Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010"

Transkript

1 Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/200 Vypracovala: Mgr. Jan Hanáček, ředitel Datum:

2 Obsah: Část I. Část II. Část III. Část IV. Část V. Část VI. Část VII. Část IX. Charakteristika školy Údaje o pracovnících školy Výsledky výchovy a vzdělávání Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI a další kontroly Rozhodnutí ředitele Další údaje o škole Poradenské služby v základní škole a minimální preventivní program Závěr 2

3 Část I. Charakteristika školy Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav je umístěna ve dvou asi 300 m od sebe vzdálených budovách. V jedné sídlí žáci prvního stupně, ve druhé žáci druhého stupně a vedení školy. Škola je úplná s třídami a vzdělávalo se v ní v letošním školním roce 22 žáků, které vyučovalo 7 pedagogů. Součástí školy je oddělení školní družiny, která sídlí v budově mateřské školy a školní klub, který využívá prostor školy, školní hřiště. Škola nemá vlastní školní jídelnu, žáci se stravují ve školní jídelně, která je součástí mateřské školy. Statistické údaje Název organizace : Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav Adresa: Školní 396, Moravská Nová Ves, PSČ Identifikátor zařízení: Právní forma: příspěvková organizace IČO: Zřizovatel školy: Obec Moravská Nová Ves Ředitel školy: Mgr. Jan Hanáček Telefon: , sdružuje: základní škola kapacita 397 IZO: školní družina kapacita 00 IZO: školní klub kapacita 90 IZO: Školní rok Počet tříd Počet Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu 2009/200 ročníků. stupeň ,2 2. stupeň ,0 Celkem ,72 Celkový počet žáků v. ročníku: 2 Rada školy zřízena dle 7a, odts. zákona č.564/990 Sb., v platném znění: ANO Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. Název zvoleného vzdělávacího programu Číslo jednací V ročníku Základní škola 6847/96-2.,4.,5., 9. Škola pro život 364/2007.,2,.3.,6.,7, 8. 3

4 Školní družina ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD Celkem 36 Fyzicky Z činnosti školní družiny: Přepočteno,00 Ve školním roce 2009/200 navštěvovalo ŠD 36 dětí-33 pravidelně, 3 nepravidelně. Třída Počet dětí Program byl koncipován bez závazných témat, činnost probíhala formou odpočinku a zábavy tak, aby v ní byly zastoupeny všechny výchovné složky. Jednotlivé činnosti byly zařazeny do týdenní skladby zaměstnání a zapsány v TK. Celoroční plán ŠD je součástí plánu práce školy. Přehled výchovné činnosti Odpočinková činnost: Četba pohádek a pohádkových příběhů Odpočinek na koberci Individuální kresba a četba dětských časopisů Rekreační činnost: Hry podle vlastního výběru a zájmu dětí Společenské hry Tělovýchovné chvilky Jóga pro děti Zájmové činnosti Společensko vědní: Vztahy mezi dětmi Základní hygienické návyky Výchovné povídky- chování doma, ve škole, na veřejnosti Úcta ke staršímu Význam svátku a oslav, tradice Pracovně technická: Práce s papírem, textilem, přírodními a jinými materiály Skládanky, modely a výrobky Estetická: Hudební výchova (zpěv) Hudebně pohybová výchova (tanec) Výtvarná výchova Literární výchova Dramatická výchova 4

5 Přírodovědná: Vycházky s přírodovědným záměrem Povídky a příběhy o přírodě Přírodovědné kvízy a soutěže Výstavky přírodnin Sportovní: Pohybové a závodivé hry Míčové hry Zdolávání překážek a terénu Hry ve třídě se sportovním zaměřením Společensky prospěšné činnosti Péče o pořádek a čistotu ve ŠD (úklid her a hraček) Výzdoba ŠD, nástěnky Celoroční soutěž v chování Příprava na vyučování Opakování učiva formou didaktických her Individuální vypracování domácích úkolů Salajková Ivana, vychovatelka Školní klub Školní klub ŠK počet kroužků ŠK počet dětí v ŠK počet vychovatelů ŠK celkem Přehled zájmových útvarů a jejich vedoucích: Modelářský kroužek Jaroslav Čech Redaktorský kroužek Soňa Petrjanošová Mažoretky Lenka Kostovčíková, Zora Brančíková Zdravotnický kroužek Jana Komosná Sportovní kroužek Jana Budišová Gymnastika Věra Šimáčková, Ivana Salajková Dramatický kroužek Pavel Zugar Sebeobrana Ladislav Schwartz Kroužek angličtiny Hana Hýblová Žáci.stupně pracovali v zájmových útvarech pod školní družinou. Mimoškolní aktivity kroužky na. stupni (. až 5. třída) a jejich vedoucí: Jazyk anglický Rukodělný kroužek Pěvecký kroužek Výtvarný kroužek Kroužek němčiny Ivana Šestáková Miroslava Jančálková Vlastimila Matúšková Ivana Šestáková Vlasta Frýdková 5

6 Během školního roku 2009/200 kromě pravidelných schůzek jednotlivých kroužků, v nichž se žáci zabývali činností pro tento kroužek charakteristické, byla uskutečněna řada sezónních akcí. Členové modelářského kroužku vyhlásili soutěž s názvem Naši hrdinové válečného nebe, žáci si vybrali pilota 2. světové války, napsali o něm a zhotovili model letadla. Připravili také výstavu modelů na akci obce Den řemesel. O tuto výstavu je ze strany veřejnosti velký zájem a stává se z ní tradice. Redaktorský kroužek se zabýval především vydáváním školního časopisu, který žáci nazvali Podlavičník. Zveřejňovali zde své příspěvky, informovali spolužáky o akcích školy, o zajímavostech doma i ve světě, doplňovali vše hádankami a křížovkami. Časopis je také umístěn na webových stránkách školy. Mažoretky jsou nedílnou součástí všech velkých událostí tanečních soutěží, společenských a sportovních akcí. Zájem o tuto zájmovou činnost je stále velký. Svědčí o tom počet přihlášených dětí, už i z řad dětí, které navštěvují mateřskou školu. Mažoretky a roztleskávačky se zúčastnily několika postupových soutěží, semifinále ve Valticích, finále v Jeseníku, Písku a Jaroměři. Schůzky zdravotnického kroužky probíhaly pravidelně. Po úspěšné reprezentaci naší školy v okresním kole postoupili mladí zdravotníci do kola krajského. Kroužek gymnastiky se těší stále většímu zájmu ze strany žáků. Především menších dětí. V červnu kroužek připravil hodinové vystoupení pro své spolužáky a pedagogy. Sportovní kroužek - žáci se zdokonalovali především v atletických dovednostech, které úspěšně zúročovali v mnoha sportovních soutěžích během celého školního roku. Členové dramatického kroužku nastudovali divadelní představení Ať žijí duchové. Dne 29. června představení sehráli na místní sokolovně nejprve pro své spolužáky a pedagogy a ve večerních hodinách pro širokou veřejnost. Závěrečný aplaus byl pro naše mladé herce největší odměnou. Sebeobrana pod vedením zkušeného instruktora (pan učitel Schwartz) se žáci učili základům sebeobrany. Zájem byl nejen z řad chlapců, ale také děvčat. Kroužek angličtiny náplní tohoto kroužku bylo především dokázat, že angličtina nemusí být jenom slovíčka a gramatika, ale také užitečná zábava. První větší akcí na podzim bylo Dýňobraní, kde si z přinesených dýní a dalšího přírodního materiálu žáci (ti menší ve spolupráci s rodiči) vytvářeli díla téměř umělecká. Výtvory zdobily park školy ještě po několik dalších dní. V rámci akce Den řemesel jsme pořádali na budově prvního stupně Den otevřených dveří. Zde se představil modelářský kroužek se svými modely, žáci s domácími mazlíčky, dále jedna třída byla věnována historii školy (fotografie, učební pomůcky, ) a další třída výtvarným pracím žáků výtvarného kroužku prvního stupně. V tomto školním roce proběhl čtvrtý ročník mistrovství ČR v mažoretkovém sportu (kvalifikace). Soutěž byla pořádána ve spolupráci s Úřadem městyse Moravská Nová Ves, neméně si ceníme podpory (materiální, finanční, organizační) všech sponzorů, rodičů a dětí, bez kterých by tato akce nebyla tak úspěšná. Jsme rádi, že z řad žáků je o kroužky zájem. V kroužcích mohou naše děti trávit volný čas způsobem, který je organizovaný zkušenými vedoucími. Učí se novým věcem, rozvíjí své schopnosti manuální, rozumové, přináší jim nové poznání. Naplňuje jejich volný čas smysluplnou činností (prevence nežádoucích tendencí dětí k sociálně patologickým jevům, jako je drogová závislost, nesnášenlivost, agresivita, neschopnost komunikace s ostatními). 6

7 Podle zájmu ze strany dětí lze usuzovat, že většina z nich má zájem věnovat se "něčemu užitečnému" a ne sedět u počítače či televize, nebo se jen tak toulat po ulici. Odměnou jim jsou úspěchy na nejrůznějších soutěžích, účast na společenských a kulturních akcích. Andrea Láníčková, vedoucí školního klubu Část II. Údaje o pracovnících školy. Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb. Celkový počet pedagogických pracovníků Z toho odborně kvalifikovaných dle z.č. 563/2004 Sb % 8 86% 2. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve šk. roce 2009/0 nastoupili na školu: 2 Mgr. Václav Zachrla Čj Hv, Mg. Jan Hanáček Spp - Čj 3. Počet učitelů studujících, kteří ve školním roce 2009/0 nastoupili na školu: Hana Hýblová Aj, ukončila pracovní poměr k Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2009/0 odešli ze školy: 2- PaedDr. Ladislav Schwartz Tv, Mgr. Radomíra Spáčalová 5. Nepedagogičtí pracovníci /správní / - počet : 7 / 4,59/ 6. Věkové složení učitelů Věk Učitelé Muži Ženy Do 35 let let 2 9 Nad 50 let 3 Pracující důchodci nepobírající důchod - - Pracující důchodci pobírající důchod - - Celkem Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků Studium speciální pedagogiky Studium JA Studium ICT Studium VP Studium funkční FF MU Brno Lyžařský kurz 7

8 Školení VP Změny ve školní legislativě Přezkoušení v odborné způsobilosti v elektrotechnice Specifické poruchy učení ADHD (LMD) Změny ve výuce a výuka ČJ Cesty do minulosti Power-Point, MS Exel 2007 Hodnocení a klasifikace v Aj Portfolio Mediální výchova Komunikace s agresívním žákem Problémoví žáci, beseda s psychologem Proškolení řidičů referentů Vlastní hodnocení školy Hodnocení ŠVP a školy Rozvoj ma představ na I. Stupni Péče o mimořádně nadané žáky Specifické vzdělávání dětí s Aspergovým syndromem Celkem Romský asistent ani jiný asistent ve školním roce 2009/0 na škole nepracovali. 9. Pedagogický sbor : ŘŠ : Mgr. Jan Hanáček od ZŘŠ a VP : Mgr. Soňa Petrjanošová. tř. Mgr. Jana Komosná 2. tř. Mgr. Ivana Šestáková 3. tř. Mgr. Vlasta Frýdková 4. tř. Mgr. Miroslava Jančálková 5. tř. Mgr. Vlastimila Matúšková 6. tř. Mgr. Jana Bravencová 7. tř. Mgr. Hana Grossmannová 8. A PaedDr. Ladislav Schwartz 8. B Mgr. Markéta Tučková 9. A Mgr. Karla Ambrožová 9. B Mgr. Radomíra Spáčalová Mgr. Marta Majorová Bc. Jana Budišová Mgr. Václav Zachrla Hana Hýblová do ŠD : Ivana Salajková 8

9 Část III. Výsledky výchovy a vzdělávání.celkové hodnocení a klasifikace žáků Ročník Počet žáků Prospělo s Neprospělo vyznamenání Celkem za I.st Celkem za II.st Celkem za školu Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 2 7 3, Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2009/0: 3 průměr na jednoho žáka: 0,6 4. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/2005 Sb., 2 a 4) se neuskutečnilo. Školní rok 2009/0 Počty přijatých žáků 5. Údaje o přijímacím řízení na střední školu 4 leté studium Gymnázia SOŠ SOU Konzervatoř 6 leté 8 leté studium studium

10 Ročník 6. Počet absolventů Počet žáků 9.ročník 44 nižší ročník 5 Celkem 49 Část IV. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI a další kontroly Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2009/200 stížnost p. Čechové, viz.příloha. neproběhla kontrola České školní inspekce. Byla řešena Veřejnosprávní kontrola Městys Moravská Nová Ves Nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně, viz protokol Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje - nebyla Část V. Rozhodnutí ředitele Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele dle 65 odst. 2 zákona č. 56/2004 Sb. a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání O odkladu povinné školní docházky podle O dodatečném odložení povinné školní docházky Další dle 65, odst. 2 a, e, h, i, Počet žáků přihlášených do. ročníku pro rok 2009/200 : 2 2. Individuální integrace Typ postižení Ročník Počet žáků Vývoj. poruchy učení Tělesné postižení 8. Celkem - 0

11 Část VI. Další údaje o škole Předmětové komise přírodovědných předmětů MATEMATIKA V tomto školním roce se matematika v 6., 7. a 8. ročníku vyučovala podle Školního vzdělávacího programu. V 9. ročnících druhého stupně na základě učebních plánů dokumentu MŠMT ČR č.j. 6847/96-2 Základní škola. Stále ve větší míře jsme se snažili zařadit využití výukových programů zaměřených na matematiku i v počítačové učebně. Kromě toho jsme do vyučování občas zařazovali také logické úlohy z minulých Pythagoriád a z různých publikací, které jsou na takovéto příklady zaměřeny. Učivo bylo ve všech třídách probráno podle učebních plánů, celkově však především na konci školního roku nebylo dostatečně procvičeno z důvodu velkého množství odpadnutých hodin (chřipkové prázdniny). Toto učivo bude procvičeno v souhrnném opakování učiva předešlého ročníku v září. Účast žáků v soutěžích : Pythagoriáda pro ročník ( do okresního kola postoupila Lenka Hanzalíková) Klokan ve všech kategoriích (nejvíce bodů získal Jiří Marák) V průběhu školního roku byli testováni žáci sedmých tříd ve srovnávacích testech Scio- Stonožka. Dosáhli velmi pěkného výsledku, jejich úspěšnost v matematice byla lepší než u 80% všech zúčastněných škol. ZEMĚPIS Akce: - Česká republika známá i neznámá (určeno pro 8. a 9 ročník) Výuka zeměpisu probíhá v učebně, kam byly průběžně dokupovány mapy jednotlivých států a světadílů ( podle nabídky a potřeb ), pravidelně byla také využívána učebna PC s interaktivní tabulí ve výuce 9. ročníků pro prezentace žáků. Od 6.ročníku je nutné začít žáky vybavovat aktuálnějšími učebnicemi, které by byly zároveň vhodné k využití pro interaktivní tabuli. Cílem je také získávat žáky do zeměpisných soutěží, protože jsou zdrojem nových zkušeností a informací. PŘÍRODOPIS Akce: ) Žáci se již tradičně zúčastnili exkurzí, které připravilo CEV Pálava v Mikulově 2) Okresní kolo biologické olympiády Všichni soutěžící si vedli velmi dobře. Jirka Marák ve své kategorii zvítězil a porazil i soupeře z gymnázií ( Lenka Hanzlíková obsadila 6. místo). Poprvé se v této kategorii postupovalo do krajského kola, kde J. Marák skončil na pěkném 2. místě. Ve starší kategorii se Dominik Skokan umístil na krásném 3. místě a postoupil do krajského kola do Brna, Lukáš Kubát vybojoval velmi pěkné 8. místo. Žáci také pečují o zvířata ve školním mini zoo koutku, s velkou odezvou se každoročně setkává výstava v rámci akce Dne řemesel.

12 FYZIKA Časová dotace dle nového ŠVP se zdá být v 6. ročníku nedostatečná ( hodina týdně). V průběhu školního roku byly využívány tyto metody výuky: výklad, diskuze, experiment, samostatná práce, laboratorní práce, pozorování, měření, zpracování získaných údajů, matematický výpočet, hodnocení a vyvozování názorů. K názornějšímu výkladu učiva, simulaci řady pokusů a prezentacím slouží nově dataprojektor s notebookem v učebně fyziky. Akce: - 9. ročník - exkurze v atomové elektrárně Dukovany a vodním díle Dalešice - projekt: Úspory elektrické energie - žáci zjišťovali možnost úspory elektrické energie při použití úsporných zářivek místo klasických žárovek. V průběhu školního roku bylo pokračováno ve využívání výpočetní techniky při výuce, zejména využívání multimediálních programů. ICT Akce v rámci školy: práce na projektech, pomoc při zajištění grafiky při akcích školy a projektovém vyučování v různých předmětech Projekty v rámci výuky ICT : 7.ročník - meziškolní projekt vytvoření slovníku pojmů z oblasti ICT a projekt Třídní časopis. Oblast výpočetní techniky je na naší škole důležitou součástí vzdělávání a výchovy žáků, vzhledem k používání PC v každodenní praxi žáků i pedagogů. Důraz je kladen na praktickou činnost na počítačích v základních kancelářských a grafických programech, zvládnutí základních počítačových dovedností a vyhledávání a zpracování informací (především z Internetu), základní dovednosti při tvorbě internetových stránek a při práci s interaktivní tabulí, jejíž podíl na vyučování neustále vzrůstá. Používání získaných znalostí a dovedností v běžné školní výuce a přípravě na vyučování je na dobré úrovni především při práci na projektech, do kterých se žáci zapojují. Nejčastějším produktem jsou stále referáty a prezentace, ale hodně se pracuje také s digitálními fotografiemi. Evidujeme stále se zlepšující situaci v předávání materiálů na webové stránky školy ze strany učitelů. Využití internetu se také zvyšuje, i když se nedaří změnit náhled na internet jako na zdroj zábavy (nevhodné hry). Webové stránky naší školy jsou pravidelně aktualizovány, staly se důležitým zdrojem informací a prezentačním nástrojem. Snaha o modernizaci hardwaru je ze strany vedení školy akceptována, snažíme se o maximální hospodárnost a efektivitu (vybrán nový nástupce firmy Autocont, který bude zabezpečovat chod sítě žákovské i učitelské za výhodnějších finančních podmínek). Na škole je v provozu 30 PC, všechny jsou propojeny do sítě s internetovým připojením, 3 notebooky, 3 dataprojektory a 9 tiskáren. Ve školním roce 2009/200 byla v provozu interaktivní tabule v počítačové učebně, která byla využívána především k prezentacím prací žáků a k využívání digitálních materiálů. Neobjevily se žádné potíže se softwarem ani problémy způsobené viry nebo spywarem. V dalším školním roce plánujeme pokračovat ve vylepšování hardwarového vybavení (nákup nových PC do učeben Z, Ch) a realizovat připojení k internetu do všech stávajících odborných učeben. Mgr. Hana Grossmannová, předsedkyně komise 2

13 Předmětová komise JČ a cizích jazyků Na naší škole se učí jako hlavní CJ od třetí třídy jazyk anglický, pouze ve dvou ročnících je hlavním jazykem jazyk německý, protože jsme škola, která se druží s blízkou obcí v Rakousku - Rabensburgu. Každoročně jsou pořádány příhraniční hry pro děti tří států Česko-Slovensko- Rakousko. V letošním školním roce se uskutečnilo několik malých projektů v cizích jazycích - Zdravá výživa, Dům mých snů a další prezentace. Projekty byly vystaveny v prostorách naší školy. V jazyce českém jako každoročně proběhlo místní kolo olympiády, zúčastnilo se 8 žáků osmých a devátých tříd. Zvítězila Veronika Zugarová, která nás reprezentovala i v okresním kole, kde se umístila na 3.místě. V recitační soutěži okresního kola Wolkerův Prostějov zvítězil Jan Frýdek a postoupil do krajského kola, kde se umístil na velmi pěkném místě ( nebylo určeno přesné pořadí recitátorů). Žáci 7. třídy se zúčastnili testování v rámci Stonožky SCIO testy, kde patřili mezi nadprůměrné školy. Mgr. Soňa Petrjanošová, předsedkyně komise Předmětové komise VÝCHOV Soutěže žáků naší školy: Znalostní soutěže: Dějepisná olympiáda na škole proběhlo školní kolo za účasti 5 žáků, 2 žáci se postoupili do okresního kola v Břeclavi. Další akce: Akce v rámci funkce metodika prevence zpracovala p. uč. Jana Budišová. Exkurze Praha 9. třídy Antrophos Brno 6. třída Pernštejni šermíři, historický pořad o Římské říši. Réva hudební představení cimbálové hudby. V příštím školním roce se opět zúčastníme mnoha sportovních soutěží, v rámci jednotlivých předmětů uskutečníme opět exkurzi do Brna, Prahy a další akce rozvíjející poznání žáků na základě nabídky. Sportovní aktivity žáků 3 Mgr. Jana Bravencová, předsedkyně komise V měsíci září začaly sportovní aktivity našich žáků účastí na již tradičních Atletických přeborech Podluží. Akce proběhla ve dvou dnech 6. a 7. září. Každý ročník reprezentovali vždy 3 chlapci a 3 děvčata v disciplinách sprint, hod, skok a vytrvalostní běh. Medaile jsme přivezli nejen v jednotlivcích, ale celkově se naše škola umístila na 3. místě z celkového počtu 6 zúčastěných škol. Následující měsíc byl také bohatý na sportovní akce. Nejdříve to byl Běh Boba Zháňala pro družstvo dětí z prvního stupně, které běželo tradiční štafetu a vybojovalo v konkurenci škol pěkné třetí místo. Následovalo okresní kolo přespolního běhu. Ve všech čtyřech kategoriích jsme měli zastoupení, ale úspěchu dosáhla jen mladší děvčata ve složení K. Jahodová, A. Filková, B. Vrzalová a J. Veselská. A opět to bylo třetí místo.

14 Zimní měsíce jsou tradičně určené halových soutěžím. Na začátku prosince to bylo okrskové kolo ve florbalu. Výrazného úspěchu jsme nedosáhli, ale oporou družstva byli J. Konečný, A. Polák a J. Mráz. Před Vánocemi to byl ještě okresní turnaj v malé kopané pro chlapce druhého stupně. Na začátku února jsme uspořádali školní kolo ve šplhu pro všechny třídy. i 2. stupně, kde nejlepší v každé kategorii byli odměněni a nominováni do okresního kola, které se uskutečnilo na ZŠ Slovácká v Břeclavi. Naši žáci vybojovali několik pěkných pátých míst, ale úspěchu dosáhla Marie Maráková z 9. třídy, která získala stříbrnou medaili. Po měsíční pauze začaly jarní soutěže. V dubnu to bylo okrskové kolo ve vybíjené, které proběhlo na ZŠ Lanžhot a účastnilo se ho smíšené družstvo 4. a 5. třídy. Bohužel pravidla určují, že smíšené družstvo bojuje v kategorii s chlapci,a tak po urputném boji skončilo družstvo třetí. Ve stejný den se chlapci. stupně zúčastnili okrskového kola Mc Donald s cupu. Velmi dobrou kvalitu hry prokázali P.Ventrča z 2.třídy, Nick Sebastiao, Andrej Nešpor ze 4. třídy a Tadeáš Vajbar z 5. třídy. Následující den, 28. dubna se na stadionu lokomotivy Břeclav konaly okresní přebory v atletice. Školu reprezentovalo 2 děvčat v různých atletických disciplinách. Děvčata dosáhla pěkných úspěchů a vytvořila si několik osobních rekordů. Za zmínku stojí 3. místo Anety Šedivé v běhu na 60 m, 4. a 5. místo Josefíny Komínkové a Alice Filkové v běhu na 300 m a třetí místo Leony Helešicové ve skoku vysokém. Další atletickou soutěží bylo okresní kolo Atletického čtyřboje, které se uskutečnilo 7. května. Družstvo mladších dívek ve složení J. Komínková, A. Šedivá, A. Filková, K. Jahodová a A. Hasilová získalo 4750 bodů a skončilo na třetím místě. 7. května se uskutečnilo okresní kolo Poháru Rozhlasu. Žáci měli v tuto dobu ředitelské volno, ale sedm děvčat bojovalo za velmi nepříznivého počasí o co nejlepší umístění. Družstvo se skládalo z J. Komínkové, A. Šedivé, A. Filkové, K. Jahodové, M. Doležalové, A. Hasilové a L. Tučkové. Děvčata nakonec skončila na třetím místě. Poslední dvě akce proběhly na Den dětí. Opět jsme v tomto školním roce vyrazili na Atletické přebory Podluží do Lanžhota. Tentokrát ovšem byla konkurence mnohem větší. Zúčastnilo se škol. O to víc nás těší umístění sportovců. stupně, kteří vybojovali za družstvo 2. místo. Výborných výsledků také dosáhli v jednotlivých kategoriích Klárka Přibilová z 2. třídy, Petra a Andrea Pravdovy, Dominik Marek ze 4. třídy, Josefína Komínková, Aneta Šedivá a Barbora Vrzalová z 5. třídy, Veronika Kučerová z 3. třídy, ale i ostatní bojovali a podíleli se na celkovém umístění. Ve stejný den 2 chlapců a dívka (Z. Zimmermannová) se zúčastnili tradičního turnaje v kopané ve Velkých Pavlovicích. K účasti ve finále scházelo družstvu opravdu jen kousek toho pomyslného štěstí. Nejlepším hráčem byl bezesporu Jan Konečný. Metodické sdružení.stupně ZŠ Bc. J. Budišová, učitelka TV Činnost. stupně se zaměřuje hlavně na vzdělávání žáků dle platných učebních osnov, ale žáci i učitelé se zapojují do dalších kulturních, vzdělávacích a sportovních akcí pořádaných v rámci okresu nebo kraje a také do různých mimoškolních aktivit. Každá z učitelek.stupně vede nejméně jeden ze zájmových kroužků, ve kterých mohou děti rozvíjet svoje schopnosti a dovednosti. Jsou to tyto kroužky: Jazyk německý p.uč. Frýdková Jazyk anglický p. uč. Šestáková 4

15 V těchto jazykových kroužcích se žáci hravou formou pomocí her, písniček, říkadel seznamují se základní slovní zásobou z oblasti barev, číslic, pozdravů, ročních období nebo svátků. Preventivní logopedická péče p. uč. Frýdková V tomto kroužku se paní učitelka snaží odstraňovat nedostatky ve výslovnosti u našich žáků. Činnost tohoto kroužku je velmi důležitá, protože nám do prvních tříd nastupuje stále větší počet dětí s vadami výslovnosti. Výtvarný kroužek p. uč. Šestáková Zaměřujeme se na práci s netradičními materiály a složitějšími výtvarnými technikami. Pravidelně pořádáme výstavy a práce dětí se setkávají se značným ohlasem veřejnosti. Rukodělný kroužek p. uč. Jančálková Děti v tomto kroužku vytváří výrobky z různých materiálů, zkouší šít a vyšívat nebo vyrábí drobné dárky k různým příležitostem, takže si zábavnou formou osvojují rukodělné dovednosti. Pěvecký kroužek p. uč. Matúšková Náplní tohoto kroužku je zpěv a intonace, rytmická cvičení, poslech skladeb, pohybové hry, ale také příprava různých hudebních programů, se kterými děti vystupují na školních i obecních akcích. Zdravotnický kroužek p. uč. Komosná Členové kroužku se seznamují se základy. pomoci formou her,testů a praktických činností. Své znalosti si ověřují v okresní a krajské soutěži Hlídek mladých zdravotníků. Při škole pracuje také dyslektický kroužek vedený p.uč. Komosnou. Jeho činnost je zaměřena na pomoc dětem se specifickými poruchami učení. Z dalších akcí.stupně: V zimním období zajišťujeme pro žáky v rámci TV bruslení na zimním stadionu v Hodoníně, na jaře probíhají kurzy plavání v krytém bazénu v Břeclavi. Dvakrát ročně/podzim, jaro/ je pro žáky 4. a 5. tříd připraven dopravní kurz, který je zaměřen na získávání praktických i teoretických znalostí a dovedností nutných pro bezpečnou jízdu na kole a pro každého účastníka silničního provozu. Dále jsme pro žáky připravili dva projektové dny zaměřené na Vánoce a Velikonoce. Děti si vlastnoručně vyrobily svícny, betlémy, ozdoby nebo si dokonce připravily velikonoční vajíčkovou pomazánku. Spolupracujeme s MŠ. Předškoláci navštěvují naše prvňáčky a letos si společně zasportovali při hodině TV. Nejrozsáhlejší akcí pro veřejnost byl Den otevřených dveří. května. Návštěvníci mohli shlédnout výstavu drobného zvířectva, výstavu modelů, výstavku výtvarných prací, výstavu malíře Hejzlara nebo výstavu z historie naší školy. Žáci 4.třídy se zúčastnili naučného programu Den s archeologem na vykopávkách v Mikulčicích. Z oblasti ekologie byly pro žáky třídy připraveny dva naučné programy Tajemství včel a Náš statek. Ke Dnu dětí dostali žáci dárek v podobě divadelní pohádky O chytré princezně. Školní rok zakončí divadelní představení Ať žijí duchové v podání žáků naší školy. Mgr. Ivana Šestáková, předsedkyně Zpráva EVVO 2009/200 5

16 V tomto roce jsme obdrželi dotaci 0 000,- Kč od nadace Veronika na konání akcí v oblasti EVVO. Finance byly využity na výukové programy v centrech ekologické výchovy pro žáky školy a na uspořádání Dne Země pro žáky naší školy a pro žáky ZŠ Týnec a ZŠ Hrušky 2. a 3. třída - program o včelkách ViS Bílé Karpaty z Veselí nad Moravou 4. a 5. třída program o domácích zvířatech ViS Bílé Karpaty z Veselí nad Moravou 6. třída program v přírodě na Pálavě CEV Pálava v Mikulově 8.A,B třída program Čaje a zelená lékárna CEV Pálava v Mikulově 9.A,B třída Jeskyně Turold a geopark CEV Pálava v Mikulově 7. třída pro nepřízeň počasí odloženo na 22. září 200 Den Země byl několikrát pro nepřízeň počasí odložen. Nakonec se neuskutečnil a všechny potřebné pomůcky budou využity v příštím školním roce. Ke Dni řemesel. května byla uspořádána výstava zvířátek školy, našich žáků ve spolupráci se ZO ČSCH v Moravské Nové Vsi. Každoročně se těší velkému zájmu a líbí se. V biologické olympiádě jsme měli velmi značné úspěchy. V kategorii C ( žáci tříd ) Dominik Skokan vybojoval 3. místo v okresním kole a postoupil do kola krajského, Lukáš Kubát se umístil na 7. místě. V kategorii D ( žáci tříd) Jiří Marák zvítězil v okresním kole a postoupil do kola krajského, Lenka Hanzlíková obsadila místo 6. v okresním kole. V prostorách chodby školy je trvalá ukázka chovu některých terarijních živočichů. Na chodbě před pracovnou přírodopisu je ve vegetačním období výstavka bylin a dřevin, která se pravidelně podle aktuálnosti obměňuje. Mgr. Karla Ambrožová, metodik EVVO Spolupráce s blízkými školami s MŠ Moravská Nová Ves, se ZŠ Týnec, ZŠ Hrušky, Účast žáků a pedagogů školy na životě v obci Organizování kulturních akcí - oživování starých lidových zvyků, veřejná vystoupení žáků školy /Jatelinka, mažoretky, předtančení plesů, školní akademie, výstavky žáků, ekologické aktivity - třídění odpadů/. O talentované žáky pečují pracovníci školy bohatou nabídkou mimoškolních aktivit a ve výuce individuálním přístupem pedagogů a diferenciací úkolů. Pro žáky méně nadané a problémové organizujeme individuální doučování, pedagogové uplatňují individuální přístup a zařazují žáky do dyslektických kroužků. Školská rada a její činnost Školská rada pracovala ve složení: zástupci pedagogického sboru: Mgr. Jana Bravencová předsedkyně Mgr. Jana Komosná zapisovatelka Ivana Salajková 6

17 zástupci zřizovatele: zástupci rodičů žáků: Marie Salajková Božena Peterková Ing. Pavel Zugar Monika Kurcová Pavel Matoušek Ing. Radek Vaněk Část VII. Poradenské služby v základní škole. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy) a) počty fyzický kvalifikace, dosažené vzdělání počet specializace výchovný poradce Studium VP vysokoškolské školní metodik prevence Školení bakalářské b) věková struktura do 35 let let 50 let důch. věk výchovný poradce školnímetodik prevence c) další vzdělávání poradenských pracovníků výchovný poradce: poradenství PPP Břeclav, seminář výchovných poradců, asertivita ve škole školní metodik prevence: metodika peer programu, setkání metodiků, prevence sociálně patologických jevů. Ve školním roce 2009 / 0 bylo odesláno do pedagogicko psychologické poradny na vyšetření 2 dětí, většina dětí vyšetření absolvovala. Začínají se objevovat stále více případy vyšetření na přání rodičů / 3 /, většina pro kázeňské nebo výukové problémy dětí. V tomto školním roce jsme měli pouze jednoho integrovaného žáka tělesné postižení, vozíčkář, má k dispozici vlastní notebook. Pomoc asistenta odmítá, přestože byl doporučen. Po konzultaci s matkou mu byla poskytována pouze individuální péče, příprava zápisů, spolužáci pomáhali s přesuny. Povinnou školní docházku ukončilo 49 žáků, z toho 3 v 8. třídě, 2 žákyně z 5.tř. odešly na gymnázium. Všichni žáci budou pokračovat ve studiu na vyšším stupni: 5 žáků na gymnáziu z 9.tř., z 5. třídy 2 žáci 22 žáků na středních odborných školách žák učební obor s maturitou 9 žáků na středních odborných učilištích Problémy působil nový způsob přijímání žáků, hlavně rodičům. Většina žáků byla přijata v prvním kole, ale většinou na obor, který neměli na prvním místě, proto využili možnosti podat další přihlášky v dalších kolech a po přijetí rušili zápisové lístky na školách, kam byli přijati v. kole. Výchovná poradkyně zároveň pracovala jako poradce pro volbu povolání. Při škole pracoval dyslektický kroužek, kam docházelo celkem 8 žáků. Řešili jsme 2 případy záškoláctví do 2 hodin a případy dlouhodobé neomluvené nepřítomnosti. 7

18 Průběžně se řešily výchovné problémy, z toho nejvážnější šikana mezi chlapci v 6. třídě ve spolupráci s rodiči žáků na mimořádných třídních schůzkách. Zároveň byl proveden vrstevnický program. 8 krát se sešla výchovná komise k jednání s rodiči žáků, s některými opakovaně, řešila se i vážná porušení školního řádu, omlouvání časté nepřítomnosti. Žáci 8. a 9. tříd absolvovali prohlídku veletrhu dalšího vzdělávání v rámci volby povolání a besedy na Okresním úřadu práce v Břeclavi. Pro tuto oblast vzdělávání jsme zakoupili počítačové programy. Uspořádali jsme zvláštní schůzku s rodiči. Mgr. Soňa Petrjanošová, výchovná poradkyně Prevence sociálně patologických jevů ve školním roce 2009/200 V tomto školním roce se žáci v rámci výuky seznámili se základními drogami, následky jejich požívání, stejně jako informacemi o škodlivosti alkoholu a kouření. V rámci prevence kriminality dne 9. března žáci IX. A a následující den IX. B navštívili Okresní soud v Břeclavi, kde se zúčastnili soudního přelíčení dvou vazebních věcí. Akce měla velký úspěch, žáci nechtěli ani opustit soudní síň před vynesením rozsudku. Následující týden přijel do naší školy soudce Okresního soudu a státní zástupce Okresního státního zastupitelství, aby s žáky pobesedovali o trestní odpovědnosti mládeže a jiných přestupcích, které se týkají mládeže a porušování zákona. Další akcí v rámci prevence byla dramatizace knihy Radka Johna Memento se kterou přijela Agentura Rajcha. Tato se uskutečnila 23. dubna v tělocvičně školy. Představení se líbilo natolik, že někteří žáci si knihu také přečetli. Poslední akcí byl program realizovaný PPP Břeclav v 6. třídě s názvem Sociální klima třídy, který zjišťoval vzájemné vztahy v tomto kolektivu. Zpracovala Bc. Jana Budišová, metodik prevence Část VIII. Závěr Školní rok 2009/200 začal atypicky, p. Mgr. Jan Svítil se vzdal funkce ředitele školy a odešel k ČŠI. Do jmenování nového ředitele školy, byla pověřena řízením školy p. Mgr. Soňa Petrjanošová. V prosinci byl ředitelem školy jmenován p. Mgr. Jan Hanáček. Škola pokračovala ve výuce podle nového učebního programu nazvaném ŠKOLA PRO ŽIVOT. Vyučovalo se podle něj v. 3. a ročníku. První hodnocení nového vzdělávacího programu proběhne na konci školního roku 200/20. V druhém pololetí se zavedly pravidelné měsíční porady a obnovila se činnost metodických orgánů. Byl zpracován nový Školní řád pro žáky a Pravidla klasifikace, které byly schválené školskou radou. Firmou SCIO byly testovány 5., 7. a 9. třídy. V 9. třídách byly testovány kompetence, kde byla dosažena průměrná úroveň vědomostí. V 5. třídě jsme dosáhli podprůměrné výsledky, ale v 7. třídě v M žáci dosáhli nadprůměrných výsledků a v Čj patřili mezi lepší průměr. Celkem podprůměrné výsledky byly v Aj. Byla provedena tzv. Mapa školy, vyhodnocení dotazníků rodičů, žáků a učitelů. 8

19 Během celého školního roku pokračovala obnova pomůcek, nábytku do dvou tříd, částečné zasíťování školy aj. Obnovil se projekt Mléko do škol na II. stupni zajišťuje prodej p. Synková a na I. stupni vychovatelka p. Salajková. Také jsme zapojili žáky I. stupně do projektu Ovoce do škol. Škola pořádala tradiční velké akce: Ples školy a Kvalifikaci Mistrovství republiky v mažoretkovém sportu a výstavy.května na Den řemesel. Školní rok byl ukončen slavnostním vyřazením absolventů školy v obřadní síni městyse Moravská Nová Ves.. Mgr. Jan Hanáček ředitel Mgr. Soňa Petrjánošová zástupce ředitele V Moravské Nové Vsi dne Projednáno se všemi pracovníky školy: Předloženo školské radě: 9

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I Základní charakteristika školy a) Základní škola a Mateřská škola, Trstěnice, okres Znojmo PO Obec Trstěnice Základní škola, mateřská škola, školní družina, školní jídelna 515 339179, zs.trstenice@zn.orgman.cz

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Vypracovala: Mgr. Soňa Petrjanošová, ZSO Datum: 5.0.2009 Obsah: Část I. Charakteristika školy Část

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Vypracoval: Mgr. Jan Hanáček, ředitel Datum: 1. září 2011 1 Obsah: Část I. Část II. Část III. Část

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f 1 Podklady ke zpracování tabulkové a textové části výroční zprávy za školní rok 2003/2004 v souladu s 17 e odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I Základní charakteristika školy a) Základní škola a Mateřská škola, Trstěnice, okres Znojmo PO Obec Trstěnice Základní škola, mateřská škola, školní družina, školní jídelna 515 339179, zs.trstenice@zn.orgman.cz

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace, Beneška 181, 684 01 IČO: 70983640, tel: 544 222 525 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 Zpracovala:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy a. Zřizovatel školy: Statutární město Brno, Městská

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice Výroční zpráva Základní školy Mikulovice za šk. rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Mikulovice u Znojma, příspěvková organizace Adresa:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA Dobratická 525, 199 00 Praha Letňany, odloučené pracoviště MŠ Havířovská 476, Praha 9 tel.: 286 920 533, e-mail: reditel@tupolevka.cz, http:// www.tupolevka.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Mateřská ŠKOLA a ZÁKLADNÍ ŠKOLA HERŠPICE, OKRES VYŠKOV, příspěvková organizace Heršpice 17, 684 01 Slavkov u Brna, IČO: 750 242 50 tel: 544222195, e-mail: zsherspice@seznam.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Mateřská škola Brno, Vinařská 4, příspěvková organizace b/ Zřizovatel školy: ÚMČ města

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 ZÁŘÍ - ekologická exkurze - adaptační pobyt pro žáky 6. ročníků - Den s integrovaným záchranným systémem shlédnutí ukázek práce bezpečnostních a záchranných složek (Plaza)

Více

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice.

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Školu navštěvovalo celkem 468 žáků, z toho 283 žáků pracovalo

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Blansko, Nad Čertovkou 17 Adresa: Nad Čertovkou 17, 678 01 Blansko Identifikátor: 600 002 831 Vedoucí týmu: Mgr. Jan Dusík

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 V Nových Bránicích 31. 8. 2015 Čj.: 150831 Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola Nové Bránice, okres Brno venkov,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440 Resslova 440, 387 01 Volyně Identifikátor: 600 020 312 Termín konání inspekce:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více