Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí, Náchodská 285 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí, Náchodská 285 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí, Náchodská 285 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Č. j. SŠPTP 728/2014 Spisový znak 2-5 Skartační znak A5 Výroční zpráva projednána na pedagogické radě dne Výroční zpráva projednána a schválena školskou radou dne říjen 2014

2 1. Základní údaje o škole Název školy Zřizovatel školy Ředitel školy Druh školy Místa poskytovaného vzdělání Školská zařízení Školská rada zřízená podle zákona 561/2004 (školský zákon) Občanské sdružení působící při škole Datum zařazení školy do rejstříku škol a školských zařízení Celková kapacita školy a jejích součástí Přehled oborů vzdělání Přehled platných učebních dokumentů Personální zabezpečení činnosti školy Přehled pracovníků školy a údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Aprobovanost pedagogických pracovníků na škole Fyzické počty Celkový fyzický počet nepedagogických pracovníků Počet absolventů škol, kteří nastoupili na školu na místo pedagogického pracovníka Počet nekvalifikovaných pracovníků Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků Údaje o přijímacím řízení Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Členění podle oborů, ročníků a tříd Prospěch žáků ve škole na konci školního roku Počet žáků, kteří předčasně ukončili studium Žáci, kteří v průběhu školního roku přestoupili z jiné školy podle 66, odst Hodnocení chování (druhé pololetí) Absence žáků ve výuce (za obě pololetí) Souhrnné údaje o výsledcích vzdělávání žáků Údaje o prevenci sociálně patologických jevů a poradenských službách Údaje o aktivitách školy a prezentaci na veřejnosti Soutěže Soutěže humanitní a přírodovědné Soutěže odborné Sportovní soutěže Sportovně-turistické, krajinářské a adaptační kurzy Exkurzní činnost Odborné exkurze pořádané oborovými komisemi Exkurze národopisného charakteru školní výlety Kulturní a vzdělávací akce pro žáky Humanitární akce Školní časopis Ochrana zdraví Ochrana člověka za mimořádných situací Environmentální výchova Propagace školy Okresní a krajské prezentační akce Prezentace na základních školách Výstavy žáků školy Trhy lidových řemesel a ostatní prezentační akce Údaje o výsledcích inspekční činnosti Údaje o podávání stížností Základní údaje o hospodaření školy Rozvojový program školy Obsah vzdělávání Celoživotní vzdělávání Projekt realizovaný z cizích zdrojů Spolupráce s partnery ve vzdělávání Svaz polygrafických podnikatelů ČR Asociace středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory Další partneři při plnění úkolů ve vzdělávání Závěr Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí strana 1

3 1. Základní údaje o škole 1.1. Název školy Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí, Náchodská 285, příspěvková organizace identifikační číslo identifikátor právnické osoby IZO Zřizovatel školy Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové 1.3. Ředitel školy Mgr. Rudolf Volhejn, Náchodská 285, Velké Poříčí 1.4. Druh školy střední škola 1.5. Místa poskytovaného vzdělání 1/ Náchodská 285, Velké Poříčí 2/ Náchodská 542, Velké Poříčí 3/ Kamenice 144, Náchod 1.6. Školská zařízení 1/ Domov mládeže, Krausova 215, Velké Poříčí 2/ Školní jídelna, Krausova 215, Velké Poříčí Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí strana 2

4 Prostředí výuky Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí strana 3

5 Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí strana 4

6 1.7. Školská rada zřízená podle zákona 561/2004 (školský zákon) Předseda školské rady Členové rady Ing. Karel Vykopal (pedagogický pracovník školy) PharmDr. Jana Třešňáková (radní KHK) Ivana Tomková (zastupitel KHK) Leona Gorganová (zástupce nezletilých žáků) Petr Šanc (pedagogický pracovník školy) Klára Teichmannová (zástupce zletilých žáků) Program školských rad: projednání a odsouhlasení výroční zprávy za školní rok 2012/2013, výsledky voleb na pozici zástupce nezletilých žáků, informace o výsledcích šetření ČŠI, změny školního řádu, seznámení s projektovým záměrem projednání výroční zprávy o hospodaření školy za rok 2013, návrh rozpočtu na rok 2013, informace o průběhu vzdělávání, investiční záměry školy pro rok Občanské sdružení působící při škole Rada rodičů při Střední škole propagační tvorby a polygrafie, Velké Poříčí, Náchodská 285, o. s. registrovaná na MV pod č.j. VS/1-1/65 847/06 - R Předsedou rady rodičů je pan Martin Schmidt. Místopředsedkyní je paní Olga Bednářová. Pokladníkem fondu rady rodičů je paní Miloslava Divišová. Rada rodičů zasedala ve školním roce a Hlavními předměty jednání: správa fondu a jeho podpora školních akcí, organizace třídních schůzek, předkládání připomínek rodičů managementu školy, správa fondu učebnic, příprava a realizace školního plesu. Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí strana 5

7 2. Datum zařazení školy do rejstříku škol a školských zařízení Poslední významné aktualizace: Rozhodnutí č. j /05-21 s účinností od Odůvodnění - změna názvu školy Rozhodnutí č. j / s účinností od Odůvodnění zápis nových oborů s rámcovými vzdělávacími obory 2.1. Celková kapacita školy a jejích součástí 1/ Střední škola kapacita 450 žáků 2/ Domov mládeže kapacita 132 lůžek 3/ Školní jídelna kapacita 360 stravovaných 2.2. Přehled oborů vzdělání Studijní obory M/ L/ L/01 Učební obory H/ H/ H/01 Zkrácené studium H/01 Grafický design Tiskař na polygrafických strojích Reprodukční grafik pro média Tiskař na polygrafických strojích Aranžér Kadeřník Reprodukční grafik 2.3. Přehled platných učebních dokumentů Kód oboru RVP/ ŠVP Název RVP/ŠVP Pod č.j. Platnost od H/01 RVP Aranžér 12698/ H/01 ŠVP Interiérový a propagační design 775/ L/01 RVP Reprodukční grafik pro média 6907/ L/01 ŠVP Reprodukční grafik 772/ L/01 RVP Tiskař na polygrafických strojích 6907/ L/01 ŠVP Polygrafie 774/ Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí strana 6

8 34-52-H/01 RVP Tiskař na polygrafických strojích 6907/ H/01 ŠVP Technologie tisku 777/ H/01 RVP Kadeřník 12698/ H/01 ŠVP Vlasová tvorba 776/ M/05 RVP Grafický design 6907/ M/05 ŠVP Propagační design 773/ H/01 RVP Reprodukční grafik 9325/ H/01 ŠVP Komerční grafika a fotografie 602/ Personální zabezpečení činnosti školy ředitel Rudolf Volhejn zástupce ředitele pro teoretickou výuku Miroslava Jirásková učitelé teorie zástupce ředitele pro ekonomiku školy Milena Štenclová ekonomičtí pracovníci zástupce ředitele pro organizační záležitosti, metodik ŠVP a MZ Simona Karlíková vedoucí správy budov Jiří Lanta údržbáři zástupce ředitele pro praktické vyučování Josef Hurdálek učitelé praxe Petr Šanc vedoucí úklidu Dariusz Krawczyk uklízečky zástupce ředitele pro výchovu mimo vyučování Marie Kutá vychovatelé referent pro bezpečnost práce a správce školní matriky Jana Fialová metodik jednotné závěrečné zkoušky Eva Vávrová koordinátor EVVO Eva Špeldová metodik prevence Radka Lokvencová metodik pro DVPP Hana Hejzlarová ICT koordinátor Jiří Řehák vedoucí oborů propagačního designu Michal Kupský sekce Ar a Gd vedoucí oboru kadeřnice Stanislava Dostálová vedoucí polygrafických oborů Jan Čermák předseda komise přírodovědných předmětů Jan Vlk předseda komise humanitních předmětů Hana Hejzlarová předseda komise cizích jazyků Marcela Houšťková Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí strana 7

9 3.1. Přehled pracovníků školy a údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Aprobovanost pedagogických pracovníků na škole Učitelé 20 Učitelé odborného výcviku 13 Vychovatelé 2 C e l k e m Fyzické počty Celkový fyzický počet učitelů 29 (viz tabulka) Celkový fyzický počet učitelů odborného výcviku 20 Celkový fyzický počet vychovatelů 4 Pedagogická a odborná kvalifikace Pracovní učitelů, mistrů odborné výchovy, vychovatelů Délk a Jméno pracovníka zařazení Vyučení Odborné Pedagog. prax e (obor) (vysokoškolské, ÚSO) PF,FF,DP S Pedagogičtí: Mgr. Rudolf Volhejn ředitel VŠ pedagogická, Hradec PF 31 Králové Mgr. Radka Lokvencová učitelka Pedagogická fakulta v Plzni PF 20 Bc. Marie Cíchová učitelka VŠ pedagogická, PF Výtvarná 2 Olomouc tvorba Mgr. Hana Hejzlarová učitelka VŠ pedagogická, České PF 26 Budějovice Marcela Houšťková učitelka Střední průmyslová škola DPS 24 stavební Náchod PaedDr. Miroslava učitelka VŠ pedagogická, Hradec PF 26 Jirásková Králové Ing. Marie Jirmanová učitelka VŠ strojní a textilní, Liberec DPS 33 Ing. Simona Karlíková učitelka VŠ strojní a textilní, Liberec DPS 27 Ing. Ilona Černická učitelka VŠ technická v Lipsku Pol. tech. 14 Ing. Eva Špeldová učitelka VŠ strojní a textilní, Liberec DPS 20 Ing. Eva Vávrová učitelka ČVUT Praha DPS 28 Ing. Karel Vykopal učitel VUT Brno DPS 41 Bc. Lenka Čelišová RD učitelka Univerzita Pardubice učit. způs. 12 Ing. Jan Čermák učitel VŠ strojní a textilní Liberec DPS 34 Ing. Petra Frimlová RD učitelka ČVUT Praha DPS 8 Mgr. Ilona Novotná PPM učitelka Technic. universita Liberec PF 12 MgA. Ivona Gazdíková učitelka Vysoké učení technické Výtvarné 11 Brno umění Mgr. Renata Lelková učitelka VŠ pedagogická Hradec PF, FF 31 Králové, FF Univerzity Karlovy Praha Mgr. Pavel Macek učitel Masarykova univerzita Brno TV a sport 6 Milan Hencl učitel SOU Dobruška 47 Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí strana 8

10 MgA. Václava Henclová učitelka Univerzita Tomáše Bati Zlín 24 Fak. multimed. komunikací Karolína Kubcová učitelka SOU HK, SOŠ a SOU obor 2 SČMSD Hronov fotograf Mgr. Jana Kittová učitelka Univerzita Karlova Praha FSU 13 masová komunikace Mgr. Zuzana Kovářová učitelka VŠ pedagogická, Hradec filologie 11 Králové Ivana Kocandová učitelka SOU s mat. repr. grafik 14 Rumburk Mgr. Lívia Součková učitelka VŠ pedagogická, Hradec PH 11 Králové MgA. Petra Hájková učitelka Univerzita J. E. Purkyně, 1 Ústí nad Labem MgA. Vugar Alekberov učitel Univerzita kultury a umění učitelství 16 Baku pro SŠ Josef Hurdálek ZŘPV SPŠ strojní, Náchod DPS 43 Petr Šanc učitel OV COP Hronov 4 Simona Henclová učitel OV kadeřník SOU Hradec Králové 15 Renata Dudková učitel OV kadeřník SOU Hradec Králové 21 Zuzana Nováková učitel OV kadeřník SŠ oděvní, služeb a 1 ekonom. Červený Kostelec Lenka Hubálková učitel OV kadeřník SOU Velké Poříčí 7 Ivana Krtičková učitel OV aranžér SOU Turnov 30 Olga Turková učitel OV aranžér Výuční list Hradec Králové 33 Renata Tomšová učitel OV aranžér UŠ Dvůr Králové n. L. DPS 37 Mgr. Ivana Čížková učitel OV tech. ad. Univerzita Hradec Králové 12 Pavla Bernardová učitel OV rep. graf. SOU Rumburk maturita 17 Lukáš Čírtek učitel OV tiskař SŠPTP Velké Poříčí 2 Ing. Stanislava Dostálová učitel OV učitelství Česká zeměděl. universita DPS 7 praktické Fakulta život. prostředí vyučov. Praha Oldřich Beznoska učitel OV reprod. SOŠ Děčín 28 grafik Mgr. Dagmar Prokopová učitel VŠ pedagogická, Hradec PF 14 Králové Michal Kupský učitel grafik SUŠ Liberec, prop. výtvar. DPS 10 Vratislav Moravec učitel OV grafik SOU polygrafická Praha 11 Václav Svoboda učitel OV propag. Výtvarná škola Václava 10 grafik Hollara Jaroslav Martinec učitel OV sazeč SOU Pardubice 39 Eliška Jelínková učitel OV tiskař SŠPTP Velké Poříčí 7 Veronika Kousalová učitel OV tiskař SŠPTP Velké Poříčí 4 Marie Kutá ved.dm SPŠ Litomyšl ped. škola 37 Olga Kaválková vychovatel SOU Červený Kostelec DPS 28 Ludmila Středová vychovatel SPŠ strojní, Náchod DPS 29 Jitka Meisnerová vychovatel SOU Hronov DPS 17 Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí strana 9

11 Celkový fyzický počet nepedagogických pracovníků Nepedagogičtí: Milena Štenclová ZŘ pro ekonomiku SEŠ Náchod 34 Miluše Divišová účetní SZTŠ Nový Bydžov 24 Eliška Němečková PaM SEŠ Náchod 21 Andrea Kazdová admin. pracovnice COP Hronov 7 Jiří Řehák technik PC SPŠ strojní Náchod 37 Jana Fialová admin. pracovnice Gymnázium Náchod 24 Jitka Meisnerová hosp. DM SOU Hronov 19 Jiří Bílek údržbář do Malba, vd, Hradec Králové Dariusz Krawczyk školník vyučen v PLR 32 Stanislav Felcman údržbář SOU stavební Náchod 34 Olga Němečková výdej jídel SOU Broumov 36 Jiří Lanta vedoucí správy VOŠ a SPŠ stavební 11 budov Náchod Miroslava Raková úklid DM 36 Alexandra Streubelová úklid DM SOU prodavačka 26 ostatní úklid dle potřeby Počet absolventů škol, kteří nastoupili na školu na místo pedagogického pracovníka Počet pedagogických pracovníků Školní rok Počet nekvalifikovaných pracovníků Školní rok 2013/2014 U pedagogických pracovníků 18 U nepedagogických pracovníků Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků Název semináře Datum Jména účastníků Komise: MANAGEMENT ŠKOLY Software Bakaláři Modul Elektronická tř. kniha Ing. Simona Karlíková Spisová služba ve školách Andrea Kazdová Komise: POLYGRAFICKÉ OBORY Projektová výuka odbor. předmětů Ing. Ilona Černická Ing. Jan Čermák Osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce - zadavatel Ing. Ilona Černická Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí strana 10

12 Komise: PROPAGAČNÍ DESIGN A ARANŽÉR Řemeslná dílna. Prostorové dekorace z drátu Renata Tomšová Ivana Krtičková Eva Vávrová Ivana Krtičková Techniky tkaní a filcování Renata Tomšová Odpadová papír - levný materiál pro kreativní tvorbu Výroba levných hmot pro kreativní tvorbu Renata Tomšová Renata Tomšová Ing. Simona Karlíková Ivana Krtičková Ing. Simona Karlíková Vánoční andělé Drátěná mandala Ivana Krtičková Kouzelné Velikonoce Ivana Krtičková Komise: PŘÍRODOVĚDNÉ PŘEDMĚTY Práce s problémovým či novým třídním kolektivem Ing. Eva Špeldová Mgr. Jan Vlk Dyskalkulie reedukace a depistáž Mgr. Jan Vlk Komise: CIZÍ JAZYKY Školní nekázeň - výcvik Mgr. Radka Lokvencová Komise: HUMANITNÍ PŘEDMĚTY Inovativní metody v dějepisné praxi Mgr. Renata Lelková Komise: KADEŘNICE Jak čelit a předcházet konfliktům na ose žák-učitel Ing. Stanislava Dostálová Lenka Hubálková Komise: DOMOV MLÁDEŽE Odpadový papír - levný materiál pro kreativní tvorbu Olga Kaválková Vánoční andělé Olga Kaválková Ludmila Středová Keramika pro začátečníky Olga Kaválková Jitka Meisnerová Olga Kaválková Drátěná mandala Jitka Meisnerová Marie Kutá Ludmila Středová Skládané hvězdy na okna Psychologicky korektní přístup učitele k rodičům a žákům Ludmila Středová 4. Údaje o přijímacím řízení Přijímací řízení pro školní rok 2014/2015 do 1. ročníků Kód oboru Název oboru souhrnné údaje za všechna kola počet přihlášených počet uchazečů, kteří nastoupili ke studiu včetně přestupů z jiných škol M/05 Grafický design L/01 Reprodukční grafik L/01 Tiskař na polyg. strojích H/01 Kadeřník H/01 Aranžér Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí strana 11

13 34-53-H/01 Reprodukční grafik zkrácené studium H/01 Tiskař na polyg. strojích 13 7 celkem Talentové přijímací zkoušky 2014 Ve dnech se konaly talentové přijímací zkoušky na obor Grafický design. Zúčastnilo se 48 uchazečů. 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1. Členění podle oborů, ročníků a tříd Kód oboru Název oboru 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. celk. počet žáků počet tříd celkem M/05 Grafický design , L/01 Reprodukční grafik ,0 Reprodukční grafik , L/01 zkrácené studium L/01 Tiskař na polyg. strojích , H/01 Tiskař na polyg. strojích , H/01 Kadeřník , H/01 Aranžér ,5 celkem Prospěch žáků ve škole na konci školního roku (podle stavu k s ohledem na 69 odst. 6 zákona 561/2007 Sb.) Třída Počet žáků Prospěl s vyznamen. Prospěl Neprospěl Neprospěl a opakuje 1. AT K PD TG RGU AT K PD TG AT K PD Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí strana 12

14 3. TG PD TG C e l k e m Počet žáků, kteří předčasně ukončili studium Ročník Počet celkem Odchod na jinou školu 66 odst. 4 Důvod chování 31 odst.2 Zanechání studia 68 odst.1 1. AT K PD TG RGU AT K PD TG AT K TG PD PD TG C e l k e m Žáci, kteří v průběhu školního roku přestoupili z jiné školy podle 66, odst. 5 Ročník Počet žáků, kteří přestoupili z jiné školy Počet žáků, kteří přerušili studium Počet žáků, kteří pokračují v přeruš. studiu Počet žáků přijatých do vyššího ročníku 1. AT K PD TG RGU AT K PD TG AT K PD TG PD TG C e l k e m Hodnocení chování (druhé pololetí) Stupeň Počet Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí strana 13

15 Absence žáků ve výuce (za obě pololetí) Ročník Absence celkem počet hodin absence na jednoho žáka Absence omluvená počet hodin absence na jednoho žáka Absence neomluvená počet hodin absence na jednoho žáka 1. AT 4791,00 184, ,00 181, ,88 1. K 4751,00 197, ,00 170,29 664,00 27,66 1. PD 2410,00 100, ,00 100,41 0,00 0,00 1. TG 1655,00 91, ,00 88,72 58,00 3,22 1. RGU 121,00 40,33 121,00 40,33 0,00 0,00 2. AT 4183,00 149, ,00 148,50 25,00 0,89 2.K 5214,00 248, ,00 241,14 150,00 7,14 2. PD 3225,00 134, ,00 134,00 9,00 0,37 2. TG 1720,00 107,5 1712,00 107,00 8,00 0,50 3. AT 6122,00 226, ,00 220,22 176,00 6,51 3. K 4184,00 220, ,00 219,94 5,00 0,26 3. PD 3799,00 180, ,00 180,90 0,00 0,00 3. TG 3012,00 130, ,00 130,95 0,00 0,00 4. PD 3470,00 157, ,00 157,72 0, TG 2255,00 93, ,00 92,33 39,00 1,62 C e l k e m 50912,00 159, ,00 155, ,00 3, Souhrnné údaje o výsledcích vzdělávání žáků Maturitní zkoušky ve školním roce 2013/2014 Jarní termín Kód oboru Název oboru Počet přihlášených žáků k MZ Prospěli Neprospěli Odstoupili od MZ M/05 Grafický design L/ L/01 Reprodukční grafik Tiskař na polyg. strojích Podzimní termín Kód oboru Název oboru Počet přihlášených žáků k MZ Prospěli Neprospěli Odstoupili od MZ M/ L/01 Grafický design Reprodukční grafik Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí strana 14

16 34-52-L/01 Tiskař na polyg. strojích Závěrečné zkoušky školní rok 2013/14 včetně zkoušek v náhradním termínu a opravných zkoušek v září 2014 Kód oboru Název oboru Počet žáků celkem Prospěli v řádném termínu Prospěli v náhr. termínu Neprospěli v řádném a náhr. termínu Prospěli u opravné zkoušky Neprospěli celkem a budou opakovat Prospěli celé ZZ H/01 Tiskař na polyg. strojích H/01 Kadeřník H/01 Aranžér celkem H/01 Reprodukční grafik zkrácené studium Údaje o prevenci sociálně patologických jevů a poradenských službách Zhodnocení plnění minimálního preventivního programu První ročníky absolvovaly adaptační kurzy s cílem vytvořit dobré vztahy v nových třídních kolektivech. V letošním školním roce se nám podařilo uskutečnit adaptační kurzy ve všech čtyřech třídách 1. K, 1. AT, 1. PD, 1. TG. Vyhodnocení bylo kladné jak ze strany pedagogů, tak i žáků. Po celý školní rok probíhalo monitorování vztahů v kolektivech všech tříd v rámci udržení dobrých vztahů mezi žáky, pohovory se zástupci tříd, doporučení pro třídní učitele, spolupráce s rodiči. V tomto školním roce byly řešeny tyto výchovné problémy: správní řízení 14x, z toho 6x neomluvená absence, 4x nevhodné chování, 2x drogy a kouření, 1x šikana, 1x krádež. Nejvíce nás trápí vztahy v třídním kolektivu a kyberšikana. Preventivní přednášky: - Sex, AIDS a vztahy 2. TG, 2. AT, 2. PD, 1. AT, 1. TG, 1. PD, 3. K, 3. PD - Promiskuita 2. K, 3. TG - Přátelství a láska 1. PD, 1. K, 2. PD, 2. TG, 3. AT, 3. PD - Kyberšikana 1. K, 1. PD - Sektářské myšlení a náboženské vztahy 3. PD - V rámci projektu CEMACH se uskutečnila přednáška Současný Izrael - Dne navštívil naši školu izraelský velvyslanec Gary Koren, který se studenty diskutoval nejen o Izraeli, ale i o současném dění ve světě. - Dne naši školu navštívil PhDr. Toman Brod významný český historik a spisovatel, s přednáškou na téma Holocaust, jeden z pamětníků, kteří přežili Osvětim a Gross-Rosen, což bylo velmi zajímavé pro žáky. Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí strana 15

17 - Již druhý rok jsme se zúčastnili filmového festivalu Jeden svět, letos jsme zhlédli film Podezřelá čokoláda, který pojednával o dětské práci ve světě. Poté následovala beseda, žáky tato tematika velice zaujala. - V dubnu se 8 studentů zúčastnilo čtyřdenní akce Pochod živých, který se letos konal k uctění památky padlých a zavražděných maďarských židů. Akce probíhala za účasti škol z Německa, Slovenska a Česka a konala se v Praze, Třinci a Osvětimi zde probíhal pochod, kterého se zúčastnilo lidí z celého světa. Byl to neuvěřitelný zážitek. - Dne se žáci ze 3. PD zúčastnili slavnostního vyhlášení výtvarné soutěže Současný Izrael v Lidicích za účasti izraelského velvyslance. Žákyně Tereza Došková vyhrála 1. místo a zájezd do Izraele. Naše škola obsadila nejvíce míst ve výtvarné sekci. Přehled práce výchovného poradce - Evidence a práce s žáky s individuálními vzdělávacími potřebami - Předávání informací o těchto žácích učitelům, mistrům a vychovatelům - Jednání s rodiči žáků se vzdělávacími i výchovnými problémy - Tvorba individuálních vzdělávacích plánů - Předávání informací o dalším vzdělávání žákům v posledních ročnících - Pohovory s žáky posledních ročníků - Účast na vzdělávání výchovných poradců Přehled práce školní metodičky prevence vytváření MPP na škole individuální pohovory se žáky vedení preventivního týmu spolupráce s třídními učiteli a mistry odborného výcviku, s vychovatelkami na domově mládeže monitoring v jednotlivých třídách organizace přednášek zajišťování školení pro pedagogy v oblasti prevence podávání informací žákům formou školní nástěnky poskytování poradenských služeb žákům a jejich zákonným zástupcům příprava adaptačních kurzů ve školním roce 2014/2015 Přehled součinnosti s poradenskými organizacemi spolupráce s PPP Náchod spolupráce se střediskem výchovné péče Kompas Náchod spolupráce s Policií ČR spolupráce s lékaři dle bydliště žáků spolupráce s PMS Náchod Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí strana 16

18 7. Údaje o aktivitách školy a prezentaci na veřejnosti 7.1. Soutěže Soutěže humanitní a přírodovědné Soutěž v piškvorkách Dne se konala soutěž v piškvorkách. V rámci školy bylo vybráno deset hráčů. Ty jsme rozdělili do dvou týmů, které reprezentovaly naši školu v okresním kole soutěže PIŠQWORKY, pořádané v Jiráskově gymnáziu v Náchodě. Tam jsme narazili na tvrdou konkurenci, takže do krajského či národního kola jsme nepostoupili. Školní kolo olympiády v českém jazyce Dne proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků školního kola olympiády v českém jazyce. Do soutěže se zapojilo celkem 20 studentů. Diplom a drobný dárek obdržely z rukou ředitele školy tyto nejúspěšnější žákyně: 1. místo obsadila Jesika Štantejská z 3. PD 2. místo obsadila Andrea Holeščáková z 3. TG 3. místo obsadila Marie Metelková z 1. TG Soutěže v anglickém jazyku Soutěž v anglickém jazyce dne Soutěže v anglickém jazyce se zúčastnilo 16 studentů, a to z 1. a 2. ročníku 10 studentů a z 3. a 4. ročníku 6 studentů. Soutěž obsahovala části: písemný test a ústní na zadaná témata. Celkem bylo možno získat 32 bodů, 22 z testu a 10 bodů z ústního. Účastníci: 1. PD - Nýč Jan, Chomenková Adéla, Jirmannová Vendula 1. TG - Chalupníková Michaela, Marel Radan, Holečková Veronika 2. PD - Zumrová Barbora, Schmidtová Karolína, Šitinová Kateřina, Nuševská Denisa 3. PD - Sobotková Kateřina, Štantejská Jesika Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí strana 17

19 3. TG - Kukrálová Denisa, Kujínek Martin 4. PD - Nádvorník Filip, Zelená Lucie Kategorie 1. a 2. ročník 1. místo Marel Radan 22 b 2. místo Jirmannová Vendula 21 b 3. místo Schmidtová Karolína 20 b Kategorie 3. a 4. ročník 1. místo Nádvorník Filip 29 b 2. místo Štantejská Jesika 26 b 3. místo Zelená Lucie 20 b Okresní kolo olympiády v českém jazyce Dne proběhlo v Náchodě okresní kolo olympiády v českém jazyce. Soutěže se zúčastnila studentka Jesika Štantejská, která se umístila na místě. Školní matematická soutěž Dne a se konala školní matematická soutěž. Žáci soutěžili v maturitní a učňovské kategorii. Nejlépe se umístili následující studenti. Maturitní obor 1. místo Marie Plná 1. PD 2. místo Vendula Jirmannová 1. PD 3. místo Martin Kujínek 3. TG Učňovský obor 1. místo Tereza Holečková 2. AT 2. místo Ondřej Sobotka 2. AT 3. místo L. Hrubá a B. Adamíková 2. AT Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí strana 18

20 Mezinárodní matematická soutěž Klokan školní kolo Dne soutěžili žáci a studenti v České republice v matematice. Soutěže zvané matematický Klokan se v naší škole zúčastnilo celkem 44 žáků. Kategorie Junior 1. Patricie Volná 1. TG 2. Barbora Zumrová 2. PD 3. Tereza Holečková 2. AT Kategorie Student 1. Martin Kujínek 3. TG 2. Michaela Morongová a Marek Stojka 4. TG 3. Patricie Vokalová 4. TG Soutěže odborné Soutěž kadeřníků AR JUNIOR Dne se na Výstavišti v Českých Budějovicích konalo mistrovství ČR žáků oboru Kadeřník. Téma soutěže bylo Něžná elegance svatební účes. Školu reprezentovala žákyně 3. ročníku K. Papežová. Umístila se ve středu startovního pole, tedy na 16. místě. Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí strana 19

21 Soutěž aranžérů AR JUNIOR Ve dnech se uskutečnilo na Výstavišti v Českých Budějovicích mistrovství ČR žáků oboru Aranžér. Soutěže se zúčastnilo 21 škol. Povinná kategorie pro každou školu byla výkladní skříň. Naši žáci se dokázali v různých kategoriích ve velké konkurenci výrazně prosadit. Kategorie: Dárkové balení, téma Balení láhve 2 ks 1. místo K. Burešová 3. AT /velký bodový náskok před druhým místem/. Kresba zátiší, téma Technický model loď 3. místo I. Bašusová 3. PD /pouze jeden bod za druhým místem/. Výkladní skříň téma Barevný podzim 6. místo T. Holečková 2. AT. Maketa, téma Divy světa 7. místo A. Hepnarová 3. AT. Špendlení na živý model, téma Černobílý svět 9. místo B. Adamíková 2. AT. Soutěž Naše galerie v Galerii výtvarného umění v Náchodě Dne byla v Galerii výtvarného umění v Náchodě zahájena slavnostní vernisáží výstava prací z výtvarné soutěže Naše galerie. V kategorii mládež let získala 1. místo a zároveň se stala i absolutním vítězem celé soutěže Elena Pecenová se souborem prací diptych kreslený tuší 333 kouzelných hůlek, diptych v kombinované technice Čtvrťový a půlový akt a video Hrající akt. 2. místo získal Michal Rejzek za kresbu inkoustem Stádo a 3. místo Kateřina Veverková za linoryt Prázdnota. Všichni jmenovaní jsou žáky naší školy. Soutěž Region Plzeň 2014 Dne se naše škola zúčastnila soutěže Region Plzeň 2014 pro umělecké obory. Soutěž byla určena žákům uměleckých oborů SŠ z ČR i Slovenska a probíhala ve dvou disciplínách. Práce hodnotila odborná porota složená z pedagogů přihlášených škol v různých kategoriích. Kresba busty tužkou a přírodním uhlem. Kritéria: proporce, umístění do formátu, styl kresby, modelace. Tvorba plakátu na téma Výročí 100 let B. Hrabala v programech Adobe Illustrator a Adobe Photoshop. Kritéria: grafický přístup, forma zpracování, aktuálnost, kompozice. Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí strana 20

22 V kresbě podle sádrového modelu soutěž jednotlivců. Soutěžilo 15 žáků z různých uměleckých škol ČR i SR, naši školu reprezentoval Vít Zemek 4. PD. Druhá kategorie v tvorbě plakátu byla soutěží dvojic. Zde soutěžilo 11 párů, nás reprezentoval Filip Nádvorník a Elena Pecenová ze 4. PD, kteří svou prací zaujali porotu již na první pohled, ale bohužel v konečném hodnocení vybojovali až 2. místo. I přesto to považujeme za veliký úspěch našich žáků školy. Soutěž kadeřnic SŠPTP Velké Poříčí Dne se již tradičně konala kadeřnická soutěž oboru Kadeřník/Kadeřnice ve společenském sále Obecního domu ve Velkém Poříčí. Tématem letošního ročníku byla Fantazie. Soutěže se zúčastnilo 19 žákyň třetího ročníku. Na prvním místě se umístila Kristýna Papežová, na místě druhém Vlasta Vincentová a na místě třetím Michaela Rotterová. Prvních pět soutěžících obdrželo věcné ceny od firmy Kadeřnický velkoobchod Tomáš Drobný Náchod. Ceny soutěžícím předal ředitel školy Mgr. Rudolf Volhejn. Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí strana 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 ČÁST I. Motto: Jsme škola, která ti dá křídla pro život Motto vyjadřuje dynamicky se rozvíjející moderní výuku, která připravuje žáky pro 21. století

Více

OBSAH 3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 14

OBSAH 3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 14 1 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 2. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 9 2.1 Přehled výsledků za 1. pololetí 9 2.2 Přehled výsledků za 2. pololetí 10 2.3 Výsledky maturitních zkoušek 11 2.4 Výsledky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola JIH v Mariánských Lázních Školní rok 2010/2011 a) Základní údaje o škole o Název školy - Základní škola JIH Mariánské Lázně, Komenského 459 o Zřizovatel Městský

Více

25. základní škola Plzeň Chválenická 17. příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013/2014

25. základní škola Plzeň Chválenická 17. příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013/2014 25. základní škola Plzeň Chválenická 17 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila Výroční zprávu o činnosti 25. ZŠ ve školním roce 2013/2014 dne 17. 9. 2014.

Více

HLAVNÍ 43, 664 12 OSLAVANY

HLAVNÍ 43, 664 12 OSLAVANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSLAVANY, okres BRNO-VENKOV HLAVNÍ 43, 664 12 OSLAVANY VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy školní rok 2011/2012 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Oslavany,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace telefon: 487 826 212, web: www.oa.clnet.cz, e-mail: oa-cl@clnet.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Více

Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr.

Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr. I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr. Hana Tyllichová Právní forma: příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Masarykovy obchodní akademie v Jičíně, 17. listopadu 220

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Masarykovy obchodní akademie v Jičíně, 17. listopadu 220 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Masarykovy obchodní akademie v Jičíně, 17. listopadu 220 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 0 Část I. Základní údaje o škole a charakteristika školy a) Název právnické osoby: Masarykova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2013/2014. OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2013/2014. OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014... 4 1. Základní údaje o škole... 4 2. Obory vzdělání...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Í ZPRÁVA 2013/2014 PRÁVA 2013/2014 PRÁVA 2 627 00 Brno, Šmahova 110 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, školských zařízeních Název Střední škola

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/2014 Ve Vnorovech 1. 9. 2014 PhDr. Hana Tyllichová, ředitelka školy I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín,

Více

Výroční zpráva Základní školy, Trutnov, Komenského 399

Výroční zpráva Základní školy, Trutnov, Komenského 399 Výroční zpráva Základní školy, Trutnov, Komenského 399 školní rok 2013 2014 Mgr. Petr Horčička ředitel školy Obsah Základní údaje o škole 2 Přehled oborů vzdělávání 6 Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie je školou zřízenou MŠMTV ČSR k 1. 1. 1991 zřizovací listinou ze dne 2. 1. 1992 č. j. 10014/92-241 jako rozpočtová organizace. Dodatkem

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Brno, Masarova 11 příspěvková organizace Brno Líšeň Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Obsah : I. Základní charakteristika školy II. Údaje o pracovnících školy III. Výsledky

Více

Výroční zpráva školní rok 2008-09

Výroční zpráva školní rok 2008-09 Výroční zpráva školní rok 2008-09 Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Obsah: 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy 2 Personální údaje

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie je školou zřízenou MŠMTV ČSR k 1. 1. 1991 zřizovací listinou ze dne 2. 1. 1992 č. j. 10014/92-241 jako rozpočtová organizace. Dodatkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013. Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013. Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková: Schváleno školskou radou dne 15. 10. 2013 1 Základní charakteristika školy 1.1

Více

Základní škola Nová Paka Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Základní škola Nová Paka Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Základní škola Nová Paka Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Upravená verze ze dne 6. 3. 2014 1 Obsah 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o škole... 4 2.1 Název a sídlo školy...

Více

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/ STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/ pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Základní škola Luštěnice, okres Mladá Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2012/2013 zpracovala Mgr. Miluše Hůlková č.j.: ZŠ/101/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2

Více

ZŠ Kamenné Žehrovice, okres Kladno VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. Ing. Marie Kolářová, ředitelka školy

ZŠ Kamenné Žehrovice, okres Kladno VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. Ing. Marie Kolářová, ředitelka školy ZŠ Kamenné Žehrovice, okres Kladno VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 Ing. Marie Kolářová, ředitelka školy Obsah 1.1. Základní údaje o škole 4 1.2. Pracovníci školy 5 1.3. Charakteristika školy 6 Školní

Více

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414. XIV. výroční zpráva za školní rok 2007/2008 - 1 -

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414. XIV. výroční zpráva za školní rok 2007/2008 - 1 - Výroční zpráva Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414 XIV. výroční zpráva za školní rok 2007/2008-1 - Výroční zpráva obsah Základní údaje o škole... 4 Údaje o pracovnících školy pedagogická

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Část I Základní údaje o škole Název školy: Střední škola designu a módy, Prostějov Sídlo školy: 796 01 Prostějov, Vápenice 2986/1 Právní forma: příspěvková organizace IČO:

Více

2011/2012 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA HRANICE,

2011/2012 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA HRANICE, 2011/2012 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA HRANICE, S.R.O. ZPRÁVA O ŠKOLE 2011/2012 Obsah: a) Základní údaje o škole b) Přehled oborů vzdělání c) Rámcový popis personálního zabezpečení školy d) Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Výroční zpráva o činnosti školy IČ: 62444646 Č. obj: 10808 Školní rok - 2007/2008 Obchodní akademie Lysá n. L. příspěvková organizace Středočeského kraje

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2012/2013

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok / VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK / pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013... 4 1. Základní údaje o škole... 4 2. Obory vzdělání...

Více

Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 1 OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 3. RÁMCOVÝ

Více

Osnova výroční zprávy

Osnova výroční zprávy Osnova výroční zprávy 1. Název školy 2. Zřizovatel školy 3. Vedení školy 4. Školská rada 5. Charakteristika školy 6. Vybavení školy 7. Hodnocení, klima školy, školská rada 8. Přehled oborů základního vzdělávání

Více