1. Kontrola plnění řídící práce představenstva a řídících pracovníků RI připraví základní osnovu platnou pro každé zasedání.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Kontrola plnění řídící práce představenstva a řídících pracovníků RI připraví základní osnovu platnou pro každé zasedání."

Transkript

1 ZÁPIS 2010/06 z zasedání představenstva SZÚZ ze dne Místo konání: Brno Přítomni: Představenstvo: Jaromír Opravil, Rostislav Ivánek, Karel Fučík Revizní komise: Martin Přibyl, Jiří Šimka Kancelář: Jana Šimečková, Hana Pijáková Omluveni: Petr Halama, Jaroslav Pešička (pozn.:jména jsou uváděna bez titulů) 1. Kontrola plnění řídící práce představenstva a řídících pracovníků RI připraví základní osnovu platnou pro každé zasedání. V pondělí odeslat všechny doposud schválené dokumenty k připomínkování. Vyhotovit popis pracovní pozice účetní. 2. Stav plnění úkolů stálých, dlouhodobých i krátkodobých, kontrola a hodnocení plnění, návrh odměn Číslo Popis Odp. osoba Termín Hodnocení 1 Připomínkovat organizační směrnice všichni Do BOZP vyţádat si návrh směrnic od p. F. Popelky Pijáková splněno 3 Zjistit moţnost mailového schvalování splněno sluţebních cest 4 Prohlášení o obratu - seznam firem, Pijáková splněno které ho ještě nedodali 5 Vytvořit kuchařku na Lipovou ratolest Šimečková splněno + časový harmonogram 6 Vymyslet grafické znázornění činnosti Šimečková, do firem Halama 7 Dopis panu Ilavskému Šimečková do Urgence neplatičů Kancelář, Šimka průběţně plněno 9 Jednání s maďarským svazem Šimečková Příští ELCA 1

2 10 Připravit seznam nesplněných úkolů z minulých zasedání představenstev 11 Členské příspěvky připravit návrhybalíčky pro příští představenstvo. 12 Zjistit moţnost inkasa z účtu (je to moţné, náročnější na provedení) 13 Sepsat kvalifikační předpoklady pro výběrová řízení Šimečková Do dalšího zasedání Šimečková Příští představenstv o Pijáková splněno Šimečková splněno 14 Odpovědět na ţádost firmy T- Takacs Šimečková splněno 15 Vytvořit zprávu o jednání v Moskvě Šimečková Dát anglickou verzi na web, zkrácená 16 Provést úpravu přihlášky plněno individuálního člena, v nové formě vyvěsit i na web 17 Napsat dopis ing. Bartošovi Šimečková splněno 18 Napsat mail redakční rada Inspirace Šimečková Sepsat všechny akce, projekty, malé i velké úkoly, které budeme v příštím období plnit dlouhodobě i jednorázově včetně voleb a kandidatur. Po sepsání zaslat všem Představenstvo, Dopracovat R. návrh a rozeslat 20 Připravit přepracovanou MZ 3 projektu Zelená linie 21 Připravit a odevzdat závěrečnou zprávu projektu Zelená linie 22 Připravit a odevzdat podklady pro rozhodnutí grantu Zahradnická perspektiva 23 Připravit textově a graficky publikaci Zelené střechy naděje pro budoucnost Kancelář splněno Kancelář, Rotreklová Členové, plněno splněno Šimečková splněno 3. BOZP Byl pořízen hasící přístroj do e. Dne provedeno školení BOZP a referent vozidel pro JŠ a HP. Je nutno vést knihu docházky od bude pro evidenci docházky zaveden Uzel. 4. Výběrové řízení účetní, asistentka Přihlášeno okolo 70 uchazeček, vybráno 10 na osobní pohovor. Termín osobního pohovoru s vybranými uchazečkami stanoven na , začátek v 10hod Byli navrženi členové výběrové komise- Fučík, Ivánek, Šimečková, Pijáková. Zaslat jim mailem životopisy uchazeček, které se zúčastní osobního pohovoru. 2

3 5. Shromáždění členů příprava Zabezpečit, aby přímo na místě bylo možné vytisknout a podepsat usnesení shromáždění členů - výběr místa Sv. Kateřina u Počátek - upřesnění programu- zašle se mailem - stanovení ceny- vyjednává K. Fučík, předpokládaná cena 2011,- Kč na osobu - příprava voleb : 4leté volební období, volby co 2 roky, v roce 2011 budou 3 členové voleni na 2 roky a 4 členové na 4 roky. - ročenka příp. desetiletka -odsouhlasen přehled za roky poslat mail všem, ať si rezervují termín , pozvánka s programem přijde první týden v lednu. S pozvánkou by mohla pomoci Sv. Kateřina - sponzoři firma Ekocover- 10min. prezentace během Lipové ratolesti 6. Plán činnosti na rok 2011 Lipová ratolest vytvořena kuchařka - je přílohou zápisu, připomínkovat 7. Členské příspěvky pro rok poslat jednu vzorovou fakturu-rozepsanou na tři částky. RI předá na odsouhlasení jeho účetnímu na odsouhlasení po účetní stránce. Do rozeslat návrh balíčků členských příspěvků-jana Šimečková 8. Stanovisko SZÚZ k pohledávkám ke konci roku 2008 a rok 2009 napsat mail paní Rotreklové co nechat, co vystornovat. Vystornovat jako nedobytné všechny ke konci roku 2008, výjimka: panu Špoulovi napíše mail JŠ ať dodá doklad o zaplacení. MGM Žilina poslat upomínku a kopii faktury, rovněž RI provede osobní urgenci. Firmě: Tomsa, Covenant, Lohmann napsat dopis, že pokud neuhradí své závazky do bude členství ukončeno na základě 6 ods. 5 stanov. Pourgovat Čečilovou ať doručí do e svazu doklady účetnictví roku 2008! Provede KF + dořešit s ní fa fi Zábojníka, bez dokladů nemůžeme zjistit o jakou úhradu se jednalo. Pohledávky roku 2010 vystornovat fakturu na firmu KIMOS za členský příspěvek na rok Firma je v likvidaci. Pohledávku firmy Gartensta vymáhat, Dahlia- navrhli splátkový kalendář viz mail přeposlaný od JŠ z Založení s.r.o. Požádat JUDr. Zvěřinu o podklady k založení dceřinné s.r.o. svazu a současně požádat o vymáhaní dlužné částky od firmy Josef Lohmann-Květ. 3

4 10. Obaty firem za rok 2009 Firmy, které ani do nedodaly vyplněné formuláře o obratu ze zahradnické činnosti byly obvolány členy předsednictva: Zaslat formulář o obratu firmy firmě GardenLine na mail Náprstka. Corydalis zaslat jim mailem formulář o obratu. Arborea Březová dlužná faktura byla uhrazena 8.12., JO ještě zavolá kvůli obratu. Rašelině Soběslav poslat dopis s výzvou ke změně členství z individuálního na obchodní. Dahlia rádi by zůstali členem, navrhli splátkový kalendář. Napsat dopis, že členství je stále pozastaveno do uhrazení všech závazků. Gartensta dlužnou částku snad doplatí a ukončí členství ke konci roku. O formuláři obratu se nezmínili. Larix- doplatí a ukončí členství. Azaro zatím nereagovali, od nechtějí být členy SZÚZ, jenom sekce. Změnit v podkladech k fakturaci pro účetní. HP Ilavský nereagoval - napsat mu dopis, pokud má zájem být členem svazu je nutné, aby vyřešil závazky Atelieru cesta vůči ostatním svazu. 11. Různé Úklid v i svazu Ondřej Šimeček 50,- Kč /úklid- odsouhlaseno Schvalování pracovních cest možno mailem. Nutno před nástupem na služební cestu! Návrh - ve stanovách uvést způsob komunikace s členy nejlépe elektronicky, s poznámkou, že každá strana je povinna kontaktní data aktualizovat. Vnitřní předpisy: V pondělí odeslat všechny doposud schválené dokumenty připomínkování. Vyhotovit popis pracovní pozice účetní. Další představenstvo se uskuteční ve čtvrtek Úkoly: Číslo Popis Odp. osoba Termín do Hodnocení 1 Připomínkovat organizační směrnice všichni Vymyslet grafické znázornění činnosti firem Šimečková, Halama 3 Dopis panu Ilavskému Šimečková Urgence neplatičů Kancelář, Šimka průběţně plněno 5 Jednání s maďarským svazem Šimečková Příští ELCA 4

5 6 Připravit seznam nesplněných úkolů z minulých zasedání představenstev 7 Členské příspěvky připravit návrhy-balíčky pro příští představenstvo. Šimečková Šimečková Do dalšího zasedání Příští představenstvo 8 Vytvořit zprávu o jednání v Moskvě Šimečková Dát ang.verzi na web, zkrácená 9 Provést úpravu přihlášky individuálního plněno člena, v nové formě vyvěsit i na web 10 Napsat mail redakční rada Inspirace Šimečková Sepsat všechny akce, projekty, malé i velké úkoly, které budeme v příštím období plnit dlouhodobě i jednorázově včetně voleb a kandidatur. Po sepsání zaslat všem Představenstvo, Dopracovat RI. návrh a rozeslat 12 Připravit a odevzdat závěrečnou zprávu projektu Zelená linie 13 Rozeslat mailem ţivotopisy uchazeček RI+KF Kancelář, plněno Rotreklová Pijáková Zaslat mailem formulář prohlášení o obratu Pijáková Gardenline+Corydalis 15 Připravit návrh prac. náplně účetní Rozeslat všechny doposud odsouhlasené Pijáková vnitřní směrnice k připomínkování 17 Zaslat mail všem s datem konání Shromáţdění s poznámkou, ţe program bude zaslán následovně 18 Nainstalovat program Uzel Firma Ivánek Zeman 19 Zaslat vzorovou Fa na členské příspěvky Vystornovat fakturu pro Kimos za rok 2010 Pijáková Zajistit od právníka podklady k zaloţení Fučík s.r.o.+ vymáhání 28000,- Kč od firmy Lohmann-Květ 22 Napsat mail paní Rotreklové, účetnictví roku 2008,2009- co vymáhat, co vystornovat 23 Firmám Tomsa, Covenant, Lohmann informovat je o moţnosti ukončení členství k pokud neuhradí závazky 24 Připomínkovat kuchařku Lipové ratolesti všichni Napsat dopis panu Špoulovi Šimka MGM Ţilina napsat upomínku a kopii faktury, osobně upomene i RI 27 Urgovat paní Čečilovou dodání dokladů roku Rašelině Soběslav zaslat mail o změně členství Kancelář, Ivánek Fučík Zapsala: Hana Pijáková 5

ZÁPIS 2011/03. ze zasedání představenstva SZÚZ ze dne 19. 4. 2011. Místo konání: Brno, Křídlovická 68

ZÁPIS 2011/03. ze zasedání představenstva SZÚZ ze dne 19. 4. 2011. Místo konání: Brno, Křídlovická 68 ZÁPIS 2011/03 ze zasedání představenstva SZÚZ ze dne 19. 4. 2011 Místo konání: Brno, Křídlovická 68 Přítomni: Představenstvo: Rostislav Ivánek, Karel Fučík, Ivo Weiss, Lukáš Gabriel, Vojtěch Halámek, Josef

Více

ZÁPIS 03 / 2015. ze zasedání představenstva SZÚZ ze dne 3.6. 2015

ZÁPIS 03 / 2015. ze zasedání představenstva SZÚZ ze dne 3.6. 2015 ZÁPIS 03 / 2015 ze zasedání SZÚZ ze dne 3.6. 2015 Místo konání: Bášť Přítomni za vo: Martin Závodný, Rostislav Ivánek, Lukáš Gabriel, Ivo Weiss, Petr Kaše, Lukáš Rajtr Přítomni za sekce: Martin Panchartek

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ Kontrola zápisu z prezídia č. 87. (21.12.2010)

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ Kontrola zápisu z prezídia č. 87. (21.12.2010) Zápis z 88. zasedání prezídia FKHV ČR dne 11.1.2011 Datum, hodina,místo konání: 11.1.2011 18:00 hod. Klubovna VCC Praha Praha 10 Záběhlice Prezídium s právem hlasovacím Přítomni: Ing. Pavel Národa prezident

Více

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. Program semináře. Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd. Publicita projektu OPPK Ing.

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. Program semináře. Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd. Publicita projektu OPPK Ing. EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Program semináře Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd Publicita projektu OPPK Ing. Jiří Netík Výběr dodavatele v projektech OPPK Ing. Linda Sadílková Coffee break Kontroly

Více

Zápis z 3. zasedání výboru CzWA konaného ve středu 29.9. 2010 v Brně

Zápis z 3. zasedání výboru CzWA konaného ve středu 29.9. 2010 v Brně 1(5) ASOCIACE PRO VODU ČR Masná 5, 602 00 Brno, Česká republika tel. 543 235 303 fax. 543 255 020 GSM 737 508 640 e-mail: czwa@czwa.cz Zápis z 3. zasedání výboru CzWA konaného ve středu 29.9. 2010 v Brně

Více

Zápis 82. schůze VV ŠSČR

Zápis 82. schůze VV ŠSČR Zápis 82. schůze VV ŠSČR 16. července 2013 v Pardubicích 1 Zápis 82. schůze VV ŠSČR Pardubice, 16. 7. 2013 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Petr Pisk, Rostislav Svoboda, Zdeněk Fiala, Ladislav Palovský,

Více

Zápis z 029. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice. konaného dne 19. 12. 2011 od 13:00 hodin

Zápis z 029. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice. konaného dne 19. 12. 2011 od 13:00 hodin Zápis z 029. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 19. 12. 2011 od 13:00 hodin Přítomni: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupkyně starosty Zdeňka Fišmistrová, radní Tatjana Dohnalová,

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady právnických osob (II. skupina SVJ Slatina, Vinohrady) a delegátů na shromáždění delegátů, která se konala v pondělí

Více

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013 Účast: SA - přítomno 69

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z porady předsedů samospráv a delegátů na shromáždění delegátů, ze sídliště Líšeň, Chrlice, Kamenný vrch, Komárov, St. Osada a

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady předsedů společenství vlastníků a delegátů na shromáždění delegátů, III. skupina SVJ- Líšeň, Kamenný vrch, která

Více

Zápis z 10. zasedání výboru CzWA konaného dne 18. 3. 2015 v Brně

Zápis z 10. zasedání výboru CzWA konaného dne 18. 3. 2015 v Brně 1(6) ASOCIACE PRO VODU ČR Masná 5, 602 00 Brno, Česká republika tel. 543 235 303 fax. 543 255 020 GSM 737 508 640 e-mail: czwa@czwa.cz Zápis z 10. zasedání výboru CzWA konaného dne 18. 3. 2015 v Brně Přítomni:

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 Představenstvo Bytového

Více

Z Á P I S z jednání VV Krajského sdružení hasičů Plzeňského kraje, konaného dne 25. února 2014 v hasičské zbrojnici v Tachově

Z Á P I S z jednání VV Krajského sdružení hasičů Plzeňského kraje, konaného dne 25. února 2014 v hasičské zbrojnici v Tachově Z Á P I S z jednání VV Krajského sdružení hasičů Plzeňského kraje, konaného dne 25. února 2014 v hasičské zbrojnici v Tachově Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: p. Veith, p. Malina, p. Jíra, p.

Více

Členové výboru: Prof. Babjuk, prof. Hora, doc. Broďák, doc. Jarolím, doc. Krhut, as. Petřík, MUDR. Rosenberg

Členové výboru: Prof. Babjuk, prof. Hora, doc. Broďák, doc. Jarolím, doc. Krhut, as. Petřík, MUDR. Rosenberg Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 25. 9. 2012, Praha, U Lípy Přítomni: Členové výboru: Prof. Babjuk, prof. Hora, doc. Broďák, doc. Jarolím, doc. Krhut, as. Petřík, MUDR. Rosenberg Členové revizní komise:

Více

Zápis z 5. zasedání výboru CzWA konaného ve čtvrtek 13.1.2011 v Praze

Zápis z 5. zasedání výboru CzWA konaného ve čtvrtek 13.1.2011 v Praze 1(5) ASOCIACE PRO VODU ČR Masná 5, 602 00 Brno, Česká republika tel. 543 235 303 fax. 543 255 020 GSM 737 508 640 e-mail: czwa@czwa.cz Zápis z 5. zasedání výboru CzWA konaného ve čtvrtek 13.1.2011 v Praze

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK Vydal: ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL:

Více

Program semináře. Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd. Publicita projektů OPPK Ing. Jiří Netík

Program semináře. Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd. Publicita projektů OPPK Ing. Jiří Netík Program semináře Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd Publicita projektů OPPK Ing. Jiří Netík Výběr dodavatele v projektech OPPK Ing. Linda Sadílková Coffee break Kontroly projektu, změny v projektu, monitorovací

Více

Zápis z 6. zasedání výboru CzWA konaného v pondělí 4.4.2011 v Moravské Třebové

Zápis z 6. zasedání výboru CzWA konaného v pondělí 4.4.2011 v Moravské Třebové 1(5) ASOCIACE PRO VODU ČR Masná 5, 602 00 Brno, Česká republika tel. 543 235 303 fax. 543 255 020 GSM 737 508 640 e-mail: czwa@czwa.cz Zápis z 6. zasedání výboru CzWA konaného v pondělí 4.4.2011 v Moravské

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK Vydal: ŘO OP VK I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

2) Probírané otázky týkající se budoucího vývoje sdružení

2) Probírané otázky týkající se budoucího vývoje sdružení Zápis ze schůze rady a teambuildingu sdružení Společné aktivity, o. s. Datum: 14.10.2011-16.10.2011 Účastníci: členové rady - Ladislava Zikmundová, Jiří Pouček, Josef Dušek, člen dozorčí komise Martin

Více

Přítomni >> Cáder, Havlíček, Klímová Vaňková, Kuře, Nekvasil, Švejda, Švejdová, Vondráková, Vrzalová, Kučerová

Přítomni >> Cáder, Havlíček, Klímová Vaňková, Kuře, Nekvasil, Švejda, Švejdová, Vondráková, Vrzalová, Kučerová Zápis z jednání výboru MAS Blaník o.s. 24.9. Přítomni >> Cáder, Havlíček, Klímová Vaňková, Kuře, Nekvasil, Švejda, Švejdová, Vondráková, Vrzalová, Kučerová Omluveni >>, Duda, Hosté >> 0 Hosté z řad členů

Více

Zápis ze schůze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty

Zápis ze schůze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty Zápis ze schůze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty 09_svv_03_zapis.doc Termín: Pondělí 9.3.2009 19:00-22:00 Místo konání: u Pavly Bartošové, Praha 10 Petrovice Účast: Hosté: Konečná Jana, Ing. Souček

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Brno-venkov Zubatého 1, 614 00 Brno. Zápis

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Brno-venkov Zubatého 1, 614 00 Brno. Zápis Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Brno-venkov Zubatého 1, 614 00 Brno Zápis Ze shromáždění představitelů sborů, které se konalo dne 15. 11. 2013 v zasedací místnosti na KŘ

Více

2. Zpráva o činnosti svazu za období od posledního zasedání předsednictva

2. Zpráva o činnosti svazu za období od posledního zasedání předsednictva Zápis z jednání předsednictva a dozorčí rady Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů konaného dne 21. 5. 2015 v Trutnově (Penzionu U Pěti Buků) Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Ing. Vinohradník

Více

1 Úvodní slovo předsedy představenstva SBD Vítkovice 2-9. 2 Změna právního postavení družstva od 1.1.2014 10-13

1 Úvodní slovo předsedy představenstva SBD Vítkovice 2-9. 2 Změna právního postavení družstva od 1.1.2014 10-13 STAVEBNÍ BYTOVÉ DR U ŽS TVO VÍTKOVICE, Ostrava - Mariánské Hory, Daliborova 54, 709 71 IČ 00050806, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 I N F O R M Á T O R Obsah str.č. 1 Úvodní slovo předsedy

Více

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Zápis z jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Termín čtvrtek 5. dubna 2012 v 10:00 h 13:30 h Místo Český Brod, kancelář MAS Region Pošembeří o.p.s., Nám. Arnošta z Pardubic 56, (rohová, zelenkavá) budova

Více

Vnitřní směrnice TJ Sokol Palkovice č.1/2010. Vnitřní směrnice. Interní předpis upravující postup činnosti TJ Sokol Palkovice

Vnitřní směrnice TJ Sokol Palkovice č.1/2010. Vnitřní směrnice. Interní předpis upravující postup činnosti TJ Sokol Palkovice Vnitřní směrnice Interní předpis upravující postup činnosti TJ Sokol Palkovice Čl. 1 Obecně Směrnice slouží k vnitřní potřebě činnosti výboru 1 TJ Sokol Palkovice, jeho jednotlivých oddílů a odborů. Jednací

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Název zakázky Zajištění a realizace rekvalifikačních kurzů Pracovník v sociálních službách Pracovník obchodu a služeb Účetnictví s využitím výpočetní techniky Mzdové účetnictví Webdesigner

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více