Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů mladých lidí činných na území MAS KRAJINA SRDCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů mladých lidí činných na území MAS KRAJINA SRDCE"

Transkript

1 Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE Výsledky anketního šetření názorů mladých lidí činných na území MAS KRAJINA SRDCE 1

2 Obsah 1. Základní údaje o šetření Hodnocení odpovědí na jednotlivé otázky Vzdělání Obec Důvody dojíždění respondentů Volný čas Členství ve spolku Zapojení do činnosti spolku Práce v oborech, ve kterých se mladí lidé vzdělávají Nejdůležitější problém, který brání mladým lidem vrátit se do své rodné obce Partnerství mladých lidí v zájmovém území Budoucí partner z okolí bydliště dotazovaných Zapojení mladých lidí do dobrovolnických činností Dobrovolnictví oblasti Nabízí město mladým lidem více příležitostí k seberealizaci než venkov Přednosti města Názor na vyšší životní náklady Skýtá venkov vhodnější podmínky pro život mladých lidí? Skýtá venkov vhodnější podmínky pro život mladých rodin? Závěry šetření Dokument neprošel gramatickou a jazykovou korekcí a korekcí formátování. 2

3 1. Základní údaje o šetření V měsíci duben a květen proběhly u mladých lidí, kteří žijí v obcích zapojených do území MAS KRAJINY SRDCE, dotazníkové šetření s cílem získat co nejvíce potřebných informací. Mladí lidé odpovídali celkem na 20 otázek. Dohromady bylo získáno 30 elektronických dotazníků a to prostřednictvím online dotazování formou odkazu na web (elektronický dotazník byl sestaven pomocí nástrojů GoogleDocs). Data byly poté zpracovány v GoogleDocs a s využitím programu Excel. Počty a průměrný věk respondentů jsou uvedeny v následující tabulce: Celkový počet respondentů, kteří se zúčastnili šetření 30 Z toho počet mužů 12 Z toho počet žen 18 Průměrný věk respondentů 23,1 V dotazníku bylo také stanoveno, že respondenti musejí být ve věku let. 3

4 2. Hodnocení odpovědí na jednotlivé otázky 2.1 Vzdělání Text otázky: Nejvyšší dosažené vzdělání/právě studuji na této škole Základní škola Střední odborné učiliště Střední škola Vyšší odborná škola Vysoká škola Tabulka: Hodnocení otázky č. 4 Ženy+muži Počet a b c d e Počet a b c d e ,0 0,0 3,4 37,9 0,0 58,6 Většina mladých lidí (58,6 %) studuje nebo již dostudovala vysokou školu. Střední školu má 37,9 % dotazovaných a zbylých 3,4 % má střední odborné učiliště. Muži Počet a b c d e Počet a b c d e ,9 0,0 3,4 10,3 0,0 24,1 Ženy Počet a b c d e Počet a b c d e ,1 0,0 0,0 27,6 0,0 34,5 2.2 Obec Text otázky: Obec, ve které žijete? Běleč, Borotín, Bradáčov, Dolní Hořice, Dolní Hrachovice, Hlasivo, Chotoviny, Jedlany, Jistebnice, Košín, Mladá Vožice, Nadějkov, Nemyšl, Nová Ves u Mladé Vožice, Oldřichov, Pohnánec, Pohnání, Pojbuky, Ratibořské Hory, Rodná, Řemíčov, Slapsko, Smilovy Hory, Sudoměřice u Tábora, Šebířov, Vilice, Vodice, Zadní Střítež, Zhoř u Mladé Vožice, Dražice, Dražičky, Drhovice, Meziříčí, Nasavrky, Opařany, Svrabov, Balkova Lhota, Radkov, Červený Újezd, Heřmaničky, Ješetice, Mezno, Sedlec-Prčice, Smilkov, Střezimíř, Radimovice u Tábora, poslední možná odpověď byla nebydlím v žádné z těchto obcí 4

5 Graf: Hodnocení otázky č. 5 Největší počet respondentů (11 37 %) žije v Mladé Vožice, shodně 4 dotazovaní (13 %) pochází z Dolních Hořic a Nadějkova, 3 (10 %) z Opařan, 2 (7 %) z Nemyšle a v Borotíně, Ratibořských Horách, Jistebnici, Šebířově, Řemíčově a Vilicích bylo po 1 respondentovi. 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Běleč Borotín Bradáčov Dolní Hořice Dolní Hrachovice Hlasivo Chotoviny Jedlany Jistebnice Košín Mladá Vožice Nadějkov Nemyšl Nová Ves u Mladé Oldřichov Pohnánec Pohnání Pojbuky Ratibořské Hory Rodná Řemíčov Slapsko Smilovy Hory Sudoměřice u Tábora Šebířov Vilice Vodice Zadní Střítež Zhoř u Mladé Vožice Dražice Dražičky Drhovice Meziříčí Nasavrky Opařany Svrabov Balkova Lhota Radkov Červený Újezd Heřmaničky Ješetice Mezno Sedlec-Prčice Smilkov Střezimíř Radimovice u Tábora Nebydlím v žádné z 2.3 Důvody dojíždění respondentů Text otázky: Co ti v území, kde dnes bydlíš, vadí a/nebo chybí? Za čím nebo za kým musíš dojíždět? Vzdělání Zajímavé možnosti trávení volného času Kamarádi, přátelé, spolužáci Zájmová činnost Přítel/přítelkyně Možnost přivýdělku Jsem spokojen, nic mi nechybí Uveď jiné místní problémy Tabulka: Hodnocení otázky č. 6 Ženy+muži Počet a b c d e f g Počet a b c d e f g ,0 26,4 30,2 5,7 3,8 5,7 28,3 0,0 Mladým lidem nejvíce na území, kde dnes bydlí, vadí a chybí zajímavé možnosti trávení volného času (30,2%), dále pak možnosti přivýdělku (28,3%), vzdělání (26,4%), kamarádi, přátelé a spolužáci (5,7 %), přítel/přítelkyně (5,7 %) a zájmová činnost (3,8 %). Ani jeden z dotazovaných neodpověděl, že je na tomto území spokojen. 5

6 Muži Počet a b c d e f g Počet a b c d e f g ,1 9,4 7,5 3,8 1,9 1,9 7,5 0,0 Ženy Počet a b c d e f g Počet a b c d e f g ,9 17,0 22,6 1,9 1,9 3,8 20,8 0,0 2.4 Volný čas Text otázky: Kde trávíš více volného času? V obci a v bezprostředním okolí obce, kde bydlím Ve městě, kde chodím do školy Jinde (napiš kde):.. Tabulka: Hodnocení otázky č. 7 Ženy+muži Počet a b Počet a b ,0 57,1 42,9 Přes polovinu mladých lidí (57,1 %) tráví více volného času v obci a v bezprostřední okolí obce, kde bydlí. Ve městě, kde chodí do školy, tráví více volného času 42,9 %. Muži Počet a b Počet a b ,7 25,0 10,7 Ženy Počet a b Počet a b ,3 32,1 32,1 2.5 Členství ve spolku Text otázky: Jsi členem nějakého spolku, který působí v místě tvého bydliště? Hasičský Myslivecký Sportovní Umělecký Jiný (napiš jaký): 6

7 Tabulka: Hodnocení otázky č. 7 Ženy+muži Počet a b c d Počet a b c d ,0 52,6 0,0 31,6 15,8 Nejvíce dotazovaných (52,6 %) je členem hasičského spolku, 31,6 % členem sportovního spolku a 15,8 % členem divadelního spolku. Mladí lidé jsou také členy svazu skautů a skautek Junák a jeden dotazovaný se zapojuje do činnosti spolku Třináctka Opařany. Z následujících tabulek také vyplývá, že se muži účastní činnosti spíše sportovních spolků a ženy uměleckých. Z celkového počtu dotazovaných je 67,9 % členem nějakého spolku a 32,1 % se do činností spolku nezapojuje. Muži Počet a b c d Počet a b c d ,9 26,3 0,0 26,3 5,3 Ženy Počet a b c d Počet a b c d ,1 26,3 0,0 5,3 10,5 2.6 Zapojení do činnosti spolku Text otázky: Pokud jsi členem nějakého místního spolku, uveď, jak se do jeho činnosti zapojuješ Jsem vůdčí osobnost spolku Zapojuji se aktivně do činnosti spolku Účastním se činnosti spolku Neúčastním se činnosti spolku Tabulka: Hodnocení otázky č. 8 Ženy+muži Počet a b c d Počet a b c d ,0 13,6 54,5 13,6 18,2 Vůdčí osobností spolku je pouze 13,6 % dotazovaných, 54,5 % se zapojuje aktivně do činnosti spolku, 13,6 % se účastní činnosti spolku a 18,2 % mladých lidí jsou členem nějakého spolku, ale neúčastní se jeho činnosti. Zajímavostí je, že se spíše ženy nezapojují do činnosti spolku. Muži Počet a b c d Počet a b c d ,5 9,1 22,7 9,1 4,5 Ženy Počet a b c d Počet a b c d ,5 7 4,5 31,8 4,5 13,6

8 2.7 Práce v oborech, ve kterých se mladí lidé vzdělávají Text otázky: Myslíš si, že vzhledem ke svým zájmům a/nebo zaměření oboru, ve kterém se vzděláváš, bys mohl pracovat v některém z uvedených oborů (můžeš označit více možností). Zemědělství Ekologie Sociální služby Obchod Zdravotnictví Školství Cestovní ruch Informační technologie Oblasti řemesel (truhlářství, autoopravy, ) Jiný (napiš jaký): Tabulka: Hodnocení otázky č. 9 Ženy+muži Počet a b c d e f g h ch i Počet a b c d e f g h ch i ,0 0,0 4,8 4,8 4,8 9,5 14,3 14,3 9,5 9,5 28,6 Vzhledem k svým zájmům a/nebo zamření oboru, ve kterém se mladí lidé vzdělávají, si dovede 28,6 % dotazovaných představit pracovat v oboru ekonomie, 14,3 % v oboru školství a shodně 14,3 % v oboru cestovní ruch, shodně 9,5% v oboru zdravotnictví, informační technologii, oblasti řemesel (truhlářství, autoopravy,..), shodně 4,8% v oboru ekologie, sociální služby a obchod. Také byl uveden obor strojírenství, strojní inženýr, regionální rozvoj a umění. Ženy mají větší zájem o ekonomii, školství, cestovní ruch a zdravotnictví, muži o informační technologie a oblasti řemesel (truhlářství, autoopravy,..). Muži Počet a b c d e f g h ch i Počet a b c d e f g h ch i ,6 0,0 4,8 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0 9,5 9,5 0,0 Ženy Počet a b c d e f g h ch i Počet a b c d e f g h ch i ,4 0,0 0,0 4,8 0,0 9,5 14,3 14,3 0,0 0,0 28,6 2.8 Nejdůležitější problém, který brání mladým lidem vrátit se do své rodné obce Text otázky: Za nejdůležitější problém, který brání tomu, aby ses po ukončení studií nebo po vyučení vrátil do své rodné obce, považuješ 8

9 Nedostatek pracovních příležitostí v místě Nemožnost sehnat bydlení v místě Špatné spojení hromadnou dopravou Nedostatečná nabídka služeb Špatné podmínky pro sportovní, kulturní a společenské vyžití v místě Většina mých přátel se již odstěhovala Je to jiný problém (napiš jaký): Tabulka: Hodnocení otázky č. 10 Ženy+muži Počet a b c d e f Počet a b c d e f ,0 46,3 7,4 5,6 16,7 24,1 0,0 Mezi největší problém, který brání mladým lidem vrátit se do své rodné obce po ukončení studií a vyučení, považují dotazovaní nedostatek pracovních příležitostí (46,3 %), špatné podmínky pro sportovní, kulturní a společenské vyžití v místě (24,1 %), nedostatečná nabídka služeb (16,7 %), nemožnost sehnat bydlení v místě (7,4 %) a špatné spojení hromadnou dopravou (5,6 %). Jeden z dotazovaných považuje za problém nedostatek cenově přijatelných stavebních parcel. Muži Počet a b c d e f Počet a b c d e f ,5 16,7 1,9 3,7 3,7 5,6 0,0 Ženy Počet a b c d e f Počet a b c d e f ,5 29,6 5,6 1,9 13,0 18,5 0,0 2.9 Partnerství mladých lidí v zájmovém území Text otázky: Pokud jsi zadaný/á je tvůj partner/partnerka z místa nebo z blízkého okolí tvého bydliště? Ano Ne Nejsem zadaný/á Tabulka: Hodnocení otázky č. 11 Ženy+muži Počet a b c Počet a b c ,0 42,9 17,9 39,3 9

10 Partnera/partnerku má z místa nebo z blízkého okolí svého bydliště 42,9 % mladých lidí, 39,3 % jsou nezadaní. Muži Počet a b c Počet a b c ,3 14,3 7,1 17,9 Ženy Počet a b c Počet a b c ,7 28,6 10,7 21, Budoucí partner z okolí bydliště dotazovaných Text otázky: Pokud zatím nejsi zadaná/zadaný, hledáš svého budoucího partnera/partnerku v místě nebo blízkém okolí svého bydliště? Ano Ne To vůbec neřeším Tabulka: Hodnocení otázky č. 12 Ženy+muži Počet a b c Počet a b c ,0 12,5 31,3 56,3 Hledání budoucího partnera/partnerky v místě nebo blízkém okolí svého bydliště 56,3 % dotazovaných neřeší, 12,5 % hledá partnera/partnerku v místě bydliště a 31,3 % nehledá v místě svého bydliště. Převážně ženy hledají své budoucí partnery v místě svého bydliště, mužům je to buď jedno, nebo nehledají partnerky v místě svého bydliště. Muži Počet a b c Počet a b c ,8 0,0 18,8 25,0 Ženy Počet a b c Počet a b c ,3 12,5 12,5 31, Zapojení mladých lidí do dobrovolnických činností Text otázky: Zapojil/a ses někdy do dobrovolnických činností (tj. práce pro obecné blaho, ve volném čase a zdarma)? 10

11 Ano Ne Pokud ano, do jakých: Tabulka: Hodnocení otázky č. 13 Ženy+muži Počet a b Počet a b ,0 86,2 13,8 Do dobrovolnických činností se zapojilo 86,2 % dotazovaných, zbytek (tedy 13,8 %) se do dobrovolnických činností nikdy nezapojilo. Mezi činnosti, do kterých se mladí lidé zapojují, patří například: aktivity pro děti, pořádání trhů, skauting, pořádání divadelních festivalů a brigády Okrašlovacích spolků. Muži Počet a b Počet a b ,9 34,5 3,4 Ženy Počet a b Počet a b ,1 51,7 10, Dobrovolnictví oblasti Text otázky: Pokud bys měl/a zájem pracovat pro rozvoj své obce a jejího okolí jako dobrovolník, v jakých oblastech by ses chtěl/a zapojit? Péče o staré lidi Pomoc mladým rodinám Organizování volného času dětí Ekologické aktivity Příprava a realizace kulturních, společenských a sportovních akcí Pomoc se zdravotní indispozicí V jiných aktivitách (napiš v jakých). Jako dobrovolník/dobrovolnice pracovat nechci Tabulka: Hodnocení otázky č. 14 Ženy+muži Počet a b c d e f g Počet a b c d e f g ,0 7,0 1,8 26,3 12,3 47,4 5,3 0,0 Oblasti, ve kterých by se mladí lidé chtěli zapojovat jako dobrovolníci, jsou: příprava a realizace kulturních, společenských a sportovních akcí (47,4 %), organizování volného času 11

12 dětí (26,3 %), ekologické aktivity (12,3 %), péče o staré lidi (7,0 %) a pomoc mladým rodinám (1,8 %). Nikdo neodpověděl, že by jako dobrovolník/dobrovolnice pracovat nechtěl. Muži Počet a b c d e f g Počet a b c d e f g ,3 0,0 0,0 5,3 5,3 15,8 0,0 0,0 Ženy Počet a b c d e f g Počet a b c d e f g ,7 7,0 1,8 21,1 7,0 31,6 5,3 0, Nabízí město mladým lidem více příležitostí k seberealizaci než venkov Text otázky: Domníváš se, že město nabízí mladým lidem více příležitostí k seberealizaci než venkov? Ano Ne Tabulka: Hodnocení otázky č. 15 Ženy+muži Počet a b Počet a b ,0 53,6 46,4 Tato otázka rozdělila malé lidi téměř na dvě půlky 53,6 % dotazovaných tvrdí, že město nabízí mladým lidem více příležitostí k seberealizaci než venkov, 46,4 % je přesvědčeno o opaku. Přičemž muži si spíše myslí, že vesnice nabízí lidem více příležitostí k seberealizaci než město, ženy si myslí opak. Muži Počet a b Počet a b ,7 7,1 28,6 Ženy Počet a b Počet a b ,3 46,4 17, Přednosti města Text otázky: Pokud jsi na otázku o možnostech seberealizace odpověděl/a Ano, napiš alespoň některé přednosti města Hodnocení otázky č. 16 Jako přednosti města mladí lidé uváděli: lepší a více pracovní příležitosti, vzdělání, kultura, historie, sportovní vyžití, větší společenské vyžití, více organizací, žádné dojíždění, 12

13 fitnescentra, muzea, divadla, obchodní domy, velké nákupní zóny, práce, zábava, větší možnosti bydlení, širší spektrum zájmových činností, hezké prostředí, blízkost přírody, ochota mladých lidí zapojit se do projektů, starosta, který se snaží zvelebit město, buduje sportovní zázemí, shání dotace pro rozvoj města, více kulturního, sportovního a společenského vyžití přes týden Názor na vyšší životní náklady Text otázky: Kde jsou podle tvého názoru vyšší životní náklady? Na venkově Ve městě Tabulka: Hodnocení otázky č. 17 Ženy+muži Počet a b Počet a b ,0 17,2 82,8 Vyšší životní náklady jsou podle mladých lidí ve městě (82,2 %). Muži Počet a b Počet a b ,9 10,3 27,6 Ženy Počet a b Počet a b ,1 6,9 55, Vhodnější podmínky pro život mladých lidí? Text otázky: Jsi přesvědčen/a o tom, že město skýtá vhodnější podmínky pro život mladých lidí než venkov? Ano Ne Tabulka: Hodnocení otázky č. 18 Ženy+muži Počet a b Počet a b ,0 32,1 67,9 O tom, že město skýtá vhodnější podmínky pro život mladých lidí, je přesvědčeno 32,1 % dotazovaných, 67,9 % mladých lidí je přesvědčeno o opaku. 13

14 Muži Počet a b Počet a b ,9 17,2 20,7 Ženy Počet a b Počet a b ,1 37,9 24, Vhodnější podmínky pro život mladých rodin? Text otázky: Jsi přesvědčen/a o tom, že město skýtá vhodnější podmínky pro život mladých rodin než venkov? Ano Ne Tabulka: Hodnocení otázky č. 19 Ženy+muži Počet a b Počet a b ,0 32,1 67,9 Podle 67,9 % mladých lidí vesnice skýtá vhodnější podmínky pro život mladých rodin než město. Muži se spíše přiklání k variantě, že město je vhodnější pro život mladých rodin. Muži Počet a b Počet a b ,3 21,4 17,9 Ženy Počet a b Počet a b ,7 10,7 50,0 V případě zájmu o spolupráci na Integrované strategii území MAS Krajina srdce pro období let nám mladí lidé mohli poskytnout v otázce číslo 20. Což učinilo 11 dotazovaných. 14

15 3. Závěry šetření Mladým lidem nejvíce na území, kde dnes bydlí, vadí a chybí zajímavé možnosti trávení volného času (32 %), dále pak vzdělání (28 %), brigády (24 %) Přes polovinu mladých lidí (57,1 %) tráví více volného času v obci a v bezprostřední okolí obce Nejvíce dotazovaných je (52,6 %) členem hasičského spolku, 31,6 % členem sportovního spolku a 15,8 % členem divadelního spolku 54,5 % dotazovaných se aktivně zapojují do činnosti spolku, 18,2 % se neúčastní vůbec Vzhledem k svým zájmům a/nebo zamření oboru, ve kterém se mladí lidé vzdělávají, si dovede 28,6 % dotazovaných představit pracovat v oboru ekonomie, 14,3 % v oboru školství a shodně 14,3 % v oboru cestovní ruch, dále pak v oboru zdravotnictví, informační technologie, v oblasti řemesel, dále pak v oboru ekologie, sociální služby, obchod, strojírenství, strojní inženýr, regionální rozvoj a umění Mezi největší problém, který brání mladým lidem vrátit se do své rodné obce po ukončení studií a vyučení, považují dotazovaní hlavně nedostatek pracovních příležitostí (46,3 %), špatné podmínky pro sportovní, kulturní a společenské vyžití v místě (24,1 %), nedostatečná nabídka služeb (16,7 %) Partnera/partnerku má z místa nebo z blízkého okolí svého bydliště 42,9 % mladých lidí Pouze 12,5 % dotazovaných hledá partnera/partnerku v místě bydliště Do dobrovolnických činností se někdy zapojilo 86,2 % dotazovaných Oblasti, ve kterých by se mladí lidé chtěli zapojovat jako dobrovolníci, jsou: příprava a realizace kulturních, společenských a sportovních akcí (47,4 %), organizování volného času dětí (26,3 %), ekologické aktivity (12,3 %) 53,6 % dotazovaných tvrdí, že město nabízí mladým lidem více příležitostí k seberealizaci než venkov Jako přednosti města mladí lidé uváděli převážně: pracovní příležitosti, vzdělání, kultura, historie, sportovní vyžití, větší společenské vyžití, žádné dojíždění Vyšší životní náklady jsou podle mladých lidí ve městě (82,2 %). O tom, že město skýtá vhodnější podmínky pro život mladých lidí, je přesvědčeno 32,1 % dotazovaných Podle 67,9 % mladých lidí vesnice skýtá vhodnější podmínky pro život mladých rodin než město 15

Realizace Strategického plánu LEADER (SPL) Společně krajinu Uklidit, Zpřístupnit a Rozpohybovat

Realizace Strategického plánu LEADER (SPL) Společně krajinu Uklidit, Zpřístupnit a Rozpohybovat Realizace Strategického plánu LEADER (SPL) Společně krajinu Uklidit, Zpřístupnit a Rozpohybovat - Zájmové území OS MAS Krajina srdce: - 39 obcí (pouze 2 města do 3 000 obyvatel) - 19 261 obyvatel - rozloha

Více

Podklady pro pracovní jednání Občanská vybavenost

Podklady pro pracovní jednání Občanská vybavenost Podklady pro pracovní jednání Občanská vybavenost Část 1. V Chotovinách 10. 6. 2014 od 18:00 1 Obsah 1. Pořadí a četnosti problémů... 3 2. Hromadná doprava... 4 2.1 Autobusová doprava... 4 2.2 Železniční

Více

Podklady pro pracovní jednání Infrastruktura

Podklady pro pracovní jednání Infrastruktura Podklady pro pracovní jednání Infrastruktura Část 1. V Hartvíkově 28.5.2014 od 18:00 1 Obsah 1. Pořadí a četnosti problémů... 3 2. Odpadní vody... 4 3. Komunikace... 4 3.1 Dálnice D3... 4 3.2 Silnice II.

Více

Podklady pro pracovní jednání Mezilidské vztahy

Podklady pro pracovní jednání Mezilidské vztahy Podklady pro pracovní jednání Mezilidské vztahy Část 1. V Borotíně 11. 6. 2014 od 17:00 1 Obsah 1. Pořadí a četnosti problémů... 3 2. Sociální kapitál... 4 2.1 Spolková činnost... 4 2.2 Vliv spolkové činnosti

Více

Realizace SPL 2013. Ing. Veronika Havlíková 22. 5. 2014

Realizace SPL 2013. Ing. Veronika Havlíková 22. 5. 2014 Realizace SPL 2013 Ing. Veronika Havlíková 22. 5. 2014 Výzva 2013/VYZ-I 9. výzva MAS, 19. kolo SZIF 2 Fiche Fiche č. 10 Posílení místní pospolitosti a zlepšení sousedských vztahů Fiche č. 12 Zlepšení estetického

Více

Souhrnná analýza dotazníkového šetření na území ORP Tábor Únor 2011

Souhrnná analýza dotazníkového šetření na území ORP Tábor Únor 2011 Souhrnná analýza dotazníkového šetření na území ORP Tábor Únor 2011 programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. 1 Obsah 1 Úvod...3 2 Metodika dotazníkového šetření...4 2.1 Rizika...4

Více

Střednědobé hodnocení

Střednědobé hodnocení - 1 - Střednědobé hodnocení realizace Strategického plánu Leader pro období let 2008-2011 SPOLEČNĚ krajinu Uklidit, Zpřístupnit a Rozpohybovat! Ing. Monika Hienlová - 2 - Obsah: 1. Úvod 4 2. Hodnocení

Více

Podklady pro pracovní jednání Zaměstnanost

Podklady pro pracovní jednání Zaměstnanost Podklady pro pracovní jednání Zaměstnanost Část 1. V Sychrově Farma Mlýnec 2. 6. 2014 od 17:00 1 Obsah 1. Pořadí a četnosti problémů... 3 2. Vzdělanost obyvatel... 4 3. Pracovní síla... 5 4. Zaměstnanost...

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TÁBOR 2013-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TÁBOR 2013-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TÁBOR 2013-2015 Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. registrační číslo:

Více

Členská schůze MAS Krajina srdce. 4.9.2010 Relax centrum Monínec

Členská schůze MAS Krajina srdce. 4.9.2010 Relax centrum Monínec Členská schůze MAS Krajina srdce 4.9.2010 Relax centrum Monínec Program schůze Výroční zpráva 2009 Výsledek hospodaření Rozpočet pro rok 2010 Úvěr Realizace SPL Projekty spolupráce Další aktivity MAS Hodnocení

Více

Věstník Jihočeského kraje, částka 3, rok 2006. Obsah:

Věstník Jihočeského kraje, částka 3, rok 2006. Obsah: VĚSTNÍK JIHOČESKÉHO KRAJE Částka 3 Rozesláno dne 30. 3. 2006 Rok 2006 Obsah: 1. Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje č. 1/2006 o vyhlášení stavu nebezpečí pro území Jihočeského kraje strana 1 ROZHODNUTÍ

Více

nejdůležitější projekty obec název projektu

nejdůležitější projekty obec název projektu obec název projektu nejdůležitější projekty (označte křížkem) Běleč Kanalizace a ČOV Běleč 3 Běleč Rekonstrukce mostu přes Blanici 2 Běleč Kanalizace v Bělči - prodloužení o cca 100 m 1 Běleč Vybudování

Více

nejdůleži tější obec název projektu projekty

nejdůleži tější obec název projektu projekty obec název projektu nejdůleži tější projekty (označte křížkem) Mezno Provádět postupnou opravu vodovodu v Mezně 24 Provést opravu cest a ostatních komunikací v Mezně, ve Stupčicích, v Mitrovicích, v Lažanech,

Více

Marketingový dotazník města Frýdek Místek ve věci zpracování studie Regenerace brownfields v lokalitě areálu bývalých kasáren Palkovická

Marketingový dotazník města Frýdek Místek ve věci zpracování studie Regenerace brownfields v lokalitě areálu bývalých kasáren Palkovická Marketingový dotazník města Frýdek Místek ve věci zpracování studie Regenerace brownfields v lokalitě areálu bývalých kasáren Palkovická Předem vám děkujeme, že si najdete chvíli k vyplnění tohoto dotazníku

Více

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Otevíráme okna a dveře

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Otevíráme okna a dveře Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014-2020 Otevíráme okna a dveře DRAFT 1 Obsah 1. Konkrétní vymezení území a jeho základní popis,

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. Věk respondentů (%)

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. Věk respondentů (%) VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Na podzim 2014 probíhalo dotazníkové šetření mezi obyvateli města, jehož cílem bylo zjistit názory obyvatel na kvalitu života ve městě. S nabídkou zapojení byli osloveni

Více

Členská schůze MAS Krajina srdce. 31.5.2012 Mladá Vožice

Členská schůze MAS Krajina srdce. 31.5.2012 Mladá Vožice Členská schůze MAS Krajina srdce 31.5.2012 Mladá Vožice Program schůze 1. Zpráva z konference v Bruselu 2. Výroční zpráva za rok 2011 3. Zpráva o hospodaření 4. Územní působnost MAS Krajina srdce 5. Výzvy

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení MAS Krajina srdce Žižkovo náměstí 82 391 43 Mladá Vožice IČ: 26663503

Výroční zpráva. Občanské sdružení MAS Krajina srdce Žižkovo náměstí 82 391 43 Mladá Vožice IČ: 26663503 Výroční zpráva Občanské sdružení MAS Krajina srdce Obsah 1. O nás, o MAS 2 1.1. Územní vymezení 2 1.2. Členská základna a výkonné orgány MAS 3 2. Strategický plán LEADER 5 2.1. Výzva /VYZ-I pro předkládání

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TÁBOR

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TÁBOR ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TÁBOR PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE 2014 OBSAH I. ÚVOD... 5 II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBCI S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

Více

Celková spokojenost s životem v Broumově

Celková spokojenost s životem v Broumově Grafické znázornění odpovědí z dotazníkového šetření občanů Města Broumova Celkem bylo od respondentů získáno 1315 vyplněných dotazníků. Dotazníkové šetření mezi obyvateli proběhlo od června do srpna roku

Více

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE 2014 1 Obsah 1. Základní údaje o šetření... 3 2. Hodnocení odpovědí

Více

Strategie území správního obvodu ORP Tábor. v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb,

Strategie území správního obvodu ORP Tábor. v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, Strategie území správního obvodu ORP Tábor v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a zaměstnanosti Dokument je zpracován na období 2015 až 2024 Autor

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

Občanské sdružení MAS Krajina srdce VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení MAS Krajina srdce VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení MAS Krajina srdce VÝROČNÍ ZPRÁVA rok 2009 Údaje o MAS Krajina srdce: Občanské sdružení MAS Krajina srdce dnes působí na území o výměře 598,02 km 2, na kterém žije dle ČSÚ k 31.12.2008

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PROSINEC 2002 Úvodem SVČ a občanská sdružení se ve své

Více

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Cíl anketního šetření Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Anketní šetření je jedním z nástrojů, jak lze zjistit názory uživatelů pečovatelské služby na poskytovanou službu. Respondenti se

Více

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s.

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Vyhodnocení dotazníku MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Listopad 2010 Zpracovala: Hana Půžová 1 Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním z nástrojů, jak lze zajistit názory nejenom členů Místní

Více

Pepa Štross a Ivo Šmoldas (zleva)vystoupili v Multifunkčním centru ve Voticích. Foto: J. Hejhalová

Pepa Štross a Ivo Šmoldas (zleva)vystoupili v Multifunkčním centru ve Voticích. Foto: J. Hejhalová Čtrnáctideník pro Votice a Mikroregion Voticko VOTICKÉ NOVINY Červený Újezd Heřmaničky Jankov Ješetice Miličín Mezno Neustupov Olbramovice Ratměřice Smilkov Střezimíř Vojkov Votice Vrchotovy Janovice Zvěstov

Více

Vyhodnocení ankety Projekt Školka v obci Trubín

Vyhodnocení ankety Projekt Školka v obci Trubín Vyhodnocení ankety Projekt Školka v obci Trubín Zpracoval: Simona Zárybnická, Alena Nováková 1 Obsah 1. Cíl ankety (dotazníkového šetření) 3 2. Metoda dotazníkového šetření 4 3. Vyhodnocení dotazníků 5

Více

Sociální služby na Českokrumlovsku. Vyhodnocení dotazníkového šetření. Oblast Etnické menšiny

Sociální služby na Českokrumlovsku. Vyhodnocení dotazníkového šetření. Oblast Etnické menšiny Sociální služby na Českokrumlovsku Vyhodnocení dotazníkového šetření Oblast Etnické menšiny Duben 2012 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Komunitní plánování... 3 1.2 Struktura respondentů... 3 2. Výsledky za ORP

Více

Názory občanů sídla LÁNY

Názory občanů sídla LÁNY Názory občanů sídla LÁNY III. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Lány: 4 osob z celkového počtu 46 lidí

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ANALÝZA POTŘEB STUDENTŮ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Analýza potřeb studentů VŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u studentů VŠ technického

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo na území MAS Havlíčkův kraj Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s. Zpracovala: Hana

Více

Celkový počet odpovědí respondentů: 506

Celkový počet odpovědí respondentů: 506 MIKROREGION LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ: DOTAZNÍK ISÚ Celkový počet odpovědí respondentů: 56 Slopné 4,35% Velký Ořechov,59% Název obce respondenta Želechovice nad Dřevnicí 7,31% Biskupice 1,98% Březnice 2,9 Bohuslavice

Více

Názory občanů sídla VŠECHLAPY

Názory občanů sídla VŠECHLAPY Názory občanů sídla VŠECHLAPY VIII. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Všechlapy : osob z celkového počtu

Více

Zakázka: Část zakázky: Pořizovatel: Zpracovatel: Ing. Roman Vodný

Zakázka: Část zakázky: Pořizovatel: Zpracovatel: Ing. Roman Vodný Zakázka: Aktualizace územně analytických podkladů pro obec s rozšířenou působností Tábor rozbor udržitelného rozvoje území. Část zakázky: A Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území Pořizovatel: Městský

Více

KAMARÁDI V OLOMOUCI. Beneš Petr Kotasová Hana Kubičný Lukáš Man Lukáš Petrůjová Tereza Vacková Kristýna Varga Jan Wzatková Kateřina Zedníková Karolína

KAMARÁDI V OLOMOUCI. Beneš Petr Kotasová Hana Kubičný Lukáš Man Lukáš Petrůjová Tereza Vacková Kristýna Varga Jan Wzatková Kateřina Zedníková Karolína KAMARÁDI V OLOMOUCI MPV4 Olomouc, 29.11.2012 Beneš Petr Kotasová Hana Kubičný Lukáš Man Lukáš Petrůjová Tereza Vacková Kristýna Varga Jan Wzatková Kateřina Zedníková Karolína 1 A takto náš výzkum začal

Více

Volba střední školy: Důležité jsou náborové akce a výchovní poradci. Studie občanského sdružení Než zazvoní

Volba střední školy: Důležité jsou náborové akce a výchovní poradci. Studie občanského sdružení Než zazvoní Volba střední školy: Důležité jsou náborové akce a výchovní poradci Studie občanského sdružení Než zazvoní 24. února 2014 Studie o výběru školy Tento dokument je veřejnou součástí širší dlouhodobé studie

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Sedlčany odbor výstavby a územního plánování 264 01 SEDLČANY Č.j: OVÚP 13082/2010/Ci V Sedlčanech dne: 8.6.2010 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č.2

Více

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko 1. Cílem dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním ze způsobů, jak lze zjistit názory, přání a potřeby obyvatel. Cílem šetření,

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

Analýza indikátorů možného rozvoje venkova

Analýza indikátorů možného rozvoje venkova Evropský model země dělství a jeho aplikace v podmínkách českého agrárního venkova Ing. arch. Iveta Merunková merunkova@gmail.com ČZU Praha Analýza indikátorů možného rozvoje venkova Kvalita venkovského

Více

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí Název obce, za kterou vyplňuji dotazník: Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí 1) Ve vztahu k obci, kde žijete, pracujete, případně podnikáte, se považujete za: spokojeného občana za člověka,

Více

Vážená paní, vážený pane,

Vážená paní, vážený pane, Vážená paní, vážený pane, Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zpracovává projekt Chráněná území jako společenská dohoda o ochraně přírody, který je finančně podporován Grantovou

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Ř ešenéú zemí: sprá vní ú zemí ORP Tá bor Kraj: Jihoč eský

Ř ešenéú zemí: sprá vní ú zemí ORP Tá bor Kraj: Jihoč eský Ř ešenéú zemí: sprá vní ú zemí ORP Tá bor Kraj: Jihoč eský Zaká zka: Zpracová ní ú zemně analytických podkladů pro obec s rozšířenou působností Tá bor rozbor udržitelného rozvoje ú zemí. Část zaká zky:

Více

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů živnostníků a podnikatelů činných na území MAS KRAJINA SRDCE

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů živnostníků a podnikatelů činných na území MAS KRAJINA SRDCE Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE Výsledky anketního šetření názorů živnostníků a podnikatelů činných na území MAS KRAJINA SRDCE 2014 1 Obsah 1. Základní údaje o šetření... 3 2. Hodnocení odpovědí na

Více

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia?

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia? ANALÝZA SITUACE V OBLASTI SPOLUPRÁCE MEZI ŠKOLAMI A PODNIKY V rámci projektu TechIN Propojení studia a praxe bylo provedeno v prvním čtvrtletí roku 2009 rozsáhlé dotazníkové šetření, které mělo, mimo jiné,

Více

Strategie rozvoje přeshraniční spolupráce oblasti Smrčiny/Fichtelgebirge

Strategie rozvoje přeshraniční spolupráce oblasti Smrčiny/Fichtelgebirge Strategie rozvoje přeshraniční spolupráce oblasti Smrčiny/Fichtelgebirge Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti Prezentace - 5.11.2012 Analýza

Více

výstupy z dotazníků DFGJK

výstupy z dotazníků DFGJK výstupy z dotazníků DFGJK G4 Škola: DFGJK, typ: G4 Vektor 14 Modul 1 Podle čeho jste se především rozhodoval(a) při výběru SŠ, kterou navštěvujete?(vyberte i více z níže uvedených možností) 9 9 Moje vlastní

Více

Shrnutí výsledků názorového průzkumu, srpen 2015

Shrnutí výsledků názorového průzkumu, srpen 2015 Zpracovala Agora Central Europe, o.p.s. Petra Rezka 12, 140 00 Praha 4 Tel.: (+420) 261 222 914 web: www.agora-ce.cz Shrnutí výsledků názorového průzkumu, srpen 2015 Zpráva je postavena především na grafické

Více

Do jaké chodíš školy?

Do jaké chodíš školy? .Pohlaví Pohlaví Počet halsů Chlapec Dívka Pohlaví Zhodnocení: Snaha uchovat rovnováhu mezi pohlavím dotazovaných se nám víceméně podařila, i když mužská část populace je zastoupena o něco vyšším počtem

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Sociodemografická analýza

Sociodemografická analýza Sociodemografická analýza Správní obvod obce s rozšířenou působností Tábor Leden 2011 programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Obsah 1 Úvod...3 2 Základní popis území...4 2.1 Správní

Více

Metadata průzkumu "Krize a nejistota zaměstnání"

Metadata průzkumu Krize a nejistota zaměstnání Metadata průzkumu "Krize a nejistota zaměstnání" Autor průzkumu: Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj Šetření: 03. 02. 2010-17. 02. 2010 Délka průzkumu: 336 hod Počet respondentů: 154 Vypovídací hodnota:

Více

Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska

Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska Projekt: Rozvoj udržitelného strategického plánování a procesního řízení v Železné Rudě Reg. číslo: CZ.1.04/4.1.01/89.00104 Únor 2014 Anketa pro obyvatele otázky

Více

Program rozvoje města Nový Bor. ANKETA určena obyvatelům města

Program rozvoje města Nový Bor. ANKETA určena obyvatelům města Program rozvoje města Nový Bor ANKETA určena obyvatelům města Vážení obyvatelé našeho města, dovolte nám, abychom se na Vás obrátili s prosbou o pomoc. Město připravuje zpracování zásadní rozvojové koncepce

Více

Názory občanů sídla DOBŘEJICE

Názory občanů sídla DOBŘEJICE Názory občanů sídla DOBŘEJICE II. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Dobřejice: osob z celkového počtu

Více

Příloha 9 Vyhodnocení dotazníků mezi občany

Příloha 9 Vyhodnocení dotazníků mezi občany S t r a t e g i e C L L D 2 1 4 Příloha 9 Vyhodnocení dotazníků mezi občany Dotazník ke Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hrubý Jeseník na léta 14 - Dotazníkové šetření probíhalo v letech

Více

PROGRAM SETKÁNÍ. 18.15 Představení MAS a postupu přípravy rozvojového plánu

PROGRAM SETKÁNÍ. 18.15 Představení MAS a postupu přípravy rozvojového plánu 18.00 Uvítání účastníků PROGRAM SETKÁNÍ 18.15 Představení MAS a postupu přípravy rozvojového plánu 18.30 Identifikace problémů a příležitostí s oblasti CR (skupinová diskuse) 19.00 Přestávka s občerstvením

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. 1 (celkem 15) Vyhodnocení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření proběhlo v květnu červnu 29. Dotazníky byly distribuovány prostřednictvím školní

Více

Připomínkový list. Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00263 Název nositele strategie: Místní akční skupina Hlučínsko, z.s.

Připomínkový list. Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00263 Název nositele strategie: Místní akční skupina Hlučínsko, z.s. Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00263 Název nositele strategie: Místní akční skupina Hlučínsko, z.s. Číslo připomínky 1 Charita Hlučín, Lukáš 2 Charita Hlučín, Lukáš 3 Charita Hlučín, Lukáš

Více

ŽIVOTOPIS. Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice. Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová

ŽIVOTOPIS. Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice. Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová ŽIVOTOPIS Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

Drogy a volný čas. - porovnání 2007 vs. 2008 vs. 2009 vs. 2010 vs. 2011 vs. 2012 -

Drogy a volný čas. - porovnání 2007 vs. 2008 vs. 2009 vs. 2010 vs. 2011 vs. 2012 - Drogy a volný čas - porovnání vs. vs. vs. vs. vs. - Porovnání výsledků výzkumů provedených na SOŠ a SOU Jičínská 762 Mladá Boleslav ve školních letech 2006/07 až / - Střední odborná škola a Střední odborné

Více

KIDSCREEN-27. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let

KIDSCREEN-27. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let KIDSCREEN-27 Dotazník o zdraví pro děti a mládež Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let Page 1 of 5 Dobrý den, Datum: Měsíc Rok Jak se ti daří? Jak se cítíš? Rádi bychom se to od tebe dozvěděli. Přečti

Více

Strategický plán města České Budějovice

Strategický plán města České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Strategický plán města České Budějovice VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI NÁVŠTĚVNÍKY MĚSTA Verze: 15. října 2007 Strana 1 z 14 celkem 1. Charakteristika respondentů

Více

Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační

Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační centrum českoněmeckých výměn mládeže Tandem, Plzeň E-mail:

Více

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33%

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33% ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Analýza potřeb žáků SŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

Dotazník pro uživatele občanského sdružení FOKUS-Písek o.s., Pobočka STRAKONICE

Dotazník pro uživatele občanského sdružení FOKUS-Písek o.s., Pobočka STRAKONICE Vyhodnocení dotazníku Dotazník pro uživatele občanského sdružení FOKUS-Písek o.s., Pobočka STRAKONICE Projekt: Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/45.00079

Více

Škola rozvoje vesnic Podhorácka

Škola rozvoje vesnic Podhorácka Projekt Škola rozvoje vesnic Podhorácka Občanské sdružení Povodí Stařečského potoka nositel projektu Škola rozvoje vesnic Podhorácka VZDĚLÁVACÍ AKCE: B Škola rozvoje vesnic Podhorácka Cílem projektu je

Více

Společenství obcí ČERTOVO BŘEMENO

Společenství obcí ČERTOVO BŘEMENO ČINNOST SVAZKU OBCÍ Společenství obcí ČERTOVO BŘEMENO v roce 2003 Mgr. Zdeněk Sedláček, Jankov 131, 257 03, tel: 604 151 452, zdenek.sedlacek@seznam.cz strana 1 Společenství obcí Čertovo břemeno v roce

Více

DOTAZNÍK ZKOUMAJÍCÍ KVALITU PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V ÚZEMÍ MAS HLINECKO

DOTAZNÍK ZKOUMAJÍCÍ KVALITU PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V ÚZEMÍ MAS HLINECKO Toto dotazníkové šetření bylo zaměřeno na podnikatelské subjekty bez ohledu na velikost, které se nacházejí v regionu MAS Hlinecko. Anketa měla za úkol zjistit oblasti, ve kterých jsou podniky ochotny

Více

WORKSHOP B. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

WORKSHOP B. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí WORKSHOP B Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Zaměření workshopu KULTURNÍ DĚDICTVÍ NA VENKOVĚ Preambule k workshopu Úvodem: Kulturní dědictví země zahrnuje

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Ř ešenéú zemí: sprá vní ú zemí ORP Tá bor Kraj: Jihoč eský

Ř ešenéú zemí: sprá vní ú zemí ORP Tá bor Kraj: Jihoč eský Ř ešenéú zemí: sprá vní ú zemí ORP Tá bor Kraj: Jihoč eský Zaká zka: Zpracová ní ú zemně analytických podkladů pro obec s rozšířenou působností Tá bor rozbor udržitelného rozvoje ú zemí. Část zaká zky:

Více

Analytická činnost nabídky a poptávky v oblasti vzdělávání dospělých. Dotazníkové šetření pro účastníky ověřování vzdělávacích programů

Analytická činnost nabídky a poptávky v oblasti vzdělávání dospělých. Dotazníkové šetření pro účastníky ověřování vzdělávacích programů Projekt Další vzdělávání pro Vás Analytická činnost nabídky a poptávky v oblasti vzdělávání dospělých Dotazníkové šetření pro účastníky ověřování vzdělávacích programů V březnu uskutečnila Střední škola

Více

Strategie vzdělávání pro Svitavy do roku 2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Strategie vzdělávání pro Svitavy do roku 2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Strategie vzdělávání pro Svitavy do roku 2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Strategie vzdělávání pro Svitavy do roku 2018 Strategické cíle: 1 Spolupráce všech aktérů ve vzdělávání

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník Přednášky, semináře a závěrečného Dne D se zúčastnilo 24 žáků 1. a 2. ročníku Gymnázia v Mimoni. 1. ročník 5 dívek a 2 chlapci 2. ročník

Více

Stáže ve firmách vzdělávání praxí INFORMACE O PROJEKTU

Stáže ve firmách vzdělávání praxí INFORMACE O PROJEKTU Stáže ve firmách vzdělávání praxí INFORMACE O PROJEKTU ŠABLONY STÁŽÍ 28. 7. 2014 se uskutečnilo jednání Odborné rady, na kterém bylo schváleno všech 6 předložených šablon a systém revize stávajících šablon.

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Názory občanů sídla Jamný

Názory občanů sídla Jamný Názory občanů sídla Jamný I. díi Zpracoval: Atelier M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Jamný: 3 osob z celkového počtu 97 lidí Levá osa grafů

Více

Statistika Mládež a drogy 2012

Statistika Mládež a drogy 2012 Statistika Mládež a drogy 2012 Jihomoravský kraj Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. JMK 2012 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových

Více

E-názor Výsledky 1. vlny. České Budějovice Podzim 2015

E-názor Výsledky 1. vlny. České Budějovice Podzim 2015 E-názor Výsledky 1. vlny České Budějovice Podzim 2015 Základní informace Projekt E-názor má za cíl pomoci obcím zajistit dostupnost a reprezentativnost názorů obyvatel prostřednictvím elektronického sociologického

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

Volba střední školy jak to vidí osmáci

Volba střední školy jak to vidí osmáci Volba střední školy jak to vidí osmáci Studie občanského sdružení Než zazvoní 2. června 2014 Studie o výběru školy Tento dokument je veřejnou součástí širší dlouhodobé studie občanského sdružení Než zazvoní,

Více

INFORMACE O VÝSLEDKU NÁZOROVÉHO PRŮZKUMU ŽÁKŮ 8. A 9. TŘÍD ZÁKLADNÍ ŠKOLY V DOBŘANECH. (pracovní materiál pro veřejné setkání dne 12.

INFORMACE O VÝSLEDKU NÁZOROVÉHO PRŮZKUMU ŽÁKŮ 8. A 9. TŘÍD ZÁKLADNÍ ŠKOLY V DOBŘANECH. (pracovní materiál pro veřejné setkání dne 12. INFORMACE O VÝSLEDKU NÁZOROVÉHO PRŮZKUMU ŽÁKŮ 8. A 9. TŘÍD ZÁKLADNÍ ŠKOLY V DOBŘANECH (pracovní materiál pro veřejné setkání dne 12.ledna 2006) vypracovala: Agora CE Petra Rezka 12 140 00 Praha 4 leden

Více

Integrovaná strategie území MAS Horní Pomoraví

Integrovaná strategie území MAS Horní Pomoraví Integrovaná strategie území MAS Horní Pomoraví 2. jednání místních aktérů PŘÍPRAVY INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS Horní Pomoraví pro období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa

Více

Veřejnost a obnovitelné zdroje energie

Veřejnost a obnovitelné zdroje energie Veřejnost a obnovitelné zdroje energie 3. května 2011 Zpráva z výzkumu realizovaného společností Factum Invenio Obsah Základní informace o projektu Hlavní zjištění Detailní analýza Náklady spojené s výrobou

Více

Názory občanů sídla Kašina Hora

Názory občanů sídla Kašina Hora Názory občanů sídla Kašina Hora I. díi Zpracoval: Atelier M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Kašina Hora: 8 osob z celkového počtu 8 lidí Levá

Více

Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Zuzana Krochová

Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Zuzana Krochová Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Ing. Zuzana Krochová Opatření osy III PRV ČR 2007-2013 III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy III.1.2 Podpora zakládání podniků

Více

Společenství obcí ČERTOVO BŘEMENO

Společenství obcí ČERTOVO BŘEMENO ČINNOST SVAZKU OBCÍ Společenství obcí ČERTOVO BŘEMENO v roce 2005 Mgr. Zdeněk Sedláček, Jankov 131, 257 03, tel: 604 151 452, zdenek.sedlacek@seznam.cz strana 1 Společenství obcí Čertovo břemeno v roce

Více

Priority MAS Královská stezka

Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Zlepšování kvality života v obcích MAS Podpora občanské společnosti Podpora podnikání a trhu práce Zemědělství, lesnictví a rybářství Cestovní

Více

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, A.S. říjen - listopad 2010 Obsah 1. HYPOTÉZY A CÍLE VÝZKUMU...

Více

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni Anketa pro rodiče dětí od 1 do 3 let Vyhodnocení Vyhodnocení zpracovalo: CpKP západní Čechy Americká 29 301 38 Plzeň Tel./fax: +420 / 377 329 558 Mobil: +420

Více

Statistika Mládež a drogy 2013

Statistika Mládež a drogy 2013 Statistika Mládež a drogy 2013 JMK 2013 Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Město Příbram odbor: Městská policie Příbram 23. 2. 2015. Text Usnesení RM: Rada bere na vědomí Výsledky dotazníkového šetření Cítíte se v Příbrami

Město Příbram odbor: Městská policie Příbram 23. 2. 2015. Text Usnesení RM: Rada bere na vědomí Výsledky dotazníkového šetření Cítíte se v Příbrami Město Příbram ZM odbor: Městská policie Příbram 23. 2. 2015 Název bodu jednání: [>>>Výsledky dotazníkového šetření Cítíte se v Příbrami bezpečně?

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více