Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí, Náchodská 285 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí, Náchodská 285 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí, Náchodská 285 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Č. j. SŠPTP 728/2014 Spisový znak 2-5 Skartační znak A5 Výroční zpráva projednána na pedagogické radě dne Výroční zpráva projednána a schválena školskou radou dne říjen 2014

2 1. Základní údaje o škole Název školy Zřizovatel školy Ředitel školy Druh školy Místa poskytovaného vzdělání Školská zařízení Školská rada zřízená podle zákona 561/2004 (školský zákon) Občanské sdružení působící při škole Datum zařazení školy do rejstříku škol a školských zařízení Celková kapacita školy a jejích součástí Přehled oborů vzdělání Přehled platných učebních dokumentů Personální zabezpečení činnosti školy Přehled pracovníků školy a údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Aprobovanost pedagogických pracovníků na škole Fyzické počty Celkový fyzický počet nepedagogických pracovníků Počet absolventů škol, kteří nastoupili na školu na místo pedagogického pracovníka Počet nekvalifikovaných pracovníků Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků Údaje o přijímacím řízení Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Členění podle oborů, ročníků a tříd Prospěch žáků ve škole na konci školního roku Počet žáků, kteří předčasně ukončili studium Žáci, kteří v průběhu školního roku přestoupili z jiné školy podle 66, odst Hodnocení chování (druhé pololetí) Absence žáků ve výuce (za obě pololetí) Souhrnné údaje o výsledcích vzdělávání žáků Údaje o prevenci sociálně patologických jevů a poradenských službách Údaje o aktivitách školy a prezentaci na veřejnosti Soutěže Soutěže humanitní a přírodovědné Soutěže odborné Sportovní soutěže Sportovně-turistické, krajinářské a adaptační kurzy Exkurzní činnost Odborné exkurze pořádané oborovými komisemi Exkurze národopisného charakteru školní výlety Kulturní a vzdělávací akce pro žáky Humanitární akce Školní časopis Ochrana zdraví Ochrana člověka za mimořádných situací Environmentální výchova Propagace školy Okresní a krajské prezentační akce Prezentace na základních školách Výstavy žáků školy Trhy lidových řemesel a ostatní prezentační akce Údaje o výsledcích inspekční činnosti Údaje o podávání stížností Základní údaje o hospodaření školy Rozvojový program školy Obsah vzdělávání Celoživotní vzdělávání Projekt realizovaný z cizích zdrojů Spolupráce s partnery ve vzdělávání Svaz polygrafických podnikatelů ČR Asociace středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory Další partneři při plnění úkolů ve vzdělávání Závěr Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí strana 1

3 1. Základní údaje o škole 1.1. Název školy Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí, Náchodská 285, příspěvková organizace identifikační číslo identifikátor právnické osoby IZO Zřizovatel školy Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové 1.3. Ředitel školy Mgr. Rudolf Volhejn, Náchodská 285, Velké Poříčí 1.4. Druh školy střední škola 1.5. Místa poskytovaného vzdělání 1/ Náchodská 285, Velké Poříčí 2/ Náchodská 542, Velké Poříčí 3/ Kamenice 144, Náchod 1.6. Školská zařízení 1/ Domov mládeže, Krausova 215, Velké Poříčí 2/ Školní jídelna, Krausova 215, Velké Poříčí Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí strana 2

4 Prostředí výuky Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí strana 3

5 Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí strana 4

6 1.7. Školská rada zřízená podle zákona 561/2004 (školský zákon) Předseda školské rady Členové rady Ing. Karel Vykopal (pedagogický pracovník školy) PharmDr. Jana Třešňáková (radní KHK) Ivana Tomková (zastupitel KHK) Leona Gorganová (zástupce nezletilých žáků) Petr Šanc (pedagogický pracovník školy) Klára Teichmannová (zástupce zletilých žáků) Program školských rad: projednání a odsouhlasení výroční zprávy za školní rok 2012/2013, výsledky voleb na pozici zástupce nezletilých žáků, informace o výsledcích šetření ČŠI, změny školního řádu, seznámení s projektovým záměrem projednání výroční zprávy o hospodaření školy za rok 2013, návrh rozpočtu na rok 2013, informace o průběhu vzdělávání, investiční záměry školy pro rok Občanské sdružení působící při škole Rada rodičů při Střední škole propagační tvorby a polygrafie, Velké Poříčí, Náchodská 285, o. s. registrovaná na MV pod č.j. VS/1-1/65 847/06 - R Předsedou rady rodičů je pan Martin Schmidt. Místopředsedkyní je paní Olga Bednářová. Pokladníkem fondu rady rodičů je paní Miloslava Divišová. Rada rodičů zasedala ve školním roce a Hlavními předměty jednání: správa fondu a jeho podpora školních akcí, organizace třídních schůzek, předkládání připomínek rodičů managementu školy, správa fondu učebnic, příprava a realizace školního plesu. Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí strana 5

7 2. Datum zařazení školy do rejstříku škol a školských zařízení Poslední významné aktualizace: Rozhodnutí č. j /05-21 s účinností od Odůvodnění - změna názvu školy Rozhodnutí č. j / s účinností od Odůvodnění zápis nových oborů s rámcovými vzdělávacími obory 2.1. Celková kapacita školy a jejích součástí 1/ Střední škola kapacita 450 žáků 2/ Domov mládeže kapacita 132 lůžek 3/ Školní jídelna kapacita 360 stravovaných 2.2. Přehled oborů vzdělání Studijní obory M/ L/ L/01 Učební obory H/ H/ H/01 Zkrácené studium H/01 Grafický design Tiskař na polygrafických strojích Reprodukční grafik pro média Tiskař na polygrafických strojích Aranžér Kadeřník Reprodukční grafik 2.3. Přehled platných učebních dokumentů Kód oboru RVP/ ŠVP Název RVP/ŠVP Pod č.j. Platnost od H/01 RVP Aranžér 12698/ H/01 ŠVP Interiérový a propagační design 775/ L/01 RVP Reprodukční grafik pro média 6907/ L/01 ŠVP Reprodukční grafik 772/ L/01 RVP Tiskař na polygrafických strojích 6907/ L/01 ŠVP Polygrafie 774/ Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí strana 6

8 34-52-H/01 RVP Tiskař na polygrafických strojích 6907/ H/01 ŠVP Technologie tisku 777/ H/01 RVP Kadeřník 12698/ H/01 ŠVP Vlasová tvorba 776/ M/05 RVP Grafický design 6907/ M/05 ŠVP Propagační design 773/ H/01 RVP Reprodukční grafik 9325/ H/01 ŠVP Komerční grafika a fotografie 602/ Personální zabezpečení činnosti školy ředitel Rudolf Volhejn zástupce ředitele pro teoretickou výuku Miroslava Jirásková učitelé teorie zástupce ředitele pro ekonomiku školy Milena Štenclová ekonomičtí pracovníci zástupce ředitele pro organizační záležitosti, metodik ŠVP a MZ Simona Karlíková vedoucí správy budov Jiří Lanta údržbáři zástupce ředitele pro praktické vyučování Josef Hurdálek učitelé praxe Petr Šanc vedoucí úklidu Dariusz Krawczyk uklízečky zástupce ředitele pro výchovu mimo vyučování Marie Kutá vychovatelé referent pro bezpečnost práce a správce školní matriky Jana Fialová metodik jednotné závěrečné zkoušky Eva Vávrová koordinátor EVVO Eva Špeldová metodik prevence Radka Lokvencová metodik pro DVPP Hana Hejzlarová ICT koordinátor Jiří Řehák vedoucí oborů propagačního designu Michal Kupský sekce Ar a Gd vedoucí oboru kadeřnice Stanislava Dostálová vedoucí polygrafických oborů Jan Čermák předseda komise přírodovědných předmětů Jan Vlk předseda komise humanitních předmětů Hana Hejzlarová předseda komise cizích jazyků Marcela Houšťková Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí strana 7

9 3.1. Přehled pracovníků školy a údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Aprobovanost pedagogických pracovníků na škole Učitelé 20 Učitelé odborného výcviku 13 Vychovatelé 2 C e l k e m Fyzické počty Celkový fyzický počet učitelů 29 (viz tabulka) Celkový fyzický počet učitelů odborného výcviku 20 Celkový fyzický počet vychovatelů 4 Pedagogická a odborná kvalifikace Pracovní učitelů, mistrů odborné výchovy, vychovatelů Délk a Jméno pracovníka zařazení Vyučení Odborné Pedagog. prax e (obor) (vysokoškolské, ÚSO) PF,FF,DP S Pedagogičtí: Mgr. Rudolf Volhejn ředitel VŠ pedagogická, Hradec PF 31 Králové Mgr. Radka Lokvencová učitelka Pedagogická fakulta v Plzni PF 20 Bc. Marie Cíchová učitelka VŠ pedagogická, PF Výtvarná 2 Olomouc tvorba Mgr. Hana Hejzlarová učitelka VŠ pedagogická, České PF 26 Budějovice Marcela Houšťková učitelka Střední průmyslová škola DPS 24 stavební Náchod PaedDr. Miroslava učitelka VŠ pedagogická, Hradec PF 26 Jirásková Králové Ing. Marie Jirmanová učitelka VŠ strojní a textilní, Liberec DPS 33 Ing. Simona Karlíková učitelka VŠ strojní a textilní, Liberec DPS 27 Ing. Ilona Černická učitelka VŠ technická v Lipsku Pol. tech. 14 Ing. Eva Špeldová učitelka VŠ strojní a textilní, Liberec DPS 20 Ing. Eva Vávrová učitelka ČVUT Praha DPS 28 Ing. Karel Vykopal učitel VUT Brno DPS 41 Bc. Lenka Čelišová RD učitelka Univerzita Pardubice učit. způs. 12 Ing. Jan Čermák učitel VŠ strojní a textilní Liberec DPS 34 Ing. Petra Frimlová RD učitelka ČVUT Praha DPS 8 Mgr. Ilona Novotná PPM učitelka Technic. universita Liberec PF 12 MgA. Ivona Gazdíková učitelka Vysoké učení technické Výtvarné 11 Brno umění Mgr. Renata Lelková učitelka VŠ pedagogická Hradec PF, FF 31 Králové, FF Univerzity Karlovy Praha Mgr. Pavel Macek učitel Masarykova univerzita Brno TV a sport 6 Milan Hencl učitel SOU Dobruška 47 Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí strana 8

10 MgA. Václava Henclová učitelka Univerzita Tomáše Bati Zlín 24 Fak. multimed. komunikací Karolína Kubcová učitelka SOU HK, SOŠ a SOU obor 2 SČMSD Hronov fotograf Mgr. Jana Kittová učitelka Univerzita Karlova Praha FSU 13 masová komunikace Mgr. Zuzana Kovářová učitelka VŠ pedagogická, Hradec filologie 11 Králové Ivana Kocandová učitelka SOU s mat. repr. grafik 14 Rumburk Mgr. Lívia Součková učitelka VŠ pedagogická, Hradec PH 11 Králové MgA. Petra Hájková učitelka Univerzita J. E. Purkyně, 1 Ústí nad Labem MgA. Vugar Alekberov učitel Univerzita kultury a umění učitelství 16 Baku pro SŠ Josef Hurdálek ZŘPV SPŠ strojní, Náchod DPS 43 Petr Šanc učitel OV COP Hronov 4 Simona Henclová učitel OV kadeřník SOU Hradec Králové 15 Renata Dudková učitel OV kadeřník SOU Hradec Králové 21 Zuzana Nováková učitel OV kadeřník SŠ oděvní, služeb a 1 ekonom. Červený Kostelec Lenka Hubálková učitel OV kadeřník SOU Velké Poříčí 7 Ivana Krtičková učitel OV aranžér SOU Turnov 30 Olga Turková učitel OV aranžér Výuční list Hradec Králové 33 Renata Tomšová učitel OV aranžér UŠ Dvůr Králové n. L. DPS 37 Mgr. Ivana Čížková učitel OV tech. ad. Univerzita Hradec Králové 12 Pavla Bernardová učitel OV rep. graf. SOU Rumburk maturita 17 Lukáš Čírtek učitel OV tiskař SŠPTP Velké Poříčí 2 Ing. Stanislava Dostálová učitel OV učitelství Česká zeměděl. universita DPS 7 praktické Fakulta život. prostředí vyučov. Praha Oldřich Beznoska učitel OV reprod. SOŠ Děčín 28 grafik Mgr. Dagmar Prokopová učitel VŠ pedagogická, Hradec PF 14 Králové Michal Kupský učitel grafik SUŠ Liberec, prop. výtvar. DPS 10 Vratislav Moravec učitel OV grafik SOU polygrafická Praha 11 Václav Svoboda učitel OV propag. Výtvarná škola Václava 10 grafik Hollara Jaroslav Martinec učitel OV sazeč SOU Pardubice 39 Eliška Jelínková učitel OV tiskař SŠPTP Velké Poříčí 7 Veronika Kousalová učitel OV tiskař SŠPTP Velké Poříčí 4 Marie Kutá ved.dm SPŠ Litomyšl ped. škola 37 Olga Kaválková vychovatel SOU Červený Kostelec DPS 28 Ludmila Středová vychovatel SPŠ strojní, Náchod DPS 29 Jitka Meisnerová vychovatel SOU Hronov DPS 17 Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí strana 9

11 Celkový fyzický počet nepedagogických pracovníků Nepedagogičtí: Milena Štenclová ZŘ pro ekonomiku SEŠ Náchod 34 Miluše Divišová účetní SZTŠ Nový Bydžov 24 Eliška Němečková PaM SEŠ Náchod 21 Andrea Kazdová admin. pracovnice COP Hronov 7 Jiří Řehák technik PC SPŠ strojní Náchod 37 Jana Fialová admin. pracovnice Gymnázium Náchod 24 Jitka Meisnerová hosp. DM SOU Hronov 19 Jiří Bílek údržbář do Malba, vd, Hradec Králové Dariusz Krawczyk školník vyučen v PLR 32 Stanislav Felcman údržbář SOU stavební Náchod 34 Olga Němečková výdej jídel SOU Broumov 36 Jiří Lanta vedoucí správy VOŠ a SPŠ stavební 11 budov Náchod Miroslava Raková úklid DM 36 Alexandra Streubelová úklid DM SOU prodavačka 26 ostatní úklid dle potřeby Počet absolventů škol, kteří nastoupili na školu na místo pedagogického pracovníka Počet pedagogických pracovníků Školní rok Počet nekvalifikovaných pracovníků Školní rok 2013/2014 U pedagogických pracovníků 18 U nepedagogických pracovníků Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků Název semináře Datum Jména účastníků Komise: MANAGEMENT ŠKOLY Software Bakaláři Modul Elektronická tř. kniha Ing. Simona Karlíková Spisová služba ve školách Andrea Kazdová Komise: POLYGRAFICKÉ OBORY Projektová výuka odbor. předmětů Ing. Ilona Černická Ing. Jan Čermák Osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce - zadavatel Ing. Ilona Černická Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí strana 10

12 Komise: PROPAGAČNÍ DESIGN A ARANŽÉR Řemeslná dílna. Prostorové dekorace z drátu Renata Tomšová Ivana Krtičková Eva Vávrová Ivana Krtičková Techniky tkaní a filcování Renata Tomšová Odpadová papír - levný materiál pro kreativní tvorbu Výroba levných hmot pro kreativní tvorbu Renata Tomšová Renata Tomšová Ing. Simona Karlíková Ivana Krtičková Ing. Simona Karlíková Vánoční andělé Drátěná mandala Ivana Krtičková Kouzelné Velikonoce Ivana Krtičková Komise: PŘÍRODOVĚDNÉ PŘEDMĚTY Práce s problémovým či novým třídním kolektivem Ing. Eva Špeldová Mgr. Jan Vlk Dyskalkulie reedukace a depistáž Mgr. Jan Vlk Komise: CIZÍ JAZYKY Školní nekázeň - výcvik Mgr. Radka Lokvencová Komise: HUMANITNÍ PŘEDMĚTY Inovativní metody v dějepisné praxi Mgr. Renata Lelková Komise: KADEŘNICE Jak čelit a předcházet konfliktům na ose žák-učitel Ing. Stanislava Dostálová Lenka Hubálková Komise: DOMOV MLÁDEŽE Odpadový papír - levný materiál pro kreativní tvorbu Olga Kaválková Vánoční andělé Olga Kaválková Ludmila Středová Keramika pro začátečníky Olga Kaválková Jitka Meisnerová Olga Kaválková Drátěná mandala Jitka Meisnerová Marie Kutá Ludmila Středová Skládané hvězdy na okna Psychologicky korektní přístup učitele k rodičům a žákům Ludmila Středová 4. Údaje o přijímacím řízení Přijímací řízení pro školní rok 2014/2015 do 1. ročníků Kód oboru Název oboru souhrnné údaje za všechna kola počet přihlášených počet uchazečů, kteří nastoupili ke studiu včetně přestupů z jiných škol M/05 Grafický design L/01 Reprodukční grafik L/01 Tiskař na polyg. strojích H/01 Kadeřník H/01 Aranžér Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí strana 11

13 34-53-H/01 Reprodukční grafik zkrácené studium H/01 Tiskař na polyg. strojích 13 7 celkem Talentové přijímací zkoušky 2014 Ve dnech se konaly talentové přijímací zkoušky na obor Grafický design. Zúčastnilo se 48 uchazečů. 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1. Členění podle oborů, ročníků a tříd Kód oboru Název oboru 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. celk. počet žáků počet tříd celkem M/05 Grafický design , L/01 Reprodukční grafik ,0 Reprodukční grafik , L/01 zkrácené studium L/01 Tiskař na polyg. strojích , H/01 Tiskař na polyg. strojích , H/01 Kadeřník , H/01 Aranžér ,5 celkem Prospěch žáků ve škole na konci školního roku (podle stavu k s ohledem na 69 odst. 6 zákona 561/2007 Sb.) Třída Počet žáků Prospěl s vyznamen. Prospěl Neprospěl Neprospěl a opakuje 1. AT K PD TG RGU AT K PD TG AT K PD Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí strana 12

14 3. TG PD TG C e l k e m Počet žáků, kteří předčasně ukončili studium Ročník Počet celkem Odchod na jinou školu 66 odst. 4 Důvod chování 31 odst.2 Zanechání studia 68 odst.1 1. AT K PD TG RGU AT K PD TG AT K TG PD PD TG C e l k e m Žáci, kteří v průběhu školního roku přestoupili z jiné školy podle 66, odst. 5 Ročník Počet žáků, kteří přestoupili z jiné školy Počet žáků, kteří přerušili studium Počet žáků, kteří pokračují v přeruš. studiu Počet žáků přijatých do vyššího ročníku 1. AT K PD TG RGU AT K PD TG AT K PD TG PD TG C e l k e m Hodnocení chování (druhé pololetí) Stupeň Počet Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí strana 13

15 Absence žáků ve výuce (za obě pololetí) Ročník Absence celkem počet hodin absence na jednoho žáka Absence omluvená počet hodin absence na jednoho žáka Absence neomluvená počet hodin absence na jednoho žáka 1. AT 4791,00 184, ,00 181, ,88 1. K 4751,00 197, ,00 170,29 664,00 27,66 1. PD 2410,00 100, ,00 100,41 0,00 0,00 1. TG 1655,00 91, ,00 88,72 58,00 3,22 1. RGU 121,00 40,33 121,00 40,33 0,00 0,00 2. AT 4183,00 149, ,00 148,50 25,00 0,89 2.K 5214,00 248, ,00 241,14 150,00 7,14 2. PD 3225,00 134, ,00 134,00 9,00 0,37 2. TG 1720,00 107,5 1712,00 107,00 8,00 0,50 3. AT 6122,00 226, ,00 220,22 176,00 6,51 3. K 4184,00 220, ,00 219,94 5,00 0,26 3. PD 3799,00 180, ,00 180,90 0,00 0,00 3. TG 3012,00 130, ,00 130,95 0,00 0,00 4. PD 3470,00 157, ,00 157,72 0, TG 2255,00 93, ,00 92,33 39,00 1,62 C e l k e m 50912,00 159, ,00 155, ,00 3, Souhrnné údaje o výsledcích vzdělávání žáků Maturitní zkoušky ve školním roce 2013/2014 Jarní termín Kód oboru Název oboru Počet přihlášených žáků k MZ Prospěli Neprospěli Odstoupili od MZ M/05 Grafický design L/ L/01 Reprodukční grafik Tiskař na polyg. strojích Podzimní termín Kód oboru Název oboru Počet přihlášených žáků k MZ Prospěli Neprospěli Odstoupili od MZ M/ L/01 Grafický design Reprodukční grafik Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí strana 14

16 34-52-L/01 Tiskař na polyg. strojích Závěrečné zkoušky školní rok 2013/14 včetně zkoušek v náhradním termínu a opravných zkoušek v září 2014 Kód oboru Název oboru Počet žáků celkem Prospěli v řádném termínu Prospěli v náhr. termínu Neprospěli v řádném a náhr. termínu Prospěli u opravné zkoušky Neprospěli celkem a budou opakovat Prospěli celé ZZ H/01 Tiskař na polyg. strojích H/01 Kadeřník H/01 Aranžér celkem H/01 Reprodukční grafik zkrácené studium Údaje o prevenci sociálně patologických jevů a poradenských službách Zhodnocení plnění minimálního preventivního programu První ročníky absolvovaly adaptační kurzy s cílem vytvořit dobré vztahy v nových třídních kolektivech. V letošním školním roce se nám podařilo uskutečnit adaptační kurzy ve všech čtyřech třídách 1. K, 1. AT, 1. PD, 1. TG. Vyhodnocení bylo kladné jak ze strany pedagogů, tak i žáků. Po celý školní rok probíhalo monitorování vztahů v kolektivech všech tříd v rámci udržení dobrých vztahů mezi žáky, pohovory se zástupci tříd, doporučení pro třídní učitele, spolupráce s rodiči. V tomto školním roce byly řešeny tyto výchovné problémy: správní řízení 14x, z toho 6x neomluvená absence, 4x nevhodné chování, 2x drogy a kouření, 1x šikana, 1x krádež. Nejvíce nás trápí vztahy v třídním kolektivu a kyberšikana. Preventivní přednášky: - Sex, AIDS a vztahy 2. TG, 2. AT, 2. PD, 1. AT, 1. TG, 1. PD, 3. K, 3. PD - Promiskuita 2. K, 3. TG - Přátelství a láska 1. PD, 1. K, 2. PD, 2. TG, 3. AT, 3. PD - Kyberšikana 1. K, 1. PD - Sektářské myšlení a náboženské vztahy 3. PD - V rámci projektu CEMACH se uskutečnila přednáška Současný Izrael - Dne navštívil naši školu izraelský velvyslanec Gary Koren, který se studenty diskutoval nejen o Izraeli, ale i o současném dění ve světě. - Dne naši školu navštívil PhDr. Toman Brod významný český historik a spisovatel, s přednáškou na téma Holocaust, jeden z pamětníků, kteří přežili Osvětim a Gross-Rosen, což bylo velmi zajímavé pro žáky. Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí strana 15

17 - Již druhý rok jsme se zúčastnili filmového festivalu Jeden svět, letos jsme zhlédli film Podezřelá čokoláda, který pojednával o dětské práci ve světě. Poté následovala beseda, žáky tato tematika velice zaujala. - V dubnu se 8 studentů zúčastnilo čtyřdenní akce Pochod živých, který se letos konal k uctění památky padlých a zavražděných maďarských židů. Akce probíhala za účasti škol z Německa, Slovenska a Česka a konala se v Praze, Třinci a Osvětimi zde probíhal pochod, kterého se zúčastnilo lidí z celého světa. Byl to neuvěřitelný zážitek. - Dne se žáci ze 3. PD zúčastnili slavnostního vyhlášení výtvarné soutěže Současný Izrael v Lidicích za účasti izraelského velvyslance. Žákyně Tereza Došková vyhrála 1. místo a zájezd do Izraele. Naše škola obsadila nejvíce míst ve výtvarné sekci. Přehled práce výchovného poradce - Evidence a práce s žáky s individuálními vzdělávacími potřebami - Předávání informací o těchto žácích učitelům, mistrům a vychovatelům - Jednání s rodiči žáků se vzdělávacími i výchovnými problémy - Tvorba individuálních vzdělávacích plánů - Předávání informací o dalším vzdělávání žákům v posledních ročnících - Pohovory s žáky posledních ročníků - Účast na vzdělávání výchovných poradců Přehled práce školní metodičky prevence vytváření MPP na škole individuální pohovory se žáky vedení preventivního týmu spolupráce s třídními učiteli a mistry odborného výcviku, s vychovatelkami na domově mládeže monitoring v jednotlivých třídách organizace přednášek zajišťování školení pro pedagogy v oblasti prevence podávání informací žákům formou školní nástěnky poskytování poradenských služeb žákům a jejich zákonným zástupcům příprava adaptačních kurzů ve školním roce 2014/2015 Přehled součinnosti s poradenskými organizacemi spolupráce s PPP Náchod spolupráce se střediskem výchovné péče Kompas Náchod spolupráce s Policií ČR spolupráce s lékaři dle bydliště žáků spolupráce s PMS Náchod Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí strana 16

18 7. Údaje o aktivitách školy a prezentaci na veřejnosti 7.1. Soutěže Soutěže humanitní a přírodovědné Soutěž v piškvorkách Dne se konala soutěž v piškvorkách. V rámci školy bylo vybráno deset hráčů. Ty jsme rozdělili do dvou týmů, které reprezentovaly naši školu v okresním kole soutěže PIŠQWORKY, pořádané v Jiráskově gymnáziu v Náchodě. Tam jsme narazili na tvrdou konkurenci, takže do krajského či národního kola jsme nepostoupili. Školní kolo olympiády v českém jazyce Dne proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků školního kola olympiády v českém jazyce. Do soutěže se zapojilo celkem 20 studentů. Diplom a drobný dárek obdržely z rukou ředitele školy tyto nejúspěšnější žákyně: 1. místo obsadila Jesika Štantejská z 3. PD 2. místo obsadila Andrea Holeščáková z 3. TG 3. místo obsadila Marie Metelková z 1. TG Soutěže v anglickém jazyku Soutěž v anglickém jazyce dne Soutěže v anglickém jazyce se zúčastnilo 16 studentů, a to z 1. a 2. ročníku 10 studentů a z 3. a 4. ročníku 6 studentů. Soutěž obsahovala části: písemný test a ústní na zadaná témata. Celkem bylo možno získat 32 bodů, 22 z testu a 10 bodů z ústního. Účastníci: 1. PD - Nýč Jan, Chomenková Adéla, Jirmannová Vendula 1. TG - Chalupníková Michaela, Marel Radan, Holečková Veronika 2. PD - Zumrová Barbora, Schmidtová Karolína, Šitinová Kateřina, Nuševská Denisa 3. PD - Sobotková Kateřina, Štantejská Jesika Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí strana 17

19 3. TG - Kukrálová Denisa, Kujínek Martin 4. PD - Nádvorník Filip, Zelená Lucie Kategorie 1. a 2. ročník 1. místo Marel Radan 22 b 2. místo Jirmannová Vendula 21 b 3. místo Schmidtová Karolína 20 b Kategorie 3. a 4. ročník 1. místo Nádvorník Filip 29 b 2. místo Štantejská Jesika 26 b 3. místo Zelená Lucie 20 b Okresní kolo olympiády v českém jazyce Dne proběhlo v Náchodě okresní kolo olympiády v českém jazyce. Soutěže se zúčastnila studentka Jesika Štantejská, která se umístila na místě. Školní matematická soutěž Dne a se konala školní matematická soutěž. Žáci soutěžili v maturitní a učňovské kategorii. Nejlépe se umístili následující studenti. Maturitní obor 1. místo Marie Plná 1. PD 2. místo Vendula Jirmannová 1. PD 3. místo Martin Kujínek 3. TG Učňovský obor 1. místo Tereza Holečková 2. AT 2. místo Ondřej Sobotka 2. AT 3. místo L. Hrubá a B. Adamíková 2. AT Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí strana 18

20 Mezinárodní matematická soutěž Klokan školní kolo Dne soutěžili žáci a studenti v České republice v matematice. Soutěže zvané matematický Klokan se v naší škole zúčastnilo celkem 44 žáků. Kategorie Junior 1. Patricie Volná 1. TG 2. Barbora Zumrová 2. PD 3. Tereza Holečková 2. AT Kategorie Student 1. Martin Kujínek 3. TG 2. Michaela Morongová a Marek Stojka 4. TG 3. Patricie Vokalová 4. TG Soutěže odborné Soutěž kadeřníků AR JUNIOR Dne se na Výstavišti v Českých Budějovicích konalo mistrovství ČR žáků oboru Kadeřník. Téma soutěže bylo Něžná elegance svatební účes. Školu reprezentovala žákyně 3. ročníku K. Papežová. Umístila se ve středu startovního pole, tedy na 16. místě. Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí strana 19

21 Soutěž aranžérů AR JUNIOR Ve dnech se uskutečnilo na Výstavišti v Českých Budějovicích mistrovství ČR žáků oboru Aranžér. Soutěže se zúčastnilo 21 škol. Povinná kategorie pro každou školu byla výkladní skříň. Naši žáci se dokázali v různých kategoriích ve velké konkurenci výrazně prosadit. Kategorie: Dárkové balení, téma Balení láhve 2 ks 1. místo K. Burešová 3. AT /velký bodový náskok před druhým místem/. Kresba zátiší, téma Technický model loď 3. místo I. Bašusová 3. PD /pouze jeden bod za druhým místem/. Výkladní skříň téma Barevný podzim 6. místo T. Holečková 2. AT. Maketa, téma Divy světa 7. místo A. Hepnarová 3. AT. Špendlení na živý model, téma Černobílý svět 9. místo B. Adamíková 2. AT. Soutěž Naše galerie v Galerii výtvarného umění v Náchodě Dne byla v Galerii výtvarného umění v Náchodě zahájena slavnostní vernisáží výstava prací z výtvarné soutěže Naše galerie. V kategorii mládež let získala 1. místo a zároveň se stala i absolutním vítězem celé soutěže Elena Pecenová se souborem prací diptych kreslený tuší 333 kouzelných hůlek, diptych v kombinované technice Čtvrťový a půlový akt a video Hrající akt. 2. místo získal Michal Rejzek za kresbu inkoustem Stádo a 3. místo Kateřina Veverková za linoryt Prázdnota. Všichni jmenovaní jsou žáky naší školy. Soutěž Region Plzeň 2014 Dne se naše škola zúčastnila soutěže Region Plzeň 2014 pro umělecké obory. Soutěž byla určena žákům uměleckých oborů SŠ z ČR i Slovenska a probíhala ve dvou disciplínách. Práce hodnotila odborná porota složená z pedagogů přihlášených škol v různých kategoriích. Kresba busty tužkou a přírodním uhlem. Kritéria: proporce, umístění do formátu, styl kresby, modelace. Tvorba plakátu na téma Výročí 100 let B. Hrabala v programech Adobe Illustrator a Adobe Photoshop. Kritéria: grafický přístup, forma zpracování, aktuálnost, kompozice. Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí strana 20

22 V kresbě podle sádrového modelu soutěž jednotlivců. Soutěžilo 15 žáků z různých uměleckých škol ČR i SR, naši školu reprezentoval Vít Zemek 4. PD. Druhá kategorie v tvorbě plakátu byla soutěží dvojic. Zde soutěžilo 11 párů, nás reprezentoval Filip Nádvorník a Elena Pecenová ze 4. PD, kteří svou prací zaujali porotu již na první pohled, ale bohužel v konečném hodnocení vybojovali až 2. místo. I přesto to považujeme za veliký úspěch našich žáků školy. Soutěž kadeřnic SŠPTP Velké Poříčí Dne se již tradičně konala kadeřnická soutěž oboru Kadeřník/Kadeřnice ve společenském sále Obecního domu ve Velkém Poříčí. Tématem letošního ročníku byla Fantazie. Soutěže se zúčastnilo 19 žákyň třetího ročníku. Na prvním místě se umístila Kristýna Papežová, na místě druhém Vlasta Vincentová a na místě třetím Michaela Rotterová. Prvních pět soutěžících obdrželo věcné ceny od firmy Kadeřnický velkoobchod Tomáš Drobný Náchod. Ceny soutěžícím předal ředitel školy Mgr. Rudolf Volhejn. Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí strana 21

Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí. Výchovně vzdělávací plán pro školní rok 2014-2015

Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí. Výchovně vzdělávací plán pro školní rok 2014-2015 Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí Výchovně vzdělávací plán pro školní rok 2014-2015 č. j. SŠPTP 713 /2014 spisový znak 2-1 skartační znak A5 datum vydání: 1. 9. 2014 účinnost od:

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Hořovice

Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Hořovice Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Hořovice Název ŠVP Zámečník Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 3.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma vzdělávání ročníkový Povinné předměty 1. ročník

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Září 29. 8. 31. 8. GO KURZ třídy 1. A 31. 8. 2. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 5. 9. 11. 9. poznávací zájezd do Anglie

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Přehled změn v ŠVP Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Dodatky Dodatek č.1 k č.j. V 465-SŠ-686/11 ke kapitole Charakteristika školního vzdělávacího

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Ve školním roce 2014-15 probíhala výuka výtvarné výuky v časových dotacích: Prima celá třída, 2 hodiny týdně Sekunda celá třída, 2

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 V Uherském Brodě dne 25. října 2005 RNDr. Karel Radil ředitel školy Základní údaje o škole 2 Název

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016)

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) 1. Školní vyučování První pololetí: úterý 1. září 2015 až čtvrtek 28. ledna 2016 Druhé pololetí: pondělí 1. února 2016 až čtvrtek 30. června

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Základní informace - gymnázium adresa: Pontassievská 3, 669 02 Znojmo ředitel: RNDr. Leoš Gretz

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme!

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme! Květen 2007 Turnaj v sudoku Dne 3. května se konal na Základní škole U Vršovického nádraží turnaj v sudoku. Účastnili se ho žáci 2.stupně ze tří základních škol. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích podle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010 Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2009/2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Přehled oborů vzdělávání

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 WALDORFSKÁ ŠKOLA, Hornická 327, 261 01 Příbram tel.318 623 306 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 Ředitel školy: Mgr. A. Mašiková Garant projektu: Mgr. Rostislav

Více

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady)

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady) ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Přehled funkcí ve školním roce

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 013/14 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Jak se žije v naší škole. ZŠ Bedřicha Hrozného v krátkém přehledu

Jak se žije v naší škole. ZŠ Bedřicha Hrozného v krátkém přehledu Jak se žije v naší škole ZŠ Bedřicha Hrozného v krátkém přehledu O naší škole V současnosti má naše škola přes 500 žáků na 2. stupeň dochází více než 220 dětí Odkud jsou naši žáci? Lysá nad Labem, Litol,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2013/2014 Předpokládané akce, u nichž ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Střední odborné učiliště nábytkářské a Střední odborná škola, s.r.o. P L Á N VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE. na školní rok 2009/2010.

Střední odborné učiliště nábytkářské a Střední odborná škola, s.r.o. P L Á N VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE. na školní rok 2009/2010. Střední odborné učiliště nábytkářské a Střední odborná škola, s.r.o. Horská 167, 460 14 Liberec tel/fax:485121062,482725090 http://www.spsn-lbc.cz e-mail:spsn@iol.cz P L Á N VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE na

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2014/15 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracováno podle Vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění Vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SRPEN 2015 25.08. Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací porady ZŘTV, ZŘPV 26.08-28.08. Komisionální zkoušky, opravné zkoušky ZŘTV, ZŘPV 25.08-29.08. Příprava Domova mládeže k ubytování

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více