I. Základní údaje o škole, školském zařízení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Základní údaje o škole, školském zařízení"

Transkript

1 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k , případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Praha 1, Hellichova Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich a telefon. PhDr. Jan Sehnal, tel , Ing. Radek Blahák, tel , Webové stránky právnické osoby (současná adresa). 4. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita (podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku). 1. Střední průmyslová škola grafická 330 žáků 2. Vyšší odborná škola grafická 180 studentů 5. Obory vzdělání a vzdělávací programy středních škol, konzervatoří a VOŠ, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku škola Střední škola Vyšší odborná škola kód M/ M/ M/ M/ N/ N/05 název oboru / vzdělávacího programu Polygrafie Užitá fotografie a média Propagační výtvarnictví Konzervátorství a restaurátorství Grafický design a realizace tiskovin Grafický design a realizace tiskovin cílová kapacita oboru / programu poznámka (uveďte, pokud obor nebyl vyučován, je dobíhající atd.) Dobíhající obor Začínající obor Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a školských zařízení. Dříve škola nebo školské zařízení Škola = druh, poddruh nebo typ školy, jejichž činnost vykonává právnická osoba, v souladu se zařazením ve školském rejstříku. Dříve součást školy. Školské zařízení = školské zařízení podle 7 zákona 561/2004 Sb., jehož činnost vykonává právnická osoba

2 6. Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2008/2009 : a. nový program N/05 Grafický design a realizace tiskovin b. zrušené obory / programy 0 7. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb (do závorky uveďte vlastníka objektu): a. uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku Praha 1 Malá Strana, Hellichova 22 (MHMP) Praha 1 Malá Strana, Maltézské náměstí 16/472 (MHMP) b. jiná Praha 5 Malá Strana, Rošického 630/8 (MHMP) 8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Praha 1, Hellichova 22 je jedinou školou v České republice, která ve svém učebním programu zahrnuje celý proces vzniku tiskoviny, tj. její navrhování, tiskové a dokončovací zpracování a renovaci. Škola spravuje 3 budovy, z nichž 2 má ve správě vlastnictví a jednu v dlouhodobém bezplatném pronájmu (otázka správy majetku ve prospěch školy je příslušným odborem MHMP řešena). Pronajímá jednu tělocvičnu (Malostranský Sokol). V hlavní budově školy v Hellichově ulici 22 se soustřeďuje zejména odborná výuka. V pobočné budově školy na Maltézském náměstí 16 je soustředěna převážná část výuky všeobecně vzdělávacích předmětů a část předmětů odborných (dějiny výtvarné kultury). Malý pavilon v Praze 5, Rošického 8, slouží k výuce výtvarné přípravy, odborného kreslení a figurálního kreslení. Prostorové kapacity školy byly v letech 2004 až 2006 výrazně rozšířeny o ateliéry, učebny počítačové grafiky, kabinety učitelů, tiskové středisko, aulu, šatny a studentské respirium v budově školy v Hellichově ulici. Prostorová kapacita školy je nyní dostatečná. Nákupy moderní počítačové technologie v rámci modernizace a nutné inovace učebních pomůcek ICT jsou uskutečňovány v oblasti SW i HW uvolněním prostředků z RF a IF školy. Vybavenost moderními učebními pomůckami je na dobré úrovni. Škola dnes disponuje moderním zařízením pro výuku ve všech oborech na škole vyučovaných. 9. Školská rada datum ustanovení, seznam členů V listopadu (učitelé a rodiče žáků) a v prosinci 2005 (žáci a studenti školy) byly provedeny volby do ŠR a zvolení zástupci za učitele (SŠ,VOŠ), žáky (SŠ), rodiče (SŠ) a studenty (VOŠ). ŠR byla ustanovena k a svoji činnost vykonává od Zástupci zřizovatele byli nominováni dodatečně (viz usnesení Rady hl.města Prahy ze dne ) a byly provedeny nové volby do Školské rady. V červnu 2008 byli zvoleni zástupci zletilých žáků (1) a studentů školy (2), v srpnu 2008 zástupci učitelů pro střední (2) a vyšší odbornou školu (2) Rada hlavního města Prahy svým usnesením č.358 ze dne jmenovala do Školské rady Vyšší odborné školy grafické a Střední průmyslové školy grafické, Praha 1, Hellichova 22, následující členy: pro Střední průmyslovou školu grafickou Miloše Lešikara, pro Vyšší odbornou školu grafickou Ing. Ivana Spěváka a Petra Zajíčka. V září 2009 byly provedeny volby zletilých žáků a studentů školy, které dosadily do Školské rady zástupce zletilých žáků SŠ a studentů VOŠ, aby nahradili absolventy školy, kteří doposud byli členy Školské rady. 2

3 Ve školním roce 2009/2010 byl seznam členů Školské rady následující: Střední průmyslová škola grafická: Jan Čermák učitel VOŠG a SPŠG zástupce učitelů SPŠG, předseda PhDr. Jarmila Rozehnalová učitelka VOŠG a SPŠG zástupkyně učitelů SPŠG Mgr. Miloslav Krejza podnikatel zástupce zákonných zástupců žáků SPŠG Adam Fessl žák SPŠG zástupce zletilých žáků SPŠG Miloš Lešikar šéfredaktor zástupce zřizovatele Vyšší odborná škola grafická: Ak.mal. Zbyněk Kočvar učitel VOŠG zástupce učitelů VOŠG, předseda Ak.mal.Milan Erazim učitel VOŠG zástupce učitelů VOŠG Tomáš Pátek student VOŠG zástupce studentů VOŠG Elmar Taussinger student VOŠG zástupce studentů VOŠG Ing. Ivan Spěvák důchodce, dříve místostarosta Prahy 1 zást. zřizovatele Petr Zajíček zastupitel MHP zástupce zřizovatele Školská rada se sešla , aby posoudila plán práce školy na školní rok 2009/2010 a výroční zprávu ředitele školy za školní rok 2008/2009. Výroční zpráva byla bez připomínek schválena. Dále se sešla a seznámila se s přehledem činnosti školy za školní rok 2009/2010 a vzala jej s uspokojením na vědomí. Zároveň se vyjádřila k celkovému chodu školy a nevznesla žádné kritické připomínky k vedení a řízení školy Rada HMP svým usnesením č.345 kooptovala do Školské rady SPŠG a VOŠG za zřizovatele Ing. Marii Kousalíkovou, zastupitelku HMP a náměstkyni primátora HMP, která nahradila zemřelého Petra Zajíčka, zastupitele HMP, dosavadního člena Školské rady VOŠG. Zároveň jí doplnila dosud neobsazené místo za zřizovatele ve Školské radě SPŠG. II. Pracovníci právnické osoby 1. Pedagogičtí pracovníci za každou školu vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte a. počty osob (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) škola ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem Střední škola 2 1, ,45 9 0, ,33 Vyšší odborná škola 2 1,5 32 9, , ,53 3

4 b. kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu) škola počet pedagogických pracovníků celkem % z celk. počtu ped. prac. Střední škola Vyšší odborná škola kvalifikovaných 41 95,35 nekvalifikovaných 2 4,65 kvalifikovaných 30 93,75 nekvalifikovaných 2 6,25 c. další vzdělávání pedagogických pracovníků Semináře Školení- zadavatel MZ Školení- hodnotitel MZ ŠkoleníkoordinátorMZ Školení-inform.systém v polygrafii Školení Školení počet zaměření etwinning II Škola jako místo vzdělávání Svět financí ve středoškolské matematice Chemické reakce a rovnice ve výuce chemie Maturitní zkouška Uživatelský systém Prinect BOZP a PO Odborná způsobilost řidičů počet účastníků vzdělávací instituce Národní institut pro další vzdělávání FFUK Praha Descartes v.o.s. Svratouch Descartes v.o.s. Svratouch Národní institut pro další vzdělávání Heidelberg Praha s.r.o. Český červený kříž Autoškola Autospektrum Doplňkové pedagogické studium 2 Odborné 1 Ped.f.UK Praha Management školy Národní institut pro další Školský management 2 2 a nová maturita vzdělávání Rozšiřování aprobace Kurz Vzdělávací program 1 1 NEJ-stř.pokročilý Příprava studentů k MZ z ANJ 1 1 Vzdělávací agentura Tutor Vzdělávací zařízení Středočeského kraje d. jazykové vzdělávání a jeho podpora počet učitelů cizích jazyků s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) z toho bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.) rodilý mluvčí 0 celkem (fyzické osoby) Nepedagogičtí pracovníci školy (vyplňte údaje za celou právnickou osobu) a. počty osob 4

5 fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 15 13,07 b. další vzdělávání nepedagogických pracovníků počet zaměření počet účastníků vzdělávací instituce semináře kurzy jiné - školení 1 2 BOZP a PO Zákon o účetnictví (příspěvková organizace) 1 2 Český červený kříž MHMP III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (SŠ, konzervatoře a VOŠ) (za každou školu vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte) 1. Počty tříd/studijních skupin a počty žáků/studentů a. denní vzdělávání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) škola počet tříd / skupin počet žáků / studentů Střední škola 10/ Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku (údaje uveďte za každou školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně): - přerušili vzdělávání: 2 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 1 - sami ukončili vzdělávání: 1 - vyloučeni ze školy: 0 - nepostoupili do vyššího ročníku: 2 z toho nebylo povoleno opakování: 2 - přestoupili z jiné školy: 0 - přestoupili na jinou školu: 0 - jiný důvod změny (uveďte jaký): - b. vzdělávání při zaměstnání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) škola počet tříd / skupin počet žáků / studentů Vyšší odborná škola 6/ Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku (údaje uveďte za každou školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně): - přerušili vzdělávání: 0 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 1 5

6 - sami ukončili vzdělávání: 6 - vyloučeni ze školy: 23 - nepostoupili do vyššího ročníku: 12 z toho nebylo povoleno opakování: 12 - přestoupili z jiné školy: 2 - přestoupili na jinou školu: 0 - jiný důvod změny (uveďte jaký): - 2. Průměrný počet žáků/studentů na třídu/studijní skupinu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu) a. denní vzdělávání škola průměrný počet žáků / studentů na třídu / skupinu průměrný počet žáků / studentů na učitele Střední škola 29,2 9,03 b. vzdělávání při zaměstnání škola průměrný počet žáků / studentů na třídu / skupinu průměrný počet žáků / studentů na učitele Vyšší odborná škola 23,16 12,06 3. Žáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu) škola kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský CELKEM Střední škola Vyšší odborná škola počet žáků/studentů celkem z toho nově přijatí počet žáků/studentů celkem z toho nově přijatí Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů (po opravných zkouškách a doklasifikaci) a. denní vzdělávání 6

7 škola Střední škola z celkového počtu žáků/studentů: Vyšší odborná škola prospělo s vyznamenáním 37 neprospělo 6 16 opakovalo ročník 0 0 počet žáků/studentů s uzavřenou klasifikací do t.j % z celkového počtu žáků/studentů 94,83 % 82,73 % průměrný počet zameškaných hodin na žáka/studenta 77,91 z toho neomluvených 0,87 5. Výsledky závěrečných, maturitních zkoušek a absolutorií škola maturitní zkoušky denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání počet žáků, kteří konali zkoušku 80 z toho konali zkoušku opakovaně 0 počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 6 prospěl s vyznamenáním 15 počet žáků, kteří byli hodnoceni : prospěl 56 neprospěl 9 7

8 absolutoria škola denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání počet studentů, kteří konali zkoušku 26 z toho konali zkoušku opakovaně 0 počet studentů závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 19 prospěl s vyznamenáním 10 počet studentů, kteří byli hodnoceni : prospěl 15 neprospěl 1 6. Přijímací řízení do 1.ročníků školního roku 2010/2011 a. SŠ a VOŠ (za každou skupinu oborů vzdělání vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte; skupina oborů je např. 63 Ekonomika a administrativa) skupina oborů vzdělání kód, název 34 - Polygrafie 82 Umění a užité umění N Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba počet přihlášek celkem přijímací řízení pro školní rok 2010/2011 (denní vzdělávání) počet kol přijímacího řízení celkem počet přijatých celkem z toho v 1. kole z toho ve 2. kole z toho v dalších kolech z toho na odvolání počet nepřijatých celkem počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) obor: M/01 0 obor: M/02 0 obor: M/05 0 obor: M/01 0 program: N/05 0 8

9 7. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Ve střední škole se ve školním roce 2009/2010 vzdělávala 1 žákyně ukrajinské národnosti, ve vyšší odborné škole jedna studentka slovenské národnosti. S jejich začleněním do vzdělávání nebyly žádné problémy. 8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků Speciální výchovu ani vzdělávání žáků a studentů neprovozujeme. Žáky a studenty z problematického či znevýhodněného sociokulturního prostřední nemáme. 9. Vzdělávání nadaných žáků a studentů Mimořádně nadaným, ale současně i pracovitým žákům a studentům škola vytváří řadu nadstandardních příležitostí k osobnímu odbornému rozvoji. Zajištěna je vysoká míra individuálního přístupu učitele k žákovi či studentovi a široká paleta možností, jak svůj talent ve spolupráci s učitelem zúročit a rozvinout. Takovíto žáci nebo studenti dostávají nabídky ke spolupráci v rámci doplňkové nebo nakladatelské činnosti školy na řadě aktivit, které škola v okruhu těchto činností vyvíjí. Vedle plnění standardního vzdělávacího programu, ve kterém výjimečně nadaní žáci nebo studenti zpracovávají svá odborná témata a realizují praktické vzdělávání ve spolupráci s mimoškolními institucemi (muzea, galerie, nadace apod.) a dostává se jim možnost (například v případě restaurátorského oddělení) podílet se na renovacích i historicky velmi cenných muzejních předmětů, se vysoce nadaní žáci nebo studenti podílejí také na realizaci zakázek pro různé subjekty v rámci individuálního smluvního vztahu se školou (její doplňkovou činností). Také se podílejí na redakční práci v Nakladatelství grafické školy, a to zpravidla formou grafických úprav vydávaných publikací. Mnozí však dostanou příležitost realizovat své mimořádně kvalitní projekty jako autorské publikace nebo zakázky pro doplňkovou činnost školy. Tato forma práce, která plynule přechází od školní činnosti do komerčních forem práce, s finanční spoluúčastí žáka nebo studenta školy, je pro žáky a studenty školy vysoce motivující, a to nejen pro osobní finanční profit, ale i proto, že vidí konkrétní výsledek své práce. Žáci nebo studenti, kteří prokazují výjimečné odborné vzdělávací výsledky, se zúčastňují rovněž v rámci grantů a projektů týdenních zahraničních stáží v partnerských školách (zpravidla 1x za školní rok), kde realizují a zpravidla i prezentují výsledky své práce. Nadaní žáci a studenti školy mají také možnost své individuální projekty i mimo rámec učebního plánu představit veřejnosti v Galerii grafické školy formou autorských výstav. 10. Ověřování výsledků vzdělávání K ověřování výsledků vzdělávání došlo: 09/09 SCIO VEKTOR: ověřování 1. ročníků SŠ 01/10 SCIO MAPA ŠKOLY: ověřování ročníků SŠ 01/10 CERMAT mikrosonda HELP: výzkumné šetření k MZ 3. r. SŠ 11. Školní vzdělávací programy střední školy Ve školním roce 2009/2010 začaly jednotlivé předmětové komise pracovat na školních vzdělávacích programech, a to ve všech čtyřech oborech vzdělávání střední školy, které se ve VOŠG a SPŠ grafické, Praha 1, Hellichova 22, vyučují. K tomuto tématu byla ve školním roce 2009/2010 uskutečněna 1 pedagogická porada pro všechny učitele školy, 2 porady pro vedoucí předmětových komisí a jejich zástupce a dalších 5 provozních porad s garanty jednotlivých vzdělávacích programů. Práce postupovaly dle časového harmonogramu a k byly kompletně dokončeny. 9

10 Od škola v 1. ročnících SŠ pracuje podle takto vypracovaných školních vzdělávacích programů. 12. Vzdělávací programy VOŠ Na jaře 2010 začaly práce na kreditním a modulovém systému vzdělávacího programu VOŠG na úrovni ředitele školy a jeho zástupce pro VOŠ. Byla stanovena koncepce a rozsah vzdělávacího programu (180 kreditů) a zástupcem ředitele pro VOŠ připraven první nástin vzdělávacího programu. Ten byl projednán a připomínkován ředitelem školy v červnu Konkrétní systémovou podobu získal kreditní a modulový systém VOŠG v srpnu 2010 (vypracoval zástupce ředitele pro VOŠ), který byl znovu analyzován ředitelem školy a po vyrovnání připomínek připraven k posouzení vedoucím oborů a předmětových komisí. Tato fáze práce na novém školním vzdělávacím programu VOŠ proběhne v 1. polovině školního roku 2010/2011 tak, aby definitivní podoba kreditního a modulového vzdělávacího systému VOŠG byla dokončena k IV. Aktivity právnické osoby Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti 1. Výchovné a kariérní poradenství Ve škole působili dva výchovní poradci. Jeden se věnuje prevenci sociálně patologických jevů, druhý studijním záležitostem žáků. Školní psycholožka průběžně poskytovala informační a poradenský servis žákům a studentům školy a pomáhá školní výchovné poradkyni v případě potřeby s konzultacemi pro žáky a studenty školy ve výběru VŠ nebo VOŠ a v dalším kariérním vývoji. Pravidelné schůzky výchovné poradkyně se školní psycholožkou se uskutečnily , a po klasifikačních poradách a sloužily výchovné poradkyni školy ke konzultaci nad výsledky vzdělávání a výchovy žáků a studentů školy. V listopadu 2009 proběhly dvě přednášky školní psycholožky Dr. Čížkové na téma Umíš se učit s 1. ročníky žáků SŠ. V 1. pololetí školního roku probíhaly konzultace výchovné poradkyně se žáky 4. ročníků SŠ o možnostech studia na VŠ, žáci dostávali podkladové materiály o VŠ. 2. Prevence sociálně patologických jevů Poskytujeme žákům časopisy a brožury k danému tématu Vyber si zdraví, Závislost a my aj., byla zakoupena výchovná DVD, která zpracovávají řadu témat s problematikou krádeží, šikany, drog atd. Využívají se zejména ve výuce 1. ročníků SŠ v rámci suplovaných hodin. Závažné kázeňské problémy v souvislosti s užíváním návykových látek se nevyskytly. Situaci ve škole v otázce konzumace drog žáky a studenty pokládám za uspokojivou. Nemáme signály o distribuci drog ve škole. Zkušenosti s drogou má však dle mínění protidrogové koordinátory více jak 50% žáků a studentů školy. V rámci protidrogové prevence se všichni žáci SŠ zúčastnili jako součást projektu Jeden svět projekce dokumentu Heleny Třeštíkové Katka. V oblasti naplňování preventivního výchovného programu se žáci 4. ročníků SŠ zúčastnili besedy na téma Prevence HIV, jejíž součástí byl i filmový dokument (kino Blaník). 10

11 se 1. r. SŠ zúčastnily návštěvy Muzea policie ČR s prohlídkou expozice a výchovně-historickým výkladem. Prožitková pedagogika: se 20 žáků školy aktivně zapojilo do projektu Šance v rámci veřejné sbírky Dejte šanci dětem z ulice. Naši žáci aktivně přispěli k vybudování terapeutické dílny v domě Šance, která nabízí alternativní vzdělávání hlavně pro děti a mládež sexuálně zneužívané a pro dětské oběti obchodování s lidmi. V 12/09 se v rámci projektu Příběhy bezpráví uskutečnila beseda pamětníků holocaustu H. Hoškové a A. Auerbacha s žáky a studenty školy se 3. ročníky SŠ aktivně zúčastnily celodenního semináře v Terezíně na téma holocaust. 3. Ekologická výchova a environmentální výchova Uskutečňuje se prostřednictvím výuky v předmětech Ekologie a Občanská nauka. V rámci mezipředmětové spolupráce (Výpočetní technika, Základy ekologie) žáci 1. ročníků zpracovávají seminární práce s ekologickými obsahy v programu Power Point s následnou prezentací v 10/09 proběhlo školní kolo ekologické olympiády. V průběhu školního roku byl využíván výukový program v ekologickém hnutí Tereza od 01/10. 06/10 realizace ekologického projektu Studánky. Byly provedeny dvě exkurze s ekologickou tématikou (Planetárium Praha 01/10, elektrárna Dlouhé Stráně v Jeseníkách 04/10). 4. A. Exkurze domácí i zahraniční ke vzdělávacímu programu školy, poznávací aktivity, vzdělávací akce, semináře/přednášky/návštěvy výstav/výstavy žáků a studentů školy výběr: a) filologická předmětová komise: Divadelní a filmová představení: - 04/10 celoškolní divadelní předst. Žebrácká opera (Švandovo divadlo) 320 ž. - 10/09-05/10 Klub mladého diváka (divadelní představení) měsíčně 5-10 ž. - 09/09 celoškolní filmové představení k zahájení šk.r.(blaník/tobruk) 380 ž./st. - 01/10 celoškolní filmové představení (Palace Cinemas/Protektor) 300 žáků - 02/10 Divadlo U hasičů Sen noci svatojanské 30 žáků - 03/10 celoškolní filmové představení (kino Arbes/dokument Katka) 300 žáků - 03,04,06/10 3x Švandovo divadlo (Pes Baskervilský, Artuš neboli Artuš, Heda Gablerová) 40 žáků Návštěvy výstav: - 01/10 3x Dům U Zlatého prstenu/ Po sametu 90 žáků - 03/10 GHMP Městská knihovna/zdeněk Sýkora 11 žáků - 04/10 Pražský hrad/umělecko-historická vycházka 15 žáků - 04/10 2x Pražský hrad/j.g.dokoupil 19 studentů - 04/10 Topičův salon/jitka Válová 10 studentů - 05/10 2x Galerie DOX/Jan Kaplický 45 studentů - 05/10 Dům U kamenného zvonu/zdeněk Sklenář 10 žáků - 05/10 Galerie Navrátil/František Skála 20 žáků - 06/10 Schwarzenberský palác/lektorský program Hledání baroka 30 žáků b) tělovýchovná předmětová komise: - 01/10 lyžařský výcvikový kurz Pec pod Sněžkou/Vebrovy boudy 25 žáků - 12/09 4. ročník vánočního volejbalového utkání dívky/chlapci SPŠG 60 žáků - 04/10 volejbalové utkání dívek se SPŠO Praha 7 (2:3) 30 žáků - 05/10 fotbalové utkání chlapců s G Dopplera (2:0) 30 žáků 11

12 - 06/10 sportovní den školy; turnaj ve volejbalu a fotbalu 120 žáků c) předmětová komise přírodních věd: - 10/09 přednáška o holografii 10 žáků - 11/09 návštěva DOD Akademie věd 11 žáků - 12/09 kurz chemie pro uchazeče o studium konzervátorství 15 uchazečů - 12/09 kurz financí ve středoškolské matematice 30 žáků - 01/10 2x návštěva Planetária 60 žáků - 01/10 návštěva Muzea J. Keplera 30 žáků - 03/10 exkurze ALMA Řež u Prahy - 22 žáků - 03/10 exkurze elektrárna Dlouhé Stráně a papírna Velké Losiny 40 žáků - 05/10 exkurze ČNB Lidé a peníze 33 žáků - 05/10 exkurze OPTAGLIO 11 žáků - 06/10 realizace ekologického projektu Studánky 33 žáků - 06/10 kurz chemie pro uchazeče o studium VOŠG 06 restaurování 11 st. - 06/10 exkurze do Větřní, Temelínu, Českého Krumlova 46 žáků - 06/10 exkurze Vyšší Brod 30 žáků d) předmětová komise výpočetní techniky: - 09/09 exkurze FUTUROOM PPF 22 studentů - 11/09 exkurze Bauer Media 10 studentů Návštěvy výstav: - 10/09 Dům U kamenného zvonu/zdeněk Sklenář 33 studentů - 10/09 Design Blok 28 žáků - 02/10 3x VŠUP/Jan Solpera 11 žáků a 21studentů - 04/10 Dům U kamenného zvonu/zdeněk Sklenář 6 studentů - 04/10 Rudolfinum/Double Fantasy 6 studentů - 04/10 Galerie DOX/Jan Kaplický 11 studentů - 06/10 Symposium Bienále grafického designu Brno 9 studentů e) předmětová komise užité fotografie a médií: - 10/09 exkurze na festival Funkeho Kolín 40 žáků /09 konzultace pro uchazeče o studium cca 40 uchazečů - 11/09 přednáška-jiří Hanke:dokumentární fotografie 60 žáků a studentů - 11/09 přednáška-jiřina Hankeová:arteterapie 60 žáků a studentů - 11/09 2x kurz pro veřejnost v oboru fotografie 18 zájemců - 01/10 exkurze Do tor not-fine art tisk (D.Šimánek) 15 žáků - 01/10 realizace fotografického kalendáře na rok 2010 oceněn hlavní cenou č.typografia (kalendář roku 2010) - 03/10 přednáška Polák-Jasanský: autorská práce 60 žáků a studentů - 04/10 výměnný pobyt ve Švédsku (G Halmstadt) 7 žáků Návštěva výstav: - 09/09 GAMU, FAMU/bakalářské soubory studentů FAMU 8 studentů - 10/09 Clam-Gallasův palác/fotografie staré Prahy 10 žáků - 10/09 GAMU, FAMU/magisterské soubory studentů FAMU 8 studentů - 10/09 Galerie Langhans/Olaf Breuning 9 žáků - 10/09 Galerie Rudolfinum/Georgie Baselitz 9 žáků - 11/09 GHMP/ Tenkrát na východě 10 žáků - 11/09 Galerie Langhans/ Mimo sezonu 10 žáků - 11/09 Galerie J.Sudka/Kryštof Kintera 8 studentů - 11/09 Galerie J.Sudka/Jiří Černický 9 žáků - 12/09 GHMP/Po sametu s odborným výkladem 10 žáků - 12/09 Galerie DOX/Cena J. Chaloupeckého 8 studentů - 01/10 Galerie Rudolfinum/Herbert Tobias s odborným výkladem 11 žáků - 02/10 Galerie DOX/Julia Calfee 8 studentů 12

13 - 03/10 Galerie DOX/F.Matoušek 7 studentů - 04/10 Galerie Langhans/Dny otevřených dveří knihovny 10 žáků - 04/10 Galerie Švestka/Ioana Nemes 8 studentů - 04/10 Galerie J.Sudka/Jiří David 5 studentů - 05/10 Galerie Rudolfinum/Double fantasy 4 studenti Výstavy žáků a studentů oddělení F: - 10/09 Galerie grafické školy /Projekt Comenius: společná výstava se švédskými studenty v rámci výměnného pobytu Švédů v naší škole 7 žáků SPŠG - 02/10 Člověk v prostoru chodby školy 22 žáků - 03/10 Zóna chodby školy 11 žáků - 03/10 Změna reality chodby školy 11 studentů - 03/10 Galerie grafické školy/ Půlroční bilance V3f 10 žáků - 05/10 Studentský klub Celetná 20 / REAL/NEREA 4 studenti - 06/10 klauzurní práce chodby školy 22 žáků - 06/10 Galerie grafické školy/fotografická absolutoria 11 studentů f) předmětová komise grafického designu: - 10/09 přednáška Dr.Přívratský z Ped.f.UK (Unie Comenius): plakáty se společenskou tématikou cca 60 žáků a studentů - 11/09 exkurze v knihovně a tiskárny pro nevidomé 18 studentů - 03/10 přednáška pracovnic Amnesty International: stereotypy v médiích 20 st /10 projekt Vidění je porozumění, porozumění je vidění (grant MHMP)22ž. - 05/10 exkurze do litografického ateliéru Lípa 22 žáků /10 přednášky 3x Ing.Jetela (CANON), Ing.Najbrta, V.Raka (R-Press): Trendy v zušlechťování tiskovin s 1 worshopem a studentskou soutěží 12 st. Návštěvy výstav: - 09/09 Muzeum moderního umění Olomouc/Listování 60 žáků a studentů - 10/09 2x GHMP (Městská knihovna)/karel Čapek 22 žáků - 10/09 Design Blok 11 žáků - 03/10 GHMP (Městská knihovna)/zdeněk Sýkora 11 žáků - 05/10 Dům U kamenného zvonu/zdeněk Sklenář 22 žáků - 06/10 VŠUP/klauzury a absolutoria 11 žáků - dále návštěvy výstavních síní Hollar, Vltavín, Ztichlá klika, Mánes, Francouzský institut aj. průběžně s jednotlivými ročníky žáků a studentů Výstavy žáků a studentů oddělení: - 09/09 Agentura Dittmann Consulting/CONNECTIONS žáků - 10/09 Galerie grafické školy/maturitní práce 20 žáků - 12/09 Galerie grafické školy/výtvarná příprava 11 žáků - 02/10 Galerie grafické školy/ Splněno - klauzury G2A02 7 studentů - 04/10 Pedagogická fakulta Praha/výstava plakátů 14 studentů - 05/10 Galerie grafické školy/jak se kreslí figura 21 žáků - 05/10 Galerie grafické školy/figura jak ji vidíme 11 studentů - 05/10 Ministerstvo kultury/nový zboží (Národní cena za studentský design) - spoluúčast školy 3 studenti - 06/10 Zámek Kladno/maturitní práce spoluúčast školy 8 žáků g) předmětová komise konzervátorství a restaurátorství: - 04/10 přednáška J. Fogla/Slepotisk na historických knižních vazbách 40 žáků - 05/10 přednáška R.Skupého/Japonská kaligrafie 40 žáků - 05/10 přednáška H.Klinderové/Knihařské zdobné techniky 40 žáků - 05/10 kurz japonské kaligrafie 13 žáků - 10/09 exkurze do Střední školy uměleckých řemesel 11 žáků - 01/10 exkurze do Národního muzea 11 žáků - 02/10 exkurze do Archeologického ústavu 11 žáků 13

14 - 03/10 exkurze do Národního archivu 11 žáků Návštěvy výstav: - 04/10 GHMP (Městská knihovna)/zdeněk Sýkora 11 žáků - 04/10 Dům U kamenného zvonu/zdeněk Sklenář 11 žáků - 05/10 Schwarzenberský palác/barokní umění 22 žáků - 06/10 VŠUP/klauzury, absolutoria 11 žáků Výstavy žáků oddělení: - 10/09 Galerie grafické školy/výstava konzervátorského oddělení 22 žáků - 03,4/10 Chvalský zámek (Národní muzeum)/výstava všech ročníků 32 žáků - 06/10 Velké Losiny (Muzeum papíru)/výstava všech ročníků 32 žáků - 06/10 Horní hrad u Lokte/výstava všech ročníků 20 žáků h) předmětová komise polygrafie: Přednášky s odbornou tématikou: - 10/09 P.Peřinka/Nové trendy ve flexotisku I. 65 žáků a studentů - 11/09 P.Peřinka/Nové trendy ve flexotisku II. 65 žáků a studentů - 12/09 Ing.Vichteraj/Barevná reprodukce 65 žáků a studentů - 12/09 Ing.Vichteraj/Příprava dat pro tisk, digitální nátisk -dtto- - 02/10 P.Peřinka/Nové trendy v sítotisku 65 žáků a studentů - 02/10 Najbrt/Paulíniová/Mandlová/Spektrální fotometrie v tisku 80 žáků a st. - 03/10 P.Peřinka/Nové trendy v hlubotisku 65 žáků a studentů - 03/10 J.Masopust/Kotoučový ofset 65 žáků a studentů - 03/10 M.Kotek/Firma v krizi 65 žáků a studentů - 05/10 M.Kotek/ofsetové potahy a zušlechťování tiskovin 55 žáků Přednášky s odbornou tématikou mimo školu: - 11/09 Konference kvality, Praha 11 studentů - 11/09 Seminář kvality a standardizace, Praha 11 studentů - 11/09 Seminář knižní vazby, Praha 12 studentů - 04/10 CFTA Společnost tisku/potisk a zušlechťování materiálů 12 studentů Návštěva výstav: - 01/10 Czech Press Foto 33 žáků Exkurze a jiné vzdělávací akce pro žáky a studenty školy: - 10/09 worshop v KBA Dobruška 11 studentů - 01/10 Libertas, a.s. 33 žáků - 01/10 Ringier ČR, a.s. 15 žáků - 02/10 Libertas a.s. 26 žáků - 02/10 Mafraprint 2x 38 žáků a studentů - 03/10 FRP Repro spol.s r.o. 33 žáků - 03/10 Reklama/Polygraf 48 žáků - 04/10 KBA Radebeul 30 žáků - 04/10 Europrint, a.s. 26 žáků - 05/10 Koh-i-noor Č.Budějovice 11 žáků - 05/10 Klementinum/Kronika trojánská 11 žáků - 06/10 Finish v.p.s. 46 žáků Další aktivity (mezipředmětové vztahy, projekty): - od 02/10 Ročníkové odborné práce 46 žáků - 03/10 Polygrafický odborný seminář 3. ročníků 30 žáků - průběžně zpracování grafiky ODK+PŘP 30 žáků 4. Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou) 06/10 vodácký kurz pro žáky 2. ročníků SŠ (Ploučnice) 26 žáků Celoročně: činnost Nakladatelství grafické školy vydáno : Úvod do polygrafie dotisk 14

15 Vznik a vývoj písma dotisk Kalendář na rok cena č. Typografia za fotografické Zpracování Jakub Deml: Moji přátelé bibliofilský tisk Kolektiv: Africké legendy bibliofilský tisk Adam Lešikar: Technologie sítotisku - rozpracováno: E.A.Poe: Černý kocour bibliofilský tisk Kalendář na rok 2011 s barevnými linoryty 5. Soutěže - Kalendář roku časopisu Typografia hlavní cena za kalendář roku Nejkrásnější kniha roku cena v kategorii pedagogických publikací - Národní cena za studentský design soubor plakátů studentů VOŠG součástí putovní výstavní expozice - Grafika roku a soutěž Portrét obeslány pracemi studentů - Soutěž TACTUS, knihy pro nevidomé obeslána absolventskou prací - Soutěž firmy Canon CZ a časopisu Typografia pro studenty VOŠG obeslána - Soutěž firmy ANTALIS na návrh nástěnného kalendáře 2011 pro studenty VOŠG - obeslána - Schola Pragensis soutěž na plakát účast 10 žáků - Soutěž firmy OSPAP pro střední školy 1. cena za knižní vazbu, 2. cena za kaligrafii - Soutěž pana Broučka (MHMP) 1. cena - Olympiáda CJL školní kolo 50 žáků, účast i v obvodním kole - Olympiáda z ANJ školní kolo účast 14 žáků, účast i v obvodním kole - Ekologická olympiáda školní kolo účast 30 žáků - Literární soutěž Památníku Terezín Jak můžeme dál žít? účast 60 žáků - video soutěž Palace Cinemas pro žáky středních škol 2. cena, 3. cena - Cena Fr. Egrmayera Společnosti pro jakost 1. cena - Interní soutěž na plesový plakát účast 14 žáků 6. Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů - 10/09 česko - švédská výstava (výtvarné gymnazium Halmstad) v rámci vzdělávacího projektu Comenius v Galerii grafické školy Praha - 10/09 studijní pobyt studentů švédské školy v Praze - 03/10 návštěva 34 francouzských středoškolských učitelů prezentace školy - 04/10 studijní pobyt 7 žáků školy ve švédském Halmstadu v uměleckém Gymnáziu v rámci projektu Comenius prezentace prací žáků v tamním muzeu - 04/10 návštěva 30 studentů průmyslové školy Brémy prezentace školy - 05/10 návštěva 22 středoškolských učitelů z Norska prezentace školy - 07/10 mezinárodní workshop studentů University of Michigan v ateliérech školy s přednáškami učitelů grafické školy fotografické tvorby 7. Spolupráce právnické osoby s partnery A.. Poskytování konzultací odbornými pedagogy školy uchazečům o studium (říjen prosinec 2009, leden březen 2010) B. Spolupráce s jinými vzdělávacími subjekty v České republice i v zahraničí: - s OŠMT MHMP (ředitel školy, zástupci ředitele školy) - s MŠMT (ředitel školy) - s NÚOV (ředitel školy - s ČŠI (ředitel školy) 15

16 - s ÚIV (ředitel školy, zástupci ředitele školy) - s Asociací vyšších a středních škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory (ředitel školy) - s Asociací vyšších odborných škol (ředitel školy členem výkonného výboru) - s Národní radou asociací CZESHA (ředitel školy) - s Asociací základních uměleckých škol (ředitel školy) - se školskou komisí Svazu polygrafických podnikatelů (ředitel školy, zástupce ředitele pro polygrafii Ing. Blahák, odborný učitel Ing. Pop, člen prezídia SPP) - se ISPŠ polygrafickou Brno - se Střední školou polygrafickou Praha - se Střední školou polygrafickou Olomouc - se Střední školou mediální grafiky a polygrafie Rumburk - se Střední školou grafickou a polygrafickou Velké Poříčí - s Gymnáziem Jana Nerudy Praha - s Fakultou umění Univerzity Ostrava - s FAMU Praha - s GA Halmstadt, Švédsko (fotografické oddělení vedoucí odd.) - s University of Michigan, USA (fotografické oddělení vedoucí odd.) C. Spolupráce s firemními subjekty při rozvoji technické, materiální a vzdělávací základny výběr: - Fa Reproprint a.s. praxe - Fa Europrint a.s. - exkurze - Fa Mafra a.s. materiální pomoc, praxe - Fa Antalis a.s. materiální pomoc v dodávkách papíru - Fa Ospap a.s. materiální pomoc v dodávkách papíru - Fa Man Roland přednášky - Fa Pískot s.r.o. přednášky, materiální pomoc - Fa Heidelberg Praha a.s. přednášková a materiálová pomoc, sponzorství při zahraničních exkurzích - Fa Grafoservis s.r.o materiální pomoc - Fa Holografie Řež exkurze - STAPRO Pardubice pomoc při aplikaci IT (program Cicero) do výuky - Fa Protisk a.s. pomoc při realizaci produktů Nakladatelství grafické školy - Fa FPS repro s.r.o. pomoc při realizaci produktů Nakladatelství grafické školy - Fa HB Print s.r.o pomoc při realizaci produktů Nakladatelství grafické školy - Fa Canon a.s. spolupráce při přednáškách a workshopech pro žáky a studenty - Fa HSW a.s. spolupráce při workshopech pro žáky a studenty - časopis Typografia: spolupráce při soutěžích - Dittmann Consulting s.r.o.: spolupráce při prezentacích školy - Mezinárodní hudební festival Pražské jaro, o.p.s. pomoc při závěrečných zkouškách D: Spolupráce s dalšími subjekty - výběr: - MHMP návštěva primátora Prahy MUDr.Pavla Béma a náměstkyně pro školství Ing. Marie Kousalíkové: provedena beseda se studenty (problematika hl. města Prahy) a prohlídka školy - Pedagogická fakulta UK Praha: prezentace plakátů školy se společenskou tématikou - Unie Comenius, v.s.: spolupráce na výstavě plakátů se společenskou tématikou - časopis Typografia návrhy obálek časopisu odd. grafického designu VOŠG - Unie výtvarných umělců a Design kabinet ČR spolupráce v soutěži pro Národní cenu za studentský design (vedoucí oddělení grafického designu) 16

17 - Pokračuje spolupráce se Státním židovským muzeem Praha, s Městským muzeem Horažďovice, s Národním muzeem Praha, s Ústředním archivem, s Vojenským muzeem Praha, se Strahovským klášterem, s Muzeem Jindřichův Hradec, s Pedagogickým muzeem J.A.Komenského, se zámkem Bečov nad teplou, Muzea v Blatné, Národního technického muzea při záchraně sbírkového fondu muzeí formou restaurátorských a konzervátorských prací žáků školy (odd. konzervátorství a restaurátorství SPŠG). E. V rámci DČ školy se rozvíjí spolupráce studentů vyšší odborné školy na tvorbě prostředků pro vícezdrojové financování školy. Možnost jejich participace na konkrétních zakázkách veřejnosti pokládám za vhodný motivační prostředek pro jejich odborný růst. F. Další formy spolupráce: Ředitel školy PhDr. Jan Sehnal pokračuje ve výkonu funkce předsedy Asociace vyšších a středních škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory. Podílí se na práci Unie asociací CZESHA. Je členem koordinačního výboru Asociace vyšších odborných škol. Zúčastňuje se jednání k Bílé knize terciárního vzdělávání v rámci MŠMT, UA CZESHA, AVOŠ. Je zván na zasedání odborných konferencí MŠMT. Podílí se na připomínkových řízeních ke školské legislativě. Byl jmenován konzultantem pro potřeby zpracování dlouhodobého záměru vývoje vzdělávací soustavy Hlavního města Prahy. Je členem redakční rady časopisu Typografia, odborného časopisu profesního zázemí školy. Ministrem školství, mládeže a tělovýchovy byl jmenován členem rozkladové komise proti rozhodnutím MŠMT o neudělení akreditace v rámci činnosti akreditační komise VOŠ. Je individuálním členem Svazu polygrafických podnikatelů. Přispívá do odborných časopisů profesního zázemí školy. Zástupce ředitele Ing. Radek Blahák a odborný učitel Vladimír Lukeš jsou členy Mezirezortní komise pro polygrafii, ing. Blahák je individuálním členem Svazu polygrafických podnikatelů. Odborný učitel Ing. Pavel Pop vykonává funkci předsedy školské komise Svazu polygrafických podnikatelů. Je individuálním členem Svazu polygrafických podnikatelů, členem jeho prezídia. Přispívá do odborných časopisů profesního zázemí školy. Odborný učitel Vladimír Lukeš je předsedou Společnosti tisku, přispívá do odborných časopisů profesního zázemí školy, odborný učitel Ing. Jaromír Král je členem Společnosti pro jakost, místopředseda odborné skupiny pedagogů. Ak.mal.Zbyněk Kočvar je členem hodnotitelské komise Design kabinetu pro Národní cenu za studentský design. 8. Další vzdělávání realizované právnickou osobou Vzdělávání určené pro veřejnost (celoživotní učení). odborný kurz Typ vzdělávání zaměření typografického a polygrafického minima 17 počet účastníků 25 určeno pro dospělé / žáky uchazeče o studium VOŠG akreditace MŠMT ano / ne pomaturitní specializační kurz rekvalifikace jiné (uvést jaké) konzultace k TZ a PZ cca 60 uchazeče o studium na ne SPŠG a VOŠG kurz IT 2x 14 Veřejnost v rámci celoživotního vzdělávání pro ne ne

18 kurz manuální zručnosti kurz výtvarných dovedností Print Media Academy 11 uchazeče o studium na SPŠG a VOŠG 11 uchazeče o studium na SPŠG ne ne kurz figurální kresby 2x 18 zájemce o prohloubení znalostí FIK a studium na VOŠG a VŠ ne kurz užité fotografie 12 zájemce o studium fotografie SPŠG a VOŠG ne 9. Další aktivity, prezentace 10/09 Den otevřených dveří I. (výtvarné obory a polygrafie SPŠG) 11/09 Výstavní stánek na veletrhu pražských škol Schola Pragensis (Kongresové centrum Praha) 12/09 Zpívání v aule (VOŠG a SPŠG): provedení vánočních koled a hraných scének žáky a studenty školy 02/10 Den otevřených dveří II. (VOŠG a SPŠG polygrafie) 02/10 Ples žáků a studentů školy; inaugurace žáků 1. ročníků SPŠG, slavnostní uvedení maturujících žáků 4. ročníků SPŠG; společenský večer s rautem pro sponzory školy (Národní dům na Vinohradech) 03/10 výstavní stánek VOŠG a SPŠG na veletrhu Reklama Polygraf (Výstaviště Praha) 03/10 výjezdní zasedání sboru: Fakulta restaurování Litomyšl, Univerzita Pardubice, zámek Litomyšl, Galerie O. Zoubka Litomyšl, zámek Nové Hrady, poutní kostel v Luži Košumberku; oslava Dne učitelů 09/08 06/09 byly provedeny 3 společenské večery pro zaměstnance školy v rámci Dne učitelů, před vánoci a u příležitosti odchodu zaměstnanců do důchodu Průběžně Galerie grafické školy: bylo uspořádáno 10 výstav žáků a studentů školy (viz výše v přehledu aktivit jednotlivých PK). Průběžně bylo podáno 6 grantů (dvě v rámci programu na podporu vzdělávání MHMP; tři v rámci programu na podporu rozvoje škol MHMP; jedna - Oranžová učebna Nadace ČEZ); tři se realizovaly, a to: 1. Vidění je porozumění, porozumění je vidění ,-Kč 2. Učebnice dějin knižní kultury a grafického designu ,- Kč 3. Oranžová učebna nadace ČEZ ,- Kč Průběžně do 12/09 byla uzavřena závěrečnou zprávou pro partnerství grantová smlouva Comenius s názvem Kronos and Kairos, a Projekt in Time v panevropském vzdělávacím programu

19 10. Využití školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, v době školních prázdnin 07/10 týdenní pracovní workshop se studenty a učiteli University of Michigan (budova školy Hellichova 22) 07-08/10 kompletní obměna šatních skříněk v budově školy Maltézské nám /10 oprava střechy a výmalba v pavilonu školy v Rošického ulici 07-08/10 příprava a instalace učebny předtiskové přípravy a přípravy výroby ; instalace 5 pracovišť s novým HW a SW pro polygrafii a 5 pracovišť v počítačové učebně pro polygrafii; úprava učebny a instalace nových počítačů v další počítačové učebně v budově školy Hellichova 22 08/10 úprava prostor pro Nakladatelství grafické školy 07-08/10 sanace vlhkého zdiva v budově školy v Hellichově ulici VI. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí: Nebyla provedena. 2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol: (Druh kontroly, kdo kontrolu vykonal, termín, výsledné hodnocení) Plánovaná kontrola doplňkové činnosti a zařazení zaměstnanců do platových tříd a stupňů v příspěvkové organizaci Vykonal Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MHMP dne Výsledná zjištění: a) doplňková činnost: ve zřizovací listině organizace v okruhu doplňkové činnosti nebyl uveden pronájem na služební byt v budově Maltézské náměstí 16, Praha 1, na dobu určitou určitou na dobu jednoho roku. Žádost ředitele školy ze dne pod č.j. 790/10 o doplnění DČ o pronájem výše uvedeného bytu byla kontrolní skupině předložena. Ostaní kontrolované oblasti bez připomínek. b) zařazení zaměstnanců do platových tříd a stupňů: v textech platových výměrů byly odkazy na Přílohu č.2 k platovým tarifům dle nařízení vlády č.564/2006 Sb., ačkoliv od došlo ke sjednocení platových tarifů pro pedagogické i nepedagogické zaměstnance a platná je pouze příloha č.1 nařízení vlády č.130/2009 Sb. Ředitel školy dostal za úkol zajistit úpravu platových výměrů tak, aby odpovídaly současně platné legislativě. (Termín bylo provedeno k ). Ostatní kontrolované oblasti bez připomínek. VII. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok Zpráva o výsledku hospodaření organizace za rok 2009: V roce 2009 škola hospodařila v hlavní činnosti se ztrátou 3.056,-Kč a v doplňkové činnosti se ziskem ,01Kč. Celkový hospodářský výsledek po zdanění je zisk ve výši ,03Kč. Z přidělených dotací nebyla vyčerpána částka 64,-Kč z OON a částka ,-Kč jako dotace na projekt 3/4-014 Skupinové studijní pobyty v zahraničí. K čerpání této částky nedošlo proto, že se projekt nemohl uskutečnit, jelikož přidělené prostředky jsme dostali příliš pozdě již je nebylo možné využít. 19

20 Po schválení Radou MHMP byly k posílení rozpočtu použity fondy organizace. FRIM ve výši: ,69 Kč na dofinancování rekonstrukční akce v budově školy Maltézské nám.16 rekonstrukce elektroinstalace, ,11 Kč na rekonstrukční práce v učebnách, ,64 Kč na nákup výpočetní techniky a softwaru (zejména do nově koncipované učebny předtiskové prípravy). REZERVNÍ FOND ve výši: ,00 Kč na nákup nábytku do učeben, ,02 Kč na nákup výpočetní techniky. Vlastní příjmy hlavní činnosti činily 1, ,21 Kč, z toho ,00 Kč příjmy ze školného, ,92 Kč převody z vlastních fondů, ,92 Kč příjmy za služby, ,00 Kč příjmy od žáků a studentů za poplatky na exkurze a LVK, ,27 Kč příjmy z úroků, 8.714,00 Kč přijaté pojistné náhrady. Hospodářský výsledek doplňkové činnosti byl proti plánu lepší o 323 tis. Kč. Tento nárůst objemu finančních prostředků byl způsoben hlavně tím, že jsme získali zakázky na pořádání polygrafických kurzů (zejména ve spolupráci s Print Media Academy společnosti Heidelberg Praha, s.r.o) ve výši přes 300 tis.kč. 2. Zpráva o výsledku hospodaření organizace za I. pololetí roku 2010: Celkový hospodářský výsledek za toto období je zisk 1, ,82 Kč. Z toho zisk v DČ je ve výši ,50 Kč. Zisk v hlavní činnosti vznikl následujícím způsobem: a) v květnu 2010 byl z FRIM převeden příspěvek na provoz ve výši 1,5 mil. Kč, b) nebyly doposud vyplaceny odměny pedagogickým pracovníkům, c) nebyly dosud vyúčtovány všechny zálohy na energie. Z OON byly vyplaceny odměny ve výši 5.500,-Kč z grantu MHMP, č. projektu 2047 Vidění je porozumění, porozumění je vidění. Rozpis příjmů z hlavní činnosti: ,- Kč příjmy ze školného ,- Kč použití RF ,- Kč použití FRIM na údržbu ,- Kč příjmy za služby ,- Kč příjmy od žáků a studentů (exkurze, LVK) ,39Kč příjmy z úroků 2.000,- Kč náhrady škod od fyzických osob 144,- Kč vratky záloh z minulých let Sponzorské dary nebyly poskytnuty žádné. Rozpis příjmů doplňkové činnosti:20.650,- Kč tržby za výrobky ,- Kč tržby za služby (tisky) ,- Kč tržby za kurzy ,50Kč pronájem nebyt. prostor (Telecom) ,- Kč nájem bytů školníků Použití rezervního fondu: ,- Kč nákup výpočetní techniky (schváleno Radou MHMP č.u.671 z ) ,- Kč nákup knih do školní knihovny 20

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2008, případně po opravných zkouškách a dokončení klasifikace,

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení. 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací list. ve znění platném k 31.8.2011:

I. Základní údaje o škole, školském zařízení. 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací list. ve znění platném k 31.8.2011: Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2010/2011 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2011, případně po opravných zkouškách

Více

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2005, případně po opravných zkouškách a doklasifikování,

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Osnova pro výroční zprávu základních škol, středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 213/214 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 214, případně po

Více

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Pavla Šarapatková Zpracovatelé: Pavla Šarapatková, Dagmar

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Střední odborná škola specializační a Vyšší odborná škola ARITA, spol. s r. o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Střední odborná škola specializační a Vyšší odborná škola ARITA, spol. s r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Střední odborná škola specializační a Vyšší odborná škola ARITA, spol. s r. o. říjen 2014 ředitelka školy Mgr. Pavla Šarapatková I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Střední odborné učiliště služeb 90 00 Praha

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Střední odborné učiliště služeb Praha 9 190 00 Praha 9,

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 212/213 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 213 Základní umělecká, Praha 6, Nad

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje jsou podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010 / 2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010 / 2011 Pertoldova 3373, Praha 4,43 00, tel,fax: 2 444 02 02 e-mail: ekonoma.soa@email.cz www.ekonoma.cz Výroční zpráva školy za školní rok 200 / 20. Základní údaje o škole, školském zařízení.. Název školy EKONOMA

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva o činnosti BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy za školní rok 2012/2013 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2013, případně po opravných zkouškách

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Více

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2005/2006 Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2005/2006 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2006, případně po opravných zkouškách a dokončení klasifikace,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy a.s. ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy a.s. ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy a.s. ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy podle rozhodnutí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov - Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově Komenského 17, 786 01 Prostějov Identifikátor školy: 600 015 211 Termín konání inspekce: 9. - 11.

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

Koncepce rozvoje školy (2012-2014)

Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Úvod : Předložený návrh koncepce školy vychází z předchozích koncepcí školy

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Výroční zpráva. Statutární zástupce Mgr. Miroslav Hajn, e mail: mhajn.tkp@email.cz, tel.: 222319145

Výroční zpráva. Statutární zástupce Mgr. Miroslav Hajn, e mail: mhajn.tkp@email.cz, tel.: 222319145 Výroční zpráva I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, Křížovnická 81/7,

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy resp. školského zařízení Soukromá střední odborná (1.KŠPA) Praha s.r.o. 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele Ředitel: Mgr. Pavlína

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Praha 2. 10. 2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43 za školní rok 2011/2012 Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 200/20 I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3. 8.

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy Úvod : Předložený návrh koncepce školy na období 2010 2011 vychází z předchozích koncepcí

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce: 5. 6. duben 2006 Čj: ČŠI

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532 Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba Identifikátor školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva Soukromé střední odborné školy (1.KŠPA) Praha s.r.o. za školní rok 2012/2013 Zpracováno dle osnovy pro výroční zprávy základních škol, středních škol konzervatoří, vyšších odborných škol

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

II. Pracovníci právnické osoby. interní. externí. přepočtení na plně zaměstnané. fyzické osoby celkem 2 1,8 20 13,6 2 0,2 24 13,8

II. Pracovníci právnické osoby. interní. externí. přepočtení na plně zaměstnané. fyzické osoby celkem 2 1,8 20 13,6 2 0,2 24 13,8 1. Taneční centrum Praha konzervatoř, obecně prospěšná společnost identifikátor právnické osoby: 600 005 780 IČ: 25 106 121 2. Ředitel a statutární zástupce: PhDr. Vlasta Schneiderová, Mgr. Pavla Königsmarková,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 007 Termín konání inspekce: 7. a 8. prosinec 2006

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17. Výroční zpráva za šk. rok 2012/2013

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17. Výroční zpráva za šk. rok 2012/2013 Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2012/2013 V Praze dne 14.10.2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 V Praze dne 14.10.2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2013/2014

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2013/2014 a výsledků vzdělávání na školní rok 2013/2014 Kritéria pro hodnocení 1) Indikátory splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 1 Rovný přístup ke vzdělávání a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Kritéria hodnocení 1) Indikátory splnění kritéria 2) Základní právní východiska Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43 za školní rok 2013/2014 Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů

Více

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce M a l á t o v a t e l. 2 9 5 e-m a i l : Vývoj vzdělávání a školství v krajích ČR Kvalita a evaluace Radim Ryška Seminář k projektu ESF Kvalita II Praha a Brno, 15. a 17. ledna 2008 M a l á t o v a t e

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-547/07-08. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-547/07-08. příspěvková organizace Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-547/07-08 Název školy: Základní škola, Česká Lípa, Partyzánská 1053, příspěvková organizace Adresa: Partyzánská 1053, 470 01 Česká Lípa

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Praha 10, Chotouňská 476

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Praha 10, Chotouňská 476 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Praha 10, Chotouňská 476 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Kamila Venháčová Město Hlučín Městský úřad, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín Příslušný školský úřad:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Kamila Venháčová Město Hlučín Městský úřad, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín Příslušný školský úřad: Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 145 097/99-011102 Signatura: an5cs107 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Opava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Hlučín, Tyršova 2 Tyršova

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Š Baara, České Budějovice. Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 640

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Š Baara, České Budějovice. Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 640 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola J. Š Baara, České Budějovice Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice Identifikátor školy: 600 057 640 Termín konání

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Základní škola Židlochovice, okres Brno-venkov. Identifikátor školy: 600 111 334

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Základní škola Židlochovice, okres Brno-venkov. Identifikátor školy: 600 111 334 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Židlochovice, okres Brno-venkov Identifikátor školy: 600 111 334 Termín konání inspekce: 1. 2. březen 2006 Čj.: ČŠI 1032/06-12

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

Výroční zpráva o činnosti Střední školy gastronomické a hotelové s.r.o. za šk. rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti Střední školy gastronomické a hotelové s.r.o. za šk. rok 2013/2014 1 Výroční zpráva o činnosti Střední školy gastronomické a hotelové s.r.o. za šk. rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1.1. Přesný název školy, školského zařízení podle posledního

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411 Na Polabí 411, 276 01 Mělník Identifikátor: 600 007 383

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Autor: Mgr. Alena Svanovská 1. Údaje o škole stávající situace Gymnázium Boskovice je školou, jež v regionu působí více než sto let a vždy byla symbolem vzdělanosti.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres Chomutov. Adresa: Krátká 676, 431 51 Klášterec nad Ohří

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres Chomutov. Adresa: Krátká 676, 431 51 Klášterec nad Ohří Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres Chomutov Adresa: Krátká 676, 431 51 Klášterec nad Ohří Identifikátor školy: 600077608 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Luhačovice Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Identifikátor školy: 600 171 078 Termín konání inspekce: 24. 26. května 2006

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-365/10-M Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Adresa: Hlavní

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice Horní Stropnice 214, 374 01 Identifikátor školy: 650 029 577 Termín konání inspekce: 12. 13.

Více

2. Školní vzdělávací programy

2. Školní vzdělávací programy Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015, Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 (Jednotlivá kritéria se využijí v návaznosti na charakter posuzované školy nebo školského zařízení.

Více

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2011/2012

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2011/2012 Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2011/2012 V Praze dne Výroční zpráva za školní rok 20011/2012 I. Základní údaje o škole, školském

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Soukromé SOU kadeřnické Praha 2, s.r.o. Korunní 586/2, Praha 2

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Soukromé SOU kadeřnické Praha 2, s.r.o. Korunní 586/2, Praha 2 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Soukromé SOU kadeřnické Praha 2, s.r.o. Korunní 586/2, Praha 2 1. Základní údaje 1.1 Přesný název školy Soukromé střední odborné učiliště kadeřnické

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více