Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů mladých lidí činných na území MAS KRAJINA SRDCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů mladých lidí činných na území MAS KRAJINA SRDCE"

Transkript

1 Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE Výsledky anketního šetření názorů mladých lidí činných na území MAS KRAJINA SRDCE 1

2 Obsah 1. Základní údaje o šetření Hodnocení odpovědí na jednotlivé otázky Vzdělání Obec Důvody dojíždění respondentů Volný čas Členství ve spolku Zapojení do činnosti spolku Práce v oborech, ve kterých se mladí lidé vzdělávají Nejdůležitější problém, který brání mladým lidem vrátit se do své rodné obce Partnerství mladých lidí v zájmovém území Budoucí partner z okolí bydliště dotazovaných Zapojení mladých lidí do dobrovolnických činností Dobrovolnictví oblasti Nabízí město mladým lidem více příležitostí k seberealizaci než venkov Přednosti města Názor na vyšší životní náklady Skýtá venkov vhodnější podmínky pro život mladých lidí? Skýtá venkov vhodnější podmínky pro život mladých rodin? Závěry šetření Dokument neprošel gramatickou a jazykovou korekcí a korekcí formátování. 2

3 1. Základní údaje o šetření V měsíci duben a květen proběhly u mladých lidí, kteří žijí v obcích zapojených do území MAS KRAJINY SRDCE, dotazníkové šetření s cílem získat co nejvíce potřebných informací. Mladí lidé odpovídali celkem na 20 otázek. Dohromady bylo získáno 30 elektronických dotazníků a to prostřednictvím online dotazování formou odkazu na web (elektronický dotazník byl sestaven pomocí nástrojů GoogleDocs). Data byly poté zpracovány v GoogleDocs a s využitím programu Excel. Počty a průměrný věk respondentů jsou uvedeny v následující tabulce: Celkový počet respondentů, kteří se zúčastnili šetření 30 Z toho počet mužů 12 Z toho počet žen 18 Průměrný věk respondentů 23,1 V dotazníku bylo také stanoveno, že respondenti musejí být ve věku let. 3

4 2. Hodnocení odpovědí na jednotlivé otázky 2.1 Vzdělání Text otázky: Nejvyšší dosažené vzdělání/právě studuji na této škole Základní škola Střední odborné učiliště Střední škola Vyšší odborná škola Vysoká škola Tabulka: Hodnocení otázky č. 4 Ženy+muži Počet a b c d e Počet a b c d e ,0 0,0 3,4 37,9 0,0 58,6 Většina mladých lidí (58,6 %) studuje nebo již dostudovala vysokou školu. Střední školu má 37,9 % dotazovaných a zbylých 3,4 % má střední odborné učiliště. Muži Počet a b c d e Počet a b c d e ,9 0,0 3,4 10,3 0,0 24,1 Ženy Počet a b c d e Počet a b c d e ,1 0,0 0,0 27,6 0,0 34,5 2.2 Obec Text otázky: Obec, ve které žijete? Běleč, Borotín, Bradáčov, Dolní Hořice, Dolní Hrachovice, Hlasivo, Chotoviny, Jedlany, Jistebnice, Košín, Mladá Vožice, Nadějkov, Nemyšl, Nová Ves u Mladé Vožice, Oldřichov, Pohnánec, Pohnání, Pojbuky, Ratibořské Hory, Rodná, Řemíčov, Slapsko, Smilovy Hory, Sudoměřice u Tábora, Šebířov, Vilice, Vodice, Zadní Střítež, Zhoř u Mladé Vožice, Dražice, Dražičky, Drhovice, Meziříčí, Nasavrky, Opařany, Svrabov, Balkova Lhota, Radkov, Červený Újezd, Heřmaničky, Ješetice, Mezno, Sedlec-Prčice, Smilkov, Střezimíř, Radimovice u Tábora, poslední možná odpověď byla nebydlím v žádné z těchto obcí 4

5 Graf: Hodnocení otázky č. 5 Největší počet respondentů (11 37 %) žije v Mladé Vožice, shodně 4 dotazovaní (13 %) pochází z Dolních Hořic a Nadějkova, 3 (10 %) z Opařan, 2 (7 %) z Nemyšle a v Borotíně, Ratibořských Horách, Jistebnici, Šebířově, Řemíčově a Vilicích bylo po 1 respondentovi. 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Běleč Borotín Bradáčov Dolní Hořice Dolní Hrachovice Hlasivo Chotoviny Jedlany Jistebnice Košín Mladá Vožice Nadějkov Nemyšl Nová Ves u Mladé Oldřichov Pohnánec Pohnání Pojbuky Ratibořské Hory Rodná Řemíčov Slapsko Smilovy Hory Sudoměřice u Tábora Šebířov Vilice Vodice Zadní Střítež Zhoř u Mladé Vožice Dražice Dražičky Drhovice Meziříčí Nasavrky Opařany Svrabov Balkova Lhota Radkov Červený Újezd Heřmaničky Ješetice Mezno Sedlec-Prčice Smilkov Střezimíř Radimovice u Tábora Nebydlím v žádné z 2.3 Důvody dojíždění respondentů Text otázky: Co ti v území, kde dnes bydlíš, vadí a/nebo chybí? Za čím nebo za kým musíš dojíždět? Vzdělání Zajímavé možnosti trávení volného času Kamarádi, přátelé, spolužáci Zájmová činnost Přítel/přítelkyně Možnost přivýdělku Jsem spokojen, nic mi nechybí Uveď jiné místní problémy Tabulka: Hodnocení otázky č. 6 Ženy+muži Počet a b c d e f g Počet a b c d e f g ,0 26,4 30,2 5,7 3,8 5,7 28,3 0,0 Mladým lidem nejvíce na území, kde dnes bydlí, vadí a chybí zajímavé možnosti trávení volného času (30,2%), dále pak možnosti přivýdělku (28,3%), vzdělání (26,4%), kamarádi, přátelé a spolužáci (5,7 %), přítel/přítelkyně (5,7 %) a zájmová činnost (3,8 %). Ani jeden z dotazovaných neodpověděl, že je na tomto území spokojen. 5

6 Muži Počet a b c d e f g Počet a b c d e f g ,1 9,4 7,5 3,8 1,9 1,9 7,5 0,0 Ženy Počet a b c d e f g Počet a b c d e f g ,9 17,0 22,6 1,9 1,9 3,8 20,8 0,0 2.4 Volný čas Text otázky: Kde trávíš více volného času? V obci a v bezprostředním okolí obce, kde bydlím Ve městě, kde chodím do školy Jinde (napiš kde):.. Tabulka: Hodnocení otázky č. 7 Ženy+muži Počet a b Počet a b ,0 57,1 42,9 Přes polovinu mladých lidí (57,1 %) tráví více volného času v obci a v bezprostřední okolí obce, kde bydlí. Ve městě, kde chodí do školy, tráví více volného času 42,9 %. Muži Počet a b Počet a b ,7 25,0 10,7 Ženy Počet a b Počet a b ,3 32,1 32,1 2.5 Členství ve spolku Text otázky: Jsi členem nějakého spolku, který působí v místě tvého bydliště? Hasičský Myslivecký Sportovní Umělecký Jiný (napiš jaký): 6

7 Tabulka: Hodnocení otázky č. 7 Ženy+muži Počet a b c d Počet a b c d ,0 52,6 0,0 31,6 15,8 Nejvíce dotazovaných (52,6 %) je členem hasičského spolku, 31,6 % členem sportovního spolku a 15,8 % členem divadelního spolku. Mladí lidé jsou také členy svazu skautů a skautek Junák a jeden dotazovaný se zapojuje do činnosti spolku Třináctka Opařany. Z následujících tabulek také vyplývá, že se muži účastní činnosti spíše sportovních spolků a ženy uměleckých. Z celkového počtu dotazovaných je 67,9 % členem nějakého spolku a 32,1 % se do činností spolku nezapojuje. Muži Počet a b c d Počet a b c d ,9 26,3 0,0 26,3 5,3 Ženy Počet a b c d Počet a b c d ,1 26,3 0,0 5,3 10,5 2.6 Zapojení do činnosti spolku Text otázky: Pokud jsi členem nějakého místního spolku, uveď, jak se do jeho činnosti zapojuješ Jsem vůdčí osobnost spolku Zapojuji se aktivně do činnosti spolku Účastním se činnosti spolku Neúčastním se činnosti spolku Tabulka: Hodnocení otázky č. 8 Ženy+muži Počet a b c d Počet a b c d ,0 13,6 54,5 13,6 18,2 Vůdčí osobností spolku je pouze 13,6 % dotazovaných, 54,5 % se zapojuje aktivně do činnosti spolku, 13,6 % se účastní činnosti spolku a 18,2 % mladých lidí jsou členem nějakého spolku, ale neúčastní se jeho činnosti. Zajímavostí je, že se spíše ženy nezapojují do činnosti spolku. Muži Počet a b c d Počet a b c d ,5 9,1 22,7 9,1 4,5 Ženy Počet a b c d Počet a b c d ,5 7 4,5 31,8 4,5 13,6

8 2.7 Práce v oborech, ve kterých se mladí lidé vzdělávají Text otázky: Myslíš si, že vzhledem ke svým zájmům a/nebo zaměření oboru, ve kterém se vzděláváš, bys mohl pracovat v některém z uvedených oborů (můžeš označit více možností). Zemědělství Ekologie Sociální služby Obchod Zdravotnictví Školství Cestovní ruch Informační technologie Oblasti řemesel (truhlářství, autoopravy, ) Jiný (napiš jaký): Tabulka: Hodnocení otázky č. 9 Ženy+muži Počet a b c d e f g h ch i Počet a b c d e f g h ch i ,0 0,0 4,8 4,8 4,8 9,5 14,3 14,3 9,5 9,5 28,6 Vzhledem k svým zájmům a/nebo zamření oboru, ve kterém se mladí lidé vzdělávají, si dovede 28,6 % dotazovaných představit pracovat v oboru ekonomie, 14,3 % v oboru školství a shodně 14,3 % v oboru cestovní ruch, shodně 9,5% v oboru zdravotnictví, informační technologii, oblasti řemesel (truhlářství, autoopravy,..), shodně 4,8% v oboru ekologie, sociální služby a obchod. Také byl uveden obor strojírenství, strojní inženýr, regionální rozvoj a umění. Ženy mají větší zájem o ekonomii, školství, cestovní ruch a zdravotnictví, muži o informační technologie a oblasti řemesel (truhlářství, autoopravy,..). Muži Počet a b c d e f g h ch i Počet a b c d e f g h ch i ,6 0,0 4,8 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0 9,5 9,5 0,0 Ženy Počet a b c d e f g h ch i Počet a b c d e f g h ch i ,4 0,0 0,0 4,8 0,0 9,5 14,3 14,3 0,0 0,0 28,6 2.8 Nejdůležitější problém, který brání mladým lidem vrátit se do své rodné obce Text otázky: Za nejdůležitější problém, který brání tomu, aby ses po ukončení studií nebo po vyučení vrátil do své rodné obce, považuješ 8

9 Nedostatek pracovních příležitostí v místě Nemožnost sehnat bydlení v místě Špatné spojení hromadnou dopravou Nedostatečná nabídka služeb Špatné podmínky pro sportovní, kulturní a společenské vyžití v místě Většina mých přátel se již odstěhovala Je to jiný problém (napiš jaký): Tabulka: Hodnocení otázky č. 10 Ženy+muži Počet a b c d e f Počet a b c d e f ,0 46,3 7,4 5,6 16,7 24,1 0,0 Mezi největší problém, který brání mladým lidem vrátit se do své rodné obce po ukončení studií a vyučení, považují dotazovaní nedostatek pracovních příležitostí (46,3 %), špatné podmínky pro sportovní, kulturní a společenské vyžití v místě (24,1 %), nedostatečná nabídka služeb (16,7 %), nemožnost sehnat bydlení v místě (7,4 %) a špatné spojení hromadnou dopravou (5,6 %). Jeden z dotazovaných považuje za problém nedostatek cenově přijatelných stavebních parcel. Muži Počet a b c d e f Počet a b c d e f ,5 16,7 1,9 3,7 3,7 5,6 0,0 Ženy Počet a b c d e f Počet a b c d e f ,5 29,6 5,6 1,9 13,0 18,5 0,0 2.9 Partnerství mladých lidí v zájmovém území Text otázky: Pokud jsi zadaný/á je tvůj partner/partnerka z místa nebo z blízkého okolí tvého bydliště? Ano Ne Nejsem zadaný/á Tabulka: Hodnocení otázky č. 11 Ženy+muži Počet a b c Počet a b c ,0 42,9 17,9 39,3 9

10 Partnera/partnerku má z místa nebo z blízkého okolí svého bydliště 42,9 % mladých lidí, 39,3 % jsou nezadaní. Muži Počet a b c Počet a b c ,3 14,3 7,1 17,9 Ženy Počet a b c Počet a b c ,7 28,6 10,7 21, Budoucí partner z okolí bydliště dotazovaných Text otázky: Pokud zatím nejsi zadaná/zadaný, hledáš svého budoucího partnera/partnerku v místě nebo blízkém okolí svého bydliště? Ano Ne To vůbec neřeším Tabulka: Hodnocení otázky č. 12 Ženy+muži Počet a b c Počet a b c ,0 12,5 31,3 56,3 Hledání budoucího partnera/partnerky v místě nebo blízkém okolí svého bydliště 56,3 % dotazovaných neřeší, 12,5 % hledá partnera/partnerku v místě bydliště a 31,3 % nehledá v místě svého bydliště. Převážně ženy hledají své budoucí partnery v místě svého bydliště, mužům je to buď jedno, nebo nehledají partnerky v místě svého bydliště. Muži Počet a b c Počet a b c ,8 0,0 18,8 25,0 Ženy Počet a b c Počet a b c ,3 12,5 12,5 31, Zapojení mladých lidí do dobrovolnických činností Text otázky: Zapojil/a ses někdy do dobrovolnických činností (tj. práce pro obecné blaho, ve volném čase a zdarma)? 10

11 Ano Ne Pokud ano, do jakých: Tabulka: Hodnocení otázky č. 13 Ženy+muži Počet a b Počet a b ,0 86,2 13,8 Do dobrovolnických činností se zapojilo 86,2 % dotazovaných, zbytek (tedy 13,8 %) se do dobrovolnických činností nikdy nezapojilo. Mezi činnosti, do kterých se mladí lidé zapojují, patří například: aktivity pro děti, pořádání trhů, skauting, pořádání divadelních festivalů a brigády Okrašlovacích spolků. Muži Počet a b Počet a b ,9 34,5 3,4 Ženy Počet a b Počet a b ,1 51,7 10, Dobrovolnictví oblasti Text otázky: Pokud bys měl/a zájem pracovat pro rozvoj své obce a jejího okolí jako dobrovolník, v jakých oblastech by ses chtěl/a zapojit? Péče o staré lidi Pomoc mladým rodinám Organizování volného času dětí Ekologické aktivity Příprava a realizace kulturních, společenských a sportovních akcí Pomoc se zdravotní indispozicí V jiných aktivitách (napiš v jakých). Jako dobrovolník/dobrovolnice pracovat nechci Tabulka: Hodnocení otázky č. 14 Ženy+muži Počet a b c d e f g Počet a b c d e f g ,0 7,0 1,8 26,3 12,3 47,4 5,3 0,0 Oblasti, ve kterých by se mladí lidé chtěli zapojovat jako dobrovolníci, jsou: příprava a realizace kulturních, společenských a sportovních akcí (47,4 %), organizování volného času 11

12 dětí (26,3 %), ekologické aktivity (12,3 %), péče o staré lidi (7,0 %) a pomoc mladým rodinám (1,8 %). Nikdo neodpověděl, že by jako dobrovolník/dobrovolnice pracovat nechtěl. Muži Počet a b c d e f g Počet a b c d e f g ,3 0,0 0,0 5,3 5,3 15,8 0,0 0,0 Ženy Počet a b c d e f g Počet a b c d e f g ,7 7,0 1,8 21,1 7,0 31,6 5,3 0, Nabízí město mladým lidem více příležitostí k seberealizaci než venkov Text otázky: Domníváš se, že město nabízí mladým lidem více příležitostí k seberealizaci než venkov? Ano Ne Tabulka: Hodnocení otázky č. 15 Ženy+muži Počet a b Počet a b ,0 53,6 46,4 Tato otázka rozdělila malé lidi téměř na dvě půlky 53,6 % dotazovaných tvrdí, že město nabízí mladým lidem více příležitostí k seberealizaci než venkov, 46,4 % je přesvědčeno o opaku. Přičemž muži si spíše myslí, že vesnice nabízí lidem více příležitostí k seberealizaci než město, ženy si myslí opak. Muži Počet a b Počet a b ,7 7,1 28,6 Ženy Počet a b Počet a b ,3 46,4 17, Přednosti města Text otázky: Pokud jsi na otázku o možnostech seberealizace odpověděl/a Ano, napiš alespoň některé přednosti města Hodnocení otázky č. 16 Jako přednosti města mladí lidé uváděli: lepší a více pracovní příležitosti, vzdělání, kultura, historie, sportovní vyžití, větší společenské vyžití, více organizací, žádné dojíždění, 12

13 fitnescentra, muzea, divadla, obchodní domy, velké nákupní zóny, práce, zábava, větší možnosti bydlení, širší spektrum zájmových činností, hezké prostředí, blízkost přírody, ochota mladých lidí zapojit se do projektů, starosta, který se snaží zvelebit město, buduje sportovní zázemí, shání dotace pro rozvoj města, více kulturního, sportovního a společenského vyžití přes týden Názor na vyšší životní náklady Text otázky: Kde jsou podle tvého názoru vyšší životní náklady? Na venkově Ve městě Tabulka: Hodnocení otázky č. 17 Ženy+muži Počet a b Počet a b ,0 17,2 82,8 Vyšší životní náklady jsou podle mladých lidí ve městě (82,2 %). Muži Počet a b Počet a b ,9 10,3 27,6 Ženy Počet a b Počet a b ,1 6,9 55, Vhodnější podmínky pro život mladých lidí? Text otázky: Jsi přesvědčen/a o tom, že město skýtá vhodnější podmínky pro život mladých lidí než venkov? Ano Ne Tabulka: Hodnocení otázky č. 18 Ženy+muži Počet a b Počet a b ,0 32,1 67,9 O tom, že město skýtá vhodnější podmínky pro život mladých lidí, je přesvědčeno 32,1 % dotazovaných, 67,9 % mladých lidí je přesvědčeno o opaku. 13

14 Muži Počet a b Počet a b ,9 17,2 20,7 Ženy Počet a b Počet a b ,1 37,9 24, Vhodnější podmínky pro život mladých rodin? Text otázky: Jsi přesvědčen/a o tom, že město skýtá vhodnější podmínky pro život mladých rodin než venkov? Ano Ne Tabulka: Hodnocení otázky č. 19 Ženy+muži Počet a b Počet a b ,0 32,1 67,9 Podle 67,9 % mladých lidí vesnice skýtá vhodnější podmínky pro život mladých rodin než město. Muži se spíše přiklání k variantě, že město je vhodnější pro život mladých rodin. Muži Počet a b Počet a b ,3 21,4 17,9 Ženy Počet a b Počet a b ,7 10,7 50,0 V případě zájmu o spolupráci na Integrované strategii území MAS Krajina srdce pro období let nám mladí lidé mohli poskytnout v otázce číslo 20. Což učinilo 11 dotazovaných. 14

15 3. Závěry šetření Mladým lidem nejvíce na území, kde dnes bydlí, vadí a chybí zajímavé možnosti trávení volného času (32 %), dále pak vzdělání (28 %), brigády (24 %) Přes polovinu mladých lidí (57,1 %) tráví více volného času v obci a v bezprostřední okolí obce Nejvíce dotazovaných je (52,6 %) členem hasičského spolku, 31,6 % členem sportovního spolku a 15,8 % členem divadelního spolku 54,5 % dotazovaných se aktivně zapojují do činnosti spolku, 18,2 % se neúčastní vůbec Vzhledem k svým zájmům a/nebo zamření oboru, ve kterém se mladí lidé vzdělávají, si dovede 28,6 % dotazovaných představit pracovat v oboru ekonomie, 14,3 % v oboru školství a shodně 14,3 % v oboru cestovní ruch, dále pak v oboru zdravotnictví, informační technologie, v oblasti řemesel, dále pak v oboru ekologie, sociální služby, obchod, strojírenství, strojní inženýr, regionální rozvoj a umění Mezi největší problém, který brání mladým lidem vrátit se do své rodné obce po ukončení studií a vyučení, považují dotazovaní hlavně nedostatek pracovních příležitostí (46,3 %), špatné podmínky pro sportovní, kulturní a společenské vyžití v místě (24,1 %), nedostatečná nabídka služeb (16,7 %) Partnera/partnerku má z místa nebo z blízkého okolí svého bydliště 42,9 % mladých lidí Pouze 12,5 % dotazovaných hledá partnera/partnerku v místě bydliště Do dobrovolnických činností se někdy zapojilo 86,2 % dotazovaných Oblasti, ve kterých by se mladí lidé chtěli zapojovat jako dobrovolníci, jsou: příprava a realizace kulturních, společenských a sportovních akcí (47,4 %), organizování volného času dětí (26,3 %), ekologické aktivity (12,3 %) 53,6 % dotazovaných tvrdí, že město nabízí mladým lidem více příležitostí k seberealizaci než venkov Jako přednosti města mladí lidé uváděli převážně: pracovní příležitosti, vzdělání, kultura, historie, sportovní vyžití, větší společenské vyžití, žádné dojíždění Vyšší životní náklady jsou podle mladých lidí ve městě (82,2 %). O tom, že město skýtá vhodnější podmínky pro život mladých lidí, je přesvědčeno 32,1 % dotazovaných Podle 67,9 % mladých lidí vesnice skýtá vhodnější podmínky pro život mladých rodin než město 15

Realizace Strategického plánu LEADER (SPL) Společně krajinu Uklidit, Zpřístupnit a Rozpohybovat

Realizace Strategického plánu LEADER (SPL) Společně krajinu Uklidit, Zpřístupnit a Rozpohybovat Realizace Strategického plánu LEADER (SPL) Společně krajinu Uklidit, Zpřístupnit a Rozpohybovat - Zájmové území OS MAS Krajina srdce: - 39 obcí (pouze 2 města do 3 000 obyvatel) - 19 261 obyvatel - rozloha

Více

Podklady pro pracovní jednání Mezilidské vztahy

Podklady pro pracovní jednání Mezilidské vztahy Podklady pro pracovní jednání Mezilidské vztahy Část 1. V Borotíně 11. 6. 2014 od 17:00 1 Obsah 1. Pořadí a četnosti problémů... 3 2. Sociální kapitál... 4 2.1 Spolková činnost... 4 2.2 Vliv spolkové činnosti

Více

Střednědobé hodnocení

Střednědobé hodnocení - 1 - Střednědobé hodnocení realizace Strategického plánu Leader pro období let 2008-2011 SPOLEČNĚ krajinu Uklidit, Zpřístupnit a Rozpohybovat! Ing. Monika Hienlová - 2 - Obsah: 1. Úvod 4 2. Hodnocení

Více

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Otevíráme okna a dveře

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Otevíráme okna a dveře Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014-2020 Otevíráme okna a dveře DRAFT 1 Obsah 1. Konkrétní vymezení území a jeho základní popis,

Více

nejdůležitější projekty obec název projektu

nejdůležitější projekty obec název projektu obec název projektu nejdůležitější projekty (označte křížkem) Běleč Kanalizace a ČOV Běleč 3 Běleč Rekonstrukce mostu přes Blanici 2 Běleč Kanalizace v Bělči - prodloužení o cca 100 m 1 Běleč Vybudování

Více

Členská schůze MAS Krajina srdce. 4.9.2010 Relax centrum Monínec

Členská schůze MAS Krajina srdce. 4.9.2010 Relax centrum Monínec Členská schůze MAS Krajina srdce 4.9.2010 Relax centrum Monínec Program schůze Výroční zpráva 2009 Výsledek hospodaření Rozpočet pro rok 2010 Úvěr Realizace SPL Projekty spolupráce Další aktivity MAS Hodnocení

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení MAS Krajina srdce Žižkovo náměstí 82 391 43 Mladá Vožice IČ: 26663503

Výroční zpráva. Občanské sdružení MAS Krajina srdce Žižkovo náměstí 82 391 43 Mladá Vožice IČ: 26663503 Výroční zpráva Občanské sdružení MAS Krajina srdce Obsah 1. O nás, o MAS 2 1.1. Územní vymezení 2 1.2. Členská základna a výkonné orgány MAS 3 2. Strategický plán LEADER 5 2.1. Výzva /VYZ-I pro předkládání

Více

Občanské sdružení MAS Krajina srdce VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení MAS Krajina srdce VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení MAS Krajina srdce VÝROČNÍ ZPRÁVA rok 2009 Údaje o MAS Krajina srdce: Občanské sdružení MAS Krajina srdce dnes působí na území o výměře 598,02 km 2, na kterém žije dle ČSÚ k 31.12.2008

Více

Členská schůze MAS Krajina srdce. 31.5.2012 Mladá Vožice

Členská schůze MAS Krajina srdce. 31.5.2012 Mladá Vožice Členská schůze MAS Krajina srdce 31.5.2012 Mladá Vožice Program schůze 1. Zpráva z konference v Bruselu 2. Výroční zpráva za rok 2011 3. Zpráva o hospodaření 4. Územní působnost MAS Krajina srdce 5. Výzvy

Více

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo na území MAS Havlíčkův kraj Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s. Zpracovala: Hana

Více

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE 2014 1 Obsah 1. Základní údaje o šetření... 3 2. Hodnocení odpovědí

Více

Sociodemografická analýza

Sociodemografická analýza Sociodemografická analýza Správní obvod obce s rozšířenou působností Tábor Leden 2011 programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Obsah 1 Úvod...3 2 Základní popis území...4 2.1 Správní

Více

Celková spokojenost s životem v Broumově

Celková spokojenost s životem v Broumově Grafické znázornění odpovědí z dotazníkového šetření občanů Města Broumova Celkem bylo od respondentů získáno 1315 vyplněných dotazníků. Dotazníkové šetření mezi obyvateli proběhlo od června do srpna roku

Více

Do jaké chodíš školy?

Do jaké chodíš školy? .Pohlaví Pohlaví Počet halsů Chlapec Dívka Pohlaví Zhodnocení: Snaha uchovat rovnováhu mezi pohlavím dotazovaných se nám víceméně podařila, i když mužská část populace je zastoupena o něco vyšším počtem

Více

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů živnostníků a podnikatelů činných na území MAS KRAJINA SRDCE

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů živnostníků a podnikatelů činných na území MAS KRAJINA SRDCE Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE Výsledky anketního šetření názorů živnostníků a podnikatelů činných na území MAS KRAJINA SRDCE 2014 1 Obsah 1. Základní údaje o šetření... 3 2. Hodnocení odpovědí na

Více

Společenství obcí ČERTOVO BŘEMENO

Společenství obcí ČERTOVO BŘEMENO ČINNOST SVAZKU OBCÍ Společenství obcí ČERTOVO BŘEMENO v roce 2003 Mgr. Zdeněk Sedláček, Jankov 131, 257 03, tel: 604 151 452, zdenek.sedlacek@seznam.cz strana 1 Společenství obcí Čertovo břemeno v roce

Více

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s.

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 Brněnské školy Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko 1. Cílem dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním ze způsobů, jak lze zjistit názory, přání a potřeby obyvatel. Cílem šetření,

Více

Sociální služby na Českokrumlovsku. Vyhodnocení dotazníkového šetření. Oblast Etnické menšiny

Sociální služby na Českokrumlovsku. Vyhodnocení dotazníkového šetření. Oblast Etnické menšiny Sociální služby na Českokrumlovsku Vyhodnocení dotazníkového šetření Oblast Etnické menšiny Duben 2012 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Komunitní plánování... 3 1.2 Struktura respondentů... 3 2. Výsledky za ORP

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

KIDSCREEN-27. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let

KIDSCREEN-27. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let KIDSCREEN-27 Dotazník o zdraví pro děti a mládež Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let Page 1 of 5 Dobrý den, Datum: Měsíc Rok Jak se ti daří? Jak se cítíš? Rádi bychom se to od tebe dozvěděli. Přečti

Více

výstupy z dotazníků DFGJK

výstupy z dotazníků DFGJK výstupy z dotazníků DFGJK G4 Škola: DFGJK, typ: G4 Vektor 14 Modul 1 Podle čeho jste se především rozhodoval(a) při výběru SŠ, kterou navštěvujete?(vyberte i více z níže uvedených možností) 9 9 Moje vlastní

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník Přednášky, semináře a závěrečného Dne D se zúčastnilo 24 žáků 1. a 2. ročníku Gymnázia v Mimoni. 1. ročník 5 dívek a 2 chlapci 2. ročník

Více

OS MAS Krajina srdce Žižkovo náměstí 82, 391 43 Mladá Vožice

OS MAS Krajina srdce Žižkovo náměstí 82, 391 43 Mladá Vožice OS MAS Krajina srdce Žižkovo náměstí 82, 391 43 Mladá Vožice Zápis z Členské schůze OS MAS Krajina srdce ze dne 31.5.2012 v Mladé Vožici Přítomní členové: Ing. Monika Hienlová, Ing. Petr Hienl, Milena

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

Společenství obcí ČERTOVO BŘEMENO

Společenství obcí ČERTOVO BŘEMENO ČINNOST SVAZKU OBCÍ Společenství obcí ČERTOVO BŘEMENO v roce 2005 Mgr. Zdeněk Sedláček, Jankov 131, 257 03, tel: 604 151 452, zdenek.sedlacek@seznam.cz strana 1 Společenství obcí Čertovo břemeno v roce

Více

Názory občanů sídla DOBŘEJICE

Názory občanů sídla DOBŘEJICE Názory občanů sídla DOBŘEJICE II. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Dobřejice: osob z celkového počtu

Více

Priority MAS Královská stezka

Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Zlepšování kvality života v obcích MAS Podpora občanské společnosti Podpora podnikání a trhu práce Zemědělství, lesnictví a rybářství Cestovní

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ANALÝZA POTŘEB STUDENTŮ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Analýza potřeb studentů VŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u studentů VŠ technického

Více

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni Anketa pro rodiče dětí od 1 do 3 let Vyhodnocení Vyhodnocení zpracovalo: CpKP západní Čechy Americká 29 301 38 Plzeň Tel./fax: +420 / 377 329 558 Mobil: +420

Více

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ČR

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ČR ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ČR 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY dotazník obsahuje 8 + 1 otázek zkoumaná statistická veličina: četnost cílem šetření bylo zjistit:

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

České vysoké učení technické. Fakulta dopravní. Vztah Čechů k zahraničním studentům

České vysoké učení technické. Fakulta dopravní. Vztah Čechů k zahraničním studentům České vysoké učení technické Fakulta dopravní Semestrální práce z předmětu statistika Téma Vztah Čechů k zahraničním studentům Autoři Abramova Karina Zhakupova Altynay Praha 2011 2012 Úvod My jsme si vybrali

Více

Statistika Mládež a drogy

Statistika Mládež a drogy Statistika Mládež a drogy Brněnské školy Vypracoval: A Kluby ČR o.p.s. 1 Statistika Mládež a drogy 2014 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační

Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační centrum českoněmeckých výměn mládeže Tandem, Plzeň E-mail:

Více

Metadata průzkumu "Krize a nejistota zaměstnání"

Metadata průzkumu Krize a nejistota zaměstnání Metadata průzkumu "Krize a nejistota zaměstnání" Autor průzkumu: Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj Šetření: 03. 02. 2010-17. 02. 2010 Délka průzkumu: 336 hod Počet respondentů: 154 Vypovídací hodnota:

Více

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PROSINEC 2002 Úvodem SVČ a občanská sdružení se ve své

Více

Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Zuzana Krochová

Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Zuzana Krochová Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Ing. Zuzana Krochová Opatření osy III PRV ČR 2007-2013 III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy III.1.2 Podpora zakládání podniků

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Statistika Mládež a drogy 2013

Statistika Mládež a drogy 2013 Statistika Mládež a drogy 2013 JMK 2013 Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Společenství obcí ČERTOVO BŘEMENO

Společenství obcí ČERTOVO BŘEMENO ČINNOST SVAZKU OBCÍ Společenství obcí ČERTOVO BŘEMENO v roce 2008 Mgr. Zdeněk Sedláček, Vítkovo nám. 6, 257 92 Sedlec-Prčice, tel: 604 151 452, zdenek.sedlacek@seznam.cz strana 1 Opět uběhl rok v životě

Více

Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska

Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska Projekt: Rozvoj udržitelného strategického plánování a procesního řízení v Železné Rudě Reg. číslo: CZ.1.04/4.1.01/89.00104 Únor 2014 Anketa pro obyvatele otázky

Více

Statistika Mládež a drogy 2012

Statistika Mládež a drogy 2012 Statistika Mládež a drogy 2012 Jihomoravský kraj Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. JMK 2012 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových

Více

220 (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice

220 (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice 220 (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice IDS TA Tábor - Planá nad Lužnicí km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 8203 8259 8205 Sp 1765 Sp 1760/1 8261 Sp 1839 R 922 Jindřichův Jihlava Hradec

Více

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Vyhodnocení ankety laické veřejnosti Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Hustopeče, říjen 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl anketního šetření... 3 3 Metoda šetření... 3 3.1 Cílová skupina...

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na pěstounskou péči POMOC OHROŽENÝM DĚTEM Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám.

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

Mapa školy pro SŠ. Analytická zpráva pro rodiče 2010/2011. Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ

Mapa školy pro SŠ. Analytická zpráva pro rodiče 2010/2011. Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ Mapa školy pro SŠ Analytická zpráva pro rodiče 010/011 Vážení rodiče, Mapa školy je dotazníkové šetření zaměřené na

Více

Strategický plán města České Budějovice

Strategický plán města České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Strategický plán města České Budějovice VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI NÁVŠTĚVNÍKY MĚSTA Verze: 15. října 2007 Strana 1 z 14 celkem 1. Charakteristika respondentů

Více

Vyhlašuje VIII. Výzvu

Vyhlašuje VIII. Výzvu Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Dne 30. listopadu 2011 místní akční skupina Vyhlídky,o.s.(dále jen MAS)se sídlem Nebužely 92, 277 34, Vyhlašuje VIII.

Více

VÝSLEDKY PRŮZKUMU MEZI MLADÝMI LIDMI

VÝSLEDKY PRŮZKUMU MEZI MLADÝMI LIDMI VÝSLEDKY PRŮZKUMU MEZI MLADÝMI LIDMI Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ, KTEŘÍ SE ÚČASTNILI FESTIVALU OUT OF HOME Realizace průzkumu: Vteřina poté Analýza dat: Mgr. Jan Klusáček, výzkumný pracovník Lumos, jan.klusacek@lumos.org.uk

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus.

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. 1. Úvod: krátké shrnutí šetření Dotazníkové šetření probíhalo prostřednictvím

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Dotazníkové šetření občané městyse Jince Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Vážení občané, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání

Více

Drogy a volný čas. Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12

Drogy a volný čas. Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12 Drogy a volný čas Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12 - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jičínská 762, 293 01 Mladá

Více

Přehled rozdělení dotací

Přehled rozdělení dotací MAS Partnerství venkova Přehled rozdělení dotací v rámci realizace SPL v letech 2009 až 2014 Základní údaje Na projekty SPL rozděleno celkem: 33 636 680 Kč Z toho podle typu žadatele: Podrobněji: Celkové

Více

Společenství obcí ČERTOVO BŘEMENO

Společenství obcí ČERTOVO BŘEMENO Zhodnocení činnosti Společenství obcí ČERTOVO BŘEMENO v roce 2012 Mgr. Zdeněk Sedláček, tel: 604 151 452, e-mail: zdenek.sedlacek@seznam.cz strana 1 Zhodnocení činnosti Společenství obcí Čertovo břemeno

Více

VEŘEJNOST MAS STOLOVÉ HORY

VEŘEJNOST MAS STOLOVÉ HORY VEŘEJNOST MAS STOLOVÉ HORY Vážená paní, vážený pane, věříme, že většině z Vás není lhostejné místo, kde žijete, a proto věříme, že většině z Vás není lhostejné místo, kde žijete, a proto se Vám do rukou

Více

Žákovský dotazník. 8. ročník. Ústav pro informace ve vzdělávání Oddělení mezinárodních výzkumů Senovážné náměstí 26, P. O. Box 1 110 06 Praha 1

Žákovský dotazník. 8. ročník. Ústav pro informace ve vzdělávání Oddělení mezinárodních výzkumů Senovážné náměstí 26, P. O. Box 1 110 06 Praha 1 Žákovský dotazník 8. ročník Ústav pro informace ve vzdělávání Oddělení mezinárodních výzkumů Senovážné náměstí 26, P. O. Box 1 110 06 Praha 1 International Association for the Evaluation of Educational

Více

Téma C. - Komunikace. Soutěž Sami o sobě. Dostatečné množství propagačních materiálů. 1. Soutěž sami o sobě

Téma C. - Komunikace. Soutěž Sami o sobě. Dostatečné množství propagačních materiálů. 1. Soutěž sami o sobě 1/7 Téma C. - Komunikace 1. Soutěž sami o sobě Svou činnost propagujeme a do soutěže se zapojujeme Svou činnost propagujeme, ale nezapojujeme se 27 41 Svou činnost nepropagujeme 14 Soutěž Sami o sobě nás

Více

MAPA ŠKOLY. pro základní školy

MAPA ŠKOLY. pro základní školy MAPA ŠKOLY pro základní školy Tento materiál obsahuje výsledky dotazníkového šetření Mapa školy pro základní školy, které probíhalo od 15. října do 9. listopadu 2007. Každá škola, která se šetření zúčastnila,

Více

Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření mezi podnikateli regionu Hranicko

Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření mezi podnikateli regionu Hranicko Příprava Strategie rozvoje regionu Hranicko 04-00 je realizována za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje z Programu obnovy venkova 03 Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření mezi podnikateli regionu

Více

Přírodověda, matematika 5. ročník (Volný čas)

Přírodověda, matematika 5. ročník (Volný čas) Přírodověda, matematika 5. ročník (Volný čas) Jméno a příjmení autora e-mail Název práce Lenka Jeřábková Ondřej Černý sipvz@gym-ul.cz Volný čas Zaměření zde uveďte číslo a název části modulu, kam řadíte

Více

ŽIVOTOPIS. Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice. Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová

ŽIVOTOPIS. Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice. Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová ŽIVOTOPIS Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance.

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Jitka Pešková (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích) Příspěvek pro seminář Spolupráce? Spolupráce!, 24. 3. 2014, Moravské zemské muzeum

Více

ZDRAVÉ KLIMA V ZÁJMOVÉM A NEFORMÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

ZDRAVÉ KLIMA V ZÁJMOVÉM A NEFORMÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Závěrečná zpráva z výzkumu ZDRAVÉ KLIMA V ZÁJMOVÉM A NEFORMÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Zhotovitel: Klíče pro život Národní institut dětí a mládeže Obsah 1. Úvod...3 1.1. Pozadí výzkumu...4 2. Cíle výzkumu...6 2.1.

Více

Dotazníkové šetření žáci II. stupeň typ dotazníku č.3 ZŠ JAK Lysá n.l.

Dotazníkové šetření žáci II. stupeň typ dotazníku č.3 ZŠ JAK Lysá n.l. Dotazníkové šetření žáci II. stupeň typ dotazníku č.3 ZŠ JAK Lysá n.l. 1. Jsi rád(a), že můžeš chodit právě do této školy? Ano 69 Spíše ano 54 Spíše ne 4 Ne 2 Je mi to jedno 15 2. Je ve škole důvěryhodná

Více

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012 Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012 Tvorba dotazníku a vyhodnocení dat: Magdaléna Katolická / @madla_art magdalena@marketingovevyzkumy.cz www.magdalenakatolicka.cz 2 Obsah

Více

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad

Více

Příklad dobré praxe XI

Příklad dobré praxe XI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XI pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Renáta Havelková

Více

Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ. Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017

Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ. Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017 Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017 Obsah 1 Úvod... 3 2 Anketa... 4 2.1 Průběh ankety... 4 2.1.1 Příprava anketních otázek

Více

Volba střední školy: Důležité jsou náborové akce a výchovní poradci. Studie občanského sdružení Než zazvoní

Volba střední školy: Důležité jsou náborové akce a výchovní poradci. Studie občanského sdružení Než zazvoní Volba střední školy: Důležité jsou náborové akce a výchovní poradci Studie občanského sdružení Než zazvoní 24. února 2014 Studie o výběru školy Tento dokument je veřejnou součástí širší dlouhodobé studie

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci březnu roku 2012 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava dotazníkové šetření zjišťující spokojenost

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza Velcí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Celkem bylo osloveno 75 velkých zemědělských hospodářských jednotek. Většinu (83%) tvořila zemědělská družstva s výrobní specializací na rostlinnou a živočišnou

Více

výstupy z dotazníků DFGJK

výstupy z dotazníků DFGJK výstupy z dotazníků DFGJK GV škola DFGJK, GV Vektor 14 Modul 4 Jak Vás bavily hodiny uvedených předmětů ve 3. ročníku? Matematika Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Zeměpis Dějepis ZSV Informatika

Více

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 125 občanů, z nichž bylo 65 žen a 60 mužů. Obě pohlaví jsou tedy v šetření zastoupena takřka rovnoměrně.

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 125 občanů, z nichž bylo 65 žen a 60 mužů. Obě pohlaví jsou tedy v šetření zastoupena takřka rovnoměrně. Dotazníkové šetření v obci Opatov probíhalo v průběhu měsíce května 2014 a bylo zaměřeno na všechny občany zde žijící. Cílem dotazníkového šetření bylo získat zpětnou vazbu od občanů obce v souvislosti

Více

Internet a autorský zákon (pracovní list)

Internet a autorský zákon (pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Označení: EU-Inovace-Inf-7-04 Předmět: Informatika Cílová skupina: 7. třída Autor: Jana Čejková Časová dotace: 1 vyučovací

Více

Jak se přihlásím ke studiu

Jak se přihlásím ke studiu Upozornění pro žáky základních škol pro uchazeče o denní studium v 4letých maturitních oborech V letošním školním roce 2014/2015 bude na některých středních školách probíhat pilotní ověřování jednotných

Více

Jaro léto 2012 LEADER MAGAZÍN občasník č. 2 MAS Krajina srdce

Jaro léto 2012 LEADER MAGAZÍN občasník č. 2 MAS Krajina srdce www.maskrajinasrdce.cz Str. 0 AKTUALITY z MAS Krajina srdce Vaše recepty po babičče v tištěné KUCHAŘCE! Příznivci dobrých tradičních receptů si přijdou na své... Díky projektu Chuť a vůně domova připravujeme

Více

EURES. www.eures.cz www.eures.europa.eu

EURES. www.eures.cz www.eures.europa.eu EURES Evropské služby zaměstnanosti www.eures.cz www.eures.europa.eu EURES EUROPEAN EMPLOYMENT SERVICES vznik 1993, iniciátor a koordinátor Evropská komise Od r. 2004 je EURES v ČR také součástí veřejných

Více

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33%

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33% ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Analýza potřeb žáků SŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

MAPA ŠKOLY. pro základní školy

MAPA ŠKOLY. pro základní školy MAPA ŠKOLY pro základní školy Tento materiál obsahuje výsledky dotazníkového šetření Mapa školy pro základní školy, které probíhalo od 15. října do 9. listopadu 2007. Každá škola, která se šetření zúčastnila,

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření Střední uměleckoprůmyslová škola Kamenický Šenov 3. a 4. ročník

Vyhodnocení dotazníkového šetření Střední uměleckoprůmyslová škola Kamenický Šenov 3. a 4. ročník Vyhodnocení dotazníkového šetření Střední uměleckoprůmyslová škola Kamenický Šenov 3. a 4. ročník Dotazníkového šetření se zúčastnilo 15 žáků z toho 13 dívek a 2 chlapci. 3. ročník celkem 8 žáků z toho

Více

Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb seniorů a zdravotně postižených v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion

Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb seniorů a zdravotně postižených v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb seniorů a zdravotně postižených v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion Frýdlantsko Ve Frýdlantě nad Ostravici Dne: 5. srpna 8

Více

Škola rozvoje vesnic Podhorácka

Škola rozvoje vesnic Podhorácka Projekt Škola rozvoje vesnic Podhorácka Občanské sdružení Povodí Stařečského potoka nositel projektu Škola rozvoje vesnic Podhorácka VZDĚLÁVACÍ AKCE: B Škola rozvoje vesnic Podhorácka Cílem projektu je

Více

Praha 10. Průzkum veřejného mínění na téma rekonstrukce Moskevské ulice

Praha 10. Průzkum veřejného mínění na téma rekonstrukce Moskevské ulice Praha 1 Průzkum veřejného mínění na téma rekonstrukce Moskevské ulice Obsah Metodologie.......... 3 Executive summary......... Všichni respondenti......... 5 Všichni respondenti (ženy)........ Všichni

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EHIO1 ZŠ a MŠ, Čs. armády 1026 73581 Bohumín-Nový Bohumín MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2013/14 je

Více

Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava.

Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava. Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava. Poskytujeme sociální služby lidem ve věku od tří let se zdravotním postižením mentálním

Více

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 Příloha ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 NÁZEV POSKYTOVATELE DOTACE: NÁZEV DOTAČNÍHO PROGRAMU: NÁZEV PROJEKTU: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O PŘEDKLÁDAJÍCÍ ORGANIZACI 1.1. Název

Více

MEDIA KIT. Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.]

MEDIA KIT. Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.] Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.] KDO JSME? Vydavatelství Borgis a.s. vydávající deník PRÁVO Deník PRÁVO: vychází 6x týdně Elektronická

Více

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu.

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu. DOTAZNÍK Vážení občané města Lanškroun, chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad pro zpracování mé diplomové práce na téma Strategie rozvoje města Lanškroun. Cílem diplomové

Více

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY VYBRANÝCH SEKTORŮ CESTOVNÍHO RUCHU NA ÚZEMÍ ČR Prezentace Praha, 30. srpna 2010 Předmětné sektory a jednotlivé fáze projektu Předmětné sektory Hromadná a individuální

Více