I. Základní údaje o škole, školském zařízení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Základní údaje o škole, školském zařízení"

Transkript

1 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k , případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Praha 1, Hellichova Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich a telefon. PhDr. Jan Sehnal, tel , Ing. Radek Blahák, tel , Webové stránky právnické osoby (současná adresa). 4. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita (podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku). 1. Střední průmyslová škola grafická 330 žáků 2. Vyšší odborná škola grafická 180 studentů 5. Obory vzdělání a vzdělávací programy středních škol, konzervatoří a VOŠ, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku škola Střední škola Vyšší odborná škola kód M/ M/ M/ M/ N/ N/05 název oboru / vzdělávacího programu Polygrafie Užitá fotografie a média Propagační výtvarnictví Konzervátorství a restaurátorství Grafický design a realizace tiskovin Grafický design a realizace tiskovin cílová kapacita oboru / programu poznámka (uveďte, pokud obor nebyl vyučován, je dobíhající atd.) Dobíhající obor Začínající obor Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a školských zařízení. Dříve škola nebo školské zařízení Škola = druh, poddruh nebo typ školy, jejichž činnost vykonává právnická osoba, v souladu se zařazením ve školském rejstříku. Dříve součást školy. Školské zařízení = školské zařízení podle 7 zákona 561/2004 Sb., jehož činnost vykonává právnická osoba

2 6. Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2008/2009 : a. nový program N/05 Grafický design a realizace tiskovin b. zrušené obory / programy 0 7. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb (do závorky uveďte vlastníka objektu): a. uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku Praha 1 Malá Strana, Hellichova 22 (MHMP) Praha 1 Malá Strana, Maltézské náměstí 16/472 (MHMP) b. jiná Praha 5 Malá Strana, Rošického 630/8 (MHMP) 8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Praha 1, Hellichova 22 je jedinou školou v České republice, která ve svém učebním programu zahrnuje celý proces vzniku tiskoviny, tj. její navrhování, tiskové a dokončovací zpracování a renovaci. Škola spravuje 3 budovy, z nichž 2 má ve správě vlastnictví a jednu v dlouhodobém bezplatném pronájmu (otázka správy majetku ve prospěch školy je příslušným odborem MHMP řešena). Pronajímá jednu tělocvičnu (Malostranský Sokol). V hlavní budově školy v Hellichově ulici 22 se soustřeďuje zejména odborná výuka. V pobočné budově školy na Maltézském náměstí 16 je soustředěna převážná část výuky všeobecně vzdělávacích předmětů a část předmětů odborných (dějiny výtvarné kultury). Malý pavilon v Praze 5, Rošického 8, slouží k výuce výtvarné přípravy, odborného kreslení a figurálního kreslení. Prostorové kapacity školy byly v letech 2004 až 2006 výrazně rozšířeny o ateliéry, učebny počítačové grafiky, kabinety učitelů, tiskové středisko, aulu, šatny a studentské respirium v budově školy v Hellichově ulici. Prostorová kapacita školy je nyní dostatečná. Nákupy moderní počítačové technologie v rámci modernizace a nutné inovace učebních pomůcek ICT jsou uskutečňovány v oblasti SW i HW uvolněním prostředků z RF a IF školy. Vybavenost moderními učebními pomůckami je na dobré úrovni. Škola dnes disponuje moderním zařízením pro výuku ve všech oborech na škole vyučovaných. 9. Školská rada datum ustanovení, seznam členů V listopadu (učitelé a rodiče žáků) a v prosinci 2005 (žáci a studenti školy) byly provedeny volby do ŠR a zvolení zástupci za učitele (SŠ,VOŠ), žáky (SŠ), rodiče (SŠ) a studenty (VOŠ). ŠR byla ustanovena k a svoji činnost vykonává od Zástupci zřizovatele byli nominováni dodatečně (viz usnesení Rady hl.města Prahy ze dne ) a byly provedeny nové volby do Školské rady. V červnu 2008 byli zvoleni zástupci zletilých žáků (1) a studentů školy (2), v srpnu 2008 zástupci učitelů pro střední (2) a vyšší odbornou školu (2) Rada hlavního města Prahy svým usnesením č.358 ze dne jmenovala do Školské rady Vyšší odborné školy grafické a Střední průmyslové školy grafické, Praha 1, Hellichova 22, následující členy: pro Střední průmyslovou školu grafickou Miloše Lešikara, pro Vyšší odbornou školu grafickou Ing. Ivana Spěváka a Petra Zajíčka. V září 2009 byly provedeny volby zletilých žáků a studentů školy, které dosadily do Školské rady zástupce zletilých žáků SŠ a studentů VOŠ, aby nahradili absolventy školy, kteří doposud byli členy Školské rady. 2

3 Ve školním roce 2009/2010 byl seznam členů Školské rady následující: Střední průmyslová škola grafická: Jan Čermák učitel VOŠG a SPŠG zástupce učitelů SPŠG, předseda PhDr. Jarmila Rozehnalová učitelka VOŠG a SPŠG zástupkyně učitelů SPŠG Mgr. Miloslav Krejza podnikatel zástupce zákonných zástupců žáků SPŠG Adam Fessl žák SPŠG zástupce zletilých žáků SPŠG Miloš Lešikar šéfredaktor zástupce zřizovatele Vyšší odborná škola grafická: Ak.mal. Zbyněk Kočvar učitel VOŠG zástupce učitelů VOŠG, předseda Ak.mal.Milan Erazim učitel VOŠG zástupce učitelů VOŠG Tomáš Pátek student VOŠG zástupce studentů VOŠG Elmar Taussinger student VOŠG zástupce studentů VOŠG Ing. Ivan Spěvák důchodce, dříve místostarosta Prahy 1 zást. zřizovatele Petr Zajíček zastupitel MHP zástupce zřizovatele Školská rada se sešla , aby posoudila plán práce školy na školní rok 2009/2010 a výroční zprávu ředitele školy za školní rok 2008/2009. Výroční zpráva byla bez připomínek schválena. Dále se sešla a seznámila se s přehledem činnosti školy za školní rok 2009/2010 a vzala jej s uspokojením na vědomí. Zároveň se vyjádřila k celkovému chodu školy a nevznesla žádné kritické připomínky k vedení a řízení školy Rada HMP svým usnesením č.345 kooptovala do Školské rady SPŠG a VOŠG za zřizovatele Ing. Marii Kousalíkovou, zastupitelku HMP a náměstkyni primátora HMP, která nahradila zemřelého Petra Zajíčka, zastupitele HMP, dosavadního člena Školské rady VOŠG. Zároveň jí doplnila dosud neobsazené místo za zřizovatele ve Školské radě SPŠG. II. Pracovníci právnické osoby 1. Pedagogičtí pracovníci za každou školu vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte a. počty osob (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) škola ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem Střední škola 2 1, ,45 9 0, ,33 Vyšší odborná škola 2 1,5 32 9, , ,53 3

4 b. kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu) škola počet pedagogických pracovníků celkem % z celk. počtu ped. prac. Střední škola Vyšší odborná škola kvalifikovaných 41 95,35 nekvalifikovaných 2 4,65 kvalifikovaných 30 93,75 nekvalifikovaných 2 6,25 c. další vzdělávání pedagogických pracovníků Semináře Školení- zadavatel MZ Školení- hodnotitel MZ ŠkoleníkoordinátorMZ Školení-inform.systém v polygrafii Školení Školení počet zaměření etwinning II Škola jako místo vzdělávání Svět financí ve středoškolské matematice Chemické reakce a rovnice ve výuce chemie Maturitní zkouška Uživatelský systém Prinect BOZP a PO Odborná způsobilost řidičů počet účastníků vzdělávací instituce Národní institut pro další vzdělávání FFUK Praha Descartes v.o.s. Svratouch Descartes v.o.s. Svratouch Národní institut pro další vzdělávání Heidelberg Praha s.r.o. Český červený kříž Autoškola Autospektrum Doplňkové pedagogické studium 2 Odborné 1 Ped.f.UK Praha Management školy Národní institut pro další Školský management 2 2 a nová maturita vzdělávání Rozšiřování aprobace Kurz Vzdělávací program 1 1 NEJ-stř.pokročilý Příprava studentů k MZ z ANJ 1 1 Vzdělávací agentura Tutor Vzdělávací zařízení Středočeského kraje d. jazykové vzdělávání a jeho podpora počet učitelů cizích jazyků s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) z toho bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.) rodilý mluvčí 0 celkem (fyzické osoby) Nepedagogičtí pracovníci školy (vyplňte údaje za celou právnickou osobu) a. počty osob 4

5 fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 15 13,07 b. další vzdělávání nepedagogických pracovníků počet zaměření počet účastníků vzdělávací instituce semináře kurzy jiné - školení 1 2 BOZP a PO Zákon o účetnictví (příspěvková organizace) 1 2 Český červený kříž MHMP III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (SŠ, konzervatoře a VOŠ) (za každou školu vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte) 1. Počty tříd/studijních skupin a počty žáků/studentů a. denní vzdělávání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) škola počet tříd / skupin počet žáků / studentů Střední škola 10/ Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku (údaje uveďte za každou školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně): - přerušili vzdělávání: 2 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 1 - sami ukončili vzdělávání: 1 - vyloučeni ze školy: 0 - nepostoupili do vyššího ročníku: 2 z toho nebylo povoleno opakování: 2 - přestoupili z jiné školy: 0 - přestoupili na jinou školu: 0 - jiný důvod změny (uveďte jaký): - b. vzdělávání při zaměstnání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) škola počet tříd / skupin počet žáků / studentů Vyšší odborná škola 6/ Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku (údaje uveďte za každou školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně): - přerušili vzdělávání: 0 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 1 5

6 - sami ukončili vzdělávání: 6 - vyloučeni ze školy: 23 - nepostoupili do vyššího ročníku: 12 z toho nebylo povoleno opakování: 12 - přestoupili z jiné školy: 2 - přestoupili na jinou školu: 0 - jiný důvod změny (uveďte jaký): - 2. Průměrný počet žáků/studentů na třídu/studijní skupinu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu) a. denní vzdělávání škola průměrný počet žáků / studentů na třídu / skupinu průměrný počet žáků / studentů na učitele Střední škola 29,2 9,03 b. vzdělávání při zaměstnání škola průměrný počet žáků / studentů na třídu / skupinu průměrný počet žáků / studentů na učitele Vyšší odborná škola 23,16 12,06 3. Žáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu) škola kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský CELKEM Střední škola Vyšší odborná škola počet žáků/studentů celkem z toho nově přijatí počet žáků/studentů celkem z toho nově přijatí Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů (po opravných zkouškách a doklasifikaci) a. denní vzdělávání 6

7 škola Střední škola z celkového počtu žáků/studentů: Vyšší odborná škola prospělo s vyznamenáním 37 neprospělo 6 16 opakovalo ročník 0 0 počet žáků/studentů s uzavřenou klasifikací do t.j % z celkového počtu žáků/studentů 94,83 % 82,73 % průměrný počet zameškaných hodin na žáka/studenta 77,91 z toho neomluvených 0,87 5. Výsledky závěrečných, maturitních zkoušek a absolutorií škola maturitní zkoušky denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání počet žáků, kteří konali zkoušku 80 z toho konali zkoušku opakovaně 0 počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 6 prospěl s vyznamenáním 15 počet žáků, kteří byli hodnoceni : prospěl 56 neprospěl 9 7

8 absolutoria škola denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání počet studentů, kteří konali zkoušku 26 z toho konali zkoušku opakovaně 0 počet studentů závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 19 prospěl s vyznamenáním 10 počet studentů, kteří byli hodnoceni : prospěl 15 neprospěl 1 6. Přijímací řízení do 1.ročníků školního roku 2010/2011 a. SŠ a VOŠ (za každou skupinu oborů vzdělání vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte; skupina oborů je např. 63 Ekonomika a administrativa) skupina oborů vzdělání kód, název 34 - Polygrafie 82 Umění a užité umění N Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba počet přihlášek celkem přijímací řízení pro školní rok 2010/2011 (denní vzdělávání) počet kol přijímacího řízení celkem počet přijatých celkem z toho v 1. kole z toho ve 2. kole z toho v dalších kolech z toho na odvolání počet nepřijatých celkem počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) obor: M/01 0 obor: M/02 0 obor: M/05 0 obor: M/01 0 program: N/05 0 8

9 7. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Ve střední škole se ve školním roce 2009/2010 vzdělávala 1 žákyně ukrajinské národnosti, ve vyšší odborné škole jedna studentka slovenské národnosti. S jejich začleněním do vzdělávání nebyly žádné problémy. 8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků Speciální výchovu ani vzdělávání žáků a studentů neprovozujeme. Žáky a studenty z problematického či znevýhodněného sociokulturního prostřední nemáme. 9. Vzdělávání nadaných žáků a studentů Mimořádně nadaným, ale současně i pracovitým žákům a studentům škola vytváří řadu nadstandardních příležitostí k osobnímu odbornému rozvoji. Zajištěna je vysoká míra individuálního přístupu učitele k žákovi či studentovi a široká paleta možností, jak svůj talent ve spolupráci s učitelem zúročit a rozvinout. Takovíto žáci nebo studenti dostávají nabídky ke spolupráci v rámci doplňkové nebo nakladatelské činnosti školy na řadě aktivit, které škola v okruhu těchto činností vyvíjí. Vedle plnění standardního vzdělávacího programu, ve kterém výjimečně nadaní žáci nebo studenti zpracovávají svá odborná témata a realizují praktické vzdělávání ve spolupráci s mimoškolními institucemi (muzea, galerie, nadace apod.) a dostává se jim možnost (například v případě restaurátorského oddělení) podílet se na renovacích i historicky velmi cenných muzejních předmětů, se vysoce nadaní žáci nebo studenti podílejí také na realizaci zakázek pro různé subjekty v rámci individuálního smluvního vztahu se školou (její doplňkovou činností). Také se podílejí na redakční práci v Nakladatelství grafické školy, a to zpravidla formou grafických úprav vydávaných publikací. Mnozí však dostanou příležitost realizovat své mimořádně kvalitní projekty jako autorské publikace nebo zakázky pro doplňkovou činnost školy. Tato forma práce, která plynule přechází od školní činnosti do komerčních forem práce, s finanční spoluúčastí žáka nebo studenta školy, je pro žáky a studenty školy vysoce motivující, a to nejen pro osobní finanční profit, ale i proto, že vidí konkrétní výsledek své práce. Žáci nebo studenti, kteří prokazují výjimečné odborné vzdělávací výsledky, se zúčastňují rovněž v rámci grantů a projektů týdenních zahraničních stáží v partnerských školách (zpravidla 1x za školní rok), kde realizují a zpravidla i prezentují výsledky své práce. Nadaní žáci a studenti školy mají také možnost své individuální projekty i mimo rámec učebního plánu představit veřejnosti v Galerii grafické školy formou autorských výstav. 10. Ověřování výsledků vzdělávání K ověřování výsledků vzdělávání došlo: 09/09 SCIO VEKTOR: ověřování 1. ročníků SŠ 01/10 SCIO MAPA ŠKOLY: ověřování ročníků SŠ 01/10 CERMAT mikrosonda HELP: výzkumné šetření k MZ 3. r. SŠ 11. Školní vzdělávací programy střední školy Ve školním roce 2009/2010 začaly jednotlivé předmětové komise pracovat na školních vzdělávacích programech, a to ve všech čtyřech oborech vzdělávání střední školy, které se ve VOŠG a SPŠ grafické, Praha 1, Hellichova 22, vyučují. K tomuto tématu byla ve školním roce 2009/2010 uskutečněna 1 pedagogická porada pro všechny učitele školy, 2 porady pro vedoucí předmětových komisí a jejich zástupce a dalších 5 provozních porad s garanty jednotlivých vzdělávacích programů. Práce postupovaly dle časového harmonogramu a k byly kompletně dokončeny. 9

10 Od škola v 1. ročnících SŠ pracuje podle takto vypracovaných školních vzdělávacích programů. 12. Vzdělávací programy VOŠ Na jaře 2010 začaly práce na kreditním a modulovém systému vzdělávacího programu VOŠG na úrovni ředitele školy a jeho zástupce pro VOŠ. Byla stanovena koncepce a rozsah vzdělávacího programu (180 kreditů) a zástupcem ředitele pro VOŠ připraven první nástin vzdělávacího programu. Ten byl projednán a připomínkován ředitelem školy v červnu Konkrétní systémovou podobu získal kreditní a modulový systém VOŠG v srpnu 2010 (vypracoval zástupce ředitele pro VOŠ), který byl znovu analyzován ředitelem školy a po vyrovnání připomínek připraven k posouzení vedoucím oborů a předmětových komisí. Tato fáze práce na novém školním vzdělávacím programu VOŠ proběhne v 1. polovině školního roku 2010/2011 tak, aby definitivní podoba kreditního a modulového vzdělávacího systému VOŠG byla dokončena k IV. Aktivity právnické osoby Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti 1. Výchovné a kariérní poradenství Ve škole působili dva výchovní poradci. Jeden se věnuje prevenci sociálně patologických jevů, druhý studijním záležitostem žáků. Školní psycholožka průběžně poskytovala informační a poradenský servis žákům a studentům školy a pomáhá školní výchovné poradkyni v případě potřeby s konzultacemi pro žáky a studenty školy ve výběru VŠ nebo VOŠ a v dalším kariérním vývoji. Pravidelné schůzky výchovné poradkyně se školní psycholožkou se uskutečnily , a po klasifikačních poradách a sloužily výchovné poradkyni školy ke konzultaci nad výsledky vzdělávání a výchovy žáků a studentů školy. V listopadu 2009 proběhly dvě přednášky školní psycholožky Dr. Čížkové na téma Umíš se učit s 1. ročníky žáků SŠ. V 1. pololetí školního roku probíhaly konzultace výchovné poradkyně se žáky 4. ročníků SŠ o možnostech studia na VŠ, žáci dostávali podkladové materiály o VŠ. 2. Prevence sociálně patologických jevů Poskytujeme žákům časopisy a brožury k danému tématu Vyber si zdraví, Závislost a my aj., byla zakoupena výchovná DVD, která zpracovávají řadu témat s problematikou krádeží, šikany, drog atd. Využívají se zejména ve výuce 1. ročníků SŠ v rámci suplovaných hodin. Závažné kázeňské problémy v souvislosti s užíváním návykových látek se nevyskytly. Situaci ve škole v otázce konzumace drog žáky a studenty pokládám za uspokojivou. Nemáme signály o distribuci drog ve škole. Zkušenosti s drogou má však dle mínění protidrogové koordinátory více jak 50% žáků a studentů školy. V rámci protidrogové prevence se všichni žáci SŠ zúčastnili jako součást projektu Jeden svět projekce dokumentu Heleny Třeštíkové Katka. V oblasti naplňování preventivního výchovného programu se žáci 4. ročníků SŠ zúčastnili besedy na téma Prevence HIV, jejíž součástí byl i filmový dokument (kino Blaník). 10

11 se 1. r. SŠ zúčastnily návštěvy Muzea policie ČR s prohlídkou expozice a výchovně-historickým výkladem. Prožitková pedagogika: se 20 žáků školy aktivně zapojilo do projektu Šance v rámci veřejné sbírky Dejte šanci dětem z ulice. Naši žáci aktivně přispěli k vybudování terapeutické dílny v domě Šance, která nabízí alternativní vzdělávání hlavně pro děti a mládež sexuálně zneužívané a pro dětské oběti obchodování s lidmi. V 12/09 se v rámci projektu Příběhy bezpráví uskutečnila beseda pamětníků holocaustu H. Hoškové a A. Auerbacha s žáky a studenty školy se 3. ročníky SŠ aktivně zúčastnily celodenního semináře v Terezíně na téma holocaust. 3. Ekologická výchova a environmentální výchova Uskutečňuje se prostřednictvím výuky v předmětech Ekologie a Občanská nauka. V rámci mezipředmětové spolupráce (Výpočetní technika, Základy ekologie) žáci 1. ročníků zpracovávají seminární práce s ekologickými obsahy v programu Power Point s následnou prezentací v 10/09 proběhlo školní kolo ekologické olympiády. V průběhu školního roku byl využíván výukový program v ekologickém hnutí Tereza od 01/10. 06/10 realizace ekologického projektu Studánky. Byly provedeny dvě exkurze s ekologickou tématikou (Planetárium Praha 01/10, elektrárna Dlouhé Stráně v Jeseníkách 04/10). 4. A. Exkurze domácí i zahraniční ke vzdělávacímu programu školy, poznávací aktivity, vzdělávací akce, semináře/přednášky/návštěvy výstav/výstavy žáků a studentů školy výběr: a) filologická předmětová komise: Divadelní a filmová představení: - 04/10 celoškolní divadelní předst. Žebrácká opera (Švandovo divadlo) 320 ž. - 10/09-05/10 Klub mladého diváka (divadelní představení) měsíčně 5-10 ž. - 09/09 celoškolní filmové představení k zahájení šk.r.(blaník/tobruk) 380 ž./st. - 01/10 celoškolní filmové představení (Palace Cinemas/Protektor) 300 žáků - 02/10 Divadlo U hasičů Sen noci svatojanské 30 žáků - 03/10 celoškolní filmové představení (kino Arbes/dokument Katka) 300 žáků - 03,04,06/10 3x Švandovo divadlo (Pes Baskervilský, Artuš neboli Artuš, Heda Gablerová) 40 žáků Návštěvy výstav: - 01/10 3x Dům U Zlatého prstenu/ Po sametu 90 žáků - 03/10 GHMP Městská knihovna/zdeněk Sýkora 11 žáků - 04/10 Pražský hrad/umělecko-historická vycházka 15 žáků - 04/10 2x Pražský hrad/j.g.dokoupil 19 studentů - 04/10 Topičův salon/jitka Válová 10 studentů - 05/10 2x Galerie DOX/Jan Kaplický 45 studentů - 05/10 Dům U kamenného zvonu/zdeněk Sklenář 10 žáků - 05/10 Galerie Navrátil/František Skála 20 žáků - 06/10 Schwarzenberský palác/lektorský program Hledání baroka 30 žáků b) tělovýchovná předmětová komise: - 01/10 lyžařský výcvikový kurz Pec pod Sněžkou/Vebrovy boudy 25 žáků - 12/09 4. ročník vánočního volejbalového utkání dívky/chlapci SPŠG 60 žáků - 04/10 volejbalové utkání dívek se SPŠO Praha 7 (2:3) 30 žáků - 05/10 fotbalové utkání chlapců s G Dopplera (2:0) 30 žáků 11

12 - 06/10 sportovní den školy; turnaj ve volejbalu a fotbalu 120 žáků c) předmětová komise přírodních věd: - 10/09 přednáška o holografii 10 žáků - 11/09 návštěva DOD Akademie věd 11 žáků - 12/09 kurz chemie pro uchazeče o studium konzervátorství 15 uchazečů - 12/09 kurz financí ve středoškolské matematice 30 žáků - 01/10 2x návštěva Planetária 60 žáků - 01/10 návštěva Muzea J. Keplera 30 žáků - 03/10 exkurze ALMA Řež u Prahy - 22 žáků - 03/10 exkurze elektrárna Dlouhé Stráně a papírna Velké Losiny 40 žáků - 05/10 exkurze ČNB Lidé a peníze 33 žáků - 05/10 exkurze OPTAGLIO 11 žáků - 06/10 realizace ekologického projektu Studánky 33 žáků - 06/10 kurz chemie pro uchazeče o studium VOŠG 06 restaurování 11 st. - 06/10 exkurze do Větřní, Temelínu, Českého Krumlova 46 žáků - 06/10 exkurze Vyšší Brod 30 žáků d) předmětová komise výpočetní techniky: - 09/09 exkurze FUTUROOM PPF 22 studentů - 11/09 exkurze Bauer Media 10 studentů Návštěvy výstav: - 10/09 Dům U kamenného zvonu/zdeněk Sklenář 33 studentů - 10/09 Design Blok 28 žáků - 02/10 3x VŠUP/Jan Solpera 11 žáků a 21studentů - 04/10 Dům U kamenného zvonu/zdeněk Sklenář 6 studentů - 04/10 Rudolfinum/Double Fantasy 6 studentů - 04/10 Galerie DOX/Jan Kaplický 11 studentů - 06/10 Symposium Bienále grafického designu Brno 9 studentů e) předmětová komise užité fotografie a médií: - 10/09 exkurze na festival Funkeho Kolín 40 žáků /09 konzultace pro uchazeče o studium cca 40 uchazečů - 11/09 přednáška-jiří Hanke:dokumentární fotografie 60 žáků a studentů - 11/09 přednáška-jiřina Hankeová:arteterapie 60 žáků a studentů - 11/09 2x kurz pro veřejnost v oboru fotografie 18 zájemců - 01/10 exkurze Do tor not-fine art tisk (D.Šimánek) 15 žáků - 01/10 realizace fotografického kalendáře na rok 2010 oceněn hlavní cenou č.typografia (kalendář roku 2010) - 03/10 přednáška Polák-Jasanský: autorská práce 60 žáků a studentů - 04/10 výměnný pobyt ve Švédsku (G Halmstadt) 7 žáků Návštěva výstav: - 09/09 GAMU, FAMU/bakalářské soubory studentů FAMU 8 studentů - 10/09 Clam-Gallasův palác/fotografie staré Prahy 10 žáků - 10/09 GAMU, FAMU/magisterské soubory studentů FAMU 8 studentů - 10/09 Galerie Langhans/Olaf Breuning 9 žáků - 10/09 Galerie Rudolfinum/Georgie Baselitz 9 žáků - 11/09 GHMP/ Tenkrát na východě 10 žáků - 11/09 Galerie Langhans/ Mimo sezonu 10 žáků - 11/09 Galerie J.Sudka/Kryštof Kintera 8 studentů - 11/09 Galerie J.Sudka/Jiří Černický 9 žáků - 12/09 GHMP/Po sametu s odborným výkladem 10 žáků - 12/09 Galerie DOX/Cena J. Chaloupeckého 8 studentů - 01/10 Galerie Rudolfinum/Herbert Tobias s odborným výkladem 11 žáků - 02/10 Galerie DOX/Julia Calfee 8 studentů 12

13 - 03/10 Galerie DOX/F.Matoušek 7 studentů - 04/10 Galerie Langhans/Dny otevřených dveří knihovny 10 žáků - 04/10 Galerie Švestka/Ioana Nemes 8 studentů - 04/10 Galerie J.Sudka/Jiří David 5 studentů - 05/10 Galerie Rudolfinum/Double fantasy 4 studenti Výstavy žáků a studentů oddělení F: - 10/09 Galerie grafické školy /Projekt Comenius: společná výstava se švédskými studenty v rámci výměnného pobytu Švédů v naší škole 7 žáků SPŠG - 02/10 Člověk v prostoru chodby školy 22 žáků - 03/10 Zóna chodby školy 11 žáků - 03/10 Změna reality chodby školy 11 studentů - 03/10 Galerie grafické školy/ Půlroční bilance V3f 10 žáků - 05/10 Studentský klub Celetná 20 / REAL/NEREA 4 studenti - 06/10 klauzurní práce chodby školy 22 žáků - 06/10 Galerie grafické školy/fotografická absolutoria 11 studentů f) předmětová komise grafického designu: - 10/09 přednáška Dr.Přívratský z Ped.f.UK (Unie Comenius): plakáty se společenskou tématikou cca 60 žáků a studentů - 11/09 exkurze v knihovně a tiskárny pro nevidomé 18 studentů - 03/10 přednáška pracovnic Amnesty International: stereotypy v médiích 20 st /10 projekt Vidění je porozumění, porozumění je vidění (grant MHMP)22ž. - 05/10 exkurze do litografického ateliéru Lípa 22 žáků /10 přednášky 3x Ing.Jetela (CANON), Ing.Najbrta, V.Raka (R-Press): Trendy v zušlechťování tiskovin s 1 worshopem a studentskou soutěží 12 st. Návštěvy výstav: - 09/09 Muzeum moderního umění Olomouc/Listování 60 žáků a studentů - 10/09 2x GHMP (Městská knihovna)/karel Čapek 22 žáků - 10/09 Design Blok 11 žáků - 03/10 GHMP (Městská knihovna)/zdeněk Sýkora 11 žáků - 05/10 Dům U kamenného zvonu/zdeněk Sklenář 22 žáků - 06/10 VŠUP/klauzury a absolutoria 11 žáků - dále návštěvy výstavních síní Hollar, Vltavín, Ztichlá klika, Mánes, Francouzský institut aj. průběžně s jednotlivými ročníky žáků a studentů Výstavy žáků a studentů oddělení: - 09/09 Agentura Dittmann Consulting/CONNECTIONS žáků - 10/09 Galerie grafické školy/maturitní práce 20 žáků - 12/09 Galerie grafické školy/výtvarná příprava 11 žáků - 02/10 Galerie grafické školy/ Splněno - klauzury G2A02 7 studentů - 04/10 Pedagogická fakulta Praha/výstava plakátů 14 studentů - 05/10 Galerie grafické školy/jak se kreslí figura 21 žáků - 05/10 Galerie grafické školy/figura jak ji vidíme 11 studentů - 05/10 Ministerstvo kultury/nový zboží (Národní cena za studentský design) - spoluúčast školy 3 studenti - 06/10 Zámek Kladno/maturitní práce spoluúčast školy 8 žáků g) předmětová komise konzervátorství a restaurátorství: - 04/10 přednáška J. Fogla/Slepotisk na historických knižních vazbách 40 žáků - 05/10 přednáška R.Skupého/Japonská kaligrafie 40 žáků - 05/10 přednáška H.Klinderové/Knihařské zdobné techniky 40 žáků - 05/10 kurz japonské kaligrafie 13 žáků - 10/09 exkurze do Střední školy uměleckých řemesel 11 žáků - 01/10 exkurze do Národního muzea 11 žáků - 02/10 exkurze do Archeologického ústavu 11 žáků 13

14 - 03/10 exkurze do Národního archivu 11 žáků Návštěvy výstav: - 04/10 GHMP (Městská knihovna)/zdeněk Sýkora 11 žáků - 04/10 Dům U kamenného zvonu/zdeněk Sklenář 11 žáků - 05/10 Schwarzenberský palác/barokní umění 22 žáků - 06/10 VŠUP/klauzury, absolutoria 11 žáků Výstavy žáků oddělení: - 10/09 Galerie grafické školy/výstava konzervátorského oddělení 22 žáků - 03,4/10 Chvalský zámek (Národní muzeum)/výstava všech ročníků 32 žáků - 06/10 Velké Losiny (Muzeum papíru)/výstava všech ročníků 32 žáků - 06/10 Horní hrad u Lokte/výstava všech ročníků 20 žáků h) předmětová komise polygrafie: Přednášky s odbornou tématikou: - 10/09 P.Peřinka/Nové trendy ve flexotisku I. 65 žáků a studentů - 11/09 P.Peřinka/Nové trendy ve flexotisku II. 65 žáků a studentů - 12/09 Ing.Vichteraj/Barevná reprodukce 65 žáků a studentů - 12/09 Ing.Vichteraj/Příprava dat pro tisk, digitální nátisk -dtto- - 02/10 P.Peřinka/Nové trendy v sítotisku 65 žáků a studentů - 02/10 Najbrt/Paulíniová/Mandlová/Spektrální fotometrie v tisku 80 žáků a st. - 03/10 P.Peřinka/Nové trendy v hlubotisku 65 žáků a studentů - 03/10 J.Masopust/Kotoučový ofset 65 žáků a studentů - 03/10 M.Kotek/Firma v krizi 65 žáků a studentů - 05/10 M.Kotek/ofsetové potahy a zušlechťování tiskovin 55 žáků Přednášky s odbornou tématikou mimo školu: - 11/09 Konference kvality, Praha 11 studentů - 11/09 Seminář kvality a standardizace, Praha 11 studentů - 11/09 Seminář knižní vazby, Praha 12 studentů - 04/10 CFTA Společnost tisku/potisk a zušlechťování materiálů 12 studentů Návštěva výstav: - 01/10 Czech Press Foto 33 žáků Exkurze a jiné vzdělávací akce pro žáky a studenty školy: - 10/09 worshop v KBA Dobruška 11 studentů - 01/10 Libertas, a.s. 33 žáků - 01/10 Ringier ČR, a.s. 15 žáků - 02/10 Libertas a.s. 26 žáků - 02/10 Mafraprint 2x 38 žáků a studentů - 03/10 FRP Repro spol.s r.o. 33 žáků - 03/10 Reklama/Polygraf 48 žáků - 04/10 KBA Radebeul 30 žáků - 04/10 Europrint, a.s. 26 žáků - 05/10 Koh-i-noor Č.Budějovice 11 žáků - 05/10 Klementinum/Kronika trojánská 11 žáků - 06/10 Finish v.p.s. 46 žáků Další aktivity (mezipředmětové vztahy, projekty): - od 02/10 Ročníkové odborné práce 46 žáků - 03/10 Polygrafický odborný seminář 3. ročníků 30 žáků - průběžně zpracování grafiky ODK+PŘP 30 žáků 4. Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou) 06/10 vodácký kurz pro žáky 2. ročníků SŠ (Ploučnice) 26 žáků Celoročně: činnost Nakladatelství grafické školy vydáno : Úvod do polygrafie dotisk 14

15 Vznik a vývoj písma dotisk Kalendář na rok cena č. Typografia za fotografické Zpracování Jakub Deml: Moji přátelé bibliofilský tisk Kolektiv: Africké legendy bibliofilský tisk Adam Lešikar: Technologie sítotisku - rozpracováno: E.A.Poe: Černý kocour bibliofilský tisk Kalendář na rok 2011 s barevnými linoryty 5. Soutěže - Kalendář roku časopisu Typografia hlavní cena za kalendář roku Nejkrásnější kniha roku cena v kategorii pedagogických publikací - Národní cena za studentský design soubor plakátů studentů VOŠG součástí putovní výstavní expozice - Grafika roku a soutěž Portrét obeslány pracemi studentů - Soutěž TACTUS, knihy pro nevidomé obeslána absolventskou prací - Soutěž firmy Canon CZ a časopisu Typografia pro studenty VOŠG obeslána - Soutěž firmy ANTALIS na návrh nástěnného kalendáře 2011 pro studenty VOŠG - obeslána - Schola Pragensis soutěž na plakát účast 10 žáků - Soutěž firmy OSPAP pro střední školy 1. cena za knižní vazbu, 2. cena za kaligrafii - Soutěž pana Broučka (MHMP) 1. cena - Olympiáda CJL školní kolo 50 žáků, účast i v obvodním kole - Olympiáda z ANJ školní kolo účast 14 žáků, účast i v obvodním kole - Ekologická olympiáda školní kolo účast 30 žáků - Literární soutěž Památníku Terezín Jak můžeme dál žít? účast 60 žáků - video soutěž Palace Cinemas pro žáky středních škol 2. cena, 3. cena - Cena Fr. Egrmayera Společnosti pro jakost 1. cena - Interní soutěž na plesový plakát účast 14 žáků 6. Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů - 10/09 česko - švédská výstava (výtvarné gymnazium Halmstad) v rámci vzdělávacího projektu Comenius v Galerii grafické školy Praha - 10/09 studijní pobyt studentů švédské školy v Praze - 03/10 návštěva 34 francouzských středoškolských učitelů prezentace školy - 04/10 studijní pobyt 7 žáků školy ve švédském Halmstadu v uměleckém Gymnáziu v rámci projektu Comenius prezentace prací žáků v tamním muzeu - 04/10 návštěva 30 studentů průmyslové školy Brémy prezentace školy - 05/10 návštěva 22 středoškolských učitelů z Norska prezentace školy - 07/10 mezinárodní workshop studentů University of Michigan v ateliérech školy s přednáškami učitelů grafické školy fotografické tvorby 7. Spolupráce právnické osoby s partnery A.. Poskytování konzultací odbornými pedagogy školy uchazečům o studium (říjen prosinec 2009, leden březen 2010) B. Spolupráce s jinými vzdělávacími subjekty v České republice i v zahraničí: - s OŠMT MHMP (ředitel školy, zástupci ředitele školy) - s MŠMT (ředitel školy) - s NÚOV (ředitel školy - s ČŠI (ředitel školy) 15

16 - s ÚIV (ředitel školy, zástupci ředitele školy) - s Asociací vyšších a středních škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory (ředitel školy) - s Asociací vyšších odborných škol (ředitel školy členem výkonného výboru) - s Národní radou asociací CZESHA (ředitel školy) - s Asociací základních uměleckých škol (ředitel školy) - se školskou komisí Svazu polygrafických podnikatelů (ředitel školy, zástupce ředitele pro polygrafii Ing. Blahák, odborný učitel Ing. Pop, člen prezídia SPP) - se ISPŠ polygrafickou Brno - se Střední školou polygrafickou Praha - se Střední školou polygrafickou Olomouc - se Střední školou mediální grafiky a polygrafie Rumburk - se Střední školou grafickou a polygrafickou Velké Poříčí - s Gymnáziem Jana Nerudy Praha - s Fakultou umění Univerzity Ostrava - s FAMU Praha - s GA Halmstadt, Švédsko (fotografické oddělení vedoucí odd.) - s University of Michigan, USA (fotografické oddělení vedoucí odd.) C. Spolupráce s firemními subjekty při rozvoji technické, materiální a vzdělávací základny výběr: - Fa Reproprint a.s. praxe - Fa Europrint a.s. - exkurze - Fa Mafra a.s. materiální pomoc, praxe - Fa Antalis a.s. materiální pomoc v dodávkách papíru - Fa Ospap a.s. materiální pomoc v dodávkách papíru - Fa Man Roland přednášky - Fa Pískot s.r.o. přednášky, materiální pomoc - Fa Heidelberg Praha a.s. přednášková a materiálová pomoc, sponzorství při zahraničních exkurzích - Fa Grafoservis s.r.o materiální pomoc - Fa Holografie Řež exkurze - STAPRO Pardubice pomoc při aplikaci IT (program Cicero) do výuky - Fa Protisk a.s. pomoc při realizaci produktů Nakladatelství grafické školy - Fa FPS repro s.r.o. pomoc při realizaci produktů Nakladatelství grafické školy - Fa HB Print s.r.o pomoc při realizaci produktů Nakladatelství grafické školy - Fa Canon a.s. spolupráce při přednáškách a workshopech pro žáky a studenty - Fa HSW a.s. spolupráce při workshopech pro žáky a studenty - časopis Typografia: spolupráce při soutěžích - Dittmann Consulting s.r.o.: spolupráce při prezentacích školy - Mezinárodní hudební festival Pražské jaro, o.p.s. pomoc při závěrečných zkouškách D: Spolupráce s dalšími subjekty - výběr: - MHMP návštěva primátora Prahy MUDr.Pavla Béma a náměstkyně pro školství Ing. Marie Kousalíkové: provedena beseda se studenty (problematika hl. města Prahy) a prohlídka školy - Pedagogická fakulta UK Praha: prezentace plakátů školy se společenskou tématikou - Unie Comenius, v.s.: spolupráce na výstavě plakátů se společenskou tématikou - časopis Typografia návrhy obálek časopisu odd. grafického designu VOŠG - Unie výtvarných umělců a Design kabinet ČR spolupráce v soutěži pro Národní cenu za studentský design (vedoucí oddělení grafického designu) 16

17 - Pokračuje spolupráce se Státním židovským muzeem Praha, s Městským muzeem Horažďovice, s Národním muzeem Praha, s Ústředním archivem, s Vojenským muzeem Praha, se Strahovským klášterem, s Muzeem Jindřichův Hradec, s Pedagogickým muzeem J.A.Komenského, se zámkem Bečov nad teplou, Muzea v Blatné, Národního technického muzea při záchraně sbírkového fondu muzeí formou restaurátorských a konzervátorských prací žáků školy (odd. konzervátorství a restaurátorství SPŠG). E. V rámci DČ školy se rozvíjí spolupráce studentů vyšší odborné školy na tvorbě prostředků pro vícezdrojové financování školy. Možnost jejich participace na konkrétních zakázkách veřejnosti pokládám za vhodný motivační prostředek pro jejich odborný růst. F. Další formy spolupráce: Ředitel školy PhDr. Jan Sehnal pokračuje ve výkonu funkce předsedy Asociace vyšších a středních škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory. Podílí se na práci Unie asociací CZESHA. Je členem koordinačního výboru Asociace vyšších odborných škol. Zúčastňuje se jednání k Bílé knize terciárního vzdělávání v rámci MŠMT, UA CZESHA, AVOŠ. Je zván na zasedání odborných konferencí MŠMT. Podílí se na připomínkových řízeních ke školské legislativě. Byl jmenován konzultantem pro potřeby zpracování dlouhodobého záměru vývoje vzdělávací soustavy Hlavního města Prahy. Je členem redakční rady časopisu Typografia, odborného časopisu profesního zázemí školy. Ministrem školství, mládeže a tělovýchovy byl jmenován členem rozkladové komise proti rozhodnutím MŠMT o neudělení akreditace v rámci činnosti akreditační komise VOŠ. Je individuálním členem Svazu polygrafických podnikatelů. Přispívá do odborných časopisů profesního zázemí školy. Zástupce ředitele Ing. Radek Blahák a odborný učitel Vladimír Lukeš jsou členy Mezirezortní komise pro polygrafii, ing. Blahák je individuálním členem Svazu polygrafických podnikatelů. Odborný učitel Ing. Pavel Pop vykonává funkci předsedy školské komise Svazu polygrafických podnikatelů. Je individuálním členem Svazu polygrafických podnikatelů, členem jeho prezídia. Přispívá do odborných časopisů profesního zázemí školy. Odborný učitel Vladimír Lukeš je předsedou Společnosti tisku, přispívá do odborných časopisů profesního zázemí školy, odborný učitel Ing. Jaromír Král je členem Společnosti pro jakost, místopředseda odborné skupiny pedagogů. Ak.mal.Zbyněk Kočvar je členem hodnotitelské komise Design kabinetu pro Národní cenu za studentský design. 8. Další vzdělávání realizované právnickou osobou Vzdělávání určené pro veřejnost (celoživotní učení). odborný kurz Typ vzdělávání zaměření typografického a polygrafického minima 17 počet účastníků 25 určeno pro dospělé / žáky uchazeče o studium VOŠG akreditace MŠMT ano / ne pomaturitní specializační kurz rekvalifikace jiné (uvést jaké) konzultace k TZ a PZ cca 60 uchazeče o studium na ne SPŠG a VOŠG kurz IT 2x 14 Veřejnost v rámci celoživotního vzdělávání pro ne ne

18 kurz manuální zručnosti kurz výtvarných dovedností Print Media Academy 11 uchazeče o studium na SPŠG a VOŠG 11 uchazeče o studium na SPŠG ne ne kurz figurální kresby 2x 18 zájemce o prohloubení znalostí FIK a studium na VOŠG a VŠ ne kurz užité fotografie 12 zájemce o studium fotografie SPŠG a VOŠG ne 9. Další aktivity, prezentace 10/09 Den otevřených dveří I. (výtvarné obory a polygrafie SPŠG) 11/09 Výstavní stánek na veletrhu pražských škol Schola Pragensis (Kongresové centrum Praha) 12/09 Zpívání v aule (VOŠG a SPŠG): provedení vánočních koled a hraných scének žáky a studenty školy 02/10 Den otevřených dveří II. (VOŠG a SPŠG polygrafie) 02/10 Ples žáků a studentů školy; inaugurace žáků 1. ročníků SPŠG, slavnostní uvedení maturujících žáků 4. ročníků SPŠG; společenský večer s rautem pro sponzory školy (Národní dům na Vinohradech) 03/10 výstavní stánek VOŠG a SPŠG na veletrhu Reklama Polygraf (Výstaviště Praha) 03/10 výjezdní zasedání sboru: Fakulta restaurování Litomyšl, Univerzita Pardubice, zámek Litomyšl, Galerie O. Zoubka Litomyšl, zámek Nové Hrady, poutní kostel v Luži Košumberku; oslava Dne učitelů 09/08 06/09 byly provedeny 3 společenské večery pro zaměstnance školy v rámci Dne učitelů, před vánoci a u příležitosti odchodu zaměstnanců do důchodu Průběžně Galerie grafické školy: bylo uspořádáno 10 výstav žáků a studentů školy (viz výše v přehledu aktivit jednotlivých PK). Průběžně bylo podáno 6 grantů (dvě v rámci programu na podporu vzdělávání MHMP; tři v rámci programu na podporu rozvoje škol MHMP; jedna - Oranžová učebna Nadace ČEZ); tři se realizovaly, a to: 1. Vidění je porozumění, porozumění je vidění ,-Kč 2. Učebnice dějin knižní kultury a grafického designu ,- Kč 3. Oranžová učebna nadace ČEZ ,- Kč Průběžně do 12/09 byla uzavřena závěrečnou zprávou pro partnerství grantová smlouva Comenius s názvem Kronos and Kairos, a Projekt in Time v panevropském vzdělávacím programu

19 10. Využití školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, v době školních prázdnin 07/10 týdenní pracovní workshop se studenty a učiteli University of Michigan (budova školy Hellichova 22) 07-08/10 kompletní obměna šatních skříněk v budově školy Maltézské nám /10 oprava střechy a výmalba v pavilonu školy v Rošického ulici 07-08/10 příprava a instalace učebny předtiskové přípravy a přípravy výroby ; instalace 5 pracovišť s novým HW a SW pro polygrafii a 5 pracovišť v počítačové učebně pro polygrafii; úprava učebny a instalace nových počítačů v další počítačové učebně v budově školy Hellichova 22 08/10 úprava prostor pro Nakladatelství grafické školy 07-08/10 sanace vlhkého zdiva v budově školy v Hellichově ulici VI. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí: Nebyla provedena. 2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol: (Druh kontroly, kdo kontrolu vykonal, termín, výsledné hodnocení) Plánovaná kontrola doplňkové činnosti a zařazení zaměstnanců do platových tříd a stupňů v příspěvkové organizaci Vykonal Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MHMP dne Výsledná zjištění: a) doplňková činnost: ve zřizovací listině organizace v okruhu doplňkové činnosti nebyl uveden pronájem na služební byt v budově Maltézské náměstí 16, Praha 1, na dobu určitou určitou na dobu jednoho roku. Žádost ředitele školy ze dne pod č.j. 790/10 o doplnění DČ o pronájem výše uvedeného bytu byla kontrolní skupině předložena. Ostaní kontrolované oblasti bez připomínek. b) zařazení zaměstnanců do platových tříd a stupňů: v textech platových výměrů byly odkazy na Přílohu č.2 k platovým tarifům dle nařízení vlády č.564/2006 Sb., ačkoliv od došlo ke sjednocení platových tarifů pro pedagogické i nepedagogické zaměstnance a platná je pouze příloha č.1 nařízení vlády č.130/2009 Sb. Ředitel školy dostal za úkol zajistit úpravu platových výměrů tak, aby odpovídaly současně platné legislativě. (Termín bylo provedeno k ). Ostatní kontrolované oblasti bez připomínek. VII. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok Zpráva o výsledku hospodaření organizace za rok 2009: V roce 2009 škola hospodařila v hlavní činnosti se ztrátou 3.056,-Kč a v doplňkové činnosti se ziskem ,01Kč. Celkový hospodářský výsledek po zdanění je zisk ve výši ,03Kč. Z přidělených dotací nebyla vyčerpána částka 64,-Kč z OON a částka ,-Kč jako dotace na projekt 3/4-014 Skupinové studijní pobyty v zahraničí. K čerpání této částky nedošlo proto, že se projekt nemohl uskutečnit, jelikož přidělené prostředky jsme dostali příliš pozdě již je nebylo možné využít. 19

20 Po schválení Radou MHMP byly k posílení rozpočtu použity fondy organizace. FRIM ve výši: ,69 Kč na dofinancování rekonstrukční akce v budově školy Maltézské nám.16 rekonstrukce elektroinstalace, ,11 Kč na rekonstrukční práce v učebnách, ,64 Kč na nákup výpočetní techniky a softwaru (zejména do nově koncipované učebny předtiskové prípravy). REZERVNÍ FOND ve výši: ,00 Kč na nákup nábytku do učeben, ,02 Kč na nákup výpočetní techniky. Vlastní příjmy hlavní činnosti činily 1, ,21 Kč, z toho ,00 Kč příjmy ze školného, ,92 Kč převody z vlastních fondů, ,92 Kč příjmy za služby, ,00 Kč příjmy od žáků a studentů za poplatky na exkurze a LVK, ,27 Kč příjmy z úroků, 8.714,00 Kč přijaté pojistné náhrady. Hospodářský výsledek doplňkové činnosti byl proti plánu lepší o 323 tis. Kč. Tento nárůst objemu finančních prostředků byl způsoben hlavně tím, že jsme získali zakázky na pořádání polygrafických kurzů (zejména ve spolupráci s Print Media Academy společnosti Heidelberg Praha, s.r.o) ve výši přes 300 tis.kč. 2. Zpráva o výsledku hospodaření organizace za I. pololetí roku 2010: Celkový hospodářský výsledek za toto období je zisk 1, ,82 Kč. Z toho zisk v DČ je ve výši ,50 Kč. Zisk v hlavní činnosti vznikl následujícím způsobem: a) v květnu 2010 byl z FRIM převeden příspěvek na provoz ve výši 1,5 mil. Kč, b) nebyly doposud vyplaceny odměny pedagogickým pracovníkům, c) nebyly dosud vyúčtovány všechny zálohy na energie. Z OON byly vyplaceny odměny ve výši 5.500,-Kč z grantu MHMP, č. projektu 2047 Vidění je porozumění, porozumění je vidění. Rozpis příjmů z hlavní činnosti: ,- Kč příjmy ze školného ,- Kč použití RF ,- Kč použití FRIM na údržbu ,- Kč příjmy za služby ,- Kč příjmy od žáků a studentů (exkurze, LVK) ,39Kč příjmy z úroků 2.000,- Kč náhrady škod od fyzických osob 144,- Kč vratky záloh z minulých let Sponzorské dary nebyly poskytnuty žádné. Rozpis příjmů doplňkové činnosti:20.650,- Kč tržby za výrobky ,- Kč tržby za služby (tisky) ,- Kč tržby za kurzy ,50Kč pronájem nebyt. prostor (Telecom) ,- Kč nájem bytů školníků Použití rezervního fondu: ,- Kč nákup výpočetní techniky (schváleno Radou MHMP č.u.671 z ) ,- Kč nákup knih do školní knihovny 20

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Praha 2. 10. 2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č. 1 Signatura: aa3fs303 Praha 1, Jeruzalémská 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č. 1 Signatura: aa3fs303 Praha 1, Jeruzalémská 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 010 1832/98-4016 Inspektorát č. 1 Signatura: aa3fs303 Praha 1, Jeruzalémská 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Michael - Soukromá střední škola reklamní

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2008, případně po opravných zkouškách a dokončení klasifikace,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2015/2016 Univerzitní základní školy a mateřské školy Lvíčata

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2015/2016 Univerzitní základní školy a mateřské školy Lvíčata Výroční zpráva základní školy za školní rok 2015/2016 Univerzitní základní školy a mateřské školy Lvíčata I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy resp. školského zařízení dle

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Pavla Šarapatková Zpracovatelé: Pavla Šarapatková, Dagmar

Více

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2005, případně po opravných zkouškách a doklasifikování,

Více

Základní umělecká škola

Základní umělecká škola Základní umělecká škola Praha 9, Učňovská 1 tel: 266 106 726, 731 571 323 e-mail: zus@234.cz www.umeleckaskola.cz Osnova pro výroční zprávu základních uměleckých škol za školní rok 2013/2014 I. Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace. Čsl. mládeže 5/9, Děčín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace. Čsl. mládeže 5/9, Děčín Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace Čsl. mládeže 5/9, 405 02 Děčín Identifikátor: 600 019 683 Termín konání

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 212/213 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 213 Základní umělecká, Praha 6, Nad

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762 Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 20/202 I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/879 IČO 6807289

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Zlín Inspekční zpráva Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 5 1. máje 5, 767 59 Kroměříž Identifikátor: 600

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště krejčovské, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště krejčovské, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště krejčovské, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197 Adresa: 17. listopadu 1197, 549

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov. Školní 416, Jablunkov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov. Školní 416, Jablunkov Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov Školní 416, 739 91 Jablunkov Identifikátor školy: 600 171

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení. 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací list. ve znění platném k 31.8.2011:

I. Základní údaje o škole, školském zařízení. 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací list. ve znění platném k 31.8.2011: Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2010/2011 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2011, případně po opravných zkouškách

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Integrovaná střední škola technická a ekonomická, Sokolov, Jednoty 1620. Jednoty 1620, 356 11 Sokolov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Integrovaná střední škola technická a ekonomická, Sokolov, Jednoty 1620. Jednoty 1620, 356 11 Sokolov Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Integrovaná střední škola technická a ekonomická, Sokolov, Jednoty 1620 Jednoty 1620, 356 11 Sokolov Identifikátor školy:

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace U Balvanu 16, 466 34 Jablonec nad Nisou Telefon/fax: 483320086, e-mail: gymnazium@gymjbc.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13. Identifikátor: Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 771 11 Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 Identifikátor: 600 016 943 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Osnova pro výroční zprávu základních škol, středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 213/214 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 214, případně po

Více

Hlavní město Praha 188800 hudební, taneční

Hlavní město Praha 188800 hudební, taneční Praha 23.10.2013 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4, PSČ

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1088/08-04

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1088/08-04 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1088/08-04 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Domažlice, Erbenova 184 Adresa: Erbenova

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 007 Termín konání inspekce: 7. a 8. prosinec 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov - Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově Komenského 17, 786 01 Prostějov Identifikátor školy: 600 015 211 Termín konání inspekce: 9. - 11.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

Čl. 1. Čl. 2. Příplatek za vedení

Čl. 1. Čl. 2. Příplatek za vedení Postup při odměňování ředitelů škol a školských zařízení (dále jen ředitelů škol), které jsou zřizovány Středočeským krajem jako příspěvkové organizace Č.j.: 074637/2009/KUSK K plnění úkolů souvisejících

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99 Adresa: Valdštejnovo nám. 99, 506 01 Jičín Identifikátor školského zařízení:

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. I. Základní údaje o škole

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. I. Základní údaje o škole Praha 10.10.2011 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 2.

Více

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno Signatura: al1cs101 Okresní pracoviště Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: (přesný název, pod kterým je

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace. Gebauerova 8/819, Ostrava. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace. Gebauerova 8/819, Ostrava. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace Gebauerova 8/819, 702 00 Ostrava Identifikátor školy: 600 145 140 Termín

Více

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010. I. Základní údaje o škole

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010. I. Základní údaje o škole Praha 27.9.2010 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 2. ředitel:

Více

Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Střední odborné učiliště služeb 90 00 Praha

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5. Horní náměstí 5/167, Šternberk. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5. Horní náměstí 5/167, Šternberk. Identifikátor: Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5 Horní náměstí 5/167, 785 01 Šternberk Identifikátor: 600 016 951 Termín konání inspekce: 18. a 19. duben

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Střední odborná škola specializační a Vyšší odborná škola ARITA, spol. s r. o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Střední odborná škola specializační a Vyšší odborná škola ARITA, spol. s r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Střední odborná škola specializační a Vyšší odborná škola ARITA, spol. s r. o. říjen 2014 ředitelka školy Mgr. Pavla Šarapatková I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1.

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, 614 00 Brno Identifikátor: 600 013 774 Termín konání inspekce: 6.- 7. února 2007

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov. 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov. 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Identifikátor

Více

Modrý klíč základní škola speciální a mateřská škola speciální, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Modrý klíč základní škola speciální a mateřská škola speciální, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Modrý klíč základní speciální a mateřská speciální, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole Název školy: Modrý klíč základní speciální

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí 28. října 329, 378 06 Suchdol nad Lužnicí Identifikátor školy: 600 060 608 Termín konání inspekce:

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace. Mírová 3/630, Opava. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace. Mírová 3/630, Opava. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace Mírová 3/630, 746 66 Opava Identifikátor školy: 600 017 389 Termín konání

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532 Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba Identifikátor školy:

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1.9.2015 30.6.2016 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2015/2016 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivan Halavín

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 V Praze dne: 01. 09. 2014 Petr Drešer Ředitel ZUŠ Adolfa Voborského I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova 3114

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Plzeň-Újezd, Národní 1, příspěvková organizace. Národní 1, Plzeň-Újezd. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Plzeň-Újezd, Národní 1, příspěvková organizace. Národní 1, Plzeň-Újezd. Identifikátor: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Plzeň-Újezd, Národní 1, příspěvková organizace Národní 1, 312 00 Plzeň-Újezd Identifikátor: 600 069 656 Termín konání inspekce:

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 0bchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13. Nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 009 599

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 0bchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13. Nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 009 599 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 0bchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13 Nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 009 599 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-561/13-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-561/13-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-561/13-A Název právnické osoby Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 vykonávající činnost školy: Sídlo: Postupická 3150, 141 00 Praha 4

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIG-1014/10-S Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Adresa: 284 80 Kutná Hora, Jaselská 932 Identifikátor: 600

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA 1, U PŮJČOVNY Praha 1, U Půjčovny 4, telefon

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA 1, U PŮJČOVNY Praha 1, U Půjčovny 4, telefon ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA, U PŮJČOVNY 4 Praha, U Půjčovny 4, telefon 4 4 585 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 5/6 I. Základní údaje o škole. Základní umělecká škola, Praha, U Půjčovny

Více

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program:

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Ředitelka školy Změny ve školním roce 2013/14, příspěvek Rady rodičů Zástupkyně ředitelky Zahraniční spolupráce Mainz, výjezdy do zahraničí,

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace. Adresa: Školní 50/1060, Chomutov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace. Adresa: Školní 50/1060, Chomutov Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace Adresa: Školní 50/1060, 430 11 Chomutov Identifikátor:

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více