romantická inspirace lidovým folklórem pro dekoraci, obhajoba ekonomických a sociálních reforem, boj proti industriální společnosti.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "romantická inspirace lidovým folklórem pro dekoraci, obhajoba ekonomických a sociálních reforem, boj proti industriální společnosti."

Transkript

1 Arts and Crafts Objevuje se téma uměleckých řemesel, představovaných jako homogenní a ucelené hnutí. Začíná na konci 19. století a končí kolem roku Šlo o negaci v 19. století zrozené industrializované společnosti, která se vracela k rukodělné práci jako nejkrásnější a tvrdila, že průmysl a strojová výroba je nebezpečí společnosti. Hnutí se orientovala na romantické tradice středověku a protestantismu, čerpala z myšlenek Johna Ruskina a Williama Morrise. Venkovské pojetí života a návrat k přírodě se projevil především ve velkém ovlivnění výstavby rodinných domů inspirovaných anglickými venkovskými domy (lidovější cottage a panský manor). Estetika hnutí ovlivnila moderní styl přelomu 19. a 20. století (secese, art nouveau, modern style, Jugendstill). Hlavní představitelé: John Ruskin, William Morris, Richard Norman Shaw ( ), Philip Speakman Webb ( ), Charles Robert Ashbee ( ), M. H. Baillie Scott ( ). Hlavní principy hnutí: Obhajoba tradičního řemesla při užití jednoduchých forem, středověká romantická inspirace lidovým folklórem pro dekoraci, obhajoba ekonomických a sociálních reforem, boj proti industriální společnosti. Významné události a stavby Arts and Crafts 1883 Založení Arts and Crafts Exhibition Society 1883 Začátek vydávání časopisu The Studio popagujícího Modern Style Red House, venkovský dům pro Williama morese, anglické hrabství Kent, Phillip Speakman Webb. Nepravidelný racionální půdorys tvaru L, zcela odlišný od všech předchozích pravidel architektury. Vstupní hala s rohovým schodištěm které vedlo do druhého podlaží s intimnějšími prostory dům je tak členěn na společenskou (hala, jídelna, kuchyně, salon) a intimní část (ložnice a salon pro rodinu). Ze vstupních hal se postupně staly hlavní obytné prostory. V místnostech byly krby, obvykle umístěné na osu symetrie. Fasáda postrádá ozdoby, je z režného zdiva (přiznání přírodního materiálu), zvýrazněna je studna, viditelné jsou komíny vysoké kvůli nižší výšce místností. Základem interiérové estetiky se stávají ornamenty a rostlinné dekory. Dbá se na řemeslné detaily, vznikají modelové řady nábytku s jednoduchými plochami a zasklenými vitrínami (řada Mission od G. Stickleyho), interiéry jsou stylizovány do jednotného designu (trámy, dveře, nábytek). Venkovský sům Leyes Wood, sídlo pro Jamese W. Temple, Norman Shaw 1868 velké prosklené plochy drobně členěných oken, ateliér s vrchním osvětlením. Werkbund Ke hnutí Arts and Crafts začali posléze vzhlížet i architekti z Evropského kontinentu. Významný byl Hermann Muthesius, sepsal knihu Das Englische Haus a posléze zakládá umělecký svaz Werkbund, který kopíruje myšlenky Arts and Crafts a přepisuje je do německého prostředí. Hnutí se tává vzorem pro další spolky po celé Evropě. Vlastní dům Hermanna Muthesia učesanější půdorys, vyšší místnosti a širší schodiště (vinou německých předpisů), nábytek také geometrický. Elena Klinik, Kassel, Muthesius 1913 bay window

2 Modern style Styl inspirovaný hnutím Arts and Crafts, víceméně jeho pokračování v Británii. Hlavní roli hrál Skot Charles Mackintosh 1857 Vznik School of Design v Londýně 1891 Vytvoření Century Gild v Londýně (dílna pro interiéry) Whitechapel Art Gallery, Londýn, Charles Harrison Towsend Windy Hill House, Charles Rennie Macintosh , omítka. Hill House, Helensburgh, Mackintosh Uměleckopůmyslová škola, Glasgow, Mackintosh velká ateliérová okna, fasáda bez ozdob z kamenného zdiva, princip souborného uměleckého díla jeden styl od kliky až po plot. Významné řešení knihovny. House for an Art Lover, Glasgow, Mackintosh, projekt , postaven až Dodnes vyráběné interiérové prvky. Willow Tearooms, Mackintosh, estetika postavena už nejen na přírodních materiálech, ale i na barevnosti lakovaný nábytek. Typické jsou Mackintoshovy židle s vysokým opěradlem. Art Nouveau Stylově nejvýraznější směr modernismu v Evropě, především frankofonních zemích, jehož kořeny sahají do středověku, především v chápání konstrukce, materiálu a prostoru využití kamene i jako obkladového materiálu. Ovlivnění geometrismem Skota Ch. R. Mackintoshe. Styl vytvořil jedinečné celky především v Bruselu, ( považován za hlavní secesní evropské město, domy opisují středověkou parcelaci jsou úzké a dlouhé), Nancy, Paříži a Lille. Rostlinný dekor je uplatněn jako v jiných centrech, nicméně s větší výtvarnou expresí a zaujetím pro plastičnost. Art noveau proniklo také do interiérů v charakteristické podobě nábytku. Začátek vydávání časopisu Art et Décoration, Francie Hotel Tassel, Brusel, Victor Horta, , půdorys svázán úzkou parcelou v bloku, vzniká univerzální základ do příčného konstrukčního systému schodiště osvětlené zenitálním oknem shora je uvnitř dispozice, kolem něj je uzel jádra, na obě strany jsou umístěny obytné místnosti. Fasáda je ještě souměrná, kopíruje historické předlohy a doplňuje je o moderní prvky. Schodiště podpírá litinový sloup, který už postrádá klasické trojdělení a nabývá tvaru expresivně vyjádřeného rostlinného dekoru. Hotel Van Eetvelde, Brusel, Victor Horta 1895, na fasádě přiznána železná konstrukce, která tvoří i hlavní estetickou formu interiéru v rostlinami inspirované podobě). Maison Saint-Cyr, dům na velmi úzké parcele s kovovými balkony podepřenými sloupy, vše oblých rostlinně tvarovaných tvarů. V horním patře je kruhové okno, které se stává klasickým prvkem art noveau architektury. Maison Cauchie, Paul Cauchie, Architektem výtvarník, dům podobný Mackintoshově tvorbě, kruhové okno s balkonem, elegantní vertikální budova, na fasádě figurální malby. Maison du Peuple (Lidový dům), Brusel, Victor Horta, , zbořen 1965, kulturní dům určený pro sociálně slabší vrstvy. Ve fasádě patrné železo, půdorys dán maximálním zastavěním získaného nároží zbytkových parcel, dispozice dána množstvím provozů koncertní sál pod subtilní kovovou konstrukcí na střeše, salony podporující spolkovou činnost, obchody v přízemí, restaurace. Pozemní vstupy do metra, Paříž, Hector Guimard, 1900 Old England Store, 1898, Brusel Stoclet Palace, Brusel, Josef Hofmann , palác pro bankéře, architektura předznamenávající Artdeco. Geometrický a uspořádaný charakter, hlavní budova s věží, upravená zahrada, fasáda z mramorových desek a bronzu. Architektura v jednotě spojená se sochařstvím (Klimt) a malířstvím. Interiéry zdobeny mramorem, bohatě vyvedená hala, jídelna a koupelna. Prostorová uvolněnost (i v koupelně).

3 Ecole de Nancy Škola uměleckého řemesla založená 1901(umělecký sklář Émil Gallé a další umělečtí řemeslníci Vallin, Majorelle, Daum, Prouvé, děti těch všech se staly architekty), styl převzat z Art Nouveau, velkou roli hrají sklo, železo, kámen a barevná keramika. Ze školy vyšli architekti Gutton, Weissenburger, Emil André, Henri Sauvage, Emile Vallin, Hector Guimard. Zdroje myšlení jsou v historii, především v pozdní gotice a renesanci Palais Ducal v Nancy z roku 1512 má portál vyhnaný až nad střechu, prvek často používaný v Art Nouveau. Dům a obchod v Nancy, Henri a Henry Gutton, rue Benit, , železná konstrukce předsazeného nárožního portálu. Dům v Nancy na Rue Louis Majorelle, Henri Sauvage , forma anglického cottage s francouzskými klasickými prvky především v půdoryse. Mnoho rozdílných detailů, odlišná nepravidelná okna, asymetrie, přesto ale bytelnost a soudržnost. V jídelně umístěn krb na ose a v centru místnosti, osy hrají v interiéru velkou roli, stejně tak barokizující schodiště. Maison Huot, Nancy, Emile André 1903 maximální až manýristické rozvolnění art nouveau architektury, konstrukční podstata jednotlivých prvků nahrazena jen dekorativností. Vejčité okno. Maison Bergeret, Nancy, Lucien Weissenburger , společně s truhlářem a kovářem Majorellem a sklářem Gruberem. Villa Marguerite, Nancy, Henry Gutton 1905, Parc du Saurupt - zahradní město s individuální zástavbou movitých vlastníků. Mnoho různorodých prvků. Art Nouveau v Katalánsku Z hlediska světového vývoje se zde Art Nouveau vyvinulo ve zcela výjimečný styl, který v sobě mísil estetické i konstrukční vlivy křesťanské středověké a islámské maurské architektury (kupole apod. převzaté z rané křesťanské architektury doplněné typicky islámskou velkou barevností a dekorativními geometrickými ornamenty provedenými často v majolice, barvené vypalované keramice). Hlavním představitelem byl Antonio y Cornet Gaudí. Kromě výše zmíněných věcí hrála v jeho tvorbě také velká katolická zbožnost a tudíž inspirace ve středověké křesťanské architektuře gotice apod. Velkou roli sehrál Eusebio Güell [Gwel], textilní továrník, který se stal velkým mecenášem a obdivovatelem Gaudího tvorby a umožnil mu tak zrealizovat cokoli, co navrhl. Gaudího díla tak nejsou poznamenána kompromisy a ustupováním investorům. Gaudí se opíral o tradiční materiály, formy a stavební postupy používal kámen (vyztužený železnými tyčemi; z co nejbližších zdrojů) a cihly, s betonem pracoval pouze ve formě nevyztuženého cementu. Finca (farma) Güell, Casa Vicens, , monumentálně působící dům, islámské vzory, bohatě detailně členěno vertikálně i horizontálně Palacio Güell, , komplikovaný městský palác se středověkými prvky (zvětšené fiály na atice), skeletovitost, především v interiéru převýšené oblouky. Casa Batló, , přestavba domu z první pol. 19. stol, práce s kamenem a glazovanou keramikou, promyšlené a originální komponenty, obklady často skládány ze střípků. Casa Milá , architektura zcela podřízena organickému uvolnění, komíny přetvořeny do obrovských fiál, kovová zábradlí balkonů. Ocelová sloupová konstrukce obkládaná kamenem. Park Güell, , zahradní město se vším základním vybavením - izolované domy v zeleni a obchodní a administrativní centrum. Centrum v motivu antické agory s monumentálním schodištěm

4 Colonia Güell, Santa Coloma de Cervello, 1898, , dělnická kolonie, spolupráce s Beliverem a Bellvehlem. Spojení spíše utopického města a textilní fabriky, nedokončená kaple. Kaple a krypta, Santa Coloma de Cervello, nekonvenční a originální, postavil jen kryptu, kámen a cihly, středověký prostor, ale deformovaný podle statických principů zakřivené sloupy, zešikmené stěny. Gaudí navrhl také nábytek. V sakristii režná cementová omítka a režné cihly. Sagrada Familia, vzniklo Sdružení Stoupenců sv. Josefa, které stavbu propagovalo a prosazovalo začala stavba neogotické katedrály (Francisco de Paul del Villar y Lozano), který po roce po neshodách stavbu opustil. Sdružení sestavila komisi pro vybrání nového architekta. Předseda komise Joan Martorell i Montells doporučil Gaudího a uvedl ho Eusebiu Güellovi. Na začátku Gaudího práce byl hotový věnec kaplí. Gaudí navrhl robustní a monumentální formu na středověkém principu převedeném do novogotiky. Jde o širokou pětilodní katedrálu s věncem kaplí a s transeptem. V návrhu jsou ještě kruhové kaple a křížové chodby kolem katedrály. Gaudí stihl jen dokončit věnec kaplí a jižní vchod. Od 50. let se začal budovat severní vstup a postupně probíhá celá dostavba, už ale v železobetonu. Gaudí pracoval s rozdílnými mocnostmi sloupů (nejtlustší byly v transeptu, měly být z porfyru a nést prakticky celou stavbu, ostatní měly být jen žulové z místního kopce). Všechny součásti stavby mají svou symboliku a důvod podepřený konstrukční logikou stavby. Jeho stavba tak začala Bránou zrození. Vlastní dům, 1900, Santa Coloma de Cervello, Joan Rubió Bellver tradiční forma gotické maurské architektury Palau de la Música Catalana Lluis Domenech i Montaner, duch Art Nouveau obohacený o klasické řádové prvky a místní barevnost a motivy. Vídeňská secese a moderna Moderní architektura ve střední Evropě byla pod silným vlivem Vídně, která se na přelomu století stala významnou metropolí celé Evropy. Vedle výtvarných umělců se zde soustředili i ostatní umělci a také vědci a představitelé významných společenských vrstev. Vídeňská architektura navíc díky několika významným osobnostem expandovala. Vídeňská secese vznikla roku 1897 jako protest proti Akademii, kterou vedl Otto Kolomann Wagner a zpočátku tvořil podle německého klasicismu, později sepisuje knihu Moderní architektura. Sececi založili ji Gustav Klimt a Koloman Moser, k nim se později přidali Josef Hoffmann a Josef Maria Olbricht. Název vznikl podle časopisu Odtržení (Secession), který propagoval odtržení od akademických historizujících a eklektických staveb. Vzniká významný Pavilon secese a významný časopis Ver Sacrum. Hoffman postavil Stockletům palác v Bruselu. Vídeňská secese je pokračováním Arts and Crafts. Pavilon Secese Josef Maria Olbricht, 1898, práce s rostlinnými motivy a klasickými myšlenkovými postupy (symetrie, římsy Otto Klomann Wagner ( , spáchal sebevraždu hladovkou na protest proti válce, rozdal všechen majetek). Při akademii založil speciální školu pro doučení již hotových architektů. Od roku 1894 nastoupil Wagner na Akademii jako profesor, začíná se mluvit o Wagnerově škole Wagnerschule. Její absolventi pak tvořili domy s podobnými idejemi a estetickým názorem, všichni tak vlastně stavěli domy jako Wagner první dvě patra určena obchodu, nad tím obytná patra a nahoře ateliér. Fasáda nese secesní zdobení. První vlastní vila, Huttelsdorf, , klasická Paladiovská vila. Landesbank, Vídeň, , zastřešení dvorany s kovovou ksotrou. Nájemný dům, Universitatstrasse, Vídeň, začátek moderního urbanismu, základní jednotkou města je dům. Klasické Wagnerovské a studenty opakované členění, viz výše.

5 Městské muzeum, návrh, odkazy ke klasice. U-bahn Pavilion, Vídeň, Karlsplatz, 1900, souměrnost, želená konstrukce, všechny znaky secesní formy. Kostel sv. leopolda v psychiatrické léčebně Steinhof u Vídně, , půdorys řeckého kříže, v detailu jasná estetika secese florální dekor, ale v umírněné novoklasičtější geometrické podobě. Výrazová čistota a kvalita, kamenné obklady. Druhá vlastní vila, Vídeň , výrazově střídmější, ale modernější, na fasádě zobrazena vnitřní dispozice, opuštěna symetrie, ale z klasiky je přebrán pravidelný rytmus oken. Na fasádě použita geometrická majolika. Poštovní spořitelna, , , v opozici proti tehdejším architektonicky eklektickým bankám, spořitelna je moderní sice na tradičním půdoryse, ale s moderními prvky. První část je pro všechny běžné spořitele, dostavba vznikla hlavně pro movité klienty s cennými papíry a dalšími moderními ceninami. Hlavní dvorana je zastřešena subtilní kovovou prosklenou konstrukcí, která je ale ve skutečnosti jen spodní částí dvouplášťové konstrukce. U stěny stojí nic nenesoucí hliníkové (jedno z prvních použití hliníku jako obkladového materiálu) sloupky výdechy vzduchotechniky, zcela moderně přiznané, ba dokonce estetizující. Na podlaze je sklobeton, který umožňuje prosvětlení prostor pod dvoranou, nebo naopak rozzáření podlahy. Malý sál v novější části už nese stopy začínajícího art-deca. Schodiště jsou nesena železnou výrazně vertikálně orientovanou konstrukcí. Návrh průčelí galerie současného umění Ernst Ludwig Haus, Darmstadt, 1901, Josef Maria Olbricht, výstavní hala, průčelí okopírované od galerie současného umění. Kolonie Darmstadt, Josef Maria Olbricht, 1901,4,8. Mělo jít o zahradní město pro významné umělce sponzorované Ernstem Ludvíkem Essenským. Výstavní pavilon, centrum s tzv. Svatební věží (střecha z měděných plechů odstupňovaných půlválců, bez ohledu na vnějšek rozmístěná okna) a domy pro umělce. Vlastní dům, J. M. Olbricht modernější čistější Vlastní dům, Peter Behrens anglický typ domu Obytný dům, Vídeň, 1901, nastupující secese, Josip Plečnik Návrh na letenský průlom, Praha, Antonín Engel 1910 průlom svahem jako pokračování historického města vedoucí k navrhované nové budově parlamentu.

6 Česká secese a moderna Moderna nazývána Secese, ovlivnění Vídní, propojení s hnutím uměleckých řemesel Gesamtkunstwerk, souborné umělecké dílo. Secese často prolnula s historizujícími prvky a vytvářela tak svébytnou podobu jakéhosi národního slohu. Ten díky tendenci odporu k Rakousko-Uhersku ovládl stavební kulturu Prahy i dalších měst Národopisná výstava v Praze Průmyslový palác, Praha Královská obora, Jubilejní výstava 1891, Bedřich Münzberger, moderní konstrukce, do průčelí promítnuta železná konstrukce, jinak ale novobarokní podoba. Brána národopisné výstavy, 1895 Praha, Antonín Wiehl, provizorní brána, kopíruje ve dřevě oblouk Průmyslového paláce, ale přidává formy tradičních národních prvků. Café Corso na Příkopě, Praha, Bedřich Ohnmann 1897, inspirace barokem, nastupující secese (kovová markýza nad vrchním podlažím). Peterkův dům na Václavském náměstí, 1899, Jan Kotěra, secesní architektura ovlivněná Wagnerschule, i když modifikuje estetická názor. Hotel Central, Praha 1900, Bedřich Ohmann, Bedřich Bendelmayer, Alois Dryák, kovová markýza nahoře a nad vstupem. Pojišťovna Praha, Osvald Polívka Okna pod markýzou jsou ve tvaru písmen PRAHA. Na fasádě reliéfy Ladislava Šalouna. Obchodní dům U Nováků, Praha, Osvald Polívka, Wagnerovské schéma + osová symetrie Topičův dům - opět Wagnerovský Národní dům, Hradec Králové, Jan Kotěra , už bez Wagnerovských principů, větší projevení národních motivů. Národní dům v Prostějově, Jan Kotěra, složení z několika funkčních částí, uvnitř reliéf od Františka Kysely Tři Grácie. Obecní dům v Praze, Osvald Polívka, Antonín Balšánek, , na konci Královské cesty, vznikl jako protiváha Slovanskému domu, společenskému domu německých obyvatel, Obecní dům vzniká jako reprezentační dům města a jako důležitý politický počin. Architektura je nejvíce inspirována francouzskou architekturou třetího císařství. Monumentalita, až těžkopádnost. Dojem symetrie, ta je ale ve skutečnosti narušena půdorysně i detailně. Uvnitř velký sál koncertní (pro velká díla vyžadující velké orchestry) i taneční Smetanova síň. Všude se objevuje umělecké řemeslo a projevuje se opojenost elektrickou energií svítidla v kavárně a restauraci jsou všude možně a hrají dominantní roli. Trmalova vila ve Strašnicích, Praha, Kotěra 1902, národní lidové prvky penesené do modernismu, sídlo spíše venkovského charakteru. Janův keňský dům, Luhačovice, Dušan Jurkovič 1902 také lidové prvky a modernismus sepětí tradičních hodnot (hrázdění) a modernismu (výmalba, skleněné tvárnice) Hudební pavilonek v luhačovickém parku, dřevěný. Dům bedřicha Smetany, Luhačovice, Emil Králík , styl zvaný (Individualistická) Moderna, novější rysy a tvary, secesní principy a výzdoba. Palác Lucerna, Praha , Vácslav Havel, moderna na polyfunkční palácové stavbě; železobetonová konstrukce. Uvnitř sály a pasáž Palác Koruna, Antonín Pfeifer 1911, také polyfunkční a železobetonový s pasáží. První česká vzájemná pojišťovna v Praze, Osvald Polívka 1907, železobetonová skeletová konstrukce, uvnitř halová kancelář. Muzeum v Hradci Králové, Kotěra , modernost s klasickými prvky - centrální kupole, mohutný vstupní portikus x viditelné propsání vnitřku na fasádu, čisté plochy, režné zdivo. Wenkeův dům v Jaroměři, Josef Gočár, , zavěšená skleněná stěna přes 1. a 2. podlaží.

7 Dějiny architektury 20. století Nová koncepce myšlení, odklon od historických odkazů. Umění směřuje k abstrakci. Manifest jako teorie, teorie jako manifest. Dříve převažovaly teoretické traktáty, nyní začínají obsahově mnohem kratší, ale údernější, důležitější a výstižnější práce. Otto Wagner 1894: Moderní architektura. Architektům stačí k teoretickému vyjádření jen architektura sama a několik slov. Mnozí se vyjadřovali k formě (Hoffman), většina však reflektovala společenské souvislosti (A. Loos, H. Muthesius). Významnou roli sehrál Le Corbusier (pseudonym) ideologická tendence prosadit modernismus nejen jako architektonický, ale také jako životní styl (trvá až do současnosti). Časopisy o umění Elán a Nový duch. V architektuře stojí dvě protikladná paradigmata: Průmyslová stavba racionální konstrukce a jednoduchá fasáda - Továrna Fagus, Walter Gropius, Adolf Meyer 1911, Alfeld. V rohu domu chybí podpora - prosklené nároží se schodištěm uvnitř. Zavěšená sjednocená fasáda nezávislá na interiéru. Nová estetika podle Petera Behrense a Waltera Gropia: povýšení průmyslových staveb na vyšší úroveň moderní stavby pro moderní dobu, monumentálnost. Turbinenhalle, Petr Behrens, Berlín 1909 mohutné ocelové pilíře nesoucí příhradové nosníky střechy. Prosklené stěny jsou zešikmené pro zvětšení monumentality. Továrna pavilon na 1. výstavě Werkbundu, Walter Gropius symetrie, klasičtější prvky (krok zpět), ale prosklený tubus schodiště. Uvnitř expresionistické malby a plastiky. Plastická (v abstraktním smyslu) výtvarná torba plánu a fasády - ostatní typologie, například skica kubistické průčelí Josef Chochol 1911). Ztráta tektoniky odmítnutí řádovosti. Plastičnost, dobrá čitelnost toho, co architektura je a co skrývá. Ponechání archetypálních tvarových forem (prvků, které dokáží všichni rozeznat geometrická tělesa se vztahem k nejjednodušším domům trojúhelníkový štít, čtvercová okna [tvar, v němž nepřevládá žádný rozměr]). Kubismus Vznikl na počátku 2. desetiletí, zformoval se odtržením skupiny architektů a výtvarných umělců od uměleckého spolku Mánes. Zakládá skupinu Skupina výtvarných umělců a zakládá Umělecký měsíčník ( ). Pavel Janák a Vlastislav Hofman publikují teorii, která odmítá Wagnera a modernismus, upřednostňuje výtvarnou plasticitu a dynamiku stavebního díla odvozenou od přírody krystalizace, déšť, vítr, geometrie. Zavádí diagonálu jako nejdynamičtější linii. Dům U Černé Matky Boží, Josef Gočár 1911, Praha - Celetná ulice. Ještě nepříliš plastický, omezení spoustou regulativů, kompromis, ale dobře zvládnutý. Vila v Tychonově ulici Lázeňský dům v Bohdanči, Josef Gočár , ryze kubistický, kubisticky členěná uzavřená kolonáda. Vila v Libušině ulici, Praha 1913, Josef Chochol, tradiční rodinný dům anglického typu (trojtrakt s arkýřovým oknem a bytem přes dvě podlaží), ale kubistická fasáda, plot i zahrada. Obytný trojdům pod Vyšehradem, Josef Chochol 1913 Nájemný dům v Neklanově ulici, Josef Chochol 1913, nároží v podobě kubistického kmene stromu, významné prolamování kubistické římsy změna tradiční formy. Přestavba domu v Pelhřimově, Pavel Janák , renesanční dům ve fasádě zkombinovaný s kubismem (především štít a nároží) Dům Diamant, Lazarská ulice v Praze, Matěj Blecha 1913, směs moderny s kubismem, ryze kubistický portál bočního vchodu. Sloup s lucernou, Praha, Naproti Pinkasům, Emil Králíček 1913

8 Kubistický interiér na výstavě Werkbundu, Josef Gočár, Kolín nad Rýnem 1914 první a jediná prezentace na zahraničních výstavách. Kubistické formy promítnuté do nábytku, svítidel, klik, spíše než do stěn směřování jen k nábytku. Futurismus Zrodil se v Itálii v prvním desetiletí dvacátého století, vycházel z opojení strojovou technikou, ve které umělci spatřovali budoucnost. U wagnera studoval teoretik Antonio Sant -Elia vertikální strojová města. Futurismus chtěl přetvořit ruch doby do výtvarného vyjádření forma strojů, rychlosti a války (nezbytný předpoklad zničení starého a tvorby nového). Opojení letadly, vlaky, automobilem vychází První manifest futurismu, Fillipo Tommaso Marinetti, 1910 Druhý manifest futurismu, Carlo Carro, Luigi Russolo, Giacomo Balla, Gino Severini, 1910 Technický manifest futurismu. Zakládající manifest futurismu vyšel 1909 v časopise Le Figaro. Nenávist k minulosti, chuť vše zničit. Řvoucí automobil je krásnější než Niké Samothrácká. Konstrukce pro moderní metropoli, Mario Chiattone 1914 Vertikální město vzniká ve chvíli zvýšení dopravy snahy oddělit od sebe různé druhy transportu (dálkové vlaky místní tramvaje metra pěší). Myšlenky nejsou nijak převratné, metra se budovala už všemožně, vrstvení bylo v realizaci už několik let Druhý okruh nadzemní dopravy ve Vídni, Wagner. Návrh budovy, Virgilio Marchi 1909 spíše expresionismus Německý expresionismus Architektura navazuje na expresionistické malířství exprese, dynamika. Souvislost s kubismem, ale měkčí tvary a linie založena umělecká skupina Die Brücke radikální skupina Novembergruppe a skupina Arbeitsrats für Kunst: šest programových bodů nové architektury. 1919, ustanoven expresionismus, 1920 poprvé použit název expresionimus, vychází Ruf zum Bauen (výzva ke stavění). Model a realizace divadla na výstavě Werkbundu, belgičan Henry van der Velde 1914, výstava Werkbundu Skleněný pavilon, výstava W., Max Taut, ocelová konstrukce vyplněná sklobetonem, tvar zašpičatělé kupole. Skici, Herman Finsterlin pokus o totální změnu architektury i její typologie. Barvy, organické tvary skica 1916 Kabinet Doktora Caligariho, Robert Wiene 1920 němý expresionistický film s ex. kulisami. Návrh optické továrny, Erich Mendelsohn 1917, reálná podoba expresionistické architektury. Einsteinova věž v Postupimi realizována, linie měkkých amorfních tvarů. Vydavatelství Mosee, Berlín, Erich Mendelsohn nástavba a přestavba starší budovy, zaoblené nároří, pásová okna. Obchodní dům Schocken bravurní perspektivní skica, realizováno, dnes zbořen Krápníková architektura, Hans Poelzig, unvtiř Velké činoherní divadlo vše zničeno za války. Chemická tovrána v Lubani u Poznaně, Hans Poelzig Památník padlým na hřbitově, Výmar, Walter Gropius, spojnice mezi kubismem a expresionismem, betonový památník, inspirace zlomenou ledovou krou. Kýlový dům, Hamburg, Fritz Hoger, WIlhelm Kreis, ostré nároží, režné zdivo, přesahující horní římsa. I. G. Farben, Hoechst, Peter Behrens , expresionistická administrativní budova, výrazně vertikální vstupní hala katedrála německého expresionismu. Barevné cihly (modrá, červená, žlutá), tři centrály za sebou.

9 Amsterdamská škola Součást mezinárodního expresionismu vázaného na německou cihelno uarchitketuru + středověké kořeny, Viollet-le-Duc. Časopis Wendingen. Rijksmuseum, Pierre Cuypers Hlavní nádraží, Pierre Cuypers Bursa, Hendrik Berlage, uvnitř ocelová příhradová konstrukce. Plan Zuid Hendrik Petrus Berlage, plán předměstí Amsterodamu se sociální výstavbou, , obytné bloky. Obytné stavby - Piet Kramer, Michel de Klerk, tradice anglického domu, cihlová expresivní architektura holandského základu. Scheepvaarthuis, Johann van der Mey, Amsterdam 1912, loďařský dům, bohatý dekor, cihly a plech Het Schip, Michel de Klerk. Amsterdam De Bijenkorf obchodní dům, Haag, Piet Kramer , výrazná modelace, kámen a cihla. Škola, Hilversum, William Dudok Radnice, Hilversum, William Dudok, čisté dokončení expresionistických tendencí amsterodamské školy, přísnější pravoúhlá geometrie, uchována expresivní plasticita. Cihly se užívaly 10x20 cm, nebo ploché varianty. Gemeente museum, Haag, Petrus Berlage totéž, co Dudokova Radnice. Rudolf Steiner a antropologická společnost v Dornachu V Basileji, společnost zprostředkovávala duchovní hodnoty a meditaci pomocí uměleckých děl. Steiner vybudoval budovu: Goetheanum, kombinující divadlo, knihovnu, čítárnu, galerii a administrativu Antroposofické společnosti. První byla dřevěná (1908, raný expresionismus), poté železobetonová (1924, expresionismus a kubismus, architektura jako sochařské dílo, novátorská forma divadla i architektury), příklad Gesamkunstwerku, syntetizovala různé umělecké žánry, média a efekty (barvy, zvuky, ), jež mají finálně velký spirituální význam. V areálu i menší expresivní stavby. Rondokubismus Rodí se v souvislosti s politickými událostmi Československa po roce Velký význam hrají zákony na podporu stavebního ruchu. Od roku 1920 existují tři formy: na kubismus navazujíccí změkčené tvary obloučkový dekorativismus, později nazvaný rondokubismus. druhá navazovala na klasicismus žáků Otto Wagnera, třetí se orientovala na purismus a abstraktní proudy v Evropě. Rondokubismus se stal nejrozšířenějším významní veřejné budovy realizované výbornými architekty (Gočár, Janák, Freiwald). Hledá umírněné formy, vrací se ke klasické tektonice v dekorativní podobě, rondokubismus se i díky výstavbě obytných domů v menších městech stává tzv. národním stylem. Na fasádě se objevuje dekor přilepených kruhových a oblých tvarů, časté jsou oblouky. Používají se barvy související s národem červená, modrá, bílá, ve skutečnosti spíš v utlumené podobě jako siena, okrová a nazelenalá, které architektuře svědčily mnohem víc. Architektura, hmota či duch, Pavel Janák 1924, článek v časopise Styl. Legiobanka, Josef Gočár , Praha Palác Adrie, Réunione Adriatica di Sicurta, Pavel Janák, Josef Zasche , vzorem severoitalská renesance, římsa je tvořená hranolovitými věžemi. Bohatá výtvarná výzdoba. Krematorium v Pardubicích, Pavel Janák Krematoria vznikla jako důsledek odklonu od katolictví a obracení se spíše k historickým tradicím slovanství. Budova dává velký výraz samotnému procesu spalování výrazné komíny, velký prostor spalovny.

10 Bauhaus Vznik roku 1919 ve Výmaru, pokračování Akademie výtvarných umění a Uměleckoprůmyslové školy. Vychází První manifest Bauhausu s expresivním dřevorytem Katedrála socialismu (Lyonel Feininger). Ředitelem se stává Walter Gropius (Památník obětem války, 1921) vydává Gropius Program Bauhausu a malíř Georg Muche navrhuje Atriový ocelový dům. Bauhaus byl moderní nekonvenční učiliště. Jeho myšlenka je založená na užití uměleckého řemesla nikoli jako cíle, ale jako prostředku vzdělání moderních architektů. Jde tedy v podstatě jen o přetavené myšlenky Arts and Crafts. Učiliště vyučovalo architektuře až na konci studia (po více než třech letech), podstatná část výuky byla věnována uměleckým řemeslům (materiály a barvy). Škola se soustředila na spolupráci s výrobní sférou, měla velkou provázanost s praxí vše, co se vymyslelo, se využilo, firmy také zadávaly zakázky. V nábytku se prosadily zámkově upravované trubkové konstrukce, které nahradily ohýbané bukové dřevo. Ve škole působí především abstraktní umělci. Formálně se tedy škola orientovala avantgardním směrem. Architekty byly hlavně ředitelé (Gropius, Meyer 1928, van der Rohe 1930). V roce 1925 se Bauhaus stěhuje do města Dessau a na základě principu výuky zde Walter Gropius staví novou školní budovu je Bauhaus zrušen. První budova, Henry van der Welde v interiéru abstraktní geometrické malby a kresby Druhá školní budova, Walter Gropius Stavba splňuje Sullivanovu formulaci forma následuje funkci a je tak údajně první skutečnou stavbou funkcionalismu. Budova stojí na dvou pozemcích přeťatých ulicí, jednotlivé části jsou spojeny mostem. Jednotlivé složky výuky jsou odděleny (dílny, teoretická výuka, pracovny pedagogů, aula, bydlení studentů). Každá část stavby má svůj charakter (tovární hala, škola, obytný dům). Pracovna ředitele Bauhausu přechod architektury do výtvarného umění. Wasili chair nejslavnější křeslo De Stijl - Neoplasticismus Převratné hnutí je z dílen především abstraktních malířů (Mondrian, Doesburg, architekt Rietveld). Theo van Doesburg, Aritmetická kompozice, 1924 bílá žlutá, šedá červená, černá modrá (negativní pozitivní). První manifest, Druhý manifest v časopise De Stijl propagace odpoutání od individualismu, osvobození od tradičních vlivů, výzva k universalismu. Teorie stála na elementárních prvcích z malířství plocha, sochařství - objem, architektury prostor. Nová architektura byla postavena na principu tekoucího prostoru, podpořena pravoúhlými formami, prostor vymezují plochy, nikoli zdi. Architektura má být čtyřdiemnzionálním časoprostorovým kontinuem, bez rozdílu mezi interiérem a exteriérem, důležitý byl moment trvání architekturu vnímáme vždy po určitý časový úsek, který je součástí kompozice. To vše mělo nahradit statičnost a neměnnost stavebních děl. Časoprostorová konstrukce 1923, Theo van Doesburg. Architektonická skica převedení časoprostorové konstrukce do prostoru a objemu Red and Blue Chair, 1917, Gerrit Rietveld, manifestační křeslo. Schröderhaus, Gerrit Rietveld, 1924, dům paní Schröderové, nejslavnější příklad. Café de Unie, Rotterdam, J. J. P. Oud, novoplastický duch fasády. Původní budova zbořena, dnes postavena jinde. Kavárna Aubette, Štrasburk, Theo van Doesburg, 1927, na stěnách použita barevná plasticita pootočená o 45

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více

ÚKOLY ARCHITEKTURA 1918-1945

ÚKOLY ARCHITEKTURA 1918-1945 ÚKOLY ARCHITEKTURA 1918-1945 Úkol 1, tzv. historicko-politický Připomeňte si historické události, které vedly ke vzniku samostatné Československé republiky. Co víte o osobě Tomáše Garrigua Masaryka? Kdo

Více

Výtvarná výchova Ročník TÉMA

Výtvarná výchova Ročník TÉMA Výtvarná výchova Ročník TÉMA 1. 2. Výtvarná výchova Vlastní tvorba Metodika emocionalní Vlastní tvorba Metodika popíše vhodné společenské chování v dané situaci; dokáže projevit kladné vztahy k umění,

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

Název kubismus poprvé použil francouzský kritik Louis Vauxcelles roku 1908 při popisu jednoho z Braqueových obrazů

Název kubismus poprvé použil francouzský kritik Louis Vauxcelles roku 1908 při popisu jednoho z Braqueových obrazů Kubismus obecně Jako avantgarní umělecký směr vznikl roku 1906 v experimentech v ateliérech Picassa a Braquea (jsou považováni za jeho průkopníky) Přinesl s sebou zcela nové pojetí malířství i sochařství,

Více

Vilová čtvrť Baba. Markéta Vyhnánková

Vilová čtvrť Baba. Markéta Vyhnánková Vilová čtvrť Baba Markéta Vyhnánková Bydlení na dobré adrese v Praze 6 Baba Obytný komplex Hanspaulka Hanspaulka Na Krutci Ořechovka Vilová čtvrť Baba Původní vilová čtvrť Vznik vilové čtvrti Baba Lokalita

Více

TOMÁŠ HENEL ONDŘEJ FIALA. qd-web.com qd@qd-web.com Heřmanova 51, Praha 7, 170 00

TOMÁŠ HENEL ONDŘEJ FIALA. qd-web.com qd@qd-web.com Heřmanova 51, Praha 7, 170 00 TOMÁŠ HENEL ONDŘEJ FIALA qd-web.com qd@qd-web.com Heřmanova 51, Praha 7, 170 00 VINAŘSTVÍ SALABKA - návrh interiérů pro prostory výroby vína, prezentace vína a ubytování - místo: Praha - Troja - investor:

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015 PRAKTIK 11 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 4 66 m 2 4834 m 3 1020 m 2 686 m 2 27 kwh/m 2 7840 m 40 jednoduchý, kompaktní a cenově dostupný dům vhodný zejména pro mladé rodiny navzdory malé zastavěné ploše má

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

26 rodinné domy. úsporný dům. Vstříc novým trendům

26 rodinné domy. úsporný dům. Vstříc novým trendům 26 rodinné domy Energeticky úsporný dům Vstříc novým trendům Rukopis architekta Jiřího Houši bývá v sousedství jiných rodinných domů na první pohled jasně čitelný. Hladce omítnutá stavba s plochou střechou,

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 8. 10. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE _17_CJL_3

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 8. 10. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE _17_CJL_3 Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 8. 10. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE _17_CJL_3 Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

BAREVNÉ, MATERIÁLOVÉ A TVAROVÉ LADĚNÍ INTERIÉRU

BAREVNÉ, MATERIÁLOVÉ A TVAROVÉ LADĚNÍ INTERIÉRU BAREVNÉ, MATERIÁLOVÉ A TVAROVÉ LADĚNÍ INTERIÉRU Při přípravě a tvorbě interiéru si každý z nás dopředu klade otázku jak má daný prostor působit a k čemu sloužit. My se dnes v rámci našeho seriálu zaměříme

Více

k funkcionalismu Z lásky NÁVŠTĚVA

k funkcionalismu Z lásky NÁVŠTĚVA Z lásky k funkcionalismu Na začátku bylo víc než tři tisíce čtverečních metrů svažitého travnatého pozemku se šošolkou lesa a záviděníhodným výhledem do údolí Svratky a na protilehlé svahy. Velký prostor

Více

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě BILANCE _10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě - jedna třída venkovní na terase pro experimentální výuku za optimálních klimatických podmínek _CENTRÁLNÍ HALA _PŘEDNÁŠKOVÁ

Více

STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE

STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE ZADAVATEL: Jiří Novotný Za Kovářským rybníkem, Praha AUTOR: Ing. arch. Naďa Richterová Zahořany 32, 411 48 Křešice DATUM: 14. 10. 2014 FORMÁT: 23 A4 1

Více

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace a energetického auditu stavby Realizace úspor energie - SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim včetně výkonu autorského dozoru Příloha č. 3 Všechny

Více

LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN

LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN Stavitelství venkova a okrajových částí zejména venkovských měst. Obytná, hospodářská i kultovní stavení určená funkcí i kulturní tradicí. V širším pojetí stála lidová architektura

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima A 2 hodiny týdně Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Jmenovka linie, bod, plocha, písmo Portrét kresba, šrafování, kánon lidské hlavy Keramika modelování základních tvarů, lepení, glazování; plastika

Více

rezidenční zóna 52 Domus Aurea

rezidenční zóna 52 Domus Aurea rezidenční zóna Elegantní stavba od studia JM Architecture je pojata jako dvoupodlažní. Nad zem vyčnívá skleněný pavilon ve tvaru písmene U, pod ním je do svahu zapuštěný betonový blok. 52 Domus Aurea

Více

Studie Rekonstrukce kina Bc. Petr Kvasnička 2009. STUDIE Rekonstrukce Konstantinovy Lázně bývalé kino Bratrská jednota baptistů ČÁST 3 (26.2.

Studie Rekonstrukce kina Bc. Petr Kvasnička 2009. STUDIE Rekonstrukce Konstantinovy Lázně bývalé kino Bratrská jednota baptistů ČÁST 3 (26.2. STUDIE Rekonstrukce Konstantinovy Lázně bývalé kino Bratrská jednota baptistů ČÁST 3 (26.2.2009) Obsah: 1 Varianta S1u 1.1 Schéma 1.2 Hlavní změny 2 Popis řešení 2.1 Hlavní vstup 2.2 Přístup do bytu (zádveří)

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi.

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi. Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Dějiny umění Druhy výtvarného umění

Více

Jemný vzor tapet zjemňuje a rozechvívá okolní kov.

Jemný vzor tapet zjemňuje a rozechvívá okolní kov. bydlení ve vlnách Na první pohled zaujme nejen lagunovitou stěnou ložnice, propsanou do šatny, oblými zakončeními kuchyňské a předsíňové stěny, ale také celkovou barevnou kompozicí a členěním prostoru.

Více

Bydlení pro seniory v Podvinní. Jana Homolová

Bydlení pro seniory v Podvinní. Jana Homolová Bydlení pro seniory v Podvinní Jana Homolová ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY AUTOR, DIPLOMANT: Jana Homolová AR 2012/2013, ZS NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE: (ČJ) BYDLENÍ PRO SENIORY

Více

Test kulturně historických znalostí. pro učební umělecké obory

Test kulturně historických znalostí. pro učební umělecké obory Celé jméno uchazeče: Test kulturně historických znalostí pro učební umělecké obory 1. Do kterého uměleckého oboru patří stavba chrám sv. Barbory v Kutné Hoře? a) užité umění b) architektura c) malířství

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Andrea Slavíková RENESANCE Renesance znamená znovuzrození římské antiky, ne

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Domácí stupnice slávy

Domácí stupnice slávy téma Architekt Tomáš Klanc navrhl do obývacího pokoje v dřevostavbě atypickou sestavu knihovny a schodiště z laminovaných a dřevěných desek. Jsou kotveny pomocí ocelových trnů přímo do nosné konstrukce

Více

MODULÁRNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

MODULÁRNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 7822DV Základní principy Jedná se o třítřídní jednopodlažní mateřskou školu, která bude používána na více místech a objekt je tedy navržen s důrazem na aplikovatelnost pro různě členěný terén, jak pro

Více

PRAKTIK 1316 NOVINKA. 3 250 000 Kč 2 000 000 Kč -140 000 Kč PRAKTIK 1316 EUROLINE SLOVAKIA 2013 312 RODINNÉ DOMY EUROLINE

PRAKTIK 1316 NOVINKA. 3 250 000 Kč 2 000 000 Kč -140 000 Kč PRAKTIK 1316 EUROLINE SLOVAKIA 2013 312 RODINNÉ DOMY EUROLINE NOVINKA PRAKTIK 1316 s garáží předpokl spotřeba energie za rok malá, vhodný i na malé a užší parcely komfortní zádveří velkoprostor obývacího pokoje s krbem, jídelnou a kuchyní se skladem potravin pod

Více

Pražské stavební předpisy

Pražské stavební předpisy Nařízení č. 11/2014 Sb. hl. m Prahy Pražské stavební předpisy Ing. arch. Filip Tittl 23.10.2014 Pražské stavební předpisy - prováděcí předpis ke stavebnímu zákonu - nahrazují předcházející Vyhlášku č.

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

2X9bytové domy v Polici nad Metují. David Chmelař

2X9bytové domy v Polici nad Metují. David Chmelař 1 2X9bytové domy v Polici nad Metují 2X9bytové domy v Polici nad Metují David Chmelař 2 2X9bytové domy v Polici nad Metují / Kontext okolní krajiny Zadání Dva totožné objekty s devíti malometrážními (startovními)

Více

Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. Pravěké umění rozdělení na Paleolit, Mezolit a Neolit; malířství, sochařství, keramika, megalitické

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Úvod

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Úvod PRŮVODNÍ ZPRÁVA Úvod Yverdon-les-Bains je švýcarské lázeňské město nacházející se se na břehu jezera Neuchâtel. Současná situace je výsledkem takřka třísetletého vývoje, ačkoliv Yverdon byl jako město

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

Obrazová dokumentace. Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010

Obrazová dokumentace. Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010 Obrazová dokumentace Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010 Seznam Braniborská brána v Berlíně (klasicismus) Budova Kapitolu ve Washingtonu DC (klasicismus) Stavovské divadlo v Praze (klasicismus)

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

Bilance zpevněných ploch a ploch zeleně na pozemku. Plocha pozemku p.č.k. 1261/75 1055 m 2. Zastavěná plocha 271 m 2. Zpevněné plochy 145 m 2

Bilance zpevněných ploch a ploch zeleně na pozemku. Plocha pozemku p.č.k. 1261/75 1055 m 2. Zastavěná plocha 271 m 2. Zpevněné plochy 145 m 2 Bilance zpevněných ploch a ploch zeleně na pozemku Plocha pozemku p.č.k. 1261/75 1055 m 2 Zastavěná plocha 271 m 2 Zpevněné plochy 145 m 2 Plocha bazén 24 m 2 Plocha zeleně 615 m 2 0 2 5 10 Koeficient

Více

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA NÁVŠTĚVA POKRAČOVÁNÍ PŘÍBĚHU Přestože byl navštívený dům postaven v roce 2004, za svůj moderní vzhled a funkční architektonickou koncepci by se nemusel stydět ani v porovnání se současnými novostavbami.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

TŘI PROSTOROVÉ PLÁNY. doc. Ing. Michaela Brožová, aut. arch. spolupráce: Ing. arch. Petr M. Hájek Ing. arch. Jiří Hůrka

TŘI PROSTOROVÉ PLÁNY. doc. Ing. Michaela Brožová, aut. arch. spolupráce: Ing. arch. Petr M. Hájek Ing. arch. Jiří Hůrka TŘI PROSTOROVÉ PLÁNY doc. Ing. Michaela Brožová, aut. arch. spolupráce: Ing. arch. Petr M. Hájek Ing. arch. Jiří Hůrka Koncepce tří prostorových plánů (strukturální plán, volný plán a Raumplan) vychází

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1 Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 3 Poloha areálu:... 4 Vzdálenosti:... 4 Výměry:... 5 Sítě:...

Více

PAMÁTKY SECESE A 20. STOLETÍ

PAMÁTKY SECESE A 20. STOLETÍ PAMÁTKY SECESE A 20. STOLETÍ Architektura secese a 20. století v Českých zemích Společným znakem pojetí architektury konce 19. a počátku 20. století v celé Evropě (i v severní Americe) je odklon od historismu.

Více

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2.

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2. l UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ SPOLEČNÝ ZÁKLAD Historický vývoj památkové péče 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj.. Puristická

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 742/112, která je součástí bytového domu č. p. 740, č. p. 741 a č. p. 742, stojící na pozemku p. č. st. 1203, p. č. st. 1204 a p. č. st.

Více

Brněnské architektonické stezky Logo BAM černobílá verze velikost 100%

Brněnské architektonické stezky Logo BAM černobílá verze velikost 100% Logo BAM černobílá verze velikost 100% Logo BAM černobílá verze velikost 25% / 50% T-Star CE Central European Light A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

EKOLINE 1237. 209.7 m 2. 4 500 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2012. 5 151.4 m 2 768.6 m 3

EKOLINE 1237. 209.7 m 2. 4 500 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2012. 5 151.4 m 2 768.6 m 3 EKOLINE 1237 4 00 000 Kč 2 720 000 Kč 114 m 2 7686 m 3 114 m 2 909 m 2

Více

Dům jako pro hvězdáře: sedlovou střechou se 24 okny vidí až do nebe

Dům jako pro hvězdáře: sedlovou střechou se 24 okny vidí až do nebe Dům jako pro hvězdáře: sedlovou střechou se 24 okny vidí až do nebe 11. ledna 2010 Opustil pražské sídliště a vrátil se do rodných severních Čech. Vedle odvahy k takovému "dobrodružství", které stavba

Více

REZIDENCE PROSTĚJOV CITY

REZIDENCE PROSTĚJOV CITY REZIDENCE PROSTĚJOV CITY AD štúdio - 2013 SBC Czech Investment a.s. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 2 REZIDENCE PROSTĚJOV CITY Rezidence Prostějov CITY - tak trochu jiné bydlení... Motto: Od nepaměti hledali obydlí lidé

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

TEAM DESIGN T E A M D WIENERBERGER CHALLENGE G N. EBEC Brno 2013 18. 28. února 2013 www.ebec.cz

TEAM DESIGN T E A M D WIENERBERGER CHALLENGE G N. EBEC Brno 2013 18. 28. února 2013 www.ebec.cz T E A M D E WIENERBERGER CHALLENGE SI G N Návrh domu Specifikace zadání Soutěžící vypracují během 8 hodin studii a model rodinného domku na základě zadaných parametrů. Dále bude zpracován vybraný detail

Více

5037/14. živ. 4422/46. parkoviště u polikliniky po úpravě 5037/31. živ. Horníkova 5037/30. pro kočárky. hlavní prostranství. pergola.

5037/14. živ. 4422/46. parkoviště u polikliniky po úpravě 5037/31. živ. Horníkova 5037/30. pro kočárky. hlavní prostranství. pergola. pergola pergola pergola SITUACE 1:500, 1:1 G 5037/14 9350 = 346,5 m n.m. HRANICE POZEMKŮ 44/46 9351 Horníkova HRANICE DOTČENÉHO ÚZEMÍ (POZEMKY P.Č. 5037/30, 5037/3, K. Ú. LÍŠEŇ) HRANICE PLOCH STAVEBNÍ

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

RENESANCE V ČECHÁCH. mecenáš umění rudolfínská doba

RENESANCE V ČECHÁCH. mecenáš umění rudolfínská doba RENESANCE V ČECHÁCH U nás tento sloh nebyl nadlouho, pouze v 16.st za vlády Ferdinanda Habsburského, který povolal na přestavbu Pražského hradu italské umělce a pak především za Rudolfa II. mecenáš umění

Více

Dům s pečovatelskou službou pro seniory v Sezimově Ústí

Dům s pečovatelskou službou pro seniory v Sezimově Ústí Situace, M 1:500 1+kk a 2+kk, M 1:50 Pohled jihovýchodní, M 1:200 Dům s pečovatelskou službou pro seniory v Sezimově Ústí Pohled severovýchodní, M 1:200 VSTUP, ŠATNA ODPOČINEK Stacionář, M 1:50 Západ Jih

Více

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE STAVBA ROKU 2011 Královéhradeckého kraje STAVBA ROKU 2011 Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov Autor architektonického

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.3 POHLEDY M 1 : 100 B.1 SITUACE M 1 : 500 A.3 PŮDORYS 2.

PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.3 POHLEDY M 1 : 100 B.1 SITUACE M 1 : 500 A.3 PŮDORYS 2. O B S A H PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.2 POHLEDY M 1 : 100 O.3 POHLEDY M 1 : 100 A.1 SITUACE M 1 : 500 A.2 PŮDORYS 1. NP M 1 : 200 A.3 PŮDORYS 2. NP M 1 : 200 A.4 PERSPEKTIVY

Více

Po stopách bruselského stylu v architektuře v Brně

Po stopách bruselského stylu v architektuře v Brně Po stopách bruselského stylu v architektuře v Brně Během krátké návštěvy Brna jsem navštívila několik míst spojených s bruselským stylem. Většina těchto míst se nachází v centru Brna. Navštívila jsem dva

Více

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6 ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6 Rozvojové území D1 D3 plocha 3932 m² D1 D2 D3 garáž celkem obchody a služby (prodejní plocha + plocha zázemí)* m2 81 373 167 621 s travování (plocha pro hosty + plocha zázemí)

Více

HLAVNÍ VSTUP JE ZVÝRAZNĚN ZÁŘEZEM DO FASÁDY, KTERÝ JE ORÁMOVANÝ PORTÁLEM.

HLAVNÍ VSTUP JE ZVÝRAZNĚN ZÁŘEZEM DO FASÁDY, KTERÝ JE ORÁMOVANÝ PORTÁLEM. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. URBANISTICKÉ SOUVILOSTI PARCELA SE NACHÁZÍ V MĚSTE BRNĚ. LEŽÍ NA OKRAJI BRNĚNSKÉ OKRUŽNÍ TŘÍDY, NA KTERÉ SE NACHÁZEJÍ MĚSTSKÉ PARKY A DŮLEŽITÉ KULTURNÍ STAVBY. KONKRÉTNĚ JDE O KŘIŽOVATKU

Více

Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň. Prodej stavebního pozemku

Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň. Prodej stavebního pozemku ARCHITEKTI Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň Na pozemek je navržen jednopodlažní objekt s podkrovím a jedním polosuterenem, který v maximální míře využívá jak svažitosti pozemku, tak jeho

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_36_OK_1.01 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Tématický celek Ing. Zdenka

Více

Přitažlivost řešení bungalovu

Přitažlivost řešení bungalovu HAAS FERTIGBAU, S.R.O.: BASIC LINE 116 Přitažlivost řešení bungalovu TYP: Basic Line 116 POČET MÍSTNOSTÍ: 3+1 ZASTAVĚNÁ PLOCHA: 138,3 m 2 PODLAHOVÁ PLOCHA: 116,0 m 2 VHODNÝ POČET OSOB: 3-4 OBESTAVĚNÝ PROSTOR:

Více

NOVÉ DIVADLO: Divadlo J. K. Tyla v Plzni. Českomoravský cement, a.s.

NOVÉ DIVADLO: Divadlo J. K. Tyla v Plzni. Českomoravský cement, a.s. NOVÉ DIVADLO: Divadlo J. K. Tyla v Plzni Základní informace o stavbě První divadlo, které bylo v České republice postaveno od roku 1989, je celé zabaleno v našem betonu. Návštěvníky zve ke vstupu betonová

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA R2D2A3 BILANCE Celková výměra parcely: 674 m 2 Počet nadzemních podlaží: 3 Zastavěná plocha: 273 m 2 Užitná plocha: 578 m 2 IDEA Domov s pečovatelskou službou či penzion pro důchodce

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

Byt. mladého muže. Oslovil nás čtenář, kterému je 29 let, pracuje. proměny bytu

Byt. mladého muže. Oslovil nás čtenář, kterému je 29 let, pracuje. proměny bytu proměny bytu Byt Text a vizualizace: Kateřina Mlejnková mladého muže Do redakce dochází stále více žádostí od lidí, kteří se rozhodli renovovat svůj byt, abychom jim poradili při jejich úvahách o rekonstrukci

Více

Granty NČA na rok 2015 Přehled projektů

Granty NČA na rok 2015 Přehled projektů 1 Katalog lidové architektury O 208 000 50 000 9-0-0 20 000 Barrister and Principal, o.p.s., Brno 157 595 2 ERA 21 Ročník 2014 P 5 530 000 60 000 9-0-0 60 000 ERA Média s.r.o., Brno 5 470 000 časopis 3

Více

Architektura jako odraz doby II.: 1918 1945 aneb Mezinárodní sloh je nám vlastní

Architektura jako odraz doby II.: 1918 1945 aneb Mezinárodní sloh je nám vlastní Architektura jako odraz doby II.: 1918 1945 aneb Mezinárodní sloh je nám vlastní (slide 1; slide 2) Byla to vzrušující doba, která přinesla názorový souboj dvou generací. Zatímco starší architekti byli

Více

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE Autor: Bc. Robert Hubička Vedoucí diplomího projektu: Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Asistent: Mgr. Art. Peter Búš FA ČVUT, 15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I zima

Více

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója RODINNÝ DŮM K PRODEJI Dům je na výjimečném místě pod zahradami Fata Morgany s jedinečným výhledem do Pražské Zoo a na Vinice Sv. Kláry. Kupující si může zvolit dle svého vkusu povrchy podlah malby stěn

Více

DEKONSTRUKTIVISMUS Po skončení 2.světové války začala obnovovat svoji činnost organizace CIAM (Congrès International d'architecture Moderne), která uspořádala mnoho mezinárodních konferencí moderních architektů

Více

ul. Levá Jakub Hendrych / Jan Hendrych studie půdního bytu Praha 4 - Podolí 05.2010 1

ul. Levá Jakub Hendrych / Jan Hendrych studie půdního bytu Praha 4 - Podolí 05.2010 1 ul. Výchozí dv r ul. Levá 1 E F A B C D E F kuch. + jídelní prostor 20,7m obytný prostor 26,2m sport. kout 4,3m koupelna + wc 5,8m ložnice 11,8m ložnice 10,6m A' B' C' D' A B C D úložný prostor se zásobníkem

Více

BYTOVÝ DŮM ÚSTÍ NAD LABEM, BUKOV - RONDEL JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH,

BYTOVÝ DŮM ÚSTÍ NAD LABEM, BUKOV - RONDEL JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, BYTOVÝ DŮM ÚSTÍ NAD LABEM, BUKOV - RONDEL JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR Bytové domy Ústí nad Labem Bukov Realizace: 2003 2005 Původní projekt: Mera-Czech a. s. Přepracování

Více

Energetický audit objektu České národní banky - ústředí O B S A H. 1.0 Úvod 2. 2.0 Identifikační údaje 3. 3.0 Popis výchozího stavu 4

Energetický audit objektu České národní banky - ústředí O B S A H. 1.0 Úvod 2. 2.0 Identifikační údaje 3. 3.0 Popis výchozího stavu 4 Energetický audit objektu České národní banky - ústředí O B S A H strana 1.0 Úvod 2 2.0 Identifikační údaje 3 3.0 Popis výchozího stavu 4 4.0 Zhodnocení výchozího stavu 67 5.0 Návrhy opatření ke snížení

Více

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů i stavebních konstrukcí a komponentů Nosné konstrukce Betonové základy 80-150 100 Venkovní stěny/sloupy beton, železobeton (vnější prostředí) 60-80 70 přírodní kámen (vnější prostředí) 60-250 80 cihly,

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

MeTOdický pokyn. k umísťování firemních označení, reklamních a informačních zařízení na území Městské památkové zóny Český Těšín

MeTOdický pokyn. k umísťování firemních označení, reklamních a informačních zařízení na území Městské památkové zóny Český Těšín MeTOdický pokyn k umísťování firemních označení, reklamních a informačních zařízení na území Městské památkové zóny Český Těšín Městský úřad Český Těšín Odbor územního rozvoje, úsek státní památkové péče

Více

Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva. Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO

Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva. Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO Žatec je město s celosvětově největší koncentraci staveb spojených se zpracováním

Více

Rodinné domy typu A, varianty dispozic

Rodinné domy typu A, varianty dispozic Standardní dispozice 4+kk Domy typu A ve standardní variantě jsou přístupné ze severní strany. Jsou od obytné ulice odděleny pásem zeleně a jejich dominantním prvkem je na jih orientovaná rozlehlá krytá

Více

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2. PŘEHLED DĚJIN HUDBY Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: březen 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Rekonstrukce Galerie Mánes

Rekonstrukce Galerie Mánes Skanska a.s. wwwww.skanska.cz Základní informace o stavbě Název stavby Lokalita Masarykovo nábřeží 1, Praha 1 Nové Město Doba výstavby 04/2012 12/2013 Generální dodavatel Skanska a. s., divize Pozemní

Více

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST Úvod Pražský hrad Obrazová příloha k článku na str. 25 : ZA STAROU PRAHU : 4. Trojlodní krypta sv. Kosmy a Damiána s dochovanými částmi

Více

Revitalizace objektu Obchodního centra společnosti Kubík a.s. v Moravské Třebové 19.6.2015. Jiří Bíza. Tomáš Novotný. Iva Kolajová

Revitalizace objektu Obchodního centra společnosti Kubík a.s. v Moravské Třebové 19.6.2015. Jiří Bíza. Tomáš Novotný. Iva Kolajová Revitalizace objektu Obchodního centra společnosti Kubík a.s. v Moravské Třebové 19.6.2015 Jiří Bíza Tomáš Novotný Iva Kolajová Revitalizace objektu Obchodního centra společnosti Kubík a.s. v Moravské

Více

Když se starým. NÁdraŽÍM. rozline vůně kávy

Když se starým. NÁdraŽÍM. rozline vůně kávy Když se starým NÁdraŽÍM rozline vůně kávy Pohled do historie Majitelům se podařilo dohledat staré fotografie z počátku století, kdy bylo nádraží ještě plně v provozu. Doplnili je ještě o další obrázky

Více

Prodej novostavby RD o velikosti 5+1 v Kostelci nad Labem

Prodej novostavby RD o velikosti 5+1 v Kostelci nad Labem Prodej novostavby RD o velikosti 5+1 v Kostelci nad Labem Druh zděná novostavba rodinného domu Velikost 5+1 Praha cca 10km Soc. zařízení ano Zdi štuk Obec Kostelec nad Labem Nadzemní podl. 2 Parkování

Více

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 (část školy Husova 10) Ředitel Střední školy umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborné školy Brno, Husova 10 v souladu se zákonem 561/2004

Více

Ing. Vladimír Jirka, Ph.D. Pozemní stavitelství II cvičení; úloha pátá Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu

Ing. Vladimír Jirka, Ph.D. Pozemní stavitelství II cvičení; úloha pátá Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II - úloha pátá Cíle a předmět páté úlohy budou vč. vysvětlujících poznámek, postupů a příkladů s obrázky popsány ve výkladu k cvičení,

Více

stories stories srpen architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects

stories stories srpen architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects stories srpen 2015 12 architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects 1 PŘEHLED 3 EDITORIAL stories 4 TÉMA: BYT PUŠKINOVO NÁMĚSTÍ PRAHA 5 VILA BŘEVNOV 6 RODINNÝ DŮM MATĚJSKÁ 7 HISTORIE: TŘI

Více

Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací.

Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací. Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací. Šárka a Petr Bergerovi akad. mal. a restaurátoři 2007 Na přání zástupců

Více