Jak bych kreativně řešil snížení kriminality ve světě ve všech oblastech (myšleno od šikany po vraždy).

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak bych kreativně řešil snížení kriminality ve světě ve všech oblastech (myšleno od šikany po vraždy)."

Transkript

1 Jak bych kreativně řešil snížení kriminality ve světě ve všech oblastech (myšleno od šikany po vraždy). Studium MCI 2009/2010 Marcel Ulrich

2 PROLOG Kriminalita je pojem, který sám o sobě vyvolává nejasnosti. Co je to kriminalita? Je všude pohlíženo na tento výraz stejně? Není samotná kriminalita nástroj k tomu jak omezit lidstvo, jak zneužít moc či získat prospěch? Kdo může definovat co je špatné a co není, kdy je pohlíženo na vraždy jako zločin a kdy jako čin hrdinů? Prvním krokem k vyřešení kriminality je samotné objasnění tohoto pojmu ve smyslu jasného vymezení kriminálních přečinů, na kterých se shodne široké spektrum lidí, národů, náboženství a kriminalita jako taková bude vnímána jednotně, bez diferencí ve výkladu. V rozhodování o tom co je špatné, a co není, by mělo být zapojeno mnohem více lidí, kteří svým hlasem mohou vyjádřit kdykoliv nesouhlas a nastavené pravidla změnit. Obecné pravidla dobra, či humánních postojů by tudíž neměly být vloženy do rukou omezeného počtu zákonodárců, ale především do rukou všech kdo bude mít zájem k dané otázce vyjádřit svůj názor. Referendum širokých mas v transparentním systému nemůže být zkorumpováno tak jako několik desítek zákonodárců, kteří víc než zájmy lidí hájí zájmy své. Za předpokladu nastavení jednotných pravidel definující co je kriminalitou a co není po celém světě mohu pokračovat v návrhu svého řešení snížení kriminality viz. Zadání. 1. Vlastnictví půdy a nemovitosti a. Půdu či nemovitost nelze považovat za předmět vlastnictví, obé je možné pouze užívat. b. Každý člověk má právo na užívání stejné velikosti půdy pokud: i. Pracuje v systému nebo odpracoval v systému 10 let ii. Nedopustil se závažného trestného činu iii. Je handicapován a nemůže v systému vykonávat žádnou práci po dobu 5 let c. Možnost užívat půdu a nemovitost nelze převést na jinou osobu. Potomci mají přednostní právo k užívání půdy po svých rodičích. d. Půdu lze užívat až od data, kdy se zapojí člověk do systému práce. Pokud nezačal s výchovou dětí. Viz. Bod Morálka a společnost. e. Využití přednostního práva k užívání půdy po rodičích je možné pouze za předpokladu vzdání se práva užívat půdu sobě přidělenou, jelikož platí bod 1.b. na právo užívat stejnou velikost půdy pro každého člověka. - Majetek je předmětem závisti, mnohdy předmětem i kriminálních činů - Pokud systém neumožňuje vlastnit, prodávat, uplácet, mít možnost získat víc jak ostatní nedojde z tohoto důvodu k trestnému činu. - Zřejmě dojde k odbourání pseudolásky mít rád pro peníze

3 2. Zákony právo a. Nastavit nové jednoduché zákony, přehledné a jasně vyložitelné, opustit nepřehlednou jurisdikci, minimalizovat počet zákonů, úplné opuštění majetkového práva b. Drobné trestné činy trest v podobě prodloužení nutné odpracované doby pro systém nad rámec 10 let c. Závažné trestné činy deportace na oddělenou část ve světě (ostrov) včetně znemožnění těmto potrestaným se dále rozmnožovat. - Zjednodušení zákonů povede k jasnému výkladu a pochopení i pro běžné i nevzdělané lidi, dojde také k zrychlení posouzení a výkonu práva - Trest pro drobné trestné činy bude znamenat déle pracovat, být měně s rodinou či přáteli. Nebude nutné zřizovat věznice, platit provoz těchto hotelů pro viníky trestných činů. - U závažných trestných činů není možné ponechat viníky mezi běžnými lidmi a spácháním takového zločinu musí tvrdě zasáhnout život takového člověk. Pokud se nejedná o duševně postiženého, dojde k deportaci na místo, odkud nebude mít možnost ohrozit lidstvo znovu, místo kde se bude muset postarat sám o sebe a mít kolem sebe lidi, kteří se dopustili podobných zločinů. - Nedošlo by k trestání smrtí, ani doživotnímu pobytu v hotelích, kterým dnes říkáme vězení. 3. Systém řízení společnosti a. Opustit kapitalismus, socialismu, komunismus a všechny ostatní ismy vše je založena na základě majetku a jeho přerozdělování b. Rozpustit vlády, parlamenty, senáty a další mocnářské spolky c. Spojit národy a země v jednou společnost bez přestavitelů, bez mocných vládců světa, bez politických stran d. Schvalování či změny zákonů skrze elektronický systém, možnost hlasovat např. správci měst a obcí volení v elektronické volbě každý rok, odvolání správce možno kdykoliv na základě hlasování 50% obyvatel. Dobrý správce může být zvolen každý rok svými voliči, špatný nemusí vydržet ani den. - Moc bude v rukou obyvatelů, členů společnosti - Kdykoliv budou moci odvolat svého přímého voleného zástupce, nikoliv až po skončení jakéhosi volebního období, kdy může dále hájit zájmy své a nikoliv zájmy voličů - Po zavedení funkčních zákonů nebude nutné denně vymýšlet nové, novelizovat staré a tyto lidé mohou řešit pouze lokální problémy spíš technického rázu než legislativního - Neexistence politických stran vyvolá možnost hlasování zástupců jen dle svého úsudku a rozumu, nebude možné zkorumpovat širokou masu voličů

4 4. Systém řízení populace a. Zamezení nárůstu populace řízenou a omezenou reprodukcí, max. 2 potomci. Při narození více potomků z jednoho těhotenství neomezovat. Pouze u postupného těhotenství. Ekonomická ani jiná positivní diskriminace je nevhodná, lidé si musí uvědomit, že tento trend bude v konečném důsledku znamenat vyhubení sama sebe včetně vyčerpání zdrojů energií, potravy a vody. - Nekontrolovaný nárůst povede k úbytku všech komodit, neudržitelnost potřeby energie a jídla povede k masovému nárůstu kriminality. Zastavení růstu populace a je jediný prostředek k nezahubení lidstva lidstvem. 5. Systém ekonomika, produkce, obchod a. Zastavit masovou produkci výrobků, vyrobit jen potřebný počet k uspokojení potřeb lidí v minimální diverzně výrobků. Každý však kdo pracuje pro systém, či pracoval po dobu 10 let, má právo na potraviny, dopravu, lékařskou péči atd. b. Zrušit peníze, nebude jich zapotřebí, všechny výrobky k uspokojení potřeb lidí dávat v rámci práce lidí pro systém a po odpracované době také. Nebudou nutné ani banky, fondy či pojištění. c. Dojde k zrušení obchodu, jednotný systém nemusí nakupovat a prodávat d. Kdo nepracuje v systému, či nepracoval po stanovenou dobu, nemá nárok čerpat výhod členů a musí opustit společnost. Pro tyto lidi bude vyhrazena zóna, ze které se v případě zájmu mohou vrátit a připojit zpět do společnosti. - Optimalizace produkce povede k dostupnosti potřebných komodit pro všechny lidi, nebude boj o vodu, potraviny atd. - Jelikož nebude co kupovat, vše bude řešeno za práci v systému, dostanu vše, co potřebuji, nebude nutné mít peníze, uplácet, přepadávat, krást, vraždit z důvodu majetku. - Snížení rozlišnosti výrobků, které splňují stejný účel, nastane optimalizace v přerozdělování těchto produktů. Dnes v době krize máme k dispozici 10 druhů chlebů a polovina z nich se vyhodí či jinak druhotně zpracuje, mnohdy ovšem spíš formu odpadu a plýtváním, kdežto jinde ve světě umírají lidé, protože chleba již neviděli několik desítek dnů, protože my plýtváme tím, čím by oni mohli zachránit tisíce lidí. - Motivace k práci nepracuji, nejím a nepiju, nemám kde bydlet, nemám zde co dělat a musím tam, kde se o vše postarám sám anebo zemřu. Pokud zjistím, že je lepší pracovat, vrátím se zpět a příjmu pravidla systému.

5 6. Systém sociální zázemí a. Lidé budou pracovat pouze po dobu 10 let, důsledkem snížení produkce, zapojení do práce většího počtu obyvatel a zapojením lidí jen v produktivním věku. b. Snížit počet pracovních dnů i pracovní dobu c. Mateřská dovolená pro oba rodiče v délce 6 let po dobu, než dítě začne navštěvovat školu. Zajištění silného pouta mezi rodičem a dítětem. d. Vzdělání všem zdarma. Vzdělání by se nepočítalo do doby služby pro společnost. Dle určení náročnosti práce by se stanovoval počet pracovních hodin. Tak, aby se dokončené vzdělání promítlo jako bonus a smysl proč studovat a pracovat ve složitějších profesích. - Výchova dětí patří k nejdůležitějšímu základu pro celý další život človíčka, který se učí co je dobré a co není. Dlouhá přítomnost rodičů povede k vytvoření vzájemně důvěrného vztahu, k položení základu toho co bude ve svém životě potřebovat a k utužení rodiny, která je základem společnosti. - Optimalizací přerozdělování produktů a snížení rozmanitosti těchto výrobků, včetně optimalizace populace, systému společnosti i pochopení lidstva o nutnosti žít mnohem skromněji povede zároveň k nižšímu počtu odpracované doby a naopak k nárůstu volného času, který bude moci každý věnovat tomu co má rád, rodině, cestování, sportu atd. - Motivace k dostudování školy a výkonu odborné práce nebude mít dopad na ekonomiku, jelikož ta v podstatě nebude existovat, ale povede studenty k tomu, že pokud vystuduji a budu společnosti prospěšný v odborných činnostech budu mít kratší pracovní dobu, jelikož za tuto jsem schopný přinést stejný přínos jako ten kdo pracuje na méně odborné pracovní pozici bez vzdělání. 7. Systém zajištění bezpečnosti, armáda, věda a. K zajištění bezpečnosti by byly využity dosud známé bezpečnostní složky, i když vzhledem k rozsahu snížené trestné činnosti díky navrženému systému v mnohem menší míře. b. Armáda by nebyla zapotřebí, nikdo by nebyl hrozbou a neměl potřebu získávat území. Napadení lidstva díky sjednocenému světu by bylo utopií a výroba ničivého arsenálu zbraní by byla také minulostí. c. Věda by učinila mnoho pokroků, protože by nebyla limitována penězi ani soutěžením na více frontách. Je pravda, že nejvíce vynálezů obvykle souvisí s armádou, válkou a věcmi spojenými, ale spojením vědeckého potenciálu celého světa a neomezování peněz do tohoto odvětví přinese mnohem větší účinek než všechny války dohromady.

6 - Zvýšení sociálních jistot povede k snížení nutnému počtu dozorců pořádku, vojska se stanou nepotřebnou složkou a lidé přestanou vnímat, díky ztrátě majetkové podstaty většiny konfliktů, pocit nebezpečí a nutnosti se ozbrojovat. - Věda bude zažívat rozvoj, jaký zde ještě nebyl a její přínos zaznamenáme na všech úrovních. Zvýšení efektivity produkce, nižší spotřeby energií, využití dosud nevyužitých ekologických zdrojů energií a také v lékařství, ekologii či zábavy a společenského života. EPILOG Lidé se prohlašují za pány tvorstva a přes všechnu tuhle vznešenost jen málo z nich vidí, kam se lidé ubírají a všechny politické systémy, uskupení a hnutí se vše točí kolem majetku, který hromadí kolem sebe do doby, než se obklopí čtyřmi prkny. Kriminalita souvisí s tím základním, životním stylem, systémem, který lidi k tomuto nabádá a mnohdy i nutí. Člověk od své podstaty začal zcizovat něco, co zde bylo mnohem dříve a mnohem dříve než byl schopen vstřebat, nevěděl jak s tímto nakládat a tak i to tupé zvíře ví, že potřebuje ke svému životu vše co je kolem něj a pokud budeme konkrétní i sysel, který je mnohdy úsměvně považován za toho kdo střádá potravu jako lidé co střádají majetek ví, že vše co nastřádá spotřebuje, ale člověk, z toho co nastřádal nevyužije ani z jedné desetiny, kdežto zbývajících 9/10 bude v konečném důsledku chybět jiným a jinde. I když sám nepovažuji tyto řešení za kreativní, ale dle mého názoru za směr, kterým by lidstvo mělo vykročit s vírou toho, že je ještě cesta zpátky, cesta která bude znamenat šanci pro nás, naše děti a jejich děti a fráze o trvalém udržitelném rozvoji nebudou v současném podání pouze prázdné slova, které spíš můžeme nahradit Po nás potopa.

V průběhu volební kampaně se na mne průběžně obrací zástupci médií či sdružení s žádostmi o odpovědi na jejich otázky. Zde přináším jejich výběr.

V průběhu volební kampaně se na mne průběžně obrací zástupci médií či sdružení s žádostmi o odpovědi na jejich otázky. Zde přináším jejich výběr. V průběhu volební kampaně se na mne průběžně obrací zástupci médií či sdružení s žádostmi o odpovědi na jejich otázky. Zde přináším jejich výběr. Odpovědi Miroslava Opálky na otázky MF Dnes 1. Jak odvrátit

Více

Reforma veřejných financí

Reforma veřejných financí Reforma veřejných financí Nejčastější otázky a odpovědi Dokument KDU-ČSL REFORMA VEŘEJNÝCH FINANCÍ Nejčastější otázky a odpovědi KDU-ČSL 2007 Daňová reforma 2008 2010 V příkladech uváděných v prezentaci

Více

Politický program strany Věci veřejné

Politický program strany Věci veřejné Politický program strany Věci veřejné ÚVOD - "NAŠE VIZE: PŘÍMÁ DEMOKRACIE"... 2 KAPITOLA I - HOSPODÁŘSTVÍ A PODNIKÁNÍ... 4 HOSPODÁŘSKÝ RŮST... 4 VEŘEJNÉ ROZPOČTY... 6 KAPITOLA II. - SOCIÁLNÍ A RODINNÁ

Více

Jak sladit rodinu a podnikání

Jak sladit rodinu a podnikání evropský fond v ÿr Příručka k rovným příležitostem Jak sladit rodinu a podnikání Projekt Ženy, podnikejte!, č. CZ.1.04/3.4.04/88.00286, je financován z prostředků Evropského ho fondu prostřednictvím operačního

Více

Volební program. Neexistují levicová nebo pravicová témata. Existují jen levicová nebo správná řešení. Volte 25. 26. října 2013.

Volební program. Neexistují levicová nebo pravicová témata. Existují jen levicová nebo správná řešení. Volte 25. 26. října 2013. Volební program Neexistují levicová nebo pravicová témata. Existují jen levicová nebo správná řešení. Volte 25. 26. října 2013. Obsah Preambule 3 Veřejné finance 4 Efektivní stát a veřejná správa 6 Hospodářská

Více

Volební program 2010-2014

Volební program 2010-2014 Volební program 2010-2014 www.kdu.cz 1 2 Obsah Všem, kteří jsou ochotni nám naslouchat 6 Náš recept na cestu z krize 7 Soudržná společnost důvěry Rodinná politika přátelská dětem 10 Vzdělání a výchova

Více

VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny

VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny 2010 VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny Odpovědní jdou s námi 28. A 29. května Leoš Heger Královéhradecký kraj Pavel Severa PardubickÝ kraj Ladislav Jirků Vysočina Anna Putnová Jihomoravský

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Metodická podpora. pro aplikaci průřezového tématu Člověk a svět práce v předmětu Ekonomika

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Metodická podpora. pro aplikaci průřezového tématu Člověk a svět práce v předmětu Ekonomika Metodická podpora pro aplikaci průřezového tématu Člověk a svět práce v předmětu Ekonomika Autoři: Ing. Pavel Dostál, Ph.D., Ing. Svatopluk Slovák, Ph.D. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

PROGRAM pro volby do Poslanecké sněmovny ČR 2009. JISTOTY pro lidi, NADĚJE pro naši zemi

PROGRAM pro volby do Poslanecké sněmovny ČR 2009. JISTOTY pro lidi, NADĚJE pro naši zemi PROGRAM pro volby do Poslanecké sněmovny ČR 2009 JISTOTY pro lidi, NADĚJE pro naši zemi Svoboda Spravedlnost Solidarita Vážení občané, hlavním cílem politiky sociální demokracie je kvalita života každého

Více

ZMĚNY NASTAVENÍ EKONOMICKÉHO A POLITICKÉHO SYSTÉMU V ČESKÉ REPUBLICE

ZMĚNY NASTAVENÍ EKONOMICKÉHO A POLITICKÉHO SYSTÉMU V ČESKÉ REPUBLICE ZMĚNY NASTAVENÍ EKONOMICKÉHO A POLITICKÉHO SYSTÉMU V ČESKÉ REPUBLICE (Alternativní návrh) (Únor 2009 a následující aktualizace) Ing. Jiří Schlimbach Naším nepřítelem, kromě jiných vlivů (záměrně je nechci

Více

Společně pro lepší život

Společně pro lepší život Společně pro lepší život Volební program ODS Zlínský kraj Společně Plus pro Českou republiku Mirek Topolánek, předseda ODS Přál bych si, aby náš stát byl jako moje kancelář: malý, fungující a přátelský.

Více

HNUTÍ ZEITGEIST POZOROVÁNÍ A REAKCE. Orientační příručka

HNUTÍ ZEITGEIST POZOROVÁNÍ A REAKCE. Orientační příručka HNUTÍ ZEITGEIST POZOROVÁNÍ A REAKCE Orientační příručka PŘEDMLUVA Hnutí Zeitgeist je aktivistickou odnoží projektu Venus, který se skládá z celoživotního díla průmyslového designéra a sociálního inženýra,

Více

Základní teze Privatismu dle významnosti

Základní teze Privatismu dle významnosti Základní teze Privatismu dle významnosti 1 svobodný prodej práce 2 osobní identifikace a odpovědnost 3 osobní identifikace a odpovědnost ve firmách 4 vyřešení nezaměstnanosti 5 vyřešení cikánské otázky

Více

Stanovisko ČMKOS K materiálu MF ČR (č.j. 25/34 022/2008) Reforma daňového systému 2010. Teze pro veřejnou diskusi

Stanovisko ČMKOS K materiálu MF ČR (č.j. 25/34 022/2008) Reforma daňového systému 2010. Teze pro veřejnou diskusi Stanovisko ČMKOS K materiálu MF ČR (č.j. 25/34 022/2008) Reforma daňového systému 2010 Teze pro veřejnou diskusi Obecně k textu Záměr předkladatele vytvořit daňový systém, který by optimalizovat vztah

Více

Modrá šance pro slušné lidi

Modrá šance pro slušné lidi Modrá šance pro slušné lidi Moderní a bezpečný stát Ivan Langer stínový ministr vnitra ODS č. 9/2004 modrá šance pro slušné lidi stínový ministr vnitra ODS www.langer.cz MUDr. Mgr. Ivan Langer se narodil

Více

Společně pro lepší život

Společně pro lepší život Společně pro lepší život Volební program 2006 ODS Obsah Společně pro lepší život 3 PLUS pro veřejné finance 5 PLUS pro hospodářství a podnikání 9 PLUS pro dopravu 13 PLUS pro nová pracovní místa a rodinu

Více

ČESKO, SVĚT NETUŠENÝCH MOŽNOSTÍ

ČESKO, SVĚT NETUŠENÝCH MOŽNOSTÍ První výsledky připravované publikace ČESKO, SVĚT NETUŠENÝCH MOŽNOSTÍ vznikající ve spolupráci s nezávislými autoritami Zdeněk Lhota, poslanec PS PČR Vlastní texty po kliknutí na odkaz naleznete v závěru

Více

Širokopásmové město Orientační plán pro veřejnou správu

Širokopásmové město Orientační plán pro veřejnou správu 2010 Širokopásmové město Orientační plán pro veřejnou správu 01 02 03 04 ČÁST PRVNÍ Vysvětluje důležitost broadbandu pro samosprávu a objasňuje, proč je v této oblasti vhodná její aktivní účast... 6 ČÁST

Více

MARATHON. 5/2014 číslo 125. Teoretický časopis věnovaný otázkám postavení člověka ve světě, ve společnosti, v současném dění

MARATHON. 5/2014 číslo 125. Teoretický časopis věnovaný otázkám postavení člověka ve světě, ve společnosti, v současném dění Filozofie, ekonomie, politologie, sociologie, psychologie, historiografie MARATHON 5/2014 číslo 125 Teoretický časopis věnovaný otázkám postavení člověka ve světě, ve společnosti, v současném dění Obsah

Více

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů dynamická rovnováha 09: Aktivní přístup o obhajobě svých práv a k získávání informací o svých právech Dynamická rovnováha: obsah školení 01 Odpovědný

Více

Dluhy, korupce a agresivní politici. Neslibujeme všechno všem ČÁST II. ČÁST I.

Dluhy, korupce a agresivní politici. Neslibujeme všechno všem ČÁST II. ČÁST I. Parlamentní volby VOLEBNÍ PROGRAM TOP 09 3 Dluhy, korupce a agresivní politici Předčasné volby jsou přímým důsledkem politické krize. Ta vyvrcholila pádem vlády v březnu 2009. Příčinou byl jednak nesoulad

Více

Projekt založení podniku služeb jeslí ve městě Znojmě. Bc. Kateřina Štorková

Projekt založení podniku služeb jeslí ve městě Znojmě. Bc. Kateřina Štorková Projekt založení podniku služeb jeslí ve městě Znojmě Bc. Kateřina Štorková Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce se na základě teoretických znalostí zabývá jednotlivými kroky založení podniku

Více

ÚVOD... 4. 1 Základní a funkční gramotnost... 5. 2 Finanční gramotnost... 6. 3 Úvodní analýza... 8. 4 Rodinný rozpočet... 9. 4.1 Příjmy...

ÚVOD... 4. 1 Základní a funkční gramotnost... 5. 2 Finanční gramotnost... 6. 3 Úvodní analýza... 8. 4 Rodinný rozpočet... 9. 4.1 Příjmy... [Zadejte text.] ÚVOD... 4 1 Základní a funkční gramotnost... 5 2 Finanční gramotnost... 6 3 Úvodní analýza... 8 4 Rodinný rozpočet... 9 4.1 Příjmy... 10 4.1.1 Zvýšení příjmů vlastní aktivitou... 10 4.1.2

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

Autor: Jiří Rotschedl, 2004 ISBN 80-903367-1-X

Autor: Jiří Rotschedl, 2004 ISBN 80-903367-1-X Reforma veřejných financí Jiří Rotschedl Autor: Jiří Rotschedl, 2004 ISBN 80-903367-1-X Jiří Rotschedl Reforma veřejných financí 1 O B S A H 1 OBSAH 3 2 ÚVOD 7 2.1 FUNKCE STÁTU 8 2.2 NEZAMĚSTNANOST 9 2.2.1

Více

PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI

PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI www.cssd.cz Milí spoluobčané, předkládáme vám volební program České strany sociálně demokratické pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České

Více

Politický program. Strany svobodných občanů. Politický program Listopad 2014. Republikový výbor 09.12.2014 1/33. Autor dokumentu: Datum tisku:

Politický program. Strany svobodných občanů. Politický program Listopad 2014. Republikový výbor 09.12.2014 1/33. Autor dokumentu: Datum tisku: Politický program Strany svobodných občanů 09.12.2014 1/33 Obsah Obsah... 2 I. Pojetí státu... 4 1. Pro Svobodné má stát smysl... 4 2. Moc musí být omezena... 4 3. Svrchovanost... 5 II. Zahraniční politika...

Více

Příručka pro začínající podnikatele

Příručka pro začínající podnikatele Příručka pro začínající podnikatele Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Příručka pro začínající podnikatele Příručka pro začínající podnikatele Dominika Špačková (autorka

Více

SPEKTRUM 07 08 2011. KorupCe!

SPEKTRUM 07 08 2011. KorupCe! SPEKTRUM 07 08 2011 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky KorupCe! Firmy se jí brání stále více.................................................... Zaměstnavatelé na tripartitě tvrdě obhajovali

Více

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. I.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. I.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová Ekonomika učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro I.část Vypracovala : Ing. Iva Vogtová OBSAH 1. Základní ekonomické pojmy 1 1.1 Předmět ekonomika 1 1.1.1 Původ ekonomie 1 1.1.2 Vznik

Více