SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY"

Transkript

1 SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY Vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou první číslo Ročenky VOŠS a SŠ v Novém Boru, a to za školní rok 2011/2012. Proč ročenka, můžete se ptát, když každá škola každoročně povinně zpracovává Výroční zprávu o činnosti školy a k tomu tisíce různých výkazů, hlášení a statistických údajů. Důvody jsou přinejmenším dva. Prvním je opravdu velké množství aktivit, jimiž naše škola žije. Byla by škoda je nedokumentovat poněkud jinak než statisticky, suchými čísly. Tak, aby našim studentům jednou, po letech, vyvolala na tváři úsměv a příjemnou vzpomínku na studentská léta. Tím druhým motivem je fakt, že uplynulý školní rok byl pro nás v mnohém přelomový. Odmaturovali naši první gymnaziální absolventi a odmaturovali skvěle. Ve státní i profilové části maturitní zkoušky všichni uspěli a všichni byli přijati na vysokou či vyšší školu. Zahájili jsme výuku dvou zcela nových oborů: uměleckého Designu interiéru a oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika. Poprvé jsme se se sklářskými obory prezentovali na Designbloku v Praze. Vyšší odborná škola sklářská zahájila vzdělávání podle nových učebních dokumentů. Je toho opravdu hodně. Jak jsme se vlastně v tom školním roce 2011/2012 měli? Zalistujte... PaedDr. Ilona Jindrová ředitelka VOŠS a SŠ Nový Bor - 1 -

2 HISTORIE ŠKOLY Snad žádná země na světě se nemůže pochlubit tak dlouhou a hlavně nepřerušovanou tradicí sklářství, jako právě české země. Vesnice Bor (Haida) byla založena mezi lety 1692 až V roce 1757 byl Bor povýšen na město. Od prvních let vzniku města Nový Bor to bylo právě sklářství, jež ovlivňovalo jeho vývoj. Vzdělávání sklářů na Novoborsku bezprostředně souviselo s rozvojem sklářských řemesel na severu Čech. Městské zastupitelstvo žádalo ministerstvo obchodu ve Vídni o zřízení školy pro sklářské učedníky, tovaryše a mistry. Bylo jim vyhověno a v roce 1870 byla otevřena škola pro kreslení a modelování. V roce 1882 byla přejmenována na Odbornou školu pro sklářský průmysl. V roce 1954 získává škola oficiální název Střední průmyslová škola sklářská. V roce 1964 Jaromír Špaček prosadil otevření výtvarně zaměřeného oddělení hutního tvarování skla, protože se zvyšovala potřeba odborné kvalifikace foukačů skla a sklářských mistrů. Od roku 1985 navazuje na tříleté učební obory střední škola pro pracující, ukončená maturitou. V roce 1987 byl zahájen čtyřletý studijní obor umělecko-řemeslné zpracování skla, ukončený maturitní zkouškou, který dal za 20 let své existence našemu regionu i dalším sklárnám a sklářským školám řadu odborníků pro sklářskou teorii i praxi. V roce 1997 zahájila svou činnost Vyšší odborná škola sklářská, kde studenti mají možnost se dále věnovat sklu a rozšířit si své znalosti v oblasti zpracování skla i designu. V roce 2007 se z ekonomických i praktických důvodů některé provozy přemístily do ateálu v Revoluční ulici (huť, vitráže), aby tak vznikl jednotný systém praktického vzdělávání pod jednou střechou. Škola - 2 -

3 může v dnešní době nabídnout klasické i moderní techniky zpracování skla malování, rytí, broušení, umělecké sklenářství, hutní tvarování, fusing a lehání skla. Od roku 2008 se začíná psát nová kapitola historie dnes už jediné střední školy v Novém Boru. V budově sídla školy ve Wolkerově ulici byla po téměř čtyřicetileté odmlce zahájena výuka vzdělávacího oboru všeobecné gymnázium. Tím všaknovinky ve vzdělání novoborských středoškoláků neskončily. Od roku 2011 se škola ještě více rozrůstá. Ke gymnáziu přibyly další velice atraktivní obory Předškolní a mimoškolní pedagogika a Design interiéru. Oba se nyní rozšířily o druhé ročníky a každým rokem narůstá počet uchazečů. A to nás velice těší Sídlo školy, Wolkerova 316

4 STUDIJNÍ OBORY Vyšší odborná škola sklářská: Tvorba uměleckého skla N/013 Obor: Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba Tvorba uměleckého skla Vzdělávací program připravuje absolventa pro vysoce kvalifikované činnosti v oblasti navrhování a realizace uměleckého skla a jeho umístění do interiéru a exteriérů. Jedná se o 3 letý studijní program zakončený absolutoriem a dosažením titulu DiS - diplomovaný specialista. Střední škola: Gymnázium K/41 Obor: Gymnázium Jedná se o 4 - leté všeobecné vzdělání, zakončené maturitní zkouškou. Vzdělávání na našem čtyřletém gymnáziu má žáky vybavit všeobecným rozhledem na úrovni středoškolsky vzdělaného člověka a tím je připravit především pro vysokoškolské vzdělávání. Smyslem vzdělávání na gymnáziu není předat žákům co největší objem poznatků, fakt, ale vybavit je systematickou strukturou vědění. Naučit je zařazovat informace do smysluplného kontextu životní praxe a motivovat je k tomu, aby chtěli své vědomosti a dovednosti po celý život dále rozvíjet. Předškolní a mimoškolní pedagogika K/41 Obor: Předškolní a mimoškolní pedagogika Absolvent 4 - letého studijního oboru, který je zakončen maturitou, je připravován pro výkon pedagogických činností v oblasti předškolního a mimoškolního vzdělávání. Absolvent se uplatní jako učitel mateřské školy nebo jiného zařízení pro děti předškolního věku, jako vychovatel nebo pedagog volného času ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních družinách a školních klubech, nebo jako vychovatel ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních s výjimkou školských zařízení.

5 Výtvarné zpracování skla a světelných objektů M/13 Obor: Výtvarné zpracování skla a světelných objektů Žá je připravován pro výkon designérských a realizačních činností v oblasti sklářské tvorby a výroby, a to především ve sféře návrhářství, vzorkařství, realizace náročných uměleckořemeslných sklářských předmětů a výrobků. Jedná se o činnosti, které jsou orientovány podle specifické přípravy na modelářství lisovaného skla, na broušení a vzorování broušeného skla, na hutní tvarování skla, na tvarování, malování a leptání skla, na rytí skla a na umělecké sklenářství. Design interiéru M/11 Obor: Design interiéru Absolvent studijního oboru je připravován pro výkon designérských a realizačních činností v oblasti tvorby a výroby nábytku, zejména jako tvůrčí, případně technicko organizační pracovník. Jedná se zejména o činnosti, které se zaměřují na konstrukci a navrhování nábytku a interiéru, včetně doplňků, na realizaci náročných návrhů renomovaných výtvarníků a návrhů vlastních a na projektování interiérů. Střední odborné učiliště: Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla H/01 Obor: Sklář-výrobce a zušlechťovatel skla Jedná se o 3 - letý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou a dosažením výučního listu Seznam jednotlivých zaměření: Sklářa Formař Hranař Rytec Kulič Malíř skla Naši skláři: Lukáš Červený, mistři Jan Eder a Pavel Tille - 5 -

6 SPORTOVNÍ AKTIVITY ŠKOLY CORNY 2011 V úterý se na atletickém stadionu v České Lípě uskutečnil 26. ročník středoškolského poháru v atletice - CORNY Patronkou celé akce se stala olympijská vítězka a světová rekordmanka v hodu oštěpem Barbora Špotáková. Start závodu v běhu na 800 m Naši nadaní sportovci nemohli na této sportovní události chybět. Z chlapců se z gymnázia zúčastnili soutěže Jan Kaisler, Vojta Kovalev, Ondřej Mareš, Jiří Matela, Jan Baláš, Radek Ziml, Jakub Pícha, Jan Růžička, Ondřej Jakub a Adam Rejzek. Z řad děvčat soutěžily Kristýna Hodečková, Noemi Kožuriková, Tereza Bečvaříková, Luisa Kopecká, Michaela Hanykýřová, Silvie Mráková, Tereza Hanykýřová, Adéla Frydrychová, Kristýna Schlenkerová a Kristýna Petrová. Děvčata byla o něco málo úspěšnější než chlapci. Na úžasném prvním místě se v běhu na 60 metrů umístila Kristýna Schlenkerová z 1. ročníku oboru Design interiéru a ze stejné třídy obsadila 3. místo v běhu na 800 metrů Adéla Frydrychová. Třetí místo si také vybojovala ve skoku dalekém žákyně 1. ročníku gymnázia Noemi Kožuriková. Ve štafetě obsadil náš dívčí tým vynikající 2. místo. Celkově se děvčata umístila na krásné 3. pozici. PŘEDVÁNOČNÍ TURNAJ VE VOLEJBALE Jako rozloučení s rokem 2011 uspořádala naše škola Vánoční turnaj ve volejbale, kterého se kromě žáků gymnázia zúčastnily i 9. třídy novoborských základních škol. Naši školu reprezentovala dvě družstva družstvo Vítězné družstvo G3 a G4

7 mladších žáků ze tříd G1, G2 a družstvo tříd G3, G4. Celý turnaj probíhal víceméně pod taktovkou našich žáků. S ohledem na mladší žáky ze ZŠ se popustila uzda pravidlům, ale to na napětí nijak neubralo. Po dlouhém zápolení se nakonec do finále dostalo družstvo ZŠ U Lesa a družstvo tříd G3, G4 z gymnázia. Doufáme, že si žáci 9. tříd turnaj užili a zúčastní se příštího ročníku! OUTDOOROVÝ KURZ Na sklonku června opustili třeťáci mučivé prostředí gymnázia prosycené blížícími se prázdninami a vyrazili vstříc outdoorovému kurzu. V brzkých ranních hodinách jsme ještě celí rozespalí nastoupili do autobusu, ve kterém jsme protrpěli Třída G3 na kurzu několik hodin, a kolem oběda se i se všemi zavazadly vylodili u chaty, která nám několik dalších namáhavých dní měla sloužit jako domov. Nutno uznat, že po dnech plných adrenalinu a dřiny nám naše pokoje, především postele, opravdu přirostly k srdci. Ještě v den našeho příjezdu nás kromě seznámení s instruktorem čekal bungee runnig, horolezecká stěna a skok do prázdna. Stačilo první odpoledne a někteří z nás si již sáhli na dno svých fyzických i psychických sil. Další dny se nesly v podobném duchu. Postupně jsme zdolávali horolezecký komín, nízká, vysoká lana, vyzkoušeli si skutečné horolezectví ve volné přírodě, lukostřelbu,... Sladkou třešničkou byly Lazer game - moderní, méně bolestná a čistší verze paintballu, díky které jsme otestovali také své strategické dovednosti. Právě Lazer game byla tématem překvapivé noční hry, během které se pravděpodobně všem chlapcům splnily jejich klukovské sny, zatímco zuřivě pobíhali po areálu chaty a hledali ukryté klíče. K dispozici nám také byl bazén a hřiště na beach volejbal, které jsme využívali takřka každý večer. Naše hra se sice sotva dala srovná

8 vat se skutečným volejbalem, ale ani to jí na kráse a zábavě neubralo. Reflexy jsme v různých sestavách procvičovali během hazardních her UNO a Solo Solo. Nakloněno nám bylo i počasí, které nám, krom jednoho deštivého dne, dopřálo sluníčka, jak jen mohlo. Samotný závěr přišel s novou specialitou chaty. Na malý okamžik jsme se stali pokusnými králíčky a vyzkoušeli houpačku ve výšce 13 metrů. S adrenalinovou chatou Relaxa jsme se loučili jen neradi. V den odjezdu jsme byli plni dojmů, nově nabytých vědomostí a modřin, které dokazovaly, jak skvělí outdooroví specialisté jsme. Petra Košťálová, třída G3 Ze sportovního dne - přetahování lanem SPORTOVNÍ DEN V samotném závěru školního roku 2011/2012 se v krásném areálu koupaliště v Novém Boru uskutečnil Sportovní den naší školy. Této akce se zúčastnily všechny ročníky. Žáci si mezi sebou mohli změřit síly v řadě sportovních disciplín, jako například tenis, vrh koulí, skok daleký, přetahování, badminton a fotbal. Nemohla chybět ani horolezecká stěna a závěrečný volejbal žáků proti učitelskému sboru. Počasí se opravdu vydařilo. Děkujeme organizátorům za vydařený konec školního roku a již teď se těšíme na závěr toho příštího

9 LYŽAŘSKÝ KURZ 2012 Lyžařský a snowboardový výchovně vzdělávací kurz se uskutečnil v termínu od v krásném areálu Albrechtic v Jizerských horách. Účastníci se ubytovali v příjemném penzionu Marie, který jim poskytl po celou dobu pobytu veškerý komfort. Všichni se moc těšili na lyžování. Tanvaldský špičák se pro ně stal ideálním, lyžařským místem. Tanvaldský Špičák se tyčí v nadmořské výšce 808 metrů nad obcí Albrechtice, na jeho svazích najdete množství sjezdovek, vždyť je největším střediskem zimních sportů v Jizerských horách. Pořádají se zde i závody na evropské úrovni. Lyžařského výcviku se zúčastnil první ročník našeho Lyžařský výcvikový kurz gymnázia. A jak se žákům kurz líbil? To poznáte z následujících fotografií. VODÁCKÝ KURZ NA LUŽNICI 2012 Na vodácký kurz se žáci naší školy každoročně velice těší. Letos se uskutečnil ve dnech na řece Lužnici. Trasa celého kurzu začínala v Suchdole nad Lužnicí a skončila v Bechyni. Této akce se zúčastnili studenti 2. ročníku našeho gymnázia. Přítomní se mohli seznámit s technikou, taktikou jízdy a bezpečností na vodě. Celý pobyt se nesl v tradičním, vodáckém duchu. Nechyběli ani výlety do zajímavých míst a velmi originální, vodní hry. Z následující fotografií je zřejmé, že se kurz opět vydařil Křest na vodáckém kurzu

10 KULTURNÍ AKCE ŠKOLY INTEGRAČNÍ KURZ G1, D1 a P Na naší škole již tradičně nováčci z prvních ročníků vyrážejí na přelomu září až října na integrační kurz. Kurz se uskutečnil v krásném prostředí národního parku Česko - Saského Švýcarska. V hotelu Bellevue bylo o žáky královsky postaráno. Na žáky a jejich učitele čekají různé druhy aktivit, her a výletů, během kterých se vzájemně poznávají. Hlavní organizátorkou je naše výchovná poradkyně Mgr. Lenka Bečvaříková, za to jí mnohokrát děkujeme a těšíme se na příští integrační kurz Třída G Třída P1

11 Přípravy na Skleněnou noc Třída D1 SKLENĚNÁ NOC OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Již 4. ročník Skleněné noci otevřených dveří se uskutečnil v pátek v prostorách školní hutě Danuše. Návštěvníci si mohli prohlédnout prostory učiliště novoborské sklářské školy a vyzkoušet si za dozoru studentů i pedagogů nejrůznější techniky. Příležitosti vyrýt si ornament do skla, či fouknout si do sklářské píšťaly využilo mnoho z příchozích. Po svých skleněných pokusech mohli návštěvníci obdivovat mistry přímo v akci u sklářské pece. Dech se divákům tajil při tvorbě mladého skláře Zdeňka Kunce, který je členem pedagogického týmu naší sklářské školy. Celá akce vyvrcholila přesně o půlnoci velkolepým ohňostrojem

12 TELEVIZNÍ VÁNOČNÍ STROMEK JE Z NAŠÍ ŠKOLY První vánoční stromek, který se počátkem adventu 2011 objevil u Vás doma prostřednictvím České televize, pocházel právě z naší dílny. Autorem koncepce předvánoční kampaně byl brazilský výtvarník, scénograf ČT a student 2. ročníku naší Vyšší odborné školy sklářské Ricardo Hoineff. Tento skleněný vánoční strom jste mohli zhlédnout na vernisáži výstavy naší školy na Novoměstské radnici v Praze ve dnech od Základ stromečku ČT 15 hodin. Výstava skleněných objektů studentů a pedagogů nesla název NOVÝ BOR AKTUÁLNĚ a trvala do začátku března Spolu s výstavou se představili živou prací skláři naší pojízdné sklářské manufaktury při příležitosti vánočních Praha, Novoměstská radnice trhů na Novoměstské radnici v Praze. ADVENT V NAŠÍ ŠKOLE Poslední den před zimními prázdninami se nesl zcela v duchu blížících se Vánoc. K Vánocům patří pohádky a jednu z nich, Sněhurku a sedm trpaslíků, si připravili v anglickém jazyce žáci 3. ročníku gymnázia. Toto představení nás velice potěšilo a vykouzlilo nám úsměv na rtech. Po něm Pohádka v anglickém jazyce následovalo pěvecké vystoupení Dívčího souboru Skleněnky, složeného z třídy P1. Z úst děvčat zazněly známé vánoční písně a koledy ve sborové úpravě, jako například skladby Adeste fideles, Jsou svátky, Alleluja i Tři oříšky pro popelku. Vánoční atmosféra pak zesílila při zpěvu vánočních koled. Na závěr programu paní ředitelka popřála všem žákům i pedagogům krásné Vánoce plné radosti a pohody

13 HUMAN BODY V PRAZE Dne navštívili gymnazisté naší školy unikátní výstavu The Human Body v Praze. Vystavené exponáty umožnily detailně nahlédnout do tajemství lidského těla. Žáci si mohli prohlédnout veškeré soustavy a orgány tak, jak vypadají v reálné podobě. Výstava navíc názorně ukazovala poškození lidského těla následkem přejídání, nedostatku cvičení, či kouření. Expozice byla komentovaná studenty medicíny, kteří zajímavým a odborným způsobem jednotlivé exponáty nejen přiblížili, ale i ochotně odpovídali na kladené dotazy žáků. Tato výstava byla velkým přínosem pro všechny, kteří ji navštívili. Umožnila studentům nejen utřídit si znalosti z biologie člověka, ale dovedla především k zamyšlení o lidské zranitelnosti, nedokonalosti a nutnosti se o své tělo dobře starat. ŠKOLNÍ AKADEMIE Ve dnech 4. až 5. června 2012 se konala první akademie novoborské Vyšší odborné školy sklářské a Střední školy v divadle Nový Bor. Uskutečnila se celkem tři představení, z toho dvě pro místní základní školy a jedno odpoledne pro rodiče. Každé bylo nejprve zahájeno pěk Třídy G2 a G3

14 Závěr akademie naší školy ným proslovem paní ředitelky a poté se programu ujali naši schopní moderátoři Lída Mašková a Marek Bertalan. Na akademii byly k vidění od gymnaziálních tříd pohádky v různých jazycích. Žáci oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika předvedli zpěv a tanec na muzikál Rebelové. Třída Designu interiéru si pro návštěvníky připravila moderní divadelní představení Odyssea. Na této události nechyběl ani školní sbor Skittles, který svým zpěvem obohatil celý program. Dále mohla publikum zaujmout Partička, sólové zpěvy, hry na hudební nástroje a parkur. Na závěr programu vystoupila školní kapela, která zahrála písně z muzikálu Noc na Karlštejně. Díky plnému hledišti a dobrému ohlasu je vidět, že se nám školní akademie skutečně povedla. ŠKOLNÍ POZNÁVACÍ VÝLET TŘÍDY G1 Ve dnech se zúčastnila třída 1. ročníku gymnázia školního poznávacího výletu do Kořenova. Ubytováni jsme byli v Pardubických chatách v Kořenově - Příchovicích. Na výlet jsme jeli vlakem, neboť ČD poskytují skupinám slevy na jízdenky. V neděli jsme si prohlédli okolí a podnikli výlet na rozhlednu Štěpánka, která se nachází v nejzápadnějších Krkonoších na vrchu Hvězda v 959 m. Odsud jsme měli za krásného počasí hezký výhled na Krkonoše, Jizerské a Lužické hory a na Bezděz

15 Druhý den v pondělí jsme jeli autobusem do Harrachova. Z Harrachova jsme šli k Mumlavským vodopádům, přes Krakonošovu snídani a Ručičky zpět do Harrachova. Tato túra byla dlouhá asi 16 km. Počasí nám přálo, svítilo sluníčko, jen na zpáteční cestě nás skropil malý deštík. V areálu Pardubických chat jsme se vyžili i sportovně, chlapci hráli fotbal, všichni jsme si zaskákali na trampolíně, a kdo nebyl ještě náležitě unavený, tak si mohl zatancovat večer na diskotéce. Výlet se všem líbil a budeme se těšit na další ve druhém ročníku. Ing. Dana Frančíková Školní výlet třídy G1-15 -

16 SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY Soutěž z novodobých dějin vyhráli žáci novoborského gymnázia. Ve čtvrtek 2. února 2012 se naši žáci gymnázia, Adam Pátek a Jakub Havlík, zúčastnili dějepisné soutěže vyhlášené Krajskou radou Klubu českého pohraničí. Chlapci ukázali své znalosti o Československu v letech Oba dosáhli vynikajícího úspěchu a jsme na ně právem hrdí. Adam Pátek v soutěži zvítězil a Jakub Havlík obsadil krásné 2. místo. OLYMPIÁDA V ANGLICKÉM JAZYCE Dne se konala v České Lípě, v Domě dětí a mládeže (Libertin) olympiáda v anglickém jazyce, kde nás úspěšně reprezentoval gymnazista Ondřej Jakub. Ondřej vybojoval v okresním kole úžasnou třetí pozici. OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE Dne proběhlo v České Lípě okresní kolo Olympiády v českém jazyce. Konkurence byla velká, ale k naší velké radosti žákyně 4. ročníku Gymnázia, Nový Bor, Anička Škodová, zde získala krásné 2. místo. PREZENTIÁDA V PODÁNÍ NAŠICH GYMNAZISTŮ Dne se v Liberci, na Gymnáziu F. X. Šaldy, uskutečnilo další klání týmů v dovednosti prezentovat zadané téma. PREZENTI- ÁDA, jak se soutěž jmenuje, se odehrála mezi třemi tříčlennými týmy. Za naše gymnázium soutěžil tým s názvem 3M THREE MEN. Kapitánem se stal Adam Pátek, další členové týmu byli Ondřej Jakub a Jan Růžička. Adam Pátek, Jan Růžička a Ondřej Jakub Náměstkyně hejtmana Lidie Vajnerová a Adam Pátek

17 Ze všech sedmi přihlášených týmů vybrala porota tři, které měly soutěžit v krajském kole. Další dva týmy patřily pořadatelskému gymnáziu. Letošní téma neslo název MŮJ NOVÝ PŘEDMĚT. Naši žáci prezentovali předmět s názvem ČLOVĚK 21. STOLETÍ s obsahem, který řešil mezilidské vztahy a komunikaci v kolektivu třídy. Naši reprezentanti obdrželi mnohé pochvaly od poroty za způsob i přípravu týmu. Na závěr cituji kapitána Adama Pátka: Třetí místo nás neodrazuje, naopak vybízí k účasti v dalším ročníku. Těšme se tedy na příští ročník a děkujeme týmu 3M Three men za velmi kvalitní reprezentaci naší školy. KOŘENY EVROPSKÉ KULTURY Odraz antické a biblické mytologie a křesťanské martyrologie v exteriérech i interiérech vybraných objektů Libereckého kraj je název projektu, kterého se zúčastnil tým žáků novoborského gymnázia. Třídy G2 a G3, soutěžní tým Samotný projekt měl několik částí: studijní, soutěžní a praktickou. Ve studijní části se měli žáci detailně seznámit s antickou kulturou, mytologií a v terénu zdokumentovat odraz v architektuře a umění Nového Boru. Ve vědomostní soutěži škol měli své znalosti prokázat, což se jim 2. místem podařilo. Fotograficky, výtvarně a historicky zpracované památky byly shrnuty ve formě skript a jsou k nahlédnutí na stránkách školy. Jaro 2012 se neslo v duchu křesťanské kultury a biblické mytologie. V rámci soutěžní části proběhla exkurze do kostela sv. Antonína Paduánského, kde se studenti dozvěděli o historii kostela i řádu františkánů, který zde působí. Při samotné soutěži týkající se Bible

18 Třídy G2 a G3, po soutěži v Liberci a biblické mytologie obsadili nádherné 1. místo. Radost byla obrovská. Reprezentovali nás: J. Balaš, M. Benešová, J. Čejka, P. Halčin, J. Havlík, Š. Jeřábková, P. Košťálová, A. Legezová, O. Mareš, K. Pelcmanová, A. Rejzek SOUTĚŽNÍ VIDEOKLIP Z NOVOBORSKÉHO GYMNÁZIA ZÍSKAL PRVNÍ MÍSTO Ve školním roce 2011/ 2012 byla vyhlášena v rámci projektu NadoTECH soutěž v prezentaci škol formou videoklipu nebo fotografií. Žáci měli atraktivním a osobitým způsobem zachytit ve dvouminutovém videopříspěvku atmosféru své školy a možnosti jejího studia. O představení naší školy se postarali žáci Tomáš Pollach a Radek Ziml, kteří sepsali scénář Tomáš Pollach a Radek Ziml se zástupcem tisku a vytvořili režijní tým. Po náročném konkurzu vybrali talentované herce z gymnázia. A že se gymnazistům videoklip skutečně podařil? Zřejmým dokladem je zasloužené vítězství v tomto projektu. Medailonek shrnuje praktické informace o škole, avšak nechybí mu ani humor a vtip. Pokud byste videoklip chtěli shlédnout i Vy, naleznete ho na stránkách naší školy Herecký tým

19 FOTOSOUTĚŽ NA TÉMA KULTURNÍ PAMÁTKY LIBEREC- KÉHO KRAJE V rámci Krajských slavností Libereckého kraje vyhlásil hejtman fotosoutěž na téma KULTURNÍ PAMÁTKY LIBERECKÉHO KRAJE. Z naší školy se soutěže pod odborným vedením zúčastnili Jiří Čejka, Adam Pátek, Markéta Benešová a Lucie Tvrzníková. Blahopřejeme Markétě Benešové za 1. místo. Vítězný snímek MgF. Ing. Petr Fiala, náměstek hejtmana Libereckého kraje Mgr. Radek Cikl a Markéta Benešová

20 VÝTVARNÉ SOUTĚŽE A DESIGN: Nominace na Národní cenu za studentský design 2012 Váza Petra Vojtěcha, studenta Vyšší odborné školy sklářské, byla nominována společně s dalšími 21 pracemi na Národní cenu za studentský design Nominace proběhla během zasedání Asociace středních a vyšších odborných škol s výtvarným a uměleckořemeslným zaměřením ve dnech v Uherském Hradišti na tamní uměleckoprůmyslové škole. Celkem bylo do soutěže přihlášeno 144 exponátů. Práce Petra Vojtěcha vznikla pod vedením Akademického malíře Milana Handla jako klauzurní práce technikou foukáním do sádrové formy. Jedna z cen CIRKUS CIRKUS Ceny pro mezinárodní cirkusový festival CIRKUS CIRKUS navrhla a také zrealizovala v roce 2012 Vyšší odborná škola sklářská z Nového Boru. Škola má dlouholetou tradici v realizaci velmi specifických zakázek ve formě nejrůznějších skleněných pohárů, trofejí, medailí a originálních zadání, která realizuje v materiálu pro Českou republiku tolik typickém ve skle. Obor Tvorba uměleckého skla se na škole začal vyučovat před patnácti lety a je jediným svého druhu nejen v celorepublikovém, ale i evropském kontextu. Pro studenty školy i pro jejich pedagogy výtvarníky bylo zadání navrhnout několik ocenění pro festival CIRKUS CIRKUS velkou výzvou. Nakonec se Výtvarná rada školy usnesla vypsat studentskou soutěž o nejlepší návrhy s touto tematikou, z nichž vzešla řada nápadů Vázy Petra Vojtěcha

21 zajímavých hned z několika pohledů. Tvořili je lidé kolem dvaceti let s originálním přístupem k tematice, přitom se znalostí technologických postupů výroby a zušlechťování skla a s několikaletou výtvarnou přípravou v oblasti navrhování uměleckého skla. Ať ceny z novoborské školy přinesou oceněným nejen radost z jejich triumfu, ale také potěchu oka a duše. KASIČKY Z NOVÉHO BORU PRO LINKU BEZPEČÍ Studenti VOŠ Sklářské v Novém Boru využili v Praze nabídky Nadace O2 a jejího projektu Think Big, aby získali prostředky k navrhování a zejména k výrobě kasiček pro výběr finančních prostředků Návrh kasiček ve 3D na provoz Linky bezpečí. Linka Bezpečí pomáhá dětem, ale jí nikdo nepomůže. Rozhodli jsme se využít příležitost, abychom zaopatřili nákladnou sklářskou výrobu a zároveň vyzkoušeli výtvarnickou výzvu, vytvořit neotřelý design, místo klasických prasátek, uvedl Petr Vojtěch, vedoucí studentské skupiny, která kasičky realizovala. MEZINÁRODNÍ DESIGNÉRSKÁ SOUTĚŽ ARTZEPT 2011 Soutěž Artzept, jejímž hlavním sponzorem je společnost Zepter International, nabídla jedinečnou šanci zazářit mladým talentovaným designérům. Jedna věc je věřit, že design je dobrý a užitečný. Něco ale úplně odlišného je investovat do něj kvůli čistému potěšení z objevování nových talentů a sledování jejich uměleckého rozvoje, Madlena Zepter. Skvělého úspěchu v mezinárodní designérské soutěži Artzept 2011 dosáhl student 3. ročníku Vyšší odborné školy Marek Hein. Marek Objekt Marka Heina

22 nastoupil na naši VOŠS jako absolvent keramického oboru, který již před zahájením studia vedl keramický ateliér Střípek v Praze. Ke studiu na naší škole jej přivedla touha zkoumat možnosti spojení světa keramiky a skla dohromady. Zdá se ale, že po roce a půl stráveném v naší škole, jej sklo pohltilo. Není to totiž jeho jediný úspěch. Již jako student 1. ročníku zaujal na Sympoziu uměleckoprůmyslových škol Libereckého kraje v roce 2010 svým souborem sklářského nářadí s názvem Tools, za nějž získal v oboru hutního zpracování skla 1. místo. VERNISÁŽ VÝSTAVY HOCHDOSIERT V neděli 9. října se v Městském muzeu v Deggendorfu konala vernisáž výstavy Hochdosiert. Hochdosiert je dvojdílný výstavní projekt tohoto muzea, v němž jsou dózy představovány jako moderní produkt současného řemeslného umění. Při této příležitosti byl vypsán 6. ročník mezinárodní soutěže s názvem Kunsthandwerk in Dosen, v níž se sešlo celkem 733 artefaktů z keramiky, skla, stříbra, dřeva, papíru a kůže od 367 tvůrců celkem z 20 zemí. Velmi nás těší fakt, že jednu ze šesti cen, které odborná porota ze 733 dóz vybírala, získal právě student oboru Tvorba uměleckého skla naší sklářské VOŠ Petr Tregner Dózy Petra Tregnera

23 DESIGNBLOK 2012 V ZASTOUPENÍ PRACÍ STUDENTŮ NOVOBORSKÉ VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY SKLÁŘSKÉ Jedna z nejvýznamnějších designérských událostí v České republice se konala ve dnech až a naši studenti Vyšší odborné školy sklářské se významně podíleli na její prestiži. Naše škola na DESIGNBLOKU 2012 vystavovala ve Šporkovském paláci v Praze. A že se měla čím chlubit? Přítomné návštěvníky mohlo zaujmout až na 60 prací našich talentovaných studentů. Celá akce probíhala ve třech dnech. A naši skláři se svým originálním designem opět zazářili! Na fotografii můžete vidět sklářskou práci studenta 3. ročníku VOŠ Petra Vojtěcha. Objekt Petra Vojtěcha na výstavě DESIGNBLOK

24 ÚSPĚCHY NAŠICH SKLÁŘŮ SKLÁŘSKÝ MARATÓN První větší akcí loňského roku 2011, které se zúčastnila i naše škola, byl Sklářský maratón v Březině na Tišnovsku. Z dopisu pořadatelky Alice Dostálové korespondovaného paní ředitelce PaedDr. Iloně Jindrové citujeme následující řádky: Milá Ilono Učitelka broušení skla Alexandra Vaníčková a skvělý sklářský týme! Děkuji Vám za Vaše úžasné výkony a nasazení! Chválu a nadšení slyším všude. Není se čemu divit, vždyť na naše skláře se o víkendu přišlo podívat tisíce návštěvníků. O Sklářském maratónu na Tišnovsku informovala řada brněnských periodik. Česká televize odvysílala dne v pořadu Kultura s dvojkou reportáž o této akci, ve které mohli televizní diváci obdivovat zručný tým Vyšší odborné školy sklářské a Střední školy z Nového Boru. SKLÁŘSKÉ SYMPOZIUM V DOMAŽLICÍCH TUSTA VITREA - - CHVÁLA PRO SKLÁŘSKOU ŠKOLU Sklářská škola v Novém Boru je v Čechách i v zahraničí už dávno známá mj. tím, že se svou vlastní mobilní sklářskou píckou a vlastně celou pojízdnou sklářskou manufakturou popularizuje sklářské umění i fortelné sklářské řemeslo na veřejnosti, často pod širým nebem, při příležitosti sympozií, kongresů, festivalů, veletrhů i obyčejných venkovských jarmarků. V průběhu let byly k mobilní peci přidány i jednotlivé zušlechťovatelské techniky, takže dnes můžete vedle hutního tvarování vidět i malování, broušení, rytí skla a též výrobu vitráží či dřevěných sklář

25 ských forem. Sami skláři tento svůj pojízdný podnik nazývají sklářským cirkusem, s nímž s obrovským diváckým úspěchem objíždějí svět. Jedním z míst, kam se vracejí už tradičně, je sklářské sympozium v Domažlicích, jež nese název TUSTA VITREA a v letošním roce proběhne v prvním červencovém týdnu již jeho 3. ročník. Není tedy žádný div, že je Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola Nový Bor v Domažlicích již natolik populární, že místní Základní umělecké škole stálo za to se do Nového Boru vypravit a zde absolvovat nejen odbornou exkurzi po školní huti a rafinačních provozech, ale též si sklo osahat v předem připravených Domažlické náměstí workshopech. NadoTECH 2011 Sedm měst, devět středních odborných škol, třináct vybraných oborů a žáků základních škol. To je základní statistický účet kampaně NadoTECH, kterou letos inicioval resort školství Libereckého kraje a jejímž cílem byla popularizace technických profesí a řemesel. NadoTECH v Novém Boru Kampaň NadoTECH oslovila v průběhu dubna až října žáky z 8. a 9. tříd základních škol, kteří se rozhodují o svém budoucím povolání. Bezprostředně navázala na stipendijní program Libereckého kraje a dětem představila právě učňovské obory, které kraj už dva roky podporuje formou prospěchových stipendií. Zdroj: Jsme rádi, že i naše škola se účastnila této kampaně

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY Vážení čtenáři, již podruhé Vás oslovujeme ročenkou naší školy, abyste s námi mohli sdílet radosti i strasti uplynulého školního roku. Je toho opravdu hodně, co u nás, mimo

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

2013/2014 www.vsps-su.cz

2013/2014 www.vsps-su.cz 2013/2014 dny otevřených dveří SPŠ pro výtvarné obory 20. 10. 23. 10. 2014, 9 17 hod. SPŠ ostatní obory 1. 12. 5. 12. 2014, 9 17. hod., pátek 9 12 hod. VOŠ 18. 3. 2015 9 17 hod. Výroční zpráva VOŠ a SPŠ

Více

Kronika přehled aktivit a činností. v školním roce 2013/2014.

Kronika přehled aktivit a činností. v školním roce 2013/2014. Kronika přehled aktivit a činností v školním roce 2013/2014. Září 2013 Od roku 1871, kdy naše gymnázium vzniklo (i když by se dalo říci, že se narodilo podruhé) už uběhlo drahně let a my druhého září,

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2012/2013

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok / VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK / pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

za aktivní práci ve školním parlamentu a příkladný přístup k plnění školních povinností Tomáši Musilovi

za aktivní práci ve školním parlamentu a příkladný přístup k plnění školních povinností Tomáši Musilovi ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 UDĚLILI JSME CENY ŘEDITELKY ŠKOLY za úspěchy ve sportovních soutěžích a reprezentaci školy Ajdinu Naprelacovi za úspěchy ve sportovních soutěžích a reprezentaci školy Jiřímu Kosmákovi

Více

KÁCOVSKÝ ZPRAVODAJ 18-19 ZDARMA ŘÍJEN 2013 STR. STR. STR. VYDAŘENÁ ZÁMECKÁ SEZÓNA 2013 KÁCOV UŽ JE TÉMĚŘ V GALA ZE ŠKOLNÍCH LAVIC, AKTUÁLNÍ DĚNÍ V ZŠ

KÁCOVSKÝ ZPRAVODAJ 18-19 ZDARMA ŘÍJEN 2013 STR. STR. STR. VYDAŘENÁ ZÁMECKÁ SEZÓNA 2013 KÁCOV UŽ JE TÉMĚŘ V GALA ZE ŠKOLNÍCH LAVIC, AKTUÁLNÍ DĚNÍ V ZŠ KÁCOVSKÝ ZPRAVODAJ ZDARMA ŘÍJEN 2013 3 STR. KÁCOV UŽ JE TÉMĚŘ V GALA 9 STR. VYDAŘENÁ ZÁMECKÁ SEZÓNA 2013 18-19 STR. ZE ŠKOLNÍCH LAVIC, AKTUÁLNÍ DĚNÍ V ZŠ KÁCOVSKÝ ZPRAVODAJ 2 SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ A STŘEDNÍ ŠKOLA, NOVÝ BOR, WOLKEROVA 316, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Adresa: Wolkerova 316, 473 01 Nový Bor Telefon: 487 712 211 info@glassschool.cz www.glassschool.cz VÝROČNÍ

Více

Českokamenické noviny

Českokamenické noviny 4 Českokamenické noviny Noviny Historického města roku 2005 Červen 2011 Číslo 6 Cena 8 korun Hudební festival po roce opět u nás Mezinárodní hudební festival letos vstupuje do dvanáctého roku svého konání.

Více

Škola je místem, kde děti žijí.

Škola je místem, kde děti žijí. Škola je místem, kde děti žijí. Základní škola, Dobrovské ul. 63 563 1 Lanškroun tel.: 465 321 99, 465 323 818 e-mail: zslado@lanskroun.cz www.zslado.cz Foto: pracovníci školy Texty: pracovníci školy Redakční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013. Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013. Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková: Schváleno školskou radou dne 15. 10. 2013 1 Základní charakteristika školy 1.1

Více

Základní škola, Tišnov, Smíškova 840 ROČENKA

Základní škola, Tišnov, Smíškova 840 ROČENKA Základní škola, Tišnov, Smíškova 840 ROČENKA 2012/2013 J. Zwiner a D. Kučera, 9. B Milí čtenáři, dovolte mi, abych vás opět po roce přivítal na stránkách naší ročenky. Pevně věřím, že tak jako v minulých

Více

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb ALMANACH 2007-2008 1. Obsah Září...3 Slovo úvodem...4 Říjen...5 Závody na kolech a koloběžkách...6 Netradiční drakiáda...6 Malované pohádky...6 Pyžámkový den ve školní družině...7 Listopad...8 Dětský čin

Více

JAN KUBÍK SPORTOVCEM ROKU!

JAN KUBÍK SPORTOVCEM ROKU! Čtvrtletník Čtyřlístku centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvkové organizace, ročník V., číslo 2., červen 2012 JAN KUBÍK SPORTOVCEM ROKU! Mezi množstvím událostí, jichž jsme byli od

Více

Z RYBÁŘSKÝCH SLAVNOSTÍ V BLATNÉ 2015

Z RYBÁŘSKÝCH SLAVNOSTÍ V BLATNÉ 2015 Ročník 26 (36) Blatná 26. června 2015 Číslo 12 / strana 1 Ročník 26 (36) ČTRNÁCTIDENÍK CENA 7 Kč 26. ČERVNA 2015 ČÍSLO 12 Z RYBÁŘSKÝCH SLAVNOSTÍ V BLATNÉ 2015 Hosty a vystupujícími na letošních Rybářských

Více

Kronika školního roku 2011 2012

Kronika školního roku 2011 2012 Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí Kronika školního roku 2011 2012 Junioři reprezentovali ČR v carvingu na mistrovství

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 1. Výsledky výchovy a vzdělávání a) Prospěch a chování b) Maturitní zkoušky Témata písemné maturitní zkoušky z českého jazyka Písemná maturitní zkouška z matematiky

Více

Cyklo-běh za Českou republiku bez drog 2015. http://rekninedrogam.cz/cyklobeh-za-cr-bez-drog

Cyklo-běh za Českou republiku bez drog 2015. http://rekninedrogam.cz/cyklobeh-za-cr-bez-drog Kdy? 8. červen 2015 Kdo? žáci 2. ročníků a třída 1.B Cyklo-běh za Českou republiku bez drog 2015 O co šlo? Celorepublikový Cyklo-běh upozorňuje na drogovou negramotnost u mládeže a dětí a pomáhá zvýšit

Více

Základní škola Otokara Březiny. Jihlava, Demlova 34. Waterproject. Školní zpravodaj. Veletrh zdraví

Základní škola Otokara Březiny. Jihlava, Demlova 34. Waterproject. Školní zpravodaj. Veletrh zdraví Základní škola Otokara Březiny Jihlava, Demlova 34 Waterproject Školní zpravodaj Veletrh zdraví Přehled vycházejících žáků školní rok 2012/2013 Ve školním roce 2012/2013 končí základní vzdělávání 57 žáků

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Brno, Masarova 11 příspěvková organizace Brno Líšeň Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Obsah : I. Základní charakteristika školy II. Údaje o pracovnících školy III. Výsledky

Více

č.10 Motto dne: Jen oči dítěte dovedou vidět jako důležité to, co dospělí pro svou důležitost přehlížejí. ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1.

č.10 Motto dne: Jen oči dítěte dovedou vidět jako důležité to, co dospělí pro svou důležitost přehlížejí. ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. č.10 1. června 2010 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA Motto dne: Jen oči dítěte dovedou vidět jako důležité to, co dospělí pro svou důležitost přehlížejí. 2 Zprávy z radnice PODPIS DOHODY Divišovo divadlo sedačky

Více

Škola se specializací na estetiku a tvořivost

Škola se specializací na estetiku a tvořivost Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace Aloisina výšina 642/51, Liberec 15, 460 15; www.zs-aloisinavysina.cz Tel.: 482 751 233, e-mail: info@zs-aloisinavysina.cz Škola se specializací

Více

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 1. vydání, zpracované dle zákona 561/2004 10 Výroční zprávy a vyhlášky 15/2005sb. Část 3. 7 Projednáno a schváleno Správní radou

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 7 2006 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE Vlastivědná soutěž KM Filadelfia Chráníme dávné dědictví Dějiny naší budoucnosti Když člověk sedí denně několik hodin ve školní lavici,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ A STŘEDNÍ ŠKOLA, NOVÝ BOR, WOLKEROVA 316, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Adresa: Wolkerova 316, 473 01 Nový Bor Telefon: 487 712 211 info@glassschool.cz www.glassschool.cz VÝROČNÍ

Více

Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198

Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj 202 Fax

Více

školní rok 2011/ 2012

školní rok 2011/ 2012 školní rok 2011/ 2012 ZA ODMĚNU DO KRASU 30. 8. jsme společně s kamarády z Ústavu sociální péče pro děti a mládež Kociánka vyrazili směrem na Křtiny, Jedovnice a Moravský Kras. Tento výlet měl být pro

Více

Frýdlant čeká velká prázdninová uzavírka Harcovského mostu

Frýdlant čeká velká prázdninová uzavírka Harcovského mostu Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Frýdlant n. O., Staré Hamry Baška Malenovice Lhotka, Staré Hamry Kultura Pržno, Metylovice Janovice, Ostravice Pstruží, Kunčice p. O. Čeladná, Bílá Zpravodaj

Více

Ročenka 2011-2012. Integrovaná střední škola- Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61

Ročenka 2011-2012. Integrovaná střední škola- Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 Ročenka 2011-2012 Integrovaná střední škola- Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 Milé studentky a studenti, vážení rodiče a přátelé školy, dámy a pánové, předkládáme Vám Ročenku školy, kterou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/13

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/13 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/13 Zpracovala Mgr. Blanka Reindlová Projednala pedagogická rada dne 25.září 2013 Schválila Školská rada dne 20.září 2013 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec,

Více