VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy"

Transkript

1 Střední škola tvorby a designu nábytku, s.r.o. Horská 167, Liberec tel/fax: , VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2010/2011 září 2011 Mgr. Václav Tichý ředitel školy Výroční zpráva byla projednána: ve školské radě dne v pedagogické radě dne Najdete nás na stránce

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Část I. Základní charakteristika školy a) Název: Střední škola tvorby a designu nábytku, s.r.o. Sídlo: Horská 167, Liberec 17 IČO: IZO: b) Zřizovatel: Mgr. Václav Tichý, Aloisina výšina 632, Liberec 15 c) Ředitel školy: Mgr. Václav Tichý, Aloisina výšina 632, Liberec 15 d) Všechny druhy a typy škol a školských zařízení, které škola zahrnuje: střední škola - 4leté obory s maturitou ch) Seznam studijních oborů: M/026 Konstrukce a tvorba nábytku - architektura a design interiéru od M/11 Design interiéru od denní studium pro absolventy základních škol 2010/2011 Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na 1 třídu Počet žáků na učitele ,5 10,8 e) Datum zařazení do sítě: Změna právního postavení: k f) Celková kapacita školy a jejich součástí: 150 žáků g) Charakteristika školy: Střední škola tvorby a designu nábytku, s.r.o. byla zapsána do tehdejší Sítě škol MŠMT k jako Soukromá střední průmyslová škola nábytkářská se 4letým oborem s maturitou Nábytkářství. Na základě potřeb praxe a požadavků sociálních partnerů jsme zpracovali vlastní, nové učební dokumenty, které byly rozšířeny o design a navrhování nábytku a interiéru a které byly schváleny MŠMT s platností od počínaje 1. ročníkem. Od nám byl do rejstříku škol MŠMT zařazen obor skupiny Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba M/026 Konstrukce a tvorba nábytku. Od počínaje 1. ročníkem se žáci vzdělávají podle školního vzdělávacího programu Architektura a design interiéru zpracovaného v souladu s M/11 RVP Design interiéru. Škola je umístěna v areálu SOU nábytkářského v CHKO Jizerských hor na okraji Liberce. V tomto areálu jsou umístěny všechny učebny, dílny, domov mládeže pro 180 žáků, tělocvična s posilovnou, hřiště, školní kuchyň a jídelna. Nezbytnou součástí je i technické zázemí, které je tvořeno především kotelnou, uhelnou, čističkou odpadních vod, úpravnou pitné vody, malou vodní elektrárnou o celkovém výkonu 70 KW, autodílnou, elektrodílnou, zámečnickou dílnou atd. Škola úzce spolupracuje s SOU nábytkářským po stránce organizační, personální i materiální. Za dobu své existence škola dosáhla uznání odborné i rodičovské veřejnosti a o studium tohoto oboru mezi žáky ZŠ velký zájem, protože mimo jiné navrhování a design bydlení a interiérů nepodléhá tolik recesi, jak je tomu v některých ostatních profesích. Prezentace školy Škola pravidelně prezentuje výsledky vzdělávací činnosti žáků na vlastních výstavách (Bydlení & Design, Chvála řemesla, Město a řemeslo) a na výstavách pořádaných jinými subjekty (EDUCA, AMOS atd.).

3 Kromě toho se žáci školy pravidelně zúčastňují celostátních kol soutěží a okresních a krajských soutěží a přeborů škol v různých oborech. Za dlouhou dobu své činnosti si škola získala velmi dobré jméno mezi odbornou i rodičovskou veřejností a naši absolventi jsou mezi zaměstnavateli vyhledáváni pro vysokou odbornou úroveň i zodpovědný a seriózní přístup k plnění pracovních úkolů. h) Školská rada Školská rad je tříčlenná, pravidelně se schází a projednává úkoly v souladu s 168 zákona č.561/2004 Sb. a pracuje ve složení: Předseda školské rady: Ing. Pavel Hoidekr Členové: Ing. Lýdia Valentová Riana Langhamrová Kontakty na členy jsou uvedeny na webových stránkách školy. i) Mimoškolní a volnočasové aktivity školy: - Školní rada, studentská rada, rada rodičů - NÚOV, Hospodářská komora - účast na tvorbě učebních dokumentů - Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska, koordinace v rámci okresu, - předseda kontrolní a revizní komise, členství v krajské radě CZESHA - členství v celostátním organizačním výboru odborné profesní soutěže dřevozpracujících oborů Cena juniorů - člen RUDOLFINEA - Sdružení uměleckých řemesel - člen cechu Aranžérů - člen cechu Čalouníků a dekoratérů Výchovné působení a) Prospěch žáků na škole Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Ročník Počet žáků Prospěl Prospěl Neprospěl Opakují s vyznamen. 1.roč roč roč roč Celkem b) Vyloučení žáci a zameškané hodiny Ročník Počet žáků celkem Z toho z prosp.dův. Z toho z dův chování Z jiných důvodů Prům.počet zam.hod/žáka 1.roč ,87 2.roč ,39 3.roč ,41 4.roč ,83 Celkem ,87

4 c) Výsledky maturitních zkoušek Počet žáků Prospěli Prospěli Neprospěli Počet opak. s vyznamen. mat.zkoušku 2010/ c) Snížený stupeň z chování Stupeň chování 2010/2011 Počet Procento ,87 c) Celkový počet neomluvených hodin 2010/ d) Plnění učebních osnov a učebních plánů Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. 2010/2011 ŠVP M/11 Design interiéru / r. Architektura a design interiéru M/026 Konstrukce a tvorba nábytku / r. e) Údaje o přijímacím řízení pro 1. roč. 2010/2011 Počet nově přijatých žáků na SOŠ Celkem Počet nově přijatých žáků 30 Přihlášeno žáků celkem: Talentové zkoušky se konaly dne 3. a. 4. ledna 2011 Žáci byli přijímáni podle předem stanovených kritérií (prospěch ze ZŠ, talentové zkoušky, předložené výtvarné práce a objekty) Výsledky byly zpracovány v programu Bakaláři. Spádovost přijatých žáků školy podle místa bydliště Počet žáků Škola LB JN SM Trutnov CL UL Jih SŠTDN Liberec f) Péče o talentované a zaostávající žáky Talentovaní, manuálně zruční žáci mají možnost pro rozšíření svého uplatnění navštěvovat nepovinný předmět truhlářská výroba. Tento nepovinný předmět probíhá od 1.ročníku. Kromě toho

5 mají tito žáci poslední týden v srpnu v každém ročníku týdenní soustředění v objektu školy. Na závěr studia mohou žáci získat i výuční list v oboru Truhlář. - nepovinný předmět matematika - nepovinný předmět fyzika pro zájemce o studium na VŠ - průběžné konzultace ze všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů Tradičně má velmi dobrou úroveň výchovné poradenství. Našim žákům je věnována pozornost hned od prvních dnů studia. ( ladění" s besedami s pracovníky pedagogicko psychologické poradny a LOCUSU). Pedagogičtí pracovníci jsou stále v úzkém kontaktu s PPP - oddělení pro středoškolskou mládež a preventivně či bezprostředně řeší případné potřeby našich žáků. Vzhledem k narůstajícímu počtu žáků s poruchami učení (dyslexie, dysgrafie ap.) by bylo potřebné zvýšit úvazek pro výchovné poradenství. g) Prevence sociálně-patologických jevů Minimální preventivní program byl zpracován a je každoročně součástí výchovně vzdělávacího plánu školy. Realizace prevence je zajišťována ve spolupráci s organizací MAJÁK, ops.: - využití nabídkových programů preventivního a krizového centra pro I. ročníky SŠTDN (téma drogová problematika), II a III. ročník SŠTDN (téma - sexualita, AIDS) - konzultační hodiny preventisty sociálně patologických jevů - anonymní dotazníková akce týkající se kouření, užívání drog - nástěnky s tématikou sociálně-patologických jevů - možnost zapůjčení literatury s touto tématikou žákům (brožury, letáky) Řešené případy sociálně-patologických jevů Školní rok 2010/ nebylo zjištěno požívání drog u žáků SŠTDN, ani jiné další negativní jevy Vzdělávání školního metodika primární prevence - studium výchovného poradenství na TU Liberec - účast na setkáních výchovných poradců, semináře v rámci porad - účast na školení Úvod do metodiky a první pomoci šikanování na školách h) Uplatnění absolventů 2010/11 Uplatnění absolventů Obor studia Konstr. a tvorba nábytku Počet absolventů Dále studuje VŠ Dále studuje Dále v zaměstnání VOŠ V oboru Různé žáků konalo přijímací zkoušky na vysoké školy. Z toho 5 bylo přijato na dřevařské inženýrství na fakulty do Brna a Prahy nebo na ČVUT, 1 žáky byl přijat do oboru Design prostředí na TU v Liberci, 1 absolvent byl přijat na jinou VŠ. Podle aktuálních údajů z úřadu práce nejsou žádní žáci v evidenci nezaměstnaných. Část III. Údaje o výsledcích kontroly 1. V tomto školním roce byla auditorskou společností ZH Bohemia s.r.o. proveden audit kontrola účetnictví podle 6 zákona 306/1999 Sb. k Závěr: - Výsledek auditu nezjistil žádné pochybení.

6 Část IV. Údaje o pracovnících školy a) Způsobilost a aprobovanost učitelů Celková situace, její hodnocení Způsobilost učitelů teoretické i praktické výuky je dle našeho názoru na srovnatelné úrovni s ostatními SOŠ. U dílenských učitelů je situace zlepšila a příslušní učitelé si chybějící kvalifikaci postupně doplňují. Přehled pedagogických pracovníků Jméno, titul Baudis Daniel Bc. Bobková Eva Mgr. Čermáková Hana Ing. Folprechtová Věra Ing. Hozová Martina Hanáková Kateřina Krausová Kateřina Mg.A Hoidekr Pavel Ing. Kopejsková Marta Mgr. Kleknerová Zuzana Mgr. Kramár Jaroslav Ing. Kraus Petr Ak.mal. Luňáček Jaroslav Ing. Mádlová Jitka ing.arch. Maštálková Jitka PaedDr. Rajchertová Dagmar Mgr. Horák Jiří Bc.A. Opálka Libor Ing. Pražáková Ludmila Ing.arch. Přinda Oldřich Mgr. Stránská Romana Mgr. Ševčík Milan Mgr. Urbánková Věra Mgr. Valentová Lýdia Ing. Belšán David Čihák Karel Kulhánek Václav Schöler Roman vyuč. předmět DNA NJ EKO, CHE TV AJ AJ VPA odborné předměty AJ DVK ICT FKR, PIS odborné předměty DNA, NNI PaedDr. NJ VPA odborné předměty NNI TV ČJL MAT, TV OBN odborné předměty Praxe Praxe Praxe Praxe g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Typ kurzu Počet zúčast. pracovníků DPS 1 Nové maturity 17 Výchovné poradenství 1 RVP a ČJL 2 Podrobnější informace o účasti pedagogů na dalším vzdělávání - seminář matematiky a fyziky M. Ševčík, \j. Maštálková - Obecné: Řešení problémových jevů ve škole - X.07, Individuální přístup k žákům - Blum - Nábytkové kování /prezentace firmy s instalací nabídkových panelů ve škole/

7 - CNC stroje fa Havelka J. Kramár - Školení metodiků prevence H. Čermáková - Tvůrčí psaní aneb jak se naučit vyprávět příběhy s radostí R Stránská - Metody a strategie kritického myšlení v hodinách CJL R. Stránská - pravidelné schůzky vých. poradců H. Čermáková - Příprava ke státní maturitě vyučující Čj, AJ, NJ - Interaktivní tabule v rámci projektu DVPP Část VI. Další údaje o škole 1. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Vzhledem k přípravě na nové maturity se škola nezapojila do rozvojových a mezinárodních programů. 2. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Škola se zapojila do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení-viz tabulka 3. Předložené a realizované projekty školy Škola se podílela společně s SOU nábytkářským na přípravě a realizaci projektů: - e learning v školách s technickým zaměřením - UNIV 2 Kraje 4. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Škola úzce spolupracuje se zaměstnavateli při tvorbě ŠVP, při realizaci závěrečných zkoušek, při zajištění provozních praxí. 5. Základní údaje o hospodaření školy viz zpráva o hospodaření 6. Vlastní hodnocení V průběhu školního roku 2010/2011 bylo podle schválené struktury a organizace zpracováno vlastní hodnocení školy. Výsledek vlastního hodnocení byl projednán na pedagogické radě. Součástí VH jsou i výsledky testů VEKTOR společnosti Scio. Vlastní hodnocení školy provádí škola jednou za 3 roky. 7. Projekt Vektor Žáci jsou testováni v projektu Vektor v prvním ročníku a potom ve třetím ročníku. Společnost SCIO zpracuje testy, porovná je a určí tzv. přidanou hodnotu každého žáka i školy celkem i v jednotlivých předmětech. Porovnáním hodnoty přidané hodnoty s testovanými školami v ČR lze hodnotit efektivitu vzdělávání bez ohledu na vstupní úroveň žáků. Tím je možné objektivně zjistit účinnost výchovně vzdělávacího procesu v hlavních, maturitních vyučovacích předmětech. Vyhodnocení a zpracování výsledků testů zajišťuje SCIO. 8. Rámcový a školní vzdělávací program V průběhu školního roku zpracovali pedagogičtí pracovníci školní vzdělávací program Architektura a design interiéru v souladu s RVP M/11 Design interiéru. Výuka podle ŠVP byla zahájena k Školská rada V průběhu školního roku pracovala Školská rada v souladu s 167 a 168 zákona 561/2004Sb. Zápisy ze zasedání školské rady jsou k nahlédnutí v sekretariátu školy. V listopadu 2009 proběhnou volby do školské rady.

8 10. Studentská rada Již tradičně má na naši škole kladnou odezvu studentská rada. I ve školním roce 2010/2011 se podle potřeby scházeli zástupci jednotlivých tříd s vedením školy a projednávali otázky, které řešily aktuální potřeby a připomínky žáků i vedení školy. Práce studentské rady byla také žáky velmi kladně hodnocena v anketě a Swot analýze zaměřené k vlastnímu hodnocení školy. 11. Další akce a aktivity školy a) mimoškolní aktivity, zájmová činnost, kroužky - kroužek práce na PC V průběhu školního roku byla rozšířena nabídka pro zájmovou činnost a žáci mohli navštěvovat kroužky, vedené VMV nohejbal kopaná posilování odbíjená basketbal florbal stolní tenis keramický kroužek estetický kroužek c) účast školy v soutěžích - Středoškolský pohár v atletice září 2010 okresní kolo družstev 4. místo chlapci 3. místo dívky - Horská kola září Přespolní běh říjen místo chlapci 1. místo dívky - Plavání okresní kolo družstva listopad Horolezení na umělé stěně krajský přebor listopad místo jednotlivci - Floorbal účast v okres. kole únor Basketbal účast v okres. kole březen Stolní tenis turnaj jednotlivců březen Volejbal-turnaj smíšených družstev duben Plavání přebor soukromých škol duben Volejbal-turnaj smíšených družstev duben místo - Memoriál Z. Krejčové duben Běh olympijského dne červen Matematická soutěž celost. Kolo březen 2011 SŠTDN pracuje jako spolupořadatel náborových závodů v orient. běhu, spolupořadatel okresního a krajského finále v orient. běhu s OOB Slavia TU Liberec

9 c) soutěže v rámci školy - Cena Juniorů odborná profesní soutěž - školní kolo - Třídní a celoškolní kolo soutěže v poznávání dřevin - Lyžařské závody v rámci LVVZ pro třídu 1.P - Turnaj v malé kopané v průběhu šk. roku d) akce (odborné, kulturní, sportovní) pořádané školou nebo akce, kde škola zajišťovala účast Divadelní představení : - Studenti píší noviny MF Dnes - Sen noci svatojánské DFXŠ - Hra o lásce a smrti DFXŠ Malé divadlo - Zrzavý Orm Naivní divadlo - Králova řeč - Cinestar Vých. poradenství: - Harmonizační dni program Střevlík pro 1.P září Protidrogová prevence - ve SVP pro 1. ročník program na téma drogy, prosinec 2010 preventivní program v SVP na téma vztahy ve třídě pro 1. ročník - Besedy s pracovnicí Úřadu práce v Liberci pro maturitní třídu květen Třídní vztahy, vzdělávání, Facebook 2. P duben, květen Květinový den boj proti rakovině květen Nadace Euronisa účast na sbírkové akci červen Dny otevřených dveří - Educa Liberec včetně doprovodných programů a praktickými ukázkami z odborného výcviku pro obor aranžér, čalouník, čalounice pro obor truhlář pro výrobu nábytku - Výstava vzdělávání Jablonec n. Nisou, Děčín, Mladá Boleslav, Varnsdorf, Turnov, Ústí n. Labem, Česká Lípa, Rumburk Kulturní, sportovní akce a soutěže a výchovné poradenství jsou kvalitně zajišťovány především díky odbornému a obětavému přístupu některých vyučujících např. Mgr. V. Urbánková, Mgr. R. Stránská, Mgr. Z.Kleknerová, vých. poradkyně Ing. H. Čermáková, Mgr. O.Přinda. e) odborné exkurze - výstava Bydlení a interiéry - DK Liberec - Trendy v nábytkářství přednášky Brno - Fa Sapeli, EXX, koup. Studia Liberec - Fa Hanák, Sýkora Praha - Fa Siemens, Bosch prezentace spotřebičů Liberec - Fa Häfele prezentace nábyt. kování Liberec - Design Block Praha - Pragointerier - Praha - TERMIZO Liberec - Sbírky českého baroka Praha Hradčany, Malá Strana - Moderní výtvarné umění Litomyšl, Hr. Králové, Pardubice - Ameublement et Decoration Paříž - NG Praha, Staré Město Praha (gotika, kubismus) - Severočeské muzeum Liberec - Dům a zahrada Výstaviště Liberec - Furniertechnik - Raspenava - Galerie Zwinger Drážďany.

10 Náklady na exkurze si hradí samotní žáci, a proto jejich účast je rodinách. podmíněna finanční situací v f) spolupráce školy s jinými subjekty - jinými školami a sdruženími - Centrum vzdělanosti Libereckého kraje - Severočeské muzeum, restaurování starožitného nábytku - VŠUP Praha - praktická ukázka a předvedení vybraných technologií studentům VŠ s odbornou přednáškou V UOV - SOU nábytkářské - VŠZ Brno - fakulta dřevařská - učební pomůcky, odb.videopořady, revize normy - Cech čalouníků a dekoratérů konference čalounických odborníků - Konference zástupců odb.dřev.a nábytkářských škol na VŠ v Brně - Hospodářská komora ČR - Pedagog. centrum Liberec setkání učitelů SŠ - Magistrát města Liberce, restaurování čalouněného nábytku z minulého století - Asociace školních sportovních klubů ČR g) další akce pořádané školou - Vernisáž prací žáků SŠTDN v Severočeském muzeu v Liberci, pořádaná ve spolupráci s odbornými pedagogy SOU nábytkářského - Výstava Chvála řemesla (Krajská vědecká knihovna) - Besedy s žáky k problematice závislosti na drogách, patologickému hráčství, prevence AIDS - Dny otevřených dveří h) účast žáků a pedagogů na životě v obci - Mgr. O. Přinda - předseda a trenér odd. orientačního běhu VSK Slavia TU Liberec - Mgr. M. Ševčík - trenér AC Slovan Liberec - Mgr. R. Stránská vokální sdružení BABÍ LÉTO Část VII. Zhodnocení a závěr Činnost školy ve školním roce 2010/11 probíhala bez jakýchkoliv negativních jevů a mimořádných událostí. Po celý školní rok byla výuka zabezpečována stabilizovaným pedagogickým sborem na požadované úrovni. Výuka probíhala podle příslušných pedagogických dokumentů MŠMT ČR. Před začátkem školního roku byl zpracován plán práce školy, plán porad vedení školy a další organizační a metodické materiály. Činnost v průběhu šk. roku probíhala v souladu s plánem a jeho plnění bylo průběžně kontrolováno na poradách vedení školy. Rovněž hospitační a kontrolní činnost vedoucích pracovníků probíhala převážně dle plánu a byla průběžně kontrolována. Na základě hodnocení školy, její úrovně řízení a celkového zabezpečení výchovně vzdělávacího procesu byla krajskou komisí a OŠM Libereckého kraje přiznána nejvyšší možná dotace ve výši 90 % normativu. Můžeme konstatovat, že škola je stabilizovaná a ze strany žáků a jejich rodičů je o studium na naší škole zájem. Součástí výuky jsou i odborné exkurze do našich i evropských galerií (Zwinger, Louvre), účast na prestižních výstavách a veletrzích Ameublement & Décoration v Paříži, Veletrh nábytku ve Vídni a další. Kontakt s evropskými trendy ve výrobě a designu nábytku a interiéru považujeme za prioritní pro další zaměření a orientaci našich žáků.

11 Na základě analýzy výsledků výchovně vzdělávací práce, Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR a Libereckého kraje a změn vyvolaných zákonem 561/2004 Sb. v platném znění se v příštím školním roce chceme zaměřit na výuku podle nových ŠVP, přípravu na nové maturity, zajištění rovného přístupu ke vzdělávání zejména vzhledem k organizaci a průběhu přijímacího řízení a míru integrace a péče o žáky se SVP, preventivní opatření pro zvýšení bezpečnosti a k zajištění úkolů výchovy ke zdraví a k udržitelnému rozvoji, podporu rozvoje klíčových kompetencí dosahovaných prostřednictvím vzdělávacího obsahu, podporu sociálně znevýhodněných žáků, podporu žáků s dyslexií nebo dyskalkulií, podporu přechodu dětí ze ZŠ do SŠ a jejich úspěšnost v 1. ročníku SŠ, podporu udržitelného rozvoje, rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti, zvýšení účinnosti výuky ICT využíváním v ostatních předmětech, další vzdělávání pedagogických pracovníků, snižování absence žáků včasnou informovaností rodičů a zvyšování náročnosti studia a to větším důrazem na domácí přípravu žáků na vyučování a samostatné řešení problémových úkolů. Budoucnost školy a trend dalšího vývoje jsou závislé především na kvalitě přípravy žáků a možnostech jejich kvalitního uplatnění v praxi, výši státní dotace a atraktivnosti oboru. Chceme i v příštím roce pokračovat ve zvyšování náročnosti studia a zaměřit se na zvýšení samostatnosti a odpovědnosti žáků prohloubit jejich schopnost řešení problémů a aplikování vědomostí v praxi a ve větší míře spolupracovat se zaměstnavatelskými subjekty. V Liberci Mgr. Václav Tichý ředitel SŠTDN

12 Střední škola tvorby a designu nábytku, s.r.o. Horská 167, Liberec tel/fax: , Zpráva o hospodaření školy Jako objektivní a nezávislou zprávu o hospodaření školy předkládáme zprávu nezávislých auditorů s přílohou Výkaz zisku a ztráty a Rozvahu k Příloha V Liberci dne Mgr.Václav Tichý ředitel školy

13 Střední škola tvorby a designu nábytku, s.r.o. Horská 167, Liberec tel/fax: , Informace o projednání výroční zprávy o činnosti školy ve školské radě V souladu s 3, odst.d) zákona 306/1999 Sb. v platném znění sděluji, že výroční zpráva školy byla dne projednána ve školské radě bez připomínek. V Liberci dne 7. října 2011 Mgr.Václav Tichý ředitel školy

14 Střední škola tvorby a designu nábytku, s.r.o. Horská 167, Liberec tel/fax: , Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Výroční zpráva za rok 2010/11 Ředitel školy předkládá ve smyslu 18 odst.1 a 2 výše citovaného zákona tuto výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací: a) počet podaných žádostí o informace 0 b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí ve smyslu tohoto zákona 0 c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu nebyl d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů nebyly e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona Běžné informace o činnosti školy a výsledcích výchovně vzdělávací práce byly podávány vedením školy průběžně na poradách vedení, třídních schůzkách a jednáních školní rady. Žádné žádosti o poskytnutí informací ve smyslu uvedeného zákona nebyly předloženy. V Liberci dne 14. února 2011 Mgr.Václav Tichý ředitel školy

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2002/2003. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2002/2003. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2002/2003 Obchodní akademie, IČO - 467 479 66 IZO - 000 082 252 tel. : +420 485 106 143 tel./fax : +420 485 105 120 e-mail : info@oalib.cz http://www.oalib.cz/

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2001/2002. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2001/2002. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2001/2002 Obchodní akademie, IČO - 467 479 66 IZO - 000 082 252 tel. : 485 106 143 tel./fax : 485 105 120 e-mail :info@oalib.cz http://www.oalib.cz/ Výroční

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Základní škola Proseč, okres Chrudim. Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.

Základní škola Proseč, okres Chrudim. Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec. Základní škola Proseč, okres Chrudim Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.cz PLÁN PROTIDROGOVÉ PREVENCE pro školní rok 2014/ 2015 OBSAH

Více

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Základní škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Zpráva je vypracována

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Zpracoval: Ing. Marie Večeřová, výchovný poradce a metodik prevence Schválil: Ing.Bc. Vladimír Janus, ředitel

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

!! " " " Zpracoval : % & ' ( # $ V Zábřehu dne )

!!    Zpracoval : % & ' ( # $ V Zábřehu dne ) !!""" Zpracoval : #$% &'( V Zábřehu dne ) 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 1.1. Základní údaje :...3 2. PŘEHLED STUDIJNÍCH OBORŮ a učebních plánů...3 2.1. Studijní obory...3 2.2. Počet tříd...4 3. PŘEHLED

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Střední odborné učiliště Jana Tiraye,Tyršova 239, Velká Bíteš Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Velká Bíteš, červen 2008 Ing. Marie Šabacká ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn stanovuje podrobnosti organizačního zajištění a postupů při vzdělávání žáků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Kamila Venháčová Město Hlučín Městský úřad, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín Příslušný školský úřad:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Kamila Venháčová Město Hlučín Městský úřad, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín Příslušný školský úřad: Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 145 097/99-011102 Signatura: an5cs107 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Opava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Hlučín, Tyršova 2 Tyršova

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace KONCEPCE ROZVOJE OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÉ ŠKOLY S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY 2014 2015 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, p. o. Masarykova 1313, 735 14 Orlová-Lutyně budova B, Polní 964. Preventivní program

Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, p. o. Masarykova 1313, 735 14 Orlová-Lutyně budova B, Polní 964. Preventivní program Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, p. o. Masarykova 1313, 735 14 Orlová-Lutyně budova B, Polní 964 Preventivní program školní rok 2013/2014 OBSAH : 1. Výchozí podmínky 2. Cíle preventivního programu

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více