VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy"

Transkript

1 Střední škola tvorby a designu nábytku, s.r.o. Horská 167, Liberec tel/fax: , VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2010/2011 září 2011 Mgr. Václav Tichý ředitel školy Výroční zpráva byla projednána: ve školské radě dne v pedagogické radě dne Najdete nás na stránce

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Část I. Základní charakteristika školy a) Název: Střední škola tvorby a designu nábytku, s.r.o. Sídlo: Horská 167, Liberec 17 IČO: IZO: b) Zřizovatel: Mgr. Václav Tichý, Aloisina výšina 632, Liberec 15 c) Ředitel školy: Mgr. Václav Tichý, Aloisina výšina 632, Liberec 15 d) Všechny druhy a typy škol a školských zařízení, které škola zahrnuje: střední škola - 4leté obory s maturitou ch) Seznam studijních oborů: M/026 Konstrukce a tvorba nábytku - architektura a design interiéru od M/11 Design interiéru od denní studium pro absolventy základních škol 2010/2011 Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na 1 třídu Počet žáků na učitele ,5 10,8 e) Datum zařazení do sítě: Změna právního postavení: k f) Celková kapacita školy a jejich součástí: 150 žáků g) Charakteristika školy: Střední škola tvorby a designu nábytku, s.r.o. byla zapsána do tehdejší Sítě škol MŠMT k jako Soukromá střední průmyslová škola nábytkářská se 4letým oborem s maturitou Nábytkářství. Na základě potřeb praxe a požadavků sociálních partnerů jsme zpracovali vlastní, nové učební dokumenty, které byly rozšířeny o design a navrhování nábytku a interiéru a které byly schváleny MŠMT s platností od počínaje 1. ročníkem. Od nám byl do rejstříku škol MŠMT zařazen obor skupiny Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba M/026 Konstrukce a tvorba nábytku. Od počínaje 1. ročníkem se žáci vzdělávají podle školního vzdělávacího programu Architektura a design interiéru zpracovaného v souladu s M/11 RVP Design interiéru. Škola je umístěna v areálu SOU nábytkářského v CHKO Jizerských hor na okraji Liberce. V tomto areálu jsou umístěny všechny učebny, dílny, domov mládeže pro 180 žáků, tělocvična s posilovnou, hřiště, školní kuchyň a jídelna. Nezbytnou součástí je i technické zázemí, které je tvořeno především kotelnou, uhelnou, čističkou odpadních vod, úpravnou pitné vody, malou vodní elektrárnou o celkovém výkonu 70 KW, autodílnou, elektrodílnou, zámečnickou dílnou atd. Škola úzce spolupracuje s SOU nábytkářským po stránce organizační, personální i materiální. Za dobu své existence škola dosáhla uznání odborné i rodičovské veřejnosti a o studium tohoto oboru mezi žáky ZŠ velký zájem, protože mimo jiné navrhování a design bydlení a interiérů nepodléhá tolik recesi, jak je tomu v některých ostatních profesích. Prezentace školy Škola pravidelně prezentuje výsledky vzdělávací činnosti žáků na vlastních výstavách (Bydlení & Design, Chvála řemesla, Město a řemeslo) a na výstavách pořádaných jinými subjekty (EDUCA, AMOS atd.).

3 Kromě toho se žáci školy pravidelně zúčastňují celostátních kol soutěží a okresních a krajských soutěží a přeborů škol v různých oborech. Za dlouhou dobu své činnosti si škola získala velmi dobré jméno mezi odbornou i rodičovskou veřejností a naši absolventi jsou mezi zaměstnavateli vyhledáváni pro vysokou odbornou úroveň i zodpovědný a seriózní přístup k plnění pracovních úkolů. h) Školská rada Školská rad je tříčlenná, pravidelně se schází a projednává úkoly v souladu s 168 zákona č.561/2004 Sb. a pracuje ve složení: Předseda školské rady: Ing. Pavel Hoidekr Členové: Ing. Lýdia Valentová Riana Langhamrová Kontakty na členy jsou uvedeny na webových stránkách školy. i) Mimoškolní a volnočasové aktivity školy: - Školní rada, studentská rada, rada rodičů - NÚOV, Hospodářská komora - účast na tvorbě učebních dokumentů - Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska, koordinace v rámci okresu, - předseda kontrolní a revizní komise, členství v krajské radě CZESHA - členství v celostátním organizačním výboru odborné profesní soutěže dřevozpracujících oborů Cena juniorů - člen RUDOLFINEA - Sdružení uměleckých řemesel - člen cechu Aranžérů - člen cechu Čalouníků a dekoratérů Výchovné působení a) Prospěch žáků na škole Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Ročník Počet žáků Prospěl Prospěl Neprospěl Opakují s vyznamen. 1.roč roč roč roč Celkem b) Vyloučení žáci a zameškané hodiny Ročník Počet žáků celkem Z toho z prosp.dův. Z toho z dův chování Z jiných důvodů Prům.počet zam.hod/žáka 1.roč ,87 2.roč ,39 3.roč ,41 4.roč ,83 Celkem ,87

4 c) Výsledky maturitních zkoušek Počet žáků Prospěli Prospěli Neprospěli Počet opak. s vyznamen. mat.zkoušku 2010/ c) Snížený stupeň z chování Stupeň chování 2010/2011 Počet Procento ,87 c) Celkový počet neomluvených hodin 2010/ d) Plnění učebních osnov a učebních plánů Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. 2010/2011 ŠVP M/11 Design interiéru / r. Architektura a design interiéru M/026 Konstrukce a tvorba nábytku / r. e) Údaje o přijímacím řízení pro 1. roč. 2010/2011 Počet nově přijatých žáků na SOŠ Celkem Počet nově přijatých žáků 30 Přihlášeno žáků celkem: Talentové zkoušky se konaly dne 3. a. 4. ledna 2011 Žáci byli přijímáni podle předem stanovených kritérií (prospěch ze ZŠ, talentové zkoušky, předložené výtvarné práce a objekty) Výsledky byly zpracovány v programu Bakaláři. Spádovost přijatých žáků školy podle místa bydliště Počet žáků Škola LB JN SM Trutnov CL UL Jih SŠTDN Liberec f) Péče o talentované a zaostávající žáky Talentovaní, manuálně zruční žáci mají možnost pro rozšíření svého uplatnění navštěvovat nepovinný předmět truhlářská výroba. Tento nepovinný předmět probíhá od 1.ročníku. Kromě toho

5 mají tito žáci poslední týden v srpnu v každém ročníku týdenní soustředění v objektu školy. Na závěr studia mohou žáci získat i výuční list v oboru Truhlář. - nepovinný předmět matematika - nepovinný předmět fyzika pro zájemce o studium na VŠ - průběžné konzultace ze všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů Tradičně má velmi dobrou úroveň výchovné poradenství. Našim žákům je věnována pozornost hned od prvních dnů studia. ( ladění" s besedami s pracovníky pedagogicko psychologické poradny a LOCUSU). Pedagogičtí pracovníci jsou stále v úzkém kontaktu s PPP - oddělení pro středoškolskou mládež a preventivně či bezprostředně řeší případné potřeby našich žáků. Vzhledem k narůstajícímu počtu žáků s poruchami učení (dyslexie, dysgrafie ap.) by bylo potřebné zvýšit úvazek pro výchovné poradenství. g) Prevence sociálně-patologických jevů Minimální preventivní program byl zpracován a je každoročně součástí výchovně vzdělávacího plánu školy. Realizace prevence je zajišťována ve spolupráci s organizací MAJÁK, ops.: - využití nabídkových programů preventivního a krizového centra pro I. ročníky SŠTDN (téma drogová problematika), II a III. ročník SŠTDN (téma - sexualita, AIDS) - konzultační hodiny preventisty sociálně patologických jevů - anonymní dotazníková akce týkající se kouření, užívání drog - nástěnky s tématikou sociálně-patologických jevů - možnost zapůjčení literatury s touto tématikou žákům (brožury, letáky) Řešené případy sociálně-patologických jevů Školní rok 2010/ nebylo zjištěno požívání drog u žáků SŠTDN, ani jiné další negativní jevy Vzdělávání školního metodika primární prevence - studium výchovného poradenství na TU Liberec - účast na setkáních výchovných poradců, semináře v rámci porad - účast na školení Úvod do metodiky a první pomoci šikanování na školách h) Uplatnění absolventů 2010/11 Uplatnění absolventů Obor studia Konstr. a tvorba nábytku Počet absolventů Dále studuje VŠ Dále studuje Dále v zaměstnání VOŠ V oboru Různé žáků konalo přijímací zkoušky na vysoké školy. Z toho 5 bylo přijato na dřevařské inženýrství na fakulty do Brna a Prahy nebo na ČVUT, 1 žáky byl přijat do oboru Design prostředí na TU v Liberci, 1 absolvent byl přijat na jinou VŠ. Podle aktuálních údajů z úřadu práce nejsou žádní žáci v evidenci nezaměstnaných. Část III. Údaje o výsledcích kontroly 1. V tomto školním roce byla auditorskou společností ZH Bohemia s.r.o. proveden audit kontrola účetnictví podle 6 zákona 306/1999 Sb. k Závěr: - Výsledek auditu nezjistil žádné pochybení.

6 Část IV. Údaje o pracovnících školy a) Způsobilost a aprobovanost učitelů Celková situace, její hodnocení Způsobilost učitelů teoretické i praktické výuky je dle našeho názoru na srovnatelné úrovni s ostatními SOŠ. U dílenských učitelů je situace zlepšila a příslušní učitelé si chybějící kvalifikaci postupně doplňují. Přehled pedagogických pracovníků Jméno, titul Baudis Daniel Bc. Bobková Eva Mgr. Čermáková Hana Ing. Folprechtová Věra Ing. Hozová Martina Hanáková Kateřina Krausová Kateřina Mg.A Hoidekr Pavel Ing. Kopejsková Marta Mgr. Kleknerová Zuzana Mgr. Kramár Jaroslav Ing. Kraus Petr Ak.mal. Luňáček Jaroslav Ing. Mádlová Jitka ing.arch. Maštálková Jitka PaedDr. Rajchertová Dagmar Mgr. Horák Jiří Bc.A. Opálka Libor Ing. Pražáková Ludmila Ing.arch. Přinda Oldřich Mgr. Stránská Romana Mgr. Ševčík Milan Mgr. Urbánková Věra Mgr. Valentová Lýdia Ing. Belšán David Čihák Karel Kulhánek Václav Schöler Roman vyuč. předmět DNA NJ EKO, CHE TV AJ AJ VPA odborné předměty AJ DVK ICT FKR, PIS odborné předměty DNA, NNI PaedDr. NJ VPA odborné předměty NNI TV ČJL MAT, TV OBN odborné předměty Praxe Praxe Praxe Praxe g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Typ kurzu Počet zúčast. pracovníků DPS 1 Nové maturity 17 Výchovné poradenství 1 RVP a ČJL 2 Podrobnější informace o účasti pedagogů na dalším vzdělávání - seminář matematiky a fyziky M. Ševčík, \j. Maštálková - Obecné: Řešení problémových jevů ve škole - X.07, Individuální přístup k žákům - Blum - Nábytkové kování /prezentace firmy s instalací nabídkových panelů ve škole/

7 - CNC stroje fa Havelka J. Kramár - Školení metodiků prevence H. Čermáková - Tvůrčí psaní aneb jak se naučit vyprávět příběhy s radostí R Stránská - Metody a strategie kritického myšlení v hodinách CJL R. Stránská - pravidelné schůzky vých. poradců H. Čermáková - Příprava ke státní maturitě vyučující Čj, AJ, NJ - Interaktivní tabule v rámci projektu DVPP Část VI. Další údaje o škole 1. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Vzhledem k přípravě na nové maturity se škola nezapojila do rozvojových a mezinárodních programů. 2. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Škola se zapojila do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení-viz tabulka 3. Předložené a realizované projekty školy Škola se podílela společně s SOU nábytkářským na přípravě a realizaci projektů: - e learning v školách s technickým zaměřením - UNIV 2 Kraje 4. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Škola úzce spolupracuje se zaměstnavateli při tvorbě ŠVP, při realizaci závěrečných zkoušek, při zajištění provozních praxí. 5. Základní údaje o hospodaření školy viz zpráva o hospodaření 6. Vlastní hodnocení V průběhu školního roku 2010/2011 bylo podle schválené struktury a organizace zpracováno vlastní hodnocení školy. Výsledek vlastního hodnocení byl projednán na pedagogické radě. Součástí VH jsou i výsledky testů VEKTOR společnosti Scio. Vlastní hodnocení školy provádí škola jednou za 3 roky. 7. Projekt Vektor Žáci jsou testováni v projektu Vektor v prvním ročníku a potom ve třetím ročníku. Společnost SCIO zpracuje testy, porovná je a určí tzv. přidanou hodnotu každého žáka i školy celkem i v jednotlivých předmětech. Porovnáním hodnoty přidané hodnoty s testovanými školami v ČR lze hodnotit efektivitu vzdělávání bez ohledu na vstupní úroveň žáků. Tím je možné objektivně zjistit účinnost výchovně vzdělávacího procesu v hlavních, maturitních vyučovacích předmětech. Vyhodnocení a zpracování výsledků testů zajišťuje SCIO. 8. Rámcový a školní vzdělávací program V průběhu školního roku zpracovali pedagogičtí pracovníci školní vzdělávací program Architektura a design interiéru v souladu s RVP M/11 Design interiéru. Výuka podle ŠVP byla zahájena k Školská rada V průběhu školního roku pracovala Školská rada v souladu s 167 a 168 zákona 561/2004Sb. Zápisy ze zasedání školské rady jsou k nahlédnutí v sekretariátu školy. V listopadu 2009 proběhnou volby do školské rady.

8 10. Studentská rada Již tradičně má na naši škole kladnou odezvu studentská rada. I ve školním roce 2010/2011 se podle potřeby scházeli zástupci jednotlivých tříd s vedením školy a projednávali otázky, které řešily aktuální potřeby a připomínky žáků i vedení školy. Práce studentské rady byla také žáky velmi kladně hodnocena v anketě a Swot analýze zaměřené k vlastnímu hodnocení školy. 11. Další akce a aktivity školy a) mimoškolní aktivity, zájmová činnost, kroužky - kroužek práce na PC V průběhu školního roku byla rozšířena nabídka pro zájmovou činnost a žáci mohli navštěvovat kroužky, vedené VMV nohejbal kopaná posilování odbíjená basketbal florbal stolní tenis keramický kroužek estetický kroužek c) účast školy v soutěžích - Středoškolský pohár v atletice září 2010 okresní kolo družstev 4. místo chlapci 3. místo dívky - Horská kola září Přespolní běh říjen místo chlapci 1. místo dívky - Plavání okresní kolo družstva listopad Horolezení na umělé stěně krajský přebor listopad místo jednotlivci - Floorbal účast v okres. kole únor Basketbal účast v okres. kole březen Stolní tenis turnaj jednotlivců březen Volejbal-turnaj smíšených družstev duben Plavání přebor soukromých škol duben Volejbal-turnaj smíšených družstev duben místo - Memoriál Z. Krejčové duben Běh olympijského dne červen Matematická soutěž celost. Kolo březen 2011 SŠTDN pracuje jako spolupořadatel náborových závodů v orient. běhu, spolupořadatel okresního a krajského finále v orient. běhu s OOB Slavia TU Liberec

9 c) soutěže v rámci školy - Cena Juniorů odborná profesní soutěž - školní kolo - Třídní a celoškolní kolo soutěže v poznávání dřevin - Lyžařské závody v rámci LVVZ pro třídu 1.P - Turnaj v malé kopané v průběhu šk. roku d) akce (odborné, kulturní, sportovní) pořádané školou nebo akce, kde škola zajišťovala účast Divadelní představení : - Studenti píší noviny MF Dnes - Sen noci svatojánské DFXŠ - Hra o lásce a smrti DFXŠ Malé divadlo - Zrzavý Orm Naivní divadlo - Králova řeč - Cinestar Vých. poradenství: - Harmonizační dni program Střevlík pro 1.P září Protidrogová prevence - ve SVP pro 1. ročník program na téma drogy, prosinec 2010 preventivní program v SVP na téma vztahy ve třídě pro 1. ročník - Besedy s pracovnicí Úřadu práce v Liberci pro maturitní třídu květen Třídní vztahy, vzdělávání, Facebook 2. P duben, květen Květinový den boj proti rakovině květen Nadace Euronisa účast na sbírkové akci červen Dny otevřených dveří - Educa Liberec včetně doprovodných programů a praktickými ukázkami z odborného výcviku pro obor aranžér, čalouník, čalounice pro obor truhlář pro výrobu nábytku - Výstava vzdělávání Jablonec n. Nisou, Děčín, Mladá Boleslav, Varnsdorf, Turnov, Ústí n. Labem, Česká Lípa, Rumburk Kulturní, sportovní akce a soutěže a výchovné poradenství jsou kvalitně zajišťovány především díky odbornému a obětavému přístupu některých vyučujících např. Mgr. V. Urbánková, Mgr. R. Stránská, Mgr. Z.Kleknerová, vých. poradkyně Ing. H. Čermáková, Mgr. O.Přinda. e) odborné exkurze - výstava Bydlení a interiéry - DK Liberec - Trendy v nábytkářství přednášky Brno - Fa Sapeli, EXX, koup. Studia Liberec - Fa Hanák, Sýkora Praha - Fa Siemens, Bosch prezentace spotřebičů Liberec - Fa Häfele prezentace nábyt. kování Liberec - Design Block Praha - Pragointerier - Praha - TERMIZO Liberec - Sbírky českého baroka Praha Hradčany, Malá Strana - Moderní výtvarné umění Litomyšl, Hr. Králové, Pardubice - Ameublement et Decoration Paříž - NG Praha, Staré Město Praha (gotika, kubismus) - Severočeské muzeum Liberec - Dům a zahrada Výstaviště Liberec - Furniertechnik - Raspenava - Galerie Zwinger Drážďany.

10 Náklady na exkurze si hradí samotní žáci, a proto jejich účast je rodinách. podmíněna finanční situací v f) spolupráce školy s jinými subjekty - jinými školami a sdruženími - Centrum vzdělanosti Libereckého kraje - Severočeské muzeum, restaurování starožitného nábytku - VŠUP Praha - praktická ukázka a předvedení vybraných technologií studentům VŠ s odbornou přednáškou V UOV - SOU nábytkářské - VŠZ Brno - fakulta dřevařská - učební pomůcky, odb.videopořady, revize normy - Cech čalouníků a dekoratérů konference čalounických odborníků - Konference zástupců odb.dřev.a nábytkářských škol na VŠ v Brně - Hospodářská komora ČR - Pedagog. centrum Liberec setkání učitelů SŠ - Magistrát města Liberce, restaurování čalouněného nábytku z minulého století - Asociace školních sportovních klubů ČR g) další akce pořádané školou - Vernisáž prací žáků SŠTDN v Severočeském muzeu v Liberci, pořádaná ve spolupráci s odbornými pedagogy SOU nábytkářského - Výstava Chvála řemesla (Krajská vědecká knihovna) - Besedy s žáky k problematice závislosti na drogách, patologickému hráčství, prevence AIDS - Dny otevřených dveří h) účast žáků a pedagogů na životě v obci - Mgr. O. Přinda - předseda a trenér odd. orientačního běhu VSK Slavia TU Liberec - Mgr. M. Ševčík - trenér AC Slovan Liberec - Mgr. R. Stránská vokální sdružení BABÍ LÉTO Část VII. Zhodnocení a závěr Činnost školy ve školním roce 2010/11 probíhala bez jakýchkoliv negativních jevů a mimořádných událostí. Po celý školní rok byla výuka zabezpečována stabilizovaným pedagogickým sborem na požadované úrovni. Výuka probíhala podle příslušných pedagogických dokumentů MŠMT ČR. Před začátkem školního roku byl zpracován plán práce školy, plán porad vedení školy a další organizační a metodické materiály. Činnost v průběhu šk. roku probíhala v souladu s plánem a jeho plnění bylo průběžně kontrolováno na poradách vedení školy. Rovněž hospitační a kontrolní činnost vedoucích pracovníků probíhala převážně dle plánu a byla průběžně kontrolována. Na základě hodnocení školy, její úrovně řízení a celkového zabezpečení výchovně vzdělávacího procesu byla krajskou komisí a OŠM Libereckého kraje přiznána nejvyšší možná dotace ve výši 90 % normativu. Můžeme konstatovat, že škola je stabilizovaná a ze strany žáků a jejich rodičů je o studium na naší škole zájem. Součástí výuky jsou i odborné exkurze do našich i evropských galerií (Zwinger, Louvre), účast na prestižních výstavách a veletrzích Ameublement & Décoration v Paříži, Veletrh nábytku ve Vídni a další. Kontakt s evropskými trendy ve výrobě a designu nábytku a interiéru považujeme za prioritní pro další zaměření a orientaci našich žáků.

11 Na základě analýzy výsledků výchovně vzdělávací práce, Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR a Libereckého kraje a změn vyvolaných zákonem 561/2004 Sb. v platném znění se v příštím školním roce chceme zaměřit na výuku podle nových ŠVP, přípravu na nové maturity, zajištění rovného přístupu ke vzdělávání zejména vzhledem k organizaci a průběhu přijímacího řízení a míru integrace a péče o žáky se SVP, preventivní opatření pro zvýšení bezpečnosti a k zajištění úkolů výchovy ke zdraví a k udržitelnému rozvoji, podporu rozvoje klíčových kompetencí dosahovaných prostřednictvím vzdělávacího obsahu, podporu sociálně znevýhodněných žáků, podporu žáků s dyslexií nebo dyskalkulií, podporu přechodu dětí ze ZŠ do SŠ a jejich úspěšnost v 1. ročníku SŠ, podporu udržitelného rozvoje, rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti, zvýšení účinnosti výuky ICT využíváním v ostatních předmětech, další vzdělávání pedagogických pracovníků, snižování absence žáků včasnou informovaností rodičů a zvyšování náročnosti studia a to větším důrazem na domácí přípravu žáků na vyučování a samostatné řešení problémových úkolů. Budoucnost školy a trend dalšího vývoje jsou závislé především na kvalitě přípravy žáků a možnostech jejich kvalitního uplatnění v praxi, výši státní dotace a atraktivnosti oboru. Chceme i v příštím roce pokračovat ve zvyšování náročnosti studia a zaměřit se na zvýšení samostatnosti a odpovědnosti žáků prohloubit jejich schopnost řešení problémů a aplikování vědomostí v praxi a ve větší míře spolupracovat se zaměstnavatelskými subjekty. V Liberci Mgr. Václav Tichý ředitel SŠTDN

12 Střední škola tvorby a designu nábytku, s.r.o. Horská 167, Liberec tel/fax: , Zpráva o hospodaření školy Jako objektivní a nezávislou zprávu o hospodaření školy předkládáme zprávu nezávislých auditorů s přílohou Výkaz zisku a ztráty a Rozvahu k Příloha V Liberci dne Mgr.Václav Tichý ředitel školy

13 Střední škola tvorby a designu nábytku, s.r.o. Horská 167, Liberec tel/fax: , Informace o projednání výroční zprávy o činnosti školy ve školské radě V souladu s 3, odst.d) zákona 306/1999 Sb. v platném znění sděluji, že výroční zpráva školy byla dne projednána ve školské radě bez připomínek. V Liberci dne 7. října 2011 Mgr.Václav Tichý ředitel školy

14 Střední škola tvorby a designu nábytku, s.r.o. Horská 167, Liberec tel/fax: , Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Výroční zpráva za rok 2010/11 Ředitel školy předkládá ve smyslu 18 odst.1 a 2 výše citovaného zákona tuto výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací: a) počet podaných žádostí o informace 0 b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí ve smyslu tohoto zákona 0 c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu nebyl d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů nebyly e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona Běžné informace o činnosti školy a výsledcích výchovně vzdělávací práce byly podávány vedením školy průběžně na poradách vedení, třídních schůzkách a jednáních školní rady. Žádné žádosti o poskytnutí informací ve smyslu uvedeného zákona nebyly předloženy. V Liberci dne 14. února 2011 Mgr.Václav Tichý ředitel školy

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Střední odborné učiliště nábytkářské a Střední odborná škola, s.r.o. P L Á N VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE. na školní rok 2009/2010.

Střední odborné učiliště nábytkářské a Střední odborná škola, s.r.o. P L Á N VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE. na školní rok 2009/2010. Střední odborné učiliště nábytkářské a Střední odborná škola, s.r.o. Horská 167, 460 14 Liberec tel/fax:485121062,482725090 http://www.spsn-lbc.cz e-mail:spsn@iol.cz P L Á N VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE na

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Lektor: RNDr. Jiří Herman, Ph. D., Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše Plán autoevaluačních činností Oblasti evaluace 006/7 007/8 008/9 009/0 Podmínky ke vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIL-31/12-L. Mgr. Václavem Tichým, ředitelem školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIL-31/12-L. Mgr. Václavem Tichým, ředitelem školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA č. j. ČŠIL-31/12-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola tvorby a designu nábytku, s.r.o. Sídlo: Horská 167, 460 14

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2009/2010

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2009/2010 Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do nového šk. roku, příprava úvodních besed Spolupráce s PPP Plzeň, pracoviště Domažlice aktualizace zpráv žáků se SVP Příprava materiálů

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Střední škola uměleckořemeslná a oděvní, s. r. o. Horská 167, 460 14 Liberec

Střední škola uměleckořemeslná a oděvní, s. r. o. Horská 167, 460 14 Liberec Střední škola uměleckořemeslná a oděvní, s. r. o. Horská 167, 460 14 Liberec www.skolakaterinky.cz, tel: 482 360 661, 773 838 473, info@skolakaterinky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA SEMILY Nádražní 213, P. BOX 72, PSČ 513 01 tel.: 481 625 390, ppp.semily@worldonline.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 Zprávu předkládá: Mgr.Věra

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-927/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy a. Zřizovatel školy: Statutární město Brno, Městská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-08. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-08. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-500/07-08 Střední škola tvorby a designu nábytku, s.r.o. Adresa: Horská 167, 460 14 Liberec 17 Identifikátor: 600 010 651

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy PhDr. Helena Úlovcová Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PaedDr. Hynek Pálka ředitel školy Zpracoval: Mgr. Jiří Skříček výchovný poradce PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE 1. Na úseku prevence negativních jevů chování:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Střední průmyslová škola stavební, Brno, Kudelova 8 PSČ: 662 51, tel.: 545 321 210, fax: 545 211 169, IČO: 00559466 Bankovní spojení: Komerční banka Brno-Černá Pole, č. účtu: 99835621/0100 E-mail: sps.kudelova@bm.orgman.cz,

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) 6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) Výsledkem autoevaluace školy je strategický plán na pětileté období, který je též samostatnou přílohou ŠVP a je každoročně vyhodnocován

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-222-02/08-15

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-222-02/08-15 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-222-02/08-15 Základní škola a základní umělecká škola, Dolní Němčí, okres Uherské Hradiště Adresa: Školní

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více