GLOBÁLNÍ PROBLÉMY: SPOLEČNOST

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GLOBÁLNÍ PROBLÉMY: SPOLEČNOST"

Transkript

1 GLOBÁLNÍ PROBLÉMY: SPOLEČNOST Alena Ševců Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace, tel

2 Homo sapiens Velký areál, schopný měnit biogeochemické podmínky (ale to jiné organizmy dokáží také). Schopný přizpůsobit se prostředí, obsadit i extrémní biotopy. Kompetitoři většinou zlikvidovaní nebo potlačení, problémem jsou parazité a patogeny.

3 Hlavní problém: růst lidské populace Nároky na životní prostředí Vyčerpávání neobnovitelných zdrojů Globální obchod, doprava a komunikace

4 Hlavní problém: růst lidské populace

5 Rychlost růstu populace Počet lidí na světě roste, ale s klesající rychlostí

6 Fertilita Dnes je průměr 2,6 dítěte na ženu, EU má 1.3 (pro zachování stejné hladiny populace je potřeba 2.1), některé státy vymírají Zdroj: UN Population Division

7 20 států světa s nulovým nebo negativním přírůstkem obyvatel: roční přirozený úbytek; úbytek do roku 2050: Ukraine -0.8%; 28% Russia -0.6%; -22% Belarus -0.6%; -12% Bulgaria -0.5%; -34% Latvia -0.5%; -23% Lithuania -0.4%; -15% Hungary -0.3%; -11% Romania -0.2%; -29% Estonia -0.2%; -23% Moldova -0.2%; -21% Croatia -0.2%; -14% Germany -0.2%; -9% Czech Republic -0.1%; -8% Japan 0%; -21% Poland 0%; -17% Slovakia 0%; -12% Austria 0%; 8% increase Italy 0%; -5% Slovenia 0%; -5% Greece 0%; -4% porodnost klesá s rostoucí spotřebou energie všude u savců primáti lovci a sběrači ostatní savci člověk předindustriální zemědělci Zdroj: Moses & Brown 2003

8 Roční přírůstek v milionech Počet lidí v miliardách Hlavní problém: růst lidské populace Do průmyslové revoluce byl růst lidské populace pomalý Kolem 1970 je rychlost ročního přírůstku tisíckrát vyšší než v prehistorii Nyní má roční přírůstek klesající tendenci Zdroj: UN Population Division

9 Demografické změny Zdroj: UN Population Division

10 Demografické změny Roli hrají: - zdroje potravin - pitná voda - lékařská péče - stabilita ekonomiky, státu - nemoci (AIDS, malárie) - válečné konflikty - kontrola porodnosti - vzdělání - soc. zabezpečení,

11 MIGRACE CIA factbook, 2008 Push: Válečné konflikty, hladomory, genocida, zaměstnanost, desertifikace, záplavy, špatná lékařská péče, znečištěné ŽP, diskriminace, politická perzekuce, malá šance na získání partnera Pull: lepší podmínky pro život, zaměstnání, vzdělání, politická svoboda, lepší lékařská péče, klima, bezpečnost, rodina

12 Desertifikací je ohroženo 110 zemí, především v Africe, Asii a Latinské Americe; mezi lety byla asi ¼ země degradována MIGRACE - příklad push efektu Příčiny desertifikace: změna globálního klimatu, ale také nadužívání země pro zemědělství, energii a jako zdroj obživy Pokud ubývá vegetace, snižuje se schopnost krajiny zachytit vodu, zvyšuje se obsah solí v půdě a snižuje kvalita vody v řekách. Degradace země přináší hlad a nutí obyvatele k migraci za obživou (odhad pro : 60 mil. lidí z Afr. do Evr.).

13 Obrana proti desertifikaci Obrana: hnojení (kompost), bariéry proti větru Tradiční hospodaření (nomádství), které nevyužívá maximum živin v daném prostoru a umožňuje regeneraci Vysazování stromů, obnova mikroklimatu, pomůže udržet vodu

14 Carrying capacity of Earth

15 Carrying capacity of Earth Ekologická stopa hypotetická plocha využitelné země, kterou člověk ročně spotřebuje k zajištění všech zdrojů a likvidaci odpadů (gha na člověka, čím tmavší barva tím větší ekologická stopa) Zdroj: Global Footprint Network

16 Carrying capacity v Evropě Ekologická stopa (ES) na člověka v Evropě Biologická kapacita na člověka Evropa má rozlohu 2220 mil. ha, 1488 mil. ha je bioproduktivních (pole, pastviny, louky, lesy, vodní plochy), vztaženo na světovou průměrnou produktivitu má biokapacitu 2113 mil. gha. Průměrný Evropan má ES 4,7 gha (světový průměr je 2,7 gha) Zdroj: Global Footprint Network

17 Carrying capacity of Earth Ekologická stopa hypotetická plocha využitelné země, kterou člověk ročně spotřebuje k zajištění všech zdrojů a likvidaci odpadů.

18

19 Účinnost využívání domácích zdrojů Zdroj EEA EU-15 má mnohem účinnější využívání domácích zdrojů než ostatní státy, ale její ekologická stopa je výraznější než v ostatních státech (více než dvojnásobná ve srovnání s udržitelnou úrovní)

20 Ekologická stopa Carrying capacity of Earth Výtky: nedokáže určit míru udržitelné spotřeby (rozvoje), kvůli čemuž byla původně kalkulace vymyšlena (Fiala 2008) - Počítá s hranicemi států (problematická extrapolace z průměrné ekologické stopy) - Nedokáže vzít v úvahu intenzivní produkci (srovnání s biokapacitou je potom zavádějící) - Nedokáže zachytit technologické změny - Neprokázal se vztah mezi degradací země a ekologickou stopou Fiala (2008) navrhuje, aby se např. počítalo s půdní erozí jako takovou a ne jako součástí ekologické stopy (která nám o erozi nic neřekne)

21 HDP versus štěstí Jakmile nějaká země/člověk dosáhne určité hladiny bohatství, další růst už nezvyšuje pocit štěstí (D. Myers).

22 HDP versus sociální zabezpečení

23 Prioritní světové problémy dle Copenhagen Consensus Hodnotila skupina 6 expertů na ekonomii - Jaké jsou současné největší problémy, jak je řešit? Navržené řešení Problém

24 Lidé trpící podvýživou v rozvojových zemích (FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations) odhad počtu hladovějících v milionech

25 Rozvojová agenda Dauhá Dokument vzniklý z konference WTO v r v Dauhá, Katar Problematika přístupu na trh, nová mnohostranná pravidla obchodu Cíl: větší výhody pro rozvojové i rozvinuté země, urychlení hlubšího zapojení RZ do světového obchodu Např. reforma NAMA (liberalizace obchodu s nezemědělskými výrobky), liberalizace obchodu se službami, obchodní aspekty práv k duševnímu vlastnictví, usnadňování celní procedury

26 Globální transport Spotřeba energie ve světě na transport OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, 34 členských států (demokratických, rozvinutých) EIA

27 Globální transport Letecká doprava: ICAO environmental report Ročně je přepraveno 2,3 miliardy lidí -Prognóza pro rok 2036: vzrůst o 4,8 % -Spotřeba paliva globálně 187 mil. t -V roce 2006 emise NOx 0.25 mil. t, -CO 2 z letecké dopravy cca 2% (591 mil. t) z celkových antropogenních emisí CO 2 -Dále emise SOx a pevných částic

28 Letecká doprava Redukce emisí nové technologie, biopalivo, obchod s emisemi,?

29 Letecká doprava

30 Námořní doprava Problematické jsou velké lodě, které spalují nekvalitní palivo -Emise SOx (palivo má 2000x větší koncentraci S než dieselové motory aut), nemoci plic a srdce -15 největších lodí na světě znečišťuje stejně jako všech 760 milionů aut na světě (srov. auto ujede prům km/rok = 101 g SOx, velká loď za 280 dní = 5200 tun SOx) -Lodě 18-30% NOx a 9% SOx na světě, zdroj guardian.co.uk

31 Doprava v EU v současnosti Změna spotřeby energie pro transport Zdroj: Eurostat

32 Čína v roce 2010 předčila USA ve spotřebě energie (Peking a Tianjin)

33 Severní Amerika Jižní a Latinská Amerika Evropa a Eurasie Střední Východ Afrika Asie a Pacifik procenta Neobnovitelné zdroje energie Fosilní: ropa, uhlí, plyn Jaderné: uran 2009

34 Neobnovitelné zdroje energie

35 Neobnovitelné zdroje energie Čistá světová produkce elektřiny podle zdroje Větší nárůst spotřeby energie se čeká v méně rozvinutých zemích, v rozvinutých zemích bude spotřeba energie stoupat velmi mírně

36 Životní prostředí velkých měst

37 Suchozemské ostrovy horka EEA,Ongjerth, Gábor, Jombach, 2007 and 2008

38 Životní prostředí velkých měst Plán zelené infrastruktury v NY - Vyřešení splaškových vod vs deště - Dešťová voda bude co nejvíce absorbována tam, kde spadne (zeleň, stromy, travnaté střechy, víc porézních ploch Zelená strategie ušetří 1,5 miliardy USD

39 National Geographic

Jaká nás čeká budoucnost?

Jaká nás čeká budoucnost? Jaká nás čeká budoucnost? Jerome C. Glenn, Theodore J. Gordon, editoři: State of the Future 2005. The Millennium Project. American Council for the United Nations University, Washington, D.C. Stav budoucnosti

Více

Potravinový problém ve světě. Pavel Rozací

Potravinový problém ve světě. Pavel Rozací Potravinový problém ve světě Pavel Rozací Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Potravinový problém je obecně považován za jeden z nejstarších a nejvýznamnějších problémů světa. Tento problém je v dnešní

Více

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ROZVOJ

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ROZVOJ UČEBNÍ MODUL ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ROZVOJ Mgr. Robert Stojanov, Palacký University (Olomouc) OBSAH 1. ÚVOD... p.3 2. PŘEDSTAVENÍ PROBLEMATIKY... p.4 2.1. VZTAH ROZVOJE, BEZPEČNOSTI A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

Početní růst obyvatelstva Země jako globální problém Country numerical population growth as a global problem

Početní růst obyvatelstva Země jako globální problém Country numerical population growth as a global problem MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Početní růst obyvatelstva Země jako globální problém Country numerical population growth as a global problem Závěrečná práce Brno 2012

Více

Modul 3: Základy ekologie

Modul 3: Základy ekologie Výukový program: Environmentální vzdělávání Modul 3: Základy ekologie autor: doc. RNDr. Martin Braniš, CSc. recenzent: PaedDr. Tomáš Hák, Ph.D. redakce: Mgr. Milada Rolčíková Výukový program: Environmentální

Více

Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR. Analýza podkladových dokumentů. Pracovní verze 0.2

Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR. Analýza podkladových dokumentů. Pracovní verze 0.2 Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR Analýza podkladových dokumentů Pracovní verze 0.2 16. září 2008 2 OBSAH 1. Úvod...3 1.1. Účel dokumentu...3 1.2. Postup přípravy dokumentu...3 2. Informace,

Více

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ AID FOR DEVELOPING COUNTRIES IN NEED MITHILFE DEN BEDÜRFTIGEN LÄNDERN

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ AID FOR DEVELOPING COUNTRIES IN NEED MITHILFE DEN BEDÜRFTIGEN LÄNDERN Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Kombinace: KGE 2. stupeň Zeměpis - Tělesná výchova POMOC POTŘEBNÝM ZEMÍM AID FOR DEVELOPING COUNTRIES IN NEED MITHILFE DEN

Více

Pražský institut pro globální politiku - Glopolis. Klimatické změny a rozvojové země Dopady, řešení a doporučení. Briefing Paper

Pražský institut pro globální politiku - Glopolis. Klimatické změny a rozvojové země Dopady, řešení a doporučení. Briefing Paper Pražský institut pro globální politiku - Glopolis Klimatické změny a rozvojové země Dopady, řešení a doporučení Briefing Paper 20th Listopadu 2007 OBSAH OBSAH...1 ÚVOD...2 1. GLOBÁLNÍ ZMĚNY PODNEBÍ...3

Více

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 září 2012 Dokument stažen z portálu www.tretiruka.cz Obsah: I. Co je naším cílem?... 3 Základní principy politiky životního prostředí... 3

Více

ZEMĚDĚLCI V ZEMÍCH JIHU TVÁŘÍ V TVÁŘ ZMĚNĚ KLIMATU: PŮVODCI, OBĚTI, NEBO ZACHRÁNCI?

ZEMĚDĚLCI V ZEMÍCH JIHU TVÁŘÍ V TVÁŘ ZMĚNĚ KLIMATU: PŮVODCI, OBĚTI, NEBO ZACHRÁNCI? ZEMĚDĚLCI V ZEMÍCH JIHU TVÁŘÍ V TVÁŘ ZMĚNĚ KLIMATU: PŮVODCI, OBĚTI, NEBO ZACHRÁNCI? Pražský institut pro globální politiku Glopolis Září 2012 Obsah Úvod... 4 1. Základní otázky týkající se změny klimatu...

Více

EKOLOGICKÁ STOPA MĚSTA CHRUDIM EKOLOGICKÁ STOPA MĚSTSKÉHO ÚŘADU CHRUDIM

EKOLOGICKÁ STOPA MĚSTA CHRUDIM EKOLOGICKÁ STOPA MĚSTSKÉHO ÚŘADU CHRUDIM EKOLOGICKÁ STOPA MĚSTA CHRUDIM EKOLOGICKÁ STOPA MĚSTSKÉHO ÚŘADU CHRUDIM RNDR. VIKTOR TŘEBICKÝ, PH.D. TÝMOVÁ INICIATIVA PRO MÍSTNÍ UDRŽITELNÝ ROZVOJ, O.S. Praha září 2009 1. Úvod ekologická stopa... 3 1.1

Více

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2004 2010 Ministerstvo životního prostředí Praha 2004 Foto na obálce Ing. Pavel Mudra Tisk DOBEL Lanškroun ISBN 80-7212-283-5 Obsah Usnesení vlády České

Více

OBČANSKÁ ODPOVĚDNOST VE SVĚTLE GLOBÁLNÍ CHUDOBY POMÁHÁ. Tomáš Tožička a kolektiv autorů OBČANSKÁ ODPOVĚDNOST VE SVĚTLE GLOBÁLNÍ CHUDOBY

OBČANSKÁ ODPOVĚDNOST VE SVĚTLE GLOBÁLNÍ CHUDOBY POMÁHÁ. Tomáš Tožička a kolektiv autorů OBČANSKÁ ODPOVĚDNOST VE SVĚTLE GLOBÁLNÍ CHUDOBY OBČANSKÁ ODPOVĚDNOST VE SVĚTLE GLOBÁLNÍ CHUDOBY Tomáš Tožička a kolektiv autorů ČESKÁ REPUBLIKA POMÁHÁ Vyšlo s finanční podporou Evropské komise, České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí

Více

Populační růst-globální problém lidstva

Populační růst-globální problém lidstva UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra rozvojových studií Michaela KUČEROVÁ Populační růst-globální problém lidstva Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Zdeněk OPRŠAL, Ph.D. Olomouc

Více

Méně je více Efektivní využívání hliníku, bavlny a lithia v Evropě díky třídění, recyklaci a znovupoužití

Méně je více Efektivní využívání hliníku, bavlny a lithia v Evropě díky třídění, recyklaci a znovupoužití Méně je více Efektivní využívání hliníku, bavlny a lithia v Evropě díky třídění, recyklaci a znovupoužití Obsah Stručný přehled... 3 Posun od plýtvání ke skutečné efektivitě využívání zdrojů?... 4 Lithium

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Prostředí pro kvalitní život: Podrobná specifikace prioritní oblasti Stav přírodních zdrojů a změny ekosystémů ovlivňují veškeré složky lidského blahobytu, základní hmotné potřeby pro dobrý život, zdraví,

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR B.10: Ekologická stopa městské části Praha Libuš

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR B.10: Ekologická stopa městské části Praha Libuš Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR B.10: Ekologická stopa městské části Praha Libuš Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracoval: RNDr. Viktor Třebický, PhD. 2009 Obsah 1. Úvod

Více

Bohouš a Dáša: Lednička plná potravin

Bohouš a Dáša: Lednička plná potravin Bohouš a Dáša: Lednička plná potravin Bohouš a Dáša: Lednička plná potravin BOHOUŠ A DÁŠA: lednička plná potravin Člověk v tísni, o. p. s. Všechna práva vyhrazena. ISBN 978-80-87456-49-1 Obsah O autorkách...

Více

ČESKO HLEDÁ BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ A KRAJINY

ČESKO HLEDÁ BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ A KRAJINY ÚVODNÍ STUDIE: ČESKO HLEDÁ BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ A KRAJINY Účel úvodní studie: Projekt Česko hledá budoucnost by měl vytýčit prostor pro úvahy o strategické transformaci zemědělství a jeho vazbu na přírodní

Více

PROČ JEDNA MILIARDA HLADOVÍ? Fakta a mýty. Úvod. Březen 2011 (1)

PROČ JEDNA MILIARDA HLADOVÍ? Fakta a mýty. Úvod. Březen 2011 (1) PROČ JEDNA MILIARDA HLADOVÍ? Fakta a mýty Březen 2011 Úvod V roce 2000 se světoví vůdci zavázali, že v rámci Rozvojových cílů tisíciletí (Millennium Development Goals), konkrétně v rámci prvního z nich,

Více

4.8. Indikátory udržitelného rozvoje

4.8. Indikátory udržitelného rozvoje 4.8. Indikátory udržitelného rozvoje Aby udržitelný rozvoj nebyl jen vágním konceptem, potřebujeme nástroj, který nám umožní měřit, zda k udržitelnému rozvoji směřujeme či nikoliv, jestli se situace zlepšuje

Více

Deforestace a její vliv na životní prostředí. Martin Nedbálek

Deforestace a její vliv na životní prostředí. Martin Nedbálek Deforestace a její vliv na životní prostředí Martin Nedbálek Bakalářská práce 2006 Prohlašuji, že jsem na celé bakalářské práci pracoval samostatně a použitou literaturu jsem citoval. Ve Zlíně, 12. 06.

Více

EKOLOGICKÁ STOPA LIBERECKÉHO KRAJE

EKOLOGICKÁ STOPA LIBERECKÉHO KRAJE EKOLOGICKÁ STOPA LIBERECKÉHO KRAJE RNDR. VIKTOR TŘEBICKÝ, PH.D. TÝMOVÁ INICIATIVA PRO MÍSTNÍ UDRŽITELNÝ ROZVOJ, O.S. Praha listopad 2008 Obsah 1. Úvod ekologická stopa... 3 1.1 Definice... 3 1.2 Výpočet

Více

ceska stopa 30.3.2006 16:02 Str. 1 Česká stopa Ekologické a sociální dopady domácí spotřeby za našimi hranicemi Praha-Brno / listopad 2005

ceska stopa 30.3.2006 16:02 Str. 1 Česká stopa Ekologické a sociální dopady domácí spotřeby za našimi hranicemi Praha-Brno / listopad 2005 ceska stopa 30.3.2006 16:02 Str. 1 Česká stopa Ekologické a sociální dopady domácí spotřeby za našimi hranicemi Praha-Brno / listopad 2005 ceska stopa 30.3.2006 16:02 Str. 2 Edici APEL (Alternativa-Příroda-Ekonomika-Lidé)

Více

ŠESTÉ NÁRODNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ REPUBLIKY K RÁMCOVÉ ÚMLUVĚ OSN O ZMĚNĚ KLIMATU VČETNĚ DOPLŇUJÍCÍCH INFORMACÍ PODLE ČL. 7.2 KJÓTSKÉHO PROTOKOLU

ŠESTÉ NÁRODNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ REPUBLIKY K RÁMCOVÉ ÚMLUVĚ OSN O ZMĚNĚ KLIMATU VČETNĚ DOPLŇUJÍCÍCH INFORMACÍ PODLE ČL. 7.2 KJÓTSKÉHO PROTOKOLU ŠESTÉ NÁRODNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ REPUBLIKY K RÁMCOVÉ ÚMLUVĚ OSN O ZMĚNĚ KLIMATU VČETNĚ DOPLŇUJÍCÍCH INFORMACÍ PODLE ČL. 7.2 KJÓTSKÉHO PROTOKOLU Ministerstvo životního prostředí České republiky Praha 2013 1

Více

Jabok, ETF 2010 Michael Martinek

Jabok, ETF 2010 Michael Martinek Jabok, ETF 2010 Michael Martinek Historie ekologického myšlení Environmentální problémy Politika ţivotního prostředí ČR Politika ţivotního prostředí EU Právo ţivotního prostředí Ekonomické aspekty ochrany

Více

Regionální politika EU 2007 13

Regionální politika EU 2007 13 CS Milý čtenáři, ráda bych vám představila novou regionální politiku Evropské unie, která se opírá o rozmanitost, úkoly a možnosti evropských regionů. Plných 43 % hospodářské produkce a 75 % investic do

Více

Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky

Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky Ing. Marcela Cupalová, Ph.D. Srovnávací studie č. 2.096 listopad 2011 PI 2.096 2 Obsah: ÚVOD... 2 CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH

Více

Od nenaplněných plánů k novým cílům

Od nenaplněných plánů k novým cílům Od nenaplněných plánů k novým cílům ROZVOJOVÉ CÍLE TISÍCILETÍ jsou dosud nejrozsáhlejší snahou o řešení celosvětového problému extrémní chudoby. Jestli se tomu tak stane, zaleží i na každém z nás. 1 2

Více