple a křížové chodby kolem katedrály. Gaudí stihl jen dokončit věnec kaplí a jižní vchod. Od 50. let se začal budovat severní vstup a postupně probíhá celá dostavba, už ale v železobetonu. Gaudí pracoval s rozdílnými mocnostmi sloupů (nejtlustší byly v transeptu, měly být z porfyru a nést prakticky celou stavbu, ostatní měly být jen žulové z místního kopce). Všechny součásti stavby mají svou symboliku a důvod podepřený konstrukční logikou stavby. Jeho stavba tak začala Bránou zrození. Vlastní dům, 1900, Santa Coloma de Cervello, Joan Rubió Bellver tradiční forma gotické maurské architektury Palau de la Música Catalana Lluis Domenech i Montaner, duch Art Nouveau obohacený o klasické řádové prvky a místní barevnost a motivy. Vídeňská secese a moderna Moderní architektura ve střední Evropě byla pod silným vlivem Vídně, která se na přelomu století stala významnou metropolí celé Evropy. Vedle výtvarných umělců se zde soustředili i ostatní umělci a také vědci a představitelé významných společenských vrstev. Vídeňská architektura navíc díky několika významným osobnostem expandovala. Vídeňská secese vznikla roku 1897 jako protest proti Akademii, kterou vedl Otto Kolomann Wagner a zpočátku tvořil podle německého klasicismu, později sepisuje knihu Moderní architektura. Sececi založili ji Gustav Klimt a Koloman Moser, k nim se později přidali Josef Hoffmann a Josef Maria Olbricht. Název vznikl podle časopisu Odtržení (Secession), který propagoval odtržení od akademických historizujících a eklektických staveb. Vzniká významný Pavilon secese a významný časopis Ver Sacrum. Hoffman postavil Stockletům palác v Bruselu. Vídeňská secese je pokračováním Arts and Crafts. Pavilon Secese Josef Maria Olbricht, 1898, práce s rostlinnými motivy a klasickými myšlenkovými postupy (symetrie, římsy Otto Klomann Wagner ( , spáchal sebevraždu hladovkou na protest proti válce, rozdal všechen majetek). Při akademii založil speciální školu pro doučení již hotových architektů. Od roku 1894 nastoupil Wagner na Akademii jako profesor, začíná se mluvit o Wagnerově škole Wagnerschule. Její absolventi pak tvořili domy s podobnými idejemi a estetickým názorem, všichni tak vlastně stavěli domy jako Wagner první dvě patra určena obchodu, nad tím obytná patra a nahoře ateliér. Fasáda nese secesní zdobení. První vlastní vila, Huttelsdorf, , klasická Paladiovská vila. Landesbank, Vídeň, , zastřešení dvorany s kovovou ksotrou. Nájemný dům, Universitatstrasse, Vídeň, začátek moderního urbanismu, základní jednotkou města je dům. Klasické Wagnerovské a studenty opakované členění, viz výše.

5 Městské muzeum, návrh, odkazy ke klasice. U-bahn Pavilion, Vídeň, Karlsplatz, 1900, souměrnost, želená konstrukce, všechny znaky secesní formy. Kostel sv. leopolda v psychiatrické léčebně Steinhof u Vídně, , půdorys řeckého kříže, v detailu jasná estetika secese florální dekor, ale v umírněné novoklasičtější geometrické podobě. Výrazová čistota a kvalita, kamenné obklady. Druhá vlastní vila, Vídeň , výrazově střídmější, ale modernější, na fasádě zobrazena vnitřní dispozice, opuštěna symetrie, ale z klasiky je přebrán pravidelný rytmus oken. Na fasádě použita geometrická majolika. Poštovní spořitelna, , , v opozici proti tehdejším architektonicky eklektickým bankám, spořitelna je moderní sice na tradičním půdoryse, ale s moderními prvky. První část je pro všechny běžné spořitele, dostavba vznikla hlavně pro movité klienty s cennými papíry a dalšími moderními ceninami. Hlavní dvorana je zastřešena subtilní kovovou prosklenou konstrukcí, která je ale ve skutečnosti jen spodní částí dvouplášťové konstrukce. U stěny stojí nic nenesoucí hliníkové (jedno z prvních použití hliníku jako obkladového materiálu) sloupky výdechy vzduchotechniky, zcela moderně přiznané, ba dokonce estetizující. Na podlaze je sklobeton, který umožňuje prosvětlení prostor pod dvoranou, nebo naopak rozzáření podlahy. Malý sál v novější části už nese stopy začínajícího art-deca. Schodiště jsou nesena železnou výrazně vertikálně orientovanou konstrukcí. Návrh průčelí galerie současného umění Ernst Ludwig Haus, Darmstadt, 1901, Josef Maria Olbricht, výstavní hala, průčelí okopírované od galerie současného umění. Kolonie Darmstadt, Josef Maria Olbricht, 1901,4,8. Mělo jít o zahradní město pro významné umělce sponzorované Ernstem Ludvíkem Essenským. Výstavní pavilon, centrum s tzv. Svatební věží (střecha z měděných plechů odstupňovaných půlválců, bez ohledu na vnějšek rozmístěná okna) a domy pro umělce. Vlastní dům, J. M. Olbricht modernější čistější Vlastní dům, Peter Behrens anglický typ domu Obytný dům, Vídeň, 1901, nastupující secese, Josip Plečnik Návrh na letenský průlom, Praha, Antonín Engel 1910 průlom svahem jako pokračování historického města vedoucí k navrhované nové budově parlamentu.

6 Česká secese a moderna Moderna nazývána Secese, ovlivnění Vídní, propojení s hnutím uměleckých řemesel Gesamtkunstwerk, souborné umělecké dílo. Secese často prolnula s historizujícími prvky a vytvářela tak svébytnou podobu jakéhosi národního slohu. Ten díky tendenci odporu k Rakousko-Uhersku ovládl stavební kulturu Prahy i dalších měst Národopisná výstava v Praze Průmyslový palác, Praha Královská obora, Jubilejní výstava 1891, Bedřich Münzberger, moderní konstrukce, do průčelí promítnuta železná konstrukce, jinak ale novobarokní podoba. Brána národopisné výstavy, 1895 Praha, Antonín Wiehl, provizorní brána, kopíruje ve dřevě oblouk Průmyslového paláce, ale přidává formy tradičních národních prvků. Café Corso na Příkopě, Praha, Bedřich Ohnmann 1897, inspirace barokem, nastupující secese (kovová markýza nad vrchním podlažím). Peterkův dům na Václavském náměstí, 1899, Jan Kotěra, secesní architektura ovlivněná Wagnerschule, i když modifikuje estetická názor. Hotel Central, Praha 1900, Bedřich Ohmann, Bedřich Bendelmayer, Alois Dryák, kovová markýza nahoře a nad vstupem. Pojišťovna Praha, Osvald Polívka Okna pod markýzou jsou ve tvaru písmen PRAHA. Na fasádě reliéfy Ladislava Šalouna. Obchodní dům U Nováků, Praha, Osvald Polívka, Wagnerovské schéma + osová symetrie Topičův dům - opět Wagnerovský Národní dům, Hradec Králové, Jan Kotěra , už bez Wagnerovských principů, větší projevení národních motivů. Národní dům v Prostějově, Jan Kotěra, složení z několika funkčních částí, uvnitř reliéf od Františka Kysely Tři Grácie. Obecní dům v Praze, Osvald Polívka, Antonín Balšánek, , na konci Královské cesty, vznikl jako protiváha Slovanskému domu, společenskému domu německých obyvatel, Obecní dům vzniká jako reprezentační dům města a jako důležitý politický počin. Architektura je nejvíce inspirována francouzskou architekturou třetího císařství. Monumentalita, až těžkopádnost. Dojem symetrie, ta je ale ve skutečnosti narušena půdorysně i detailně. Uvnitř velký sál koncertní (pro velká díla vyžadující velké orchestry) i taneční Smetanova síň. Všude se objevuje umělecké řemeslo a projevuje se opojenost elektrickou energií svítidla v kavárně a restauraci jsou všude možně a hrají dominantní roli. Trmalova vila ve Strašnicích, Praha, Kotěra 1902, národní lidové prvky penesené do modernismu, sídlo spíše venkovského charakteru. Janův keňský dům, Luhačovice, Dušan Jurkovič 1902 také lidové prvky a modernismus sepětí tradičních hodnot (hrázdění) a modernismu (výmalba, skleněné tvárnice) Hudební pavilonek v luhačovickém parku, dřevěný. Dům bedřicha Smetany, Luhačovice, Emil Králík , styl zvaný (Individualistická) Moderna, novější rysy a tvary, secesní principy a výzdoba. Palác Lucerna, Praha , Vácslav Havel, moderna na polyfunkční palácové stavbě; železobetonová konstrukce. Uvnitř sály a pasáž Palác Koruna, Antonín Pfeifer 1911, také polyfunkční a železobetonový s pasáží. První česká vzájemná pojišťovna v Praze, Osvald Polívka 1907, železobetonová skeletová konstrukce, uvnitř halová kancelář. Muzeum v Hradci Králové, Kotěra , modernost s klasickými prvky - centrální kupole, mohutný vstupní portikus x viditelné propsání vnitřku na fasádu, čisté plochy, režné zdivo. Wenkeův dům v Jaroměři, Josef Gočár, , zavěšená skleněná stěna přes 1. a 2. podlaží.

7 Dějiny architektury 20. století Nová koncepce myšlení, odklon od historických odkazů. Umění směřuje k abstrakci. Manifest jako teorie, teorie jako manifest. Dříve převažovaly teoretické traktáty, nyní začínají obsahově mnohem kratší, ale údernější, důležitější a výstižnější práce. Otto Wagner 1894: Moderní architektura. Architektům stačí k teoretickému vyjádření jen architektura sama a několik slov. Mnozí se vyjadřovali k formě (Hoffman), většina však reflektovala společenské souvislosti (A. Loos, H. Muthesius). Významnou roli sehrál Le Corbusier (pseudonym) ideologická tendence prosadit modernismus nejen jako architektonický, ale také jako životní styl (trvá až do současnosti). Časopisy o umění Elán a Nový duch. V architektuře stojí dvě protikladná paradigmata: Průmyslová stavba racionální konstrukce a jednoduchá fasáda - Továrna Fagus, Walter Gropius, Adolf Meyer 1911, Alfeld. V rohu domu chybí podpora - prosklené nároží se schodištěm uvnitř. Zavěšená sjednocená fasáda nezávislá na interiéru. Nová estetika podle Petera Behrense a Waltera Gropia: povýšení průmyslových staveb na vyšší úroveň moderní stavby pro moderní dobu, monumentálnost. Turbinenhalle, Petr Behrens, Berlín 1909 mohutné ocelové pilíře nesoucí příhradové nosníky střechy. Prosklené stěny jsou zešikmené pro zvětšení monumentality. Továrna pavilon na 1. výstavě Werkbundu, Walter Gropius symetrie, klasičtější prvky (krok zpět), ale prosklený tubus schodiště. Uvnitř expresionistické malby a plastiky. Plastická (v abstraktním smyslu) výtvarná torba plánu a fasády - ostatní typologie, například skica kubistické průčelí Josef Chochol 1911). Ztráta tektoniky odmítnutí řádovosti. Plastičnost, dobrá čitelnost toho, co architektura je a co skrývá. Ponechání archetypálních tvarových forem (prvků, které dokáží všichni rozeznat geometrická tělesa se vztahem k nejjednodušším domům trojúhelníkový štít, čtvercová okna [tvar, v němž nepřevládá žádný rozměr]). Kubismus Vznikl na počátku 2. desetiletí, zformoval se odtržením skupiny architektů a výtvarných umělců od uměleckého spolku Mánes. Zakládá skupinu Skupina výtvarných umělců a zakládá Umělecký měsíčník ( ). Pavel Janák a Vlastislav Hofman publikují teorii, která odmítá Wagnera a modernismus, upřednostňuje výtvarnou plasticitu a dynamiku stavebního díla odvozenou od přírody krystalizace, déšť, vítr, geometrie. Zavádí diagonálu jako nejdynamičtější linii. Dům U Černé Matky Boží, Josef Gočár 1911, Praha - Celetná ulice. Ještě nepříliš plastický, omezení spoustou regulativů, kompromis, ale dobře zvládnutý. Vila v Tychonově ulici Lázeňský dům v Bohdanči, Josef Gočár , ryze kubistický, kubisticky členěná uzavřená kolonáda. Vila v Libušině ulici, Praha 1913, Josef Chochol, tradiční rodinný dům anglického typu (trojtrakt s arkýřovým oknem a bytem přes dvě podlaží), ale kubistická fasáda, plot i zahrada. Obytný trojdům pod Vyšehradem, Josef Chochol 1913 Nájemný dům v Neklanově ulici, Josef Chochol 1913, nároží v podobě kubistického kmene stromu, významné prolamování kubistické římsy změna tradiční formy. Přestavba domu v Pelhřimově, Pavel Janák , renesanční dům ve fasádě zkombinovaný s kubismem (především štít a nároží) Dům Diamant, Lazarská ulice v Praze, Matěj Blecha 1913, směs moderny s kubismem, ryze kubistický portál bočního vchodu. Sloup s lucernou, Praha, Naproti Pinkasům, Emil Králíček 1913

8 Kubistický interiér na výstavě Werkbundu, Josef Gočár, Kolín nad Rýnem 1914 první a jediná prezentace na zahraničních výstavách. Kubistické formy promítnuté do nábytku, svítidel, klik, spíše než do stěn směřování jen k nábytku. Futurismus Zrodil se v Itálii v prvním desetiletí dvacátého století, vycházel z opojení strojovou technikou, ve které umělci spatřovali budoucnost. U wagnera studoval teoretik Antonio Sant -Elia vertikální strojová města. Futurismus chtěl přetvořit ruch doby do výtvarného vyjádření forma strojů, rychlosti a války (nezbytný předpoklad zničení starého a tvorby nového). Opojení letadly, vlaky, automobilem vychází První manifest futurismu, Fillipo Tommaso Marinetti, 1910 Druhý manifest futurismu, Carlo Carro, Luigi Russolo, Giacomo Balla, Gino Severini, 1910 Technický manifest futurismu. Zakládající manifest futurismu vyšel 1909 v časopise Le Figaro. Nenávist k minulosti, chuť vše zničit. Řvoucí automobil je krásnější než Niké Samothrácká. Konstrukce pro moderní metropoli, Mario Chiattone 1914 Vertikální město vzniká ve chvíli zvýšení dopravy snahy oddělit od sebe různé druhy transportu (dálkové vlaky místní tramvaje metra pěší). Myšlenky nejsou nijak převratné, metra se budovala už všemožně, vrstvení bylo v realizaci už několik let Druhý okruh nadzemní dopravy ve Vídni, Wagner. Návrh budovy, Virgilio Marchi 1909 spíše expresionismus Německý expresionismus Architektura navazuje na expresionistické malířství exprese, dynamika. Souvislost s kubismem, ale měkčí tvary a linie založena umělecká skupina Die Brücke radikální skupina Novembergruppe a skupina Arbeitsrats für Kunst: šest programových bodů nové architektury. 1919, ustanoven expresionismus, 1920 poprvé použit název expresionimus, vychází Ruf zum Bauen (výzva ke stavění). Model a realizace divadla na výstavě Werkbundu, belgičan Henry van der Velde 1914, výstava Werkbundu Skleněný pavilon, výstava W., Max Taut, ocelová konstrukce vyplněná sklobetonem, tvar zašpičatělé kupole. Skici, Herman Finsterlin pokus o totální změnu architektury i její typologie. Barvy, organické tvary skica 1916 Kabinet Doktora Caligariho, Robert Wiene 1920 němý expresionistický film s ex. kulisami. Návrh optické továrny, Erich Mendelsohn 1917, reálná podoba expresionistické architektury. Einsteinova věž v Postupimi realizována, linie měkkých amorfních tvarů. Vydavatelství Mosee, Berlín, Erich Mendelsohn nástavba a přestavba starší budovy, zaoblené nároří, pásová okna. Obchodní dům Schocken bravurní perspektivní skica, realizováno, dnes zbořen Krápníková architektura, Hans Poelzig, unvtiř Velké činoherní divadlo vše zničeno za války. Chemická tovrána v Lubani u Poznaně, Hans Poelzig Památník padlým na hřbitově, Výmar, Walter Gropius, spojnice mezi kubismem a expresionismem, betonový památník, inspirace zlomenou ledovou krou. Kýlový dům, Hamburg, Fritz Hoger, WIlhelm Kreis, ostré nároží, režné zdivo, přesahující horní římsa. I. G. Farben, Hoechst, Peter Behrens , expresionistická administrativní budova, výrazně vertikální vstupní hala katedrála německého expresionismu. Barevné cihly (modrá, červená, žlutá), tři centrály za sebou.

9 Amsterdamská škola Součást mezinárodního expresionismu vázaného na německou cihelno uarchitketuru + středověké kořeny, Viollet-le-Duc. Časopis Wendingen. Rijksmuseum, Pierre Cuypers Hlavní nádraží, Pierre Cuypers Bursa, Hendrik Berlage, uvnitř ocelová příhradová konstrukce. Plan Zuid Hendrik Petrus Berlage, plán předměstí Amsterodamu se sociální výstavbou, , obytné bloky. Obytné stavby - Piet Kramer, Michel de Klerk, tradice anglického domu, cihlová expresivní architektura holandského základu. Scheepvaarthuis, Johann van der Mey, Amsterdam 1912, loďařský dům, bohatý dekor, cihly a plech Het Schip, Michel de Klerk. Amsterdam De Bijenkorf obchodní dům, Haag, Piet Kramer , výrazná modelace, kámen a cihla. Škola, Hilversum, William Dudok Radnice, Hilversum, William Dudok, čisté dokončení expresionistických tendencí amsterodamské školy, přísnější pravoúhlá geometrie, uchována expresivní plasticita. Cihly se užívaly 10x20 cm, nebo ploché varianty. Gemeente museum, Haag, Petrus Berlage totéž, co Dudokova Radnice. Rudolf Steiner a antropologická společnost v Dornachu V Basileji, společnost zprostředkovávala duchovní hodnoty a meditaci pomocí uměleckých děl. Steiner vybudoval budovu: Goetheanum, kombinující divadlo, knihovnu, čítárnu, galerii a administrativu Antroposofické společnosti. První byla dřevěná (1908, raný expresionismus), poté železobetonová (1924, expresionismus a kubismus, architektura jako sochařské dílo, novátorská forma divadla i architektury), příklad Gesamkunstwerku, syntetizovala různé umělecké žánry, média a efekty (barvy, zvuky, ), jež mají finálně velký spirituální význam. V areálu i menší expresivní stavby. Rondokubismus Rodí se v souvislosti s politickými událostmi Československa po roce Velký význam hrají zákony na podporu stavebního ruchu. Od roku 1920 existují tři formy: na kubismus navazujíccí změkčené tvary obloučkový dekorativismus, později nazvaný rondokubismus. druhá navazovala na klasicismus žáků Otto Wagnera, třetí se orientovala na purismus a abstraktní proudy v Evropě. Rondokubismus se stal nejrozšířenějším významní veřejné budovy realizované výbornými architekty (Gočár, Janák, Freiwald). Hledá umírněné formy, vrací se ke klasické tektonice v dekorativní podobě, rondokubismus se i díky výstavbě obytných domů v menších městech stává tzv. národním stylem. Na fasádě se objevuje dekor přilepených kruhových a oblých tvarů, časté jsou oblouky. Používají se barvy související s národem červená, modrá, bílá, ve skutečnosti spíš v utlumené podobě jako siena, okrová a nazelenalá, které architektuře svědčily mnohem víc. Architektura, hmota či duch, Pavel Janák 1924, článek v časopise Styl. Legiobanka, Josef Gočár , Praha Palác Adrie, Réunione Adriatica di Sicurta, Pavel Janák, Josef Zasche , vzorem severoitalská renesance, římsa je tvořená hranolovitými věžemi. Bohatá výtvarná výzdoba. Krematorium v Pardubicích, Pavel Janák Krematoria vznikla jako důsledek odklonu od katolictví a obracení se spíše k historickým tradicím slovanství. Budova dává velký výraz samotnému procesu spalování výrazné komíny, velký prostor spalovny.

10 Bauhaus Vznik roku 1919 ve Výmaru, pokračování Akademie výtvarných umění a Uměleckoprůmyslové školy. Vychází První manifest Bauhausu s expresivním dřevorytem Katedrála socialismu (Lyonel Feininger). Ředitelem se stává Walter Gropius (Památník obětem války, 1921) vydává Gropius Program Bauhausu a malíř Georg Muche navrhuje Atriový ocelový dům. Bauhaus byl moderní nekonvenční učiliště. Jeho myšlenka je založená na užití uměleckého řemesla nikoli jako cíle, ale jako prostředku vzdělání moderních architektů. Jde tedy v podstatě jen o přetavené myšlenky Arts and Crafts. Učiliště vyučovalo architektuře až na konci studia (po více než třech letech), podstatná část výuky byla věnována uměleckým řemeslům (materiály a barvy). Škola se soustředila na spolupráci s výrobní sférou, měla velkou provázanost s praxí vše, co se vymyslelo, se využilo, firmy také zadávaly zakázky. V nábytku se prosadily zámkově upravované trubkové konstrukce, které nahradily ohýbané bukové dřevo. Ve škole působí především abstraktní umělci. Formálně se tedy škola orientovala avantgardním směrem. Architekty byly hlavně ředitelé (Gropius, Meyer 1928, van der Rohe 1930). V roce 1925 se Bauhaus stěhuje do města Dessau a na základě principu výuky zde Walter Gropius staví novou školní budovu je Bauhaus zrušen. První budova, Henry van der Welde v interiéru abstraktní geometrické malby a kresby Druhá školní budova, Walter Gropius Stavba splňuje Sullivanovu formulaci forma následuje funkci a je tak údajně první skutečnou stavbou funkcionalismu. Budova stojí na dvou pozemcích přeťatých ulicí, jednotlivé části jsou spojeny mostem. Jednotlivé složky výuky jsou odděleny (dílny, teoretická výuka, pracovny pedagogů, aula, bydlení studentů). Každá část stavby má svůj charakter (tovární hala, škola, obytný dům). Pracovna ředitele Bauhausu přechod architektury do výtvarného umění. Wasili chair nejslavnější křeslo De Stijl - Neoplasticismus Převratné hnutí je z dílen především abstraktních malířů (Mondrian, Doesburg, architekt Rietveld). Theo van Doesburg, Aritmetická kompozice, 1924 bílá žlutá, šedá červená, černá modrá (negativní pozitivní). První manifest, Druhý manifest v časopise De Stijl propagace odpoutání od individualismu, osvobození od tradičních vlivů, výzva k universalismu. Teorie stála na elementárních prvcích z malířství plocha, sochařství - objem, architektury prostor. Nová architektura byla postavena na principu tekoucího prostoru, podpořena pravoúhlými formami, prostor vymezují plochy, nikoli zdi. Architektura má být čtyřdiemnzionálním časoprostorovým kontinuem, bez rozdílu mezi interiérem a exteriérem, důležitý byl moment trvání architekturu vnímáme vždy po určitý časový úsek, který je součástí kompozice. To vše mělo nahradit statičnost a neměnnost stavebních děl. Časoprostorová konstrukce 1923, Theo van Doesburg. Architektonická skica převedení časoprostorové konstrukce do prostoru a objemu Red and Blue Chair, 1917, Gerrit Rietveld, manifestační křeslo. Schröderhaus, Gerrit Rietveld, 1924, dům paní Schröderové, nejslavnější příklad. Café de Unie, Rotterdam, J. J. P. Oud, novoplastický duch fasády. Původní budova zbořena, dnes postavena jinde. Kavárna Aubette, Štrasburk, Theo van Doesburg, 1927, na stěnách použita barevná plasticita pootočená o 45

XVII. Seznam ilustrací

XVII. Seznam ilustrací XVII. Seznam ilustrací 1) Le Corbusier na Athénské Akropoli, stojí u Parthenónu, Athény, září 1911 2) Le Corbusier na Athénské Agoře, Athény, září 1911 3) Le Corbusier na Athénské Akropoli, Athény, září

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 18. Konstruktivismus, Funkcionalismus a Bauhaus. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 18. Konstruktivismus, Funkcionalismus a Bauhaus. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 18. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast 2. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní metody zdokonalující

Více

Bytová kultura a nábytek v

Bytová kultura a nábytek v Bytová kultura a nábytek v meziválečném č období bí Proměna bytové kultury a nábytku v souvislosti s počátky průmyslové výroby 20. 30. léta 20. století zdůraznění funkce a funkčních vlastností první polovina

Více

Co nám říká definice Karla Čapka, že architektura je obrazem mysli společnosti?

Co nám říká definice Karla Čapka, že architektura je obrazem mysli společnosti? Úkol 1 Zamyslete se individuálně i ve skupině nad tím, co je to architektura? Zkuste ji definovat. Může vám pomoci metoda brainstorming nebo myšlenková mapa. Poté vyhledejte definice architektury v encyklopediích

Více

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více

Pracovní listy k úvodní lekci. SECESE: Vznik a vývoj nového uměleckého směru NEJDŮLEŽITĚJŠÍ INFORMACE MÉNĚ DŮLEŽITÉ INFORMACE

Pracovní listy k úvodní lekci. SECESE: Vznik a vývoj nového uměleckého směru NEJDŮLEŽITĚJŠÍ INFORMACE MÉNĚ DŮLEŽITÉ INFORMACE Pracovní listy k úvodní lekci SECESE: Vznik a vývoj nového uměleckého směru NEJDŮLEŽITĚJŠÍ INFORMACE MÉNĚ DŮLEŽITÉ INFORMACE NEJMÉNĚ DŮLEŽITÉ INFORMACE SECESE: Vznik a vývoj nového uměleckého směru Druhá

Více

Gymnázium Přírodní škola. Kubismus v Praze. Autor: Jiří Slapnička. Vedoucí práce: Mgr. Štěpán Macháček

Gymnázium Přírodní škola. Kubismus v Praze. Autor: Jiří Slapnička. Vedoucí práce: Mgr. Štěpán Macháček Gymnázium Přírodní škola Kubismus v Praze Autor: Jiří Slapnička Vedoucí práce: Mgr. Štěpán Macháček Datum odevzdání: 27. 2. 2015 Za cenné rady děkuji panu Mgr. Štěpánu Macháčkovi a panu Josefu Alblovi

Více

1. Pohled na výstaviště. 2. Vstupní brána výstaviště. 3. "Rue de Nations"

1. Pohled na výstaviště. 2. Vstupní brána výstaviště. 3. Rue de Nations 1. Pohled na výstaviště 2. Vstupní brána výstaviště 3. "Rue de Nations" 15 4. Jan Kotěra: pravá stěna interiéru s vitrínou, kamenný reliéf S. Suchardy 5. Celda Klouček: opukový portál 6. oltář s Madonou,

Více

UMĚLECKÉ SMĚRY DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_BO_03-12_OV-7. vzdělávací oblast Člověk a společnost. předmět Občanská výchova. ročník 7.

UMĚLECKÉ SMĚRY DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_BO_03-12_OV-7. vzdělávací oblast Člověk a společnost. předmět Občanská výchova. ročník 7. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz UMĚLECKÉ SMĚRY DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_BO_03-12_OV-7 MODERNÍ

Více

ARCHITEKTURA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ

ARCHITEKTURA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ ARCHITEKTURA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

.Děčín - Podmokly 02. Dům č. p. 702 vila Ingeborg Adresa Resslova ulice č. p. 702, Děčín IV. Podmokly. Karl Sänger. 702, Děčín IV.

.Děčín - Podmokly 02. Dům č. p. 702 vila Ingeborg Adresa Resslova ulice č. p. 702, Děčín IV. Podmokly. Karl Sänger. 702, Děčín IV. .Děčín - Podmokly 02 Název objektu Dům č. p. 702 vila Ingeborg Adresa Resslova ulice č. p. 702, Děčín IV. Podmokly K.ú./parcela č. st. p. č. 753 v k. ú. Podmokly Architekt Karl Sänger Stavitel Projekt

Více

Moravský Krumlov okr. Znojmo. č.p. 60. Sokolovna

Moravský Krumlov okr. Znojmo. č.p. 60. Sokolovna Moravský Krumlov okr. Znojmo č.p. 60 Sokolovna Název objektu Adresa Palackého č.p. 60, Moravský Krumlov K. ú. / Moravský parcela č. Krumlov, parc.č. 31/1 Architekt Oskar Poříska Stavitel Eduard Oškera

Více

Design tužkou a ve 3D

Design tužkou a ve 3D Design tužkou a ve 3D Design nádobí VY_32_ZAZNAM_Design1r0110 Hana Děcká Design nádobí v historii Pravěk různé zdobení keramiky 3500 př. n. l.mezopotámie hrnčířský kruh Kvalita a dekor nádobí odznak příslušnosti

Více

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Objekt městského úřadu a městského sálu je situován uvnitř bloku vymezeném ulicemi Tovární a Školní v centrální části

Více

TŘI PROSTOROVÉ PLÁNY. Volný plán. /doc. Michaela Brožová pro NS 1, 2012/13/

TŘI PROSTOROVÉ PLÁNY. Volný plán. /doc. Michaela Brožová pro NS 1, 2012/13/ TŘI PROSTOROVÉ PLÁNY Volný plán /doc. Michaela Brožová pro NS 1, 2012/13/ Přednáška navazuje na dvě předchozí části o Strukturálním plánu, reprezentovaném dílem L. Khana a o Raumplanu A. Loose. Volný plán

Více

Vilová čtvrť Baba. Markéta Vyhnánková

Vilová čtvrť Baba. Markéta Vyhnánková Vilová čtvrť Baba Markéta Vyhnánková Bydlení na dobré adrese v Praze 6 Baba Obytný komplex Hanspaulka Hanspaulka Na Krutci Ořechovka Vilová čtvrť Baba Původní vilová čtvrť Vznik vilové čtvrti Baba Lokalita

Více

Konzultace k návrhu rodinného domu v Malých Kyšicích.

Konzultace k návrhu rodinného domu v Malých Kyšicích. Konzultace k návrhu rodinného domu v Malých Kyšicích. Pozemek se nachází v okrajové části obce Malé Kyšice. V širším okolí je nejvýraznější přírodní dominanta Vysoký vrch, který je viditelný i z parcely

Více

. Teplice - Šanov 15. Bytový dům č. p Alois Vavrouš a syn Alois Vavrouš a syn

. Teplice - Šanov 15. Bytový dům č. p Alois Vavrouš a syn Alois Vavrouš a syn . Teplice - Šanov 15 Název objektu Bytový dům č. p. 1918 Adresa Teplice v Čechách 415 01, U zámku, č. p. 1918 K.ú./parcela č. k. ú. Teplice, p. č. 208/1, Architekt Stavitel Alois Vavrouš a syn Alois Vavrouš

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice NEJČASTĚJI POUŽÍVANÉ MATERIÁLY DRUHY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

U3V ČVUT Fakulta dopravní, cyklus Vyšehrad v proměnách staletí LS 2014/2015. Kubistická architektura Josefa Chochola

U3V ČVUT Fakulta dopravní, cyklus Vyšehrad v proměnách staletí LS 2014/2015. Kubistická architektura Josefa Chochola U3V ČVUT Fakulta dopravní, cyklus Vyšehrad v proměnách staletí LS 2014/2015 Kubistická architektura Josefa Chochola Zpracoval: Ing. Josef Skřivánek Praha, květen 2015 Vznik kubismu Kubismus jako umělecký

Více

PRAGUE PRIME HOMES OVENECKÁ N

PRAGUE PRIME HOMES OVENECKÁ N PRAGUE PRIME HOMES OVENECKÁ N O. 33 O PROJEKTU Rezidenční projekt OVENECKÁ N O. 33 představuje nadstandardní bydlení pro náročné. Během přestavby je zdůrazňován původní modernistický koncept a současně

Více

17STRAN BUNGALOVY 11/14 MAREK OBTULOVIČ ČESKÝ ARCHITEKT, KTERÝ DOBYL VIETNAM NEJLEPŠÍ ENERGIE BYDLENÍ BEZ SCHODŮ SI ZAMILUJETE I VY

17STRAN BUNGALOVY 11/14 MAREK OBTULOVIČ ČESKÝ ARCHITEKT, KTERÝ DOBYL VIETNAM NEJLEPŠÍ ENERGIE BYDLENÍ BEZ SCHODŮ SI ZAMILUJETE I VY 19. ročník / listopad 2014 NEJČTENĚJŠÍ ČASOPIS O BYDLENÍ 11/14 www.dumazahrada.cz MAREK OBTULOVIČ ČESKÝ ARCHITEKT, KTERÝ DOBYL VIETNAM SPECIÁLNÍ TÉMA 17STRAN ENERGIE VELKOPLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ ZMĚNA DODAVATELE

Více

Výtvarná výchova Ročník TÉMA

Výtvarná výchova Ročník TÉMA Výtvarná výchova Ročník TÉMA 1. 2. Výtvarná výchova Vlastní tvorba Metodika emocionalní Vlastní tvorba Metodika popíše vhodné společenské chování v dané situaci; dokáže projevit kladné vztahy k umění,

Více

Avantgardní umělecké hnutí počátku 20. století Revoluční pojetí prostoru (zobrazování předmětů z více úhlů najednou pomocí rozkladu na jednoduché

Avantgardní umělecké hnutí počátku 20. století Revoluční pojetí prostoru (zobrazování předmětů z více úhlů najednou pomocí rozkladu na jednoduché Avantgardní umělecké hnutí počátku 20. století Revoluční pojetí prostoru (zobrazování předmětů z více úhlů najednou pomocí rozkladu na jednoduché geometrické tvary) Používána byla především krychle (lat.

Více

STUDIE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

STUDIE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE BYTOVÝ DŮM, KUTNÁ HORA Atelier KOHOUT TICHÝ ATZBP ZS2011/2012 RICHARD OTT STUDIE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE řešené území Morfologie terénu a zástavby Kutné hory m_1:7500 Charakter zástavby rodinné domy -řádkové,

Více

julie pecharová atbs, atelier ondřeje císlera a tomáše otha, zimní semestr 2014/2015

julie pecharová atbs, atelier ondřeje císlera a tomáše otha, zimní semestr 2014/2015 julie pecharová atbs, atelier ondřeje císlera a tomáše otha, zimní semestr 2014/2015 Bytový dům Bechyňova atbs, atelier ondřeje císlera a tomáše otha, zimní semestr 2014/2015 Blok zakončující Engelem navrženou

Více

Lomnice nad Popelkou 21

Lomnice nad Popelkou 21 Lomnice nad Popelkou 21 Název objektu Šlechtova svobodárna čp. 1032 Adresa Letná čp. 1032 Lomnice nad Popelkou K. ú./ parcela č. Architekt Stavitel Lomnice nad Popelkou/st. p. č. 1251 Čeněk Musil František

Více

BYTOVÉ DOMY EUROLINE 23 PROJEKTŮ BYTOVÝCH DOMŮ RYCHLÉ DODÁNÍ PROJEKTŮ 4 32 BYTŮ V OBJEKTU

BYTOVÉ DOMY EUROLINE 23 PROJEKTŮ BYTOVÝCH DOMŮ RYCHLÉ DODÁNÍ PROJEKTŮ 4 32 BYTŮ V OBJEKTU BYTOVÉ DOMY EUROLINE 23 PROJEKTŮ BYTOVÝCH DOMŮ RYCHLÉ DODÁNÍ PROJEKTŮ 32 BYTŮ V OBJEKTU CENA PROJEKTU: 235 270 Kč 1 np np EUROLINE 200 CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY: 15 667 90 Kč ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA 1m

Více

ÚKOLY ARCHITEKTURA 1918-1945

ÚKOLY ARCHITEKTURA 1918-1945 ÚKOLY ARCHITEKTURA 1918-1945 Úkol 1, tzv. historicko-politický Připomeňte si historické události, které vedly ke vzniku samostatné Československé republiky. Co víte o osobě Tomáše Garrigua Masaryka? Kdo

Více

Architektura jako odraz doby II.: 1918 1945 aneb Mezinárodní sloh je nám vlastní

Architektura jako odraz doby II.: 1918 1945 aneb Mezinárodní sloh je nám vlastní Architektura jako odraz doby II.: 1918 1945 aneb Mezinárodní sloh je nám vlastní (slide 1; slide 2) Byla to vzrušující doba, která přinesla názorový souboj dvou generací. Zatímco starší architekti byli

Více

Od Loose k Rozehnalovi Architekti purismu a funkcionalismu v Brně

Od Loose k Rozehnalovi Architekti purismu a funkcionalismu v Brně Od Loose k Rozehnalovi Architekti purismu a funkcionalismu v Brně Adolf Loos (* 1870 Brno 1933 Kalksburg u Vídně) syn brněnského kameníka Adolfa Loose st. (jeho dílna sídlila na Kounicově 20 a 22) studium:

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 Číslo a název šablony klíčové aktivity: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast,

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

ARCHEOLOGICKÉ MUZEUM - PŘESTAVBA AREÁLU HRADIŠTĚ SV. HYPPOLITA VE ZNOJMĚ

ARCHEOLOGICKÉ MUZEUM - PŘESTAVBA AREÁLU HRADIŠTĚ SV. HYPPOLITA VE ZNOJMĚ ARCHEOLOGICKÉ MUZEUM - PŘESTAVBA AREÁLU HRADIŠTĚ SV. HYPPOLITA VE ZNOJMĚ Souhrnná a průvodní technická zpráva Zadavatel - Nadační fond SV. Hyppolita Stupeň zpracování - Architektonická studie Zpracováno

Více

ČÁST 1 - KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ

ČÁST 1 - KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ ČÁST 1 - KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ 1) Tolerování délkových rozměrů soustava tolerancí a uložení ISO, mezní úchylky, rozměrová tolerance, soustava jednotné díry, soustava jednotného hřídele, pravidla pro stanovení

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Libeň čp. 59. Název objektu Nájemní dům Společná snaha. Adresa Čp. 59, Novákových 2, 4, Praha 8. Libeň/3443 budova. K.ú./parcela č.

Libeň čp. 59. Název objektu Nájemní dům Společná snaha. Adresa Čp. 59, Novákových 2, 4, Praha 8. Libeň/3443 budova. K.ú./parcela č. Libeň čp. 59 Název objektu Nájemní dům Společná snaha Adresa Čp. 59, Novákových 2, 4, Praha 8 K.ú./parcela č. Architekt Stavitel Libeň/3443 budova Ak. arch. Stivo Vacek, Ing. arch. Jindřich Holman (změna)

Více

AKTUAL 920. 87.6 m 2. 2 630 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč Všechny ceny jsou s DPH EUROLINE 2009

AKTUAL 920. 87.6 m 2. 2 630 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč Všechny ceny jsou s DPH EUROLINE 2009 876 m 2 PŘÍZEMÍ [celková plocha m 2 ] [celková plocha 32 m 2 ] s přístřeškem 2 630 000 Kč 1 820 000 Kč malá, vhodné na malé a úzké parcely rozdělená denní a noční část přízemí je tvořené velkoprostorem

Více

OPTIMAL novinka. . plnohodnotné poschodí s plnou výškou. jednoduché m Kč Kč Kč EUROLINE 2016

OPTIMAL novinka. . plnohodnotné poschodí s plnou výškou. jednoduché m Kč Kč Kč EUROLINE 2016 OPTIMAL 1643 3 800 000 Kč 2 090 000 Kč 903 m 2 s garáží 1148 m 2 6798 m 3 1407 m 2 892 m 2 předpokl spotřeba energie za rok

Více

MODULÁRNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

MODULÁRNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 7822DV Základní principy Jedná se o třítřídní jednopodlažní mateřskou školu, která bude používána na více místech a objekt je tedy navržen s důrazem na aplikovatelnost pro různě členěný terén, jak pro

Více

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY' ' REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP

Více

DOMINANT 741. 194.8 m 2. 5 190 000 Kč 3 330 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2007

DOMINANT 741. 194.8 m 2. 5 190 000 Kč 3 330 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2007 1948 m 2 5 190 000 Kč 3 330 000 Kč 140 m 2 8431 m 3 1720 m 2 1112 m 2 780 m 38 předností domu jsou velké pokoje v podkroví poloha kuchyně umožňuje dobré optické a provozní propojení s obývacím pokojem

Více

REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA RODINNÉHO DOMU ÚHOLIČKY. Tibor Csukás, Petr Slepánek květen 2012

REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA RODINNÉHO DOMU ÚHOLIČKY. Tibor Csukás, Petr Slepánek květen 2012 REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA RODINNÉHO DOMU ÚHOLIČKY Obsah identifikační údaje stavby PRŮVODNÍ ZPRÁVA PŮDORYS 1.NP... 1:100 PŮDORYS 2.NP... 1:100 PŘÍČNÝ ŘEZ DOMEM... 1:100 POHLEDY... 1:200 ZÁKRES DO FOTOGRAFIE

Více

OPTIMAL 1539. novinka. 164.3 m 2. 4 600 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2004. POSCHODÍ [celková plocha 79.0 m 2 ]

OPTIMAL 1539. novinka. 164.3 m 2. 4 600 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2004. POSCHODÍ [celková plocha 79.0 m 2 ] 1643 m 2 [celková plocha 83 m 2 ] [celková plocha 790 m 2 ] s garáží 4 600 000 Kč 2 720 000 Kč praktický a pohodlný patrový dům s moderním vzhledem, vhodný i do města kompaktní tvar je předpokladem nižší

Více

Průvodní zpráva. Identifikační údaje. Urbanistické řešení. Architektonické řešení. Obytný soubor na ulici Pastviny v Brně - Komíně.

Průvodní zpráva. Identifikační údaje. Urbanistické řešení. Architektonické řešení. Obytný soubor na ulici Pastviny v Brně - Komíně. Průvodní zpráva Identifikační údaje Obytný soubor na ulici Pastviny v Brně - Komíně Urbanistické řešení Kontext lokality Městská část Komín se nachází v severozápadní části města Brna. Komín je původně

Více

GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a. Mgr. Marcela Gajdová. Tematické plány pro školní rok 2016/2017

GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a. Mgr. Marcela Gajdová. Tematické plány pro školní rok 2016/2017 GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a Mgr. Marcela Gajdová Tematické plány pro školní rok 2016/2017 Estetická výchova výtvarná výchova (prima B ŠVP) Estetická výchova výtvarná výchova (sekunda - ŠVP)

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 GOTIKA PŘEHLED GOTICKÉ ARCHITEKTURY FRANCIE V. EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky Přehled katedrál ve Francii Katedrála Notre-Dame v Amiensu /amión/ Jedna z největších

Více

ARC-poznávačka -III romantismus-významné stavby full

ARC-poznávačka -III romantismus-významné stavby full ARC-poznávačka -III romantismus-významné stavby full Variace č.: 739 Guggenheimovo muzeum, New York, USA 3.5.200 0:02:4 4 z 59 764 2 vysílač na Ještědu, Liberec, Česká republika 794 3 Habitat, Montreal,

Více

Uměleckopr leck ůmys my lo l v o á v muze muz a jako jak nový ý fenomén

Uměleckopr leck ůmys my lo l v o á v muze muz a jako jak nový ý fenomén Uměleckoprůmyslová muzea jako nový fenomén Vznik muzeí Zakládání uměleckoprůmyslových muzeí v 2. polovině 19. století bylo podmíněno mezinárodním reformním hnutím, které chtělo odstranit roztržkumeziuměleckým

Více

M 1:1000 1040/38 1040/52 1040/62 1040/60 1040/206 1040/42 1040/202 1040/67 1040/40 1040/48 1040/110 1040/63 1040/45 1040/41 1040/205 1040/200 1040/108

M 1:1000 1040/38 1040/52 1040/62 1040/60 1040/206 1040/42 1040/202 1040/67 1040/40 1040/48 1040/110 1040/63 1040/45 1040/41 1040/205 1040/200 1040/108 DIPLOMNÍ PROJEKT KOSTEL S FARNÍM CENTREM NA SÍDLIŠTI BARRANDOV V PRAZE AUTOR : JAROSLAV FILEK VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE : ING. ARCH. AKAD. ARCH. ANTONÍN JENÍČEK AKAD. ROK / SEMESTR : 2010/2011 / LETNÍ KONZULTANT

Více

Nápis nad vchodem do výstavní síně hlásá: Době její umění. Umění jeho svobodu. Trojici sov odkazující k moudrosti navrhne Koloman Moser.

Nápis nad vchodem do výstavní síně hlásá: Době její umění. Umění jeho svobodu. Trojici sov odkazující k moudrosti navrhne Koloman Moser. Z rodné Brtnice se přes středoškolské studium v Brně ocitneš na Akademii výtvarných umění ve Vídni. Tvým učitelem se stává vlivný architekt profesor Otto Wagner, jehož dílo můžeš na přelomu devatenáctého

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZŠ Břežany zpracovala v rámci projektu DUMY: 9. ročník, výtvarná výchova Tematický blok: Výtvarné umění autor: Mgr. Alžběta Sousedíková sousedikova.obl@seznam.cz říjen 2011 Název projektu: Inovace a zkvalitnění

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ MĚSTSKÁ KNIHOVNA, LAUSANNE DIPLOMOVÁ PRÁCE FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I. BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ MĚSTSKÁ KNIHOVNA, LAUSANNE DIPLOMOVÁ PRÁCE FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I. BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I. FACULTY OF ARCHITECTURE DEPARTMENT OF DESIGN I. MĚSTSKÁ KNIHOVNA, LAUSANNE CITY LIBRARY, LAUSANNE DIPLOMOVÁ

Více

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče Portfolio fa čvut Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011 rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče průvodní technická zpráva Identifikační údaje Název stavby : Rehabilitace

Více

Ladislav Šaloun externí učitel / speciální škola sochařská

Ladislav Šaloun externí učitel / speciální škola sochařská Ladislav Šaloun 1906 1914 externí učitel / speciální škola sochařská 1870 1. 8. narozen v Praze. 1886 1889 navštěvuje kreslířskou školu profesora Reyniera v Praze. 1889 1891 soukromě studuje sochařství

Více

STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI

STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI Investor: Ing. Jan Průcha (zástupce společenství investorů) CS architects Ing. Petra Brzobohatá (petra.brzobohata@centrum.cz; 00420 604 723 762) Ing.

Více

LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN

LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN Stavitelství venkova a okrajových částí zejména venkovských měst. Obytná, hospodářská i kultovní stavení určená funkcí i kulturní tradicí. V širším pojetí stála lidová architektura

Více

Jiří Mezera. semestrální úkol letní sonda do rodinného bydlení první krůčky architektury

Jiří Mezera. semestrální úkol letní sonda do rodinného bydlení první krůčky architektury Jiří Mezera semestrální úkol letní 2013-2014 sonda do rodinného bydlení první krůčky architektury zadání hlavní téma: sonda do rodinného bydlení lokalita na výběr: Le Corbusiere, villa Savoye, Vila La

Více

Interiér domu zalévá spousta denního světla, přestože je na stíněném pozemku

Interiér domu zalévá spousta denního světla, přestože je na stíněném pozemku Interiér domu zalévá spousta denního světla, přestože je na stíněném pozemku Postavit rodinný dům na parcele, kterou z větší části stíní nedaleko stojící šestipodlažní budova, není právě jednoduchým úkolem.

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED GOTICKÉ ARCHITEKTURY ČESKÉ ZEMĚ EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky ČESKÉ GOTICKÉ UMĚNÍ jedno z největších období v dějinách českého výtvarného umění české

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI (Širší vztahy, město, čtvrť, místo) 2. ARCHITEKTONICKÝ VÝRAZ (Výtvarný záměr, filosofie návrhu)

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI (Širší vztahy, město, čtvrť, místo) 2. ARCHITEKTONICKÝ VÝRAZ (Výtvarný záměr, filosofie návrhu) PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI (Širší vztahy, město, čtvrť, místo) Z hlediska širších vztahů se jedná o lokalitu ležící v centrální části města Brna ve čtvrti Zábrdovice na okraji rozsáhlého

Více

Periodizace kulturních dějin raného středověku

Periodizace kulturních dějin raného středověku raného středověku Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: červen 2012 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s periodizací kulturních dějin

Více

Seznámení se s výtvarnou kulturou a uměním prostřednictvím obrazně vizuálních vyjádření Sexta a druhý ročník

Seznámení se s výtvarnou kulturou a uměním prostřednictvím obrazně vizuálních vyjádření Sexta a druhý ročník Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova výtvarná (EVV) Seznámení se s výtvarnou kulturou a uměním prostřednictvím obrazně vizuálních vyjádření Sexta a druhý ročník 2 hodiny týdně

Více

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory Autorská zprava Úvod Zadání diplomové práce je návrh souboru staveb sloužících pro ubytování seniorů, včetně denního stacionáře na parcele v prostoru křižovatky ulic U Krčské vodárny a U Habrovky na Praze

Více

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA Karel Švuger DVK/ 2. ročník Květen 2012 Obrazová dokumentace zahrnující umění především VY_32_INOVACE_DVK21/14 11. a 12. století v západní Evropě Tento nový sloh, zahrnující umění

Více

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 8. 10. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE _17_CJL_3

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 8. 10. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE _17_CJL_3 Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 8. 10. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE _17_CJL_3 Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 9. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI Řešená parcela se nachází v Brně na nároží křižovatky ulice Bratislavské a Staré. Toto území je v blízkosti městského uličního okruhu, které obepíná centrum

Více

NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Motto: Ing. arch. Jiří Knesl Školitel: doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.D. Ústav navrhování II. FA VUT Brno Podobně jako je výrazem české státnosti státní vlajka

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

Zámek Fryštát. Zámecký park

Zámek Fryštát. Zámecký park Zámek Fryštát Empírový zámek je unikátní historickou stavbou v jinak industriálním prostředí karvinského regionu. Původně původně středověká gotická tvrz ze 14. století. V hlavní a vedlejší zámecké budově

Více

REZIDENT. Inspirováno secesí Magazín pokřtila Simona Krainová Atelier Exclusive pro luxusní bydlení

REZIDENT. Inspirováno secesí Magazín pokřtila Simona Krainová Atelier Exclusive pro luxusní bydlení REZIDENT magazín pro moderní architekturu, design a stavbu léto 2014 Léto 2014 99 Kč Inspirováno secesí Magazín pokřtila Simona Krainová Atelier Exclusive pro luxusní bydlení Vila v Černošicích Architekt:

Více

Při rekonstrukci se našel prostor na pracovní kout

Při rekonstrukci se našel prostor na pracovní kout Při rekonstrukci se našel prostor na pracovní kout Bez ohledu na to, zda máme byt v paneláku, v nové výstavbě, či ve starším zděném domě, jedním z nejčastějších problémů, se kterými se v menších bytech

Více

Název kubismus poprvé použil francouzský kritik Louis Vauxcelles roku 1908 při popisu jednoho z Braqueových obrazů

Název kubismus poprvé použil francouzský kritik Louis Vauxcelles roku 1908 při popisu jednoho z Braqueových obrazů Kubismus obecně Jako avantgarní umělecký směr vznikl roku 1906 v experimentech v ateliérech Picassa a Braquea (jsou považováni za jeho průkopníky) Přinesl s sebou zcela nové pojetí malířství i sochařství,

Více

TŘI PROSTOROVÉ PLÁNY. Volný plán. /doc. Michaela Brožová pro NS 1, 10/2011/

TŘI PROSTOROVÉ PLÁNY. Volný plán. /doc. Michaela Brožová pro NS 1, 10/2011/ TŘI PROSTOROVÉ PLÁNY Volný plán /doc. Michaela Brožová pro NS 1, 10/2011/ Přednáška navazuje na dvě předchozí části o Strukturálním plánu, reprezentovaném dílem L. Khana a o Raumplanu A. Loose. Volný plán

Více

Typy staveb. Petr Braniš 3.S

Typy staveb. Petr Braniš 3.S Typy staveb Petr Braniš 3.S Rozdělení stavitelství Rozdělení stavitelství odpovídá jednotné klasifikaci stavebních objektů (JKSO) a jednotné klasifikace stavebních objektů a práce (JKSOP). Následující

Více

.Děčín - Podmokly 08. Dům č. p. 367 obytný dům Adresa Teplická ul. č. p. 367, Děčín IV. Herlt a Glaser Herlt a Glaser.

.Děčín - Podmokly 08. Dům č. p. 367 obytný dům Adresa Teplická ul. č. p. 367, Děčín IV. Herlt a Glaser Herlt a Glaser. .Děčín - Podmokly 08 Název objektu Dům č. p. 367 obytný dům Adresa Teplická ul. č. p. 367, Děčín IV. Podmokly K.ú./parcela č. st. p. č. 582 v k. ú. Podmokly Architekt Stavitel Projekt Realizace Herlt a

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Renesance v Itálii. Renesanční průčelí dómu v Pavii

Renesance v Itálii. Renesanční průčelí dómu v Pavii Renesance v Evropě Renesance v Itálii Renesanční průčelí dómu v Pavii Sakristie chrámu s.spirito Vatikánské kasino Pia IV. /1559/ Francie, Španělsko Zámek Chambord, 1519 Španělsko, Escorial od 1563 Katedrála

Více

Estetická výchova výtvarná Seznámení se s výtvarnou kulturou a uměním prostřednictvím obrazně vizuálních vyjádření

Estetická výchova výtvarná Seznámení se s výtvarnou kulturou a uměním prostřednictvím obrazně vizuálních vyjádření Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova výtvarná Seznámení se s výtvarnou kulturou a uměním prostřednictvím obrazně vizuálních vyjádření 2. ročník a sexta 2 hodiny týdně Projektor,

Více

STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE

STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE ZADAVATEL: Jiří Novotný Za Kovářským rybníkem, Praha AUTOR: Ing. arch. Naďa Richterová Zahořany 32, 411 48 Křešice DATUM: 14. 10. 2014 FORMÁT: 23 A4 1

Více

Studie Rekonstrukce kina Bc. Petr Kvasnička 2009. STUDIE Rekonstrukce Konstantinovy Lázně bývalé kino Bratrská jednota baptistů ČÁST 3 (26.2.

Studie Rekonstrukce kina Bc. Petr Kvasnička 2009. STUDIE Rekonstrukce Konstantinovy Lázně bývalé kino Bratrská jednota baptistů ČÁST 3 (26.2. STUDIE Rekonstrukce Konstantinovy Lázně bývalé kino Bratrská jednota baptistů ČÁST 3 (26.2.2009) Obsah: 1 Varianta S1u 1.1 Schéma 1.2 Hlavní změny 2 Popis řešení 2.1 Hlavní vstup 2.2 Přístup do bytu (zádveří)

Více

KONVERZE ZLÍCHOVSKÉHO LIHOVARU FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT

KONVERZE ZLÍCHOVSKÉHO LIHOVARU FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT DIPLOMOVÁ PRÁCE ZS 2011/2012 AUTOR: BC. MONIKA BOŠTIČKOVÁ VEDOUCÍ PRÁCE: ING. ARCH. ALEŠ LANG STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM AREÁLU ZLÍCHOVSKÉHO LIHOVARU ZPRACOVAL DOC. ING. ARCH.

Více

Informační memorandum. Náměstí Přemyslovců 14/11 Nymburk

Informační memorandum. Náměstí Přemyslovců 14/11 Nymburk Informační memorandum Náměstí Přemyslovců 14/11 Nymburk Předmět prodeje NÁZEV: LOKALITA: LIST VLASTNICTVÍ: BUDOVA: POZEMKY: PODLAŽÍ: ZPĚTNÝ NÁJEM: NÁJEMNÍ SMLOUVY: OSTATNÍ: VYBAVENÍ: FORMA PRODEJE: TERMÍN

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_119_VV9 KUBISMUS. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_119_VV9 KUBISMUS. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_119_VV9 KUBISMUS Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Andrea Slavíková Kubismus Kubismus je umělecká směr, která se zrodil v Paříži

Více

Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová

Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová Vize rozvoje města Město v srdci přírody, ze kterého není třeba odjíždět, které poskytuje dobré podmínky

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi.

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi. Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Dějiny umění Druhy výtvarného umění

Více

URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI

URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI PRŮVODNÍ ZPRÁVA URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI Město Kopřivnice leží v okrese Nový Jičín, v Moravskoslezském kraji mezi Novým Jičínem a Ostravou. Město má přibližně třiadvacetitisícovou populaci. Začátkem druhé

Více

RODINNÝ DŮM V TŘEŠŇOVÉM HÁJI, INVESTOR DATUM

RODINNÝ DŮM V TŘEŠŇOVÉM HÁJI, INVESTOR DATUM RODINNÝ DŮM V TŘEŠŇOVÉM HÁJI, INVESTOR DATUM 8. 6. 016 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE 01 0 03 04 05 06 07 08 09 10 11 1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA SITUACE DISPOZICE - SCHÉMA PLOCH PŮDORYS 1.NP PŮDORYS.NP ŘEZY POHLEDY VIZUALIZACE

Více

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace a energetického auditu stavby Realizace úspor energie - SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim včetně výkonu autorského dozoru Příloha č. 3 Všechny

Více

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA JEŽ

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA JEŽ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA JEŽ REALIZACE LODĚNICE U BEROUNA JAN ŠABART, IVO CHVOJKA / ŠAB ART Dvojpodlažní administrativní budova byla jako novostavba doplněna do prostoru původního výrobního areálu kamenické

Více

TOMÁŠ HENEL ONDŘEJ FIALA. qd-web.com qd@qd-web.com Heřmanova 51, Praha 7, 170 00

TOMÁŠ HENEL ONDŘEJ FIALA. qd-web.com qd@qd-web.com Heřmanova 51, Praha 7, 170 00 TOMÁŠ HENEL ONDŘEJ FIALA qd-web.com qd@qd-web.com Heřmanova 51, Praha 7, 170 00 VINAŘSTVÍ SALABKA - návrh interiérů pro prostory výroby vína, prezentace vína a ubytování - místo: Praha - Troja - investor:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

NOVOSTAVBA KOSTELA V BRNĚ - LÍŠNI PRŮVODNÍ ZPRÁVA

NOVOSTAVBA KOSTELA V BRNĚ - LÍŠNI PRŮVODNÍ ZPRÁVA NOVOSTAVBA KOSTELA V BRNĚ - LÍŠNI PRŮVODNÍ ZPRÁVA Diplomová práce školní rok 2011/2012 FA VUT Brno 1. Popis stavby a. Popis území Novostavba kostela s komunitním centrem je navrhována na pozemku nedaleko

Více

Průvodní zpráva. Urbanistické souvislosti

Průvodní zpráva. Urbanistické souvislosti NOVÉ NA STARÉ Bakalářská práce 2013/2014 Seznam příloh PRŮVODNÍ ZPRÁVA TABULKA BILANCÍ PREZENTAČNÍ PANEL PARÉ - ANALÝZY - KONCEPT - SITUACE - PŮDORYSY - ŘEZY - POHLEDY - STATICKÉ SCHÉMA KONSTRUKCE - DETAIL

Více

ZAN ateliér Kvízová,Fenclová,Bednářová ZS 2014-15

ZAN ateliér Kvízová,Fenclová,Bednářová ZS 2014-15 ZAN ateliér Kvízová,Fenclová,Bednářová Program výuky předmětu Základy architektonického navrhování Vedoucí atelieru: Ing. arch. Pavla Kvízová, Ing.akad.arch.Dana Fenclová Vyučující asistent: Ing.arch.

Více

byt je elegantnější, representativnější West Hill Victorian house - Jessica Helgerson

byt je elegantnější, representativnější West Hill Victorian house - Jessica Helgerson byt je elegantnější, representativnější West Hill Victorian house - Jessica Helgerson Dorrit Egli, interier vlastního domu v San Francisku nebo osobitější Dorrit Egli, interier vlastního domu v San Francisku

Více

NOVÉ NA STARÉ BRNO, NÁROŽÍ BRATISLAVSKÁ - STARÁ

NOVÉ NA STARÉ BRNO, NÁROŽÍ BRATISLAVSKÁ - STARÁ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ III. FACULTY OF ARCHITECTURE DEPARTMENT OF DESIGN III. NOVÉ NA STARÉ BRNO, NÁROŽÍ BRATISLAVSKÁ - STARÁ

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTO LITOMYŠL. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 2/2008

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTO LITOMYŠL. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 2/2008 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTO LITOMYŠL OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 2/2008 Zastupitelstvo města Litomyšl, příslušné podle 6 odst. 5 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více