Tento projekt byl spolufinancován ze zdrojů EU v rámci iniciativy Interreg III A prostřednictvím Euroregionu Glacensis

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tento projekt byl spolufinancován ze zdrojů EU v rámci iniciativy Interreg III A prostřednictvím Euroregionu Glacensis"

Transkript

1 Tento materiál je vydán v rámci projektu Vítejte v Orlických horách, který je spolufinancován Evropskou Unií a Královéhradeckým krajem. Od 3. června do 28. září opět jezdí víkendové cyklobusy do Orlických hor. Provoz zajišťují firmy Audisbus, Orlobus, ČSAD a některé vlaky ČD přepravující kola. Bližší informace naleznete na plakátech a prospektech, které obdržíte na všech informačních místech samostatně, ale i jako přílohu k těmto novinám. Pohled na hlavní hřeben Orlických hor s obcí Deštné v Orlických horách v popředí Tento projekt byl spolufinancován ze zdrojů EU v rámci iniciativy Interreg III A prostřednictvím Euroregionu Glacensis

2 O názvu Sudety Pohled na hřeben Orlických hor z úrodného podhůří Vážený čtenáři, protože čtete tyto řádky, předpokládáme, že zřejmě máte zájem o Orlické hory, ať již jako jejich návštěvník, či stálý obyvatel. Děkujeme vám za vaši důvěru a přejeme hezké počtení. Při vzniku těchto novin si redakční rada vytyčila nelehký úkol. Co nejvíce vás informovat o Orlických horách a dění v nich. Je jasné, že co do množství informací nechceme nahrazovat již existující průvodce, ale přesto budeme rádi, když vám naše noviny pomohou a na následujících stránkách naleznete zprávy, které vás budou zajímat. Možná že dnes, v době počítačů a internetu, se mohou zdát noviny přežitkem, ale přesto se domníváme, že pár novinových listů zastrčených někde v batohu je přece jenom na hřebeni hor přístupnější než počítač. Snad s výjimkou nejmodernějšího laptopu nebo notebooku s bezdrátovým přenosem. Ale řekněme si upřímně, kdo by se s ním na hory tahal? Proto alespoň v koutku duše doufáme, že naše snažení přece jen bude něco platné. Hned v úvodu ale musíme sebekriticky přiznat, že všichni přispívající jsou patrioty tohoto krásného koutu naší vlasti, a proto vás prosíme, abyste omluvili naše někdy až přílišné nadšení, s jakým propagujeme naše hory a jejich podhůří. (Ale že je u nás krásně, co?) Táhlý modravý pás Orlických hor se zvedá na severovýchodě východních Čech. Rozkládá se v těsné blízkosti hranice s Polskem v délce přes 50 km ve směru severozápad - jihovýchod. Jejich nepříliš vysoké vrcholy s táhlými hřbety, připomínající krásné ženské boky, jim dávají specifickou krásu. Každý návštěvník si ji zřejmě najde v něčem jiném. Někdo bude nadšen, možná až dojat zádumčivostí pralesa Bukačka, jiný bude obdivovat nádherné výhledy do podhůří na české či polské straně. Třetí bude zase uchvácen krásou zachovalé lidové architektury nebo pískovcových barokních soch dochovaných na mnoha místech našeho regionu. A čtvrtý si najde něco úplně jiného. Protože bychom měli, jak říká pan doktor R. Hrušínský ve filmu Vesničko má středisková, vědět, do čeho jdeme, dovolte nám na úvod alespoň malé zeměpisné přiblížení. Trocha zeměpisu Orlické hory mají výrazný sklon na polskou stranu, zatímco na straně české se zvolna snižují až do úrodného Polabí, které tvoří Orlická a Východolabská tabule. Tento charakter a sklon je dán jeho vznikem - rozlámáním a vzpříčením zemské kry. (pozn.: Dobře tento charakter uvidíte, budete-li stát na vrcholu Šerlich nad Masarykovou chatou a podíváte se směrem k Velké Deštné) Geologicky jsou hory součástí orlicko - kladského krystalinika. Setkáváme se i s názvem orlicko-sněžnické krystalinikum. Geomorfologicky patří do Sudetské soustavy (podsoustava Střední Sudety) a můžeme je rozdělit do tří částí: Deštenská hornatina, Mladkovská vrchovina a Bukovohorská hornatina. Deštenská hornatina je severozápadní, nejvyšší a plošně nejrozsáhlejší část Orlických hor. Hřeben tvoří od severu Vrchmezí (1084 m), Šerlich (1027 m), Malá Deštná (1090 m), Velká Deštná (1115 m - nejvyšší hora Orlických hor), Jelenka (1097 m), Koruna (1099 m), Homole (1001 m), Tetřevec (1043 m), Kunštátská kaple (1035 m) a Anenský vrch (995 m). Severovýchodní příkrý svah je založen na zlomové tektonické linii. Jihozápadní svahy vybíhají rozsochami, např. Sedloňovský vrch (1050 m), Maruša (1042 m) a Zakletý (991 m), oddělenými přítoky horní Bělé, Zdobnice a Říčky. Hlavními horninami jsou krystalické břidlice (ruly a svory), vzácněji kvarcity a krystalické vápence. V Orlickozáhorské brázdě se zachovaly křídové sedimenty. Mladkovská vrchovina je nejmenší a nejníže položenou částí Orlických hor. Odděluje hornatinu Deštenskou od Bukovohorské. Nadmořská výška zde kromě nejvyšších vrchů Adam (765 m) a Studený (720 m) nepřesahuje 700 m. Hřbet Orlických hor zde protíná Divoká Orlice romantickým údolím tzv. Zemské brány a Tichá Orlice v blízkosti Studenské skály. Bukovohorská hornatina představuje východní výspu Orlických hor, oddělenou hlubokým údolím již vzpomínané Tiché Orlice. Červenovodské sedlo (815 m) ji dělí na severní část, které dominuje Suchý vrch (995 m), a jižní část s Bukovou horou (958 m), která dala této části jméno. Naše pohoří má sourozence v Polsku - Bystřické hory (Góry Bystrzyckie). Protože se na ně budeme často při svých cestách dívat, trochu si je přiblížíme. Tvoří jeden z nejrozsáhlejších horských masivů Sudetské geomorfologické soustavy, do které patří i Orlické hory, s nimiž se táhnou rovnoběžně. Jsou od nich odděleny na severozápadě úzkým a hlubokým údolím Bystřice Dušnické a na jihozápadě malebnou rozlehlou dolinou Divoké Orlice. K východu a severovýchodu klesají do údolí Nysy Kladské a do Kotliny Kladské. Nejvyšší horou je Jagodna (978 m), další vrcholy Lomnická Rownia (896 m), Czerniec (891 m), Smolna (865 m) a Wolarz (850 m). Bystřické hory jsou ploché, porostlé lesem s četnými rašeliništi. Podorlická pahorkatina, neboli Podorlicko, je mnohem širší než samotné pohoří, což je samozřejmě dáno geologickým vývojem. Na západě se zvolna snižuje až k Týnišťské kotlině a Třebechovické křídové tabuli. Tato pahorkatina začíná vrchem Dobrošov u Náchoda a její směr je přibližně určen linií Dobrošov - Nové Město nad Metují - Slavětín nad Metují - České Meziříčí - Třebechovice pod Orebem - Týniště nad Orlicí - Borohrádek - Choceň - Ústí nad Orlicí - Letohrad - Jablonné nad Orlicí - Lichkov. Podíváme-li se na hřeben Orlických hor z podhůří, vidíme zřetelně, jak výrazné svahy, vytvářející uzavřená údolí, postupně přecházejí do ploché České tabule a Polabských tabulí.z hlediska geologické stavby zde nacházíme obdobné horniny jako ve vrcholových partiích. Přidávají se fylity, amfibolity a zelené břidlice. Zajímavý je tzv. novoměstský fylit, tvořící v Pekelském údolí časté zlomy s výrazným vrásněním. V nižších partiích se už prosazuje období křídových moří, především opukami a slínovci, mnohdy překrytými vrstvami spraší. V okolí Třebechovic pod Orebem, Týniště nad Orlicí a Borohrádku se setkáváme se zbytky pískovců a mohutnými slojemi písků a štěrkopísků. Za zmínku stojí dvě geologické odchylky, a to gabrodiorit - Špičák u Deštného v Orlických horách a granodiorit - okolí Nového Hrádku, Olešnice v Orl. horách a lom u Litic. Zájemcům o podrobnější informace doporučujem odborné publikace, jako např. Příroda Orlických hor a Podorlicka, Zbyněk Roček a kol. Budete-li cestovat po polské straně Orlických hor, asi vás překvapí časté užívání názvu Sudety pro oblast našich severních pohraničních hor (od Lužických až po Jeseníky). I u nás najdete v odborné literatuře začlenění Orlických hor buď do Krkonošsko jesenické soustavy, nebo do Sudetské geomorfologické soustavy. Mezi českou veřejností má slovo Sudety poněkud neblahý význam, ale je to význam pouze historický nikoli zeměpisný. Jak to tedy vlastně je? Původ slova Sudety není zcela jednoznačně vysvětlen, ale převážná většina odborníků se přiklání k názoru, že pochází z keltštiny. Slovo Sudéta má gramatický základ sud kanec a příponu éta, což znamená les. Původní význam tedy zněl les kanců nebo les divokých sviní. V některých pramenech dokonce nalezneme i odkaz na literaturu. V roce 150 našeho letopočtu (nalezneme i r. 130) použil geograf Claudius Ptolemaios na své mapě střední Evropy označení Sudéta óre pro oblast Krušných hor a přilehlých horstev. Ve svém spise Geographica Hyphegesis pak používá výraz Sudéta Montés. Vzhledem k tomu, že největšího rozmachu dosáhla keltská sídla, tzv. oppida, na našem území ve 2. a 1. st. př. n. letopočtem, lze předpokládat, že názvy přežily mezi obyvatelstvem, které zůstalo na našem území do doby Ptolemaiovy. S názvem Sudetská soustava se v moderní době setkáváme v orografickém členění Československa z r. 1945, které zpraco - val prof. Hromádko, i v práci V. Häuflera, J. Korčáka a V. Krále z roku Dnes se v odborné literatuře setkáme s oběma názvy. Jak s Krkonošsko-jesenickou, tak Sudetskou soustavou. Inu, ani zeměpisné názvy to nemají lehké. Mapa Orlických hor se všemi 29 obcemi. Dobrovolný svazek obcí Region Orlické hory vznikl v roce 1992 s cílem chránit a podporovat společné zájmy obcí, zejména spolupracovat při obnově a rozvoji venkova, koordinovat činnost v oblasti cestovního ruchu a podporovat hospodářsko-sociální a kulturní rozvoj v severozápadní části Orlických hor a podhůří. Sdružuje celkem 29 členských obcí: Bačetín, Bartošovice v Orlických horách, Bohdašín, Borová, Bystré, Česká Čermná, Deštné v Orlických horách, Dobré, Dobřany, Chlístov, Janov, Javornice, Kounov, Liberk, Lukavice, Nový Hrádek, Ohnišov, Olešnice v Orlických horách, Orlické Záhoří, Osečnice, Pěčín, Podbřezí, Rokytnice v Orlických horách, Říčky v Orlických horách, Sedloňov, Slatina nad Zdobnicí, Sněžné, Val, Zdobnice. DSO společně realizoval řadu úspěšných projektů, mezi něž patří např. Cyklobusy do Orlických hor, Cyklotrasy Orlických hor, Trasy pro lyžařskou turistiku Orlických hor (údržba a značení běžeckých tras), Horská informační centra, ale i např. Putování Kačenčinou pohádkovou říší. Ve spolupráci s Euroregionem Glacensis a RDA Rychnov nad Kněžnou jsme se naučili čerpat peníze z evropských rozvojových fondů, spolupracujeme s polskými partnery a těšíme se, že budeme i nadále úspěšní a v našem regionu to bude vidět ke spokojenosti všem, kteří tu žijí, ale i těch, kteří náš krásný kraj navštíví. senátorka Václava Domšová, předsedkyně Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory

3 MALÉ POVÍDÁNÍ O HISTORII ORLICKÝCH HOR V historii nesehrály Orlické hory významnější roli, kterou by se natrvalo zapsaly do dějin. Nebyl pro ně dlouho ani jednotný trvalý název. První společný název pro tyto hory zaznamenává v polovině 17. století Bohuslav Balbín a nazývá je horami Slezskými. Alois Jirásek se zmiňuje o tom, že se těmto horám říkalo hory Kladské. Skutečně asi nejstarší známý název nacházíme v zemských deskách ze 16. století. Nejsevernější část pohoří se nazývala hory Frymburské, podle hradu Frymburk u Nového Hrádku. Hlavní hřeben je nazýván Vrchmeze a jihovýchodní část hory Kunštátské. Později se pro střední část, tzn. Vrchmeze a hory Kunštátské, ujal název Kačenčiny hory. Setkáváme se s ním hlavně v různých kronikách v podhůří. Zachytila jej i Božena Němcová v Babičce a Alois Jirásek v Pamětech. Oba shodně připomínají pověst o Krakonošových záletech za milou Kačenkou. A kdo je ona milá Kačenka? Mladá a krásná dívka, princezna Orlických hor. Spravedlivá a dobrotivá. Své hory spravuje rozvážně, poctivým řemeslníkům a dobrým lidem pomáhá, ale nepoctivce, lajdáky a povaleče tvrdě trestá. Mladá paní našich hor se zalíbila Krakonošovi, ale jí se nelíbí on, starý mrzout. Krásná dívka tedy Krakonošovy nabídky odmítá, sice jemně a citlivě, ale vládce sousedních hor se cítí uražen. A tak v kronikách nacházíme poetické lidové vysvětlení častých větrů vanoucích v této oblasti: vítr od Krkonoš - Krakonoš jde za Kačenkou, vítr od Orlických hor (silný, prudký, nárazový vítr, provázen častými polomy) - Kačenka odmítla Krakonoše, ten se zlobí a vrací se domů. Pokud se při návratu rozpláče, rozvodní se horské potoky a řeky. Více se dočtete v knize Pohádky z Orlických hor (I. a II. díl). Opustíme-li kroniky a pohádky a začteme- -li se do archivů, zjistíme, že jednotlivé části hor se často nazývaly podle panství - tedy hory Frymburské, Opočenské, Rychnovské, případně Černíkovické. Název Orličí, později O r l i c k é hory zavedl F. X. Zippe v přehledu Královéhradeckého kraje, psaného pro Sommerovu Topografii Čech z r Soudí se, že vycházel z názvů řek, které hory z obou stran obtékají, i když ani jedna nepramení v jejich masivu. Archeologické nálezy dokazují, že podhůří Orlických hor bylo osídleno již v paleolitu (starší době kamenné). Důkazy si můžeme prohlédnout v Městském muzeu v Dobrušce, ve sbírkách Jana Klena - kamenné nástroje, soška medvěda, zdobený mamutí kel a jiné. Řada dalších nálezů, dokonce i římského původu (Krčín u Nového Města nad Metují, Týniště nad Orlicí), svědčí o využívání této oblasti jako významné obchodní stezky do Kladska. Přibližně tisíc let před naším letopočtem žil v této oblasti lid popelnicových polí (v Čechách i ve Slezsku). Z této doby je poprvé doloženo silné osídlení okresu Rychnov nad Kněžnou. Především mladší doba bronzová je zastoupena bohatě. Nejlépe byla na našem území prozkoumána pohřebiště. Jako příklad můžeme uvést Třebešov (153 hroby), Kostelec nad Orlicí (170 hrobů, z nichž část patří už do doby železné), Dobruška, Domašín u Černíkovic. Hroby obsahovaly několik nádob. Jedna z nich zastávala funkci popelnice, v ostatních byly uloženy milodary. Vzácně byly objeveny i milodary bronzové - drobné ozdoby, některé poškozené žárem. Byla nalezena i zemědělsky zaměřená sídliště, např. Doudleby nad Orlicí, Dobruška, Kostelec nad Orlicí, Opočno, Třebešov aj. Významná byla hradiště, zatím zjištěna ve Velké Ledské a na Chlumu v Mělčanech u Dobrušky. Podle nálezů můžeme říci, že zde zřetelně vystupuje kultura lužická ( let př. n. l.) a slezskoplátenická ( let př. n. l.), která zde přetrvala do doby železné. Jak jsme již uvedli, do doby železné přešla plynule kultura slezskoplátenická. Přestože je v této době známo osídlení východních Čech Kelty, nálezy, které by dokazovaly jejich vliv na náš region, jsou ojedinělé. Sídliště z tohoto časového úseku jsou známa z Bolehoště, Českého Meziříčí, Doudleb nad Orlicí, Kostelce nad Orlicí a Třebešova. Některá z těchto sídlišť postupně přežívala až do období kolem přelomu letopočtu, kdy se začal projevovat vliv Germánů a Říma. Na konci čtvrtého století našeho letopočtu začíná období, které nazýváme stěhováním národů. Vrcholí v šestém století našeho letopočtu příchodem Slovanů na naše území. V prvním tisíciletí našeho letopočtu zde žil pravděpodobně (dle nálezů) slovanský kmen Charvátů. Historicky je doloženo panství Slavníkovců, které sahalo ze středních Čech přes Kladsko až hluboko do Slezska. Po vyvraždění Slavníkovců r. 995 připadlo panství Přemyslovcům a od té doby zůstalo součástí českého státu. První místo, které máme v podhůří písemně doloženo, je Opočno, a to roku I když je první zmínka o Opočně spojena s významným aktem celostátního významu - volbou biskupa na Dobeníně, nesmíme ji ztotožňovat s počátky města. Podle historiků se spíše jednalo o hradiště, pravděpodobně z přelomu 10. a 11. století, (podle J. Ptáčka se pravděpodobně jednalo o slovanské správní hradisko) zatímco město se vyvíjelo později, více až ve 14. století. Přesto zůstává Opočno jedním z nejstarších, písemnými prameny doložených sídlišť v podhůří Orlických hor. Zřejmě ve 13. století byl založen cisterciácský klášter Svaté pole (písemné zprávy jsou podle Jaroslava Lásky z roku věrohodnost dřívějších zpráv se zkoumá), který byl za husitských válek zničen roku Dnešní obec Klášter nad Dědinou připomíná místo, kde jmenovaný klášter stával. Jeho původní obyvatelé, mniši, se podíleli na zřizování osad v podhůří i na církevní správě v osídlované oblasti. Další samostanou kapitolou jsou obchodní stezky, které přecházely přes hory na třech místech: u Náchoda, v Olešnici v Orl. horách a mezi obcemi Deštné v Orl. horách a Kunštát. Procházela tudy stezka Kladsko - Polská, Bystřická a odbočka stezky Trstenické. Specifický význam měly stezky, zvláště pak jejich strážnice (Rovné, Ohnišov) při obraně země. Z té doby pocházejí i počátky hradů v podhůří. Některé jsou již v troskách - Dobřany, Výrov u Nového Města nad Metují, Potštejn, Litice, Frymburk u Nového Hrádku - a na místech jiných Dobová litografie zámek Rychnov nad Kněžnou od Johana Venuta z roku 1818 stojí honosné zámky - Rychnov nad Kněžnou, Opočno, Náchod. Některé můžeme navštívit, abychom si udělali představu o jejich mohutnosti a uvědomili si, že s jejich vznikem začíná kolonizace našich hor. První vlnu tvořili obyvatelé vzpomínaných hradů, a to především lid rodu Drslaviců z Plzeňska, který osídlil severní části hor (Dobřany, Opočno, Frymburk), a lidé pánů z Drnholce, kteří založili Rychnov nad Kněžnou (asi před r. 1258). Druhá vlna probíhá ve 14. století za vlády Karla IV. Osídlení dosahovalo až k úpatí samých hor s výběžky v oblasti Deštného a Rokytnice. Husitské hnutí Orlické hory příliš nezasáhlo. Výrazněji se projevilo v podhůří, zvláště v okolí Třebechovic pod Orebem a Opočna. Za panování Jiřího z Poděbrad došlo k uklidnění situace v zemi a znovu se obnovila pozice měst. Období do třicetileté války znamenalo výrazné hospodářskospolečenské změny, většinou k lepšímu. Jednalo se o rozvoj těžby a širšího využití dřeva (horské oblasti), sklářství (okolí Deštného), textilnictví (soukenický cech v Rychnově nad Kněžnou) a zpracování železa (Nový Hrádek a Olešnice v Orlických horách - hamry, Skuhrov nad Bělou - hamr u obce Hamernice). Vzestup moci měšťanstva v období renesance reprezentuje především dobrušská radnice z druhé poloviny 16. století s věží vysokou 45 m. Tato stavební dominanta starobylého městečka je dokladem městské samosprávy. Je škoda, že se nedochovala alespoň část některého města v jeho čistě renesanční podobě. Pozdější barokní přestavby, a zvláště rozsáhlé a časté požáry způsobily, že se tvářnost sídel zcela změnila a my dnes nacházíme podobu podloubí a podsíní renesančních domů pouze v Novém Městě nad Metují. Do oblasti hor tvrdě zasáhla bělohorská bitva a následná tuhá rekatolizace. Zde stačí připomenout díla Aloise Jiráska. Husitská myšlenka však v lidech žila i nadále, o čemž svědčí lidová povstání v roce 1628 a následně v 18. století až po revoluční rok Sedmnácté století prudce zabrzdilo dosavadní rozvoj měšťanstva. Řada panství byla zkonfiskována a předána cizí šlechtě, která neměla zájem na rozvoji měst, spíše podporovala rozvoj vlastních statků a sídel. Roku 1668 byl přestavěn tzv. starý zámek v Kostelci nad Orlicí. V letech probíhá rozsáhlá barokní úprava zámku v Novém Městě nad Metují pod vedením Carla Luraga. Byla zahájena velkolepá a nákladná barokní přestavba rychnovského zámku pod vedením architekta Santiniho v letech Rekatolizační snahy se projevily především v rozmachu církevního stavitelství a sochařství. Právě koncem 17. století a v průběhu 18. Základní zásady pohybu v horách Nikdy se nechlubte, že jste hory pokořili. Pokořit horu nelze. Vždycky bude silnější a dokáže nás o tom lehce přesvědčit. Buďme šťastni, že nás hora přijala a ukázala nám svou krásu. Zásada horolezců a vysokohorských turistů Orlické hory nejsou žádné velehory, ale i přesto dovedou být zlé a ukázat svou skutečnou sílu. Proto doporučujeme dodržování následujících zásad. 1. Zvažte výkonnost, zdatnost a současnou trénovanost svou i přátel, se kterými se vydáváte na túru. Nepřeceňujte se. 2. Podle povětrnostní situace vybírejte výlety. 3. Ve své výzbroji a výstroji nezapomeňte na dobré obutí a náhradní oblečení. Vyplatí se pláštěnka nebo dobrá bunda. Nezapomeňte, že jste v horách. 4. Zapisujte se do knihy túr nebo informujte vedoucího chaty o plánovaném cíli svého výletu a předpokládaném čase návratu. 5. V případě, že nemůžete dorazit na místo svého ubytování včas nebo máte komplikace na cestě, snažte se telefonicky informovat chatu nebo Horskou službu. 6. Nechoďte nikdy sami! V případě nehody nemáte nikoho, kdo by zavolal pomoc. Doporučujeme minimálně tříčlenné skupinky návštěvníků. Pohybujete-li se na kolách, nezapomínejte na technický stav svého dopravního prostředku. Pozor, kolo století byla v našem okrese postavena převážná většina kostelů, často monumentálních rozměrů. Připomeňme si alespoň barokní přestavbu kostela Nejsvětější Trojice u zámku v Rychnově nad Kněžnou, provedenou Janem Santinim v letech , nové kostely v Deštném, Českém Meziříčí a jiných místech. Největší stavbou této doby je kapucínský klášter v Opočně, postavený v letech pod vedením architekta Minelliho. Baroko nám zanechalo i celou řadu kamenných plastik, se kterými se budeme setkávat ma svých cestách krajem. Připomeňme si alespoň jména některých tvůrců: rodinu Pacáků (žáků Matyáše Brauna), dílnu Mělnických z Vamberka, Ondřeje Deckera z Hradce Králové a rodáka z Liberka, Filipa Jakuba Prokopa, působícího později ve Vídni a spíše se už prosazujícího v klasicismu. V 18. století se začínají projevovat barokní vlivy v charakteru některých městských staveb, např. v Opočně a Rokytnici v Orl. horách, ale také i v lidové architektuře. I když byly již mnohé přestavěny, nacházíme ukázky původní barokní lidové architektury např. v Olešnici v Orl. horách, Deštném v Orl. horách, Rokytnici v Orl. horách, Sedloňově, Dobřanech a dalších místech podhůří. Velmi výrazným obdobím v dějinách našeho regionu je národní obrození. Zde je na místě připomenout lidové písmáky, kronikáře, kantory a všechny ty drobné bezejmenné postavičky, které měly podíl na obnově českého jazyka. Za všechny připomeňme alespoň některé: František Vladislav Hek ( ), kupec v Dobrušce, známý z díla Aloise Jiráska jako F. L. Věk. Michal Silorád Patrčka ( ), kupec v Solnici, rovněž známý z románu F. L. Věk Josef Liboslav Ziegler ( ), kněz v Dobřanech, přítel a spolupracovník Josefa Dobrovského. Magdalena Dobromila Rettigová ( ), žena magistrálního rady v Rychnově nad Kněžnou, autorka první české kuchařky. František Martin Pelcl ( ), rodák rychnovský, první profesor českého jazyka a literatury na Karlově univerzitě. Josef Mnohoslav Roštlapil ( ), kněz v Opočně a Dobrušce, účastník Slovanského sjezdu v Praze r spolu s Janem Karlem Rojkem, knězem z Nového Města nad Metují. Rozklad feudálního systému a rozvoj nových forem práce se v naší oblasti prosazoval opožděně. Příčinou byl především zemědělský charakter oblasti a monopol velkostatků v Opočně, Rychnově nad Kněžnou, Černíkovicích, Borohrádku, Častolovicích a v Rokytnici v Orl. horách. Teprve v šedesátých letech 19. století vznikají první textilní továrny kapitalistického charakteru, jako např. v Rychnově nad Kněžnou, Solnici, Náchodě a v jiných místech. Přesto ale domácká textilní výroba ještě dlouhou dobu tvořila zdroj příjmů místních obyvatel a v mnoha chalupách zpíval stav ono známé na cukr, na kafe. Postupně nové výrobní formy pronikly i do jiných oborů, např. do železářství (slévárna ve Skuhrově) a stuhárenství (Dobruška). V sedmdesátých a osmdesátých letech devatenáctého století se v kraji objevily železniční koleje, které přinesly další oživení obchodu a průmyslu. (14. ledna 1874 Hradec Králové - Týniště nad Orlicí - Lichkov, 25. července 1875 Choceň - Broumov, i když nejmladší podorlická lokálka Opočno - Dobruška vyjela na trať teprve až 1. listopadu 1908) Velmi výrazně zasáhla do historie i tvářnosti našeho regionu druhá polovina třicátých let 20. století. Na obranu proti hitlerovskému Německu byla budována pevnostní linie po celé délce Orlických hor. Tuto linii tvořily jak malé sruby, tak i velké pevnostní objekty jako Dobrošov, Hanička, Adam, Bouda. Stavba zasáhla krajinu budováním sítí zákopů a přístupových komunikací. Mnichovský diktát však celé Orlické hory odtrhl od republiky a značně omezil život regionu. Do odboje proti fašismu se zapojili obyvatelé hor i podhůří. Někteří jako přímí účastníci bojů mimo území republiky na všech frontách v Evropě a Africe, jiní jako příslušníci odboje vnitřního, zvláště v okolí Týniště n. Orlicí a Borohrádku. Jako příklad uveďme generála Karla Klapálka, rodáka z Nového Města nad Metují, který prošel boji ve Francii, Africe a na Dukle, interbrigadistu Vendelína Opatrného z Týniště n. Orlicí, který padl při osvobozování východního Slovenska nebo manžele Kašparovy, Václav (popraven v Brandenburgu) a Růžena (umučena v Osvětimi), z Petrovic u Týniště n. Orlicí, kteří ve své hájovně poskytovali útulek řadě osob stíhaných gestapem. Válka krutě postihla i židovské občany našeho okresu. Převážná většina z nich byla deportována a umučena. Například v Dobrušce celá obec židovská (40 osob) od čtyřletých dětí až po penzisty, v Rychnově nad Kněžnou bylo deportováno 124 Židů. Začátkem ro - ku 1945 zahynul v koncentračním táboře rychnovský rodák, spisovatel Karel Poláček. Předložit čtenáři kompletnější historii regionu by jistě znamenalo napsat knihu, a protože jsme chtěli pouze maličko dějepisu, doporučujeme zájemcům o bližší poznání bohaté historie našeho kraje muzea v Rychnově nad Kněžnou, Dobrušce, Novém Městě nad Metují, Vamberku a Deštném v Orl. horách, popř. další literaturu. -jlu- není motocykl nebo auto, nemá motor. Záleží na vaší síle a současné zdatnosti. 7. Při cestách na kole respektujte označení prudkých sjezdů a ostrých zatáček. 8. Správa CHKO OH v Návštěvním řádu zakazuje pohyb horských kol na cestách bez asfaltového povrchu. 9. Přesto, že výlety v podhůří jsou méně náročné, doporučujeme i tam dobrou přípravu a dodržování uvedených zásad s tím, že v nouzi se spíše obrátíte na Policii ČR nebo na číslo 155 zdravotnické záchranné služby. Při potížích v horách volejte Horskou službu Deštné v Orlických horách tel.: , mobil: Říčky v Orlických horách tel.: , mobil: Čenkovice tel.: , mobil: Dispečerská linka tísňového volání: tel.: propojeno s linkou 150, 155, 158

4 K A Č E N Č I NA P O H Á D KOVÁ Ř Í Š E Malebným koutem severovýchodních Čech jsou Orlické hory. Oblé vrcholy hor nevzbuzují strach jako příkré stráně Krkonoš, ale spíše navozují příjemný pocit něžné krásy. Příroda, často i nedotčena lidskou rukou, hrady, zámky i dřevěné příbytky horalů vás naladí tak, že často čekáte, že z roubené chaloupky vyjde starý písmák z Jiráskových románů, či prostá kořenářka z pohádek. A možná, budete-li mít štěstí, potkáte i samu paní hor, princeznu Kačenku, jak se prochází se svým sousedem a přítelem Krakonošem. Ale pozor, oba jsou to mocné pohádkové bytosti a mohou se zjevovat v nejrůznějších podobách. Celičký kraj je plný pohádek, které zapsali B. Němcová, J. Š. Kubín, J. Jech, A. Špinler, V. Šplíchal, J. Lukášek a další autoři. Pohádkové postavičky najdeme snad v každé vsi. To vše vedlo Dobrovolný svazek obcí Region Orlické hory v září roku 2002 k vyhlášení Kačenčiny pohádkové říše, která si dala za cíl zpříjemnit našim návštěvníkům, a hlavně jejich dětem pobyt pohádkou. Turisté se tak mohou setkat s Kačenkou při slavnostech, jako je např. Rozloučení se zimou, v letních měsících tavení skla dřevem, ale také i s jinými pohádkovými obyvateli Orlických hor. Ať už při zmíněných slavnostech, či v pohádkových emblémech horských obcí, které navrhla výtvarnice Jarmila Haldová, či na jídelních lístcích našich pohostinských zařízení nebo i jinde. Snahou projektu i všech, kteří se o Kačenčinu pohádkovou říši starají, je přiblížit návštěvníkům nejenom kraj, ale i jeho pohádky, další lidovou slovesnost, ale i pohostinnost místních horalů. Aby se cítili U nás jako v pohádce TIP NA LÉTO Blíží se léto, čas prázdnin a dovolených, mnozí z nás se chystají do zahraničí, nebo plánují pobyt v některém z tuzemských rekreačních středisek. Pro ty, kteří se z jakýchkoli důvodů nikam nechystají, a přesto by rádi strávili prima dovolenou, mohu z vlastní zkušenosti doporučit následující tip. Již dlouho jsme si s rodinou říkali, že by nebylo špatné lépe poznat naše krásné Orlické hory. V rámci svého rozhodnutí jsme velice uvítali vznik projektu - Vandrování po Kačenčině pohádkové říši. V dostatečném předstihu před termínem dovolené jsme si zakoupili Vandrovní knížky s návodem a se seznamem razítkovacích a kolkovacích míst. (Vandrovní knížka stojí 60,- Kč a může si ji zakoupit buď každý člen rodiny zvlášť, nebo rodina jednu dohromady.) Na základě seznamu razítkovacích a kolkovacích míst byl naší rodinou po večerech vypracován podrobný rozpis trasy s předpokládaným počtem ujetých kilometrů na každý den. Dále jsme si vypsali zajímavosti, které stojí za to zhlédnout (betlém, muzea, galerie, opevnění atd.). V neposlední řadě jsme si zamluvili přenocování na vybraných místech našeho vandrování. Nastal den D, hodina H. Za ranního kuropění jsme odhodlaně šlápli do pedálů. Za prvním razítkem jsme nemuseli moc daleko. Frymbulína nám do Vandrovní knížky natiskli doma na Novém Hrádku v prodejně potravin pana Grima. Zároveň jsme si zde zakoupili sušenky a pití na cestu a k razítku nám přibyl i první kolek. A pak jsme již polykali kilometry a obdivovali některá nám dosud neznámá místa Orlických hor. Část trasy (Orlické Záhoří - Bartošovice) vedla i Polskem. Pro větší názornost a představu o trase předkládám následující tabulku. Na dokreslení celého našeho putování je na vedlejší straně ukázka z našeho Palubního deníku.

5 List z našeho palubního deníku Ukázka pohádkového listu Pravidla pro získání cen za vandrování po Kačenčině pohádkové říši. Zakoupit si Vandrovní knížku (její cena je 60,- Kč) Při zakoupení Vandrovní knížky oddržíte letáčky s instrukcemi, kde hledat razítkovací místa a kde můžete získat kolky Do vandrování je zapojeno 29 obcí v Orlických horách. Pro získání jednotlivých cen je nutno do vaší Vandrovní knížky získat nejméně 18 jejich razítek a zároveň obdržíte pohádkový list navštívené obce Při putování můžete navštívit kulturní zařízení a další služby, ve kterých za každých utracených 150,- Kč získáte kolek s logem těchto subjektů. V kulturních zařízeních získáte jeden kolek do každé Vandrovní knížky za zakoupení vstupenky (jeden kolek - jedna vstupenka - jedna Vandrovní knížka) Vandrovní knížku můžete pomalu plnit razítky i kolky postupně, její platnost je omezena prostorem pro razítka a vylepování kolků. Prodejní a razítkovací místa Vandrovních knížek Bližší informace získáte v níže uvedených informačních centrech: Informační centrum Nové Město nad Metují Informační centrum Deštné v Orl. h. Na Zádomí U Zázvorky 1210 v budově zdravotního střediska tel.: a garant projektu tel.: Informační centrum Rokytnice v Orl. h. Náměstí T. G. M. naproti kostelu tel.:

Vodácký průvodce po řece Orlici

Vodácký průvodce po řece Orlici Vodácký průvodce po řece Orlici kilometráž mapy, výlety zajímavá místa kempy, půjčovny Jaroměř Orlické hory a Podorlicko 14 Smiřice Praha 308 309 Dobruška Labe 299 Opočno 298 9 Třebechovice pod Orebem

Více

Fakulta sportovních studií

Fakulta sportovních studií MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sportovních studií Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě Analýza potenciálu rozvoje cykloturistiky v oblasti Krušné hory Bakalářská práce Vedoucí bakalářské

Více

4 Broumov byl pro mě velkoměsto říká Uršula Kluková, 16 strana která v rozhovoru vzpomíná na léta strávená v Broumově. strana

4 Broumov byl pro mě velkoměsto říká Uršula Kluková, 16 strana která v rozhovoru vzpomíná na léta strávená v Broumově. strana Cyklovýlety Středně obtížný okruh, značený pásovou červenou cykloznačkou, začíná a končí v Polici nad Metují. Rozhovor 4 Broumov byl pro mě velkoměsto říká Uršula Kluková, 16 strana která v rozhovoru vzpomíná

Více

Obsah čísla. Další novinky k projektu Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskslezsko (2010 2013)

Obsah čísla. Další novinky k projektu Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskslezsko (2010 2013) campanula 1/2013 1 Vážení a milí čtenáři, uplynul další rok našeho života i života našich hor. Rok v životě člověka je relativně dlouhý, v životě hor je to jen okamžik, který ale může mnohé změnit k horšímu.

Více

Naučné stezky středních Čech

Naučné stezky středních Čech Naučné stezky středních Čech Mělník Mladá Boleslav 48 47 1 Rakovník 36 38 Slaný Kralupy 43 46 nad Vltavou 44 42 45 Brandýs nad Labem 41 - Stará Boleslav 40 Kladno 39 37 Praha Říčany 14 15 10 Beroun 21

Více

PODYJSKÉ LISTÍ. Národní park Podyjí součást sítě chráněných území Evropy

PODYJSKÉ LISTÍ. Národní park Podyjí součást sítě chráněných území Evropy PODYJSKÉ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ SPRÁVY NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ LISTÍ PODYJSKÉ LISTÍ ROČNÍK 1 22000 SLOVO ÚVODEM Vážení čtenáři, v souvislosti s rozhodováním našich zákonodárných sborů ve věci dalšího osudu

Více

CZ.1.07/2.4.00/12.0066

CZ.1.07/2.4.00/12.0066 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOGRAFIE KOMPLEXNÍ GEOGRAFICKÁ EXKURZE JIŽNÍ ČECHY 7. 5. 11. 5. 2012 Sborník referátů Podpora sítě GEONET - sítě pro vědeckou a vzdělávací

Více

STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA BRANDÝS NAD LABEM

STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA BRANDÝS NAD LABEM STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA BRANDÝS NAD LABEM MATURITNÍ PRÁCE Naučná stezka Obříství a okolí JIŘINA ANTOŠOVÁ 4.A 2013 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem závěrečnou maturitní práci zpracovala samostatně

Více

cestujeme na vlastní pěst

cestujeme na vlastní pěst ŠUMAVA na vlastní pěst turistický průvodce Jozef Petro cestujeme na vlastní pěst www.petro.cz Obsah Místo úvodu 2 Domažlice 4 Klatovy 7 Železná Ruda 8 Vimperk a okolí 13 Boubín 15 Kvilda, Modrava, Antýgl

Více

Regionální učebnice pro 2. 9. třídy základní školy Střední Krkonoše a Podkrkonoší

Regionální učebnice pro 2. 9. třídy základní školy Střední Krkonoše a Podkrkonoší Regionální učebnice pro 2. 9. třídy základní školy Střední Krkonoše a Podkrkonoší C M Y K Úvodní slovo autora Milí žáci, jsem rád, že máte možnost listovat v regionální učebnici našeho kraje. Jde o první

Více

sezona ZDARMA Postavy Pohádkových Krkonoš a Podkrkonoší se představují Krakonošovy Krkonoše a Podkrkonoší

sezona ZDARMA Postavy Pohádkových Krkonoš a Podkrkonoší se představují Krakonošovy Krkonoše a Podkrkonoší Krkonoše - svazek měst a obcí JARO, LÉTO, PODZIM ZDARMA Krkonošská sezona Zajímavosti a užitečné rady pro návštěvníky Krkonoš Přijďte pobejt! Podnikněte výlety pěšky, na kole, s cyklobusem, i přes polské

Více

průvodce Manuál pro průvodce v cestovním ruchu Turistická destinace Šumava www.isumava.cz

průvodce Manuál pro průvodce v cestovním ruchu Turistická destinace Šumava www.isumava.cz průvodce Manuál pro průvodce v cestovním ruchu Turistická destinace Šumava únor 2012 Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s. 384 73 Stachy 422, info@rras.cz, www.rras.cz tel. 380 120 263, 380 120

Více

Moravskoslezský kraj. pro rodiny s dětmi

Moravskoslezský kraj. pro rodiny s dětmi Moravskoslezský kraj pro rodiny s dětmi Troub UNI LIT Těše Neza Šp 9 Moravskoslezský kraj pro rodiny s dětmi Držíte v rukou malého průvodce Moravskoslezským krajem, který poslouží nejen vám dospělým pro

Více

Severní Morava a Slezsko. Tipy na výlety v turistickém regionu

Severní Morava a Slezsko. Tipy na výlety v turistickém regionu Severní Morava a Slezsko Tipy na výlety v turistickém regionu SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO NA LISTECH POZNÁNÍ Vážení turisté, výletníci, milovníci tohoto kraje a vyznavači zdravého pohybu, publikace, kterou

Více

SBORNÍK STUDENTSKÝCH PRACÍ

SBORNÍK STUDENTSKÝCH PRACÍ SBORNÍK STUDENTSKÝCH PRACÍ Geografie v praxi ČR (exkurze) Brno, 2011 1 Obsah A KOMENTOVANÍ ZASTÁVEK PO TRASE... 3 1 BECHYNĚ GEOGRAFIE VYBRANÉ OBCE... 3 2 JADERNÁ ELEKTRÁRNA TEMELÍN JAKO REGIONÁLNÍ ZAMĚSTNAVATEL

Více

JIZERSKÉ NOVINY LÉTO 2O1O. neprodejné zdarma

JIZERSKÉ NOVINY LÉTO 2O1O. neprodejné zdarma JIZERSKÉ NOVINY LÉTO 2O1O neprodejné zdarma Jízdní řády cyklobusů Stejně jako v minulých letech můžete při svých cyklovýletech využít autobusových spojů, které vás odvezou do blízkých či vzdálenějších

Více

LESU ZDAR - květen 2010 internetový časopis lesníků a přátel lesa

LESU ZDAR - květen 2010 internetový časopis lesníků a přátel lesa 1 Lesy ČR pomáhají i drobným vlastníkům Lesy v Plzeňském kraji pokrývají téměř 39 % jeho území, což plošně představuje více než 294 000 hektarů. Po změnách ve společnosti v roce 1989 a narovnání některých

Více

Turistický občasník Kraje blanických rytířů. Vostrovecké slavení připomene renesanci

Turistický občasník Kraje blanických rytířů. Vostrovecké slavení připomene renesanci 5 rytířské n o v i n y Turistický občasník Kraje blanických rytířů Farni Muzeum v Kondraci rozjíždí už třetí sezonu strana 5 Vostrovecké slavení připomene renesanci strana 4 Zajímavosti Ratměřic přijíždí

Více

Labská cyklotrasa. v Královéhradeckém kraji. druhy povrchů a cest 1:60 000, 10 map. Pramen Labe Špindlerův Mlýn. Vrchlabí. Hostinné.

Labská cyklotrasa. v Královéhradeckém kraji. druhy povrchů a cest 1:60 000, 10 map. Pramen Labe Špindlerův Mlýn. Vrchlabí. Hostinné. Labská cyklotrasa v Královéhradeckém kraji Pramen Labe Špindlerův Mlýn Vrchlabí Hostinné Dvůr Králové Kuks Jaroměř Smiřice Hradec Králové Vysoká n/l druhy povrchů a cest 1:60 000, 10 map Celý tok Labe

Více

ČESKÝ LES PŘÍRODA A HISTORIE 11/2012

ČESKÝ LES PŘÍRODA A HISTORIE 11/2012 ČESKÝ LES PŘÍRODA A HISTORIE 11/2012 Lejsek malý. Foto P. Lang. Na pozadí jeho domov, Přírodní rezevace Pleš. Foto P. Cehláriková. MAPA PŘÍSPĚVKŮ Lázně Kynžvart 1 Mariánské Lázně 3 5 5 Halže TACHOV 5 Lesná

Více

Geografie pro průvodce v cestovním ruchu

Geografie pro průvodce v cestovním ruchu Geografie pro průvodce v cestovním ruchu PaedDr. František Popelka Vysoká škola polytechnická Jihlava Praha 2007 1 Geografie pro průvodce v cestovním ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha,

Více

Hrad Grabštejn. Koncepce rozvoje cestovního ruchu

Hrad Grabštejn. Koncepce rozvoje cestovního ruchu 1 2 Hrad Grabštejn Koncepce rozvoje cestovního ruchu 1.Úvod 3 2.Analytická část 4 2.1. Vymezení území 4 2.2. Státní hrad Grabštejn jako ústřední bod koncepce 4 2.3. Základní charakteristika řešeného území

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE SDRUŽENÍ OBCÍ TOULOVCOVY MAŠTALE 2012-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE SDRUŽENÍ OBCÍ TOULOVCOVY MAŠTALE 2012-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE SDRUŽENÍ OBCÍ TOULOVCOVY MAŠTALE 2012-2020 Schváleno Valnou hromadou SOTM 17. 12. 2012 Verze 10122012 Stránka 1 Realizační tým zpracovatele: Jan Macháček Jan Řebíček, DiS Lucie

Více

Doplňková analýza potenciálu cestovního ruchu v turistické lokalitě Hranicko

Doplňková analýza potenciálu cestovního ruchu v turistické lokalitě Hranicko Doplňková analýza potenciálu cestovního ruchu v turistické lokalitě Hranicko březen 2009 Obsah 1. Úvodem... 4 2. Charakteristika turistické lokality Hranicko... 4 3. Systém řízení cestovního ruchu na Hranicku...

Více

Strategický plán rozvoje města Klecany

Strategický plán rozvoje města Klecany Obsah 1. Analytická část...3 1.1 Metodický úvod... 3 1.2 Základní charakteristiky... 3 1.3 Historie... 5 1.4 Přírodní podmínky... 7 1.5 Životní prostředí... 9 1.6 Vybavenost... 10 1.7 Ekonomika... 11 1.8

Více

Výukové listy nejen pro střední školy

Výukové listy nejen pro střední školy Výukové listy nejen pro střední školy Kameny Hory Podnebí Voda 1 Voda 2 Trávy a květiny 1 Trávy a květiny 2 Trávy a květiny 3 Stromy 1 Stromy 2 Chráněná příroda 1 Chráněná příroda 2 Krajina 1 Krajina 2

Více

Turistické cíle České a Slovenské republiky 2012

Turistické cíle České a Slovenské republiky 2012 Turistické cíle České a Slovenské republiky 2012 infoglobe Informační cestovatelský portál Infoglobe vám opět přináší zajímavý katalog, tentokrát zaměřený na Turistické cíle České a Slovenské republiky

Více

LESU ZDAR červenec/srpen 2013

LESU ZDAR červenec/srpen 2013 Foto-obálka:petr grepl 1 Vstup a neubliž Lesy České republiky, s. p., věnují velkou pozornost tomu, aby pobyt v přírodě přinášel veřejnosti co nejvíce pozitivních prožitků. Uskutečňování tohoto cíle stojí

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Lužnice 2014-2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Lužnice 2014-2020 MAS Lužnice o. s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Lužnice 2014-2020 Pracovní verze, neprošlo jazykovou korekturou Obsah Obsah... 2 1 Základní informace o MAS... 4 2 Analytická část...

Více