Tento projekt byl spolufinancován ze zdrojů EU v rámci iniciativy Interreg III A prostřednictvím Euroregionu Glacensis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tento projekt byl spolufinancován ze zdrojů EU v rámci iniciativy Interreg III A prostřednictvím Euroregionu Glacensis"

Transkript

1 Tento materiál je vydán v rámci projektu Vítejte v Orlických horách, který je spolufinancován Evropskou Unií a Královéhradeckým krajem. Od 3. června do 28. září opět jezdí víkendové cyklobusy do Orlických hor. Provoz zajišťují firmy Audisbus, Orlobus, ČSAD a některé vlaky ČD přepravující kola. Bližší informace naleznete na plakátech a prospektech, které obdržíte na všech informačních místech samostatně, ale i jako přílohu k těmto novinám. Pohled na hlavní hřeben Orlických hor s obcí Deštné v Orlických horách v popředí Tento projekt byl spolufinancován ze zdrojů EU v rámci iniciativy Interreg III A prostřednictvím Euroregionu Glacensis

2 O názvu Sudety Pohled na hřeben Orlických hor z úrodného podhůří Vážený čtenáři, protože čtete tyto řádky, předpokládáme, že zřejmě máte zájem o Orlické hory, ať již jako jejich návštěvník, či stálý obyvatel. Děkujeme vám za vaši důvěru a přejeme hezké počtení. Při vzniku těchto novin si redakční rada vytyčila nelehký úkol. Co nejvíce vás informovat o Orlických horách a dění v nich. Je jasné, že co do množství informací nechceme nahrazovat již existující průvodce, ale přesto budeme rádi, když vám naše noviny pomohou a na následujících stránkách naleznete zprávy, které vás budou zajímat. Možná že dnes, v době počítačů a internetu, se mohou zdát noviny přežitkem, ale přesto se domníváme, že pár novinových listů zastrčených někde v batohu je přece jenom na hřebeni hor přístupnější než počítač. Snad s výjimkou nejmodernějšího laptopu nebo notebooku s bezdrátovým přenosem. Ale řekněme si upřímně, kdo by se s ním na hory tahal? Proto alespoň v koutku duše doufáme, že naše snažení přece jen bude něco platné. Hned v úvodu ale musíme sebekriticky přiznat, že všichni přispívající jsou patrioty tohoto krásného koutu naší vlasti, a proto vás prosíme, abyste omluvili naše někdy až přílišné nadšení, s jakým propagujeme naše hory a jejich podhůří. (Ale že je u nás krásně, co?) Táhlý modravý pás Orlických hor se zvedá na severovýchodě východních Čech. Rozkládá se v těsné blízkosti hranice s Polskem v délce přes 50 km ve směru severozápad - jihovýchod. Jejich nepříliš vysoké vrcholy s táhlými hřbety, připomínající krásné ženské boky, jim dávají specifickou krásu. Každý návštěvník si ji zřejmě najde v něčem jiném. Někdo bude nadšen, možná až dojat zádumčivostí pralesa Bukačka, jiný bude obdivovat nádherné výhledy do podhůří na české či polské straně. Třetí bude zase uchvácen krásou zachovalé lidové architektury nebo pískovcových barokních soch dochovaných na mnoha místech našeho regionu. A čtvrtý si najde něco úplně jiného. Protože bychom měli, jak říká pan doktor R. Hrušínský ve filmu Vesničko má středisková, vědět, do čeho jdeme, dovolte nám na úvod alespoň malé zeměpisné přiblížení. Trocha zeměpisu Orlické hory mají výrazný sklon na polskou stranu, zatímco na straně české se zvolna snižují až do úrodného Polabí, které tvoří Orlická a Východolabská tabule. Tento charakter a sklon je dán jeho vznikem - rozlámáním a vzpříčením zemské kry. (pozn.: Dobře tento charakter uvidíte, budete-li stát na vrcholu Šerlich nad Masarykovou chatou a podíváte se směrem k Velké Deštné) Geologicky jsou hory součástí orlicko - kladského krystalinika. Setkáváme se i s názvem orlicko-sněžnické krystalinikum. Geomorfologicky patří do Sudetské soustavy (podsoustava Střední Sudety) a můžeme je rozdělit do tří částí: Deštenská hornatina, Mladkovská vrchovina a Bukovohorská hornatina. Deštenská hornatina je severozápadní, nejvyšší a plošně nejrozsáhlejší část Orlických hor. Hřeben tvoří od severu Vrchmezí (1084 m), Šerlich (1027 m), Malá Deštná (1090 m), Velká Deštná (1115 m - nejvyšší hora Orlických hor), Jelenka (1097 m), Koruna (1099 m), Homole (1001 m), Tetřevec (1043 m), Kunštátská kaple (1035 m) a Anenský vrch (995 m). Severovýchodní příkrý svah je založen na zlomové tektonické linii. Jihozápadní svahy vybíhají rozsochami, např. Sedloňovský vrch (1050 m), Maruša (1042 m) a Zakletý (991 m), oddělenými přítoky horní Bělé, Zdobnice a Říčky. Hlavními horninami jsou krystalické břidlice (ruly a svory), vzácněji kvarcity a krystalické vápence. V Orlickozáhorské brázdě se zachovaly křídové sedimenty. Mladkovská vrchovina je nejmenší a nejníže položenou částí Orlických hor. Odděluje hornatinu Deštenskou od Bukovohorské. Nadmořská výška zde kromě nejvyšších vrchů Adam (765 m) a Studený (720 m) nepřesahuje 700 m. Hřbet Orlických hor zde protíná Divoká Orlice romantickým údolím tzv. Zemské brány a Tichá Orlice v blízkosti Studenské skály. Bukovohorská hornatina představuje východní výspu Orlických hor, oddělenou hlubokým údolím již vzpomínané Tiché Orlice. Červenovodské sedlo (815 m) ji dělí na severní část, které dominuje Suchý vrch (995 m), a jižní část s Bukovou horou (958 m), která dala této části jméno. Naše pohoří má sourozence v Polsku - Bystřické hory (Góry Bystrzyckie). Protože se na ně budeme často při svých cestách dívat, trochu si je přiblížíme. Tvoří jeden z nejrozsáhlejších horských masivů Sudetské geomorfologické soustavy, do které patří i Orlické hory, s nimiž se táhnou rovnoběžně. Jsou od nich odděleny na severozápadě úzkým a hlubokým údolím Bystřice Dušnické a na jihozápadě malebnou rozlehlou dolinou Divoké Orlice. K východu a severovýchodu klesají do údolí Nysy Kladské a do Kotliny Kladské. Nejvyšší horou je Jagodna (978 m), další vrcholy Lomnická Rownia (896 m), Czerniec (891 m), Smolna (865 m) a Wolarz (850 m). Bystřické hory jsou ploché, porostlé lesem s četnými rašeliništi. Podorlická pahorkatina, neboli Podorlicko, je mnohem širší než samotné pohoří, což je samozřejmě dáno geologickým vývojem. Na západě se zvolna snižuje až k Týnišťské kotlině a Třebechovické křídové tabuli. Tato pahorkatina začíná vrchem Dobrošov u Náchoda a její směr je přibližně určen linií Dobrošov - Nové Město nad Metují - Slavětín nad Metují - České Meziříčí - Třebechovice pod Orebem - Týniště nad Orlicí - Borohrádek - Choceň - Ústí nad Orlicí - Letohrad - Jablonné nad Orlicí - Lichkov. Podíváme-li se na hřeben Orlických hor z podhůří, vidíme zřetelně, jak výrazné svahy, vytvářející uzavřená údolí, postupně přecházejí do ploché České tabule a Polabských tabulí.z hlediska geologické stavby zde nacházíme obdobné horniny jako ve vrcholových partiích. Přidávají se fylity, amfibolity a zelené břidlice. Zajímavý je tzv. novoměstský fylit, tvořící v Pekelském údolí časté zlomy s výrazným vrásněním. V nižších partiích se už prosazuje období křídových moří, především opukami a slínovci, mnohdy překrytými vrstvami spraší. V okolí Třebechovic pod Orebem, Týniště nad Orlicí a Borohrádku se setkáváme se zbytky pískovců a mohutnými slojemi písků a štěrkopísků. Za zmínku stojí dvě geologické odchylky, a to gabrodiorit - Špičák u Deštného v Orlických horách a granodiorit - okolí Nového Hrádku, Olešnice v Orl. horách a lom u Litic. Zájemcům o podrobnější informace doporučujem odborné publikace, jako např. Příroda Orlických hor a Podorlicka, Zbyněk Roček a kol. Budete-li cestovat po polské straně Orlických hor, asi vás překvapí časté užívání názvu Sudety pro oblast našich severních pohraničních hor (od Lužických až po Jeseníky). I u nás najdete v odborné literatuře začlenění Orlických hor buď do Krkonošsko jesenické soustavy, nebo do Sudetské geomorfologické soustavy. Mezi českou veřejností má slovo Sudety poněkud neblahý význam, ale je to význam pouze historický nikoli zeměpisný. Jak to tedy vlastně je? Původ slova Sudety není zcela jednoznačně vysvětlen, ale převážná většina odborníků se přiklání k názoru, že pochází z keltštiny. Slovo Sudéta má gramatický základ sud kanec a příponu éta, což znamená les. Původní význam tedy zněl les kanců nebo les divokých sviní. V některých pramenech dokonce nalezneme i odkaz na literaturu. V roce 150 našeho letopočtu (nalezneme i r. 130) použil geograf Claudius Ptolemaios na své mapě střední Evropy označení Sudéta óre pro oblast Krušných hor a přilehlých horstev. Ve svém spise Geographica Hyphegesis pak používá výraz Sudéta Montés. Vzhledem k tomu, že největšího rozmachu dosáhla keltská sídla, tzv. oppida, na našem území ve 2. a 1. st. př. n. letopočtem, lze předpokládat, že názvy přežily mezi obyvatelstvem, které zůstalo na našem území do doby Ptolemaiovy. S názvem Sudetská soustava se v moderní době setkáváme v orografickém členění Československa z r. 1945, které zpraco - val prof. Hromádko, i v práci V. Häuflera, J. Korčáka a V. Krále z roku Dnes se v odborné literatuře setkáme s oběma názvy. Jak s Krkonošsko-jesenickou, tak Sudetskou soustavou. Inu, ani zeměpisné názvy to nemají lehké. Mapa Orlických hor se všemi 29 obcemi. Dobrovolný svazek obcí Region Orlické hory vznikl v roce 1992 s cílem chránit a podporovat společné zájmy obcí, zejména spolupracovat při obnově a rozvoji venkova, koordinovat činnost v oblasti cestovního ruchu a podporovat hospodářsko-sociální a kulturní rozvoj v severozápadní části Orlických hor a podhůří. Sdružuje celkem 29 členských obcí: Bačetín, Bartošovice v Orlických horách, Bohdašín, Borová, Bystré, Česká Čermná, Deštné v Orlických horách, Dobré, Dobřany, Chlístov, Janov, Javornice, Kounov, Liberk, Lukavice, Nový Hrádek, Ohnišov, Olešnice v Orlických horách, Orlické Záhoří, Osečnice, Pěčín, Podbřezí, Rokytnice v Orlických horách, Říčky v Orlických horách, Sedloňov, Slatina nad Zdobnicí, Sněžné, Val, Zdobnice. DSO společně realizoval řadu úspěšných projektů, mezi něž patří např. Cyklobusy do Orlických hor, Cyklotrasy Orlických hor, Trasy pro lyžařskou turistiku Orlických hor (údržba a značení běžeckých tras), Horská informační centra, ale i např. Putování Kačenčinou pohádkovou říší. Ve spolupráci s Euroregionem Glacensis a RDA Rychnov nad Kněžnou jsme se naučili čerpat peníze z evropských rozvojových fondů, spolupracujeme s polskými partnery a těšíme se, že budeme i nadále úspěšní a v našem regionu to bude vidět ke spokojenosti všem, kteří tu žijí, ale i těch, kteří náš krásný kraj navštíví. senátorka Václava Domšová, předsedkyně Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory

3 MALÉ POVÍDÁNÍ O HISTORII ORLICKÝCH HOR V historii nesehrály Orlické hory významnější roli, kterou by se natrvalo zapsaly do dějin. Nebyl pro ně dlouho ani jednotný trvalý název. První společný název pro tyto hory zaznamenává v polovině 17. století Bohuslav Balbín a nazývá je horami Slezskými. Alois Jirásek se zmiňuje o tom, že se těmto horám říkalo hory Kladské. Skutečně asi nejstarší známý název nacházíme v zemských deskách ze 16. století. Nejsevernější část pohoří se nazývala hory Frymburské, podle hradu Frymburk u Nového Hrádku. Hlavní hřeben je nazýván Vrchmeze a jihovýchodní část hory Kunštátské. Později se pro střední část, tzn. Vrchmeze a hory Kunštátské, ujal název Kačenčiny hory. Setkáváme se s ním hlavně v různých kronikách v podhůří. Zachytila jej i Božena Němcová v Babičce a Alois Jirásek v Pamětech. Oba shodně připomínají pověst o Krakonošových záletech za milou Kačenkou. A kdo je ona milá Kačenka? Mladá a krásná dívka, princezna Orlických hor. Spravedlivá a dobrotivá. Své hory spravuje rozvážně, poctivým řemeslníkům a dobrým lidem pomáhá, ale nepoctivce, lajdáky a povaleče tvrdě trestá. Mladá paní našich hor se zalíbila Krakonošovi, ale jí se nelíbí on, starý mrzout. Krásná dívka tedy Krakonošovy nabídky odmítá, sice jemně a citlivě, ale vládce sousedních hor se cítí uražen. A tak v kronikách nacházíme poetické lidové vysvětlení častých větrů vanoucích v této oblasti: vítr od Krkonoš - Krakonoš jde za Kačenkou, vítr od Orlických hor (silný, prudký, nárazový vítr, provázen častými polomy) - Kačenka odmítla Krakonoše, ten se zlobí a vrací se domů. Pokud se při návratu rozpláče, rozvodní se horské potoky a řeky. Více se dočtete v knize Pohádky z Orlických hor (I. a II. díl). Opustíme-li kroniky a pohádky a začteme- -li se do archivů, zjistíme, že jednotlivé části hor se často nazývaly podle panství - tedy hory Frymburské, Opočenské, Rychnovské, případně Černíkovické. Název Orličí, později O r l i c k é hory zavedl F. X. Zippe v přehledu Královéhradeckého kraje, psaného pro Sommerovu Topografii Čech z r Soudí se, že vycházel z názvů řek, které hory z obou stran obtékají, i když ani jedna nepramení v jejich masivu. Archeologické nálezy dokazují, že podhůří Orlických hor bylo osídleno již v paleolitu (starší době kamenné). Důkazy si můžeme prohlédnout v Městském muzeu v Dobrušce, ve sbírkách Jana Klena - kamenné nástroje, soška medvěda, zdobený mamutí kel a jiné. Řada dalších nálezů, dokonce i římského původu (Krčín u Nového Města nad Metují, Týniště nad Orlicí), svědčí o využívání této oblasti jako významné obchodní stezky do Kladska. Přibližně tisíc let před naším letopočtem žil v této oblasti lid popelnicových polí (v Čechách i ve Slezsku). Z této doby je poprvé doloženo silné osídlení okresu Rychnov nad Kněžnou. Především mladší doba bronzová je zastoupena bohatě. Nejlépe byla na našem území prozkoumána pohřebiště. Jako příklad můžeme uvést Třebešov (153 hroby), Kostelec nad Orlicí (170 hrobů, z nichž část patří už do doby železné), Dobruška, Domašín u Černíkovic. Hroby obsahovaly několik nádob. Jedna z nich zastávala funkci popelnice, v ostatních byly uloženy milodary. Vzácně byly objeveny i milodary bronzové - drobné ozdoby, některé poškozené žárem. Byla nalezena i zemědělsky zaměřená sídliště, např. Doudleby nad Orlicí, Dobruška, Kostelec nad Orlicí, Opočno, Třebešov aj. Významná byla hradiště, zatím zjištěna ve Velké Ledské a na Chlumu v Mělčanech u Dobrušky. Podle nálezů můžeme říci, že zde zřetelně vystupuje kultura lužická ( let př. n. l.) a slezskoplátenická ( let př. n. l.), která zde přetrvala do doby železné. Jak jsme již uvedli, do doby železné přešla plynule kultura slezskoplátenická. Přestože je v této době známo osídlení východních Čech Kelty, nálezy, které by dokazovaly jejich vliv na náš region, jsou ojedinělé. Sídliště z tohoto časového úseku jsou známa z Bolehoště, Českého Meziříčí, Doudleb nad Orlicí, Kostelce nad Orlicí a Třebešova. Některá z těchto sídlišť postupně přežívala až do období kolem přelomu letopočtu, kdy se začal projevovat vliv Germánů a Říma. Na konci čtvrtého století našeho letopočtu začíná období, které nazýváme stěhováním národů. Vrcholí v šestém století našeho letopočtu příchodem Slovanů na naše území. V prvním tisíciletí našeho letopočtu zde žil pravděpodobně (dle nálezů) slovanský kmen Charvátů. Historicky je doloženo panství Slavníkovců, které sahalo ze středních Čech přes Kladsko až hluboko do Slezska. Po vyvraždění Slavníkovců r. 995 připadlo panství Přemyslovcům a od té doby zůstalo součástí českého státu. První místo, které máme v podhůří písemně doloženo, je Opočno, a to roku I když je první zmínka o Opočně spojena s významným aktem celostátního významu - volbou biskupa na Dobeníně, nesmíme ji ztotožňovat s počátky města. Podle historiků se spíše jednalo o hradiště, pravděpodobně z přelomu 10. a 11. století, (podle J. Ptáčka se pravděpodobně jednalo o slovanské správní hradisko) zatímco město se vyvíjelo později, více až ve 14. století. Přesto zůstává Opočno jedním z nejstarších, písemnými prameny doložených sídlišť v podhůří Orlických hor. Zřejmě ve 13. století byl založen cisterciácský klášter Svaté pole (písemné zprávy jsou podle Jaroslava Lásky z roku věrohodnost dřívějších zpráv se zkoumá), který byl za husitských válek zničen roku Dnešní obec Klášter nad Dědinou připomíná místo, kde jmenovaný klášter stával. Jeho původní obyvatelé, mniši, se podíleli na zřizování osad v podhůří i na církevní správě v osídlované oblasti. Další samostanou kapitolou jsou obchodní stezky, které přecházely přes hory na třech místech: u Náchoda, v Olešnici v Orl. horách a mezi obcemi Deštné v Orl. horách a Kunštát. Procházela tudy stezka Kladsko - Polská, Bystřická a odbočka stezky Trstenické. Specifický význam měly stezky, zvláště pak jejich strážnice (Rovné, Ohnišov) při obraně země. Z té doby pocházejí i počátky hradů v podhůří. Některé jsou již v troskách - Dobřany, Výrov u Nového Města nad Metují, Potštejn, Litice, Frymburk u Nového Hrádku - a na místech jiných Dobová litografie zámek Rychnov nad Kněžnou od Johana Venuta z roku 1818 stojí honosné zámky - Rychnov nad Kněžnou, Opočno, Náchod. Některé můžeme navštívit, abychom si udělali představu o jejich mohutnosti a uvědomili si, že s jejich vznikem začíná kolonizace našich hor. První vlnu tvořili obyvatelé vzpomínaných hradů, a to především lid rodu Drslaviců z Plzeňska, který osídlil severní části hor (Dobřany, Opočno, Frymburk), a lidé pánů z Drnholce, kteří založili Rychnov nad Kněžnou (asi před r. 1258). Druhá vlna probíhá ve 14. století za vlády Karla IV. Osídlení dosahovalo až k úpatí samých hor s výběžky v oblasti Deštného a Rokytnice. Husitské hnutí Orlické hory příliš nezasáhlo. Výrazněji se projevilo v podhůří, zvláště v okolí Třebechovic pod Orebem a Opočna. Za panování Jiřího z Poděbrad došlo k uklidnění situace v zemi a znovu se obnovila pozice měst. Období do třicetileté války znamenalo výrazné hospodářskospolečenské změny, většinou k lepšímu. Jednalo se o rozvoj těžby a širšího využití dřeva (horské oblasti), sklářství (okolí Deštného), textilnictví (soukenický cech v Rychnově nad Kněžnou) a zpracování železa (Nový Hrádek a Olešnice v Orlických horách - hamry, Skuhrov nad Bělou - hamr u obce Hamernice). Vzestup moci měšťanstva v období renesance reprezentuje především dobrušská radnice z druhé poloviny 16. století s věží vysokou 45 m. Tato stavební dominanta starobylého městečka je dokladem městské samosprávy. Je škoda, že se nedochovala alespoň část některého města v jeho čistě renesanční podobě. Pozdější barokní přestavby, a zvláště rozsáhlé a časté požáry způsobily, že se tvářnost sídel zcela změnila a my dnes nacházíme podobu podloubí a podsíní renesančních domů pouze v Novém Městě nad Metují. Do oblasti hor tvrdě zasáhla bělohorská bitva a následná tuhá rekatolizace. Zde stačí připomenout díla Aloise Jiráska. Husitská myšlenka však v lidech žila i nadále, o čemž svědčí lidová povstání v roce 1628 a následně v 18. století až po revoluční rok Sedmnácté století prudce zabrzdilo dosavadní rozvoj měšťanstva. Řada panství byla zkonfiskována a předána cizí šlechtě, která neměla zájem na rozvoji měst, spíše podporovala rozvoj vlastních statků a sídel. Roku 1668 byl přestavěn tzv. starý zámek v Kostelci nad Orlicí. V letech probíhá rozsáhlá barokní úprava zámku v Novém Městě nad Metují pod vedením Carla Luraga. Byla zahájena velkolepá a nákladná barokní přestavba rychnovského zámku pod vedením architekta Santiniho v letech Rekatolizační snahy se projevily především v rozmachu církevního stavitelství a sochařství. Právě koncem 17. století a v průběhu 18. Základní zásady pohybu v horách Nikdy se nechlubte, že jste hory pokořili. Pokořit horu nelze. Vždycky bude silnější a dokáže nás o tom lehce přesvědčit. Buďme šťastni, že nás hora přijala a ukázala nám svou krásu. Zásada horolezců a vysokohorských turistů Orlické hory nejsou žádné velehory, ale i přesto dovedou být zlé a ukázat svou skutečnou sílu. Proto doporučujeme dodržování následujících zásad. 1. Zvažte výkonnost, zdatnost a současnou trénovanost svou i přátel, se kterými se vydáváte na túru. Nepřeceňujte se. 2. Podle povětrnostní situace vybírejte výlety. 3. Ve své výzbroji a výstroji nezapomeňte na dobré obutí a náhradní oblečení. Vyplatí se pláštěnka nebo dobrá bunda. Nezapomeňte, že jste v horách. 4. Zapisujte se do knihy túr nebo informujte vedoucího chaty o plánovaném cíli svého výletu a předpokládaném čase návratu. 5. V případě, že nemůžete dorazit na místo svého ubytování včas nebo máte komplikace na cestě, snažte se telefonicky informovat chatu nebo Horskou službu. 6. Nechoďte nikdy sami! V případě nehody nemáte nikoho, kdo by zavolal pomoc. Doporučujeme minimálně tříčlenné skupinky návštěvníků. Pohybujete-li se na kolách, nezapomínejte na technický stav svého dopravního prostředku. Pozor, kolo století byla v našem okrese postavena převážná většina kostelů, často monumentálních rozměrů. Připomeňme si alespoň barokní přestavbu kostela Nejsvětější Trojice u zámku v Rychnově nad Kněžnou, provedenou Janem Santinim v letech , nové kostely v Deštném, Českém Meziříčí a jiných místech. Největší stavbou této doby je kapucínský klášter v Opočně, postavený v letech pod vedením architekta Minelliho. Baroko nám zanechalo i celou řadu kamenných plastik, se kterými se budeme setkávat ma svých cestách krajem. Připomeňme si alespoň jména některých tvůrců: rodinu Pacáků (žáků Matyáše Brauna), dílnu Mělnických z Vamberka, Ondřeje Deckera z Hradce Králové a rodáka z Liberka, Filipa Jakuba Prokopa, působícího později ve Vídni a spíše se už prosazujícího v klasicismu. V 18. století se začínají projevovat barokní vlivy v charakteru některých městských staveb, např. v Opočně a Rokytnici v Orl. horách, ale také i v lidové architektuře. I když byly již mnohé přestavěny, nacházíme ukázky původní barokní lidové architektury např. v Olešnici v Orl. horách, Deštném v Orl. horách, Rokytnici v Orl. horách, Sedloňově, Dobřanech a dalších místech podhůří. Velmi výrazným obdobím v dějinách našeho regionu je národní obrození. Zde je na místě připomenout lidové písmáky, kronikáře, kantory a všechny ty drobné bezejmenné postavičky, které měly podíl na obnově českého jazyka. Za všechny připomeňme alespoň některé: František Vladislav Hek ( ), kupec v Dobrušce, známý z díla Aloise Jiráska jako F. L. Věk. Michal Silorád Patrčka ( ), kupec v Solnici, rovněž známý z románu F. L. Věk Josef Liboslav Ziegler ( ), kněz v Dobřanech, přítel a spolupracovník Josefa Dobrovského. Magdalena Dobromila Rettigová ( ), žena magistrálního rady v Rychnově nad Kněžnou, autorka první české kuchařky. František Martin Pelcl ( ), rodák rychnovský, první profesor českého jazyka a literatury na Karlově univerzitě. Josef Mnohoslav Roštlapil ( ), kněz v Opočně a Dobrušce, účastník Slovanského sjezdu v Praze r spolu s Janem Karlem Rojkem, knězem z Nového Města nad Metují. Rozklad feudálního systému a rozvoj nových forem práce se v naší oblasti prosazoval opožděně. Příčinou byl především zemědělský charakter oblasti a monopol velkostatků v Opočně, Rychnově nad Kněžnou, Černíkovicích, Borohrádku, Častolovicích a v Rokytnici v Orl. horách. Teprve v šedesátých letech 19. století vznikají první textilní továrny kapitalistického charakteru, jako např. v Rychnově nad Kněžnou, Solnici, Náchodě a v jiných místech. Přesto ale domácká textilní výroba ještě dlouhou dobu tvořila zdroj příjmů místních obyvatel a v mnoha chalupách zpíval stav ono známé na cukr, na kafe. Postupně nové výrobní formy pronikly i do jiných oborů, např. do železářství (slévárna ve Skuhrově) a stuhárenství (Dobruška). V sedmdesátých a osmdesátých letech devatenáctého století se v kraji objevily železniční koleje, které přinesly další oživení obchodu a průmyslu. (14. ledna 1874 Hradec Králové - Týniště nad Orlicí - Lichkov, 25. července 1875 Choceň - Broumov, i když nejmladší podorlická lokálka Opočno - Dobruška vyjela na trať teprve až 1. listopadu 1908) Velmi výrazně zasáhla do historie i tvářnosti našeho regionu druhá polovina třicátých let 20. století. Na obranu proti hitlerovskému Německu byla budována pevnostní linie po celé délce Orlických hor. Tuto linii tvořily jak malé sruby, tak i velké pevnostní objekty jako Dobrošov, Hanička, Adam, Bouda. Stavba zasáhla krajinu budováním sítí zákopů a přístupových komunikací. Mnichovský diktát však celé Orlické hory odtrhl od republiky a značně omezil život regionu. Do odboje proti fašismu se zapojili obyvatelé hor i podhůří. Někteří jako přímí účastníci bojů mimo území republiky na všech frontách v Evropě a Africe, jiní jako příslušníci odboje vnitřního, zvláště v okolí Týniště n. Orlicí a Borohrádku. Jako příklad uveďme generála Karla Klapálka, rodáka z Nového Města nad Metují, který prošel boji ve Francii, Africe a na Dukle, interbrigadistu Vendelína Opatrného z Týniště n. Orlicí, který padl při osvobozování východního Slovenska nebo manžele Kašparovy, Václav (popraven v Brandenburgu) a Růžena (umučena v Osvětimi), z Petrovic u Týniště n. Orlicí, kteří ve své hájovně poskytovali útulek řadě osob stíhaných gestapem. Válka krutě postihla i židovské občany našeho okresu. Převážná většina z nich byla deportována a umučena. Například v Dobrušce celá obec židovská (40 osob) od čtyřletých dětí až po penzisty, v Rychnově nad Kněžnou bylo deportováno 124 Židů. Začátkem ro - ku 1945 zahynul v koncentračním táboře rychnovský rodák, spisovatel Karel Poláček. Předložit čtenáři kompletnější historii regionu by jistě znamenalo napsat knihu, a protože jsme chtěli pouze maličko dějepisu, doporučujeme zájemcům o bližší poznání bohaté historie našeho kraje muzea v Rychnově nad Kněžnou, Dobrušce, Novém Městě nad Metují, Vamberku a Deštném v Orl. horách, popř. další literaturu. -jlu- není motocykl nebo auto, nemá motor. Záleží na vaší síle a současné zdatnosti. 7. Při cestách na kole respektujte označení prudkých sjezdů a ostrých zatáček. 8. Správa CHKO OH v Návštěvním řádu zakazuje pohyb horských kol na cestách bez asfaltového povrchu. 9. Přesto, že výlety v podhůří jsou méně náročné, doporučujeme i tam dobrou přípravu a dodržování uvedených zásad s tím, že v nouzi se spíše obrátíte na Policii ČR nebo na číslo 155 zdravotnické záchranné služby. Při potížích v horách volejte Horskou službu Deštné v Orlických horách tel.: , mobil: Říčky v Orlických horách tel.: , mobil: Čenkovice tel.: , mobil: Dispečerská linka tísňového volání: tel.: propojeno s linkou 150, 155, 158

4 K A Č E N Č I NA P O H Á D KOVÁ Ř Í Š E Malebným koutem severovýchodních Čech jsou Orlické hory. Oblé vrcholy hor nevzbuzují strach jako příkré stráně Krkonoš, ale spíše navozují příjemný pocit něžné krásy. Příroda, často i nedotčena lidskou rukou, hrady, zámky i dřevěné příbytky horalů vás naladí tak, že často čekáte, že z roubené chaloupky vyjde starý písmák z Jiráskových románů, či prostá kořenářka z pohádek. A možná, budete-li mít štěstí, potkáte i samu paní hor, princeznu Kačenku, jak se prochází se svým sousedem a přítelem Krakonošem. Ale pozor, oba jsou to mocné pohádkové bytosti a mohou se zjevovat v nejrůznějších podobách. Celičký kraj je plný pohádek, které zapsali B. Němcová, J. Š. Kubín, J. Jech, A. Špinler, V. Šplíchal, J. Lukášek a další autoři. Pohádkové postavičky najdeme snad v každé vsi. To vše vedlo Dobrovolný svazek obcí Region Orlické hory v září roku 2002 k vyhlášení Kačenčiny pohádkové říše, která si dala za cíl zpříjemnit našim návštěvníkům, a hlavně jejich dětem pobyt pohádkou. Turisté se tak mohou setkat s Kačenkou při slavnostech, jako je např. Rozloučení se zimou, v letních měsících tavení skla dřevem, ale také i s jinými pohádkovými obyvateli Orlických hor. Ať už při zmíněných slavnostech, či v pohádkových emblémech horských obcí, které navrhla výtvarnice Jarmila Haldová, či na jídelních lístcích našich pohostinských zařízení nebo i jinde. Snahou projektu i všech, kteří se o Kačenčinu pohádkovou říši starají, je přiblížit návštěvníkům nejenom kraj, ale i jeho pohádky, další lidovou slovesnost, ale i pohostinnost místních horalů. Aby se cítili U nás jako v pohádce TIP NA LÉTO Blíží se léto, čas prázdnin a dovolených, mnozí z nás se chystají do zahraničí, nebo plánují pobyt v některém z tuzemských rekreačních středisek. Pro ty, kteří se z jakýchkoli důvodů nikam nechystají, a přesto by rádi strávili prima dovolenou, mohu z vlastní zkušenosti doporučit následující tip. Již dlouho jsme si s rodinou říkali, že by nebylo špatné lépe poznat naše krásné Orlické hory. V rámci svého rozhodnutí jsme velice uvítali vznik projektu - Vandrování po Kačenčině pohádkové říši. V dostatečném předstihu před termínem dovolené jsme si zakoupili Vandrovní knížky s návodem a se seznamem razítkovacích a kolkovacích míst. (Vandrovní knížka stojí 60,- Kč a může si ji zakoupit buď každý člen rodiny zvlášť, nebo rodina jednu dohromady.) Na základě seznamu razítkovacích a kolkovacích míst byl naší rodinou po večerech vypracován podrobný rozpis trasy s předpokládaným počtem ujetých kilometrů na každý den. Dále jsme si vypsali zajímavosti, které stojí za to zhlédnout (betlém, muzea, galerie, opevnění atd.). V neposlední řadě jsme si zamluvili přenocování na vybraných místech našeho vandrování. Nastal den D, hodina H. Za ranního kuropění jsme odhodlaně šlápli do pedálů. Za prvním razítkem jsme nemuseli moc daleko. Frymbulína nám do Vandrovní knížky natiskli doma na Novém Hrádku v prodejně potravin pana Grima. Zároveň jsme si zde zakoupili sušenky a pití na cestu a k razítku nám přibyl i první kolek. A pak jsme již polykali kilometry a obdivovali některá nám dosud neznámá místa Orlických hor. Část trasy (Orlické Záhoří - Bartošovice) vedla i Polskem. Pro větší názornost a představu o trase předkládám následující tabulku. Na dokreslení celého našeho putování je na vedlejší straně ukázka z našeho Palubního deníku.

5 List z našeho palubního deníku Ukázka pohádkového listu Pravidla pro získání cen za vandrování po Kačenčině pohádkové říši. Zakoupit si Vandrovní knížku (její cena je 60,- Kč) Při zakoupení Vandrovní knížky oddržíte letáčky s instrukcemi, kde hledat razítkovací místa a kde můžete získat kolky Do vandrování je zapojeno 29 obcí v Orlických horách. Pro získání jednotlivých cen je nutno do vaší Vandrovní knížky získat nejméně 18 jejich razítek a zároveň obdržíte pohádkový list navštívené obce Při putování můžete navštívit kulturní zařízení a další služby, ve kterých za každých utracených 150,- Kč získáte kolek s logem těchto subjektů. V kulturních zařízeních získáte jeden kolek do každé Vandrovní knížky za zakoupení vstupenky (jeden kolek - jedna vstupenka - jedna Vandrovní knížka) Vandrovní knížku můžete pomalu plnit razítky i kolky postupně, její platnost je omezena prostorem pro razítka a vylepování kolků. Prodejní a razítkovací místa Vandrovních knížek Bližší informace získáte v níže uvedených informačních centrech: Informační centrum Nové Město nad Metují Informační centrum Deštné v Orl. h. Na Zádomí U Zázvorky 1210 v budově zdravotního střediska tel.: a garant projektu tel.: Informační centrum Rokytnice v Orl. h. Náměstí T. G. M. naproti kostelu tel.:

6 CHKO ORLICKÉ HORY Příroda Orlických hor Michal Gerža Plochý hřeben Orlických hor s hlubokým údolím Bělé. Foto J. Mocek. Nejspíš jste se s nějakou charakteristikou Orlických hor již setkali. Nevím jak vy, ale já, pokud nedržím zrovna přísně odborný materiál, se o nich v úvodních větách často dočítám, že jsou malebné. To ostatně říká o těch svých horách každý patriot. Co to však může vlastně znamenat? Když je porovnáme s jinými českými horami, tak nejsou ani nejvyšší, ani největší, ani nejstrmější, ani nejdivočejší, ani nejrozmanitější, ani nejzachovalejší. Někdo by mohl říci, že vynikají maximálně svou průměrností. Jiný však, že jsou tak akorát, zkrátka malebné. Tato malebnost byla příčinou toho, že zde byla v roce 1969 vyhlášena na ploše 204 km 2 Chráněná krajinná oblast (CHKO) Orlické hory. Velká Deštná. Foto J. Mocek. Pojďme si ale Orlické hory a jejich přírodu přiblížit více. Tvoří je především protáhlý a plochý hřbet s nadm. výškou okolo 1000 m bez výraznějších vrcholů (nejvyšším je Velká Deštná m n. m.). Směrem k jihozápadu (do Čech) se hřeben svažuje spíše mírnějšími svahy, které jsou však rozříznuty hlubokými údolími potoků Olešenky, Bělé, Zdobnice, Říčky a Divoké Orlice (Zemská brána). Divokost těchto údolí - strmost svahů a četné skalní útvary ostře kontrastují s mírným hřebenem. Na opačnou stranu na severovýchod (do Polska) hřeben spadá prudčeji do širokého a plochého údolí Orlickozáhorské sníženiny. Údolí je tvořeno rozsáhlými loukami a pastvinami a jeho osu tvoří jedinečně zachovalá Divoká Orlice. Je jakousi zvětšeninou oblasti Jizerky v Jizerských horách. Flóra a fauna Orlických hor je v porovnání s jinými českými horami poměrně chudá. Může za to právě jejich průměrnost - nízká nadmořská výška, nepříliš výrazný reliéf a poměrně jednotvárná geologická stavba s převahou metamorfovaných hornin nejstarších geologických období. Před příchodem člověka hory pokrýval smíšený les s převahou buku. Zbytky těchto smíšených horských porostů se zachovaly např. v přírodní rezervaci (PR) Sedloňovský vrch a národní přírodní rezervaci (NPR) Bukačka, kterými prochází naučná stezka (NS) Okolím Deštného, či v NPR Trčkov nacházející se při NS Bedřichovka. V nekonečném horském pralese se vzácně vyskytovala bezlesá očka rašelinišť. Jedním z nich je přírodní památka (PP) U Kunštátské kaple na trase NS Po hřebeni Orlických hor. Masožravá rosnatka okrouhlolistá. Foto J. Hájek. Zmije obecná. Foto J. Hájek. I přes celkovou chudost květeny a zvířeny se v Orlických horách vyskytuje řada zajímavých druhů. Z rostlin je to např. koprníček bezobalný, který zde má severní hranici svého rozšíření (severněji se nikde na světě nevyskytuje), či druhy rostoucí na rašeliništích - tzv. glaciální relikty (např. kyhanka sivolistá). To jsou druhy, jež zde zůstaly jako pozůstatky z přírody poslední doby ledové. Na rašeliništích rostou i masožravé rostliny rosnatka okrouhlolistá a tučnice obecná (Takže radši nesahat! Anebo vůbec do rašelinišť nechoďte, abyste neměli okousané boty). Tučnice roste v Orlických horách na třech lokalitách a v celých východních Čechách pak už jen na jedné další lokalitě v Krkonoších. Za zmínku stojí i bledule jarní. Ta má totiž v Orlických horách jedno z nejbohatších nalezišť v České republice. Ze zajímavých živočichů lze vidět (či spíše slyšet) vzácného ptáka chřástala polního. Za pozornost stojí i výskyt bobra evropského. Ten byl v minulosti jako většina velkých savců vyhuben, ale po vysazení v 90. letech 20. století na polské straně hor se opět rozšířil po Divoké Orlici. Souvisle se vyskytuje zmije obecná. Podrobný entomologický průzkum odhalil bohatství hmyzu. Byly zde dokonce objeveny i zcela nové druhy hmyzu pro vědu. Když se však po Orlických horách procházíte dnes, zdaleka nespatříte ani souvislý, ani smíšený hvozd. Lesy dnes pokrývají přibližně 70 % CHKO a tvoří je převážně smrkové monokultury. Při osidlování hor začal les ustupovat a přibližně od 18. století jsou zbývající smíšené lesy nahrazovány smrkovými porosty. Za to může moudrá panovnice Marie Terezie, která zavedla kromě povinné školní docházky i lesnický patent. Ten nařizoval povinnost při těžbě dřeva opětovnou výsadbu (do té doby paseky zarůstaly samovolně) a pro tyto účely se začal používat především smrk. Když však dnes procházíte po hřebeni, většinou nespatříte ani ty smrkové kultury. Hory postihla v 80. letech minulého století imisní kalamita a nepůvodní smrkové monokultury z velké části odumřely. No alespoň nic nepřekáží ve výhledu do kraje. Listnaté a smíšené lesy se zachovaly především v hlubokých říčních údolích a v severní části hřebene (od Masarykovy chaty k Vrchmezí). Zbývající plochu CHKO tvoří především louky a pastviny. Většinou se jedná o zemědělsky využívané chudší porosty. Dochovaly se však i zachovalé louky, které unikly odvodnění a intenzivnímu využívání. Na nich se vyskytuje množství vzácných druhů rostlin, jako např. orchideje prstnatec májový, Výsadba nového remízu ve volné krajině. Foto M. Vašek. pětiprstka žežulník či téměř vyhynulý vstavač mužský. Řada těchto ploch je dnes zvláště chráněna. Jsou to např. PR Bedřichovka a PR Trčkovská louka, které se nacházejí při NS Bedřichovka. O ochranu přírody a krajiny v CHKO pečuje Správa CHKO Orlické hory se sídlem v Rychnově nad Kněžnou. V roce 2005 realizovala opatření na zlepšení stavu přírody v hodnotě téměř 1,7 mil Kč. K jejím typickými činnostem patří sečení zachovalých luk, vysazování remízů a alejí ve volné krajině, obohacování lesů o listnáče a jedli, tvorba tůní aj. Správa CHKO také zřizuje naučné stezky (v současnosti má čtyři) a informační panely u zvláště chráněných ploch. NAUČNÉ STEZKY CHKO Orlické Hory Josef Kučera a Michal Gerža NAUČNÁ STEZKA OKOLÍM DEŠTNÉHO Umístění: Naučná stezka Okolím Deštného se nachází v CHKO Orlické hory u obce Deštné v Orlických horách. Je přístupná pouze v létě. Popis trasy: Naučná stezka začíná na konečné autobusu u hotelu Orlice v Deštném v Orlických horách - Zákoutí. Pokračuje po silnici směr Šerlich a odbočuje vlevo na silnici k Šerlišskému mlýnu. Asi po 500 m odbočuje vpravo přes říčku Bělou na žlutou turistickou cestu a souběžně s ní pokračuje na hřeben Orlických hor k Masarykově chatě na Šerlichu. Odtud pokračuje po hřebenové cestě souběžně s červenou turistickou cestou - Jiráskovou horskou cestou - přes NPR Bukačka na křižovatku lesních cest pod Polomským kopcem. Stezka zde odbočuje vpravo k Vrchmezí, odkud se musíme vrátit zpět. Z křižovatky pod Polomským kopcem pokračuje po lesní silnici do PR Sedloňovský vrch, dále po této silnici kolem Sedloňovského Černého kříže. Ve druhé ostré pravotočivé zatáčce odbočuje vlevo k modré turistické cestě a po ní pokračuje zpět do Deštného v Orlických horách, kde končí ve středu obce u kostela na zastávce autobusů. Délka trasy: ca 15 km Tématika zastávkových panelů: 1. Deštné - Zákoutí (Obec Deštné) 2. Květena Orlických hor 3. Šerlich 1015 m (Pohled do Polska) 4. NPR Bukačka 5. Vrchmezí 1084 m (Turistika) 6. Lesy Orlických hor 7. Černý kříž (Opevnění) 8. Deštné - Národní dům (Ochrana přírody) Na hřbetu Orlických hor, pod vrcholem Šerlichu, ve výšce 1015 m stojí Masarykova chata, která byla vystavěna v roce 1925 Klubem českých turistů v Hradci Králové. Jsou od ní pěkné výhledy do podhůří Orlických hor, ke Králickému Sněžníku i do přilehlých polských území, zvláště do pramenné oblasti Divoké Orlice - rezervace Topieliska. Poblíž chaty je vybudován i turistický hraniční přechod. Cestou z Deštného procházíme nejdříve okolím říčky Bělé, která je upravena po povodni z roku Pak odbočíme podle bezejmenného přítoku a stoupáme převážně lesem k Masarykově chatě na Šerlichu. V potoce můžeme pozorovat malé vodopády, tůně a různé peřeje. Poblíž Vrchmezí procházíme kolem pramenné oblasti Bělé. Je zde umístěna deska s nápisem Prameniště řeky Bělé. V národní přírodní rezervaci (NPR) Bukačka, která je nazývána botanickou zahradou Orlických hor, se vyskytuje řada chráněných a ohrožených druhů rostlin, mezi nimi i kapradina žebrovice různolistá. Louky v rezervaci se pravidelně od roku 1980 kosí pro udržení jejich druhové pestrosti. V lesích si můžete všimnout oplocení i individuálních oplůtků, ve kterých rostou listnaté dřeviny (buk, javor, jeřáb) i jedle. Tím dochází ke změně současné smrkové monokultury na smíšený, přírodě blízký les. Podobný pralesovitý lesní porost, jako je v NPR Bukačka, nalezneme i v přírodní rezervaci (PR) Sedloňovský vrch. Bohatství rostlinných druhů je zde však chudší, protože zde chybí horské louky. Zde procházíme po lesní silničce zvané Bunkrovka, která byla vybudovaná před 2. světovou válkou k výstavbě a zásobování pevnostních objektů, které jsou vidět v okolí. Jsou to převážně objekty lehkého opevnění, tzv. řopíky. Ty sloužily jako kryt pro kulomet a jeho obsluhu. Cestou můžeme potkat celou řadu různých druhů hub. Od hřibovitých přes lupenité až ke dřevokazným. Z vyhlídky pod Kamenným vrchem se naskýtá krásný pohled na protilehlý vrch Špičák, kde se v minulosti těžilo gabro. Pod ním se rozkládá osada Víska a Ošerov. Další vyhlídka je nad obcí Deštné v Orl. horách, odkud je pěkný pohled na obec a její okolí. Cestou procházíme kolem několika kamenných plastik z 18. a 19. století. NAUČNÁ STEZKA ZEMSKÁ BRÁNA Umístění: Naučná stezka Zemská brána se nachází ve stejnojmenné přírodní rezervaci, v průlomovém údolí Divoké Orlice v jihovýchodní části chráněné krajinné oblasti Orlické hory. Popis trasy: Jedná se o obousměrnou trasu naučné stezky. Vede údolím Divoké Orlice od mostu silnice mezi Bartošovicemi v Orlických horách a Čihákem do Klášterce nad Orlicí, osady zvané Amerika. Délka trasy: ca 3 km Tématika zastávkových panelů: 1. Chráněná krajinná oblast Orlické hory 2. Přírodní rezervace Zemská brána 3. Most na Divoké Orlici 4. Geomorfologie Zemské brány 5. Květena Zemské brány 6. Pašerácká lávka 7. Lusthaus 8. Historický vývoj skladby lesa 9. Lesní ptactvo 10. Klasifikace lesních porostů 11. Ryby Divoké Orlice 12. Objekt lehkého opevnění 13. Obnovní prvky 14. Pohraniční opevnění ČSR 15. Pobřežní vegetace 16. Divoká Orlice 17. Ledříčkova skála 18. Savci lesních porostů 19. Zvířena Divoké Orlice 20. Přírodní rezervace Zemská brána 21. Ochrana stromové zeleně 22. Chráněná krajinná oblast Orlické hory Letecký pohled na Orlické hory. Foto J. Mocek. Svou procházku po naučné stezce Zemská brána začneme u malého parkoviště při silnici z Bartošovic v Orl. horách do osady Čihák. Z mostu, který byl vybudován italskými dělníky v letech a zrekonstruován a rozšířen v roce 2004, vidíme balvanité řečiště Divoké Orlice, která v tomto místě proráží hřbet Orlických hor a vtéká do vnitrozemí Čech. Bude nás provázet celou naučnou stezkou. Nejtěžším úsekem naučné stezky procházíme hned po odbočení ze silnice. Obloukem musíme přejít rozčleněnou migmatitovou stěnu, která se vypíná do výšky 25 metrů nad hladinu Divoké Orlice. Potom se dostaneme zase blíže k řece a po Pašerácké lávce přejdeme na její pravý břeh, po kterém půjdeme až do Klášterce nad Orlicí - osady zvané Amerika. Úsek mezi mostem a lávkou není určen pro cykloturisty. Pašerácká lávka sloužila k pašování z průmyslově rozvinuté Německé říše do zaostalejšího Rakouska- -Uherska. Od toho i její název. Několikrát změnila svoji podobu. Tato nová lávka byla vybudována v roce 2002 potom, co předchozí vzala v roce 2000 velká voda. Dále pokračujeme po lesní cestě a za několik málo metrů dojdeme k místu, kde roste keř tisu červeného. Na tomto místě stával v letech empírový lovecký zámeček, nazývaný Lusthaus, který nechal vystavět Jan Parish, majitel žamberského panství. Cesta nás vede dále lesem, ve kterém si můžeme všimnout několika způsobů hospodaření. Provází nás především smrk ztepilý. Všimneme si i jiných druhů dřevin, jako je buk lesní, javor horský nebo v zamokřených místech olše lepkavá. Pozorný návštěvník jistě objeví i vzácnější jedli bělokorou. Z bylin si můžeme na jaře prohlédnout chráněnou bleduli jarní, v létě žlutě kvetoucí kamzičník rakouský nebo bíle kvetoucí pryskyřník platanolistý. Z ptáků pak skorce vodního, konipasa horského nebo volavku popelavou. Vzácně i ledňáčka říčního. Cestou procházíme kolem několika pevnostních objektů, které byly vybudovány v letech Turistická značka i panel naučné stezky nás upozorní na Ledříčkovu skálu. Jedná se o skalní hřebínek se stěnou vysokou až 15 metrů, spadající do nivy Divoké Orlice. Ve

7 ké hory vytvořila v horách již několik desítek tůní. Obojživelníci nalézají nové tůně již první rok po jejich vytvoření a hned je využívají k rozmnožování. Skokan hnědý (Rana arvalis) je našim nejhojnějším obojživelníkem. Na rozdíl od skokana zeleného, který se zdržuje převážně ve vodě, se většinou pohybuje na souši. Tůň na Podlesí na jaře a v roce Větší tůně, jako je tato, jsou tvořeny pomocí velké mechanizace. Tato na Podlesí vznikala ve dvou etapách. Spodní část vznikla v roce 2000, horní v roce Drobné vodní tůňky, jako je tato na Velké louce, se tvoří pomocí trhaviny. Tento způsob se používá na silně podmáčených místech, kam se nedostane mechanizace. S čolkem horským (Triturus alpestris) se lze často setkat nejen v tůních a rybníčcích, ale často i ve větších kalužích a v kolejích naplněných vodou. Samečci mají v době rozmnožování do oranžova nápadně zbarvené bříško. Vydala Správa ochrany přírody - Správa CHKO Orlické hory. Autoři fotografií: J. Hájek 3, J. Hlásek 2, J. Mocek 3. Text: M. Gerža. Grafický design M. Kaválek. Digitální zpracování dat Reklamní studio Kazi. Tisk Fotonova Hronov. Čolek obecný (Triturus vulgais) je v Orlických horách méně častý než čolek horský. Ve vodě žije jen na jaře, v době rozmnožování. Čolek horský se tam vyskytuje po většinu roku. stěně je malá jeskyňka, ve které podle pověsti bydlel loupežník Ledříček, přezdívaný Jánošík Orlických hor. Po necelém kilometru vyjdeme z lesa u malé roubené chaloupky. Je to ukázka orlickohorské lidové architektury, která přetrvala, díky chalupářům, až do současnosti. Pomalu vcházíme do osady Amerika, která patří k obci Klášterec nad Orlicí. Tady naučná stezka končí. Můžeme se vrátit stejnou cestou zpět nebo použít cestu kolem Horní hájovny a pak po červené značce na parkoviště. Celá naučná stezka prochází přírodní rezervací Zemská brána, která byla vyhlášena v roce 1987 pro ochranu a zachování významných skalních útvarů původního řečiště Divoké Orlice a krajinného prostředí. Rozkládá se na výměře 88,22 hektarů. NAUČNÁ STEZKA PO HŘEBENI ORLICKÝCH HOR Umístění: Naučná stezka Po hřebeni Orlických hor se nachází ve vrcholové partii Orlických hor mezi Šerlichem a Mezivrším, ve střední části chráněné krajinné oblasti Orlické hory. Popis trasy: Jedná se o obousměrnou trasu naučné stezky, rozlišenou pro pěší a cyklisty. Vede po hřebeni Orlických hor souběžně s Jiráskovou horskou cestou od parkoviště v sedle pod Šerlichem při silnici z Deštného v Orlických horách do Mezivrší, při silnici z Říček do Černé Vody. Délka trasy: Pěší: ca 15 km, cyklo: ca 19 km. Tématika zastávkových panelů: 1. Sedlo pod Šerlichem (Zvláště chráněná území) 2. U Jelení lázně (Lesy Orlických hor) 3. Na Velké Deštné (Počátky turistiky v Orlických horách) 4. Na Velké Deštné (Vývoj Orlických hor) 5. Sedlo pod Velkou Deštnou (Flóra Orlických hor) 6. Valinův pramen (Vodohospodářské poměry) 7. Nad Čertovým dolem (Vývoj osídlení Orlických hor) 8. Na Tetřevci (Fauna na hřebeni Orlických hor) 9. U Kunštátské kaple (Přírodní památka U Kunštátské kaple ) 10. Na Pěticestí (Sport v Orlických horách) 11. Na Mezivrší (Chráněná krajinná oblast Orlické hory) Většina návštěvníků Orlických hor se vydává za poznáním přírody a sportovně zaměřenou rekreací do nejvýše položených partií. Již od roku 1921 prochází podél celého hřebene červeně značená Jiráskova stezka. V úseku mezi Šerlichem a Mezivrším je turistická cesta doprovázena deseti zastaveními s jedenácti tabulemi naučné stezky Po hřebeni Orlických hor. Trasa naučné stezky prochází nejvyššími polohami Orlických hor v rozmezí nadmořských výšek 930 metrů na Mezivrší až 1115 metrů na Velké Deštné. Návštěvníkům se díky tomu naskýtá mnoho příležitostí k dalekým výhledům přes okolní údolí na sousední pohoří, například Králický Sněžník či Krkonoše. Okolí stezky tvoří výhradně lesní pozemky. Původní bukosmrkový prales se již nezachoval, nejblíže k němu má zbytek porostu na Komářím vrchu, chráněný ve stejnojmenné přírodní rezervaci. Smíšený porost v minulých stoletích nahradily vysázené kulturní smrčiny, které v závěru 20. století zdecimovalo množství škodlivin obsažených v ovzduší. Nejvíce odumřelých smrkových porostů je dosud k vidění v oblasti Tetřevce, jinde již byl usychající les odtěžen. Na holinách byly vysázeny znovu nové smrky ztepilé, ale kromě nich také místně nepůvodní dřeviny - borovice kleč či smrk pichlavý. V porostu lze porůznu spatřit dřevěné trojnožky obalené pletivem, chránící před okusem zvěří mladé rostliny listnatých dřevin. Lesní prostředí by tak měly obohatit například jeřáb, bříza, buk či javor. Příkopy podél cest jsou oblíbeným místem výskytu nejvýrazněji kvetoucí byliny na tomto území, náprstníku červeného. V rovinatých polohách širokého hřbetu hor příroda na dvou místech vytvořila vrcholová rašeliniště s výskytem vzácných rostlinných a živočišných druhů. Lokality jsou chráněny jako přírodní rezervace Jelení lázeň a U Kunštátské kaple. Naučná stezka prochází okolo obou rezervací, informace o nich se nacházejí na panelu č. 9. Vstup do nich není povolen. Na vrcholu Homole míjíme mrazový srub, tvořený rulovými balvany. Jedinou stavbou na horském hřebenu byla po dlouhou dobu Kunštátská kaple. Nejprve dřevěná, od 19. století kamenná kruhová stavba prošla v posledních letech důkladnou opravou. Vchod je nyní opatřen uzamčenou mříží. Opodál kaple na důležité křižovatce Pěticestí se nachází dřevěný přístřešek Horské služby s možností nouzového ukrytí několika osob před nepřízní počasí a občasnou obsluhou. Větší prostor i pohodlí v případě náhlého zhoršení počasí poskytuje přístřešek Horské služby pod Velkou Deštnou (zde je také občasné občerstvení). Možnost stravování i noclehu pak nabízí Masarykova chata na Šerlichu. Tím je výčet staveb doprovázejících trasu naučné stezky téměř vyčerpán. Zůstává poslední typ, vyskytující se zde ovšem v desítkách exemplářů. Železobetonové pěchotní pevnůstky, tzv. řopíky, vybudované v letech 1937 až 1938, jsou rozesety v souvislých liniích ve vzdálenosti umožňující vzájemnou ochranu po hřebeni od Mezivrší po Tetřevec. Další pokračování staveb v oblasti Velké Deštné již nebylo po mnichovském diktátu realizováno. Jedním z důsledků výstavby opevnění byl vznik vojenských zásobovacích cest, tzv. bunkrovek. Trasa naučné stezky je připravena ve dvou větvích. Cyklistická stezka využívá v plné míře lesních asfaltových komunikací. Pěší větev vede od Mezivrší po zpevněné lesní cestě, mezi Kunštátskou kaplí a panelem č. 7 Nad Čertovým dolem pak po lesní pěšině nevhodné pro cyklisty. Severní část pěší trasy je shodná s cyklistickou, až v samém závěru pěšáci klesají od Malé Deštné k parkovišti pod Šerlichem úzkým chodníkem v místech bývalého hraničního průseku. Letecký pohled na Orlické hory. Foto J. Mocek. NAUČNÁ STEZKA BEDŘICHOVKA Umístění: Naučná stezka Bedřichovka se nachází u stejnojmenné osady při silnici ze Šerlichu směrem k Orlickému Záhoří. Popis trasy: Naučnou stezku tvoří dvě větve, takže abyste ji prošli celou, musíte jednu větev projít tam a zpět. Z velké části je vedena po žlutě značené turistické stezce a většinou vede po místní asfaltované komunikaci. Nástupním místem můžete zvolit chatu Bedřichovku nebo můžete přijít po žluté turistické stezce od Masarykovy chaty na Šerlichu. Délka trasy: 3 km Tématika zastávkových panelů: 1. Divoká Orlice a její obyvatelé 2. Volně rostoucí zeleň 3. Přírodní rezervace Bedřichovka 4. Revitalizace v krajině 5. Ptačí oblast Orlické Záhoří - lokalita soustavy NATURA Historie 7. Přírodní rezervace Trčkovská louka 8. Národní přírodní rezervace Trčkov Oblast kolem osad Trčkov a Bedřichovka lze nazvat zapomenutým koutem Orlických hor. Dochovala se zde krásná příroda, v níž je umístěna naučná stezka Bedřichovka. Její délka je 3 kilometry, a protože větší část vede po místní asfaltové komunikaci, je velmi dobře přístupná. Naučná stezka se drží hesla lépe jednou viděti než dvakrát čísti. Proto se texty na tabulích omezují jen na krátké komentáře k jednotlivým obrázkům, které jsou hlavním nositelem informací. Kromě toho se však návštěvníci mohou s popisovanými jevy seznámit bezprostředně v blízkosti jednotlivých panelů. Svou cestu po stezce zahájíme u chaty Bedřichovka. Sem můžeme dorazit i autem či autobusem. Stezku tvoří dvě větve, takže abychom ji prošli celou, musíme jednu z větví projít tam i zpět. V krásné okolní přírodě to však jistě nebude na obtíž. Od chaty Bedřichovka se vydáme cestou dolů směrem k Divoké Orlici. Cestou míjíme zastavení věnované volně rostoucí zeleni. Přímo u panelu je skupinka mohutných javorů, které kdysi lemovaly dnes již zaniklou cestu. Podél silničky, po které procházíme, jsou nové výsadby jilmů, kterými Správa CHKO Orlické hory krajinu obohacuje o volně rostoucí zeleň. Dále pokračujeme až ke břehům Divoké Orlice, kde je informační tabule o jejích obyvatelích. Nejzajímavějším je bezesporu bobr evropský. V Orlických horách byl vyhuben, ale v 90. let 20. století se na Divokou Orlici opět vrátil. Od řeky se vrátíme zpět k Bedřichovce a odtud pokračujeme po žlutě značené turistické stezce směrem k osadě Trčkov. Další zastavení je věnované revitalizacím v krajině - zde především obnovováním napřímených vodních toků a vytvářením nových vodních ploch přírodního charakteru. Několik desítek metrů za panelem si můžeme prohlédnout kaskádu rybníčků, která byla dokončena v roce Dále pokračujeme Bobr se živý listím, větvičkami a výhonky pobřežnívh dřevin. Na jaře a v létě se pase i na okolní vegetaci. Především na podzim, kdy tvoří zásoby na zimu, kácí i mohutné stromy, které směřuje tak, aby padly korunou do vody. Foto J. Hájek. k zastavení věnovanému ptákům žijícím na okolních loukách a pastvinách. Nejzajímavější je celoevropsky ohrožený chřástal polní, který PR Trčkovská louka a upolín evropský. Foto J. Hájek. se na jaře a v časném létě ozývá hlasitý zpěvem. Jeho populace je zde natolik významná, že okolí Orlického Záhoří bylo vyhlášeno evropsky významnou ptačí oblastí. Dále stezka vede kolem panelu informujícího o historii osídlení v okolních obcích a k přírodní rezervaci Trčkovská louka. Zde se seznámíme nejen s květenou, ale i se vznikem drobných tůněk pro obojživelníky a vodní hmyz. Tůňky vytváří Správa CHKO Orlické hory pomocí trhaviny. K jedné vás od panelu zavede vyšlapaná pěšinka. Naučná stezka končí na hranici národní přírodní rezervace Trčkov. Rezervace byla zřízena k ochraně původního horského smíšeného pralesa a je i jedním z nejvýznamnějších entomologických nalezišť v Orlických Uměle vytvořená tůňka. Foto J. Hájek. horách. Dále pak můžeme pokračovat po žluté turistické značce směrem na Šerlich a k Masarykově chatě. Důležité zásady pro návštěvníky: nechodíme mimo značené cesty nerozděláváme otevřený oheň chováme se tiše, nenarušujeme klid a neplašíme zvěř odpadky odnášíme s sebou a neodhazujeme je po okolí nepoškozujeme přírodu, netrháme květiny nepoškozujeme panely naučné stezky Správa CHKO Orlické hory Dobrovského 332, Rychnov nad Kněžnou tel.: , fax: Cyklostezka jako revitalizace Michal Gerža Český národ si vyzouvá pohorky a houfně nasedá na kolo. Obliba tohoto způsobu trávení volného času neustále stoupá (musím se však přiznat, že já mám pohorky zatím pevně přirostlé) a je potřeba se vyrovnávat s jeho švary i nešvary. To znamená především vytvoření kvalitního mapového materiálu pokrývajícího celý region Orlických hor a podhůří, kvalitní značení cest v terénu a organizaci cyklobusů. Na druhou stranu se od cyklistů očekává ohleduplnost k pěším turistům a respektování značení cest (pokud je cesta pro cyklisty vyznačená jako zakázaná, má to vždy své odůvodnění). Některé z těchto předpokladů příjemné a bezproblémové turistiky fungují více, některé méně. Vlnou cykloturistiky je zasažena i Správa chráněné krajinné oblasti (CHKO) Orlické hory. Ne snad že by svůj vozový park nahradila stroji značky Author, ale podílí se na vytváření sítě cyklistických stezek a sama se snaží cykloturistiku v Orlických horách zatraktivnit. Cyklistickým lákadlem je naučná stezka Po hřebeni Orlických hor, kterou Správa CHKO vytvořila ve dvou větvích - pěší a cyklistické. Cyklistická vede po TŮŇ NA PODLESÍ Chráněná krajinná oblast Orlické hory Stojaté vody jsou v Orlických horách celkem vzácným úkazem. Nebylo tomu tak ale vždy. V minulosti býval skoro u každého stavení malý rybníček či nádržka. V těchto drobných stojatých vodách se hojně vyskytovali obojživelníci, četný hmyz a vodní rostliny. Dnes, kdy tyto malé vodní plochy téměř neexistují, se pro obojživelníky a další živočichy vytvářejí nová prostředí. Od 90. let. 20. století Správa CHKO Orlic- Jeden z panelů při silnici mezi Orlickým Záhořím a Neratovem. lesních asfaltových cestách, má méně převýšení a její délka je 19 km. Druhá naučná cyklistická stezka by se mohla nazvat revitalizační. Správa CHKO ji vytvořila v roce 2005 podél silnice mezi Orlickým Záhořím a Neratovem. Tato stezka však vznikla trochu náhodou. V minulém roce jsme podél této silnice umístili čtyři informační panely (letos přibude pátý). V průběhu roku jsme mnohokrát měli příležitost vidět, jak se u nich zastavují především skupinky cyklistů. Až tehdy jsme si uvědomili, že panely podél silnice vlastně tvoří naučnou stezku, a to vhodnou především pro cykloturisty. Teď konečně k tomu, proč jsem ji nazval revitalizační. Slovo revitalizace lze přeložit jako znovuoživení. Znovuoživovací může být každá jízda na kole (i když asi jak pro koho), zde je to však myšleno ve vztahu k přírodě - obnovování přírodních prvků v krajině. Informační panely jsou umístěny v místech, kde Zemědělská vodohospodářská správa ve spolupráci se Správou CHKO Orlické hory od 90. let 20. století provedla několik revitalizací - navrátila regulované potoky do přírodní podoby a vytvořila několik tůní. Většina drobných toků v Orlických horách byla totiž v letech minulého století tvrdě zregulována - napřímena a zahloubena nebo zcela svedena do podzemních drenáží. Tím došlo ke zničení prostředí pro živočichy a rostliny (včetně okolních mokřadů) a ke zrychlení odtoku vody z krajiny. To přináší nebezpečí především při vydatnějších deštích, kdy zrychleným odtokem může ve větších tocích prudce stoupnout průtok a vzniknout povodeň. Jak je toto téma v posledních letech aktuální. Navrácením drobných toků do přírodního stavu se znovu vytvoří vhodné prostředí pro organismy. Obrovský význam má i vyrovnání průtoků, což znamená, že se voda v krajině zadrží a odtéká rovnoměrně a pomalu - ideální prevence před povodněmi. V neposlední řadě přírodní toky v krajině působí mnohem příjemnějším dojmem než přímé kanály. A to je na území chráněné krajinné oblasti, kam míří spousty turistů a rekreantů, jistě významné. Na informačních panelech se dozvíte např. o důsledcích regulací, způsobech revitalizací a živočiších a rostlinách vázaných na vodní prostředí. Jeden z revitalizovaných potoků při silnici těsně před dokončením v roce Foto J. Mocek. Tentýž potok a tůně o rok později. Foto J. Mocek. Tahákem panelů umístěných u jednotlivých potoků jsou letecké fotografie,a to z 50. let 20. století - původní přírodní podoba před regulací a z 80. let - již zregulovaných (napřímených). Takže pokud rádi šlapete do pedálu, tak vezměte kolo a přijeďte se zrevitalizovat do Orlických hor.

8 Naučná stezka po lehkém opevnění v okolí Olešnice v Orlických horách Naučná stezka po lehkém opevnění v okolí Olešnice v Orlických horách vás na své trase seznámí s technickými daty i historií lehkých objektů. Na trase potkáte čtyři lehké objekty (řopíky) vzor 36. Tyto objekty byly postaveny v roce 1936, jak napovídá i jejich název. Lehké opevnění vz. 36 bylo stavěno s velkou pravděpodobností podle některého z mnoha typů lehkých pevnůstek na Maginotově linii ve Francii. Jako první oblast výstavby pevnůstek vz. 36 vůbec bylo řešeno opevnění Orlických hor. Tyto objekty se vyznačují tím, že byly stavěny v době, kdy ještě nebyla hotova celková koncepce obrany státu proti hrozbě fašistického Německa. Později, po vytvoření celkové obranné koncepce, se začaly stavět lehké objekty vz. 37. Lehkých objektů vz. 36 bylo postaveno poměrně málo (v oblasti od Krkonoš po Mladkov 126 objektů) a mnoho z nich bylo za války zničeno německou armádou. Ze značené trasy lze odbočit ke zrekonstruovaným pevnostním objektům: dvěma lehkým objektům vzor 37 a dvěma těžkým objektům NS-47 (Jaroslav) a NS-48 (U stodol) - pěchot- Přírodní památka Louky u České Čermné Česká Čermná - louka se suchopýrem. Přírodní památka Louky u České Čermné o výměře 3,30 ha (bez ochranného pásma) byla zřízena vyhláškou Okresního úřadu Náchod v roce 1993 na katastrálním území obce Česká Čermná. Předmětem ochrany je zachování ekosystému přirozených a polopřirozených lučních a mokřadních společenstev s výskytem ohrožené rosnatky okrouhlisté (Drosera rotundifolia). Přírodní památku tvoří pramenné území s vlhkými až podmáčenými loukami se zbytky nevápnitých mechových slatinišť na jižním okraji obce. Památka se nachází na mírném svahu v rozmezí nadmořských výšek 532 až 546 m. Vegetace a flóra: Vegetace luk přírodní objekt tvrze Skutina, kde je součástí prohlídky návštěva podzemí. Nadšení bunkráci se snaží tyto objekty co nejvíce přiblížit původnímu stavu. Stezka nabízí také krásnou procházku přírodou Orlických hor, naskytne se vám na ní několik nádherných výhledů na Olešnici i vzdálenější okolí. Při dobré viditelnosti můžete dohlédnout například na větrné elektrárny na Novém Hrádku, na Ostaš, polský Lewin Klodzki a Kudowu-Zdrój nebo až do Krkonoš. Naučná stezka je určena pro pěší turistiku. Vstup do všech bunkrů je na vlastní nebezpečí! Trasa prochází Chráněnou krajinnou oblastí Orlické hory. Chovejte se tiše a nerušte zvěř! Neničte přírodu odhazováním odpadků! Než se vydáte na cestu, doporučujeme prohlédnout si mapku, která vám usnadní orientaci v terénu. Na mapě jsou vyznačeny také další bunkry v okolí, ke kterým značená trasa nevede, ale můžete se k nim vydat sami. ní památky je tvořena pestrou mozaikou několika společenstev vyvíjejících se především v závislosti na úživnosti (trofii) a vodním režimu stanoviště. Prolínají se zde společenstva s pcháčem bahenním (asociace Polygono-Cirsietum palustris), s pcháčem potočním (as. Cirsietum rivularis), porosty ostřice zobánkaté (as. Caricetum rostratae), ostřice řízné (as. Caricetum gracilis), společenstvo se skřípou lesní (as. Scirpetum sylvaticae) a nevápnitá mechová slatiniště (as. Caricetum goodenowií). Na sušších místech se vyskytují podhorské smilkové trávníky (svaz Violion caninae). Louky s pcháčem potočním (as. Cirsietum rivularis) mají těžiště rozšíření v oblasti Karpat, zde ve východních Čechách se nacházejí na západní hranici svého rozšíření. Nejvzácnějším typem vegetace PP Louky u České Čermné jsou nevápnitá slatiniště, 0rlickohorská řemesla Tavení skla dřevem v Deštném v Orlických horách letos již XV. ročník. České země jsou v evropském povědomí stále ještě spojovány se sklářstvím. Sklářská tradice za více než 700 let, co se sklo u nás vyrábí ve velkém, je opravdu úctyhodná. Sklářství, mělo v předindustriálním období veliký vliv na vývoj naší krajiny. Plameny sklářských pecí ukojily svůj hlad na stovkách a tisících stromů. Výrobci potaše pak zužitkovali to, co po dřevařích zůstalo v nepřístupných terénech či vzdálených místech. Celému procesu, který do pohraničních hor přiváděl lidi, se říká sklářská kolonizace. Dnes již v horách ohně skláren nehoří a jen málokterý sklář má plamennou pec na otop dřevem. A protože lidská paměť je velmi ošidná záležitost, musíme se k poznání této prastaré technologie přiblížit pomocí experimentální archeologie. Sklářské experimenty nejsou ani v zahraničí časté z důvodů velké technologické náročnosti a nutné interdisciplinární spolupráce. A právě v Deštném v Orlických horách se zdařil malý zázrak. Díky nezměrné aktivitě Václava Šplíchala, zakladatele a ředitele Muzea zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách, se podařilo získat pro náš region skláře a skvělého člověka Zdenka Andrese. Huťmistr Andres pak sestavil tým lidí, kteří nelitují času, práce a peněz a přijíždějí do Deštného. Od roku 1990 bylo provedeno již 14 experimentálních taveb v zahradním areálu Muzea zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách. Muzeum dokumentuje sklářství v tomto regionu od jeho počátků v 16. století až po jeho zánik v roce Technologický experiment je výsledkem kolektivní spolupráce sklářských historiků, sklářů, tavičů, technologů pod vedením huťmistra Zdeňka Andrese z Nového Boru. Sklářská pec Magdalena je postavena z šamotových cihel na základě obecné rekonstrukce barokní sklárny na otop dřevem a byla několikráte přestavována podle řešené problematiky. Experimentální tavby řeší především otázky způsobu otopu a typu dřeva, řešení topeniště, spotřebu materiálu a technologické detaily. V průběhu let se z interního technologické- Zajímavá místa v Orlických horách která hostí i řadu ohrožených druhů rostlin a živočichů, především silně ohroženou rosnatku okrouhlistou (Drosera rotundifolia). Dříve bylo toto spo- Blatouch bahenní. ho experimentu stává velká prezentační akce, kterou navštěvuje během jediného víkendu kolem 2500 lidí. Ohřátí pece na teplotu kolem 1250 st. Celsia trvá z důvodů ochrany pece a vložených sklářských pánví zhruba tři dny. Do procesu experimentu vstupují nové a nové faktory, vlivy technického a přírodního rázu, na které experimentátoři musí rychle reagovat. Může prasknout pánev, teplota nestoupá dle požadavků, topeniště se příliš zapopeluje. Dřevo pro otop je štípáno na tzv. šejty - tenké a 50cm dlouhé štěpiny. Použité palivo, smrk, bříza a buk, musí být nejméně rok proschlé. K dosažení především vyšších teplot je třeba kombinovat tvrdé dřevo se smrkem a břízou. Sklářský kmen je vyráběn ze starých střepů a nutných chemických přísad a taví se kolem dvaceti hodin. Po dvaceti hodinách je sklovina tvárná a ke slovu se dostávají skláři, kteří z roztavené hmoty za pomoci sklářských píšťal formují před zraky diváků tvarové repliky historických nádob. Tato část, která nemá ovšem s experimentem příliš společného, je z hlediska popularizace velmi důležitá. Ze všech lesních řemesel dokáže právě sklářství oslovit velké množství diváků. Je velmi zajímavé sledovat rozžhavenou pec, šlehající plameny a skláře formující horkou sklovinu do předurčeného tvaru. Sklářský experiment v Deštném v Orlických horách představuje mimo jiné velkou popularizační akci pro širokou veřejnost. Účast návštěvníků dokládá velký zájem veřejnosti o technologické a archeologické experimenty. A tak se letos ve dnech srpna již po patnácté rozhoří plameny v peci Magdalena, aby potěšily milovníky lidského umu. B. Dragoun lečenstvo velmi rozšířené, vlivem meliorací a nadměrného hnojení však rychle ustupuje. Kohoutek luční. Květena přírodní památky je tvořena především druhy vlhkomilnými. K nápadným druhům patří pcháč bahenní (Cirsium palustre), pcháč potoční (Cirsium rivulare), rdesno hadí kořen (Bistorta major) aj. Společenstvo nevápnitých slatinišť je tvořeno především suchopýrem úzkolistým (Eriophorum angustifolium) a nízkými ostřicemi, které svým vzhedem připomínají trávy. Jsou to např. ostřice obecná (Carex nigra), a ostřice prosová (Carex panicea). Typický pro toto společenstvo je výskyt rašeliníků (Sphagnum sp.) a rosnatky okrouhlisté (Drosera rotundifolia), která roste především na rašeliníkových kopečcích (bultech). V suchomilnějších porostech se vyskytuje např. hvozdík kropenatý (Dianthus deltoides), zvonek okrouhlistý (Campanula rotundifolia) a mateřídouška vejčitá (Thymus pulegioides). Na pohled nápadnými druhy lokality jsou např. krkavec toten (Sanguisorba officinalis), kohoutek luční (Lychnis floscuculi), přeslička mokřadní (Equisetum fluviatile), Ohniváček černočarý. přeslička lesní (Equisetum sylvaticum), blatouch bahenní (Caltha palustris) a kozlík dvoudomý (Valeriana dioica). Fauna: Lokalita nebyla doposud podrobněji faunisticky prozkoumána. Z bezobratlých je zde význačný výskyt motýlů např. vřetenušek (Zygaena sp.), zelenáčka šťovíkového (Adscita statices) a ohniváčků (Lycaena sp.). Obojživelníci jsou zastoupeni ropuchou obecnou (Bufo bufo), skokanem hnědým (Rana temporaria), čolkem obecným (Triturus vulgaris) a čolkem horským (Triturus alpestris). Ze třídy plazů v území žije užovka obojková (Natrix natrix) a ještěrka živorodá (Zootoca vivipara). Z ptáků se vyskytuje strnad obecný (Emberiza citrinella), pěvuška modrá Vřetenušky na chrastavci. (Prunella modularis) a další druhy, vzácně sem zaletuje lovit včelojed lesní (Pernis apivorus). Zimním hostem bývá ťuhýk šedý (Lanius excubitor). V travních porostech se zdržují drobní hlodavci a v mimozimním období sem zaletuje i několik druhů netopýrů, např. netopýr brvitý (Myotis emarginatus). Z dalších savců se pravidelně vyskytuje srnec evropský (Capreolus capreolus), zajíc polní (Lepus europaeus) a kuna skalní (Martes foina). Josef Vrána (text odstavce fauna a fotografie), ostatní text převzatý z informačního panelu se svolením autorů.

9 Židovský hřbitov v Žamberku. Židovský hřbitov - založen patrně kolem roku 1700, poslední velká oprava proběhla v letech Domek Prokopa Diviše - zde se roku 1698 narodil vynálezce uzemněného bleskosvodu. Autocamping - ubytování v chatkách, karavanech, stanech, dětské hřiště. Vstup na koupaliště v Žamberku. Zastávka č. 1 Žamberk - město v údolí Divoké Orlice. Kunvald - je nevelká obec nazývaná kolébkou Jednoty bratrské. Roku 1457 byla založena bratrem Řehořem. V letech byl biskupem Jednoty bratrské humanista, myslitel a pedagog Jan Amos Komenský. V domku Na sboru se nachází pamětní síň J. A. Komenského. S odchodem často pronásledovaných bratří z vlasti je spjata pověst o lípě, která vyrostla ze tří polosuchých větviček a která tu stojí již několik století. (Tel.: zprávce Zastávka č. 2 Odborný léčebný ústav Albertinum. Tyršova rozhledna na Kapelském vrchu. Výletní okruh městem Žamberk: Trasa je nenáročná, vhodná pro pěší i cyklisty s malými dětmi, pro dětské kočárky, vozíčkáře Délka trasy: asi 8,5 km Zastávková místa: Tyršova rozhledna na Kapelském vrchu (468 m n. m.) z roku 1932, vysoká 20 m, při výborné viditelnosti lze spatřit pouhým okem Krkonoše. Přístupná V. - X. Kostel sv. Václava - nejstarší zmínka o něm je z r V r a 2001 byly ve věžích zavěšeny nové zvony, které byly pořízeny z veřejné sbírky a daru J. Parishe. Budova Městského muzea v Žamberku. Městské muzeum - založeno v r. 1911, nyní umístěno v budově Kateřinského špitálu. Ve stálé expozici najdete původní Erxlébenovu lékárnu, výstavu hraček, betlem... Rodný dům Prokopa Diviše v Helvíkovicích. Zámecký park - zřízen pravděpodobně v 19. stol., v anglickém stylu. Dnes slouží k odpočinku a procházkám. Zámek - první písemnosti o stavbě jsou z roku Na nádvoří jsou krásné pískovcové portály, v přilehlé zámecké kapli se konají komorní koncerty a bohoslužby. Zámek je nepřístupný. Radnice - klasicistní budova z 1810 zdobená pískovcovým schodištěm a znak města nad vstupem. Od r.1814 zde sídlí zástupci města. Mariánské sousoší - morový sloup ze 17. stol. je monumentální pískovcová stavba uprostřed náměstí. Kašna z pískovce - zdobená bronzovou sochou Nymfy a Kentaura od Fr. Rouse. Divišovo divadlo - budova z roku 1926, stánek kulturního dění ve městě (film, divadlo, koncerty). Kaplička Pod Suticí - kaplička na soutoku Divoké Orlice a Rokytenky. Zajímavá místa na trase: Koupaliště - plavecký a dětský bazén, tři tobogány, vířivky, občerstvení Sportovní areál - tenisové kurty, minigolf, fotbalový stadion Interiér pivovaru v Žamberku. Sportovní letiště - vyhlídkové lety Více informací: Informační středisko v Žamberku tel.: Naučná stezka Žamberk - Kunvald Délka naučné stezky je 4,5 km a vede ze Žamberka po zelené turistické značce do Kunvaldu. Z centra města Žamberk, resp. z Masarykova náměstí se dostanete na začátek naučné stezky ulicí Hlubokou, přes most a dále ulicí Albertovou. Za pivnicí Na kopečku odbočíte vpravo a cesta vás dovede již po zelené turistické značce k odbornému léčebnému ústavu Albertinum. Naučná stezka vás seznámí nejen s řadou zajímavostí, rostlinstvem a živočišstvem, ale i s významnými rodáky zdejšího kraje. Značný podíl na vzniku stezky má Český svaz ochránců přírody v Žamberku, který dal podnět ke zpracování textů a provedl osazení informačních tabulí. Městský úřad Žamberk získal část financí na krytí nákladů. Finanční pomoc poskytlo Město Žamberk a referát ŽP Okresního úřadu v Ústí nad Orlicí. Na grafické úpravě informačních tabulí a realizaci stezky se podílelo Sdružení obcí a měst Orlice. Zastávka č. 3 Dymlovský rybník. Zastávka č. 4 Avifauna rybníka Dymlov a povodí Rokytenky. Zastávka č. 5 Orlické hory. Zastávka č. 6 Geologie a geomorfologie. Zastávka č. 7 Rokytenka. Zastávka č. 8 Profesor PhDr et MUDr. František Bílek, DrSc. ( ). Na trase je umístěno 8 zastávkových panelů. Více informací: Informační středisko v Žamberku tel.: Naučná stezka Žamberk Kunvald. Československé předválečné opevnění Severní hranice naší republiky byla po roce 1933, kdy se k moci v Německu dostal Adolf Hitler, ve vážném nebezpečí. Němečtí obyvatelé, kteří bydleli při severní hranici a v řadě případů tvořili většinu obyvatelstva v dané oblasti, požadovali připojení k Německé říši. Armáda tehdejšího Československa se musela připravit na obranu, což v případě polohy a tvaru republiky nebylo nijak jednoduché. Rozhodnutí padlo na výstavbu předválečného železobetonového opevnění, které mohlo vyvážit početní nevýhodu naší armády. Dalšími důvody bylo to, že opevnění stavěla většina tehdejších evropských států a v Němcích panovaly obavy z opevnění, které v nich byly zakořeněny po jejich zkušenostech z bojů první světové války, především bojů u francouzského Verdunu. Hanička - pěchotní srub R-S Foto L. Vávra. Orlické hory jsou v tomto směru skutečnou raritou. Je to jeden z prostorů, který byl v roce 1938 z velké části dokončen a krom samostatných pěchotních srubů zde čekaly na nepřítele čtyři dělostřelecké tvrze, což byly pilíře obrany daného úseku. Přestože byly tyto pevnosti poškozeny během války nepřátelským dělostřelectvem a později nájezdem n. p. Kovošrot, mají i dnes své nezapomenutelné kouzlo a ukazují odhodlání našeho lidu v roce 1938 naši republiku bránit. Kromě několika samostatných pěchotních srubů, které jsou návštěvníkům zpřístupněny pouze o některých víkendech, lze tyto objekty nalézt na Hanička pancéřové věže na R-S 76. Foto L. Vávra. U nás se nacházejí dvě dělostřelecké tvrze, během letní sezóny se stálou otevírací dobou. První z nich je dělostřelecká tvrz Hanička, která se nachází 7 kilometrů od Rokytnice v Orlických horách. Byla stavěna v letech pražskou firmou Ing. Bedřich Hlava Praha. V roce 1938 byla stavebně dokončena, a přestože část jejího vnitřního vybavení ještě chyběla, byla připravena k boji. Za okupace byla poškozena německým dělostřelectvem a později n. p. Kovošrot. I přesto byla pevnost od roku 1969 provozována pro veřejnost. V roce 1975 byla zabrána tehdejším federálním ministerstvem vnitra a začala být přestavována na válečné pracoviště pro tento resort pod krycím názvem Kahan. V roce 1995 byla policií ČR opuštěna a nyní je pomníkem nejen odhodlání a zrady roku 1938, ale také nesmyslností minulého režimu při pokusu o vybudování válečného pracoviště. Návštěvníkovi může tak pos kytnout pohled hned do dvou etap vývoje našeho státu a přiblížit dějiny, na které bychom neměli zapomínat. Bližší informace získáte na Druhou pevností zpřístupněnou veřejnosti je dělostřelecká tvrz Bouda, která se nachází asi 6 kilometrů od Těchonína. I tato pevnost Bouda vchodový objekt K-S 22A. Foto L. Vávra. byla stavěna v letech a konkurz na její výstavbu vyhrála firma Ing. Zdenko Kruliš Praha. Podobně jako Hanička byla v roce 1938 stavebně dokončena, ovšem část jejího vnitřního vybavení zase chyběla. V období okupace byla poničena Němci, kteří odtud vytrhávali pancéřové zvony, které pak odváželi na své opevnění. Její zpřístupnění pro veřejnost začíná rokem Tato pevnost se do současnosti zachovala takřka v původním stavu, především pro svou značnou vzdálenost od kvalitních komunikací. Dokonale zachovalé podzemí ukáže návštěvníkovi obří prostory, které měly vojsku zajistit dostatek zásob pro boj v obklíčení i po několik měsíců. Bližší informace o této pevnosti můžete nalézt na Návštěvníkovi Orlických hor, který se rozhodne seznámit s historií před rokem 1938 i s výzbrojí poválečné armády ČR, rozhodně můžeme doporučit Vojenské muzeum v Králíkách, kde se nachází zcela unikátní sbírka vojenské techniky, zbraní a střeliva. Ve všech zmíněných zařízeních si návštěvník může zakoupit nejen literaturu spojenou s naší historií, ale i řadu suvenýrů, které budou jistě milou vzpomínkou na návštěvu Orlických hor. Návštěvníci u šachty pro dělovou věz objektu K - S 22 tvrze Bouda. Foto L. Vávra. Tvrz Bouda - interiér překladiště. Foto L. Vávra. Vojenské muzeum v Králíkách najdete na

10 K pramenům Divoké Orlice Vyhlídková věž v Topielisku. Je paradoxem, že ani Tichá ani Divoká Orlice nepramení v Orlických horách. Tichá se rodí na západních svazích Jeřábu (1003 m) v Hanušovické vrchovině, Divoká v okolí Rašelinišť pod Zielencem v Bystřických horách. A aby to bylo ještě složitější, v Orlických horách, na severovýchodních svazích Malé Deštné (1090 m), pramení Dušnická Bystřice, která obtéká celé Bystřické hory a na jižním předměstí Kladska se vlévá do Kladské Nisy. Na našem výletě půjdeme k prameni jen jedné řeky - Divoké Orlice. Popis výletu začneme pod severními svahy Malé Deštné na rozcestí, kde se spojují tři cesty - od města Duszniki Zdrój (Lázně Dušníky), od vsi Zieleniec a od vsi Mostowice, kde je hraniční přechod do Orlického Záhoří pro auta do 3,5 tuny. Na rozcestí se dostaneme od přechodu u Masarykovy chaty jedině pěšky (je pouze pro pěší a lyžaře, ne pro cyklisty!) napřed po modré a od kraje Zielence po červené značce. Na kole sem můžeme přijet od přechodu u chaty Čihalka nad Olešnicí v Orl. h. po silnici přes vesnici Zieleniec či od přechodu Orlické Záhoří - Mostowice. Autem sem dojedeme prakticky ze všech směrů, ovšem pokud jedeme z Lázní Dušníky, je lepší jet přes Zieleniec - cesta od lázeňského areálu podél říčky Dušnická Bystřice je v jednom úseku jednosměrná (provoz tam je povolen jen ve směru po proudu ). Ať už jsme se dostali na rozcestí jakkoliv, pokračujeme dále po silnici na Lázně Dušníky, k níž se brzy zleva připojí potůček Dušnická Bystřice. Asi po půldruhém kilometru dojdeme (či na kole dojedeme) k autobusové zastávce, u níž silnici kříží zelená značka ze Zielence k rašeliništím. Pěšky můžeme jít strmou stezkou přímo do kopce, na kole se můžeme stoupání vyhnout serpentinou mírnější silničky. Na okraji rašelinišť je pak odpočívadlo se srubem a s ohništěm, kde si můžeme odpočinout a sníst své první občerstvení. Pokračujeme dál po zelené značce, u níž od tohoto místa nacházíme panely naučné stezky a brzy dojdeme k místům, kde uvidíme po obou stranách cesty rašelinná jezírka. Zbývá dodat správné názvy - rašeliniště na sever od naší cesty se jmenuje Topielisko (český název nemá - v překladu znamená přibližně místo, kde je možno se utopit), na protilehlé straně pak Czarne bagno (Černé bahno). Zbývá ještě dodat, že cesta vede přibližně po rozvodí dvou moří - Topielisko odvodňuje Dušnická Bystřice do Baltského, Černé bahno Divoká Orlice do Severního moře. Brzy dojdeme k odbočce směřující vlevo. Ta nás zavede k vyhlídkové věži, z níž je dnes vyhlídka velmi omezená kvůli vzrostlým stromům. Pokračujeme- -li dále po zelené, dojdeme po chvíli k potoku, který podtéká pod cestou směrem do Černého bahna. U něj odbočuje po proudu naučná stezka do míst, kde se můžeme seznámit s tím, jak vypadá rašelinná louka, pokrytá jen několika málo břízami. Panely naučné stezky nás seznámí s bohatou květenou, jejíž některé zástupce můžeme vidět i z cesty. Obejdeme okruh a po návratu na zelenou značku po ní pokračujeme až do míst, kde se značka lomí vpravo. Zde je začátek (či konec) naučné stezky a několik stylových laviček k odpočinku. Z naučné stezky. V tomto místě opustíme zelenou značku a budeme pokračovat širokou neznačenou cestou, která pokračuje ve směru cesty, po níž jsme přišli z rašelinišť. Po její levé straně teče potok, který jsme již viděli jako přítok do rašeliniště. Ten je na některých panelech u cesty označen jako Orlica. Asi po jednom kilometru neznačená cesta končí na silničce, po níž vede modrá značka. Zde stojí za to zajít asi 100 m vlevo, kde potok, označený jako Orlica podtéká cestu a všimnout si, kolik vody jím protéká. Vrátíme se na rozcestí a pokračujeme silničkou po modré značce. Asi po 300 m přejdeme další potok, který má podstatně méně vody než první. Toto jsou jediné dva přítoky, které napájejí rašeliniště Černé bahno. Který z nich však je Orlice? Severnější a podstatně vodnatější je jako Orlice označen jen na některých tabulích naučné stezky. Jižnější, s menším množstvím vody, je však jako Orlice označen na řadě polských i na některých našich mapách. Po dalším asi půl kilometru se k modré připojí zprava zelená, kterou jsme opustili u rašelinišť. Asi 100 metrů před jejich spojením stojí za to zajít po sotva znatelné cestě vpravo do lesa, trochu se rozhlédnout a zastavit se u kamenné nádržky, v níž je tzv. Twarde Źródlo (Tvrdý pramen). Najdeme ho zde, nenechme se mýlit většinou českých map, které jej umisťují úplně jinam. Na tomto rozcestí máme možnost pokračovat vlevo Místo, kde na Zbojnické hoře začíná svůj tok Divoká Orlice. až k vlastním pramenům Orlice nebo se vrátit na rozcestí, odkud jsme vyšli (vpravo). Pokud je hezké počasí a dobrá viditelnost, stojí za to si k pramenům Orlice zajít, je to jen něco málo přes tři kilometry (tam i zpět). Půjdeme tedy po spojených značkách, modré a zelené. Asi po 300 metrech odbočuje vlevo neznačená lesní silnička, na kterou zahneme. Asi po dalších 300 metrech dojdeme k mostku, zpod něhož vytéká slabý potůček či spíše stružka. Jen při dostatku vody je znát, že přitéká z příkopu po pravé straně cesty. Zde je tedy pramen té Orlice, která je vyznačena v mapách. Po dalších 300 metrech přejdeme další můstek s obdobným praménkem. To je však jen jeden z přítoků Orlice, vyznačené na panelech. Pokračujeme dál (opět asi metrů) až k plochému vrcholu Zbojnické hory (Zbojnicka Góra, 828 m), kde se nám za stromy objeví vlevo rozsáhlá paseka. Cestou, která k ní odbočuje, přejdeme asi 100 metrů a přijdeme ke dvěma betonovým můstkům. Zamíříme mezi nimi na paseku a dojdeme k místu, kde se stékají celkem tři malé potůčky. To je místo, které je považováno za počátek toku Orlice podle panelů naučné stezky i podle vodohospodářské správy (Inspektorat gospodarki wodnej) v Kladsku. Nechci soudit, na starých mapách není jako Orlice uveden ani jeden z těchto přítoků. Ale potůček stékající od vrcholu Zbojnické hory je jednak vodnatější, jednak jeho pramen leží ve větší nadmořské výšce. A do doby, než vyrostou stromky, vysazené na pasece, je odtud kouzelný výhled na celý hřeben Orlických hor. Paradoxní je, že tato zdrojnice není podchycena na žádné z našich ani polských map a její průběh bude odpovídat skutečnosti až na 3. vydání mapy KČT č Orlické hory. Vrátíme se odtud až na křižovatku u Tvrdého pramene a budeme pokračovat dále po zelené. Až značka zahne vpravo k rašeliništi, půjdeme dál přímým směrem po neznačené silničce. Po zhruba 150 metrech přejdeme říčku, jejíž voda je (řečeno s básníkem) chladná a tmavá, jen oproti Nezvalově Svratce není kalná. Tmavou vodou, která vytéká z rašelinišť, dohlédneme krásně až na dno. Zde stojíme u toku, který je Orlicí beze všech pochyb, je tak označován i na nejstarších mapách. Půjdeme po cestě dál a asi po 1,5 km dojdeme k rozcestí, kde jsme zanechali auto. Je samozřejmé, že pěší či cyklisté si mohou cestu změnit a prodloužit podle svých představ. Bystřické hory nabízejí doslova nekonečné množství výletů, ale o nich až příště. Celá trasa popisovaného výletu je na mapě KČT č Orlické hory a při doporučeném okruhu z rozcestí pod Malou Deštnou ujdeme přibližně 9 km, při odbočce k prameni na Zbojnické hoře pak 12 km. Autor textu a fotografií Jan Hégr 100 let traťe Doudleby - Vamberk - Rokytnice Lokomotiva řady 310 na rokytnickém nádraží. V letošním roce oslaví trať Doudleby - Vamberk - Rokytnice sté výročí od počátku provozu. První jednání o této trati spadá do roku 1896, kdy vstoupilo město Vamberk do jednání s městem Rokytnicí v Orlických horách o zřízení místní dráhy. Měla být připojena v Doudlebách na severozápadní dráhu Praha - Lichkov. Důvodem byla značná zaostalost v rozvoji řemesel i průmyslu a bídná životní úroveň obyvatelstva především na Rokytnicku. Cesta k zahájení stavby byla velmi zdlouhavá a komplikovaná, protože narážela na nedostatečnou finanční podporu těchto staveb. Dne 25. srpna 1899 byla uzavřena smlouva s inženýry Janem Kodlem a Ludvíkem Hamrem na vypracování podrobného projektu. Čas plynul, avšak kvůli vleklým sporům výstavba železnice nezapočala. Teprve v lednu 1905 bylo vypsáno zemským výborem v Praze výběrové řízení na stavbu této dráhy. Stavba byla zadána firmě Ing. Zdenko Kruliš sídlící v Praze na Vinohradech. Se stavbou bylo započato v dubnu 1905 a ještě téhož roku se ukázalo, jak složitým úkolem stavba dráhy ve skutečnosti bude. Na jedné straně stavby se dělníci prali se skálou, na druhé u Doudleb se brodili neúnosným podložím a močálištěm. Jen vůle a dřina lidí vyrovnávaly vlny zpoždění a pojmy jako Pekelec, Rybná a Pěčín zůstaly navždy vryty dělníkům této stavby do paměti. Slavnostní otevření dráhy proběhlo 14. října 1906 za nadšené účasti mnoha obyvatel ze širokého okolí v Doudlebách, kde byla trať slavnostně vysvěcena. Při výstavbě dráhy Doudleby - Vamberk - Rokytnice bylo zároveň dosaženo dobudování tisícího kilometru zemských drah v Čechách. Dráhu od jejího vzniku provozovala Společnost místní dráhy Doudleby - Vamberk - Rokytnice ( úřední zkratka LBDWR/MDDVR ). Od byla trať zákonem č. 156 zestátněna. Zvláštní význam měla dráha v letech , kdy se po ní vozily tisíce tun oceli, písku, cementu a dalšího materiálu na výstavbu našeho opevnění tehdejší hranice s Německem. Na trati se vystřídalo mnoho typů lokomotiv i motorových vozů, z nichž nelze nevzpomenout legendární motoráčky řady M 131, které ovládly řadu menších tratí po druhé světové válce. Město Rokytnice v Orlických horách při příležitosti oslav 100 let dráhy připravuje rozsáhlou výstavu v prostorách auly místní základní školy, která bude probíhat od 4. července až do vlastních oslav dráhy, které proběhnou 16. září Na tuto výstavu srdečně zveme všechny milovníky železnic. Bližší informace o výstavě a vlastních oslavách dráhy naleznete na stánkách města http.//www.rokytnice.cz případně se můžete informovat na rokytnickém infoservisu tel.: , e.mail L. V Motorák řady 152 na rokytnickém nádraží. Sdružení Villa Nova Uhřínov Sdružení Villa Nova Uhřínov - středisko experimentální archeologie a regionálních dějin v Uhřínově pod Deštnou si klade za cíl vybudovat fungující centrum experimentální archeologie s různými aspekty tohoto oboru. V souladu s historickým pozadím regionu je budovaný archeologický skanzen kladen do století. K tomuto cíli získalo sdružení cca 7 ha pozemků a základnu. Budovaný archeologický skanzen je kladen v souladu s historickým pozadím regionu do století. Do těchto dnů v něm stojí dva domy různého typu (polozemnice - rekonstrukce ze století), hospodářský objekt (rekonstrukce podle Boskovické bible), pokusná políčka, hrnčířský okrsek, stodůlka, chlév, kolomazná pec, kovárna, chlebová pec a pozůstatky několika izolovaných pokusů (výroba dřevěného uhlí, potaš, výroba dehtu). Od roku 1999 se provádí ve skanzenu experimentálně středověké zemědělství - pěstování starých odrůd zemědělských plodin středověkým způsobem. Jelikož tento způsob hospodaření je v některých směrech mnohem citlivější k přírodním zdrojům, lze na něm demonstrovat ekologické vztahy mezi jednotlivými ekosystémy a závislost lidské populace na přírodních zdrojích. Kromě vědeckých účelů je skanzen využíván pro školní i mimoškolní archeologickou a ekologickou výchovu, která je interpretována na základě odborných znalostí z obou oborů. Děti mají možnost seznámit se prostřednictvím přednášek s teoretickými základy archeologie, ekologie, biologie a dozvědět se více o středověkém způsobu života a hospodaření. -Dragoun- Skanzen je otevřen celoročně, (prohlídka bez průvodce). Prohlídky s průvodcem V., VI. a IX. pouze o víkendech hod.,vii. a VIII.: po-pá: hod. Vstupné: dobrovolné tel.: , web: villanova.webpark.cz Mimo stanovené termíny je možno nás kontaktovat a pro větší počet lidí domluvit individuálně čas komentované prohlídky. Obec Podbřezí a židovská obec Skalka Podbřezí je velmi stará obec, která je zmiňována již během 14. století, kdy zde stávala v místě dnešního zámeckého areálu Skalka tvrz s hospodářskými budovami. Od 17. století žila v obci silná židovská komunita, ale již v roce 1863 byla uzavřena pro nedostatek žáků nejen židovská škola, ale i synagoga, která byla roku 1951 přestavěna a sloužila účelům obce. Poslední pohřeb na židovském hřbitově se uskutečnil v roce Ten naleznete asi 200 m od zámku proti proudu Zlatého potoka, který při povodni v roce 1998 hřbitov těžce poškodil, ale během dvou let se podařilo uvést celý komplex do původního stavu. Po roce 1989 se obec snažila opravit a zachovat také synagogu, ale tato snaha se setkala s nezájmem jak ze strany vyšších orgánů samosprávy, tak také ze strany židovské obce. Proto byla prodána a dnes je z ní po rozsáhlé a náročné rekonstrukci sídlo firmy.

11 KAM NA VÝLETY,,U nás jako v pohádce,,, vžitý slogan pro Orlické hory a Rychnovsko je pro návštěvníky pozvánkou k pobytu a zároveň je také příslibem, že v této oblasti se určitě n u d i t nebudete. Nabídka je pestrá, každý si může vybrat ať již aktivní dovolenou, odpočinek, poznávání či romantiku. Malebnost Orlických hor, přívětivá příroda, pohoda - to vše vybízí jak k rodinné dovolené, tak i k individuální turistice. Atraktivnost prostředí ještě znásobuje možnost vycestovat díky hraničním přechodům do sousedního Polska. Snadná dopravní dostupnost, třeba prostřednictvím cyklobusů a skibusů, vám pobyt zpříjemní také. Lákavá je i nabídka turistických zajímavostí v podhůří našich, vlastně Kačenčiných hor. Připravili jsme pro vás přehled míst, která jistě obohatí váš pobyt v Orlických horách. ROZHLEDNY Skuhrov nad Bělou, dřevěná rozhledna postavená v ro - ce 2001 Rozhledna ve Skuhrově nad Bělou Dvoupatrová rozhledna byla postavena v roce Poskytuje pohled nejen do malebného skuherského údolí, ale i na panorama Orlických hor. Altánek u parkoviště je vítaným místem pro občerstvení. Tradičně se zde konají srpnové Letní Mutinovy slavnosti. Rozhledna je volně přístupná. Tyršova rozhledna - Žamberk Rozhledna zvaná Rozálka stojí na Kapelském vrchu (468 m n. m.), postavená byla v roce 1932 podle vzoru jihočeské rozhledny Hýlačky. Je vysoká 20 m, běžně jsou z ní vidět hřebeny Orlických hor, Králický Sněžník, Buková hora a Suchý vrch, Czarna góra v Polsku, za příznivých povětrnostních podmínek jsou vidět i hřebeny Krkonoš. Je součástí výletního okruhu městem. Přístupná: víkendy: květen - říjen denně , tel.: , Informační středisko Žamberk Suchý vrch - rozhledna Ve výšce 995 m n. m. stojí rozhledna Suchý vrch, odkud můžete spatřit Šerlich, Králický Sněžník, Kladsko, Hrubý Jeseník s Pradědem a za dobrých podmínek také Sněžku. Přístupná: každý víkend, o prázdninách denně tel.: Vrch Val u Králík Nedaleko areálu králického kláštera u Dolní Hedeče stojí v nadmořské výšce 788 m železná radiokomunikační věž a zároveň rozhledna. Za hezkého počasí je z 34 m vysoké stavby (vyhlídka o 12 m níže) vidět na Králický Sněžník, Orlické hory a Jeseníky. Rozhledna je celoročně volně přístupná. Rozhledna na Dobrošově KČT Náchod a provozovatel chaty Střední škola hotelnictví a cestovního ruchu Hronov vás zvou k návštěvě chaty. Je zde pro vás připravena stylová restaurace s rozhlednou. Přístupná: X. - XI.: út, st, čt: pá, so: , ne: V. - IX.: út, st, čt: , pá, so: , ne: tel.: Štefanova vyhlídka na Velké Deštné Na nejvyšší hoře Orlických hor se tyčí nejmenší rozhledna toho pohoří. Dřevěná rozhledna ve tvaru pyramidy byla postavena roku 1992 náchodskými skauty. Věnovali ji místnímu hajnému panu Štefanovi, a proto se jí říká Štefanova vyhlídka. V roce 2003 byla již poničená a byla nahrazena také dřevěnou, o něco vyšší vyhlídkou. Rozhledna je celoročně volně přístupná. Vrbice - Obec Vrbice na Rychnovsku Z třicetimetrové vysoké dřevěné stavby, která byla otevřena dne , se nabízí výhled na Kunětickou horu, okolí Pardubic a Hradce Králové, ale i na Sněžku a vrcholky Orlických hor. Rozhledna se nachází na návrší zvaném Kastel nad obcí Vrbice u silnice III. třídy - 4 km od Kostelce nad Orlicí. Hlavní turistická sezóna: otevřeno denně Návštěvu rozhledny je možno dohodnout předem na tel. č , V případě nepříznivého počasí bude rozhledna uzavřena. Osičina Rozhledna Osičina (telekomunikační stožár určený pro mobilní telef. sítě T-Mobile) je 54 m vysoká a nalézá se při silnici mezi obcemi Vojenice a Záhornice, přibližně 8 km od Opočna. Rozhledna nabízí nejen krásný výhled na celé Orlické hory, Kralický Sněžník, Železné hory, Krkonoše, Sněžku, Kunětickou horu, ale také menší občerstvení. Přístupná: od I. IV. - XXXI. X.: so, ne, svátky od a od Rozhlednu je možné navštívit i v jiné dny a období po telef. domluvě nebo em. tel.: , em: MUZEA A GALERIE Muzeum hraček v Rychnově nad Kněžnou. Muzeum hraček v Rychnově nad Kněžnou Přibližuje život dětí v období , v jejich světě hraček. Ucelená sbírka panenek s porcelánovou hlavou, obrázkové knihy, dobové fotografie. út -pá: so, ne: Prohlídku muzea v mimoprac. dobu je možno domluvit na tel.: , nebo Muzeum v Dobrušce Výstava Židé v dějinách Dobrušky, mikve - židovská rituální očistná lázeň z 18. století. Součástí prohlídky je videofilm v české, anglické a německé verzi. V., VI. a IX: v pracovní dny od 8.00 do hodin VII. a VIII.: denně mimo pondělí od 9.00 do hodin tel.: , Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel Deštné v Orlických horách V expozici muzea se návštěvníkům představuje historická výbava zimních sportů, uvedena je i dokumentace dosažených výsledků sportovců. Zaujme i expozice sklářství, historie Deštného a exponáty,které přiblíží řemesla Orlických hor. Stálou expozici doplňují proměnné tématické výstavy. Každoročně jsou pořádány Sklářské dny - Tavba skla dřevem. Otevřeno celoročně: út, čt-ne: st: Lze domluvit individuální termín mimo otevírací dobu - pro větší skupiny osob. tel.: , , Muzeum a galerie Orlických hor Rychnov n. K. Umístěno v Kolowratském zámku I. patro: muzeum - tématické výstavy z rozsáhlé muzejní sbírky, která mimo jiné obsahuje i nábytek, vzácné cechovní památky a velkou sbírka tzv. orlického skla. II. patro: galerie - kromě stálých expozic Malíři Orlických hor proměnné výstavy i umělců současných. II. nádvoří: Hladíkova síň, stála expozice sochaře Karla Hladíka Otevírací doba: V. - VIII. - út.- ne X. - XI. - út - ne , so, ne expozice muzea: galerie: Ornitologická expozice - Památník Karla Plachetky Expozice představuje ucelenou ornitologickou sbírku obsahující zástupce 255 ptačích druhů. Vystaveno je na 700 preparovaných exemplářů. Sbírka je výsledkem celoživotní práce Karla Plachetky ( ), rodáka z Bedřichovky v Orlických horách Jiráskova 2, areál bývalých kasáren v Rychnově nad Kněžnou. Regionální židovské muzeum Podorlicka Památník Karla Poláčka - synagoga Rychnov nad Kněžnou Dokumentuje historii židovství v Podorlicku a zároveň přibližuje život rychnovského rodáka, spisovatele a humoristy Karla Poláčka. V prostorách synagogy jsou uváděny i koncerty a recitály hudebníků. otevřeno: V.- IX. út - ne , tel , Městské muzeum Žamberk V budově Kateřinského špitálu z roku 1845 je umístěno muzeum se stálými expozicemi věnovanými dějinám města, významným osobnostem regionu (vynálezci bleskosvodu Václavu Prokopu Divišovi, zakladateli české chirurgie Dr. E. Albertovi, žamberskému rodáku Petru Ebenovi...) Součástí prohlídky muzea je instalace Erxlébenovy lékárny z 90. let 19. století s původním zařízením. Zajímavá a cenná je sbírka dokumentující vývoj lidových a uměleckých řemesel podhůří Orlických hor. Mimo jiné jsou v muzeu připomenuty památky na žamberskou komunitu židů a expozice I. a II. světové války. Přístupné: V. - X, út - pá ; so, ne: kontakt: tel.: Městské muzeum Letohrad Stálé expozice muzea jsou věnovány historii města Kyšperku, jak se Letohrad až do roku 1950 jmenoval, tradici výroby sirek a významným osobnostem města. Velice cenným exponátem jsou Napoleonovy saně, na kterých v roce 1812 prchal z Ruska. Součástí prohlídky jsou i exponáty, dokumentující život měšťanstva i prostého lidu v Kyšperku, vývoj řemeslné výroby a obchodu. Zřejmě nejzajímavější část expozice představuje kolekce lidových krojů z Čech, Moravy i Slovenska. Přístupné: celoročně tel.: , infocentrum kontakt: Výstavní síň Jablonné nad Orlicí V rekonstruovaném pozdně empírovém tzv. Matyášově domě si návštěvníci mohou prohlédnout expozici věnovanou historickému vývoji města s ukázkami předmětů denní potřeby domácností a malých hospodářství s připomínkou dnes již zaniklých zdejších řemesel. Další část seznamuje s místním rodákem, bratrským kazatelem Janem Figulem Jablonským, zetěm J. A. Komenského. Kdysi bohatý spolkový život města je dokumentován řadou dobových fotografií. Přístupné: celoročně Infocentrum Jablonné nad Orlicí Výstavní síň Jablonné nad Orlicí tel.: Muzeum řemesel v Letohradě. Muzeum řemesel Letohrad V komplexu bývalého velkostatku kyšperského panství, přestavěného v roce 1750 z původního dřevěného dvora, je umístěno největší muzeum starých řemesel v České republice. V expozici o třech podlažích s celkovou plochou 720 m 2 si mohou návštěvníci prohlédnout kompletně dobově vybavené dílny, většinou z období let 1890 až 1930, s výrobky truhlářů, kovářů, sedlářů, kolářů, tkalců, kartáčníků... (40 ucelených expozic řemesel). Součástí prohlídky je i zařízená stará školní třída nebo četnická stanice. Původní stáj byla upravena na Galerii Na Sýpce, ve které jsou pořádány tématické výstavy. V areálu je i stylová restaurace a sklepní vinárna. Muzeum řemesel Letohrad Nový dvůr 143, Letohrad tel.: otevřeno: IV. - X. denně XI. - III. po-pá Vojenské muzeum - Dělostřelecká tvrz Hanička 7 km od Rokytnice v Orlických horách. Vstupní expozice, v podzemí technologicky plně - Vybavený úkryt. Odborný výklad dokumentuje fungování celé stavby. - Šest povrchových objektů, které jsou postupně propojeny v podzemí m chodeb a sálů, až 36 m pod povrchem. - Teplota v podzemí 8 st. Celsia. Doporučuje se teplé oblečení a vhodná turistická obuv. Otevírací doba: V - VI. so, ne, sv VI. mimo po VII.- VIII. mimo po IX. - X. so, ne, sv V případě zájmu lze telefonicky dohodnout mimo otevírací dobu. tel , Dělostřelecká tvrz Bouda Dělostřelecká tvrz Bouda (nachází se 6 km od Těchonína) byla vybudována v letech jako součást československého pevnostního systému na obranu proti Německu. Jako jediná z pěti stavebně dokončených tvrzí je zpřístupněna veřejnosti. Je skvělou ukázkou toho, jak se Československá republika připravovala na svoji obranu a je nejmohutnějším prvkem pevnostní linie budované po celé délce státní hranice. Byla vybudována na stejnojmenném kopci nad obcí Těchonín, v těžce přístupném terénu na sestupném hřebenu ze Suchého vrchu (995 m). Tvrz je komplexem pěti objektů, tzv. srubů, které propojuje rozsáhlý systém chodeb a sálů (délka 1,5 km). Náročnost: fyzicky vysoce náročné, téměř 200 schodů dolů a 366 schodů nahoru, prostředí je vlhké a chladné. Trasy měří v podzemí zhruba 1500 m, na povrchu asi 1000 m. Otevírací doba: V., VI., IX.: po - ne 11.00, 13.00, VII. - VIII.: po - ne X.: so, ne, svátky 11.00, 13.00, Jiří Hořák (správce tvrze), tel Délka prohlídky: min. Jazyková vybavenost: česky (anglické a německé texty). Vojenské muzeum Králíky Ojedinělé muzeum, vybudované v bývalém zemědělském areálu, leží uprostřed rozsáhlého a mohutného pásma československého opevnění z období let Stálá expozice se věnuje historii naší armády od roku 1918 do současnosti s důrazem na budování Králické pevnostní oblasti. K vidění jsou zde ukázky munice, ručních i těžkých zbraní a vojenské výstroje. Na volné ploše je vystavena těžká bojová a vojenská technika. tel.: ; otevřeno: celoročně hod. (zavřeno pouze ve dnech 24., 25., 26 a 31. XII., 1. I. a na Velikonoční pondělí). Městské muzeum Králíky Založeno v roce Expozice - dějiny města, řezbářství, varhanářství, přírodovědná expozice - ojedinělé početné sbírky nerostů, brouků, motýlů, ptáků a savců. Součástí muzea, které sídlí na Velkém náměstí, je také informační centrum. tel.: ; otevřeno: celoročně út - so , v sezóně + ne Muzeum krajky Vamberk Město Vamberk v podhůří Orlických hor je významným krajkářským střediskem s tradicí paličkování krajek starou přes tři staletí. Historii i současnost ručně paličkované krajky přibližuje stálá expozice muzea, která provází návštěvníka vývojem krajky v českých zemích od počátku 18. st. do současnosti. Muzeum Vamberk pro vás připravilo novou expozici Česká krajkářská tvorba z let denně kromě pondělí (od 1. IV. - XI.) IV. - X.: út-ne: , V., IX.: út-ne: , XI. -III.: zavřeno Jiný termín návštěvy je možný po předchozí dohodě. Vstup do muzea a prodej vstupenek v prodejně Martina , Městské muzeum Nové Město nad Metují Expozice Z šatníků a truhel našich předků je doplněna dobovým nábytkem, seznámíte se s historií Nového Města nad Metují. Sál řemesel vám představí tiskařství, hodinářství, ševcovství, tkalcovství a modrotisk. Příroda regionu seznamuje s neživou a živou přírodou okolí města. tel.: , otevírací doba: X. - IV V. - IX a

12 KAM NA VÝLETY Galerie Zázvorka Nové Město nad Metují Lapidárium, které sloužilo dříve jako hladomorna. V první patře vystavují novoměstští malíři, nachází se zde i kinosál, kde je možno zhlédnou audiovizuální program o Novém Městě nad Metují a jeho okolí. Ve druhém patře se střídají krátkodobé výstavy. Je zde i Měšťanský betlém od umělecké řezbářky Jarmily Haldové. Součástí prohlídky je i výstup na věž Zázvorku, odkud je zajímavý výhled ze střílen. tel.: otevírací doba: X. - IV a V. - IX a Památník Jarmily Haldové a obce Sedloňova V malé horské vesničce schoulené v údolí potoka žije ve svém domku Jarmila Haldová, známá ilustrátorka, řezbářka a organizátorka kultury. V jarních měsících tohoto roku byla v bývalé škole otevřena expozice věnovaná jejímu dílu. Expozice je přístupná vždy o víkendech a nebo na požádání na Obecním úřadě v Sedloňově. tel.: , mobil: poskytuje to nejpůvabnější prostředí. Otevírací doba: VII. - VIII.: od 9.00 do 11.30, od poslední prohlídka zámku začíná v V., VI., IX.: od 9.00 do 11.30, od poslední prohlídka zámku začíná v IV., X.: od , od poslední prohlídka zámku začíná v Zámek je uzavřen v pondělí a den následující po státním svátku, připadne-li tento na pondělí. V XI. až III. Veškeré další informace vám rádi poskytneme na tel.: č , Kolowratský zámek Rychnov nad Kněžnou Barokní zámek, jehož základní kámen byl položen v roce 1676, tvoří dominantu města. V interiéru se nachází mnoho sbírek, z nichž jsou nejcennější velké soubory kolowratské obrazárny, knihovny a unikátní sbírka skla. V zámku je umístěno Muzeum a galerie Orlických hor i obřadní síň města. Otevírací doba: V. - IIX.: út - ne, svátky: IX.: út - ne: , X. - IV.: so, ne, svátky: , Poslední prohlídky vždy hodinu před uzavřením zámku. tel.: Hrad Litice Nad stejnojmennou obcí se tyčí zřícenina hradu Drslaviců z 13. století. Vybrali si příhodné místo, skalnatý ostroh obtékaný ze tří stran řekou Orlicí. Mezi majiteli byli později např. králové Václav II. a Jiří z Poděbrad, který jej nechal přestavět na jeden z nejmocnějších hradů té doby. Přístupný: V. - VIII., út - ne hodin, duben, září a říjen víkendy a svátky tel.: kastelán, PROJEĎTE SE NA KONI ORLICKÝMI HORAMI Jezdecký klub Farma pod Lípou a jezdecký oddíl Wiyrhanea v Rokytnici v Orlických horách nabízí návštěvníkům vyjížďky na koních. Milovníkům koní a přírody je tak umožněno poznávat krásná místa zdejšího kraje z koňského sedla. Jiří Pácha - mobil: , Rokytnice v Orlických horách Manželé Svobodovi z Hradčan (část obce Pěčín), nabízí netradiční vyjížďky koňským vozem po horách v období červen - září. Individuální ceny po dohodě. Svobodovi z Hradčan Pěčín čp. 162 tel.: , saních. Jízdárna se nachází v centru obce Deštné v Orl. h., naproti sjezdovkám Marta I. a II. Farma svou činnost směřuje k vysoce specializovanému oboru, chovu drezúrních koní, jejich výcviku a odchovu hříbat. Jízdárna má dobré zázemí, prostornou venkovní pískovou jízdárnu a malou krytou jízdárnu. Výuka na jízdárně probíhá pod dohledem zkušených cvičitelů. Jízdárna je v provozu celoročně, v červenci a srpnu denně, jinak po dohodě. Vždy je lépe se na hodině ježdění domluvit předem. Ing. Eva Kotyzová Deštné v Orlických horách Tel.: , Tábořiště Vochtánka, westwernový program. Památník Marie a Vojtěcha Sedláčkových v Javornici. Památník Marie a Vojtěcha Sedláčkových v Javornici Galerie Vojtěcha Sedláčka a Marie Sedláčkové v Javornici představuje ateliér a byt obou umělců. Vedle obrazů jsou zde krajky a návrhy krajkových motivů, ve stodole kočáry, do kterých malíř zapřahal koně a vyjížděl malovat. V roce 2004 byla v Památníku instalována výstava obrazů lidového umělce Josefa Korejze - Blatinského. Dům s ateliérem najdeme v obci u silnice ve směru na Žamberk. Otevírací doba: V. - IX.: od 9.00 do mimo po. Obecní úřad v Javornici - tel.: Památník - tel.: mobil: , Obrazárna ve Slatině nad Zdobnicí Prohlédnout si zde můžete obrazy, kresby a grafiky regionálních umělců a zakladatelů galerie - A. Krčmáře, M. Holého, Leoše a Jana Kubíčka - mistrů, kteří ve zdejším kraji tvořili a nalézali bohatou inspiraci. Jsou zde vystavována i díla A. Piepenhagena a M. Švabinského. Otevírací doba: po-pá: V jinou dobu je možná prohlídka pouze po předchozí dohodě - p. Pleslová - tel.: Zámek Častolovice. Zámek Častolovice Pozdně renesanční zámek z let byl postaven na místě původní vodní tvrze. Místnosti expozice jsou zařízeny v různých stylech, které vytvářejí pocit, že život na zámku se nezastavil. Také pořádání koncertů a dalších významných kulturních a společenských akcí zejména v Rytířském sále, vtiskují zámku pečeť pohody a krásy. Díky květinovému osázení i atmosféře na nádvoří zámku, rozlehlé oboře s bílými daňky, mini zoo a v neposlední řadě i dětskému koutku patří zámek Častolovice mezi nejnavštěvovanější místa na Podorlicku. Majitelkou je paní Diana Sterbergová. Otevírací doba: 29. IV IX.: út - ne: (zavřeno je každé pondělí, pokud není státním svátkem) tel.: Výcvik jezdců v jezdeckém klubu Adam. Jezdecký klub Adam Deštné v Orlických horách si vás dovoluje pozvat do Deštného v Orlických horách, do turistického a lyžařského střediska, kde uprostřed nádherné přírody chováme naše koně. Začátečníci i pokročilí jezdci mohou využít nabídky turistické jízdárny k vyjížďkám do přírody, k výuce na jízdárně a v zimě k projížďkám na Western Vochtánka Potštejn Veřejné letní tábořiště na břehu Divoké Orlice, pod hradem Potštejn si získalo oblibu u široké veřejnosti. Výborná kuchyně, kde kralují kovbojské fazole, možnost ubytování v chatkách i ve stanech, ale zejména posezení v přírodě s občertsvením, to vše získalo oblibu nejen u cyklistů a místních obyvatel. Celou sezónu jsou připraveny akce pro děti a country a westernové akce pro mládež i dospělé. Rezervace na akce, ubytování a programy: Iveta Walterová Petr Staněk indiánské tábory (VII. - VIII.) Statek U Svatého Jána - Kunvald Projížďky na koních Petra Zářecká, tel.: HRADY A ZÁMKY Zámek Doudleby nad Orlicí Renesanční zámek postavený v roce 1590 podle italského vzoru. Jedinečně malebný účinek je vyvolán sgrafitovou výzdobou tzv. Kobercového vzoru. Z období baroka jsou v prvním patře zachovány nástropní malby. Roku 1809 byl za zámkem zřízen park v anglickém stylu. Otevírací doba: V. - X.: (zavřeno je každé pondělí, pokud není státním svátkem) tel.: Zámek v Novém Městě nad Metují. Zámek Nové Město nad Metují Byl postaven v roce 1501 stejně jako město a je nedílnou součástí Městské památkové rezervace. Poslední stavební úpravy zámecké zahrady a zámku byly provedeny architektem Dušanem Jurkovičem. Z tohoto období můžete zhlédnout autentické interiéry ve stylu secese a art deco. V blízkém okolí zámku upoutávají naši pozornost barokní sošky od Matyáše Bernarda Brauna. Terasy a francouzská zahrada jsou spojeny dřevěným krytým přechodem ve stylu lidových staveb. Otevírací doba: IV. - IX.: út - pá - po předchozí objednávce, so -ne: V., VI., IX: út-ne: VII. - IX.: po-ne: X. - III.: denně po předchozí objednávce tel.: Zámek Opočno Památkové zóně města Opočna dominuje velký renesanční zámek, obklopený rozlehlým parkem se vzácnými dřevinami a oborou. V expozicích zámku lze obdivovat unikátní sbírku zbraní, knihovnu i obrazárnu. Pořádání koncertů na nádvoří zámku se stalo již tradicí stejně jako mezinárodní setkání sokolníků, jemuž prostředí zámku Zámek Kostelec nad Orlicí Hrabě Josef Kinský si v letech dal postavit na okraji města nové sídlo - empírový zámek, který je obklopen rozsáhlým anglickým parkem. Vzácné dřeviny i květinová výsadba vytvářejí neopakovatelnou atmosféru plnou pohody, harmonie a klidu. Výhled až na potštejnský hrad od jezírek s lekníny a rybičkami je vyhledávaným místem pro odpočinek. Zámecký park je přístupný celoročně, zámek je zatím uzavřen. Zámek Letohrad Raně barokní zámek byl postaven na místě původní tvrze v letech V přízemí a druhém patře je štuková výzdoba. Stálá expozice je o letních prázdninách otevřena denně. Vstupné a informace v informačním centru: tel.: Hrad Potštejn Dominantou Potštejna, jednoho z nejstarších letovisek v Čechách, jsou trosky mohutného hradu, jehož historie začíná koncem 13. století. Byl založen rodem Drslaviců na strmém kopci nad Divokou Orlicí. V areálu hradu, který je přístupný veřejnosti, je kaple sv. Jana Nepomuckého, poslední zastavení křížové cesty Boží hrob, expozice a pamětní deska Jiráskova Pokladu. V. - IX.: denně mimo pondělí IV., X.: so, ne, svátky Jindy po předchozí dohodě: tel.: ,

13 TURISTICKÉ CÍLE U SOUSEDŮ POHÁDKOVÁ ZAHRADA vznikla začátkem 20. století díky snaze lesníka a botanika Izydora Kriestena. Dle legendy z vděčnosti za záchranu života duchem hor Krakonošem. Zahradu tvoří pohádkové stavby a postavy ze dřeva, šišek a kořenů. Naleznete tu tři prameny, které zobrazují odvěké lidské touhy, pramen lásky, mládí a radosti. Sentence zdobící budovy se humorným způsobem vztahují k situacím každodenního života. Nejsnadněji se tu dostanete po žluté stezce z ulice Wojska Polskiego. U žluté turistické stezky, 30 min. od Międzygórza denně od V. do IX. : od od XI. do V.: od tel. (074) , nebo (074) (PTTK - turistická organizace) FILUMENISTICKÉ MUZEUM Bohatá expozice zápalkových etiket, prezentující rozvoj technik rozdělávání ohně. Je to jediné muzeum tohoto typu v Polsku a patří k málo početné skupině muzeí na světě, která jsou spojená s předměty pro rozdělávání ohně od nejdávnějších dob. Muzeum vlastní přibližně půl milionu zápalkových etiket a čtrnáct set zapalovačů. Nyní v Muzeum působí regionální oddělení, věnované především dějinám města a okolí ul. Mały Rynek,. denně (kromě pondělí) od tel.: (074) STŘEDISKO HISTORIE A HORSKÉ TRADICE SUDET V roce 2002 bylo u Pohádkové zahrady otevřeno Středisko historie a horské tradice. V budově je sbírka psaných dokumentů a ikonografie představující rozvoj cestovního ruchu v Masivu Sněžníku od začátku 19. století do současnosti. Objekt se nachází u žluté turistické stezky, 45 min. od centra Międzygórza. Otevřeno denně - od V.: Duszniki Zdrój, Muzeum papírenství. MUZEUM PAPÍRENSTVÍ Muzeum papírenství v obci Duszniki Zdrój sídlí v papírenském mlýně ze 17. stol., který je považován za ojedinělou technickou památku. Objekt nabízí návštěvníkům expozice věnované dějinám papírenského průmyslu. ul. Kłodzka 42 od 1. V. do 31. X. od od 2. XI. do 31. IV. od od úterý do neděle (v pondělí zavřeno) tel.: (074) , tel. /fax: ; Výhled z Bludných skal přes vrcholky Stolových hor na Orlické hory, Králický Sněžník a Jeseníky. BLUDNÉ SKÁLY (BŁĘDNE SKAŁY) Skalním labyrintem vedou chodníky, které vznikly v důsledku zvětrávání pískovce. Místo, které na nás zapůsobí svou neobvyklou atmosférou, zůstává po dlouhou dobu v paměti. Po prolézání mezi vysokými stěnami se pro odpočinek nabízí místa, z nichž můžeme obdivovat zajímavé skalní útvary, často přikryté kořeny na nich rostoucích stromů. Národní park Stolových hor od začátku turistické sezóny do 30. IV.: denně V.: denně VI., VII.: denně VIII.: denně. IX.: denně. od 1. X. do konce turistické sezóny: denně tel. (074) Kudowa Zdrój - Czermna, kaple lebek KAPLE LEBEK (KAPLICA CZASZEK) Unikátní stavba, a to v republikovém i evropském měřítku, věnována obětem války a epidemii v Kladském pomezí. Byla otevřena 1. listopadu 1776 díky úsilí místního faráře kněze Tomaszka a je místem, kde je možné zamyslet se nad lidským osudem. Interiér kaple je vyložen lidskými pozůstatky. ul. Czermna út - ne: V. - X.: přestávka X. - V.: bez přestávky tel.: (074) (k sestrám), mobil. tel.: POHYBLIVÝ BETLÉM ul. Kósciuszki 101, Kudowa Zdrój (v soukromém domě) denně MUZEUM LIDOVÉ KULTURY SUDETSKÉHO POHOŘÍ Skanzen se nachází na horském svahu bývalé vesnice Pstrążna. Jsou zde prezentovány objekty lidové kultury, sudetské architektury (obytné domy, zvonice, hostinec, kovářská dílna vybavená zařízením a nářadím). V létě se zde pořádají pikniky, kde je možné ochutnat v ohni pečené brambory, domácí chléb se sádlem nebo známý polský bigos. ul. Pstrążna Otevřeno denně, úterý - neděle: tel.: (074) Požadované nahlášení HRNČÍŘSTVÍ A PTAČÍ SVĚT, STEZKA ZANIKAJÍCÍCH PROFESÍ Venkovní muzeum v Kudowě-Czermné (200 m od kaple lebek), kde je možné se seznámit s profesemi, v současné době zanikajícími, jako jsou hrnčířství, mlynářství a kovářství a přitom mít kontakt se pštrosy, bažanty a dalšími ptáky v minizvěřinci. Lákadlem je zde každodenně se konající pečení venkovského chleba dle ojedinělého receptu a ochutnávky venkovského krajíce se sádlem (kolem hod). Zajímavé jsou také ukázky keramické výroby na hrnčířském kole. Všichni návštěvníci mají možnost vlastnoručně si výrobu na hrnčířském kole vyzkoušet a vlastní dílo si vzít na památku. Bogusław Gorczyński, ul. Chrobrego 43 Otevřeno denně: tel.: (074) KUDOWSKÉ MUZEUM HRAČEK BAJKA Nabízíme cestu do Říše dětství. Vzpomínky na sladké, bezstarostné období dokazují, jak důležitou úlohu v životě každého člověka plnily hračky. Jakékoliv: plyšové, z porcelánu, dřeva, hlíny a dokonce i litinové, plechové či cínové vždy probouzely a probouzejí pozitivní pocity. Exponáty shromážděné Marií a Miroslawem Ozierańskými pocházející z stol. určitě zaručí relaxaci i v rodinném kruhu. ul. Zdrojowa 41 Otevřeno od V. -VIII. otevřeno od 9.00 do od IX. - V. otevřeno od do tel.:(74) MUZEUM ŽÁBY Objekt se nachází u Správy Národního parku Gór Stołowych. Sbírku Muzea tvoří více než 3000 exponátů z 20 zemí světa a 6 světadílů. po-pá: hod., so, ne: tel.(074) AQUA PARK VODNÍ SVĚT Kudowa Zdrój ul. Moniuszki 2a Otevřeno. po - pá so, ne, svátky tel.(074) Kudowa Zdrój, Aqua park - Vodní svět MISIJNÍ A NÁRODOPISNÉ MUZEUM Expozice zajímavých sbírek mušlí, ozdob a exotického vybavení domácností z oblastí Oceánie, Afriky a Jižní Ameriky. ul. Reymonta 1 denně od , tel: (074) SKLÁRNA BARBARA Středisko pro výrobu barevného skla s historickými tradicemi. V poválečném období místo práce a pořádání workschopů pro přednášející a studenty Vysoké školy výtvarných umění ve Wroclawi. Při návštěvě objektu je možné poznat práci hutníků a v podnikové prodejně nakoupit zdejší výrobky. ul. Wojska Polskiego 58a po - pá: , so: tel. (074) SÁŇKÁŘSKÁ DRÁHA Přes 450 metrů dráhy, kde pokročilí sáňkaři dosahují rychlosti do 40 km/h. Místo sanic jsou kolečka a místo sněhu ocelová dráha. Rychlost je možné regulovat ruční brzdou. Skvělá a přitom úplně bezpečná zábava. ul. Bystrzycka 15 denně (mimo zimu) VI VIII.: tel. (074) Kudowa Zdrój, vstup do lázeňského parku. 1. Duszniki Zdrój - Leżyce - Szczytna (5 km) 2. Kudowa Zdój - Błędne Skały - začíná na ul. 1 Maja, dále pak Cestou 100 zatáček u lomu červené žuly dojedete k Bludným skalám (Błędne Skały) (9,5 km) 3. Kudowa Zdrój - Lewin Kłodzki - z centra Kudowy ulicí 1 Maja dojedete k silnici směrem na Jerzykowice Wielkie a Jeleniów. Následně míjíte stáčírnu vody, projíždíte kolem hájenky a polní cestou dojedete do obce Lewin Kłodzki (6 km) 4. Cyklostezka v okolí Kudowy Zdroje - z ul. Zdrojowa, dále ulicí Nad Potokiem projíždíte silnici E 67 a míříte k Brzozowicím, a následně se vracíte polní cestou k nádraží v Kudowě Zdroji (4,5 km) 5. Lewin Klodzki - Zieleniec - Lasek Miejski - Zimne Wody - Kozia Hala - silnice na Zieleniec (9 km) 6. Lewin Klodzki - Taszów - trasa vede Městským lesoparkem (Lasek Miejski) kolem kaple a kalvárie, aby zamířila do Kotle u hranice a blízkého Taszowa (5 km) 7. Szczytna - Duszniki Zdrój - vyjíždíte málo frekventovanou ulicí Robotnicza, cestou s krásnými vyhlídkovými místy (19 km) Mezi městy Kudowa Zdrój a Náchod je vedena cyklotrasa T. G. Masaryka. Dusznické cyklotrasy: Č. 1 - Plac Warszawy - ul. Bohaterów Getta - Muzeum papírenství - Pustelnik (kaple sv. Trojice) - turistická chata Pod Muflonem (panorama Dusznik se Stolovými horami) - rašelinová rezervace Torfowisko pod Zieleńcem, naučná stezka - Zieleniec - Duszniki Zdrój Č. 2 - Plac Warszawy - ul. Bohaterów Getta - Muzeum papírenství - Pustelnik (kaple sv. Trojice) - turistická chata Pod Muflonem - křižovatka se silnicí ze Zielence - rašelinová rezervace Torfowisko pod Zielencem - Dusznicka Droga - Duszniki Zdrój Č. 3 - Plac Warszawy - ul. Bohaterów Getta - Muzeum papírenství - Pustelnik (kaple sv. Trojice) - turistická chata Pod Muflonem - křižovatka se silnicí ze Zielence - rašelinová rezervace Torfowisko pod Zielencem, cesta mokřady Czarne Bagno - Dusznicka Droga - Duszniki Zdrój Na podobné rybě, kterou si nejprve vylovíte, si za okamžik i velice pochutnáte. Kladské pomezí vděčí za svou popularitu jak malebné krajině, tak i vzácně se vyskytujícímu množství zajímavostí na tak malém území. K nejpopulárnějším a nejčastěji navštěvovaným se připojily v posledních letech další. Lidé se vrací k rekreaci na venkově, která společně s rozvojem agroturistické základny vyústila v postupný vznik sítě lovišť, kde se můžete věnovat rybolovu bez požadovaného rybářského povolení. V současné době takové objekty působí na území celého Kladského pomezí a s každou sezónou se jejich počet zvětšuje. Jsou to obhospodařené malé vodní plochy, které nabízejí lovení, nejčastěji pstruha a kapra. Rybu vám po ulovení vykuchají a připraví k jídlu nebo si ji můžete vzít s sebou domů. Pokud však nemáte příliš v oblibě takový druh rekreace, můžete si v těchto zařízeních ryby prostě jen nakoupit. KOMERČNÍ LOVIŠTĚ A AGROTURISTICKÉ STATKY NABÍZEJÍCÍ LOVENÍ RYB Bystrzyca Kłodzka Wanda Gadzińská, Dlugopole Dolne 38 tel.: (074) Młyn pod Świerkami, ul. Młynarska 6 tel.: (074) Agroturystyka, ul. Wojska Polskiego 11 Międzygórze, tel.: (074) Zacisze, Aleja Spacerowa 30 Kolonia Szychów, tel Agroturystyka, Długopole Dolne 38a tel.: (074) Nad Potokiem Ponikwy 17 tel.: (074) Góry Bystrzyckie Nowa Bystrzyca 60 tel.: (074) Osmelakowa Dolina Spalona 14 tel.: (074) U Józka, Kolonia Szychów 42 tel.: (074) Nad Orlicą, Lasówka 52 tel.: (074) Stokrotka, Szklarka 25 tel.: (074) Stokrotka, Szklarka 25a tel.: (074) Duszniki Zdrój Agroturistický statek Relaks ul. Świerczewskiego 37 tel.: (074) Kudowa Zdrój Nad strumykiem, ul Okrzei 19, tel.: (074) Łowisko Pstrągów, ul. 1 Maja 91, tel.: (074) ?? Pstrągi w Dolinie Stawów, Pstrążna 9, tel.: (074) Dolina jezer v Pstrążnej.

14 Poutní místa v Orlických horách Neratov Monumentální kostel Nanebevzetí Panny Marie v Neratově nechal vystavět hrabě Jan Karel Nostic-Rhieneck v letech Byl zbudován podle plánů G.B.Alliprandiho ve stylu baroka. Roku 1945 kostel vyhořel. V dnešní době probíhá široce založená akce o záchranu alespoň pozůstatků této mimořádně kvalitní architektury. Kostel najdete při silnici Bartošovice-Orlické Záhoří. ČERVEN akce: OTEVŘENÍ KAČENČINY ZAHRÁDKY slavnostní otevření přírodní památky v Deštném v Orl. h., informace: IC Deštné v O. h., tel.: LETNÍ DISKOTÉKA ve Valu u Dobrušky TANČÍME S VYSVĚDČENÍM diskotéka pro děti na závěr školního roku na sále v pohostinství U Rufferů v Javornici od 11,00 hodin HRY BEZ HRANIC - Lewin Klodzki-Polsko - mezinárodní setkání kolektivů mladých hasičů v Bystrém v Orl. h. -na místním koupališti LETNÍ INTERPRETAČNÍ KURZY pokračování interpretačních kurzů v Opočně pod vedením Jiřího Besperáta (housle) a Jana Škrdlíka (violoncello) koncerty, festivaly: XIII. Ročník POLÁČKOVO LÉTO divadelní festival v netradičních prostorách města Rychnov n. Kn., pořádaný na počest rychnovského rodáka, spisovatele a novináře Karla Poláčka. Součástí festivalu jsou koncerty v rychnovských kostelích a synagoze. Místo konání: zámecká jízdárna a park, kostel Nejsvětější Trojice, synagoga. Pořadatelem je KULTURA Rychnov n. Kn., s. r. o. Informace: tel.: , mobil: , fax: , ČERVENEC Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Neratově. Foto L. Imlauf. Poutní místo Homol Nedaleko hradu Potštejn, u vesnice Lhoty nechala hraběnka Terezie Eleonora z Ugarte zbudovat v letech raně barokní kostelík Panny Marie Bolestné. Postupně zde vznikl poutní areál se dvěma kaplemi a přístupovým schodištěm o 153 stupních a 16 odpočívadlech, lemovaný balustrovým zábradlím se sochařskou výzdobou. Počet schodů odpovídá počtu Zdrávasů ve Velkém růženci s 3 úvodními Zdrávasy, odpočívadla Otčenášům. Sochařská výzdoba je z 2. poloviny 18. století. Jedná se o práci kamenické dílny rodiny Hendrichů z Litomyšle. Poutní areál je ojedinělou středoevropskou umělecko-historickou a stavební památkou. Homole - kamenné schodiště k poutnímu kostelu Panny Marie Bolestné. Foto L. Imlauf. Rokole Poutní místo s kaplí Panny Marie Podivuhodné, vystavěné nad pramenem léčivé vody a s kostelíkem zasvěceným Panně Marii, najdete při silnici Bohdašín - Olešnice v Orlických horách. Rokole - Mariánská kaple. Foto L. Imlauf. Kunštátská kaple Navštívení Panny Marie Kunštátská kaple Navštívení Panny Marie Kunštátská kaple na Jiráskově stezce, stojící nedaleko známého Pěticestí v sedle mezi dvěma nevýraznými vrcholy kopce nazvaného též Kunštátská kaple, upoutá snad každého procházejícího turistu. Od roku 2005 září novotou a její interiér je vkusně upraven. Slavnostně vysvěcena byla v sobotu 18. června Při této příležitosti o ní vyšlo v řadě novin hodně článků, bohužel často zkreslujících její význam a dějiny. Není se co divit, seriózní práce, zabývající se kaplí, nebyla dosud publikována. Zájemce se o jejích nejstarších dějinách dočte až ve sborníku Orlické hory a Podorlicko (č. 13), který vydá Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově n. Kn. v létě Vznik kaple souvisí s osídlením našich hor dřevaři, kteří na přelomu 16. a 17. století těžili na hřebenu hor dřevo pro potřebu kutnohorských dolů. Tyto nejstarší dějiny kaple nejsou písemně doložené, avšak z několika nepřímých pramenů se dá přijmout teorie, že kaple (původně dřevěná) zde stojí od roku Tento letopočet je na podstavci sochy Pieta, jejíž kopie je v kapli. Kaple, stojící tehdy na nejvyšším místě přímé cesty ze Zdobnice do Kunštátu (dnes součást Orlického Záhoří), byla zřejmě jen tzv. prostorová modlitební kaple a je velmi nepravděpodobné, že by v ní bývaly slouženy mše. První písemný doklad o ní, povolení obnovy kaple královéhradeckým biskupstvím z roku 1763, totiž výslovně uvádí, že toto povolení není souhlasem s tím, aby zde byly slouženy mše. Další oprava následovala kolem roku 1820, kdy místo zchátralé dřevěné kaple byla vystavěna kamenná stavba, tehdy ještě ve stylu klasických horských kapliček, tedy s pravoúhlou předsíňkou a s věžičkou. Teprve při další přestavbě v letech byla vybudována zděná kaple taková, jakou ji známe dnes, tedy stavba kruhová. Podstatná oprava následovala v roce1907, poté, kdy kaple byla z farnosti Kunštát převedena k farnosti Zdobnice. O dalších opravách či přestavbách nejsou po celé 20. století zprávy až do roku Tehdy se zdevastovaná kaple dočkala generální opravy, kterou zajistil a financoval Okresní národní výbor v Rychnově n. Kn., ovšem jen po stavební stránce. Další využití kaple však bylo problematické. Uvažovalo se o tom, že by v ní byla malá výstavní síň, stanice Horské služby, případně že by sloužila jako Památník obětem hor. Nic z toho se neuskutečnilo a kaple opět chátrala. Začátkem 90. let provedli nejnutnější opravy a úklid členové Horské služby, mezi lety 1997 a 2000 zajistil páter Josef Suchár z Neratova obnovu střechy a od roku 2003, kdy kaple přešla do vlastnictví obce Zdobnice, uskutečnilo sdružení občanů Via aurea z Rychnova n. Kn. spolu s obcí Zdobnice generální opravu celé kaple, včetně obnovy interiéru. Po této opravě, která stála přibližně jeden milion korun, vysvětil kapli královéhradecký biskup Dominik Duka. Text: Jan Hégr akce: LETNÍ INTERPRETAČNÍ KURZY pokračování interpretačních kurzů v Opočně pod vedením Jiřího Besperáta (housle) a Jana Škrdlíka (violoncello) DĚTSKÝ DEN spojený s opékáním prasete v Osečnici NOVOHRÁDOUSKÉ SLAVNOSTI, v rámci těchto slavností se uskuteční dne v kině divadelní představení pohádky, výstava obrazů Nového Hrádku, v Písníku posezení s opékáním selete. V neděli proběhne na náměstí trh lidových řemesel a různé pouťové atrakce O POHÁR MĚSTA ŽAMBERK 15. ročník cyklistického etapového závodu ( časovka od hod., okruhy městem od až hod., horská etapa od 9.00 do hod.), info: ředitel závodu V. Janoušek mobil: SVĚCENÍ PRAPORU A ZNAKU obce Ohnišov. Program: v 10,00 hodin mše svatá s posvěcením praporu a znaku v místním kostele Cyrila a Metoděje. Odpoledne sraz rodáků a přátel obce v zahradě místní školy, tamtéž od 14,00 hodin koncert Stavostrojky Tradiční VEŘEJNÝ ZÁVOD VE STŘELBĚ NA ASFALTOVÉ TERČE pořádaný mysliveckým sdružením Slatina - Rybná na brokové střelnici ve Slatině nad Zdobnicí od 9.00 hodin v areálu na Kubovně (cesta značena od kostela). Střílí se baterie a lovecké kolo. Bližší informace je možno získat v případě zájmu o tuto tradiční akci na mobilu: OSLAVA 60. VÝROČÍ ZALOŽENÍ HASIČSKÉHO SBORU (Lomy-Osečnice) LET HASIČSKÉHO SBORU ve Svinné I. WESTERNOVÝ DEN RÁDIA OK 2006 Western Vochánka Potštejn od hod velká show kovbojů a indiánů. Nenechte si ujít ukázky kovbojského umění našich nejlepších jezdců rodea, ukázky indiánských zvyklostí s pohřebními rituály, výcvikem honáckých psů s ovečkami, dětské rodeo na ovečkách.od hod. Hraje country skupina Makadam, v průběhu večera vás čeká soutěž v jízdě na divokém býkovi o sud piva. Od Velká noční ohnivá show. Kontakt: p. Walterová mobil: Letní SILVESTR - Lomy (Osečnice) POHÁDKOVÉ ODPOLEDNE v Deštném v Orl. h ZÁJEZD RODÁKŮ Z KUNČINY VSI DO ORLICKÝCH HOR obec Zdobnice V Prorubkách (Liberk) se uskuteční již tradiční PRORUBSKÁ LÁVKA od hodin. U vodní nádrže pod bytovkami budou nejprve probíhat soutěže mládeže. Poté bude následovat zábava a soutěže pro dospělé po celé odpoledne. Srdečně zvou pořadatelé ZÁHOŘSKÝ POHÁR V MALÉ KOPANÉ v Orlickém Záhoří na místním fotbalovém hřišti FOTBALOVÉ UTKÁNÍ ŽENATÍ/SVOBODNÍ v Olešnici v Orl. h. v areálu TJ Start DOBRUŠSKÝ POHÁR Městský stadion Dobruška 17. ročník turnaje ve futsalu, účast cca 60 týmů z celé ČR. V sobotu kulturní program k posezení a tanci. (p. Koláčný mobil: ) TÝDEN VE STŘEDOVĚKU ukázky středověkých technologií výroby železa, dřevěného uhlí, keramiky, textilu, ukázky boje, šermu a výcviku šermířů ve Villa Nova Uhřínov, informace: Bohumír Dragoun tel.: , PIVNÍ SLAVNOSTI V ŽAMBERKU fotbalový stadion Pod Černým lesem v Žamberku pořádá Fotbalový oddíl Žamberk, kontakt: tel.: červenc - srpen - STRAŠIDELNÉ NOČNÍ PROHLÍDKY, pořádá MIKCENTRUM Letohrad, tel.: divadlo: O PRINCEZNĚ ZUZANĚ A DRAKU OLIZOVÁKU divadelní představení pro děti i dospělé v podání Karlovarského hudebního divadla, zahradní areál Muzea Deštné v O. h. tel.: TANČÍCÍ INDIÁN divadelní představení souboru Temno Týniště n. Orl. Volná parodie na Labutí jezero. Zahradní areál Muzea Deštné v Orl.h. tel.: Divadelní soubor Impudici zahraje dvě hry z Dekameronu v zahradním areálu Muzea Deštné v O. h. tel.: Pohádkové divadelní představení o Karkulce zahradní areál Muzea Deštné v O. h. tel.: koncerty, festivaly: v h v obrazárně zámku Opočno ÚVODNÍ KONCERT LETNÍCH INTERPRETAČNÍCH KURZŮ J. Besperát (housle), J. Škrdlík (violoncello), Š. Besperátová (klavír) v 18,00 h v Mariánském kostelíku v Opočně ZÁVĚREČNÝ KONCERT ÚČASTNÍKŮ INTERPRETAČNÍCH KURZŮ PETR BENDE se skupinou + BLADEX ROCK od h v přírodním areálu Pohoří (p. Fasner mobil: , TŘI SESTRY, DEBILL HEADS, DOCTOR P.P. a E!E! od h v přírodním areálu Pohoří (p. Fasner mobil: , v h v Mariánském kostelíku v Opočně OD GOTIKY PO BAROKO Instrumentálně -vokální soubor pro středověkou, gotickou a renesanční hudbu Solideo COUNTRY FESTIVAL RADIA OK S KONCERTEM - od hod. Tomáš Linka a Přímé Linky čeká vás osm hodin výborné country ve Western Vochtánka Potštejn. Více infor mací: p. Walterová mobil: v h v obrazárně zámku Opočno GUITAR ARTE TRIO, BLANKA ČERNÁ MEZZO SOPRÁN (Jindřich Kaulfers, Ivan Šoltys, Stanislav Prokeš výstavy: VÝSTAVA UPOMÍNKOVÝCH PLÍŠKŮ NA TURISTICKÉ HOLE Muzeum Deštné v Orl. h. tel.: ZAHÁJENÍ VÝSTAVY K VÝROČÍ 100 LET OD ZAHÁJENÍ PROVOZU NA ŽELEZNIČNÍ TRATI DOUDLEBY-VAMBERK-ROKYTNICE v aule rokytnické ZŠ. Výstava potrvá do VÝSTAVA POHLEDNIC PANA MATUŠKY a obce Ohnišova v budově školy v Ohnišově od hodin VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA tradiční výstava králíků, drůbeže. Pořádá ČSCH Skuhrov n. B., informace: IC Skuhrov n. B., tel.: posvícení, pouť: POUŤ SVATOJÁNSKÁ v Orlickém Záhoří na místním fotbalovém hřišti POUŤ SV. PETRA A PAVLA klasická pouť s houpačkami a střelnicemi v obci Dobré, kontakt: Ladislav Michl tel.: DEŠTENSKÁ POUŤ v Deštném v Orl. h POUŤOVÁ TANEČNÍ ZÁBAVA v Olešnici v Orl. h., Občerstvení U Jungů POUŤ ve Skuhrově n. Bělou při tradičních oslavách budete moci kromě návštěvy houpaček, střelnice a kolotoče zhlédnout výstavu drobného zvířectva v areálu chovatelů, na volejbalových kurtech proběhne tradiční turtnaj v odbíjené ANENSKÁ POUŤ s bohatým doprovodným programem v Rokytnici v Orl. h.

15 SRPEN akce: TAVENÍ SKLA DŘEVEM v Deštné v Orl. h., experimentální tavba skla v zahradním areálu Muzea Deštné v Orl. h. tel.: MUTINŮV STAROČESKÝ JARMARK ve Skuhrově n. Bělou letní slavnosti na hradě, již tradičně sem přijíždí spousta turistů z blízkého či vzdáleného okolí PORCINKULE V OPOČNĚ na Kupkově nám., tradiční akce s atrakcemi a spousty stánků HISTORICKÉ TRHY ŘEMESEL v 9,00 hodin v zámeckém parku v Opočně před Letohrádkem ukázka tradičních lidových řemesel s možností koupě vyrobených ukázek VELKÁ LETNÍ DISKOTÉKA v přírodním areálu za ZŠ v Podbřezí. Pořadatelem je SDH Podbřezí, začátek ve 21,00 hodin CIHELNA 2006 každoroční vzpomínková vojensko-historická akce. V letošním roce s předvedením dvou bojových ukázek - Tak to bylo... a Tak to mohlo být... - historické bitvy v prostoru československého pevnostního pásma časově zasazené do léta a podzimu roku Jedná se o jednu z nejnavštěvovanějších akcí s tématem obrany státu v ČR. Info: Vojenské muzeum Králíky, tel.: MEZIUM 8. ročník Mezinárodní letní akademie. Mezinárodní umělecké dílny, informace: tel.: , , MEZINÁRODNÍ ZÁVODY FIS V LYŽOVÁNÍ NA TRÁVĚ ve Ski areálu Olešnice v Orl. h SRAZ MAJITELŮ VOZIDEL ŠKODA 1203 v letním sportovním areálu v Bystrém v Orl. h., pořádá Sdružení VAG-I-NOVINY VIII. ROČNÍK TURNAJE V NOHEJBALU O POHÁR STAROSTY obce Bačetín ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY recesitické akce Sdružení VAG-I-NOVINY v letním sportovním areálu v Bystrém v Orl.h LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI dětský den - Lomy (Osečnice) II. WESTERNOVÝ DEN RÁDIA OK 2006 Western Vochtánka Potštejn od hod. Velká show kovbojů a indiánů. Zveme Vás na příjemné westernové odpoledne s noční show. Uvidíte ukázky přiježděnosti koní, kovbojská a indiánská vystoupení. Více informací: p. Walterová mobil: S RUKSAKEM NA KONEC SVĚTA -fantastické obrázky z cesty po Indii, Pákistánu a okolních zemích, vypráví manželé Sedláčkovi - muzeum v Deštném v Orl. h., tel.: silniční závod BĚH ÚDOLÍM ŘEKY BĚLÉ - pořádá TJ Porkert ve spolupráci s OÚ Skuhrov n. Bělou VÍKEND STŘEDOVĚKÝCH TECHNOLOGIÍ ukázky středověkých řemesel ve skanzenu Villa Nova, kontakt: Bohumír Dragoun tel.: , TERÉNNÍ BĚH do vrchu - Skuhrov Deštné v Orl. h.. Pořádá TJ Porkert ve spolupráci s OÚ Skuhrov n. Bělou DĚTSKÝ DEN odpoledne věnované dětem ve Valu u Dobrušky NOHEJBALOVÝ TURNAJ v Osečnici OSLAVY 120 LET ZALOŽENÍ SDH Bystré v Orl. h., pouťová taneční zábava LOUČENÍ S LÉTEM + FOTBAL v Orlickém Záhoří na místním fotbalovém hřišti MEMORIÁL JAROSLAVA CEJNARA o putovní pohár obce - TJ Start Olešnice v Orl. h MEMORIÁL V. HAVRDY v České Čermné, 3. ročník fotbalového turnaje - sokolovna, fotbalové hřiště SVĚCENÍ PRAPORU Obce Bystré a SDH Bystré v Orl. h RYCHNOV CLASSIC MARATHON významná sportovní akce, start: město Rychnov n. Kn., Pořadatelem je 3athlon club RK, informace: tel.: , Jan Jelínek srpen - PIVNÍ SLAVNOSTI v pivovarském dvoře v Dobrušce s kulturním programem (p. Svobodová tel.: , srpen - PODORLICKÁ PATNÁCTISTOVKA - Městský stadion Dobruška závody lehkoatletických oddílů z celé ČR a ze zahraničí (ředitel závodu Zdeněk Kupka mobil: , p. Svoboda mobil: , ) srpen - ORLICKÝ SPRINT závody automobilů do vrchu, pořádá A.Majšajdr, více informací IC Skuhrov tel.: divadlo: NOC NA KARLŠTEJNĚ divadelní představení divadelního spolku Kačenka Deštné v Orl. h. V zahradním areálu Muzea Deštné v Orl. h. - tel.: DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ v přírodním divadle ve Valu u Dobrušky DIVIDÍLKOVÁNÍ aneb DIVADELNÍ JARMARK nonstop divadelní program několika desítek jednotlivců a souborů. Spojeno s prezentací a prodejem rukodělných výrobků. Místo konání: Poláčkovo nám. V Rychnově n. Kn., zámecký park. Pořadatelem je divadelní a řemeslná společnost DIVIDÍLKOVÁNÍ Déčko Rychnov nad Kněžnou, informace: tel.: , Jan Šeda DIVADLO O HOLI - v Deštném v Orl. h. - představení avantgardního divadelního souboru v zahradním areálu Muzea Deštné v Orl. h. tel.: DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ v přír. divadle ve Valu u Dobrušky koncerty: KONCERT PEPY NOSE koncert známého folkového zpěváka Pepy Nose zahradní areál Muzea Deštné v Orl. h. tel.: KONCERT DECHOVÉ HUDBY OPOČENKA v přírodním areálu za ZŠ v Podbřezí. Začátek v hodin, pořadatelem této již 12 let trvající zdařilé tradice je SDH Podbřezí V v obrazárně zámku Opočno - ARTE TRIO BOHEMIA Tomáš Vejvoda (housle), Vladan Kočí (violoncello), Eva Šilarová (klavír) výstavy: VÝSTAVA JIŘIN v kapli na zámku Skalka. Pořadatel Karel Petr a manželé Hejzlarovi MISTR HÉGR, JAK HO NEZNÁTE, výstava představující méně známou tvorbu malíře Orlických hor J. Hégra Muzeum Deštné v Orl. h. tel.: posvícení, pouť: V rámci POUŤOVÝCH OSLAV ve Slatině nad Zdobnicí vystoupí od 16,00 hodin v přírodním areálu vedle zdravotního střediska se svým tříhodinovým programem hudební skupina Surf z Blanska (Eva a Vašek). Akce je pořádána mysliveckým sdruž. Slatina - Rybná, divadelním spolkem Hübnerová a pod záštitou obecního úřadu ve Slatině nad Zdobnicí. O vydatné občerstvení se postarají myslivci, a také pivovar Náchod s svým mobilním výčepním stánkem se sortimentem řádně ošetřených deseti druhů piv vlastní výroby. V tento den bude rovněž možné v době od hodin navštívit slatinskou galerii, kde je možné zhlédnout výtvarná díla umělců působících ve zdejším kraji NERATOVSKÉ POUTNÍ SLAVNOSTI klasická církevní pouť v Neratovském kostele tel.: POUŤOVÁ ZÁBAVA Sokol Lukavice, od hodin POUŤOVÁ TANEČNÍ ZÁBAVA v obci Bystré v Orl. h JABLONSKÁ POUŤ tradiční pouťové atrakce na náměstí 5. května a v prostoru autobusového nádraží. Pořadatel Město Jablonné nad Orlicí, info: tel.: , srpen HLAVNÍ CÍRKEVNÍ POUŤ NA HOŘE MATKY BOŽÍ U KRÁLÍK, info: Poutní místo Hora Matky Boží, tel.: ZÁŘÍ akce: OBECNÍ SLAVNOSTI SE SVĚCENÍM PRAPORU A ZNAKU obce v Bačetíně ATLETICKÝ MÍTINK - TJ Start Olešnice v Orl. h., Občanské sdružení Pro Olešnici Automotoklub Dobřany pořádá na závodišti U Hradu - RACCER BUGY A POHÁR SPONZORŮ ročník RYCHNOVSKÁ OSMIČKA nejstarší amatérská filmová soutěž ve východní Evropě. Celostátní soutěž promítání pro veřejnost. Akce se koná v Městském kinu Rychnov n. Kn. Informace: mobil: KAČENČINO LOUČENÍ S LÉTEM v Deštném v Orl. h. - Akce pro děti i dospělé s Pohádkovým lesem DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ den otevřených dveří památek v Novém Městě n. M SETKÁNÍ RAMPUŠÁKŮ setkání vládců hor s doprovodným programem v Deštném v Orl. h., pořádá Chata Horalka, KČT Smiřice VINOBRANÍ obce Lukavice, od hodin OSLAVY ZAHÁJENÍ PROVOZU ŽELEZNIČNÍ TRATI Doudleby-Vamberk-Rokytnice v Rokytnici v Orl. h VELKÁ JAVORNICKÁ přehlídka různých disciplín v jízdě na koni v Javornici Blatiny, ranč HENRY AKCE BURČÁK - III. ročník radostného popíjení vinných produktů + kulturní program jako překvapení ve Valu u Dobrušky DREZURNÍ ZÁVODY KONÍ v Deštném v Orl. h., kontakt: Eva Kotyzová te.: O POHÁR SEDLOŇOVA 36. ročník veřejného silničního běhu na 10 km, kontakt: Jiří Šinták mobil: SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI na náměstí F. L. Věka v Dobrušce 3 dny plné kultury a zábavy průvod šermířů, bitva prusko-rakouská, jarmark lidových řemesel, představení pro děti, výstavy, divadla, koncerty, slavnostní mše. (p. Verner tel.: ) AUTOKROS - MISTROVSTVÍ ČR - pořádá Automotoklub Dobřany na závodišti U Hradu ZLATÁ HODINKA v Osečnici SLAVNOSTNÍ SVĚCENÍ SYMBOLŮ obce Val září - slavnostní zahájení školního roku v ZŠ a MŠ ve Skuhrově n. Bělou září - ORLICKÝ SPRINT automobilový závod do vrchu ve Skuhrově n. Bělou divadlo: NĚKDO TO RÁD HORKÉ v hodin v KND v Opočně další představení komedií cyklu Opočenské divadlo Tomáše Langera. Jazzová hudební zpěvohra o trampotách nezaměstnaných hudebníků. Hraje soubor Kolár z Police nad Metují. koncerty: JAN POSPÍCHAL-HOSLOVÝ RECITÁL v hodin v obrazárně zámku Opočno I. Konzertmeister der Wiener Symphoniker. Klavírní spolupráce Luděk Šabaka KONCERT SMÍŠENÉHO PĚVECKÉHO SBORU - Polyfonní sdružení Nové Město n. M. V hodin v kostele sv. Václava v České Čermné ORLICKO-KLADSKÝ VARHANNÍ FESTIVAL v Olešnici v Orl. h. - kostel sv. Máří Magdalény v hodin v Mariánském kostelíku v Opočně Polyfonní sdružení Nové Město n. M. KOMORNÍ INSTRUMENTACE (W.A. Mozart Requiem d moll KV 626) ORLICKO- KLADSKÝ VARHANNÍ FESTIVAL - koncert v hodin v kostele sv. Václava v České Čermné výstavy: AkvaEXPO 2006 RK XXX. Ročník výstavy akvarijních ryb a terarijních živočichů, přes 300 druhů akvarijních ryb ve 180 nádržích. Místo konání: Dům chovatelů v RK. Pořadatelem je Český svaz chovatelů, ZO Rychnov n. Kn., informace: mobil: , posvícení, pouť: ŽAMBERECKÁ POUŤ na Masarykově náměstí v Žamberku, Město Žamberk, informace: IC Žamberk tel.: POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA v Osečnici POSVÍCENSKÁ TANEČNÍ ZÁBAVA v Javornici, od h v pohostinství U Rufferů KRALICKÁ SVATOMICHALSKÁ POUŤ - Králíky ŘÍJEN akce: XXIII.ročník FILMOVÝ SMÍCH významné herecké dvojice Libuše Šafránková a Josef Abrhám. Celostátní tématický seminář lektorů a členů filmových klubů ČR a SR s účastí veřejnosti. Každoročně je fimový smích zaměřen na významné osobnosti naší filmové scény. Místo konání: Městské kino Rychnov n. Kn. Pořadatelem je Filmový klub RK, informace: tel.: , tradiční SETKÁNÍ SOKOLNÍKŮ V OPOČNĚ a okolí v sobotu ukázky lovu PLES BEZDOMOVCŮ v Bystrém v Orl. h., recesitická společenská akce Sdružení VAG-I-NOVINY v místní hospůdce (Novotný mobil: ) ZLATÁ HODINKA Mše svatá v kostele Cyrila a Metoděje v Ohnišově od 9.00 hodin, vzpomínka na zesnulé na místním hřbitově v 9.30 hodin, po skončení odchod s hudbou do pohostinství U potoka. Od hodin v pohostinství U potoka, sousedské posezení, hudba. říjen - DRAKIÁDA v Dobrušce pouštění draků a soutěžení o nejhezčí a nejdelší ocas. Který drak nejvýš vzlétne? Bohatý program s hudbou a opékáním (p. Kuncová mobil: ) divadlo: LIJAVEC divadlo Járy Cimrmana se svým nesmrtelným géniem v hodin v KND Opočno, vstupné 300,-Kč NEŽERTE CLINTA EASTWOODA v KND Opočno komedie Opočenského divadla Tomáše Langera. Televizní moderátor Ctibor Tlačítko a majitel stavební firmy Petr Palec trpí po dopravní nehodě ztrátou paměti. Postupně se dozvídají skutečnosti, které je lepší nevědět. Satirickou komedii hraje soubor Homotronní neškvor z Velkého Oseku. Vstupné 100,-Kč V 8.00 a hodin v KND Opočno DIVADLO PYTLÍČEK představení pro školy koncerty, festivaly: V 16,00 hodin v Mariánském kostelíku v Opočně VARHANNÍ KONCERT v rámci 10. ročníku Orlicko-kladského varhanního festivalu říjen ORLICKO-KLADSKÝ FESTIVAL v Dobrušce v kostele sv. Václava (Ing.Poláčková tel.: , výstavy: S RUKSAKEM NA ZÁDECH DO ASIE výstava fotografií manželů Sedláčkových (Muzeum Deštné v Orl. h. - tel.: posvícení, pouť: POSVÍCENÍ v Dobrém posvícení s houpačkami, střelnicemi a hospodskou zábavou POSVÍCENÍ v Kounově POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA Sokol Lukavice, od 20,00 hodin POSVÍCENSKÁ TANEČNÍ ZÁBAVA v Olešnici v Orl. h. - Horská bouda Čihalka, Občanské sdružení Pro Olešnici POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA a posvícenské posezení v Ohnišově říjen - POSVÍCENÍ ve Skuhrově n. Bělou posvícení se vším, co k tomu patří, pořádá OÚ Skuhrov LISTOPAD akce: ADVENT v ZŠ ve Skuhrově n. Bělou při současném dni otevřených dveří. Součástí akce je i slavnostní rozsvícení vánočního stromku a zahájení adventního času. Více informací: IC Skuhrov tel.: divadlo: PODNEBÍ v hodin v KND Opočno představení Opočenského divadla Tomáše Langera. Přijdou hodní do nebe a zlí do pekla? V podnebí na božím soudě. Motto: Kolem se rozhlížíme po viníkovi a vině a ona bydlí v zrcadle, ta svině! Černou komedii o setkání vraha, lidožrouta a Ježíše Krista hraje soubor Koule z Brna. Vstupné 100,- Kč. Koncerty, festivaly: CELTIC CROSS v h v KND Opočno pro velký úspěch opakujeme vystoupení hudební skupiny, která vynikajícím způsobem interpretuje keltskou hudbu. listopad - DĚTSKÝ FILMOVÝ FESTIVAL, Divišovo divadlo Žamberk, kontakt: J.Moravec tel.: , posvícení, pouť: POSVÍCENSKÁ TANEČNÍ ZÁBAVA v Bystrém v Orl. h., posvícenské pondělí TRADIČNÍ TŘÍDENNÍ POSVÍCENÍ se sobotní posvícenskou zábavou, večer pak zlatá hodinka. Vše v hostinci Skalka v Podbřezí. Pořadatelem je SDH Skalka.

16 KOUPÁNÍ, VODNÍ SPORTY DOBRUŠKA tel.: koupaliště, brouzdaliště, prolézačky, houpačky, pískoviště krytý bazén, sauna, posilovna TŘEBECHOVICE POD OREBEM tel.: bazén, dětský bazén, tobogán, skluzavka OPOČNO tel.: , bazén, dětský bazén TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ tel.: přírodní koupání a opalování na písčitých plážích, nudi pláž, průlezky, houpačky KOSTELEC NAD ORLICÍ tel.: umělá nádrž v blízkosti Orlice kruhové brouzdaliště, prolézačky, volejbal aj. PASTVINY tel.: , ( ve dnech ) přehrada u Žamberka windsurfing, tenis, půjčovna loděk, šlapadel, na místní sjezdovce půjčovna horských koloběžek DOBRÉ tel.: tenisové kurty, malý a velký bazén, nohejbal aj. RYCHNOV NAD KNĚŽNOU tel.: , koupaliště ve Včelném hřiště, skluzavky, dětský koutek BYSTRÉ tel.: travnatá pláž, betonové dno, skokanské prkno aj. AQUAPARK ŽAMBERK tel.: , , tobogány, kamikadze, vířivka, plavecký a dětský bazén, venkovní kuželky, volejbalové hřiště, minigolf, tenisové kurty, restaurace, kemp VAMBERK - PEKLO NAD ZDOBNICÍ tel.: dětské brouzdaliště se skluzavkou, pískoviště, prolézačky, houpačky a další lákadla ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH Volně přístupné JABLONNÉ NAD ORLICÍ Volně přístupné tenisový a volejbalový kurt KRÁLÍKY Volně přístupné TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA ČENKOVICE Jablonné nad Orlicí tel.: prosinec - březen: po - ne: 9-17 ČERVENOVODSKÉ SEDLO U Červené Vody Masarykovo nám Žamberk tel.: , listopad - březen: so, ne: 8-16 polovina května: září - so, ne: 8-16 DOBRUŠKA nám. F. L. Věka Dobruška tel: květen - září: denně 8-12, říjen - duben: po-pá: 8-12, 13-17, so: 9-12 DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH Pod sjezdovkami Deštné v Orlických horách tel./fax: , JABLONNÉ NAD ORLICÍ náměstí 5. května Jablonné nad Orlicí tel.: fax: po - pá: 9-17 so: 9-12 (od do ) so, ne: 9-12, ( ) KOSTELEC NAD ORLICÍ I. J. Pešiny Kostelec nad Orlicí tel.: fax: po - pá: 9-17 so: 8-11 (květen - říjen) KRÁLÍKY Velké nám Králíky tel.: LETOHRAD Václavské náměstí Letohrad tel.: fax: červen - srpen, po - pá: , so: , , ne: mimosezóna: po - pá: 8-11, 12-16, so: 8-11 NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ Informační centrum a Městské muzeum Na Zadomí Nové Město nad Metují tel.: , celoročně 9-12, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ Informační centrum a Galerie Zázvorka U Zázvorky Nové Měto n. Met. tel.: celoročně 9-12, OPOČNO Kupkovo náměstí Opočno tel.: fax: listopad - duben: po-pá: , květen - říjen: po-pá: , so, ne: , ORLICKÉ ZÁHOŘÍ Orlické Záhoří tel.: červen - srpen, prosinec - duben sobota: 8-11, PASTVINY Žamberk tel: , červen - srpen otevřeno: červenec, srpen - po - ne: 9-12, od poloviny června: víkendy ROKYTNICE V ORL. HORÁCH nám. T. G. Masaryka Rokytnice v Orlických horách tel.: fax: po-pá: , RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Svatohavelská Rychnov nad Kněžnou tel./fax: po-pá: , so, ne: (VII. - IX.): 9-12 SKUHROV NAD BĚLOU budova OÚ - prozatím tel.: po-pá: 8-15 ÚSTÍ NAD ORLICÍ Sychrova Ústí nad Orlicí tel.: fax: po - pá: 7-18, so: 8-12 Informační středisko ORLICKA Kostelní Žamberk tel.: fax: Letní sezóna ( ) po-pá: 8-12, so,ne: 9-12 (VI. - IX.), (VII.- VIII.) Zimní sezóna: ( ) po-pá: 9-12, so, ne: 9-12 (X.-III. neděle - zavřeno) AUTOCAMPING ROZKOŠ tel.: Přehrada u České Skalice rybaření, jachting, windsurfing, volejbal, nohejbal, stolní tenis AUTOKEMP - BROUMAR OPOČNO tel.: , rybník půjčovna pramic a šlapadel, petangue, stolní tenis, volejbal aj. AUTOCAMP ZÁKOUTÍ DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH tel.: , volejbal, tenis, dětské hřiště aj. AUTOCAMP ORLICE V KOSTELCI NAD ORLICÍ tel.: ohniště, restaurace, parkoviště, hřiště TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA V POLSKU Regionální informační centrum Kłodzko, Plac B. Chrobrego 1 tel: (074) / fax: (074) Informační centrum Lewin Kłodzki, Plac Kościuszki 10 tel./fax: (074) Biuro Promocji Miasta Polanica Zdrój, ul. Zdrojowa 13 tel. (074) fax: (074) Kancelář Svazu sněžnických obcí (Związek Gmin Śnieżnickich) kancelář pro propagaci obce Bystrzyca Kłodzka, ul. Rycerska 20 tel: (074) fax: (744) Obecní informační a propagační centrum Szczytna, ul. Wolności 1 tel./fax: (074) Informační centrum, kancelář pro propagaci města Duszniky Zdrój, Rynek 9 tel./fax: (074) Punkt Informacji Turystycznej Kudowa Zdrój, ul. Zdrojowa 44 tel./fax: (074) Vydal: Dobrovolný svazek obcí Region Orlické hory se sídlem v Deštném v Orlických horách. Redakční rada: Vedoucí redaktor Václava Domšová, PaedDr. Mgr. Josef Lukášek, PhDr. Miroslava Nováková, Zdenka Kroulíková, Lenka Jiránková,DiS, Mgr. Eva Kalousová. Polský překlad: Karina Kurková. Grafické zpracování: Miloš Kaválek. Předtisková příprava: Reklamní studio Kazi. Tisk: Merkurtisk a.s.

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Brožury Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Cestujeme po

Více

PODHŮŘÍM ORLICKÝCH HOR K ZEMSKÉ BRÁNĚ

PODHŮŘÍM ORLICKÝCH HOR K ZEMSKÉ BRÁNĚ PODHŮŘÍM ORLICKÝCH HOR K ZEMSKÉ BRÁNĚ Název chráněného přírodního výtvoru Zemská brána, evokující představy o romantickém koutu přírody, vytvářejícím jakousi vstupní bránu do Čech, se od skutečného dojmu,

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014) Brožury (větší letáky) Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Více

Svijanská jedenáctka

Svijanská jedenáctka Námět turistického pochodu Svijanská jedenáctka Turistický výlet na místa, kam se často pěšky nechodí. Přesto i zde se dá najít řada zajímavostí: vesnické kostelíky, údolí Jizery s mohutnými stromy, jezera

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Českém krasu Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

6. Přírodní památka Profil Morávky

6. Přírodní památka Profil Morávky 6. Přírodní památka Profil Morávky Řeka Morávka se v úseku od Kamence ve Skalici až po Staré Město zahlubuje do terénu až na skalní podloží. Řeka zde vytváří kaňonovité údolí, skalní prahy a peřeje i hluboké

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj 5.4 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 5.4.1 Ochrana přírody Ztráta a poškozování ekosystémů je jednou z hlavních příčin snižování početnosti volně žijících druhů rostlin a živočichů, které může vést až k jejich

Více

Řešení 1H, 2D, 3B, 4C, 5F, 6E, 7J, 8G, 9I, 10A

Řešení 1H, 2D, 3B, 4C, 5F, 6E, 7J, 8G, 9I, 10A Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_26 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka Po Šluknově a okolí (vůdcovská práce) Antonín Matějka 23. února 2008 1 Úvod Dost často k nám na základnu přijíždí různé návštěvy. A proto jsem se rozhodl napsat pár návrhů na výlety po okolí Šluknova.

Více

Salzburgsko: Pidinger

Salzburgsko: Pidinger Salzburgsko: Pidinger 9. dubna 2015 11:22 Docela náročná ferrata - na víkend: - V pátek dorazit na místo na parkoviště - Sobota celý den lezení (1.5 hodiny nástup k ferratě, následně 4 hodiny lezení a

Více

Národní parky I. K. Kovářová a K. Čapková, 2005

Národní parky I. K. Kovářová a K. Čapková, 2005 EVROPA Národní parky I K. Kovářová a K. Čapková, 2005 Národní parky Velkoplošné chráněné území, jehož značnou část zaujímají přirozené, nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v němž rostliny,

Více

Chráněná krajinná oblast Český les. Bělá nad Radbuzou, červen 2014

Chráněná krajinná oblast Český les. Bělá nad Radbuzou, červen 2014 Chráněná krajinná oblast Český les Bělá nad Radbuzou, červen 2014 CHKO Český les ochrana přírody Vyhlášení: 1. 8. 2005 Rozloha: 473 km2 Kraj: Plzeňský Okresy: Domažlice a Tachov CHKO Český les ochrana

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

O čem svědčí svědecké vrchy?

O čem svědčí svědecké vrchy? O čem svědčí svědecké vrchy? Poznávejme Středočeský kraj Mgr. Jitka Šanderová (vedoucí skupiny) Ing. Daniela Drobná Anna Rafajová Adéla Exnerová Nikola Košnářová David Alltman Lukáš Teňak O CO SE JEDNÁ?

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti.

Více

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s.

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Proč navštívit plavební kanál a jeho okolí? Přehrada Fláje Dřevěný kostel v Českém Jiřetíně

Více

NAUČNÁ STEZKA VELKÝ JAVORNÍK VŠE O LESNÍ SPRÁVĚ

NAUČNÁ STEZKA VELKÝ JAVORNÍK VŠE O LESNÍ SPRÁVĚ 1 Frenštát pod Radhoštěm Jandovo stromořadí 2 Lesní správa Frenštát pod Radhoštěm 3 Státní lesy na Frenštátsku NAUČNÁ STEZKA VELKÝ JAVORNÍK VŠE O LESNÍ SPRÁVĚ Naučná stezka Velký Javorník provází zelenou

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 39 Lesy v ČR Pro potřeby projektu

Více

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Priorita 1: Další rozvoj a modnizace infrastruktury na zlepšení konkurenceschopnosti

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY okres Praha-východ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL TÉMA: Geologická stavba ČR - test VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a příroda VZDĚLÁVACÍ OBOR: Přírodopis TEMATICKÝ OKRUH: Neživá

Více

RELIÉF A MORFOLOGICKÉ POMĚRY

RELIÉF A MORFOLOGICKÉ POMĚRY RELIÉF A MORFOLOGICKÉ POMĚRY Anna Švejdarová Veronika Špačková ALPY nejvyšší pásmové pohoří v Evropě táhnou se přes Slovinsko, Rakousko, Německo, Francii, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Itálii (Monaco) Rozloha

Více

Rozhledny. VY_32_Inovace_13_03_informace_o_všech_rozhlednách.notebook. March 23, 2013. Škola. Bc. Helena Jurašková. Anotace.

Rozhledny. VY_32_Inovace_13_03_informace_o_všech_rozhlednách.notebook. March 23, 2013. Škola. Bc. Helena Jurašková. Anotace. Pořadové číslo a název projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2671 "Učení nás baví" Rozhledny Škola Základní škola praktická, Liberecká 31, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace Autor Bc. Helena Jurašková Číslo

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 25.1.2010 Mgr. Petra Siřínková OCHRANA PŘÍRODY ČESKÉ REPUBLIKY Ochrana přírody je multidisciplinární,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Pohlednicový pohled na město Český Krumlov. 2 HISTORIE MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV Jméno města Krumlov je odvozováno z německého výrazu "Krumme Aue", který je překládán

Více

Mgr. Třískalová Libuše

Mgr. Třískalová Libuše Základní škola Starý Kolín, příspěvková organizace Kolínská 90, Starý Kolín, okres Kolín Březen 2012 VY_32_INOVACE_Z9_13 ANOTACE Vzdělávací oblast Doporučený ročník Vypracoval Název aktivity Tematické

Více

o. p. s. II. ČTVRTLETÍ 2010

o. p. s. II. ČTVRTLETÍ 2010 ZPRAVODAJ MAS PODHŮŘÍ ŽELEZNÝCH HOR o. p. s. II. ČTVRTLETÍ 2010 TENTO ZPRAVODAJ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA V RÁMCI OSY IV LEADER PROGRAMU ROZVOJE

Více

EU V/2 1/Z34. Česká republika. rostlinstvo a živočišstvo, ochrana přírody

EU V/2 1/Z34. Česká republika. rostlinstvo a živočišstvo, ochrana přírody EU V/2 1/Z34 Česká republika rostlinstvo a živočišstvo, ochrana přírody Výukový materiál (prezentace PPTX) lze vyuţít v hodinách zeměpisu v 8. ročníku ZŠ. Tématický okruh: Regionální geografie České republiky

Více

POJEĎTE S NÁMI NA HORY. Milé rodiny, vážení přátelé,

POJEĎTE S NÁMI NA HORY. Milé rodiny, vážení přátelé, POJEĎTE S NÁMI NA HORY Milé rodiny, vážení přátelé, prožijte s námi pololetní a jarní prázdniny. Vybrali jsme pro Vás čtyři horská střediska v Jeseníkách, Beskydech, Krkonoších a Orlických horách. Kromě

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

Neratov akční a úspěšný

Neratov akční a úspěšný Neratov akční a úspěšný LIDÉ A KRAJINA 12. dubna 2012 Lednice na Moravě Markéta Flekalová Alena Salašov ová Ústav plánování krajiny Zahradnická fakulta MENDELU LOKALIZACE LOKALIZACE HISTORIE - SUDETY Původně

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová č.j. NZ 50/07 Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Olomouc, o.p.s. Feat. ARCHAIA Brno o.p.s. 2007 2 Tato práce, která vznikla

Více

Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008)

Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008) Příloha k diplomové práci Tomáš Jurčí, UP Olomouc 2008 Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008) Benátky Foto 1 Stará cesta vedoucí z Benátek do

Více

EXKURZE 2 Harrachov 2014 (6.O)

EXKURZE 2 Harrachov 2014 (6.O) EXKURZE 2 Harrachov 2014 (6.O) Autoři:.... Výsledná známka: Základní pravidla: Každý pracuje na svém pracovním úkolu a je odpovědný za jeho vyplnění. Je možné spolupracovat ve skupině max. 4 členné. Spolupráce

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ 00729/OH/15 VYŘIZUJE: HALDOVÁ DATUM: 13.5.2015 VÝZVA

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ 00729/OH/15 VYŘIZUJE: HALDOVÁ DATUM: 13.5.2015 VÝZVA ODDĚLENÍ SPRÁVA CHKO ORLICKÉ HORY Dobrovského 332 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: +420 494 539 541 e-mail: orlhory@nature.cz http://www.nature.cz IDDS: kpddyvy Krajský pozemkový úřad pro Královehradecký

Více

Velkoplošná chráněná území ČR NP,CHKO

Velkoplošná chráněná území ČR NP,CHKO Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Velkoplošná chráněná území ČR NP,CHKO Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 7.,9.11 Vzdělávací oblast: Autor: Mgr.

Více

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM:

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: Josefovské údolí je národní přírodní rezervací, která se rozprostírá na svazích po obou stranách Křtinského potoka. Její celková rozloha je přibližně 110 ha. Ukázkové foto vybrané

Více

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy.

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy. V ydejte se s námi barevnou podzimní přírodou po místech, kde se na Švihovsku natáčela před čtyřiceti lety oblíbená pohádka Tři oříšky pro Popelku. Poznáte místa, kde Popelka se svojí sestrou Dorou a zlou

Více

Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014

Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014 Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014 Řeka Jizera Největší pravostranný přítok Labe (cca 165 km). Propojuje státní hranice s Polskem, turistické regiony Jizerské hory, Krkonoše, Český ráj, Střední Čechy (Polabí)

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA 11. DUBNA 2013, KLÍNY (HOTEL EMERAN) Projektoví partneři Základní informace

Více

Ochrana přírody v ČR

Ochrana přírody v ČR I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 30 Ochrana přírody v ČR Pro potřeby

Více

Turistický prázdninový tábor 2013

Turistický prázdninový tábor 2013 Turistický prázdninový tábor 2013 Kdo a kde pořádá? Turistický oddíl v Krušných horách v Mariánské u Jáchymova 2) Kdo zodpovídá? Mgr. Karel Sláma vedoucí tohoto oddílu. 3) Komu je určen a kdy se koná?

Více

Společné poznávání Zlínska a Trenčínska aplikací twinningu a ICT

Společné poznávání Zlínska a Trenčínska aplikací twinningu a ICT Společné poznávání Zlínska a Trenčínska aplikací twinningu a ICT Velká Javořina Monika Reňáková, 7. A Velká Javořina ( slovensky Veľká Javorina) je hora v Bílých Karpatech na moravskoslovenském pomezí.

Více

Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581. Marie Smolíková. Datum: 25. 01. 2012. Ročník: 7.

Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581. Marie Smolíková. Datum: 25. 01. 2012. Ročník: 7. VY_42_INOVACE_1SMO44 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Marie Smolíková Datum: 25. 01. 2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický

Více

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin Upravuje pravidla

Více

KLADSKÉHO POMEZÍ. Bulletin. Místo pro náš příběh

KLADSKÉHO POMEZÍ. Bulletin. Místo pro náš příběh Bulletin vychází 6. ledna 2014 číslo 4/2013 KLADSKÉHO POMEZÍ Místo pro náš příběh Poslední čtvrtletí roku proběhlo ve znamení příprav a plánů na další období. Mimo realizaci dvou velkých projektů Toulavý

Více

PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10

PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10 PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10 Tab. 8: ZM 10 - legenda - obsah mapy ATRIBUT polohopis výškopis popis PŘÍSLUŠNÉ OBJEKTY budova, blok budov, budova s popisem, zničená

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Úřední deska Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Úřední deska příslušných obecních úřadů (viz rozdělovník) 19475/ZP/2012 28. 11. 2012 Odbor životního prostředí a zemědělství Ing. Aleš Novák / 418 oddělení

Více

Vlakem na školní cykloturistický výlet

Vlakem na školní cykloturistický výlet Vlakem na školní cykloturistický výlet Vypracovali: Petr Janíček, PE2 Markéta Somali, PE2 První den: Vlakem na školní cykloturistický výlet. Sraz: 6:50 ve vestibulu železniční stanice České Budějovice

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Název zvláště chráněného území Přírodní památka Matyáš Předmět ochrany a jeho popis Předmětem ochrany podle zřizovacího předpisu

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Území vymezené v příloze této vyhlášky se určuje za chráněnou krajinnou oblast Broumovsko (dále jen "oblast").

Území vymezené v příloze této vyhlášky se určuje za chráněnou krajinnou oblast Broumovsko (dále jen oblast). 157/1991 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva životního prostředí České republiky ze dne 27.března 1991 o zřízení chráněné krajinné oblasti Broumovsko Ministerstvo životního prostředí České republiky stanoví v dohodě

Více

157/1991 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva životního prostředí České republiky. ze dne 27.března 1991. o zřízení chráněné krajinné oblasti Broumovsko

157/1991 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva životního prostředí České republiky. ze dne 27.března 1991. o zřízení chráněné krajinné oblasti Broumovsko Strana 1 VYHLÁŠKA ministerstva životního prostředí České republiky ze dne 27.března 1991 o zřízení chráněné krajinné oblasti Broumovsko Ministerstvo životního prostředí České republiky stanoví v dohodě

Více

14. Mokřad na Panských Nových Dvorech

14. Mokřad na Panských Nových Dvorech 14. Mokřad na Panských Nových Dvorech Pod pojmem mokřad si můžeme představit území zatopené vodou stále či jen po určité období roku nebo území s půdou, která je stále nasycená podzemní vodou. Jedná se

Více

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _ Kampaň Česko země příběhů Martin Šlajchrt _ Domácí cestovní ruch - jaký je aktuální stav 9.12.2013 2 Základní charakteristiky pobytu Jaký je návštěvník turistických regionů v ČR? Kategorie Podíl návštěvníků

Více

Téma: PTAČÍ OBLAST LABSKÝCH PÍSKOVCŮ

Téma: PTAČÍ OBLAST LABSKÝCH PÍSKOVCŮ 14. ročník vědomostní soutěže ZA POZNÁNÍM ČESKOSASKÉHO ŠVÝCARSKA Téma: PTAČÍ OBLAST LABSKÝCH PÍSKOVCŮ Vyzkoušejte si své znalosti v našem 14. ročníku vědomostní soutěže Za poznáním Českosaského Švýcarska,

Více

NET4GAS Blíž přírodě 40 zpřístupněných lokalit s ČSOP. Tisková informace, Valašské Meziříčí, 4. 8. 2011

NET4GAS Blíž přírodě 40 zpřístupněných lokalit s ČSOP. Tisková informace, Valašské Meziříčí, 4. 8. 2011 NET4GAS Blíž přírodě 40 zpřístupněných lokalit s ČSOP Tisková informace, Valašské Meziříčí, NET4GAS: Generální partner ČSOP Program NET4GAS Blíž přírodě zahájen v roce 2007: společnost NET4GAS se stala

Více

1. Obora Hukvaldy hlavní alej.

1. Obora Hukvaldy hlavní alej. 16. Obora Hukvaldy Jedním z nejznámějších míst Frýdecko-Místecka a Palkovických hůrek jsou Hukvaldy. Půvabná osada s rozsáhlým hradem a oborou s chovem daňčí a mufloní zvěře. Hrad Hukvaldy dostal jméno

Více

Jméno, příjmení: Test Shrnující Přírodní složky a oblasti Země

Jméno, příjmení: Test Shrnující Přírodní složky a oblasti Země Třída: Jméno, příjmení: Test Shrnující Přírodní složky a oblasti Země 1) Zemské těleso je tvořeno vyber správnou variantu: a) kůrou, zrnem a jádrem b) kůrou, slupkou a pláštěm c) kůrou, pláštěm a jádrem

Více

A je tu Středočeský kraj. Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk

A je tu Středočeský kraj. Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk A je tu Středočeský kraj Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk Hrady a zámky Karštejn Jeden z nejznámějších českých hradů byl postaven v letech 1348 1367 na příkaz

Více

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU TÉMA: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN - OPAKOVÁNÍ Zdroje: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN SÁMO francký kupec, 7.st., sjednotil slovanské kmeny proti Avarům první státní útvar na našem území KONSTANTIN

Více

Babí hora (619,6 m) silnice Staříč Chlebovice

Babí hora (619,6 m) silnice Staříč Chlebovice PALKOVICKÉ HŮRKY VEŘOVSKÉ VRCHY Kubánkov (660,9 m) Kabátice (601,1 m) Přední Babí hora (586,0 m) Dlouhá (859,4 m) Oprchlice (639,0 m) CHLEBOVICE Babí hora (619,6 m) Červený kámen (690,0 m) silnice Staříč

Více

Projekt Nový prales. Jan Kolmačka Richard Mudrák Roman Šefr Dominik Skočovský

Projekt Nový prales. Jan Kolmačka Richard Mudrák Roman Šefr Dominik Skočovský Projekt Nový prales Jan Kolmačka Richard Mudrák Roman Šefr Dominik Skočovský Co je to prales? Prales ve volnějším pojetí je člověkem v podstatě neovlivněný les, kde druhová skladba a prostorová struktura

Více

B Ě H S Í D L I Š T Ě M SILNIČNÍ A TERÉNNÍ BĚHY POŘÁDANÉ POLICKÝMI LYŽAŘI A JEJICH PŘÁTELI 2 0 0 7

B Ě H S Í D L I Š T Ě M SILNIČNÍ A TERÉNNÍ BĚHY POŘÁDANÉ POLICKÝMI LYŽAŘI A JEJICH PŘÁTELI 2 0 0 7 Tělovýchovná jednota SPARTAK Police nad Metují lyžařský oddíl V sobotu 26.května 2007 v 10 hodin pořádáme ve spolupráci s klubem přátel pohybu na sídlišti a Městem Police nad Metují 28. ročník silničního

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav, 6 tel.: 6 8 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ..07/..00/.7 Název šablony III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Číslo Název LOKALIZACE místní akční skupina (MAS) mikroregion (DSO) obec místní část GPS X (N) Y (E) obec s rozšířenou působností (ORP) katastál.úz. parcel.číslo

Více

r o z h o d n u t í :

r o z h o d n u t í : Okresní národní výbor, odbor kultury, Litoměřice č.j. 1086-90, ze dne 20.8.1990 R O Z H O D N U T Í o zřízení památkového ochranného pásma městské památkové rezervace Ú š t ě k. Okresní národní výbor,

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM

Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické charakteristiky

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova VY_32_INOVACE_10_17_PŘ Téma Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Člověk jako ochránce i kazisvět Seznámení s vymíráním živočichů, ničení lesů, těžbou nerostných surovin, Mgr. Martina Mašterová čeština

Více

Barrandovské skály Marika Polechová

Barrandovské skály Marika Polechová Čas: 2 hod. Marika Polechová Hlavní město Praha GPS: 50 2 6 N, 14 24 7 E Foto T. Kunpan Praha 1 A. B. C. A. část lomu U kapličky s hranicí pražského a zlíchovského souvrství B. Barrandova skála C. Vyskočilka

Více

25. 29. září 2008 SPORTUJ S NÁMI

25. 29. září 2008 SPORTUJ S NÁMI SPORTUJ S NÁMI 25. 29. září 2008 SPORTUJ S NÁMI (přesné datum bude upřesněno v závislosti na počasí) Odjezd z Pardubic: ve čtvrtek v odpoledních hodinách - auty Trasa auta: Pardubice, České Budějovice,

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

Hana Palečková: Ráno na Jizerce

Hana Palečková: Ráno na Jizerce Hana Palečková: Ráno na Jizerce Zaostřeno na Jizerky 2015 Zaostřeno na Jizerky NADACE PRO ZÁCHRANU A OBNOVU JIZERSKÝCH HOR oslavila v loňském roce dvacáté výročí od svého založení a je dosud jedinou environmentálně

Více

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l KRKONOŠE Rozkládají se v severovýchodních Čechách na hranici mezi Českou republikou a Polskem. Česká část Krkonoš je rozlehlejší a členitější oproti polské.krkonoše jsou nejznámějším pohořím v České republice

Více

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 Přírodní rizika Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 1) OBSAH 1) Obsah 2) Úvod 3) Cíl 4) Realizační část 5) Závěr

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

PROGRAMY PRO ŠKOLY A ŠKOLKY

PROGRAMY PRO ŠKOLY A ŠKOLKY PROGRAMY PRO ŠKOLY A ŠKOLKY Školní rok 2014/2015 Programy pro ZŠ a SŠ Krkonošského centra environmentálního vzdělávání Krtek ve Vrchlabí Programy jsou cca 2 3 hodiny dlouhé, probíhají částečně v novém

Více

ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ PRO ČLENY, PŘÍZNIVCE A DÁRCE

ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ PRO ČLENY, PŘÍZNIVCE A DÁRCE ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ PRO ČLENY, PŘÍZNIVCE A DÁRCE květen 2010 VYDÁVÁ ČMELÁK SPOLEČNOST PŘÁTEL PŘÍRODY, O.S. Milí přátelé, naše sdružení má sídlo v Liberci, někteří z Vás v tomto městě také žijí a spojují

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Soutok Moravy a Dyje

Soutok Moravy a Dyje Soutok Moravy a Dyje Je jedním z nejrozsáhlejších lužních lesů Evropy Je nejnižším ( 148 m nad mořem) a nejjižněji položeným místem Moravy Leží na soutoku dvou řek Moravy a Dyje a stýkají se zde hranice

Více

17. Park Jižní svahy

17. Park Jižní svahy 17. Park Jižní svahy Park Jižní svahy vznikl na místě opuštěných zahrad a pozemků na svazích pod ulicí Hasičskou, které se prudce uklánějí k jihu, směrem k železniční trati a fotbalovému stadiónu. Stará

Více

Národní parky západu Spojených států

Národní parky západu Spojených států Celkem 30 bodů Národní parky západu Spojených států Členové amerického hnutí American Park and Outdoor Art Association začali na konci 19. století prosazovat myšlenku, že je třeba nabídnout obyvatelům

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

Hlavní geologické procesy miniprojekt VALOVA SKÁLA

Hlavní geologické procesy miniprojekt VALOVA SKÁLA Hlavní geologické procesy miniprojekt VALOVA SKÁLA Zpracovali: žáci Základní školy Vsetín, Luh 1544 13.11.2013 Obsah 1. Úvod... 2 2. Cíl miniprojektu... 2 2.1. Orientace v terénu... 2 2.2. Dokumentační

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Apartmanove domy Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.bedrichovskymlyn.cz

Apartmanove domy Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.bedrichovskymlyn.cz Apartmanove domy Bedrichovsky mlyn Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.bedrichovskymlyn.cz A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické

Více