SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY"

Transkript

1 SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY Vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou první číslo Ročenky VOŠS a SŠ v Novém Boru, a to za školní rok 2011/2012. Proč ročenka, můžete se ptát, když každá škola každoročně povinně zpracovává Výroční zprávu o činnosti školy a k tomu tisíce různých výkazů, hlášení a statistických údajů. Důvody jsou přinejmenším dva. Prvním je opravdu velké množství aktivit, jimiž naše škola žije. Byla by škoda je nedokumentovat poněkud jinak než statisticky, suchými čísly. Tak, aby našim studentům jednou, po letech, vyvolala na tváři úsměv a příjemnou vzpomínku na studentská léta. Tím druhým motivem je fakt, že uplynulý školní rok byl pro nás v mnohém přelomový. Odmaturovali naši první gymnaziální absolventi a odmaturovali skvěle. Ve státní i profilové části maturitní zkoušky všichni uspěli a všichni byli přijati na vysokou či vyšší školu. Zahájili jsme výuku dvou zcela nových oborů: uměleckého Designu interiéru a oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika. Poprvé jsme se se sklářskými obory prezentovali na Designbloku v Praze. Vyšší odborná škola sklářská zahájila vzdělávání podle nových učebních dokumentů. Je toho opravdu hodně. Jak jsme se vlastně v tom školním roce 2011/2012 měli? Zalistujte... PaedDr. Ilona Jindrová ředitelka VOŠS a SŠ Nový Bor - 1 -

2 HISTORIE ŠKOLY Snad žádná země na světě se nemůže pochlubit tak dlouhou a hlavně nepřerušovanou tradicí sklářství, jako právě české země. Vesnice Bor (Haida) byla založena mezi lety 1692 až V roce 1757 byl Bor povýšen na město. Od prvních let vzniku města Nový Bor to bylo právě sklářství, jež ovlivňovalo jeho vývoj. Vzdělávání sklářů na Novoborsku bezprostředně souviselo s rozvojem sklářských řemesel na severu Čech. Městské zastupitelstvo žádalo ministerstvo obchodu ve Vídni o zřízení školy pro sklářské učedníky, tovaryše a mistry. Bylo jim vyhověno a v roce 1870 byla otevřena škola pro kreslení a modelování. V roce 1882 byla přejmenována na Odbornou školu pro sklářský průmysl. V roce 1954 získává škola oficiální název Střední průmyslová škola sklářská. V roce 1964 Jaromír Špaček prosadil otevření výtvarně zaměřeného oddělení hutního tvarování skla, protože se zvyšovala potřeba odborné kvalifikace foukačů skla a sklářských mistrů. Od roku 1985 navazuje na tříleté učební obory střední škola pro pracující, ukončená maturitou. V roce 1987 byl zahájen čtyřletý studijní obor umělecko-řemeslné zpracování skla, ukončený maturitní zkouškou, který dal za 20 let své existence našemu regionu i dalším sklárnám a sklářským školám řadu odborníků pro sklářskou teorii i praxi. V roce 1997 zahájila svou činnost Vyšší odborná škola sklářská, kde studenti mají možnost se dále věnovat sklu a rozšířit si své znalosti v oblasti zpracování skla i designu. V roce 2007 se z ekonomických i praktických důvodů některé provozy přemístily do ateálu v Revoluční ulici (huť, vitráže), aby tak vznikl jednotný systém praktického vzdělávání pod jednou střechou. Škola - 2 -

3 může v dnešní době nabídnout klasické i moderní techniky zpracování skla malování, rytí, broušení, umělecké sklenářství, hutní tvarování, fusing a lehání skla. Od roku 2008 se začíná psát nová kapitola historie dnes už jediné střední školy v Novém Boru. V budově sídla školy ve Wolkerově ulici byla po téměř čtyřicetileté odmlce zahájena výuka vzdělávacího oboru všeobecné gymnázium. Tím všaknovinky ve vzdělání novoborských středoškoláků neskončily. Od roku 2011 se škola ještě více rozrůstá. Ke gymnáziu přibyly další velice atraktivní obory Předškolní a mimoškolní pedagogika a Design interiéru. Oba se nyní rozšířily o druhé ročníky a každým rokem narůstá počet uchazečů. A to nás velice těší Sídlo školy, Wolkerova 316

4 STUDIJNÍ OBORY Vyšší odborná škola sklářská: Tvorba uměleckého skla N/013 Obor: Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba Tvorba uměleckého skla Vzdělávací program připravuje absolventa pro vysoce kvalifikované činnosti v oblasti navrhování a realizace uměleckého skla a jeho umístění do interiéru a exteriérů. Jedná se o 3 letý studijní program zakončený absolutoriem a dosažením titulu DiS - diplomovaný specialista. Střední škola: Gymnázium K/41 Obor: Gymnázium Jedná se o 4 - leté všeobecné vzdělání, zakončené maturitní zkouškou. Vzdělávání na našem čtyřletém gymnáziu má žáky vybavit všeobecným rozhledem na úrovni středoškolsky vzdělaného člověka a tím je připravit především pro vysokoškolské vzdělávání. Smyslem vzdělávání na gymnáziu není předat žákům co největší objem poznatků, fakt, ale vybavit je systematickou strukturou vědění. Naučit je zařazovat informace do smysluplného kontextu životní praxe a motivovat je k tomu, aby chtěli své vědomosti a dovednosti po celý život dále rozvíjet. Předškolní a mimoškolní pedagogika K/41 Obor: Předškolní a mimoškolní pedagogika Absolvent 4 - letého studijního oboru, který je zakončen maturitou, je připravován pro výkon pedagogických činností v oblasti předškolního a mimoškolního vzdělávání. Absolvent se uplatní jako učitel mateřské školy nebo jiného zařízení pro děti předškolního věku, jako vychovatel nebo pedagog volného času ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních družinách a školních klubech, nebo jako vychovatel ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních s výjimkou školských zařízení.

5 Výtvarné zpracování skla a světelných objektů M/13 Obor: Výtvarné zpracování skla a světelných objektů Žá je připravován pro výkon designérských a realizačních činností v oblasti sklářské tvorby a výroby, a to především ve sféře návrhářství, vzorkařství, realizace náročných uměleckořemeslných sklářských předmětů a výrobků. Jedná se o činnosti, které jsou orientovány podle specifické přípravy na modelářství lisovaného skla, na broušení a vzorování broušeného skla, na hutní tvarování skla, na tvarování, malování a leptání skla, na rytí skla a na umělecké sklenářství. Design interiéru M/11 Obor: Design interiéru Absolvent studijního oboru je připravován pro výkon designérských a realizačních činností v oblasti tvorby a výroby nábytku, zejména jako tvůrčí, případně technicko organizační pracovník. Jedná se zejména o činnosti, které se zaměřují na konstrukci a navrhování nábytku a interiéru, včetně doplňků, na realizaci náročných návrhů renomovaných výtvarníků a návrhů vlastních a na projektování interiérů. Střední odborné učiliště: Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla H/01 Obor: Sklář-výrobce a zušlechťovatel skla Jedná se o 3 - letý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou a dosažením výučního listu Seznam jednotlivých zaměření: Sklářa Formař Hranař Rytec Kulič Malíř skla Naši skláři: Lukáš Červený, mistři Jan Eder a Pavel Tille - 5 -

6 SPORTOVNÍ AKTIVITY ŠKOLY CORNY 2011 V úterý se na atletickém stadionu v České Lípě uskutečnil 26. ročník středoškolského poháru v atletice - CORNY Patronkou celé akce se stala olympijská vítězka a světová rekordmanka v hodu oštěpem Barbora Špotáková. Start závodu v běhu na 800 m Naši nadaní sportovci nemohli na této sportovní události chybět. Z chlapců se z gymnázia zúčastnili soutěže Jan Kaisler, Vojta Kovalev, Ondřej Mareš, Jiří Matela, Jan Baláš, Radek Ziml, Jakub Pícha, Jan Růžička, Ondřej Jakub a Adam Rejzek. Z řad děvčat soutěžily Kristýna Hodečková, Noemi Kožuriková, Tereza Bečvaříková, Luisa Kopecká, Michaela Hanykýřová, Silvie Mráková, Tereza Hanykýřová, Adéla Frydrychová, Kristýna Schlenkerová a Kristýna Petrová. Děvčata byla o něco málo úspěšnější než chlapci. Na úžasném prvním místě se v běhu na 60 metrů umístila Kristýna Schlenkerová z 1. ročníku oboru Design interiéru a ze stejné třídy obsadila 3. místo v běhu na 800 metrů Adéla Frydrychová. Třetí místo si také vybojovala ve skoku dalekém žákyně 1. ročníku gymnázia Noemi Kožuriková. Ve štafetě obsadil náš dívčí tým vynikající 2. místo. Celkově se děvčata umístila na krásné 3. pozici. PŘEDVÁNOČNÍ TURNAJ VE VOLEJBALE Jako rozloučení s rokem 2011 uspořádala naše škola Vánoční turnaj ve volejbale, kterého se kromě žáků gymnázia zúčastnily i 9. třídy novoborských základních škol. Naši školu reprezentovala dvě družstva družstvo Vítězné družstvo G3 a G4

7 mladších žáků ze tříd G1, G2 a družstvo tříd G3, G4. Celý turnaj probíhal víceméně pod taktovkou našich žáků. S ohledem na mladší žáky ze ZŠ se popustila uzda pravidlům, ale to na napětí nijak neubralo. Po dlouhém zápolení se nakonec do finále dostalo družstvo ZŠ U Lesa a družstvo tříd G3, G4 z gymnázia. Doufáme, že si žáci 9. tříd turnaj užili a zúčastní se příštího ročníku! OUTDOOROVÝ KURZ Na sklonku června opustili třeťáci mučivé prostředí gymnázia prosycené blížícími se prázdninami a vyrazili vstříc outdoorovému kurzu. V brzkých ranních hodinách jsme ještě celí rozespalí nastoupili do autobusu, ve kterém jsme protrpěli Třída G3 na kurzu několik hodin, a kolem oběda se i se všemi zavazadly vylodili u chaty, která nám několik dalších namáhavých dní měla sloužit jako domov. Nutno uznat, že po dnech plných adrenalinu a dřiny nám naše pokoje, především postele, opravdu přirostly k srdci. Ještě v den našeho příjezdu nás kromě seznámení s instruktorem čekal bungee runnig, horolezecká stěna a skok do prázdna. Stačilo první odpoledne a někteří z nás si již sáhli na dno svých fyzických i psychických sil. Další dny se nesly v podobném duchu. Postupně jsme zdolávali horolezecký komín, nízká, vysoká lana, vyzkoušeli si skutečné horolezectví ve volné přírodě, lukostřelbu,... Sladkou třešničkou byly Lazer game - moderní, méně bolestná a čistší verze paintballu, díky které jsme otestovali také své strategické dovednosti. Právě Lazer game byla tématem překvapivé noční hry, během které se pravděpodobně všem chlapcům splnily jejich klukovské sny, zatímco zuřivě pobíhali po areálu chaty a hledali ukryté klíče. K dispozici nám také byl bazén a hřiště na beach volejbal, které jsme využívali takřka každý večer. Naše hra se sice sotva dala srovná

8 vat se skutečným volejbalem, ale ani to jí na kráse a zábavě neubralo. Reflexy jsme v různých sestavách procvičovali během hazardních her UNO a Solo Solo. Nakloněno nám bylo i počasí, které nám, krom jednoho deštivého dne, dopřálo sluníčka, jak jen mohlo. Samotný závěr přišel s novou specialitou chaty. Na malý okamžik jsme se stali pokusnými králíčky a vyzkoušeli houpačku ve výšce 13 metrů. S adrenalinovou chatou Relaxa jsme se loučili jen neradi. V den odjezdu jsme byli plni dojmů, nově nabytých vědomostí a modřin, které dokazovaly, jak skvělí outdooroví specialisté jsme. Petra Košťálová, třída G3 Ze sportovního dne - přetahování lanem SPORTOVNÍ DEN V samotném závěru školního roku 2011/2012 se v krásném areálu koupaliště v Novém Boru uskutečnil Sportovní den naší školy. Této akce se zúčastnily všechny ročníky. Žáci si mezi sebou mohli změřit síly v řadě sportovních disciplín, jako například tenis, vrh koulí, skok daleký, přetahování, badminton a fotbal. Nemohla chybět ani horolezecká stěna a závěrečný volejbal žáků proti učitelskému sboru. Počasí se opravdu vydařilo. Děkujeme organizátorům za vydařený konec školního roku a již teď se těšíme na závěr toho příštího

9 LYŽAŘSKÝ KURZ 2012 Lyžařský a snowboardový výchovně vzdělávací kurz se uskutečnil v termínu od v krásném areálu Albrechtic v Jizerských horách. Účastníci se ubytovali v příjemném penzionu Marie, který jim poskytl po celou dobu pobytu veškerý komfort. Všichni se moc těšili na lyžování. Tanvaldský špičák se pro ně stal ideálním, lyžařským místem. Tanvaldský Špičák se tyčí v nadmořské výšce 808 metrů nad obcí Albrechtice, na jeho svazích najdete množství sjezdovek, vždyť je největším střediskem zimních sportů v Jizerských horách. Pořádají se zde i závody na evropské úrovni. Lyžařského výcviku se zúčastnil první ročník našeho Lyžařský výcvikový kurz gymnázia. A jak se žákům kurz líbil? To poznáte z následujících fotografií. VODÁCKÝ KURZ NA LUŽNICI 2012 Na vodácký kurz se žáci naší školy každoročně velice těší. Letos se uskutečnil ve dnech na řece Lužnici. Trasa celého kurzu začínala v Suchdole nad Lužnicí a skončila v Bechyni. Této akce se zúčastnili studenti 2. ročníku našeho gymnázia. Přítomní se mohli seznámit s technikou, taktikou jízdy a bezpečností na vodě. Celý pobyt se nesl v tradičním, vodáckém duchu. Nechyběli ani výlety do zajímavých míst a velmi originální, vodní hry. Z následující fotografií je zřejmé, že se kurz opět vydařil Křest na vodáckém kurzu

10 KULTURNÍ AKCE ŠKOLY INTEGRAČNÍ KURZ G1, D1 a P Na naší škole již tradičně nováčci z prvních ročníků vyrážejí na přelomu září až října na integrační kurz. Kurz se uskutečnil v krásném prostředí národního parku Česko - Saského Švýcarska. V hotelu Bellevue bylo o žáky královsky postaráno. Na žáky a jejich učitele čekají různé druhy aktivit, her a výletů, během kterých se vzájemně poznávají. Hlavní organizátorkou je naše výchovná poradkyně Mgr. Lenka Bečvaříková, za to jí mnohokrát děkujeme a těšíme se na příští integrační kurz Třída G Třída P1

11 Přípravy na Skleněnou noc Třída D1 SKLENĚNÁ NOC OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Již 4. ročník Skleněné noci otevřených dveří se uskutečnil v pátek v prostorách školní hutě Danuše. Návštěvníci si mohli prohlédnout prostory učiliště novoborské sklářské školy a vyzkoušet si za dozoru studentů i pedagogů nejrůznější techniky. Příležitosti vyrýt si ornament do skla, či fouknout si do sklářské píšťaly využilo mnoho z příchozích. Po svých skleněných pokusech mohli návštěvníci obdivovat mistry přímo v akci u sklářské pece. Dech se divákům tajil při tvorbě mladého skláře Zdeňka Kunce, který je členem pedagogického týmu naší sklářské školy. Celá akce vyvrcholila přesně o půlnoci velkolepým ohňostrojem

12 TELEVIZNÍ VÁNOČNÍ STROMEK JE Z NAŠÍ ŠKOLY První vánoční stromek, který se počátkem adventu 2011 objevil u Vás doma prostřednictvím České televize, pocházel právě z naší dílny. Autorem koncepce předvánoční kampaně byl brazilský výtvarník, scénograf ČT a student 2. ročníku naší Vyšší odborné školy sklářské Ricardo Hoineff. Tento skleněný vánoční strom jste mohli zhlédnout na vernisáži výstavy naší školy na Novoměstské radnici v Praze ve dnech od Základ stromečku ČT 15 hodin. Výstava skleněných objektů studentů a pedagogů nesla název NOVÝ BOR AKTUÁLNĚ a trvala do začátku března Spolu s výstavou se představili živou prací skláři naší pojízdné sklářské manufaktury při příležitosti vánočních Praha, Novoměstská radnice trhů na Novoměstské radnici v Praze. ADVENT V NAŠÍ ŠKOLE Poslední den před zimními prázdninami se nesl zcela v duchu blížících se Vánoc. K Vánocům patří pohádky a jednu z nich, Sněhurku a sedm trpaslíků, si připravili v anglickém jazyce žáci 3. ročníku gymnázia. Toto představení nás velice potěšilo a vykouzlilo nám úsměv na rtech. Po něm Pohádka v anglickém jazyce následovalo pěvecké vystoupení Dívčího souboru Skleněnky, složeného z třídy P1. Z úst děvčat zazněly známé vánoční písně a koledy ve sborové úpravě, jako například skladby Adeste fideles, Jsou svátky, Alleluja i Tři oříšky pro popelku. Vánoční atmosféra pak zesílila při zpěvu vánočních koled. Na závěr programu paní ředitelka popřála všem žákům i pedagogům krásné Vánoce plné radosti a pohody

13 HUMAN BODY V PRAZE Dne navštívili gymnazisté naší školy unikátní výstavu The Human Body v Praze. Vystavené exponáty umožnily detailně nahlédnout do tajemství lidského těla. Žáci si mohli prohlédnout veškeré soustavy a orgány tak, jak vypadají v reálné podobě. Výstava navíc názorně ukazovala poškození lidského těla následkem přejídání, nedostatku cvičení, či kouření. Expozice byla komentovaná studenty medicíny, kteří zajímavým a odborným způsobem jednotlivé exponáty nejen přiblížili, ale i ochotně odpovídali na kladené dotazy žáků. Tato výstava byla velkým přínosem pro všechny, kteří ji navštívili. Umožnila studentům nejen utřídit si znalosti z biologie člověka, ale dovedla především k zamyšlení o lidské zranitelnosti, nedokonalosti a nutnosti se o své tělo dobře starat. ŠKOLNÍ AKADEMIE Ve dnech 4. až 5. června 2012 se konala první akademie novoborské Vyšší odborné školy sklářské a Střední školy v divadle Nový Bor. Uskutečnila se celkem tři představení, z toho dvě pro místní základní školy a jedno odpoledne pro rodiče. Každé bylo nejprve zahájeno pěk Třídy G2 a G3

14 Závěr akademie naší školy ným proslovem paní ředitelky a poté se programu ujali naši schopní moderátoři Lída Mašková a Marek Bertalan. Na akademii byly k vidění od gymnaziálních tříd pohádky v různých jazycích. Žáci oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika předvedli zpěv a tanec na muzikál Rebelové. Třída Designu interiéru si pro návštěvníky připravila moderní divadelní představení Odyssea. Na této události nechyběl ani školní sbor Skittles, který svým zpěvem obohatil celý program. Dále mohla publikum zaujmout Partička, sólové zpěvy, hry na hudební nástroje a parkur. Na závěr programu vystoupila školní kapela, která zahrála písně z muzikálu Noc na Karlštejně. Díky plnému hledišti a dobrému ohlasu je vidět, že se nám školní akademie skutečně povedla. ŠKOLNÍ POZNÁVACÍ VÝLET TŘÍDY G1 Ve dnech se zúčastnila třída 1. ročníku gymnázia školního poznávacího výletu do Kořenova. Ubytováni jsme byli v Pardubických chatách v Kořenově - Příchovicích. Na výlet jsme jeli vlakem, neboť ČD poskytují skupinám slevy na jízdenky. V neděli jsme si prohlédli okolí a podnikli výlet na rozhlednu Štěpánka, která se nachází v nejzápadnějších Krkonoších na vrchu Hvězda v 959 m. Odsud jsme měli za krásného počasí hezký výhled na Krkonoše, Jizerské a Lužické hory a na Bezděz

15 Druhý den v pondělí jsme jeli autobusem do Harrachova. Z Harrachova jsme šli k Mumlavským vodopádům, přes Krakonošovu snídani a Ručičky zpět do Harrachova. Tato túra byla dlouhá asi 16 km. Počasí nám přálo, svítilo sluníčko, jen na zpáteční cestě nás skropil malý deštík. V areálu Pardubických chat jsme se vyžili i sportovně, chlapci hráli fotbal, všichni jsme si zaskákali na trampolíně, a kdo nebyl ještě náležitě unavený, tak si mohl zatancovat večer na diskotéce. Výlet se všem líbil a budeme se těšit na další ve druhém ročníku. Ing. Dana Frančíková Školní výlet třídy G1-15 -

16 SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY Soutěž z novodobých dějin vyhráli žáci novoborského gymnázia. Ve čtvrtek 2. února 2012 se naši žáci gymnázia, Adam Pátek a Jakub Havlík, zúčastnili dějepisné soutěže vyhlášené Krajskou radou Klubu českého pohraničí. Chlapci ukázali své znalosti o Československu v letech Oba dosáhli vynikajícího úspěchu a jsme na ně právem hrdí. Adam Pátek v soutěži zvítězil a Jakub Havlík obsadil krásné 2. místo. OLYMPIÁDA V ANGLICKÉM JAZYCE Dne se konala v České Lípě, v Domě dětí a mládeže (Libertin) olympiáda v anglickém jazyce, kde nás úspěšně reprezentoval gymnazista Ondřej Jakub. Ondřej vybojoval v okresním kole úžasnou třetí pozici. OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE Dne proběhlo v České Lípě okresní kolo Olympiády v českém jazyce. Konkurence byla velká, ale k naší velké radosti žákyně 4. ročníku Gymnázia, Nový Bor, Anička Škodová, zde získala krásné 2. místo. PREZENTIÁDA V PODÁNÍ NAŠICH GYMNAZISTŮ Dne se v Liberci, na Gymnáziu F. X. Šaldy, uskutečnilo další klání týmů v dovednosti prezentovat zadané téma. PREZENTI- ÁDA, jak se soutěž jmenuje, se odehrála mezi třemi tříčlennými týmy. Za naše gymnázium soutěžil tým s názvem 3M THREE MEN. Kapitánem se stal Adam Pátek, další členové týmu byli Ondřej Jakub a Jan Růžička. Adam Pátek, Jan Růžička a Ondřej Jakub Náměstkyně hejtmana Lidie Vajnerová a Adam Pátek

17 Ze všech sedmi přihlášených týmů vybrala porota tři, které měly soutěžit v krajském kole. Další dva týmy patřily pořadatelskému gymnáziu. Letošní téma neslo název MŮJ NOVÝ PŘEDMĚT. Naši žáci prezentovali předmět s názvem ČLOVĚK 21. STOLETÍ s obsahem, který řešil mezilidské vztahy a komunikaci v kolektivu třídy. Naši reprezentanti obdrželi mnohé pochvaly od poroty za způsob i přípravu týmu. Na závěr cituji kapitána Adama Pátka: Třetí místo nás neodrazuje, naopak vybízí k účasti v dalším ročníku. Těšme se tedy na příští ročník a děkujeme týmu 3M Three men za velmi kvalitní reprezentaci naší školy. KOŘENY EVROPSKÉ KULTURY Odraz antické a biblické mytologie a křesťanské martyrologie v exteriérech i interiérech vybraných objektů Libereckého kraj je název projektu, kterého se zúčastnil tým žáků novoborského gymnázia. Třídy G2 a G3, soutěžní tým Samotný projekt měl několik částí: studijní, soutěžní a praktickou. Ve studijní části se měli žáci detailně seznámit s antickou kulturou, mytologií a v terénu zdokumentovat odraz v architektuře a umění Nového Boru. Ve vědomostní soutěži škol měli své znalosti prokázat, což se jim 2. místem podařilo. Fotograficky, výtvarně a historicky zpracované památky byly shrnuty ve formě skript a jsou k nahlédnutí na stránkách školy. Jaro 2012 se neslo v duchu křesťanské kultury a biblické mytologie. V rámci soutěžní části proběhla exkurze do kostela sv. Antonína Paduánského, kde se studenti dozvěděli o historii kostela i řádu františkánů, který zde působí. Při samotné soutěži týkající se Bible

18 Třídy G2 a G3, po soutěži v Liberci a biblické mytologie obsadili nádherné 1. místo. Radost byla obrovská. Reprezentovali nás: J. Balaš, M. Benešová, J. Čejka, P. Halčin, J. Havlík, Š. Jeřábková, P. Košťálová, A. Legezová, O. Mareš, K. Pelcmanová, A. Rejzek SOUTĚŽNÍ VIDEOKLIP Z NOVOBORSKÉHO GYMNÁZIA ZÍSKAL PRVNÍ MÍSTO Ve školním roce 2011/ 2012 byla vyhlášena v rámci projektu NadoTECH soutěž v prezentaci škol formou videoklipu nebo fotografií. Žáci měli atraktivním a osobitým způsobem zachytit ve dvouminutovém videopříspěvku atmosféru své školy a možnosti jejího studia. O představení naší školy se postarali žáci Tomáš Pollach a Radek Ziml, kteří sepsali scénář Tomáš Pollach a Radek Ziml se zástupcem tisku a vytvořili režijní tým. Po náročném konkurzu vybrali talentované herce z gymnázia. A že se gymnazistům videoklip skutečně podařil? Zřejmým dokladem je zasloužené vítězství v tomto projektu. Medailonek shrnuje praktické informace o škole, avšak nechybí mu ani humor a vtip. Pokud byste videoklip chtěli shlédnout i Vy, naleznete ho na stránkách naší školy Herecký tým

19 FOTOSOUTĚŽ NA TÉMA KULTURNÍ PAMÁTKY LIBEREC- KÉHO KRAJE V rámci Krajských slavností Libereckého kraje vyhlásil hejtman fotosoutěž na téma KULTURNÍ PAMÁTKY LIBERECKÉHO KRAJE. Z naší školy se soutěže pod odborným vedením zúčastnili Jiří Čejka, Adam Pátek, Markéta Benešová a Lucie Tvrzníková. Blahopřejeme Markétě Benešové za 1. místo. Vítězný snímek MgF. Ing. Petr Fiala, náměstek hejtmana Libereckého kraje Mgr. Radek Cikl a Markéta Benešová

20 VÝTVARNÉ SOUTĚŽE A DESIGN: Nominace na Národní cenu za studentský design 2012 Váza Petra Vojtěcha, studenta Vyšší odborné školy sklářské, byla nominována společně s dalšími 21 pracemi na Národní cenu za studentský design Nominace proběhla během zasedání Asociace středních a vyšších odborných škol s výtvarným a uměleckořemeslným zaměřením ve dnech v Uherském Hradišti na tamní uměleckoprůmyslové škole. Celkem bylo do soutěže přihlášeno 144 exponátů. Práce Petra Vojtěcha vznikla pod vedením Akademického malíře Milana Handla jako klauzurní práce technikou foukáním do sádrové formy. Jedna z cen CIRKUS CIRKUS Ceny pro mezinárodní cirkusový festival CIRKUS CIRKUS navrhla a také zrealizovala v roce 2012 Vyšší odborná škola sklářská z Nového Boru. Škola má dlouholetou tradici v realizaci velmi specifických zakázek ve formě nejrůznějších skleněných pohárů, trofejí, medailí a originálních zadání, která realizuje v materiálu pro Českou republiku tolik typickém ve skle. Obor Tvorba uměleckého skla se na škole začal vyučovat před patnácti lety a je jediným svého druhu nejen v celorepublikovém, ale i evropském kontextu. Pro studenty školy i pro jejich pedagogy výtvarníky bylo zadání navrhnout několik ocenění pro festival CIRKUS CIRKUS velkou výzvou. Nakonec se Výtvarná rada školy usnesla vypsat studentskou soutěž o nejlepší návrhy s touto tematikou, z nichž vzešla řada nápadů Vázy Petra Vojtěcha

21 zajímavých hned z několika pohledů. Tvořili je lidé kolem dvaceti let s originálním přístupem k tematice, přitom se znalostí technologických postupů výroby a zušlechťování skla a s několikaletou výtvarnou přípravou v oblasti navrhování uměleckého skla. Ať ceny z novoborské školy přinesou oceněným nejen radost z jejich triumfu, ale také potěchu oka a duše. KASIČKY Z NOVÉHO BORU PRO LINKU BEZPEČÍ Studenti VOŠ Sklářské v Novém Boru využili v Praze nabídky Nadace O2 a jejího projektu Think Big, aby získali prostředky k navrhování a zejména k výrobě kasiček pro výběr finančních prostředků Návrh kasiček ve 3D na provoz Linky bezpečí. Linka Bezpečí pomáhá dětem, ale jí nikdo nepomůže. Rozhodli jsme se využít příležitost, abychom zaopatřili nákladnou sklářskou výrobu a zároveň vyzkoušeli výtvarnickou výzvu, vytvořit neotřelý design, místo klasických prasátek, uvedl Petr Vojtěch, vedoucí studentské skupiny, která kasičky realizovala. MEZINÁRODNÍ DESIGNÉRSKÁ SOUTĚŽ ARTZEPT 2011 Soutěž Artzept, jejímž hlavním sponzorem je společnost Zepter International, nabídla jedinečnou šanci zazářit mladým talentovaným designérům. Jedna věc je věřit, že design je dobrý a užitečný. Něco ale úplně odlišného je investovat do něj kvůli čistému potěšení z objevování nových talentů a sledování jejich uměleckého rozvoje, Madlena Zepter. Skvělého úspěchu v mezinárodní designérské soutěži Artzept 2011 dosáhl student 3. ročníku Vyšší odborné školy Marek Hein. Marek Objekt Marka Heina

22 nastoupil na naši VOŠS jako absolvent keramického oboru, který již před zahájením studia vedl keramický ateliér Střípek v Praze. Ke studiu na naší škole jej přivedla touha zkoumat možnosti spojení světa keramiky a skla dohromady. Zdá se ale, že po roce a půl stráveném v naší škole, jej sklo pohltilo. Není to totiž jeho jediný úspěch. Již jako student 1. ročníku zaujal na Sympoziu uměleckoprůmyslových škol Libereckého kraje v roce 2010 svým souborem sklářského nářadí s názvem Tools, za nějž získal v oboru hutního zpracování skla 1. místo. VERNISÁŽ VÝSTAVY HOCHDOSIERT V neděli 9. října se v Městském muzeu v Deggendorfu konala vernisáž výstavy Hochdosiert. Hochdosiert je dvojdílný výstavní projekt tohoto muzea, v němž jsou dózy představovány jako moderní produkt současného řemeslného umění. Při této příležitosti byl vypsán 6. ročník mezinárodní soutěže s názvem Kunsthandwerk in Dosen, v níž se sešlo celkem 733 artefaktů z keramiky, skla, stříbra, dřeva, papíru a kůže od 367 tvůrců celkem z 20 zemí. Velmi nás těší fakt, že jednu ze šesti cen, které odborná porota ze 733 dóz vybírala, získal právě student oboru Tvorba uměleckého skla naší sklářské VOŠ Petr Tregner Dózy Petra Tregnera

23 DESIGNBLOK 2012 V ZASTOUPENÍ PRACÍ STUDENTŮ NOVOBORSKÉ VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY SKLÁŘSKÉ Jedna z nejvýznamnějších designérských událostí v České republice se konala ve dnech až a naši studenti Vyšší odborné školy sklářské se významně podíleli na její prestiži. Naše škola na DESIGNBLOKU 2012 vystavovala ve Šporkovském paláci v Praze. A že se měla čím chlubit? Přítomné návštěvníky mohlo zaujmout až na 60 prací našich talentovaných studentů. Celá akce probíhala ve třech dnech. A naši skláři se svým originálním designem opět zazářili! Na fotografii můžete vidět sklářskou práci studenta 3. ročníku VOŠ Petra Vojtěcha. Objekt Petra Vojtěcha na výstavě DESIGNBLOK

24 ÚSPĚCHY NAŠICH SKLÁŘŮ SKLÁŘSKÝ MARATÓN První větší akcí loňského roku 2011, které se zúčastnila i naše škola, byl Sklářský maratón v Březině na Tišnovsku. Z dopisu pořadatelky Alice Dostálové korespondovaného paní ředitelce PaedDr. Iloně Jindrové citujeme následující řádky: Milá Ilono Učitelka broušení skla Alexandra Vaníčková a skvělý sklářský týme! Děkuji Vám za Vaše úžasné výkony a nasazení! Chválu a nadšení slyším všude. Není se čemu divit, vždyť na naše skláře se o víkendu přišlo podívat tisíce návštěvníků. O Sklářském maratónu na Tišnovsku informovala řada brněnských periodik. Česká televize odvysílala dne v pořadu Kultura s dvojkou reportáž o této akci, ve které mohli televizní diváci obdivovat zručný tým Vyšší odborné školy sklářské a Střední školy z Nového Boru. SKLÁŘSKÉ SYMPOZIUM V DOMAŽLICÍCH TUSTA VITREA - - CHVÁLA PRO SKLÁŘSKOU ŠKOLU Sklářská škola v Novém Boru je v Čechách i v zahraničí už dávno známá mj. tím, že se svou vlastní mobilní sklářskou píckou a vlastně celou pojízdnou sklářskou manufakturou popularizuje sklářské umění i fortelné sklářské řemeslo na veřejnosti, často pod širým nebem, při příležitosti sympozií, kongresů, festivalů, veletrhů i obyčejných venkovských jarmarků. V průběhu let byly k mobilní peci přidány i jednotlivé zušlechťovatelské techniky, takže dnes můžete vedle hutního tvarování vidět i malování, broušení, rytí skla a též výrobu vitráží či dřevěných sklář

25 ských forem. Sami skláři tento svůj pojízdný podnik nazývají sklářským cirkusem, s nímž s obrovským diváckým úspěchem objíždějí svět. Jedním z míst, kam se vracejí už tradičně, je sklářské sympozium v Domažlicích, jež nese název TUSTA VITREA a v letošním roce proběhne v prvním červencovém týdnu již jeho 3. ročník. Není tedy žádný div, že je Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola Nový Bor v Domažlicích již natolik populární, že místní Základní umělecké škole stálo za to se do Nového Boru vypravit a zde absolvovat nejen odbornou exkurzi po školní huti a rafinačních provozech, ale též si sklo osahat v předem připravených Domažlické náměstí workshopech. NadoTECH 2011 Sedm měst, devět středních odborných škol, třináct vybraných oborů a žáků základních škol. To je základní statistický účet kampaně NadoTECH, kterou letos inicioval resort školství Libereckého kraje a jejímž cílem byla popularizace technických profesí a řemesel. NadoTECH v Novém Boru Kampaň NadoTECH oslovila v průběhu dubna až října žáky z 8. a 9. tříd základních škol, kteří se rozhodují o svém budoucím povolání. Bezprostředně navázala na stipendijní program Libereckého kraje a dětem představila právě učňovské obory, které kraj už dva roky podporuje formou prospěchových stipendií. Zdroj: Jsme rádi, že i naše škola se účastnila této kampaně

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600020347 Název školy: Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, Zkušební místo: Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor,

Více

Š kolní kolo chemicke olympiá dy

Š kolní kolo chemicke olympiá dy Š kolní kolo chemicke olympiá dy Během měsíce ledna proběhlo školní kolo chemické olympiády kategorie D, které obsahovalo domácí část, kontrolní test a praktickou část v chemické laboratoři. Olympiády

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

160 408 Modul č. 1 TURISTIKA dopoledne: Příjezd, ubytování, seznámení s režimem pobytu a nejbližším okolím odpoledne: Výlet přes tři kopce - podzemí Jiřetína pod Jedlovou (štola J. Evangelisty) -

Více

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava SKLENĚNÉ VÁNOČNÍ OZDOBY. Minulost, současnost, vize Hlavní budova muzea, 18. listopadu 2010-15. května 2011 Výstava Otcové města Jablonce VII. Výstava

Více

SYMPOZIUM UMĚLECKOPRŮMYSLOVÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY 2007

SYMPOZIUM UMĚLECKOPRŮMYSLOVÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY 2007 SYMPOZIUM UMĚLECKOPRŮMYSLOVÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY 2007 PROGRAM 8. 6. 1 OBSAH Společné aktivity...2 Program pro účastníky na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské Kamenický Šenov...3 Program pro účastníky

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Publicita školy Zpravodaj školství prosinec 2012

Publicita školy Zpravodaj školství prosinec 2012 Publicita školy Zpravodaj školství prosinec 2012 Publicita školy Publicita školy Zpravodaj školství prosinec 2012 Publicita školy Nové Přerovsko 23. 11. 2012 Publicita školy Publicita školy Nové Přerovsko

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru Středoškolský pohár 2012 GC Mstětice 10.5. 2012 Organizační pokyny Program dne: Příjezd na hřiště 7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu

Více

JOIN THE ENVIRONMENT - SEVILLA

JOIN THE ENVIRONMENT - SEVILLA Z obsahu listopadového čísla časopisu: Youth in Action ve Španělsku Víkendová cesta Euroteamu do Anglie Další připravované akce Euroteamu -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Organizační. směrnice

Organizační. směrnice Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace Vypracovala: Linda Hrabcová Podpis: Schválil: PaedDr. Ilona Jindrová Podpis: Organizační směrnice Č. směrnice

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her HRY VI. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR 2013 ZLÍNSKÝ KRAJ 23. 28. 6. 2013 Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her OBSAH PREZENTACE

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Nově zrekonstruovaná Turistická chata ve Špindlerově Mlýně nabízí velmi levné a stylové ubytování v srdci lyžařského areálu Svatý Petr. Cena od 150,-Kč na osobu. -

Více

Archiv aktualit WWW stránek SŠP a VOŠ, s. r. o., pracoviště Zlín školní rok 2006 07

Archiv aktualit WWW stránek SŠP a VOŠ, s. r. o., pracoviště Zlín školní rok 2006 07 Archiv aktualit WWW stránek SŠP a VOŠ, s. r. o., pracoviště Zlín školní rok 2006 07 Letní poznávací tábor 2006 Vloženo v 07:57, 07.09.2006 Také letos se před zahájením školního roku sešli zájemci o studium

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Jitka BURIÁNOVÁ Lukáš PATERA Lenka FICKOVÁ

Jitka BURIÁNOVÁ Lukáš PATERA Lenka FICKOVÁ ATLETIKA Vítáme Vás na Sportovním gymnáziu Pardubice. Říká se, že atletika je královnou sportů a je tomu skutečně tak. Je v ní takový rozsah disciplín, že se v ní mohou úspěšně uplatnit jedinci menšího

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Hodnotící zpráva. Sport bez předsudků Sportovně společenský projekt prevence kriminality a patologických jevů

Hodnotící zpráva. Sport bez předsudků Sportovně společenský projekt prevence kriminality a patologických jevů Hodnotící zpráva 2013 Sport bez předsudků Sportovně společenský projekt prevence kriminality a patologických jevů www.sportbezpredsudku.cz Sport bez předsudků 2003 2013-10 let činnosti Hlavní cíle projektu:

Více

ZOH ve VANCOUVERU 2010 na obrazovkách ČT

ZOH ve VANCOUVERU 2010 na obrazovkách ČT ZOH ve VANCOUVERU 2010 na obrazovkách ČT Ve dnech 12.2. 28.2.2010 se v kanadském Vancouveru konaly XXI. Zimní olympijské hry. Česká televize nabídla svým divákům kompletní vysílací servis na programech

Více

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ DNY GIS LIBEREC 2008 Podruhé se Krajská vědecká knihovna v Liberci stala místem setkání s moderními technologiemi. Ve dnech 12. 14. listopadu se v ní uskutečnily Dny geografických informačních systémů

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Máš umělecké střevo? ( MUS? ) je soutěž určená žákům středních škol a gymnázií se zájmem o výtvarné umění. Cílem

Více

PB STŘEDOŠKOLSKÝ POHÁR 12. 10. května 2012

PB STŘEDOŠKOLSKÝ POHÁR 12. 10. května 2012 PB STŘEDOŠKOLSKÝ POHÁR 12 10. května 2012 Obsah Představení projektu Program Propozice Herní struktura Kvalifikace Ceny pro soutěžící Pořadatel Promotér Místo konání PB Středoškolský pohár 2012 Šestý ročník

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

LETNÍ TÁBORY 2011 Vážení rodiče, milé děti! Dovolujeme si Vás pozvat na letní tábory, které jsme připravili v naší již 20.sezóně. Tábory pořádáme v rekreačním středisku Blaník (okr. Benešov), který je

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2012 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2007/2008

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2007/2008 Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2007/2008 Jméno školy: Střední odborná škola Luhačovice Adresa: Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Tel.: 00420577131067 Fax: 00420577131067 Email: vedeni@sosluhac.cz

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Za výborné výkony ji získali: ročník 2004 Tomáš Trunda 1. místo ročník 2003 Vojta Procházka 3. místo Tomáš Strachota 2. místo Honza Trunda

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ A STŘEDNÍ ŠKOLA, NOVÝ BOR, WOLKEROVA 316, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Adresa: Wolkerova 316, 473 01 Nový Bor Telefon: 487 712 211 info@glassschool.cz www.glassschool.cz VÝROČNÍ

Více

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013 Střední škola Vyšší odborná škola 27.8.2012 PO Nástup pedagogických pracovníků Opravné a náhradní zkoušky za 2.pololetí 11/12 PO Provozní porada 8,30 (W) jen učitelé! PO Školení DUM 10,30-14,30 28.8.2012

Více

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo?

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo? Zpravodaj Domu dětí a mládeže Velké Meziříčí 29.4. 2015 Ročník 1, číslo 4 Dobrý den! Vkvětnu dobíháme do cílové rovinky, atodoslova. Čeká nás spoustu sportovních akcí ahlavně finále: naše domečkovská Akademie,

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2014/2015

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2014/2015 Září Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2014/2015 1. 3. 9. GO kurz třídy 1. A 3. 5. 9. GO kurz třídy 1. C 18. 9. přednáška historika Vojtěcha Kyncla na téma LIDICE, MFC Hlinsko studenti

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Společnost GAUDEAMUS o.p.s byla založena dle zakládací smlouvy ze dne 5. 11. 1998 těmito

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 ZŠ Rudná ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 Můj milý deníčku... 8. A na horách Autoři: Žactvo Korektor: Martin Isoz 8. června 2011 1 Pondělí 6. 6. 2011 1.1 MI & VI Pondělní den byl dnem úvodním. V osm hodin

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Kronika školní rok 2006/2007

Kronika školní rok 2006/2007 Kronika školní rok 2006/2007 Střední škola a Základní škola Pionýrů 767, Frýdek Místek 738 02 pracoviště Pržno Odloučené pracoviště Pržno, Ústav sociální péče Náš Svět. Začal nám Nový školní rok 2006/2007

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC Tisková zpráva k 16. ročníku mezinárodního, integračního projektu BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC brnobezhranic.cz projekt zaštiťují Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek,

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU PROPOZICE SOUTĚŽE / ORGANIZAČNÍ ŘÁD ROK 2014 Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary (dále jen ZŠ a ZUŠ) a Mezinárodní pěvecké centrum Antonína

Více

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Místo:chata HORSKÝ HOTEL, ČERNÁ HORA, JANSKÉ LÁZNĚ Termín: 22. 29. 1. 2011 Odjezd: sobota 22. 1. v 13.00 h, od ZŠ (sraz v 12.20 h) Příjezd: sobota 29. 1. v 11.30

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ A STŘEDNÍ ŠKOLA, NOVÝ BOR, WOLKEROVA 316, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Adresa: Wolkerova 316, 473 01 Nový Bor Telefon: 487 712 211 info@glassschool.cz www.glassschool.cz VÝROČNÍ

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Říše loutek Kroměříž, o.s. Výroční zpráva za rok 2011 Smích a slzy tvoří podstatu loutkových představení. Smích a slzy působí nejmocněji na výchovu srdce a duše, zejména našich dětí. Těm je loutkové divadlo

Více

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V ATLETICKÉM ČTYŘBOJI ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL, KAT. IV Břeclav 14.-15. června 2012 A. Všeobecná ustanovení 1. Adresa sportovní

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 třídu s oborem vzdělání s talentovou zkouškou 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Název akce: Workshop DŘEVAŘSKÉ DOVEDNOSTI Datum: 20. 5. 2014 23. 5. 2014 Místo:

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Název akce: Workshop DŘEVAŘSKÉ DOVEDNOSTI Datum: 20. 5. 2014 23. 5. 2014 Místo: Název akce: ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Workshop DŘEVAŘSKÉ DOVEDNOSTI Datum: 20. 5. 2014 23. 5. 2014 Místo: Organizátor: Nová Ves, okres Český Krumlov Fakulta stavební VUT v Brně, Ústav technologie, mechanizace a

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Soutěž napájení sluncem Ostrava

Soutěž napájení sluncem Ostrava SPŠSE a VOŠ Liberec, Masarykova 3, 460 84, Liberec Cestovní zpráva - externí verze Soutěž napájení sluncem Ostrava V úterý 25. ledna 2011 se na Vysoké škole báňské Technické univerzitě v Ostravě konal

Více

1.čtvrtletní pedagogická rada

1.čtvrtletní pedagogická rada Pondělí 4.11. Městská policie 5.B 10.00-11.40 Mgr.Holcová Pondělí 4.11. SCIO testy v 9.A + 9.B Městská policie 8.00-9.40 5.A ve třídě 5.A 10.00-11.40 5.B ve třídě 5.A, Okresní knihovna ŠD 13.30-14.30 Výlet

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s.

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Projekt 2012 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. 1 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Souhrnný projekt A) Mezinárodní soutěže, příprava, prezentace a

Více

KVĚTEN Jarní měsíc byl ve znamení výjezdů a výletů tříd a také sportovních úspěchů. Naši žáci úspěšně završili projekt Comenius v Polsku. COMENIUS V POLSKU Na začátku května proběhl poslední výměnný pobyt

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH Hlavní téma veletrhu: ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV představení veletrhu Souběžně probíhající veletrhy: FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER www.forarch.cz

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Soutěž je organizována odborem školství MHMP pod záštitou náměstkyně primátora HMP Hany Žižkové.

Soutěž je organizována odborem školství MHMP pod záštitou náměstkyně primátora HMP Hany Žižkové. Praha plná památek Soutěž Praha plná památek je zaměřena na seznámení a bližší poznání památek, pamětních a zajímavých míst Prahy, jejíž starobylé centrum bylo pro své mimořádné hodnoty zapsáno na Seznam

Více

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2013/2014

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2013/2014 1 ÚVODNÍK Ahoj, milí čtenáři, vítejte u 18. vydání našich Deváťáckých novin. Tentokrát se dozvíte o dění ve škole i mimo ni v období od 12. do 25. května. Toto číslo pro vás připravili: Filip, Yveta, Martin

Více

(EU PROGRAMM ERASMUS+)

(EU PROGRAMM ERASMUS+) ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (EU PROGRAMM ERASMUS+) Outdoor Education Course OUTDOOR LEADERSHIP PORTUGAL 16/03/2015 20/03/2015 Vypracoval : Mgr. Tomáš Sobotka Příprava na kurz: Příprava spočívala ve studiu materiálů,

Více

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD zpráva o činnosti v roce 2013 Duha Školicí středisko Náchod je organizace, která pořádá vzdělávací programy především pro instruktory, vedoucí, lektory, ale i mládež a dospělé

Více

Školní zpravodaj. Všechna vydaná čísla jsou ke stažení na adrese: www.sosasou-vlasim.cz/zpravodaj

Školní zpravodaj. Všechna vydaná čísla jsou ke stažení na adrese: www.sosasou-vlasim.cz/zpravodaj Školní zpravodaj Elektronický zpravodaj přinášející nejdůležitější novinky z dění v SOŠ a SOU Vlašim. měsíčník 5. číslo 01 07 2013 Vychází každé první pondělí v měsíci. vydavatel: SOŠ a SOU Vlašim, Zámek

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2013/2014

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2013/2014 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 O B R A Z O V Á P Ř Í L O H A školní rok 2013/2014 Deník, 29. 11. 2013 Deník, 20. 12. 2013 Zpravodaj školství, prosinec 2013 Zpravodaj

Více

Vyhlášení vítězů prvního ročníku fotografické soutěže Česká železnice 2012

Vyhlášení vítězů prvního ročníku fotografické soutěže Česká železnice 2012 Bc. Darja Zajícová tel.: 724 027 623 e-mail: zajicovad@szdc.cz TISKOVÁ ZPRÁVA Vyhlášení vítězů prvního ročníku fotografické soutěže Česká železnice 2012 U příležitosti 10. výročí existence SŽDC a rozvoje

Více

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí Zašovská 100, 757 01 Valašské Meziříčí

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí Zašovská 100, 757 01 Valašské Meziříčí Projekt UNIV KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení Strategický plán rozvoje dalšího vzdělávání na škole Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí Zašovská 100, 757 01 Valašské

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

www.sachy-slavia-lbc.cz

www.sachy-slavia-lbc.cz TJ Slavia Liberec a Šachový svaz České republiky pořádají pod záštitou náměstka hejtmana pro Liberecký kraj pana Josefa Jadrného 3.10.2015 Pohár ČR v rapid šachu čtyřčlenných družstev 4.10.2015 Mistrovství

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Exkurze na zahraniční škole konané ve dnech 15. 11. 2009-20. 11. 2009 na ZSB, ul. Grunwaldzka 152 v Poznani.

Exkurze na zahraniční škole konané ve dnech 15. 11. 2009-20. 11. 2009 na ZSB, ul. Grunwaldzka 152 v Poznani. Exkurze na zahraniční škole konané ve dnech 15. 11. 2009-20. 11. 2009 na ZSB, ul. Grunwaldzka 152 v Poznani. Cílem této aktivity bylo, aby žáci získali povědomí o zahraničních trendech a důrazech, které

Více