Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů mladých lidí činných na území MAS KRAJINA SRDCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů mladých lidí činných na území MAS KRAJINA SRDCE"

Transkript

1 Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE Výsledky anketního šetření názorů mladých lidí činných na území MAS KRAJINA SRDCE 1

2 Obsah 1. Základní údaje o šetření Hodnocení odpovědí na jednotlivé otázky Vzdělání Obec Důvody dojíždění respondentů Volný čas Členství ve spolku Zapojení do činnosti spolku Práce v oborech, ve kterých se mladí lidé vzdělávají Nejdůležitější problém, který brání mladým lidem vrátit se do své rodné obce Partnerství mladých lidí v zájmovém území Budoucí partner z okolí bydliště dotazovaných Zapojení mladých lidí do dobrovolnických činností Dobrovolnictví oblasti Nabízí město mladým lidem více příležitostí k seberealizaci než venkov Přednosti města Názor na vyšší životní náklady Skýtá venkov vhodnější podmínky pro život mladých lidí? Skýtá venkov vhodnější podmínky pro život mladých rodin? Závěry šetření Dokument neprošel gramatickou a jazykovou korekcí a korekcí formátování. 2

3 1. Základní údaje o šetření V měsíci duben a květen proběhly u mladých lidí, kteří žijí v obcích zapojených do území MAS KRAJINY SRDCE, dotazníkové šetření s cílem získat co nejvíce potřebných informací. Mladí lidé odpovídali celkem na 20 otázek. Dohromady bylo získáno 30 elektronických dotazníků a to prostřednictvím online dotazování formou odkazu na web (elektronický dotazník byl sestaven pomocí nástrojů GoogleDocs). Data byly poté zpracovány v GoogleDocs a s využitím programu Excel. Počty a průměrný věk respondentů jsou uvedeny v následující tabulce: Celkový počet respondentů, kteří se zúčastnili šetření 30 Z toho počet mužů 12 Z toho počet žen 18 Průměrný věk respondentů 23,1 V dotazníku bylo také stanoveno, že respondenti musejí být ve věku let. 3

4 2. Hodnocení odpovědí na jednotlivé otázky 2.1 Vzdělání Text otázky: Nejvyšší dosažené vzdělání/právě studuji na této škole Základní škola Střední odborné učiliště Střední škola Vyšší odborná škola Vysoká škola Tabulka: Hodnocení otázky č. 4 Ženy+muži Počet a b c d e Počet a b c d e ,0 0,0 3,4 37,9 0,0 58,6 Většina mladých lidí (58,6 %) studuje nebo již dostudovala vysokou školu. Střední školu má 37,9 % dotazovaných a zbylých 3,4 % má střední odborné učiliště. Muži Počet a b c d e Počet a b c d e ,9 0,0 3,4 10,3 0,0 24,1 Ženy Počet a b c d e Počet a b c d e ,1 0,0 0,0 27,6 0,0 34,5 2.2 Obec Text otázky: Obec, ve které žijete? Běleč, Borotín, Bradáčov, Dolní Hořice, Dolní Hrachovice, Hlasivo, Chotoviny, Jedlany, Jistebnice, Košín, Mladá Vožice, Nadějkov, Nemyšl, Nová Ves u Mladé Vožice, Oldřichov, Pohnánec, Pohnání, Pojbuky, Ratibořské Hory, Rodná, Řemíčov, Slapsko, Smilovy Hory, Sudoměřice u Tábora, Šebířov, Vilice, Vodice, Zadní Střítež, Zhoř u Mladé Vožice, Dražice, Dražičky, Drhovice, Meziříčí, Nasavrky, Opařany, Svrabov, Balkova Lhota, Radkov, Červený Újezd, Heřmaničky, Ješetice, Mezno, Sedlec-Prčice, Smilkov, Střezimíř, Radimovice u Tábora, poslední možná odpověď byla nebydlím v žádné z těchto obcí 4

5 Graf: Hodnocení otázky č. 5 Největší počet respondentů (11 37 %) žije v Mladé Vožice, shodně 4 dotazovaní (13 %) pochází z Dolních Hořic a Nadějkova, 3 (10 %) z Opařan, 2 (7 %) z Nemyšle a v Borotíně, Ratibořských Horách, Jistebnici, Šebířově, Řemíčově a Vilicích bylo po 1 respondentovi. 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Běleč Borotín Bradáčov Dolní Hořice Dolní Hrachovice Hlasivo Chotoviny Jedlany Jistebnice Košín Mladá Vožice Nadějkov Nemyšl Nová Ves u Mladé Oldřichov Pohnánec Pohnání Pojbuky Ratibořské Hory Rodná Řemíčov Slapsko Smilovy Hory Sudoměřice u Tábora Šebířov Vilice Vodice Zadní Střítež Zhoř u Mladé Vožice Dražice Dražičky Drhovice Meziříčí Nasavrky Opařany Svrabov Balkova Lhota Radkov Červený Újezd Heřmaničky Ješetice Mezno Sedlec-Prčice Smilkov Střezimíř Radimovice u Tábora Nebydlím v žádné z 2.3 Důvody dojíždění respondentů Text otázky: Co ti v území, kde dnes bydlíš, vadí a/nebo chybí? Za čím nebo za kým musíš dojíždět? Vzdělání Zajímavé možnosti trávení volného času Kamarádi, přátelé, spolužáci Zájmová činnost Přítel/přítelkyně Možnost přivýdělku Jsem spokojen, nic mi nechybí Uveď jiné místní problémy Tabulka: Hodnocení otázky č. 6 Ženy+muži Počet a b c d e f g Počet a b c d e f g ,0 26,4 30,2 5,7 3,8 5,7 28,3 0,0 Mladým lidem nejvíce na území, kde dnes bydlí, vadí a chybí zajímavé možnosti trávení volného času (30,2%), dále pak možnosti přivýdělku (28,3%), vzdělání (26,4%), kamarádi, přátelé a spolužáci (5,7 %), přítel/přítelkyně (5,7 %) a zájmová činnost (3,8 %). Ani jeden z dotazovaných neodpověděl, že je na tomto území spokojen. 5

6 Muži Počet a b c d e f g Počet a b c d e f g ,1 9,4 7,5 3,8 1,9 1,9 7,5 0,0 Ženy Počet a b c d e f g Počet a b c d e f g ,9 17,0 22,6 1,9 1,9 3,8 20,8 0,0 2.4 Volný čas Text otázky: Kde trávíš více volného času? V obci a v bezprostředním okolí obce, kde bydlím Ve městě, kde chodím do školy Jinde (napiš kde):.. Tabulka: Hodnocení otázky č. 7 Ženy+muži Počet a b Počet a b ,0 57,1 42,9 Přes polovinu mladých lidí (57,1 %) tráví více volného času v obci a v bezprostřední okolí obce, kde bydlí. Ve městě, kde chodí do školy, tráví více volného času 42,9 %. Muži Počet a b Počet a b ,7 25,0 10,7 Ženy Počet a b Počet a b ,3 32,1 32,1 2.5 Členství ve spolku Text otázky: Jsi členem nějakého spolku, který působí v místě tvého bydliště? Hasičský Myslivecký Sportovní Umělecký Jiný (napiš jaký): 6

7 Tabulka: Hodnocení otázky č. 7 Ženy+muži Počet a b c d Počet a b c d ,0 52,6 0,0 31,6 15,8 Nejvíce dotazovaných (52,6 %) je členem hasičského spolku, 31,6 % členem sportovního spolku a 15,8 % členem divadelního spolku. Mladí lidé jsou také členy svazu skautů a skautek Junák a jeden dotazovaný se zapojuje do činnosti spolku Třináctka Opařany. Z následujících tabulek také vyplývá, že se muži účastní činnosti spíše sportovních spolků a ženy uměleckých. Z celkového počtu dotazovaných je 67,9 % členem nějakého spolku a 32,1 % se do činností spolku nezapojuje. Muži Počet a b c d Počet a b c d ,9 26,3 0,0 26,3 5,3 Ženy Počet a b c d Počet a b c d ,1 26,3 0,0 5,3 10,5 2.6 Zapojení do činnosti spolku Text otázky: Pokud jsi členem nějakého místního spolku, uveď, jak se do jeho činnosti zapojuješ Jsem vůdčí osobnost spolku Zapojuji se aktivně do činnosti spolku Účastním se činnosti spolku Neúčastním se činnosti spolku Tabulka: Hodnocení otázky č. 8 Ženy+muži Počet a b c d Počet a b c d ,0 13,6 54,5 13,6 18,2 Vůdčí osobností spolku je pouze 13,6 % dotazovaných, 54,5 % se zapojuje aktivně do činnosti spolku, 13,6 % se účastní činnosti spolku a 18,2 % mladých lidí jsou členem nějakého spolku, ale neúčastní se jeho činnosti. Zajímavostí je, že se spíše ženy nezapojují do činnosti spolku. Muži Počet a b c d Počet a b c d ,5 9,1 22,7 9,1 4,5 Ženy Počet a b c d Počet a b c d ,5 7 4,5 31,8 4,5 13,6

8 2.7 Práce v oborech, ve kterých se mladí lidé vzdělávají Text otázky: Myslíš si, že vzhledem ke svým zájmům a/nebo zaměření oboru, ve kterém se vzděláváš, bys mohl pracovat v některém z uvedených oborů (můžeš označit více možností). Zemědělství Ekologie Sociální služby Obchod Zdravotnictví Školství Cestovní ruch Informační technologie Oblasti řemesel (truhlářství, autoopravy, ) Jiný (napiš jaký): Tabulka: Hodnocení otázky č. 9 Ženy+muži Počet a b c d e f g h ch i Počet a b c d e f g h ch i ,0 0,0 4,8 4,8 4,8 9,5 14,3 14,3 9,5 9,5 28,6 Vzhledem k svým zájmům a/nebo zamření oboru, ve kterém se mladí lidé vzdělávají, si dovede 28,6 % dotazovaných představit pracovat v oboru ekonomie, 14,3 % v oboru školství a shodně 14,3 % v oboru cestovní ruch, shodně 9,5% v oboru zdravotnictví, informační technologii, oblasti řemesel (truhlářství, autoopravy,..), shodně 4,8% v oboru ekologie, sociální služby a obchod. Také byl uveden obor strojírenství, strojní inženýr, regionální rozvoj a umění. Ženy mají větší zájem o ekonomii, školství, cestovní ruch a zdravotnictví, muži o informační technologie a oblasti řemesel (truhlářství, autoopravy,..). Muži Počet a b c d e f g h ch i Počet a b c d e f g h ch i ,6 0,0 4,8 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0 9,5 9,5 0,0 Ženy Počet a b c d e f g h ch i Počet a b c d e f g h ch i ,4 0,0 0,0 4,8 0,0 9,5 14,3 14,3 0,0 0,0 28,6 2.8 Nejdůležitější problém, který brání mladým lidem vrátit se do své rodné obce Text otázky: Za nejdůležitější problém, který brání tomu, aby ses po ukončení studií nebo po vyučení vrátil do své rodné obce, považuješ 8

9 Nedostatek pracovních příležitostí v místě Nemožnost sehnat bydlení v místě Špatné spojení hromadnou dopravou Nedostatečná nabídka služeb Špatné podmínky pro sportovní, kulturní a společenské vyžití v místě Většina mých přátel se již odstěhovala Je to jiný problém (napiš jaký): Tabulka: Hodnocení otázky č. 10 Ženy+muži Počet a b c d e f Počet a b c d e f ,0 46,3 7,4 5,6 16,7 24,1 0,0 Mezi největší problém, který brání mladým lidem vrátit se do své rodné obce po ukončení studií a vyučení, považují dotazovaní nedostatek pracovních příležitostí (46,3 %), špatné podmínky pro sportovní, kulturní a společenské vyžití v místě (24,1 %), nedostatečná nabídka služeb (16,7 %), nemožnost sehnat bydlení v místě (7,4 %) a špatné spojení hromadnou dopravou (5,6 %). Jeden z dotazovaných považuje za problém nedostatek cenově přijatelných stavebních parcel. Muži Počet a b c d e f Počet a b c d e f ,5 16,7 1,9 3,7 3,7 5,6 0,0 Ženy Počet a b c d e f Počet a b c d e f ,5 29,6 5,6 1,9 13,0 18,5 0,0 2.9 Partnerství mladých lidí v zájmovém území Text otázky: Pokud jsi zadaný/á je tvůj partner/partnerka z místa nebo z blízkého okolí tvého bydliště? Ano Ne Nejsem zadaný/á Tabulka: Hodnocení otázky č. 11 Ženy+muži Počet a b c Počet a b c ,0 42,9 17,9 39,3 9

10 Partnera/partnerku má z místa nebo z blízkého okolí svého bydliště 42,9 % mladých lidí, 39,3 % jsou nezadaní. Muži Počet a b c Počet a b c ,3 14,3 7,1 17,9 Ženy Počet a b c Počet a b c ,7 28,6 10,7 21, Budoucí partner z okolí bydliště dotazovaných Text otázky: Pokud zatím nejsi zadaná/zadaný, hledáš svého budoucího partnera/partnerku v místě nebo blízkém okolí svého bydliště? Ano Ne To vůbec neřeším Tabulka: Hodnocení otázky č. 12 Ženy+muži Počet a b c Počet a b c ,0 12,5 31,3 56,3 Hledání budoucího partnera/partnerky v místě nebo blízkém okolí svého bydliště 56,3 % dotazovaných neřeší, 12,5 % hledá partnera/partnerku v místě bydliště a 31,3 % nehledá v místě svého bydliště. Převážně ženy hledají své budoucí partnery v místě svého bydliště, mužům je to buď jedno, nebo nehledají partnerky v místě svého bydliště. Muži Počet a b c Počet a b c ,8 0,0 18,8 25,0 Ženy Počet a b c Počet a b c ,3 12,5 12,5 31, Zapojení mladých lidí do dobrovolnických činností Text otázky: Zapojil/a ses někdy do dobrovolnických činností (tj. práce pro obecné blaho, ve volném čase a zdarma)? 10

11 Ano Ne Pokud ano, do jakých: Tabulka: Hodnocení otázky č. 13 Ženy+muži Počet a b Počet a b ,0 86,2 13,8 Do dobrovolnických činností se zapojilo 86,2 % dotazovaných, zbytek (tedy 13,8 %) se do dobrovolnických činností nikdy nezapojilo. Mezi činnosti, do kterých se mladí lidé zapojují, patří například: aktivity pro děti, pořádání trhů, skauting, pořádání divadelních festivalů a brigády Okrašlovacích spolků. Muži Počet a b Počet a b ,9 34,5 3,4 Ženy Počet a b Počet a b ,1 51,7 10, Dobrovolnictví oblasti Text otázky: Pokud bys měl/a zájem pracovat pro rozvoj své obce a jejího okolí jako dobrovolník, v jakých oblastech by ses chtěl/a zapojit? Péče o staré lidi Pomoc mladým rodinám Organizování volného času dětí Ekologické aktivity Příprava a realizace kulturních, společenských a sportovních akcí Pomoc se zdravotní indispozicí V jiných aktivitách (napiš v jakých). Jako dobrovolník/dobrovolnice pracovat nechci Tabulka: Hodnocení otázky č. 14 Ženy+muži Počet a b c d e f g Počet a b c d e f g ,0 7,0 1,8 26,3 12,3 47,4 5,3 0,0 Oblasti, ve kterých by se mladí lidé chtěli zapojovat jako dobrovolníci, jsou: příprava a realizace kulturních, společenských a sportovních akcí (47,4 %), organizování volného času 11

12 dětí (26,3 %), ekologické aktivity (12,3 %), péče o staré lidi (7,0 %) a pomoc mladým rodinám (1,8 %). Nikdo neodpověděl, že by jako dobrovolník/dobrovolnice pracovat nechtěl. Muži Počet a b c d e f g Počet a b c d e f g ,3 0,0 0,0 5,3 5,3 15,8 0,0 0,0 Ženy Počet a b c d e f g Počet a b c d e f g ,7 7,0 1,8 21,1 7,0 31,6 5,3 0, Nabízí město mladým lidem více příležitostí k seberealizaci než venkov Text otázky: Domníváš se, že město nabízí mladým lidem více příležitostí k seberealizaci než venkov? Ano Ne Tabulka: Hodnocení otázky č. 15 Ženy+muži Počet a b Počet a b ,0 53,6 46,4 Tato otázka rozdělila malé lidi téměř na dvě půlky 53,6 % dotazovaných tvrdí, že město nabízí mladým lidem více příležitostí k seberealizaci než venkov, 46,4 % je přesvědčeno o opaku. Přičemž muži si spíše myslí, že vesnice nabízí lidem více příležitostí k seberealizaci než město, ženy si myslí opak. Muži Počet a b Počet a b ,7 7,1 28,6 Ženy Počet a b Počet a b ,3 46,4 17, Přednosti města Text otázky: Pokud jsi na otázku o možnostech seberealizace odpověděl/a Ano, napiš alespoň některé přednosti města Hodnocení otázky č. 16 Jako přednosti města mladí lidé uváděli: lepší a více pracovní příležitosti, vzdělání, kultura, historie, sportovní vyžití, větší společenské vyžití, více organizací, žádné dojíždění, 12

13 fitnescentra, muzea, divadla, obchodní domy, velké nákupní zóny, práce, zábava, větší možnosti bydlení, širší spektrum zájmových činností, hezké prostředí, blízkost přírody, ochota mladých lidí zapojit se do projektů, starosta, který se snaží zvelebit město, buduje sportovní zázemí, shání dotace pro rozvoj města, více kulturního, sportovního a společenského vyžití přes týden Názor na vyšší životní náklady Text otázky: Kde jsou podle tvého názoru vyšší životní náklady? Na venkově Ve městě Tabulka: Hodnocení otázky č. 17 Ženy+muži Počet a b Počet a b ,0 17,2 82,8 Vyšší životní náklady jsou podle mladých lidí ve městě (82,2 %). Muži Počet a b Počet a b ,9 10,3 27,6 Ženy Počet a b Počet a b ,1 6,9 55, Vhodnější podmínky pro život mladých lidí? Text otázky: Jsi přesvědčen/a o tom, že město skýtá vhodnější podmínky pro život mladých lidí než venkov? Ano Ne Tabulka: Hodnocení otázky č. 18 Ženy+muži Počet a b Počet a b ,0 32,1 67,9 O tom, že město skýtá vhodnější podmínky pro život mladých lidí, je přesvědčeno 32,1 % dotazovaných, 67,9 % mladých lidí je přesvědčeno o opaku. 13

14 Muži Počet a b Počet a b ,9 17,2 20,7 Ženy Počet a b Počet a b ,1 37,9 24, Vhodnější podmínky pro život mladých rodin? Text otázky: Jsi přesvědčen/a o tom, že město skýtá vhodnější podmínky pro život mladých rodin než venkov? Ano Ne Tabulka: Hodnocení otázky č. 19 Ženy+muži Počet a b Počet a b ,0 32,1 67,9 Podle 67,9 % mladých lidí vesnice skýtá vhodnější podmínky pro život mladých rodin než město. Muži se spíše přiklání k variantě, že město je vhodnější pro život mladých rodin. Muži Počet a b Počet a b ,3 21,4 17,9 Ženy Počet a b Počet a b ,7 10,7 50,0 V případě zájmu o spolupráci na Integrované strategii území MAS Krajina srdce pro období let nám mladí lidé mohli poskytnout v otázce číslo 20. Což učinilo 11 dotazovaných. 14

15 3. Závěry šetření Mladým lidem nejvíce na území, kde dnes bydlí, vadí a chybí zajímavé možnosti trávení volného času (32 %), dále pak vzdělání (28 %), brigády (24 %) Přes polovinu mladých lidí (57,1 %) tráví více volného času v obci a v bezprostřední okolí obce Nejvíce dotazovaných je (52,6 %) členem hasičského spolku, 31,6 % členem sportovního spolku a 15,8 % členem divadelního spolku 54,5 % dotazovaných se aktivně zapojují do činnosti spolku, 18,2 % se neúčastní vůbec Vzhledem k svým zájmům a/nebo zamření oboru, ve kterém se mladí lidé vzdělávají, si dovede 28,6 % dotazovaných představit pracovat v oboru ekonomie, 14,3 % v oboru školství a shodně 14,3 % v oboru cestovní ruch, dále pak v oboru zdravotnictví, informační technologie, v oblasti řemesel, dále pak v oboru ekologie, sociální služby, obchod, strojírenství, strojní inženýr, regionální rozvoj a umění Mezi největší problém, který brání mladým lidem vrátit se do své rodné obce po ukončení studií a vyučení, považují dotazovaní hlavně nedostatek pracovních příležitostí (46,3 %), špatné podmínky pro sportovní, kulturní a společenské vyžití v místě (24,1 %), nedostatečná nabídka služeb (16,7 %) Partnera/partnerku má z místa nebo z blízkého okolí svého bydliště 42,9 % mladých lidí Pouze 12,5 % dotazovaných hledá partnera/partnerku v místě bydliště Do dobrovolnických činností se někdy zapojilo 86,2 % dotazovaných Oblasti, ve kterých by se mladí lidé chtěli zapojovat jako dobrovolníci, jsou: příprava a realizace kulturních, společenských a sportovních akcí (47,4 %), organizování volného času dětí (26,3 %), ekologické aktivity (12,3 %) 53,6 % dotazovaných tvrdí, že město nabízí mladým lidem více příležitostí k seberealizaci než venkov Jako přednosti města mladí lidé uváděli převážně: pracovní příležitosti, vzdělání, kultura, historie, sportovní vyžití, větší společenské vyžití, žádné dojíždění Vyšší životní náklady jsou podle mladých lidí ve městě (82,2 %). O tom, že město skýtá vhodnější podmínky pro život mladých lidí, je přesvědčeno 32,1 % dotazovaných Podle 67,9 % mladých lidí vesnice skýtá vhodnější podmínky pro život mladých rodin než město 15

Strategický plán rozvoje Města Bílina Průzkum názorů občanů

Strategický plán rozvoje Města Bílina Průzkum názorů občanů Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. 1 Základní údaje o průzkumu Průzkum názorů občanů města Bíliny proběhl v rámci zpracovávaného Strategického plánu Města Bílina v období od 1.3.26 do

Více

ZDRAVÉ KLIMA V ZÁJMOVÉM A NEFORMÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

ZDRAVÉ KLIMA V ZÁJMOVÉM A NEFORMÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Závěrečná zpráva z výzkumu ZDRAVÉ KLIMA V ZÁJMOVÉM A NEFORMÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Zhotovitel: Klíče pro život Národní institut dětí a mládeže Obsah 1. Úvod...3 1.1. Pozadí výzkumu...4 2. Cíle výzkumu...6 2.1.

Více

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE 2014 1 Obsah 1. Základní údaje o šetření... 3 2. Hodnocení odpovědí

Více

Strategický plán města Králíky v práci s mládeží

Strategický plán města Králíky v práci s mládeží Strategický plán města Králíky v práci s mládeží OBSAH ÚVOD 1. Záměr a cíle 2. Strategické dokumenty pro práci s mládeží v České republice 3. Strategické dokumenty pro práci s mládeží v Evropské unii SOUČASNÝ

Více

květen 2011 Komunitní plán sociálních služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Tábor

květen 2011 Komunitní plán sociálních služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Tábor květen 2011 Komunitní plán sociálních služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Tábor 2011-2014 Seznam použitých zkratek AA AD ADHD DD DD DPC DPL DPS DS ESF EU JČK KP KPSS MMR MŠ MÚ (MěÚ)

Více

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 125 občanů, z nichž bylo 65 žen a 60 mužů. Obě pohlaví jsou tedy v šetření zastoupena takřka rovnoměrně.

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 125 občanů, z nichž bylo 65 žen a 60 mužů. Obě pohlaví jsou tedy v šetření zastoupena takřka rovnoměrně. Dotazníkové šetření v obci Opatov probíhalo v průběhu měsíce května 2014 a bylo zaměřeno na všechny občany zde žijící. Cílem dotazníkového šetření bylo získat zpětnou vazbu od občanů obce v souvislosti

Více

Průzkum potřeb a spokojenosti obyvatel obce, dotazníkové šetření

Průzkum potřeb a spokojenosti obyvatel obce, dotazníkové šetření Průzkum potřeb a spokojenosti obyvatel obce, dotazníkové šetření Dotazníkové šetření mezi obyvateli města Vamberk Dotazníkové šetření se uskutečnilo v měsíci březnu 2014 a prováděla ho skupina vyškolených

Více

Komunitní plán města Stráže pod Ralskem a obcí Dubnice a Hamr na Jezeře 2011-2015

Komunitní plán města Stráže pod Ralskem a obcí Dubnice a Hamr na Jezeře 2011-2015 Komunitní plán města Stráže pod Ralskem a obcí Dubnice a Hamr na Jezeře 2011-2015 Úvodní slovo Komunitní plán je strategickým dokumentem a vznikl díky aktivnímu zapojení členů pracovní skupiny. Při jeho

Více

ANALÝZA POTŘEB VYBRANÝCH CÍLOVÝCH SKUPIN UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ MLADÁ BOLESLAV

ANALÝZA POTŘEB VYBRANÝCH CÍLOVÝCH SKUPIN UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ MLADÁ BOLESLAV TENTO PROJEKT 3/4160 JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Komunitní plánování sociálních služeb Statutárního města Mladá Boleslav ANALÝZA POTŘEB VYBRANÝCH CÍLOVÝCH SKUPIN UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ

Více

ŠETŘENÍ MEZI STÁVAJÍCÍMI A POTENCIÁLNÍMI UŽIVATELI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OBCÍCH ORP HUSTOPEČE

ŠETŘENÍ MEZI STÁVAJÍCÍMI A POTENCIÁLNÍMI UŽIVATELI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OBCÍCH ORP HUSTOPEČE ŠETŘENÍ MEZI STÁVAJÍCÍMI A POTENCIÁLNÍMI UŽIVATELI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OBCÍCH ORP HUSTOPEČE červen 2013 1 Zpracovatel: GaREP, spol. s r.o. Náměstí 28. října 3 602 00 Brno Ing. Roman Chmelař RNDr. Kateřina

Více

Aktuální problémy mladé generace ČR

Aktuální problémy mladé generace ČR NÁRODNÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy Aktuální problémy mladé generace ČR Závěrečná zpráva Hlavní řešitel: Spoluřešitel: Bc. Tereza Štursová Bc. Miroslav Bocan Praha,

Více

Komunitní plánování sociálních služeb na Podlipansku

Komunitní plánování sociálních služeb na Podlipansku Komunitní plánování sociálních služeb na Podlipansku Výsledky dotazníkového šetření v obcích Toušice a Mlékovice Říjen 212 Data zpracoval STEM - Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 13 2 Praha 3

Více

Výzkum stavu drobného, malého a středního podnikání na venkově

Výzkum stavu drobného, malého a středního podnikání na venkově Výzkum stavu drobného, malého a středního podnikání na venkově Tomáš Svoboda Obsah 1. Úvod... 3 2. Metodika výzkumu... 4 2.1. Cíle a předmět výzkum... 4 2.2. Definování hypotéz... 5 3. Analýza stávajících

Více

VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově. Tomáš Svoboda

VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově. Tomáš Svoboda VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově Tomáš Svoboda VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově Tomáš Svoboda Tato publikace je

Více

VÝSLEDKY PRŮZKUMU MEZI MLADÝMI LIDMI

VÝSLEDKY PRŮZKUMU MEZI MLADÝMI LIDMI VÝSLEDKY PRŮZKUMU MEZI MLADÝMI LIDMI Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ, KTEŘÍ SE ÚČASTNILI FESTIVALU OUT OF HOME Realizace průzkumu: Vteřina poté Analýza dat: Mgr. Jan Klusáček, výzkumný pracovník Lumos, jan.klusacek@lumos.org.uk

Více

Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb seniorů a zdravotně postižených v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion

Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb seniorů a zdravotně postižených v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb seniorů a zdravotně postižených v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion Frýdlantsko Ve Frýdlantě nad Ostravici Dne: 5. srpna 8

Více

Komunitní plánování v Hlučíně a na Hlučínsku Historie a současnost

Komunitní plánování v Hlučíně a na Hlučínsku Historie a současnost Úvod Tento Střednědobý plán sociálních služeb byl vytvořen pracovními skupinami komunitního plánování pro obce spadající do správního obvodu Města Hlučín. Tyto obce vytvořily pro lepší spolupráci v regionu

Více

Strategie vzdělávání pro Dvůr Králové nad Labem do roku 2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Strategie vzdělávání pro Dvůr Králové nad Labem do roku 2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Strategie vzdělávání pro Dvůr Králové nad Labem do roku 2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Strategie vzdělávání 1 pro Dvůr Králové nad Labem do roku 2018 Strategické cíle: 1 Spolupráce

Více

2020 je blízko. Integrovaná strategie komunitně vedeného místního rozvoje. pro období 2014-2020. Místní akční skupina NAD ORLICÍ, o.p.s.

2020 je blízko. Integrovaná strategie komunitně vedeného místního rozvoje. pro období 2014-2020. Místní akční skupina NAD ORLICÍ, o.p.s. 2020 je blízko Integrovaná strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014-2020 Místní akční skupina NAD ORLICÍ, o.p.s. srpen 2014 (pracovní verze k připomínkám) Komunitně vedená strategie

Více

Mladé hlasy. Český výbor pro UNICEF. 15. srpna 2008. Fakta na dosah

Mladé hlasy. Český výbor pro UNICEF. 15. srpna 2008. Fakta na dosah Český výbor pro UNICEF 5. srpna 2008 Fakta na dosah Firma je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3338, datum zápisu 6. října 992, IČ: 472793, DIČ: CZ472793. Člen Factum

Více

Základní umělecká škola, Střelice, okres Brno-venkov Hodnocení ZUŠ Střelice 2014 dotazníkové šetření

Základní umělecká škola, Střelice, okres Brno-venkov Hodnocení ZUŠ Střelice 2014 dotazníkové šetření Základní umělecká škola, Střelice, okres Brno-venkov Hodnocení ZUŠ Střelice 204 dotazníkové šetření Zpracovala: PhDr. Milena Pantůčková Úvodem Cílem dotazníkového šetření, které proběhlo v průběhu měsíce

Více

STATISTICKO-SOCIOLOGICKÁ STUDIE O POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍCH PODMÍNKÁCH SENIORŮ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE

STATISTICKO-SOCIOLOGICKÁ STUDIE O POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍCH PODMÍNKÁCH SENIORŮ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE STATISTICKO-SOCIOLOGICKÁ STUDIE O POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍCH PODMÍNKÁCH SENIORŮ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE O POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍCH PODMÍNKÁCH SENIORŮ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE ZPRACOVALI: Dr. Zdeněk Pernes, Ing. Lubomír

Více

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v mikroregionu Nové Město na Moravě

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v mikroregionu Nové Město na Moravě Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v mikroregionu Nové Město na Moravě Vypracovali: Josef Brůna Ing. Hana Janů Jana Musilová Rita Skalníková, DiS. Jakub Topinka 1 Jedním z dalších a důležitých

Více

ANALÝZA VÝSLEDKŮ ŠETŘENÍ MAPA ŠKOLY

ANALÝZA VÝSLEDKŮ ŠETŘENÍ MAPA ŠKOLY ANALÝZA VÝSLEDKŮ ŠETŘENÍ MAPA ŠKOLY n a k r á l o v é h r a d e c k ý c h z á k l a d n í c h š k o l á c h Tento materiál obsahuje komentované souhrnné výsledky královéhradeckých základních škol z dotazníkového

Více

Dotazník pro podnikatele Červeného Kostelce. Výsledky šetření

Dotazník pro podnikatele Červeného Kostelce. Výsledky šetření Dotazník pro podnikatele Červeného Kostelce Výsledky šetření Realizováno ve spolupráci města Červený Kostelec a společnosti Východočeská rozvojová s.r.o. květen - srpen 2014 Dotazník pro podnikatele Červeného

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvodní

Více

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 3

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 3 MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 3 na základě dotazníkového průzkumu mezi uživateli sociálních služeb uskutečněného v březnu Vypracovala: Agora Central Europe Petra Rezka 12 Praha

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvodní

Více

Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm

Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Výsledky Analýzy potřeb sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Zpracoval

Více

Výsledky ankety pro obyvatele Kašperskohorska. Červen 2015 Zpracovala Iveta Štefanová

Výsledky ankety pro obyvatele Kašperskohorska. Červen 2015 Zpracovala Iveta Štefanová Výsledky ankety pro obyvatele Kašperskohorska Červen 2015 Zpracovala Iveta Štefanová Anketa pro obyvatele otázky zaměřené na: hodnocení kvality života ve městě, ochotu pomoci, služby, rozvoj města, infrastrukturu

Více