Děti umí zatočit s odpadem často lépe než jejich rodiče PŘI EKOSHOW SI ROZŠÍŘILO NA NÁMĚSTÍ VĚDOMOSTI PŘES TŘI STA ŽÁKŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Děti umí zatočit s odpadem často lépe než jejich rodiče PŘI EKOSHOW SI ROZŠÍŘILO NA NÁMĚSTÍ VĚDOMOSTI PŘES TŘI STA ŽÁKŮ"

Transkript

1 Číslo 35/Ročník 20 16/9/2009 Základnímu školství chybí mladí učitelé a finance, říká odstupující ředitel Halló SEDLEC-PRČICE - Miroslav Halló se po šesti letech vzdal funkce ředitele školy v Sedlci Prčici. Proč? - zeptali jsme se jej v rozhovoru. Co je důvodem odchodu? Důvodů je více. Osobní i pracovní. Víceméně šest let života jsem věnoval vedení základní a mateřské školy. Řekl bych, že jsem žil pro školu, víc než týden dovolené vcelku byl vzácností. Nevím, jestli je obecně známé, jakou má ředitel náplň práce, odpovědnost. Za děti, žáky, všechny zaměstnance, které zaměstnává, budovy, vzdělává(pokračování na str. 2) Děti umí zatočit s odpadem často lépe než jejich rodiče PŘI EKOSHOW SI ROZŠÍŘILO NA NÁMĚSTÍ VĚDOMOSTI PŘES TŘI STA ŽÁKŮ Cena 10 Kč Kompletní dodávka a montáž střech a nákladní doprava STŘECHY - JEŽEK Hejsek Josef Ježek Jaroslav Chwastek Vladimír Jaroslav Ježek, mob.: Ufozáhada je rozřešena! SEDLČANY - Tajemných sedm těles spatřila na obloze 23. srpna Eva Krausová a Miroslav Holcman ze Sedlčan. Ten se snažil zářící objekty také zachytit fotoaparátem (viz snímek). Oba pozorovatelé porovnávali žhavé koule na obloze s velikostí letícího letadla a usuzovali, že mají značnou velikost. Jak je ale sedlčanský ufolog Petr Hochmaul upozornil, odhady velikosti i vzdálenosti jsou večer (pokračování na str. 3) Přes tři sta dětí se vystřídalo ve středu 9. září dopoledne u stanů, které postavili na sedlčanském náměstí aktéři ekoshow firmy Elektrowin. Sedlčany byly jedním z osmdesáti míst jejich turné, kdy pořadatelé upozorňují, že třídění odpadu má smysl. Více na straně 16. Foto: Marie Břeňová Jak zvládají Sedlčanské strojírny krizi? SEDLČANY Ladislav Filip (na snímku), ředitel Sedlčanských strojíren, na otázku, jak se firmě daří vyrovnávat s hospodářskou krizí, odpovídá: Je to pro nás také složité, protože nás krize postihla v nejbližších oblastech - ve strojírenství a stavebnictví. Obojí se zbrzdilo a výrobci stavebních strojů všude ve světě, nejen my, jsme v těžké situaci. Nákupy stavebních strojů klesly. Snažíme se reagovat tak, že děláme speciální výtahy a poměrně se nám s nimi daří prosadit. Jde například o výtahy do speciálních objektů. Vysvětluje, že se podnik snaží udržovat styky se svými odběrateli z jiných oborů. Strojírny například dělají zakázky pro italskou firmu, která vyváží do celého světa. Daří se nám i v oblasti půjčování (pokračování na str. 3)

2 2 strana ŠKOLSTVÍ Základnímu školství chybí mladí učitelé a finance, říká odstupující ředitel Halló (dokončení ze str. 1) ní, bezpečnost. V dnešní době je běžné, že člověk změní za život několik zaměstnání; třeba najdu i takovou práci, která bude mít větší podporu ze strany rodičů, úřadů, veřejnosti. Odcházím do kraje Oty Pavla, k Berounce, ke hradu Křivoklát. Co se během vašeho vedení na škole změnilo a povedlo? Práce ředitele školy je především vedení lidí, proto výsledky školy nejsou jen prací ředitele. Myslím, že se učitelkám mateřské školy a pedagogům základní školy podařilo sestavit pěkné školní vzdělávací programy. Rodiče přihlašují do mateřské a základní školy své děti s důvěrou, že jsme schopni jim poskytnout kvalitní vzdělání, žáci školy, kteří již ze školy odešli, mají ve středním vzdělávání dobré výsledky. Zlepšilo se technické zázemí pro výuku, modernizovalo se vybavení mateřské školy nové kuchyňky, nábytek, záchody, v základní škole počítačová učebna, vznikla jazyková učebna, multimediální učebna, posilovna, celá budova má rozvody Internetu, zaveden školní rozhlas. Pokud jde o venkovní prostory, velmi nám pomohla spolupráce se Zdeňkem Sedláčkem, za pomocí dotací bylo vytvořeno nové herní zázemí pro mateřskou i základní školu, venkovní učebna, běžecká a překážková dráha. Město Sedlec-Prčice poskytovalo na tyto projekty finanční spoluúčast. Velký kus práce na venkovním zázemí udělal pan školník Jaromír Horák. Z dotace ministerstva školství byl postaven skleník. Škola má kamerový systém a díky pomoci pana Antonína Podzimka lepší zabezpečovací systém. Třídíme odpady, jsme zapojeni do ekologických projektů, rozšířili jsme nabídku mimoškolní činnosti. Můžeme nabídnout veřejnosti nejen zařízenou tělocvičnu a posilovnu, ale i odborné učebny včetně lektorů. Těší mě, že všechny kontroly, které za dobu mého vedení školy proběhly, při tom všem, za co ředitel školy zodpovídá, nezjistily podstatné závady. Jaké problémy čekají vašeho nástupce? Záleží na tom, kdo po konkurzu bude vybrán a jmenován M. Halló vzbudil rozruch, když náhle z postu ředitele odešel. Foto: -pete- ředitelem školy. Část problémů vyplývá z náplně práce školy, školky, jídelny; část z toho, co bude chtít nový ředitel ve škole změnit, vylepšit. Každá ze součástí organizace má své potřeby. Pokud jde o výuku, stále se snižuje počet žáků školy, obsadit aprobovaně výuku všech předmětů je stále těžší. Stavebně technický stav budov ZŠ i MŠ není dobrý. Osobně bude muset nový ředitel počítat s větší ztrátou soukromí i přátel. Jestliže bude svou práci dělat poctivě, tak i se ztrátou klidu a osobního volna o víkendech a dovolené. Jak hodnotíte současné školství? Základnímu školství chybí mladí nastupující učitelé a finance na lepší zajištění základního vzdělávání. Jestliže je základní školní docházka povinná, mám za to, že vše, co s ní souvisí, by stát měl plně zabezpečit, aby se školy a zřizovatelé nemuseli neustále na krajském úřadu doprošovat a zdůvodňovat finanční zajištění základního vzdělávání. Během doby, kdy jsem vedl školu, jsem několikrát přes úřad práce, vysoké školy a inzeráty sháněl kvalifikované učitele. Z vysokých škol odezva nebyla, z úřadu práce se o práci zajímalo několik učitelek, ale vždy jsme po krátké době poznali, proč byly evidovány na úřadu práce, byly něčím jiné a ve vyučovacím procesu s nimi byly problémy. V dnešní spotřební společnosti chybí školství i vzdělávání větší vážnost a prestiž. Rodiče některých žáků častěji nekriticky obhajují své děti, které se ve škole chovají problematicky. Tak jako jejich děti ubližují a omezují jiné žáky školy, tak jejich rodiče obviňují a napadají učitele. Střední školy velmi snížily své nároky na přijímání žáků ke střednímu vzdělávání, bez zkoušek se na ně běžně dostanou žáci se známkami dostatečnými. To velmi snižuje motivaci žáků a znehodnocuje práci učitelů. Jaká byla spolupráce školy s městem? Zřizovatelem školy je město Sedlec-Prčice. Předpokládal bych, že školu bude město podporovat. Ne vždy jsem při své práci měl pocit, že tomu tak opravdu je. Město přispívá na provoz školy téměř stejnou částku jako před šesti lety i přesto, že se zvedly téměř všechny provozní náklady, ceny energií, zavedlo se stočné. V roce 2003 to bylo 2, 67 milionu, v roce 2009 je dotace ve výši 2, 8 milionu korun. V roce 2004 jsme se souhlasem zastupitelstva ušetřili peníze z provozu na plat dalšího učitele, abychom neměli v některých vyučovacích hodinách 40 a více dětí a zkvalitnili výuku. Město zareagovalo snížením dotace na provoz o více než ušetřenou částku v dalším roce, a tím nám situaci ještě zhoršilo. Připomenu tahanice o vypínání veřejného osvětlení v zimě v sedm hodin ráno a návrhy, aby si děti svítily na cestu do školy a školky baterkami. Vybudování nového areálu škol pro děti a zaměstnance ústavu z jetřichovského zámku, se kterým také město muselo souhlasit, sice přineslo nějaké pracovní příležitosti, ale myslím si, že se zhoršila situace pro místní děti i obyvatele, a to nejen při vycházkách na Ježovku. Řešili jsme s policií krádež kola před školou, které vzal klient z areálu, odpadky z pytlů, které si klienti přinesli z města, aby z nich vybírali špačky cigaret, nám létaly po pozemku. Žákyně školy si stěžovaly na napadení klienty na hřišti na Starce. Běžné je, že klienti nadávají dětem při pohybu po městě, hledají způsoby, jak se obohatit. Oplocení areálu škol směrem k budově naší základní školy bylo podmínkou ve stavebním řízení. Klienti ho na několika místech porušili. Snažil jsem se jejich pohyb před školní budovou eliminovat tím, že jsem na zasedání zastupitelstva, které bylo na jaře, připomínkoval špatný stav oplocení. Byla mi přislíbena pomoc. Telefonicky mě také ředitel areálu škol informoval, že čekal, až rozmrzne zem, aby oplocení mohli opravit. Je pomalu podzim, oplocení je poškozené a zem v našich krajích dávno rozmrzla. Osobně mě mrzí, že za roky práce pro školu město nenašlo odpovídající osobní ani finanční ocenění mojí práce. Při některých zasedáních zastupitelstva bylo jen řečeno, že dělám práci dobře, v několika zápisech rady města je napsáno, že byla schválena odměna řediteli školy, ale nikdy ji nefinancovalo město ze svých prostředků, jak je jinde obvyklé. Tuto schválenou odměnu jsem si mohl vyplatit, pokud na ní v mzdových prostředcích od krajského úřadu po vyplacení odměn zaměstnancům vůbec zbylo. Ale když něco město navíc potřebovalo, ředitel udělal, zařídil. Myslím si, že jsem pro školu udělal ne zrovna málo, věnoval jí spoustu času, energie. Školu jsem předával 24. srpna. Chcete něco závěrem vzkázat čtenářům? Především bych chtěl poděkovat všem lidem, na které jsem se mohl při své práci spolehnout. V srdci mám uchované příjemné okamžiky, milé lidičky, krásné chvíle. Budu vzpomínat na děti, žáky, kterým jsem, doufám, předal kousek vědění, budu vzpomínat na tento kraj, kde jsem prožil kus svého života. -pete- Dne 11. září by Václav Joch oslavil 58. narozeniny. Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte se mnou. Přítelkyně Naďa

3 ZPRAVODAJSTVÍ strana 3 Jak zvládají Sedlčanské strojírny krizi? SEDLČANY - Měřič rychlosti v Havlíčkově ulici se přestěhuje o několik kroků dál. Koruna stromu poporostla a brání výhledu na něj. Přemístění je závislé i na zdroji elektřiny, poznamenal místostarosta Sedlčan Miroslav Hölzel. Na otázku, zda při přesazování není možné umístit měřič rychlosti také na výjezdu ze Sedlčan, tedy i z druhé strany, poznamenal: Představuje to statisícové náklady. Podstatnější je vzhledem k bezpečnosti města měřič při vjezdu. Překvapila mě některá zahořklá slova pana magistra Halló v rozhovoru. Mohu se zcela s čistým svědomím uvést, že veškeré problémy, které jako ředitel školy předložil k řešení do jednání rady či zastupitelstva, byly s plnou vážností a odpovědností projednávány, ať se jednalo o provozní problémy s kulturním zařízením, knihovnou a náklady za energie v těchto prostorách, nebo odstraňování zjištěných závad Jsou bohužel situace, kdy nejde problém řešit obratem buď s ohledem na časovou, nebo finanční náročnost. Nebudu hodnotit pohled M. Halló na osobní a finanční ocenění jeho práce. Finanční ohodnocení každého pracovníka školy, ředitele nevyjí- (dokončení ze str. 1) stavebních strojů, dodává ředitel Sedlčanských strojíren. Na krizi jsme zareagovali šetřením v několika oblastech. Omezili jsme investice. Prvních pět měsíců roku jsme dělali všichni za sníženou mzdu. Dohodli jsme se na tom s odbory. Průměrná mzda za toto období oproti minulému roku u nás klesla o více než 2000 korun. Dále jsme neobnovili smlouvy s pracovníky, kteří u nás byli na brigádě nebo pro nás pracovali externě. Museli jsme se rozloučit také s lidmi, kteří u nás pracovali a byli již v důchodovém věku, vysvětluje. Všichni kmenoví pracovníci ale u nás zůstali a co do počtu zaměstnanců a objemem práce jsme se dostali na úroveň roku 2004, dodává ředitel. Rozdávat výpovědi se prý firma v současné době nechystá. Dostali jsme několik dalších zakázek, které by měly zajistit práci do konce roku jak výtahů, tak doplňkové výroby. Máme jako v minulosti zakázky na několik měsíců dopředu. Rozdíl oproti minulým rokům je ten, že jsme dříve věděli, že záleží jen na nás, jak se dokážeme prosadit. Měřič se přestěhuje o několik kroků dál Ukazatelé rychlosti určitý preventivní význam mají, ale ne u řidičů, kteří rychlost vysoce převyšují a nerespektují ani účinnější semafory. Přejedou na červenou za cenu, že riskují sankci, uvedl. Potvrdil, že semafory, které jsou také na příjezdových komunikacích do Sedlčan, dopravu jednoznačně zklidnily, měřiče již méně. Měřiče spíš ukazují statistiku, kolik lidí překračuje rychlost a o kolik, protože každý vjezd automobilu je zaznamenán na počítači, připomínal místostarosta. -mb- Ufozáhada je rozřešena! Starostka Jeřábková nabízí na odchod ředitele pohled z druhé strany maje, je stanoveno vždy v souladu s platnou legislativou zákoníkem práce a nařízením vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách podle zařazení do platové třídy a stupně při splnění podmínek nastavených pro toto zařazení. Tyto zákonné normy a postupy však jako ředitel školy velice dobře zná. Pokud jde o výplaty odměn, tak postup, který celé roky město volilo, tedy vyplácení ze mzdových prostředků organizace školy, je zcela standardní a obvyklý. Přes všechno uvedené však platí jedno staré moudro: Dovolím si pouze to, na co (dokončení ze str. 1) dost problém. Řekl jim také svoji domněnku, že jde o specielní balóny. Měl pravdu. Nešlo o pozdrav z vesmíru, ale o balóny, které vypustil na oslavu synových narozenin sedlčanský DJ Sláva Bloch (na snímku). Balóny se podobají spíš horkovzdušným než pouťovým balonkům. Velikost je různá. Já jsem pouštěl standardní velikost 40 na 80 centimetrů, které člověk sám dokáže zapálit. Obrovský druh je jambo, na to jsou potřeba tři lidi, ty až tady budu zkoušet... (Smích) Bloch uvedl, že jde o dovoz z Honkongu, výška jejich letu prý závisí na tlaku a povětrnostních podmínkách. mám. A o financích města i školy to platí dvojnásob. Město, jako zřizovatel nefinancuje mzdové prostředky (to je řešeno prostřednictvím kraje), ale hradí provozní náklady školy. V rozpočtu města je skutečně pro letošní rok vyčleněna částka 2,8 miliónů korun, stejně jako v roce loňském, což z mého pohledu není málo. Skutečností také ale je, že například spoluúčasti k dotacím na realizaci projektů v areálu školy hradilo město mimo tyto provozní prostředky, stejně jako náklady za energie v kulturním sále a knihovně, které jsou od roku 2009 placeny z rozpočtu města. Nechci dlouze V současnosti i stavební firmy v největších zemích, kam jsme dodávali, staví daleko méně, a proto úspěšnost prodeje výrobků není jen v našich rukou, uvádí dále ředitel. V současné době opět zaměstnanci Sedlčanských strojíren pracují na plné mzdy. V současné době jedeme na jednu směnu v normálním režimu, ale byla období, kdy lidé museli šturmovat, říká. Sedlčanské strojírny letos omezily výdaje i nižší prezentací na veletrzích. Zúčastnily se na jaře veletrhu v Moskvě, kde byly náklady hrazeny především ruským partnerem. Byli jsme na menší výstavě v Bratislavě. Před sebou máme ještě významnou akci chceme se zúčastnit veletrhu ve Vietnamu, který je pro nás obchodně zajímavý. Příští rok nás čeká světová výstava v Mnichově, poznamenává. Na konec září připravují Sedlčanské strojírny prezentační akci pro firmu Peri, kterou budou zastupovat v regionu. Je to veliká firma vyrábějící lešení, nekonkurujeme si a máme společný zájem o spolupráci, přibližuje ředitel. Marie Břeňová Mají speciální řekněme knot, který je osvětlí. Letí ve výšce až 1600 metrů. Když chytnou rychlý proud, tak zrychlí, vysvětlil. Chtěl jsem původně, aby balóny přeletěly náměstí, uhnuly si to ale nad uhelné sklady. Mého syna zlobilo, že jich bylo pozorováno sedm, když jich bylo osm - tolik, kolik mu je let, dodal Bloch. -mb- hodnotit přístup nejen stávající rady a zastupitelstva, ale i těch předchozích k naší škole, jsem ale přesvědčena, že při objektivním zhodnocení nebyl a není nijak macešský. V čele školy nyní stojí Miroslava Polidarová, která byla zřizovatelem do doby nástupu nového ředitele na tento post jmenována. Patří jí poděkování, že toto břímě přijala s vstřícností. Jmenování nového ředitele závisí na výsledku konkurzního řízení, které se uskuteční na konci září. Miroslava Jeřábková, starostka Sedlce - Prčice

4 4 strana Z REGIONU KAZATEL MIROSLAV BÍSEK ZVE NA BĚH, JEHOŽ VÝTĚŽEK POMŮŽE LIDEM POSTIŽENÝM POVODNĚMI Miliardář Passer nechá vysvětit ve Štětkovicích modlitebnu, představí park Drama věků ŠTĚTKOVICE Mediálně známý miliardář Radim Passer, který ve Štětkovicích nechal postavit novou budovu obecního úřadu a obchod, má na kontě další počin. Nechal zde vybudovat modlitebnu a relaxační park. Slavnostní otevření a vysvěcení kaple plánuje na sobotu 3. října a park bude oficiálně představen následující den. Informoval nás o tom podrobněji v rozhovoru Miroslav Bísek. Upřesníte program? Začne od 10 hodin slavnostní bohoslužbou s vysvěcením modlitebny, od 14 hodin bude raut a Den otevřených dveří, aby se mohli přijít podívat i lidé, kteří nebyli na bohoslužbě; a od 18 hodin bude koncert hudební skupiny Naděje. Další akcí navážeme hned v neděli 4. října od 15 hodin. Má název Běháme pro druhé a uskuteční se v novém parku, který nechal Radim Passer postavit. Budou připraveny tři trasy od symbolického kolečka, přes trasu pro zdatnější, která bude kolem půl kilometru, až po vytrvaleckou trať v délce kilometru. Zápisné bude dobrovolné, výtěžek akce půjde na pomoc lidem postiženým povodněmi. Nepůjde o to, kdo je nejrychlejší. Naopak by bylo dobré, kdyby ten nejrychlejší se přizpůsobil tempu slabšího a běželi všichni pohromadě s tím, že tady nejsme kvůli vítězství. Chceme připomenout, že povodně tady byly a jejich následky nejsou odstraněny. Někteří lidé přišli o všechno. Jak byste stručně popsal modlitebnu, kterou nechal Radun Passer na návsi postavit? Je v prostém stylu. Uvnitř v hlavním sále je pouze kazatelna a židle. Kříž je jen u vchodu. Kde se scházeli příznivci Kazatel Miroslav Bízek nás informoval o zajímavých akcích a počinech. církve adventistů sedmého dne, kterou zastupujete, předtím? Od nového roku jsme měli k dispozici pravidelně zasedací místnost na obecním úřadu. Kolik se vás schází? Místních kolem patnácti až dvaceti lidí. Na setkání bylo dokonce i přes 80 lidí, přijeli také z Benešovska a Prahy. Jak byste u vaší církve tituloval duchovního? Je to farář, kněz, kazatel...? Jednoduše řečeno, můžete označení farář, kněz, pastor, kazatel... hodit takzvaně do jednoho pytle. Jsou to duchovní, kteří slouží v jednotlivých církvích. V naší církvi se nejčastěji používá označení kazatel. Nemusí mít tedy farář faru? Nemusí. Spousta farářů ji nemá. Dokonce ani biskupové a arcibiskupové, kteří bydlí v bytě a mají úřední dům na náměstí. A vy jste také kazatel? V podstatě ano, k tomu, úklidové práce domů, bytů, komerčních prostor kolaudační a stavební úklidy mytí oken, výloh čištění koberců a čalounění půjčovnu extraktorů Kontakt: ÚKLIDOVÝ SERVIS Pb s. r. o. nabízí: Seifertova 525, Příbram VII Tel.: , , , abych byl kazatelem se vším všudy mi ještě chybí dva roky vzdělání. Již nyní absolvuji takzvanou nástupní praxi, která trvá dva roky. Jak často a k jakým dalším účelům budete modlitebnu ve Štětkovicích využívat? Myslím si, že žádný podnikatel by v dnešní době nepostavil něco, co mu bude sloužit například jeden den v týdnu několik hodin dopoledne. Proto si Radim Passer přeje, aby modlitebna sloužila k nejrůznějším aktivitám a programům i v jiných dnech. Při jednom sousedském setkání, které pořádal, jsme zjišťovali, o co by lidé měli zájem. S podivem jsme zjistili, že lidé mají zájem i o duchovní nabídku a bližší poznání bible. Nabídneme jim proto v lekcích možnost seznámit se s tím, o čem hovoří bible, jak se orientovat v duchovní oblasti, jak najít smysl v dnešním světě. Zájem projevili i o antistresový seminář. V dnešní době, kdy jsou přetíženi, chodí z práce do práce, pociťují krizi a nevědí, kdy mohou o zaměstnání přijít. K tomu splácejí půjčky, hypotéky... Seminář bude představovat pět, nebo šest večerů, kdy se dozví, že stres je naprosto přirozená součást našeho života, dozví se, jaká je jeho zdravá hladina a další zajímavosti, které by mohly obohatit jejich život. Kromě studia bible a semináře proti stresu chceme zvát mezi sebe různé známé i méně známé lidi, o nichž si myslíme, že mají ostatním co říci. Jako jednu z prvních chceme do křesla hosta posadit Evu Větrovskou, která kdysi zpívala i s Karlem Gottem. Nevím, zda se v současné době ještě zpěvem živí, ale má velice zajímavý osobní příběh. Nápadů máme celou řadu. Na Sedlčansku církve spolupracují. Pozvete na otevření modlitebny svoje kolegy? Určitě. Posílal jsem jim pozvánky. Byl bych velice rád, kdyby přijeli. Velmi si spolupráce na Sedlčansku vážím, není to tak běžné. Je mi jen líto, že místní duchovní Marek Miškovský o spolupráci s námi nestojí a naše pozvání nepřijal. Co ještě řeknete k parku? Park je jmenuje Drama věků podle knihy americké spisovatelky Ellén G. Whitlové, která popisuje historii lidstva z pohledu bible. Od toho, co už je dávnou historií až po výhledy do budoucnosti, kam by se svět měl ubírat. V parku je dvanáct zastavení, na nichž budou umístěny skleněné tabule s texty. Není to křížová cesta, ale texty se dotýkají především historie zápasu mezi dobrem a zlem. U každého zastavení stojí lavička. V parku budou kamenné desky s desaterem božích přikázání, keříky, stromy... Areál bude mít na starosti správce, který se má mimo jiné starat i o dopravní hřiště, které chce ještě Radim Passer ve Štětkovicích pro děti postavit. Vyptávala se: Marie Břeňová Miliardář Radim Passer (vpravo) má od roku 1991 developerskou společnost Passerinvest. Nyní i na něj doléhají spory s tuzemskými miliardáři - kvůli třem milionům korun mu dokonce hrozí exekuce. Ve Štětkovicích je Passer znám jako nábožensky založený mecenáš, který na svoje náklady nechal postavit budovu obecního úřadu, kde je i prodejna, a za několik týdnů chce představit další objekty, které mají sloužit lidem. Foto: Marie Břeňová

5 Koupíme za výhodné ceny zem d lské a lesní pozemky i vyt žený les Nově otevřená prodejna Outlet móda dětský, dámský, pánský textil sortiment světových značek za zajímavé ceny Sedlčany - OD Rozvoj, 3. patro (nad hračkárnou) V okolí Sedlecka Nechvalicka Vysokého Chlumce HYPOÚV R výši úroku 4, 84% p. a. Splátka nap.: K/m s K/m s. Kňovická 346, Sedlčany (vedle Stavebnin Čihák) Tel.: , Martina Pejlová tel.: Otevřeno: Po - Pá 7-17, So 8-12 hod. P ipravte si nance na privatizaci byt. Kupní cenu, stanovenou dohodou, lze vyplácet v hotovosti p i podpisu smlouvy. eská správa nemovitostí, investiní a d eva ská k.s. Vysoký Chlumec 76 Tel.: Fax: Zajímá Vás kvalitní přírodní kosmetika? V rámci celorepublikové akce Oritour budete mít možnost vyzkoušet nejnovější výrobky, nechat si otestovat pleť speciálním přístrojem Skintester, obdržíte malou pozornost a můžete získat kosmetické balíčky. Naše kosmetické poradkyně mají pro Vás spoustu informací. Těšíme se na Vás na náměstí T. G. M. v Sedlčanech 22. září od 8 do 18 hodin. D. Leitermanová - nezávislý kosmetický poradce Oriflame (garant této akce). Tel.: Prodejna Nový Diskont - Sedlčany, Lhotka nabízí svým zákazníkům po celý měsíc ZÁŘÍ: Vídeňské párky 1 kg Kč Dolly multivitamin - jahoda 1 l... 12,90 Kč Hello nápoj koncent. Kiwi a Jugooranž 820 g... 19,90 Kč SunDay ice Citron, Broskev, Lesní plody... 15,90 Kč Nápoj Figo Multivitamin 0,3 l... 8,90 Kč Boris Jelzin Power Gold 16,6 % 0,5 l Kč Boris Jelzin Apfel 16,6 % 0,5 l Kč Veltlínské zelené 1 l Regnum Magnum 1 l... 45,90 Kč Modrý Portugal 1 l Regnum Magnum 1 l... 45,90 Kč Irsai Oliver 0,75 l Elite Templář 0,75 l Kč André rosé 0,75 l Elite Templář 0,75 l Kč Tchibo Family 250 g... 29,90 Kč Paloma 100 g... 14,90 Kč Pickwick Ranní čaj 43,75 g... 24,90 Kč Granko 250 g... 27,90 Kč Mila řezy 50 g... 6,90 Kč Actívia bílá 120 g... 5,90 Kč Toffifee 125 g... 37,90 Kč Mák mletý 200 g... 19,90 Kč Fidorky různé příchutě 30 g... 6,90 Kč Sladký a ostrý kečup 900 g PVC... 23,90 Kč Vital Snack celozrnný 100 g... 14,90 Kč Emco Ovesná kaše s jablky a se skořicí 4x65 g... 31,90 Kčč Emco expres Ovesná kaše s meruňkami 4x65 g... 31,90 Kčč Gulášová polévka instant. 28 g... 15,90 Kč Kuřecí polévka s nudlemi 28 g... 15,90 Kč Májkrém 75 g + 30 g zdarma... 8,90 Kč Svačinková pomazánka 75 g + 30 % zdarma... 8,90 Kč Sterilované okurky 6-9 cm... 17,90 Kč Slazená švestková povidla 450 g... 20,90 Kč Bobík smetanový krém 14 %... 7,50 Kč Pomazánkové máslo čisté 150 g... 14,90 Kč! Y N E C É V D ZOÁ Ř9Í. 9. N E VÍK! Y N E C É V O V Í K E N D1Z8.2Á-51Ř.9-.2Í VÍKENDOVÉ CENY! ZÁŘ Í č 87 K ,70 Kč g k 1.. lám 1 l... vý sa lotučné o k č n po Šu 90 K livé. 42, n.. a.. v. r. ot 8 ks č í.r 87 Mlék ap K p í g n k t 1 m lá 0 Kč toale Šunkovýiusa. 9, m l mlivé polotučné 1 é r n P OP trva M Oko Clé 0 Kč 25. Šunkový salá ks... 42,9 ír 887 p... mle1 kg í pa... tn a Kč to m iu M PP mlivé po réan trv COléOko lotučné 1 l... 9,7 0 Kč COOP Prémium toaletní papír 8 ks... 42,90 Kč

6 6 strana ZPRAVODAJSTVÍ MALÁ PSYCHOLOGICKÁ PORADNA Charta - myšlení ve spojení se srdcem Iva Fišerová (na snímku), která nabízí dnešní zamyšlení, je unitářskou duchovní. Je také koordinátorkou projektu Charta Země v centru Lukáš, který je součástí sedlčanské knihovny. Objasňuje, oč půjde. -red- Lukášek vstupuje do 7. ročníku. Pracovnicím knihovny v Sedlčanech se takříkajíc tento projekt vyloupl z dalších aktivit, které započaly v tehdy nových prostorách knihovny. Lukáškovi se dostalo do vínku úkolu léčit lidské vztahy v našem regionu pomocí výtvarného umění a zabýval se už nejrůznějšími tématy. Na období 2009/2010 vybrali organizátoři téma: Charta Země. Možná nejprve pár slov o tom, co znamená výraz charta. Odvozuje se od první listiny práv a svobod vydané v roce 1215 v Anglii. Ta nesla název Magna charta a zaručovala lidem poddaným panovníkovi svobodu odvolat se, když byli neoprávněně odsouzeni. Tato charta, čili úmluva, byla po staletí inspirací pro úmluvy další a dala základ právu v dnešním slova smyslu. Budete možná znát další charty, mezi nimi Chartu 77, která usilovala o práva a svobody za komunistického režimu. Charta Země vznikala více než 10 let a na přípravách se podílelo několik tisíc lidí. Byla přijata v roce 2000 UNESCO a posléze slavnostně vyhlášena v Paláci míru v Haagu. Charta je stále více uznávána jako prohlášení globální úmluvy o významu trvale udržitelného rozvoje, a toho, jaké výzvy a vize jsou s tím spojeny. Je to úmluva o principech, které musíme nutně zavést do života, abychom k trvale udržitelnému rozvoji směřovali. Nejde však jen o ochranu životního prostředí. Koncepce charty uznává, že ochrana životního prostředí, lidská práva, spravedlivý nárok na rozvoj člověka a mír jsou vzájemně závislé a neoddělitelné. Chartu mohou podepsat jednotlivci i organizace a zavázat se k jejímu dodržování. Projekt Lukášek dá v nastávajícím roce možnost všem, kdo si budou přát se zapojit, ztvárnit široká témata charty různým způsobem; tentokrát to nebude jen výtvarným projevem. Bude to třeba i zpěv a tanec a další tvůrčí počiny. Po celém světě se neustále rodí nové a nové projekty a ten náš se stal prvním projektem Charty Země v ČR. Budeme vás o něm pravidelně informovat, stejně tak jako o programech na téma charty v komunitním centru Městské knihovny, Lukáš. První setkání nad chartou bude dnes, ve středu 16. září v 18 hodin, na úvodní téma: Charta Země - kritické zvážení situace lidstva a zároveň i nová volba budoucnosti. Charta Země je jedinečný dokument, kterým člověk zavazuje sám sebe konat v rámci nové etiky. Podnětem k tomu není však něčí zdvižený prst. Myšlení člověka ve spojení s jeho srdcem pomáhá člověku vstoupit do vztahů s novým vědomím sebe. Poskytuje nový rámec pro naše myšlení a vnímání sebe v kontextu veškerého života. Jde o obecné blaho a prospívání. Jak říká úvod k chartě: Nacházíme se v kritickém momentu dějin Země, v době, kdy si lidstvo musí zvolit svou budoucnost. Tím, jak se svět stává čím dále tím více vzájemně závislým a křehkým, chová v sobě budoucnost jak velké nebezpečí, tak i velký příslib. Chceme-li postoupit vpřed, musíme si přiznat, že uprostřed velkolepé rozmanitosti kultur a forem života tvoříme jednu lidskou rodinu a jedno společenství země se společným osudem. Musíme se spojit, abychom uvedli v život udržitelnou globální společnost, založenou na úctě k přírodě, k všeobecným lidským právům, ekonomické spravedlnosti a kultuře míru. Za tím účelem je bezpodmínečně nutné, abychom my, lid Země, vyhlásili svou odpovědnost vůči sobě navzájem, vůči širšímu společenství života a budoucím generacím. Iva Fišerová anketa anketa anketa anketa Jak často jezdíte vlakem a kdy jste jeli naposledy? JOSEF VEČERKA (PRAHA) Naposledy jsem jel asi tak před pěti minutami a jinak před měsícem. Já ale jezdím hlavně autem, takže se jednalo spíše o výjimečnou záležitost. Jízda historickým vlakem do Sedlčan se mi moc líbila. Něco podobného jsem zažil už před patnácti, možná dvaceti lety, kdy jsem jel na Šumavě z Černé v Pošumaví na Stožec. Také tam to byla paráda. ONDŘEJ PLACHÝ (JENEČ) Já jsem naposledy jel vlakem také před chvílí, ale jinak jezdím prakticky denně. Cestuji totiž do práce na trase Jeneč Praha a zpět. Je to kolem pětadvaceti kilometrů a na místě jsem asi tak za půl hodiny. Po jiných tratích cestuji pouze příležitostně. Historický vláček v Sedlčanech se mi ale líbil. Vrátit se do starých časů, ale spíše těch zajímavějších, se mohli návštěvníci oslav pořádaných k jubileu místní železniční dráhy. Na vlastní kůži mohli zažít, jak se cestovalo vlakem před mnoha desítkami let, a někteří si mohli i změřit, za jak dlouho je ze Sedlčan ve Štětkovicích moderní mašinka a Posázavský Pacifik. Na tak krátké trati rozdíl ještě příliš velký nebyl, ale i kdyby ano, tak to vůbec nevadilo. Vždyť ta chvilka romantiky a výlet do časů, ve kterých Kristián říkal dámám Zavřete oči, odcházím, stála za to. -dav- jedním dechem VERONIKA ŠIMKOVÁ (SEDLČANY) Vlakem teď už nejezdím vůbec. Naposledy jsem jela do Českých Budějovic, ale to už je více než pět let. Jezdili jsme tam za tetou, a snad vždycky jsme tam cestovali vlakem. Moc se mi to líbilo, protože na dráze pracoval děda, teta i bratr. Dnes na oslavách založení místní dráhy historickým vlakem nepojedu, ale už jsem se v něm kdysi svezla. ŠTĚPÁNKA ŠIBRAVOVÁ (SEDLČANY) Teď už vlakem necestuji, ale dříve jsem jezdila celé čtyři roky ze Sedlčan do Benešova, kde jsem studovala na střední škole. Pokud se týká poslední doby, společně s dětmi jsem se jela podívat na koníky do Kosovy Hory. Bylo to o loňských prázdninách. Vyptával se: -dav- Tato krasavice, které musel topič přikládat pod kotel, aby utáhla vagony, se v Sedlčanech zase jen tak neukáže. Cestující parní pohon při běžné dopravě oželí, hlavně, když budou vagony čisté a ceny jízdného jim nevezmou chuť po kolejích cestovat. Foto: David Myslikovjan Návrat starých časů

7 VÝROČÍ LOKÁLKY strana 7 Četnická pátrací stanice dostala avízo, že v úseku trati Sedlčany Štětkovice se pohybuje nebezpečná banda bratrů Poupětových REGION V rámci oslav 115. výročí založení místní dráhy Sedlčany Olbramovice se na štětkovickém a následně i sedlčanském nádraží v sobotu 5. září představila historická skupina Četnická pátrací stanice Praha. Na Sedlčansko policisté a četníci v dobových uniformách nepřijeli náhodou, vždyť v regionu se časovou smyčkou ocitla skupina živlů, která ve třicátých letech minulého století obtěžovala pokojné občany. Pozorní návštěvníci slavností si jistě všimli, že už v ranních hodinách byla na sedlčanském nádraží vyvěšena výzva, upozorňující, že byl vydán zatýkací rozkaz u okresního soudu v Sedlčanech, Plzni a Praze na skupinu pachatelů pro zločinné spolčení páchání trestných činů loupeže, krádeží a dalších trestných skutků. Pátrání vyhlásila Všeobecná kriminální ústředna u policejního ředitelství v Praze 4. září roku Přes uvedené upozornění trojice pachatelů dala o sobě vědět ihned poté, co historický Posázavský Pacifik poprvé dorazil ze Sedlčan do Štětkovic. Jakmile na štětkovickém nádraží vystoupili návštěvníci slavností, ze schůdků sestoupily i dvě dámy v dobových apartních kloboučcích, hlídající si více své děti než příruční zavazadlo. Tu se neočekávaně odněkud z kolejiště vynořila skupina pachatelů. Naštěstí zasáhli přítomní prvorepub- likoví policisté, kdysi četníci a pokteří ve spolupráci licisté vypadali, jak s četníky zločince se chovali, nebo zneškodnili. Poté, jak zakročovali, ale co přestaly práskat naší velkou zálibou výstřely a dolétaly je i činnost badatelimaginární kule, ská. Studujeme stanám hodnostně ré předpisy, různé druhý nejvyšší pohistorické záznalicista poskytl rozmy a z toho všeho hovor. vychází také naše Mohl byste chování. Rovněž představit sebe uniformy máme a vaši pátrací skušity podle skutečpinu? ných dobových Jmenuji se Franpředpisů, a také tišek Soukup a jsem většina našich zbrapraporčíkem státní ní jsou originály. policie. Velice lehce Uniformy jsou ale se to pozná, protože Zločinecká banda byla na nádraží ve Štětkovicích brzy kopie, protože četzlikvidována. Snímky: -davnosím tmavě modré níci a policisté žijící sako, černé kalhoty před sedmdesáti, či a černou přilbu. Moji kolego- do Sedlčan a Štětkovic pře- osmdesáti lety byli přece jevé mají uniformy šedozelené. stěhovali? nom maličko menší a štíhlejší. Nosíme stejnokroje z konce Mají také přilby, ale odlišují Kolik členů má váš klub? se zejména barvou svých uni- třicátých let. Konkrétně se jedná V současné době je nás forem. Jsou to četníci a oba o roky Naše historic- devatenáct včetně dívek, žen mají hodnost strážmistra. Dal- ká skupina, která je registro- a mladistvých. ší můj kolega, který je v po- vána jako občanské sdružení Důkazem toho, že členové licejní uniformě, je štábním Četnická pátrací stanice Praha, Četnické pátrací stanice mají strážmistrem. Dnešního dne byla založena v roce Vět- smysl pro humor, svědčí mojsme dostali příkaz Zemského šina z nás ale obdobnou činnost mentka, která následovala velitelství v Praze, že musíme vykonávala v různých jiných po skončení rozhovoru. Druvykonávat službu v úseku trati klubech. Já osobně jsem začínal hý z policistů poklepal FranSedlčany Štětkovice, protože v klubu, který propagoval Čes- tišku Soukupovi po rameni ve zdejším okolí se pohybuje koslovenské legie. a řekl: Počkejte, kolego, on vám Co všechno je náplní vaší to policejní ředitel vytmaví, až se nebezpečná banda bratrů Poupětových společně s dalším Četnické pátrací stanice? dozví, že dáváte bez jeho vědomí Dali jsme si za úkol ne- rozhovor pro tisk. společníkem. Fotografie pachatelů trestných činů může- jenom předvádět lidem, jak David Myslikovjan te vidět na Československém poznámka policejním věstníku, který visí na sedlčanském nádraží. Z kterého roku jste se Jaroslav Foglar, spisovatel pro děti, se ve svých pamětech vyznal z touhy, která ho provázela prakticky po celý jeho život. Už v době svého dětství a dospívání si sám sobě sliboval, že v jeho duši musí navždy zůstat něco klukovského a on posléze vlastně napořád zůstane mladý. Samozřejmě to nemyslel tak, že se bude ve společnosti dospělých chovat dětinsky, ale protože miloval tu kouzelnou, nicméně prchavou dobu lidského žití, dovedl se nadchnout pro činnost, která je nejbližší hlavně mladým lidem. Na Jaroslava Foglara jsem si vzpomněl při oslavách 115. výročí založení místní dráhy Sedlčany Olbramovice, na kterých vystoupila historická skupina Četnická pátrací stanice Praha. Kromě dětí a mladých lidí ve skupině bylo také několik již hodně zralých chlapů, kterým však nechybělo zapálení pro danou věc. Podobně jako tomu bylo u Foglarových hrdinů, nebo spisovatele samotného. S velkým pochopením jsem naslouchal vyprávění o jejich nadšení pro zálibu, při které se alespoň na chvíli vracejí do svých dětských let, kdy si opravdu hráli na četníky a zloděje. To klukovské srdíčko bylo opravdu vidět, a jestliže zmíněný spisovatel se díky svému nadšení vracel do svého chlapeckého věku, dospělákům ve starobylých policejních a četnických uniformách se to povedlo jakčetnická pátrací stanice. František Soukup je druhý zprava v horní řadě. bysmet. David Myslikovjan Touha být stále klukem nemusí být nesplnitelná

8 8 strana ROZHOVOR Jedním z předsudků podle Marie Peškové je, že se lidé dívají na domovy seniorů spíš jako na výchovné zařízení POKUD SI KLIENT DÁ PANÁČKA, JE TO JEHO VĚC, VYSVĚTLUJE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE SEDLČANY Marie Pešková je zaměstnancem sedlčanského domova seniorů. Její profesní parketou jsou jednoduše řečeno mezilidské vztahy klientů a péče o jejich duši. Do zdejšího domova důchodců jsem nastoupila jako zdravotní sestra v září 1977, kdy se domov otevíral. Kromě tří let, kdy jsem pracovala ve svatojanském ústavu sociálních služeb, jsem tu zaměstnána. Studovala jsem a od roku 2006 jsem byla přeřazena na sociální práce, od dubna letošního roku jsem zdravotně sociální pracovník, říká ke svému zařazení. Více nám přiblížila v rozhovoru. Co funkce zdravotně sociální pracovník obnáší? V domově se změnila organizační struktura. Medicínský model se mění na model sociální podpory. Nemáme funkci vrchní sestry, vedoucí oddělení jsou přímo podřízené řediteli. Já jako zdravotně sociální pracovník vytvářím spojku mezi úsekem ošetřovacím a sociálním. Mohu nahlížet do zdravotnické dokumentace a v sociální péči mám na starosti takzvané klienty standardy. Připravuji metodiku individuálního plánování služby, kterou podle zákona musíme jako domov mít. Přiblížíte, co to metodika individuálního plánování služby v praxi znamená? Při nástupu k nám se zpracovává individuální plán, kdy má každý svého klíčového pracovníka, s nímž dělá rozhovory. Z nich vyplynou požadavky, cíle, potřeby klienta - to, co by chtěl ve svém životě ještě dokázat nebo dělat, aby neztrácel kontakt s vnějším světem. V posledním měsíčníku domova jste se zaměřila na téma předsudek. Chtěla jste tím především asi upozornit, že starší člověk nepatří do starého železa... Ano. Nemohu ovlivnit, aby si to nemyslela veřejnost, ale mohu působit na naše zaměstnance a i na něj samotného. Společnou snahou je, aby se zkvalitnil jeho život, byl co nejvíc soběstačný alespoň v tom, co dokáže. Nezaměřujeme se na jeho chyby a nedostatky, ale na to, co umí. Měl by se oprostil se od myšlení typu: To já už nepotřebuju, to je pro mě škoda. Jeden příklad za všechny - když mu ke čtení nestačí brýle, zajistíme mu silnější, nebo mu obstaráme lupu. Jsou metody, díky kterým se může člověk udržet v kondici, zlepšit si sebevědomí. Změnil se podle vašeho názoru výrazněji v posledních letech přístup k seniorům? Určitě. Ze začátku jsme měli trochu problém se zaváděním standardu, ale myslím si, že jak klienti, tak zaměstnanci pochopili, oč jde. Každá doba měla své a nechci tvrdit, že vše bylo špatné. Zaměstnanci v domově důchodců vykonali spoustu práce a těžké práce. Dnes jsou, pokud jde o fyzickou práci, daleko lepší podmínky, ale je potřeba jít dál. I ze zákona vychází trend, aby byli lidé vzdělanější, informovanější. Myslím si, že tento domov byl oproti zařízením podobného typu více vpředu. Co vám dělá radost? Když nás klienti požádají, abychom jim vypůjčili z knihovny poezii, odborné časopisy nebo náročnější četbu. Radost nám dělají výsledky takzvaného trénování paměti, které zavedla v domově zaměstnankyně Dagmar Kuthanová. Já jako speciální pedagog mám dohled nad jednou skupinkou, s níž paměť trénujeme a určitě se dá hodně zlepšit jsou klíče, které to umožní. Při hodinách je ale potřeba volit individuální přístup a tomu přizpůsobit program, aby se i ten slabší cítil dobře. Potěší mne a rozesměje, když paní díky tomu, že přemýšlí, co všechno jsme probírali, připustí, že úplně zapomněla na bolavé nohy. Za předsudek označujete, když si člověk myslí, že když má společensky výše postavené příbuzné, je lepší... Ano, i na to jsme narazili. Ale jde o to, že ke každému se máme chovat s úctou. Tím, že je třeba na vozíčku, není v ničem horší. Zvlášť když se sám snaží. Někteří vaši klienti se ale chovají na veřejnosti řekněme- zvláštně. Jak by se měli lidé zachovat například k pánovi, který pravidelně žebrá? Mají mu peníze dát, nebo ne? Marie Pešková se snaží v seniorech vzbudit sebeúctu a chuť do života. Foto: -mb- Jsme registrovaní jako domov pro seniory s hranicí od 65 let výše. Ale v minulosti byli přijímáni i mladší lidé, kteří sem byli dáni z důvodů, po kterých již nikdo nepátrá. Mají s námi podepsanou smlouvu. S některými máme skutečně problémy. Z pozice sociálních pracovnic jednáme s lékařem a jinými institucemi, aby tito lidé byli přeřazeni do zařízení, které by bylo jejich psychice bližší. Ale než se to podaří, musíme se i s těmito případy nějak vyrovnat. Pokud jde o vaši otázku, pak doporučuji peníze nedávat. Klient, kterého máte na mysli, jako cílová skupina do domova nepatří, ale nikomu neubližuje. Říká si o peníze, protože se mu to mnohokrát vyplatilo. Je v situaci, kdy má svoje peníze v peněžence, ty si škudlí a žebrá. Máme také klienty, kteří dostávají peníze po dohodě s jejich opatrovníkem rozděleně, protože s nimi nedokážou hospodařit. Hned peníze utratí za cigarety, za alkohol, za kávu, kterou si uvaří třeba desetkrát za den a pak ji vylévají. Takoví jsou a my je nepřevychováme. Rozhodně to není o tom, že by někdo hladověl, to určitě ne. Hovoříte o cigaretách, alkoholu. V tom asi mají klienti v současné době daleko větší volnost než dřív. Mohou i ponocovat, nebo je v domově večerka? Jedním z předsudků je, že veřejnost pohlíží na domov důchodců jako na zařízení s uvolněnými poměry. Někomu je divné, že spolu necháváme žít lidi, kteří se pro život v páru rozhodnou, jiný nechápe, proč necháváme klienty běžně chodit po městě. Jsme domovem pro seniory a uzavírací doba tady nikdy nebyla. Na noc recepci uzavíráme, aby byli klienti ochráněni před negativními vlivy zvenku a před vstupem nepovolaných osob. Když se ale uzavře domov, tak to není o tom, že by klienti nemohli ven, nebo se vrátit, kdy chtějí. Prostě si na personál zazvoní. Jde o to odhadnout riziko. Všichni mohou jít ven, buď v doprovodu, nebo sami. Mohou tedy jít i na návštěvu a vrátit se třeba ve tři hodiny ráno. My jim jen doporučujeme, co je pro ně vhodné a co není. Snažíme se, aby nám řekli, když mají v úmyslu se někde zdržet, abychom je nehledali. Rozhodnutí, pokud jsou svéprávní, je na nich. A pokud jde o alkohol? Je věcí lékaře, který když předepíše léky, aby klientovi vysvětlil, co mu hrozí, když požije alkohol. My řešíme pouze situaci, kdy by člověk v alkoholickém opojení ubližoval jinému. Pokud si koupí láhev alkoholu, dá si někde panáčka, je to jeho věc. Když je upoutaný na lůžku a chce přinést například becherovku nebo peprmitku, tak mu to koupíme. Nejsme výchovným ústavem, ale zařízením pro dospělé lidi. Pokud je člověk svéprávný, tak má volnost. A může si dát panáčka i ten, kdo je nesvéprávný? To je na dohodě o financích s opatrovníkem, ale panáčka si dát klidně může. Existuje podle vás ve vašem zařízení šikana? Nehovořila bych o šikaně, ale o mezilidských vztazích. Na pokojích se takové situace běžně řeší. Zvlášť u žen někdy platí, že se velmi dobře snáší a najednou se kvůli něčemu rozkmotří. Když nepomůže domluva, tak je možné i přestěhování. V rámci standardu na to náme vypracovaná pravidla. Učíme lidi, aby si řekli, co chtějí. Existuje mýtus, že jsme ochránci toho, kdo do domova přijde. Na besedách s klienty i v článcích v interním zpravodaji Náš domov stále opakujeme, že jsou to oni, kdo si musí říci, co chtějí. Když se někomu něco nelíbí, má to říci - ale sám za sebe. Marie Břeňová

9 ZE SPOLEČNOSTI strana 9 KŘEST TO BYL OPRAVDU NETRADIČNÍ. KMOTŘI KNIHU MILOŠE KRATOCHVÍLA POSYPALI TRÁVOU Čtenáři to při pátém ročníku fotbálku spisovatelům a ilustrátorům nandali stupci za každý tým. křtít na hřišti, fotbal mám hodně Jeden měl dřevěného rád. Dlouho jsem ho hrál, ale také koníka, ostatní jeli na dlouho jsem ho nehrál snad 20 košťatech, přiblížila let. Vyšel jsem ale z formy, dneska knihovnice Alena se zkusím na hřišti alespoň projít Budková, že tak vy- takovým tempem, abych nenametli starý školní rok stydnul, ale ani se neuštval. Běa přimetli ten nový hat, to je silné slovo. V Sedlčanech a tím vyprovodili jsem poprvé, jen jsem jimi projíži loňskou Čtenářděl. Dnes jsem je projel asi čtyřiskou ligu a zahákrát, protože jsem hodně bloudil, jili její další ročník. než se mi podařilo najít správné Vlastní soutěž byla Kratochvílova nová kniha Puntíkáři se křtila netra- místo, řekl nám Kratochvíl Foto: Květa Vlachová dostihem, v němž zále- dičně - trávou. ještě před zápasem. želo, kdo dřív od starpřipilo SE MLÉKEM Ještě než došlo ke slavnostnítovní čáry dosáhne cíl. Ředitelka Z PUNTÍKATÉ LÁHVE Blanka Tauberová házela dvakrát mu výkopu, předvedlo několik Protože šlo o knihu s názvem kostkou. První hod označoval číslo hostů fotbalových mladých Puntíkáři, která má být prvním koně, který může závodit a druhý hráčů TJ Tatran Sedlčany, jaké dílem k chystané pentalogii hod znamenal, o kolik kroků se může dovednosti s míčem umí. Při o pachatelích dobrých skutků, postoupit, což byla přednost pro hře pak pomáhali týmu dětí, jimž se ne vždy jejich záměr podlouhonohé, usmála se Budko- a proto mohli takto posílení čte- daří a je naopak chápán obráceně, vá. Zvítězili čtenáři a odměnou náři často střídat. měli všichni kmotři černý puntík Fandili i klienti obecně pro- na čele. Miloš Kratochvíl a Milan pro vítěze měly být při fotbale tři góly k dobru. Vůbec ale nebyly spěšné společnosti Mela. Ti na- Starý měli naopak na čele červené potřeba, protože děti vyhrály 5:2, víc o přestávkách prezentovali putníky na znamení záslužného činu, výrobky, které zhotovili při pra- kterým je vydání knihy, sdělila Viewegh útočí na bránu... Foto: -mb- uvedla Budková. covních aktivitách v dílně. Také Budková s tím, že zájemci si momichal Viewegh neodolal a zakoupil hou Puntíkáře půjčit, protože je u stánku s výrobky drobné dárky pro Městská knihovna Sedlčany zařasvé ratolesti, sdělovala s potěše- dila do knižního fondu. Knihovna ním Zdena Chlastáková,vedoucí má navíc od tohoto ročníku nové sociálně terapeutické dílny. dresy, které použije pro hráče i při VIEWEGH JAKO dalším ročníku. Marie Břeňová DOŽIVOTNÍ KAPITÁN? Dostalo se i na vybíjenou, kdy byl jedním z kapitánů Michal Viewegh. Má to zřejmě jako doživotní funkci, i když se proti tomu ohrazoval. Druhým kapitánem byl Dan Dedek z firmy 3M. Při vybíje Koňský dostih měl v úvodu nadělit jeho vítězům body k dobru. Spisovatele a ilustrátory děti porazily a bodíky nevyužily. Foto: Květa Vlachová né se jednalo o družstva smíšená, kapitáni si volili své hráče. Vyhrál tým Michala Viewegha, ale velmi Spisovatel Miloš Kratochvíl vymětěsně. Čtenáři, vítězové fotbálku, nil civil za sportovní dres. Vyhroměli tedy právo stát se kmotry kni- žoval, že po hřišti bude jen chodit. hy Miloše Kratochvíla Puntíkáři. Po jedné straně stáli kmotři, po druhé spisovatelé a ilustrátoři a uprostřed ležela kniha na ošatce s černými puntíky. Protože jsme byli na fotbalovém hřišti, tak se křtilo trávou z košíku. Každý kmotr si nabral hrst trávy a novou knihu posypal, líčily ceremoniál knihovnice. Spisovatelé a ilustrátoři byli pružní, trávu posbírali a házeli ji po dětech, takže vypukla trávová bitva, pokračovala Budková. Nechyběl ani přípitek, kdy si autor Miloš Kratochvíl a Milan Starý připili mlépři představování hráčů divákům mává spisovatel a scénárista Miroslav Ada- kem ze stylové lahve s červenými mec - mimo jiné má na kontě úspěšný televizní seriál Proč bychom se netopili, puntíky a z puntíkatých kelímků. v němž si jednu z hlavních rolích zahrál Lukáš Vaculík. Foto: -mb- Považuji si toho, že knihu mohu posedlčany Popáté se zaměstnankyně sedlčanské knihovny sportovní akcí loučily s létem. I když je počasí napínalo do poslední chvíle, mohlo se klání čtenářů vítězů Čtenářské ligy se spisovateli a ilustrátory uskutečnit na stadionu Taverny. Dort v podobě fotbalového hřiště letos vybojovaly děti. NETRADIČNÍ ÚVOD Na úvod jsme připravili minisoutěž, ve které se utkali tři zá-

10 10 strana NA NÁVŠTĚVĚ Na kafíčku se sekerníkem Františkem Mikyškou z Kojetína Setkání u kafíčka s Františkem Mikyškou začalo dost netradičně prohlídkou znovupostavené dílny, v níž vyráběli dveře do Mnichovic jeho synové Jan a Petr. Právě před rokem totiž lehla popelem. Požár v Mikyškově mlýně patřil vloni z pohledu výše škody mezi tři nejničivější v celém okrese. Pojišťovna vyčíslila škodu na stavbě ve výši 3,8 milionu korun. Nakonec jsem nedostal ani pojistnou hodnotu stavby. Když požár vypukl, mysleli jsme si, že když máme betonové stropy, přijedou hasiči a za chvíli bude po ohni. Ale kolem bylo tolik kiksů, že vše bylo jinak. Zkolaboval informační systém, když jsme volali 150, nedělo se nic. Začali jsme vynášet věci. Ale to už začaly ze střechy padat tašky... Za osm minut manželka kontaktovala jednotlivé hasiče a těch osm ztracených minut znamenalo moc. Oheň se dostal až k chlévům, kde bylo seno. Pomáhalo hasit hodně sborů, kromě kojetínských hasičů také dobrovolníci z Petrovic a Sedlčan... Ale už jsme se z toho nějak zmátořili, do zimy se nám podařilo výrobnu dát znovu pod střechu a děláme o stopéro dál, ohlíží se stručně za rodinnou tragédií. Shodou okolností prý byl i problém s uzávěrem hydrantu. V dílně jsem měl navíc nedokončenou výrobu v hodnotě 400 tisíc korun schody, které se měly druhý den montovat a napůl hotové mlýnské kolo, říká. NOSITEL TRADICE UMĚLECKÝCH ŘEMESEL Právě sekernická profese ale v současné době F. Mikyškovi trochu vyhlazuje vrásky na čele. Na náměstí ve Šternberku na Moravě při příležitosti Dnů kulturního dědictví mu byl předán 12. září titul Nositel tradice uměleckých řemesel. (Snímky zveřejníme příště). Jak jsme čtenáře již v SK 31 informovali, bývá v celé České republice z mnoha adeptů vybráno jen pět řemeslníků, kteří prestižní ocenění dostávají. Další mistrovské tituly kromě sekerníka získali řemeslníci za keramickou výrobu, za soustružení dřevěných hraček, za výrobu hudebních nástrojů a za šití krojů. Soutěž organizuje Sdružení his- Návštěva u Františka Mikyšky začala prohlídkou dílny, která před rokem doslova lehla popelem. Foto: -mb- torických měst a obcí Čech a Moravy ve spolupráci s Národním památkovým ústavem. Zajímalo nás, jak se mezi hodnocené vůbec dostal. Návrh podal pan Štěpán, což je člověk, který zakládal skanzen na Veselém kopci u Hlinska, a je to autor několika knížek o lidovém stavitelství. V poslední době vydal knížku Život a dílo mlynářů a sekerníků v Čechách, říká. Právě při práci se s ním Mikyška poznal. Spolupracovali jsme spolu například při zhotovení vodního kola k hoslovickému mlýnu ve skanzenu na Strakonicku, poznamenal k člověku, jehož návrh u poroty prošel. NA ČERTOVCE SE TOČÍ KOLA Z PETROVICKA F. Mikyška se počtem zhotovených mlýnských kol blíží třicítce. K těm, kterých si hodně považuje, patří dvě kola na Čertovce na Kampě v Praze. Další pěkná věc byla, když jsme v roce 2005 dělali v Národním muzeu v Praze na Václavském náměstí expozici pro výstavu Voda a život. Byla pod záštitou UNESCA a my jsme pro ni zhotovovali repliku českého mlýna s dvoumetrovým kolem. Výstava byla ve třech sálech a v jednom z nich, kde byla parketová podlaha, jsme udělali vanu z plachet a do ní jsme čerpadlem honili vodu a mlýnské kolo se tak točilo naživo, usmívá se pyšně. Prý si považoval, kolik lidí z celého světa tam prošlo. A u kola byla cedulka, že to zhotovil Mikyška z Kojetína, culí se pod vousy. Dalším počinem, z kterého má radost, je mlýn Býkovice u Brna, který pomáhal uvádět do provozu letos 12. července. A při otevření dokonce na českém složení mleli pšenici. Pan Štěpán, který je na mlýny odborník, prohlásil, že je to třetí nejhodnotnější provozuschopný mlýn v Čechách. Za prestižní označil zakázku pro vysokochlumecký skanzen. Do objektu se přenáší mlýn z Radešic, ale ne celý. Dávají se tam komponenty ze dvou mlýnů. Já budu vyrábět paleční kolo s hřídelí. Kolo začnu vyrábět v listopadu a mám být hotov do března. Mlýn by měl být provozuschopný. Před čtrnácti dny jsme tam ukládali pětimetrovou hřídel, říká. František Mikyška pochází z mlynářské rodiny. Moje matka, které je 92 let a bydlí s námi, byla vyučená mlynářka. Otec - učitel byl původem z Prahy. Naučil se ale hospodařit. Pamatuji ještě povozy, které byly na našem dvoře, ale mletí skončilo někdy v 50. letech. Byl jsem ze čtyř dětí jediný kluk. Naši dali do družstva 12 hektarů a museli dát i pracovní sílu. Otec rozhodl, že se vyučím zedníkem a budu potom pro družstvo pracovat. Po roce jsem udělal zkoušky na stavební průmyslovku do Prahy. Když jsem vystudoval, šel jsem na vojnu,... říká jak šel život a přibližuje zároveň, jak se dostal i k výrobě svého prvního mlýnského kola. Byl jsem zvyklý se pohybovat kolem vody. Kolo na našem mlýnu bylo shnilé a jednou když jsem přijel ze školy, bylo kolo pryč a rozřezané na palivo. To se mi nelíbilo, sehnal jsem si mlynářskou literaturu, v ní jsem si něco nastudoval. Ale bylo tam spíš o hydromechanice. Pojednání o spojích a jiných detailech to nikde nebylo a snad dodnes ani neexistuje. Něco jsem si pamatoval, něco si logicky odvodil a v 80. letech udělal první kolo dá se říci na koleně. Bylo z borového dřeva. Dneska dělám výhradně z dubového dřeva. Je možné používat třeba i modřín nebo borovici, připouští. A tím to začalo. K dalšímu kolu jej ale přistrčila opět náhoda. V družstvu, kde jsem dělal investičáka, jsem jako jeden z prvních po roce 1989 odešel. S pěti lidmi jsem si založil stavební firmičku. Práce bylo dost. V okolí jsem dělal u jednoho baráku koupelnu. Přijeli tam Pražáci a přivezli Večerní Prahu, kde byl článek o asanaci Čertovky. A bylo tam napsáno, že se rozmontovalo kolo, dala se tam nová hřídel a nejsou peníze na dokončení. Napsal jsem na magistrát, ozvali se mi, abych přijel. Předložili mi plán, vyzvali, abych jim vyhodil nějakou nabídku, tak jsem plácl nějakou cenu a zakázku jsem dostal. Kolo mělo mít venkovní průměr 7,80 metru, měl jsem termín do konce roku Začal jsem na něm pracovat v září ve stodole, hlásí se k partyzánským podmínkám, v nichž unikátní výrobek vznikal. Všechno jsem zvládl s odřenýma ušima. Na Mikuláše jsme to v Praze instalovali, točí se doposud. Letos na podzim u něj budeme měnit lopatky, na kterých přece jen hlodá zub času. BYL BY TO UŽ POŘÁDNĚ VELIKÝ LES... A kolik hodin práce vlastně výroba mlýnského kola zabere? Poslední kolo jsme dělali čtrnáct dní. Záleží na tom, zda se dělá hřídel, protože to je týden práce, a jestli se dělají i čepy. Montáž, když je místo přístupné a kolo je do čtyř metrů, tak to dokážeme smontovat za den, uvažuje Mikyška. Na kolo této velikosti prý padne osm kubíků kulatiny. Poznamenává, že ze dřeva, které takto zpracoval, by už byl pěkně velký les... O práci rozhodně nouzi nemá. Připouští, že tomu napomohla i publicita. V televizi se objevil například v březnu v pořadu Chalupa hrou. To jsme dělali v Odrách kolo. Tři dny nám chodili s kamerou za zadky a potom z toho udělali docela povedený sestřih, usmívá se. Řemeslo má zlaté dno byl další titul, do kterého se prý před lety Mikyška dostal, když tenkrát ještě se svojí stavební firmou opravoval věž petrovického kostela. Oba synové se vyučili jako truhláři v Hluboši, mladší k učebnímu oboru přidal i maturitu. O tři chlapy a hospodářství se stará manželka Františka Mikyšky. Pomáhá nám také s prací, když je potřeba. Její obrovskou zálibou jsou ale kytičky. Jsou doslova všude a v několika řadách, ukazuje na fuchsie. A to má na zahradě ještě pole s jiřinama, dodává naoko káravě. Zalévat může vodou z rybníčku, ale když je horko, tak všechno zavlažit dvakrát denně prý dá také pořádnou fušku. Marie Břeňová

11 Příjem inzerce: Nábytek Jankovský Votice OD Mír 1. patro Komenského nám. 657 Tel.: Nabízíme: kompletní vybavení bytů, rodinných domů, kanceláří a ostatních interiérů typizovaným i na zakázku vyráběným nábytkem a bytovými doplňky převážně od českých výrobců podlahové krytiny - koberce, lina PVC, plovoucí podlahy montáž a doprava zajištěna Pronajmu nebytový prostor 50 m od nám stí v Sedl anech. Možno jako kancelá, sklad, obchod. Tel.: /09 Nabízím levný podnájem v O íkov i se zahradou. Tel.: /09 Prodám Peugeot 206, r. v. 99, tmav modrý, najeto 85 tis. km. Cena K, p i rychlém jednání K. Více informací na tel.: /09 Prodám brambory na uskladn ní - žluté i ervené, chemicky neošet ené, možnost i krmných. Dovezu. Tel.: /09 Koupím naklada 500 za traktor. Tel.: /09 Daruji pal. d íví u Sedl an za úklid v tví. Tel.: /09 Pronajmu 3+1 v P edbo icích u Orl. p ehrady. Tel.: /09 Prodám brambory na uskladn ní vlastní produkce. P ílohové i salátové odr dy. Cena 5,40 K /kg. Doprava zdarma! Záruka kvality. Sedl- any, Nádražní 91. Tel.: , /09 Pronajmu 3+1 s balkónem v Sedl- anech. Tel.: /09 Prodám lukrativní stavební pozemek. Návaznost na malou osadu, elekt ina, obecní p íjezd, orientováno na jih, v okolí potok, louky, lesy. Krásné a klidné údolí. Ob anská vybavenost 1 km. Cena 750 K /m 2. Sedl ansko. Tel.: /09 Žena s odrostlými d tmi hledá kamarádku. Nabídky do redakce. 396/09 VRTANÉ STUDNY JAROSLAV ŠTECHER Husovo nám Ledeč nad Sázavou Přijmeme obsluhu FITNESS CENTRA V SEDLČANECH Info: Fitness centrum Tomass No. 1, nám. T.G.M. 34, Sedlčany, 1. patro Tel./fax: Mobil: Průměr mm Projekty a hydrogeologické posudky Záruka na vydatnost Výpažnice s atestem Montáže čerpadel a vodáren Vrty pro tepelná čerpadla Dodávky na klíč OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Město Sedlčany vypisuje výběrové řízení na STRÁŽNÍKA Městské policie Sedlčany Druh práce a místo výkonu práce: strážník Městské policie Sedlčany Požadavky v souladu s 4, zák. 553/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů: občan ČR starší 21 let bezúhonnost spolehlivost zdravotní způsobilost střední vzdělání s maturitní zkouškou Další požadavky: ovládání práce na PC řidičský průkaz skupiny B (aktivně) Trvání pracovního poměru: doba neurčitá po získání osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů Platová třída: dle platných mzdových předpisů Lhůta podání přihlášky: do Místo a způsob podání přihlášky: písemně na adresu: Městský úřad Sedlčany, nám. TGM Sedlčany k rukám místostarosty Přihlášku lze podat i osobně do podatelny MěÚ Sedlčany Podrobné informace podá vrchní strážník Městské policie pan Krch Uchazeč podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti: a) jméno, příjmení a titul uchazeče b) datum a místo narození uchazeče c) státní příslušnost uchazeče d) místo trvalého pobytu uchazeče e) datum a podpis uchazeče K přihlášce se připojí tyto doklady: a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech b) výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání d) čestné prohlášení o bezúhonnosti e) čestné prohlášení o spolehlivosti

12 12 strana PŘEHLED AKCÍ V REGIONU VÝSTAVY MĚSTSKÉ MUZEUM SEDLČANY - Historie a současnost obce Osečany - vernisáž v úterý 15. září od 18 hodin, výstava potrvá do MĚSTSKÁ KNIHOVNA SEDLČANY - Sedlčansko Milana Dlouhého - autorská výstava krajinných fotografií sedlčanského regionu. Výstava potrvá do KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA SEDLČANY - Výstava tří autorů: Antonín Kanta (Žďár nad Sázavou) - fotografie, Milan Nestrojil (Třebíč) - kresby, Zdeněk Štajnc (Třebíč) - alchymáže a kresby. Výstava potrvá do 6. října. KINO SEDLČANY Středa od 20 hod.: Home - francouzský dokument; čtvrtek od 20 hod.: Distrikt! - maďarský film (Filmový klub Sedlčany); pátek 18. a sobota 19. září od 20 hod.: Terminator Salvation - akční film USA/N/UK; středa od 20 hod.: Happy-Go-Lucky - film UK; pátek 25. a sobota od 20 hod.: Hannah Montana - rodinná hudební komedie USA. HVĚZDÁRNA SEDLČANY Hvězdárna na Cihelném vrchu v Sedlčanech je otevřena v září každý pátek od 20 do 23 hodin. Neseďte věčně doma za pecí KULTURNÍ DŮM J. SUKA SEDLČANY Čtvrtek od 8.30 a 10 hod.: Pohádkové nepohádky Josefa Čapka - určeno pro 1. stupeň ZŠ a MŠ. Vystoupí známí herci Miroslav Táborský a Kateřina Táborská; středa od 8.30 a 10 hod.: Marimba Club - pořad pro žáky 2. stupně a studenty středních škol, v němž uslyší spoustu známých skladeb v provedení sedlčanské bubenické kapely. Je to zároveň poslední možnost, jak vidět kapelu ve stávajícím obsazení. SEDLČANSKÁ KOTLINA Sobota 26. 9: Speedcross Sedlčansko-slapský pohár. ROZHLEDNY Rozhledna Drahoušek u Osečan je otevřena v září pátek, sobota, neděle od 10 do 17 hod.; Kuníček u Petrovic - otevřeno do denně mimo pondělí od 10 do 12 hod. a od 13 do 19 hod. od do soboty, neděle, svátky od 10 do 12 a od 13 do 18 hod.; Onen Svět - rozhledna je přístupná až do 30. září od 11 do 22 hodin. SKANZEN VYSOKÝ CHLUMEC Ještě v září jsou prohlídky možné úterý - neděle a svátky od 9 do 17 hodin (poslední prohlídka v 16 hodin). VEŘEJNÉ BRUSLENÍ Veřejné bruslení na sedlčanském zimním stadionu je vždy v neděli od 14 do 16 hod. Soutěž o kosmetiku B+K Poznáte, odkud je tento snímek? Pokud ano, napište nám to. V případě správné odpovědi vás zařadíme do slosování o kosmetiku, kterou do soutěže věnovala Drogerie B+K Sedlčany. Přijímáme odpovědi doručené do redakce osobně, vhozené do schránky SK před obchodním domem Rozvoj, poštou a em - uveďte heslo soutěž. Nezapomeňte na celé jméno a adresu. Máte čas na přemýšlení až do neděle 27. září. V čísle 33 jsme zveřejnili snímek přehrady v Solenicích. Do redakce přišlo 19 správných odpovědí. Kosmetiku, kterou do soutěže věnovala Drogerie B+K Sedlčany, vyhrála Marie Hulanová z Kamýku.V redakci si může dárek vyzvednout. Tentokrát na to má čas do 7. října. -red- Ve skanzenu byly křtiny Podbrdska Za účasti ředitele Hornického muzea Příbram Josefa Velfla (vlevo), starosty Vysokého Chlumce Františka Chlastáka a zaměstnankyň Státního okresního archivu Příbram se v sobotu 12. září v areálu vysokochlumeckého skanzenu uskutečnil křest XVI. dílu ročenky Podbrdsko. Událost přiblížíme příště. Foto: Marie Břeňová SEMIFINÁLE MČR V AEROBIKU Sobota 26. a neděle 27. září: Semifinále MČR ve sportovním aerobiku a fisaf fitness týmech - hraje se ve sportovní hale sedlčanského gymnázia. Předpokládaná účast 700 sportovců od osmi do šestnácti let z celé republiky. Startovat bude také 34 závodníků z Aerobik studia Dvojka. NOMINAČNÍ ZÁVOD NA MISTROVSTVÍ EVROPY Tělocvična sedlčanského gymnázia bude hostit ve dnech 2. až 4. října závodníky na Mistrovství České republiky v aerobiku, které je i jedním z nominačních závodů pro Mistrovství Evropy ve sportovním aerobiku. To se uskuteční v lispopadu v liberecké Tipsport aréně. Česká gymnastická federace ve spolupráci s klubem Pro Fitness Praha po- řádá toto mistrovství za podpory města Sedlčany a Středočeského kraje. Závod je určen pro všechny věkové kategorie, od dětí přes žáky až po dospělé závodníky. PROJEKT CHARTA ZEMĚ Středa 16. září v 18 hodin: Centrum Lukáš Městské knihovny v Sedlčanech - úvodní téma k projektu Charta Země - povídání s koordinátorkou projektu Ivou Fišerovou. PRČICKÉ BÁBENÍ Sobota 19. září: Multikulturní festival v Ateliéru Prčice Prčické bábení 2009 s bohatým programem. Oznámení o konání akcí uveřejňujeme v této rubrice zdarma, v případě zájmu o uveřejnění volejte redakci na tel: nebo pište na mailovou adresu popř. SMS na č Rytíři Traken přivezou dary Orientu SEDLČANY Starostovi Sedlčan Jiřímu Burianovi přivezou v úterý 22. září ve 14 hodin rytíři na koních až k radnici dary z Orientu jako gesto, že jim umožnil vstup do města. Bude to zároveň pozvánka na představení, která ve městě sehrají. Na přivítacím ceremoniálu bude i velbloud - maskot historické společnosti Traken. První rytířské klání v podání společnosti Traken bude ve stejný den od 17 hodin v areálu u zahrádek v Jateční ulici. Další boje dobra proti zlu mohou diváci vidět ve středu 23. a ve čtvrtek 24. září vždy v 17 hodin. -mb-

13 KULTURA strana 13 Třetí ročník Prčického bábení je v pohádkovém duchu, bude proložen jarmarkem a šermířským vystoupením SEDLEC-PRČICE - Multikulturní festiválek Prčické bábení má letos podtitul Zpátky do pohádky. Neznamená to však, že by byl festival určen jen a pouze dětem. Záměrem organizátorů je, aby se i dospělí nechali strhnout a alespoň na jeden den se vrátili do doby, kdy každý kluk chtěl být statečným rytířem a každá holčička krásnou princeznou. Festival se uskuteční v sobotu 19. září a začíná ráno pravidelným pochodem z Prčice za kapličkami Českého Meránu, při kterém budou pochodníci odkrývat pohádku. O tom, že pochod je pro všechny věkové kategorie, svědčí délka tras. Pro malé děti je připravena trasa kolem pěti kilometrů, pro zdatnější chodce pak 15 km. Účelem totiž není zhltnout kilometry, ale krásně se projít po rozmalované podzimní přírodě. Pochod startuje v 7.30 SEDLČANY - Brněnská kapela Kamelot je pravidelným hostem sedlčanského Kulturního domu Josefa Suka. Nyní však přijede pouze její zakladatel, zpěvák, textař a skladatel Roman Horký. Pohodový večer plný písniček a povídání se v kulturáku uskuteční ve čtvrtek 1. října od hodin. Pořad je uváděn mimo předplatné a vstupenky si lze zakoupit již v těchto dnech v kanceláři předprodeje na radnici. Návštěvníkům bude Roman Horký hrát známé písničky na přání a během koncertu bude možné ochutnat moravský burčák či jiné víno. Posluchači uslyší nej- hodin a děti budou při výšlapu odkrývat pohádku. Odpoledne se v Ateliéru Prčice rozjede nepřetržitý proud divadelních představení nejrůznějších žánrů, ale s jednotným tématem: pohádka. Děti budou mít příležitost namalovat si obličej kosmetickými barvami. Ve 14 hodin rozbalí svůj pohádkový dárek Divadlo Na kolečku. Bude jím loutková pohádka O třech kůzlátkách, v 15 hodin vystoupí divadélko Maňásek TJ Sokol Vlašim s minipohádkami a zpívánky. Divadlo Trakař uvede v 16 hodin pohádku Veselí koníci a na 17. hodinu chystá představení loutkoherecký spolek ze Sedlčan Našlose. Program proloží na nádvoří řemeslný jarmark, při kterém svoje dovednosti předvede umělecký kovář a chlubit se má čím i keramická dílna. Co dokážou šikovné ruce, o tom návštěvníky Na festiválku vystoupí také letos sedlčanský spolek Našlose a dá nahlédnout divákům do říše loutek. Foto: -av- přesvědčí stánek s ručními výrobky pocházející z dílny Villy Vallily. Rytířské souboje předvede od hodin skupina historického šermu Páni ze Zvěřince. Na závěr Prčického bábení zazní hudba. Od 18 hodin vystoupí hudební formace Jazzové bombo Gee a nabídne bluesové a jazzové podvečerní snění se zpěvem Lenky Dikunové. Účinkovat dále bude Martin Liebl (piáno), Jiří Čermák (basová kytara) a Jiří Čertík (klarinet). Alice Valsová Roman Horký tentokrát nechá Kamelot doma DÍKY BULDOČÍ VYTRVALOSTI I DIVÁKŮM A NAVZDORY ŠKAROHLÍDŮM UTVOŘILA SKUPINA REKORD Skupina Kamelot s Romanem Horkým uprostřed. Foto: archiv autora větší Horkého hity jako Zachraňte koně, Země antilop, Vyznavači ohňů nebo Čas rozchodů, připomněl ředitel Kulturního domu Josefa Suka Jiří Šibrava. Roman Horký si alespoň na chvíli odpočine od Kamelotu, s nímž letos vytvořil jeden zajímavý rekord. V únoru letošního roku vydala skupina své 20. album s názvem Mořská sůl. Aby toto CD co nejvíce zviditelnila, rozhodla se uspořádat nejdelší souvislé koncertní turné s názvem O 106, což znamenalo odehrát 106 koncertů během 106 dnů. Koncerty se konaly každý den za sebou včetně sobot a nedělí, pokaždé na jiném místě. Splněním těchto podmínek se Kamelot hodlal zapsat do knihy rekordů. Přestože turné nakonec trvalo jen 105 dní, díky několika případům dvou koncertů za den (v jiném místě), skupina Kamelot odehrála celkem 110 koncertů a stihla tak svou metu zdolat o den dřív. Nezměrným úsilím a buldočí vytrvalostí jsme dokázali navzdory škarohlídům nemožné. Musím poděkovat všem pořadatelům, partnerům a divákům, bez nichž by tento rekord nevzniknul. Navíc rekord korunovaný dobrým skutkem. A to kapela s duší hochů od Bobří řeky dělá moc, moc ráda, řekl s úsměvem Roman Horký. Tím dobrým skutkem bylo věnování části honoráře Fondu ohrožených dětí. Z každého odehraného koncertu daroval Kamelot tisíc korun, na konci turné tak mohli hudebníci předsedkyni Fondu Marii Vodičkové předat 106 tisíc korun. Navíc s sebou kapela vozila zapečetěnou putovní kasičku F.O.D., do které měli možnost návštěvníci koncertu vhodit libovolný finanční obnos. Výtěžek z putovní kasičky byl celkem 58 tisíc. Kapela Kamelot vznikla v roce 1982 a vždycky to bylo o kytarách, písničkách a o energii. Kamelot se nedá úplně přesně zatřídit do nějaké žánrové krabičky a to je asi dobře. Právě ta barevnost repertoáru je důležitá a vše drží pohromadě právě díky Romanu Horkému. Karel Souček

14 14 strana SPORT Fotbalisté Tatranu dvakrát nastřelili tyč, ale vítězství se opět nedočkali SEMICE SEDLČANY 3:1 (2:1) Ani v 5. kole fotbalového přeboru Středočeského kraje se nepodařilo Tatranu získat tři body, ačkoliv na rozdíl od předchozího čtvrtého kola, v němž se střetl s Novým Strašecím, si dokázal vypracovat několik nadějných příležitostí. Jediné, co snad může sedlčanské fotbalisty těšit, je fakt, že zcela stejně na tom je i druhý nováček soutěže Milín, který dosud rovněž získal pouze jediný bod. HODNĚ PROSTORU PRO TATRAN Sedlčanští nastoupili v Semicích opět v dost pozměněné sestavě. Zřejmě největším překvapením bylo zařazení zkušeného Jandy na post stopera. V 1. poločase se snažili sedlčanští hráči kombinovat. Balón drželi převážně na zemi, SEDLČANY V Sedlčanech je již šest let činný klub Hung Kar, který je školou kung fu, přičemž Hung Kar je název stylu bojového umění. Klub má sice hlavní sídlo v Praze, ale pravidelná cvičení pořádá i v Sedlčanech. Členkou klubu Hung Kar je také Ilona Trinerová, která se o prázdninách navíc stala asistentkou evropské organizace Siu Lum Pai Hung Kar, do které česká asociace spadá. Iloně je třiadvacet let, bydlí v Sedlčanech a v klubu Hung Kar, který založil Luděk Šulda z nedaleké Doubravice společně s Filipem Liškou z Prahy, je od samého začátku. Společně jsme si povídali o činnosti klubu. Co je hlavní náplní práce klubu Hung Kar? Klub je přístupný lidem všech věkových skupin, a to mužům i ženám. Hlavním posláním klubu je zlepšit zdraví žáků, naučit je sebeobranu a vylepšit jejich kondici. Někdo chodí na aerobik a někomu zase může více vyhovovat kung fu. V neposlední řadě se naši žáci dozvídají mnoho za- Petrovičtí fotbalisté útočí na čelo tabulky FK MNÍŠEK POD BRDY SK PETROVICE 0:1 (0:1) Ve 3. kole krajské fotbalové I. B třídy se hráči Petrovic představili na hřišti soupeře v utkání, které bylo hlavně o bojovnosti. Na druhé straně domácí hráči sázeli hlavně na nasazení a maximální tvrdost, která však mnohdy přecházela v nevybí- a sami byli zřejmě překvapeni, kolik prostoru ve středu hřiště jim soupeř nechává. Problémem však byla finální přihrávka, která bránila zužitkování pohledných kombinací. Semice se prezentovaly hlavně nakopávanými míči a hrozily především ze standardních situací kolem vápna. Po jedné z nich padl také první gól, když fauloval v místě vzdáleném zhruba 18 metrů od branky Sedlčan Janda a hráč Semic z této vzdálenosti trefil šibenici 1:0. Tatran se však brzy oklepal a hned vzápětí předvedli hezkou kombinaci po křídle M. Chlasták se Žáčkem. Druhý jmenovaný skóroval střelou na bližší tyč a bylo to 1:1. Na konci úvodní části hry však šly Semice opět do vedení, když si po dlouhém balónu za obranu Sedlčan nerozuměli Moulík s Bosákem a domácí hráč hlavou snadno skóroval. DVĚ TYČE, ŽÁDNÝ GÓL Ve druhé půli se začalo hrát více aktivněji a bylo k vidění spoustu šancí na obou stranách. Hru hostí poznamenala 60. minuta, ve které musel odstoupit ze hřiště stoper Bartoš z důvodu obnoveného zranění. První šanci ve 2. poločase měl Tatran, když Janda centroval z dobrých pětatřiceti metrů a nikým netečovaný míč skončil na tyči překvapeného gólmana Semic. Podobná situace byla k vidění i na druhé straně s tím rozdílem, že Sedlčany na poslední chvíli od pohromy zachránil Humňal. O chvíli později Tatran nastřelil další tyč, když si na centr Martina Chlastáka nejvýše naskočil jeho bratr Petr, který brankovou konstrukci domácích rozezvučel už podruhé. SOUPEŘ HROZIL BREJKY Sedlčany se nechtěly smířit ravost. Některé jejich zákroky si dokonce žádaly červenou kartu. Rozhodčí se s tímto zápasem vypořádali vcelku dobře. Úporný způsob hry ovšem Petrovicím příliš nesvědčil, a tak se bojovalo až do konce utkání. V poločase odstoupil kvůli bolestem v zádech Kilián a v 55. min. doplatil na tvrdý zákrok domácích Kudrna, který odešel ze hřiště se zraněným ramenem. Jedinou branku utkání vstřelil Brunclík po chytře zahraném trestném kopu. Sestava: Hejl Stejskal, Krameš, Š. Štemberk, Šmejkal O. Štemberk, Brunclík, Brosch, Kilián (46. Kicl) Bartoň (90. Kašpar), Kudrna (55. J. Mandík). Trenéři Štemberk a Hofman. -dav- s nepříznivým stavem a stále více otvíraly svoji hru. Po brejcích soupeře se jim to ale mohlo hned několikrát vymstít. Semice však prokázaly v koncovce svoji nemohoucnost a i ty nejvyloženější šance zahazovaly. Nakonec však přece jenom pojistku na vítězství přidaly, když po rohovém kopu propadl obráncům Sedlčan balón na přední tyči a pro domácího útočníka už nebylo problémem skórovat. Na konci zápasu ještě vítězný tým kopal penaltu, ale jejich hráč způsobem ala Panenka trefil pouze břevno Bosákovy branky. Sestava: Bosák Janda Moulík, Bartoš (60. Humňal), Mulač Turek, Pudil, M. Chlasták, Žáček (84. Wolf) P. Chlasták (77. Mašek), Pešek. Trenér Matoušek. -dav- Ilona Trinerová představuje školu bojového umění kung fu v Sedlčanech jímavého z čínské kultury a filozofie. Žáci se stávají členy velké rodiny, které připravuje sifu naší školy Luděk Šulda, jenž je několikanásobným mistrem republiky ve formách kungu, a je také mistrem Evropy. Sifu znamená otec. Připomněla jste zdokonalování vašich žáků v několika směrech. Cvičení se provádějí se zbraní, nebo bez ní? Možné jsou obě verze. Ke zbrani se mohou propracovat i děti, ale když přijde začátečník, musí se nejdříve naučit základní postoje. Jakmile už bude umět stabilně stát, může se začít učit základní techniky. Jedná se o základní údery, kopy a základy sebeobrany. Hodina je skutečně pestrá. Začíná rozcvičkou nebo rozběháním, aby se organismus zahřál a aby nedošlo při samotném cvičení k poranění šlach a svalů. Chvíli se procvičují postoje, potom je cvičení proloženo některou z bojových aplikací a na řadu může přijít i posilování. Formy cvičení se dále rozlišují na formy se zbraněmi, beze zbraní, a jedná se o tradiční kung fu. Iloně Trinerové se bojová umění líbila odmala. Foto: -dav- Cvičení obsahuje také boj a ten se opět rozděluje na semi kontakt, light kontakt a full kontakt. Součástí tréninků jsou rovněž dechová cvičení, která jsou velice prospěšná pro zdraví. Dá se jimi například překonat stres. Kolik žáků má dnes vaše škola bojového umění kung fu a kolik z nich se vydrží vašemu náročnému sportu věnovat delší dobu? Počet stálých žáků se pohybuje kolem deseti. Když jsme klub zakládali, zájem byl obrovský. Vzpomínám si, že přišlo čtyřicet zájemců, ale polovina z nich během dvou měsíců odpadla. V posledních letech sice chodí žáků méně, ale většina z nich zůstává. Nyní se ale mění systém výuky. Sifu už v Sedlčanech nebude sám, protože mu budu asistovat. Když budu mít zájem přihlásit se do vaší školy, kam mám přijít? Tréninky se budou konat v tělocvičně při 1. ZŠ Sedlčany vždy v pátek od hodin a potrvají minimálně hodinu. Navíc máme tréninkové centrum v Boru za Libíní, kde bývají prázdninová a víkendová soustředění. Na závěr mi povězte, jak se taková křehká dívka, jako jste vy, dostala ke kung fu? Odmalička se mi bojová umění líbila a když se tady objevilo kung fu, rozhodla jsem se je vyzkoušet. A brzy jsem zjistila, že jsem našla to, co jsem hledala. Také reprezentuji náš hung kar klub na běžeckých závodech - například pořádaných klubem DA - BA. Ilona Trinerová si před časem musela v obou sportech udělat malou pauzu, protože má dnes rok a půl starou holčičku, ale sama říká, že se ke svým zálibám brzy vrátila. Kung fu totiž prý naučí člověka určitému řádu a on se snaží udělat si osobní plán rozvrhu času. David Myslikovjan

15 SPORT strana 15 Střelecký klub oslavil otevření nového areálu soutěží SEDLČANY Členové Střeleckého klubu Sedlčany a jejich hosté se sešli v sobotu 12. září v prostorách střelnice na kotlině při příležitosti malé oslavy, jejímž hlavním bodem bylo uvedení nového zařízení do provozu. Následovala střelba do tzv. zahajovacího terče, přičemž každý z přítomných měl možnost vystřelit si jednu ránu z připraveného revolveru. V areálu byla vystavena ještě celá řada dalších, ručně malovaných pestrobarevných terčů. Všechny z nich v minulosti místní střelci využívali a autorem terčů je člen klubu, sedlčanský výtvarník Marian Fencl. Některé z nich také namaloval jeho tatínek, Emil Frei. Terče jsou dnes vzácným majetkem klubu. V závěru slavnostního otevření nové Členové Střeleckého klubu a hosté na slavnostním otevření nové střelnice v Sedlčanech. Snímky: David Myslikovjan Malá repríza loňského hokejového finále pro Štětkovice SEDLČANY Dlouhodobá hokejová soutěž amatérských hokejistů se naplno rozjela především pokud se týká 1. ligy. V programu soutěže již také byla malá repríza finále předchozího ročníku. Výsledky 1. liga: Zvírotice Chlum 5:0, Příčovy Nový Knín 4:3, Olbramovice Old Boys 5:4, Štětkovice Tatran Stars 7:2, Cetos Příbram Rožmitál 3:5, Rovina Old Boys 3:3, Nový Knín Olbramovice 3:2, Chlum Matadores 1:4. Na čele se seřadily čtyři čtyřbodové týmy v pořadí Štětkovice, Rožmitál, Zvírotice a Příčovy. Ve 2. lize byly v době naší uzávěrky známy pouze dva výsledky. HC Genemusic Rumola 9:1 a STROS Neveklov 5:2. Od pátku do pondělí obě amatérské ligy pokračují další várkou zápasů. těchto soupeřů: 18. září: Stars Rovina (18.30 hod.), Rožmitál Štětkovice (20.25). 19. září: Zvírotice Cetos (12.00), Matadores Black O tento pohár se bojuje Milk (16.30), Kačeři Chlum (18.25), Křepenice STROS (20.20). 20. září: Olbramovice Daleké Dušníky (16.30), Old Boys Nový Knín (18.25), Ševci Knín Kňovice (20.20). 21. září: Hrádek Marila Votice (18.30), Medvědi Dublovice (20.25). -dav- střelnice se konala střelecká soutěž na klasické terče mezinárodních parametrů, jejíž vítěz se stal na tři roky držitelem putovního poháru. Trofej střelcům věnoval starosta Sedlčan, který byl rovněž přítomen. Jsem rád, že jsem si mohl váš areálek prohlédnout, zvlášť po různých peripetiích, které byly, ale dnes jsou už minulostí, řekl přítomným Jiří Burian. Doufám, že areál bude nejenom zachován, ale v budoucnosti i upravován a vylepšován. Mimo jiné i za pomoci města. Nejenom pro dnešní soutěž bych vám chtěl popřát hodně zdaru, dobré oko, pevnou ruku a přesnou mušku. Střelci starostovi Sedlčan sice potleskem poděkovali, ale jen tak ho ze svého středu nepustili. Kromě toho, že byl požádán, aby předal pohár vítězi soutěže, navíc obdržel nabídku vystřelit si do zahajovacího terče jako první. A taková nabídka se přece odmítnout nedá. Putovní pohár Starosta Sedlčan Jiří Burian si vystřelil na zahajovací terč jako první. starosty města podle očekávání ve střelecké soutěži do svého dočasného držení získal předseda Střeleckého klubu Sedlčany Ivan Andrušík. Vzhledem k tomu, že je dlouhodobě nejlepším střelcem sdružení, bude mít trofej doma pravděpodobně hodně dlouho. David Myslikovjan Na startu Osečanské šlapky byla tlačenice Občanské sdružení Fidibus ve spolupráci s osečanským obecním úřadem a sborem dobrovolných hasičů uspořádalo v sobotu 12. září již šestý ročník lehce orientačního závodu rekreačních cyklistů Osečanská šlapka. Letos byla na startu tlačenice jako ještě nikdy v minulosti. K akci se vrátíme podrobněji příště. Foto: David Myslikovjan Kraj kamenů zlákal za 35 let rekordní počet lidí PETROVICE - Pětatřicátého ročníku pochodu Krajem kamenů, jehož hlavním pořadatelem je Klub českých turistů Petrovice, se v sobotu 12. září účastnilo celkem 607 lidí. Pěších bylo 503. Devítikilometrovou trasu zvolilo 184 z nich, na šestnáct kilometrů se vydalo 223 lidí, 25 km ušlo 87 turistů, porci 34 km si naložilo sedm účastníků a na padesátku vyrazili dva vytrvalci. Akci si nenechalo ujít také 104 cykloturistů, kdy 43 km zvolilo 71 z nich, 57 km okruh zaujal 16 cyklistů, sedmdesát kilometrů šlapalo deset lidí a nad 70 km si za řídítky trouflo sedm vyznavačů cykloturistiky. Akci zajišťovalo 12 pořadatelů. Za celou dobu pořádání akce to byla nejvyšší účast, liboval si Václav Kdolský, kronikář KČT Petrovice. Do kroniky také zaznamená, že nejvzdálenějším účastníkem 35. ročníku byl Marek Benda z Petrovic, který v současné době žije již tři roky v bulharské metropoli Sofii a turista Dieter z Altenburgu. Nejstarším účastníkem byl sedmasedmdesátiletý František Heřmánek ze Sedlčan, který šel pochod Krajem kamenů již po dvanácté. Poprvé se naopak na trasu vydala Jarmila Kolombová (75) z Prahy, stejně stará Ivanka Kelichová z Milevska si Petrovickem vyšlápla již popatnácté, informoval kronikář. Nejmladší účastnicí byla Anna Helena Štůsková z Petrovic narozená letos 30. dubna, která se vezla v kočárku. V pohodě i s maminkoudevítikilometrovou trasu po cestách necestách zvládla, připojil další zajímavost. Většina pochodníků absolvovala pochod již mnohokrát, například Andrea Komancová z Jihlavy 23x, Karel Petráň z Příbrami 15x, Jana Stiborová ze Sedlčan 15x, Marie Bardová z Bratřejova 18x, Jaroslav Čunát z Milevska nevynechal žádný ročník, Anna Šáchová z Branic 20x, paní Svatková absolvovala pochod třicetkrát, Václav Cihelka ze Sedlčan trasu 25 km šel popatnácté... hodně pochodníků však šlo i poprvé, bilancoval Václav Kdolský. Lidé na pochod přijeli z míst vzdálených - například z Prahy, Brna, Havlíčkova Brodu, Liberce, Ústí nad Labem, Strakonic, Slaného, Rožmitálu pod Třemšínem, dále z Chyšek, Milevska, Příbrami, Sedlčan, Kovářova, Sedlce - Prčice, Heřmaniček, sděloval. Do kroniky KČT Petrovice přibyly další pochvalné zápisy. Šli jsme poprvé a jsme uchváceni. Nádherné. Děkujeme Dlaskovi. - Krásný pochod s malebnými výhledy skrývajícími vždy nová překvapení, tradičně organizovaný, s perfektním značením. Zkrátka super! Turisté KČT Milevsko. - Poprvé jsem šla a byla jsem nadšená. Kuberová Hana Kovářov. - Bylo to prima. Honza Nováček, citoval některé kronikář. Připravit tento pochod vyžaduje velké úsilí všech členů KČT Petrovice. Připravuje se vlastně celý rok. Musí se vytýčit nové trasy, zprůchodnit cesty, jednat s vlastníky pozemků, připravit mapky, zadat vytištění letáků, zajistit start. Před pochodem je nutné trasy projít, obnovit značení tras pochodu, zajistit kontrolní punkty, občerstvení na trasách a splnit další a další úkoly. Většinu zařizuje předseda KČT Jaroslav Kloud starší, dodal kronikář Kdolský. -red-

16 16 strana ZÁVĚREM Z policejní svodky Za volant usedl pod vlivem alkoholu v pátek 4. září odpoledne řidič vozu Škoda Octavia Combi. Policisty byl zastaven u parkoviště Lidl v Sedlčanech a nadýchal 1,33 promile. Naftu z autobusu vysál neznámý zloděj v Petrovicích v době od pondělí 7. do úterý 8. září. Pachatel vypáčil a poškodil zámek u nádrže a pak natankoval 90 litrů pohonných hmot za 2000 korun. Na Nové Živohošti zmizel v době od 4. do 6. září náklad- REGION - Škodu čtvrt milionu korun má na svědomí dopravní nehoda, k níž došlo v úterý 8. září v 8.30 hodin. Řidič s vozidlem Seat Cordoba jel po silnici č. I/18 ve směru od Olbramovic na Sedlčany. Před odbočkou na Vojkov chtěl předjet VW Caddy v momentě, kdy byl sám již předjížděn vozidlem Citroën Berlingo. Při tomto manévru došlo ke srážce Seat Cordoba s Citroënem Berlingo, které bylo odraženo na levý okraj vozovky. Řidič vozidla Cit- Světlušky rozsvěcovaly svět nevidomých SEDLČANY Přispět do sbírky Světluška, jejíž patronkou je zpěvačka Aneta Langerová, mohli lidé také v Sedlčanech. Organizátoři si vybrali za den, kdy svítí světlušky magické datum s devítkami Svět zrakově postižených pomáhali dárci rozsvítit koupí přívěsku, magnetky či náramku. Sbírku pořádal již posedmé Nadační fond Českého rozhlasu a z výtěžku jsou financovány projekty neziskových organizací, které rozvíjí talent a schopnosti nevidomých a slabozrakých lidí na jejich cestě k aktivnímu životu. Loni rozdělila Světluška 9,5 milionu korun. S kasičkou jsme potkali ve středu Magdalénu Němcovou a Ivanu Panošovou, studentky sedlčanského učiliště z Bezručovy ulice. Naše škola pomáhala sbírku organizovat již vloni. Jsme v ulicích od rána, chodit budeme celé dopoledne. Lidé většinou přispějí, ale i ti, kteří peníze nedají, nás odmítnou zdvořilou formou, sdělily nám svoje zkušenosti. Na otázku, zda se díky této bohulibé činnosti ulily z nějakého méně oblíbeného předměnu, Magdaléna zareagovala: Počítačů. Ty mě nebaví. Na adresu patronky Anety Langerové řekly, že ji uznávají jako zpěvačku, ale i jako člověka, který pomáhá těm, kteří to nemají v životě právě jednoduché. -mb- Děti umí zatočit s odpadem často lépe než jejich rodiče SEDLČANY - Sedlčany byly jedním z osmdesáti míst firmy Elektrowin při jejich turné, na němž upozorňují, že třídění odpadu má smysl. Ekoshow uspořádala ve středu 9. září ve spolupráci se Sedlčanskými technickými službami. První fázi jízd po republice jsme zahájili v květnu, kdy jsme během dvou měsíců navštívili asi čtyřicet míst. Po prázdninách začínáme podzimní fázi, kdy Sedlčany jsou třetím stanovištěm. Mladším žákům pouštíme pohádku zaměřenou na ekologické téma, kdy k nim promlouvá porouchaný vysavač a fén. Starším dětem pouštíme roën Berlingo strhl řízení doprava a nárazníkem zachytil o bok VW Caddy. Řidič tohoto automobilu vjel mimo silnici a narazil do stromu. Citroën Berlingo zastavilo asi 200 metrů v pravém jízdním pruhu, popsala situaci mluvčí benešovské policie Denisa Malá s tím, že řidič VW Caddy si při nehodě narazil pravé koleno, levou ruku a nos. Byl převezen na ošetření do sedlčanské nemocnice. Ke zranění jiných osob nedošlo, doplnila. -rední přívěs za osobní automobil značky Pongratz GPA 200 G. Pachatel přeštípl oko zajišťovacího řetězu s visacím zámkem. Společnosti TJ Rekreant způsobil škodu ve výši 20 tisíc korun. Lenka Pavlová, Denisa Malá Policie ČR Vrtulník na Taverny SEDLČANY - Vrtulník přistál ve středu 9. září ve hodin na stadionu Taverny. Přepravoval do nemocnice pacienta, kterého kopl kůň. -mb- Řidič si zranil koleno i nos video, kde vidí, jak se který elektroodpad recykluje. Moderátorka Štěpánka děti upozorňuje na to, co je pro přírodu škodlivé. Sedlčany jsou výjimečné tím, že nám lidé začali nosit staré elektrospotřebiče již od deváté hodiny, takže máme hodně košů na sběrný odpad již teď dopoledne plných. Hlavní nápor očekáváme mezi 13. až 16. hodinou, řekl nám na akci Ondřej. Každý, kdo přinesl elektroodpad, dostal los a od 13 do 16 hodin si mohl vytočit na kole štěstí některou z cen. Vyhrát bylo možné jak meteostanici, tak bublifuk. Ondřej uvedl, že při odevzdávání starých věcí se objevují i zajímavé kousky. Právě včera jsme jednali s benešovským muzeem, kdy si vybírali zajímavé elektrospotřebiče z 60. až 70. let. Zajímavým kouskem je například rádio značky Bára a Karolína třídí. A vy? Snímky: -mb- Světlušky Magdaléna Němcová a Ivana Panošová Foto: -mb- Sokol, které bylo zabalené v krabici i se záručním listem nebo stará žehlička, řekl ke kuriozitám. Myslím si, že mladší generace je lépe informovaná o tom, jak třídit, než ti starší. A vím, že se to rok od roku zlepšuje.právě děti doma hlídají, jak se odpad třídí a černých skládek ubylo, soudí. Školy zájem o tuto akci mají. Učitelé vědí, že tu děti získají důležité informace. Snažím se jim dát informace, jak naložit s elektroodpadem, kam patří a kam ne ať již jde o avizované svozy, sběrné dvory... Informuji je také o tom, jaké škodlivé látky v elektrospotřebičích jsou, k něm nejnebezpečnějším patří freony, doplnila moderátorka Štěpánka. Na náměstí byla na programu také školačka Bára Kejhová. Potvrdila, že odpad třídí. Víčka z plastu, papír nebo plastové lahve doma třídíme. I doma na to dohlédnu. Karolína Vybíralová se připojila. S mamkou třídíme, i taťka sklo, plastové lahve, víčka, papír a víme, že televize nebo lednička patří na sběrný dvůr. -mb- Skákadlo potěšilo na akci ty nejmenší. Týdeník hájící zájmy Sedlčanska a Sedlecka. Vychází ve středu, uzávěrka v pondělí v 10 hodin. Adresa: Havlíčkova 514 (v KDJS), Sedlčany. Tel./fax: Vydává Zdeněk Kolář. Odpovědná šéfredaktorka Marie Břeňová, tel.: Redaktor: David Myslikovjan. Inzerce Hanka Holoubková, tel.: Korektura Jana Stejskalová. Sazba redakce. Tiskne Van druck Sedlčany. Registrováno pod č MIČ

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy INFORMACE ZASTUPITELŮ (2015-1) Ve středu 4. 2. 2015 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva města Vratimova. Na programu bylo celkem 5 bodů, z nichž se dvěma body bychom Vás rádi seznámili blíže. Odpočívadlo

Více

Post Bellum Příběhy našich sousedů. Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu

Post Bellum Příběhy našich sousedů. Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu Post Bellum Příběhy našich sousedů Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu Pan Adolf Lang se narodil 29. září 1936 v Pávově. Pochází ze šesti dětí. Rodiče byli velmi chudí. Hlavní obživou

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií.........1 Sportovní dopoledne..........2 INFO ze ZŠ a MŠ v nemocnici..3-4

Více

Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie

Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie Volební noviny č. 2 Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie Hnutí NEZÁVISLÍ a sdružení PRO Vratimov bude prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením

Více

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost naplnit. Politici, úředníci a často ani poskytovatelé sociálních

Více

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení Život s podporou Podpora samostatného bydlení Každý člověk má mít možnost žít život podle svých představ Bydlet tam kde chce a s tím, koho si vybral a je mu s ním dobře Co je služba Podpora samostatného

Více

Státní zámek Plumlov, ubytování v Plumlově

Státní zámek Plumlov, ubytování v Plumlově Státní zámek Plumlov, ubytování v Plumlově Státní zámek Plumlov Zámek nedávno oslavil 333 let svého výročí od založení a byl pro nás lákavou nabídkou k návštěvě, případný pobyt v Plumlově umožňuje podnikat

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Terra Batida Porto, Portugalsko www.terrabatida.com

Terra Batida Porto, Portugalsko www.terrabatida.com Žena podnikatelka a nápad Maria Gabriel začala s podnikáním v roce 2003. Přestože v té době měla stálou práci v mezinárodní telekomunikační společnosti, cítila, že potřebuje něco jiného něco, co by ji

Více

Pracující důchodci v Česku

Pracující důchodci v Česku Pracující důchodci v Česku 22. 9. 2015 ČT 1 19:00 Události Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka Skoro devadesát procent českých seniorů nepracuje a spoléhá jenom na podporu státu. Důvodem není podle nové

Více

Číslovky. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Číslovky. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslovky MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_16 Tématický celek: Gramatika, skladba,

Více

080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE

080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Factum Invenio, s.r.o., Těšnov 5, 110 00 Praha 1,tel: +420 224 805 650, fax: +420 224 805 628, email: info@factum.cz, www.factum.cz 080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Dobrý

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ŠKOLA, KDE SI SVŮJ POCIT ÚSPĚCHU ZAŽIJE KAŽDÉ DÍTĚ ŠKOLA,KDE UČITELÉ I ŽÁCI PŘEMÝŠLEJÍ NAD TÍM, CO, JAK A PROČ DĚLAJÍ CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE Zdroj:

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu.

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu. Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel: Hlavní město Praha pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely Vážení a milí čtenáři, říjen 2012 9. ročník, č. 10 teplé

Více

Vonásek k tabuli Milan Kocmánek & Leopold Králík

Vonásek k tabuli Milan Kocmánek & Leopold Králík 16 TÝDENÍK ZVLÁŠTNÍ VYDÁNÍ PROSINEC 2007 S šipkovanou se jděte vycpat, pane učiteli, my dneska hrajeme radši šikanovanou! To už je tenhle měsíc třetí poznámka. Tady asi pomůže jedině pořádný výprask. Kde

Více

V n i t ř n í p r a v i d l a

V n i t ř n í p r a v i d l a Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace vydává V n i t ř n í p r a v i d l a D o m o v a p r o s e n i o r y v Klatovech, Podhůrecká 815/III platná od 1.7.2015 Článek 1 Vnitřní

Více

Jak koupit nemovitost

Jak koupit nemovitost Jak koupit nemovitost Bezpečně? Co nejlépe? Bez starostí a stresu? Část 1. www.alisen.cz Proč vznikla tato kniha? Koupě nemovitosti bývá pro většinu z nás životní investicí. Vydáváme velké, často půjčené

Více

Městská knihovna Sedlčany. Lukáškovi je deset. Knihovny současnosti 2013 Olomouc. 11. září 2013

Městská knihovna Sedlčany. Lukáškovi je deset. Knihovny současnosti 2013 Olomouc. 11. září 2013 Městská knihovna Sedlčany Lukáškovi je deset Knihovny současnosti 2013 Olomouc 11. září 2013 Data jsou důležitá Rok založení: 1882 Dětské oddělení: 1941 Profesionalizace: 1952 Stěhování do současných prostor:

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby DOMOV POD HRADEM ŽAMPACH, IČ: 00854271 Informace pro uživatele Smlouva o poskytnutí sociální služby 28.3.2009 Výtah obsahu smlouvy o poskytnutí sociální služby srozumitelný uživateli služby; zpracoval:

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

ÚTĚK NA ZÁPAD. (Günter Götz [1])

ÚTĚK NA ZÁPAD. (Günter Götz [1]) ÚTĚK NA ZÁPAD Koupit lístek, nastoupit do vlaku, to všechno proběhlo v pořádku. Ale kousek od východního Berlína vlak zastavil a objevila se lidová policie s kalašnikovy. Museli jsme ukázat dokumenty a

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

05/2012 Účastníci programu Pět P

05/2012 Účastníci programu Pět P Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 05/2012 Účastníci programu Pět P 2 Bulletin Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice OBSAH Podpořili nás..........3 Pět P - nový program DC ADRA.....4

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Jmenuji se Tomáš Flajzar a jsem zakladatelem firmy FLAJZAR, která již více jak 20 let vyrábí elektroniku pro rybáře. Na těchto stránkách chci popsat

Jmenuji se Tomáš Flajzar a jsem zakladatelem firmy FLAJZAR, která již více jak 20 let vyrábí elektroniku pro rybáře. Na těchto stránkách chci popsat Jmenuji se Tomáš Flajzar a jsem zakladatelem firmy FLAJZAR, která již více jak 20 let vyrábí elektroniku pro rybáře. Na těchto stránkách chci popsat příběh, který určitě není ojedinělý, ale na české poměry

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 23.11.2015 od 18:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 23.11.2015 od 18:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 23.11.2015 od 18:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček Časopis dětí z DD Opava Dětský domováček Září 2015 0 Úvodník Stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přišel první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází i váš dětský

Více

Mentální obraz Romů AKTIVITA

Mentální obraz Romů AKTIVITA Cíle studenti jsou schopni vyjádřit představy asociace spojené se slovy průměrný Rom uvědomují si, že mentální obraz nemusí být plně v souladu se skutečností jsou schopni analyzovat svoje postoje a odhalit

Více

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla Jednoho dne na jeho límci. tento malý hmyz ven, měl učitel narozeniny. Ti lidé se zase předem domluvili: Co kdybychom vyhlásili soutěž o nejlepší oblečení jako dárek na učitelovy narozeniny? Musely ho

Více

Řadový dům na malém městě

Řadový dům na malém městě Řadový dům na malém městě HN hodnotí prostorný byt 4 + kk v Buštěhradu na Kladensku. Nezvykle prostorný řadový dům. Ale bohužel jen s jednou koupelnou. To byly dvě hlavní věci, které zaujaly hodnotitele

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová,

Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová, Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová, Hanka Šinkorová co už to umí, mohou sami do časopisu přispívat.

Více

MALÝ ALMANACH O VELKÉ SPOLUPRÁCI

MALÝ ALMANACH O VELKÉ SPOLUPRÁCI MALÝ ALMANACH O VELKÉ SPOLUPRÁCI MEZI ZÁKLADNÍ ŠKOLOU JÁNA KUPECKÉHO ZE SLOVENSKÉHO PEZINKU A 6.ZŠ V MLADÉ BOLESLAVI při příležitosti 15. výročí spolupráce mezi školami sestavil Lukáš Krejčík Naše základní

Více

Byclosure Lisabon, Portugalsko www.byclosure.com

Byclosure Lisabon, Portugalsko www.byclosure.com Vznik podnikatelského záměru je mladá, novátorská internetová firma působící v portugalském Lisabonu. Založili ji v roce 2008 tři přátelé Vasco, Duarte a Luís. Za dva roky své existence zaznamenala celou

Více

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 ČERVNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY 80 tisíc rodin pečuje nonstop o seniory. Co když potřebují vydechnout? PRAHA, 18. června 2015 V Česku žije kolem

Více

Úvodní slovo. Milí čtenáři,

Úvodní slovo. Milí čtenáři, Chvalkovské listy 3. Úvodní slovo MEYRA ČR s.r.o. předává hlavní cenu Pád strašák pro každého Výlet do korun stromů Lipno pohled od jinud Zahradní slavnost v Empatii Kácení máje Soutěž v Táboře Osmisměrka

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 37

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 37 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 37 Obsah: Slovo ředitele školy, škola v přírodě, dopravní hřiště, dětská tvorba, vyhodnocení sběru. Červen 2011 TOCHOVICE

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin)

V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin) V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin) Malé krůčky k bezpečné cestě do školy Již čtvrtým rokem působí na naší škole rodičovská dopravní skupinka, která se snaží

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 Jak v předcházejících letech, tak i letos byli čtenáři obou oddělení, dětského i dospělého, seznamováni s životními výročími známých českých

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých šišky vypadají jako velké hnědé knoflíky. V lese zavládlo

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 1 únor 2009 Charita Nový Hrozenkov na počátku roku 2009 Charita Nový Hrozenkov zaznamenala v uplynulém roce řadu změn a proto bychom vás rádi o těchto

Více

Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce.

Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce. Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce. Celoškolní projekt dotovaný Nadací PARTNERSTVÍ, na kterém žáci ZŠ Chomutov, Školní pracovali po celý rok, se nachýlil ke konci. Jak jsme již dříve informovali,

Více

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Od dubna až do ledna roku 2015 se na vybraných základních školách v Plzeňském kraji začne realizovat vzdělávací projekt s environmentální

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

TILIA. Školní časopis

TILIA. Školní časopis Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov Školní časopis TILIA Redakční rada: Mgr. Tomáš Zajíček Mgr. Petr Galečka Mgr. Dobroslava Jagošová Mgr. Eva Ondrušová Mgr. Zdeňka Veverková Náklad:

Více

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE žáků Střední školy technické, Dělnická 21, Most - Velebudice. v rámci projektu ŠANCE

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE žáků Střední školy technické, Dělnická 21, Most - Velebudice. v rámci projektu ŠANCE Projekt ŠANCE Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o realizaci poradenského programu ŠANCE žáků Střední školy technické, Dělnická 21, Most - Velebudice v rámci projektu

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 7. 10. 2015. KVALITA Z EVROPY chutě s příběhem

TISKOVÁ KONFERENCE 7. 10. 2015. KVALITA Z EVROPY chutě s příběhem TISKOVÁ KONFERENCE 7. 10. 2015 KVALITA Z EVROPY chutě s příběhem Měření výsledků komunikační kampaně chráněných označení ČESKÁ REPUBLIKA & SLOVENSKO Výsledky první vlny šetření 7. října 2015 Česká republika

Více

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče r. 2015 - Zdravotnický personál dělá vše pro to, aby pacient opět dostal chuť do života podle stávajících možností. - Dodržování doby návštěv. Ve 14 hod.

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 21. 11. 2007 od 18.30 hod v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 21. 11. 2007 od 18.30 hod v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 21. 11. 2007 od 18.30 hod v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice Přítomni: při zahájení 11 zastupitelů Během projednávání prvního bodu

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, tel.: 323/647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, tel.: 323/647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, tel.: 323/647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz Koncepce rozvoje školy v letech 2011-2016 Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích

Více

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009 Kronika města Lanškrouna Rok 2009 Leden Už poosmadvacáté vyrazili turisté v sobotu na trasy pochodu Na Nový rok první krok, který pořádá lanškrounský odbor Klubu českých turistů. Tentokrát si jeho účastníci

Více

Obsluhoval jsem zlatou generaci

Obsluhoval jsem zlatou generaci PETRA NAHRADIL ÁDA Všichni mi říkají Áda. Tedy ti, co mě znají. Trenéři, hráči, lidi kolem hokeje, dokonce i v médiích jsem býval jmenovaný jako masér Áda Bílek. Místo skutečného křestního, jež bylo a

Více

Rezerva = 1. zadní vrátka

Rezerva = 1. zadní vrátka Rezerva = 1. zadní vrátka Mnoha lidmi podceňovaná, mnoha přeceňovaná, ale všeobecně se ví, že je potřebná. Rezerva. Troufám si říct, že bez kvalitně vybudované rezervy není možné tvořit mnohem větší a

Více

VŠERUBÁČEK. Školní časopis č. 32 pro žáky, rodiče a přátele školy. Leden květen 2016

VŠERUBÁČEK. Školní časopis č. 32 pro žáky, rodiče a přátele školy. Leden květen 2016 VŠERUBÁČEK Školní časopis č. 32 pro žáky, rodiče a přátele školy. Leden květen 2016 Ahoj moji kamarádi, letos naposledy se k Vám hlásím Máme tady jarní besídku, kde se s námi loučí naši páťáci. Byl to

Více

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Zákonní zástupci žáků naší školy byli vyzváni k vyplnění anonymních dotazníků, týkajících se vztahů (v souvislosti se školou), výchovy a vzdělání,

Více

Ročník XXXIV DÁREK K NAROZENINÁM

Ročník XXXIV DÁREK K NAROZENINÁM Ročník XXXIV Vydává město Železnice Z obsahu: - Číslo 4/2015 DÁREK K NAROZENINÁM Dárek k narozeninám Z jednání orgánů města Zprávy z městského úřadu Slovo nové ředitelky Masarykovy ZŠ Co se chystá v knihovné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Registrováno u Ministerstva kultury ČR, datum evidence 1.1.2013, evidenční číslo 4-068/2013; IČO: 00445215; číslo transparentního účtu: 2400386976/2010 Fio banka, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Pobočka

Více

Dopravní výchova v učivu základní školy praktické Ročník: 6. Učivo Mezipředmětové vztahy Praktický výstup

Dopravní výchova v učivu základní školy praktické Ročník: 6. Učivo Mezipředmětové vztahy Praktický výstup Dopravní výchova v učivu základní školy praktické Ročník: 6. Učivo Mezipředmětové vztahy Praktický výstup ZÁŘÍ LISTOPAD Povinnosti účastníka silničního provozu. Uvědomělé respektování pravidel silničního

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015 N a d a č n í f o n d Nabídka spolupráce pro nové partnery Projekty a programy NF SND v roce 2015 Vaše dítě nemělo přístup ke vzdělání, jaké by si přálo? Vaše dítě nemělo ve Vás vzor? Věděli jste, že v

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO

NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO Tamara Čopová Jiří Čechák Natálie Havlová Filip Wlodarczyk a Mgr. Zdeněk Brila Náš žákovský tým osmé třídy Základní a mateřské školy Jaroslava Seiferta

Více

Zařazování dětí mladších tří let do mateřské školy. Vyhodnocení dotazníkového šetření. Příloha č. 1

Zařazování dětí mladších tří let do mateřské školy. Vyhodnocení dotazníkového šetření. Příloha č. 1 Příloha č. 1 Zařazování dětí mladších tří let do mateřské školy Vyhodnocení dotazníkového šetření Pro dotazníkové šetření bylo náhodným výběrem zvoleno 1500 mateřských škol (MŠ) ze všech krajů České republiky,

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ 1 1. Který den se v Česku rozdávají vánoční dárky? A) 6. ledna. B) 24. prosince. C) 25. prosince. D) 26. prosince.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Co se děje v projektu. Drazí přátelé, máme tu závěr. Rok a půl utekl neskutečně rychle a

Více

Nezisková organizace Okénko byla založena v únoru roku 2012. Na chodu Okénka se podílí přes 20 dobrovolníků.

Nezisková organizace Okénko byla založena v únoru roku 2012. Na chodu Okénka se podílí přes 20 dobrovolníků. Veronika Marešová: Okénko a čeština v Londýně V první části svého vstupu bych ráda představila Okénko- neziskovou organizaci, jejímž cílem je podporovat českou i slovenskou komunitu ve Velké Británii a

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Naše narozeniny poznávání spolužáků Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny Věková

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, ČERVEN doufám, že jste tento měsíc prožili příjemně. Prázdniny jsou za dveřmi a všichni jsme již v očekávání, jaké vysvědčení nám naše dítka

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 a Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Prázdninový provoz na oddělení dětské neurologie, psychiatrie

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! To není JDI A ČTI SI, ale POJĎ, BUDU TI ČÍST

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! To není JDI A ČTI SI, ale POJĎ, BUDU TI ČÍST ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! Naším cílem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině a podporovat širší přístup dětí a mládeže ke kulturním statkům. Předčítání rozvíjí paměť

Více