BA 1. Národní ústav pro vzdělávání 1. 1 Ve zkratkách bakalářských titulů může být písmeno B odděleno mezerou, tečkou nebo neodděleno.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BA 1. Národní ústav pro vzdělávání 1. 1 Ve zkratkách bakalářských titulů může být písmeno B odděleno mezerou, tečkou nebo neodděleno."

Transkript

1 B B ès L B ès S B.A.D.G.E. B2i BA BA BA BA 1 BAA BAAS BABEL BABT bac ES bac L Bac pro bac S bac S-SI bac SMS bac ST2S bac STAE bac STG bac STI bac STL bac STPA bac STT Bachelor Bakalář [Nizozemsko] Bachelier ès lettres Bakalář humanitních věd [Kanada] Bachelier ès sciences Bakalář přírodních věd [Kanada] Bilan d Aptitude Délivré par les Grandes Écoles Bilance způsobilosti vydávaná grandes écoles [Francie] Brevet informatique et Internet Vysvědčení o informatické způsobilosti a ovládání Internetu [Francie] Bosna a Hercegovina British Academy Britská akademie Bundesagentur für Arbeit (dříve Bundesanstalt für Arbeit) Spolková agentura práce (dříve Spolkový ústav práce) [Norimberk] Bachelor of Arts Bakalář svobodných umění Bundesanstalt für Arbeit (nyní Bundesagentur für Arbeit BA) Spolkový ústav práce British Association for the Advancement of Science Britské sdružení pro pokrok v přírodních vědách Broadcasting Across the Barriers of European Languages Rozhlasové vysílání přes bariéry evropských jazyků British Approvals Board for Telecommunications Britský schvalovací výbor pro telekomunikace Baccalauréat économique et social Ekonomický a sociální baccalauréat Baccalauréat littéraire Literární baccalauréat Baccalauréat professionnel Profesní baccalauréat Baccalauréat scientifique Přírodovědný baccalauréat Baccalauréat scientifique sciences de l ingénieur Přírodovědný baccalauréat inženýrské nauky Baccalauréat sciences médico-sociales Baccalauréat zdravotnické a sociální nauky Baccalauréat sciences et technologies de la santé et du social Bakalauréat nauky a technologie využívané ve zdravotnictví a sociální péči Baccalauréat sciences et techologies de l agronomie et de l environnement Baccalauréat nauky a technologie využívané v zemědělství a v ochraně životního prostředí Baccalauréat sciences et technologies de la gestion Baccalauréat nauky o řízení a technologie řízení Baccalauréat sciences et techologies industrielles Baccalauréat nauky a technologie využívané v průmyslu Baccalauréat sciences et technologies de laboratoire Baccalauréat nauky a technologie využívané v laboratořích Baccalauréat sciences et technologies du produit agroalimentaire Baccalauréat nauky a technologie využívané v potravinářství Baccalauréat sciences et technologies tertiaires Baccalauréat nauky a technologie využívané v terciární sféře 1 Ve zkratkách bakalářských titulů může být písmeno B odděleno mezerou, tečkou nebo neodděleno. Národní ústav pro vzdělávání 1

2 bac techno bac TMD BACIE BAD BAFA BAFD BAföG BAFU BAG BAG BAG BAG BAICE BAKIP BALT BAMO BAO BAPAAT BArch BAS BAS BASCELT BASE BASIC BASOR Baccalauréat technologique Technologický baccalauréat Baccalauréat techniques de la musique et de la danse Baccalauréat technik hudby a tance British Association for Commercial and Industrial Education Britské sdružení pro obchodní a průmyslové vzdělávání Biblioteconomia, Arquivo e Documentação Knihovnictví, archivnictví a dokumentace [Portugalsko] Brevet d aptitude aux fonctions d animateur Vysvědčení způsobilosti organizátora volného času [Francie] Brevet d aptitude aux fonctions de centre de vacances et de loisir Vysvědčení způsobilosti pro činnost v prázdninových a rekreačních střediscích [Francie] Bundesausbildungsförderungsgesetz Spolkový zákon o podpoře profesní přípravy [Německo] Bakers, Food, and Allied Workers Union Odborový svaz pekařů, potravinářů a příbuzných pracovníků [Velká Británie] Berufsausbildungsgesetz Zákon o profesní přípravě [Rakousko] Bundesarbeitsgemeinschaft Arbeit Spolkové pracovní společenství Práce [Německo] Bundesarbeitsgemeinschaft Produktionsschulen Spolkové pracovní společenství Výrobní školy [Německo] Bundesarbeitsgericht Spolkový pracovní soud [Německo] British Association for International and Comparative Education Britské sdružení pro mezinárodní a srovnávací pedagogiku [Londýn] (Bundes)Bildungsanstalten für Kindergartenpädagogik (Spolkové) Vzdělávací zařízení pro pedagogiku mateřských škol [Rakousko] British Association for Language Teaching Britské sdružení pro vyučování jazyků Büro für Austauschprogramme mit Mittel- und Osteuropa Kancelář pro výměnné programy se zeměmi střední a východní Evropy [Vídeň] Bachelor of Art of Obstetrics Bakalář porodnictví Brevet d aptitude professionnelle d assistant animateur technicien Vysvědčení profesní způsobilosti technického asistenta organizátora volného času [Francie] Bachelor of Architecture Bakalář architektury Berufsaufbauschule Profesní nástavbová škola Bureau d aide sociale Úřad pro sociální pomoc British Association of State Colleges in English Language Teaching Britské sdružení státních kolejí s anglickým vyučovacím jazykem [Londýn] Brevet d aptitude à l animation socio-éducative Vysvědčení způsobilosti pro sociálně výchovnou činnost [Francie] Beginners Allpurpose Symbolic Instruction Code Všeobecný symbolický instrukční kód pro začátečníky The Bulletin of the American Schools of Oriental Research Bulletin amerických škol orientálního výzkumu 2 Národní ústav pro vzdělávání

3 BAT BAT BATQ BAuA BAVO BBA BBAB BBE BBF BBF BBG BBiG BBJ BBL BBO BBRZ BBS BbSch BBT bbw BBW BBZ BC BC BC Bundesangestelltentarif Spolkové mzdové tarify pro zaměstnance [Německo] Bureau of Apprenticeship and Training Úřad pro učňovství a přípravu [USA] British Association for Total Quality Britské sdružení pro komplexní jakost Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin Spolkový ústav pro bezpečnost práce a pracovní lékařství [Německo] Basisvorming Základní vzdělání [Nizozemsko] Bachelor of Business Administration Bakalář podnikového hospodářství Bundes-Berufsbildungsbeirat Spolkový poradní výbor pro profesní vzdělávání [Rakousko] Berufliche Bildungs- und Eingliederungschanzen Šance pro odborné vzdělávání a vstup do zaměstnání [Německo] Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung Knihovna pro výzkum dějin vzdělávání [Berlín, Německo] Bundesinstitut für Berufsbildungsforschung Spolkový ústav pro výzkum odborného vzdělávání Berufsbildungsgesetz Zákon o odborném vzdělávání [Švýcarsko] Berufsbildungsgesetz Zákon o odborném vzdělávání [Německo] Verein zur Förderung kultureller und beruflicher Bildung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen e.v. Sdružení pro kulturní a profesní vzdělávání mladistvých a mladých dospělých [Německo] Beroepsbegeleidende Leerweg Školní odborné vzdělávání doprovázející přípravu na pracovišti [Nizozemsko] Beroepsbegeleidend onderwijs Programy studia učňů ve škole ve volných dnech [Nizozemsko] Berufliche Bildungs- und Rehabilitationszentrum Středisko pro odborné vzdělávání a rehabilitaci [Rakousko] Bachelor of Business Studies Bakalář obchodních studií [Irsko] Die berufsbildende Schule časopis [Německo] Bundesamt für Berufsbildung und Technologie Spolkový úřad pro odborné vzdělávání a technologii [Švýcarsko, Bern] [viz též OFFT, UFFT] Berufliche Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft Profesní střediska dalšího vzdělávání bavorského hospodářství [Německo] Berufsbildungswerk Podnik odborného vzdělávání [Německo] Berufsbildungszentrum Středisko odborného vzdělávání Bachelor of Chemistry Bakalář chemie Bachelor of Surgery Bakalář chirurgie [též BCh, BS] British Council Britská rada Národní ústav pro vzdělávání 3

4 BC NET Bc. BCC BCC BCCCA BCCI BCCIHE BCD BCE BCE BCEI BCL BCLT BCom BComm BComSc BCPST BCR BCS BCW BD BDA BDI BDP BDS BE Business Cooperation Network Obchodní kooperativní síť [pomoc ES zemím východní Evropy] Baccalaureus Bakalář [Nizozemsko] British Chambers of Commerce Britské obchodní komory Business Cooperation Center Obchodní kooperační středisko [EU] Biscuit, Chocolate, Cake and Confectionery Association Sdružení (výrobců) sušenek, čokolády, koláčů a cukrovinek Bank of Credit and Commerce International Mezinárodní kreditní a obchodní banka Boston College Centre for International Higher Education Středisko Bostonské koleje pro mezinárodní vysokoškolské vzdělávání Bibliothèque et centre de documentation Knihovna a dokumentační středisko [Francie] Bachelor of Civil Engineering Bakalář stavebního inženýrství Bachelor of Chemical Engineering Bakalář chemické technologie Bureau canadien de l éducation internationale Kanadský úřad pro mezinárodní vzdělávání [Ottawa] [též CBIE] Bachelor of Civil Law Bakalář občanského práva Business Consulting and Logistics Training Obchodní konzultační a logistická příprava [Švýcarsko] Bachelor of Commerce Bakalář [zahraničního] obchodu Bachelor of Commerce Bakalář [zahraničního] obchodu Bachelor of Commerce Bakalář [zahraničního] obchodu (Classe préparatoire) Biologie, chimie, physique et sciences de la terre (Přípravná třída) Biologie, chemie, fyzika a vědy o zemi [Francie] Bureau Communautaire de Référence Referenční kancelář ES British Calibration Service Britská kalibrační služba Stiftung BildungsCentrum der Wirtschaft Nadace Vzdělávací středisko hospodářství [Německo] Bachelor of Divinity Bakalář bohosloví Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände Spolkové sdružení německých zaměstnavatelských svazů Bundesverband der Deutschen Industrie Spolkový svaz německého průmyslu Biblioteca di Documentazione Pedagogica Knihovna pro pedagogickou dokumentaci [Itálie] Bachelor of Dental Surgery Bakalář zubní chirurgie Bachelor of Engineering Bakalář strojírenství 4 Národní ústav pro vzdělávání

5 BE BE BEATEP BEC BEC BEC BECTA BEd BEES BEH BEI BEI BEI BEI BEMAS BEng BEP BEPC BERA BerBiFG BerBiRefG BERD BES BESA BEST BEST Basieducatie Základní vzdělávání dospělých [Nizozemsko] Belgie Brevet d Etat d animateur technicien de l éducation populaire et de la jeunesse Státní vysvědčení organizátora - technika lidového vzdělávání a mládeže [Francie] Brevet d enseignement commercial Vysvědčení o absolvování obchodní školy Business Education Council Rada pro obchodní vzdělávání [Velká Británie] Business English Certificate Osvědčení o (znalosti) obchodní angličtiny British Educational Communications & Technology Agency Britská agentura pro komunikace a technologie ve vzdělávání Bachelor of Education Bakalář pedagogiky Brevet d Etat d éducateur sportif Státní vysvědčení sportovního vychovatele Brevet d enseignement hôtelier Vysvědčení o absolvování hotelové školy Behavioral Event Interview Rozhovor o chování v určitých situacích Brevet d enseignement industriel Vysvědčení o průmyslovém vzdělání Brevet d études industrielles Vysvědčení o průmyslových studiích British Education Index Rejstřík britských (a mezinárodních) periodik z oblasti vzdělávání British Educational Management and Administration Society Britská společnost pro řízení a správu ve vzdělávání Bachelor of Engineering Bakalář strojírenství Brevet d études professionnelles Vysvědčení o profesním vzdělání [Francie] Brevet d études du premier cycle Vysvědčení o absolvování vzdělávání prvního cyklu [Francie] British Educational Research Association Britské sdružení pedagogického výzkumu Berufsbildungsförderungsgesetz Zákon o podpoře odborného vzdělávání [Německo] Berufsbildungsreformgesetz Zákon o reformě odborného vzdělávání [Německo] Banque européenne pour la reconstruction et le développement Evropská banka pro obnovu a rozvoj [též EBRD, EBWE] Brevet d enseignement social Vysvědčení o absolvování sociální školy British Educational Suppliers Association Britská asociace školských dodavatelů Basic English Skills Test Test způsobilostí v základní angličtině [USA] Building Excellent Schools Together Společné budování vynikajících škol [Bílá kniha - Wales] Národní ústav pro vzdělávání 5

6 BETA BETT BEUC BFI BFW BFZ BFZ BG BGA BGJ BGM BGT BHPS BHS BCh BIAT BIB BIBB BIC BICI BIE Bief BIFIE BIFO BIGA BIM Bureau d économie théorique appliquée Úřad aplikované teoretické ekonomie [Štrasburk, Francie] British Education and Training Technology Britská technika pro vzdělávání a profesní přípravu [každoroční výstava od r. 1985] Bureau européen des unions consommateurs Evropský úřad spotřebitelských svazů Berufsförderungsinstitut Ústav pro podporu povolání [Rakousko] Berufsfortbildungswork Zařízení dalšího vzdělávání [Německo] Berufliche Fortbildungszentrum Profesní střediska dalšího vzdělávání [Bavorsko] Berufsförderungszentrum Středisko pro podporu povolání Bulharsko Bundesverband der Deutschen Groß- und Außenhandels Spolkový svaz německého velkoobchodu a zahraničního obchodu Berufsgrundbildungsjahr Berufsbildungsgrundjahr Základní rok odborného vzdělávání [Německo] Betriebliche Grundausbildungsmaßnahmen Podniková opatření pro základní odborné vzdělávání [Německo] Business Growth Training Příprava pro rozvoj podnikání British household panel survey Britské panelové šetření domácností Berufsbildende höhere Schule Odborná vyšší škola [Rakousko] Bachelor of Surgery Bakalář chirurgie Berufsbildungsinstitut Arbeit und Technik Ústav pro odborné vzdělávání práce a technika [Univerzita Flensburg] Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung Spolkový ústav pro výzkum obyvatelstva [Německo, Wiesbaden] Bundesinstitut für Berufsbildung Spolkový ústav odborného vzdělávání [Německo] Business and Innovation Center Obchodní a informační středisko [EU] Bureau de l information et de comparaisons internationales Kancelář pro mezinárodní informace a srovnávání Bureau international d éducation Mezinárodní úřad pro vzdělávání [Ženeva, UNESCO] [též IBE, OIE] Banque internationale d information sur les États francophones Mezinárodní banka informací o frankofonních státech [Kanada, Hull] Bundesinstitut für Bildungsforschung Spolkový ústav pro výzkum vzdělávání [Rakousko] Berufs- und Bildungsinformation Vorarlberg Profesní a vzdělávací informace Vorarlberg [Rakousko] Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit Spolkový úřad pro průmysl, řemesla a práci [Švýcarsko] Bord Iascaigh Mhara Irish Sea Fisheries Board Irský výbor pro mořský rybolov 6 Národní ústav pro vzdělávání

7 BIM BIO BIOMED BIOTECH BIP BIPA BIPE BIPM BIRD BIS BIS BIS BISU BIT BIT BIT BITKOM BIZ BIZ BKKK BL BL BL BLA BLAISE BLBS British Institut of Management Britský institut řízení Bedriftdintern opplæring Vnitropodnikové vzdělávání při zaměstnání [Norsko] Biomedical and Health Research Programme Program biolékařského a zdravotnického výzkumu [EU] Biotechnology Research Programme Biotechnologický výzkumný program [EU] Bruttoinlandsprodukt Hrubý domácí produkt Banque d information politique et d actualité Banka politických informací a časových událostí [Francie] Bureau d information et de prévision économique Úřad pro informace a ekonomickou prognózu Bureau international des poids et mesures Mezinárodní úřad pro míry a váhy Banque internationale pour la reconstruction et le développement Mezinárodní banka pro rekonstrukci a rozvoj [též IBRD] Bank for International Settlements Banka pro mezinárodní platby [Basilej] Begeleid individueel studeren Individuální (mentorem) vedené studium [Belgie, Vlámské společenství] Department for Business, Innovation and Skills Ministerstvo pro podnikání, inovace a kvalifikace [Velká Británie] Berufsbildung als Instrument strategischer Unternehmensführung Profesní příprava jako nástroj strategického řízení podniku [Německo] Binary Digit Dvojková číslice; jednotka množství informace Bureau for International Research and Technology Cooperation Kancelář pro mezinárodní spolupráci ve výzkumu a v technice [Vídeň] Bureau international du travail Mezinárodní úřad práce [též ILO] Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue medien e.v. Spolkový svaz informatiky, telekomunikací a nových médií [Německo] Berufsinformationszentrum Středisko informací o povoláních (úřadů práce) [Německo, Švýcarsko] Business Information Zone Obchodní informační zóna [Velká Británie] Biuro Koordinacji Kształcenia Kadr Úřad pro koordinaci vzdělávání pracovníků [Polsko] Bachelor of Law Bakalář práva Bachelor of Letters Bakalář literárních věd Bachelor of Literature Bakalář literárních věd Business/company learning accounts Podnikové účty na vzdělávání [Skotsko] British Library Automated Information Service Automatizovaná informační služba Britské knihovny Bundesverband der Lehrerinnen und Lehrer an beruflichen Schulen, e.v. Spolkový svaz učitelek a učitelů profesních škol [Německo] Národní ústav pro vzdělávání 7

8 b-learning BLEU BLit BLitt BLK BLS BM BM BM BM BMA BMA BMAS BMBF BMBW BMBWK BME BMet BMLFUW BMS BMSFJ BMUK BMUK BMUKK BMUKS blended learning smíšené učení (český termín se většinou nepoužívá) Belgium and Luxembourg Economic Union Hospodářská unie Belgie a Lucemburska Bachelor of Literature Bakalář literárních věd Bachelor of Literature Bakalář literárních věd Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung Komise Spolku a zemí pro plánování vzdělávání a podporu výzkumu [Německo] Bureau of Labor Statistics Úřad statistiky práce [USA] Bachelor of Medicine Bakalář lékařství Bachelor of Music Bakalář hudebních nauk Banque mondiale Světová banka Brevet de Maîtrise Vysvědčení o mistrovství (vysokoškolský diplom) Brevet des métiers d art Vysvědčení uměleckých řemesel [Francie] Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung Spolkové ministerstvo práce a sociálních věcí [Německo] Bundesministerium für Arbeit und Soziales Spolkové ministerstvo práce a sociálních věcí [Německo] (od roku 2006) Bundesministerium für Bildung und Forschung Spolkové ministerstvo školství a výzkumu [Německo] Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft Spolkové ministerstvo vzdělávání a vědy [Německo] Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Spolkové ministerstvo vzdělávání, vědy a kultury [Rakousko] Bachelor of Mining Engineering Bakalář důlního inženýrství Bachelor of Metallurgy Bakalář metalurgie Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft Spolkové ministerstvo zemědělství a lesnictví, životního prostředí a vodního hospodářství [Rakousko] Berufsbildende mittlere Schule Odborná střední škola [Rakousko] Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend Spokové ministerstvo rodiny, seniorů, žen a mládeže [Německo] Bundesministerium für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten Spolkové ministerstvo školství a kulturních záležitostí [Rakousko] Bundesministerium für Unterricht und Kunst Spolkové ministerstvo školství a umění [Rakousko] Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur Spolkové ministerstvo školství, umění a kultury [Rakousko] od r Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Sport Spolkové ministerstvo školství, umění a sportu [Rakousko] 8 Národní ústav pro vzdělávání

9 BMus BMWA BMWA BMWF BMWi BMWV BMZ BNQ BO BOCC BOE BOEN BOL BOLA BOOB BP BPAM BPEA BPhil BPJ BQFG BQG BQM BQN Bachelor of Music Bakalář hudebních nauk Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit Spolkové ministerstvo hospodářství a práce [Rakousko] Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit Spolkové ministerstvo hospodářství a práce [Německo] Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung Spolkové ministerstvo vědy a výzkumu [Rakousko] Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie Spolkové ministerstvo hospodářství a technologie [Německo] Bundesministerium für Wissenschaft und Verkehr Spolkové ministerstvo pro vědu a dopravu [Rakousko] Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung Spolkové ministerstvo pro hospodářskou spolupráci a rozvoj [Německo] bas niveaux de qualification nízké úrovně kvalifikace [Francie] Bulletin officiel Úřední věstník [Francie] Bulletin officiel des conventions collectives Úřední věstník kolektivních smluv [Francie] Boletin Oficial del Estado Úřední státní věstník [Španělsko] Bulletin officiel de l Éducation Nationale Úřední věstník národního vzdělávání [Francie] Beroepsopleidende Leerweg Školní odborné vzdělávání [Nizozemsko] Business Open Learning Archive Archiv otevřeného obchodního vzdělávání [Velká Británie] Bedrijfstakgewijze Overleg Onderwijs Bedrijfsleven Forum pro vzdělávání v rámci odvětví v průmyslu a obchodu [Nizozemsko] Brevet professionnel Profesní vysvědčení Brevet professionnel agricole et maritime Vysvědčení o profesní způsobilosti pro zemědělství v přímořském prostoru [Francie] Brevet d études Professionnelles Agricole Zemědělské vysvědčení o odborném vzdělání [Francie] Bachelor of Philosophy Bakalář filozofie Berufspraktisches Jahr Profesní praktický ročník [Německo] Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz Zákon o hodnocení profesních kvalifikací [Německo] Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaften Společnosti pro zaměstnanost a kvalifikace [Německo] Beratungs- und Koordinierungsstelle zur beruflichen Qualifiziehrung von jugend Migrantinnen und Migranten Poradenské a koordinační středisko pro profesní kvalifikaci mladých migrantek a migrantů [Hamburg] Beratungstelle für die Qualifizierung ausländischer Nachwuchskräfte Poradenské pracoviště pro poskytování kvalifikace zahraničnímu dorostu [Německo] Národní ústav pro vzdělávání 9

10 BRAIN BRE BRE BREDA BREVET BRGM BRIC BRIDGE BRIE BRITE BS BS BS BS BSA BSAI BSc BSCW BSF BSI BSO BSP BT BTA BTEC Basic Research in Adaptive Intelligence and Neurocomputing Základní výzkum adaptivního intelektu a počítačů schopných učení [SCIENCE] Base Rectorale des Établissement Rektorská [tj. regionální] databáze vzdělávacích zařízení [Francie] Bureau de rapprochement des entreprises Kancelář pro sbližování podniků [databáze Komise EU] Bureau régional pour l éducation en Afrique Regionální úřad pro vzdělávání v Africe [UNESCO] [Dakar, Senegal] Bureau for Research into European Vocational Education and Training Komise pro výzkum v evropském odborném vzdělávání a přípravě Bureau de recherches géologiques et minières Úřad pro geologické a hornické výzkumy [Francie] Brazil, Russia, India and China le Brésil, la Russie, l Inde et la Chine Brazílie, Rusko, Indie a Čína Biotechnological Research for Innovation, Development and Growth in Europe Biotechnologický výzkum pro inovace, vývoj a růst v Evropě Belorusian Research Institute of Education Běloruský výzkumný pedagogický ústav [Minsk] Basic Research in Industrial Technologies for Europe Základní výzkum v průmyslových technologiích pro Evropu [EU] Bachelor of Science Bakalář přírodních věd [USA] Bachelor of Surgery Bakalář chirurgie Berufsschule Profesní škola British Standard Britský standard Basic Skills Agency Agentura pro základní dovednosti [Velká Británie] Basic Skills Accreditation Initiative Iniciativa pro uznávání základních dovedností Bachelor of Science Bakalář přírodních věd [Velká Británie] Basic Support for Cooperative Work Základní podpora kooperativní práce The Black Sea University Foundation Černomořská univerzitní nadace [Bukurešť] British Standards Institute Britský normalizační úřad Beroepssecundair onderwijs Sekundární odborné vzdělávání [Belgie] [též ESP] Bruttosozialprodukt Hrubý společenský produkt Brevet de technicien Vysvědčení technika Brevet de Technicien Agricole Vysvědčení zemědělského technika [Francie] Business and Technician Education Council Rada pro vzdělávání obchodníků a techniků [Velká Británie] 10 Národní ústav pro vzdělávání

11 BTh BTM BTn BTP BTS BTSA BTSD BüE BUJ BUSINET BvB BVAG BVCA BVE BVG BVJ BWF BWG BWGI BWP BY BYC BZgA Bachelor of Theology Bakalář teologie Brevet Technique des Métiers Odborné vysvědčení o řemeslné způsobilosti [Francie] Baccalauréat technologique Technologický baccalauréat Bâtiment et travaux publics Stavebnictví a veřejné práce Brevet de technicien supérieur Vysvědčení vyššího technika Brevet de Technicien Supérieure Agricole Vysvědčení vyššího zemědělského technika [Francie] Basic Training for Skill Development Základní příprava pro rozvoj dovedností [Kanada] Berufsausbildung in überbetrieblichen Einrichtungen Profesní příprava v nadpodnikových zařízeních [Německo] Baccalaureus utriusque juris Bakalář obojího práva European Community Business Schools Network Síť obchodních škol Evropského společenství Berufsbildenden Vorbereitungsmaßnahmen Opatření předprofesní přípravy [Německo] Bundesverband Alphabetisierung und Grundbildung Spolkový svaz alfabetizace a základního vzdělávání [Německo] British Venture Capital Association Britské sdružení rizikového kapitálu Vereniging Beroepsonderwijs en Volwasseneducatie Spolek pro odborné vzdělávání a vzdělávání dospělých [Nizozemsko] Betriebsverfassungsgesetz Zákon o podnikových radách [Německo] Berufsbildungsvorbereitungsjahr Přípravný rok odborného vzdělávání [Německo] Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung Spolkové ministerstvo pro vědu a výzkum [Vídeň] Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege Profesní společnost pro zdravotnickou službu a péči o blaho [Německo] Bureau Werkgelegenheid Grafische Industrie Úřad práce pro polygrafický průmysl Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis časopis [Německo] Bělorusko British Youth Council Britská rada pro mládež Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung Spolkové ústředí pro zdravotní osvětu [Německo] Národní ústav pro vzdělávání 11

BA 1. Národní ústav odborného vzdělávání 1. 1 Ve zkratkách bakalářských titulů může být písmeno B odděleno mezerou, tečkou nebo neodděleno.

BA 1. Národní ústav odborného vzdělávání 1. 1 Ve zkratkách bakalářských titulů může být písmeno B odděleno mezerou, tečkou nebo neodděleno. B B ès L B ès S B.A.D.G.E. B2i BA BA BA BA 1 BAA BAAS BABEL BABT bac ES bac L Bac pro bac S bac SMS bac STAE bac STI bac STL bac STPA bac STT BACIE BAFA Bachelor Bakalář [Nizozemsko] Bachelier ès lettres

Více

Průvodce druhy počátečního odborného vzdělávání a profesní přípravy v zemích Evropské unie

Průvodce druhy počátečního odborného vzdělávání a profesní přípravy v zemích Evropské unie Zpravodaj Výzkumného ústavu odborného školství 1998 č. 10-12 příloha Průvodce druhy počátečního odborného vzdělávání a profesní přípravy v zemích Evropské unie Průvodce obsahuje informace o druzích počátečního

Více

Expanze českého vysokého školství a uplatnění absolventů na pracovním trhu

Expanze českého vysokého školství a uplatnění absolventů na pracovním trhu Expanze českého vysokého školství a uplatnění absolventů na pracovním trhu REFLEX a jiné ochutnávky Jan Koucký REFLEX 2013: uplatnění absolventů vysokých škol Seminář MŠMT, SVP PedF UK a vysokých škol.

Více

E N E T O S H. Evropská síť pro vzdělávání a odbornou přípravu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

E N E T O S H. Evropská síť pro vzdělávání a odbornou přípravu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci E N E T O S H AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE PRODUKTY PARTNEŘI Evropská síť pro vzdělávání a odbornou přípravu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci European Network Education and Training in Occupational

Více

Demografické trendy a regionální diferenciace terciárního vzdělávání

Demografické trendy a regionální diferenciace terciárního vzdělávání Demografické trendy a regionální diferenciace terciárního vzdělávání Jitka Rychtaříková Tým TA01 konference KREDO, Praha, 24. 9. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Tým TA01: Jitka Rychtaříková - vedoucí týmu

Více

Analýza nesouladu mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi na českém trhu práce

Analýza nesouladu mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi na českém trhu práce Analýza nesouladu mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi na českém trhu práce Klára Kalíšková CERGE-EI a VŠE Seminář Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti ČR Poslanecká sněmovna

Více

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1 IČO KKOV Název oboru Celkem Dosud nepracovali ŠKODA AUTO a.s., Vysoká škola 177041 62-08-R/088 1 0 Přírodovědecká fakulta UK Praha 00216208 12-01-T/000 Geologie 3 1 00216208 14-07-R/000 Biochemie 1 1 00216208

Více

Studenti k 31. 12. Students 31 December 2012. muži Men. muži Men

Studenti k 31. 12. Students 31 December 2012. muži Men. muži Men 3-12. Studenti vysokých škol podle fakult v akademickém roce /2013 Number of students of universities by faculty in academic year /2013 31 December in Vysoké školy celkem 214 384 166 888 41 014 31 540

Více

Poprvé zapsaní. Absolventi v roce 2011 Graduates in. v roce 2011 Enrollees for the first time in 2011 ženy Women. muži Men.

Poprvé zapsaní. Absolventi v roce 2011 Graduates in. v roce 2011 Enrollees for the first time in 2011 ženy Women. muži Men. 3-10. Studenti vysokých škol podle fakult v akademickém roce /2012 Number of students of universities by faculty in academic year /2012 31 December v roce in v roce Vysoké školy celkem 219 627 172 802

Více

Poprvé zapsaní. Absolventi v roce 2010 Graduates in. v roce 2010 Enrollees for the first time in 2010 ženy Women. muži Men.

Poprvé zapsaní. Absolventi v roce 2010 Graduates in. v roce 2010 Enrollees for the first time in 2010 ženy Women. muži Men. 3-10. Studenti vysokých škol podle fakult v akademickém roce /2011 Number of students of universities by faculty in academic year /2011 31 December in Vysoké školy celkem 221 491 174 816 46 012 35 835

Více

EFAD EUROPEAN FEDERATION OF THE ASSOCIATIONS OF DIETITIANS EVROPSKÁ FEDERACE ASOCIACÍ DIETITIANS

EFAD EUROPEAN FEDERATION OF THE ASSOCIATIONS OF DIETITIANS EVROPSKÁ FEDERACE ASOCIACÍ DIETITIANS EFAD EUROPEAN FEDERATION OF THE ASSOCIATIONS OF DIETITIANS EVROPSKÁ FEDERACE ASOCIACÍ DIETITIANS Dietetika: profese ke zdraví Dietetická profese má oficiální definici, která byla přijata Mezinárodní konfederací

Více

JIŘÍ SCHWARZ ŽIVOTOPIS

JIŘÍ SCHWARZ ŽIVOTOPIS JIŘÍ SCHWARZ ŽIVOTOPIS OSOBNÍ INFORMACE Adresa: U Hřiště 418, Nový Jičín E-mail: schwarz@vse.cz Rodinný stav: ženatý, 2 děti Národnost: česká Datum narození: 25. 4. 1960 Místo narození: Bílovec Tituly:

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

Jan Koucký Konkurenceschopnost chemického průmyslu, kvalifikační požadavky a uplatnění absolventů vysokých škol: vývoj a srovnání

Jan Koucký Konkurenceschopnost chemického průmyslu, kvalifikační požadavky a uplatnění absolventů vysokých škol: vývoj a srovnání Jan Koucký Konkurenceschopnost chemického průmyslu, kvalifikační požadavky a uplatnění absolventů vysokých škol: vývoj a srovnání www.kredo.reformy-msmt.cz Obsah prezentace: Konkurenceschopnost chemického

Více

CampusFrance Praha Česká republika. Studovat ve Francii

CampusFrance Praha Česká republika. Studovat ve Francii Studovat ve Francii Proč vybrat Francii? CampusFrance Velká moderní evropská země, ve které byly vynalezeny velké technické objevy Příjemné životní prostředí Široká nabídka studijních programů -----------------------------------------

Více

SKLADBA OBORU STAVEBNĚ MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ

SKLADBA OBORU STAVEBNĚ MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ SKLADBA OBORU STAVEBNĚ MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ Bc. Ing. (Stavebně materiálové inženýrství) Ph.D. (Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství) Historie: v roce 1951 založen obor Průmyslová výroba stavebních

Více

Lenka Hloušková Ústav pedagogických věd (ÚPV) Filozofická fakulta MU (FF MU)

Lenka Hloušková Ústav pedagogických věd (ÚPV) Filozofická fakulta MU (FF MU) Lenka Hloušková Ústav pedagogických věd (ÚPV) Filozofická fakulta MU (FF MU) Seminář Inspiration Connection Action. Vzdělávání a výzkum v oblasti kariérového poradenství na vysokých školách 19. listopadu

Více

Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce

Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce Malátova 17, 150 00 Praha 5 tel.: + 420 221 900 513 e-mail: jan.koucky@pedf.cuni.cz Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce Jan Koucký Vysoké školství a požadavky praxe VŠO, Praha, 5. června

Více

Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní

Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní Jan Koucký Konferencia Prognózovanie potrieb trhu práce Hotel Crowne Plaza, Bratislava, 14. novembra 2014 1. Středisko vzdělávací

Více

prof.ing.miroslavludwig,csc. prorektor pro vědu a tvůrčí činnost

prof.ing.miroslavludwig,csc. prorektor pro vědu a tvůrčí činnost prof.ing.miroslavludwig,csc. prorektor pro vědu a tvůrčí činnost 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 DFJP 224 242 273 232 269 240 269 303 365 FES 245 119 275 226 318 283 209 246 264 FF 43 32 71

Více

Sociální a kulturní soudržnost

Sociální a kulturní soudržnost STEM, Středisko empirických výzkumů Praha SOÚ, Sociologický ústav Akademie věd ČR Jilská 1, 110 00 Praha CESES, Centrum sociálních a ekonomických strategií FSV UK Celetná 20, 110 00 Praha Sociální a kulturní

Více

Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce

Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce Jan Koucký 1. Uplatnění

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia

Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia Jitka Rychtaříková www.kredo.reformy-msmt.cz Struktura prezentace: Mezinárodní pohled a struktura ukončeného vzdělání v ČR Data:

Více

Odbory zaměstanců v soukromém sektoru, v grafických odvětvích a novinářů. Konföderation der slowakischen Gewerkschaften

Odbory zaměstanců v soukromém sektoru, v grafických odvětvích a novinářů. Konföderation der slowakischen Gewerkschaften Odbory zaměstanců v soukromém sektoru, v grafických odvětvích a novinářů Konföderation der slowakischen Gewerkschaften 1 O d b o r o v é s v a z y a p r á c e o d b o r o v ý c h s v a z ů v R a k o u

Více

Absolventi vysokých škol a požadavky trhu práce

Absolventi vysokých škol a požadavky trhu práce Malátova 17, 150 00 Praha 5 tel.: + 420 221 900 513 e-mail: jan.koucky@pedf.cuni.cz Absolventi vysokých škol a požadavky trhu práce Jan Koucký Studenti a absolventi Tisková konference LMC Praha, 16. května

Více

BASIMET Vzdělávání odborných pracovních sil v Horním Rakousku Jižních Čechách

BASIMET Vzdělávání odborných pracovních sil v Horním Rakousku Jižních Čechách BASIMET Vzdělávání odborných pracovních sil v Horním Rakousku Jižních Čechách Konzorcium Horní Rakousko Berufsförderungsinstitut (Institut pro podporu zaměstnání) Oberösterreich BFI-OÖ (lead partner) ORF

Více

Semestrální výměnné pobyty bakalářské 2015/2016: počty uchazečů a min/max body

Semestrální výměnné pobyty bakalářské 2015/2016: počty uchazečů a min/max body Semestrální výměnné pobyty bakalářské : počty a min/max body míst (1 1 Athens University of Economics and Business Řecko angličtina 4 43 116,1 82,95 2 Audencia Nantes School of Management Francie angličtina

Více

HLAVNÍ VÝHODY PROGRAMU

HLAVNÍ VÝHODY PROGRAMU VELKÁ BRITÁNIE - Twin Group Společnost Twin Group byla založen v roce 1993, od té doby působí na trhu jako poskytovatel vzdělání a stáží. Za dobu svého fungování získala ve svém oboru řadu ocenění. Díky

Více

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Internetové stránky o EU. Oficiální informace o EU Portál EUROPA: http://europa.eu/index_cs.htm

Internetové stránky o EU. Oficiální informace o EU Portál EUROPA: http://europa.eu/index_cs.htm Internetové stránky o EU Oficiální informace o EU Portál EUROPA: http://europa.eu/index_cs.htm Řídící instituce Evropské unie Evropská komise: http://ec.europa.eu/index_cs.htm Evropský parlament: http://www.europarl.europa.eu/portal/cs

Více

Bezpečnost na internetu podle vzdělávacích dokumentů evropských zemí. Helena Pavlíková Petra Prchlíková 9. 6. 2015

Bezpečnost na internetu podle vzdělávacích dokumentů evropských zemí. Helena Pavlíková Petra Prchlíková 9. 6. 2015 Bezpečnost na internetu podle vzdělávacích dokumentů evropských zemí Helena Pavlíková Petra Prchlíková 9. 6. 2015 O EURYDICE Eurydice Evropská informační síť Eurydice informuje o vzdělávacích systémech

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

3. září 2009. RNDr. Petra Poulová, Ph.D. - Ing. Lenka Petrášková

3. září 2009. RNDr. Petra Poulová, Ph.D. - Ing. Lenka Petrášková Stipendia do EU 3. září 2009 RNDr. Petra Poulová, Ph.D. - Ing. Lenka Petrášková Pravidla Stipendium paušální částka na měsíc stanovena na národní úrovni Délka pobytu Min. 3 měsíce Max. 12 měsíců Výběr

Více

Informace o nahrazování maturitní zkoušky z cizího jazyka pro gymnázium

Informace o nahrazování maturitní zkoušky z cizího jazyka pro gymnázium Informace o nahrazování maturitní zkoušky z cizího jazyka pro gymnázium - od jarního zkušebního období 2016 lze nahradit maturitní zkoušku z jazyka standardizovanou jazykovou zkouškou - úroveň zkoušky

Více

BUSINESSEUROPE Konfederace evropského podnikání/confederation of European Business

BUSINESSEUROPE Konfederace evropského podnikání/confederation of European Business BUSINESSEUROPE Konfederace evropského podnikání/confederation of European Business Orgán Zastoupení Zástupce Funkce Rada presidentů člen Ing. Jaroslav Hanák prezident Council of Presidents Výkonný výbor

Více

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR Eva Skarlandtová Martin Mana 17. ledna 2014, Vysoká škola ekonomická v Praze ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz IT odborníci

Více

Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků

Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků Ministerstvo vnitra stanoví podle 42 k provedení 33 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

304/2012 Sb. VYHLÁŠKA

304/2012 Sb. VYHLÁŠKA Systém ASPI - stav k 9.12.2012 do částky 159/2012 Sb. a 51/2012 Sb.m.s. Obsah a text 304/2012 Sb. - poslední stav textu 304/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 12. září 2012 o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o.

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. NABÍDKOVÝ LIST UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Odborné zaměření Soukromá univerzita s hlavní činností v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje. Hlavní zaměření v oblasti vzdělávání:

Více

Vzdělávání v Biomedicínské a Zdravotnické Informatice

Vzdělávání v Biomedicínské a Zdravotnické Informatice Vzdělávání v Biomedicínské a Zdravotnické Informatice Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. EuroMISE Centrum Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky 1. LF UK a ÚI AV ČR Satelitní seminář EFMI STC 2013,

Více

Kooperační program Česká republika Svobodný 2014-2020 Informace o stavu programování

Kooperační program Česká republika Svobodný 2014-2020 Informace o stavu programování Kooperační program Česká republika Svobodný 2014-2020 Informace o stavu programování Programové území 2 Hlavní body podpory (1) Prioritní osy Prioritní osa 1 Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení

Více

Zlepšete vlastní cash flow! Ptejte se na ty správné otázky! http://creditcee.eu, IČ: 27685616, Příkop 843/4, Brno, +420722 965 050, mark@creditcee.

Zlepšete vlastní cash flow! Ptejte se na ty správné otázky! http://creditcee.eu, IČ: 27685616, Příkop 843/4, Brno, +420722 965 050, mark@creditcee. Zlepšete vlastní cash flow! Ptejte se na ty správné otázky! http://creditcee.eu, IČ: 27685616, Příkop 843/4, Brno, +420722 965 050, mark@creditcee.eu Přehled procesu Order-to-cash Customer acquisi.on Business

Více

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 37.013.74 srovnávací pedagogika studie 37 Výchova a vzdělávání

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Národní grantové agentury. Typy projektů a grantů

Národní grantové agentury. Typy projektů a grantů Národní grantové agentury Typy projektů a grantů 1 POSKYTOVATELÉ A PROGRAMY VaVaI V ČR Grantová agentura ČR (GA ČR) Technologická agentura ČR (TA ČR) Ministerstvo kultury (MK) Ministerstvo vnitra (MV)

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE

FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE Marek Štampach Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách, 22. dubna 2015, Technologické centrum AV ČR ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha

Více

Zdravotnická informatika z pohledu technických norem ISO a EN. RNDr. Vratislav Datel, CSc. Praha 26. dubna 2011

Zdravotnická informatika z pohledu technických norem ISO a EN. RNDr. Vratislav Datel, CSc. Praha 26. dubna 2011 Zdravotnická informatika z pohledu technických norem ISO a EN RNDr. Vratislav Datel, CSc. Praha 26. dubna 2011 Co je technická norma? Technická norma je dokumentovaná úmluva obsahující technické specifikace

Více

Fakulta stavební ČVUT v Praze. I n f o r m a c e o s t u d i u

Fakulta stavební ČVUT v Praze. I n f o r m a c e o s t u d i u I n f o r m a c e o s t u d i u TECHNIKA Kreativita + Pestrost + Perspektiva Pro koho je studium techniky? ČVUT v Praze mezi 500 nejlepšími univerzitami na světě Britské The Times zveřejnily na webu svůj

Více

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation establishments: by country hostů / Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay total 2 715 571

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC Partnerství 1 INDEX Středočeský kraj...3 Olomoucký kraj...4 Plzeňský kraj...5 Zlínský kraj...6 2 Středočeský kraj (Regional Partnership on Transition

Více

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP Jiří Měřička ČR Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze E-mail: mericjir@fel.cvut.cz 1. ÚVOD Propojení humanitních a technických věd je potřebné

Více

Anglický jazyk. Cambridge English: Preliminary for Schools, také známý jako Preliminary English Test for Schools (PET for Schools)

Anglický jazyk. Cambridge English: Preliminary for Schools, také známý jako Preliminary English Test for Schools (PET for Schools) Informace MŠMT o standardizovaných zkouškách dokládajících jazykové znalosti žáka na úrovni nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, kterými lze nahradit jednu povinnou

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 9. 2013 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku

Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku Obsah: 1. Uvedení do širšího kontextu 2. Učňovské vzdělávání ve Švýcarsku Systém vzdělávání Preference a volby mladých lidí Organizační struktura odborného vzdělávání

Více

Kariérové poradenství ve Francii RNDr. Jana Jílková, Ph.D. Mgr. Eva Chalupová, Ph.D. PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D.

Kariérové poradenství ve Francii RNDr. Jana Jílková, Ph.D. Mgr. Eva Chalupová, Ph.D. PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D. Kariérové poradenství ve Francii RNDr. Jana Jílková, Ph.D. Mgr. Eva Chalupová, Ph.D. PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D. Konference AVŠP, Kutná Hora, 1. - 2. 10. 2015 Studijní pobyt v Paříži 7. 12. červen 2015

Více

Diseminační konference Podporujeme technické vzdělávání. Program ERASMUS+ Ostrava, 21.10.2015 Mgr. Helena Slivková

Diseminační konference Podporujeme technické vzdělávání. Program ERASMUS+ Ostrava, 21.10.2015 Mgr. Helena Slivková Diseminační konference Podporujeme technické vzdělávání Program ERASMUS+ Ostrava, 21.10.2015 Mgr. Helena Slivková Program Erasmus+ program podpoří mezinárodní mobility a spolupráci, inovační procesy a

Více

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Následující informativní přehled uvádí právní předpisy v resortu školství, mládeže a tělovýchovy ve znění účinném k 1. 6. 2014. Členění

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

Čl. 2 Seznam standardizovaných jazykových zkoušek je uveden v příloze k tomuto rozhodnutí.

Čl. 2 Seznam standardizovaných jazykových zkoušek je uveden v příloze k tomuto rozhodnutí. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 8 428/2007-23 V Praze dne 29. 5. 2007 Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 7. 2009 35 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Nabídka stáží při Evropské unii AKTUALIZOVÁNO!

Nabídka stáží při Evropské unii AKTUALIZOVÁNO! Nabídka stáží při Evropské unii AKTUALIZOVÁNO! Cílem této aktivity je poskytnout studentům navazujícího magisterského a doktorského studia možnost absolvovat pracovní stáž v zahraniční instituci mezinárodního

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009

Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009 Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009 Programme for International Student Assessment mezinárodní projekt OECD měření výsledků vzdělávání čtenářská, matematická a přírodovědná gramotnost 15letí

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Technical product documentation - Handling of computer-based technical information - Part 3: Phases in the product design process

Technical product documentation - Handling of computer-based technical information - Part 3: Phases in the product design process ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.100.10;35.240.10 Prosinec 1997 Technická dokumentace výrobku - Zacházení s dokumenty zpracovanými na počítači - Část 3: Pracovní etapy konstruování výrobku ČSN EN IS O 11442-3

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice

Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice I. Postavení vzdělávacích institucí uskutečňujících vysokoškolské

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

Mezinárodní vědeckotechnická spolupráce České republiky v rámci programu KONTAKT

Mezinárodní vědeckotechnická spolupráce České republiky v rámci programu KONTAKT Mezinárodní vědeckotechnická spolupráce České republiky v rámci programu KONTAKT International Scientific and Technical Cooperation of the Czech Republic within the KONTAKT Programme Na základě mezinárodních

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Britský den v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Libor Grubhoffer České Budějovice, 19. 11. 2014 Univerzita v číslech Založena 1991 8 fakult 220 studijních oborů (28 oborů

Více

Stipendia do EU 17.4.2014. doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D. - Michaela Plašilová

Stipendia do EU 17.4.2014. doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D. - Michaela Plašilová Stipendia do EU 17.4.2014 doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D. - Michaela Plašilová Pravidla Stipendium paušální částka na měsíc stanovena Národní agenturou dle cílové země Délka pobytu Min. 3 měsíce Max. 12

Více

Vývoj průměrných cen za odběr elektřiny v ČR - fakturace

Vývoj průměrných cen za odběr elektřiny v ČR - fakturace 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 Vývoj průměrných cen za odběr elektřiny v ČR - fakturace (údaje v Kč/ kwh) Rok Odběry Odběry z nn Odběry z vvn

Více

Jak do zahraničí v akademickém roce 2010/11?

Jak do zahraničí v akademickém roce 2010/11? Jak do zahraničí v akademickém roce 2010/11? Nejnovější nabídky od aia AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA i programu Erasmus LLP (Lifelong Learning Programme) naleznete na www.mechatronika.cz Standardní nabídky

Více

Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání Centrum celoživotního vzdělávání Filozofická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Úvod Filozofická fakulta patří mezi zakládající fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Kromě

Více

Výdaje na základní výzkum

Výdaje na základní výzkum Sekretariát Rady pro výzkum, vývoj a inovace Výdaje na základní výzkum celkové, v sektoru vládním (státním), podnikatelském a v sektoru vysokých škol Mezinárodní porovnání říjen 2009 ÚVOD 1) Cílem následujících

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Podpora podnikání v České republice

Podpora podnikání v České republice Podpora podnikání v České republice MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Podpora podnikání v České republice 2006 OBSAH Úvod......9 A. VŠEOBECNÉ PODPORY 1. Podpora malých a středních podniků.........13 Programy

Více

ŽIVOTOPIS MILAN EDL 2014

ŽIVOTOPIS MILAN EDL 2014 ŽIVOTOPIS MILAN EDL 2014 ŽIVOTOPIS OSOBNÍ ÚDAJE Jméno a příjmení: Milan EDL Datum narození: 29. října 1973 Adresa zaměstnavatele: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň Telefon: +420 377

Více

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 002:001.4 Březen 1993 ČSN ISO 5127-1. DOKUMENTACE A INFORMACE. SLOVNÍK Část 1: Základní pojmy

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 002:001.4 Březen 1993 ČSN ISO 5127-1. DOKUMENTACE A INFORMACE. SLOVNÍK Část 1: Základní pojmy ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 002:001.4 Březen 1993 DOKUMENTACE A INFORMACE. SLOVNÍK Část 1: Základní pojmy ČSN ISO 5127-1 01 0167 Documentation and information - Vocabulary Part 1: Basic concepts Documentation

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Staňte se lepšími! Ptejte se správné otázky!

Staňte se lepšími! Ptejte se správné otázky! Staňte se lepšími! Ptejte se správné otázky! Tibor Szabó, InQool a.s. a Mark Harrison, ACCEE Přehled procesu Order-to-cash Customer acquisition Business administration Credit management Credit management

Více

č. j. 10 640/2008-23 Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely Systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech

č. j. 10 640/2008-23 Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely Systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech č. j. 10 640/2008-23 Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely Systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech Č.j. 10 640/2008 23 Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ŘÍJEN 2010

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ŘÍJEN 2010 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ŘÍJEN 2010 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 381590 381276 Adresa 381070 381070 Tel. 93601 73006 Fax

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 10 640/2008 23 V Praze dne 15. července 2008 Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových

Více

JAKÉ INOVACE ZACHRÁNÍ

JAKÉ INOVACE ZACHRÁNÍ 21. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM INOVACE 2014 JAKÉ INOVACE ZACHRÁNÍ TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ? prof. Ing. Jaromír Volf, DrSc. předseda ČSVTS doc. Ing. Zdeněk Trojan, CSc., EUR ING prezident ČNV FEANI, místopředseda

Více

Seminář Výstupy z učení

Seminář Výstupy z učení Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Seminář Výstupy z učení Přerov, Vysoká škola logistiky, o.p.s. I. Vytváření kvalifikačního

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 380463 380169 Adresa 379967 379967 Tel. 128763 101540 Fax

Více

Tato norma je identická s EN 153:1995 a je vydána se souhlasem CEN, Rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, Belgium.

Tato norma je identická s EN 153:1995 a je vydána se souhlasem CEN, Rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, Belgium. ČESKÁ NORMA ICS 97.040.30 Říjen 1996 Metody měření spotřeby elektrické energie a přidružených charakteristik chladniček pro domácnost, konzervátorů zmrazených potravin a mrazniček na potraviny pro domácnost,

Více

Role knihoven v konceptu ehealth. Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014

Role knihoven v konceptu ehealth. Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014 Role knihoven v konceptu ehealth Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014 ehealth Informační ekonomie ecommerce ehealth Telemedicína Telehealth Zdravotní informace ehealth ehealth Informační technologie Telekomun.

Více

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+:

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+: Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Česká republika 50+: projekt SHARE Radim Boháček NHÚ AV ČR SHARE Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém

Více

ČESKÁ NORMA 31.040;31.060 Duben 1996 ČSN EN 60062. Rezistory a kondenzátory. Kódy pro. značení rezistorů a kondenzátorů.

ČESKÁ NORMA 31.040;31.060 Duben 1996 ČSN EN 60062. Rezistory a kondenzátory. Kódy pro. značení rezistorů a kondenzátorů. ČESKÁ NORMA 31.040;31.060 Duben 1996 Rezistory a kondenzátory. Kódy pro ČSN EN 60062 značení rezistorů a kondenzátorů 35 8014 idt IEC 62:1992 Marking codes for resistors and capacitors Codes pour la marquage

Více