Joža Uprka ( )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Joža Uprka (1861 1940)"

Transkript

1 Joža Uprka ( ) Autoportrét (1884) 1, bytostný kreslíř, malíř a grafik, ve svých dílech spojil znalost nových malířských postupů konce 19. století s dlouhou tradicí lidového umění rodného Slovácka. Díky osobnímu vztahu ke kraji, v němž vyrůstal, vytvořil Uprka plátna, jež dle slov V. V. Štecha podávají velmi pravdivé pohledy do života jedné krajiny, jejích lidí i jejích přírodních situací. Jeho živoucí obrazy uchovaly vizuální specifika regionu pro další generace. Nejen z tohoto důvodu je Uprka ceněn. Na přelomu let pobýval v Paříži, což výrazně proměnilo jeho malířské uvažování. Podobně jako v té době tvořící, k nimž byl v Čechách řazen, řešil v malbě otázky světla a účinky čisté barvy. Od poloviny 90. let se jeho hlavním výrazovým prostředkem stala prosvětlená paleta a zejména barevná skvrna, dávající obrazu lehkost a průzračnost. Ve svém vrcholném tvůrčím období dosáhl Uprka harmonie mezi objektivní a subjektivní složkou díla, protože vyváženě propojil popisnost se zprostředkováním svého dojmu. se narodil v roce 1861 v centru Slovácka, ve vesnici Kněždub. Výtvarné školení získal na Akademii v Praze ( , profesoři Čermák a Lhota) a v Mnichově ( , profesoři Gysis a Seitz). Po návratu z Mnichova zůstal ještě dva semestry na pražské Akademii ( , profesor Pirner), záhy se však rozhodl usadit právě na rodném Slovácku. Nejplodnější a nejintenzivnější léta v tvorbě i životě Joži Uprky představují 90. léta 19. a první desetiletí 20. století. Poté, co v roce 1894 na pařížském Salon de la Société des artistes français obdržel čestné uznání za obraz Pouť u Sv. Antonínka, cestoval po celém Slovácku, maloval, vystavoval a prodával. Zapojil se i do moravské spolkové činnosti, která v roce 1907 vyvrcholila založením Sdružení výtvarných umělců moravských, jehož prvním předsedou se Uprka stal. Spolupracoval a přátelil se s celou řadou moravských umělců, například s bratry Mrštíky nebo s architektem Dušanem Jurkovičem. Neuvěřitelné pracovní nasazení je znát i v dílech z tohoto období: maloval plátna se sociální tematikou, studie jednotlivých typů místních obyvatel při práci (sekáči, štěrkaři, plečky, hudci) nebo o svátcích, i velké figurální kompozice (poutě, hody). Výstava ke 150. výročí narození Joži Uprky ve Valdštejnské jízdárně vznikla za podpory Nadace Moravské Slovácko a je členěna dle témat, pro celou Uprkovu tvorbu charakteristických. Základ poskytl sám umělec, když jako nosné prvky života regionu (a tím i svého vlastního díla) uvedl prácu, radosť, zbožnosť. Tato témata jsou rozšířena o Portrét, Kroje a Alba. Prostor ale dostalo i tvůrcovo formální vyjádření: část Barevná skvrna ukazuje drobnější studie, na nichž je skvěle vidět Uprkovo výtvarné cítění.

2 2 jedná se o přenášení jevů lidové kultury z původního života do jiného kontextu, často s novými funkcemi. umělecký směr ve Francii odvozený od l imprese = dojem. Pozitivní směr spoléhající se na smysly, osobní prožitek přírody, analýzu přítomnosti a zrakové vnímání bez paměti a historie. Impresionisté mají zájem o působení světla na předměty a postižení dojmů v co nejkratším časovém úseku. Jejich výtvarná práce má tyto charakteristické rysy: vyloučení kresby, rozklad v ploše (drobné skvrny vedle sebe), nerespektování lokální barvy, barevná stupnice spektra, odmítnutí černé barvy, používání čistých nelomených barev, dělený rukopis, výsledný dojem z obrazu až na sítnici diváka. Do Čech impresionismus až v 80. letech. Jeho výtvarní představitelé: J. Uprka, V. Radimský a A. Slavíček. umělecký směr 2. poloviny 19. století, počátky v krásné literatuře ve Francii, paralelně s impresionismem, téma: determinace lidských osudů prostorem, společností, časem a rasou, důraz na žánrovou malbu a ilustraci, později splývá s akademismem a salonní 3 malbou (luminismus). Naturalismus se rozšíří hlavně do Německa, Belgie a střední Evropy. V Čechách naturalismus od 70. let 19. století. Jeho představitelé: H. Schwaiger, J. Schikaneder a L. Marold. z latinského ornare = zdobit. Bývá považován za nejstarší motiv výtvarného vyjádření člověka. Rozlišujeme ornament geometrický, rostlinný, zvířecí a figurální. Ornament je vždy spojen s dílem, ať už plošným nebo trojrozměrným, a materiálem, na který je vytvořený. umělecký sloh a styl od slova la sécession = franc. odtrhnutí. Secese zasáhla do všech uměleckých oborů (hlavně architektura, umělecké řemeslo, grafika) a snažila se o vytvoření nového slohu na konci 19. století. V malbě se prolínala se symbolismem (barva výrazem symbolických hodnot) a s post-impresionismem (plošnost, linie, rytmus). Čeští výtvarní představitelé: A. Mucha, A. Kalvoda, V. Preissig a F. Kupka. trh. bílý podlouhlý šátek, který se nosil na svatbu nebo ke křtu. Přečtěte si dvě horňácké písně a zkuste si říci a zapsat, kdo by takovou píseň mohl zpívat? Jak vypadá? Kolik je mu/jí let? Jak se zrovna cítí? Co řeší? Pak najděte na výstavě ilustraci k Vašemu popisu zpívající/ho. Zpívá:... z obrazu:... Zpívá:... z obrazu:...

3 4 Pokud byste se prošli po moravském venkově na konci 19. století mezi poli, sady a loukami, setkali byste se s různými lidmi při jejich práci. Joža Uprka některé z nich namaloval. Poznáte, při jaké každodenní práci zachytil tyto tři muže? Přiřaďte siluety pracujících mužů ke správnému pozadí a připojte k nim odpovídající název obrazu. Dopište, kdo v dnešní době dělá práci těchto tří mužů. Práci štěrkaře dělá dnes... Práci sekáče dělá dnes... Práci rozsévače dělá dnes...

4 Joža Uprka velmi rád maloval prostředí venkova. Zkuste k postavám dívek při práci domalovat pozadí, ve kterém pracují. Jak mohlo vypadat? Malou nápovědou vám mohou být tři fragmenty z těchto obrazů. Barevné tužky jsou k zapůjčení na balkoně. Sběračka Bílení prádla Obrovnávačka

5 5 Propojte obrazy Joži Uprky s definicemi lidových a náboženských slavností, které jsou se na výtvarných dílech představeny. Během prvních dvou dní v listopadu se slaví svátek Všech věrných zemřelých. Na zemřelé se vzpomíná s láskou, uklízí se, na hroby se přinášejí věnce, květiny a zapalují se na hrobech svíce. Traduje se, že dušička najde svou cestu v temné noci díky rozžehnutým světlům. U hrobů se někdo modlí, jiný vzpomíná. Druhý listopadový den se koná slavnostní mše svatá. Konají se k svátku patrona místního kostela. Všichni jsou oblečeni do svátečních krojů, tančí a hodují. Postaví se májka, která nesmí být shozena, jinak by slavnost hodů byla u konce. Hody řídí stárek (zodpovídá za celý průběh hodů), který si jde pro stárku k jejímu domu, doprovází jej zpěv chasy a hudba kapely. Pouť se koná 13. června na svátek patrona poutního kostela nad vesnicí Blatnice. Svatý Antonín je patronem za znovunalezení ztracených věcí; milujících, manželství, dětí, lidí a chudých. Strávená doba na cestě ke kostelu přináší poutníkům čas k zamyšlení, pokání a uctívání. Křesťanská slavnost Božího tělo probíhá na začátku léta. Lidé v čele s družičkami se setkají v přírodě a za zpěvu a vyzvánění zvonů spolu s knězem uctívají zpřítomnění Krista v hostii. Kněz dále v modlitbách vyprošuje požehnání za zdárné zrání úrody a její sklizně. Probíhá na konci května, na svátek sv. Ducha. Jezdci na ozdobených koních jedou žádat o krále k jeho domu. Král (jinoch kolem 12 let) je oblečen do zvláštního kroje (ženského), jede v družině na bílém koni, jízda trvá celý den. Král smí sesednout z koně až při setkání se svými rodiči, jízda králů tím končí. Máte hotovo? Joža Uprka se také snažil ve svém díle ukázat tvrdou venkovskou práci jako slavnostní rituál. Zkuste k reprodukcím na této stránce najít na výstavě obrazy pracujících, které se lidovým slavnostem nějakým způsobem podobají např. barvou, postojem lidí, atmosférou nebo kompozicí (jak jsou postavy a předměty na obraze poskládány). Např. a mají podobnou kompozici.

6 Podívejte se na tři obrazy Joži Uprky s našimi nápovědami a budete mít jasno o hlavních uměleckých směrech přelomu 19. a 20. století. obraz vypadá jako fotografická reportáž a dynamické akce tvrdá práce a obchod barevný kontrast bílý sníh a vše ostatní hnědé precizní kresba kompozice na akční diagonále znázorněna anonymita, chudoba a ošklivost lidí Zkouška koně na tarmaku (1890) barevně a světelně zajímavá situace doplňkové barvy např. červená a zelená lidská postava v přírodě nahodilý pohyb roztříštěná kompozice dělený rukopis umělce Pouť u sv. Antonínka (1894) plošnost obrazu ornament z postav a stromů rytmus opakování tajemství rituálu harmonie bílé a modré barvy organizovaná skvrna Úvodnice z Velké Z kostela (1896)

7 6 Může mít barva svůj rytmus? Vyberte si každý jednu barvu z vystavených obrazů od Joži Uprky. Podle dojmu, jaký máte z konkrétní barvy, ji vytleskejte. Vytleskaný rytmus barvy zakreslete do rámečku černou linií. Utvořte dvojice, vyměňte si mezi sebou své záznamy linií a vytleskejte rytmus, který nakreslil váš soused. Zkuste uhodnout, jakou barvu si váš soused vybral a zakreslil. do vlastního hudebního Zkuste převést rytmus z barevného obrazu partu černobílou kresbou. Nemusíte znát noty, držte se jen principu, se kterým notový zápis pracuje čím hustěji a divočeji je pokrytý takt (pole), tím je rychlejší tempo. Studie stromů na podzim ( ) Navzájem si své zápisy not prohlédněte. Porovnejte si, kde se na záznamech shodujete a kde se naopak lišíte. Zkuste vybrat zápis nejlépe charakterizující obraz.

8 Vyměňte si názory. Jaké oblečení považujete v současné době za sváteční? Nápady, na kterých se shodnete, si zapište Všimněte si, že na mnoha obrazech Joža Uprka zachycuje lidi v krojích v nejsvátečnějším oblečení. Nyní si pozorně prohlédněte obrazy, na kterých je pozornost věnovaná zdobení šátků; patřily tehdy k hlavním prvkům kroje. Vázání šátku (1910) Jízda králů (Vázání šátku) (1920) Studie úvazu šátku u kroje z Veselska (1917) Staňte se na chvíli týmem návrhářů a společně vytvořte návrh ornamentu na sváteční oblečení, které se nosí v dnešní době. Ornament sestavte na balkonu výstavního prostoru z vás samých. Barevnost ornamentu určí barvy oblečení, které máte na sobě a kombinace, jak se vedle sebe postavíte, posadíte, lehnete nebo naskládáte. Varianta: Ornament sestavte z barevných filtrů na prosvětlovacím stole na zadním balkoně.

9 7 8 Nováková-Uprková, Božena, Beseda s Jožou Uprkou, Ostrava Pavlicová, M., Uhlíková, L. (ed.), Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku, Strážnice Langhammerová, Jiřina, Lidové kroje z České republiky, Lidové noviny kolektiv autorek, Folklorismy v českém výtvarném umění XX. století, České muzeum výtvarných umění Vondrušková, Jaroslava, České zvyky a obyčeje, Albatros Kačer, Jaroslav, František Uprka, Hodonín Tyllner, Lubomír et al., Lidová kultura Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska, svazek I, II, bibliografická část, Mladá fronta Langhammerová, Jiřina, Čtvero ročních dob v lidové tradici, Petrklíč Grohmann, Josef Virgil, Pověry a obyčeje v Čechách a na Moravě, Plot Kačer, Jaroslav, Joža Uprka ( ), GVU v Hodoníně 2011 kolektiv autorů, Joža Uprka ( ) Evropan slováckého venkova, NG v Praze Autoři výstavy / Helena Musilová a Tomáš Vlček Vzdělávací programy / Monika Sybolová a Martina Lachmanová Místo konání / Valdštejnská jízdárna, Valdštejnská 3, Praha 1 Termín konání / od 23. září 2011 do 22. ledna 2012 Vstupné pro školní skupiny (bez programu) / 20 Kč / 1 osoba Pedagogický doprovod (2 osoby) a děti do 6 let zdarma Cena programu pro školy / Kč / 1 žák při skupině 20 a více osob, Kč / 1 skupina žáků menší než 20 osob / Doba trvání: min. / Rezervace: dva týdny předem Otevírací hodiny / denně kromě pondělí od do hod. Doprava / metro A Malostranská Informace o vzdělávacích programech / Lektorské oddělení Sbírky umění 19. století, klášter sv. Jiří, nám. U sv. Jiří 33, Praha 1, , www. ngprague.cz, tel.: Informace o otevírací době a vstupném / tel: Grafická úprava pracovních listů / Michaela Trpišovská Čas: a v / Cena: zdarma k platné vstupence Čas: čtvrtek, / Cena: 50 Kč + vstupné (vstupenka z výstavy zůstává v platnosti i na další přednášky, u nichž zaplatíte pouze lektorský poplatek, kromě akcí ve Veletržním paláci) Moderní folklor a populární kultura ve 20. a 21. století (Petr Janeček) Kořeny moderního vidění (Milan Knížák, Veletržní palác) Joža Uprka a lidová kultura (Alena Křížová) Uprkova historická a náboženská malba (Roman Musil a Aleš Filip) Joža Uprka a vlny folklorismů v umění 19. století (Kristýna Brožová) Joža a František Uprkovi dialog malíře a sochaře (Monika Sybolová) Hodnoty archaického a lidového v českém umění 20. století (Tomáš Vlček, Veletržní palác) Čas: (přestávka na oběd ) / Cena: 1000 Kč / 1 osoba za celý projekt (3 víkendová setkání a 1 představení) / Rezervace: nutná Přijďte rozžít obrazy Joži Uprky a Maryšu bratří Mrštíků! Tři víkendová setkání zájemců z řad široké veřejnosti seznámí s prací dramaturga, scénografa, herců a povedou k samostatnému vytvoření dramatického představení. Lektoři: Roman Černík, Hana Franková, Jan Císař, Jana Machalíková, Martina Lachmanová... Max. počet 10 osob Dramaturgický rozbor a strukturované drama Herecká průprava Scénografická tvorba, závěrečné představení od Čas: soboty, (přestávka na oběd ) / Cena: 500 Kč / 1 osoba, Rezervace: nutná Kroj Joži Uprky (lektor: Oldřich Bystřický) Pohyb + hudba = tanec? (lektorka: Anna Caunerová) Malba. Světlo a barevná skvrna (lektor: Oldřich Bystřický) Vyzkoušíme si taneční kroky a roztančíme barvy po papíře. V jakém rytmu barvy tančí? Jakou melodii umí vykouzlit? K pohybově výtvarné tvorbě se necháme inspirovat barevností maleb Joži Uprky. Lektorky: Alice Janotová a Daniela Halová. Cena: 80 Kč / 1 osoba od 4 let / Doba trvání: navštivte ateliér kdykoli od do Program pro MŠ a 1. stupeň základních škol Nakresli tanec Program pro 2. stupeň základních škol Řeč těla a šatů Program pro střední školy Národní identita Program pro aktivní seniory Věčné návraty na venkov Hlavní partner NG v Praze

Studijní materiál pro pedagogy. 1) O výstavě. Ludvík Kuba. Poslední impresionista 29. 11. 2013 6. 4. 2014. Vážené pedagožky, vážení pedagogové,

Studijní materiál pro pedagogy. 1) O výstavě. Ludvík Kuba. Poslední impresionista 29. 11. 2013 6. 4. 2014. Vážené pedagožky, vážení pedagogové, Studijní materiál pro pedagogy Ludvík Kuba. Poslední impresionista 29. 11. 2013 6. 4. 2014 Vážené pedagožky, vážení pedagogové, v těchto listech najdete krátký text kurátorky o výstavě, životopis malíře

Více

Studijní materiály pro učitele a učitelky

Studijní materiály pro učitele a učitelky Studijní materiály pro učitele a učitelky Valdštejnská jízdárna 20. 4 21. 10. 2012 Studijní materiály pro učitele a učitelky 2 Jakub Schikaneder (1855 1924) Milí pedagogové, vítejte na výstavě Jakub Schikaneder

Více

PRO ŠKOLY A ZÁJMOVÉ SKUPINY VE STÁLÝCH EXPOZICÍCH NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE

PRO ŠKOLY A ZÁJMOVÉ SKUPINY VE STÁLÝCH EXPOZICÍCH NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE PRO ŠKOLY A ZÁJMOVÉ SKUPINY VE STÁLÝCH EXPOZICÍCH NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE KONTAKTY KLÁŠTER SV. ANEŽKY ČESKÉ ŠTERNBERSKÝ PALÁC SCHWARZENBERSKÝ PALÁC PALÁC KINSKÝCH VELETRŽNÍ PALÁC SALMOVSKÝ PALÁC U Milosrdných

Více

Muzejní. čtvrtletník. Číslo IV. Ročník 2012 zdarma NAD BETLÉMEM HVĚZDA SVÍTÍ - VÁNOČNÍ VÝSTAVA. Horolezecký kalendář. A muzeum je co?

Muzejní. čtvrtletník. Číslo IV. Ročník 2012 zdarma NAD BETLÉMEM HVĚZDA SVÍTÍ - VÁNOČNÍ VÝSTAVA. Horolezecký kalendář. A muzeum je co? Muzejní Číslo IV. Ročník 2012 zdarma čtvrtletník Vydává: Muzeum Českého ráje, Skálova 71, 511 01 Turnov, www.muzeum-turnov.cz, e-mail: mail@muzeum-turnov.cz Horolezecký kalendář Kalendář s fotografiemi

Více

TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A AMATÉRSKÉ TVORBY 17. 25. května 2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ AMATÉRSKÉ TVORBY 1 Úvod Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby je týdnem občanské

Více

Emil Filla. 1 Dílo. Studijní materiál pro pedagogy k výstavě

Emil Filla. 1 Dílo. Studijní materiál pro pedagogy k výstavě Studijní materiál pro pedagogy k výstavě Emil Filla 1 Dílo Emil Filla patří mezi nejvýznamnější osobnosti českého umění 1. poloviny 20. století. Narodil se 4. dubna roku 1882 v Chropyni na Hané. Studoval

Více

http://poradna.ub.cz > Poradna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji

http://poradna.ub.cz > Poradna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji http://poradna.ub.cz > Poradna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d p r o s i n e c 2 0 0 9 č í s l o 1 2 Z D A R M A w w w. u b.

Více

Vobecký František, č. 225. Procházka Antonín, č. 190. 30. 5. 2014 od 13:30 hodin HOTEL HILTON PRAGUE, POBŘEŽNÍ 1, PRAHA 8

Vobecký František, č. 225. Procházka Antonín, č. 190. 30. 5. 2014 od 13:30 hodin HOTEL HILTON PRAGUE, POBŘEŽNÍ 1, PRAHA 8 Vobecký František, č. 225 Procházka Antonín, č. 190 30. 5. 2014 od 13:30 hodin HOTEL HILTON PRAGUE, POBŘEŽNÍ 1, PRAHA 8 EXKLUZIVNÍ AUKCE ČESKÉHO, SLOVENSKÉHO A EVROPSKÉHO VÝTVARNÉHO UMĚNÍ 30. 5. 2015 od

Více

Editorial Zamyšlení nad naším časopisem

Editorial Zamyšlení nad naším časopisem 1 Editorial Zamyšlení nad naším časopisem Vážení čtenáři, dostáváte do rukou další číslo BaB, které vychází s určitým zpožděním čekalo se na některé příspěvky a v podstatě žádné nezůstaly odloženy. V tomto

Více

L I S T O P A D 2012 HISTORICKÁ BUDOVA! UZAVŘENA! LAPIDÁRIUM NÁRODNÍHO MUZEA NOVÁ BUDOVA NÁRODNÍHO MUZEA BUDOVA BÝVALÉHO FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

L I S T O P A D 2012 HISTORICKÁ BUDOVA! UZAVŘENA! LAPIDÁRIUM NÁRODNÍHO MUZEA NOVÁ BUDOVA NÁRODNÍHO MUZEA BUDOVA BÝVALÉHO FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ L I S T O P A D 2012 HISTORICKÁ BUDOVA! UZAVŘENA! Václavské nám. 68, 115 79 Praha 1, telefon: 224 497 111 (ústředna), 224 497 352, 224 497 442, e-mail: nm@nm.cz Václavské náměstí uzavírá nezaměnitelný

Více

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d k v ě t e n 2 0 0 9 č í s l o 5 Z D A R M A w w w. u b. c z BRODSKÝ

Více

ZPRAVODAJ SLOVÁCKÉHO KRÚŽKU V PRAZE ČÍSLO 46 ZÁŘÍ 2012

ZPRAVODAJ SLOVÁCKÉHO KRÚŽKU V PRAZE ČÍSLO 46 ZÁŘÍ 2012 ZPRAVODAJ SLOVÁCKÉHO KRÚŽKU V PRAZE ČÍSLO 46 ZÁŘÍ 2012 Zájezd do Polska - 31. 8. 2. 9. 2012 - slavnostní průvod účastníků festivalu Z akcí Krúžku Zájezd do Polska 31. 8. 2. 9. 2012 SLOVO STAROSTY Vážení

Více

HLUCKÉ. noviny. JUBILEJNÍ 20. SLAVNOSTI 3. - 6. července 2008. Mimořádné vydání. Dolňácké slavnosti. www.mestohluk.cz

HLUCKÉ. noviny. JUBILEJNÍ 20. SLAVNOSTI 3. - 6. července 2008. Mimořádné vydání. Dolňácké slavnosti. www.mestohluk.cz HLUCKÉ noviny Mimořádné vydání 1910 1928 2008 JUBILEJNÍ 20. SLAVNOSTI 3. - 6. července 2008 1 2 Místa, kde se odehrávala hlucká historie: vodní tvrz a kostel. Foto: RB Je to téměř padesát let, co se Hlučané

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 19 Listopad 2009. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 19 Listopad 2009. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 11 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 19 Listopad 2009 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Pozvání papeže na Velehrad Zástupci Zlínského kraje a statutárního města

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DIVADELNÍCH, FILMOVÝCH A MEDIÁLNÍCH STUDIÍ

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DIVADELNÍCH, FILMOVÝCH A MEDIÁLNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DIVADELNÍCH, FILMOVÝCH A MEDIÁLNÍCH STUDIÍ SLOVÁCKÝ FOLKLÓR A JEHO FUNKCE V DOKUMENTÁRNÍCH FILMECH JAROMILA JIREŠE A KARLA VACHKA Folklore of

Více

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor 12 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 prosinec 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Vánoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz 6 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Snímek Martin Kučera Důstojnost krásy výstava v kryptě katedrály sv. Václava

Více

1. Základní údaje. Adresa Velké náměstí čp. 139-140, 500 03 Hradec Králové Telefon 495 514 893 e-mail info@galeriehk.cz www galeriehk.

1. Základní údaje. Adresa Velké náměstí čp. 139-140, 500 03 Hradec Králové Telefon 495 514 893 e-mail info@galeriehk.cz www galeriehk. Výroční zpráva Galerie moderního umění v Hradci Králové za rok 2013 Obsah 1. Základní údaje............................ 5 2. Úvod................................... 6 3. Hlavní činnosti organizace.....................

Více

NÁRODOPISNÝ VĚSTNÍK Bulletin d ethnologie

NÁRODOPISNÝ VĚSTNÍK Bulletin d ethnologie NÁRODOPISNÝ VĚSTNÍK Bulletin d ethnologie XXV (67) 2008/2 Česká národopisná společnost Praha 2008 Národopisný věstník 2008, číslo 2 NÁRODOPISNÝ VĚSTNÍK Bulletin d ethnologie Recenzovaný časopis Redakční

Více

MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE VE SVITAVÁCH Máchova alej 1, Svitavy www.muzeum.svitavy.cz; e-mail: muzeum@muzeum.svitavy.cz, tel.

MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE VE SVITAVÁCH Máchova alej 1, Svitavy www.muzeum.svitavy.cz; e-mail: muzeum@muzeum.svitavy.cz, tel. MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE VE SVITAVÁCH Máchova alej 1, Svitavy www.muzeum.svitavy.cz; e-mail: muzeum@muzeum.svitavy.cz, tel.: +420461532704 Vypracovala a předkládá: Mgr. Blanka Čuhelová, ředitelka Městského

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 7 8 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červenec srpen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz CYRILOMETODĚJSKÉ SLAVNOSTI VELEHRAD 2013 Čtvrtek 4. července

Více

v ý r o č n í z p r á v a N á r o d n í g a l e r i e v P r a z e

v ý r o č n í z p r á v a N á r o d n í g a l e r i e v P r a z e v ý r o č n í z p r á v a N á r o d n í g a l e r i e v P r a z e 2010 N á r o d n í g a l e r i e v P r a z e Národní galerie v Praze, 2011 ISSN 1213-7081 ISBN 978-80-7035-477-3 v ý r o č n í z p r á

Více

Pod záštitou: Livie Klausové, manželky prezidenta České republiky, Mons. Jana Graubnera, olomouckého arcibiskupa, MVDr. Stanislava Mišáka, hejtmana

Pod záštitou: Livie Klausové, manželky prezidenta České republiky, Mons. Jana Graubnera, olomouckého arcibiskupa, MVDr. Stanislava Mišáka, hejtmana Pod záštitou: Livie Klausové, manželky prezidenta České republiky, Mons. Jana Graubnera, olomouckého arcibiskupa, MVDr. Stanislava Mišáka, hejtmana Zlínského kraje. Ve spolupráci s Ministerstvem kultury

Více

Přehled zpráv 5.5.2015-1.6.2015

Přehled zpráv 5.5.2015-1.6.2015 Západočeské muzeum v Plzni Domažlický deník Přehled zpráv 5.5.2015-1.6.2015 Živá ulice bude v Plzni pestrá... 4 29.5.2015 Domažlický deník str. 4 Region Západočeské muzeum v Plzni (haj) Klatovský deník

Více

Misijní neděle 23. října 2011

Misijní neděle 23. října 2011 10 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 říjen 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 23.

Více

Karel Liebscher: Údolí pod Domoradicemi, asi 1904, lavírovaná kresba

Karel Liebscher: Údolí pod Domoradicemi, asi 1904, lavírovaná kresba 11/2006 Karel Liebscher: Údolí pod Domoradicemi, asi 1904, lavírovaná kresba Na titulní straně Domoradice (místní část Vysokého Mýta, 4 km jihozápadně od města) Archeologické nálezy svědčí o dávném osídlení

Více

KULTURNÍ CENTRUM VÝZNAMNÉ DNY SLAVTE S NÁMI

KULTURNÍ CENTRUM VÝZNAMNÉ DNY SLAVTE S NÁMI KULTURNÍ CENTRUM 12 VÝZNAMNÉ DNY SLAVTE S NÁMI BØEZEN PROSINEC 2014 Kulturní projekt Významné dny slavte s námi se koná pod záštitou místostarostky městské části Praha 12 Mgr. Zlatuše Rybářové. KULTURNÍ

Více

Beneš Knüpfer (1844 1910)

Beneš Knüpfer (1844 1910) Beneš Knüpfer (1844 1910) 1 2 Vlastní podobizna, (70. léta 19. století) byl jeden z posledních představitelů a sensualismu v českém umění přelomu 19. a 20. století. Byl znám nejširší veřejnosti jako malíř

Více

2 Slezské. centrum města. Kostel sv. Václava

2 Slezské. centrum města. Kostel sv. Václava 52. Bezručova Opava 2.-30.9.2009 Den Datum Čas Název akce Místo St 2.9. 17.00 Slavnostní zahájení festivalu den Liptovského Mikuláše k 45. výročí partnerských vztahů Opava Liptovský Mikuláš, filmová pozvánka

Více

IKD. Téma: Smrt a naděje na věčný život. Rozhovor s Tomášem Kotrlým. Příležitost ke smíření národů. 20 Kč. Kněz na zahraničních studiích

IKD. Téma: Smrt a naděje na věčný život. Rozhovor s Tomášem Kotrlým. Příležitost ke smíření národů. 20 Kč. Kněz na zahraničních studiích 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 IKD Téma: Smrt a naděje na věčný život Rozhovor s Tomášem Kotrlým Příležitost ke smíření národů Kněz na zahraničních studiích 11 Karmelitánská knihkupectví

Více