Uživatelská příručka pro webové hlášení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka pro webové hlášení"

Transkript

1 Ochrana zdraví pacientů Tato uživatelská příručka pro webové hlášení obsahuje informace o datových prvcích, rozvržení, interpretaci a funkcích webového hlášení. 1. Datové prvky Další podrobnosti o datových prvcích Rozvržení Interpretace webového hlášení Funkce webového hlášení Westferry Circus Canary Wharf London E14 4HB United Kingdom Telephone +44 (0) Facsimile +44 (0) Website An agency of the European Union European Medicines Agency, Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

2 1. Datové prvky Webové hlášení obsahuje podrobnosti o datových prvcích, které jsou součástí každého jednotlivého případu. Osoba podávající hlášení vyplní datové prvky poskytující informace o podezření na nežádoucí účinek (účinky) (označované také jako vedlejší účinky), které byly pozorovány po podání léčivého přípravku, ale které nemusí být nutně způsobeny léčivým přípravkem nebo s ním souviset. Datové prvky Věková skupina a Pohlaví poskytují informace o pacientovi, u něhož vzniklo podezření na nežádoucí účinek. Datový prvek Zeměpisný původ poskytuje informace o místě, kde k nežádoucímu účinku došlo. Datový prvek Skupina osob podávajících hlášení poskytuje informace o kvalifikaci osoby, která hlášení podala. Datový prvek Výsledek poskytuje informace o posledním hlášeném stavu podezření na nežádoucí účinek. Datový prvek Hlášené podezření na nežádoucí účinek poskytuje informace o nežádoucím účinku (nežádoucích účincích), který se projevil u pacienta, z pohledu osoby podávající hlášení. V níže uvedené tabulce jsou uvedeny datové prvky webového hlášení a jejich hodnoty. Datové prvky Věková skupina Pohlaví Zeměpisný původ Skupina osob podávajících hlášení Závěr Hlášené podezření na nežádoucí účinek Skupiny nežádoucích účinků Počet jednotlivých případů Hodnoty Neuvedeno 0 1 měsíc 2 měsíce 2 roky 3 11 let let let let Nad 85 let Žena Muž Neuvedeno Evropský hospodářský prostor (EHP) Vně Evropského hospodářského prostoru (mimo EHP) Neuvedeno Zdravotnický pracovník (lékař, lékárník nebo jiný zdravotnický pracovník) Nezdravotnický pracovník (právník, spotřebitel nebo jiný nezdravotnický pracovník) Neuvedeno Odeznělo/vyléčeno Odeznívá/léčí se Neodeznělo/nevyléčeno Odeznělo/vyléčeno s následky Fatální Není známo Neuvedeno Jakýkoli nežádoucí účinek (označovaný také jako vedlejší účinek) nahlášený osobou podávající hlášení Pojmenování nežádoucích účinků vychází ze slovníku lékařské terminologie používaného pro účely klasifikace klinických údajů Jakýkoli nežádoucí účinek dle klasifikace nežádoucího účinku (označovaného také jako vedlejší účinek) nahlášený osobou podávající hlášení Pojmenování nežádoucích účinků vychází ze slovníku lékařské terminologie používaného pro účely klasifikace klinických údajů a nežádoucí účinky jsou rozčleněny do skupin dle klinické významnosti Aktuální celkový počet jednotlivých případů EMA/225517/2012 Strana 2/11

3 Pojmenování hlášených podezření na nežádoucí účinek a skupin nežádoucích účinků vychází ze slovníku lékařské terminologie používaného pro účely klasifikace klinických údajů. Tímto používaným slovníkem je Lékařský slovník regulačních činností (MedDRA Medical Dictionary for Regulatory Activities). Pojmenování hlášených podezření na nežádoucí účinek odpovídají preferovaným termínům (PT Preferred Term) dle slovníku MedDRA a pojmenování skupin účinků odpovídají třídám orgánových systémů (SOC System Organ Class) dle slovníku MedDRA. V tabulce jsou uvedeny příklady klasifikace dle MedDRA: Hlášené podezření na nežádoucí účinek (preferovaný termín dle MedDRA) Bolest hlavy Transplantace srdce Infekce ucha Skupina nežádoucích účinků (třída orgánových systémů dle MedDRA) Poruchy nervového systému Chirurgické a léčebné postupy Infekce a infestace Více informací o tomto slovníku naleznete na stránce Často kladené otázky, dotaz Co je Lékařský slovník regulačních činností (MedDRA )?. EMA/225517/2012 Strana 3/11

4 2. Další podrobnosti o datových prvcích Jednotlivý případ může mít pouze jednu hodnotu pro datové prvky Věková skupina, Pohlaví a Zeměpisný původ. U datových prvků Skupina osob podávajících hlášení a Výsledek je možné zadat více než jednu hodnotu. Jako příklad lze uvést jednotlivý případ, který zahrnuje jednoho pacienta, a proto datový prvek Věková skupina, Pohlaví a Zeměpisný původ (místo výskytu podezření na nežádoucí účinek) může obsahovat pouze jednu hodnotu. Jednotlivý případ však může být nahlášen právníkem nebo spotřebitelem a lékařem, kteří patří do různých skupin osob podávajících hlášení. Výsledek podezření nežádoucí účinek zase mohl být nahlášen v době původního hlášení jako zlepšující se a následně mohl být aktualizován na není známo. Pro zvládnutí těchto eventualit a nadměrného vyčíslení počtu jednotlivých případů ve webových hlášeních se aplikují tato pravidla: Je-li jednotlivý případ nahlášen více než jednou osobou a alespoň jedna osoba podávající hlášení je uvedena jako lékař, lékárník nebo jiný zdravotnický pracovník, je skupina osob podávajících hlášení stanovena jako zdravotnický pracovník. V ostatních případech, kdy jsou osoby podávající hlášení uvedeny jako právník nebo spotřebitel nebo jiný nezdravotnický pracovník, je skupina osob podávajících hlášení stanovena jako nezdravotnický pracovník. Osoba(y) podávající hlášení Skupina osob podávajících hlášení Jednotlivý případ č. 1 Lékárník Zdravotnický pracovník Jednotlivý případ č. 2 Lékař, právník nebo spotřebitel Zdravotnický pracovník Jednotlivý případ č. 3 Jiný nezdravotnický pracovník Nezdravotnický pracovník Je-li u jednotlivého případu dvakrát nahlášen stejný nežádoucí účinek, avšak s různým výsledkem, a alespoň jeden z výsledků je označen jako fatální, pak výsledek pro jednotlivý případ pro daný hlášený nežádoucí účinek je stanoven jako fatální. Jestliže žádný z výsledků není fatální, je výsledek pro jednotlivý případ pro daný hlášený nežádoucí účinek stanoven jako není známo. Hlášená podezření na nežádoucí účinek a výsledek (výsledky) Výsledek ve webovém hlášení Jednotlivý případ č. 4 Není nahlášen dvakrát stejný nežádoucí účinek: Nežádoucí účinek A -> Odeznělo/vyléčeno Nežádoucí účinek B -> Neuvedeno Nežádoucí účinek A -> Odeznělo/vyléčeno Nežádoucí účinek B -> Neuvedeno Jednotlivý případ č. 5 Je nahlášen dvakrát stejný účinek: Nežádoucí účinek C -> Odeznívá/léčí se Nežádoucí účinek C -> Fatální Nežádoucí účinek C -> Fatální EMA/225517/2012 Strana 4/11

5 Hlášená podezření na nežádoucí účinek a výsledek (výsledky) Výsledek ve webovém hlášení Jednotlivý případ č. 6 Je nahlášen dvakrát stejný účinek: Nežádoucí účinek D -> Odeznělo/vyléčeno Nežádoucí účinek D -> Odeznělo/vyléčeno s následky Nežádoucí účinek D -> Není známo EMA/225517/2012 Strana 5/11

6 3. Rozvržení Webové hlášení sestává ze 4 tabulek. Tabulka č. 1 Počet jednotlivých případů Tato tabulka uvádí aktuální celkový počet jednotlivých případů zaznamenaných v systému EudraVigilance do konce předchozího měsíce. Uvedené informace o počtu jednotlivých případů jsou rozděleny podle věkové skupiny, pohlaví a zeměpisného původu. Tabulka č. 2 Počet jednotlivých případů podle skupin nežádoucích účinků V této tabulce je počet jednotlivých případů rozdělen podle skupin nežádoucích účinků. K dispozici jsou čtyři zobrazení s uvedením počtu jednotlivých případů podle skupin nežádoucích účinků: s rozlišením věkové skupiny, pohlaví, skupiny osob podávajících hlášení a zeměpisného původu. EMA/225517/2012 Strana 6/11

7 Tabulka č. 3 Počet jednotlivých případů pro zvolenou skupinu nežádoucích účinků Tato tabulka uvádí počet jednotlivých případů pro zvolenou skupinu nežádoucích účinků definovanou uživatelem. Pro zvolenou skupinu nežádoucích účinků jsou k dispozici tři hlášení. První hlášení rozlišuje data podle věkové skupiny a pohlaví, druhé podle skupiny osob podávající hlášení a třetí podle zeměpisného původu. Tabulka č. 4 Počet jednotlivých případů pro zvolený nežádoucí účinek Tato tabulka uvádí počet jednotlivých případů pro zvolený nežádoucí účinek definovaný uživatelem. Pro zvolený nežádoucí účinek jsou k dispozici tři hlášení: první hlášení rozlišuje data podle věkové skupiny a pohlaví, druhé podle skupiny osob podávající hlášení a třetí podle výsledku. EMA/225517/2012 Strana 7/11

8 4. Interpretace webového hlášení Aktuální celkový počet jednotlivých případů uvedený v tabulce č. 1 Počet jednotlivých případů je hodnota, která se používá pro vyčíslení celkového počtu jednotlivých případů, které byly zaznamenány v systému EudraVigilance pro zvolený léčivý přípravek nebo léčivou látku. Informace uvedené v tabulkách č. 2, 3 a 4 zohledňují podezření na nežádoucí účinek (účinky) hlášený(é) v jednotlivých případech. Jelikož jednotlivý případ může odkazovat na více než jedno podezření na nežádoucí účinek, NEPŘEDSTAVUJÍ údaje uvedené v tabulkách 2, 3 a 4 celkový počet jednotlivých případů zaznamenaných v systému EudraVigilance, ale počet souvisejících nežádoucích účinků. Tabulka uvádí příklad aktuálního celkového počtu jednotlivých případů (tabulka č. 1) a prezentace informací v tabulkách č. 2, 3 a 4. Počet jednotlivých případů (tabulka č. 1) Hlášené podezření na nežádoucí účinek a příslušná skupina(y) nežádoucích účinků Počet jednotlivých případů dle skupin nežádoucích účinků (tabulky č. 2 a 3) Počet jednotlivých případů dle hlášených podezření na nežádoucí účinek (tabulka č. 4) 1 jednotlivý případ Nežádoucí účinek A -> skupina nežádoucích účinků X Nežádoucí účinek B -> skupina nežádoucích účinků X 1 případ ve skupině nežádoucích účinků X 1 případ s nežádoucím účinkem A 1 případ s nežádoucím účinkem B 1 jednotlivý případ Nežádoucí účinek A -> skupina nežádoucích účinků X Nežádoucí účinek C -> skupina nežádoucích účinků Y 1 případ ve skupině nežádoucích účinků X 1 případ ve skupině nežádoucích účinků Y 1 případ s nežádoucím účinkem A 1 případ s nežádoucím účinkem C V tomto případě webové hlášení ukazuje dva jednotlivé případy pro léčivý přípravek nebo léčivou látku zvolenou v tabulce č. 1. Hlášená podezření na nežádoucí účinky jsou přiřazena k příslušným skupinám nežádoucích účinků na základě klasifikace dle slovníku MedDRA. Počet jednotlivých případů uvedený v tabulkách č. 2 a 3 závisí na počtu skupin nežádoucích účinků u každého jednotlivého případu. Jeden případ se v tabulce objevuje tolikrát, ke kolika skupinám nežádoucích účinků je přiřazen. Počet jednotlivých případů uvedený v tabulce č. 4 závisí na počtu hlášených podezření na nežádoucí účinky u každého jednotlivého případu. Jeden případ se v tabulce objevuje tolikrát, ke kolika hlášeným podezřením na nežádoucí účinek je přiřazen. EMA/225517/2012 Strana 8/11

9 5. Funkce webového hlášení Obecná navigace Pro pohyb mezi jednotlivými záložkami klikněte na zvolenou záložku. Navigace v tabulce č. 2 Počet jednotlivých případů podle skupin nežádoucích účinků Vyberte způsob zobrazení informací kliknutím na zvolenou záložku. Navigace v tabulce č. 3 Počet jednotlivých případů podle skupin nežádoucích účinků Vyberte a klikněte na skupinu nežádoucích účinků, zobrazí se příslušné informace. EMA/225517/2012 Strana 9/11

10 Navigace v tabulce č. 4 Počet jednotlivých případů pro zvolený nežádoucí účinek Interaktivní selektor umožňuje výběr skupiny nežádoucích účinků a hlášených podezření na nežádoucí účinek. Skupina nežádoucích účinků a hlášené podezření na nežádoucí účinek vycházejí z lékařského terminologického slovníku a jsou součástí téže klasifikace: 1) vyberte a klikněte na skupinu nežádoucích účinků; 2) seznam hlášených podezření na nežádoucí účinky provede potřebnou aktualizaci; 3) vyberte a klikněte na hlášená podezření na nežádoucí účinek, zobrazí se příslušné informace. Jestliže nelze najít určitou skupinu nežádoucích účinků nebo hlášené podezření na nežádoucí účinek, znamená to, že dosud nebyla do systému EudraVigilance podána žádná závažná spontánní hlášení s nežádoucími účinky (označovanými také jako vedlejší účinky) daného léčivého přípravku nebo léčivé látky, tj. nejsou k dispozici žádné jednotlivé případy. EMA/225517/2012 Strana 10/11

11 Zobrazení diagramu/tabulky Webové hlášení umožňuje rychlý přechod mezi zobrazením diagramu a tabulky kliknutím na příslušnou ikonu. Legenda Zobrazení diagramu umožňuje vizualizaci příslušných informací při umístění myši na diagram. EMA/225517/2012 Strana 11/11

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 2.8.2013 Úřední věstník Evropské unie C 223/1 (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE Pokyny pro různé kategorie změn, pro provádění postupů stanovených v kapitolách,

Více

Sešit 3 Analýza potřeb

Sešit 3 Analýza potřeb Sešit 3 Analýza potřeb Sešit 3. Analýza potřeb 1 Světová zdravotnická organizace, 2000 WHO World Health Organization Světová zdravotnická organizace UNDCP United Nations International Drug Control Programme

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls265730/2011 a příloha k sp.zn. sukls120702/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls265730/2011 a příloha k sp.zn. sukls120702/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls265730/2011 a příloha k sp.zn. sukls120702/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Alburex 20 200 g/l, infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ

Více

Ochrana a zabezpečení vašich osobních údajů

Ochrana a zabezpečení vašich osobních údajů Ochrana a zabezpečení vašich osobních údajů Následující informace si prosím pozorně přečtěte, abyste měli přehled o tom, jak bude společnost Travelex spravovat vaše osobní údaje. Vytvoříte-li si profil

Více

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY SAFESCAN TA-Software / TA -Software PROGRAM PRO ZÁZNAM DOCHÁZKY OBSAH ÚVOD A NÁVOD K POUŽITÍ 1. ZÁKLADY 1.1 Minimální požadavky

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Díl I. Žádost

Více

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Platné od 1.

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Praha - únor 2013-1 -

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Cerezyme 200 jednotek Prášek na přípravu koncentrátu pro infúzní roztok. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Každá lahvička s přípravkem Cerezyme

Více

I N T E R N E T O V É P R E Z E N T A C E Š K O L

I N T E R N E T O V É P R E Z E N T A C E Š K O L Semestrální práce k doktorandskému semináři Metody pedagogického výzkumu I N T E R N E T O V É P R E Z E N T A C E Š K O L Praha, srpen 2004 Ondřej Neumajer Modřanská ZŠ s RVJ Angelovova 3183 Praha 4 Modřany

Více

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci pracovní postupy v GIS zpracování statistických dat atributové a prostorové výběry dat interpolační metody geostatistické

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

Pou ití technických norem ve zdravotnictví - oblast zkušebnictví a pùsobnosti EZÚ Praha Ing. František Homolka

Pou ití technických norem ve zdravotnictví - oblast zkušebnictví a pùsobnosti EZÚ Praha Ing. František Homolka Uèební text vzniklý v rámci projektu spolufinancovaného evropským sociálním fondem a státním rozpoètem ÈR s názvem Zvýšení kvality praktického vzdìlání studentù studijního programu Biomedicínská a klinická

Více

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3 1.2 Okna aplikace Benefit7 6 1.3 Registrace a přihlášení uţivatele

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.2014

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.2014 SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.204 Obsah: VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...4. Forma činnosti...4.2 Organizace a řízení soutěží...4.3 Kategorie soutěží...4.4 Druhy

Více

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze)

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze) Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR (zkrácená verze) Praha, květen září 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

platnost od 10. 9. 2012

platnost od 10. 9. 2012 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 10. 9. 2012 Obsah Úvod...... 4 Průvodce nastavením e-shopu... 5 Výkladový slovník... 9 Přihlášení... 11 Odhlášení... 13 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více

Přijímání dětí po navýšení kapacity MŠ

Přijímání dětí po navýšení kapacity MŠ Pokud ředitelka nepožádá zřizovatele o povolení výjimky o 4 děti a bude přijímat do počtu 24 dětí na třídu (např. z důvodu zařazení dítěte s postižením nebo dítěte mladšího tří let, kdy vyšší počet dětí

Více

01 Oblast působnosti vyhlášky a výjimky OBSAH

01 Oblast působnosti vyhlášky a výjimky OBSAH Revize 1 (10/2008) Skupina DP 01 01 Oblast působnosti vyhlášky a výjimky OBSAH Označení postupu DP 01/01 DP 01/02 DP 01/03 R 1 DP 01/04 Otázka k přijatému doporučenému postupu Vztahuje se povinnost posuzování

Více

POPIS PRÁCE V DAŇOVÉ INFORMAČNÍ SCHRÁNCE

POPIS PRÁCE V DAŇOVÉ INFORMAČNÍ SCHRÁNCE POPIS PRÁCE V DAŇOVÉ INFORMAČNÍ SCHRÁNCE Pro poskytování informací daňové správy daňovým subjektům slouží Daňová informační schránka (dále jen DIS). Naleznete zde informace o stavu osobního daňového účtu

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi Uživatelská příručka www.mmr.cz Tento materiál vznikl v rámci projektu Národní infrastruktura pro elektronické zadávání

Více

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. Článek 1 Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. (dále jen VPS ) Definice pojmů účinné od 18. 8. 2014 1.1. Pro účely VPS mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu

Více

Analýza celoživotního dopadu. veřejného důchodového pojištění. v České republice

Analýza celoživotního dopadu. veřejného důchodového pojištění. v České republice Analýza celoživotního dopadu veřejného důchodového pojištění v České republice Závěrečná výzkumná zpráva grantového projektu č. 402/07/0823 financovaného GA ČR Stanislav Klazar Barbora Slintáková Katedra

Více

Jak na základní registry?

Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce 20mm Jak na základní registry? 15mm 9mm 7mm 5mm Ministerstvo vnitra 2012 20mm Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce Zpracovalo Ministerstvo vnitra 20mm Obsah 1.

Více

Srovnatelnost skupin pacientů v observačních a klinických studiích Bakalářská práce

Srovnatelnost skupin pacientů v observačních a klinických studiích Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM: EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE Srovnatelnost skupin pacientů v observačních a klinických studiích Bakalářská práce Adéla Šenková VEDOUCÍ PRÁCE: RND

Více

Systém M-CAST v českém kontextu

Systém M-CAST v českém kontextu 038 Systém M-CAST v českém kontextu Marie Balíková / Národní knihovna ČR / e-mail: marie.balikova@nkp.cz Abstrakt: Vícejazyčný systém agregace informací (M-CAST, Multilingual Content Aggregation System)

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Kinzalmono 20 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje telmisartanum 20 mg. Pomocné látky se známým účinkem: Jedna

Více

ISA 240 POSTUP AUDITORŮ PŘI POSUZOVÁNÍ MOŽNÝCH PODVODŮ PŘI AUDITU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

ISA 240 POSTUP AUDITORŮ PŘI POSUZOVÁNÍ MOŽNÝCH PODVODŮ PŘI AUDITU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY POSTUP AUDITORŮ PŘI POSUZOVÁNÍ MOŽNÝCH PODVODŮ PŘI AUDITU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu) * O B S A H Odstavec Úvod.....

Více

Ing. Libor Ansorge Ing. Martin Zeman Metodika pro stanovení potřeb vody na základě indikátorů hnacích sil potřeby vody

Ing. Libor Ansorge Ing. Martin Zeman Metodika pro stanovení potřeb vody na základě indikátorů hnacích sil potřeby vody Ing. Libor Ansorge Ing. Martin Zeman Metodika pro stanovení potřeb vody na základě indikátorů hnacích sil potřeby vody Vydal Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Praha 2015 Metodika pro

Více